MSI MS-16G5 FX620DX/FR620/FX620 Керівництво по експлуатації

Add to my manuals
102 Pages

advertisement

MSI MS-16G5 FX620DX/FR620/FX620 Керівництво по експлуатації | Manualzz

ГЛАВА

1

Передмова

1-2

Зміст

Передмова

Зміст .............................................................................................................................................. 1-2

Інформація про дотримання стандартів ................................................................................. 1-5

Положення Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ) про радіозавади у радіочастотах ........... 1-5

Умови Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ) ........................................................................... 1-6

Відповідність вимогам Ради Європи ..................................................................................... 1-6

Заходи безпеки ............................................................................................................................ 1-7

Заходи безпеки при користуванні літієвою батареєю .......................................................1-11

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування ...... 1-15

Примітка про оптичний дисковод .......................................................................................... 1-22

Торгові марки ............................................................................................................................. 1-22

Історія реверсії .......................................................................................................................... 1-22

Введення

Зміст керівництва ........................................................................................................................ 2-2

Розпакування ............................................................................................................................... 2-3

Технічні характеристики ............................................................................................................ 2-4

Загальний Огляд Виробу ........................................................................................................... 2-8

Вигляд з піднятою кришкою ................................................................................................... 2-8

Вигляд спереду ..................................................................................................................... 2-14

1-3

Вигляд з правого боку .......................................................................................................... 2-17

Вигляд з лівого боку .............................................................................................................. 2-18

Вигляд ззаду .......................................................................................................................... 2-20

Вигляд знизу .......................................................................................................................... 2-21

Початок експлуатації

Управління живленням .............................................................................................................. 3-2

Підключення до джерела змінного струму ........................................................................... 3-2

Живлення від акумулятора .................................................................................................... 3-4

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) - Функція енергозбереження ...................................................... 3-9

Функція TurboBattery+........................................................................................................... 3-12

Управління живленням в ОС Windows................................................................................ 3-15

Поради щодо енергозбереження ......................................................................................... 3-17

Основні операції ........................................................................................................................ 3-18

Безпека та зручність ............................................................................................................. 3-18

Корисні робочі звички ........................................................................................................... 3-19

Ознайомлення з клавіатурою .............................................................................................. 3-20

Знайомство зі Smart Pad ...................................................................................................... 3-27

Жорсткий диск ....................................................................................................................... 3-34

Користування оптичним дисководом .................................................................................. 3-35

Підключення зовнішніх пристроїв ......................................................................................... 3-38

Підключення периферійних пристроїв ................................................................................ 3-38

Підключення пристроїв зв ’ язку ............................................................................................ 3-41

1-4

Заміна та поновлення компонент .......................................................................................... 3-44

Налаштування BIOSу

Про налаштування BIOSу ......................................................................................................... 4-2

Коли використовувати налаштування BIOSу ? .................................................................... 4-2

Як запустити налаштування BIOSу ?.................................................................................... 4-2

Клавіші керування ................................................................................................................... 4-3

Меню налаштування BIOSу ...................................................................................................... 4-4

Main Menu ( Головне меню ) .................................................................................................... 4-5

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню )......................................................................... 4-7

Boot Menu ( Меню завантаження ) .......................................................................................... 4-9

Security Menu ( Меню безпеки ) ............................................................................................. 4-10

Save & Exit Menu ( Зберегти та вийти з меню ) .................................................................... 4-12

1-5

Інформація про дотримання стандартів

Заява Федеральної комісії зв ' язку США про радіочастотні перешкоди

Це обладнання було протестоване та визнане таким , яке відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В , згідно з Частиною 15 Правил Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ). Ці обмеження установлено , щоб гарантувати відповідний захист від недопустимих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях . Це обладнання створює , використовує та випромінює енергію радіочастоти ; недотримання інструкцій при інсталяції та експлуатації може викликати шкідливу інтерференцію з радіокомунікаціями . Проте немає гарантії , що перешкода не виникне для певної установки . Якщо це обладнання викликає радіозавади при прийомі радіо та телевізійних сигналів ( що можна визначити , вимкнувши та знову увімкнувши обладнання ), просимо користувачів спробувати усунути радіозавади , вживши один з таких заходів :

„ Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену .

„ Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем .

„ Підключіть обладнання і приймач до різних розеток .

„ Порадьтеся з розповсюджувачем або досвідченим техніком з радіо та телевізійного обладнання .

ПРИМІТКА

Š Зміни або модифікації , не схвалені в письмовому вигляді стороною , відповідальною за дотримання норм , може призвести до скасування права користувача на експлуатацію цього обладнання .

1-6

Š Кабелі інтерфейсу щитка та шнур живлення перемінного струму , у разі їхньої наявності , мусять використовуватися з дотриманням обмежень випромінення .

Умови Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США )

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ). Експлуатація повинна відповідати таким двом умовам :

„ Цей пристрій не повинен спричиняти радіозавади .

„ Цей пристрій повинен приймати будь які радіозавади , включаючи такі , які можуть викликати небажані ефекти при експлуатації .

Відповідність вимогам Ради Європи

Пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вказівкам , викладеним в Європейській директиві .

1-7

Правила техніки безпеки

Š Уважно прочитайте вказівки про заходи безпеки .

Š Зверніть увагу на всі попередження та застереження на обладнанні та в керівництві користувача .

Зберігайте керівництво користувача з комплекту для подальшого користування .

Захищайте обладнання від вологи та високої температури .

Покладіть обладнання на стійку поверхню , перш ніж почати налаштування .

Отвори на корпусі використовуються вентиляції , щоб запобігти перегріву обладнання . Не закривайте ці отвори .

1-8

Š Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з температурою зберігання вище 60°C (140°F) або нижче 0°C (32°F), що може пошкодити обладнання .

Š Пристрій слід експлуатувати при температурі оточуючого середовища нижче 40°C (120°F).

Š Переконайтеся , що напруга живлення знаходиться у безпечних межах і була правильно встановлена на значення 100~240 В , перш ніж підключити обладнання до розетки електромережі .

Š Перед тим , як вставляти будь які додаткові плати або модулі , завжди виймайте шнур живлення змінного струму з розетки .

Š Завжди вимикайте шнур живлення перемінного струму , виймайте акумуляторний відсік або вимикайте стінну розетку , якщо обладнання лишатиметься без роботи протягом певного часу , щоб досягти нульового енергоспоживання .

Ніколи не наливайте рідину в отвір . Це може пошкодити обладнання або спричинити ураження електрострумом .

Розташуйте шнур живлення там , де люди не можуть на нього наступити . Не кладіть нічого на шнур живлення .

1-9

Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним або електричним полем .

Š Підключаючи до телевізійного тюнера коаксіальний кабель , перевірте , чи металевий щиток надійно підключено до захисної системи заземлення будівлі .

Š Систему розподілу кабелів слід заземлити відповідно до ANSI/NFPA 70,

Національного Електричного Коду (NEC), особливо Розділу 820.93,

Заземлення зовнішнього провідного екрану коаксіального кабелю .

Š Щоб уникнути вибуху , викликаного неправильною заміною батареї

( акумулятора ), використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї , рекомендований виключно виробником .

Š Завжди тримайте акумулятор у безпечному місці .

Зверніться до обслуговуючого персоналу про перевірку у разі настання таких випадків :

Š Пошкоджено шнур живлення або штепсель .

Š В обладнання проникла рідина .

Š Обладнання потрапило під дію вологи .

Š Обладнання не працювало як слід , або ви не могли експлуатувати його відповідно до посібника .

Š Обладнання падало і було пошкоджене .

Š Обладнання має очевидні ознаки поломки .

1-10

Особливі характеристики для захисту довкілля

Š Зменшення енергоспоживання під час роботи та в режимі очікування

Š Обмежене використання речовин , шкідливих для здоров ’ я та довкілля

Š Пристрій легко розібрати і переробити

Š Заохочення до переробки зменшить використання природних ресурсів

Š Робочий строк виробу подовжується – адже виріб легко вдосконалювати

Š Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої забирає виробник

Підхід до охорони довкілля

Š Виріб було сконструйовано таким чином , щоб надати можливість його повторного використання та переробки . Пристрій не можна викидати з побутовими відходами

Š Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід звернутися до місцевого сертифікованого пункту прийому втор сировини .

1-11

Заходи безпеки при користуванні літієвою батареєю

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.

(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach

Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) ( Русский ) Внимание : Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены . Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную , рекомендованную производителем оборудования .

Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей .

1-12

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanl ı s yerle ş tirilirse patlayabilir. Ayn ı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullan ı lm ı ş pilleri

üreticinin talimatlar ı na göre degerlendiriniz.

(Greek) ( Ελληνικά ) ΠΡΟΣΟΧΗ : Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα . Να αντικαθιστάτε μόνο με

τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού . Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες

μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .

(Polish) (Polski) OSTRZE Ż ENIE: Nieprawid ł owa wymiana mo ż e spowodowa ć eksplozj ę baterii. Zamian ę mo ż na wykona ć wy łą cznie na bateri ę tego samego lub równowa ż nego typu zalecan ą przez producenta urz ą dzenia. Zu ż yte baterie mo ż na wyrzuca ć zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelel ő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenérték ű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelel ő en ártalmatlanítsák.

(Czech) ( Č eština) UPOZORN Ě NÍ: Nebezpe č í výbuchu p ř i chybné vým ě n ě baterie. Nahra ď te pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporu č eným výrobcem za ř ízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokyn ů výrobce

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。

請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 注意 : 电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请

依原厂指示处理废弃电池。

(Japanese) ( 日本語 ) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす

恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体

の規則に従って適切に処理して下さい。

1-13

(Korean) ( 한국어 ) 주의 : 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다 . 타입이 장치 제조업체에서

권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오 . 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라

폐기하십시오 .

(Vietnamese) (Tieng Viet) L Ư U Ý: Thay th ế pin không t ươ ng thích có th ể d ẫ n đế n nguy c ơ b ị n ổ . Ch ỉ thay th ế b ằ ng pin cùng lo ạ i ho ặ c lo ạ i t ươ ng ứ ng khuyên dùng b ở i nhà s ả n xu ấ t thi ế t b ị . V ứ t b ỏ pin đ ã s ử d ụ ng theo h ướ ng d ẫ n c ủ a nhà s ả n xu ấ t.

(Thai) ( ไ ท ย ) ขอควรระวัง : ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน

หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koriste ć i isklju č ivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporu č uje proizvo đ a č opreme. Odbacite iskoriš ć ene baterije u skladu sa uputstvima proizvo đ a č a.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Român ă ) ATEN Ţ IE: Pericol de explozie dac ă bateria este înlocuit ă incorect. Înlocui ţ i doar cu acela ş i tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacua ţ i bateriile folosite conform instruc ţ iunilor fabricantului.

1-14

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Sloven č ina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpe č enstvo výbuchu.

Vyme ň te iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporú č a výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite pod ľ a pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovenš č ina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije.

Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporo č a proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) ( български ) ВНИМАНИЕ : Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена . Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия , която се препоръчва от производителя . Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя .

1-15

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvo đ a č a. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvo đ a č a.

(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺕ ﺖﮐﺮﺷ ﯼدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﯼﺎﻬیﺮﺕﺎﺑ زا ﺎﻬﻨﺕ ،ﯼﺮﺕﺎﺑ ﺾیﻮﻌﺕ ترﻮﺻ رد .

دراد دﻮﺝو ﯼﺮﺕﺎ ﺑ رﺎﺠﻔﻧا لﺎﻤﺘﺣا ،ﯼﺮﺕﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﯼراﺬﮔ ﺎﺝ و ﺐﺼﻧ مﺪﻋ ترﻮﺻ رد : رﺎﻄﺧ ا

.

ﺪﻴیﺎﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺕ ﺖﮐﺮﺷ ﯽیﺎﻤﻨهار ﻖﺒﻃ ﺮﺑ و ﺪﻴﻨﮐ ﯼراددﻮﺧ ﯼﺮﺕﺎﺑ ﻦﺘﺧاﺪﻧا رود زا .

ﺪﻴیﺎﻤﻧ ﻩدﺎﻔﺘﺳا

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻰﺻوأ ﺊﻓﺎﻜﻣ عﻮﻧ وأ ﺲﻔﻨﺑ ﻂﻘﻓ لﺪﺒﺘﺳأ . ﻰﻠﺻأ ﺮﻴﻏ عﻮﻨﺑ ﺎﻬﻟاﺪ ﺒﺘﺳا ﻢﺗ اذإ ﻒﻠﺘﻟاو رﺎﺠﻔﻧﻼﻟ ﺔیرﺎﻄﺒﻟا ضﺮﻌﺘﺗ ﺪﻗ ، ﺮﻄﺧ : ﺮیﺬﺤﺗ

.

ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔآﺮﺸﻟا تادﺎﺷرﻹ ﺎﻘﻓو ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا تﺎیرﺎﻄﺒﻟا ﻞهﺎﺠﺗ .

زﺎﻬﺠﻟا ﺞﺘﻨﻣ

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

1-16

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et

électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und

Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der

Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,

Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) ( Русский ) В соответствии с директивой Европейского Союза ( ЕС ) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием ( директива WEEE

2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года , изделия , относящиеся к электрическому и электронному оборудованию , не могут рассматриваться как бытовой мусор , поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы .

1-17

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birli ğ i (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme At ı ğ ı , 2002/96/EC Kararnamesi alt ı nda

13 A ğ ustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler di ğ er at ı klar gibi çöpe at ı lamayacak ve bu elektonik cihazlar ı n üreticileri, cihazlar ı n kullan ı m süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacakt ı r.

(Greek) ( Ελληνικά ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (« ΕΕ ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα « ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού » δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές

κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης

ζωής τους .

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektyw ą Unii Europejskiej ("UE") dotycz ą c ą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w ż ycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposa ż enie elektryczne i elektroniczne " nie mog ą by ć traktowane jako ś mieci komunalne, tak wi ę c producenci tych produktów b ę d ą zobowi ą zani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z u ż ycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lép ő , az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhet ő ek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) ( Č eština) Podle sm ě rnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobk ů 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v b ě žném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobk ů , na které se tato sm ě rnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zp ě t po skon č ení jejich životnosti.

1-18

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明

文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回

收。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC ,明

文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回

收。

(Japanese) ( 日本語 ) 2005 年 8 月 13 日以降 に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ

イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) ( 한국어 ) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합 ("EU") 지침 , 지침 2002/96/EC 에

의거하여 , " 전기전자제품 " 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가

이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다 .

(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo H ướ ng d ẫ n c ủ a Liên minh Châu Âu ("EU") v ề Thi ế t b ị đ i ệ n & đ i ệ n t ử đ ã qua s ử d ụ ng,

H ướ ng d ẫ n 2002/96/EC, v ố n đ ã có hi ệ u l ự c vào ngày 13/8/2005, các s ả n ph ẩ m thu ộ c "thi ế t b ị đ i ệ n và đ i ệ n t ử " s ẽ không còn đượ c v ứ t b ỏ nh ư là rác th ả i đ ô th ị n ữ a và các nh à s ả n xu ấ t thi ế t b ị đ i ệ n t ử tuân th ủ h ướ ng d ẫ n s ẽ ph ả i thu h ồ i các s ả n ph ẩ m này vào cu ố i vòng đờ i.

(Thai) ( ไทย ) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน " อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส "

ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

1-19

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) S esuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan

Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odba č enoj ekektronskoj i elektri č noj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektri č nu opremu" ne mogu više biti odba č eni kao obi č an otpad i proizvo đ a č i ove opreme bi ć e prinu đ eni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobi č ajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) (Român ă ) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric ş i Electronic,

Directiva 2002/96/EC, care intr ă în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric ş i electronic" nu mai pot fi evacuate ca de ş euri municipale, iar fabrican ţ ii echipamentului electronic vizat vor fi obliga ţ i s ă primeasc ă

înapoi produsele respective la sfâr ş itul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e

Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

1-20

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),

Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Sloven č ina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach č íslo

2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú by ť zneškod ň ované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patri č ných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevzia ť naspä ť .

(Slovenian) (Slovenš č ina) Skladno z dolo č ili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektri č ni in elektronski opremi,

Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektri č ne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot obi č ajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv

2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

1-21

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) ( български ) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване , директива 2002/96/EC, важаща от 13 август , 2005 г ., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период .

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektri č nim i elektroni č kim ure đ ajima, Direktiva

2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektri č ni i elektroni č ki ure đ aji" se ne smiju više bacati zajedno s ku ć nim otpadom i proizvo đ a č i su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﺪﻨﺑ ) ﯽﮑﻴﻧوﺮﺘﮑﻟا و ﯽﮑیﺮﺘﮑﻟا ﯼﺎه ﻪﻟﺎﺑز ﻊﻓد ن ﻮﻧ ﺎﻗ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ 2002/96/EC ﯼﺎه ﺖﮐﺮﺷ ﻪﻴﻠﮐ ، ﺖﺳاﺮﺝا ﻞﺑﺎﻗ ﯼدﻼﻴﻡ 2005 لﺎﺳ ﺖﺳﻮﮔﺁ 13 ﺦیرﺎﺕ زا ﻪﮐ ( ﺎﭘورا ﻪیدﺎﺤﺕا

.

ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻡ فﺮﺼﻡ ﻩرود نﺎیﺎﭘ زا ﺲﭘ دﻮﺧ تﻻﻮﺼﺤﻡ ﻪﻟﺎﺑز ﯼروﺁ ﻊﻤﺝ ﻪﺑ ﻒﻇﻮﻡ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺕ

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

2002/96/EC ﻩﻴﺟﻮﺗ ،ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜ ﻟﻹاو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ةﺰﻬﺟﻷا و تاﺪﻌﻤﻟا تﺎﻳﺎﻔﻧ نﺄﺸﺑ ﻩﻴﺟﻮﺘﻟا (" ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ") ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ﺔﻴﻗﺎﻔﺗا رﺎﻃإ ﻲﻓ

ﻲﻠﺨﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ " ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟإو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬآ ةﺰﻬﺟأ " تﺎﺠﺘﻨﻣ نا ، 2005 ،بﺁ / ﺲﻄﺱﻏأ 13 ﻲﻓ لﻮﻌﻔﻤﻟا يرﺎﺳ ﺢﺒﺻأ ىﺬﻟا ،ﺔﻴﺑروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ

.

ﺎﻬﺘﻴﺡﻼﺻ ةﺪﻣ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ دادﺮﺘﺳا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻣاﺰﻟ نﻮﻜﻴﺳ ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا تاﺪﻌﻤﻟا ﻮﺠﺘﻨﻣو ،تﺎﻳﺎﻔﻧ ﺎﻬﻔﺻﻮﺑ ﺎﻬﻨﻋ

1-22

Примітка про оптичний дисковод

ОБЕРЕЖНО : Цей пристрій містить лазерну систему , класифіковану як « ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ

КЛАСУ 1». Щоб правильно користуватися моделлю , уважно прочитайте інструкції в посібнику та збережіть посібник для подальшого користування . У разі виникнення проблем з даною моделлю , будь ласка , зверніться до найближчого пункту « АВТОРИЗОВАНОГО сервісу ». Щоб уникнути прямої дії лазерного променя , не намагайтеся розібрати корпус .

Торгові марки

Š Усі торгові марки належать їх власникам .

Š THX і THX TruStudio Pro є зареєстрованими торговими марками THX Ltd, які можуть бути зареєстрованими у певних правничих установах . Всі права застережені .

Історія редакцій

Версія

1.0

Історія редакцій Дата

Перший випуск 01,

ГЛАВА

2

Введення

2-2

В ітаємо ! Ви стали користувачем цього витонченого портативного комп ’ ютера . Цей найновіший ексклюзивний портативний комп ' ютер подарує Вам захоплюючий досвід роботи на ньому . Ми з гордістю кажемо нашим користувачам , що цей портативний комп ' ютер пройшов ретельну перевірку і має сертифікат нашої репутації неперевершеної надійності та задоволення клієнтів .

Карта керівництва

Це керівництво користувача надає інструкції та ілюстрації , як працювати на портативному комп ' ютері . Радтмо уважно прочитати керівництво , перш ніж користуватися портативним комп ' ютером .

Глава 1, Передмова , надає основну інформацію про безпеку та застереження , про які слід пам ' ятати завжди під час користування портативним комп ' ютером . Радимо прочитати їх і взяти до уваги під час першої експлуатації портативного комп ’ ютера .

Глава 2, Введення , включає описи всіх аксесуарів цього портативного комп ’ ютера .

Відкриваючи упаковку , рекомендовано перевірити , чи всі аксесуари знаходяться в комплекті .

Якщо будь які з аксесуарів пошкоджені або відсутні , будь ласка , зверніться туди , де Ви придбали портативний комп ' ютер . Також у цій главі наведено технічні характеристики цього портативного комп ’ ютера . Ви знайомитеся з функціональними кнопками , кнопками швидкого запуску , сполучувачами , світлодіодами та зовнішніми пристроями цього портативного комп ’ ютера .

Глава 3, Початок експлуатації , надає основні інструкції для роботи з клавіатурою , сенсорною панеллю , жорстким дисководом та оптичним диском . Для кращого знайомства користувачів з портативним комп ’ ютером також описано кроки інсталяції та деінсталяції акумулятора ; процедури підключення різноманітних зовнішніх пристроїв , пристроїв для сполучення тощо .

2-3

Вказані вище аксесуари можуть змінюватися без попередження .

Глава 4, Налаштування BIOSу , надає інформацію про програму налаштування BIOSу і надає можливості конфігурувати систему для оптимальної експлуатації .

Вивільнення з упаковки

У першу чергу відкрийте упаковку і ретельно перевірте наявність всіх предметів . Якщо будь який предмет пошкоджений або відсутній , будь ласка , негайно зверніться до місцевого розповсюджувача . Також збережіть коробку та пакувальні матеріали на той випадок , якщо у майбутньому доведеться пересилати виріб . Комплект мусить містити наступні предмети :

Портативний комп ' ютер

Стисле керівництво початку експлуатації

Потужна літій іонна батарея

( акумулятор )

Адаптер змінного струму та шнур живлення

Сумка для перенесення

( додатково )

Диск задач « все в одному » містить повну версію керівництва користувача , драйвери , утиліти та додаткову функцію відновлення тощо .

2-4

Технічні характеристики

Фізичні характеристики

Габарити 383 ) х 37,6~32,3 ( висота ) мм

Маса 2,6

Центральний процесор

Допоміжний процесор Intel Sandy Bridge ( Подвійне ядро )

Зверніть увагу Процесор , попередньо інстальований на портативний комп ’ ютер , залежить від придбаної вами моделі . Будь ласка , зверніться до місцевого розповсюджувача по детальну інформацію .

Чіпи оперативної пам ' яті

PCH Intel ® HM65

Зверніть увагу Мікросхеми оперативної пам ' яті , попередньо інстальовані на портативний комп ' ютер , залежать від придбаної моделі .

Будь ласка , зверніться до місцевого розповсюджувача по детальну інформацію .

2-5

Пам ' ять

Технологія МГц

Пам ' ять 2

Максимум 8

Живлення

Адаптер змінного / 65 Вт , 19 В постійного струму Вхід : 100~240

Вихід : 19 В

В , 1,5~2,0 A 50~60

3,42A

Гц

Батарея годинника Так реального часу

Зверніть увагу Блок батареї , який знаходиться в упаковці , може міститись без попередження . Будь ласка , зверніться до місцевого розповсюджувача по детальну інформацію .

Память

( Перераховані вироби можуть відрізнятися від вказаних залежно від придбаної користувачем моделі )

Форм фактор жорсткого диску 2,5”

Оптичний дисковод Super )

Зверніть увагу Дійсні моделі жорсткого диску та оптичного дисководу портативного комп ’ ютера залежать від придбаної моделі комп ’ ютера .

2-6

Дисплей

Тип рідкокристалічного дисплею 15,6 16:9 світлодіодний

Яскравість Яскравість контрольована « гарячими клавішами » клавіатури

Відео

Графічний пристрій

Вихід електронно променевої трубки

Вихід HDMI

Функції подвійного перегляду

Дискретна / Уніфікована архітектура памяті ( додатково )

Підтримується

Підтримується

Рідкокристалічний або електронно променевий дисплей буде визначено при підключенні .

Порт Входу / виходу

Монітор (VGA) 15контактний D-Sub, 1 шт .

USB 3 додатково )

Вхід мікрофону / Вхід лінії 1

Вихід навушників 1

Пристрій читання карти 1

Підтримувані карти пам ' яті можуть відрізнятися від вказаних без попередження .

2-7

Порт зв ’ язку

( перераховане може відрізнятися без попередження )

LAN 10/100/1000

Бездротова LAN 802.11b/g/n ( додатково )

Bluetooth Підтримується ( додатково )

Аудіо

Контрольний засіб звуку Realtek ® ALC269

Гучність Гучність регулюється кнопкою гучності , « гарячою клавішею » клавіатури та перемикачем

Веб камера

CMOS

ПЗ та BIOS

Камера високої чіткості

Завантаження з USB Так . Завантаження з USB флеш карти лише DOS флеш карти

BIOS Підтримка швидкого завантаження - Так

Інше

Отвір кенсінгтонського замка 1

Сумісність WHQL

Показані тут зображення наведені лише для довідки .

2-8

Знайомство з виробом

Цей розділ надає опис основних характеристик цього портативного комп ' ютера . Перед користуванням варто познайомитися із зовнішнім виглядом портативного комп ' ютера . Будь ласка , зверніть увагу , що показаний у цьому розділі портативний комп ’ ютер може відрізнятися від придбаного користувачами .

Вигляд згори , виріб розкрито

Зображення розкритого виробу згори ознайомить із основною робочою ділянкою портативного

ПК .

1

5

6 7

3

2

4

1. Внутрішній мікрофон

2. Веб камера /

Світлодіод веб камери

3. Кнопки швидкого запуску

4. Кнопка живлення /

Світлодіод живлення

5. Перемикач сенсорної панелі

6. Сенсорна панель

7. Клавіатура /

Кнопки швидкого запуску [Fn]

2-9

1. Внутрішній мікрофон

Функціонування вбудованого мікрофону таке саме , як у стандартного мікрофона .

2. Веб камера / Світлодіод веб камери

Š За допомогою вбудованої веб камери можна робити знімки , записувати відео ролики або влаштовувати відео конференції та виконувати інші інтерактивні завдання .

Š Світлодіодний індикатор поруч із веб камерою засвічується , коли функція веб камери активована . Світлодіод вимикається , коли вимикається ця функція .

3. Кнопки швидкого запуску

Натискайте кнопки швидкого запуску , щоб активувати специфічні задачі або інструменти . Наступні кнопки швидкого запуску працюватимуть лише в операційній системі із інстальованою задачею S-Bar. Для зручної та простої роботи знайдіть задачу S-Bar на комплектуючому диску " все в одному ". Наполегливо радимо Вам інсталювати задачу S-Bar.

ODD Eject

( Вивільнення оптичного дисководу )

Š Натисніть на цю кнопку , щоб вивільнити лоток оптичного дисковода .

Š Знову натисніть цю кнопку , щоб повернути на місце лоток дисководу .

Š Будь ласка , зверніть увагу : Кнопка вивільнення оптичного дисковода працює у " чистій " системі DOS.

Проте кнопка вивільнення не працюватиме в операційній системі , в якій не інстальовано задачу S-Bar.

У такому випадку користувачі можуть клацнути правою

2-10

Display Off

( Вимкнення дисплею )

TurboBattery+ кнопкою миші по Оптичний дисковод у "My Computer"

( Мій комп ’ ютер ) і вибрати "Eject" ( Викинути ), щоб вивести назовні лоток оптичного дисководу .

Š Натисніть цю кнопку , щоб одразу вимкнути дисплей та заощадити електроенергію .

Š Натисніть на цю кнопку знову , щоб увімкнути дисплей .

Š Натисніть цю кнопку , щоб активувати функцію TurboBattery+ і таким чином максимізувати робочий строк батареї .

Š Натисніть на цю кнопку знову , щоб вимкнути функцію

TurboBattery+.

Š Детальнішу інформацію подано у главі 3 цього керівництва .

Device Key

( Клавіша пристрою )

Š Натисніть цю кнопку , щоб активувати задачу S-Bar.

Š Детальнішу інформацію подано у главі 3 цього керівництва .

Š Натисніть цю кнопку , щоб активувати функцію Кіно Про , яка підсилює якість відтворення пристрою показу та системи звуку . Натисніть знову , щоб вимкнути цю функцію .

( Кіно Про )

Cinema Pro

2-11

4. Кнопка живлення / Світлодіод живлення

Кнопка живлення

Š Натискайте кнопку живлення , щоб ВМИКАТИ та ВИМИКАТИ портативний комп ' ютер .

Š Натисніть кнопку живлення , щоб « розбудити » портативний комп ’ ютер зі стану очікування .

Світлодіод Живлення / Функції енергозбереження

Š Світиться блакитним , коли увімкнено живлення портативного комп ' ютера .

Š Світлодіод вимикається , коли вимкнено функцію .

5. Перемикач сенсорної панелі

Цей перемикач можна використовувати для того , щоб активувати і вимикати сенсорну панель . На кнопці є додатковий світлодіод . Він світиться , коли сенсорна панель вимкнена .

6. Сенсорна панель

Це – вказівний пристрій портативного комп ’ ютера .

7. Клавіатура

Вбудована клавіатура має всі функції клавіатури повного розміру .

Кнопки швидкого запуску [Fn]

Користуйтеся кнопками [Fn] на клавіатурі , щоб активувати особливі задачі або інструменти .

2-12

За допомогою цих кнопок швидкого виклику користувачі можуть ефективніше працювати .

Подані тут описи мають довідковий характер . Додаткові функції можуть підтримуватися залежно від придбаної моделі .

+

Smart Pad

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn а потім повторно натискайте F3 щоб повторно вмикати або вимикати функцію Smart Pad .

Š На кнопці є додатковий світлодіод . Він світиться , коли сенсорна панель вимкнена .

+

За визначенням користувача або

Пошук у Windows

( додатково )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn і натисніть кнопку

F4 , щоб запустити задачу За визначенням користувача .

Š Або натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку F4 , щоб запустити функцію пошуку

Пошук у Windows .

(

+

ECO Engine

( Двигун ЕКО )

Енергозбереження )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім повторно натискайте кнопку F5 , щоб по черзі перемикатися між різними режимами енергозбереження ECO

Engine ( Двигун ЕКО ) або вимкнути цю функцію .

Š Детальніша інформація про функцію управління живленням ECO Engine ( Двигун ЕКО ) міститься у

Главі 3 цього керівництва .

Š Зауважте , що ECO Engine ( Двигун ЕКО ) є додатковою функцією .

2-13

Веб -

+ камера

+

WLAN (WiFi)

( додатково )

+

Bluetooth ( Додатково )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку F6 , щоб увімкнути веб камеру .

Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

Š Натисніть та утримуйте кнопку Fn після чого натисніть кнопку F8 , щоб увімкнути функцію бездротової локальної мережі (WiFi)/ WiMAX

( додатково ) . Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку F9 , щоб увімкнути функцію Bluetooth .

Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

+

3G

( не підтримується )

Š Ця функція НЕ підтримується на цій моделі .

2-14

Вигляд спереду

1

1. Світлодіод статусу

2

1. Світлодіод статусу

2. Пристрій читання карт

Робота жорсткого диску / оптичного дисководу :

Мерехтить блакитним , коли система звертається до жорсткого диску або оптичного дисководу .

Bluetooth

Bluetooth

Š Світлодіодний індикатор Bluetooth засвічується блакитним , коли активовано функцію Bluetooth.

Š Обережно : Заради безпеки польоту переконайтеся , що цей світлодіодний індикатор вимкнений під час польоту .

Š Примітка : Функція Bluetooth може додатково підтримуватися залежно від придбаної моделі .

Š Зверніться до розповсюджувача , якщо потрібна додаткова інформація .

2-15

WLAN (WiFi)

( додатково ) бездротової локальної мережі (WiFi) ( додатково )

Š Світлодіодний індикатор бездротової LAN засвічується блакитним , коли активовано функцію бездротової LAN (WiFi).

Š Світлодіодний індикатор вимикається , коли функція вимкнена .

Š Обережно : Заради безпеки польоту переконайтеся , що цей світлодіодний індикатор вимкнений під час польоту .

Š Зверніться до розповсюджувача , якщо потрібна додаткова інформація .

Батарея :

Š Світиться блакитним , коли батарея заряджується .

Š Світиться бурштиновим , коли заряд акумулятора низький .

Š Мерехтить бурштиновим , коли акумулятор перестає працювати і потребує заміни на новий Порадьтеся із місцевим розповсюджувачем щодо придбання еквівалентного типу батарей , рекомендованого виробником .

Š Світлодіод акумулятора вимикається , коли він повністю заряджений , або коли вимкнено адаптер перемінного / постійного струму .

Caps Lock : Світиться блакитним , коли активована функція Caps Lock.

Num Lock : Світиться блакитним , коли активована функція Num Lock.

2-16

Стан очікування :

Š Мерехтить блакитним , коли система знаходиться у стані очікування .

Š Світиться блакитним , коли система активована .

Š Світлодіод вимикається , коли вимкнено функцію .

2. Пристрій читання карт

Вбудований пристрій читання карти ( кард рідер ) може підтримувати різні типи карток пам ' яті , такі як MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD

High Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) або MS Pro (Memory Stick

Pro). Зверніться до місцевого розповсюджувача про подальшу і правильну інформацію і зверніть увагу на те , що карти пам ' яті можуть відрізнятися від вказаних без попередження .

2-17

Вигляд справа

1

2 3 4

1. Оптичний дисковод

2. Порт USB

3. Порт VGA

4. Сполучувач RJ-45

1. Оптичний дисковод

Портативний ПК оснащений оптичним дисководом . Пристрій , попередньо інстальований на портативний ПК залежить від придбаної моделі .

2. Порт USB

Порт USB надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі як миша , клавіатура , модем , портативний модуль жорсткого диску , принтер і багато іншого .

3. Порт VGA

15 виводів порту D-Sub VGA надають можливість підключати зовнішній монітор або інший стандартний сумісний з VGA пристрій ( такий як проектор ), щоб отримати чудове зображення на дисплеї комп ' ютера .

4. Сполучувач RJ-45

Сполучувач Ethernet використовується , щоб підключити кабель LAN для мережевого підключення .

2-18

Вигляд зліва

1. Отвір кенсінгтонського

1 2 3 4 5 6 замка

2. Сполучувач живлення

3. Вентилятор

4. Сполучувач HDMI

5. Порт USB

6. Роз ’ єми аудіо портів

1. Отвір кенсінгтонського замка

Портативний комп ' ютер оснащений отвором для Кенсінгтонського замка , який надає користувачам можливість закріпити портативний комп ' ютер на місці металевим кабелем в гумовій оболонці та замкнути його ключем або механічним замком із кодом . На кінці кабелю є невелика петля , за допомогою якої весь кабель можна закріпити навколо нерухомого предмету , такого як важкий стіл та іншого подібного обладнання , таким чином утримуючи комп ' ютер на місці .

2. Сполучувач живлення

Щоб підключити адаптер перемінного / постійного струму для живлення портативного комп ' ютера .

2-19

3. Вентилятор

Вентилятор призначений для охолодження системи . НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор , щоб забезпечити циркуляцію повітря .

4. Сполучувач HDMI

HDMI ( Інтерфейс мультимедія високої чіткості ) – це новий стандарт інтерфейсу для ПК , дисплеїв та побутової електроніки , який підтримує стандартне та підсилене відео та відео високої чіткості , а також багатоканальне цифрове аудіо на єдиному кабелі .

5. Порт USB

Порт USB надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі як миша , клавіатура , модем , портативний модуль жорсткого диску , принтер і багато іншого .

6. Роз ’ єми аудіо портів

Стереосистема та функція Hi-Fi дають високу якість звуку . Підключіть динамік до правильних сполучувачів , як показано нижче :

Вхід мікрофона зовнішнього

/ Вхід мікрофону лінії

.

: Використовується для

Вихід навушників : Використовується для динаміків або гарнітури .

2-20

Вигляд ззаду

1. Батарейний відсік

1

1. Батарейний відсік

Цей портативний ПК працюватиме від батареї ( акумулятора ), коли відключено адаптер змінного струму .

2-21

Вигляд знизу

5

1

4

2

3

1. Кнопка вивільнення батареї

2. Батарейний відсік

3. Кнопка Блокування /

Розблокування батареї

4. Вентилятор

5. Стерео колонки

1. Кнопка вивільнення батареї

Це пристрій на пружині , який допомогає вивільнити батарею . Відсуньте його однією рукою , а іншою обережно відтягніть акумуляторний відсік .

2. Батарейний відсік

Цей портативний ПК працюватиме від батареї ( акумулятора ), коли відключено адаптер змінного струму .

2-22

3. Кнопка Блокування / Розблокування батареї ( акумулятора )

Коли кнопка знаходиться у положенні блокування , батарею неможливо посунути . Коли кнопку пересунуто в положення розблокування , батарею можна вийняти .

4. Вентилятор

Вентилятор призначений для охолодження системи . НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор , щоб забезпечити циркуляцію повітря .

5. Стерео колонки

Стереосистема надає високу якість звуку , підтримується функція Hi-Fi.

ГЛАВА

3

Початок експлуатації

3-2

Управління живленням

Підключення живлення змінного струму

Наполегливо радимо підключити адаптер змінного / постійного струму до портативного ПК та використовувати живлення змінного струму під час першого користування ним . Коли підключено живлення перемінного струму , одразу ж почнеться перезарядження акумулятора .

Зверніть увагу на те , що адаптер змінного / постійного струму з комплекту схвалений для використання з Вашим портативним ПК . Використання іншої моделі адаптера може пошкодити як сам портативний комп ' ютер , так і інші підключені до нього пристрої .

Не накривайте адаптер змінного / постійного струм через те , що при роботі він виділяє тепло . Завжди пам ' ятайте , що при роботі адаптер змінного / постійного струму виділяє тепло .

3-3

Підключення живлення змінного струму

1. Розкрийте упаковку , щоб знайти адаптер змінного / постійного струму та шнур живлення .

2. Прикріпіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного / постійного струму .

3. Увімкніть кінець постійного струму адаптера до портативного ПК , а штепсель шнура живлення - до розетки електромережі .

Відключення живлення змінного струму

Відключаючи адаптпер змінного / постійного струму , слід :

4. Спершу вимкнути шнур живлення з розетки електромережі .

5. Вимкнути сполучувач з портативного ПК .

6. Відключити шнур живлення та сполучувач адаптера змінного / постійного струму .

7. Виймаючи з розетки шнур живлення , завжди тримайте шнур за частину сполучувача .

Ніколи не тягніть за сам шнур !

4

3

6

2 5

3

3-4

Живлення від акумулятора

Цей портативний комп ' ютер оснащений потужним літій іонним батарейним відсіком .

Літій іонний батарейний відсік , здатний до повторного зарядження - це внутрішнє джерело живлення портативного комп ' ютера .

Обережно ! Якщо спробувати самостійно розбирати акумуляторний відсік , він може бути пошкоджений . Обмежена гарантія на акумуляторний відсік може бути скасована , якщо акумуляторний відсік був розібраний неавторизованим майстром .

Щоб уникнути вибуху , викликаного неправильною заміною батареї ( акумулятора ), використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї , рекомендований виключно виробником .

Завжди зберігайте батарею , яка не використовується , у надійному місці .

Будь ласка , виконуйте місцеві закони та вказівки щодо переробки невикористаних акумуляторів .

Показані тут зображення наведені лише для довідки .

3-5

Інсталяція акумуляторного відсіку

Щоб вставити акумуляторний відсік , виконайте наступні кроки :

1. Знайдіть непорушний жолоб акумуляторного відсіку і фіксатор акумулятора на акумуляторному лотку , як показано праворуч .

2. Зрівняйте непорушний жолоб та фіксатор акумулятора , дотримуючись правильного положення , і переконайтеся , що вони правильно з ' єдналися .

3. Оберніть акумуляторний відсік у напрямку , показаному праворуч .

4. Натисніть на акумуляторний відсік , щоб зафіксувати акумуляторний відсік у лотку акумулятора .

5. Натиснувши на кнопку блокування / розблокування , переведіть її в положення блокування , щоб надійно закріпити акумуляторний відсік .

5

2

2

1

3 4

3-6

Вивільнення акумуляторного відсіку

Щоб вивільнити акумуляторний відсік , виконайте наступне :

1. Переконайтеся , що портативний ПК вимкнено , а живлення змінного струму відключене .

2. Натиснувши кнопку блокування / розблокування , переведіть її в положення розблокування .

3. Знайдіть кнопку вивільнення акумулятора знизу на ПК .

4. Натисніть і утримуйте кнопку вивільнення у напрямку

« вивільнення », як показано знизу .

5. Кінчиком пальця підхопіть акумуляторний відсік , щоб витиягти його з акумуляторного лотка .

Виймаючи акумуляторний відсік , бережіть пальці .

6. Спочатку встановіть акумуляторний відсік вертикально . Потім витягніть акумуляторний відсік . Не застосовуйте сили .

5

2

4

6

6

3

3-7

Правила безпеки для акумулятора

Неправильна заміна акумулятора або неправильне поводження з ним можуть викликати ризик вибуху , а це , в свою чергу , призвести до серйозних травм .

Š Замінюйте головний акумуляторний відсік подібним або еквівалентним типом акумулятора .

Š Не розбирайте , не викидайте , не зберігайте батареї при температурі вище +60°C

(+140°F) і не створюйте з ними короткого замикання .

Š Не обпалюйте батареї . Зберігайте у недоступних для дітей місцях .

Š Не пошкоджуйте батареї і не допускайте іржавіння .

Š Утилізуйте батареї згідно місцевих законів . Дізнайтеся про переробку вторсировини або правильну утилізацію у Вашому регіоні від адміністрації , відповідальної за утилізацію твердих відходів .

Збереження заряду акумулятора

Надійне енергозабезпечення від батареї є вирішальним для підтримки правильної роботи комп ' ютера . Якщо живлення від акумулятора неправильно регулюється , збережені дані та налаштування користувача можуть зникнути .

Щоб оптимізувати строк роботи акумулятора та уникнути несподіваної втрати живлення , прочитайте і виконуйте такі правила :

Š Якщо система певний час лишатиметься бездіяльною , переведіть систему в режим очікування або скоротіть інтервал таймера переводу в режим очікування .

Š Вимикайте систему , якщо не будете нею користуватися протягом певного часу .

Š Вимкніть непотрібні налаштування або видаліть бездіяльні периферійні пристрої .

Š Коли це можливо , завжди підключайте до системи адаптер змінного / постійного струму .

3-8

Зарядження акумуляторного відсіку

Акумулятор можна заряджувати в той час , коли він інстальований на портативний ПК . Перед перезарядженням акумулятора зверніть увагу на наступне :

Š Якщо недоступний заряджений акумуляторний відсік , збережіть роботу , закрийте всі програми та вимкніть систему або виконайте збереження на диск .

Š Підключіть зовнішній адаптер змінного / постійного струму .

Š Можна користуватися системою , перевести її роботу в режим паузи або вимкнути систему і вимкнути живлення не перериваючи процес зарядження .

Š В акумуляторному відсіку використано літій іонні елементи , які не мають впливу на пам ' ять . Нема необхідності розряджувати акумулятор перед зарядженням . Проте заради оптимізації робочого строку акумулятора радимо раз на місяць обов ' язково повністю розряджувати його .

Š Якщо Ви не користуєтеся портативним ПК тривалий час , радимо вийняти акумуляторний відсік з портативного ПК . Це може допомогти подовжити строк роботи акумулятора .

Š Справжня тривалість зарядження залежить від задач , виконуваних ПК .

3-9

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) - Функція енергозбереження

( підтримується додатково )

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) , видатна і унікальна функція енергозбереження надає різноманітні режими енергозбереження : Movie mode ( Режим фільм ) , Game mode ( Режим гри ) ,

Presentation mode ( Режим презентації ) та Office mode ( Режим офісу ) , щоб продовжити час роботи батареї під час виконання різних завдань на цьому портативному комп ' ютері .

Зверніть увагу на те , що ECO Engine ( Двигун ЕКО ) працюватиме лише в тій операційній системі , де інстальовано задачу S-Bar. Для зручної та простої роботи знайдіть задачу S-Bar на комплектуючому диску " все в одному ". Наполегливо радимо Вам інсталювати задачу S-Bar.

3-10

(

Movie Mode

( Режим кіно )

Game Mode

( Режим гри )

Office Mode

Режим офісу )

ECO Off

( Вимкнути ЕСО )

Виберіть

Виберіть

Вибрано цей цей режим режим вимкнути

,

, коли коли виконуються виконуються

ECO Engine ( Двигун задачі ігрові

ЕКО ).

мультимедія задачі .

Presentation Mode

( Режим презентації )

Виберіть цей режим , коли виконуються задачі презентації .

Виберіть цей режим , коли працюєте із задачами офісної документації .

.

Щоб вибрати ECO Engine ( Двигун ЕКО ), будь ласка :

1. Знайдіть на дисплеї піктограму , інструментів керування системою . станьте курсором на піктограму , щоб розкрити панель

2. Пересуньте курсор на піктограму (Config Fn), а потім лівою кнопкою клацніть по ній .

3-11

3. Пересуньте курсор на піктограму клацніть по ній .

(ECO Engine ( Двигун ЕКО )), а потім лівою кнопкою

4. Пересуньте курсор на бажаний режим ECO, а потім лівою кнопкою клацніть по вибраній піктограмі .

5. Дізнатися , який режим ЕСО зараз вибрано , можна з піктограми кожного режиму на дисплеї .

6. Щоб перейти в інший режим ЕСО , знову виконайте вказані вище кроки .

7. Користувачі можуть по черзі перемикатися між різними режимами ECO Engine ( Двигун

ЕКО ) або вимикати його , одночасно повторно натискаючи на кнопки швидкого запуску [Fn] і [F5] на клавіатурі .

3-12

Функція TurboBattery+

На додаток до функції ECO Engine ( Двигун ЕКО ) цей портативний ПК також надає функцію керування живленням від батареї , яка називається TurboBattery+. Користувачі можуть самостійно керувати статусом живлення від батареї .

У меню налаштувань TurboBattery+ можна увімкнути або вимкнути певні попередньо інстальовані пристрої , такі як Wi-Fi або веб камера тощо , щоб збільшити час роботи батареї та покращити робочі характеристики системи .

Зверніть увагу на те , що ECO Engine ( Двигун ЕКО ) працюватиме лише в тій операційній системі , де інстальовано задачу S-Bar.

Активація функції TurboBattery+

Коли підключено змінний струм , виконуйте нижчеподані інструкції , щоб активувати функцію

TurboBattery+:

1. Знайдіть на дисплеї піктограму , станьте курсором на піктограму , щоб розкрити панель інструментів керування системою .

2

TurboBattery+

2. Пересуньте курсор на піктограму потім лівою кнопкою клацніть по ній .

( програм ), а

Вимкн . Увімкн .

3-13

Зверніть увагу на те , що пристрої у списку меню налаштувань

TurboBattery+ можуть відрізнятися від вказаних тут , залежно від придбаної Вами моделі .

3. Пересуньте курсор на піктограму (TurboBattery+), ній , щоб активувати функцію TurboBattery+. а потім лівою кнопкою клацніть по

4. Можна також натиснути кнопку швидкого запуску TurboBattery+ , якщо ПК оснащений нею ,, щоб негайно активувати функцію TurboBattery+, не виконуючи вищевказані кроки .

5. Коли активовано функцію TurboBattery+ Function, дисплей стане однокольоровим .

Статус функції можна дізнатися з панелі інструментів керування системою .

Як користуватися меню налаштувань TurboBattery+

Функція TurboBattery+ надає меню налаштувань , щоб можна було за бажанням вимкнути вручну деякі попередньо інстальовані пристрої , такі як Bluetooth, Wi-Fi або веб камера , коли

Ви тимчасово не будете ними користуватися - це заощадить електроенергію . Щоб перейти до налаштувань , виконуйте нижчеподані інструкції :

1. Знайдіть на дисплеї піктограму , інструментів керування системою . станьте курсором на піктограму , щоб розкрити панель

2. Пересуньте курсор на піктограму ( програм ), а потім лівою кнопкою клацніть по ній .

3. Пересуньте курсор на піктограму викликати меню TurboBattery+.

, а потім лівою кнопкою клацніть по ній , щоб

3-14

4. Щоб вимкнути пристрої у меню налаштувань , коли активовано функцію TurboBattery+, пересуньте курсор на певний пристрій і клацніть лівою кнопкою миші .

5. Пам ' ятайте , що пристрої будуть вимкнені лише тоді , коли функція TurboBattery+ активована .

Зауважте : коли вибрано вимкнути оптичний дисковод , а функцію TurboBattery+ активовано пізніше , слід переконатися , що у дисководі не лишилося диску . У протилежному випадку Ваша команда вимкнути оптичний дисковод не спрацює .

Щоб відновити роботу оптичного дисководу , виконайте наступні інструкції та почекайте , поки оптичний дисковод знову працюватиме .

(1) просто натисніть кнопку Eject ( Вивільнення ) на оптичному дисководі ;

(2) натисніть на кнопку швидкого запуску ODD Eject ( Вивільнення оптичного диску ) на клавіатурі вгорі ;

(3) вимкніть функцію TurboBattery+.

3-15

Управління живленням в ОС Windows

Управління живленням персональних комп ' ютерів ( ПК ) та моніторів має потенціал зберегти значну кількість електроенергії та допомогти охороні природи . Заради енергозбереження вимикайте дисплей або встановіть ПК у режим очікування / паузи після періоду бездіяльності .

Виконуйте наступні інструкції , щоб відрегулювати налаштування управління живленням в ОС

Windows:

1. » ( Опції живлення ) в ОС Windows надає можливість контролювати особливі характеристики управління живленям Вашого дисплею , жорсткого диску та акумулятора . Перейдіть до Start ( Стартове ) меню і клацніть по Control Panel

( Контрольна панель ) . Клацніть по System and Security ( Система і Безпека ) .

2. Клацніть по «Power Options» ( Опції живлення ).

3. Потім « Select a power plan » ( Виберіть план живлення ) , який відповідає Вашим особистим потребам .

4. Комп ' ютерне меню «Shut down» ( Вимкнення системи ) покаже різноманітні опції .

5. ПК мусить мати змогу вийти з режиму енергозбереження у відповідь на команду кнопки живлення .

3-16

1

2

3

4

3-17

Поради щодо енергозбереження

Š Активуйте функцію енергозбереження ЕСО , щоб управляти енергоспоживанням комп ’ ютера .

Š Вимикайте монітор після певного періоду бездіяльнсті .

Š Користуйтеся кнопками Fn та F12 режиму очікування , щоб вмикати режим енергозбереження .

Š Зробіть налаштування в Power Options ( Опції живлення ) в ОС Windows, щоб оптимізувати управління живленням комп ’ ютера .

Š Завжди вимикайте шнур живлення змінного струму або виймайте акумуляторний відсік або вимикайте стінну розетку , якщо комп ' ютер лишатиметься бездіяльним протягом тривалого часу , щоб звести енергоспоживання до нуля .

3-18

Основні операції

Якщо Ви - користувач початківець , будь ласка , прочитайте наступні інструкції щодо безпечної та зручної роботи .

Безпека і комфорт роботи

Цей комп ' ютер - портативна платформа для роботи будь де . Проте вибір правильного робочого місця важливий , якщо доводиться тривалий час працювати на комп ' ютері .

Š Робоче місце мусить бути добре освітленим .

Š Виберіть хороші робочий стіл та стілець і відрегулюйте їх висоту , щоб вони підходили для Вашої постави під час роботи .

Š Сидячи на стільці , відрегулюйте положення його спинки ( якщо є така можливість ), щоб на спинку було зручно спиратися .

Š Поставте ноги просто на підлогу , щоб під час роботи Ваші коліна та лікті мали правильне положення ( зігнуті приблизно під прямим кутом ).

Š Природньо покладіть руки на робочий стіл , щоб зап ' ястя спиралися на нього .

Š Відрегулюйте кут / положення РК панелі , щоб отримати оптимальний кут огляду .

Š Намагайтеся не користуватися портативним ПК там , де це незручно ( наприклад , у ліжку ).

Š Портативний комп ' ютер - це електричний пристрій . Будь ласка , поводьтеся обережно , щоб уникнути травм .

3-19

1. Розташуйте руки та ноги так , як це найзручніше .

2. Відрегулюйте нахил та розташування РК панелі .

3. Відрегулюйте висоту столу .

4. Сидіть прямо і стежте за правильною поставою .

5. Відрегулюйте висоту стільця .

Здорові робочі звички

2

3 1

1

5

4

Здорові робочі звички - це важливо , якщо Ви працюєте на портативному комп ' ютері тривалий час . Недотримання цих правил може викликати дискомфорт або проблеми зі здоров ' ям . Будь ласка , під час роботи пам ' ятайте про такі поради .

Š Часто змінюйте положення тіла .

Š Регулярно робіть розтягнення та фізичні вправи .

Š Не забувайте робити перерви в роботі .

3-20

Знайомство з клавіатурою

Цей портативний ПК оснащений клавіатурою з усіма функціями . Клавіатуру можна поділити на чотири зони : Клавіші друкарської машинки , Клавіші курсора , Клавіші з цифрами та

Функціональні клавіші .

Клавіші друкарської машинки

Клавіші з цифрами

Показана тут клавіатура може відрізнятися від

Вашої залежно від країни , де Ви придбали портативний комп ' ютер .

Клавіші курсора /

Функціональні клавіші

3-21

Клавіші друкарської машинки

Серед клавіш друкарської машинки , які забезпечують її основні функції , є декілька клавіш спеціального призначення : [ Ctrl ,] [ Alt ,] та [ Esc ].

Коли натиснуті клавіші блокування , увімкнені відповідні світлодіоди на позначення їхнього статусу :

„ Num Lock: Натисніть клавішу Num Lock, щоб вмикати і вимикати Num Lock. Коли активована ця функція , можна користуватися клавішами з цифрами , які знаходяться серед клавіш клавіатури .

„ Caps Lock: Натисніть клавішу Caps Lock, щоб вмикати і вимикати Caps Lock. Коли активовано цю функцію , Ви пишете лише великими літерами .

„ Scroll Lock: Натисніть клавішу Scroll Lock, щоб вмикати і вимикати Scroll Lock. Ця функція визначається індивідуальними програмами , і звичайно використовується в DOS.

Клавіші з цифрами

Знайдіть на клавіатурі клавіші з цифрами і активуйте функцію Num Lock, щоб користуватися клавішами з цифрами для введення чисел та виконання розрахунків .

3-22

Клавіші курсора

Чотири клавіші курсора ( зі стрілками ) та клавіші [ Home ], [ PgUp ], [ PgDn ], [ End ] використовуються для управління рухом курсора .

Пересуває курсор на одну позицію ліворуч .

Пересуває курсор на одну позицію праворуч .

Пересуває курсор на один рядок вгору .

Пересуває курсор на один рядок вниз .

Перейти на попередню сторінку .

Перейти на наступну сторінку .

Перейти на початок рядка ( або документа ).

+

Перейти на кінець рядка ( або документа ).

+

3-23

Клавіші забою , [Ins] та [Del] у правому верхньому кутку використовуються для редагування .

Ця клавіша використовується в режимі машинопису для перемикання між режимами « вставити » та « замінювати на нові символи ».

Натиснітю цю клавішу , щоб видалити один символ праворуч від курсора і пересунути наступний текст ліворуч на одну позицію .

Натиснітю цю клавішу , щоб видалити один символ ліворуч від курсора і пересунути наступний текст ліворуч на одну позицію .

Функціональні клавіші

„ Клавіші Windows

На клавіатурі знаходиться клавіша з логотипом Windows ( ) та одна клавіша з логотипом задач ( ). Ці клавіші використовуються для виконання специфічних функцій

Windows, таких як відкриття стартового меню та запуск меню швидких викликів . Більше інформації про ці дві клавіші Ви знайдете у керівництві до Windows або в файлах допомоги он лайн .

„ Клавіша [Fn]

+

Перемикайте режим виходу дисплею між РК екраном , зовнішнім монітором або обома .

3-24

+

+

+

+

+

Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі .

Зменшити яскравість РК екран .

Зменшити яскравість РК екрану .

Зменшує гучність вбудованих динаміків .

Збільшує гучність вбудованих динаміків .

Вимкнути функцію аудіо комп ’ ютера .

+

+

Перевести комп ' ютер у режим очікування ( залежно від конфігурації системи ).

3-25

„ Кнопки швидкого запуску [Fn]

Використовуйте кнопки [Fn] на клавіатурі , щоб активувати специфічні задачі або інструменти .

За допомогою цих кнопок швидкого виклику користувачі можуть ефективніше працювати .

+

Smart Pad

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn а потім повторно натискайте

F3 щоб повторно вмикати або вимикати функцію Smart Pad .

Š На кнопці є додатковий світлодіод . Він світиться , коли сенсорна панель вимкнена .

+

За визначенням користувача або

Пошук у Windows

( додатково )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn і натисніть кнопку F4 , щоб запустити задачу За визначенням користувача .

Š Або натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку F4

Windows

,

. щоб запустити функцію пошуку Пошук у

+

ECO Engine

( Двигун ЕКО )

( Енергозбереження )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім повторно натискайте кнопку F5 , щоб по черзі перемикатися між різними режимами енергозбереження ECO Engine ( Двигун

ЕКО ) або вимкнути цю функцію .

Š Детальніша інформація про функцію управління живленням

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) міститься у Главі 3 цього керівництва .

Š Зауважте , що ECO Engine ( Двигун ЕКО ) є додатковою функцією .

3-26

+

Веб камера

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку F6 , щоб увімкнути веб камеру .

Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

+

WLAN (WiFi)

( додатково )

Š Натисніть та утримуйте кнопку Fn після чого натисніть кнопку

F8 , щоб увімкнути функцію бездротової локальної мережі

(WiFi) . Натисніть знову , щоб вимкнути цю функцію .

+

Bluetooth

( Додатково )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку F9 , щоб увімкнути функцію Bluetooth . Натисніть знову , щоб вимкнути цю функцію .

+

3G

( не підтримується )

Š Ця функція НЕ підтримується на цій моделі .

3-27

Зображення сенсорної панелі , показані тут , надані лише для довідки і можуть відрізнятися від тієї , що знаходиться на придбаному портативному комп ' ютері .

Знайомство зі Smart Pad

Інтегрована у Ваш портативний комп ’ ютер Smart Pad надає користувачам можливість виконувати різноманітні дії , рухаючи багатьма пальцями і здатна точно визначити зміни в русі багатьох пальців . Завдяки Smart Pad користування комп ’ ютером стає не тільки ефективним , а й приємним .

1. Зона пересування курсору

Це ділянка сенсорної панелі , чутлива до натиску . Приклавши до неї пальця і рухаючи ним , можна керувати переміщенням курсора на екрані .

1

2. Права / Ліва кнопки

Працюють , як права та ліва кнопки миші .

2

3-28

Активація Smart Pad

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn а потім повторно натискайте F3 щоб повторно вмикати або вимикати функцію Smart Pad .

+

Smart Pad

Š На кнопці є додатковий світлодіод . Він світиться , коли сенсорна панель вимкнена .

Коротко про користування Smart Pad

Щодо подальшої інформації про користування функцією Smart Pad, будь ласка , зверніться до інструкцій до Smart Pad, двічи клацнувши по піктограмі Smart Pad ( екрану .

) праворуч внизу

3-29

Жести Дії

Š Вдарити по сенсорній панелі одним пальцем .

Функції

Š Один раз клацнути лівою кнопкою миші .

Š Двічі вдарити одним пальцем по сенсорній панелі .

Š Двічі клацнути лівою кнопкою миші .

Š Торкніться сенсорної панелі одним пальцем і рухайте пальцем по сенсорній панелі .

Š Рухи курсором .

Š Пересуньте курсор на певний об ’ єкт одним пальцем .

Š Виберіть об ’ єкт , вдаривши по сенсорній панелі один раз .

Š Двічи вдарте одним пальцем по вибраному об ’ єкту і залишіть палець на сенсорній панелі .

Š Рухайте пальцем , щоб перетягнути вибраний об ’ єкт .

Š Перетягування об ’ єкта .

3-30

Жести Дії

Š Торкніться сенсорної панелі двома пальцями і залишайте пальці на сенсорній панелі .

Š Вертикально рухати двома пальцями по сенсорній панелі .

Š Торкніться сенсорної панелі двома пальцями та лишайте обидва пальці на сенсорній панелі .

Š Горизонтально рухати двома пальцями по сенсорній панелі .

Š Торкніться сенсорної панелі двома пальцями та лишайте обидва пальці на сенсорній панелі .

Š Присуньте два пальці один до одного , щоб наблизитися до екрану .

Š Відсуньте два пальці один від одного , щоб віддалитися від екрану .

Функції

Š Вертикальне прокручування сторінки .

Š Горизонтальна прокрутка сторінки .

Š Наблизитися до / Віддалитися від екрану .

3-31

Жести Дії Функції

Š Торкніться сенсорної панелі трьома пальцями і залишайте їх на сенсорній панелі .

Š Двічі вдарте по сенсорній панелі одним пальцем , щоб активувати функцію Magnifying

Glass ( Збільшувальне скло ).

Š Щоб контролювати збільшувальне скло , торкніться сенсорної панелі одним пальцем і пересувайте палець по сенсорній панелі .

Š Щоб вимкнути цю функцію , просто вдарте по сенсорній панелі один раз одним пальцем .

Š Торкніться сенсорної панелі трьома пальцями і залишайте їх на сенсорній панелі .

Š Пересуньте три пальці ліворуч по сенсорній панелі , щоб перевести екран на сторінку вгору .

Š Торкніться сенсорної панелі трьома пальцями і залишайте їх на сенсорній панелі .

Š Пересуньте три пальці праворуч по сенсорній панелі , щоб перевести екран на сторінку вниз .

Š Активувати або вимкнути функцію збільшувального скла .

Š Користування функцією збільшувального скла .

Š На сторінку вгору

Š На сторінку вниз

3-32

Жести Дії

Š Торкніться сенсорної панелі трьома пальцями і залишайте їх на сенсорній панелі .

Š Пересуньте три пальці вгору сенсорної панелі , щоб переглянути зміст

« Комп ’ ютера ».

Š Торкніться сенсорної панелі трьома пальцями і залишайте їх на сенсорній панелі .

Š Пересуньте три пальці вниз сенсорної панелі та залишайте пальці на сенсорній панелі нерухомо .

Š Рухайте пальцем праворуч або ліворуч , щоб вибрати потрібне вікно .

Š Зніміть з сенсорної панелі всі пальці – і з ’ явиться вибране вікно .

Функції

Š Переглянути зміст директорії « Комп ’ ютер »

Š Перехід між вікнами , які було наразі активовано .

3-33

Жести Дії

Š Торкніться сенсорної панелі двома пальцями та лишайте обидва пальці на сенсорній панелі .

Š Рухайте одним пальцем за годинниковою стрілкою , лишаючи інший непорушно , щоб обернути вибраний об ’ єкт за годинниковою стрілкою . Див . перший жест .

Š Рухайте одним пальцем проти годинникової стрілки , лишаючи інший непорушно , щоб обернути вибраний об ’ єкт проти годинникової стрілки .

Див . другий жест .

Функції

Š Обертання вибраного об ’ єкту за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки .

Š Один удар по сенсорній панелі двома пальцями .

Š Може визначатися користувачем .

Š Один удар по сенсорній панелі трьома пальцями .

Š Може визначатися користувачем .

Š Покладіть палець на сенсорну панель і залишайте його там протягом певного часу .

Š Як Smart Pad розпізнає палець та визначає його розмір .

Š Як уникнути неправильного розпізнання жесту .

3-34

Про жорсткий диск

Ваш портативний комп ' ютер оснащений 2,5дюймовим жорстким диском . Жорсткий диск - це пристрій пам ' яті , з набагато більшою швидкістю та більшим обсягом , ніж інші пристрої пам ' яті , такі як дискети або компакт диски . Він звичайно використовується для інсталяції ОС та задач

ПЗ .

Щоб уникнути несподіваної втрати даних у системі , будь ласка , регулярно робіть резервну копію важливих файлів .

Не вимикайте портативний комп ' ютер , коли увімкнений світлодіод звертання до жорсткого диску .

Не виймайте і не інсталюйте жорсткий диск , коли портативний ПК увімкнений . Замінювати жорсткий диск може лише авторизований розповсюджувач або представник служби підтримки .

3-35

Користування оптичним дисководом

Ваш портативний комп ' ютер оснащений оптичним дисководом . Модель пристрою , встановленого на Ваш портативний ПК , залежить від придбаної Вами моделі .

„ Super Multi: Працює як багатофункціональний подвійний дисковод DVD та DVD RAM.

„ Blu-ray: Це оптичний диск великого обсягу , який містить 4,5 години відео високої чіткості

(HD) на односторонньому одношаровому диску обсягом у 25 гігабайт . Blu-ray підтримує більш високотехнологічні алгоритми кодування ( кодеки ) H.264 та VC-1, так само , як і

MPEG-2, який використовується для DVD. Також підтримує 1080 р – найвищу чіткість

HDTV ( телебачення високої чіткості ).

3-36

1. Перед тим , як закрити лоток , переконайтеся , що диск правильно вставлений і закріплений у лотку .

2. Не лишайте лоток дисководу відкритим .

Вставлення диску

Наступні інструкції описують основну процедуру роботи з оптичним дисководом :

1. Переконайтеся , що портативний комп ' ютер увімкнено .

2. Натисніть кнопку вивільнення на панелі , і частково виїде лоток диску .

3. Легким рухом витягніть лоток повністю назовні .

4. Вкладіть диск до лотка маркуванням вгору . Злегка натисніть на центр диска , щоб закріпити його на місці .

5. Просуньте лоток назад до дисководу .

2

5

3

4

3-37

Як виймати диск

Виконуйте інструкції , щоб вийняти диск з оптичного дисковода :

6. Натисніть кнопку вивільнення на панелі , і частково виїде лоток диску .

7. Легким рухом витягніть лоток повністю назовні .

8. Тримайте диск за краї і підійміть його з лотка .

9. Просуньте лоток назад до дисководу .

6

9

7

8

3-38

Зображені пристрої можуть відрізнятися від справжніх пристроїв , які має користувач .

Підключення зовнішніх пристроїв

Порти І / О ( входу / виходу ) на портативному комп ' ютері надають можливості підключити периферійні пристрої . Всі пристрої , вказані у списку , наведені лише як приклад .

Підключення периферійних пристроїв

Підключення пристроїв USB

Цей портативний комп ' ютер має порти для підключення різноманітних пристроїв , таких як миша , клавіатура , цифровий фотоапарат , веб камера , принтер або зовнішній оптичний пристрій пам ' яті тощо . Щоб підключити ці пристрої , у разі необхідності інсталюйте драйвери до кожного пристрою , а потім підключіть пристрій до портативного комп ' ютера . Цей портативний комп ’ ютер здатний автоматично визначати інстальовані пристрої USB. Якщо пристрої не визначено , будь ласка , додавайте нові пристрої вручну , перейшовши до Start

Menu ( Стартове меню ) / Control Panel ( Контрольна панель ) / Add Hardware ( Додати апаратне забезпечення ) .

3-39

Підключення зовнішніх пристроїв показу

Портативний комп ' ютер має порт VGA для підключення більшого дисплею з вищою чіткістю .

Порт VGA 15контактний -D-sub надає користувачам можливість підключити зовнішній монітор та інші сумісні зі стандартом VGA прилади ( такі як проектор ) для кращого перегляду показуваних на комп ' ютері зображень .

3-40

Портативний комп ' ютер має порт HDMI для підключення більшого дисплею з вищою чіткістю .

HDMI ( Інтерфейс мультимедія високої чіткості ) – це новий стандарт інтерфейсу для ПК , дисплеїв та побутової електроніки , який підтримує стандартне та підсилене відео та відео високої чіткості , а також багатоканальне цифрове аудіо на єдиному кабелі .

Щоб підключити зовнішній дисплей , переконайтеся , що і портативний комп ’ ютер , і зовнішній дисплей вимкнені з джерела живлення , після чого підключайте дисплей до комп ’ ютера .

Коли дисплей підключений до портативного комп ' ютера , увімкніть його живлення , і зовнішній дисплей відгукнеться за замовчанням . Якщо цього не відбудеться , режим дисплею можна увімкнути , натиснувши [ Fn ]+[ F2 ]. Також можна змінити режим дисплею , зробивши конфігурації налаштуань у Display Properties ( Властивості дисплею ) ОС Windows.

3-41

Підключення пристроїв зв ' язку

Користування LAN

Сполучувач RJ-45 на портативному компютері надає можливість підключення пристроїв LAN

( локальної мережі ), таких як хаб , перемикач або шлюз , щоб побудувати мережеве підключення .

Детальніше про підключення до LAN Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або в мережевого адміністратора .

3-42

Підключення до WLAN ( підтримується додатково )

Цей портативний комп ' ютер оснащений модулем бездротової LAN, який надає користувачам можливість швидко передавати дані за стандартом IEEE 802.11 для бездоротової LAN. Це дає користувачам можливість пересуватися в межах зони прийому і лишатися підключеними до мережі .

Використовуючи технологію криптографічного захисту 64біт /128біт Захисту даних , еквівалентному дротовому (WEP) та особливу характеристику захисту входу Wi-Fi, додаткова вбудована бездротова LAN надає ефективне та надійніше рішення для бездротового зв ' язку .

Детальніше про підключення до WLAN Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або в мережевого адміністратора .

( Точка доступу )

( Модем )

( Маршрутизатор )

3-43

Підключення Bluetooth ( підтримується додатково )

Портативний комп ' ютер оснащений модулем Bluetooth, який надає користувачам можливість підключати до портативного комп ' ютера різні пристрої Bluetooth. Bluetooth надає можливість підключення та обміну інформацією між такими пристроями як мобільні телефони , персональні комп ’ ютери , принтери , приймачі GPS, КПК , цифрові фотоапарати і консолі відеоігор через надійний , непатентований глобально , Виробничий , Науковий і Медичний (ISM) короткохвильовий діапазон 2,4 ГГц .

Детальніше про користування Bluetooth Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або в мережевого адміністратора .

( Пристрій BlueTooth)

3-44

Заміна та поновлення компонентів

Зверніть увагу на те , що пам ' ять , жорсткий диск , модуль бездротової LAN / Bluetooth та акумуляторний відсік , попередньо інстальовані на придбаний користувачами виріб , можна поновити або замінити на вимогу користувачів залежно від придбаних користувачами моделей .

2

1

5

4

3

3-45

1

2

3

4

Цей портативний компютер оснащений потужним літій іонним акумуляторним відсіком , який користувачі можуть самостійно .

Щоб замінити акумуляторний відсік , будь ласка , дізнайтеся більше з розділу Живлення від акумулятора .

Цей портативний компютер оснащений модулем WLAN/

Bluetooth, і модуль можна поновити або замінити в авторизованого розповсюджувача або в сервісному центрі .

Цей портативний компютер оснащений жорстким диском , і його можна поновити або замінити в авторизованого розповсюджувача або в сервісному центрі .

Можна встановити додатковий модуль пам ’ яті в авторизованого розповсюджувача або у сервісному центрі , щоб підсилити робочі характеристики портативного комп ’ ютера , залежно від обмежень технічних характеристик .

3-46

5

Портативний пристрій центром . пам ’ комп яті авторизованим

’ ютер може оснащений бути розповсюджувачем жорстким поновлений або або диском сервісним

. замінений

Цей

Щоб дізнатися більше про обмеження на вдосконалення , будь ласка , див . технічні характеристики у наданому керівництві користувача . По подальшу інформацію про придбаний користувачами виріб , будь ласка , звертайтеся до місцевого розповсюджувача .

Не намагайтеся поновити або замінити будь які компоненти виробу , якщо Ви не є авторизованим дилером або представником сервісного центру , через те , що це може призвести до скасування гарантії . Наполегливо радимо звертатися до авторизованого розповсюджувача або сервісного центру щодо будь яких поновлень або замін .

ГЛАВА

4

Налаштування BIOSу

4-2

Про налаштування BIOSу

Коли використовувати налаштування BIOSу ?

Запуск налаштування BIOSу може знадобитися тоді , коли :

Š Під час завантаження системи з ’ являється повідомлення про помилку і вимога запустити SETUP ( Налаштування ).

Š Ви бажаєте змінити налаштування за замовчуванням на налаштовані властивості .

Š Ви бажаєте перезавантажити налаштування BIOSу за замовчуванням .

Як запустити налаштування BIOSу ?

Щоб запустити утиліту налаштування BIOSу , увімкніть портативний комп ’ ютер і натисніть клавішу [Del] під час процедури POST.

Якщо повідомлення зникне раніше , ніж ви відреагуєте на нього , і ви все одно бажаєте увійти до налаштувань , перестартуйте систему , вимкнувши та знову увімкнувши її , або одночасно натисніть клавіші [Ctrl]+[Alt]+[Delete], щоб перестартувати комп ’ ютер .

Скріншоти та опції налаштування у цій главі подані для загальної інформації . Фактичні зображення та опції вашого портативного комп ’ ютера можуть відрізнятися через поновлення

BIOSу .

4-3

Клавіші керування

В сервісній програмі налаштування BIOSу курсором можна управляти тільки з клавіатури .

Натисніть клавішу лівої стрілки , щоб вибрати один заголовок меню .

Натисніть клавішу стрілки вгору , щоб вибрати один пункт під заголовком меню .

Натисніть клавішу правої стрілки , щоб вибрати один заголовок меню .

Натисніть клавішу стрілку вниз , щоб вибрати один пункт під заголовком меню .

Збільшити задане значення або внести зміни .

+

Зменшити задане значення або внести зміни .

1) Відкрити обраний пункт , щоб змінити опції налаштування .

2) Там , де це можливо , викликає підменю .

В окремих пунктах натисніть цю клавішу , щоб змінити поле налаштування .

Викликає екран підказку з інформацією про клавіші керування .

1) Виводить з сервісної програми налаштування BIOSу .

2) Повертає до попереднього екрану у підменю .

4-4

Пункти меню BIOS та зображення , показані тут , наведені лише для довідки .

Меню налаштування BIOSу

Коли ви увійдете в утиліту налаштування BIOSу , на екрані з ’ явиться головне меню . Виберіть ярлики , щоб увійти до інших меню .

Main Menu ( Головне меню )

Показує загальну інформацію про систему : версія BIOSу , характеристики центрального процесора , обсяг пам ’ яті та налаштування часу і дати системи .

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню )

Налаштовує додаткові параметри , такі як енергоспоживання , USB/ PCI пристрої портативного комп ’ ютера для кращого функціонування .

Boot Menu ( Меню завантаження )

Встановіть тип і послідовність завантаження .

Security Menu ( Меню безпеки )

Налаштування або очищення налаштувань паролю адміністратора і користувача .

Save & Exit Menu ( Зберегти та вийти з меню )

Зберегти або відмінити зміни перш ніж вийти з меню налаштування

BIOSу .

4-5

Main Menu ( Головне меню )

Š System Date ( Дата системи )

Дана функція надає можливість встановити дату системи . Формат дати : [ день тижня : місяць : дата : рік ].

Day ( День тижня ) День тижня , від понеділка до неділі , який визначається BIOSом ( лише для читання ).

Month ( Місяць )

Date ( Дата )

Місяць

Дата від від 01 (

01 до січень

31.

) до 12 ( грудень ).

Year ( Рік ) Користувачі можуть змінювати рік .

Š System Time ( Час системи )

Дана функція надає можливість встановити час системи . Годинник системи працюватиме незалежно від того , чи перейде ПК в режим очікування , чи буде вимкнений . Формат часу [ година : хвилина : секунда ].

4-6

Š SATA Information ( Інформація SATA)

Показує типи пристроїв SATA, встановлених на портативний комп ’ ютер .

Натисніть [Enter] ( Введення ) , щоб викликати вікно з докладною інформацією про пристрій , включаючи назву пристрою , продавця ,

Š System Information ( Системна інформація )

Надає інформацію про апаратне забезпечення , процесор і системну пам ' ять . режими логічної адресації блоків , програмованого введення виведення та більше .

4-7

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню )

Š SATA Mode Selection ( Вибір режиму SATA) ( додатково )

У цьому пункті можна вмикати або вимикати режим AHCI (Advanced

Host Controller Interface - Високотехнологічний інтерфейс контролю за хостом ).

Š Intel(R) SpeedStep(tm)

Надає можливість вмикати та вимикати технологію Intel SpeedStep.

Коли встановлений режим Disabled ( Вимкнено ) , система завжди працює в режимі енергозбереження . Якщо Ви бажаєте оптимізувати роботу процесора , встановіть пункт на Enabled ( Увімкнено ) , так що швидкість процесора контролюватиметься ОС та задачами . Опції налаштування : Enabled ( Увімкнено ) та Disabled ( Вимкнено ) .

Š USB Configuration ( Конфігурація USB)

Виберіть цей пункт , щоб увійти до під меню :

-- Legacy USB Support ( Підтримка попередніх стандартів USB)

Вибір Enabled ( Увімкнено ) надає користувачам можливість використовувати пристрої USB, такі , як миша , клавіатура , портативний диск у системі DOS; або надає можливість завантажити систему з пристрою USB. Опції налаштування :

Enabled ( Увімкнено ) , Disabled ( Вимкнено ) та Auto ( Авто ) .

додаткові зображення

4-8

Š PCI Latency Timer ( Таймер часу очікування для шини PCI)

( додатково )

Цей пункт контролює , як довго кожен пристрій РСІ може утримувати шину , перш ніж інша стане на її місце . Встановлений на вищі показники , кожен пристрій РСІ може проводити передачі довше , і таким чином підвищити ефективність РСІ діапазону .

Для кращої роботи РСІ слід встановити цей пункт на вищі значення .

Опції налаштування : 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, та 248 .

Š AHCI Mode ( Режим AHCI)

( інтерфейс високотехнологічного контролю хостів )

Виберіть режим АНСІ . Виберіть Disabled ( Вимкнено ) під час інсталяції Windows XP, інакше виберіть потрібне для драйвера АНСІ

Enabled ( Активовано ) . Опції налаштування : Enabled ( Увімкнено ) та

Disabled ( Вимкнено ) .

4-9

Boot Menu ( Меню завантаження )

Š Boot Configuration ( Конфігурація первинного завантаження )

( додатково )

Здійсніть конфігурацію налаштувань під час завантаження системи .

Š Bootup NumLock State

( Стан завантаження цифрового реєстру (NumLock)

Це налаштування призначене для стану цифрового реєстру , коли система отримує живлення . Налаштування On ( Увімкнено ) увімкне клавіатуру цифрового реєстру , коли система отримує живлення .

Налаштування Off ( Вимкнено ) надасть користувачам можливість використовувати клавіші зі стрілками на цифровій клавіатурі .

Š Quiet Boot ( Тихе завантаження )

Це налаштування - для того , щоб показувати повідомлення POST під час процесу POST. Якщо ні , воно показуватиме логотип ОЕМ .

Š Boot Option Priorities/ Set Boot Priority

( Пріоритети опцій первинного завантаження / Встановити пріоритет первинного завантаження ) ( додатково )

Пункти показують послідовність пристроїв завантаження , де BIOS намагається завантажити операційну систему диску . додаткові зображення

4-10

Security Menu ( Меню безпеки )

Š Setup Administrator Password

( Налаштування паролю адміністратора )

Коли вибрана цей об ’ єкт , з ’ являється вікно повідомлення або наведений нижче екран :

Enter New Password

Наберіть пароль , який складатиметься із максимум двадцяти символів , і натисніть [Enter] ( Введення ) . Набраний пароль замінить всі попередні паролі з пам ’ яті CMOS. Ви також можете натиснути клавішу

[ESC] , щоб відмовитись від налаштування нового пароля .

Коли встановлено Administrator Password ( Пароль адміністратора ) , до меню буде додано нові пункти : User Password ( Пароль користувача ) і Password Check ( Перевірка паролю ) .

Виберіть User Password ( Пароль користувача ) , щоб встановити або скасувати пароль .

Зверніть увагу , що поле Administrator Password ( Пароль адміністратора ) надає користувачам можливість вводити і змінювати налаштування BIOS SETUP UTILITY ( Утиліта налаштування biosу ), в той час , як поле User Password ( Пароль користувача ) надає

4-11 користувачам можливість входити до утиліти налаштування biosу для внесення будь яких змін без авторизації .

Пункт Password Check ( Перевірка паролю ) використовується для визначення типу паролю , що застосовується для захисту BIOSу .

Налаштування описані нижче :

(

Setup

Налаштування )

Необхідний пароль тільки коли користувачі намагаються отримати доступ до сервісної програми налаштування BIOSу .

(

Always

Завжди )

Необхідний пароль завжди , коли запускається портативний комп ’ ютер , або коли користувачі намагаються отримати доступ до сервісної програми налаштування BIOSу .

Щоб очистити встановлений Administrator Password/ User Password

( Пароль адміністратора / Пароль користувача ), просто натисніть [Enter]

( Введення ) у полі Administrator Password/ User Password ( Пароль адміністратора / Пароль користувача ) , коли буде підказано ввести пароль . Зверніть увагу : коли очищено коли очищено Administrator

Password ( Пароль адміністратора ) , одночасно буде очищено User

Password ( Пароль користувача ). Вікно повідомлення з ’ являється на підтвердження того , що пароль буде відключено . Коли пароль вимкнено , користувачі можуть увійти до меню налаштування BIOS, не вводячи пароль , коли система перезавантажується .

4-12

Save & Exit Menu ( Зберегти та вийти з меню )

Š Save Changes and Reset ( Зберегти зміни та Скинути )

Збережіть внесені зміни і поверніть утиліту на налаштування за замовчанням .

Š Discard Changes and Exit ( Скасувати зміни і вийти )

Вийти з сервісної програми без збереження внесених змін .

Š Load Setup Defaults

( Завантажити налаштування за замовчуванням )

Виберіть цей пункт , щоб завантажити налаштування за замовчанням .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement