MSI MS-1458 CR410 Návod na obsluhu

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

MSI MS-1458 CR410 Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z
priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Rozsah horeuvedeného
príslušenstva sa môže
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Adaptér striedavého prúdu a
batéria
sieťový kábel AC
zmeniť bez
predchádzajúceho
upozornenia.
Taška na prenášanie
(voliteľné)
3
Úvod
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
4
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
344,4 (Š) x 221 (H) x 13,5~28 (V) mm
Hmotnosť
2,2KG (6 článkov)
PROCESOR
Typ procesora
AMD® Champlain S1G4
Vyrovnávacia pamäť L2
1MB/ 2MB
Zvláštne upozornenie
Skutočný procesor predbežne nainštalovaný vo Vašom
notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
Jadrové čipy
North Bridge
ATI® RS880M
South Bridge
AMD® SB820M
Zvláštne upozornenie
Skutočné jadrové čipy predbežne nainštalované vo Vašom
notebooku sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
5
Úvod
Pamäť
Technológia
DDR3 1066/ 1333 Mhz
Pamäť
DDR3 SO-DIMM X 2 otvory
Maximum
až do 4GB
Napájanie
Adaptér striedavého/
65W, 19V
jednosmerného prúdu
Vstup: 100~240V 50~60Hz
Typ batérie
6 článkov
Batéria RTC
Áno
Zvláštne upozornenie
Samotný AC/DC adaptér a batéria dodávané v balení sa môžu
Výstup: 19V
3,42A
líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
PortI/O
Monitor (VGA)
15-kolíkový D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá /
x1
Výstup pre napájanie
RJ45
x1
HDMI
x1
6
Úvod
Čítačka kariet
x 1 (SD/ MS/ MS Pro/ MMC)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Ukladanie (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom modeli)
Činiteľ tvaru HDD
2,5”
Zariadenie optickej jednotky
Super-Multi
Zvláštne upozornenie
Skutočné zariadenie HDD a ODD predbežne nainštalované vo
Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
LAN
Podporovaný
Bezdrôtová LAN
Podporovaný (voliteľné)
Bluetooth
Podporovaný (voliteľné)
Video
Grafický ovládač
UMA
Rozlíšenie LCD
WXGA, 1366 x 768
Duálna funkcia pre zobrazenie
Zariadenia vonkajšieho displeja budú po pripojení automaticky
Výstup vonkajšieho displeja
Podporovaný
detekované.
7
Úvod
Displej
Typ LCD
14” panel WXGA LED
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Zvuk
Interný reproduktor
2 reproduktory so skrinkou
Interný mikrofón
x1
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
klávesovými skratkami K/B a pomocou softvéru
Webkamera
CMOS
0,3 megapixelov
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
8
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1
1.
3
2
2.
Gumová podložka
Webkamera / Kontrolky
webkamery
6
5
7
4
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
8
3.
Interný mikrofón
4.
Klávesnica
5.
Tlačidlá pre rýchle spustenie:
6.
Hlavný vypínač
7.
Kontrolka stavu
8.
Dotyková podložka
9
Úvod
1. Gumová podložka
Chránia notebook pred náhodným zatvorením.
2. Web kamera/ LED indikátor webkamery
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť žlto po aktivovaní
funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
3. Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
4. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
5. Tlačidlá pre rýchle spustenie:
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.
Š Aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu ECO Engine, stláčajte
P1
ECO Engine
(Úspora
energie)
opakovane toto tlačidlo a prepínajte medzi 5 rôznymi režimami, alebo
vypnite túto funkciu ECO Engine.
Š Pozrite si časť o správe napájania e Power Management v kapitole 3,
kde nájdete podrobné informácie o tejto funkcii určenej na úsporu
energie ECO Engine.
10
Úvod
Š Stláčajte toto tlačidlo opakovane, čím striedavo zaktivujete/deaktivujete
Bezdrôtová
LAN a
Bluetooth
(voliteľné)
funkciu bezdrôtovej LAN a Bluetooth.
Š Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu Web kamery.
Š Indikátor web kamery vedľa web kamery sa rozsvieti na žlto po
Webkamera
aktivovaní funkcie web kamery.
6. Hlavný vypínač
Hlavný vypínač: Stlačením hlavného vypínača ZAPNETE a VYPNETE
notebook.
7. Kontrolka stavu
Používanie pevného disku/ zariadenia s optickou mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného disku
alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na modro v
prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých písmen
Caps Lock.
11
Úvod
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámku rolovania Scroll Lock.
8. Dotyková podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
12
Úvod
Pohľad spredu
1
1.
1.
Kontrolka stavu
Kontrolka stavu
Bluetooth (voliteľný):
Š Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Š Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne podporovaná v
Bluetooth
závislosti od zakúpeného modelu.
Š V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
13
Úvod
Bezdrôtová LAN (WiFi) (voliteľné):
Š Kontrolka Bezdrôtovej LAN svieti zeleno v prípade aktivovania
Bezdrôtovej LAN (WiFi).
Š Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
WLAN (WiFi)
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Š V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
Stav spánku:
Š Blikajúca modrá, keď je systém v stave Spánku.
Š Svieti na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Battery (Batéria):
Š Svieti na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa
vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu
batérie, aký odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo
ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
14
Úvod
Pohľad sprava
1.
6
4
5
3
2
1
Zámok typu Kensington
2.
Sieťový konektor
3.
Ventilátor
4.
USB port
5.
Konektor HDMI
6.
Čítačka kariet
1. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi umožňuje
zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického zariadenia s PIN
kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza malá slučka,
pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký
stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
2. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
3. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii
vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
15
Úvod
4. USB Port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
5. Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania pre
PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené video s
vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
6. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick)
alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate u miestneho predajcu
a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho oznámenia.
16
Úvod
Pohľad zľava
33
2
1
1.
Zariadenie optickej jednotky
2.
Audio Port konektor
3.
USB port
1. Zariadenie optickej jednotky
Optické zariadenie vám umožňuje využívať CD/ DVD disk na inštalovanie softvéru, získavanie
prístupu k údajom a na prehrávanie hudby/filmov na počítači.
2. Audio Port konektor
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Svoje
reproduktory pripojte ku správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Vstup pre mikrofón: Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
Slúchadlá: Konektor pre pripojenie reproduktorov
alebo slúchadiel.
17
Úvod
3. USB Port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
18
Úvod
Pohľad zozadu
3
2
1
1.
Konektor RJ-45
2.
Port VGA
3.
Jednotka batériových zdrojov
1. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
2. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom vynikajúceho zobrazenia obsahu zobrazeného
na displeji počítača.
3. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
19
Úvod
Pohľad zospodu
3
2
1
1.
Tlačidlo pre zablokovanie/
odblokovanie batérie
2.
Jednotka batériových zdrojov
3.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
4.
Stereo reproduktor
4
1. Tlačidlo pre zablokovanie/ odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
20
Úvod
3. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
4. Stereo reproduktor
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
21
Úvod
ECO Engine - funkcia úspory energie (voliteľné)
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie - Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov), Presentation
mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu) a Turbo Battery mode (Režim
Turbo pre batériu) , s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh na
notebooku.
Prečítajte si nižšieuvedené pokyny ohľadom aktivovania funkcie úspory energie ECO Engine:
Opakovane stláčajte tlačidlo pre rýchle spustenie funkcie P1 a prepínajte medzi 5 rôznymi režimami
alebo túto funkciu ECO Engine vypnite.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií
22
Úvod
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
ECO Off (Funkcia ECO je Vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement