MSI MS-145A CR460 Návod na obsluhu

Add to my manuals
23 Pages

advertisement

MSI MS-145A CR460 Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z
priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Rozsah horeuvedeného
príslušenstva sa môže
zmeniť bez
predchádzajúceho
upozornenia.
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Adaptér striedavého prúdu a
batéria
sieťový kábel AC
Taška na prenášanie
(voliteľné)
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
3
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
344,4 (Š) x 221 (H) x 13,5~28 (V) mm
Hmotnosť
2,2 kg so 6-článkovou batériou
PROCESOR
Podporný procesor
Intel® Sandy Bridge dvojité jadro
Zvláštne upozornenie
Skutočný procesor predbežne nainštalovaný vo Vašom
notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
Jadrové čipy
Čipová sada
Intel® HM65
Zvláštne upozornenie
Skutočný jadrový čip (čipy) predbežne nainštalovaný vo
Vašom notebooku sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli. Podrobnejšie informácie získate u miestneho
predajcu.
Pamäť
Technológia
DDR3 800/ 1066/ 1333/ 1666 MHz
Pamäť
DDR3 SO-DIMM X 2 otvory
Maximum
8 GB (4 GB DDR3 SO-DIMM x 2)
4
Úvod
Napájanie
Adaptér striedavého/
Vstup: 100~240V~1,5A/ 2,0A 50~60Hz
jednosmerného prúdu
Výstup: 65W: 19V
Typ batérie
6-článkové / 9-článkové (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
Zvláštne upozornenie
Samotná batéria dodávaná v balení sa môže meniť bez
3,42A
(voliteľné)
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie informácie
získate u miestneho predajcu.
Pamäť
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm
Optické zariadenie
HD DVD
Zvláštne upozornenie
Skutočné zariadenie HDD a ODD predbežne nainštalované vo
Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
PortI/O
Monitor (VGA)
15-kolíkový D-Sub x 1
USB
x3
Vstup pre mikrofón
x 1 (zdieľanie s Vstup zapojenia)
Výstup pre slúchadlá /
x1
Výstup pre napájanie
Interný mikrofón
x1
5
Úvod
RJ45
x1
HDMI
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD/ MS/ XD/ MMC/ SDHC/ SDXC)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
LAN
10/100/1000 (voliteľné)
Bezdrôtová LAN
IEEE 802.11b/g/n (voliteľné)
Bluetooth
Podporovaný
Zvuk
Ovládač zvuku
Realtek® ALC269
Interný reproduktor
2 reproduktory
Interný mikrofón
x1
SRS PC Zvuku
Podporovaný
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa klávesovými skratkami K/B a softvéru
Video
Grafika
UMA
Rozlíšenie LCD
1366 x 768
6
Úvod
Displej
Typ LCD
14” 16:9 WXGA
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Webkamera
CMOS
HD DVD(720p)
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
7
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1.
1
2.
2
Interný mikrofón
Webkamera / Kontrolky
webkamery
3.
Tlačidlo zapnutia napájania /
Kontrolka napájania
4.
Tlačidlá pre rýchle spustenie:
5.
Klávesnica /
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie
aplikácií
5
3
6.
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
4
6
Dotyková podložka
8
Úvod
1. Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
2. Web kamera/ LED indikátor webkamery
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť žlto po aktivovaní
funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
3. Tlačidlo zapnutia napájania / Kontrolka napájania
Hlavný vypínač: Stlačením hlavného vypínača ZAPNETE a VYPNETE
notebook.
Kontrolka napájania: Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
4. Tlačidlá pre rýchle spustenie (voliteľné)
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie aktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.
9
Úvod
Š Stlačením tohto tlačidla sa držiak disku čiastočne vysunie.
Š Zapamätajte si: Tlačidlo vysúvania funguje pod obyčajným
Optical Disk
systémom DOS. Avšak v operačnom systéme bez inštalovania
Drive Eject
aplikácie SCM (System Control Manager - Správca ovládania
systému) aplikácia nebude funkčná. V takomto prípade môžu
Button
používatelia vysunúť nosič ODD kliknutím pravým tlačidlom myši na
Tlačidlo
ODD v časti "Môj počítač" a vybrať možnosť "Vysunúť".
vysunutia
optickej diskovej
Š Pre ľahkú a pohodlnú prácu Vám dôrazne odporúčame
nainštalovať si aplikáciu SCM z disku "všetko v jednom".
mechaniky
Š Stlačte toto tlačidlo pre aktiváciu funkcie Cinema Pro, ktorá
zlepšuje kvalitu prehrávania na Vašom zobrazovacom zariadení a
zvukovom systéme. Opätovným stlačením túto funkciu vypnete.
Cinema Pro
Š Pozrite si ikonu funkcie Cinema Pro na displeji, aby ste videli stav
funkcie.
5. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
Tu uvedené popisy slúžia len ako referencia a môžu byť voliteľne podporované v závislosti
od zakúpeného modelu.
10
Úvod
+
Užívateľom
definované
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F4 zapnete Používateľom definované aplikácie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným opakovaným
stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi týmito piatimi
+
ECO Engine
(Úspora energie)
režimami, alebo funkciu ECO Engine vypnúť.
Š Pozrite si časť o správe napájania e Power Management v kapitole
3, kde nájdete podrobné informácie o tejto funkcii určenej na
úsporu energie ECO Engine.
Š Upozornenie: ECO Engine je voliteľná funkcia.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Webkamera
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery. Opätovným stlačením
dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
WLAN (WiFi)
(voliteľné)
tlačidla F8 zapnete funkciu Bezdrôtová LAN (WiFi).
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Opätovným
11
Úvod
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Bluetooth
(voliteľné)
tlačidla F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opätovným stlačením
dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
6. Dotyková podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
12
Úvod
Pohľad spredu
1.
Kontrolka stavu
1
1. Kontrolka stavu
Používanie pevného disku/ zariadenia s optickou mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých
písmen Caps Lock.
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámku rolovania Scroll Lock.
13
Úvod
Bezdrôtová LAN (WiFi) (voliteľné):
Š Kontrolka Bezdrôtovej LAN svieti zeleno v prípade aktivovania
Bezdrôtovej LAN (WiFi).
Š Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia Bluetooth neaktívna.
WLAN (WiFi)
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Š V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
Bluetooth:
Š Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tento LED indikátor nesvieti.
Bluetooth
(voliteľný)
Š Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne podporovaná v
závislosti od zakúpeného modelu.
Š V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte miestneho
distribútora.
Stav spánku:
Š Blikajúca modrá, keď je systém v stave Spánku.
Š Svieti na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
14
Úvod
Battery (Batéria):
Š Svieti na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa
vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu
batérie, aký odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo
ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
15
Úvod
Pohľad sprava
1
2
3
6
4
5
1.
USB port
2.
Konektor HDMI
3.
Ventilátor
4.
Sieťový konektor
5.
Otvor pre zámok Kensington
6.
Čítačka kariet
1. USB Port
USB port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2. Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania
pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené
video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
3. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii
vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
16
Úvod
4. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k
notebooku.
5. Otvor pre zámok Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi umožňuje
zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického zariadenia s PIN
kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza malá
slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým
je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
6. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS
(Memory Stick) alebo SDXC (SD eXtended Capacity). Ďalšie a správne informácie získate u
miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
17
Úvod
Pohľad zľava
1
2
1.
USB port
2.
Konektory zvukového portu
3.
Zariadenie optickej jednotky
3
1. USB Port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2. Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Svoje
reproduktory pripojte ku správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Slúchadlá: Konektor pre pripojenie reproduktorov
alebo slúchadiel.
Vstup pre mikrofón: Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
18
Úvod
3. Zariadenie optickej jednotky
Optické zariadenie vám umožňuje využívať CD/DVD disk na inštalovanie softvéru, získavanie
prístupu k údajom a na prehrávanie hudby/filmov na počítači.
19
Úvod
Pohľad zozadu
1.
1
2
3
Jednotka batériových zdrojov
2.
Port VGA
3.
Konektor RJ-45
1. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
2. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom vynikajúceho zobrazenia obsahu zobrazeného
na displeji počítača.
3. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
20
Úvod
Pohľad zospodu
3
2
1
1.
Tlačidlo pre zablokovanie /
2.
Jednotka batériových zdrojov
odblokovanie batérie
4
3.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
4.
Ventilátor
5.
Stereo reproduktor
5
1. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
21
Úvod
3. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
4. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
5. Stereo reproduktor
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
22
Úvod
ECO Engine – Funkcia úspory energie (Voliteľne podporovaná)
Povolenie ECO Engine
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie - Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov), Presentation
mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu) a Turbo Battery mode (Režim
Turbo pre batériu) , s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh na
notebooku.
Prečítajte si nižšieuvedené pokyny ohľadom aktivovania funkcie úspory energie ECO Engine:
1. Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným opakovaným stlačením tlačidla F5 môžete
prepínať medzi týmito piatimi režimami, alebo funkciu ECO Engine vypnúť.
2. Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho
voľbe zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimedia.
23
Úvod
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
ECO Off (Funkcia ECO je Vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement