MSI MS-16F4 GT60 2OD Brugervejledning

MSI MS-16F4 GT60 2OD Brugervejledning | Manualzz
Indledning
Notebook
Brugermanual
Indledning
Tillykke med denne notebook-pc – den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne splinternye
udsøgte bærbare computer vil give dig en fornøjelig og professionel oplevelse med at bruge
computeren.
Vi er stolte over at kunne fortælle vores brugere, at denne notebook-pc er helt
igennem testet og lever op til og lever op til vores uovertrufne pålidelighed og kundetilfredshed.
™ Udpakning
Pak først forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt øjeblikkeligt din lokale
forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem også æsken
og anden emballage, hvis du skulle få brug for at sende apparatet i fremtiden.
Pakken skal
indeholde følgende dele:
y Notebook
y Hurtig installationsguide
y Højkapacitets Li-ion batteri
y AC/DC adapter og AC strømledning
y Taske (valgfri)
y All-in-one applikationsdisk, der indeholder de komplette udgaver af brugermanualen,
styreprogrammer, hjælpeprogrammer og valgfri gendannelsesfunktion, mv.
2
™ Produktoversigt
Dette afsnit giver en beskrivelse af den bærbare computers grundlæggende aspekter.
hjælpe dig at lære mere om denne bærbare computers udseende, inden du bruger den.
Det vil
Vær
opmærksom på, at den bærbare computer som er vist i dette afsnit kan variere fra den, som
brugeren købte.
Set ovenfra
Figuren over computeren set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor vil få dig til at gennemse det
primære arbejdsområde på din bærbare computer.
Figurerne vist her er kun til reference.
3
Indledning
1.
Videokamera
Š
Dette indbyggede videokamera kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af
video eller konferencer og til andre interaktive aktiviteter.
Š
Webcam-lysdioden ved siden af webcam'et bliver orange, når webcam-funktionen
aktiveres.
2.
Lysdioden går ud, når denne funktion deaktiveres.
Intern mikrofon
Der er en indbygget mikrofon, og dens funktion er den samme med mikrofon.
3.
Kvikstart sensorer
Tryk på sensorerne til kvikstart for at aktivere de specifikke applikationer eller værktøjer.
Følgende kvikstartsensorer vil kun fungere på operativ systemet med SCM applikationen
installeret. Find SCM applikationen på alt-i-en disken der leveres sammen med pakken til
nem og enkel betjening.
Det anbefales kraftigt at installere SCM applikationen.
Š
Tryk på denne sensor for at aktivere
medieafspillerfunktionen, som forstærker
afspilningskvaliteten fra din displayanordning og
Medieafspiller
lydsystem.
Š
Tryk på denne sensor for at øge ventilatorhastigheden
for at afkøle den bærbare computers generelle
temperature.
Cooler Boost
(Kølerforstærkning)
Š
Tryk flere gange på denne knap for at slå
WLAN-funktionen til eller fra.
Š
Dette tastatur er udstyret med kulørte flash-LEDs, der
er monteret under tastaturet.
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur LED
baggrundsoplyst
kontakt)
4
Š
Tryk på denne sensor gentagne gange for henholdsvis
at tænde for tastatur-LEDs, eller indstille lysstyrken for
tastatur-LEDs til Gaming Mode (spil-tilstand), eller
slukke for tastatur-LEDs.
Š
Tryk på denne sensor for at slå flyfunktionen henholdsvis
til eller fra.
Š
Af sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det altid at slå
flyfunktionen til, når du er i et fly.
Š
Se på flyfunktions-ikonet under[Start/ indstillinger/ Ændr
PC-indstillinger/ Trådløs/ Flyfunktion] på skrivebordet
Flyfunktion
for at kontrollere enhedens status.
Š
For at aktivere WLAN- eller Bluetooth-funktionen, se
vejledningen i “Trådløs aktivering for Windows 8” i afsnit 3.
Š
Rør ved denne sensor for at slukke for displayet og spare
på energiforbruget.
Display slukket
Š
Tryk en hvilken som helst tast på tastaturet for at aktivere
skærmen.
Š
Tryk på denne sensor for at aktivere
spillegadget-hjælpeprogrammet, hvilket giver brugerne en
forbløffende og effektiv løsning under spil.
G-panel
Status-LED
Š
Caps Lock: Lyser gult, når Caps-Lock funktionen er
aktiveret.
Š
Num Lock: Lyser gult, når Num Lock-funktionen er
aktiveret.
4.
Stereohøjttalere
Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi-Fi-funktionen er understøttet.
5
Indledning
5.
Strømknap / strøm-LED
Strømknap
Š
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke
(ON/OFF) for computeren.
Š
Tryk på tænd/slukknappen for at vække computeren af
slumretilstanden.
Lysdiode for strøm/ strømsparefunktion
6.
Š
Tændes hvid, når der tændes for computeren.
Š
Lyser gult, når NVIDIA Optimus-funktionen er aktiveret.
Š
Lysdioden går ud, når denne funktion er deaktiveret.
Status-LED
Bluetooth
Š
LED-lampen til Bluetooth tændes ravgult, når funktionen
Bluetooth aktiveres.
Bluetooth
Š
LED-lampen slukkes, når funktionen deaktiveres.
Trådløs LAN (WiFi)
Š
LED-lampen lyser gult, når funktionen Trådløst
lokalnetværk (WiFi) aktiveres.
WLAN (WiFi)
Š
Š
LED-lampen slukkes, når funktionen deaktiveres.
Bemærk: De ovenfor angivne funktioner kan være ekstraudstyr alt efter den
anskaffede model.
Š
Advarsel: Af hensyn til flysikkerhed sørg for, at WLAN- og Bluetooth-lysdioderne
er gået ud, mens flyet er i luften.
Š
For at aktivere eller deaktivere funktionerne WLAN eller Bluetooth i
operativsystemet Windows 8, henvises til vejledningen i “Trådløs aktivering for
Windows 8” i afsnit 3.
Š
Kontakt om nødvendigt den lokale forhandler for yderligere information om
trådløs tilslutning.
Harddisk/ Optisk drev anordning i brug
Blinker ravgult, når systemet får adgang til harddiskdrevet eller
det optiske drev.
6
Slumretilstand
Š
Blinker ravgult, når systemet er i slumretilstand.
Š
Lysdioden går ud, når der slukkes for systemet.
Batteri status
Š
Š
Lyser ravgult, når batteriet oplades.
Blinker blåt, hvis batteriet fejler.
Det anbefales at udskifte
batteriet med et nyt.
Š
Spørg din lokale forhandler til råds med hensyn til at købe
en tilsvarende type batteri, som der anbefales af
producenten.
Š
Batteriets lysdiode går ud, når det er helt opladet, eller når
strømadapteren frakobles.
7.
Berøringsfølsomt tastatur
Dette er computerens pegeanordning.
8.
Tastatur
Det indbyggede tastatur har alle et fuldstørrelses-tastaturs funktioner.
Kvikstartsknapper [Fn]
Brug [Fn]-knapperne på tastaturet til at aktivere de specifikke applikationer eller værktøjer.
Ved hjælp af disse kvikstartsknapper vil brugere være i stand til at arbejde mere effektivt.
Š
Tryk på Fn-knappen, og hold den nede, og tryk
derefter på F4-knappen for at aktivere den
+
brugerdefinerede applikation.
Brugerdefineret
Š
Tryk og hold Fn- knappen nede, og tryk derefter på
+
F5 knappen flere gange for at skifte mellem disse
ECO Engine
(Strømsparefunktionen)
fem forskellige strømbesparende tilstande eller for
at slå ECO engine fra periodisk.
Š
+
Videokamera
Tryk og hold Fn-knappen nede, og tryk derefter på
F6-knappen for at tænde for webcam-funktionen.
Tryk igen for at deaktivere den.
7
Indledning
Š
Tryk og hold Fn-knappen, og tryk derefter på F10-knappen
gentagne gange for regelmæssigt at slå Flyfunktionen til
eller fra.
Š
Af sikkerhedsmæssige grunde, anbefales det altid at slå
flyfunktionen til, når du er i et fly.
+
Š
Flyfunktion
Se på flyfunktions-ikonet under [Start/ indstillinger/ Ændr
PC-indstillinger/ Trådløs/ Flyfunktion] på skrivebordet for at
kontrollere enhedens status.
Š
For at aktivere WLAN- eller Bluetooth-funktionen, se
vejledningen i “Trådløs aktivering for Windows 8”.
Generelle [Fn] taster
Š
Forøger tastaturets LED-indikatorers
RGB-mætningsniveau.
+
Š
Formindsker tastaturets LED-indikatorers
RGB-mætningsniveau.
+
8
Set fra højre
1.
Lyd Port stik
Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi Fi-funktionen er understøttet.
Hovedtelefoner ud / SPDIF ud
Š
Bruges til højtalere og hovedtelefoner.
S/PDIF-stikket bruges også
til digital lydoverførsel til eksterne højtalere via et optisk fiberkabel.
Š
Forbind fronthøjtalerne her.
Mikrofon
Š
Bruges til en ekstern mikrofon.
Š
Forbind center- og subwoofer-højttalerne her.
Linje ind
Š
Bruges til ekstern lydenhed.
Š
Forbind baghøjttalerne her.
Linje ud
2.
Š
Stik til højtalere.
Š
Forbind surround-højtalerne her.
USB 2.0 Port
USB 2.0-porten lader dig tilkoble periferienheder via USB-grænseflade, såsom mus,
modem, bærbart harddiskmodul, printer med mere.
3.
Optisk drevenhed
Notebook’en er udstyret med et optisk drev.
Den faktiske enhed, installeret i din notebook,
afhænger af den anskaffede model.
9
Indledning
Set fra venstre
1.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
2.
USB 3.0 Port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige
apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i
kraft af højhastigheds dataoverførsel.
3.
Kortlæser
Den indbyggede kortlæser kan understøtte SD (Secure Digital).
Kontakt din lokale
forhandler for yderligere og korrekte oplysninger, og vær opmærksom på, at de
understøttede hukommelseskort kan variere uden varsel.
4.
USB 3,0 Port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige
apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i
kraft af højhastigheds dataoverførsel.
10
Set bagfra
1.
Kensingtonlås
Denne computer har et nøglehul til en Kensingtonlås, som gør det muligt fastlåse
computeren med en nøgle eller en mekanisk pinkodeanordning og fastgjort gennem et
gummibelagt metalkabel.
Kablets ende har en lille løkke, som gør det muligt at fastgøre
hele kablet rundt om en permanent genstand, såsom et tungt bord eller lignende udstyr, og
dermed fastgøre computeren.
2.
Strømstik
Til at tilkoble strømadapteren og levere strøm til computeren.
3.
RJ-45-stik
10/100/1000-Ethernetstikket anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at få en
netværksforbindelse.
4.
VGA Port
Den 15-pin-D-sub VGA-port lader dig tilkoble en ekstern monitor eller andet standard
VGA-kompatibelt udstyr (såsom en fremviser) til et fantastisk overblik over
computerdisplayet.
5.
Mini-DisplayPort
Mini-display-porten er en miniatureversion af Display-porten, med en egnet adapter kan
mini-display-porten anvendes til at drive displays med et VGA, DVI eller HDMI interface.
11
Indledning
6.
HDMI-stik
HDMI (højdefinitions multimedie grænsefladeport) er en ny grænsefladestandard for pc’er,
skærme og forbrugerelektroniske enheder, som med et enkelt kabel understøtter standard-,
forbedret og højdefinitions-video plus flerkanalsdigital lyd.
12
Set fra undersiden
1.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDLAD at tildække ventilatoren
2.
Batteripakke
Denne notebook-pc bliver forsynet med strøm af batteripakken, når strømadapteren er
frakoblet.
3.
Batteri udløsningsknap
Det er tilbagekastningsanordning som forberedelse til at frigøre batteripakken.
Skub den
med en hånd og tag forsigtigt batteripakken ud med den anden.
4.
Knap til at låse/ låse op for batteriet
Batteriet kan ikke flyttes, når knappen er i låst tilstand.
Når knappen er skubbet til ulåst
tilstand, kan batteriet fjernes.
13
Indledning
™ Specifikation
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
område til område.
Det faktisk solgte produkt er for forskelligt fra
Tjek de detaljerede specifikationer ved din lokale forhandler.
Fysiske karakteregenskaber
Mål
395 (B) x 278 (D) x 45 (H) mm
Vægt
<3,5 kg (med 9-celle batteri)
CPU
Stik
947 pins, rPGA
Processortype
Intel® Haswell
Understøttet processor
Intel® Quad/ Dual-Core processor (22nm)
L3 Cache
Op til 8MB (i henhold til CPU)
Kernechips
Sydlig bro
Intel® Lynx Point HM87
Hukommelse
Teknologi
DDR3L 1600/ 1333 MHz
Hukommelse
DDR3 SO-DIMM X 4 indstik
Understøtter 2G/4G/8G DDR3L SDRAM
Maksimum
Op til 32 GB
Strøm
AC/DC Adapter
180W, 19V
Strømforsyning: 100~240V, ~2,5A
Udgangseffekt: 19,5V
Batteritype
9-celle
RTC-batteri
Ja
14
9,2A
50~60Hz
Opbevaring (Dele anført her kan variere uden varsel)
HDD formfaktor
2,5” HDD/ SSD (valgfri)
Optisk drevenhed
Super-multi / blu-ray (valgfrit)
I/O- port
Monitor (VGA)
x1
USB
x 3 (USB 3.0)
x 1 (USB 2.0)
Mikrofon-in
x1
Linje ind
x1
Hovedtelefon-ud
x 1 (S/PDIF understøttet)
Side-Out
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortlæser
x 1 (understøtter SD)
De understøttede hukommelseskort kan ændres uden
varsel.
Mini-DisplayPort
x1
Kommunikationsport
LAN
10/100/1000 Ethernet
Trådløs LAN
Valgfrit understøttet
Bluetooth
Valgfrit understøttet
Display
LCD-type
15,6” Full HD 1920 x 1080
Lysstyrke
Understøttet
15
Indledning
Video
Grafik
Diskret
Med understøtning af teknologien NVIDIA Optimus.
(Base på GPU-struktur)
VRAM
Base på GPU-struktur
CRT udgang
Understøttet
HDMI udgang
Understøttet
DisplayPort udgang
Understøttet
Dobbelt visningsfunktion
Understøttet
Udvendigt display, apparater vil automatisk blive opdaget
når de tilsluttes.
Lyd
Intern højttaler
2 højtalere + 1 subwoofer
Lydstyrke
Juster med K-/B-genvejstaster & SW
Andet
Overensstemmelse
WHQL
Hul til Kensington-lås
x1
16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement