MSI MS-1756 GE70 0ND Керівництво по експлуатації

MSI MS-1756 GE70 0ND Керівництво по експлуатації | Manualzz
1
Передмова
Портативний
комп'ютер
Керівництво
користувача
Передмова
Зміст
Глава 1: Передмова
Зміст ............................................................................... 1-2
Нормативні положення і заяви.................................. 1-4
Заява Федеральної комісії зв'язку США
про радіочастотні перешкоди................................... 1-4
Умови Федеральної Комісії Зв’язку (США) .............. 1-4
Відповідність вимогам Ради Європи ....................... 1-4
Нормативні положення стосовно акумуляторних
батарей .......................................................................... 1-5
Директива Євросоюзу про відходи електричного
та електронного устаткування................................... 1-5
Правила техніки безпеки ............................................ 1-6
Примітка про дисковод оптичного пристрою ........ 1-8
Торгові марки ............................................................... 1-8
Історія редакцій ............................................................ 1-8
Глава 2: Введення
Зміст керівництва ........................................................ 2-2
Вивільнення з упаковки ............................................. 2-2
Знайомство з виробом ............................................... 2-4
Вигляд з піднятою кришкою ..................................... 2-4
Вигляд спереду ......................................................... 2-8
Вигляд з правого боку ............................................. 2-10
Вигляд з лівого боку ................................................ 2-11
Вигляд ззаду ............................................................ 2-13
Вигляд знизу ............................................................ 2-14
Технічні характеристики ........................................... 2-15
1-2
Передмова
1-3
Глава 3: Початок експлуатації
Початок роботи з портативним комп'ютером ........ 3-2
Управління живленням ............................................... 3-3
Живлення змінного струму ....................................... 3-3
Живлення від батареї ............................................... 3-3
Управління живленням в ОС Windows .................... 3-8
Поради щодо енергозбереження ............................. 3-9
Основні операції ........................................................ 3-11
Безпека та зручність ............................................... 3-11
Ознайомлення з клавіатурою ................................. 3-13
Ознайомлення з сенсорною панеллю ................... 3-17
Про жорсткий диск .................................................. 3-19
Користування оптичним запам’ятовуючим
пристроєм ................................................................ 3-19
Підключення зовнішніх пристроїв .......................... 3-21
Периферійні пристрої ............................................. 3-21
Пристрої зв'язку ...................................................... 3-22
Заміна та поновлення компонентів ........................ 3-23
Запитання й відповіді ............................................... 3-25
1-3
Передмова
™ Нормативні положення і заяви
Заява Федеральної комісії зв'язку США про радіочастотні
перешкоди
Це обладнання було протестоване та визнане таким, яке відповідає обмеженням для
цифрових пристроїв класу В, згідно з Частиною 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку
(США). Ці обмеження установлено, щоб гарантувати відповідний захист від
недопустимих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях.
Це обладнання
створює, використовує та випромінює радіочастотну енергію; недотримання інструкцій при
встановленні та експлуатації може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.
Проте немає гарантії, що перешкоди не виникнуть при певному встановленні.
Якщо це
обладнання викликає перешкоди при прийомі радіо- та телевізійних сигналів (що можна
визначити, вимкнувши та знову увімкнувши обладнання), просимо користувачів спробувати
усунути перешкоди вживши один з таких заходів:
„
Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
„
Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
„
Підключіть обладнання і приймач до різних розеток.
„
Порадьтеся з розповсюджувачем або досвідченим техніком з радіо та телевізійного
обладнання.
ПРИМІТКА
Š Зміни або модифікації, не ухвалені в письмовій формі стороною, відповідальною за
дотримання норм, призведуть до скасування права на користування пристроєм.
Š Кабелі інтерфейсу щитка та шнур живлення перемінного струму, у разі їхньої
наявності, мусять використовуватися з дотриманням обмежень випромінення.
Умови Федеральної Комісії Зв’язку (США)
Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку (США).
Експлуатація повинна відповідати таким двом умовам:
„
Цей пристрій не повинен спричиняти радіозавади.
„
Цей пристрій повинен приймати будь-які радіозавади, включаючи такі, які можуть
викликати небажані ефекти при експлуатації.
Відповідність вимогам Ради Європи
Пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вказівкам,
викладеним в Європейській директиві.
1-4
Передмова
1-5
Нормативні положення стосовно акумуляторних батарей
Європейський Союз:
Батареї, батарейні блоки і акумулятори не повинні утилізуватися
як несортовані побутові відходи.
Будь ласка, використовуйте
комунальні системи збору для їх повертання, переробки або
обробки відповідно до місцевих правил.
Тайвань:
Щоб захистити довкілля, використані батареї слід збирати окремо
для їх переробляння або особливої утилізації.
Штат Каліфорнія, США: Батареї таблеткового типу можуть містити матеріали з
перхлоратами і вимагати спеціальної обробки, якщо вони переробляються або
утилізуються в Каліфорнії.
Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Заходи безпеки при користуванні літієвою батареєю
Небезпека вибухання, якщо неправильно замінено батарею. Замінюйте лише на такий
самий або еквівалентний тип батареї, рекомендований виробником обладнання.
Утилізуйте вживані батареї згідно з інструкціями виробника.
Директива Євросоюзу про відходи електричного та
електронного устаткування
Згідно з Директивою Європейського Союзу (ЄС) про відходи електричного
та електронного устаткування, Директивою 2002/96/EC, яка вступила в дію
13 серпня 2005, вироби «електричного та електронного устаткування»
неможна викидати як побутові відходи. Виробники відповідного
електронного обладнання зобов’язані приймати подібні вироби по
завершенню їхнього строку служби.
1-5
Передмова
™ Правила техніки безпеки
Уважно прочитайте вказівки про заходи безпеки.
Слід взяти до
уваги всі застереження і попередження, вказані на обладнанні або в
керівництві користувача.
Захищайте обладнання від вологи та високої температури.
Покладіть обладнання на стійку поверхню, перш ніж почати
налаштування.
Отвори на корпусі використовуються вентиляції, щоб запобігти
перегріву обладнання.
Не закривайте ці отвори.
Š Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з
температурою зберігання вище 60OC (140OF) або нижче 0OC
(32OF), що може пошкодити обладнання.
Š Цей пристрій слід експлуатувати при температурі оточуючового
середовища не вище 40OC (120OF).
Š Переконайтеся, що напруга живлення знаходиться у безпечних
межах і була правильно встановлена на значення 100~240 В,
перш ніж підключити обладнання до розетки електромережі.
Š Перед тим, як вставляти будь-які додаткові плати або модулі,
завжди виймайте шнур живлення змінного струму з розетки.
Š Завжди вимикайте шнур живлення перемінного струму,
виймайте акумуляторний відсік або вимикайте стінну розетку,
якщо обладнання лишатиметься без роботи протягом певного
часу, щоб досягти нульового енергоспоживання.
Ніколи не наливайте рідину в отвір. Це може пошкодити
обладнання або спричинити ураження електрострумом.
Розташуйте шнур живлення там, де люди не можуть на нього
наступити.
1-6
Не кладіть нічого на шнур живлення.
Передмова
1-7
Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним
або електричним полем.
Підключаючи до телевізійного тюнера коаксіальний кабель,
перевірте, чи металевий щиток надійно підключено до захисної
системи заземлення будівлі.
Систему розподілу кабелів слід заземлити відповідно до
ANSI/NFPA 70, Національного Електричного Коду (NEC), особливо
Розділу 820.93, Заземлення зовнішнього провідного екрану
коаксіального кабелю.
Š Щоб уникнути вибуху, викликаного неправильною заміною
батареї (акумулятора), використовуйте такий самий або
еквівалентний тип батареї, рекомендований виключно
виробником.
Š Завжди тримайте акумулятор у безпечному місці.
Зверніться до обслуговуючого персоналу про перевірку у разі
настання таких випадків:
Š Пошкоджено шнур живлення або штепсель.
Š В обладнання проникла рідина.
Š Обладнання потрапило під дію вологи.
Š Обладнання не працювало як слід, або ви не могли
експлуатувати його відповідно до посібника.
Š Обладнання падало і було пошкоджене.
Š Обладнання має очевидні ознаки поломки.
Особливі характеристики для захисту довкілля
Š Зменшення енергоспоживання під час роботи та в режимі
очікування.
Š Обмежене використання речовин, шкідливих для здоров’я та
довкілля.
Š Пристрій легко розібрати і переробити.
Š Заохочення до переробки зменшить використання природних
ресурсів.
Š Робочий строк виробу подовжується – адже виріб легко
вдосконалювати.
Š Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої
забирає виробник.
1-7
Передмова
Підхід до охорони довкілля
Š Виріб було сконструйовано таким чином, щоб надати
можливість його повторного використання та переробки.
Пристрій не можна викидати з побутовими відходами.
Š Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід
звернутися до місцевого сертифікованого пункту прийому втор
сировини.
™ Примітка про дисковод оптичного пристрою
УВАГА: Цей пристрій містить лазерну систему, класифіковану як «ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ
КЛАСУ 1». Щоб правильно користуватися моделлю, уважно прочитайте інструкції в
посібнику та збережіть посібник для подальшого користування.
У разі виникнення
проблем з даною моделлю, будь ласка, зверніться до найближчого пункту
«АВТОРИЗОВАНОГО сервісу».
Щоб уникнути прямої дії лазерного променя, не
намагайтеся розібрати корпус.
™ Торгові марки
ƒ
Усі торгові марки належать їх власникам.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS та логотип є торговими марками SRS Labs, Inc
™ Історія редакцій
1-8
Версія
Історія редакцій
Дата
1.0
Перший випуск
03, 2012
2
Введення
Введення
Вітаємо! Ви стали користувачем цього витонченого портативного комп’ютера. Цей
найновіший ексклюзивний портативний комп'ютер подарує Вам захоплюючий досвід
роботи на ньому.
Ми можемо з гордістю сказати користувачам, що цей комп’ютер
пройшов ретельні перевірки та має головний сертифікат – це наша репутація і прагнення
задовольняти найвищим вимогам з боку клієнтів.
™ Зміст керівництва
Це керівництво користувача надає інструкції та ілюстрації для роботи на портативному
комп'ютері. Радимо уважно прочитати керівництво, перш ніж користуватися портативним
комп'ютером.
Глава 1, Передмова, надає основну інформацію про безпеку та застереження, про які
слід пам'ятати завжди під час користування портативним комп'ютером. Радимо
прочитати їх і взяти до уваги під час першої експлуатації портативного комп’ютера.
Глава 2, Введення, включає описи всіх аксесуарів цього портативного комп’ютера.
Відкриваючи упаковку, рекомендовано перевірити, чи всі аксесуари знаходяться в
комплекті.
Якщо будь-які з аксесуарів пошкоджені або відсутні, будь ласка, зверніться
туди, де Ви придбали портативний комп'ютер. Також у цій главі наведено технічні
характеристики цього портативного комп’ютера.
Ви знайомитеся з функціональними
кнопками, кнопками швидкого запуску, сполучувачами, світлодіодами та зовнішніми
пристроями цього портативного комп’ютера.
Глава 3, Початок експлуатації, надає основні інструкції для роботи з клавіатурою,
сенсорною панеллю, жорстким дисководом та оптичним диском. Для кращого
знайомства користувачів з портативним комп’ютером також описано кроки інсталяції та
деінсталяції акумулятора; процедури підключення різноманітних зовнішніх пристроїв,
пристроїв зв’язку тощо.
™ Вивільнення з упаковки
Спочатку розпакуйте картонну коробку та уважно перевірте всі предмети.
Якщо
будь-який предмет пошкоджений або відсутній, будь ласка, негайно зверніться до
місцевого розповсюджувача.
Також збережіть коробку та пакувальні матеріали на той
випадок, якщо у майбутньому доведеться пересилати виріб.
Упаковка повинна містити
такі вироби:
y Портативний комп'ютер
y Стисле керівництво початку експлуатації
y Потужна літій-іонна батарея (акумулятор)
y Адаптер перемінного/постійного струму і шнур живлення перемінного струму
y Переносна сумка (додатково)
2-2
y Єдиний диск прикладних задач, який містить повну версію керівництва користувача,
драйверів, утиліт та додатковою функцією відновлення тощо.
2-3
Введення
™ Знайомство з виробом
Цей розділ надає опис основних характеристик цього портативного комп'ютера. Перед
користуванням варто познайомитися із зовнішнім виглядом портативного комп'ютера.
Будь ласка, зверніть увагу, що показаний у цьому розділі портативний комп’ютер може
відрізнятися від придбаного
Вигляд з піднятою кришкою
Зображення розкритого виробу згори ознайомить із основною робочою ділянкою
портативного ПК.
Вказані вище аксесуари можуть
змінюватися без попередження.
2-4
1.
Веб-камера
Š
Вбудована веб-камера може використовуватися для зйомки фотографій,
відеозапису або відео-конференцій та виконання інших інтерактивних задач.
2.
Внутрішній мікрофон
Вбудований мікрофон працює так само, як звичайний мікрофон.
3.
Стерео динаміки
4.
Кнопка живлення / Світлодіод живлення
Стереосистема надає високу якість звуку, підтримується функція Hi-Fi.
Кнопка живлення
Š
Натисніть кнопку живлення, щоб ВМИКАТИ і
ВИМИКАТИ живлення портативного комп’ютера.
Š
Натисніть кнопку живлення, щоб «розбудити»
портативний комп’ютер зі стану очікування.
Світлодіод Живлення / Функції енергозбереження
Š
Світиться блакитним, коли увімкнено живлення
портативного комп'ютера.
Š
5.
Світлодіод вимикається, коли ця функція вимкнена.
Кнопки швидкого запуску
Натискайте кнопки швидкого запуску, щоб активувати специфічні задачі або
інструменти.
Наступні кнопки швидкого запуску працюватимуть лише в операційній
системі із інстальованою задачею S-Bar.
Для зручної та простої роботи знайдіть
задачу S-Bar на комплектуючому диску "все в одному".
Наполегливо радимо Вам
інсталювати задачу S-Bar.
Š
Натисніть на цю кнопку, щоб вивільнити лоток
оптичного дисковода.
Š
Зверніть увагу: Сенсор вивільнення оптичного
дисковода працює у "чистій" системі DOS.
Проте
сенсор вивільнення не працюватиме в операційній
системі, в якій не інстальовано задачу S-Bar.
Вивільнення
оптичного
дисководу
У такому випадку користувачі можуть клацнути правою
кнопкою миші по ODD (Оптичний дисковод) у "My
Computer" (Мій комп’ютер) і вибрати "Eject" (Викинути),
щоб вивести назовні лоток оптичного дисководу.
Š
Вимкнення
дисплею
Натисніть цю кнопку, щоб одразу вимкнути дисплей та
заощадити електроенергію.
Š
Натисніть на цю кнопку знову, щоб увімкнути дисплей.
2-5
Введення
Š
Натискайте цю сенсорну кнопку, щоб по черзі вмикати
або вимикати функцію WLAN.
WLAN (WiFi)
Š
Натисніть цю сенсорну кнопку, щоб збільшити
швидкість вентилятора для зниження загальної
температури портативного комп'ютера.
Підсилення
охолодження
Š
Натискайте цю сенсорну кнопку, щоб по черзі вмикати
або вимикати цю функцію.
Š
Світлодіод LED світиться блакитним, коли увімкнено
режим NVIDIA GPU і система знаходиться під великим
навантаженням. Світлодіод вимикається, коли ця
Turbo
GPU режиму
функція вимкнена.
Š
Натисніть цю кнопку щоб перейти за адресою
http://www.3dmark.com та перевірити функції GPU в
онлайновому режимі.
Š
Натисніть цю кнопку один раз, щоб викликати діалогове
вікно User Define Key (Ключ за налаштуванням
P1
За визначенням
користувача
користувача).
Š
Знову натисніть цю кнопку, щоб запустити задачу за
визначенням користувача.
Š
У діалоговому вікні User Define Key (Ключ за
налаштуванням користувача) можна налаштувати
кнопку швидкого запуску Р1 для певної задачі.
6.
Сенсорна панель
7.
Перемикач сенсорної панелі
Це - вказівний пристрій портативного комп'ютера.
Натисніть цю кнопку, щоб активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
Індикатор сенсорної панелі, якщо такий є, засвічується, коли вимкнено функцію
сенсорної панелі.
8.
Клавіатура
Вбудована клавіатура має всі функції клавіатури повного розміру.
Кнопки швидкого запуску [Fn]
Користуйтеся кнопками [Fn] на клавіатурі, щоб активувати особливі задачі або
інструменти.
За допомогою цих кнопок швидкого запуску користувачі можуть ефективніше
працювати.
2-6
Š
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть
кнопку F4, щоб запустити задачу за визначенням
+
За визначенням
користувача
користувача.
Š
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
натискайте кнопку F5, щоб по черзі перемикатися
+
між різними режимами енергозбереження функції
ECO Engine (Двигун
ЕКО)
(Енергозбереження)
ECO Engine (Двигун ЕКО) або вимкнути цю
функцію.
Š
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть
кнопку F6, щоб увімкнути функцію Веб-камери.
+
Натисніть знову, щоб вимкнути його функцію.
Веб-камера
Š
+
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
натискайте кнопку F8, щоб по черзі вмикати або
WLAN
(WiFi)
вимикати функцію Бездротової LAN (WiFi).
Š
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, потім натисніть
кнопку F9, щоб увімкнути функцію Bluetooth.
+
Bluetooth
(Додатково)
Натисніть знову, щоб вимкнути його функцію.
Š
Ця кнопка функції не буде доступна тоді, коли не
підтримується функція Bluetooth.
2-7
Введення
Вигляд спереду
1. Світлодіод статусу
Робота жорсткого диску/ оптичного дисководу
Блимає блакитним, коли система звертається до жорсткого диску
або оптичного дисководу.
Bluetooth
Š
Світлодіодний індикатор Bluetooth світиться блакитним, коли
активовано функцію Bluetooth.
Š
Обережно: Заради безпеки польоту переконайтеся, що цей
світлодіодний індикатор вимкнений під час польоту.
Š
Примітка: Функція Bluetooth може бути додатковою і
підтримуватися залежно від придбаної моделі.
Š
Зверніться до розповсюджувача,якщо потрібна додаткова
інформація.
Бездротова локальна мережа (WiFi)
Š
Цей світлодіодний індикатор засвічується блакитним, коли
активовано функцію Бездротової LAN (WiFi).
Š
Світлодіодний індикатор вимикається, коли функція вимкнена.
Š
Примітка: Перераховані тут функції можуть бути
додатковими і підтримуватися залежно від придбаної
користувачами моделі.
Š
Обережно: Заради безпеки польоту переконайтеся, що цей
Š
Зверніться до розповсюджувача,якщо потрібна додаткова
світлодіодний індикатор вимкнений під час польоту.
інформація.
2-8
Статус батареї
Š
Світиться блакитним, коли батарея заряджується.
Š
Світиться бурштиновим, коли заряд акумулятора низький.
Š
Мерехтить бурштиновим, коли акумулятор виходить з ладу, і
рекомендовано замінити його на новий.
Порадьтеся з
місцевим розповсюджувачем про придбання еквівалентного
типу акумулятора, рекомендованого виробником.
Š
Світлодіод акумулятора вимикається, коли він повністю
заряджений, або коли вимкнено адаптер
перемінного/постійного струму.
Caps Lock: Світиться блакитним, коли активована функція Caps
Lock.
Num Lock: Світиться блакитним, коли активована функція Num
Lock.
Стан очікування
Š
Мерехтить блакитним, коли система знаходиться у стані
очікування.
Š
Світлодіод вимикається, коли система вимкнена.
2. Вентилятор
Вентилятор створений для охолодження системи.
НЕ ЗАКРИВАЙТЕ вентилятор,
щоб забезпечити циркуляцію повітря.
2-9
Введення
Вигляд з правого боку
1.
Оптичний дисковод
Портативний ПК оснащений оптичним дисководом. Пристрій, попередньо
інстальований на портативний ПК залежить від придбаної моделі.
2.
Порт VGA
Порт VGA 15-контактний-D-sub надає можливість підключати зовнішній монітор або
інший сумісний зі стандартом VGA пристрій (такий як проектор) для чудового
перегляду на дисплеї ПК.
3.
USB 2.0
Порт USB 2.0 надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB,
такі як миша, клавіатура, модем, портативний модуль жорсткого диску, принтер і
багато іншого.
4.
Сполучувач RJ-45
Сполучувач 10/100/1000 Ethernet використовується для підключення кабелю LAN для
мережевого зв'язку.
2-10
Вигляд з лівого боку
1. Кенсінгтонський замок
Портативний комп'ютер оснащений отвором для Кенсінгтонського замка, який надає
користувачам можливість закріпити портативний комп'ютер на місці металевим
кабелем в гумовій оболонці та замкнути його ключем або механічним замком із кодом.
На кінці кабелю є невелика петля, за допомогою якої весь кабель можна закріпити
навколо нерухомого предмету, такого як важкий стіл та іншого подібного обладнання,
таким чином утримуючи комп'ютер на місці.
2. Вентилятор
Вентилятор створений для охолодження системи.
НЕ ЗАКРИВАЙТЕ вентилятор,
щоб забезпечити циркуляцію повітря.
3. Роз’єми аудіо портів
Стереосистема та функція Hi-Fi дають високу якість звуку.
Вихід навушників / вихід SPDIF:
Š
Використовується для динаміків або гарнітури.
Сполучував S/PDIF також надається для передачі
цифрового радіо на зовнішні динаміки через
оптично-волоконний кабель.
Š
Роз’єми для підключення передніх динаміків.
2-11
Введення
Мікрофон/ Вхід лінії:
Š
Використовується для зовнішнього мікрофону.
Š
Роз’єми для підключення центрального динаміку та
сабвуферу.
4. Сполучувач живлення
Щоб підключити адаптер перемінного/постійного струму для живлення портативного
комп'ютера.
5. Сполучувач HDMI
HDMI (Інтерфейс мультимедія високої чіткості) – це новий стандарт інтерфейсу для
ПК, дисплеїв та побутової електроніки, який підтримує стандартне та підсилене відео
та відео високої чіткості, а також багатоканальне цифрове аудіо на єдиному кабелі.
6. Порти USB 3.0
USB 3.0, високошвидкісна USB, надає вищу швидкість інтефейсу для підключення
різноманітних приладів, такі як пристрої пам'яті, жорсткі диски або відеокамери і
пропонує більше вигідних рішень завдяки швидкісній передачі даних.
7. Кардрідер
Вбудований пристрій читання карти (кард-рідер) може підтримувати різні типи карток
пам'яті, такі як MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC
(SD High Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) або MS Pro
(Memory Stick Pro) залежно від придбаної користувачем моделі). Зверніться до
місцевого розповсюджувача про детальнішу і точну інформацію, і пам’ятайте, що
підтримувані карти пам’яті можуть відрізнятися без попередження.
2-12
Вигляд ззаду
1.
Блок батареї
При відключенні адаптера перемінного струму портативний комп’ютер отримує
живлення від акумулятора.
2-13
Введення
Вигляд знизу
1.
Кнопка вивільнення батареї
Це пристрій на пружині, який допомагає вивільнити батарею. Відсуньте його однією
рукою, а іншою обережно відтягніть акумуляторний відсік.
2.
Кнопка блокування/розблокування батареї
Коли кнопка знаходиться у положенні блокування, батарею неможливо посунути.
Коли кнопку пересунуто в положення розблокування, батарею можна вийняти.
3.
Блок батареї
Коли адаптер перемінного/постійного струму відключено, портативний комп'ютер
буде отримувати живлення від акумулятора.
4.
Вентилятор
Вентилятор створений для охолодження системи.
2-14
НЕ блокуйте вентилятор.
™ Технічні характеристики
Ці технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.
фактично продаються, можуть відрізнятися у різних регіонах.
Вироби, що
Для уточнення технічних
характеристик слід звертатися до місцевих розповсюджувачів.
Фізичні характеристики
Габарити
417,8 (ширина) x 269,3 (довжина) x 39 (висота) мм
Маса
<3,0 кг (з 6-елементною батареєю)
Центральний процесор
Розетка
988 контактів, rPGA
Тип процесора
Intel® Ivy Bridge
Підтримується процесор
Intel® (двоядерний / чотирьох'ядерний процесор)
Чіпи ядра
Чіпсет
Intel® Panther Point HM76
Пам'ять
Технологія
DDR3 1600/ 1333 МГц
Пам'ять
2 роз’єми DDR3 SO-DIMM
Максимум
До 16 Гб
Живлення
Адаптер
120 Вт, 19 В
змінного/постійного
Вхід: 100~240 В, ~2,25 А
струму
Вихід: 19,5 В
Тип батареї
6 елементів
Батарея годинника
Так
50~60 Гц
6,32 А
реального часу
Зовнішня пам'ять (перераховане може відрізнятися без попередження)
Характеристики
жорсткого диску
Оптичний дисковод
Жорсткий диск 2,5 дюйми SATA
Super Multi (додатково)
2-15
Введення
Порти входу/виходу
Монітор (VGA)
15-контактний D-Sub, 1 шт.
Порт USB
2 шт. (версія 3.0)
2 шт. (версія 2.0)
Вхід мікрофону (Вхід
лінії)
1 шт.
Вихід навушників
1 шт. (підтримується SPDIF-Out)
RJ45
1 шт.
HDMI
1 шт.
Кардрідер
1 шт.
(SD/ SDXC/ XD/ MSPRO/ MS/ MMC)
Підтримувані карти пам'яті можуть відрізнятися без
попередження.
Порт зв’язку
LAN
10/100/1000 Ethernet
Бездротова LAN
Бездротова 802.11b/g/n
Bluetooth
Додатково підтримується
Дисплей
Тип рідкокристалічного
дисплею
Яскравість
17,3” Full HD 1920 x 1080
Підтримується
Відео
Графічний
Дискретний
пристрій
Відеопам'ять
GDDR5, 2GB
Вихід CRT
Підтримується
Вихід HDMI
Підтримується
Функція подвійного
Підтримується
перегляду
Зовнішні пристрої показу будуть автоматично визначені
при підключенні.
2-16
3
Початок
експлуатації
Початок експлуатації
™ Початок роботи з портативним комп'ютером
Новим користувачам цього портативного комп'ютеру радимо попередньо ознайомитись з
ілюстраціями наведеними нижче.
3-2
™ Управління живленням
Живлення змінного струму
Наполегливо радимо підключити адаптер змінного/постійного струму до портативного ПК
та використовувати живлення змінного струму під час першого користування ним. Коли
підключено живлення перемінного струму, одразу ж почнеться перезарядження
акумулятора.
Зверніть увагу на те, що адаптер змінного/постійного струму з комплекту схвалений для
використання з Вашим портативним ПК.
Використання іншої моделі адаптера може
пошкодити як сам портативний комп'ютер, так і інші підключені до нього пристрої.
Не накривайте адаптер змінного/постійного струм через те, що при роботі він виділяє
тепло. Завжди пам'ятайте, що при роботі адаптер змінного/постійного струму виділяє
тепло.
Живлення від батареї
Цей портативний комп'ютер оснащений потужним літій-іонним батарейним блоком.
Літій-іонний батарейний відсік, здатний до повторного зарядження - це внутрішнє джерело
живлення портативного комп'ютера.
Пам’ятайте, що акумулятор може бути пошкоджений, якщо користувач спробує
самостійно розібрати його. Обмежена гарантія на акумуляторний відсік може бути
скасована, якщо акумуляторний відсік був розібраний неавторизованим майстром.
Щоб уникнути вибуху, викликаного неправильною заміною батареї (акумулятора),
використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї, рекомендований виключно
виробником.
Завжди зберігайте батарею, яка не використовується, у надійному місці.
Будь ласка, виконуйте місцеві закони та вказівки щодо переробки невикористаних
акумуляторів.
Рекомендовано завжди мати запасний акумуляторний відсік для забезпечення
достатнього живлення.
Будь ласка, зверніться до місцевого розповсюджувача щодо
придбання батарейного відсіку, сумісного з Вашим портативним ПК.
3-3
Початок експлуатації
Інсталяція блоку батареї
1. Щоб встановити батарею, спочатку знайдіть непорушний жолоб на батарейному
блоці та фіксатор батареї на батарейному лотку, як показано праворуч.
2. Зрівняйте непорушний жолоб та фіксатор батареї, дотримуючись правильного
положення, і переконайтеся, що вони правильно з'єдналися.
3. Оберніть батарейний блок у напрямку, показаному праворуч.
4. Натисніть на батарейний блок, щоб зафіксувати батарейний блок у лотку
акумулятора.
5. Натиснувши на кнопку блокування/розблокування, переведіть її в положення
блокування, щоб надійно закріпити батарейний блок.
3-4
Вивільнення блоку батареї
1. До того як вивільнити батарею переконайтеся, що портативний ПК вимкнено, а
живлення змінного струму відключене.
2. Натиснувши кнопку блокування/розблокування, переведіть її в положення
розблокування.
3. Знайдіть кнопку вивільнення батареї знизу на ПК.
4. Натисніть і утримуйте кнопку вивільнення у напрямку «вивільнення», як показано знизу.
5. Кінчиком пальця підхопіть батарейний блок, щоб витягнути його з акумуляторного лотка.
Виймаючи батарейний блок, бережіть пальці.
6. Спочатку встановіть батарейний блок вертикально.
Потім витягніть батарейний блок.
Не застосовуйте сили.
3-5
Початок експлуатації
Правила безпеки для батареї
Неправильна заміна батареї або неправильне поводження з ним можуть викликати ризик
вибуху, а це, в свою чергу, призвести до серйозних травм.
Š
Замінюйте головний батарейний блок подібним або еквівалентним типом
акумулятора.
Š
Не розбирайте, не викидайте, не зберігайте батареї при температурі вище +60°C
(+140°F) і не створюйте з ними короткого замикання.
Š
Ніколи не піддавайте батарею термічному впливу.
Тримайте у недоступних для
дітей місцях.
Š
Š
Не пошкоджуйте батареї і не допускайте іржавіння.
Утилізуйте батареї згідно з місцевими правилами.
Дізнайтеся про переробку
вторсировини або правильну утилізацію у Вашому регіоні від адміністрації,
відповідальної за утилізацію твердих відходів.
Збереження заряду батареї
Надійне енергозабезпечення від батареї є вирішальним для підтримки правильної роботи
комп'ютера. Якщо живлення від батареї неправильно регулюється, збережені дані та
налаштування користувача можуть зникнути.
Щоб оптимізувати строк роботи акумулятора та уникнути несподіваної втрати живлення,
прочитайте і виконуйте такі правила:
Š
Якщо система певний час лишатиметься бездіяльною, переведіть систему в
режим очікування або скоротіть інтервал таймера переводу в режим очікування.
Š
Š
Вимикайте систему, якщо не будете нею користуватися протягом певного часу.
Вимкніть непотрібні налаштування або видаліть бездіяльні периферійні
пристрої.
Š
Коли це можливо, завжди підключайте до системи адаптер змінного/постійного
струму.
Зарядження блоку батареї
Батарейний блок можна заряджувати в той час, коли він інстальований на портативний ПК.
Перед перезарядженням батареї зверніть увагу на наступне:
Š
Якщо недоступний заряджений батарейний блок, збережіть роботу, закрийте всі
програми та вимкніть систему або виконайте збереження на диск.
Š
Š
Підключіть зовнішній адаптер змінного/постійного струму.
Можна користуватися системою, перевести її роботу в режим паузи або
вимкнути систему і вимкнути живлення не перериваючи процес зарядження.
3-6
Š
У батареї використані літій-іонні елементи, які не мають "ефекту пам'яті".
Нема
необхідності розряджувати акумулятор перед зарядженням. Проте заради
оптимізації робочого строку акумулятора радимо раз на місяць обов'язково
повністю розряджувати його.
Š
Якщо Ви не користуєтеся портативним ПК тривалий час, радимо вийняти
батарейний блок з портативного ПК. Це може допомогти подовжити строк
роботи акумулятора.
Š
Справжня тривалість зарядження залежить від задач, виконуваних ПК.
3-7
Початок експлуатації
Управління живленням в ОС Windows
Управління живленням персональних комп'ютерів (ПК) та моніторів має потенціал зберегти
значну кількість електроенергії та допомогти охороні природи. Заради енергоефективності
вимикайте дисплей або переводьте ПК у режим очікування/паузи після періоду бездіяльності.
Виконуйте наступні інструкції, щоб відрегулювати налаштування управління живленням в ОС
Windows:
Опції живлення в ОС Windows надають можливості контролювати особливі
характеристики управління живленням Вашого дисплею, жорсткого диску та акумулятора.
Перейдіть до Меню Пуск та виберіть Панель керування.
Виберіть Система і Безпека.
Потім клацніть по Power Options (Опції живлення).
Потім виберіть план живлення, який відповідає Вашим особистим потребам.
3-8
Меню вимкнення системи комп'ютера має опції Sleep (S3/S4) (Очікування),
Shut Down (S5)(Вимкнення системи) або Restart (Перестартувати).
ПК мусить мати змогу вийти з режиму енергозбереження у відповідь на
команду кнопки живлення.
Поради щодо енергозбереження
Š Активуйте ECO Power Saving function (функцію енергозбереження ЕСО), щоб
управляти енергоспоживанням комп'ютера.
Š Вимикайте монітор після певного періоду бездіяльності.
Š Користуйтеся кнопками Fn та F12 режиму очікування, щоб вмикати режим
енергозбереження.
Š Зробіть налаштування в Power Options (Опції живлення) ОС Windows, щоб
оптимізувати управління живленням комп'ютера.
Š
Завжди вимикайте шнур живлення змінного струму або виймайте акумуляторний
відсік або вимикайте стінну розетку, якщо комп'ютер лишатиметься бездіяльним
протягом тривалого часу, щоб звести енергоспоживання до нуля.
Функція керування живленням надає комп'ютеру можливість ініціювати режим низького
споживання енергії або режим очікування після певного періоду бездіяльності.
Коли
використовується із зовнішнім монітором стандарту ENERGY STAR, ця функція також
підтримує подібні можливості керування живленням цього монітору.
Для використання
цих можливостей енергозбереження, функція керування живленням було налаштовано
так, що під час роботи від мережі змінного струму вона працює таким чином:
Š Вимикає дисплей після 10 хвилин бездіяльності.
Š Активує режим очікування після 30 хвилин.
3-9
Початок експлуатації
Комп'ютер виходить з режиму очікування після натискання кнопки Power/Sleep
(живлення/очікування).
Коли активовано функцію Wake On LAN (WOL) (дистанційне
увімкнення через LAN) комп'ютер також може вийти з режиму очікування у відповідь на
мережевий сигнал.
3-10
™ Основні операції
Якщо Ви - користувач-початківець, будь ласка, прочитайте наступні інструкції щодо
безпечної та зручної роботи.
Безпека та зручність
Цей комп'ютер - портативна платформа для роботи будь-де.
Проте вибір правильного
робочого місця важливий, якщо доводиться тривалий час працювати на комп'ютері.
3-11
Початок експлуатації
1.
2.
Робоче місце мусить бути добре освітленим.
Виберіть хороші робочий стіл та стілець і відрегулюйте їх висоту, щоб вони
підходили для Вашої постави під час роботи.
3.
Сидячи на стільці, відрегулюйте положення його спинки (якщо є така можливість),
щоб на спинку було зручно спиратися.
4.
Поставте ноги просто на підлогу, щоб під час роботи Ваші коліна та лікті мали
правильне положення (зігнуті приблизно під прямим кутом).
5.
Природньо покладіть руки на робочий стіл, щоб зап'ястя спиралися на нього.
6.
Відрегулюйте кут/положення РК-панелі, щоб отримати оптимальний кут огляду.
7.
Намагайтеся не користуватися портативним ПК там, де це незручно (наприклад,
у ліжку).
8.
Часто змінюйте положення тіла.
9.
Регулярно робіть розтягнення та фізичні вправи.
10. Не забувайте робити перерви в роботі.
3-12
Ознайомлення з клавіатурою
Цей портативний ПК оснащений клавіатурою з усіма функціями.
Клавіатуру можна
поділити на чотири зони: Клавіші друкарської машинки, клавіші курсора, клавіші з
цифрами та функціональні клавіші.
1.
Клавіші друкарської машинки
2.
Клавіші з цифрами
3.
Клавіші курсора / Функціональні клавіші
3-13
Початок експлуатації
Клавіші друкарської машинки
Серед клавіш друкарської машинки, які забезпечують її основні функції, є декілька
клавіш спеціального призначення: [Ctrl], [Alt] та [Esc].
Коли натиснуті клавіші блокування, увімкнені відповідні світлодіоди на позначення
їхнього статусу:
1.
Num Lock: Натисніть цю клавішу, щоб вмикати і вимикати Num Lock.
Коли
активована ця функція, можна користуватися клавішами з цифрами, які
знаходяться серед клавіш клавіатури.
2.
Caps Lock: Натисніть цю клавішу, щоб вмикати і вимикати Caps Lock.
Коли активовано цю функцію, Ви пишете лише великими літерами.
3.
Scroll Lock (Блокування прокручування): Натисніть цю клавішу, щоб
вмикати і вимикати Scroll Lock.
Ця функція визначається індивідуальними
програмами, і звичайно використовується в DOS.
Клавіші з цифрами
Знайдіть на клавіатурі клавіші з цифрами і активуйте функцію Num Lock, щоб
користуватися клавішами з цифрами для введення чисел та виконання розрахунків.
Клавіші курсора
Чотири клавіші курсора (зі стрілками) та клавіші [Home], [PgUp], [PgDn], [End]
використовуються для управління рухом курсора.
Клавіша забою, клавіші [Ins] та [Del] в правому верхньому кутку застосовуються для
редагування.
Функціональні клавіші
„ Клавіші Windows
На клавіатурі є клавіша з логотипом Windows (
виконання специфічних функцій Windows.
), яку можна використовувати для
Додаткову інформацію про цю клавішу
можна знайти у керівництві до Windows або в файлах допомоги он-лайн.
„ Клавіші загального призначення [Fn]
+
+
3-14
Перемикайте режим виходу дисплею між РК-екраном, зовнішнім
монітором або обома.
Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
Зменшити яскравість РК-екран.
+
Зменшити яскравість РК-екрану.
+
Зменшує гучність вбудованих динаміків.
+
Збільшує гучність вбудованих динаміків.
+
Вимкнути функцію ауідо комп'ютера.
+
Перевести комп'ютер у режим очікування (залежно від конфігурації
системи).
+
„ Клавіші швидкого запуску [Fn]
Користуйтеся кнопками [Fn] на клавіатурі, щоб активувати особливі задачі або
інструменти.
За допомогою цих кнопок швидкого запуску користувачі можуть ефективніше
працювати.
Š
+
кнопку F4, щоб запустити задачу за визначенням
За визначенням
користувача
користувача.
Š
+
натискайте кнопку F5, щоб по черзі перемикатися між
Engine (Двигун ЕКО) або вимкнути цю функцію.
Š
Веб-камера
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
різними режимами енергозбереження функції ECO
ECO Engine
(Двигун ЕКО)
(Енергозбереження)
+
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть
кнопку F6, щоб увімкнути функцію Веб-камери.
Натисніть знову, щоб вимкнути його функцію.
3-15
Початок експлуатації
Š
+
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
натискайте кнопку F8, щоб по черзі вмикати або
WLAN
(WiFi)
вимикати функцію Бездротової LAN (WiFi).
Š
Натисніть і утримуйте кнопку Fn, потім натисніть кнопку
F9, щоб увімкнути функцію Bluetooth.
+
Bluetooth
(Додатково)
3-16
Натисніть
знову, щоб вимкнути його функцію.
Š
Ця кнопка функції не буде доступна тоді, коли не
підтримується функція Bluetooth.
Ознайомлення з сенсорною панеллю
Сенсорна панель, інтегрована у Ваш портативний ПК - це вказівний пристрій, сумісний зі
стандартною мишею. Вона надає можливість управляти портативним ПК, вказуючи
розташування курсору на екрані та роблячи вибір двома її кнопками.
1.
Зона пересування курсору
Це ділянка сенсорної панелі,
чутлива до натиску.
Приклавши
до неї пальця і рухаючи ним, можна
керувати переміщенням курсора на
екрані.
2.
Права / Ліва кнопки
Працює як права/ліва кнопка миші.
Користування сенсорною панеллю
Прочитайте наступний опис, щоб дізнатися, як користуватися сенсорною панеллю:
„ Конфігурація сенсорної панелі
Ви можете відрегулювати маніпулятор відповідно до ваших потреб.
Наприклад, якщо
ви - лівша, можливо, ви захочете обміняти між собою функції двох кнопок.
До того ж,
ви можете змінити розмір, форму, швидкість пересування та інші розширені
характеристики курсору на екрані.
Щоб конфігурувати сенсорну панель, можна застосувати стандартний драйвер
Microsoft або IBM PS/2 в ОС Windows.
Властивості миші у Панелі управління
надають можливість змінити конфігурацію.
„ Розташування та пересування
Прикладіть палець до сенсорної панелі (звичайно, пучку пальця), прямокутна панель
працюватиме як мініатюрна копія Вашого дисплею.
Коли Ви пересуваєте пучку
пальця по панелі, курсор на екрані одночасно рухатиметься в тому ж напрямку.
Коли
палець доходить до краю панелі, підійміть палець і покладіть його на сенсорну панель
у зручному місці, щоб продовжити рух.
3-17
Початок експлуатації
„ Вказувати і клацати
Коли Ви пересунули курсор і поставили його на піктограму, пункт меню або команду,
яку Ви бажаєте виконати, просто злегка вдарте по сенсорній панелі або натисніть ліву
кнопку, щоб зробити вибір. Ця процедура, звана «вказувати і клацати», є основою
роботи на Вашому портативному комп'ютері.
На відміну від традиційних вказівних
пристроїв, таких як миша, вся сенсорна панель може працювати як ліва кнопка: кожен
легкий удар по сенсорній панелі відповідає натисненню на ліву кнопку.
Двічі злегка
вдарити по сенсорній панелі трохи швидше, ніж звичайно, означає двічі клацнути
кнопкою миші.
„ Перетягти і лишити
За допомогою «Перетягти і лишити» можна рухати файли або об’єкти на портативному
комп’ютері.
Для цього розташуйте курсор на вибраному об’єкті і злегка двічі вдарте по
сенсорній панелі; після другого удару залишіть палець на сенсорній панелі.
Тепер ви
можете перетягти предмет у потрібне місце рухом пальця по сенсорній панелі, після
чого підійміть палець з сенсорної панелі, щоб залишити предмет на місці. Інший
спосіб: натиснути і утримувати ліву кнопку, вибираючи об’єкт, після чого пересунути
палець у бажане місце; нарешті відпустити ліву кнопку, щоб закінчити операцію
«Перетягнути та відпустити».
1.
Пересувайте курсор,
ковзаючи пучкою пальця
по панелі.
2.
Зручно розмістіть зап'ястя
на робочому столі.
3-18
Про жорсткий диск
Портативний комп’ютер оснащений жорстким диском 2,5 дюймів. Жорсткий диск - це
пристрій пам'яті, з набагато більшою швидкістю та більшим обсягом, ніж інші пристрої
пам'яті, такі як дискети або компакт-диски. Зазвичай його використовують, щоб
інсталювати операційну систему та програми.
Щоб уникнути несподіваної втрати даних у системі, будь ласка, регулярно робіть резервну
копію важливих файлів.
Не вимикайте портативний комп'ютер, коли увімкнений світлодіод звертання до жорсткого
диску.
Не виймайте і не інсталюйте жорсткий диск, коли портативний ПК увімкнений.
Замінювати жорсткий диск може лише авторизований розповсюджувач або представник
служби підтримки.
Користування оптичним запам’ятовуючим пристроєм
Портативний комп’ютер оснащено оптичним запам’ятовуючим пристроєм.
Модель
пристрою, встановленого на Ваш портативний ПК, залежить від придбаної Вами моделі.
„ DVD Super Multi: Працює як багатофункціональний подвійний дисковод DVD та DVD
RAM.
Придатний до запису форматів CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW або
DVD+R/DVD+RW тощо.
3-19
Початок експлуатації
Вставлення диску
1.
Переконайтеся, що портативний комп'ютер увімкнено.
2.
Торкніться кнопки швидкого запуску EJECT поряд з клавіатурою або натисніть кнопку
EJECT на панелі оптичного запам’ятовуючого пристрою, після чого лоток диску частково
відкриється. Кнопка вивільнення оптичного дисковода ODD EJECT працює у "чистій"
системі DOS. Проте кнопка вивільнення не працюватиме в операційній системі, в якій
не інстальовано задачу S-Bar.
У такому випадку користувачі можуть клацнути правою
кнопкою миші по ODD (Оптичний дисковод) у "My Computer" (Мій комп’ютер) і вибрати
"Eject" (Викинути), щоб вивести назовні лоток оптичного дисководу.
3.
Легким рухом витягніть лоток повністю назовні.
4.
Вкладіть диск до лотка маркуванням вгору.
Злегка притисніть центр диску, щоб
утримати його на місці.
5.
Просуньте лоток назад до дисководу.
АБО
1.
Переконайтеся, що диск розміщений правильно і
надійно у лотку, перш ніж його закрити.
2.
Не залишайте лоток диску відкритим.
3.
Пристрій, зображений нижче, має довідковий
характер.
3-20
™ Підключення зовнішніх пристроїв
Порти І/О (входу/виходу) на портативному комп'ютері надають можливості підключити
периферійні пристрої і пристрої зв'язку.
Всі функції і пристрої, вказані у списку, наведені
лише як приклад.
Периферійні пристрої
Функції, вказані у списку, підтримуються додатково, залежно від
придбаної користувачем моделі. Для отримання додаткової
інформації зверніться до місцевого розповсюджувача.
3-21
Початок експлуатації
Пристрої зв'язку
Функції, вказані у списку, підтримуються додатково, залежно від
придбаної користувачем моделі. Для отримання додаткової
інформації зверніться до місцевого розповсюджувача.
3-22
™ Заміна та поновлення компонентів
Зверніть увагу на те, що пам'ять, жорсткий диск, модуль бездротової LAN / Bluetooth та
блок батареї, попередньо інстальовані на придбаний користувачами виріб, можна
поновити або замінити на вимогу користувачів залежно від придбаних користувачами
моделей.
Цей портативний комп'ютер оснащений потужним
літій-іонним акумуляторним відсіком, який користувачі
можуть самостійно.
Портативний комп’ютер оснащений модулем
бездротової LAN.
Цей модуль може бути поновлений
або замінений авторизованим розповсюджувачем або
сервісним центром.
3-23
Початок експлуатації
Цей портативний комп'ютер оснащений жорстким
диском, і цей пристрій пам'яті можна вдосконалити або
замінити в авторизованого розповсюджувача або в
сервісному центрі.
Можна встановити додатковий модуль пам’яті в
авторизованого розповсюджувача або у сервісному
центрі, щоб підсилити робочі характеристики
портативного комп’ютера, залежно від обмежень
технічних характеристик.
Портативний комп’ютер оснащений оптичним
дисководом, і цей пристрій можна вдосконалити або
замінити в авторизованого розповсюджувача або в
сервісному центрі.
Щоб дізнатися більше про обмеження на вдосконалення, будь ласка, див. технічні
характеристики у наданому керівництві користувача.
По подальшу інформацію про
придбаний користувачами виріб, будь ласка, звертайтеся до місцевого розповсюджувача.
Не намагайтеся поновити або замінити будь-які компоненти виробу, якщо Ви не є
авторизованим дилером або представником сервісного центру, через те, що це може
призвести до скасування гарантії. Наполегливо радимо звертатися до авторизованого
розповсюджувача або сервісного центру щодо будь-яких поновлень або замін.
3-24
™ Запитання й відповіді
S-Bar не працює.
Для вирішення цієї проблеми поновіть S-Bar до останньої версії.
Неможливе завантаження з вбудованого жорсткого диска, коли підключено
завантажувальний жорсткий диск E-SATA
Поновіть BIOS до останньої версії.
Під час перезапису BIOS з’являється повідомлення про помилку "ERROR:BIOS
has no flash information available" ("ПОМИЛКА: в BIOS немає наявної інформації
про перезапис").
Це є захисний засіб, метою якого є запобігання повної відмови системи, якщо
система несподівано відмикається від живлення під час виконання процесу
перезапису.
Переконайтеся, що адаптер змінного струму підключений, а потім
виконайте перезапис BIOS.
Батарея не заряджується.
Індикатор батареї продовжує блимати, а зарядження не виконується.
1) Поновіть BIOS до останньої версії.
2) Вимкніть портативний комп'ютер та
відключіть адаптер/постійного струму і батарею. 3) Знову підключіть
адаптер/постійного струму і батарею. 4) Залиште портативний комп'ютер без
живлення протягом щонайменше 30 хв.
під час зарядження батареї.
5) Якщо
проблема не усувається, зверніться до вашого місцевим дилера або до місцевого
сервісного центру MSI для отримання подальшої підтримки.
Система не може вийти зі стану очікування.
Поновіть спочатку BIOS до останньої версії, щоб змінити налаштування реєстру.
Портативний комп'ютер не вимикається.
Рекомендується завжди вимикати портативний комп'ютер за допомогою команди
вимикання. Застосування інших методів (у тому числі наведених у цьому
керівництві) може привести до втрати незбережених даних.
Якщо команда Shut
Down (Вимкнення системи) працює неправильно, виконайте наступні дії: 1) Натисніть
клавіші Ctrl+Alt+Delete, щоб перезавантажити портативний комп'ютер. 2) Тривало
натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути систему.
3) Від'єднайте систему від
адаптера живлення.
3-25
Початок експлуатації
Відсутність звуку у динаміках.
1)
Перевірте налаштування загальної гучності в звуковому мікшері.
2) Якщо ви
використовуєте програму, що має власний регулятор гучності звуку, перевірте,
чи увімкнена гучність.
3) Якщо ви підключили аудіо-кабель до сполучувача
для навушників, відключіть кабель.
Проблеми з підключенням до Інтернету.
1) Зверніться до телефонної компанії для перевірки телефонної лінії на наявність
будь-яких лінійних перешкод.
2) У разі неможливості з'єднання з провайдером
послуг Інтернету (ISP), причиною може бути технічні проблеми цього провайдеру.
3) Перевірте налаштування ADSL і переконайтеся у належному конфігурації
доступу до Інтернету портативного комп'ютеру.
4) Швидкість передачі даних у
мережі LAN залежить від відстані і наявності перешкод між пристроями і точками
доступу.
Для забезпечення максимальної швидкості передачі даних оберіть
найближчу до портативного комп'ютеру точку доступу.
Неможливо відтворити диску DVD-ROM.
1) Якщо з'являється попередження про код регіону, коли ви використовуєте
DVD-плеєр, можливо, що диск DVD-ROM, який ви намагаєтеся відтворити, не є
сумісним з дисководом DVD-ROM у вашій системі.
Код регіону вказаний на упаковці
диска. 2) Якщо ви бачите відео, але не чуєте звуку, перевірте наступне:
Переконайтеся, що функцію "Без звуку" вашого DVD-плеєра вимкнено. Перевірте
налаштування загальної гучності в звуковому мікшері.
3) Переконайтеся, що
драйвери встановлені правильно; натисніть Пуск > Панель управління > Система >
Диспетчер пристроїв.
4) Забруднений або пошкоджений диск може призвести до
"зависання" комп'ютера, коли він намагається прочитати диск.
В разі необхідності,
перезавантажте комп'ютер, вийміть диск, а потім перевірте, що він не є забрудненим
або пошкодженим.
5) Для відтворення DVD-відео використовуйте програмне
забезпечення DVD-плеєра, таке як PowerDVD або WinDVD.
Неможливо відкрити лоток для DVD-дисків.
1) Переконайтеся, що комп'ютер увімкнено.
на дисководі DVD-ROM/CD-ROM.
2) Натисніть кнопку Eject (Вивільнення)
3) Кнопка вивільнення оптичного дисководу ODD
Eject контролюється задачею SCM/S-Bar (залежить від технічних характеристик
моделі).
Будь ласка, переконайтеся, що утиліта SCM або S-Bar встановлена у
вашій системі. 4) Якщо кнопка вивільнення не працює, відкрийте лоток, вставивши
тонкий загострений предмет в отвір поряд із кнопкою Eject (Вивільнення).
3-26
Аудіо
Внутрішній динамік
Гучність
4 динаміки
Регулюється «гарячою клавішею» з клавіатури та
перемикачем.
ПЗ та BIOS
Завантаження з USB
флеш-карти
BIOS
Так. Завантаження з USB флеш-карти лише DOS
Підтримка швидкого завантаження - Так
Інше
Сумісність
WHQL
Отвір замка Kensington
1 шт.
2-17
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement