MSI MS-16GA GE60 0ND Brugervejledning


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

MSI MS-16GA GE60 0ND Brugervejledning | Manualzz

Indledning

Notebook

Brugermanual

Indledning

T illykke med denne notebook-pc – den perfekt konstruerede notebook-pc. Denne splinternye udsøgte bærbare computer vil give dig en fornøjelig og professionel oplevelse med at bruge computeren. Vi er stolte over at kunne fortælle vores brugere, at denne notebook-pc er helt igennem testet og lever op til vores uovertrufne pålidelighed og kundetilfredshed.

™

Udpakning

Pak først forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt øjeblikkeligt din lokale forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem også æsken og anden emballage, hvis du skulle få brug for at sende apparatet i fremtiden. Pakken skal indeholde følgende dele: y Notebook y Kvikstart y Højkapacitets Li-ion batteri y AC/DC adapter og AC strømledning y Taske y All-in-one applikationsdisk, som indeholder de komplette udgaver af brugermanualen, styreprogrammer, hjælpeprogrammer og valgfri gendannelsesfunktion, etc.

2

™

Produktoversigt

Dette afsnit giver en beskrivelse af den bærbare computers grundlæggende aspekter. Det vil hjælpe dig at lære mere om denne bærbare computers udseende, inden du bruger den. Væ opmærksom på, at den bærbare computer som er vist i dette afsnit kan variere fra den, som brugeren købte.

Set ovenfra

Figuren over computeren set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor vil få dig til at gennemse det primære arbejdsområde på din bærbare computer.

Tilbehøret anført ovenfor kan ændres uden varsel.

3

Indledning

1. Videokamera

Dette indbyggede videokamera kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video eller konferencer og til andre interaktive aktiviteter.

Der er en indbygget mikrofon, og dens funktion er den samme med mikrofon.

3. Stereohøjttalere

Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi-Fi-funktionen er understøttet.

4. Strømknap / strøm-LED

Strømknap

Š Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde eller slukke

(ON/OFF) for computeren.

Š Tryk på tænd/slukknappen for at vække computeren af slumretilstanden.

Lysdiode for strøm/ strømsparefunktion

Š Tændes blåt, når der tændes for computeren.

Š Lysdioden går ud, når denne funktion er deaktiveret.

5. Knapper til kvikstart

Tryk på knapperne til kvikstart for at aktivere de specifikke applikationer eller værktøjer.

Følgende Kvikstartknapper vil kun fungere på operativ systemet med S-Bar applikationen installeret. Find S-Bar applikationen på alt-i-en disken der leveres sammen med pakken til nem og enkel betjening. Det anbefales kraftigt at installere S-Bar applikationen.

ODD udskubning

Š Tryk på denne knap for at skubbe diskskuffen på det optiske enhedsdrev ud.

Š Bemærk venligst: Udskubningsknappen fungerer under rent DOS system. På et operativ system uden den installerede S-Bar applikation vil udskubningsknappen ikke virke.

I et sådant tilfælde, kan brugere højreklikke på ODD i

"Denne computer" og vælge "Eject" for at udskyde ODD bakken.

Display slukket

Š Tryk på denne knap for at slukke for displayet og spare på energiforbruget.

Š Tryk en hvilken som helst tast på tastaturet for at aktivere skærmen.

4

WLAN (WiFi)

Š Tryk flere gange på denne knap for at slå

WLAN-funktionen til eller fra.

Cooler Boost

(Kølerforstærkning)

+

ECO Engine

(Strømsparende)

+

Videokamera

Š Rør ved denne knap for at øge ventilatorhastigheden for at afkøle den bærbare computers generelle temperatur

Š Tryk flere gange på denne knap for at slå

WLAN-funktionen til eller fra.

Turbo

GPU tilstand /

Brugerdefineret

Š Turbo LED lyser blåt når NVIDIA GPU-tilstanden er aktiveret, og systemet er nu under kraftig belastning.

Lysdioden slukkes, når denne funktion er deaktiveret.

Š Tryk på denne knap for at starte den brugerdefinerede applikation, når den fungerer som brugerdefineret hurtig startknap.

6. Tastatur

Det indbyggede tastatur har alle et fuldstørrelses-tastaturs funktioner.

Kvikstartsknapper [Fn]

Brug [Fn]-knapperne på tastaturet til at aktivere de specifikke applikationer eller værktøjer.

Ved hjælp af disse kvikstartsknapper vil brugere være i stand til at arbejde mere effektivt.

+

Brugerdefineret

Š Tryk på Fn-knappen, og hold den nede, og tryk derefter på

F4 -knappen for at aktivere den brugerdefinerede applikation.

Š Tryk og hold Fn- knappen nede, og tryk derefter på F5 knappen flere gange for at skifte mellem disse fem forskellige strømbesparende tilstande eller for at slå ECO engine fra periodisk.

Š Tryk og hold Fn-knappen nede, og tryk derefter på

F6 -knappen for at tænde for webcam -funktionen. Tryk igen for at deaktivere den.

+

WLAN (WiFi)

Š Tryk og hold Fn-knappen, og tryk derefter på F8 -knappen gentagne gange for at slukke eller tænde for den tilbagevendende trådløse LAN (WiFi) funktion.

5

Indledning

+

Bluetooth

(valgfrit)

Š Tryk og hold Fn-knappen nede, og tryk derefter på

F9 -knappen for at aktivere Bluetooth -funktionen. Tryk igen for at deaktivere den.

Š Denne funktionsknap vil ikke være til rådighed når

Bluetooth funktionen ikke er understøttet.

Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere berøringsfladefunktionen. Touchpad indikatoren, hvis en sådan findes, lysere stærkere når touchpad funktionen bliver deaktiveret.

6

Dette er computerens pegeanordning.

Set forfra

1. Status-LED

Harddisk/ Optisk drev anordning i brug:

Blinker blåt, når systemet arbejder med harddisken eller den optiske drevenhed.

Bluetooth

WLAN (WiFi)

Bluetooth

Š LED-lampen til Bluetooth tændes blåt, når funktionen

Bluetooth aktiveres.

Š Advarsel: Af hensyn til flyvesikkerheden skal du tjekke, at denne LED slukker, når du befinder dig ombord på et fly.

Š Bemærk: Bluetooth-funktionen er måske ikke understøttet, afhængig af den model som brugeren har købt.

Kontakt, om nødvendigt, den lokale forhandler for yderligere information.

Trådløs LAN (WiFi)

Š LED-lampen lyser blåt, når funktionen Trådløst lokalnetværk

(WiFi) aktiveres.

Š LED-lampen når

Š Bemærk: De angivne funktioner kan være ekstra udstyr alt efter den anskaffede model.

Š Advarsel: Af hensyn til flyvesikkerheden skal du tjekke, at denne LED slukker, når du befinder dig ombord på et fly.

Š Kontakt om nødvendigt den lokale forhandler for yderligere oplysninger.

7

Indledning

Batteri status

Š Lyser blåt, når batteriet oplades.

Š Blinker ravgult, hvis batteriet svigter, og det anbefales at udskifte det med et nyt batteri.

Š Spørg din lokale forhandler til råds med hensyn til at købe en tilsvarende type batteri, som der anbefales af producenten.

Š Batteriets lysdiode går ud, når det er helt opladet, eller når strømadapteren frakobles.

Caps Lock: Lyser blåt, når Caps Lock-funktionen er aktiveret.

Num Lock: Lyser blåt, når Num Lock-funktionen er aktiveret.

Slumretilstand

Š Blinker blåt, når systemet er i slumretilstand.

Š Lyser blåt, når systemet er aktiveret.

Š Lysdioden går ud, når der slukkes for systemet.

2. Kortlæser

Den indbyggede kortlæser kan understøtte forskellige typer hukommelseskort, såsom MMC

(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),

SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro) afhængigt af hvilken model brugerne har købt. Kontakt din lokale forhandler for yderligere og korrekte oplysninger, og vær opmærksom på, at de understøttede hukommelseskort kan variere uden varsel.

3. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

8

Set fra højre

Notebook’en er udstyret med et optisk drev. Den faktiske enhed, installeret i din notebook, afhænger af den anskaffede model.

Den 15-pin-D-sub VGA-port lader dig tilkoble en ekstern monitor eller andet standard

VGA-kompatibelt udstyr (såsom en fremviser) til et fantastisk overblik over computerdisplayet.

3. USB 2.0 Port

USB 2.0-porten lader dig tilkoble periferienheder via USB-grænseflade, såsom mus, modem, bærbart harddiskmodul, printer med mere.

4. RJ-45-stik

10/100/1000-Ethernetstikket anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at få en netværksforbindelse.

9

Indledning

Set fra venstre

1. Kensingtonlås

Denne computer kommer med et hul til en Kensingtonlås, som lader brugere fastlåse computeren på plads med en nøgle eller en mekanisk pinkodeanordning og fastgjort med et gummibelagt metalkabel. Kablets ende har en lille løkke, som gør det muligt at fastgøre hele kablet rundt om en permanent genstand, såsom et tungt bord eller lignende udstyr, og dermed fastgøre computeren.

2. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

3. USB 2.0/ 3.0 porte (Valgfri)

USB 2.0-porten lader dig tilkoble periferienheder via USB-grænseflade, såsom mus, modem, bærbart harddiskmodul, printer med mere.

USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af forskellige apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder flere fordele i kraft af højhastigheds dataoverførsel.

4. Strømstik

Til at tilkoble strømadapteren og levere strøm til computeren.

5. HDMI-stik

HDMI (højdefinitions multimedie grænsefladeport) er en ny grænsefladestandard for pc’er, skærme og forbrugerelektroniske enheder, som med et enkelt kabel understøtter standard-, forbedret og højdefinitions-video plus flerkanalsdigital lyd.

10

Giver sound blaster af høj kvalitet, hvor stereosystems- og Hi Fi-funktionen er understøttet.

Hovedtelefoner ud / SPDIF ud:

Š Bruges til højtalere og hovedtelefoner.

S/PDIF-stikket bruges også til digital lydoverførsel til eksterne højtalere via et optisk fiberkabel.

Š Forbind her.

Mikrofon/ Linje ind:

Š Bruges til en ekstern mikrofon.

Š Forbind center- og subwoofer-højttalerne her.

11

Indledning

Set bagfra

1. Batteripakke

Denne notebook-pc bliver forsynet med strøm af batteripakken, når strømadapteren er frakoblet.

12

Set fra undersiden

Det er tilbagekastningsanordning som forberedelse til at frigøre batteripakken. Skub den med en hånd og tag forsigtigt batteripakken ud med den anden.

2. Batteripakke

Denne notebook-pc bliver forsynet med strøm af batteripakken, når strømadapteren er frakoblet.

3. Batteri Låse/oplåse knap

Batteriet kan ikke flyttes, når knappen er i låst tilstand. Når knappen er skubbet til ulåst tilstand, kan batteriet fjernes.

4. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

13

Indledning

™

Specifikation

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Det faktisk solgte produkt er for forskelligt fra område til område. Tjek de detaljerede specifikationer ved din lokale forhandler.

Fysiske karakteregenskaber

Mål

Vægt

383(B) x 249,5(L) x 37,6~32,3(H) mm

2,4 kg (med 6-cellers batteri)

CPU

Stik 988 pins, rPGA

Processortype Intel ® Chief River Ivy Bridge

Understøttet processor Intel ® Quad/ Dual-Core processor

Kernechips

PCH Intel ® Panther Point HM76

Hukommelse

Hukommelse

Maksimum

DDR3 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2

Op til 16 GB

Strøm

AC/DC Adapter

Batteritype

RTC-batteri

120W, 19V

Strømforsyning: 100~240V,50~60Hz

Udgangseffekt: 19V 6,3A

6-celle

Ja

Opbevaring

(Dele anført her kan variere uden varsel)

2,5” HDD

Super-multi / B lu-ray (valgfrit)

HDD formfaktor

Optisk drevenhed

14

I/O- port

Monitor (VGA)

USB

Mikrofon-ind (Linje ind)

Hovedtelefoner ud

(SPDIF ud)

RJ45

HDMI

Kortlæser

D-sub x 1 x 2 (version 3,0) x 2 (version 2,0) x 1 x 1 x 1 x 1

6-i-1(SD/SDXC/MMC/MS/MSPRO/xD)

De understøttede hukommelseskort kan variere uden varsel.

Kommunikationsport

LAN

Trådløs LAN

Bluetooth

Display

LCD-type

Lysstyrke

Video

Grafik

VRAM

CRT udgang

HDMI udgang

Dobbelt visningsfunktion

10/100/1000 Ethernet

802,11 b/g/n

Valgfrit understøttet

15,6” LED-panel

Kontrolleret med K-/B-genvejstaster

NVIDIA GeForce adskilt grafik +

Intel HD grafik UMA

GDDR5, 2GB

Afhænger af den købte model.

Understøttet

Understøttet

Understøttet

Udvendigt display, apparater vil automatisk blive opdaget når de tilsluttes.

15

Indledning

Lyd

Intern højttaler

Lydstyrke

Software & BIOS

USB Flash Boot

BIOS

Andet

Overensstemmelse

Hul til Kensington-lås

4 højttalere

Kontrolleret med K-/B-genvejstaster

Ja, USB floppy boot-up, kun DOS

Hurtig Boot support --- ja

WHQL x 1

16

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement