MSI MS-1755 CX70 El kitabı


Add to my manuals
47 Pages

advertisement

MSI MS-1755 CX70 El kitabı | Manualzz
1
Giriş
Dizüstü bilgisayarı
Kullanım Kılavuzu
G52-17551X3
Giriş
İçindekiler
Bölüm 1: Giriş
İçindekiler ....................................................................... 1-2
Yönetmelikler ve Bildirgeler ......................................... 1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi .................. 1-4
FCC Koşulları ............................................................. 1-4
CE Uygunluğu............................................................. 1-4
Pil Yönetmelikleri ........................................................ 1-5
WEEE Bildirisi............................................................. 1-5
Güvenlik Uyarıları .......................................................... 1-6
Optik Sürücü ile ilgili uyarılar ....................................... 1-8
Tescilli Markalar............................................................. 1-8
Revizyon Geçmişi .......................................................... 1-8
BÖLÜM 2: Genel Bilgiler
Kılavuz Haritası .............................................................. 2-2
Paketin Açılması ............................................................ 2-2
Ürüne Genel Bakış......................................................... 2-3
Kapak Açık Görünüm.................................................. 2-3
Önden Görünüm ......................................................... 2-7
Sağdan Görünüm ....................................................... 2-9
Soldan Görünüm....................................................... 2-10
Arkadan Görünüm .................................................... 2-12
Alttan Görünüm......................................................... 2-13
Teknik Özellikler .......................................................... 2-14
BÖLÜM 3: Başlarken
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın.................... 3-2
Güç Yönetimi.................................................................. 3-3
AC Gücü ..................................................................... 3-3
Pil Gücü ...................................................................... 3-3
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi ................ 3-7
1-2
Enerji Tasarruf İpuçları ............................................... 3-8
Temel İşlemler................................................................ 3-9
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları................................ 3-9
Klavyeyi tanıyın......................................................... 3-11
Touchpad’i Tanıyın ................................................... 3-14
Sabit Disk Hakkında ................................................. 3-16
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması ......................... 3-16
Harici Aygıtların Bağlanması .................................... 3-18
Parça Değiştirme ve Yükseltme ................................. 3-20
SSS................................................................................ 3-22
1-3
Giriş
™ Yönetmelikler ve Bildirgeler
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt
sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı
girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları
oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir.
Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen
önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit
oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler
yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden
parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki
çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin.
„
„
Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
„
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
„
Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.
NOT
Š Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
Š Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları
yalıtılmalıdır.
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.
Kullanımı,
aşağıdaki koşulları doğurur:
„
„
Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz.
Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul
edecektir.
CE Uygunluğu
Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine
ve diğer ilgili maddelere uygundur.
1-4
Pil Yönetmelikleri
Avrupa Birliği:
Piller, pil paketleri ve akümülatörler, işlenmemiş ev atıkları gibi
atılmamalıdır.
Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri
dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini
kullanın.
Tayvan:
Daha iyi çevresel koruma için, atık piller, geri dönüştürme ya da özel
atım için ayrı olarak toplanmalıdır.
Kaliforniya, ABD:
Hücre piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya da atma sırasında
özel işlem gerektirir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri
UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir.
Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz.
Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
WEEE Bildirisi
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri
bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
1-5
Giriş
™ Güvenlik Uyarıları
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Cihaz veya
kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.
Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.
Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini
sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu
açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız.
Š Cihazı 60°C (140°F) ve üzerindeki veya 0°C (32°F) ve altındaki
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Cihazın arızalanmasına sebep
olabilirsiniz.
Š Bu ünite, en fazla 40OC (120OF) ortam sıcaklığı altında
çalıştırılmalıdır.
Š Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağı voltajının
güvenli aralıkta olduğunu ve güç kaynağında 100/240V olarak
ayarlandığından emin olun.
Š Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce
muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz.
Š Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre
kullanılmayacaksa, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını
kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyin.
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde
yerleştiriniz.
1-6
Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.
TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun
metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde
temas ettiğinden emin olun.
Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)
özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken
Muhafazanın Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.
Š Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek
için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği
türden piller kullanın.
Š Pili daima güvenli bir yerde saklayın.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis
personeline gösteriniz:
Š Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
Š Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
Š Cihaz neme maruz kaldığında.
Š Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
Š Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
Š Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
Çevreci Ürün Özellikleri
Š Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi.
Š Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.
Š Kolay demontaj ve geri dönüşüm.
Š Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı.
Š Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü.
Š Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi.
Çevre Politikası
Š Ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanımını ve geri
dönüşümünü mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır ve çöpe
atılamaması gerekir.
Š Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve
atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.
1-7
Giriş
™ Optik Sürücü ile ilgili uyarılar
DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve “SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ” sınıfına girmektedir.
Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitapçığı saklayınız.
Cihazla ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın “YETKİLİ servise” başvurunuz.
Lazer
ışınına doğrudan maruz kalmamak için, cihazın kapağını açmayınız.
™ Tescilli Markalar
ƒ
Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS ve sembol SRS Labs, Inc.'un ticari markalarıdır.
ƒ
THX ve THX TruStudio Pro, bazı bölgelerde kayıtlı olarak THX Ltd.’in ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır.
™ Revizyon Geçmişi
1-8
Sürüm
Revizyon Geçmişi
Gün
1.0
İlk Sürüm
02, 2012
2
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız.
Bu yepyeni,
mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak.
Bu
dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer
konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza söylemekten
gurur duyuyoruz.
™ Kılavuz Haritası
Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekillerİ
içermektedir.
Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle
okumanız önerilir.
Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat
edilecek konuları verir Bu dizüstü bilgisayarı ilk defa kullanırken bu bilgileri ve dikkat edilecek
konuları okumanız önerilir.
Bölüm 2, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir.
Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz.
Bu
aksesuarlardan herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın
aldığınız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Ayrıca, bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın
özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını
açıklamaktadır.
Bölüm 3, Başlarken, klavye, touchpad, sabit disk ve optik depolama sürücüsünün kullanımıyla
ilgili temel talimatları verir.
aygıtları, v.b.
Ayrıca, pilin takılması çıkarılması ve çeşitli harici aygıtlar, iletişim
bağlanma prosedürleri de kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımalarını
yardımcı olmak için sağlanmaktadır.
™ Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin.
Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş
olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun.
malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın.
Kutuyu ve paketleme
Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
y Dizüstü bilgisayarı
y Hızlı Başlangıç Kılavuzu
y Yüksek kapasiteli Li-ion pil takımı
y AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
y Taşıma çantası (isteğe bağlı)
y Kullanıcı kılavuzu, sürücüleri yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma işlevi, vb.
uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama diski.
2-2
™ Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır.
Bu dizüstü bilgisayarın
görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır.
Lütfen bu bölümde
gösterilen dizüstü bilgisayarın kullanıcıların satın aldığından farklı olabileceğini unutmayın.
Kapak açık Görünüm
Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını
tanıtmaktadır.
Yukarıda belirtilen bileşenler
önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
2-3
Genel Bilgiler
1.
Web kamerası
Š
Bu yerleşik Web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için, ve
diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.
Š
Web kamerasının yanındaki web kamerası LED'i web kamerası işlevi
etkinleştirildiğinde turuncu olur, bun işlev kapatıldığında söner.
2.
Dahili Mikrofon
Bu dahili mikrofondur ve işlevi harici mikrofon ile aynıdır.
3.
Stereo Hoparlörler
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
4.
Güç Düğmesi / Güç LED'i
Açma Kapatma Düğmesi
Š
Dizüstü bilgisayarı AÇMAK ve KAPATMAK için açma
kapatma düğmesine basın.
Š
Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için
açma kapama düğmesine basın.
Güç/ Güç Tasarrufu işlevi LED'i
5.
Š
Dizüstü bilgisayar açıldığında mavi yanar.
Š
Bu işlev kapatıldığında LED söner.
Hızlı Erişim Tuşları
Belirli uygulama veya araçları etkinleştirmek için hızlı erişim düğmelerine basın.
Aşağıdaki
Hızlı Başlat düğmeleri yalnızca S-Bar uygulaması yüklü İşletim Sisteminde çalışır.
S-Bar
uygulamasını kolay ve kullanışlı işlem için paketle gelen hepsi bir arada diskinde
bulabilirsiniz.
S-Bar uygulamasının yüklenmesi kesinlikle önerilir.
Š
Optik disk sürücüsünün disk tepsisini çıkarmak için bu
düğmeye basın.
Š
Disk tepsisini içeri çekmek için bu düğmeye tekrar
basın.
Š
Lütfen dikkat: ODD Eject (ODD Çıkar) sensörü salt
DOS sistemi altında çalışır. Bununla birlikte, S-Bar
ODD Eject
(ODD Çıkar)
uygulaması yüklü olmayan bir İşletim Sisteminde, Eject
(Çıkar) sensörü çalışmayacaktır.
Bu söz konusu olduğunda, kullanIcılar "My Computer"
(Bilgisayarım)'da ODD'ye sağ tıklayabilir ve ODD
tepsisini çıkarmak için "Eject" (Çıkar)'ı seçebilirsiniz.
2-4
Š
Güç tasarruf yapmak amacıyla ekranı anında kapatmak
için bu düğmeye basın.
Display Off (Ekranı
Kapat)
Š
Ekranı açmak için bu düğmeye tekrar basın.
Š
Pille çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak üzere
TurboBattery+ fonksiyonunu etkinleştirmek için bu
düğmeye basın.
TurboBattery+
Š
TurboBattery+ fonksiyonunu devre dışı bırakmak için
bu düğmeye tekrar basın.
Š
S-Bar uygulamasını etkinleştirmek için bu düğmeye
basın.
Device Key (Aygıt
Anahtarı)
Š
Kablosuz LAN işlevini başlatmak için bu düğmeye
basın.
WLAN (WiFi)
Š
Kullanıcı Tarafından Belirlenmiş Tuş iletişim
penceresini açmak için bu düğmeye bir kez basın.
P1
Š
Kullanıcı tarafından belirlenmiş uygulamayı başlatmak
için bu düğmeye basın.
Š
Kullanıcı Tanımlı
Kullanıcı Tarafından Belirlenmiş Tuş iletişim
penceresinde, kullanıcıların özel uygulamayı başlatmak
için P1 hızlı başlatma düğmesini ayarlamasına izin
verilir.
6.
Dokunma pedi
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.
7.
Dokunmatik Yüzey Düğmesi
Dokunmatik yüzey işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu düğmeye basın.
Dokunmatik fonksiyonu devre dışı bırakıldığında dokunmatik yüzey göstergesi (varsa)
büyür.
2-5
Genel Bilgiler
8.
Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.
Hızlı Erişim [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.
Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Š
Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn düğmesini
basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini düğmesine basın.
Kullanıcı Tanımlı
ya da Windows
Arama (isteğe
bağlı)
Š
Veya Windows Arama fonksiyonunu başlatmak için Fn
düğmesini basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini
düğmesine basın.
Š
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli güç
tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu fonksiyonu
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
aralıksız olarak kapatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve
daha sonra F5 düğmesine basın.
Š
Web kamerası işlevini açmak için Fn düğmesini basılı
tutun ve ardından F6 düğmesine basın. Kapatmak için
yeniden basın.
Web kamerası
Š
Wireless LAN (WiFi) işlevini açmak veya kapatmak için Fn
düğmesini basılı tutun ve ardından F8 düğmesine arka
arkaya basın.
WLAN (WiFi)
Š
Bluetooth fonksiyonu açmak için Fndüğmesini basılı tutun
ve daha sonra F9 düğmesini basılı tutun.
Kapatmak için
yeniden basın.
Bluetooth
(İsteğe Bağlı)
2-6
Š
Bu fonksiyon düğmesi Bluetooth fonksiyonu
desteklenmediğinde kullanılamayacaktır.
Önden Görünüm
1. Durum LED'i
Sabit Disk/ Optik Sürücü Aygıtı Kullanıldığında
Sistem sabit disk veya optik sürücü aygıtına eriştiğinde mavi olarak
yanıp söner.
Bluetooth
Š
Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED göstergesi
mavi yanar.
Š
Uyarı: Uçuş güvenliği için, uçaktayken bu LED göstergesinin
sönük olduğundan emin olun.
Š
Not: Bluetooth Function (Bluetooth İşlevi) kullanıcıların satın
aldığı modele bağlı olarak isteğe bağlı desteklenebilir.
Š
Gerekirse daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime
geçin.
Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)
Š
Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde bu LED
göstergesi mavi yanar.
Š
Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Š
Not: Burada listelenen işlevler, satın alınan modellere bağlı
Š
Uyarı: Uçuş güvenliği için, uçaktayken bu LED göstergesinin
olarak desteklenir.
sönük olduğundan emin olun.
Š
Gerekirse daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime
geçin.
2-7
Genel Bilgiler
Pil Durumu
Š
Pil şarj olurken parlak mavi.
Š
Şarj durumu düşük iken koyu sarı renkte yanar.
Š
Pil başarısız bitttiğinde ve yeni bir pilin takılması tavsiye
edildiğinde koyu sarı yanıp söner. Üretici tarafından
önerilen eşdeğer pil türünü satın almak için yerel satıcınıza
başvurun.
Š
Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı
kesildiğinde Pil LED'i söner.
Caps Lock: Caps Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Num Lock: NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Uyku Durumu
Š
Sistem uyku modundayken mavi yanar.
Š
Sistem kapatıldığında LED söner
2. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır.
Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2-8
Sağdan Görünüm
1.
Optik Aygıt Sürücüsü
Bu dizüstü bilgisayar bir adet optik drive (sürücü) aygıtıyla gelir.
Satın aldığınız modele
göre önceden takılan optik sürücünün özellikleri değişebilir.
2.
VGA Yuvası
15-pin D-sub VGA yuvası, bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına (monitör
veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir.
3.
USB 2.0/ 3.0 Bağlantı Noktası (İsteğe bağlı)
USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB
arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar.
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli
aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına
göre daha fazla avantaj sağlar.
4.
RJ-45 Bağlantı Yuvası
10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz.
2-9
Genel Bilgiler
Soldan Görünüm
1. Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN
aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir
Kensington Kilidi deliği bulunmaktadır.
Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya
başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük
bir halka vardır.
2. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır.
Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
3. Ses Bağlantı Noktası Konnektörü
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
Kulaklık
Š
Hoparlör veya kulaklık konektörü.
Mikrofon
Š
Harici mikrofon girişi.
4. Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınız AC/DC adaptörüne bu giriş ile bağlanır.
2-10
5. HDMI Konektörü
HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi), standart, gelişmiş ve yüksek tanımlamalı
video, tek kabloda çok kanallı dijital sesi destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve tüketici
elektroniği aygıtları için yeni bir arabirim standardıdır.
6. USB 2.0/ 3.0 Bağlantı Noktası (İsteğe bağlı)
USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB
arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar.
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli
aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına
göre daha fazla avantaj sağlar.
7. Kart Okuyucu
Dahili kart okuyucusu, MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital),
SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) veya MS Pro
(Memory Stick Pro) kartlar gibi çeşitli bellek kartı tiplerini destekleyebilir.
Daha fazla ve
doğru bilgi için yerel satıcınıza başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi verilmeden
değiştirilebileceğini unutmayın.
2-11
Genel Bilgiler
Arkadan Görünüm
1.
Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
2-12
Alttan Görünüm
1.
Pil Çıkartma Düğmesi
Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir.
Bir elinizle bu
düğmeye basıp diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın.
2.
Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi
Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu
kilidi açık konuma getirin.
3.
Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC/DC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
4.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır.
Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2-13
Genel Bilgiler
™ Teknik Özellikler
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.
Lütfen ayrıntılı özellikleri yerel bayinizle kontrol edin.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
417 (G) x 269 (D) x 39 (Y) mm
Ağırlık
3,0 kg (pille birlikte)
İşlemci
Soket
989 uç, rPGA
İşlemci Tipi
Intel® Ivy Bridge
Desteklenen İşlemciler
Intel® Quad/ Dual-Core işlemci (22nm)
L3 Bellek
4MB'a kadar (işlemci özelliğine göre)
Ana Yongalar
Yonga seti
Intel® HM76
Bellek
Bellek Teknolojisi
DDR3 1600/ 1333 MHz
Bellek
DDR3 SO-DIMM X 2 yuva
Maksimum
8 GB’a kadar (2 adet 4GB DDR3 SO-DIMM)
Güç
AC/DC Adaptörü (1)
65W, 19V
(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V 50~60Hz
Çıkış: 19V
3.42A
AC/DC Adaptörü (2)
90W, 19V
(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V 50~60Hz
Çıkış: 19V
4.74A
Pil Tipi
6 hücreli / 9 hücreli (isteğe bağlı)
RTC Pil
Var
Depolama (Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)
HDD form faktörü
2,5” HDD
Optik Aygıt Sürücüsü
Super Multi / Blu-ray (isteğe bağlı)
2-14
G/Ç Bağlantı Noktası
Monitör(VGA)
DDR3 1600 MHz
USB
4 adet (sürüm 3.0/sürüm 2.0) (isteğe bağlı olarak
desteklenir)
Mikrofon girişi / Giriş
1 adet
Kulaklık Çıkışı
1 adet
RJ45
1 adet
HDMI
1 adet
Kart Okuyucu
1 adet (SD/ SDHC/ MMC/ MS/ SDXC)
Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan
değiştirilebilir.
İletişim Bağlantı Noktası
LAN
10/100/1000 Ethernet
Kablosuz Yerel Alan Ağı
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Bluetooth
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Ekran
LCD Tipi
17,3” 16:9 LED
Parlaklık
Klavye kısayol tuşlarından ayarlanabilir
Görüntü
Grafik Kartı
Ayrı/ UMA (İsteğe bağlı)
VRAM
DDR3, 1GB (isteğe bağlı)
CRT Çıkışı
Desteklenmektedir
HDMI Çıkışı
Desteklenmektedir
Çift Görüntü İşlevi
Desteklenmektedir
Bağlandığında harici ekran cihazları otomatik olarak
algılanacaktır.
Web kamerası
HD CMOS fotoğraf
makinesi
Desteklenmektedir
Ses
2-15
Genel Bilgiler
Ses Kumandası
Realtek® ALC269
Dahili Hoparlörler
2 adet
Dahili Mikrofon
1 adet
Ses Şiddeti
Klavye üzerinden atanmış düğmelerle ve yazılımsal
olarak ayarlanabilir
Yazılım & BIOS
USB Flaşla Yükleme
BIOS
Var, USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS
ortamında
Fast Boot Desteği --- Var
Diğer
Uygunluk
WHQL
Kensington Kilit Deliği
1 adet
2-16
3
Başlarken
Başlarken
™ Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın
Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki
gösterimleri izlemeyi öneririz.
3-2
™ Güç Yönetimi
AC Gücü
İlk kullanımda AC/DC adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlamanızı ve bu dizüstü bilgisayarı
kullanırken AC gücünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
AC gücü bağlandığında, pil hemen
şarj edilmeye başlyacaktır.
NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC/DC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için
tasarlanmıştır.
Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza
bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir.
Kullanım sırasında bir miktar ısı üretebileceği için AC/DC adaptörünü örtmeyin. Kullanım
sırasında AC/DC adaptörden gelen ısıya her zaman dikkat edin.
Pil Gücü
Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır.
Şarj edilebilir olan bu pil,
bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.
Kullanıcılar pil takımını kendileri sökmeye çalışırsa pil takımının hasar görebileceğini unutmayın.
Ayrıca, bu pil takımı yetkisiz bir teknisyen tarafından sökülürse pil takımının sınırlı garantisi
geçersiz olabilir.
Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya
da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın.
Pili her zaman güvenli bir yerde saklayın.
Kullanılmayan pil paketlerini geri dönüştürmek için lütfen yerel yasa ve düzenlemelere uyun.
Yeterli güç kaynağı için daima başka bir pil paketinin yedekte tutulması önerilir.
Lütfen dizüstü
bilgisayarınızla uyumlu bir pil takımı satın almak için yerel satıcınıza başvurun.
3-3
Başlarken
Pil Paketini Yerleştirme
1. Pili takmak için önce, sağda gösterildiği gibi pil paketinin sabit kolonunu ve pil tepsisindeki
pil cıvatasını bulun.
2. Sabit kolonu ve pil cıvatasını doğru yönde hizalayın ve düzgün şekilde birleştiklerinden
emin olun.
3. Pil paketinin sağda gösterilen yönde ters çevirin.
4. Pil paketini pil tepsisine sabitlemek için pil paketine bastırın.
5. Pil bölmesinin güvenli bir şekilde yerine sabitlendiğinden emin olmak için kilitleme/açma
düğmesini Kilitli konumuna getirin.
3-4
Pil Paketini Serbest Bırakma
1. Pili çıkarmadan önce, dizüstü bilgisayarın kapalı ve AC gücü bağlantısının çekili
olduğundan emin olun.
2. Kilitleme/açma düğmesini açma konumuna getirin.
3. Alt kısımdaki pil çıkartma düğmesini bulun.
4. Açma düğmesini alt tarafta gösterildiği gibi pil bölmesi açma yönünde basılı tutun.
5. Parmak ucunuzla pil paketinin kenarını pil tepsisinden çıkarın.
Pil paketini çıkarmaya çalışırken parmağınıza dikkat edin.
6. Önce pil paketini dikin ve pil paketini dışarı çekin. Burayı zorlamayın.
3-5
Başlarken
Pil Güvenlik İpuçları
Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek
yangın veya patlama riskleri taşır.
Š
Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile
değiştirin.
Š
Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 60° C (140° F)
üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Š
Pilleri ortalıkta bırakmayın, Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
Š
Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın.
Š
Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için
gerekli yönergeleri yetkililerden öğrenin.
Pil gücünün verimli kullanımı
Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi
iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz.
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:
Š
Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme
konumuna geçme süresini kısaltın.
Š
Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
Š
Gereksiz ayarları devredışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.
Š
Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.
Pilin Şarj edilmesi
Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır.
Pilinizi şarj ederken aşağıdaki
noktaları göz önünde bulundurun:
Š
Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve
bilgisayarınızı kapatın.
Š
Š
Harici AC/DC adaptörünü prize takın.
Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya
bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
Š
Pil paketi “bellek etkisi” olmayan Lityum-iyon pil hücreleri kullanır.
önce boşaltmak gerekli değildir.
Pili şarj etmeden
Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj
etmeniz önerilir.
Š
Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan
çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir.
Š
3-6
Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi
Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı sıra
önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar.
Enerji verimi için, ekranınızı kapatın veya
kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı bekleme/kış uykusu moduna ayarlayın.
Windows OS'de güç yönetimini ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:
Windows İşletim Sistemindeki Güç Seçenekleri, ekranı sabit sürücü ve pilinizin güç
yönetimi özelliklerini denetlemenizi sağlar.
Başlat menüsüne giderek Kontrol Panel'e tıklayın.
System and Security (Sistem ve Güvenlik)’a tıklayın.
Daha sonra Güç Seçenekleri’ne tıklayın.
Daha sonra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin.
3-7
Başlarken
Bilgisayarı Kapatma menüsünde Uyku (S3/S4), Bilgisayarı Kapatma (S5)
veya Yeniden Başlatma seçenekleri gösterilir.
Bilgisayar güç düğmesinden gelen bir komuta tepki olarak güç tasarruf
modundan uyanacaktır.
Enerji Tasarruf İpuçları
1.
Bilgisayarın güç tüketimini yönetmek için ECO güç tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirin.
2.
Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra monitörü kapatın.
3.
Güç tasarrufu moduna geçmek için Fn ve F12 uyku modu tuşlarından yararlanın.
4.
Bilgisayar güç yönetiminizi iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki Güç
Seçeneklerinden ayarları yapın.
5.
Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksa, her
zaman AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden
çekin.
3-8
™ Temel İşlemler
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı
sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları
Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur.
Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.
3-9
Başlarken
1.
Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.
2.
Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun
3.
Sandalyede otururken, sandalyenin arkalığını (varsa) sırtınızı rahat bir şekilde
4.
Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken
5.
Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.
olarak ayarlayınız.
destekleyecek şekilde ayarlayın.
doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.
6.
En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
7.
Rahat olmadığınız ortamlarda (yatakta vs) Notebook PC’nizi kullanmamaya özen
8.
Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin.
gösteriniz.
9.
Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.
10.
Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.
3-10
Klavyeyi tanıyın
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir.
Bu klavyenin kullanımını dört grupta
toplayabiliriz: Daktilo tuşları, Ok tuşları, numerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları.
Daktilo Tuşları
Numerik tuşlar
Ok tuşları /
Fonksiyon tuşları
Daktilo Tuşları
Esas klavye işlemini sağlamanın yanı sıra, bu daktilo tuşları [Ctrl], [Alt], ve [Esc] tuşu gibi
birkaç özel amaçlı tuşu da sağlar.
Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır:
1.
Num Lock: Bu tuşa basarak Num Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz.
Bu
özellik, daktilo tuşları üzerindeki sayısal tuş takımını devreye sokar.
2.
Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz.
Bu
özellik açık olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır.
3.
Scroll Lock: Bu tuşa basarak Scroll Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz.
Bu
tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır ve genellikle DOS ortamında
kullanılır.
3-11
Başlarken
Numerik tuşlar
Klavyeden sayısal tuşları bulun ve sayıları ve hesaplamaları girmek amacıyla bu sayısal tuşları
kullanmak için Num Lock işlevini etkinleştirin.
Ok (Yön) Tuşları
Dört imleç (ok) tuşu ve [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tuşları imleç hareketini kontrol etmek için
kullanılır.
Sağ üst köşedeki [Backspace] tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir.
Fonksiyon tuşları
„ Windows Tuşları
Klavye üzerinde bir adet Windows Logo tuşu (
) ve bir uygulama tuşu bulunur (
).
Bu
tuşlar, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menülerini görüntülemek gibi Windows’a özel
işlevler için kullanılır.
Bu tuşlar hakkında daha geniş bilgi için Windows kullanım kitapçığına
ya da çevrimiçi yardım konularına bakınız.
„ Genel [Fn] Tuşları
+
+
+
+
+
+
+
+
3-12
Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi sağlar.
Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma.
LCD ekran parlaklığını azaltır.
LCD ekran parlaklığını arttırır.
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır.
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini arttırır.
Bilgisayarınızın ses işlevini durdurur.
Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir.
bağlı olarak).
(sistem yapılandırmasına
„ Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.
Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Š Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn düğmesini basılı
tutun ve daha sonra F4 düğmesine basın.
+
Š Veya Windows Arama fonksiyonunu başlatmak için Fn
düğmesini basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini düğmesine
basın.
Š ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli güç
tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu fonksiyonu aralıksız
+
olarak kapatmak için Fn düğmesini basılı tutun ve daha sonra F5
düğmesine basın.
Š Web kamerası işlevini açmak için Fn düğmesini basılı tutun ve
+
ardından F6 düğmesine basın.
Kapatmak için yeniden basın.
Š Wireless LAN (WiFi) işlevini açmak veya kapatmak için Fn
+
düğmesini basılı tutun ve ardından F8 düğmesine basın.
Š Bluetooth fonksiyonu açmak için Fn düğmesini basılı tutun ve
daha sonra F9 düğmesini basılı tutun.
+
Kapatmak için yeniden
basın.
Š Bu fonksiyon düğmesi Bluetooth fonksiyonu desteklenmediğinde
kullanılamayacaktır.
3-13
Başlarken
Touchpad’i Tanıyın
Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart mouse ile tamamen uyumlu bir işaretleme
aracıdır.
Fare işaretçisi ve imleci ekranda kontrol ederek iki tuşu sayesinde seçim
yapabilmenizi sağlar.
1.
İmleç Hareket Alanı
Bu basınca duyarlı alan üzerinde
parmağınızı gezdirerek ekranda fare
işaretçisini kontrol edebilirsiniz.
2.
Sağ / Sol Düğmeleri
Farenizin sağ/ sol tuşu ile aynı işleve
sahiptir.
Touchpad’in Kullanımı
Aşağıda, touchpad’i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır:
„ Touchpad’in Yapılandırılması
Touchpad’inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Örneğin solaksanız, iki
tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki
işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.
Touchpad’inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya da
IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz.
Bunun için Control Panel (Denetim Masası)
içerisindeki Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresini kullanabilirsiniz.
„ Konumlandırma ve Hareket
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan
ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir.
birlikte hareket edecektir.
Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle
Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp
touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.
3-14
„ İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu
seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun.
işaretleme ve tıklama, Notebook PC’nizin kullanım temelidir.
Bu işlem,
Fare gibi geleneksel işaretleme
aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad
üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir.
İki kez art arda vuruş da çift tıklama görevini görecektir.
„ Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini
kullanabilirsiniz.
İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun ve
ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin.
istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin.
Bırakmak
Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi
seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak
istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.
1.
Parmağınızı panel üzerinde
kaydırarak işaretçiyi hareket
ettirin.
2.
Bileğinizi masa üzerine rahat
olacak biçimde yerleştirin.
3-15
Başlarken
Sabit Disk Hakkında
Dizüstü bilgisayarınız 2,5 inch boyutunda bir sabit diske (hard disk) sahiptir. Sabit disk
sürücüsü, disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek
depolama kapasitesine sahiptir.
Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta
yüklenir.
Beklenmedik veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.
Sabit Disk LED'i yanarken bilgisayarınızı kapatmayın.
Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın.
personel tarafından yapılmalıdır.
Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik
Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya
servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
Optik Sürücü Aygıtının Kullanılması
Izüstü bilgisayarınız bir adet optik aygıt sürücüsüyle gelir. Satın aldığınız modele göre önceden
takılan optik sürücünüzün özellikleri değişebilir.
„ DVD Super Multi: Çok işlevli bir DVD Dual sürücü özelliklerini, ayrıca DVD RAM sürücü
özelliklerini taşır. CD-R, CD-RW, DVD-R/DVD-RW veya DVD+R/DVD+RW biçimlerini vb'ni
yazabilir.
„ Blu-ray: Yüksek tanımlamalı videoyu (HD) tek taraflı bir diskte tutan yüksek kapasiteli bir optik
disktir.
Blu-ray, DVD için kullanılan MPEG-2'nin yanı sıra daha gelişmiş H.264 ve VC-1
video kodlaması algoritmalarını (kodeklerini) destekler. Ayrıca, en yüksek HDTV
çözünürlüğünü de destekler.
3-16
Diski Takma
1.
Bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin.
2.
Klavyenin yanındaki EJECT hızlı başlatma tuşuna dokunduğunuzda, disk tepsisi kısmen
açılacaktır. ODD EJECT (ODD Çıkar) düğmesi salt DOS sistemi altında çalışır. Bununla
birlikte, S-Bar uygulaması yüklü olmayan bir İşletim Sisteminde, EJECT (Çıkar) düğmesi
çalışmayacaktır. Bu söz konusu olduğunda, kullanIcılar "My Computer" (Bilgisayarım)'da
ODD'ye sağ tıklayabilir ve ODD tepsisini çıkarmak için "Eject" (Çıkar)'ı seçebilirsiniz.
3.
4.
Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı yavaşça tamamen dışarı çekin.
Diskinizi kızağa etiketi yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
Yerine tam oturması için ortasına
hafifçe bastırın.
5.
Kızağı yuvasına itip kapatın.
1.
Kızağı kapatmadan önce diskin yerine tam olarak
yerleşmiş olduğundan emin olun.
2.
Disk tepsisini açık bırakmayın.
3.
Burada gösterilen cihaz yalnızca başvuru amaçlıdır.
3-17
Başlarken
Harici Aygıtların Bağlanması
Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, çevre birimlerini ve iletişim cihazlarını
bağlamanıza olanak tanır. Burada listelenen tüm işlevler ve aygıtlar yalnızca bilgi amaçlıdır.
Çevre Birimler
Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı
modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.
Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizle iletişime geçin.
3-18
İletişim Cihazları
Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı
modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.
Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizle iletişime geçin.
3-19
Başlarken
™ Parça Değiştirme ve Yükseltme
Kullanıcıların satın aldığı modele bağlı olarak kullanıcının talebi üzerine kullanıcıların satın aldığı
ürüne önceden takılan bellek, sabit disk sürücüsü, kablosuz LAN / Bluetooth modülü ve pil takımı
kullanıcı isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar yüksek kapasiteye sahip Li-ion pil
paketi ile donatılmıştır, pil paketi kullanıcılar tarafından
değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar kablosuz LAN/Bluetooth modülü ile
donatılmıştır, modül yetkili bayi veya servis merkezi
tarafından yükseltilebilir ve değiştirilebilir.
Olarak Desteklenmektedir)
3-20
(İsteğe Bağlı
Bu dizüstü bilgisayar bir sabit disk sürücü ile donatılmıştır,
bu depolama aygıtı yetkili bayi veya servis merkezi
tarafından yükseltilip, değiştirilebilir.
Ek bellek modülü belirlenen sınırlamalara bağlı olarak bu
dizüstü bilgisayarın performansını arttırmak için, yetkili
satıcı veya servis merkezi tarafından kurulabilir.
Bu dizüstü bilgisayar bir optik sürücü aygıtı ile donatılmıştır,
bu aygıt yetkili bayi veya servis merkezi tarafından
yükseltilip, değiştirilebilir.
Güncelleme sınırlaması hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen verilen Kullanım
Kitapçığı’ndaki teknik özelliklere bakınız. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için,
yerel satıcınızla görüşünüz.
Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden
ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Herhangi bir
yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi
şiddetle önermekteyiz.
3-21
Başlarken
™ SSS
S-Bar çalışmıyor.
Sorunu çözmek için lütfen S-Bar uygulamasını en son sürümüne güncelleyin.
Çalıştırılabilir bir e-SATA sabit disk bağlıyken yerleşik sabit diskten ön yükleme
yapılamıyor.
Lütfen BIOS'u en son sürümüne güncelleyin.
BIOS flaşlama sırasında “ERROR:BIOS has no flash information available” (HATA
BIOS'ta hiç flaş bilgisi yok) hatası meydana geliyor.
Bu, flaş işlemi devam ederken beklenmedik bir şekilde sistem gücünün kesilmesi
durumunda, sistem çökmesini önlemeye yönelik bir korumadır.
AC adaptörünün bağlı
olduğundan emin olup BIOS'u flaşlayın.
Pil şarj edilemiyor.
Pil LED'i yanıp sönmeyi sürdürüyor ve şarj edilemiyor.
1) BIOS'u en son sürümüne güncelleyin.
bağlantısını kesin.
2) Bilgisayarı kapatıp AC/DC adaptörü ve pil
3) AC/DC adaptörünü ve pili tekrar takın.
bilgisayarı en az 30 dakika kapalı tutun.
4) Pili şarj ederken,
5) Sorun devam ederse, daha fazla destek için
lütfen yerel bayinizle ya da MSI servisinizle iletişime geçin.
Sistem Uyku Durumundan çıkmıyor.
Kayıt ayarını değiştirmek için lütfen önce BIOS'u en son sürümüne güncelleyin.
Dizüstü bilgisayarım kapanmıyor.
Bilgisayarınızı her zaman Kapat komutuyla kapatmanız önerilir. Burada listelenenler de
dahil olmak üzere diğer yöntemleri kullanmak, kaydedilmemiş verilerin kaybedilmesiyle
sonuçlanabilir.
Kapat komutu doğru biçimde çalışmazsa şu adımları izleyin: 1)
Ctrl+Alt+Delete tuş bileşimine basarak bilgisayarı yeniden başlatın.
için güç düğmesine uzun süre basın.
2) Sistemi kapatmak
3) Güç adaptörünü sistemden çekin.
Hoparlörlerimden ses gelmiyor.
1) Ses karıştırıcısında ana ses düzeyi ayarını kontrol edin.
2) Kendi ses düzeyi
denetimine sahip bir uygulama kullanıyorsanız, sesin açık olduğunu kontrol edin.
Kulaklık bağlantısına bir ses kablosu taktıysanız, kabloyu çıkarın.
3-22
3)
Internet bağlantımda sorunlar var.
1) Telefon şirketinizin, telefon hattınızda hiçbir hat gürültüsü olmadığını kontrol etmesini
isteyin.
2) Internet Servis Sağlayıcınıza (ISS) bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, ISS'de
teknik sorunlar yaşanmadığını kontrol edin.
3) ADSL ayarlarını ve bağlantıyı kontrol edip,
dizüstü bilgisayarınızın Internet erişimi için doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
4) Kablosuz LAN veri aktarım hızı, cihazlarla erişim noktaları arasındaki mesafeden ve
engellerden etkilenir.
Veri aktarım hızını en üst düzeye çıkarmak için, lütfen
bilgisayarınıza en yakın erişim noktasını seçin.
DVD-ROM oynatamıyorum.
1) DVD oynatıcıyı kullanırken bir bölge kodu uyarısı çıkarsa, yürütmeye çalıştığınız
DVD-ROM sisteminizdeki DVD-ROM oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
diskin paketinde yazılıdır.
Bölge kodu
2) Videoyu görüyor ama ses duymuyorsanız, aşağıdakileri
kontrol edin: DVD oynatıcınızın sessiz ayarının kapalı olduğundan emin olun.
karıştırıcısında ana ses düzeyi ayarını kontrol edin.
Ses
3) Başlat > Denetim Masası >
Sistem > Aygıt Yöneticisi öğesine tıklayarak sürücülerin doğru biçimde kurulduğunu
kontrol edin.
neden olabilir.
4) Kirli ya da hasarlı disk, okumaya çalışan bilgisayarın "kilitlenmesine"
Gerekirse, bilgisayarı yeniden başlatın, diski çıkarın ve kirli ya da
hasarlı olmadığını kontrol edin.
5) DVD video yürütmek için lütfen PowerDVD ya da
WinDVD gibi bir DVD oynatma yazılımı kullanın.
DVD-ROM sürücü tepsisi açılmıyor.
1) Bilgisayarın açık olduğundan emin olun. 2) DVD-ROM/CD-ROM sürücüsündeki Eject
(Çıkar) düğmesine basın. 3) ODD Eject (ODD Çıkar) düğmesi SCM/ S-Bar
kontrolündedir (model özelliğine bağlı olarak). Sisteminizde SCM ya da S-Bar yardımcı
programının kurulu olduğundan emin olun.
4) Eject (Çıkar) düğmesi çalışmazsa, Eject
(Çıkar) düğmesinin yanındaki deliğe sivri uçlu bir nesne sokarak tepsiyi açın.
3-23

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement