MSI MS-1758 GP70 Manual do proprietário


Add to my manuals
17 Pages

advertisement

MSI MS-1758 GP70 Manual do proprietário | Manualzz
Introducere
Notebook
Manual de utilizare
Introducere
Felicitări pentru decizia de a deveni un utilizator al acestui notebook, având un design deosebit.
Acest notebook splendid de ultimă generaţie vă va oferi o experienţă încântătoare şi
profesională în utilizarea lui.
Suntem mândri să spunem utilizatorilor noştri că acest notebook
este testat în mod amănunţit şi garantat de reputaţia noastră în ceea ce priveşte fiabilitatea şi
satisfacţia clientului.
™ Desfacerea ambalajului
În primul rând desfaceţi cutia de carton şi verificaţi cu atenţie toate articolele.
articol este deteriorat sau lipseşte, vă rugăm contactaţi imediat furnizorul dvs.
Dacă oricare
De asemenea,
păstraţi cutia şi ambalajele în caz că veţi fi nevoit să transportaţi unitatea în viitor.
Pachetul
trebuie să conţină următoarele articole:
y Notebook
y Ghid de utilizare rapidă
y Acumulator Li-ion de mare capacitate
y Adaptor c.a./c.c. şi cablu de alimentare pentru c.a.
y Geantă (opţional)
y Disc cu aplicaţii ce conţine versiunea completă a manualului de utilizare, drivere, utilitare
şi funcţia opţională de recuperare etc.
2
™ Privire de ansamblu asupra produsului
Această secţiune oferă descrierea elementelor de bază ale notebook-ului.
Vă va ajuta să
cunoaşteţi mai multe despre aspectul exterior al acestui notebook înainte de utilizare.
Vă
rugăm să luaţi în considerare faptul că notebook-ul prezentat în această secţiune poate varia
faţă de modelul cumpărat de dvs.
Vedere cu monitorul deschis
Figura de prezentare cu monitorul deschis şi descrierea de mai jos vă vor ajuta să treceţi în
revistă zona principală de lucru a notebook-ului dvs.
Figurile prezentate aici sunt doar pentru
referinţă.
3
Introducere
1.
Cameră Web
Š
Camera web încorporată poate fi utilizată pentru fotografiere, înregistrare video sau
conferinţe şi pentru orice alte aplicaţii interactive.
Š
Indicatorul LED al camerei web, situat lângă camera web luminează când funcţia
este activată; LED-ul se stinge când funcţia este dezactivată.
2.
Microfon intern
Există un microfon încorporat iar funcţia lui este similară cu a microfonului.
3.
Difuzoare Stereo
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu funcţia Hi-Fi şi sistem stereo.
4.
Butonul de pornire / LED-ul butonului de pornire / LED-ul modului GPU
Butonul de Pornire
Š
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru pornirea şi
oprirea notebook-ului.
Š
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a reporni
notebook-ul din starea de repaus.
LED-ul butonului de pornire / LED-ul modului GPU
Š
Albastru aprins când este pornită alimentarea
notebook-ului şi este selectat modul UMA GPU.
Š
Roşu-maroniu aprins când este selectat modul GPU
discret.
Š
5.
LED-ul se stinge când notebook-ul este oprit.
Butoane de Lansare rapidă
Apăsaţi butoanele de lansare rapidă pentru activarea aplicaţiilor sau a instrumentelor
specifice.
Următoarele Butoane de Lansare rapidă vor fi funcţionale în Sistemul de
Operare numai cu aplicaţia SCM instalată. Găsiţi aplicaţia SCM pe discul multifuncţional,
furnizat împreună cu pachetul, pentru o operare simplă şi convenabilă.
Se recomandă
instalarea aplicaţiei SCM.
Š
Apăsaţi butonul pentru a scoate tava discului unităţii
optice.
Š
Reţineţi: Butonul ODD Scoatere este funcţional doar în
sistemul DOS. Totuşi, într-un Sistem de Operare fără
aplicaţia SCM instalată, butonul de scoatere nu va fi
Scoatere ODD
funcţional.
Într-un astfel de caz, utilizatorii pot face clic dreapta pe
unitatea optică din "My Computer" şi pot selecta "Eject
(Scoatere)" pentru a scoate tăviţa unităţii optice.
4
Š
Apăsaţi acest buton pentru a opri instantaneu ecranul şi
pentru a reduce consumul de energie.
Ecran Oprit
Š
Apăsaţi acest buton pentru activarea sau dezactivarea
funcţiei Airplane mode (Mod avion) în mod recurent.
Š
Din motive ce ţin de siguranţa zborului, se recomandă
să activaţi întotdeauna funcţia Airplane Mode (Mod
avion) atunci când zburaţi cu avionul.
Š
Consultaţi pictograma de comutare în Mod avion din
[Start/ Setări/ Modificare setări PC/ Fără fir/ Mod
avion] de pe desktop, pentru a verifica starea
Mod avion
dispozitivului.
Š
Pentru a activa funcţia WLAN sau Bluetooth, vă rugăm
să consultaţi instrucţiunile furnizate în "Activarea fără
fir pentru Windows 8”.
Š
Cooler Boost
(Amplificare
Cooler)
Apăsaţi acest buton pentru a mări viteza ventilatorului în
vederea răcirii temperaturii generale a notebook-ului.
Š
Apăsaţi pe acest buton pentru lansarea funcţiei LAN
Wireless.
WLAN (WiFi)
Š
Apăsaţi acest buton pentru a activa utilitarul gadgetului
de joc, pentru a oferi utilizatorilor o soluţie
G-Panel
6.
surprinzătoare şi eficientă în redarea jocurilor.
Touchpad
Acesta este dispozitivul de indicare al notebook-ului.
7.
Comutator touchpad
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau dezactiva funcţia touchpad .
Indicatorul touchpad,
dacă există, luminează atunci când funcţia touchpad este dezactivată.
5
Introducere
8.
Tastatură
Tastatura integrată oferă toate funcţiile unei tastaturi de dimensiuni obişnuite.
Butoane de Lansare rapidă [Fn]
Utilizaţi butoanele [Fn] de pe tastatură pentru a activa aplicaţiile şi uneltele specifice.
Cu ajutorul acestor butoane de lansare rapidă, utilizatorii vor putea să lucreze mai eficient.
+
Definit de
utilizator sau
Căutare
Windows
(opţional)
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, şi apoi apăsaţi butonul
F4 pentru a lansa aplicaţia definită de utilizator.
Š
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, apoi apăsaţi
butonul F4 pentru a lansa funcţia Căutare Windows.
Š
+
Ţineţi apăsat butonul Fn, apoi apăsaţi butonul F5 în mod
repetat, pentru a comuta între diversele moduri de
ECO Engine
(Economisire
Energie)
economisire a energiei oferite de ECO Engine sau pentru a
dezactiva în mod recurent această funcţie.
Š
Ţineţi apăsat butonul Fn şi apăsaţi apoi pe butonul F6
pentru activarea funcţiei cameră web. Apăsaţi din nou
+
pentru a o dezactiva.
Cameră Web
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, iar apoi apăsaţi butonul
F10 în mod repetat pentru a activa sau dezactiva Modul
avion în mod recurent.
Š
Din motive ce ţin de siguranţa zborului, se recomandă să
activaţi întotdeauna funcţia Airplane Mode (Mod avion)
+
atunci când zburaţi cu avionul.
Š
Mod avion
Uitaţi-vă la pictograma de comutare în mod avion din
[Start/ Setări/ Modificare setări PC/ Fără fir/ Mod avion]
de pe desktop pentru a verifica starea dispozitivului.
Š
Pentru a activa funcţia WLAN sau Bluetooth, vă rugăm să
consultaţi instrucţiunile furnizate în "Activarea fără fir
pentru Windows 8”.
6
Vederea părţii din faţă
1. LED de stare
Hard Disc/ Dispozitiv unitate optică în uz
Albastru intermitent când sistemul accesează unitatea hard disc
sau unitatea optică.
Bluetooth
Š
Indicatorul LED Bluetooth este albastru când funcţia
Bluetooth este activată.
Š
Avertisment: Din motive de siguranţă a zborului,
Š
Notă: Funcţia Bluetooth poate fi opţională în funcţie de
asiguraţi-vă că acest LED se stinge când vă aflaţi în avion.
Bluetooth
modelul achiziţionat de utilizator.
Š
Dacă este necesar contactaţi distribuitorul local pentru mai
multe informaţii.
LAN fără fir (WiFi)
Š
Indicatorul LED Wireless LAN este albastru când funcţia
Wireless LAN (WiFi) este activată.
WLAN (WiFi)
Š
Indicatorul LED se stinge când această funcţie este
dezactivată.
7
Introducere
Š
Notă: Funcţiile enumerate aici pot fi acceptate opţional în funcţie de modelul
cumpărat de utilizatori.
Š
Avertisment: Din motive ce ţin de siguranţa zborului, asiguraţi-vă că indicatorii
led WLAN şi Bluetooth se sting când vă aflaţi în zbor.
Š
Pentru a activa sau a dezactiva funcţia WLAN sau Bluetooth în sistemul de
operare Windows 8, vă rugăm să citiţi instrucţiunile furnizate la “Activarea fără
fir pentru Windows 8”.
Š
Contactaţi distribuitorul local pentru informaţii suplimentare cu privire la
conexiunea fără fir, dacă este necesar.
Stare acumulator
Š
Š
Albastru aprins când se încarcă bateria.
Roşu-maroniu aprins când acumulatorul este aproape
descărcat.
Š
Roşu-maroniu intermitent dacă bateria s-a defectat fiind
recomandat înlocuirea acesteia cu una nouă.
Cereţi sfatul
distribuitorului local pentru cumpărarea unui tip de
acumulator echivalent recomandat de producător.
Š
LED-ul acumulatorului se stinge când este complet încărcat
sau când adaptorul de c.a./c.c. este deconectat.
Caps Lock: Albastru aprins când este activată funcţia Caps Lock.
Num Lock: Albastru aprins când este activată funcţia Num Lock.
Stare de repaus
Š
Intermitent albastru când sistemul este în Starea de repaus.
Š
LED -ul se stinge atunci când sistemul este oprit.
2. Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
8
NU blocaţi ventilatorul.
Vederea părţii din dreapta
1.
Unitatea optică
Acest notebook este echipat cu o unitate optică.
Dispozitivul efectiv preinstalat în
notebook diferă în funcţie de modelul achiziţionat.
2.
Port VGA
Portul VGA 15-pin-D-sub vă permite să conectaţi un monitor extern sau alt dispozitiv
compatibil VGA (cum ar fi un proiector) pentru a amplifica confortul vizionării.
3.
Port USB 2.0
Portul USB 2.0 vă permite să conectaţi dispozitive periferice compatibile USB, cum ar fi
mouse, tastatură, modem, hard disc portabil, imprimantă şi altele.
4.
Conector RJ-45
Conectorul 10/100/1000 Ethernet este utilizat pentru conectarea unui cablu LAN pentru
conexiuni de reţea.
9
Introducere
Vederea părţii din stânga
1.
Blocare Kensington
Acest notebook este prevăzut cu un orificiu pentru încuietoarea Kensington care, permite
utilizatorilor blocarea notebook-ului cu o cheie sau dispozitiv PIN mecanic şi ataşat
printr-un cablu de metal cauciucat. Capătul cablului are o buclă mică care permite
întregului cablu să fie încolăcit în jurul unul obiect fix, cum ar fi o masă grea sau alt
echipament similar, securizând în acest fel notebook-ul în acel loc.
2.
Ventilator
3.
Conectori Port Audio
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi ventilatorul.
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu sistemul stereo şi cu funcţia Hi-Fi.
Microfon
Š
Utilizată pentru un microfon extern.
Căşti
Š
4.
Un conector pentru difuzoare sau căşti.
Conectorul de alimentare
Pentru a conecta adaptorul c.a./c.c. şi a furniza curent notebook-ului.
5.
Conectorul HDMI
HDMI (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un nou standard de interfaţă pentru
PC-uri, afişaje şi dispozitive electronice de uz comercial care acceptă video standard,
îmbunătăţit şi de înaltă definiţie, plus sunet digital pe mai multe canale pe un singur cablu.
10
6.
Porturi USB 3.0
USB 3.0, un USB de mare viteză, furnizează viteze ridicate de interfaţă pentru conectarea
diverselor dispozitive, precum dispozitivele de stocare, hard discurile sau camerele video şi
oferă mai multe avantaje prin transferul de date de mare viteză.
7.
Cititor de card
Cititorul de carduri încorporat poate accepta SD (Secure Digital).
Contactaţi distribuitorul
local pentru informaţii suplimentare şi corecte şi reţineţi că este posibil să se modifice
cardurile de memorie suportate fără înştiinţare prealabilă.
11
Introducere
Vederea părţii din spate
1.
Set Acumulatori
Acest notebook este alimentat de setul de acumulatori atunci când adaptorul c.a. este
deconectat.
12
Vedere din partea de jos
1.
Butonul pentru deblocarea acumulatorului
Este un dispozitiv cu revenire rapidă ce pregăteşte scoaterea setului de acumulatori.
Împingeţi-l cu o mână iar cu cealaltă trageţi cu grijă acumulatorul.
2.
Buton blocare/deblocare acumulator
Acumulatorul nu poate fi deplasat atunci când butonul este pe poziţia blocat.
După ce
butonul este glisat în poziţia deblocat, acumulatorul poate fi scos.
3.
Set Acumulatori
Acest notebook este alimentat de setul de acumulatori atunci când adaptorul c.a./c.c. este
deconectat.
4.
Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi ventilatorul.
13
Introducere
™ Specificaţii
Specificaţiile se pot modifica fără o înştiinţare prealabilă. Produsele efectiv vândute sunt
diferite în funcţie de zone.
Vă rugăm verificaţi Specificaţiile detaliate la distribuitorii locali.
Caracteristici fizice
Dimensiuni
417 (L) x 269 (A) x 39 (Î) mm
Greutate
3,0 kg (cu 6 baterii)
Procesor
Soclu
946 pini, rPGA
Tip procesor
Intel® Shark Bay Haswell
Procesor suportat
Procesor Intel® Quad/ Dual-Core
Memorie cache L3
Până la 8MB (bazat pe CPU)
Cip de nucleu
PCH
Intel® Lynx Point (seria HM8)
Memorie
Tehnologie
DDR3L 1600 MHz
Memorie
DDR3L SO-DIMM X 2 sloturi
4G/8G DDR3L SDRAM
Maxim
Până la 16 GB
Alimentare
Adaptor c.a./c.c. (1)
65W, 19V
(opţional)
Intrare: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Ieşire: 19V
3,42A
Adaptor c.a./c.c. (2)
90 W, 19 V
(opţional)
Intrare: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Ieşire: 19V
4,74A
Adaptor c.a./c.c. (3)
120 W, 19,5 V
(opţional)
Intrare: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Ieşire: 19,5V
6,15A
Tip baterie
6-elemente / 9-elemente (opţional)
Baterie RTC
Da
14
Stocare (articolele enumerate aici se pot modifica fără înştiinţare)
Factor de formă
2,5” HDD / SSHD (opţional)
HDD
Unitatea optică
Super Multi / Blu-ray (opţional)
Port I/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (USB 3.0)
x 2 (USB 2.0)
Intrare-microfon / Intrare
x1
Ieşire căşti
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Cititor de card
x 1 (SD)
Cardurile de memorie compatibile pot varia fără
înştiinţare prealabilă.
Port de comunicare
LAN
10/100/1000 Ethernet
LAN Wireless
Compatibil opţional
Bluetooth
Compatibil opţional
Afişaj
Tip LCD
17,3" Panou LED
Luminozitate
controlată de tastele rapide ale K/B
Video
Grafică
Discret/ UMA (Opţional)
Cu tehnologie compatibilă NVIDIA Optimus.
Ieşire CRT
Acceptat
Ieşire HDMI
Acceptat
15
Introducere
Audio
Control sunet
Realtek® ALC269
Difuzor intern
x2
Microfon intern
x1
Volum sunet
Reglare după buton de volum, tastă acces rapid K/B
şi SW
Software & BIOS
Încărcare de pe flash USB
încărcare de pe dischetă USB, numai în DOS
BIOS
Acceptă încărcare rapidă
Altele
Compatibilitate
WHQL
Orificiu blocaj Kensington
x1
16
Activare fără fir pentru Windows 8
1.
Identificaţi pictograma “Setări” de pe desktop şi faceţi clic pe ea.
2.
Intraţi pe pagina principală “Setări PC” prin apăsarea pe “Modificare setări PC.”
3.
Desfăşuraţi selecţiile “Dispozitive fără fir” din “Fără fir.”
4.
Asiguraţi-vă că modul avion este setat pe dezactivat (OFF).
5.
Activaţi/dezactivaţi funcţia WLAN sau Bluetooth prin glisarea barei de comutare a funcţiei.
Uitaţi-vă la LED-ul de stare pentru a verifica starea dispozitivului.
1. Când modul avion este setat pe activat (ON), funcţiile
WLAN şi Bluetooth vor fi dezactivate simultan.
2. Informaţiile furnizate aici sunt doar pentru referinţă şi pot
fi modificate fără notificare prealabilă.
17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement