MSI MS-1492 CR42 2M El kitabı


Add to my manuals
47 Pages

advertisement

MSI MS-1492 CR42 2M El kitabı | Manualzz
1
Giriş
Dizüstü
bilgisayarı
Kullanım Kılavuzu
G52-14921X5
Giriş
İçindekiler
BÖLÜM 1: Giriş
İçindekiler........................................................................ 1-2
Yönetmelikler ve Bildirgeler .......................................... 1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ................... 1-4
FCC Koşulları .............................................................. 1-4
CE Uygunluğu ............................................................. 1-4
Pil Yönetmelikleri ......................................................... 1-5
WEEE Bildirisi ............................................................. 1-5
Güvenlik Uyarıları ........................................................... 1-6
Tescilli Markalar ............................................................. 1-8
Revizyon Geçmişi........................................................... 1-8
BÖLÜM 2: Genel Bilgiler
Kılavuz Haritası............................................................... 2-2
Paketin Açılması ............................................................. 2-2
Ürüne Genel Bakış ......................................................... 2-3
Kapak Açık Görünüm .................................................. 2-3
Önden Görünüm.......................................................... 2-6
Sağdan Görünüm ........................................................ 2-8
Soldan Görünüm ....................................................... 2-10
Arkadan Görünüm ..................................................... 2-11
Alt Taraftan Görünüm ................................................ 2-12
Teknik Özellikler ........................................................... 2-13
BÖLÜM 3: Başlarken
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın .................... 3-2
Güç Yönetimi .................................................................. 3-3
AC Gücü ...................................................................... 3-3
Pil Gücü ....................................................................... 3-3
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi ................. 3-7
Enerji Tasarruf İpuçları ................................................ 3-9
1-2
Temel İşlemler .............................................................. 3-10
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları .............................. 3-10
Klavyeyi tanıyın ......................................................... 3-12
Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi .................. 3-16
Touchpad’i Tanıyın .................................................... 3-17
Sabit Disk Hakkında .................................................. 3-19
Harici Aygıtların Bağlanması....................................... 3-20
Çevre Birimler ........................................................... 3-20
İletişim Cihazları ........................................................ 3-21
Parça Değiştirme ve Yükseltme .................................. 3-22
1-3
Giriş
™ Yönetmelikler ve Bildirgeler
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt
sınıfına girdiği onaylanmıştır.
Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel
zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo
frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir.
Aynı zamanda, kullanım
kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar
verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi
zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir.
Bu aygıtın radyo ve televizyon
yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz),
aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin
„
„
Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
„
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
„
Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.
NOT
Š Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
Š Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları
yalıtılmalıdır.
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.
Kullanımı,
aşağıdaki koşulları doğurur:
„
„
Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz.
Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul
edecektir.
CE Uygunluğu
Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine
ve diğer ilgili maddelere uygundur.
1-4
Pil Yönetmelikleri
Avrupa Birliği:
Piller, pil paketleri ve akümülatörler, işlenmemiş ev atıkları gibi
atılmamalıdır.
Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri
dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini
kullanın.
Tayvan:
Daha iyi çevresel koruma için, atık piller, geri dönüştürme ya da özel
atım için ayrı olarak toplanmalıdır.
Kaliforniya, ABD: Hücre piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya
da atma sırasında özel işlem gerektirir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri
Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur.
üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız.
Yalnızca aynı türden ya da cihaz
Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına
göre degerlendiriniz.
WEEE Bildirisi
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri
bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
1-5
Giriş
™ Güvenlik Uyarıları
Š Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Š Cihaz veya kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere
uyunuz.
Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.
Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini
sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu
açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız.
Š Cihazı 60°C (140°F) ve üzerindeki veya 0°C (32°F) ve altındaki
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Cihazın arızalanmasına sebep
olabilirsiniz.
Š Bu ünite, en fazla 40OC (120OF) ortam sıcaklığı altında
çalıştırılmalıdır.
Š Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağı voltajının
güvenli aralıkta olduğunu ve güç kaynağında 100/240V olarak
ayarlandığından emin olun.
Š Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce
muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz.
Š Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre
kullanılmayacaksa, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını
kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyin.
Š Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları
şekilde yerleştiriniz.
Š Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
1-6
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.
Š TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce,
kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli
bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
Š Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)
özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken
Muhafazanın Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.
Š Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek
için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği
türden piller kullanın.
Š Pili daima güvenli bir yerde saklayın.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis
personeline gösteriniz:
Š Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
Š Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
Š Cihaz neme maruz kaldığında.
Š Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
Š Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
Š Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
Çevreci Ürün Özellikleri
Š Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Š Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Š Kolay demontaj ve geri dönüşüm
Š Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Š Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Š Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
Š Ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanımını ve geri
dönüşümünü mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır ve çöpe
atılamaması gerekir.
Š Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve
atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.
1-7
Giriş
™ Tescilli Markalar
ƒ
Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS ve sembol SRS Labs, Inc.'un ticari markalarıdır.
ƒ
THX ve THX TruStudio Pro, bazı bölgelerde kayıtlı olarak THX Ltd.’in ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır.
ƒ
Sound Blaster, Creative Technology Ltd'ın tescilli markasıdır.
™ Revizyon Geçmişi
1-8
Sürüm
Revizyon Geçmişi
Gün
1.0
İlk Sürüm
04, 2013
2
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız.
Bu yepyeni,
mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak.
Bu
dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer
konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza
söylemekten gurur duyuyoruz.
™ Kılavuz Haritası
Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekillerİ
içermektedir.
Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle
okumanız önerilir.
Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat
edilecek konuları verir Bu dizüstü bilgisayarı ilk defa kullanırken bu bilgileri ve dikkat edilecek
konuları okumanız önerilir.
Bölüm 2, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir.
Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz.
Bu
aksesuarlardan herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın
aldığınız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Ayrıca, bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın
özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını
açıklamaktadır.
Bölüm 3, Başlarken, klavye, touchpad, sabit disk ve optik depolama sürücüsünün kullanımıyla
ilgili temel talimatları verir.
Ayrıca, pilin takılıp çıkarılması ve çeşitli harici aygıtlar, iletişim
aygıtları, v.b. bağlanma prosedürleri de, kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımalarına
yardımcı olmak için sağlanmaktadır.
™ Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin.
Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş
olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun.
malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın.
Kutuyu ve paketleme
Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
y Dizüstü bilgisayarı
y Hızlı Başlangıç Kılavuzu
y Yüksek kapasiteli Li-ion pil takımı
y AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
y Taşıma çantası (isteğe bağlı)
y Kullanıcı kılavuzu, sürücüleri yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma işlevi, vb.
uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama diski.
2-2
™ Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır.
Bu dizüstü bilgisayarın
görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır.
Lütfen bu bölümde
gösterilen dizüstü bilgisayarın kullanıcıların satın aldığından farklı olabileceğini unutmayın.
Kapak açık Görünüm
Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını
tanıtmaktadır.
Burada gösterilen şekiller yalnızca bilgi içindir.
2-3
Genel Bilgiler
1.
Web kamerası
Š
Bu yerleşik Web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için ve
diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.
Š
Ağ kamerasının yanındaki Ağ Kamerası LED göstergesi, ağ kamerası işlevi etkin
olduğunda yanar, işlev kapatılırken LED söner.
2.
Güç Düğmesi / Güç LED'i
Açma Kapatma Düğmesi
Š
Dizüstü bilgisayarı AÇMAK ve KAPATMAK için açma
kapatma düğmesine basın.
Š
Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için açma
kapama düğmesine basın.
Güç/ Güç Tasarrufu işlevi LED'i
Š
Dizüstü bilgisayar gücü açıldığında ve UMA GPU modu
seçildiğinde mavi renkte yanar.
3.
Š
Ayrık GPU modu seçildiğinde kehribar renginde yanar.
Š
Bu işlev kapatıldığında LED söner.
Dahili Mikrofon
Bu dahili mikrofondur ve işlevi harici mikrofon ile aynıdır.
4.
Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.
Hızlı Erişim [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.
Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Š
Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn düğmesini
Š
Veya Windows Arama fonksiyonunu başlatmak için Fn
basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini düğmesine basın.
+
Kullanıcı Tanımlı
ya da Windows
Arama
(isteğe bağlı)
düğmesini basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini
düğmesine basın.
Š
+
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
2-4
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli
güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu
fonksiyonu aralıksız olarak kapatmak için Fn düğmesini
basılı tutun ve daha sonra F5 düğmesine basın.
Š
Web kamerası işlevini açmak için Fn düğmesini basılı
tutun ve ardından F6 düğmesine basın. Kapatmak için
+
yeniden basın.
Web kamerası
Š
Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn
Š
Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak Modunu
Š
Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki
düğmesini basılı tutun ve ardından F10 düğmesine basın.
açmanız önerilir.
[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/
+
Kablosuz/ Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı
Uçak Modu
simgesine bakın.
Š
WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen
"Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi"nde verilen
yönergelere bakın.
5.
Dokunma pedi
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.
2-5
Genel Bilgiler
Önden Görünüm
1. Durum LED'i
Sabit Disk/ Optik Sürücü Aygıtı Kullanıldığında
Sistem sabit disk veya optik sürücü aygıtına eriştiğinde mavi olarak
yanıp söner.
Bluetooth (isteğe bağlı)
Š
Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED göstergesi
mavi yanar.
Bluetooth
Š
Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)
Š
Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde bu LED
göstergesi mavi yanar.
WLAN(WiFi)
Š
Š
Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Not: Yukarıda listelenen işlevler, satın alınan modellere bağlı olarak
desteklenebilir.
Š
Uyarı: Uçuş güvenliği için, uçaktayken WLAN ve Bluetooth LED göstergelerinin
sönük olduğundan emin olun.
Š
Windows 8 işletim sisteminde WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için, lütfen bölüm 3'teki “Windows 8 için Kablosuz
Etkinleştirmesi” inde verilen yönergelere bakın.
Š
2-6
Gerekirse kablosuz ile ilgili daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime geçin.
Pil Durumu
Š
Pil şarj olurken parlak mavi.
Š
Pil başarısız bitttiğinde ve yeni bir pilin takılması tavsiye
edildiğinde koyu sarı yanıp söner.
Š
Üretici tarafından önerilen eşdeğer pil türünü satın almak için
yerel satıcınıza başvurun.
Š
Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı
kesildiğinde Pil LED'i söner.
Caps Lock: Caps Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Num Lock: NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
2-7
Genel Bilgiler
Sağdan Görünüm
1.
Ses Bağlantı Noktası Konnektörü
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
Kulaklık
Š
Hoparlör veya kulaklık konektörü.
Mikrofon
Š
2.
Harici mikrofon girişi.
USB 2.0 Yuvası
USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB
arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar.
3.
Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN
aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir
Kensington Kilidi deliği bulunmaktadır.
Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya
başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük
bir halka vardır.
4.
Kart Okuyucu
Dahili kart okuyucusu, MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital),
SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) veya MS
Pro (Memory Stick Pro) kartlar gibi çeşitli bellek kartı tiplerini destekleyebilir.
Daha fazla
ve doğru bilgi için yerel satıcınıza başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi
verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.
2-8
5.
Optik Sürücü Aygıtı (isteğe bağlı)
Bu dizüstü bilgisayar bir adet optik drive (sürücü) aygıtıyla gelir.
Satın aldığınız modele
göre önceden takılan optik sürücünün özellikleri değişebilir.
2-9
Genel Bilgiler
Soldan Görünüm
1.
Güç Girişi
Dizüstü bilgisayarınız AC/DC adaptörüne bu giriş ile bağlanır.
2.
HDMI Konektörü
HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi), standart, gelişmiş ve yüksek
tanımlamalı video, tek kabloda çok kanallı dijital sesi destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve
tüketici elektroniği aygıtları için yeni bir arabirim standardıdır.
3.
RJ-45 Bağlantı Yuvası
10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz.
4.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır.
Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
5.
VGA Yuvası
15-pin D-sub VGA yuvası, bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına
(monitör veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir.
6.
USB 3.0 bağlantı noktaları
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli
aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına
göre daha fazla avantaj sağlar.
2-10
Arkadan Görünüm
1.
Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC/DC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
2-11
Genel Bilgiler
Alt Taraftan Görünüm
1.
Pil Çıkartma Düğmesi
Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir.
Bir elinizle bu
düğmeye basıp diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın.
2.
Pil
Bu dizüstü bilgisayar AC/DC adaptörü çıkarıldığında pil takımıyla beslenir.
3.
Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi
Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu
kilidi açık konuma getirin.
2-12
™ Teknik Özellikler
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.
Lütfen ayrıntılı özellikleri yerel bayinizle kontrol edin.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
339,2 (D) x 239,5 (G) x 26,4 (Y) mm
Ağırlık
2 kg (6 hücreli pil ile birlikte)
İşlemci
İşlemci Tipi
Intel® Shark Bay Haswell
Desteklenen İşlemciler
Intel® Quad/ Dual işlemci
L3 Bellek
İşlemciye bağlı
TDP
37W (işlemci özelliğine göre)
Ana Yonga
PCH
Intel® Lynx Point HM8 serisi
Bellek
Bellek Teknolojisi
DDR3L 1066/ 1333/ 1600 MHz
Bellek
DDR3L SO-DIMM X 2 yuva
Maksimum
16 GB'a Kadar
Güç
AC/DC Adaptörü (1)
65W, 19V
(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Çıkış: 19V
3,42A
AC/DC Adaptörü (2)
90W, 19V
(isteğe bağlı)
Giriş: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Pil Tipi
6 hücreli
RTC Pil
Var
Çıkış: 19V
4,74A
2-13
Genel Bilgiler
Depolama (Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)
HDD form faktörü
2,5”, HDD/ SSD (isteğe bağlı)
Optik Aygıt Sürücüsü
Çoklu Kaydedici
(isteğe bağlı)
G/Ç Bağlantı Noktası
Monitör(VGA)
D-Sub x 1
USB
2 adet (USB 3.0)
1 adet (USB 2.0)
Mikrofon girişi
1 adet
Kulaklık Çıkışı
1 adet
RJ45
1 adet
HDMI
1 adet
Kart Okuyucu
1 adet (SD/ MMC)
Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
İletişim Bağlantı Noktası
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Kablosuz Yerel Alan Ağı
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Bluetooth
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Ekran
LCD Tipi
14" (16:9)
HD(1366 x 768)/ HD+(1600x900)/ FHD(1920x1080)
İsteğe Bağlı Olarak Desteklenmektedir
Parlaklık
Klavye kısayol tuşlarıyla kontrol edilir
Görüntü
Grafik Kartı
UMA / Ayrık (isteğe bağlı)
CRT Çıkışı
Desteklenmektedir
HDMI Çıkışı
Desteklenmektedir
Çift Görüntü İşlevi
Desteklenmektedir
Bağlandığında harici ekran cihazları otomatik olarak
algılanacaktır.
2-14
Ses
Dahili Hoparlörler
2 hoparlör
Ses Şiddeti
Klavye kısayolu ve düğmelerle ayarlanır.
Yazılım & BIOS
USB Flaşla Yükleme
USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında
BIOS
Fast Boot Desteği
Diğer
Uyumluluk
WHQL
Kensington Kilit Deliği
1 adet
2-15
Genel Bilgiler
2-16
3
Başlarken
Başlarken
™ Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın
Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki
gösterimleri izlemeyi öneririz.
3-2
™ Güç Yönetimi
AC Gücü
İlk kullanımda AC/DC adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlamanızı ve bu dizüstü bilgisayarı
kullanırken AC gücünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
AC gücü bağlandığında, pil
hemen şarj edilmeye başlyacaktır.
NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC/DC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için
tasarlanmıştır.
Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza
bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir.
Kullanım sırasında bir miktar ısı üretebileceği için AC/DC adaptörünü örtmeyin. Kullanım
sırasında AC/DC adaptörden gelen ısıya her zaman dikkat edin.
Pil Gücü
Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır.
Şarj edilebilir olan bu pil,
bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.
Kullanıcılar pil takımını kendileri sökmeye çalışırsa pil takımının hasar görebileceğini unutmayın.
Ayrıca, pil paketinin yetkisiz teknisyenler tarafından sökülmesinin, pil paketinin sınırlı garantisini
geçersiz kılacağını lütfen unutmayın.
Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya
da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın.
Pili her zaman güvenli bir yerde saklayın.
Kullanılmayan pil paketlerini geri dönüştürmek için lütfen yerel yasa ve düzenlemelere uyun.
Yeterli güç kaynağı için daima başka bir pil paketinin yedekte tutulması önerilir.
Lütfen dizüstü
bilgisayarınızla uyumlu bir pil takımı satın almak için yerel satıcınıza başvurun.
3-3
Başlarken
Pil Paketini Yerleştirme
1. Sağda gösterildiği gibi pil paketinin sabit kolonunu ve pil tepsisindeki pil cıvatasını bulun.
2. Sabit kolonu ve pil cıvatasını doğru yönde hizalayın ve düzgün şekilde birleştiklerinden
emin olun.
3. Pil takımı bölmeye yerleşinceye kadar hafifçe ittirip doğru komuna bastırın.
4. Pil bölmesinin güvenli bir şekilde yerine sabitlendiğinden emin olmak için kilitleme/açma
düğmesini Kilitli konumuna getirin.
3-4
Pil Paketini Serbest Bırakma
1. Dizüstü bilgisayarın kapalı ve AC adaptörünün bağlı olmadığından emin olun.
2. Kilitleme/açma düğmesini açma konumuna getirin.
3. Alt kısımdaki pil çıkartma düğmesini bulun.
4. Açma düğmesini alt tarafta gösterildiği gibi pil bölmesi açma yönünde basılı tutun.
5. Pil takımını dikkatli bir şekilde bölmenin dışına kaydırın ve ardından pil takımını dışarı
çekin.
3-5
Başlarken
Pil Güvenlik İpuçları
Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek
yangın veya patlama riskleri taşır.
Š
Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile
değiştirin.
Š
Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 25° C (77° F)
üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Š
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
Š
Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın.
Š
Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için
gerekli yönergeleri yetkililerden öğrenin.
Pil gücünün verimli kullanımı
Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç
yönetimi iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları
kaybedebilirsiniz.
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:
Š
Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme
konumuna geçme süresini kısaltın.
Š
Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
Š
Gereksiz ayarları devredışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.
Š
Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.
Pilin Şarj edilmesi
Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır.
Pilinizi şarj ederken aşağıdaki
noktaları göz önünde bulundurun:
Š
Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın
ve bilgisayarınızı kapatın.
Š
Harici AC/DC adaptörünü prize takın.
Š
Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya
bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
Š
Pil paketi “bellek etkisi” olmayan Lityum-iyon pil hücreleri kullanır.
önce boşaltmak gerekli değildir.
Pili şarj etmeden
Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar
şarj etmeniz önerilir.
Š
Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan
çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir.
Š
3-6
Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi
Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı
sıra önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar. Enerji verimi için, ekranınızı kapatın
veya kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı bekleme/kış uykusu moduna
ayarlayın.
Windows OS'de güç yönetimini ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:
Windows İşletim Sistemi'ndeki "Güç Seçenekleri" monitörünüzün, sabit disk sürücü ve pilinizin
güç yönetimi özelliklerini kontrol etmenize izin verir.
Fare imlecini ekranın sol köşesine sürüklediğinizde Start (Başlat) simgesi görünecektir.
Seçim menüsünü göstermek için simgeyi sağ tıklatın.
Menüden Denetim Masası
öğesini seçin.
Sistem ve Güvenlik'i tıklatın.
Ardından Güç Seçenekleri'ni tıklatın.
3-7
Başlarken
Daha sonra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin.
Güç simgesi, aşağıdakiler gibi çeşitli ve ilgili seçenekleri gösterecektir:
Bilgisayarınızı güç düğmesine basarak güç tasarruf modundan uyandırabilirsiniz.
3-8
Enerji Tasarruf İpuçları
Š Bilgisayarın güç tüketimini yönetmek için ECO güç tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirin.
Š Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra monitörü kapatın.
Š Güç tasarrufu moduna geçmek için Fn ve F12 uyku modu tuşlarından yararlanın.
Š Bilgisayar güç yönetiminizi iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki Güç
Seçeneklerinden ayarları yapın.
Š Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksa, her zaman
AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Güç yönetimi özelliği, bir süre kullanıcı etkinliği olmadığında bilgisayarın düşük güç ya da “Uyku”
modunu başlatmasına olanak tanır.
Bu özellik, harici bir ENERGY STAR nitelikli ekranla
kullanıldığında, ekranın benzer güç yönetimi özelliklerini de destekler.
Bu olası güç
tasarruflarından yararlanmak için, sistem AC güçle çalışırken aşağıdaki yöntemlerde davranış
göstermesi için, güç yönetimi özelliğine ön ayar yapılmıştır:
Š 5 dakika sonra ekranı kapat
Š 10 dakika sonra Uyku Modunu başlat
Güç/Uyku düğmesine basıldığında bilgisayar Uyku modundan çıkar.
Bilgisayar, LAN'da
uyanma (WOL) özelliği etkinleştirildiğinde de, bir ağ sinyaline yanıt vermek için Uyku modundan
çıkar.
3-9
Başlarken
™ Temel İşlemler
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı
sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları
Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur.
Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.
3-10
1.
2.
Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.
Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun
olarak ayarlayınız.
3.
Sandalyede otururken, sandalyenin arkalığını (varsa) sırtınızı rahat bir şekilde
destekleyecek şekilde ayarlayın.
4.
Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken
doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.
5.
Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.
6.
En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
7.
Rahatsız olabileceğiniz yerlerde dizüstü bilgisayarınızı kullanmaktan kaçının.
8.
Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin.
9.
Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.
10. Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.
3-11
Başlarken
Klavyeyi tanıyın
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir.
Bu klavyenin kullanımını dört grupta
toplayabiliriz: Daktilo tuşları, Ok tuşları, numerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları.
3-12
1.
Daktilo Tuşları
2.
Numerik tuşlar
3.
Ok tuşları / Fonksiyon tuşları
Daktilo Tuşları
Esas klavye işlemini sağlamanın yanı sıra, bu daktilo tuşları [Ctrl], [Alt], ve [Esc] tuşu gibi
birkaç özel amaçlı tuşu da sağlar.
Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır:
1.
Num Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa bastığınızda Num Lock özelliğini
açıp kapatabilirsiniz.
Bu özellik, daktilo tuşları üzerindeki sayısal tuş takımını
devreye sokar.
2.
Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz.
Bu
özellik açık olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır.
3.
Scroll Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa bastığınızda Scroll Lock
özelliğini açıp kapatabilirsiniz.
Bu tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır
ve genellikle DOS ortamında kullanılır.
Numerik tuşlar
Klavyeden sayısal tuşları bulun ve sayıları ve hesaplamaları girmek amacıyla bu sayısal tuşları
kullanmak için Num Lock işlevini etkinleştirin.
Ok (Yön) Tuşları
Dört imleç (ok) tuşu ve [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tuşları imleç hareketini kontrol etmek için
kullanılır.
Sağ üst köşedeki [Backspace] tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir.
Fonksiyon tuşları
„ Windows Tuşları
Klavye üzerinde bir adet Windows Logo tuşu (
) ve bir uygulama tuşu bulunur (
).
Bu tuşlar, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menülerini görüntülemek gibi Windows’a özel
işlevler için kullanılır.
Bu tuşlar hakkında daha geniş bilgi için Windows kullanım kitapçığına
ya da çevrimiçi yardım konularına bakınız.
„ Genel [Fn] Tuşları
Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi sağlar.
+
Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma
+
LCD ekran parlaklığını azaltır.
+
3-13
Başlarken
LCD ekran parlaklığını arttırır.
+
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır.
+
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini arttırır.
+
Bilgisayarınızın ses işlevini durdurur.
+
Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir.
bağlı olarak).
+
(sistem yapılandırmasına
„ Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] işlevlerini kullanın.
Bu hızlı erişim tuşlarının yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Š
Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn düğmesini
Š
Veya Windows Arama fonksiyonunu başlatmak için Fn
basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini düğmesine basın.
+
Kullanıcı Tanımlı
ya da Windows
Arama
(isteğe bağlı)
düğmesini basılı tutun ve daha sonra F4 düğmesini
düğmesine basın.
Š
+
güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve bu
fonksiyonu aralıksız olarak kapatmak için Fn düğmesini
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
basılı tutun ve daha sonra F5 düğmesine basın.
Š
+
Web kamerası
3-14
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli
Web kamerası işlevini açmak için Fn düğmesini basılı
tutun ve ardından F6 düğmesine basın. Kapatmak için
yeniden basın.
Š
Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn
düğmesini basılı tutun ve ardından F10 düğmesine basın.
Š
Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak Modunu
açmanız önerilir.
Š
Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki
[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/
+
Kablosuz/ Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı
Uçak Modu
simgesine bakın.
Š
WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen
"Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi"nde verilen
yönergelere bakın.
3-15
Başlarken
Windows 8 için Kablosuz Etkinleştirmesi
1.
2.
3.
4.
5.
Masaüstünde "Settings" (Ayarlar) simgesini bulun ve tıklatın.
“Change PC settings” (Bilgisayar ayarlarını değiştir) i tıklatarak “PC settings”
(Bilgisayar ayarları) ana sayfasına girin.
“Wireless” (Kablosuz) altındaki “Wireless devices” (Kablosuz aygıtlar) seçimlerini
kapatın.
Burada Uçak modunun KAPALI olarak ayarlandığından emin olun.
İşlev değiştirme çubuğunu kaydırarak WLAN veya Bluetooth işlevini kapatın/açın. Aygıt
durumunu kontrol etmek için Durum LED'ine bakın.
Aygıt durumunu denetlemek için Durum LED'ine başvurun.
1. Uçak modu AÇIK olarak ayarlandığında, WLAN ve
Bluetooth işlevi aynı anda devre dışı bırakılacaktır.
2. Burada sağlanan bilgiler yalnızca başvuru amaçlıdır ve
bildirim yapılmaksızın değişebilir.
3-16
Touchpad’i Tanıyın
Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart mouse ile tamamen uyumlu bir işaretleme
aracıdır.
Fare işaretçisi ve imleci ekranda kontrol ederek iki tuşu sayesinde seçim
yapabilmenizi sağlar.
1.
İmleç Hareket Alanı
Bu basınca duyarlı alan üzerinde
parmağınızı gezdirerek ekranda fare
işaretçisini kontrol edebilirsiniz.
2.
Sağ / Sol Düğmeleri
Farenizin sağ/ sol tuşu ile aynı işleve
sahiptir.
Touchpad’in Kullanımı
Aşağıda, touchpad’i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır:
„ Touchpad’in Yapılandırılması
Touchpad’inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.
iki tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz.
Örneğin solaksanız,
Buna ek olarak ekrandaki
işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.
Touchpad’inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya
da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz.
Bunun için Control Panel (Denetim Masası)
içerisindeki Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresini kullanabilirsiniz.
„ Konumlandırma ve Hareket
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan
ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir.
birlikte hareket edecektir.
Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle
Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp
touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.
3-17
Başlarken
„ İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu
seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun.
işaretleme ve tıklama, Notebook PC’nizin kullanım temelidir.
Bu işlem,
Fare gibi geleneksel
işaretleme aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür.
Touchpad üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı
göreve sahiptir.
İki kez art arda vuruş da çift tıklama görevini görecektir.
„ Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini
kullanabilirsiniz.
İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun
ve ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin.
Bırakmak istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin.
Bu harekete alternatif
olarak, bir objeyi seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma
taşıyabilir ve bırakmak istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.
1.
Parmağınızı panel üzerinde
kaydırarak işaretçiyi hareket
ettirin.
2.
Bileğinizi masa üzerine rahat
olacak biçimde yerleştirin.
3-18
Sabit Disk Hakkında
Dizüstü bilgisayarınız 2,5 inch boyutunda bir sabit diske (hard disk) sahiptir. Sabit disk
sürücüsü, disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek
depolama kapasitesine sahiptir.
Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta
yüklenir.
Beklenmedik veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.
Sabit Disk LED'i yanarken bilgisayarınızı kapatmayın.
Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın.
personel tarafından yapılmalıdır.
Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik
Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya
servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
3-19
Başlarken
™ Harici Aygıtların Bağlanması
Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, çevre birimlerini ve iletişim
cihazlarını bağlamanıza olanak tanır. Burada listelenen tüm işlevler ve aygıtlar yalnızca bilgi
amaçlıdır.
Çevre Birimler
Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı
modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.
Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizle iletişime geçin.
3-20
İletişim Cihazları
Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı
modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.
Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizle iletişime geçin.
3-21
Başlarken
™ Parça Değiştirme ve Yükseltme
Kullanıcıların satın aldığı modele bağlı olarak kullanıcının talebi üzerine kullanıcıların satın
aldığı ürüne önceden takılan bellek, sabit disk sürücüsü, kablosuz LAN / Bluetooth modülü ve pil
takımı kullanıcı isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar yüksek kapasiteye sahip Li-ion pil
paketi ile donatılmıştır, pil paketi kullanıcılar tarafından
değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar bir optik sürücü aygıtı ile donatılmıştır,
bu aygıt yetkili bayi veya servis merkezi tarafından
yükseltilip, değiştirilebilir. (İsteğe Bağlı Olarak
Desteklenmektedir)
3-22
Ek bellek modülü belirlenen sınırlamalara bağlı olarak bu
dizüstü bilgisayarın performansını arttırmak için, yetkili
satıcı veya servis merkezi tarafından kurulabilir.
Bu dizüstü bilgisayar bir sabit disk sürücü ile donatılmıştır,
bu depolama aygıtı yetkili bayi veya servis merkezi
tarafından yükseltilip, değiştirilebilir.
Bu dizüstü bilgisayar kablosuz LAN/Bluetooth modülü ile
donatılmıştır, modül yetkili bayi veya servis merkezi
tarafından yükseltilebilir ve değiştirilebilir.
(İsteğe Bağlı
Olarak Desteklenmektedir)
Güncelleme sınırlaması hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen verilen Kullanım
Kitapçığı’ndaki teknik özelliklere bakınız. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için,
yerel satıcınızla görüşünüz.
Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden
olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle
irtibata geçmenizi şiddetle önermekteyiz.
3-23

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement