MSI MS-17B7 GS73 Stealth 8RF Brugervejledning


Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI MS-17B7 GS73 Stealth 8RF Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Brukerhåndbok

BÆRBAR PC

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbare PC

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

2 3

2

Brukerhåndbok

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

Innledning

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU Mode LED

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og

PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU Mode LED

• Lyser rødt når maskinens strøm slås på, og UMA GPU mode er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU mode er valgt.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

3. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

4. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

4 5

4

Datamaskinen sett forfra

Brukerhåndbok

1. LED-statusindikator

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)-funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Bluetooth

• Bluetooth-indikatorlampen lyser når Bluetooth-funksjonen er aktivert.

• Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

5

Innledning

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

Stasjonsaktivitetsindikator

Lampen blinker når systemet skriver til eller leser interne lagringsstasjoner .

Dvaletilstand

• Blinker når systemet er i dvaletilstand.

• LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.

6 7

6

Datamaskinen sett fra høyre side

Brukerhåndbok

1. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

2. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for PCer, skjermer og forbrukerelektronikkenheter som støtter standard, utvidet og høydefinert video, i tillegg til multikanals digital lyd på en enkelt kabel.

3. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

4. Thunderbolt (Type-C)

Thunderbolt™ 3 støtter USB 3.1-tilkobling, 4K-skjermutgang, opptil 40 Gbps datatakt og 5V/3A portabel ladestrøm når nettstrøm er tilkoblet.

5. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Miniskjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMI-grensesnitt.

6. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

7

Innledning

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-sikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller mekanisk kodelåsenhet kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.

Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

3. USB 3.1 -Port

USB 3.1 (SuperSpeed USB) leverer høye grensesnitthastigheter for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig rmhøyhastighets dataoverføring.

4. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

5. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten, som valgfritt kan støtte en overføringshastighet på

10/100/1000/10000 megabits per sekund, brukes til å koble til en LAN-kabel for nettverksforbindelse.

6. USB 3.1 -Port

USB 3.1 (SuperSpeed USB) leverer høye grensesnitthastigheter for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig rmhøyhastighets dataoverføring.

8 9

8

Brukerhåndbok

7. Lydportkontakter

Lag høykvalitets lydeffekt, og Hi-Fi-funksjon støttes .

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefon-utgang / S/PDIF-utgang

• En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

• S/PDIF-kontakten brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere gjennom en optisk fiberkabel.

9

Innledning

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker ventilatoren for luftsirkulasjon .

10 11

Sett fra undersiden

Brukerhåndbok

10

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

3. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

4. Basshøyttaler

Basshøyttaleren brukes til å reprodusere lavfrekvente lyder.

11

Innledning

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre et funksjonelt tastatur er det absolutt nødvendig å installere SCM-applikasjonen før du bruker tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du kan finne Windows Logo-tasten på tastaturet som brukes til

å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å åpne startmenyen eller snarveismenyen.

12 13

12

Brukerhåndbok

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

SSE

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).

Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Trykk på Fn - og F1 -tasten for å bytte mellom tastaturkonfigurasjoner.

+

Brukerdefinert

• Trykk på både Fn og F4 for å åpne den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Mode

• Trykk på tastene Fn og F5 for å bytte til ECO Mode , power saving mode som tilbys av SHIFT -funksjonen.

+

Webkamera

+

SHIFT

• Trykk på Fn og F6 for å slå på webkamera -funksjonen. Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn - og F7 -tasten gjentatte ganger for å bytte mellom

Turbo Mode (valgfritt) / Sport Mode / Comfort Mode / ECO

Mode / Strømalternativer for å manipulere ytelsen avhengig av brukerens behov.

• Merk at valgene Turbo Mode / Sport Mode / Comfort Mode bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

+

Airplane Mode

• Trykk på Fn og F10 gjentatte ganger for å slå Airplane Mode av eller på gjentatte ganger.

13

Innledning

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen.

+

Gå i Sleep Mode

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen.

Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for

å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm, Dupliser, Utvid og

Bare andre skjerm.

14 15

14

Brukerhåndbok

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED (valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå.

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå.

+

15

Innledning

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne notisboken kan ha forhåndsinstallert True Color -applikasjonen. Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på Z -tasten for å åpne

True Color -applikasjonen.

+

True Color-valg

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på A -tasten for å endre forskjellige visningsmodi.

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instruksjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

16 17

16

Brukerhåndbok

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

CPU

Pakke

Mobilprosessor

Kjernebrikke

PCH

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

411,8 (B) x 284,9 (D) x 19,6 (H) mm

2,43kg

BGA

8. gen Intel ® Core TM -prosessorfamilie

Intel ® 300-serien

DDR4, 2400/2666

2 x SO-DIMM-spor

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (3)

(valgfritt)

Batteri

RTC-batteri

1 x 180W, 19,5 V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Utgang: 19,5 V 9,23A

1 x 150W, 19,5 V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Utgang: 19,5 V 7,7A

1 x 135W, 19,5 V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Utgang: 19,5 V 6,92A

3-cellers

Ja

17

Innledning

Lagring

HDD

SSD

I/U Port

USB

1 x SATA -grensesnitt for 2,5” harddiskenhet

1 x M.2-spor, støtter SATA / PCIe SSD-enhet

Thunderbolt TM

Lydkontakter

3

Videokontakter

LAN

Kortleser

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

LCD-type (valgfritt)

Video

3 x USB 3.1

1 x USB 2.0

1 x USB 3.1 Type-C

• 4K-skjermutgang

• opptil 40 Gbps datatakt

• opptil 5 V / 3 A portabel ladestrøm når nettstrøm er tilkoblet.

1 x Mic-in

1 x hodetelefonutgang (S/PDIF-Out støttes)

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x støtter SD4.0

Støttes

Støttes

Støttes

17,3-tommers FHD LED-panel

17,3-tommers 4K UHD LED-panel

Grafikk

VRAM

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ® Optimus™ støttes

• Intel ® HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU

18 19

18

Webkamera

Oppløsning (valgfritt)

Lyd

Interne høyttalere

FHD / HD

4 x stereohøyttalere

1 x valgfritt støttet basshøyttaler

Brukerhåndbok

19

Innledning

20 20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement