MSI MS-16P6 GL63 8RD Návod na obsluhu

Add to My manuals
62 Pages

advertisement

MSI MS-16P6 GL63 8RD Návod na obsluhu | Manualzz

Használati útmutató

NOTESZGÉP

Tartalom

Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás ........................................

1-4

Változtatások jegyzéke .................................................................................................

1-4

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat ........................................

1-5

Az FCC által előírt feltételek .........................................................................................

1-5

CE-megfelelőség ..........................................................................................................

1-5

Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok ...................................................................

1-6

WEEE-nyilatkozat .........................................................................................................

1-6

Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás .................................................................

1-7

Bővítés és garancia .....................................................................................................

1-7

Pótalkatrész beszerzése ..............................................................................................

1-7

Biztonsági utasítások ...................................................................................................

1-8

Fő MSI tulajdonságok .................................................................................................

1-10

Bevezetés .....................................................................................2-1

Kicsomagolás ...............................................................................................................

2-2

Termékáttekintés ..........................................................................................................

2-3

Felülnézet nyitott állapotban....................................................................................

2-3

Elölnézet..................................................................................................................

2-6

Jobb oldali nézet .....................................................................................................

2-7

Bal oldali nézet ........................................................................................................

2-8

Hátulnézet .............................................................................................................

2-10

Alulnézet................................................................................................................

2-11

A billentyűzet használata ............................................................................................

2-13

Windows billentyű..................................................................................................

2-13

Gyorsindító billentyűk ............................................................................................

2-14

Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása ..........................................................

2-15

Belépés Sleep Mode .............................................................................................

2-15

Kijelzési mód váltás ...............................................................................................

2-15

Több monitor használata .......................................................................................

2-15

A kijelző fényerejének beállítása ..........................................................................

2-16

A hangszórók hangerejének beállítása .................................................................

2-16

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása (opcionális) ...........

2-16

Video: Az [Fn] billentyűk használata .....................................................................

2-17

Műszaki adatok ..........................................................................................................

2-18

1-2 1-3

1-2

Használati útmutató

Első lépések

.................................................................................3-1

A noteszgép használatba vétele ..................................................................................

3-2

A noteszgép kényelmes használata .............................................................................

3-3

A tápforrás kezelése .....................................................................................................

3-4

Hálózati tápegység ..................................................................................................

3-4

Akkumulátor ............................................................................................................

3-4

Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows 10 operációs rendszerben ..........

3-6

Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása ....................................

3-6

Saját energiagazdálkodási séma létrehozása .........................................................

3-9

Az érintőpad használata .............................................................................................

3-11

Tudnivalók a HDD és SSD meghajtókról ...................................................................

3-13

Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról .............................................................................

3-13

Csatlakozás az Internethez ........................................................................................

3-14

Vezeték nélküli LAN ..............................................................................................

3-14

Vezetékes LAN......................................................................................................

3-16

Bluetooth kapcsolat létesítése ....................................................................................

3-21

A Bluetooth kapcsolat aktiválása...........................................................................

3-21

Külső eszközök csatlakoztatása .................................................................................

3-24

Videó: A RAID funkció használata .............................................................................

3-25

Rendszerindítási üzemmód választása a BIOS-ban ..................................................

3-26

Videó: A Windows 10 operációs rendszer helyreállítása MSI noteszgépeken ...........

3-27

Videó: Az MSI One Touch Install telepítő használata ...............................................

3-28

1-3

Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. A felhasznált MSI embléma a Micro-Star Int’l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb említett embléma vagy védjegy azok tulajdonosainak bejegyzett védjegyei lehetnek. A pontosságra vagy teljességre sem kifejezett, sem ráutaló módon nem vállalunk garanciát. Az MSI fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen dokumentumot.

Változtatások jegyzéke

▶ Verzió: 1.0

▶ Dátum: 02, 2018

1-4 1-5

1-4

Használati útmutató

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében foglalt

B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, alkalmaz és sugároz ki, és amennyiben felszerelése és használata nem az előírások és az útmutató szerint történik, káros interferenciát képes előidézni a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek – amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg – a következő intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:

▶ Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.

▶ Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

▶ Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.

MEGJEGYZÉS

▶ A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

▶ Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.

Az FCC által előírt feltételek

Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

▶ Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.

▶ A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

CE-megfelelőség

Az eszköz megfelel az európai direktívában megfogalmazott alapvető biztonsági követelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.

1-5

Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok

Európai Unió : az elemeket, akkumulátorcsomagokat és akkumulátorokat tilos a nem szelektált háztartási szemétbe dobni.

Kérjük, használja a nyilvános gyűjtőrendszereket, hogy visszaküldje,

újrafelhasználásra küldje vagy a helyi jogszabályok alapján kezelje.

Tajvan: a környezet védelme érdekében a leselejtezett akkumulátorokat külön kell gyűjteni újrahasznosítás vagy speciális hulladékkezelés céljából.

廢電池請回收

Kalifornia USA: A gombelem perklorátot tartalmazhat, ezért speciális kezelést igényel, ha Kaliforniában hasznosítják újra vagy dobják ki.

További információért látogasson el az alábbi weboldalra: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Lítium akkumulátorra vonatkozó biztonsági irányelv

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a készülék gyártója által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.

Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

WEEE-nyilatkozat

Európai Unió: Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-

án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos

és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

1-6 1-7

1-6

Használati útmutató

Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásoknak, mint például az EU REACH szabályozásnak (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EC számú rendelete) megfelelően az MSI a következő weblapon közzéteszi a termékek vegyianyag-tartalmával kapcsolatos információkat: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Bővítés és garancia

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek, pl. memóriamodulok, HDD, SSD, ODD, kombinált Bluetooth/WiFi kártya stb. a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modelltől függően.

A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A felhasználó ne próbálja meg bővíteni vagy cserélni a termék alkatrészeit, ha nincsen tisztában az alkatrész helyével, vagy az összeszerelés/ szétszerelés lépéseivel, mert azzal kárt tehet a termékben. Javasoljuk, hogy a felhasználó a termék szervizeléséhez vegye fel a kapcsolatot a hivatalos viszonteladóval vagy szervizközponttal.

Pótalkatrész beszerzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően kivonhatták a forgalomból. Pótalkatrészek beszerzésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a http://www.msi.com/support/ webhelyen keresztül.

1-7

Biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.

Tartsa a noteszgépet nedvességtől és magas hőmérséklettől távol.

A noteszgépet üzembe helyezés előtt helyezze stabil felületre.

Ne takarja le a noteszgép ventilátorait, mert ilyenkor a noteszgép túlmelegedhet.

• Ne hagyja a noteszgépet nem szabályozott környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet meghaladja a 60ºC (140ºF) értéket vagy 0ºC

(32ºF) alá eshet, mert ez kárt tehet a noteszgépben.

• A noteszgépet maximum 35ºC (95ºF) környezeti hőmérsékleten

üzemeltesse.

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.

Tartsa távol a noteszgéptől az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat.

• Soha ne öntsön semmiféle folyadékot a noteszgépre, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.

• Soha ne használjon vegyszereket a készülék felületének, például a billentyűzet, az érintőpad és a noteszgép burkolatának tisztításához.

1-8 1-9

1-8

Használati útmutató

Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:

• A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.

• Folyadék ömlött a készülékbe.

• A készüléket nedvességnek tették ki.

• A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes állapotba hoznia a Használati Utasításnak megfelelően.

• A készüléket elejtették és megsérült.

• A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

• Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti

üzemmódban

• A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata

• Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható

• Természetes erőforrások csökkentett használata és

újrahasznosításra való ösztönzés

• Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően

• Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Környezetvédelmi irányelv

• A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.

• Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.

• Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót:

• Továbbá a [email protected] címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő hulladékkezelésével, visszavételével,

újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért.

1-9

Fő MSI tulajdonságok

Fedezze fel az MSI noteszgép családok további egyedi funkcióit: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

A SteelSeries Engine 3 csak az MSI GAMING noteszgépekben található meg

Az MSI a SteelSeries-zel együttműködésben egy exkluzív SteelSeries

Engine 3 alkalmazást fejlesztett ki a játékra tervezett noteszgépekhez. A

SteelSeries Engine 3 alkalmazás a több eszközt használó környezetben egyesíti a gyakran használt funkciókat a játékosok számára.

Az MSI GAMING noteszgép az első olyan, játékra tervezett noteszgép, mely az XSplit Gamecaster valós idejű közvetítést biztosító alkalmazást használja!

Az MSI játékra tervezett noteszgép az XSplit Gamecaster alkalmazást használja, mely a játékosok számára elérhető legegyszerűbb valós idejű közvetítést és rögzítést kínáló alkalmazás. Tekintse meg az XSplit

Gamecaster bemutatóját.

Dynaudio hangmegoldás az MSI játékra tervezett noteszgépeken

Az MSI a Dynaudio-val, a dán hangspecialistával együttműködve autentikus, torzításmentes audió teljesítményt biztosít a játékra tervezett noteszgépeken.

Vigyen színt életébe valódi színekkel

Az MSI a Portrait Displays, Inc. partnere a színhelyesebb, pontosabb panelek fejlesztésében.

Az MSI True Color technológia garantálja, hogy minden MSI noteszgép kijelzőpanelje a legprecízebben adja vissza a színeket.

Útmutató: a Nahimic használata

Ismerje meg a Nahimic használatát és három funkcióját: Nahimic hangeffektusok, mikrofon effektusok és HD hangrögzítő..

1-10 1-11

1-10 1-11

Használati útmutató

1-12 1-12

Bevezetés

Kezelési útmutató

NOTESZGÉP

Bevezetés

Gratulálunk új, finoman kidolgozott noteszgépe megvásárlásához! Biztosak vagyunk abban, hogy kellemes és egyúttal professzionális élményben lesz része ennek a nagyszerű készüléknek a használata során. Büszkén valljuk, hogy noteszgépünk számos próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és felhasználói elégedettség terén.

Kicsomagolás

Először is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden elemet.

Ha a valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék

értékesítőjével. Ezen kívül őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, mivel szüksége lehet rájuk a készülék esetleges későbbi szállításakor. A csomagnak tartalmazni a kell a következő elemeket:

▶ Noteszgép

▶ Első lépések

▶ AC/DC hálózati adapter és AC tápkábel

▶ Opcionális hordtáska

2-2 2-3

2-2

Kezelési útmutató

Termékáttekintés

Ez a fejezet a noteszgép alapvető leírását tartalmazza. Segít a noteszgép külsejének megismerésében, mielőtt használatba veszi. Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített

ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.

Felülnézet nyitott állapotban

A felülnézet nyitott állapotban és az alatta lévő leírás magyarázza a noteszgép elsődleges kezelésifelületét.

2-3

Bevezetés

1. Webkamera/ webkamera LED/ beépített mikrofon

• A beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához,

és így tovább.

• A webkamera melletti Webkamera LED kijelző világít, ha bekapcsolják a

Webkamerát. A LED kialszik, ha a funkciók kikapcsolják.

• A beépített mikrofon, és funkciója megegyezik a kívülről csatlakoztatható mikrofonéval.

2. Gyorsindító gombok

Nyomja meg a gyorsgombokat az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához.

Az alábbi gyorsindító gombok csak akkor működőképesek az operációs rendszer alatt, ha az SCM alkalmazást telepítették. Töltse le az SCM alkalmazást az MSI weboldaláról az egyszerű és kényelmes használathoz.

Cooler Boost

• Ezzel a gombbal a ventilátor-fordulatszámát lehet növelni a noteszgép egészének lehűtésére.

• A maximális ventilátorsebesség elérésekor a gomb LED-je világít; AUTO mode választása esetén a LED kialszik.

Dragon Center

• Elképzelhető, hogy a noteszgépre gyárilag telepítve van egy játékos segédprogram, a Dragon Center , mely nagyszerű és hatékony megoldásokat kínál a játékokhoz.

• Használja ezt a gombot a Dragon Center megnyitásához.

3. Főkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED

Energiafelvétel

Főkapcsoló gomb

• Használja ezt a gombot a noteszgép be-és kikapcsolásához.

• Használja ezt a gombot a noteszgép alvó állapotból történő felébresztéséhez.

Bekapcsolt állapot LED / GPU Mode LED

• Pirosan világít, ha a noteszgép tápellátása be van kapcsolva, és a dedikált GPU mode választotta.

• Kéken világít, ha az opcionálisan támogatott UMA GPU mode van kiválasztva.

• A LED villog, ha a noteszgép alvó állapotba kapcsol.

• A LED kialszik, ha kikapcsolja a noteszgépet.

2-4 2-5

2-4

Kezelési útmutató

4. Érintőpad

Ez a noteszgép mutatóeszköze.

5. Állapotjelző LED

Caps Lock

Világít, ha a Caps Lock be van kapcsolva.

6. Billentyűzet

A beépített billentyűzet a teljes méretű billentyűzet valamennyi funkcióját biztosítja.

Részletekért lásd A billentyűzet használata .

2-5

Bevezetés

Elölnézet

1. Állapotjelző LED

Vezeték nélküli LAN (WiFi)

• A LED világít, amikor a WLAN (WiFi) funkció engedélyezve van.

• A LED kialszik, amikor a funkciót kikapcsolja.

Telep állapota

• A LED az akkumulátor töltésekor világít.

• Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

• Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha az AC/

DC hálózati adaptert leválasztják.

Meghajtó tevékenységét jelző LED

A LED villog, amikor a rendszer a belső meghajtókat használja.

2-6 2-7

2-6

Kezelési útmutató

Jobb oldali nézet

1. USB 3.1 port

Az USB 3.1, a SuperSpeed USB nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattá toló eszközök, merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.

2. Feszültség csatlakozó

Ehhez lehet csatlakoztatni az AC/DC adaptert, amely a noteszgép tápellátását adja.

3. Kártyaolvasó

A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.

Részleteket a Műszaki adatok közt talál.

4. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

2-7

Bevezetés

Bal oldali nézet

1. Kensington zár

A noteszgép rendelkezik Kensington zár nyílással, mellyel a felhasználó biztonságosan rögzítheti a noteszgépet a helyén.

2. HDMI-csatlakozó

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technológia egy iparvezető interfész

és de-facto szabvány, amely high-definition (HD) és ultra high-definition (UHD) berendezésekhez kapcsolódik.

3. USB 3.1 port

Az USB 3.1, a SuperSpeed USB nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattá toló eszközök, merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.

4. Audio ki-/bemeneti csatlakozók

Minőségi hanglejátszás sztereó rendszerrel, Hi-Fi funkció támogatással.

Mikrofon

Külső mikrofon jelének fogadásához.

Fejhallgató kimenet/ S/PDIF kimenet

• hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához való.

• Az S/PDIF kimeneti csatlakozón keresztül továbbítható a jel külső hangszórókhoz, optikai kábel segítségével.

2-8 2-9

2-8

Kezelési útmutató

5. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

6. RJ-45 csatlakozó

Ethernet csatlakozó opcionálisan támogatott másodpercenként 10/100/1000/10000 megabites adatátviteli sebességgel, melyhez LAN kábel csatlakoztathat hálózati kapcsolat létesítéséhez.

7. Mini-DisplayPort

A Mini-DisplayPort a DisplayPort miniatürizált verziója, és egy megfelelő adapterrel a

Mini-DisplayPort alkalmas VGA, DVI vagy HDMI csatlakozójú eszközök meghajtására.

8. USB 3.1 port (C-típus) (opcionális)

Az USB 3.1, a SuperSpeed USB nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattá toló eszközök, merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.

A keskeny és fényes USB C típusú csatlakozó és a kábel iránya megfordítható, valamint méretezhető teljesítményt kínál a jövőálló alkalmazások számára, pl. USB

3.x, DisplayPort, PCIe, audió és az opcionálisan támogatott Thunderbolt 3.

2-9

Bevezetés

Hátulnézet

1. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

2-10 2-11

Alulnézet

Kezelési útmutató

2-10

1. Ventilátor

A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor szellőzőnyílását.

2. Akkumulátor újraindítás nyílás

A rendszer firmware-ének (EC) minden frissítésekor, illetve, ha a rendszer lefagy:

1) kapcsolja ki a noteszgépet; 2) húzza ki a hálózati adaptert; 3) egy kiegyenesített iratkapcsot 10 másodpercig a nyílásba dugva indítsa újra a noteszgépet; 4) csatlakoztassa a hálózati adaptert 5) kapcsolja be a noteszgépet.

2-11

Bevezetés

3. Sztereó hangszórók

A noteszgép a modelltől függően kiváló hangminőségű sztereó hangszórókkal van felszerelve, és támogatja a HD audió technológiát.

4. SSD foglalat

Az ábrán látható helyen, az alsó burkolat alatt található M.2 SSD foglalat a PCIe vagy

SATA csatolófelületű SSD eszközöket támogatja.

További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.

2-12 2-13

2-12

Kezelési útmutató

A billentyűzet használata

A noteszgép teljes értékű billentyűzetet tartalmaz. Ahhoz, hogy a billentyű megfelelően működjön, a funkcióbillentyűk használatához először telepíteni kell az SCM alkalmazást.

Windows billentyű

A Windows Logo billentyűt a billentyűzeten találja, segítségével használhat bizonyos Windows-specifikus funkciókat, például

így jelenítheti meg a Start menüt, és használhatja a gyorsindító menüt.

2-13

Bevezetés

Gyorsindító billentyűk

Használja a billentyűzeten lévő [Fn] kombinációs billentyűket az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához. E billentyűk segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak dolgozni.

+

Felhasználói meghatározású

• Nyomja meg egyszerre az Fn és F4 billentyűket a

Felhasználói meghatározású alkalmazás indításához.

+

ECO Mode

+

Webkamera

+

SHIFT

• Nyomja meg az Fn és F5 billentyűket, hogy ECO Mode

üzemmódba, a SHIFT funkcióval biztosított energiatakarékos

üzemmódba kapcsoljon.

• A Webkamera funkció bekapcsolásához nyomja meg az Fn

és F6 billentyűket. A kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

• A webkamera az alapértelmezett beállításokban ki van kapcsolva.

• Az Fn és F7 billentyűk ismételt megnyomásával válthat a

Turbo Mode (opcionális) / Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO

Mode/ Power Options üzemmódok között, így a teljesítmény a felhasználó igényei szerint állítható be.

• Vegye figyelembe, hogy a Turbo Mode / Sport Mode /

Comfort Mode csak akkor elérhető, ha az AC tápegység csatlakoztatva van.

• További részletekért lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyvét.

+

Airplane Mode

• Az Fn billentyűt és F10 billentyűt többször lenyomva engedélyezheti vagy letilthatja a Airplane Mode .

2-14 2-15

2-14

Kezelési útmutató

Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása

Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.

+

Belépés Sleep Mode

+

A számítógépet alvó állapotba helyezi (a rendszerkonfigurációtól függően). Nyomja meg a főkapcsolót a rendszer alvó állapotból történő felébresztéséhez.

Kijelzési mód váltás

+

A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő között.

Több monitor használata

+

Ha a felhasználó további monitort szeretne csatlakoztatni a készülékhez, a rendszer automatikusan érzékeli a csatlakoztatott külső monitort. A felhasználók testre szabhatják a megjelenítési beállításokat.

• Csatlakoztassa a monitort a noteszgéphez.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows gombot, majd nyomja meg a [P] gombot a [Második képernyő] megjelenítéséhez.

• Válassza ki, hogy an szeretné a második képernyőn megjeleníteni a képet: Csak a számítógép képernyőjére,

Megkettőzés, Kiterjesztés, Csak a második képernyőre.

2-15

Bevezetés

A kijelző fényerejének beállítása

Az LCD fényerejének növelése.

+

Az LCD fényerejének csökkentése.

+

A hangszórók hangerejének beállítása

A beépített hangszóró hangerejének növelése.

+

A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.

+

A beépített hangszórók némítása.

+

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása

(opcionális)

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének növelése.

+

A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének csökkentése.

+

2-16 2-17

2-16

Kezelési útmutató

Video: Az [Fn] billentyűk használata

Tekintse meg az oktató videót : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

2-17

Bevezetés

Műszaki adatok

Az itt közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az egyes térségekben értékesített termékek eltérőek.

Látogasson el az MSI hivatalos weboldalára (www.msi.com), vagy kérje a helyi viszonteladó tájékoztatását a felhasználó által megvásárolt termék pontos műszaki adatairól.

Fizikai jellemzők

Méretek

Tömeg

383mm (Sz) x 260mm (Mé) x 29mm (Ma) (15,6”)

419mm (Sz) x 287mm (Mé) x 32mm (Ma) (17,3”)

2,30 kg (15,6”)

2,77 kg (17,3”)

Processzor

Tokozás

Maximum

Energiafelvétel

BGA

Mobil processzor

Elsődleges áramköri lap

8. gen. Intel ® Core TM processzorcsalád

PCH

Memória

Intel ® sorozat

Technológia

Memória

DDR4, 2400/ 2666 (opcionális)

2 x DDR4 SO-DIMM foglalat legfeljebb 32GB

AC/DC adapter (1)

(opcionális)

AC/DC adapter (2)

(opcionális)

Akkumulátor

RTC akkumulátor

1 x 150W, 19,5 V

Bemenet: 100~240 V 50~60 Hz

Kimenet: 19,5 V 7,7A

1 x 135W, 19,5 V

Bemenet: 100~240 V 50~60 Hz

Kimenet: 19,5 V 6,92A

6-cellás

Igen

2-18 2-19

2-18

Kezelési útmutató

Háttértár

HDD

SSD

I/O csatlakozó

USB

Audiocsatlakozók

Videocsatlakozók

LAN

Kártyaolvasó

Kommunikációs port

LAN

Vezeték nélküli LAN

Bluetooth

Megjelenítő

Az LCD típusa

Kép

1 x SATA interfész 2,5”-es HDD eszköz számára

1 x M.2 foglalat, támogatja a PCIe vagy SATA SSD eszközöket

3 x USB 3.1

1 x C-típusú USB 3.1

1 x mikrofonbemenet

1 x fejhallgató-kimenet (S/PDIF kimenet támogatás)

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x opcionális támogatás SD3.0/ SD/ MMC/ SDHC/ SDXC/

MS formátumok számára

Támogatott

Támogatott

Támogatott

15,6” HD/ FHD/ UHD LED panel

17,3” HD/ FHD/ UHD LED panel

Grafika

• NVIDIA ® GeForce ® különálló grafikus vezérlő

NVIDIA ® Optimus™ támogatással

• Intel ® HD UMA grafikus vezérlő

• Opcionális Virtual Reality (virtuális valóság) támogatás

GDDR5, a GPU struktúra alapján VRAM

Webkamera

Felbontás

Hang

Belső hangszórók

HD

2 x sztereó hangszóró

2-19

Bevezetés

2-20 2-20

Első lépések

Használati útmutató

NOTESZGÉP

Első lépések

A noteszgép használatba vétele

Ha új felhasználója a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a használatba vételhez kövesse az alábbi illusztrációkat. Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.

3-2 3-3

3-2

Használati útmutató

A noteszgép kényelmes használata

Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következő tanácsokat, amelyek követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a számítógép kezelése közben.

▶ A munkahely jó megvilágítása rendkívül fontos.

▶ Kényelmes széket és asztalt válasszon, és testtartásának megfelelően állítsa be azok magasságát.

▶ Állítsa be a háttámlát, hogy egyenesen ülve kényelmesen megtámassza a hátát.

▶ Tegye lábait a talajra térdeit 90 fokban behajlítva.

▶ Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.

▶ Rendszeresen nyújtózkodjon és pihentesse testét. Mindig tartson szünetet hosszabb munkák után.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Első lépések

A tápforrás kezelése

Ez a fejezet a hálózati tápegység és az akkumulátor helyes használatára vonatkozó alapvető biztonsági óvintézkedéseket összegzi.

Hálózati tápegység

Mielőtt noteszgépét először bekapcsolná, a hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa váltóáramú elektromos hálózathoz. Ha a noteszgép az akkumulátor lemerülése miatt automatikusan leáll, az valószínűleg rendszerhibát fog okozni. Alább találja a hálózati tápegységgel kapcsolatban megengedett és tiltott tevékenységek listáját.

▶ Megengedett tevékenységek

• Csak a noteszgéphez mellékelt tápegységet használja.

• Mindig ügyeljen a hálózati tápegység használata során keletkező hőre.

• A noteszgép szétszerelése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.

▶ Tiltott tevékenységek

• Ne fedje le használat közben a tápegységet, mivel az túlmelegedhet.

• Ha a noteszgépet hosszabb ideig nem használja, a rendszer kikapcsolása után csatlakoztassa a hálózati tápegységet.

Akkumulátor

Új noteszgép vagy új noteszgép akkumulátor vásárlásakor fontos, hogy tudja, hogyan töltse és gondozza akkumulátorát, hogy az a lehető legtovább a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtsa.

Ne feledje, hogy az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.

▶ Biztonsági előírások

• A noteszgép akkumulátora nem eltávolítható, a noteszgép ártalmatlanításakor kövesse a helyi előírásokat.

• A noteszgépet mindig óvja a túl magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérsékletektől.

• Egy bővítőmodul beszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.

3-4 3-5

3-4

Használati útmutató

▶ Akkumulátor típusa

• A noteszgépben a modelltől függően nagy kapacitású Li-ion vagy Li-polimer akkumulátor lehet.

• Az újratölthető akkumulátor a noteszgép belső áramforrása.

▶ Akkumulátor töltése

Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális kihasználása és a hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében.

• Függessze fel a rendszer működését, ha egy ideig üresjáratban fog működni, vagy rövidítse le a felfüggesztés időzítőjének beállítását.

• Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.

• Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.

• Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert a rendszerhez.

▶ Az akkumulátor megfelelő töltése

Az akkumulátor feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:

• Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse el a munkáját, zárja be az

összes futó programot, majd kapcsolja ki a rendszert.

• Csatlakoztasson egy AC/DC adaptert.

• A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a működését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.

• A Li-ion vagy Li-polimer akkumulátornak nincs memóriaeffektusa. Nem szükséges újratöltés előtt kisütni az akkumulátort. Azonban az akkumulátor

élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy havonta mindenféleképpen merítse le teljesen az akkumulátort.

• A tényleges töltésidő a használatban lévő alkalmazásoktól függ.

3-5

Első lépések

Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows

10 operációs rendszerben

Az energiagazdálkodási séma hardveres és szoftveres rendszerbeállítások együttese, melyekkel szabályozható, hogy számítógépe hogyan gazdálkodik vagy takarékoskodik az energiával. Az energiagazdálkodási séma energiát takaríthat meg, maximalizálhatja a rendszer teljesítményét, vagy egyensúlyt teremt az energiafelhasználás és a teljesítmény közt. Az alapértelmezett energiagazdálkodási sémák – Kiegyensúlyozott

és Energiatakarékos – megfelelnek a legtöbb ember igényeinek. A létező sémák módosíthatóak, vagy létrehozhatja saját sémáját is.

Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása

1. Keresse meg a [Windows] ikont a képernyő bal alsó sarkában. Jobb gombbal kattintson rá, hogy megnyíljon a kiválasztási menü. Válassza ki a menüből a

[Energiagazdálkodási lehetőségek] elemet.

2. Válassza ki a [További sémák megjelenítése] lehetőséget a [Kapcsolódó beállítások] alatt.

3. Bal gombbal kattintva válasszon az energiagazdálkodási sémák listájáról egy energiagazdálkodási sémát. Példaként a [Kiegyensúlyozott] sémát választottuk ki.

Kattintson a [Séma beállításainak módosítása] lehetőségre az energiagazdálkodási sémától jobbra, hogy személyre szabja a sémát.

4. Adja meg az alvó állapot és a képernyő kívánt beállításait. Kattintson a [Speciális energiaellátási beállítások módosítása] lehetőségre, hogy saját igényei szerint

állítsa be a kiválasztott energiagazdálkodási sémát.

5. A kiválasztott energiagazdálkodási séma alapbeállításainak visszaállításához kattintson a [Séma alapértelmezett beállításainak visszaállítása] lehetőségre, majd az [Igen] gombra kattintva hagyja azt jóvá.

6. Befejezéshez kattintson az [OK] gombra.

3-6 3-7

3-6 3-7

Használati útmutató

Első lépések

3-8 3-9

3-8

Használati útmutató

Saját energiagazdálkodási séma létrehozása

Létrehozhatja saját energiagazdálkodási sémáját, amit saját igényei szerint állíthat be.

Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a noteszgép használata során használja az ECO Mode energiatakarékossági beállításait az akkumulátor üzemidejének optimalizálásához. Lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyv Rendszerfelügyelet kezelőre (System Control

Manager, SCM) vonatkozó fejezetét.

1. Válassza ki a menüből az [Energiagazdálkodási lehetőségek] elemet. Kattintson az

[Energiaséma létrehozása] lehetőségre a bal oldali panelen.

2. Válassza ki azt a létező sémát, amely a legjobban megfelel az igényeinek, majd adjon nevet a sémának. Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

3. Módosítsa az új energiagazdálkodási séma beállításait. Kattintson a [Létrehozás] gombra az egyedi energiaséma beállításához.

4. Elkészítette az új energiagazdálkodási sémát, mely automatikusan aktiválva is lesz.

3-9

Első lépések

3-10 3-11

3-10

Használati útmutató

Az érintőpad használata

A noteszgépbe épített érintőpad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz, ami lehetővé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beállításával a képernyőn .

▶ Az érintőpad konfigurálása

A mutatóeszközt egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be. Például, ha balkezes, elképzelhető, hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit. Ezen kívül módosíthatja a képernyőn lévő kurzor méretét, alakját, mozgási sebességét és egyéb speciális jellemzőit.

Az érintőpad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM PS/2 illesztőprogramot a Windows operációs rendszer alatt. A Control Panel (Vezérlőpult)

Mouse Properties (Egértulajdonságok) eleme lehetővé teszi a konfiguráció módosítását.

▶ Elhelyezés és mozgatás

Helyezze az ujját az érintőpadra (általában a mutatóujját) és a négyszögletű pad a képernyő miniatűr megfelelőjeként fog viselkedni. Amikor végighúzza az ujját az

érintőpadon, a képernyőn lévő kurzor ugyanabba az irányba fog mozogni. Amikor az ujja eléri az érintőpad szélét, emelje fel és helyezze a megfelelő területre az

érintőpadon a mozgás folytatásához.

3-11

Első lépések

▶ Mutatás és kattintás

Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó parancs fölött, egyszerűen koppintson gyengén az érintőpadra, vagy az elem kijelöléséhez nyomja meg a bal gombot. Ez a mutatás és kattintásnak nevezett eljárás a noteszgép alapvető kezelési művelete. A hagyományos mutatóeszközökkel, például az egérrel ellentétben az egész érintőpad működhet bal gombként, így minden egyes koppintás az érintőpadon egyenértékű a bal gomb megnyomásával. Az érintőpadra történő gyors dupla koppintás, ugyanolyan mintha az egér gombjával duplán kattintana.

▶ Húzás és ejtés

A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd technikával.

Ehhez helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén koppintson duplán az

érintőpadra, majd tartsa ott az ujját a második koppintásra. Így már elhúzhatja a kijelölt elemet a kívánt helyre ujja mozgatásával az érintőpadon, majd emelje fel az ujját, hogy letegye az elemet a helyén. Más megoldásként lenyomhatja és lenyomva tarthatja a bal gombot, amikor kijelöl egy elemet, majd húzza a kívánt helyre, és végül emelje fel az ujját a bal gombról, hogy letegye az elemet a helyén.

3-12 3-13

3-12

Használati útmutató

Tudnivalók a HDD és SSD meghajtókról

Ezt a noteszgép a megvásárolt modelltől függően merevlemezzel (Hard Disk Drive, HDD), vagy ún. szilárdtest-meghajtóval (Solid State Drive, SSD) van felszerelve.

A HDD és az SSD adattároló eszközök, melyek digitális információ tárolására és visszakeresésére szolgálnak. A legtöbb SSD NAND-alapú flash technológiát használ, ami nagyobb adatátviteli sebességet, alacsonyabb energiafelhasználást és gyorsabb írási/ olvasási sebességet biztosít, mint a HDD-k.

Ne távolítson el, vagy szereljen be HDD vagy SSD-meghajtót, ha a noteszgép be van kapcsolva. HDD-k és SSD-k cseréjéhez kérje a hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont segítségét.

Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról

A megvásárolt modelltől függően a noteszgép M.2 SSD foglalatokkal lehet felszerelve

M.2 SSD kártyákhoz, melyek kompatibilisek a SATA vagy PCIe csatolókkal, és számos funkciót vagy alkalmazási lehetőséget biztosítanak a felhasználók részére.

3-13

Első lépések

Csatlakozás az Internethez

Vezeték nélküli LAN

A vezeték nélküli LAN egy olyan vezeték nélküli szélessávú kapcsolat, mellyel kábelek használata nélkül csatlakozhat az Internetre. A vezeték nélküli LAN kapcsolat beállításához kövesse az alábbi lépéseket.

▶ Vezeték nélküli LAN kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá, hogy megjelenjen a Hálózati beállítások menü.

2. Két opció, a [Wi-Fi] és a [Repülési üzemmód] közül választhat a Hálózati beállításokban; válassza a [Wi-Fi] lehetőséget.

3. Válasszon egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot a hálózatok listájából, hogy csatlakozzon az internetre. Kattintson a [Csatlakozás] gombra a folytatáshoz.

4. Előfordulhat, hogy a kiválasztott hálózathoz való csatlakozáshoz biztonsági kódot kell megadni. Ezt követően kattintson a [Következő] gombra.

3-14 3-15

3-14

Használati útmutató

▶ A vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése

Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a vezeték nélküli hálózati elérés ki van kapcsolva. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a Repülési

üzemmódot.

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá, hogy megjelenjen a Hálózati beállítások menü.

2. Ellenőrizze, hogy a Hálózati beállítások közt elérhető-e a vezeték nélküli hálózat üzemmód.

3. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő; ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN üzemmód be van-e kapcsolva.

3-15

Első lépések

Vezetékes LAN

Csatlakozás az internetre kábelek és hálózati adapterek használatával. Dinamikus IP/

PPPoE vagy Szélessávú (PPPoE) vagy Statikus IP kapcsolat beállítása előtt kérje internetszolgáltatója vagy hálózati rendszergazdája segítségét az internetkapcsolat beállításához.

▶ Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a tálca jobb alsó sarkában, majd jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és megosztási központ megnyitása] lehetőséget.

2. Válassza ki az [Adapterbeállítások módosítása] elemet.

3. Kattintson jobb gombbal az [Ethernet] elemre és válassza ki a [Tulajdonságok] lehetőséget a legördülő menüből.

4. Az Ethernet tulajdonságok ablakban válassza ki a [Hálózat] fület és jelölje ki [A

TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)] elemet. A folytatáshoz kattintson a

[Tulajdonságok] elemre.

5. Válassza ki az [Általános] fület, és kattintson az [IP-cím automatikus kérése] és a [DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése] elemre. Ezt követően kattintson az [OK] gombra.

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-16 3-17

3-16 3-17

Használati útmutató

Első lépések

▶ Szélessávú (PPPoE) kapcsolat

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a tálca jobb alsó sarkában, majd jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és megosztási központ megnyitása] lehetőséget.

2. Válassza ki az [Új kapcsolat vagy hálózat beállítása] elemet a [Hálózatkezelési beállítások módosítása] menüpont alatt.

3. Válassza a [Csatlakozás az internethez] elemet, majd kattintson a [Következő] gombra.

4. Kattintson a [Szélessávú (PPPoE)] elemre.

5. Töltse ki a felhasználónév, jelszó és kapcsolat neve mezőket. Ezt követően kattintson a [Csatlakozás] elemre.

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-18 3-19

3-18 3-19

Használati útmutató

Első lépések

▶ Kapcsolódás statikus IP-címmel

1. Kövesse a Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat beállításának 1-4. lépéseit.

2. Válassza ki az [Általános] fület, majd kattintson [A következő IP-cím használata:] és [A következő DNS-kiszolgálócímek használata:] elemre. Ekkor adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót, majd kattintson az [OK] gombra.

3-20 3-21

3-20

Használati útmutató

Bluetooth kapcsolat létesítése

A Bluetooth párosítás az a folyamat, melynek során két Bluetooth-képes eszköz a létrehozott kapcsolaton keresztül kommunikál egymással.

A Bluetooth kapcsolat aktiválása

▶ A Bluetooth állapotának ellenőrzése

Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a Bluetooth ki van kapcsolva. Bluetooth kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a Repülési üzemmódot.

1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a ikont a képernyő bal alsó sarkában, és kattintson rá.

2. Válassza a [Beállítások] lehetőséget [Windows Gépház] megnyitásához, majd válassza az [Eszközök] lehetőséget a beállítások megnyitásához.

3. Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.

4. Kapcsolja [Be] a Bluetooth kapcsolatot, ha [Ki] van kapcsolva.

5. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth kapcsolat be van-e kapcsolva.

3-21

Első lépések

3-22 3-23

3-22

Használati útmutató

▶ Bluetooth eszközök párosítása

1. Lépjen a [Start/ Gépház/ Eszközök] menübe, majd keresse meg a [Bluetooth] lehetőséget.

2. Kattintson a [Bluetooth vagy egyéb eszközök hozzáadása] menüpontra.

3. Kattintson a [Bluetooth] lehetőségre.

4. Válasszon ki egy eszközt a párosítás megkezdéséhez.

5. Adja meg a kódot a csatlakoztatni kívánt eszköz útmutatásai alapján, majd a folytatáshoz kattintson a [Csatlakozás] gombra.

3-23

Első lépések

Külső eszközök csatlakoztatása

A noteszgép számos bemeneti/kimeneti csatlakozóval, például USB, HDMI, DisplayPort

és mini DisplayPort csatlakozással rendelkezhet. A felhasználók különféle perifériás eszközöket csatlakoztathatnak a noteszgéphez.

Ilyen eszközök csatlakoztatásához tekintse meg az adott eszközök használati útmutatóját,

és csak azt követően csatlakoztassa azokat a noteszgéphez. A noteszgép automatikusan

érzékeli a csatlakoztatott eszközöket. Ha egy csatlakozatott eszköz nem észlelhető, engedélyezze manuálisan a [Start Menü / Vezérlőpult / Hardver és hang / Eszköz hozzáadása] menüpontban.

3-24 3-25

3-24

Használati útmutató

Videó: A RAID funkció használata

A noteszgép különböző szintű RAID technológiákat támogathat. A RAID lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több merevlemez-meghajtón vagy SSD-n tárolják adataikat.

További és pontos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, és vegye figyelembe, hogy a támogatott RAID funkciók a megvásárolt modell függvényében eltérőek lehetnek.

Tekintse meg az oktató videót : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-25

Első lépések

Rendszerindítási üzemmód választása a BIOS-ban

1. Indítsa el a rendszert.ú Amikor megjelenik az első logós képernyő, azonnal nyomja meg a DEL billentyűt és lépjen be a BIOS menübe.

2. Vigye a kurzort [Boot] (Rendszerindítás) fülre, majd válassza ki a [Boot mode select] (Rendszerindítási mód kiválasztása) elemet a Rendszerindítási konfiguráció menüpont alatt.

3. Az UEFI-alapú BIOS-t támogató operációs rendszereknél (Windows 10 és Windows

8.1) az [UEFI] lehetőség kiválasztása javasolt.

4. Windows 7 vagy korábbi Windows verziók esetén válassza ki a [Legacy] (Öröklött) módot.

5. Olvassa el az MSI GYIK szekcióját bővebb információért a Windows operációs rendszernek a notebook számítógépre történő telepítését illetően, itt: https://www.

msi.com/faq/notebook-1971

3-26 3-27

3-26

Használati útmutató

Videó: A Windows 10 operációs rendszer helyreállítása MSI noteszgépeken

Nézze meg az oktató videót : https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, hogy az

[F3 Recovery] (helyreállítás) és a [Windows 10 beállítások] segítségével visszaállítsa a

Windows 10 operációs rendszert.

YouTube Youku

3-27

Első lépések

Videó: Az MSI One Touch Install telepítő használata

Az MSI „One Touch Install” , az egykattintásos telepítő alkalmazás, egyetlen kattintással lehetővé teszi az MSI noteszgép összes meghajtóprogramjának telepítését.

Tekintse meg az oktatóvideót :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

YouTube Youku

3-28 3-29

3-28 3-29

Használati útmutató

advertisement

Related manuals

advertisement