MSI MS-16P6 GL63 8RD Brugervejledning


Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI MS-16P6 GL63 8RD Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Brukerhåndbok

Bærbar PC

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbare PC

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

2 3

2

Brukerhåndbok

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

Innledning

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Last ned SCM-verktøy fra MSI-nettstedet for å oppnå enkel og praktisk drift.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare PC.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTO mode er valgt.

Dragon Center

(Dragesenter)

• Denne notisboken kan ha et forhåndsinstallert et spillprogram, Dragon Center , som gir brukere en forbløffende og effektiv løsning på bruk av spill.

• Bruk denne knappen til å åpne Dragon Center applikasjonen.

3. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU Mode LED

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og

PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU Mode LED

• Lyser rødt når notisbokstrømmen er slått på, og diskret

GPU mode er valgt.

• Lyser blått når den valgfritt støttede UMA GPU mode er valgt.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

4 5

4

4. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

5. LED-statusindikator

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

Brukerhåndbok

6. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

5

Innledning

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)-funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

Lampe blinker når systemet bruker de interne lagringsstasjonene.

6 7

6

Datamaskinen sett fra høyre side

Brukerhåndbok

1. USB 3.1 Port

USB 3.1

(SuperSpeed USB) leverer høye grensesnitthastigheter for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig rmhøyhastighets dataoverføring.

2. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

3. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

4. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

7

Innledning

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-lås, som lar brukere låse maskinen på plass.

2. HDMI-kontakt

HDMI- (High-Definition Multimedia Interface) teknologi er et bransjeledende grensesnitt og en de-facto-standard som knytter sammen HD- (High-Definition) og

UHD (Ultra High-Definition) utstyr.

3. USB 3.1 Port

USB 3.1

(SuperSpeed USB) leverer høye grensesnitthastigheter for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig rmhøyhastighets dataoverføring.

4. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefon-utgang / S/PDIF-utgang

• En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

• S/PDIF-kontakten brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere gjennom en optisk fiberkabel.

8 9

8

Brukerhåndbok

5. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

6. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten, som valgfritt kan støtte en overføringshastighet på

10/100/1000/10000 megabits per sekund, brukes til å koble til en LAN-kabel for nettverksforbindelse.

7. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Miniskjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMI-grensesnitt.

8. USB 3.1 port (type C) (valgfritt)

USB 3.1, SuperSpeed USB, leverer høyere grensesnitthastigheter for tilkobling av forskjelige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets dataoverføring.

Den slanke og elegante USB type C-kontakten har reversibel plugg- og kabelretning, og støtter skalerbar ytelse for en fremtidssikret løsning, medregnet USB 3.x,

DisplayPort, PCIe, lyd og valgfri støtte for Thunderbolt 3.

9

Innledning

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

10 11

Sett fra undersiden

Brukerhåndbok

10

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

3. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

4. SSD-spor

SSD M.2-sporet er plassert som vist under bunndekselet, og støtter SSD-enheten med PCIe- eller SATA-grensesnitt.

Kontakt din lokale autoriserte forhandler eller servicesenteret hvis du vil ha mer informasjon.

11

Innledning

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du kan finne Windows Logo-tasten på tastaturet som brukes til

å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å åpne startmenyen eller snarveismenyen.

12 13

12

Brukerhåndbok

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på både Fn og F4 for å åpne den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Mode

• Trykk på tastene Fn og F5 for å bytte til ECO Mode , strømsparingsmodusen som tilbys av SHIFT -funksjonen.

+

Webkamera

+

SHIFT

• Trykk på Fn og F6 for å slå på webkamera -funksjonen. Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn og F7 gjentatte gganger for å bytte mellom

Turbo Mode (valgfritt) / Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO

Mode/ Strømalternativer for å variere ytelsen avhengig av brukerens behov.

• Merk at valgene Turbo Mode / Sport Mode / Comfort Mode bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

+

Airplane Mode

• Trykk på Fn og F10 gjentatte ganger for å slå Airplane Mode av eller på gjentatte ganger.

13

Innledning

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen.

+

Gå i Sleep Mode

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen.

Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for

å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm, Dupliser, Utvid og

Bare andre skjerm.

14 15

14

Brukerhåndbok

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED (valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå .

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå .

+

15

Innledning

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instruksjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

16 17

16

Brukerhåndbok

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

383 mm (B) x 260 mm (D) x 29 mm (H) (15,6”)

419 mm (B) x 287 mm (D) x 32 mm (H) (17,3”)

2,30 kg (15,6”)

2,77 kg (17,3”)

CPU

Pakke

Mobilprosessor

Kjernebrikke

PCH

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

BGA

8. gen Intel ® Core TM -prosessorfamilie

Intel ® 300-serien

DDR4, 2400/ 2666 (valgfritt)

2 x DDR4 SO-DIMM-spor

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

Batteri

RTC-batteri

1 x 150 W, 19,5 V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Utgang: 19,5 V 7,7A

1 x 135 W, 19,5 V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Utgang: 19,5 V 6,92A

6-cellers

Ja

17

Innledning

Lagring

HDD

SSD

I/U Port

USB

1 x SATA for 2,5” harddiskenhet

1 x M.2-spor, støtter PCIe- eller SATA SSD-enhet

Lydkontakter

Videokontakter

LAN

Kortleser

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

LCD-type

Video

3 x USB 3.1

1 x USB 3.1 type C

1 x Mic-in

1 x hodetelefonutgang (S/PDIF-Out støttes)

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x valgfri støtte for SD3.0/ SD/ MMC/ SDHC/ SDXC/ MS

Støttes

Støttes

Støttes

15,6” HD/ FHD/ UHD LED-panel

17,3” HD/ FHD/ UHD LED-panel

Grafikk

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ® Optimus™ støttes

• Intel ® HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU-struktur VRAM

Webkamera

Oppløsning

Lyd

Interne høyttalere

HD

2 x stereohøyttalere

18 19

18 19

Brukerhåndbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement