MSI MS-16H4 GS60 2PL Ghost El kitabı


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

MSI MS-16H4 GS60 2PL Ghost El kitabı | Manualzz
1
Giriş
Dizüstü bilgisayarı
Kullanım Kılavuzu
G52-16H41X3
Giriş
İçindekiler
BÖLÜM 1: Giriş
İçindekiler........................................................................ 1-2
Yönetmelikler ve Bildirgeler .......................................... 1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ................... 1-4
FCC Koşulları .............................................................. 1-4
CE Uygunluğu ............................................................. 1-4
Pil Yönetmelikleri ......................................................... 1-5
WEEE Bildirisi ............................................................. 1-5
Güvenlik Uyarıları ........................................................... 1-6
Tescilli Markalar ............................................................. 1-8
Revizyon Geçmişi........................................................... 1-8
BÖLÜM 2: Genel Bilgiler
Kılavuz Haritası............................................................... 2-2
Paketin Açılması ............................................................. 2-2
Ürüne Genel Bakış ......................................................... 2-3
Kapak Açık Görünüm .................................................. 2-3
Önden Görünüm.......................................................... 2-6
Sağdan Görünüm ........................................................ 2-8
Soldan Görünüm ....................................................... 2-10
Alt Taraftan Görünüm ................................................ 2-11
Teknik Özellikler ........................................................... 2-12
BÖLÜM 3: Başlarken
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın .................... 3-2
Güç Yönetimi .................................................................. 3-3
AC Gücü ...................................................................... 3-3
Pil Gücü ....................................................................... 3-3
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi ................. 3-5
Enerji Tasarruf İpuçları ................................................ 3-7
Temel İşlemler ................................................................ 3-8
1-2
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları ................................ 3-8
Klavyeyi tanıyın ......................................................... 3-10
Kablosuz Etkinleştirmesi ........................................... 3-14
Touchpad’i Tanıyın .................................................... 3-15
Smart Pad’in Tanıtımı................................................ 3-17
Sabit Disk Hakkında .................................................. 3-18
Harici Aygıtların Bağlanması....................................... 3-19
Çevre Birimler ........................................................... 3-19
İletişim Cihazları ........................................................ 3-20
1-3
Giriş
™ Yönetmelikler ve Bildirgeler
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt
sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı
girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları
oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen
önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit
oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler
yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden
parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki
çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin
„
„
Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
„
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
„
Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.
NOT
Š Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
Š Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları
yalıtılmalıdır.
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir. Kullanımı,
aşağıdaki koşulları doğurur:
„
„
Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz.
Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul
edecektir.
CE Uygunluğu
Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine
ve diğer ilgili maddelere uygundur.
1-4
Pil Yönetmelikleri
Avrupa Birliği:
Piller, pil paketleri ve akümülatörler, işlenmemiş ev atıkları gibi
atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri dönüştürmek
veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini kullanın.
Tayvan:
Daha iyi çevresel koruma için, atık piller, geri dönüştürme ya da özel
atım için ayrı olarak toplanmalıdır.
Kaliforniya, ABD: Hücre piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya
da atma sırasında özel işlem gerektirir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri
Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz
üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre
değerlendirin.
WEEE Bildirisi
Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri
bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.
1-5
Giriş
™ Güvenlik Uyarıları
Š Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.
Š Cihaz veya kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere
uyunuz.
Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.
Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini
sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu
açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız.
Š Cihazı 60°C (140°F) ve üzerindeki veya 0°C (32°F) ve altındaki
sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep
olabilirsiniz.
Š Bu birim, sıcaklığın maksimum 35°C (95°F) olduğu ortamlarda
çalıştırılmalıdır.
Š Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağı voltajının
güvenli aralıkta olduğunu ve güç kaynağında 100/240V olarak
ayarlandığından emin olun.
Š Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce
muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz.
Š Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre
kullanılmayacaksa, her zaman AC güç kablosunun bağlantısını
kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyin.
Š Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları
şekilde yerleştiriniz.
Š Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
1-6
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.
Š TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce,
kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli
bir şekilde temas ettiğinden emin olun.
Š Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)
özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken
Muhafazanın Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.
Š Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek
için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği
türden piller kullanın.
Š Pili daima güvenli bir yerde saklayın.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis
personeline gösteriniz:
Š Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
Š Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
Š Cihaz neme maruz kaldığında.
Š Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
Š Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
Š Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
Çevreci Ürün Özellikleri
Š Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi.
Š Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı.
Š Kolay demontaj ve geri dönüşüm.
Š Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı.
Š Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü.
Š Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi.
Çevre Politikası
Š Ürün parçaların uygun şekilde yeniden kullanımını ve geri
dönüşümünü mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır ve çöpe
atılamaması gerekir.
Š Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve
atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.
1-7
Giriş
™ Tescilli Markalar
ƒ
Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.
ƒ
SRS Premium Sound, SRS ve sembol SRS Labs, Inc.'un ticari markalarıdır.
ƒ
THX ve THX TruStudio Pro, bazı bölgelerde kayıtlı olarak THX Ltd.’in ticari markalarıdır.
Tüm hakları saklıdır.
ƒ
Sound Blaster®, Creative Technology Ltd'ın tescilli markasıdır.
™ Revizyon Geçmişi
Sürüm
1.0
1-8
Revizyon Geçmişi
Gün
02, 2014
2
Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız. Bu yepyeni,
mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu
dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer
konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza
söylemekten gurur duyuyoruz.
™ Kılavuz Haritası
Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekillerİ
içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle
okumanız önerilir.
Bölüm 1, Giriş, kullanıcılara temel güvenlik bilgileri ve bu dizüstü bilgisayarla ilgili dikkat
edilecek konuları verir Bu dizüstü bilgisayarı ilk defa kullanırken bu bilgileri ve dikkat edilecek
konuları okumanız önerilir.
Bölüm 2, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir.
Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz. Bu
aksesuarlardan herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın
aldığınız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Ayrıca, bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın
özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını
açıklamaktadır.
Bölüm 3, Başlarken, klavye, touchpad, sabit disk ve optik depolama sürücüsünün kullanımıyla
ilgili temel talimatları verir. Ayrıca, pilin takılıp çıkarılması ve çeşitli harici aygıtlar, iletişim
aygıtları, v.b. bağlanma prosedürleri de, kullanıcıların bu dizüstü bilgisayarı tanımalarına
yardımcı olmak için sağlanmaktadır.
™ Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş
olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme
malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:
y Dizüstü bilgisayarı
y Hızlı Başlangıç Kılavuzu
y AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
y Taşıma çantası (isteğe bağlı)
y Kullanıcı kılavuzu, sürücüleri yardımcı programlar ve isteğe bağlı kurtarma işlevi, vb.
uygulamaların tam sürümünü içeren hepsi bir arada uygulama diski.
2-2
™ Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın
görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Lütfen bu bölümde
gösterilen dizüstü bilgisayarın kullanıcıların satın aldığından farklı olabileceğini unutmayın.
Kapak açık Görünüm
Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını
tanıtmaktadır.
Burada gösterilen şekiller yalnızca bilgi içindir.
2-3
Genel Bilgiler
1.
Web kamerası
Bu yerleşik Web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için ve diğer
etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.
2.
Stereo Hoparlörler
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
3.
Güç Tuşu / Güç LED'i / GPU Modu LED'i
Açma Kapatma Düğmesi
Š
Dizüstü bilgisayarı AÇMAK ve KAPATMAK için açma
kapatma düğmesine basın.
Š
Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan çıkarmak için açma
kapama düğmesine basın.
Güç LED'i/ GPU Modu LED'i
4.
Š
Tümleşik GPU etkinleştirildiğinde mavi renkte yanıyor.
Š
NVIDIA GPU etkinleştirildiğinde kehribar renkte yanar.
Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.
Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuşlarını kullanın.
Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Aşağıdaki tuşlar yalnızca SCM uygulaması yüklü İşletim Sisteminde çalışır.
Š
Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun Merkezi)
uygulamasını başlatmak için Fn tuşunu basılı tutun ve
+
Dragon Gaming
Center (Ejderha
Oyun Merkezi) veya
Kullanıcı Tanımlı
(isteğe bağlı)
daha sonra F4 tuşuna basın.
Š
Merkezi) uygulamasını kaldırırken Kullanıcı Tanımlı
uygulamayı çalıştırmak için, Fn tuşunu basılı tutup F4
tuşuna basın.
Š
+
bu işlevi aralıksız olarak kapatmak için Fn tuşunu
basılı tutun ve daha sonra F5 tuşuna basın.
Š
2-4
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan
çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve
ECO Engine (ECO
Motoru)
(Güç Tasarrufu)
+
Web kamerası
Bunun yerine, Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun
Web kamerası işlevini açmak için Fn tuşunu basılı
tutun ve ardından F6 tuşuna basın. Kapatmak için
yeniden basın.
Š
Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn
tuşunu basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.
Š
Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak
Modunu açmanız önerilir.
Š
+
Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki
[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/
Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı simgesine
Uçak Modu
bakın.
Š
WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen
3. bölümdeki "Kablosuz Etkinleştirmesi" kısmında
verilen yönergelere bakın.
Genel [Fn] Tuşları
+
Š
Klavye LED'lerinin RGB doygunluk düzeyini artırın.
Š
Klavye LED'lerinin RGB doygunluk düzeyini azaltın.
+
5.
Dokunma pedi
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun 3.
bölümüne bakın.
2-5
Genel Bilgiler
Önden Görünüm
1. Durum LED'i
Uyku Durumu
Š
Sistem uyku modundayken mavi yanar.
Š
Sistem kapatıldığında LED söner
Sabit Disk/ Optik Sürücü Aygıtı Kullanıldığında
Sistem sabit disk veya optik sürücü aygıtına eriştiğinde mavi olarak
yanıp söner.
Num Lock: NumLock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Caps Lock: Caps Lock işlevi devredeyken mavi renkte yanar.
Bluetooth
Š
Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED göstergesi
mavi yanar.
Bluetooth
Š
Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)
Š
Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde bu LED
göstergesi mavi yanar.
WLAN(WiFi)
2-6
Š
Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Š
Not: Yukarıda listelenen işlevler, satın alınan modellere bağlı olarak
desteklenebilir.
Š
Uyarı: Uçuş güvenliği için, uçaktayken WLAN ve Bluetooth LED göstergelerinin
sönük olduğundan emin olun.
Š
Windows 8.x işletim sisteminde WLAN ya da Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için, lütfen bölüm 3'teki “Kablosuz Etkinleştirmesi”
kısmında verilen yönergelere başvurun.
Š
Gerekirse kablosuz ile ilgili daha fazla bilgi için yerel distribütör ile iletişime geçin.
Pil Durumu
Š
Š
Pil şarj olurken parlak mavi.
Pil başarısız bitttiğinde ve yeni bir pilin takılması tavsiye
edildiğinde koyu sarı yanıp söner.
Š
Üretici tarafından önerilen eşdeğer pil türünü satın almak için
yerel satıcınıza başvurun.
Š
Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı
kesildiğinde Pil LED'i söner.
2-7
Genel Bilgiler
Sağdan Görünüm
1.
SuperCharger özelliklik USB 3.0 Bağlantı Noktası
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli
aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına
göre daha fazla avantaj sağlar. Bunun yanı sıra, Apple aygıtını ve güç kapalı modunda
daha hızlı şarj etmeyi destekleyen bir SuperCharged USB bağlantı noktasıdır.
2. HDMI Konektörü
HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi), standart, gelişmiş ve yüksek
tanımlamalı video, tek kabloda çok kanallı dijital sesi destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve
tüketici elektroniği aygıtları için yeni bir arabirim standardıdır.
3. RJ-45 Bağlantı Yuvası
10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz.
4. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
5. Kart Okuyucu
Yerleşik kart okuyucu SD (Secure Digital) ve MMC (Multi-Media Card) destekleyebilir. Daha
fazla ve doğru bilgi için yerel satıcınıza başvurun ve desteklenen bellek kartlarının bilgi
verilmeden değiştirilebileceğini unutmayın.
2-8
6. Mini DisplayPort
Mini DisplayPort, DisplayPort'un uygun bir adaptörle minyatürize edilmiş halidir. Mini
DisplayPort, VGA, DVI ya da HDMI arabirime sahip ekranları çalıştırmak için kullanılabilir.
7. Pil Sıfırlama Deliği
Bilgisayar sisteminiz tıkanırsa, bu deliğe sokup dizüstü bilgisayarı sıfırlamak için
düzleştirilmiş bir ataş kullanabilirsiniz.
Not: Bilgisayar sistemini sıfırladıktan sonra, dizüstü bilgisayarı ilk kez yeniden başlatırken
lütfen AC gücü takın.
2-9
Genel Bilgiler
Soldan Görünüm
1.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2.
Güç Girişi
Bu konektör, AC/DC adaptörünü bağlamak ve dizüstü bilgisayara güç sağlamak içindir.
3.
Ses Bağlantı Noktası Konnektörü
Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir.
Mikrofon Girişi
Š
Harici bir ses aygıtı için kullanılır.
Š
Arka hoparlörleri buraya bağlayın.
Kulaklık: Hoparlör veya kulaklık konektörü.
4.
Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayarda, kullanıcıların dizüstü bilgisayarın anahtarla veya mekanik PIN
aygıtıyla ve kauçuk kaplı metal bir kabloyla bir yerde güvenliğini sağlayabilecekleri bir
Kensington Kilidi deliği bulunmaktadır. Kablonun ucunda kablonun ağır bir masa veya
başka benzer ekipman gibi sabit bir nesnenin etrafından ilmek yapılmasını sağlayan küçük
bir halka vardır.
5.
USB 3.0 bağlantı noktaları
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi çeşitli
aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri aktarımına
göre daha fazla avantaj sağlar.
2-10
Alt Taraftan Görünüm
1. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2. Derin Bas Hoparlör
Derin bas hoparlör, bas olarak bilinen pes ses frekanslarını çıkarmak için kullanılır.
2-11
Genel Bilgiler
™ Teknik Özellikler
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Satılan asıl ürünler farlılık gösterebilir ve
bölgelere bağlıdır. Lütfen ayrıntılı özellikleri yerel bayinizle kontrol edin.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
390 (G) x 266 (D) x 20,05 (Y) mm
Ağırlık
1,9 kg (6 hücreli pil ile birlikte)
İşlemci
Soket
BGA-1364 pim
İşlemci Tipi
Intel® Haswell Quad Core işlemci
TDP
47W
Ana Yonga
PCH
Intel® Lynx Point HM8 serisi
Bellek
Bellek
DDR3L 1333/ 1600 MHz SO-DIMM x 2 yuva
Maksimum
16 GB'a Kadar
Güç
AC/DC Adaptörü
120W, 19,5V
Giriş: 100~240V, 50~60Hz
Çıkış: 19,5V
6,15A
Bu birim, sıcaklığın maksimum 35°C (95°F) olduğu
ortamlarda çalıştırılmalıdır.
Pil Tipi
6 hücreli
RTC Pil
Var
Depolama (Burada listelenen öğeler bildirim yapılmadan değiştirilebilir)
HDD form faktörü
2-12
2,5" HDD/ mSATA SSD (isteğe bağlı)
I/O Yuvası
USB
x 3 (3.0)
Mikrofon girişi
1 adet
Kulaklık çıkışı / S/PDIF
1 adet
çıkışı
RJ45
1 adet
HDMI
1 adet
Mini DisplayPort
1 adet
Kart Okuyucu
x 1 (SD/ MMC)
Desteklenen bellek kartları bildirim yapılmadan
değiştirilebilir.
İletişim Bağlantı Noktası
LAN
10/100/1000 Ethernet
Kablosuz Yerel Alan Ağı
Desteklenmektedir
Bluetooth
Desteklenmektedir
Ekran
LCD Tipi
15,6" Tam HD ekran/ 3K ekran (isteğe bağlı)
Parlaklık
klavye kısayol tuşlarından ayarlanabilir
Görüntü
Grafik Kartı
NVIDIA GeForce ayrık grafik +
Intel HD grafik UMA
NVIDIA Optimus destekli
VRAM
GPU yapısı temelinde
HDMI Çıkışı
Desteklenmektedir
DisplayPort Çıkışı
Desteklenmektedir
Çoklu Ekran İşlevi
Desteklenmektedir
Web kamerası
FHD CMOS fotoğraf
Desteklenmektedir
makinesi
2-13
Genel Bilgiler
Ses
Dahili Hoparlörler
4 hoparlör
Ses Düzeyi
Klavye kısayolu ve düğmelerle ayarlanır.
Yazılım & BIOS
USB Flaşla Yükleme
USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında
BIOS
Fast Boot Desteği
Diğer
Uyumluluk
WHQL
Kensington Kilit Deliği
1 adet
2-14
3
Başlarken
Başlarken
™ Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın
Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki
gösterimleri izlemeyi öneririz.
3-2
™ Güç Yönetimi
AC Gücü
İlk kullanımda AC/DC adaptörünü dizüstü bilgisayara bağlamanızı ve bu dizüstü bilgisayarı
kullanırken AC gücünü kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. AC gücü bağlandığında, pil hemen
şarj edilmeye başlayacaktır.
NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC/DC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için
tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza
bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir.
Kullanım sırasında bir miktar ısı üretebileceği için AC/DC adaptörünü örtmeyin. Kullanım
sırasında AC/DC adaptörden gelen ısıya her zaman dikkat edin.
Pil Gücü
Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil,
bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. Bu pil paketinin kullanıcılar tarafından
değiştirilemeyeceğine lütfen dikkat edin.
Pil gücünün verimli kullanımı
Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi
iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz.
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:
Š
Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme
Š
Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
konumuna geçme süresini kısaltın.
Š
Gereksiz ayarları devredışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.
Š
Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.
Pilin Şarj edilmesi
Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşağıdaki
noktaları göz önünde bulundurun:
Š
Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın
Š
Harici AC/DC adaptörünü prize takın.
Š
Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya
ve bilgisayarınızı kapatın.
bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
3-3
Başlarken
Š
Pil paketi “bellek etkisi” olmayan Lityum-iyon pil hücreleri kullanır. Pili şarj etmeden
önce boşaltmak gerekli değildir. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj
etmeniz önerilir.
Š
3-4
Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
Windows İşletim Sisteminde Güç Yönetimi
Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı
sıra önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar. Enerji verimi için, ekranınızı kapatın
veya kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı bekleme/kış uykusu moduna
ayarlayın.
Windows OS'de güç yönetimini ayarlamak için aşağıdaki talimatları takip edin:
Windows İşletim Sistemi'ndeki "Güç Seçenekleri" monitörünüzün, sabit disk sürücü ve pilinizin
güç yönetimi özelliklerini kontrol etmenize izin verir.
Fare imlecini ekranın sol köşesine sürüklediğinizde Start (Başlat) simgesi görünecektir.
Seçim menüsünü göstermek için simgeyi sağ tıklatın. Menüden Denetim Masası öğesini
seçin.
Sistem ve Güvenlik'i tıklatın.
3-5
Başlarken
Ardından Güç Seçenekleri'ni tıklatın.
Daha sonra kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin.
Güç simgesi, aşağıdakiler gibi çeşitli ve ilgili seçenekleri gösterecektir:
Bilgisayarınızı güç düğmesine basarak güç tasarruf modundan uyandırabilirsiniz.
3-6
Enerji Tasarruf İpuçları
Š Bilgisayarın güç tüketimini yönetmek için ECO güç tasarrufu fonksiyonunu etkinleştirin.
Š Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra monitörü kapatın.
Š Güç tasarrufu moduna geçmek için Fn ve F12 uyku modu tuşlarından yararlanın.
Š Bilgisayar güç yönetiminizi iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki Güç
Seçeneklerinden ayarları yapın.
Š Sıfır enerji tüketimini elde etmek için bilgisayar belirli bir süre kullanılmayacaksa, her zaman
AC güç kablosunun bağlantısını kesin veya pil paketini çıkarın ya da fişi prizden çekin.
Güç yönetimi özelliği, bir süre kullanıcı etkinliği olmadığında bilgisayarın düşük güç ya da “Uyku”
modunu başlatmasına olanak tanır. Bu özellik, harici bir ENERGY STAR nitelikli ekranla
kullanıldığında, ekranın benzer güç yönetimi özelliklerini de destekler. Bu olası güç
tasarruflarından yararlanmak için, sistem AC güçle çalışırken aşağıdaki yöntemlerde davranış
göstermesi için, güç yönetimi özelliğine ön ayar yapılmıştır:
Š 5 dakika sonra ekranı kapat
Š 10 dakika sonra Uyku Modunu başlat
Güç/Uyku düğmesine basıldığında bilgisayar Uyku modundan çıkar. Bilgisayar, LAN'da uyanma
(WOL) özelliği etkinleştirildiğinde de, bir ağ sinyaline yanıt vermek için Uyku modundan çıkar.
3-7
Başlarken
™ Temel İşlemler
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı
sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları
Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur.
Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.
3-8
1.
2.
Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.
Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun
olarak ayarlayınız.
3.
Sandalyede otururken, sandalyenin arkalığını (varsa) sırtınızı rahat bir şekilde
destekleyecek şekilde ayarlayın.
4.
Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken
doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.
5.
Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.
6.
En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
7.
Rahatsız olabileceğiniz yerlerde dizüstü bilgisayarınızı kullanmaktan kaçının.
8.
Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin.
9.
Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın.
10.
Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin.
3-9
Başlarken
Klavyeyi tanıyın
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Bu klavyenin kullanımını dört grupta
toplayabiliriz: Daktilo tuşları, Ok tuşları, numerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları.
3-10
1.
Daktilo Tuşları
2.
Numerik tuşlar
3.
Ok tuşları / Fonksiyon tuşları
Daktilo Tuşları
Esas klavye işlemini sağlamanın yanı sıra, bu daktilo tuşları [Ctrl], [Alt], ve [Esc] tuşu gibi
birkaç özel amaçlı tuşu da sağlar.
Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır:
1.
Num Lock: Bu tuşa basarak Num Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik
etkinleştirildiğinde, daktilo tuşları üzerindeki sayısal tuş takımını
kullanabilirsiniz.
2.
Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu
özellik açık olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır.
3.
Scroll Lock: Bu tuşa basarak Scroll Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu
tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır ve genellikle DOS ortamında
kullanılır.
Numerik tuşlar
Klavyeden sayısal tuşları bulun ve sayıları ve hesaplamaları girmek amacıyla bu sayısal tuşları
kullanmak için Num Lock işlevini etkinleştirin.
Ok (Yön) Tuşları
Dört imleç (ok) tuşu ve [Home], [PgUp], [PgDn], [End] tuşları imleç hareketini kontrol etmek için
kullanılır.
Sağ üst köşedeki [Backspace] tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir.
Fonksiyon tuşları
Aşağıdaki [Fn] tuışları yalnızca SCM uygulaması yüklü İşletim Sisteminde çalışır.
„ Windows Tuşu
Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü çalıştırmak gibi Windows’a özel
işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan Windows Logosu tuşunu (
) görebilirsiniz.
„ Genel [Fn] Tuşları
+
+
+
Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi
sağlar.
Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma.
LCD ekran parlaklığını azaltır.
3-11
Başlarken
LCD ekran parlaklığını arttırır.
+
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır.
+
Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini arttırır.
+
Bilgisayarınızın ses işlevini durdurur.
+
Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir. (sistem yapılandırmasına
bağlı olarak).
+
Klavye LED'lerinin RGB doygunluk düzeyini artırın.
+
Klavye LED'lerinin RGB doygunluk düzeyini azaltın.
+
„ Hızlı Başlatma [Fn] Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuşlarını kullanın.
Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
Š
Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun Merkezi)
uygulamasını başlatmak için Fn tuşunu basılı tutun ve
+
Dragon Gaming
Center (Ejderha
Oyun Merkezi) veya
Kullanıcı Tanımlı
(isteğe bağlı)
daha sonra F4 tuşuna basın.
Š
uygulamayı çalıştırmak için, Fn tuşunu basılı tutup F4
tuşuna basın.
Š
+
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
3-12
Bunun yerine, Dragon Gaming Center (Ejderha Oyun
Merkezi) uygulamasını kaldırırken Kullanıcı Tanımlı
ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan
çeşitli güç tasarruf modları arasında geçiş yapmak ve
bu işlevi aralıksız olarak kapatmak için Fn tuşunu
basılı tutun ve daha sonra F5 tuşuna basın.
Š
Web kamerası işlevini açmak için Fn tuşunu basılı
tutun ve ardından F6 tuşuna basın. Kapatmak için
+
Web kamerası
yeniden basın.
Š
Uçak Modu işlevini açmak veya kapatmak için Fn
tuşunu basılı tutun ve ardından F10 tuşuna basın.
Š
Uçuş güvenliği nedeniyle, uçuştayken daima Uçak
Modunu açmanız önerilir.
Š
+
Aygıt durumunu kontrol etmek için, masaüstündeki
[Başlat/ Ayarlar/ Bilgisayar Ayarlarını Değiştir/ Ağ/
Uçak Modu
Uçak modu] altındaki Uçak modu anahtarı simgesine
bakın.
Š
WLAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek için, lütfen
Kablosuz Etkinleştirmesi kısmında verilen
yönergelere bakın.
3-13
Başlarken
Kablosuz Etkinleştirmesi
1.
Masaüstünde Settings (Ayarlar) simgesini bulun ve tıklatın.
2.
Change PC settings (Bilgisayar ayarlarını değiştir) i tıklatarak PC settings (Bilgisayar
ayarları) ana sayfasına girin.
3.
Network (Ağ) altında Airplane mode (Uçak modu) seçimlerini açın.
4.
Burada Uçak modunun KAPALI olarak ayarlandığından emin olun.
5.
İşlev değiştirme çubuğunu kaydırarak Wi-Fi veya Bluetooth işlevini kapatın/açın.
Aygıt durumunu denetlemek için Durum LED'ine başvurun.
1. Uçak modu AÇIK olarak ayarlandığında, Wi-Fi ve
Bluetooth işlevi aynı anda devre dışı bırakılacaktır.
2. Burada sağlanan bilgiler yalnızca başvuru amaçlıdır
ve bildirim yapılmaksızın değişebilir.
3-14
Touchpad’i Tanıyın
Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart fareyle tamamen uyumlu bir işaretleme aracıdır.
Ekranda imlecin konumunu işaret ederek ve iki düğmesiyle seçim yaparak dizüstü bilgisayarı
kontrol etmenize olanak tanır.
1.
İmleç Hareket Alanı
Bu basınca duyarlı alan üzerinde
parmağınızı gezdirerek ekranda fare
işaretçisini kontrol edebilirsiniz.
2.
Sağ / Sol Düğmeleri
Farenizin sağ/ sol tuşu ile aynı işleve
sahiptir.
Touchpad’in Kullanımı
Aşağıda, touchpad’i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır:
„ Touchpad’in Yapılandırılması
Touchpad’inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin solaksanız, iki
tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin
şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.
Touchpad’inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya
da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Control Panel (Denetim Masası)
içerisindeki Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresini kullanabilirsiniz.
„ Konumlandırma ve Hareket
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan
ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle
birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp
touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.
3-15
Başlarken
„ İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu
seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun. Bu işlem,
işaretleme ve tıklama, Notebook PC’nizin kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme
aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad
üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir.
İki kez ardarda vuruş ise çift tıklama görevini görecektir.
„ Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini
kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun ve
ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. Bırakmak
istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin. Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi
seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak
istediğinizde parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.
1.
Parmağınızı panel üzerinde
kaydırarak işaretçiyi hareket
ettirin.
2.
Bileğinizi masa üzerine rahat
olacak biçimde yerleştirin.
3-16
Smart Pad’in Tanıtımı
Dizüstü bilgisayarınıza yerleştirilen Smart Pad kullanıcıların dizüstü bilgisayarı kullanırken çoklu
parmak dokunuş ve hareketleri ile çeşitli eylemleri gerçekleştirmesine izin vermekte ve kullanıcılar
tarafından gerçekleştirilen çoklu parmak hareketi değişimlerini hassas bir şekilde algılama
özelliğine sahiptir. Bu dikkate değer Smart Pad özelliği kullanıcıların sadece hızlı ve verimli
çalışmasını sağlamayacak onların dizüstü bilgisayar kullanmaktan keyif almasını sağlayacaktır.
1.
Özellikle Smart Pad işlevinin nasıl kullanacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
ekranın sağ alt tarafındaki görev çubuğu listesinden “Smart Pad” simgesine (
) çift
tıklayarak Smart Pad talimatlarına başvurun.
2.
Elan Smart-Pad penceresi görünecektir.
öğesini seçmek kullanıcıların, Smart Pad
kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi almasını sağlar.
Burada sağlanan bilgiler yalnızca başvuru amaçlıdır
ve bildirim yapılmaksızın değişebilir.
3-17
Başlarken
Sabit Disk Hakkında
Dizüstü bilgisayarınız 2,5 inç sabit disk ya da mSATA SSD (isteğe bağlı) ile donatılmıştır. Sabit
disk sürücüsü, disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek
depolama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta
yüklenir.
Beklenmedik veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin.
Sabit Disk LED'i yanarken bilgisayarınızı kapatmayın.
Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik
personel tarafından yapılmalıdır. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya servis
temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
3-18
™ Harici Aygıtların Bağlanması
Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, çevre birimlerini ve iletişim
cihazlarını bağlamanıza olanak tanır. Burada listelenen tüm işlevler ve aygıtlar yalnızca bilgi
amaçlıdır.
Çevre Birimler
3-19
Başlarken
İletişim Cihazları
1.
Burada listelenen işlevler, kullanıcıların satın aldığı
modele bağlı olarak, isteğe bağlı desteklenir.
2.
3-20
Ayrıntılı bilgi için yerel bayinizle iletişime geçin.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement