MSI MS-1795 PE70 6QE Brugervejledning

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI MS-1795 PE70 6QE Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Åpen visning ovenfra

Illustrasjonen med åpen visning ovenfra og beskrivelsen nedenfor vil føre til navigering i notisbokens viktigste driftsområde.

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og

PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU-moduslampe

• Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• LED-indikatoren slukkes når funksjonen er avslått.

3. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

4. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

5. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Finn frem til SCM.exe-filen på den valgfrie alt-i-ettdisken som følger med pakken, eller last den ned fra MSIs webområde for enkel og praktisk bruk.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når

AUTO-modus er valgt.

SSE

(valgfritt)

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).

Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Bruk denne knappen til å bytte mellom tastatur 1 (lag 1), tastatur 2 (lag 2), tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4 (lag 4) gjentatte ganger.

Dragon Gaming

Center

(valgfritt)

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med et spillprogram, Dragon Gaming Center

(Dragespillsenter) , som tilbyr brukerne en morsom og effektiv spilleløsning.

• Bruk denne knappen til å åpne spillprogrammet Dragon

Gaming Center (Dragespillsenter) .

Ekte farge eller brukerdefinert

(valgfritt)

• Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color . Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

• Bruk denne knappen til å åpne applikasjonen True Color.

• Hvis den bærbare datamaskinen ikke har applikasjonen forhåndsinstallert, vil trykking på denne knappen starte den brukerdefinerte applikasjonen.

Datamaskinen sett forfra

1. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

2. LED-statusindikator

WLAN (WiFi)

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi) -funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter.

• Kontakt alltid en autorisert forhandler eller et servicesenter når du skal kjøpe eller skifte en tilsvarende batteritype som anbefales av produsenten.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

Bluetooth

• Bluetooth-indikatorlampen lyser når Bluetoothfunksjonen er aktivert.

• Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

Dvaletilstand

• Blinker når systemet er i dvaletilstand.

• LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Optisk diskstasjon

Denne bærbare PC-en er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen du kjøpte.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Kontroller spesifikasjonene for å se detaljer.

3. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-lås, som lar brukere låse maskinen på plass.

2. USB 3.0-port / superladet USB-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

En superladet USB-port gir raskere strømladingsfunksjon for Apple-enheter når datamaskinen er i strømavslåingsmodus.

3. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMIgrensesnitt.

4. USB 3.0/3.1-port (type C) (valgfritt)

USB 3.0/3.1, som er superhastighets+-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, for eksempel lagringsmedier, harddisker eller videokameraer, og tilbyr også andre fordeler enn bare høyhastighets dataoverføring.

Den slanke og elegante USB type C-kontakten har reverserbar plugg- og kabelretning, og støtter skalerbar ytelse i en fremtidssikret løsning, medregnet

USB 3.x, DisplayPort, PCIe, lyd og Thunderbolt 3 (valgfritt).

5. RJ-45-kontakt

Denne kontakten brukes til å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

6. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for

PCer, skjermer og forbrukerelektronikkenheter som støtter standard, utvidet og høydefinert video, i tillegg til multikanals digital lyd på en enkelt kabel.

7. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

8. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Basshøyttaler

Basshøyttaleren brukes for å gjengi lave lydfrekvenser.

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windws-logotasten på tastaturet. Den brukes til å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å åpne

Start-menyen og starte snarveismenyen.

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Dragon Gaming

Center

(Dragespillsenter) eller brukerdefinert

(valgfritt)

• Mer Dragon Gaming Center forhåndsinstallert trykker du på Fn - og F4 -tasten for å starte en bestemt applikasjon.

Hvis brukeren lar denne knappen stå udefinert, vil bruk av Fn - og F4 -tasten åpne fanen [Instant Play: Play Key

Setting] (Direkte spilling: innstilling for spilltast).

• Hvis Dragon Gaming Center (Dragespillsenter) ikke er installert eller er fjernet, bruker du Fn - og F4 -tasten samtidig for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Engine

(ØKO-motor)

(Strømsparing)

• Trykk gjentatte ganger på Fn - og F5 -tasten for å bytte mellom forskjellige strømsparingsmoduser som tilbys av

ECO Engine , eller for å slå av denne funksjonen gjentatte ganger.

+

Webkamera

+

Skift

+

Flymodus

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn - og F7 -tasten for å bytte mellom modusene

Sport / Komfort / Grønn og variere ytelsen.

• Denne funksjonen vil bare aktiveres når nettstrøm er tilkoblet, og standardinnstillingen er sportsmodus.

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på gjentatte ganger.

• Se Flymodus-bryterens ikon under [Start / Innstillinger /

Endre PC-innstillinger / Nettverk / Flymodus] på skrivebordet for å kontrollere enhetsstatusen.

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen. Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm,

Dupliser, Utvid og Bare andre skjerm.

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster tastaturbaklysets styrkenivå

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color .

Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på Z -tasten for å starte applikasjonen True Color .

+

True Color-valg

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på A -tasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instruksjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

383 (B) x 260 (D) x 27-29 (H) mm (15,6")

419,9 (B) x 287,8 (D) x 29,8-32 (H) mm (17,3")

2,4 kg med batteri (15,6")

2,7 kg med batteri (17,3")

CPU

Pakke FCBGA

CPU-prosessortype Intel ® Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

L3-hurtigbuffer Opptil 8 MB (integrert i CPU)

Kjernebrikke

Plattformkontrollerhub Intel ® PCH-H

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

DDR4,1866/ 2133MHz

SO-DIMM-spor x 2

Opp til 16GB

Strøm

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

Batteritype

RTC-batteri

Lagring

Harddiskens formfaktor

SSD (valgfritt)

Optisk diskenhet

(valgfritt)

I/U Port

150W, 19,5V

Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz

Effekt: 19,5V 7,7A

120W, 19,5V

Strømforsyning: 100~240V 50~60Hz

Effekt: 19,5V 6,15A

6-cellers

Ja

2,5” HDD

M.2 2280 SSD

Super multi / mlu-ray / BD-skriver

USB

Mic-in

Hodetelefonutgang

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser x 2 (versjon 3.0) x 1 (versjon 2.0) x 1 (versjon 3.1/3.0 type C) x 1 x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1 (v1.4) x 1 (v1.2) x 1 (SD3.0/ SD/ MMC)

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Støttes

Støttes

Støttes

Skjerm

LCD-type

Video

15,6"/ 17,3" FHD

Grafikk

NVIDIA ® GeForce ®

Optimus™ støttet

diskret grafikk med NVIDIA ®

GDDR5, basert på GPU-struktur VRAM

Webkamera

Full HD-type

Lyd

Intern høyttaler

30fps@1080p

4 høyttalere + 1 basshøyttaler (woofer)

20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement