MSI MS-1495 CR43 6M Návod na obsluhu

MSI MS-1495 CR43 6M Návod na obsluhu | Manualzz
Návod na obsluhu notebooku
Úvod
Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali používateľom tohto notebooku, výborne
navrhnutého notebooku. Pri používaní tohto skvelého notebooku zažijete príjemný
a profesionálny zážitok. Sme hrdí na to, že môžeme používateľom povedať, že
tento notebook bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie
týkajúcej sa vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je
ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte
s miestnym predajcom. Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú
potrebu odoslania výrobku v budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce
položky:
▶▶ Notebook
▶▶ Stručný návod na spustenie
▶▶ Adaptér striedavého prúdu a sieťový napájací kábel
▶▶ Voliteľná taška na prenášanie
▶▶ Voliteľný disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu,
ovládače, pomocné programy atď.
Návod na obsluhu notebooku
2
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
Pomôže vám oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať.
Upozorňujeme vás, že obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený opis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú
plochu vášho notebooku.
3
Úvod
Pohľad zhora
1. Webkamera/LED indikátor webkamery/Interný mikrofón
• Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov,
nahrávanie filmov alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie
interaktívne aplikácie.
• LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť po
aktivovaní funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
• K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade
mikrofónu.
2. Dotykové zariadenie
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
3. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Podrobnosti nájdete v časti Spôsob používania klávesnice.
4. Hlavný vypínač/LED indikátor napájania/LED indikátor režimu GPU
Hlavný vypínač
• Pomocou tohto tlačidla zapnite a vypnite napájanie
notebooku.
• Pomocou tohto tlačidla prepnite notebook do
prevádzkového stavu zo stavu spánku.
LED indikátor napájania/LED indikátor režimu GPU
Napájanie
• Svieti na zeleno, keď je zapnuté napájanie notebooku a je
zvolený režim UMA GPU.
• Svieti na žlto, keď je zvolený voliteľne podporovaný
diskrétny režim GPU.
• LED indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
Návod na obsluhu notebooku
4
Pohľad spredu
Úvod
1. LED indikátor stavu
Bezdrôtová sieť LAN (WiFi)
WLAN (WiFi)
• LED indikátor sa rozsvieti po zapnutí funkcie
bezdrôtovej siete LAN (WiFi).
• LED indikátor zhasne, ak je táto funkcia vypnutá.
Stav batérie
• LED indikátor svieti počas nabíjania batérie.
• Trvalo bliká, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa
vymeniť starú batériu za novú.
• O možnosti kúpy rovnakého typu batérie, aký odporúča
výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
• LED indikátor batérie zhasne v prípade, ak je batéria
úplne nabitá alebo ak je adaptér striedavého prúdu
odpojený.
Indikátor činnosti jednotky
LED indikátor bliká, ak systém získava prístup k
jednotkám interného ukladacieho priestoru.
Bluetooth
• LED indikátor rozhrania Bluetooth svieti v prípade
zapnutia funkcie rozhrania Bluetooth.
• LED indikátor zhasne, ak je táto funkcia vypnutá.
5
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen)
Svieti v prípade, ak je zapnutá funkcia používania
veľkých písmen Caps Lock.
Num Lock (Zámok číslic)
Svieti v prípade, ak je zapnutá funkcia zámku číslic Num
Lock.
Stav spánku
• Bliká, ak je systém v stave spánku.
• LED indikátor zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Návod na obsluhu notebooku
6
Pohľad sprava
Úvod
1. Konektory zvukového portu
Mikrofón
Používa sa na pripojenie externého mikrofónu.
Slúchadlá
Konektor pre pripojenie reproduktorov alebo slúchadiel.
2. USB 2.0 port
USB 2.0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB
rozhrania, ako je myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku,
tlačiareň, atď.
3. Optická disková jednotka
Tento notebook je vybavený zariadením optickej diskovej jednotky. Skutočné
zariadenie predbežne nainštalované vo vašom notebooku sa môže líšiť v
závislosti na zakúpenom modeli.
4. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet. Podrobnosti
nájdete v technických údajoch.
5. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom na zámok typu Kensington, ktorý
používateľom umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste.
7
Pohľad zľava
1. Sieťový konektor
Tento konektor slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a na napájanie
notebooku.
2. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
3. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné
štandardné zariadenie kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho
zobrazenia obsahu zobrazeného na displeji počítača.
4. Konektor HDMI
Návod na obsluhu notebooku
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový
štandard rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý
podporuje štandardné vylepšené video s vysokým rozlíšením a viackanálový
digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
5. Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci
sieťového pripojenia.
6. Porty USB 3.0
USB 3.0, SuperSpeed USB, poskytuje vyššiu rýchlosť rozhraní pri pripojení
rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo
videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysoko-rýchlostného prenosu
dát.
8
Pohľad zozadu
Úvod
1. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra
striedavého prúdu.
9
Pohľad zospodu
1. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou
dozadu a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
Návod na obsluhu notebooku
2. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook bude napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra
striedavého prúdu.
3. Tlačidlo pre zablokovanie /odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po
posunutí tlačidla do polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
10
Spôsob používania klávesnice
Tento notebook je vybavený plne funkčnou klávesnicou. Aby mohla klávesnica
správne fungovať, v rámci vášho operačného systému je nutné nainštalovať
aplikáciu SCM.
Úvod
Kláves Windows
Na klávesnici nájdete kláves s logom Windows, ktoré sa
používa na vykonávanie pre Windows špecifických funkcií,
ako je otvorenie ponuky Start (Štart) a spustenie ponuky pre
ikonu.
11
Klávesy rýchleho spustenia
Pomocou kombinácie klávesov [Fn] na klávesnici sa aktivujú špecifické aplikácie
alebo nástroje. Pomocou týchto klávesov dokážu používatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
+
Webkamera
+
ECO Engine
(Úspora energie)
+
Režim Lietadlo
• Stlačením tlačidiel Fn a F6 zapnete funkciu webkamery.
Opätovným stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
• Webkamera sa v rámci predvolených nastavení vypne.
• Stlačením klávesu Fn a tlačidla F10 môžete prepínať
medzi rôznymi režimami úspory energie ECO Engine,
alebo túto funkciu vypnúť.
• Opakovaným stláčaním klávesov Fn a F11 striedavo
zapínajte a vypínajte režim Lietadlo.
• Stav zariadenia môžete skontrolovať podľa ikony zapnutia
režimu Lietadlo v položkách [Štart/ Nastavenia/Zmeniť
nastavenia počítača/ Sieť/Režim Lietadlo] na pracovnej
ploche počítača.
Prepnutie do režimu spánok
+
Uvedenie počítača do režimu spánku (v závislosti od
konfigurácie systému). Stlačením hlavného vypínača
prepnete systém z režimu spánok.
Návod na obsluhu notebooku
Prepínanie zobrazenia
+
Slúži na prepínanie režimu zobrazenia výstupu medzi LCD,
externým monitorom a zobrazením v rámci oboch zariadení.
12
Používanie viacerých monitorov
Ak používateľ pripojí k notebooku ďalší monitor, systém
automaticky zistí pripojený externý monitor. Používateľ bude
mať možnosť prispôsobiť nastavenia zobrazenia.
Nastavenie stupňa jasu zobrazenia
+
+
Zvyšuje jas LCD.
Znižuje jas LCD.
Nastavenie stupňa zvuku reproduktora
+
+
+
Zvyšuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.
Znižuje hlasitosť zabudovaných reproduktorov.
Stlmenie zabudovaných reproduktorov.
13
Úvod
+
• Monitor pripojte k notebooku.
• Stlačte a podržte kláves Windows a potom stlačením
klávesu [P] spustíte [Project] (Projekt).
• Zvoľte spôsob zobrazenia projektu na druhej obrazovke;
máte možnosť zvoliť z možností Len na obrazovke PC,
Duplikovať, Rozšíriť a Len na druhej obrazovke.
Technické údaje
Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez
upozornenia. V súčasnosti predávané produkty sa líšia v závislosti od oblasti
predaja.
Informácie o správnych technických údajoch vami zakúpeného produktu nájdete
na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na
miestnych predajcov.
Charakteristika
Rozmery
339,2 (Š) x 239,5 (D) x 26,8 (V) mm
Hmotnosť
1,978 kg so 6-článkovou batériou
Centrálny procesor (Podporované procesory sa môžu v jednotlivých modeloch líšiť.)
Balík
FCBGA
Typ centrálneho
procesora
Procesor pre mobilné zariadenia Intel® Quad/Dual Core
Mobile
Vyrovnávacia
pamäť L3
Až 8 MB (zabudovaná v centrálnom procesore)
Jadrový čip
Platform
Controller Hub
Intel® PCH-U
Pamäť
Návod na obsluhu notebooku
Technológia
DDR3L 1066/1333/1600 MHz
Pamäť
Otvory pre SO-DIMM x 2
Maximum
Až do 16 GB
Napájanie
Adaptér striedavého/ 40 W, 19 V
jednosmerného prúdu Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz
(1) (voliteľné)
Výstup: 19 V
2,1 A
Adaptér striedavého/ 65 W, 19 V
jednosmerného prúdu Vstup: 100~240 V, 50~60 Hz
(2) (voliteľné)
Výstup: 19 V
3,42 A
14
Typ batérie (voliteľná)
6-článková/4-článková
Batéria RTC
Áno
Pamäť
2,5” HDD
SSD (voliteľné)
M.2 SSD
Zariadenie optickej
jednotky
Super Multi
Úvod
Činiteľ tvaru HDD
Port I/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (verzia 3.0)
x 1 (verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD/MMC)
Komunikačný port
LAN
Podporované
Bezdrôtová sieť LAN
Podporované
Bluetooth
Podporované
Displej
Typ LCD (voliteľné)
14" (16:9)
HD (1366 x 768) bez lesku
FHD (1920x1080)
Video
Grafika (voliteľné)
UMA/Diskrétna
VRAM
DDR3, do 2 G podľa štruktúry GPU
15
Webkamera
Typ HD
30 snímok za sekundu pri 720 p
Zvuk
Interný reproduktor
2 reproduktory
Návod na obsluhu notebooku
16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement