MSI MS-3DA9 Summit MS321UP Savininko vadovas

Add to My manuals
32 Pages

advertisement

MSI MS-3DA9 Summit MS321UP Savininko vadovas | Manualzz

Serija Simmit

Skystųjų kristalų monitorius

Summit MS321UP (3DA9)

Naudotojo vadovas

Turinys

Trumpasis žinynas

.......................................................................................................3

Pakuotės turinys ..................................................................................................... 3

Monitoriaus stovo montavimas .............................................................................. 4

Monitoriaus gaubto (pasirenkamas) montavimas ................................................. 6

Monitoriaus sureguliavimas ................................................................................... 7

Monitoriaus apžvalga .............................................................................................. 8

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio ........................................................... 11

OSD sąranka

...............................................................................................................12

Navi Key (Naršymo klavišas) ................................................................................ 12

Spartusis klavišas ................................................................................................. 12

Įvairūs OSD meniu

......................................................................................................13

P.I. (Produktyvumo intelektas) ............................................................................. 14

Professional (Profesionalusis nustatymas) ......................................................... 15

Image (Vaizdas) ..................................................................................................... 17

Input Source (Įvesties šaltinis) ............................................................................. 19

PIP/PBP ................................................................................................................ 20

Navi Key (Naršymo klavišas) ................................................................................ 21

Setting (Nuostata) ................................................................................................. 21

Specifikacijos

..............................................................................................................23

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

............................................................................25

Trikčių šalinimas

........................................................................................................26

Saugos taisyklės

.........................................................................................................27

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

.....................................................................................29

Pranešimai apie reglamentavimą

.............................................................................30

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

V1.0, 2021/06

2

Turinys

Trumpasis žinynas

Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros. Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį apsaugai nuo statinio elektros krūvio.

Pakuotės turinys

Monitorius

Dokumentai

Priedai

Summit MS321UP

Trumpasis vadovas

Registracijos kortelė

Garantijos kortelė (pasirenkamas)

Stovo su varžtu(-ais)

Stovo pagrindas su varžtu(-ais)

Stovo dangtis

Sieninio laikiklio varžtas (-ai)

Laidų įdėklas

Monitoriaus gaubtas (pasirenkamas)

Maitinimo kabelis

HDMI kabelis (pasirenkamas)

Kabelis „DisplayPort“ (pasirenkamas)

Kabeliai

C tipo USB kabelis (pasirenkamas)

USB signalų siuntimo kabelis (B tipo USB signalų siuntimo prievadui) (pasirenkamas)

Y tipo garso kabelis („Combo“ garso jungtis) (pasirenkamas)

Svarbi informacija

∙ Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią atstovą.

∙ Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.

∙ Pridedamas maitinimo kabelis skirtas tik šiam monitoriui ir jo negalima naudoti su kitais prietaisais.

Trumpasis žinynas

3

Monitoriaus stovo montavimas

Svarbi informacija

∙ Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte ekrano plokštės.

∙ Stenkitės nespausti monitoriaus, montuodami monitoriaus stovą.

∙ Montuodami ir naudodami plokštę, nenaudokite jokių aštrių daiktų.

∙ Varžtų skyles stovo laikikliui pritvirtinti taip pat gali naudoti sieniniam laikikliui.

Kreipkitės į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.

4

Trumpasis žinynas

1. Nenuimkite nuo monitoriaus apsauginių, iš putplasčio pagamintų pakavimo dalių.

Sulygiuokite ir įkiškite ąseles, esančias ant viršutinio stovo laikiklio krašto, į skyles monitoriaus gale.

2. Priveržkite stovo laikiklį varžtais.

3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu.

4. Sulygiuokite ir stumkite stovo dangtį link stovo laikiklio, kol jis užsifiksuos.

5. Prieš nustatydami monitorių į vertikalią padėtį, įsitikinkite, kad stovas yra tinkamai sumontuotas.

1

4

2

3

Trumpasis žinynas

5

Monitoriaus gaubto (pasirenkamas) montavimas

1. Išlankstykite ir pridėkite gaubtą prie monitoriaus.

2. Magnetinis gaubtas automatiškai prisitvirtins prie monitoriaus.

6

Trumpasis žinynas

Monitoriaus sureguliavimas

Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti.

Svarbi informacija

Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.

-5 O 20 O

100mm

35 O 35 O

Trumpasis žinynas

7

Monitoriaus apžvalga

4

3

4

1 2

5

7

8 8 9 10 11 12 13

6

14

12

12

15

16

17

8

Trumpasis žinynas

1

Makrokomandos klavišas

„MSI Productivity Intelligence OSD“ įjunti.

2 Power Button (Įjungimo mygtukas)

3 Šviesos jutiklis

4 Mikrofonas

5 Navi Key (Naršymo klavišas)

6 „Kensington“ užraktas

7 Maitinimo lizdas

8

HDMI prievadas

9 „DisplayPort“ prievadas

10

11

C tipo USB jungtis

Šis prievadas gali veikti „DisplayPort Alternate“ (DP Alt) režimu ir tiekti iki 5

V / 3 A galią.

1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo prievadas

Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui prijungti.

Svarbi informacija

Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite naudotis monitoriaus

A tipo USB duomenų gavimo prievadais.

Į monitorių

Į kompiuterį

12 1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas

13

Bendrasis garso signalų perdavimo prievadas

Skirtas Y tipo garso signalų perdavimo kabeliui prijungti.

Svarbi informacija

Pasirinktinį Y tipo garso signalų perdavimo kabelį galima naudoti monitoriui prie kompiuterio prijungti. Prijungę kabelį, galėsite naudotis monitoriaus garso signalų perdavimo prievadais.

Trumpasis žinynas

9

14 Kortelės skaitytuvas

15 Mikrofono lizdas

16 Lizdas ausinėms

17 Laidų įdėklas

Svarbi informacija

Nei vienas USB prievadas nepalaiko įkrovimo funkcijos esant energijos taupymo režimams.

10

Trumpasis žinynas

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio

1. Išjunkite kompiuterį.

2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.

3. Prijunkite maitinimo laidą prie monitoriaus maitinimo lizdo. (A paveikslėlis)

4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (B paveikslėlis)

5. Įjunkite monitorių. (C paveikslėlis)

6. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.

C

A

B

Trumpasis žinynas

11

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.

Svarbi informacija

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Navi Key (Naršymo klavišas)

Monitorius turi Navi Key (Naršymo klavišas) – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame (OSD) meniu.

Up (Aukštyn)/ Down (žemyn)/ Left (kairėn)/ Right (dešinėn):

∙ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

∙ Funkcijų verčių reguliavimas

∙ Funkcijų meniu atidarymas / uždarymas

Vidurinis:

∙ įjungiamas virtualusis ekranas (OSD)

∙ Papildomų meniu atidarymas

∙ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

Spartusis klavišas

∙ Naudotojas gali atverti iš anksto nustatytus funkcijų meniu, paspausdami Navi Key

(Naršymo klavišas) Up (aukštyn), Down (žemyn), Left (kairėn) arba Right (dešinėn), kai OSD meniu neveikia.

∙ Vartotojai gali suprogramuoti savo sparčiuosius klavišus skirtingų funkcijų meniu įjungti.

12

OSD sąranka

Įvairūs OSD meniu

Svarbi informacija

Priimant HDR signalus, toliau nurodytos nuostatos bus pilkos ir neveiks:

∙ Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis)

∙ Brightness (Šviesumas)

∙ Contrast (Kontrastas)

∙ Color Temperature (Spalvų temperatūra)

∙ Auto Brightness Control (Automatinis šviesumo reguliavimas)

∙ Ambient RGB Light (Aplinkos RGB apšvietimas)

∙ PIP/PBP

∙ Gray Level (Pilkos spalvos lygis)

∙ Local Dimming (Lokalus pritemdymas)

∙ Gamma (Spalvų gama)

∙ Saturation (Sodrumas)

∙ Hue (atspalvis)

∙ Zoom In (Priartinimas)

∙ Mode (Režimas)

Įvairūs OSD meniu

13

P.I. (Produktyvumo intelektas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Auto Brightness

Control

(Automatinis

šviesumo reguliavimas)

OFF (Išjungti)

Auto (Automatinis)

Customize

(Pritaikyti)

0-100

Ambient

RGB Light

(Aplinkos RGB apšvietimas)

Sound Tune

(Garso derinimas)

KVM

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Auto (Automatinis)

Upstream (Duomenų siuntimas)

Type C (C tipo)

Aprašas

∙ Naudodama vidinį šviesos jutiklio ir DI (dirbtinio intelekto) algoritmą

ši funkcija aptinka aplinkos šviesą ir automatiškai nustato vartotojui optimalų šviesumą.

∙ Nustačius Automatinę arba

Suasmenintą Automatinio

šviesumo reguliavimo nuostatą,

OSD šviesumo valdymo funkcija yra pilkos spalvos ir jos reguliuoti negalima.

∙ Pasirinkę nuostatą Suasmeninta, vartotojami gali koreguoti automatinio šviesumo kreivę.

∙ Naudodama vidinį RGB jutiklio ir

DI algoritmą, ši funkcija aptinka aplinkos spalvų temperatūrą ir pateikia geriausius, prie aplinkos priderintus apšvietimo efektus.

∙ Jei ši funkcija įjungta, OSD kontrastas ir spalvų temperatūra bus pilkos spalvos ir neveiks.

∙ Naudodama vidinį skaitmeninį matricos mikrofoną ir dirbtinio intelekto algoritmą, ši funkcija suaktyvina aktyviojo triukšmo slopinimo technologiją „Active

Noise Cancellation“ (ANC).

∙ Norint, kad Garso derinimo funkcija tinkamai veiktų, kompiuterį reikia prijungti prie monitoriaus duomenų siuntimo prievado „USB

Upstream“.

∙ Nuostata Automatinis leidžia monitoriui automatiškai perjungti

USB įvesties šaltinius, pavyzdžiui, klaviatūrą, pelę ar kitus USB įrenginius.

∙ Vartotojai taip pat gali nurodyti duomenų siuntimo prievadą

„Upstream“ arba C tipo USB, kaip vienintelį USB signalo šaltinį.

14

Įvairūs OSD meniu

Professional (Profesionalusis nustatymas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Mode (Režimas) User (Naudotojo nustatytas) sRGB

Adobe RGB

Display P3

Anti-Blue (Mėlynos spalvos

šalinimas)

Movie (Filmas)

Office (Biuras)

Black-White (Nespalvotas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

Eco (Taupymas)

Calibration 1 (1 kalibravimas)

Calibration 2 (2 kalibravimas)

Calibration 3 (3 kalibravimas)

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

Aprašas

∙ Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui.

Fastest (Greičiausias)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Location

(Vieta)

Left Top

(Viršuje, kairėje)

Right Top

(Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize

(Pritaikyti)

∙ Padėtį galima nustatyti OSD meniu. Paspauskite vidurinį mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta.

∙ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu.

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Įvairūs OSD meniu

15

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Location

(Vieta)

Left Top

(Viršuje, kairėje)

Right Top

(Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize

(Pritaikyti)

OFF (Išjungti)

15:00 00:01-99:59

30:00

45:00

60:00

OFF (Išjungti) Design

Assistance

(Projektavimo pagalba)

Assistance

Color (Spalvų derinimo pagalba)

Black (Juoda)

Blue (Mėlyna)

White (Balta)

Ruler

(Liniuotė):

Center

(Centrinis)

Inch (Col.)

Centimeter (cm)

Customize

(Pritaikyti)

Ruler

(Liniuotė):

Edge

(Kraštas)

Reference

Line

(Atskaitos linija)

Reset (Atkurti)

Inch (Col.)

Centimeter (cm)

Scale (Skalė) Vertical

(Vertikalus)

Horizontal

(Horizontaliai)

Vertical

(Vertikalus)

Horizontal

(Horizontaliai)

Grid

(Tinklelis)

Line (Linija)

Point (Taškas)

Rule of Thirds (Trečiųjų taisyklė)

3D Motion Sickness Aid

(3D judesio trikčių šalinimo pagelbiklis)

Aprašas

∙ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Nustatę laiką, paspauskite vidurinį mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti.

∙ Nutrūkus elektros tiekimui ir jį atnaujinus, naudotojai privalo patys iš naujo nustatyti suprogramuotą žadintuvą.

∙ Design Assistance (Dizaino pagelbiklis) turi nuostatų, palengvinančių projektavimo darbus.

16

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Zoom In

(Priartinimas)

Location

(Vieta)

ON (Įjungti)

OFF (Išjungti)

(

(

(

Aprašas

Center (Centras) ∙ Įjungus šią nuostatą,

Up-Left (Aukštynkairėn ) bus priartintas centrinis taškas. Vartotojai gali patys

Up-Right

Aukštyn-dešinėn

Down-Left

Žemyn-kairėn

Down-Rught

)

Žemyn-dešinėn )

) pasirinkti vietą, kuri bus priartinta.

∙ Vienu metu galima naudoti ir Projektavimo pagalba, ir

Priartinimas.

∙ Įjungus Priartinimas, PIP

/ PBP ir „FreeSync“ reikia

Išjungti.

∙ Įjungus Priartinimas, turėtų būti nustatyta Ekrano formo nuostatos 1:1 parinktis

Automatinis.

Screen Size

(Ekrano formatas)

FreeSync

Auto (Automatinis)

4:3

16:9

1:1

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Pasirinkus 1:1, reikia įjungti

PIP arba PBP ir vėl nustatyti

Ekrano formato parinktį

Automatinis.

∙ „FreeSync“ neleidžia iškraipyti vaizdo ekrane.

∙ Įjungus „FreeSync“, bus paveiktos funkcijos PIP

/ PBP, Ekrano formato nuostata 1:1 ir Priartinimas.

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Brightness

(Šviesumas)

Contrast

(Kontrastas)

Sharpness

(Ryškumas)

0-100

0-100

0-5

Aprašas

∙ Numatytoji nuostata yra 70.

∙ Numatytoji nuostata yra 70.

∙ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina detales.

∙ Numatytoji nuostata yra 0.

∙ Numatytoji nuostata yra 10.

Gray Level

(Pilkos spalvos lygis)

Image

Enhancement

(vaizdo tobulinimas)

0-20

OFF (Išjungti)

Weak (Silpnas)

Medium (Vidutinis)

Strong (Intensyvus)

Strongest (Intensyviausias)

∙ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų pakraščius, kad jie būtų ryškesni.

Įvairūs OSD meniu

17

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Low Blue Light

(Žemas mėlynos

šviesos lygis)

Local Dimming

(Lokalus pritemdymas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Color

Temperature

(Spalvų temperatūra)

Gamma (Spalvų gama)

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

5000K

5500K

6500K

7500K

9300K

10000K

Customization

(Pritaikymas)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Aprašas

∙ Režimas „Žemas mėlynos šviesos lygis“ saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo. Įjungus režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“, nustatoma geltonesnė ekrano spalvų temperatūra.

∙ Nustačius Režimo parinktį

Mėlynos spalvos šalinimas, privaloma įjungti funkciją Žemas mėlynos šviesos lygis.

∙ Ši nuostata padeda gerinti bendrą tamsių scenų vaizdo kokybę, pritemdant apšviestas zonas, kad pagerėtų kontrasto santykis tamsiose scenose.

∙ Jei ši nuostata bus Įjungta, funkcija Šviesumas bus pilka ir neveiks, o Automatinis šviesumo reguliavimas bus išjungtas.

∙ Įjungus Lokalus pritemdymas, bus paveiktas mini OSD matomumas, pvz., Informacija ekrane,

Atnaujinimo dažnis, Žadintuvas,

Projektavimo pagalba ir kt.

∙ Norėdami pasirinkti ir peržiūrėti efektus, spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn.

∙ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad patvirtintumėte ir pritaikytumėte savo parinktį.

∙ Sureguliuokite šią nuostatą, jei ekrane rodomas elementas nėra tiklsiai tokios spalvos, kaip originalas.

18

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Saturation

(Sodrumas)

R (0-100)

G (0–100)

B (0–100)

C (0–100)

M (0–100)

Y (0–100)

Hue (atspalvis) R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

C (0–100)

M (0–100)

Y (0–100)

Aprašas

∙ Numatytoji nuostata yra 50.

∙ Numatytoji nuostata yra 50.

Input Source (Įvesties šaltinis)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

HDMI1

HDMI2

∙ Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

DP

Type C (C tipo)

Auto Scan

(Automatinė paieška)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudodami kryptinį mygtuką, naudotojai gali pasirinkite „Įvesties šaltinį“, esant toliau nurodytai būsenai:

• Kai „Automatinė paieška“ yra „Išjungta“ ir monitorius veikia energijos taupymo režimu;

• Kai monitoriaus ekrane rodomas pranešimo langas „No Signal (Nėra signalo)“.

Įvairūs OSD meniu

19

PIP/PBP

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

OFF (Išjungti)

PIP

PBP

Source

(Šaltinis)

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (C tipo)

PIP Size (PIP dydis)

Location

(Vieta)

Small (Mažas)

Medium (Vidutinis)

Large (Didelis)

Left Top

(Viršuje, kairėje)

Right Top

(Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize (Pritaikyti)

Display Switch (Vaizdo perjungimas)

Audio Switch

(Automatinis perjungimas)

Mode 1 (Režimas 1)

Mode 2 (Režimas 2)

Source 1

(Šaltinis 1)

HDMI1

HDMI2

Source 2

(Šaltinis 2)

DP

Type C (C tipo)

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (C tipo)

Display Switch (Vaizdo perjungimas)

Audio Switch

(Automatinis perjungimas)

Aprašas

∙ Įjungus PIP (Vaizdą vaizde) arba PBP

(Vaizdą greta vaizdo) bus paveiktos funkcija

„FreeSync“, Atsako laikas, Ekrano dydis 1:1 ir

Priartinimas.

∙ Vaizdo perjungimo funkcija leidžia naudotojui perjungti pirminį ir antrinį įvesties

šaltinius.

∙ Jei pasirinksite

Automatinis perjungimas,

Automatinis

šaltinio nustatymas bus perjungtas į

Skaitmeninis.

∙ Jei bus tik vienas įvesties

šaltinis, funkcijos

Vaizdo perjungimas ir

Automatinis perjungimas bus pilkos ir neveiks.

20

Įvairūs OSD meniu

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Up (Aukštyn)/

Down (žemyn)/

Left (kairėn)/

Right (dešinėn)

OFF (Išjungti)

Brightness

(Šviesumas)

Mode (Režimas)

Design Assistance

(Projektavimo pagalba)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Input Source

(Įvesties šaltinis)

PIP/PBP Mode (PIP

/ PBP režimas)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

KVM

∙ Numatytoji mygtuko aukštyn funkcija yra įjungti Režimą.

Numatytoji rodyklės žemyn mygtuko parinktis yra Projektavimo pagalba.

Numatytoji mygtuko kairėn funkcija yra įjungti KVM.

Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties šaltinis.

Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius OSD meniu.

Setting (Nuostata)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Language

(Kalba)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

∙ Naudotojas privalo paspausti vidurinį mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.

∙ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą.

Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Transparency

(Skaidrumas)

ไทย

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Netrukus bus daugiau kalbų)

0-5 ∙ Numatytoji nuostata yra 0.

Įvairūs OSD meniu

21

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

5–30 s ∙ Numatytoji nuostata yra 20 s.

Audio Source

(Garso šaltinis)

Power Button

(Įjungimo mygtukas)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

HDMI CEC

Analog (Analoginis)

Digital

(Skaitmeninis)

OFF (Išjungti)

Standby

(Budėjimo režimas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti garso šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

∙ Jei nustatyta „Išjungti“, paspaudus maitinimo mygtuką, monitorius bus išjungtas.

∙ Jei nustatyta „Budėjimo režimas“, paspaudus maitinimo mygtuką, bus išjungta ekrano plokštė ir foninis apšvietimas.

∙ Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma dešinėje ekrano pusėje.

Reset (Atkurti) YES (TAIP)

NO (NE)

∙ HDMI CEC („Consumer Electronics

Control“) palaiko „Sony PlayStation®“,

„Nintendo® Switch™“, „Xbox“ X|S serijos žaidimų konsoles ir įvairius garso bei vaizdo įrenginius, kurie yra suderinami su CEC.

∙ Jei „HDMI CEC“ yra „Įjungtas“:

• Monitorius automatiškai įsijungs įjungus

CEC įrenginį.

• Išjungus monitorių, CEC įrenginys pradės veikti energijos taupymo režimu.

• Prijungus „Sony PlayStation®“,

„Nintendo® Switch ™“ arba „Xbox“ žaidimų konsolę, bus automatiškai nustatyta Profesionalo režimas nuostata

Taupymo (numatytoji nuostata) ir vėliau

šias funkcijas bus galima reguliuoti savo nuožiūra.

∙ Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui.

22

Įvairūs OSD meniu

Specifikacijos

Monitorius

Dydis

Plokštės tipas

Skiriamoji geba

Kraštinių santykis

Šviesumas (nitais)

Kontrastingumo santykis

Atnaujinimo dažnis

Reakcijos laikas

I/O

Lokalus pritemdymas

Regėjimo kampai

DCI-P3* / sRGB

Paviršiaus danga

Ekrano spalvos

Monitoriaus Energijos

Naudojimo Parinktys

Energijos sunaudojimas

(tipinis)

Reguliavimas (pakreipimas)

Reguliavimas (pavertimas)

Reguliavimas (aukščio nustatymas)

Summit MS321UP

32 col.

IPS

3840 x 2160 esant 60Hz

16:9

400

1000:1

60Hz

GTG 4 ms

∙ HDMI prievadas x 2

∙ DisplayPort prievadas x 1

∙ C tipo USB (režimas DP Alt) x 1 (iki 5 V / 3 A maitinimas)

∙ 1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas x 3

∙ 1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo prievadas x 1

∙ Mikrofono lizdas x 1

∙ Ausinių lizdas x 1

∙ Bendrasis garso signalų perdavimo prievadas x 1

∙ Kortelės skaitytuvas x 1

8 sritys

178°(H), 178°(V)

95% / 136%

Apsauga nuo atspindžių

1,07 B (8 bitai +FRC)

100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, 2 A

Prietaisui veikiant: < 42 W

Prietaisui veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Prietaisui neveikiant: < 0,5 W

-5° - 20°

-35° - 35°

0–100 mm

Specifikacijos

23

Monitorius

„Kensington“ užraktas

„VESA“ stovas

Summit MS321UP

Taip

Plokštės tipas: 100 × 100 mm

∙ Varžtų rūšis: M4 x 10 mm

• Sriegio skersmuo: 4 mm

• Sriegio žingsnis: 0,7 mm

• Sriegio ilgis: 10 mm

727,1 × 460,78 × 235 mm Matmenys (P x A x G)

Svoris 9,7 Kg (grynasis)

13,8 Kg (bendrasis)

Aplinkosauga Eksploatuojant ∙ Temperatūra: 0℃–40℃

Saugojimo sąlygos

∙ Drėgnumas: 20–90%, be kondensacijos

∙ Aukštis virš jūros lygio: 0 – 5000m

∙ Temperatūra: -20℃–60℃

∙ Drėgnumas: 10–90%, be kondensacijos

* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus.

24

Specifikacijos

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

Standartinis

VGA

Dos režimas

Skiriamoji geba

640x480 Esant 60 Hz

720x480 Esant 60 Hz

720x576 Esant 50 Hz

SVGA 800x600 Esant 56 Hz

Esant 60 Hz

1024x768 Esant 60 Hz XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

QHD

UHD

Vaizdo įrašų sinchronizavimo skiriamoji geba

1280x1024 Esant 60 Hz

1440x900 Esant 60 Hz

1680x1050 Esant 60 Hz

1920x1080 Esant 60 Hz

2560x1440 Esant 60 Hz

3840x2160 Esant 60 Hz

480P

576P

720P

1080P

2160P

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP / C tipo

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

PBP

Režimas 1

Režimas 2

Skiriamoji geba

2560x2160 Esant 60 Hz

1280x2160 Esant 60 Hz

1920x2160 Esant 60 Hz

HDMI

X

X

V

DP / C tipo

V

V

V

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

25

Trikčių šalinimas

Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.

• Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

Nėra vaizdo.

• Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie yra įjungti.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių, paspauskite bet kurį mygtuką.

Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.

• Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.

Neveikia funkcija „Plug & Play“.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.

Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba ekranas.

• Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.

• Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.

• Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.

Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.

• Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines savybes.

• Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.

• Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti elektromagnetinių trukdžių (EMT).

26

Trikčių šalinimas

Saugos taisyklės

∙ Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.

∙ Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje.

∙ Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.

Maitinimas

∙ Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę.

∙ Jei maitinimo kabelis turi 3 kontaktų kištuką, neatjunkite apsauginio įžeminimo kontakto. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo.

∙ Įsitikinkite, kad įrengimo vietoje esančioje elektros energijos paskirstymo sistemoje yra 120 / 240 V, 20 A (maks.) grandinės pertraukiklis.

∙ Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama elektros energija.

∙ Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko nedėkite ant maitinimo laido.

∙ Jei šis prietaisas yra su adapteriu, naudokite tik MSI pateiktąjį kintamosios srovės adapterį, patvirtintą naudoti su šiuo įrenginiu.

Akumuliatorius

Jei šis prietaisas yra su baterija, laikykitės specialių atsargumo priemonių.

∙ Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokia pat arba gamintojo rekomenduojamo tipo baterija.

∙ Nemeskite baterijos į ugnį ar karštą orkaitę ir nesuspauskite jos mechaniškai bei nepjaustykite, antraip ji gali sprogti..

∙ Saugokite bateriją nuo ypač aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio, antraip ji gali sprogti arba gali ištekėti degus skystis, arba gali įvykti dujų nuotėkis.

∙ Neprarykite baterijos. Nurijus monetos / sagos formos bateriją, galima patirti sunkių vidinių nudegimų ir mirti. Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Europos Sąjunga:

Baterijos, baterijų blokai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. Naudokite viešąją surinkimo sistemą, skirtą jiems surinkti, perdirbti ar tvarkyti pagal vietos taisykles.

Taivanas:

廢電池請回收

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą nebenaudojamas baterijos privaloma surinkti ir atiduoti į specialius atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

Saugos taisyklės

27

Kalifornija, JAV:

Apvaliuose plokščiuose elementuose gali būti perchlorato, todėl

Kalifornijoje juos perdirbant ar išmetant taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Aplinkosauga

∙ Norėdami sumažinti su karščiu susijusius susižalojimus arba prietaiso perkaitimo galimybę, nestatykite jo ant minkšto, netvirto paviršiaus ir neužkimškite jo ventiliacijos angų.

∙ Šį prietaisą dėkite tik ant kieto, plokščio, tvirto paviršiaus.

∙ Norėdami, kad prietaisas nenuvirstų, pritvirtinkite jį prie stalo, sienos ar fiksuoto daikto, naudodami apsauginį fiksatorių, kuris tinkamai ir saugiai laiko prietaisą.

∙ Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus.

∙ Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra aukštesnė nei 60℃ arba žemesnė nei -20℃, nes įrenginys gali būti sugadintas.

∙ Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40℃.

∙ Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.

Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti elektros smūgį.

∙ Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite atokiai nuo įrenginio.

∙ Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais atvejais:

• Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.

• Į įrenginį pateko skysčio.

• Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.

• Prietaisas veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

• Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.

• Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.

28

Saugos taisyklės

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

TÜV Rheinland Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis) sertifikatas

Patvirtina, kad mėlyna šviesa vargina akis ir sukelia diskomfortą. Dabar „MSI“ siūlo „TÜV Rheinland

Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis)“ sertifikatus turinčius monitorius, kad būtų užtikrinti vartotojų akių komfortas ir gerovė. Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, kad sumažintumėte ekrano ir mėlynos šviesos ilgalaikio poveikio simptomus.

∙ Nustatykite ekraną 20–28 colių (50–70 cm) atstumu nuo akių ir šiek tiek žemiau akių lygio.

∙ Retkarčiais sąmoningai sumirksėkite, kad, ilgai sėdėjus priešais ekraną, sumažėtų akių įtampa.

∙ Darykite 20 minučių trukmės pertraukas kas 2 valandas.

∙ Pertraukų metu atitraukite akis nuo ekrano ir bent 20 sekundžių pažiūrėkite į toli esantį daiktą.

∙ Pertraukų metu atlikite raumenų tempimo pratimus, kad sumažėtų kūno nuovargis ar skausmas.

∙ Naudokite „Reader / Anti-Blue“ režimą arba įjunkite papildomą „Low Blue Light“ funkciją.

TÜV Rheinland Flicker Free (Nemirgantis) sertifikatas

∙ Kompanija „TÜV Rheinland“ išbandė šį gaminį, norėdama įsitikinti, ar ekranas skleidžia žmogaus akiai matomą ir nematomą mirgėjimą ir dėl to vargina naudotojų akis.

∙ „TÜV Rheinland“ sudarė bandymų katalogą, kuriame nustatomi būtiniausi standartai esant įvairiems dažnių diapazonams. Bandymų katalogas yra pagrįstas tarptautiniu mastu taikomais arba pramonėje įprastais standartais ir viršija šiuos reikalavimus.

∙ Šis gaminys buvo išbandytas laboratorijoje, atsižvelgiant šiuos kriterijus.

∙ Raktinis žodis „Nemirgantis“ patvirtina, kad prietaisas neturi matomo ir nematomo mirgėjimo, apibrėžto šiame standarte, 0–3 000 Hz diapazone esant įvairioms ryškumo nuostatoms.

∙ Ekrane nepalaikys „Flicker Free“ (Nemirgėjimo) funkcijos, jei bus įjungta funkcija

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT. (Funkcijų

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT prieinamumas priklauso nuo gaminio.)

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

29

Pranešimai apie reglamentavimą

CE atitiktis

Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/

EB) ir RoHS direktyvoje (2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos

Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių

Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu iš toliau išvardintų būdų:

∙ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną.

∙ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.

∙ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra prijungtas imtuvas.

∙ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.

1 pastaba

Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

2 pastaba

Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir kintamosios srovės laidus.

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir

2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

30

Pranešimai apie reglamentavimą

WEEE Pareiškimas

Europos Sąjungos (ES) Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma

ši direktyva, gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo laikui.

Informacija apie chemines medžiagas

Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Žalio produkto savybės

∙ Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu

∙ Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas

∙ Lengvai išardomas ir perdirbamas

∙ Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą

∙ Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka

∙ Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas

Aplinkos apsaugos politika

∙ Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui.

∙ Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.

∙ Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei reikia daugiau informacijos apie perdirbimą.

∙ Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo punktus ar išardyti senus MSI gaminius.

Įspėjimas!

Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.

Rekomendacijos:

1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.

2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.

Pranešimai apie reglamentavimą

31

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio pranešimo.

Techninė pagalba

Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.

32

Pranešimai apie reglamentavimą

advertisement

Related manuals