MSI MS-3DB8 Optix MPG321QRF-QD Omaniku manuaal

MSI MS-3DB8 Optix MPG321QRF-QD Omaniku manuaal | Manualzz
Optix-sarja
LCD-monitori
Optix MPG321UR-QD (3DC0)
Optix MPG321QRF-QD (3DB8)
Käyttöopas
Sisältö
Näin pääset alkuun....................................................................................................... 3
Pakkauksen sisältö................................................................................................. 3
Monitorin jalustan asentaminen............................................................................. 4
Monitorin säätäminen............................................................................................. 5
Monitorin yleiskatsaus............................................................................................ 6
Monitorin liittäminen tietokoneeseen................................................................... 10
OSD-asetus.................................................................................................................. 11
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 11
Hot Key................................................................................................................... 11
OSD-valikot.................................................................................................................. 12
G.I........................................................................................................................... 12
Gaming (Pelaaminen)............................................................................................ 14
Professional (Ammattimainen)............................................................................. 17
Image (Kuva).......................................................................................................... 18
Input Source (Tulolähde)....................................................................................... 19
PIP/PBP................................................................................................................. 20
Navi Key (Navigointinäppäin)................................................................................. 21
Setting (Asetus)..................................................................................................... 22
Tekniset tiedot............................................................................................................. 24
Esiasetetut näyttötilat................................................................................................. 26
Vianetsintä.................................................................................................................... 29
Turvallisuusohjeet....................................................................................................... 30
TÜV Rheinland Certification....................................................................................... 32
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia................................................................................... 33
Revisio
V1.0, 2021/09
2
Sisältö
Näin pääset alkuun
Tästä kappaleesta löydät tiedot kiintolevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität laitteita,
ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön
välttämiseksi.
Pakkauksen sisältö
Monitori
Dokumentaatio
Optix MPG321UR-QD
Optix MPG321QRF-QD
Pikaopas
Rekisteröintikortti
Jalusta ruuvien kanssa
Varusteet
Jalustan alusta ruuvien kanssa
Ruuvi(t) seinäasennustukeja vaten
Virtajohto
Hiiri Bungee (valinnainen)
HDMI-kaapeli (valinnainen)
Näyttöportin kaapeli (Valinnainen)
Kaapelit
⚠⚠Tärkeää
USB Tyyppi-C -kaapeli (Valinnainen)
Y-tyypin audiokaapeli (monitorin audioliitäntöjen käyttöön
ottamiseksi)(valinnainen)
USB Upstream -kaapeli (USB tyypin - B Upstream -porttiin)
(valinnainen)
∙∙ Ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen, tai paikalliseen jälleenmyyjään, jos jokin
osa on vahingoittunut tai puuttuu.
∙∙ Pakkauksen sisältö voi vaihdella maan mukaan.
∙∙ Sisältynyt virtajohto on yksinomaan tätä monitoria varten, eikä sitä tule käyttää
muiden tuotteiden kanssa
Näin pääset alkuun
3
Monitorin jalustan asentaminen
1. Jätä monitori suojaavaan vaahtomuovipakkaukseensa. Kohdista jalustan
kokoonpano monitorin uraan.
2. Kiristä jalustan tuki ruuveilla.
3. Liitä alusta jalustaan ja kiristä alustan ruuvi kiinnittääksesi alustan.
4. Varmista, että jalustan kokoonpano on oikein asennettu ennen monitorin
asettamista pystysuoraan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Aseta monitori pehmeälle, suojatulle pinnalle välttääksesi näyttöpaneelin
naarmuuntumisen.
∙∙ Älä käytä mitään teräviä esineitä paneelilla.
∙∙ Jalustan tuen uraa voi käyttää myös seinäkiinnitykseen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään
oikean seinäkiinnityssarjan valitsemiseksi.
2
1
4
Näin pääset alkuun
3
Monitorin säätäminen
Tämä monitori on suunniteltu maksimoimaan katsomismukavuutesi säädettävillä
ominaisuuksillaan.
⚠⚠Tärkeää
∙∙ Vältä näyttöpaneelin koskettamista, kun säädät monitoria.
∙∙ Kallista monitoria hiukan taaksepäin ennen kiertämistä.
-5
O
O
20
100mm
O
30
O
30
Näin pääset alkuun
5
Monitorin yleiskatsaus
Optix MPG321UR-QD
2
1
3
2
4
5
9
10
11
6
7
8
12
6
Näin pääset alkuun
13
12
13
12
14
15
9
9
16
Optix MPG321QRF-QD
2
1
3
2
4
5
17
10
11
7
6
8
13
13
14
15
18
17
16
Näin pääset alkuun
7
1
Makronäppäin
2
Mikrofoni
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OSD-sovelluksen aktivoiminen.
Valoanturi
Power Button (Virtapainike)
Johdon reititysaukko
Navi Key (Navigointinäppäin)
Kensington-lukko
Virtaliitäntä
USB 2.0 tyyppi-A -portti
Mikrofoniliitin
Kuulokeliitäntä
USB 2.0 tyypin - B Upstream -portti
USB Upstream -kaapelia varten.
⚠⚠
Tärkeää
13
14
8
Paikanna pakkauksesta USB Upstream
-kaapeli ja liitä se tietokoneeseen ja
monitoriin. Kun kaapeli on liitetty, monitorin
USB - tyypin A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
HDMI-portti
Näyttöportti
Näin pääset alkuun
Monitoriin
Tietokoneeseen
15
USB tyyppi-C -portti
16
Yhdistelmäaudioliitin
17
18
Tämä portti tukee DisplayPort Alternate (DP Alt) -tilaa ja 5 V / 3 A:n
virransyöttöön saakka.
USB 3.2 Gen 1 Tyyppi - A -portti
USB 3.2 Gen1 tyyppi - B Upstream -portti
USB Upstream -kaapelia varten.
⚠⚠Tärkeää
Paikanna pakkauksesta USB Upstream
-kaapeli ja liitä se tietokoneeseen ja
monitoriin. Kun kaapeli on liitetty, monitorin
USB - tyypin A Downstream -portit ovat
käyttövalmiita.
Monitoriin
Tietokoneeseen
Näin pääset alkuun
9
Monitorin liittäminen tietokoneeseen
1. Kytke tietokone pois päältä.
2. Liitä videokaapeli monitorista tietokoneeseen.
3. Liitä virtajohto monitorin virtaliitäntään. (Kuva A)
4. Liitä virtajohto seinäpistorasiaan. (Kuva B)
5. Kytke monitori päälle. (Kuva C)
6. Käynnistä tietokone, sen jälkeen monitori havaitsee automaattisesti
signaalilähteen.
A
C
B
10
Näin pääset alkuun
OSD-asetus
Tämä luku tarjoaa sinulle olennaiset tiedot OSD:n asettamisesta.
⚠⚠Tärkeää
Kaikki tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Navi Key (Navigointinäppäin)
Monitorissa on Navi Key (Navigointinäppäin), monisuuntainen ohjain, jonka avulla voi
navigoida kuvaruutua (OSD) -valikossa.
Up/Down/Left/Right (Ylös/Alas/Vasen/Oikea):
∙∙ Toimintovalikkojen ja kohteiden valitseminen
∙∙ toiminnon arvojen säätäminen
∙∙ meneminen/poistuminen toimintovalikoista
Paina (OK):
∙∙ kuvaruutunäytön (OSD) käynnistäminen
∙∙ alivalikkoihin siirtyminen
∙∙ valinnan tai asetuksen vahvistaminen
Hot Key
∙∙ Käyttäjät voivat siirtyä ennalta asetettuihin toimintavalikoihin siirtämällä Navi Key
(Navigointinäppäin) up (ylös), down (alas), left (vasen) tai right (oikea), kun OSDvalikko ei ole aktiivinen.
∙∙ Käyttäjät voivat mukauttaa heidän omia Hot näppäimiä mennäkseen eri
toimintovalikkoihin.
OSD-asetus
11
OSD-valikot
⚠⚠Tärkeää
Kun vastaanotat HDR -signaaleja, Night Vision, MPRT Sync, Low Blue Light, HDCR,
Kirkkaus, Kontrasti, Värilämpötila, Optix Scope, Automaattinen kirkkauden säätö,
Ympäröivä RGB-valo ja PIP/PBP näkyvät harmaina.
G.I.
1. tason valikko
Auto Brightness
Control
(Automaattinen
kirkkauden säätö)
2. tason valikko
OFF (POIS)
Auto (Automaattinen)
Customize (Mukauta)
Kuvaus
∙∙ Sisäisen valotunnistimen ja
tekoälyn (tekoäly) algoritmin
avulla tämä toiminto
tunnistaa ympäröivän
valon ja asettaa näytön
automaattisesti käyttäjän
optimaaliselle kirkkaudelle.
∙∙ Kun Automaattinen
kirkkauden hallinta
-asetukseksi on valittu
Automaattinen tai Mukauta,
OSD: n kirkkaus näkyy
harmaana.
∙∙ Mukauta antaa käyttäjien
säätää automaattista
kirkkauskäyrää.
∙∙ HDCR ja MPRT Synkronointi
asetetaan pois päältä, kun
Automaattinen tai Mukauta
on valittuna.
12
OSD-valikot
Ambient RGB
Light (Ympäröivä
RGB-valo)
OFF (POIS)
∙∙ Sisäisen RGB-anturin ja
tekoälyn algoritmin avulla
tämä toiminto tunnistaa
ympäristön värilämpötilan ja
näyttää parhaat synkronoidut
ympäristövaikutukset.
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ OSD:n värilämpötila näkyy
harmaana, kun tämä
toiminto on käytössä.
Sound Tune
(Äänen viritys)
KVM
OFF (POIS)
∙∙ Sisäisen digitaalisen matriisimikrofonin ja tekoälyalgoritmin kautta tämä toiminto
mahdollistaa aktiivisen
melunvaimennustekniikan
(ANC).
ON (PÄÄLLÄ)
Auto (Automaattinen)
Upstream
Type C (Tyyppi C)
Smart Crosshair
(Älykäs ristikko)
Icon (Kuvake)
None (Ei mitään)
∙∙ Jotta Sound Tune toimisi
oikein, tietokone on kytkettävä näytön USB Upstream
-porttiin.
∙∙ Automaattinen antaa näytön
vaihtaa automaattisesti
USB-tulolähteiden, kuten
näppäimistöjen, hiirten tai
muiden USB-laitteiden,
välillä.
∙∙ Käyttäjät voivat myös
nimittää Upstream-portin tai
USB Type-C:n ainoaksi USBsignaalilähteeksi.
∙∙ Tekoälyalgoritmin
avulla tämä toiminto
parantaa pelin sisäisen
hiusristikon näkyvyyttä.
∙∙ Käyttäjät voivat valita
hiusristikon värin ja
sijainnin.
Color (Väri)
White (Valkoinen)
Red (Punainen)
Auto
(Automaattinen)
Position (Sijainti)
Reset (Palautus)
OSD-valikot
13
Optix Scope
(Optixkiikaritähtäin)
Scope Size
(Tähtäinkoko)
Scope Ratio
(Tähtäimen
suhde)
OFF (POIS)
Small (Pieni)
Medium
(Keskitaso)
Large (Suuri)
x1.5
x2
ON (PÄÄLLÄ)
1. tason valikko
Game Mode
(Pelitila)
2./3. tason valikko
User (Käyttäjä)
FPS
Racing (Kilpailut)
RTS
Night Vision
(Yökatselu)
RPG
OFF (POIS)
Normal (Normaali)
Strong (Voimakas)
∙∙ Smart Crosshair ja Optix
Scope voidaan ottaa
käyttöön samanaikaisesti.
∙∙ PIP/PBP, Adaptive Sync
ja MPRT Sync asetetaan
pois päältä, kun Optix
Scope -toiminto on
käytössä.
x4
Gaming (Pelaaminen)
∙∙ Keskipiste suurentaa,
kun Optix Scope on
käytössä, käyttäjä voi
säätää yksityiskohtia
Scope Size- ja Scope
Ratio -asetusten avulla.
∙∙ Näytön koko 1: 1
asetetaan Auto -tilaan,
kun Optix Scope -toiminto
on käytössä.
Kuvaus
∙∙ Valitse ja esikatsele tilatehosteita
Ylös- tai Alas-painikkeilla.
∙∙ Paina OK-painiketta vahvistaaksesi
ja käyttääksesi tilatyyppiäsi.
∙∙ Tämä toiminto optimoi taustan
kirkkauden ja se on suositeltava
FPS-peleille.
Strongest (Voimakkain)
Response Time
(Vasteaika)
A.I.
Normal (Normaali)
Fast (Nopea)
Fastest (Nopein)
14
OSD-valikot
∙∙ Käyttäjät voivat säätää vasteaikaa
kaikissa tiloissa.
∙∙ Vasteaika näkyy harmaana, kun
MPRT Sync on käytössä.
1. tason valikko
MPRT Sync
2./3. tason valikko
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
Kuvaus
∙∙ Kun MPRT Sync -toiminto on otettu
käyttöön, Kirkkaus-toimintoa
ei voi ottaa käyttöön ja valinta
harmaannetaan.
∙∙ HDCR:tä ja MPR T Sync
-toimintoa ei voida ottaa käyttöön
samanaikaisesti.
∙∙ Vasteaika näkyy harmaana, kun
MPRT Sync on käytössä.
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
Location
(Sijainti)
Left Top
(Vasen ylä)
Right Top
(Oikea ylä)
Left
Bottom
(Vasen ala)
∙∙ MPRT Sync on käytettävissä, kun
virkistystaajuus on yli 85 Hz.
∙∙ Sijaintia voi säätää OSD-valikossa.
Vahvista ja ota virkistystaajuuden
sijainti käyttöön painamalla OKpainiketta.
∙∙ Tämä monitori seuraa ja toimii
käyttöjärjestelmän esiasetetulla
näytön virkistystaajuudella.
Right
Bottom
(Oikea ala)
OFF (POIS)
Customize
(Mukauta)
ON (PÄÄLLÄ)
OSD-valikot
15
1. tason valikko
Alarm Clock
(Herätyskello)
2./3. tason valikko
Location
(Sijainti)
Left Top
(Vasen ylä)
Right Top
(Oikea ylä)
Left
Bottom
(Vasen ala)
Right
Bottom
(Oikea ala)
OFF (POIS)
15:00
30:00
Kuvaus
∙∙ Paina ajan asettamisen jälkeen
Keski-painiketta aktivoidaksesi
ajastimen.
∙∙ Käyttäjien on palautettava
ennalta asetettu herätyskello
manuaalisesti verkkovirran
katoamisen ja uudelleen
kytkemisen jälkeen.
Customize
(Mukauta)
00:01 ~
99:59
45:00
Adaptive-Sync
(Mukautuva
synkronointi)
16
OSD-valikot
60:00
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Mukautuva synkronointi estää
näytön repeilyä.
Professional (Ammattimainen)
1. tason
valikko
Pro Mode
(Puolesta-tila)
2. tason valikko
Kuvaus
User (Käyttäjä)
∙∙ Valitse ja esikatsele tilatehosteita Ylös- tai
Alas-painikkeilla.
Anti-Blue
(Sinisen esto)
Movie (Elokuva)
∙∙ Paina OK-painiketta vahvistaaksesi ja
käyttääksesi tilatyyppiäsi.
Office (Toimisto)
sRGB
Adobe RGB
Display P3
(Näyttö P3)
Low Blue Light
(Matala Sininen
valo)
HDCR
MPRT Sync
ECO
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Matala Sininen valo suojaa silmiäsi
siniseltä valolta. Käyttöön otettuna Matala
Sininen valo säätää näytön värilämpötilan
keltaisemmaksi hehkuksi.
∙∙ Kun Pro-tilaksi on asetettu Sinisen esto,
Matala Sinisen valon käyttöönotto on pakko
ottaa käyttöön.
∙∙ HDCR-parantaa kuvanlaatua
suurentamalla kuvien kontrastia.
∙∙ Kun HDCR on asetettu PÄÄLLE, Kirkkaus
näkyy himmennettynä.
∙∙ HDCR:tä ja MPR T Sync -toimintoa ei voida
ottaa käyttöön samanaikaisesti.
∙∙ Kun MPRT Sync -toiminto on otettu
käyttöön, Kirkkaus-toimintoa ei voi ottaa
käyttöön ja valinta harmaannetaan.
∙∙ HDCR:tä ja MPR T Sync -toimintoa ei voida
ottaa käyttöön samanaikaisesti.
∙∙ Vasteaika näkyy harmaana, kun MPRT Sync
on käytössä.
∙∙ MPRT Sync on käytettävissä, kun
virkistystaajuus on yli 85 Hz.
OSD-valikot
17
1. tason
valikko
Image
Enhancement
(Kuvan
parannus)
2. tason valikko
Kuvaus
OFF (POIS)
∙∙ Kuvanparannus korostaa kuvan reunoja
niiden terävyyden parantamiseksi.
Weak (Heikko)
Medium
(Keskitaso)
Strong
(Voimakas)
Strongest
(Voimakkain)
Image (Kuva)
1. tason
valikko
Brightness
(Kirkkaus)
2./3. tason valikko
Kuvaus
0-100
∙∙ Säädä kirkkaus oikein
ympäröivän valaistuksen
mukaan.
Contrast
(Kontrasti)
0-100
Color
Temperature
(Värilämpötila)
Cool (Viileä)
Sharpness
(Terävyys)
∙∙ Kirkkaus näkyy harmaana,
kun MPRT Sync tai HDCR on
otettu käyttöön.
∙∙ Säädä kontrasti oikein silmiesi
rentouttamiseksi.
0-5
∙∙ Terävyys parantaa kuvien
selkeyttä ja yksityiskohtia.
∙∙ Valitse ja esikatsele
tilatehosteita Ylös- tai Alaspainikkeilla.
Normal (Normaali)
Warm (Lämmin)
Customization
(Mukauttaminen)
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
18
OSD-valikot
∙∙ Paina Keski-painiketta
vahvistaaksesi ja käyttääksesi
tilatyyppiä.
∙∙ Käyttäjät voivat
säätä Värilämpötilaa
Mukauttaminen-tilassa.
1. tason
valikko
Screen Size
(Näyttöruudun
koko)
2./3. tason valikko
Kuvaus
Auto (Automaattinen)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Näytön
kokoa kaikissa tiloissa,
kaikilla kuvatarkkuuksilla
ja millä tahansa
virkistystaajuudella.
4:3
16:9
1:1
Input Source (Tulolähde)
1. tason
valikko
2. tason valikko
HDMI1
Kuvaus
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Tulolähdettä kaikissa
tiloissa.
HDMI2
DP
Type C (Tyyppi C)
Auto Scan
(Automaattinen
haku)
OFF (POIS)
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Käyttäjät voivat käyttää Navigointinäppäintä
valitakseen tulolähteen alla olevassa
tilassa:
• Kun “Automaattinen haku” oli asetettu
“POIS” ja monitori virransäästötilaan.
• Kun “Ei signaalia” -viestiruutu näytetään
monitorilla.
OSD-valikot
19
PIP/PBP
1. tason valikko
2./3. tason valikko
PIP
Source (Lähde)
OFF (POIS)
Kuvaus
HDMI1
HDMI2
DP
PIP Size (PIP-koko)
Location (Sijainti)
Type C (Tyyppi C)
Small (Pieni)
Medium (Keskitaso)
Large (Suuri)
Left Top (Vasen ylä)
Right Top (Oikea ylä)
Left Bottom (Vasen
ala)
Right Bottom (Oikea
ala)
Display Switch
(Näyttökytkin)
PBP
Audio Switch
(Audiokytkin)
Mode 1 (Tila 1)
Mode 2 (Tila 2)
Mode 3 (Tila 3)
Source 1 (Lähde 1)
Customize (Mukauta)
X
X
X
HDMI1
HDMI2
DP
Source 2 (Lähde 2)
Type C (Tyyppi C)
HDMI1
HDMI2
DP
Display Switch
(Näyttökytkin)
Audio Switch
(Audiokytkin)
20
OSD-valikot
Type C (Tyyppi C)
X
X
∙∙ PIP (Picture in
Picture) antaa
käyttäjien näyttää
samanaikaisesti
useita videolähteitä
yhdellä näytöllä.
Yksi ohjelma näkyy
koko näytöllä
samaan aikaan,
kun yhtä tai useita
ohjelmia näytetään
upotetuissa
ikkunoissa.
∙∙ PBP (Picture by
Picture) on vastaava
ominaisuus, jolla
näytetään kahta
tulolähdettä näytöllä
vierekkäin.
∙∙ Näyttökytkin antaa
käyttäjien vaihtaa
ensisijaisten
ja toissijaisten
tulolähteiden välillä.
∙∙ Jos signaalituloja
on vain yksi,
Näyttökytkin ja
Audiokytkin näkyvät
himmennettyinä.
∙∙ Käyttäjät voivat
säätää ikkunoiden
jakosuhdetta
vaihtamalla tilaa
1/2/ 3.
∙∙ Tila 3 on vain Optix
MPG321UR-QD
varten.
Navi Key (Navigointinäppäin)
1. tason valikko
Up / Down / Left
/ Right (Ylös /
Alas / Vasen /
Oikea)
2. tason valikko
OFF (POIS)
Brightness
(Kirkkaus)
Kuvaus
∙∙ Kaikkia Navigointinäppäin -kohteita voi
säätää OSD-valikolla.
Game Mode
(Pelitila)
Smart Crosshair
(Älykäs ristikko)
Alarm Clock
(Herätyskello)
Input Source
(Tulolähde)
PIP/PBP Mode
(PIP/PBP-tila)
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
Info. On Screen
(näyttöruudulla)
Night Vision
(Yökatselu)
Optix Scope
(Optixkiikaritähtäin)
KVM
OSD-valikot
21
Setting (Asetus)
1. tason valikko
Language (Kieli)
2. tason valikko
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Kuvaus
∙∙ Käyttäjien on painettava OK-painiketta
kieliasetuksen vahvistamiseksi ja
käyttämiseksi.
∙∙ Kieli on itsenäinen asetus. Käyttäjän
oma kieliasetus ohittaa tehtaan
oletuksen. Kun käyttäjä asettaa Nollaavalinnan Kyllä-tilaan, kieltä ei muuteta.
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Läpinäkyvyys)
OSD Time
Out (OSDaikakatkaisu)
22
(Lisää kieliä
tulossa pian)
0–5
5–30 s
∙∙ Käyttäjät voivat säätää Läpinäkyvyyttä
kaikissa tiloissa.
∙∙ Käyttäjät voivat säätää OSD:n
aikakatkaisua kaikissa tiloissa.
Audio Source
(Audiolähde)
Analog
(Analoginen)
∙∙ Varmista, että audiokaapeli on liitetty
hyvin näytön ja tietokoneen väliin, ennen
kuin valitset analogisen lähteen.
RGB LED
OFF (POIS)
∙∙ Käyttäjät voivat säätää RGB LED -tilan
PÄÄLLE tai POIS.
OSD-valikot
Digital
(Digitaalinen)
ON (PÄÄLLÄ)
1. tason valikko
Power Button
(Virtapainike)
2. tason valikko
Kuvaus
Standby (Valmius)
∙∙ Kun on asetettu Valmius (Standby)
-tilaan, käyttäjät voivat painaa virtapainiketta laittaakseen paneelin ja
taustavalon pois päältä.
OFF (POIS)
Info. On Screen
(näyttöruudulla)
OFF (POIS)
DP OverClocking
(DP-ylikellotus)
OFF (POIS)
HDMI 2,1
4k 120Hz - konsoli
HDMI CEC
OFF (POIS)
(Optix
MPG321QRF-QD
varten)
(Optix
MPG321UR-QD
varten)
ON (PÄÄLLÄ)
ON (PÄÄLLÄ)
4k 144Hz - PC
ON (PÄÄLLÄ)
∙∙ Kun on asetettu POIS (OFF) -tilaan,
käyttäjät voivat painaa virta-painiketta
monitorin sulkemiseksi.
∙∙ Tiedot monitorin tilasta näytetään
näyttöruudun oikealla puolella.
∙∙ Käyttäjät voivat ottaa Infon käyttöön
tai pois käytöstä. On Screen
(näyttöruudulla)
∙∙ Saavuttaakseen suurimman resoluution
2560x1440 @175 Hz, käyttäjien on
asetettava DP-ylilukitus PÄÄLLE-tilaan.
∙∙ Saavuttaakseen suurimman resoluution
3840x2160 @144Hz, käyttäjien on
asetettava HDMI 2.1 - 4k 144Hz - PC
-tilaan.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) tukee Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™, Xbox Series X/S, ja
erilaisia audio-visuaalisia laitteita, jotka
ovat CEC-kelpoisia.
∙∙ Jos HDMI CEC on asetettu ON-tilaan:
• Monitori käynnistyy automaattisesti,
kun CEC-laite on käynnistetty.
• CEC-laite menee virransäästötilaan,
kun monitori on sammutettu.
Reset (Palautus)
YES (KYLLÄ)
NO (EI)
• Kun Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™, tai Xbox Series X/ S on
liitetty, Peli- ja Pro-tila asetetaan
automaattisesti Käyttäjä-tilaan
(Oletus) ja voidaan säätää
myöhemmin käyttäjälle mieleisiin
tiloihin.
∙∙ Käyttäjät voivat nollata ja palauttaa
asetukset alkuperäiseen OSDoletukseen missä tahansa tilassa.
OSD-valikot
23
Tekniset tiedot
Malli
Optix MPG321UR-QD
Kaarevuus
Litteä
Koko
Paneelityyppi
Resoluutio
Kuvasuhde
Kirkkaus (nittiä)
Kontrastisuhde
32 tuumaa
IPS
3840 x 2160 (UHD)
16:9
Nopea IPS
2560 x 1440 (QHD)
400 (tyyppi)
1000:1
144 Hz
175Hz (Oletus: 165Hz)
Vasteaika
4ms (GTG)/ 1ms (MPRT)
I/O
∙∙ HDMI-portti x2
1ms (GTG)/ 1ms
(MPRT)
∙∙ HDMI-portti x2
∙∙ USB Tyyyppi-C Portti x1
∙∙ USB Tyyyppi-C Portti x1
Refresh Rate
(Virkistystaajuus)
∙∙ Näyttöportti x1
∙∙ USB 2.0 tyyppi-A -portti
x6
∙∙ USB 2.0 tyyppi - B
Upstream -portti x3
∙∙ Kuulokeliitäntä jakki x1
∙∙ Mikrofonijakkiliitäntä x1
Katsomiskulmat
DCI-P3*/ sRGB
Pintakäsittely
Näyttövärit
Näytön virtavalinnat
Virrankulutus (Tyypillinen)
Säätö (Kallistus)
24
Optix MPG321QRF-QD
Tekniset tiedot
∙∙ Yhdistelmäaudioliitin x1
178° (V) , 178° (P)
∙∙ Näyttöportti x1
∙∙ USB 3.2 Gen 1 tyyppi A-portti x3
∙∙ USB 3.2 Gen 1 tyyppi - B
-portti x1
∙∙ Kuulokeliitäntä jakki x1
∙∙ Mikrofonijakkiliitäntä x1
∙∙ Yhdistelmäaudioliitin x1
97% / 143%
95% / 144%
1,07B (10 bittiä)
1,07B (8 bittiä +FRC)
Heijastuksenesto
100~240Vac, 50/60Hz, 2A
Virta päällä < 160W
Valmius < 0,5W
Virta pois < 0,3W
-5° - 20°
Malli
Optix MPG321UR-QD
Säätö (Kääntö)
-30° - 30°
Säätö (Korkeus)
Kensington-lukko
VESA-kiinnitys
0 - 100mm
Optix MPG321QRF-QD
Kyllä
∙∙ Levytyyppi: 100 x 100 mm
∙∙ Ruuvityyppi: M4 x 10 mm
• Kierteen halkaisija: 4 mm
• Kierteen syvyys: 0,7 mm
Mitat (L x K x S)
Paino
Ympäristö
Käyttölämpötila
Muisti
• Kierteen pituus: 10 mm
727,1 x 482,2 x 251,8 mm
10,1 kg (netto)
14,1 kg (brutto)
∙∙ Lämpötila: 0–40 °C
10,2 kg (netto)
13,9 kg (brutto)
∙∙ Kosteus: 20 % - 90 %, kondensoitumaton
∙∙ Korkeus: 0 - 5 000 m
∙∙ Lämpötila: -20–60 °C
∙∙ Kosteus: 10 % - 90 %, kondensoitumaton
* Perustuu CIE1976-testistandardeihin.
Tekniset tiedot
25
Esiasetetut näyttötilat
Standard (Vakio)
VGA
Resoluutio
640x480
@ 60 Hz
@ 67Hz
@ 72Hz
SVGA
800x600
@ 75Hz
@ 56Hz
@ 60 Hz
@ 72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Täysi HD
1920x1080
WSXGA+
QHD
UHD
Videoajoitusresoluutio
1680x1050
2560x1440
3840x2160
480P
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 70Hz
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 120Hz
@ 144Hz
@ 60 Hz
@ 120Hz
@ 144Hz
576P
720P
720P @120Hz
1080P @60Hz
1080P @120 Hz
2160P @30Hz
2160P @50Hz
2160P @60Hz
2160P @120Hz
26
Optix MPG321UR-QD
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V*
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
* Käyttäjien on asetettava HDMI 2.1 4k 144Hz - PC -tilaan.
Esiasetetut näyttötilat
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
PBP
Tila 1
Mode 2
(Tila 2)
Tila 3
Resoluutio
2560x2160
@ 60 Hz
1920x2160
@ 60 Hz
1280x2160
3840x1080
2560x1080
Standard (Vakio)
VGA
Optix MPG321UR-QD
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
Resoluutio
640x480
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
800x600
V
@ 60 Hz
@ 67Hz
@ 75Hz
@ 56Hz
@ 60 Hz
@ 72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Täysi HD
1920x1080
WSXGA+
QHD
1680x1050
2560x1440
V
V
@ 72Hz
SVGA
V
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 70Hz
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 75Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 60 Hz
@ 120Hz
@ 144Hz
@ 165Hz
@ 175Hz
V
V
Optix MPG321QRF-QD
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V*
Esiasetetut näyttötilat
27
Standard (Vakio)
Videoajoitusresoluutio
Optix MPG321QRF-QD
Resoluutio
480P
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
576P
720P
V
V
1080P @60Hz
1080P @120 Hz
2160P @30Hz
2160P @50Hz
V
V
V
V
V
V
V
V
2160P @60Hz
V
V
V
* Käyttäjien on asetettava DP-ylikellotus PÄÄLLÄ-tilaan.
PBP
Tila 1
Mode 2
(Tila 2)
28
Resoluutio
Optix MPG321QRF-QD
1920x1440
@ 60 Hz
1280x1440
@ 60 Hz
640x1440
Esiasetetut näyttötilat
@ 60 Hz
HDMI
DP/ tyyppi-C
V
V
V
V
V
V
Vianetsintä
Virran LED-merkkivalo ei pala.
• Paina monitorin virtapainiketta uudelleen.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
Ei kuvaa.
• Tarkista, onko tietokoneen näytönohjain asennettu oikein.
• Tarkista, onko tietokone ja monitori liitetty pistorasiaan ja kytketty päälle.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tietokone voi olla valmiustilassa. Paina mitä tahansa näppäintä aktivoidaksesi
monitorin.
Näytön kuva ei ole oikean kokoinen tai oikein keskitetty.
• Katso kohdasta Esiasetetut näyttötilat kuinka tietokone asetetaan tilaan, joka on
sopiva monitorin näytettäväksi.
Ei Plug & Play -ominaisuutta.
• Tarkista onko monitorin virtakaapeli liitetty oikein.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista ovatko tietokone ja näytönohjain Plug & Play -yhteensopivia.
Kuvakkeet, fontti tai näyttö ovat epäselviä, sumeita tai niissä on
väriongelmia.
• Vältä video-jatkojohtojen käyttämistä.
• Säädä kirkkautta ja kontrastia.
• Säädä RGB-väriä tai viritä värilämpötilaa.
• Tarkista onko monitorin signaalikaapeli liitetty oikein.
• Tarkista, onko signaalikaapelin liittimessä taipuneita nastoja.
Monitori alkaa välkkyä tai siinä näkyy aaltoilua.
• Muuta virkistystaajuus vastaamaan monitorin ominaisuuksia.
• Päivitä näytönohjaimen ohjaimet.
• Pidä monitori etäällä sähkölaitteista, jotka voivat aiheuttaa sähkömagneettista
häiriötä (EMI).
Vianetsintä
29
Turvallisuusohjeet
∙∙ Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
∙∙ Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut huomautukset ja varoitukset tulee
huomioida.
∙∙ Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön.
Virta
∙∙ Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240 V:n rajoissa,
ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.
∙∙ Jos virtaa ei tule 3-nastaisella pistokkeella, älä poista kätöstä suojamaan nastaa
pistokkeesta. Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.
∙∙ Vahvista asennuspaikan virranjakojärjestelmän on tuotettava katkaisija, jonka
nimellisarvo on 120/240V, 20A (enintään).
∙∙ Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos laitetta ei
käytetä tiettynä aikana.
∙∙ Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään
virtajohdon päälle.
∙∙ Jos tämä laite ei tule adapterin kanssa, käytä vain MSI:n toimittamaa AC-adapteria,
joka on hyväksytty käyttöön tämän laitteen kanssa.
Akku
Ota huomioon erityiset varotoimet, jos tämä laite tulee akun kanssa.
∙∙ Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti. Korvaa vain valmistajan
suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä.
∙∙ Vältä akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin, tai akun mekaaninen
murskaaminen tai leikkaaminen, joka voi johtaa räjähdykseen.
∙∙ Vältä akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan tai äärimmäisen
matalaan ympäristön paineeseen, joka voi johtaa räjähdykseen tai palavan nesteen
tai kaasun vuotoon.
∙∙ Älä niele akkua. Jos kolikko/painikekennoakku nielaistaan, se voi aiheuttaa vakavia
sisäisiä palovammoja ja voi johtaa kuolemaan. Pidä uudet ja käytetyt akut poissa
lasten ulottuvilta.
Euroopan unioni:
Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman
kotitalousjätteen mukana. Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden
palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten
mukaisesti.
Taiwan:
30
廢電池請回收
Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä
erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen.
Turvallisuusohjeet
Kalifornia, USA:
Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn,
kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa.
Lisätietoja varten vieraile osoitteessa: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Ympäristö
∙∙ Vähentääksesi lämmöstä riippuvien vammojen mahdollisuutta tai tietokoneen
ylikuumenemista, älä pane laitetta pehmeälle, epävakaalle pinnalle tai tuki sen
ilman tuulettimia.
∙∙ Käytä tätä laitetta vain kovalla, tasaisella ja vakaalla pinnalla.
∙∙ Estääksesi laitteen kaatumisen kiinnitä laite työpöydälle, seinälle tai kiinteään
esineeseen kaatumisen estävällä kiinnittimellä, joka auttaa tukemaan laitetta oikein
ja pitämään sen turvassa paikallaan.
∙∙ Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja
korkeasta lämpötilasta.
∙∙ Älä säilytä laitetta paikassa, jossa ei ole tuuletusta, tai jonka lämpötila on yli 60℃ tai alle -20℃, mikä voi.vahingoittaa laitetta.
∙∙ Maksimikäyttölämpötila on noin 40℃.
∙∙ Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta. Puhdista
laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja. Älä koskaan kaada laitteen
aukkoihin nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku.
∙∙ Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä.
∙∙ Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:
• Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
• Laitteen sisään on päässyt nestettä.
• Laite on altistunut kosteudelle.
• Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun
mukaisesti.
• Laite on pudonnut ja vahingoittunut.
• Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä.
Turvallisuusohjeet
31
TÜV Rheinland Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Matalan sinisen valon)
sertifikaatti
Sininen valo on näyttänyt aiheuttavan silmien
väsymistä ja epämukavuutta. MSI tarjoaa nyt
monitoreja TÜV Rheinland Matalan sinisen valon
sertifioinnin kanssa varmistaakseen käytäjien
silmien mukavuuden ja hyvinvoinnin. Noudata alla
olevia ohjeita vähentääksesi oireita laajennetusta
altistuksesta näytttöruudulle ja siniselle valolle.
∙∙ Aseta kuvaruutu 20 – 28 tuumaa (50 – 70 cm) pois silmistäsi ja hiukan silmien tason
alle.
∙∙ Tietoisesti vilkuttaen silmiä silloin tällöin auttaa vähentämään silmien rasitusta
laajennetun kuvaruutuajan jälkeen.
∙∙ Pidä 20 minuutin taukoja 2 tunnin välein.
∙∙ Katso poispäin näytöltä ja katso etäistä esinettä vähintään 20 sekuntia taukojen
aikana.
∙∙ Tee venytyksiä kehon väsymyksen tai kivun lievittämiseksi taukojen aikana.
∙∙ Käytä Lukija/ Sinisen esto -tilaa tai käännä päälle valinnainen Matalan sinisen valon
toiminto.
TÜV Rheinland Flicker Free (välkymätön) sertifikaatti
∙∙ TÜV Rheinland on testannut tämän tuotteen
varmistaakseen, aiheuttaako näyttö näkyvää ja
näkymätöntä välkkymistä ihmissilmälle ja rasittaa
siten käyttäjien silmiä.
∙∙ TÜV Rheinland on määritellyt testiluettelon, jossa
esitetään vähimmäisstandardit eri taajuusalueilla.
Testiluettelo perustuu kansainvälisesti
sovellettaviin tai teollisuudessa yleisiin standardeihin ja ylittää nämä vaatimukset.
∙∙ Tuote on testattu laboratoriossa näiden kriteerioiden mukaisesti.
∙∙ Avainsana ”Flicker Free (Välkkymätön)” vahvistaa, että laitteessa ei ole tässä
standardissa määriteltyä näkyvää ja näkymätöntä välkkymistä alueella 0 - 3000 Hz
erilaisissa kirkkausasetuksissa.
∙∙ Näyttö ei tue Flicker Free (Välkkymätön) -toimintoa, kun Anti Motion Blur
(Liikesumeuden esto)/MPRT on käytössä. (Anti Motion Blur (Liikesumeuden esto)/
MPRT:n saatavuus vaihtelee tuotteittain.)
32
TÜV Rheinland Certification
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
CE-vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan,
Neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
direktiivin (2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU),
ErP-direktiivin (2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU)
vaatimusten mukaisia. Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden
informaatiotekniikkalaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen,
jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto
Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan
digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä
raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa
ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa
radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden
mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle.
Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai
television vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja,
opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:
∙∙ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon.
∙∙ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
∙∙ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
∙∙ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta.
Huomautus 1
Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän
valtuudet käyttää tätä laitetta.
Huomautus 2
Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen
häiriönpäästörajojen puitteissa.
Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:
1. tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö,
joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
33
WEEE-lausunto
Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2012/19/EU mukaisesti “sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei
saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden
käyttöiän päättyessä.
Kemikaaliyhdisteiden tiedot
Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista
kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: https://csr.msi.com/global/index
Vihreän tuotteen ominaisuudet
∙∙ Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa
∙∙ Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö
∙∙ Helposti purettavissa ja kierrätettävissä
∙∙ Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla
∙∙ Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla
∙∙ Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta
Ympäristöpolitiikka
∙∙ Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja
kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän
päätyttyä.
∙∙ Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen
keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden
kierrättämiseksi ja hävittämiseksi.
∙∙ Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat
lisätietoja kierrätyksestä.
∙∙ Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@
msi.com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä,
takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta.
Varoitus!
Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.
Suositukset:
1. Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen.
2. Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa. 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille
lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä.
34
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus
Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja
mainitut nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Mitään takuuta tietojen
tarkkuudesta tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti. MSI pidättää
oikeuden tehdä muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta.
Tekninen tuki
Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä
ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen
https://www.msi.com/support/ saadaksesi lisäopastusta.
Lainsäädännöllisiä ilmoituksia
35
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement