MSI MS-3DB2 Optix MPG341QR Savininko vadovas

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

MSI MS-3DB2 Optix MPG341QR Savininko vadovas | Manualzz

Optix serija

Skystųjų kristalų monitorius

Optix MPG341QR (3DB7)

Naudotojo vadovas

Turinys

Trumpasis žinynas

.......................................................................................................3

Pakuotės turinys ..................................................................................................... 3

Monitoriaus stovo montavimas .............................................................................. 4

Monitoriaus sureguliavimas ................................................................................... 5

Monitoriaus apžvalga .............................................................................................. 6

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio ............................................................. 8

OSD sąranka

.................................................................................................................9

Navi Key (Naršymo klavišas) .................................................................................. 9

Spartusis klavišas ................................................................................................... 9

Įvairūs OSD meniu

......................................................................................................10

G.I. ......................................................................................................................... 10

Gaming (Žaidimas) ................................................................................................ 12

Professional (Profesionalusis nustatymas) ......................................................... 14

Image (Vaizdas) ..................................................................................................... 15

Input Source (Įvesties šaltinis) ............................................................................. 16

PIP/PBP ................................................................................................................ 17

Navi Key (Naršymo klavišas) ................................................................................ 18

Setting (Nuostata) ................................................................................................. 19

Specifikacijos

..............................................................................................................21

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

............................................................................23

Trikčių šalinimas

........................................................................................................24

Saugos taisyklės

.........................................................................................................25

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

.....................................................................................27

Pranešimai apie reglamentavimą

.............................................................................28

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

V1.0, 2021/06

2

Turinys

Trumpasis žinynas

Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros. Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį apsaugai nuo statinio elektros krūvio.

Pakuotės turinys

Monitorius

Dokumentai

Priedai

Optix MPG341QR

Trumpasis vadovas

Registracijos kortelė

Stovo su varžtu(-ais)

Stovo pagrindas su varžtu(-ais)

Stovo dangtis su varžtu(-ais)

Maitinimo kabelis

Maitinimo adapteris

Kompiuterio pelė „Bungee“

HDMI kabelis (pasirenkamas)

Kabeliai

Kabelis „DisplayPort“ (pasirenkamas)

USB signalų siuntimo kabelis (B tipo USB signalų siuntimo prievadui) (pasirenkamas)

C tipo USB kabelis (pasirenkamas)

Svarbi informacija

∙ Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią atstovą.

∙ Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.

∙ Pridedamas maitinimo kabelis skirtas tik šiam monitoriui ir jo negalima naudoti su kitais prietaisais.

Trumpasis žinynas

3

Monitoriaus stovo montavimas

1. Nenuimkite nuo monitoriaus apsauginių, iš putplasčio pagamintų pakavimo dalių.

Sulygiuokite stovo laikiklį su monitoriaus grioveliu.

2. Priveržkite stovo laikiklį varžtais.

3. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo varžtu.

4. Prieš nustatydami monitorių į vertikalią padėtį, įsitikinkite, kad stovas yra tinkamai sumontuotas.

Svarbi informacija

∙ Jei reikia, prieš montuodami stovą, išsukite varžtus iš monitoriaus griovelio.

∙ Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte ekrano plokštės.

∙ Montuodami ir naudodami plokštę, nenaudokite jokių aštrių daiktų.

∙ Griovelį stovo laikikliui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.

2

1 3

4

Trumpasis žinynas

Monitoriaus sureguliavimas

Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti.

Svarbi informacija

∙ Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.

∙ Šiek tiek pakreipkite monitorių atgal prieš jį sukdami.

-5 O 20 O

100mm

30 O 30 O

Trumpasis žinynas

5

Monitoriaus apžvalga

6

1

2 3 2

5

4

7

8 9 9 10 11 12 13 14

6

Trumpasis žinynas

1

Makrokomandos klavišas

OSD programėlei suaktyvinti.

2 Mikrofonas

3 Šviesos jutiklis

4

Įjungimo mygtukas / Maitinimo šviesos diodas

Įjungus monitorių, šviečia balta spalva. Nesant įvesties signalo, šviesos diodas švies oranžine spalva. Šviečia oranžine spalva, kai monitorius veikia budėjimo režimu.

5 Kabelio nutiesimo anga

6 Navi Key (Naršymo klavišas)

7 „Kensington“ užraktas

8 Maitinimo lizdas

9

HDMI 2.0 prievadas

10 DisplayPort 1.4

11

C tipo USB jungtis

Šis prievadas gali veikti „DisplayPort Alternate“ (DP Alt) režimu ir tiekti iki 5

V / 3 A (15 W) galią.

12 Lizdas ausinėms

13 A tipo USB 2.0 prievadas

14

1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo prievadas

Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui prijungti.

Svarbi informacija

Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite naudotis monitoriaus A tipo USB duomenų gavimo prievadais.

Į monitorių

Į kompiuterį

Trumpasis žinynas

7

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio

1. Išjunkite kompiuterį.

2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.

3. Sujunkite monitoriaus maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį. (A paveikslėlis)

4. Prijunkite maitinimo adapterį prie monitoriaus maitinimo lizdo. (B paveikslėlis)

5. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (C paveikslėlis)

6. Įjunkite monitorių. (D paveikslėlis)

7. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.

D

B

A

C

8

Trumpasis žinynas

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.

Svarbi informacija

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Navi Key (Naršymo klavišas)

Monitorius turi Navi Key (Naršymo klavišas) – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame (OSD) meniu.

Up (Aukštyn)/ Down (žemyn)/ Left (kairėn)/ Right (dešinėn):

∙ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

∙ Funkcijų verčių reguliavimas

∙ Funkcijų meniu atidarymas / uždarymas

Paspaudus OK (Gerai):

∙ įjungiamas virtualusis ekranas (OSD)

∙ Papildomų meniu atidarymas

∙ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

Spartusis klavišas

∙ Įjungę OSD meniu, spausdami Navi Key (Naršymo klavišas) Up(aukštyn), Down

(žemyn), Left (kairėn) arba Right (dešinėn), naudotojai gali įjungti funkcijų „Game

Mode“ (Žaidimo režimas), „Screen Assistance“ (Ekrano pagalba), „Alarm Clock“

(Žadintuvas) ir „Input Source“ (Įvesties šaltinis) meniu.

∙ Vartotojai gali suprogramuoti savo sparčiuosius klavišus skirtingų funkcijų meniu įjungti.

OSD sąranka

9

Įvairūs OSD meniu

G.I.

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu

Auto Brightness

Control

(Automatinis

šviesumo reguliavimas)

OFF (Išjungti)

Auto (Automatinis)

Customize (Pritaikyti)

Ambient

RGB Light

(Aplinkos RGB apšvietimas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Aprašas

∙ Naudodama vidinį šviesos jutiklio ir DI (dirbtinio intelekto) algoritmą

ši funkcija aptinka aplinkos šviesą ir automatiškai nustato vartotojui optimalų šviesumą.

∙ Nustačius Automatinę arba

Suasmenintą Automatinio

šviesumo reguliavimo nuostatą,

OSD šviesumo valdymo funkcija yra pilkos spalvos ir jos reguliuoti negalima.

∙ Pasirinkę nuostatą Suasmeninta, vartotojami gali koreguoti automatinio šviesumo kreivę.

∙ Nuostatos HDCR ir MPRT

Sync bus išjungtos, pasirinkus

Automatinis arba Suasmenintas.

∙ Naudodama vidinį RGB jutiklio ir

DI algoritmą, ši funkcija aptinka aplinkos spalvų temperatūrą ir pateikia geriausius, prie aplinkos priderintus apšvietimo efektus.

∙ Jei ši funkcija įjungta, OSD spalvų temperatūros reguliavimo funkcija yra pilkos spalvos ir neveikia.

10

Įvairūs OSD meniu

Sound Tune

(Garso derinimas)

KVM

Smart Crosshair

(Išmanioji kryžmė)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Auto (Automatinis)

Upstream (Duomenų siuntimas)

Type-C (C tipo)

Icon

(Piktograma)

∙ Naudodama vidinį skaitmeninį matricos mikrofoną ir dirbtinio intelekto algoritmą, ši funkcija suaktyvina aktyviojo triukšmo slopinimo technologiją „Active

Noise Cancellation“ (ANC).

∙ Norint, kad Garso derinimo funkcija tinkamai veiktų, kompiuterį reikia prijungti prie monitoriaus duomenų siuntimo prievado „USB Upstream“.

∙ Numatytoji nuostata yra

Automatinis. Nuostata

Automatinis leidžia monitoriui automatiškai perjungti USB įvesties šaltinius, pavyzdžiui, klaviatūrą, pelę ar kitus USB įrenginius.

∙ Vartotojai taip pat gali nurodyti duomenų siuntimo prievadą

„Upstream“ arba C tipo USB, kaip vienintelį USB signalo šaltinį.

None (Jokios) ∙ Naudodama dirbtinio intelekto algoritmą, ši funkcija pagerina taikinuko matomumą žaidžiant žaidimus.

∙ Vartotojai gali pasirinkti taikinuko spalvą ir padėtį.

Optix Scope

(Optix sritis)

Color (Spalva) White (Balta)

Position (Padėtis)

Reset (Atkurti)

Scope Size

(Srities dydis)

Red

(Raudona)

Auto

(Automatinis)

Scope Ratio

(Srities santykis)

Small

(Mažas)

Medium

(Vidutinis)

Large

(Didelis) x1,5 x2 x4

OFF (Išjungti) X

ON (Įjungti)

∙ Numatytoji nuostata yra Išjungti.

∙ Įjungus „Optix“ sritį, centrinis taškas bus artinamas; naudotojas gali koreguoti detales naudodamas Srities dydžio ir

Srities santykio nuostatas.

∙ Vienu metu galima suaktyvinti ir Pagalbinę ekrano nustatymo priemonę ir „Optix“ sritį.

∙ Nuostatos PIP / PBP, Adaptyvusis sinchronizavimas ir MPRT Sync turėtų būti išjungtos, jei funkcija

„Optix“ sritis yra įjungta.

∙ Suaktyvinus „Optix“ srities funkciją, ekrano dydžio nuostata

„1:1“ privalo būti pakeista nuostata Automatinis.

Įvairūs OSD meniu

11

Gaming (Žaidimas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Game Mode

(Žaidimo režimas)

User (Naudotojo nustatytas)

FPS

Racing (Lenktynės)

RTS

RPG

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

OFF (Išjungti)

Normal (Normalus)

Strong (Intensyvus)

Strongest (Intensyviausias)

A.I.

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

Fastest (Greičiausias)

Aprašas

∙ Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra rekomenduojama žaidžiant

FPS žaidimus.

MPRT Sync OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui.

∙ Funkcija Atsako laikas bus pilkos spalvos ir neveiks, jei bus įjungtas MPRT Sync.

∙ Išjungus funkciją MPRT Sync, reikia įjungti funkcijos Atsako laikas nuostatą Greitas.

∙ Įjungus MPRT Sync, HDCR ir

Šviesumo įjungti nebus galima ir šios funkcijos bus pilkos spalvos.

∙ Funkcija Atsako laikas bus pilkos spalvos ir neveiks, jei bus įjungtas MPRT Sync.

12

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Location

(Vieta)

Left Top (Viršuje, kairėje)

Right Top (Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize

(Pritaikyti)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Location

(Vieta)

Left Top

(Viršuje, kairėje)

Right Top

(Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize

(Pritaikyti)

Adaptive-Sync

(Adaptyvusis sinchronizavimas)

OFF (Išjungti)

15:00 00:01-99:59

30:00

45:00

60:00

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Aprašas

∙ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį veikiant bet kuriam režimui.

∙ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Padėtį galima nustatyti

OSD meniu. Paspauskite OK mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta.

∙ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu.

∙ Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Nustatę laiką, paspauskite

OK mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti.

∙ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje, kairėje.

Naudotojas gali pats pasirinkti vietą.

∙ Numatytoji nuostata yra Įjungti.

∙ Adaptyvusis sinchronizavimas neleidžia iškraipyti ekrano.

∙ Numatytoji nuostatos

„DisplayPort“ arba HDMI parinktis yra Išjungti ir ją galima Įjungti / Išjungti esant bet kokiam režimui, bet kokiam įvesties šaltiniui ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

Įvairūs OSD meniu

13

Professional (Profesionalusis nustatymas)

1-o lygio meniu

Pro Mode

(Profesionalo režimas)

Low Blue

Light (Žemas mėlynos

šviesos lygis)

2-to lygio meniu Aprašas

User (Naudotojo nustatytas)

Anti-Blue

(Mėlynos spalvos

šalinimas)

Movie (Filmas)

Office (Biuras) sRGB

ECO (Taupymas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Numatytasis režimas yra „Naudotojas“.

∙ Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Režimas „Žemas mėlynos šviesos lygis“ saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo. Įjungus režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“, nustatoma geltonesnė ekrano spalvų temperatūra.

∙ Naudotojas gali nustatyti režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“ veikiant bet kuriam režimui.

∙ Pasirinkus „Profesionalo režimo“ nuostatą

„Mėlynos spalvos šalinimas“, privaloma įjungti režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“.

HDCR OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti HDCR veikiant bet kuriam režimui.

∙ HDCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama vaizdų kontrastingumą.

∙ Kai HDCR yra Įjungta, Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks.

∙ Vienu metu negalima įjungti ir HDCR, ir

MPRT Sync.

14

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu

MPRT Sync

2-to lygio meniu Aprašas

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Įjungus MPRT Sync, HDCR ir Šviesumo įjungti nebus galima ir šios funkcijos bus pilkos spalvos.

∙ Funkcija Atsako laikas bus pilkos spalvos ir neveiks, jei bus įjungtas MPRT Sync.

Image

Enhancement

(vaizdo tobulinimas)

OFF (Išjungti)

Weak (Silpnas)

Medium

(Vidutinis)

Strong

(Intensyvus)

Strongest

(Intensyviausias)

∙ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų pakraščius, kad jie būtų ryškesni.

∙ Naudotojas gali nustatyti vaizdo tobulinimo funkciją veikiant bet kuriam režimui.

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Brightness

(Šviesumas)

0-100

Contrast

(Kontrastas)

Sharpness

(Ryškumas)

0-100

0-5

Aprašas

∙ Naudotojas gali reguliuoti

Šviesumą esant Naudotojo,

RTS, RPG ir Mėlynos spalvos

šalinimas režimams.

∙ Funkcija Šviesumas bus pilkos spalvos ir neveiks, jei įjungsite

MPRT Sync arba HDCR.

∙ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti ryškumą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina detales.

Įvairūs OSD meniu

15

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Color

Temperature

(Spalvų temperatūra)

Cool (Šalta)

Normal (Normalus)

Warm (Šilta)

Customization

(Pritaikymas)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Ekrano formatas)

Auto (Automatinis)

4:3

16:9

21:9

1:1

Input Source (Įvesties šaltinis)

Aprašas

∙ Numatytoji Spalvų temperatūros nuostata yra Normali.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą veikiant Pritaikymo režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Numatytoji nuostata yra

Automatinis.

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

HDMI1 ∙ Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

HDMI2

DP

Type-C (C tipo)

Auto Scan

(Automatinė paieška)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudodami kryptinį mygtuką, naudotojai gali pasirinkite „Įvesties šaltinį“, esant toliau nurodytai būsenai:

• Kai „Automatinė paieška“ yra „Išjungta“ ir monitorius veikia energijos taupymo režimu;

• Kai monitoriaus ekrane rodomas pranešimo langas „No Signal (Nėra signalo)“.

16

Įvairūs OSD meniu

PIP/PBP

1-o lygio meniu

OFF (Išjungti)

PIP

2-to / 3-čio lygio meniu

Source (Šaltinis)

PBP

PIP Size (PIP dydis)

Location (Vieta)

Display Switch (Vaizdo perjungimas)

Audio Switch

(Automatinis perjungimas)

Mode 1 (Režimas 1)

Mode 2 (Režimas 2)

Source 1 (Šaltinis 1)

Source 2 (Šaltinis 2)

Display Switch (Vaizdo perjungimas)

Audio Switch

(Automatinis perjungimas)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C tipo)

Aprašas

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C tipo)

Small (Mažas)

Medium (Vidutinis)

Large (Didelis)

Left Top (Viršuje, kairėje)

Right Top (Viršuje, dešinėje)

Left Bottom

(Apačioje, kairėje)

Right Bottom

(Apačioje, dešinėje)

Customize

(Pritaikyti)

Netaikoma

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C tipo)

Netaikoma

∙ PIP („Vaizdas vaizde“) leidžia naudotojui vienu metu viename ekrane žiūrėti kelis vaizdo įrašus. Viena programa rodoma visame ekrane, o tuo pat metu kita arba kitos programos rodomos įdėtiniuose languose.

∙ PBP („Vaizdas šalia vaizdo“) yra panaši funkcija, kuri ekrane vienas šalia kito rodo du įvesties šaltinius.

∙ Numatytoji PIP / PBP funkcijos nuostata yra Išjungta.

∙ Vaizdo perjungimo funkcija leidžia naudotojui perjungti pirminį ir antrinį įvesties šaltinius.

∙ Jei bus tik vienas įvesties šaltinis, funkcijos Vaizdo perjungimas ir Automatinis perjungimas bus pilkos ir neveiks.

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C tipo)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C (C tipo)

Netaikoma

Įvairūs OSD meniu

17

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Up (Aukštyn)/

Down (žemyn)/

Left (kairėn)/

Right (dešinėn)

OFF (Išjungti)

Brightness

(Šviesumas)

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Smart Crosshair

(Išmanioji kryžmė)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Numatytoji rodyklinio mygtuko aukštyn parinktis yra žaidimų režimas.

Numatytoji rodyklinio mygtuko žemyn parinktis yra Išmanioji kryžmė .

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn parinktis yra KVM.

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties šaltinis.

∙ Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius OSD meniu.

Input Source

(Įvesties šaltinis)

PIP/PBP Mode

(PIP / PBP režimas)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

Optix Scope (Optix sritis)

KVM

18

Įvairūs OSD meniu

Setting (Nuostata)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Language

(Kalba)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Netrukus bus daugiau kalbų)

0-5

∙ Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų.

Naudotojas privalo paspausti OK mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.

Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą.

Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.

Transparency

(Skaidrumas)

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

RGB LED (RGB

šviesos diodai)

5–30 s

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų nuostatas – Įjungti arba Išjungti.

Power Button

(Įjungimo mygtukas)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

OFF (Išjungti)

Standby (Budėjimo režimas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Numatytoji nuostata yra Įjungti.

∙ Jei nustatyta „Išjungti“, paspaudus maitinimo mygtuką, monitorius bus išjungtas.

∙ Jei nustatyta „Budėjimo režimas“, paspaudus maitinimo mygtuką, bus išjungta ekrano plokštė ir foninis apšvietimas.

∙ Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma dešinėje ekrano pusėje.

∙ Naudotojas gali įjungti arba išjungti

Informaciją ekrane. Numatytoji nuostata yra Išjungti.

Įvairūs OSD meniu

19

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

HDMI CEC OFF (Išjungti) ∙ Numatytoji nuostata yra Išjungti.

ON (Įjungti) ∙ HDMI CEC („Consumer Electronics

Control“) palaiko „Sony PlayStation®“,

„Nintendo® Switch™“, „Xbox“ X|S serijos žaidimų konsoles ir įvairius garso bei vaizdo įrenginius, kurie yra suderinami su CEC.

Reset (Atkurti) YES (TAIP)

NO (NE)

∙ Jei „HDMI CEC“ yra „Įjungtas“:

• Monitorius automatiškai įsijungs įjungus

CEC įrenginį.

• Išjungus monitorių, CEC įrenginys pradės veikti energijos taupymo režimu.

• Prijungus „Sony PlayStation®“,

„Nintendo® Switch ™“ arba „Xbox“ žaidimų konsolę, bus automatiškai nustatyta Žaidimo ir Profesionalo režimas nuostata Naudotojo režimas (numatytoji nuostata) ir vėliau šias funkcijas bus galima reguliuoti savo nuožiūra.

∙ Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui.

20

Įvairūs OSD meniu

Specifikacijos

Modelis

Dydis

Kreivis

Plokštės tipas

Skiriamoji geba

Kraštinių santykis

Šviesumas (nitais)

Šviesumas: C tipo USB maitinimo lizdas

Kontrastingumo santykis

Atnaujinimo dažnis

Reakcijos laikas

I/O

Regėjimo kampai

DCI-P3* / sRGB

Paviršiaus danga

Ekrano spalvos

Monitoriaus Energijos

Naudojimo Parinktys

Maitinimo adapterio specifikacijos

Maitinimas

Galia

Optix MPG341QR

34 col.

Plokščia

IPS

3440 x 1440 esant 144Hz

21:9

550 (tip.)

∙ 0~69%: 5V / 3A

∙ 70~89%: 5V / 3A

∙ 90~100%: 5V / 3A

1000:1

144Hz

1 ms (MPRT)

∙ HDMI x 2

∙ DisplayPort prievadas x 1

∙ C tipo USB (režimas DP Alt) x 1 (iki 5 V / 3 A maitinimas)

∙ B tipo USB 2.0 x 1 (iš kompiuterio į monitorių)

∙ A tipo USB 2.0 x 2

∙ Ausinių lizdas x 1

178°(H), 178°(V)

91,5% / 122,5%

Matinė 25 %, 3H

1,07 B (8 bitai +FRC)

20V 6A

Modelis: ADPC20120

100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, 1,5 A

20V 6A

Specifikacijos

21

Modelis

Reguliavimas (pakreipimas)

Reguliavimas (aukščio nustatymas)

Reguliavimas (pavertimas)

„Kensington“ užraktas

„VESA“ stovas

Matmenys (P x A x G)

Svoris

Aplinkosauga

Optix MPG341QR

-5° - 20°

0–100 mm

Eksploatuojant

Saugojimo sąlygos

-30° - 30°

Yes (Taip)

∙ Plokštės tipas: 100 × 100 mm

∙ Varžtų rūšis: M4 x 10 mm

• Sriegio skersmuo: 4 mm

• Sriegio žingsnis: 0,7 mm

• Sriegio ilgis: 10 mm

817,40 × 422,70 × 252,26 mm

9,40 Kg (grynasis), 13,00 Kg (bendrasis)

∙ Temperatūra: nuo 0°C iki 40°C

∙ Drėgnumas: nuo 20 % iki 90 %, be kondensacijos

∙ Aukštis virš jūros lygio: 0 – 5000m

∙ Temperatūra: nuo -20°C iki 60°C

∙ Drėgnumas: nuo 10 % iki 90 %, be kondensacijos

* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus.

22

Specifikacijos

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

Standartinis Skiriamoji geba

HDMI

Optix MPG341QR

DP / C tipo

QHD

WQHD

2560x1440 Esant 60 Hz

Esant 120 Hz

3440x1440 Esant 50 Hz

Esant 60 Hz

Esant 100 Hz

Esant 120 Hz

Esant 144 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Režimas

Vaizdo įrašų sinchronizavimo skiriamoji geba

720P

1080P

2160P

2560x1080p

Esant 60 Hz

Esant 120 Hz

Esant 30 Hz

Esant 60 Hz

Esant 60 Hz

Esant 120 Hz

HDMI

Optix MPG341QR

DP / C tipo

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

23

Trikčių šalinimas

Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.

• Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

Nėra vaizdo.

• Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie yra įjungti.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių, paspauskite bet kurį mygtuką.

Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.

• Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.

Neveikia funkcija „Plug & Play“.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.

Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba ekranas.

• Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.

• Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.

• Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.

Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.

• Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines savybes.

• Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.

• Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti elektromagnetinių trukdžių (EMT).

24

Trikčių šalinimas

Saugos taisyklės

∙ Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.

∙ Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje.

∙ Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.

Maitinimas

∙ Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę.

∙ Jei maitinimo kabelis turi 3 kontaktų kištuką, neatjunkite apsauginio įžeminimo kontakto. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo.

∙ Įsitikinkite, kad įrengimo vietoje esančioje elektros energijos paskirstymo sistemoje yra 120 / 240 V, 20 A (maks.) grandinės pertraukiklis.

∙ Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama elektros energija.

∙ Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko nedėkite ant maitinimo laido.

∙ Jei šis prietaisas yra su adapteriu, naudokite tik MSI pateiktąjį kintamosios srovės adapterį, patvirtintą naudoti su šiuo įrenginiu.

Akumuliatorius

Jei šis prietaisas yra su baterija, laikykitės specialių atsargumo priemonių.

∙ Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokia pat arba gamintojo rekomenduojamo tipo baterija.

∙ Nemeskite baterijos į ugnį ar karštą orkaitę ir nesuspauskite jos mechaniškai bei nepjaustykite, antraip ji gali sprogti..

∙ Saugokite bateriją nuo ypač aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio, antraip ji gali sprogti arba gali ištekėti degus skystis, arba gali įvykti dujų nuotėkis.

∙ Neprarykite baterijos. Nurijus monetos / sagos formos bateriją, galima patirti sunkių vidinių nudegimų ir mirti. Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Europos Sąjunga:

Baterijos, baterijų blokai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. Naudokite viešąją surinkimo sistemą, skirtą jiems surinkti, perdirbti ar tvarkyti pagal vietos taisykles.

Taivanas:

廢電池請回收

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą nebenaudojamas baterijos privaloma surinkti ir atiduoti į specialius atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

Saugos taisyklės

25

Kalifornija, JAV:

Apvaliuose plokščiuose elementuose gali būti perchlorato, todėl

Kalifornijoje juos perdirbant ar išmetant taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Aplinkosauga

∙ Norėdami sumažinti su karščiu susijusius susižalojimus arba prietaiso perkaitimo galimybę, nestatykite jo ant minkšto, netvirto paviršiaus ir neužkimškite jo ventiliacijos angų.

∙ Šį prietaisą dėkite tik ant kieto, plokščio, tvirto paviršiaus.

∙ Norėdami, kad prietaisas nenuvirstų, pritvirtinkite jį prie stalo, sienos ar fiksuoto daikto, naudodami apsauginį fiksatorių, kuris tinkamai ir saugiai laiko prietaisą.

∙ Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus.

∙ Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra aukštesnė nei 60℃ arba žemesnė nei -20℃, nes įrenginys gali būti sugadintas.

∙ Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40℃.

∙ Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.

Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti elektros smūgį.

∙ Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite atokiai nuo įrenginio.

∙ Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais atvejais:

• Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.

• Į įrenginį pateko skysčio.

• Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.

• Prietaisas veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

• Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.

• Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.

26

Saugos taisyklės

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

TÜV Rheinland Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis) sertifikatas

Patvirtina, kad mėlyna šviesa vargina akis ir sukelia diskomfortą. Dabar „MSI“ siūlo „TÜV Rheinland

Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis)“ sertifikatus turinčius monitorius, kad būtų užtikrinti vartotojų akių komfortas ir gerovė. Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, kad sumažintumėte ekrano ir mėlynos šviesos ilgalaikio poveikio simptomus.

∙ Nustatykite ekraną 20–28 colių (50–70 cm) atstumu nuo akių ir šiek tiek žemiau akių lygio.

∙ Retkarčiais sąmoningai sumirksėkite, kad, ilgai sėdėjus priešais ekraną, sumažėtų akių įtampa.

∙ Darykite 20 minučių trukmės pertraukas kas 2 valandas.

∙ Pertraukų metu atitraukite akis nuo ekrano ir bent 20 sekundžių pažiūrėkite į toli esantį daiktą.

∙ Pertraukų metu atlikite raumenų tempimo pratimus, kad sumažėtų kūno nuovargis ar skausmas.

∙ Naudokite „Reader / Anti-Blue“ režimą arba įjunkite papildomą „Low Blue Light“ funkciją.

TÜV Rheinland Flicker Free (Nemirgantis) sertifikatas

∙ Kompanija „TÜV Rheinland“ išbandė šį gaminį, norėdama įsitikinti, ar ekranas skleidžia žmogaus akiai matomą ir nematomą mirgėjimą ir dėl to vargina naudotojų akis.

∙ „TÜV Rheinland“ sudarė bandymų katalogą, kuriame nustatomi būtiniausi standartai esant įvairiems dažnių diapazonams. Bandymų katalogas yra pagrįstas tarptautiniu mastu taikomais arba pramonėje įprastais standartais ir viršija šiuos reikalavimus.

∙ Šis gaminys buvo išbandytas laboratorijoje, atsižvelgiant šiuos kriterijus.

∙ Raktinis žodis „Nemirgantis“ patvirtina, kad prietaisas neturi matomo ir nematomo mirgėjimo, apibrėžto šiame standarte, 0–3 000 Hz diapazone esant įvairioms ryškumo nuostatoms.

∙ Ekrane nepalaikys „Flicker Free“ (Nemirgėjimo) funkcijos, jei bus įjungta funkcija

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT. (Funkcijų

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT prieinamumas priklauso nuo gaminio.)

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

27

Pranešimai apie reglamentavimą

CE atitiktis

Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/

EB) ir RoHS direktyvoje (2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos

Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių

Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu iš toliau išvardintų būdų:

∙ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną.

∙ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.

∙ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra prijungtas imtuvas.

∙ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.

1 pastaba

Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

2 pastaba

Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir kintamosios srovės laidus.

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir

2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

28

Pranešimai apie reglamentavimą

WEEE Pareiškimas

Europos Sąjungos (ES) Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma

ši direktyva, gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo laikui.

Informacija apie chemines medžiagas

Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Žalio produkto savybės

∙ Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu

∙ Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas

∙ Lengvai išardomas ir perdirbamas

∙ Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą

∙ Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka

∙ Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas

Aplinkos apsaugos politika

∙ Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui.

∙ Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.

∙ Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei reikia daugiau informacijos apie perdirbimą.

∙ Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo punktus ar išardyti senus MSI gaminius.

Įspėjimas!

Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.

Rekomendacijos:

1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.

2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.

Pranešimai apie reglamentavimą

29

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio pranešimo.

Techninė pagalba

Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.

30

Pranešimai apie reglamentavimą

advertisement

Related manuals