MSI MS-3CB5 Optix MAG275R de handleiding

MSI MS-3CB5 Optix MAG275R de handleiding | Manualzz
Optix-serie
LCD-monitor
Optix MAG245R (3BA4)
Optix MAG275R (3CB5)
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................................................................... 3
Inhoud verpakking................................................................................................... 3
De monitorstandaard installeren............................................................................ 4
De monitor aanpassen............................................................................................ 5
Monitoroverzicht...................................................................................................... 6
De monitor aansluiten op pc................................................................................... 8
OSD-instelling................................................................................................................ 9
Navi Key (Navigatietoets)........................................................................................ 9
Sneltoets.................................................................................................................. 9
Het Menu's OSD........................................................................................................... 10
Gaming (Spel)........................................................................................................ 10
Professional (Professioneel)................................................................................. 12
Image (Afbeelding)................................................................................................ 13
Input Source (Ingangsbron)................................................................................... 14
Navi Key (Navigatietoets)...................................................................................... 14
Setting (Instelling)................................................................................................. 15
Specificaties................................................................................................................. 17
Vooraf ingestelde weergavemodi............................................................................... 19
Problemen oplossen................................................................................................... 21
Veiligheidsrichtlijnen................................................................................................... 22
TÜV Rheinland-certificering....................................................................................... 24
Regelgevingsberichten............................................................................................... 25
Revisie
V1.0, 2021/01
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen.
Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren
van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te
voorkomen.
Inhoud verpakking
Monitor
Optix MAG245R
Optix MAG275R
Snelstartgids
Documentatie
Registratiekaart
Garantiekaart
MSI-beloningsprogrammakaart
Standaard met schroef
Accessoires
Basis standaard met schroef
Netsnoer
Netvoeding
Kabels
⚠⚠Belangrijk
Stroomopwaartse USB-kabel (voor Stroomopwaartse USBpoort type B) (optioneel)
HDMI-kabel (optioneel)
∙∙ Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van
de items zijn beschadigd of ontbreken.
∙∙ Inhoud van verpakking kan variëren per land.
∙∙ Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend voor deze monitor en mag niet worden
gebruikt met andere producten.
Aan de slag
3
De monitorstandaard installeren
1. Laat de monitor in de beschermende schuimverpakking. Lijn de standaard uit met
de monitorgroef.
2. Zet de standaard vast met schroeven.
3. Sluit de basis van de standaard aan op de standaard en draai de schroef vast om de
standaard te bevestigen.
4. Zorg ervoor dat de standaardmontage goed is geïnstalleerd voordat u de monitor
rechtop zet.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van
bekrassen van het weergavepaneel.
∙∙ Gebruik geen scherpte objecten op het paneel.
∙∙ De groef voor het installeren van de standaardbeugel kan ook worden gebruikt voor
wandmontage. Neem contact op met uw dealer voor de juiste wandmontageset.
2
1
4
Aan de slag
3
De monitor aanpassen
Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de
afstelcapaciteiten.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor.
∙∙ Kantel de monitor enigszins naar achteren voorafgaand aan scharnieren.
-5 20
O
O
130mm
90
O
90
O
45
O
45
O
Aan de slag
5
Monitoroverzicht
2
1
5
6
Aan de slag
4
3
6
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Power Button (Aan/uit-knop)
Navi Key (Navigatietoets)
Gat voor snoergeleiding
Kensington-slot
Voedingsaansluiting
HDMI 1.4-poort
DisplayPort
Aansluiting hoofdtelefoon
USB 2.0-poort Type A
Stroomopwaartse USB 2.0-poort
Type B
Voor stroomopwaartse USB-kabel.
⚠⚠Belangrijk
Controleer het pakket voor
stroomopwaartse USB-kabel en
sluit het aan op de pc en monitor.
Wanneer deze kabel is aangesloten,
zijn de stroomafwaartse USBpoorten type A klaar voor gebruik.
Naar monitor
Naar pc
Aan de slag
7
De monitor aansluiten op pc
1. Schakel uw computer uit.
2. Sluit de Video-kabel aan van de monitor op uw computer.
3. Monteer de netvoeding & netsnoer van de monitor. (Afbeelding A)
4. Sluit de netvoeding aan op de voedingsaansluiting van de monitor. (Afbeelding B)
5. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Afbeelding C)
6. Schakel de monitor in. (Afbeelding D)
7. Schakel de computer in en de monitor detecteert automatisch de signaalbron.
D
B
C
A
8
Aan de slag
OSD-instelling
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD-instelling.
⚠⚠Belangrijk
Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Navi Key (Navigatietoets)
De monitor wordt geleverd met een Navi Key (Navigatietoets), een bediening in
meerdere richtingen die helpt bij het navigeren in het OSD-menu.
Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts:
∙∙ Functiemenu’s en items selecteren
∙∙ functiewaarden afstellen
∙∙ functiemenu’s openen/verlaten
Druk op (OK):
∙∙ het OSD (On-Screen Display) starten
∙∙ Submenu’s openen
∙∙ Een selectie of instelling bevestigen
Sneltoets
∙∙ Gebruikers kunnen naar de functiemenu’s Game Mode (Spelmodus), Screen
Assistance (Schermhulp), Alarm Clock (Alarmklok) en Input Source (Ingangsbron)
gaan door de Navi Key (Navigatietoets) omhoog, omlaag, links of rechts te bewegen
wanneer het OSD-menu inactief is.
∙∙ Gebruikers kunnen hun eigen sneltoetsen aanpassen voor het openen van
verschillende functiemenu’s.
OSD-instelling
9
Het Menu's OSD
Gaming (Spel)
Menu 1ste
niveau
Game Mode
(Spelmodus)
Menu 2de/3de niveau
User (Gebruiker)
FPS
Racing (Racen)
RTS
RPG
Night Vision
(Nachtzicht)
OFF (UIT)
Normal (Normaal)
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkst)
Response Time
(Responstijd)
A.I.
Normal (Normaal)
Fast (Snel)
Fastest (Snelst)
10
Het Menu's OSD
Omschrijving
∙∙ Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag
voor het selecteren en weergeven van
een voorbeeld van moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor bevestigen
en toepassen van uw modustype.
∙∙ Deze functie optimaliseert de
helderheid van de achtergrond en
wordt aanbevolen voor FPS-games.
∙∙ Gebruikers kunnen de responstijd in
elke modus aanpassen.
∙∙ De responstijd is grijs als MPRT is
ingeschakeld.
∙∙ De responstijd moet worden ingesteld
op Snel nadat MPRT is uitgeschakeld.
Menu 1ste
niveau
MPRT
Refresh Rate
(Vernieuwings
frequentie)
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
ON (AAN)
∙∙ MPRT (Motion Picture Response Time)
kan alleen worden ingeschakeld bij
een scherm vernieuwings frequentie
van 85Hz of hoger.
OFF (UIT)
Location
(Locatie)
OFF (UIT)
ON (AAN)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Location
(Locatie)
OFF (UIT)
15:00
30:00
Linksboven
Rechtsboven
60:00
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld, moet
de responstijd van het paneel voldoen
aan 1ms MPRT.
∙∙ Gebruikers kunnen de Vernieuwings
frequentie in elke modus aanpassen.
∙∙ Standaard locatie Vernieuwings
frequentie is linksboven. Locatie is
Rechtsonder
aanpasbaar in OSD-menu. Druk op de
OK knop voor bevestigen en toepassen
van uw locatie van Vernieuwings
frequentie.
Linksonder
Linksboven
∙∙ Deze monitor volgt en werkt op de
vooraf ingestelde Vernieuwings
frequentie van het besturingssysteem.
∙∙ Gebruikers kunnen de alarmklok in
Rechtsboven elke modus aanpassen.
Linksonder ∙∙ Na het instellen van de tijd drukt u op
de OK knop voor het activeren van de
Rechtsonder
timer.
00:01~99:59
45:00
Screen
Assistance
(Schermhulp)
∙∙ Standaard is UIT.
None (Geen)
∙∙ Standaard locatie alarmklok is
linksboven. Gebruikers kunnen hun
eigen locatie selecteren.
∙∙ Gebruikers kunnen de schermhulp in
elke modus aanpassen.
∙∙ Standaardwaarde schermhulp is Geen.
Het Menu's OSD
11
Menu 1ste
niveau
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
Adaptive Sync
OFF (UIT)
(Instelbaar
ON (AAN)
synchroniseren)
∙∙ Instelbaar synchroniseren voorkomt
gescheurde beelden.
∙∙ DisplayPort of HDMI is standaard
UIT en kan op AAN/UIT worden
gesteld in elke modus, elke
resolutie, elke ingangsbron en elke
vernieuwingsfrequentie van het
scherm.
Professional (Professioneel)
Menu 1ste niveau
Pro Mode
(Pro-modus)
Menu 2de niveau
User (Gebruiker)
Anti-Blue
(Anti-blauw)
Movie (Film)
Office (Kantoor)
Low Blue Light
(Weinig blauw
licht)
12
sRGB
OFF (UIT)
ON (AAN)
HDCR
OFF (UIT)
MPRT
OFF (UIT)
Het Menu's OSD
ON (AAN)
ON (AAN)
∙∙ MPRT wordt uitgeschakeld als
Instelbaar synchroniseren is
ingeschakeld.
Omschrijving
∙∙ Standaard modus is Gebruiker.
∙∙ Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor
het selecteren en weergeven van een
voorbeeld van moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor bevestigen en
toepassen van uw modustype.
∙∙ Weinig blauw licht beschermt uw ogen
tegen blauw licht. Wanneer Weinig
blauw licht is ingeschakeld, past het de
kleurtemperatuur van het scherm aan
een meer gele gloed aan.
∙∙ Gebruikers kunnen Weinig blauw licht in
elke modus aanpassen.
∙∙ Wanneer Pro-modus is ingesteld op Antiblauw, is het verplicht om Weinig blauw
licht in te schakelen.
∙∙ Gebruikers kunnen HDCR in elke modus
aanpassen.
∙∙ HDCR verbetert de beeldkwaliteit door
het verhogen van het contrast van
afbeeldingen.
∙∙ Wanneer HDCR is ingesteld op AAN,
wordt Helderheid grijs weergegeven.
∙∙ HDCR en MPRT kunnen niet tegelijkertijd
zijn ingeschakeld.
∙∙ Standaard is UIT.
∙∙ MPRT (Motion Picture Response Time)
kan alleen worden ingeschakeld bij een
scherm vernieuwings frequentie van 85Hz
of hoger.
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld, moet de
responstijd van het paneel voldoen aan
1ms MPRT.
Menu 1ste niveau
Menu 2de niveau
Image
OFF (UIT)
Enhancement
Weak (Zwak)
(Beeldverbetering)
Medium
(Gemiddeld)
Strong (Sterk)
Omschrijving
∙∙ Beeldverbetering verbetert de randen van
afbeeldingen voor het verbeteren van de
acutantie.
∙∙ Gebruikers kunnen Beeldverbetering in
elke modus aanpassen.
Strongest
(Sterkst)
Image (Afbeelding)
Menu 1ste niveau
Brightness
(Helderheid)
Contrast
Sharpness
(Scherpte)
Menu 2de/3de niveau
0-100
0-100
∙∙ Gebruikers kunnen Contrast in
elke modus aanpassen.
0-5
∙∙ Gebruikers kunnen Scherpte in
elke modus aanpassen.
Warm
Customization R (0-100)
(Aanpassing) G (0-100)
B (0-100)
Auto (Automatisch)
4:3
16:9
∙∙ Gebruikers kunnen de helderheid
aanpassen in de modus
Gebruiker, RTS, RPG en Antiblauw.
∙∙ Helderheid wordt grijs
weergegeven als MPRT of HDCR
is ingeschakeld.
Color Temperature Cool (Koel)
(Kleurtemperatuur) Normal (Normaal)
Screen Size
(Schermformaat)
Omschrijving
∙∙ Scherpte verbetert de helderheid
en details van afbeeldingen.
∙∙ Standaardwaarde
kleurtemperatuur is Normaal.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of
Omlaag voor het selecteren en
weergeven van een voorbeeld van
moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor
bevestigen en toepassen van uw
modustype.
∙∙ Gebruikers kunnen
kleurtemperatuur aanpassen in
modus Aanpassing.
∙∙ Gebruikers kunnen
Schermformaat aanpassen in
elke modus, elke resolutie en
elke Vernieuwings frequentie van
het scherm.
∙∙ Standaard is Automatisch.
Het Menu's OSD
13
Input Source (Ingangsbron)
Menu 1ste
niveau
HDMI1
Menu 2de
niveau
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automatisch
scannen)
OFF (UIT)
ON (AAN)
Navi Key (Navigatietoets)
Menu 1ste
niveau
Up (Omhoog)/
Down (omlaag)/
Left (naar
links)/ Right
(naar rechts)
Menu 2de niveau
OFF (UIT)
Brightness
(Helderheid)
Game Mode
(Spelmodus)
Screen
Assistance
(Schermhulp)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Input Source
(Ingangsbron)
Refresh Rate
(Vernieuwings
frequentie)
Info. On Screen
(Informatie Op
Scherm)
Night Vision
(Nachtzicht)
14
Het Menu's OSD
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen Ingangsbron in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen de navigatietoets
gebruiken voor het selecteren van
Ingangsbron bij de onderstaande status:
• Wanneer “Automatisch scannen” is
ingesteld op “UIT” met de monitor in
energiebesparende modus;
• Wanneer het berichtenvakje “No Signal
(Geen signaal)” wordt getoond op de
monitor.
Omschrijving
∙∙ Standaardwaarde knop Omhoog is
Spelmodus.
∙∙ Standaardwaarde knop Omlaag is
Schermhulp.
∙∙ Standaardwaarde knop Links is
Alarmklok.
∙∙ Standaardwaarde knop Rechts is
Ingangsbron.
∙∙ Alle navigatietoetsitems kunnen worden
aangepast via OSD- Menu's.
Setting (Instelling)
Menu 1ste
niveau
Menu 2de niveau
Language (Taal) 繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Omschrijving
∙∙ Standaard fabrieksinstelling voor taal is
Engels.
∙∙ Gebruikers moeten op de OK knop drukken
voor bevestigen en toepassen van de
taalinstelling.
∙∙ Taal is een onafhankelijke instelling. De
eigen taalinstelling van gebruikers gaat
voorbij aan de standaard fabrieksinstelling.
Wanneer gebruikers Restten instellen op
Ja, wordt Taal niet gewijzigd.
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Transparantie)
OSD Time Out
(OSDonderbreking)
RGB LED
Power Button
(Aan/uit-knop)
Info. On Screen
(Informatie Op
Scherm)
(Meer talen
binnenkort
verwacht)
0~5
5~30 s
OFF (UIT)
ON (AAN)
OFF (UIT)
∙∙ Gebruikers kunnen Transparantie in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen OSD-onderbreking in
elke modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen RGB-LED instellen op
AAN of UIT.
∙∙ De standaardinstelling is AAN.
∙∙ Wanneer dit is ingesteld op UIT, kunnen
gebruikers op de Aan/uit-knop drukken om
de monitor uit te schakelen.
Standby (Stand-by) ∙∙ Wanneer dit is ingesteld op Standby, kunnen gebruikers op de Aan/
uit-knop drukken om het paneel en de
achtergrondverlichting uit te schakelen.
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ De informatie van de monitorstatus wordt
aan weergegeven rechterkant van het
scherm getoond.
∙∙ Gebruikers kunnen de Informatie op
scherm in- of uitschakelen. Standaard is
UIT.
Het Menu's OSD
15
Menu 1ste
niveau
HDMI CEC
Menu 2de niveau
Omschrijving
ON (AAN)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
ondersteunt Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ en diverse audiovisuele apparaten
die geschikt zijn voor CEC.
OFF (UIT)
∙∙ Standaard is UIT.
∙∙ Als HDMI CEC is ingesteld op AAN:
• De monitor wordt automatisch
ingeschakeld wanneer het CEC-apparaat
is ingeschakeld.
• Het CEC-apparaat gaat naar de
energiebesparende modus wanneer de
monitor is uitgeschakeld.
ECO Mode
(Eco-modus)
OFF (UIT)
ON (AAN)
• Wanneer Sony PlayStation® of Nintendo®
Switch™ is aangesloten, wordt de modus
Game en Pro automatisch ingesteld op
de modus Gebruiker (standaard) en kan
later worden aangepast op de gewenste
modi van de gebruiker.
∙∙ De standaardinstelling is AAN.
∙∙ ECO-modus past de achtergrondverlichting
van de monitor aan voor het verbeteren van
de energie-efficiëntie.
∙∙ Wanneer ECO-modus is ingesteld op UIT:
• Een waarschuwingsbericht wordt
weergegeven op het scherm.
Reset (Resetten) YES (JA)
NO (NEE)
16
Het Menu's OSD
• Gebruikers kunnen de helderheid
instellen op een hogere waarde.
∙∙ Gebruikers kunnen instellingen resetten
en herstellen naar oorspronkelijke OSDstandaardwaarde in elke modus.
Specificaties
Model
Optix MAG245R
Paneeltype
IPS
Grootte
Resolutie
Beeldverhouding
Helderheid (nits)
Contrastverhouding
Vernieuwings frequentie
Responstijd
Invoerinterface
I/O
Weergavehoeken
DCI-P3*/ sRGB
Oppervlaktebehandeling
Weergavekleuren
Specificaties netvoeding
Stroomingang
Stroomuitgang
Afstelling (kantelen)
Afstelling (hoogte)
Afstelling (draaien)
Afstelling (scharnieren)
Kensington-slot
23,8 inch
Optix MAG275R
27 inch
1920 x 1080 @144Hz
16:9
250 (Typ.)
1000:1
144Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI 1.4-poort x2
∙∙ DisplayPort x1
∙∙ Aansluiting hoofdtelefoon x1
∙∙ USB 2.0 Type B x 1 (voor PC naar Monitor)
∙∙ USB 2.0 Type A x 2
178°(H) , 178°(V)
95% / 128%
Anti-reflectie
92% / 120%
16,7M
Model: ADPC2045
100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A
20V
2,25A
-5° ~ 20°
0 ~ 130mm
-45° ~ 45°
-90° ~ 90°
Ja
Specificaties
17
Model
Optix MAG245R
∙∙ Plaattype: 100 x 100 mm
∙∙ Schroeftype: M4 x 10 mm
• Diameter schroefdraad: 4 mm
VESA-montage
• Spoed: 0,7 mm
Afmeting (B x H x D)
Gewicht
Omgeving
Bedrijfs
Opslag
• Lengte schroefdraad: 10 mm
540,3 x 514,3 x 233,7 mm
612,5 x 403,6 x 233,7 mm
7,66 kg (bruto)
8,73 kg (bruto)
5,36 kg (netto)
Specificaties
6,34 kg (netto)
∙∙ Temperatuur: 0℃ tot 40℃
∙∙ Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend
∙∙ Hoogte: 0 ~ 5000m
∙∙ Temperatuur: -20℃ tot 60℃
∙∙ Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend
* Gebaseerd op CIE1976-testnormen.
18
Optix MAG275R
Vooraf ingestelde weergavemodi
Optix MAG245R
Standaard Resolutie
VGA
640x480
@60Hz
@67Hz
@72Hz
SVGA
720x400
800x600
@75Hz
@70Hz
@56Hz
@60Hz
@72Hz
XGA
SXGA
1024x768
1152x864
1280x720
1280x960
1280x1024
WXGA+
1440x900
DOS
640x350
WSXGA+
Volledige
HD
Modus
480P
576P
720P
1080P
1680x1050
720x400
1920x1080
@75Hz
@60Hz
@70Hz
@75Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@70Hz
@70Hz
@60Hz
@144Hz
Videotiming resolutie
640x480P
720x480P
1440x480P
@60Hz
720x576P
@50Hz
1280x720P
@50Hz
1440x576P
1920x1080P
@50Hz
@60Hz
@120Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
HDMI
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Vooraf ingestelde weergavemodi
19
Optix MAG275R
Standaard Resolutie
VGA
640x480
@60Hz
@67Hz
@72Hz
SVGA
720x400
800x600
@75Hz
@70Hz
@56Hz
@60Hz
@72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1152x864
1280x720
1280x960
1280x1024
WXGA+
1440x900
DOS
640x350
WSXGA+
Volledige
HD
Modus
480P
576P
1080P
20
1680x1050
720x400
1920x1080
@75Hz
@60Hz
@70Hz
@75Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@75Hz
@60Hz
@60Hz
@70Hz
@70Hz
@60Hz
@144Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Videotiming resolutie
HDMI
DP
720x480P
V
V
640x480P
1440x480P
1440x576P
1920x1080P
@60Hz
@50Hz
@60Hz
@120Hz
Vooraf ingestelde weergavemodi
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Problemen oplossen
De Aan/Uit-LED is uit.
• Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
Geen afbeelding.
• Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.
• Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en zijn
ingeschakeld.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• De computer staat mogelijk in de stand-bymodus. Druk op een toets om de
monitor te activeren.
De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet
juist gecentreerd.
• Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een
geschikte instelling voor weergave van de monitor.
Geen Plug & Play.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug & Play.
De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig,
onscherp of heeft kleurproblemen.
• Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren.
• Stel de helderheid en het contrast in.
• Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel.
De monitor begint te flikkeren of toont golven.
• Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw
monitor.
• Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.
• Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische
interferentie (EMI) kunnen veroorzaken.
Problemen oplossen
21
Veiligheidsrichtlijnen
∙∙ Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door.
∙∙ Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de
gebruikershandleiding.
∙∙ Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.
Voeding
∙∙ Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd
aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het
stopcontact.
∙∙ Als het stroomsnoer wordt geleverd met een stekker met 3 pennen, schakelt u de
beschermende aardingspin op de stekker niet uit. Het apparaat moet aangesloten
zijn op een geaard stopcontact.
∙∙ Bevestig dat het stroomdistributiesysteem op de installatielocatie voorziet in de
stroomonderbreker met specificatie van 120/240V, 20A (maximum).
∙∙ Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat
ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken.
∙∙ Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen
objecten op de voedingskabel.
∙∙ Als dit apparaat wordt geleverd met een adapter, gebruik dan alleen de door MSI
geleverde adapter die is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat.
Batterij
Neem speciale voorzorgsmaatregelen als dit apparaat wordt geleverd met een
batterij.
∙∙ Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Alleen vervangen door
hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
∙∙ Vermijd het weggooien van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch
pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie.
∙∙ Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperatuur of
extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare
vloeistof of gas.
∙∙ Slik de batterij niet in. Als de munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het
ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan het leiden tot de dood. Houd
nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
Europese Unie:
Taiwan:
22
batterijen, batterijdozen en accumulators mogen niet worden weggegooid
als niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Gebruik het openbare
inzamelsysteem om ze te retourneren, te recyclen of te behandelen in
overeenstemming met de lokale voorschriften.
廢電池請回收
Voor een betere bescherming van het milieu, moeten lege batterijen
afzonderlijk worden gesorteerd voor recyclingdoeleinden of voor een
speciale afvalverwijdering.
Veiligheidsrichtlijnen
Californië, V.S.:
de knoopcelbatterij kan perchloormateriaal bevatten en vereist een
speciale behandeling wanneer het wordt gerecycled of weggegooid in
Californië.
Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Omgeving
∙∙ Voor het reduceren van de kans op hittegerelateerd letsel of oververhitting van het
apparaat, moet u het apparaat niet plaatsen op een zacht, onstabiel oppervlak en
moet u de luchtventilators niet obstrueren.
∙∙ Gebruik dit apparaat alleen op een hard, vlak en stevig oppervlak.
∙∙ Om het kantelen van het apparaat te voorkomen, moet u het apparaat bevestigen
aan een bureau, wand of vast object met een bevestigingsmiddel tegen kantelen
dat helpt bij het goed ondersteunen van het apparaat en het veilig op de plaats te
houden.
∙∙ Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van
vochtigheid en hoge temperatuur.
∙∙ Laat het apparaat niet achter in een onaangepaste omgeving met een
opslagtemperatuur van meer dan 60ºC of minder dan -20ºC, anders kan het
apparaat schade oplopen.
∙∙ De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40℃.
∙∙ Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit
het stopcontact haalt. Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële
chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit
kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken.
∙∙ Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het
apparaat.
∙∙ Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren
door onderhoudspersoneel:
• De voedingskabel of stekker is beschadigd.
• Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.
• Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.
• Het apparaat werkt niet goed of u krijgt het niet aan het werk volgens de
gebruikershandleiding.
• Het apparaat is gevallen en beschadigd.
• Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.
Veiligheidsrichtlijnen
23
TÜV Rheinland-certificering
TÜV Rheinland-certificering voor Low Blue Light (weinig
blauw licht)
Van blauw licht is aangetoond dat het leidt tot
vermoeide ogen en ongemak. MSI biedt nu monitors
met TÜV Rheinland-certificering voor weinig blauw
licht om te zorgen voor comfort voor de ogen en
welzijn van de gebruikers. Volg de instructies
hieronder voor het reduceren van de symptomen van
langdurige blootstelling aan het scherm en blauw licht.
∙∙ Plaats het scherm op 20 – 28 inch (50 – 70 cm) van uw ogen en een klein beetje
onder ooghoogte.
∙∙ Af en toe bewust met de ogen knipperen helpt bij het reduceren van vermoeide ogen
na langdurig naar het scherm kijken.
∙∙ Neem om de 2 uur een pauze van 20 minuten.
∙∙ Kijk weg van het scherm en staar gedurende ten minste 20 seconden naar een
object in de verte tijdens pauzes.
∙∙ Doe rek- en strekoefeningen voor het verlichten van vermoeidheid van het lichaam
of pijn tijdens pauzes.
∙∙ Gebruik de modus Lezer/Anti-blauw of schakel de optionele functie Weinig blauw
licht in.
TÜV Rheinland-certificering voor Flicker Free
(flikkervrij)
∙∙ TÜV Rheinland heeft dit product getest om vast
te stellen of het scherm zichtbare en onzichtbare
flikker produceert voor het menselijk oog en
daardoor zorgt voor vermoeide ogen voor de
gebruiker.
∙∙ TÜV Rheinland heeft een catalogus van
testen gedefinieerd, met omschrijving van minimum normen bij uiteenlopend
frequentiebereik. De testcatalogus is gebaseerd op internationaal toepasselijke
normen of normen die veelgebruikt worden in de sector en overtreft deze vereisten.
∙∙ Het product is getest in het laboratorium volgens deze criteria.
∙∙ Het trefwoord “Flikkervrij” bevestigt dat het apparaat geen zichtbare of onzichtbare
flikker heeft als gedefinieerd in deze norm binnen het bereik van 0 - 3000 Hz onder
diverse helderheidsinstellingen.
∙∙ Het scherm ondersteunt Flikkervrij niet wanneer Anti-bew. onscherpte/MPRT is
ingeschakeld. (De beschikbaarheid van Anti-bew. onscherpte/MPRT verschilt per
product.)
24
TÜV Rheinland-certificering
Regelgevingsberichten
CE-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van
de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten
met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en
RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit product is getest en in overeenstemming bevonden
met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen
van Publicatieblad van de Europese Unie.
FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te
bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken
aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er
geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing
proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
∙∙ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
∙∙ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
∙∙ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is
aangesloten.
∙∙ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Melding 1
De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.
Melding 2
Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van
afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.
Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de
volgende twee omstandigheden:
1. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
Regelgevingsberichten
25
WEEE-verklaring
Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie (“EU”) voor afval
van elektrische en elektronische apparatuur, mogen producten van
“elektrische en elektronische apparatuur” niet langer worden weggegooid
bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische
apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan
het einde van hun nuttige levensduur.
Informatie over chemische bestanddelen
Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU
REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en
de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Eigenschappen groen product
∙∙ Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by
∙∙ Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid
∙∙ Gemakkelijke demontage en recycling
∙∙ Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling
∙∙ Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades
∙∙ Minder productie van vast afval door terugnamebeleid
Milieubeleid
∙∙ Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van
onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden
weggegooid aan het einde van zijn levensduur.
∙∙ Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende
inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het
einde van hun levensduur.
∙∙ Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over
recycling.
∙∙ Gebruikers kunnen ons ook bereiken op [email protected] voor informatie
betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten.
26
Regelgevingsberichten
Waarschuwing!
Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het
gezichtsvermogen.
Aanbevelingen:
1. Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten.
2. Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten. Voor
kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot
minder dan één uur per dag.
Verklaring van copyright en handelsmerken
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruikte
MSI-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle
andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaren. Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie
wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid. MSI behoudt het recht voor om zonder
voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen.
Technische ondersteuning
Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de
gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt
waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Ga anders naar
https://www.msi.com/support/ voor meer begeleiding.
Regelgevingsberichten
27
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement