MSI MS-3CB5 Optix MAG275R Savininko vadovas

Add to My manuals
27 Pages

advertisement

MSI MS-3CB5 Optix MAG275R Savininko vadovas | Manualzz

Optix serija

Skystųjų kristalų monitorius

Optix MAG245R (3BA4)

Optix MAG275R (3CB5)

Turinys

Trumpasis žinynas

.......................................................................................................3

Pakuotės turinys ..................................................................................................... 3

Monitoriaus stovo montavimas .............................................................................. 4

Monitoriaus sureguliavimas ................................................................................... 5

Monitoriaus apžvalga .............................................................................................. 6

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio ............................................................. 8

OSD sąranka

.................................................................................................................9

Navi Key (Naršymo klavišas) .................................................................................. 9

Spartusis klavišas ................................................................................................... 9

Įvairūs OSD meniu

......................................................................................................10

Gaming (Žaidimas) ................................................................................................ 10

Professional (Profesionalusis nustatymas) ......................................................... 12

Image (Vaizdas) ..................................................................................................... 13

Input Source (Įvesties šaltinis) ............................................................................. 14

Navi Key (Naršymo klavišas) ................................................................................ 14

Setting (Nuostata) ................................................................................................. 15

Specifikacijos

..............................................................................................................17

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

............................................................................19

Trikčių šalinimas

........................................................................................................21

Saugos taisyklės

.........................................................................................................22

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

.....................................................................................24

Pranešimai apie reglamentavimą

.............................................................................25

Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas

V1.0, 2021/01

2

Turinys

Trumpasis žinynas

Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros. Prijungdami įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį apsaugai nuo statinio elektros krūvio.

Pakuotės turinys

Monitorius

Optix MAG245R

Optix MAG275R

Dokumentai

Priedai

Trumpasis vadovas

Registracijos kortelė

Garantijos kortelė

„MSI Reward“ programos kortelė

Stovo su varžtu(-ais)

Stovo pagrindas su varžtu(-ais)

Maitinimo kabelis

Maitinimo adapteris

Kabeliai

USB signalų siuntimo kabelis (B tipo USB signalų siuntimo prievadui) (pasirenkamas)

HDMI kabelis (pasirenkamas)

Svarbi informacija

∙ Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią atstovą.

∙ Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.

∙ Pridedamas maitinimo kabelis skirtas tik šiam monitoriui ir jo negalima naudoti su kitais prietaisais.

Trumpasis žinynas

3

Monitoriaus stovo montavimas

1. Nenuimkite nuo monitoriaus apsauginių, iš putplasčio pagamintų pakavimo dalių.

Sulygiuokite stovą su monitoriaus grioveliu.

2. Priveržkite stovą varžtais.

3. Prijunkite stovo pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite varžtu prie stovo pagrindo.

4. Prieš nustatydami monitorių į vertikalią padėtį, įsitikinkite, kad stovas yra tinkamai sumontuotas.

Svarbi informacija

∙ Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte ekrano plokštės.

∙ Montuodami ir naudodami plokštę, nenaudokite jokių aštrių daiktų.

∙ Griovelį stovo laikikliui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos tvirtinti. Kreipkitės į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio komplektą.

2

1 3

4

Trumpasis žinynas

Monitoriaus sureguliavimas

Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti.

Svarbi informacija

∙ Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.

∙ Šiek tiek pakreipkite monitorių atgal prieš jį sukdami.

-5 O 20 O

130mm

90 O 90 O

45 O 45 O

Trumpasis žinynas

5

Monitoriaus apžvalga

1

2

3

4

5 6 6 7 8 9 10

6

Trumpasis žinynas

1 Power Button (Įjungimo mygtukas)

2 Navi Key (Naršymo klavišas)

3 Kabelio nutiesimo anga

4 „Kensington“ užraktas

5 Maitinimo lizdas

6

HDMI 1.4 prievadas

7 „DisplayPort“ prievadas

8 Lizdas ausinėms

9 A tipo USB 2.0 prievadas

10

B tipo USB 2.0 signalų siuntimo prievadas

Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui prijungti.

Svarbi informacija

Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite naudotis monitoriaus

A tipo USB duomenų gavimo prievadais.

Į monitorių

Į kompiuterį

Trumpasis žinynas

7

Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio

1. Išjunkite kompiuterį.

2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.

3. Sujunkite monitoriaus maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį. (A paveikslėlis)

4. Prijunkite maitinimo adapterį prie monitoriaus maitinimo lizdo. (B paveikslėlis)

5. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (C paveikslėlis)

6. Įjunkite monitorių. (D paveikslėlis)

7. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.

D

B

A

C

8

Trumpasis žinynas

OSD sąranka

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.

Svarbi informacija

Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Navi Key (Naršymo klavišas)

Monitorius turi Navi Key (Naršymo klavišas) – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia naršyti ekraniniame (OSD) meniu.

Aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn:

∙ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas

∙ Funkcijų verčių reguliavimas

∙ Funkcijų meniu atidarymas / uždarymas

Paspaudus OK (Gerai):

∙ įjungiamas virtualusis ekranas (OSD)

∙ Papildomų meniu atidarymas

∙ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas

Spartusis klavišas

∙ Įjungę OSD meniu, spausdami Navi Key (Naršymo klavišas) aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn, naudotojai gali įjungti funkcijų „Game Mode“ (Žaidimo režimas),

„Screen Assistance“ (Ekrano pagalba), „Alarm Clock“ (Žadintuvas) ir „Input Source“

(Įvesties šaltinis) meniu.

∙ Vartotojai gali suprogramuoti savo sparčiuosius klavišus skirtingų funkcijų meniu įjungti.

OSD sąranka

9

Įvairūs OSD meniu

Gaming (Žaidimas)

1-o lygio meniu

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

Response Time

(Reakcijos laikas)

2-to / 3-čio lygio meniu

User (Naudotojo nustatytas)

FPS

Racing (Lenktynės)

RTS

RPG

Aprašas

∙ Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Ši funkcija optimizuota foninį apšvietimą ir yra rekomenduojama žaidžiant FPS žaidimus.

OFF (Išjungti)

Normal (Normalus)

Strong (Intensyvus)

Strongest

(Intensyviausias)

A.I.

Normal (Normalus)

Fast (Greitas)

Fastest (Greičiausias)

∙ Naudotojas gali nustatyti reakcijos laiką veikiant bet kuriam režimui.

∙ Reakcijos laiko parinktis bus pilka ir neveiks, jei bus įjungta MPRT.

∙ Išjungus MPRT funkciją, reikia pasirinkti reakcijos laiko nuostatą

Greitas.

10

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu

MPRT

2-to / 3-čio lygio meniu

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Screen Assistance

(Ekrano pagalba)

Location

(Vieta)

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Location

(Vieta)

Apačioje, dešinėje

Viršuje, kairėje

Viršuje, dešinėje

Apačioje, kairėje

Apačioje, dešinėje

OFF (Išjungti)

15:00

30:00

00:01-

99:59

45:00

60:00

None (Jokios)

Aprašas

∙ Numatytoji nuostata yra Išjungti.

∙ MPRT (judamojo vaizdo reakcijos laiką – angl. „Motion Picture Response

Time“) galima įjungti tik esant 85 Hz arba aukštesniam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Įjungus MPRT, plokštės atsako laikas privalo atitikti 1 ms MPRT.

∙ Naudotojas gali nustatyti atnaujinimo dažnį veikiant bet kuriam režimui.

∙ Numatytoji atnaujinimo dažnio rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Padėtį galima

∙ nustatyti OSD meniu. Paspauskite OK mygtuką, kad atnaujinimo dažnio vieta būtų patvirtinta ir nustatyta.

∙ Šis monitorius naudoja ir veikia operacinės sistemos iš anksto nustatytu ekrano atnaujinimo dažniu.

Naudotojas gali nustatyti žadintuvą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Nustatę laiką, paspauskite OK mygtuką, kad laikmatis pradėtų veikti.

∙ Numatytoji žadintuvo rodymo vieta yra viršuje, kairėje. Naudotojas gali pats pasirinkti vietą.

∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano pagalbos funkciją veikiant bet kuriam režimui.

∙ Numatytoji ekrano pagalbos funkcijos nuostata yra Jokios.

Įvairūs OSD meniu

11

1-o lygio meniu

Adaptive-Sync

(Adaptyvusis sinchronizavimas)

2-to / 3-čio lygio meniu

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Aprašas

∙ Adaptyvusis sinchronizavimas neleidžia iškraipyti ekrano.

∙ Numatytoji nuostatos „DisplayPort“ arba HDMI parinktis yra Išjungti ir ją galima Įjungti / Išjungti esant bet kokiam režimui, bet kokiam įvesties šaltiniui ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Jei Adaptyvusis sinchronizavimas bus įjungtas, funkcija MPRT neveiks.

Professional (Profesionalusis nustatymas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Pro Mode

(Profesionalo režimas)

User (Naudotojo nustatytas)

Anti-Blue

(Mėlynos spalvos

šalinimas)

Movie (Filmas)

Office (Biuras)

∙ Numatytasis režimas yra „Naudotojas“.

∙ Naudotojas gali pats sureguliuoti visus elementus.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

Low Blue Light

(Žemas mėlynos

šviesos lygis) sRGB

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

HDCR

MPRT

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Režimas „Žemas mėlynos šviesos lygis“ saugo akis nuo mėlynos spalvos apšvietimo.

Įjungus režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“, nustatoma geltonesnė ekrano spalvų temperatūra.

∙ Naudotojas gali nustatyti režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“ veikiant bet kuriam režimui.

∙ Pasirinkus „Profesionalo režimo“ nuostatą

„Mėlynos spalvos šalinimas“, privaloma įjungti režimą „Žemas mėlynos šviesos lygis“.

∙ Naudotojas gali nustatyti HDCR veikiant bet kuriam režimui.

∙ HDCR funkcija gerina vaizdo kokybę didindama vaizdų kontrastingumą.

∙ Kai HDCR yra Įjungta, Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks.

∙ Vienu metu HDCR ir MPRT funkcijų naudoti negalima.

∙ Numatytoji nuostata yra Išjungti.

∙ MPRT (judamojo vaizdo reakcijos laiką – angl. „Motion Picture Response Time“) galima įjungti tik esant 85 Hz arba aukštesniam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Įjungus MPRT, plokštės atsako laikas privalo atitikti 1 ms MPRT.

12

Įvairūs OSD meniu

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Image

Enhancement

(vaizdo tobulinimas)

OFF (Išjungti)

Weak (Silpnas)

Medium (Vidutinis)

Strong

(Intensyvus)

∙ Funkcija vaizdo tobulinimas koreguoja vaizdų pakraščius, kad jie būtų ryškesni.

∙ Naudotojas gali nustatyti vaizdo tobulinimo funkciją veikiant bet kuriam režimui.

Strongest

(Intensyviausias)

Image (Vaizdas)

1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu

Brightness

(Šviesumas)

0-100

Contrast

(Kontrastas)

Sharpness

(Ryškumas)

Color

Temperature

(Spalvų temperatūra)

Screen Size

(Ekrano formatas)

0-100

0-5

Cool (Šalta)

Normal (Normalus)

Warm (Šilta)

Custamization

(Pritaikymas)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automatinis)

4:3

16:9

Aprašas

∙ Naudotojas gali reguliuoti

Šviesumą esant Naudotojo, RTS,

RPG ir Mėlynos spalvos šalinimas režimams.

∙ Šviesumo funkcija bus pilka ir neveiks, jei įjungsite MPRT arba

HDCR funckiją.

∙ Naudotojas gali nustatyti kontrastą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti ryškumą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Ryškumas gerina vaizdų ryškumą ir išryškina detales.

∙ Numatytoji Spalvų temperatūros nuostata yra Normali.

∙ Spausdami rodyklinius mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite ir peržiūrėkite režimų efektus.

∙ Paspauskite OK mygtuką, kad nustatytas režimas būtų patvirtintas ir pritaikytas.

∙ Naudotojas gali reguliuoti Spalvų temperatūrą veikiant Pritaikymo režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano formatą esant bet kokiam režimui, bet kokiai skiriamajai gebai ir bet kokiam ekrano atnaujinimo dažniui.

∙ Numatytoji nuostata yra

Automatinis.

Įvairūs OSD meniu

13

Input Source (Įvesties šaltinis)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

HDMI1 ∙ Naudotojas gali nustatyti įvesties šaltinį veikiant bet kuriam režimui.

HDMI2

DP

Auto Scan

(Automatinė paieška)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudodami kryptinį mygtuką, naudotojai gali pasirinkite „Įvesties šaltinį“, esant toliau nurodytai būsenai:

• Kai „Automatinė paieška“ yra „Išjungta“ ir monitorius veikia energijos taupymo režimu;

• Kai monitoriaus ekrane rodomas pranešimo langas „No Signal (Nėra signalo)“.

Navi Key (Naršymo klavišas)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Up (Aukštyn)/

Down (žemyn)/

Left (kairėn)/

Right (dešinėn)

OFF (Išjungti)

Brightness

(Šviesumas)

Game Mode

(Žaidimo režimas)

Screen

Assistance

(Ekrano pagalba)

Alarm Clock

(Žadintuvas)

Numatytoji rodyklinio mygtuko aukštyn parinktis yra žaidimų režimas.

Numatytoji rodyklinio mygtuko žemyn parinktis yra Ekrano pagalba.

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn parinktis yra Žadintuvas.

∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn parinktis yra Įvesties šaltinis.

∙ Visus naršymo klavišo elementus galima perprogramuoti atidarius OSD meniu.

Input Source

(Įvesties šaltinis)

Refresh Rate

(Atnaujinimo dažnis)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

Night Vision

(Naktinis regėjimas)

14

Įvairūs OSD meniu

Setting (Nuostata)

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

Language

(Kalba)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

∙ Numatytoji Kalbos nuostata yra Anglų.

∙ Naudotojas privalo paspausti OK mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.

∙ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą.

Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Netrukus bus daugiau kalbų)

0-5 Transparency

(Skaidrumas)

OSD Time Out

(OSD rodymo trukmė)

RGB LED (RGB

šviesos diodai)

5–30 s

∙ Naudotojas gali nustatyti skaidrumą veikiant bet kuriam režimui.

∙ Naudotojas gali nustatyti OSD rodymo trukmę veikiant bet kuriam režimui.

Power Button

(Įjungimo mygtukas)

Info. On Screen

(Informacija

Ekrane)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

OFF (Išjungti)

Standby

(Budėjimo režimas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Naudotojas gali nustatyti dvi RGB šviesos diodų nuostatas – Įjungti arba Išjungti.

∙ Numatytoji nuostata yra Įjungti.

∙ Jei nustatyta „Išjungti“, paspaudus maitinimo mygtuką, monitorius bus išjungtas.

∙ Jei nustatyta „Budėjimo režimas“, paspaudus maitinimo mygtuką, bus išjungta ekrano plokštė ir foninis apšvietimas.

∙ Informacija apie monitoriaus būseną bus rodoma dešinėje ekrano pusėje.

∙ Naudotojas funkciją Ekrane rodoma informacija gali įjungti arba išjungti.

Numatytoji nuostata yra Išjungti.

Įvairūs OSD meniu

15

1-o lygio meniu 2-to lygio meniu Aprašas

HDMI CEC OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

∙ Numatytoji nuostata yra Išjungti.

∙ „HDMI CEC“ („Consumer Electronics

Control“) palaiko „Sony PlayStation®“,

„Nintendo® Switch ™“ ir įvairius garso ir vaizdo įrenginius, kurie yra suderinami su

CEC.

∙ Jei „HDMI CEC“ yra „Įjungtas“:

• Monitorius automatiškai įsijungs įjungus

CEC įrenginį.

• Išjungus monitorių, CEC įrenginys pradės veikti energijos taupymo režimu.

• Prijungus „Sony PlayStation®“ arba

„Nintendo® Switch™“, režimai „Žaidimo“ ir „Profesionalo“ bus automatiškai perjungti į „Naudotojo“ režimą

(numatytąją nuostatą), o vėliau juos bus galima sureguliuoti pagal naudotojų pageidaujamus režimus.

ECO Mode

(Taupymo režimas)

OFF (Išjungti)

ON (Įjungti)

Reset (Atkurti) YES (TAIP)

NO (NE)

∙ Numatytoji nuostata yra Įjungti.

∙ Taupymo režimas reguliuoja monitoriaus foninį apšvietimą, kad padidėtų energijos naudojimo efektyvumas.

∙ Kai taupymo režimas yra „Išjungtas“:

• Ekrane rodomas įspėjimo pranešimas

• Naudotojas gali nustatyti didesnę

šviesumo vertę.

∙ Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas esant bet kokiam režimui.

16

Įvairūs OSD meniu

Specifikacijos

Modelis

Dydis

Plokštės tipas

Skiriamoji geba

Kraštinių santykis

Šviesumas (nitais)

Kontrastingumo santykis

Atnaujinimo dažnis

Reakcijos laikas

Įvesties sąsaja

I/O

Regėjimo kampai

DCI-P3* / sRGB

Paviršiaus danga

Ekrano spalvos

Maitinimo adapterio specifikacijos

Maitinimas

Galia

Reguliavimas (pakreipimas)

Reguliavimas (aukščio nustatymas)

Reguliavimas (pavertimas)

Reguliavimas (pasukimas)

Optix MAG245R

23,8 col.

IPS

1920 x 1080 esant 144Hz

16:9

250 (tip.)

1000:1

144Hz

Optix MAG275R

27 col.

1 ms (MPRT)

∙ HDMI 1.4 prievadas x 2

∙ DisplayPort prievadas x 1

∙ Ausinių lizdas x 1

∙ B tipo USB 2.0 jungtis x 1 (iš kompiuterio į monitorių)

∙ A tipo USB 2.0 jungtis x 2

178°(H), 178°(V)

95% / 128%

Apsauga nuo atspindžių

16,7 mln.

Modelis: ADPC2045

92% / 120%

100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz, 1,5 A

20V 2,25A

-5° - 20°

0 – 130mm

-45° - 45°

-90° - 90°

Specifikacijos

17

Modelis

„Kensington“ užraktas

„VESA“ stovas

Optix MAG245R Optix MAG275R

Taip

∙ Plokštės tipas: 100 × 100 mm

∙ Varžtų rūšis: M4 x 10 mm

• Sriegio skersmuo: 4 mm

• Sriegio žingsnis: 0,7 mm

• Sriegio ilgis: 10 mm

Matmenys (P x A x G)

Svoris

Aplinkosauga

540,3 × 514,3 × 233,7 mm 612,5 × 403,6 × 233,7 mm

5,36 kg (grynasis)

7,66 kg (bendrasis)

6,34 kg (grynasis)

8,73 kg (bendrasis)

Eksploatuojant

∙ Temperatūra: nuo 0℃ iki 40℃

∙ Drėgnumas: nuo 20% iki 90 %, be kondensacijos

∙ Aukštis virš jūros lygio: 0 – 5000m

Saugojimo sąlygos

∙ Temperatūra: nuo -20℃ iki 60℃

∙ Drėgnumas: nuo 10% iki 90 %, be kondensacijos

* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus.

18

Specifikacijos

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

Optix MAG245R

Standartinis Skiriamoji geba

VGA 640x480

HDMI

Esant 60Hz V

Esant 67Hz V

Esant 72Hz V

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

DOS

Full HD

720x400

800x600

Esant 75Hz V

Esant 70Hz V

Esant 56Hz V

Esant 60Hz V

Esant 72Hz V

1024x768

Esant 75Hz V

Esant 60Hz V

Esant 70Hz V

Esant 75Hz V

1152x864

1280x720

Esant 75Hz V

Esant 60Hz V

1280x960 Esant 60Hz V

1280x1024 Esant 60Hz V

Esant 75Hz V

1440x900 Esant 60Hz V

1680x1050 Esant 60Hz V

640x350 Esant 70Hz V

720x400 Esant 70Hz V

1920x1080 Esant 60Hz V

Esant 144Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

Režimas

480P

576P

720P

1080P

Vaizdo įrašų sinchronizavimo skiriamoji geba

640x480P

720x480P

1440x480P

720x576P

Esant 60Hz

Esant 50Hz

1440x576P

1280x720P Esant 50Hz

HDMI

1920x1080P Esant 50Hz

Esant 60Hz

Esant 120Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

19

Optix MAG275R

Standartinis Skiriamoji geba

VGA 640x480

HDMI

Esant 60Hz V

Esant 67Hz V

Esant 72Hz V

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

DOS

Full HD

720x400

800x600

1024x768

Esant 75Hz V

Esant 70Hz V

Esant 56Hz V

Esant 60Hz V

Esant 72Hz V

Esant 75Hz V

Esant 60Hz V

Esant 70Hz V

1152x864

1280x720

1280x960

Esant 75Hz V

Esant 75Hz V

Esant 60Hz V

Esant 60Hz V

1280x1024 Esant 60Hz V

Esant 75Hz V

1440x900 Esant 60Hz V

1680x1050 Esant 60Hz V

640x350 Esant 70Hz V

720x400 Esant 70Hz V

1920x1080 Esant 60Hz V

Esant 144Hz V

Režimas

480P

576P

1080P

Vaizdo įrašų sinchronizavimo skiriamoji geba

640x480P

720x480P

Esant 60Hz

HDMI

1440x480P

1440x576P Esant 50Hz

1920x1080P Esant 60Hz V

Esant 120Hz V

V

V

V

V

20

Iš anksto nustatyti ekrano režimai

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

Trikčių šalinimas

Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.

• Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

Nėra vaizdo.

• Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie yra įjungti.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių, paspauskite bet kurį mygtuką.

Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.

• Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą nuostatą ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.

Neveikia funkcija „Plug & Play“.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.

Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba ekranas.

• Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.

• Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.

• Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.

• Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.

Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.

• Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines savybes.

• Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.

• Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti elektromagnetinių trukdžių (EMT).

Trikčių šalinimas

21

Saugos taisyklės

∙ Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.

∙ Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant įrenginio arba minimus naudojimo instrukcijoje.

∙ Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.

Maitinimas

∙ Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa yra tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę.

∙ Jei maitinimo kabelis turi 3 kontaktų kištuką, neatjunkite apsauginio įžeminimo kontakto. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo.

∙ Įsitikinkite, kad įrengimo vietoje esančioje elektros energijos paskirstymo sistemoje yra 120 / 240 V, 20 A (maks.) grandinės pertraukiklis.

∙ Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu įrenginį ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama elektros energija.

∙ Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko nedėkite ant maitinimo laido.

∙ Jei šis prietaisas yra su adapteriu, naudokite tik MSI pateiktąjį kintamosios srovės adapterį, patvirtintą naudoti su šiuo įrenginiu.

Akumuliatorius

Jei šis prietaisas yra su baterija, laikykitės specialių atsargumo priemonių.

∙ Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokia pat arba gamintojo rekomenduojamo tipo baterija.

∙ Nemeskite baterijos į ugnį ar karštą orkaitę ir nesuspauskite jos mechaniškai bei nepjaustykite, antraip ji gali sprogti..

∙ Saugokite bateriją nuo ypač aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio, antraip ji gali sprogti arba gali ištekėti degus skystis, arba gali įvykti dujų nuotėkis.

∙ Neprarykite baterijos. Nurijus monetos / sagos formos bateriją, galima patirti sunkių vidinių nudegimų ir mirti. Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Europos Sąjunga:

Baterijos, baterijų blokai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. Naudokite viešąją surinkimo sistemą, skirtą jiems surinkti, perdirbti ar tvarkyti pagal vietos taisykles.

Taivanas:

廢電池請回收

Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą nebenaudojamas baterijos privaloma surinkti ir atiduoti į specialius atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

22

Saugos taisyklės

Kalifornija, JAV:

Apvaliuose plokščiuose elementuose gali būti perchlorato, todėl

Kalifornijoje juos perdirbant ar išmetant taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Aplinkosauga

∙ Norėdami sumažinti su karščiu susijusius susižalojimus arba prietaiso perkaitimo galimybę, nestatykite jo ant minkšto, netvirto paviršiaus ir neužkimškite jo ventiliacijos angų.

∙ Šį prietaisą dėkite tik ant kieto, plokščio, tvirto paviršiaus.

∙ Norėdami, kad prietaisas nenuvirstų, pritvirtinkite jį prie stalo, sienos ar fiksuoto daikto, naudodami apsauginį fiksatorių, kuris tinkamai ir saugiai laiko prietaisą.

∙ Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus.

∙ Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra aukštesnė nei 60℃ arba žemesnė nei -20℃, nes įrenginys gali būti sugadintas.

∙ Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40℃.

∙ Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.

Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti elektros smūgį.

∙ Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite atokiai nuo įrenginio.

∙ Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais atvejais:

• Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.

• Į įrenginį pateko skysčio.

• Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.

• Prietaisas veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

• Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.

• Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.

Saugos taisyklės

23

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

TÜV Rheinland Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis) sertifikatas

Patvirtina, kad mėlyna šviesa vargina akis ir sukelia diskomfortą. Dabar „MSI“ siūlo „TÜV Rheinland

Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis)“ sertifikatus turinčius monitorius, kad būtų užtikrinti vartotojų akių komfortas ir gerovė. Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, kad sumažintumėte ekrano ir mėlynos šviesos ilgalaikio poveikio simptomus.

∙ Nustatykite ekraną 20–28 colių (50–70 cm) atstumu nuo akių ir šiek tiek žemiau akių lygio.

∙ Retkarčiais sąmoningai sumirksėkite, kad, ilgai sėdėjus priešais ekraną, sumažėtų akių įtampa.

∙ Darykite 20 minučių trukmės pertraukas kas 2 valandas.

∙ Pertraukų metu atitraukite akis nuo ekrano ir bent 20 sekundžių pažiūrėkite į toli esantį daiktą.

∙ Pertraukų metu atlikite raumenų tempimo pratimus, kad sumažėtų kūno nuovargis ar skausmas.

∙ Naudokite „Reader / Anti-Blue“ režimą arba įjunkite papildomą „Low Blue Light“ funkciją.

TÜV Rheinland Flicker Free (Nemirgantis) sertifikatas

∙ Kompanija „TÜV Rheinland“ išbandė šį gaminį, norėdama įsitikinti, ar ekranas skleidžia žmogaus akiai matomą ir nematomą mirgėjimą ir dėl to vargina naudotojų akis.

∙ „TÜV Rheinland“ sudarė bandymų katalogą, kuriame nustatomi būtiniausi standartai esant įvairiems dažnių diapazonams. Bandymų katalogas yra pagrįstas tarptautiniu mastu taikomais arba pramonėje įprastais standartais ir viršija šiuos reikalavimus.

∙ Šis gaminys buvo išbandytas laboratorijoje, atsižvelgiant šiuos kriterijus.

∙ Raktinis žodis „Nemirgantis“ patvirtina, kad prietaisas neturi matomo ir nematomo mirgėjimo, apibrėžto šiame standarte, 0–3 000 Hz diapazone esant įvairioms ryškumo nuostatoms.

∙ Ekrane nepalaikys „Flicker Free“ (Nemirgėjimo) funkcijos, jei bus įjungta funkcija

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT. (Funkcijų

„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT prieinamumas priklauso nuo gaminio.)

24

„TÜV Rheinland“ sertifikatas

Pranešimai apie reglamentavimą

CE atitiktis

Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų direktyvoje (2014/35/ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/

EB) ir RoHS direktyvoje (2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka darniuosius informacinių technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos

Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių

Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu iš toliau išvardintų būdų:

∙ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną.

∙ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.

∙ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra prijungtas imtuvas.

∙ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.

1 pastaba

Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

2 pastaba

Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir kintamosios srovės laidus.

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir

2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pranešimai apie reglamentavimą

25

WEEE Pareiškimas

Europos Sąjungos (ES) Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų, „elektrinių ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima išmesti kaip komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma

ši direktyva, gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų gyvavimo laikui.

Informacija apie chemines medžiagas

Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Žalio produkto savybės

∙ Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu

∙ Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas

∙ Lengvai išardomas ir perdirbamas

∙ Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą

∙ Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka

∙ Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas

Aplinkos apsaugos politika

∙ Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo dalis ir perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos laikui.

∙ Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.

∙ Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei reikia daugiau informacijos apie perdirbimą.

∙ Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo punktus ar išardyti senus MSI gaminius.

Įspėjimas!

Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.

Rekomendacijos:

1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.

2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.

26

Pranešimai apie reglamentavimą

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio pranešimo.

Techninė pagalba

Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.

Pranešimai apie reglamentavimą

27

advertisement

Related manuals