MSI MS-3CA7 Optix G273 Instrukcja obsługi

MSI MS-3CA7 Optix G273 Instrukcja obsługi | Manualzz
Seria Optix
Monitor LCD
Optix G273 (3CA7)
Podręcznik użytkownika
Spis treści
Wprowadzenie............................................................................................................... 3
Zawartość opakowania............................................................................................ 3
Instalacja podstawy monitora................................................................................. 4
Regulacja monitora................................................................................................. 5
Przegląd monitora................................................................................................... 6
Podłączanie monitora do komputera...................................................................... 8
Konfiguracja w menu OSD............................................................................................ 9
Navi Key (Przycisk nawigacji).................................................................................. 9
Przycisk skrótu........................................................................................................ 9
Menu OSD.................................................................................................................... 10
Gaming (Gry).......................................................................................................... 10
Professional (Profesjonalny)................................................................................. 12
Image (Obraz)........................................................................................................ 13
Input Source (Źródło wejścia)............................................................................... 14
Navi Key (Przycisk nawigacji)................................................................................ 14
Setting (Ustawienie).............................................................................................. 15
Dane techniczne.......................................................................................................... 17
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania.................................................................... 19
Rozwiązywanie problemów........................................................................................ 20
Instrukcje bezpieczeństwa......................................................................................... 21
Certyfikat TÜV Rheinland............................................................................................ 23
Informacje dotyczące przepisów................................................................................ 24
Wersja
V1.0, 2021/08
2
Spis treści
Wprowadzenie
W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej.
Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na
nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.
Zawartość opakowania
Monitor
Dokumentacja
Akcesoria
Kable
⚠⚠Ważne
Optix G273
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Karta rejestracyjna
Stojak ze śrubami
Podstawa ze śrubami
Zasilacz i przewód zasilający
Kabel HDMI (opcjonalny)
Kabel DisplayPort (opcjonalny)
∙∙ Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się
ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
∙∙ Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.
∙∙ Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego monitora i nie
powinien być używany z innymi produktami.
Wprowadzenie
3
Instalacja podstawy monitora
1. Połóż monitor na ochronnym opakowaniu piankowym. Dopasuj wspornik podstawy
do wgłębienia w monitorze.
2. Przykręć wspornik podstawy za pomocą śrub.
3. Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.
4. Przed postawieniem monitora upewnij się, że zespół podstawy został prawidłowo
zainstalowany.
⚠⚠Ważne
∙∙ Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć
porysowania panelu wyświetlacza.
∙∙ Panel należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
∙∙ Wgłębienie do mocowania wspornika podstawy można również wykorzystać do
mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do
montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.
2
1
4
Wprowadzenie
3
Regulacja monitora
Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.
⚠⚠Ważne
Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.
O
O
-5 20
Wprowadzenie
5
Przegląd monitora
2
3
1
4
6
Wprowadzenie
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Power Button (Przycisk zasilania)
Navi Key (Przycisk nawigacji)
Blokada Kensington
Port HDMI
DisplayPort
Gniazdo słuchawek
Gniazdo zasilania
Wprowadzenie
7
Podłączanie monitora do komputera
1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel Video do monitora i do komputera.
3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)
4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)
5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)
6. Włącz monitor. (Rysunek D)
7. Włącz komputer, a monitor automatycznie wykryje Źródło wejścia.
B
D
C
A
8
Wprowadzenie
Konfiguracja w menu OSD
W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu OSD.
⚠⚠Ważne
Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Navi Key (Przycisk nawigacji)
Monitor wyposażony jest w Navi Key (Przycisk nawigacji), wielokierunkowy element
sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.
Up (W górę)/ Down (W dół)/ Left (W lewo)/ Right (W prawo):
∙∙ Wybór menu i elementów funkcji
∙∙ Dostosowywanie wartości funkcji
∙∙ Przechodzenie do/wychodzenie z menu funkcji
Środkowy:
∙∙ Uaktywnianie menu ekranowego (OSD)
∙∙ Przechodzenie do podmenu
∙∙ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia
Przycisk skrótu
∙∙ Gdy menu OSD nie jest aktywne, można przejść do menu wstępnie ustawionej
funkcji, przesuwając Navi Key (Przycisk nawigacji) Up (W górę), Down (W dół), Left
(W lewo) lub Right (W prawo).
∙∙ Przyciski skrótów można dostosować w celu przechodzenia do innych menu funkcji.
Konfiguracja w menu OSD
9
Menu OSD
Gaming (Gry)
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Game Mode
(Tryb Gra)
User (Użytkownika)
FPS
Racing (Wyścigi)
RTS
Night Vision
(Funkcja Night
Vision)
RPG
OFF (WYŁ.)
Normal (Normalny)
Strong (Silne)
Opis
∙∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół,
aby wybrać i wyświetlić podgląd
efektów trybu.
∙∙ Naciśnij środkowy przycisk, aby
potwierdzić i zastosować typ trybu.
∙∙ Funkcja ta optymalizuje jasność tła
i jest zalecana podczas grania w gry
FPS.
Strongest (Najsilniejsze)
Response Time
(Czas reakcji)
A.I.
Normal (Normalny)
Fast (Szybki)
Fastest (Najszybszy)
10
Menu OSD
∙∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja
Czas reakcji zostanie wyszarzona.
1. poziom menu 2./3. poziom menu
MPRT
OFF (WYŁ.)
Refresh Rate
(Szybkość
odświeżania)
Location
(Pozycja)
ON (WŁ.)
OFF (WYŁ.)
Alarm Clock
(Budzik)
ON (WŁ.)
Location
(Pozycja)
OFF (WYŁ.)
15:00
30:00
Left Top
(Górna lewa)
Opis
∙∙ Po włączeniu funkcji MPRT nie
będzie można włączyć pozycji
Jasność, które zostaną wówczas
wyszarzone.
∙∙ Funkcji MPRT i HDCR nie można
włączyć jednocześnie.
∙∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja
Czas reakcji zostanie wyszarzona.
∙∙ Po ustawieniu dla funkcji AdaptiveSync opcji WŁ. należy wyłączyć
funkcję MPRT.
∙∙ Funkcja MPRT jest dostępna,
gdy częstotliwość odświeżania
przekracza 85 Hz.
∙∙ Pozycja można ustawić w menu
OSD. Naciśnij środkowy przycisk,
aby potwierdzić i zastosować
Right Top
lokalizację pozycji Częstotliwość
(Górna prawa)
odświeżania.
∙∙ Monitor ten działa zgodnie z
Left Bottom
Szybkość odświeżania ekranu
(Dolna lewa)
ustawioną w systemie operacyjnym.
Right Bottom
(Dolna prawa)
Left Top
(Górna lewa)
∙∙ Po ustawieniu czasu naciśnij
środkowy przycisk, aby uaktywnić
timer.
Right Top
∙∙ Po wystąpieniu przerwy w dostawie
(Górna prawa)
prądu lub ponownym podłączeniu do
zasilania należy ręcznie przywrócić
Left Bottom
ustawienie budzika.
(Dolna lewa)
Right Bottom
(Dolna prawa)
00:01-99:59
45:00
60:00
Menu OSD
11
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Screen
Assistance
(Pomoc dla
ekranu)
None (Brak)
Adaptive-Sync
OFF (WYŁ.)
Opis
∙∙ Pozycję Pomoc dla ekranu można
dostosować w każdym trybie.
Icon
(Ikona)
∙∙ Funkcja Adaptive-Sync zapobiega
rozchodzeniu się obrazu.
∙∙ W przypadku sygnału DisplayPort
lub HDMI funkcja jest domyślnie
WŁ. i można ją WŁ./WYŁ. w każdym
trybie, przy dowolnej rozdzielczości,
Źródło wejścia i Szybkość
odświeżania ekranu.
∙∙ Po włączeniu funkcji Adaptive-Sync
funkcja MPRT zostanie wyłączona.
ON (WŁ.)
Professional (Profesjonalny)
1. poziom menu 2. poziom menu
Pro Mode (Tryb
Pro)
User
(Użytkownika)
Anti-Blue (Anty
niebieski)
Movie (Film)
Opis
∙∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby
wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.
∙∙ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i
zastosować typ trybu.
Office (Biuro)
sRGB
Low Blue Light
(Niski światła
niebieskiego)
HDCR
Eco
OFF (WYŁ.)
ON (WŁ.)
OFF (WYŁ.)
ON (WŁ.)
∙∙ Funkcja Niski światła niebieskiego chroni
oczy przed działaniem światła niebieskiego.
Po włączeniu funkcja Niski światła
niebieskiego ustawia bardziej żółtawą
temperaturę barwową obrazu.
∙∙ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji
Anty niebieski wymagane będzie włączenie
funkcji Niski światła niebieskiego.
∙∙ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu
poprzez wzmocnienie jego kontrastu.
∙∙ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność
zostanie wyszarzona.
∙∙ Funkcji HDCR i MPRT nie można włączyć
jednocześnie.
12
Menu OSD
1. poziom menu 2. poziom menu
MPRT
Opis
OFF (WYŁ.)
∙∙ Po włączeniu funkcji MPRT nie będzie można
włączyć pozycji Jasność, które zostaną
wówczas wyszarzone.
ON (WŁ.)
∙∙ Funkcji MPRT i HDCR nie można włączyć
jednocześnie.
∙∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja Czas
reakcji zostanie wyszarzona.
∙∙ Po ustawieniu dla funkcji Adaptive-Sync
opcji WŁ. należy wyłączyć funkcję MPRT.
Image
Enhancement
(Poprawianie
obrazu)
∙∙ Funkcja MPRT jest dostępna, gdy
częstotliwość odświeżania przekracza 85 Hz.
OFF (WYŁ.)
Weak (Słabe)
Medium (Średnie)
∙∙ Pozycja Poprawianie obrazu koryguje
krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.
Strong (Silne)
Strongest
(Najsilniejsze)
Image (Obraz)
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Brightness
(Jasność)
0-100
Contrast
(Kontrast)
0-100
Sharpness
(Ostrość)
0-5
Color
Temperature
(Temperatura
barwowa)
Cool (Zimne)
Opis
∙∙ Dostosuj odpowiednio jasność
w zależności od oświetlenia
otoczenia.
∙∙ Po włączeniu funkcji MPRT lub
HDCR pozycja Jasność zostanie
wyszarzona.
∙∙ Dostosuj odpowiednio kontrast
w celu zapewnienia komfortu
podczas patrzenia.
∙∙ Pozycja Ostrość poprawia
wyrazistość i szczegółowość
obrazu.
Normal (Normalny)
Warm (Ciepłe)
Customization R (0-100)
(Dostosowanie)
G (0-100)
∙∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół,
aby wybrać i wyświetlić podgląd
efektów trybu.
∙∙ Naciśnij środkowy przycisk, aby
potwierdzić i zastosować typ
trybu.
B (0-100)
Menu OSD
13
1. poziom menu 2./3. poziom menu
Screen Size
(Wielkość
ekranu)
Opis
Auto (Automat.)
∙∙ Pozycję Wielkość ekranu można
dostosować w każdym trybie, przy
dowolnej rozdzielczości i Szybkość
odświeżania ekranu.
4:3
16:9
Input Source (Źródło wejścia)
1. poziom menu
HDMI1
2. poziom menu Opis
∙∙ Wybierz źródło wejścia z listy.
HDMI2
DP
Auto Scan
OFF (WYŁ.)
(Autoskanowanie)
ON (WŁ.)
∙∙ W poniższych przypadkach można użyć
Przycisk nawigacji w celu wybrania źródła
sygnału:
• Gdy dla pozycji „Autoskanowanie”
ustawiona jest opcja „WYŁ.”, a monitor jest
w trybie oszczędzania energii.
• Gdy na ekranie monitora widoczny jest
komunikat „No Signal” (Brak sygnału).
Navi Key (Przycisk nawigacji)
1. poziom menu
Up (W górę)
Down (W dół)
Left (W lewo)
Right (W prawo)
2. poziom menu
Opis
Screen Assistance
(Pomoc dla ekranu)
∙∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w
lewo jest Budzik.
wejścia)
∙∙ Wszystkie ustawienia Przycisk nawigacji
można dostosować w Menu OSD.
OFF (WYŁ.)
∙∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w
Brightness (Jasność) górę jest Tryb Gra.
∙∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w
Game Mode (Tryb
dół jest Pomoc dla ekranu.
Gra)
Alarm Clock (Budzik) ∙∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w
prawo jest Źródło wejścia.
Input Source (Źródło
Refresh Rate
(Szybkość
odświeżania)
Info. On Screen
(Informacje na
ekranie)
Night Vision (Funkcja
Night Vision)
14
Menu OSD
Setting (Ustawienie)
1. poziom menu
Language (Język)
2. poziom menu
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Opis
∙∙ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie
języka, należy nacisnąć środkowy
przycisk.
∙∙ Pozycja Język jest ustawieniem
niezależnym. Wybrane przez użytkownika
ustawienie języka ma priorytet względem
domyślnych ustawień fabrycznych. Po
wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak
ustawienie Język nie zostanie zmienione.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
(Wkrótce
dostępnych będzie
więcej języków)
Transparency
0-5
(Przezroczystość)
∙∙ Pozycję Przezroczystość można
dostosować w każdym trybie.
Power Button
(Przycisk
zasilania)
OFF (WYŁ.)
∙∙ Po ustawieniu opcji WYŁ. naciśnięcie
przycisku zasilania spowoduje wyłączenie
monitora.
Info. On Screen
(Informacje na
ekranie)
OFF (WYŁ.)
OSD Time Out
5~30s
(Zakończenie
czasu
wyświetlania OSD)
∙∙ Pozycję Zakończenie czasu wyświetlania
OSD można dostosować w każdym trybie.
Standby (Gotowość) ∙∙ Po ustawieniu opcji Gotowość naciśnięcie
przycisku zasilania spowoduje wygaszenie
panelu i podświetlenia.
ON (WŁ.)
∙∙ Informacje o stanie monitora są
wyświetlane po prawej stronie ekranu.
Menu OSD
15
1. poziom menu
HDMI CEC
2. poziom menu
OFF (WYŁ.)
ON (WŁ.)
Opis
∙∙ Funkcja HDMI CEC (ang. Consumer
Electronics Control) obsługuje konsole
Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™,
Xbox Series X|S i różne urządzenia audiowideo zgodne z funkcją CEC.
∙∙ Po ustawieniu dla funkcji HDMI CEC opcji
WŁ.:
• Monitor będzie włączał się
automatycznie, gdy włączone zostanie
urządzenie CEC.
• Urządzenie CEC będzie przełączać
się do trybu oszczędzania energii, gdy
monitor zostanie wyłączony.
Reset (Resetuj)
16
Menu OSD
YES (TAK)
NO (NIE)
• Jeśli podłączona jest konsola Sony
PlayStation®, Nintendo® Switch™ lub
Xbox Series X|S, dla pozycji Tryb Pro
automatycznie ustawiona zostanie
opcja Eco (domyślna), którą będzie
można później dostosować do własnych
preferencji.
∙∙ Pozycję Resetuj, która umożliwia
przywrócenie początkowych ustawień
domyślnych menu OSD, można
zastosować w każdym trybie.
Dane techniczne
Monitor
Optix G273
Krzywizna
Płaski
Rozmiar
Typ panelu
Rozdzielczość
Współczynnik proporcji
Jasność (nity)
Współczynnik kontrastu
Szybkość odświeżania
Czas reakcji
Złącza We/Wy
Kąty widzenia
DCI-P3*/sRGB
Wykończenie powierzchni
Kolory wyświetlacza
Opcje zasilania monitora
Specyfikacje zasilacza
Moc wejściowa
Moc wyjściowa
Regulacja (nachylenie)
Blokada Kensington
27 calowy
IPS
1920 x 1080 przy 165Hz
16:9
300 (typowa)
1000:1
165Hz
1 ms (MPRT)
∙∙ HDMI x 2
∙∙ DP x 1
∙∙ Gniazdo słuchawek x1
178° (w poziomie), 178° (w pionie)
94%/131%
Antyrefleksyjne
16,7 mln
19,0 V
2,1 A
∙∙ Opcja 1: ADS-40SI-19-3 19040E
∙∙ Opcja 2: DA-40A19
100~240 VAC, 50~60 Hz, maks. 1,0 A
19,0 V
-5°~20°
2,1 A
Tak
Dane techniczne
17
Monitor
Optix G273
∙∙ Typ płytki: 100 x 100 mm
Montaż VESA
∙∙ Typ śruby: M4 x 10 mm
• Średnica gwintu: 4 mm
• Skok gwintu: 0,7 mm
Wymiary (S x W x G)
Waga
Warunki
otoczenia
Działanie
• Długość gwintu: 10 mm
614,9 x 444,6 x 228,38 mm
4,5 kg (netto)
7,1 kg (brutto)
∙∙ Temperatura: od 0°C ~ 40°C
∙∙ Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji
∙∙ Wysokość: 0~5000m
Przechowywanie ∙∙ Temperatura: od -20℃ do 60℃
∙∙ Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
* W oparciu o standardy testowe CIE1976.
18
Dane techniczne
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
Standard
VGA
Rozdzielczość
640x480
przy 60 Hz
przy 67 Hz
przy 72 Hz
Tryb DOS
720x480
SVGA
800x600
720x576
przy 75 Hz
przy 60 Hz
przy 50 Hz
przy 56 Hz
przy 60 Hz
przy 72 Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
przy 75 Hz
przy 60 Hz
przy 70 Hz
przy 75 Hz
przy 60 Hz
przy 75 Hz
przy 60 Hz
przy 60 Hz
przy 60 Hz
przy 85 Hz
przy 120 Hz
przy 144 Hz
Rozdzielczość 480P
sygnału wideo
576P
przy 165 Hz
720P
1080P przy 60Hz
1080P przy 120Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania
19
Rozwiązywanie problemów
Dioda LED zasilania jest wyłączona.
• Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.
• Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
Brak obrazu.
• Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.
• Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są
włączone.
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
• Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby
uaktywnić monitor.
Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na
ekranie.
• Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na
komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.
Brak obsługi Plug & Play.
• Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
• Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.
Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują
problemy z kolorami.
• Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.
• Dostosuj jasność i kontrast.
• Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.
• Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.
Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.
• Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.
• Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
• Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować
zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
20
Rozwiązywanie problemów
Instrukcje bezpieczeństwa
∙∙ Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.
∙∙ Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na
urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.
∙∙ Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.
Zasilanie
∙∙ Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie
zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale
100~240 V.
∙∙ Jeśli przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, nie wolno usuwać
bolca uziemiającego. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda
zasilania.
∙∙ Należy sprawdzić, czy system dystrybucji energii w miejscu instalacji jest
wyposażony w wyłącznik automatyczny o wartościach znamionowych 120/240 V, 20 A
(maks.).
∙∙ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć
przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe
zużycie energii.
∙∙ Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie
nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie
zasilającym.
∙∙ Jeśli urządzenie jest używane z zasilaczem, należy korzystać wyłącznie z zasilacza
dostarczonego przez firmę MSI i zatwierdzonego do użytku z tym urządzeniem.
Bateria
Jeśli urządzenie jest wyposażone w baterię, należy zastosować specjalne środki
ostrożności.
∙∙ Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać
można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez
producenta.
∙∙ Baterii nie wolno wrzucać do ognia ani gorącego pieca, a także nie wolno jej
mechanicznie zgniatać ani dzielić na części, ponieważ mogłoby to być przyczyną
wybuchu.
∙∙ Baterii nie wolno zostawiać w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo
niskim ciśnieniu atmosferycznym, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wybuchu
albo wycieku łatwopalnego płynu lub gazu.
∙∙ Nie wolno dopuścić do połknięcia baterii. Połknięcie baterii pastylkowej grozi
poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, a nawet śmiercią. Nowe i zużyte baterie
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Unia Europejska:
Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z
nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z publicznego
systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Instrukcje bezpieczeństwa
21
Tajwan:
廢電池請回收
Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy
zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.
Kalifornia, USA:
Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub
usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.
Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: https://dtsc.ca.gov/
perchlorate/
Warunki otoczenia
∙∙ Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń związanych z wysokimi
temperaturami lub przegrzania urządzenia, nie wolno umieszczać go na miękkiej,
niestabilnej powierzchni, a także blokować jego otworów wentylacyjnych.
∙∙ Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
∙∙ Aby uniknąć przewrócenia się urządzenia, należy przymocować je do biurka, ściany
lub stałego obiektu za pomocą mocowania zapobiegającego przewróceniu, które
odpowiednio zabezpieczy urządzenie i utrzyma je na miejscu.
∙∙ Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie
wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
∙∙ Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze
przechowywania powyżej 60℃ lub poniżej -20℃, ponieważ może to uszkodzić
urządzenie.
∙∙ Maksymalna temperature działania wynosi około 40℃.
∙∙ Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Do
czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych
środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie,
ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
∙∙ W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym
lub elektrycznym.
∙∙ W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać
sprawdzone przez personel serwisu:
• Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
• Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
• Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.
• Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z
podręcznikiem użytkownika.
• Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
• Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
22
Instrukcje bezpieczeństwa
Certyfikat TÜV Rheinland
Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Low Blue Light (Niski
poziom niebieskiego światła)
Wykazano, że światło niebieskie jest przyczyną
zmęczenia i dyskomfortu oczu. Firma MSI oferuje
obecnie monitory z certyfikatem TÜV Rheinland
dotyczącym Niski poziom niebieskiego światła w celu
zadbania o komfort widzenia i dobre samopoczucie
użytkowników. Prosimy o zastosowanie się do
poniższych instrukcji w celu złagodzenia objawów długotrwałej pracy przed monitorem
i ekspozycji na światło niebieskie.
∙∙ Ekran należy ustawić w odległości 20–28 cali (50–70 cm) od oczu i nieco poniżej
poziomu wzroku.
∙∙ Częste mruganie pomaga ograniczyć zmęczenie oczu w przypadku długotrwałego
patrzenia na ekran.
∙∙ Należy robić 20-minutowe przerwy co 2 godziny.
∙∙ Podczas przerw należy kierować wzrok na odległy przedmiot i patrzeć na niego
przez co najmniej 20 sekund.
∙∙ Podczas przerw należy poprzeciągać się, aby uwolnić napięcie lub złagodzić ból
ciała.
∙∙ Należy korzystać z trybu Reader (Czytnik)/Anti-Blue (Ochrona przed niebieskim
światłem) lub włączyć opcjonalną funkcję Niski poziom niebieskiego światła.
Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Flicker Free (Braku
Migotania)
∙∙ Firma TÜV Rheinland przetestowała ten produkt
pod kątem migotania ekranu widocznego i
niewidocznego dla oka ludzkiego i będącego
przyczyną zmęczenia oczu.
∙∙ Firma TÜV Rheinland opracowała zestaw testów,
które określają minimalne normy dla różnych
zakresów częstotliwości. Zestaw testów został opracowany w oparciu o normy
międzynarodowe lub powszechne w branży, które zostały podwyższone.
∙∙ Produkt został poddany testom w laboratorium zgodnie z tymi kryteriami.
∙∙ Wyrażenie „brak migotania” potwierdza, że w przypadku urządzenia nie występuje
określone za pomocą normy widoczne ani niewidoczne migotanie w zakresie
częstotliwości 0–3000 Hz przy różnych ustawieniach jasności.
∙∙ Brak migotania nie będzie występował po włączeniu funkcji Zapob. rozm. obrazu/
MPRT. (Dostępność funkcji Zapob. rozm. obrazu/MPRT zależy od modelu).
Certyfikat TÜV Rheinland
23
Informacje dotyczące przepisów
Zgodność z CE
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy
niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i
dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały
jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej
opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości
radiowych
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest
zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy
B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone,
aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje,
wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej
i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może
powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie
wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe
zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić
wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować
zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:
∙∙ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
∙∙ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
∙∙ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym
obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub
radiowy.
∙∙ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Uwaga 1
Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek
odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z
urządzenia.
Uwaga 2
Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych
kabli i przewodów prądu zmiennego.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm
następującym warunkom:
1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia,
które mogą spowodować jego niepożądane działanie.
24
Informacje dotyczące przepisów
Oświadczenie WEEE
Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i
elektronicznym 2012/19/UE, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie
może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym
producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu
okresu eksploatacji.
Informacje o substancjach chemicznych
Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE
REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI
udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem:
https://csr.msi.com/global/index
Energooszczędność produktu
∙∙ Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
∙∙ Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
∙∙ Łatwy demontaż i recykling
∙∙ Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
∙∙ Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
∙∙ Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów
Polityka ochrony środowiska
∙∙ Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie
części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać
po zakończeniu żywotności.
∙∙ Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
∙∙ W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania
należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.
∙∙ Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu
produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi.
com.
Ostrzeżenie!
Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.
Zalecenia:
1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.
2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku
dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być
ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.
Informacje dotyczące przepisów
25
Prawa autorskie i informacje na temat znaków
towarowych
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to
zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe
wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie
dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Pomoc techniczna
Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika
użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.
W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę
https://www.msi.com/support/.
26
Informacje dotyczące przepisów
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement