MSI MS-3CA7 Optix G273 Bruksanvisning

MSI MS-3CA7 Optix G273 Bruksanvisning | Manualzz
Optix-serien
LCD-skärm
Optix G273 (3CA7)
Bruksanvisning
Innehåll
Komma igång................................................................................................................. 3
Förpackningens innehåll......................................................................................... 3
Installera skärmstativet.......................................................................................... 4
Ställa in skärmen.................................................................................................... 5
Skärmöversikt......................................................................................................... 6
Anslut skärmen till datorn...................................................................................... 8
OSD-inställning............................................................................................................. 9
Navi Key (Navigeringsknapp).................................................................................. 9
Snabbtangent........................................................................................................... 9
OSD-menyer................................................................................................................ 10
Gaming................................................................................................................... 10
Professional (Professionell).................................................................................. 12
Image (Bild)........................................................................................................... 13
Input Source (Indatakälla)..................................................................................... 14
Navi Key (Navigeringsknapp)................................................................................ 14
Setting (Inställning)............................................................................................... 15
Specifikationer............................................................................................................. 17
Förinställda visningslägen.......................................................................................... 19
Felsökning.................................................................................................................... 20
Säkerhetsinstruktioner............................................................................................... 21
TÜV Rheinland-certifiering......................................................................................... 23
Rättsliga meddelanden............................................................................................... 24
Granskning
V1.0, 2021/08
2
Innehåll
Komma igång
Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid
anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en jordansluten
handledsrem för att undvika statisk elektricitet.
Förpackningens innehåll
Övervaka
Dokumentation
Tillbehör
Kablar
⚠⚠Viktigt
Optix G273
Snabbstartguide
Registreringskort
Stativ med skruv(ar)
Stativfot med skruv(ar)
Strömadaptor och strömkabel
HDMI-kabel (tillval)
DisplayPort-kabel (tillval)
∙∙ Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av
föremålen är trasigt eller saknas.
∙∙ Paketets innehåll kan variera beroende på land.
∙∙ Den medföljande strömkabeln är uteslutande avsedd för denna bildskärm och ska
inte användas tillsammans med andra produkter.
Komma igång
3
Installera skärmstativet
1. Lämn kvar skärme i den skyddande skumförpackningen. Placera stativets fästet
vid spåret på bildskärmen.
2. Fäst stativet med skruvarna.
3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.
4. Stativets fäste måste vara ordentligt fastsatt innan du ställer bildskärmen upp.
⚠⚠Viktigt
∙∙ Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.
∙∙ Använd inte vassa föremål på panelen.
∙∙ Spåret för att montera stativets fäste kan även användas för väggmontering.
Kontakta återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.
2
1

4
Komma igång
3
Ställa in skärmen
Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med
inställningsmöjligheterna.
⚠⚠Viktigt
Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.
O
O
-5 20
Komma igång
5
Skärmöversikt

2
3
1
4
6
Komma igång
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Power Button (Strömknapp)
Navi Key (Navigeringsknapp)
Kensingtonlås
HDMI-port
DisplayPort
Hörlursuttag
Strömkontakt
Komma igång
7
Anslut skärmen till datorn
1. Stäng av din dator.
2. Anslut videokabeln från skärmen till din dator.
3. Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel. (Figur A)
4. Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag. (Figur B)
5. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur C)
6. Starta skärmen. (Figur D)
7. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

B
D
C
A
8
Komma igång
OSD-inställning
Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.
⚠⚠Viktigt
All information kan ändras utan föregående meddelande.
Navi Key (Navigeringsknapp)
Skärmen har en Navi Key (Navigeringsknapp), en kontroll med flera riktningar som
ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Up (Upp) / Down (Ner) / Left (Vänster) / Right (Höger):
∙∙ välj funktionsmenyer och föremål
∙∙ justera funktionsvärden
∙∙ öppna/stänga funktionsmenyer
Medel:
∙∙ startar bildskärmsvisning (OSD)
∙∙ gå in på undermnyer
∙∙ bekräfta ett val eller en inställning
Snabbtangent
∙∙ Användarna kan öppna menyerna för förinställningsfunktioner genom att flytta Navi
Key (Navigeringsknapp) up (upp), down (ner), left (vänster), left (vänster) eller right
(höger) när skärmmenyn är inaktiv.
∙∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.
OSD-inställning
9
OSD-menyer
Gaming
Menynivå 1
Game Mode
(Spelläge)
Menynivå 2/3
User (Användare)
FPS
Racing
RTS
Night Vision
(Mörkervisning)
RPG
OFF (AV)
Normal
Strong (Stark)
Beskrivning
∙∙ Använd upp- och nedknapparna
för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
∙∙ Tryck på mittknappen för att bekräfta
och tillämpa ditt typläge.
∙∙ Denna funktion optimerar
bakgrundens ljusstyrka och
rekommenderas för FPS-spel.
Strongest (Starkast)
Response Time
(Svarstid)
A.I.
Normal
Fast (Snabb)
Fastest (Snabbast)
10
OSD-menyer
∙∙ Svarstid gråtonas när MRPT är
aktiverad.
Menynivå 1
MPRT
Menynivå 2/3
Beskrivning
OFF (AV)
∙∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är
aktiverad kan Brightness (Ljusstyrka)
inte aktiveras, och gråtonas därför.
ON (PÅ)
∙∙ MPRT och HDCR kan inte aktiveras
samtidigt.
∙∙ Svarstid gråtonas när MRPT är
aktiverad.
∙∙ MPRT måste inaktiveras när AdaptiveSync (Anpassbar synkronisering) är
inställda på PÅ.
Refresh Rate
(Uppdat.
förhållande)
Location
(Placering)
Left Top
(Överst
vänster)
Right Top
(Överst höger)
Left Bottom
(Nederst
vänster)
OFF (AV)
Alarm Clock
(Alarm)
ON (PÅ)
Location
(Placering)
Left Top
(Överst
vänster)
Left Bottom
(Nederst
vänster)
15:00
30:00
∙∙ Placeringen kan anpassas i OSDmenyn. Tryck på mittknappen för att
bekräfta och verkställa placeringen av
Uppdateringsförhållande.
∙∙ Denna skärm följer och fungerar
på operativsystemets förinställda
Uppdateringsförhållande för skärmen.
Right Bottom
(Längst ned
till höger)
Right Top
(Överst höger)
OFF (AV)
∙∙ MPRT är tillgänglig när
uppdateringshastigheten är över 85
Hz.
∙∙ När du ställt in tiden, tryck på
mittknappen för att aktivera
tidtagaren.
∙∙ Användarna måste återställa sin
förinställda Alarm Clock (Alarm)
manuellt efter en förlust av växelström
och återanslutning.
Right Bottom
(Längst ned
till höger)
00:01 ~ 99:59
45:00
60:00
OSD-menyer
11
Menynivå 1
Screen Assistance
(Skärmassistens)
Adaptive-Sync
(Anpassbar
synkronisering)
Menynivå 2/3
None (Ingen)
Icon (Ikon)
Beskrivning
∙∙ Användare kan anpassa
Skärmassistens i alla lägen.

OFF (AV)
∙∙ Adaptive-Sync (Anpassbar
synkronisering) förhindrar screen
tearing.
ON (PÅ)
∙∙ DisplayPort- eller HDMI-standard är
PÅ och kan anpassas till PÅ/AV i alla
lägen, upplösningar, indatakällor och
skärmens uppdateringshastigheter.
∙∙ MPRT inaktiveras om AdaptiveSync (Anpassbar synkronisering) är
aktiverad.
Professional (Professionell)
Menynivå 1
Pro Mode
(Proffsläge)
Menynivå 2
User (Användare)
Anti-Blue
(Blåljusskydd)
Movie (Film)
Beskrivning
∙∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja
förhandsgranskning av lägeseffekter.
∙∙ Tryck på mittknappen för att bekräfta och
tillämpa ditt typläge.
Office (Kontor)
sRGB
Low Blue Light
(Lågt blåljus)
HDCR
Eco
OFF (AV)
ON (PÅ)
OFF (AV)
ON (PÅ)
∙∙ Lågt blåljus skyddar dina ögon mot blått ljus. När
det är aktiverat anpassar Lågt blåljus skärmens
färgtemperatur till ett gulare sken.
∙∙ När Pro Mode (Proffsläge) är inställt på AntiBlue (Blåljusskydd), måste Low Blue Light (Lågt
blåljus) aktiveras.
∙∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka
bildkontrasten.
∙∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att
gråtonas.
∙∙ HDCR och MPRT kan inte aktiveras samtidigt.
12
OSD-menyer
Menynivå 1
MPRT
Menynivå 2
OFF (AV)
ON (PÅ)
Beskrivning
∙∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad
kan Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och
gråtonas därför.
∙∙ MPRT och HDCR kan inte aktiveras samtidigt.
∙∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.
∙∙ MPRT måste inaktiveras när Adaptive-Sync
(Anpassbar synkronisering) är inställda på PÅ.
Image
Enhancement
(Bildförbättring)
OFF (AV)
Weak (Svag)
∙∙ MPRT är tillgänglig när uppdateringshastigheten
är över 85 Hz.
∙∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att
förbättra konturskärpan.
Medium
Strong (Stark)
Strongest (Starkast)
Image (Bild)
Menynivå 1
Brightness
(Ljusstyrka)
Menynivå 2/3
0-100
Contrast
(Kontrast)
0-100
Color Temperature
(Färgtemperatur)
Cool (Kall)
Sharpness
(Skärpa)
∙∙ Justera ljusstrykan efter den
omgivande belysningen.
∙∙ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när
MPRT eller HDCR är aktiverade.
∙∙ Ställ in kontrasten rätt för att vila
ögonen.
0-5
∙∙ Skärpan förbättrar tydlighet och
bilddetaljer.
∙∙ Använd upp- och nedknapparna
för att välja förhandsgranskning av
lägeseffekter.
Normal
Warm (Varm)
Customization
(Anpassning)
Screen Size
(Skärmstorlek)
Beskrivning
Auto
4:3
16:9
R (0-100)
∙∙ Tryck på mittknappen för att bekräfta
och tillämpa ditt typläge.
G (0-100)
B (0-100)
∙∙ Användare kan anpassa Skärmstorlek
i alla lägen, upplösningar och
uppdateringsförhållanden.
OSD-menyer
13
Input Source (Indatakälla)
Menynivå 1
HDMI1
Menynivå 2
Beskrivning
OFF (AV)
∙∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för
att välja ingångskälla med nedanstående status:
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automatisk
sökning)
ON (PÅ)
∙∙ Välj en indatakälla i listan.
• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på
”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.
• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen
signal) visas på skärmen.
Navi Key (Navigeringsknapp)
Menynivå 1
Up (Upp)
Down (Ned)
Left (Vänster)
Right (Höger)
Menynivå 2
OFF (AV)
Brightness
(Ljusstyrka)
Game Mode
(Spelläge)
Screen Assistance
(Skärmassistens)
Alarm Clock (Alarm)
Input Source
(Indatakälla)
Refresh Rate
(Uppdat.förhållande)
Info. On Screen
(Information på
skärm)
Night Vision
(Mörkervisning)
14
OSD-menyer
Beskrivning
∙∙ Standardinställning för uppknappen är spelläge.
∙∙ Standardinställning för nedknappen är
Skärmassistens.
∙∙ Standardinställning för vänsterknappen är
Alarm.
∙∙ Standardinställning för högerknappen är
Indatakälla.
∙∙ Alla navigeringsknappobjekt kan anpassas via
OSD-menyer.
Setting (Inställning)
Menynivå 1
Language (Språk)
Menynivå 2
繁體中文
English
Français
Deutsch
Beskrivning
∙∙ Användare måste trycka på mittknappen för att
bekräfta och verkställa Språkinställningen.
∙∙ Språk är en självständig inställning. Användares
egna språkinställningar kommer att åsidosätta
standardinställningen. När användare väljer Ja
på Återställ, kommer språket inte att ändras.
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparency
(Transparens)
OSD-Time
Out (OSDfrånkoppling)
(Fler språk kommer
inom kort)
0~5
5~30 s.
Power Button
(Strömknapp)
OFF (AV)
Info. On Screen
(Information på
skärm)
OFF (AV)
Standby (Paus)
ON (PÅ)
∙∙ Användare kan anpassa Transparens i alla
lägen.
∙∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla
lägen.
∙∙ När den står på OFF (Av) kan användaren trycka
på strömbrytaren för att stänga av bildskärmen.
∙∙ När den står på Standby (Paus) kan användaren
trycka på strömbrytaren för att stänga av
skärmpanelen och bakgrundsljuset.
∙∙ Informationen om bildskärmens status kommer
att visas på skärmens högra sida.
OSD-menyer
15
Menynivå 1
HDMI CEC
Menynivå 2
OFF (AV)
ON (PÅ)
Beskrivning
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
stödjer Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™,
Xbox Series X|S-konsoler och olika audiovisuella
enheter med CEC-kapacitet.
∙∙ Om HDMI CEC står på ON (På):
• Bildskärmen starta automatiskt när man
startar CEC-enheten.
• CEC-enheten övergår till energisparläge när
bildskärmen stängs av.
• När man ansluter Sony PlayStation®,
Nintendo® Switch™ eller Xbox Series
X|S-konsol, ställs Pro Mode (Proffsläge)
automatiskt på Eco-läget (standard), och kan
justeras till användarens förinställda lägen.
Reset (Återställ)
16
OSD-menyer
YES (JA)
NO (NEJ)
∙∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.
Specifikationer
Övervaka
Optix G273
Välvning
Platt
Storlek
Paneltyp
Upplösning
Bildformat
Ljusstyrka (cd/m2)
Kontrastförhållande
Uppdat.förhållande
Svarstid
I/O
Visningsvinklar
DCI-P3*/ sRGB
Ytbehandling
Visningsfärger
Bildskärmens
energialternativ
68,58 cm
IPS
1920x1080 på 165 Hz
16:9
300 (norm.)
1000:1
165Hz
1 ms (MPRT)
∙∙ HDMI x 2
∙∙ DP x 1
∙∙ Hörlursuttag x 1
178°(H) , 178°(B)
94% / 131%
Reflexskydd
16,7M
19,0V
2,1A
Specfikationer för
strömadapter
∙∙ Alternativ 1: ADS-40SI-19-3 19040E
Uteffekt
19,0V
Ineffekt
Justering (lutning)
Kensingtonlås
∙∙ Alternativ 2: DA-40A19
100~240 V växelström, 50~60 Hz, max. 1,0A
-5° ~ 20°
2,1A
Ja
Specifikationer
17
Övervaka
VESA-montering
Optix G273
∙∙ Typ av platta: 100 x 100 mm
∙∙ Skruvtyp: M4 x 10 mm
• Gängdiameter: 4 mm
• Gängans delning: 0,7 mm
• Gänglängd: 10 mm
614,9 x 444,6 x 228,38 mm
Mått (B x H x D)
4,5 kg (netto)
Vikt
Miljö
Drift
Förvaring
7,1 kg (brutto)
∙∙ Temperatur: 0℃ ~ 40℃
∙∙ Fukt: 20 % ~ 90 %, icke-kondenserande
∙∙ Höjd: 0 ~ 5 000m
∙∙ Temperatur: -20℃ ~ 60℃
∙∙ Fukt: 10% ~ 90 %, icke-kondenserande
* Baserad på CIE1976 teststandarder.
18
Specifikationer
Förinställda visningslägen
Standard
VGA
Upplösning
640x480
på 60Hz
på 67Hz
på 72Hz
Dos-läge
720x480
SVGA
800x600
720x576
på 75Hz
på 60Hz
på 50Hz
på 56Hz
på 60Hz
på 72Hz
XGA
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
Full HD
1920x1080
WSXGA+
1680x1050
på 75Hz
på 60Hz
på 70Hz
på 75Hz
på 60Hz
på 75Hz
på 60Hz
på 60Hz
på 60Hz
på 85Hz
på 120Hz
på 144Hz
Videotid
upplösning
480P
576P
720P
1080P på 60Hz
1080P på 120 Hz
på 165Hz
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Förinställda visningslägen
19
Felsökning
Strömindikatorn är släckt.
• Tryck på skärmens strömknapp igen.
• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
Ingen bild.
• Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.
• Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.
• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
• Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.
Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.
• Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de
passar bildskärmen.
Ingen Plug & Play.
• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
• Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.
Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har
färgproblem.
• Undvik att använda förlängningskabel för video.
• Justera ljusstyrka och kontrast.
• Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.
• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.
• Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.
Skärmen flimrar eller visar vågor.
• Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.
• Uppdatera grafikkortets drivrutiner.
• Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska
interferenser (EMI).
20
Felsökning
Säkerhetsinstruktioner
∙∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.
∙∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen skall följas.
∙∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.
Strömförsörjning
∙∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på
området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget.
∙∙ Om elsladden har en trestiftskontakt, ska det skyddande jordstiftet inte inaktiveras
från kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.
∙∙ Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för
120/240 V, 20 A (maximalt).
∙∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer
att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.
∙∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå
nätsladden.
∙∙ Om enheten har en adapter, använd enbart den medföljande växelströmsadaptern
från MSI, som är godkänd för användning tillsammans med enheten.
Batteri
Vidta speciella försiktighetsåtgärder om enheten har ett batteri.
∙∙ Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med
samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.
∙∙ Undvik att kassera batterier i eld eller en varm ugn, att krossa det mekaniskt eller
skära av ett batteria batteri, vilket kan orsaka en explosion.
∙∙ Undvi att lämna ett batteri i miljö med extremt hög temperatur eller extremt lågt
lufttryck, som kan orsaka en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker
ut.
∙∙ Förtär inte ett batteri. Om man sväljer mynt-/knappcellsbatteri, kan det orsaka
allvarliga invärtes frätskador, och kan leda till döden. Förvara nya och använda
batterier utom räckhåll för barn.
EU:
Taiwan:
Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i
hushållssoporna. Lämna in dem på närmaste återvinningscentral enligt
gällande miljölagstiftning.
廢電池請回收
För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för
återvinning eller speciell kassering.
Säkerhetsinstruktioner
21
Kalifornien, USA:
Miljö
Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras
på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien.
För mer information, besök: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
∙∙ För att minska möjligheten till värmerelaterade skador eller överhetting av enheten,
ska den inte placeras på mjuk, ostadig yta för att inte enhetens ventilation ska
hindras.
∙∙ Använd enheten enbart på en hård, plan och stabil yta.
∙∙ För att undvika att enheten välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller ett
fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja enheten och hålla den
säkert på plats.
∙∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för
brand och stötar.
∙∙ Lämna inte enheten i en miljö utan luftkonditionering med förvaringstemperaturer
över 60℃ eller lägre än -20℃, eftersom det kan skada denheten.
∙∙ Högsta drifttemperatur är c:a 40℃.
∙∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk
trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i
öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.
∙∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.
∙∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:
• Strömsladden eller kontakten är skadad.
• Vätska har kommit in i enheten.
• Enheten har utsatts för fukt.
• Enheten fungerar inte eller får du den inte att fungera i enöighet med
bruksanvisningen.
• Enheten har tappats eller skadats.
• Enheten har tydliga tecken på sprickor.
22
Säkerhetsinstruktioner
TÜV Rheinland-certifiering
TÜV Rheinland-certifiering för teknik för Low Blue Light
(Lågt blåljus)
Blått ljus har visat sig orsaka trötta ögon och
obehag. MSI erbjuder nu skärmar med TÜV
Rheinland-certifiering för teknik för lågt blått ljus
för att garantera att användarnas ögonkomfort och
välbefinnande. Följ instruktionerna nedan för att
minska symptomen från långvarig exponering för
skärmen och blått ljus.
∙∙ Placera skärmen 50–70 cm (20–28 in.) från ögonen och lite lägre än ögonhöjd.
∙∙ Genom att blinka medvetet då och då bidrar man till att minska ansträningen på
ögonen efter lång skärmtid.
∙∙ Ta 20 minuters pauser varannan timme.
∙∙ Titta bort från skärmen och stirra på ett avlägset föremål i minst 20 sekunder under
pauserna.
∙∙ Sträck på kroppen för att minska trötthet och värk under pauserna.
∙∙ Använd läs-/blåskyddsläget eller starta den valfria Lågt blått ljus-funktionen.
TÜV Rheinland-certifiering för Flicker Free (flimmerfri)
teknik
∙∙ TÜV Rheinland har testat produkten för att
säkerställa om skärmen producerar synligt eller
osynligt flimmer för människoögat och därmed
anstränger användarnas ögon.
∙∙ TÜV Rheinland har definierat en katalog av
test, som anger lägsta standarder för olika
frekvensområden. Testkatalogen grundar sig på
internationellt tillämpbara standarder eller standarder som är gemensamma inom
branschen, och överstiger dessa krav.
∙∙ Produkten har testats i laboratorium enligt dessa kriterier.
∙∙ Nyckelordet "Flicker Free” (flimmerfri) bekröftar att enhten inte har synligt eller
osynligt flimmer enligt definition i denna standard inom området 0 - 3 000 Hz under
olika ljusstyrkeinställningar.
∙∙ Skärmen kommer inte att stödja Flicker Free (flimmerfri) när Anti Motion Blur
(Anti-rörelsoskärpa)/MPRT är aktiverade. (Tillgången till Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa)/MPRT varierar efter produkt.)
TÜV Rheinland-certifiering
23
Rättsliga meddelanden
CE-överensstämmelse
Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMCdirektivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU),
ErP-direktivet (2009/125/EG) och RoHS-direktivet (2011/65/EU).
Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för
informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.
FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna
för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa
begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar
i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används
enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på
radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer
att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på
radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och
slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en
eller fler av följande åtgärder:
∙∙ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
∙∙ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
∙∙ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är
ansluten till.
∙∙ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.
Notering 1
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för
uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.
Notering 2
Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att
uppfylla strålningsgränsvärdena.
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två
villkor:
1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan
orsaka bristfällig funktion.
24
Rättsliga meddelanden
WEEE-deklaration
Under Europeiska Unionens (“EU”) direktiv om avfall från elektriska
och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte “elektrisk och
elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och
tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana
produkter vid slutet av deras användbara livslängd.
Information om kemiska substanser
I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation
(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet)
tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på:
https://csr.msi.com/global/index
Grön produktegensksaper
∙∙ Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge
∙∙ Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen
∙∙ Lätt att ta isär och återvinna
∙∙ Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning
∙∙ Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar
∙∙ Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy
Miljöpolicy
∙∙ Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning
och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av
produktlivslängden.
∙∙ Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för
återvinning och deponering av produkter som nått slutet av
produktlivslängden.
∙∙ Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare
information om återvinning.
∙∙ Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande
deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.
Varning!
Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.
Rekommendationer:
1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.
2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre
än en timme om dagen för barn över 2 år.
Rättsliga meddelanden
25
Information om upphovsrätt och varumärke
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat
varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som
nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig
rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.
Teknisk support
Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen,
kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt,
besök https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.
26
Rättsliga meddelanden
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement