MSI MS-3CC6 Optix G27C7 Bruksanvisning

Add to my manuals
25 Pages

advertisement

MSI MS-3CC6 Optix G27C7 Bruksanvisning | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix G27C7 (3CC6)

Innehåll

Komma igång ................................................................................................................3

Förpackningens innehåll ........................................................................................ 3

Installera skärmstativet ......................................................................................... 4

Ställa in skärmen ................................................................................................... 5

Skärmöversikt ........................................................................................................ 6

Anslut skärmen till datorn ..................................................................................... 8

OSD-inställning ............................................................................................................9

Navi Key .................................................................................................................. 9

Snabbtangent .......................................................................................................... 9

OSD-menyer ...............................................................................................................10

Gaming .................................................................................................................. 10

Professional (Professionell) ................................................................................. 12

Image (Bild) .......................................................................................................... 13

Input Source (Indatakälla) .................................................................................... 14

Navi Key (Navigeringsknapp) ............................................................................... 14

Setting (Inställning) .............................................................................................. 15

Specifikationer ............................................................................................................17

Förinställda visningslägen .........................................................................................19

Felsökning ...................................................................................................................20

Säkerhetsinstruktioner ..............................................................................................21

TÜV Rheinland-certifiering ........................................................................................22

Rättsliga meddelanden ..............................................................................................23

Granskning

V1.0, 2020/12

2

Innehåll

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran. Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna. Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet.

Förpackningens innehåll

Övervaka

Dokumentation

Optix G27C7

Snabbstartguide

Registreringskort

Garantikort

MSI bonusprogramkort

Stativ med skruv(ar)

Stativfot med skruv(ar) Tillbehör

Strömadaptor och strömkabel

HDMI-kabel (tillval)

Kablar

DisplayPort-kabel (tillval)

Viktigt

∙ Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas.

∙ Paketets innehåll kan variera beroende på land.

Komma igång

3

Installera skärmstativet

1. Lämn kvar skärme i den skyddande skumförpackningen. Placera stativets fästet vid spåret på bildskärmen.

2. Fäst stativet med skruvarna.

3. Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen.

4. Sätt stativet mot spåret i bildskärmen och tryck tills det låses på plats.

Viktigt

∙ Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen.

∙ Använd inte vassa föremål på panelen.

∙ Spåret för att montera stativets fäste kan även användas för väggmontering.

Kontakta återförsäljaren för en passande väggmonteringssats.

2

3

1

4

4

Komma igång

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna.

Viktigt

Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den.

-5 O 20 O

Komma igång

5

Skärmöversikt

1

2

3

4

5 5 6 7

6

Komma igång

1 Power Button (Strömknapp)

2 Navi Key (Navigeringsknapp)

3 Kensingtonlås

4 Strömkontakt

5 HDMI-port

6 DisplayPort

7 Hörlursuttag

Komma igång

7

Anslut skärmen till datorn

1. Stäng av din dator.

2. Anslut videokabeln från skärmen till din dator.

3. Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel. (Figur A)

4. Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag. (Figur B)

5. Anslut strömkabeln till eluttaget. (Figur C)

6. Starta skärmen. (Figur D)

7. Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt.

B

D

A

C

8

Komma igång

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar.

Viktigt

All information kan ändras utan föregående meddelande.

Navi Key

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD).

Upp / Ner / Vänster / Höger:

∙ välj funktionsmenyer och föremål

∙ justera funktionsvärden

∙ öppna/stänga funktionsmenyer

Tryck på (OK):

∙ startar bildskärmsvisning (OSD)

∙ gå in på undermnyer

∙ bekräfta ett val eller en inställning

Snabbtangent

∙ Användaren kan öppna funktionsmenyerna Game Mode (Spelläge), Screen Assistance

(Skärmassistens), Alarm Clock (Väckarklocka) och Input Source (Indatakälla) genom att flytta navigeringsknappen upp, ned, vänster eller höger när OSD-menyn är aktiv.

∙ Användaren kan anpassa de egna kortkommandona för att öppna olika funktionsmenyerna.

OSD-inställning

9

OSD-menyer

Gaming

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Night Vision

(Mörkervisning)

Response Time

(Svarstid)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

RTS

RPG

OFF (AV)

Normal

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

A.I.

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

Beskrivning

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPSspel.

∙ Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

10

OSD-menyer

Menynivå 1

MPRT

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Refresh Rate

(Uppdat.

förhållande)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Alarm Clock

(Alarm)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

Screen Assistance

(Skärmassistens)

None (Ingen)

00:01 ~ 99:59

Beskrivning

∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad kan Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och gråtonas därför.

∙ MPRT och HDCR kan inte aktiveras samtidigt.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ MPRT måste inaktiveras när FreeSync

Premium är inställda på PÅ.

∙ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen.

∙ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster. Placeringen kan anpassas i

OSD-menyn. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande.

∙ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen.

∙ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen.

∙ När du ställt in tiden, tryck på OK-knappen för att aktivera tidtagaren.

∙ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster. Användare kan själva välja placering.

∙ Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen.

∙ Skärmassistens har inga standardinställningar.

OSD-menyer

11

Menynivå 1

FreeSync

Premium

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ FreeSync Premium förebygger screen tearing.

∙ DisplayPort- eller HDMI-standard är AV och kan anpassas till PÅ/AV i alla lägen, upplösningar, indatakällor och olika skärmars uppdateringshastighet.

∙ MPRT inaktiveras om FreeSync Premium

är aktiverad.

Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Low Blue Light

(Lågt blåljus)

Menynivå 2

User (Användare)

Anti-Blue

(Blåljusskydd)

Movie (Film)

Office (Kontor) sRGB

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Standardläget är Användare.

∙ Alla föremål kan anpassas av användare.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

HDCR

MPRT

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

∙ Lågt blåljus skyddar dina ögon mot blått ljus. När det är aktiverat anpassar Lågt blåljus skärmens färgtemperatur till ett gulare sken.

∙ Användaren kan justera Lågt blåljus i alla lägen.

∙ När Pro Mode (Proffsläge) är inställt på Anti-

Blue (Blåljusskydd), måste Low Blue Light (Lågt blåljus) aktiveras.

∙ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen.

∙ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten.

∙ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas.

∙ HDCR och MPRT kan inte aktiveras samtidigt.

∙ När MPRT (Anti-rörelsoskärpa) är aktiverad kan Brightness (Ljusstyrka) inte aktiveras, och gråtonas därför.

∙ MPRT och HDCR kan inte aktiveras samtidigt.

∙ Svarstid gråtonas när MRPT är aktiverad.

∙ MPRT måste inaktiveras när FreeSync Premium

är inställda på PÅ.

12

OSD-menyer

Menynivå 1

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

Menynivå 2

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

Beskrivning

∙ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan.

∙ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen.

Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Menynivå 2/3

0-100

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Skärpa)

0-100

0-5

Color Temperature

(Färgtemperatur)

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Skärmstorlek)

Auto

4:3

16:9

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Jusstyrka i alla lägen.

∙ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när

MPRT eller HCDR är aktiverade.

∙ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen.

∙ När Pro Mode är inställt på sRGB kommer Kontrast at gråtonas.

∙ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen.

∙ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer.

∙ Standardfärgtemperatur är Normal.

∙ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

∙ Tryck på OK-knappen för att bekräfta och verkställa lägestypen.

∙ Användare kan anpassa

Färgtemperatur i Anpassningsläget.

∙ Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden.

∙ Standard är Auto.

OSD-menyer

13

Input Source (Indatakälla)

Menynivå 1

HDMI1 (CEC-stöd)

HDMI2

DP

Auto Scan

(Automatisk sökning)

Menynivå 2

OFF (AV)

PÅ (standard)

Beskrivning

∙ Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen.

∙ Användaren kan använda navigeringsknappen för att välja ingångskälla med nedanstående status:

• När ”Auto Scan” (Automatisk sökning) står på

”OFF” (Av) med bildskärmen på energisparläge.

• När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal) visas på skärmen.

Navi Key (Navigeringsknapp)

Menynivå 1

Up (Upp) / Down

(Ner) / Left

(Vänster) / Right

(Höger)

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness

(Ljusstyrka)

Game Mode

(Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

Refresh Rate

(Uppdat.förhållande)

Info. On Screen

(Information på skärm)

Night Vision

(Mörkervisning)

Beskrivning

∙ Standardinställning för uppknappen är spelläge.

∙ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens.

∙ Standardinställning för vänsterknappen är

Alarm.

∙ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla.

∙ Alla navigeringsknappobjekt kan anpassas via

OSD-menyer.

14

OSD-menyer

Setting (Inställning)

Menynivå 1 Menynivå 2

Language (Språk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5 Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

Power Button

(Strömknapp)

5~30 s.

OFF (AV)

Standby (Paus)

Info. On Screen

(Information på skärm)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

∙ Det standardinställda språket är engelska.

∙ Användare måste trycka på OK-knappen för att bekräfta och verkställa språkinställningen.

∙ Språk är en självständig inställning. Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen. När användare väljer Ja på Återställ, kommer språket inte att ändras.

∙ Användare kan anpassa Transparens i alla lägen.

∙ Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen.

∙ När den står på OFF (Av) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av bildskärmen.

∙ När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmpanelen och bakgrundsljuset.

∙ Informationen om bildskärmens status kommer att visas på skärmens högra sida.

∙ Användare kan aktivera eller inaktivera Info. On

Screen (Information på skärm). Standard är AV.

OSD-menyer

15

Menynivå 1

HDMI CEC

Menynivå 2

OFF (AV)

ON (PÅ)

Reset (Återställ) YES (JA)

NO (NEJ)

Beskrivning

∙ Standard är AV.

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stödjer Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ och olika audiovisuella enheter med CECkapacitet.

∙ Om HDMI CEC står på ON (På):

• Bildskärmen starta automatiskt när man startar CEC-enheten.

• CEC-enheten övergår till energisparläge när bildskärmen stängs av.

• När man ansluter Sony PlayStation® eller

Nintendo® Switch™ ställs Game Mode

(Spelläge) och Pro Mode (Proffsläge) automatiskt på läget User (Användare)

(standard), och kan justeras till användarens förinställda lägen.

∙ Användare kan återställa till OSDfabriksinställningar i alla lägen.

16

OSD-menyer

Specifikationer

Modell

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Optix G27C7

68,58 cm

1500R

VA

1920 x 1080 på 165Hz

16:9 Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Refresh Rate (Uppdat.

förhållande)

250

3000:1

165Hz

Response Time (Svarstid) 1 ms (MPRT)

I/O

Visningsvinklar

∙ HDMI x 2

∙ DP x 1

∙ Hörlursuttag x 1

178°(H) , 178°(B)

DCI-P3*/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

93% / 118%

Reflexskydd

Specfikationer för strömadapter

Ineffekt

Uteffekt

Justering (lutning)

Kensingtonlås

16,7M (8 bitar)

Alternativ 1: Delta ADP-40KD BB

Alternativ 2: APD DA-40A19

100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1A

19 V

-5° ~ 20°

2,1A.

VESA-montering

Ja

∙ Typ av platta: 100 x 100 mm

∙ Skruvtyp: M4 x 10 mm

• Gängdiameter: 4 mm

• Gängans delning: 0,7 mm

• Gänglängd: 10 mm

Specifikationer

17

Modell

Mått (B x H x D)

Vikt

Miljö

Drift

Förvaring

Optix G27C7

611,3 x 447,5 x 228,4 mm

4,7 kg (netto)

7,0 kg (brutto)

∙ Temperatur: 0℃ till 40℃

∙ Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

∙ Höjd: 0 ~ 5 000m

∙ Temperatur: -20℃ till 60℃

∙ Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

* Baserad på CIE1976 teststandarder.

18

Specifikationer

Förinställda visningslägen

Standard

VGA

Dos-läge

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

Videotid upplösning

Upplösning

640x480

720x480

720x576

800x600

1024x768

1280x1024

1440x900

1680x1050

1920x1080

480P

576P

720P

1080P på 60Hz

1080P på 120 Hz på 75Hz på 60Hz på 75Hz på 60Hz på 60Hz på 60Hz på 85Hz på 120Hz på 144Hz på 165Hz på 60Hz på 67Hz på 72Hz på 75Hz på 60Hz på 50Hz på 56Hz på 60Hz på 72Hz på 75Hz på 60Hz på 70Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

V

V

Optix G27C7

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

Förinställda visningslägen

19

Felsökning

Strömindikatorn är släckt.

• Tryck på skärmens strömknapp igen.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

Ingen bild.

• Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

• Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Datorn kan vara i Viloläge. Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen.

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad.

• Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen.

Ingen Plug & Play.

• Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem.

• Undvik att använda förlängningskabel för video.

• Justera ljusstyrka och kontrast.

• Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur.

• Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten.

• Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

• Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet.

• Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

• Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI).

20

Felsökning

Säkerhetsinstruktioner

∙ Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt.

∙ Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas.

∙ Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

∙ Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens.

∙ Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar.

∙ Placera enheten på en stadig yta före installation.

∙ Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget. Ta inte bort skyddsjorden på kontakten. Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag.

∙ Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen.

∙ Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas. Täck inte över ventilationshålen.

∙ Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60℃ eller under -20℃, eftersom enheten kan skadas.

∙ OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40℃.

∙ Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten. Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten. Häll aldrig vätska i

öppningarna. Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar.

∙ Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den. Placera ingenting ovanpå nätsladden.

∙ Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten.

∙ Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera enheten:

• Strömsladden eller kontakten är skadad.

• Vätska har kommit in i enheten.

• Enheten har utsatts för fukt.

• Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen.

• Enheten har tappats eller skadats.

• Enheten har tydliga tecken på sprickor.

∙ För att undvika att bildskärmen välter ska den fästas i ett skrivbord, på en vägg eller ett fast föremål med ett tippskyddsfäste som bidrar till att stödja bildskärmen och hålla den säkert på plats.

Viktigt

Kontrollera att strömförsörjningen på installationsplatsen har en kretsbrytare för

120/240 V, 20 A (maximalt).

Säkerhetsinstruktioner

21

TÜV Rheinland-certifiering

TÜV Rheinland-certifiering för teknik för Low Blue Light

(Lågt blåljus)

Blått ljus har visat sig orsaka trötta ögon och obehag. MSI erbjuder nu skärmar med TÜV

Rheinland-certifiering för teknik för lågt blått ljus för att garantera att användarnas ögonkomfort och välbefinnande. Följ instruktionerna nedan för att minska symptomen från långvarig exponering för skärmen och blått ljus.

∙ Placera skärmen 50–70 cm (20–28 in.) från ögonen och lite lägre än ögonhöjd.

∙ Genom att blinka medvetet då och då bidrar man till att minska ansträningen på

ögonen efter lång skärmtid.

∙ Ta 20 minuters pauser varannan timme.

∙ Titta bort från skärmen och stirra på ett avlägset föremål i minst 20 sekunder under pauserna.

∙ Sträck på kroppen för att minska trötthet och värk under pauserna.

∙ Använd läs-/blåskyddsläget eller starta den valfria Lågt blått ljus-funktionen.

TÜV Rheinland-certifiering för Flicker Free (flimmerfri) teknik

∙ TÜV Rheinland har testat produkten för att säkerställa om skärmen producerar synligt eller osynligt flimmer för människoögat och därmed anstränger användarnas ögon.

∙ TÜV Rheinland har definierat en katalog av test, som anger lägsta standarder för olika frekvensområden. Testkatalogen grundar sig på internationellt tillämpbara standarder eller standarder som är gemensamma inom branschen, och överstiger dessa krav.

∙ Produkten har testats i laboratorium enligt dessa kriterier.

∙ Nyckelordet "Flicker Free” (flimmerfri) bekröftar att enhten inte har synligt eller osynligt flimmer enligt definition i denna standard inom området 0 - 3 000 Hz under olika ljusstyrkeinställningar.

∙ Skärmen kommer inte att stödja Flicker Free (flimmerfri) när Anti Motion Blur

(Anti-rörelsoskärpa)/MPRT är aktiverade. (Tillgången till Anti Motion Blur (Antirörelsoskärpa)/MPRT varierar efter produkt.)

22

TÜV Rheinland-certifiering

Rättsliga meddelanden

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMCdirektivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU),

ErP-direktivet (2009/125/EG) och RoHS-direktivet (2011/65/EU).

Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

∙ Rikta om eller omplacera mottagarantennen.

∙ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

∙ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

∙ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena.

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion.

Rättsliga meddelanden

23

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens (“EU”) direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, får inte “elektrisk och elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd.

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t.ex. EU REACH Regulation

(Regulation EC nr. 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller MSI information om kemiska substanser på: https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Grön produktegensksaper

∙ Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

∙ Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

∙ Lätt att ta isär och återvinna

∙ Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

∙ Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

∙ Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

∙ Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden.

∙ Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden.

∙ Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning.

∙ Användare kan också nå oss på [email protected] för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter.

Varning!

Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

Rekommendationer:

1. Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid.

2. Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid. Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år.

24

Rättsliga meddelanden

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Med ensamrätt. MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare. Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges. MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information.

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören. Alternativt, besök https://www.msi.com/support/ för ytterligare vägledning.

Rättsliga meddelanden

25

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals