MSI MS-3BA4 Optix G243 de handleiding

MSI MS-3BA4 Optix G243 de handleiding | Manualzz
Optix-serie
LCD-monitor
Optix G243 (3BA4)
Handleiding
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................................................................... 3
Inhoud verpakking................................................................................................... 3
De monitorstandaard installeren............................................................................ 4
De monitor aanpassen............................................................................................ 5
Monitoroverzicht...................................................................................................... 6
De monitor aansluiten op pc................................................................................... 8
OSD-instelling................................................................................................................ 9
Navigatietoets.......................................................................................................... 9
Sneltoets.................................................................................................................. 9
Het Menu's OSD........................................................................................................... 10
Gaming................................................................................................................... 10
Professioneel......................................................................................................... 12
Beeld...................................................................................................................... 13
Ingangsbron........................................................................................................... 14
Navigatietoets........................................................................................................ 14
Instelling................................................................................................................ 15
Specificaties................................................................................................................. 17
Vooraf ingestelde weergavemodi............................................................................... 19
Problemen oplossen................................................................................................... 20
Veiligheidsrichtlijnen................................................................................................... 21
TÜV Rheinland-certificering....................................................................................... 23
Regelgevingsberichten............................................................................................... 24
Revisie
V1.0, 2021/08
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen.
Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren
van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te
voorkomen.
Inhoud verpakking
Monitor
Documentatie
Optix G243 (3BA4)
Snelstartgids
Registratiekaart
Standaard met schroeven
Accessoires
Basis standaard met schroeven
Standaarddeksel met schroeven
Netsnoer
Netvoeding
⚠⚠Belangrijk
DisplayPort-kabel (optioneel)
∙∙ Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van
de items zijn beschadigd of ontbreken.
∙∙ Inhoud van verpakking kan variëren per land.
∙∙ Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend voor deze monitor en mag niet worden
gebruikt met andere producten.
Aan de slag
3
De monitorstandaard installeren
1. Laat de monitor in de beschermende schuimverpakking. Lijn de standaard uit met
de monitorgroef. Zet de standaard vast met schroeven.
2. Sluit de basis van de standaard aan op de standaard en draai de schroef vast om de
standaard te bevestigen.
3. Lijn de grendels uit om het standaarddeksel te plaatsen.
4. Zorg ervoor dat de standaardmontage goed is geïnstalleerd voordat u de monitor
rechtop zet.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van
bekrassen van het weergavepaneel.
∙∙ Gebruik geen scherpte objecten op het paneel.
∙∙ De groef voor het installeren van de standaardbeugel kan ook worden gebruikt voor
wandmontage. Neem contact op met uw dealer voor de juiste wandmontageset.
1
2
3
4
Aan de slag
De monitor aanpassen
Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de
afstelcapaciteiten.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor.
∙∙ Kantel de monitor enigszins naar achteren voorafgaand aan scharnieren.
O
O
-5 20
Aan de slag
5
Monitoroverzicht
1
3
2
4
6
Aan de slag
5
6
7
1
Aan/uit-knop /Voedings-LED
2
Navigatietoets
3
4
5
6
7
Brandt wit nadat de monitor is ingeschakeld. Als geen signaal wordt
ingegeven, gaat het LED-lampje oranje branden. Brandt oranje wanneer de
monitor in de modus Stand-by staat.
Kensington-slot
Voedingsaansluiting
HDMI 1.4-poort
DisplayPort 1.2-poort
Aansluiting hoofdtelefoon
Aan de slag
7
De monitor aansluiten op pc
1. Schakel uw computer uit.
2. Sluit de Video-kabel aan van de monitor op uw computer.
3. Monteer de netvoeding & netsnoer van de monitor. (Afbeelding A)
4. Sluit de netvoeding aan op de voedingsaansluiting van de monitor. (Afbeelding B)
5. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Afbeelding C)
6. Schakel de monitor in. (Afbeelding D)
7. Schakel de computer in en de monitor detecteert automatisch de signaalbron.
B
D
C
A
8
Aan de slag
OSD-instelling
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD-instelling.
⚠⚠Belangrijk
Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Navigatietoets
De monitor wordt geleverd met een Navigatietoets, een bediening in meerdere
richtingen die helpt bij het navigeren in het OSD-menu.
Omhoog/ omlaag/ links/ rechts:
∙∙ Functiemenu’s en items selecteren
∙∙ functiewaarden afstellen
∙∙ functiemenu’s openen/verlaten
Druk op (OK):
∙∙ het OSD (On-Screen Display) starten
∙∙ Submenu’s openen
∙∙ Een selectie of instelling bevestigen
Sneltoets
∙∙ Gebruikers kunnen naar de functiemenu’s Spelmodus, Schermhulp, Alarmklok
en Ingangsbron gaan door de Navigatietoets omhoog, omlaag, links of rechts te
bewegen wanneer het OSD-menu inactief is.
∙∙ Gebruikers kunnen hun eigen sneltoetsen aanpassen voor het openen van
verschillende functiemenu’s.
OSD-instelling
9
Het Menu's OSD
Gaming
Menu 1ste
niveau
Spelmodus
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
Gebruiker (standaard)
∙∙ Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
FPS
Racen
RTS
Nachtzicht
RPG
UIT (standaard)
Normaal
Sterk
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of
Omlaag voor het selecteren en
weergeven van een voorbeeld van
moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor bevestigen
en toepassen van uw modustype.
∙∙ Deze functie optimaliseert de
helderheid van de achtergrond en
wordt aanbevolen voor FPS-games.
Sterkst
Responstijd
A.I.
Normaal
Snel (standaard)
Snelst
10
Het Menu's OSD
∙∙ De responstijd is grijs als MPRT is
ingeschakeld.
∙∙ De responstijd moet worden
ingesteld op Snel nadat MPRT is
uitgeschakeld.
Menu 1ste
niveau
MPRT
Vernieuwings
frequentie
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
UIT (standaard)
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld,
kunnen Helderheid niet worden
ingeschakeld en worden deze grijs
weergegeven.
AAN
Locatie
Linksboven
(standaard)
∙∙ MPRT en HDCR kunnen niet
tegelijkertijd zijn ingeschakeld.
∙∙ Locatie is aanpasbaar in OSD-menu.
Druk op de OK knop voor bevestigen
en toepassen van uw locatie van
Rechtsboven
Vernieuwings frequentie.
∙∙ Deze monitor volgt en werkt
op de vooraf ingestelde
Vernieuwings frequentie van het
Rechtsonder
besturingssysteem.
Linksonder
UIT
Alarmklok
AAN
Locatie
Linksboven
(standaard)
Rechtsboven
∙∙ Na het instellen van de tijd drukt u
op de OK knop voor het activeren
van de timer.
∙∙ Gebruikers moeten hun
vooraf ingestelde alarmklok
handmatig herstellen na een
wisselstroomverlies en opnieuw
Rechtsonder
verbinden.
UIT (standaard)
Linksonder
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
Schermhulp
60:00
Geen (standaard)
∙∙ Gebruikers kunnen de schermhulp
in elke modus aanpassen.
Het Menu's OSD
11
Menu 1ste
niveau
FreeSync
Premium
Menu 2de/3de niveau
Omschrijving
UIT (standaard)
∙∙ FreeSync Premium voorkomt
tearing van het scherm
AAN
Professioneel
Menu 1ste niveau Menu 2de niveau
Pro-modus
Gebruiker
Anti-blauw
Film
Office
sRGB
Eco (standaard)
Weinig blauw licht UIT
AAN
HDCR
MPRT
12
Het Menu's OSD
UIT (standaard)
AAN
UIT (standaard)
AAN
∙∙ DisplayPort of HDMI is standaard
UIT en kan op AAN/UIT worden
gesteld in elke modus, elke
resolutie, elke ingangsbron en elke
vernieuwingsfrequentie van het
scherm.
∙∙ MPRT is uitgeschakeld als FreeSync
Premium is ingeschakeld.
Omschrijving
∙∙ Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor
het selecteren en weergeven van een
voorbeeld van moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor bevestigen en
toepassen van uw modustype.
∙∙ Weinig blauw licht beschermt uw ogen
tegen blauw licht. Wanneer Weinig
blauw licht is ingeschakeld, past het de
kleurtemperatuur van het scherm aan een
meer gele gloed aan.
∙∙ Wanneer Pro-modus is ingesteld op Antiblauw, is het verplicht om Weinig blauw
licht in te schakelen.
∙∙ HDCR verbetert de beeldkwaliteit door
het verhogen van het contrast van
afbeeldingen.
∙∙ Wanneer HDCR is ingesteld op AAN, wordt
Helderheid grijs weergegeven.
∙∙ HDCR en MPRT kunnen niet tegelijkertijd
zijn ingeschakeld.
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld, kunnen
Helderheid niet worden ingeschakeld en
worden deze grijs weergegeven.
∙∙ MPRT en HDCR kunnen niet tegelijkertijd
zijn ingeschakeld.
Menu 1ste niveau Menu 2de niveau
Beeldverbetering
UIT (standaard)
Zwak
Gemiddeld
Omschrijving
∙∙ Beeldverbetering verbetert de randen van
afbeeldingen voor het verbeteren van de
acutantie.
Sterk
Beeld
Menu 1ste niveau
Helderheid
Sterkst
Menu 2de/3de niveau
0-100
Contrast
0-100
Scherpte
0-5
∙∙ Pas het Contrast goed aan om uw
ogen te ontspannen.
∙∙ Scherpte verbetert de helderheid
en details van afbeeldingen.
Normaal (standaard)
Aanpassing
Schermformaat
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
Automatisch (standaard)
4:3
16:9
∙∙ Pas de Helderheid goed aan de
omgevingsverlichting aan.
∙∙ Helderheid wordt grijs
weergegeven als MPRT of HDCR
is ingeschakeld.
Kleurtemperatuur Koel
Warm
Omschrijving
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of
Omlaag voor het selecteren en
weergeven van een voorbeeld van
moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor
bevestigen en toepassen van uw
modustype.
∙∙ Gebruikers kunnen
kleurtemperatuur aanpassen in
modus Aanpassing.
∙∙ Gebruikers kunnen
Schermformaat aanpassen in elke
modus, elke resolutie en elke
Vernieuwings frequentie van het
scherm.
Het Menu's OSD
13
Ingangsbron
Menu 1ste
niveau
HDMI1
Menu 2de
niveau
HDMI2
DP
Automatisch
scannen
UIT
AAN (Standaard)
Navigatietoets
Menu 1ste niveau
Omhoog/ omlaag/
links/ rechts
Menu 2de
niveau
UIT
Helderheid
Schermhulp
Alarmklok
Ingangsbron
Vernieuwings
frequentie
Informatie Op
Scherm
Nachtzicht
Het Menu's OSD
∙∙ Gebruikers kunnen Ingangsbron in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen de navigatietoets
gebruiken voor het selecteren van
Ingangsbron bij de onderstaande status:
• Wanneer “Automatisch scannen” is
ingesteld op “UIT” met de monitor in
energiebesparende modus;
• Wanneer het berichtenvakje “No Signal
(Geen signaal)” wordt getoond op de
monitor.
Spelmodus
14
Omschrijving
Omschrijving
∙∙ Standaardwaarde knop Omhoog is
Spelmodus.
∙∙ Standaardwaarde knop Omlaag is
Schermhulp.
∙∙ Standaardwaarde knop Links is
Alarmklok.
∙∙ Standaardwaarde knop Rechts is
Ingangsbron.
∙∙ Alle navigatietoetsitems kunnen worden
aangepast via OSD- Menu's.
Instelling
Menu 1ste
niveau
Taal
Menu 2de niveau
Omschrijving
繁體中文
∙∙ Gebruikers moeten op de OK knop
drukken voor bevestigen en toepassen van
de taalinstelling.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
∙∙ Taal is een onafhankelijke instelling.
De eigen taalinstelling van gebruikers
gaat voorbij aan de standaard
fabrieksinstelling. Wanneer gebruikers
Restten instellen op Ja, wordt Taal niet
gewijzigd.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
Bahasa Indonesia
Türkçe
Transparantie
OSDonderbreking
Aan/uit-knop
(Meer talen
binnenkort
verwacht)
0~5
5~30 s
UIT (standaard)
Stand-by
Informatie Op
Scherm
UIT (standaard)
AAN
∙∙ Gebruikers kunnen Transparantie in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen OSD-onderbreking in
elke modus aanpassen.
∙∙ Wanneer dit is ingesteld op UIT, kunnen
gebruikers op de Aan/uit-knop drukken
om de monitor uit te schakelen.
∙∙ Wanneer dit is ingesteld op Standby, kunnen gebruikers op de Aan/
uit-knop drukken om het paneel en de
achtergrondverlichting uit te schakelen.
∙∙ De informatie van de monitorstatus wordt
aan weergegeven rechterkant van het
scherm getoond.
∙∙ Gebruikers kunnen de Informatie op
scherm in- of uitschakelen.
Het Menu's OSD
15
Menu 1ste
niveau
HDMI CEC
Menu 2de niveau
Omschrijving
UIT (standaard)
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
ondersteunt Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™, Xbox Series X|S-consoles
en diverse audiovisuele apparaten die
geschikt zijn voor CEC.
AAN
∙∙ Als HDMI CEC is ingesteld op AAN:
• De monitor wordt automatisch
ingeschakeld wanneer het CECapparaat is ingeschakeld.
• Het CEC-apparaat gaat naar de
energiebesparende modus wanneer de
monitor is uitgeschakeld.
Opnieuw
instellen
16
Het Menu's OSD
JA
NEE
• Wanneer Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ of Xbox-console is verbonden,
wordt de modus Pro automatisch
ingesteld op Eco modus (Standaard) en
kunnen later worden aangepast aan de
gewenste modi van de gebruiker.
∙∙ Gebruikers kunnen instellingen resetten
en herstellen naar oorspronkelijke OSDstandaardwaarde in elke modus.
Specificaties
Model
Optix G243
Kromming
Vlak
Grootte
Paneeltype
Resolutie
Beeldverhouding
Helderheid (nits)
Contrastverhouding
Vernieuwings frequentie
Responstijd
I/O
Weergavehoeken
DCI-P3*/ sRGB
Oppervlaktebehandeling
Weergavekleuren
Specificaties netvoeding
Stroomingang
Stroomuitgang
Afstelling (kantelen)
Afstelling (hoogte)
Afstelling (draaien)
Afstelling (scharnieren)
Kensington-slot
23,8 inch
VA
1920 x 1080 @165Hz
16:9
350 (Typ.)
3000:1
165 Hz
1ms (MPRT)
∙∙ HDMI 1.4-poort x2
∙∙ DisplayPort 1.2 x1
∙∙ Aansluiting hoofdtelefoon x1
178°(H) , 178°(V)
91,1% / 115,2%
Anti-reflectie
16,7M (6bit + FRC)
Model: ADPC2045
100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A
20V
2,25A
-5° ~ 20°
NVT
NVT
NVT
Ja
Specificaties
17
Model
Optix G243
∙∙ Plaattype: 100 x 100 mm
∙∙ Schroeftype: M4 x 10 mm
• Diameter schroefdraad: 4 mm
VESA-montage
• Spoed: 0,7 mm
Afmeting (B x H x D)
Gewicht
Omgeving
Bedrijfs
Opslag
18
Specificaties
• Lengte schroefdraad: 10 mm
540,24 x 412,67 x 228,25 mm
3,5 kg (netto) / 5,1 kg (bruto)
∙∙ Temperatuur: 0℃ tot 40℃
∙∙ Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend
∙∙ Hoogte: 0 ~ 5000m
∙∙ Temperatuur: -20°C tot 60°C
∙∙ Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend
Vooraf ingestelde weergavemodi
Standaard
VGA
Resolutie
640x480
@60Hz
HDMI
V
@67Hz
720x480
SVGA
800x600
720x576
1024x768
SXGA
1280x1024
WXGA+
1440x900
WSXGA+
Volledige
HD
1680x1050
1920x1080
@75Hz
@50Hz
720P
V
V
V
@56Hz
V
V
@60Hz
V
V
V
V
@75Hz
V
V
@60Hz
V
V
@70Hz
V
V
@75Hz
V
V
@60Hz
V
V
@75Hz
V
V
@60Hz
V
V
@60Hz
V
V
@60Hz
V
V
@120Hz
V
V
V
V
@165Hz
576P
V
V
@144Hz
480P
V
V
@60Hz
Videotiming resolutie
V
V
@72Hz
XGA
DP
V
@72Hz
DOS
Optix G243
HDMI
V
V
V
V
V
Optix G243
DP
V
V
V
Vooraf ingestelde weergavemodi
19
Problemen oplossen
De Aan/Uit-LED is uit.
• Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
Geen afbeelding.
• Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.
• Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en zijn
ingeschakeld.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• De computer staat mogelijk in de stand-bymodus. Druk op een toets om de
monitor te activeren.
De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet
juist gecentreerd.
• Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een
geschikte instelling voor weergave van de monitor.
Geen Plug & Play.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug & Play.
De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig,
onscherp of heeft kleurproblemen.
• Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren.
• Stel de helderheid en het contrast in.
• Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel.
De monitor begint te flikkeren of toont golven.
• Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw
monitor.
• Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.
• Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische
interferentie (EMI) kunnen veroorzaken.
20
Problemen oplossen
Veiligheidsrichtlijnen
∙∙ Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door.
∙∙ Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de
gebruikershandleiding.
∙∙ Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.
Voeding
∙∙ Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd
aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het
stopcontact.
∙∙ Als het stroomsnoer wordt geleverd met een stekker met 3 pennen, schakelt u de
beschermende aardingspin op de stekker niet uit. Het apparaat moet aangesloten
zijn op een geaard stopcontact.
∙∙ Bevestig dat het stroomdistributiesysteem op de installatielocatie voorziet in de
stroomonderbreker met specificatie van 120/240V, 20A (maximum).
∙∙ Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat
ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken.
∙∙ Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen
objecten op de voedingskabel.
∙∙ Als dit apparaat wordt geleverd met een adapter, gebruik dan alleen de door MSI
geleverde adapter die is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat.
Batterij
Neem speciale voorzorgsmaatregelen als dit apparaat wordt geleverd met een
batterij.
∙∙ Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Alleen vervangen door
hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
∙∙ Vermijd het weggooien van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch
pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie.
∙∙ Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperatuur of
extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare
vloeistof of gas.
∙∙ Slik de batterij niet in. Als de munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het
ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan het leiden tot de dood. Houd
nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
Europese Unie:
Taiwan:
batterijen, batterijdozen en accumulators mogen niet worden weggegooid
als niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Gebruik het openbare
inzamelsysteem om ze te retourneren, te recyclen of te behandelen in
overeenstemming met de lokale voorschriften.
廢電池請回收
Voor een betere bescherming van het milieu, moeten lege batterijen
afzonderlijk worden gesorteerd voor recyclingdoeleinden of voor een
speciale afvalverwijdering.
Veiligheidsrichtlijnen
21
Californië, V.S.:
de knoopcelbatterij kan perchloormateriaal bevatten en vereist een
speciale behandeling wanneer het wordt gerecycled of weggegooid in
Californië.
Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Omgeving
∙∙ Voor het reduceren van de kans op hittegerelateerd letsel of oververhitting van het
apparaat, moet u het apparaat niet plaatsen op een zacht, onstabiel oppervlak en
moet u de luchtventilators niet obstrueren.
∙∙ Gebruik dit apparaat alleen op een hard, vlak en stevig oppervlak.
∙∙ Om het kantelen van het apparaat te voorkomen, moet u het apparaat bevestigen
aan een bureau, wand of vast object met een bevestigingsmiddel tegen kantelen
dat helpt bij het goed ondersteunen van het apparaat en het veilig op de plaats te
houden.
∙∙ Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van
vochtigheid en hoge temperatuur.
∙∙ Laat het apparaat niet achter in een onaangepaste omgeving met een
opslagtemperatuur van meer dan 60ºC of minder dan -20ºC, anders kan het
apparaat schade oplopen.
∙∙ De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40℃.
∙∙ Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit
het stopcontact haalt. Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële
chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit
kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken.
∙∙ Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het
apparaat.
∙∙ Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren
door onderhoudspersoneel:
• De voedingskabel of stekker is beschadigd.
• Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.
• Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.
• Het apparaat werkt niet goed of u krijgt het niet aan het werk volgens de
gebruikershandleiding.
• Het apparaat is gevallen en beschadigd.
• Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.
22
Veiligheidsrichtlijnen
TÜV Rheinland-certificering
TÜV Rheinland-certificering voor Low Blue Light (weinig
blauw licht)
Van blauw licht is aangetoond dat het leidt tot
vermoeide ogen en ongemak. MSI biedt nu monitors
met TÜV Rheinland-certificering voor weinig blauw
licht om te zorgen voor comfort voor de ogen en
welzijn van de gebruikers. Volg de instructies
hieronder voor het reduceren van de symptomen van
langdurige blootstelling aan het scherm en blauw
licht.
∙∙ Plaats het scherm op 20 – 28 inch (50 – 70 cm) van uw ogen en een klein beetje
onder ooghoogte.
∙∙ Af en toe bewust met de ogen knipperen helpt bij het reduceren van vermoeide ogen
na langdurig naar het scherm kijken.
∙∙ Neem om de 2 uur een pauze van 20 minuten.
∙∙ Kijk weg van het scherm en staar gedurende ten minste 20 seconden naar een
object in de verte tijdens pauzes.
∙∙ Doe rek- en strekoefeningen voor het verlichten van vermoeidheid van het lichaam
of pijn tijdens pauzes.
∙∙ Gebruik de modus Lezer/Anti-blauw of schakel de optionele functie Weinig blauw
licht in.
TÜV Rheinland-certificering voor Flicker Free
(flikkervrij)
∙∙ TÜV Rheinland heeft dit product getest om vast
te stellen of het scherm zichtbare en onzichtbare
flikker produceert voor het menselijk oog en
daardoor zorgt voor vermoeide ogen voor de
gebruiker.
∙∙ TÜV Rheinland heeft een catalogus van testen
gedefinieerd, met omschrijving van minimum
normen bij uiteenlopend frequentiebereik. De testcatalogus is gebaseerd op
internationaal toepasselijke normen of normen die veelgebruikt worden in de sector
en overtreft deze vereisten.
∙∙ Het product is getest in het laboratorium volgens deze criteria.
∙∙ Het trefwoord “Flikkervrij” bevestigt dat het apparaat geen zichtbare of onzichtbare
flikker heeft als gedefinieerd in deze norm binnen het bereik van 0 - 3000 Hz onder
diverse helderheidsinstellingen.
∙∙ Het scherm ondersteunt Flikkervrij niet wanneer Anti-bew. onscherpte/MPRT is
ingeschakeld. (De beschikbaarheid van Anti-bew. onscherpte/MPRT verschilt per
product.)
TÜV Rheinland-certificering
23
Regelgevingsberichten
CE-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van
de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten
met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en
RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit product is getest en in overeenstemming bevonden
met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen
van Publicatieblad van de Europese Unie.
FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te
bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken
aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er
geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing
proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
∙∙ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
∙∙ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
∙∙ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is
aangesloten.
∙∙ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Melding 1
De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.
Melding 2
Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van
afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.
Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de
volgende twee omstandigheden:
1. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
24
Regelgevingsberichten
WEEE-verklaring
Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie (“EU”) voor afval
van elektrische en elektronische apparatuur, mogen producten van
“elektrische en elektronische apparatuur” niet langer worden weggegooid
bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische
apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan
het einde van hun nuttige levensduur.
Informatie over chemische bestanddelen
Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU
REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en
de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in
https://csr.msi.com/global/index
Eigenschappen groen product
∙∙ Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by
∙∙ Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid
∙∙ Gemakkelijke demontage en recycling
∙∙ Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling
∙∙ Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades
∙∙ Minder productie van vast afval door terugnamebeleid
Milieubeleid
∙∙ Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van
onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden
weggegooid aan het einde van zijn levensduur.
∙∙ Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende
inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het
einde van hun levensduur.
∙∙ Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over
recycling.
∙∙ Gebruikers kunnen ons ook bereiken op [email protected] voor informatie
betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten.
Regelgevingsberichten
25
Waarschuwing!
Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het
gezichtsvermogen.
Aanbevelingen:
1. Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten.
2. Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten. Voor
kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot
minder dan één uur per dag.
Verklaring van copyright en handelsmerken
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruikte
MSI-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle
andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaren. Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie
wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid. MSI behoudt het recht voor om zonder
voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen.
Technische ondersteuning
Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de
gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt
waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Ga anders naar
https://www.msi.com/support/ voor meer begeleiding.
26
Regelgevingsberichten
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement