MSI MS-3BA4 Optix G243 Instrukcja obsługi

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

MSI MS-3BA4 Optix G243 Instrukcja obsługi | Manualzz

Seria Optix

Monitor LCD

Optix G243 (3BA4)

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Wprowadzenie

..............................................................................................................3

Zawartość opakowania ........................................................................................... 3

Instalacja podstawy monitora ................................................................................ 4

Regulacja monitora ................................................................................................ 5

Przegląd monitora .................................................................................................. 6

Podłączanie monitora do komputera ..................................................................... 8

Konfiguracja w menu OSD

...........................................................................................9

Przycisk nawigacji .................................................................................................. 9

Przycisk skrótu ....................................................................................................... 9

Menu OSD

...................................................................................................................10

Gry ......................................................................................................................... 10

Profesjonalny ........................................................................................................ 12

Obraz ..................................................................................................................... 13

Źródło wejścia ....................................................................................................... 14

Przycisk nawigacji ................................................................................................ 14

Ustawienie ............................................................................................................ 15

Dane techniczne

.........................................................................................................17

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

...................................................................19

Rozwiązywanie problemów

.......................................................................................20

Instrukcje bezpieczeństwa

........................................................................................21

Certyfikat TÜV Rheinland

...........................................................................................23

Informacje dotyczące przepisów

...............................................................................24

Wersja

V1.0, 2021/08

2

Spis treści

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej.

Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

Zawartość opakowania

Monitor

Dokumentacja

Akcesoria

Optix G243 (3BA4)

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Karta rejestracyjna

Stojak ze śrubami

Podstawa ze śrubami

Pokrywa stojaka ze śrubami

Przewód zasilający

Zasilacz

Kabel DisplayPort (opcjonalny)

Ważne

∙ Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

∙ Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

∙ Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego monitora i nie powinien być używany z innymi produktami.

Wprowadzenie

3

Instalacja podstawy monitora

1. Połóż monitor na ochronnym opakowaniu piankowym. Dopasuj stojak do wgłębienia w monitorze. Przykręć stojak za pomocą śrub.

2. Połącz podstawę ze stojakiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

3. Dopasuj zaczepy w celu założenia pokrywy stojaka.

4. Przed postawieniem monitora upewnij się, że zespół podstawy został prawidłowo zainstalowany.

Ważne

∙ Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

∙ Panel należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

∙ Wgłębienie do mocowania wspornika podstawy można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

1

2

3

4

Wprowadzenie

Regulacja monitora

Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.

Ważne

∙ Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.

∙ Przed skorzystaniem z funkcji pivot monitor należy przechylić lekko do tyłu.

-5

O

20

O

Wprowadzenie

5

Przegląd monitora

2

6

Wprowadzenie

4 5 6 7

3

1

1

Przycisk zasilania/ dioda LED zasilania

Świeci na biało po włączeniu monitora. Przy braku sygnału wejściowego dioda LED zmienia kolor na pomarańczowy. Świeci na pomarańczowo po przełączeniu monitora do trybu gotowości.

2 Przycisk nawigacji

3 Blokada Kensington

4 Gniazdo zasilania

5

Port HDMI 1.4

6 Port DisplayPort 1.2

7 Gniazdo słuchawek

Wprowadzenie

7

Podłączanie monitora do komputera

1. Wyłącz komputer.

2. Podłącz kabel Video do monitora i do komputera.

3. Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)

4. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)

5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)

6. Włącz monitor. (Rysunek D)

7. Włącz komputer, a monitor automatycznie wykryje Źródło wejścia.

D

B

A

C

8

Wprowadzenie

Konfiguracja w menu OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu OSD.

Ważne

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Przycisk nawigacji

Monitor wyposażony jest w Przycisk nawigacji, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

W górę/ W dół/ W lewo/ W prawo:

∙ Wybór menu i elementów funkcji

∙ Dostosowywanie wartości funkcji

∙ Przechodzenie do/wychodzenie z menu funkcji

Naciśnięcie (OK):

∙ Uaktywnianie menu ekranowego (OSD)

∙ Przechodzenie do podmenu

∙ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Przycisk skrótu

∙ Gdy menu OSD nie jest aktywne, można przejść do menu funkcji Tryb Gra, Pomoc dla ekranu, Budzik i Źródło wejścia, przesuwając Przycisk nawigacji w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

∙ Przyciski skrótów można dostosować w celu przechodzenia do innych menu funkcji.

Konfiguracja w menu OSD

9

Menu OSD

Gry

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Tryb Gra Użytkownika (domyślnie)

FPS

Wyścigi

RTS

RPG

Opis

∙ Można dostosować wszystkie elementy.

∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

∙ Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

Funkcja Night

Vision

WYŁ. (domyślnie)

Normalny

∙ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana podczas grania w gry

FPS.

Silne

Czas reakcji

Najsilniejsze

A.I.

Normalny

Szybki (domyślnie)

Najszybszy

∙ Po włączeniu funkcji MPRT pozycja

Czas reakcji zostanie wyszarzona.

∙ Po wyłączeniu funkcji MPRT należy ustawić dla pozycji Czas odpowiedzi opcję Szybki.

10

Menu OSD

1. poziom menu 2./3. poziom menu

MPRT

Szybkość odświeżania

Budzik

Pomoc dla ekranu

WYŁ. (domyślnie)

WŁ.

Opis

∙ Po włączeniu funkcji MPRT nie będzie można włączyć pozycji Jasność, które zostaną wówczas wyszarzone.

∙ Funkcji MPRT i HDCR nie można włączyć jednocześnie.

Pozycja Górna lewa ∙ Pozycja można ustawić w menu OSD.

Górna prawa

Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji

Szybkość odświeżania.

Dolna lewa

Dolna prawa

∙ Monitor ten działa zgodnie z Szybkość odświeżania ekranu ustawioną w systemie operacyjnym.

WYŁ.

WŁ.

Pozycja Górna lewa ∙ Po ustawieniu czasu naciśnij OK przycisk, aby uaktywnić timer.

Górna prawa

Dolna lewa

∙ Po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu lub ponownym podłączeniu do zasilania należy ręcznie przywrócić ustawienie budzika.

Dolna prawa

WYŁ. (domyślnie)

15:00

30:00

45:00

60:00

00:01-99:59

Brak (domyślnie) ∙ Pozycję Pomoc dla ekranu można dostosować w każdym trybie.

Menu OSD

11

1. poziom menu 2./3. poziom menu

FreeSync

Premium

WYŁ. (domyślnie)

WŁ.

Opis

∙ Funkcja FreeSync Premium zapobiega rozchodzeniu się obrazu.

∙ W przypadku sygnału DisplayPort lub HDMI funkcja jest domyślnie wyłączona i można ją włączać/ wyłączać w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości, źródle sygnału i częstotliwości odświeżania ekranu.

∙ Po włączeniu funkcji FreeSync

Premium funkcja MPRT zostanie wyłączona.

Profesjonalny

1. poziom menu

Tryb Pro

2. poziom menu Opis

Użytkownika

Anty niebieski

Film

Biuro

∙ Można dostosować wszystkie elementy.

∙ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

∙ Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

Niski światła niebieskiego sRGB

Eco (domyślnie)

WYŁ.

WŁ.

HDCR

MPRT

WYŁ. (domyślnie)

WŁ.

WYŁ. (domyślnie)

WŁ.

∙ Funkcja Niski światła niebieskiego chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego.

Po włączeniu funkcja Niski światła niebieskiego ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu.

∙ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji

Anty niebieski wymagane będzie włączenie funkcji Niski światła niebieskiego.

∙ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu.

∙ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.

∙ Funkcji HDCR i MPRT nie można włączyć jednocześnie.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT nie będzie można włączyć pozycji Jasność, które zostaną wówczas wyszarzone.

∙ Funkcji MPRT i HDCR nie można włączyć jednocześnie.

12

Menu OSD

1. poziom menu

Poprawianie obrazu

2. poziom menu Opis

WYŁ. (domyślnie)

Słabe

Średnie

Silne

Najsilniejsze

∙ Pozycja Poprawianie obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.

Obraz

1. poziom menu

Jasność

Kontrast

Ostrość

Temperatura barwowa

Wielkość ekranu

2./3. poziom menu

0-100

0-100

0-5

Zimne

Normalny (domyślnie)

Ciepłe

Dostosowanie R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Automat. (domyślnie)

4:3

16:9

Opis

∙ Dostosuj odpowiednio jasność w zależności od oświetlenia otoczenia.

∙ Po włączeniu funkcji MPRT lub

HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.

∙ Dostosuj odpowiednio kontrast w celu zapewnienia komfortu podczas patrzenia.

∙ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.

∙ Naciśnij przycisk w górę lub

∙ w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

∙ Naciśnij OK przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie

Dostosowanie.

∙ Pozycję Wielkość ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i

Szybkość odświeżania ekranu.

Menu OSD

13

Źródło wejścia

1. poziom menu 2. poziom menu Opis

HDMI1 ∙ Pozycję Źródło wejścia można dostosować w każdym trybie.

HDMI2

DP

Autoskanowanie WYŁ.

WŁ. (domyślnie)

∙ W poniższych przypadkach można użyć

Przycisk nawigacji w celu wybrania źródła sygnału:

• Gdy dla pozycji „Autoskanowanie” ustawiona jest opcja „WYŁ.”, a monitor jest w trybie oszczędzania energii.

• Gdy na ekranie monitora widoczny jest komunikat „No Signal” (Brak sygnału).

Przycisk nawigacji

1. poziom menu

W górę/ W dół/ W lewo/ W prawo

2. poziom menu

WYŁ.

Jasność

Tryb Gra

Pomoc dla ekranu

Budzik

Źródło wejścia

Szybkość odświeżania

Informacje na ekranie

Funkcja Night

Vision

Opis

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest Tryb Gra.

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest Pomoc dla ekranu.

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest Budzik.

∙ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło wejścia.

∙ Wszystkie ustawienia Przycisk nawigacji można dostosować w Menu OSD.

14

Menu OSD

Ustawienie

1. poziom menu 2. poziom menu

Język 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Opis

∙ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć OK przycisk.

∙ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak ustawienie Język nie zostanie zmienione.

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)

Przezroczystość 0-5

Zakończ. czasu wyśw. OSD

Przycisk zasilania

5~30s

WYŁ. (domyślnie)

Gotowość

∙ Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym trybie.

∙ Pozycję Zakończ. czasu wyśw. OSD można dostosować w każdym trybie.

∙ Po ustawieniu opcji WYŁ. naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie monitora.

∙ Po ustawieniu opcji Gotowość naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wygaszenie panelu i podświetlenia.

Informacje na ekranie

WYŁ. (domyślnie)

WŁ.

∙ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po prawej stronie ekranu.

∙ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć lub wyłączyć.

Menu OSD

15

1. poziom menu 2. poziom menu

HDMI CEC WYŁ. (domyślnie)

Resetuj

WŁ.

TAK

NIE

Opis

∙ Funkcja HDMI CEC (ang. Consumer

Electronics Control) obsługuje konsole

Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™,

Xbox Series X|S i różne urządzenia audiowideo zgodne z funkcją CEC.

∙ Po ustawieniu dla funkcji HDMI CEC opcji

WŁ.:

• Monitor będzie włączał się automatycznie, gdy włączone zostanie urządzenie CEC .

• Urządzenie CEC będzie przełączać się do trybu oszczędzania energii, gdy monitor zostanie wyłączony.

• Jeśli podłączona jest konsola Sony

PlayStation®, Nintendo® Switch™ lub

Xbox Series X|S, dla pozycji Tryb Pro automatycznie ustawiona zostanie opcja Eco (domyślna), którą będzie można później dostosować do własnych preferencji.

∙ Pozycję Resetuj, która umożliwia przywrócenie początkowych ustawień domyślnych menu OSD, można zastosować w każdym trybie.

16

Menu OSD

Dane techniczne

Model Optix G243

Rozmiar

Krzywizna

Typ panelu

Rozdzielczość

Współczynnik proporcji

23,8 calowy

Płaski

VA

1920 x 1080 przy 165Hz

16:9

Jasność (nity)

Współczynnik kontrastu

Szybkość odświeżania

Czas reakcji

Złącza We/Wy

Kąty widzenia

DCI-P3*/sRGB

Wykończenie powierzchni

Kolory wyświetlacza

Specyfikacje zasilacza

Moc wejściowa

Moc wyjściowa

Regulacja (nachylenie)

Regulacja (wysokość)

Regulacja (obrót)

Regulacja (pivot)

Blokada Kensington

350 (typowa)

3000:1

165 Hz

1 ms (MPRT)

∙ Port HDMI 1.4 x2

∙ DisplayPort 1.2 x1

∙ Gniazdo słuchawek x1

178° (w poziomie), 178° (w pionie)

91,1%/115,2%

Antyrefleksyjne

16,7 mln (6 bitów + FRC)

Model: ADPC2045

100~240 VAC, 50~60 Hz, 1,5A

20 V 2,25 A

-5°~20°

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tak

Dane techniczne

17

Model

Montaż VESA

Optix G243

∙ Typ płytki: 100 x 100 mm

∙ Typ śruby: M4 x 10 mm

• Średnica gwintu: 4 mm

• Skok gwintu: 0,7 mm

• Długość gwintu: 10 mm

540,24 x 412,67 x 228,25 mm Wymiary (S x W x G)

Waga

Warunki otoczenia

Działanie

3,5 kg (netto)/5,1 kg (brutto)

∙ Temperatura: od 0℃ do 40℃

∙ Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji

∙ Wysokość: 0~5000m

Przechowywanie

∙ Temperatura: Od -20℃ do 60℃

∙ Wilgotność: Od 10% do 90%, bez kondensacji

18

Dane techniczne

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Optix G243

Standard Rozdzielczość

VGA 640x480 przy 60 Hz

HDMI

V

DP

V

DOS

SVGA

XGA przy 67 Hz przy 72 Hz

Przy 75 Hz

720x480 przy 60 Hz

720x576 przy 50 Hz

800x600 przy 56 Hz przy 60 Hz przy 72 Hz

Przy 75 Hz

1024x768 przy 60 Hz przy 70 Hz

Przy 75 Hz

SXGA

WXGA+

1280x1024 przy 60 Hz

Przy 75 Hz

1440x900 przy 60 Hz

WSXGA+ 1680x1050 przy 60 Hz

Full HD 1920x1080 przy 60 Hz przy 120 Hz przy 144 Hz przy 165 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G243

Rozdzielczość sygnału wideo

480P

576P

720P

HDMI

V

V

V

V

V

DP

V

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

19

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

• Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.

• Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

Brak obrazu.

• Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.

• Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie.

• Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

• Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują problemy z kolorami.

• Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.

• Dostosuj jasność i kontrast.

• Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.

• Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób.

• Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.

• Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.

• Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.

• Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

20

Rozwiązywanie problemów

Instrukcje bezpieczeństwa

∙ Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.

∙ Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

∙ Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Zasilanie

∙ Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale

100~240 V.

∙ Jeśli przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę 3-bolcową, nie wolno usuwać bolca uziemiającego. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

∙ Należy sprawdzić, czy system dystrybucji energii w miejscu instalacji jest wyposażony w wyłącznik automatyczny o wartościach znamionowych 120/240 V, 20 A

(maks.).

∙ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

∙ Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

∙ Jeśli urządzenie jest używane z zasilaczem, należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego przez firmę MSI i zatwierdzonego do użytku z tym urządzeniem.

Bateria

Jeśli urządzenie jest wyposażone w baterię, należy zastosować specjalne środki ostrożności.

∙ Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta.

∙ Baterii nie wolno wrzucać do ognia ani gorącego pieca, a także nie wolno jej mechanicznie zgniatać ani dzielić na części, ponieważ mogłoby to być przyczyną wybuchu.

∙ Baterii nie wolno zostawiać w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wybuchu albo wycieku łatwopalnego płynu lub gazu.

∙ Nie wolno dopuścić do połknięcia baterii. Połknięcie baterii pastylkowej grozi poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, a nawet śmiercią. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Unia Europejska:

Baterii, zestawów baterii i akumulatorów nie należy usuwać z nieposortowanymi odpadkami domowymi. Należy skorzystać z publicznego systemu zbiórki w celu ich przekazania, recyklingu lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje bezpieczeństwa

21

Tajwan:

廢電池請回收

Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.

Kalifornia, USA:

Baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran i ich przetwarzanie lub usuwanie wymaga w stanie Kalifornia specjalnej obsługi.

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem: https://dtsc.ca.gov/ perchlorate/

Warunki otoczenia

∙ Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrażeń związanych z wysokimi temperaturami lub przegrzania urządzenia, nie wolno umieszczać go na miękkiej, niestabilnej powierzchni, a także blokować jego otworów wentylacyjnych.

∙ Z urządzenia należy korzystać wyłącznie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

∙ Aby uniknąć przewrócenia się urządzenia, należy przymocować je do biurka, ściany lub stałego obiektu za pomocą mocowania zapobiegającego przewróceniu, które odpowiednio zabezpieczy urządzenie i utrzyma je na miejscu.

∙ Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.

∙ Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60℃ lub poniżej -20℃, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

∙ Maksymalna temperature działania wynosi około 40℃.

∙ Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

∙ W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

∙ W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

• Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

• Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

• Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.

• Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

• Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

• Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

22

Instrukcje bezpieczeństwa

Certyfikat TÜV Rheinland

Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Low Blue Light (Niski poziom niebieskiego światła)

Wykazano, że światło niebieskie jest przyczyną zmęczenia i dyskomfortu oczu. Firma MSI oferuje obecnie monitory z certyfikatem TÜV Rheinland dotyczącym Niski poziom niebieskiego światła w celu zadbania o komfort widzenia i dobre samopoczucie użytkowników. Prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji w celu złagodzenia objawów długotrwałej pracy przed monitorem i ekspozycji na światło niebieskie.

∙ Ekran należy ustawić w odległości 20–28 cali (50–70 cm) od oczu i nieco poniżej poziomu wzroku.

∙ Częste mruganie pomaga ograniczyć zmęczenie oczu w przypadku długotrwałego patrzenia na ekran.

∙ Należy robić 20-minutowe przerwy co 2 godziny.

∙ Podczas przerw należy kierować wzrok na odległy przedmiot i patrzeć na niego przez co najmniej 20 sekund.

∙ Podczas przerw należy poprzeciągać się, aby uwolnić napięcie lub złagodzić ból ciała.

∙ Należy korzystać z trybu Reader (Czytnik)/Anti-Blue (Ochrona przed niebieskim światłem) lub włączyć opcjonalną funkcję Niski poziom niebieskiego światła.

Certyfikat TÜV Rheinland dotyczący Flicker Free (Braku

Migotania)

∙ Firma TÜV Rheinland przetestowała ten produkt pod kątem migotania ekranu widocznego i niewidocznego dla oka ludzkiego i będącego przyczyną zmęczenia oczu.

∙ Firma TÜV Rheinland opracowała zestaw testów, które określają minimalne normy dla różnych zakresów częstotliwości. Zestaw testów został opracowany w oparciu o normy międzynarodowe lub powszechne w branży, które zostały podwyższone.

∙ Produkt został poddany testom w laboratorium zgodnie z tymi kryteriami.

∙ Wyrażenie „brak migotania” potwierdza, że w przypadku urządzenia nie występuje określone za pomocą normy widoczne ani niewidoczne migotanie w zakresie częstotliwości 0–3000 Hz przy różnych ustawieniach jasności.

∙ Brak migotania nie będzie występował po włączeniu funkcji Zapob. rozm. obrazu/

MPRT. (Dostępność funkcji Zapob. rozm. obrazu/MPRT zależy od modelu).

Certyfikat TÜV Rheinland

23

Informacje dotyczące przepisów

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE). Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy

B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów :

∙ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

∙ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

∙ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

∙ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2. to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

24

Informacje dotyczące przepisów

Oświadczenie WEEE

Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektronicznym 2012/19/UE, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE

REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://csr.msi.com/global/index

Energooszczędność produktu

∙ Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

∙ Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

∙ Łatwy demontaż i recykling

∙ Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu

∙ Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

∙ Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

∙ Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

∙ Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

∙ W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.

∙ Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi.

com.

Ostrzeżenie!

Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

Zalecenia:

1. Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.

2. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

Informacje dotyczące przepisów

25

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę https://www.msi.com/support/.

26

Informacje dotyczące przepisów

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals