MSI MS-3BA8 MAG ARTYMIS 242C Návod na obsluhu

MSI MS-3BA8 MAG ARTYMIS 242C Návod na obsluhu | Manualzz
Řada ARTYMIS
Monitor LCD
MAG ARTYMIS 242C (3BA8)
MAG ARTYMIS 242CP (3BA8)
Obsah
Začínáme........................................................................................................................ 3
Obsah krabice.......................................................................................................... 3
Instalace stojánku monitoru................................................................................... 4
Nastavení monitoru................................................................................................. 6
Popis monitoru........................................................................................................ 7
Připojení monitoru k počítači................................................................................ 10
Nastavení OSD............................................................................................................. 12
Navi Key (Navigační tlačítko)................................................................................. 12
Rychlé tlačítko....................................................................................................... 13
Nabídky OSD................................................................................................................ 14
Gaming (Hra)......................................................................................................... 14
Professional (Profesionální).................................................................................. 16
Image (Obraz)........................................................................................................ 17
Input Source (Vstupní zdroj).................................................................................. 18
Navi Key (Navigační tlačítko)................................................................................. 19
Setting (Nastavení)................................................................................................ 19
Technické údaje........................................................................................................... 21
Přednastavené režimy zobrazení............................................................................... 23
Řešení problémů......................................................................................................... 24
Bezpečnostní pokyny................................................................................................... 25
Certifikace TÜV Rheinland.......................................................................................... 27
Poznámky k předpisům.............................................................................................. 28
Revize
V1.0, 2021/02
2
Obsah
Začínáme
Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování
manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení
statické elektřiny.
Obsah krabice
Monitor
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
Stručná příručka
Dokumentace
Registrační list
Záruční list
Karta věrnostního programu MSI
Stojánek se šroubem nebo šrouby
Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby
Příslušenství
Kryt stojánku
Šrouby pro držák k montáži na stěnu
Napájecí kabel
Napájecí adaptér
Kabel
⚠⚠Důležité
Kabel HDMI (volitelně)
Kabel DisplayPort (volitelně)
∙∙ Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo
místního distributora.
∙∙ Obsah balení se může lišit podle země.
∙∙ Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a neměl by být používán
s jinými produkty.
Začínáme
3
Instalace stojánku monitoru
1. Nechte monitor v ochranném pěnovém obalu. Zarovnejte stojánek s drážkou na
monitoru. Upevněte stojánek pomocí šroubů.
2. Připojte podstavec ke stojánku a utažením šroubu zajistěte podstavec.
3. Zorientujte a zasuňte kryt stojánku do drážky na monitoru, dokud se nezajistí na
místě.
4. Před postavením monitoru zkontrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.
⚠⚠Důležité
∙∙ Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání
zobrazovacího panelu.
∙∙ Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.
∙∙ Drážku pro instalaci držáku stojánku lze rovněž využít pro montáž na stěnu.
Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.
MAG ARTYMIS 242C
1
2
3
4
Začínáme
MAG ARTYMIS 242CP
1
2
3
Začínáme
5
Nastavení monitoru
Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.
⚠⚠Důležité
∙∙ Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.
∙∙ Před natočením nakloňte monitor mírně dozadu.
MAG ARTYMIS 242C
O
MAG ARTYMIS 242CP
O
Začínáme
O
-5 20
130mm
6
O
-5 20
Popis monitoru
MAG ARTYMIS 242C
1
3
2
1
4
5
2
5
6
7
Začínáme
7
MAG ARTYMIS 242CP
1
3
2
1
8
4
Začínáme
5
2
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Navi Key (Navigační tlačítko)
Power Button (Vypínač)
Zámek Kensington
Zdířka napájení
Port HDMI
DisplayPort
Zdířka pro připojení sluchátek
Začínáme
9
Připojení monitoru k počítači
1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel Video od monitoru k počítači.
3. Propojte napájecí adaptér monitoru a síťový napájecí kabel. (Obrázek A)
4. Připojte napájecí adaptér k napájecí zásuvce monitoru. (Obrázek B)
5. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek C)
6. Zapněte monitor. (Obrázek D)
7. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.
MAG ARTYMIS 242C
B
D
C
A
10
Začínáme
MAG ARTYMIS 242CP
B
D
C
A
Začínáme
11
Nastavení OSD
Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.
⚠⚠Důležité
Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
Navi Key (Navigační tlačítko)
Tento monitor je vybaven Navigační tlačítko. Tento všesměrový ovladač usnadňuje
navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).
MAG ARTYMIS 242C
12
Nastavení OSD
MAG ARTYMIS 242CP
Nahoru / dolů / vlevo / vpravo:
∙∙ Výběr nabídek a položek funkcí
∙∙ Úprava hodnot funkcí
∙∙ Otevření/zavření nabídek funkcí
Stisknutí tlačítka (OK):
∙∙ Otevření nabídky OSD
∙∙ Vstup do podnabídek
∙∙ Potvrzení výběru nebo nastavení
Rychlé tlačítko
∙∙ Pohybem Navi Key (Navigační tlačítko) nahoru, dolů, doleva nebo doprava, když není
zobrazena nabídka OSD, lze otevřít nabídky funkcí Game Mode (Režim Hra), Screen
Assistance (Asistent plátna), Alarm Clock (Budík) a Input Source (Vstupní zdroj).
∙∙ Uživatelé mohou nastavit vlastní rychlá tlačítka pro otevření různých nabídek funkcí.
Nastavení OSD
13
Nabídky OSD
Gaming (Hra)
1. úroveň
nabídky
Game Mode
(Režim Hra)
2./3. úroveň nabídky
User (Uživatel)
FPS
Racing (Závody)
RTS
RPG
Night Vision
(Noční vidění)
OFF (VYP.)
Normal (Normální)
Strong (Silný)
Popis
∙∙ Uživatelé mohou upravovat všechny
položky.
∙∙ Pomocí tlačítek nahoru a dolů
vyberte a zobrazte náhled efektů
režimu.
∙∙ Stisknutím OK tlačítka potvrďte a
použijte svůj typ režimu.
∙∙ Tato funkce optimalizuje jas pozadí
a je doporučena pro FPS hry.
Strongest (Nejsilnější)
Response Time
(Doba odezvy)
A.I. (Umělá inteligence)
Normal (Normální)
Fast (Rychle)
Fastest (Nejrychleji)
14
Nabídky OSD
∙∙ Uživatelé mohou upravit Doba
odezvy v libovolném režimu.
∙∙ Když je aktivována funkce MPRT,
položka Doba odezvy bude
zobrazena šedě.
∙∙ Po deaktivaci MPRT je třeba
položku Doba odezvy nastavit na
Krátká.
1. úroveň
nabídky
MPRT
2./3. úroveň nabídky
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
Popis
∙∙ Když je zapnuto MPRT, nelze
upravit jas.
∙∙ Když je aktivováno MPRT, nelze
aktivovat HDCR a jas toto nastavení
bude zobrazeno šedě.
∙∙ Když je aktivována funkce MPRT,
položka Doba odezvy bude
zobrazena šedě.
∙∙ Když je funkce Adaptivní
synchronizace nastavena na ZAP.,
funkce MPRT musí být nastavena
na VYP.
∙∙ Když je funkce MPRT nastavena
na ZAP., bude deaktivována funkce
PIP/PBP.
Refresh Rate
(Obnovovací
frekvence)
Location
(Umístění)
∙∙ Při výběru 1:1 bude položka
Velikost obrazu nastavena na Auto.
Vlevo nahoře ∙∙ Uživatelé mohou upravit
Obnovovací frekvence v libovolném
Vpravo
režimu.
nahoře
Vlevo dole
OFF (VYP.)
Vpravo dole
ON (ZAP.)
Alarm Clock
(Budík)
Location
(Umístění)
∙∙ Tento monitor sleduje a pracuje
při Obnovovací frekvence, která je
nastavena v operačním systému.
Vlevo nahoře ∙∙ Uživatelé mohou upravit budík v
libovolném režimu.
Vpravo
nahoře
Vlevo dole
OFF (VYP.)
15:00
30:00
∙∙ Ve výchozím nastavení je
Obnovovací frekvence umístěna
vlevo nahoře. Umístění lze upravit
v nabídce OSD. Stisknutím OK
tlačítka potvrďte a použijte vlastní
umístění Obnovovací frekvence.
Vpravo dole
00:01~99:59
∙∙ Po nastavení času aktivujte časovač
stisknutím OK tlačítka.
∙∙ Ve výchozím nastavení je budík
umístěn vlevo nahoře. Uživatelé
mohou zvolit vlastní umístění.
45:00
60:00
Nabídky OSD
15
1. úroveň
nabídky
2./3. úroveň nabídky
Screen
None (Žádné)
Assistance
(Asistent plátna)
FreeSync
Premium
Popis
∙∙ Uživatelé mohou upravit Asistent
plátna v libovolném režimu.
∙∙ Výchozí nastavení Asistent plátna
je Žádná.
OFF (VYP.)
∙∙ FreeSync Premium zabraňuje
trhání obrazu
ON (ZAP.)
∙∙ DisplayPort nebo HDMI je ve
výchozím nastavení zapnuto a
lze jej zapnout nebo vypnout v
libovolném režimu, při libovolném
rozlišení, s libovolným Vstupní
zdroj a při libovolné Obnovovací
frekvence obrazovky.
∙∙ Pokud je aktivována funkce
Adaptivní synchronizace, funkce
MPRT bude deaktivována.
∙∙ Pokud je aktivována funkce
Adaptivní synchronizace, funkce
PIP/PBP bude deaktivována.
Professional (Profesionální)
1. úroveň
nabídky
Pro Mode
(Režim Pro)
2. úroveň nabídky Popis
User (Uživatel)
Anti-Blue
(Antimodrá)
Movie (Film)
Offices
(Kanceláře)
Low Blue Light
(Slabé modré
světlo)
∙∙ Při výběru 1:1 bude položka
Velikost obrazu nastavena na Auto.
RGB
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
∙∙ Výchozí režim je Uživatel.
∙∙ Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
∙∙ Pomocí tlačítek nahoru a dolů vyberte a
zobrazte náhled efektů režimu.
∙∙ Stisknutím OK tlačítka potvrďte a použijte
svůj typ režimu.
∙∙ Výchozí je VYP.
∙∙ Funkce Slabé modré světlo chrání váš zrak
před modrým světlem. Když je funkce Slabé
modré světlo aktivována, upravuje teplotu
barev obrazovky do žluta.
∙∙ Uživatelé mohou upravit Slabé modré světlo
v libovolném režimu.
16
Nabídky OSD
∙∙ Když je režim Pro nastaven na Antimodrá, je
povinné aktivovat Slabé modré světlo.
1. úroveň
nabídky
HDCR
2. úroveň nabídky Popis
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
∙∙ Uživatelé mohou upravit HDCR v libovolném
režimu.
∙∙ HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením
kontrastu.
∙∙ Když je funkce HDCR ZAP., bude nastavení
jasu zobrazeno šedě.
MPRT
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
∙∙ Funkce HDCR a MPRT nelze aktivovat
současně.
∙∙ Když je zapnuto MPRT, nelze upravit jas.
∙∙ Když je aktivováno MPRT, nelze aktivovat
HDCR a jas toto nastavení bude zobrazeno
šedě.
∙∙ Když je aktivována funkce MPRT, položka
Doba odezvy bude zobrazena šedě.
∙∙ Když je funkce Adaptivní synchronizace
nastavena na ZAP., funkce MPRT musí být
nastavena na VYP.
∙∙ Když je funkce MPRT nastavena na ZAP.,
bude deaktivována funkce PIP/PBP.
Image
Enhancement
(Vylepšení
obrazu)
OFF (VYP.)
Weak (Slabý)
Medium (Střední)
Strong (Silný)
Strongest
(Nejsilnější)
Image (Obraz)
1. úroveň
nabídky
∙∙ Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů
pro optimalizaci jejich ostrosti.
∙∙ Uživatelé mohou upravit vylepšení obrazu v
libovolném režimu.
2./3. úroveň nabídky
Brightness (Jas) 0-100
Contrast
(Kontrast)
∙∙ Při výběru 1:1 bude položka Velikost obrazu
nastavena na Auto.
0-100
Popis
∙∙ Uživatelé mohou upravovat jas v
uživatelském režimu, RTS, RPG a
v režimu čtení.
∙∙ Když jsou aktivovány položky
MPRT nebo HDCR, bude nastavení
jasu zobrazeno šedě.
∙∙ Uživatelé mohou upravit kontrast
v libovolném režimu.
Nabídky OSD
17
1. úroveň
nabídky
2./3. úroveň nabídky
Popis
Sharpness
(Ostrost)
0-5
∙∙ Uživatelé mohou upravit ostrost v
libovolném režimu.
Color
Temperature
(Teplota barev)
Cool (Studená)
∙∙ Ostrost vylepšuje čistotu a
podrobnosti obrazu.
∙∙ Výchozí nastavení teploty barev je
Normální.
Normal (Normální)
Warm (Teplá)
Customization
(Přizpůsobení)
Č (0-100)
Z (0-100)
M (0-100)
Screen Size
Auto (Automaticky)
(Velikost obrazu)
4:3
16:9
Input Source (Vstupní zdroj)
1. úroveň
nabídky
HDMI1
2. úroveň
nabídky
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automatické
hledání)
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
∙∙ Pomocí tlačítek nahoru a dolů
vyberte a zobrazte náhled efektů
režimu.
∙∙ Stisknutím OK tlačítka potvrďte a
použijte svůj typ režimu.
∙∙ Uživatelé mohou upravovat teplotu
barev v režimu přizpůsobení.
∙∙ Uživatelé mohou upravovat
Velikost obrazu v libovolném
režimu, při libovolném rozlišení a
při libovolné Obnovovací frekvence
obrazovky.
∙∙ Výchozí nastavení je Automaticky.
Popis
∙∙ Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v
libovolném režimu.
∙∙ Uživatelé mohou vybrat vstupní zdroj
pomocí Navigační tlačítko v následujících
situacích:
• když je položka „Automatické hledání“
nastavena na hodnotu „VYP.“ a monitor je
v úsporném režimu;
• když je na monitoru zobrazena zpráva „No
Signal“ (Není signál).
18
Nabídky OSD
Navi Key (Navigační tlačítko)
1. úroveň
nabídky
Up (Nahoru) /
Down (dolů) /
Left (vlevo) /
Right (vpravo)
2. úroveň nabídky
OFF (VYP.)
Popis
Brightness (Jas)
∙∙ Výchozí nastavení tlačítka nahoru je
režim Hra.
Screen Assistance
(Asistent plátna)
∙∙ Výchozí nastavení levého tlačítka je
Budík.
Game Mode (Režim
Hra)
Alarm Clock (Budík)
Input Source
(Vstupní zdroj)
Refresh Rate
(Obnovovací
frekvence)
∙∙ Výchozí nastavení tlačítka dolů je
Asistent plátna.
∙∙ Výchozí nastavení pravého tlačítka je
Vstupní zdroj.
∙∙ Veškeré položky Navigační tlačítko lze
upravovat v Nabídky OSD.
Info. On Screen
(Informace na
obrazovce)
Night Vision
(Noční vidění)
Setting (Nastavení)
1. úroveň
nabídky
Language
(Jazyk)
2. úroveň nabídky
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Popis
∙∙ Výchozí tovární nastavení jazyka je
angličtina.
∙∙ Uživatelé musí stisknout OK tlačítko a
potvrdit a použít nastavení jazyka.
∙∙ Jazyk je nezávislé nastavení. Vlastní
nastavení jazyka uživatele potlačí výchozí
tovární nastavení. Když uživatelé povolí
Resetovat, nastavení jazyka se nezmění.
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Průsvitnost)
(Další jazyky se
připravují)
0~5
∙∙ Uživatelé mohou upravit Průsvitnost v
libovolném režimu.
Nabídky OSD
19
1. úroveň
nabídky
2. úroveň nabídky
Popis
Power Button
(Vypínač)
OFF (VYP.)
∙∙ Při nastavení na hodnotu VYP. lze
stisknutím vypínače vypnout monitor.
Info. On Screen
(Informace na
obrazovce)
OFF (VYP.)
OSD Time Out
(Časový interval
OSD)
HDMI CEC
5~30
Standby
(Pohotovostní
režim)
∙∙ Uživatelé mohou upravit časový limit OSD v
libovolném režimu.
∙∙ Při nastavení na hodnotu „Pohotovostní
režim“ lze stisknutím vypínače vypnout
panel a podsvícení.
ON (ZAP.)
∙∙ Informace o stavu monitoru budou
zobrazeny na pravé straně obrazovky.
OFF (VYP.)
∙∙ Výchozí je VYP.
ON (ZAP.)
∙∙ Uživatelé mohou aktivovat nebo deaktivovat
funkci Informace na obrazovce. Výchozí je
VYP.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
podporuje Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ a různá audiovizuální zařízení
podporující CEC.
∙∙ Když je položka HDMI CEC nastavena na
ZAP.
• Když se zapne zařízení CEC, monitor se
automaticky zapne.
• Když se monitor vypne, zařízení CEC
přejde do pohotovostního režimu.
ECO Mode
(Režim EKO)
OFF (VYP.)
ON (ZAP.)
• Když je připojeno zařízení Sony
PlayStation® nebo Nintendo® Switch™,
režimy Hra a Pro budou automaticky
nastaveny na výchozí režim Uživatel a na
požadovaný režim je možné je nastavit
později.
∙∙ Výchozí je ZAP.
∙∙ Režim EKO upravuje podsvícení monitoru a
vylepšuje energetickou účinnost.
∙∙ Když je režim EKO nastaven na VYP:
• Na obrazovce se zobrazí varování.
Reset
(Resetovat)
20
Nabídky OSD
YES (ANO)
NO (NE)
• Uživatelé mohou nastavit vyšší hodnotu
jasu.
∙∙ Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení
OSD v libovolném režimu.
Technické údaje
Model
Velikost
Zakřivení
Typ panelu
Rozlišení
Poměr stran obrazu
Jas (v nitech)
Kontrastní poměr
Obnovovací frekvence
Doba odezvy
MPRT
Vstupní rozhraní
VSTUP/VÝSTUP
Zorné úhly
DCI-P3*/sRGB
Povrchová úprava
Zobrazení barev
Specifikace napájecího
adaptéru
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
23,6 palcový
1000R
VA
1920 x 1080
16:9
250
3000:1
165Hz
4ms
1ms
∙∙ Port HDMI x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ Konektor pro připojení sluchátek x 1
178°(H) , 178°(V)
90,3% / 113,8%
Antireflexní
16,7 miliónů
Model: ADPC2045
Napájení
100~240 Vstř., 50/60 Hz, 1,5 A
Úpravy (náklon)
-5° ~ 20°
Výstup napájení
Zámek Kensington
Držák VESA
20V
2,25A
Ano
∙∙ Typ desky: 100 x 100 mm
∙∙ Typ šroubu: M4 x 10 mm
• Průměr závitu: 4 mm
• Stoupání závitu: 0,7 mm
• Délka závitu: 10 mm
Technické údaje
21
MAG ARTYMIS 242C
Model
MAG ARTYMIS 242CP
Rozměry (š x v x h)
533,7 x 543,5 x 231,1 mm (MAG ARTYMIS 242CP)
3,7 kg (čistá)/6,4 kg (hrubá) (MAG ARTYMIS 242C)
Hmotnost
Prostředí
533,7 x 422,8 x 228,3 mm (MAG ARTYMIS 242C)
4,7 kg (čistá)/6,9 kg (hrubá) (MAG ARTYMIS 242CP)
Provoz
Úložiště
∙∙ Teplota: 0℃ až 40℃
∙∙ Vlhkost vzduchu: 20 až 90 %, bez kondenzace
∙∙ Nadmořská výška: 0 ~ 5000m
∙∙ Teplota: -20℃ až 60℃
∙∙ Vlhkost vzduchu: 10 až 90 %, bez kondenzace
* Na základě testovacích standardů CIE1976.
22
Technické údaje
Přednastavené režimy zobrazení
Rozlišení
640x480 při 60Hz
640x480 při 67Hz
640x480 při 72Hz
640x480 při 75Hz
720x400 při 70Hz
800x600 při 56Hz
800x600 při 60Hz
800x600 při 72Hz
800x600 při 75Hz
1024x768 při 60Hz
1024x768 při 70Hz
1024x768 při 75Hz
1280x720 při 60Hz
1280x960 při 60Hz
1280x1024 při 60Hz
1152x864 při 75Hz
1440x900 při 60Hz
1680x1050 při 60Hz
1920x1080 při 60Hz
1920x1080 při 120Hz
1920x1080 při 145Hz
1920x1080 při 165Hz
Rozlišení kmitočtu videa
480P
576P
720P
1080P
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
Přednastavené režimy zobrazení
23
Řešení problémů
Indikátor LED napájení nesvítí.
• Znovu stiskněte vypínač monitoru.
• Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
Žádný obraz.
• Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
• Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda
jsou zapnuté.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
• Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím
libovolného tlačítka.
Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.
• Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné
pro monitor.
Žádná funkce Plug & Play.
• Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
• Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí
• Plug & Play.
Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají
nesprávné barvy.
• Nepoužívejte žádné prodlužovací videokabely.
• Upravte jas a kontrast.
• Upravte barvu RGB nebo vylaďte teplotu barev.
• Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.
Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.
• Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možnostem vašeho monitoru.
• Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
• Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou
způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).
24
Řešení problémů
Bezpečnostní pokyny
∙∙ Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
∙∙ Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské
příručce.
∙∙ S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.
Napájení
∙∙ Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v
bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
∙∙ Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku
ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné
elektrické zásuvce.
∙∙ Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
∙∙ Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo
vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
∙∙ Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic
nepokládejte.
∙∙ Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér
dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.
Baterie
Pokud je zařízení vybaveno baterií, dodržujte zvláštní opatření.
∙∙ Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo
odpovídajícím typem doporučeným výrobcem.
∙∙ Nevhazujte baterii do ohně, nevkládejte ji do horké trouby, nemačkejte ji ani ji
nerozřezávejte, jinak by mohlo dojít k jejímu výbuchu.
∙∙ Nevystavujte baterii velmi vysoké teplotě nebo velmi nízkému atmosferickému tlaku,
jinak by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
∙∙ Baterii nepolykejte. Při spolknutí knoflíkové baterie může dojít k vážným vnitřním
popálením a k usmrcení. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Evropská unie:
Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu.
Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů,
odpovídající místním předpisům.
Tchaj-wan:
廢電池請回收
Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný
sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.
Bezpečnostní pokyny
25
Kalifornie, USA:
Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci
na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení.
Další informace najdete na webu: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Prostředí
∙∙ Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení
na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
∙∙ Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
∙∙ Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu
prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
∙∙ Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení
mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
∙∙ Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60℃ nebo pod -20℃ –
mohlo by dojít k poškození zařízení.
∙∙ Maximální provozní teplota je okolo 40℃.
∙∙ Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K
čištění zařízení použijte měkký hadřík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném
případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo
k úrazu elektrickým proudem.
∙∙ Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo
zařízení.
∙∙ Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním
pracovníkem:
• Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
• Do zařízení vnikla tekutina.
• Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
• Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
• Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
• Zařízení nese zřetelnou známku poškození.
26
Bezpečnostní pokyny
Certifikace TÜV Rheinland
Certifikace Low Blue Light (Slabé modré světlo) od TÜV
Rheinland
Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí.
Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací
nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV
Rheinland, aby podpořila pohodlí a zdravý zrak
uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním
obrazovky a vystavením modrému světlu můžete
omezit podle následujících pokynů.
∙∙ Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
∙∙ Když budete vědomě občas mrkat, omezíte námahu očí, způsobenou dlouhým
sledováním obrazovky.
∙∙ Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
∙∙ Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
∙∙ Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od
bolesti.
∙∙ Používejte režim Reader / Anti-Blue (Čtení/Antimodrá) nebo zapněte volitelnou
funkci Low Blue Light (Slabé modré světlo).
Certifikace provozu Flicker Free (Bez blikání) od TÜV
Rheinland
∙∙ Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala,
aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem
viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá
oči uživatele.
∙∙ Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů,
které stanoví minimální standardy pro různé
frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných standardů nebo
standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky překračuje.
∙∙ Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
∙∙ Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při
různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu
0–3000 Hz.
∙∙ Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Anti Motion Blur
(Potlačení rozmazání) / MPRT. (Dostupnost funkce Anti Motion Blur (Potlačení
rozmazání) / MPRT závisí na konkrétním výrobku.)
Certifikace TÜV Rheinland
27
Poznámky k předpisům
Prohlášení o shodě CE
Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů
členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU),
směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC)
a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu
bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v
rámci rozhodnutí o směrnicích Evropské unie.
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B
Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro
digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace
v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat
elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání
pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit
nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka,
že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního
příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně
dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření
uvedených níže:
∙∙ Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
∙∙ Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
∙∙ Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
∙∙ V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným
televizním či rozhlasovým technikem.
Poznámka 1
V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.
Poznámka 2
Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a
napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).
Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou
podmínek:
1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou
způsobovat nežádoucí funkce.
28
Poznámky k předpisům
Prohlášení WEEE
Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a
elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci
krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po
uplynutí doby jejich životnosti.
Informace o chemických látkách
V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU
REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI
informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Ekologické vlastnosti produktu
∙∙ Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
∙∙ Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
∙∙ Snadná demontáž a recyklace
∙∙ Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
∙∙ Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích
∙∙ Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů
Ekologická pravidla
∙∙ Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované
používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po
skončení své životnosti.
∙∙ Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu,
která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou
životností.
∙∙ Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat
na webových stránkách společnosti MSI.
∙∙ Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese [email protected] s žádostmi
o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.
Varování!
Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.
Doporučení:
1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat
pouze omezeně a méně než hodinu denně.
Poznámky k předpisům
29
Poznámka k autorským právům a ochranným známkám
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je
registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Veškeré ostatní
známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných
společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti
ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez
předchozího upozornění.
Technická podpora
Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské
příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte
další pomoc na webu https://www.msi.com/support/
30
Poznámky k předpisům
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement