MSI MS-3BA8 MAG ARTYMIS 242C Omaniku manuaal

MSI MS-3BA8 MAG ARTYMIS 242C Omaniku manuaal | Manualzz
ARTYMIS-serie
LCD-monitor
MAG ARTYMIS 242C (3BA8)
MAG ARTYMIS 242CP (3BA8)
Inhoudsopgave
Aan de slag..................................................................................................................... 3
Inhoud verpakking................................................................................................... 3
De monitorstandaard installeren............................................................................ 4
De monitor aanpassen............................................................................................ 6
Monitoroverzicht...................................................................................................... 7
De monitor aansluiten op pc................................................................................. 10
OSD-instelling.............................................................................................................. 12
Navi Key (Navigatietoets)...................................................................................... 12
Sneltoets................................................................................................................ 13
Het Menu's OSD........................................................................................................... 14
Gaming (Spel)........................................................................................................ 14
Professional (Professioneel)................................................................................. 16
Image (Afbeelding)................................................................................................ 17
Input Source (Ingangsbron)................................................................................... 18
Navi Key (Navigatietoets)...................................................................................... 19
Setting (Instelling)................................................................................................. 19
Specificaties................................................................................................................. 21
Vooraf ingestelde weergavemodi............................................................................... 23
Problemen oplossen................................................................................................... 24
Veiligheidsrichtlijnen................................................................................................... 25
TÜV Rheinland-certificering....................................................................................... 27
Regelgevingsberichten............................................................................................... 28
Revisie
V1.0, 2021/02
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen.
Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren
van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te
voorkomen.
Inhoud verpakking
Monitor
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
Snelstartgids
Documentatie
Registratiekaart
Garantiekaart
MSI-beloningsprogrammakaart
Standaard met schroef
Basis standaard met schroef
Accessoires
Standaarddeksel
Schroef/schroeven voor wandmontagebeugel
Netsnoer
Netvoeding
Kabels
⚠⚠Belangrijk
HDMI-kabel (optioneel)
DisplayPort-kabel (optioneel)
∙∙ Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van
de items zijn beschadigd of ontbreken.
∙∙ Inhoud van verpakking kan variëren per land.
∙∙ Het meegeleverde netsnoer is uitsluitend voor deze monitor en mag niet worden
gebruikt met andere producten.
Aan de slag
3
De monitorstandaard installeren
1. Laat de monitor in de beschermende schuimverpakking. Lijn de standaard uit met
de monitorgroef. Zet de standaard vast met schroeven.
2. Sluit de basis aan op de standaard en draai de schroef vast om de basis te
bevestigen.
3. Lijn uit en duw het standaarddeksel richting de groef in de monitor totdat het op de
plaats wordt vergrendeld.
4. Zorg ervoor dat de standaardmontage goed is geïnstalleerd voordat u de monitor
rechtop zet.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van
bekrassen van het weergavepaneel.
∙∙ Gebruik geen scherpte objecten op het paneel.
∙∙ De groef voor het installeren van de standaardbeugel kan ook worden gebruikt voor
wandmontage. Neem contact op met uw dealer voor de juiste wandmontageset.
MAG ARTYMIS 242C
1
2
3
4
Aan de slag
MAG ARTYMIS 242CP
1
2
3
Aan de slag
5
De monitor aanpassen
Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de
afstelcapaciteiten.
⚠⚠Belangrijk
∙∙ Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor.
∙∙ Kantel de monitor enigszins naar achteren voorafgaand aan scharnieren.
MAG ARTYMIS 242C
O
MAG ARTYMIS 242CP
O
Aan de slag
O
-5 20
130mm
6
O
-5 20
Monitoroverzicht
MAG ARTYMIS 242C
1
3
2
1
4
5
2
5
6
7
Aan de slag
7
MAG ARTYMIS 242CP
1
3
2
1
8
4
Aan de slag
5
2
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Navi Key (Navigatietoets)
Power Button (Voedingsknop)
Kensington-slot
Voedingsaansluiting
HDMI-poort
DisplayPort
Aansluiting hoofdtelefoon
Aan de slag
9
De monitor aansluiten op pc
1. Schakel uw computer uit.
2. Sluit de Video-kabel aan van de monitor op uw computer.
3. Monteer de netvoeding & netsnoer van de monitor. (Afbeelding A)
4. Sluit de netvoeding aan op de voedingsaansluiting van de monitor. (Afbeelding B)
5. Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Afbeelding C)
6. Schakel de monitor in. (Afbeelding D)
7. Schakel de computer in en de monitor detecteert automatisch de signaalbron.
MAG ARTYMIS 242C
B
D
C
A
10
Aan de slag
MAG ARTYMIS 242CP
B
D
C
A
Aan de slag
11
OSD-instelling
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD-instelling.
⚠⚠Belangrijk
Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Navi Key (Navigatietoets)
De monitor wordt geleverd met een navigatietoets, een bediening in meerdere
richtingen die helpt bij het navigeren in het OSD-menu.
MAG ARTYMIS 242C
12
OSD-instelling
MAG ARTYMIS 242CP
Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts:
∙∙ Functiemenu’s en items selecteren
∙∙ functiewaarden afstellen
∙∙ functiemenu’s openen/verlaten
Druk op (OK):
∙∙ het OSD (On-Screen Display) starten
∙∙ Submenu’s openen
∙∙ Een selectie of instelling bevestigen
Sneltoets
∙∙ Gebruikers kunnen naar de functiemenu’s Game Mode (Spelmodus), Screen
Assistance (Schermhulp), Alarm Clock (Alarmklok) en Input Source (Ingangsbron)
gaan door de Navi Key (Navigatietoets) omhoog, omlaag, links of rechts te bewegen
wanneer het OSD-menu inactief is.
∙∙ Gebruikers kunnen hun eigen sneltoetsen aanpassen voor het openen van
verschillende functiemenu’s.
OSD-instelling
13
Het Menu's OSD
Gaming (Spel)
Menu 1ste
niveau
Game Mode
(Spelmodus)
Menu 2de/3de niveau
User (Gebruiker)
FPS
Racing (Racen)
RTS
RPG
Night Vision
(Nachtzicht)
OFF (UIT)
Normal (Normaal)
Strong (Sterk)
Strongest (Sterkst)
Response Time
(Responstijd)
A.I.
Normal (Normaal)
Fast (Snel)
Fastest (Snelst)
14
Het Menu's OSD
Omschrijving
∙∙ Alle items kunnen door de
gebruiker worden aangepast.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of
Omlaag voor het selecteren en
weergeven van een voorbeeld van
moduseffecten.
∙∙ Druk op de OK knop voor
bevestigen en toepassen van uw
modustype.
∙∙ Deze functie optimaliseert de
helderheid van de achtergrond en
wordt aanbevolen voor FPS-games.
∙∙ Gebruikers kunnen de responstijd
in elke modus aanpassen.
∙∙ De responstijd is grijs als MPRT is
ingeschakeld.
∙∙ De responstijd moet worden
ingesteld op Snel nadat MPRT is
uitgeschakeld.
Menu 1ste
niveau
MPRT
Refresh Rate
(Vernieuwings
frequentie)
Menu 2de/3de niveau
OFF (UIT)
ON (AAN)
Location
(Locatie)
OFF (UIT)
ON (AAN)
Alarm Clock
(Alarmklok)
Location
(Locatie)
OFF (UIT)
15:00
30:00
45:00
Linksboven
Omschrijving
∙∙ Helderheid kan niet worden
aangepast wanneer MPRT is
ingesteld op AAN.
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld,
kunnen HDCR en Helderheid niet
worden ingeschakeld en worden
deze grijs weergegeven.
∙∙ De responstijd is grijs als MPRT is
ingeschakeld.
∙∙ MPRT moet zijn UITgeschakeld als
Adaptive Sync AAN is.
∙∙ PIP/PBP wordt uitgeschakeld als
MPRT AAN is.
∙∙ De schermgrootte wordt ingesteld
op Auto als 1:1 is geselecteerd.
∙∙ Gebruikers kunnen de
Vernieuwings frequentie in elke
modus aanpassen.
Linksonder
∙∙ Standaard locatie Vernieuwings
Rechtsonder
frequentie is linksboven. Locatie
is aanpasbaar in OSD-menu. Druk
op de OK knop voor bevestigen
en toepassen van uw locatie van
Vernieuwings frequentie.
∙∙ Deze monitor volgt en werkt
op de vooraf ingestelde
Vernieuwings frequentie van het
besturingssysteem.
Rechtsboven
Linksboven
∙∙ Gebruikers kunnen de alarmklok in
elke modus aanpassen.
∙∙ Na het instellen van de tijd drukt u
Linksonder
op de OK knop voor het activeren
Rechtsonder
van de timer.
∙∙ Standaard locatie alarmklok is
linksboven. Gebruikers kunnen hun
00:01~99:59
eigen locatie selecteren.
Rechtsboven
60:00
Het Menu's OSD
15
Menu 1ste
niveau
Menu 2de/3de niveau
FreeSync
Premium
OFF (UIT)
Screen
Assistance
(Schermhulp)
Omschrijving
None (Geen)
∙∙ Gebruikers kunnen de schermhulp
in elke modus aanpassen.
∙∙ Standaardwaarde schermhulp is
Geen.
ON (AAN)
Professional (Professioneel)
Menu 1ste niveau
Pro Mode
(Pro-modus)
Menu 2de niveau
User (Gebruiker)
Anti-Blue
(Anti-blauw)
Omschrijving
∙∙ Standaard modus is Gebruiker.
∙∙ Alle items kunnen door de gebruiker
worden aangepast.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor
het selecteren en weergeven van een
voorbeeld van moduseffecten.
Offices (Kantoren)
∙∙ Druk op de OK knop voor bevestigen en
RGB
toepassen van uw modustype.
Movie (Film)
Low Blue Light
(Weinig blauw
licht)
∙∙ FreeSync Premium voorkomt
tearing van het scherm
∙∙ DisplayPort of HDMI is standaard
AAN en kan AAN/UIT worden
gesteld in elke modus, elke
resolutie, elke ingangsbron en elke
vernieuwingsfrequentie van het
scherm.
∙∙ MPRT wordt uitgeschakeld als
instelbaar synchroniseren is
ingeschakeld.
∙∙ PIP/PBP wordt uitgeschakeld
als instelbaar synchroniseren is
ingeschakeld.
∙∙ De schermgrootte wordt ingesteld
op Auto als 1:1 is geselecteerd.
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ Standaard is UIT.
∙∙ Weinig blauw licht beschermt uw ogen
tegen blauw licht. Wanneer Weinig
blauw licht is ingeschakeld, past het de
kleurtemperatuur van het scherm aan
een meer gele gloed aan.
∙∙ Gebruikers kunnen Weinig blauw licht in
elke modus aanpassen.
16
∙∙ Wanneer Pro-modus is ingesteld op Antiblauw, is het verplicht om Weinig blauw
licht in te schakelen.
Het Menu's OSD
Menu 1ste niveau
HDCR
Menu 2de niveau
OFF (UIT)
ON (AAN)
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen HDCR in elke modus
aanpassen.
∙∙ HDCR verbetert de beeldkwaliteit door
het verhogen van het contrast van
afbeeldingen.
∙∙ Wanneer HDCR is ingesteld op AAN,
wordt Helderheid grijs weergegeven.
MPRT
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ HDCR en MPRT kunnen niet tegelijkertijd
zijn ingeschakeld.
∙∙ Helderheid kan niet worden aangepast
wanneer MPRT is ingesteld op AAN.
∙∙ Wanneer MPRT is ingeschakeld, kunnen
HDCR en Helderheid niet worden
ingeschakeld en worden deze grijs
weergegeven.
∙∙ De responstijd is grijs als MPRT is
ingeschakeld.
∙∙ MPRT moet zijn UITgeschakeld als
Adaptive Sync AAN is.
∙∙ PIP/PBP wordt uitgeschakeld als MPRT
AAN is.
Image
OFF (UIT)
Enhancement
Weak (Zwak)
(Beeldverbetering)
Medium
(Gemiddeld)
Strong (Sterk)
Strongest
(Sterkst)
Image (Afbeelding)
Menu 1ste niveau
Brightness
(Helderheid)
Contrast
∙∙ De schermgrootte wordt ingesteld op
Auto als 1:1 is geselecteerd.
∙∙ Beeldverbetering verbetert de randen van
afbeeldingen voor het verbeteren van de
acutantie.
∙∙ Gebruikers kunnen Beeldverbetering in
elke modus aanpassen.
Menu 2de/3de niveau
0-100
0-100
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen de
helderheid aanpassen in de
modus Gebruiker, RTS, RPG en
Lezer.
∙∙ Helderheid wordt grijs
weergegeven als MPRT of HDCR
is ingeschakeld.
∙∙ Gebruikers kunnen Contrast in
elke modus aanpassen.
Het Menu's OSD
17
Menu 1ste niveau
Menu 2de/3de niveau
Sharpness
(Scherpte)
0-5
Cool (Koel)
Screen Size
(Schermformaat)
Auto (Automatisch)
Normal (Normaal)
4:3
Input Source (Ingangsbron)
Menu 2de
niveau
HDMI2
DP
Auto Scan
(Automatisch
scannen)
∙∙ Standaardwaarde
kleurtemperatuur is Normaal.
∙∙ Gebruik de knop Omhoog of
Omlaag voor het selecteren en
Warm
weergeven van een voorbeeld
van moduseffecten.
Customization R (0-100)
(Aanpassing)
∙∙ Druk op de OK knop voor
G (0-100)
bevestigen en toepassen van uw
modustype.
B (0-100)
∙∙ Gebruikers kunnen
kleurtemperatuur aanpassen in
modus Aanpassing.
16:9
HDMI1
∙∙ Gebruikers kunnen Scherpte in
elke modus aanpassen.
∙∙ Scherpte verbetert de helderheid
en details van afbeeldingen.
Color Temperature
(Kleurtemperatuur)
Menu 1ste
niveau
Omschrijving
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ Gebruikers kunnen
Schermformaat aanpassen in
elke modus, elke resolutie en
elke Vernieuwings frequentie van
het scherm.
∙∙ Standaard is Automatisch.
Omschrijving
∙∙ Gebruikers kunnen Ingangsbron in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen de navigatietoets
gebruiken voor het selecteren van
Ingangsbron bij de onderstaande status:
• Wanneer “Automatisch scannen” is
ingesteld op “UIT” met de monitor in
energiebesparende modus;
• Wanneer het berichtenvakje “No Signal
(Geen signaal)” wordt getoond op de
monitor.
18
Het Menu's OSD
Navi Key (Navigatietoets)
Menu 1ste
niveau
Up (Omhoog)/
Down (omlaag)/
Left (naar
links)/ Right
(naar rechts)
Menu 2de niveau
Omschrijving
OFF (UIT)
Brightness (Helderheid)
Game Mode (Spelmodus)
Screen Assistance
(Schermhulp)
Alarm Clock (Alarmklok)
Input Source
(Ingangsbron)
∙∙ Standaardwaarde knop Omhoog is
Spelmodus.
∙∙ Standaardwaarde knop Omlaag is
Schermhulp.
∙∙ Standaardwaarde knop Links is
Alarmklok.
∙∙ Standaardwaarde knop Rechts is
Ingangsbron.
∙∙ Alle navigatietoetsitems kunnen
Refresh Rate
worden aangepast via OSD(Vernieuwings frequentie)
Menu's.
Info. On Screen
(Informatie Op Scherm)
Night Vision (Nachtzicht)
Setting (Instelling)
Menu 1ste
niveau
Menu 2de niveau
Language (Taal) 繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Omschrijving
∙∙ Standaard fabrieksinstelling voor taal is
Engels.
∙∙ Gebruikers moeten op de OK knop drukken
voor bevestigen en toepassen van de
taalinstelling.
∙∙ Taal is een onafhankelijke instelling. De
eigen taalinstelling van gebruikers gaat
voorbij aan de standaard fabrieksinstelling.
Wanneer gebruikers Restten instellen op
Ja, wordt Taal niet gewijzigd.
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
Transparency
(Transparantie)
OSD Time Out
(OSDonderbreking)
(Meer talen
binnenkort
verwacht)
0~5
5~30
∙∙ Gebruikers kunnen Transparantie in elke
modus aanpassen.
∙∙ Gebruikers kunnen OSD-onderbreking in
elke modus aanpassen.
Het Menu's OSD
19
Menu 1ste
niveau
Power Button
(Aan/uit-knop)
Info. On Screen
(Informatie Op
Scherm)
HDMI CEC
Menu 2de niveau
OFF (UIT)
Omschrijving
∙∙ Wanneer dit is ingesteld op UIT, kunnen
gebruikers op de Aan/uit-knop drukken om
de monitor uit te schakelen.
Standby (Stand-by) ∙∙ Wanneer dit is ingesteld op Standby, kunnen gebruikers op de Aan/
uit-knop drukken om het paneel en de
achtergrondverlichting uit te schakelen.
OFF (UIT)
ON (AAN)
∙∙ De informatie van de monitorstatus wordt
aan weergegeven rechterkant van het
scherm getoond.
OFF (UIT)
∙∙ Standaard is UIT.
ON (AAN)
∙∙ Gebruikers kunnen de Informatie op
scherm in- of uitschakelen . Standaard is
UIT.
∙∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
ondersteunt Sony PlayStation®, Nintendo®
Switch™ en diverse audiovisuele apparaten
die geschikt zijn voor CEC.
∙∙ Als HDMI CEC is ingesteld op AAN:
• De monitor wordt automatisch
ingeschakeld wanneer het CEC-apparaat
is ingeschakeld.
• Het CEC-apparaat gaat naar de
energiebesparende modus wanneer de
monitor is uitgeschakeld.
ECO Mode (Eco- OFF (UIT)
modus)
ON (AAN)
• Wanneer Sony PlayStation® of Nintendo®
Switch™ is aangesloten, wordt de modus
Game en Pro automatisch ingesteld op
de modus Gebruiker (standaard) en kan
later worden aangepast op de gewenste
modi van de gebruiker.
∙∙ De standaardinstelling is AAN.
∙∙ ECO-modus past de achtergrondverlichting
van de monitor aan voor het verbeteren van
de energie-efficiëntie.
∙∙ Wanneer ECO-modus is ingesteld op UIT:
• Een waarschuwingsbericht wordt
weergegeven op het scherm.
Reset (Resetten) YES (JA)
NO (NEE)
20
Het Menu's OSD
• Gebruikers kunnen de helderheid
instellen op een hogere waarde.
∙∙ Gebruikers kunnen instellingen resetten
en herstellen naar oorspronkelijke OSDstandaardwaarde in elke modus.
Specificaties
Model
Grootte
Kromming
Paneeltype
Resolutie
Beeldverhouding
Helderheid (nits)
Contrastverhouding
Vernieuwings frequentie
Responstijd
MPRT
Invoerinterface
I/O
Weergavehoeken
DCI-P3*/ sRGB
Oppervlaktebehandeling
Weergavekleuren
Specificaties netvoeding
Stroomingang
Stroomuitgang
Afstelling (kantelen)
Kensington-slot
VESA-montage
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
23,6 inch
1000R
VA
1920 x 1080
16:9
250
3000:1
165Hz
4ms
1ms
∙∙ HDMI poort x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ Aansluiting hoofdtelefoon x 1
178°(H) , 178°(V)
90,3% / 113,8%
Anti-reflectie
16,7M
Model: ADPC2045
100~240Vac, 50/60Hz, 1,5A
20V
2,25A
-5° ~ 20°
Ja
∙∙ Plaattype: 100 x 100 mm
∙∙ Schroeftype: M4 x 10 mm
• Diameter schroefdraad: 4 mm
• Spoed: 0,7 mm
• Lengte schroefdraad: 10 mm
Specificaties
21
MAG ARTYMIS 242C
Model
MAG ARTYMIS 242CP
Afmeting (B x H x D)
533,7 x 543,5 x 231,1 mm (MAG ARTYMIS 242CP)
3,7 kg (netto) / 6,4 kg (bruto) (MAG ARTYMIS 242C)
Gewicht
Omgeving
533,7 x 422,8 x 228,3 mm (MAG ARTYMIS 242C)
4,7 kg (netto) / 6,9 kg (bruto) (MAG ARTYMIS 242CP)
Bedrijfs
Opslag
∙∙ Temperatuur: 0℃ tot 40℃
∙∙ Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend
∙∙ Hoogte: 0 ~ 5000m
∙∙ Temperatuur: -20℃ tot 60℃
∙∙ Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend
* Gebaseerd op CIE1976-testnormen.
22
Specificaties
Vooraf ingestelde weergavemodi
Resolutie
640x480 @60Hz
640x480 @67Hz
640x480 @72Hz
640x480 @75Hz
720x400 @70Hz
800x600 @56Hz
800x600 @60Hz
800x600 @72Hz
800x600 @75Hz
1024x768 @60Hz
1024x768 @70Hz
1024x768 @75Hz
1280x720 @60Hz
1280x960 @60Hz
1280x1024 @60Hz
1152x864 @75Hz
1440x900 @60Hz
1680x1050 @60Hz
1920x1080 @60Hz
1920x1080 @120Hz
1920x1080 @145Hz
1920x1080 @165Hz
Videotiming resolutie
480P
576P
720P
1080P
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
MAG ARTYMIS 242C
MAG ARTYMIS 242CP
HDMI
DP
V
V
V
V
V
V
V
V
Vooraf ingestelde weergavemodi
23
Problemen oplossen
De Aan/Uit-LED is uit.
• Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
Geen afbeelding.
• Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.
• Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en zijn
ingeschakeld.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• De computer staat mogelijk in de stand-bymodus. Druk op een toets om de
monitor te activeren.
De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet
juist gecentreerd.
• Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een
geschikte instelling voor weergave van de monitor.
Geen Plug & Play.
• Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug & Play.
De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig,
onscherp of heeft kleurproblemen.
• Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren.
• Stel de helderheid en het contrast in.
• Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af.
• Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten.
• Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel.
De monitor begint te flikkeren of toont golven.
• Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw
monitor.
• Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.
• Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische
interferentie (EMI) kunnen veroorzaken.
24
Problemen oplossen
Veiligheidsrichtlijnen
∙∙ Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door.
∙∙ Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de
gebruikershandleiding.
∙∙ Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.
Voeding
∙∙ Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd
aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het
stopcontact.
∙∙ Als het stroomsnoer wordt geleverd met een stekker met 3 pennen, schakelt u de
beschermende aardingspin op de stekker niet uit. Het apparaat moet aangesloten
zijn op een geaard stopcontact.
∙∙ Bevestig dat het stroomdistributiesysteem op de installatielocatie voorziet in de
stroomonderbreker met specificatie van 120/240V, 20A (maximum).
∙∙ Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat
ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken.
∙∙ Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen
objecten op de voedingskabel.
∙∙ Als dit apparaat wordt geleverd met een adapter, gebruik dan alleen de door MSI
geleverde adapter die is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat.
Batterij
Neem speciale voorzorgsmaatregelen als dit apparaat wordt geleverd met een
batterij.
∙∙ Ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Alleen vervangen door
hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
∙∙ Vermijd het weggooien van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch
pletten of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie.
∙∙ Laat de batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperatuur of
extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare
vloeistof of gas.
∙∙ Slik de batterij niet in. Als de munt-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan het
ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan het leiden tot de dood. Houd
nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
Europese Unie:
Taiwan:
batterijen, batterijdozen en accumulators mogen niet worden weggegooid
als niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Gebruik het openbare
inzamelsysteem om ze te retourneren, te recyclen of te behandelen in
overeenstemming met de lokale voorschriften.
廢電池請回收
Voor een betere bescherming van het milieu, moeten lege batterijen
afzonderlijk worden gesorteerd voor recyclingdoeleinden of voor een
speciale afvalverwijdering.
Veiligheidsrichtlijnen
25
Californië, V.S.:
de knoopcelbatterij kan perchloormateriaal bevatten en vereist een
speciale behandeling wanneer het wordt gerecycled of weggegooid in
Californië.
Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Omgeving
∙∙ Voor het reduceren van de kans op hittegerelateerd letsel of oververhitting van het
apparaat, moet u het apparaat niet plaatsen op een zacht, onstabiel oppervlak en
moet u de luchtventilators niet obstrueren.
∙∙ Gebruik dit apparaat alleen op een hard, vlak en stevig oppervlak.
∙∙ Om het kantelen van het apparaat te voorkomen, moet u het apparaat bevestigen
aan een bureau, wand of vast object met een bevestigingsmiddel tegen kantelen
dat helpt bij het goed ondersteunen van het apparaat en het veilig op de plaats te
houden.
∙∙ Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van
vochtigheid en hoge temperatuur.
∙∙ Laat het apparaat niet achter in een onaangepaste omgeving met een
opslagtemperatuur van meer dan 60ºC of minder dan -20ºC, anders kan het
apparaat schade oplopen.
∙∙ De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40℃.
∙∙ Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit
het stopcontact haalt. Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële
chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit
kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken.
∙∙ Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het
apparaat.
∙∙ Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren
door onderhoudspersoneel:
• De voedingskabel of stekker is beschadigd.
• Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.
• Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.
• Het apparaat werkt niet goed of u krijgt het niet aan het werk volgens de
gebruikershandleiding.
• Het apparaat is gevallen en beschadigd.
• Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.
26
Veiligheidsrichtlijnen
TÜV Rheinland-certificering
TÜV Rheinland-certificering voor Low Blue Light (weinig
blauw licht)
Van blauw licht is aangetoond dat het leidt tot
vermoeide ogen en ongemak. MSI biedt nu monitors
met TÜV Rheinland-certificering voor weinig blauw
licht om te zorgen voor comfort voor de ogen en
welzijn van de gebruikers. Volg de instructies
hieronder voor het reduceren van de symptomen van
langdurige blootstelling aan het scherm en blauw licht.
∙∙ Plaats het scherm op 20 – 28 inch (50 – 70 cm) van uw ogen en een klein beetje
onder ooghoogte.
∙∙ Af en toe bewust met de ogen knipperen helpt bij het reduceren van vermoeide ogen
na langdurig naar het scherm kijken.
∙∙ Neem om de 2 uur een pauze van 20 minuten.
∙∙ Kijk weg van het scherm en staar gedurende ten minste 20 seconden naar een
object in de verte tijdens pauzes.
∙∙ Doe rek- en strekoefeningen voor het verlichten van vermoeidheid van het lichaam
of pijn tijdens pauzes.
∙∙ Gebruik de modus Lezer/Anti-blauw of schakel de optionele functie Weinig blauw
licht in.
TÜV Rheinland-certificering voor Flicker Free
(flikkervrij)
∙∙ TÜV Rheinland heeft dit product getest om vast
te stellen of het scherm zichtbare en onzichtbare
flikker produceert voor het menselijk oog en
daardoor zorgt voor vermoeide ogen voor de
gebruiker.
∙∙ TÜV Rheinland heeft een catalogus van
testen gedefinieerd, met omschrijving van minimum normen bij uiteenlopend
frequentiebereik. De testcatalogus is gebaseerd op internationaal toepasselijke
normen of normen die veelgebruikt worden in de sector en overtreft deze vereisten.
∙∙ Het product is getest in het laboratorium volgens deze criteria.
∙∙ Het trefwoord “Flikkervrij” bevestigt dat het apparaat geen zichtbare of onzichtbare
flikker heeft als gedefinieerd in deze norm binnen het bereik van 0 - 3000 Hz onder
diverse helderheidsinstellingen.
∙∙ Het scherm ondersteunt Flikkervrij niet wanneer Anti-bew. onscherpte/MPRT is
ingeschakeld. (De beschikbaarheid van Anti-bew. onscherpte/MPRT verschilt per
product.)
TÜV Rheinland-certificering
27
Regelgevingsberichten
CE-conformiteit
Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van
de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten
met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),
Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en
RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Dit product is getest en in overeenstemming bevonden
met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen
van Publicatieblad van de Europese Unie.
FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te
bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in
overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken
aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er
geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch
schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden
vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing
proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
∙∙ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
∙∙ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
∙∙ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is
aangesloten.
∙∙ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Melding 1
De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.
Melding 2
Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van
afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.
Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de
volgende twee omstandigheden:
1. dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2. dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die
ongewenste werking kan veroorzaken.
28
Regelgevingsberichten
WEEE-verklaring
Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie (“EU”) voor afval
van elektrische en elektronische apparatuur, mogen producten van
“elektrische en elektronische apparatuur” niet langer worden weggegooid
bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische
apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan
het einde van hun nuttige levensduur.
Informatie over chemische bestanddelen
Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU
REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en
de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Eigenschappen groen product
∙∙ Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by
∙∙ Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid
∙∙ Gemakkelijke demontage en recycling
∙∙ Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling
∙∙ Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades
∙∙ Minder productie van vast afval door terugnamebeleid
Milieubeleid
∙∙ Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van
onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden
weggegooid aan het einde van zijn levensduur.
∙∙ Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende
inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het
einde van hun levensduur.
∙∙ Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over
recycling.
∙∙ Gebruikers kunnen ons ook bereiken op [email protected] voor informatie
betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten.
Regelgevingsberichten
29
Waarschuwing!
Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het
gezichtsvermogen.
Aanbevelingen:
1. Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten.
2. Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten. Voor
kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot
minder dan één uur per dag.
Verklaring van copyright en handelsmerken
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruikte
MSI-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle
andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaren. Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie
wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid. MSI behoudt het recht voor om zonder
voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen.
Technische ondersteuning
Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de
gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt
waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Ga anders naar
https://www.msi.com/support/ voor meer begeleiding.
30
Regelgevingsberichten
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement