Brother ADS-2400N Document Scanner Stručný návod na obsluhu | Manualzz
ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W
D01GS7001
Stručný návod k obsluze
Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.
Nejnovější verze příruček jsou dostupné na webových stránkách Brother Solutions Center: support.brother.com
Připojte přístroj a nainstalujte software
Zvolte upřednostňovanou metodu skenování.
Používáte-li ADS-2400N či ADS-3000N, nelze se připojit k síti pomocí Wi-Fi.
Používání skeneru s vaším
počítačem
Před nastavením přístroje si přečtěte Příručku bezpečnosti výrobku.
VAROVÁNÍ
4
VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu
nebo i smrti.
POZNÁMKA
Wi-Fi připojení k síti
Wi-Fi připojení k síti
LAN kabel k síti
-- Počítač s připojením k síti
-- Počítač bez připojení k síti
A
Pokud není uvedeno jinak, ilustrace v této příručce znázorňují model ADS-3600W.
1
Používání skeneru s vaším
mobilním zařízením
USB kabel k počítači
Rozbalte přístroj a zkontrolujte komponenty
Používání skeneru jako
samostatného zařízení
Wi-Fi připojení k síti
A
-- Počítač s připojením k síti
-- Počítač bez připojení k síti
B
LAN kabel k síti
A
B
LAN kabel k síti
C
D
A Používání skeneru s vaším počítačem
Automatický podavač
dokumentů (ADF)
Příručka bezpečnosti
výrobku
Napájecí
adaptér
Kabel rozhraní USB
Stručný návod
k obsluze
Instalační disk
Záruka
VAROVÁNÍ
• Tento výrobek byl zabalen do plastového sáčku. Plastové sáčky mohou způsobit udušení, proto je uchovávejte mimo
dosah batolat a malých dětí. Sáček není hračka.
• Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s tímto produktem.
Počítač se systémem Windows® s CD mechanikou
POZNÁMKA:
Pokud se automaticky neobjeví obrazovka Brother, klikněte na
(Start) > Počítač (Můj počítač).
(Pro Windows® 8/8.1/10: klikněte na ikonu
(Průzkumník souborů)
v hlavním panelu a poté přejděte do složky Tento počítač.)
Dvakrát klikněte na ikonu CD a poté dvakrát klikněte na start.exe.
Počítač Macintosh a Windows® bez mechaniky CD
Stáhněte si plný ovladač a softwarový balíček ze stránek řešení společnosti
Brother Solutions Center support.brother.com
Zabezpečený přístup k síti
Výchozí heslo přístroje se nachází na štítku na zadní straně skeneru (nachází se před ním text „Pwd“). Důrazně
doporučujeme heslo změnit, abyste přístroj chránili před neoprávněným přístupem.
2
POZNÁMKA:
Po skončení
restartujte počítač.
(Wi-Fi připojení k síti)
1.
> Pruvodce nast. >
Ano.
Používání skeneru s
vaším mobilním zařízením
2. Zvolte SSID.
Zadejte síťový klíč.
3. Na LCD se zobrazí
Pripojeno.
Připravte přístroj
Dokončit
B Použití skeneru s mobilním zařízením nebo jako samostatného zařízení
POZNÁMKA
• Doporučujeme, abyste si uschovali originální obal pro případ, že bude třeba přístroj přepravovat.
• Chcete-li přístroj připojit k počítači, použijte přiložený kabel USB.
Pokračujte
v instalaci
podle
pokynů na
obrazovce.
Chcete-li začít svůj přístroj
používat s s mobilním
zařízením, stáhněte si aplikaci
„Brother iPrint&Scan“. Přejděte
na solutions.brother.com/ips a pro
stažení Brother iPrint&Scan zvolte
váš produkt a mobilní zařízení.
Používání skeneru jako
samostatného zařízení
Dokončit
Dokončit
POZNÁMKA
1
Nemůžete-li najít SSID, zeptejte se správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.
C Používání skeneru s mobilním zařízením (LAN kabel k síti)
3
2
Připojte ADF.
3
Připojte napájecí adaptér.
Roztáhněte zásobníky.
Je-li zapotřebí, zvolte svůj jazyk (pouze modely s dotykovým displejem)
a.
b.
c.
d.
e.
Na dotykovém displeji přístroje stiskněte
Stiskněte ▲ či ▼ a zvolte Pocat.nastav.
Stiskněte Mistni jazyk.
Stiskněte ▲ či ▼ a zvolte svůj jazyk.
Stiskněte tlačítko
.
.
Připojte přístroj k síti pomocí
LAN kabelu.
Chcete-li začít svůj přístroj používat s mobilním
zařízením, stáhněte si aplikaci „Brother iPrint&Scan“.
Přejděte na solutions.brother.com/ips a pro stažení
Brother iPrint&Scan zvolte váš produkt a mobilní
zařízení.
Dokončit
D Používání skeneru jako samostatného zařízení (LAN kabel k síti)
Připojte LAN kabel k přístroji.
POZNÁMKA
Dokončit
Pokud se k síti nemůžete připojit, zkontrolujte nastavení sítě LAN a povolte ji.
ADS-2400N/3000N: Otevřete přední kryt. Stiskněte a podržte tlačítka
a
po dobu pěti sekund, dokud přístroj nezapípá.
ADS-2800W/3600W: Stiskněte
, Sit, Dratova LAN, Dratova povolena a poté Zap.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement