BenQ GH650 DIGITAL CAMERA Manual de utilizare

BenQ GH650 DIGITAL CAMERA Manual de utilizare | Manualzz
GH650 / GH658
Cameră digitală
Manual de utilizare
Drept de autor
Drept de autor 2012 BENQ Corporation. Toate drepturile rezervate. Nicio
parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată
într-un sistem de regăsire a informaţiilor sau tradusă într-o altă limbă sau
limbaj informatic, în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice,
magnetice, optice, chimice, manuale sau de alt tip, fără acordul prealabil în
scris al BenQ Corporation.
Toate celelate logouri, produse sau nume de companii indicate în acest
manual pot reprezenta mărci comerciale înregistrate sau drepturi de autor ale
companiilor respective şi sunt utilizate strict în scop informativ.
Exonerare de răspundere
BenQ Corporation nu face nicio declaraţie şi nu acordă niciun fel de garanţii,
explicite sau implicite, cu privire la conţinutul acestui document şi refuză în
mod explicit orice garanţii de mercantibilitate sau potrivire pentru un anumit
scop. În plus, BenQ Corporation îşi rezervă dreptul de a revizui această
publicaţie şi de a efectua modificări periodice ale conţinutului prezentei, fără
obligaţia de a notifica vreo persoană cu privire la astfel de revizuiri sau
modificări.
Acest manual de utilizare are scopul de a oferi clienţilor informaţiile cele mai
actualizate şi mai exacte, de aceea conţinutul său poate fi modificat periodic
fără notificare prealabilă. Vizitaţi http://www.benq.com pentru cea mai recentă
versiune a acestui manual.
Nu manevraţi brutal camera. Mai
mult, protejaţi camera de impacturi
puternice.
Pentru a evita căderea accidentală,
ataşaţi cureluşa pentru prins de gât şi
ţineţi întotdeaua camera agăţată la
gât.
În cazul în care bateriile se termină
brusc şi obiectivul se retrage,
protejaţi lentila obiectivului împotriva
lovirii şi înlocuiţi imediat bateriile.
Opriţi întotdeauna camera dacă nu o
utilizaţi. Mai mult, înainte de a o
depozita în geanta specială, verificaţi
dacă obiectivul s-a închis complet şi
acoperiţi-l cu capacul. În cazul în care
nu intenţionaţi să utilizaţi camera o
perioadă mai mare de timp, scoateţi-i
bateriile şi păstraţi-le cu grijă.
Feriţi camera de contactul cu obiecte
ascuţite şi evitaţi loviturile.
Atunci când nu utilizaţi camera,
aşezaţi-o în geanta specială, într-un
loc stabil. Mai mult, feriţi camera de
orice presiune pentru a preveni
eventualele deteriorări.
Prezentarea camerei ....................................................................8
Verificarea conţinutului pachetului ......................................................8
Cameră ...............................................................................................9
Vedere din faţă ...........................................................................................9
Vedere din spate ........................................................................................9
Vedere de sus ..........................................................................................10
Vedere de jos ...........................................................................................10
Vedere din dreapta ..................................................................................11
Vedere din stânga ....................................................................................11
Indicator luminos cu LED .........................................................................12
Buton în 4 direcţii şi un buton OK .....................................................13
Pregătirea camerei pentru utilizare ............................................14
Ataşarea curelei ...............................................................................14
Instalarea bateriilor ...........................................................................15
Instalarea unui card SD ....................................................................16
Pornirea/Oprirea alimentării ..............................................................17
Deschiderea bliţului ..........................................................................17
Setare iniţială ..............................................................................18
Setarea limbii ....................................................................................18
Setarea datei şi a orei ......................................................................18
Funcţionarea camerei .................................................................19
Modul Captură ............................................................................20
Modul Bliţ ..........................................................................................22
Utilizarea cronometrului automat ......................................................23
Mod Focalizare .................................................................................23
Utilizarea butonului Blocare AE/AF (AE-L/AF-L) ..............................24
Selectarea modului Înregistrare ........................................................25
Utilizarea modului Scenă intelig. ..............................................................26
Setarea modului Scenă ............................................................................26
Utilizarea modului Panoramă ...................................................................28
Utilizarea modului Fotogr. continuă .........................................................30
Portret dragoste .................................................................................30
Utilizarea modului Expunere Manuală .....................................................31
Utilizarea modului Prior. diafragmă ..........................................................31
Utilizarea modului Prior. expunere ...........................................................31
Înregistrarea de fişiere video ............................................................32
Utilizarea funcţiei PIV ...............................................................................32
Folosirea Meniului Captură ...............................................................33
Română
Cuprins
Română
Dimensiune fotografie ..............................................................................33
Calitate .....................................................................................................34
Rafinare imagine ......................................................................................34
Setarea valorii de expunere (EV) .............................................................34
Balans de alb ...........................................................................................35
ISO ...........................................................................................................36
Măsurare ..................................................................................................36
Zonă FA ...................................................................................................37
Lampă FA ................................................................................................37
Zoom digital .............................................................................................38
Marcaj dată ..............................................................................................38
Auto-previz. ..............................................................................................38
Linie grilă .................................................................................................39
Stabilizator ...............................................................................................39
Utilizarea meniului Film .................................................................... 39
Eliminare vânt ..........................................................................................40
Mod FA ....................................................................................................40
Stare baterie .................................................................................... 40
Alte setări ...................................................................................41
Mod Redare ................................................................................43
Opţiuni de redare şi editare .............................................................. 44
Mărirea unei imagini ................................................................................44
Ajustare ....................................................................................................44
Rotirea unei imagini .................................................................................45
Vizualizarea mai multor fişiere în acelaşi timp .........................................45
Redarea videoclipurilor ............................................................................45
Utilizarea funcţiei Editare film ..................................................................46
Reglarea volumului în timpul redării ........................................................47
Ştergerea de fişiere .................................................................................47
Expunere de diapozitive ..........................................................................48
Protejarea fişierelor ..................................................................................49
Memo vocal .............................................................................................50
Efecte filtru ...............................................................................................51
Redimensionare .......................................................................................51
DPOF .......................................................................................................52
Copiere ....................................................................................................53
Lipire film .................................................................................................54
Realizarea conexiunilor ..............................................................55
Software inclus ................................................................................ 55
Conectarea camerei la un computer ................................................ 55
Conectarea camerei la un televizor ................................................. 56
Imprimarea imaginilor .......................................................................56
Asistenţă tehnică ..............................................................................61
Specificaţii ..................................................................................62
Română
Imprimarea cu PictBridge .........................................................................56
Informaţii despre depanare şi service ........................................59
8 Prezentarea camerei
Prezentarea camerei
Română
Verificarea conţinutului pachetului
Despachetaţi cu grijă cutia produsului şi verificaţi dacă acesta conţine
următoarele articole.
Quick Guide
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5
6
7
8
9
Ghid rapid
Cameră digitală
Cablu USB
4 baterii AA
Curea pentru gât
CD cu programul software şi cu Manualul utilizatorului
Husă (opţional)
Capac lentile
Curea obiectiv
• Toate imaginile, capturile de ecran şi pictogramele din acest manual sunt
folosite strict în scop ilustrativ. Produsele şi accesoriile propriu-zise şi
disponibile, precum şi aspectul acestora, pot varia în funcţie de regiunea
de comercializare.
• În cazul în care oricare dintre aceste articole lipseşte sau este deteriorat,
contactaţi furnizorul.
• Păstraţi ambalajul pentru un eventual transport sau depozitare.
Prezentarea camerei 9
Cameră
Română
Vedere din faţă
1. Lampă asist. FA/indicator LED autodeclanşator
2. Obiectiv
Vedere din spate
3
4
5
6
7
9
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Afişaj LCD
Buton Înregistrare video
Buton Blocare AE/AF
Buton Redare
Buton OK/Control cu navigare în 4 direcţii
Buton Ştergere
Buton Meniu
8
10 Prezentarea camerei
Vedere de sus
Română
10.Disc selector pentru zoom
11.Buton Declanşator
12.Buton de alimentare
13.Selector mod
14.Indicator luminos cu LED
Vedere de jos
15.Capac acumulator/cartelă
16.Sistem pentru prindere pe trepied
Prezentarea camerei 11
Română
Vedere din dreapta
17.Inel pentru prinderea curelei
Vedere din stânga
18.Buton Blitz
19.Inel pentru prinderea curelei
20.Difuzor
21.Ieşire USB/TV
12 Prezentarea camerei
Indicator luminos cu LED
Română
Indicator
LED stare
LED stare
LED
cronometru
automat
Stare
Stins
Verde
Verde
intermitent
Roşu
intermitent
Descriere
Camera digitală este pornită sau oprită.
Camera digitală porneşte.
• Camera digitală este în modul
economic.
• Blitzul se încarcă.
• Conexiunea/transferul USB este în
curs.
Funcţia Cronometru automat este
activată.
• Încălzirea camerei în timpul funcţionării este normală, deoarece carcasa
camerei poate conduce căldura.
• Ecranul LCD al acestei camere este fabricat printr-o tehnologie sofisticată
şi mai mult de 99,99% dintre pixelii afişajului LCD întrunesc specificaţiile
tehnice standard. Cu toate acestea este posibil ca mai puţin de 0,01%
dintre pixelii afişajului LCD să fie luminoşi sau să aibă culori neobişnuite.
Acest lucru este normal şi nu indică o disfuncţionalitate a afişajului şi nici
nu va afecta calitatea imaginilor capturate cu camera.
• Ecranul LCD se întunecă într-un mediu cu lumină naturală sau foarte
puternică. Aceasta nu este o disfuncţionalitate.
• Pentru a preveni capturarea de imagini estompate în timp ce apăsaţi pe
butonul obturatorului, ţineţi întotdeauna camera nemişcată. Acest lucru
este important mai ales atunci când faceţi fotografii în condiţii de
luminozitate redusă, situaţie în care aparatul poate reduce viteza
obturatorului pentru a asigura expunerea adecvată a imaginilor.
Prezentarea camerei 13
Puteţi alege setările camerei apăsând pe butonul de control cu 4 poziţii
sau pe butonul OK.
1. EV/Rotire/Sus:
• Modifică setările EV.
• Întrerupe/Începe redarea video.
• Roteşte o imagine în sensul acelor de ceas, la 90 de grade.
• Navighează prin selecţiile de meniu şi submeniu.
2. Stânga/Focalizare:
• Derulează prin opţiunile de focalizare.
• Vizualizează imaginea precedentă sau clipul video precedent.
• Derulează înapoi redarea video.
• Iese dintr-un submeniu sau navighează prin selecţiile de meniu.
3. Temporizator/Jos:
• Derulează prin setările temporizatorului.
• Redă clipul video sau opreşte redarea acestuia.
• Navighează prin selecţiile de meniu şi submeniu.
4. Dreapta/Bliţ:
• Derulează printre opţiunile pentru bliţ.
• Vizualizează următoarea imagine sau următorul fişier video.
• Derulează înainte redarea video.
• Intră într-un submeniu sau navighează prin selecţiile de meniu.
5. OK :
• Confirmă setarea aleasă.
• Porneşte redarea video.
Română
Buton în 4 direcţii şi un buton OK
14 Pregătirea camerei pentru utilizare
Pregătirea camerei pentru utilizare
Română
Această secţiune vă va îndruma cum să vă pregătiţi camera înainte de
utilizarea sa iniţială.
Ataşarea curelei
1. Capacul obiectivului şi cureaua trebuie să fie bine prinse.
2. Ataşaţi capacul obiectivului la curea aşa cum se arată în ilustraţie.
3. Urmaţi paşii de mai jos pentru a ataşa cureaua la cameră.
Cureaua camerei trebuie să fie prinsă în două puncte.
• Înfăşurarea curelei în jurul gâtului este periculoasă. Nu lăsaţi copiii să se
joace cu cureaua.
• Scoateţi capacul obiectivului înainte de a utiliza camera.
Pregătirea camerei pentru utilizare 15
Utilizaţi numai bateriile specificate pentru cameră şi opriţi întotdeauna
camera înainte de a scoate bateria.
Pentru a instala bateriile:
1. Deblocaţi şi deschideţi capacul acumulatorului/cartelei.
2. Introduceţi acumulatorii eticheta respectând polaritatea, indicată prin
eticheta + - desenată pe slotul acumulatorului.
3. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/cartelei.
Română
Instalarea bateriilor
16 Pregătirea camerei pentru utilizare
Română
• Opriţi camera înainte de a instala sau scoate acumulatorii.
• Folosiţi numai tipul de acumulator indicat. Utilizarea altor tipuri de
acumulatori poate deteriora camera şi anula garanţia.
• Asiguraţi-vă că acumulatorii sunt introduşi în aparat respectând polaritatea.
Nerespectarea polarităţii poate cauza deteriorarea camerei sau provoca un
incendiu.
• Descărcaţi toate fotografiile şi scoateţi acumulatorii din cameră dacă
intenţionaţi să nu folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată.
• Este posibil ca acumulatorii să se încingă în timpul utilizării. Acest lucru
este normal şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Atunci când utilizaţi camera într-un mediu rece, protejaţi camera şi
acumulatorii săi de frig ţinându-i în interiorul hainei sau încălzindu-i în alt
mod.
• Selectaţi tipul corect de baterii înainte de utilizare.
• Se recomandă utilizarea de baterii reîncărcabile de mare capacitate (de
exemplu, 2.500 mAh).
• Nu se recomandă bateriile cu carbon-zinc.
• Bateriile AA livrate cu camera nu sunt reîncărcabile.
• Nu combinaţi acumulatori vechi şi noi sau acumulatori de diferite mărci sau
tipuri.
• Performanţele acumulatorilor alcalini pot varia în mare măsură în funcţie de
producător. Alegeţi o marcă fiabilă.
Instalarea unui card SD
Camera se livrează cu memorie internă pentru stocarea imaginilor,
videoclipurilor sau a fişierelor video capturate. De asemenea, aveţi
posibilitatea să adăugaţi o cartelă SD pentru a stoca mai multe fişiere.
Pentru a instala o cartelă SD:
1. Deblocaţi şi deschideţi capacul acumulatorului/cartelei.
2. Introduceţi un card SD în direcţia corectă.
3. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/cartelei.
Pregătirea camerei pentru utilizare 17
1. Deblocaţi şi deschideţi capacul acumulatorului/cartelei.
2. Apăsaţi uşor pe muchia cardului de memorie pentru a-l ejecta.
3. Închideţi şi blocaţi capacul acumulatorului/cardului.
Înainte de prima utilizare a unui card SD, formataţi întâi cardul apăsând pe
>
> Formatare > OK /
> Da > OK .
Pornirea/Oprirea alimentării
Înainte de a porni camera, asiguraţi-vă că scoateţi capacul obiectivului. În
caz contrar, obiectivul nu se va extinde, iar camera va bipăi de patru ori.
Există două moduri de a porni camera:
• Apăsaţi pe butonul Alimentare (PORNIRE/OPRIRE).
Obiectivul zoom se extinde, iar camera porneşte în modul Înregistrare.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat
.
Camera este pornită în modul Redare, iar obiectivul nu este extins.
Deschiderea bliţului
Trebuie să deschideţi manual bliţul înainte de a porni modul bliţ.
Pentru a deschide bliţul:
Apăsaţi pe butonul Bliţ pentru a-l deschide.
Nu deschideţi forţat bliţul.
Pentru a închide bliţul:
Împingeţi bliţul în jos pentru a-l închide.
Când bliţul este închis, modul bliţ este setat automat pe bliţ oprit.
Română
Pentru a scoate un card SD:
18 Setare iniţială
Setare iniţială
Română
În momentul în care camera este pornită pentru prima dată, vi se va
solicita să setaţi limba, data şi ora.
Setarea limbii
Selectează limba afişată pe ecran.
Pentru a selecta o limbă:
1. Apăsaţi pe
>
. (Pasul 1 este necesar numai după
finalizarea setării iniţiale.)
2. Apăsaţi pe
OK sau pe
sau pe
pentru a localiza Limba, apoi apăsaţi pe
.
3. Apăsaţi pe
, ,
sau pe
pentru a găsi limba dorită.
4. Apăsaţi pe OK pentru a seta limba.
Setarea datei şi a orei
Când utilizaţi camera pentru prima dată sau după ce acumulatorul a fost
scos din cameră o perioadă lungă de timp, trebuie să setaţi data şi ora.
Data şi ora sunt înregistrate atunci când se înregistrează un clip video sau
o imagine.
Pentru a seta data şi ora:
1. Apăsaţi pe
>
. (Pasul 1 este necesar numai după
finalizarea setării iniţiale.)
2. Apăsaţi pe
sau pe
apăsaţi pe OK sau pe
3. Apăsaţi pe
sau
pentru a localiza Data şi Ora şi apoi
.
pentru a selecta data şi ora, precum şi
formatul datei. Apăsaţi pe
sau pe pentru a vă deplasa la o altă
coloană.
4. Apăsaţi pe OK pentru a seta data şi ora.
Funcţionarea camerei 19
Procedura descrisă în continuare reprezintă o regulă generală pentru
funcţionarea de bază. Este utilă mai ales în cazul în care utilizaţi camera
pentru prima dată.
1. Apăsaţi pe butonul Alimentare pentru a porni camera.
Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului înainte de a porni camera.
2. Setaţi cadranul cu moduri la
sau la alt mod de fotografiere dorit.
3. Dacă trebuie să folosiţi bliţul pentru înregistrare, deschideţi bliţul.
4. Utilizaţi levierul Zoom pentru a mări/micşora subiectul.
5. Apăsaţi pe jumătate pe butonul obturator pentru a seta focalizarea
automată.
• După setarea obturatorului, culoarea cadrului de focalizare se va
modifica galben (focalizat). În cazul în care culoarea cadrului de
focalizare este roşie şi apăsaţi pe butonul obturator, este posibil ca
fotografia realizată să fie estompată.
6. Apăsaţi până la capăt butonul obturatorului pentru a înregistra
imaginea.
7. Pentru a comuta pe modul Film, apăsaţi pe . Înregistrarea video
porneşte automat.
• În timpul înregistrării, utilizaţi levierul Zoom pentru a mări/micşora
subiectul. Apăsaţi pe
pentru a opri înregistrarea.
8. Pentru a comuta în modul Redare, apăsaţi pe
. În modul Redare,
puteţi vizualiza imagini capturate sau fişiere video înregistrate.
• Puteţi apăsa pe
sau pe pentru a vizualiza alte imagini/
înregistrări video, puteţi glisa levierul Zoom pentru
a mări o
imagine capturată sau puteţi glisa lateral levierul Zoom pentru
a
vizualiza 9 imagini micşorate pe ecran.
Zoom digital
Zoom optic
• La mărire/micşorare, în bara de zoom va apărea un separator între
şi
. Pentru imagini de cea mai bună calitate, se recomandă doar utilizarea
zoom-ului optic păstrând mărirea între
şi separator.
• Bliţul este automat dezactivat în modul Film.
• În modul Film, camera înregistrează atât sunet cât şi video. Timpul de
înregistrare este continuu, dar înregistrarea se opreşte în momentul în care
nu mai există spaţiu pe cardul de memorie.
• Puteţi apăsa oricând pe butonul Alimentare pentru a opri camera.
Română
Funcţionarea camerei
20 Funcţionarea camerei
Modul Captură
Română
Nu.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Mod înregistrare
Bliţ
Mod cronometru
automat/Secvenţă
Indicator zoom
Poziţii rămase
8
Acumulator
Dispozitiv media de
stocare
Eliminare vânt
9
10
Dimensiune clip video
Afişare dată
Descriere
Indică modul curent.
Indică setările pentru bliţ.
Indică setările pentru cronometrul
automat.
Afişează nivelul de zoom.
Indică numărul de poziţii
disponibile.
Indică nivelul bateriei.
Indică suportul de stocare media
utilizat.
Reduce zgomotul provocat de vânt
la înregistrarea video.
Indică dimensiunea filmului.
Indică dacă marcajul temporar este
activat.
Funcţionarea camerei 21
Element
11
Avertisment tremurat
12
Stabilizator
13
Histogramă
14
15
ISO
Viteză declanşator
16
17
18
Valoare diafragmă
Zona de focalizare
Blocare AE/AF
19
Egaliz EV
20
Mod Focalizare
21
Balans de alb
22
Şirul feţelor
23
Focal. auto cu urm.
24
Măsurare
25
Calitate
26
Rafinare imagine
27
Lomo
Descriere
Indică faptul că iluminarea este
insuficientă şi camera tremură,
ceea ce ar putea duce la
înregistrarea unei imagini neclare.
Veţi putea realiza imaginii, chiar
dacă apare avertismentul de
tremurat. Totuşi, se recomandă să
activaţi funcţia de Stabilizator sau
să utilizaţi un tripod pentru a
stabiliza camera.
Indică faptul că funcţia de
stabilizare este activată.
Afişare grafică pentru
Luminozitate.
Afişează setările ISO.
Afişează setările pentru viteza
diafragmei.
Afişează setările pentru apertură.
Indică zona de focalizare.
Indică faptul că blocarea AE/AF
este activată.
Afişează setările pentru
compensarea expunerii.
Indică faptul că focalizarea este
activată.
Afişează setările pentru balansul
de alb.
Indică faptul că funcţia de urmărire
facială este activată.
Indică faptul că funcţia de Focal.
auto cu urm. este activată.
Afişează setările cu privire la
parametri.
Afişează setările cu privire la
calitate.
Indică faptul că funcţia de Rafinare
imagine este activată.
Indică faptul că funcţia Lomo este
activată.
Română
Nu.
22 Funcţionarea camerei
Nu.
Element
Română
28
Plage d'exposition
29
Lampă AF
30
Încadrare expunere
Descriere
Afişează setările pentru
dimensiunea fotografiilor.
Indică faptul că funcţia de
iluminare pentru focalizarea
automată este activată.
Afişează setările pentru încadrarea
expunerii.
Modul Bliţ
Bliţul furnizează o sursă de lumină suplimentară (utilizat de obicei într-un
mediu cu iluminare redusă). Puteţi captura o imagine utilizând unul dintre
următoarele moduri de bliţ.
Pictogramă
Mod
Bliţ automat
Descriere
Bliţul se declanşează automat, în funcţie
de condiţiile de fotografiere.
Reducere ochi Acest mod reduce fenomenul de ochi
roşii
roşii atunci când doriţi să faceţi fotografii
cu aspect natural ale unor persoane sau
animale, în condiţii de luminozitate
redusă. Rugaţi subiectul să privească
spre obiectivul aparatului sau apropiaţi
camera cât mai mult posibil. Bliţul se
declanşează automat, în funcţie de
condiţiile de fotografiere.
Forţare
Bliţul se activează indiferent de condiţiile
de luminozitate. Selectaţi acest mod
pentru a captura imagini cu un contrast
puternic (iluminate din fundal) şi umbre
adânci.
Sinc Lentă
Activează bliţul imediat la începerea
expunerii, cu o viteză mai mare a
obturatorului, pentru a se putea atinge
un echilibru între iluminarea ambientală
a subiectului din prim-plan şi scena din
fundal, într-un mediu cu iluminare
redusă.
Neforţare
Bliţul nu se activează. Selectaţi acest
mod în locuri în care fotografierea cu bliţ
este interzisă sau atunci când distanţa
până la subiect este mai mare decât raza
efectivă de acţiune a bliţului.
Funcţionarea camerei 23
1. Setaţi cadranul cu moduri la modul de fotografiere dorit.
2. Deschideţi bliţul.
3. Apăsaţi pe în mod repetat, până când modul dorit de bliţ este afişat
pe monitorul LCD.
• Modul bliţ nu este disponibil în modurile Fotogr. continuă şi HDR.
• Modul bliţ nu poate fi activat dacă bliţul nu se deschide.
• Când bliţul este închis, modul bliţ este setat automat pe bliţ oprit.
Utilizarea cronometrului automat
Această caracteristică vă permite să configuraţi setările pentru
cronometrul automat.
Pictogramă
/
Mod
Descriere
10-sec./2-sec. Fotografiază automat cu o întârziere de
cronometru
2 sau 10 secunde. Acest mod este util
automat
atunci când doriţi să faceţi parte din
imagine.
Dublu
Dublează întârzierea şi fotografierea:
Aşteaptă 10 secunde şi apoi face
fotografia.
Aşteaptă alte 2 secunde şi apoi mai face
o fotografie.
Oprit (Una)
Fotografiază o poză o dată.
Pentru a activa modul de cronometrare automată:
1. Setaţi cadranul cu moduri la modul de fotografiere dorit.
2. Apăsaţi în mod repetat pe
, până când modul dorit de cronometrare
automată este afişat pe monitorul LCD.
Mod Focalizare
Această funcţie vă permite definirea tipului de focalizare în momentul
fotografierii sau înregistrării unui videoclip.
Pentru a selecta modul de focalizare:
1. Setaţi cadranul cu moduri la modul de fotografiere dorit.
Română
Pentru a selecta un mod de bliţ:
24 Funcţionarea camerei
Română
2. Apăsaţi pe
în mod repetat, până când modul dorit de focalizare
este afişat pe monitorul LCD.
Pictogramă
/
Mod
Descriere
Focalizare
automată
Dacă se doreşte focalizarea automată,
camera va focaliza pe subiect în mod
automat.
Macro/Super
Macro
Acest mod este conceput pentru
fotografierea de aproape. Când este
setat modul Super Macro, focalizarea nu
poate fi reglată până când modul Super
Macro nu este anulat.
Infinit
Când este setat modul Infinit, camera va
focaliza pe obiecte aflate la distanţă.
Focalizare
manuală
Când se selectează focalizarea
manuală, puteţi regla distanţa de
focalizare între 30 cm şi 100 cm apăsând
pe butonul Sus/Jos. Apăsaţi pe butonul
OK pentru a bloca focalizarea şi ieşi din
ecranul de reglare.
Utilizarea butonului Blocare AE/AF (AE-L/AF-L)
Utilizaţi butonul
al camerei pentru a bloca focalizarea şi expunerea.
Pentru a bloca expunerea/focalizarea:
• Apăsaţi pe
.
• Apăsaţi până la jumătate declanşatorul şi apoi apăsaţi pe
.
Pentru a debloca expunerea/focalizarea:
• Apăsaţi pe
.
• Rotiţi levierul zoom.
• Rotiţi selectorul de moduri.
• Apăsaţi butonul Meniu/Redare/Film/Alimentare pentru a lansa o altă
funcţie.
Funcţionarea camerei 25
Rotiţi cadranul cu moduri pentru a selecta unul dintre cele opt moduri de
înregistrare:
Nu. Pictog
ramă
Mod
Descriere
1
Program
Camera configurează automat setările
adecvate, astfel încât să puteţi captura cu
uşurinţă imagini.
2
Scenă
intelig.
Camera detectează condiţiile de fotografiere şi
comută automat pe modul scenă adecvat.
3
Mod
scenă
Vă permite să selectaţi modul scenă dorit care
este adecvat mediului dvs. de fotografiere.
4
Panoramă Să permite să realizaţi mai multe imagini, după
care camera le va combina automat într-o
imagine panoramică.
5
Fotogr.
continuă
6
Expunere Vă permite să setaţi atât diafragm a cât şi
Manuală viteza obturatorului manual.
7
Prior.
Puteţi alege o valoare a diafragmei, în timp ce
diafragmă viteza obturatorului este determinată automat
de gradul de iluminare a subiectului.
(Av)
8
Prior.
expunere
(Tv)
Vă permite să capturaţi o serie de fotografii cu o
singură apăsare a obturatorului.
Puteţi alege o viteză a obturatorului, în timp ce
valoarea diafragmei este determinată automat
de gradul de iluminare a subiectului.
Română
Selectarea modului Înregistrare
26 Funcţionarea camerei
Utilizarea modului Scenă intelig.
Română
Selectează automat cel mai bun mod de fotografiere dintre Portret,
Peisaj, Macro, Contralumină, Portret iluminat din spate, Scenă de noapte
şi Portret noapte.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe jumătate pe butonul obturator pentru a seta focalizarea
automată. Modul de înregistrare selectat este afişat în colţul din stânga
sus al ecranului.
3. Apăsaţi pe obturator pentru a captura o imagine.
4. Camera salvează doar cea mai clară fotografie, iar pe celelalte le
şterge automat.
Setarea modului Scenă
Selectaţi unul dintre următoarele moduri de scenă, astfel încât să se
potrivească condiţiilor de fotografiere.
Pentru a selecta un mod scenă:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe
>
.
pentru a intra în meniul de scene.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta modul scenă dorit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Pictogramă
Mod
Portret
Peisaj
Apusul
soarelui
Contralumină
Copii
Descriere
Realizează o focalizare mai bună asupra
subiectului (de regulă o persoană),
accentuând tonurile naturale ale pielii.
Capturează o scenă gros-plan, având
zona de focalizare setată pe infinit şi o
valoare mai mică a diafragmei. De
asemenea, se poate captura
profunzimea maximă a câmpului.
Capturează căldura şi atmosfera
(reprezentate de intensitate) unui răsărit
sau a unui apus de soare.
Măreşte perioada de expunere
(acţionând bliţul) atunci când subiectul
este iluminat din spate.
Măreşte sensibilitatea şi evidenţiază
tenul copiilor.
Funcţionarea camerei 27
Mod
Scenă de
noapte
Descriere
Capturează imagini într-un mediu slab
iluminat, de exemplu seara sau noaptea.
Lomo
Creează un efect lomo adăugând culori
suprasaturate, colţuri întunecate şi
altele.
Foc de artificii Măreşte timpul de expunere pentru a
fotografia focurile de artificii. Ţineţi
camera nemişcată sau utilizaţi un trepied
atunci când utilizaţi acest mod.
Zăpadă
Utilizat într-un mediu cu lumină foarte
puternică, precum scenele cu zăpadă.
Sporturi
Utilizează o viteză mare a obturatorului
pentru a captura obiecte în mişcare.
Petrecere
Capturează atmosfera unei petreceri, de
regulă la lumina dintr-o locuinţă.
MagiQ
Oferă un filtru ce adaugă dramatism şi
magie.
Portret noapte Face fotografii clare noaptea (peisaje
sau portrete). Ţineţi camera nemişcată
sau utilizaţi un trepied atunci când
utilizaţi acest mod.
Apă
Utilizează o viteză redusă a obturatorului
pentru capturarea mişcării rapide. Ţineţi
curgătoare
camera nemişcată sau utilizaţi un trepied
atunci când utilizaţi acest mod.
Oglindă
Creează un efect de oglindire a imaginii.
Portret
dragoste
Creează un autoportret pentru cel puţin
două chipuri apropiate.
Autoportret
Creează un autoportret, cu cel puţin o
faţă într-un spaţiu redus.
Ochi de peşte Simulează un efect de ochi de peşte şi
realizează o imagine emisferică
distorsionată.
Jucărie
Simulează o profunzime a câmpului
superficială prin estomparea graduală a
părţilor superioare şi inferioare ale unei
compoziţii.
Română
Pictogramă
28 Funcţionarea camerei
Pictogramă
Mod
Română
HDR
Descriere
Camera măreşte automat intervalul
dinamic pentru zona respectivă a
imaginii şi clarifică detaliile din porţiunile
întunecate.
Utilizarea modului Panoramă
Utilizaţi această caracteristică pentru a crea o fotografie panoramică din
mai multe capturi. Puteţi combina mai multe imagini într-una singură,
rapid şi cu uşurinţă.
Dimensiunea reală a imaginii combinate poate diferi ca urmare a unghiului de
înregistrare, a rezultatului îmbinării şi a gradului de mişcare a camerei.
Pentru a crea o imagine panoramică:
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
pentru a lansa meniul Unghi. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta opţiuni. Apăsaţi pe OK pentru a salva şi aplica
modificările.
3. Apăsaţi pe pentru a lansa meniul Direcţie. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta opţiuni. Apăsaţi pe OK pentru a salva şi aplica
modificările.
4. Apăsaţi complet obturatorul pentru a începe înregistrarea. Când
începe înregistrarea, un reticul alb se va afla în centrul ecranului, iar o
line galbenă va fi afişată pe orizontală (sau pe verticală), pe întregul
ecran. De asemenea, va fi afişată o bară de înregistrare, care prezintă
poziţia de înregistrare, porţiunea albă indicând zona care a fost
înregistrată.
5. Dacă mişcaţi camera fără a o păstra în linie dreaptă, linia galbenă se
va deplasa odată cu camera.
6. Terminarea înregistrării are loc când porţiunea albă a barei ajunge la
final. Camera va finaliza înregistrarea automat şi va salva imaginea
panoramică.
Română
Funcţionarea camerei 29
30 Funcţionarea camerei
Utilizarea modului Fotogr. continuă
Română
În acest mod, puteţi realiza fotografii consecutive.
Pictogramă
Mod
Descriere
Secvenţă
Apăsaţi complet obturatorul şi menţineţi-l
apăsat pentru a realiza o fotografiere
continuă. Fotografierea se va derula
până când eliberaţi obturatorul sau până
când cartela de memorie se umple.
Rafală rapidă
Apăsaţi complet obturatorul şi apoi
eliberaţi-l. Camera va înregistra automat
30 de fotografii în mod continuu.
Pentru a selecta un mod de fotografiere continuă:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe
>
sau pe
.
pentru a localiza Fotogr.
continuă, după care apăsaţi pe OK sau pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
4. Apăsaţi pe OK >
meniu.
.
pentru a selecta o opţiune dorită.
pentru a confirma setarea şi a părăsi modul
Portret dragoste
Realizează un autoportret pentru cel puţin două figuri.
1. Configuraţi selectorul de mod la
.
2. Apăsaţi pe
>
pentru a intra în meniul de scene.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta Portret dragoste.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
5. După detectarea chipurilor, camera se va declanşa automat după două
secunde.
În timpul numărătorii inverse, puteţi apăsa pe butonul obturator pentru a
revoca numărătoarea inversă. Camera va reîncepe să detecteze figurile.
6. Camera continuă să detecteze figurile şi realizează mai multe fotografii
prin repetarea Pasului 5. Funcţia Urmărire figură se va opri automat
dacă nu detectează nicio figură.
Funcţionarea camerei 31
Puteţi alege valoarea diafragmei şi viteza obturatorului în modul
Expunere Manuală.
Pentru a regla valorile în modul Expunere Manuală:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe OK .
3. Reglaţi setările.
• Apăsaţi pe
sau pe
.
pentru a regla valoarea diafragmei.
• Apăsaţi pe
sau pe pentru a regla viteza obturatorului.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Utilizarea modului Prior. diafragmă
Modul Prioritate diafragmă este utilizat frecvent când se fotografiază
imagini statice sau se evidenţiază profunzimea câmpului. În general,
utilizaţi o diafragmă mai mică dacă este necesară o mai mare profunzime
a câmpului.
Pentru a regla valorile în modul Prior. diafragmă:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe OK .
.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a regla valoarea diafragmei.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Utilizarea modului Prior. expunere
Modul Prioritate declanşator se utilizează frecvent la fotografierea
obiectelor în mişcare. În general, utilizaţi o viteză mai redusă a
obturatorului pentru a fotografia un obiect în mişcare rapidă.
Pentru a regla valorile în modul Prior. expunere:
1. Configuraţi selectorul de mod la
2. Apăsaţi pe OK .
.
3. Apăsaţi pe
sau pe pentru a regla viteza obturatorului.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Română
Utilizarea modului Expunere Manuală
32 Funcţionarea camerei
Înregistrarea de fişiere video
Română
Puteţi înregistra fişiere video cu această cameră. Setaţi setările pentru
film înainte de a începe să înregistraţi un videoclip.
Pentru a înregistra clipul video:
1. Apăsaţi pe
pentru a începe înregistrarea.
2. Utilizaţi levierul Zoom pentru a mări/micşora subiectul.
3. Apăsaţi pe
pentru a opri înregistrarea.
• Camera se va opri automat din înregistrat în momentul în care memoria sa
este insuficientă.
• Înregistrarea video la HD 720p 30 fps se va opri automat când mărimea
fişierului video atinge 4GB sau când timpul total de înregistrare atinge 29
minute.
• Înregistrarea unui videoclip în modul HD necesită o cartelă de memorie
SDHC cel puţin de generaţie Class 4.
• În timpul înregistrării video, sunetul este dezactivat temporar atunci când
se măreşte/micşorează.
• Zoom-ul digital este indisponibil pe parcursul înregistrării unui fişier video.
Utilizarea funcţiei PIV
În timpul înregistrării video, puteţi înregistra o imagine apăsând
obturatorul (pictograma
care apare pe ecran indică faptul că aţi
realizat o fotografie). Această funcţie se aplică numai videoclipurilor cu
dimensiunile 720p (30 fps) sau VGA (30 fps).
• Dacă dimensiunea filmului este 720p (30 fps), fotografiile capturate sunt
salvate la o rezoluţie de 1280 x 720.
• Dacă dimensiunea filmului este VGA (30 cps), fotografiile capturate sunt
salvate la o rezoluţie de 640 x 480.
Funcţionarea camerei 33
Apăsaţi pe
pentru a accesa mai multe opţiuni de capturare. În
funcţie de setări, pictogramele afişate ale opţiunilor din meniul Captură
pot varia.
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
>
sau pe
3. Apăsaţi pe OK sau pe
4. Apăsaţi pe
.
pentru a selecta un element de meniu.
pentru a intra în submeniu.
sau pe
5. Apăsaţi pe OK >
meniu.
pentru a selecta setările.
pentru a salva setarea şi a părăsi modul
Dimensiune fotografie
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Descriere
16 megapixeli
(4608 x 3456)
3:2 (3984 x 2656)
8 megapixeli
(3264 x 2448)
HD 16:9
(9 megapixeli;
3968 x 2232)
5 megapixeli
(2592 x 1944)
HD 16:9
(2 megapixeli;
1920 x 1080 în
format full HD)
3 megapixeli
(2048 x 1536)
2992 x 2992
VGA (640 x 480)
--
Pentru a selecta o dimensiune de imagine:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Mărime fotografie.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o setare.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
--
Română
Folosirea Meniului Captură
34 Funcţionarea camerei
Calitate
Română
Configurează calitatea (rata de compresie) la care va fi înregistrată
imaginea. Calitatea determină nivelul de compresie aplicat asupra
imaginilor dvs. Calitatea Foarte fin vă va oferi cele mai bune imagini, cu
detalii exacte şi un nivel mai mic al compresiei. Cu toate acestea, cu cât
calitatea este mai mare, cu atât este necesar un spaţiu mai mare pe
cartela de memorie.
Pentru a configura calitatea imaginii:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
3. Apăsaţi pe
sau pe
> Calitate.
pentru a intra în submeniu.
pentru a selecta Foarte fin
, Fin
sau Normal
.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Rafinare imagine
Aplică diferite setări sau tonuri pentru a optimiza imaginea pe care o
înregistraţi.
Pentru a seta afişarea datei:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Rafinare imagine.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Normal / Estompare /
Intens / Mai intensă / Portret / Personalizat / SW (alb şi negru).
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Setarea valorii de expunere (EV)
Valoarea de expunere (EV) luminează sau întunecă întreaga imagine.
Reglaţi EV atunci când între subiect şi fundal luminozitatea nu este
echilibrată sau atunci când subiectul ocupă doar o mică parte a
fotografiei.
Pentru a selecta o valoare de expunere:
1. Apăsaţi pe
.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a ajusta setarea.
3. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Funcţionarea camerei 35
Compensează temperaturile de culoare în diferite condiţii de iluminare,
astfel încât albul şi alte culori să fie afişate corect în momentul capturării
imaginilor.
Pictogramă
Mod
Descriere
Automat
Reglează automat balansul de alb.
Lumină
naturală
Utilizat în condiţii de lumină de zi.
Înnorat
Utilizat pentru amurg sau condiţii
umbroase.
Bec
Utilizat pentru subiecte iluminate artificial
(lumină de neon).
Neon_H
Reglează lumina fluorescentă.
Corectează nuanţa de verde a luminii
fluorescente. Ideal pentru fotografii de
interior în lumină fluorescentă, executate
fără bliţ.
Neon_L
Manual
Utilizat atunci când doriţi să reglaţi
manual balansul de alb în anumite
condiţii de iluminare.
Pentru a selecta Balans de alb:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Balans de alb.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune pentru balansul
de alb. Rezultatul bazat pe balansul de alb selectat în mod curent este
afişat pe ecran. (Pentru a selecta modul Manual, apăsaţi pe şi
îndreptaţi camera către o foaie albă de hârtie sau ceva asemănător,
apoi apăsaţi pe obturator pentru a permite camerei să detecteze corect
culorile.)
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Română
Balans de alb
36 Funcţionarea camerei
ISO
Română
ISO configurează sensibilitatea camerei la lumină. Cu cât valoarea ISO
este mai mare, cu atât imaginea pe care o realizaţi într-un mediu cu
iluminare redusă este mai strălucitoare. Este posibil totuşi să vedeţi mai
mult zgomot în imagine, pe măsură ce creşteţi valoarea ISO.
Pictogramă
Descriere
Setează automat valoarea ISO.
Echivalentul filmului color ISO 100/200. Utilizat pentru
fotografii în aer liber, la lumina soarelui.
Echivalentul filmului color ISO 400/800/1600/3200/6400.
Se utilizează într-un mediu cu iluminare redusă sau acolo
unde utilizarea bliţului este interzisă.
ISO 6400/3200 numai pentru rezoluţie de 3M/16:9 (2M)/
VGA sau inferioară.
Pentru a selecta o valoare ISO:
1. Apăsaţi pe
>
> ISO.
2. Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o valoare ISO.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Măsurare
Pictogramă
Mod
Descriere
Multiplu
Detectează valoarea de expunere pe
baza mai multor puncte din zona
subiectului.
Mijloc
Detectează valoarea de expunere pentru
întregul ecran de fotografiere, dar acordă
importanţă mai mare valorilor din centrul
ecranului.
Punct
Detectează valoarea de expunere pe
baza punctului central din zona de
fotografiere.
Funcţionarea camerei 37
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Măsurare.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o opţiune de dozare.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Zonă FA
Această caracteristică determină zona asupra căreia focalizează camera.
Pictogramă
Mod
Descriere
Şirul feţelor
Detectează automat chipurile şi le
urmăreşte continuu.
Extins
Selectează automat zona de focalizare
în interiorul ramei.
Mijloc
Zona de focalizare este centrată.
Focal. auto cu Focalizează asupra subiectului când
urm.
acesta se mişcă. Focalizarea este
menţinută în mod automat.
Pentru a seta Zonă FA:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Zonă FA.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru o opţiune pentru zona de focalizare
automată.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Lampă FA
Această caracteristică vă permite să adăugaţi lumină suplimentară când
iluminarea este insuficientă în timpul capturării imaginilor.
Pentru a activa Lampă FA:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Lampă FA.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau
pentru a selecta Automat.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Română
Pentru a selecta o opţiune de dozare:
38 Funcţionarea camerei
Zoom digital
Română
Zoom-ul digital utilizează un software pentru a mări sau a micşora
imaginea.
Pentru a activa zoom-ul digital:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Zoom digital.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Marcaj dată
Imprimă data pe fotografie în momentul realizării unei fotografii.
Pentru a seta afişarea datei:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Marcaj dată.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Data, Data şi Ora sau
Oprit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Auto-previz.
Această funcţie permite afişarea timp de o secundă a imaginii statice,
după capturarea fotografiei.
Pentru a seta funcţia Auto-previz.:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Auto-previz..
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
În timpul examinării automate, apăsaţi pe butonul obturator până la jumătate
pentru a reveni la modul Captură.
Funcţionarea camerei 39
Afişează o grilă creată după regula treimilor pe monitorul LCD pentru a vă
ajuta să menţineţi camera fixă.
Pentru setarea Linie grilă:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Linie grilă.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Stabilizator
Reduce estomparea cauzată de vibraţia camerei, îmbunătăţind astfel
calitatea şi claritatea imaginii.
Pentru a seta Stabilizatorul:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Stabilizator.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Când încărcarea acumulatorului este scăzută, funcţia Stabilizator este
dezactivată automat.
Utilizarea meniului Film
Apăsaţi pe
pentru a accesa opţiunile meniului Film. Setaţi setările
necesare înainte de a începe să înregistraţi un videoclip.
Pentru a selecta o dimensiune clip video:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Mod film.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta o setare: HD 720p (30
fps)/VGAp (30 fps).
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Română
Linie grilă
40 Funcţionarea camerei
Eliminare vânt
Română
Utilizaţi această funcţie pentru a reduce zgomotul produs de vânt în
timpul înregistrării video.
Pentru a activa Eliminare vânt:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Eliminare vânt.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Mod FA
Utilizaţi această funcţie pentru a controla metoda de focalizare automată
pentru înregistrarea videoclipurilor.
Pentru a seta modul AF continuă:
1. Apăsaţi pe
>
2. Apăsaţi pe OK sau pe
> Mod AF continuă.
pentru a intra în submeniu.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Pornit sau Oprit.
4. Apăsaţi pe OK pentru a confirma setarea.
Stare baterie
Pictogramă
Descriere
Acumulatorul este complet încărcat.
Acumulatorul este încărcat suficient.
Acumulatorul este aproape descărcat.
Acumulatorul este aproape complet descărcat. Trebuie
să înlocuiţi acumulatorul cât mai curând posibil.
Alte setări 41
Apăsaţi pe
Opţiune
Sunete
Economie
energie
>
, apoi selectaţi o opţiune.
Submeniu
Descriere
[Pornire]
Setează un tip de sunet la pornire.
[Declanşator]
Activează şi dezactivează sunetul
obturatorului.
[Volum bip]
Reglează volumul.
[1 min.]
Pentru economisirea energiei,
camera va intra automat în modul de
repaus după o perioadă de
inactivitate. (Apăsaţi pe orice tastă
pentru reactivare.)
[3 min.]
[5 min.]
[Oprit]
Camera rămâne pornită în stare de
inactivitate.
Data şi Ora
Setează data şi ora.
Limba
Selectează o limbă în care să fie afişate meniurile şi
alte informaţii.
Mod afişare
[Pornit]
[Informaţii
detaliate]
[Oprit]
Controlează modul în care sunt
afişate pictogramele pe monitorul
LCD, atât pentru modul Captură, cât
şi pentru modul Redare.
Emisie TV
[NTSC]
[PAL]
Comută la sistemul de ieşire video
adecvat standardelor regionale
respective. Setări disponibile: NTSC
(pentru America, Japonia, Taiwan
ş.a.) şi PAL (pentru China, Europa,
Oceania ş.a.).
Emisie TV trebuie stabilită la NTSC sau PAL, în funcţie
de regiunea în care vă aflaţi. Pentru detalii referitoare la
sistemul optim, contactaţi autorităţile locale.
Română
Alte setări
42 Alte setări
Opţiune
Română
Luminozitate
ecran
Imag. Pornire
Tipul bateriei
Submeniu
Descriere
[Automat]
Luminozitatea ecranului LCD este
setată automat, în funcţie de mediu.
[Luminos]
Luminozitatea ecranului LCD este
mărită.
[Normală]
Luminozitatea ecranului LCD rămâne
la valoarea implicită.
[Pornit]
Activează imaginea de pornire a
sistemului când deschideţi camera.
[Oprit]
Dezactivează funcţia pentru
imaginea de pornire.
[Alcalină]
Selectează dacă bateria utilizată
pentru cameră este alcalină.
[Ni-MH]
Selectează dacă bateria utilizată
pentru cameră este Ni-MH.
[Litiu]
Selectează dacă bateria utilizată
pentru cameră este cu litiu.
Formatare
Formatează memoria internă sau cartela de
memorie.
Resetare toate
Resetează meniul şi setările pentru funcţiile
butoanelor la setările implicite iniţiale.
Următoarele setări nu se modifică după Resetare
toate:
• Setarea Data şi Ora
• Setare limba
• Setarea pentru Emisie TV
• Setare manuală Balans de alb
Mod Redare 43
Apăsaţi pe
pentru a comuta la modul Redare.
În cazul în care camera este oprită, puteţi comuta direct pe modul Redare
apăsând şi ţinând apăsat pe
.
Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Element
Descriere
Mod Redare Indică faptul că acum camera este în modul Redare.
Protecţie
Indică faptul că fişierul este protejat şi nu poate fi
şters.
Memo vocal Indică faptul că acest fişier are un memo vocal sau
că fişierul este audio.
Prezentarea Indică ghidul pentru taste. Apăsaţi pe buton pentru a
butoanelor reda videoclipul înregistrat.
Nr. fişier/Nr. Numărul fişierului/Numărul total de fişiere pe cardul
total
de memorie
Acumulator Nivel acumulator
Dispozitiv
Tip suport de stocare media
media de
stocare
Informaţii
Afişează informaţiile de înregistrare ale fişierului.
înregistrare
DPOF
Indică faptul că fişierul este marcat pentru
imprimare.
Mărime
Indică setarea pentru dimensiunea imaginii
imagine
Română
Mod Redare
44 Mod Redare
Opţiuni de redare şi editare
Română
Atunci când camera este în modul Redare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a vizualiza următoarele/precedentele fişiere înregistrate. Puteţi de
asemenea selecta oricare dintre opţiunile următoare.
Mărirea unei imagini
Măreşte o imagine, astfel încât să fie posibilă vizualizarea mai multor
detalii.
Pentru a mări o imagine:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea pe care doriţi să o
măriţi.
3. Glisaţi levierul Zoom la
pentru a mări sau la
pentru a
micşora o imagine capturată.
În modul Zoom, utilizaţi levierul Zoom pentru a ajusta rata de zoom.
4. Apăsaţi pe
,
,
doriţi să o vizualizaţi.
sau pe
pentru a trece la zona pe care
Ajustare
Trunchiază o porţiune dintr-un fişier imagine şi o salvează într-un fişier
nou.
Pentru a ajusta o imagine:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea pe care doriţi să o
măriţi.
3. Glisaţi levierul Zoom la
pentru a mări o imagine capturată.
În modul Zoom, utilizaţi levierul Zoom pentru a ajusta rata de zoom.
4. Apăsaţi pe
,
doriţi să o ajustaţi.
,
sau pe
pentru a localiza zona pe care
5. Apăsaţi pe
>
sau pe
pentru a selecta Da şi apoi
apăsaţi pe OK pentru a confirma şi salva fişierul de imagine.
Mod Redare 45
Puteţi apăsa pe
pentru a orienta dintr-o dată o imagine la 90 de
grade în sensul acelor de ceasornic.
Această funcţie nu modifică de fapt imaginea, doar îi adaugă un semnalizator
pe eticheta pe orientare din datele EXIF şi o salvează după fiecare rotaţie.
Vizualizarea mai multor fişiere în acelaşi timp
Afişează pe ecran maximum 9 fişiere simultan.
Pentru a vizualiza mai multe fişiere:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Glisaţi levierul Zoom la
. Se afişează pe ecran maximum 9 fişiere
(afişate sub formă de imagini micşorate). Apăsaţi pe
, pe
, pe
sau pe pentru a selecta un fişier şi apoi apăsaţi pe OK pentru al vizualiza la dimensiunea normală a sa.
Dacă sunt mai mult de 9 imagini micşorate, pe ecran apare o bară de
defilare.
Redarea videoclipurilor
Vizualizaţi videoclipurile înregistrate în modul Playback.
Pentru a vizualiza un videoclip:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta clipul video pe care doriţi să îl
vizualizaţi.
3. Apăsaţi pe OK pentru a începe redarea unui clip video.
• Apăsaţi pe
pentru a opri clipul video sau apăsaţi pe
pentru
a-l introduce în pauză. Apăsaţi din nou pe
pentru a relua
redarea.
• În timpul redării clipului video, apăsaţi pe
pentru a derula rapid înainte
sau apăsaţi pe
pentru a derula rapid înapoi.
• Atunci când întrerupeţi redarea video, puteţi vizualiza videoclipul cadru cu
cadru. Apăsaţi pe
apăsaţi pe
apăsat butonul
sau apăsaţi pe
pentru a derulara rapid înainte cu un cadru sau
pentru a derula rapid înapoi cu un cadru. Apăsaţi şi ţineţi
pentru a derula rapid şi continuu înainte cadru cu cadru
pentru a derula rapid şi continuu înapoi cadru cu cadru.
Română
Rotirea unei imagini
46 Mod Redare
Utilizarea funcţiei Editare film
Română
Când un videoclip este pe Pauză, apăsaţi
pe
pentru a intra în modul Editare film.
În partea stângă a ecranului se afişează un
panou de editare.
Pentru a edita filmul, procedaţi în
modul următor:
1. Apăsaţi pe
sau pe
face o selecţie:
•
•
pentru a
pentru a seta momentul de
începere al filmulului.
pentru a seta momentul de sfârşit al filmulului.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a seta intervalul de timp din film.
Lungimea filmului trebuie să fie de minimum 2 secunde.
Moment de începere
Moment de sfârşit
3. Pentru examina videoclipul, apăsaţi pe
selecta
sau pe
pentru a
şi apăsaţi pe OK .
4. Pentru a salva videoclipul editat ca un alt fişier video, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta
şi apoi apăsaţi pe OK . Selectaţi
Salvare şi apăsaţi pe OK pentru a salva fişierul.
5. Pentru a ieşi din modul Editare Film, apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta
şi apăsaţi pe OK . Se revine la ecranul cu
videoclipul întrerupt în Pauză.
Videoclipul editat va fi salvat ca fişier separat şi nu mai poate fi reeditat.
Mod Redare 47
Măreşte sau reduce volumul unui videoclip, clip audio sau adnotare
vocală în timpul redării.
Pentru a regla volumul în timpul redării:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta videoclipul, clipul audio sau
adnotarea vocală pe care doriţi să îl/o redaţi.
3. Porniţi redarea fişierului şi reglaţi volumul.
• Pentru a mări volumul, glisaţi levierul Zoom la
.
• Pentru a micşora volumul, glisaţi levierul Zoom la
.
Volumul poate fi setat doar în timpul redării, dar nu în timpul derulării rapide
înainte, al derulării înapoi sau al pauzei.
Ştergerea de fişiere
Şterge fişierele selectate sau toate fişierele.
Pentru a şterge un singur fişier:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
ştergeţi.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta fişierul pe care doriţi să-l
.
4. Apăsaţi pe
sau
pentru a
selecta Una şi apăsaţi pe OK .
5. Pe ecran se afişează un mesaj de
confirmare. Apăsaţi pe
sau
pentru a selecta Da şi apăsaţi pe OK
pentru a confirma ştergerea fişierului.
6. Repetaţi paşii 2~5 pentru a şterge şi alte
fişiere.
În modul Captură, apăsaţi pe
pentru a şterge ultimul fişier înregistrat.
Pentru a şterge mai multe fişiere:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
.
3. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Multiplu şi apăsaţi pe
OK .
Imaginile sunt afişate pentru vizualizare ca imagini micşorate.
Română
Reglarea volumului în timpul redării
48 Mod Redare
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta fişierele pe care doriţi să le
Română
ştergeţi şi apăsaţi pe
sau pe
pentru a marca fişierul de şters.
Peste fişierele marcate apare o pictogramă .
5. Apăsaţi pe OK . Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi
pe
sau
pentru a selecta Da şi apăsaţi pe OK pentru a
confirma ştergerea.
Pentru a şterge toate fişierele:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
3. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
.
sau pe
pentru a selecta Toate şi apăsaţi pe OK .
4. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau
pentru a selecta Da şi apăsaţi pe OK pentru a confirma
ştergerea.
Expunere de diapozitive
Setează intervalul de timp pentru prezentarea unei serii de imagini sau
fişiere video capturate (numai primul cadru).
Pentru a reda o expunere de diapozitive:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
>
> Succesiune.
3. Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
4. Modificaţi setările expunerii de diapozitive.
• Apăsaţi pe
sau pe
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Interval şi apăsaţi pe
pentru a seta intervalul de tranziţie la 1/3/5/10 secunde.
pe
pentru a selecta Repetare şi apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta dacă doriţi repetarea expunerii de
diapozitive.
5. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Start şi apăsaţi pe OK
pentru a reda expunerea de diapozitive.
Dacă doriţi să puteţi face pauză în orice moment, apăsaţi pe
din nou pe
. Apăsaţi
pentru a relua redarea. Pentru a opri expunerea de
diapozitive, apăsaţi pe
.
Mod Redare 49
Protejarea fişierelor
Română
Împiedică ştergerea accidentală a fişierelor selectate.
Pentru a proteja un singur fişier:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
protejaţi.
sau pe
3. Apăsaţi pe
>
pentru a selecta fişierul pe care doriţi să-l
> Protecţie.
4. Apăsaţi pe OK sau pe
pentru a intra în submeniu.
5. Apăsaţi pe
pentru a selecta Una şi apăsaţi pe OK .
sau
6. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Blocare şi apăsaţi pe OK pentru a confirma
protecţia fişierului.
• Peste fişierul marcat se afişează o pictogramă
.
• Pentru a debloca un fişier protejat, selectaţi Deblocare.
7. Repetaţi paşii 2~6 pentru a proteja şi alte fişiere.
Pentru a proteja mai multe fişiere:
1. Apăsaţi pe
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
>
3. Apăsaţi pe OK sau pe
> Protecţie.
pentru a intra în submeniu.
4. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Multiplu şi apăsaţi pe
OK .
Imaginile sunt afişate pentru vizualizare ca imagini micşorate.
5. Apăsaţi pe
sau pe
protejaţi şi apăsaţi pe
pentru a selecta fişierele pe care doriţi să le
sau pe
pentru a marca fişierul de
protejat. Peste fişierele marcate apare o pictogramă
.
În cazul în care pictograma
nu apare peste imaginile micşorate,
înseamnă că fişierele nu sunt protejate.
6. Apăsaţi pe OK pentru a bloca fişierele selectate.
50 Mod Redare
Pentru a proteja toate fişierele:
1. Apăsaţi pe
Română
2. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
>
3. Apăsaţi pe OK sau pe
4. Apăsaţi pe
pe OK .
sau pe
> Protecţie.
pentru a intra în submeniu.
pentru a selecta Blocare toate şi apăsaţi
5. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Da pentru a confirma protecţia fişierelor.
Puteţi elimina protecţia oricând urmând procedura afişată mai sus. Notă: la
Pasul 4 selctaţi Deblocare toate pentru a debloca toate fişierele.
Memo vocal
Inserează un memo vocal unui fişier de imagine.
Pentru a înregistra o adnotare vocală:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta imaginea căreia doriţi să-i
adăugaţi o adnotare vocală.
3. Apăsaţi pe
>
4. Apăsaţi pe OK sau pe
> Notă vocală.
pentru a intra în submeniu.
5. Apăsaţi pe
sau
pentru a selecta Start şi apăsaţi OK pentru a
începe înregistrarea vocală.
În timpul înregistrării audio, selectaţi Oprire şi apăsaţi pe OK pentru a
opri înregistrarea.
• Durata maximă a înregistrării audio este de 30 de secunde.
• Fişierul ataşat memo-ului vocal are o pictogramă
.
Pentru a reda o adnotare vocală:
1. Apăsaţi pe OK pentru a reda adnotarea vocală.
2. Apăsaţi pe
pentru a întrerupe redarea. Apăsaţi din nou pe
pentru a relua redarea.
3. Apăsaţi pe
pentru a opri redarea.
Mod Redare 51
Aplică un efect special asupra unei imagini statice (numai raportul de
aspect 4:3).
Element
Estompare
Descriere
Aplică un efect de estompare.
Acest efect este disponibil numai pentru imaginile
statice la rezoluţie 3M/VGA.
Culoare
selectivă
Astral
Jucărie
Pictură
Reţine tonul de culoare pe care îl alegeţi, în timp ce
restul scenei devine alb-negru.
Aplică linii şi modele asemănătoare exploziilor de
lumină.
Părţi ale imaginii vor fi estompate pentru a face ca
scena să semene cu un model de jucărie miniaturală.
Se recomandă aplicarea efectului asupra unei imagini
surprinse de la înălţime, pentru a obţine un rezultat
mai bun.
Imaginii i se va aplica un efect de pictură cu acuarele.
Pentru a aplica un filtru asupra unei imagini statice cu raportul de
aspect 4:3:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta fişierul pentru care doriţi să
aplicaţi un filtru.
3. Apăsaţi pe
>
> Efecte filtru.
4. Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
5. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta un filtru şi apoi apăsaţi pe
OK .
6. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Salvare şi apăsaţi pe OK pentru a confirma
protecţia fişierului.
Redimensionare
Modifică fişierul imagine la o dimensiune mai mică şi suprascrie fişierul
imagine sau îl salvează ca fişier nou.
Pentru a redimensiona o imagine:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe
redimensionaţi.
3. Apăsaţi pe
>
pentru a selecta imaginea pe care doriţi să o
> Modificare dimensiune.
Română
Efecte filtru
52 Mod Redare
Română
4. Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
5. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta dimensiunea ţintă a
imaginii pe care doriţi să o micşoraţi şi apăsaţi pe OK .
6. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Da pentru a confirma modificarea şi a salva
fişierul de imagine.
• Această funcţie este aplicabilă doar fotografiilor cu un raport aspect de 4:3.
• Imaginea redimensionată este salvată ca fişier nou.
DPOF
Setarea Format digital al ordinii de imprimare (DPOF) vă permite să
selectaţi imagini de pe cartela de memorie pentru imprimare şi să
specificaţi în avans numărul de copii de imprimat utilizând camera. Acest
fapt este extrem de convenabil pentru trimiterea imaginilor către un
serviciu de developare a fotografiilor sau pentru imprimarea la o
imprimantă compatibilă cu funcţia de imprimare directă.
Pentru a configura setarea DPOF:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
Apăsaţi pe
>
> DPOF.
Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Selectare imagini şi
apăsaţi pe OK pentru a seta setările DPOF pentru imaginea selectată.
Imaginile sunt afişate pentru vizualizare ca imagini micşorate.
5. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta fişierele pe care doriţi să le
marcaţi pentru imprimare şi apăsaţi pe
sau pe
pentru a
specifica numărul de copii.
Pentru a vizualiza fişierul selectat ca imagine pe ecran complet, glisaţi
levierul Zoom la
. Pentru a comuta înapoi la afişarea ca imagini
micşorate, glisaţi levierul Zoom la
.
6. Apăsaţi pe OK pentru a defini setarea DPOF.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Data şi apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta dacă doriţi imprimarea datei/orei
înregistrării.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Info şi apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta dacă doriţi să imprimaţi datele referitoare
la înregistrare (valoarea diafragmei şi viteza obturatorului).
Mod Redare 53
sau pe
pentru a
Pentru a reiniţializa DPOF:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
Apăsaţi pe
>
> DPOF.
Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Resetare şi apăsaţi pe
OK pentru a goli toate setările DPOF.
Copiere
Copiază fişiere între memoria internă şi cardul de memorie.
Această funcţie este disponibilă doar dacă în cameră este introdus un card
de memorie neblocat.
Pentru a copia fişierele selectate:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
Apăsaţi pe
>
> Copiere.
Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
Alegeţi metoda de copiere şi apăsaţi pe OK sau pe pentru a
continua.
• Cop. pe card: copiază toate fişierele stocate în cameră pe cardul de
memorie.
• Copiere pe cameră: copiază toate fişierele stocate pe cardul de
memorie în memoria internă a camerei.
5. Apăsaţi pe
sau pe
> Imagini selectate > OK .
6. Apăsaţi pe
sau pe pentru a vă deplasa la fişierul pe care doriţi să
îl copiaţi şi apoi apăsaţi pe
sau pe
pentru a marca sau
demarca fişierul pentru copiere. După marcare sau demarcare, apăsaţi
pe OK .
7. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Da, după care apăsaţi pe
OK .
Pentru a vizualiza fişierul selectat ca imagine pe ecran complet, glisaţi
levierul Zoom la
. Pentru a comuta înapoi la afişarea ca imagini
micşorate, glisaţi levierul Zoom la
.
Română
7. După efectuarea tuturor setărilor, apăsaţi pe
selecta Realizat şi apăsaţi pe OK .
54 Mod Redare
Română
8. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Da şi apăsaţi pe OK pentru a începe copierea
fişierului.
Pentru a copia toate fişierele:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
>
> Copiere.
3. Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
4. Alegeţi metoda de copiere şi apăsaţi pe OK sau pe pentru a
continua.
5. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Toate imaginile şi
apăsaţi pe OK .
6. Pe ecran se afişează un mesaj de confirmare. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Da şi apăsaţi pe OK pentru a începe copierea
fişierului.
Lipire film
Combină două videoclipuri care au aceleaşi specificaţii (dimensiune film
şi frecvenţă cadre) într-un singur fişier video.
Pentru a combina două videoclipuri:
1. Apăsaţi pe
pentru a comuta în modul Redare.
2. Apăsaţi pe
sau pe pentru a selecta videoclipul original (primul).
3. Apăsaţi pe
>
> Lipire film.
4. Apăsaţi pe OK sau pe pentru a intra în submeniu.
Videoclipurile cu aceleaşi specificaţii ca şi videoclipul original sunt
afişate ca imagini micşorate.
5. Apăsaţi pe
apăsaţi pe
sau pe
sau pe
pentru a selecta cel de-al doilea videoclip şi
pentru a-l marca.
Pentru a vizualiza fişierul selectat ca imagine pe ecran complet, glisaţi
levierul Zoom la
. Pentru a comuta înapoi la afişarea ca imagini
micşorate, glisaţi levierul Zoom la
.
6. Apăsaţi pe OK , iar pe ecran se va afişa un mesaj de confirmare.
7. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Da şi apăsaţi pe OK
pentru a alipi cel de-al doilea videoclip la sfârşitul videoclipului original
(primul).
• Lungimea totală a videoclipurilor combinate nu poate să depăşească 30 de
minute.
• După combinarea videoclipurilor, cel de-al doilea videoclip va fi şters.
Realizarea conexiunilor 55
Software inclus
Camera oferă următoarele programe pe CD.
MAGIX Video easy MAGIX Video Easy SE este un program intuitiv de
SE
editare video. Trebuie doar să selectaţi materialul
video, să adăugaţi text, muzică şi efecte de tranziţie
pentru a crea propriul film. Inscripţionaţi filmul pe
DVD, exportaţi-l către dispozitive mobile sau
prezentaţi materialele video pe Internet.
Pentru a instala aceste programe, consultaţi informaţiile furnizate pe CD.
Conectarea camerei la un computer
Aveţi posibilitatea să conectaţi camera la un PC sau notebook pentru a
transfera, vizualiza, imprima sau edita fişiere.
Pentru a conecta camera la un computer:
1.
2.
3.
4.
Deschideţi capacul portului USB/AV.
Conectaţi capătul conectorului mai mic al cablului USB la camera dvs.
Porniţi camera.
Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un port USB disponibil pe
computer.
5. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Computer şi apăsaţi pe
OK .
6. Aşteptaţi conectarea. Pe ecran se afişează un mesaj „Mod PC? în
momentul stabilirii conexiunii.
7. Se va afişa pictograma Disc amovibil în Computerul meu. Faceţi clic
pe această pictogramă pentru a accesa fişierele de pe cameră.
Atunci când conectaţi camera la un computer, utilizaţi accesoriul original al
cablului USB, pentru a evita posibilele conflicte de sistem şi defectarea
camerei.
Română
Realizarea conexiunilor
56 Realizarea conexiunilor
Conectarea camerei la un televizor
Română
Puteţi reda fişierele din camera dumneavoastră la un televizor folosind un
cablu AV (opţional).
• Înainte de a conecta camera la un televizor, setaţi Emisie TV în
conformitate cu formatul ieşirii video a televizorului.
• Pentru detalii referitoare la modificarea sursei de intrare pentru TV,
consultaţi manualul de utilizare a televizorului.
Pentru a conecta camera la un televizor utilizând un cablu AV:
1. Deschideţi capacul portului USB/AV.
2. Conectaţi televizorul şi camera.
• Conectaţi capătul mai mic al unui cablu AV la cameră.
• Conectaţi conectorul video de culoare galbenă şi conectorul audio de
culoare albă ale cablului AV la o mufă de intrare video şi la o mufă de
intrare audio (canal stânga) a televizorului.
3. Porniţi televizorul şi apoi comutaţi sursa de intrare a televizorului la
„AV?.
4. Porniţi camera.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a opera camera de pe ecranul
televizorului.
Imprimarea imaginilor
În afară de imprimarea imaginilor utilizând conectarea camerei la o
imprimantă prin intermediul unui computer sau ducând cartela de
memorie (dacă este disponibil) la un centru de procesare foto, aveţi
posibilitatea să imprimaţi imagini cu PictBridge.
Imprimarea cu PictBridge
Puteţi imprima direct imagini, conectând camera la o imprimantă
compatibilă cu PictBridge, fără să utilizaţi computerul.
Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă cu
PictBridge:
1. Deschideţi capacul portului USB/AV.
2. Conectaţi capătul conectorului mai mic al cablului USB la camera dvs.
3. Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la un port USB disponibil pe
imprimantă.
4. Porniţi imprimanta. Aşteptaţi până când imprimanta finalizează
procesul de pornire şi este pregătită de imprimare.
5. Porniţi camera.
6. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Imprimantă şi apăsaţi pe
OK .
7. Aşteptaţi conectarea.
8. Din meniul Mod imprimare, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:
• Imprimare selecţie: selectaţi pentru a configura setările de
imprimare pentru imaginea selectată.
• Imprimare toate: Selectaţi pentru a imprima toate imaginile odată.
• Imprimare DPOF: Selectaţi pentru a imprima doar imaginile cu
etichetă DPOF.
Pentru a seta setările de imprimare pentru fişierele selectate:
1. Din meniul Mod imprimare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a
selecta Imprimare selecţie şi apăsaţi pe OK pentru a selecta fişierele
pe care doriţi să le imprimaţi. Imaginile sunt afişate pentru vizualizare
ca imagini micşorate.
2. Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta fişierele pe care doriţi să le
marcaţi pentru imprimare şi apăsaţi pe
specifica numărul de copii.
sau pe
pentru a
• Pentru a vizualiza imaginea selectată ca imagine pe ecran complet, glisaţi
levierul Zoom la
. Pentru a comuta înapoi la afişarea ca imagini
micşorate, glisaţi levierul Zoom la
.
• Numărul maxim de copii este 99.
3. Apăsaţi pe OK pentru a intra în setările imprimantei.
• Apăsaţi pe
pe
sau pe
• Apăsaţi pe
pe
sau pe
pentru a selecta Dim. hârtiei şi apăsaţi
pentru a selecta dimensiunea dorită a hârtiei.
sau pe
pentru a selecta Calitate
şi apăsaţi
sau pe pentru a selecta calitatea dorită a imprimării.
• Apăsaţi pe
pe
sau pe
înregistrării.
• Apăsaţi pe
sau pe
pentru a selecta Dată captare şi apăsaţi
pentru a selecta dacă doriţi imprimarea datei/orei
sau pe
pentru a selecta Info captare şi apăsaţi
pe
sau pe pentru a selecta dacă doriţi să imprimaţi datele
referitoare la înregistrare (valoarea diafragmei şi viteza obturatorului).
Română
Realizarea conexiunilor 57
58 Realizarea conexiunilor
Română
4. După efectuarea tuturor setărilor, apăsaţi pe
sau pe
pentru a
selecta Imprimare şi apăsaţi pe OK pentru a începe imprimarea.
Pentru a seta setările de imprimare pentru toate fişierele:
1. Din meniul Mod imprimare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a
selecta Imprimare toate şi apăsaţi pe OK pentru a selecta fişierele pe
care doriţi să le imprimaţi.
Imaginile sunt afişate pentru vizualizare ca imagini micşorate. Toate
imaginile sunt marcate pentru imprimare şi numărul copiilor de
imprimat este setat automat la 1.
2. Apăsaţi pe
sau pe
sau pe
pentru a vizualiza fişierele şi apăsaţi pe
pentru a ajusta numărul de copii.
• Pentru a vizualiza imaginea selectată ca imagine pe ecran complet, glisaţi
levierul Zoom la
. Pentru a comuta înapoi la afişarea ca imagini
micşorate, glisaţi levierul Zoom la
.
• Numărul maxim de copii este 99.
3. Apăsaţi pe OK pentru a intra în setările imprimantei şi configuraţi
setările necesare.
4. După efectuarea tuturor setărilor, apăsaţi pe
sau pe
pentru a
selecta Imprimare şi apăsaţi pe OK pentru a începe imprimarea.
Pentru a imprima toate fişierele cu etichetă DPOF:
1. Din meniul Mod imprimare, apăsaţi pe
sau pe
pentru a
selecta Imprimare DPOF.
2. Apăsaţi pe OK pentru a intra în setările imprimantei şi configuraţi
setările necesare.
3. După efectuarea tuturor setărilor, apăsaţi pe
sau pe
pentru a
selecta Imprimare şi apăsaţi pe OK pentru a începe imprimarea.
• Procedura de mai sus poate varia în funcţie de tipul de imprimantă utilizată.
• Dacă vă conectaţi camera la imprimantă în timp ce aceasta se află în
procesul de pornire, camera va fi oprită automat.
• Nerespectarea procedurii de mai sus va avea ca rezultat afişarea unui
mesaj de eroare pe cameră. Vă rugăm să deconectaţi camera, iar aceasta
se va opri automat.
Informaţii despre depanare şi
service
În cazul în care camera dvs. nu funcţionează normal, consultaţi lista de
probleme frecvent întâlnite şi soluţii corespunzătoare de mai jos. În cazul
în care problema persistă, contactaţi cel mai apropiat centru de service
sau de asistenţă tehnică.
Problemă
Camera nu
porneşte.
Cauză
Nu a fost introdus niciun
acumulator sau
acumulatorii nu au fost
introduşi corect.
Soluţie
Introduceţi bateriile corect.
Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi acumulatorul.
Tipul acumulatorului
poate fi incorect.
Acumulatorul
se descarcă
rapid.
Folosiţi un tip de acumulator
corespunzător.
Setarea camerei pentru Selectaşi o setare corectă în
tipul de acumulator poate cameră pentru tipul de
fi incorectă.
acumulator.
Temperatura exterioară
este prea mică.
--
Multe dintre fotografii
sunt executate în locuri
întunecate, necesitând
utilizarea bliţului.
--
Bateriile sau
camera sunt
calde.
Camera sau bliţul au fost -utilizate neîntrerupt o
perioadă mai
îndelungată.
Ecranul LCD
este negru.
Capacul obiectivului este Scoateţi capacul obiectivului.
închis.
Nicio imagine Capacul obiectivului este Scoateţi capacul obiectivului.
nu este afişată închis.
pe ecran, iar
camera a
bipăit de patru
ori.
Nu pot regla
modul bliţ.
Bliţul este închis.
Deschideţi bliţul.
Română
Informaţii despre depanare şi service 59
60 Informaţii despre depanare şi service
Problemă
Cauză
Soluţie
Română
Bliţul nu se
activează.
Bliţul camerei este oprit.
Setaţi bliţul la Bliţ automat.
Sursa de lumină este
suficientă.
--
Imaginea este
întunecată,
chiar dacă
bliţul s-a
declanşat.
Distanţa până la subiect Apropiaţi-vă de subiect şi
este mai mare decât raza faceţi fotografia.
efectivă de acţiune a
bliţului.
Imaginea este Expunerea este prea
prea
mare sau nepotrivită.
luminoasă sau
prea
întunecată.
Resetaţi compensarea de
expunere.
Nu reuşesc să Cardul de memorie este
formatez un
protejat la suprascriere.
card de
Sfârşitul duratei de viaţă
memorie.
a cardului de memorie.
Eliminaţi protecţia la scriere.
Nu pot să
descarc
imagini de pe
cameră pe
computer.
Introduceţi un card de
memorie nou.
Spaţiul liber de pe hard
Verificaţi dacă hard disk-ul
disk-ul computerului dvs. are suficient spaţiu liber
este insuficient.
pentru a rula sistemul de
operare Windows şi dacă
unitatea pentru încărcarea
fişierelor imagine are spaţiu
liber cel puţin egal cu
mărimea cardului de
memorie din cameră.
Camera nu este
alimentată cu energie.
Înlocuiţi acumulatorul.
Informaţii despre depanare şi service 61
Camera nu
face fotografii
chiar dacă se
apasă pe
butonul
obturator.
Nu reuşesc
imprimarea
imaginilor cu
imprimante
compatibile
PictBridge.
Cauză
Bateriile se descarcă.
Soluţie
Înlocuiţi acumulatorul.
Camera nu este în modul Comutaţi la modul Captură.
Captură.
Butonul obturator nu a
Apăsaţi până la capăt pe
fost apăsat până la capăt. butonul obturator.
Memoria internă sau
cardul de memorie nu
mai are spaţiu liber.
Încărcaţi un card nou sau
ştergeţi fişiere nedorite.
Bliţul se reîncarcă.
Aşteptaţi până când
pictograma modului Bliţ,
indicată pe ecran, nu mai
clipeşte.
Camera nu recunoaşte
cardul de memorie.
Formataţi cardul de memorie
înainte de prima utilizare sau
înainte de utilizarea cu o altă
cameră.
Camera este conectată la Conectaţi camera la
imprimantă, porniţi camera şi
imprimantă în timp ce
alimentarea camerei este apoi selectaţi Imprimantă.
oprită.
Asistenţă tehnică
Pentru asistenţă tehnică, actualizări gratuite ale driverelor, informaţii
despre produse şi comunicate de presă, vizitaţi site-ul Web:
http://www.BenQ.com
Română
Problemă
62 Specificaţii
Specificaţii
Română
Senzor
CCD Panasonic de 16 megapixeli, 1/2,3 inchi
Zoom
Optic: 26X
Digital: Până la 5X (Examinare)/Până la 10X (Redare)
Obiectiv
f = 4 (W) ~ 104 (T) mm
F= 3,1 (W) ~ 5,9 (T)
(f = 22,3 mm ~ 580 mm, echivalent al filmului de 35 mm)
Interval focalizare
Normal: W = 0,8 m ~ infinit; T = 3,5 cm ~ infinit
Macro: W = 0,1 m ~ 1 m; T = 2 m ~ infinit
Super Macro: 0,01 m (la un nivel de zoom de 9X)
LCD
LCD de 3,0” la 460.000 de pixeli
Rezoluţie imagine
Raport de aspect 4:3 - 16M, 8M, 5M, 3M, VGA
Raport de aspect 16:9 - 9M, 2M
Raport de aspect 3:2 - 10M
Raport de aspect 1:1 - 9M
Mod film
HD 720p 30 fps/VGA 30 fps
Viteză declanşator Automat: 1/2000 ~ 1 sec.
Mod Manual: 1/2000 ~ 15 sec.
(Scenă nocturnă: 1/2 ~ 1/2000 sec.; Foc de artificii 2 sec.)
Balans de alb
Automat/Lumină naturală/Înnorat/Bec/Neon_H/Neon_L/
Manual
Expunere
-2,0 ~ +2,0 EV (0,3EV/pas)
ISO
Automat/100/200/400/800/1600/3200 (3M sau inferioară)/
6400 (3M sau inferioară)
Bliţ
Bliţ automat/Reducere ochi roşii/Forţare/Sinc Lentă/
Neforţare
Mod Lansare
Oprit/10 sec./2 sec./Dublu
Sursă de
alimentare
CIPA aproximativ 350 (bazat pe bateriile AA alcaline incluse
în pachet)
Tip stocare
Încorporată de aproximativ 98,7MB (+-5%)
SD (până la 4GB) / SDHC (până la 32GB) / SDXC (> 32GB)
Format fişier
Imagine statică: JPEG (compatibil Exif 2,3) şi compatibil
DCF; suportă DPOF
Video: AVI (Video: MJPEG; audio: mono)
Audio: WAV
Dimensiuni/
Greutate
120,2 x 79 x 87,1 mm
410 g (fără baterie şi cartelă SD)
Interfaţă
Ieşire digitală: Compatibilă USB 2.0
Ieşire audio/video (NTSC/PAL/HDMI)
Compatibilă PictBridge
Accesorii
• Standard:
- Cablu USB
- CD cu programul software şi cu Manualul utilizatorului
- Ghid rapid
- Curea pentru gât
- 4 Baterii AA de unică folosinţă
• Opţional:
- Capac lentile
- Curea obiectiv
- Buzunar
Accesoriile accesibile sunt în funcţie de articolele
efective livrate şi pot diferi faţă de cele din lista de mai sus.
Toate informaţiile, designul şi specificaţiile tehnice pot fi modificate fără o
înştiinţare prealabilă.
Română
Specificaţii 63
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement