Krone BA Bellima F 130 (RP500-20) Operativne instrukcije | Manualzz
Prevod originalnog uputstva za
upotrebu
Broj dokumenta: 150000148_09_sr
Stanje: 4.8.2021.
Presa za baliranje kružnih bala
Bellima F 130
Od broja mašine: 1078089
Odgovorni partner
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Strasse 10
48480 Spelle
Nemačka
Telefonski broj centrale
Broj faksa centrale
Broj faksa skladišta za rezervne
delove u Nemačkoj
Broj faksa skladišta za rezervne
delove za inostranstvo
Internet
+ 49 (0) 59 77/935-0
+ 49 (0) 59 77/935-339
+ 49 (0) 59 77/935-239
+ 49 (0) 59 77/935-359
www.landmaschinen.krone.de
https://mediathek.krone.de/
Podaci za upite i podrudžbine
Tip
Identifikacioni broj vozila
Godina proizvodnje
Kontaktni podaci Vašeg distributera
Bellima F 130
2
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sadržaj
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
O ovom dokumentu ................................................................................................................... 7
Važnost ........................................................................................................................................ 7
Naknadno naručivanje ................................................................................................................. 7
Prateća dokumentacija ................................................................................................................ 7
Ciljna grupa ovog dokumenta ...................................................................................................... 7
Kako koristiti ovaj dokument ........................................................................................................ 7
Indeksi i reference ....................................................................................................................... 7
Podaci o smeru ............................................................................................................................ 8
Termin "mašina"........................................................................................................................... 8
Slike ............................................................................................................................................. 8
Obim dokumenta ......................................................................................................................... 8
Ilustrativna sredstva ..................................................................................................................... 8
Tabela konverzije....................................................................................................................... 10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20
2.4.21
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
2.7
2.8
2.8.1
Sigurnost ..................................................................................................................................
Namenska upotreba ..................................................................................................................
Racionalno predvidiv pogrešan način upotrebe.........................................................................
Upotrebni vek mašine ................................................................................................................
Osnovne bezbednosne napomene ............................................................................................
Značenje uputstva za upotrebu .................................................................................................
Kvalifikacije rukovaoca ..............................................................................................................
Kvalifikacije stručnog osoblja .....................................................................................................
Opasnost po decu......................................................................................................................
Priključivanje mašine .................................................................................................................
Konstruktivne izmene na mašini ................................................................................................
Dodatna oprema i rezervni delovi ..............................................................................................
Radna mesta na mašini .............................................................................................................
Pogonska bezbednost: Tehnički besprekorno stanje ................................................................
Opasne zone .............................................................................................................................
Održavanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja ............................................................................
Lična zaštitna oprema................................................................................................................
Bezbednosne oznake na mašini ................................................................................................
Bezbednost u saobraćaju ..........................................................................................................
Bezbedno parkiranje mašine .....................................................................................................
Potrošni materijal .......................................................................................................................
Opasnosti usled radnog okruženja ............................................................................................
Izvori opasnosti na mašini .........................................................................................................
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na mašini .........................................................
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na točkovima i gumama ..................................
Postupanje u slučaju opasnih situacija i nesreća ......................................................................
Bezbednosni postupci................................................................................................................
Isključivanje i obezbeđivanje mašine .........................................................................................
Podignutu mašinu ili delove mašine osigurati od spuštanja ......................................................
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način ......................
Sprovođenje testa aktivatora .....................................................................................................
Sigurnosne nalepnice na mašini ................................................................................................
Nalepnica s napomenama na mašini.........................................................................................
Bezbednosna oprema................................................................................................................
SMV ploča sa oznakom .............................................................................................................
3
Memorija podataka .................................................................................................................. 36
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Opis mašine..............................................................................................................................
Pregled mašine ..........................................................................................................................
Zaštita od preopterećenja na mašini..........................................................................................
Oznaka.......................................................................................................................................
Opis funkcije vezivanja kanapom ..............................................................................................
Opis funkcije vezivanja mrežom ................................................................................................
5
5.1
5.2
Tehnički podaci........................................................................................................................ 41
Dimenzije ................................................................................................................................... 41
Težine ........................................................................................................................................ 41
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
18
18
19
19
20
20
21
22
23
24
25
25
25
25
26
26
27
31
34
35
37
37
38
38
39
40
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
3
Sadržaj
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.13.1
5.13.2
Tehnički dozvoljena maksimalna brzina (drumski saobraćaj)....................................................
Emisija buke...............................................................................................................................
Temperatura okoline ..................................................................................................................
Gume .........................................................................................................................................
Sigurnosni lanac ........................................................................................................................
Dimenzije bale ...........................................................................................................................
Materijal za vezivanje - mreža ...................................................................................................
Zahtevi za traktor – snaga .........................................................................................................
Zahtevi za traktor – hidraulika....................................................................................................
Zahtevi za traktor – elektrika......................................................................................................
Potrošni materijali ......................................................................................................................
Ulja.............................................................................................................................................
Maziva........................................................................................................................................
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
44
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.7
6.8
6.9
6.10
Prvo puštanje u rad .................................................................................................................
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad .......................................................................................
Sadržaj isporuke ........................................................................................................................
Montaža kontaktnih točkova na sakupljač .................................................................................
Montaža izbacivača bala ...........................................................................................................
Podesiti visinu rude za vuču ......................................................................................................
Zglobno vratilo ...........................................................................................................................
Prilagođavanje dužine zglobnog vratila .....................................................................................
Montaža zaštitnog lonca zglobnog traktora ...............................................................................
Montaža držača zglobnog vratila ...............................................................................................
Montaža zglobnog vratila na mašinu .........................................................................................
Montiranje držača creva i kabela ...............................................................................................
Priprema pokretačkog kotura za vezivanje uzicom ...................................................................
Pripremanje kočnog diska kočnice materijala za vezivanje .......................................................
Kontrola/prilagođavanje pritiska u gumama...............................................................................
45
45
46
46
47
47
48
48
49
50
50
51
52
52
52
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Puštanje u rad ..........................................................................................................................
Spajanje mašine na traktor ........................................................................................................
Montaža zglobnog vratila na traktor...........................................................................................
Montaža sigurnosnog lanca .......................................................................................................
Montaža držača tablice ..............................................................................................................
Spajanje hidrauličnih creva ........................................................................................................
Povezivanje elektronskog indikatora pritiska presovanja ..........................................................
Priključivanje rasvete za vožnju po cestama .............................................................................
Priprema hidrauličnog preklopnog ventila za sakupljač i zadnji poklopac .................................
54
54
55
56
57
58
60
60
61
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.10.1
8.10.2
8.11
8.11.1
8.11.2
8.11.3
8.12
8.12.1
8.12.2
8.13
8.13.1
Rukovanje.................................................................................................................................
Pripremanje prije presovanja .....................................................................................................
Punjenje komore za bale ...........................................................................................................
Završavanje postupka presovanja, pokretanje postupka vezivanja i izbacivanje okrugle bale .
Aktiviranje vezivanja ..................................................................................................................
Zakočiti/otkočiti reznu jedinicu mehanizma za vezivanje mrežom.............................................
Upotreba brojača bala ...............................................................................................................
Upotreba potporne stope ...........................................................................................................
Postavljanje klinastih podmetača...............................................................................................
Demontaža/montaža zaštite od neovlašćene upotrebe .............................................................
Sakupljač ...................................................................................................................................
Postavljanje sakupljača u transportni/radni položaj ...................................................................
Podešavanje radne visine sakupljača........................................................................................
Pritiskač .....................................................................................................................................
Podešavanje donjeg pritiskača ..................................................................................................
Demontaža/montaža donjeg pritiskača......................................................................................
Demontaža/montaža gornjeg pritiskača ....................................................................................
Povezivanje kanapom................................................................................................................
Umetanje kanapa za povezivanje ..............................................................................................
Montaža-demontaža pokretača mehanizma za vezivanje kanapom .........................................
Vezivanje mrežom .....................................................................................................................
Postavljanje kotura sa mrežom..................................................................................................
62
62
62
64
65
65
66
66
67
68
68
68
69
70
70
70
71
72
72
75
75
75
Bellima F 130
4
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sadržaj
8.13.2
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.18.1
8.18.2
8.18.3
8.19
Postavljanje mreže ....................................................................................................................
Prikazivanje pritiska presovanja uz pomoć elektronskog indikatora pritiska presovanja ...........
Pokretanje hidrauličnog preklopnog ventila ...............................................................................
Otvaranje/zatvaranje zadnjeg poklopca.....................................................................................
Upotreba slavine za zatvaranje zadnjeg poklopca ....................................................................
Uklanjanje blokada usevima ......................................................................................................
Blokade usevima na desnoj i levoj ivici sakupljača....................................................................
Blokada usevima u sakupljaču ..................................................................................................
Blokada otkosa između sakupljača i komora za baliranje .........................................................
Demontaža izbacivača bala .......................................................................................................
77
78
78
79
79
80
80
80
80
81
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Vožnja i transport.....................................................................................................................
Pripremanje mašine na vožnju po cesti .....................................................................................
Odlaganje mašine ......................................................................................................................
Osiguranje zglobnog vratila .......................................................................................................
Provera osvetljenja za drumsku vožnju .....................................................................................
Podizanje mašine ......................................................................................................................
82
82
83
83
84
85
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
Podešavanja .............................................................................................................................
Podešavanje kontaktnih točkova sakupljača .............................................................................
Podešavanje visine glavčina......................................................................................................
Podešavanje rasteretnih opruga sakupljača ..............................................................................
Podešavanje broja slojeva kanapa ............................................................................................
Podešavanje graničnika kanapa ................................................................................................
Podešavanje kočnice kanapa ....................................................................................................
Podešavanje zahvatnika mehanizma za vezivanje uzicom .......................................................
Podešavanje broja slojeva mreže ..............................................................................................
Podešavanje kočnice materijala za vezivanje ...........................................................................
Podešavanje hidrauličnog pokretača vezivanja kod vezivanja mrežom i kanapom ..................
Podešavanje pritiska presovanja ...............................................................................................
Podešavanje senzora na elektronskom indikatoru pritiska presovanja .....................................
Podešavanje izbacivača bala ....................................................................................................
87
87
88
88
89
89
90
91
91
92
93
93
94
95
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.9.1
11.9.2
11.9.3
11.10
11.10.1
11.10.2
11.10.3
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
Održavanje................................................................................................................................ 96
Tabela održavanja ..................................................................................................................... 96
Održavanje – pre sezone........................................................................................................... 96
Održavanje – nakon sezone ...................................................................................................... 97
Održavanje - prvi put nakon 10 sati ........................................................................................... 97
Održavanje - prvi put nakon 50 sati ........................................................................................... 97
Održavanje - svakih 10 sati, najmanje dnevno .......................................................................... 97
Održavanje - svakih 50 sati ....................................................................................................... 98
Održavanje - svakih 500 sati ..................................................................................................... 98
Plan podmazivanja .................................................................................................................... 98
Podmazivanje zglobnog vratila ................................................................................................ 103
Obrtni momenti pritezanja........................................................................................................ 103
Provera/održavanje guma........................................................................................................ 106
Zaštita kočionog diska kočnice materijala za povezivanje od korozije .................................... 108
Održavanje glavnog prenosnika .............................................................................................. 108
Oslobađanje sigurnosne spojnice sa blokadom na zglobnom vratilu ...................................... 109
Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje kanapom ..................................................... 109
Očistite vodilicu za kanap i podmažite pogonske lance........................................................... 109
Provera i podešavanje pokretačkog kotura i pritisnih kotura ................................................... 110
Čišćenje rezne jedinice ............................................................................................................ 110
Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje mrežom....................................................... 111
Podešavanje tarnog kotura i pogonskog zupčanika ................................................................ 111
Podešavanje opružne vodilice ................................................................................................. 112
Podešavanje rezne jedinice ..................................................................................................... 112
Provera i podešavanje hidrauličnog pokretača vezivanja ........................................................ 113
Kontrola hidrauličnih creva ...................................................................................................... 114
Čišćenje mašine ...................................................................................................................... 114
Čišćenje utičnice i prstena za vuču.......................................................................................... 115
Čišćenje pogonskih lanaca ...................................................................................................... 115
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
5
Sadržaj
11.16
11.17
11.18
11.18.1
11.18.2
11.18.3
11.19
11.20
11.21
Proveravanje i podešavanje kuke za zatvaranje zadnjeg poklopca ........................................
Provera i podešavanje puževa sakupljača ..............................................................................
Podešavanje i podmazivanje pogonskih lanaca uljem ............................................................
Pogonski lanac sakupljača ......................................................................................................
Pogonski lanac pokretnog poda ..............................................................................................
Pogonski lanac valjaka ............................................................................................................
Proverite i podesite razmak između valjka i lanca pokretnog poda .........................................
Hidraulička spojna shema........................................................................................................
Strujna šema elektronskog indikatora pritiska presovanja.......................................................
115
116
117
117
118
119
119
121
122
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
Smetnja, uzrok i otklanjanje..................................................................................................
Smetnje na sakupljaču ili za vreme prihvata useva .................................................................
Smetnje na povezivanju ili za vreme postupka povezivanja ....................................................
Smetnje na mehanizmu za vezivanja kanapom ......................................................................
Smetnje za vreme i nakon postupka presovanja .....................................................................
Podešavanje vodilice kanapa na pokretačkom koturu.............................................................
Podešavanje rezne jedinice mehanizma za vezivanje kanapom.............................................
Provera i podešavanje pokretačkog kotura i pritisnih kotura ...................................................
Zamena O-prstena na pokretaču mehanizma za vezivanje kanapom.....................................
Podešavanje zatvarača zadnjeg poklopca ..............................................................................
Podešavanje indikatora za pritisak presovanja........................................................................
Tačke za postavljanje auto-dizalice .........................................................................................
123
123
124
125
126
128
129
129
130
130
131
133
13
Odlaganje na otpad................................................................................................................ 134
14
Izjava o usaglašenosti ........................................................................................................... 135
Bellima F 130
6
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
1
O ovom dokumentu
1.1
Važnost
O ovom dokumentu
1
Važnost
1.1
Ovaj dokument važi za mašine tipa:
Bellima F 130
Sve informacije, slike i tehnički podaci u ovom dokumentu odgovaraju najnovijem stanju u
momentu izdavanja ove publikacije.
Zadržavamo pravo na izmene konstrukcije u bilo koje vreme i bez navođenja razloga.
1.2
Naknadno naručivanje
Ako ovaj dokument postane neupotrebljiv, bilo u potpunosti ili samo delimično, odn. ako je
potreban na nekom drugom jeziku, rezervni dokument možete poručiti uz navođenje broja
dokumenta koji se nalazi na naslovnoj strani. Osim toga, dokument možete preuzeti i putem
interneta na stranici KRONE MEDIA https://media.krone.de.
1.3
Prateća dokumentacija
Da bi se garantovalo bezbedno i pravilno korišćenje, neophodno je pridržavati se sledeće
prateće dokumentacije.
•
•
•
•
1.4
Uputstvo za upotrebu zglobnog vratila
Uputstvo za upotrebu kontrolne palice AUX
Električna šema, KRONE
Lista rezervnih delova, KRONE
Ciljna grupa ovog dokumenta
Ovaj dokument je namenjen rukovaocima mašine, koji ispunjavaju minimalne zahteve u
pogledu kvalifikacije vidi Stranica 13.
1.5
Kako koristiti ovaj dokument
1.5.1
Indeksi i reference
Sadržaj/zaglavlja
Sadržaj i zaglavlja u ovom dokumentu služe za bržu orijentaciju u poglavljima.
Indeks ključnih reči
U sadržaju možete preko ključnih reči, poređanih po abecednom redu, ciljano da pronađete
informacije o željenoj temi. Indeks sa ključnim rečima se nalazi na zadnjim stranama ovog
dokumenta.
Unakrsne reference
U tekstu se nalaze unakrsne reference koje ukazuju na drugi dokument, ili navođenjem stranice
na neko drugo mesto u dokumentu.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
7
1
O ovom dokumentu
1.5
Kako koristiti ovaj dokument
Primeri:
•
•
1.5.2
Proveriti pričvršćenost svih zavrtanja na mašini, vidi Stranica 8. (INFO:: Ako ovaj
dokument koristite u elektronskom obliku, klikom miša na link otvara se navedena stranica.)
Opširnije informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu proizvođača zglobnog vratila.
Podaci o smeru
Podaci u ovom dokumentu koji se odnose na smer, kao što su napred, nazad, desno i levo,
važe u smeru kretanja mašine.
1.5.3
Termin "mašina"
U nastavku ovog dokumenta "Presa za baliranje kružnih bala" biće označena i pojmom
"mašina".
1.5.4
Slike
Slike u ovom dokumentu ne ilustruju uvek konkretan tip mašine. Informacije koje se odnose na
sliku uvek odgovaraju tipu mašine iz ovog dokumenta.
1.5.5
Obim dokumenta
U ovom dokumentu se pored serijske opreme opisuju i dodaci i varijante mašine. Vaša mašina
može odstupati od toga.
1.5.6
Ilustrativna sredstva
Simboli u tekstu
Za preglednije prikazivanje teksta, koriste se sledeća sredstva (simboli) za prikaz:
Ova strelica označava korak postupka. Više strelica u nizu označavaju redosled
postupaka koji se izvršavaju korak po korak.
Ovaj simbol označava preduslov, koji mora da bude ispunjen, kako bi korak postupka,
odn. niz postupaka mogao biti izvršen.
Ova strelica označava međurezultat koraka u postupku.
Ova strelica označava rezultat koraka u postupku ili u nizu postupaka.
Ova tačka označava nabrajanje. Ako je tačka uvučena, onda označava drugi nivo
nabrajanja.
Simboli na slikama
Na slikama se mogu pojaviti sledeći simboli:
Bellima F 130
8
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Simbol
Objašnjenje
Simbol
1
Referentni znak za komponentu
X
Dimenzije (npr. i Š = širina, V =
visina, D = dužina)
LH
Leva strana mašine
I
O ovom dokumentu
1
Kako koristiti ovaj dokument
1.5
Objašnjenje
Položaj komponente (npr.
premeštanje s položaja I na
položaj II)
Uvećanje nekog dela slike
RH
Desna strana mašine
Smer vožnje
Pravac kretanja
Referentna linija za vidljivi
materijal
Referentna linija za prekriveni
materijal
Srednja linija
Trase polaganja
otvoreno
zatvoreno
Nanošenje tečnog maziva (npr.
ulja za podmazivanje)
Nanošenje masti za
podmazivanje
Upozorenja
Upozorenja na opasnosti su od ostalog teksta odvojena upozoravajućim napomenama i sa
znakom opasnosti, odn. signalnim rečima.
Kako bi se sprečile telesne povrede, moraju se pročitati upozoravajuće napomene i voditi
računa o odgovarajućim merama.
Objašnjenje znaka opasnosti
Ovo je znak opasnosti koju upozorava na opasnost od povreda.
Obratite pažnju na sve napomene koje su označene znakom opasnosti, kako bi se sprečile
povrede ili smrt.
Objašnjenje signalnih reči
OPASNOST
Signalna reč OPASNOST upozorava na opasnu situaciju, koja kod nepoštovanja
upozoravajuće napomene dovodi do ozbiljnih povreda ili do smrti.
UPOZORENJE
Signalna reč UPOZORENJE upozorava na opasnu situaciju, koja kod nepoštovanja
upozoravajuće napomene može dovesti do ozbiljnih povreda ili do smrti.
OPREZ
Signalna reč OPREZ upozorava na opasnu situaciju, koja kod nepoštovanja upozoravajuće
napomene može dovesti od lakših, pa do umerenih povreda.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
9
1
O ovom dokumentu
1.5
Kako koristiti ovaj dokument
Primer upozoravajuće napomene:
UPOZORENJE
Oštećenje očiju usled letećih čestica prljavštine
Kod obavljanja radova na čišćenju pomoću komprimovanog vazduha, čestice prljavštine se
izbacuju velikom brzinom i mogu pogoditi oko. Na taj način može doći do povrede očiju.
„ Držati osobe dalje od radnog područja.
„ Kod obavljanja radova na čišćenju pomoću komprimovanog vazduha nositi ličnu zaštitnu
opremu (npr. zaštitne naočare).
Upozorenja o materijalnoj šteti / šteti po životnu sredinu
Upozorenja o materijalnoj šteti / šteti po životnu sredinu su odvojena od ostalog teksta i
označena rečju "Napomena".
Primer:
NAPOMENA
Oštećenje prenosnika usled niskog nivoa ulja
Kod previše niskog nivoa ulja može doći do oštećenja prenosnika.
„ Redovno proveravati nivo ulja i po potrebi dopuniti ulje.
„ Nivo ulja treba proveravati oko 3 do 4 sata posle zaustavljanja mašine i samo kod mašine
koja stoji u vodoravnom položaju.
Napomene sa informacijama i preporukama
Dodatne informacije i preporuke za nesmetan i produktivan rad mašine su odvojene od ostalog
teksta i označene rečju "Informacija".
Primer:
INFORMACIJA
Svaka bezbednosna nalepnica ima svoj kataloški broj i može se naručiti direktno od
proizvođača, odn. ovlašćenog distributera.
1.5.7
Tabela konverzije
Pomoću sledeće tabele se metričke jedinice mogu konvertovati u imperijalne jedinice.
Veličina
SI jedinice (metrički sistem) Faktor
Naziv jedinice Skraćenica
Inči Funte Jedinice
Naziv jedinice Skraćenica
Površina
Hektar
ha
2,47105
Acre
acres
Zapreminski
protok
Litar u minutu
l/min
0,2642
gpm
Kubni metar na
sat
m³/h
4,4029
US galon u
minutu
Sila
Njutn
N
0,2248
Funta sile
lbf
Dužina
Milimetar
mm
0,03937
Col, inč
in
Metar
m
3,2808
Stopa
ft
Kilovat
kW
1,3410
Konjska snaga
hp
Snaga
Bellima F 130
10
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
O ovom dokumentu
1
Kako koristiti ovaj dokument
1.5
Veličina
SI jedinice (metrički sistem) Faktor
Naziv jedinice Skraćenica
Inči Funte Jedinice
Naziv jedinice Skraćenica
Pritisak
Kilopaskal
kPa
0,1450
Megapaskal
MPa
145,0377
Funta po
psi
kvadratnom inču
Bar (nije SI)
bar
14,5038
Njutn-metar
Nm
0,7376
pound-foot ili
foot-pound
ft∙lbf
8,8507
pound-inch ili
inch-pound
in∙lbf
Obrtni
moment
Temperatura
Stepen Celzijus
°C
°Cx1,8+32
Stepen
Farenhajta
°F
Brzina
Metar u minutu
m/min
3,2808
Stopa u minutu
ft/min
Metar u sekundi m/s
3,2808
Stopa u sekundi ft/s
Kilometar na sat km/h
0,6215
Milja na sat
mph
Litar
L
0,2642
US galon
US gal.
Mililitar
ml
0,0338
US unca
US oz.
Kubni
centimetar
cm³
0,0610
Kubni inč
in³
Kilogram
kg
2,2046
Funta
lb
Zapremina
Težina
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
11
2
Sigurnost
2.1
Namenska upotreba
2
Sigurnost
2.1
Namenska upotreba
Ova mašina predstavlja presu za okrugle bale i služi za presovanje požnjevenog materijala u
okrugle bale.
Žetveni materijal predviđen za namensku upotrebu ove mašine predstavlja požnjevene stabljike
i listove.
Mašina je predviđena isključivo za upotrebu u poljoprivredi i sme da se koristi samo ako
•
•
postoje svi zaštitni uređaji navedeni u uputstvu za upotrebu i ako se oni nalaze u zaštitnom
položaju.
se poštuju i uvažavaju sve bezbednosne napomene, bilo iz poglavlja „Osnovne
bezbednosne napomene”, vidi Stranica 13, bilo direktno iz ostalih poglavlja uputstva za
upotrebu.
Mašinu smeju da koriste samo osobe koje ispunjavaju zahteve u pogledu kvalifikacije osoblja
koju predviđa proizvođač mašine, vidi Stranica 13.
Uputstvo za upotrebu je sastavni deo mašine i zato mora uvek biti pri ruci prilikom upotrebe
mašine. Rukovanje mašinom sme da se vrši samo posle obuke i uz poštovanje ovog uputstva
za upotrebu.
Načini primene mašine koji nisu opisani u uputstvu za upotrebu mogu da izazovu teške povrede
ili smrt, kao i oštećenja mašine i materijalne štete.
Samovoljne izmene na mašini mogu negativno da utiču na karakteristike mašine ili da ometaju
pravilnu funkciju. Zato takve samovoljne izmene oslobađaju proizvođača od bilo kakve
odgovornosti za tako nastale štete.
Pod namenskom upotrebom se podrazumeva i pridržavanje radnih uslova, uslova servisiranja i
održavanja koje je propisao proizvođač.
2.2
Racionalno predvidiv pogrešan način upotrebe
Svaka upotreba van namene, vidi Stranica 12, je nenamenska upotreba i stoga predstavlja
pogrešnu primenu u smislu direktive o mašinama. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete
koje tom prilikom nastanu, već samo korisnik.
Takvi pogrešni načini upotrebe su npr.:
•
Prerada ili obrada žetvenog materijala, koji nije naveden u okviru namenske upotrebe, vidi
Stranica 12
•
•
•
•
transport ljudi
transport proizvoda
prekoračenje tehnički dozvoljene ukupne težine
Nepoštovanje sigurnosnih nalepnica na mašini i bezbednosnih napomena u uputstvu za
upotrebu,
otklanjanje smetnji, radovi na podešavanju, čišćenju, servisiranju i održavanju izvršeni su u
suprotnosti sa podacima iz uputstva za upotrebu
Samostalne izmene na mašini i
montaža dodatne opreme koja nije dozvoljena/odobrena
korišćenje ne originalnih KRONE rezervnih delova
stacionarni rad mašine
•
•
•
•
•
Samostalne izmene na mašini se mogu negativno odraziti na karakteristike mašine, odn.
bezbednu upotrebu ili njeno funkcionisanje. Stoga takve samostalne izmene oslobađaju
proizvođača bilo kakve obaveze razmatranja zahteva za odštetu nastalih iz toga.
Bellima F 130
12
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
2.3
2
Upotrebni vek mašine
2.3
Upotrebni vek mašine
•
•
Upotrebni vek ove mašine zavisi od pravilnog rukovanja i održavanja, kao i od uslova i
situacije primene.
Praćenjem uputstava i napomena ovog uputstva za upotrebu može da se postigne
neprekidna spremnost za rad i duži upotrebni vek mašine.
•
Nakon svake sezone korišćenja mašinu treba kompletno proveriti na habanje i ostala
oštećenja.
•
•
Oštećene i pohabane komponente mašine pre ponovnog puštanja u rad treba zameniti.
Nakon pet godina rada mašine potrebno je izvršiti celokupnu kontrolu mašine i prema
rezultatima te kontrole treba da se donese odluka o mogućnostima dalje upotrebe mašine.
Teoretski je vek korišćenja ove mašine neograničen, pošto se sve komponente, koje se
troše ili oštete, mogu zameniti.
•
2.4
Sigurnost
Osnovne bezbednosne napomene
Nepoštovanje bezbednosnih napomena i upozorenja
Nepoštovanje bezbednosnih napomena i upozorenja može da ugrozi ljude, okolinu i imovinu.
2.4.1
Značenje uputstva za upotrebu
Ovo uputstvo za upotrebu je važan dokument i predstavlja sastavni deo mašine. Predviđeno je
za korisnika i sadrži informacije koje su važne za bezbednost.
Bezbedni su samo postupci koji su navedeni u uputstvu za upotrebu. U slučaju da se uputstvo
za upotrebu ne poštuje, može doći do teških povreda ili smrti.
„ „Osnovne bezbednosne napomene” u potpunosti pročitati pre prve upotrebe mašine i
pridržavati ih se.
„ Pre početka rada dodatno pročitati odgovarajuće odeljke u uputstvu za upotrebu i pridržavati
ih se.
„ Uputstvo za upotrebu za korisnike mašine držati na dohvat ruke u držaču za dokumente,
vidi Stranica 37.
„ Uputstvo za upotrebu predati sledećem korisniku.
2.4.2
Kvalifikacije rukovaoca
Kada se mašina nestručno koristi, može doći do teških povreda ili smrti. Da bi se sprečile
nesreće, svako lice koje radi sa mašinom mora da ispunjava sledeće minimalne zahteve:
•
•
•
•
•
•
Da bude fizički spremno za upravljanje mašinom.
Da može bezbedno da izvede radove sa mašinom u okviru ovog uputstva za upotrebu.
Da razume način rada mašine u okviru radova koje obavlja i da je u stanju da prepozna i
izbegne opasnosti na radu.
Da pročita ovo uputstvo za upotrebu i da je u stanju da primeni informacije navedene u
ovom uputstvu za upotrebu.
Da je upoznato sa bezbednom vožnjom vozila.
Da poseduje dovoljna znanja o saobraćajnim propisima u drumskom saobraćaju i da ima
propisanu vozačku dozvolu.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
13
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
2.4.3
Kvalifikacije stručnog osoblja
Ako se potrebni radovi na mašini (sastavljanje, modifikacija, promena opreme, proširenje,
popravka, dodavanje opreme) obave na nestručan način, može doći do teških telesnih povreda
ili smrti. Da bi se sprečile nesreće, svaka osoba koja izvršava radove prema ovom uputstvu
mora ispunjavati minimalne zahteve:
•
•
•
•
•
•
•
2.4.4
To je kvalifikovana stručna osoba sa odgovarajućim obrazovanjem.
Ona je na osnovu svoje stručnosti u stanju da montira (delimično) rastavljenu mašinu na
način koji je predvideo proizvođač u skladu sa uputstvom za montažu.
Ona je na osnovu svoje stručnosti i svog obrazovanja u stanju da proširi, modifikuje i
popravi funkciju mašine na način koji je predvideo proizvođač u skladu sa odgovarajućim
uputstvom.
Ta osoba je pročitala ovo uputstvo za upotrebu i u stanju je da primeni informacije
navedene u ovom uputstvu za upotrebu.
Ona je stanju da radove potrebne prema ovom uputstvu izvrši na bezbedan način.
Ona razume kako je potrebno izvršiti potrebne radove, kao i način rada mašine, a u stanju
je i da prepozna i spreči opasnosti na radu.
Ona je pročitala ovo uputstvo i u stanju je da na odgovarajući način primeni informacije iz
ovog uputstva.
Opasnost po decu
Deca nisu u stanju da procene opasnosti i ponašaju se nepredvidivo.
Zbog toga su deca posebno ugrožena.
„ Decu udaljiti od mašine.
„ Decu udaljiti od potrošnih materijala.
„ Posebno pre pokretanja i aktiviranja kretanja mašine osigurati da se nijedno dete ne nalazi u
opasnoj zoni.
2.4.5
Priključivanje mašine
Zbog pogrešnog povezivanja traktora i mašine dolazi do opasnosti koje mogu da dovedu do
teških nesreća.
„ Prilikom priključivanja uvažiti sva uputstva za upotrebu:
•
•
•
uputstvo za upotrebu traktora
uputstvo za upotrebu mašine, vidi Stranica 54
uputstvo za upotrebu zglobnog vratila
„ Uzeti u obzir izmenjeni način vožnje u ovoj kombinaciji.
2.4.6
Konstruktivne izmene na mašini
Konstruktivne izmene na mašini i proširenja koje kompanija KRONE nije odobrila mogu da
ugroze funkcionalnost, pogonsku bezbednost mašine ali i odobrenje mašine za drumski
saobraćaj. Na taj način može doći do teških povreda ili smrti.
Konstruktivne izmene na mašini i proširenja koje kompanija KRONE nije odobrila nisu
dozvoljeni.
Bellima F 130
14
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
2.4.7
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Dodatna oprema i rezervni delovi
Dodatna oprema i rezervni delovi koji ne odgovaraju zahtevima proizvođača mogu da ugroze
pogonsku bezbednost mašine i dovedu do nesreća.
„ Da bi se osigurala pogonska bezbednost, koristiti originalne ili standardizovane delove koji
odgovaraju zahtevima proizvođača.
2.4.8
Radna mesta na mašini
Suvozači
Suvozači su u opasnosti od teških povreda od strane mašine, pada sa mašine i gaženja
mašinom. Odbačeni predmeti mogu da pogode i povrede suvozača.
„ Nikad ne dozvoliti da se druga lica voze na mašini.
2.4.9
Pogonska bezbednost: Tehnički besprekorno stanje
Rad samo nakon propisnog puštanja u rad
Bezbednost rada mašine nije zagarantovan ako se ne izvrši propisno puštanje u rad prema
ovom uputstvu za upotrebu. Na taj način može doći do oštećenja, čak i do teških povreda i
smrti.
„ Mašinu koristite samo nakon propisnog puštanja u rad, vidi Stranica 54.
Tehnički besprekorno stanje mašine
Nestručno održavanje i podešavanje može negativno da se odrazi na pogonsku bezbednost
mašine i dovede do nesreća. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Svi radovi na održavanju i podešavanju moraju da se izvode u skladu sa poglavljima
Održavanje i Podešavanje.
„ Pre svih radova na održavanju i podešavanju mašinu zaustaviti i osigurati, vidi Stranica 25.
Opasnost od oštećenja mašine
Oštećenja mašine mogu da utiču na radnu bezbednost mašine i prouzrokuju nesreće. Usled
toga može doći do teških povreda ili smrti. Za bezbednost su posebno važni sledeći delovi
mašine:
•
•
Kočnice
Upravljanje
•
•
Zaštitni uređaji
Uređaji za spajanje
•
•
•
•
Rasveta
Hidraulika
Gume
Zglobno vratilo
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
15
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
U slučaju sumnji u bezbedno radno stanje mašine, na primer u slučaju iznenadne promene
ponašanja tokom vožnje, vidljivih oštećenja ili curenja radnih materijala:
„ Isključite i osigurajte mašinu, vidi Stranica 25.
„ Odmah otklonite moguće uzroke oštećenja, na primer grubu prljavštinu ili pritegnite
otpuštene zavrtnje.
„ Uzroke oštećenja utvrditi i, ako je moguće, otkloniti u skladu sa ovim uputstvom za
upotrebu, vidi Stranica 123.
„ Kod oštećenja koja mogu ugroziti pogonsku bezbednost i koja se ne mogu otkloniti
primenom ovog uputstva za upotrebu: Pobrinuti se da kvalifikovana stručna radionica ukloni
oštećenja.
Tehničke granične vrednosti
U slučaju nepoštovanja tehničkih graničnih vrednosti, mašina se može oštetiti. To može dovesti
do nesreća, teških povreda ili smrti. Radi bezbednosti, posebno je važno pridržavati se sledećih
tehničkih graničnih vrednosti:
•
•
•
•
maksimalni dozvoljeni radni pritisak hidraulike
maksimalno dozvoljeni pogonski broj obrtaja
maksimalna dozvoljena ukupna težina
maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje/opterećenja
•
•
•
•
maksimalno dozvoljeno vertikalno opterećenje
maksimalna dozvoljena osovinska opterećenja traktora
maksimalna dozvoljena visina i širina za transport
maksimalna dozvoljena brzina
„ Pridržavajte se graničnih vrednosti, vidi Stranica 41.
2.4.10
Opasne zone
Kada je mašina uključena, oko mašine može nastati opasna zona.
Da se ne bi ušlo u opasnu zonu mašine, neophodno je da se održava najmanje bezbedna
udaljenost.
U slučaju da se bezbedna udaljenost ne poštuje, može doći do teških povreda ili smrti.
„ Pogone i motor uključiti samo ako se nijedno lice ne nalazi na udaljenosti manjoj od
bezbednog rastojanja.
„ Ako neko lice dođe na manje od bezbednog rastojanja, isključiti pogone.
„ U režimu manevrisanja i u režimu rada na polju zaustaviti mašinu.
Sigurnosno odstojanje iznosi:
Kod mašine u režimu rada za ranžiranje i režimu rada na terenu
Ispred mašine
3m
Iza mašine
5m
Bočno prema mašini
3m
Kada je mašina uključena i stoji
Ispred mašine
3m
Iza mašine
5m
Bočno prema mašini
3m
Bellima F 130
16
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Ovde navedena bezbednosna rastojanja su minimalna rastojanja u smislu namenske upotrebe.
Ova bezbednosna rastojanja zavise od uslova korišćenja i okoline, a ako je potrebno, moraju se
povećati.
„ Pre svih radova ispred i iza traktora i u opasnoj zoni mašine: Zaustaviti i osigurati mašinu,
vidi Stranica 25. To vredi i za kratke kontrolne radove.
„ Uzeti u obzir podatke iz svih uputstava za upotrebu:
•
•
•
uputstvo za upotrebu traktora
uputstvo za upotrebu mašine
uputstvo za upotrebu zglobnog vratila
Opasna zona zglobnog vratila
Zglobnim vratilom se mogu zahvatiti, uvući i teško povrediti osobe.
„ Pridržavajte se uputstva za upotrebu zglobnog vratila.
„ Pridržavajte se dovoljne prekrivenosti profilne cevi i zaštite zglobnog vratila.
„ Vodite računa o tome da zaštita zglobnog vratila bude postavljena i funkcionalna.
„ Pustite da zatvarači zglobnog vratila uskoče u svoje mesto. Uređaj za blokadu viljuške
priključnog vratila ne sme da ima područja koja mogu izazvati zahvatanje ili namotavanje
(npr. prstenastim oblikovanjem, zaštitnom manžetnom oko sigurnosne osovinice).
„ Zaštitu zglobnog vratila osigurajte od pomeranja tako da okačite lance.
„ Uverite se u to da se nijedna osoba ne nalazi u opasnoj zoni priključnog i zglobnog vratila.
„ Osigurati da se izabrani broj obrtaja i smer obrtanja priključnog vratila traktora podudaraju
sa dozvoljenim brojem obrtaja i smerom obrtanja mašine.
„ Ako dođe do suviše velike nakošenosti uglova između zglobnog i priključnog vratila,
isključite priključno vratilo. Mašina se može oštetiti. Delovi mogu naglo izleteti i izazvati
povrede.
Opasna zona priključnog vratila
Priključnim vratilom i komponentama se mogu zahvatiti, uvući i teško povrediti osobe.
Pre uključivanja priključnog vratila:
„ Proverite da li su montirani svi zaštitni uređaji i da li su postavljeni u zaštitni položaj.
„ Uverite se u to da se nijedna osoba ne nalazi u opasnoj zoni priključnog i zglobnog vratila.
„ Ako pogoni nisu potrebni, onda ih isključite.
Opasna zona između traktora i mašine
Pri zadržavanju između traktora i mašine može doći do teških povreda ili smrti usled
samokotrljanja traktora, nepažnje ili pokreta mašine:
„ Pre bilo kakvih radova između traktora i mašine: mašinu zaustavite i osigurajte, vidi
Stranica 25. To važi i za kratkotrajne kontrolne radove.
„ Kada mora da se aktivira sistem za podizanje, sva lica moraju da se udalje iz oblasti
kretanja sistema za podizanje.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
17
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
Opasna zona kod uključenog pogona
Kada je pogon uključen, pokretni delovi mašine su opasni po život. Niko se ne sme zadržavati u
opasnoj zoni mašine.
„ Pre startovanja mašine naredite svim osobama da napuste opasnu zonu mašine.
„ Kada dođe do opasne situacije, odmah isključite pogone i naredite svima da napuste
opasnu zonu.
Opasna zona zbog zaustavnog hoda delova mašine
U zaustavnom hodu delova mašine preti opasnost od teških ili smrtonosnih povreda.
Nakon isključivanja pogona, sledeći delovi mašine još uvek su u zaustavnom hodu:
•
•
•
•
•
Zglobno vratilo
Pogonski lanci
Sakupljač
Rotor za odsecanje
Mehanizam za povezivanje
•
Pokretni pod
„ Isključite i osigurajte mašinu, vidi Stranica 25.
„ Mašini priđite tek kada se potpuno zaustave svi delovi mašine.
2.4.11
Održavanje funkcionalnosti zaštitnih uređaja
Kada zaštitni uređaji nedostaju ili su oštećeni, pokretni delovi mašine mogu da dovedu do teških
povreda ili smrti.
„ Oštećene zaštitne uređaje zameniti novim.
„ Demontirane zaštitne uređaje i delove mašine ponovo montirati pre puštanja u rad i dovesti
u zaštitni položaj.
„ U slučaju nedoumice u vezi sa pravilnom montažom i funkcionalnošću zaštitnih uređaja,
angažovati specijalizovani servis radi provere.
Održavanje funkcionalnosti zaštite zglobnog vratila
Prekrivenost zglobnog vratila i zaštitnog lonca na mašini ne sme da bude manja od 50 mm. Ta
prekrivenost je neophodna i za zaštitne uređaje širokougaonog zglobnog vratila, kao i kada se
koriste spojnice ili neki drugi sastavni delovi. Kada rukovalac radi priključivanja zglobnog vratila
mora da zahvati između zaštite zglobnog vratila i zaštitnog lonca zglobnog vratila, slobodni
prostor na jednom nivou mora da iznosi barem 50 mm. Slobodni prostor na svim nivoima ne
sme da iznosi više od 150 mm.
2.4.12
Lična zaštitna oprema
Nošenje lične zaštitne opreme je važna bezbednosna mera. Nedostatak ili neodgovarajuća
lična zaštitna oprema povećava rizik od opasnosti po zdravlje i telesnih povreda.
U ličnu zaštitnu opremu ubrajaju se npr.:
•
•
•
Odgovarajuće zaštitne rukavice
Zaštitne cipele
Uska zaštitna odeća
Bellima F 130
18
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
•
•
•
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Zaštita ušiju
Zaštitne naočari
U slučaju podizanja prašine: odgovarajuća zaštitna disajnih puteva
„ Definisati i staviti na raspolaganje ličnu zaštitnu opremu za odgovarajuće radno mesto.
„ Koristiti samo ličnu zaštitnu opremu koja je u ispravnom stanju i pruža efikasnu zaštitu.
„ Ličnu zaštitnu opremu prilagoditi osobi, na primer veličinu.
„ Skinuti neodgovarajuću odeću i nakit (npr. prstenje, lanci), a dužu kosu staviti pod mrežicu.
2.4.13
Bezbednosne oznake na mašini
Bezbednosne nalepnice na mašini upozoravaju na opasnosti na opasnim mestima i
predstavljaju važan sastavni deo bezbednosne opreme mašine. Nedostatak sigurnosne
nalepnice povećava rizik od teških i smrtonosnih povreda ljudi.
„ Očistiti zaprljane sigurnosne nalepnice.
„ Nakon svakog čišćenja sigurnosne nalepnice proveriti da li su sve na broju i u čitljivom
stanju.
„ Nedostajuće, oštećene i nečitljive sigurnosne nalepnice odmah zameniti novim.
„ Na rezervnim delovima postaviti predviđene sigurnosne nalepnice.
Opisi, izjave i kataloški brojevi sigurnosnih nalepnica, vidi Stranica 27.
2.4.14
Bezbednost u saobraćaju
Opasnosti pri vožnji po javnim saobraćajnicama
Ako mašina prekoračuje maksimalne dimenzije i težine koje su propisane nacionalnim
zakonodavstvom i ako nije propisno osvetljena, pri vožnji po javnim saobraćajnicama moguće je
ugroziti druge učesnike u saobraćaju.
„ Pre vožnje po javnim saobraćanicama se uverite u to da se ne prekoračuju maksimalne
dozvoljene dimenzije, težine, kao ni osovinska, potporna ili vučna opterećenja koja prema
nacionalnom pravu važe za vožnju po javnim saobraćajnicama.
„ Pre vožnje po javnim saobraćajnicama uključite rasvetu za drumski saobraćaj i vodite
računa o tome da propisno radi.
„ Pre učešća u drumskom saobraćaju zatvoriti sve slavine za zatvaranje za snabdevanje
hidraulike mašine između traktora i mašine.
„ Pre učešća u drumskom saobraćaju upravljačke uređaje traktora dovesti u neutralni položaj
i zabraviti.
Opasnosti pri vožnji na drumovima i u polju
Zakačene i priključene mašine menjaju karakteristike vožnje traktora. Karakteristike vožnje
zavise, na primer, od radnog stanja i podloge. Kada vozač ne uzme u obzir izmenjene
karakteristike vožnje, može dovesti do nesreća.
„ Pridržavati se mera za vožnju na drumovima i u polju, vidi Stranica 82.
Opasnosti u slučaju nepravilno pripremljene mašine za vožnju po javnim
saobraćajnicama
Kada mašina nije pravilno pripremljena za vožnju po javnim putevima, može doći do teških
nesreća u drumskom saobraćaju.
„ Pre svake drumske vožnje pripremite mašinu za drumski saobraćaj, vidi Stranica 82.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
19
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
Opasnosti prilikom vožnje u krivinama sa priključenom mašinom i zbog ukupne
širine
Zbog zakretanja mašine prilikom vožnje u krivinama i zbog ukupne širine može doći do nesreća.
„ Uzmite u obzir ukupnu širinu kombinacije traktora i mašina.
„ Uzmite u obzir veće područje zakretanja prilikom vožnje u krivinama.
„ Prilagodite brzinu vožnje prilikom vožnje u krivinama.
„ Voditi računa o osobama, suprotnom saobraćaju i preprekama prilikom skretanja.
Opasnosti kod rada mašine na nagibima
Mašina se tokom rada na padinama može prevrnuti. To može dovesti do nesreća, teških
povreda ili smrti.
„ Na padinama raditi i voziti samo kada je tlo padine ravno i kada je osigurano prianjanje
guma na tlo.
„ Mašinu okretati samo pri manjoj brzini. Prilikom okretanja praviti veliki luk.
„ Izbegavati poprečnu vožnju na padinama, jer se posebno zbog tovara i izvođenja funkcija
mašine može promeniti tačka težišta mašine.
„ Izbegavati nagle pokrete upravljanja na padinama.
„ Kružne bale na padini uvek odlagati tako da se ne mogu pokrenuti same od sebe.
„ Mašinu ne parkirati na nagibu.
2.4.15
Bezbedno parkiranje mašine
Nestručno odložena i nedovoljno osigurana mašina može da predstavlja opasnost za osobe,
posebno za decu, i nekontrolirano da se pokrene i prevrne. Usled toga može doći do ozleda ili
smrti osoba.
„ Mašinu isključivo treba odložiti na ravnoj i čvrstoj podlozi.
„ Pre početka radova podešavanja, popravka, održavanja i čišćenja treba paziti na siguran
položaj mašine.
„ U poglavlju vožnja i transport treba obratiti pozor na odlomak "Isključivanje mašine", vidi
Stranica 83.
„ Pre isključivanja: Zaustavite mašinu i osigurajte ju, vidi Stranica 25.
2.4.16
Potrošni materijal
Neodgovarajući potrošni materijal
Potrošni materijal koji ne odgovara zahtevima proizvođača može da ugrozi pogonsku
bezbednost mašine i dovede do nesreća.
„ Koristiti samo potrošne materijale koji odgovaraju zahtevima proizvođača.
Za zahteve za potrošni materijal, vidi Stranica 43.
Zagađenje hidrauličkog i / ili sistema goriva
Ulazak stranih tela i / ili tečnosti u hidraulički sistem i / ili sistem za gorivo može da utiče na
radnu bezbednost mašine i prouzrokuje nesreće.
„ Očistite sve priključke i komponente.
„ Zatvorite otvorene priključke zaštitnim kapicama.
Bellima F 130
20
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Zaštita okoline i odlaganje na otpad
Potrošni materijali, kao što su dizel gorivo, tečnost za kočnice, antifriz i maziva (npr. ulje za
menjače, hidrauličko ulje) mogu da zagade životnu sredinu i opasni su po zdravlje ljudi.
„ Potrošne materijale ne ispuštati u životnu sredinu.
„ Potrošne materijale sakupiti u posudu koja je specijalno označena za ovu svrhu i koja ne
propušta tečnost, i odložiti u skladu sa službenim propisima.
„ Istekle potrošne materijale pokupiti upijajućim materijalom, sakupiti u posudu koja je
specijalno označena za ovu svrhu i koja ne propušta tečnost, i odložiti u skladu sa
službenim propisima.
2.4.17
Opasnosti usled radnog okruženja
Opasnost od požara
Tokom rada ili zbog životinja, na primer glodara ili ptica koje se gnezde, ili kovitlanjem prašine,
na mašini se mogu nakupiti zapaljivi materijali.
Prašina, nečistoće i ostaci useva se u suvim radnim uslovima mogu upaliti preko vrućih delova i
požarom teško povrediti ili usmrtiti ljude.
„ Mašinu svakodnevno pre prve upotrebe proveriti i očistiti.
„ Mašinu u toku radnog dana redovno proveravati i čistiti.
Opasnost po život od udara struje dalekovodima
Mašina sa otvorenim zadnjim poklopcem može da dosegne visinu dalekovoda. Usled toga
može doći do proboja napona na mašinu, što može prouzrokovati strujni udar sa smrtonosnim
posledicama ili požar.
„ Prilikom otvaranja zadnjeg poklopca održavati dovoljno rastojanje od električnih vodova
dalekovoda.
„ Zadnji poklopac nikada ne otvarati u blizini električnih stubova i dalekovoda.
„ Sa otvorenim zadnjim poklopcem održavati dovoljno rastojanje od električnih vodova
dalekovoda.
„ Da bi se sprečio strujni udar usled proboja napona, ispod dalekovoda nikada ne napuštati
traktor niti se penjati na njega.
Ponašanje u slučaju preskoka napona s dalekovoda
Električno provodljivi delovi mašine mogu biti pod većim električnim naponom ako dođe do
preskoka napona. U slučaju preskoka napona, na tlu oko mašine stvara se naponski levak u
kojem postoje velike razlike u naponu. Zbog velikih razlika u naponu na tlu može doći do
smrtonosnih strujnih udara izazvanih velikim koracima, u slučaju leganja na pod ili otiskivanja
tela rukama.
„ Ne napuštajte kabinu.
„ Ne dodirujte metalne delove.
„ Ne uspostavljajte provodljivu vezu s tlom.
„ Upozorite ostale osobe: Ne približavajte se mašini. Razlike u električnom naponu na tlu
mogu izazvati teške strujne udare.
„ Sačekajte pomoć profesionalne službe za spasavanje. Dalekovod je neophodno isključiti.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
21
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
Ako osoblje uprkos preskoka napona mora napustiti kabinu, na primer jer preti neposredna
opasnost po život od požara:
„ Sprečavajte istovremeno dodirivanje mašine i tla.
„ Odskočite s mašine. Pritom skočite sa sigurnim stavom tela. Mašinu ne dodirujte spolja.
„ Udaljite se od mašine vrlo malim koracima, noge pritom trebaju biti stisnute jedna uz drugu.
2.4.18
Izvori opasnosti na mašini
Buka može prouzrokovati zdravstvene probleme
Zbog buke koju mašina stvara tokom rada, može doći do zdravstvenih problema, kao npr.
nagluvosti, gluvoće ili tinitusa. Kada mašina radi sa visokim brojem obrtaja, povećava se i nivo
buke. Visina nivoa zvučnog pritiska uglavnom zavisi od korišćenog traktora. Vrednost emisija pri
zatvorenoj kabini u određenim uslovima izmerena je prema DIN EN ISO 4254-1, Prilog B, vidi
Stranica 41.
„ Pre puštanja mašine u rad proceniti opasnost od buke.
„ Odrediti i koristiti odgovarajuću zaštitu sluha zavisno od uslova okoline, radnog vremena,
radnih i pogonskih uslova mašine.
„ Odrediti pravila za upotrebu zaštite sluha i trajanje rada.
„ Tokom rada zatvoriti prozore i vrata kabine.
„ Tokom drumske vožnje skinuti zaštitu za sluh.
Tečnosti pod veoma visokim pritiskom
Sledeće tekućine stoje pod veoma visokim pritiskom:
•
Hidrauličko ulje
Cureće tekućine pod visokim pritiskom mogu prodreti u kožu i telo osoba i teško ih ozlediti.
„ U slučaju sumnje na postojanje oštećenja hidrauličnog sistema odmah zaustavite mašinu,
osigurajte ju i kontaktirajte kvalifikovanu stručnu radionicu.
„ Sa golim rukama nikada nemojte tražiti propusna mesta. Već i rupa veličine igle može
prouzrokovati teške ozlede osoba.
„ Kod traženja propusnih mesta zbog postojanja opasnosti od ozleda koristite primerena
pomoćna sredstva, npr. komad kartona.
„ Telo i lice držite dalje od propusnih mesta.
„ Ako je tečnost prodrla u telo, treba se što hitnije obratiti lekaru. Tečnost je potrebno što pre
izbaciti iz organizma.
Vruće tečnosti
Pri ispuštanju vrućih tečnosti može doći do opekotina i/ili oparenja.
„ Pri ispuštanju vrućih radnih sredstava nosite ličnu zaštitnu opremu.
„ U datom slučaju, tečnosti i delove mašine ostavite da se ohlade pre nego što počnete s
popravkama, radovima održavanja i čišćenjem.
Bellima F 130
22
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Osnovne bezbednosne napomene
2.4
Oštećena hidraulična creva
Oštećena hidraulična creva mogu se otkinuti, puknuti ili prouzrokovati curenje ulja. Usled toga
može doći do oštećenja mašine i teških povreda osoba.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ U slučaju sumnje u oštećena hidraulična creva, odmah stupite u kontakt sa stručnom
radionicom, vidi Stranica 114.
Vruće površine
Sledeće komponente mogu da se zagreju tokom rada tako da se osobe mogu opeći njima:
•
•
•
Komora za bale
Magetni kalem upravljačkog ventila
Prenosnik
„ Održavati dovoljno rastojanje od vrućih površina i graničnih komponenata.
„ Sačekajte da se delovi mašine ohlade i nosite zaštitne rukavice.
2.4.19
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na mašini
Raditi samo na mašini u stanju mirovanja
Kada mašina nije u stanju mirovanja i osigurana, njeni delovi se mogu nekontrolisano kretati ili
se mašina može sama pokrenuti. Usled toga može doći do teških povreda ili smrti.
„ Pre svih radova na popravci, održavanju, podešavanju i čišćenju mašina se mora isključiti i
obezbediti, vidi Stranica 25.
Radovi na servisiranju i popravci
Nestručni radovi na servisiranju i popravci ugrožavaju pogonsku bezbednost. To može dovesti
do nesreća, teških povreda ili smrti.
„ Obavljati samo radove koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu. Pre svih radova mašinu
zaustaviti i osigurati, vidi Stranica 25.
„ Sve uobičajene radove na servisiranju i popravci sme da vrši samo kvalifikovani
specijalizovani servis.
Radovi na povišenim područjima mašine
Pri radovima na povišenim područjima mašine postoji opasnost od pada s visine. To može
dovesti do nesreća, teških povreda ili smrti.
„ Pre svih radova isključite i osigurajte mašinu, vidi Stranica 25.
„ Vodite računa o stabilnosti.
„ Koristite prikladnu zaštitu od pada.
„ Područje ispod mesta montaže osigurajte od padajućih predmeta.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
23
2
Sigurnost
2.4
Osnovne bezbednosne napomene
Podignuta mašina i delovi mašine
Podignuta mašina i delovi mašine mogu se slučajno spustiti ili prevrnuti. Usled toga može doći
do teških povreda ili smrti.
„ Ne zadržavati se ispod podignute mašine ili delova mašine koji nisu ugrađeni, vidi
Stranica 25.
„ Pre svih radova na podignutim mašinama ili delovima mašine spustiti mašinu ili delove
mašine.
„ Pre svih radova ispod podignutih mašina ili delova mašina, sprečiti spuštanje mašine ili
delova mašine pomoću fiksnog bezbednosnog podupirača ili hidrauličnog uređaja za
blokadu i podupirača.
Opasnost izazvana zavarivanjem
Nestručno zavarivanje ugrožava radnu bezbednost mašine. To može dovesti do nesreća, teških
povreda ili smrti.
„ Zavarivačke radove nemojte nikada da izvodite na sledećim komponentama:
•
•
•
•
•
Prenosnik
Komponente hidraulike
Komponente elektronike
Ramovi ili noseći sklopovi
Vozni mehanizam
„ Pre radova zavarivanja na mašini pribavite za to dozvolu od službe za korisnike preduzeća
KRONE i prema potrebi predstavite alternative.
„ Pre zavarivanja na mašini, mašinu bezbedno parkirati i otkačiti traktor.
„ Radove zavarivanja isključivo dajte izvršiti od strane iskusnog stručnog osoblja.
„ Uzemljenje zavarivača postavite u blizinu mesta zavarivanja.
„ Oprez kod radova zavarivanja u blizini električnih i hidrauličnih komponenti, plastičnih
delova i rezervoara pod pritiskom. Delovi se mogu oštetiti, osobe dovesti u opasnost ili se
mogu izazvati nesreće.
2.4.20
Opasnosti pri određenim aktivnostima: Radovi na točkovima i gumama
Nestručna montaža ili demontaža točkova i guma ugrožava pogonsku bezbednost. To može
dovesti do nesreća, teških povreda ili smrti.
Za montažu točkova i guma potrebno je dovoljno znanje i propisani alat za montažu.
„ Ako to nije slučaj, za montažu angažovati KRONE distributera za točkove i gume ili
kvalifikovanu radionicu za montažu guma.
„ Kod montaže guma na naplatke, ni u kom slučaju se ne sme prekoračiti maksimalni
dozvoljeni pritisak koji je propisao KRONE; u suprotnom, gume, pa čak i naplaci, mogu
eksplodirati, vidi Stranica 41.
„ Kod montaže točkova, navrtke točkova montirati propisanim obrtnim momentom, vidi
Stranica 106.
Bellima F 130
24
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
2.4.21
Sigurnost
2
Bezbednosni postupci
2.5
Postupanje u slučaju opasnih situacija i nesreća
Nedozvoljene ili pogrešne mere u opasnim situacijama mogu da blokiraju ili spreče spasavanje
ugroženih osoba. Zbog lošijih uslova spasavanja smanjuju se šanse za pomoć i lečenje
povređenih.
„ Osnovno: Isključiti mašinu.
„ Steći uvid u stanje ugroženosti i prepoznati uzrok opasnosti.
„ Obezbediti mesto nesreće.
„ Spasiti ljude iz opasne zone.
„ Udaljiti se iz opasne zone i ne vraćati se tamo.
„ Pozvati spasioce i, ako je moguće, pomoć.
„ Odmah preduzeti hitne mere za spasavanje života.
2.5
Bezbednosni postupci
2.5.1
Isključivanje i obezbeđivanje mašine
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled kretanja mašine ili delova mašine
Kada mašina nije stavljena u stanje mirovanja, mašina ili delovi mašine se mogu
nekontrolisano pokrenuti. To može da dovede do teških ili smrtonosnih povreda.
„ Pre napuštanja mesta rukovaoca: Isključiti i obezbediti mašinu.
Za stavljanje mašine u stanje mirovanja i obezbeđenje:
„ Mašinu parkirati na horizontalnoj i ravnoj podlozi dovoljne nosivosti.
„ Isključiti pogone i sačekati dok se ne zaustave delovi sa naknadnim hodom.
„ Isključiti motor traktora, izvući kontakt ključ i nositi ga sa sobom.
„ Traktor osigurati od otkotrljavanja.
„ Osigurajte mašinu protiv samokotrljanja pomoću klinastih podmetača.
„ Ako postoji, povući parkirnu kočnicu mašine.
2.5.2
Podignutu mašinu ili delove mašine osigurati od spuštanja
UPOZORENJE
Opasnost od prignječenja usled kretanja mašine ili delova mašine
Ako mašina ili delovi mašine nisu osigurani od spuštanja, mašina ili delovi mašina ili delovi
mašine mogu da se otkotrljaju, padnu ili da se spuste. To može da dovede do drobljenja
delova tela ili smrtonosnih povreda.
„ Spustiti podignute delove mašine.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ Pre radova na, ili ispod podignutih delova mašine: Onemogućiti spuštanje mašine ili
njenih delova sa hidrauličkom blokadom na strani mašine (npr. slavina za zatvaranje).
„ Pre radova na, ili ispod podignutih delova mašine: Čvrsto podupreti mašinu ili delove
mašine.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
25
2
Sigurnost
2.5
Bezbednosni postupci
Za čvrsto podupiranje mašine ili delove mašine:
„ Za podupiranje mašine koristiti samo pogodne i adekvatno dimenzionisane materijale, koji
pod opterećenjem ne lome ili popuštaju.
„ Cigle i šuplji blokovi nisu pogodni za oslanjanje i sigurno podupiranje i ne smeju se koristiti.
„ Dizalice nisu pogodne za oslanjanje i sigurno podupiranje i ne smeju se koristiti.
2.5.3
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan
način
UPOZORENJE
Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način
Ako se provera nivoa ulja, zamena ulja ili filterskih elemenata ne obavljaju na bezbedan
način, to se može negativno odraziti na pogonsku bezbednost mašine. To može da dovede
do nesreća.
„ Kontrolu nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način.
Proveru nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata vršiti na bezbedan način:
„ Spustite podignute delove mašine ili ih obezbedite od padanja, vidi Stranica 25.
„ Isključite i osigurajte mašinu, vidi Stranica 25.
„ Pridržavajte se intervala za proveru nivoa ulja, zamenu ulja i filterskih elemenata, vidi
Stranica 96.
„ Koristite samo kvalitete/količine ulja koji su navedeni u tabeli potrošnog materijala, vidi
Stranica 43.
„ Vodite računa o tome da ulja i pomoćna sredstva koja se pune budu čista.
„ Područje oko komponenti (npr. prenosnika, filtera pod visokim pritiskom) očistite i
obezbedite da nijedno strano telo ne upadne u komponentu ili hidraulički sistem.
„ Postojeće zaptivne prstenove proverite i po potrebi zamenite.
„ Isteklo ulje, odn. staro ulje sakupite u za to predviđenu posudu i odložite na pravilan način,
vidi Stranica 21.
2.5.4
Sprovođenje testa aktivatora
UPOZORENJE
Sigurno sprovođenje testa aktivatora
Napajanjem aktivatora funkcije se direktno izvršavaju bez sigurnosnih pitanja. Na taj način se
delovi mašine neželjeno mogu da pokrenu, da obuhvate osobe i da im nanesu teške ozlede ili
da ih usmrte.
ü Test aktivatora smeju da sprovedu samo one osobe, koje su upoznate sa mašinom.
ü Osoba koja sprovodi test mora znati, koji se delovi mašine aktiviraju pokretanjem
aktivatora.
„ Sigurnosno sprovedite test aktivatora.
Za sprovođenje testa aktivatora:
„ Spustite podignute delove mašine ili ih obezbedite od padanja, vidi Stranica 25.
„ Isključite mašinu i osigurajte ju, vidi Stranica 25.
„ Zonu opasnosti aktiviranih rotirajućih delova mašine dobro vidljivo zatvorite.
Bellima F 130
26
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Sigurnosne nalepnice na mašini
2.6
„ Pobrinite se, da se u zoni opasnosti aktiviranih rotirajućih delova mašine ne nalaze osobe.
„ Uključite mašinu.
„ Test aktivatora izvršite isključivo sa sigurnog položaja izvan područja delovanja rotirajućih
delova mašine, koje pokreću aktivatori.
2.6
Sigurnosne nalepnice na mašini
Svaka bezbednosna nalepnica ima svoj kataloški broj i može se naručiti direktno kod
ovlašćenog distributera firme KRONE. Bezbednosne nalepnice koje nedostaju, koje su
oštećene ili nečitke moraju se odmah zameniti novim.
Kod postavljanja bezbednosnih nalepnica kontaktna površina na mašini mora da bude čista i
bez prljavštine, ulja i masti, kako bi se nalepnica optimalno držala.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
27
2
Sigurnost
2.6
Sigurnosne nalepnice na mašini
Položaj i značenje bezbednosnih nalepnica
RPG000-006
Bellima F 130
28
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Sigurnosne nalepnice na mašini
2.6
1. Kat. br. 939 471 1 (2x)
Opasnost usled pogrešnog rukovanja i nepoznavanja
Usled pogrešnog rukovanja mašinom i nepoznavanja mašine,
kao i pogrešnog postupanja u opasnim situacijama postoji
opasnost po život za rukovaoca i treća lica.
„ Pre puštanja u rad pročitati uputstvo za upotrebu i
bezbednosne napomene i pridržavati ih se.
2. Kat. br. 939 100 4 (1x)
Opasnost zbog prekoračenja maksimalnog dozvoljenog
broja obrtaja priključnog vratila ili maksimalnog
dozvoljenog radnog pritiska
U slučaju prekoračenja dozvoljenog broja obrtaja priključnog
vratila može doći do oštećenja ili izletanja delova mašine.
U slučaju prekoračenja maksimalnog dozvoljenog radnog
pritiska može doći do oštećenja hidrauličkih komponenti.
Na taj način može doći do teških povreda ili opasnosti po
život.
„ Voditi računa o dozvoljenom broju obrtaja priključnog vratila.
„ Voditi računa o dozvoljenom radnom pritisku.
3. Kat. br. 942 196 1 (2x)
Opasnost od prignječenja ili posekotina
Opasnost od povreda izazvanih prignječenjem ili
posekotinama na pokretnim delovima mašine.
„ Nikada ne stavljati ruke u područje opasnosti od gnječenja,
sve dok se u njemu mogu kretati delovi mašine.
4. Br. narudž. 939 407 1 (2x)
Opasnost od rotacionog sakupljača
Prilikom približavanja opasnoj zoni i uklanjanja začepljenja
usevima rukama ili nogama, postoji opasnost od uvlačenja.
„ Pre radova na sakupljaču isključite priključno vratilo i motor.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
29
2
Sigurnost
2.6
Sigurnosne nalepnice na mašini
5. Br. narudžb. 939 125 1 (1x)
Opasnost od oštrih noževa.
Prilikom zahvatanja u zonu opasnosti noževa postoji opasnost
od porezotina.
„ Nosite rukavice otporne na rezanje.
6. Kat. br. 27 014 371 0 (4x)
Opasnost od udarca ili nagnječenja
Kroz spuštajući zadnji poklopac postoji opasnost po život.
„ Pre izvršenja radova održavanja u području zadnjeg
poklopaca na levom cilindru za podizanje zatvorite slavinu
za zatvaranje.
„ Pobrinite se, da se ispod podignutog zadnjeg poklopca ne
nalaze osobe.
7. Kat. br. 942 002 4 (2x)
Opasnost od rotacionih delova mašine
Kod mašine u pokretu postoji opasnost od povreda na
rotacionim delovima mašine.
„ Pre puštanja u rad postaviti zaštitu u zaštitni položaj.
8. Br. narudžb. 942 360 4 (1x)
Opasnost od nehotičnog kretanja mašine prilikom
otvaranja zadnjeg poklopca
Opasnost od povreda usled kotrljanja ili prevrtanja mašine.
„ Pre otvaranja zadnjeg poklopca osigurajte da je mašina
propisno priključena na traktor.
„ Prilikom odvajanja mašine osigurajte da je zadnji poklopac
zatvoren.
9. Br. narudž. 27 013 422 0 (2x)
Opasnost od udara
Opasnost od nezgoda kroz kotroljajuće bale.
„ Pobrinite se, da se u zoni opasnosti ne nalaze osobe.
Bellima F 130
30
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Nalepnica s napomenama na mašini
2.7
10. Br. narudžb. 939 408 2 (2x)
Opasnost od rotacionih delova mašine
Prilikom penjanja na mašinu tokom rada priključnog vratila
postoji opasnost od uvlačenja na rotirajućim delovima mašine.
„ Pre penjanja na mašinu isključite priključno vratilo i motor.
11. Br. narudž. 939 520 1 (2x)
Opasnost od rotiranja puža
Usled rotiranja puža postoji opasnost od uvlačenja i
zahvatanja.
„ Nikada ne stavljati ruke u puž koji se obrće.
„ Održavati udaljenost od pokretnih delova mašine.
12. Kat. br. 939 529 0 (2x)
Opasnost od tečnosti pod visokim pritiskom
Rezervoar pod pritiskom je pod pritiskom gasa i ulja. U slučaju
nestručne demontaže, odn. popravke rezervoara pod
pritiskom postoji opasnost od povreda.
„ Pre demontaže i popravke rezervoara pod pritiskom voditi
računa o napomenama navedenim u uputstvu za upotrebu.
„ Demontažu i popravku rezervoara pod pritiskom sme da vrši
samo specijalizovani servis.
13. Kat. br.27 024 736 1 (2x)
Opasnost od opruge pod naponom
Opasnost od ozleda kroz delove mašine, koji se zanose.
„ Nikada nemojte popuštati spojeve zavrtnja.
27 024 736 0
2.7
Nalepnica s napomenama na mašini
Svaka nalepnica s napomenom ima svoj kataloški broj i može se naručiti direktno od
specijalizovanog trgovca kompanije KRONE. Nalepnice s napomenama koje nedostaju, koje su
oštećene ili nečitljive moraju se odmah zameniti novim.
Pri postavljanju nalepnica s napomenama, kontaktna površina na mašini mora da bude čista i
bez prljavštine, ulja i masti, čime se obezbeđuje optimalno lepljenje nalepnice.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
31
2
Sigurnost
2.7
Nalepnica s napomenama na mašini
Položaj i značenje nalepnica s napomenama na mašini
8
7
1
3
2
6
4
5
RPG000-208
1. Br. art. 939 223 3 (1x) kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
Nalepnica pokazuje kako rolne kanapa i kanapi moraju da se
umetnu u mašini, vidi Stranica 72.
1.2
1.3
1.1
=
2.3
2.2
2.1
939 223 3
2. Br. art. 273 506 1 (1x) kod verzije „Povezivanje mrežom“
Nalepnica pokazuje kako mreža mora da se umetne u mašini,
vidi Stranica 77.
273 506-1
3. Kat. br. 274 947 0 (1x)
Ako se mašinom upravlja samo preko hidrauličnog priključka,
preko hidrauličnog preklopnog ventila se bira sakupljač, vidi
Stranica 78.
4. Kat. br. 274 948 0 (1x)
Ako se mašinom upravlja samo preko hidrauličnog priključka,
preko hidrauličnog preklopnog ventila se bira zadnji poklopac,
vidi Stranica 78.
Bellima F 130
32
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Sigurnost
2
Nalepnica s napomenama na mašini
2.7
5. Kat. br. 942 111 0 (1x)
Ova nalepnica pokazuje kako se optimalno puni komora za
bale da bi se dobile optimalno oblikovane okrugle bale, vidi
Stranica 62.
20m
6. Kat. br. 27 015 679 0 (1x)
27 015 679 0
Ova nalepnica pokazuje gde su mogući hidraulični priključci
na mašini. Ostale informacije o tome kako se spajaju
hidraulična creva: vidi Stranica 58.
1+
3+
4+
7. Kat. br. 20 064 304 1 (1x)
RH
RH
RH
LH
LH
LH
RH
Nalepnica pokazuje mesta za podmazivanje na mašini koje je
potrebno podmazivati u navedenim intervalima za održavanje,
vidi Stranica 98.
RH
RH
LH
LH
LH
LH
20 064 304 1
8. Kat. br. 939 194 1 (2x)
Kada se podiže mašina, mora da se koristi poprečni nosač za
terete, vidi Stranica 85.
•
Kat. br. 27 021 260 0
27 021 260 0
•
Na mašini ima nekoliko mesta za podmazivanje koja je
potrebno redovno podmazivati, vidi Stranica 98. Mesta za
podmazivanje koja se ne vide direktno, dodatno su označena
ovom nalepnicom.
Kat. br. 27 018 170 0
Na mašini se nalaze tačke za postavljanje auto-dizalice koje
su označene ovom nalepnicom, vidi Stranica 133.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
33
2
Sigurnost
2.8
Bezbednosna oprema
2.8
Bezbednosna oprema
6
1
2
3
4.1
5
RPG000-015
Poz.
Oznaka
Objašnjenje
1
Sigurnosni lanac
Sigurnosni lanac služi za dodatno osiguranje
vučenih mašina, u slučaju da se one prilikom
transporta mogu odvojiti sa mehanizma za
povezivanje, vidi Stranica 56.
(u
zavisno
sti od
varijant
e za
pojedin
u
Omča
zemlju)
Za tansportne vožnje, specifični propisi za
korišćenje sigurnosnog lanca u pojedinim
zemljama su obavezujući.
Omča služi za dodatno osiguranje vučenih
mašina.
2
Zaštita od preopterećenja
Zaštita od preopterećenja treba da osigura
mašinu od preopterećenja, vidi Stranica 38.
3
Potporna stopa
Potporna stopa služi za stabilnost mašine, kada
ona nije priključena na traktor, vidi Stranica 66.
Bellima F 130
34
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
2.8.1
Sigurnost
2
Bezbednosna oprema
2.8
Poz.
Oznaka
Objašnjenje
4
Klinasti podmetači
2 komada, po jedan za levu i desnu stranu
mašine, vidi Stranica 67.
5
Slavina za zatvaranje zadnjeg
poklopca
Kada se radi u komori za bale ili na zadnjem
poklopcu, slavina za zatvaranje zadnjeg poklopca
mora da bude zatvorena, vidi Stranica 79.
6
SMV ploča sa oznakom
• Ploča sa oznakom za sporo kretanje vozila
"Slow-Moving Vehicle" može da se postavi na
mašine ili vozila koja se sporo kreću, vidi
Stranica 35. Za ovo treba da se poštuju
lokalni propisi.
• Ploča sa SMV oznakom nalazi se pozadi u
sredini ili levo.
• Ako transportna vozila (npr. kamion ili voz)
prevoze mašinu, ploča sa SMV oznakom mora
da se prekrije ili demontira.
SMV ploča sa oznakom
Kod verzije "SMV ploča sa oznakom"
KM000-567
Slow-Moving Vehicle ploča sa oznakom (SMV ploča sa oznakom) (1) se može postaviti na
mašine i vozila koja se sporo kreću. U vezi sa tim se moraju poštovati specifični propisi za
pojedine zemlje.
SMV ploča sa oznakom (1) je postavljena pozadi u sredini ili levo.
Ako se mašina transportuje na transportnim vozilima (npr. kamionom ili železnicom), SMV ploča
sa oznakom se mora pokriti ili demontirati.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
35
3
3
Memorija podataka
Memorija podataka
Veliki broj elektronskih komponenti mašine sadrži memoriju podataka koja privremeno ili trajno
memoriše tehničke informacije o stanju mašine, događajima i greškama. Ove tehničke
informacije uopšteno dokumentiraju stanje neke komponente, modula, sistema ili okoline:
•
•
•
•
•
Radna stanja sigurnosnih komponenti sistema (npr. stanja punjenja)
Prijave statusa mašine i njenih pojedinačnih komponenti (npr. broj obrtaja točkova, brzina
točkova, usporenje kretanja, poprečno ubrzanje)
Funkcije i kvarovi u važnim komponentama sistema (npr. svetlo i kočnice)
Reakcije mašine u specijalnim situacijama prilikom vožnje (npr. aktiviranje sistema za
regulisanje stabilnosti)
Uslovi okoline (npr. temperatura).
Ovi podaci su isključivo prirodne naravi i služe za prepoznavanje i uklanjanje grešaka i za
optimiranje funkcija mašine. Profili kretanja pređene dionice ne mogu se izraditi iz tih podataka.
Ako se koriste servisne usluge (npr. kod radova popravka, servisnih procesa, slučaja koji
pokriva garancija, osiguranja kvalitete), ove tehničke podatke sa specijalnim dijagnostičkim
uređajima iz memorije događaja i podataka o greškama mogu da očitaju saradnici servisne
mreže (uključujući proizvođača). Tamo ćete po potrebi dobiti detaljne informacije. Nakon
uklanjanja grešaka informacije u memoriji grešaka se poništavaju ili se redosledom prepisuju
novim podacima.
Prilikom korišćenja mašine moguće su situacije, u kojima bi se ovi tehnički podaci zajedno sa
drugim podacima (zapisnik o nesreći, štete na mašini, izjave svedoka itd.) - eventualno uz
pomoć stručnjaka - mogli da povežu sa osobama.
Dodatne funkcije koje su ugovorom dogovorene s kupcem (npr. daljinsko održavanje)
omogućavaju prenos određenih podataka iz mašine.
Bellima F 130
36
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
4
Opis mašine
4.1
Pregled mašine
Opis mašine
4
Pregled mašine
4.1
RPG000-013
1
2
3
4
Sanduk za skladištenje
Držač creva i kablova
Odeljak za dokumenta
Zglobno vratilo
9
10
11
12
Potporna stopa
Sakupljač
Potporni točak
Podmetači
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
37
4
Opis mašine
4.2
Zaštita od preopterećenja na mašini
5
6
7
8
4.2
Prsten za vuču
Čelično uže
Držač zglobnog vratila
Ruda
13
14
15
16
Indikator pritiska presovanja
Zadnji poklopac
Rasveta za vožnju po cestama
Izbacivač bala
Zaštita od preopterećenja na mašini
NAPOMENA
Oštećenje mašine kroz vršna opterećenja
Zaštite od preopterećenja štite traktor i mašinu od vršnih opterećenja. Zbog toga se zaštite od
preopterećenja ne smeju menjati. Garancija mašine se poništava u slučaju korišćenja
drugačije zaštite od preopterećenja od one koja je fabrički predviđena.
„ Koristite samo onu zaštitu od preopterećenja koja je instalirana na mašini.
„ Da bi se sprečilo prerano habanje zaštite od preopterećenja, kod dužeg reagovanja
spojnice za preopterećenje treba isključiti priključno vratilo.
„ Isključite i osigurajte mašinu, vidi Stranica 25.
„ Otklonite smetnju, vidi Stranica 123.
Zglobno vratilo
Za osiguranje od preopterećenja na zglobnom vratilu se nalazi sigurnosna spojnica sa
blokadom. Ova sigurnosna spojnica sa blokadom ne mora da se ventilira.
Ako se sigurnosna spojnica sa blokadom kod prevelikog opterećenja mašine aktivira, vidi
Stranica 109.
4.3
Oznaka
INFORMACIJA
Kompletna oznaka ima vrednost sertifikata i ne sme se menjati ili učiniti nečitljivom!
RPG000-007
Podaci o mašini se nalaze na tipskoj pločici (1). Ista se nalazi na desnoj strani mašine u
sanduku za odlaganje.
Bellima F 130
38
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Opis mašine
4
Opis funkcije vezivanja kanapom
4.4
Podaci za upite i porudžbine
KRONE Agriculture SE
1
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
Series
T/V/V
Model Year
Construction Year
2
3
4
S1a
e24*167/2013*00165
WMK
kg
A-0
kg
A-1
kg
A-2
A-3
5
6
7
8
10 9
DVG000-004
Ilustracija za primer
1
2
3
4
5
Serija
Tip/varijanta/verzija (T/V/V)
Godina modela
Godina proizvodnje
Identifikacioni broj vozila (zadnjih 7
brojeva)
6
7
8
9
10
Ukupna težina mašine
Vertikalno opterećenje (A-0)
Osovinsko opterećenje (A-1)
Osovinsko opterećenje (A-2)
Osovinsko opterećenje (A-3)
Kod upita o mašini i prilikom poručivanja rezervnih delova potrebno je navesti seriju (1),
identifikacioni broj vozila (5) i godinu proizvodnje (4) odgovarajuće mašine. Da bi vam podaci
bili uvek dostupni, preporučujemo da ih unesete u odgovarajuća polja na prednjoj strani ovog
uputstva za rukovanje.
4.4
Opis funkcije vezivanja kanapom
Mašina je opremljena kutijom u koju se može smestiti do 6 rolni kanapa za povezivanje.
Kako bi se obezbedilo dovoljno sigurno povezivanje, mora da se vodi računa da se koriste
samo sintetički kanapi koji imaju dužinu od 400–1.000 m/kg.
INFORMACIJA
Za vezivanje kanapom KRONE preporučuje upotrebu kanapa KRONE excellent Round Baler
Twine. Ovaj kanap moža da se poruči pod kataloškim brojem 00 929 949 * (750 m/kg) ili
00 929 951 * (1.000 m/kg).
Dva kanapa se vode iz kutije preko prstenova za vođenje kanapa, kočnice kanapa i pogonskog
valjka do pokretača.
Kada se pokreće postupak vezivanja, kanap se prenosi do rotirajuće okrugle bale.
Tokom postupka vezivanja, hvatači vode kanap od sredine prema napolju levo i desno. U
završnom, odnosno početnom položaju hvatača kanap se preseca.
Nakon postizanja podešenih položaja kanapa, aktivira se uređaj za sečenje i preseca kanape.
Postupak vezivanja je završen.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
39
4
Opis mašine
4.5
Opis funkcije vezivanja mrežom
4.5
Opis funkcije vezivanja mrežom
RPG000-020
Kada se vezivanje pokreće sa traktora, skretna poluga (1) se vuče nadesno. Tada se opružna
vodilica (5) pokreće nagore uz malo razmaka iznad vijka za podešavanje (2). Istovremeno se
oslobađa kočnica materijala za vezivanje da bi mreža mogla lakše da se uvuče na početku
postupka vezivanja.
Skretna poluga (1) pokreće pogonski zupčanik (4), čime se pogonski zupčanik (4) pritiska uz
tarni kotur (3). Time se mehanizam za vezivanje pušta u rad, mreža se vodi do kružne bale, a
kružna bala je povlači.
Pogonski zupčanik (4) se vraća u svoj početni položaj i može da se kreće slobodno. Tarni
kotur (3) nastavlja da se kreće. Opružna vodilica (5) se odlaže na vijak za podešavanje (2).
Tamo se opružna vodilica (5) kreće prema napolju, dok ne padne nadole nakon podešenog
položaja mreže. Time se aktivira mehanizam za rezanje i odseca mrežu.
Bellima F 130
40
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
5
Tehnički podaci
5.1
Dimenzije
Tehnički podaci
5
Dimenzije
5.1
Dimenzije
5.2
Širina [B] u zavisnosti od guma
2.290-2.700 mm
Visina [H] (sa standardnim gumama)
2090 mm
Dužina [L]
3700 mm
Radna širina [X]
1800 mm
Težine
Težine
Težine
5.3
Vidi podatke na tipskoj pločici,
vidi Stranica 38.
Tehnički dozvoljena maksimalna brzina (drumski saobraćaj)
Tehnički dozvoljena maksimalna brzina može da se ograniči raznim karakteristikama
opremljenosti (npr. uređajem za povezivanje, osovinom, kočnicom, gumama itd.) ili zakonskim
propisima u zemlji u kojoj se koristi.
Tehnički dozvoljena maksimalna brzina (drumski saobraćaj)
Tehnički dozvoljena maksimalna brzina (drumski saobraćaj)
5.4
40 km/h
Emisija buke
Emisija buke
5.5
Vrednosti emisije (nivo zvučnog pritiska)
73,1 dB
Merni uređaj
Bruel & Kjaer, tip 2236
Klasa preciznosti
2
Merna nesigurnost (prema DIN EN ISO 11201)
4 dB
Temperatura okoline
Temperatura okoline
Opseg temperatura za rad mašine
5.6
od –5 do +45 °C
Gume
Oznaka guma
Minimalni pritisak
Maksimalni pritisak
Vmax=10 km/h
Preporučeni pritisak
u gumama1
Potporni točkovi na sakupljaču
15x6.00-6
2,5 bar
Gume na mašini
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
41
5
Tehnički podaci
5.7
Sigurnosni lanac
Oznaka guma
Minimalni pritisak
Maksimalni pritisak
Preporučeni pritisak
u gumama1
Vmax=10 km/h
11.5/80-15.3
(standardne gume)
2,2 bar
4,5 bar
3,5 bar
15.0/55-17
1,5 bar
3,5 bar
1,5 bar
19.0/45-17
1,5 bar
3,0 bar
1,5 bar
1
Preporuka posebno važi za uobičajeni mešoviti rad (polje/drum) kod maksimalne dozvoljene
brzine mašine. U slučaju potrebe, pritisak u gumama se može spustiti na navedeni minimalni
pritisak. Međutim, u tom slučaju se mora obratiti pažnja na odgovarajuću dozvoljenu najveću
brzinu.
5.7
Sigurnosni lanac
Sigurnosni lanac
Zatezna čvrstoća
5.8
89 kN
Dimenzije bale
Dimenzije bale
5.9
Širina
1200 mm
Prečnik
ø 1200 mm
Materijal za vezivanje - mreža
Materijal za vezivanje - mreža
5.10
Širina mreže
1250 mm (± 5 mm)
Zatezna čvrstoća
260–320 kgf
Prečnik kotura mreže
ø maks. 310 mm
Prečnik čaure
ø 75–80 mm
Dužina čaure
1.250-1.270 mm
Zahtevi za traktor – snaga
Zahtevi za traktor – snaga
5.11
Potrebna snaga
25 kW (34 PS)
Broj obrtaja priključnog vratila
540 obrtaja/min
Nastavak priključnog vratila
1 3/8“; Z=6
Zahtevi za traktor – hidraulika
Zahtevi za traktor – hidraulika
Zapreminski protok hidrauličnog sistema
30–60 L/min
Maksimalni radni pritisak hidrauličnog sistema
200 bara
Maksimalna temperatura hidrauličkog ulja
80° C
Bellima F 130
42
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Tehnički podaci
5
Zahtevi za traktor – elektrika
5.12
Zahtevi za traktor – hidraulika
Kvalitet hidrauličkog ulja
Ulje ISO VG 46
Hidraulički priključak jednostrukog dejstva
2x
Kod verzije „Hidraulični pokretač povezivanja sa
dodatnim hidrauličnim crevom za sakupljač“
1x
Jednosmerni hidraulički priključak
5.12
Zahtevi za traktor – elektrika
Zahtevi za traktor – elektrika
5.13
Rasveta za drumski saobraćaj
12 V, 7-polna utičnica
Strujno napajanje - upravljački uređaj
12 V, 3-polna utičnica
Potrošni materijali
NAPOMENA
Pridržavati se intervala za zamenu kod bio-ulja
Da bi se održao visok očekivani vek trajanja mašine, kod bio-ulja se zbog starenja ulja
obavezno moraju poštovati intervali za zamenu.
NAPOMENA
Oštećenja mašine usled mešanja ulja
Ako se međusobno mešaju ulja različitih specifikacija, moguća su oštećenja mašine.
„ Nikada međusobno ne mešajte ulja različitih specifikacija.
„ Ako nakon zamene ulja nameravate da koristite ulje drugačijih specifikacija, prvo se
posavetujte sa servisnim partnerom kompanije KRONE.
Na upit mogu se koristiti biološki potrošni materijali.
5.13.1
Ulja
Oznaka
Količina punjenja
Specifikacije
Prenosnik glavnog pogona
1,00 l
SAE 90 GL4
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
43
5
Tehnički podaci
5.13
Potrošni materijali
5.13.2
Maziva
Naziv
Količina punjenja
Specifikacija
Mesta za podmazivanje
(ručno podmazivanje)
Količina punjenja zavisi od
potrebe. Mesta za
podmazivanje treba
podmazivati sve dok mazivo
ne počne da curi iz mesta
ležaja. Nakon podmazivanja
ukloniti mast koja izađe iz
mesta ležaja.
Mast za podmazivanje prema
DIN 51818, NLGI-Kl. 2,
litijumska mast sa EP
aditivima
Mesta za podmazivanje na
ADR osovini
Količina punjenja zavisi od
potrebe. Mesta za
podmazivanje treba
podmazivati sve dok mazivo
ne počne da curi iz mesta
ležaja. Nakon podmazivanja
ukloniti mast koja izađe iz
mesta ležaja.
Mast za podmazivanje prema
DIN 51825: KP 3 N-20.
Mesta za podmazivanje na
BPW osovini
Količina punjenja zavisi od
potrebe. Mesta za
podmazivanje treba
podmazivati sve dok mazivo
ne počne da curi iz mesta
ležaja. Nakon podmazivanja
ukloniti mast koja izađe iz
mesta ležaja.
BPW ECO-Li Plus
Za listu mesta za podmazivanje vidi Stranica 98.
Bellima F 130
44
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
6
Prvo puštanje u rad
6
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad
6.1
Prvo puštanje u rad
U ovom poglavlju se opisuju radovi sastavljanja i podešavanja na mašini, koje isključivo sme da
vrši kvalifikovano stručno osoblje. Ovde važi uputstvo "Kvalifikacije stručnog osoblja", vidi
Stranica 14.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda ili oštećenja na mašini zbog pogrešnog prvog puštanja u rad
Ako se prvo puštanje u rad obavi nepravilno ili nepotpuno, mašina može imati smetnje. Na taj
način se osobe mogu povrediti ili usmrtiti, ili može doći do oštećenja mašine.
„ Prvo puštanje u rad sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje.
„ Pročitati i pridržavati se uputstva "Kvalifikacije stručnog osoblja", vidi Stranica 14.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
6.1
Kontrolna lista za prvo puštanje u rad
ü Proverena je pričvršćenost svih zavrtanja i navrtki te su zategnute propisanim obrtnim
momentima pritezanja, vidi Stranica 103.
ü Proverena je pričvršćenost svih senzora, koji su potom zategnuti propisanim zateznim
momentom, . Položaj senzora pogledajte na električnoj šemi.
ü Zaštitni uređaji su montirani i izvršena je provera njihove celovitosti i postojanja eventualnih
oštećenja.
ü Mašina je potpuno podmazana, vidi Stranica 98.
ü Zglobno vratilo je podmazano, vidi Stranica 103.
ü Proverena je zaptivenost hidrauličnog sistema.
ü Traktor odgovara zahtevima mašine, vidi Stranica 41.
ü Isporučeno uputstvo za upotrebu nalazi se u odeljku za dokumente.
ü Kontaktni točkovi su montirani na sakupljaču, vidi Stranica 46.
ü Držač creva i kablova je montiran, vidi Stranica 51.
ü Kod verzije „Povezivanje mrežom ili kanapom“: Rolna za pokretanje povezivanja
kanapom je pripremljena, vidi Stranica 52.
ü Pripremljen je kočioni disk kočnice materijala za vezivanje, vidi Stranica 52.
ü Gume su proverene i pritisak guma je pravilno podešen, vidi Stranica 106.
ü Čvorovi na točkovima su podešeni po visini da odgovaraju, vidi Stranica 88.
ü Visina rude je prilagođena, vidi Stranica 47.
ü Dužina zglobnog vratila je proverena i prilagođena., vidi Stranica 49.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
45
6
Prvo puštanje u rad
6.2
Sadržaj isporuke
ü
ü
ü
ü
6.2
Zaštitni lonac zglobnog vratila je montiran., vidi Stranica 49.
Zglobno vratilo je montirano, vidi Stranica 50.
Izbacivač bala je montiran, vidi Stranica 47.
Uklonjene su kablovske vezice montirane u svrhu pričvršćivanja poklopca spremnika i
bočnog poklopca .
Sadržaj isporuke
Mašina se isporučuje sa sledećim dodatnim delovima koji se nalaze u sanduku za skladištenje,
ili u komori za baliranje.
1
11
3
2
10
9
4
7
6
8
5
RPG000-009
1 Držač zglobnog vratila
2 Materijal za pričvršćavanje držača za
creva i kablove
3 Držač creva i kablova
4 Zglobno vratilo
5 Zaštitni lonac za zglobno vratilo
6 Vrećica za zavrtnje i male delove
6.3
7 Potporni točkovi sakupljača
8 Držač tablice
9 7-polni priključni kabl za rasvetu za
drumsku vožnju
10 Električni indikator zadatog pritiska
presovanja sa spojnim kablom
11 Izbacivač bala
Montaža kontaktnih točkova na sakupljač
Pri isporuci se u komori za bale nalaze dva potporna točka koja moraju da se montiraju na
sakupljač.
Kontaktni točkovi treba identično da se montiraju na desnoj i levoj strani mašine. Kao primer,
ovde su prikazani kontaktni točkovi sa vazdušnim gumama. Kontaktni točkovi od čeličnog lima
treba da se montiraju na isti način.
Bellima F 130
46
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Prvo puštanje u rad
6
Montaža izbacivača bala
6.4
RP000-091
„ Za montažu kontaktnog točka (1), montirajte vijke (2) i (4).
Kontaktni točak (1) može da se podešava preko duguljaste rupe (3), vidi Stranica 87.
6.4
Montaža izbacivača bala
RP000-094
„ Skinite vijak (4).
„ Utaknite pokrivni lim (1) i izbacivač bala (2) u držač (3) levo i desno na mašini i povežite ga
vijkom (4).
6.5
Podesiti visinu rude za vuču
NAPOMENA
Kada su traktor i mašina u vodoravnom položaju, spojeni mehanički uređaji za povezivanje
(npr. spojnica sa kuglastom glavom) moraju biti u vodoravnom položaju (+/- 3 ) u odnosu na
tlo tako da ne bi ometali uobičajeni ugao okretanja između mehaničkih uređaja za
povezivanje.
Kako bi sakupljač ravnomerno skupljao pokošeni materijal, visina rude na mašini mora da se
prilagodi korišćenom traktoru. Ruda je optimalno podešena na visinu ako je priključena mašina
izravnata tako da bude horizontalno nagnuta prema traktoru.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
47
6
Prvo puštanje u rad
6.6
Zglobno vratilo
RP000-073
Kako biste postigli njenu optimalnu visinu, rudu (1) možete da montirate u gornji oves [I] ili u
donji oves [II].
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Kako biste zamenili oves rude (1), uklonite vijke (4) na obema stranama rude (1).
„ Okrenite rudu (1) za 180° oko uzdužne ose i učvrstite je vijcima (4) na obema stranama
rude (1).
„ Pazite da prvo zategnete vijke u okruglim rupama, a nakon toga vijke u dugljastim
rupama (3), zatezni moment: vidi Stranica 103.
„ Priključite mašinu na traktor, vidi Stranica 54. Pritom odložite mašinu na potpornu
stopu (2).
„ Za preciznije podešavanje visine rude odvijte odgovarajući vijak u duguljastoj rupi (3) na
obema stranama rude (1).
„ Malo podignite ili spustite potpornu stopu (2) tako da mašina stoji u propisanom položaju.
„ Pritegnite odgovarajući vijak u duguljastoj rupi (3) na obema stranama rude (1).
6.6
Zglobno vratilo
6.6.1
Prilagođavanje dužine zglobnog vratila
NAPOMENA
Zamena traktora
U slučaju da se prilikom zamene traktora ne proveri dužina zglobnog vratila, može doći do
oštećenja na mašini.
„ Da bi se sprečila oštećenja na mašini, pri svakoj zameni traktora potrebno je da servisni
partner kompanije KRONE proveri dužinu priključnog vratila i po potrebi izvrši korekciju,
Bellima F 130
48
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Prvo puštanje u rad
6
Zglobno vratilo
6.6
RPG000-086
Zglobno vratilo (1) se mora skratiti onoliko, koliko to omogućava najuže mesto obeju polovina
zglobnog vratila.
Da bi se mašina dovela u najkraći položaj:
„ Upravljač traktora okrenute potpuno ulevo ili udesno pa traktor i mašinu pomerite napred
sve dok se ne dostigne najuži položaj u krivini.
„ Isključite motor pa izvadite kontaktni ključ i nosite ga sa sobom.
„ Mašinu i traktor osigurajte od samokotrljanja.
„ Način, na koji se skraćuje zglobno vratilo (1), možete da vidite u Uputstvu za upotrebu
proizvođača zglobnog vratila.
6.6.2
Montaža zaštitnog lonca zglobnog traktora
RPG000-109
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Izvadite zaštitni lonac (1) iz kutije za alat.
„ Demontirajte prethodno montirane zavrtnje (3) i podloške (2) sa mašine.
„ Nagurajte zaštitni lonac (1) preko priključnog vratila i montirajte ga na mašinu pomoću
zavrtanja (3) i podloški (2), obrtni momenti pritezanja, vidi Stranica 103.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
49
6
Prvo puštanje u rad
6.6
Zglobno vratilo
6.6.3
Montaža držača zglobnog vratila
1
2
RPG000-133
Držač zglobnog vratila (1) je potreban za potporu zglobnom vratilu kada je mašina odvojena od
traktora.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Rastavite držač zglobnog vratila (1) i montirajte ga na držač (2).
6.6.4
Montaža zglobnog vratila na mašinu
1
2
RP000-281
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Dužina zglobnog vratila je prilagođena traktoru, vidi Stranica 49.
ü Zaštitni lonac je montiran, vidi Stranica 49.
„ Demontirajte vijčani spoj (2) na zglobnom vratilu (1).
Bellima F 130
50
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Prvo puštanje u rad
6
Montiranje držača creva i kabela
6.7
3
7
4
1
5
6
RPG000-179
„ Da biste mogli bolje pristupiti vijčanom spoju (2) na zglobnom vratilu (1), demontirajte
vijčane spojeve (7) i skinite poklopac (6) sa zaštitnog lonca (3).
„ Zglobno vratilo (1) gurnite na rukavac priključnog vratila mašine.
„ Kroz nastalu rupu iza poklopca (6) montirajte vijčani spoj (2). Obrtni moment pritezanja
možete naći u priloženom uputstvu za upotrebu zglobnog vratila.
„ Montirajte poklopac (6).
„ Lanac za pridržavanje (5) protiv okretanja okačite u ušicu (4) na zaštitnom loncu (3).
INFORMACIJA
Za ostale informacije obratite pažnju na dostavljeno Uputstvo za upotrebu zglobnog vratila.
6.7
Montiranje držača creva i kabela
RPG000-010
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Držač creva i kabela (1) izvadite iz spremnika.
„ Držač creva i kabela (1) provedite kroz duguljaste rupe (3) na desnoj i levo strani vratila.
„ Držač creva i kabela (1) montirajte stezaljkama (2) iznutra i navrtkama (4) spolja.
Æ Creva i kablovi se prema traktoru mogu provući kroz prsten na držaču creva i kabela (1).
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
51
6
Prvo puštanje u rad
6.8
Priprema pokretačkog kotura za vezivanje uzicom
6.8
Priprema pokretačkog kotura za vezivanje uzicom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RP000-077
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Lagano okrećite pokretački kotur (1) da proverite mogu li se potisni valjci (2) lako okretati.
„ Ako se potisni valjci (2) ne okreću lako, podesite pokretački kotur vidi Stranica 110.
6.9
Pripremanje kočnog diska kočnice materijala za vezivanje
RPG000-011
„ Sa kočione površine kočnog diska (2) skinite i uklonite samolepljivu foliju (1) za zaštitu protiv
korozije.
6.10
Kontrola/prilagođavanje pritiska u gumama
Pre prvog puštanja u pogon mora se kontrolisati i prilagoditi pritisak u gumama. Privesak na
izvodu priključnog vratila upućuje na ovu važnu kontrolu:
Bellima F 130
52
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Prvo puštanje u rad
6
Kontrola/prilagođavanje pritiska u gumama
6.10
RP000-060
„ Kontrolišite i prilagodite pritisak u gumama, vidi Stranica 106.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
53
7
Puštanje u rad
7.1
Spajanje mašine na traktor
7
Puštanje u rad
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda ili šteta na mašini usled nepravilno priključenih, zamenjenih ili
pogrešno položenih priključnih vodova
Ako priključni vodovi mašine nisu pravilno priključeni na traktor ili su nepravilno položeni,
mogu biti pokidani ili oštećeni. To može dovesti do ozbiljnih povreda. Usled zamenjenih
priključnih vodova mogu se nehotično izvršavati funkcije, koje takođe mogu dovesti do
ozbiljnih povreda.
„ Pravilno priključiti creva i kablove i osigurati ih.
„ Creva, kablove i užad položiti tako da ne dolazi do trvenja, zatezanja, uklještenja ili tako
da dolaze u dodir sa drugim komponentama (npr. sa gumama traktora), posebno kod
vožnje u krivinama.
„ Creva i kablove spojiti i priključiti na predviđene priključke, kao što je opisano u uputstvu
za upotrebu.
7.1
Spajanje mašine na traktor
NAPOMENA
Kada su traktor i mašina u vodoravnom položaju, spojeni mehanički uređaji za povezivanje
(npr. spojnica sa kuglastom glavom) moraju biti u vodoravnom položaju (+/- 3 ) u odnosu na
tlo tako da ne bi ometali uobičajeni ugao okretanja između mehaničkih uređaja za
povezivanje.
Bellima F 130
54
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Puštanje u rad
7
Montaža zglobnog vratila na traktor
7.2
1
RP000-098
Ilustracija za primer
UPOZORENJE! Povećana opasnost od povreda! U toku spajanja (posebno tokom vožnje
traktora unazad) između traktora i mašine ne sme niko da se nalazi.
„ Vozite traktorom unazad na rudu sve dok prsten za vuču na mašini ne uđe u sklop za vuču
traktora.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ Pričvrstite sklop za vuču u skladu sa uputstvima za upotrebu proizvođača traktora.
7.2
Montaža zglobnog vratila na traktor
UPOZORENJE
Opasnost od povreda u slučaju nepoštovanja opasne zone zglobnog vratila
U slučaju da se ne vodi računa o opasnoj zoni zglobnog vratila, može doći do teških telesnih
povreda ili smrti.
„ Da bi se sprečile nezgode, voditi računa o opasnoj zoni zglobnog vratila, vidi Stranica 17.
NAPOMENA
Zamena traktora
U slučaju da se prilikom zamene traktora ne proveri dužina zglobnog vratila, može doći do
oštećenja na mašini.
„ Da bi se sprečila oštećenja na mašini, pri svakoj zameni traktora potrebno je da servisni
partner kompanije KRONE proveri dužinu priključnog vratila i po potrebi izvrši korekciju,
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
55
7
Puštanje u rad
7.3
Montaža sigurnosnog lanca
1
2
RPG000-096
„ Nagurajte zglobno vratilo (2) na prenosno vratilo traktora pa ga na prikladnom mestu
učvrstite lancem za pridržavanje (1) tako da ne može da se vrti.
7.3
Montaža sigurnosnog lanca
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće usled pogrešno dimenzionisanog sigurnosnog lanca
Usled korišćenja pogrešno dimenzionisanog sigurnosnog lanca pri nekontrolisanom
aktiviranju mašine sigurnosni lanac se može pokidati. To može da dovede do teških nesreća.
„ Uvek koristiti sigurnosni lanac sa minimalnom zateznom čvrstoćom od 89 kN (20000 lbf).
UPOZORENJE
Opasnost od povrede ili oštećenja mašine usled neodgovarajuće položenog
sigurnosnog lanca
Sigurnosni lanac koji je položen suviše zategnuto ili prelabavo može da pukne. Tako se
osobe mogu teško povrediti ili se mogu oštetiti traktor i mašina.
„ Sigurnosni lanac položite tako da se prilikom vožnje u krivinama ne zateže i da ne dolazi
u kontakt s točkovima traktora ili drugim delovima traktora ili mašine.
INFORMACIJA
Za tansportne vožnje, specifični propisi za korišćenje sigurnosnog lanca u pojedinim
zemljama su obavezujući.
Sigurnosni lanac služi za dodatno osiguranje vučenih uređaja, u slučaju da ih treba osloboditi sa
mehanizma za povezivanje zbog transporta. Sigurnosne lance pričvrstiti na odgovarajućim
delovima za pričvršćivanje na mehanizmu za povezivanje traktora ili na drugoj navedenoj tački
za zakačinjanje. Sigurnosni lanac treba da ima hod koji je takav da se može voziti u krivinama.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Bellima F 130
56
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Puštanje u rad
7
Montaža držača tablice
7.4
RP000-104
„ Montirati sigurnosni lanac (1) na mašini.
BP000-106
„ Sigurnosni lanac (1) u odgovarajućem položaju (na primer: [I] ili [II]) montirati na traktor.
7.4
Montaža držača tablice
Držač tablice mora u nekim zemljama za drumsku vožnju da bude montiran na levoj strani
mašine, odnosno kada mašina prekriva tablicu traktora. Na držač tablice se montira tablica.
Držač tablice se nalazi u kutiji za alat.
1
2
RP000-895
„ Demontirajte držač (1) na levoj strani mašine.
„ Demontirajte reflektor (2).
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
57
7
Puštanje u rad
7.5
Spajanje hidrauličnih creva
1
2
RP000-896
„ Montirajte isporučeni držač tablice (1).
„ Montirajte reflektor (2).
„ Montirajte oznaku na držač tablice (1).
7.5
Spajanje hidrauličnih creva
UPOZORENJE
Opasnost od povreda izazvanih curenjem hidrauličnog ulja
Hidraulični sistem radi sa veoma visokim pritiskom. Iscurilo hidraulično ulje izaziva teške
opekotine na koži, zglobovima i očima.
„ Pre priključivanja hidrauličnih creva na traktor neophodno je s obe strane rasteretiti
hidraulični sistem od pritiska.
„ Pre odvajanja creva i radova na hidrauličnom sistemu neophodno je ispustiti pritisak iz
hidrauličnog sistema.
„ Prilikom spajanja brze spojnice proverite, da li su iste čiste i suve.
„ Hidraulična creva redovno kontrolišite, vidi Stranica 114, i zamenite ih ako su oštećeni
(npr. mesta trenja i gnječenja) ili stari. Vodovi koji se koriste za zamenu moraju odgovarati
tehničkim zahtevima proizvođača uređaja.
NAPOMENA
Štete na mašini kroz zaprljanja hidrauličnog sistema
Ako strana tela ili tekućine dospeju u hidraulični sistem, na hidrauličnom sistemu mogu nastati
teška oštećenja.
„ Prilikom spajanja brze spojnice proverite, da li su iste čiste i suve.
„ Hidraulična creva kontrolišite na postojanje mesta trljanja i gnječenja i po potrebi ih
zamenite.
Bellima F 130
58
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Puštanje u rad
7
Spajanje hidrauličnih creva
7.5
RP000-096
Da biste pravilno spojili hidraulična creva (2), hidraulična creva (2) su označena brojevima.
Hidraulična creva za priključivanje na upravljački uređaj jednostrukog delovanja su označena
brojem i znakom plus (1), npr. (1+).
Dodatna objašnjena, kao npr. obeležavanja na drškama, možete pročitati na nalepnici (3).
„ Sa hidraulike traktora isključite pritisak.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ Očistite i osušite spoj hidrauličke brze spojke.
Otvaranje/zatvaranje hidrauličkog priključka za zadnji poklopac i podizanje/
spuštanje sakupljača
„ Hidraulično crevo (crveno, 1+) povežite na upravljački uređaj jednostrukog delovanja na
traktoru.
Za prebacivanje između zadnjeg poklopca i sakupljača vidi poglavlje „Pokretanje hidrauličnog
preklopnog ventila“, vidi Stranica 78.
Pokretanje hidrauličnog priključka za povezivanje
„ Hidraulično crevo (zeleno, 4+) povežite sa jednosmernim upravljačkim uređajem na traktoru.
Pokretanje hidrauličkih priključaka i podizanje/spuštanje sakupljača (kod modela
„Hidraulični pokretač vezivanja sa dodatnim hidrauličnim crevom za sakupljač“)
„ Hidraulično crevo (zeleno, 4+) povežite na upravljački uređaj jednostrukog delovanja na
traktoru.
„ Hidraulično crevo (žuto, 3+) povežite na upravljački uređaj jednostrukog delovanja na
traktoru.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
59
7
Puštanje u rad
7.6
Povezivanje elektronskog indikatora pritiska presovanja
7.6
Povezivanje elektronskog indikatora pritiska presovanja
Kod modela „Elektronski indikator pritiska presovanja“
RP000-092
„ Otvorite sanduk.
„ Utaknite utikač (2) elektronskog indikatora pritiska presovanja u priključak (1) na mašini.
„ Da biste položili kabl (3), utaknite kabl (3) u držače (4).
RP000-093
„ Pričvrstite elektronski indikator pritiska presovanja (3) uz pomoć magnetne stope u kabini
traktora.
„ Utaknite utikač (4) za napajanje strujom u odgovarajuću utičnicu ili u upaljač u kabini
traktora.
„ Da biste proverili da li elektronski indikator pritiska presovanja funkcioniše, rukom podignite
crveni elektronski indikator pritiska presovanja na desnoj i levoj strani mašine.
Æ Ako kontrolne lampice (1) i (2) svetle dok crveni indikator pritiska presovanja ne dostignu
crni indikator, to znači da elektronski indikator pritiska presovanja funkcioniše kako treba.
7.7
Priključivanje rasvete za vožnju po cestama
NAPOMENA
Kratak spoj usled prljavštine i vlage u konektoru
Usled kratkog spoja može doći do oštećenja mašine.
„ Voditi računa o tome da utikači i utičnice budu čisti i suvi.
Bellima F 130
60
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Puštanje u rad
7
Priprema hidrauličnog preklopnog ventila za sakupljač i zadnji poklopac
7.8
BPG000-067
Rasveta za drumski saobraćaj priključuje se uz pomoć isporučenog 7-polnog kabla za
rasvetu (2).
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Povezati 7-polni utikač kabla za rasvetu (2) sa 7-polnom utičnicom (1) mašine.
„ Povezati 7-polni utikač kabla za rasvetu (2) sa 7-polnom utičnicom (3) traktora.
„ Kabl za rasvetu (2) položite tako da ne može doći u dodir sa točkovima traktora ili drugim
pokretnim delovima mašine.
7.8
Priprema hidrauličnog preklopnog ventila za sakupljač i zadnji
poklopac
RP000-086
Kada povučete uže (1) hidrauličnog preklopnog ventila, menja se između hidrauličnog
rukovanja sakupljačem i hidrauličnog rukovanja zadnjeg poklopca.
„ Postavite sajlu (1) u odnosu na kabinu traktora tako da bude lako dostupna, ali da se u
krivinama ne zateže i da ne dodiruje točkove traktora.
Za rukovanje sajlom (1), vidi Stranica 78.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
61
8
Rukovanje
8.1
Pripremanje prije presovanja
8
Rukovanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
UPOZORENJE
Opasnost od ozlede kroz nepredvidivo pomeranje okruglih bala prilikom rada mašine
na nagibu.
Ako se prilikom rada na nagibu odlažu okrugle bale, moguće je da se okrugle bale
samostalno počinju pokretati. Kada se jednom počnu kotrljati, svojom težinom i cilindričnim
oblikom mogu prouzrokovati teške nesreće i ozlediti ljude.
„ Okrugle bale na nagibima uvek treba odlagati u ručnom pogonu.
„ Na nagibima okrugle bale uvek odložite tako, da se ne mogu samostalno da se pokrenu.
8.1
Pripremanje prije presovanja
ü Sakupljač se nalazi u radnom položaju, vidi Stranica 68.
ü Pritiskač je pravilno namešten u skladu sa količinom pokošenog materijala, vidi
Stranica 70.
ü Materijal za povezivanje je ispravno ubačen.
Povezivanje kanapom: vidi Stranica 72
Povezivanje mrežom: vidi Stranica 75
ü Pritisak pritiskanja je podešen, vidi Stranica 93.
ü Brojač bala je postavljen na 0, vidi Stranica 66.
ü Zadnji poklopac je zatvoren.
8.2
Punjenje komore za bale
NAPOMENA
Oštećenja mašine zbog preopterećenja mašine
Prečvrste ili prevelike okrugle bale mogu da oštete mašinu i znatno umanje njen vek trajanja.
Kod preopterećenja se automatski aktivira prinudno vezivanje, koje je sačuvano na terminalu.
„ Treba da se presuju samo one okrugle bale koje ne prevazilaze podešeni maksimalni
prečnik okrugle bale.
„ Sledeća uputstva treba da se slede za ravnomerno punjenje komore za bale.
Bellima F 130
62
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Punjenje komore za bale
8.2
NAPOMENA
Oštećenja poda na točkovima radi okruglih bala u obliku kante
Neravnomerno oblikovane i zbijene okrugle bale mogu oštetiti podnu ploču na točkovima.
Osim toga se ne može garantovati ispravno dobijanje silaže.
„ Treba presovati samo ravnomerno oblikovane i zbijene okrugle bale.
„ Sledeća uputstva treba slediti za ravnomerno punjenje komore za bale.
Da bi se unutar okrugle bale dobila ravnomerna zbijenost bale, komora za bale mora biti
ravnomerno napunjena. Za ovo je važna širina otkosa. Optimalna širina otkosa je dana, kada
otkos ima istu širinu kao i komora za bale.
Kod preširokih otkosa
Presovane okrugle bale nemaju tačan oblik. Okrugla bala je dodatno na stranama resičava i
samo teško se da izbaciti iz komore za bale.
„ Otkos na polju smanjiti.
„ Smanjite pritisak presovanja.
Kod preuskih otkosa
Komora za bale može ravnomerno da se napuni, samo ako se otkos izmenično (levo/desno)
navozi. Prečesto menjanje i neravnomerno punjenje dovode do toga, je okrugla bala dobija
oblik kante i da se neravnomerno zbije.
RP000-062
„ Na dotično levoj i desnoj strani otkosa (1) vozite duže dionice. Tom prilikom treba održati
približnu dužinu od oko X=20 m na svakoj strani.
„ Nemojte voziti u vijugama (2).
Kod malih, plitkih otkosa
„ Umanjite broj obrtaja priključnog vratila.
„ Povećajte brzinu kretanja.
Kod veoma vlažnog useva, koji nije dovoljno strukturiran
„ Smanjite pritisak presovanja, vidi Stranica 93.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
63
8
Rukovanje
8.3
Završavanje postupka presovanja, pokretanje postupka vezivanja i
izbacivanje okrugle bale
Kod kraće i porozne slame
„ Smanjite pritisak presovanja, vidi Stranica 93.
„ Da biste potpuno sprečili da kratka i lomljiva slama ispada iz komore za bale, isključite
priključno vratilo kada vozite od jednog otkosa do drugog.
Brzina kretanja
KRONE preporučava brzinu kretanja od 5–12 km/h
Brzina kretanja prilikom rada mora biti prilagođena sledećim karakteristikama:
•
•
•
•
Vrsta useva
Vlažnost useva
Visina otkosa
Situacija tla
Ostali saveti za punjenje komore za bale
•
•
8.3
Smanjite brzinu kretanja na početku i na kraju punjenja da biste dobili konstantne veličine
bala.
Dok se zadnji poklopac zatvara već je moguće početi prihvatati novi pokošeni materijal.
Završavanje postupka presovanja, pokretanje postupka vezivanja i
izbacivanje okrugle bale
RPG000-049
Dosegnuti pritisak presovanja (popunjenost komore za baliranje) može da se očita odvojeno za
desnu i levu stranu mašine na crvenim indikatorima pritiska presovanja (3).
U zavisnosti od dostignutog pritiska presovanja, crveni indikatori pritiska presovanja (3) stoje
između 1 i 3 na skalama (1). Što je broj veći, to je viši i pritisak presovanja.
Na crnim indikatorima odabira (2) može da se zada željeni pritisak presovanja. Za podešavanje
pritiska presovanja, vidi Stranica 93.
Bellima F 130
64
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Aktiviranje vezivanja
8.4
Kod modela „Elektronski indikator pritiska presovanja“
Na elektronskom indikatoru pritiska presovanja vozač u traktoru dobija signal kada se postigne
podešeni pritisak presovanja, vidi Stranica 78.
„ Pokrenite postupak vezivanja, vidi Stranica 65. Pritom treba uzimati pokošeni materijal sve
dok kružna bala ne zahvati materijal za vezivanje.
„ Tokom postupka vezivanja vratite mašinu za nekoliko metara nazad.
„ Vozite prema napred sve dok zadnji poklopac više ne dodiruje kružnu balu.
„ Po završetku postupka vezivanja, hidraulički otvorite zadnji poklopac komore za baliranje
sve do graničnika, vidi Stranica 79.
Æ Kružna bala se otkotrljava na tlo.
Æ Zadnji poklopac je zaključan, ako desni indikator pritiska presovanja (2) stoji ispod
položaja „0“.
8.4
Aktiviranje vezivanja
ü Pokretač vezivanja je prema potrebi podešen na vezivanje mrežom ili kanapom. vidi
Stranica 93.
„ Za aktiviranje postupka vezivanja, pokrenite upravljački uređaj (zeleno, 4+) u traktoru sve
dok kružna bala u komori za bale ne uhvati kanap.
8.5
Zakočiti/otkočiti reznu jedinicu mehanizma za vezivanje mrežom
Kod modela „Vezivanje mrežom i kanapom“
Blokiranje
Da bi mogao da se aktivira postupak vezivanja kanapom, rezna jedinica mehanizma za
vezivanje mrežom mora da bude izvučena i zakočena.
RPG000-041
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Pomerite polugu (2) u smeru strelice.
„ Prebacite graničnik (1) u smeru strelice.
Deblokiranje
Da bi mogao da se aktivira postupak vezivanja mrežom, rezna jedinica mehanizma za vezivanje
mrežom mora da se otkoči.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
65
8
Rukovanje
8.6
Upotreba brojača bala
RPG000-042
„ Prebacite graničnik (1) u smeru strelice.
„ Za skidanje opružne vodilice (4) sa vijka za podešavanje (3), povucite polugu (2) u smeru
strelice.
Æ Opružna vodilica se nalazi u prikazanom položaju.
8.6
Upotreba brojača bala
RP000-084
Brojač bala (1) se nalazi na levoj strani mašine iza bočnog poklopca. Pri svakom otvaranju
zadnjeg poklopca, preko lanca (3) se automatski pokreće brojač bala (1).
„ Da biste resetovali brojač bala (1), okretanjem nazubljenog (2) vratite indikator na „0000“.
8.7
Upotreba potporne stope
INFORMACIJA
Kako bi se kod meke podloge povećala površina oslanjanja potporne stope, koristiti
odgovarajući podmetač.
Bellima F 130
66
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Postavljanje klinastih podmetača
8.8
RP000-067
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Mašina je priključena na traktor, vidi Stranica 54.
Postavljanje potporne stope u potporni položaj
„ Otkočite sigurnosni vijak (3) u smeru strelice.
„ Dovedite potpornu stopu (1) u najniži položaj i pustite da se sigurnosni vijak (3) uglavi.
„ Rukom okrećite ručicu (4) nalevo, sve dok potporni disk (2) ne stoji čvrsto na podu i ruda
nije rasterećena.
Postavljanje potporne stope u transportni položaj
„ Okrenite ručicu (3) nekoliko puta nadesno, dok se potporna stopa (1) ne rastereti.
„ Otkočite sigurnosni vijak (2) u smeru strelice.
„ Dovedite potpornu stopu (1) u gornji položaj i pustite da se sigurnosni vijak (2) uglavi.
„ Potpornu stopu (1) potpuno podignite okretanjem ručice (4) nadesno.
8.8
Postavljanje klinastih podmetača
2
1
RPG000-012
Klinasti podmetači (1) osiguravaju mašinu da se ne otkotrlja. Na mašini postoje 2 klinasta
podmetača.
ü Mašina je odložena na nosivoj, horizontalnoj i ravnoj podlozi dovoljne nosivosti.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Kako bi klinaste podmetače (1) demontirali sa mašine pritisnite na držače (2) i klinaste
podmetače (1) povucite gore i skinite ih.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
67
8
Rukovanje
8.9
Demontaža/montaža zaštite od neovlašćene upotrebe
1
1
RPG000-180
„ Klinaste podmetače (1) postavite direktno ispred i iza istog točka, tako da se mašine ne
može otkotrljati.
8.9
Demontaža/montaža zaštite od neovlašćene upotrebe
Svrha zaštite je da se mašina nakon parkiranja zaštiti od neovlašćene upotrebe.
ü Mašina je parkirana, vidi Stranica 83.
Kod verzije sa priključkom sa prstenom za vuču
2
3
1
RP000-876
Demontaža
„ Skinite katanac (1), demontirajte rezu (2) i stremen (3) i ponesite ih sa sobom.
Montaža
„ Montirajte stremen (3) sa rezom (2) i osigurajte ih katancem (1) a ključ odložite na neko
sigurno mesto.
8.10
Sakupljač
8.10.1
Postavljanje sakupljača u transportni/radni položaj
ü Kod modela „Hidraulični preklopni ventil“:Hidraulični preklopni ventil je podešen na „Dovedi
sakupljač u transportni/radni položaj“, vidi Stranica 78.
Bellima F 130
68
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Sakupljač
8.10
Radni položaj
UPOZORENJE! Opasnost od nezgoda kroz spuštanje sakupljača! Dok se sakupljač
spušta, sve osobe moraju napustiti područje kretanja sakupljača.
„ Kod modela „Hidraulički priključak za zadnji poklopac i sakupljač“: Aktivirajte
upravljački uređaj na traktoru (crveno, 1+) dok sakupljač ne bude spušten.
„ Kod modela „Dodatan hidraulički priključak za sakupljač“: Aktivirajte upravljački uređaj
na traktoru (žuto, 3+) dok sakupljač ne bude spušten.
Transportni položaj
UPOZORENJE! Opasnost od nesreća podizanjem sakupljača! Dok se sakupljač diže, sve
osobe moraju napustiti područje kretanja sakupljača.
„ Kod modela „Hidraulički priključak za zadnji poklopac i sakupljač“: Aktivirajte
upravljački uređaj na traktoru (crveno, 1+) dok sakupljač ne bude podignut.
„ Kod modela „Dodatan hidraulički priključak za sakupljač“: Aktivirajte upravljački uređaj
na traktoru (žuto, 3+) dok sakupljač ne bude podignut.
8.10.2
Podešavanje radne visine sakupljača
RPG000-047
Radna visina sakupljača (1) se podešava iza bočne zaštite. Mora da se podesi jednako i na
levoj i na desnoj strani mašine.
KRONE preporučuje razmak između zubaca i poda od 20–30 mm.
„ Kod modela „Hidraulički priključak za zadnji poklopac i sakupljač“: Aktivirajte
upravljački uređaj na traktoru (crveno, 1+) dok sakupljač ne bude podignut.
„ Kod modela „Dodatan hidraulički priključak za sakupljač“: Aktivirajte upravljački uređaj
na traktoru (žuto, 3+) dok sakupljač ne bude podignut.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Izvucite preklopni utikač (2) i postavite ga na željeni položaj u rupičastu letvicu (3).
„ Proverite da li su rasteretne opruge (4) jednako podešene na desnoj i levoj strani mašine.
INFORMACIJA
Ako pokošeni materijal leži veoma ravno na podu, može da bude potrebno da se sakupljač
kreće samo na kontaktnim tiočkovima. Pritom se radna visina podešva na najniži stepen.
Ako sakupljač ne sakuplja optimalno pokošeni materijal i na najnižoj radnoj visini, prilagodite
visinu rude, vidi Stranica 47.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
69
8
Rukovanje
8.11
Pritiskač
8.11
Pritiskač
8.11.1
Podešavanje donjeg pritiskača
Donji pritiskač reguliše pokošeni materijal pri uvlačenju preko sakupljača. Tako se pokošeni
materijal regulirano sakuplja.
RP000-154
Podešavanje visine pritiskača
Veličina otkosa
Lanac (2)
Pritiskač (3)
Puno pokošenog materijala
„ Obesite kraći lanac (2).
Pritiskač (3) visi više.
Malo pokošenog materijala
„ Obesite duži lanac (2).
Pritiskač (3) visi niže.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Okačite lanac (2) u skladu sa otkosom u držač (1), kako je prikazano u tabeli.
Podešavanje jačine pritiska pritiskača
Preko opruge (4) jačina pritiska pritiskača se podešava na otkos.
Svojstva pokošenog
materijala
Opruga (4)
Jačina pritiska pritiskača
Suvi pokošeni materijal
„ Okačite oprugu (4) u
rupu (5) dalje desno.
Jačina pritiska se povećava.
Vlažan pokošeni materijal
„ Okačite oprugu (4) u
rupu (5) dalje levo.
Jačina pritiska se smanjuje.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Okačite oprugu (4) u skladu sa otkosom, kako je prikazano u tabeli.
8.11.2
Demontaža/montaža donjeg pritiskača
Donji pritiskač može nakratko da se demontira u slučaju blokade otkosa. Tokom rada, pritiskač
mora da bude montiran.
Bellima F 130
70
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Pritiskač
8.11
RP000-142
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Demontaža
„ Demontirajte preklopne osigurače (2) na desnoj i na levoj strani mašine.
„ Izvadite pritiskač (1).
Montaža
„ Umetnite pritiskač (1) preko sakupljača i osigurajte ga preklopnim utikačima (2) na desnoj i
levoj strani mašine.
8.11.3
Demontaža/montaža gornjeg pritiskača
RP000-223
Na sakupljaču se nalazi dodatan pritiskač (1) koji po potrebi može da se demontira.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Demontaža
„ Demontirajte preklopne osigurače (2) na desnoj i na levoj strani mašine.
„ Izvadite pritiskač (1).
Montaža
„ Umetnite pritiskač (1) preko sakupljača i osigurajte ga preklopnim utikačima (2) na desnoj i
levoj strani mašine.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
71
8
Rukovanje
8.12
Povezivanje kanapom
8.12
Povezivanje kanapom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
8.12.1
Umetanje kanapa za povezivanje
NAPOMENA
Oštećenja mašine zbog nečistoće komponenti mehanizma za vezivanje kanapom
Ako se kanap za vezivanje ili komponente mehanizma za vezivanje kanapom isprljaju uljem ili
mašću, može da dođe do oštećenja mašine.
„ Odsecite prljave delove kanapa za vezivanje ili uzmite novi kotur kanapa.
„ Očistite komponente mehanizma za vezivanje pre nego što umetnete kanap.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
RP000-078
„ Postavite šest kotura kanapa (3) u sanduk. Pazite da strana sa oznakom „gore“ bude
okrenuta nagore.
„ Vežite kanap za vezivanje u čvor u skladu sa crtežom i sledećom tabelom.
početak kanapa
na koturu
sa krajem
kanapa na
koturu
početak kanapa sa krajem
na koturu
kanapa na
koturu
Kanap 1
1.1
1.2
1.2
1.3
Kanap 2
2.1
2.2
2.2
2.3
Bellima F 130
72
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Povezivanje kanapom
8.12
Uspostavljanje kanapa 1 i 2
„ Povežite početak kanapa sa kotura 1.1/2.1 kroz gornji prsten (1) sa krajem kanapa sa
kotura 1.2/2.2 ukrštenim čvorom (2).
„ Povežite početak kanapa sa kotura 1.2/2.2 kroz gornji prsten (1) sa krajem kanapa sa
kotura 1.3/2.3 ukrštenim čvorom (2).
„ Krajeve svih ukrštenih čvorova (2) skratite na X = 15-20 mm.
„ Vodite početak kanapa sa kotura 1.3/2.3 kroz gornji prsten (1) kroz prsten za vođenje do
držača kanapa.
Vođenje kanapa iz sanduka do komore za baliranje
RP000-079
„ Vodite dva kanapa (3) kroz prstenove (1) u podu sanduka po sredini kroz držač kanapa (2).
RP000-080
„ Položite dva kanapa (1) kroz prstenove (2) u kočnicu kanapa (3).
„ Dva kanapa (1) vodite između opružnih stezaljki (5) i vijka (4).
Za podešavanje kočnice kanapa, vidi Stranica 90.
RP000-081
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
73
8
Rukovanje
8.12
Povezivanje kanapom
NAPOMENA! Strelica (2) pokazuje smer okretanja pogonskog kotura (3).
„ Položite dva kanapa (1) oko pogonskog kotur (3).
Za podešavanje broja slojeva kanapa, vidi Stranica 89.
RP000-132
„ Vodite dva kanapa (4) kroz dupli prstenasti vijak (2) do pokretača (1).
Udenuti gornji kanap (4) u pokretač
„ Povucite gornju polugu (7) napred i zadržite je.
ð Gornji pritisni kotur (6) se diže sa pokretačkog kotura (3) i gornji prsten za vođenje
kanapa postaje vidljiv (5).
„ Vodite gornji kanap (4) kroz gornji vodeći prsten (5) i uglavite ga, kako je prikazano, između
pokretačkog kotura (3) i gornjeg pritisnog kotura (6).
„ Pustite gornju polugu (7).
Udenuti gornji kanap (4) u pokretač
„ Povucite donju polugu (7) napred i zadržite je.
ð Donji pritisni kotur (6) se diže sa pokretačkog kotura (3) i gornji prsten za vođenje
kanapa postaje vidljiv (5).
„ Vodite donji kanap (4) kroz donji vodeći prsten (5) i uglavite ga, kako je prikazano, između
pokretačkog kotura (3) i donjeg pritisnog kotura (6).
„ Pustite donju polugu (7).
„ Pustite da dva kanapa (4) vire oko 10 cm iz prstenova za vođenje kanapa (5) i položite ih na
limenu vodilicu.
„ Nakon umetanja, zategnite dva kanapa povlačenjem viška kanapa nazad u sanduk.
Za podešavanje vodilice kanapa na pokretačkom koturu (3), vidi Stranica 128.
Bellima F 130
74
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
8.12.2
Rukovanje
8
Vezivanje mrežom
8.13
Montaža-demontaža pokretača mehanizma za vezivanje kanapom
Kod modela „Vezivanje mrežom i kanapom“
RP000-133
Položaj
Oznaka
[I]
Pokretač (2) montiran
[II]
Pokretač (2) je demontiran
Demontaža
Ako se mehanizam za vezivanje kanapom ne koristi duže vremena, jer se radi sa mehanizmom
za vezivanje mrežom, pokretač (2) može da se demontira.
„ Demontirajte opružni utikač (1).
„ Pomerite pokretač (2) u pravcu strelice iz držača (3) i skinite ga.
„ Čuvajte pokretač (2) na suvom i čistom mestu.
Montaža
„ Navucite pokretač (2) nalevo n držače (3).
„ Osigurajte opružnim utikačem (1).
8.13
Vezivanje mrežom
Kod modela „Vezivanje mrežom“ ili „Vezivanje mrežom i kanapom“
8.13.1
Postavljanje kotura sa mrežom
Kako bi se stega čaure u potpunosti mogla da uglavi u čauru kotura sa mrežom, čaura bi
trebala biti izrađena od kartona. Kada je čaura plastična sa utorima, stega čaure se može
fiksirati u utore i na taj način snagu kočenja sa kočnog diska preneti na kotur sa mrežom. Zbog
toga se ne preporučuju plastične čaure bez utora.
Kod čaura od kartona posebno treba da se obrati pozor na ispravno skladištenje. Vlaga ili
visoka vlažnost vazduha čauru od kartona može da omekša, što utiče na funkciju vezivanja.
Obratite za to i pozor na podatke proizvođača veziva na ambalaži.
INFORMACIJA
KRONE za rad na polju bez problema preporučava jednu od mreža „KRONE excellent“, vidi
nalepnicu na mašini sa brojem 27 016 326 *.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
75
8
Rukovanje
8.13
Vezivanje mrežom
RPG000-016
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Ostali koturi sa mrežom u kutiji za alat osigurani su šipkom za držanje.
„ Podignite polugu (1).
„ Prihvat kotura (4) i kočioni disk (2) zakrenite prema napred.
„ Skinite kočioni disk (2).
„ Izvadite novi kotur mreže iz ambalaže. Pazite da početak kotura mreže bude okrenut ka
mašini i da može da se izvuče odozgo.
„ Kotur mreže gurnite na prihvat kotura (4) i na držač (5).
„ Nataknite kočioni disk (2) sa čahurastom spojnicom (3) okrećući ih pritom do graničnika
nalevo u čahuru kotura mreže.
Æ Kotur mreže čvrsto je uglavljen u prihvatu kotura (4).
„ Proverite da li je kotur mreže centriran na sredini. U tu svrhu izmerite razmake od bočnih
zidova levo i desno.
RPG000-017
Ako kotur mreže nije centriran na sredini:
„ Polugom za montažu (6) pomaknite kotur mreže u željenom smeru strelice sve dok kotur
mreže ne leži na sredini.
Bellima F 130
76
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
8.13.2
Rukovanje
8
Vezivanje mrežom
8.13
Postavljanje mreže
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda kroz oštre noževe na jedinici za sečenje uređaja za zamotavanje.
Prilikom postavljanja materijala za vezivanje ili radova u području jedinice za sečenje uređaja
za zamotavanje postoji opasnost od ozjeda na prstima i rukama.
„ Prilikom postavljanja materijala za vezivanje i radova u području jedinice za sečenje treba
nositi zaštitne rukavice.
„ Kod radova u području jedinice za sečenje treba raditi sa posebnom pažnjom.
RPG000-018
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Prihvat kotura je zakrenut napred.
„ Jedan deo mreže (4) odmotajte sa kotura mreže (1), na kraju skupite i provucite ispod
skretnog vratila (2) i preko skretnog vratila (3).
„ Postavite mrežu u mehanizam za vezivanje (6), između gumiranog pogonskog kotura (5) i
aluminijskog kotura (7).
RPG000-019
„ Otvorite bočni poklopac (1) na desnoj strani mašine.
„ Otvorite i učvrstite zadnji poklopac, vidi Stranica 79.
„ Okrećite pogonski zupčanik (2) u desno sve dok se u komori za baliranje sa zadnje strane
na mašini ne vidi oko 100 mm mreže ispod mehanizma za vezivanje.
„ Po potrebi otkočite reznu jedinicu mehanizma za vezivanje mrežom, vidi Stranica 65.
Za podešavanje broja slojeva mreže, vidi Stranica 91.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
77
8
Rukovanje
8.14
Prikazivanje pritiska presovanja uz pomoć elektronskog indikatora
pritiska presovanja
8.14
Prikazivanje pritiska presovanja uz pomoć elektronskog indikatora
pritiska presovanja
Kod modela „Elektronski indikator pritiska presovanja“
RP000-209
Na kontrolnim lampicama (1) i (2) se pokazuje kako se povećava pritisak presovanja. Kontrolne
lampice (1) i (2) svetle sve dok se podešeni pritisak presovanja ne dostigne na obe strane.
Pritisak presovanja se mora dostići kako na levoj (1) tako i na desnoj strani (2) u kružnoj bali.
Tek kada se obe kontrolne lampice ugase može da se aktivira postupak vezivanja, vidi
Stranica 65.
Za podešavanje pritiska presovanja, vidi Stranica 93.
8.15
Pokretanje hidrauličnog preklopnog ventila
Ako na traktoru ima samo jedan hidraulički priključak, može da se menja između hidrauličnog
rukovanja zadnjeg poklopca i hidrauličnog rukovanja sakupljača.
RP000-087
Položaj
Hidraulično rukovanje
Otvaranje/zatvaranje zadnjeg poklopca
[I]
Dovođenje sakupljača u transportni/radni položaj
[II]
ü Upravljačko uže (2) je pravilno postavljeno na traktoru, vidi Stranica 61.
„ Sa traktora povucite upravljačko uže (2).
Æ Indikator (1) se prebacuje na željeni položaj [I] ili [II].
Æ Hidraulikom traktora može da se otvara/zatvara zadnji poklopac vidi Stranica 79 ili da se
sakupljač dovede u transportni/radni položaj, vidi Stranica 68.
Bellima F 130
78
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
8.16
Rukovanje
8
Otvaranje/zatvaranje zadnjeg poklopca
8.16
Otvaranje/zatvaranje zadnjeg poklopca
ü Kod modela „Hidraulični preklopni ventil“:Hidraulični preklopni ventil je podešen na
„Otvaranje/zatvaranje zadnjeg poklopca“, vidi Stranica 78.
Otvaranje
„ Pokrenite upravljački uređaj na traktoru (crveno, 1+) dok se zadnji poklopac ne otvori.
Zatvaranje
„ Pokrenite upravljački uređaj na traktoru (crveno, 1+) dok se zadnji poklopac ne zatvori.
8.17
Upotreba slavine za zatvaranje zadnjeg poklopca
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kroz otvorenu slavinu za zatvaranje zadnjeg poklopca.
Prilikom radova na ili ispod otvorenog zadnjeg poklopca ili u komori za bale kada je otvorena
slavina za zatvaranje zadnji poklopac se može nekontrolirano spustiti. Usled toga može doći
do teških ozleda ili smrti osoba.
„ Uvek zatvorite slavinu za zatvaranje, kada se na otvorenom zadnjem poklopcu vrše
radovi.
RPG000-014
Hidraulika mašine se napaja preko hidrauličnih creva traktora. Slavina za zatvaranje na
zadnjem poklopcu (1) je sigurnosna komponenta, koja sprečava nenameravano zatvaranje
zadnjeg poklopca. Slavina za zatvaranje zadnjeg poklopca (1) mora biti zatvorena, kada se radi
u komori za bale ili na zadnjem poklopcu.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Otvaranje slavine za zatvaranje
„ Podignite slavinu za zatvaranje (1) i okrenite je u položaj (I).
Æ Zadnji poklopac se može zatvoriti.
Zatvaranje slavine za zatvaranje
„ Podignite slavinu za zatvaranje (1) i okrenite je u položaj (II).
Æ Zadnji poklopac se ne može zatvoriti.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
79
8
Rukovanje
8.18
Uklanjanje blokada usevima
8.18
Uklanjanje blokada usevima
8.18.1
Blokade usevima na desnoj i levoj ivici sakupljača
ü Kod modela „Hidraulični preklopni ventil“:Hidraulični preklopni ventil je podešen na „Dovedi
sakupljač u transportni/radni položaj“, vidi Stranica 78.
„ Smanjite broj obrtaja.
„ Tokom okretanja prenosnog vratila vozite unazad i pritom više puta aktivirajte upravljački
uređaj na traktoru (crveno, 1+) kako biste podigli i spustili sakupljač.
Ako blokada usevima na taj način nije uklonjena:
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
OPREZ! Opasnost od ozleda kroz oštre komponente! Prilikom uklanjanja blokada
usevima uvek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
„ Zaglavljeni usev rukom uklonite.
„ Nakon uklanjanja blokade useva, opet povećajte broj obrtaja na nominalnu brzinu.
8.18.2
Blokada usevima u sakupljaču
ü Kod modela „Hidraulični preklopni ventil“:Hidraulični preklopni ventil je podešen na „Dovedi
sakupljač u transportni/radni položaj“, vidi Stranica 78.
„ Smanjite broj obrtaja.
„ Tokom okretanja prenosnog vratila vozite unazad i pritom više puta aktivirajte upravljački
uređaj na traktoru (crveno, 1+) kako biste podigli i spustili sakupljač.
Ako time niste uklonili blokadu otkosa:
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ Demontirajte donji i gornji pritiskač, vidi Stranica 70 i vidi Stranica 71.
OPREZ! Opasnost od ozleda kroz oštre komponente! Prilikom uklanjanja blokada
usevima uvek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
„ Nakupljen pokošeni materijal uklonite rukom.
„ Montirajte donji i gornji pritiskač, vidi Stranica 70 i vidi Stranica 71.
8.18.3
Blokada otkosa između sakupljača i komora za baliranje
RPG000-048
Bellima F 130
80
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Rukovanje
8
Demontaža izbacivača bala
8.19
Za uklanjanje nagomilanog pokošenog materijala između sakupljača i komore za baliranje (1),
postupite na sledeći način:
ü Kod modela „Hidraulični preklopni ventil“:Hidraulični preklopni ventil je podešen na „Dovedi
sakupljač u transportni/radni položaj“, vidi Stranica 78.
„ Smanjite broj obrtaja.
„ Tokom okretanja prenosnog vratila vozite unazad i pritom više puta aktivirajte upravljački
uređaj na traktoru (crveno, 1+) kako biste podigli i spustili sakupljač.
Ako time niste uklonili blokadu otkosa:
„ Za otvaranje stražnjeg poklopca aktivirajte upravljački uređaj u traktoru (crveno, 1+).
„ Da biste zaključali zadnji poklopac i zatvorite ventil, vidi Stranica 79.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
OPREZ! Opasnost od ozleda kroz oštre komponente! Prilikom uklanjanja blokada
usevima uvek nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
„ Izvadite kružnu balu iz komore za baliranje.
„ Nakupljen pokošeni materijal uklonite rukom.
8.19
Demontaža izbacivača bala
U određenim uslovima rada, npr. prilikom rada u visećim položajima, izbacivač bala treba da se
demontira.
RP000-094
„ Odvijte vijak (4) na desnoj i levoj strani mašine.
„ Skinite poklopac (1) i izbacivač bala (2) sa držača (3) na desnoj i levoj strani mašine.
„ Pritegnite vijak (4) na desnoj i levoj strani mašine.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
81
9
Vožnja i transport
9.1
Pripremanje mašine na vožnju po cesti
9
Vožnja i transport
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
UPOZORENJE
Opasnost od nezgoda zbog otvorene slavine za zatvaranje
Zbog otvorene slavine za zatvaranje može doći do nenamernog pokretanja komponenti
mašine. To može da dovede do teških nesreća.
„ Da bi se sprečilo aktiviranje funkcija greškom, slavina/slavine za zatvaranje moraju biti
zatvorene tokom transporta/učešća u drumskom saobraćaju.
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće pri vožnji u krivinama sa zakačenom mašinom
Pri vožnji u krivini se zakačena mašina više zakreće u odnosu na traktor. To može da dovede
do nesreća.
„ Voditi računa o većem području zakretanja.
„ Voditi računa o osobama, suprotnom saobraćaju i preprekama prilikom skretanja.
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće usled nezaključanih upravljačkih ventila traktora
Zbog nezaključanih upravljačkih ventila komponente mašine mogu se nekontrolisano
aktivirati. To može da dovede do teških nesreća
„ Kako bi se sprečilo da greškom dođe do aktiviranja funkcija, upravljački ventili traktora
tokom transporta u drumskom saobraćaju moraju da se nalaze u neutralnom položaju i
moraju biti zabravljeni.
9.1
Pripremanje mašine na vožnju po cesti
ü
ü
ü
ü
ü
Ispunjene su sve stavke navedene u poglavlju „Puštanje u rad”, vidi Stranica 54.
Upravljački uređaji na traktoru se nalaze u neutralnom položaju i zabravljeni su.
Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Sve zaštite su propisno zatvorene i blokirane.
Klinasti podmetači su fiksirani u držačima na mašini, vidi Stranica 67.
Bellima F 130
82
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Vožnja i transport
9
Odlaganje mašine
9.2
ü Potporna stopa je u transportnom položaju, vidi Stranica 66.
ü Rasveta za drumski saobraćaj je priključena, proverena i funkcioniše besprekorno, vidi
Stranica 60.
ü Sakupljač je podignut u transportni položaj, vidi Stranica 68.
ü Klin za sakupljač se nalazi u transportnom položaju. vidi Stranica 69.
ü Komora za bale je prazna i zadnji poklopac je zatvoren.
ü Mašina je očišćena od nečistoća i ostataka žetve, naročito uređaji za osvetljavanje i
označavanje.
ü Na gumama nema oštećenja rezanjem ili pukotina.
ü Gume imaju ispravan pritisak, vidi Stranica 41.
ü Šipka za držanje u sanduku za skladištenje montirana je i zadržava odložene koture mreže.
ü Dozvoljena maksimalna brzina mašine je poznata i održava se.
9.2
Odlaganje mašine
UPOZORENJE
Opasnost od kotrljanja neosigurane mašine
Ako mašina posle parkiranja nije osigurana od kotrljanja, postoji opasnost da osobe budu
povređene usled nekontrolisanog kotrljanja mašine.
„ Mašinu pomoću klinastih podmetača osigurati od samokotrljanja.
„ Pre odvajanja mašine od traktora, do kraja zatvorite zadnji poklopac.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ Postavite potpornu stopu u potporni položaj, vidi Stranica 66.
„ Odvojite lanac za držanje zglobnog vratila na strani traktora i odložite zglobno vratilo na
predviđeni prihvat.
„ Oslobodite sklop za vuču u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvođača traktora.
„ U slučaju korišćenja sigurnosnog lanca za dodatno osiguravanje vučenih mašina: skinite
sigurnosni lanac.
„ Iskopčajte utikač rasvete za vožnju po cesti, vidi Stranica 60.
„ Odvojite hidraulična creva i obesite u držač mašine.
„ Oprezno udaljite traktor.
„ Montirajte zaštitu od neovlašćene upotrebe i odložite ključ na neko sigurno mesto, vidi
Stranica 68.
9.3
Osiguranje zglobnog vratila
Ako zglobno vratilo nije priključeno na traktor, ono mora na keseru da bude osigurano lancem
držača zglobnog vratila ili držačem zglobnog vratila.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
83
9
Vožnja i transport
9.4
Provera osvetljenja za drumsku vožnju
Kod gornjeg ovesa kesera
1
2
RPG000-118
„ Preklopite držač zglobnog vratila nadole i ubacite zglobno vratilo (2) u držač zglobnog vratila
(1).
Kod donjeg vešanja rude
1
RPG000-137
„ Preklopite držač zglobnog vratila (1) prema gore i stavite zglobno vratilo na držač zglobnog
vratila (1).
9.4
Provera osvetljenja za drumsku vožnju
RPG000-038
„ Priključite sistem za osvetljenje na elektriku vozila, vidi Stranica 60.
„ Proverite da li rade zadnja svetla (1).
„ Očistite zadnja svetla (1) i trouglaste reflektore (2).
„ Očistite dodatne narandžaste reflektore na bočne poklopce (nema ilustracije).
Bellima F 130
84
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
9.5
Vožnja i transport
9
Podizanje mašine
9.5
Podizanje mašine
UPOZORENJE
Opasnost od povrede zbog podignute mašine
Preti opasnost od povreda usled pada mašine ili nekontrolisanog zakretanja delova. Ove
aktivnosti mogu obavljati samo kvalifikovani stručnjaci.
„ Koristiti samo dozvoljenu opremu za podizanje i sredstva za pričvršćivanje adekvatne
nosivosti. Za težine, vidi Stranica 41.
„ Obratiti pažnju na podatke o predviđenim tačkama za pričvršćivanje.
„ Voditi računa o sigurnom ležištu sredstava za pričvršćivanje.
„ Nikada se ne zadržavati ispod podignute mašine.
„ Sigurno podupreti mašinu kada je potrebno raditi ispod nje, vidi Stranica 25.
Mašina ima 3 tačke za vezivanje.
1
2
RPG000-216
2 tačke za vezivanje (1) se nalaze gore pored pokretnog poda.
Kada se podiže mašina mora da se koristi poprečni nosač za terete (2).
1
RPG000-217
Jedna tačka za vezivanje se nalazi na prednjem delu rude (1).
Za dizanje mašine mora se koristiti dizalica, koja ima minimalnu nosivost ovisno o odobrenoj
ukupnoj težini mašine, vidi tipsku pločicu na mašini, vidi Stranica 38.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Zatvorite zadnji poklopac.
„ Podignite sakupljač u transportni položaj, vidi Stranica 68.
„ Uverite se da su svi zaštitni uređaji blokirani.
„ Uverite se da su zglobno vratilo, hidraulički vodovi i kablovi obezbeđeni.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
85
9
Vožnja i transport
9.5
Podizanje mašine
„ Na tačke za vezivanje na mašini postavite lance dizalice.
„ Uverite se, da su kuke lanca ispravno postavljene na tačke za vezivanje.
„ Lance zategnite tako, da se rastereti potporna stopa.
„ Podesite potpornu stopu na transportni položaj, vidi Stranica 66.
Bellima F 130
86
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
10
Podešavanja
10
Podešavanje kontaktnih točkova sakupljača
10.1
Podešavanja
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
10.1
Podešavanje kontaktnih točkova sakupljača
RP000-091
Kontaktni točkovi (1) mora da se podese tako da na prethodno odabranoj radnoj visini
sakupljača lagano dodiruju tlo. Jednako podesite kontaktne točkove (1) na obeju strana
sakupljača.
Kao primer, ovde su prikazani kontaktni točkovi sa vazdušnim gumama. Kontaktni točkovi od
čeličnog lima treba da se podese na isti način.
„ Odvijte vijke (2) i (4).
„ Podesite kontaktni točak (1) preko duguljaste rupe (3).
INFORMACIJA
Ako pokošeni materijal leži veoma ravno na podu, može da bude potrebno da se sakupljač
kreće samo na kontaktnim tiočkovima. Pritom se radna visina podešva na najniži stepen.
Ako sakupljač ne sakuplja optimalno pokošeni materijal i na najnižoj radnoj visini, prilagodite
visinu rude, vidi Stranica 47.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
87
10
Podešavanja
10.2
Podešavanje visine glavčina
10.2
Podešavanje visine glavčina
RP000-203
Visina glavčina može da se podešava u skladu sa uslovima primene. Fabrički je podešen
položaj povezivanja II glavčina.
U posebnim uslovima primene, kada mašina treba da leži za 40 mm dublje, glavčina treba da
se poveže u položaju III.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Mašina je podignuta automobilskom dizalicom.
„ Demontirajte gumu (1), vidi Stranica 106.
„ Skinite vijke (3) na prirubničkoj ploči (2).
„ Gurnite prirubničku ploču (2) nagore ili nadole, tako da može da se podesi željeni položaj
povezivanja (I), (II) ili (III).
„ Montirajte vijke (3).
Zatezni moment: vidi Stranica 107
10.3
Podešavanje rasteretnih opruga sakupljača
RP000-278
Rasteretna opruga (1) mora da se podesi tako da se rasterećuje samo sakupljač.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Za podešavanje rasteretne opruge (1), odvijte ili pritegnite matice (2) na prstenastom
vijku (3).
Bellima F 130
88
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
10.4
Podešavanja
10
Podešavanje broja slojeva kanapa
10.4
Podešavanje broja slojeva kanapa
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RPG000-008
Dužina pokošenog materijala Položaj stepenastog
diska (2)
Razmak između slojeva
kanapa i kružne bale
kratko
(I)
usko
srednje
(II)
srednje
dugačko
(III)
široko
Što je pokošeni materijal duži, to će prečnik stepenastog diska (2) biti manji, a kružna bala će
se obmotavati sa manje kanapa.
„ Položite 2 kanapa (1) oko jednog od 3 stepenasta diskova u položaju [I], [II] ili [III].
10.5
Podešavanje graničnika kanapa
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RPG000-033
Položaj graničnika kanapa (1) određuje odstojanje krajnjeg namotaja kanapa od spoljašnje ivice
kružne bale. Graničnici kanapa (1) moraju da se podese u zavisnosti od dužine i vrste
materijala za presovanje, kako bi se izbeglo da kanap sklizne sa kružne bale.
Dužina materijala za presovanje
Međusobno rastojanje oba graničnika
kanapa
kratko
usko
srednje
srednje
dugačko
široko
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
89
10
Podešavanja
10.6
Podešavanje kočnice kanapa
Sledeće podešavanje obavite na isti način na desnoj i levoj strani:
„ Odvijte vijke (2).
„ Graničnik kanapa (1) pomerite u smeru strelice u željeni položaj. Pripazite da jednako
podesite graničnik kanapa (1) na levoj i desnoj strani.
„ Zategnuti vijke (2).
10.6
Podešavanje kočnice kanapa
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RPG000-034
Kočnica kanapa (1) drži kanap za vezivanje zategnutim služi za zategnuto vođenje kanapa za
vezivanje do okrugle bale. Kanap uvek treba da bude zategnut kako bi se osiguralo njegovo
pravilno odsecanje. Međutim, nemojte previše zatezati kanap kako bi kod pokretanja mogao
lako da prolazi. Različite vrste kanapa za vezivanje mogu imati različite osobine trenja.
Ako promenite vrstu kanapa za vezivanje, ponovno podesite kočnicu kanapa:
„ Pomoću zavrtanja za podešavanje (2) podesite zategnutost kanapa za vezivanje.
Smer okretanja zavrtanja za
podešavanje (2)
Zatezanje pritisnih
opruga (3)
Kočiona sila kočnice
kanapa (1)
U smeru kazaljke na satu
viša
viša
U kontra smeru kazaljke na
satu
niža
niža
Može biti potrebno da se pritisne opruge (3) podese različito, kako bi odrezani krajevi kanapa
bili iste dužine.
Bellima F 130
90
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
10.7
Podešavanja
10
Podešavanje zahvatnika mehanizma za vezivanje uzicom
10.7
Podešavanje zahvatnika mehanizma za vezivanje uzicom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RP000-189
Kod zahvatnika (1) dimenzija mora da bude X=38 mm a kod zahvatnika (2) dimenzija mora da
bude Y=20 mm.
„ Za podešavanje zahvatnika (1), odvijte vijke (3) i pomerajte zahvatnik (1) dok dimenzija ne
bude X=38 mm.
„ Pritegnite vijke (3).
„ Za podešavanje zahvatnika (2), odvijte vijke (4) i pomerajte zahvatnik (2) dok dimenzija ne
bude X=20 mm.
„ Pritegnite vijke (4).
10.8
Podešavanje broja slojeva mreže
RPG000-022
Broj slojeva mreže se podešava na vijku za podešavanje (1), na desnoj strani mašine. Preko
dimenzije X se na sledeći način podešava broj slojeva mreže:
Dimenzija X
Broj slojeva mreže
12 mm
1
24 mm
2
36 mm
3
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Opružna vodilica (3) se nalazi u donjem položaju.
„ Uvedite inbus u zavrtanj za podešavanje (1) i odvijte kontra-navrtku (2) sa levim navojem.
„ Odvijajte zavrtanj za podešavanje (1) sve dok ne podesite željenu dimenziju X.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
91
10
Podešavanja
10.9
Podešavanje kočnice materijala za vezivanje
10.9
Podešavanje kočnice materijala za vezivanje
Ako se mreža ne odvaja pravilno, mora da se proveri i podesi kočnica materijala za vezivanje.
ü Sanduk je otvoren, a prihvat kotura je zakrenut prema napred.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Podešavanje zategnutosti opruge
RPG000-051
Kočiona opruga za prazan hod (3) mora da se podesi tako da se mreža uvlači pravilno, ali da
ipak bude zategnuta.
Glavna kočiona opruga (6) mora da se podesi tako da se kotur mreže teško okreće rukom i da
se mreža pravilno odseca.
„ Za podešavanje kočione opruge za prazan hod (3) odvijte protivmaticu (2) i obavite
korekciju na vijku za podešavanje (1).
„ Za podešavanje glavne kočione opruge (6) odvijte protivmaticu (5) i obavite korekciju na
vijku za podešavanje (4).
„ Nakon podešavanja, ponovo pritegnite protivmatice (2) i (5).
Podešavanje trenutka odvajanja glavne kočione opruge
RPG000-052
„ Pomerite polugu (1) u sredini vođice (2).
ð U ovom položaju, kotur (3) mora da naleže na ugaonu polugu (4).
„ Ako kotur (3) ne naleže na ugaonoj poluzi (4), odvijte matice (6) i pomerite ploču (5) u
duguljastim rupama, dok kotur (3) ne nalegne na ugaonu polugu (4).
Bellima F 130
92
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Podešavanja
10
Podešavanje hidrauličnog pokretača vezivanja kod vezivanja mrežom i 10.10
kanapom
10.10
Podešavanje hidrauličnog pokretača vezivanja kod vezivanja
mrežom i kanapom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
Hidraulični pokretač vezivanja pokreće vezivanje na mašini preko upravljačkog uređaja (zeleno,
4+) na traktoru. U zavisnosti da li treba da se pokrene vezivanje mrežom ili kanapom, moraju da
se promene užad za pokretanje.
RP000-118
Položaj
Oznaka
I
Povezivanje kanapom
II
Vezivanje mrežom
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Za podešavanje vezivanja kanapom [I], okačite plastično uže (2) na polugu (3), a čelično
uže (1) na pod sanduka (4).
„ Za podešavanje vezivanja mrežom [II], okačite čelično uže (1) na polugu (3), a plastično
uže (2) na pod sanduka (4).
10.11
Podešavanje pritiska presovanja
RP000-134
Crni indikatori prethodnog izbora (2) na desnoj prednjoj strani mašine može da se podesi kako
bi se vizuelno moglo proveriti da je li dostignut željeni pritisak presovanja. Pritisak presovanja
ne sme biti veći od postavke „3“.
Kod modela „Elektronski indikator pritiska presovanja“
Na elektronskom indikatoru pritiska presovanja vozač u traktoru dobija signal kada se postigne
podešeni pritisak presovanja, vidi Stranica 78.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
93
10
Podešavanja
10.12 Podešavanje senzora na elektronskom indikatoru pritiska presovanja
Pokošeni materijal
Opseg pritiska
Seno
nizak
Slama
srednji/visok
Silaža
visok
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
ü Bočna zaštita je otvorena.
„ Odvijte leptirastu maticu (1).
„ Pomerite indikator prethodnog izbora (2) nagore ili nadole u željeni položaj.
„ Pritegnite krilastu maticu (1).
10.12
Podešavanje senzora na elektronskom indikatoru pritiska
presovanja
RP000-224
Senzori (3) elektronskog indikatora pritiska presovanja se nalaze na desnoj i levoj strani
mašine, iza bočnih poklopaca.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Bočni poklopac je otvoren.
Podešavanje razmaka između senzora
„ Za proveru dimenzije X između senzora (3) i upravljačkog pleha (4), podesite crni indikator
prethodnog izbora (1) na visinu crvenog indikatora pritiska presovanja (2).
ð Gornja ivica upravljačkog pleha (4) se nalazi u sredini senzora (3).
„ Proverite dimenziju X.
ð Ako je dimenzija X = 3 mm, podešavanje je pravilno.
ð Ako dimenzija nije X=3 mm, senzor (3) mora da se podesi.
„ Odvijte ili pritegnite vijke senzora (3), dok ne podesite dimenziju X=3 mm.
Bellima F 130
94
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Podešavanja
10
Podešavanje izbacivača bala 10.13
Podešavanje upravljačkog pleha
Ako se kontrolne lampice elektronskog indikatora pritiska presovanja pale prerano ili prekasno,
mora da se podesi upravljački pleh (4).
„ Odvijte vijke (5) i pomerite upravljački pleh (4) u duguljastim rupama.
„ Uključite elektroniku traktora.
„ Rukom pomerite crveni indikator pritiska presovanja (2) ka crnom indikatoru prethodnog
izbora (1) i proverite da li se kontrolne lampice pale tek kada se strelice preklope.
10.13
Podešavanje izbacivača bala
RP000-218
Izbacivač bala mora da bude udaljen 10–30 mm od gornje ivice (1) do uključenog pokretnog
poda (2).
ü Zadnji poklopac je otvoren i zakočen.
„ Izmerite razmak na najužem mestu, između gornje ivice (1) i uključenog pokretnog poda (2).
Æ Izbacivač bala je pravilno podešen, ako je razmak 10–30 mm.
Ako je razmak veći od 30 mm:
„ Pritegnite vijke (3) jače.
Ako je razmak manji od 10 mm:
„ Odvijte zavrtnje (3).
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
95
11
Održavanje
11.1
Tabela održavanja
11
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
11.1
Tabela održavanja
11.1.1
Održavanje – pre sezone
Provera nivoa ulja
Glavni prenosnik
vidi Stranica 108
Komponente
Podešavanje i podmazivanje pogonskih
lanaca uljem
vidi Stranica 117
Zategnuti zavrtnje/navrtke na mašini
vidi Stranica 103
Pritezanje navrtki na točkovima
vidi Stranica 107
Provera pritiska u gumama
vidi Stranica 107
Proverite i podesite razmak između valjka i
lanca pokretnog poda
vidi Stranica 119
Čišćenje utičnice i prstena za vuču
vidi Stranica 115
Podmazivanje mašine prema planu
podmazivanja
vidi Stranica 98
Proverite hidraulična creva
vidi Stranica 114
Proverite električne spojne kablove i po
potrebi popravak ili zamenu prepustite
servisnom partneru kompanije KRONE
Bellima F 130
96
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
11.1.2
Održavanje
11
Tabela održavanja
11.1
Održavanje – nakon sezone
Komponente
Čišćenje mašine
vidi Stranica 114
Podmazivanje mašine prema planu
podmazivanja
vidi Stranica 98
Podmazivanje zglobnog vratila
vidi Stranica 103
Podmazivanje mašću navoja zavrtanja za
podešavanje
Čišćenje pogonskih lanaca
vidi Stranica 115
Podmažite nepokrivene klipnjače svih
hidrauličnih cilindara i što više ih uvucite
Nauljite sve polužne zglobove i mesta
ležajeva koja nemaju mogućnost
podmazivanja
Uklonite oštećenja laka, a nepremazane
delove zaštitite sredstvom protiv rđe
Proverite nesmetani hod svih pokretnih
komponenti. Po potrebi demontirati, očistiti i
podmazano ponovo montirati.
Odložite mašinu na suvo mesto, zaštićeno od
vremenskih uticaja, dalje od materija koje
podstiču rđanje
Zaštitite gume od spoljnih uticaja poput ulja,
masnoće ili sunčevog zračenja
11.1.3
Održavanje - prvi put nakon 10 sati
Komponente
11.1.4
Pritezanje navrtki na točkovima
vidi Stranica 107
Provera pritiska u gumama
vidi Stranica 107
Proverite da li propuštaju hidraulična creva i
prema potrebi ih zamenite kod servisnog
partnera kompanije KRONE
vidi Stranica 114
Čišćenje utičnice i prstena za vuču
vidi Stranica 115
Održavanje - prvi put nakon 50 sati
Zamena ulja
Glavni prenosnik
11.1.5
vidi Stranica 108
Održavanje - svakih 10 sati, najmanje dnevno
Provera nivoa ulja
Glavni prenosnik
vidi Stranica 108
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
97
11
Održavanje
11.2
Plan podmazivanja
Komponente
Čišćenje mašine
vidi Stranica 114
Podmazivanje pogonskog lanca sakupljača
uljem
vidi Stranica 117
Podmazivanje pogonskog lanca pogona
pokretnog poda uljem
vidi Stranica 119
Podmazivanje pogonskog lanca pogona
valjaka uljem
vidi Stranica 119
Provera funkcije kočionog sistema
Čišćenje utičnice i prstena za vuču
11.1.6
vidi Stranica 115
Održavanje - svakih 50 sati
Komponente
11.1.7
Zategnuti zavrtnje/navrtke na mašini
vidi Stranica 103
Pritezanje navrtki na točkovima
vidi Stranica 107
Provera pritiska u gumama
vidi Stranica 107
Provera i podešavanje zatvarača zadnjeg
poklopca
vidi Stranica 130
Održavanje - svakih 500 sati
Zamena ulja
Glavni prenosnik
11.2
vidi Stranica 108
Plan podmazivanja
NAPOMENA
Oštećenja na položajima ležaja
Ako se koriste drugačiji od odobrenih maziva i ako se koriste različita maziva, može doći do
oštećenja na podmazanim komponentama.
„ Isključivo treba koristiti odobrena maziva, vidi Stranica 44.
„ Nemojte koristiti maziva koja sadrže grafite.
„ Nemojte koristiti različita maziva.
NAPOMENA
Štete po životnu sredinu usled potrošnih materijala
Ako se potrošni materijali ne skladište i odlažu na pravilan način, onda mogu dospeti u
okolinu. Šteta po životnu sredinu se može naneti već sa manjim količinama.
„ Potrošne materijale skladištiti u odgovarajućim posudama u skladu sa zakonskim
propisima.
„ Istrošeni potrošni materijal odložiti u skladu sa zakonskim propisima.
Navedeni podaci o intervalima održavanja su zasnovani na prosečnom opterećenju mašine. Pri
većim opterećenjima i ekstremnim radnim uslovima ti intervali se moraju skratiti. Načini
podmazivanja su označeni simbolima u planu podmazivanja, vidi tabelu.
Bellima F 130
98
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Plan podmazivanja
11.2
Način podmazivanja
Sredstvo za podmazivanje
Napomena
Maziva
Višenamenska maziva
„ Po mazalici naneti oko
2 doze maziva iz pištolja za
podmazivanje.
„ Ukloniti višak maziva sa
mazalice.
Ulja
Ulja na biljnoj bazi ako nije
propisano drugačije.
„ Ravnomerno raspodelite
ulje.
Leva strana mašine
RPG000-031
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
99
11
Održavanje
11.2
Plan podmazivanja
Svakih 24 radnih sati
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bellima F 130
100
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Plan podmazivanja
11.2
Svakih 50 radnih sati
(9)
Svakih 100 radnih sati
(2)
(7)
Desna i zadnja strana mašine
RPG000-032
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
101
11
Održavanje
11.2
Plan podmazivanja
Svakih 24 radnih sati
(1)
(2)
(4)
(5)
(3)
Svakih 50 radnih sati
(2)
Svakih 100 radnih sati
(5)
Bellima F 130
102
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
11.3
Održavanje
11
Podmazivanje zglobnog vratila
11.3
Podmazivanje zglobnog vratila
RP000-176
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Pridržavati se uputstva za upotrebu proizvođača zglobnog vratila.
„ Očistite zglobno vratilo.
„ Zglobno vratilo podmazivati višenamenskim mazivom u intervalima za podmazivanje koji se
mogu videti u sledećoj tabeli.
Za listu sa mazivima koja treba koristiti, vidi Stranica 43.
Sledeća tabela pruža informacije o količini i intervalima za podmazivanja po tački podmazivanja.
11.4
Poz.
Količina maziva
Interval podmazivanja
(1)
10 g
50 sati
(2)
30 g
(3)
20 g
(4)
6g
Obrtni momenti pritezanja
Drugi obrtni momenti pritezanja
Svi spojevi sa zavrtnjima moraju po pravilu da budu zategnuti prema momentima pritezanja koji
su navedeni u nastavku. Odstupanja od tabela su označena na odgovarajući način.
Metrički navojni zavrtnji sa regulacionim navojem
INFORMACIJA
Ova tabela ne važi za zavrtnje sa upuštenom glavom i šestostranim upustom kada se zavrtnji
sa upuštenom glavom pritežu preko šestostranog upusta.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
103
11
Održavanje
11.4
Obrtni momenti pritezanja
DV000-001
X
Veličina navoja
X
1
Klasa čvrstoće na glavi zavrtnja
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Obrtni moment pritezanja (Nm)
10.9
12.9
M4
3,0
4,4
5,1
M5
5,9
8,7
10
M6
10
15
18
M8
25
36
43
M10
29
49
72
84
M12
42
85
125
145
M14
135
200
235
M16
210
310
365
M20
425
610
710
M22
571
832
972
M24
730
1050
1220
M27
1100
1550
1800
M30
1450
2100
2450
Metrički navojni zavrtnji sa preciznim navojem
DV000-001
X
Veličina navoja
1
Klasa čvrstoće na glavi zavrtnja
Bellima F 130
104
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
X
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Obrtni moment pritezanja (Nm)
Održavanje
11
Obrtni momenti pritezanja
11.4
10.9
12.9
M12x1,5
88
130
152
M14x1,5
145
213
249
M16x1,5
222
327
382
M18x1,5
368
525
614
M20x1,5
465
662
775
M24x2
787
1121
1312
M27x2
1148
1635
1914
M30x1,5
800
2100
2650
Metrički navojni zavrtnji sa upuštenom glavom i šestostranim upustom
INFORMACIJA
Ova tabela važi samo za zavrtnje sa upuštenom glavom i šestostranim upustom, sa metričkim
navojem, koji se pritežu preko šestostranog upusta.
DV000-000
X
X
Veličina navoja
1
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Obrtni moment pritezanja (Nm)
Klasa čvrstoće na glavi zavrtnja
10.9
12.9
M4
2,5
3,5
4,1
M5
4,7
7
8
M6
8
12
15
M8
20
29
35
M10
23
39
58
67
M12
34
68
100
116
M14
108
160
188
M16
168
248
292
M20
340
488
568
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
105
11
Održavanje
11.5
Provera/održavanje guma
Zavrtnjevi za zatvaranje na prenosnicima
INFORMACIJA
Obrtni momenti pritezanja važe samo za montažu zavrtnjeva za zatvaranje, kontrolnih okna,
filtera za ventilaciju/odzračivanje i odzračnih ventila u prenosnicima sa kućištem od liva,
aluminijuma i čelika. Termin "zavrtanj za zatvaranje" obuhvata zavrtanj za ispuštanje,
kontrolni zavrtanj, filter za ventilaciju i odzračivanje.
Ova tabela važi samo za šestostrane zavrtnje za zatvaranje u kombinaciji sa zaptivnim
prstenom od bakra i za odzračne ventile od mesinga sa fazonskim zaptivnim prstenom.
Navoj
Zavrtanj za zatvaranje i kontrolno
staklo s bakarnim prstenom1
Odzračni ventil od mesinga
Filter za ventilaciju/odzračivanje od
Filter za ventilaciju/odzračivanje od
mesinga
čelika
u čeliku i livu
u aluminijumu
u čeliku i livu
u aluminijumu
Maksimalni obrtni moment pritezanja (Nm) (±10%)
M10x1
8
M12x1,5
14
G1/4“
14
M14x1,5
16
M16x1,5
45
40
24
24
M18x1,5
50
45
30
30
M20x1,5
32
G1/2“
32
M22x1,5
35
M24x1,5
60
G3/4“
60
M33x2
80
G1“
80
M42x1,5
100
G1 1/4“
100
1
11.5
Uvek zamenite bakarne prstenove.
Provera/održavanje guma
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Vizuelna provera guma
„ Proveriti da li na gumama ima rezova ili pukotina.
Æ Ako na gumama postoje rezovi ili pukotine, gume popraviti ili zameniti od strane KRONE
servisnog partnera.
Intervali održavanja za vizuelnu proveru guma, vidi Stranica 96.
Bellima F 130
106
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Provera/održavanje guma
11.5
Provera/prilagođavanje pritiska u gumama
„ Provera pritiska u gumama, vidi Stranica 41.
Æ Ako je pritisak u gumama suviše visok, ispustiti vazduh.
Æ Ako je pritisak u gumama suviše nizak, povećati pritisak u gumama.
Intervali održavanja za proveru pritiska u gumama, vidi Stranica 96.
Dodatno pritezanje navrtke točka
DVG000-002
„ Navrtke točka unakrsno (kao što je prikazano na slici) pritegnite sa dinamometarskim
ključem, obrtni moment pritezanja vidi Stranica 107.
Intervali održavanja, vidi Stranica 96.
Moment pritezanja: navrtke točka
Navoj
Širina ključa
Broj zavrtnjeva
po glavčini
Maksimalni obrtni moment
pritezanja
crn
pocinkovan
M12x1,5
19 mm
4/5 kom.
95 Nm
95 Nm
M14x1,5
22 mm
5 kom.
125 Nm
125 Nm
M18x1,5
24 mm
6 kom.
290 Nm
320 Nm
M20x1,5
27 mm
8 kom.
380 Nm
420 Nm
M20x1,5
30 mm
8 kom.
380 Nm
420 Nm
M22x1,5
32 mm
8/10 kom.
510 Nm
560 Nm
M22x2
32 mm
10 kom.
460 Nm
505 Nm
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
107
11
Održavanje
11.6
Zaštita kočionog diska kočnice materijala za povezivanje od korozije
11.6
Zaštita kočionog diska kočnice materijala za povezivanje od korozije
1
2
RPG000-222
„ Da biste sprečili koroziju na kočionom disku kočnice od kočnice materijala za vezivanje,
izlepite kočionu površinu kočionog diska (2) samolepljivom zaštitnom folijom (1) ili
izolacionom trakom.
11.7
Održavanje glavnog prenosnika
RP000-201
Glavni prenosnik (3) se nalazi u prednjem poprečnom nosaču (2) mašine.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Demontirajte zaštitu (1) iza poprečnog nosača (2).
Provera nivoa ulja
Nivo ulja mora da dosegne do kontrolnog otvora (5).
Ako ulje ne doseže kontrolni otvor (5):
NAPOMENA! Oštećenja mašine zbog nepropisno izvršene provere nivoa ulja, zamene
ulja i elemenata filtera! Pridržavajte se sigurnosnih postupaka „Provera nivoa ulja.
Bezbedno sprovođenje zamene ulja i elemenata filtera, vidi Stranica 26.
„ Skinite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (5).
„ Napunite novo ulje kroz kontrolni otvor (5), sve dok ne prelije. Pazite da ulje odgovara
specifikaciji, vidi Stranica 43.
„ Stavite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (5), obrtni moment pritezanja vidi
Stranica 106.
Zamena ulja
ü Za ispuštanje ulja je na raspolaganju pogodna posuda.
Bellima F 130
108
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Oslobađanje sigurnosne spojnice sa blokadom na zglobnom vratilu
11.8
NAPOMENA! Oštećenja mašine zbog nepropisno izvršene provere nivoa ulja, zamene
ulja i elemenata filtera! Pridržavajte se sigurnosnih postupaka „Provera nivoa ulja.
Bezbedno sprovođenje zamene ulja i elemenata filtera, vidi Stranica 26.
„ Skinite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (5).
„ Odvijte zavrtanj za ispuštanje (4) i ispustite ulje.
„ Montirajte zavrtanj za ispuštanje (4), obrtni moment pritezanja vidi Stranica 106.
„ Napunite novo ulje kroz kontrolni otvor (5), sve dok ne prelije. Pazite da ulje odgovara
specifikaciji, vidi Stranica 43.
„ Stavite zavrtanj za zatvaranje kontrolnog otvora (5), obrtni moment pritezanja vidi
Stranica 106.
11.8
Oslobađanje sigurnosne spojnice sa blokadom na zglobnom vratilu
Ako se sigurnosna spojnica sa blokadom aktivira za vreme postupka presovanja zbog
preopterećenja zglobnog vratila, postupajte na sledeći način:
„ Isključite priključno vratilo.
„ Priključno vratilo uključite s malim brojem obrtaja u praznom hodu, sve dok se sigurnosna
spojnica sa blokadom ne utisne.
„ Dovedite priključno vratilo na nominalni broj obrtaja.
11.9
Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje kanapom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
11.9.1
Očistite vodilicu za kanap i podmažite pogonske lance
RP000-136
Nakon dugih vremena mirovanja ili u slučaju jakog prljanja morate proveriti nosače vodilice za
kanap (2) iza poklopaca i očistiti ih po potrebi.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Rukom okrenite pogonski zupčanik (1) nalevo, dok se zahvatnici (3) ne pokrenu do kraja
iznutra prema napolju i nazad.
Ako se nosači vodilice za kanap (2) zajedno sa zahvatnicima kreću samo uz napor, očistite
područje:
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
109
11
Održavanje
11.9
Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje kanapom
RP000-137
„ Odvijte dva poklopca (1) i okrenite nadesno, tako da stoje vertikalno, kako je prikazano na
slici.
„ Očistite nosače vodilice za kanap (3), zahvatnike (4) i celo područje oko njih.
„ Ako je potrebno, nauljite pogonske lance (2).
„ Zatvorite dva poklopca (1).
11.9.2
Provera i podešavanje pokretačkog kotura i pritisnih kotura
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RP000-138
„ Lagano okrećite pokretački kotur (1) da proverite mogu li se pritisni koturi (3) lako okretati.
Ako se pritisni koturi (3) ne okreću lako:
„ Ugurajte odvijač između pogonskog kotura (1) i pritisnih kotura (3) i lagano pomerajte s leva
na desno.
„ Po potrebi odvijte vijak (2) i nauljite ležajeve.
11.9.3
Čišćenje rezne jedinice
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda kroz oštre noževe na jedinici za sečenje uređaja za zamotavanje.
Prilikom postavljanja materijala za vezivanje ili radova u području jedinice za sečenje uređaja
za zamotavanje postoji opasnost od ozjeda na prstima i rukama.
„ Prilikom postavljanja materijala za vezivanje i radova u području jedinice za sečenje treba
nositi zaštitne rukavice.
„ Kod radova u području jedinice za sečenje treba raditi sa posebnom pažnjom.
Bellima F 130
110
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje mrežom 11.10
RP000-190
Noževi (5) mora da se kreću slobodno. Korozija ili nečistoća mogu da ograniče pokretljivost
noževa (5).
„ Očistite vođice noževa (2).
„ Odvijte vijke (1) i pomerajte noževe (5) dok ponovo ne počnu lako da se kreću.
„ Pritegnite vijke (1) sve dok noževi (5) mogu lako da se kreću.
11.10
Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje mrežom
11.10.1
Podešavanje tarnog kotura i pogonskog zupčanika
RPG000-023
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Dimenzija X između tarnog kotura (1) i pogonskog zupčanika (2) mora da bude X=1 mm.
Dimenzija Y opruge (3) mora da bude Y=25–35 mm.
„ Za podešavanje dimenzije X ili dimenzije Y, odvijte matice (4) i podesite dimenzije X i Y.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
111
11
Održavanje
11.10 Provera i podešavanje mehanizma za vezivanje mrežom
11.10.2
Podešavanje opružne vodilice
RPG000-024
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Na kraju opružne vodilice (3) nalazi se preklopljiv vrh (1) koji je pokretno zašrafljen sa opružnom
vodilicom (3). Razmak X između vijka za podešavanje (2) i opružne vodilice (3) mora da bude
X=2-3 mm.
„ Za podešavanje razmaka X otpustite vijke (4) i pomaknite opružnu vodilicu (3) tako da
razmak iznosi X=2-3 mm.
„ Pritegnite vijke (4).
11.10.3
Podešavanje rezne jedinice
RP000-130
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
Podesite razmak Y između noža (7) i rezne ivice (6)
Razmak Y između noža (7) i rezne ivice (6) mora da iznosi Y=2–5 mm.
ü Zadnji poklopac je otvoren.
Bellima F 130
112
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Provera i podešavanje hidrauličnog pokretača vezivanja 11.11
ü Sakupljač je spušten.
ü Reza (3) se nalazi u prikazanom položaju.
„ Za podešavanje razmaka Y, odvijte protivmaticu na vijku (4) te podesite razmak Y.
„ Pritegnite protivmaticu na vijku (4).
Podešavanje razmaka između neznatno spuštene opružne vodilice (2) i vijka za
podešavanje (1)
Razmak X između neznatno spuštene opružne vodilice (2) i vijka za podešavanje (1) mora da
bude X=1 mm.
ü Opružna vodilica (2) je odvojena od vijka za podešavanje (1) i neznatno spuštena.
ü Dimenzija kod nataknute opružne vodilice (2) na vijku za podešavanje (1) je pravilno
podešena, vidi Stranica 112.
„ Za podešavanje razmaka X odvijte vijke (5) i pomaknite opružnu vodilicu tako da razmak
bude X=1 mm.
„ Zategnuti vijke (5).
Provera postavki razmaka X i Y
1
3
2
4
1
RP000-539
„ Položite opružnu vodilicu (1) nazad na vijak za podešavanje (2).
Æ Glava vijka za podešavanje (4) mora da naleže na skretnu polugu (3).
11.11
Provera i podešavanje hidrauličnog pokretača vezivanja
Kod modela „Vezivanje mrežom i kanapom“
RP000-131
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
113
11
Održavanje
11.12 Kontrola hidrauličnih creva
Opruga (2) na hidrauličnom pokretačkom cilindru (1) treba u izvučenom stanju hidrauličnog
cilindra da se stisne na X=110–120 mm.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Hidraulični cilindar pokretača vezivanja je izvučen do kraja.
„ Za podešavanje dimenzije X, odvijte maticu (3) i vijak sve dok se ne podesi dimenzija X.
11.12
Kontrola hidrauličnih creva
Hidraulična creva podležu prirodnom starenju. Time se ograničava vreme korišćenja.
Preporučeno vreme korišćenja je 6 godina, u tome je sadržano maksimalno vreme trajanja od
najviše 2 godine. Datum proizvodnje je odštampan na hidrauličnim crevima. Kod provere
hidrauličnih creva moraju se uzeti u obzir lokalni uslovi (npr. BGVU).
Sprovođenje vizalne kontrole
„ Sva hidraulična creva vizualnom kontrolom kontrolirajte na postojanje oštećenja i propusnih
mesta i po potrebi ih dajte zameniti kroz autorizovano stručno osoblje.
11.13
Čišćenje mašine
UPOZORENJE
Ozlede očiju kroz lebdeće partikule prljavštine!
Prilikom čišćenja mašine sa komprimovanim vazduhom tj. sa uređajem za čišćenje visokim
pritiskom partikule prljavštine vitlaju se velikom brzinom. Partikule prljavštine mogu da pogode
oči i da ih ozlede.
„ Osobe držite udaljene od područja rada.
„ Kod radova čišćenja sa komprimovanim vazduhom ili sa uređajem za čišćenje visokim
pritiskom nosite odgovarajuću radnu odeću (npr. zaštitu za oči).
NAPOMENA
Oštećenja mašine vodom iz čistača visokog pritiska
Ako se pri čišćenju čistačem visokog pritiska vodeni mlaz drži direktno na ležajevima i
električnim ili elektronskim komponentama, može doći do oštećenja tih sastavnih delova.
„ Vodeni mlaz čistača visokog pritiska nikada ne usmeravati na ležajeve, električne/
elektronske komponente i sigurnosne nalepnice.
„ Sigurnosne nalepnice koje nedostaju, koje su oštećene ili nečitljive neophodno je odmah
zameniti novim.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Nakon svake primene očistite celo područje oko jedinice za vezivanje.
„ Dodatno nakon svakog korišćenja sve rotirajuće delove na kočionoj šipci i kočionoj poluzi
očistite sa komprimovanim vazduhom, kao npr. klipnjaču, kočionu polugu i tanjur šipke. Na
taj način se mogu izbeći mehaničke blokade.
„ Po potrebi čišćenje ponovite više puta dnevno.
Bellima F 130
114
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Čišćenje utičnice i prstena za vuču 11.14
11.14
Čišćenje utičnice i prstena za vuču
RPG000-189
Prsten za vuču uvek mora biti horizontalno spojen u vučnoj čeljusti. Granica trošenja čaure (1) u
prstenu za vuču (2) je X=43 mm. Ako se prekorači mera X, prsten za vuču (1) mora zameniti
KRONE servisni partner.
„ Za minimiranje habanja, utičnicu (1) i prsten za vuču (2) dnevno očistite i podmažite masti.
11.15
Čišćenje pogonskih lanaca
Nakon završetka sezone, pogonski lanci mašine moraju da se očiste.
„ Pogonske lance očistite uređajem za čišćenje pod visokim pritiskom i ostavite ih da se
osuše.
„ Očišćene i osušene lance premažite motornim uljem.
„ Pustite mašinu u rad da bi se motorno ulje rasporedilo na sve kontaktne površine.
„ Zaustaviti i osigurati mašinu, vidi Stranica 25.
„ Proverite istrošenost lanaca i lančanika.
11.16
Proveravanje i podešavanje kuke za zatvaranje zadnjeg poklopca
RPG000-044
Kuka za zatvaranje zadnjeg poklopca (1) nalazi se na levoj strani mašine. Ako se zadnji
poklopac ne zatvara u potpunosti, mora da se proveri i podesi kuka za zatvaranje zadnjeg
poklopca (1). Dimenzija X (između vijka za podešavanje (2) i tastera (3)) mora da iznosi X=2–
5 mm.
ü Zadnji poklopac je otvoren i zakočen.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
115
11
Održavanje
11.17 Provera i podešavanje puževa sakupljača
ü Levi bočni poklopac je otvoren.
„ Odvijte protivmatice (4) i pomerite vijak za podešavanje (2) dok dimenzija ne bude X=2–
5 mm.
„ Pritegnite protivmatice (4).
RPG000-045
Dimenzija Y (između kuke za zatvaranje (2) graničnika (1)) mora da bude Y=2–5 mm.
ü Zadnji poklopac je otvoren i hidraulično zakočen ventilom.
ü Levi bočni poklopac je otvoren.
„ Odvijte vijke (3) i pomerajte ih u duguljastim rupama, dok ne postignete dimenziju Y=2–
5 mm.
„ Pritegnite vijke (3).
11.17
Provera i podešavanje puževa sakupljača
RP000-220
Nakon radova na popravljanju ili održavanju sakupljača, dva puža (1) na desnoj i levoj strani
mašine moraju eventualno iznova da se podese. Puž (1) mora sa donjom ivicom (4) da stoji
paralelno u odnosu na strugače (2) sakupljača. Pored toga, zupci (3) moraju napred da vire
oko10 mm iznad strugača (2).
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Pogonski lanac sakupljača je demontiran.
ü Lanac je podignut.
Sledeće podešavanje obavite na isti način na desnom i levom pužu:
„ Puž (1) mora sa donjom ivicom (4) da se okreće paralelno u odnosu na strugače (2)
sakupljača. U ovom položaju, zupci (3) moraju napred da vire oko10 mm iznad strugača (2).
„ U ovom položaju montirajte pogonski lanac sakupljača.
Bellima F 130
116
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Podešavanje i podmazivanje pogonskih lanaca uljem 11.18
11.18
Podešavanje i podmazivanje pogonskih lanaca uljem
UPOZORENJE
Opasnost od ozlede kroz rotirajuće pogonske lance.
Kod radova na pogonskim lancima postoji opasnost od ozleda uvlačenjem nevezane, duge
kose ili široke odeće.
„ Kod radova na pogonskim lancima nosite zaštitnu opremu, vidi Stranica 18.
„ Pre radova na pogonskim lancima isključite i osigurajte mašinu, vidi Stranica 25.
11.18.1
Pogonski lanac sakupljača
RPG000-028
Pogonski lanac sakupljača nalazi se na levoj strani mašine.
Podešavanje pogonskog lanca
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Sakupljač je spušten u radni položaj, vidi Stranica 68.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Demontirajte zaštitu (1).
„ Odvijte vijke (3).
„ Okrećite zatezač (2) na držaču (4) dok se pogonski lanac ne zategne.
„ Pritegnite vijke (3).
„ Montirajte zaštitu (1).
Podmazivanje pogonskog lanca uljem
„ Premažite pogonski lanac uljem.
Pogonska sredstva, vidi Stranica 43.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
117
11
Održavanje
11.18 Podešavanje i podmazivanje pogonskih lanaca uljem
Zamena posmičnog vijka
RP000-206
Kao zaštita od preopterećenja, pogonski lanac sakupljača je osiguran posmičnim zavrtnjem (4).
Kada se istroši, posmični zavrtanj može da se zameni novim. Na zaštiti (3) se nalaze rezervni
posmični zavrtnji (2). Uz navođenje kataloškog broja 00 900 201 * možete naručiti nov posmični
zavrtanj (4) (M8x35).
ü Kontaktni točak je demontiran.
„ Demontirajte pritiskač (1).
„ Demontirajte zaštitu (2).
„ Eventualno uklonite ostatke starog posmičnog zavrtnja (4).
„ Montirajte novi posmični zavrtanj (4).
„ Montirajte zaštitu (2).
„ Montirajte pritiskač (1).
11.18.2
Pogonski lanac pokretnog poda
RP000-155
Pogonski lanac (1) pokretnog poda se nalazi na levoj strani mašine.
Podešavanje pogonskog lanca
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Bočni poklopac na levoj strani mašine je otvoren.
„ Za zatezanje pogonskog lanca (1), odvijte vijak (3) i gurnite lančanik (2) u duguljastoj rupi
nadole, dok pogonski lanac (1) ne bude zategnut kako treba.
„ Pritegnite vijak (3).
Bellima F 130
118
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Proverite i podesite razmak između valjka i lanca pokretnog poda 11.19
Podmazivanje pogonskog lanca uljem
„ Premažite pogonski lanac (1) uljem.
Pogonska sredstva, vidi Stranica 43.
11.18.3
Pogonski lanac valjaka
RPG000-027
Pogonski lanac (3) valjaka se nalazi na desnoj strani mašine.
Ako je pogonski lanac (3) pravilno zategnut, dimenzija mora da bude oko X=55 mm na
opruzi (2).
Podešavanje pogonskog lanca
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Bočni poklopac na desnoj strani mašine je otvoren.
„ Kako biste zategli pogonski lanac (3), kontra-navrtkom (1) podesite dimenziju X = 150 mm.
Podmazivanje pogonskog lanca uljem
„ Premažite pogonski lanac (3) uljem.
Pogonska sredstva, vidi Stranica 43.
11.19
Proverite i podesite razmak između valjka i lanca pokretnog poda
RPG000-035
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
119
11
Održavanje
11.19 Proverite i podesite razmak između valjka i lanca pokretnog poda
Razmak X između valjka (1) i lanca pokretnog poda (2) mora da bude veći od 20 mm.
Dimenzija X može da se proverava samo ispod mašine.
ü Zadnji poklopac je otvoren i osiguran, vidi Stranica 79.
„ Proverite dimenziju X.
Æ Ako dimenzija X nije veća od 20 mm, razmak između valjka (1) i lanca pokretnog poda (2)
mora da se podesi.
RPG000-036
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Skinite maticu (3).
„ Odvijte vijke (1) I pomerite pločicu sa rupom (2) sve dok ne podesite pravilan razmak
između valjka i lanca pokretnog poda.
„ Pritegnite vijke (1).
„ Montirajte maticu (3).
RP000-195
Ako se promeni razmak između valjka (1) i lanca pokretnog poda, moraju iznova da se podese i
limene vodilice (2) na desnoj i levoj strani unutar komore za baliranje.
Limene vodilice moraju tesno da naležu na valjak (1).
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Odvijte vijke (3) pa pomaknite lim vođice (2) u duguljastoj rupi tako da lim vođice (2) naleže
tesno, ali bez kontakta, uz valjak (1).
„ Zategnite zavrtnje (3).
Bellima F 130
120
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Održavanje
11
Hidraulička spojna shema 11.20
11.20
Hidraulička spojna shema
UPOZORENJE
Hidraulička creva podležu starenju.
Karakteristike hidrauličkih creva se habaju zbog pritiska, toplotnog opterećenja i uticaja UVradijacije. Oštećena hidraulička creva mogu da dovedu do teških ili smrtonosnih povreda.
Na hidrauličkim crevima je otisnut datum proizvodnje. Tako se može vrlo brzo ustanoviti
starost creva.
Preporučuje se da se hidraulička creva zamene nakon veka trajanja od šest godina.
„ Kao creva za zamenu koristiti samo originalne rezervne delove.
NAPOMENA
Štete na mašini kroz zaprljanja hidrauličnog sistema
Ako strana tela ili tekućine dospeju u hidraulični sistem, na hidrauličnom sistemu mogu nastati
teška oštećenja.
„ Hidraulični priključci i komponente pre montaže očistite.
„ Otvorene hidraulične priključke zatvorite zaštitnim kapama.
„ Proverite, da u hidraulični sistem ne mogu dospeti strana tela ili tekućine.
NAPOMENA
Odlaganje na otpad i skladištenje ulja i starih filtera za ulje
Nepravilno skladištenje i odlaganje ulja i starih filtera za ulje mogu da naštete okolini.
„ Korišćena ulja i filtere za ulje skladištiti, odn. odlagati na otpad u skladu sa zakonskim
propisima.
RPG000-037
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
121
11
Održavanje
11.21 Strujna šema elektronskog indikatora pritiska presovanja
1 Hidraulični cilindar sakupljača
2 Slavina za zatvaranje na zadnjem
poklopcu
3 Hidraulični cilindar zadnji poklopac
11.21
4 Dodatno hidraulično crevo (kod modela
„Hidraulični pokretač vezivanja sa
dodatnim hidrauličnim crevom za
sakupljač“)
5 Hidraulični cilindar pokretača vezivanja
Strujna šema elektronskog indikatora pritiska presovanja
RP000-280
1
2
3
4
5
Upravljačka ploča
Utikač
Utičnica
Desni senzor
Levi senzor
6
7
8
9
Signalna lampica desno
Signalna lampica levo
Signalizator
Utikač (2-polni)
Bellima F 130
122
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Smetnje na sakupljaču ili za vreme prihvata useva
12.1
Smetnja, uzrok i otklanjanje
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja osnovnih bezbednosnih napomena
Ako se ne poštuju osnovne bezbednosne napomene, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Da bi se sprečile nesreće, moraju se pročitati i poštovati osnovne bezbednosne
napomene, vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od povreda usled nepoštovanja bezbednosnih postupaka
U slučaju da se ne poštuju bezbednosni postupci, može doći do teških telesnih povreda ili
smrti.
„ Kako bi se sprečile nesreće, bezbednosni postupci se moraju pročitati i poštovati, vidi
Stranica 25.
12.1
Smetnje na sakupljaču ili za vreme prihvata useva
Smetnja: Sakupljač se ne može spustiti.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Hidraulički preklopni ventil je u „ Podesite hidraulički preklopni ventil na sakupljaču, vidi
pogrešnom položaju.
Stranica 78.
Rasteretne opruge sakupljača „ Podesite rasteretne opruge sakupljača tako da se
su podešene prečvrsto.
rasterećuje samo sakupljač, vidi Stranica 88.
Radna visina sakupljača je
podešena previsoko te se
sakupljač ne može spustiti.
„ Podesite radnu visinu sakupljača, vidi Stranica 69.
Smetnja: U području uvlačenja postoje blokade usevima.
OPREZ! Oštećenje mašine kroz blokade usevima! Odmah zaustavite mašinu, isključite
priključno vratilo i otklonite blokadu usevima.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Otkos je neravnomeran ili
prevelik.
„ Podelite otkos.
Visina mašine nije pravilno
podešena prema traktoru.
„ Mašinu preko kesera dajte odgovarajuće namestiti od
strane KRONE servisnog partnera, vidi Stranica 47.
Donji pritiskač je podešen
prenisko.
„ Podesite donji pritiskač nešto više, vidi Stranica 70.
Za uklanjanje blokada usevima, vidi Stranica 80.
Smetnja: Pokošeni materijal pada tokom presovanja između valjka i lanca pokretnog poda.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Razmak između valjka i lanca „ Pomerite valjak kako biste smanjili razmak, vidi
pokretnog poda je prevelik.
Stranica 119.
Lanac pokretnog poda nije
„ Nauljite lanac pokretnog poda četkicom.
dovoljno nauljen. Time se
povećava procep između
valjka i lanca pokretnog poda.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
123
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.2
Smetnje na povezivanju ili za vreme postupka povezivanja
12.2
Smetnje na povezivanju ili za vreme postupka povezivanja
Smetnja: Mreža se ne transportuje nakon početka vezivanja.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Pogonski zupčanik uređaja za „ Podesite pogonski zupčanik i tarni kotur, vidi Stranica 111.
vezivanje mrežom ne naleže
„ Obezbedite slobodno kretanje praznog hoda.
uz tarni kotur ili je zaglavljen
slobodan hod u pogonskom
zupčaniku.
Kotur sa mrežom ima
pogrešne dimenzije.
„ Koristite samo koture sa mrežom propisanih dimenzija, vidi
Stranica 42.
Kotur mreže nije pravilno
umetnut u držač.
„ Pravilno umetnite kotur sa mrežom, vidi Stranica 75.
Mreža nije ispravno
postavljena.
„ Postavite mrežu prema opisu, vidi Stranica 77.
Kočnica materijala za
vezivanje nije pravilno
podešena.
„ Podesite kočnicu materijala za vezivanje, vidi Stranica 92.
Ispred i na valjcima pokretača „ Očistite uređaj za vezivanje mrežom i valjke pokretača.
ima nečistoća koje mogu
dovesti do proklizavanja
mreže.
Kanal za presovanje je
zapušen.
„ Uklonite blokade pokošenih useva, vidi Stranica 80.
Smetnja: Mreža se ne odseca, odnosno ne odseca se ravnomerno.
OPREZ! Opasnost od povreda usled oštrih komponenata! Prilikom uklanjanja prljavština
na reznoj jedinici uvek nosite odgovarajuće zaštitne naočare.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Poluga rezne jedinice blokira
povezivanje mrežom.
„ Deblokirajte povezivanje mrežom, vidi Stranica 65.
Rezna jedinica se ne spušta u „ Proverite da li je preklopni ventil podešen na povezivanje
potpunosti.
mrežom, vidi Stranica 93.
Rezna jedinica je tupa.
„ Uklonite prljavštinu sa jedinice za sečenje.
„ Po potrebi prepustite zamenu jedinice za odsecanje
servisnom partneru kompanije KRONE.
Smetnja: Mreža stoji pri aktiviranom vezivanju. Mreža se cepa nakon početka vezivanja ili u
toku postupka vezivanja.
OPREZ! Opasnost od povreda usled oštrih komponenata! Prilikom uklanjanja prljavština
na reznoj jedinici uvek nosite odgovarajuće zaštitne naočare.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Rezna jedinica se spustila
odmah nakon početka
vezivanja.
„ Proverite kretanje opružne vodilice i podesite je po potrebi,
vidi Stranica 112.
Kočnica materijala za
vezivanje je podešena
prejako.
„ Podesite kočnicu materijala za vezivanje, vidi Stranica 92.
Rezna jedinica stoji
preduboko.
„ Podesite reznu jedinicu, vidi Stranica 112.
Bellima F 130
124
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Smetnje na mehanizmu za vezivanja kanapom
12.3
Smetnja: Mreža ne prekriva ili ne prekriva u potpunosti jednu spoljnu ivicu ili obe.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Mreža se ne koči pravilno
tokom postupka vezivanja.
„ Podesite kočnicu materijala za vezivanje, vidi Stranica 92.
Mreža se zakačila za nož
rezne jedinice.
„ Podesite reznu jedinicu, vidi Stranica 112.
Valjci za pokretanje uređaja
za vezivanje su iskrivljeni.
„ Proverite uređaj za vezivanje i zamenite ga, po potrebi, u
servisnom predstavništvu KRONE.
Smetnja: Mreža se nakon presecanja izvlači prema napred između pokretačkih valjaka.
Mogući uzrok
Otklanjanje
U toku postupka vezivanja
broj obrtaja prenosnog vratila
se drži prenisko.
„ Obavite povezivanje sa brojem obrtaja priključnog vratila od
oko 400 min-1.
Smetnja: Mreža se u toku presovanja izvlači između pokretačkih valjaka.
12.3
Mogući uzrok
Otklanjanje
Povlačne opruge na reznoj
jedinici su se izdužile ili su
pukle.
„ Povlačne opruge na reznoj jedinici podesiti ili zameniti.
Smetnje na mehanizmu za vezivanja kanapom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
Smetnja: Kanap se ne dodaje pri pokretanju vezivanja.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Tarni kotur i pogonski
zupčanik ne naležu jedan na
drugi.
„ Proverite podešavanje tarnog kotura i pogonskog
zupčanika, vidi Stranica 111.
O-prsten na pokretaču je
neispravan.
„ Zamenite O-prsten, budući da tarni kotur ne sme da naleže
na pogonsko vratilo bez O-prstena, vidi Stranica 130.
Potisni valjci na pokretaču
povezivanja su zapeli.
„ Malo odvijte pa zatim ponovo pritegnite zavrtanj na potisnim
valjcima, vidi Stranica 129.
„ Podmažite uljem ležišta na potisnim valjcima, vidi
Stranica 129.
Smetnja: Kanap se kliza sa rubova kružne bale.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Graničnik kanapa nije pravilno „ Podesite graničnik kanapa na pokretaču vezivanja dalje
podešen.
prema unutra, vidi Stranica 89.
Pokošeni materijal je veoma
suv i mrvi se.
„ Podesite graničnik kanapa na pokretaču vezivanja dalje
prema unutra, vidi Stranica 89.
„ Na kraju procesa presovanja vozite sporije.
„ Pre početka vezivanja pustite da se kružna bala dokotrlja
bez dovođenja pokošenog materijala.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
125
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.4
Smetnje za vreme i nakon postupka presovanja
Smetnja: Kanap je previše udaljen od ruba kružne bale.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Graničnik kanapa nije pravilno „ Podesite graničnik kanapa na pokretaču vezivanja dalje
podešen.
prema napolju, vidi Stranica 89.
Smetnja: Kanap se na dvostrukom vezivanju ne odrezuje istovremeno.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Rezna ivica na reznoj jedinici
nije dovoljno oštra.
„ Očistite i naoštrite nož. Rezna ivica ne sme da bude
ofarbana.
Položaj noževa u reznoj
„ Podesite reznu jedinicu, vidi Stranica 110.
jedinici nije pravilno podešen.
Kočnica kanapa je preslabo
podešena.
„ Podešavanje kočnice kanapa, vidi Stranica 90.
Potisni valjci na pokretaču
vezivanja su zapeli.
„ Malo odvijte te ponovo pritegnite zavrtanj na potisnim
valjcima, vidi Stranica 129.
„ Podmažite uljem ležišta na potisnim valjcima, vidi
Stranica 129.
Smetnja: Vodilica za uzicu se ne uzima prilikom postupka vezivanja.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Lanac na mehanizmu za
„ Zamenite mehanizam za zatezanje lanca.
povezivanje kanapom je labav
zbog defekta na mehanizmu
za zatezanje lanca.
12.4
Smetnje za vreme i nakon postupka presovanja
Smetnja: Lanac pokretnog poda udara u valjak i time izaziva bučne zvuke.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Lanac pokretnog poda se
produžio.
„ Pomerite valjak prema napred, vidi Stranica 119.
Smetnja: Lanac pokretnog poda se skratio.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Lanac pokretnog poda je
prljav i nije nauljen.
„ Očistite lanac pokretnog poda i nauljite ga četkicom.
Smetnja: Desni indikator pritiska pritiskanja se ne pomera do kraja u donji položaj.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Zatvarač zadnjeg poklopca
nije u dobro zaključan.
„ Otvorite zadnji poklopac i brzo ga ponovo zatvorite.
Kuka za zatvaranje zadnjeg
poklopca neće da se uglavi.
„ Proverite slobodan hod poluga.
„ Izduvajte nečistoću iz kućišta.
„ Po potrebi zategnite povlačne opruge.
Indikator pritiska presovanja
nije pravilno podešen.
„ Pravilno podesite indikator pritiska presovanja, vidi
Stranica 131.
Bellima F 130
126
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Smetnje za vreme i nakon postupka presovanja
12.4
Smetnja: Neki indikator pritiska pritiskanja se ne pomera do kraja u gornje područje pritiska
presovanja.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Trn na indikatoru pritiska
pritiskanja se ne kreće do
kraja napolje.
„ Izduvajte nečistoću iz kućišta.
Indikator pritiska presovanja
nije pravilno podešen.
„ Pravilno podesite indikator pritiska presovanja, vidi
Stranica 131.
„ Razmrdajte trn na indikatoru pritiska pritiskanja.
Smetnja: Okrugla bala se ne kotrlja ili se samo lagano kotrlja iz komore za bale.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Strane su previše napunjene.
„ Uspostavite uži otkos, vidi Stranica 62.
„ Nemojte previše bočno voziti.
Pritisak presovanja je
previsok.
„ Smanjite pritisak presovanja, vidi Stranica 93.
Smetnja: Zadnji poklopac se ne može u celosti zatvoriti.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Slavina za zatvaranje za
zadnji poklopac je zatvorena.
„ Otvorite slavinu za zatvaranje, vidi Stranica 79.
Smetnja: Zadnji poklopac se ne otvara.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Hidraulično crevo za „Otvoriti/ „ Priključite hidraulično crevo za „Otvoriti/zatvoriti zadnji
zatvoriti zadnji poklopac i
poklopac i postavljanje sakupljača u transportni/radni
postavljanje sakupljača u
položaj“, vidi Stranica 58.
transportni/radni položaj“ nije
ispravno priključeno.
Smetnja: Okrugla bala je konusno oblikovana (u obliku konusa).
Mogući uzroci
Otklanjanje
Komora za bale se
jednostrano puni.
„ Ravnomerno punite komoru za bale, vidi Stranica 62.
Povezivanje mrežom: Broj
slojeva mreže je premali.
„ Povećajte broj slojeva mreže, vidi Stranica 91.
Materijal za vezivanje je
pocepan.
„ Upotrebljavajte samo materijal za vezivanje predviđenog
kvaliteta. KRONE preporučuje proizvod iz serije „KRONE
excellent“, pogledajte nalepnicu na mašini sa brojem
27 016 326 *.
Smetnja: Kružna bala ima različit prečnik na levoj i na desnoj strani.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Razmak između zatezne čivije „ Popravite podešavanje na poluzi za zatvaranje, vidi
u poluzi za zatvaranje i kuke
Stranica 130.
za zatvaranje je prevelik.
Hidraulički cilindar na
mehanizmu za zaključavanje
zadnjeg poklopca je u kvaru.
„ Zamenite hidraulički cilindar u servisnom predstavništvu
KRONE.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
127
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.5
Podešavanje vodilice kanapa na pokretačkom koturu
Smetnja: Okrugla bala je u obliku kante. Zbog toga se materijal za vezivanje cepa po sredini.
Mogući uzroci
Otklanjanje
Komora za bale je
neravnomerno napunjena.
„ Naizmenično vozite preko otkosa, vidi Stranica 62.
Nedovoljno slojeva materijala
za vezivanje.
„ Povećajte broj slojeva.
Povezivanje kanapom: vidi Stranica 89.
Povezivanje mrežom: vidi Stranica 91.
Smetnja: Na mehanizmu za izbacivanje bala ostaje previše pokošenog materijala. Ovaj
pokošeni materijal se odlaže kod izbacivača bala.
12.5
Mogući uzrok
Otklanjanje
Izbacivač bala je podešen
prenisko.
„ Podesite izbacivač bala na veću visinu, vidi Stranica 95
Podešavanje vodilice kanapa na pokretačkom koturu
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RP000-188
Kada se kanap ne preuzima ili ako vezivanje kanapom uopšte ne radi, mora da proverite i
prema potrebi da podesite vodilicu kanapa na pokretačkom koturu.
Dva kanapa (5) mora da prolaze po sredini odgovarajućeg pritisnog kotura (3) na pokretačkom
koturu (2) (pogledajte sliku).
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
„ Odvijte kontra-navrtke (4) na zavrtnju sa duplom ušicom (1).
„ Podesite visinu zavrtnja sa duplom ušicom (1) tako da oba kanapa prolaze po sredini
odgovarajućeg potisnog valjka (3) na pokretačkom koturu (2).
„ Podesite nagib zavrtnja sa duplom ušicom tako da oba kanapa (5) naležu na obe strane
ušice.
„ Pritegnite kontra-navrtke (4).
Bellima F 130
128
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
12.6
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Podešavanje rezne jedinice mehanizma za vezivanje kanapom
12.6
Podešavanje rezne jedinice mehanizma za vezivanje kanapom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda kroz oštre noževe na jedinici za sečenje uređaja za zamotavanje.
Prilikom postavljanja materijala za vezivanje ili radova u području jedinice za sečenje uređaja
za zamotavanje postoji opasnost od ozjeda na prstima i rukama.
„ Prilikom postavljanja materijala za vezivanje i radova u području jedinice za sečenje treba
nositi zaštitne rukavice.
„ Kod radova u području jedinice za sečenje treba raditi sa posebnom pažnjom.
RP000-190
Ako se 2 kanapa rezne jedinice ne odrežu istovremeno, položaj noževa (5) može da se
promeni. U tu svrhu, nož (5) na kojem se kanap preseca prekasno mora da se podesi dalje
prema napolju.
ü Rezna jedinica je očišćena, vidi Stranica 110.
„ Odvijte odgovarajući vijak (3) na mehanizmu za vođenje noža (2).
„ Dovedite odgovarajući ekscentar (4) u željeni položaj.
„ Pritegnite odgovarajući vijak (3).
12.7
Provera i podešavanje pokretačkog kotura i pritisnih kotura
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
RP000-138
„ Lagano okrećite pokretački kotur (1) da proverite mogu li se pritisni koturi (3) lako okretati.
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
129
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.8
Zamena O-prstena na pokretaču mehanizma za vezivanje kanapom
Ako se pritisni koturi (3) ne okreću lako:
„ Ugurajte odvijač između pogonskog kotura (1) i pritisnih kotura (3) i lagano pomerajte s leva
na desno.
„ Po potrebi odvijte vijak (2) i nauljite ležajeve.
12.8
Zamena O-prstena na pokretaču mehanizma za vezivanje kanapom
Kod verzije „Povezivanje mrežom i kanapom“
Ako je O-prsten na pokretaču mehanizma za vezivanje kanapom neispravan, kanap se pri
pokretanju vezivanja neće dodavati. O-prsten mora da se zameni.
1
3
2
RP000-540
ü Pokretač mehanizma za vezivanje kanapom (2) je demontiran . vidi Stranica 75.
„ Skinite O-prsten (2) na tarnom koturu (1) i zamenite ga novim O-prstenom.
12.9
Podešavanje zatvarača zadnjeg poklopca
RPG000-039
Zadnji poklopac je propisno zakočen ako pokazivač pritiska presovanja (1) na desnoj i levoj
strani mašine pri praznoj komori za baliranje stoji ispod položaja „0“.
Bellima F 130
130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Podešavanje indikatora za pritisak presovanja 12.10
RPPG000-040
Ako pokazivač pritiska presovanja na desnoj strani mašine ne stoji ispod položaja „0“ i/ili ako se
zadnji poklopac više ne otvara i zatvara pravilno, moraju da se podese dimenzije X i Y na
zatvaraču zadnjeg poklopca.
ü Mašina je zaustavljena i osigurana, vidi Stranica 25.
ü Zadnji poklopac je zatvoren.
Na desnoj i levoj strani mašine obavite sledeća podešavanja na isti način:
„ Skinite zadnji bočni štitnik (1).
„ Proverite dimenziju X između zatezne čivije (2) i kuke za zatvaranje (3).
ð Ako je dimenzija X =5-7 mm, podešavanje je pravilno.
ð Ako dimenzija ne iznosi Y=5–7 mm, mora da podesite zatvarač zadnjeg poklopca.
„ Za podešavanje kuke za zatvaranje zadnjeg poklopca, otpustite ili pritegnite protivmaticu (4)
i okrećite klipnu šipku (5) dok dimenzija ne bude X=5–7 mm.
12.10
Podešavanje indikatora za pritisak presovanja
Kod prazne komore za baliranje i zatvorenog zadnjeg poklopca, mehanički
indikatori pritiska presovanja ne stoje na položaju „0“
RPG000-050
Ako se indikatori pritiska presovanja (4) i (5) ne preklapaju tačno ili ako crveni indikator pritiska
presovanja (5) nije u položaju „0“, indikator pritiska presovanja mora iznova da se podesi. Ovo
podešavanje mora da se proveri i podesi jednako i na levoj i na desnoj strani mašine.
ü Zadnji poklopac je zatvoren.
ü Odgovarajuća bočna zaštita na desnoj ili levoj strani mašine je otvorena.
„ Postavite montažnu polugu (1) u procep između zadnjeg poklopca i okvira.
„ Pritisnite zadnji poklopac unazad, dok kuka za zatvaranje (3) ne nalegne na zateznu
čiviju (2).
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
131
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.10 Podešavanje indikatora za pritisak presovanja
RPG000-043
Prikazani mehanizam za zatezanje se nalazi kako na levoj, tako i na desnoj strani mašine, u
zavisnosti od toga koji indikator pritiska presovanja treba prilagoditi.
ü Odgovarajuća bočna zaštita na desnoj ili levoj strani mašine je otvorena.
„ Odvijte matice (3).
„ Da bi se zategla žica (1), okrećite prstenasti vijak (2) u pravcu strelice, dok se odgovarajući
indikator pritiska presovanja ne nađe na tačnom položaju.
„ Pritegnite matice (2).
Kod pune komore za baliranje i još uvek zatvorenog zadnjeg poklopca,
mehanički indikatori pritiska presovanja ne stoje na položaju „3“
RPG000-046
Ako se kuka za zatvaranje (1) zadnjeg poklopca pri punoj komori za baliranje nalazi u najnižem
položaju (kako je prikazano), ali zadnji poklopac je i dalje zatvoren, desni indikator pritiska
presovanja (4) mora da stoji na položaju „3“.
Ako desni indikator pritiska presovanja ne stoji na položaju „3“:
Bellima F 130
132
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Tačke za postavljanje auto-dizalice 12.11
ü Otvoren je desni bočni poklopac.
„ Odvijte matice (2) i okrećite dok desni indikator pritiska presovanja ne stoji na položaju „3“.
„ Pritegnite matice (2) tako da se međusobno blokiraju.
12.11
Tačke za postavljanje auto-dizalice
UPOZORENJE
Opasnost od povrede zbog podignute mašine
Preti opasnost od povreda usled pada mašine ili nekontrolisanog zakretanja delova. Ove
aktivnosti mogu obavljati samo kvalifikovani stručnjaci.
„ Koristiti samo dozvoljenu opremu za podizanje i sredstva za pričvršćivanje adekvatne
nosivosti. Za težine, vidi Stranica 41.
„ Obratiti pažnju na podatke o predviđenim tačkama za pričvršćivanje.
„ Voditi računa o sigurnom ležištu sredstava za pričvršćivanje.
„ Nikada se ne zadržavati ispod podignute mašine.
„ Sigurno podupreti mašinu kada je potrebno raditi ispod nje, vidi Stranica 25.
Tačke za postavljanje auto-dizalice nalaze se sa leve i desne strane na pojedinačnoj ili
tandemskoj osovini i označene su nalepnicom.
1
2
RPG000-177
1 Tačka za postavljanje auto-dizalice
straga levo
2 Tačka za postavljanje auto-dizalice
straga desno
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
133
13
13
Odlaganje na otpad
Odlaganje na otpad
Na kraju upotrebnog veka mašine, pojedinačni sastavni delovi mašine moraju se pravilno
odložiti na otpad. Pridržavati se važećih lokalnih, aktuelnih propisa za odlaganje otpada i
važećih zakona.
Metalni delovi
•
•
•
Svi metalni delovi moraju se odneti na mesto za reciklažu metala.
Komponente se pre odlaganja na otpad moraju očistiti od potrošnih materijala i maziva (ulje
za menjače, ulje iz hidrauličkog sistema, ...).
Potrošni materijal i maziva moraju se posebno odneti na mesto za ekološko odlaganje, odn.
reciklažu.
Potrošni materijali i maziva
•
Potrošni materijali i maziva (dizel gorivo, sredstvo za hlađenje, ulje za menjače, ulje iz
hidrauličkog sistema, ...) moraju se odneti na mesto za odlaganje starog ulja.
Plastika
•
Sva plastika se mora odneti na mesto za reciklažu plastike.
Guma
•
Svi gumeni delovi (creva, gume, ...) se moraju odneti na mesto za reciklažu gume.
Elektronski otpad
•
Sve elektronske komponente se moraju odneti na mesto za odlaganje elektronskog otpada.
Bellima F 130
134
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
Izjava o usaglašenosti
14
14
Izjava o usaglašenosti
Izjava o usaglašenosti za EZ
Mi,
KRONE Agriculture SE
Heinrich-Krone-Str.10, 48480 Spelle Nemačka,
ovim putem na sopstvenu odgovornost kao proizvođač dole navedenog proizvoda izjavljujemo
da
Mašina:
Serija:
Presa za baliranje kružnih bala
Bellima F 130
na koju se odnosi ova izjava, ispunjava zahteve sledećih važećih odredbi:
•
EZ direktiva 2006/42/EZ (mašine)
•
EU direktiva 2014/30/EU (EMC). Kao osnova za potrebe ove direktive služi usklađeni
standard EN ISO 14982:2009.
Za sastavljanje tehničke dokumentacije ovlašćen je potpisani direktor.
Spelle, 4.8.2021. god.
Jan Horstmann
(Direktor sektora za konstrukciju i razvoj)
Godina proizvodnje:
Br. mašine:
Bellima F 130
Prevod originalnog uputstva za upotrebu 150000148_09_sr
135
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH & Co. KG
* Heinrich-Krone-Strasse 10
D-48480 Spelle (Nemačka)
* Postfach 11 63
D-48478 Spelle (Nemačka)
' +49 (0) 59 77 / 935-0
6 +49 (0) 59 77 / 935-339
V.8
ü www.landmaschinen.krone.de
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement