Krone BA Bellima F 130 (RP500-20) Operativne instrukcije | Manualzz
Prijevod izvornih uputa za uporabu
Broj dokumenta: 150000148_09_hr
Stanje: 4.8.2021.
Rolo balirka
Bellima F 130
Od broja stroja: 1078089
Kontakt
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
48480 Spelle
Njemačka
Telefonski broj centrale
Faks centrale
Faks skladišta rezervnih dijelova u
Njemačkoj
Faks skladišta rezervnih dijelova za izvoz
Internet
+ 49 (0) 59 77/935-0
+ 49 (0) 59 77/935-339
+ 49 (0) 59 77/935-239
+ 49 (0) 59 77/935-359
www.landmaschinen.krone.de
https://mediathek.krone.de/
Podaci za upite i narudžbe
Tip
Identifikacijski broj vozila
Godina proizvodnje
Podaci o kontaktu prodavatelja
Bellima F 130
2
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Popis sadržaja
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
O ovom dokumentu ................................................................................................................... 7
Valjanost ...................................................................................................................................... 7
Naknadna narudžba ................................................................................................................... 7
Službena dokumentacija.............................................................................................................. 7
Ciljna skupina ovog dokumenta ................................................................................................... 7
Način korištenja ovim dokumentom ............................................................................................. 7
Direktoriji i reference .................................................................................................................... 7
Navođenje smjera ........................................................................................................................ 8
Izraz "Stroj" .................................................................................................................................. 8
Slike ............................................................................................................................................. 8
Opseg dokumenta ....................................................................................................................... 8
Sredstvo prikaza .......................................................................................................................... 8
Tablica za pretvorbu jedinica ..................................................................................................... 10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.18
2.4.19
2.4.20
2.4.21
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
2.7
2.8
2.8.1
Sigurnost ..................................................................................................................................
Uporaba u skladu s namjenom ..................................................................................................
Moguća predvidiva pogrešna uporaba ......................................................................................
Uporabni vijek stroja ..................................................................................................................
Temeljne sigurnosne napomene ...............................................................................................
Značenje Uputa za uporabu ......................................................................................................
Kvalifikacije osoblja za rukovanje ..............................................................................................
Kvalifikacije stručnog osoblja .....................................................................................................
Djeca u opasnosti ......................................................................................................................
Spajanje stroja ...........................................................................................................................
Pregradnja stroja .......................................................................................................................
Dodatna oprema i zamjenski dijelovi .........................................................................................
Radna mjesta na stroju ..............................................................................................................
Pogonska sigurnost: Tehnički ispravno stanje...........................................................................
Opasna područja .......................................................................................................................
Održavanje ispravnosti zaštitnih naprava ..................................................................................
Osobna zaštitna oprema............................................................................................................
Sigurnosne oznake na stroju .....................................................................................................
Sigurnost u prometu ..................................................................................................................
Sigurno zaustavljanje stroja .......................................................................................................
Pogonska sredstva ....................................................................................................................
Opasnost zbog okruženja primjene ...........................................................................................
Izvori opasnosti na stroju ...........................................................................................................
Opasnosti kod određenih aktivnosti: Rad na stroju ...................................................................
Opasnosti kod određenih aktivnosti: Rad na kotačima i gumama .............................................
Ponašanje u opasnoj situaciji i kod nesreća ..............................................................................
Sigurnosne rutine.......................................................................................................................
Isključivanje i osiguravanje stroja ..............................................................................................
Osiguravanje podignutog stroja i dijelova stroja od spuštanja ...................................................
Sigurno obavljanje provjere razine ulja i zamjene ulja i elementa filtra .....................................
Provođenje provjere aktuatora...................................................................................................
Sigurnosna naljepnica na stroju.................................................................................................
Naljepnice s napomenama na stroju .........................................................................................
Sigurnosna oprema ...................................................................................................................
SMV ploča za označavanje .......................................................................................................
3
Podatkovna memorija.............................................................................................................. 35
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Opis stroja ................................................................................................................................
Pregled stroja.............................................................................................................................
Preopteretni osigurači na stroju .................................................................................................
Oznaka.......................................................................................................................................
Opis rada pri vezivanju uzicom ..................................................................................................
Opis rada pri vezivanju mrežom ................................................................................................
5
5.1
5.2
Tehnički podaci........................................................................................................................ 40
Dimenzije ................................................................................................................................... 40
Težine ........................................................................................................................................ 40
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
16
18
18
19
19
20
20
21
22
23
24
24
25
25
25
26
26
26
30
33
34
36
36
37
37
38
39
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
3
Popis sadržaja
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.13.1
5.13.2
Tehnički najveća dopuštena brzina (cestovna vožnja) ..............................................................
Emisija zvučnog tlaka ................................................................................................................
Temperatura okoline ..................................................................................................................
Gume .........................................................................................................................................
Sigurnosni lanac ........................................................................................................................
Dimenzije bale ...........................................................................................................................
Materijal za vezivanje mreže .....................................................................................................
Zahtjevi za traktor - snaga .........................................................................................................
Zahtjevi za traktor - hidraulika....................................................................................................
Zahtjevi za traktor - elektrika......................................................................................................
Radne tvari ................................................................................................................................
Ulja.............................................................................................................................................
Masti za podmazivanje ..............................................................................................................
40
40
40
40
41
41
41
41
41
42
42
42
43
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.7
6.8
6.9
6.10
Prvo puštanje u rad .................................................................................................................
Kontrolni popis za prvo puštanje u rad ......................................................................................
Opseg isporuke..........................................................................................................................
Montaža kontaktnih kotača na sakupljač ...................................................................................
Montaža izbacivača bala ...........................................................................................................
Prilagodba visine ruda ...............................................................................................................
Zglobno vratilo ...........................................................................................................................
Prilagođavanje duljine zglobnog vratila .....................................................................................
Montaža zaštitnog lonca zglobnog vratila ..................................................................................
Montaža držača zglobnog vratila ...............................................................................................
Montaža zglobnog vratila na stroj ..............................................................................................
Montaža držača crijeva i kabela ................................................................................................
Priprema pokretačkog valjka za vezivanje uzicom ....................................................................
Priprema kočnog diska kočnice mreže ......................................................................................
Provjera/prilagođavanje tlaka u gumama ..................................................................................
44
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
50
51
51
51
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Puštanje u rad ..........................................................................................................................
Spajanje stroja na traktor ...........................................................................................................
Ugradnja zglobnog vratila na traktor ..........................................................................................
Montaža sigurnosnog lanca .......................................................................................................
Montaža držača oznake.............................................................................................................
Spajanje hidrauličnih crijeva ......................................................................................................
Priključivanje elektroničkog pokazivača tlaka prešanja .............................................................
Priključivanje ulične rasvjete ......................................................................................................
Priprema hidrauličkog preklopnog ventila za sakupljač i stražnji poklopac ...............................
53
53
54
54
55
56
58
58
59
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.10.1
8.10.2
8.11
8.11.1
8.11.2
8.11.3
8.12
8.12.1
8.12.2
8.13
8.13.1
Rukovanje.................................................................................................................................
Pripreme prije prešanja..............................................................................................................
Punjenje komore za baliranje ....................................................................................................
Završetak postupka prešanja, pokretanja vezivanja i izbacivanje okruglih bala ........................
Aktiviranje postupka vezivanja...................................................................................................
Blokada/deblokada jedinice za rezanje za vezivanje mrežom...................................................
Uporaba brojača bala ................................................................................................................
Uporaba potporne stope ............................................................................................................
Stavljanje klinova za podmetanje ..............................................................................................
Demontirajte zaštitu od neovlaštene uporabe ...........................................................................
Sakupljač ...................................................................................................................................
Dovođenje sakupljača u transportni/radni položaj .....................................................................
Namještanje radne visine sakupljača ........................................................................................
Pritiskač .....................................................................................................................................
Namještanje donjeg pritiskača ...................................................................................................
Uklanjanje/ugradnja donjeg pritiskača .......................................................................................
Uklanjanje/ugradnja gornjeg pritiskača ......................................................................................
Vezivanje uzicom .......................................................................................................................
Umetnite uzicu za vezanje .........................................................................................................
Uklanjanje/ugradnja mehanizma za pokretanje za vezivanje uzicom........................................
Vezivanje mrežom .....................................................................................................................
Umetanje koluta mreže ..............................................................................................................
60
60
60
62
63
63
64
64
65
66
66
66
67
68
68
68
69
70
70
73
74
74
Bellima F 130
4
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Popis sadržaja
8.13.2
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.18.1
8.18.2
8.18.3
8.19
Umetanje mreže.........................................................................................................................
Prikaz tlaka prešanja elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja ..............................................
Aktiviranje hidrauličnog prespojnog ventila................................................................................
Otvaranje/zatvaranje stražnjeg poklopca...................................................................................
Uporaba zapornog ventila stražnjeg poklopca...........................................................................
Uklanjanje blokada otkosa .........................................................................................................
Blokada otkosa na desnom i lijevom kutu sakupljača................................................................
Blokada otkosa u sakupljaču .....................................................................................................
Blokada otkosa između sakupljača i komore za baliranje .........................................................
Uklanjanje izbacivača bala ........................................................................................................
75
76
76
77
77
78
78
79
79
79
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Vožnja i transport.....................................................................................................................
Pripremanje stroja za vožnju na cesti ........................................................................................
Zaustavljanje stroja ....................................................................................................................
Osiguravanje zglobnog vratila ...................................................................................................
Provjera rasvjete za vožnju na prometnicama ...........................................................................
Podizanje stroja .........................................................................................................................
81
81
82
82
83
84
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
86
86
87
87
88
88
89
90
90
91
10.11
10.12
10.13
Namještanja..............................................................................................................................
Namještanje kontaktnih kotača sakupljača ................................................................................
Namještanje glavčine kotača po visini .......................................................................................
Namještanje rasteretnih opruga sakupljača...............................................................................
Namještanje broja slojeva uzice ................................................................................................
Namještanje graničnika uzice ....................................................................................................
Namještanje kočnice uzice ........................................................................................................
Namještanje zahvatnika za vezivanje uzicom ...........................................................................
Namještanje broja slojeva mreže...............................................................................................
Namještanje kočnice mreže.......................................................................................................
Namještanje hidrauličnog mehanizma za pokretanje vezivanja pri vezivanju mrežom i uzicom
...................................................................................................................................................
Namještanje tlaka prešanja .......................................................................................................
Namještanje senzora elektroničkog pokazivača tlaka prešanja ................................................
Namještanje izbacivača bala .....................................................................................................
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.9.1
11.9.2
11.9.3
11.10
11.10.1
11.10.2
11.10.3
11.11
11.12
11.13
11.14
Održavanje................................................................................................................................ 95
Tablica održavanja..................................................................................................................... 95
Održavanje – prije sezone ......................................................................................................... 95
Održavanje – nakon sezone ...................................................................................................... 95
Održavanje – Jedanput nakon 10 sati ....................................................................................... 96
Održavanje – Jedanput nakon 50 sati ....................................................................................... 96
Održavanje – Svakih 10 sati, minimalno dnevno ....................................................................... 96
Održavanje – Svakih 50 sati ...................................................................................................... 97
Održavanje – Svakih 500 sati .................................................................................................... 97
Plan podmazivanja .................................................................................................................... 97
Podmazati zglobno vratilo........................................................................................................ 102
Zatezni zakretni momenti......................................................................................................... 102
Provjera/održavanje guma ....................................................................................................... 105
Zaštita kočnog diska kočnice koluta od hrđe ........................................................................... 107
Održavanje glavnog prijenosnika............................................................................................. 107
Oslobađanje grebenaste uklopne spojke na zglobnom vratilu ................................................ 108
Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje ..................................................................... 108
Čišćenja klizača za vođenje uzice i nauljivanje pogonskih lanaca .......................................... 108
Provjera i namještanje kotura za pokretanje i pritisnih kotura ................................................. 109
Čišćenje jedinice za rezanje .................................................................................................... 109
Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje mrežom ....................................................... 110
Namještanje tarnog kotača i pogonskog kotača ...................................................................... 110
Namještanje opružne vodilice .................................................................................................. 111
Namještanje jedinice za rezanje .............................................................................................. 111
Provjera i namještanje hidrauličnog mehanizma za pokretanje vezivanja............................... 112
Provjera hidrauličnih crijeva ..................................................................................................... 113
Čišćenje stroja ......................................................................................................................... 113
Čišćenje čahure i povlačne ušice ............................................................................................ 114
92
92
93
94
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
5
Popis sadržaja
11.15
11.16
11.17
11.18
11.18.1
11.18.2
11.18.3
11.19
11.20
11.21
Čišćenje pogonskih lanaca ......................................................................................................
Provjera i namještanje blokade kuke zatvarača stražnjeg poklopca .......................................
Provjera i namještanje pužnih transportera i sakupljača .........................................................
Namještanje i nauljivanje pogonskih lanaca ............................................................................
Pogonski lanac sakupljača ......................................................................................................
Pogonski lanac podnice za namatanje ....................................................................................
Pogonski lanac valjaka ............................................................................................................
Provjera i namještanje razmaka između valjka i lanca podnice za namatanje ........................
Hidraulička spojna shema........................................................................................................
Strujna shema elektroničkog pokazivača tlaka prešanja .........................................................
114
114
115
116
116
117
118
118
120
121
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
Smetnja, uzrok i otklanjanje..................................................................................................
Smetnje na sakupljaču ili za vrijeme uzimanja pokošenog materijala .....................................
Smetnje na vezivanju ili tijekom postupka vezivanja ...............................................................
Smetnje pri vezivanju uzicom ..................................................................................................
Smetnje za vrijeme ili nakon postupka prešanja......................................................................
Namještanje vodilice uzice na koturu za pokretanje ................................................................
Namještanje jedinice za rezanje na mehanizmu za vezivanje uzicom ....................................
Provjera i namještanje kotura za pokretanje i pritisnih kotura .................................................
Zamjena O-prstena na pokretaču sklopa za vezivanje uzicom ...............................................
Namještanje zatvarača stražnjeg poklopca .............................................................................
Namještanje mehaničkog pokazivača tlaka prešanja ..............................................................
Točke za postavljanje auto-dizalice .........................................................................................
122
122
123
124
125
127
128
128
129
129
130
132
13
Zbrinjavanje............................................................................................................................ 133
14
Izjava o sukladnosti ............................................................................................................... 134
Bellima F 130
6
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
1
O ovom dokumentu
1.1
Valjanost
O ovom dokumentu
1
Valjanost
1.1
Ovaj dokument vrijedi za strojeve tipa:
Bellima F 130
Sve informacije, slike i tehnički podaci u ovom dokumentu u skladu su s najnovijim saznanjima
u trenutku njihove objave.
Pridržavamo pravo konstrukcijskih izmjena u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti o
njihovim razlozima.
1.2
Naknadna narudžba
Ako ovaj dokument u cijelosti ili djelomično postane neupotrebljiv, tj. ako je potrebna verzija na
nekom drugom jeziku, zamjenski dokument možete zatražiti uz navođenje broja dokumenta s
naslovne stranice. Osim toga, dokument možete preuzeti i putem interneta na portalu
KRONE MEDIA http://www.media.krone.de/.
1.3
Službena dokumentacija
Kako bi se zajamčila sigurna i pravilna uporaba, treba uzeti u obzir sljedeću službenu
dokumentaciju.
•
•
•
•
1.4
Upute za uporabu zglobnog vratila
Upute za uporabu AUX upravljačka ručica
Strujna shema, KRONE
Popis zamjenskih dijelova, KRONE
Ciljna skupina ovog dokumenta
Ovaj dokument upućen je korisniku stroja koji ispunjava minimalne zahtjeve za osobne
kvalifikacije, vidi Stranica 13.
1.5
Način korištenja ovim dokumentom
1.5.1
Direktoriji i reference
Sadržaj/zaglavlja
Sadržaj i zaglavlja iz ovog dokumenta omogućavaju brzo snalaženje među poglavljima.
Indeks pojmova
U kazalu pojmova možete pronaći ciljane informacije o željenim temama pomoću ključnih riječi
navedenih abecednim redoslijedom. Kazalo pojmova nalazi se na zadnjim stranicama ovog
dokumenta.
Unakrsne reference
U tekstu se nalaze unakrsne reference koje upućuju na drugi dokument ili na neko drugo mjesto
u dokumentu s navedenom stranicom.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
7
1
O ovom dokumentu
1.5
Način korištenja ovim dokumentom
Primjeri:
•
•
1.5.2
Provjerite pričvršćenost svih vijaka na stroju, vidi Stranica 8. (INFORMACIJA: ako ovaj
dokument upotrebljavate u elektroničkom obliku, na navedenu stranicu dolazite tako da
mišem kliknete na poveznicu.)
Više o tome saznajte u uputama za uporabu proizvođača zglobnog vratila.
Navođenje smjera
Navođenje smjera u ovom dokumentu (naprijed, natrag desno i lijevo) vrijedi uvijek za smjer
vožnje stroja.
1.5.3
Izraz "Stroj"
Dalje u tekstu ovog dokumenta "Rolo balirka" će imati i naziv "Stroj".
1.5.4
Slike
Slike u ovom dokumentu ne prikazuju uvijek točno određeni tip stroja. Informacije koje se
odnose na sliku, uvijek odgovaraju tipu stroja iz ove dokumentacije.
1.5.5
Opseg dokumenta
U ovom dokumentu su uz serijsku opremu navedeni i dodaci pošiljci i varijante stroja. Vaš stroj
može odstupati od toga.
1.5.6
Sredstvo prikaza
Simboli u tekstu
Za pregledniji prikaz teksta koriste se sljedeća sredstva prikaza (simboli):
Ova strelica označava korak u postupku. Više strelica uzastopce označava slijed postupka, koji se izvršava korak po korak.
Ovaj simbol označava preduvjet, koji se mora ispuniti kako bi se izvršio korak ili slijed
koraka nekog postupka.
Ova strelica označava međurezultat nekog koraka u postupku
Ova strelica označava rezultat nekog koraka ili slijeda koraka u postupku.
Ova strelica označava nabrajanje. Ako je ova točka uvučena, ona označava drugu razinu nabrajanja.
Simboli na slikama
Na slikama se mogu naći sljedeći simboli:
Bellima F 130
8
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Simbol
Objašnjenje
O ovom dokumentu
1
Način korištenja ovim dokumentom
1.5
Simbol
1
Referentna oznaka komponente
X
Dimenzija (npr. i Š = širina, V =
visina, D = duljina)
LH
Lijeva strana stroja
I
Objašnjenje
Položaj komponente (npr. pomaknuti iz položaja I u položaj II)
Uvećanje detalja slike
RH
Desna strana stroja
Smjer vožnje
Smjer kretnje
Referentna crta za vidljivi materijal
Referentna crta za prekriveni materijal
Središnja linija
Putovi polaganja
otvoreno
zatvoreno
Nanesite tekuće mazivo (npr. ulje
za podmazivanje)
Nanesite mast za podmazivanje
Upozorenja
Upozorenja na opasnosti su upozorenja iz ostalog dijela teksta te su označena oznakama
opasnosti i signalnim riječima.
Moraju se pročitati upozorenja i obavezno se moraju pridržavati mjere za sprječavanje ozljeda.
Objašnjenje znaka opasnosti
Ovo je znak opasnosti koji upozorava na opasnost od ozljede.
Uzmite u obzir sve napomene, koje su označene znakom opasnosti, kako biste izbjegli ozljede
ili smrt.
Objašnjenje signalnih riječi
OPASNOST
Signalna riječ OPASNOST upozorava na opasnu situaciju, koja u slučaju zanemarivanja
upozorenja dovodi do teških ozljeda ili smrti.
UPOZORENJE
Signalna riječ UPOZORENJE upozorava na opasnu situaciju, koja u slučaju zanemarivanja
upozorenja može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
OPREZ
Signalna riječ OPREZ upozorava na opasnu situaciju, koja u slučaju zanemarivanja
upozorenja može dovesti do lakših do umjerenih ozljeda.
Primjer upozorenja:
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
9
1
O ovom dokumentu
1.5
Način korištenja ovim dokumentom
UPOZORENJE
Oštećenja očiju zbog čestica prljavštine u okolnom zraku
Kod čišćenja komprimiranih zrakom velikom brzinom se izbacuju čestice prljavštine koje
mogu pogoditi oko. To može uzrokovati teške ozljede oka.
„ Sve osobe udaljite od opasnog radnog područja.
„ Pri radovima čišćenja komprimiranim zrakom nosite osobnu zaštitnu opremu (npr.
zaštitne naočale).
Upozorenja o materijalnoj šteti/zagađenju
Upozorenja o materijalnoj šteti/zagađenju izdvojena su iz standardnog teksta i označena
izrazom "Napomena".
Primjer:
NAPOMENA
Oštećenje prijenosnog mehanizma zbog niske razine ulja
Pri niskoj razini ulja mogu nastati štete na prijenosnicima.
„ Redovito provjeravajte razinu ulja prijenosnika i po potrebi nadolijte ulje.
„ Provjerite razinu ulja prijenosnika oko 3 - 4 sata nakon isključivanja stroja i samo pri
vodoravnom položaju stroja.
Napomene s informacijama i preporukama
Dodatne informacije i preporuke za produktivan pogon stroja bez smetnji odvojene su od
standardnog teksta i označene su izrazom „Informacije“.
Primjer:
INFORMACIJA
Svaka sigurnosna naljepnica ima broj narudžbe i može se naručiti izravno kod proizvođača ili
ovlaštenog distributera.
1.5.7
Tablica za pretvorbu jedinica
Sljedeća tablica pomaže kod pretvorbe metričkih u US-jedinice.
Veličina
SI jedinice (metričke)
Naziv jedinice Kratica
Faktor
Anglosaksonske jedinice
Naziv jedinice Kratica
Površina
Hektar
ha
2,47105
Jutro
acres
Volumni protok
Litara po minuti
l/min
0,2642
gpm
Kubnih metara
po satu
m³/h
4,4029
US galona po
minuti
Sila
Njutn
N
0,2248
Funta sile
lbf
Duljina
Milimetar
mm
0,03937
Palac
in.
Metar
m
3,2808
Stopa
ft
Kilovat
kW
1,3410
Konjska snaga
KS
Snaga
Bellima F 130
10
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
O ovom dokumentu
1
Način korištenja ovim dokumentom
1.5
Veličina
SI jedinice (metričke)
Naziv jedinice Kratica
Faktor
Anglosaksonske jedinice
Naziv jedinice Kratica
Tlak
Kilopaskal
kPa
0,1450
Megapaskal
MPa
145,0377
Funti po kvadratnom palcu
Bar (nije SI)
bar
14,5038
Njutn-metar
Nm
0,7376
Pound-foot ili fo- ft∙lbf
ot-pound
8,8507
Pound-inch ili in- in∙lbf
ch-pound
Okretni moment
psi
Temperatura
Stupnjeva Celzi- °C
ja
°Cx1,8+32
Stupnjeva Fahrenheita
°F
Brzina
Metara u minuti
3,2808
Stopa u minuti
ft/min
Metara u sekun- m/s
di
3,2808
Stopa u sekundi ft/s
Kilometara na
sat
km/h
0,6215
Milja na sat
mph
Litra
l
0,2642
US galon
US gal.
Mililitar
ml
0,0338
US unca
US oz.
Kubni centimetar
cm³
0,0610
Kubni palac
in³
Kilogram
kg
2,2046
Funta
lbs
Volumen
Težina
m/min
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
11
2
Sigurnost
2.1
Uporaba u skladu s namjenom
2
Sigurnost
2.1
Uporaba u skladu s namjenom
Ovaj je stroj rolo balirke i služi za prešanje pokošenog materijala u okrugle bale.
Pokošeni materijal predviđen za namjensku uporabu ovog stroja je pokošeno sijeno i lišće.
Stroj je namijenjen isključivo za uporabu u poljoprivredi i smije se upotrebljavati samo kada
•
•
postoje svi sigurnosni uređaji prema uputama za uporabu i kada se oni nalaze u zaštitnom
položaju.
se poštuju sve sigurnosne napomene u uputama za uporabu i u poglavlju „Osnovne
sigurnosne napomene”, vidi Stranica 13, i izravno u dotičnim poglavljima uputa za
uporabu.
Stroj smiju upotrebljavati isključivo osobe koje ispunjavaju zahtjeve za kvalifikaciju osoblja koje
propisuje proizvođač, vidi Stranica 13.
Upute za uporabu dio su opreme stroja i stoga moraju uvijek biti uz stroj kada se on
upotrebljava. Strojem se smije rukovati samo u skladu s navedenim informacijama i uz
uvažavanje ovih uputa za uporabu.
Primjene stroja koje nisu navedene u uputama za uporabu mogu uzrokovati teške tjelesne
ozljede ili smrt te oštećenja stroja i materijalne štete.
Svojevoljne izmjene na stroju mogu imati negativan utjecaj na svojstva stroja ili mogu ometati
propisni rad. Zato svojevoljne izmjene oslobađaju proizvođača od bilo kakve odgovornosti za
štete koje nastanu na takav način.
U namjensku uporabu se ubraja i uvažavanje uvjeta za rad, održavanje i popravke koje je
propisao proizvođač.
2.2
Moguća predvidiva pogrešna uporaba
Svaka uporaba koja odstupa od namjenske, vidi Stranica 12, je nenamjenska uporaba i time
predstavlja pogrešnu primjenu sukladno Direktivi o strojevima. Za nastala oštećenja ne
odgovara proizvođač, nego isključivo korisnik.
Takvi pogrešni načini uporabe su npr.:
•
Obrada pokošenih materijala koji nisu navedeni u namjenskoj uporabi, vidi Stranica 12
•
•
•
•
Transport osoba
Transport roba
Prekoračenje dopuštene tehničke ukupne težine
Nepridržavanje sigurnosnih naljepnica na stroju i sigurnosnih napomena u uputama za
uporabu
Uklanjanja smetnji, radovi namještanja, čišćenja, preventivnog održavanja i održavanja
suprotno podacima u uputama za uporabu
Samovoljne izmjene na stroju
Postavljanje nedopuštene/neodobrene dodatne opreme
Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova KRONE
Stacionarni pogon stroja
•
•
•
•
•
Svojevoljne izmjene na stroju mogu imati negativan učinak na svojstva stroja ili njegovu sigurnu
uporabu ili mogu ometati uredan rad. Zbog toga je proizvođač oslobođen svih zahtjeva za
naknadu štete proizašlih iz samovoljnih izmjena.
Bellima F 130
12
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
2.3
2
Uporabni vijek stroja
2.3
Uporabni vijek stroja
•
•
Uporabni vijek ovog stroja ovisi o pravilnom rukovanju i održavanju te uvjetima i
okolnostima primjene.
Slijeđenjem uputa i napomena iz ovih uputa za uporabu može se postići neprekinuta
pogonska pripravnost i dugi vijek trajanja stroja.
•
Nakon svake sezone primjene treba izvršiti provjeru istrošenosti i drugih oštećenja stroja.
•
•
Prije ponovnog stavljanja u pogon treba zamijeniti oštećene i istrošene komponente.
Nakon pet godina primjene stroja mora se provesti temeljita tehnička provjera stroja i ovisno
o rezultatima provjere treba odlučiti o daljnjoj uporabi stroja.
Teoretski je uporabni vijek ovog stroja neograničen jer se mogu zamijeniti svi istrošeni ili
oštećeni dijelovi.
•
2.4
Sigurnost
Temeljne sigurnosne napomene
Zanemarivanje sigurnosnih napomena i upozorenja
Posljedice nepoštivanja sigurnosnih napomena i upozorenja mogu biti ugrožavanje života ljudi,
onečišćenje okoliša i materijalna šteta.
2.4.1
Značenje Uputa za uporabu
Upute za uporabu važan su dokument i dio su opreme stroja. Upućene su korisniku i sadrže
sigurnosne podatke.
Sigurne su samo smjernice za provedbu postupaka koje su navedene u uputama za uporabu.
Ako se zanemare upute za uporabu, može doći do teških ozljeda ili smrti.
„ Prije prve uporabe stroja pročitajte sve „Temeljne sigurnosne napomene” i pridržavajte ih
se.
„ Prije rada pročitajte i odgovarajuće odlomke uputa za uporabu i pridržavajte ih se.
„ Držite upute za uporabu dostupnima korisniku stroja u spremniku za dokumente, vidi
Stranica 36.
„ Upute za uporabu predajte novim korisnicima stroja.
2.4.2
Kvalifikacije osoblja za rukovanje
Ako se stroj upotrebljava nepravilno, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti. Kako bi se
izbjegle nezgode, svatko tko radi sa strojem mora ispuniti sljedeće minimalne zahtjeve:
•
•
•
•
•
•
dovoljna tjelesna pripravnost za upravljanje strojem.
siguran način uporabe stroja u skladu s ovim Uputama za uporabu.
razumijevanje načina rada stroja u skladu sa svojim radnim zadacima uz prepoznavanje i
izbjegavanje radnih opasnosti.
čitanje Uputa za uporabu i primjena navedenih informacija u praksi.
poznavanje sigurnog načina vođenja vozila.
kod vožnji na cesti raspolaže dostatnim poznavanjem pravila cestovnog prometa i
propisanom vozačkom dozvolom.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
13
2
Sigurnost
2.4
Temeljne sigurnosne napomene
2.4.3
Kvalifikacije stručnog osoblja
Ako se potrebni radovi na stroju (sastavljanje, modifikacija, prenamjena, proširenje, popravak,
dodatno opremanje) obavljaju na nestručan način, može doći do teških ozljeda osoba ili smrti.
Da bi se izbjegle nesreće, svaka osoba koja obavlja radove u skladu s ovim uputama mora
ispunjavati sljedeće minimalne zahtjeve:
•
•
•
•
•
•
•
2.4.4
Kvalificirani je stručnjak s odgovarajućim obrazovanjem.
Na temelju svoje stručnosti u stanju je sastaviti (djelomično) rastavljeni stroj kako je to
proizvođač predvidio u uputama za sastavljanje.
Na temelju svoje stručnosti, stečenom npr. obrazovanjem, u stanju je proširiti, izmijeniti,
popraviti funkciju stroja kako je to proizvođač predvidio u odgovarajućim uputama.
Pročitala je upute za uporabu i može navedene informacije iz uputa za uporabu
odgovarajuće primijeniti u praksi.
Može sigurno obavljati potrebne radove u okviru ovih uputa.
Razumije način obavljanja potrebnih radova i način rada stroja te je u stanju prepoznati
opasnosti pri radu i izbjeći ih.
Osoba je pročitala ove upute i u stanju je pravilno primijeniti informacije iz njih.
Djeca u opasnosti
Djeca ne mogu procijeniti opasnosti i ponašaju se neuračunljivo.
Stoga su djeca posebno ugrožena.
„ Držite djecu podalje od dijelova stroja.
„ Držite djecu podalje od pogonskih sredstava.
„ Posebice prije pokretanja i aktiviranja kretnji stroja osigurajte da se djeca ne nalaze u
opasnom području.
2.4.5
Spajanje stroja
Pogrešnim spajanjem traktora i stroja nastaju opasnosti koje mogu uzrokovati nezgode s teškim
posljedicama.
„ Pri spajanju se morate pridržavati svih uputa za uporabu:
•
•
•
upute za uporabu traktora
upute za uporabu stroja, vidi Stranica 53
upute za uporabu zglobnog vratila
„ Pazite na promijenjeno ponašanje pri vožnji u ovoj kombinaciji.
2.4.6
Pregradnja stroja
Pregradnje i nadogradnje koje tvrtka KRONE nije odobrila mogu loše utjecati na funkcionalnost.
pogonsku sigurnost stroja, ali i odobrenje cestovnog prometa. To može ozbiljno ozlijediti ili
usmrtiti ljude.
Nisu dozvoljene promjene i nadogradnje konstrukcije koje tvrtka KRONE nije odobrila.
2.4.7
Dodatna oprema i zamjenski dijelovi
Dodatna oprema i zamjenski dijelovi, koji ne odgovaraju zahtjevima proizvođača mogu
uzrokovati pogonsku sigurnost stroja i nesreće.
„ Pogonska sigurnost može se postići uporabom originalnih ili normiranih dijelova, koji
ispunjavaju zahtjeve proizvođača.
Bellima F 130
14
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
2.4.8
Sigurnost
2
Temeljne sigurnosne napomene
2.4
Radna mjesta na stroju
Putnici
Putnike može stroj teško ozlijediti ili mogu pasti sa stroja i biti pregaženi. Izbačeni predmeti
mogu pogoditi putnike i ozlijediti ih.
„ Nikada ne dozvolite putnike na stroju.
2.4.9
Pogonska sigurnost: Tehnički ispravno stanje
Rad samo nakon propisnog stavljanja u pogon
Sigurnost rada stroja nije zajamčena ako se ne izvrši propisno stavljanje u pogon prema ovim
uputama za uporabu. To može dovesti do nesreća, teških ozljeda ili smrti.
„ Stroj upotrebljavajte samo nakon propisnog stavljanja u pogon, vidi Stranica 53.
Tehnički ispravno stanje stroja
Nepravilno održavanje i namještanje mogu utjecati na pogonsku sigurnost stroja i uzrokovati
nesreće. To može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Provedite svako održavanje ili namještanje prema uputama iz poglavlja Održavanje i
namještanje.
„ Prije svakog održavanja i namještanja, zaustavite stroj i osigurajte ga, vidi Stranica 25.
Opasnost zbog oštećenja stroja
Oštećenja stroja mogu utjecati na pogonsku sigurnost stroja i uzrokovati nesreće. To može
dovesti do teških ozljeda ili smrti. Za sigurnost su posebno važni sljedeći dijelovi stroja:
•
•
Kočnice
Upravljanje
•
•
Zaštitni mehanizmi
Spojni mehanizmi
•
•
•
•
Rasvjeta
Hidraulika
Gume
Zglobno vratilo
U slučaju dvojbe oko pogonski sigurnog stanja stroja, primjerice, kod neočekivane promjene
načina vožnje, vidljivih oštećenja ili curenja pogonskih sredstava:
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Odmah uklonite moguće uzroke oštećenja, npr. uklonite krupnu nečistoću ili pritegnite
labave vijke.
„ Utvrdite uzrok štete prema Uputama za uporabu i po mogućnosti ga uklonite, vidi
Stranica 122.
„ Kod oštećenja, koja se mogu odraziti na pogonsku sigurnost i koja ne možete sami ukloniti
prema Uputama za uporabu: Oštećenja dajte kvalificiranoj stručnoj radionici radi njihova
uklanjanja.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
15
2
Sigurnost
2.4
Temeljne sigurnosne napomene
Tehničke granične vrijednosti
Ako se ne poštuju tehničke granične vrijednosti stroja, stroj se može oštetiti. To može dovesti
do nesreće, teške ozljede ili smrti. Za sigurnost je posebno važno pridržavati se sljedećih
tehničkih graničnih vrijednosti:
•
•
•
•
maksimalni dozvoljeni radni tlak hidraulike
maksimalni dozvoljeni pogonski broj okretaja
maksimalna dozvoljena ukupna težina
maksimalno dozvoljeno osovinsko opterećenje/osovinska opterećenja
•
•
•
•
maksimalno dozvoljena masa na točki priključka prikolice
maksimalna dozvoljena osovinska opterećenja traktora
maksimalna dozvoljena transportna visina i širina
maksimalno dozvoljene najveće brzine
„ Pridržavajte se graničnih vrijednosti, vidi Stranica 40.
2.4.10
Opasna područja
Pri uključenom stroju oko ovog stroja može nastati područje opasnosti.
Kako ne biste dospjeli u područje opasnosti stroja, morate zadržati minimalni sigurnosni
razmak.
Ako se ne pridržavate sigurnosnog razmaka, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Pogone i motor uključujte samo kada osobe nisu ušle unutar sigurnosnog razmaka.
„ Ako su osobe ušle unutar sigurnosnog razmaka, isključite pogone.
„ Zaustavite stroj pri ranžiranju i terenskom radu.
Sigurnosni razmak iznosi:
Kod strojeva s načinom rada za ranžiranje i rad u polju
Ispred stroja
3m
Iza stroja
5m
Bočno od stroja
3m
Kada je stroj uključen i stoji
Ispred stroja
3m
Iza stroja
5m
Bočno od stroja
3m
Ovdje navedeni sigurnosni razmaci minimalni su razmaci u smislu namjenske uporabe. Ovi
sigurnosni razmaci trebaju se po potrebi povećati ovisno o uvjetima primjene i okruženja.
„ Prije svih radova ispred ili iza traktora te u opasnom području stroja: Isključite i osigurajte
stroj, vidi Stranica 25. To vrijedi i za kratkotrajne kontrole.
„ Pratite podatke u svim obuhvaćenim Uputama za uporabu:
•
•
•
upute za uporabu traktora
upute za uporabu stroja
upute za uporabu zglobnog vratila
Bellima F 130
16
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Sigurnost
2
Temeljne sigurnosne napomene
2.4
Opasno područje zglobnog vratila
Zglobno vratilo može uhvatiti osobe, uvući ih i teško ozlijediti.
„ Slijedite upute za uporabu zglobnog vratila.
„ Omogućite dostatnu prekrivenost profilne cijevi i štitnika zglobnog vratila.
„ Pobrinite se da su namješteni svi štitnici zglobnog vratila te da su u ispravnom stanju.
„ Pustite da se zapori zglobnog vratila uglave u svoje mjesto. Uređaj za blokadu vilice
prijenosnog vratila ne smije imati područja koja mogu prouzročiti zahvaćanje ili namotavanje
dijelova tijela (npr. prstenastom konstrukcijom, zaštitnom manšetom oko sigurnosnog klina).
„ Osigurajte štitnike zglobnog vratila od okretanja s vratilom vješanjem lanaca.
„ Pobrinite se da se nitko ne nalazi u opasnom području prijenosnog i zglobnog vratila.
„ Pobrinite se da odabrani broj okretaja i smjer okretaja prijenosnog vratila traktora
odgovaraju dozvoljenom broju okretaja i smjeru okretaja stroja.
„ Kod prevelikog kuta zakretanja između zglobnog vratila i prijenosnog vratila isključite
prijenosno vratilo. Stroj se može oštetiti. Dijelovi mogu odletjeti i izazvati ozljede.
Opasno područje prijenosnog vratila
Prijenosno vratilo i pogonjeni dijelovi mogu uhvatiti osobe, uvući ih i teško ozlijediti.
Prije uključivanja prijenosnog vratila:
„ Pobrinite se da su namještene sve zaštitne naprave te da su u sigurnosnom položaju.
„ Pobrinite se da se nitko ne nalazi u opasnom području prijenosnog i zglobnog vratila.
„ Kada nisu potrebni pogoni, isključite ih.
Opasno područje između traktora i stroja
U slučaju zadržavanja između traktora i stroja, zbog pomicanja traktora, nepažnje ili pomicanja
stroja može doći do teških ozljeda ili smrti:
„ Prije svih radova između traktora i stroja: isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25. To
vrijedi i za kratkotrajne kontrole.
„ Kada treba koristiti podizač, nitko se ne smije nalaziti u opasnom području podizača.
Opasno područje kod uključenog pogona
Kod uključenog pogona postoji opasnost po život zbog dijelova stroja u pokretu. Nitko se ne
smije nalaziti u opasnom području stroja.
„ Prije pokretanja stroja, sve osobe moraju napustiti opasno područje.
„ Ako dođe do opasne situacije, odmah isključite pogone i uputite osobe da napuste područje
opasnosti.
Područje opasnosti zbog naknadnog hoda dijelova stroja
Kod naknadnog hoda stroja može doći do teških ozljeda ili smrti.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
17
2
Sigurnost
2.4
Temeljne sigurnosne napomene
Nakon isključivanja pogona dolazi do naknadnog gibanja sljedećih dijelova stroja:
•
•
•
•
•
Zglobno vratilo
Pogonski lanci
Sakupljač
Rezni rotor
Mehanizam za vezivanje
•
Podnica za namatanje
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Stroju se približite tek kada su se svi njegovi dijelovi potpuno zaustavili.
2.4.11
Održavanje ispravnosti zaštitnih naprava
Ako zaštitne naprave nedostaju ili su oštećene, pokrenuti dijelovi stroja mogu uzrokovati teške
ozljede ili smrt.
„ Obnovite oštećene zaštitne naprave.
„ Demontirane zaštitne naprave i dijelove stroja ponovno montirajte prije stavljanja u pogon te
ih namjestite u zaštitni položaj.
„ Ako niste sigurni jesu li sve zaštitne naprave pravilno montirane i ispravne, ovlastite stručnu
radionicu za provođenje kontrole.
Održavanje funkcionalnosti štitnika zglobnog vratila
Prekrivenost zglobnog vratila i zaštitnog lonca na stroju ne smije biti manja od 50 mm.
Minimalna prekrivenost neophodna je i za zaštitne uređaje širokokutnog zglobnog vratila, kao i
kada se upotrebljavaju spojke ili druge komponente. Ako rukovatelj radi priključivanja zglobnog
vratila mora stavljati ruke između štitnika zglobnog vratila i zaštitnog lonca zglobnog vratila,
onda slobodni prostor u istoj ravnini mora iznositi najmanje 50 mm. Slobodni prostor u svim
ravninama ne smije biti veći od 150 mm.
2.4.12
Osobna zaštitna oprema
Nošenje osobne zaštitne opreme važna je sigurnosna mjera. Nedostajuća ili neprikladna
osobna zaštitna oprema povećava rizik od zdravstvenih problema i ozljeda.
U osobnu zaštitnu opremu ubraja se npr. sljedeće:
•
•
•
•
•
•
Odgovarajuće zaštitne rukavice
Zaštitne cipele
Uska zaštitna odjeća
Zaštita sluha
Zaštitne naočale
Stvaranje prašine: prikladna zaštita za dišne organe
„ Definirajte i nabavite osobnu zaštitnu opremu za određeni radni zadatak.
„ Upotrijebite samo osobnu zaštitnu opremu koja je u ispravnom stanju i pruža djelotvornu
zaštitu.
„ Osobnu zaštitnu opremu prilagodite osobi, primjerice po visini.
„ Odložite neodgovarajuću odjeću i nakit (npr. prstene, lančiće), a u slučaju dugačke kose
nosite mrežu za kosu.
Bellima F 130
18
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
2.4.13
Sigurnost
2
Temeljne sigurnosne napomene
2.4
Sigurnosne oznake na stroju
Sigurnosne naljepnice na stroju upozoravaju na opasnosti na opasnim mjestima i važan su
sastavni dio sigurnosne opreme stroja. Nedostatak sigurnosne naljepnice povećava rizik od
težih i smrtnih ozljeda.
„ Očistite zaprljane sigurnosne naljepnice.
„ Nakon svakog čišćenja provjerite cjelovitost i čitljivost sigurnosnih naljepnica.
„ Ako naljepnice nedostaju, ako su oštećene ili nečitljive, odmah ih zamijenite novima.
„ Na zamjenske dijelove nalijepite predviđene sigurnosne naljepnice.
Opisi, pojašnjenja i kataloški brojevi sigurnosnih naljepnica, vidi Stranica 26.
2.4.14
Sigurnost u prometu
Opasnosti u slučaju vožnje na prometnicama
Ako stroj prekoračuje maksimalne dimenzije i težine koje su propisane nacionalnim
zakonodavstvom i ako nije propisno osvijetljena, pri vožnji po prometnicama moguće je ugroziti
druge sudionike u prometu.
„ Prije vožnje po prometnicama vodite računa o tome da se ne prekorače maksimalne
dopuštene dimenzije, težine i osovinska opterećenja, potporna opterećenja i opterećenja
sklopa za vuču koja se primjenjuju na temelju nacionalnog prava za vožnju na javnim
prometnicama.
„ Prije vožnje po prometnicama uključite svjetla za vožnju na prometnicama i osigurajte
propisnu funkciju.
„ Prije vožnje na prometnicama zatvorite sve zaporne ventile za hidrauličnu opskrbu stroja
između traktora i stroja.
„ Prije vožnje na prometnicama dovedite upravljačke uređaje traktora u neutralan položaj i
blokirajte ih.
Opasnosti prilikom vožnje na cesti i polju
Obješeni ili ugrađeni strojevi mijenjaju karakteristike vožnje traktora. Karakteristike vožnje ovise,
između ostalog, o pogonskom stanju i podlozi. Vozač može uzrokovati nesreće ako zanemari
promijenjene karakteristike vožnje.
„ Poštujte mjere za vožnju na prometnicama i polju, vidi Stranica 81.
Opasnosti kod nepravilno pripremljenog stroja za vožnju na prometnicama
Ako stroj nije pravilno pripremljen za vožnju na prometnicama, to može prouzrokovati teške
nesreće u cestovnom prometu.
„ Prije svake vožnje na prometnicama pripremite stroj za vožnju na prometnicama, vidi
Stranica 81.
Opasnosti pri vožnji u zavojima s priključenim strojem i zbog ukupne širine
Zbog zakretanja stroja pri vožnji u zavojima i zbog ukupne širine može doći do nesreća.
„ Uzmite u obzir ukupnu širinu kombinacije traktora i strojeva.
„ Uzmite u obzir veće područje zakretanja pri vožnji u zavojima.
„ Prilagodite brzinu vožnje pri vožnji u zavojima.
„ Pri skretanju pazite na osobe, promet iz suprotnog smjera i prepreke.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
19
2
Sigurnost
2.4
Temeljne sigurnosne napomene
Opasnosti pri radu stroja na nagibima
Stroj se pri radu na kosinama može prevrnuti. To može dovesti do nesreće, teške ozljede ili
smrti.
„ Radite i krećite se po nagibima samo ako je tlo kosine ravno i zajamčeno prianjanje guma
na tlu.
„ Stroj okrećite lagano. Pri zaokretanju opišite veliki krug.
„ Izbjegavanje vožnju poprijeko u odnosu na kosine, jer se posebice zbog tovara i izvođenja
strojnih funkcija mijenja težište stroja.
„ Izbjegavajte nagle promjene pravca kretanja na nagibima.
„ Okrugle bale na kosinama uvijek odlažite tako da se ne mogu samostalno pokrenuti.
„ Nemojte ostavljati isključeni stroj da stoji na nagibima.
2.4.15
Sigurno zaustavljanje stroja
Nepropisno parkiran i nedovoljno osiguran stroj može biti opasan za osobe, posebno djecu, te
se može nekontrolirano pokrenuti ili prevrnuti. Moguće su ozljede osoba, pa čak i smrt.
„ Stroj parkirajte na stabilnu, vodoravnu i ravnu podlogu.
„ Pobrinite se za stabilnost stroja prije namještanja, stavljanja u pogon, održavanja i čišćenja.
„ U poglavlju Vožnja i transport slijedite upute iz odlomka „Parkiranje stroja”, vidi Stranica 82.
„ Prije parkiranja: isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
2.4.16
Pogonska sredstva
Neprikladna pogonska sredstva
Pogonska sredstva, koja ne odgovaraju zahtjevima proizvođača mogu uzrokovati pogonsku
sigurnost stroja i nesreće.
„ Upotrijebite samo pogonska sredstva koja ispunjavaju zahtjeve proizvođača.
Zahtjevi u vezi s pogonskim sredstvima, vidi Stranica 42.
Onečišćenje hidrauličkog sustava i/ili sustava goriva
Ulazak stranih tijela i/ili tekućina u hidraulični sustav i/ili sustav goriva može ugroziti sigurnost
rada stroja i prouzročiti nesreće.
„ Očistite sve priključke i dijelove.
„ Zatvorite otvorene veze zaštitnim kapicama.
Zaštita okoliša i zbrinjavanje
Pogonska sredstva poput dizelskog goriva, kočne tekućine, sredstva protiv zaleđivanja i maziva
(npr. Ulje prijenosnika, hidrauličko ulje) mogu ugroziti okoliš i zdravlje ljudi.
„ Pogonska sredstva nemojte ispuštati u okoliš.
„ Napunite pogonska sredstva u spremnik koji ne propušta tekućinu i koji je posebno označen
za ovu primjenu te ih zbrinite sukladno propisima nadležnih tijela.
„ Pokupite pogonska sredstva koja su iscurila u spremnik koji ne propušta tekućinu i koji je
posebno označen za ovu primjenu te ih zbrinite sukladno propisima nadležnih tijela.
Bellima F 130
20
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
2.4.17
Sigurnost
2
Temeljne sigurnosne napomene
2.4
Opasnost zbog okruženja primjene
Opasnost od požara
Gorivi materijali mogu se nakupiti tijekom rada stroja ili preko životinja, primjerice, glodavaca ili
ptica koje se gnijezde, ili uslijed vrtloženja.
Prašina, prljavština i ostaci usjeva u suhim uvjetima primjene mogu se zapaliti na vrućim
dijelovima i uzrokovati teške ozljede ili smrt uslijed požara.
„ Svakodnevno provjeravajte i čistite stroj prije prve uporabe.
„ Redovito provjeravajte i čistite stroj tijekom radnog dana.
Strujni udar opasan po život uslijed dalekovoda
Stroj s otvorenim stražnjim poklopcem može doseći visinu nadzemnih vodova. Zbog toga napon
može prijeći na stroj i izazvati smrtonosni strujni udar ili požar.
„ Pri otvaranju stražnjeg poklopca držite dovoljan razmak od nadzemnih električnih vodova.
„ Nikada ne otvarajte stražnji poklopac u blizini električnih stupova i nadzemnih električnih
vodova.
„ Kada je stražnji poklopac otvoren, držite dovoljan razmak od nadzemnih električnih vodova.
„ Kako biste izbjegli moguću opasnost od strujnog udara, nikada ne ostavljajte traktor i ne
ulazite u njega ispod nadzemnih vodova.
Ponašanje u slučaju preskoka napona iz nadzemnih vodova
Dijelovi stroja pod naponom mogu biti izloženi većim električnim naponima u slučaju preskoka
napona. U slučaju preskoka napona, na podu stroja nastaje naponski lijevak u kojem djeluju
velike razlike u naponima. Zbog velikih razlika u naponu na tlu može doći do smrtnih strujnih
udara izazvanih velikim koracima, u slučaju lijeganja na pod ili podupiranjem tijela rukama.
„ Ne napuštajte kabinu.
„ Ne dodirujte metalne dijelove.
„ Ne uspostavljajte vodljivu vezu s tlom.
„ Upozorite ostale osobe da se ne približavaju stroju. Razlike u električnom naponu na tlu
mogu izazvati teške strujne udare.
„ Pričekajte pomoć profesionalne službe za spašavanje. Nadzemni vod neophodno je
isključiti.
Ako osoblje usprkos preskoku napona mora napustiti kabinu, na primjer jer prijeti neposredna
opasnost po život od požara:
„ Sprječavajte istovremeno dodirivanje stroja i tla.
„ Odskočite sa stroja. Pritom skočite sa sigurnim stavom tijela. Stroj ne dodirujte izvana.
„ Udaljite se od stroja vrlo malim koracima, noge pritom trebaju biti stisnute jedna uz drugu.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
21
2
Sigurnost
2.4
Temeljne sigurnosne napomene
2.4.18
Izvori opasnosti na stroju
Buka može ugroziti zdravlje
Kod stvaranja buke stroja tijekom rada može doći do štete po zdravlje kao što je slabi sluh,
gluhoća ili tinitus. Kod primjene stroja pri visokom broju okretaja povećava se i razina buke.
Visina razine zvučnog tlaka uglavnom ovisi o traktoru koji se koristi. Vrijednost emisija kod
zatvorene kabine izmjerena je prema uvjetima određenim normom DIN EN ISO 4254-1,
Prilog B, vidi Stranica 40.
„ Prije puštanja stroja u rad procijenite opasnost od buke.
„ Ovisno o okolnim uvjetima, radnom vremenu te radnim i pogonskim uvjetima stroja,
definirajte i upotrebljavajte prikladnu zaštitu sluha.
„ Odredite pravila za uporabu zaštite sluha i trajanje rada.
„ Tijekom rada držite prozore i vrata zatvorenima.
„ Pri vožnji na cesti skinite zaštitu sluha.
Tekućine pod visokim tlakom
Sljedeće su tekućine pod visokim tlakom:
•
Hidraulično ulje
Tekućine koje izlaze pod visokim tlakom mogu prodrijeti u kožu i izazvati teške ozljede.
„ U slučaju sumnje na oštećeni hidraulični sustav odmah isključite stroj i osigurajte ga te se
obratite kvalificiranoj stručnoj radionici.
„ Nikad nemojte golim rukama tražiti propuštanja. Čak i najmanja rupica može izazvati teške
ozljede.
„ Zbog opasnosti od ozljede pri traženju propuštanja koristite se odgovarajućim pomagalima,
primjerice, komadom kartona.
„ Tijelo i lice držite dalje od mjesta propuštanja.
„ Ako je tekućina prodrla u tijelo, odmah potražite liječničku pomoć. Tekućina se mora što
prije ukloniti iz tijela.
Vruće tekućine
Ako se ispuste vruće tekućine, može doći do opeklina i/ili oparina.
„ Pri ispuštanju vrućih radnih sredstava nosite osobnu zaštitnu opremu.
„ U danom slučaju, tekućine i dijelove stroja ostavite da se ohlade prije nego što počnete s
popravkom, održavanjem ili čišćenjem.
Oštećena hidraulična crijeva
Oštećena hidraulična crijeva mogu se otkinuti, puknuti ili izazvati proboje ulja. To može dovesti
do oštećenja stroja i teških ozljeda osoba.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ U slučaju sumnje u oštećenje hidrauličnih crijeva odmah se obratite stručnoj radionici, vidi
Stranica 113.
Bellima F 130
22
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Sigurnost
2
Temeljne sigurnosne napomene
2.4
Vruće površine
Sljedeće komponente mogu se zagrijati tijekom rada te na njima prijeti opasnost od opeklina:
•
•
•
Komora za baliranje
Magnetni svitci upravljačkih ventila
Prijenosnik
„ Održavajte dovoljan razmak od vrućih površina i susjednih komponenti.
„ Pričekajte da se dijelovi stroja rashlade i nosite zaštitne rukavice.
2.4.19
Opasnosti kod određenih aktivnosti: Rad na stroju
Rad samo na zaustavljenom stroju
Ako stroj nije zaustavljen ni osiguran, može doći do neželjenog pomicanja dijelova ili se stroj
može pokrenuti. To može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Prije svih radova popravaka, održavanja, namještanja i čišćenja na stroju zaustavite stroj i
osigurajte ga, vidi Stranica 25.
Servisiranje i popravci
Nepravilno servisiranje i popravci ugrožavaju pogonsku sigurnost. To može dovesti do nesreće,
teške ozljede ili smrti.
„ Provedite samo radove koji su navedeni u ovim Uputama za uporabu. Prije svih radova,
zaustavite stroj i osigurajte ga, vidi Stranica 25.
„ Sva ostala servisiranja i popravke prepustite kvalificiranoj stručnoj radionici.
Radovi na povišenim područjima stroja
Pri radovima na povišenim područjima stroja postoji opasnost od pada s visine. To može
dovesti do nesreće, teške ozljede ili smrti.
„ Prije svih radova isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Vodite računa o stabilnosti.
„ Upotrebljavajte prikladnu zaštitu od pada.
„ Područje ispod mjesta montaže osigurajte od padajućih predmeta.
Podignut stroj i dijelovi stroja
Podignuti stroj i dijelovi stroja mogu se nehotično spustiti ili nagnuti. To može dovesti do teških
ozljeda ili smrti.
„ Nemojte biti ispod podignutog stroja ili podignutih dijelova stroja koji nisu poduprti, vidi
Stranica 25.
„ Prije svih radova na podignutim strojevima ili dijelovima stroja, spustite stroj ili dijelove
stroja.
„ Prije svih radova ispod podignutih strojeva ili dijelova stroja osigurajte stroj ili dijelove stroja
od spuštanja čvrstim sigurnosnim osloncem ili hidrauličnom napravom za blokadu
pomicanja i podupiranjem.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
23
2
Sigurnost
2.4
Temeljne sigurnosne napomene
Opasnost izazvana zavarivanjem
Nepravilno zavarivanje ugrožava pogonsku sigurnost stroja. To može dovesti do nesreće, teške
ozljede ili smrti.
„ Nikada ne varite na sljedećim dijelovima:
•
•
•
•
•
prijenosnik
dijelovi hidraulike
dijelovi elektronike
okvir ili nosivi sklopovi
vozni mehanizam
„ Prije zavarivanja na stroju pribavite pristanak preko službe za korisnike tvrtke KRONE te po
potrebi zatražite alternative.
„ Prije radova zavarivanja na stroju sigurno parkirajte stroj i odspojite ga s traktora.
„ Zavarivanje smije obavljati samo iskusno stručno osoblje.
„ Uzemljenje uređaja za varenje postavite blizu mjesta zavarivanja.
„ Pozornost pri radovima zavarivanja u blizini električnih i hidrauličnih dijelova, plastičnih
dijelova i tlačnih spremnika. Dijelovi se mogu oštetiti, osobe dovesti u opasnost, odn. može
doći do nesreća.
2.4.20
Opasnosti kod određenih aktivnosti: Rad na kotačima i gumama
Nepravilna montaža ili demontaža kotača i guma ugrožava pogonsku sigurnost. To može
dovesti do nesreće, teške ozljede ili smrti.
Montiranje kotača i guma iziskuje dobro znanje i propisan montažni alat.
„ Ako niste kvalificirani, montažu kotača i guma prepustite dobavljaču tvrtke KRONE ili
kvalificiranom vulkanizeru.
„ Pri montaži gume na felgu ne smije se nikad prekoračiti maksimalni dozvoljeni tlak, koji je
naveo proizvođač gume. U protivnom može doći do eksplodiranja gume ili čak naglog
pucanja felge, vidi Stranica 40.
„ Kod montaže kotača montirajte matice kotača primjenom propisanog zakretnog momenta,
vidi Stranica 105.
2.4.21
Ponašanje u opasnoj situaciji i kod nesreća
Propuštene ili pogrešne mjere u opasnim situacijama mogu spriječiti ili ometati spašavanje
ugroženih osoba. Otežani uvjeti spašavanja smanjuju šanse za pružanje pomoći i spašavanje
ozlijeđene osobe.
„ Temeljni zahtjev: Isključite stroj.
„ Pregledajte opasnu situaciju i otkrijte uzrok.
„ Osigurajte mjesto nesreće.
„ Spasite sve osobe iz opasnog područja.
„ Uklonite ih iz opasnog područja i nemojte se vraćati.
„ Obavijestite spasilački tim i, po mogućnosti, pozovite pomoć.
„ Poduzmite hitne mjere kojima se spašava život.
Bellima F 130
24
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
2.5
Sigurnosne rutine
2.5.1
Isključivanje i osiguravanje stroja
Sigurnost
2
Sigurnosne rutine
2.5
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kretanja stroja ili dijelova stroja
Ako stroj nije zaustavljen, stroj i njegovi dijelovi mogu se nehotično pomaknuti. To može
dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Prije napuštanja mjesta za rukovanje: Isključite stroj i onemogućite njegovo pomicanje.
Kako biste isključili i osigurali stroj:
„ Stroj odložite na nosivu, vodoravnu i ravnu podlogu.
„ Isključite pogone i pričekajte da se zaustave svi pokretni dijelovi.
„ Isključite motor traktora, izvucite kontaktni ključ i držite ga kod sebe.
„ Osigurajte traktor od otkotrljavanja.
„ Osigurajte stroj od otkotrljavanja primjenom podložnih klinova.
„ Ako postoji, povucite parkirnu kočnicu stroja.
2.5.2
Osiguravanje podignutog stroja i dijelova stroja od spuštanja
UPOZORENJE
Opasnost od nagnječenja uslijed kretanja stroja ili dijelova stroja
Ako stroj ili dijelovi stroja nisu osigurani od spuštanja, stroj ili dijelovi stroja mogu se pomicati,
pasti ili spustiti. To može dovesti do drobljenja ili smrti.
„ Spustite podignute dijelove stroja.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Prije radova na podignutim dijelovima stroja ili ispod njih: Osigurajte od spuštanja stroj ili
dijelove stroja s hidrauličkom blokadom na strani stroja (npr. zaporni ventil).
„ Prije radova na podignutim dijelovima stroja ili ispod njih: Sigurno poduprite stroj ili
dijelove stroja.
Sigurno podupiranje stroja ili dijelova stroja:
„ Koristite samo prikladne materijale dovoljne dimenzije za podupiranje, koji se neće prelomiti
ni popustiti pod opterećenjem.
„ Opeka i šuplji blokovi nisu prikladni za podupiranje i sigurno podmetanje i stoga se ne smiju
koristiti.
„ Dizalice vozila nisu prikladne za podupiranje i sigurno podmetanje i stoga se ne smiju
koristiti.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
25
2
Sigurnost
2.6
Sigurnosna naljepnica na stroju
2.5.3
Sigurno obavljanje provjere razine ulja i zamjene ulja i elementa filtra
UPOZORENJE
Provođenje provjere razine ulja te zamjene ulja i elementa filtra na siguran način
Ako se provjera razine ulja, zamjena ulja i zamjena elementa filtra ne izvrše na siguran način,
može biti ugrožena radna sigurnost stroja. To može dovesti do nesreća.
„ Provedite provjeru razine ulja te zamjenu ulja i elementa filtra na siguran način.
Kako biste proveli provjeru razine ulja te zamjenu ulja i elementa filtra na siguran način:
„ Podignute dijelove stroja spustite ili osigurajte od padanja, vidi Stranica 25.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Pridržavajte se intervala za provjeru razine ulja, zamjenu ulja i zamjenu elementa filtra, vidi
Stranica 95.
„ Upotrebljavajte samo ulje u kvaliteti/količini koja je navedena u tablici za pogonska sredstva,
vidi Stranica 42.
„ Ulje i dodaci za punjenje moraju biti čisti.
„ Očistite područje oko dijelova (npr. prijenosnik, visokotlačni filtar) i osigurajte da strana tijela
ne dospiju u dijelove ili hidraulični sustav.
„ Provjerite istrošenost brtvenih prstenova i po potrebi ih zamijenite.
„ Iscurjelo ili staro ulje sakupite u predviđeni spremnik i pravilno ga zbrinite, vidi Stranica 20.
2.5.4
Provođenje provjere aktuatora
UPOZORENJE
Sigurno provođenje provjere aktuatora
Nakon napajanja aktuatora, funkcije će se izravno izvršiti bez sigurnosne provjere. Pritom se
dijelovi stroja mogu iznenada početi pomicati i zahvatiti osobe te ih teško ozlijediti ili usmrtiti.
ü Provjeru aktuatora smiju izvršiti samo osobe koje poznaju rad stroja.
ü Osoba koja provodi tu provjeru treba znati koje dijelove stroja pokreće aktuator.
„ Sigurno provedite provjeru aktuatora.
Koraci za sigurno provođenje provjere aktuatora:
„ Osigurajte dijelove stroja od spuštanja ili prevrtanja, vidi Stranica 25.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Na jasno uočljiv način zagradite područje opasnosti upravljanih pokretnih dijelova stroja.
„ Pobrinite se da se nitko ne nalazi u području opasnosti pokretnih dijelova stroja.
„ Uključite paljenje.
„ Provjeru aktuatora izvršite samo sa sigurnog položaja izvan radnog područja dijelova stroja
koje pokreću aktuatori.
2.6
Sigurnosna naljepnica na stroju
Svaka sigurnosna naljepnica ima kataloški broj i može se naručiti izravno kod ovlaštenog
distributera tvrtke KRONE. Nedostajuće, oštećene i nečitljive sigurnosne naljepnice odmah
zamijenite novima.
Bellima F 130
26
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Sigurnost
2
Sigurnosna naljepnica na stroju
2.6
Pri postavljanju sigurnosnih naljepnica kontaktna površina na stroju mora biti čista i bez
nečistoća, ulja i masnoća kako bi se naljepnice optimalno zalijepile.
Položaj i značenje sigurnosnih naljepnica
RPG000-006
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
27
2
Sigurnost
2.6
Sigurnosna naljepnica na stroju
1. Kataloški br. 939 471 1 (2x)
Opasnost zbog pogrešnog rukovanja i neznanja
Zbog pogrešnog rukovanja strojem i nepoznavanja stroja te
pogrešnog postupanja u opasnim situacijama postoji opasnost
za život korisnika ili trećih osoba.
„ Prije puštanja u rad pročitajte upute za uporabu i sigurnosne
napomene te ih se pridržavajte.
2. Kataloški br. 939 100 4 (1x)
Opasnost od prekoračenja maksimalnog dopuštenog broja okretaja prijenosnog vratila ili maksimalnog dopuštenog radnog tlaka
U slučaju prekoračenja dozvoljenog broja okretaja prijenosnog
vratila može doći do uništavanja ili izbacivanja dijelova stroja.
Pri prekoračenju maksimalnog dopuštenog radnog tlaka mogu
se oštetiti dijelovi hidraulike.
To može uzrokovati teške ozljede ili ugroziti život.
„ Pridržavajte se dopuštenog broja okretaja prijenosnog
vratila.
„ Pridržavajte se dopuštenog radnog tlaka.
3. Kataloški br. 942 196 1 (2x)
Opasnost od prignječenja ili porezotina
Opasnost od ozljede na mjestima prignječenja i oštrim mjestima pomičnih dijelova stroja.
„ Ne posežite u područje u kojem postoji opasnost od
prignječenja dok se dijelovi unutar njega mogu pomicati.
4. Kataloški br. 939 407 1 (2x)
Opasnost od rotirajućeg sakupljača
Kod približavanja opasnom području i uklanjanja blokada otkosa rukama ili nogama postoji opasnost od uvlačenja.
„ Prije radova na sakupljaču, isključite prijenosno vratilo i
motor.
Bellima F 130
28
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Sigurnost
2
Sigurnosna naljepnica na stroju
2.6
5. Kataloški br. 939 125 1 (1x)
Opasnost od oštrih noževa.
U slučaju stavljanja ruku u područje opasnosti noževa postoji
opasnost od porezotina
„ Nosite rukavice za zaštitu od porezotina.
6. Kataloški br. 27 014 371 0 (4x)
Opasnost od udarca ili nagnječenja
Spuštanje stražnjeg poklopca opasno je po život.
„ Prije održavanja u području stražnjeg poklopca zatvorite
zaporni ventil na lijevom podiznom cilindru.
„ Pobrinite se da se nitko ne nalazi ispod podignutog
stražnjeg poklopca.
7. Kataloški br. 942 002 4 (2x)
Opasnost zbog rotirajućih dijelova stroja
Kod uključenog stroja postoji opasnost od ozljede na rotirajućim dijelovima stroja.
„ Prije puštanja u rad stavite štitnike u zaštitni položaj.
8. Kataloški br. 942 360 4 (1x)
Opasnost kod neželjenog pomicanja stroja pri otvaranju
stražnjeg poklopca
Opasnost od otkotrljavanja ili prevrtanja stroja.
„ Prije otvaranja stražnjeg poklopca pobrinite se da je stroj
pravilno spojen na traktor.
„ Prilikom odspajanja stroja pobrinite se da je zatvoren
stražnji poklopac.
9. Kataloški br. 27 013 422 0 (2x)
Opasnost zbog udarca
Opasnost od ozljede uzrokovane kotrljajućim balama.
„ Pobrinite se da se nitko ne nalazi u području opasnosti.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
29
2
Sigurnost
2.7
Naljepnice s napomenama na stroju
10. Kataloški br. 939 408 2 (2x)
Opasnost zbog rotirajućih dijelova stroja
Pri penjanju na stroj tijekom okretanja prijenosnog vratila postoji opasnost od uvlačenja na rotirajućim dijelovima stroja.
„ Prije penjanja na stroj isključite prijenosno vratilo i motor.
11. Kataloški br. 939 520 1 (2x)
Opasnost od rotirajuće pužnice
Zbog rotirajuće pužnice postoji opasnost od uvlačenja i zahvaćanja.
„ Nikada nemojte zahvaćati u rotirajuću pužnicu.
„ Održavajte razmak od pomičnih dijelova stroja.
12. Kataloški br. 939 529 0 (2x)
Opasnost od visokotlačne tekućine
Tlačni spremnik je pod tlakom plina i ulja. Kod nestručne demontaže ili popravka tlačnog spremnika postoji opasnost od
ozljede.
„ Prije demontaže i popravka tlačnog spremnika uzmite u
obzir napomene iz uputa za uporabu.
„ Demontažu i popravak tlačnog spremnika smije obaviti
samo stručna radionica.
13. Kataloški br. 27 024 736 1 (2x)
Opasnost od napregnute opruge
Opasnost od ozljede zbog izbačenih dijelova stroja.
„ Nikada nemojte otpuštati vijčani spoj.
27 024 736 0
2.7
Naljepnice s napomenama na stroju
Svaka naljepnica s napomenom ima svoj kataloški broj i može se naručiti direktno od
specijaliziranog trgovca tvrtke KRONE. Naljepnice s napomenama koje nedostaju, koje su
oštećene ili nečitljive moraju se odmah zamijeniti novima.
Pri postavljanju naljepnica s napomenama, kontaktna površina na stroju mora biti čista i bez
prljavštine, ulja i masti, čime se osigurava optimalno lijepljenje naljepnice.
Bellima F 130
30
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Sigurnost
2
Naljepnice s napomenama na stroju
2.7
Položaj i značenje naljepnica s napomenama na stroju
8
7
1
3
2
6
4
5
RPG000-208
1. Kataloški br. 939 223 3 (1x) u izvedbi s "Vezivanjem mrežom i uzicom"
Naljepnica pokazuje kako se koluti uzice i uzica moraju umetati u stroj, vidi Stranica 70.
1.2
1.3
1.1
=
2.3
2.2
2.1
939 223 3
2. Kataloški br. 273 506 1 (1x) u izvedbi "Vezivanje mrežom"
Naljepnica pokazuje kako se mreža mora umetati u stroj, vidi
Stranica 75.
273 506-1
3. Kataloški br. 274 947 0 (1x)
Ako se stroj poslužuje samo preko jednog hidrauličkog priključka, sakupljač se bira preko hidrauličkog preklopnog ventila, vidi Stranica 76.
4. Kataloški br. 274 948 0 (1x)
Ako se stroj poslužuje samo preko jednog hidrauličkog priključka, stražnji poklopac se bira preko hidrauličkog preklopnog ventila, vidi Stranica 76.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
31
2
Sigurnost
2.7
Naljepnice s napomenama na stroju
5. Kataloški br. 942 111 0 (1x)
Ova naljepnica prikazuje kako se komora baliranje optimalno
puni da bi se kreirale ravnomjerno oblikovane okrugle bale, vidi Stranica 60.
20m
6. Kataloški br. 27 015 679 0 (1x)
27 015 679 0
Ova naljepnica pokazuje gdje su mogući hidraulički priključci
na stroju. Ostale informacije o tome kako se spajaju hidraulična crijeva: vidi Stranica 56.
1+
3+
4+
7. Kataloški br. 20 064 304 1 (1x)
RH
RH
RH
LH
LH
LH
RH
Naljepnica prikazuje mjesta podmazivanja na stroju koja se
moraju podmazati nakon određenih intervala održavanja, vidi
Stranica 97.
RH
RH
LH
LH
LH
LH
20 064 304 1
8. Kataloški br. 939 194 1 (2x)
Ako se stroj podiže, potrebno je koristiti se transportnom gredom, vidi Stranica 84.
•
Kataloški br. 27 021 260 0
27 021 260 0
•
Na stroju ima nekoliko mjesta za podmazivanje koja je potrebno redovito podmazivati, vidi Stranica 97. Mjesta za podmazivanje koja se ne vide izravno dodatno su označena ovom
naljepnicom.
Kataloški br. 27 018 170 0
Na stroju se nalaze točke za postavljanje auto-dizalice koje su
označene ovom naljepnicom, vidi Stranica 132.
Bellima F 130
32
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
2.8
Sigurnost
2
Sigurnosna oprema
2.8
Sigurnosna oprema
6
1
2
3
4.1
5
RPG000-015
Poz.
Naziv
Objašnjenje
1
Sigurnosni lanac
Sigurnosni lanac služi za dodatno osiguranje vučenih strojeva, u slučajevima ako bi se oni pri
transportu odvojili od priključka za kopčanje, vidi
Stranica 54.
(ovisno
o varijanti za
pojedinu zemlju)
Pri transportu obvezno treba poštovati nacionalne
propise o uporabi sigurnosnog lanca.
Omča
Omča služi za dodatno osiguranje vučenih strojeva.
2
Preopteretni osigurač
Preopteretni osigurač treba zaštititi stroj od preopterećenja, vidi Stranica 37.
3
Potporna stopa
Potporna stopa služi stabilnosti stroja koji nije
spojen na traktor, vidi Stranica 64.
4
Klinovi za podmetanje
Dva komada, po jedan za desnu i lijevu stranu
stroja, vidi Stranica 65.
5
Zaporni ventil stražnjeg poklopca Kada se radi u komori za baliranje ili na stražnjem
poklopcu, zaporni ventil za stražnji poklopac mora
biti zatvoren, vidi Stranica 77.
6
Pločica s oznakom za sporovozna vozila (SMV)
• Pločica s oznakom za sporovozna vozila može
se postaviti na sporo kretajuće strojeve ili
vozila, vidi Stranica 34. U tu se svrhu
pridržavajte odgovarajućih nacionalnih propisa.
• Pločica s oznakom SMV nalazi se straga u
sredini ili lijevo.
• Ako se stroj transportira na transportnim
vozilima (npr. kamionom ili željeznicom),
morate prekriti ili ukloniti pločicu s oznakom
SMV.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
33
2
Sigurnost
2.8
Sigurnosna oprema
2.8.1
SMV ploča za označavanje
U izvedbi sa "SMV pločom za označavanje"
KM000-567
Pločica s oznakom sporo kretajućeg vozila (SMV pločica s oznakom) (1) može se postaviti na
sporo kretajuće strojeve ili vozila. U tu se svrhu pridržavajte odgovarajućih lokalnih propisa.
Pločica s oznakom SMV (1) nalazi se straga u sredini ili lijevo.
Ako se stroj transportira na transportnim vozilima (npr. teretnim vozilom ili željeznicom), morate
prekriti ili ukloniti pločicu s oznakom SMV.
Bellima F 130
34
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Podatkovna memorija
3
3
Podatkovna memorija
Veliki broj elektroničkih komponenti stroja sadrži podatkovne memorije koje privremeno ili trajno
pohranjuju tehničke informacije o stanju stroja, događajima i greškama. Te tehničke informacije
općenito dokumentiraju stanje nekog sastavnog dijela, modula, sustava ili okruženja:
•
•
•
•
•
radna stanja komponenti sustava (npr. razine punjenja)
statusne poruke stroja i njegovih pojedinačnih komponenti (npr. broj okretaja kotača, brzina
kotača, usporavanje kretanja, bočno ubrzanje)
neispravnosti i kvarove važnih komponenti sustava (npr. svjetla i kočnice)
reakcije stroja u posebnim situacijama vožnje (npr. upotreba sustava za regulaciju
stabilnosti)
stanja u okruženju (npr. temperatura).
Ti podaci su isključivo tehničke prirode i služe za otkrivanje i otklanjanje grešaka, kao i za
optimizaciju funkcija stroja. Iz tih se podataka ne mogu izraditi profili vožnje prevaljenih dionica
puta.
Ako se koriste servisne usluge (npr. usluge popravka, postupci servisiranja, slučajevi pokriveni
jamstvom, osiguranje kvalitete), zaposlenici servisne mreže (uključujući proizvođača) posebnim
dijagnostičkim uređajima mogu očitati te tehničke informacije iz memorija događaja i podataka o
greškama. Tamo po potrebi možete pronaći više informacija. Nakon otklanjanja grešaka,
informacije u memoriji grešaka se brišu ili se kontinuirano prepisuju novim podacima.
Pri uporabi stroja moguće su situacije u kojima bi ti tehnički podaci zajedno s drugim
informacijama (protokol o nesrećama, oštećenje stroja, izjave svjedoka i sl.) – eventualno uz
pomoć stručnjaka – mogli biti dovedeni u vezu s osobom.
Dodatne funkcije koje su ugovorene s kupcem (npr. daljinsko održavanje) omogućuju prijenos
određenih podataka stroja sa stroja.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
35
4
Opis stroja
4.1
Pregled stroja
4
Opis stroja
4.1
Pregled stroja
RPG000-013
1
2
3
4
Sanduk za skladištenje
Držači crijeva i kabela
Spremnik za dokumente
Zglobno vratilo
9
10
11
12
Potporna stopa
Sakupljač
Kontaktni kotač
Klinovi za podmetanje
Bellima F 130
36
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
5
6
7
8
4.2
Povlačna ušica
Čelično uže
Držač zglobnog vratila
Rudo
13
14
15
16
Opis stroja
4
Preopteretni osigurači na stroju
4.2
Pokazivač tlaka prešanja
Stražnji poklopac
Svjetla za cestovnu vožnju
Izbacivač bala
Preopteretni osigurači na stroju
NAPOMENA
Oštećenja stroja uslijed vršnih opterećenja
Preopteretni osigurači štite traktor i stroj od vršnih opterećenja. Stoga se preopteretni
osigurač ne smije mijenjati. Jamstvo na stroj poništava se u slučaju uporabe drugačijeg
preopteretnog osigurača od onog koji je tvornički predviđen.
„ Upotrebljavajte samo preopteretne osigurače ugrađene na stroj.
„ Kako biste izbjegli prijevremeno trošenje preopteretnog osigurača, pri duljem aktiviranju
preopteretnog osigurača isključite prijenosno vratilo.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Otklonite smetnju, vidi Stranica 122.
Zglobno vratilo
Radi zaštite od preopterećenja na zglobom se vratilu nalazi grebenasta uklopna spojka. Ta
grebenasta uklopna spojka ne mora se prozračivati.
Ako se grebenasta uklopna spojka aktivira u slučaju preopterećenja stroja, vidi Stranica 108.
4.3
Oznaka
INFORMACIJA
Cjelokupna oznaka ima vrijednost službene isprave i ne smije se mijenjati ili učiniti
neprepoznatljivom!
RPG000-007
Podaci o stroju nalaze se na tipskoj pločici (1). Ona se nalazi na desnoj strani stroja u sanduku
za skladištenje.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
37
4
Opis stroja
4.4
Opis rada pri vezivanju uzicom
Podaci za upite i narudžbe
KRONE Agriculture SE
1
2
3
4
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
Series
T/V/V
Model Year
Construction Year
S1a
e24*167/2013*00165
WMK
kg
A-0
kg
A-1
kg
A-2
A-3
5
6
7
8
10 9
DVG000-004
Slika s primjerom
1 Serija
2 Tip/varijanta/verzija (T/V/V )
3 Godina modela
4 Godina proizvodnje
5 Identifikacijski broj vozila (zadnjih 7
brojki)
6 Ukupna težina stroja
7 Dopuštena masa na točki priključka prikolice (A-0 )
8 Osovinsko opterećenje (A-1 )
9 Osovinsko opterećenje (A-2 )
10 Osovinsko opterećenje (A-3 )
U slučaju upita o stroju i narudžbe rezervnih dijelova treba navesti seriju (1), identifikacijski broj
vozila (5) i godinu proizvodnje (4) odgovarajućeg stroja. Preporučujemo vam da te podatke
upišete u polja na prednjem ovoju ovih uputa za uporabu kako bi vam uvijek bili dostupni.
4.4
Opis rada pri vezivanju uzicom
Stroj je opremljen kutijom u koju je moguće spremiti do 6 koluta uzice za vezivanje.
Kako bi se osiguralo sigurno vezivanje, potrebno je upozoriti da se smiju koristiti samo
sintetičke uzice duljine 400 do 1000 m/kg.
INFORMACIJA
Za vezivanje uzicom KRONE preporučuje upotrebu uzice KRONE excellent Round Baler
Twine. Ova uzica može se naručiti pod kataloškim brojem 00 929 949 * (750 m/kg) ili
00 929 951 * (1.000 m/kg).
Dvije uzice se provode iz sanduka za skladištenje preko ušica za vođenje uzice, kočnice uzice i
pogonskog kotura do naprave za pokretanje.
Kada se aktivira postupak vezivanja, uzica se transportira do rotirajuće okrugle bale.
Tijekom postupka vezivanja zahvatnici uzicu vode od sredine prema van desno i van lijevo. U
krajnjem, odnosno početnom položaju zahvatnika uzica se reže.
Po postizanju podešenih položaja uzice aktivira se rezna jedinica i uzice se režu. Postupak je
vezivanja dovršen.
Bellima F 130
38
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
4.5
Opis stroja
4
Opis rada pri vezivanju mrežom
4.5
Opis rada pri vezivanju mrežom
RPG000-020
Ako se vezivanje započne iz traktora, ručica za pomicanje (1) povlači se udesno. Nakon toga
pomiču se opružne vodilice (5) prema gore s malim razmakom iznad prilagodnog vijka (2).
Istodobno se otpušta kočnica mreže kako bi se mreža od početka postupka vezivanja mogla
lakše uvući.
Ručica za pomicanje (1) pomiče pogonski kotač (4), čime se pogonski kotač (4) pritišće na tarni
kotač (3). Time se mehanizam za vezivanje pušta u rad, mreža se dovodi do okrugle bale i
povlači je okrugla bala.
Pogonski kotač (4) ponovno se pomiče u svoj početni položaj i može se slobodno pomicati.
Tarni kotač (3) dalje se okreće. Opružna vodilica (5) odlaže se na prilagodni vijak (2). Tamo se
opružna vodilica (5) pomiče prema van dok ovisno o namještenim položajima mreže ne padne
dolje. Time se aktivira rezni mehanizam i on odrezuje mrežu.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
39
5
Tehnički podaci
5.1
Dimenzije
5
Tehnički podaci
5.1
Dimenzije
Dimenzije
5.2
Širina [B] ovisno o gumama
2.290 – 2.700 mm
Visina [H] (sa standardnim gumama)
2.090 mm
Duljina [L]
3.700 mm
Radna širina [X]
1.800 mm
Težine
Težine
Težine
5.3
Vidi podatke na tipskoj pločici,
vidi Stranica 37.
Tehnički najveća dopuštena brzina (cestovna vožnja)
Tehnički dopuštena maksimalna brzina može biti ograničena različitim svojstvima opreme
(npr. uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, osovine, kočnice, guma itd.) ili zakonskim
propisima u državi primjene.
Tehnički najveća dopuštena brzina (cestovna vožnja)
Tehnički najveća dopuštena brzina (cestovna vožnja)
5.4
40 km/h
Emisija zvučnog tlaka
Emisija zvučnog tlaka
5.5
Vrijednosti emisije (razina zvučnog tlaka)
73,1 dB
Mjerni uređaj
Bruel & Kjaer, tip 2236
Razred točnosti
2
Mjerna nesigurnost (prema DIN EN ISO 11201)
4 dB
Temperatura okoline
Temperatura okoline
Raspon temperature za rad stroja
5.6
-5 do +45 °C
Gume
Oznaka guma
Minimalni tlak
Maksimalni tlak
Vmax=10 km/h
Preporučeni tlak u
gumama1
Kontaktni kotači na sakupljaču
15x6.00-6
2,5 bar
Gume na stroju
Bellima F 130
40
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Oznaka guma
Minimalni tlak
Tehnički podaci
5
Sigurnosni lanac
5.7
Maksimalni tlak
Preporučeni tlak u
gumama1
Vmax=10 km/h
11.5/80-15.3 (standardne gume)
2,2 bar
4,5 bar
3,5 bar
15.0/55-17
1,5 bar
3,5 bar
1,5 bar
19.0/45-17
1,5 bar
3,0 bar
1,5 bar
1
Preporuka vrijedi posebno za standardni kombinirani pogon (polje/cesta) uz maksimalnu
dopuštenu brzinu stroja. Po potrebi se tlak u gumama može spustiti do navedenog minimalnog
tlaka zraka. Pritom se mora uzeti u obzir dopuštena maksimalna brzina u postojećim uvjetima.
5.7
Sigurnosni lanac
Sigurnosni lanac
Vlačna čvrstoća
5.8
89 kN
Dimenzije bale
Dimenzije bale
5.9
Širina
1.200 mm
Promjer
ø 1.200 mm
Materijal za vezivanje mreže
Materijal za vezivanje mreže
5.10
Širina mreže
1.250 mm (± 5 mm)
Vlačna čvrstoća
260–320 kgf
Promjer role mreže
ø maks. 310 mm
Promjer čahure
ø 75-80 mm
Duljina čahure
1.250–1.270 mm
Zahtjevi za traktor - snaga
Zahtjevi za traktor - snaga
5.11
Potrebna snaga
25 kW (34 KS)
Broj okretaja prijenosnog vratila
540 o/min
Kraj prijenosnog vratila
1 3/8“; Z=6
Zahtjevi za traktor - hidraulika
Zahtjevi za traktor - hidraulika
Volumni protok hidrauličnog sustava
30–60 l/min
Maksimalni radni tlak hidrauličkog sustava
200 bara
Maksimalna temperatura hidrauličnog ulja
80 °C
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
41
5
Tehnički podaci
5.12
Zahtjevi za traktor - elektrika
Zahtjevi za traktor - hidraulika
Kvaliteta hidrauličnog ulja
Ulje ISO VG 46
Hidraulički priključak s jednostrukim djelovanjem
2x
Kod izvedbe „Hidraulični pokretač vezivanja s dodatnim
hidrauličnim crijevom za sakupljač“
1x
Hidraulički priključak s jednostrukim djelovanjem
5.12
Zahtjevi za traktor - elektrika
Zahtjevi za traktor - elektrika
5.13
Svjetla za vožnju u cestovnom prometu
12 V, 7-polna utičnica
Napajanje upravljačke kutije
12 V, 3-polna utičnica
Radne tvari
NAPOMENA
Pridržavanje intervala zamjene u slučaju bioloških ulja
Kako biste zadržali dugački radni vijek stroja, u slučaju bioloških ulja svakako se pridržavajte
intervala zamjene zbog starenja ulja.
NAPOMENA
Oštećenja stroja zbog miješanja ulja
Ako se međusobno miješaju ulja različitih specifikacija, moguća su oštećenja na stroju.
„ Nikada međusobno ne miješajte ulja različitih specifikacija.
„ Ako se nakon zamjene ulja namjerava upotrebljavati ulje drukčije specifikacije, prvo se
posavjetujte sa svojim servisnim partnerom tvrtke KRONE.
Na upit se mogu upotrijebiti biološke radne tvari.
5.13.1
Ulja
Naziv
Količina punjenja
Specifikacija
Prijenosnik glavnog pogona
1,00 l
SAE 90 GL4
Bellima F 130
42
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
5.13.2
Tehnički podaci
5
Radne tvari
5.13
Masti za podmazivanje
Naziv
Količina punjenja
Specifikacija
Mjesta za podmazivanje (ručno podmazivanje)
Količina punjenja se određuje Mast za podmazivanje prema
prema potrebi. Mjesta koje se DIN 51818 NLGI klase 2, sapodmazuju podmazivati tako
puni litija s EP aditivima
dugo dok mazivo ne istječe iz
ležišta. Nakon podmazivanja
uklonite mast koja je iscurila iz
ležišta.
Mjesta koja se podmazuju na
ADR osovini
Količina punjenja se određuje Mast za podmazivanje prema
prema potrebi. Mjesta koje se DIN 51825: KP 3 N-20.
podmazuju podmazivati tako
dugo dok mazivo ne istječe iz
ležišta. Nakon podmazivanja
uklonite mast koja je iscurila iz
ležišta.
Mjesta koja se podmazuju na
BPW osovini
Količina punjenja se određuje BPW ECO-Li Plus
prema potrebi. Mjesta koje se
podmazuju podmazivati tako
dugo dok mazivo ne istječe iz
ležišta. Nakon podmazivanja
uklonite mast koja je iscurila iz
ležišta.
Za popis mjesta koja se podmazuju, vidi Stranica 97.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
43
6
Prvo puštanje u rad
6.1
Kontrolni popis za prvo puštanje u rad
6
Prvo puštanje u rad
U ovom poglavlju opisuju se radovi sastavljanja i namještanja stroja koje smije obavljati samo
kvalificirano stručno osoblje. Ovdje se primjenjuje napomena „Kvalifikacije stručnog osoblja“,
vidi Stranica 14.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili oštećenje stroja zbog neodgovarajućeg prvog puštanja u rad
Ako prvo puštanje u rad nije obavljeno pravilno ili potpuno, stroj može imati greške. Pri tome
može doći do ozljeda ili smrti osoba te oštećenja stroja.
„ Prvo puštanje u rad smije obaviti isključivo stručno osoblje.
„ U potpunosti pročitajte poglavlje "Kvalifikacije stručnog osoblja" i pridržavajte ga se, vidi
Stranica 14.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
6.1
Kontrolni popis za prvo puštanje u rad
ü Provjeren je dobar dosjed svih vijaka i matica, kao i njihova zategnutost primjenom
propisanih zateznih momenata, vidi Stranica 102.
ü Provjerena je čvrstoća svih senzora i zategnuti su primjenom propisanih zateznih
momenata. Položaj senzora vidljiv je na strujnoj shemi.
ü Zaštitne naprave su ugrađene i provjerene u smislu potpunosti i oštećenja.
ü Stroj je potpuno podmazan, vidi Stranica 97.
ü Zglobno je vratilo podmazano, vidi Stranica 102.
ü Provjerena je zabrtvljenost hidrauličnog sustava.
ü Traktor ispunjava zahtjeve za stroj,vidi Stranica 40.
ü Priložene upute za uporabu nalaze se u spremniku za dokumente.
ü Kontaktni kotači ugrađeni su na sakupljaču, , vidi Stranica 45.
ü Držač crijeva i kabela je ugrađen, vidi Stranica 50.
ü U izvedbi s vezivanjem mrežom i uzicom: Pripremljen je pokretački valjak za vezivanje
uzicom, vidi Stranica 51.
ü Pripremljen je kočni disk kočnice materijala za vezivanje, vidi Stranica 51.
ü Gume su provjerene i tlak je ispravno namješten, vidi Stranica 105.
ü Glavine kotača pravilno su namještene po visini, vidi Stranica 87.
ü Visina ruda je prilagođena, vidi Stranica 46.
ü Duljina zglobnog vratila provjerena je i prilagođena, vidi Stranica 48.
ü Zaštitni lonac zglobnog vratila je montiran, vidi Stranica 48.
Bellima F 130
44
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Prvo puštanje u rad
6
Opseg isporuke
6.2
ü Zglobno vratilo je montirano, vidi Stranica 49.
ü Izbacivač bala je montiran, vidi Stranica 46.
ü Kabelske su spojnice uklonjene, koje su montirane za osiguranje poklopca spremnika zalihe
i bočnog poklopca.
6.2
Opseg isporuke
Stroj se isporučuje sa sljedećim dodatnim dijelovima koji se nalaze u rezervnom spremniku ili u
komori za baliranje.
1
11
3
2
10
9
4
7
6
8
5
RPG000-009
1 Držač zglobnog vratila
2 Pričvrsni materijal za držač crijeva i kabela
3 Držač hidrauličnog crijeva i kabela
4 Zglobno vratilo
5 Zaštitni lonac za zglobno vratilo
6 Vrećica za vijke i male dijelove
6.3
7 Kontaktni kotači na sakupljaču
8 Držač registracijske oznake
9 7-pinski spojni kabel za svjetla za cestovnu vožnju
10 Električni pokazivač zadanog tlaka prešanja sa spojnim kabelom
11 Izbacivač bala
Montaža kontaktnih kotača na sakupljač
Pri isporuci se u komori za baliranje nalaze dva kontaktna kotača koji se moraju ugraditi na
sakupljač.
Na desnoj i lijevoj strani stroja trebate na isti način ugraditi kontaktne kotače. Kao primjer su
ovdje na slici prikazani kontaktni kotači sa zračnim gumama. Kontaktni kotači od čeličnog lima
trebaju se ugraditi na isti način.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
45
6
Prvo puštanje u rad
6.4
Montaža izbacivača bala
RP000-091
„ Da ugradite kontaktni kotač (1), ugradite vijčane spojeve (2) i (4).
Kontaktni kotač (1) može se namjestiti preko duge rupe (3), vidi Stranica 86.
6.4
Montaža izbacivača bala
RP000-094
„ Uklonite vijčani spoj (4).
„ Utaknite pokrovni lim (1) i izbacivač bala (2) u držač (3) lijevo i desno na stroju i ugradite ga
vijčanim spojem (4).
6.5
Prilagodba visine ruda
NAPOMENA
Kad se traktor i stroj nalaze u vodoravnom položaju, priključeni mehanički spojni uređaji (npr.
spojka kuglaste glave) moraju biti u vodoravnom položaju (+/- 3) u odnosu na tlo, kako ne bi
ometali uobičajeni kut zakretanja između mehaničkih spojnih uređaja.
Kako bi sakupljač ravnomjerno skupljao pokošeni materijal, visina ruda stroja mora se prilagoditi
korištenom traktoru. Visina ruda je optimalna kada je priključeni stroj izravnan tako da je
vodoravno nagnut prema traktoru.
Bellima F 130
46
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Prvo puštanje u rad
6
Zglobno vratilo
6.6
RP000-073
Kako biste postigli optimalnu visinu ruda, možete ugraditi rudo (1) u gornji ovjes [I] ili u donji
ovjes [II].
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Kako biste zamijenili ovjes ruda (1), uklonite vijčane spojeve (4) na objema stranama ruda
(1).
„ Okrenite rudo (1) za 180° oko uzdužne osi i učvrstite ga vijčanim spojevima (4) na objema
stranama ruda (1).
„ Pazite da prvo zategnete vijčane spojeve u okruglim rupama, a nakon toga vijčane spojeve
u dugljastim rupama (3), zatezni moment: vidi Stranica 102.
„ Spojite stroj na traktor, vidi Stranica 53. Pritom odložite stroj na potpornu stopu (2).
„ Za preciznije namještanje visine ruda otpustite odgovarajući vijčani spoj u duguljastoj
rupi (3) na objema stranama ruda (1).
„ Malo podignite ili spustite potpornu stopu (2) tako da stroj stoji u propisanom položaju.
„ Zategnite odgovarajući vijčani spoj u duguljastoj rupi (3) na objema stranama ruda (1).
6.6
Zglobno vratilo
6.6.1
Prilagođavanje duljine zglobnog vratila
NAPOMENA
Zamjena traktora
Ako se ne provjeri duljina zglobnog vratila pri zamjeni traktora, može doći do oštećenja na
stroju.
„ Da izbjegnete oštećenja na stroju, pri svakoj zamjeni traktora provjerite i po potrebi
pozovite servisera tvrtke KRONE da ispravi duljinu zglobnog vratila.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
47
6
Prvo puštanje u rad
6.6
Zglobno vratilo
RPG000-086
Zglobno vratilo (1) treba skratiti koliko to dopušta najuži položaj obje polovice zglobnog vratila.
Za postavljanje stroja u najkraći položaj:
„ Upravljač traktora potpuno okrenite ulijevo ili udesno te vozite traktor i stroj prema naprijed
sve dok se ne postigne najuži položaj pri vožnji u zavojima.
„ Isključite motor, izvucite kontaktni ključ i ponesite ga sa sobom.
„ Stroj i traktor osigurajte od otkotrljavanja.
„ Postupak za skraćivanje zglobnog vratila (1) potražite u uputama za uporabu proizvođača
zglobnog vratila.
6.6.2
Montaža zaštitnog lonca zglobnog vratila
RPG000-109
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Izvadite zaštitni lonac (1) iz sanduka za skladištenje.
„ Uklonite vijke (3) i podloške (2) ugrađene na stroju.
„ Gurnite zaštitni lonac (1) preko prijenosnog vratila i učvrstite vijcima (3) i podloškama (2) na
stroj, zatezni momenti, vidi Stranica 102.
Bellima F 130
48
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
6.6.3
Prvo puštanje u rad
6
Zglobno vratilo
6.6
Montaža držača zglobnog vratila
1
2
RPG000-133
Držač zglobnog vratila (1) je potreban, kako bi se poduprijelo zglobno vratilo kada je stroj
odvojen od traktora.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Držač zglobnog vratila (1) rastegnuti i montirati na držač (2).
6.6.4
Montaža zglobnog vratila na stroj
1
2
RP000-281
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Duljina zglobnog vratila prilagođena je traktoru, vidi Stranica 48.
ü Zaštitni lonac je montiran, vidi Stranica 48.
„ Demontirajte vijčani spoj (2) na zglobnom vratilu (1).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
49
6
Prvo puštanje u rad
6.7
Montaža držača crijeva i kabela
3
7
4
1
5
6
RPG000-179
„ Kako biste lakše došli do vijčanog spoja (2) na zglobnom vratilu (1), demontirajte vijčane
spojeve (7) i uklonite poklopac (6) na zaštitnom loncu (3).
„ Gurnite zglobno vratilo (1) na kraj prijenosnog vratila stroja.
„ Kroz nastali otvor iza poklopca (6) montirajte vijčani spoj (2). Zatezni moment pronađite u
isporučenim uputama za uporabu zglobnog vratila.
„ Montirajte poklopac (6).
„ Zadržni lanac (5) protiv zajedničkog okretanja ovjesite u ušicu (4) na zaštitnom loncu (3).
INFORMACIJA
Za dodatne informacije ili pridržavajte se isporučenih uputa za uporabu zglobnog vratila.
6.7
Montaža držača crijeva i kabela
RPG000-010
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Izvadite držačcrijeva i kabela (1) iz sanduka za skladištenje.
„ Uvedite držač crijeva i kabela (1) u dugu rupu (3) na desnoj i lijevoj strani ruda.
„ Ugradite držač i kabela (1) stezaljkama (2) iznutra i maticama (4) izvana.
Æ Crijeva i kabeli mogu se kroz ušice na držaču crijeva i kabela (1) dovesti na traktor.
Bellima F 130
50
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
6.8
Prvo puštanje u rad
6
Priprema pokretačkog valjka za vezivanje uzicom
6.8
Priprema pokretačkog valjka za vezivanje uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RP000-077
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Lagano okrećite pokretački valjak (1) da provjerite mogu li se pritisni koturi (2) lako okretati.
„ Podesite pokretački valjak kada se pritisni koturi (2) mogu lako okretati, vidi Stranica 109.
6.9
Priprema kočnog diska kočnice mreže
RPG000-011
„ Skinite ljepljivu foliju (1) za zaštitu od korozije s kočne površine kočnog diska (2) i zbrinite je.
6.10
Provjera/prilagođavanje tlaka u gumama
Prije prvog puštanja u rad morate provjeriti i namjestiti tlak u gumama. Prikolica na kraju
prijenosnog vratila upućuje na ovu važnu provjeru:
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
51
6
Prvo puštanje u rad
6.10
Provjera/prilagođavanje tlaka u gumama
RP000-060
„ Provjerite i prilagodite tlak u gumama, vidi Stranica 105.
Bellima F 130
52
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
7
Puštanje u rad
7
Spajanje stroja na traktor
7.1
Puštanje u rad
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili oštećenja stroja zbog neodgovarajuće priključenih,
pomiješanih ili nestručno položenih priključnih vodova
Ako priključni vodovi stroja nisu ispravno priključeni ili su nestručno položeni na traktor, oni
mogu puknuti ili se oštetiti. To može dovesti do teških nesreća. Pomiješani priključni vodovi
mogu slučajno izvršavati funkcije koje mogu dovesti do teških nesreća.
„ Ispravno priključite i pričvrstite crijeva i kabele.
„ Tako položite crijeva, kabel i užad da ne dolazi do grebanja, zatezanja, zaglavljivanja ili
kontakta s drugim dijelovima (npr. gumama traktora), a posebno pri vožnji u zavojima.
„ Spojite i priključite crijeva i kabele na predviđene priključke prema opisu u uputama za
uporabu.
7.1
Spajanje stroja na traktor
NAPOMENA
Kad se traktor i stroj nalaze u vodoravnom položaju, priključeni mehanički spojni uređaji (npr.
spojka kuglaste glave) moraju biti u vodoravnom položaju (+/- 3) u odnosu na tlo, kako ne bi
ometali uobičajeni kut zakretanja između mehaničkih spojnih uređaja.
1
RP000-098
Primjer slike
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
53
7
Puštanje u rad
7.2
Ugradnja zglobnog vratila na traktor
UPOZORENJE! Povećana opasnost od ozljede! Za vrijeme spajanja (a posebno za
vrijeme vožnje traktora unatrag) nitko se ne smije nalaziti između traktora i stroja.
„ Vozite traktorom unatrag na rudo dok povlačna ušica stroja ne uđe u sklop za vuču traktora.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Pričvrstite sklop za vuču u skladu s uputama za uporabu proizvođača traktora.
7.2
Ugradnja zglobnog vratila na traktor
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nepridržavanja područja opasnosti zglobnog vratila
Ako se ne pridržavate područja opasnosti zglobnog vratila, to može dovesti do teških ozljeda
ili smrti osoba.
„ Kako biste izbjegli nesreće, pridržavajte se područja opasnosti zglobnog vratila, vidi
Stranica 17.
NAPOMENA
Zamjena traktora
Ako se ne provjeri duljina zglobnog vratila pri zamjeni traktora, može doći do oštećenja na
stroju.
„ Da izbjegnete oštećenja na stroju, pri svakoj zamjeni traktora provjerite i po potrebi
pozovite servisera tvrtke KRONE da ispravi duljinu zglobnog vratila.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
1
2
RPG000-096
„ Nataknite zglobno vratilo (2) na prijenosno vratilo traktora pa ga na prikladnom mjestu
učvrstite zadržnim lancem (1) tako da se ne može vrtjeti.
7.3
Montaža sigurnosnog lanca
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće zbog neodgovarajuće dimenzioniranog sigurnosnog lanca
Zbog uporabe neodgovarajuće dimenzioniranog sigurnosnog lanca pri neželjenom otpuštanju
stroja može puknuti sigurnosni lanac. Tako može doći do teških nesreća.
„ Uvijek upotrebljavajte sigurnosni lanac koji ima minimalnu vučnu čvrstoću od 89 kN
(20000 lbf).
Bellima F 130
54
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Puštanje u rad
7
Montaža držača oznake
7.4
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili oštećenja stroja zbog neodgovarajuće položenog sigurnosnog
lanca
Sigurnosni lanac koji je položen previše zategnuto ili prelabavo može puknuti. Tako se osobe
mogu teško ozlijediti ili se traktor i stroj mogu oštetiti.
„ Sigurnosni lanac položite tako da se kod vožnje u zavojima ne zateže i da ne dolazi u
kontakt s kotačima traktora ili drugim dijelovima traktora ili stroja.
INFORMACIJA
Pri transportu obvezno treba poštovati nacionalne propise o uporabi sigurnosnog lanca.
Sigurnosni lanac služi za dodatno osiguranje vučenih uređaja ako bi se oni pri transportu
odspojili s ovjesa. Sigurnosni lanac s pripadajućim pričvrsnim dijelovima pričvrstite na držač
sklop za vuču traktora ili drugu navedenu spojnu točku. Sigurnosni lanac mora imati toliki zazor
da se može bez problema voziti u zavojima.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
RP000-104
„ Ugradite sigurnosni lanac (1) na stroj.
BP000-106
„ Ugradite sigurnosni lanac (1) u odgovarajući položaj (npr.: [I] ili [II]) na traktor.
7.4
Montaža držača oznake
Držač oznake pri cestovnoj vožnji u određenim zemljama mora biti montiran na lijevoj strani
stroja ili kada stroj prekriva oznaku traktora. Na držač oznake se postavlja oznaka. Držač
oznake nalazi se u sanduku za skladištenje.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
55
7
Puštanje u rad
7.5
Spajanje hidrauličnih crijeva
1
2
RP000-895
„ Na lijevoj strani stroja demontirajte držač (1).
„ Demontirajte reflektor (2).
1
2
RP000-896
„ Montirajte isporučeni držač oznake (1).
„ Montirajte reflektor (2).
„ Oznaku montirajte na držač oznake (1).
7.5
Spajanje hidrauličnih crijeva
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed curenja hidrauličnog ulja
Hidraulični sustav radi pod vrlo visokim tlakom. Iscurilo hidraulično ulje uzrokuje teške ozljede
kože, udova i očiju.
„ Prije priključivanja hidrauličnih crijeva na traktor neophodno je hidraulični sustav rasteretiti
od tlaka s obje strane.
„ Prije odvajanja crijeva i radova na hidrauličnom sustavu neophodno je ispustiti tlak iz
hidrauličnog sustava.
„ Pri povezivanju brzih spojnica provjerite jesu li čiste i suhe.
„ Redovito provjeravajte hidraulična crijeva, vidi Stranica 113, te ih zamijenite ako su
oštećena (npr. ogrebana ili prignječena mjesta) ili stara. Nova crijeva moraju odgovarati
tehničkim zahtjevima proizvođača uređaja.
Bellima F 130
56
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Puštanje u rad
7
Spajanje hidrauličnih crijeva
7.5
NAPOMENA
Oštećenja na stroju zbog onečišćenja hidrauličnog sustava
Ako strana tijela ili tekućine dospiju u hidraulični sustav, može doći do oštećenja na
hidrauličnom sustavu.
„ Osigurajte da brze spojke pri spajanju budu čiste i suhe.
„ Provjerite postoje li oguljena i stegnuta mjesta na hidrauličnim crijevima i po potrebi ih
zamijenite.
RP000-096
Kako biste ispravno spojili hidraulična crijeva (2), hidraulična crijeva (2) označena su brojkama.
Hidraulična crijeva za priključivanje na upravljački uređaj jednostrukog djelovanja označena su
jednom brojkom i jednim znakom plus (1), npr. (1+).
Dodatna objašnjenja za oznake na ručkama možete naći na naljepnici (3).
„ Rastlačite hidrauliku traktora.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Očistite i osušite spojeve brze spojke za hidrauliku.
Otvaranje/zatvaranje hidrauličnog priključka za stražnji poklopac i podizanje/
spuštanje sakupljača
„ Spojite hidraulično crijevo (crvena, 1+) na upravljački uređaj jednostrukog djelovanja
traktora.
Za prespajanje između stražnjeg poklopca i sakupljača pogledajte poglavlje "Aktiviranje
hidrauličnog prespojnog ventila", vidi Stranica 76.
Pokretanje hidrauličnog priključka za vezivanje
„ Hidraulično crijevo (zeleno, 4+) spojite na upravljački uređaj jednostrukog djelovanja na
traktoru.
Pokretanje hidrauličnih priključaka za vezivanje i podizanje/spuštanje sakupljača
(u izvedbi "Hidraulični mehanizam za pokretanje vezivanja s dodatnim
hidrauličnim crijevom za sakupljač")
„ Spojite hidraulično crijevo (zelena, 4+) na upravljački uređaj jednostrukog djelovanja
traktora.
„ Spojite hidraulično crijevo (žuta, 3+) na upravljački uređaj jednostrukog djelovanja traktora.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
57
7
Puštanje u rad
7.6
Priključivanje elektroničkog pokazivača tlaka prešanja
7.6
Priključivanje elektroničkog pokazivača tlaka prešanja
U izvedbi "Elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja"
RP000-092
„ Otvorite rezervni spremnik.
„ Utaknite utikač (2) elektroničkog pokazivača tlaka prešanja u priključak (1) na stroju.
„ Kako biste položili kabel (3), utaknite kabel (3) u držač (4).
RP000-093
„ Pričvrstite elektronički pokazivač tlaka prešanja (3) pomoću magnetne noge u kabini
traktora.
„ Utaknite utikač (4) za napajanje u odgovarajuću utičnicu ili upaljač za cigarete u kabini
traktora.
„ Da provjerite radi li elektronički pokazivač tlaka prešanja, podignite crveni pokazivač tlaka
prešanja na desnoj i lijevoj strani stroja.
Æ Ako kontrolna lampice (1) i (2) toliko dugo svijetle dok crveni pokazivači tlaka prešanja ne
dosegnu crne pokazivače za odabir, elektronički pokazivač tlaka prešanja radi ispravno.
7.7
Priključivanje ulične rasvjete
NAPOMENA
Kratki spoj uslijed nečistoća i vlage u utičnom spoju
Uslijed kratkog spoja može doći do oštećenja stroja.
„ Pazite da utikači i utičnice budu čisti i suhi.
Bellima F 130
58
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Puštanje u rad
7
Priprema hidrauličkog preklopnog ventila za sakupljač i stražnji
poklopac
7.8
BPG000-067
Ulična rasvjeta priključuje se isporučenim 7-polnim kabelom za osvjetljenje (2).
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Spojite 7-polni utikač kabela za osvjetljenje (2) na 7-polnu utičnicu (1) stroja.
„ Spojite 7-polni utikač kabela za osvjetljenje (2) na 7-polnu utičnicu (3) traktora.
„ Kabel za osvjetljenje (2) položite tako da ne dolazi u kontakt s kotačima traktora ili drugim
pomičnim dijelovima traktora ili stroja.
7.8
Priprema hidrauličkog preklopnog ventila za sakupljač i stražnji
poklopac
RP000-086
Kada povučete za uže (1) hidrauličnog prespojnog ventila, prebacuje se između hidrauličnog
upravljanja sakupljačem i hidrauličnog upravljanja stražnjim poklopcem.
„ Tako položite uže (1) na kabinu traktora da bude lako pristupačno, ali da se pri vožnjama u
zavojima ne zateže ili ne dolazi u kontakt s kotačima traktora.
Da upotrijebite uže (1), vidi Stranica 76.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
59
8
Rukovanje
8.1
Pripreme prije prešanja
8
Rukovanje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nepredviđenog pomicanja okruglih bala pri radu stroja na
kosini
Ako se okrugle bale odlože na kosinu, okrugle bale mogu se same pokrenuti. Kada se
jedanput pokrenu, zbog svoje težine i cilindričnog oblika mogu izazvati teške nesreće i
ozlijediti osobe.
„ Na kosinama odlažite okrugle bale isključivo u ručnom načinu rada.
„ Okrugle bale na kosinama uvijek odlažite tako da se ne mogu samostalno pokrenuti.
8.1
Pripreme prije prešanja
ü Sakupljač se nalazi u radnom položaju, vidi Stranica 66.
ü Pritiskač je u skladu s količinom pokošenog materijala pravilno namješten, vidi
Stranica 68.
ü Materijal za vezivanje je pravilno umetnut.
Vezivanje uzicom: vidi Stranica 70
Vezivanje mrežom: vidi Stranica 74
ü Tlak prešanja je namješten, vidi Stranica 92.
ü Brojač bala postavljen je na 0, vidi Stranica 64.
ü Stražnji je poklopac zatvoren.
8.2
Punjenje komore za baliranje
NAPOMENA
Oštećenja stroja zbog preopterećenja stroja
Prečvrste ili prevelike okrugle bale mogu uzrokovati oštećenje stroja ili znatno skratiti njegov
vijek korištenja. U slučaju preopterećenja automatski se aktivira prisilno vezivanje koje se
pohranjuje na upravljačkoj ploči.
„ Prešajte samo okrugle bale koje ne prekoračuju najviši promjer bale.
„ Obratite pozornost na sljedeće napomene o ravnomjernom punjenju komore za baliranje.
Bellima F 130
60
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Punjenje komore za baliranje
8.2
NAPOMENA
Oštećenje podnice za namatanje izbočenim okruglim balama
Neravnomjerno oblikovane i zbijene okrugle bale mogu oštetiti podnicu za namatanje. Osim
toga, ne može se osigurati uredno postizanje silaže.
„ Prešajte samo ravnomjerno oblikovane i zbijene okrugle bale.
„ Pridržavajte se sljedećih napomena o ravnomjernom punjenju komore za baliranje.
Kako bi se postigla ravnomjerna gustoća okrugle bale, komora za baliranje se mora
ravnomjerno ispuniti. Ovdje je važna širina otkosa. Postoji optimalna širina otkosa ako je otkos
točno toliko širok koliko i komora za baliranje.
Kod preširokog otkosa
Prešane okrugle bale nemaju pravilan okrugli oblik. Uz to su okrugle bale na krajevima
pohabane i teško se transportiraju iz komore za baliranje.
„ Otkos suzite na polju.
„ Smanjivanje tlaka prešanja.
Pri preuskim otkosima
Komora za baliranje može se ravnomjerno napuniti samo ako se naizmjenično dolazi na otkos
(lijevo/desno). Prečesto mijenjanje i neravnomjerno punjenje dovode do formiranja izbočene
okrugle bale i njezinog nejednakog prešanja.
RP000-062
„ Prijeđite dulje putove na lijevoj i desnoj strani otkosa (1). Pri tome zadržite približnu duljinu
od otprilike X=20 m na jednoj strani.
„ Ne prelazite sinusne linije (2).
U slučaju malih, ravnih otkosa
„ Smanjite broj okretaja prijenosnog vratila.
„ Povećajte brzinu vožnje.
U slučaju jako mokrog, slabo strukturiranog pokošenog materijala
„ Smanjite tlak prešanja, vidi Stranica 92.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
61
8
Rukovanje
8.3
Završetak postupka prešanja, pokretanja vezivanja i izbacivanje
okruglih bala
U slučaju kratke i drobljive slame
„ Smanjite tlak prešanja, vidi Stranica 92.
„ Kako bi se što je više moguće onemogućilo ispadanje sitnog sjena iz komore za baliranje,
kada se prelazi s jednog otkosa na drugi isključiti prijenosno vratilo.
Brzina vožnje
KRONE preporučuje brzinu vožnje koja iznosi 5-12 km/h
Brzina vožnje pri radnoj primjeni mora se prilagoditi sljedećim uvjetima:
•
•
•
•
Vrsta pokošenog materijala
Udio vlage u pokošenom materijalu
Visina otkosa
Profil i struktura tla
Daljnje preporuke za punjenje komore za baliranje
•
•
8.3
Na početku i na kraju punjenja smanjite brzinu vožnje kako biste održali konstantnu veličinu
bale.
Pokošeni materijal moguće je već ponovno zahvaćati dok stražnji poklopac još zatvara.
Završetak postupka prešanja, pokretanja vezivanja i izbacivanje
okruglih bala
RPG000-049
Dosegnuti tlak prešanja (popunjenost komore za baliranje) može se očitati odvojeno za desnu i
lijevu stranu stroja na crvenim pokazivačima tlaka prešanja (3).
Ovisno o dostignutom tlaku prešanja, crveni pokazivači tlaka prešanja (3) stoje između 1 i 3 na
ljestvicama (1). Što je broj veći, to je viši tlak prešanja.
Na crnim pokazivačima odabira (2) može se zadati željeni tlak prešanja. Za namještanje tlaka
prešanja vidi Stranica 92.
Bellima F 130
62
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Aktiviranje postupka vezivanja
8.4
U izvedbi "Elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja"
Na elektroničkom pokazivaču tlaka prešanja vozač u traktoru dobiva signal kada se postigne
namješteni tlak prešanja, vidi Stranica 76.
„ Pokrenite postupak vezivanja, vidi Stranica 63. Pritom treba uzimati pokošeni materijal sve
dok kružna bala ne zahvati materijal za vezivanje.
„ Tijekom postupka vezivanja vratite stroj za nekoliko metara unatrag.
„ Vozite prema naprijed sve dok stražnji poklopac više ne dodiruje kružnu balu.
„ Po završetku postupka vezivanja hidraulički otvorite stražnji poklopac komore za baliranje
sve do graničnika, vidi Stranica 77.
Æ Kružna bala se otkotrljava na tlo.
Æ Stražnji poklopac je zabravljen, ako desni pokazivač tlaka prešanja (2) stoji ispod položaja
"0".
8.4
Aktiviranje postupka vezivanja
ü Naprava za početak vezivanja namještena je po potrebi na vezivanje mreže ili uzice, vidi
Stranica 92.
„ Da biste aktivirali postupak vezivanja, držite upravljački uređaj (zeleno, 4+) u traktoru toliko
dugo dok okrugla bala ne zahvati uzicu u komori za baliranje.
8.5
Blokada/deblokada jedinice za rezanje za vezivanje mrežom
U izvedbi "Vezivanje mrežom i uzicom"
Blokiranje
Da biste mogli pokrenuti postupak vezivanja, rezna jedinica mora biti odspojena od vezivanja
mrežom i blokirana.
RPG000-041
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Pomaknite polugu (2) u smjeru strelice.
„ Prebacite graničnik (1) u smjeru strelice.
Deblokada
Kako biste mogli aktivirati postupak vezivanja s vezivanjem mrežom, jedinica za rezanje za
vezivanje mrežom mora biti deblokirana.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
63
8
Rukovanje
8.6
Uporaba brojača bala
RPG000-042
„ Premjestite graničnik (1) u smjeru strelice.
„ Kako biste uklonili opružnu vodilicu (4) s prilagodnog vijka (3), povucite ručicu (2) u smjeru
strelice.
Æ Opružna vodilica nalazi se u prikazanom položaju.
8.6
Uporaba brojača bala
RP000-084
Brojač bala (1) nalazi se na lijevoj strani stroja iza prednjeg bočnog poklopca. Pri svakom
otvaranju stražnjeg poklopca preko lanaca (3) se automatski aktivira brojač bala (1).
„ kako biste poništili brojač bala (1), okrenite pokazivač s nazubljenim vijkom (2) na "0000".
8.7
Uporaba potporne stope
INFORMACIJA
Kako bi se povećala stajna površina potporne stope na mekanom tlu upotrijebite prikladnu
podlošku.
Bellima F 130
64
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Stavljanje klinova za podmetanje
8.8
RP000-067
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Stroj je spojen na traktor, vidi Stranica 53.
Dovođenje potporne stope u potporni položaj
„ Deblokirajte sigurnosni svornjak (3) u smjeru strelice.
„ Dovedite potpornu stopu (1) u najniži položaj i pustite da sigurnosni svornjak (3) sjedne na
mjesto.
„ Toliko dugo okrećite ručicu (4) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok potporni tanjur
(2) ne bude čvrsto stajao na tlu i dok rudo ne bude rasterećeno.
Dovođenje potporne stope u transportni položaj
„ Okrenite ručicu (3) za više okretaja u smjeru kazaljke na satu dok se ne rastereti potporna
stopa (1).
„ Deblokirajte sigurnosni svornjak (2) u smjeru strelice.
„ Dovedite potpornu stopu (1) u najviši položaj i pustite da sigurnosni svornjak (2) sjedne na
mjesto.
„ Potpuno okrenite potpornu stopu (1) ručicom (4) gore u smjeru kazaljke na satu.
8.8
Stavljanje klinova za podmetanje
2
1
RPG000-012
Klinovi za podmetanje (1) osiguravaju stroj od otkotrljavanja. Na stroj su postavljena dva klina
za podmetanje.
ü Stroj je odložen na nosivu, vodoravnu i ravnu podlogu.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Da uklonite klinove za podmetanje (1) sa stroja, pritisnite držač (2) i povucite klinove za
podmetanje (1) prema gore i uklonite ih.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
65
8
Rukovanje
8.9
Demontirajte zaštitu od neovlaštene uporabe
1
1
RPG000-180
„ Klinove za podmetanje (1) postavite tako ispred i iza istoga kotača da se stroj ne može
otkotrljati.
8.9
Demontirajte zaštitu od neovlaštene uporabe
Svrha zaštite je da se stroj nakon odlaganja zaštiti od neovlaštene uporabe.
ü Stroj je parkiran, vidi Stranica 82.
Kod izvedbe "Kopčanje ušicom za vuču"
2
3
1
RP000-876
Demontaža
„ Uklonite lokot (1), skinite zasun (2) i stremen (3) i nosite ih uza sebe.
Montaža
„ Postavite stremen (3) sa zasunom (2), osigurajte ih pomoću lokota (1) te ključ pohranite na
sigurnom mjestu.
8.10
Sakupljač
8.10.1
Dovođenje sakupljača u transportni/radni položaj
ü U izvedbi "Hidrauličnim prespojnim ventilom": Hidraulični prespojni ventil postavljen je na
"Dovođenje sakupljač u transportni/radni položaj", vidi Stranica 76.
Bellima F 130
66
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Sakupljač
8.10
Radni položaj
UPOZORENJE! Opasnost od ozljede zbog spuštanja sakupljača! Tijekom spuštanja
sakupljača svi moraju napustiti područje kretanja sakupljača.
„ U izvedbi "Hidraulični priključak za stražnji poklopac i sakupljač": Aktivirajte upravljački
uređaj na traktoru (crvena, 1+) dok ne spustite sakupljač.
„ U izvedbi "Dodatni hidraulični priključak za sakupljač": Aktivirajte upravljački uređaj na
traktoru (žuta, 3+) dok ne spustite sakupljač.
Transportni položaj
UPOZORENJE! Opasnost od ozljede zbog podizanja sakupljača! Tijekom podizanja
sakupljača svi moraju napustiti područje njegova kretanja.
„ U izvedbi "Hidraulični priključak za stražnji poklopac i sakupljač": Aktivirajte upravljački
uređaj na traktoru (crvena, 1+) dok ne podignete sakupljač.
„ U izvedbi "Dodatni hidraulični priključak za sakupljač": Aktivirajte upravljački uređaj na
traktoru (žuta, 3+) dok ne podignete sakupljač.
8.10.2
Namještanje radne visine sakupljača
RPG000-047
Radna visina sakupljača (1) namješta se iza bočne zaštite. Ona se mora jednako namjestiti na
desnoj i lijevoj strani stroja.
KRONE preporučuje razmak između zubaca i tla koji iznosi 20-30 mm.
„ U izvedbi "Hidraulični priključak za stražnji poklopac i sakupljač": Aktivirajte upravljački
uređaj na traktoru (crvena, 1+) dok ne podignete sakupljač.
„ U izvedbi "Dodatni hidraulični priključak za sakupljač": Aktivirajte upravljački uređaj na
traktoru (žuta, 3+) dok ne podignete sakupljač.
Ravnomjerno izvršite sljedeće namještanje na desnoj i lijevoj strani stroja:
„ Izvucite preklopni utikač (2) i umetnite ga u željeni položaj u rupičastoj letvici (3).
„ Provjerite jesu li rasteretne opruge (4) na desnom i lijevom stroju jednako namještene.
INFORMACIJA
Pri vrlo ravno ležećem pokošenom materijalu na tlu može biti potrebno da sakupljač radi
samo na kontaktnim kotačima. Pri tome se radna visina namješta na najmanju postavku.
Ako sakupljač i na najmanjoj postavci radne visine ne uzima optimalno pokošeni materijal,
prilagodite visinu ruda, vidi Stranica 46.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
67
8
Rukovanje
8.11
Pritiskač
8.11
Pritiskač
8.11.1
Namještanje donjeg pritiskača
Donji pritiskač regulira pokošeni materijal pri uvlačenju preko sakupljača. Na taj se način
regulirano uzima pokošeni materijal.
RP000-154
Namještanje visine pritiskivača
Veličina otkosa
Lanac (2)
Pritiskivač (3)
Puno pokošenog materijala
„ Objesite lanac kraće (2).
Pritiskivač (3) visi više.
Malo pokošenog materijala
„ Objesite lanac dulje (2).
Pritiskivač (3) visi niže.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
„ Objesite lanac (2) u držač (1) u skladu s otkosom, kako je prikazano na tablici.
Namještanje jačine pritiskivača
Oprugom (4) se namješta jačina pritiska pritiskača na otkos.
Svojstvo pokošenog materi- Opruga (4)
jala
Jačina pritiskivača
Suhi pokošeni materijal
„ Objesite oprugu (4) u provrt Povećava se jačina pritiska.
(5) dalje desno.
Vlažni pokošeni materijal
„ Objesite oprugu (4) u provrt Smanjuje se jačina pritiska.
(5) dalje lijevo.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
„ Objesite oprugu (4) u skladu s otkosom, kako je prikazano na tablici.
8.11.2
Uklanjanje/ugradnja donjeg pritiskača
Donji pritiskač može se kratkotrajno ukloniti u slučaju blokada otkosa. U radnoj primjeni mora
biti ugrađen pritiskač.
Bellima F 130
68
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Pritiskač
8.11
RP000-142
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Demontaža
„ Demontirajte preklopne utikače (2) na desnoj i lijevoj strani stroja.
„ Uklonite pritiskač (1).
Montaža
„ Umetnite pritiskač (1) preko sakupljača i osigurajte ga preklopnim utikačima (2) na desnoj i
lijevoj strani stroja.
8.11.3
Uklanjanje/ugradnja gornjeg pritiskača
RP000-223
Na sakupljaču se nalazi dodatni pritiskač (1) koji se po potrebi može ukloniti.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Demontaža
„ Demontirajte preklopne utikače (2) na desnoj i lijevoj strani stroja.
„ Uklonite pritiskač (1).
Montaža
„ Umetnite pritiskač (1) preko sakupljača i osigurajte ga preklopnim utikačima (2) na desnoj i
lijevoj strani stroja.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
69
8
Rukovanje
8.12
Vezivanje uzicom
8.12
Vezivanje uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
8.12.1
Umetnite uzicu za vezanje
NAPOMENA
Oštećenja na stroju zbog onečišćenja komponenti za vezivanje uzicom
Ako su uzica za vezivanje ili komponente za vezivanje uzicom onečišćene uljem ili mašću za
podmazivanje, stroj se može oštetiti.
„ Odrežite dijelove uzice za vezivanje koji su onečišćeni ili upotrijebite novi kolut uzice.
„ Očistite komponente za vezivanje uzicom prije nego što umetnete uzicu.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
RP000-078
„ Stavite 6 koluta uzice (3) u rezervni spremnik. Pazite da strana s oznakom "gore" gleda
prema gore.
„ Zavežite uzicu za vezivanje u čvor prema crtežu i sljedećoj tablici.
početak koluta
uzice
s krajem koluta
uzice
početak koluta
uzice
s krajem koluta
uzice
Uzica 1
1.1
1.2
1.2
1.3
Uzica 2
2.1
2.2
2.2
2.3
Bellima F 130
70
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Vezivanje uzicom
8.12
Stavljanje uzice 1 i 2
„ Početak koluta uzice 1.1/2.1 kroz gornju ušicu (1) spojite s krajem uzice 1.2/2.2 kroz križni
čvor (2).
„ Početak koluta uzice 1.2/2.2 kroz gornju ušicu (1) spojite s krajem uzice 1.3/2.3 kroz križni
čvor (2).
„ Krajeve uzice svih križnih čvorova (2) skratite na X=15-20 mm.
„ Početak koluta uzice 1.3/2.3 vodite kroz gornju ušicu (1) kroz ušicu za vođenje uzice u držač
uzice.
Vođenje uzica iz rezervnog spremnika u komoru za baliranje
RP000-079
„ Vodite dvije uzice (3) kroz ušice za vođenje uzice (1) na dnu rezervnog spremnika po sredini
kroz držač uzice (2).
RP000-080
„ Umetnite dvije uzice (1) kroz ušice za vođenje uzice (2) u kočnicu uzice (3).
„ Vodite dvije uzice (1) između opružnih zatezača (5) i vijaka (4).
Da namjestite kočnicu uzice, vidi Stranica 89.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
71
8
Rukovanje
8.12
Vezivanje uzicom
RP000-081
NAPOMENA! Strelica (2) prikazuje smjer okretanja pogonskog kotura (3).
„ Položite dvije uzice (1) oko pogonskog kotura (3).
Da namjestite broj slojeva uzice, vidi Stranica 88.
RP000-132
„ Vodite dvije uzice (4) kroz vijak s dvije ušice (2) u mehanizam za pokretanje (1).
Uvlačenje gornje uzice (4) u mehanizam za pokretanje
„ Povucite gornju ručicu (7) prema naprijed i držite je.
ð Gornji pritisni kotur (6) podiže se s kotura za pokretanje (3) i vidi se gornja ušica za
vođenje uzice (5).
„ Vodite gornju uzicu (4) kroz gornju ušicu za vođenje uzice (5) i stegnite je prema slici
između kotura za pokretanje (3) i gornjeg pritisnog kotura (6).
„ Ponovno pustite gornju ručicu (7).
Uvlačenje donje uzice (4) u mehanizam za pokretanje
„ Povucite donju ručicu (7) prema naprijed i držite je.
Bellima F 130
72
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Vezivanje uzicom
8.12
ð Donji pritisni kotur (6) podiže se s kotura za pokretanje (3) i vidi se donja ušica za
vođenje uzice (5).
„ Vodite donju uzicu (4) kroz donju ušicu za vođenje uzice (5) i stegnite je prema slici između
kotura za pokretanje (3) i donjeg pritisnog kotura (6).
„ Ponovno pustite donju ručicu (7).
„ Pustite da dvije uzice (4) za oko 10 cm proviruju iz ušica za vođenje uzice (5) i odložite ih na
limenu vodilicu niti.
„ Nakon umetanja zategnite dvije uzice tako da povučete natrag višak uzice u rezervnom
spremniku.
Da namjestite vodilicu uzice na kotur za pokretanje (3), vidi Stranica 127.
8.12.2
Uklanjanje/ugradnja mehanizma za pokretanje za vezivanje uzicom
U izvedbi "Vezivanje mrežom i uzicom"
RP000-133
Položaj
Naziv
[I]
Mehanizam za pokretanje (2) ugrađen
[II]
Mehanizam za pokretanje (2) uklonjen
Uklanjanje
Ako dulje vrijeme nije potrebno vezivanje uzicom zato što se radi s vezivanjem mrežom, možete
ukloniti mehanizam za pokretanje (2).
„ Uklonite opružni utikač (1).
„ Gurnite mehanizam za pokretanje (2) u smjeru strelice van iz držača (3) i izvadite ga.
„ Spremite mehanizam za pokretanje (2) na suho i čisto mjesto.
Ugradnja
„ Gurnite mehanizam za pokretanje (2) suprotno od smjera strelice na držač (3).
„ Pričvrstite opružnim utikačem (1).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
73
8
Rukovanje
8.13
Vezivanje mrežom
8.13
Vezivanje mrežom
U izvedbi "Vezivanje mrežom" ili "vezivanje mrežom i uzicom"
8.13.1
Umetanje koluta mreže
Kako bi se stezaljka čahure mogla u potpunosti objesiti u čahuru koluta mreže, čahura treba biti
od papira. U slučaju čahure od plastike sa žljebovima stezaljka čahure može se uhvatiti u
žljebove i tako prenijeti kočnu silu s kočnog diska na kolut mreže. Stoga se ne preporučuju
čahure od plastike bez žljebova.
U slučaju čahure od papira trebate posebno paziti na pravilno uležištenje. Uslijed vlage i visoke
vlage u zraku može omekšati čahura od papira i negativno utjecati na funkciju vezivanja. Stoga
se također pridržavajte podataka proizvođača materijala za vezivanje na pakiranju.
INFORMACIJA
Za nesmetanu uporabu na polju tvrtka KRONE preporučuje jednu od mreža "KRONE
excellent", vidi naljepnicu na stroju s brojem 27 016 326 *.
RPG000-016
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Ostali koluti mreže u sanduku za skladištenje osigurani su zadržnom šipkom.
„ Podignite ručicu (1).
„ Prihvatnik koluta mreže (4) i kočni disk (2) zakrenite prema naprijed.
„ Uklonite kočni disk (2).
„ Izvadite novi kolut mreže iz pakiranja. Pazite da početak koluta mreže pokazuje prema
stroju i da se može izvući odozgo.
„ Kolut mreže nataknite na prihvatnik koluta (4) i držač (5).
„ Kočni disk (2) sa stezaljkom čahure (3) gurnite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do
graničnika u čahuru koluta mreže.
Æ Kolut mreže čvrsto je blokiran u prihvatnik koluta (4).
„ Provjerite je li kolut mreže postavljen po sredini. U tu svrhu izmjerite razmake od bočnih
stijenki lijevo i desno.
Bellima F 130
74
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Vezivanje mrežom
8.13
RPG000-017
Ako kolut mreže nije postavljen po sredini:
„ Ručicom za montažu (6) gurnite kolut mreže u željeni smjer strelice dok kolut mreže ne
bude bio u sredini.
8.13.2
Umetanje mreže
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog oštrih noževa na jedinici za rezanje mehanizma za vezivanje
Pri umetanju materijala za vezivanje ili radovima u području jedinice za rezanje mehanizma
za vezivanje postoji opasnost od ozljede prstiju i ruku.
„ Nosite zaštitne rukavice pri umetanju materijala za vezivanje i radovima u području
jedinice za rezanje.
„ Pri radovima u području jedinice za rezanje budite posebno oprezni i pozorni.
RPG000-018
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Prihvat koluta zakrenut je prema naprijed.
„ Jedan dio mreže (4) odmotajte s koluta mreže (1), na kraju skupite i provucite ispod
skretnog valjka (2) i preko skretnog valjka (3).
„ Postavite mrežu u mehanizam za vezivanje (6), između gumiranog pogonskog kotura (5) i
aluminijskog kotura (7).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
75
8
Rukovanje
8.14
Prikaz tlaka prešanja elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja
RPG000-019
„ Otvorite bočni poklopac (1) na desnoj strani stroja.
„ Otvorite i učvrstite stražnji poklopac, vidi Stranica 77.
„ Okrećite pogonski zupčanik (2) u smjeru kazaljke na satu sve dok se u komori za baliranje
sa stražnje strane na stroju ne bude moglo vidjeti oko 100 mm mreže ispod mehanizma za
vezivanje.
„ Prema potrebi otkočite reznu jedinicu sklopa za vezivanje mrežom, vidi Stranica 63.
Za namještanje broja slojeva mreže vidi Stranica 90.
8.14
Prikaz tlaka prešanja elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja
U izvedbi "Elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja"
RP000-209
Na kontrolnim lampicama (1) i (2) prikazuje se porast tlaka prešanja. Kontrolne lampice (1) i (2)
svijetle dok se na postigne namješteni tlak prešanja na objema stranama.
Tlak prešanja mora se postići lijevo (1) i desno (2) u okruglim balama. Tek kada se ugase obje
kontrolne lampice, može se aktivirati postupak vezivanja, vidi Stranica 63.
Da namjestite tlak prešanja, vidi Stranica 92.
8.15
Aktiviranje hidrauličnog prespojnog ventila
Ako na traktoru postoji samo jedan hidraulični priključak, možete se prebacivati između
hidrauličnog upravljanja stražnjim poklopcem i hidrauličnog upravljanja sakupljačem.
Bellima F 130
76
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Rukovanje
8
Otvaranje/zatvaranje stražnjeg poklopca
8.16
RP000-087
Položaj
Hidraulično upravljanje
Otvaranje/zatvaranje stražnjeg poklopca
[I]
Dovođenje sakupljača u transportni/radni položaj
[II]
ü Upravljačko uže (2) ispravno je položeno u traktoru, vidi Stranica 59.
„ Povucite iz traktora na upravljačkom užetu (2).
Æ Prikaz (1) se mijenja na željeni položaj [I] ili [II].
Æ Hidraulikom traktora moguće je otvoriti/zatvoriti stražnji poklopac, vidi Stranica 77 ili
postaviti sakupljač u položaj transporta / radni položaj, vidi Stranica 66.
8.16
Otvaranje/zatvaranje stražnjeg poklopca
ü U izvedbi "Hidrauličnim prespojnim ventilom": Hidraulični prespojni ventil namješten je na
"Otvaranje/zatvaranje stražnjeg poklopca", vidi Stranica 76.
Otvaranje
„ Aktivirajte upravljački uređaj na traktoru (crveni, 1+) dok se stražnji poklopac ne otvori.
Zatvaranje
„ Aktivirajte upravljački uređaj na traktoru (crveni, 1+) dok se stražnji poklopac ne zatvori.
8.17
Uporaba zapornog ventila stražnjeg poklopca
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog otvorenog zapornog ventila stražnjeg poklopca
Pri radovima na otvorenom stražnjem poklopcu ili ispod njega ili unutar komore za baliranje
pri otvorenom zapornom ventilu može se nekontrolirano spustiti stražnji poklopac. To može
dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Uvijek zatvorite zaporni ventil kada budu obavljeni radovi na otvorenom stražnjem
poklopcu.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
77
8
Rukovanje
8.18
Uklanjanje blokada otkosa
RPG000-014
Hidraulika stroja se putem hidrauličnih crijeva snabdijeva preko traktora. Zaporni ventil stražnjeg
poklopca (1) je sigurnosna komponenta koja sprječava slučajno zatvaranje stražnjeg poklopca.
Zaporni ventil stražnjeg poklopca (1) mora biti zatvoren ako radite u komori za baliranje ili na
stražnjem poklopcu.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Otvaranje zapornog ventila
„ Podignite zaporni ventil (1) i okrenite ga u položaj (I).
Æ Stražnji poklopac može se zatvoriti.
Zatvaranje zapornog ventila
„ Podignite zaporni ventil (1) i okrenite ga u položaj (II).
Æ Stražnji poklopac ne može se zatvoriti.
8.18
Uklanjanje blokada otkosa
8.18.1
Blokada otkosa na desnom i lijevom kutu sakupljača
ü U izvedbi "Hidrauličnim prespojnim ventilom": Hidraulični prespojni ventil postavljen je na
"Dovođenje sakupljač u transportni/radni položaj", vidi Stranica 76.
„ Smanjite broj okretaja.
„ Pri radu prijenosnog vratila krenite unatrag i pri tome više puta aktivirajte upravljački uređaj
u traktoru (crvena, 1+) da podignete ili spustite sakupljač.
Ako time niste uklonili blokadu otkosa:
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
OPREZ! Opasnost od ozljede zbog oštrih dijelova! Pri uklanjanju blokada otkosa uvijek
nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
„ Ručno uklonite nakupljeni pokošeni materijal.
„ Nakon uklanjanja blokade otkosa, povećajte ga opet na nazivni broj okretaja.
Bellima F 130
78
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
8.18.2
Rukovanje
8
Uklanjanje izbacivača bala
8.19
Blokada otkosa u sakupljaču
ü U izvedbi "Hidrauličnim prespojnim ventilom": Hidraulični prespojni ventil postavljen je na
"Dovođenje sakupljač u transportni/radni položaj", vidi Stranica 76.
„ Smanjite broj okretaja.
„ Pri radu prijenosnog vratila krenite unatrag i pri tome više puta aktivirajte upravljački uređaj
u traktoru (crvena, 1+) da podignete ili spustite sakupljač.
Ako time niste uklonili blokadu otkosa:
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Uklonite donji i gornji pritiskač, vidi Stranica 68 i vidi Stranica 69.
OPREZ! Opasnost od ozljede zbog oštrih dijelova! Pri uklanjanju blokada otkosa uvijek
nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
„ Nakupljeni pokošeni materijal uklonite rukom.
„ Ugradite donji i gornji pritiskač, vidi Stranica 68 i vidi Stranica 69.
8.18.3
Blokada otkosa između sakupljača i komore za baliranje
RPG000-048
Kako biste uklonili nakupljeni pokošeni materijal između sakupljača i komore za baliranje (1),
učinite sljedeće:
ü U izvedbi "Hidrauličnim prespojnim ventilom": Hidraulični prespojni ventil postavljen je na
"Dovođenje sakupljač u transportni/radni položaj", vidi Stranica 76.
„ Smanjite broj okretaja.
„ Pri radu prijenosnog vratila krenite unatrag i pri tome više puta aktivirajte upravljački uređaj
u traktoru (crvena, 1+) da podignete ili spustite sakupljač.
Ako time niste uklonili blokadu otkosa:
„ Da otvorite stražnji poklopac, aktivirajte upravljački uređaj u traktoru (crvena, 1+).
„ Da blokirate stražnji poklopac, zatvorite zaporni ventil, vidi Stranica 77.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
OPREZ! Opasnost od ozljede zbog oštrih dijelova! Pri uklanjanju blokada otkosa uvijek
nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
„ Izvadite okruglu balu iz komore za baliranje.
„ Ručno uklonite nakupljeni pokošeni materijal.
8.19
Uklanjanje izbacivača bala
U određenim radnim uvjetima, kao npr. radovima na kosinama, trebate ukloniti izbacivač bala.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
79
8
Rukovanje
8.19
Uklanjanje izbacivača bala
RP000-094
„ Uklonite vijčani spoj (4) na desnoj i lijevoj strani stroja.
„ Izvadite pokrovni lim (1) i izbacivač bala (2) iz držača (3) na desnoj i lijevoj strani stroja.
„ Ugradite vijčani spoj (4) na desnoj i lijevoj strani stroja.
Bellima F 130
80
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
9
Vožnja i transport
9
Pripremanje stroja za vožnju na cesti
9.1
Vožnja i transport
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće zbog otvorenih zapornih ventila
Zbog otvorenih zapornih ventila komponente stroja mogu se slučajno pokrenuti. Tako može
doći do teških nesreća.
„ Kako biste izbjegli nehotično aktiviranje funkcija, pri transportnoj/cestovnoj vožnji zaporni
ventili moraju biti zatvoreni.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede pri vožnji u zavojima s priključenim strojem
Kod skretanja priključeni stroj zakreće se više od traktora. Tako može doći do nesreća.
„ Uzmite u obzir veće područje zakretanja.
„ Pazite na osobe, promet iz suprotnog smjera i prepreke prilikom skretanja.
UPOZORENJE
Opasnost od nesreće zbog neblokiranih upravljačkih ventila traktora
Neuglavljeni upravljački ventili mogu nehotično aktivirati komponente stroja. Tako može doći
do teških nesreća
„ Kako biste izbjegli nehotično aktiviranje funkcija, pri transportnoj/cestovnoj vožnji
upravljački ventili traktora moraju se nalaziti u neutralnom položaju i biti blokirani.
9.1
Pripremanje stroja za vožnju na cesti
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Ispunjene su sve točke navedene u poglavlju „Puštanje u rad”, vidi Stranica 53.
Upravljački uređaji na traktoru nalaze se u neutralnom položaju i blokirani su.
Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Sve su zaštite pravilno zatvorene i blokirane.
Klinovi za podmetanje osigurani su u držačima na stroju, vidi Stranica 65.
Potporna stopa je u transportnom položaju, vidi Stranica 64.
Rasvjeta prometnica je priključena, provjerena i radi besprijekorno, vidi Stranica 58.
Sakupljač je podignut u transportni položaj, vidi Stranica 66.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
81
9
Vožnja i transport
9.2
Zaustavljanje stroja
ü Utični svornjak za sakupljač nalazi se u transportnom položaju, vidi Stranica 67.
ü Komora za baliranje je prazna i stražnji poklopac je zatvoren.
ü Stroj je očišćen od nečistoća i ostataka žetve, posebice uređaji za osvjetljavanje i
označavanje.
ü Gume nemaju ureze i prijelome.
ü Gume imaju ispravan tlak zraka u gumama, vidi Stranica 40.
ü Zadržna šipka u sanduku za skladištenje je montirana i osigurava odložene kolute mreže.
ü Najveća dopuštena brzina stroja poznata je i poštuje se.
9.2
Zaustavljanje stroja
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog otkotrljavanja nepričvršćenog stroja
Ako stroj nakon isključivanja nije zaštićen od pomicanja, postoji opasnost od ozljeda uslijed
nekontroliranog pomicanja stroja.
„ Osigurajte stroj od otkotrljavanja pomoću klinova za podmetanje.
„ Prije odvajanja stroja od traktora, do kraja zatvorite stražnji poklopac.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Dovedite potpornu stopu u potporni položaj, vidi Stranica 64.
„ Odvojite zadržni lanac zglobnog vratila na strani traktora i odložite zglobno vratilo na
predviđeni prihvat.
„ Otpustite sklop za vuču u skladu s uputama za uporabu proizvođača traktora.
„ Ako se upotrebljava sigurnosni lanac za dodatno osiguranje vučenih uređaja: uklonite
sigurnosni lanac.
„ Izvucite utikač ulične rasvjete, vidi Stranica 58.
„ Odspojite hidraulična crijeva i objesite ih na držač stroja.
„ Pažljivo udaljite traktor.
„ Montirajte zaštitu od neovlaštene uporabe pa ključ odložite na neko sigurno mjesto, vidi
Stranica 66.
9.3
Osiguravanje zglobnog vratila
Ako zglobno vratilo nije spojeno na traktoru, treba ga osigurati pomoću držača zglobnog vratila
na rudu.
Bellima F 130
82
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Vožnja i transport
9
Provjera rasvjete za vožnju na prometnicama
9.4
U slučaju spajanja ruda s gornje strane
1
2
RPG000-118
„ Držač zglobnog vratila prebacite prema dolje i zglobno vratilo (2) umetnite u držač zglobnog
vratila (1).
U slučaju spajanja ruda s donje strane
1
RPG000-137
„ Držač zglobnog vratila (1) prebacite prema gore i zglobno vratilo stavite na držač zglobnog
vratila (1).
9.4
Provjera rasvjete za vožnju na prometnicama
RPG000-038
„ Priključite sustav osvjetljenja na elektriku vozila, vidi Stranica 58.
„ Provjerite jesu li stražnja svjetla (1) funkcionalna.
„ Očistite stražnja svjetla (1) i trokutaste reflektore (2).
„ Očistite dodatne narančaste reflektore na bočnim poklopcima (nema ilustracije).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
83
9
Vožnja i transport
9.5
Podizanje stroja
9.5
Podizanje stroja
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede izdignutim strojem
Postoji opasnost od ozljeda osoba zbog pada stroja ili dijelova koji se nekontrolirano njišu. Te
radove smije izvršavati samo kvalificirani stručnjak.
„ Upotrebljavajte samo dopuštenu opremu za podizanje i sredstva za pričvršćivanje
dostatne nosivosti. Za težinu vidi Stranica 40.
„ Obratite pozornost na podatke o predviđenim točkama pričvršćenja.
„ Vodite računa o sigurnom dosjedu pričvrsnih sredstava.
„ Nemojte nikada stajati ispod podignutog stroja.
„ Poduprite stroj na siguran način ako je potrebno raditi ispod stroja, vidi Stranica 25.
Stroj je opremljen s 3 podizne točke.
1
2
RPG000-216
Dvije podizne točke (1) nalaze se gore pored podnice za namatanje.
Ako se stroj podiže, potrebno je koristiti se transportnom gredom (2).
1
RPG000-217
1 podizna točka nalazi se u prednjem području ruda (1).
Za podizanje stroja treba upotrebljavati opremu za podizanje minimalne nosivosti koja ovisi o
dopuštenoj ukupnoj težini stroja, vidi tipsku pločicu na stroju, vidi Stranica 37.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Zatvorite stražnji poklopac.
„ Sakupljač podignite u transportni položaj, vidi Stranica 66.
„ Provjerite jesu li sve zaštitne naprave blokirane.
„ Provjerite da su zglobno vratilo, hidraulični vodovi i kabeli osigurani.
Bellima F 130
84
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Vožnja i transport
9
Podizanje stroja
9.5
„ Lance opreme za podizanje stavite na podizne točke stroja.
„ Provjerite jesu li kuke lanaca pravilno stavljene na podizne točke.
„ Zategnite lance tako da se rastereti potporna stopa.
„ Potpornu stopu postavite u transportni položaj, vidi Stranica 64.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
85
10
Namještanja
10.1
Namještanje kontaktnih kotača sakupljača
10
Namještanja
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
10.1
Namještanje kontaktnih kotača sakupljača
RP000-091
Kontaktni kotači (1) moraju biti tako postavljeni da na odabranoj radnoj visini sakupljača lagano
dodiruju tlo. Postavite kontaktne kotače (1) na isti način na obje strane sakupljača.
Kao primjer su ovdje na slici prikazani kontaktni kotači sa zračnim gumama. Kontaktni kotači od
čeličnog lima trebaju se namjestiti na isti način.
„ Otpustite vijčane spojeve (2) i (4).
„ Preko dugačkog otvora (3) namjestite kontaktni kotač (1).
INFORMACIJA
Pri vrlo ravno ležećem pokošenom materijalu na tlu može biti potrebno da sakupljač radi
samo na kontaktnim kotačima. Pri tome se radna visina namješta na najmanju postavku.
Ako sakupljač i na najmanjoj postavci radne visine ne uzima optimalno pokošeni materijal,
prilagodite visinu ruda, vidi Stranica 46.
Bellima F 130
86
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
10.2
Namještanja
10
Namještanje glavčine kotača po visini
10.2
Namještanje glavčine kotača po visini
RP000-203
Glavine kotača mogu se namještati po visini ovisno o primjeni. Tvornički su glavine namještene
u položaj ugradnje II.
Kod posebnih uvjeta primjene, kada stroj treba biti 40 mm niži, glavinu treba montirati u položaj
ugradnje III.
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Stroj je podignut auto-dizalicom.
„ Uklonite kotač (1), vidi Stranica 105.
„ Uklonite vijke (3) na ploči prirubnice (2).
„ Gurnite ploču prirubnice (2) toliko prema gore ili dolje da se može namjestiti željeni položaj
ugradnje (I), (II) ili (III).
„ Postavite vijke (3).
Zatezni moment: vidi Stranica 106
10.3
Namještanje rasteretnih opruga sakupljača
RP000-278
Rasteretna opruga (1) mora biti tako namještena da se rasterećuje samo sakupljač.
Ravnomjerno izvršite sljedeće namještanje na desnoj i lijevoj strani stroja:
„ Kako biste namjestili rasteretnu oprugu (1), otpustite ili zategnite matice (2) na očnom vijku
(3).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
87
10
Namještanja
10.4
Namještanje broja slojeva uzice
10.4
Namještanje broja slojeva uzice
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RPG000-008
Dužina pokošenog materijala Položaj stupnjevitog kotura (2)
Razmak između slojeva uzice na okrugloj bali
kratka
(I)
uska
srednja
(II)
srednja
dugačka
(III)
široka
Što je dulji pokošeni materijal, to manji mora biti promjer stupnjevitog kotura (2) i okrugla bala
se manje omotava uzicom.
„ Položite dvije uzice (1) oko jednog od tri stupnjevita kotura u položaju [I], [II] ili [III].
10.5
Namještanje graničnika uzice
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RPG000-033
Položaj graničnika uzice (1) određuje razmak krajnjih namotaja uzice prema vanjskom rubu
okrugle bale. Graničnik uzice (1) mora se namjestiti ovisno o duljini i vrsti materijala za prešanje
kako bi se spriječilo klizanje uzice s okrugle bale.
Duljina materijala za prešanje
Međusobni razmak graničnika uzice
kratka
uska
srednja
srednja
dugačka
široka
Bellima F 130
88
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Namještanja
10
Namještanje kočnice uzice
10.6
Ravnomjerno izvršite sljedeće namještanje na desnoj i lijevoj strani:
„ Otpustite vijke (2).
„ Pomaknite graničnik uzice (1) u smjeru strelice u željeni položaj. Pazite da graničnik uzice
(1) bude jednako namješten na desnoj i lijevoj strani.
„ Zategnite vijke (2).
10.6
Namještanje kočnice uzice
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RPG000-034
Kočnica uzice (1) drži uzicu zategnutom i osigurava da se nit uzice zategnuta odvodi do okrugle
bale. Uzicu uvijek treba držati zategnutu kako bi se osiguralo njezino pravilno odsijecanje.
Međutim, nemojte previše zatezati uzicu kako bi kod pokretanja mogla lako prolaziti. Različite
sorte uzice za vezanje mogu imati različita tarna svojstva.
Ponovno namjestite kočnicu uzice ako treba zamijeniti vrstu uzice:
„ Pomoću vijaka za podešavanje (2) postavite zategnutost uzice.
Smjer okretanja vijaka za na- Zatezanje tlačnih opruga (3) Kočna sila kočnice uzice (1)
mještanje (2)
U smjeru kazaljke na satu
više
više
Suprotno smjeru kazaljke na
satu
niže
niže
Može biti potrebno različiti namjestiti tlačne opruge (3) kako bi odrezani krajevi uzice bili iste
duljine.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
89
10
Namještanja
10.7
Namještanje zahvatnika za vezivanje uzicom
10.7
Namještanje zahvatnika za vezivanje uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RP000-189
Kod zahvatnika (1) veličina mora iznositi X=38 mm, a kod zahvatnika (2) veličina mora iznositi
Y=20 mm.
„ Kako biste namjestili zahvatnik (1), otpustite vijke (3) i toliko pomaknite zahvatnik (1) da
veličina iznosi X=38 mm.
„ Zategnite vijke (3).
„ Kako biste namjestili zahvatnik (2), otpustite vijke (4) i toliko pomaknite zahvatnik (2) da
veličina iznosi Y=20 mm.
„ Zategnite vijke (4).
10.8
Namještanje broja slojeva mreže
RPG000-022
Broj slojeva mreže namješta se na vijku za namještanje (1) na desnoj strani stroja. Veličinom X
namješta se broj slojeva mreže kako slijedi:
Dimenzija X
Broj slojeva mreže
12 mm
1
24 mm
2
36 mm
3
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Opružna vodilica (3) nalazi se u donjem položaju.
„ Umetnite imbus ključ u vijak za namještanje (1) i otpustite protumaticu (2) s lijevim navojem.
„ Vijak za namještanje (1) izvrnite dok se ne postigne željena dimenzija X.
Bellima F 130
90
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
10.9
Namještanja
10
Namještanje kočnice mreže
10.9
Namještanje kočnice mreže
Ako se mreža ne odvoji pravilno, potrebno je provjeriti i podesiti kočnicu sredstva za vezivanje.
ü Spremnik je zaliha otvoren i prihvat koluta zakrenut je prema naprijed.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Namještanje zategnutosti opruge
RPG000-051
Kočna opruga za slobodan hod (3) mora biti tako namještena da se mreža može pravilno uvući,
ali da se ipak drži zategnutom.
Glavna kočna opruga (6) mora biti tako namještena da se kolut mreže samo uz napor može
okrenuti rukom i da se mreža pravilno odrezuje.
„ Da namjestite kočnu oprugu za prazan hod (3), otpustite protumaticu (2) i ispravite na vijku
za namještanje (1).
„ Da namjestite glavnu kočnu oprugu (6), otpustite protumaticu (5) i ispravite na vijku za
namještanje (4).
„ Nakon namještanja ponovno zategnite protumatice (2) i (5).
Namještanje vremena za otpuštanje glavne kočne opruge
RPG000-052
„ Pomaknite ručicu (1) u sredinu vodilice (2).
ð U tom položaju kolut (3) mora nalijegati na kutnu ručicu (4).
„ Ako kolut (3) ne naliježe na kutnu ručicu (4), otpustite matice (6) i gurnite ploču (5) u
dugačke otvore dok kolut (3) ne bude nalijegao na kutnu ručicu (4).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
91
10
Namještanja
10.10 Namještanje hidrauličnog mehanizma za pokretanje vezivanja pri
vezivanju mrežom i uzicom
10.10
Namještanje hidrauličnog mehanizma za pokretanje vezivanja pri
vezivanju mrežom i uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
Hidraulična naprava za pokretanje vezivanja pokreće putem upravljačkog uređaja (zeleno, 4+)
na traktoru vezivanje na stroju. Ovisno o tome, želite li pokrenuti vezivanje mrežom ili uzicom,
potrebno jepromijeniti užad za aktiviranje.
RP000-118
Položaj
Naziv
I
Vezivanje uzicom
II
Vezivanje mrežom
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Da biste namjestili vezivanje uzicom [I], objesite plastično uže (2) na polugu (3) i čelično uže
(1) na dno spremnika zaliha (4).
„ Da biste namjestili vezivanje mrežom [II], objesite čelično uže (1) na polugu (3) i plastično
uže (2) na dno spremnika zaliha (4).
10.11
Namještanje tlaka prešanja
RP000-134
Crni pokazivači za odabir (2) na prednjoj strani stroja mogu se namjestiti da se može optički
provjeriti kada se postigne željeni tlak prešanja. Tlak prešanja ne smije prekoračiti postavku "3".
U izvedbi "Elektroničkim pokazivačem tlaka prešanja"
Na elektroničkom pokazivaču tlaka prešanja vozač u traktoru dobiva signal kada se postigne
namješteni tlak prešanja, vidi Stranica 76.
Bellima F 130
92
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Namještanja
10
Namještanje senzora elektroničkog pokazivača tlaka prešanja 10.12
Pokošeni materijal
Područje tlaka
Sijeno
nisko
Slama
srednje/visoko
Silaža
visoko
Ravnomjerno izvršite sljedeće namještanje na desnoj i lijevoj strani stroja:
ü Bočna zaštita je otvorena.
„ Otpustite krilne matice (1).
„ Pomaknite pokazivač za odabir (2) prema gore ili dolje u željeni položaj.
„ Zategnite krilne matice (1).
10.12
Namještanje senzora elektroničkog pokazivača tlaka prešanja
RP000-224
Senzori (3) elektroničkog pokazivača tlaka prešanja nalaze se na desnoj i lijevoj strani stroja iza
bočnih poklopaca.
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Bočni poklopac je otvoren.
Namještanje razmaka od senzora
„ Kako biste provjerili veličinu X između senzora (3) i upravljačkog lima (4), namjestite crni
pokazivač za odabir (1) na visinu crvenog pokazivača tlaka prešanja (2).
ð Gornji rub upravljačkog lima (4) nalazi se u sredini senzora (3).
„ Provjerite veličinu X.
ð Ako veličina iznosi X=3 mm, postavka je ispravna.
ð Ako veličina ne iznosi X=3 mm, morate namjestiti senzor (3).
„ Otpustite ili zategnite vijčane spojeve senzora (3) dok veličina ne bude namještena na
X=3 mm.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
93
10
Namještanja
10.13 Namještanje izbacivača bala
Namještanje upravljačkog lima
Ako kontrolne lampice elektroničkog pokazivača tlaka prešanja prerano ili prekasno zasvijetle,
morate namjestiti upravljački lim (4).
„ Otpustite vijčane spojeve (5) i gurnite upravljački lim (4) u dugačke otvore.
„ Uključite elektroniku traktora.
„ Ručno pomaknite crveni pokazivač tlaka prešanja (2) na crni pokazivač za odabir (1) i
provjerite je hoće li kontrolne lampice zasvijetliti tek kada pokazivači budu bili jedni iznad
drugih.
10.13
Namještanje izbacivača bala
RP000-218
Izbacivač bala mora biti udaljen 10–30 mm od gornjeg ruba (1) do uključene podnice za
namatanje (2).
ü Stražnji poklopac je otvoren i blokiran.
„ Izmjeriti razmak na najužem dijelu između gornjeg ruba (1) i uključene podnice za
namatanje (2).
Æ Izbacivač bala je pravilno podešen ako je razmak 10–30 mm.
Ako je razmak veći od 30 mm:
„ Zategnite vijke (3).
Ako je razmak manji od 10 mm:
„ Otpustite vijke (3).
Bellima F 130
94
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
11
Održavanje
11
Tablica održavanja
11.1
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
11.1
Tablica održavanja
11.1.1
Održavanje – prije sezone
Provjera razine ulja
Glavni prijenosnik
vidi Stranica 107
Komponente
Podešavanje i nauljivanje pogonskih lanaca
vidi Stranica 116
Zatezanje vijaka/matica na stroju
vidi Stranica 102
Zatezanje matica kotača
vidi Stranica 106
Provjera tlaka u gumama
vidi Stranica 106
Provjera i podešavanja razmaka između valjka vidi Stranica 118
i lanca podnice za namatanje
Čišćenje čahure i povlačne ušice
vidi Stranica 114
Podmazivanje stroja prema planu podmaziva- vidi Stranica 97
nja
Provjera hidrauličnih crijeva
vidi Stranica 113
Provjerite električne spojne kabele i po potrebi
popravak ili zamjenu prepustite servisnom
partneru tvrtke KRONE
11.1.2
Održavanje – nakon sezone
Komponente
Čišćenje stroja
vidi Stranica 113
Podmazivanje stroja prema planu podmaziva- vidi Stranica 97
nja
Podmazivanje zglobnog vratila
vidi Stranica 102
Podmazivanje navoja vijaka za namještanje
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
95
11
Održavanje
11.1
Tablica održavanja
Komponente
Čišćenje pogonskih lanaca
vidi Stranica 114
Podmažite nepokrivene klipnjače svih hidrauličnih cilindara i što više ih uvucite
Nauljite sve polužne zglobove i mjesta ležajeva koja nemaju mogućnost podmazivanja
Uklonite oštećenja laka, a nepremazane dijelove zaštitite sredstvom protiv hrđe
Provjerite neometani hod svih pokretnih komponenti. Po potrebi uklonite, očistite i ponovno
ugradite u podmazanom stanju.
Odložite stroj na suho mjesto zaštićeno od
vremenskih utjecaja i koje se ne nalazi u blizini tvari koje potiču hrđanje
Zaštitite gume od vanjskih utjecaja poput ulja,
masnoće ili sunčevog zračenja
11.1.3
Održavanje – Jedanput nakon 10 sati
Komponente
11.1.4
Zatezanje matica kotača
vidi Stranica 106
Provjera tlaka u gumama
vidi Stranica 106
Provjerite propuštaju li hidraulična crijeva i
prema potrebi ih zamijenite kod servisnog
partnera tvrtke KRONE
vidi Stranica 113
Čišćenje čahure i povlačne ušice
vidi Stranica 114
Održavanje – Jedanput nakon 50 sati
Zamjena ulja
Glavni prijenosnik
11.1.5
vidi Stranica 107
Održavanje – Svakih 10 sati, minimalno dnevno
Provjera razine ulja
Glavni prijenosnik
vidi Stranica 107
Komponente
Čišćenje stroja
vidi Stranica 113
Nauljivanje pogonskog lanca sakupljača
vidi Stranica 116
Nauljivanje pogonskog lanca pogona podnice
za namatanje
vidi Stranica 118
Nauljivanje pogonskog lanca pogona valjaka
vidi Stranica 118
Provjeriti funkciju kočnog sustava
Čišćenje čahure i povlačne ušice
vidi Stranica 114
Bellima F 130
96
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
11.1.6
Održavanje
11
Plan podmazivanja
11.2
Održavanje – Svakih 50 sati
Komponente
11.1.7
Zatezanje vijaka/matica na stroju
vidi Stranica 102
Zatezanje matica kotača
vidi Stranica 106
Provjera tlaka u gumama
vidi Stranica 106
Provjera i podešavanje zatvarača stražnjeg
poklopca
vidi Stranica 129
Održavanje – Svakih 500 sati
Zamjena ulja
Glavni prijenosnik
11.2
vidi Stranica 107
Plan podmazivanja
NAPOMENA
Oštećenja ležaja
Pri primjeni masti za podmazivanje koje nisu odobrene i pri primjeni drugačijih masti za
podmazivanje može doći do oštećenja na podmazivanim dijelovima.
„ Isključivo upotrebljavajte odobrene masti za podmazivanje, vidi Stranica 43.
„ Ne upotrebljavajte masti za podmazivanje koje sadržavaju grafit.
„ Ne upotrebljavajte drugačije masti za podmazivanje.
NAPOMENA
Šteta za okoliš zbog pogonskih tvari
Ako se pogonske tvari ne skladište i zabrinjavaju u skladu s propisima, one mogu dospjeti u
okoliš. Na taj način može nastati šteta za okoliš već u malim količinama.
„ Skladištite pogonska sredstva u skladu sa zakonskim propisima u prikladnim
spremnicima.
„ Zbrinite korištena pogonska sredstva u skladu sa zakonskim propisima.
Pri navođenju podataka za intervale održavanja polazi se od prosječnog iskorištenja stroja. Kod
većeg iskorištenja i ekstremnih radnih uvjeta moraju se skratiti razdoblja. Vrste podmazivanja
označene su simbolima na planu podmazivanja, vidi tablicu.
Vrsta podmazivanja
Mazivo
Napomena
Podmazivanje mašću
Višenamjenska mast
„ Po nazuvici za
podmazivanje nanesite oko
dva takta masti za
podmazivanje iz preše za
mast.
„ Uklonite prekomjernu mast
s nazuvice za
podmazivanje.
Podmazivanje uljem
Ulje na biljnoj bazi ako nije
propisano nešto drugo.
„ Ravnomjerno raspodijelite
ulje.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
97
11
Održavanje
11.2
Plan podmazivanja
Lijeva strana stroja
RPG000-031
Bellima F 130
98
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Plan podmazivanja
11.2
Svakih 24 radnih sati
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
99
11
Održavanje
11.2
Plan podmazivanja
Svakih 50 pogonskih sati
(9)
Svakih 100 pogonskih sati
(2)
(7)
Desna i stražnja strana stroja
RPG000-032
Bellima F 130
100
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Plan podmazivanja
11.2
Svakih 24 pogonskih sati
(1)
(2)
(4)
(5)
(3)
Svakih 50 pogonskih sati
(2)
Svakih 100 pogonskih sati
(5)
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
101
11
Održavanje
11.3
Podmazati zglobno vratilo
11.3
Podmazati zglobno vratilo
RP000-176
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Obratite pozornost na upute za uporabu proizvođača zglobnog vratila.
„ Očistite zglobno vratilo.
„ Podmažite zglobno vratilo višenamjenskom mašću u intervalima podmazivanja navedenima
u sljedećoj tablici.
Za popis masti za podmazivanje koje se trebaju upotrijebiti, vidi Stranica 42.
Sljedeća tablica pruža informacije o količini maziva i intervalu podmazivanja za svako mjesto
koje se podmazuje.
11.4
Poz.
Količina maziva
Interval podmazivanja
(1)
10 g
50 sati
(2)
30 g
(3)
20 g
(4)
6g
Zatezni zakretni momenti
Odstupajući zatezni momenti
Svi vijčani spojevi moraju po pravilu biti zategnuti prema zateznim momentima koji su navedeni
u nastavku. Odstupanja od tabela su označena na odgovarajući način.
Metrički navojni vijci s regulacijskim navojem
INFORMACIJA
Tablica se ne odnosi na imbus vijke koji se pritežu preko upuštenog šesterobrida.
Bellima F 130
102
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Zatezni zakretni momenti
11.4
DV000-001
X
Veličina navoja
X
1
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Pritezni moment (Nm)
Klasa čvrstoće na glavi vijka
10.9
12.9
M4
3,0
4,4
5,1
M5
5,9
8,7
10
M6
10
15
18
M8
25
36
43
M10
29
49
72
84
M12
42
85
125
145
M14
135
200
235
M16
210
310
365
M20
425
610
710
M22
571
832
972
M24
730
1050
1220
M27
1100
1550
1800
M30
1450
2100
2450
Metrički navojni vijci s finim navojem
DV000-001
X
Veličina navoja
1
Klasa čvrstoće na glavi vijka
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
103
11
Održavanje
11.4
Zatezni zakretni momenti
X
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Pritezni moment (Nm)
10.9
12.9
M12x1,5
88
130
152
M14x1,5
145
213
249
M16x1,5
222
327
382
M18x1,5
368
525
614
M20x1,5
465
662
775
M24x2
787
1121
1312
M27x2
1148
1635
1914
M30x1,5
800
2100
2650
Metrički navojni vijci s upuštenom glavom i unutarnjim šesterobridom
INFORMACIJA
Tablica se odnosi samo na upuštene vijke s unutarnjim šesterobridom i metričkim navojem,
koji se zatežu upuštenim šesterobridom.
DV000-000
X
X
Veličina navoja
1
Klasa čvrstoće
5.6
8.8
Pritezni moment (Nm)
Klasa čvrstoće na glavi vijka
10.9
12.9
M4
2,5
3,5
4,1
M5
4,7
7
8
M6
8
12
15
M8
20
29
35
M10
23
39
58
67
M12
34
68
100
116
M14
108
160
188
M16
168
248
292
M20
340
488
568
Bellima F 130
104
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Provjera/održavanje guma
11.5
Vijci za zatvaranje na prijenosnicima
INFORMACIJA
Momenti zatezanja vrijede samo za montažu vijaka za zatvaranje, zurila, prozračnih i
odzračnih filtara i odzračnih ventila u prijenosnicima s lijevanim, aluminijskim i čeličnim
kućištima. Pod pojmom vijak za zatvaranje misli se na ispusne vijke, kontrolne vijke te na
prozračne i odzračne filtre.
Tablica vrijedi samo za vijke za zatvaranje s vanjskim šesterobridom u kombinaciji s bakrenim
brtvenim prstenom i za odzračne ventile od mjedi s oblikovanim brtvenim prstenom.
Navoj
M10x1
8
M12x1,5
14
G1/4"
14
M14x1,5
16
M16x1,5
45
40
24
24
M18x1,5
50
45
30
30
M20x1,5
32
G1/2"
32
M22x1,5
35
M24x1,5
60
G3/4"
60
M33x2
80
G1"
80
M42x1,5
100
G1 1/4"
100
1
11.5
Vijak za zatvaranje i kontrolno staklo s Odzračni ventil od mjedi
bakrenim prstenom1
Prozračni/odzračni filtar od mjedi
Prozračni/odzračni filtar od čelika
u čeliku i lijevu
u aluminiju
u čeliku i lijevu
u aluminiju
Maksimalni zatezni moment (Nm) (±10 %)
Uvijek zamijenite bakrene prstenove.
Provjera/održavanje guma
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Vizualna provjera guma
„ Provjerite postoje li rezovi ili napuknuća guma.
Æ Ako u gumama postoje rezovi ili napuknuća, KRONE servisni partner treba popraviti ili
zamijeniti gume.
Intervali održavanja za vizualnu provjeru guma, vidi Stranica 95.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
105
11
Održavanje
11.5
Provjera/održavanje guma
Provjera/prilagođavanje tlaka u gumama
„ Provjerite tlak zraka u gumama, vidi Stranica 40.
Æ Ako je tlak u gumama previsok, ispustite zrak.
Æ Ako je tlak u gumama prenizak, povećajte tlak zraka u gumama.
Provjerite intervale održavanja za tlak u gumama, vidi Stranica 95.
Zatezanje matica kotača
DVG000-002
„ Križno zategnite matice kotača (prema slici) okretnim momentnim ključem, zatezni moment
vidi Stranica 106.
Intervali održavanja, vidi Stranica 95.
Zatezni moment: matice kotača
Navoj
Otvor ključa
Broj vijaka po
glavčini
Maksimalni zatezni moment
crni
pocinčani
M12x1,5
19 mm
4/5 komada
95 Nm
95 Nm
M14x1,5
22 mm
5 komada
125 Nm
125 Nm
M18x1,5
24 mm
6 komada
290 Nm
320 Nm
M20x1,5
27 mm
8 komada
380 Nm
420 Nm
M20x1,5
30 mm
8 komada
380 Nm
420 Nm
M22x1,5
32 mm
8/10 komada
510 Nm
560 Nm
M22x2
32 mm
10 komada
460 Nm
505 Nm
Bellima F 130
106
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
11.6
Održavanje
11
Zaštita kočnog diska kočnice koluta od hrđe
11.6
Zaštita kočnog diska kočnice koluta od hrđe
1
2
RPG000-222
„ Kako bi se izbjegla hrđa na kočnom disku kočnice veziva, kočnu površinu kočnog diska (2)
oblijepite ljepljivom zaštitnom folijom (1) ili izolacijskom trakom.
11.7
Održavanje glavnog prijenosnika
RP000-201
Glavni prijenosnik (3) nalazi se u prednjem poprečnom nosaču (2) stroja.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Demontirajte zaštitu (1) iza poprečnog nosača (2).
Provjera razine ulja
Razina ulja mora dosezati kontrolni otvor (5).
Ako ulje ne doseže do kontrolnog otvora (5):
NAPOMENA! Oštećenje stroja zbog nestručno provedene provjere razine ulja i zamjene
ulja i elementa filtra! Pazite na rutinski postupak sigurnosne provjere "Provjera razine
ulja. Provođenje zamjene ulja i elementa filtra", vidi Stranica 26.
„ Demontirajte vijak za zatvaranje kontrolnog provrta (5).
„ Ulijte novo ulje kroz kontrolni provrt (5) do preliva. Pritom pazite da ulje odgovara potrebnim
specifikacijama, vidi Stranica 42.
„ Postavite vijak za zatvaranje kontrolnog provrta (5), zatezni moment vidi Stranica 105.
Zamjena ulja
ü Za ulje koje istječe na raspolaganju je odgovarajući spremnik.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
107
11
Održavanje
11.8
Oslobađanje grebenaste uklopne spojke na zglobnom vratilu
NAPOMENA! Oštećenje stroja zbog nestručno provedene provjere razine ulja i zamjene
ulja i elementa filtra! Pazite na rutinski postupak sigurnosne provjere "Provjera razine
ulja. Provođenje zamjene ulja i elementa filtra", vidi Stranica 26.
„ Demontirajte vijak za zatvaranje kontrolnog provrta (5).
„ Uklonite ispusni vijak (4) i ispustite ulje.
„ Stavite ispusni vijak (4), zatezni moment vidi Stranica 105.
„ Ulijte novo ulje kroz kontrolni provrt (5) do preliva. Pritom pazite da ulje odgovara potrebnim
specifikacijama, vidi Stranica 42.
„ Postavite vijak za zatvaranje kontrolnog provrta (5), zatezni moment vidi Stranica 105.
11.8
Oslobađanje grebenaste uklopne spojke na zglobnom vratilu
Ako se grebenasta uklopna spojka tijekom postupka prešanja na zglobnom vratilu aktivirala
zbog preopterećenja, postupite na sljedeći način:
„ Isključite prijenosno vratilo.
„ Uključite prijenosno vratilo pri nižem broju okretaja u praznom hodu dok se ne uvuče
grebenasta uklopna spojka.
„ Dovođenje brzine prijenosnog vratila na nazivni broj okretaja.
11.9
Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
11.9.1
Čišćenja klizača za vođenje uzice i nauljivanje pogonskih lanaca
RP000-136
Nakon dugotrajnijih vremena mirovanja ili u slučaju jakog onečišćenja morate provjeriti nosače
vodilice za uzicu (2) iza poklopaca i po potrebi ih očistiti.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Okrenite pogonsko kolo (1) rukom uljevo dok se zahvatnici (3) jednom potpuno pomaknu
iznutra prema van i nazad.
Ako se klizači vodilice uzice (2) teško pomiču sa zahvatnicima, očistite područje:
Bellima F 130
108
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje
11.9
RP000-137
„ Otpustite dva poklopca (1) i okrenite ih u smjeru strelice tako da stoje okomito prema
prikazu na slici lijevo.
„ Očistite klizače vodilice uzice (3), zahvatnike (4) i područje oko dijelova.
„ Po potrebi nauljite pogonske lance (2).
„ Zatvorite dva poklopca (1).
11.9.2
Provjera i namještanje kotura za pokretanje i pritisnih kotura
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RP000-138
„ Lagano okrećite pokretački valjak (1) da provjerite mogu li se pritisni koturi (3) lako okretati.
Ako se pritisni koturi (3) ne mogu lako okretati:
„ Gurnite odvijač između pogonskog kotura (1) i pritisnih kotura (3) i pomaknite ih lagano s
lijeve na desnu stranu.
„ Po potrebi otpustite vijčani spoj (2) i nauljite ležišta.
11.9.3
Čišćenje jedinice za rezanje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog oštrih noževa na jedinici za rezanje mehanizma za vezivanje
Pri umetanju materijala za vezivanje ili radovima u području jedinice za rezanje mehanizma
za vezivanje postoji opasnost od ozljede prstiju i ruku.
„ Nosite zaštitne rukavice pri umetanju materijala za vezivanje i radovima u području
jedinice za rezanje.
„ Pri radovima u području jedinice za rezanje budite posebno oprezni i pozorni.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
109
11
Održavanje
11.10 Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje mrežom
RP000-190
Noževi (5) moraju biti lako pokretljivi. Uslijed korozije i onečišćenja može se ograničiti kretanje
noževa (5).
„ Očistite vodilice noževa (2).
„ Otpustite vijke (1) i pomaknite noževe (5) dok se ne budu ponovno lako pomicali.
„ Toliko zategnite vijke (1) da se noževi (5) mogu lako pomicati.
11.10
Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje mrežom
11.10.1
Namještanje tarnog kotača i pogonskog kotača
RPG000-023
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Veličina X između tarnog kotača (1) i pogonskog kotača (2) mora iznositi X=1 mm.
Veličina Y opruge (3) mora iznositi Y=25-35 mm.
„ Da namjestite veličinu X ili veličinu Y, otpustite matice (4) i namjestite veličine X i Y.
Bellima F 130
110
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Provjera i namještanje mehanizma za vezivanje mrežom 11.10
11.10.2
Namještanje opružne vodilice
RPG000-024
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Na kraju opružne vodilice (3) nalazi se sklopivi vrh (1) koji se labavo vijcima zateže na opružnu
vodilicu (3). Razmak X između vijka za namještanje (2) i opružne vodilice (3) mora iznositi
X=2-3 mm.
„ Kako biste namjestili razmak X, otpustite vijke (4) i pomaknite opružnu vodilicu (3) da
razmak iznosi X=2-3 mm.
„ Zategnite vijke (4).
11.10.3
Namještanje jedinice za rezanje
RP000-130
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
Namještanje razmaka Y između noževa (7) i reznog ruba (6)
Razmak Y između noževa (7) i reznog ruba (6) mora iznositi Y=2-5 mm.
ü Stražnji poklopac je otvoren.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
111
11
Održavanje
11.11 Provjera i namještanje hidrauličnog mehanizma za pokretanje vezivanja
ü Sakupljač je spušten.
ü Zasun (3) se nalazi u prikazanom položaju.
„ Da namjestite razmak Y, otpustite protumaticu na vijku (4) i namjestite razmak Y.
„ Zategnite protumaticu na vijku (4).
Namještanje razmaka između neznatno spuštene opružne vodilice (2) i vijka za
namještanje (1)
Razmak X između neznatno spuštene opružne vodilice (2) i vijka za namještanje (1) mora
iznositi X=1 mm.
ü Opružna vodilica (2) je odvojena od vijka za namještanje (1) i neznatno spuštena.
ü Dimenzija kod nataknute opružne vodilice (2) na vijku za namještanje (1) je ispravno
namještena, vidi Stranica 111.
„ Za namještanje razmaka X otpustite vijke (5) i pomaknite opružnu vodilicu tako da razmak
iznosi X=1 mm.
„ Zategnite vijke (5).
Provjera postavki razmaka X i Y
1
3
2
4
1
RP000-539
„ Položite opružnu vodilicu (1) natrag na vijak za namještanje (2).
Æ Glava vijka za namještanje (4) mora nalijegati na skretnu polugu (3).
11.11
Provjera i namještanje hidrauličnog mehanizma za pokretanje
vezivanja
U izvedbi "Vezivanje mrežom i uzicom"
RP000-131
Bellima F 130
112
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Provjera hidrauličnih crijeva 11.12
Opruga (2) na hidrauličnom cilindru za pokretanje (1) treba se u izvučenom stanu hidrauličnog
cilindra skupiti na dimenziju X=110–120 mm.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Hidraulični je cilindar za napravu za pokretanje vezivanja potpuno izvučen.
„ Da bi se podesila mjera X, otpustite maticu (3) i okrenite vijak dok ne podesite mjeru X.
11.12
Provjera hidrauličnih crijeva
Hidraulična crijeva podliježu prirodnom starenju. Zato je vijek uporabe ograničen. Preporučeni
vijek uporabe iznosi šest godina, a obuhvaća i maksimalno vrijeme skladištenja od najviše dvije
godine. Datum proizvodnje otisnut je na hidrauličnim crijevima. Pri provjeri hidrauličnih crijeva
treba se pridržavati propisa pojedine zemlje (npr. BGVU).
Provođenje vizualne provjere
„ Na svim hidrauličnim crijevima treba vizualno provjeriti postoje li oštećenja i propuštanja te,
prema potrebi, dati ovlaštenom stručnom osoblju da ih zamijeni.
11.13
Čišćenje stroja
UPOZORENJE
Oštećenja očiju zbog letećih čestica nečistoće u okolnom zraku!
Pri čišćenju stroja komprimiranim zrakom ili visokotlačnim uređajem za čišćenje čestice
nečistoće lete velikom brzinom. Čestice nečistoće mogu udariti u oči i ozlijediti ih.
„ Držite osobe izvan radnog područja.
„ Pri čišćenja komprimiranim zrakom ili visokotlačnim uređajem za čišćenje nosite
odgovarajuću radnu odjeću (npr. zaštitu očiju).
NAPOMENA
Oštećenja stroja vodom iz visokotlačnih uređaja za čišćenje
Ako se pri čišćenju visokotlačnim uređajem za čišćenje mlaz vode usmjeri izravno na ležajeve
i električne ili elektroničke komponente, ti se dijelovi mogu oštetiti.
„ Mlaz vode visokotlačnog uređaja za čišćenje ne usmjeravajte izravno na ležajeve,
električne/elektroničke komponente ni na sigurnosne naljepnice.
„ Sigurnosne naljepnice koje nedostaju, koje su oštećene ili nečitljive neophodno je
zamijeniti novima.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Nakon svake primjene očistite cijelo područje oko vezivanja.
„ Dodatno nakon svake uporabe sve pomične dijelove na kočnom polužju i kočnoj poluzi
očistite komprimiranim zrakom, kao npr. klipnjaču, kočnu polugu i regulator polužja. Tako se
mogu izbjeći mehaničke blokade.
„ Prema potrebi čišćenje ponovite više puta dnevno.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
113
11
Održavanje
11.14 Čišćenje čahure i povlačne ušice
11.14
Čišćenje čahure i povlačne ušice
RPG000-189
Povlačna ušica mora uvijek biti spojena vodoravno u povlačnoj čeljusti. Granica trošenja čahure
(1) u povlačnoj ušici (2) iznosi X = 43 mm. Ako je prekoračena mjera X, KRONE servisni
partner mora zamijeniti povlačnu ušicu (1).
„ Da minimizirate trošenje, svakodnevno očistite čahuru (1) i povlačnu ušicu (2) i podmažite ih
mašću.
11.15
Čišćenje pogonskih lanaca
Nakon završetka sezone, pogonske lance stroja potrebno je očistiti.
„ Pogonske lance očistite visokotlačnim uređajem za čišćenje i ostavite ih da se osuše.
„ Očišćene i osušene lance premažite motornim uljem.
„ Pustite stroj u rad kako bi se motorno ulje raspodijelilo na sve kontaktne površine.
„ Isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
„ Provjerite istrošenost lanaca i lančanika.
11.16
Provjera i namještanje blokade kuke zatvarača stražnjeg poklopca
RPG000-044
Blokada kuke zatvarača stražnjeg poklopca (1) nalazi se na lijevoj strani stroja. Ako se stražnji
poklopac potpuno ne zatvori, morate provjeriti i namjestiti postavku blokade kuke zatvarača
stražnjeg poklopca (1). Veličina X (između vijka za namještanje (2) i tipke (3)) mora iznositi
X=2-5 mm.
ü Stražnji poklopac je otvoren i blokiran.
Bellima F 130
114
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Provjera i namještanje pužnih transportera i sakupljača 11.17
ü Lijevi bočni poklopac je otvoren.
„ Otpustite protumatice (4) i toliko okrenite vijak za namještanje (2) da veličina iznosi
X=2-5 mm.
„ Zategnite protumatice (4).
RPG000-045
Veličina X (između blokade kuke zatvarača (2) i tipke graničnika (1)) mora iznositi Y=2-5 mm.
ü Stražnji poklopac je otvoren i hidraulično blokiran zapornim ventilom.
ü Lijevi bočni poklopac je otvoren.
„ Otpustite vijčane spojeve (3) i toliko ih pomaknite u dugački otvor da veličina iznosi
Y=2-5 mm.
„ Zategnite vijčane spojeve (3).
11.17
Provjera i namještanje pužnih transportera i sakupljača
RP000-220
Nakon radova popravaka i održavanja na sakupljaču morate po potrebi ponovno namjestiti dva
transportna puža (1) na desnoj i lijevoj strani stroja. Pužni transporter (1) treba s donjim rubom
(4) biti paralelan sa strugačima (2) sakupljača. Dodatno zupci vibratora (3) moraju sprijeda
otprilike za 10 mm provirivati iznad strugača (2).
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Uklonjen je pogonski lanac sakupljača.
ü Lanac je podignut.
Sledeće podešavanje obavite na isti način na desnom i levom pužu:
„ Okrenite transportni puž (1) s donjim rubom (4) paralelno do otirača (2) sakupljača. U tom
položaju zupci (3) sprijeda moraju stršati oko 10 mm preko otirača (2).
„ U tom položaju montirajte pogonski lanac sakupljača.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
115
11
Održavanje
11.18 Namještanje i nauljivanje pogonskih lanaca
11.18
Namještanje i nauljivanje pogonskih lanaca
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pomičnih pogonskih lanaca
Pri radovima na pogonskim lancima postoji opasnost od ozljede uslijed uvlačenja raspuštene
duge kose ili široke odjeće.
„ Pri radovima na pogonskim lancima nosite zaštitnu opremu, vidi Stranica 18.
„ Prije radova na pogonskim lancima isključite i osigurajte stroj, vidi Stranica 25.
11.18.1
Pogonski lanac sakupljača
RPG000-028
Pogonski lanac sakupljača nalazi se na lijevoj strani stroja.
Namještanje pogonskog lanca
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Sakupljač je podignut u radni položaj, vidi Stranica 66.
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
„ Demontirajte zaštitu (1).
„ Otpustite vijčane spojeve (3).
„ Toliko okrenite zatezač (2) na držaču (4) da se pogonski lanac nategne.
„ Zategnite vijčane spojeve (3).
„ Montirajte zaštitu (1).
Nauljivanje pogonskog lanca
„ Premažite pogonski lanac uljem.
Radne tvari, vidi Stranica 42.
Bellima F 130
116
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Namještanje i nauljivanje pogonskih lanaca 11.18
Zamjena posmičnog vijka
RP000-206
Kao zaštita od preopterećenja, pogonski lanac sakupljača je osiguran posmičnim vijkom (4).
Posmični vijak može se zamijeniti novim kad se potrga. Na zaštiti (3) se nalaze zamjenski
posmični vijci (2). Uz navođenje kataloškog broja 00 900 201 * možete naručiti novi posmični
vijak (4) (M8x35).
ü Kontaktni kotač je demontiran.
„ Demontirajte pritiskač (1).
„ Demontirajte zaštitu (2).
„ Ako je potrebno, uklonite ostatke starog posmičnog vijka (4).
„ Montirajte novi posmični vijak (4).
„ Montirajte zaštitu (2).
„ Montirajte pritiskač (1).
11.18.2
Pogonski lanac podnice za namatanje
RP000-155
Pogonski lanac (1) podnice za namatanje nalazi se na lijevoj strani stroja.
Namještanje pogonskog lanca
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Bočni poklopac na lijevoj strani stroja je otvoren.
„ Da biste zategnuli pogonski lanac (1), otpustite vijčani spoj (3) i gurnite kolo lanca (2) u
uzdužnoj rupi prema dolje dok pogonski lanac (1) ne bude ispravno zategnut.
„ Zategnite vijčani spoj (3).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
117
11
Održavanje
11.19 Provjera i namještanje razmaka između valjka i lanca podnice za
namatanje
Nauljivanje pogonskog lanca
„ Premažite pogonski lanac (1) uljem.
Potrošni materijal, vidi Stranica 42.
11.18.3
Pogonski lanac valjaka
RPG000-027
Pogonski lanac (3) valjaka nalazi se na desnoj strani stroja.
Ako je pogonski lanac (3) propisno zategnut, veličina mora iznositi otprilike X = 55 mm na
opruzi (2).
Namještanje pogonskog lanca
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Bočni je poklopac na desnoj strani stroja otvoren.
„ Kako biste zategnuli pogonski lanac (3), s pomoću protumatice (1) namjestite mjeru
X = 150 mm.
Nauljivanje pogonskog lanca
„ Premažite pogonski lanac (3) uljem.
Pogonske tvari, vidi Stranica 42.
11.19
Provjera i namještanje razmaka između valjka i lanca podnice za
namatanje
RPG000-035
Bellima F 130
118
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Provjera i namještanje razmaka između valjka i lanca podnice za 11.19
namatanje
Razmak X između valjka (1) i lanca podnice za namatanje (2) mora biti veći od 20 mm. Veličina
X može se provjeriti samo ispod stroja.
ü Stražnji poklopac je otvoren i pričvršćen, vidi Stranica 77.
„ Provjerite veličinu X.
Æ Ako veličina X nije veća od 20 mm, morate namjestiti razmak valjka (1) od lanca podnice
za namatanje (2).
RPG000-036
Ravnomjerno izvršite sljedeće namještanje na desnoj i lijevoj strani stroja:
„ Uklonite maticu (3).
„ Otpustite vijke (1) i toliko pomaknite rupičastu ploču (2) da bude namješten pravilan razmak
valjka od lanca podnice za namatanje.
„ Zategnite vijke (1).
„ Ugradite maticu (3).
RP000-195
Ako se promijeni razmak između valjka (1) i lanca podnice za namatanje, moraju se iznova
namjestiti i vodeći limovi (2) na desnoj i lijevoj strani unutar komore za baliranje.
Limene vodilice moraju tijesno nalijegati na valjak (1).
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
„ Otpustite vijke (3) pa pomaknite vodeći lim (2) u duguljastoj rupi tako da vodeći lim (2)
naliježe tik uz valjak (1), ali da ga ne dira.
„ Zategnite vijke (3).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
119
11
Održavanje
11.20 Hidraulička spojna shema
11.20
Hidraulička spojna shema
UPOZORENJE
Hidraulična crijeva podliježu starenju
Hidraulična crijeva mogu se promijeniti zbog utjecaja tlaka, toplinskog opterećenja i djelovanja
ultraljubičastih zraka. U slučaju oštećenih hidrauličnih crijeva može doći do teških ozljeda ili
smrti osoba.
Na hidraulična crijeva otisnut je datum proizvodnje. Tako možete utvrditi njihovu starost bez
dugog traženja.
Preporučuje se hidraulična crijeva zamijeniti nakon šest godina vijeka trajanja.
„ Pri zamjeni hidrauličnih crijeva upotrijebite samo originalne zamjenske dijelove.
NAPOMENA
Oštećenja na stroju zbog onečišćenja hidrauličnog sustava
Ako strana tijela ili tekućine dospiju u hidraulični sustav, može doći do oštećenja na
hidrauličnom sustavu.
„ Očistite hidraulične priključke i komponente prije demontaže.
„ Zatvorite otvorene hidraulične priključke zaštitnim kapama.
„ Osigurajte da strana tijela ili tekućine ne dospiju u hidraulični sustav.
NAPOMENA
Zbrinjavanje i skladištenje ulja i korištenih filtara ulja
U slučaju nestručnog skladištenja i zbrinjavanja ulja i korištenih filtara ulja može doći do štete
za okoliš.
„ Korištena ulja i filtre ulja skladištite i zbrinjavajte prema zakonskim propisima.
RPG000-037
Bellima F 130
120
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Održavanje
11
Strujna shema elektroničkog pokazivača tlaka prešanja 11.21
1 hidraulični cilindar sakupljača
2 Zaporni ventil stražnjeg poklopca
4 Dodatno hidraulično crevo (kod modela
„Hidraulični pokretač vezivanja sa dodatnim hidrauličnim crevom za sakupljač“)
5 hidraulični cilindar naprave za pokretanje vezivanja
3 hidraulični cilindar stražnjeg poklopca
11.21
Strujna shema elektroničkog pokazivača tlaka prešanja
RP000-280
1
2
3
4
5
Upravljačka ploča
Utikač
Utičnica
Desni senzor
Lijevi senzor
6
7
8
9
Desni indikator
Lijevi indikator
Davač signala
Utikač (2-polni)
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
121
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.1
Smetnje na sakupljaču ili za vrijeme uzimanja pokošenog materijala
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja temeljnih sigurnosnih napomena
Ako se zanemare temeljne sigurnosne napomene, to može dovesti do teških tjelesnih ozljeda
ili smrti.
„ Kako biste spriječili nezgode, morate pročitati i slijediti temeljne sigurnosne napomene,
vidi Stranica 13.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog zanemarivanja sigurnosnih rutina
Ako se zanemaruju sigurnosne rutine, to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
„ Radi izbjegavanja nesreća, treba pročitati i slijediti sigurnosne rutine, vidi Stranica 25.
12.1
Smetnje na sakupljaču ili za vrijeme uzimanja pokošenog materijala
Smetnja: Sakupljač se ne može spustiti.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Hidraulički preklopni ventil je u „ Namjestite hidraulički preklopni ventil na sakupljaču, vidi
pogrešnom položaju.
Stranica 76.
Rasteretne opruge sakupljača „ Rasteretne opruge sakupljača namjestiti tako da se
su prečvrsto namještene.
rasterećuje samo sakupljač, vidi Stranica 87.
Namještena radna visina sakupljača je previsoka, sakupljač se ne može spustiti.
„ Namjestite radnu visinu sakupljača, vidi Stranica 67.
Smetnja: U području uvlačenja postoji blokada otkosa.
OPREZ! Opasnost od oštećenja stroja zbog blokada otkosa! Smjesta se zaustavite,
isključite prijenosno vratilo i uklonite blokade otkosa.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Otkosi su neravnomjerni ili
preveliki.
„ Podijelite otkose.
Namještena visina stroja nije
prilagođena traktoru.
„ Servisni partner tvrtke KRONE treba da namjesti stroj uz
pomoć ruda, vidi Stranica 46.
Donji pritiskač je namješten
prenisko.
„ Namjestite donji držač nešto više, vidi Stranica 68.
Bellima F 130
122
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Smetnje na vezivanju ili tijekom postupka vezivanja
12.2
Za uklanjanje blokada otkosa, vidi Stranica 78.
Smetnja: Pokošeni materijal pada između valjka i lanca podnice za namatanje za vrijeme
postupka prešanja.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Razmak između valjka i lanca „ Da pomaknete valjak da smanjite razmak, vidi Stranica 118.
podnice za namatanje je prevelik.
Lanac podnice za namatanje „ Nauljite lanac podnice za namatanje kistom.
nije dovoljno nauljen. Tako se
povećava procjep između valjka i lanca podnice za namatanje.
12.2
Smetnje na vezivanju ili tijekom postupka vezivanja
Smetnja: Mreža se nakon vezivanja ne transportira.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Pogonski zupčanik uređaja za „ Podesite pogonski zupčanik i tarni kotur, vidi Stranica 110.
vezivanje mrežom ne pritišće
„ Osigurajte kretanje jednosmjerne spojke.
se na tarni kotur ili je zaglavljena jednosmjerna spojka u
pogonskom zupčaniku.
Kolut mreže je pogrešnih dimenzija.
„ Upotrebljavajte samo kolute mreže propisanih dimenzija,
vidi Stranica 41.
Kolut mreže nije ispravno položen u držač.
„ Pravilno umetnite kolut mreže, vidi Stranica 74.
Mreža nije pravilno umetnuta. „ Umetnite mrežu kao što je opisano, vidi Stranica 75.
Kočnica koluta nije ispravno
namještena.
„ Namjestite kočnicu koluta, vidi Stranica 91.
Ispred pokretačkih valjaka i na „ Očistite uređaj za vezivanje mrežom i pokretačke valjke.
pokretačkim valjcima postoje
nečistoće koje mogu dovesti
do proklizavanja mreže.
Kanal za prešanje je začepljen.
„ Uklonite blokade otkosa, vidi Stranica 78.
Smetnja: Mreža se ne odrezuje ili se ne odrezuje precizno.
OPREZ! Opasnost od ozljede zbog oštrih dijelova! Prilikom uklanjanja nečistoća s rezača
uvijek nosite prikladne zaštitne rukavice.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Poluga rezne jedinice blokira
vezivanje mrežom.
„ Deblokirajte vezivanje mrežom, vidi Stranica 63.
Rezna jedinica se ne spušta u „ Provjerite je li preklopni ventil podešen na vezivanje
potpunosti.
mrežom, vidi Stranica 92.
Rezna jedinica je tupa.
„ Uklonite nečistoće s rezne jedinice.
„ Po potrebi obavite zamjenu rezne jedinice kod servisnog
partnera tvrtke KRONE.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
123
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.3
Smetnje pri vezivanju uzicom
Smetnja: Mreža stoji pri aktiviranom vezivanju. Mreža se para nakon početka vezivanja ili
tokom postupka vezivanja.
OPREZ! Opasnost od ozljede zbog oštrih dijelova! Prilikom uklanjanja nečistoća s rezača
uvijek nosite prikladne zaštitne rukavice.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Rezna jedinica se spustila od- „ Provjerite kretanje opružne vodilice te po potrebi podesite,
mah nakon pokretanja vezivavidi Stranica 111.
nja.
Kočnica koluta namještena je
prejako.
„ Namjestite kočnicu koluta, vidi Stranica 91.
Rezna jedinica stoji prenisko.
„ Namjestite reznu jedinicu, vidi Stranica 111.
Smetnja: Mreža ne prekriva ili ne prekriva u potpunosti jedan od vanjskih rubova, ili oba
vanjska ruba.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Mreža se tokom postupka ve- „ Namjestite kočnicu mreže, vidi Stranica 91.
zivanja ne koči pravilno.
Mreža se zaplela na jedinici
za rezanje.
„ Namjestite reznu jedinicu, vidi Stranica 111.
Pokretački valjci mehanizma
za vezivanje su savijeni.
„ Provjeru i po potrebi zamjenu mehanizma za vezivanje
prepustite servisnom partneru tvrtke KRONE.
Smetnja: Mreža se izravno nakon odrezivanja više ne izvlači između valjaka za pokretanje.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Za vrijeme postupka vezivanja „ Obavite vezivanje s brojem okretaja prijenosnog vratila od
broj okretaja prijenosnog vratioko 400 o/min.
la drži se na niskom.
Smetnja: Mreža se tijekom prešanja izvlači između valjaka za pokretanje.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Povlačne opruge na jedinici
„ Ponovno objesite ili zamijenite povlačne opruge na jedinici
za rezanje izduljile su se ili otza rezanje.
kinule.
12.3
Smetnje pri vezivanju uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
Smetnja: Uzica se ne dodaje pri pokretanju vezivanja.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Tarni kotur i pogonski zupča- „ Provjerite postavku tarnog kotura i pogonskog zupčanika,
nik ne naliježu jedan na drugi.
vidi Stranica 110.
O-prsten na pokretaču je neis- „ Zamijenite O-prsten, budući da tarni kotur ne smije nalijegati
pravan.
na pogonsko vratilo bez O-prstena, vidi Stranica 129.
Pritisni koturi na pokretaču ve- „ Neznatno otpustite i ponovo zategnite vijak na pritisnim
zivanja zapinju.
koturima, vidi Stranica 128.
„ Podmažite uljem ležišta na pritisnim koturima, vidi
Stranica 128.
Bellima F 130
124
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Smetnje za vrijeme ili nakon postupka prešanja
12.4
Smetnja: Uzica isklizuje s rubova okrugle bale.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Graničnik uzice nije pravilno
namješten.
„ Graničnik uzice na mehanizmu za pokretanje vezivanja
postavite više prema unutra, vidi Stranica 88.
Pokošeni materijal je vrlo suh i „ Graničnik uzice na mehanizmu za pokretanje vezivanja
lomljiv.
postavite više prema unutra, vidi Stranica 88.
„ Vozite sporije pri završetku postupka prešanja.
„ Prije pokretanja vezivanja pustite da se okrugla bala
zakotrlja, a da ne dovodite pokošeni materijal.
Smetnja: Uzica je predaleko od ruba okrugle bale.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Graničnik uzice nije pravilno
namješten.
„ Graničnik uzice na mehanizmu za pokretanje vezivanja
postavite više prema van, vidi Stranica 88.
Smetnja Uzica se ne reže na dvostrukojvezi istovremeno.
Moguć uzrok
Otklanjanje
Rezni rub rezne jedinice nije
dovoljno oštar.
„ Očistite i naoštrite nož. Rezni rub ne smije imati boje.
Položaj noževa u reznoj jedinici nije ispravno namješten.
„ Namjestite reznu jedinicu, vidi Stranica 109.
Kočnica uzice namještena je
preslabo.
„ Namještanje kočnice uzice, vidi Stranica 89.
Pritisni koturi na pokretaču ve- „ Neznatno otpustite i ponovo zategnite vijak na pritisnim
zivanja zapinju.
koturima, vidi Stranica 128.
„ Podmažite uljem ležišta na pritisnim koturima, vidi
Stranica 128.
Smetnja: Vodilica uzice se ne zahvaća pri postupku vezivanja.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Lanac za vezivanje uzicom je „ Zamijenite natezač lanca.
prelabav zbog greške na natezaču lanca.
12.4
Smetnje za vrijeme ili nakon postupka prešanja
Smetnja: Lanac podnice za namatanje udara u valjak i tako izaziva glasnu buku.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Lanac podnice za namatanje
se izduljio.
„ Pomaknite valjak prema naprijed, vidi Stranica 118.
Smetnja: Lanac podnice za namatanje se skratio.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Lanac podnice za namatanje
je onečišćen i nije nauljen.
„ Očistite i nauljite lanac podnice za namatanje kistom.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
125
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.4
Smetnje za vrijeme ili nakon postupka prešanja
Smetnja: Desni pokazivač tlaka prešanja ne pomiče se u potpunosti u donji položaj.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Zatvarač stražnjeg poklopca
nije potpuno blokiran.
„ Ponovno otvorite i brzo zatvorite stražnji poklopac.
Kuke zatvarača stražnjeg pok- „ Provjerite pokretljivost polužja.
lopca ne sjedaju na mjesto.
„ Ispuhnite nečistoće u kućištu.
„ Po potrebi dodatno zategnite povlačne opruge.
Pokazivač tlaka prešanja nije
pravilno namješten.
„ Pravilno namjestite pokazivač tlaka prešanja, vidi
Stranica 130.
Smetnja: Pokazivač tlaka prešanja ne pomiče se do gornjeg područja tlaka prešanja.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Zatik na pokazivaču tlaka pre- „ Ispuhnite nečistoće u kućištu.
šanja ne pomiče se u potpu„ Učinite zatik na pokazivaču tlaka prešanja pokretljivim.
nosti van.
Pokazivač tlaka prešanja nije
pravilno namješten.
„ Pravilno namjestite pokazivač tlaka prešanja, vidi
Stranica 130.
Smetnja: Okrugla bala se ne kotrlja ili se kotrlja sporo iz komore za baliranje.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Strane su previše napunjene.
„ Izradite uže otkose, vidi Stranica 60.
„ Ne vozite previše u stranu.
Tlak prešanja je previsok.
„ Smanjite tlak prešanja, vidi Stranica 92.
Smetnja: Stražnji poklopac se ne može u potpunosti zatvoriti.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Zaporni ventil za stražnji poklopac je zatvoren.
„ Otvorite zaporni ventil, vidi Stranica 77.
Smetnja: Stražnji poklopac se ne može otvoriti.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Hidraulično crijevo za "Otvara- „ Priključite hidraulično crijevo za "Otvaranje/zatvaranje
nje/zatvaranje stražnjeg pokstražnjeg poklopca i postavljanje sakupljača u transportni/
lopca i postavljanje sakupljača
radni položaj", vidi Stranica 56.
u transportni/radni položaj" nije ispravno spojeno.
Smetnja: Okrugla bala koničnog (stožastog) je oblika.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Komora za baliranje puni se
jednostrano.
„ Komoru za baliranje napunite ravnomjerno, vidi Stranica 60.
Vezivanje mrežom: Broj slojeva mreže je premali.
„ Povećajte broj slojeva mreže, vidi Stranica 90.
Materijal za vezivanje je potrgan.
„ Upotrebljavajte samo materijal za vezivanje predviđene
kvalitete. Tvrtka KRONE preporučuje jedan od proizvoda
"KRONE excellent", vidi naljepnicu na stroju s brojem
27 016 326 *.
Bellima F 130
126
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Namještanje vodilice uzice na koturu za pokretanje
12.5
Smetnja: Okrugla bala na lijevoj i desnoj strani ima različiti promjer.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Razmak između steznog zati- „ Ispravite postavku na ručici zatvarača, vidi Stranica 129.
ka u ručici zatvarača i kuki zatvarača je prevelik.
Hidraulični cilindar na blokadi „ KRONE servisni partner treba zamijeniti hidraulični cilindar.
stražnjeg poklopca je neispravan.
Smetnja: Okrugla bala je u obliku bačve. Zbog toga materijal za vezivanje puca na sredini.
Zbog toga materijal za vezivanje puca.
Mogući uzrok
Otklanjanje
Komora za baliranje je nerav- „ Vozite preko otkosa mijenjajući strane, vidi Stranica 60.
nomjerno napunjena.
Nedovoljno slojeva materijala
za vezivanje.
„ Povećajte broj slojeva.
Vezivanje uzicom: vidi Stranica 88.
Vezivanje mrežom: vidi Stranica 90.
Smetnja: Na izbacivaču bala nalazi se previše pokošenog materijala. Pri izbacivanju bala taj se
pokošeni materijal odlaže s balama.
12.5
Mogući uzrok
Otklanjanje
Izbacivač bala namješten je
prenisko.
„ Namjestite izbacivač bala na veću visinu, vidi Stranica 94
Namještanje vodilice uzice na koturu za pokretanje
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RP000-188
Kada se uzica ne preuzima ili ako vezivanje uzicom uopće ne radi, morate provjeriti i prema
potrebi namjestiti vodilicu uzice na pokretačkom koturu.
Obje 2 uzice (5) moraju prolaziti po sredini odgovarajućeg pritisnog kotura (3) na pokretačkom
koturu (2) (pogledajte sliku).
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
„ Otpustite protumatice (4) na vijku s dvostrukom ušicom (1).
„ Podesite vijak s dvostrukom ušicom (1) po visini tako da dvije uzice prolaze po sredini
svakog pritisnog kotura (3) na valjku pokretača (2).
„ Podesite vijak s dvostrukom ušicom po nagibu tako da uzice (5) prolaze s obje strane ušica.
„ Zategnite protumatice (4).
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
127
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.6
Namještanje jedinice za rezanje na mehanizmu za vezivanje uzicom
12.6
Namještanje jedinice za rezanje na mehanizmu za vezivanje uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog oštrih noževa na jedinici za rezanje mehanizma za vezivanje
Pri umetanju materijala za vezivanje ili radovima u području jedinice za rezanje mehanizma
za vezivanje postoji opasnost od ozljede prstiju i ruku.
„ Nosite zaštitne rukavice pri umetanju materijala za vezivanje i radovima u području
jedinice za rezanje.
„ Pri radovima u području jedinice za rezanje budite posebno oprezni i pozorni.
RP000-190
Ako se dvije uzice na jedinici za rezanje ne mogu istodobno odrezati, može se promijeniti
položaj noževa (5). U tu svrhu morate pomaknuti dodatno prema van nož (5) na kojem se uzica
prekasno odrezuje.
ü Jedinica za rezanje je očišćena, vidi Stranica 109.
„ Otpustite odgovarajući vijak (3) na vodilici noževa (2).
„ Dovedite odgovarajući ekscentar (4) u željeni položaj.
„ Zategnite odgovarajući vijak (3).
12.7
Provjera i namještanje kotura za pokretanje i pritisnih kotura
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
RP000-138
„ Lagano okrećite pokretački valjak (1) da provjerite mogu li se pritisni koturi (3) lako okretati.
Bellima F 130
128
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Zamjena O-prstena na pokretaču sklopa za vezivanje uzicom
12.8
Ako se pritisni koturi (3) ne mogu lako okretati:
„ Gurnite odvijač između pogonskog kotura (1) i pritisnih kotura (3) i pomaknite ih lagano s
lijeve na desnu stranu.
„ Po potrebi otpustite vijčani spoj (2) i nauljite ležišta.
12.8
Zamjena O-prstena na pokretaču sklopa za vezivanje uzicom
Kod izvedbe „Vezivanje mrežom i uzicom“
Ako je O-prsten na pokretaču sklopa za vezivanje uzicom neispravan, uzica se pri pokretanju
vezivanja neće dodavati. Neispravni O-prsten mora se zamijeniti novim.
1
3
2
RP000-540
ü Pokretač na sklopu za vezivanje uzicom (2) je demontiran, vidi Stranica 73.
„ Skinite O-prsten (2) na tarnom koturu (1) i na njegovo mjesto postavite novi O-prsten.
12.9
Namještanje zatvarača stražnjeg poklopca
RPG000-039
Stražnji poklopac je propisno zabravljen, ako pokazivač tlaka prešanja (1) na desnoj i lijevoj
strani stroja pri praznoj komori za baliranje stoji ispod položaja "0".
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
129
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.10 Namještanje mehaničkog pokazivača tlaka prešanja
RPPG000-040
Ako pokazivač tlaka prešanja na desnoj strani stroja nije ispod položaja "0" i/ili stražnji poklopac
više se pravilno ne otvara i zatvara, morate namjestiti veličine X i Y na zatvaraču stražnjeg
poklopca.
ü Stroj je isključen i osiguran, vidi Stranica 25.
ü Stražnji je poklopac zatvoren.
Na desnoj i lijevoj strani stroja obavite sljedeće namještanje na isti način:
„ Demontirajte stražnji bočni štitnik (1).
„ Provjerite veličinu X između zateznog zatika (2) i zaporne kuke (3).
ð Ako veličina iznosi X=5-7 mm, postavka je ispravna.
ð Ako veličina ne iznosi X=5-7 mm, morate namjestiti zatvarač stražnjeg poklopca.
„ Kako biste namjestili zatvarač stražnjeg poklopca, otpustite protumaticu (4) i toliko okrenite
klipnu šipku (5) da veličina iznosi X=5-7 mm.
12.10
Namještanje mehaničkog pokazivača tlaka prešanja
Mehanički pokazivači tlaka prešanja pri ispražnjenoj komori za baliranje i
zatvorenom stražnjem poklopcu nisu u položaju "0"
RPG000-050
Ako pokazivači tlaka prešanja (4) i (5) ne leže točno jedan iznad drugoga ili ako se crveni
pokazivač tlaka prešanja (5) ne nalazi u položaju "0", morate ponovno namjestiti pokazivače
tlaka prešanja. Ova postavka mora se ravnomjerno provjeriti i namjestiti na desnoj i lijevoj strani
stroja.
ü Stražnji poklopac je zatvoren.
ü Bočna zaštita na desnoj ili lijevoj strani stroja je otvorena.
„ Umetnite montažnu ručicu (1) u procjep između stražnjeg poklopca i okvira.
„ Stražnji poklopac pritisnite unatrag dok zaporna kuka (3) ne nalegne na stezni zatik (2).
Bellima F 130
130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12
Namještanje mehaničkog pokazivača tlaka prešanja 12.10
RPG000-043
Prikazani stezač nalazi se i na lijevoj i na desnoj strani stroja, ovisno o tome koji pokazivač tlaka
prešanja treba uskladiti.
ü Bočna zaštita na desnoj ili lijevoj strani stroja je otvorena.
„ Otpustite matice (3).
„ Kako biste zategnuli žičano uže (1), pomaknite očni vijak (2) u smjeru strelice dok
odgovarajući pokazivač tlaka prešanja ne bude u pravilnom položaju.
„ Zategnite matice (2).
Mehanički pokazivači tlaka prešanja nisu u položaju "3" pri punoj komori za
baliranje i još uvijek zatvorenom stražnjem poklopcu
RPG000-046
Ako se kuka zatvarača (1) stražnjeg poklopca pri punoj komori za baliranje nalazi u najnižem
položaju (prema prikazu na slici), a stražnji je poklopac još uvijek zatvoren, desni pokazivač
tlaka prešanja (4) mora biti u položaju "3".
Ako se desni pokazivač tlaka prešanja ne nalazi u položaju "3":
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
131
12
Smetnja, uzrok i otklanjanje
12.11 Točke za postavljanje auto-dizalice
ü Desni bočni poklopac je otvoren.
„ Otpustite matice (2) i okrenite ih toliko da desni pokazivač tlaka prešanja bude u položaju
"3".
„ Zategnite matice (2) jednu prema drugoj.
12.11
Točke za postavljanje auto-dizalice
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede izdignutim strojem
Postoji opasnost od ozljeda osoba zbog pada stroja ili dijelova koji se nekontrolirano njišu. Te
radove smije izvršavati samo kvalificirani stručnjak.
„ Upotrebljavajte samo dopuštenu opremu za podizanje i sredstva za pričvršćivanje
dostatne nosivosti. Za težinu vidi Stranica 40.
„ Obratite pozornost na podatke o predviđenim točkama pričvršćenja.
„ Vodite računa o sigurnom dosjedu pričvrsnih sredstava.
„ Nemojte nikada stajati ispod podignutog stroja.
„ Poduprite stroj na siguran način ako je potrebno raditi ispod stroja, vidi Stranica 25.
Točke za postavljanje auto-dizalice nalaze se s lijeve i desne strane na jednostrukoj ili
dvostrukoj osovini i označene su naljepnicom.
1
2
RPG000-177
1 Točka za postavljanje auto-dizalice
straga lijevo
2 Točka za postavljanje auto-dizalice
straga desno
Bellima F 130
132
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Zbrinjavanje
13
13
Zbrinjavanje
Nakon isteka uporabnog vijeka stroja, potrebno je pravilno zbrinuti njegove dijelove. Treba
slijediti trenutačne smjernice o zbrinjavanju otpada u određenoj zemlji i odgovarajuće zakone
koji su na snazi.
Metalni dijelovi
•
•
•
Sve metalne dijelove treba predati postrojenju za reciklažu metala.
Elemente treba prije odlaganja u otpad očistiti od pogonskih sredstava i maziva (npr. ulje
prijenosnika, ulje hidrauličkog sustava).
Pogonska sredstva i maziva treba zasebno zbrinuti na ekološki prihvatljiv način, odnosno
predati radi reciklaže.
Pogonska sredstva i maziva
•
Pogonska sredstva i maziva (dizelsko gorivo, rashladno sredstvo, ulje za prijenosnike, ulje
iz hidrauličnog sustava) treba predati postrojenju za zbrinjavanje starog ulja.
Plastika
•
Svu plastiku treba predati postrojenju za reciklažu plastike.
Guma
•
Sve gumene dijelove (crijeva, gume...) treba predati postrojenju za reciklažu gume.
Elektronički otpad
•
Sve elektroničke elemente treba predati postrojenju za reciklažu elektroničkog otpada.
Bellima F 130
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
133
14
14
Izjava o sukladnosti
Izjava o sukladnosti
EZ izjava o sukladnosti
Mi, tvrtka
KRONE Agriculture SE
Heinrich-Krone-Straße 10, Spelle 48480 Njemačka,
ovim putem na vlastitu odgovornost kao proizvođač dolje navedenog proizvoda izjavljujemo da
je
Stroj:
Model:
Rolo balirka
Bellima F 130
na koji se odnosi ova Izjava, u skladu sa sljedećim odgovarajućim odredbama:
•
Direktiva EZ-a 2006/42/EZ (o strojevima)
•
Direktiva 2014/30/EU (elektromagnetska podnošljivost). Sukladno Direktivi definirana je
usklađena norma EN ISO 14982:2009.
Za sastavljanje tehničke dokumentacije ovlašten je potpisani direktor.
Spelle, 4.8.2021.
Jan Horstmann
(direktor odjela za projektiranje i razvoj)
Godina proizvodnje:
Br. stroja:
Bellima F 130
134
Prijevod izvornih uputa za uporabu 150000148_09_hr
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH & Co. KG
* Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Njemačka)
* Postfach 11 63
D-48478 Spelle (Njemačka)
' +49 (0) 59 77 / 935-0
6 +49 (0) 59 77 / 935-339
V.8
ü www.landmaschinen.krone.de
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement