Krone BiG X 600; BiG X 700-1; BiG X 770-1; BiG X 850-1; BiG X 1100-1 Návod na používanie | Manualzz
Originální provozní návod
150 000 156 04 cz
Přesná sklízecí řezačka
BiG X 600
BiG X 700 -1
BiG X 770 -1
BiG X 850 -1
BiG X 1100 -1
(od stroje čísla 926 170)
Prohlášení o shodě ES
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
My
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
tímto jako 
že
Stroj:

Typ
BiG X 600, BiG X 700 -1, BiG X 770 -1, BiG X 850 -1, BiG X 1100 -1

•




.
Spelle, dne 20.04.2016
Dr.-Ing. Josef Horstmann
(jednatel, konstrukce & vývoj)
Rok výroby:
Stroj č.:
Vážený zákazníku,
Vážená zákaznice,
máte v ruce provozní návod pro výrobek značky KRONE, který
jste zakoupili.
Tento provozní návod obsahuje důležité informace pro
odborné použití a bezpečné ovládání stroje.
V případě, že bude tento provozní návod z určitého důvodu
úplně nebo částečně nepoužitelný, můžete si pro svůj stroj pod
číslem uvedeným na druhé straně objednat náhradní provozní
návod.
Obsah
Obsah
1
Všeobecné informace ....................................................................... I -1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3
1.2.7.4
1.2.7.5
1.2.7.6
1.2.7.7
1.2.8
1.2.9
1.3
1.3.1
Účel použití ........................................................................................................... I -1
Údaje k produktu .................................................................................................. I -1
Všeobecné informace ........................................................................................... I -1
Adresa výrobce..................................................................................................... I -1
Osvědčení ............................................................................................................. I -1
Označení............................................................................................................... I -1
Informace k dotazům a objednávkám .................................................................. I -2
Použití v souladu s určením .................................................................................. I -2
Technické údaje .................................................................................................... I -3
Typy strojů ............................................................................................................ I -3
Rozměry ............................................................................................................... I -8
Adaptéry ............................................................................................................... I -8
Závěsné zařízení ................................................................................................... I -9
Technické údaje elektrické soustavy ..................................................................... I -9
Hodnoty vibrace stroje .......................................................................................... I -9
Hodnoty emise hluku stroje .................................................................................. I -9
Hmotnosti ........................................................................................................... I -10
Provozní látky ..................................................................................................... I -11
Přestavba před prvním uvedením do provozu .................................................... I -12
Montáž výstražných tabulek do provozní polohy ................................................ I -12
2
Bezpečnost ....................................................................................... II -1
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.3
2.4
2.4.1
Označení upozornění v provozním návodu ........................................................... II
Bezpečnostní upozornění a předpisy pro úrazovou prevenci ................................ II
Kvalifikace a školení personálu ............................................................................. II
Nebezpečí v případě nedodržování bezpečnostních upozornění .......................... II
Práce s vědomím bezpečnosti .............................................................................. II
Bezpečnostní předpisy a předpisy úrazové prevence ........................................... II
Samojízdný pracovní stroj .................................................................................... II
Řezací agregát stroje ............................................................................................ II
Autopilot ................................................................................................................ II
Pracovní nástroje .................................................................................................. II
Kloubový hřídel ..................................................................................................... II
Hydraulické zařízení .............................................................................................. II
Baterie .................................................................................................................. II
Chladicí systém ..................................................................................................... II
Pneumatiky ........................................................................................................... II
Nouzový výstup .................................................................................................... II
Práce v oblasti vysokonapěťových vedení ............................................................ II
Protipožární opatření ............................................................................................ II
Údržba .................................................................................................................. II
Telefon a vysílačky ................................................................................................ II
Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů ...................................................... II
Nepřípustné způsoby provozu .............................................................................. II
Hlavní vypínač baterie ........................................................................................... II
Bezpečnostní upozornění na stroji ........................................................................ II
Umístění výstražných symbolů na stroji ................................................................ II
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-3
-3
-4
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-6
-6
-6
-6
-7
-7
-8
Obsah
3
Ovládací prvky ................................................................................. III -1
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.2.19
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.8
Přehled ................................................................................................................ III -1
Konzola spínačů ................................................................................................... III -1
Spínače a kontrolky na konzole ........................................................................... III -2
Spínač uvolnění silnice/pole.................................................................................. III -3
Spínač uvolnění návodu/adaptéru ........................................................................ III -3
Spínač uvolnění ruční brzdy ................................................................................. III -3
Spínač uvolnění pohonu pojezdu ......................................................................... III -4
Tlačítko TC (Traction Control/protiprokluzová regulace) zap/vyp ........................ III -4
Tlačítko citlivosti TC I/II (přepnutí tráva/kukuřice) ................................................. III -4
Spínač uvolnění autopilota ................................................................................... III -5
Spínač uvolnění údržby ........................................................................................ III -5
Kontrolka tlaku motorového oleje ........................................................................ III -6
Kontrolka dobíjení ................................................................................................ III -6
Kontrolka teploty chladicí kapaliny ....................................................................... III -6
Pole tlačítek.......................................................................................................... III -7
Zámek zapalování ................................................................................................ III -7
Zapalovač cigaret ................................................................................................ III -8
Tlačítko rychlého zastavení .................................................................................. III -8
Diagnostický konektor OBD (konektor On-Board) ............................................... III -8
Diagnostická zásuvka ........................................................................................... III -9
Připojení ISOBUS ................................................................................................. III -9
Hlavní vypínač baterie .......................................................................................... III -9
Multifunkční páka ............................................................................................... III -10
Střešní konzola .................................................................................................. III -12
Skupina spínačů střešní konzola ........................................................................ III -13
Sloupek řízení a nožní pedály ............................................................................ III -14
Houkačka ........................................................................................................... III -15
Přepínač směrových světel ............................................................................... III -15
Dálková světla ................................................................................................... III -16
Světelná houkačka ............................................................................................ III -16
Nožní brzda........................................................................................................ III -16
Brzda přívěsu (doplňková výbava) .................................................................... III -16
Ruční ovládání na panelu (vlevo) ....................................................................... III -17
4
Infocentrum "EasyTouch" ............................................................... IV -1
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
Informační oblast ................................................................................................. IV -3
Základní obraz ..................................................................................................... IV -3
Nastavení ............................................................................................................. IV -7
Pracovní šířka ...................................................................................................... IV -7
Přechodná změna pracovní šířky sběrače trávy .................................................. IV -7
Přechodná změna pracovní šířky kukuřičného adaptéru ..................................... IV -8
Přechodná změna pracovní šířky přímého řezacího ústrojí ................................. IV -9
Adaptér .............................................................................................................. IV -10
Stav (1) .............................................................................................................. IV -10
Identifikace cizího tělesa (2) ............................................................................... IV -10
Nastavení požadovaných otáček (3) ................................................................. IV -11
Skutečné otáčky (4)........................................................................................... IV -11
Návod................................................................................................................. IV -12
Nastavení délky řezanky .................................................................................... IV -12
Obsah
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.1.1
4.6.2
4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3
4.6.2.4
4.6.3
4.6.3.1
4.6.3.2
4.6.3.3
4.6.3.4
4.6.3.5
4.6.3.6
4.6.3.7
4.6.3.8
4.6.3.9
4.6.3.10
4.6.4
4.6.4.1
4.6.4.2
4.6.4.3
4.6.4.4
4.6.5
4.6.5.1
4.6.5.2
4.6.5.3
4.6.5.4
4.6.5.5
4.6.6
4.6.7
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.7.9
4.7.10
4.7.11
4.7.11.1
Zvedací mechanizmus ....................................................................................... IV -13
Stav (3) .............................................................................................................. IV -13
Změna požadovaného tlaku resp. požadované výšky ....................................... IV -14
Všeobecná nastavení stroje............................................................................... IV -15
Paměťová tlačítka pákového ovladače .............................................................. IV -15
Přiřazení funkcí paměťovým tlačítkům pákového ovladače ............................... IV -15
Všeobecné nastavení stroje - sběrač trávy ....................................................... IV -16
Nastavení provozního režimu sběrače trávy ...................................................... IV -16
Nastavení pracovní šířky sběrače trávy ............................................................. IV -17
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu ...................................................... IV -17
Nastavení počtu nožů ........................................................................................ IV -18
Všeobecné nastavení stroje - kukuřičný adaptér ............................................... IV -18
Nastavení provozního režimu kukuřičného adaptéru ......................................... IV -18
Nastavení pracovní šířky kukuřičného adaptéru ................................................ IV -19
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu ...................................................... IV -20
Nastavení počtu nožů ........................................................................................ IV -20
Výběr snímačů řádků pro autopilota .................................................................. IV -21
Nastavení snímačů řádků .................................................................................. IV -21
Nastavení středu pro autopilota ........................................................................ IV -22
Nastavení citlivosti reakce autopilota ................................................................. IV -22
Volba nastavení řízení ........................................................................................ IV -23
Automatické nastavení délky řezanky pomocí rozpoznání zralosti na rostlině
kukuřice (AutoScan)........................................................................................... IV -23
Všeobecné nastavení stroje - přímé řezací ústrojí ............................................. IV -25
Informační maska Ochrana zvěře ..................................................................... IV -26
Nastavení pracovní šířky přímého řezacího ústrojí ............................................ IV -26
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu ...................................................... IV -27
Nastavení počtu nožů ........................................................................................ IV -27
Čítač údajů zákazníků ........................................................................................ IV -28
Změna resp. nové založení datové věty zákazníka (1) ...................................... IV -29
Zapnutí resp. vypnutí čítače ............................................................................... IV -29
Aktivování hodnoty vlhkosti v čítači údajů zákazníka ......................................... IV -29
Vynulování čítače zákazníka .............................................................................. IV -30
Přechod k všeobecným čítačům
(čítače údajů stroje) ........................................................................................... IV -30
Doplněk siláže ................................................................................................... IV -31
Kondicionér na kukuřici - nastavení odstupu ...................................................... IV -32
Stručný přehled úrovní menu ........................................................................... IV - 33
Vyvolání navigačního menu ............................................................................... IV - 36
Hlavní menu 1 "Nastavení" ............................................................................... IV - 36
Menu 1-1 "Parametry" ...................................................................................... IV - 37
Menu 1-3 „Nastavení systému jednotek“ .......................................................... IV - 39
Menu 1-4 „PowerSplit“ (doplňková výbava) ...................................................... IV - 40
Menu 1-5 "Jazyk" .............................................................................................. IV - 42
Menu 1-7 "Displej"............................................................................................. IV - 42
Menu 1-7-1 Režim den/noc .............................................................................. IV - 43
Menu 1-7-2 "Bzučák" ........................................................................................ IV - 44
Menu 1-7-4 Směr otáčení ................................................................................. IV - 45
Menu 1-7-5 Nastavení základních obrazových polí ........................................... IV - 46
Senzor NIR pro měření vlhkosti ........................................................................ IV - 47
Obsah
4.7.12
4.7.13
4.7.14
4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.4.1
4.9.4.2
4.9.4.4
4.9.4.3
4.9.4.5
4.9.4.6
4.9.4.7
4.9.4.8
4.9.5
4.9.6
4.9.7
4.9.9
4.9.9
4.9.10
4.10
4.10.1
4.10.1.1
4.10.1.2
4.10.2
4.10.3
4.10.4
4.10.5
4.10.6
4.10.7
4.10.8
4.10.9
4.10.10
4.10.11
4.10.12
4.10.13
4.10.14
4.10.15
4.10.16
4.10.17
4.10.18
4.10.19
4.10.20
4.10.21
Menu 1-8 "Datum / čas" ................................................................................... IV - 48
Menu 1-9 "Adresa zemědělského podnikatele" ................................................ IV - 49
Menu 1-10 „Paměťová tlačítka pákového ovladače“ ......................................... IV - 50
Hlavní menu 2 "Čítač" ....................................................................................... IV - 51
Čítače údajů stroje ............................................................................................ IV - 51
Vynulování čítačů údajů stroje .......................................................................... IV - 52
Přechod k čítačům údajů zákazníka.................................................................. IV - 52
Hlavní menu 3 "Údržba" .................................................................................... IV - 53
Menu 3-1 "Centrální mazání" ............................................................................ IV - 54
Menu 3-2 "Ostření / protiostří" .......................................................................... IV - 55
Menu 3-3 "Kalibrace kyvného rámu a absolutní výška zdvihacího
mechanizmu" .................................................................................................... IV - 59
Menu 3-4 "Kalibrace autopilota" ....................................................................... IV - 63
Vyvolání obrazu kalibrace na terminálu............................................................. IV - 65
Kalibrace senzoru úhlu řízení ............................................................................ IV - 66
Kalibrace řadového čidla s ocelovým třmenem (u dvoudílného EasyCollect) ... IV - 67
Výběr čidla kopírujícího řádky............................................................................ IV - 67
Kalibrace pružného řadového čidla (u třídílného EasyCollect) .......................... IV - 68
Kalibrace ventilů řízení vlevo/vpravo (ruční) ...................................................... IV - 69
Kalibrace ventilů řízení vlevo/vpravo (automaticky) ........................................... IV - 70
Kalibrace průměru zatáčení stroje .................................................................... IV - 72
Menu 3-5 "Kalibrace odhazovací koncovky" ..................................................... IV - 74
Menu 3-6 "Kalibrace kondicionéru na kukuřici" ................................................. IV - 77
Menu 3-7 "Kalibrace návodu/adaptéru" ............................................................ IV - 79
Menu 3-9 „Kalibrace RockProtect“ ................................................................... IV - 84
Menu 3-10 "Kalibrace hlavní spojky" ................................................................. IV - 85
Menu 3-11 "Údržba přídavné nápravy" (doplňková výbava) ............................ IV - 88
Hlavní menu 4 Servis ........................................................................................ IV - 89
Menu 4-1 "Diagnostika"..................................................................................... IV - 89
Zobrazení nesplněných podmínek uvolnění pro diagnostiku ............................. IV - 91
Zobrazení možných poruch pro diagnostiku ..................................................... IV - 92
Menu 4-1-1 "Návod".......................................................................................... IV - 93
Menu 4-1-2 "Adaptér" ....................................................................................... IV - 95
Menu 4-1-3 "Sběrnice CAN" ............................................................................. IV - 97
Menu 4-1-4 "Odhazovací koncovka" .............................................................. IV - 100
Menu 4-1-5 "Zvedací mechanizmus" .............................................................. IV - 103
Menu 4-1-6 "Pohon pojezdu" .......................................................................... IV - 108
Menu 4-1-7 "Lokace kovů" ............................................................................. IV - 112
Menu 4-1-8 "Dieselový motor" ........................................................................ IV - 114
Menu 4-1-9 "Autopilot".................................................................................... IV - 118
Menu 4-1-10 "Autoscan" ................................................................................. IV - 120
Menu 4-1-11 "Elektronika" .............................................................................. IV - 121
Menu 4-1-12 "Práce" ...................................................................................... IV - 123
Menu 4-1-13 "Ostření" .................................................................................... IV - 126
Menu 4-1-14 "Protiostří" ................................................................................. IV - 128
Menu 4-1-15 "Kondicionér na kukuřici" ........................................................... IV - 130
Menu 4-1-16 "Pákový ovladač"....................................................................... IV - 131
Menu 4-1-17 "Obslužná jednotka konzola" .................................................... IV - 132
Menu 4-1-18 "Ruční obsluha" ......................................................................... IV - 134
Menu 4-1-19 "Terminál" .................................................................................. IV - 135
Menu 4-1-20 "Diagnostika RockProtect" ........................................................ IV - 136
Obsah
4.10.22
4.11
4.12
4.13
4.13.1
4.13.2
4.14.3
4.13.4
4.14
4.14.1
4.14.2
4.15
4.15.1
4.15.2
4.15.3
4.15.4
4.15.5
4.16
4.16.1
4.17
Menu 4-1-21 „Diagnostika vlhkosti“ ................................................................ IV
Menu 4-2 "Seznam chyb" ............................................................................... IV
Menu 4-3 "Úroveň servisu" ............................................................................. IV
Menu 4-4 "Informace" ..................................................................................... IV
Menu 4-4-1 "Pákový ovladač" ........................................................................ IV
Menu 4-4-2 "Software" ................................................................................... IV
Menu 4-4-3 "Stroj" .......................................................................................... IV
Menu 4-4-8 „Zobrazení softwarovýchpaketů“ ................................................. IV
Menu 5 "Základní obraz" ................................................................................. IV
Hlášení chyb.................................................................................................... IV
Informační hlášení........................................................................................... IV
Připojení tiskárny (doplňková výbava) ............................................................ IV
Tisk údajů zákazníka ....................................................................................... IV
Menu tisk údajů zákazníka .............................................................................. IV
Tisk datového záznamu / záznamů zákazníka ............................................... IV
Tisk stavu/stavů čítače užitkové plochy .......................................................... IV
Popis chyb tiskárny ......................................................................................... IV
Výměna baterie terminálu ............................................................................... IV
Postup při výměně baterie .............................................................................. IV
Vyvolání menu "Nastavení konstantní výkonové regulace mezní zátěže"
(doplňková výbava) ........................................................................................ IV
4.18
Systém registrace výtěžku CropControl ......................................................... IV
4.18.1
Ovládání systému CropControl pomocí obslužného terminálu Beta .............. IV
4.18.2
Montáž obslužného terminálu Beta ................................................................ IV
4.18.3
Obslužný terminál Beta................................................................................... IV
4.18.3.1
Přehled ........................................................................................................... IV
4.18.3.2
Popis tlačítek ................................................................................................... IV
4.18.4
Připravenost k provozu ................................................................................... IV
4.18.5
Stručný návod ................................................................................................. IV
4.18.6
Základní obraz ................................................................................................ IV
4.18.6.1
Programovatelná tlačítka základního obrazu .................................................. IV
4.18.7
Zobrazení základního obrazu .......................................................................... IV
4.18.8
Spuštění / zastavení počitadla výtěžku ........................................................... IV
4.18.9
Protivážení a kalibrace .................................................................................... IV
4.18.10
Navigační menu .............................................................................................. IV
4.18.10.1 Přehled ........................................................................................................... IV
4.18.10.1.1
4.18.10.2
4.18.10.2.1
4.18.10.2.2
4.18.10.2.3
4.18.10.2.4
-
138
139
143
144
144
145
147
147
148
148
149
149
149
150
150
151
151
152
152
-
153
156
156
156
157
157
158
158
159
160
160
161
162
163
164
164
Vyvolání navigačního menu .......................................................................................... IV - 164
Hlavní menu 1 "Nastavení" ........................................................................................... IV - 165
Menu 1-1 "Kalibrace převodníku posuvu" ..................................................................... IV - 166
Menu 1-2 "Kalibrace tlakového senzoru" ...................................................................... IV - 167
Menu 1-3 "Nastavení minimální výchylky" ..................................................................... IV - 169
Menu 1-4 "Kontrast" ..................................................................................................... IV - 170
4.18.10.3 Hlavní menu 2 "Počitadlo výtěžku" ................................................................. IV - 172
4.18.10.3.1
4.18.10.3.2
4.18.10.3.3
4.18.10.3.4
4.18.10.3.5
"Počitadlo výtěžku" ....................................................................................................... IV - 172
Tisk hodnot ................................................................................................................... IV - 172
Vymazání hodnot ......................................................................................................... IV - 172
Zadání zvážené hmoty ................................................................................................. IV - 173
Přímé zadání činitele kalibrace ..................................................................................... IV - 175
4.18.10.4 Hlavní menu 4 "Servis" ................................................................................... IV - 176
4.18.10.4.1 Menu 4-2 "Ruční senzorový test" ................................................................................. IV - 176
4.18.10.4.2 Menu 4-5 "Aktuální výstrahy" ........................................................................................ IV - 179
4.18.10.4.3 Hlavní menu 5 "Informace" ........................................................................................... IV - 179
Obsah
4.19
4.19.1
4.19.2
4.20
Výstražné hlášení ........................................................................................... IV - 180
Obecná hlášení ............................................................................................... IV - 181
Fyzikální výstražná hlášení ............................................................................. IV - 181
Ovládání systému CropControl pomocí obslužného terminálu KRONE ......................
CCI 200 resp. obslužného terminálu KRONE Delta ........................................ IV - 182
5
Kabina řidiče .................................................................................... V - 1
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.15.6
5.15.7
5.15.8
5.16
5.17
5.18
5.18.1
5.18.2
5.18.3
5.19
Žebřík ke kabině řidiče ......................................................................................... V - 1
Otevření dveří kabiny ........................................................................................... V - 1
Komfortní vzduchem odpružené sedadlo ............................................................ V - 2
Pravá loketní opěrka (provedení standardní a doplňkové) .................................. V - 6
Nastavení sloupku řízení ...................................................................................... V - 7
Odkládací přihrádka pro lékárničku / provozní návod .......................................... V - 8
Sedadlo navigující osoby (doplňková výbava) ...................................................... V - 8
Vnitřní zrcátko ...................................................................................................... V - 8
Chladicí box .......................................................................................................... V - 8
Sluneční clona ..................................................................................................... V - 9
Vnější zrcátka ...................................................................................................... V - 9
Nouzový výstup ................................................................................................. V - 10
Stěrač předního okna......................................................................................... V - 11
Ostřikovač čelního okna ..................................................................................... V - 11
Ostřikovače bočních oken (doplňková výbava) ................................................. V - 11
Klimatronika / topení ......................................................................................... V - 12
Ovládací a zobrazovací prvky ............................................................................ V - 12
Zapnutí zařízení ................................................................................................. V - 13
Nastavení požadované teploty v kabině ............................................................ V - 13
Zapnutí / vypnutí provozu klimatizace ................................................................ V - 14
Zapnutí / vypnutí provozu REHEAT ................................................................... V - 14
Manuální nastavení otáček ventilátoru výparníku .............................................. V - 15
Přepnutí ukazatele teploty na ° Fahrenheit........................................................ V - 15
Zobrazení poruch na displeji .............................................................................. V - 16
Nastavitelné větrací trysky ................................................................................. V - 17
Montáž rádia ...................................................................................................... V - 17
Pomůcky pro výstup .......................................................................................... V - 18
Výstup do chladicího prostoru ............................................................................ V - 18
Výstup do motorového prostoru ........................................................................ V - 19
Dvířka s pojistným blokováním ........................................................................... V - 19
Nastavení monitoru pro kamerovou kontrolu (doplňková výbava) .................... V - 19
6
Osvětlení ......................................................................................... VI - 1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Směrová světla, výstražná světla a brzdové světlo............................................ VI
Obrysová světla .................................................................................................. VI
Potkávací světla .................................................................................................. VI
Pracovní světlomety ........................................................................................... VI
Majáčky............................................................................................................... VI
Zpětný světlomet ................................................................................................ VI
Osvětlení vnitřního prostoru ................................................................................ VI
Osvětlení pro multifunkční páku .......................................................................... VI
-
1
2
3
4
6
6
7
7
Obsah
7
Uvedení do provozu....................................................................... VII - 1
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7.4.9
7.4.10
7.4.11
7.4.12
Každodenní kontroly .......................................................................................... VII - 1
Usazeniny nečistot v motorovém prostoru a ve strojovně ................................ VII - 2
Kontrola hladiny motorového oleje .................................................................... VII - 3
Kontrola hladiny hydraulického oleje .................................................................. VII - 3
Kontrola hladiny chladicí kapaliny motoru .......................................................... VII - 3
Kontrola centrálního mazacího zařízení ............................................................. VII - 4
Pneumatiky ........................................................................................................ VII - 4
Funkce světel ..................................................................................................... VII - 4
Kontrola nožní brzdy .......................................................................................... VII - 4
Hladina paliva ..................................................................................................... VII - 4
Nastavení zrcátek a monitoru pro kamerovou kontrolu (doplňková výbava) .... VII - 5
Palivová soustava .............................................................................................. VII - 5
Palivo .................................................................................................................. VII - 5
Čerpání paliva .................................................................................................... VII - 5
Odvzdušnění palivové soustavy ......................................................................... VII - 5
Provoz motoru ................................................................................................... VII - 6
Záběh motoru .................................................................................................... VII - 6
Před spuštěním motoru ..................................................................................... VII - 6
Nastartování motoru .......................................................................................... VII - 7
Startování při nízkých teplotách ......................................................................... VII - 8
Startování s pomocnou baterií........................................................................... VII - 8
Přiškrcení motoru ............................................................................................... VII - 8
Vypnutí motoru .................................................................................................. VII - 8
Jízdní provoz ...................................................................................................... VII - 9
Všeobecné informace k jízdnímu provozu ......................................................... VII - 9
Řízení ................................................................................................................. VII - 9
Nastartování motoru ........................................................................................ VII - 10
Provozní režim Silnice/Pole .............................................................................. VII - 10
Zapnutí pohonu pojezdu .................................................................................. VII - 10
Uvolnění ruční brzdy......................................................................................... VII - 10
Provozní brzda................................................................................................. VII - 11
Nastavení zrychlení .......................................................................................... VII - 11
Jízda dopředu .................................................................................................. VII - 11
Jízda dozadu .................................................................................................... VII - 12
Rychlé zastavení .............................................................................................. VII - 12
Rychlá změna směru jízdy
(rychlé reverzování) ......................................................................................... VII - 12
Tempomat ....................................................................................................... VII - 13
Konstantní výkonová regulace mezní zátěže (doplňková výbava) .................. VII - 14
Autopilot ........................................................................................................... VII - 15
Traction Control / protiprokluzová regulace ..................................................... VII - 17
Přepnutí citlivost trakční kontroly ..................................................................... VII - 17
Hydrostatický systém ...................................................................................... VII - 17
Odtažení .......................................................................................................... VII - 17
Manuální uvolnění parkovací brzdy .................................................................. VII - 18
Odstavení stroje (parkování) ........................................................................... VII - 20
Provoz s adaptéry ........................................................................................... VII - 21
Úprava závěsného rámu .................................................................................. VII - 21
Kyvný rám ........................................................................................................ VII - 22
7.4.13
7.4.14
7.4.15
7.4.16
7.4.17
7.4.18
7.4.19
7.4.19.1
7.4.20
7.5
7.5.1
7.5.2
Obsah
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2
7.5.3.3
7.5.3.4
7.5.4
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.7.1
7.5.7.2
7.5.7.3
7.5.7.4
7.5.7.5
7.5.7.6
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.8
7.9
Montáž a demontáž adaptéru ......................................................................... VII
Montáž adaptéru ............................................................................................. VII
Přípojka hydraulických potrubí ......................................................................... VII
Demontáž adaptéru ......................................................................................... VII
Odstavení adaptéru ......................................................................................... VII
Montáž závaží na záď ...................................................................................... VII
Nastavení hydrauliky sklízecí řezačky .............................................................. VII
Seřízení zvedacího mechanizmu ...................................................................... VII
Přestavba z kanálu na trávu na kondicionér na kukuřici.................................. VII
Přípravy ........................................................................................................... VII
Vyklopení jeřábové spojky ............................................................................... VII
Demontáž kanálu na trávu .............................................................................. VII
Montáž kanálu na trávu ................................................................................... VII
Montáž kondicionéru na kukuřici...................................................................... VII
Demontáž kondicionéru na kukuřici ................................................................. VII
Provoz s přívěsem ........................................................................................... VII
Připojení přívěsu ............................................................................................... VII
Odpojení přívěsu .............................................................................................. VII
Poznávací značka ............................................................................................ VII
Připojení přídavného dávkovacího zařízení silážního prostředku (externího) ... VII
Dodávané zástrčky podle provedení dávkovacího zařízení silážního
prostředku (interní/externí) .............................................................................. VII
-
23
23
24
26
27
27
29
30
32
32
34
34
37
41
47
49
50
52
54
54
- 55
8
Provoz............................................................................................ VIII - 1
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8
8.2.8.1
8.2.8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
Jízda na silnici ...................................................................................................VIII - 1
Transportní poloha ............................................................................................VIII - 2
Před zahájením jízdy .........................................................................................VIII - 3
Jízda .................................................................................................................VIII - 4
Polní provoz ......................................................................................................VIII - 5
Polní provoz na svahu ....................................................................................... VIII - 5
Práce v oblasti vysokonapěťových vedení ........................................................VIII - 7
Zvedací mechanizmus ...................................................................................... VIII - 7
Návod/adaptér ................................................................................................ VIII - 10
Nastavení délky řezanky a odhazovací koncovky .......................................... VIII - 11
Pokyny pro optimalizaci toku sklizňového produktu ........................................ VIII - 13
Broušení řezných nožů ................................................................................... VIII - 22
Odstranění ucpání oblasti průchodu sklizňového produktu............................. VIII - 25
Uveďte stroj do bezpečného stavu ................................................................. VIII - 25
Odstranění ucpání .......................................................................................... VIII - 26
Ofukovací zařízení u agregátu návodu............................................................ VIII - 27
Nastavení časových údajů ofukování .............................................................. VIII - 27
Provedení funkčního testu a kontrola nastavených časů ............................... VIII - 27
Automatická funkce přídavné nápravy (doplňková výbava) ........................... VIII - 28
Kontrola automatické funkce „zvednutí přídavné nápravy“ ............................ VIII - 28
Kontrola automatické funkce „spuštění přídavné nápravy dolů“..................... VIII - 28
9
Údržba ............................................................................................. IX - 1
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
Speciální bezpečnostní upozornění ..................................................................... IX
Všeobecné informace ......................................................................................... IX
Údržba podávacího systému ............................................................................... IX
Demontáž krytu návodu ..................................................................................... IX
Montáž krytu návodu .......................................................................................... IX
-
1
1
2
2
6
Obsah
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.4
9.4.1
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.8
9.8.1
9.8.2
9.9
9.10
9.11
9.11.1
9.11.2
9.11.3
9.11.4
9.12
9.12.1
9.12.2
9.12.3
9.12.4
9.13
9.13.1
Sklopení krytu návodu ........................................................................................ IX - 7
Práce údržby na sklopeném nebo zvednutém zvedacím mechanizmu .............. IX - 7
Seřízení resp. výměna obtahovacího brousku .................................................... IX - 8
Práce s polovičním počtem řezacích nožů. ....................................................... IX - 15
Otočení resp. výměna protiostří ........................................................................ IX - 15
Dopravní lišty vkládacího válce ......................................................................... IX - 17
Nastavení stěrač - hladký válec ........................................................................ IX - 18
Nastavení lisovací válec - stěrač ....................................................................... IX - 19
Nastavení napínacích pružin v krytu návodu ..................................................... IX - 20
Vedení sklizňového produktu ............................................................................ IX - 20
Přístupová místa k vedení sklizňového produktu .............................................. IX - 20
Údržba motoru .................................................................................................. IX - 23
Přehled údržby (MAN) výtah ............................................................................ IX - 23
Důležité pokyny pro údržbu .............................................................................. IX - 24
Palivová soustava ............................................................................................. IX - 25
Palivový předfiltr / odlučovač vody .................................................................... IX - 26
Palivový filtr ....................................................................................................... IX - 26
Motorový olej .................................................................................................... IX - 28
Chladicí systém ................................................................................................. IX - 29
Vzduchový filtr .................................................................................................. IX - 31
Údržba hydrauliky ............................................................................................. IX - 33
Speciální bezpečnostní upozornění ................................................................... IX - 33
Konstrukce hydraulického systému pracovního nářadí a brzd .......................... IX - 33
Hydraulická nádrž ............................................................................................. IX - 35
Údržba převodovky ........................................................................................... IX - 37
Kontrola hladiny oleje a výměna oleje v převodovce motoru ............................ IX - 37
Kontrola hladiny oleje a výměna oleje v rozdělovací převodovce ..................... IX - 40
Kontrola hladiny oleje a výměna oleje v převodu válců dole ............................. IX - 41
Kontrola hladiny oleje a výměna oleje v převodu válců nahoře ......................... IX - 42
Kontrola hladiny oleje a výměna oleje u převodovky věže odhazovací
koncovky .......................................................................................................... IX - 42
Kontrola hladiny oleje a výměna oleje v kolových pohonech ............................ IX - 43
Údržba - Řemenové pohony ............................................................................. IX - 45
Hlavní řemenový pohon .................................................................................... IX - 45
Pohon sítového bubnu ...................................................................................... IX - 46
Ostřikovače oken .............................................................................................. IX - 46
Hasicí přístroj .................................................................................................... IX - 46
Pneumatiky ....................................................................................................... IX - 47
Přezkoušení a ošetřování pneumatik ................................................................ IX - 47
Montáž pneumatik ............................................................................................ IX - 48
Připevnění kola .................................................................................................. IX - 48
Změna pneumatik ............................................................................................. IX - 48
Údržba - Elektrická soustava ............................................................................ IX - 49
Hlavní vypínač baterie ....................................................................................... IX - 49
Baterie .............................................................................................................. IX - 49
Světla ................................................................................................................ IX - 50
Řídicí jednotky a pojistky ................................................................................... IX - 51
Údržba - Tlakovzdušné zařízení ........................................................................ IX - 60
Zásobník stlačeného vzduchu ........................................................................... IX - 60
Obsah
9.14
9.14.1
9.14.2
9.14.3
9.14.4
9.14.5
9.14.6
9.14.7
9.14.8
9.14.9
9.15
9.16
9.17
9.18
9.18.1
9.18.2
9.18.3
9.19
9.20
9.21
9.22
Údržba - Klimatizace a topení ........................................................................... IX
Speciální výstražná upozornění ........................................................................ IX
Součásti klimatizačního zařízení ........................................................................ IX
Technické specifikace chladicího prostředku R 134a (výtah) ............................ IX
Technické údaje ................................................................................................ IX
Chladicí prostředek ........................................................................................... IX
Tlakový spínač .................................................................................................. IX
Filtr čerstvého vzduchu a sítko cirkulujícího vzduchu (kabina) .......................... IX
Kontrola stavu chladicího prostředku a naplnění jímače/vysoušeče ................. IX
Kondenzátor ..................................................................................................... IX
Údržba centrálního mazacího zařízení (BEKA-MAX) ........................................ IX
Maziva ............................................................................................................... IX
Plán mazání ...................................................................................................... IX
Zařízení silážního prostředku (doplňková výbava) ............................................ IX
Speciální pokyny k použití silážních prostředků ................................................ IX
Čištění zařízení silážního prostředku ................................................................. IX
Dávkovací množství zařízení silážního prostředku ............................................ IX
Lanový naviják .................................................................................................. IX
Závěsné zařízení ............................................................................................... IX
Brzdy ................................................................................................................ IX
Plán údržby ....................................................................................................... IX
-
60
60
61
61
61
62
62
62
63
64
65
71
72
74
74
74
74
75
76
77
78
10
Seznam parametrů........................................................................... X - 1
A1
Obsluha interního zařízení pro silážní prostředek ....................... A - 1
A2
Hlášení chyb ................................................................................. A2 - 1
Všeobecné informace
1
Všeobecné informace
Tento provozní návod obsahuje základní upozornění,
kterých se musí dbát při provozu a údržbě. Proto je
bezpodmínečně nutné, aby si personál obsluhy před
použitím a uvedením stroje do provozu přečetl tento
provozní návod, který mu musí být k dispozici.
1.2.4 Označení
Typový štítek
Údaje o stroji se nacházejí na typovém štítku (1). Ten
se nachází na pravé přední straně stroje.
Musí se dbát nejen na všeobecná bezpečnostní
upozornění uvedená pod tímto hlavním bodem
bezpečnost, nýbrž také na speciální bezpečnostní
upozornění uvedená pod ostatními hlavními body.
1.1 Účel použití
Samojízdná sklízecí řezačka BiG X s příslušnými
adaptéry namontovanými z výroby slouží ke sklízení a
drcení stébelnin a listnatých rostlin, kukuřice a
podobných košťálových sklizňových produktů.
1
1.2 Údaje k produktu
1.2.1 Všeobecné informace
Maschinenfabrik Bernard KRONE
GmbH & Co.KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D – 48480 Spelle
Typ
Tento provozní návod je platný pro samojízdnou
sklízecí řezačku BIG X.
1.2.2 Adresa výrobce
BIG X 1100
:
Fahrzeugident-Nr. :
BX
Ohne
Erntevorsatz
-1
Baujahr:
EasyFlow
3001
Mit Erntevorsatz
EasyCollect
753
EasyCollect
7500 / 903
Zul. Gesamtgewicht :
Zul. Achslast vorn :
Zul. Achslast hinten :
Made in Germany
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Německo)
Telefon: 0 59 77/935-0
Telefax: 0 59 77/935-339
elektronická pošta: [email protected]
1.2.3 Osvědčení
BX500067_2
Typ
Ident. č.
vozidla
Rok výroby
Prohlášení o shodě ES
odpovídající EU směrnici
Viz vnitřní strana titulní stránky
Klíč uzávěru
palivové
nádrže č.
Kompletní označení má hodnotu
úřední listiny, nesmí se měnit a musí
se udržovat v čitelném stavu!
I-1
Všeobecné informace
Číslo rámu vozidla
Číslo rámu vozidla se nachází na podběhu pravého
zadního kola.
BX100370_1
1.2.5 Informace k dotazům a objednávkám
1.2.6 Použití v souladu s určením
V případě dotazů ke stroji a při objednávání náhradních
dílů musíte uvést typové označení, identifikační číslo
vozidla a rok výroby stroje.
Samojízdná sklízecí řezačka "BiG X" je konstruována
výhradně pro obvyklé použití při zemědělských a
podobných pracích (použití v souladu s určením).
Originální náhradní díly a
příslušenství autorizované výrobcem
slouží k bezpečnosti. Použití jiných
dílů může mít za následek zánik
ručení za z toho vyplývající škody.
Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu
s určením. Za škody vyplývající z takového použití
výrobce neručí; riziko nese sám uživatel.
Použití v souladu s určením zahrnuje rovněž dodržování
podmínek pro provoz, údržbu a péči, předepsaných
výrobcem.
Svévolné změny na stroji vylučují ručení výrobce za škody
vzniklé v důsledku těchto změn.
I-2
Všeobecné informace
1.2.7 Technické údaje
1.2.7.1 Typy strojů
Typ
Výrobce motoru
Typ motoru
Certifikovaný výkon motoru (ECE R120)
Max. trvalý výkon řezačky X Power
Válce
Zdvihový objem
Pohon sklizňového adaptéru
Podávací / vkládací válce
Pohon podávacích válců
Délka řezu
Šířka řezacího bubnu
Průměr
Otáčky
Uspořádání / počet nožů
řezů/min
Akční okruh výhozu
Výška nákladu
Pohon pojezdu
Vmax při otáčkách motoru
1550 ot./min
Pohon všech kol
Odpružená řízená náprava
Komfortní kabina s informačním systémem
Klimatizace
Vzduchem odpružené sedadlo
Pojezdové ústrojí
BiG X 600
KW/KS
KW/KS
l
mm
mm
mm
ot./min
mm
MAN
D 2868
570/775
441/600
V -8
16,2
Hydraulický, plynulý
6
hydraulický
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
800
660
1.190
do tvaru V 20/28/40
11.900/16.660/23.800
210°
cca 6 000
hydrostatický
km/h
40 km/h
sériově
sériově
pro řidiče
sériově
sériově
sériově
4 kola
přímý záběr díky axiálním pístovým motorům a planetové
převodovce
Pneumatiky hnací nápravy
profil
710/75 R 34
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
Pneumatiky řízené nápravy
profil
540/65 R30
600/70 R 28
710/60 R30
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
710/55 R30 jen pro USA
(Max.zatížení 3650 kg
při 40km/h/ 25mph)
Utahovací moment matic kol
Hydrostatický pohon pojezdu
(rychlosti)
Dopravní čerpadla (dvojité čerpadlo)
Motory kol vpředu
Motory kol vzadu
Čerpadlo návodu
Hydraulický motor pohonu návodu
Čerpadlo adaptéru
Hydraulický motor pohonu adaptéru
Nm
510 hnací náprava / 270 řízená náprava
Polní provoz:
0 až 25 km/h plynule
Jízda na silnici:
0 až 40 km/h plynule
objem hltnosti 145 ccm tlak 490 bar
plynule 0-115 ccm
plynule 0-62 ccm
objem hltnosti 105 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
objem hltnosti 75 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
I-3
Všeobecné informace
Typ
BiG X 700 -1
Výrobce motoru
Typ motoru
Certifikovaný výkon motoru (ECE R120)
KW/KS
Max. trvalý výkon řezačky X Power
KW/KS
Max. trvalý výkon řezačky Eco Power
KW/KS
Válce
Zdvihový objem
l
Pohon sklizňového adaptéru
Podávací / vkládací válce
Pohon podávacích válců
Délka řezu
mm
Šířka řezacího bubnu
mm
Průměr
mm
Otáčky
ot./min
Uspořádání / počet nožů
řezů/min
Akční okruh výhozu
Výška nákladu
mm
Pohon pojezdu
Vmax při otáčkách motoru
1550 ot./min
km/h
Pohon všech kol
Odpružená řízená náprava
Komfortní kabina s informačním systémem pro řidiče
Klimatizace
Vzduchem odpružené sedadlo
Pojezdové ústrojí
Pneumatiky hnací nápravy
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
profil
Pneumatiky řízené nápravy
profil
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
MAN
D 2868
570/775
492/669
374/509
V -8
16,2
Hydraulický, plynulý
6
hydraulický
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
800
660
1.190
do tvaru V 20/28/40
11.900/16.660/23.800
210°
cca 6 000
hydrostatický
40 km/h
sériově
sériově
sériově
sériově
sériově
4 kola
přímý záběr díky axiálním pístovým motorům a planetové
převodovce
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
540/65 R30
600/70 R 28
710/60 R30
710/55 R30 jen pro USA
(Max.zatížení 3650 kg
při 40km/h/ 25mph)
Utahovací moment matic kol
Hydrostatický pohon pojezdu
(rychlosti)
Dopravní čerpadla (dvojité čerpadlo)
Motory kol vpředu
Motory kol vzadu
Čerpadlo návodu
Hydraulický motor pohonu návodu
Čerpadlo adaptéru
Hydraulický motor pohonu adaptéru
I-4
Nm
510 hnací náprava / 270 řízená náprava
Polní provoz:
0 až 25 km/h plynule
Jízda na silnici:
0 až 40 km/h plynule
objem hltnosti 145 ccm tlak 490 bar
plynule 0-115 ccm
plynule 0-62 ccm
objem hltnosti 105 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
objem hltnosti 75 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
Všeobecné informace
Typ
Výrobce motoru
Typ motoru
Certifikovaný výkon motoru (ECE R120)
Max. trvalý výkon řezačky X Power
Max. trvalý výkon řezačky Eco Power
Válce
Zdvihový objem
Pohon sklizňového adaptéru
Podávací / vkládací válce
Pohon podávacích válců
Délka řezu
Šířka řezacího bubnu
Průměr
Otáčky
Uspořádání / počet nožů
řezů/min
Akční okruh výhozu
Výška nákladu
Pohon pojezdu
Vmax při otáčkách motoru
1550 ot./min
Pohon všech kol
Odpružená řízená náprava
Komfortní kabina s informačním systémem
Klimatizace
Vzduchem odpružené sedadlo
Pojezdové ústrojí
BiG X 770 -1
KW/KS
KW/KS
KW/KS
l
mm
mm
mm
ot./min
mm
MAN
D 2868
570/775
552/750
404/550
V -8
16,2
Hydraulický, plynulý
6
hydraulický
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
800
660
1.190
do tvaru V 20/28/36/40/48
11.900/16.660/21.420/28.560
210°
cca .6 000
hydrostatický
km/h
40 km/h
sériově
sériově
pro řidiče
sériově
sériově
sériově
4 kola
přímý záběr díky axiálním pístovým motorům a planetové
převodovce
Pneumatiky hnací nápravy
profil
710/75 R 34
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
650/75 R 32
680/85 R 32
710/70 R 42
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
Pneumatiky řízené nápravy
profil
540/65 R30
600/70 R28
710/60 R30
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
620/70 R30
Utahovací moment matic kol
Nm
510 hnací náprava / 270 řízená náprava
Hydrostatický pohon pojezdu
Polní provoz:
0 až 25 km/h plynule
(rychlosti)
Jízda na silnici:
0 až 40 km/h plynule
Dopravní čerpadla (dvojité čerpadlo)
objem hltnosti 145 ccm tlak 490 bar
Motory kol vpředu
plynule 0-115 ccm
Motory kol vzadu
plynule 0-62 ccm
Čerpadlo návodu
objem hltnosti 105 ccm tlak 430 bar
Hydraulický motor pohonu návodu
objem hltnosti 75 ccm
Čerpadlo adaptéru
objem hltnosti 75 ccm tlak 430 bar
Hydraulický motor pohonu adaptéru
objem hltnosti 75 ccm
I-5
Všeobecné informace
Typ
BiG X 850 -1
Výrobce motoru
Typ motoru
Certifikovaný výkon motoru (ECE R120)
KW/KS
Max. trvalý výkon řezačky X Power
KW/KS
Max. trvalý výkon řezačky Eco Power
KW/KS
Válce
Zdvihový objem
l
Pohon sklizňového adaptéru
Podávací / vkládací válce
Pohon podávacích válců
Délka řezu
mm
Šířka řezacího bubnu
mm
Průměr
mm
Otáčky
ot./min
Uspořádání / počet nožů
řezů/min
Akční okruh výhozu
Výška nákladu
mm
Pohon pojezdu
Vmax při otáčkách motoru
1550 ot./min
km/h
Pohon všech kol
Odpružená řízená náprava
Komfortní kabina s informačním systémem pro řidiče
Klimatizace
Vzduchem odpružené sedadlo
Pojezdové ústrojí
Pneumatiky hnací nápravy
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
profil
Pneumatiky řízené nápravy
profil
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
MAN
D 2862
625/850
607/825
469/638
V -12
24,2
Hydraulický, plynulý
6
hydraulický
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
800
660
1.245
do tvaru V 20/28/40
11.900/16.660/23.800
210°
cca 6 000
hydrostatický
40 km/h
sériově
sériově
sériově
sériově
sériově
4 kola
přímý záběr díky axiálním pístovým motorům a
planetové převodovce
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
540/65 R30
600/70 R 28
710/55 R30 jen pro USA
(Max.zatížení 3650 kg
při 40km/h/ 25mph)
Utahovací moment matic kol
Hydrostatický pohon pojezdu
(rychlosti)
Dopravní čerpadla (dvojité čerpadlo)
Motory kol vpředu
Motory kol vzadu
Čerpadlo návodu
Hydraulický motor pohonu návodu
Čerpadlo adaptéru
Hydraulický motor pohonu adaptéru
I-6
Nm
510 hnací náprava / 270 řízená náprava
Polní provoz:
0 až 25 km/h plynule
Jízda na silnici:
0 až 40 km/h plynule
objem hltnosti 145 ccm tlak 490 bar
plynule 0-115 ccm
plynule 0-62 ccm
objem hltnosti 105 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
objem hltnosti 75 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
Všeobecné informace
Typ
BiG X 1100 -1
Výrobce motoru
Typ motoru
Certifikovaný výkon motoru (ECE R120)
KW/KS
Max. trvalý výkon řezačky X Power
KW/KS
Max. trvalý výkon řezačky Eco Power
KW/KS
Válce
Zdvihový objem
l
Pohon sklizňového adaptéru
Podávací / vkládací válce
Pohon podávacích válců
Délka řezu
mm
Šířka řezacího bubnu
mm
Průměr
mm
Otáčky
ot./min
Uspořádání / počet nožů
řezů/min
Akční okruh výhozu
Výška nákladu
mm
Pohon pojezdu
Vmax při otáčkách motoru
1550 ot./min
km/h
Pohon všech kol
Odpružená řízená náprava
Komfortní kabina s informačním systémem pro řidiče
Klimatizace
Vzduchem odpružené sedadlo
Pojezdové ústrojí
Pneumatiky hnací nápravy
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
profil
Pneumatiky řízené nápravy
profil
tlak vzduchu viz kap. Údržba - pneumatiky
MAN
D 2862
793/1.078
758/1.031
469/638
V -12
24,2
Hydraulický, plynulý
6
hydraulický
5 - 29/4 - 21/2,5 - 15
800
660
1.240
do tvaru V 20/28/40
12.450/17.430/24.900
210°
cca 6 000
hydrostatický
40 km/h
sériově
sériově
sériově
sériově
sériově
4 kola
přímý záběr díky axiálním pístovým motorům a
planetové převodovce
710/75 R 34
650/75 R 32
800/65 R 32
800/70 R 38
900/60 R 32
900/60 R 38
540/65 R30
600/70 R 28
710/55 R30 jen pro USA
(Max.zatížení 3650 kg
při 40km/h/ 25mph)
Utahovací moment matic kol
Hydrostatický pohon pojezdu
Hydrostatický pohon pojezdu
(rychlosti)
Dopravní čerpadla (dvojité čerpadlo)
Motory kol vpředu
Motory kol vzadu
Čerpadlo návodu
Hydraulický motor pohonu návodu
Čerpadlo adaptéru
Hydraulický motor pohonu adaptéru
Nm
510 hnací náprava / 270 řízená náprava
Stupeň I rozpojení osy:
0 až 11 km/h plynule
Polní provoz:
0 až 25 km/h plynule
Jízda na silnici:
0 až 40 km/h plynule
objem hltnosti 145 ccm tlak 490 bar
plynule 0-115 ccm
plynule 0-62 ccm
objem hltnosti 105 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
objem hltnosti 75 ccm tlak 430 bar
objem hltnosti 75 ccm
I-7
Všeobecné informace
H
1.2.7.2 Rozměry
L
B
BX850981_1
Délka L (mm)
Šířka B (mm)
Výška H (mm)
Podle provedení
min
max
min
max
min
max
8335
9440
3000
3455
3920
4000
1.2.7.3 Adaptéry
Ke stroji lze přimontovat tyto adaptéry:
Integrované řezací ústrojí
X- Disc 6200
Kukuřičný adaptér
EasyCollect 6000
EasyCollect 7500
EasyCollect 9000
EasyCollect 753
EasyCollect 903
EasyCollect 1053
EasyCollect 603
Sběrač
EasyFlow 300
EasyFlow 380
EasyCollect 450-2
EasyCollect 600-2
EasyCollect 750-2
EasyCollect 600-3
EasyCollect 750-3
EasyCollect 900-3
EasyCollect 1050-3
Použití adaptéru sběrač EasyFlow 380 není přípustné ve všech zemích.
I-8
Všeobecné informace
1.2.7.4 Závěsné zařízení
přípustná D-hodnota
78,2 kN
přípustné zatížení v bodě připojení
max. 2.000 kg
max. hmotnost přívěsu
11.000 kg
Závěsné zařízení pro Itálii
přípustné zatížení v bodě připojení
max. 1.500 kg
max. hmotnost přívěsu
6.000 kg
1.2.7.5 Technické údaje elektrické
soustavy
Výkon alternátoru
12 V / 270 A
Pocet baterií
2
Napetí baterie
12 V
Kapacita baterie
(2x) 135 Ah
1.2.7.6 Hodnoty vibrace stroje
Změřené hodnoty nedosahují minimálních hodnot
uvedených ve Směrnici o požadavcích na ochranu
práce 2002/44/ES.
•
•
Hodnoty vibrace působící na paže a ruce jsou nižší
než 2,5 m/s˛.
U vibrací působících na celé tělo není překročena
hodnota 0,5 m/s˛.
1.2.7.7 Hodnoty emise hluku stroje
Hodnoty byly měřeny v souladu se Směrnici EU o
požadavcích na ochranu práce 2000/14/ES.
Typ stroje
Hladina hluku
BiG X 700 -1
75,7 dB
BiG X 1100 -1
76,6 dB
I-9
Všeobecné informace
1.2.8 Hmotnosti
BiG X 600/700-1 (2 Osy)
Bez / s
adaptérem sběrač
EasyFlow 3001
Příp. celková hmotnost:
Příp. zatížení přední nápravy:
Příp. zatížení zadní nápravy:
18.000 kg
11.500 kg
8.250 kg
S kukuřičným adaptérem
EasyCollect
6000
EasyCollect
7500
EasyCollect
753
EasyCollect
903
20.550 kg
12.300 kg
8.250 kg
20.850 kg
12.600 kg
8.250 kg
20.850 kg
12.600 kg
8.250 kg
22.000 kg
13.000 kg
9.300 kg
BiG X 850-1/1100-1 (2 Osy)
S adaptérem
Příp. celková hmotnost:
Příp. zatížení přední nápravy:
Příp. zatížení zadní nápravy:
Bez sklizňového adaptéru
EasyFlow
3001
EasyCollect
753
EasyCollect
7500/903
18.000 kg
10.500 kg
9.300 kg
18.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
22.500 kg
12.500 kg
10.000 kg
23.000 kg
13.000 kg
10.000 kg
BiG X 600/700-1 (3 Osy)
Příp. celková hmotnost:
Příp. zatížení přední nápravy:
Příp. zatížení zadní nápravy:
Příp. zatížení přídavné nápravy:
Bez adaptéru
nebo s adaptérem
- sběrač
S kukuřičným adaptérem
podle stavu výstroje
18.000 kg
11.500 kg
8.250 kg
nepřípustné
21.300 - 21.700 kg
11.500 kg
8.250 kg
1.950 kg
BiG X 850-1 (3 Osy)
Bez adaptéru
S adaptérem
18.000 kg
10.500 kg
9.300 kg
Příp. celková hmotnost:
Příp. zatížení přední nápravy:
Příp. zatížení zadní nápravy:
Příp. zatížení přídavné nápravy:
EasyFlow
300
EasyCollect
7500/753/903
18.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
23.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
2.200 kg
nepřípustné
BiG X 1100-1 (3 Osy)
S kukuřičným adaptérem
Příp. celková hmotnost:
Příp. zatížení přední nápravy:
Příp. zatížení zadní nápravy:
Příp. zatížení přídavné nápravy:
I - 10
Bez adaptéru
EasyFlow
300
18.000 kg
10.500 kg
9.300 kg
18.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
nepřípustné
EasyCollect
7500
EasyCollect
753
23.000 kg
11.500 kg
9.300 kg
2.200 kg
EasyCollect
903
Všeobecné informace
1.2.9 Provozní látky
Objem náplně
litry
Naftová nádrž
cca 960
Motorový olej
*
Hydraulický olej
Chladicí kapalina
cca 150
cca 90 (BiG X 600/700-1)
cca 130 (BiG X 850-1/
BiG X 1100-1)
Rafinované oleje
Značka
Evropská norma EN 590
DIN EN 590 (Německo)
ASTM D 975 No. 1 D (USA)
BS 2869 Part 1 Class A 1
(Velká Británie)
Dodržujte seznam provozních látek
výrobce motoru!
Používejte jen motorové oleje schválené
podle podnikové normy MAN.
Dodržujte seznam provozních látek
výrobce motoru!
HLP 46
cca 12,5
Rozvodovka
8,5
převod válců,
dole vlevo
cca 3,0
převodový olej API-GL4-SAE85W-90
Úhlová
převodovka
cca. 0,5
převodový olej API-GL4-SAE85W-90
3
převodový olej API-GL4-SAE85W-90
Převodovka věže,
odhazovací
koncovka
Kolový pohon
1,5
vpředu cca 3,0
vzadu cca 1,5
HE 46 * (na vyžádání)
poměr směsi prostředku proti zamrznutí
50:50 s vodou:
BiG X 600/700-1: 45 l:45l
BiG X 850-1/1100-1: 65 l:65l
Dodržujte seznam provozních látek
výrobce motoru!
převodový olej Mobil SHC 630
třída viskozity ISO (220)
Převodovka
motoru
převod válců,
nahoře vpravo
Bio maziva
značka
převodový olej Mobil SHC 630
třída viskozity ISO (220)
převodový olej Mobil Glygoyle 460
převodový olej SHELL SPIRAX S4 CX 50
* viz průvodní dokumenty (MAN)
Všechny informace, ilustrace a technické údaje v
tomto provozním návodu odpovídají poslednímu
stavu v okamžiku zveřejnění. Konstrukční změny si
vyhrazujeme kdykoli a bez udání důvodů.
I - 11
Všeobecné informace
1.3 Přestavba před prvním
uvedením do provozu
1.3.1 Montáž výstražných tabulek do
provozní polohy
Pokud byly výstražné tabulky (2) pro přepravu
namontovány v jedné rovině se strojem (a), musí se
před prvním uvedením do provozu umístit do provozní
polohy (b).
•
•
2
1
Povolte šroubová spojení na držácích (1)
výstražných tabulek (2) vpravo/vlevo.
Otočte výstražné tabulky (2) vpravo/vlevo a
přimontujte je k držákům (1) v provozní poloze (b).
Upravte polohu výstražných tabulek
vzhledem k šířce pneumatik (možné
jsou 2 polohy).
BX851041
2
1
BX851042
1
2
BX851043
I - 12
Bezpečnost
2
Bezpečnost
2.1 Označení upozornění v
provozním návodu
Bezpečnostní upozornění v tomto provozním návodu,
jejichž nedodržování může mít za následek ohrožení
osob, jsou označena všeobecným symbolem pro
nebezpečí:
bezpečnostní symbol podle DIN 4844 - W9
Všeobecná funkční upozornění jsou označena
následovně:
Upozornění umístěná přímo na stroji je nutné mít
bezpodmínečně na zřeteli, a musí se udržovat v
naprosto čitelném stavu, v daném případě je nutné je
nahradit.
2.2 Bezpečnostní upozornění a
předpisy pro úrazovou
prevenci
2.2.1 Kvalifikace a školení personálu
Samojízdnou sklízecí řezačku BiG X smí používat,
udržovat a opravovat pouze osoby, které jsou s ní
obeznámeny a informovány o souvisejících
nebezpečích. Provozovatel musí přesně stanovit
odpovědnost, kompetence a kontrolu personálu. Nemáli personál požadované znalosti, musí se podrobit
školení a výcviku. Dále musí provozovatel zajistit, aby
personál plně porozuměl obsahu provozního návodu.
Opravy, které nejsou v tomto provozním popsány, smí
provádět pouze autorizované odborné dílny.
2.2.2 Nebezpečí v případě nedodržování
bezpečnostních upozornění
Nedodržení bezpečnostních upozornění může mít za
následek nejen ohrožení osob, ale také životního
prostředí a stroje. Nedodržování bezpečnostních
upozornění může mít za následek zánik jakýchkoliv
nároků na náhradu škody.
Konkrétně může mít nedodržení za následek například
následující ohrožení:
– ohrožení osob v důsledku nezabezpečených
pracovních oblastí
– selhání důležitých funkcí stroje
– selhání předepsaných metod údržby a oprav
– ohrožení osob mechanickými a chemickými účinky
– ohrožení životního prostředí unikajícím
hydraulickým olejem
2.2.3 Práce s vědomím bezpečnosti
Je zapotřebí dbát na bezpečnostní pokyny uvedené v
tomto provozním návodu, platné předpisy úrazové
prevence, jakož i na eventuální interní pracovní,
provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele.
Závazné jsou předpisy bezpečnosti práce a úrazové
prevence příslušných oborových svazů.
Musí se dbát na bezpečnostní upozornění výrobce
vozidla.
II - 1
Bezpečnost
Při jízdě po veřejných silnicích se musí dodržovat
příslušné platné zákonné předpisy (v Německu to jsou
normy pro bezpečnost motorových vozidel a pravidla
silničního provozu).
Buďte vybaveni pro případ nouze. Uchovávejte v
dosažitelné blízkosti hasicí přístroj a lékárničku.
V telefonu mějte uložená tísňová čísla lékařské pomoci
a hasičů.
2.2.4 Bezpečnostní předpisy a předpisy
úrazové prevence
13. Přezkoušejte a přimontujte vybavení pro transport
– jako např. osvětlení, výstražná a eventuálně
ochranná zařízení!
14. Spouštěcí zařízení (lana, řetězy, táhla atd.)
dálkově ovládaných zařízení musí být vedena tak,
aby ve všech transportních a pracovních polohách
nemohla spustit neúmyslné pohyby.
15. Pro silniční jízdu uveďte přístroje do předepsaného
stavu a zajistěte je podle předpisu výrobce!
16. Během jízdy nikdy neopouštějte místo řidiče!
1. Kromě upozornění v tomto provozním návodu
mějte rovněž na zřeteli všeobecně platné
bezpečnostní předpisy a předpisy úrazové
prevence!
17. Rychlost jízdy se musí vždy přizpůsobit okolním
poměrům! Při jízdě do kopce, z kopce a napříč
svahem se vyvarujte náhlého zatáčení!
2. Výstražné a informační tabulky na stroji obsahují
důležitá upozornění pro bezpečný provoz; jejich
dodržování je pro Vaši bezpečnost!
18. Jízdní vlastnosti, schopnost řízení a brzdění jsou
ovlivněny přimontovanými nebo přivěšenými
nástroji a protizávažími. Proto dbejte na
dostatečnou schopnost řízení a brzdění!
3. Při používání veřejných dopravních komunikací
dodržujte příslušné předpisy!
4. Před zahájením práce se obeznamte se všemi
zařízeními a ovládacími prvky, jakož i jejich
funkcemi. Během pracovního nasazení je na to již
příliš pozdě!
5. Uživatel stroje má nosit přiléhavý oděv. Nenoste
volné oděvy. Při práci v oblasti ústrojí
zpracovávajícího produkt se musí nosit rukavice.
6. Udržujte stroj čistý, abyste předcházeli nebezpečí
požáru!
7. Před rozjezdem a uvedením stroje do provozu
zkontrolujte bezprostřední okolí! (Děti!) Dbejte na
dostatečný výhled!
19. Při jízdě zatáčkami zohledněte široké vyložení a/
nebo setrvačnou hmotu stroje!
20. Přístroje uvádějte do provozu jenom tehdy, když
jsou připevněna všechna ochranná zařízení a jsou
v ochranné poloze!
21. Bezpečnostní zařízení udržujte v dobrém stavu.
Vyměňujte chybějící nebo poškozené díly.
22. Pobyt v pracovní oblasti je zakázán!
23. Nezdržujte se v prostoru otáčení a vyhazování
odhazovací koncovky!
24. Hydraulické sklopné rámy/zdvihací zařízení se smí
aktivovat pouze tehdy, pokud se v akčním okruhu
nezdržují žádné osoby!
8. Sedadlo navigující osoby se smí použít výhradně
při jízdě s nutnou navigací. Při provozu se jinak
kromě řidiče nesmí na stroji resp. v kabině řidiče
zdržovat žádná jiná osoba.
25. Na komponentách ovládaných cizí silou
(např. hydraulicky) se nachází místa, na nichž
může dojít k pohmoždění a uskřípnutí!
9. Přístroje připojujte podle předpisů a připevňujte a
zajišťujte je jen v předepsaných zařízeních!
26. Před opuštěním sklízecí řezačky odstavte čelní
nesené zařízení na zem, aktivujte ruční brzdu,
vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování!
10. Při montáži a demontáži použijte v příslušné
poloze podpěrná zařízení!
11. Protizávaží připevňujte vždy podle předpisu
upevňovacím bodům, které jsou k tomu určené!
12. Dodržujte přípustné zatížení náprav, celkovou
hmotnost a přepravní rozměry!
II - 2
27. Mezi sklízecí řezačkou a čelním neseným
zařízením se nesmí nikdo zdržovat, aniž by bylo
vozidlo zajištěno proti odjetí ruční brzdou a/nebo
zakládacími klíny!
Bezpečnost
2.2.5 Samojízdný pracovní stroj
2.2.6 Řezací agregát stroje
•
1. Při jízdě na veřejných silnicích se musí použít
výstražná blikací světla resp. otočný majáček a
označení nadměrné šířky vozidla podle dopravních
předpisů platných v zemi použití vozidla.
•
2. Zapněte světla, aby bylo vozidlo lépe viditelné.
3. Bezpečnostní zařízení.
•
4. Před nasazením vždy stroj zkontrolujte, zda je
bezpečný pro jízdu a provoz.
5. Při nastupování a vystupování ze sklízecí řezačky
se pevně držte držadla.
6. Na plošině se nesmí vozit osoby.
7. Bezpečnostní spínač pro jízdu na silnici musí být
při jízdě na silnici v silniční poloze, aby bylo
zajištěno, že kromě řízení a brzdy jsou všechny
hydraulické funkce mimo provoz.
8. Jezděte se strojem jen předepsanou rychlostí.
9. Pro silniční jízdu uveďte pracovní nástroje do
přepravní polohy a zajistěte je podle předpisu
výrobce.
10. Při provozu motoru v uzavřených prostorách
odvádějte výfukové plyny a zajistěte dostatečné
větrání.
11. Při použití startovací kapaliny nevytvářejte v okolí
jiskry ani nepoužívejte otevřený oheň. Chraňte
baterie a elektrické kabely před startovací
kapalinou.
12. Při jízdě v zatáčkách vždy zohledněte šířku
adaptéru a skutečnost, že záď sklízecí řezačky
vybočí. Jízdní vlastnosti sklízecí řezačky ovlivňují
terénní podmínky.
13. Pozor na jámy, příkopy a překážky, mohly by
způsobit převrácení sklízecí řezačky. Platí to
zejména na svahu.
Pod ochranným zařízením stroje se nachází
nebezpečné řezací ústrojí, které může po vypnutí
pohonu dobíhat. Proto se až do zastavení všech
agregátů musí dodržovat dostatečný bezpečný
odstup od stroje.
Práce na stroji provádějte až po ukončení
akustického výstražného signálu doběhu a po
provedení vizuální kontroly klidového stavu
agregátů.
Z funkčních důvodů není možné úplné zakrytování
všech otáčejících se dílů nožového bubnu a
pohonu, zejména při procesu broušení. Aby se
zabránilo těžkým úrazům, musí být během procesu
broušení zavřená všechna ochranná zařízení a
otvory pro údržbu. Kromě toho se nikdo nesmí
zdržovat v oblasti nožového bubnu resp. do ní
nesmí sahat.
2.2.7 Autopilot
1. Autopilot se smí použít jen k zamýšlenému účelu.
Zásadně se smí používat jen na volném poli, mimo
veřejné a napůl veřejné silnice, dvory a v
dostatečné vzdálenosti od osob, které by mohl
ohrozit. Používat se smí k těmto účelům:
• Automatické vedení sklízecí řezačky po
řádcích košťálových rostlin.
2. Před uvedením autopilota do provozu je nutné
zkontrolovat funkčnost kontrolovatelných
bezpečnostních prvků a provést vizuální kontrolu
všech montážních celků.
Obsluha musí za tím účelem provést:
- Zkontrolujte, zda se autopilot vypne po trhavém
pohybu volantem a po opuštění sedadla řidiče
(spínací kontakt sedadla).
- Zkontrolujte řádný stav - tzn. bez mechanických
poškození nebo netěsností
- snímačů řádků, snímače úhlu řízení, jakož i
viditelných hadic a kabelů.
3. Při provozu autopilota se v okruhu 50 m kolem
sklízecí řezačky nesmí zdržovat žádné osoby.
4. Při provozu autopilota není přípustné opuštění
kabiny řidiče sklízecí řezačky.
5. Při provozu autopilota musí řidič pravidelně
kontrolovat zaměření kurzu a jízdní dráhu, aby při
vyskytnuvších se překážkách nebo odklonu ze
zaměřeného kurzu mohl ihned převzít manuální
ovládání sklízecí řezačky.
6. Po použití autopilota a před opuštěním pole se
II - 3
Bezpečnost
musí autopilot zásadně vypnout spínačem uvolnění
autopilota na konzole.
7. Zakázáno je manipulovat s bezpečnostně
relevantními prvky autopilota a/nebo provádět
změny na hydraulických, elektrických nebo
elektronických komponentách.
8. Montáž autopilota smí provádět výhradně
autorizované servisy.
2.2.8 Pracovní nástroje
1. Pozor! Po vypnutí pohonů hrozí nebezpečí od
dobíhající setrvačné hmoty! Během této doby
nepřistupujte k zařízení. Na stroji se smí pracovat
teprve po úplném zastavení.
2. Čištění, mazání nebo seřizování pracovních
nástrojů provádějte pouze při vypnutém pohonu,
motoru a vyjmutém klíčku ze zapalování!
Musí být ukončen akustický signál doběhu, který
následuje po vypnutí hlavního pohonu.
2.2.9 Kloubový hřídel
1. Smí se používat pouze výrobcem předepsané
kloubové hřídele!
2. Musí být namontovaná ochranná trubka a ochranný
trychtýř kloubového hřídele, jakož i kryt
vývodového hřídele - i na straně nástroje - a musí
být v řádném stavu!
3. U kloubových hřídelů dbejte na předepsané
překrytí trubek v transportní a pracovní poloze!
4. Montáž a demontáž kloubových hřídelů jen při
vypnutém vývodovém hřídeli, vypnutém motoru a
vyjmutém klíči zapalování!
5. Dbejte vždy na správnou montáž a zajištění
kloubového hřídele!
6. Ochranu kloubového hřídele zajistěte zavěšením
řetězů proti souběžnému chodu!
7. Odpojený kloubový hřídel odložte na příslušný
držák!
II - 4
8. Čištění, mazání nebo seřizování přístrojů
poháněných vývodovým hřídelem nebo kloubového
hřídele provádějte pouze při vypnutém vývodovém
hřídeli, vypnutém motoru a vyjmutém klíči
zapalování!
9. Škody odstraňte dříve, než se s přístrojem bude
pracovat!
2.2.10 Hydraulické zařízení
1. Hydraulické zařízení je pod tlakem!
Výjimečně opatrní buďte při práci na hydraulické
soustavě s tlakovými akumulátory. Hydraulická
soustava s tlakovými akumulátory je pod vysokým
tlakem! Opravy na hydraulickém zařízení smí
provádět pouze odborné dílny.
2. Při připojování hydraulických válců a
motorů je nutné dodržovat předepsané připojení
hydraulických hadic!
3. Při připojování hydraulických hadic k hydraulice
sklízecí řezačky je nutné dbát na to, aby byla
hydraulika oboustranně bez tlaku!
4. U hydraulických funkčních spojení mezi sklízecí
řezačkou a čelním neseným zařízením by se měly
označit objímky spojek a zástrček, aby se vyloučila
chybná obsluha! V případě záměny přípojek hrozí
obrácená funkce (např. zvednutí / spuštění dolů) Nebezpečí úrazu!
5. Hydraulická hadicová vedení pravidelně kontrolujte
a v případě poškození a stárnutí je vyměňte!
Náhradní hadicová vedení musí odpovídat
technickým požadavkům výrobce zařízení.
6. Z důvodu nebezpečí úrazu používejte při hledání
netěsností vhodné pomůcky!
7. Kapaliny unikající pod vysokým tlakem
(hydraulický olej) mohou vniknout do pokožky a
způsobit těžká zranění! V případě zranění okamžitě
vyhledejte lékaře! Nebezpečí infekce!
8. Před zahájením práce na hydraulickém zařízení
zrušte tlak v zařízení a vypněte motor!
Bezpečnost
2.2.11 Baterie
1. Údržbářské práce na bateriích předpokládají
dostatečné znalosti a předepsané montážní nářadí!
2. Nepřibližujte k baterii otevřený oheň, hořící zápalky
nebo odletující jiskry; Nebezpečí exploze!
3. Stav nabití baterie nikdy nezkoušejte spojením
obou pólů s kovovým předmětem. Použijte
kyselinoměr nebo voltmetr.
2.2.15 Práce v oblasti vysokonapěťových
vedení
1. Při práci pod resp. v oblasti vysokonapěťových
vedení se vyžaduje mimořádná obezřetnost.
2. Je nutné mít na zřeteli, že při provozu sklízecí
řezačky je z důvodu odhazovací koncovky
podstatně přesažena celková výška 4 m.
4. Nenabíjejte zamrzlou baterii; Nebezpečí exploze!
Předtím baterii zahřejte na 16 °C.
3. Pokud se musí pojíždět napříč pod venkovními
vedeními, musí se obsluha informovat u
provozovatele venkovního vedení o jeho
jmenovitém napětí a minimální výšce.
5. Akumulátorová kyselina může způsobit těžká
zranění v podobě poleptání kůže nebo očí, proto
používejte vhodný ochranný oděv.
4. V žádném případě nesmí být bezpečnostní
vzdálenosti menší, než vzdálenosti uvedené v
tabulce.
2.2.12 Chladicí systém
Jmenovité napětí
KV
Zahřátá chladicí soustava je pod tlakem – Nebezpečí
popálení! – uzávěr chladiče proto zásadně demontujte
jen při vypnutém a vychladlém motoru.
do
od
od
od
Bezpečnostní vzdálenost od
venkovních vedení
m
1
1 do 110
101 do 220
220 do 380
1
2
3
4
2.2.13 Pneumatiky
1. Při pracích na pneumatikách je třeba dbát na to,
aby byl stroj bezpečně odstavený a zajištěný proti
odjetí (zakládací klíny).
2. Montáž kol a pneumatik předpokládá dostatečné
znalosti a předepsané montážní nářadí!
3. Opravy pneumatik a kol smí provádět pouze
odborníci s použitím vhodného montážního nářadí!
4. Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu! Dbejte na
předepsaný tlak vzduchu!
5. Pravidelně kontrolujte matice kol! Zanedbání může
způsobit ztrátu kola, a tím převržení stroje.
2.2.14 Nouzový výstup
Jako nouzový výstup z kabiny je určeno pravé boční
okno. V nouzovém případě lze kabinu opustit
nouzovým východem. Pravé boční okno se musí před
otevřením ručně odblokovat.
2.2.16 Protipožární opatření
1. Před zahájením práce zkontrolujte předepsaný
stav hasicího přístroje a seznamte se s jeho
použitím.
2. Příslušný hasicí přístroj se musí pravidelně
udržovat, a i v případě nepatrného použití se musí
znovu naplnit.
3. Udržujte sklízecí řezačku vždy čistou, abyste
předcházeli požáru! Odstraňujte zejména sklizňový
produkt, případně navinutý na rotujících částech.
4. Jelikož se sklízecí řezačkou zpracovávají i velmi
suché sklizňové produkty (seno, sláma), hrozí při
tomto použití zvýšené nebezpečí požáru.
5. Nebezpečí požáru se omezí, když se nahromaděný
sklizňový produkt, v závislosti na druhu, odstraňuje
ze stroje několikrát za den a kontrolují se součásti
stroje, zda nejsou přehřáté. Zastavte případné
unikání oleje, dodržujte předpisy pro maziva.
Dávejte pozor zejména při broušení řezných nožů odletují jiskry! Předtím pečlivě vyčistěte oblast
stroje!
II - 5
Bezpečnost
6. Častěji důkladně kontrolujte vedení hydraulického
oleje, zda je v řádném stavu a je uložené v
dostatečné vzdálenosti od součástí s ostrými
hranami.
7. Kontrolujte horké zóny motoru - výfukovou
soustavu a potrubí, turbodmychadlo a odstraňujte z
nich zbytky sklizňového produktu.
8. Při manipulaci s palivem postupujte obezřetně.
Nikdy nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného
ohně nebo vznětlivých jisker. Při doplňování paliva
nekuřte! Zvýšené riziko požáru.
2.2.17 Údržba
1. Opravy, údržbu a čištění, jakož i odstraňování
funkčních poruch provádějte zásadně pouze při
vypnutém pohonu a motoru!
- Vyjměte klíč ze zapalování!
2. Akustický signál doběhu, který následuje po
vypnutí hlavního pohonu, nezbavuje obsluhu
povinnosti, aby se před zahájením práce na stroje
přesvědčila o absolutním zastavení agregátů.
3. Pravidelně kontrolujte pevné utažení matic a
šroubů a případně je dotáhněte!
4. Při provádění údržby na zdvihnutém stroje jej vždy
zajistěte vhodnými podpěrami.
5. Při výměně pracovních nástrojů s břity používejte
vhodné nástroje a ochranné rukavice!
6. Oleje, tuky a filtry likvidujte podle předpisů!
7. Před zahájením práce na elektrickém zařízení vždy
odpojte přívod proudu!
8. Podléhají-li ochranná zařízení opotřebení, je nutné
je pravidelně kontrolovat a včas vyměnit!
9. Při provádění oprav a elektrických svářečských
prací na stroji vždy vypněte motor a hlavním
vypínačem baterie odpojte elektrické napájení.
10. Náhradní díly musí splňovat minimálně technické
požadavky stanovené výrobcem zařízení!
To je zaručeno při použití originálních
náhradních dílů KRONE!
11. K uskladňování plynu používejte jako náplň pouze
dusík - nebezpečí výbuchu!
II - 6
2.2.18 Telefon a vysílačky
Telefony a vysílačky nepřipojené k venkovní anténě
mohou způsobit funkční poruchy elektroniky vozidla, a
tím omezit provozní bezpečnost vozidla.
2.2.19 Svévolná přestavba a výroba
náhradních dílů
Přestavby nebo změny stroje se smí provádět pouze
po dohovoru s výrobcem. Originální náhradní díly a
příslušenství autorizované výrobcem slouží k
bezpečnosti. V případě použití jiných dílů může dojít k
zániku ručení za vzniklé škody.
2.2.20 Nepřípustné způsoby provozu
Bezpečnost provozu dodaného stroje je zaručena
pouze při použití stroje v souladu s jeho určením podle
kapitoly - Všeobecné informace - provozního návodu. V
žádném případě se nesmí překračovat mezní hodnoty
uvedené v technických specifikacích.
Bezpečnost
2.3 Hlavní vypínač baterie
Nebezpečí zranění dobíhajícími součástmi stroje!
Pokud se k vypnutí stroje použije hlavní vypína baterie pYi bžícím dieselovém motoru, deaktivují se
bezpe nostní zaYízení stroje.
• Hlavní vypína baterie použijte jen tehdy, je-li vypnutý dieselový motor a vytažený klí ze zapalování.
Hlavní vypínač baterie (1) se nachází na přední levé
straně stroje za krytem (2).
Hlavním vypínačem baterie (1) se zapíná resp.
přerušuje elektrické napájení stroje. S výjimkou
připojení k dynamu a startéru.
•
•
2
Hlavní vypínač baterie (1) v poloze „I“ - proudový
obvod uzavřený.
Hlavní vypínač baterie (1) v poloze „0“ - proudový
obvod přerušený.
Elektrický obvod pYerušte po použití stroje, v
nouzových pYípadech a za ú elem oprav.
Pokud je zapalování na stupni I nebo
stupni II, vybíjí se baterie i při
vypnutém hlavním vypínači baterie (1),
protože je i nadále elektricky
připojeno dynamo a startér.
BX851016
1
BX851017_1
2.4 Bezpečnostní upozornění na
stroji
Samojízdná sklízecí řezačka BiG X je vybavená všemi
potřebnými bezpečnostními zařízeními (ochrannými
zařízeními). S ohledem na zachování funkceschopnosti
stroje není možné zcela zabezpečit všechna
nebezpečná místa stroje. Na stroji se nachází příslušná
upozornění na nebezpečí, která poukazují na zbytková
nebezpečí.
Na nebezpečí upozorňují takzvané výstražné symboly.
Dále jsou uvedeny důležité informace o umístění těchto
výstražných symbolů a jejich významu/doplnění!
Obeznamte se s významem výstražných
symbolů.
Na speciální nebezpečná místa na stroji
upozorňuje text uvedený vedle symbolu
na zvoleném místě na stroji.
II - 7
Bezpečnost
2.4.1 Umístění výstražných symbolů na stroji
1 3 9 10
7
5
2 3
6
7
12 7 11
7
14
12
BX850979_2
Levá a přední strana stroje
8
8
9
14
5
12
12
16
12
16
BX850980_1
Pravá a zadní strana stroje
II - 8
Bezpečnost
1
2
Před uvedením do provozu
si přečtěte provozní návod
a dodržujte bezpečnostní
upozornění.
Před údržbou a opravami
vypněte motor a vyjměte klíč
ze zapalování.
Obj. č. 939 471-1 (1x)
3
Obj. č. 942 289-0 (1x)
4
Udržujte dostatečnou
vzdálenost od otáčejících
se dílů stroje.
Dodržujte předepsanou
bezpečnostní vzdálenost
od vedení vysokého napětí.
Obj. č. 942 293-0 (2x)
5
Obj. č. 942 200-1 (1x)
6
Nebezpečí popálení!
Udržujte dostatečný odstup
od horkých ploch.
Při broušení udržujte
odstup, po broušení
zavřete kryt.
Obj. č. 942 210-0 (2x)
Obj. č. 942 294-0 (2x)
7
Nedotýkejte se žádných
pohybujících se částí stroje.
Vyčkejte, až se úplně
zastaví.
Obj. č. 939 410-2 (6x)
8
Tlakový zásobník je pod tlakem plynu a oleje.
Demontáž a opravu provádějte pouze podle
instrukcí v technické příručce.
Obj. č. 939 529-0 (4x)
II - 9
Bezpečnost
1 3 9 10
7
5
2 3
6
7
12 7 11
7
14
12
BX850979_2
Levá a přední strana stroje
8
8
9
14
5
12
12
16
12
16
BX850980_1
Pravá a zadní strana stroje
II - 10
Bezpečnost
9
10
Spolujízda na stupátkách
nebo plošinách je
zakázaná.
Uvedení stroje do provozu
je povoleno jen s vhodným
hasicím přístrojem.
Obj. č. 942 291-0 (2x)
Obj. č. 942 290-0 (1x)
11
12
Před odstavením zajistěte
stroj zakládacími klíny
proti neúmyslnému odjetí.
Při běžícím motoru neotvírejte
ani neodstraňujte ochranná
zařízení.
Obj. č. 942 250-0 (2x)
Obj. č. 942 002-4 (5x)
15
16
D
E
Kugelhahn nur bei kpl. abgesenktem Hubwerk
betätigen.
El grifo de bola solamente deberá operarse después
de haber bajado totalmente el elevador hidráulico.
F
N'agir sur le robinet à boisseau sphérique qu'après
avoir abaissé totalement le relevage hydraulique.
GB
The ball cock should only be operated with the
power lift totally lowered.
Azionare il rubinetto a sfera solo dopo aver
abbassato completamente il sollevatore.
942 441-0
I
155
60
Závěsné body
Obj. č. 942 012-1 (4x)
942 012-1
Obj. č. 942 441-0 (1x)
II - 11
Bezpečnost
23
22
20
20
200 227 280 (1x)
22
200 229 680 (1x)
II - 12
21
BX500665_3
21
200 227 270 (1x)
23
200 229 690 (1x)
Ovládací prvky
3
Ovládací prvky
3.1 Přehled
1
2
3
4
7
5
6
8
9
BX500098_4
1 -
Skupina spínačů klimatizace / topení
6 -
Konzola spínačů
2 -
Skupina spínačů střešní konzola
7 -
Multifunkční páka
3 -
Monitor kamerové kontroly (doplňková výbava)
8 -
Sloupek řízení
4 -
Stěrač postranních oken (vlevo/vpravo)
(doplňková výbava)
9 -
Provozní brzda
5 -
Infocentrum
3.2 Konzola spínačů
1 -
Spínače na konzole
2 -
Kontrolky
3 -
Pole tlačítek
4 -
Tlačítko rychlého zastavení
6 -
Zapalovač cigaret
7 -
Zámek zapalování
3
4
2
6
7
1
BX851077
III - 1
Ovládací prvky
3.2.1 Spínače a kontrolky na konzole
1 -
Spínač uvolnění silnice/pole
2 -
Spínač uvolnění návodu/adaptéru
3 -
Spínač uvolnění ruční brzdy
4 -
Spínač uvolnění pohonu pojezdu
5 -
Tlačítko TC (Traction Control/protiprokluzová
regulace) zap/vyp
6 -
Tlačítko citlivosti TC I/II (přepnutí tráva/
kukuřice)
7 -
Spínač uvolnění autopilota
8 -
Spínač uvolnění údržby
9 -
Kontrolka tlaku motorového oleje
10-
Kontrolka dobíjení
11-
Kontrolka teploty chladicí kapaliny
1
2
3
4
5
10 9 11
6
BX851076
8
7
Aktivování spínačů uvolnění
Spínače uvolnění jsou zajištěny proti
neúmyslné aktivaci.
•
1
1
Pro aktivování spínačů uvolnění (1), posuňte
zajištění (2) dopředu a stiskněte spínač uvolnění.
2
III - 2
BX750C-0003
Ovládací prvky
3.2.2 Spínač uvolnění silnice/pole
Spínač uvolnění silnice/pole musí být
při jízdě po silnici v poloze "I".
Tím je zaručeno, že je aktivovaný jen
pohon pojezdu, řízení a brzdy.
1
1
Spínačem uvolnění silnice/pole (1) se přepíná jízda po
silnici na polní provoz a naopak.
I -
jízda na silnici
II -
polní provoz
I
II
BX750C-0004
3.2.3 Spínač uvolnění návodu/adaptéru
Aktivací spínače uvolnění návodu/adaptéru (1) se
uvolní podávací válce a příslušný adaptér.
•
1
BX750C-0005
2
Spínač uvolnění silnice/pole (2) musí být přepnutý
na polní provoz (II).
I -
II
-
návod/adaptér vyp
návod/adaptér zap
I
II
I
II
3.2.4 Spínač uvolnění ruční brzdy
Delší jízda se zataženou ruční brzdou
způsobí přehřátí brzdy.
Parkovací brzda se zabrzdí nebo uvolní opakovaným
stisknutím tlačítka (1).
1
Pro uvolnění parkovací brzdy zcela sešlápněte
brzdový pedál nožní brzdy a potom stiskněte tlačítko
parkovací brzdy.
Při rozjezdu stroje se parkovací brzda automaticky
uvolní.
Při opuštění sedadla řidiče se parkovací brzda
automaticky zabrzdí.
BX750C-0006
Na displeji zkontrolujte stav ruční
brzdy:
Pokud je na displeji zobrazený
symbol
, je ruční brzda zatažená.
III - 3
Ovládací prvky
3.2.5 Spínač uvolnění pohonu pojezdu
Při aktivování spínače uvolnění
pohonu pojezdu se v bezprostřední
nebezpečné oblasti stroje nesmí nikdo
zdržovat!
I
1
Aktivací spínače uvolnění pohonu pojezdu (1) se
uvolní pohon pojezdu.
I
-
pohon pojezdu vyp
II
-
pohon pojezdu zap
Při zapnutém pohonu pojezdu (pol. II) nejsou uvolněné
funkce údržby (ruční ovládání na panelu vlevo).
II
BX850858
3.2.6 Tlačítko TC (Traction Control/
protiprokluzová regulace) zap/vyp
Traction Control (TC) resp.
protiprokluzová regulace slouží k
tomu, aby se v určitých situacích
zabránilo protáčení kol. Lze ji nastavit
na dva stupně.
2
Po zapnutí zapalování je TC vždy
zapnutá.
•
Opakovaným stisknutím tlačítka TC (2) lze trakční
kontrolu zapínat nebo vypínat.
Stav trakční kontroly se zobrazí na displeji (viz
informační oblast Údaje o pohonu pojezdu (III), kap.
Základní obraz)
BX850859
3.2.7 Tlačítko citlivosti TC I/II (přepnutí
tráva/kukuřice)
Tlačítkem TC I/II (3) se nastavuje citlivost trakční
kontroly. K dispozici jsou dva stupně citlivosti
(stupeň II tráva/stupeň I kukuřice).
•
3
Opakovaným stisknutím tlačítka TC I/II (3) lze
přepínat mezi stupni citlivosti.
Stav citlivosti trakční kontroly se zobrazí na displeji
(viz informační oblast Údaje o pohonu pojezdu (III),
kap. Základní obraz)
Naposledy nastavená citlivost se
zachová i po vypnutí zapalování.
III - 4
BX850860
Ovládací prvky
3.2.8 Spínač uvolnění autopilota
Aktivací spínače uvolnění autopilota (1) se uvolní
funkce autopilota.
II
Autopilot je k dispozici jen v provozu
kukuřice při namontovaném adaptéru
pro kukuřici EasyCollect.
•
Spínač uvolnění silnice/pole musí být přepnutý na
polní provoz a musí být zapnutý spínač uvolnění
pohonu pojezdu.
I
-
autopilot vypnutý
II
-
autopilot zapnutý
1
I
BX750C-0007
3.2.9 Spínač uvolnění údržby
II
Aktivací spínače uvolnění údržby (1) se uvolní všechny
funkce údržby (ruční ovládání na panelu vlevo).
•
Spínač uvolnění silnice/pole musí být přepnutý na
polní provoz a musí být vypnutý spínač uvolnění
pohonu pojezdu.
I
-
údržba vypnutá
II
-
údržba zapnutá
1
BX750C-0008
I
III - 5
Ovládací prvky
Po opětovném spuštění stroje se na cca 2 sekundy
rozsvítí následující kontrolky.
3.2.10 Kontrolka tlaku motorového oleje
Kontrolka tlaku motorového oleje (1) se rozsvítí, když
je příliš nízký tlak motorového oleje.
1
3
2
Ihned vypněte motor.
•
Zkontrolujte hladinu motorového oleje
BX850862
3.2.11 Kontrolka dobíjení
Kontrolka dobíjení (2) se rozsvítí, když nedostačuje
výstupní napětí alternátoru, aby dobíjelo baterie.
•
Zkontrolujte kabely a přípojky k alternátoru a k
bateriím.
Zkontrolujte klínový řemen alternátoru.
3.2.12 Kontrolka teploty chladicí kapaliny
Kontrolka teploty chladicí kapaliny (3) se rozsvítí,
když teplota chladicí kapaliny dosáhne kritického
rozmezí.
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny
• Zkontrolujte stav a upevnění hadic chladicí
kapaliny a sacích hadic
III - 6
Ovládací prvky
3.2.13 Pole tlačítek
1 -
není obsazeno
2 -
není obsazeno
3 -
hlavní spojka zapnutá
4 -
hlavní spojka vypnutá
5 -
otočit kyvným rámem doleva nahoru
6 -
otočit kyvným rámem doprava nahoru
7 -
(červené) sběrač = zvednout válcový přidržovač
(červené) adaptér pro kukuřici = zaklopit
8 -
(červené) sběrač = spustit válcový přidržovač
1
3
1
5
1
6
1
2
4
13 14
7
1
8
1
11
1 12
1
9 10 15 16
BX500004
(červené) adaptér pro kukuřici = vyklopit
Odbourejte tlak u prvního hydraulického
obvodu současným stiskem tlačítek (7) a (8).
9 -
(modré) sběrač = zasunout hmatací kola
(modré) adaptér pro kukuřici = zvednout
rozdělovač rostlin
10-
(modré) sběrač = vysunout hmatací kola
(modré) adaptér pro kukuřici = spustit
rozdělovač rostlin
Odbourejte tlak u druhého hydraulického
obvodu současným stiskem tlačítek (9) a (10).
11-
(zelené) doplňkově pro přídavnou hydrauliku I-A
12-
(zelené) doplňkově pro přídavnou hydrauliku I-B
13-
A = doplňkově pro přídavné řízení
14-
B = doplňkově pro přídavné řízení
15-
(černé) doplňkově pro přídavnou hydrauliku II-A
16-
(černé) doplňkově pro přídavnou hydrauliku II-B
3.2.14 Zámek zapalování
Zámek zapalování (1) má 4 polohy:
STOP
-
vypnuté
I -
zapnutý proudový obvod elektroniky
II -
zapnuté zapalování
III -
startovní poloha
STOP
I
II
1
III
BX851078
III - 7
Ovládací prvky
3.2.15 Zapalovač cigaret
Zapalovač cigaret (1) nedržte nikdy
silou ve stlačené poloze, mohl by se
poškodit.
• Zatlačte zapalovač cigaret (1), při
dosažení potřebné teploty
zapalovač sám vyskočí.
1
K zásuvce zapalovače cigaret lze připojit i jiné
spotřebiče s napětím 12 volt a maximálně 10 ampér.
Při stojícím motoru se přitom vybíjí baterie. Při použití
přídavných přístrojů použijte předepsané konektory.
BX851079
3.2.16 Tlačítko rychlého zastavení
Při stisknutí tlačítko rychlého zastavení (1) se
deaktivuje pohon pojezdu a stroj se zastaví. Zastaví se
veškeré pracovní funkce.
Po stisknutí tlačítka rychlého zastavení (2) se zastaví
veškeré pracovní funkce.
•
Stisknutí tlačítka rychlého zastavení (1 nebo 2):
Tlačítko rychlého zastavení (1) zastaví všechny
pohony i jízdní pohon
Tlačítko rychlého zastavení (2) zastaví pouze
všechny pohony
•
Pro aktivování stroje uveďte stisknuté tlačítko
rychlého zastavení (1 nebo 2) lehkým otočením
doprava do základní polohy.
1
2
BX851080
3.2.17 Diagnostický konektor OBD (konektor On-Board)
2
1
BX851075
Diagnostický konektor OBD (1) se nachází v kabině,
za sedadlem pro navigátora, pod odkládacím místem
(2).
III - 8
Ovládací prvky
3.2.18 Diagnostická zásuvka
K rozhraní CAN připojte jen přístroje
povolené firmou KRONE.
•
•
2
Rozhraní CAN (1)
USB připojení (2)
1
3.2.19 Připojení ISOBUS
Zásuvka ISOBUS se nachází vpravo dole u sedadla
pro navigující osobu.
• ISOBUS zásuvka (3)
3
BX851081
3.3 Hlavní vypínač baterie
Hlavní vypínač baterie (1) se nachází na přední levé
straně stroje za krytem (2).
2
Hlavním vypínačem baterie (1) se zapíná resp.
přerušuje elektrické napájení stroje.S výjimkou
připojení k dynamu a startéru.
BX851016
1
BX851017_1
III - 9
Ovládací prvky
3.4 Multifunkční páka
1
a
5
2
b
16
3
15
a
4
14
d
b
c
5
14
13
c
d
9
6
18
8
19
7
20 17
12
11
10
1 -
Paměťová tlačítka (M1)
2 -
Paměťová tlačítka (M2)
3 -
autopilot (jen polní provoz EasyCollect)
4 -
otočit odhazovací koncovku o 180°
(při zapnuté hlavní spojce)
BX850800_1
Možné obsazení tlačítek M1 a M2 viz kap.
Všeobecná nastavení stroje „Paměťová
tlačítka pákového ovladače“.
12 zvýšit otáčky motoru
13 -
odhazovací koncovka v přepravní poloze
(při vypnuté hlavní spojce)
přepnutí provozního režimu dieselového
motoru (doplňkově)(Powersplit)
14a -
spustit zvedací mechanizmus (krokovací provoz)
5a-
uzávěr odhazovací koncovky nah.
14b-
5b-
otočit odhazovací koncovku doprava
zvednout zvedací mechanizmus až nahoru
(impulzový provoz)
uložit výšku
5c-
uzávěr odhazovací koncovky nad.
14c -
5d-
otočit odhazovací koncovku doleva
zvednout zvedací mechanizmus
(krokovací provoz)
6 -
tlačítko pro uložení nastavení zvedacího
mechanizmu do paměti
14d-
automatika kopírování terénu (impulzový provoz)
uložit výšku
7 -
rychlost odhazovací koncovky
15 -
návod/adaptér zap - vyp
8 -
kontrolka pohonu pojezdu zap
16 -
reverzovat návod/adaptér
9 -
bez funkce
17 -
uložit délku řezanky do paměti
10-
snížit otáčky motoru
18 -
tlačítko aktivování pohonu pojezdu
11-
změnit jmenovité otáčky na volnoběh a
naopak
19 -
volicí tlačítko zrychlovací rampy
20 -
Joystick
III - 10
Ovládací prvky
F
E
20 17
D
J
H
G
K
L
M
A
B
C
BX500003_2
A -
Zrychlení (při jízdě vpřed)
Zpomalení (při jízdě vzad)
Spuštění pohonu pojezdu se stisknutým
aktivačním tlačítkem (18)
B -
Multifunkční páka střední poloha
C -
Zrychlení (při jízdě vzad)
Zpomalení (při jízdě vpřed)
Spuštění pohonu pojezdu se stisknutým
aktivačním tlačítkem (18)
D -
Zpomalení na 0 km/h
Rychlé reverzování se stisknutým aktivačním
tlačítkem (18) (jen polní provoz)
E -
Multifunkční páka střední poloha
F -
Zapnutí tempomatu (jen při jízdě vpřed)
Uložení momentální rychlosti pro tempomat stisknutí aktivačního tlačítka (18) a
multifunkční páka směrem F.
-
2 x krátké ťuknutí na jízdní páku doprava
aktivuje v polním režimu regulaci mezní zátěže
"Constant Power" (doplňková výbava).
G-
Vyvolání hodnoty délky řezanky 1
Při stisknutém knoflíku (17) a stisknutím bodu
se uloží délka řezanky (hodnota 1) nastavená v
infocentru
H -
Střední poloha
J -
Vyvolání hodnoty délky řezanky 2
Při stisknutém knoflíku (17) a stisknutím bodu se
uloží délka řezanky (hodnota 2) nastavená v
infocentru
K -
Spustit odhazovací koncovku (doplňkově:
Zasunutí prodloužení odhazovací koncovky pro
EasyCollect EC 1053 (14 řad))
Při stisknutém knoflíku (17) stlačte pákový
ovladač (20) dopředu.
L -
Střední poloha
M-
Zvednout odhazovací koncovku (doplňkově:
Vysunutí prodloužení odhazovací koncovky pro
EasyCollect EC 1053 (14 řad))
Při stisknutém knoflíku (17) stlačte pákový
ovladač (20) dozadu.
Při zvednutém uzávěru odhazovací
koncovky se zasunutí prodloužení
odhazovací koncovky zpozdí o cca 2
sekundy, protože se předtím automaticky
spustí uzávěr odhazovací koncovky.
Během zasouvání resp. vysouvání
uzávěru nelze uzávěr odhazovací
koncovky aktivovat.
III - 11
Ovládací prvky
3.5 Střešní konzola
4
2
6
5
3
4
1
BX500601_2
1 -
spínače klimatizace/topení
2 -
skupina spínačů střešní konzola
3 -
osvětlení vnitřního prostoru
4 -
větrací tryska
5 -
ISO přihrádka pro montáž rádia
6 -
lokalizační osvětlení pro multifunkční páku
III - 12
Ovládací prvky
3.6 Skupina spínačů střešní konzola
2
1
7
8
3
13
4
5
12
11
9
6
10
BX850978_2
1 -
pracovní světlomety na straně kabiny
2 -
pracovní světlomety na střeše kabiny a
odhazovací koncovce
3 -
pracovní světlomety vpředu
4 -
nastavení zrcátka (jen pravé venkovní
zrcátko)
5 -
pracovní světlomety vzadu
6 -
parkovací světla / potkávací světla
7 -
majáčky
8 -
výstražná světla
9 -
stěrače čelního okna
10 -
stěrače - ostřikovače čelního okna
11 -
Přepínání mezi jízdními světlomety na
zábradlí a na nosníku lampy (jen u
EasyCollect 753/903/1053)
12 -
lokalizační osvětlení pro multifunkční páku
(nastavitelný jas)
13 -
pracovní světlomet odhazovací koncovky
III - 13
Ovládací prvky
3.7 Sloupek řízení a nožní pedály
5
1
2
4
8
3
7
6
10
9
BX200111_4
1 -
tlačítko houkačky
7 -
kontrolka funkce přívěsu
2 -
přepínač směrových světel
8 -
3 -
kontrolka směrových světel
zajišťovací páka pro horizontální a vertikální
nastavení sloupku řízení
4 -
dálkové světlo
9 -
zajišťovací páka pro horizontální nastavení
sloupku řízení
5 -
světelná houkačka
6 -
kontrolka dálkového světla
III - 14
10 -
provozní brzda
Ovládací prvky
3.7.1 Houkačka
•
Při stisknutí tlačítka páčky (1) zazní signál
houkačky.
1
BX100210_2
3.7.2 Přepínač směrových světel
Při jízdě po silnici signalizujte změnu
směru jízdy směrovými světly.
•
Přepínač (1) dopředu - směrové světlo vpravo
•
Přepínač (1) dozadu - směrové světlo vlevo
Kontrolka směrových světel (2) bliká při zapnutém
směrovém světle.
1
2
BX100213_2
III - 15
Ovládací prvky
3.7.3 Dálková světla
Dálková světla lze zapnout jen při
zapnutých potkávacích světlech.
Pokud jede vozidlo proti, vypněte
dálková světla.
•
Zapnutí dálkových světel - stiskněte páčku (1) dolů.
•
Vypnutí dálkových světel- zatáhněte páčku (1) nahoru.
1
2
Pokud jsou zapnutá dálková světla, svítí kontrolka (2)
trvale.
BX100212_2
3.7.4 Světelná houkačka
•
Aktivování světelné houkačky- zatáhněte páčku (1)
nahoru.
Pokud se zapne světelná houkačka, na chvíli se
rozsvítí kontrolka (2).
2
1
BX200040_2
3.7.5 Nožní brzda
•
Sešlápnutím brzdového pedálu (1) se vozidlo brzdí.
Brzdný účinek se zesiluje zvýšeným tlakem na
brzdový pedál (1).
1
BX100111_2
3.7.6 Brzda přívěsu (doplňková výbava)
Volitelně namontovaná brzda přívěsu (dvouhadicové
brzdy) je určena pro provoz s přívěsem.
•
•
•
Brzdový pedál (1) - provozní brzda stroje
Brzdový pedál (2) - provozní brzda přívěsu
Spojovací čep (3) brzdových pedálů
Oba brzdové pedály jsou spojeny spojovacím čepem
(3). Aby bylo možné brzdit přívěs samostatně
(přípustné jen v polním provozu), lze pomocí
spojovacího čepu (3) oba brzdové pedály rozpojit.
Jízda na silnici je přípustná jen se
spojenými brzdovými pedály.
III - 16
1
2
3
BX851040
Ovládací prvky
3.8 Ruční ovládání na panelu (vlevo)
1
9
3
2
4
5
7
6
10
11
12
8
BX850805
Aktivování ruční obsluhy:
Spínač uvolnění ulice/pole do polohy
polní provoz
Spínač uvolnění jízdního provozu je
vypnutý
Spínač uvolnění údržby zapnutý
Hlavní spojka zapnutá
1 -
najetí protiostří vpravo k nožovému bubnu
2 -
najetí protiostří vlevo k nožovému bubnu
3 -
odjetí protiostří vpravo od nožového bubnu
4 -
odjetí protiostří vlevo od nožového bubnu
5 -
zavřít brousicí klapku
6 -
otevřít brousicí klapku
7 -
brousicí provoz automaticky
8 -
najet brouskem ručně
9 -
reverzování návodu/adaptéru
10-
tlačítko rychlého zastavení
11-
zvednout zvedací mechanizmus
12-
spustit zvedací mechanizmus
III - 17
Ovládací prvky
III - 18
Infocentrum
4
Infocentrum "EasyTouch"
Přehled
II
I
III
V
IV
BX500148_1
•
I
= displej
•
II = tlačítka
•
III = tlačítka
•
IV = otočný potenciometr
•
V = tlačítko menu
až
1
A
až
(1 - 8)
8
D
(A - D)
IV - 1
Infocentrum
Infocentrum informuje o aktuálních akcích a o
okamžitém provozním stavu BiG X. Pomocí infocentra
se provedou nastavení stroje a spustí či zastaví jeho
akce.
1
2
3
4
5
6
7
8
Skládá se z následujících hlavních součástí:
Tlačítka 1-8
Tlačítka 1-8 slouží k ovládání programovatelných
tlačítek nacházejících se v pravém sloupci. Přiřazení je
znázorněno na obrázku..
Nenachází-li se vedle tlačítka žádné programovatelné
tlačítko, nemá tlačítko žádnou funkci.
A
B
C
D
BX500000
Tlačítka A-D
Tlačítka A-D slouží k aktivování programovatelných
tlačítek, nacházejících se nad nimi. Osazení ukazuje
grafika.
Nenachází-li se nad tlačítkem žádné programovatelné
tlačítko, nemá tlačítko žádnou funkci.
Otočný potenciometr (1)
Otočný potenciometr má dvě funkce:
1. Otáčením potenciometru lze měnit nastavení a v
navigačním menu zvolit požadované menu.
2. Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
aktivují a uloží do paměti.
2
Tlačítko menu (2)
Tlačítkem (2) u otočného potenciometru se vyvolá
resp. zavře určitá úroveň menu nebo se přepne do
předcházející úrovně menu. Trvalým stisknutím tlačítka
se přechází k základnímu obrazu.
1
BM 400 0101
Displej (zobrazení na obrazovce)
Displej je rozdělen do následujících oblastí:
I
Stavový řádek (I): čas, počet chyb, centrální
mazání, kyvný rám.
Informační oblasti: Údaje o motoru (II)
Údaje o pohonu pojezdu (III)
Nastavení (IV a V)
II
III
V
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
IV
BX500001
IV - 2
Infocentrum
4.1 Informační oblast
Po zapnutí zapalování se na displeji objeví základní
obraz.
1
2
3
4
5
6
7
8
4.1.1 Základní obraz
Stavový řádek (I):
•
•
= Chyby, pokud se vyskytuje minimálně
jedna chyba, je před symbolem
uvedený počet aktuálních chyb.
Centrální mazání
= Centrální mazání aktivované (zelená)
A
B
C
D
BX851013
= Chyba centrálního mazání (červená)
= Centrální mazání deaktivované (žlutá)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
= Čisticí zařízení návodu aktivované
(zelená)
= Chyba čisticího zařízení (červená)
= Čisticí zařízení deaktivované (žlutá)
•
Kyvný rám
A
B
C
D
BX500002_2
= Volný kyvný rám, poloha kyvného rámu
tak, jak je zobrazeno.
= Volný kyvný rám, poloha kyvného rámu
tak, jak je zobrazeno.
= Volný kyvný rám, poloha kyvného rámu
tak, jak je zobrazeno.
= Poloha kyvného rámu je neznámá, neboť
senzor kyvného rámu je defektní nebo není
kalibrovaný.
= Zablokovaný kyvný rám, poloha
kyvného rámu tak, jak je zobrazeno.
= Zablokovaný kyvný rám, poloha
kyvného rámu tak, jak je zobrazeno.
= Zablokovaný kyvný rám, poloha
kyvného rámu tak, jak je zobrazeno.
= Poloha kyvného rámu je neznámá, neboť
senzor kyvného rámu je defektní nebo není
kalibrovaný.
IV - 3
Infocentrum
Informační oblast údaje o motoru (II):
1080
•
Otáčky motoru
Silniční provoz:
Polní provoz:
1000 - 1700 ot./min
1100 - 1950 ot./min
Barevné zobrazení otáček motoru (1)
černé
U BiG X 600 /700-1/850-1 více než 1800 ot./min, u
BiG X 1100-1 více než 1850 ot./min.
• Dieselový motor není v pracovní oblasti
optimálních otáček.
zelené
U BiG X 600 /700-1/850-1 mezi 1700 a 1800 ot./min,
u BiG X 1100-1 mezi 1750 a 1850 ot./min.
• Dieselový motor je v pracovní oblasti optimálních
otáček.
II
1080
B
A
C
20
40
•
60
80
100
Vytížení motoru v %
Poruchová kontrolka červená (chyba motoru)
Okamžitě zastavte!
Uvědomte prodejce KRONE resp. zákaznický
servis KRONE.
•
Poruchová kontrolka žlutá (chyba motoru)
Co nejrychleji vyhledejte kvalifikovanou
odbornou dílnu
•
Zobrazení teploty chladicí vody
Dosáhne-li teplota chladicí vody kritickou oblast, tak se
zobrazení teploty chladicí vody
označí žlutě.
•
Ukazatel zásoby paliva
•
Ukazatel rezervy paliva
IV - 4
3
4
5
6
7
8
D
1
Otáček se může měnit v závislosti na
dieselovém motoru.
0
2
BX500650
červené
U BiG X 600 /700-1/850-1 méně než 1700 ot./min, u
BiG X 1100-1 méně než 1750 ot./min.
• Dieselový motor je v kritické oblasti otáček.
Dieselový motor by se měl ihned odlehčit.
•
1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851057
Infocentrum
Informační oblast údajů o pohonu pojezdu (III):
•
= Tempomat je aktivovaný, číslo za
symbolem je uložená rychlost provozu
tempomatu v km/h.
1
2
3
4
5
6
7
8
= Tempomat neaktivovaný
•
•
Rychlost pojezdu
Silniční provoz: 0 - 40 km/h
Polní provoz: 0 - 18 km/h (BiG X 600 /700-1)
0 - 25 km/h (BiG X 850-1/
BiG X 1100-1)
Zrychlovací rampa pohonu pojezdu
III
B
A
C
D
BX850864
1 = Nejmenší zrychlovací rampa
2 = ...
3 = ...
4 = Nejvyšší zrychlovací rampa
•
směr jízdy
= Jízda dopředu
= Neutrál (klidový stav)
= Jízda dozadu
•
Traction Control TC (protiprokluzová regulace)
= Traction Control TC aktivovaná
= Traction Control TC deaktivovaná
•
Citlivost Traction Control TC I/II
= Traction Control TC I (kukuřice)
aktivovaná
1
2
3
4
5
6
7
8
III
= Traction Control TC I (kukuřice)
připraveno k provozu
= Traction Control TC II (tráva)
B
A
C
D
BX850863
aktivovaná
= Traction Control TC II (tráva)
připraveno k provozu
= Ruční brzda je zatažená
U jedoucího stroje se zataženou ruční
brzdou bliká ukazatel ruční brzdy a
v intervalech po cca 30 vteřinách
zaznívá signál houkačky.
I
IV
II
= Režim nouze dovoluje řidiči i při
závažných problémech pohonu vyjet
vozidlem z oblasti nebezpečí.
= chyba na přídavné nápravě
V
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850871_1
IV - 5
Infocentrum
•
Ostatní:
= Bylo stisknuto tlačítko rychlého zastavení
na konzole.
= Bylo stisknuto tlačítko rychlého zastavení
na ručním ovládáním (panel).
•
Autopilot (volitelná možnost, jen v polním provozu
kukuřice):
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocuje se
snímač řádků vlevo
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocuje se
snímač řádků vpravo
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocují se
oba snímače řádků
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocuje se
snímač řádků vlevo (v závislosti na
odhazovací koncovce)
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocuje se
snímač řádků vpravo (v závislosti na
odhazovací koncovce)
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocuje se
snímač řádků vlevo zrcadlově (v
závislosti na odhazovací koncovce)
= Autopilot aktivovaný, vyhodnocuje se
snímač řádků vpravo zrcadlově (v
závislosti na odhazovací koncovce)
•
Regulace zvedacího mechanizmu (jen v polním
provozu)
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu aktivovaná
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu neaktivovaná
= Regulace odstupu zvedacího
mechanizmu aktivovaná
= Regulace odstupu zvedacího
mechanizmu neaktivovaná
= Regulace polohy zvedacího
mechanizmu aktivovaná
= Regulace polohy zvedacího
mechanizmu neaktivovaná
Informační oblast nastavení (IV a V):
(viz kap. Nastavení).
IV - 6
2
3
4
5
6
7
8
III
= Aktivní regulace mezní zátěže, rychlost
jízdy se automaticky přizpůsobí zatížení
motoru.
•
1
A
B
C
D
BX500165_1
Infocentrum
4.2 Nastavení
4.2.1 Pracovní šířka
Nastavení pracovní šířky je zapotřebí pro výpočet
plochy.
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
V režimu sběrač trávy se v informační oblasti nastavení
(IV) zobrazí symbol
a nastavená šířka
(šířka pokosu) v cm nebo v palcích.
V režimu kukuřičného adaptéru se v informační oblasti
nastavení (IV) zobrazí symbol
a počet
A
B
C
D
BX500005_1
nastavených řad s pracovní šířkou v cm nebo v
palcích, která z nastavení vyplývá.
V režimu přímé řezací ústrojí se v informační oblasti
nastavení (IV) zobrazí symbol
a nastavená
šířka v cm nebo v palcích.
4.2.2 Přechodná změna pracovní šířky
sběrače trávy
Pracovní šířka = šířka pokosu
•
Stisknutím tlačítka
drží-li se tlačítko
se pracovní šířka zmenší,
1
déle stisknuté, zmenšuje se
1
pracovní šířka rychleji.
•
Stisknutím tlačítka
2
se pracovní šířka zvětší
(maximálně až k pevně nastavené šířce), drží-li se
tlačítko
2
déle stisknuté, zvětšuje se pracovní
šířka rychleji.
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení pracovní
šířky, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
pracovní šířku (maximálně až k pevně nastavené
šířce).
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Po stisknutí tlačítka (14b) (zvedací
mechanizmus zvednout až nahoru) se
na multifunkční páce nastaví zpět
pevně nastavená pracovní šířka.
14
b
BX500500_1
IV - 7
Infocentrum
4.2.3 Přechodná změna pracovní šířky
kukuřičného adaptéru
Výsledná pracovní šířka se přímo
vypočítá z odstupu řad a počtu řad, a
zobrazí se na displeji.
•
Stisknutím tlačítka
se tlačítko
1
1
IV
se počet řad zmenší, drží-li
déle stisknuté, snižuje se počet řad
1
2
3
4
5
6
7
8
rychleji.
•
Stisknutím tlačítka
2
se zvyšuje počet řad
A
B
C
D
BX500009_1
(maximálně až k pevně nastavenému počtu), drží-li
se tlačítko
2
déle stisknuté, zvyšuje se počet
řad rychleji.
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení pracovní
šířky, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
počet řad (maximálně až k pevně nastavenému
počtu).
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Po stisknutí tlačítka (14b) (zvedací
mechanizmus zvednout až nahoru) se
na multifunkční páce nastaví zpět
pevně nastavená pracovní šířka.
14
b
BX500500_1
IV - 8
Infocentrum
4.2.4 Přechodná změna pracovní šířky
přímého řezacího ústrojí
•
Stisknutím tlačítka
drží-li se tlačítko
IV
déle stisknuté, zmenšuje se
pracovní šířka rychleji.
•
Stisknutím tlačítka
2
2
3
4
5
6
7
8
se pracovní šířka zvětší
(maximálně až k pevně nastavené šířce), drží-li se
tlačítko
2
se pracovní šířka zmenší,
1
1
1
déle stisknuté, zvětšuje se pracovní
šířka rychleji.
A
B
C
D
BX500010_1
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení pracovní
šířky, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
pracovní šířku (maximálně až k pevně nastavené
šířce).
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Po stisknutí tlačítka (14b) (zvedací
mechanizmus zvednout až nahoru) se
na multifunkční páce nastaví zpět
pevně nastavená pracovní šířka.
14
b
BX500500_1
IV - 9
Infocentrum
4.3 Adaptér
V informační oblasti nastavení (IV) se v poli menu
Adaptér zobrazí stav a nastavené požadované otáčky
adaptéru.
1
2
4.3.1 Stav (1)
•
= Adaptér není OK
•
= Klidový stav adaptéru
•
= Adaptér OK
•
= Adaptér dopředu neaktivován
•
= Adaptér dopředu aktivován
•
= Adaptér dozadu neaktivován
•
= Adaptér dozadu aktivován
4.3.2 Identifikace cizího tělesa (2)
Lokace kovu
•
= Lokace kovu deaktivovaná
•
= V návodu je rozpoznán kov
•
= Vyskytla se chyba při lokaci kovu.
RockProtect
•
= V návodu je rozpoznán kámen.
•
= Vyskytla se chyba na RockProtect
(doplňková výbava).
•
= Vyskytla se chyba při lokaci kovu
a na RockProtect (doplňková výbava).
IV - 10
4
3
IV
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500006_2
Infocentrum
4.3.3 Nastavení požadovaných otáček (3)
•
Stisknutím tlačítka
3
sníží, drží-li se tlačítko
se požadované otáčky
1
déle stisknuté, snižují
3
2
se požadované otáčky rychleji.
•
Stisknutím tlačítka
4
zvýší, drží-li se tlačítko
se požadované otáčky
4
4
déle stisknuté, zvyšují
se požadované otáčky rychleji.
IV
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
požadovaných otáček, zadávací pole se barevně
zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadované
otáčky.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
3
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500006_2
4.3.4 Skutečné otáčky (4)
•
Ukazatel aktuálních skutečných otáček.
IV - 11
Infocentrum
4.4 Návod
Délka řezanky je určena otáčkami podávacích válců a
počtem použitých nožů.
V informační oblasti Nastavení (IV) se v poli menu
Návod zobrazí aktuální délka řezanky.
•
palcích.
V závislosti na počtu nastavených nožů lze délku
řezanky nastavit v oblasti 3 - 62 mm.
4.4.1 Nastavení délky řezanky
Stisknutím tlačítka
5
se zmenší délka řezanky.
Při delším stisknutí tlačítka
5
se délka řezanky
snižuje rychleji.
•
Stisknutím tlačítka
6
se zvětší délka řezanky.
Při delším stisknutí tlačítka
6
se délka řezanky
zvětšuje rychleji.
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazení délky řezanky
a aktuální délky řezanky v mm nebo v
•
1
Otočným potenciometrem zvolte nastavení délky
řezanky, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
délku řezanky.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Změna se okamžitě převezme.
Prostřednictvím multifunkční páky lze uložit do paměti
dvě různé délky řezanky (hodnota 1/hodnota 2) a poté
je vyvolávat (viz kap. Multifunkční páka).
IV - 12
IV
A
B
C
D
BX500007_2
Infocentrum
4.5 Zvedací mechanizmus
Při polním provozu se v informační oblasti údaje o
pohonu pojezdu (III) zobrazí aktuální regulace
zvedacího mechanizmu. Skutečná výška zvedacího
mechanizmu a příslušně nastavený požadovaný tlak
nebo příslušně nastavená požadovaná výška se
zobrazí v informační oblasti nastavení (IV) v poli menu
Zvedací mechanizmus.
•
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu, řízení nastaví tlak na zem na
konstantní hodnotu. Regulace je
aktivovaná.
•
A
B
C
2
3
4
5
6
7
8
IV
III
4.5.1 Stav (3)
1
D
3 1 2
BX850849
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu je nastavena. Regulace ještě
není aktivovaná.
= Regulace odstupu zvedacího mechanizmu
•
(volitelná možnost, jen ve spojení s
zabudovanými čidly vzdálenosti), řízení
udržuje konstantní výšku vzhledem k zemi.
Regulace je aktivovaná.
•
= Regulace odstupu zvedacího mechanizmu
je nastavena. Regulace ještě není
aktivovaná.
•
= Regulace polohy zvedacího mechanizmu,
řízení udržuje konstantní výšku vzhledem
ke stroji. Regulace je aktivovaná.
•
= Regulace polohy zvedacího mechanizmu je
nastavena. Regulace ještě není aktivovaná.
•
1. hodnota (1) = skutečná výška zvedacího
mechanizmu v cm nebo v palcích
•
2. hodnota (2) = požadovaný tlak jako procentuální
hodnota vlastní váhy adaptérového
zařízení. Lze jej nastavit v
rozmezí -6% (adaptérové zařízení
se vznáší nad zemí) až max. 70%
(adaptérové zařízení tlačí na zem
70% své vlastní hmotnosti).
nebo
2. hodnota (2) = požadovaná výška v cm nebo v
palcích resp. v % při nastavené
regulaci odstupu zvedacího
mechanizmu.
IV - 13
Infocentrum
4.5.2 Změna požadovaného tlaku resp.
požadované výšky
•
Stisknutím tlačítka
7
7
se
8
se zvětší
požadovaná hodnota (2). Při delším stisknutí
tlačítka
8
A
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení zvedací
mechanizmus, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
hodnotu.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Požadovaný tlak resp. požadovanou
výšku lze multifunkční pákou uložit do
paměti (viz kap. Obsluha
„Multifunkční páka“).
IV - 14
4
5
6
7
8
se požadovaná hodnota (2) zvyšuje
rychleji.
•
3
IV
požadovaná hodnota (2) snižuje rychleji.
Stisknutím tlačítka
2
se zmenší požadovaná
hodnota (2). Při delším stisknutí tlačítka
•
1
B
C
D
2
BX500008_2
Infocentrum
4.6 Všeobecná nastavení stroje
•
Stisknutím tlačítka
se vyvolají všeobecná
D
nastavení stroje.
4.6.1 Paměťová tlačítka pákového
ovladače
Ve stavu při dodávce nejsou tlačítkům M1 a M2
přiřazeny žádné funkce. Masku nastavení „Paměťová
tlačítka pákového ovladače“ lze k tomuto účelu vyvolat
přes bod menu 1-10 nebo
stisknutím tlačítka
D
V
A
.
B
C
•
•
•
•
•
Přiřazení funkcí paměťovým tlačítkům
pákového ovladače
Otočným potenciometrem zvolte M1 resp. M2,
výběrové pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
výběrového pole.
Otáčením potenciometru nastavte požadovanou
funkci.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
Stisknutím tlačítka
A
B
C
4
5
6
7
8
B
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850991
se přijmou nastavení.
B
tlačítkem „
1
2
3
4
5
6
7
8
“ „, nastavené funkce
se zablokují, což signalizuje symbol
„zámku“ v polích M1/M2.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolají všeobecná
A
B
C
D
BX850992
nastavení stroje.
Stisknutím tlačítka
3
BX500011_1
Pokud maska ještě nebyla potvrzena
•
2
D
Paměťovým tlačítkům pákového ovladače lze přiřadit
tyto funkce:
• zvedání / spouštění rozdělovače rostlin (jen u
kukuřice)/přidržovače (jen u trávy)
• zvětšení/zmenšení pracovního záběru
• vyvolání uložených délek řezanky 1 nebo 2
• zvýšení/snížení otáček adaptéru
• otočení kyvného rámu doleva/doprava
4.6.1.1
1
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 15
Infocentrum
4.6.2 Všeobecné nastavení stroje sběrač trávy
4.6.2.1
•
•
•
•
•
Nastavení provozního režimu sběrače
trávy
= Sběrač trávy
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
provozního režimu, výběrové pole se barevně
zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte provozní režim
sběrače trávy.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
regulace mezní zátěže (doplňková výbava).
•
Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500013
IV - 16
Infocentrum
4.6.2.2
Nastavení pracovní šířky sběrače trávy
Pracovní šířka= šířka pokosu
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení pracovní
šířky, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
pracovní šířku.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
A
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500016
regulace mezní zátěže (doplňková výbava).
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.6.2.3
•
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu, řízení reguluje tlak na zem na
konstantní hodnotu.
•
•
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
= Regulace polohy zvedacího
mechanizmu, řízení udržuje konstantní výšku
vzhledem ke stroji.
•
1
= Regulace odstupu zvedacího
mechanizmu (volitelná možnost, jen ve spojení s
zabudovanými čidly vzdálenosti), řízení udržuje
konstantní výšku vzhledem k zemi.
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
Regulace zvedacího mechanizmu, výběrové pole se
barevně zvýrazní (jen s EasyCollect)
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
regulaci zvedacího mechanizmu.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
D
BX500017
regulace mezní zátěže (doplňková výbava).
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 17
Infocentrum
4.6.2.4 Nastavení počtu nožů
Po změně počtu nožů (viz kap. Údržba - práce s
polovičním počtem nožů) se musí nastavit aktuální
počet nožů.
Nastavením počtu nožů se automaticky přizpůsobí
otáčky podávacích válců na nastavenou délku řezanky
nového počtu nožů.
• Otočným potenciometrem zvolte nastavení počtu
nožů, zadávací pole se barevně zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
• Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
počet nožů.
• Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500018
regulace mezní zátěže.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.6.3 Všeobecné nastavení stroje kukuřičný adaptér
4.6.3.1
•
Nastavení provozního režimu kukuřičného
adaptéru
= Kukuřičný adaptér
Nastavení provozního režimu:
• Otočným potenciometrem zvolte nastavení
provozního režimu, výběrové pole se barevně
zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
• Otočným potenciometrem nastavte provozní režim
kukuřičného adaptéru.
• Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
IV - 18
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500014_1
Infocentrum
Nastavení typu stroje:
Typ stroje:
•
= KRONE-EasyCollect (6000,7500,9000)
•
= KRONE-EasyCollect (753, 953,1053)
•
= není výrobkem KRONE
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení typu
stroje, výběrové pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte typ stroje.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500166
Autoscan.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.6.3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavení pracovní šířky kukuřičného
adaptéru
Otočným potenciometrem zvolte nastavení počtu
řad, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
počet řad.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Otočným potenciometrem zvolte nastavení odstupu
řad, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
odstup řad.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
Stisknutím tlačítka
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500019
Autoscan.
•
1
1
2
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Výsledná pracovní šířka se přímo
vypočítá z odstupu řad a počtu řad, a
zobrazí se na displeji.
A
B
C
D
BX500020
IV - 19
Infocentrum
4.6.3.3
•
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu, řízení reguluje tlak na
zem na konstantní hodnotu.
•
= Regulace polohy zvedacího
mechanizmu, řízení udržuje konstantní
výšku vzhledem ke stroji.
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
= Regulace odstupu zvedacího
•
•
1
mechanizmu (volitelná možnost, jen ve
spojení s zabudovanými čidly
vzdálenosti), řízení udržuje konstantní
výšku vzhledem k zemi.
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
Regulace zvedacího mechanizmu, výběrové pole se
barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
regulaci zvedacího mechanizmu.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
D
BX500021_1
Autoscan.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.6.3.4 Nastavení počtu nožů
Po změně počtu nožů (viz kap. Údržba - Práce s
polovičním počtem nožů) se musí nastavit aktuální
počet nožů.
Nastavením počtu nožů se automaticky přizpůsobí
otáčky podávacích válců na nastavenou délku řezanky
nového počtu nožů.
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení počtu
nožů, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
počet nožů.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
Autoscan.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 20
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500022_1
Infocentrum
4.6.3.5 Výběr snímačů řádků pro autopilota
Který snímač řádků na kukuřičném adaptéru se pro řízení
autopilota bude vyhodnocovat, je určeno příslušným
režimem.
Zahájení řezání by se mělo přednostně provést v režimu
snímače řádků vlevo resp. vpravo, v porostu potom v
režimu obou snímačů řádků.
•
= Vyhodnocuje se snímač řádků vlevo.
•
= Vyhodnocuje se snímač řádků vpravo.
•
= Vyhodnocují se oba snímače řádků.
•
= Snímače řádků s vyhodnocují
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500023_1
automaticky.
Výběr snímače řádků se provede automaticky, podle
polohy odhazovací koncovky.
Odhazovací koncovka vlevo = snímač řádků vlevo
Odhazovací koncovka vpravo = snímač řádků vpravo
•
= Snímače řádků se automaticky vyhodnotí
zrcadlově.
Výběr snímače řádků se provede automaticky, podle
polohy odhazovací koncovky.
Odhazovací koncovka vlevo = snímač řádků vpravo
odhazovací koncovka vpravo = snímač řádků vlevo
Pokud není odhazovací koncovka
vychýlená na žádnou stranu, je u režimu
"snímače řádků automaticky" a "snímače
řádků automaticky zrcadlově" je za
základní polohu považovaná
"odhazovací koncovka vlevo".
4.6.3.6
•
•
•
•
Nastavení snímačů řádků
Otočným potenciometrem zvolte nastavení snímačů
řádků, výběrové pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
režim.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
Autoscan.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru se
lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 21
Infocentrum
4.6.3.7
Nastavení středu pro autopilota
Nastavením středu lze seřídit boční odstup sklízecí
řezačky k okraji porostu, na který se dotazují snímače
řádků.
Má-li se boční odstup zmenšit, musí se nastavit
záporná hodnota, má-li se boční odstup zvětšit, musí
se nastavit kladná hodnota.
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení středu,
zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
odstup.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500024_1
Autoscan.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.6.3.8 Nastavení citlivosti reakce autopilota
Citlivostí reakce lze nastavit odezvu (pomalost) řízení
autopilota.
Citlivost reakce je zapotřebí přizpůsobit charakteru
okraje porostu, rychlosti pojezdu a vlastnostem půdy.
U rovnoměrného okraje porostu, nepatrné rychlosti
pojezdu a suché půdě lze nastavit malou (pomalou)
citlivost reakce.
U nerovnoměrného okraje porostu, vyšší rychlosti
pojezdu a vlhké půdě lze nastavit vyšší (rychlou)
citlivost reakce.
Nastavení je třeba provést podle místních poměrů a
situace.
Nastavení lze v jízdním provozu změnit.
Rozsah nastavení: 1 (pomalá) - 10 (rychlá)
• Otočným potenciometrem zvolte nastavení citlivosti
reakce, zadávací pole se barevně zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
• Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
hodnotu.
• Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
IV - 22
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500025_1
Infocentrum
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
1
2
Autoscan (jen u nastavení provozního režimu
kukuřice).
3
4
5
6
7
8
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500025_1
4.6.3.9
Volba nastavení řízení
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení řízení
ISOBUS, vstupní pole se barevně zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru skočte do
vstupního pole.
Při volbě adaptéru EasyCollect:
•
1
aktivované řízení prostřednictvím povelů
1
2
3
4
5
6
7
8
ISOBUS
•
,
, řízení pomocí původních snímačů
,
na EasyCollect
A
B
C
D
BX851019
Při volbě adaptéru EasyFlow, XDisc nebo cizího
výrobku:
•
aktivované řízení prostřednictvím povelů
ISOBUS
•
•
deaktivované řízení prostřednictvím ISOBUS
(řízení přes řadová čidla)
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a vstupní pole se opustí.
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
V základním obraze se znázorní příslušně nastavené
řízení v symbolu autopilota.
4.6.3.10 Automatické nastavení délky řezanky
pomocí rozpoznání zralosti na rostlině
kukuřice (AutoScan)
Pomocí senzoru AutoScan rozpozná systém stupeň
zralosti rostliny kukuřice.
Regulační elektronika AutoScan vypočítá z předtím
zadaných minimálních/maximálních délek řezu
optimální délku řezanky rostliny kukuřice a příslušně
reguluje rychlost vkládacích válců.
Stisknutím tlačítka
C
1
2
3
4
5
6
7
8
vyvolejte nastavovací menu
"AutoScan" (jen u nastavení provozního režimu adaptér
pro kukuřici).
A
B
C
D
BX500810
IV - 23
Infocentrum
(1) Zadání maximální možné délky řezanky. Zadání lze
provést rovněž tlačítky
hodnoty) a
4
3
(snížení nastavené
3
(zvýšení nastavené hodnoty).
Od stupně zralosti cca 66% je tato zadaná délka
řezanky aktivovaná senzorem AutoScan (hodnotu
lze nastavit v expertním režimu).
(2) Zadání minimální možné délky řezanky. Zadání lze
provést rovněž tlačítky
hodnoty) a
6
5
: Senzor není k dispozici
(5) Stav automatického nastavení délky řezanky
: Aktivované je automatické nastavení délky
řezanky. Senzor AutoScan přebírá nastavení
délky řezanky v zadaném rozmezí.
: Aktivované je manuální nastavení délky
řezanky.
Tlačítkem "D" lze automatické nastavování délky
řezanky zapnout resp. vypnout.
: Aktivace automatiky
: Deaktivace automatiky
: Nastavení není možné (AutoScan není
připojen)
Po zadání hodnot pro min. a max. délku řezanky se u
těchto hodnot otestuje hodnověrnost. Pokud se např.
hodnota pro max. změní na 4,6 mm a hodnota pro min.
je na 4,7 mm, přestaví se min. hodnota automaticky
na 4,5 mm.
Pro vyvolání grafického znázorňování nastavení
(3) nastavte v menu „AutoScan“ parametr 34020
na hodnotu 1.
IV - 24
5
(zvýšení nastavené hodnoty).
: Senzor je k dispozici
2
3
4
5
6
7
8
1
2
(snížení nastavené
Při stupni zralosti nižším než cca 33% je tato
zadaná délka řezanky aktivovaná senzorem
AutoScan (hodnotu lze nastavit v expertním režimu).
(3) Grafické znázornění nastavení.
(4) Nastavení, zda je k dispozici senzor stupně zralosti
"AutoScan" (účinné teprve po novém spuštění).
•
4
1
A
B
C
D
BX500167_2
Infocentrum
Grafické znázornění nastavení senzoru AutoScan:
(1) Teoretická maximální délka řezanky při 100%
stupni zralosti. U stupně zralosti vyššího než cca
66% se však délka řezanky již nezvětšuje, protože
stupeň zralosti vyšší než 66% je v praxi
nepravděpodobný.
Tato hodnota se automaticky vypočítá z hodnot
min. a max. délek řezanky zadaných uživatelem
(hodnotu lze nastavit v expertním režimu).
(2) Teoretická minimální délka řezanky při 0% stupni
zralosti. U stupně zralosti nižšího než cca 33% se
však délka řezanky již nesnižuje, protože stupeň
zralosti nižší než 33% je v praxi nepravděpodobný.
Tato hodnota se automaticky vypočítá z hodnot
min. a max. délek řezanky zadaných uživatelem
(hodnotu lze nastavit v expertním režimu).
(3) Aktuální délka řezanky
(4) Aktuálně zjištěný stupeň zralosti. Pokud ukazatel
zůstane stát na 50%, senzor nepoznal platnou
zralost.
(5) Aktuální pozice na křivce v pracovní oblasti.
(6) Minimální délka řezanky zadaná uživatelem.
(7) Maximální délka řezanky zadaná uživatelem.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
5
3
7
6
2
4
A
B
C
D
BX500777
4.6.4 Všeobecné nastavení stroje - přímé
řezací ústrojí
Nastavení provozního režimu přímého řezacího
ústrojí
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= Přímé řezací ústrojí
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
provozního režimu, výběrové pole se barevně
zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte provozní režim
přímé řezací ústrojí.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
D
BX500015
regulace mezní zátěže (doplňková výbava).
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 25
Infocentrum
4.6.4.1 Informační maska Ochrana zvěře
Pokud je nastaven provozní režim X-Disc, na displeji
se na chvíli zobrazí informace o správné metodě
sekání.
Při sekání „zvenku dovnitř“ se zvířata pomalu
přesouvají z bezpečné okrajové oblasti do středu
sekané plochy, odkud potom zvíře může hůře uniknout
resp. nemůže uniknout vůbec.
Nápravou je metoda sekání, při níž se plocha seká
„zevnitř směrem ven“. Při ní se jede ihned dovnitř pole,
aniž by se začal sekat jeho okraj, a potom se seká
dokola doleva „zevnitř směrem ven“. Zvíře tak může v
souladu se svým přirozeným pudem nezraněné utéct z
pole.
A
B
C
D
2
3
4
5
6
7
8
BM4000266
4.6.4.2
•
•
•
•
Nastavení pracovní šířky přímého
řezacího ústrojí
Otočným potenciometrem zvolte nastavení pracovní
šířky, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
pracovní šířku.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
1
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
regulace mezní zátěže.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 26
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX500026
Infocentrum
4.6.4.3
•
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu
= Regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu, řízení reguluje tlak na
zem na konstantní hodnotu.
•
= Regulace polohy zvedacího
mechanizmu, řízení udržuje konstantní
výšku vzhledem ke stroji.
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= Regulace odstupu zvedacího
mechanizmu (volitelná možnost, jen ve
spojení s zabudovanými čidly
vzdálenosti), řízení udržuje konstantní
výšku vzhledem k zemi.
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
Regulace zvedacího mechanizmu, výběrové pole se
barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
regulaci zvedacího mechanizmu.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
D
BX500027
regulace mezní zátěže.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.6.4.4 Nastavení počtu nožů
Po změně počtu nožů (viz kap. Údržba - Práce s
polovičním počtem nožů) se musí nastavit aktuální
počet nožů.
Nastavením počtu nožů se automaticky přizpůsobí
otáčky podávacích válců na nastavenou délku řezanky
nového počtu nožů.
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení počtu
nožů, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
počet nožů.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
•
Stisknutím tlačítka
D
se vyvolá základní obraz.
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolají nastavení
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500028
regulace mezní zátěže.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 27
Infocentrum
4.6.5 Čítač údajů zákazníků
•
Stisknutím tlačítka
pod programovatelným
1
2
3
4
5
6
7
8
se vyvolají čítače zákazníků.
tlačítkem
•
B
Programovatelné tlačítko
má zelené pozadí,
je-li aktivován čítač zákazníka.
Při aktivovaném čítači zákazníka se
zvolí jedna datová věta, která se však
ještě nepřipočte.
V
B
A
C
D
BX500169
Datová věta zákazníka (1)
Zobrazení stavu (2)
STOP
Čítač stojí
Aktuálně zobrazení čítač je aktivovaný.
Je zaktivován jiný než zobrazený čítač.
volně použitelné numerické zadávací pole
10
(např. aby se přiřadilo několik užitkových
ploch datové větě zákazníka)
Čítače (Aktivované čítače se barevně zvýrazní)
•
= Čítač provozních hodin (h)
•
= Čítač bubnových hodin (h)
•
= Čítač pracovních hodin (h)
•
= Čítač plochy (ha)
•
= Čítač kilometrů na silnici (km)
•
= spotřeba paliva (l) (doplňková
2
1
výbava)
(3) = přídavný čítač (konfigurovatelný pomocí
tlačítka
D
)
(4) = absolutní spotřeba paliva (pomocí tlačítka
C
lze smazat)
(5) = zobrazení aktuálně aktivovaného čítače
IV - 28
A
2
3
4
5
6
7
8
3
4
5
1
B
C
D
BX500047_3
Infocentrum
4.6.5.1
Změna resp. nové založení datové věty
zákazníka (1)
Lze založit celkem 30 datových vět zákazníka. Ke
změně daty zákazníka zvolte příslušnou datovou větu
zákazníka prostřednictvím tlačítek
a
1
2
,k
novému založení vyberte volnou datovou větu
zákazníka.
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte požadované
nastavení, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru se otevře
alfanumerické zadávací pole.
Otočným potenciometrem datovou větu zákazníka
zadejte resp. změňte. (Stisknutím otočného
potenciometru se převezme žádoucí alfanumerická
hodnota.)
B
C
2
3
4
5
6
7
8
2
1
A
1
D
BX500170_1
Volbou a potvrzením symbolu "ESC" (1)
se zadávací pole opustí, aniž by se
zadání resp. změny uložily.
Volbou a potvrzením symbolu "ESC" (2)
se zadání resp. změna převezme a
uloží.
•
na otočném potenciometru
Stisknutím tlačítka
se rovněž dostanete o jednu úroveň menu zpět.
4.6.5.2
•
Zapnutí resp. vypnutí čítače
Čítač se zapíná
5
a
6
resp. vypíná
STOP
tlačítkem
.
•
Stisknutím tlačítka
•
Stisknutím tlačítka
B
Aktivování hodnoty vlhkosti v čítači údajů
zákazníka
Aktivování hodnoty vlhkosti v čítači údajů
zákazníka
Pomocí tlačítka
D
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
4.6.5.3
•
2
se vyvolá základní obraz.
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
•
1
A
B
C
D
BX850942
vyvolejte přídavný čítač.
1
2
3
4
5
6
7
8
Otočným potenciometrem aktivujte měření vlhkosti
a volbu potenciometrem potvrďte.
Změřená hodnota vlhkosti bude na výstupech z
tiskárny automaticky uvedena jako poslední vytištěná
hodnota. Obrazová značka pro vlhkost na výtisku je
„% “.
A
B
C
D
BX850943
IV - 29
Infocentrum
4.6.5.4
•
Vynulování čítače zákazníka
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
1
C
pod programovatelným
se čítač zvolené užitkové plochy
zvolené datové věty zákazníka (v tomto
1
2
3
4
5
6
7
8
příkladě pro 1. užitkovou plochu) vymaže.
4.6.5.5
Přechod k všeobecným čítačům
(čítače údajů stroje)
A
B
C
D
BX850942
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
A
pod programovatelným
se vyvolá menu "Čítače a údaje
stroje".
Bližší informace viz kapitola "Čítače a údaje stroje"
Jednotlivé nebo všechny datové věty
zákazníka lze vytisknout na tiskárně
(doplňková výbava).
Bližší informace k tomu jsou uvedeny
v kapitole "Tisk údajů zákazníka"
IV - 30
Infocentrum
4.6.6 Doplněk siláže
Při polním provozu v informační oblasti nastavení (V)
zobrazuje symbol doplněk siláže aktuální nastavení.
1
2
3
4
5
6
7
8
Předpoklad pro zapnutí automatického provozu:
•
•
•
•
je zapnutý návod / adaptér
je zapnutý hlavní pohon
adaptér je spuštěný dolů
jízda dopředu
1
Stav (1)
= Automatický provoz je zapnutý, doplněk
•
A
B
C
D
BX850944
siláže aktivován.
•
= Automatický provoz je zapnutý, doplněk
siláže neaktivován.
•
= Doplněk siláže je deaktivován.
•
= Doplněk siláže je vždy aktivován.
•
= Zobrazení stavu naplnění silážního
1
2
prostředku (volitelná možnost)
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolá obraz doplňku
1
2
3
4
5
6
7
8
siláže.
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= Zvedací mechanizmus je dole
•
= Vozidlo jede
•
= Hlavní spojka zapnutá
•
= Návod zapnutý
•
= Spínač uvolnění silnice/pole
•
= Spínač uvolnění údržby
•
= Spínač zastavení konzoly obslužné
A
B
C
D
BX500149_1
jednotky
•
= Spínač zastavení ruční obsluhy
Porucha
•
= BEK
•
= Pákový ovladač
•
= KMC2
•
= KMC3
•
= Lokace kovu
•
= DIOM
IV - 31
Infocentrum
Nastavení doplňku siláže (1)
•
= Doplněk siláže je deaktivován
•
= Doplněk siláže je vždy aktivován
•
= Doplněk siláže automatický provoz
1
2
Zobrazení stavu naplnění doplňku siláže aktivovat /
deaktivovat (volitelná možnost) (2)
= Zobrazení stavu naplnění doplňku
•
1
2
3
4
5
6
7
8
siláže aktivován
•
= Zobrazení stavu naplnění doplňku
A
B
C
D
BX500149_1
siláže deaktivován
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení volby
doplňku siláže, výběrové pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadované
nastavení.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
•
Stisknutím tlačítka
C
se vyvolá základní obraz.
na otočném potenciometru
se vyvolá menu.
4.6.7 Kondicionér na kukuřici - nastavení
odstupu
Je-li nastaven provozní režim "Kukuřičný adaptér nebo
Disc X" , zobrazí se na displeji v informační oblasti
Nastavení (V) symbol
a aktuální skutečná hodnota
1
2
3
4
5
6
7
8
odstupu kondicionéru na kukuřici.
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
Kondicionér na kukuřici, zadávací pole se barevně
zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte odstup.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opět opusťte.
Automaticky se najede právě
nastavený požadovaný odstup.
Kalibrace kondicionéru na kukuřici
(Viz kap. Kalibrace kondicionéru na kukuřici).
IV - 32
A
B
C
D
BX500012_2
Infocentrum
4.7 Stručný přehled úrovní menu
Úroveň menu 1 (nastavení) a úroveň menu 2 (čítače)
1
2
1-1
1-1-1
1-2
1-1-2
1-3
1-1-3
1-4
1-1-4
1-5
1-1-5
1-7
1-7-1
1-1-8
1-8
1-7-2
1-1-9
1-9
1-7-4
1-1-10
1-10
XD
1-7-5
1-1-11
1-1-12
1-1-13
1-1-14
1-1-15
1-1-20
1-1-25
1-1-21
BX850952_1
IV - 33
Infocentrum
Úroveň menu 3 (Údržba)
3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
BX850953
IV - 34
Infocentrum
Úroveň menu 4 (servis) a úroveň menu 5 (návrat do základního obrazu)
4
4-1
4-2
1
2
3
4
4-3
4-4
4-4-1
4-4-2
4-4-3
4-4-8
4-1-1
4-1-15
4-1-2
4-1-16
4-1-3
4-1-17
4-1-4
4-1-18
4-1-5
4-1-19
4-1-6
4-1-20
4-1-7
4-1-21
4-1-8
5
4-1-9
4-1-10
4-1-11
4-1-12
4-1-13
4-1-14
BX850954_1
IV - 35
Infocentrum
4.7.1 Vyvolání navigačního menu
•
Navigační menu se vyvolá tlačítkem
na
otočném potenciometru.
Na displeji se zobrazí navigační menu.
Navigační menu je rozčleněno na pět hlavních menu:
•
= Hlavní menu 1 "Nastavení"
•
= Hlavní menu 2 "Čítač"
•
= Hlavní menu 3 "Údržba"
•
= Hlavní menu 4 "Servis"
•
= Hlavní menu 5 "Základní obraz"
A
•
Pomocí
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500172
na otočném potenciometru se
vyvolaná úroveň menu zavírá.
4.7.2 Hlavní menu 1 "Nastavení"
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
• Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 1.
• Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
Hlavní menu "Nastavení" je rozděleno do následujících
menu:
•
= Menu 1-1 "Parametry"
•
= Menu 1-2 "Nastavení stroje"
•
= Menu 1-3 "Jednotky"
•
= Menu 1-4 „Dieselový motor PowerSplit“
(doplňková výbava)
•
= Menu 1-5 "Jazyk"
•
= Menu 1-7 "Displej"
•
= Menu 1-8 "Datum/čas"
•
= Menu 1-9 "Adresa zemědělského
podnikatele"
•
= Menu 1-10 „Paměťová tlačítka pákového
ovladače“
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru se
lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 36
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500030
Infocentrum
4.7.3 Menu 1-1 "Parametry"
Hlavní menu "Nastavení" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-1
"Parametry".
Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji je zobrazena úroveň menu "Parametry".
1
2
3
4
5
6
7
8
Menu "Parametry" je rozděleno do následujících menu:
•
= Menu 1-1-1 "Návod"
•
= Menu 1-1-2 "Adaptér"
•
= Menu 1-1-3 "Odhazovací koncovka"
•
= Menu 1-1-4 "Brusné zařízení"
A
•
= Menu 1-1-5 "Protiostří"
•
= Menu 1-1-8 "EasyFlow"
•
= Menu 1-1-9 "EasyCOLLECT"
•
•
XD
B
C
D
BX500031_1
= Menu 1-1-10 "X-DISC"
1
2
3
4
5
6
7
8
= Menu 1-1-11 "Lokace kovu"
A
•
= Menu 1-1-12 "Dieselový motor"
•
= Menu 1-1-13 "Pohon pojezdu"
•
= Menu 1-1-14 "Autopilot"
•
= Menu 1-1-15 "Práce"
•
= Menu 1-1-20 "AutoScan"
•
= Menu 1-1-21 "RockProtect"
•
= Menu 1-1-25 „Měření vlhkosti“
•
Stisknutím tlačítka
•
•
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Otočným potenciometrem zvolte požadované menu.
Stisknutím otočného potenciometru se zobrazí
zvolené menu.
B
C
D
BX500032
na otočném potenciometru
IV - 37
Infocentrum
Zadávání parametrů
•
Otočným potenciometrem se zvolí jednotlivé
parametry, zadávací pole se zvýrazní světle modře.
Měnit lze pouze zadávací pole se světle
modrým pozadím.
•
•
•
•
Stisknutím otočného potenciometru přejděte do
zadávacího pole.
Otevře se maska pro zadání parametrů
s následujícími ukazateli:
(1) Zobrazí se název zvoleného parametru.
(2) Vizuální zobrazení možného rozsahu hodnot
parametru.
(3) Data parametru: (seshora dolů) číslo parametru,
min. hodnota, max. hodnota, hodnota základního
nastavení, jednotka.
(4) Skutečná hodnota parametru. Při hodnotě 99999
není příslušné řízení v provozu.
Ve zadávacím poli (5) zadejte novou požadovanou
hodnotu prostřednictvím otočného potenciometru
nebo klávesnice (7).
Ve zadávacím poli (6) (dotyková funkce) lze hodnotu
nastavit zpět na základní nastavení.
Stisknutím tlačítka
A
lze požadovanou hodnotu
B
převezměte změněnou
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500147_1
1
6
3
1
2
3
4
5
6
7
8
2
7
4
5
A
B
C
D
BX750018
vymazat.
•
Stisknutím tlačítka
hodnotu resp. opusťte masku zadání parametrů.
•
Stisknutím tlačítka
tlačítka
5
vedle programovatelného
se hodnoty základního nastavení
převezmou.
•
Stisknutím tlačítka
tlačítka
7
vedle programovatelného
se přeskočí zpět do předtím
1
2
3
4
5
6
7
8
zobrazeného obrazu.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Bližší informace k jednotlivým
parametrům jsou uvedeny v seznamu
parametrů v dodatku "Seznam
parametrů".
Menu 1-2 „Nastavení stroje“ lze zvolit
ze základního obrazu a je popsáno v
kap. „Všeobecná nastavení stroje“.
IV - 38
A
B
C
D
BX500147
Infocentrum
4.7.4 Menu 1-3 „Nastavení systému
jednotek“
Hlavní menu „Nastavení“ je vyvoláno.
1
2
•
3
4
5
6
7
8
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-3
„Nastavení systému jednotek“.
Displej zobrazí 4 výběrová okna, ve kterých můžete
měnit měrnou jednotku pro různé veličiny.
V menu lze zvolit metrický nebo nemetrický systém
jednotek:
•
= metrický systém jednotek
•
= nemetrický systém jednotek
A
B
C
D
BX500033_1
Globální nastavení ve výběrovém okně (1)
Měrná veličina
plocha
vzdálenost
spotřeba paliva
výška zvedacího
mechanizmu
pracovní záběr
palce
palce
A
B
C
Nastavení jízdní rychlosti, rychlosti tempomatu a
regulace mezní zátěže (4)
Nastavení zobrazení v km/h resp. mílích/h.
Stisknutím tlačítka menu
4
5
6
7
8
BX500034_1
Nastavení vzdálenosti mezery od kukuřičného
adaptéru ve výběrovém okně (3)
Nastavení zobrazení v mm resp. palcích.
•
3
D
Nastavení délky řezanky ve výběrovém okně (2)
Nastavení zobrazení v mm resp. palcích.
Nastavení jednotek
• Otočným potenciometrem zvolte požadované
výběrové okno, vstupní pole se barevně zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
výběrového pole.
• Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
měrnou jednotku.
• Stisknutím otočného potenciometru výběrové pole
opusťte.
2
1
Jednotka
metrická
nemetrická
ha
akry
km
míle
l
galony
cm
cm
1
2
3
4
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851001
1
2
3
4
5
6
7
8
vedle otočného
potenciometru se vyvolá příslušná úroveň menu.
Příklad (BX851005-1):
Základní obraz s ukazateli měrných jednotek v různých
jednotkových systémech.
A
B
C
D
BX851005_1
IV - 39
Infocentrum
4.7.5 Menu 1-4 „PowerSplit“ (doplňková
výbava)
Xízení výkonu u motoro MAN (od verze softwaru
200814613)
V základním obraze je aktuální provozní režim
dieselového motoru pro parametry 33515 a 33518
označen takto:
: Dieselový motor s provozem na max.
výkon (parametr je na 2 = plný výkon).
I
1080
: Dieselový motor v úsporném provozu
(parametr je na 3 = omezený výkon).
TRI PWR:
Naftový motor s velkou rezervou
točivého momentu při plném výkonu
(jen BiG X 700 pro Evropu).
Využití pro sklizeň za proměnlivých a
náročných podmínek.
III
IV
V
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500163_2
Bližší informace k jednotlivým
parametrům jsou uvedeny v seznamu
parametrů v dodatku "Seznam
parametrů".
Automatické pYepínání mezi ECO-Power a XPower.
Automatické přepínání lze nastavit ve dvou stupních:
: přepínání se provede skokově při nastavených
otáčkách
: přepínání je plynulé a začne cca 100 otáček za
minutu před nastavenými otáčkami
Přepnutí zpět do režimu ECO se provede vždy
skokově při nastaveném vytížení motoru za
předpokladu, že byl režim X-Power nastaven
automaticky. Pokud byl režim X-Power zvolen
manuálně, je automatika pouze v pohotovosti, ale
nezasahuje.
V automatickém režimu se vynechává charakteristika
TRI Power.
Ruční přepínání mezi režimy ECO Power, X Power
a TRI Power.
Režim TRI Power nelze nastavit předem, ale jen
ručním přepnutím.
Mezi režimy X Power, TRI Power a ECO Power lze
ručně a cyklicky přepínat, jen když jsou k tomu
splněné předpoklady, tzn. není přetížený motor.
Výběr charakteristiky TRI Power pomocí přepínače
ECO/X (1):
• pořadí přepínačů X PWR: ECO > TRI > X.
• pořadí přepínačů ECO PWR: X > TRI > ECO.
• je nutné zobrazení na základní obrazovce.
1
BX851090
IV - 40
Infocentrum
Grafické znázornní nastavení PowerSplit
(1) Otá ky dieselového motoru, od kterých se má
provést automatické pYepnutí z ECO-Power na XPower.
(2) Aktuální režim výkonu
(3) Poátení nastavení pro X-Disc a provoz sklizn
kukuYice
(4) Poátení nastavení pro travní provoz
(5) Počáteční nastavení pro silniční provoz
(6) Aktivovat /deaktivovat nastavení automatického
přepínání mezi ECO-Power a X-Power a probh
přepínání.
2
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
3
4
5
A
B
C
D
BX850951_1
Zobrazení stavu
STOP
: Automatické pYepínání není aktivované
: Automatické pYepínání je aktivované
Automatika je aktivovaná jen tehdy, jsou-li požadované
otáčky dieselového motoru vyšší než 1900 otáček za
minutu
IV - 41
Infocentrum
4.7.6 Menu 1-5 "Jazyk"
Hlavní menu "Nastavení" je vyvoláno.
1-5
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-5 "Jazyk".
1
2
•
Stiskněte otočný potenciometr.
3
4
5
6
7
8
Na displeji je zobrazen výběr jazyků.
Nastavení jazyka
(1)
(2)
= Aktuálně nastavený jazyk
= Zobrazení zvoleného jazyka
A
B
C
D
BX500035
•
Otáčením potenciometru zvolte požadovaný jazyk.
•
Stisknutím otočného potenciometru se výběr
potvrdí.
•
Stisknutím tlačítka
1
na otočném potenciometru
1
2
3
4
5
6
7
8
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Zvolený jazyk se okamžitě převezme.
2
A
B
C
D
BX850847
4.7.7 Menu 1-7 "Displej"
Hlavní menu "Nastavení" je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-7
"Displej".
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
Menu "Displej" je rozděleno do následujících menu:
5
6
•
= Menu 1-7-1 "Kontrast/jas"
7
8
•
= Menu 1-7-2 "Bzučák"
•
Na displeji se zobrazí úroveň menu 1-7 "Displej".
A
B
C
D
BX500037_1
•
= Menu 1-7-4 "Směr otáčení"
•
= Menu 1-7-5 "Nastavení polí základního
obrazu"
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 42
Infocentrum
4.7.8 Menu 1-7-1 Režim den/noc
Menu „Displej“ je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-7-1
„Režim den/noc“.
• Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji se zobrazí nastavení pro den a noc.
1
2
3
4
•
= den
5
6
•
= noc
7
8
A
B
C
D
BX500611_1
Nastavení režimu den / noc
• Otočným potenciometrem zvolte požadované
nastavení, výběrové pole se barevně zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
• Otáčením potenciometru nastavte požadovanou
hodnotu.
• Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
1
2
3
4
5
6
7
8
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500612
IV - 43
Infocentrum
4.7.9 Menu 1-7-2 "Bzučák"
Menu "Displej" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-7-2
"Bzučák".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji je zobrazeno nastavení bzučáku:
•
= stisknutí tlačítka (vysílač signálů v
terminálu)
•
= alarm (vysílač signálů v konzole)
•
= upozornění (vysílač signálů v konzole)
A
B
C
D
BX500038_2
Funkce bzučáku
•
= bzučák je vypnutý
•
= bzučák je zapnutý
•
a
nastavit
aktivační dobu bzučáku.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte požadované
nastavení, výběrové pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otáčením potenciometru nastavte požadovanou
hodnotu.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
Stisknutím tlačítka
7
lze zapnout bzučák.
Stisknutím tlačítka
8
lze vypnout bzučák.
•
3
4
5
6
7
8
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 44
A
B
C
D
BX500043_1
Nastavení bzučáku
•
2
= bzučák je časově omezen
Jako volitelnou možnost lze u
•
1
Infocentrum
4.7.10 Menu 1-7-4 Směr otáčení
Menu "Displej" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-7-4 "Směr
otáčení".
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Na displeji se zobrazí nastavení směru otáčení.
•
= posunutí seznamu parametrů
dolů
•
= výběr vstupních prvků dolů
A
•
B
C
D
BX500201_1
= posunutí menu dolů
Nastavení směru otáčení
(1) Směr otáčení "posunutí seznamu parametrů dolů":
•
Stisknutím tlačítka
1
nastavte "proti směru
pohybu hodinových ručiček".
•
Stisknutím tlačítka
2
nastavte "ve směru pohybu
hodinových ručiček".
(2) Směr otáčení "výběr vstupních prvků dolů":
•
Stisknutím tlačítka
3
5
4
nastavte "proti směru
1
1
2
2
3
4
3
5
6
7
8
pohybu hodinových ručiček".
•
Stisknutím tlačítka
4
nastavte "ve směru pohybu
hodinových ručiček".
(3) Směr otáčení "posunutí menu dolů":
•
Stisknutím tlačítka
5
A
B
C
D
BX500200
nastavte "proti směru
pohybu hodinových ručiček".
•
Stisknutím tlačítka
6
nastavte "ve směru pohybu
hodinových ručiček".
(4) Stisknutím programovatelného tlačítka
nastavíte všechna nastavení směru otáčení na
standardní hodnotu.
(5) Stisknutím programovatelného tlačítka
přepnete zpět na základní obraz.
Aktuálně nastavený směr otáčení se
zobrazí modře vyplněnou šipkou
.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 45
Infocentrum
4.7.11 Menu 1-7-5 Nastavení základních
obrazových polí
Menu "Displej" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-7-5
"Nastavení základních obrazových polí".
Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
D
Displej zobrazuje možnosti výběru ukazatelů.
Měřená hodnota, která se aktuálně zobrazuje v
základním obraze je zvýrazněná orámováním
(v příkladu aktuální čas).
Změna ukazatele v základním obraze:
• Otočným potenciometrem zvolte požadovaný
ukazatel, zadávací pole se barevně zvýrazní.
• Stisknutím otočného potenciometru se zvolený
ukazatel potvrdí (v příkladu "momentální spotřeba
paliva").
V základním obraze se nyní zobrazí uložené nastavení
(1) (v příkladu "momentální spotřeba paliva").
A
B
C
D
V základním obraze lze zvolit tyto ukazatele:
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850839
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850840
aktuální čas/Datum
okamžitá spotřeba paliva
otáčky řezacího bubnu
1
1
2
plošný výkon
3
4
okamžitá spotřeba paliva vzhledem k
5
6
7
8
ploše
hodnota vlhkosti sklizňového produktu
změřená senzorem NIR
okamžitá spotřeba paliva vzhledem k
výnosu sklizně (lze jen ve spojení s registrací
výtěžku CropControl) (doplňková výbava)
•
•
Stisknutím tlačítka
A
se vyvolá základní obraz.
Stisknutím tlačítka
B
se zobrazení (čas) vrátí na
původní konfiguraci z výroby.
IV - 46
A
B
C
D
BX850841
Infocentrum
4.7.11.1 Senzor NIR pro měření vlhkosti
Pomocí senzoru NIR se měří obsah vlhkosti ve
sklizňovém produktu.
Pozor kamenitá půda!
Pozor kamenitá půda!
Poškození senzorových kotoučů
• Měření vlhkosti pomocí senzoru NIR
neprovádějte na kamenitých půdách.
•
1
2
3
4
5
6
7
8
Otočným potenciometrem zvolte ukazatel
Stisknutím otočného potenciometru potvrďte
výběr.
Při aktivovaném senzoru NIR zobrazuje základní obraz
aktuální hodnotu vlhkosti (1) sklizňového produktu.
B
A
, vstupní pole se barevně zvýrazní.
C
D
BX851032
•
1
Senzor NIR se aktivuje, pokud jsou splněné tyto
podmínky:
• Hlavní spojka je zapnutá (viz kap. 3 „Ovládací
prvky“)
• Uvolňovací spínač údržby je vypnutý (viz kap. 3
„Ovládací prvky“)
• Uvolňovací spínač návod/adaptér je zapnutý (viz
kap. 3 „Ovládací prvky“)
• Základní obrazovka zobrazuje stavový ukazatel
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851054
„Návod/adaptér vpřed aktivovaný“.
•
•
Nastavené otáčky motoru jsou větší než 1500 ot/
min (hodnota je pevná a nelze ji měnit).
Využití stroje je vyšší než 40 %.
2
Senzor NIR provede automatickou kalibraci, pokud
jsou splněné tyto podmínky:
• Od poslední kalibrace senzoru NIR uběhlo
minimálně10 provozních hodin senzoru.
• Uvolňovací spínač údržby je zapnutý (viz kap. 3
„Ovládací prvky“).
• Nastavené otáčky motoru jsou 800 ot/min nebo
větší (hodnota je pevná a nelze ji měnit).
Kalibrace se přeruší, pokud je opět splněna podmínka
„senzor NIR aktivován“
V případě nepřípustné měřené hodnoty nebo měřené
hodnoty mimo měřicí rozsah se po 10 sekundách na
základní obrazovce zobrazí ukazatel „—“ (2).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851055
3
Při neaktivovaném senzoru (jedna nebo více podmínek
pro provozní stav „aktivován“ není splněno), se v
základním obraze zobrazí „OFF“ (3).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851056
IV - 47
Infocentrum
4.7.12 Menu 1-8 "Datum / čas"
Hlavní menu "Nastavení" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-8 "Datum/
čas".
Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji se zobrazí datum a čas.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500044_1
Nastavení data a času
•
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte požadované
nastavení, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otáčením potenciometru nastavte požadované
datum a čas.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500045
IV - 48
Infocentrum
4.7.13 Menu 1-9 "Adresa zemědělského
podnikatele"
Hlavní menu "Nastavení" je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-9
"Zemědělský podnikatel".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500659
•
Stisknutím otočného potenciometru vyvoláte masku
<Informace o zemědělském podnikateli>.
Můžete zadat maximálně 6x30 znaků.
Informace se použijí při každém tisku na
tiskárně CAN (doplňková výbava).
Pokud nějaký řádek neobsahuje žádné
znaky (ani mezery), pak se tento řádek
nezohlední při tisku.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500660
•
•
•
•
Stisknutím otočného potenciometru se otevře
alfanumerické zadávací pole (1).
Otáčením otočného potenciometru zvolte písmeno
(žluté označení).
Stisknutím otočného potenciometru písmeno
převezmete.
Volbou a potvrzením symbolem "Enter" (2) se
zadání resp. změna převezme a uloží do paměti.
1
Volbou a potvrzením symbolu "ESC" (3)
se zadávací pole opustí, aniž by se
zadání resp. změny uložily.
A
B
C
D
3
1
2
3
4
5
6
7
8
2
BX500661
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 49
Infocentrum
4.7.14
Menu 1-10 „Paměťová tlačítka
pákového ovladače“
Hlavní menu „Nastavení“ je vyvoláno.
•
•
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 1-10
„Paměťová tlačítka pákového ovladače“.
Otočným potenciometrem zvolte M1 resp. M2,
výběrové pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
výběrového pole.
Otáčením potenciometru nastavte požadovanou
funkci.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a výběrové pole se opět opustí.
Stisknutím tlačítka
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850994
se přijmou nastavení.
B
Pokud maska ještě nebyla potvrzena
tlačítkem „
B
„, nastavené funkce se
zablokují, což signalizuje symbol
„zámku“ v polích M1/M2.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
1
2
3
4
5
6
7
8
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX850991
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX850992
IV - 50
Infocentrum
4.8
•
Hlavní menu 2 "Čítač"
Tlačítkem
na otočném potenciometru vyvolejte
navigační menu.
• Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 2
"Čítače".
• Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji jsou zobrazeny různé čítače.
1
2
3
4
5
6
7
8
Úroveň čítačů (sady)
•
= Celkový čítač (nelze vynulovat)
•
= Čítač 1 (lze vynulovat)
•
= Čítač 2 (lze vynulovat)
•
= Čítač 3 (lze vynulovat)
4.8.1
A
B
C
D
BX500046
Čítače údajů stroje
(Aktivní čítače se barevně zvýrazní)
•
= Čítač provozních hodin
•
= Čítač bubnových hodin
1
2
3
4
5
6
7
8
0 h 0 min
0 h 0 min
= Čítač pracovních hodin
•
0 h 0 min
•
= Čítač plochy
•
= Čítač kilometrů (jak silniční, tak i polní
0.0
km
0.0
L
L/h
3
4
= Čítač spotřeby paliva (doplňková
A
výbava)
(3) = Absolutní spotřeba paliva (prostřednictvím
tlačítka lze smazat
ha
42 . 00
provoz) (km)
•
0.0
C
B
C
D
BX500048_3
)
(4) = Aktuální průměrná spotřeba (l/h)
(5) = Ukazatel aktuálně aktivovaných čítačů
Nastavení úrovně čítače
•
Stiskem tlačítka
1
pro
resp.
2
pro
se
změní úroveň čítačů.
Alternativně lze nastavení provést i otočným
potenciometrem:
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení úrovně
čítačů, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru vstupte do
vybraného pole.
Otočným potenciometrem nastavte žádoucí úroveň
čítače.
Stisknutím otočného potenciometru výběrové pole
opusťte.
IV - 51
Infocentrum
4.8.2
•
Vynulování čítačů údajů stroje
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
C
pod programovatelným
se vymažou všechny čítače jedné
1
2
3
4
5
6
7
8
sady. (Vymazat lze jen čítače sad 1 až 3.)
•
na otočném potenciometru
Stisknutím tlačítka
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
B
pod programovatelným
se vyvolá základní obraz.
A
B
C
D
BX500048_1
4.8.3
•
Přechod k čítačům údajů
zákazníka
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
A
pod programovatelným
se vyvolá menu "Čítače údajů
zákazníka".
Bližší informace viz kapitolu "Čítače údajů zákazníka"
IV - 52
Infocentrum
4.9 Hlavní menu 3 "Údržba"
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji se zobrazí úroveň menu 3 "Údržba".
Hlavní menu "Údržba" je rozděleno do 11 menu:
•
= Menu 3-1 "Centrální mazání"
•
= Menu 3-2 "Ostření / protiostří"
•
= Menu 3-3 "Kalibrace kyvného rámu"
•
= Menu 3-4 "Kalibrace autopilota"
•
= Menu 3-5 "Kalibrace odhazovací
A
B
C
D
BX500075_1
koncovky"
•
= Menu 3-6 "Kalibrace drtiče"
•
= Menu 3-7 "Kalibrace návodu/adaptéru"
•
= Menu 3-8 "Kalibrace jízdní dráhy"
•
= Menu 3-9 "RockProtect" (doplňková
výbava)
•
= Menu 3-10 "Kalibrace hlavní spojky"
•
= Menu 3-11 "Údržba přídavné nápravy"
(volitelná možnost)
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Pokud v základním obraze stisknete
spínač údržby, automaticky se zobrazí
hlavní menu "Údržba".
IV - 53
Infocentrum
4.9.1 Menu 3-1 "Centrální mazání"
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-1
"Centrální mazání".
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
D
BX500613
Na displeji se zobrazí maska "Centrální mazání".
•
1
Stisknutím tlačítka
5
vyvoláte funkci "Vložené
3
vyvolejte funkci „čištění
mazání".
•
Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
návodu“ (sériové vybavení).
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
•
= otáčky dieselového motoru
•
= spínač uvolnění návodu/adaptéru
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
A
jednotky
•
= spínač zastavení ruční obsluhy
Porucha
•
= BEK
•
= ruční obsluha
•
= pákový ovladač
•
= KMC2
•
= KMC3
IV - 54
B
C
D
BX500202
Infocentrum
4.9.2 Menu 3-2 "Ostření / protiostří"
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-2
"Ostření / protiostří".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Objeví se výstražné značky, které
poukazují na zvláštní nebezpečí u
ostření řezného nože (viz kap.
Provoz - ostření řezného nože).
A
B
C
D
BX500615
•
Stisknutím tlačítka
7
se přepne do zadání
parametrů pro broušení protiostří.
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
•
= otáčky dieselového motoru
•
= spínač uvolnění návodu/adaptéru
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
1
2
3
4
5
6
7
8
jednotky
A
•
= spínač zastavení ruční obsluhy
B
C
D
BX851002
Porucha
•
= BEK
•
= ruční obsluha
•
= pákový ovladač
•
= KMC2
•
= KMC3
IV - 55
Infocentrum
Stavové ukazatele režimu broušení
Stav ostřicí klapky (1)
•
= ostřicí klapka je zavřená
•
= ostřicí klapka je otevřená
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Stav obtahovacího brousku (2)
2
•
= obtahovací brousek je vlevo
•
= obtahovací brousek je na středu
•
= obtahovací brousek je vpravo
•
= Brousek se pohybuje doleva
3
A
B
C
D
BX851003
Ukazatel s šipkou ukazuje různé polohy,
které symbolizují směr pohybu brousku.
= neznámá poloha brousku, senzory
•
brousku jsou oba ztlumeny / defektní senzor - CHYBA
Stav ostřicího provozu (3)
•
1. číslo = aktuální cyklus ostření, 2. číslo =
počet požadovaných cyklů ostření
Ostřicí cyklus odpovídá dvojitému zdvihu brousku
(1 x vlevo/1 x vpravo) (v závislosti na počtu
nastavovacích prvků).
5
4
Stav počtu zbývajících brousicích cyklů k nastavení
brousku (4)
• (4) = počet „zbývajících brousicích cyklů k
nastavení brousku“ od doby, kdy byl čítač tlačítkem
1
1
2
3
4
5
6
7
8
nastaven na maximální počet (5) brousicích
cyklů.
Jakmile počet zbývajících brousicích
cyklů klesne pod 10% maximálního
počtu (5) brousicích cyklů, zobrazí se
ukazatel červeně.
A
B
C
D
BX851004
•
Pro nastavení čítače (4) „zbývajících brousicích
cyklů k nastavení brousku“ na maximální počet
brousicích cyklů stiskněte tlačítko
IV - 56
1
.
Infocentrum
Potvrzení hlášení chyb
•
Tlačítkem
A
4
pod programovatelným tlačítkem
hlášení skryjete.
•
Stiskněte tlačítko
1
, aby se čítač "Součet všech
ostřicích cyklů (4)" nastavil na nulu. Na displeji se
zobrazí hlášení (6).
•
Tlačítkem
A
1
2
3
4
5
6
7
8
6
pod programovatelným tlačítkem
hlášení skryjete.
•
Tlačítkem
B
pod programovatelným tlačítkem
A
B
C
D
BX500175_1
postup přerušíte.
Obtahovací brousek seřiďte resp. jej
vyměňte. (viz kapitola "Seřízení resp.
výměna obtahovacího brousku")
IV - 57
Infocentrum
Protiostří- stav motorů s protiostřím (údaje z
pohledu ve směru jízdy)
Vizuální zadání, posunuje-li se protiostří ručně.
•
= nájezd pravého protiostří aktivovaný
•
= nájezd pravého protiostří neaktivovaný
•
= odtah pravého protiostří aktivovaný
•
= odtah pravého protiostří neaktivovaný
•
= přetržený kabel u protiostří vpravo
•
= zkrat protiostří vpravo
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500173_1
•
= nájezd levého protiostří aktivovaný
•
= nájezd levého protiostří neaktivovaný
•
= odtah levého protiostří aktivovaný
•
= odtah levého protiostří neaktivovaný
•
= přetržený kabel u protiostří vlevo
•
= zkrat protiostří vlevo
Nastavení počtu ostřicích cyklů
(tovární nastavení: 20)
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte požadované
nastavení, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovaný
počet.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
1
2
3
4
5
6
7
8
Spuštění / zastavení brousicího provozu
Stisknutím tlačítka
8
se brousicí postup spustí resp.
•
= brousicí postup není možné.
•
= spustit brousicí postup.
•
= zastavit brousicí postup.
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
•
Stisknutím tlačítka
7
se lze dostat k zadávání
parametrů seřízení protiostří.
IV - 58
B
C
D
BX500173_1
zastaví.
•
A
Infocentrum
4.9.3 Menu 3-3 "Kalibrace kyvného rámu
a absolutní výška zdvihacího
mechanizmu"
Při kalibraci se mohou konstrukční
díly, zejména zdvihací mechanizmus a
kyvný rám pohybovat - nebezpečí
poranění!
Kalibrace kyvného rámu je nezbytná
jen po práci na kyvném rámu resp. po
výměně elektroniky.
Před kalibrací kyvného rámu seřiďte
zdvihací zařízení (viz kap. Seřízení
zdvihacího mechanizmu)
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500053
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-3
"Kalibrace kyvného rámu".
•
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
1
Zobrazí se "Kalibrace kyvného rámu a absolutní výška
zdvihacího mechanizmu".
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= sedadlový spínač
•
= otáčky dieselového motoru
•
= spínač uvolnění návodu/adaptéru
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
BX500176
jednotky
•
= spínač zastavení ruční obsluhy
Porucha
•
= BEK
•
= pákový ovladač
•
= KMC2
•
= KMC3
IV - 59
Infocentrum
Popis obrazovky „Kalibrace kyvného
rámu/výšek zvedacího mechanizmu“
•
Symbolem
se zobrazí aktuální výška
1
2
3
4
5
6
7
8
vyzdvižení v %.
•
Symbolem
se zobrazí okamžitá uložená
absolutní výška zdvihacího mechanizmu při 80 %.
•
Symbolem
se zobrazí okamžitá uložená
absolutní výška zdvihacího mechanizmu při 20 %.
Kalibrace absolutní výšky zdvihacího
zařízení
Kalibrace absolutní výšky zdvihacího zařízení je
nezbytná, aby ji bylo možné v Infocentru zadat.
Kalibrační hodnoty se pro sběrač trávy, X-Disc a
kukuřičný adaptér uloží odděleně.
Předpoklady
• Zdvihací zařízení je seřízeno (viz kap. Seřízení
zdvihacího zařízení).
• uvolňovací spínač polního provozu zapnutý
• Spínač uvolnění jízdního provozu je vypnutý.
• Adaptér je namontovaný.
• Kyvný rám rovně
Výška zvedacího mechanizmu se musí
kalibrovat tehdy, byl-li vyměněn adaptér.
•
•
Nastavte provozní režim sběrač trávy/kukuřičný
adaptér/X-Disc podle namontovaného adaptéru.
Adaptér (vyklopený kukuřičný adaptér) musí na
rovném podloží stát na zemi a musí být seřízen do
vodorovné polohy.
IV - 60
A
B
C
D
BX850987
Infocentrum
Změření výšky zdvihu
•
U sběrače (1) změřte vzdálenost „a“ mezi zemí a
nejspodnějším bodem pružného prstu.
1
a
WHBBX03184
•
U kukuřičného adaptéru EasyCollect (1) změřte
vzdálenost (a) mezi zemí a ostřím nože.
1
a
WHBBX03182
•
U XDisc (1) změřte vzdálenost „a“ mezi zemí a
čepelí nože.
a
1
WHBBX03183
IV - 61
Infocentrum
Kalibrace horní meze výšky zdvihacího
zařízení
•
Stiskněte tlačítko „Zvednout zvedací mechanizmus“
(1) na jízdní páce, dokud se vedle symbolu
nezobrazí hodnota „80 %“ .
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte pole
"uložená
absolutní výška zdvihacího mechanizmu při 80 %",
zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
vzdálenost „a“ (viz „Změření výšky zdvihu“).
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
1
BX851082
1
2
3
4
5
6
7
8
Kalibrace dolní meze zdvihacího zařízení
•
Stiskněte tlačítko „Spustit zvedací mechanizmus“
(1) na jízdní páce, dokud se vedle symbolu
nezobrazí hodnota „20 %“ .
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte pole
"uložená
absolutní výška zdvihacího mechanizmu při 20 %",
zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte požadovanou
vzdálenost „a“ (viz „Změření výšky zdvihu“).
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
IV - 62
A
B
C
D
BX500055_1
Infocentrum
4.9.4 Menu 3-4 "Kalibrace autopilota"
• Při kalibraci existuje nebezpečí
poranění spontánními pohyby
konstrukčních dílů (např. řízené
nápravy). V nebezpečné oblasti stroje
se nesmí nikdo zdržovat!
Před prvním použitím autopilota se
musí provést kalibrace autopilota a
zaručit tím jeho bezchybný provoz.
Předpoklady:
• Je namontován kukuřičný adaptér EasyCollect se
snímači řádků.
• Použití adaptéru EasyCollect na sklizeň kukuřice s
flexibilním čidlem, které neustále kopíruje řádek
kukuřice (1), je možné pouze se softwarem
20 083 052 0 (ke stažení zde: http://www.krone.de/
software). V případě potřeby proveďte aktualizaci
všech řídicích přístrojů stroje.
Úplná verze softwaru 20 083 052 mimo jiné
obsahuje následující softwarové verze jednotlivých
řídicích přístrojů:
KMC2: 150200102-27
KMC3: 150200103-27
Terminál: 150200104-28
Autopilot: 150200029-17 nebo vyšší.
• Hlavní menu <Údržba> je vyvoláno.
1
BX851050
IV - 63
Infocentrum
Při kalibraci autopilota je třeba
dodržet pořadí pracovních kroků.
•
Nastartujte dieselový motor a zapněte spínač
uvolnění <Pole>, <Pohon pojezdu> a <Autopilot>.
Není-li splněná některá z těchto
podmínek, zobrazí se na pravé straně
obrazovky příslušné hlášení.
Nesplněné podmínky uvolnění jsou
podbarveny žlutě, chyby červeně.
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
•
= sedadlový spínač
•
= spínač uvolnění autopilota
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
jednotky
•
= spínač zastavení ruční obsluhy
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500058
Porucha
•
= BEK
•
= pákový ovladač
•
= autopilot
•
= KMC3
IV - 64
A
1
Infocentrum
4.9.4.1
•
•
Vyvolání obrazu kalibrace na
terminálu
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-4
"Kalibrace autopilota".
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Na displeji se zobrazí menu <Kalibrace autopilota>.
U kalibrovaných hodnot se kontroluje
hodnověrnost. V případě, že se jedna
hodnota nachází mimo platnou oblast,
zobrazí se to příslušným otazníkem
vedle kalibrované hodnoty.
B
A
Hodnotu nelze uložit do paměti.
C
D
BX500057
Zobrazení s vnějším hrotem
Zobrazení se středovým hrotem
13
7
8
4
1
2
7
3
4
1
3
8
4
5
6
1
13
5
14
A
7
B
C
8
D
11
9
10
6
3
4
5
6
7
8
12
14
A
B
BX500617
Pol.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
2
11
12
10
2
5
6
2
9
1
C
D
BX500660
Význam
Uložená hodnota, maximální rejd vlevo
Uložená hodnota, jízda v přímém směru
Uložená hodnota, maximální rejd vpravo
Uložená hodnota, minimum snímače řádku vlevo
Uložená hodnota, minimum snímače řádku vpravo
Skutečná hodnota senzoru úhlu řízení
Skutečná hodnota snímače řádku vlevo
Skutečná hodnota snímače řádku vpravo
Požadovaná hodnota, napětí resp. střída v 0,01% rejdu vlevo
Uložená hodnota, minimální proud rejd vlevo
Předepsaná hodnota, napětí resp. střída v 0,01% rejdu vpravo
Uložená hodnota, minimální proud rejd vpravo
Skutečná hodnota otáček motoru
Automatická kalibrace minimálních proudů ventilů řízení vlevo / vpravo.
IV - 65
Infocentrum
4.9.4.2
Kalibrace senzoru úhlu řízení
1. Kalibrace úhlu řízení jízdy v přímé linii
Při přímé jízdě musí skutečná hodnota
snímače úhlu řízení činit cca 400 +/10.
•
Osu řízení uveďte do střední polohy (řiďte tak
daleko, až řízení stojí na jízdě v přímé linii).
•
Otočným potenciometrem
•
•
•
zvolte
<uložená hodnota jízda v přímé linii>, zadávací
pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Stisknutím otočného potenciometru uložte aktuální
skutečnou hodnotu senzoru úhlu řízení a zadávací
pole opět opusťte.
Skutečná hodnota, popř. uložená hodnota má být
cca. 400 +/- 10, případně senzor dodatečně
seřiďte.
A
B
C
Osu řízení uveďte do max. levé polohy (řiďte tak
doleva, až je úhel řízení na dorazu).
•
Otočným potenciometrem
•
•
•
3. Kalibrace úhlu řízení max. vpravo
•
Řízenou nápravu uveďte do max. pravé polohy
(otočte volantem doprava, až je úhel řízení na
dorazu).
•
Otočným potenciometrem
•
•
•
•
zvolte
<uložená hodnota maximální rejd vpravo>, zadávací
pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Stisknutím otočného potenciometru uložte aktuální
skutečnou hodnotu senzoru úhlu řízení a zadávací
pole opět opusťte.
Skutečná hodnota resp. uložená hodnota nesmí být
větší než 630, případně senzor dodatečně seřiďte.
Pokud je skutečná hodnota vyšší než 630,
kontaktujte zákaznický servis KRONE.
IV - 66
3
4
5
6
7
8
BX500661_2
zvolte
<uložená hodnota maximální rejd vlevo>, zadávací
pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Stisknutím otočného potenciometru uložte aktuální
skutečnou hodnotu senzoru úhlu řízení a zadávací
pole opět opusťte.
Předepsaná, popř. uložená hodnota nesmí být
menší než 220, případně senzor dodatečně
seřiďte.
2
D
2. Kalibrace úhlu řízení vlevo max.
•
1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500058
Infocentrum
4.9.4.3
Výběr čidla kopírujícího řádky
Lze zvolit snímače řádku ve středním
hrotu nebo ve vnějších hrotech.
•
V masce „Parametr“ skupiny Autopilot vyberte
parametr 34016 „Autopilot čidlo kopírující řádky ve
středovém hrotu“.
0 = vnější hrot , 1 = středový hrot.
4.9.4.4
•
Kalibrace řadového čidla s
ocelovým třmenem (u
dvoudílného EasyCollect)
V menu 1-1-14 nastavte parametr 26025 ve
skupině Autopilot „Instalované flexibilní čidlo
kopírující řádky“ na hodnotu 0.
Oba snímače řádku vpravo/vlevo se
kalibrují jednorázově.
1. Zkalibrujte čidlo kopírující řádky „Vnější hrot
vlevo/středový hrot vpravo“.
Čidlo kopírující řádky (1) „Vnější hrot
vlevo/středový hrot vpravo“ musí být
ve výchozí poloze a nesmí být aktivní.
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
resp.
•
•
•
•
<snímač řádku vlevo>,
zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Stisknutím otočného potenciometru se převezme
aktuální skutečná hodnota snímače řádku vlevo a
opustí se zadávací pole.
Skutečná hodnota musí být v rozmezí 265 ±50,
případně senzor seřiďte.
Je-li snímač řádku aktivován až ke koncovému
dorazu, musí mít senzor hodnotu rozdílu 300 – 320.
1
WHBBX0302
Při aktivování čidla kopírujícího řádky
„Vnější hrot vlevo/středový hrot
vpravo“ se hodnota čidla zvětší.
IV - 67
Infocentrum
2. Zkalibrujte čidlo kopírující řádky „Vnější hrot
vpravo/středový hrot vlevo“.
Čidlo kopírující řádky (1) „Vnější hrot
vpravo/středový hrot vlevo“ musí být
ve výchozí poloze a nesmí být aktivní.
•
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
resp.
•
•
•
•
zvolte <snímač řádku
vpravo>, zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Stisknutím otočného potenciometru se aktuální
skutečná hodnota snímače řádku vpravo převezme
a opustí se zadávací pole.
Skutečná hodnota musí být v rozmezí 590 ±50,
případně senzor seřiďte.
Je-li snímač řádku aktivován až ke koncovému
dorazu, musí mít senzor hodnotu rozdílu 300 – 320.
1
EC100630
Při aktivování čidla kopírujícího řádky
„Vnější hrot vpravo/středový hrot
vlevo“ se hodnota čidla zmenší.
4.9.4.5
Kalibrace pružného řadového
čidla (u třídílného EasyCollect)
Předpoklady:
• Stroj stojí na rovné ploše.
• Čidla kopírující řádky mohou volně kmitat, aniž by
narážela na překážky.
Kalibrace:
• V menu 1-1-14 nastavte parametr 26025 ve skupině
Autopilot „Instalované flexibilní čidlo kopírující
řádky“ na hodnotu 1.
• Nově zkalibrujte hodnotu pro klidovou polohu čidel
kopírujících řádky (viz body 1. a 2. v kap. „Kalibrace
čidel kopírujících řádky s ocelovým ramenem“).
1
BX851050
Při kalibraci flexibilního čidla kopírujícího řádky (1)
budou u čidla v nulové poloze (čidlo neaktivní)
zprostředkovány následující přibližné hodnoty:
Nové řadkové čidlo
Čidlo „Zachycování řádků vpravo B66“: 50 +/- 10
Použité řadkové čidlo
Čidlo „Zachycování řádků vpravo B66“: 40 - 120
Pro kontrolu:
Při kalibraci flexibilního čidla kopírujícího řádky budou u
čidla v maximální poloze zprostředkovány následující
přibližné hodnoty:
Čidlo „Zachycování řádků vpravo B66“: 450 +/- 10
Čidlo „Zachycování řádků vlevo B66“: 450 +/- 10
IV - 68
Po výměně senzoru a po cca 100 ha
obdělané plochy se musí autopilot vždy
znovu kalibrovat.
Infocentrum
4.9.4.6
Kalibrace ventilů řízení vlevo/
vpravo (ruční)
Předpoklad
• Uveďte řízenou nápravu do střední polohy (otočte
volantem tak, aby bylo řízení v přímém směru).
1.
•
•
•
•
Kalibrace s vnější špičkou
13
7
Minimální proud pro ventil řízení vlevo
8
4
Otočným potenciometrem zvolte
<hodnota proudu ventil vlevo> (9), zadávací pole se
barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem zvětšete aktuální
požadovanou hodnotu (v 0,01%) ventilu, až se
řízení pohybuje přímo.
Otočným potenciometrem pak požadovanou
hodnotu (v 0,01%) zmenšete, až se řízení již
nepohybuje.
Stisknutím otočného potenciometru se převezme
aktuálně zobrazený proud a opustí se zadávací
pole.
2
3
4
5
6
7
8
5
6
1
1
3
2
9
11
12
10
14
A
B
C
D
BX500617
Kalibrace se střední špičkou
Uložená min. hodnota proudu pro ventil vlevo se
aktualizuje.
• Stisknutím tlačítka
pod otočným
1
2
3
4
5
6
7
8
potenciometrem se postup přeruší.
2.
•
•
•
•
Minimální proud pro ventil řízení vpravo
(ruční)
Otočným potenciometrem
11
9
zvolte
<hodnota proudu ventil vpravo> (11), zadávací pole
se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem zvětšete aktuální
požadovanou hodnotu (v 0,01%) ventilu, až se
řízení pohybuje přímo.
Otočným potenciometrem pak požadovanou
hodnotu (v 0,01%) zmenšete, až se řízení již
nepohybuje.
Stisknutím otočného potenciometru se převezme
aktuálně zobrazený proud a opustí se zadávací
pole.
Uložená min. hodnota proudu pro ventil vpravo
A
B
C
D
BX500654
se
aktualizuje.
• Stisknutím tlačítka
pod otočným
potenciometrem se postup přeruší.
IV - 69
Infocentrum
4.9.4.7
Kalibrace ventilů řízení vlevo/
vpravo (automaticky)
Nebezpečí úrazu!
Řízená náprava se při kalibraci
řídicích ventilů pohybuje
automaticky. V nebezpečné oblasti
se nesmí zdržovat osoby!
Od terminálu - verze softwaru 150 200
104 – 08 je možná automatická kalibrace
minimálních ventilových proudů vlevo/
vpravo.
Aby se mohla spustit automatická
kalibrace, je zapotřebí správná kalibrace
senzoru úhlu řízení.
Automatická kalibrace se spustí tlačítkem
A
.
Zvýrazní se nové okno.
1
2
3
4
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500655
Pol.
1
Význam
Aktuální dotykový poměr PWM.
Napětí v %, jímž se ovládá příslušná cívka.
2
Okamžitý proud protékající příslušnou cívkou
3
4
Aktuální hodnota ze senzoru úhlu řízení B64
Stav kalibrace:
Ventil Y39 "řízení vlevo" se kalibruje.
Ventil Y40 "řízení vpravo se kalibruje.
Úspěšná kalibrace a hodnoty se uloží do paměti.
STOP
5
IV - 70
Kalibrace je zastavena
Vyskytne-li se chyba, zobrazí se příslušné číslo chyby.
Infocentrum
Pak se ventily okamžitě automaticky seřídí. Řízená
náprava se přitom příslušně pohybuje.
•
Stisknutím tlačítka
•
Je-li kalibrace zastavena, lze
tlačítkem
B
B
STOP
se postup přeruší.
přepnout zpět do
předcházejícího zobrazení.
Automatická kalibrace může trvat několik minut.
Pokud se při automatické kalibraci zjistí minimální
proudy, zobrazí se to symbolem diskety po dobu asi
3 sekund.
5
Vyskytla-li se během kalibrace chyba,
přeruší se postup kalibrace a zobrazí se
příslušná chyba (5).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500656
Číslo chyb
1
Symbol
Význam
Hodnota úhlu senzoru řízení B64 je menší
Příčina / pomoc
• Senzor úhlu řízení B64 vlevo, ve středu a
než kalibrovaná hodnota "řízení úplně
vlevo"
2
3
Hodnota úhlu senzoru řízení B64 je větší
než kalibrovaná hodnota "řízení úplně
vpravo"
Byl seřízen ventil Y39 "řízení vlevo" . Pak
vpravo znovu kalibrujte
•
Senzor úhlu řízení B64 vlevo, ve středu a
vpravo znovu kalibrujte
•
Ventily Y39 a Y40 jsou mezi sebou
musí být menší i hodnota ze senzoru úhlu
řízení B64 . Hodnota senzoru byla však
větší.
4
Byl seřízen ventil "řízení vpravo" . Pak
musí být větší i hodnota ze senzoru úhlu
řízení . Hodnota senzoru byla však menší.
5
zaměněny. Nastavené je řízení doleva,
řízení se však otáčí doprava.
•
Parametr 26027 "Ventily zrcadlově" je
chybně nastaven.
•
Senzor úhlu řízení B64 je chybně
namontován
•
•
Chybný senzor jako senzor úhlu řízení B64.
Ventily jsou zaměněny. Nastavené je řízení
•
doprava, řízení se však otáčí doleva.
Parametr 26027 "Ventily zrcadlově" je
•
chybně nastaven.
Senzor na řízené nápravě je chybně
•
namontován
Chybný senzor na řízené nápravě
Ačkoliv je seřízen ventil Y39 "řízení vlevo" ,
nebyla zjištěna změna na senzoru úhlu
•
Předtím automaticky zjištěný minimální
proud není správný - zopakujte kalibraci.
řízení B64.
•
•
Defektní senzor úhlu řízení B64
Senzor úhlu řízení B64 nebo sestava tyčí
na senzoru úhlu řízení B64 jsou chybně
namontovány.
•
•
Chybná hydraulika
Chybný hydraulický ventil Y39 "Řízení vlevo"
IV - 71
Infocentrum
Číslo chyb
6
Symbol
Význam
Příčina / pomoc
Ačkoliv je seřízen ventil Y40 "řízení
vpravo", nebyla zjištěna změna na
•
Předtím automaticky zjištěný minimální
proud není správný - zopakujte kalibraci.
senzoru úhlu řízení B64.
•
•
Defektní senzor úhlu řízení B64
Senzor úhlu řízení B64 nebo sestava tyčí
na senzoru úhlu řízení B64 jsou chybně
namontovány.
Chybná hydraulika
Chybný hydraulický ventil Y40 "Řízení
vpravo"
Lom kabelu k ventilu Y39 "Řízení vlevo"
Chybná cívka ventilu Y39
•
•
7a9
8 a 10
11
•
•
Přetržení kabelu Y39 ventil řízení vlevo
Přetržení kabelu Y40 ventil řízení vpravo
•
•
Na tlakovém senzoru B63 "Tlak řízení" byl
•
•
Defektní řízení autopilota
Lom kabelu k ventilu Y40 "Řízení
vpravo"
Chybná cívka ventilu Y40
Defektní řízení autopilota
•
•
Řídicí záběr na volantu
Chybný tlakový senzor B63
•
•
Chybné řízení autopilota
Chybná hydraulika
rozpoznán tlak.
4.9.4.8
Kalibrace průměru zatáčení
stroje
V obrazovce „Kalibrace průměru otáčení“ lze zadat a
uložit změřené hodnoty pro střední průměry otáčení
vlevo (1) a vpravo (2).
Zjištění průměru otáčení vlevo:
• Najeďte strojem na zpevněnou plochu a nastavte
maximální rejd doleva.
• Vyznačte na zemi bod u vnější hrany přední pravé
pneumatiky (1).
• Pomalou rychlostí a maximálním rejdem projeďte
strojem do půlkruhu.
• Změřte vzdálenost (3) mezi vnější hranou přední
levé pneumatiky (2) a bodem (1), který jste předtím
vyznačili.
2
3
4
5
6
7
8
2
1
B
A
1
C
D
BX851020
1
2
3
WHBBX03770
IV - 72
Infocentrum
Zjištění průměru otáčení vpravo:
• Najeďte strojem na zpevněnou plochu a nastavte
maximální rejd doprava.
• Vyznačte na zemi bod u vnější hrany přední levé
pneumatiky (1).
• Pomalou rychlostí a maximálním rejdem projeďte
strojem do půlkruhu.
• Změřte vzdálenost (3) mezi vnější hranou přední
pravé pneumatiky (2) a bodem (1), který jste
předtím vyznačili.
1
2
3
WHBBX03837
Kalibrace poloměru otáčení:
• V menu 3-4 zvolte stranu 3 „Kalibrace poloměru
otáčení“.
• Otočným potenciometrem zvolte vstupní pole
pro <průměr zatáčení vlevo> (1) resp.
•
•
•
<průměr zatáčení vpravo> (2), vstupní pole se
barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
vstupního pole.
Zadejte hodnoty (v mm) průměru otáčení vlevo a
vpravo do příslušného vstupního pole (1) nebo (2).
Stisknutím otočného potenciometru uložte aktuální
průměry otáčení vpravo a vlevo do paměti a vstupní
pole opět opusťte.
2
3
4
5
6
7
8
2
1
A
1
B
C
D
BX851020
IV - 73
Infocentrum
4.9.5 Menu 3-5 "Kalibrace odhazovací
koncovky"
Kalibrace se musí provést, aby se zjistila maximální
koncová poloha vlevo/vpravo.
Odhazovací koncovka se musí kalibrovat vždy,
• když byla namontovaná nová odhazovací
koncovka.
• když se nedosahuje ovládaná koncová poloha.
• když byla vyměněna řídicí jednotka KMC2.
• když byly provedeny práce na hnací větvi
odhazovací koncovky (převodovka, otočný
věnec...).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500620
Při kalibraci se mohou konstrukční
díly, zejména zvedací zařízení a
odhazovací koncovka pohybovat nebezpečí úrazu!
1
2
3
4
5
6
7
8
Předpoklad
•
Odhazovací koncovka se musí nadzvednout.
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-5
"Kalibrace odhazovací koncovky".
•
Stiskněte otočný potenciometr.
"Kalibrace odhazovací koncovky" je zobrazena.
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
•
= sedadlový spínač
•
= odhazovací koncovka není nahoře
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
jednotky
•
= spínač zastavení ruční obsluhy
Porucha
•
= BEK
•
= pákový ovladač
•
= KMC2
IV - 74
A
B
C
D
BX500066
Infocentrum
Odhazovací koncovka
•
= odhazovací koncovka je nahoře
•
= odhazovací koncovka je dole
•
= senzor odhazovací koncovky poloha
dole přetržení kabelu
•
2
3
4
5
6
7
8
= senzor odhazovací koncovky poloha
dole zkrat
•
1
= neznámá poloha odhazovací koncovky,
senzor poloha dole, případně defektní
•
= odhazovací koncovka poloha vlevo
•
= odhazovací koncovka poloha ve středu
•
= odhazovací koncovka poloha vpravo
•
= Neznámá poloha odhazovací koncovky,
A
B
C
D
BX500067
senzor poloha ve středu, případně
defektní
•
Symbolem
se zobrazí aktuální počet impulzů
pro okamžitou stranu a symbolem
aktuální
proud ventilu odhazovací koncovky pro okamžitý
směr otáčení.
•
Symbolem
se zobrazí uložený počet
max. impulzů pro vlevo.
•
Symbolem
se zobrazí uložený počet
max. impulzů pro vpravo.
Data se musí kalibrovat.
Musí se zjistit max. počet impulzů pro vlevo a vpravo.
Manuálním ovládáním odhazovací
koncovky pomocí tlačítek multifunkční
páky a při opuštění sedadla řidiče, se
přeruší jednotlivé kalibrační postupy.
IV - 75
Infocentrum
Kalibrace minimálních proudů se provádí automaticky.
Po každém novém spuštění stroje a po prvním otočení odhazovací koncovky o 180° se znovu zjišťují proudy.
Proto se doporučuje provést 1. otočení o 180° při zahřátém a zastaveném stroji.
Kalibrace max. počtu pulzů vpravo
•
Pohybujte odhazovací koncovkou ručně tlačítky
multifunkční páky zcela doprava.
Odhazovací koncovka se zastaví, dosáhlo-li se max.
počtu pulzů k této straně.
•
Nedostane-li se odhazovací koncovka na doraz,
1
2
3
4
5
6
7
8
D
stisknutím tlačítka otáčejte dále.
Otáčení se vykoná minimálním proudem.
Ukazatel programovatelného tlačítka:
= otáčení odhazovací koncovkou vpravo
aktivované
= otáčení odhazovací koncovkou vpravo
A
neaktivované
B
C
D
BX500067
= otáčení odhazovací koncovkou vpravo
chyba
•
Pokud je odhazovací koncovka na dorazu, tak
tlačítkem
B
natočte odhazovací koncovku trochu
zpět, aby stále nenajížděla až na mechanický doraz.
• Kalibrace se spustí stisknutím tlačítka
C
programovatelným tlačítkem
pod
= "Max.
počet impulzů". Ukazatel programovatelného tlačítka
se změní na
= "Kalibrační postup běží" a
=
"Kalibrační postup byl úspěšně skončen".
Kalibrace max. počtu impulzů vlevo
•
•
Odhazovací koncovkou pohybujte ručně tlačítky
multifunkční páky zcela nahoru doleva.
Odhazovací koncovka se zastaví, dosáhne-li se max.
počet impulzů pro tuto stranu.
Nedostane-li se odhazovací koncovka na doraz,
stisknutím tlačítka
B
1
2
3
4
5
6
7
8
otáčejte dále.
Otáčení se vykoná minimálním proudem.
Ukazatel programovatelného tlačítka:
A
B
C
D
= Otáčení odhazovací koncovkou vlevo
aktivované
BX500067
• Kalibrace se spustí stisknutím tlačítka
= Otáčení odhazovací koncovkou vlevo
programovatelným tlačítkem
neaktivované
tlačítka se změní na
chyba
Pokud je odhazovací koncovka na dorazu, tak
tlačítkem
D
natočte odhazovací koncovku trochu
zpět, aby stále nenajížděla až na mechanický doraz.
IV - 76
pod
= "Max.
počet impulzů". Ukazatel programovatelného
= Otáčení odhazovací koncovkou vlevo
•
A
a
•
= "Kalibrační postup běží"
= "Kalibrační postup byl úspěšně skončen".
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Infocentrum
4.9.6 Menu 3-6 "Kalibrace kondicionéru
na kukuřici"
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-6
"Kalibrace kondicionéru na kukuřici".
Stiskněte otočný potenciometr.
"Kalibrace kondicionéru na kukuřici" je zobrazena.
1
2
3
4
5
6
7
8
Podmínky uvolnění nejsou splněny
A
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
•
= sedadlový spínač
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
B
C
D
BX500621
jednotky
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= spínač zastavení ruční obsluhy
Porucha
A
•
= BEK
•
= pákový ovladač
•
= KMC2
•
= KMC3
B
C
D
BX500069
IV - 77
Infocentrum
Kalibrace kondicionéru na kukuřici
1
Kalibrace kondicionéru na kukuřici by se měla provést
jen při zabudování kondicionéru na kukuřici nebo je-li
velká odchylka skutečné hodnoty odstupu kondicionéru
na kukuřici od požadované hodnoty.
3
Pro přesnou kalibraci je nutné přesně spároměrem (3)
změřit odstup mezi oběma válci (1, 2) kondicionéru na
kukuřici, který se má zjišťovat.
2
BX200440
Symbolem
se zobrazí aktuální odběr proudu
kondicionéru na kukuřici. Slouží servisnímu technikovi
KRONE k účelům diagnostiky.
•
•
•
•
•
•
Měření - odstup kondicionéru na kukuřici na stroji
(skutečná hodnota).
Otočným potenciometrem zvolte nastavení
"Odstup", zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem nastavte odstup na
změřenou skutečnou hodnotu.
Stisknutím otočného potenciometru zadávací pole
opusťte.
Ukazatel programovatelného tlačítka se změní na
= "Kalibrační postup běží" a
= "Kalibrační
postup byl úspěšně skončen".
•
Stisknutím tlačítka
3
resp.
4
lze odstup
kondicionéru na kukuřici zmenšit resp. zvětšit.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 78
10.0
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500070_1
Infocentrum
4.9.7 Menu 3-7 "Kalibrace návodu/
adaptéru"
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-7
"Kalibrace návodu/adaptéru".
Stiskněte otočný potenciometr.
"Kalibrace návodu/adaptéru" je zobrazena.
1
2
3
4
5
6
7
8
Ukazatel na obrazovce (1):
= centrální mazání aktivované (zelená)
A
B
C
D
BX500622
= chyba centrálního mazání (červená)
= Centrální mazání deaktivované (žlutá)
1
Nesplněné podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
•
= sedadlový spínač
•
= otáčky dieselového motoru
•
= spínač uvolnění návodu/adaptéru
•
= spínač uvolnění údržby
•
= spínač zastavení konzoly obslužné
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500071_1
jednotky
•
= spínač zastavení ruční obsluhy
Porucha
•
= BEK
•
= pákový ovladač
•
= KMC2
•
= KMC3
IV - 79
Infocentrum
Kalibrace adaptéru
Pro kalibraci adaptéru se zvedací
zařízení musí nacházet v pracovní
poloze (nezvednuté)
Při kalibraci adaptéru musí být vždy
zapnutá hlavní spojka.
Kalibrace adaptéru by se měla
provést jen tehdy,
pokud se skutečný počet otáček velmi liší od
požadovaného počtu otáček (jednorázově montérem
nebo po výměně řídícího počítače).
Po kalibraci adaptéru se musí kalibrovat i návod.
1
Předpoklady
• Spínač uvolnění jízdního provozu je vypnutý
• Spínač uvolnění návodu/adaptéru je zapnut
• uvolňovací spínač silnice/pole zapnutý
Adaptér se musí nacházet v klidovém
stavu.
Otáčky motoru musí činit 1950 ot./min.
Tlačítkem
2
lze otáčky motoru
zvýšit na 1950 ot./min.
V závislosti na typu dieselového
motoru se mohou požadované otáčky
při kalibrování lišit.
• Kalibrace adaptéru se spustí stisknutím tlačítka
C
pod programovatelným tlačítkem
.
Ventil Y7 "Adaptér vpřed" bude seřízen, adaptér by se
měl po krátké době začít otáčet.
Kalibrační postup trvá až 120 vteřin. Nezjistí-li se v
této době potřebná data, přeruší se kalibrační postup.
•
Tlačítkem
STOP
•
D
pod programovatelným tlačítkem
lze kalibraci přerušit.
Zobrazení rychlosti za symbolem pro adaptér
zobrazuje stav:
STOP
= kalibrace je zastavena/skončena
= kalibrace běží
= kalibrace byla úspěšná
= kalibrace nebyla úspěšná
•
Symbolem
se zobrazí skutečný proud
ventilu Y7 "Adaptér vpřed" v mA.
•
Symbolem
adaptéru.
IV - 80
se zobrazí aktuální otáčky
278
A
567
B
451
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
D
BX500072_1
Infocentrum
•
Zobrazí se otáčky základních hodnot 1 a 2
kalibrace:
Otáčky (základní hodnota) 1:
STOP
= kalibrace 1 je zastavena/skončena
1
= kalibrace 1 běží
278
= kalibrace 1 byla úspěšná
567
451
0
= kalibrace 1 nebyla úspěšná
Otáčky (základní hodnota) 2:
STOP
1
2
3
4
5
6
7
8
2
= kalibrace 2 je zastavena/skončena
A
= kalibrace 2 běží
B
C
D
BX500072_1
= kalibrace 2 byla úspěšná
= kalibrace 2 nebyla úspěšná
Zobrazení se zastaví; aktuální odběr proudu a otáčky
jsou na 0.
Kalibrace je skončena.
•
Zobrazení pro odběr proudu se aktualizuje:
I 0 = odběr proudu při spuštění otáčení.
I min = odběr proudu při minimálním počtu otáček.
I max = odběr proudu při maximálním počtu otáček.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 81
Infocentrum
Kalibrace návodu
Pro kalibraci návodu se zvedací
zařízení musí nacházet v pracovní
poloze (nezvednuté)
Při kalibraci návodu musí být vždy
zapnutá hlavní spojka.
Návod
by se měl kalibrovat společně s
adaptérem a provést jen tehdy, odlišuje-li se skutečná
délka řezanky od zobrazené délky řezanky.
1
Předpoklady
278
•
•
•
Tlačítkem
lze otáčky motoru
2
zvýšit na 1950 ot./min.
V závislosti na typu dieselového
motoru se mohou požadované otáčky
při kalibrování lišit.
• Kalibrace pro návod
tlačítka
A
se spustí stisknutím
pod programovatelným tlačítkem .
Ventil Y5 "Návod vpřed" bude seřízen, adaptér by se
měl po krátké době začít otáčet.
Kalibrační postup trvá až 120 vteřin. Nezjistí-li se v
této době potřebná data, přeruší se kalibrační postup.
Tlačítkem
STOP
•
B
pod programovatelným tlačítkem
lze kalibraci přerušit.
Zobrazení za symbolem pro návod
zobrazuje
stav:
STOP
= kalibrace je zastavena/skončena
= kalibrace běží
= kalibrace byla úspěšná
= kalibrace nebyla úspěšná
•
Symbolem
se zobrazí skutečný proud
ventilu Y5 "Návod vpřed" v mA.
•
451
0
Spínač uvolnění jízdního provozu je vypnutý
Spínač uvolnění návodu/adaptéru je zapnut
uvolňovací spínač silnice/pole zapnutý
Návod se musí nacházet v klidovém
stavu.
Otáčky motoru musí činit 1950 ot./min.
•
567
Symbolem
návodu.
IV - 82
se zobrazí aktuální otáčky
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
2
D
BX500072_1
Infocentrum
•
Zobrazí se otáčky základních hodnot 1 a 2
kalibrace:
Otáčky (základní hodnota) 1:
STOP
= kalibrace 1 je zastavena/skončena
1
= kalibrace 1 běží
278
567
451
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
= kalibrace 1 byla úspěšná
= kalibrace 1 nebyla úspěšná
Otáčky (základní hodnota) 2:
STOP
= kalibrace 2 je zastavena/skončena
A
B
C
D
BX500072_1
= kalibrace 2 běží
= kalibrace 2 byla úspěšná
= kalibrace 2 nebyla úspěšná
Zobrazení se zastaví; aktuální odběr proudu a otáčky
jsou na 0.
Kalibrace je skončena.
•
Zobrazení pro odběr proudu se aktualizuje:
I 0 = odběr proudu při spuštění otáčení.
I min = odběr proudu při minimálním počtu otáček.
I max = odběr proudu při maximálním počtu otáček.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 83
Infocentrum
4.9.9 Menu 3-9 „Kalibrace RockProtect“
Hlavní menu „Údržba“ je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-9
„Kalibrace RockProtect“.
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se menu „Kalibrace RockProtect“.
Pokud jsou obě zobrazené hodnoty v blízkosti 2500
mV, nemusí se nulová poloha kalibrovat. Malá
odchylka se může vyskytnout z důvodu tolerance
součástí.
A
B
C
D
BX851067
Kalibraci RockProtect provádějte jen
při zastaveném stroji.
Počkejte, až se dobíhající části stroje
zcela zastaví.
Pokud jsou mezi oběma hodnotami velké rozdíly,
musí se nulová poloha znovu kalibrovat:
•
Po stisknutí tlačítka
tlačítkem
A
pod programovatelným
1
2
3
4
5
6
7
8
se aktuální hodnota uloží do
paměti.
A
B
C
D
BX851068
IV - 84
Infocentrum
4.9.9 Menu 3-10 "Kalibrace hlavní
spojky"
Nebezpečí úrazu!
Během kalibrace ventilu hlavní
spojky se automaticky rozběhne
řezací buben!
Předpoklady:
K provedení kalibrace otáček musí být splněny
následující podmínky:
• Spínač rychlého zastavení konzola: VYP.
• Spínač rychlého zastavení ruční obsluha: VYP.
• Spínač uvolnění pohonu pojezdu: VYP.
• Přepínač silnice/pole: ZAP.
• Spínač uvolnění údržby: VYP.
• Řidič musí sedět na sedadle řidiče.
• Dveře musí být zavřené.
Není-li některá z těchto podmínek splněna, tak se na
terminálu zobrazí příslušný symbol.
Tlačítka, která se musí stisknout, jsou znázorněna na
grafikách
Je třeba stisknout tlačítka terminálu.
Při kalibraci hlavní spojky je třeba
dodržet pořadí pracovních kroků.
Pracovní kroky:
Nebezpečí poranění!
Při kalibraci se mohou pohybovat
konstrukční díly, zejména řezací
buben.
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
1. Otočným potenciometrem zvolte menu 3-10
"Kalibrace hlavní spojky".
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
D
BX500657_1
IV - 85
Infocentrum
Nesplněné podmínky uvolnění
•
•
•
Spínač uvolnění pole není v poloze <ZAP>.
Ke spuštění kalibrace musí být spínač v
poloze <ZAP>.
1
2
Spínač uvolnění jízdního provozu není v
3
4
poloze <VYP>. Ke spuštění kalibrace musí
být spínač v poloze <VYP>.
5
6
Spínač uvolnění údržby není v poloze
7
8
<VYP>. Ke spuštění kalibrace musí být
spínač v poloze <VYP>.
•
Není stisknut sedadlový spínač. Ke spuštění
kalibrace se musí jedna osoba nacházet na
sedadle.
•
Je stisknut spínač rychlého zastavení v
konzole kabiny. Ke spuštění kalibrace
nesmí být spínač stisknutý.
•
Je stisknut spínač rychlého zastavení v
ruční obsluze. Ke spuštění kalibrace nesmí
být spínač stisknutý.
•
Dveře nejsou zavřeny. Ke spuštění funkce
musí být dveře zavřené.
IV - 86
A
B
C
D
BX500659_2
Infocentrum
Jsou-li splněny všechny podmínky pro kalibraci hlavní
spojky, nezobrazí se pak v levé oblasti obrazovky
žádné symboly.
3. Spuštění kalibrace
Jsou-li splněny všechny podmínky a je-li zvýrazněn
symbol
•
STOP
, může se kalibrace spustit:
Stiskněte tlačítko
5
1
2
3
4
5
6
7
8
.
Proud protékající ventilem Y12
"Hlavní spojka ZAP" v mA
Otáčky řezacího bubnu v ot./min
•
Rozpozná-li se otáčení řezacího bubnu, pak se
vypočítá min. a max. proud ventilu řezacího bubnu
a automaticky se uloží.
A
B
C
D
BX500659_2
Nerozpoznají-li se otáčky řezacího
bubnu, přeruší se automatická kalibrace
při 1400 mA.
Nezměří-li se proud, protože je např.
přerušený kabel k ventilu, kalibrace se
rovněž přeruší a objeví se hlášení chyb.
•
K zastavení kalibrace stiskněte tlačítko
6
.
Při kalibraci jsou možné následující stavy:
Kalibrace je zastavena
STOP
Kalibrace právě běží
Měřily se otáčky řezacího bubnu. Hodnoty byly
uloženy.
Kalibrace byla úspěšně provedena.
Otáčky dieselového motoru v ot./min
STOP
Jsou splněny všechny podmínky pro
automatickou kalibraci hlavní spojky. Kalibraci
lze spustit tlačítkem
A
uloženým pod
symbolem.
STOP
Kalibrace právě běží a lze ji pod tím se
nacházejícím tlačítkem zastavit. Neuloží se
žádné hodnoty.
nebo:
Kalibraci nelze spustit, protože např. není
splněna jedna nebo více podmínek.
IV - 87
Infocentrum
4.9.10 Menu 3-11 "Údržba přídavné
nápravy" (doplňková výbava)
Hlavní menu "Údržba" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 3-11
"Údržba přídavné nápravy".
Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500206
Zobrazí se podmenu "Údržba přídavné nápravy".
Aby se přídavná náprava mohla zvednout nebo spustit
dolů, musí být splněny následující podmínky:
1
2
•
•
3
4
5
6
7
8
Dieselový motor musí běžet.
Uvolnění pohonu pojezdu musí být vypnuté.
Jsou-li splněny všechny podmínky k zvednutí resp.
spuštění přídavné nápravy dolů, nezobrazí se pak v
levé oblasti obrazovky žádné symboly.
Přídavnou nápravu lze nyní ručně zvednout nebo
spustit dolů:
•
Tlačítky
1
nebo
2
zvedněte přídavnou
3
nebo
4
spusťte přídavnou nápravu
nápravu.
•
Tlačítky
dolů.
Paralelně s tím se zobrazí hydraulický tlak v
hydraulickém válci přídavné nápravy (senzor B80).
Nesplněné podmínky uvolnění
Dieselový motor není nastartovaný.
K ručnímu ovládání přídavné nápravy musí
být dieselový motor nastartovaný.
•
Spínač uvolnění jízdního provozu není v
poloze <VYP>. K ručnímu ovládání
přídavné nápravy musí být spínač v poloze
<VYP>.
•
Nesprávný provozní režim (není nastavena
kukuřice)
•
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 88
A
B
C
D
BX500611
Infocentrum
4.10
Hlavní menu 4 Servis
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu.
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Displej zobrazuje úroveň menu 4 "Servis".
Hlavní menu "Servis" je rozděleno do čtyř menu:
•
= Menu 4-1 "Diagnostika"
•
= Menu 4-2 "Seznam chyb"
A
B
C
D
BX500074
•
= Menu 4-3 "Oblast pro montéry"
(chráněno heslem)
•
•
= Menu 4-4 "Informace"
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.10.1
Menu 4-1 "Diagnostika"
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
•
Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 4-1.
• Stiskněte otočný potenciometr.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 4-1
"Diagnostika".
Hlavní menu "Diagnostika" je rozděleno do
následujících menu:
•
= Menu 4-1-1 "Návod"
•
= Menu 4-1-2 "Adaptér"
A
•
= Menu 4-1-3 "Sběrnice CAN"
•
= Menu 4-1-4 "Odhazovací koncovka"
•
= Menu 4-1-5 "Zvedací mechanizmus"
•
= Menu 4-1-6 "Pohon pojezdu"
•
= Menu 4-1-7 "Lokace kovů"
•
= Menu 4-1-8 "Dieselový motor"
•
= Menu 4-1-9 "Autopilot"
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500624
IV - 89
Infocentrum
•
= Menu 4-1-10 "Autoscan"
•
= Menu 4-1-11 "Elektronika"
•
= Menu 4-1-12 "Práce"
•
= Menu 4-1-13 "Ostření"
•
= Menu 4-1-14 "Protiostří"
•
= Menu 4-1-15 "Kondicionér na kukuřici"
•
= Menu 4-1-16 "Pákový ovladač"
•
= Menu 4-1-17 "Obslužná jednotka
konzola"
•
= Menu 4-1-18 "Ruční obsluha"
•
= Menu 4-1-19 "Terminál"
•
= Menu 4-1-20 "RockProtect"
•
= Menu 4-1-21 "Měření vlhkosti"
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 90
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500624_1
Infocentrum
4.10.1.1 Zobrazení nesplněných
podmínek uvolnění pro
diagnostiku
V poli menu (I) jsou zobrazeny nesplněné podmínky,
které však pro vykonání diagnostiky musí být splněny.
Je třeba vykonat příslušnou nápravu.
•
1950
I
= otáčky dieselového motoru nejsou
1
2
3
4
5
6
7
8
1950 ot./min
•
= dieselový motor není spuštěn
•
= dieselový motor není vypnut
•
= nedosaženy otáčky volnoběhu dieselového
motoru 1100 ot./min
•
= nesprávná rychlost vozidla
•
= zapněte resp. vypněte spínač uvolnění
autopilota
•
= zapněte resp. vypněte spínač uvolnění
A
B
C
D
BX500185
•
= odhazovací koncovka není zaparkována
•
= odhazovací koncovka není nahoře
•
= návod vypnutý / nevypnutý
•
= návod zapnutý / nezapnutý
•
= řezací buben běží / neběží
•
= řezací buben stojí / nestojí
•
= kyvný rám není vodorovný
•
= ostřicí klapka je zavřená
•
= ostřicí klapka je otevřená
•
= adaptér není vyklopený
•
= adaptér není zaklopený
•
= adaptér je vypnutý / není vypnutý
•
= adaptér je zapnutý / není zapnutý
•
= není nastaven režim Tráva
•
= není nastaven režim Kukuřice
•
= není nastaven režim XDisc
návodu/adaptéru
•
= zapněte resp. vypněte spínač uvolnění
jízdního provozu
•
= zapněte resp. vypněte spínač uvolnění
silnice/pole
•
= zapněte resp. vypněte spínač uvolnění
parkovací brzdy
•
= sedlový spínač (na sedadle řidiče není
žádná osoba)
•
= zapněte resp. vypněte spínač zastavení na
konzole
•
= zapněte resp. vypněte spínač zastavení
ruční obsluhy
•
= zavřete resp. otevřete dveře
•
= zapněte resp. vypněte spínač uvolnění
údržby
•
= hlavní spojka zapnuta/vypnuta
•
= zvedací mechanizmus je příliš vysoko /
není dost vysoko
= zvedací mechanizmus je příliš nízko / není
dost nízko
IV - 91
Infocentrum
4.10.1.2 Zobrazení možných poruch pro
diagnostiku
V poli menu (I) se mohou objevit následující poruchy.
•
= chyba CAN k ADM 1/MFR
•
= chyba CAN k ADM 2
I
1
2
3
4
5
6
7
8
(jen dvojitý motor)
•
= chyba CAN k autopilotu
•
= chyba CAN a BEK
•
= chyba CAN k DIOM
•
= chyba CAN k EMR
•
= chyba CAN k ruční obsluze
•
= chyba CAN k pákovému ovladači
•
= chyba CAN k KMC2
•
= chyba CAN k KMC3
•
= chyba CAN k lokaci kovu
•
= chyba CAN k rozpoznání stupně
zralosti
•
IV - 92
= chyba CAN ke DRC
A
B
C
D
BX500185
Infocentrum
4.10.2 Menu 4-1-1 "Návod"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-1
"Návod".
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika návodu".
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500076_1
Diagnostika menu "Návod diagnostiky" je
rozděleno na 2 strany.
Strana 1:
Strana 2:
Senzorový test
test akčních členů
Senzorový test (strana 1)
•
= chyba (symbol se objeví po chybné
poloze)
•
= senzor přetržení kabelu
•
= senzor je ztlumen
•
= senzor není ztlumen
•
= senzor zkrat
•
= lokace kovu neaktivovaná (žádný kov v
A
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500625
návodu)
•
I
1
= lokace kovu aktivovaná (kov v návodu)
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
C
pod programovatelným
vyvolejte stranu 2 <Aktorový test>
menu "Návod".
IV - 93
Infocentrum
Aktorový test (strana 2)
•
= návod dopředu není aktivován
•
= návod dopředu je aktivován (zelená)
•
= návod dopředu je volný
•
= návod dopředu chyba (červená)
•
= návod dozadu není aktivován
•
= návod dozadu je aktivován (zelená)
•
= návod dozadu je volný
•
= návod dozadu chyba (červená)
•
= houkačka vypnutá
•
= houkačka zapnutá (zelená)
•
= houkačka přetržení kabelu (červená)
•
= houkačka zkrat (červená)
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500626
Zapínání/vypínání aktorů
Předpoklad: Musí být splněny podmínky uvolnění.
(Viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek
uvolnění pro diagnostiku").
• Jsou-li splněny všechny podmínky pro aktorový
test, zobrazí se programovatelná tlačítka
a
a zobrazené aktory se uvolní.
• Tlačítkem
2
se zapne návod dopředu a tlačítkem
se vypne.
• Tlačítkem
4
1
3
se zapne návod dozadu a tlačítkem
se vypne.
• Tlačítkem
7
se houkačka zapne a tlačítkem
8
vypne.
•
Stisknutím tlačítka
pod programovatelným
D
tlačítkem se vyvolá seznam parametrů
•
Po stisknutí tlačítka
tlačítkem
B
.
pod programovatelným
se lze vrátit zpět na stranu 1
<Senzorový test> menu "Návod".
•
Stisknutím tlačítka
C
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 94
Infocentrum
4.10.3 Menu 4-1-2 "Adaptér"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-2
"Adaptér".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika adaptéru".
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
A
B
C
D
BX500629
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
Menu "Diagnostika adaptéru" je rozděleno na 2
strany:
Strana 1:
Senzorový test
Strana 2:
Test akčních členů
Senzorový test (strana 1)
= chyba (symbol se objeví po chybné
•
poloze)
•
= senzor přetržení kabelu
•
= senzor je ztlumen
•
= senzor není ztlumen
•
= senzor zkrat
•
= lokace kovu neaktivovaná (žádný kov
I
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500627
v návodu)
•
= lokace kovu aktivovaná (kov v
návodu)
•
= Chyba řízení souvraťové polohy.
Na terminálu se zobrazují chybová hlášení 2408
„Porucha otáček adaptéru“ a/nebo 2407 „Porucha
otáček návodu“.
V tom případě proveďte následující kroky:
• Zastavte stroj.
• Vypněte zvedací mechanizmus.
• Zkontrolujte adaptér a agregát návodu, zda
nejsou znečištěné a případně je vyčistěte.
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
C
pod programovatelným
vyvolejte stranu 2 <Aktorový test>
menu "Adaptér".
IV - 95
Infocentrum
Aktorový test (strana 2)
•
= adaptér dopředu neaktivován
•
= adaptér dopředu aktivován (zelená)
•
= adaptér dopředu uvolněný
•
= adaptér dopředu chyba (červená)
•
= adaptér dozadu neaktivován
•
= adaptér dozadu aktivován (zelená)
•
= adaptér dozadu uvolněný
A
•
Zapínání/vypínání aktorů
Předpoklad: Musí být splněny podmínky uvolnění.
(Viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek
uvolnění pro diagnostiku").
• Jsou-li splněny všechny podmínky pro aktorový
a
a zobrazené aktory se uvolní.
• Tlačítkem
tlačítkem
• Tlačítkem
tlačítkem
•
1
2
3
4
se zapne adaptér dopředu a
se vypne.
se zapne adaptér dozadu a
se vypne.
Stisknutím tlačítka
pod programovatelným
D
tlačítkem se vyvolá seznam parametrů
•
Po stisknutí tlačítka
tlačítkem
B
.
pod programovatelným
se lze vrátit zpět na stranu 1
<Senzorový test> menu "Adaptér".
•
Stisknutím tlačítka
C
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 96
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500628
= adaptér dozadu chyba (červená)
test, zobrazí se programovatelná tlačítka
B
1
Infocentrum
4.10.4 Menu 4-1-3 "Sběrnice CAN"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
1
2
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-3
"Sběrnice CAN".
3
4
Stiskněte otočný potenciometr.
5
6
7
8
Zobrazí se "Diagnostika sběrnice CAN".
Účastníci sběrnice CAN:
B
A
•
= KMC2 aktivované
•
= KMC2 není aktivované nebo je od
C
D
BX500082_1
sběrnice CAN odpojeno
•
= DRC aktivované
•
= DRC neaktivované nebo je od
sběrnice CAN odpojeno
•
= DIOM aktivované
•
= DIOM neaktivované nebo je od
sběrnice CAN odpojeno
•
= autopilot aktivovaný
•
= autopilot neaktivovaný nebo je od
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850989
sběrnice CAN odpojený
•
= odpojený autopilot
•
= pákový ovladač aktivovaný
•
= pákový ovladač neaktivovaný nebo
je od sběrnice CAN odpojený
•
= terminál aktivovaný
•
= terminál neaktivovaný nebo je od
sběrnice CAN odpojený
•
= BEK aktivovaný
•
= BEK neaktivovaný nebo je od
sběrnice CAN odpojený
•
= KMC3 aktivovaný
•
= KMC3 neaktivované nebo je od
sběrnice CAN odpojené
•
= tiskárna aktivovaná
IV - 97
Infocentrum
•
=
ADM1/MFR aktivované
•
=
ADM1/MFR neaktivované nebo
odpojené od sběrnice CAN
nebo připojení CAN k dieselovému
motoru přerušeno
1
2
3
4
•
=
EMR je aktivní
5
6
•
=
EMR neaktivované nebo je od
7
8
sběrnice CAN odpojené
A
•
=
ruční obsluha aktivovaná
•
=
ruční obsluha neaktivovaná nebo
je od sběrnice CAN odpojená
•
=
detekce kovů aktivovaná
•
=
detekce kovů neaktivovaná nebo je
od sběrnice CAN odpojená
•
=
(doplňková výbava) AutoScan
aktivované
•
=
(doplňková výbava) AutoScan
neaktivované nebo odpojené od
sběrnice CAN
•
=
(doplňková výbava) RockProtect
aktivované
•
=
(doplňková výbava) RockProtect
neaktivované nebo odpojené od
sběrnice CAN
•
=
(doplňková výbava) Přídavná
náprava aktivovaná
•
=
(doplňková výbava) Přídavná
náprava neaktivovaná nebo
odpojená od sběrnice CAN
•
=
(doplňková výbava) CropControl
aktivované
•
=
(doplňková výbava) CropControl
neaktivované nebo odpojené od
sběrnice CAN
•
= Měření vlhkosti aktivované
•
= Měření vlhkosti neaktivované
IV - 98
B
C
D
BX850989
Infocentrum
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se vyvolá příslušná úroveň menu.
•
Stisknutím tlačítka
C
vyvolejte druhou stranu
menu "Sběrnice Can"
Připojení zakončovacích odporů
•
•
•
2
3
4
5
6
7
8
= zakončovací odpor aktivovaný
= zakončovací odpor neaktivovaný
Stisknutím tlačítka
B
vyvolejte předcházející
stranu menu "Sběrnice Can".
•
1
Stisknutím tlačítka
A
B
C
D
BX500178
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 99
Infocentrum
4.10.5 Menu 4-1-4 "Odhazovací koncovka"
Diagnostické menu "Odhazovací koncovka" je
rozdělena na 3 strany.
Strana 1:
Strana 2:
Strana 3:
•
•
Senzorový test
Aktorový test část 1
Aktorový test část 2
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-4
"Odhazovací koncovka".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
D
BX500084_1
Zobrazí se "Diagnostika odhazovací koncovky".
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
1
2
3
4
5
6
7
8
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
I
A
B
C
D
BX500630
Senzorový test odhazovací koncovky (1) (strana 1)
Senzorový test slouží k testování senzorů
zabudovaných ve stroji pro funkci odhazovací
koncovky.
•
= odhazovací koncovka poloha vlevo
•
= odhazovací koncovka poloha ve středu
•
= odhazovací koncovka poloha vpravo
•
= neznámá poloha odhazovací koncovky,
senzor poloha ve středu, případně
defektní
•
= odhazovací koncovka je nahoře
•
= odhazovací koncovka je dole
•
= senzor odhazovací koncovky poloha
dole přetržení kabelu
•
= senzor odhazovací koncovky poloha
dole zkrat
•
= poloha odhazovací koncovky neznámá,
senzor v poloze dole příp. vadný
IV - 100
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
3
BX500631
Infocentrum
Zobrazení stavu všeobecných senzorů (2)
•
= senzor přetržení kabelu
•
= senzor je ztlumen
•
= senzor není ztlumen
•
= senzor zkrat
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazení stavu všeobecných chybových hlášení (3)
•
= napájecí napětí 12V3/12V4 KMC2 není v
pořádku
•
= Napájecí napětí 12V3/12V4 KMC2 je v
A
B
C
D
BX500631
pořádku
•
3
se zobrazí aktuální počet impulzů
Symbolem
k okamžité straně.
•
Symbolem
se zobrazí aktuální proud ventilu
odhazovací koncovky pro okamžitý směr otáčení.
Aktorový test část 1/2 (strana 2/strana 3)
Během aktorového testu se aktory
seřídí. Může dojít k nepředvídaným
činnostem stroje. Proto se musí
tento test provádět z bezpečného
stanoviště mimo oblast působení
částí stroje, pohybovaných aktory.
Aktorový test slouží k testování aktorů zabudovaných
na stroji pro funkci odhazovací koncovky.
Řízení menu:
Stisknutím tlačítka
C
B
2
3
4
5
6
7
8
pod programovatelným
tlačítkem vyvolejte příští stranu menu "Odhazovací
koncovka/aktorový test".
Stisknutím tlačítka
1
A
B
C
D
BX500179
vyvolejte předcházející stranu
menu "Odhazovací koncovka".
Je-li aktor zapnut, nelze vyvolat další
resp. předcházející stranu.
(případně aktor vypněte a postup
zopakujte)
Předpoklad: Musí být splněny podmínky uvolnění.
(Viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek
uvolnění pro diagnostiku"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500180
IV - 101
Infocentrum
Zvolení aktoru:
K provedení aktoru (např. otočení odhazovací
koncovky doleva) se musí stisknout příslušná tlačítka
na obsluze. Aktory, které se mají zapojit, naleznete v
níže uvedené tabulce.
Dále se na příkladu vysvětlí, jak je třeba vykonat
aktorový test. S ostatními aktory je třeba postupovat
obdobně.
Tlačítkem
1
1
2
3
4
5
6
7
8
zapněte aktor "Odhazovací koncovku
otočit doleva"
B
A
C
D
BX500180
Pravděpodobná zobrazení stavu zvoleného aktoru
Aktor je vypnutý
Aktor je zapnutý
Přetržení kabelu
Zkrat
Výše popsaná zobrazení stavu platí
pro všechny aktory, které se vztahují k
odhazovací koncovce.
Ventil Symbol
Popis
Zapínání aktoru
Vypínání aktoru
Y20
Otočit odhazovací koncovku doleva
1
2
Y21
Otočit odhazovací koncovku doprava
3
4
Y22
Uzávěr odhazovací koncovky zvednout nahoru
5
6
Y23
Uzávěr odhazovací koncovky spustit dolů
7
8
Y24
Odhazovací koncovku zvednout
1
2
Y25
Odhazovací koncovku spustit dolů
3
4
Y63
Odhazovací koncovku sklopit
5
6
Y64
Odhazovací koncovku vyklopit
7
8
IV - 102
Infocentrum
4.10.6 Menu 4-1-5 "Zvedací mechanizmus"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno".
• Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-5
"Zvedací mechanizmus".
• Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se "Diagnostika zvedacího mechanizmu".
Diagnostické menu "Zvedací mechanizmus" je
rozděleno na 4 strany.
Strana 1:
Informační strana
Strana 2:
Aktorový test (část 1)
Strana 3:
Aktorový test (část 2)
Strana 4:
Zobrazení kalibrace
Diagnostické menu "Zvedací mechanizmus" slouží k
testování senzorů a aktorů (ventilů) zabudovaných ve
stroji pro funkci zvedacího mechanizmu.
Diagnostické menu "Zvedací mechanizmus" zobrazuje
informace o senzorech a aktorech zvedacího
mechanizmu a dává vysvětlení o tom, jsou-li na
zvedacím mechanizmu zapotřebí příslušná dodatečná
nastavení.
Přehled menu informační strana (strana 1)
I
Zobrazení hodnot senzorů
II
Zobrazení stavu ventilů
III
B
A
C
D
BX500092_1
Ukazatele na displeji jsou různé podle typu
konstrukce návodu/adaptéru.
Zobrazení uložené požadované hodnoty
Řízení menu
Stisknutím tlačítka
B
3
4
5
6
7
8
III
pod programovatelným
B
A
tlačítkem
2
I
II
•
1
C
D
vyvolejte stranu 2 <Aktorový test>
BX500649
menu "Zvedací mechanizmus".
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
A
pod programovatelným
vyvolejte stranu 4 <Zobrazení
1
2
3
4
5
6
7
8
kalibrace> menu "Zvedací mechanizmus".
I
II
III
A
B
C
D
BX850843
IV - 103
Infocentrum
Prostřednictvím diagnostického menu lze přezkoušet, zdali senzor reaguje při provádění určité funkce.
Pozná se to podle toho, že se při příslušném provedení
funkce změní hodnoty za symboly v zobrazení senzorů (I).
Kromě toho se v zobrazení senzorů (I) zobrazí dále
uvedené stavové ukazatele:
Ukazatele na displeji jsou různé podle typu
konstrukce návodu/adaptéru.
= senzor kopírování terénu vlevo, aktuální
•
hodnota je zobrazena jako digitální a
procentuální hodnota
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= chyba, senzor kopírování terénu vlevo
•
= senzor polohy zvedacího mechanizmu,
I
zobrazí se aktuální hodnota jako číselná,
procentuální a absolutní hodnota
II
= chyba, senzor polohy zvedacího
•
mechanizmu
•
III
= senzor kopírování terénu vpravo, zobrazí
B
A
C
D
BX500649
se aktuální hodnota jako číselná a
procentuální hodnota
•
= chyba, senzor kopírování terénu vpravo
•
= senzor tlaku zvedacího mechanizmu,
zobrazí se aktuální hodnota jako digitální
a procentuální hodnota
•
= chyba, senzor tlaku zvedacího
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
mechanizmu
•
= adaptér vyklopený vlevo (jen u
dvoudílného EasyCollect)
•
= adaptér vyklopený vpravo (jen u
dvoudílného EasyCollect)
•
= poloha kyvného rámu (různá podle typu
konstrukce návodu/adaptéru)
•
= senzor přetržení kabelu
•
= senzor je ztlumen
•
= senzor není ztlumen
•
= senzor zkrat
•
= damping aktivovaný
•
= damping neaktivovaný
damping =
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
tlumení kmitání při jízdě na
silnici
C
pod programovatelným
vyvolejte stranu 2 <Aktorový test>
menu "Zvedací mechanizmus".
IV - 104
III
A
B
C
D
BX850843
Infocentrum
Aktorový test část 1 (strana 2)
Při testu aktoru přes terminál nebo přímo na aktoru hrozí nebezpečí způsobené
nepředvídanými pohyby stroje nebo jeho částí.
Práce na stroji nechte provádět jen kvalifikovaným odborným personálem.
Zajistěte stroj proti samovolnému rozjetí.
Ovládané součásti stroje zajistěte proti neúmyslným pohybům.
Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Aktorový test provádějte pouze z bezpečné polohy mimo akční rádius strojních součástí
pohybovaných aktory.
•
•
•
•
•
Řízení menu
•
Stisknutím tlačítka
B
pod programovatelným
vyvolejte stranu 1 <Informační strana>
tlačítkem
menu "Zvedací mechanizmus".
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
C
pod programovatelným
vyvolejte stranu 3 <Aktorový test>
menu "Zvedací mechanizmus".
Je-li aktor zapnut, nelze vyvolat další
resp. předcházející stranu.
(případně aktor vypněte a postup
zopakujte)
Předpoklad: Musí být splněny podmínky uvolnění.
(viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek uvolnění
pro diagnostiku").
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
Zapínání/vypínání aktoru
• Tlačítkem
1
se zapne <Zvednout zvedací
mechanizmus> a tlačítkem
• Tlačítkem
mechanizmus> a tlačítkem
5
tlačítkem
7
8
4
I
1
2
3
4
5
6
7
8
se vypne.
se zapne <Paměť zvedacího
mechanizmus> a tlačítkem
• Tlačítkem
se vypne.
se zapne <Spustit zvedací
3
• Tlačítkem
2
6
se vypne.
se zapne LED na EMR a
A
B
C
D
BX500632
se vypne.
Ventil
Popis
Y32
Zvednout zvedací mechanizmus
Y33
Spustit zvedací mechanizmus dolů
Y34
Zvedací mechanizmus paměť
Aktor je zapnutý
(LED svítí zeleně)
Aktor je vypnutý
(LED nesvítí)
LED na EMR
Další zobrazení stavu zvoleného aktoru:
Přetržení kabelu
Zkrat
IV - 105
Infocentrum
Aktorový test část 2 (strana 3)
•
Jsou-li splněny všechny podmínky pro aktorový test,
zobrazí se programovatelná tlačítka
a
a
zobrazené aktory se uvolní.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapínání/vypínání aktoru
• Tlačítkem
se zapne <Otočit kyvným rámem
1
doleva> a tlačítkem
• Tlačítkem
se zapne <Otočit kyvným rámem
3
5
se vypne.
2
doprava> a tlačítkem
• Tlačítkem
1
4
se vypne.
se zapne <Kyvný rám vodorovně
A
B
C
D
BX500633
zablokovaný> a tlačítkem se vypne.
• Tlačítkem
6
se zapne <Kyvný rám vodorovně
zablokovaný> a tlačítkem
8
se vypne.
Ventil
Popis
Aktor je zapnutý
(LED svítí zeleně)
Y37
Otočit kyvným rámem doleva
Y38
Otočit kyvným rámem doprava
Y54
Vodorovně zablokovaný kyvný rám
Y55
Vodorovně zablokovaný kyvný rám
Aktor je vypnutý
(LED nesvítí)
Zobrazení stavu aktorů
Stav aktorů (1)
aktivní
Stav aktorů (1)
neaktivní
Stav aktorů (1)
přetržení kabelu
Stav aktorů (1)
Zkrat
Popis
Zvednout zvedací mechanizmus
Spustit zvedací mechanizmus dolů
Zvedací mechanizmus paměť
Otočit kyvným rámem doleva
Otočit kyvným rámem doprava
Vodorovně zablokovaný kyvný rám
Vodorovně zablokovaný kyvný rám
Řízení menu
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
B
pod programovatelným
vyvolejte stranu 2 <Aktorový test>
menu "Zvedací mechanizmus".
IV - 106
Infocentrum
Změna poměru impulzů/přestávek
Pomocí potenciometru lze nastavit poměr impulzů/
přestávek řídicího signálu pro ovládání aktorů.
•
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte graf, graf se
barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru aktivujte graf.
Otočením otočného potenciometru doprava se
hodnotu zvýší a otočením otočného potenciometru
doleva se hodnotu sníží.
Stisknutím otočného potenciometru se hodnota
převezme a grafika se opustí.
1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500650
Zobrazení kalibrace (strana 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
V níže uvedené tabulce je vysvětlení závislosti
zobrazení senzorů (I) a zobrazení kalibrace (II).
NázevZobrazení senzorů
Zobrazení kalibrace
(I)
A
B
C
D
BX500648
Poznámka
(II)
Zvedací mechanizmus
Zvedací mechanizmus se musí vznášet
Regulace dosedacího tlaku
(žádný kontakt se zemí)
Regulace odstupu zvedacího
/
mechanizmu
Zvedací mechanizmus se musí
nacházet úplně nahoře / úplně dole
Kopírování terénu vlevo
/
(doplňková výbava)
Adaptér se musí nacházet úplně
nahoře / úplně dole
Kopírování terénu vpravo
/
(doplňková výbava)
Adaptér se musí nacházet úplně
nahoře / úplně dole.
Řízení menu
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
•
B
pod programovatelným
vyvolejte stranu 1 <Informační
strana> menu "Zvedací mechanizmus".
Stisknutím na otočném potenciometru se lze vrátit
o jednu úroveň menu zpět.
IV - 107
Infocentrum
4.10.7 Menu 4-1-6 "Pohon pojezdu"
Diagnostické menu "Pohon pojezdu" je rozdělen do 7
stran.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-6
"Pohon pojezdu".
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika pohonu pojezdu".
Diagnostické menu „Pohon pojezdu“ je rozděleno na 3
strany.
Strana 1:
Test senzorů
Strana 2:
Test senzorů přídavné nápravy (jen u
doplňkové výbavy přídavnou nápravou)
Strana 3:
Test aktorů přídavné nápravy (jen u
doplňkové výbavy přídavnou nápravou)
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500101
Podmínky uvolnění
•
= spínač uvolnění silnice/pole
1
2
•
= spínač uvolnění silnice/pole je stisknut
3
4
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu
5
6
•
= spínač uvolnění pohonu pojezdu je
7
8
stisknut
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku".
IV - 108
A
B
C
D
WHBBX03224
Infocentrum
Zobrazení senzorů jízdního pohonu (1)
•
Směr jízdy, číslo za symbolem je aktuální rychlost
jízdy.
= jízda dopředu
= neutrál (klidový stav)
= jízda dozadu
•
= tempomat je aktivovaný, číslo za
symbolem je uložená rychlost provozu tempomatu
v km/h.?
= tempomat neaktivovaný
•
2
3
4
5
6
7
8
1
= Traction Control TC I (kukuřice)
aktivovaná
•
1
=Traction Control TC I (kukuřice)
připraveno k provozu
•
= Traction Control TC II (tráva)
A
B
C
D
BX851022
aktivovaná
•
= Traction Control TC II (tráva)
připraveno k provozu
•
= Traction Control TC aktivovaná
•
= Traction Control TC deaktivovaná
•
= omezení výkonu aktivované
•
= omezení výkonu neaktivované
•
= brzdicí tlak OK
•
= brzdicí tlak není OK
•
=brzdicí tlak neznámý
•
= Tlak provozní brzdy OK
•
= Tlak provozní brzdy není OK
•
= Tlak provozní brzdy nezjištěn
•
= ruční brzda je zatažená
•
= režim nouze dovoluje řidiči i při
závažných problémech pohonu vyjet
vozidlem z oblasti nebezpečí.
IV - 109
Infocentrum
•
Stisknutím tlačítka
C
vyvolejte další stranu menu
"Pohon pojezdu".
Zobrazí se menu "Senzorový test přídavné nápravy"
(doplňková výbava).
1
1
2
3
4
= chyba napětí
5
6
= napětí ON
7
8
Pravděpodobná zobrazení stavu
(1) = aktuální rychlost
Aktor je vypnutý
A
B
C
D
BX851023_1
Aktor je zapnutý
Přetržení kabelu
Test senzorů (2)
•
= Úhel natočení čerpadla
•
= Úhel / elektr. napětí úhel řízení zadní
nápravy vlevo
•
= Elektr. proud/otáčky kola vzadu vlevo
•
= Elektr. proud/otáčky kola vzadu
2
1
2
3
4
5
6
7
8
vpravo
•
= Elektr. proud/otáčky kola vpředu vlevo
•
= Elektr. proud/otáčky kola vpředu
vpravo
•
= Procenta (%) výchylka/elektr. proud /
tlak (bar) brzdový pedál
•
IV - 110
= vysoký tlak neznámý
A
B
C
D
BX850866
Infocentrum
•
Stisknutím tlačítka
C
pod programovatelným
vyvolejte další stranu menu "Pohon
tlačítkem
pojezdu".
Zobrazí se menu "Aktorový test přídavné nápravy".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
Aktorový test přídavné nápravy
BX500203
Při testu aktoru přes terminál nebo přímo na aktoru hrozí nebezpečí způsobené
nepředvídanými pohyby stroje nebo jeho částí.
Práce na stroji nechte provádět jen kvalifikovaným odborným personálem.
Zajistěte stroj proti samovolnému rozjetí.
Ovládané součásti stroje zajistěte proti neúmyslným pohybům.
Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Aktorový test provádějte pouze z bezpečné polohy mimo akční rádius strojních součástí
pohybovaných aktory.
•
•
•
•
•
Zvolení aktoru:
Tlačítkem
1
zapněte aktor "Zvednout přídavnou
2
vypněte aktor "Zvednout přídavnou
3
zapněte aktor "Spustit přídavnou
nápravu".
Tlačítkem
1
2
3
4
5
6
7
8
nápravu".
Tlačítkem
nápravu dolů".
Tlačítkem
4
vypněte aktor "Spustit přídavnou
nápravu dolů".
Řízení menu
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
B
pod programovatelným
listujte zpět na předcházející
A
B
C
D
BX500204
stránku.
•
Stisknutím tlačítka
C
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 111
Infocentrum
4.10.8 Menu 4-1-7 "Lokace kovů"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-7
"Lokace kovů".
•
Stiskněte otočný potenciometr.
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500106
Lokace kovu
•
•
=
=
provozní napětí lokace kovů.
•
=
stav výstupu lokace kovů.
=
v návodu není kov
=
v návodu je kov
=
stav vstupu z KMC2, který je
zapojený i přes výstup lokace
kovů.
IV - 112
2
3
4
5
6
7
8
napětí ventilu zastavení.
0 mV = Ventil zastavení zapojen
Provozní napětí = Ventil zastavení
nezapojen.
•
1
=
v návodu není kov
=
v návodu je kov
=
chyba
A
B
C
D
WHBBX03520
Infocentrum
•
= je zobrazen skutečný počet otáček
návodu, tím lze kontrolovat, dostanou-li se agregáty
do klidového stavu.
•
1
2
3
4
5
6
7
8
= verze softwaru lokace kovů
= lokace kovů je zapnuta
•
= lokace kovů je vypnuta
•
= výstup lokace kovů je v pořádku
A
B
C
D
WHBBX03520
= výstup lokace kovů není v pořádku
= přetržení kabelu ventilu stopu
= zkrat ventilu stopu
= odběr proudu je příliš velký
•
= poruchová kritická hodnota
•
= poruchová střední hodnota
Zapínání/vypínání aktoru
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
A
pod programovatelným
se vyvolá testovací zastavení
lokace kovů.
• Stisknutím tlačítka
tlačítkem
•
pod programovatelným
se znovu uvolní lokace kovů.
Stisknutím tlačítka
tlačítka
B
1
vedle programovatelného
se převezmou hodnoty základního
nastavení.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 113
Infocentrum
4.10.9 Menu 4-1-8 "Dieselový motor"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-8
"Dieselový motor".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika dieselového motoru".
Dieselový motor strana 1
B
A
•
= otáčky motoru
•
= teplota chladicí vody motoru
•
= Hladina chladicí kapaliny v motoru
C
D
BX500108_1
Dva oddělené okruhy oleje v motoru vyžadují dva
ukazatele tlaku oleje:
= Tlak oleje EDC-master
(hlavní řídicí jednotka)
•
= Tlak oleje EDC-slave
(podřízená řídicí jednotka)
• Stisknutím tlačítka
C
pro
se zobrazí další
A
pro
se zobrazí příští
B
A
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850842
strana.
• Stisknutím tlačítka
interval údržby.
1
2
3
4
5
6
7
8
Dieselový motor strana 2
•
= teplota paliva
•
= spotřeba nafty
•
= teplota výstup vzduchu
•
•
•
P
= tlak plnicího vzduchu
Vytížení motoru maximální
Vytížení motoru počet otáček
• Stisknutím tlačítka
A
B
C
D
BX500110
A
pro
se zobrazí příští
B
pro
se zobrazí
C
pro
se zobrazí další
A
pro
se zobrazí
interval údržby.
• Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
předcházející strana.
• Stisknutím tlačítka
strana.
• Stisknutím tlačítka
diagnostika dieselového motoru.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500161
IV - 114
Infocentrum
Dieselový motor strana 3
•
= tlak paliva EDC-master
tlak paliva EDC-slave
•
= napětí řídicí jednotky motoru
•
= teplota výfukových plynů
• Stisknutím tlačítka
B
pro
se zobrazí
pro
se zobrazí další
1
2
3
4
5
6
7
8
předcházející strana.
• Stisknutím tlačítka
C
strana.
A
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
B
C
D
BX750019_1
se vyvolá příslušná úroveň menu.
IV - 115
Infocentrum
Dieselový motor strana 4
Popis obrazovky Hydrostatický ventilátor
Barva zobrazených pruhů se mění podle rozmezí
teploty/otáček. Kritické oblasti jsou zobrazeny žlutě a
červeně.
Pokud se na obrazovce zobrazí červené pruhy,
okamžitě zastavte stroj a nechte vychladnout motor.
1
2
3
4
•
= teplota hydraulického oleje
5
6
•
= teplota zásobovacího vzduchu
7
8
•
= teplota chladicí vody motoru
•
= otáčky ventilátoru motoru (vypočítané)
•
Tlačítky
1
a
A
lze zvolit mezi ručním a
2
automatickým provozem. Aktuálně aktivní
provozní režim je označen šedě.
•
V ručním provozu lze tlačítky
přepnout zadání
3
a
mezi ot./min a %. Aktuálně
4
aktivní jednotka se zobrazí se šedým pozadím.
•
Tlačítky
5
a
(max. 1100 resp. 100%).
IV - 116
6
lze hodnotu změnit
B
C
D
BX850844
Infocentrum
Možné stavové ukazatele (1)
Ventilátor je v automatickém provozu
Ventilátor je v ručním provozu.
Chybový stav, ventilátor se otáčí s
1
2
3
4
5
6
7
8
maximálními otáčkami.
Stav pro čištění, ventilátor se s maximálními
otáčkami otáčí po nastavenou dobu (parametr
33759 „Doba fáze čištění“, parametr 33768
„Doba pracovní fáze“).
A
B
C
D
1
BX850845
Dieselový motor/ventilátor je vypnutý.
aktuální odběr proudu ventilátoru motoru
Nastavení pro údržbu, ventilátor se otáčí s
maximálními otáčkami.
= Příliš vysoká teplota hydraulického oleje
= Příliš vysoká teplota zásobovacího vzduchu
= Příliš vysoká teplota chladicí kapaliny
motoru
• Stisknutím tlačítka
B
pro
se zobrazí
předcházející strana.
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Při opuštění masky se režim
automaticky přepne na automatiku.
IV - 117
Infocentrum
4.10.10 Menu 4-1-9 "Autopilot"
Diagnostické menu "Autopilot" je rozděleno na 2
strany.
Strana 1:
Senzorový test
Strana 2:
Test akčních členů
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
• Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-9
"Autopilot".
• Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se "Diagnostika autopilota".
•
Stisknutím tlačítka
A
na otočném potenciometru
B
C
D
BX500111
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Senzorový test (1)
1
Aktorový test ( 2)
Aktorový test slouží k testování aktorů zabudovaných
ve stroji pro funkci autopilota.
Aby se mohl provést test aktorů, musí
se všechny hydraulicky pohyblivé
součásti nacházet ve své základní /
výchozí poloze.
•
•
•
•
•
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500153
Při testu aktoru přes terminál nebo přímo na aktoru hrozí nebezpečí způsobené
nepředvídanými pohyby stroje nebo jeho částí.
Práce na stroji nechte provádět jen kvalifikovaným odborným personálem.
Zajistěte stroj proti samovolnému rozjetí.
Ovládané součásti stroje zajistěte proti neúmyslným pohybům.
Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Aktorový test provádějte pouze z bezpečné polohy mimo akční rádius strojních součástí
pohybovaných aktory.
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Řízení menu:
Stisknutím tlačítka
C
pod programovatelným tlačítkem
I
vyvolejte další stranu menu "Autopilot/aktorový test".
Stisknutím tlačítka
B
vyvolejte předcházející stranu
menu "Autopilot".
Je-li aktor zapnut, nelze vyvolat další
resp. předcházející stranu.
(případně aktor vypněte a postup
zopakujte)
IV - 118
A
B
C
D
BX500152
Infocentrum
Zvolení aktoru:
K provedení aktoru (např. zablokování řízení (I)) se
musí stisknout příslušná tlačítka na obsluze. Aktory,
které se mají zapojit, naleznete v níže uvedené
tabulce.
Dále se na příkladu vysvětlí, jak je třeba vykonat
aktorový test. S ostatními aktory je třeba postupovat
obdobně.
Tlačítkem
1
zapněte aktor "Zablokování řízení (I)".
Pravděpodobná zobrazení stavu zvoleného aktoru
Aktor je vypnutý
Aktor je zapnutý
2
I
Přetržení kabelu
1
2
3
4
5
6
7
8
Zkrat
Výše popsané stavové ukazatele platí
pro všechny aktory, které se vztahují k
autopilotu.
Ventil Symbol
Popis
Y66
A
B
C
D
BX500152
Zapínání aktoru
Vypínání aktoru
Zablokování řízení (I)
1
2
Y67
Zablokování řízení (II)
3
4
Y39
Řízení vlevo
5
6
Y40
Řízení vpravo
7
8
IV - 119
Infocentrum
4.10.11 Menu 4-1-10 "Autoscan"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-10
"Autoscan".
6
1
2
3
4
Stiskněte otočný potenciometr.
Autoscan
(1) = provozní napětí AutoScan
7
(2) = signál LED1
A
2
3
4
5
6
7
8
8
5
(3) = signál LED2
1
B
C
D
BX500205
(4) Nastavená max. délka řezanky
(5) Nastavená min. délka řezanky
(6)
Délka řezanky u hnědé kukuřice
(7)
Délka řezanky u zelené kukuřice
(8) Aktuální délka řezanky
•
Stisknutím programovatelného tlačítka
dostanete zpátky k základnímu obrazu.
IV - 120
se
Infocentrum
4.10.12 Menu 4-1-11 "Elektronika"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-11
"Elektronika".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika elektroniky".
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
A
B
C
D
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
• Symbolem
BX500112
jsou označeny diagnostické
hodnoty, které jsou v platném rozsahu.
• Symbolem
1
2
3
4
5
6
7
8
jsou označeny diagnostické
hodnoty, které nejsou v platném rozsahu.
I
A
B
C
D
BX500142
IV - 121
Infocentrum
• Stisknutím tlačítka
tlačítkem
•
B
zpět
Stisknutím tlačítka
C
se listuje dopředu a
s
.
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500143
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500634
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500144
IV - 122
Infocentrum
4.10.13 Menu 4-1-12 "Práce"
Diagnostické menu "Práce" je rozděleno na 6 stran.
Strana 1:
Senzorový test
Strana 2:
Aktorový test část 1
Strana 3:
Aktorový test část 2
Strana 4:
Aktorový test část 3
Strana 5:
Aktorový test část 4
Strana 6:
Aktorový test část 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-12
"Práce".
Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
D
BX500113
Zobrazí se "Práce".
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
I
Senzory
•
= senzor přetržení kabelu
•
= senzor je ztlumen
•
= senzor není ztlumen
•
= senzor zkrat
•
= bez chyby
•
= chyba
•
= funkce je aktivní
•
B
C
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500154_1
= funkce není aktivní
STOP
• Stisknutím tlačítka
•
A
1
Stisknutím tlačítka
C
se
listuje dál.
na otočném potenciometru
se vyvolá příslušná úroveň menu.
Aktorový test část 1 až část 5 (strana 2 až strana 6)
Aktorový test slouží k testování aktorů zabudovaných ve stroji pro funkci práce.
•
•
•
•
•
Při testu aktoru přes terminál nebo přímo na aktoru hrozí nebezpečí způsobené
nepředvídanými pohyby stroje nebo jeho částí.
Práce na stroji nechte provádět jen kvalifikovaným odborným personálem.
Zajistěte stroj proti samovolnému rozjetí.
Ovládané součásti stroje zajistěte proti neúmyslným pohybům.
Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Aktorový test provádějte pouze z bezpečné polohy mimo akční rádius strojních součástí
pohybovaných aktory.
IV - 123
Infocentrum
AŘízení menu:
Stisknutím tlačítka
C
vyvolejte další stranu menu
"Aktorový test/práce".
Stisknutím tlačítka
B
I
Je-li aktor zapnut, nelze vyvolat další
resp. předcházející stranu.
(případně aktor vypněte a postup
zopakujte)
Předpoklad: Musí být splněny podmínky uvolnění.
(Viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek
uvolnění pro diagnostiku"
Zvolení aktoru:
K provedení aktoru (např. hlavní spojka) se musí
stisknout příslušná tlačítka na obsluze. Aktory, které
se mají zapojit, naleznete v níže uvedené tabulce.
Dále se na příkladu vysvětlí, jak je třeba vykonat
aktorový test. S ostatními aktory je třeba postupovat
obdobně.
1
2
3
4
5
6
7
8
vyvolejte předcházející stranu
menu "Práce".
Tlačítkem
1
A
B
C
D
BX500155
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500186
zapněte aktor "hlavní spojky".
Pravděpodobná zobrazení stavu zvoleného aktoru
Aktor je vypnutý
1
2
3
4
5
6
7
8
Aktor je zapnutý
A
B
C
D
BX500187
Přetržení kabelu
Zkrat
Výše popsané stavové ukazatele platí
pro všechny aktory, které se vztahují k
práci.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500188
IV - 124
Infocentrum
Ventil Symbol
Popis
Y12
Hlavní spojka
1
2
Hlavní spojka zvuková signalizace
3
4
Y26
Adaptér zasunout
1
2
Y27
Adaptér vysunout
3
4
Y29
Rozdělovač rostlin spustit dolů /
5
6
7
8
H61
3
Zapínání aktoru
Vypínání aktoru
opěrné kolo vysunout
Y28
Rozdělovač rostlin zvednout /
opěrné kolo zasunout
Y51
(zelená) doplňkově pro přídavnou hydrauliku I-A
1
2
Y52
(zelená) doplňkově pro přídavnou hydrauliku I-B
3
4
Y61
(černá) doplňkově pro přídavnou hydrauliku II-A
5
6
Y62
(černá) doplňkově pro přídavnou hydrauliku II-B
7
8
Y60
Přídavek melasy
1
2
M16
Čerpadlo silážního prostředku
3
4
Y73
Přídavný ventil čištění motoru/stlačený vzduch
3
4
M12
Napájecí napětí
5
6
7
8
Centrální mazání
Y53
Přepínání zásobníku tráva / kukuřice
IV - 125
Infocentrum
4.10.14 Menu 4-1-13 "Ostření"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-13
"Ostření".
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Ostření".
Podmínky uvolnění (1) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
•
1
2
3
4
5
6
7
8
Údržbová klapka je zavřená.
A
B
C
D
BX500114
Poruchy (1) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
3
Stav ostřicí klapky (2)
•
= ostřicí klapka je zavřená
•
= ostřicí klapka je otevřená
•
= Brousicí klapka je v mezipoloze
•
= Poloha brousicí klapky neznámá
•
= Chyba brousicí klapky
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
4
5
Stav brousku (3)
A
B
C
D
BX500157
•
= obtahovací brousek se nachází vlevo
•
= obtahovací brousek je na středu
•
= obtahovací brousek je vpravo
•
= Brousek se pohybuje doleva
Ukazatel s šipkou ukazuje různé
polohy, které symbolizují směr
pohybu brousku.
Stavový ukazatel všeobecných chyb (5)
•
•
= neznámá poloha brousku, senzory
brousku jsou oba ztlumeny / defektní
senzor - CHYBA
Stavový ukazatel senzorů (4)
•
= senzor přetržení kabelu
•
= senzor je ztlumen
•
= senzor není ztlumen
•
= senzor zkrat
IV - 126
= Napájecí napětí 12V3 KMC3 (pro
obtahovací brousek) je v pořádku
•
= Napájecí napětí 12V3 KMC3 (pro
obtahovací brousek) je chybné
•
= Výstup je vypnut
•
= Výstup je zapnutý (elektrický proud v mA
pro ventil Y65 "Ostřicí klapka otevřena/
zavřena" je v pořádku)
•
= Výstup je zapnutý (elektrický proud v mA
pro ventil Y65 "Ostřicí klapka otevřena/
zavřena" není v pořádku)
Infocentrum
Aktorový test
•
•
•
•
•
Při testu aktoru přes terminál nebo přímo na aktoru hrozí nebezpečí způsobené
nepředvídanými pohyby stroje nebo jeho částí.
Práce na stroji nechte provádět jen kvalifikovaným odborným personálem.
Zajistěte stroj proti samovolnému rozjetí.
Ovládané součásti stroje zajistěte proti neúmyslným pohybům.
Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Aktorový test provádějte pouze z bezpečné polohy mimo akční rádius strojních součástí
pohybovaných aktory.
Aktorový test slouží k testování aktorů zabudovaných
ve stroji pro funkci ostření.
Předpoklad: Musí být splněny podmínky uvolnění.
(viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek
uvolnění pro diagnostiku")
Zvolení aktoru:
• Tlačítkem
3
se ostřicí klapka zavře a
4
tlačítkem se otevře.
• Tlačítkem
5
a tlačítkem
6
se ventily pro
obtahovací brousek seřídí.
•
Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500158
IV - 127
Infocentrum
4.10.15 Menu 4-1-14 "Protiostří"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-14
"Protiostří".
Podmínky uvolnění (1) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
A
Údržbová klapka je zavřená.
B
C
3
4
5
6
7
8
D
BX500115
Poruchy (1) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
3
2
Stav ostřicí klapky (2)
•
= ostřicí klapka je zavřená
•
= ostřicí klapka je otevřená
•
= Brousicí klapka je v mezipoloze
•
= Poloha brousicí klapky neznámá
•
= Chyba brousicí klapky
1
Stav brousku (3)
•
= obtahovací brousek se nachází vlevo
•
= obtahovací brousek je na středu
•
= obtahovací brousek je vpravo
•
= Brousek se pohybuje doleva
Ukazatel s šipkou ukazuje různé
polohy, které symbolizují směr
pohybu brousku.
•
= neznámá poloha brousku, senzory
brousku jsou oba ztlumeny / defektní
senzor - CHYBA
Stavový ukazatel všeobecných chyb (5)
= Napájecí napětí (12V1/12V3) KMC3
(pro protiostří) je v pořádku
•
= Napájecí napětí (12V1/12V3) KMC3
(pro protiostří) je chybné.
IV - 128
1
2
3
4
5
6
7
8
5
A
•
2
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika protiostří".
•
1
B
C
D
BX500159_1
Infocentrum
Aktorový test
•
•
•
•
•
Při testu aktoru přes terminál nebo přímo na aktoru hrozí nebezpečí způsobené
nepředvídanými pohyby stroje nebo jeho částí.
Práce na stroji nechte provádět jen kvalifikovaným odborným personálem.
Zajistěte stroj proti samovolnému rozjetí.
Ovládané součásti stroje zajistěte proti neúmyslným pohybům.
Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nenacházely žádné osoby, zvířata nebo předměty.
Aktorový test provádějte pouze z bezpečné polohy mimo akční rádius strojních součástí
pohybovaných aktory.
Aktorový test slouží k testování aktorů zabudovaných
ve stroji pro funkci protiostří.
Předpoklad: Podmínky uvolnění musí být splněny.
(viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek pro
diagnostiku").
• Pomocí tlačítka
tlačítkem
4
6
5
1
2
3
4
5
6
7
8
protiostří vpravo odjede a
najede.
• Pomocí tlačítka
tlačítkem
3
1
protiostří vlevo odjede a
najede.
A
B
C
D
BX500160
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Zobrazení stavu aktorů
Stav aktorů (1)
aktivovaný
Stav aktorů (1)
neaktivovaný
Stav aktorů (1)
přetržení kabelu
Stav aktorů (1)
zkrat
Popis
Najetí protiostřím vpravo
Odjetí protiostřím vpravo
Najetí protiostřím vlevo
Odjetí protiostřím vlevo
IV - 129
Infocentrum
4.10.16 Menu 4-1-15 "Kondicionér na
kukuřici"
V diagnostickém menu 4-1-15 lze přezkoušet, je -li na
motoru drtiče napětí.
Dále lze odečíst, je-li v pořádku napětí v KMC 3, a
protéká-li proud motorem drtiče.
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-15
"Kondicionér na kukuřici".
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika kondicionéru na kukuřici".
•
Stisknutím tlačítka
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500116
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Stavový ukazatel všeobecných chyb (1)
•
= napájecí napětí (12V2) KMC3 (pro
kondicionér na kukuřici) je v pořádku.
•
= napájecí napětí (12V2) KMC3 (pro
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
kondicionér na kukuřici) není v pořádku
Zobrazí-li se v poli menu (2) určitá
hodnota (při zapnutém aktoru, motor
drtiče levotočivý/pravotočivý), tak
protéká proud. Je-li tato hodnota
rovna nule, tak proud neprotéká.
1
A
B
C
D
BX500189
Aktorový test (3)
Během aktorového testu se aktory seřídí. Může dojít k nepředvídaným činnostem stroje. Proto
se musí tento test provádět z bezpečného stanoviště mimo oblast působení částí stroje,
pohybovaných aktory.
Aktorový test slouží k testování aktorů zabudovaných ve stroji pro funkci kondicionéru na kukuřici.
Předpoklad: Podmínky uvolnění musí být splněny.(viz kapitolu "Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku").
Zvolení aktoru:
K provedení aktoru (např. motor drtiče levotočivý) se musí stisknout příslušná tlačítka na obsluze.
Tlačítkem
3
zapněte aktor "zmenšit odstup drtiče".
Tlačítkem
4
zapněte aktor "zvětšit odstup drtiče".
Pravděpodobná zobrazení stavu zvoleného aktoru
Aktor je vypnutý
Aktor je zapnutý
Přetržení kabelu
Zkrat
IV - 130
Infocentrum
4.10.17 Menu 4-1-16 "Pákový ovladač"
V diagnóze menu "Pákový ovladač" lze přezkoušet
funkce tlačítek pákového ovladače.
Při vyvolání diagnózy menu "Pákový
ovladač" se musí dieselový motor
nacházet v klidovém stavu.
V diagnostickém menu "Pákový
ovladač" se při stisknutí pákového
ovladače neprovede žádná funkce.
1
2
3
4
5
6
7
8
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-16
"Pákový ovladač".
•
Stiskněte otočný potenciometr.
A
B
C
D
BX500117
Zobrazí se "Diagnostika pákového ovladače".
•
Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Řízení menu:
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
pod programovatelným
se vyvolá základní obraz.
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
A
C
pod programovatelným
A
B
C
D
BX500190_3
vyvolejte další stranu menu "Pákový
ovladač".
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
C
pod programovatelným
vyvolejte předcházející stranu menu
1
2
3
4
5
6
7
8
"Pákový ovladač".
Na displeji se objeví zobrazení pákového ovladače.
Uvede-li se funkce na pákovém ovladači v činnost, tak
se na displeji zobrazí stav vykonané funkce.
Možné stavové ukazatele stisknutého tlačítka
Tlačítko není stisknuto
A
B
C
D
BX500190_1
Tlačítko je stisknuto
Přetržení kabelu
Zkrat
IV - 131
Infocentrum
4.10.18 Menu 4-1-17 "Obslužná jednotka
konzola"
V diagnostickém menu "Obslužná jednotka konzola" lze
přezkoušet funkci jak spínačů uvolnění, tak i tlačítek na
konzole.
Při vyvolání diagnostického menu
"Obslužná jednotka konzola" se musí
dieselový motor nacházet v klidovém
stavu.
V diagnostickém menu "Obslužná
jednotka konzola" se při stisknutí
spínačů uvolnění resp. tlačítek
nevykonají žádné funkce.
B
A
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX500118
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-17
"Obslužná jednotka konzola".
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se "Diagnostika obslužné jednotky konzoly".
Porucha
•
= porucha dieselového motoru
B
A
Stisknutím tlačítka
C
C
BX850990_1
D
pod programovatelným
tlačítkem vyvolejte další stranu menu "Konzola
obslužné jednotky" (podle dané konfigurace se BEK (1)
nemusí zobrazit).
Možné stavové ukazatele stisknutého tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
Spínač sedadla není stisknutý
1
Spínač sedadla je stisknutý
Přetržení kabelu
A
Zkrat
Stisknutím tlačítka
B
pod programovatelným
se lze vrátit zpět na první stranu menu
"Konzola obslužné jednotky".
IV - 132
C
D
BX850848
S časovým zpožděním
tlačítkem
B
Infocentrum
Spínač uvolnění
je
stisknut
neaktivo- Spínač uvolnění
vaný
Silnice/pole
2
3
4
5
6
7
8
1
Návod/adaptér
Ruční brzda
Pohon pojezdu
Traction Control TC
Citlivost Traction Control TC I
(kukuřice), TC II (tráva)
Autopilot
1
A
B
C
D
BX850868
Dieselový motor 2
Údržba
Dveřní spínač
Spínač zastavení BEK
Spínač zastavení ruční obsluhy
Tlačítková pole (1)
Při stisknutí tlačítkových polí (1) se tlačítka barevně
zvýrazní.
Obsazení tlačítkových polí viz kapitolu
Ovládací prvky "Tlačítková pole"
IV - 133
Infocentrum
4.10.19 Menu 4-1-18 "Ruční obsluha"
V diagnostickém menu "Ruční obsluha" lze přezkoušet
funkci tlačítek ruční obsluhy.
Při vyvolání diagnostického menu
"Ruční obsluha" se musí dieselový
motor nacházet v klidovém stavu.
V diagnostickém menu "Ruční
obsluha" se stisknutím tlačítek
nevykonají žádné funkce.
1
2
3
4
5
6
7
8
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
A
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-18
"Ruční obsluha".
•
Stiskněte otočný potenciometr.
B
C
D
Zobrazí se "Diagnostika ruční obsluhy".
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Porucha
= ruční obsluha
•
BX500119
2
Tlačítková pole (1)
Při stisknutí tlačítkových polí (1) se tlačítka barevně
zvýrazní.
Obsazení tlačítkových polí viz kapitolu
ovládací prvky "Ruční obsluha na
panelu"
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
Možné stavové ukazatele stisknutého tlačítka (2)
Tlačítko není stisknuto
Tlačítko je stisknuto
Přetržení kabelu
Zkrat
IV - 134
A
B
C
D
BX500146
Infocentrum
4.10.20 Menu 4-1-19 "Terminál"
V diagnostickém menu "Terminál" lze provést funkční
test tlačítek.
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-19
"Terminál".
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se nastavení "Terminál".
•
Stiskněte po sobě všechna tlačítka.
A
B
C
D
BX500196
Možné stavové ukazatele stisknutého tlačítka
Tlačítko není funkční
1
2
3
4
5
6
7
8
Tlačítko je funkční
•
Dvojím stisknutím tlačítka
na otočném
potenciometru se lze vrátit o jednu úroveň menu
zpět.
A
B
C
D
BX500197
IV - 135
Infocentrum
4.10.21 Menu 4-1-20 "Diagnostika
RockProtect"
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
• Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-20
"Diagnostika RockProtect".
• Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se "Diagnostika RockProtect".
Podmínky uvolnění (I) nejsou splněny, viz kapitolu
"Zobrazení nesplněných podmínek pro diagnostiku"
Poruchy (I) viz kapitolu "Zobrazení možných poruch
pro diagnostiku"
A
B
C
D
ROP00005
Diagnostika RockProtect strana 1
V šedě označené ploše se případně zobrazí nesplněné
podmínky uvolnění.
Stavový ukazatel senzoru (1)
1
Zde se podle konfigurace zobrazí vždy hodnota
napětí a stav senzoru.
2
3
4
5
6
7
8
I
= senzor je OK
2
3
= kabeláž/senzor je vadný
= přetržení kabelu
1
A
B
C
D
ROP00006_2
= příliš vysoká hodnota napětí
> MAX
Stavový ukazatel požadavku zastavení (2)
STOP = bylo požadováno zastavení
= běžný provoz, žádné zastavení
Stavový ukazatel zablokování zastavení (3)
Zobrazuje, je-li zapnuté blokování zastavení. Při
reverzování je vždy aktivní.
= blokování zastavení neaktivované, běžný
provoz
= blokování zastavení aktivované, žádný
kámen nebyl rozpoznán
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
B
pod programovatelným
se RockProtect po zastavení
znovu uvolní.
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
IV - 136
C
pod programovatelným
se zobrazí další strana.
Infocentrum
Diagnostika RockProtect strana 2
V šedě označené ploše se případně zobrazí nesplněné
podmínky uvolnění.
3
Stavový ukazatel požadavku zastavení (1)
1
2
3
4
= Běžný provoz, žádné zastavení
5
6
Stavový ukazatel blokování zastavení (2)
7
8
1
STOP = Bylo požadováno zastavení
2
Zobrazuje, je-li zapnuté blokování zastavení. Při
reverzování je vždy aktivní.
A
B
C
D
ROP00007_2
= blokování zastavení neaktivované, běžný
provoz
= blokování zastavení aktivované, žádný
kámen nebyl rozpoznán
•
Stisknutím tlačítka
vedle programovatelného
tlačítka STOP se výstup pro ventil zastavení zapne
resp. vypne.
Na základě symbolu vlevo vedle STOP - symbol
zobrazuje požadovaný stav výstupu.
= výstup není zapnutý.
= výstup je zapnutý.
•
Nesmí-li se z nějakého důvodu provést diagnostika,
se nezobrazí (3).
symboly
•
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
pod programovatelným
se zobrazí předcházející strana.
IV - 137
Infocentrum
4.10.22 Menu 4-1-21 „Diagnostika
vlhkosti“
Hlavní menu „Diagnostika“ je vyvoláno.
• Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-21
„Diagnostika vlhkosti“.
• Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se „Diagnostika vlhkosti“.
Nesplněny podmínky uvolnění (I) viz
kapitola“Zobrazení nesplněných podmínek uvolnění
pro diagnostiku“
Poruchy (I) viz kapitola „Zobrazení pravděpodobných
poruch pro diagnostiku“
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
WHBBX04000
Diagnostické menu „Vlhkost“ má jednu stranu:
• Strana 1 „Test senzorů a aktorů“
Na ploše s šedým pozadím se případně zobrazí
nesplněné podmínky uvolnění.
V ukazateli 1 „Test senzorů a aktorů“ se zobrazí
aktuální napětí a změřené hodnoty pro funkci „Měření
vlhkosti“.
Zapnutí / vypnutí aktorů Jsou-li pro aktorový test
splněny všechny podmínky uvolnění, zobrazí se
programovatelná tlačítka
a
I
a zobrazené
aktory se uvolní.
Aktory lze zapínat a vypínat numerickými tlačítky.
•
Pro zapnutí aktoru vlhkosti stiskněte tlačítko
1
•
Pro vypnutí aktoru vlhkosti stiskněte tlačítko
2
•
Stisknutím tlačítka
.
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
IV - 138
.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
WHBBX04225
Infocentrum
4.11
Menu 4-2 "Seznam chyb"
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
•
Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 4-2.
•
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazí se "Seznam chyb".
•
= aktuální chyby
•
= paměť chyb
•
= aktuální chyby dieselového motoru
•
= paměť chyb dieselový motor
•
= seznam chyb "Informativní události"
A
B
C
D
BX500120
1
2
3
4
5
6
7
8
aktuální chyby
Na displeji se zobrazí seznam chyb s aktuálními
chybami.
Zobrazí se čas, číslo chyby a popis.
• Stav
C = příchozí chyba (Come)
G = odchozí chyba (Gone)
A = potvrzená chyba (Acknowledged)
• Stisknutím tlačítka
tlačítkem
B
A
B
C
D
BX500121_2
pod programovatelným
se zobrazí paměť chyb.
1
2
3
4
5
6
7
8
Paměť chyb
Paměť chyb je uspořádaná chronologicky.
Zobrazí se datum, čas, číslo chyby a popis.
• Stav
C = příchozí chyba (Come)
G = odchozí chyba (Gone)
A = potvrzená chyba (Acknowledged)
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
4
vedle programovatelného
se posunete o jeden řádek nahoru.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
vedle programovatelného
A
B
C
D
BX500122
se posunete o jednu stránku nahoru
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
2
6
vedle programovatelného
se posunete o jeden řádek dolů.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
se posunete o jednu stranu dolů.
• Po stisknutí tlačítka
tlačítkem
vedle programovatelného
8
C
pod programovatelným
se zobrazí aktuální chyba
dieselového motoru.
IV - 139
Infocentrum
aktuální chyby dieselového motoru
Na displeji se zobrazí seznam chyb s aktuálními
chybami dieselového motoru.
Chybové kódy se zobrazí s pořadovým číslem.
V poli menu (1) se zobrazí počet přítomných výstrah.
• Po stisknutí tlačítka
D
1
A
2
3
4
5
6
7
8
pod programovatelným
se zobrazí paměť chyb
tlačítkem
1
dieselového motoru.
A
B
C
D
BX500123_4
Význam řádky A
Lfd.
Pořadové číslo
SRC
Source adresa (zdrojová adresa): Adresa řídicí jednotky pro chybová
hlášení
0: ECM - řídicí jednotka na motoru
SPN
Suspect Parameter Number: Identifikace chybového kódu
FMI
Failure Mode Identification: Identifikace chybového hlášení
CNT
Čítač: Zjištění četnosti chyb
Paměť chyb dieselový motor
Na displeji se zobrazí paměť chyb dieselového motoru.
S pořadovým číslem se zobrazí kódy chyb, stav,
datum a čas.
V poli menu (1) se zobrazí počet přítomných výstrah.
1
• Stav
1 = chyba je přítomná
2 = chyba vymazána
• Stisknutím tlačítka
pro
7
tlačítkem
•
8
A
pod programovatelným
se zobrazí aktuální chyby.
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se vyvolá příslušná úroveň menu.
IV - 140
3
4
5
6
7
8
pro
nahoru.
A
2
lze listovat až na
konec seznamu dolů a tlačítkem
• Po stisknutí tlačítka
1
B
C
D
BX500124_3
Infocentrum
Seznam chyb "Informativní události"
Je vyvoláno menu "aktuální chyba".
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500121
• Stisknutím tlačítka
7
se vyvolá menu
"Informativní události".
V menu "Informativní události" jsou evidována
následující hlášení:
• 3507 Údržba dieselového motoru
• 3508 Znečištění vzduchového filtru
• 3509 Hladina hydraulického oleje
• 4301 Kov v návodu!
• 7016 Rozpoznán kámen!
• 42 DRC aktivovaná parkovací brzda
• 45 Uvolnění pohonu pojezdu (S3) není zapnuto
A
• Stisknutím tlačítka
8
D
A
pod programovatelným
B
pod programovatelným
2
vedle programovatelného
4
vedle programovatelného
6
vedle programovatelného
8
vedle programovatelného
se posunete o jednu stranu dolů.
• Stisknutím tlačítka
tlačítkem
7
se posunete o jeden řádek dolů.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
6
se posunete o jeden řádek nahoru.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
5
se posunete o jednu stránku nahoru
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
4
se vyvolá aktuální seznam výstrah.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
3
se vyvolá základní obraz.
• Stisknutím tlačítka
tlačítkem
C
2
BX500663
Řízení menu:
tlačítkem
B
1
D
pod programovatelným
se vyvolá menu "Servisní
události".
IV - 141
Infocentrum
Seznam chyb "Servisní události"
V menu "Servisní události" jsou zaznamenány
následující události s uvedením času:
• 60000 Aktualizace provedena
• 60001 Servis dieselového motoru 1 proveden
• 60002 Servis dieselového motoru 2 proveden
• 60003 Seznam chyb smazán
• 60004 Chyba smazána
• 60005 Max. rychlost změněna
• 60006 Velikost pneumatik vpředu změněna
• 60007 Velikost pneumatik vzadu změněna
• 60008 Max. otáčky pro jízdu na silnici změněny
• 60009 Software DRC aktualizován
• 60010 Sada parametrů DRC aktualizována
• 60011 ERR-INIT
Řízení menu:
• Stisknutím tlačítka
tlačítkem
•
vedle programovatelného
6
vedle programovatelného
8
vedle programovatelného
se posunete o jednu stranu dolů.
Stisknutím tlačítka
tlačítkem
4
se posunete o jeden řádek dolů.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
vedle programovatelného
se posunete o jeden řádek nahoru.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
2
se posunete o jednu stránku nahoru
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
pod programovatelným
se vyvolá základní obraz.
• Stisknutím tlačítka
tlačítka
A
C
pod programovatelným
se dostanete zpět do menu
"Informativní události".
IV - 142
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500664
Infocentrum
4.12
Menu 4-3 "Úroveň servisu"
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
•
Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 4-3.
•
Stiskněte otočný potenciometr.
"Úroveň servisu" je chráněna heslem a přístupná jen
pro servisní personál Krone.
•
Stisknutím tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500125_1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500126_1
IV - 143
Infocentrum
4.13
Menu 4-4 "Informace"
Úroveň hlavního menu je vyvolaná.
•
Otočným potenciometrem zvolte hlavní menu 4-4.
•
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Na displeji je zobrazena úroveň menu 4-4 "Informace".
Hlavní menu "Informace" je rozděleno do tří menu:
•
= menu 4-1 "Pákový ovladač"
•
= menu 4-2 "Software"
•
= menu 4-3 "Stroj"
•
Stisknutím tlačítka
A
B
C
D
BX500127_1
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.13.1
Menu 4-4-1 "Pákový ovladač"
Hlavní menu "Informace" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-4-1
"Pákový ovladač".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Informace pákový ovladač".
•
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
A
B
C
D
BX500128_1
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500129_2
IV - 144
Infocentrum
4.13.2
Menu 4-4-2 "Software"
Hlavní menu "Informace" je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-4-2
"Software".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Informace software".
Na displeji se objeví verze softwaru různých řízení.
A
B
C
D
Strana 1
BX500130
= Terminál
•
Nesouhlasí-li u terminálu verze
Resourse a DLL (uživatelské
prostředky), tak se čísla verzí označí
červeně.
•
= DRC
•
= KMC2
•
= KMC3
Není-li software KMC2 a KMC3 určen
pro váš typ stroje, zobrazí se čísla
verzí s červeným pozadím
• Po stisknutí tlačítka
B
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500131_1
nebo otočením otočného
potenciometru se zobrazí druhá strana.
• Po stisknutí tlačítka
1
nebo
2
se zobrazí nebo
skryjí rozšířené informace.
Strana 2
•
= pákový ovladač
•
= BEK
•
= ruční obsluha
•
= EMR
• Po stisknutí tlačítka
C
nebo otočením otočného
1
2
3
4
5
6
7
8
potenciometru se zobrazí třetí strana.
• Po stisknutí tlačítka
1
nebo
2
se zobrazí nebo
skryjí rozšířené informace.
A
B
C
D
BX500132_1
IV - 145
Infocentrum
Strana 3
•
= autopilot
•
= lokace kovu
•
= ADM1 (motor Daimler)/
1
2
3
4
5
6
7
8
MFR (motor MAN)
• Po stisknutí tlačítka
D
nebo otočením otočného
potenciometru se zobrazí třetí strana.
• Po stisknutí tlačítka
1
nebo
2
se zobrazí nebo
A
skryjí rozšířené informace.
B
C
D
BX500133_1
Strana 4
•
= DIOM
•
= autoScan (doplňková možnost)
2
3
4
5
6
7
8
= RockProtect (doplňková možnost)
•
• Po stisknutí tlačítka
A
nebo otočením otočného
potenciometru se zobrazí první strana.
•
1
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
• Po stisknutí tlačítka
1
nebo
skryjí rozšířené informace.
IV - 146
2
se zobrazí nebo
A
B
C
D
BX500134_1
Infocentrum
4.14.3
Menu 4-4-3 "Stroj"
Hlavní menu "Informace" je vyvoláno.
•
•
1
2
3
4
5
6
7
8
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-4-3
"Stroj".
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Informace stroj".
Na displeji je zobrazena informace stroje.
B
A
C
D
BX500136_1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
číslo stroje
nastavení motoru
číslo motoru
věcné číslo EDC Master
softwarová verze EDC Master
věcné číslo EDC Slave
softwarová verze EDC Slave
softwarová verze MFR
1
2
3
4
5
6
7
8
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX851006
4.13.4
Menu 4-4-8 „Zobrazení
softwarovýchpaketů“
Hlavní menu „Informace“ je vyvoláno.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 4-4-8
„Zobrazení softwarových paketů“.
Stiskněte otočný potenciometr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Otevře se „Zobrazení softwarových paketů“.
Na displeji jsou zobrazeny softwarové pakety stroje:
(1)
(2)
BiG X FuelSave nebo BiG X FuelSave
Advanced
BiG X ISOBUS ECU
B
A
Ukazatele stavu
C
D
2
1
možnost je zapnutá
možnost není zapnutá
A
BX851010
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX851011
IV - 147
Infocentrum
4.14 Menu 5 "Základní obraz"
Vyvolá se hlavní menu.
•
•
Otočným potenciometrem zvolte menu 5 "Základní
obraz".
1
2
3
4
5
6
7
8
Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Základní obraz".
A
A
4.14.1
B
B
C
C
D
BX500137
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500194
Hlášení chyb
Vyskytne-li se na stroji chyba, objeví se na displeji
hlášení chyb.
Zobrazí se hlášení chyb a kód chyb.
•
Tlačítkem
2
pod programovatelným tlačítkem
se hlášení chyb potvrdí.
•
Tlačítkem
B
pod programovatelným tlačítkem
1
2
3
4
5
6
7
8
se vypne zvuková signalizace.
A
B
C
D
BX500138
Seznam hlášení chyb, popis chyb,
možné příčiny chyb a odstranění
chyb viz Dodatek A - Hlášení chyb.
Chyby dieselového motoru jsou vždy
indikovány pomocí chybového
hlášení a rozsvícení kontrolky
poruchy motoru
IV - 148
.
Infocentrum
4.14.2
Informační hlášení
Není-li při provedení akce splněna jedna nebo více
podmínek, zobrazí se na displeji v informační oblasti
Nastavení (IV) informační hlášení.
Zobrazí se informační hlášení a kód chyb.
1
2
3
4
5
6
7
8
Potvrzení informačního hlášení
•
Tlačítkem
pod programovatelným tlačítkem
A
se hlášení chyb potvrdí.
A
B
C
D
BX500162
4.15 Připojení tiskárny
(doplňková výbava)
Pomocí tiskárny lze vytisknout následující informace.
•
Jednotlivé nebo všechny datové záznamy
zákazníka
•
= čítač provozních hodin (h)
•
= čítač bubnových hodin (h)
•
= čítač pracovních hodin (h)
•
= čítač plochy (ha)
•
= čítač kilometrů na silnici (km)
•
= spotřeba paliva (l)
Vytvoření spojení:
• Tiskárnu připojte do diagnostické zásuvky (viz kap.
3 "Diagnostická zásuvka") na konzole.
• Papír vložte podle návodu k obsluze pro tiskárnu.
• Tiskárna je nyní připravena k provozu.
4.15.1
1
2
3
4
5
6
7
8
Tisk údajů zákazníka
Pro tisk datových záznamů zákazníka přejděte
stisknutím tlačítka
tlačítkem
B
pod programovatelným
V
do podmenu "Čítače údajů
zákazníka"
A
B
C
D
BX500169
Není-li tiskárna k dispozici nebo neníli tiskárna připravena k provozu,
symbol
•
Stisknutím tlačítka
se nezobrazí.
7
vyvolejte menu tisku "Údaje
1
2
3
4
5
6
7
8
zákazníka".
Dříve než vyvoláte menu tisku "Údaje
zákazníka", se přesvědčte, že v menu
čítače údajů zákazníka je zvolený
datový záznam zákazníka, který se má
vytisknout.
A
B
C
D
BX500195
IV - 149
Infocentrum
4.15.2
Menu tisk údajů zákazníka
Přehled menu:
(1)
= pomocí tlačítka
1
zvolte zobrazený datový
záznam zákazníka pro tisk.
(2)
= pomocí tlačítka
2
lze pro tisk zvolit všechny
datové záznamy zákazníka.
(3)
= pomocí tlačítka
3
vyberte pro tisk čítač
1
užitkové plochy zadaný resp. naposledy
zvolený v menu "Čítač údajů zákazníka".
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
= pomocí tlačítka
=
=
=
=
=
4
lze pro tisk zvolit všechny
9
A
•
•
•
Otočným potenciometrem zvolte požadovaný čítač,
zadávací pole se barevně zvýrazní.
Stisknutím otočného potenciometru skočte do
zadávacího pole.
Otočným potenciometrem aktivujte resp.deaktivujte
čítač pro tisk.
Stisknutím otočného potenciometru se nastavení
převezme a zadávací pole se opustí.
Stisknutím tlačítka
na otočném potenciometru
se lze vrátit o jednu úroveň menu zpět.
4.15.3
Tisk datového záznamu /
záznamů zákazníka
V menu "Čítač údajů zákazníka" se
musí předtím zvolit datový záznam
zákazníka, který se má vytisknout.
(Případně tlačítkem přepněte do menu
čítače údajů zákazníka a zvolte
požadovaný datový záznam zákazníka)
•
Tlačítkem
1
zvolte zobrazený datový záznam
zákazníka pro tisk a tisk spusťte tlačítkem
•
7
.
Pro tisk všech datových záznamů zákazníka,
stiskněte tlačítko
2
a tisk tlačítkem
7
spusťte.
Vytisknou se všechny čítače, u nichž
je stav čítačů větší než nula.
IV - 150
2
3
4
8
5
6
7
8
5
B
C
D
6
7
BX500193
čítač se nevytiskne
•
1
4
čítač je zvolen pro tisk.
(10) =
•
3
10
čítače užitkové plochy datového záznamu
jednoho zákazníka.
posuv papíru
spuštění tiskárny
zastavení zakázky tisku
vyvolání základního obrazu
přepnutí do menu "Čítač údajů zákazníka"
2
Infocentrum
4.15.4
•
Tisk stavu/stavů čítače užitkové
plochy
Prostřednictvím tlačítka
1
3
10
zvolte čítač užitkové
3
2
plochy zadaný v menu "Čítač údajů zákazníka"
resp. naposledy zvolený pro tisk a tlačítkem
Pomocí tlačítka
4
9
lze zvolit všechny čítače
užitkové plochy pro tisk a tisk tlačítkem
8
B
C
Tisk všech datových záznamů zákazníka a všech
stavů čítače užitkové plochy
•
Pak stiskněte tlačítko
4
2
4
5
6
7
8
7
A
Nejprve stiskněte tlačítko
3
5
spustit.
•
2
4
7
spusťte tisk.
•
1
D
6
7
BX500193
.
a tlačítkem
7
tisk
spusťte.
Vytisknou se všechny čítače, u nichž
je stav čítačů větší než nula.
4.15.5
Popis chyb tiskárny
Hlášení chyb
Symbol
Popis
Chybí papír. Papír vložte a postup tisku spusťte.
Buffer tiskárny je plný. Znovu spusťte terminál a postup zopakujte.
Neexistuje spojení CAN k tiskárně. Zkontrolujte kabeláž k tiskárně.
IV - 151
Infocentrum
4.16
Výměna baterie terminálu
Záložní baterie v terminálu zajišťuje, aby byly
parametry uložené v počítači zachovány i poté, co se
např. vypne hlavní vypínač baterie.
Výměna záložní baterie je zapotřebí tehdy, když se
zobrazí příslušná chyba:
Chyba č. 5000, „Baterie displeje prázdná“
Při výměně baterie se na stroji nesmí
vypnout napětí , protože by došlo ke
ztrátě dat.
4.16.1 Postup při výměně baterie
•
•
•
•
Zapněte zapalování na stupeň 2.
Počkejte, až se na terminálu zobrazí pracovní
obrazovka.
Povolte šroub (1) a posuňte upínací kroužek
směrem k terminálu (viz směr šipky)
Opatrně sejměte terminál po směru šipky a
položte jej na kryt obslužné jednotky.
1
•
•
Vyšroubujte všechny šrouby (1) na kraji zadního
krytu (2) terminálu.
Po směru šipky opatrně z terminálu odklopte kryt.
WHBBX03429
1
•
Vhodným šroubovákem opatrně uvolněte baterii z
držáku (vysuňte ji směrem nahoru).
2
WHBBX03553
Nepoškoďte držák baterie a
nezpůsobte zkrat. V případě zkratu se
může terminál poškodit.
•
•
•
•
Vsaďte novou baterii, dbejte při tom na správnou
polaritu.
Vypněte a znovu zapněte zapalování.
Zkontrolujte funkci terminálu.
Připevněte terminál.
1
WHBBX03550
IV - 152
Infocentrum
4.17 Vyvolání menu "Nastavení
konstantní výkonové
regulace mezní zátěže"
(doplňková výbava)
•
V základním obrazu stiskněte tlačítko
pro
D
přechod do masky „Paměťová tlačítka pákového
ovladače“/“Nastavení stroje.
Změny působí okamžitě. Tím lze
řezačku během použití přizpůsobit
příslušným místním poměrům.
•
Stisknutím tlačítka
C
vyvolejte další stranu
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500012_2
"Nastavení regulace mezní zátěže". (V režimu
kukuřice se musí 2x stisknout tlačítko
C
, neboť
jsou ještě možná další nastavení).
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500014_1
IV - 153
Infocentrum
Zadání stupně zatížení motoru
Zatížení motoru lze nastavit v závislosti
na otáčkách a vytížení motoru.
Zadání v závislosti na otáčkách:
Volba se provádí stisknutím tlačítka:
1
•
= závislé na otáčkách (1)
1
3
Opětným stisknutím otočného potenciometru se
hodnota převezme a uloží do paměti. Barva pozadí je
znovu světle modrá.
Regulace mezního zatížení motoru 10%
znamená, že při jmenovitých otáčkách
motoru 2000 ot./min pohon pojezdu
pomocí zrychlení nebo zpomalení
reguluje otáčky motoru na 1800 ot./min.
3
4
7
5
6
8
7
8
6
5
Stupeň zatížení motoru lze otáčením potenciometru
doleva nebo doprava zmenšit resp. zvětšit o 3–15 %.
•
2
9
Stisknutím potenciometru přejdete do výběrového
pole (6), pole se označí žlutě.
•
1
4
A
B
C
D
BX500608_2
Na obrazovce se v masce pro regulaci mezního
zatížení motoru v závislosti na otáčkách zobrazí tyto
hodnoty:
• Přepnutí regulace otáček / regulace momentu (1)
(aktuální nastavení)
• Požadované otáčky motoru (jen u regulace otáček)
(3)
• Skutečné otáčky dieselového motoru (4)
• Jmenovité otáčky (5)
• Požadovaná regulace mezního zatížení motoru
nebo požadované využití (6)
• Maximální rychlost (7)
• Minimální rychlost (8)
• Skutečné vytížení motoru (9)
Zadání v závislosti na vytížení motoru:
2
Volba se provádí stisknutím tlačítka:
2
= závislé na vytížení motoru (2)
•
Stisknutím potenciometru přejdete do výběrového
pole (6), pole se označí žlutě.
•
Stupeň zatížení motoru lze otáčením potenciometru
doleva nebo doprava zmenšit resp. zvětšit o 65–95 %.
•
Opětným stisknutím otočného potenciometru se
hodnota převezme a uloží do paměti. Barva pozadí
je znovu světle modrá.
4
1
2
3
4
7
5
6
8
7
8
9
6
5
A
B
C
D
BX500610_2
Změny působí okamžitě. Tím lze
řezačku během použití přizpůsobit
příslušným místním poměrům.
IV - 154
Infocentrum
Nastavení maximální rychlosti
Otočením otočného potenciometru zvolte zadávací
pole pro maximální rychlost (1).
•
•
Jedním stisknutím otočného potenciometru se
označí zadávací pole.
Barva pozadí je žlutá a maximální rychlost se může
otočením otočného potenciometru doleva nebo
doprava zmenšit resp. zvětšit.
1
Opětným stisknutím otočného potenciometru se
hodnota převezme a uloží do paměti.
Barva pozadí je znovu světle modrá.
Regulace mezní zátěže urychlí nyní pohon pojezdu
maximálně až k této nastavené rychlosti.
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500608_1
Změny působí okamžitě. Tím lze
řezačku během použití přizpůsobit
příslušným místním poměrům.
Nastavení minimální rychlosti
Otočením otočného potenciometru zvolte zadávací
pole pro minimální rychlost (2).
•
•
Jedním stisknutím otočného potenciometru se
označí zadávací pole.
Barva pozadí je žlutá a minimální rychlost se může
otočením otočného potenciometru doleva nebo
doprava zmenšit resp. zvětšit.
Opětným stisknutím otočného potenciometru se
hodnota převezme a uloží do paměti.
Barva pozadí je znovu světle modrá.
Regulace mezní zátěže urychlí nyní pohon pojezdu
minimálně až k této nastavené rychlosti.
2
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500609_1
Změny působí okamžitě. Tím lze
řezačku během použití přizpůsobit
příslušným místním poměrům.
IV - 155
CropControl
4.18 Systém registrace výtěžku
CropControl
Systém CropControl umožňuje nepřetržitou registraci a
dokumentaci výtěžku ze sklízených ploch.
Systém CropControl není měřicím
zařízením ve smyslu zákona o měření a
kalibraci (zákon o vahách a mírách).
1
Elektronické vybavení systému CropControl se v
podstatě skládá z řídicího počítače, obslužného
terminálu a senzorů.
Funkce řídicího počítače (1) jsou:
• Počitadlo výtěžku
• Načtení signálů
• Přenos výstražných hlášení
• Diagnostika senzorů
ERT00006_2
Prostřednictvím obslužného terminálu se řidiči sdělí
informace a provedou se nastavení pro provoz
systému CropControl, která řídicí počítač přijme a dále
zpracuje.
4.18.1 Ovládání systému CropControl
pomocí obslužného terminálu Beta
4.18.2 Montáž obslužného terminálu Beta
•
•
Nasaďte montážní jednotku (2) do uchycení (3) a
přitiskněte ji k uchycení (3).
Obslužná jednotka (2) se magnetickou deskou (4)
připevní k uchycení (3).
Podle montážního návodu připojte obslužnou
jednotku (2) ke kabelu pro CropControl (1) v
konzole.
4
3
2
ERT00008
2
1
ERT00040_1
IV - 156
CropControl
4.18.3 Obslužný terminál Beta
4.18.3.1
Přehled
9
1,2,3 tlačítka pro programovatelná tlačítka
4
tlačítko menu
5
tlačítko "+"
6
tlačítko Esc
7
tlačítko "-"
8
tlačítko OK
9
displej
1
3
2
4
7
5
6
8
ERT00009_1
IV - 157
CropControl
4.18.3.2
Popis tlačítek
Tlačítka 1-3
Tlačítka 1-3 slouží k ovládání programovatelných
tlačítek nacházejících se v řádce nad nimi.
Přiřazení je znázorněno na obrázku.
Nenachází-li se nad tlačítkem žádné programovatelné
tlačítko, je tlačítko bez funkce.
Tlačítko 4
Tlačítkem
se vyvolává navigační menu.
Tlačítko 5 a tlačítko 7
Tlačítky
a
se mění nastavení a v
navigačním menu se volí požadované menu.
Tlačítko 6
Tlačítkem
1
3
2
4
7
5
6
se dostanete do předcházejícího
obrazu nebo předcházející úrovně menu.
Dlouhým stisknutím tlačítka se dostanete do
základního obrazu.
8
Tlačítko 8
Tlačítkem
se ukládá nastavení do paměti,
ERT00039_1
vyvolávají zvolená menu resp. se v základním obraze
přepíná typ zobrazení registrace výtěžku - t, t/h a t/ha.
4.18.4 Připravenost k provozu
Zapnutí
Systém CropControl se zapne
zapalováním řezačky. Nemusí se proto
zapínat zvlášť.
Po zapnutí se vytvoří připojení k řídicímu počítači.
Není-li spojení možné, datová linka je přerušena,
zobrazí se vedle na displeji hlášení.
Je zapotřebí přezkoušet připojení CAN a řídicího
počítače.
Vytvoří-li se spojení, po chvíli se na displeji zobrazí
základní obraz.
IV - 158
ERT00010
CropControl
4.18.5 Stručný návod
Spuštění registrace výtěžku:
Zapněte ovládání, tlačítky
a
zvolte
požadovanou užitkovou plochu a stiskněte
programovatelné tlačítko ON.
Přivede-li se nyní tolik řezanky, že je sloupec mimo
šrafovanou oblast, sečte se hmota podle výchylky
sloupce.
K dosažení přesného výsledku se musí systém
kalibrovat pokud možno na střed porostu (průměr
porostu). To se provede pomocí protivážení.
ERT00011_1
Provedení protivážení:
Nejprve si vyžádejte prázdný vůz, u něhož znáte
vlastní hmotnost. Před naplněním vozu stiskněte
programovatelné tlačítko
ON, aby se zahájilo
protivážení. Nyní vůz naplňte. Přitom dbejte na to, aby
se během řezání a přepravy řezanka neztratila. Je-li
vůz plný, ukončete protivážení stisknutím
programovatelného tlačítka
ON, vůz pošlete k vážení
a vyžádejte si hmotnost nákladu.
Při čekání na hodnotu lze normálně dále řezat.
Zadání hmotnosti protivážení:
Jakmile je hodnota protivážení známá, lze ji zadat
následujícím způsobem:
Stiskněte programovatelné tlačítko "
".
Zobrazí se menu "Počitadlo výtěžku".
Stiskněte programovatelné tlačítko " ".
Zobrazí se menu "Zadání zvážené hmoty".
Programovatelnými tlačítky
protivážení a uložte ji tlačítkem
a
zadejte hodnotu
.
Pak se znovu vypočítá činitel kalibrace a naměřená
hmota se zpětným účinkem opraví pro celé pole.
Stisknutím tlačítka
esc
6
ERT00027_1
2
6
1/1
400
???
0kg
se vyvolá znovu základní
obraz.
Podrobné informace naleznete v následujících
kapitolách.
X
ERT00041
IV - 159
CropControl
4.18.6 Základní obraz
4.18.6.1
Programovatelná tlačítka
základního obrazu
Ve spodním řádku se nacházejí následující
programovatelná tlačítka:
ON Spuštění / zastavení protivážení
•
Spuštění / zastavení protivážení
•
pro programovatelné
Stiskněte tlačítko
tlačítko "
ON ".
Bližší informace viz kapitolu "Protivážení a kalibrace".
•
Vyvolání počitadla výtěžku
Vyvolání počitadla výtěžku
•
Stiskněte tlačítko
tlačítko "
pro programovatelné
".
Bližší informace viz kapitolu "Počitadlo výtěžku".
Programovatelným tlačítkem
lze
přímo ze základního obrazu zanést
příslušné hodnoty pro protivážení do
systému CropControl
•
ON Spuštění / zastavení počitadla výtěžku
Spuštění / zastavení počitadla výtěžku:
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
"ON".
Bližší informace viz kapitolu "Spuštění / zastavení
počitadla výtěžku".
Přepnutí zobrazení registrace výtěžku:
•
Tlačítko
pro výběr zobrazení registrace
výtěžku v základním obraze přepíná typ zobrazení
registrace výtěžku mezi - t, t/h a t/ha.
IV - 160
ERT00011_1
CropControl
4.18.7 Zobrazení základního obrazu
Popis zobrazení:
ON (ZAP.)
Počitadlo výtěžku je zastaveno
Počitadlo výtěžku je spuštěno
Užitková plocha (hodnota (1) zobrazuje
aktuálně zvolenou užitkovou plochu)
Tlačítky
a
lze volit mezi 50 užitkovými
plochami.
1
Je-li spuštěno počitadlo výtěžku (lze rozpoznat tím, že
je programovatelné tlačítko "ON" zobrazeno inverzně),
nelze zvolit žádnou jinou užitkovou plochu.
2
3
Aby bylo možné zvolit užitkovou
plochu, musí se nejprve zastavit
počitadlo výtěžku.
•
•
Hodnota (2) zobrazuje podle výběru aktuální hmotu
zvolené užitkové plochy v t, aktuální výkon stroje v
t/h nebo okamžitý výtěžek v t/ha. Zobrazení výkonu
a momentálního výtěžku se provede jen při
spuštěném počitadle výtěžku.
Zobrazení "3" zobrazuje aktuální výchylku zadního,
horního vkládacího válce.
ERT00012_1
Počitadlo výtěžku lze aktivovat teprve tehdy, nachází-li
se sloupec v zobrazení mimo šrafovanou oblast.
Rozsah hodnot pro šrafování je určen minimální
výchylkou. (viz menu 1-3 "Nastavení minimální
výchylky")
Je-li při volnoběhu indikační sloupec
hodně mimo šrafovanou oblast,
poukazuje to na značné znečištění na
návodu, které by se mělo
bezpodmínečně odstranit.
IV - 161
CropControl
4.18.8 Spuštění / zastavení počitadla
výtěžku
Pro správnou činnost počitadla výtěžku musí být
splněny následující podmínky.
•
•
•
•
návod se točí
adaptér je dole
stroj jede
výchylka je větší než minimální výchylka
Spuštění počitadla výtěžku:
ON (ZAP.)
•
počitadlo výtěžku je zastaveno
počitadlo výtěžku je spuštěno
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné
tlačítko "ON" (je-li programovatelné tlačítko
"ON" zobrazeno inverzně, je počitadlo výtěžku
spuštěno).
Opětným stisknutím tlačítka se počitadlo výtěžku
zastaví, (programovatelné tlačítko "ON" již není
zobrazeno inverzně.)
Výtěžek se počítá jen tehdy, je-li na
,v
displeji zobrazen symbol
opačném případě tomu tak není.
IV - 162
ERT00042
CropControl
4.18.9 Protivážení a kalibrace
Aby se dosáhlo vyšší přesnosti měření výtěžku, je
zapotřebí systém CropControl kalibrovat. K tomu je
třeba pro každou užitkovou plochu a pro každý druh
plodin provést aspoň jedno (avšak max. 10)
protivážení.
K dosažení správných naměřených hodnot, by se měla
protivážení provádět ve středu porostu a ne na okraji
pole.
Pro každou užitkovou plochu je k
dispozici maximálně 10 protivážení.
Nový výpočet činitele kalibrace vyvolá
korekturu naměřené hmoty se
zpětným účinkem pro celé pole.
Vykoná-li se více protivážení
(max. 10), vypočítá se činitel kalibrace
z průměru až 10 protivážení.
•
Počitadlo výtěžku je spuštěno.
(
počitadlo výtěžku je spuštěno)
•
Stiskněte tlačítko
ERT00013_1
pro programovatelné tlačítko
ON .
(Programovatelné tlačítko "
inverzně, protivážení běží.)
ON" je zobrazeno
Na displeji je zobrazen základní obraz, s dodatečnou
informací protivážení, v níž je zobrazeno aktuální
protivážení a k tomu příslušná hmota.
Výtěžek se počítá jen tehdy, je-li na
displeji zobrazen symbol
,v
opačném případě tomu tak není.
•
Naplnění vozu
Přesnost lze ovlivnit tím způsobem,
že se pro protivážení zvolí náklad
přívěsu, který představuje průměr
celého pole. I rychlost pojezdu a
vytížení motoru by měly být průměrné.
Opětným stisknutím tlačítka
se protivážení
zastaví, (programovatelné tlačítko "
zobrazeno inverzně.)
•
ON" již není
Pak zvažte náklad přívěsu a zaneste zjištěnou
hodnotu tak, jak je uvedeno v kapitole "2.3.4 Zadání
zvážené hmoty".
Při čekání na hodnotu vážení lze
normálně dále řezat. Dále je hned
možné zahájit druhé protivážení.
IV - 163
CropControl
4.18.10
Navigační menu
4.18.10.1 Přehled
1
kalibrace převodníku posuvu
1-2
kalibrace tlakového senzoru
1-3
1
minimální výchylka
min
nast avení
1-4
2
kontrast
počitadlo výtěžku
4
servis
4-2
5
ruční senzorový test
informace
4-3
aktuální alarmy
ERT00014
4.18.10.1.1 Vyvolání navigačního menu
•
Stiskněte tlačítko
(1).
Na displeji se zobrazí navigační menu.
Tlačítkem
esc
6
(2) lze navigační menu opět opustit.
1
2
ERT00015_1
IV - 164
CropControl
Navigační menu je rozčleněno na 4 hlavní menu:
•
•
•
•
1
= hlavní menu 1 "Nastavení"
2
1
= hlavní menu 2 "Počitadlo výtěžku"
4
= hlavní menu 4 "Servis"
5
= hlavní menu 5 "Informace"
BPM50270
•
Tlačítky
a
se zvolí hlavní menu,
zvolený symbol se zobrazí inverzně.
•
Stisknutím tlačítka
se ze zvoleného
hlavního menu vyvolá příslušná úroveň menu.
•
Tlačítkem
4.18.10.2
esc
6
se vyvolané menu zavře.
Hlavní menu 1 "Nastavení"
Vyvolání hlavního menu
•
Tlačítkem
•
Tlačítky
"
1
vyvolejte úroveň menu.
a
1
zvolte hlavní menu 1
Nastavení", symbol se zobrazí
inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
BPM50270
Úroveň menu 1 "Nastavení" je rozdělena do čtyř menu:
•
1
= menu 1-1 "Kalibrace převodníku
posuvu"
•
1-2
= menu 1-2 "Kalibrace tlakového
1-1
senzoru"
•
1-3
min
= menu 1-3 "Nastavení minimální
výchylky"
•
1-4
= menu 1-4 "Kontrast"
ERT00016
IV - 165
CropControl
4.18.10.2.1 Menu 1-1 "Kalibrace převodníku
posuvu"
Převodník posuvu se musí kalibrovat před prvním
uvedením do provozu, jakož i po provedených
montážních pracích. Přitom se musí zajistit, aby se v
návodu nenacházel žádný sklizňový produkt a vkládací
válce byly v dolní poloze na dorazu.
Vyvolání menu
Hlavní menu 1 "Nastavení" je vyvoláno
•
Tlačítky
a
zvolte menu 1-1 "
1-1
1
Kalibrace převodníku posuvu", symbol se
zobrazí inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji se zobrazí menu 1-1 "Kalibrace převodníku
posuvu".
Symbol
v horním řádku zobrazuje, že jsou
ERT00016
zobrazené hodnoty uloženy v paměti.
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné
1-1
tlačítko
, symbol se na chvíli zobrazí
inverzně. Zobrazí se kalibrovaná hodnota
převodníku posuvu, symbol
v horní řádce
zhasne.
val: 791 mV
Kalibrovaná hodnota musí být v rozmezí
500 mV a 1000 mV.
•
Stiskněte tlačítko
, kalibrovaná hodnota se
uloží, v horním řádku se zobrazí symbol
•
Tlačítkem
esc
6
.
se vyvolané menu zavře.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
základní obraz.
IV - 166
esc
6
se vyvolá
ERT00017
CropControl
4.18.10.2.2 Menu 1-2 "Kalibrace tlakového
senzoru"
Kalibrace tlakového senzoru se musí provádět před
prvním uvedením do provozu, po montážních pracích a
při provozu jednou týdně. Přitom se musí zajistit, aby
se v návodu nenacházel žádný sklizňový produkt a
vkládací válce byly v dolní poloze na dorazu.
Vyvolání menu
Hlavní menu 1 "Nastavení" je vyvoláno
•
Tlačítky
"
1-2
a
1-2
zvolte hlavní menu 1-2
Kalibrace tlakového senzoru", symbol
se zobrazí inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
min
Na displeji se zobrazí menu 1-2 "Kalibrace tlakového
senzoru".
ERT00018
Symbol
v horním řádku zobrazuje, že jsou
zobrazené hodnoty uloženy v paměti.
Hodnota uprostřed (1) pod sloupcem zobrazuje aktuální
hnací tlak. Levá hodnota (2) je kalibrovanou hodnotou
"dolní počet otáček návodu" a pravá hodnota (3) je
kalibrovanou hodnotou "horní počet otáček návodu".
Provedení kalibrace tlakového senzoru proveďte
následujícím postupem:
•
Uveďte zvedací mechanizmus do provozní
polohy (nezvednutý).
•
Zapněte řezací buben.
•
Zapněte návod.
•
Motor uveďte do pracovních otáček
(1950 ot./min).
Délku řezu nastavte na co nejmenší hodnotu.
•
Stiskněte tlačítko
Symbol
•
•
43bar
47bar
67bar
ERT00019
•
tlačítko, symbol
1-2
1-2
pro programovatelné
se zobrazí inverzně.
v horní řádce se skryje a kalibrace
se zahájí. Zobrazí se šipka pod levým
šrafováním.
Pomalu zvyšujte délku řezu, až je sloupec
uvnitř levého šrafování.
Chvíli počkejte.
43bar
47bar
67bar
ERT00020
IV - 167
CropControl
•
Levá kalibrovaná hodnota se přepíše. Šipka pod
levým šrafováním zhasne a zobrazí se šipka pod
pravým šrafováním.
•
Dále pomalu zvyšujte délku řezu, až je sloupec
uvnitř pravého šrafování.
•
Chvíli počkejte.
•
Pravá kalibrovaná hodnota se přepíše. Šipka pod
pravým šrafováním se skryje a programovatelné
tlačítko
již není nezobrazeno inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
uloží, symbol
•
Tlačítkem
esc
6
, kalibrovaná hodnota se
se zobrazí v horním řádku.
se vyvolané menu zavře.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
obraz.
IV - 168
esc
6
se vyvolá základní
1-2
43bar
47bar
67bar
ERT00021
CropControl
4.18.10.2.3 Menu 1-3 "Nastavení minimální
výchylky"
Pomocí minimální výchylky se nastaví, od jaké
výchylky vkládacích válců se zahájí měření. Čím výše
je minimální výchylka nastavena, tím více sklizňového
produktu musí protékat válci, aby se aktivovalo
počitadlo výtěžku.
1-3
min
Směrná hodnota pro minimální výchylku: 5 mm
Vyvolání menu
Hlavní menu 1 "Nastavení" je vyvoláno
ERT00012
•
Tlačítky
a
zvolte hlavní menu 1-3
"Nastavení minimální výchylky", symbol se zobrazí
inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
1-3
.
min
Na displeji se zobrazí menu 1-3 "Nastavení minimální
výchylky".
v horním řádku zobrazuje, že jsou
Symbol
zobrazené hodnoty uloženy v paměti.
5mm
Minimální výchylku lze nastavit v
rozmezí 0 mm až 30 mm.
Nastavenou minimální výchylku zobrazuje sloupcové
zobrazení a hodnota vpravo vedle něj
•
Tlačítky
symbol
•
a
DEF
ERT00023
nastavte minimální výchylku,
v horním řádku zhasne.
Stiskněte tlačítko
, kalibrovaná hodnota se
uloží, v horním řádku se zobrazí symbol
.
Nastavení minimální výchylky na nastavení z výroby
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
"DEF", symbol se krátkodobě zobrazí inverzně a
minimální výchylka se nastaví zpět na nastavení z
výroby. Symbol
•
Stiskněte tlačítko
symbol
v horním řádku zhasne.
, minimální výchylka se uloží,
se zobrazí v horním řádku.
IV - 169
CropControl
•
Tlačítkem
esc
6
se vyvolané menu zavře.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
se vyvolá základní
esc
6
obraz.
4.18.10.2.4 Menu 1-4 "Kontrast"
Vyvolání menu
Hlavní menu 1 "Nastavení" je vyvoláno
•
Tlačítky
"
•
a
1-4
1-4
min
zvolte menu 1-4
Kontrast", symbol se zobrazí inverzně.
Stiskněte tlačítko
.
ERT00025
Na displeji se zobrazí menu 1-1 "Kontrast".
Sloupcové zobrazení zobrazuje nastavenou hodnotu
kontrastu.
Symbol
v horním řádku zobrazuje, že je
1-4
zobrazená hodnota uložena.
Nastavení a uložení kontrastu
Čím vyšší je sloupec, tím větší je kontrast displeje.
•
Tlačítky
a
nastavte kontrast, symbol
v horním řádku zhasne.
•
Stiskněte tlačítko
, nastavená hodnota
kontrastu se uloží, symbol
se zobrazí v horním
řádku.
•
Tlačítkem
esc
6
se vyvolané menu zavře.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
obraz.
IV - 170
esc
6
se vyvolá základní
ERT00024
CropControl
Denní, noční design
Přepnutím z denního na noční design se sníží osvětlení
pozadí.
Noční design:
•
Stiskněte tlačítko
1-4
pro programovatelné tlačítko
.
Osvětlení pozadí se sníží.
Denní design:
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
ERT00024
.
Osvětlení pozadí se zvýší.
•
Tlačítkem
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
esc
6
se zavře vyvolané menu.
esc
6
se vyvolá základní
obraz.
IV - 171
CropControl
4.18.10.3 Hlavní menu 2 "Počitadlo
výtěžku"
Vyvolání hlavního menu
•
Tlačítkem
•
Tlačítky
"
2
4
vyvolejte úroveň menu.
a
zvolte hlavní menu 2
Počitadlo výtěžku", symbol se zobrazí
inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji se zobrazí menu 2 "Počitadlo výtěžku".
ERT00026
4.18.10.3.1 "Počitadlo výtěžku"
Pro každou užitkovou plochu se zobrazí celková
hmota.
•
Tlačítky
a
zvolte požadovanou
užitkovou plochu. Zvolená užitková plocha se
zobrazí inverzně.
Na konci seznamu jsou vidět maximálně 2 pole bez
hmoty (0 kg).
ERT00027_1
4.18.10.3.2 Tisk hodnot
Popis výtisku u CropControl
Je-li tiskárna CAN připojena k diagnostickému rozhraní
stroje, lze hodnoty počitadla výtěžku vytisknout.
•
Pro tisk hodnoty zvoleného pole stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
•
.
Pro tisk hodnot všech polí stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
déle než 3 s.
4.18.10.3.3 Vymazání hodnot
•
Stiskněte tlačítko
tlačítko
pro programovatelné
po dobu 1s, aby se vymazala
hodnota zvoleného pole.
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné
tlačítko
déle než 3s, aby se vymazalo celé
počitadlo výtěžku.
IV - 172
Zjištěná hmotnost u
zadaného pole (zde pole 4).
Průměrná zjištěná hodnota
kalibrace pro zadané pole.
Hmota při 1. kalibraci zadaná
řidičem
Hmota při 2. kalibraci zadaná
řidičem
Specifická hmotnost zjištěná při
1. kalibraci.
Specifická hmotnost zjištěná při
2. kalibraci.
CropControl
4.18.10.3.4 Zadání zvážené hmoty
Je-li k pro jedno pole dispozici aspoň jedno protivážení,
lze příslušnou zváženou hmotu zadat následujícím
způsobem:
•
Podle kapitoly "2.3.1 Počitadlo výtěžku" zvolte
užitkovou plochu, pro kterou se má zadat zvážená
hmota.
•
Stiskněte tlačítko
, nebo tlačítko
pro programovatelné tlačítko
.
Na displeji se zobrazí menu "Zadání zvážené hmoty".
Symbol
2
v horním řádku zobrazuje, že jsou
zobrazené hodnoty uloženy v paměti.
Hodnota (1) zobrazuje aktuálního činitele kalibrace pro
zvolenou užitkovou plochu (v tomto příkladě užitkovou
plochu 7). Ten se vypočítá z činitelů jednotlivých
protivážení.
6
1/1
400
???
0kg
Pokud pro zobrazené pole není
zvýrazněný žádný činitel kalibrace,
zobrazí se zde činitel z předcházejícího
pole a použije se k výpočtu hmoty.
Hodnota (2) zobrazuje zvolené protivážení. Na
vedlejším obrázku je zvoleno 2. protivážení z
celkových 4 protivážení.
•
a
Tlačítky
protivážení.
X
ERT00028
2
se zvolí požadované
Hodnota (3) zobrazuje činitel kalibrace pro zvolené
protivážení. Není-li činitel zvýrazněný, zobrazí se to
pomocí otazníku.
•
Tlačítky
pro programovatelné tlačítko
pro programovatelné tlačítko
7
2/4
534
???
12370kg
X
a
ERT00029
zadejte
zváženou hmotu pro zvolené protivážení. Symbol
v horním řádku zhasne.
•
Stiskněte tlačítko
, zadaná hmota se uloží,
činitel kalibrace se znovu vypočítá a symbol
se zobrazí v horním řádku.
2
7
2/4
534
520
12370kg
X
ERT00030
IV - 173
CropControl
Nový výpočet činitele kalibrace vyvolá
korekturu naměřené hmoty se zpětným
účinkem pro celé pole.
Vymazání protivážení
Vyskytla-li se chyba při zadání zvážené hmoty a
správná hodnota není známá, lze příslušné protivážení
vymazat.
•
Pro vymazání zvoleného protivážení stiskněte
tlačítko
pro programovatelné tlačítko
.
Symbol v horním řádku zhasne.
•
Stiskněte tlačítko
, změna se uloží, činitel
kalibrace se znovu vypočítá a symbol
se
zobrazí v horním řádku.
•
Tlačítkem
esc
6
se vyvolané menu zavře.
Na displeji se zobrazí menu 2 "Počitadlo výtěžku".
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
obraz.
IV - 174
esc
6
se vyvolá základní
CropControl
4.18.10.3.5 Přímé zadání činitele kalibrace
Není-li pro pole k dispozici žádné protivážení, lze přímo
zadat činitel kalibrace. Tento činitel kalibrace však
nemusí nutné odrážet vlastnosti pole.
Přesnost, kterou lze dosáhnout přímým zadáním
činitele kalibrace, velice závisí na zkušenosti
obsluhovatele.
Činitel kalibrace by měl být proto zadán jen tehdy,
nelze-li vykonat protivážení a aktuální činitel kalibrace
se zdá být nereálný.
Má-li se funkce přímého zadání činitele kalibrace
přesto používat častěji, je užitečné pro každý druh
plodiny vytvořit z empirických hodnot tabulku, do níž
se uvedou činitelé kalibrace pro různé stupně zralosti a
různý obsah vlhkosti.
Činitele kalibrace lze zadat jen u polí,
která obsahují buď hmotu 0 kg, nebo
u nichž ještě nebylo provedeno žádné
protivážení.
Činitele lze zadat následujícím způsobem:
•
Podle kapitoly "2.3.1 Počitadlo výtěžku", zvolte
pole, pro které se má zadat činitel kalibrace.
•
Stiskněte tlačítko
, nebo tlačítko
pro programovatelné tlačítko
.
Na displeji se zobrazí menu "Zadání činitele kalibrace".
Symbol
ERT00031_1
2
v horním řádku zobrazuje, že jsou
8
0
zobrazené hodnoty uloženy.
•
Tlačítky
0
pro programovatelné tlačítko
pro programovatelné tlačítko
a
zadejte
činitel kalibrace pro zvolené pole. Symbol
v
horním řádku zhasne.
•
Stiskněte tlačítko
symbol
•
Tlačítkem
se zobrazí v horním řádku.
esc
6
se vyvolané menu zavře.
Na displeji se zobrazí menu 2 "Počitadlo výtěžku".
•
ERT00032
, činitel kalibrace se uloží,
Dvojitým stisknutím tlačítka
esc
6
se vyvolá základní
2
8
510
510
obraz.
ERT00033
IV - 175
CropControl
4.18.10.4 Hlavní menu 4 "Servis"
4
Vyvolání hlavního menu
•
Tlačítky
a
zvolte hlavní menu 4 "
4
Servis", symbol se zobrazí inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 4 "Servis".
Úroveň menu 4 "Servis" je rozdělena do dvou menu:
•
= menu 4-2 "Ruční senzorový test"
•
= menu 4-5 "Aktuální výstrahy"
ERT00043
4-2
ERT00034
4.18.10.4.1 Menu 4-2 "Ruční senzorový test"
V ručním senzorovém testu se přezkouší senzory
zabudované pro systém CropControl na stroji, zda
nevykazují chyby.
4-2
Hlavní menu 4 "Servis" je vyvoláno.
•
Tlačítky
a
zvolte menu 4-2 "
Ruční
senzorový test", symbol se zobrazí inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
ERT00034
Na displeji se zobrazí menu 4-2 "Ruční senzorový
test".
4-2
Volba senzoru
B73
•
Tlačítky
a
5,1V
zvolte senzor.
Senzor zvolený vlevo na displeji se zobrazí inverzně a
testuje se.
state
0,9V
1,6V
ERT00035
IV - 176
CropControl
Diagnostika analogových senzorů
Možná hlášení stavu (state):
•
7
•
8
= přetržený kabel nebo zkrat
Error
= závada na senzoru nebo řídicím počítači
Nastavené hodnoty:
Sloupec (1) se musí nacházet v označené oblasti (2)
sloupcového zobrazení.
B73
Analogové senzory
Č.
Symbol
B72
B72
B73
B73
4-2
5,1V
2
Popis
Převodník posuvu (musí se vždy
nacházet v označené oblasti.)
Tlakový senzor (musí se vždy
state
nacházet v označené oblasti.)
0,9V
1
1,6V
ERT00044
Diagnostika napájecího napětí
Požadované napětí:
•
•
•
•
•
•
•
•
12V celk:
12 V Ter:
SS_5V:
8V ana:
8V dig:
12V P2:
12V P3:
3V bat
č.
Symbol
12 - 14,5 V
12 - 14,5 V
4,5 - 5,5 V
8,5 - 9,1 V
8,5 - 9,1 V
12 - 14,5 V
12 - 14,5 V
>2,5 V
Popis
BPM50490
U1
U1
U1
Napájecí napětí
IV - 177
CropControl
Diagnostické údaje
Č.
Symbol
Popis
D630
Otáčky/rychlost návodu (když běží
návod, musí se zde zobrazit
otáčky/rychlost návodu)
D730
Stroj řeže (pokud stroj řeže,
U1
zobrazí se "OK" jinak "OFF".)
D731
•
Tlačítkem
Čítač řezačky (řeže-li stroj
a přitom jede, musí se čítač
zvyšovat)
esc
6
BPM50500
se zavře vyvolané menu.
Na displeji je zobrazena úroveň menu 4 "Servis".
U1
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
esc
6
se vyvolá základní
obraz.
BPM50501
U1
BPM50502
U1
BPM50503
IV - 178
CropControl
4.18.10.4.2 Menu 4-5 "Aktuální výstrahy"
V menu "Aktuální výstrahy" se zobrazí aktuálně
přítomné chyby systému CropControl.
4-5
Vyvolání menu
Hlavní menu 4 "Servis" je vyvoláno.
•
Tlačítky
a
zvolte menu 4-5 "
Aktuální výstrahy", symbol se zobrazí inverzně.
•
Stiskněte tlačítko
.
ERT00036
Na displeji se zobrazí menu 4-5 "Aktuální výstrahy".
V níže zobrazené části (1) se zobrazí aktuálně
přítomné výstrahy s příslušným číslem
výstrahy (2).
•
a
Tlačítky
4-5
1
1/2
B72
lze přepnout do dalšího okna.
102
(Jen u více současně přítomných chyb.)
2
•
Tlačítkem
esc
6
se zavře vyvolané menu.
ERT00037
Na displeji je zobrazena úroveň menu 1 "Nastavení".
•
Dvojitým stisknutím tlačítka
esc
6
se vyvolá základní
5
obraz.
4.18.10.4.3 Hlavní menu 5 "Informace"
Vyvolání hlavního menu
•
Tlačítkem
•
Tlačítky
5
•
vyvolejte úroveň menu.
resp.
zvolte hlavní menu 5
BPM50340
,symbol se zobrazí inverzně.
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji se zobrazí menu 5 "Informace".
Strana 5-1:
•
= verze řídicího počítače
ERT00050
IV - 179
CropControl
4.19 Výstražné hlášení
Dojde-li k poruše na stroji, zobrazí se na displeji
výstražné hlášení a současně zazní akustický signál
(houkačka v rychlých intervalech).
V kapitole "3.1 Všeobecná výstražná hlášení" je
uvedený popis poruch, jejich pravděpodobné příčiny a
odstranění.
101
B72
Všechny funkce překrytého menu lze i
nadále aktivovat.
Programovatelná tlačítka zakrytá
výstražným hlášením jsou deaktivována.
Zastavení akustického signálu:
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
.
Potvrzení výstrahy:
•
Stiskněte tlačítko
pro programovatelné tlačítko
, výstraha se potvrdí a akustický signál se
zastaví.
Vyskytne-li se porucha znovu, zobrazí se výstražné
hlášení znovu.
Vymazání výstrahy:
Vymazání výstrahy by se mělo použít jen
v nouzovém případě.
•
Přidržte stisknuté tlačítko
tlačítko
pro programovatelné
po dobu 5 s, výstraha se vymaže.
Při opětném výskytu poruchy se výstražné hlášení
nezobrazí.
V případě výskytu poruchy se výstražné hlášení opět
zobrazí teprve po vypnutí a opětovném zapnutí
obslužné jednotky.
IV - 180
ERT00038
CropControl
4.19.1 Obecná hlášení
Č.
Popis
A01
Vadná interní počítačová Zkrat při napájení přes frekv.
pojistka 2
měnič FU2
(jen žlutý řídicí počítač)
Možná příčina
Zkontrolujte, zda není zkrat v
kabelovém rozvodu. Vyměňte pojistku
(jen žlutý řídicí počítač), příp. vyměňte
řídicí počítač
A02
Vadná pojistka 3
Zkontrolujte, zda není zkrat v
kabelovém rozvodu. Příp. vyměňte
řídicí počítač
Zkrat při napájení 3A
(samoregenerující se)
A03
Spojení CAN přerušeno Vadná kabeláž CAN
mezi terminálem a
Odstranění
Zkontrolujte kabeláž CAN
řídicím počítačem
A04
Chyba EEPROM
Vadný řídicí počítač
Vyměňte řídicí počítač
A13
Nízké napětí
vyrovnávací baterie
Vadná vyrovnávací baterie
Zkontrolujte vyrovnávací baterii, příp.
ji vyměňte
A14
Nízké napětí
Vadná pojistka -22F39
Vyměňte pojistku
Přepětí
Vadné dynamo
Přezkoušejte dynamo
A16
Chyba RAM
Vadná vyrovnávací baterie,
vadný řídicí počítač
Zkontrolujte vyrovnávací baterii,
příp. ji vyměňte, příp. vyměňte
řídicí počítač
A19
Čítač se brzy přeplní.
Příliš vysoký stav
Použijte jiný polní čítač.
(skočí na 0)
čítače
Vymažte polní čítač.
A15
4.19.2 Fyzikální výstražná hlášení
Č.
Popis
Možná příčina
Odstranění
Převodník posuvu
Vadný senzor nebo přívod
- Proveďte senzorový test
B72
101
- Přezkoušejte senzor a přívodní
kabel, zda nejsou poškozené
B73
102
Tlakový senzor
Vadný senzor nebo přívod
- Proveďte senzorový test
- Přezkoušejte senzor a přívodní
kabel, zda nejsou poškozené
IV - 181
CropControl
4.20
Ovládání systému CropControl pomocí obslužného terminálu Krone
CCI 200 resp. obslužného terminálu Krone Delta
Systém CropControl umožňuje nepřetržitou registraci a dokumentaci výtěžku ze sklízených ploch.
Upozornění
Systém CropControl není měřicím zařízením ve smyslu zákona o měření a kalibraci (zákon o
vahách a mírách).
Připojení terminálu u samojízdných strojů
A
cc000606
Obr. 1
Pro připojení k samojízdnému stroji je zapotřebí speciální kabelový svazek "IN-CAB"
který lze objednat pod číslem KRONE - 20 082 207 1.
•
Rozhraní "CAN1-IN" a "CAN1-OUT" na terminálu připojte kabelem "INCAB" ke zdířce "IN-CAB"
(A) na stroji.
•
Namontujte a připojte obslužnou jednotku Krone CCI 200 resp.obslužnou jednotku Krone Delta
tak, jak je popsáno v montážním návodu.
Zapnutí / vypnutí obslužné jednotky, když CropControl není připojen k ISOBUS
Před prvním zapnutím terminálu zkontrolujte správné a pevné připojení přípojek k přístroji.
CC000890
•
Obr. 2
•
Pro zapnutí resp. vypnutí obslužné jednotky stiskněte tlačítko (1) a přidržte ho stisknuté asi 2
sekundy.
Další údaje ke způsobu funkce terminálu jsou uvedeny v dodaném provozním návodu k
terminálu.
IV-182
CropControl
Zapnutí / vypnutí terminálu, když CropControl je připojen k ISOBUS
0
CC000848
Při prvním zapnutí se do terminálu zavede konfigurace specifických menu CropControl. Proces
zavádění může trvat několik minut. Konfigurace se uloží do paměti terminálu.
mm
Obr. 3
Po zavedení se na displeji zobrazí "Základní obrazovka".
CropControl je nyní připraven k provozu.
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000739
Struktura displeje
Obr. 4
Displej terminálu je rozdělen do následujících oblastí:
Stavový řádek (I)
–
Ukazatele stavu stroje.
Funkční tlačítka (II) (F1 až F12)
–
Pomocí funkčních tlačítek se CropControl ovládá. Dotýkat se lze programovatelných tlačítek
(grafických znázornění), která jsou přiřazena k funkčním tlačítkům.
Hlavní okno (III)
IV-183
CropControl
Stavový řádek (I)
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Obr. 5
Stavový řádek (I)
Na horním řádku (I) displeje se zobrazují aktuální stavy systému CropControl.
Grafika
Význam
Informace
Přítomné výstražné hlášení.
1
1
Právě aktivní protivážení pro
zobrazenou užitkovou plochu.
Užitkových ploch je 1-50.
Právě aktivní protivážení pro
zobrazenou užitkovou plochu.
Provést je možné celkem 500
protivážení.
CropControl počítá výnos.
Aby mohl systém CropControl počítat
výnos, musí být splněny následující
podmínky:
Pole je aktivní, CropControl však
nepočítá žádný výnos.
IV-184
–
návod se otáčí
–
adaptér je v pracovní poloze
–
stroj jede dopředu
–
vychýlení vkládacích válců je
větší než nastavená minimální
výchylka.
Stroj právě neřeže nebo strojem
prochází příliš málo sklizňového
produktu.
CropControl
Popis obrázků (II) funkčních tlačítek (F1 až F12)
Obr. 6
Softwarové
tlačítko
Význam
Informace
O jednu užitkovou plochu zpět
Užitkové plochy lze zvolit jen tehdy,
když není žádná právě aktivovaná.
O jednu užitkovou plochu vpřed
Zastavit užitkovou plochu.
Zobrazená užitková plocha je
aktivovaná.
Spustit užitkovou plochu
Zobrazená užitková plocha není
aktivovaná.
Vyvolat navigační menu CropControl
Spustit/vynulovat počitadlo nákladu
Spustit resp. zastavit protivážení
Vyvolat počitadlo výtěžku
IV-185
CropControl
Zobrazení v základní obrazovce
3
4
1
5
2
6
CC000892
Obr. 7
Grafika
Význam
1)
Vychýlení posledního vkládacího válce
2)
Vychýlení posledního vkládacího válce jako číselná hodnota.
3)
Sklizený výnos zvolené užitkové plochy
4)
Okamžitý výnos na jednotku plochy
5)
Okamžitý výnos za časovou jednotku
6)
Počitadlo nakládky
Volba užitkové plochy
•
Požadovanou užitkovou plochu zvolte pomocí funkčních tlačítek
a
.
Zvolená užitková plocha je zobrazena ve stavovém řádku!
Jakmile byla spuštěna jedna užitková plocha, nelze zvolit jinou užitkovou plochu, nejprve by se
muselo zastavit počitadlo výtěžku.
Spuštění počitadla výtěžku
•
Počitadlo výtěžku pro zvolenou užitkovou plochu spustíte pomocí funkčního tlačítka
.
Zvolená užitková plocha je zobrazena ve stavovém řádku!
Pomocí funkčního tlačítka
se rovněž zobrazí, že není spuštěno žádné počitadlo výtěžku.
Zastavení počitadla výtěžku
•
Počitadlo výtěžku pro zvolenou užitkovou plochu zastavíte pomocí funkčního tlačítka
Zvolená užitková plocha je zobrazena ve stavovém řádku!
Pomocí funkčního tlačítka
IV-186
se rovněž zobrazí, že je spuštěno počitadlo výtěžku.
.
CropControl
Vyvolání navigačního menu
•
Pro vyvolání navigačního menu stiskněte funkční tlačítko
CropControl.
, zobrazí se navigační menu
Bližší informace viz kapitola "Navigační menu".
Počitadlo nakládky
Pomocí této funkce lze určit nakládanou hmotnost a tak zjistit celkovou hmotnost jízdní soupravy.
Upozornění
Počitadlo nakládky ukazuje naloženou hmotnost přesně jen tehdy, když byl systém
CropControl pomocí protivážení kalibrován pro příslušné pole a pole má homogenní vlhkost.
Jinak může docházet k větším odchylkám.
Spuštění počitadla nakládky
•
Pomocí funkčního tlačítka
počitadlo nakládky spustíte.
Zastavení počitadla nakládky
•
Pomocí funkčního tlačítka
počitadlo nakládky zastavíte a zároveň vynulujete.
Protivážení a kalibrace
Aby se dosáhlo vysoké přesnosti měření výtěžku, je zapotřebí systém CropControl kalibrovat. Pro
každou užitkovou plochu a druh plodiny proveďte minimálně jedno protivážení.
K dosažení správných naměřených hodnot by se měla protivážení provádět ve středu a ne na okraji
pole.
Po ukončeném protivážení a převzetí dané hmotnosti z protivážení se znovu vypočítá korekční
koeficient. Nový výpočet korekčního koeficientu spustí korekci změřené hmotnosti se zpětným
účinkem pro celou užitkovou plochu.
Provede-li se několik protivážení, vypočítá se korekční koeficient z průměru všech protivážení z
příslušné užitkové plochy.
Spuštění protivážení
•
Pomocí funkčního tlačítka
protivážení spustíte.
Ve stavovém řádku se zobrazí právě aktivní protivážení.
Pokud se ve stavovém řádku nezobrazí symbol
obsahuje protivážení.
, musí se vymazat užitková plocha, která
Zastavení protivážení
•
Pomocí funkčního tlačítka
zastavíte právě aktivní protivážení.
IV-187
CropControl
Provedení protivážení
Předpoklady:
•
Zvolena je užitková plocha a spuštěno počitadlo výtěžku.
•
Senzor dráhy i tlakový senzor jsou kalibrovány.
•
K dispozici je prázdná jízdní souprava, u níž je známa její hmotnost.
•
Stroj stojí.
Pro dosažení vysoké přesnosti měření výtěžku se pro protivážení musí:
•
zvolit náklad přívěsu, který přestavuje průměr z celého pole,
•
jet průměrnou rychlostí s průměrným zatížením motoru.
Provedení protivážení:
•
Postavte prázdnou jízdní soupravu vedle stroje.
•
Spusťte protivážení.
•
Naložte jízdní soupravu. Pozor: dbejte na to, aby byla na jízdní soupravu naložena veškerá
sklizená řezanka.
•
Jakmile je jízdní souprava naložená, zastavte protivážení.
•
Zvažte jízdní soupravu. Dejte pozor, aby při jízdě k váze nedošlo ke ztrátám sklizňového produktu.
•
Zadejte plnou hmotnost minus prázdnou hmotnost jízdní soupravy (tedy naloženou hmotnost) pro
protivážení (viz "Zadání zvážené hmotnosti protivážení") a převezměte hodnotu pro výpočet
korekčního koeficientu.
Během počítání hmotnosti vážení se může dále řezat a/nebo provádět další protivážení.
Menu počitadlo výtěžku
•
IV-188
Pomocí funkčního tlačítka
výtěžku").
vyvolejte seznam počitadel výtěžku (viz "Seznam počitadel
CropControl
Úroveň menu
Stručný přehled
Hlavní
menu
Podmenu
Označení
1
Nastavení
Nastavení minimální výchylky
1
Kalibrace
2
Kalibrace převodníku posuvu
1
Kalibrace tlakového senzoru
2
13
Počitadlo výtěžku jednotlivých užitkových ploch
15
Servis
Ruční senzorový test
1
Aktuální výstrahy
2
Informace
4
Montér
5
IV-189
CropControl
Vyvolání navigačního menu
mm
CC000849
0
CC000848
1
Obr. 8
•
Pro vyvolání navigačního menu ze základní obrazovky stiskněte
.
Navigační menu je rozděleno do následujících hlavních menu:
Hlavní menu 1 Nastavení
Hlavní menu 2 Kalibrace
Hlavní menu 13 Počitadlo výtěžku
Hlavní menu 15 Servis
Pro vyvolání požadovaného hlavního menu stiskněte funkční tlačítko
Zvolený symbol se zobrazí se šedým pozadím.
IV-190
resp.
.
se vyvolá úroveň zvoleného hlavního menu.
•
Stisknutím funkčního tlačítka
•
Stisknutím funkčního tlačítka
•
Delším stisknutím funkčního tlačítka
se zavře vyvolané menu.
se vyvolá základní obrazovka.
CropControl
Hlavní menu 1 Nastavení
CC000849
1
Obr. 9
•
Stisknutím funkčního tlačítka
v základní obrazovce vyvolejte navigační menu
•
Stisknutím funkčního tlačítka
pozadím.
resp.
•
Stiskněte funkční tlačítko
zvolte hlavní menu 1
, symbol se označí šedým
Na displeji je zobrazeno navigační menu 1 "Nastavení".
V hlavním menu 1 je jedno podmenu:
Menu 1-1 "Minimální výchylka"
IV-191
CropControl
Menu 1-1 "Minimální výchylka"
V menu 1-1 "Minimální výchylka" se nastaví, od jaké výchylky vkládacích válců se zahájí měření. Čím
vyšší je minimální výchylka, tím více sklizňového produktu musí procházet válci, aby se aktivovalo
počitadlo výtěžku.
1-1
1-1
min
CC000851
CC000850
min
Obr. 10
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 1 "Nastavení".
•
Stisknutím funkčního tlačítka
pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zvolte menu 1-1
, symbol se označí šedým
Na displeji se zobrazí menu 1-1 "Minimální výchylka".
Minimální výchylku lze nastavit v rozmezí 0 až 30 mm.
Orientační hodnota pro nastavení minimální výchylky je 5 mm.
Symbol
resp.
•
Funkčním tlačítkem
řádku zhasne.
•
Stiskněte funkční tlačítko
Symbol
IV-192
v horním řádku indikuje, že je zobrazená hodnota uložená v paměti.
zvyšte resp. snižte požadovanou hodnotu, symbol
.
v horním řádku indikuje, že je zobrazená hodnota uložená v paměti.
•
Stisknutím funkčního tlačítka
•
Delším stisknutím funkčního tlačítka
se zavře vyvolané menu
se vyvolá základní obrazovka
v horním
CropControl
Hlavní menu 2 Kalibrace
CC000852
2
Obr. 11
•
Stisknutím funkčního tlačítka
v základní obrazovce vyvolejte navigační menu
•
Stisknutím funkčního tlačítka
pozadím.
resp.
•
Stiskněte funkční tlačítko
zvolte hlavní menu 2
, symbol se označí šedým
Na displeji je zobrazeno navigační menu 2 "Kalibrace".
Navigační menu 2 je rozděleno do dvou podmenu:
Menu 2-1 "Kalibrace snímače dráhy"
Menu 2-2 "Kalibrace tlakového senzoru"
IV-193
CropControl
Menu 2-1 Kalibrace převodníku posuvu
Převodník posuvu se musí kalibrovat před prvním uvedením do provozu, jakož i po provedených
montážních pracích. Přitom se musí zajistit, aby se v návodu nenacházel žádný sklizňový produkt a
vkládací válce byly na doraz ve spodní poloze.
CC000854
2-1
CC000853
2-1
Obr. 12
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 2 "Kalibrace".
•
Stisknutím funkčního tlačítka
pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zvolte menu 1-1
, symbol se označí šedým
Na displeji se zobrazí menu 2-1 "Kalibrace převodníku posuvu".
Levý sloupcový ukazatel a hodnota uvedená pod ním zobrazují kalibrovanou hodnotu napětí pro
převodník posuvu.
Pravý sloupcový ukazatel a hodnota uvedená pod ním zobrazují aktuální hodnotu napětí převodníku
posuvu. Je-li pravý sloupec v červeně orámovaném poli, může se převodník posuvu kalibrovat.
Je-li hodnota mimo toto pole, není kalibrace možná. Možnými příčinami jsou:
•
Znečištěný návod, takže se podávací válce nenachází v dorazové poloze.
•
Vadný převodník posuvu.
•
Příliš nízká hodnota napětí po montáži. Příp. se musí namontovat distanční plech.
Symbol
v horním řádku indikuje, že je kalibrovaná hodnota uložená v paměti.
Kalibrace převodníku posuvu
Pomocí funkčního tlačítka
hodnota.
IV-194
se aktuální hodnota napětí převodníku posuvu uloží jako kalibrovaná
CropControl
Menu 2-2 Kalibrace tlakového senzoru
Kalibrace tlakového senzoru se musí provádět před prvním uvedením do provozu, po montážních
pracích a jednou týdně během provozu. Přitom se musí zajistit, aby se v návodu nenacházel žádný
sklizňový produkt a vkládací válce byly na doraz ve spodní poloze.
CC000856
2-2
CC000855
2-2
Obr. 13
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 2 "Kalibrace".
•
Stisknutím funkčního tlačítka
pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zvolte menu 2-2
, symbol se označí šedým
Na displeji se zobrazí menu 2-2 "Kalibrace tlakového senzoru".
Symbol
v horním řádku indikuje, že je kalibrovaná hodnota uložená v paměti.
Sloupcový graf zobrazuje otáčky návodu.
Zelená plocha přestavuje příslušné oblasti otáček návodu pro obě kalibrované otáčky návodu.
Kalibraci tlakového senzoru proveďte podle následujícího postupu:
•
Uveďte zvedací mechanizmus do pracovní polohy (nezvednutý).
•
Zapněte řezací buben.
•
Zapněte návod.
•
Uveďte motor do pracovních otáček (1950/2000 ot./min).
•
Na terminálu stroje nastavte délku řezu na co nejmenší hodnotu.
•
Na terminálu stroje pomalu zvyšujte délku řezu, dokud není černý sloupec uvnitř spodní zelené
plochy.
CC000858
2-2
CC000857
2-2
Obr. 14
•
Stiskněte funkční tlačítko
.
•
Kalibrace je spuštěna. Na chvíli se vpravo vedle spodní zelené plochy zobrazí šipka.
IV-195
CropControl
CC000860
2-2
CC000859
2-2
Obr. 15
Šipka vedle spodní zelené plochy se skryje a zobrazí se šipka vedle hodní zelené plochy.
Vedle sloupce bliká symbol
zvýšit nebo snížit. Symbol
•
nebo
a zobrazuje, zda se má délka řezu na terminálu stroje
v horním řádku se skryje.
Upravte délku řezu tak, aby černý sloupec dosahoval do horní zelené plochy.
CC000861
2-2
•
IV-196
Jakmile je černý sloupec v horní zelené ploše, skryje se symbol
počkejte.
nebo
. Chvíli
CropControl
CC000862
2-2
Obr. 16
•
Stiskněte funkční tlačítko
, aby se kalibrované hodnoty uložily do paměti.
CC000893
CC000863
2-2
Obr. 17
Pokud byla kalibrace úspěšná, zobrazí se symbol
rohu.
Nebyla-li kalibrace úspěšná, zobrazí se vpravo symbol
v horním řádku a na chvíli v pravém dolním
a v horním řádku se nezobrazí symbol
.
•
Pro opuštění menu "Kalibrace tlakového senzoru" stiskněte funkční tlačítko
.
IV-197
CropControl
Hlavní menu 13 Počitadlo výtěžku
13
CC000864
Obr. 18
•
Stisknutím funkčního tlačítka
v základní obrazovce vyvolejte navigační menu
•
Stisknutím funkčního tlačítka
šedým pozadím.
resp.
•
Stiskněte funkční tlačítko
zvolte hlavní menu 13
, symbol se označí
.
Na displeji se zobrazí seznam počitadel výtěžku.
Zvolená užitková plocha se zobrazí inverzně.
•
Na konci seznamu jsou vidět maximálně 3 užitkové plochy bez hmotnosti (0.000t).
CC000865
•
Obr. 19
IV-198
CropControl
Pro každou užitkovou plochu je zobrazena celková hmotnost:
Grafika
Význam
Informace
Počitadlo výtěžku (zde pro
plochu 3)
plocha 1 až 50
Programovatelná
tlačítka
Význam
Informace
Posun nahoru
Posun dolů
Tisk počitadla výtěžku
–
Tisk jedné nebo několika užitkových ploch.
Vymazání počitadla výtěžku
–
Vymazání jedné nebo několika užitkových
ploch.
Vyvolání seznamu
protivážení
–
Vyvolá se seznam protivážení pro šedě
označenou užitkovou plochu.
Vyvolání seznamu
protivážení
–
Vyvolá se seznam protivážení pro šedě
označenou užitkovou plochu.
Opuštění menu
–
Dlouhým stisknutím se vyvolá základní
obrazovka.
IV-199
CropControl
Tisk hodnoty počitadla výtěžku
Je-li tiskárna CAN připojena k diagnostickému rozhraní stroje, lze hodnoty počitadla výtěžku
vytisknout.
•
Pro tisk hodnot zvolené užitkové plochy krátce stiskněte funkční tlačítko
.
•
Pro tisk všech hodnot všech užitkových ploch stiskněte funkční tlačítko
déle než 3 sekundy.
Popis výtisku u systému CropControl
2
1
3
4
CC000894
Obr. 20
1)
Zjištěná hmotnost u zadaného pole (zde pole 5).
2)
Průměrná zjištěná hodnota kalibrace pro zadané pole.
3)
Hmotnost zadaná řidičem při kalibracích 1 až 4.
4)
Zjištěné kalibrované hodnoty při kalibracích 1 až 4.
Vymazání hodnot počitadla výtěžku
•
Pro vymazání zvolené užitkové plochy stiskněte funkční tlačítko
•
Pro vymazání všech užitkových ploch stiskněte funkční tlačítko
déle než 1 sekundu.
déle než 5 sekund.
CC000866
CC000867
Zadání zvážené hmotnosti jednoho protivážení
Obr. 21
Vyvoláno je menu 13 "Seznam počitadel výtěžku".
Pomocí funkčního tlačítka
a
vyberte užitkovou plochu pro zadání protivážení. Zvolená užitková
plocha se označí šedým pozadím.
Stiskněte funkční tlačítko
IV-200
nebo
.
CropControl
Na displeji se zobrazí seznam protivážení pro zvolenou užitkovou plochu:
Grafika
Význam
Informace
Počitadlo výtěžku (zde pro užitkovou
plochu 5)
1 až 50 ploch
Korekční koeficient pro celou
užitkovou plochu (zde je jeho hodnota
228)
Korekční koeficient se nepoužije pro
určení korekčního koeficientu pro
užitkovou plochu. Zadaná hodnota
není uložena v paměti.
Korekční koeficient se použije pro
určení korekčního koeficientu pro
užitkovou plochu. Zadaná hodnota je
uložena v paměti.
Tento řádek znamená:
–
protivážení číslo 2
–
zadaná hmotnost 15040 kg
–
vypočítaná hodnota 228 pro toto
protivážení,
Opuštění menu
Programovatelná
tlačítka
Význam
Korekční koeficient se
také použije pro určení
korekčního koeficientu
pro celkovou užitkovou
plochu.
–
Dlouhým stisknutím
se vyvolá základní
obrazovka.
Informace
Posun nahoru
Posun dolů
Vymazání protivážení.
–
Zadaná hmotnost se vymaže a uloží.
–
Korekční koeficient se nastaví na 0.
Korekční koeficient se nepoužije pro
určení korekčního koeficientu pro
celkovou užitkovou plochu.
Zadaná hodnota se uloží do paměti.
Pokud je později opět k dispozici
hmotnost tohoto protivážení,
může se znovu zadat.
Korekční koeficient se použije pro
nový výpočet korekčního
koeficientu pro celkovou
užitkovou plochu.
Zmenšení hmotnosti pro protivážení s
šedým pozadím.
Zvětšení hmotnosti pro protivážení s
šedým pozadím.
Opuštění menu
–
Dlouhým stisknutím se vyvolá
základní obrazovka.
IV-201
CropControl
Přímé zadání korekčního koeficientu
Upozornění
Nový výpočet korekčního koeficientu spustí korekci změřené hmotnosti se zpětným účinkem
pro celou užitkovou plochu.
Pokud pro užitkovou plochu nebylo provedeno žádné protivážení, může se korekční koeficient zadat
přímo. Tento korekční koeficient však nemusí nutné odrážet vlastnosti užitkové plochy.
Přesnost, kterou lze dosáhnout přímým zadáním korekčního koeficientu, velmi závisí na zkušenosti
obsluhovatele.
CC000866
CC000873
Korekční koeficient zadávejte jen tehdy, když nelze provést protivážení a aktuální korekční koeficient
se jej jako nereálný.
Obr. 22
Vyvoláno je menu 13 "Seznam protivážení".
Pomocí funkčního tlačítka
a
vyberte užitkovou plochu pro zadání protivážení. Zvolená užitková
plocha se označí šedým pozadím.
Stiskněte funkční tlačítko
nebo
.
Na displeji se zobrazí obrazovky pro zadání korekčního koeficientu pro zvolenou užitkovou plochu.
IV-202
CropControl
Grafika
230
Význam
Informace
Počitadlo výtěžku
(zde pro užitkovou plochu 6)
plocha 1 až 50
Korekční koeficient pro celou užitkovou
plochu (zde je jeho hodnota 230)
Zobrazený korekční koeficient není uložen
v paměti.
Zobrazený korekční koeficient je uložen v
paměti.
230
Programovatelná
tlačítka
Tento řádek znamená:
–
Zadá a uložen byl korekční koeficient
230.
Význam
Informace
Zadaný korekční koeficient se uloží do
paměti.
Zmenšení korekčního koeficientu.
Zvětšení korekčního koeficientu.
Opuštění menu
–
Dlouhým stisknutím se
vyvolá základní
obrazovka.
IV-203
CropControl
Hlavní menu 15 Servis
15
CC000874
CC000875
Obr. 23
•
Pro vyvolání navigačního menu ze základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zobrazí se šedým pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
pro vyvolání hlavního menu 15
.
Na displeji je zobrazeno navigační menu 15 "Servis".
Navigační menu 15 je rozděleno do následujících podmenu:
Menu 15-1 Ruční senzorový test
Menu 15-3 Výstrahy
Menu 15-4 Informace
Menu 15-15 Montér
IV-204
.
. Symbol se
CropControl
Menu 15-1 "Ruční senzorový test"
Při ručním senzorovém testu se kontrolují závady senzorů.
CC000876
CC000877
Obr. 24
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 15 "Servis".
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zobrazí se šedým pozadím.
pro vyvolání menu 15-1
. Zvolený symbol se
Volba senzoru
•
Pro volbu senzoru stiskněte funkční tlačítko
pozadím a otestuje se.
resp.
.Zvolený senzor se označí šedým
IV-205
CropControl
Diagnostika analogových senzorů
CC000877
Obr. 25
Hodnoty nastavení:
Černý sloupec se musí nacházet v zeleně označené oblasti sloupcového zobrazení.
Analogové senzory
Č.
Symbol senzoru
Popis
B73
tlakový senzor
B72
převodník posuvu vkládacích válců
Stav (state):
Senzor OK
OK
/
•
ERROR
Závada na senzoru nebo řídicím
počítači
Přetržení kabelu / zkrat na
senzoru
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
IV-206
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
CropControl
Diagnostika zvýšení tlaku
CC000878
Obr. 26
Popis zobrazení:
Levý černý sloupec zobrazuje tlak změřený tlakovým senzorem. Pod černým sloupcem je zobrazena
hodnota.
Pravý černý sloupec zobrazuje rozdíl tlaku mezi aktuálním tlakem a tlakem kalibrovaným v
nezatíženém stavu vkládacích válců.
Č.
Symbol senzoru
B73
•
Popis
Tlakový senzor s rozdílem tlaku
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
IV-207
CropControl
Diagnostika napájecích napětí
CC000879
Obr. 27
Č.
Symbol senzoru
Popis
U1
U1
Napájecí napětí
Požadované napětí:
•
Označení
Hodnoty
+12V_VST
12 – 14,5 V
+12V_Si
12 – 14,5 V
+12VANA
12 – 13 V
+8VDIG
8,5 – 9,1 V
+12V2FU_L
12 – 14,5 V
+12V3FU_L
12 – 14,5 V
3V bat
vyšší než 2,5 V
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
IV-208
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
CropControl
Diagnostika návodu
Zobrazí se otáčky pohonu návodu a rychlost sklizňového produktu procházejícího návodem.
CC000880
Obr. 28
Č.
D630
•
Symbol senzoru
Popis
Zobrazení otáček/rychlosti návodu při otáčejícím se
návodu.
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
IV-209
CropControl
Diagnostika čítače hektarů
CC000881
Obr. 29
Popis zobrazení:
V prvním řádku se zobrazí aktuální stav celkového čítače hektarů stroje. Tento údaj musí souhlasit s
údajem v celkovém čítači hektarů na terminálu stroje.
Ve druhém řádku se zobrazí aktuální plošný výkon (v hektarech za hodinu) stroje.
Č.
D731
Symbol senzoru
Popis
Zobrazení čítače hektarů/hektary za hodinu.
Pokud stroj řeže a jede přitom vpřed, musí se čítač
hektarů zvyšovat a hodnota ha/h musí být větší než 0.
•
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
IV-210
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
CropControl
Diagnostika řezání stroje
CC000882
Obr. 30
Popis zobrazení:
Zobrazí se, zda se právě aktivně řeže nebo nikoliv.
Stav musí být na ON, když:
•
Stroj jede vpřed.
•
Zvedací mechanizmus je v pracovní poloze.
•
Řezací buben je zapnutý.
•
Návod i adaptér se otáčejí dopředu.
Č.
Symbol senzoru
D730
Popis
Stroj řeže (když stroj řeže a jede dopředu, zobrazí se
stav ON, jinak se zobrazí OFF).
Stav (state):
ON
(ZAP)
OFF
(VYP)
•
Stroj aktivně řeže.
Stroj neaktivně řeže.
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
IV-211
CropControl
Menu 15-3 Výstrahy
CC000883
CC000884
Obr. 31
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 15 "Servis".
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zobrazí se šedým pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
pro vyvolání menu 15-3
. Zvolený symbol se
.
Na displeji se zobrazí menu 15-3 "Výstrahy".
Zobrazí se zde všechny aktuálně přítomné výstrahy.
Popis, možná příčina a její odstranění jsou uvedeny v kapitole "Výstražná hlášení".
Nahoře vlevo je zobrazena aktuální strana a počet stran.
Pokud je více stran než jedna, zobrazí se funkční tlačítka
•
resp.
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
pro procházení seznamem.
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
IV-212
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
CropControl
Menu 15-4 Informace
CC000885
CC000886
Obr. 32
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 15 "Servis".
•
Stiskněte funkční tlačítko
se šedým pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
pro vyvolání menu 15-4
. Zvolený symbol se zobrazí
.
Na displeji se zobrazí menu 15-4.
Zobrazí se zde celková verze softwaru CropControl.
•
SW = celková verze softwaru
•
Pro zavření vyvoleného menu stiskněte funkční tlačítko
.
Na displeji se zobrazí hlavní menu, které bylo otevřeno předtím.
•
Pro vyvolání základní obrazovky stiskněte funkční tlačítko
déle.
Menu 15-5 Montér
CC000887
CC000888
Obr. 33
Vyvolání menu
Vyvoláno je hlavní menu 15 "Servis".
•
Stiskněte funkční tlačítko
resp.
zobrazí se šedým pozadím.
•
Stiskněte funkční tlačítko
pro vyvolání menu 15-5
. Zvolený symbol se
.
Menu 15-5 "Montér" je chráněno heslem.
Na displeji se zobrazí dotaz na heslo.
IV-213
CropControl
1.20.1
Výstražná hlášení (VT)
CC000889
Obr. 34
Výstražné hlášení
Vyskytne-li se na CropControl porucha, zobrazí se na displeji výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál (nepřerušovaný zvuk houkačky). Popis, možná příčina a její odstranění jsou uvedeny
v kapitole "Výstražná hlášení".
Zastavení akustického signálu:
•
Stiskněte funkční tlačítko
.
Potvrzení výstrahy:
•
Krátkým stisknutím funkčního tlačítka
se výstraha se potvrdí a akustický signál se vypne.
Vyskytne-li se porucha znovu, zobrazí se výstražné hlášení znovu.
IV-214
CropControl
Obecná hlášení
Č.
A01
A02
Obrazovk
a
Možná příčina
–
Vadná interní zásuvná pojistka 2 –
v počítači.
–
Zkrat u výstupu napětí
+12V2FU_L.
–
Vadná pojistka 3
(samoregenerující se)
–
Zkrat u výstupů napětí
+12V3FU_L
Chyba EEPROM
A04
–
–
–
Zkontrolujte, zda není zkrat v
kabelovém rozvodu.
–
Vyměňte řídicí počítač.
–
Zkontrolujte vyrovnávací baterii,
příp. ji vyměňte.
–
Vyměňte pojistku.
–
Přezkoušejte dynamo
–
Zkontrolujte vyrovnávací baterii,
příp. ji vyměňte.
–
Vyměňte řídicí počítač.
–
Použijte jinou užitkovou plochu
nebo vymažte právě aktivní
užitkovou plochu.
Vadná vyrovnávací baterie
Nízké napětí
–
Zkontrolujte, zda není zkrat v
kabelovém rozvodu. Vyměňte
pojistku.
Vadný řídicí počítač
Nízké napětí vyrovnávací baterie
A13
Odstranění
Vadná pojistka -22F39
A14
A15
Přepětí
–
Vadné dynamo
Chyba RAM
A16
A19
–
Vadná vyrovnávací baterie
–
Vadný řídicí počítač
Počitadlo výtěžku pro právě aktivní
užitkovou plochu rychle přeteče
(přeskočí na 0 t).
–
Počitadlo výtěžku právě aktivní
užitkové plochy příliš dlouho
aktivované.
IV-215
CropControl
Fyzikální hlášení
Fyzikální hlášení
Č.
Obrazovk
a
Senzor
Možná příčina
Odstranění
Převodní posuvu
–
–
Proveďte senzorový
test.
–
Překontrolujte, není-li
poškozený senzor nebo
přívodní kabel.
101
102
IV-216
Tlakový senzor
Vadný senzor nebo
přívodní kabel.
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5
Kabina řidiče
5.1
Žebřík ke kabině řidiče
Nenastupujte nebo nesestupujte po
žebříku za jízdy.
Na stupátkách nebo plošinách nesmí
jezdit spolujezdci.
•
Žebřík (1) ke kabině řidiče.
•
Stupátko (2) pro výstup na střechu.
2
1
BX100460_1
5.2
•
Otevření dveří kabiny
Zvenku: Klíčem otevřete zámek dveří (1) zatlačte
dovnitř knoflík (1) a otevřete dveře.
1
BX100220_1
•
Zevnitř: Stlačte páku k otvírání dveří (1) a otevřete
dveře.
Při provozu musí být dveře kabiny
zavřené.
1
BX100230_1
V-1
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.3
Komfortní vzduchem odpružené sedadlo
Po nastavení komfortního sedadla, pravé loketní opěrky a nastavení sloupku řízení zkontrolujte,
zda lze všemi směry volně pohybovat multifunkční pákou. Pokud tomu tak není, je nutné
nastavení upravit.
Tlumič chvění se musí nastavit vždy tak tvrdě, aby se i při špatné jízdní dráze zamezilo
propružení sedadla, a aby byl vždy zachován kontakt s pedály.
Komfortní sedadlo se nesmí nastavovat při provozu.
Komfortní vzduchem odpružené sedadlo (1) lze
individuálně přizpůsobit požadavkům řidiče.
Standardní provedení
Nastavení hmotnosti
10
Pro prevenci zdravotních problémů by se mělo před
uvedením stroje do provozu zkontrolovat individuální
nastavení podle váhy řidiče, a v případě potřeby
upravit.
Nastavení se provádí při absolutně klidném sezení.
•
Nastavení výšky
Výšku lze nastavit plynule pneumaticky.
Aby se zabránilo poškození, aktivujte kompresor
max. 1 min.
•
8
Zatáhněte páčku (6) krátce nahoru (poloha I).
Vytáhnete-li páčku (6) úplně nahoru (poloha I),
sedadlo řidiče (1) popojede nahoru; stisknete-li
páčku (6) úplně dolů (poloha II), sedadlo řidiče (1)
popojede dolů.
Když dojde ke kontaktu s horním nebo spodním
dorazem výškového nastavení, automaticky se
upraví výška tak, aby se zajistila minimální možná
dráha propružení.
Horizontální odpružení
Horizontální odpružení umožňuje, aby sedadlo řidiče (1)
lépe absorbovalo rázy ve směru jízdy.
• Posunutím páčky (5) dopředu se horizontální
odpružení aktivuje; posunutím páčky (5) dozadu se
horizontální odpružení vypne.
Podélné nastavení
• Vytáhněte zajišťovací páčku (4) nahoru, posuňte
sedadlo řidiče (1) do požadované polohy - dopředu
resp. dozadu. Zajišťovací páčka (4) musí
zapadnout, po zajištění nesmí být možné sedadlo
řidiče přesunout do jiné polohy.
V-2
1
2
3
4
5
6
9
11
7
BX850939
Nastavení sklonu sedáku
• Vytáhněte levé tlačítko (3) nahoru a současným
zatěžováním nebo odlehčováním nastavte sklon
sedáku.
Nastavení hloubky sedadla
• Vytáhněte pravé tlačítko (2) nahoru a současným
posouváním dopředu nebo dozadu posuňte sedák
do požadované polohy.
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
Opěrka hlavy
Opěrku hlavy nastavte tak, aby byla pokud možno ve
stejné výšce horní hrana opěrky a hlavy.
•
Výšku opěrky hlavy (10) upravte vytažením resp.
stlačením až po citelné zapadnutí.
Podpěra meziobratlových plotének
• Výšku i sílu vyklenutí v opěradle lze podle
individuálních požadavků nastavit otáčením ručního
kolečka (9) vlevo nebo vpravo.
Nastavení zádové opěrky
• Vytáhněte zajišťovací páčku (7) nahoru, nastavte
sklon zádové opěrky. Zajišťovací páčku (7) nechte
zapadnout, po zajištění nesmí být možné zádovou
opěrku přesunout do jiné polohy.
Nastavení levé loketní opěrky
• Podle potřeby sklopte loketní opěrku (8) dolů resp.
nahoru.
• Pro nastavení loketní opěrky sejměte krytku (1).
• Povolte šestihrannou matici, loketní opěrku uveďte
do požadované polohy a šestihrannou matici opět
utáhněte. Na šestihrannou matici přitlačte krytku (12).
Nastavitelný tlumič chvění
Chvění sedadla řidiče lze pomocí plynule
nastavitelného tlumiče chvění nastavovat, od
„měkkého“ až po „tvrdé“, a přizpůsobit je každé jízdní
situaci.
• Vytáhněte páku (11) nahoru ( pohodlí sedění:
měkké)
• Stlačte páku (11) dolů ( pohodlí sedění: tvrdé).
8
12
BX850945
V-3
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
Provedení ACTIVO (doplňková výbava)
10
8
9
11
1
14
2
13
3
4
1
3
5
7
9
11
13
Komfortní vzduchem odpružené sedadlo ACTIVO
Nastavení sklonu sedáku
Zapnutí / vypnutí horizontálního odpružení
Nastavení zádové opěrky
Zapnutí / vypnutí vyhřívání a klimatizace sedadla
Kryt nastavení loketní opěrky
Nastavení spodní bederní opěry páteře
Nastavení hloubky sedadla
•
Vytáhněte pravé tlačítko (2) nahoru a současným
posouváním dopředu nebo dozadu posuňte sedák
do požadované polohy.
Nastavení sklonu sedáku
•
Vytáhněte levé tlačítko (3) nahoru a současným
zatěžováním nebo odlehčováním nastavte sklon
sedáku.
Podélné nastavení
•
Vytáhněte zajišťovací páčku (4) nahoru, posuňte
sedadlo řidiče (1) do požadované polohy - dopředu
resp. dozadu. Zajišťovací páčka (4) musí
zapadnout, po zajištění nesmí být možné sedadlo
řidiče přesunout do jiné polohy.
Horizontální odpružení
Horizontální odpružení umožňuje, aby sedadlo řidiče (1)
lépe absorbovalo rázy ve směru jízdy.
• Posunutím páčky (5) dopředu se horizontální
odpružení aktivuje; posunutím páčky (5) dozadu se
horizontální odpružení vypne.
V-4
5
12
2
4
6
8
10
12
14
6
7
BX480217
Nastavení hloubky sedadla
Podélné nastavení
Nastavení hmotnosti a výšky
Levá loketní opěrka
Opěrka hlavy
Nastavení tlumiče chvění
Nastavení horní bederní opěry páteře
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
Nastavení tlumiče chvění
Vlastnosti sedadla řidiče při chvění lze pomocí
nastavitelného tlumiče chvění přizpůsobit každé jízdní
situaci.
Páčka (12) pro nastavení tlumení při chvění má tři
polohy:
Pol. Vysvětlení
I Měkké tlumení
II Střední tlumení
III Tvrdé tlumení
12
III
I
II
Nastavení tlumiče chvění:
• Natočte páčku (12) na požadovaný stupeň tlumení a
pusťte ji.
Stupeň tlumení II je výrobcem doporučené základní
nastavení při průměrné hmotnosti řidiče.
Tlumení chvění lze doladit pomocí dvou dalších
nastavovacích poloh mezi jednotlivými stupni tlumení.
BX480269
Nastavení hmotnosti
Nastavení hmotnosti se provede automaticky při
zatížení sedadla řidičem. Není zapotřebí žádného
dalšího ovládání páčkou.
Nastavení výšky
Výšku lze nastavit plynule pneumaticky. Aby se
zabránilo poškození, aktivujte kompresor max. 1 min.
• Vytáhnete-li páčku (6) úplně nahoru (poloha I),
sedadlo řidiče (1) popojede nahoru; stisknete-li
páčku (6) úplně dolů (poloha II), sedadlo řidiče (1)
popojede dolů. Když dojde ke kontaktu s horním
nebo spodním dorazem výškového nastavení,
automaticky se upraví výška tak, aby se zajistila
minimální možná dráha propružení.
Nastavení zádové opěrky
•
Vytáhněte zajišťovací páčku (7) nahoru, nastavte
sklon zádové opěrky. Zajišťovací páčku (7) nechte
zapadnout, po zajištění nesmí být možné zádovou
opěrku přesunout do jiné polohy.
Bederní opěra páteře
Bederní opěrou páteře lze individuálně upravit míru
vyklenutí opěradla sedadla tak, aby byla podepřená
páteř a odlehčené partie zad.
Nastavení míry vyklenutí v horní oblasti polstrování
opěradla:
• Stiskněte „+“ nebo „-“ na spínači (14), až dosáhnete
požadovaného nastavení.
Nastavení míry vyklenutí ve spodní oblasti polstrování
opěradla:
• Stiskněte „+“ nebo „-“ na spínači (13), až dosáhnete
požadovaného nastavení.
14
13
BX480218
V-5
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
Vyhřívání a klimatizace sedadla
Vyhřívání a klimatizace sedadla se zapíná spínačem
(9).
Spínač má 3 polohy:
Pol. Vysvětlení
0 VYPNUTÉ vyhřívání i klimatizace sedadla
I ZAPNUTÁ klimatizace sedadla (vyhřívání sedadla
VYPNUTÉ)
II ZAPNUTÉ vyhřívání sedadla (klimatizace sedadla
VYPNUTÁ)
Klimatizací sedadla lze provětrávat povrch sedadla,
což umožňuje sezení v chladu a v suchu.
Zapnutí klimatizace sedadla:
• Zapněte spínač (9) do polohy I.
Provoz klimatizace sedadla indikuje levá kontrolka.
Zapnutí vyhřívání sedadla:
• Zapněte spínač (9) do polohy II.
Provoz vyhřívání sedadla indikuje pravá kontrolka.
0
I
II
9
BX480268
Opěrka hlavy
Opěrku hlavy nastavte tak, aby byla pokud možno ve
stejné výšce horní hrana opěrky a hlavy.
• Výšku opěrky hlavy (10) upravte vytažením resp.
stlačením až po citelné zapadnutí.
Nastavení levé loketní opěrky
•
•
•
Podle potřeby odklopte loketní opěrku (8) dolů resp.
nahoru.
Pro nastavení loketní opěrky sejměte krytku (11).
Povolte šestihrannou matici, loketní opěrku uveďte
do požadované polohy a šestihrannou matici opět
utáhněte. Na šestihrannou matici přitlačte krytku
(11).
8
11
BX480219
5.3.1 Pravá loketní opěrka (provedení
standardní a doplňkové)
Pravá loketní opěrka (1) tvoří s multifunkční pákou
jednu jednotku.
Nastavení pravé loketní opěrky
• Povolte stavěcí šroub (2), loketní opěrku (1)
nastavte do požadované výšky, utáhněte stavěcí
šroub (2).
• Pákou (3) nastavte úhel sklonu a výšku pravé
loketní opěrky.
V-6
3
1
2
BX850931
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.4
Nastavení sloupku řízení
Po nastavení komfortního sedadla,
pravé loketní opěrky a nastavení
sloupku řízení zkontrolujte, zda lze
všemi směry volně pohybovat
multifunkční pákou. Pokud tomu tak
není, je nutné nastavení upravit.
Sloupek řízení nastavujte je při
klidovém stavu stroje.
Tlakem pružiny je sloupek řízení (1)
udržován ve svislé poloze. Před
stisknutím pedálu (2) pevně oběma
rukama uchopte volant.
1
3
Pedálem (2) nastavte sloupek řízení (1)
•
Pedálem (2) odblokujte sloupek řízení (1) a
nastavte jej do požadované polohy. Po uvolnění
pedálu (2) se sloupek řízení (1) zablokuje.
Horizontální nastavení sloupku řízení
•
Uvolněte zajišťovací páčku (3). Nastavte sloupek
řízení (1) do požadované polohy. Zajišťovací
páčku (3) opět zafixujte.
2
BX100300_2
V-7
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.5
Odkládací přihrádka pro
lékárničku / provozní návod
1
Odkládací přihrádka pro lékárničku a provozní návod (2)
se nachází pod sedadlem řidiče (1) vpředu.
2
BX100280
5.6
Sedadlo navigující osoby
(doplňková výbava)
Sedadlo navigující osoby se smí
použít výhradně při jízdě s nutnou
navigací.
Při provozu se jinak kromě řidiče
nesmí na stroji resp. v kabině řidiče
zdržovat žádná jiná osoba.
•
1
Před použitím sklopte sedadlo pro navigující osobu (1)
dolů.
5.7
BX100290_1
Vnitřní zrcátko
Vnitřní zrcátko (1) nastavujte podle požadavků provozu.
•
Vnitřní zrcátko (1) nastavujte ručně.
1
5.8
BX100102_1
Chladicí box
Chladicí box (1) se nachází v kabině pod sedadlem
spolujezdce (2).
Chladicí box lze připojit pomocí konektoru 12 V (4) k
zásuvce 12 V (3) vpravo vedle sedadla spolujezdce.
1
2
3
3
1
4
BX850821
V-8
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.9
•
Sluneční clona
Polohu sluneční clony (1) přizpůsobte podle
potřeby.
1
BX100101_2
5.10 Vnější zrcátka
Levé vnější zrcátko
•
1
Levé vnější zrcátko nastavujte ručně.
BX100461
Pravé vnější zrcátko a zrcátko pro rozjíždění (1)
Pravé vnější zrcátko (1) se nastavuje elektricky.
Spínač (3) se nachází ve střešní konzole.
•
•
Otočte přepínač (3) doleva (šipka vlevo).
Pro nastavení zrcátka pro rozjíždění (2) pohybujte
přepínačem (3) nahoru, dolů a do stran.
2
1
Nastavení pravého vnějšího zrcátka (2)
•
Zrcátko pro rozjíždění (2) nastavte tak, abyste mohli
před rozjezdem kontrolovat prostor na zemi vedle
pravého předního kola.
3
BX300321_2
V-9
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.11 Nouzový výstup
VÝSTRAHA
Úniková cesta zavřená blokovaným nouzovým výstupem!
V nouzovém případě slouží k nouzovému výstupu pravé boční okno. Pokud nelze boční okno
neomezeně otevřít, je úniková cesta pro obsluhu zablokovaná.
• Zajistěte, aby byla pravá plošina volná a boční okno bylo možné v nouzovém případě
neomezeně otevřít.
b
a
3
2
1
c
1
BM 500 0165
Boční okno (1) ve směru jízdy vpravo, vedle sedadla
řidiče, lze v nouzovém případě použít jako výstupní
dveře.
Za tím účelem:
• Otočte dopředu páku (2), až k bodu zapadnutí.
• Vytáhněte pojistnou závlačku (3) a odstraňte ji.
• Úplně otevřete boční okno (1).
• Nouzovým výstupem přes pravou plošinu si
stoupněte na skříň s nářadím (4), přidržujte se
přitom zábradlí.
• Otevřete zajištění (5) skříně na nářadí a sklopte
dolů příklop (6).
• Přes příklop (6) opusťte stroj.
5
4
6
BX500069_2
V - 10
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.12 Stěrač předního okna
Klopný spínač (1) stěrače předního okna se nachází ve
střešní konzole.
Lze jej přepínat do tří poloh:
I
II
III
-
vyp.
interval
trvalý provoz
Zapnutí stěrače předního okna
•
1
Stiskněte klopný spínač (1).
BX200091_3
5.13 Ostřikovač čelního okna
Spínač (1) ostřikovače předního okna se nachází ve
střešní konzole.
Zapnutí ostřikovače okna
•
1
Stiskněte klopný spínač (1).
BX200092_2
5.14 Ostřikovače bočních oken
(doplňková výbava)
1
Spínače (1) ostřikovačů bočních oken se nacházejí
vždy na tělese ostřikovače (vpravo/vlevo).
Zapnutí ostřikovačů bočních oken
•
Stiskněte příslušný klopný spínač (1) (vpravo/vlevo).
BX100190
V - 11
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.15 Klimatronika / topení
5.15.1 Ovládací a zobrazovací prvky
Klimatronika je řídicí přístroj pro klimatizační a topná zařízení v moderních kabinách vozidel.
Řidič je díky jednoduché a přehledné obsluze zbaven náročných úkolů při vytváření optimální klimatizace v kabině
řidiče.
Pokud se přeruší zdroj napětí řídicí jednotky, po obnovení napětí provede řídicí jednotka
autotest. Po ukončení autotestu se zobrazí naposled uložené nastavení.
1
2
4
3
16
11
12
10
13
9
15
14
6
5
7
BX850876
Tlačítko
1
2
3
4
5
6
7
8
LCD
9
10
11
12
13
14
15
16
V - 12
Funkce tlačítka
Zapínání a vypínání provozu klimatizace
Tlačítko pro nastavení požadované teploty v kabině směrem nahoru.
Alternativně: Manuální nastavení „otáčky zvýšit“
Tlačítko pro nastavení požadované teploty v kabině směrem dolů.
Alternativně: Manuální nastavení „otáčky snížit“
Tlačítko pro zapínání a vypínání řízení
Přepínací tlačítko otáček ventilátoru výparníku manuální / automatické
Zapínání a vypínání provozu REHEAT (odvlhčení vzduchu v kabině)
Skryté tlačítko pro přepínání ukazatele teploty na ° Fahrenheit
Funkce zobrazení na LCD
Symbol indikuje zapnutý provoz REHEAT
Symbol indikuje zapnutý provoz klimatizace
Symbol indikuje zapnutý plně automatický provoz
Sloupec zobrazuje otáčky ventilátoru při manuálním provozu
Symbol indikuje zapnutý manuální provoz ventilátoru
4místný ukazatel složený ze sedmi segmentů zobrazuje požadovanou hodnotu nebo chybový kód
Symbol zobrazuje jednotku teploty ( °)
Zobrazuje symbol kabiny vozidla
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.15.2 Zapnutí zařízení
Stiskněte tlačítko
Po zapnutí provede řídicí jednotka
autotest, na cca 5 sekund se zobrazí
verze softwaru, např.:
Potom se na 5 sekund zobrazí provozní hodiny
klimatizačního zařízení:
(např. 6 provozních hodin)
Nakonec se na displeji zobrazí naposledy uložené
nastavení.
5.15.3 Nastavení požadované teploty v
kabině
Zobrazená je nastavená teplota v kabině ve °C,
např. 26°C.
Řídicí jednotka je v automatickém provozu.
Pro snížení požadované teploty v kabině na např. 21°C
stiskněte tlačítko
až se na displeji zobrazí
požadovaná hodnota. (stiskněte tlačítko 5 x)
V - 13
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.15.4 Zapnutí / vypnutí provozu klimatizace
Zapnutí provozu klimatizace pomocí tlačítka
Klimatizace je nyní zapnutá, symbol
.
zobrazuje
provoz klimatizace.
Řídicí jednotka v případě potřeby
zapne kompresor.
Při opakovaném stisknutí tlačítka
se provoz
klimatizace vypne
(kompresor deaktivovaný), symbol
se již
nezobrazuje.
5.15.5 Zapnutí / vypnutí provozu REHEAT
Provoz REHEAT = (odvlhčení vzduchu v kabině)
Zapnutí provozu REHEAT pomocí tlačítka
Na displeji se zobrazí následující ukazatele:
Provoz REHEAT je nyní zapnutý, symbol
zobrazuje provoz REHEAT.
Kompresor je trvale zapnutý. Otáčky
ventilátoru výparníku se zvýší na
100%. Řídicí jednotka v případě
potřeby zapne topení, aby se
prostorová teplota udržovala na
požadované hodnotě.
Provoz REHEAT je automaticky
omezený na 10 minut.
Při opakovaném stisknutí tlačítka
REHEAT vypne,
symbol
V - 14
se již nezobrazuje.
se provoz
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.15.6 Manuální nastavení otáček
ventilátoru výparníku
Zapnutí manuálních otáček ventilátoru výparníku
pomocí tlačítka
Manuální nastavení otáček ventilátoru je nyní
aktivované, sloupcový ukazatel
zobrazuje okamžité nastavené otáčky ventilátoru (plný
sloupcový ukazatel = 100%).
Symbol AUTO se již nezobrazuje.
Ventilátor
tlačítkem
5 sekund bliká, během této doby lze
zvýšit nebo tlačítkem
snížit
otáčky ventilátoru v krocích po 10%.
Nejnižší nastavitelné otáčky
ventilátoru jsou 30% (jsou zobrazeny
tři sloupce).
Dvojitým stisknutím tlačítka
se opět aktivuje
provoz AUTO, zobrazí se symbol Auto, symboly
a
se již nezobrazují.
5.15.7 Přepnutí ukazatele teploty na °
Fahrenheit
Nastavená požadovaná teplota se zobrazuje
ve ° Celsia.
Přidržte stisknuté skryté tlačítko (8), přitom navíc
stiskněte tlačítko
, zobrazení se přepne
na ° Fahrenheita.
Nastavená požadovaná teplota se zobrazuje
ve ° Fahrenheita.
Opakovaným stisknutím tlačítka (8) a tlačítka
8
se
zobrazení přepne zpět na ° Celsia.
V - 15
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.15.8 Zobrazení poruch na displeji
Chybový kód (F0)
Chyba čidla prostorové teploty se indikuje blikajícím
ukazatelem (F0).
Řídicí jednotka zjistila chybu čidla
prostorové teploty, regulace není
provozuschopná.
Příčina poruchy čidla:
Zkrat nebo přerušení kabelu čidla, konektoru u čidla
nebo řídicí jednotky, vadné teplotní čidlo.
Regulátor je připravený k provozu až po odstranění
poruchy, porucha čidla se potom již nezobrazuje.
Při výskytu poruchy čidla pracuje
regulátor dále s nastavením, které bylo
platné před zjištěním poruchy.
Chybový kód (FI)
Chyba čidla teploty vyfukovaného vzduchu se indikuje
blikajícím ukazatelem (F1).
Řídicí jednotka zjistila chybu čidla
teploty vyfukovaného vzduchu,
regulace není provozuschopná.
Příčina poruchy čidla:
Zkrat nebo přerušení kabelu čidla, konektoru u čidla
nebo řídicí jednotky, vadné teplotní čidlo.
Regulátor je připravený k provozu až po odstranění
poruchy, porucha čidla se potom již nezobrazuje.
Při výskytu poruchy čidla pracuje
regulátor dále s nastavením, které bylo
platné před zjištěním poruchy.
V - 16
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.16 Nastavitelné větrací trysky
1
2
1
•
•
BX750031_1
V přední části střechy kabiny se nachází šest
manuálně nastavitelných větracích trysek (1).
V zadní části střechy kabiny se nachází dvě
manuálně nastavitelné větrací trysky (2).
V provozním režimu „AUTO“ se síla
proudu vzduchu klimatizace reguluje
podle otáček motoru.
Manuálně lze proud vzduchu nastavit
tlačítkem
(viz v kap. 5 „Manuální
nastavení otáček ventilátoru
výparníku“).
Lamely větracích trysek nastavte tak,
aby se nezamlžovala okna.
5.17 Montáž rádia
Ve střešní konzole se nachází ISO přihrádka pro
montáž rádia (1).
Údaje k připojení viz schéma zapojení v kap. Údržba elektrická soustava.
1
Telefony a vysílačky nepřipojené k
venkovní anténě mohou způsobit
funkční poruchy elektroniky vozidla, a
tím omezit provozní bezpečnost
vozidla.
BX100103_2
V - 17
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.18 Pomůcky pro výstup
Neustále dbejte na čistotu žebříků a
stupátek. Před zahájením práce je
nutné odstranit nečistoty.
5.18.1 Výstup do chladicího prostoru
Levá strana stroje
• Otevřete dvířka (1).
1
Pravá strana stroje
•
•
Dvířka (1) odklopte nahoru.
Otevřete zajištění (3) bedny na nářadí a sklopte
dolů kryt (2).
BX500068_1
5
4
6
BX500069_2
V - 18
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
5.18.2 Výstup do motorového prostoru
•
•
Otevřete výklopnou záď (1).
Sklopte dolů stupátka (2).
1
2
BX850930
5.18.3 Dvířka s pojistným blokováním
Otevření dvířek
• Uzávěry dvířek (1) lze odblokovat levým otáčením
otevřeným resp. očkovým klíčem (vel. 13) nebo
šroubovákem (2). Dvířka otevřete držadlem (3).
3
1
Zavření dvířek
• Dvířka zavřete přitlačením (bez nářadí).
2
BX100480
5.19 Nastavení monitoru pro
kamerovou kontrolu
(doplňková výbava)
Nastavte monitor (1) pro kamerovou kontrolu ručně tak,
aby byla plně viditelná jízdní dráha a boční, stejně jako
zadní pracovní oblast.
1
BX851058
V - 19
Kabina řidiče a pomůcky pro výstup
V - 20
Osvětlení
6
Osvětlení
6.1 Směrová světla, výstražná
světla a brzdové světlo
Při jízdě po silnici ukazujte změnu
směru jízdy směrovými světly.
1
3
3
2
2
1
4
BX851064
Zapnutí směrových světel
Brzdové světlo
•
Brzdová světla (4) se rozsvítí, pokud:
• se při zapnutém zapalování stiskne provozní
brzda
• při brzdění pomocí jízdní páky
Po aktivaci ukazatele směru jízdy na volantu
blikají směrová světla (1, 2, 3) na jedné straně
(vpravo/vlevo).
Výstražná světla
Pokud jsou zapnutá výstražná světla, blikají současně
všechna směrová světla (1, 2, 3).
Zapnutí výstražných světel
Spínač (1) výstražných světel se nachází ve skupině
spínačů ve střešní konzole.
•
Stiskněte klopný spínač (1). Ve spínači (1) bliká
červená kontrolka.
1
BX200096_2
VI - 1
Osvětlení
6.2 Obrysová světla
1
Zapnutí obrysových světel
Klopný spínač (1) obrysových a potkávacích světel se
nachází ve skupině spínačů ve střešní konzole.
Lze jej přepínat do tří poloh:
I
II
III
•
-
vyp.
obrysová světla
potkávací světla
BX850662
Přepněte klopný spínač (1) do polohy II.
Při zapnutých obrysových světlech svítí:
1
-
BX500400_3
Přední obrysová světla.
V závislosti na velikosti pneumatik na
hnací nápravě svítí přídavná obrysová
světla (1a) na obou stranách plošiny.
1
1a
BX851059
2
-
Zadní obrysová světla
3
-
Postranní obrysová světla
2
3
BX850878_2
VI - 2
Osvětlení
4
-
Obrysové světlo nahoře
4
BX850877
6.3 Potkávací světla
1
Zapnutí potkávacích světel
Klopný spínač (1) obrysových a potkávacích světel se
nachází ve skupině spínačů ve střešní konzole.
Lze jej přepínat do tří poloh:
I
II
III
-
vyp.
obrysová světla
potkávací světla
BX200093_3
Potkávací světla lze zapnout jen při
zapnutém zapalování.
•
Přepněte klopný spínač (1) do polohy III.
Při osvětlení potkávacími světly se navíc rozsvítí:
1
-
jízdní světlomety
2
-
koncová světla
3
-
osvětlení poznávací značky
1
BX850879_1
3
2
BX750034_1
VI - 3
Osvětlení
6.4 Pracovní světlomety
1
Zapnutí pracovního světlometu
2
3
4
Klopné spínače (1, 2, 3) pro pracovní světlomety se
nachází ve skupině spínačů ve střešní konzole.
1
2
-
3
4
5
-
čelní pracovní světlomety I
pracovní světlomet na střeše kabiny a
odhazovací koncovce
čelní pracovní světlomety II
zadní pracovní světlomety
pracovní světlomet odhazovací koncovky
5
BX200094_2
Čelní pracovní světlomety lze ručně
nastavit.
1
-
čelní pracovní světlomety I
1
1
BX850880_1
2
-
pracovní světlomety na střeše kabiny
2
BX850883_1
3
-
čelní pracovní světlomety II
3
BX850884_1
VI - 4
Osvětlení
4
-
zadní pracovní světlomety
4
BX850885_1
5
-
pracovní svìtlomet odhazovací koncovky
5
BX850881_1
6
-
pravé a levé osvětlení zadního kola
6
BX850882_1
VI - 5
Osvětlení
6.5 Majáčky
V některých zemích je při jízdě po
silnici předepsané zapnutí majáčků.
Zapnutí majáčků
Spínač (1) majáčků se nachází ve skupině spínačů ve
střešní konzole.
•
Stiskněte klopný spínač (1). Ve spínači (1) svítí
oranžová kontrolka.
1
1
-
BX850886_1
majáčky
1
BX200412_2
6.6 Zpětný světlomet
Zpětné světlomety se rozsvítí při jízdě vzad, zároveň
zazní akustický výstražný signál.
1
VI - 6
BX850887
Osvětlení
6.7 Osvětlení vnitřního prostoru
1
6
8
6
3
4
2
7
5
BM 500 0146
Osvětlení vnitřního prostoru (1) a bodový reflektor (2)
se nacházejí v podstřešním obložení kabiny.
Přehled:
3 = spínač / vypínač osvětlení prostoru (1)
4 = spínač / vypínač bodového reflektoru (2)
Upozornění - zpoždění vypnutíPo
vypnutí stupně zapalování II osvětlení
vnitřního prostoru ještě nějakou dobu
svítí, podle doby nastavené na časovém
relé (5).Dobu pro zpoždění vypnutí lze
nastavit na časovém relé (5).
6.8 Osvětlení pro multifunkční páku
Osvětlení pro multifunkční páku (1) se nachází na
střeše kabiny a slouží k osvětlení multifunkční páky.
Klopný spínač (2) pro osvětlení má tři polohy:
I- 30% jasu
II – vypnutí
III – 100% jasu
1
2
BX851053
VI - 7
Osvětlení
VI - 8
Uvedení do provozu
7
Uvedení do provozu
Výstraha
Ohrožení života při samovolném odjetí nezajištěného stroje!
Při odstavování stroje se musí provést všechna opatření, která zajistí stroj proti
samovolnému odjetí.
• Musí být zabrzděná parkovací brzda.
• Nastavte uvolňovací spínač pohonu pojezdu do polohy „vyp“.
• Vypněte motor a vytáhněte klíč zapalování.
• Zajistěte stroj zakládacími klíny proti samovolnému odjetí.
• Pomocí hlavního vypínače baterie přerušte proudový obvod.
7.1 Každodenní kontroly
Dodržování denních kontrol stroje podstatně zvyšuje bezpečnost a životnost stroje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňujte usazeniny nečistot z prostoru motoru a stroje.
Před uvedením do provozu stroj důkladně namažte.
Kontrolujte a případně vyměňte ochranná zařízení.
Kontrolujte hladinu paliva.
Kontrolujte pevné utažení šroubů.
Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Čistěte motorový prostor, sítko nasávání vzduchu a vodní chladič, olejový chladič a chladič plnicího vzduchu.
Vizuálně kontrolujte pneumatiky, zda nemají zářezy nebo trhliny.
Kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Provádějte test kontrolek.
Provádějte test funkce světel.
Kontrolujte funkčnost brzd.
Kontrolujte hladinu oleje ve všech převodovkách.
Kontrolujte hydraulickou nádrž.
Kontrolujte motor (bližší informace si prosím vyhledejte v dodaném provozním návodu a v příručce k údržbě
od výrobce motoru).
Kontrolujte rozvodovku.
Bližší informace k provádění těchto prací jsou uvedeny v kapitolách „Provoz“ a „Údržba“.
VII - 1
Uvedení do provozu
7.1.1 Usazeniny nečistot v motorovém
prostoru a ve strojovně
VÝSTRAHA! – Čištění stlačeným
vzduchem!
Důsledek: Ztráta zraku!
• Zabraňte přístupu osob do
pracovní oblasti.
• Při čištění stlačeným vzduchem
noste odpovídající pracovní oděv
(např. ochranu zraku).
Směs prachu, oleje, trávy a plev v
motorovém prostoru je ohniskem
požáru a znamená zvýšené nebezpečí
vzniku ohně.
•
•
•
Motor a motorový prostor (1) udržujte stále v čistotě.
Nečistoty vyfoukejte stlačeným vzduchem.
Utřete olejové usazeniny.
1
BX850888
•
•
Sítový kryt chladiče (1) a kryt vzduchového filtru (2)
udržujte stále v čistotě.
Nečistoty vyfoukejte stlačeným vzduchem.
1
2
BX850889
Přípojka stlačeného vzduchu (1) a tlakovzdušná
pistole (2) se nacházejí ve strojovně.
2
1
BX850891
VII - 2
Uvedení do provozu
7.1.2 Kontrola hladiny motorového oleje
Odstavte stroj na rovnou zem, kontrolu hladiny oleje
proveďte cca 5 minut po zastavení motoru.
•
•
•
Hladina oleje musí být mezi značkami min. a max.
•
1
Vytáhněte měrku oleje (1).
Otřete měrku oleje (1) hadrem nepouštějícím
vlákna, a zcela ji zasuňte.
Opět měrku oleje (1) vytáhněte.
Příp. doplňte motorový olej (viz kap. Údržba
motoru).
max.
min.
BX100800_3
7.1.3 Kontrola hladiny hydraulického
oleje
•
Spusťte dolů zvedací mechanizmus a vypněte motor.
•
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v průzoru (2)
nádrže hydraulického oleje (1).
2
1
Hladina oleje musí být vidět v průzoru (2).
•
Příp. doplňte hydraulický olej (viz kap. Údržba
hydrauliky).
BX500055_1
7.1.4 Kontrola hladiny chladicí kapaliny
motoru
Kontrola:
• Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve
vyrovnávací nádržce (1) u kontrolního průzoru (2).
Hladina chladicí kapaliny musí dosahovat do středu
kontrolního průzoru (2).
Při kontaktu s horkými kapalinami
nebo strojními součástmi hrozí
nebezpečí popálení
•
Noste vhodný ochranný oděv
•
Nechte kapaliny nebo strojní
součásti vychladnout
3
2
1
BX850892
Doplnění:
• Otočte uzávěr (3) vyrovnávací nádržky (1) k první
západce a nechte uniknout zbytkový přetlak.
Do provozně zahřátého motoru nelijte
studenou kapalinu. Abyste předešli
poškození stroje, nechte dieselový
motor před doplňováním kapaliny
vychladnout.
•
•
Zcela otevřete uzávěr (3) a doplňte chladicí
kapalinu motoru až do středu kontrolního průzoru (2)
Opět zavřete uzávěr.
VII - 3
Uvedení do provozu
7.1.5 Kontrola centrálního mazacího
zařízení
•
Provádějte vizuální kontrolu naplnění nádrže maziva
(1).
Hladina maziva musí být nad značkou min.
• Příp. doplňte mazivo (viz kap. Údržba centrálního
mazacího zařízení).
max
1
7.1.6 Pneumatiky
•
•
Údaje k tlaku vzduchu v pneumatikách viz kap. Údržba
pneumatiky.
Údaje k tlaku vzduchu v pneumatikách platí pro
studené pneumatiky.
•
min
Denně kontrolujte pneumatiky (1), zda nejsou
poškozené nebo prasklé nebo nemají zjevně nízký
tlak vzduchu.
Minimálně 1 x týdně změřte tlak vzduchu v
pneumatikách přesným měřicím přístrojem.
BX101960_1
1
Tlak vzduchu v pneumatikách příp. upravte.
7.1.7 Funkce světel
•
1
Před zahájením každé jízdy zkontrolujte funkci
osvětlení.
BX850893
7.1.8 Kontrola nožní brzdy
Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života, poranění
osob nebo škody na stroji.
• Seřizování a opravy brzdových
zařízení smí provádět pouze
autorizované odborné dílny nebo
uznané brzdové servisy.
•
•
1
Před zahájením každé jízdy zkontrolujte funkci
brzd.
Nožní brzda (1) musí být účinná za první třetinou
dráhy pedálu.
Plně prošlápněte brzdový pedál a rozjeďte stroj s
max. točivým momentem.
Pokud lze stroj rozjet, není již zaručena bezvadná
funkce lamelové brzdy. Odstavte stroj z provozu a
kontaktujte zákaznický servis KRONE.
BX100111_2
I
UPM
7.1.9 Hladina paliva
1080
0
20
40
60
80
•
Hladinu paliva (1) kontrolujte při zapnutém
zapalování na displeji infocentra.
1
2
50
25
VII - 4
(2) ihned doplňte palivo.
V
A
3
4
5
6
7
8
0
Jakmile se v informační oblasti údajů motoru
zobrazí symbol
IV
100
75
67°C
2
III
100
•
1
B
C
D
BX500163
Uvedení do provozu
7.1.10 Nastavení zrcátek a monitoru pro
kamerovou kontrolu (doplňková
výbava)
•
Před zahájením jízdy resp. práce nastavte vnitřní a
venkovní zrcátka a monitor pro kamerovou kontrolu
tak, aby byla plně viditelná jízdní dráha a boční,
stejně jako zadní pracovní oblast (nastavení zrcátek
viz kap. 5 „Kabina řidiče“).
7.2 Palivová soustava
7.2.1 Palivo
Při manipulaci s palivem postupujte
obezřetně.
Doplňujte palivo jen venku a při
vypnutém motoru. Zákaz kouření.
Pro vyrovnaný dobrý výkon a dlouhou životnost motoru
má zásadní význam kvalita a čistota paliva.
Dbejte pokynů v návodu k obsluze
motoru - kapitola provozní kapaliny
(MAN) a předpisy pro provozní
kapaliny (MAN).
Při teplotách pod 10 °C (50 °F) používejte vždy zimní
palivo.
1
7.2.2 Čerpání paliva
•
•
•
•
•
•
Vypněte motor.
Vyčistěte okolí plnicího hrdla (1) od trávy a prachu.
Otevřete víčko nádrže.
Naplňte palivovou nádrž. (tankujte jen čisté palivo,
příp. jej před doplněním filtrujte.)
Kapacita palivové nádrže je cca 960 l.
Po načerpání paliva nádrž dobře uzavřete.
Odstraňte rozlité palivo.
BX200770
Po skončení provozu doplňujte
palivovou nádrž každý den palivem,
aby se zabránilo tvorbě kondenzátu v
palivové nádrži a zamrznutí v zimě.
7.2.3 Odvzdušnění palivové soustavy
Po delším odstavení se palivová soustava musí příp.
odvzdušnit.
Bližší informace jsou uvedeny v provozním návodu k
motoru, v kapitole Údržba (MAN).
VII - 5
Uvedení do provozu
7.3 Provoz motoru
7.3.1 Záběh motoru
Změny motoru neautorizované
výrobcem mají za následek zánik
záručního plnění.
Motor je ihned připraven k normálním provozním
podmínkách, během prvních 100 provozních hodin se
však vyžaduje obzvláštní obezřetnost.
Dodržujte následující pokyny:
•
Pokud se na displeji infocentra zobrazí jedno z
následujících chybových hlášení a současně zazní
akustický signál, ihned vypněte motor a odstraňte
poruchu (viz též příloha A - Hlášení chyb).
-
Porucha motoru!
-
Tlak oleje dieselového motoru!
-
Hladina oleje dieselového motoru!
-
Teplota chladicí vody!
-
Hladina chladicí vody!
•
V pravidelných časových intervalech kontrolujte
hladinu motorového oleje (viz kap. 7.1.2 Kontrola
hladiny motorového oleje); dávejte pozor na netěsná
místa.
•
Než získáte potřebný cit a sluchový vjem pro hluk
motoru a provozní hluk, buďte obzvláště pozorní a
opatrní.
•
Během prvních 20 provozních hodin se vyhněte
vysokému zatížení motoru resp. jeho volnoběhu
delšímu než 5 minut.
7.3.2 Před spuštěním motoru
Před nastartování dieselového motoru
zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti
nenacházely žádné osoby/děti nebo
předměty.Stiskněte houkačku jako
výstražný signál.
Nebezpečí otravy!
Nikdy nenechte motor běžet v
uzavřených prostorách bez
odsávacího zařízení.Dbejte na
dostatečné větrání.Nadýchání
výfukových plynů může být smrtelné.
VII - 6
Před spuštěním motoru po delší době
stání se ujistěte, že v adaptéru resp.
řezacím agregátu nejsou žádné
uvolněné díly.
Motor spouštějte pouze ze sedadla
řidiče.
Uvedení do provozu
Pro startování motoru musí být splněny následující
podmínky:
• Hlavní vypínač baterie musí být v poloze „I“
(zavřeno).
• Musí být zabrzděná parkovací brzda.
Na displeji zkontrolujte stav parkovací brzdy:
Když se na displeji se zobrazí symbol
•
1
, je
parkovací brzda zabrzděná (viz kap. Ovládací
prvky).
Uvolňovací spínač pohonu pojezdu musí být v
poloze I (vypnuto), viz kap. Ovládací prvky.
BX851017_1
7.3.3 Nastartování motoru
5
3
STOP
2
1
III
•
4
I
•
Otočte klíčem zapalování (1) po směru hodinových
ručiček do polohy I, proudový okruh elektroniky se
zapne.
- Rozsvítí se kontrolka nabíjení (3). Po naskočení
motoru musí tato kontrolka zhasnout.
- Kontrolka tlaku motorového oleje (4) se rozsvítí
na cca 2 sekundy.
- Kontrolka teploty chladicí kapaliny (5) se rozsvítí
na cca 2 sekundy.
Otočte klíčem zapalování (1) po směru hodinových
ručiček do polohy II, zapalování se zapne.
II
•
BX500012_4
Otočte klíčem zapalování (1) do polohy III, motor se
nastartuje. Neaktivujte startér příliš krátce, avšak
ne déle než 20 sekund. Po naskočení motoru
okamžitě ihned uvolněte klíč zapalování (1).
Klíč zapalování skočí automaticky do provozní
polohy.
Pokud motor nenaskočí do 20
sekund, počkejte do příštího
startování alespoň 2 minuty.
Kontrolka tlaku motorového oleje (4) se rozsvítí na cca
5 sekundy
• Zkontrolujte, zda kontrolky zhasnou.
• Pokud ne, okamžitě vypněte motor a odstraňte
závadu resp. zavolejte zákaznickému servisu
KRONE.
IPokud otočíte klíč zapalování (1) zpět do polohy I
předtím, než motor naskočí, počkejte s dalším
startováním, dokud se motor nezastaví.
Informace k odstraHování poruch jsou uvedeny v
dodávaném návodu k údržb od výrobce motoru.
VII - 7
Uvedení do provozu
7.3.4 Startování při nízkých teplotách
Ve studeném ročním období nechte motor po
nastartování běžet několik minut při volnoběžných
otáčkách.
Příp. použijte zimní palivo.
7.3.5 Startování s pomocnou baterií
Při zimních podmínkách použití použijte v případě
potřeby paralelně s bateriemi další 12 V baterii.
Plyn unikající z baterie je vysoce
výbušný. V blízkosti baterie
nevytvářejte jiskry ani nepoužívejte
otevřený oheň.
Baterii připojte vždy se správnou
polohou pólů, kostřící kabel k
zápornému pólu a startovací kabel ke
kladnému pólu baterie.
Nikdy nezapojujte baterie v řadě, jinak
se může vytvořit přepětí, které poškodí
elektroniku.
Při nedodržení správné polarity mezi
baterií a alternátorem vzniknou vážné
poruchy v elektrické soustavě.
Vždy připojujte nejprve kladný pól,
potom záporný pól.
7.3.6 Přiškrcení motoru
Pokud se provozně zahřátý motor
přiškrtí, ihned motor znovu
nastartujte, aby se zabránilo
nadměrnému hromadění tepla na
funkčně důležitých součástech.
Nechte motor před vypnutím běžet bez
zátěže po dobu 1–2 minuty ve spodní
oblasti volnoběžného chodu, aby se
ochladily všechny důležité díly
motoru.
14a
7.3.7 Vypnutí motoru
•
Nechte motor běžet bez zátěže po dobu 1-2 minuty
ve spodní oblasti volnoběžného chodu, aby se
ochladily všechny důležité díly motoru.
•
Stiskněte tlačítko (14a). Spusťte adaptér zcela na
zem.
Otočte klíčem zapalování (1) proti směru
•
hodinových ručiček, do polohy
STOP
STOP .
Před opuštěním kabiny řidiče vždy
vytáhněte klíč zapalování (1).
Parkovací brzda se aktivuje
automaticky.
VII - 8
BX850964
I
II
1
III
BX851078
Uvedení do provozu
7.4 Jízdní provoz
Nebezpečí! - Jízda na silnici, spolujízda, chování při jízdě
Důsledek: Nebezpečí ohrožení života, poranění osob nebo škody stroje.
•
•
•
•
•
•
•
Při jízdě na veřejných silnicích je třeba dbát na předpisy o účasti osob a vozidel na
veřejných komunikacích (osvětlení, označení).
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti od elektrických vedení nesmí celková výška stroje
překročit 4 m (13 ft).
Nejezděte na stupátkách nebo plošině.
Nikdy nejezděte se zabrzděnou parkovací brzdou.
Rychlost jízdy stroje po silnici a po poli vždy přizpůsobte daným podmínkám.
Při jízdě z kopce, šikmé poloze stroje nebo v případě překážek přizpůsobte jízdní
chování okolním podmínkám.
Při jízdě v zatáčkách zohledněte vychýlení stroje.
7.4.1 Všeobecné informace k jízdnímu
provozu
Při jízdě se sklízecí řezačkou je nutno dodržovat
následující pokyny:
•
•
•
Jízda se sklízecí řezačkou vyžaduje z důvodu
řízení zádě určité zacvičení.
Jízdní chování při jízdě po silnici a při polním
provozu je rozdílné.
Při chybovém hlášení v infocentru ihned zastavte a
chybu odstraňte.
Pokud to není možné, informujte zákaznický servis
Krone nebo svého prodejce Krone.
Jízdní vlastnosti
Jízdní vlastnosti sklízecí řezačky ovlivňuje např.
vozovka a namontované adaptérové zařízení.
Proto je nutné přizpůsobit způsob jízdy příslušným
terénním a půdním podmínkám.
Zvláštní pozornost věnujte práci a otáčení na svahu!
7.4.2 Řízení
Sklízecí řezačku lze snadno řídit díky hydraulickému
řízení ve spojení se zadní nápravou.
Pozor při jízdě po silnici v ostrých
zatáčkách; sklízecí řezačka vybočuje!
Nouzové řízení
Funkce řízení zůstává zachovaná i při klidovém stavu
motoru. Musí se však použít podstatně více síly.
BX000025
VII - 9
Uvedení do provozu
7.4.3 Nastartování motoru
Detaily viz kapitola 7 „Nastartování motoru“.
7.4.4 Provozní režim Silnice/Pole
Provozní režim Silnice
•
Uveďte zvedací mechanizmus do transportní
polohy.
1
1
Spínač uvolnění silnice/pole (1) musí
být při jízdě po silnici v poloze I.
Tím je zaručeno, že je aktivovaný jen
pohon pojezdu, řízení a brzdy.
Provozní režim Pole
•
Spínač uvolnění silnice/pole přepněte do polohy II.
7.4.5 Zapnutí pohonu pojezdu
I
II
BX750C-0004
II
1
Při aktivování spínače uvolnění
pohonu pojezdu se v bezprostřední
nebezpečné oblasti stroje nesmí nikdo
zdržovat!
•
Přepněte spínač uvolnění pohonu pojezdu (1) do
polohy II.
I
BX850943
7.4.6 Uvolnění ruční brzdy
Nebezpečí v důsledku sníženého
brzdného výkonu!
Delší jízda se zataženou ruční brzdou
způsobí přehřátí brzdy.
Parkovací brzda se aktivuje
automaticky:
• při vypnutí zapalování,
• pokud stroj stojí a řidič opustí
sedadlo řidiče.
•
1
Pro uvolnění parkovací brzdy po opětovném
spuštění stroje nejprve sešlápněte nožní brzdu,
potom stiskněte tlačítko parkovací brzdy (1).
Na displeji zkontrolujte stav ruční
brzdy:
Pokud je na displeji zobrazený
symbol
VII - 10
, je ruční brzda zatažená.
BX750C-0006
Uvedení do provozu
7.4.7 Provozní brzda
Při sešlápnutí provozní brzdy v silničním provozním
režimu se automaticky zpozdí hydrostatický systém.
7.4.8 Nastavení zrychlení
Volicím spínačem rampy zrychlení (2) umístěným na
multifunkční páce (1) lze i během jízdy volit čtyři různé
stupně zrychlení.
Při setrvalé aktivaci multifunkční páky (1) jedním
směrem a stále stejných otáčkách motoru se rychlost
jízdy při stupni zrychlení I zvyšuje nejpomaleji resp. při
stupni zrychlení IV nejrychleji.
•
1
2
Přepněte volicí spínač (2) na požadovaný stupeň
zrychlení.
BX100801_1
7.4.9 Jízda dopředu
Rychlost jízdy sklízecí řezačky po silnici
a po poli vždy přizpůsobte daným
podmínkám.
Rozjezd vpřed z klidového stavu
Po nastartování motoru a uvolnění jízdního pohonu je
stroj připraven k jízdě.
•
•
•
•
Stiskněte aktivační tlačítko jízdního pohonu (2) a
přidržte je stisknuté.
Pohybujte multifunkční pákou (1) dopředu, sklízecí
řezačka se dá do pohybu vpřed a zrychluje.
Jakmile pustíte multifunkční páku (1), vrátí se
automaticky zpět do střední polohy (0), rychlost
zůstane konstantní.
Pokud při jízdě pohnete multifunkční pákou (1)
dozadu, sklízecí řezačka začne zpomalovat. Je
brzděná, a postupně se zastaví.
0
1
2
BX100802_1
VII - 11
Uvedení do provozu
7.4.10
Jízda dozadu
Při couvání zazní akustický výstražný
signál.
0
Rozjezd vzad z klidového stavu
1
Po nastartování motoru a uvolnění jízdního pohonu je
stroj připraven k jízdě.
2
•
•
•
•
Stiskněte aktivační tlačítko jízdního pohonu (2) a
přidržte je stisknuté.
Pohybujte multifunkční pákou (1) dozadu, sklízecí
řezačka se dá do pohybu vzad a zrychluje.
Jakmile pustíte multifunkční páku (1), vrátí se
automaticky zpět do střední polohy (0), rychlost
zůstane konstantní.
Pokud při jízdě pohnete multifunkční pákou (1)
dopředu, sklízecí řezačka začne zpomalovat, je
brzděná, až se přenesením síly zastaví.
7.4.11
BX100802_1
Rychlé zastavení
Aktivace rychlého zastavení
•
Při jízdě pohybujte multifunkční pákou (1) doleva.
1
Sklízecí řezačka se zpomalí až do zastavení.
7.4.12
Rychlá změna směru jízdy
(rychlé reverzování)
Rychlé reverzování je možné jen při
polním provozu.
Aktivování rychlého reverzování
•
BX850035_1
1
2
Při jízdě stiskněte aktivační tlačítko jízdního
pohonu (2) a přidržte je stisknuté, multifunkční
pákou (1) pohybuje doleva a zpátky do střední
polohy.
Sklízecí řezačka se zpomalí až do zastavení a zrychlí
opačným směrem, až na cca 70% předcházející jízdní
rychlosti.
VII - 12
BX850036_1
Uvedení do provozu
7.4.13
Tempomat
Tempomat lze aktivovat jen při jízdě vpřed. Při
aktivování tempomatu se sklízecí řezačka s
nastaveným stupněm zrychlení zpomalí resp. zrychlí
na rychlost uloženou pro provoz s tempomatem.
1
2
Uložení rychlosti pro provoz tempomatu
Rychlost se uloží pro provozní režim (silnice/pole), v
kterém se stroj právě nachází.
Pro silniční i polní provoz lze uložit jinou rychlost.
•
•
BX850037_1
Zrychlete sklízecí řezačku na požadovanou
rychlost.
Při jízdě stiskněte aktivační tlačítko jízdního
pohonu (2) a přidržte je stisknuté, multifunkční
pákou (1) pohybuje doprava a zpátky do střední
polohy.
I
Aktuální rychlost jízdy je uložená do paměti.
IV
II
Na displeji infocentra se v informační oblasti údajů
jízdního pohonu zobrazí uložená rychlost (1).
V
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850940
Aktivování tempomatu
•
Při jízdě pohybujte multifunkční pákou doprava bez
aktivačního tlačítka (1).
Vozidlo pojede s uloženou rychlostí, na displeji
infocentra se zobrazí symbol
pro aktivovaný
tempomat.
2
BX850038_1
Deaktivování tempomatu
•
Tempomat se deaktivuje přeřazením multifunkční
páky, sešlápnutím provozní brzdy a vypnutím
jízdního pohonu.
Pokud se změní provozní režim "silnice/pole", změní
se ukazatel uložené hodnoty pro příslušný provozní
režim (rychlost jízdy po poli resp. po silnici).
VII - 13
Uvedení do provozu
7.4.14
Konstantní výkonová regulace mezní
zátěže (doplňková výbava)
Regulace mezní zátěže slouží automatickému
zrychlení nebo zpoždění jízdního pohonu, aby se
udržovaly téměř konstantní otáčky dieselového
motoru.
Aktivace regulace mezní zátěže
Regulace mezní zátěže je možná jen v
polním režimu (viz kap. Provozní
režim silnice/pole).
•
Na jízdní páku (1) krátce poklepejte 2 x doprava,
regulace mezní zátěže "ConstantPower" se
aktivuje.
2
BX850038_1
•
Zelený symbol
(1) na displeji signalizuje, že
je regulace mezní zátěže aktivovaná, a rychlost
jízdy automaticky přizpůsobená zatížení motoru.
Deaktivace regulace mezní zátěže
1
2
3
4
5
6
7
8
Regulace mezní zátěže se deaktivuje tímto ovládáním:
•
•
•
•
Stiskněte jízdní páku zrychlení/zpoždění)
Vypněte uvolnění jízdního pohonu.
Spínač uvolnění silnice/pole nastavte na jízdu po
silnici.
Sešlápněte brzdový pedál.
VII - 14
A
B
C
D
BX850941
Uvedení do provozu
7.4.15
Autopilot
Autopilot je k dispozici jen při druhu provozu Kukuřičný
adaptér při namontovaném kukuřičném adaptéru EasyCollect
a při vybavení stroje autopilotem (doplňková výbava).
Speciální bezpečnostní upozornění
Autopilot se smí použít jen k
zamýšlenému účelu. Zásadně se smí
používat jen na volném poli, mimo
veřejné a napůl veřejné silnice, dvory
a v dostatečné vzdálenosti od osob,
které by mohl ohrozit. Používat se smí
k těmto účelům:
Při provozu autopilota se v okruhu
50 m kolem sklízecí řezačky nesmí
zdržovat žádné osoby.
•
Při provozu autopilota musí řidič
pravidelně kontrolovat zaměření kurzu
a jízdní dráhu, aby při vyskytnuvších
se překážkách nebo odklonu ze
zaměřeného kurzu mohl ihned převzít
manuální ovládání sklízecí řezačky.
Automatické vedení sklízecí řezačky
po řádcích košťálových rostlin.
Před uvedením autopilota do provozu
je nutné zkontrolovat funkčnost
kontrolovatelných bezpečnostních
prvků a provést vizuální kontrolu
všech montážních celků.
Obsluha musí za tím účelem provést:
•
Kontrola, zda se autopilot vypne:
po trhavém pohybu volantem a
po opuštění sedadla řidiče
(spínací kontakt sedadla)
•
Kontrola řádného stavu - tzn. bez
mechanických poškození nebo
netěsností - snímačů řádků,
snímače úhlu řízení, jakož i
viditelných hadic a kabelů.
Při provozu autopilota není přípustné
opuštění kabiny řidiče sklízecí
řezačky.
Po použití autopilota a před
opuštěním pole se musí autopilot
zásadně vypnout spínačem uvolnění
autopilota na konzole.
Zakázáno je manipulovat s
bezpečnostně relevantními prvky
autopilota a/nebo provádět změny na
hydraulických, elektrických nebo
elektronických komponentách.
Montáž autopilota smí provádět
výhradně autorizované servisy.
Předpoklady pro aktivování autopilota:
•
•
•
•
•
•
II
Motor běží.
Sedadlo řidiče musí být obsazené.
Spínač uvolnění ulice/pole musí být v poloze polní
provoz.
Spínač uvolnění jízdního pohonu musí být zapnutý.
Spínač uvolnění autopilota (1) musí být v poloze II.
Stroj je na rovné ploše.
1
I
BX750C-0007
VII - 15
Uvedení do provozu
Zahájení nařezání by se mělo přednostně provádět v
režimu snímače řádků vlevo resp. vpravo.
V porostu lze pojíždět v následujících režimech:
• Oba snímače řádků
• Snímače řádků automaticky
• Snímače řádků zrcadlově automaticky
Nastavení režimu snímačů řádků (viz též kap 4.6.3.6)
Aktivování autopilota
•
•
•
Jeďte sklízecí řezačkou paralelně s řádky rostlin,
po cca 1 metru se autopilot může aktivovat.
Autopilota aktivujte stisknutím tlačítka (1).
Na displeji infocentra se zobrazí naposledy
nastavený symbol.
1
Autopilot nyní pomocí zvolených snímačů řádků na
kukuřičném adaptéru přebírá vedení sklízecí řezačky
podél řádku rostlin. Při malých prolukách v kukuřičném
porostu autopilot zajistí jízdu sklízecí řezačky rovně.
Deaktivace autopilota
•
BX850039_1
Pohněte trhavě volantem, autopilot se deaktivuje.
Autopilot se také automaticky deaktivuje v těchto
případech:
•
Opustíte sedadlo řidiče (spínací kontakt sedadla)
•
Otevřou se dveře kabiny.
•
Znovu se stiskne tlačítko autopilota (1).
•
Vypne se spínač uvolnění autopilota.
A
•
Vypne se spínač uvolnění jízdního pohonu.
•
Zapne se spínač uvolnění ulice/pole na silniční
provoz.
•
Stiskne se jedno ze dvou tlačítek rychlého
zastavení.
•
Při chybě systémových komponent autopilota.
Po deaktivování autopilota převezměte
řízení sklízecí řezačky volantem.
Deaktivace autopilota se signalizuje
výstražným tónem.
VII - 16
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850942
Uvedení do provozu
7.4.16
Traction Control / protiprokluzová
regulace
• Opakovaným stisknutím tlačítka TC (2) lze trakční
kontrolu zapínat nebo vypínat.
Stav trakční kontroly se zobrazí na displeji (viz
informační oblast Údaje o pohonu pojezdu (III), kap.
Základní obraz)
2
7.4.17
Přepnutí citlivost trakční kontroly
Tlačítkem TC I/II (3) se nastavuje citlivost trakční
kontroly. K dispozici jsou dva stupně citlivosti
(stupeň II tráva/stupeň I kukuřice).
• Opakovaným stisknutím tlačítka TC I/II (3) lze
přepínat mezi stupni citlivosti.
BX850859
Stav citlivosti trakční kontroly se zobrazí na displeji
(viz informační oblast Údaje o pohonu pojezdu (III),
kap. Základní obraz).
3
7.4.18
Hydrostatický systém
Zabraňte přehřátí hydrostatického systému!
Při přehřátí hydrostatického systému zazní akustický
výstražný signál. Vypněte motor a zjistěte příčinu
přehřátí.
Při jízdě po silnici se rychlost jízdy automaticky sníží
na max. cca 25 km/h.
7.4.19
BX850860
Odtažení
Smrt nebo závažná poranění. Vážené
poškození stroje.
•
Stroj odtahujte jen tehdy, je-li
bezpodmínečně nutné.
•
Vozidlo odtahujte jen z
nebezpečné oblasti. Nikdy
neodtahujte na delší vzdálenosti.
•
Uvědomte si, že při vypnutém
motoru je ztížené řízení.
•
Uvědomte si, že při vypnutém
motoru je ztížené řízení i brzdění.
•
Při odtahování stroje nesmí být
zařazena rychlost.
•
Stroj odtahujte jen posunováním
stroje pomocí přimontované
vlečné tyče.
•
Rychlost stroje při odtahování
smí činit maximálně 0,5 km/h.
•
Uvědomte si, že při vypnutém
motoru je ztížené řízení.
•
Uvědomte si, že při vypnutém
motoru je omezená funkce brzd
resp. brzdy vůbec nefungují.
•
Zapněte zapalování, aby fungovaly
směrovky (výstražná světla) a
brzdová světla.
•
Uvolňovací spínač silnice/pole
přepněte do polohy jízdy po
silnici.
K odtažení použijte buďto závěsné zařízení přívěsu (1)
nebo v závislosti na namontovaném adaptéru zvolte
vhodné závěsné body na čele sklízecí řezačky.
1
BX500025_2
VII - 17
Uvedení do provozu
7.4.19.1 Manuální uvolnění parkovací brzdy
Pokud stroj již nevytvoří dostatečný tlak oleje pro
uvolnění ruční brzdy, musí se ruční brzda uvolnit
manuálně.
Vyjměte klíč zapalování, zajistěte
sklízecí řezačku proti nepředvídanému
uvedení do provozu a proti pohybu.
Pod kola vložte zakládací klíny
•
•
•
Zakládací klíny (1) vložte vždy vpravo a vlevo
vpředu nebo vzadu (podle polohy na svahu) pod
hnací kola přední nápravy.
Zakládací klíny (1) umístěte vždy tak, aby sklízecí
řezačka nemohla odjet.
Zcela zakládací klíny (1) vyklopte a postavte těsně
k hnacím kolům.
1
BX100531
Příprava
•
•
2
Sada dílů se skládá ze zvedací páky a spojovací
hadice.
Díly jsou ve skříni na nářadí připevněny v držáku (2)
pod horním krytem.
BX500639_2
•
•
•
Zavřete vypouštěcí ventil (2) na čerpadle.
K ručnímu čerpadlu přimontujte spojovací hadici a
zvedací páku.
Aktivací ručního čerpadla naplňte spojovací hadici,
až z hadice vystupuje olej bez bublin.
2
1
BX750015_1
VII - 18
Uvedení do provozu
Uvolnění ruční brzdy
•
•
Spojovací hadici přišroubujte k volné přípojce (4)
(pravá strana stroje).
Uveďte páku (5) uzavíracího kohoutu do polohy (II)
(zavřeno) a pumpováním ručním čerpadlem
uvolněte brzdu (Pokud se při pumpování silně
zvyšuje silová náročnost, zkuste strojem pohnout,
jestli brzda již není uvolněná).
Po odtažení
• Pro obnovení funkce brzdy nastavte uzavírací
kohout (5) do polohy (I) (otevřený).
• Uvolněte ze systému tlak otevřením vypouštěcího
ventilu na ručním čerpadle.
• Z uvolňovací přípojky (4) (pravá strana stroje)
odšroubujte spojovací hadici.
• Šroubovací spojku opatřete krytkou.
• Sadu dílů (ruční páku a spojovací hadici) opět
uložte do držáku ve skříni na nářadí.
II
I
5
4
BX500643_3
Přeprava na podvalníku
Při přepravě na podvalníku musí být
sklízecí řezačka řádně zajištěná.
Pro připojení upínacích prostředků jsou připraveny
příslušná místa pro upevnění na nápravách stroje.
1- místo pro upevnění vlevo vpředu
2- místo pro upevnění vpravo vpředu
2
1
BX850894
3- místo pro upevnění vlevo vzadu
4- místo pro upevnění vpravo vzadu
3
4
BX850895
VII - 19
Uvedení do provozu
7.4.20
Odstavení stroje (parkování)
NEBEZPEČÍ! - Opuštění stroje bez
zajištění
Důsledek: Ohrožení života, těžké
poranění osob nebo závažné škody na
stroji.
•
Adaptéry odstavujte na zem.
•
Zapněte jízdu po silnici (viz kap. 3
•
„Ovládací prvky“)
Zatáhněte ruční brzdu (viz kap. 3 „Ovládací prvky“) .
•
Vypněte pohon pojezdu (viz kap. 3
•
•
•
„Ovládací prvky“)
Vypněte motor.
Vytáhněte klíč zapalování.
Umístěte zakládací klíny.
VII - 20
Uvedení do provozu
7.5 Provoz s adaptéry
VÝSTRAHA
Ohrožení života, zranění osob následkem nepředvídatelného pohybu zvedacího mechanizmu při
sklápění nebo vyklápění adaptéru
• Při sklápění nebo vyklápění adaptéru se v oblasti zdvihacího zařízení nesmí zdržovat žádné
osoby.
VÝSTRAHA
Ohrožení života, zranění osob následkem nepředvídatelného pohybu zvedacího mechanizmu při
montáži a demontáži adaptéru
• Při montáži a demontáži adaptéru se vyžaduje zvláštní opatrnost.Je nutno dodržovat údaje v
provozním návodu adaptéru.
• Montáž a demontáž adaptérů se musí provádět na rovné ploše s nosným podkladem, přitom
dbejte na dostatečný prostor pro manévrování se strojem.
Montovat se smí jen ty adaptéry, které jsou typově
odzkoušené výrobcem a schválené pro použití.
Montáž a provoz jiných adaptérů je považována za
použití v rozporu s určením. Za škody, které vzniknou
v důsledku takového použití výrobce neručí; riziko
nese uživatel sám.
.
Při provozu adaptéru je nutné si před použitím přečíst
dodaný provozní návod adaptéru a dodržovat v něm
uvedené pokyny.
Stroj je z výroby podle příslušné
výbavy vybaven různými adaptéry.
Nutné práce na stroji pro jeho použití
s kukuřičným adaptérem jsou popsané
v kap. 7.6.
7.5.1 Úprava závěsného rámu
Pouze při první montáži adaptéru.
•
1
Změřte vzdálenost os "a" mezi upínacím drápem (1)
a aretačním hákem (2) na kyvném rámu sklízecí
řezačky.
a
2
BX20110001
VII - 21
Uvedení do provozu
1
1
2
a
3
3
3
EFL000006
•
Překontrolujte vzdálenost os "a" mezi upínacími
čepy (1, 3) závěsného rámu na adaptéru a v
případně ji přizpůsobte rozměru kyvného rámu.
Nastavení na pravé a levé straně
závěsného rámu proveďte stejně.
•
Povolte šroubové spoje (2) a přesuňte upevnění
kyvného rámu (3) na správnou vzdálenost.
•
Šroubová spojení (2) utáhněte.
7.5.2 Kyvný rám
3 4
I
II
6
2
2
1
2
•
•
•
•
•
Spusťte zvedací mechanizmus (1) sklízecí řezačky
úplně dolů.
Vyrovnejte zvedací mechanizmus (1) sklízecí
řezačky do vodorovné polohy
Zajišťovací háky (2) musí být otevřené, případně je
otevřete zajišťovací pákou (4).
Pomocí pérové západky (3) uvolněte aretaci
zajišťovací páky (3) a páku otočte nahoru
Zvedací mechanizmus (1) musí být zablokován,
aretační čep (6) se musí nacházet v poloze I
(aretován).
VII - 22
EFL000007
Uvedení do provozu
7.5.3 Montáž a demontáž adaptéru
K příslušnému adaptéru se dodává
vždy samostatný provozní návod, ve
kterém jsou detailně popsány všechny
relevantní pracovní kroky a
bezpečnostní předpisy.
7.5.3.1
Montáž adaptéru
Montáž adaptéru je vysvětlena na příkladu EasyFlow
300. Princip je stejný pro všechny adaptéry KRONE.
VÝSTRAHA
Nebezpečí ohrožení života nebo
závažná poranění při připojování.Při
připojování dbejte na to, aby se mezi
strojem a adaptérem nikdo
nezdržoval.
1
5
1
3
4
2
•
•
•
•
•
•
EFL000008
Na vývodový hřídel (8) na stroji vzadu vpravo
nasaďte kloubový hřídel dodávaný s adaptérem a
zajistěte ho posuvným kolíkem.
Kloubový hřídel uložte do určeného držáku (9).
Najeďte strojem tak blízko k adaptéru, aby byl
kyvný rám sklízecí řezačky přímo před závěsným
rámem (1) a upínací čepy (3) se nacházely na
styčných plochách upínacích drápů (2).
Zvedací mechanizmus nadzvedněte tak, aby se
aretační háky (4) dotýkaly upevnění kyvného rámu
(5) na závěsném rámu.
Vypněte adaptér.
Otočte zajišťovací páku (6) dolů a zajistěte ji
pérovou západkou (7).
Upozornění
Překontrolujte správné zavěšení
kyvného rámu na upínacích čepech (3)
a zajišťovacích hácích na obou
stranách.
8
9
BX851033
7
6
3
EFL00009_1
VII - 23
Uvedení do provozu
7.5.3.2
Přípojka hydraulických potrubí
Výstraha! - Přípojka hydraulického potrubí
Důsledek: závažná poranění v důsledku vniknutí hydraulického oleje pod pokožku.
• Při připojování hydraulických hadic k hydraulice sklízecí řezačky musí být systém na obou
stranách bez tlaku!
• Při hledání netěsností používejte z důvodů nebezpečí poranění vhodné pomůcky a noste
ochranné brýle.
• V případě zranění okamžitě vyhledejte lékaře! Nebezpečí infekce.
• Před odpojením hadic a před prací na hydraulickém zařízení vypusťte tlak!
• Hydraulická hadicová vedení pravidelně kontrolujte a v případě poškození nebo stárnutí je
vyměňte! Náhradní hadicová vedení musí odpovídat technickým požadavkům výrobce
zařízení.
Pozor! - Znečištění hydraulického
zařízení
Působení: Škody na stroji
• Při spojování rychlospojek dbát na
to, aby byly čisté a suché.
• Dbejte na místa otěru a sevření.
V závislosti na adaptéru se na sklízecí
řezačce používají různé zástrčné
spojky (viz samostatný provozní
návod adaptéru).
•
•
Hydraulické hadice (1) připojte k příslušným
zástrčným spojkám na sklízecí řezačce
Nepotřebné zástrčné spojky uzavřete
protiprachovými čepičkami (2)
2
1
VII - 24
BX850896
Uvedení do provozu
Připojení hydraulických hadic a elektrických
připojovacích kabelů
Před připojením hydraulických hadic odbourejte
oboustranně tlak ze systému.
1
2
1
Za tím účelem:
•
Současně stiskněte tlačítka (1) a (2) (červená)
(první hydraulický obvod je bez tlaku).
Současně stiskněte tlačítka (3) a (4) (modrá) (druhý
hydraulický obvod je bez tlaku).
•
Dbejte na čistotu zástrček a spojek,
případně je vyčistěte.
3
4
BX500610
Sběrač trávy
I
II
IV
-
vysunutí hmatacích kol
zasunutí hmatacích kol
válcový přidržovač
Kukuřičný adaptér
I
II
III
IV
-
zvednout rozdělovač rostlin
spustit rozdělovač rostlin dolů
vyklopení kukuřičného adaptéru
zaklopení kukuřičného adaptéru
1
2
-
přípojka senzorů kukuřičného adaptéru
kabel osvětlení
Označení hydraulických přípojek
(I - IV) se nachází na hydraulických
hadicích nesených strojů.
I
1
II
III
IV
2
BX200761_1
VII - 25
Uvedení do provozu
7.5.3.3
Demontáž adaptéru
Upozornění
Viz též provozní návod adaptéru.
Nebezpečí! - Neočekávaný pohyb stroje Důsledek: Nebezpečí ohrožení života, závažná
poranění
•
Mezi strojem a adaptérem se nesmí zdržovat žádné osoby.
•
Při pohybu stroje z transportní do pracovní polohy a naopak je zakázaný pobyt v akčním
rádiu.
•
Stroj odstavujte pouze s vytaženými odstavnými podpěrami na pevné a rovné podloží.
•
Vypněte motor, vytáhněte klíč ze zapalování, zajistěte stroj proti samovolnému odjetí.
•
Počkejte, až se všechny části stroje zcela zastaví.
•
Při práci pod resp. na zdvihnutém adaptéru vždy adaptér bezpečně podepřete.
Kyvný rám musí být zajištěn.
• Pokud je to zapotřebí, nastavte aretační čep (1) z
polohy II (odjištěn) do polohy I (zajištěn) a zajistěte
jej pomocí pružinového čepu (2)
Pozor! -Nebezpečí úrazu a poškození!
Položte hydraulické hadice (1) na
adaptér.
I
2
II
1
2
1
EFL000010
Upozornění
Při odpojování hydraulických hadic (1)
musí být systém na obou stranách bez
tlaku.
•
Hydraulická vedení (1) rozpojte u hydraulických
spojek a uzavřete protiprachovými čepičkami (2).
2
1
•
•
•
BX850896
Otevřete aretační hák (1): Otočte zajišťovací páku
(3) nahoru a zajistěte ji pérovou západkou (2)
Kyvný rám sklízecí řezačky spusťte dolů, až se
upínací drápy budou nacházet pod upínacími čepy
Couvněte sklízecí řezačkou
3
1
VII - 26
2
EFL000019
Uvedení do provozu
7.5.3.4
Odstavení adaptéru
4
Upozornění
Viz též provozní návod adaptéru.
•
•
1
Adaptér (1) odstavte s vytaženými odstavnými
podpěrami (2) a vyklopenými opěrnými koly (3) na
pevné a rovné podloží.
Při odstavení odložte hydraulické hadice (4) na
adaptér (1).
7.5.4 Montáž závaží na záď
2
3
EF000020
Upozornění
Montáž záďového závaží je nutná jen u strojů s adaptérem EasyCollect.
VÝSTRAHA
Ohrožení života a nebezpečí zranění následkem nadzvednutí stroje při brzdění a při jízdě ze
svahu dolů.
• Stroj se smí jak v silničním provozu, tak i při pracovním nasazení provozovat jen tehdy, je-li
na stroji a adaptéru přimontované předepsané záďové závaží.
Počet potřebných přídavných závaží (1) závisí na typu
stroje a typu adaptéru. Montují se na litinové závaží (2)
(montáž a tabulka přídavných závaží viz provozní
návod adaptéru).
Dohromady tvoří záďové závaží (3), které se montuje
ke stroji.
3
2
1
BX851026
4
Montáž záďového závaží:
• Vyšroubujte 4 šrouby (5) a demontujte závěsné
zařízení (4).
5
BX851027
VII - 27
Uvedení do provozu
•
Pomocí stávajících 4 šroubů (5) přimontujte
závěsné zařízení (4) ke spojovacímu nosníku (6)
záďového závaží (3).
5
6
4
BX851028
•
•
Pomocí vhodného zvedacího zařízení umístěte
záďové zaváži (3) na záď stroje tak, aby bylo
možné přišroubovat spojovací šrouby.
Použijte přitom pro:
- vysokozdvižný vozík otvory (7),
- pro zdvihací traverzu vázací body (8).
8
7
3
Ujistěte se, že jsou háky řetězů řádně zavěšeny v
uvazovacích bodech.
BX851029
•
Záďové závaží (3) přimontujte pomocí šroubení (9)
a (10) pod záď stroje (šroubovací materiál viz
kusovník v provozním návodu k adaptéru).
VÝSTRAHA
Zranění osob nebo poškození stroje
následkem padajících břemen!
• Nevstupujte pod zavěšená břemena.
•
Záďové závaží (3) přimontujte pomocí šroubení (11)
a (12) k nárazníku (13) stroje (šroubovací materiál
viz kusovník v provozním návodu k adaptéru).
VÝSTRAHA
Nebezpečí nehody při nesprávném
tlaku vzduchu v pneumatikách!
• Po montáži záďového závaží se
musí vždy zkontrolovat tlak vzduchu
v pneumatikách.
•
Změřte tlak pneumatik manometrem a v případě
potřeby jej upravte na předepsané hodnoty (údaje k
tlaku vzduchu v pneumatikách viz kap. Údržba pneumatiky).
VII - 28
9
10
BX851030
12
13
11
BX851031
Uvedení do provozu
7.5.5 Nastavení hydrauliky sklízecí
řezačky
Nastavování hydrauliky sklízecí
řezačky provádějte jen při vypnutém
stroji a odstaveném adaptéru.
Nastavujte jen při spuštěném
zvedacím mechanizmu.
I
II
III
-
1
zdvihací hydraulika uzamčená
zdvihací hydraulika v poloze sběrače trávy
zdvihací hydraulika v poloze kukuřičného
adaptéru
Sběrač trávy
Trojcestný kohout (1) zdvihací hydrauliky musí být v
poloze II.
• Příp. trojcestný kohout (1) otočte do polohy II.
Kondicionér na kukuřici
Trojcestný kohout (1) zdvihací hydrauliky musí být v
poloze III.
• Příp. trojcestný kohout (1) otočte do polohy III.
1
III
II
I
BX200685
VII - 29
Uvedení do provozu
7.5.6 Seřízení zvedacího mechanizmu
Seřízení regulace zvedacího
mechanizmu EMR se musí provést při
první montáži adaptéru a při výměně
adaptéru, aby spolehlivě fungovala
regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu, regulace polohy a
vzdálenosti.
Předpoklady pro seřízení zvedacího mechanizmu:
•
•
•
•
•
Nastartovaný motor.
Spínač uvolnění ulice/pole musí být v poloze silniční
provoz.
Jízdní pohon vypnutý.
Spínač uvolnění údržby vypnutý.
Kyvný rám musí být vodorovně.
Seřízení
Při seřizování se mohou konstrukční
díly, zejména zvedací mechanizmus
pohybovat - nebezpečí úrazu!
Začíná se seřizovacím postupem 3.
Seřizovací postup 3 "horní výška"
Kalibrace horní výšky zvedacího mechanizmu.
Při nastavování se zvedací mechanizmus nadzvedne.
•
1
Současně stiskněte tlačítko zdvihnutí zvedacího
mechanizmu (1) a tlačítko pro uložení seřízení
zvedacího mechanizmu do paměti (2) a přidržte je
na cca 7 sekund stisknuté.
3
Po úspěšném seřízení se ve stavovém řádku infocentra
zobrazí hlášení "Seřizovací postup EMR 3 OK".
BX850040_1
Seřizovací postup 2 "hmotnost adaptéru"
Kalibrace tlaku zvedacího mechanizmu.
•
Stisknutím tlačítka (1) spusťte zvedací
mechanizmus natolik dolů, aby adaptér ještě neměl
kontakt se zemí. Výjimku tvoří EasyCollect. U něj
by se kluzné kleče měly dotýkat země.
2
Před kalibrací tlaku zvedacího mechanizmu se nesmí
zvedací mechanizmus nadzvednout (Poloha se najede
seshora). Při kalibraci se nepohybuje.
•
Stiskněte tlačítko pro uložení seřízení zvedacího
mechanizmu do paměti (2) a přidržte je na
cca 7 sekund stisknuté.
Po úspěšném seřízení se ve stavovém řádku infocentra
zobrazí hlášení "Seřizovací postup EMR 2 OK".
VII - 30
3
BX850041_1
Uvedení do provozu
Seřizovací postup 1 "dolní výška"
Kalibrace spodní výšky zdvihacího mechanizmu.
•
2
Současně stiskněte tlačítko spuštění zvedacího
mechanizmu (1) a tlačítko pro uložení seřízení
zvedacího mechanizmu do paměti (2) a přidržte je
na cca 7 sekund stisknuté.
3
Po úspěšném seřízení se ve stavovém řádku infocentra
zobrazí hlášení "Seřizovací postup EMR 1 OK".
BX850041_1
Po seřízení zdvihacího mechanizmu
se musí přezkoušet skutečný dosedací
tlak
v poli 1.
Za tímto účelem:
Hlavní menu "Diagnostika" je vyvoláno.
• Otočným potenciometrem zvolte menu 4-1-5
"Zvedací mechanizmus".
• Stiskněte otočný potenciometr.
Zobrazí se "Diagnostika zvedacího mechanizmu".
Zvedací mechanizmus aspoň 2krát pohybujte nahoru a
dolů.
Zvedací mechanizmus nechte ve vznášející se poloze
(bez kontaktu s půdou) a odečtěte hodnotu
předepsaného dosedacího tlaku
Skutečný dosedací tlak
v poli 1.
v poli 1 musí přitom
vykazovat zápornou hodnotu. Není-li tomu tak, musí se
seřizovací postup 2 zopakovat.
1
2
II
3
4
III
5
6
IV
7
8
I
A
B
C
D
BX500093
VII - 31
Uvedení do provozu
7.5.7 Přestavba z kanálu na trávu na
kondicionér na kukuřici
Sada pro přestavbu
1
-
kondicionér na kukuřici
2
-
klínový řemen
3
-
zavěšení lana
4
-
podstavec pro přepravu kondicionéru na
kukuřici
7.5.7.1
1
4
3
2
Přípravy
•
Otevřete dvířka (1) strojovny na pravé straně.
•
Vytáhněte zajištění (3) a vyklopte skříň na nářadí (2).
BX850897
1
2
3
BX500014_2
•
Demontujte dva šrouby krytu (1) a sejměte kryt (1).
1
BX750032_1
VII - 32
Uvedení do provozu
•
Odjistěte zajištění (2) krytu (1) pod urychlovačem
odhazování a kryt (1) vyjměte.
2
Bezpečnostní pokyny pro kladku
•
• Kladka (1) se smí používat výhradně
k montáži resp. demontáži kanálu na
trávu a kondicionéru na kukuřici.
• Lanový naviják je permanentně
napájen proudem. Dálkové ovládání
připojte jen tehdy, budete-li lanový
naviják potřebovat.
• Neopatrný provoz kladky (1) může
způsobit závažná poranění resp.
poškození stroje.
• Při práci s kladkou noste vždy
pracovní rukavice.
• Před každým použitím kladky
zkontrolujte pevné usazení
montážních šroubů na upínací desce
kladky.
• Před každým použitím zkontrolujte
drátěné lano lanového navijáku a
připojovací kabel dálkového
ovládání, zda nejsou poškozené, a v
případě potřeby je vyměňte (výměna
drátěného lana viz kapitola 9
"Výměna navíjecího lana").
• Pří návinu lana dávejte pozor, aby se
nenavíjelo jednostranně.
• Na navíjecím bubnu ponechte vždy
pět bezpečnostních návinů.
•
1
Před uvedením kladky (1) do provozu je nutno
přečíst následující bezpečnostní pokyny a při
provozu je dodržovat.
2
BX500700_1
1
3
2
BX500668_3
Dálkové ovládání (2) (je ve skříňce na nářadí)
připojte k přípojce (3) lanového navijáku (1).
Dálkové ovládání uschovejte po
použití do zásuvky, aby se předešlo
neoprávněnému použití.
Funkce dálkového ovládání (2)
Odvíjení lana z lanového navijáku
• brzdu (viz kap. 3 „Ovládací prvky“).
Navíjení lana na lanový naviják
•
brzdu (viz kap. 3 „Ovládací prvky“).
2
1
BX850659
VII - 33
Uvedení do provozu
7.5.7.2
Vyklopení jeřábové spojky
Před montáží resp. demontáží kanálu
na trávu se musí vyklopit jeřábová
spojka (2).
•
•
1
Povolte křídlovou matici (1) na jeřábové spojce (2)
kanálu pro trávu (3).
Jeřábovou spojku (2) otočte až na doraz nahoru, do
polohy (II) a zajistěte ji utažením křídlové matice (1).
2
I
3
II
1
2
BX500681_1
7.5.7.3
•
•
Demontáž kanálu na trávu
Odviňte lano (5) z lanového navijáku.
Zahákněte hák (4) lanového navijáku do oka otočné
páky (2).
5
Síla lanového navijáku je větší, než
je zapotřebí pro montáž kanálu pro
trávu. Příliš dlouhá aktivace
lanového navijáku může způsobit
poškození součásti.
•
Navíjejte lano na lanový naviják, až je lano (5)
pevně napnuté.
•
Demontujte kryt (1).
4
2
BX500680_1
1
BX750032_1
VII - 34
Uvedení do provozu
Připevňovací šroub na levé straně lze
demontovat jen zespodu, proto
šroubení na pravé straně vyšroubujte
až jako poslední.
•
Povolte připevňovací šrouby (2) na obou stranách
kanálu pro trávu (1). Přitom nejprve vyšroubujte
levý šroub nahoře. Pravý šroub lze vyšroubovat
zvenku nebo seshora.
2
NEBEZPEČÍ! - Pád břemena.
Důsledek: Zranění osob nebo
poškození stroje.
• Nevstupujte pod zavěšená
břemena!
•
•
Pérové západky (1) otočte tak, aby mohly
zapadnout.
Lanovým navijákem uvolňujte kanál pro trávu, až
jsou otvory trubky v zadní stěně a otvory v krytu
urychlovače odhazování nad sebou. Jakmile jsou
příslušné otvory nad sebou, pérové západky (1)
tlakem pružiny automaticky zapadnou.
1
BX200240_2
1
2
BX500682_1
•
Odviňte lano z lanového navijáku, kanál na trávu (1)
se otočí dolů.
1
BX500250_1
VII - 35
Uvedení do provozu
•
Hák lanového navijáku vyjměte z otočné páky (2) u
kanálu pro trávu (1) a zahákněte jej do oka (3) v
kanálu na trávu (1).
2
3
1
BX550432
Montáž zavěšení lana:
• Lanovou kladku (1) umístěte tak, jak je znázorněno
na obrázku BX200290 a pomocí šroubového spoje
(2) přišroubujte ke spodní příčné výztuze zadní
stěny urychlovače odhazování (pravý otvor ve
směru jízdy).
• Lano (3) veďte kolem vratných kladek tak, jak je
znázorněno na obrázku BX200290.
2
1
3
BX200290_1
NEBEZPEČÍ! - Pád břemena.
Důsledek: Zranění osob nebo
poškození stroje.
• Nevstupujte pod zavěšená
břemena!
•
Pomocí lanového navijáku zvedněte kanál na
trávu (1) natolik, až se upevňovací háky (4) na obou
stranách kanálu na trávu uvolní z uchycení (5) na
předávacím kanálu.
4 5
1
4
5
BX500251_1
VII - 36
Uvedení do provozu
•
•
•
Odviňte lano (2) z lanového navijáku, až kanál na
trávu (1) leží na zemi.
Vyvěste hák lanového navijáku a kanál na trávu (1)
vyjměte do strany.
Příp. demontujte zavěšení lana.
2
1
BX500252_1
Pérové západky (1) musí zůstat
aretované, protože by potom zadní
stěna (2) neměla žádné upevnění.
7.5.7.4
•
•
•
Montáž kanálu na trávu
BX500682_1
Namontujte zavěšení lana (viz kap. Demontáž
kanálu na trávu "Montáž zavěšení lana").
Kanál na trávu položte pomocí montážního vozíku
pod stroj.
Zahákněte hák (3) lanového navijáku do oka (4) na
kanálu na trávu (1).
NEBEZPEČÍ! - Pád břemena.
Důsledek: Zranění osob nebo
poškození stroje.
• Při montáži kanálu na trávu vždy
používejte lanový naviják.
• V oblasti pohybu součástí se nesmí
zdržovat žádná osoba.
•
2
1
4
3
5
1
2
BX859807
Kanál na trávu (1) vytahujte lanovým navijákem
natolik nahoru, až se upevňovací háky (5) nacházejí
asi ve výšce uchycení (6).
Pro zavěšení kanálu na trávu použijte
uchycení (a) na předávací šachtici.
a
6
5
b
BX850836
VII - 37
Uvedení do provozu
•
Manuálně naklopte kanál na trávu dopředu tak, aby
upevňovací háky (2) zapadly do uchycení (3).
3
2
NEBEZPEČÍ! - Pád břemena.
Důsledek: Zranění osob nebo
poškození stroje.
• Pozor při manipulaci s kanálem na
trávu.
• Pokud se někdo nachází v oblasti
pohybu součástí, nesmí se lanový
naviják použít.
1
BX850832
•
•
Uvolněte lano (4) z lanového navijáku natolik, aby
kanál na trávu visel dolů, a aby bylo možné
vyháknout lano (4).
Hák lana (4) vyvlékněte z oka (5).
4
5
•
BX850838
Demontujte zavěšení lana (10).
10
BX850837_1
•
•
•
Jeřábovou spojku (6) otočte až na doraz nahoru, do
polohy (II) (viz kap. „Vyklopení jeřábové spojky“).
Hák (7) lanového navijáku zahákněte do jeřábové
spojky (6).
Pomocí lanového navijáku vytáhněte kanál na trávu
(1) nahoru, až se čep (8) na kanálu na trávu zavede
do uchycení (9) zadní stěny.
9
8
7
6
1
BX859809
VII - 38
Uvedení do provozu
•
Po otočení kanálu na trávu (1) nahoru jej
připevňovacími šrouby (2) na obou stranách
přimontujte k rámu sklízecí řezačky, přitom
začněte na pravé straně stroje. Upravte správnou
montážní polohu kanálu na trávu (1) příp. pomocí
připevňovacích šroubů.
1
2
BX850831_1
•
Stisknutím pérových západek (1) uvolněte aretaci
zadní stěny (2).
•
•
Přišroubujte kanál na trávu (1) na obou stranách k
rámu stroje pomocí šroubových spojů (2).
Přitom začněte šroubem na pravé straně po směru
jízdy, protože ten lze montovat zvenku.
Uvolněte hák lanového navijáku a lanový naviják
zcela zasuňte.
2
1
Pérové západky (1) se musí v každém
případě uvolnit, protože jinak by kanál
na trávu nedosáhl pracovní polohu.
BX500682_1
2
1
BX850857
•
•
Povolte křídlovou matici (2) na jeřábové spojce (3)
kanálu pro trávu (1).
Jeřábovou spojku (3) otočte až na doraz dolů do
polohy (I) a zajistěte ji utažením křídlové matice (2).
2
3
1
I
BX851035
VII - 39
Uvedení do provozu
Po montáži kanálu na trávu je nutno
zkontrolovat následující nastavení,
příp. se musí dodatečně nastavit.
1. Nastavení sběrače (pokud se pracuje se sběračem).
Poloha a výška přidržovací kladky, jakož i následný
nárazový plech se musí přizpůsobit výšce řádků,
aby přidržovač kladky řádky nerozhrnoval.
(viz provozní návod sběrače: kap. 3 "Nastavení
přidržovače kladky a vodícího plechu řádků").
2. Nastavení čela bubnu (viz kap. 8 "Pokyny pro
optimalizaci toku sklizňového produktu").
3. Nastavení zadní stěny (viz kap. 8 "Pokyny pro
optimalizaci toku sklizňového produktu").
•
Namontujte kryt (1).
1
BX750032_1
•
Položte kryt (1) a zavřete zajišťovací prvky (2) krytu
(1) pod urychlovačem odhazování.
2
1
2
•
Zavřete skříň na nářadí (2) a dvířka (3) strojovny na
pravé straně.
•
Dálkové ovládání demontujte z lanového navijáku a
uschovejte jen do zásuvky od sedadlem řidiče, aby
se předešlo neoprávněnému použití.
BX500700_1
3
1
2
BX850906
VII - 40
Uvedení do provozu
7.5.7.5
Montáž kondicionéru na kukuřici
Před montáží kondicionéru na
kukuřici proveďte "Přípravy před
zahájením prací na kanálu na trávu –
kondicionéru na kukuřici" popsané v
kap. 7.
•
•
2
1
Zkontrolujte, zda je zadní stěna upevněná oběma
pérovými západkami
Namontujte převedení lana (viz kap. 7 "Montáž
lanové kladky").
BX500682_1
•
•
Po montáži změřte za účelem kalibrace vzdálenost
válců kondicionéru na kukuřici (viz kap. 4 menu 3-6
"Kalibrace kondicionéru na kukuřici").
Kondicionér na kukuřici (1) s podstavcem pro
přepravu (2) posuňte stranou až do poloviny pod
sklízecí řezačku.
1
2
BX850835
•
•
Lano (3) lanového navijáku vložte do háku (4)
kondicionéru na kukuřici a veďte jej dolů přes plášť
válce.
veďte lano (3) dále přes vedení lana (7) pod kulatou
tyčí (9), dále pod nápravou (8) a podél ní nahoru k
uchycení (6).
Aby se zabránilo sklouznutí lana (3),
musí se vést vždy mezi vedením lana
(7) a podél kulaté tyče (9). V žádném
případě neveďte lano (3) zvenku přes
nápravu (8) nebo kulatou tyč (9).
•
Zahákněte hák (5) lanového navijáku do uchycení
kondicionéru na kukuřici (6).
3
4
2
7
9
8
6
5
BX859811
VII - 41
Uvedení do provozu
•
Nasaďte klínový řemen (3) tak, jak je znázorněno
na obrázku.
•
Kondicionér na kukuřici s podstavcem pro přepravu
(1) a s položeným klínovým řemenem nasuňte pod
sklízecí řezačku a vyrovnejte tak, aby háky pro
uchycení kondicionéru na kukuřici (2) byly před
upevněním závěsu na sklízecí řezačce.
1
2
3
NEBEZPEČÍ! - Pád břemena.
Důsledek: Zranění osob nebo
poškození stroje.
• Nevstupujte pod zavěšená
břemena!
•
BX850812
Pomocí lanového navijáku vytáhněte kondicionér na
kukuřici (1) nahoru tak vysoko, až se upevňovací
háky (1) na kondicionéru na kukuřici nacházejí ve
stejné výšce, jako je uchycení (2) v předávací šachtici.
Pro zavěšení kondicionéru na kukuřici
použijte uchycení (b) na předávací
šachtici.
•
Nohama tlačte kondicionér na kukuřici tak daleko
dopředu, až se upevňovací háky (1) kondicionéru
na kukuřici nacházejí bezprostředně nad
uchycením (2) na předávací šachtici.
•
Pomocí lanového navijáku spusťte kondicionér na
kukuřici natolik dolů, aby se upevňovací háky (1)
zavěsily do uchycení (2) na předávací šachtici.
Pomocí lanového navijáku spusťte kondicionér na
kukuřici dále dolů, až se lano uvolní.
•
1
BX850813
a
2
1
b
BX850821
VII - 42
Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ! - Pád břemena.
Důsledek: Zranění osob nebo
poškození stroje.
• Nevstupujte pod zavěšená
břemena!
•
1
3
Vyvlékněte lano (2) ze převedení lana a uvolněte jej
z držáku (3) kondicionéru na kukuřici (1).
1
2
BX850814
•
Opusťte nebezpečný prostor a pomocí lanového
navijáku vytahuje kondicionér na kukuřici (1), až se
čepy (1) na kondicionéru na kukuřici zavedou do
zajišťovacích háků (2) na zadní stěně.
2
1
BX850815
VII - 43
Uvedení do provozu
•
•
Předmontujte připevňovací šroub (4) na pravé
straně stroje (zašroubujte jej do tak daleko do
závitu, až je blok závitu (5) plný).
Potom stejným způsobem předmontujte
připevňovací šroub na levé straně stroje.
5
6
4
BX850816_1
•
•
•
•
Stisknutím pérových západek (1) uvolněte aretaci
zadní stěny (2).
Odstraňte podstavec pro přepravu,
Uvolněte hák lanového navijáku a lanový naviják
zcela zasuňte.
Kondicionér na kukuřici (6) přišroubujte pomocí
šroubových spojů (4) na obou stranách k rámu
stroje a na pravé straně stroje jej zajistěte
kontramaticí.
1
2
•
•
BX850820_1
Spojení háky (1) (vlevo/vpravo) v upevňovacích
čepech (2) zajistěte tím, že pomocí šroubu,
podložky a matice namontujete styčnici (3).
Připojení dálkového ovládání demontujte z lanového
navijáku, odeberte jej a uschovejte do zásuvky pod
sedadlem řidiče, aby se předešlo neoprávněnému
použití.
3
2
1
BX500699
VII - 44
Uvedení do provozu
•
Otevřete uzavírací kohout napínací kladky
kondicionéru na kukuřici(1) (poloha II).
1
II
1
I
BX102000
•
Položte klínový řemen (1) přes hnací kladku (2).
Příp. ručně zatlačte napínací kladku.
1
2
BX200330
VII - 45
Uvedení do provozu
•
Konektor centrálního mazání (2) kondicionéru na
kukuřici připojte ke spojce centrálního mazání (1).
1
2
BX200340
•
Připojovací kabel (1) regulačního motoru pro
vzdálenost válců na kondicionéru na kukuřici
připojte k elektrické soustavě sklízecí řezačky (2).
Po demontáži kondicionéru na
kukuřici znovu nasaďte krytky na
přípojky.
1
2
BX500015_1
•
•
Zavřete a zajistěte údržbovou klapku (1).
Povolte křídlovou matici (3), odstraňte krycí
plechy (2) přídavných větracích štěrbin.
Další opatření pro optimalizaci toku
sklizňového produktu viz kap. 8.2.6
2
3
3
1
VII - 46
BX500701
Uvedení do provozu
•
Namontujte kryt (1).
3
•
Zavřete skříň na nářadí (2) a dvířka (3) strojovny na
pravé straně.
1
2
BX850906
7.5.7.6
Demontáž kondicionéru na kukuřici
Demontáž kondicionéru na kukuřici
proveďte v opačném pořadí než
montáž.
VII - 47
Uvedení do provozu
Přestavení válce kyvného rámu
Pro polní provoz kukuřičného adaptéru se musí tažná
pružina (1) na kyvném rámu vpravo vyměnit za
hydraulický válec (2).
•
1
Uvolněte a demontujte tažnou pružinu (1).
.
BX202010_1
•
Namontujte hydraulický válec (2).
2
BX850907
•
Hydraulický válec kyvného rámu připojte k
hydraulickým přípojkám (1, 2) podle barevného
označení hydraulických konektorů.
Další nastavení hydrauliky sklízecí
řezačky pro polní provoz kukuřičného
adaptéru viz kap. 7.5.5
1
2
BX500094
Proveďte tato přestavení a nastavení:
•
•
•
•
•
Přestavení řezných nožů - viz kap. „Údržba“.
Návod - záchytné plechy kukuřice
Přestavení dopravních lišt předlisovacích válců viz kap. „Údržba“.
Výměna protiostří - viz kap. „Údržba“.
Nastavení provozního režimu kukuřičného
adaptéru - viz kap. „Infocentrum“.
VII - 48
Uvedení do provozu
•
Přepnutí mezi světlomety na zábradlí (1) a na
nosníku lampy (2) u EasyCollect 753/903/1053
proveďte spínačem (3) na obslužné konzole.
•
Nastavení odstupu kondicionéru na kukuřici - viz
kap. 4
•
Kalibrace kyvného rámu a absolutní výšky
zvedacího mechanizmu - viz kap. 4.
•
Montáž prodloužení odhazovací koncovky (jen
EasyCollect 753/903/7500/EasyCollect 9000/1053).
•
Nastavení zadní stěny urychlovače odhazování na
mezeru o rozměru 2-4 mm.
•
Přepnutí uzavíracích kohoutů na provozní režim
kukuřičného adaptéru - (viz kap. 7).
•
Nastavte správný tlak vzduchu v pneumatikách.
1
2
BX500647_3
3
Další přestrojování viz provozní
návod EasyCollect 903/1053.
BX850977_1
7.6 Provoz s přívěsem
Sklízecí řezačka je sériově vybavena závěsným
zařízením pro přívěs (1).
2
4
Přívěs připojujte jen k závěsnému
zařízení.
Dodržujte údaje v technickém
osvědčení stroje.
1
2
3
-
4
-
Závěsné zařízení pro přívěs
Elektrická zásuvka pro osvětlení
Přípoje stlačeného vzduchu pro
dvouokruhové brzdy (doplňková výbava)
Přídavná hydraulika (doplňková výbava)
1
3
BX500027_1
Při jízdě po silnici se musí k elektrické zásuvce (2)
připojit osvětlení přívěsu a musí se přezkoušet jeho
funkčnost.
VII - 49
Uvedení do provozu
7.6.1 Připojení přívěsu
Smrt nebo závažná poranění!
• Nesmí být překročeno zatížení na čepu spojky přívěsu a zatížení náprav stroje.
• Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti samovolnému odjetí.
• Při připojování přívěsu se nezdržujte mezi strojem a přívěsem.
•
•
•
•
•
Zajistěte přívěs proti samovolnému odjetí.
Nastavte vlečné oko do výšky závěsného zařízení.
Pro otevření závěsného zařízení stlačte ruční páku
(1) nahoru, až k bodu zapadnutí.
Vhodným prostředkem vyčistěte závěsné zařízení.
Jeďte strojem pomalu vzad, až vlečné oko zapadne
do závěsného zařízení.
1
Smrt nebo závažná poranění!
Čep (2) musí zcela zapadnout, aby
bylo zaručeno, že se přívěs neuvolní
ze závěsného zařízení.
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je kontrolní kolík (3) zcela zasunut
do pouzdra.
Otočte nahoru podpěrné kolo přívěsu (pokud je ve
vybavení).
Připojte zástrčky pro elektrické napájení a
zkontrolujte světla.
Připojte pneumatické hadice, pokud je k dispozici
přípojka stlačeného vzduchu (4) (doplňková
výbava).
BX850999
3
2
BX851015
Při použití vadných tlakovzdušných
spojek hrozí nebezpečí úrazu.
Opotřebené nebo poškozené
tlakovzdušné spojky snižují brzdný
účinek.
Dbejte na bezvadnou funkci a utěsnění
spojek. Ihned vyměňujte vadná
gumová těsnění.
Spojovací hlavice vyměňujte podle
četnosti spojování, nejméně však
jednou až dvakrát ročně.
Dávejte pozor na správné připojení
všech tlakovzdušných spojek.
VII - 50
4
BX851039
Uvedení do provozu
Připojení přívěsu pro Itálii
Smrt nebo závažná poranění!
• Nesmí být překročeno zatížení na čepu spojky přívěsu a zatížení náprav stroje.
• Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti samovolnému odjetí.
• Při připojování přívěsu se nezdržujte mezi strojem a přívěsem.
•
•
•
•
•
•
Zajistěte přívěs proti samovolnému odjetí.
Nastavte vlečné oko do výšky závěsného zařízení.
Vytáhněte závlačku (1) z čepu (2) a čep vyjměte
pomocí úchytu (3) nahoru ze závěsného zařízení.
Vhodným prostředkem vyčistěte závěsné zařízení.
Jeďte strojem pomalu vzad, až se vlečné oko
nachází v závěsném zařízení.
Spojte vlečné oko a závěsné zařízení pomocí čepu
(2) a zajistěte závlačkou (1).
Smrt nebo závažná poranění!
Ujistěte se, že je čep (2) zajištěn
závlačkou (1). Jinak hrozí nebezpečí,
že se přívěs uvolní ze závěsného
zařízení.
•
•
•
3
2
1
BX851034
Otočte nahoru podpěrné kolo přívěsu (pokud je ve
vybavení).
Připojte zástrčky pro elektrické napájení a
zkontrolujte světla.
Připojte pneumatické hadice, pokud je k dispozici
přípojka stlačeného vzduchu (doplňková výbava).
Při použití vadných tlakovzdušných
spojek hrozí nebezpečí úrazu.
Opotřebené nebo poškozené
tlakovzdušné spojky snižují brzdný
účinek.
Dbejte na bezvadnou funkci a utěsnění
spojek. Ihned vyměňujte vadná
gumová těsnění.
Spojovací hlavice vyměňujte podle
četnosti spojování, nejméně však
jednou až dvakrát ročně.
Dávejte pozor na správné připojení
všech tlakovzdušných spojek.
VII - 51
Uvedení do provozu
7.6.2 Odpojení přívěsu
Smrt nebo závažná poranění!
• Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti samovolnému odjetí.
• Při odpojování přívěsu se nezdržujte mezi strojem a přívěsem.
•
•
•
•
•
•
Zajistěte přívěs proti samovolnému odjetí.
Odpojte zástrčky pro elektrické napájení.
Odpojte pneumatické hadice, pokud je k dispozici
přípojka stlačeného vzduchu(4) (doplňková
výbava).
Otočte dolu podpěrné kolo přívěsu (pokud je ve
vybavení).
Stlačte ruční páku (1) nahoru, až k bodu zapadnutí.
Jeďte strojem pomalu vpřed, až se vlečné oko
dostane ze závěsného zařízení.
Nebezpečí zranění končetin v oblasti
závěsné zařízení!
• Závěsné zařízení nezajišťuje rukou,
pomocí spoušťové páky (2).
Pružinou zatížený zajišťovací čep se
vymrští.
4
BX851039
1
2
•
Zajistěte závěsné zařízení pomocí stlačení páky (1)
dolů, aby se zabránilo znečištění otvoru pro
uchycení zajišťovacího čepu.
BX851000
VII - 52
Uvedení do provozu
Odpojení přívěsu pro Itálii
Smrt nebo závažná poranění!
• Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti samovolnému odjetí.
• Při odpojování přívěsu se nezdržujte mezi strojem a přívěsem.
•
•
•
•
•
•
•
Zajistěte přívěs proti samovolnému odjetí.
Odpojte zástrčky pro elektrické napájení.
Odpojte pneumatické hadice, pokud je k dispozici
přípojka stlačeného vzduchu (doplňková výbava).
Otočte dolu podpěrné kolo přívěsu (pokud je ve
vybavení).
Vytáhněte závlačku (1) z čepu (2) a čep vyjměte
pomocí úchytu (3) nahoru ze závěsného zařízení.
Jeďte strojem pomalu vpřed, až se vlečné oko
dostane ze závěsného zařízení.
Zastrčte čep (2) do závěsného zařízení a zajistěte
závlačkou (1).
3
2
1
BX851034
VII - 53
Uvedení do provozu
7.7 Poznávací značka
1
2
3
BX851065
•
•
Přední poznávací značku namontujte na oba
přídržné úhelníky (1) na předním spoileru (2) kabiny
řidiče.
Zadní poznávací značku přimontujte do určeného
vyhloubení doprostřed nad nápis, pod osvětlení
poznávací značky (3) ve výklopné zádi.
7.8 Připojení přídavného dávkovacího zařízení silážního prostředku
(externího)
2
1
BX850955_1
U BiG X existuje možnost připojit
přídavné dávkovací zařízení silážního
prostředku. Elektronika potom
dávkovací zařízení řídí zcela
automaticky.
Elektrická přípojka (1) pro dávkovací zařízení se
nachází nad pravým předním kolem pod plošinou nebo
v pravém nosníku lampy (2). Je to 3pólový konektor s
označením XY60.
Vhodný připojovací kabel (materiál
č.: 303-558-1, délka cca 3 m) je
přiložen ke stroji.
VII - 54
Uvedení do provozu
Schéma připojení kabelu
-XY60.1a
silážní prostředek
303-558-1
BX500652
•
XY 60 kontakt 1:
•
•
XY60 kontakt 2:
XY60 kontakt 3:
+12 voltů zapojeno max. 15
A přes pojistku 22-F74
Kostra
+12 voltů trvalé napětí,
max.15 A přes pojistku
22-F74
Ovládání zařízení silážního prostředku
viz kapitola 4 "Doplněk siláže"
7.9 Dodávané zástrčky podle provedení dávkovacího zařízení silážního
prostředku (interní/externí)
zástrčka
osazení
XM16
Čerpadlo silážního prostředku
XB77
XY60
XB60
Senzor průtoku
melasa
hladina přídavné nádrže
dávkovací zařízení silážního
prostředku
regulované interní / neregulované
interní
regulované interní
neregulované interní
regulované interní / neregulované
interní / externí
místo uskladnění
nad pravým předním kolem
za kabinou
nad pravým předním kolem
nad pravým předním kolem
Obsluha interního zařízení pro silážní
prostředek je popsána v příloze.
VII - 55
Uvedení do provozu
VII - 56
Provoz
8
Provoz
NEBEZPEČÍ! - Převrácení stroje
Důsledek: Nebezpečí ohrožení života nebo závažná poranění.
• Řidič stroje musí být kvalifikovaný k tomu, aby uměl stroj obsluhovat ve všech běžných
situacích nasazení.
NEBEZPEČÍ! - pracovní oblast stroje
Důsledek: Nebezpečí ohrožení života nebo závažná poranění, věcné škody.
• Před jízdou vzad se řidič stroje musí přesvědčit, že se za strojem nenachází žádné osoby
nebo předměty.
8.1 Jízda na silnici
Při jízdě po silnici se musí dodržovat podmínky/povinnosti norem pro bezpečnost motorových
vozidel
(v Německu StVZO) a pravidla silničního provozu (v Německu StVO).
Jízdní rychlost sklízecí řezačky se musí přizpůsobit místním podmínkám.
Nebezpečí! – Nebezpečí úrazu
Důsledek: Nebezpečí ohrožení života nebo závažná poranění při naražení přívěsu při plném
zabrzdění.
• Pokud je stroj pro provoz s přívěsem vybaven brzdou přívěsu (doplňková výbava), musí být
při jízdě na silnici oba brzdové pedály vždy spojené.
•
•
Před zahájením jízdy na silnici zkontrolujte, zda
jsou brzdové pedály (1) a (2) spojeny spojovacím
čepem (3) (viz obr. BX851045).
Pokud je to zapotřebí, brzdové pedály spojte:
Vyšroubujte spojovací čep (3) nahoru, zasuňte jej
až na doraz a zašroubováním o jednu otáčku jej
zajistěte.
3
Jízda z kopce
2
1
BX851045
Ani při jízdě z kopce se nesmí překročit
maximální přípustná rychlost 40 km/h!
Při silném sklonu má řidič možnost snížit jízdní rychlost
pomocí jízdní páky resp. sešlápnutím nožní brzdy (v
uvedeném pořadí).
VIII - 1
Provoz
8.1.1 Transportní poloha
Při jízdě po silnici se odhazovací koncovka (1) a
namontovaný adaptér musí nacházet v transportní
poloze.
•
•
Uveďte adaptér (2) do transportní polohy, viz
provozní návod adaptéru.
Pomocí multifunkční páky uveďte odhazovací
koncovku (1) do transportní polohy (viz kap.
Nastavení délky řezanky a odhazovací koncovky).
2
1
Odhazovací koncovka se u
EasyCollect EC1053 (doplňkově u
EasyCollect EC 903) musí navíc pro
jízdu na silnici manuálně sklopit (viz
funkce „K“).
BX850969
Další nastavování viz provozní návod
EasyCollect 903/1053.
Návod/adaptér v transportní poloze
Nebezpečí!
Nepředvídatelný pohyb zvedacího
mechanizmu při zaklápění nebo
vyklápění adaptéru
Důsledek: Ohrožení života, zranění
osob.
Při zaklápění nebo vyklápění adaptéru
se v oblasti zvedacího mechanizmu
nesmí zdržovat žádné osoby!
•
•
•
•
Nastartovaný motor.
Spínač uvolnění ulice/pole musí být v poloze polní
provoz.
Stiskněte tlačítko "Spustit zvedací mechanizmus" (1).
Stiskněte tlačítko "Zvednout zvedací mechanizmus" (2).
Zvedací mechanizmus se nadzvedne resp. spustí dolů.
Zhruba v první sekundě aktivace je rychlost zdvihu
pomalá, ale potom se zdvih zrychlí.
Při zaklopeném kukuřičném adaptéru je výška zdvihu
omezená na 60 % max. výšky zdvihu, při
namontovaném sběrači trávy není žádné omezení.
Pokud se neaktivuje žádné tlačítko, polohový regulátor
drží zvedací mechanizmus na aktuální výšce vyzdvižení.
Při jízdě po silnici neustále pracuje aktivované tlumení
vibrací. Je aktivované i tehdy, nestiskne-li se po
zapnutí dieselového motoru žádné ovládací tlačítko.
VIII - 2
1
2
BX850043_2
Provoz
Otočení odhazovací koncovky do transportní polohy
Předpoklady:
•
Sedadlo řidiče musí být obsazené.
Nastartovaný motor.
Spínač uvolnění ulice/pole musí být v poloze polní
provoz.
Hlavní spojka vypnutá.
1
Stiskněte tlačítko "Odhazovací koncovka v
transportní poloze" (1).
Odhazovací koncovka automaticky najede do
transportní polohy.
•
•
BX850956
Proveďte vizuální kontrolu přesné polohy
odhazovací koncovky (1) na opěrném ložisku (2).
Příp. odhazovací koncovku manuálně seřiďte do
přesné polohy (viz kap. Provoz - Odhazovací
koncovka).
1
2
BX850898
8.1.2 Před zahájením jízdy
•
Před jízdou na veřejných komunikacích dbejte na to
aby byly v nejkrajnější poloze stroje namontované
výstražné značky (1).
•
Přezkoušejte funkci brzd a světel.
1
1
1
BX851066
VIII - 3
Provoz
•
Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj (1) v provozně
pohotovém stavu a nachází se v určeném držáku
na střeše stroje.
Jednou ročně, minimálně však každé
dva roky nechte zkontrolovat
připravenost hasicího přístroje k
provozu.
Na hasicím přístroji platí datum
výroby nebo datum poslední kontroly.
Zkušební intervaly v jiných zemích
mohou být jiné než v Německu. V
takových případech mají informace na
hasicím přístroji platnost podle
příslušné země.
1
BX100450
S sebou je nutné vozit vždy dva zakládací klíny.
•
Zkontrolujte, zda jsou zakládací klíny (1) v provozně
pohotovém stavu a nachází se v určeném držáku
na levé straně stroje.
1
BX850900
8.1.3 Jízda
Spínač uvolnění silnice/pole (1) musí
být při jízdě po silnici v poloze I.
Tím je zaručeno, že je aktivovaný jen
pohon pojezdu, řízení a brzdy.
1
1
Další informace k jízdnímu provozu viz kap. Uvedení
do provozu - Jízdní provoz.
I
VIII - 4
II
BX750C-0004
Provoz
8.2 Polní provoz
NEBEZPEČÍ! - pracovní oblast stroje
Důsledek: Nebezpečí ohrožení života nebo závažná poranění.
• Před zahájením prací na poli se ujistěte, že se v bezprostředním okolí stroje nezdržují žádné
osoby.
• Při práci u příkopů nebo břehů se ujistěte, že je vzdálenost stroje od okraje větší, než je břeh
nebo příkop.
Zvláštní pokyny k použití namontovaného adaptéru jsou uvedené v samostatném provozním
návodu příslušného adaptéru.
Zvláštní pokyny k použití namontovaného adaptéru
jsou uvedené v provozním návodu příslušného
adaptéru.
Nastavení, jako provozní režim, pracovní šířka,
adaptér/návod, doplněk siláže, zvedací mechanizmus,
kondicionér na kukuřici a údaje zákazníka jsou
uvedené v kapitole Infocentrum.
Informace k jízdnímu provozu jsou uvedené v kapitole
Uvedení do provozu - Jízdní provoz.
Předpoklady pro polní provoz
• Nastartovaný motor.
• Spínač uvolnění ulice/pole (1) musí být v poloze
polní provoz.
• Spínač uvolnění údržby (2) musí být vypnutý.
2
1
BX851083
8.2.1 Polní provoz na svahu
NEBEZPEČÍ! - Převrácení stroje
Důsledek: Nebezpečí ohrožení života nebo závažná poranění.
• Při polním provozu na svahu musí být rovné podloží a musí být zaručena dostatečná
přilnavost pneumatik k zemi.
• Obracejte se jen ze svahu dolů, s malou rychlostí a velkým obloukem.
• Při úhlu náklonu terénu větším, než je předepsaná hodnota, se stroj nesmí používat.
Při jízdě nahoru resp. dolů směrujte pracovní zařízení:
• vždy po svahu nahoru,
• udržujte jen co nejblíže země.
Úhel náklonu terénu, na kterém se stroj provozuje,
nesmí překročit tyto maximální hodnoty:
• nahoru a dolů maximálně 25% (15°)
• do strany maximálně 50% (30°)
VIII - 5
Provoz
Jízda z kopce v polním provozu s přívěsem a
připojenou brzdou přívěsu (doplňková
výbava)
Před zahájením polního provozu stroje
lze rozpojit brzdové pedály, aby bylo
možné přívěs brzdit samostatně.
•
•
Pokud je to zapotřebí, brzdové pedály rozpojte:
Vyšroubujte spojovací čep (3) nahoru, vytáhněte jej
a zašroubováním o jednu otáčku jej zajistěte.
Pro samostatné brzdění přívěsu sešlápněte brzdový
pedál (2).
3
2
1
BX851046
VIII - 6
Provoz
8.2.2
Práce v oblasti vysokonapěťových
vedení
•
V žádném případě nesmí být bezpečné vzdálenosti od
vysokonapěťových vedení nižší než vzdálenosti
uvedené v tabulce.
Jmenovité napětí (KV)
do 1
více než 1, až do 110
více než 101, až do 220
více než 220, až do 380
Pokud nelze strojem vyjet z nebezpečné oblasti,
ale musí se opustit (např. v případě požáru), skočte
na zem s nohama zcela u sebe z nejspodnější
plošiny (pokud je to možné) stroje, aniž byste se při
kontaktu se zemí dotýkali stroje.
V případě potřeby použijte k opuštění
kabiny nouzový výstup (viz kap. 5
„Nouzový výstup“).
Bezpečnostní vzdálenost od
venkovních vedení (m)
1
2
3
4
•
•
•
Od stroje se pohybujte velmi malými kroky.
Uzavřete místo nehody v okruhu 20 m.
Neodkladně informujte provozovatele sítě a
vyžádejte odpojení napětí ve vedení.
VÝSTRAHA
Při kontaktu stroje s elektrickým
vysokonapěťovým kabelem hrozí smrt
a nebezpečí požáru.
• Při sklápění a vyklápění odhazovací
koncovky dodržujte dostatečný
odstup od vysokonapěťových
vedení.
VÝSTRAHA
Při kontaktu se strojem hrozí smrt
následkem zásahu elektrickým
proudem.
• Před zahájením vyprošťovacích
prací musí být provozovatelem sítě
potvrzeno odpojení dotyčných
venkovních vedení od napětí.
Při kontaktu stroje s elektrickým vysokonapěťovým
kabelem postupujte takto:
• Ihned vypněte stroj.Zatáhněte ruční brzdu.
• Venku stojící osoby se nesmí dotknout stroje, ani
se k němu přiblížit.
• Varujte přibližující se osoby (houkačkou, gesty) a
vyžádejte si profesionální záchranné složky.
• Pokuste se vyjet strojem z nebezpečné oblasti.
• Pokud to není možné, vypněte motor.
• Pokud možno neopouštějte kabinu, při běhu se z
důvodu vzdálenosti nohou může vytvořit krokové
napětí s následkem smrtelného zásahu elektrickým
proudem.
8.2.3 Zvedací mechanizmus
Nastavení regulace zvedacího mechanizmu a
požadovaného tlaku resp. požadované výšky viz
kapitola Infocentrum Nastavení zvedacího
mechanizmu.
Aktivování regulace polohy zvedacího mechanizmu
Při aktivované regulaci polohy zvedacího mechanizmu
udržuje řízení konstantní výšku zvedacího
mechanizmu vzhledem ke stroji.
Předpoklad:
- V infocentru je nastavená regulace polohy
zvedacího mechanizmu, na displeji je zobrazen
symbol
-
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850959
s nastavenou požadovanou
výškou v cm.
Regulace polohy zvedacího mechanizmu aktuálně
není aktivovaná.
VIII - 7
Provoz
•
•
Stiskněte tlačítko "Spustit zvedací mechanizmus" (1).
Stiskněte tlačítko "Zvednout zvedací mechanizmus" (2).
Zvedací mechanizmus se nadzvedne resp. spustí dolů.
Zhruba v první sekundě aktivace je rychlost zdvihu
pomalá, ale potom se zdvih zrychlí.
Při uvolnění tlačítek (1 nebo 2) se změří aktuální výška
vyzdvižení a bude pomocí regulace polohy zvedacího
mechanizmu udržovaná konstantní vzhledem ke stroji
do té doby, než se výška zvedacího mechanizmu
manuálně změní.
Změna požadované výšky (pracovní poloha) na
multifunkční páce a její uložení do paměti
•
•
1
3
2
BX850957
Tlačítky "Zvednout zvedací mechanizmus" (2) resp.
"Spustit zvedací mechanizmus" (1) najeďte do nové
požadované výšky.
Tlačítko „Automatický zvedací mechanizmus“ (3)
přidržte stisknuté cca 3 sekundy.
Nová požadovaná výška se uloží do paměti a na displeji
infocentra se zobrazí příslušné hlášení.
Aktivování nastavené požadované výšky
•
Stiskněte tlačítko „Automatický zvedací
mechanizmus“ (3).
Zvedací mechanizmus se zvedne resp. spustí na
nastavenou požadovanou výšku. V infocentru se symbol
zobrazí s nastavenou požadovanou výšku v cm.
Regulace polohy zvedacího mechanizmu je aktivovaná.
Deaktivování regulace polohy zvedacího mechanizmu
Regulace polohy zvedacího mechanizmu se deaktivuje při:
- rozpoznání chyby
- ruční aktivací zvedacího mechanizmu tlačítky (1) a (2).
Nastavení výšky zdvihu pro souvrať a její uložení
do paměti
•
•
Tlačítky "Zvednout zvedací mechanizmus" (2) resp.
"Spustit zvedací mechanizmus" (1) najeďte do
výšky vyzdvižení.
Stiskněte tlačítko "Zvednout zvedací mechanizmus
až nahoru" (4) a přidržte je cca 3 sekundy stisknuté.
Výška vyzdvižení se uloží do paměti a na displeji
infocentra se zobrazí příslušné informační hlášení.
Změnu výšky vyzdvižení proveďte novým nastavením
a uložením.
Zvednutí zvedacího mechanizmu až nahoru nastavení souvrati
Po stisknutí tlačítka "Zvednout zvedací mechanizmus
až nahoru" (4) ze zvedací mechanizmus zvedne na
uloženou hodnotu (nastavení souvrati).
•
Stiskněte tlačítko "Zvednout zvedací mechanizmus
až nahoru" (4).
Zvedací mechanizmus se zvedne na nastavenou
výšku zdvihu.
VIII - 8
4
1
2
BX850958
Provoz
Aktivování regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu
Při aktivované regulaci dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu reguluje řízení tlak zvedacího
mechanizmu na zem na konstantní hodnotu.
Postup při aktivování regulace, aktivování
požadovaného tlaku a změně a uložení požadovaného
tlaku na multifunkční páce je analogický postupu při
regulaci polohy zvedacího mechanizmu.
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850959
D
Zvednutí a spuštění zvedacího mechanizmu při
regulaci dosedacího tlaku zvedacího mechanizmu
•
Tlačítky "Zvednout zvedací mechanizmus" (2) resp.
"Spustit zvedací mechanizmus" (1) lze zvedací
mechanizmus zvedat resp. spouštět.
Po uvolnění tlačítka (1 nebo 2) nejprve polohový
regulátor drží zvedací mechanizmus na konstantní
výšce vyzdvižení.
Pro aktivaci regulace dosedacího tlaku zvedacího
mechanizmu stiskněte tlačítko „Automatický zvedací
mechanizmus“ (3).
• Stiskněte tlačítko „Automatický zvedací
mechanizmus“ (3).
1
3
2
BX850957
Zvedací mechanizmus se spustí na zem s
regulovaným tlakem a automaticky začne být dosedací
tlak zvedacího mechanizmu regulován.
Aktivování regulace odstupu zvedacího
mechanizmu (doplňková výbava)
Regulaci odstupu zvedacího mechanizmu lze aktivovat
pouze ve spojení se senzory vzdálenosti
přimontovanými na kukuřičném adaptéru.
Při aktivované regulaci odstupu zvedacího
mechanizmu udržuje řízení konstantní výšku
zvedacího mechanizmu vzhledem k zemi (aktivované
kývání)
Postup při aktivování regulace, aktivování požadované
výšky a změně a uložení požadované výšky na
multifunkční páce je analogický postupu při regulaci
polohy zvedacího mechanizmu.
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
BX850959
VIII - 9
Provoz
8.2.4 Návod/adaptér
Nastavení požadovaných otáček adaptéru a délka
řezanky viz kapitola Infocentrum Nastavení-Adaptér/
návod.
Zapnutí návodu/adaptéru
Ohrožení života, zranění osob!
Při zapnutí návodu/adaptéru može
dojít k nepzařízeníedvídatelným
pohybom podávacího válce a
adaptérového zařízení.
V oblasti pohybu těchto součástí se
nesmí zdržovat žádné osoby!
Pro zapnutí návodu/adaptéru musí být splněny
následující podmínky:
- Sedadlo řidiče musí být obsazené.
- Nastartovaný motor.
- Spínač uvolnění ulice/pole (1) musí být v poloze
polní provoz.
- Spínač uvolnění údržby (2) musí být vypnutý.
- Spínač uvolnění návodu/adaptéru (4) musí být
zapnutý.
- Hlavní spojka (3) zapnutá.
•
•
Stiskněte tlačítko „Reverzovat návod/adaptér“ (2) na
multifunkční páce nebo krátce stiskněte tlačítko (3)
ruční obsluhy na panelu.
Stiskněte tlačítko „Návod/adaptér zap - vyp “ (1) na
multifunkční páce nebo na ruční obsluze na panelu.
3
1
2
4
BX851084
2
1
Adaptér a podávací válce se zapnou.
Při prvním zapnutí návodu/adaptéru
na chvíli reverzujte podávací válce a
adaptér, aby se odstranily případné
nečistoty.
Vypnutí návodu/adaptéru
• Znovu stiskněte tlačítko „Návod/adaptér zap - vyp “
(1) na multifunkční páce.
BX850961
3
Adaptér a podávací válce se vypnou.
BX850901
VIII - 10
Provoz
Reverzování návodu/adaptéru
Při ucpání nebo poruchách toku materiálu lze návod/
adaptér reverzovat.
2
Pokud se během reverzování bez
zapnutého řezacího bubnu vyskytne
chyba, může se řezací buben náhle
rozběhnout.
1
Ohrožení života, zranění osob.
Při reverzování návodu/adaptéru se v
prostoru řezacího bubnu a jiných
komponent toku materiálu nesmí
zdržovat žádná osoba.
•
BX850961
Stiskněte tlačítko "Reverzovat návod/adaptér" (2)
na multifunkční páce a přidržte je stisknuté nebo
stiskněte tlačítko (1) ruční obsluhy na panelu.
3
Adaptér a podávací válce reverzují tak dlouho, dokud je
stisknuté tlačítko "Reverzovat návod/adaptér" (2/1).
Tlačítko "Reverzování návodu/adaptéru" (2) lze stisknout
i při zapnutém návodu/adaptéru.
Potom se musí návod/adaptér znovu zapnout.
BX850901
Při reverzování mimo kabinu (použití tlačítka (3) na
ruční obsluze na plošině) musí být uvolňovací spínač
jízdního pohonu ve vypnuté poloze.
Lokace kovu
Při spuštění lokace kovu se návod/adaptér prudce
zastaví.
• Potvrďte chybové hlášení.
• Nechte návod/adaptér reverzovat.
• Zastavte stroj. Odstraňte kov.
RockProtect
Pokud bylo v návodu rozpoznáno větší cizí těleso
(např. kámen), tak se návod/adaptér prudce zastaví.
• Potvrďte chybové hlášení.
• Nechte návod/adaptér reverzovat.
• Zastavte stroj. Odstraňte cizí těleso.
8.2.5 Nastavení délky řezanky a
odhazovací koncovky
Na multifunkční páce lze uložit do paměti a poté
vyvolávat dvě délky řezanky.
Tvar a akční rádius odhazovací koncovky (1) jsou
vytvořeny tak, že se může pracovat jak s přívěsem,
tak i s paralelně vpravo nebo vlevo jedoucím
velkoobjemovým vozem.
Obsluha se provádí multifunkční pákou. Hydraulicky
lze nastavovat i uzávěr odhazovací koncovky.
1
BX850962
VIII - 11
Provoz
4
2
J
1
H
5
G
3
K
L
M
7
6
20
BX850963_1
1
-
otočit odhazovací koncovku doleva
2
-
otočit odhazovací koncovku doprava
3
-
uzávěr odhazovací koncovky dolů
4
-
uzávěr odhazovací koncovky nahoru
5
-
otočit odhazovací koncovku
o 180° (při zapnuté hlavní spojce)
-
odhazovací koncovka v transportní
poloze (při vypnuté hlavní spojce)
Odhazovací koncovka se u
EasyCollect EC1053 (doplňkově u
EasyCollect EC 903) musí navíc pro
jízdu na silnici manuálně sklopit (viz
funkce „K“).
6
-
uložit délku řezanky do paměti
7
-
rychlost odhazovací koncovky
G
-
Vyvolání hodnoty délky řezanky 1
Při stisknutém knoflíku 6 a stisknutím bodu
se uloží délka řezanky (hodnota 1) nastavená
v infocentru
H
-
Střední poloha
J
-
Vyvolání hodnoty délky řezanky 2
Při stisknutém knoflíku 6 a stisknutím bodu
se uloží délka řezanky (hodnota 2) nastavená
v infocentru
VIII - 12
K
-
L
M
-
Při stisknutém knoflíku (6) zatlačte pákový
ovladač (20) dopředu.: Spustí se odhazovací
koncovka a současně se zaklopí prodloužení
odhazovací koncovky (pokud je
namontováno) pro EasyCollect EC 1053 (14
řad) (pořadí se může lišit)
Střední poloha
Při stisknutém knoflíku (6) zatáhněte pákový
ovladač (20) dozadu.: Zvedne se odhazovací
koncovka a současně se vyklopí prodloužení
odhazovací koncovky (pokud je
namontováno) pro EasyCollect EC 1053 (14
řad) (pořadí se může lišit)
Při zvednutém uzávěru odhazovací
koncovky se zasunutí prodloužení
odhazovací koncovky zpozdí o cca
2 sekundy, protože se předtím
automaticky spustí uzávěr odhazovací
koncovky.
Během zasouvání resp. vysouvání
uzávěru nelze uzávěr odhazovací
koncovky aktivovat.
Provoz
8.2.6 Pokyny pro optimalizaci toku
sklizňového produktu
1. Závislost otáček adaptéru na délce řezanky
Délka řezu vyžaduje vyšší otáčky adaptéru. Jsou-li
otáčky příliš nízké, vytahují podávací válce sklizňový
produkt hromadně z adaptéru, tok produktu se přeruší.
Krátká délka řezu vyžaduje nižší otáčky adaptéru.
Jsou-li otáčky příliš vysoké, lopatky sběrače trávy
dopravují sklizňový produkt opět dopředu, kukuřičný
adaptér se může ucpat.
U kukuřičného adaptéru případně snižte rychlost.
Základní nastavení (při standardním bubnu s 28 noži):
•
Tráva
Otáčky adaptéru 500 1/min při 10 mm
délce řezanky
Otáčky adaptéru 600 1/min při 18 mm
délce řezanky
1
2
3
4
5
6
7
8
Přehled délka řezanky – otáčky adaptéru
otáčky adaptéru
10
Počet nožů
14
20
500 ot./min
600 ot./min
28 mm
50 mm
20 mm 14 mm 10 mm
36 mm 25 mm 18 mm
28
B
A
C
D
Otáčky adaptéru X-Disc: 700 ot./min
BX850950
1
2. Výkon odhazování stroje
Výkon odhazování stroje určujte hlavně řezací buben.
Z důvodů přesahu nožů (1) k nosníkům nožů (3) se
vytváří příslušně silný nebo mírnější proud vzduchu =
odhazovací výkon.
3
Objem vzduchu potřebný k výkonu odhazování snižují
obroušené nože, jakož i nečistoty pod noži.
Ostré nástroje - nebezpečí zranění!
Při práci na nožovém bubnu noste
pracovní rukavice.
•
•
Pracujte s noži (1) s co největším přesahem. Max.
přesah cca 82 mm (2).
Řezné nože častěji seřizujte (viz kap. Údržba Seřízení resp. výměna řezných nožů).
1
2
Volný prostor pod nožem (1) a nosníkem nože (3)
udržujte stále v čistotě.
BX200490
VIII - 13
Provoz
Nastavení čela bubnu
Nesprávně nastavené čelo bubnu má
za následek zvýšenou spotřebu paliva
a opotřebení součástí stroje.
a
Další možností, jak zlepšit výkon odhazování je
optimální nastavení čela bubnu (1).
Čelo bubnu je nastaveno z výroby.
• Vzdálenost nožů k čelu bubnu vzadu v bodu
odvádění činí 6-7 mm.
• Vzdálenost nožů (4) k čelu bubnu vepředu se
nastaví automaticky pomocí protiostří (5).
Vlastnosti sklizňového produktu (např. suchý sklizňový
produkt) mohou vyžadovat dodatečné nastavení čela
bubnu.
3
2
1
BX850902
Zmenšení rozměru mezery mezi čelem bubnu a
nožem:
•
•
•
Povolte pojistné matice (3).
Vyšroubujte šroub (2), odstup čela bubnu (1) se
zmenší.
Utáhněte pojistné matice (3).
4
Zvětšení rozměru mezery mezi čelem bubnu a
nožem:
•
Povolte pojistné matice (3).
Zašroubujte šroub (2), odstup čela bubnu (1) se
zvětší.
Utáhněte pojistné matice (3).
6 mm
•
•
6
BX859818
Po nastavení čela bubnu se musí
zkontrolovat rozměr "a", a příp.
nastavit na 46 mm.
4
5
BX101241_1
VIII - 14
Provoz
Nastavení zadní stěny urychlovače odhazování
Nebezpečí zranění ostrými hranami.
•
Noste ochranné rukavice.
•
Buben urychlovače odhazování otáčejte jen pomocným nářadím.
•
Při veškerých pracích na bubnu urychlovače odhazování buben aretujte.
•
•
Vyjměte klíč ze zapalování, zajistěte sklízecí
řezačku proti nepředvídanému uvedení do provozu
nebo samovolnému rozjetí.
Počkejte, až budou všechny agregáty v klidovém
stavu.
Nastavení při zabudovaném kanálu na trávu
Nesprávně nastavená vzdálenost mezi
urychlovačem odhazování a zadní stěnou
má za následek zvýšenou spotřebu paliva
a opotřebení součástí stroje.
•
1
Místo dopadu (1) řezanky nahoře na hrdlo kanálu by
mělo být co nejdále za jeho středem
Nastavení vzdálenosti urychlovač odhazování –
zadní stěna nahoře
WHBBX02399
1
a
3
2
WHBBX02037
(1) hrdlo kanálu
(2) ochranný plech zadní stěny
(3) gumová zarážka
•
•
•
•
Zadní stěna urychlovače odhazování by měla být
nastavena tak, aby vzdálenost (a) mezi ochranným
krytem zadní stěny (2) a hrdlem kanálu (1) činila
cca 15 mm, ale min. 12 mm
Tuto vzdálenost nastavte pomocí obou gumových
zarážek (3) vlevo i vpravo na zadní stěně
urychlovače odhazování
Dbejte na to, aby vzdálenost ochranného plechu od
rotoru urychlovače odhazování byla pokud možno
stejnoměrná.
Případně by byla nutná úprava nastavení pomocí
levé nebo pravé gumové zarážky (3)
VIII - 15
Provoz
Nastavení vzdálenosti urychlovač odhazování –
zadní stěna dole
•
Zkontrolujte dole vzdálenost „a“ mezi zadní stěnou
(1) a vyhazovací lopatkou (2).
2
Zmenšením nebo zvětšením vzdálenosti
(a) mezi vyhazovacími lopatkami (2) a
zadní stěnou (1) se může ovlivnit výkon
odhazování v závislosti na sklizňovém
produktu.
1
a
WHBBX02169
Základní nastavení z výroby:
• tráva 3 mm
5
3
1
2
4
WHBBX02170
V případě potřeby nastavte vzdálenost tímto způsobem:
• Povolte pojistnou matici (5).
• Vyšroubujte dorazový šroub (3)
• Nastavovacím šroubem (4) nastavte vzdálenost zadní stěny (2) od urychlovače odhazování (1)
• Znovu seřiďte dorazový šroub (3)
• Utáhněte pojistnou matici (5).
• Dotáhněte nastavovací šroub (4)
Nastavení se musí provést stejnoměrně
na obou nastavovacích šroubech (4)
vpravo / vlevo.
VIII - 16
Provoz
Nastavení síly pružiny zadní stěny
1
2
3
WHBBX02171
•
•
•
•
Povolte matici (3).
Pro snížení síly pružiny trochu vyšroubujte šrouby s
šestihrannou hlavou (1) v zadní stěně - pružina (2) se
uvolní.
Pro zvýšení síly pružiny trochu zašroubujte šrouby s
šestihrannou hlavou (1) v zadní stěně - pružina (2) se
napne.
Utáhněte matici (3).
a
WHBBX02406
•
•
Předpětí je třeba zvolit tak, aby vznikla dráha
propružení (a) o délce min. 10 mm a max. 12 mm.
Vzhledem ke skutečnosti, že vzdálenost ochranného
plechu od hrdla kanálu činí 15 mm, je zaručeno, že
mezi ochranným plechem zadní stěny a hrdlem
kanálu nebude docházet k žádnému hromadění
produktu.
Po provedení kompletního nastavení zkontrolujte,
zda při zcela odpružené zadní stěně vznikne hradicí
přepážka k hrdlu kanálu. Případně polohu zadní
stěny ještě jednou upravte pomocí gumových
zarážek, seřiďte délku předpětí pružiny a zkontrolujte
vzdálenost mezi rotorem urychlovače odhazování a
ochranným plechem
VIII - 17
Provoz
•
Pokud upínací čelist (2) v zadní stěně urychlovače
odhazování nezapadá přesně do čepu (3) kanálu na
trávu, táhněte kanál na trávu na jedné straně natolik
dopředu, až čelist dokonale dosedne (1)
1
2
3
WHBBX02175
Nastavení přídavných větracích štěrbin urychlovače
odhazování pro použití s kanálem na trávu
Základní nastavení přídavných větracích štěrbin z
výroby pro použití s kanálem na trávu: zcela zavřené
• Otevřete max. 50 % vlevo a vpravo. (Při příliš
velkém otevření přídavných větracích štěrbin se
vede příliš mnoho vzduchu proti proudu vzduchu
řezacího bubnu a sníží se výkon odhazování.)
1
Nastavení přídavných větracích štěrbin:
• Povolte křídlaté matice (1)
• Krycí plech (2) zatáhněte do požadované polohy na
střed nebo ho zcela odeberte
• Utáhněte křídlaté matice (1)
2
WHBBX02172
Nastavení při zabudovaném kondicionéru na
kukuřici
Vzdálenost zarážky urychlovače odhazování –
kondicionéru na kukuřici
•
a
Při montáži kondicionéru na kukuřici nastavte
vzdálenost „a“ mezi zarážkou na krytu urychlovače
odhazování a kondicionérem na kukuřici na rozměr
60 mm
WHBBX02173
VIII - 18
Provoz
•
Zadní stěna urychlovače odhazování by měla být
nastavena tak, aby vzdálenost (b) mezi ochranným
krytem zadní stěny (2) a rotorem urychlovače
odhazování (1) činila 2 mm
b
1
2
WHBBX02407
1
2
WHBBX02408
•
•
•
•
•
•
Povolte matici (1).
Pomocí obou gumových zarážek (2) vlevo i vpravo
na zadní stěně urychlovače odhazování nastavte
vzdálenost 2 mm.
Dbejte na to, aby vzdálenost ochranného plechu od
rotoru urychlovače odhazování byla pokud možno
stejnoměrná
Případně by byla nutná úprava nastavení pomocí
levé nebo pravé gumové zarážky (1).
Utáhněte matici (1).
Zkontrolujte přechod mezi kondicionérem na
kukuřici a zadní stěnou urychlovače odhazování.
Nesmí vznikat žádná hradicí přepážka, tzn. vodicí
plech kondicionéru na kukuřici musí být výš než
zadní stěna urychlovače odhazování.
Není-li tomu tak, musí se namontovat
jiný vodicí plech (opravárenská sada:
150435086, číslo náhr. dílu vodicí
plech: 202265610).
VIII - 19
Provoz
Kontrola odstupu řemenu kondicionéru na kukuřici
a
1
WHBBX02176
•
•
•
Zkontrolujte vzdálenost mezi řemenicí a řemenem
Rozměr „a“: min. 6 mm
Pokud je rozměr „a“ menší než 6 mm, musí se
kondicionér na kukuřici v místě toku sklizňového
produktu vytáhnout výš (1)
Pokud byl kondicionér na kukuřici vytažen výš,
zkontrolujte vzdálenost mezi zadní stěnou
urychlovače odhazování a rotorem urychlovače
odhazování a příp. ji pomocí gumových zarážek
upravte
Nastavení síly pružiny zadní stěny
•
Po nastavení zadní stěny (1) k rotoru urychlovače
odhazování (4) vznikne rozměr (a) pro přechod k
hrdlu kanálu (2)
2
3
1
4
WHBBX02174
1 ochranný plech zadní stěny urychlovače
odhazování (Standard nebo HD)
2 hrdlo kanálu
3 hradicí přepážka
4 rotor urychlovače odhazování
VIII - 20
Provoz
a
WHBBX02406
•
•
•
Předpětí je třeba zvolit tak, aby vznikla dráha
propružení (a) o délce max. 10 mm.
Po provedení kompletního nastavení zkontrolujte,
zda při zcela odpružené zadní stěně vznikne hradicí
přepážka k hrdlu kanálu. Případně polohu zadní
stěny ještě jednou upravte pomocí gumových
zarážek, seřiďte délku předpětí pružiny a zkontrolujte
vzdálenost mezi rotorem urychlovače odhazování a
ochranným plechem
Pokud upínací čelist (2) v zadní stěně urychlovače
odhazování nezapadá přesně do čepu (3)
kondicionéru na kukuřici, táhněte kondicionér na
kukuřici na jedné straně natolik dopředu, až čelist
dokonale dosedne (1)
1
2
3
Nastavení přídavných větracích štěrbin urychlovače
odhazování pro použití s kondicionérem na kukuřici
•
WHBBX02175
Základní nastavení přídavných větracích štěrbin z
výroby pro použití s kondicionérem na kukuřici:
zcela otevřené
(U kukuřice neprochází kondicionérem na kukuřici
žádný vzduch nahoru k urychlovači odhazování)
Nastavení přídavných větracích štěrbin:
• Povolte křídlaté matice (1)
• Krycí plech (2) zatáhněte do požadované polohy na
střed nebo ho zcela odeberte
• Utáhněte křídlaté matice (1)
Při stále ještě nedostatečném výkonu
odhazování se může mezi ochranný
plech a zadní stěnu urychlovače
odhazování namontovat přídavný
distanční plech.
1
2
WHBBX02172
VIII - 21
Provoz
8.2.7 Broušení řezných nožů
Ostré nástroje - nebezpečí zranění!
Při práci na nožovém bubnu noste
pracovní rukavice.
Tupé řezné nože (1) a příliš velká
vzdálenost mezi řezným nožem (1) a
protiostřím (2) mají za následek
zbytečně vysokou potřebu síly, horší
kvalitu řezanky a vysoké opotřebení
řezacích prvků.
Ostření je smysluplné jen tehdy,
nastaví-li se znovu i protiostří.
Nože pro kukuřici mají velmi výrazný
samoostřicí efekt, proto není nutné při
každém intervalu broušení nože na
kukuřici kompletně "načisto brousit".
U nožů na trávu jsou lepší krátké
intervaly broušení s krátkou délkou
broušení a příslušným nastavením
protiostří, než dlouhé intervaly s
dlouhou dobou broušení.
Kontrola obtahovacího brousku a vyčištění
brusného kanálu
•
Vyjměte klíč zapalování, zajistěte sklízecí řezačku
proti nepředvídanému uvedení do provozu nebo
odjetí.
Před otevřením krytu (1) se musí
nožový buben zastavit.
1
2
BX101241
Obtahovací brousek se nesmí
navlhčovat vodou, protože by při
pozdějším použití mohly zbytky vody
zmrznout a způsobily by prasknutí
brousku.
Kromě údržby nechávejte kryt
brusného zařízení zavřený a při čištění
dbejte na to, aby obtahovací brousek
zůstal suchý.
Před broušením řezných nožů se musí
překontrolovat automatické nastavení
obtahovacího brousku a brusný kanál
se musí vyčistit od všech nečistot.
Směs prachu, trávy a plev v brusném
kanálu je ohniskem požáru a znamená
zvýšené nebezpečí vzniku ohně;
kromě toho může zhoršit funkci
obtahovacího brousku.
a
2
1
BX850905
•
•
•
•
Otevřete kryt (1) brusného zařízení (2).
Z brusného kanálu odstraňte nečistoty (např. je
vyfoukejte stlačeným vzduchem).
Viditelná délka závitu brusného zařízení (rozměr
"a") musí činit minimálně 5 mm.
Pokud je rozměr "a" menší než 5 mm, musí se
obtahovací brousek seřídit resp. vyměnit (viz
kapitola Údržba - Seřízení resp. výměna
obtahovacího brousku).
Zavřete kryt (1) brusného zařízení (2).
VIII - 22
Provoz
Proces "Nabrousit řezný nůž" se může
provést jen při běžícím motoru a
běžícím nožovém bubnu.
Z funkčních důvodů není možné úplné
zakrytování všech otáčejících se dílů
nožového bubnu a pohonu, zejména
při procesu broušení.
Zejména po otevření ostřicí klapky
hrozí nebezpečí dotyku s ostrými
resp. rychle se otáčejícími součástmi
nožového bubnu a pohonu bubnu.
Jelikož nožové bubny a následně
přiřazené součásti mohou po vypnutí
ještě déle dobíhat, otvírejte nebo
odstraňujte ochranná zařízení teprve
tehdy, je-li nožový buben v klidovém
stavu. Respektujte výstražný signál!
Sklízecí řezačka je vybavená
vysílačem akustických signálů, který
po vypnutí hlavní spojky (pohon
bubnu) vydává výstražný symbol po
celou dobu otáčení nožového bubnu.
Aby se zabránilo těžkým úrazům, musí
být během procesu broušení zavřená
všechna ochranná zařízení a otvory
pro údržbu. V oblasti nožového bubnu
se navíc nesmí nikdo zdržovat resp. do
něj sahat!
Akustický signál doběhu, který
následuje po vypnutí hlavní spojky,
nezbavuje obsluhu povinnosti, aby se
před zahájením práce na stroji
přesvědčila o absolutním zastavení
agregátů.
Při procesu broušení musí být
obsluhující osoba na sedadle řidiče v
kabině nebo stranou vedle stoje, v
oblasti ručního ovládání na panelu
vpředu vlevo.
Pro zkrácení doby doběhu nožového
bubnu přiškrťte před vypnutím hlavní
spojky otáčky motoru na spodní
volnoběh.
Aktivování ručního ovládání na panelu
K aktivaci ruční obsluhy musí být splněny
následující předpoklady:
•
•
•
•
•
•
Sklízecí řezačka je zajištěná zakládacími klíny
proti odjetí.
Motor je nastartovaný a ve volnoběhu.
Spínač uvolnění jízdního provozu (2) v poloze "vyp".
Parkovací brzda (3) je zatažená - na displeji je
zobrazen symbol
.
Spínač uvolnění silnice/pole (1) v poloze "polní
provoz".
Hlavní spojka (5) zapnutá.
Pracovní kroky:
•
•
•
K odlehčení stroje snížit adaptér stisknutím
tlačítka (14a) tak daleko, až úplně leží na zemi.
Spínač uvolnění údržby (4) v poloze "zap".
Na displeji infocentra se zobrazí hlavní menu F3
Údržba.
Při plném počtu nožů nastavte volnoběžné otáčky
na 1100 1/min, při polovičním počtu nožů na
1300 1/min.
5
1
4
3
2
BX851085
14a
BX850964
VIII - 23
Provoz
Nastavení počtu brousicích cyklů
(nastavení z výroby: 20)
viz infocentrum menu 3-1 "Nastavení počtu
brousicích cyklů"
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500173
Brousicí provoz
4
• Stiskněte tlačítko "Otevřít brousicí klapku" (1).
Brousicí klapka se otevře.
5
3
1
• Stiskněte tlačítko "Brousicí provoz automaticky" (2).
Provede se předem nastavený počet cyklů broušení,
po skončení procesu broušení najede obtahovací
brousek do parkovací polohy (pravá strana brousicího
zařízení).
• Stiskněte tlačítko "zavřít brousicí klapku" (3).
Brousicí klapka se zavře.
Přistavení protiostří
Je-li proces broušení ukončený, musí se při běžícím
nožovém bubnu přistavit protiostří.
•
•
•
Střídavě, vždy velmi krátce stiskněte tlačítko „najetí
protiostří vpravo k nožovému bubnu“ (4) a tlačítko
„najetí protiostří vlevo k nožovému bubnu“ (5).
Pokud se při úpravě nastavení jedné strany
(vpravo/vlevo) ozývá hluk (nože jsou v kontaktu s
protiostřím!), okamžitě tlačítko uvolněte a velmi
krátce stiskněte příslušné tlačítko „odjetí protiostří
od nožového bubnu“ (4a resp. 5a).
Stejným postupem přistavte protiostří na druhé
straně.
Po přistavení protiostří musí mít
nožový buben bezhlučný chod.
•
Vyjmutí adaptéru.
Vždy podle adaptéru může být
prospěšným doseřízení protiostří.
Pokud se při přistavení protiostří neozývá žádný hluk,
musí se upravit nastavení nožů resp. opotřebené a již
nenastavitelné nože se musí vyměnit (viz kapitola
Údržba - Nastavení resp. výměna nožů).
VIII - 24
4a
5a
2
BX500052_1
Provoz
8.2.8 Odstranění ucpání oblasti průchodu
sklizňového produktu
Nebezpečí zranění neočekávanými pohyby stroje nebo pohyblivými součástmi!
Při odstraňování ucpání sklizňovým produktem hrozí zvýšené riziko zranění.
•
•
•
•
Vypněte motor, vytáhněte klíč zapalování a vezměte jej k sobě.
Zajistěte stroj zakládacími klíny proti samovolnému odjetí.
Počkejte, až se zcela zastaví všechny otáčející se části stroje v oblasti průchodu
sklizňového produktu.
Jakmile zazní doběhová výstraha, tak zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval ke stroji.
8.2.8.1 Uveďte stroj do bezpečného stavu
•
•
•
•
•
•
Při výskytu ucpání zastavte stroj.
Stiskněte tlačítko zap/vyp (1) pro návod/adaptér na
jízdní páce, aby se vypnul pohon agregátu návodu.
Jeďte strojem kus dozadu.
Spusťte sklizňový adaptér na zem.
Vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a
vezměte jej k sobě, aby se zabránilo neúmyslnému
spuštění.
Jakmile zazní doběhová výstraha, informujte
všechny kolem stojící osoby, že je ucpaný průchod
sklizňového materiálu a vnitřní součásti stroje se
dále pohybují
2
1
BX850961
Nebezpečí úrazu!
Po vypnutí hlavního pohonu může dobíhat řezací buben, urychlovač odhazování a kondicionér na
kukuřici, potom zazní akustická doběhová výstraha!
Při veškeré práci a při odstraňování funkčních poruch vždy nejprve vyčkejte na absolutně klidový
stav agregátů.
Pokud byly provedeny výše uvedené kroky a
přestala znít akustická doběhová výstraha, je stroj v
bezpečném stavu.
Teprve potom se smí odstranit ucpání.
VIII - 25
Provoz
8.2.8.2 Odstranění ucpání
Nebezpečí zranění ostrými součástmi
•
Při odstraňování ucpání noste vždy ochranné rukavice.
Přehled součástí v průchodu sklizňového materiálu
1
2
3
4
Řezací buben
Montážní klapka v předávací šachtici
Montážní klapka v kanálu pro trávu
Urychlovač odhazování
4
1
3
2
BX851093
•
•
•
•
•
•
•
•
Otevřete horní boční klapku na pravé straně stroje
(viz kap. „Klapky s pojistným blokováním“).
Odemkněte a vysuňte skříň na nářadí (viz kap.
„Přestavba kanálu na trávu na kondicionér na
kukuřici“).
Vyšroubujte matice (1) z údržbových klapek (2), (3)
(podle vybavení s kanálem na trávu nebo
kondicionérem na kukuřici).
Otevřete údržbové klapky.
Manuálně odstraňte nahromaděný sklizňový produkt
z průchodového kanálu (4).
Vhodným nástrojem zcela odstraňte usazeniny
sklizňového materiálu z vnitřních stěn průchodového
kanálu (4).
Zavřete údržbové klapky a přišroubujte matice (1).
Zasuňte skříň na nářadí a zavřete horní boční
klapku.
1
4
2
BX851092
Obr. s kondicionérem na kukuřici
1
4
1
3
2
BX851091
Obr. s kanálem na trávu
Nebezpečí zranění neočekávanými pohyby stroje nebo pohyblivými součástmi!
Při odstraňování ucpání sklizňovým produktem hrozí zvýšené riziko zranění.
•
Stroj znovu nastartujte až po zavření všech údržbových klapek a bočních krytů.
•
•
•
Vykažte všechny osoby z nebezpečné oblasti kolem
stroje.
Zapněte stroj a nechte ho proběhnout.
Zkontrolujte, zda se opět rozběhly všechny součásti.
VIII - 26
Provoz
8.3 Ofukovací zařízení u agregátu
návodu
pravá strana
Ofukovací zařízení (1) čistí oblasti návodu u agregátu
návodu (2) a brousicí zařízení (3).
Tímto způsobem se zvýší funkční spolehlivost.
1
8.3.1 Nastavení časových údajů
ofukování
2
V menu 1-1 "Parametry" (úroveň řidiče) lze v podmenu
1-1-15 "Práce"
nastavit
parametr 33651 (doba cyklu) a parametr 33652
(doba zapnutí) pro ofukovací zařízení (další informace
viz kap. 4):
BX500711
brousicí zařízení
Doporučená nastavení:
•
•
3
Parametr 33651 (doba cyklu) = 30 s.
Parametr 33652 (doba zapnutí) = 3 s.
Pokud se doba zapnutí nastaví na
stejnou hodnotu jako doba cyklu, je
ventil zapnutý trvale!
8.3.2 Provedení funkčního testu a
kontrola nastavených časů
Podmínky zapnutí:
•
•
1
BX500713
Spínač uvolnění silnice/pole na obslužné konzole
musí být zapnutý.
Nesmí být stisknuté tlačítko rychlého zastavení.
VIII - 27
Provoz
8.4 Automatická funkce přídavné
nápravy (doplňková výbava)
Automatické funkce „zvednutí přídavné nápravy“ a
„spuštění přídavné nápravy dolů“ jsou aktivované jen
během jízdy a nezávisle na tlaku. Automatická funkce
„spuštění přídavné nápravy dolů“ se navíc provádí
cyklicky.
Automatické funkce přídavné nápravy lze spouštět jen v
provozního režimu kukuřice.
Silniční provoz
Pokud jede stroj rychleji dopředu než cca 10 km/h,
spustí se přídavná náprava dolů, není-li ještě spuštěná.
Potom se vyrovná hydraulický tlak přídavné nápravy.
Pokud by se nemohl vytvořit hydraulický tlak, vydá se
chybové hlášení.
Pokud jede stroj při silničním provozu vzad rychleji než
0 km/h, přídavná náprava se zvedne.
Polní provoz
Pokud jede stroj při polním provozu vpřed nebo vzad
rychleji než 0 km/h, přídavná náprava se zvedne.
8.4.1 Kontrola automatické funkce
„zvednutí přídavné nápravy“
8.4.2 Kontrola automatické funkce
„spuštění přídavné nápravy dolů“
Podmínky uvolnění:
• Provozní režim = „kukuřice“ (EasyCollect)
• Dieselový motor = volnoběžné otáčky
• Spínač uvolnění „silnice/pole“ = silniční provoz
• Spínač uvolnění „pohonu pojezdu“ = ZAPNUTÝ
Podmínky uvolnění:
• Provozní režim = „kukuřice“ (EasyCollect)
• Spínač uvolnění „silnice/pole“ = silniční provoz
Kontrola automatické funkce „zvednutí přídavné
nápravy“:
• Spusťte přídavnou nápravu zcela dolů.
• Pomalu zrychlujte strojem směrem dozadu.
Přídavná náprava se musí automaticky úplně
zvednout.
• Zpomalujte strojem až do zastavení.
• Přepněte spínač uvolnění „silnice/pole“ na polní
provoz.
• Spusťte přídavnou nápravu zcela dolů.
• Pomalu zrychlujte strojem směrem dopředu.
Přídavná náprava se musí automaticky úplně
zvednout.
Kontrola automatické funkce „spuštění přídavné
nápravy dolů“:
• Přečtěte hodnotu parametru 25498 „rychlost
spouštění přídavné nápravy dolů“ na terminálu.
• Manuálně zcela zvedněte přídavnou nápravu.
• Na terminálu zvolte menu 4-1-6 „Senzorový test
přídavné nápravy“.
• Zapněte spínač uvolnění „pohonu pojezdu“.
• Zrychlujte strojem směrem vpřed na rychlost, která
je vyšší než odečtená nastavená hodnota (parametr
25498).
Přídavná náprava se musí automaticky spustit
dolů a na terminálu se nesmí zobrazit žádné
chybové hlášení.
• Zpomalujte strojem až do zastavení.
Vyskytne-li se při kontrole chyba, objeví se na displeji
chybové hlášení s kódem chyby.
Seznam chybových hlášení, popis chyb, možné
příčiny chyb a odstranění chyb viz dodatek Chybová hlášení.
VIII - 28
Údržba
9
Údržba
9.1 Speciální bezpečnostní upozornění
Nebezpečí!
Opravy, údržbu a čištění provádějte pouze s vypnutým pohonem a motorem!
Důsledek: Ohrožení života, zranění osob.
• Vyjměte klíč zapalování, zajistěte sklízecí řezačku proti nepředvídanému uvedení do
provozu a proti pohybu.
• Akustický signál doběhu, který následuje po vypnutí hlavního pohonu, nezbavuje obsluhu
povinnosti, aby se před zahájením práce na stroje přesvědčila o absolutním zastavení
agregátů.
• Při zaklápění nebo vyklápění adaptéru se v oblasti zvedacího mechanizmu nesmí zdržovat
žádné osoby!
• Při opravách, údržbě nebo čištění na odklopeném nebo nadzvednutém adaptéru vždy
proveďte zajištění vhodnými podpěrami a zavřete uzavírací kohout a trojcestný ventil (viz
kap. “Práce údržby na sklopeném nebo zvednutém zvedacím mechanizmu")
• Práce na hydraulickém zařízení provádějte pouze ve stavu bez tlaku.
• Hydraulická kapalina unikající pod vysokým tlakem může vniknout do pokožky a způsobit
těžká zranění. Při úrazech okamžitě vyhledejte lékaře, hrozí nebezpečí infekce.
• Po ukončení oprav, údržby nebo čištění se musí opět přimontovat všechny ochranné kryty a
ochranná zařízení.
Všechny intervaly údržby jsou uvedeny v tabulce údržby.
9.2 Všeobecné informace
•
Pravidelně (cca každých 50 hodin) kontrolujte pevné utažení matic a šroubů a případně je dotáhněte podle
tabulky utahovacích momentů! Odchylky utahovacích momentů jsou v textu uvedené zvlášť.
Samojistné matice se musí zásadně vyměňovat.
Utahovací moment MA
2,2
4,5
7,6
18
37
64
100
160
8.8 10.9 12.9
M A (Nm)
4,4
5,1
3,0
8,7
10
5,9
15
18
10
36
43
25
72
84
49
125 145
85
135 200 235
145 215 255
210 310 365
225 330 390
425 610 710
730 1050 1220
800
1100
1150
1450
1150
1550
1650
2100
A
8.8
0.
9
6.8
1
5.6
A
O
/
M4
M5
M6
M8
29
M 10
M 12
42
M 14
M 14x1,5
M 16
M 16x1,5
M 20
M 24
M 24x1,5 350
M 24x2
M 27
M 27x2
M 30
A = velikost závitu
(třída pevnosti je uvedena na hlavě šroubu)
BP380-7-073
1350
1800
1950
2450
IX - 1
Údržba
Při všech pracích údržby:
•
•
•
Spínač uvolnění silnice/pole (1) v poloze "polní
provoz".
Spínač uvolnění jízdního provozu (2) v poloze "vyp".
Zatáhněte parkovací brzdu pomocí tlačítka (3).
Na displeji zkontrolujte stav ruční
brzdy:
Pokud je na displeji zobrazený
symbol
1
3
2
, je ruční brzda zatažená.
BX851089
•
Pro přerušení proudového okruhu otočte hlavní
vypínač baterie (1) do polohy „0“.
1
BX851017_1
9.3 Údržba podávacího systému
9.3.1 Demontáž krytu návodu
Demontáž krytu návodu se může provádět s
přimontovaným adaptérem. Kukuřičný adaptér u
EasyCollect 6000, 7500 a 9000 musí být přitom
sklopený.
Montáž a demontáž adaptérů krytu
návodu se musí provádět na rovné
ploše s nosným podkladem.
Na straně musí být k dispozici
dostatečný prostor pro manévrování
se sklízecí řezačkou.
•
•
Kryt návodu (1) s adaptérem odstavte na zem.
Vyjměte klíč zapalování, zajistěte sklízecí řezačku
proti nepředvídanému uvedení do provozu a proti
pohybu.
IX - 2
1
BX850998
Údržba
Připojovací vedení adaptéru
Levá strana stroje
Výstraha!
Hydraulické zařízení je pod tlakem
Důsledek: závažná poranění v
důsledku vniknutí hydraulického oleje
pod pokožku.
• Před odpojením hadic a před prací
na hydraulickém zařízení vypusťte
tlak!
• V případě zranění okamžitě
vyhledejte lékaře! Nebezpečí infekce.
1
2
1
4
3
BX500610
Uvolněte tlak na obou stranách systému:
•
•
•
•
Současně stiskněte tlačítka (1) a (2) (červená)
(první hydraulický obvod je bez tlaku).
Současně stiskněte tlačítka (3) a (4) (modrá) (druhý
hydraulický obvod je bez tlaku).
2
Hydraulická vedení (1) rozpojte u hydraulických
spojek a uzavřete protiprachovými čepičkami (2).
Odpojte kabel osvětlení a připojovací kabel
senzoriky (adaptér - kukuřičný adaptér).
1
BX200961_1
Kloubový hřídel - pohon adaptéru
Levá strana stroje
•
Kompletně demontujte kloubový hřídel (3) pro pohon
adaptéru.
3
BX500970
Kloubový hřídel - pohon návodu
Levá strana stroje
•
Kompletně demontujte kloubový hřídel (1)
pro pohon návodu.
1
BX100980_1
IX - 3
Údržba
Připojení senzoru lokace kovů a kyvného rámu
Pravá strana stroje
•
Odpojte konektory (1) připojovacího kabelu pro
senzor lokace kovů a kyvného rámu.
1
Připojení senzoru lokace kovů a kyvného rámu
Pravá strana stroje
•
•
BX101000_1
Odpojte připojovací vedení od rozdělovače maziva
(1).
Odstraňte připojovací vedení pro čištění
stlačeným vzduchem (2)
2
1
BX850967
Spojovací tyče
Pravá a levá strana stroje
2
Před zahájením práce spusťte zvedací
mechanizmus natolik dolů, aby se
odlehčily spojovací tyče.
•
•
1
Vyjměte sklopnou závlačku (2), demontujte čep (3).
Zdvihněte spojovací tyč (1) z uložení a otočte ji
dolů.
3
BX201020_1
Zajišťovací čelisti nahoře
Pravá a levá strana stroje
Před zahájením práce najeďte
zvedacím mechanizmem zcela dolů.
•
•
Povolte pojistnou matici (2), vyšroubujte šroub s
šestihrannou hlavou (3).
Vyklopte zajišťovací čelist (1).
3
2
1
BX101030
IX - 4
Údržba
Opěrné nohy
•
•
Zdvihněte zvedací mechanizmus, až se mezi
krytem návodu a krytem řezacího bubnu nastaví
vzdálenost cca 200 mm. (viz kapitola 9.3.4
Sklopení krytu návodu)
Demontujte pojistný čep (2) opěrné nohy (1),
opěrnou nohu (1) vytáhněte až na zem a zajistěte
pojistným čepem (2).
1
2
2
1
BX201051
Zajištění dole
Levá strana stroje
•
1
Vyšroubujte šroub se šestihrannou hlavou (2) a
otočte zajištění (1) dozadu.
2
1
BX501070
IX - 5
Údržba
•
•
•
•
Trojcestný ventil v provozní poloze III = otočení
kukuřičného adaptéru (viz kap. 9.3.4).
Odstraňte zakládací klíny zpod sklízecí řezačky.
Spusťte zvedací mechanizmus dolů, až se upínací
čelisti (1) zvedacího mechanizmu nacházejí volně
pod upínacím zařízením (2) krytu návodu.
Opatrně se sklízecí řezačkou couvejte.
2
1
BX101090
9.3.2 Montáž krytu návodu
1
2
BX850908
•
Najeďte sklízecí řezačkou tak blízko ke krytu
návodu a spusťte zvedací mechanizmus, aby
upínací čelisti (1) zvedacího mechanizmu byly
paralelně s upínacím zařízením (2) a byly pod
upínacím zařízením (2) krytu návodu.
Montáž krytu návodu se provádí v opačném pořadí.
IX - 6
Údržba
9.3.3 Sklopení krytu návodu
Při pracích údržby (jako např. kontrole ostrosti nožů,
stavu protiostří) může být kryt návodu (1) sklopený.
1
Při demontáži proveďte následující postup (detaily viz
kap. Údržba - Demontáž krytu návodu):
-
Připojovací vedení adaptéru
Připojení senzoru lokace kovů / kyvného rámu
Připojovací vedení centrálního mazání
Spojovací tyče
Zajišťovací čelisti nahoře
Tlakovzdušný čistič návodu
•
Pro odklopení krytu návodu (1) zvedněte zvedací
mechanizmus.
•
Zavřete uzavírací kohout a trojcestný ventil
(viz kap. 9.3.4 Práce údržby na sklopeném a
zvednutém zvedacím mechanizmu).
BX500810
Zavření krytu návodu se provádí v opačném pořadí než
odklopení.
9.3.4 Práce údržby na sklopeném nebo
zvednutém zvedacím mechanizmu
Při všech pracích údržby na sklopeném
i zvednutém zvedacím mechanizmu
musí být uzavírací kohout (1) a
trojcestný ventil (2) v poloze II
(zavřený).
Otevřete skříň na nářadí a zezadu
proveďte jejich přestavení.
2
1
Zavírací kohout (1)
provozní poloha - poloha I = otevřený
údržba - poloha II = zavřený
Trojcestný ventil (2)
provozní poloha - poloha I
údržba - poloha II
provozní poloha - poloha III
•
= sběrač trávy
= zavřený
= kukuřičný adaptér
Před pracemi údržby zavřete uzavírací kohout (1) a
trojcestný ventil (2) na zvednutém zvedacím
zařízení (poloha II).
•
Po ukončení údržby otevřete uzavírací kohout (1)
na zvednutém zvedacím zařízení (poloha I).
•
Po ukončení údržby otočte trojcestný ventil (2) na
zvednutém zvedacím zařízení do příslušného
provozního režimu.
I
III
II
I
II
BX500962
IX - 7
Údržba
9.3.5 Seřízení resp. výměna obtahovacího
brousku
a
2
1
BX850905
Viditelná délka závitu brusného zařízení (rozměr „a“)
musí činit minimálně 5 mm.
Brousek se může seřídit zhruba dvakrát.
Potom se brousek musí vyměnit.
• Vyjměte klíč zapalování, zajistěte sklízecí řezačku
proti nepředvídanému uvedení do provozu a proti
pohybu.
• Otevřete kryt (1) brusného zařízení (2).
• Z brusného kanálu odstraňte nečistoty (např. je
vyfoukejte stlačeným vzduchem).
•
Před otevřením krytu (1) se musí
nožový buben zastavit.
Změřte vzdálenost „a“ od spodní hrany brousku (1)
ke spodní hraně brusného krytu.
Pokud je rozměr „a“ menší než 5 mm, musí se
brousek seřídit resp. vyměnit.
1
a
BX101391
•
•
Povolte blokovací západku (1).
Plochým montážním klíčem (otvor klíče 30)
vyšroubujte rohatku (2).
1
2
BX850909
IX - 8
Údržba
•
•
•
Ve spodní oblasti otočením o
90° nechte zapadnout západkový čep (1).
Opět našroubujte rohatku, až západkový čep (1)
dobře zapadne a nastavení obtahovacího brousku je
aretované.
Uváznutí obtahovacího brousku uvolněte otočením
rohatky.
1
1
BX101390
•
Změřte vzdálenost "z" od horní hrany obtahovacího
brousku k horní hraně šestihranné matice
rohatky (1).
Po nastavení obtahovacího brousku
musí být rozměr "z < 100 mm".
Pokud tomu tak není, brousek
vyměňte.
•
•
•
•
•
1
z
Při výměně obtahovacího brousku postupujte tak,
že starý brousek vytlačte směrem dolů, kompletně
vyšroubujte rohatku (1) a seshora nasaďte nový
brousek, potom zašroubujte rohatku.
Zatlačte obtahovací brousek dolů skrz otvor
(d > 30 mm) v rohatce (1).
Nastavte brousek na rozměr "a - 0,5 mm", který
jste předtím zjistili.
Upevnění obtahovacího brousku utáhněte
momentovým klíčem.
Utahovací moment 170 Nm.
Po nabroušení zkontrolujte utahovací moment
(utažení svěracích kroužků), v případě potřeby je
dotáhněte.
Vytáhněte západkový čep (2), otočte jej o 90° a v
této poloze jej aretujte.
BX850910
2
1
a-0,5 mm
BX101392
IX - 9
Údržba
5
2
1
3
3
4
BX850976
•
Při každé výměně brousku vyměňte i svěrací
kroužek (3).
Při montáži nového brousku (1) dbejte
na správnou polohu svěracích kroužků
(3) a mezikroužku (4) a pouzdra (5) v
závitovém pouzdru (2). Zkosené hrany
mezikroužku (4) a pouzdra (5) musí být
směrem dolů (viz detailní obr.
BX850976).
•
•
•
•
1
Připevněte rohatku (1).
Zavřete výklopný kryt brusného zařízení.
Ještě jednou zkontrolujte, zda rozměr „a“ činí 0,5
mm.
Vynulujte počitadlo ostřicích cyklů na terminálu.
BX850911
Seřízení resp. výměna řezných nožů
Pokud již nelze dále nastavit protiostří, musí se nastavit
řezné nože.
Opotřebené nebo již nenastavitelné řezné nože se musí
vyměnit.
Otáčení řezacím bubnem
Při práci na řezacím bubnu vždy
používejte rukavice.
Nikdy neotáčejte řezacím bubnem
přímo rukou.
Nebezpečí úrazu!
•
1
Vhodným nástrojem pohybujte nožovým bubnem (1).
Použijte při tom protiostří jako dosedací plochu.
WHBBX00083
IX - 10
Údržba
Aretování nožového bubnu
Aretační zařízení se nachází na pravé straně stroje.
VÝSTRAHA! - Nebezpečí pořezání
ostrými noži!
Můžete si přivodit těžká poranění,
zejména rukou.
• Při veškerých pracích na řezacím
bubnu buben aretujte.
• Při všech pracích v oblasti nožů
noste ochranné rukavice, abyste se
neporanili o nože.
Řezací buben (1) je pro každou pracovní polohu
vybaven jedním otvorem (2) pro aretaci.
• Natočte řezací buben (1) do požadované pracovní
polohy a zasuňte aretační kolík (3) dopředu do
otvoru v řezacím bubnu (1).
1
2
BX850915
•
•
Zasuňte aretační kolík (3) dopředu do otvoru v
řezacím bubnu (1).
Pro aretaci řezacího bubnu zasuňte aretační kolík
(3) a otočením v drážce (4) proveďte zajištění.
3
4
BX850916_1
IX - 11
Údržba
Posouvání protiostří a jeho vyrovnání k
hřbetům nožů
•
•
•
•
Uvolněte pružinový svazek (1), aby byl nosník
protiostří bez pnutí. Potom pružinový svazek opět
utáhněte utahovacím momentem 65-75 Nm.
Aretujte řezací buben (viz kapitola 9.3.6 „Aretace
řezacího bubnu“.
Ručním ovládáním na plošině prostřednictvím
servomotorů zcela odsuňte protiostří (2) z obou
stran řezacího bubnu.
Změřte vzdálenost mezi protiostřím (2) a tělem
bubnu na obou stranách řezacího bubnu.
1
BX850972_1
Protiostří (2) je zcela zasunuté, pokud
vzdálenost mezi vnitřní hranou
protiostří a tělem bubnu na obou
stranách činí a = 80-82 mm.
•
Vyrovnejte protiostří (3) tak, aby bylo paralelně s
hřbety nožů.
a
2
BX851070
3
BX851069_1
IX - 12
Údržba
Nastavení řezných nožů
Aby se nože mohly dokonale nabrousit pomocí co
nejmenšího počtu brousicích cyklů, musí se optimálně
nastavit vůči brousicímu zařízení.
1. Nabruste nože na řezacím bubnu (viz kap. 8
„Broušení řezných nožů“).
2. Demontujte kryt návodu.
3. Posouvejte protiostří a vyrovnejte je vůči hřbetům
nožů (viz kap. 9.3.6 „Posouvání protiostří a jeho
vyrovnání k hřbetům nožů“)
4. Povolte všechny šrouby s šestihrannou hlavou (1).
4
1
BX850917_1
5. Seřiďte nože (2) vůči protiostří (3). Vzdálenost nůžprotiostří nastavte na 0,1 mm.
2
3
BX850912_1
6. Momentovým klíčem utáhněte všechny šrouby s
šestihrannou hlavou (2) v pořadí 3a; 3b; 3c; 2a; 2b
(utahovací moment 280 Nm).
7. Uvolněte aretaci řezacího bubnu, otočte řezací
buben o jednu řadu nožů dál, a znovu jej aretujte.
8. Nastavte další řadu nožů.
9. Tak pokračujte, až jsou stejnoměrně nastavené
všechny řady nožů na řezacím bubnu.
10.Uvolněte aretaci řezacího bubnu.
Seřiďte brousek podle nastavených
nožů, jinak se zničí.
2a
3b
3a
3c
2b
BX101281_3
11. Nastavte brousek tak, aby mezi hřbety nožů a
brouskem byla vzdálenost 0,5 mm (viz kapitola 8
„Nastavení resp. výměna brousku“).
12. Namontujte kryt návodu.
13. Nabruste řezné nože (viz kap. 8 „Broušení řezných
nožů“).
14. Nastavte protiostří.
IX - 13
Údržba
Výměna řezacích nožů.
Ostré nástroje - nebezpečí zranění!
Při práci na řezacím bubnu používejte
rukavice.
Aby jste zachovali vyvážení řezacího
bubnu, vyměňujte nože vždy v páru. A
to vždy nože, které jsou na bubnu
umístěny pod úhlem 180° - naproti
sobě (např. při 14 nožích na bubnu je
to nůž 1 a nůž 8).
Řezací buben musí být vždy osazen
těmi samými druhy řezacích nožů.
Dodržte objednací číslo
vyměňovaného nože a zkontrolujte ho
i podle katalogu náhradních dílů!
14
13
12
4
11
5
10
6
9
•
•
BX101240_1
Při každé výměně nože použijte nové
šrouby.
Z bezpečnostních důvodů vyměňujte
přítlačné desky (4) za nové 1x ročně.
Pozor poškození stroje!
Při našroubování znečištěných
řezných nožů, podpěr nožů nebo
přítlačných desek (4) hrozí nebezpečí,
že se řezné nože uvolní z nožového
bubnu. Všechny části před nasazením
vyčistěte.
•
8
4
Nabruste nože na řezacím bubnu (viz kap. 8
„Broušení řezných nožů“).
Posouvejte protiostří a vyrovnejte je vůči hřbetům
nožů (viz kap. 9.3.6 „Posouvání protiostří a jeho
vyrovnání k hřbetům nožů“).
Vyšroubujte šrouby s šestihrannou hlavou (1).
1
BX850917_1
•
•
•
•
•
Vyjměte řezný nůž (2), přišroubovanou lištu (3) a
desku s otvory (4). Při opětovném použití řezné
nože očíslujte.
Vyčistěte desku s otvory (4) a nosník nožů (5).
Poškozené nebo silně opotřebené desky s otvory
(4) vyměňte.
Vsaďte nový řezný nůž.
Řezný nůž s přišroubovanou lištou (3) a deskou s
otvory (4) připevněte k nosníku nože (5) pomocí
nových šroubů, v pořadí 3a; 3b; 3c; 2a; 2b (směrem
zevnitř ven).
3
5
2
4
BX851072
2a
3b
3a
3c
2b
BX101281_3
IX - 14
Údržba
Při vsazování řezných nožů (1) dávejte
pozor na směr montáže
přišroubovaných lišt (2). Plocha (a) se
zaoblenými rohy musí přiléhat k
řezacímu bubnu (3). Rovná plocha (b)
musí být od řezacího bubnu (3)
odkloněná.
•
2
3
1
Nastavení řezných nožů viz kap. 9.3.6 „Nastavení
řezných nožů“, pracovní kroky 6. až 12.
b
a
BX851073
9.3.7 Práce s polovičním počtem řezacích
nožů.
Rychlost vkládání a počet řezacích nožů odpovídá
požadované délce řezanky.
Pokud nedostačuje nastavitelný rozsah řezné délky
(řezná délka je ještě příliš krátká), lze snížit počet
řezných nožů na polovinu.
• Při provozu s polovičním počtem řezacích nožů na
každé straně řezacího bubnu jsou demontovány
každý druhý nůž z řezacího bubnu. Na místo nožů
jsou namontovány pouze krycí nože dodávané jako
příslušenství, které pouze chrání držák nože před
opotřebením.
Utahovací moment šroubů s šestihrannou hranou je
minimálně 270 Nm.
• Na informačním panelu nastavte odpovídající otáčky
řezacího bubnu (viz. kapitola 4.6.2.4 informační
panel „Nastavení počtu nožů“).
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
BX500022_1
9.3.8 Otočení resp. výměna protiostří
Ostré nástroje - nebezpečí zranění!
Při práci na nožovém bubnu noste
pracovní rukavice.
Protiostří otáčejte resp. vyměňujte
teprve tehdy, když při správném
nastavení spáry řezu resp.
neporušených nožích nelze docílit
uspokojivou kvalitu řezu.
Montáž protiostří provádějte jen na
vyčištěnou dosedací plochu. Dosedací
plocha musí být rovná, příp. dosedací
plochu upravte resp. vyměňte.
Při otáčení protiostří vyčistěte spodní
stranu protiostří.
1b
1a
1
BX851071
Protiostří (1) lze použít oboustranně. Pokud je jedna
resp. jsou obě strany (1a, 1b) protiostří (1) opotřebené,
musí se protiostří otočit resp. vyměnit.
IX - 15
Údržba
Otočení/výměna protiostří
• Nabruste nože na řezacím bubnu (viz kap. 8
Broušení řezných nožů)
• Demontujte kryt návodu.
• Posouvejte protiostří a vyrovnejte je vůči hřbetům
nožů (viz kap. 9.3.6 „Posouvání protiostří a jeho
vyrovnání k hřbetům nožů“).
• Demontujte šroubový spoj (2).
• Vyjměte protiostří (1).
• Vyčistěte dosedací plochu a spodní stranu
protiostří.
• Otočte protiostří resp. namontujte nové protiostří.
!
2
•
2
2
BX851074
Montáž nového protiostří
• Na nosník protiostří položte nové protiostří (3) a
uprostřed pevně rukou přišroubujte pomocí
lícovaného šroubu (4)
s podložkou se závěrnou hranou (5) a podložkou
(6). Vyrovnejte protiostří (3) na nosníku paralelně s
nabroušenými hřbety nožů.
•
3
4,5,6
Pevně rukou protiostří (3) přimontujte pomocí
postranních připevňovacích šroubů (7), podložek se
závěrnou hranou (8) a podložek (9).
Všechny tři šroubová spojení protiostří utáhněte
předepsaným utahovacím momentem.
210Nm
BX850914_1
Použijte pouze nové samojistné
matice.
Šroubová spojení vlevo a vpravo na
stroji, která jsou označená
!
,
zajistěte středně pevně pomocí
LOCTITE.
•
•
Namontujte kryt návodu.
Nastavte protiostří (viz kap. Provoz „Broušení
řezných nožů“).
IX - 16
!
1
350Nm
7
3
8
9
BX201341_4
Údržba
9.3.9 Dopravní lišty vkládacího válce
Vkládací válec (1) je vybaven dopravními lištami,
použitelnými střídavě z obou stran.
Jedna strana lišty je hladká, druhá je provedená s
ozubením.
1
Podle zkušeností se hladká strana používá při
zpracování travní siláže a ozubená strana pro kukuřici.
BX850918
Otočení dopravních lišt
•
•
•
•
Demontujte adaptér.
Vyjměte klíč zapalování, zajistěte sklízecí řezačku
proti nepředvídanému uvedení do provozu a proti
pohybu.
Vyšroubujte připevňovací šrouby (3) dopravní lišty (2).
Dopravní lištu (2) otočte a přimontujte.
(utahovací moment 35 Nm)
Z důvodů lokace kovů se smí použít
jen připevňovací materiál z antimagnetické oceli.
Šrouby se nesmí utahovat nárazovým
šroubovákem (magnetizační efekt).
2
3
BX850920
Vkládací válec dole (doplňková výbava)
Vkládací válec dole (4) je rovněž vybaven dopravními
lištami. Tyto lišty slouží k ochraně válce před
opotřebením, nelze je otáčet.
4
BX850919
IX - 17
Údržba
9.3.10 Nastavení stěrač - hladký válec
Nastavení se provádí na sklopeném resp.
demontovaném krytu návodu.
Stěrač by se měl po celé šířce hladkého válce nastavit
co nejtěsněji k válci.
Vzdálenost stěrače - hladkého válce = 0 - 0,3 mm.
2
Nastavte stěrač tak, aby na hladký
válec netlačil.
Jinak by mohlo docházek k přehřátí
stěrače a k poškození stěrače a
hladkého válce.
•
1
Povolením kontramatic (2) uvolněte tlačné
pružiny (1) na obou stranách krytu návodu.
1
2
BX101121_1
Nastavení vzdálenosti stěrač - hladký válec
•
•
•
•
•
•
Povolte všechny šestihranné matice (4).
Montážní pákou (1) zatlačte lisovací válec (2)
nahoru.
Spároměrem zkontrolujte vzdálenost (požadovaný
rozměr 0 - 0,3 mm) mezi stěračem (3) a hladkým
válcem (5).
Příp. stěrač (3) stejnoměrně po celé šířce nastavte.
Utáhněte všechny šrouby s šestihrannou hlavou (4).
Na obou stranách napněte tlačné pružiny (viz kap.
Údržba - Nastavení tlačných pružin v krytu návodu)
2
1
4
3
5
BX101150_1
IX - 18
Údržba
9.3.11 Nastavení lisovací válec - stěrač
Nastavení se provádí na sklopeném resp.
demontovaném krytu návodu.
•
Povolením kontramatic (2) uvolněte tlačné
pružiny (1) na obou stranách krytu návodu.
2
1
2
BX101120_1
Nastavení vzdálenosti lisovací válec - stěrač
•
•
•
Vzdálenost mezi lisovacím válcem (1) a stěračem (2)
má být a = 3 - 8 mm.
Příp. vzdálenost po celé šířce rovnoměrně nastavte
vložením podložek pod zarážky (3) na krytu
návodu.
Na obou stranách napněte tlačné pružiny (viz kap.
Údržba - Nastavení napínacích pružin v krytu
návodu).
V pravidelných intervalech měřte
tloušťku (b) stěrače (2). Je-li stěrač
slabší než 26 mm, musí se vyměnit.
3
1
a
b
2
BX101140_1
IX - 19
Údržba
9.3.12 Nastavení napínacích pružin v
krytu návodu
Délka pružiny vzadu (a): 450 mm
• Nastavení se provádí závitovým dílem (1).
Pružiny vpředu se nepředepnou.
• Pokud horní balík válců není paralelně se spodním
podávacím válcem, nastavte délku pružiny (b)
pomocí závitového dílu (1)
b
a
WHBBX00327
Při volnoběhu spočívá balík válců na
gumové zarážce (2).
1
2
WHBBX00429
9.4 Vedení sklizňového produktu
9.4.1 Přístupová místa k vedení
sklizňového produktu
K odstraňování ucpání ve vedení sklizňového produktu
slouží údržbové klapky.
Před otevřením údržbových klapek
•
Vyjměte klíč zapalování, zajistěte sklízecí řezačku proti
nepředvídanému uvedení do provozu a proti pohybu.
Pozor - Nebezpečí úrazu!
Po vypnutí hlavního pohonu dobíhá
nožový buben a ventilátor vyhazovače,
zní akustický signál doběhu!
Před zahájením veškerých prací a
oprav vždy nejprve vyčkejte na
absolutní zastavení agregátů.
2
1
Údržbová klapka v kanálu pro trávu
•
•
•
Vyšroubujte šrouby s šestihrannou hlavou (2)
vpravo i vlevo na kanálu pro trávu (3), vyjměte
šrouby i podložky.
Vyklopte údržbovou klapku (1).
Po ukončení údržbářských prací klapku (1) zavřete
a zajistěte šrouby a podložkami (2).
IX - 20
3
BX500703_1
Údržba
Údržbová klapka v předávacím kanálu
•
•
•
Vyšroubujte šrouby s šestihrannou hlavou (2)
vpravo i vlevo na předávacím kanálu, vyjměte
šrouby i podložky.
Vyklopte údržbovou klapku (1).
Po ukončení údržbářských prací klapku (1) zavřete
a zajistěte šrouby a podložkami (2).
2
1
BX500704_1
Zadní stěna ventilátoru vyhazovače
•
Vyprázdněte kondicionér na kukuřici.
Před demontáží zadní stěny (1) se
musí uvolnit dvě pérové západky (6)
na zadní stěně vpravo i vlevo.
6
1
BX850921
•
•
Vyšroubujte šrouby s šestihrannou hlavou (2) ze
zadní stěny vpravo a vlevo.
Vyjměte zadní stěnu (1).
2
1
BX851060
IX - 21
Údržba
Údržbová klapka v hrdle kanálu
•
•
2
Povolte šestihranné matice (2).
Vyjměte údržbovou klapku (1) nahoru.
1
2
BX500058
Údržbová klapka v odhazovací koncovce
•
•
•
•
Natočte odhazovací koncovku dopředu doleva a
snižte natolik dolů, aby byly údržbové klapky
přístupné z plošiny kabiny.
Povolte šestihranné matice (2) a sejměte příklopy
(1) čisticích otvorů.
Vyčistěte odhazovací koleno. Pro čištění použijte
vhodné pomůcky.
Přišroubujte příklopy (1) čisticích otvorů.
1
2
1
2
2
1
BX100700
IX - 22
Údržba
9.5
Údržba motoru
9.5.1 Přehled údržby (MAN) výtah
Tento přehled údržby slouží k rychlé orientaci a je nezávazný.
Směrodatné jsou údaje v provozním návodu a v seznamu provozních látek.
Musí se používat pouze provozní látky schválené v seznamu provozních látek MAN.
Plán údržby motoru
• Všechny práce údržby motoru se musí provádět podle intervalů plánu údržby v provozním návodu MAN.
Intervaly výměny oleje
• Viz plán údržby, průvodní dokument MAN.
Dennм aktualizovanй schvбlenй oleje naleznete na internetu:
https://mmrepro.mn.man.de/bstwebapp/BSTServlet
Motory Common Rail se smí
provozovat výhradně
s oleji podle tovární normy
M 3277.
IX - 23
Údržba
9.5.2 Důležité pokyny pro údržbu
Opravy, údržbu a čistění, jakož i
odstraňování funkčních poruch
provádějte zásadně pouze při
vypnutém pohonu a vypnutém
motoru.- Vyjměte klíč zapalování!
Při práci na motoru zásadně vypněte
hlavní vypínač baterie!
Hadice chladicí kapaliny a sací hadice vzduchu
Stav a upevnění hadic chladicí kapaliny a sacích hadic
vzduchu kontrolujte každých 50 provozních hodin.
Hadice chladicí kapaliny a nekovové části sání
vzduchu vyměňujte každé 2 roky.
Denně kontrolujte čistotu motoru, chladiče a
výfukového systému a v případě potřeby je vyčistěte.
Chladicí kapalina
Chladicí soustava motoru je z výroby naplněná
ochranným prostředkem proti korozi a mrazu/vodou.
Chladicí kapalina se skládá z 50 % ochranného
prostředku proti korozi a mrazu a z 50 % vody.
Ochrana proti mrazu je zajištěná do cca -37° C. Viz též
údaje výrobce motoru.
Klínový řemen
U všech klínových řemenů se musí neustále udržovat
dobré napětí.
U nových řemenů zkontrolujte napnutí po prvních 2 až
3 provozních hodinách.
Čistota
Důkladně čistěte oblast motoru a především výfukový
systém, jakož i okolí brzd, převodovky a.j., abyste
zabránili nebezpečí požáru.
Při velmi suchém sklizňovém produktu a při silné
prašnosti kontrolujte uvedená místa častěji, zda v nich
nejsou usazené nečistoty, a příp. je vyčistěte.
•
•
•
Stlaeným vzduchem odstraHte z motoru všechny
zbytky rostlin a prach.
Zkontrolujte, jestli není poškozená izolace
výfukových trubek a turbodmychadla, a v pYípad
potYeby ji vymHte.
Z naftové a pYídavné nádrže odstraHte zbytky
rostlin a prach.
IX - 24
Mazivo a palivo uskladněte ve
vhodných nádržích a zajistěte jejich
řádnou likvidaci.
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby.
• Nechte kapaliny a strojní součásti
příp. vychladnout.
Údržba
9.5.3 Palivová soustava
Palivo
Při manipulaci s palivem postupujte
obezřetně.
Doplňujte palivo jen venku a při
vypnutém motoru.
Zákaz kouření.
Pro vyrovnaný dobrý výkon a dlouhou životnost motoru
má zásadní význam kvalita a čistota paliva.
Dodržujte údaje v provozním návodu
motoru, kapitola Provozní látky (MAN)
a předpisy k používání provozních
látek (MAN).
Stroj tankujte jen z plošiny na pravé
straně.
Vyhněte se kontaktu kůže s naftou.
Případně znečištěný oděv svlékněte a
postižená místa kůže omyjte vodou a
mýdlem. Po zasažení očí vyplachujte
oči pod tekoucí vodou a vyhledejte
lékaře.Po požití může nafta způsobit
poškození plic a otravu. Ihned
vyhledejte lékaře.
Při teplotách pod 10 °C (50 °F) používejte vždy zimní
palivo.
Čerpání paliva
•
•
•
•
•
Vypněte motor.
Vyčistěte okolí plnicího hrdla (1) od trávy a prachu.
Čerpejte jen čisté palivo, příp. jej před doplněním
filtrujte.
Po načerpání paliva nádrž dobře uzavřete.
Odstraňte rozlité palivo.
Palivová nádrž
•
•
•
•
Objem palivové nádrže viz kap. Všeobecné Technické údaje.
Plnění nádrže sledujte na ukazateli paliva na displeji
infocentra.
Po každém načerpání paliva nádrž dobře uzavřete.
Vypouštěcí šroub paliva (2). Utahovací
moment 30 Nm
1
Po skončení provozu doplňujte
palivovou nádrž každý den palivem,
aby se zabránilo tvorbě kondenzátu v
palivové nádrži a zamrznutí v zimě.
Odvzdušnění palivové nádrže
Po delším odstavení se palivová soustava musí příp.
odvzdušnit.
Bližší informace jsou uvedeny v provozním návodu k
motoru, v kapitole Údržba (MAN).
2
BX500771
IX - 25
Údržba
9.5.4 Palivový předfiltr / odlučovač vody
1
3
4
BX750007
Výměna palivového předfiltru
Vložená nádrž se musí vypustit, protože jinak by
vytekla.
• Připojte hadici k vypouštěcímu kohoutu vložené
nádrže a druhý konec vložte do záchytné nádoby.
• Otevřete vypouštěcí kohout a vloženou nádrž
vypusťte.
• Zavřete vypouštěcí kohout.
• Vyšroubujte filtrační baňku (1).
• Vyčistěte filtrační baňku a vložku, silně
znečištěnou nebo poškozenou filtrační vložku
vyměňte.
• Zkontrolujte těsnicí kroužek u filtrační baňky,
popřípadě jej vyměňte.
• Potřete těsnicí kroužek naftou a nasaďte jej.
• Vložte filtrační vložku do filtrační baňky a baňku
(1) přišroubujte k filtrační skříni.
Vyprázdnění odlučovače vody
• Voda příp. přítomná v palivu se sbírá v průzoru (3).
• Povolením vypouštěcího šroubu (4) včas vypusťte
akumulovanou vodu a zachyťte ji do nádoby.
• Spotřebované filtry a zbytky paliva řádně
zlikvidujte.
• Znovu utáhněte vypouštěcí šroub (4).
BiG X 600/700 -1
5
9.5.5 Palivový filtr
Palivový filtr (5) zachytí z paliva i ty nejjemnější
částečky nečistot.
Výměna filtrační vložky paliva
• Povolte vypouštěcí šroub dole na filtru
• Palivo nechte vytéci do vhodné nádoby
• Vypouštěcí šroub opět zavřete
• Vyšroubujte víko filtru s těsnicím kroužkem a
vyčistěte jej
• Vyjměte vložku filtru
• Do tělesa vsaďte novou filtrační vložku.
• Na víko filtru natáhněte nový těsnicí kroužek.
• Zašroubujte víko filtru a utáhněte jej. Utahovací
moment 25 Nm
• Odvzdušněte palivovou nádrž.
BX750033
BiG X 850 -1/1100 -1
5
Bližší informace jsou uvedeny v provozním návodu k
motoru, v kapitole Údržba (MAN).
BX750008
IX - 26
Údržba
Na stroji jsou namontovaná dvě ruční čerpadla (1) a (2) s palivovým předfiltrem. Postup při údržbě je u
obou ručních čerpadel stejný.
1
2
BX851086
Výměna filtru (1) v ručním čerpadle (3)
Vložená nádrž se musí vypustit, protože jinak by
vytekla.
• Připojte hadici k vypouštěcímu kohoutu vložené
nádrže a druhý konec vložte do záchytné nádoby.
• Otevřete vypouštěcí kohout a vloženou nádrž
vypusťte.
• Zavřete vypouštěcí kohout.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyšroubujte ruční kolečko přívodu paliva (2) (otočte
doleva).
Pro zablokování přívodu paliva vytáhněte ruční
kolečko (2) úplně nahoru.
Povolte šroub (4) dole na filtrační baňce (1).
Odeberte filtrační baňku (1).
Vyčistěte filtrační baňku a vložku, silně znečištěnou
nebo poškozenou filtrační vložku vyměňte.
Zkontrolujte těsnicí kroužek u filtrační baňky,
popřípadě jej vyměňte.
Potřete těsnicí kroužek naftou a nasaďte jej.
Vložte filtrační vložku do filtrační baňky a baňku (1)
přišroubujte k filtrační skříni.
Ruční kolečko (2) zatlačte zase dolů, abyste uvolnili
přívod paliva.
Pro odvzdušnění proveďte pumpování ručním
kolečkem (2).
Ruční kolečko (2) opět zašroubujte.
Po ukončení údržby musí být ruční
kolečko vždy dole, tedy
zašroubované. Jinak by nebyl
zaručen přívod paliva.
2
3
1
4
BX750024_1
IX - 27
Údržba
9.5.6 Motorový olej
Je nutno dodržovat údaje v provozním
návodu výrobce motoru (MAN).
Kontrola hladiny motorového oleje
•
Hladinu motorového oleje kontrolujte denně, cca 5
minut po zastavení motoru.
Viz kap. Uvedení do provozu - Kontrola hladiny
motorivého oleje.
Naplnění nádrže motorovým olejem
•
•
•
•
•
Sejměte uzávěr (1) z plnicího hrdla oleje.
Nalijte motorový olej až ke značce maximum na
měrce oleje (2).
Našroubujte uzávěr (1) na plnicí hrdlo oleje.
Nechte motor chvíli běžet při spodních
volnoběžných otáčkách. Vypněte motor a
zkontrolujte jeho utěsnění, včetně olejového filtru.
Po 5 minutách ještě jednou zkontrolujte hladinu
oleje v motoru, příp. motorový olej doplňte až ke
značce max.
2
l
ö
tor
Mo
1
BX750012_1
IX - 28
Údržba
9.5.7 Chladicí systém
Nebezpečí popálení!
Uzávěr (3) vyrovnávací nádržky (1)
nikdy neotvírejte při horkém motoru.
• Vypněte motor a počkejte, až se
ochladí.
• Noste ochranné rukavice.
Chladicí kapalina
Je nutno dodržovat údaje v
provozním návodu výrobce motoru
(MAN).
Chladicí soustava motoru je z výroby naplněná
ochranným prostředkem proti korozi a mrazu/vodou.
Chladicí kapalina se skládá z 50 % ochranného
prostředku proti korozi a mrazu a z 50 % vody.
Ochrana proti mrazu je zajištěná do cca -37° C.
•
Před začátkem zimy zásadně zkontrolujte
mrazuvzdornost.
Pokud není k dispozici chladicí prostředek, musí se nezávisle na roční době - použít směs z 50 %
etylenglykolu-nemrznoucího/ochranného prostředku
proti korozi a z 50 % čisté, měkké vody. Tato směs
nabízí rovněž ochranu proti korozi a zamrznutí do -37 °C.
V chladicím systému se nesmí
používat žádné těsnicí přísady.
•
Všechny hadice chladicí kapaliny v motoru
vyměňujte každé 2 roky.
Kontrola hladiny chladicí kapaliny motoru
•
•
•
1
Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte denně.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny ve
vyrovnávací nádržce (1) u kontrolního průzoru (2).
Hladina chladicí kapaliny musí dosahovat do středu
kontrolního průzoru (2).
Příp. chladicí kapalinu doplňte.
2
BX850922
IX - 29
Údržba
Naplnění nádrže chladicí kapaliny
• Otočte uzávěr (3) vyrovnávací nádržky (1) k první
západce a nechte uniknout zbytkový přetlak.
• Zcela otevřete uzávěr (3) a doplňte chladicí
kapalinu motoru až do středu kontrolního průzoru
(2).
• Opět zavřete uzávěr.
3
1
2
BX850923
Vypuštění chladicí kapaliny
Vypouštěcí šroub (2) chladicí kapaliny se nachází na
potrubí chladicí vody v zadní části motoru.
1
2
Vodní chladič, olejový chladič a chladič plnicího
vzduchu
Vodní chladič, olejový chladič a chladič plnicího
vzduchu se nachází v prostoru stroje, za sítovým
krytem chladiče (1).
Čištění chladičů provádějte pokud možno při studeném
motoru.
• Pravidelně kontrolujte čistotu všech chladicích
agregátů a v případě potřeby je vyfoukejte
stlačeným vzduchem. Nepoškoďte lamely!
• Chladič vyfoukejte stlačeným vzduchem zvenku
směrem dovnitř.
IX - 30
BX850924
1
BX850925
Údržba
9.5.8 Vzduchový filtr
Provoz stroje se znečištěným nebo poškozeným vzduchovým filtrem může způsobit poškození
motoru.
• Poškozené vzduchové filtry okamžitě vyměňte.
Údržbu vzduchového filtru provádějte
denně, nejpozději však tehdy, zobrazí-li
se na displeji infocentra chybové hlášení
Znečištění vzduchového filtru
.
Čistění vzduchového filtru
BiG X 600/BiG X 700-1
2
1
3
4
BX850926_1
•
•
•
•
•
•
•
Vyšroubujte matici (2) a vyjměte víko (1).
Vyšroubujte matici (4) a opatrně vyjměte filtrační vložku (3).
Vyčistěte vnitřní prostor a těsnicí plochy filtrační skříně.
Filtrační vložku vyfoukejte stlačeným vzduchem (max. 5 bar) zevnitř směrem ven.
Silně znečištěnou nebo poškozenou filtrační vložku vyměňte. Rovněž vyměňte filtrační vložky, které jsou
namontované 4 roky nebo déle.
Opět namontujte filtrační vložku.
Namontujte víko (1).
BiG X 850-1/BiG X 1100-1
3
1
2
BX851037
•
•
•
•
•
•
•
Odjistěte svorky (2) a sejměte víko (1)
Opatrně vyjměte filtrační vložku (3) pomocí lehkých točivých pohybů
Vyčistěte vnitřní prostor a těsnicí plochy filtrační skříně
Filtrační vložku vyfoukejte stlačeným vzduchem (max. 5 bar) zevnitř směrem ven
Silně znečištěnou nebo poškozenou filtrační vložku vyměňte. Rovněž vyměňte filtrační vložky, které jsou
namontované 4 roky nebo déle
Opět namontujte filtrační vložku
Nasaďte víko (1) a zajistěte jej svorkami (2)
IX - 31
Údržba
Výměna bezpečnostní vložky
Bezpečnostní vložky se nesmí čistit ani znovu použít!
BiG X 600/BiG X 700-1
2
4
3
5
6
1
BX851036
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyšroubujte matici (2) a vyjměte víko (1).
Vyšroubujte matici (4) a opatrně vyjměte filtrační vložku (3).
Vyšroubujte matici (5) a opatrně vyjměte bezpečnostní vložku (6).
Vyčistěte vnitřní prostor a těsnicí plochy filtrační skříně.
Namontujte novou bezpečnostní vložku
Filtrační vložku vyčistěte stlačeným vzduchem (max. 5 bar) zevnitř směrem ven.
Opět namontujte filtrační vložku.
Namontujte víko (1).
BiG X 850-1/BiG X 1100-1
3
1
2
4
BX851038
•
•
•
•
•
•
•
Odjistěte svorky (2) a sejměte víko (1)
Demontujte filtrační vložku (3)
Opatrně vyjměte bezpečnostní vložku (4) pomocí lehkých točivých pohybů
Vyčistěte vnitřní prostor a těsnicí plochy filtrační skříně
Namontujte novou bezpečnostní vložku
Namontujte vyčištěnou nebo novou filtrační vložku (3)
Nasaďte víko (1) a zajistěte jej svorkami (2)
IX - 32
Údržba
9.6
Údržba hydrauliky
9.6.1 Speciální bezpečnostní upozornění
Při hledání netěsností používejte z
důvodů nebezpečí poranění vhodné
pomůcky a noste ochranné brýle.
Kapaliny vystupující pod vysokým
tlakem mohou vniknout do pokožky a
způsobit závažná poranění. Proto
musí být zařízení před odpojením
potrubí bez tlaku. Dříve než se tlak v
zařízení opět vytvoří se přesvědčte,
zda jsou spojení potrubí těsná.
Hydraulický olej vystupující z malého
otvoru je sotva vidět, proto při hledání
netěsností použijte kus lepenky apod.
Chraňte ruce a tělo.
Vnikne-li nějaká kapalina do pokožky,
musí ji neprodleně odstranit lékař,
který je obeznámen s poraněními
tohoto druhu; jinak mohou být
následkem závažné infekce. Lékaři,
kteří s tím nejsou obeznámeni, by si
měli příslušné informace opatřit od
kompetentního lékařského zdroje.
Hydraulická hadicová vedení jednou
ročně kontrolujte a v případě
poškození nebo stárnutí je vyměňte!
Náhradní hadicová vedení musí
odpovídat technickým požadavkům
výrobce přístroje.
9.6.2 Konstrukce hydraulického systému
pracovního nářadí a brzd
Hydraulické schéma zapojení viz kapitola "Údržba"
(legenda k hydraulickému schématu)
1
Hlavní blok ventilů (1) se nachází za přístupovou
klapku na pravou stranu stroje.
BX850927
IX - 33
Údržba
Blok hlavních ventilů
Y39
Y40
Y31
Y30
Y38
Y37
Y29
Y28
Y27
Y26
Y25
Y24
Y23
Y22
Y21
Y67
Y66
Y20
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
-
Y29 Y30 -
BX202080_2
otočit odhazování "doleva"
otočit odhazování "doprava"
uzávěr odhazovací koncovky "zvednout"
uzávěr odhazovací koncovky "spustit dolů"
odhazovací koncovku "zvednout"
odhazovací koncovku "spustit dolů"
sklopit adaptér "přeprava"
vyklopit adaptér "práce"
opěrná kola zasunout/Zvednout rozdělovač
rostlin
opěrná kola vysunout/Spustit rozdělovač
rostlin dolů
brusné zařízení "válec zap"
Přetlakové ventily
Bloky ventilů jsou vybaveny
přetlakovými ventily. Tyto ventily byly
nastaveny z výroby a nesmí se měnit.
Práce na přetlakovém ventilu nechte provádět jen
zákaznický servis.
IX - 34
Y31 -
brusné zařízení "válec vyp"
Y37 Y38 -
kyvný rám "otočit doleva"
kyvný rám "otočit doprava"
Y39 Y40 -
auto-řízení vlevo
auto-řízení vpravo
Y66 Y67 -
zablokovat řízení vlevo
zablokovat řízení vpravo
Údržba
9.6.3 Hydraulická nádrž
Hydraulický olej
Pozor, nikdy nemíchejte různé druhy
oleje.
Před změnou druhu oleje konzultujte
se zákaznickým servisem.
V žádném případě nepoužívejte
motorový olej.
Seznam minerálních olejů třídy kvality HLP (HM) a
ekologických, biologicky rychle odbouratelných
tlakových kapalin HEPG
Třída viskozity ISO HEPG VG 46
HLP VG 46
Výrobce
Třída viskozity ISO HEPG VG 46
Výrobce
ADDINOL
hydraulický olej HLP
46
OSO 46
FRAGOL
ARAL
ASEOL
AVIA
BAF-46Vitam
Aral Vitam GF 46
Aqua VG 46
Avia Hydrosynth AVILUB RSL 46
46
Avia Fluid ZAD 46
Houghton
KLÜBER
KUWAIT
BECHEM
Hydrostar
UWF 46
Biohyd PEG 46 Energol HLP 46
LIQUI
MOLY
MOBIL
AGIP
BP
FUCHS
Hydraulic
TR 46
Renolin
PGE 46
LAMORA HLP 46
Q8
Haydn 46
Holst 46
Hydraulik S46
HYSPIN AWS 46
SHELL
Fluid BD 46
COFRAN
Cofraline
extra 46 S
Astron HLP 46
ELFOLNA 46
ELFOLNA DS 46
StuartTheunissen
TOTAL
TRIBOL
Hydrocor E 46
ISOCOR E46
Engen
TQH 20/46
VALVOLINE
Ultrasyn PG 46
ENGEN
ESSO
FINA
Econa PG 46
hydraulický olej
PGK 46
NUTO H 46
hydraulický olej
D3031.46
HYDRAN 46
VERKOL
WINTERSHALL
RENOLIN
MR 15
VG 46
RENOLIN
B15
VG 46
Syntolubric 46
CASTROL
DEA
ELF
HLP VG 46
HLP 46 ISO
Mobil DTE 25
Mobil
Hydraulic
Oil Medium
Shell Tellus
olej 46
Shell Hydrol
DO 46
Cofraline
extra 46 S
Azolla ZS 46
Tribol 772
Tribol ET 1140-46
Tribol 943 AW 46
Vesta HLP 46
WIOLAN HS 46
WIOLAN HS 4
IX - 35
Údržba
Kontrola hladiny hydraulického oleje
Úroveň hladiny oleje kontrolujte každých 50 provozních
hodin.
•
Spusťte dolů zvedací mechanizmus a vypněte
motor.
•
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v průzoru (2)
nádrže hydraulického oleje (1).
2
1
Hladina hydraulického oleje musí sahat až ke středu
průzoru.
• Příp. hydraulický olej doplňte.
BX500055_1
Výměna hydraulického oleje
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby
Před výměnou hydraulického oleje
konzultujte se zákaznickým
servisem KRONE.
3
1
Při výměně hydraulického oleje
vyměňte také sací filtr zpětného toku
a vysokotlaký filtr
•
•
•
•
•
K vypouštěcímu hrdlu (2) nádrže hydraulického
oleje (1) připojte pomocí vazební zástrčky
vypouštěcí hadici (je součástí dodávky stroje) a
zachyťte použitý olej do dostatečně velké nádoby.
Odpojte hadici.
Hydraulický olej nalévejte plnicím hrdlem (3) na
nádrži hydraulického oleje (1), až je olej vidět v
průzoru nádrže.
Nechte motor cca 10 sekund běžet při spodních
volnoběžných otáčkách.
Vypněte motor.
Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje, doplňte
chybějící olej.
Postup opakujte tak dlouho, až hladina oleje
neklesne.
Zkontrolujte napájecí tlaky.
IX - 36
2
BX500089_2
Údržba
Vэmмna sacнho filtru zpмtnйho toku
Filtr hydraulického oleje vyměňte jakmile se na
1
displeji infocentra zobrazí chybové hlášení
Zpětné sání filtr 1 resp. filtr 2, nejpozději však po
každé sezóně.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Imbusovým klíčem povolte a vyjměte čtyři
šrouby (1) na víčku (2).
Víčko (1) sejměte.
Nadzdvihněte filtrační vložku (2), nechte odkapat
hydraulický olej.
Vytáhněte filtrační vložku a řádně ji zlikvidujte.
Potřete těsnicí plochu nové filtrační vložky olejem a
nasaďte ji.
Šroubovací víčko zašroubujte rukou, neutahujte
příliš pevně.
Nechte motor cca 10 sekund běžet při spodních
volnoběžných otáčkách.
Vypněte motor.
Zkontrolujte utěsnění filtru hydraulického oleje.
Nasaďte víčko (1) a upevněte jej čtyřmi šrouby (2).
9.7
•
•
•
2
2
Údržba převodovky
Pokud není uvedeno jinak, u všech převodovek po
1000 provozních hodinách, nejpozději však po konci
sezóny.
Před začátkem sezóny a potom každých 100
provozních hodin kontrolujte hladinu oleje.
Všechny převodovky kontrolujte denně, zda jsou
utěsněné, případně překontrolujte hladinu oleje.
BX100901_3
Pro doplnění nebo výměnu
převodového oleje použijte jen
originální převodový olej KRONE
((Mobil SHC 630) ).
Pokud není originální převodový olej
KRONE k dispozici, konzultujte to se
zákaznickým servisem KRONE.
9.7.1 Kontrola hladiny oleje a výměna
oleje v převodovce motoru
2
3
4
1
BX850985
Kontrola hladiny oleje
• Při trvalém provozu musí hladina oleje dosahovat
do 1/2 kontrolního průzoru (1), případně olej
doplňte (viz Výměna oleje).
Výměna oleje
•
•
Z bedny na nářadí stroje vyjměte vypouštěcí hadici
a našroubujte ji na vypouštěcí hrdlo (4).
Použitý olej zachyťte do dostatečně velké nádoby.
Upozornění
Kontrolu hladiny oleje provádějte cca
1 až 1,5 hodiny po vypnutí motoru,
při vodorovné poloze stroje.
•
•
•
•
•
Sejměte vypouštěcí hadici a uložte ji opět do bedny
na nářadí.
Matici na vypouštěcím hrdle (4) pevně rukou
utáhněte.
Vyšroubujte uzávěr (3) na převodovce motoru (2).
Doplňte olej.
Šroubový uzávěr (3) opět zašroubujte.
IX - 37
Údržba
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby
Kontroly hladiny oleje a výměnu oleje
provádějte ve vodorovné poloze
sklízecí řezačky!
Použitý olej řádně zlikvidujte!
Plnicí množství a názvy maziv
převodovky viz kap. Všeobecné
informace - Technické údaje.
WHBBX04011
•
•
•
•
Demontujte hadice (3, 22, 35, 43) z čerpadla a
převodovky (nahoře a dole) a nechte je vytéct je
do záchytné nádoby.
Demontujte filtrační nádobu (38).
Z nádoby filtru (38) vyjměte filtrační vložku a
nádobu vyčistěte.
Chladicí spirály a hadice z chladiče k převodovce/
čerpadlu vyčistěte stlačeným vzduchem (pozor na
zpětný ventil (21)). Stlačeným vzduchem čistěte
jen směrem od čerpadla ke chladiči a vhodným
způsobem zachyťte olej.
IX - 38
•
Přimontujte hadice (3, 22, 35, 43) k čerpadlu a
převodovce (nahoře a dole).
• Do filtrační nádoby (38)
vložte novou filtrační vložku.
• Namontujte filtrační nádobu (38).
Údržba
Olejový filtr (7) oběžného mazání převodu
Výměnu filtru proveďte vždy společně s výměnou
oleje převodu každých 1000 provozních hodin,
resp. na konci sezóny:
•
•
•
Vyšroubujte nádobu filtru (5) otočením klíčem
(otvor klíče 32) na přivařené matici (6).
Starý filtr vyměňte za nový.
Nádobu filtru (5) klíčem (otvor klíče 32) znovu
našroubujte.
9
8
7
Vysokotlaký filtr (8)
Filtr zachycuje odloučené částice pevných látek z
hydraulického systému. Filtrování hydraulického oběhu
slouží k prevenci poškození komponent obvodu. Filtr je
vybaven optickým indikátorem znečištění (9). Indikátor
znečištění (9) opticky informuje o stupni znečištění filtru.
Při rozjezdu za studena se může stát, že tlačítko
indikátoru znečištění (9) vyskočí. Zatlačte tlačítko teprve
po dosažení provozní teploty. V případě, že ihned znovu
vyskočí, je nutné filtrační prvek vyměnit.
5
6
BX500644_2
Před každým pracovním nasazením
zkontrolujte indikátor znečištění a v
případě potřeby znečištěný filtrační
článek vyměňte.
Pokud indikátor znečištění nereaguje,
vyměňujte filtrační prvek jednou ročně
nebo při každé výměně oleje.
Výměna filtračního prvku vysokotlakého filtru
(8)
Staré oleje a olejové filtry skladovat
resp. likvidovat dle zákonných
předpisů.
1
AUS
EIN
•
•
•
•
•
•
•
Zrušte tlak v hydraulickém systému.
Z hlavy filtru (1) vyšroubujte spodní část filtru (4) a
vyčistěte ji.
Filtrační prvek (3) stáhněte a nahraďte jej novým
filtračním prvkem (objedn. číslo 919 730 0).
Na ventilové pouzdro (5) nasuňte nový filtrační
prvek (3).
Překontrolujte o-kroužek (2) a případně jej vyměňte
za nový o-kroužek stejných vlastností.
Spodní část filtru (4) přišroubujte k hlavě filtru.
Vytvořte tlak v hydraulickém zařízení a
překontrolujte jeho těsnost.
2
5
3
4
COM00021
IX - 39
Údržba
9.7.2 Kontrola hladiny oleje a výměna
oleje v rozdělovací převodovce
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby.
• Nechte kapaliny a strojní součásti
příp. vychladnout.
2
Pro doplnění nebo výměnu
převodového oleje použijte jen
originální převodový olej KRONE
((Mobil SHC 630) ).
Pokud není originální převodový olej
KRONE k dispozici, konzultujte to se
zákaznickým servisem KRONE.
Kontrola hladiny oleje
• Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny oleje (2) z
rozdělovací převodovky (1).
• Hladina oleje musí dosahovat až ke kontrolnímu
otvoru. Případně olej doplňte (viz Výměna oleje).
• Šroub pro kontrolu hladiny oleje (2) opět
zašroubujte.
Výměna oleje
• Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje (4) z
rozdělovací převodovky (1). Použitý olej zachyťte
do vhodné nádoby.
• Vypouštěcí šroub oleje (4) opět zašroubujte.
• Vyšroubujte šroubový uzávěr s větracím filtrem (3)
z rozdělovací převodovky (1).
• Doplňte olej.
• Šroubový uzávěr (3) opět zašroubujte.
IX - 40
3
1
4
BX101490
Údržba
9.7.3 Kontrola hladiny oleje a výměna
oleje v převodu válců dole
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby.
• Nechte kapaliny a strojní součásti
příp. vychladnout.
1
Kontrolu hladiny oleje a výměnu oleje
provádějte ve vodorovné poloze krytu
návodu!
Převod válců na levé straně krytu návodu je rozdělen
na dva.
1
2
-
Úhlová převodovka vlevo nahoře
převod válců dole
2
Kontrola hladiny oleje úhlové převodovky
vlevo nahoře, věž nahoře (1)
•
•
•
•
•
Důkladně očistěte okolí olejové měrky (3)
Vyšroubujte olejovou měrku (3) a setřete z ní
zbytky oleje
Olejovou měrku (3) zašroubujte a znovu vyšroubujte
Odečtěte hladinu oleje - hladina oleje musí být mezi
značkami max. a min.
Znovu olejovou měrku zašroubujte
Výměna oleje úhlové převodovky vlevo
nahoře, věž nahoře (1)
•
•
•
•
•
BX851062
Vhodným imbusovým klíčem vyšroubujte
vypouštěcí šroub oleje (6) z úhlové převodovky
vlevo nahoře, věž nahoře (1)
Použitý olej zachyťte do vhodné nádoby.
Vypouštěcí šroub oleje (6) opět zašroubujte.
Vyšroubujte měrku oleje (3)
Doplňte olej
Znovu olejovou měrku zašroubujte
3
1
6
Kontrola hladiny oleje převodu válců dole (2)
•
•
Zjistěte hladinu oleje na průzoru (4).
Pokud hladina oleje poklesla pod polovinu průzoru,
musí se olej do této úrovně doplnit (viz Výměna
oleje).
BX851061
2
Výměna oleje převodu válců dole (2)
•
•
•
•
•
Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje (5) z převodu
válců dole.
Použitý olej zachyťte do vhodné nádoby.
Vypouštěcí šroub oleje (5) opět zašroubujte.
Vyšroubujte šroubový uzávěr s větracím filtrem (6).
Doplňte olej.
Šroubový uzávěr (6) opět zašroubujte.
4
5
BX850995_1
IX - 41
Údržba
9.7.4 Kontrola hladiny oleje a výměna
oleje v převodu válců nahoře
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby.
• Nechte kapaliny a strojní součásti
příp. vychladnout.
2
Kontrolu hladiny oleje a výměnu oleje
provádějte ve vodorovné poloze krytu
návodu!
1
Kontrola hladiny oleje
•
•
•
BX850928
Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny oleje (3) z
převodu válců nahoře (1).
Hladina oleje musí dosahovat až ke kontrolnímu
otvoru. Případně olej doplňte (viz Výměna oleje).
Šroub pro kontrolu hladiny oleje (3) opět
zašroubujte.
3
Výměna oleje
•
•
•
•
•
1
Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje (4) z převodu
válců nahoře (1). Použitý olej zachyťte do vhodné
nádoby.
Vypouštěcí šroub oleje (4) opět zašroubujte.
Vyšroubujte šroubový uzávěr s větracím filtrem (2)
z převodu válců nahoře (1).
Doplňte olej.
Šroubový uzávěr (2) opět zašroubujte.
9.7.5 Kontrola hladiny oleje a výměna
oleje u převodovky věže odhazovací
koncovky
4
BX850928_1
9
Kontrola hladiny oleje
•
•
•
Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny oleje (6) z
převodovky věže (5).
Hladina oleje musí dosahovat až ke kontrolnímu
otvoru. Případně olej doplňte (viz Výměna oleje).
Šroub pro kontrolu hladiny oleje (6) opět
zašroubujte.
Výměna oleje
•
•
•
•
•
Demontujte kryt (9) a vyšroubujte větrací filtr (7).
Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje (8). Použitý olej
zachyťte do vhodné nádoby.
Vypouštěcí šroub oleje (8) opět zašroubujte.
Doplňte olej. Hladina oleje musí dosahovat až ke
kontrolnímu otvoru (6).
Opět zašroubujte větrací filtr (7) a namontujte kryt
(9).
IX - 42
6
7
5
5
8
6
BX850929
Údržba
9.7.6 Kontrola hladiny oleje a výměna
oleje v kolových pohonech
Pozor při vypouštění horkého oleje nebezpečí popálení o horké kapaliny
nebo součásti stroje!
• Noste ochranné rukavice.
• Vypouštěný olej zachycujte do
vhodné nádoby.
• Nechte kapaliny a strojní součásti
příp. vychladnout.
Pro doplnění nebo výměnu
převodového oleje použijte jen
převodový olej Shell Spirax S4 CX 50.
Pokud není tento převodový olej k
dispozici, konzultujte to se
zákaznickým servisem KRONE.
Kolový pohon vpředu
Kontrola hladiny oleje
•
•
•
•
•
Nastavte kolo tak, aby byl plnicí šroub oleje (2)
vodorovně vzhledem k náboji kola.
Důkladně vyčistěte okolí plnicího šroubu oleje (2)
a kontrolního šroubu hladiny oleje (1).
Vyšroubujte šroub pro kontrolu hladiny oleje (1) z
kolového pohonu vpředu.
Hladina oleje musí dosahovat až ke kontrolnímu
otvoru.
Případně olej doplňte (viz Výměna oleje).
Šroub pro kontrolu hladiny oleje (1) opět
zašroubujte.
2
1
3
BX850872
Výměna oleje
•
•
•
•
•
Vyšroubujte vypouštěcí šroub oleje (3). Použitý olej
zachyťte do vhodné nádoby.
Vypouštěcí šroub oleje (3) opět zašroubujte.
Vyšroubujte plnicí šroub oleje (2).
Doplňte olej. Hladina oleje musí dosahovat až ke
kontrolnímu otvoru (1).
Zašroubujte plnicí šroub oleje (2).
IX - 43
Údržba
Kolový pohon vzadu
Kontrola hladiny oleje
•
•
•
•
Nastavte kolo tak, aby se spodní hrana plnicího
šroubu oleje (1) nacházela cca 40 mm pod
středem náboje. Přilože vodováhu vodorovně na
střed náboje a páskou změřte 40 mm.
Důkladně vyčistěte okolí plnicího šroubu oleje (1).
Demontujte plnicí šroub oleje (1).
Hladina oleje musí sahat až k plnicímu šroubu, v
případě potřeby olej doplňte (viz výměna oleje).
Namontujte plnicí šroub oleje (1) zpět.
1
40 mm
•
2
30°
Výměna oleje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nastavte kolo tak, aby byl vypouštěcí šroub oleje
(2) kolmo k náboji kola.
Připravte záchytnou nádobu (o objemu 10 litrů).
Důkladně vyčistěte okolí vypouštěcího šroubu
oleje (2).
Demontujte vypouštěcí šroub oleje (2) a vypusťte
olej.
Namontujte vypouštěcí šroub oleje (2) zpět.
Nastavte kolo tak, aby se spodní hrana plnicího
šroubu oleje (1) nacházela cca 40 mm pod
středem náboje. Přilože vodováhu vodorovně na
střed náboje a páskou změřte 40 mm.
Demontujte plnicí šroub oleje (1).
Nalijte nový olej.
Namontujte plnicí šroub oleje (1).
IX - 44
BX850873
Údržba
9.8
Údržba - Řemenové pohony
9.8.1 Hlavní řemenový pohon
Při opotřebení nebo znečištění není
zaručeno plný přenos síly silovým
pásem a řemenicí
Při delších odstávkách venku (např.
mimo sezónu) se může mezi řemenicí
a silovým pásem shromáždit voda,
což může mít za následek vytvoření
silné koroze. Doporučujeme proto
demontovat silový pás, aby se tomu
zabránilo
Kontrola řemenice
1
1
WHBBX04194
Zkontrolujte boční hrany řemenic (1), zda nejsou
opotřebené a příp. je vyměňte.
• Zkontrolujte řemenici, zda není poškozená a příp.
ji vyměňte.
• Zkontrolujte řemenici, zda není znečištěná
(olejem, tukem) a příp. ji vyčistěte.
Kontrola silového pásu
1
2
WHBBX04195
•
•
Zkontrolujte silové pásy zevnitř (1) i zvenku (2)
zda nejeví známky opotřebení nebo poškození
(např. trhliny, kameny) a příp. je vyměňte.
Zkontrolujte silové pásy, zda nejsou znečištěné
(olejem, tukem) a příp. je vyčistěte nebo vyměňte.
IX - 45
Údržba
9.8.2 Pohon sítového bubnu
1
3
-
2
výstup sítového bubnu
sítový buben
Napnutí řemenu pohonu sítového bubnu pomocí
pružinou napínanou kladkou (2).
1
3
9.9
BX101820
Ostřikovače oken
Nádržka (1) pro vodu ostřikovačů se nachází ve
strojovně.
•
Pro naplnění nádržky (1) otevřete víčko (2).
•
Pro lepší čisticí efekt přidejte do vody ostřikovačů
čisticí přípravek na okna.
2
1
V zimě nádržku ostřikovačů
vyprázdněte nebo ji naplňte
speciálním mrazuvzdorným
prostředkem.
BX100610
9.10 Hasicí přístroj
Jednou ročně, minimálně však každé dva roky nechte
zkontrolovat připravenost hasicího přístroje (1) k
provozu.
Na hasicím přístroji (1) platí datum výroby nebo datum
poslední kontroly.
1
Zkušební intervaly se mohou v jiných zemích
odlišovat. V takových případech mají informace na
hasicím přístroji (1) platnost podle příslušné země.
BX100450
IX - 46
Údržba
9.11 Pneumatiky
9.11.1 Přezkoušení a ošetřování pneumatik
•
•
•
1
BX850970
Reifenluftdruck / tyre pressure
BiG X
Bereifungstyp
wheel type
650/75 R 32 172A8
mit / with
mit / with
mit / with
Easyflow 300
mit / with
EasyCollect EasyCollect EasyCollect max. Achse
oder / or
km/h mp/h
Solomaschine 6000 /603/ 753 7500 / 903 9000*/1053*
axle
solo machine
(bar / psi)
(bar / psi)
(bar / psi) (bar / psi)
(bar / psi)
40
25
3,2 / 46,4
3,2 / 46,4
3,2 / 46,4
3,2 / 46,4
10
6
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
40
25
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
1,2 / 17,4
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
2,1 / 30,5
2,4 /34,8
2,4 / 34,8
2,1 / 30,5
10
6
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
3,2 / 46,4
680/85 R 32 178A8
2,4 / 34,8
710/75 R 34 178A8
710/70 R 42 173A8
800/65 R 32 172A8
2,4 / 34,8
40
25
1,8 / 26,1
2,4 / 35,0
2,4 / 34,8
1,8 / 26,1
10
6
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,2 / 17,4
40
25
1,9 / 27,6
2,4 / 35,0
2,4 / 34,8
1,9 / 27,6
10
6
1,2 / 17,4
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,6 / 23,2
40
25
1,4 / 20,3
1,6 / 23,2
1,6 / 23,2
1,4 / 20,3
10
6
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
40
25
1,7 / 24,7
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
1,7 / 24,7
10
6
1,0 / 14,5
1,2 / 17,4
1,2 / 17,4
1,0 / 14,5
40
25
1,2 / 17,
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,2 / 17,4
10
6
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
40
25
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
40
25
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
2,8 / 40,6
2,8 / 40,6
2,8 / 40,6
2,8 / 40,6
10
6
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
40
25
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
10
6
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
2,0 / 29,0
40
25
1,6 / 23,1
1,6 / 23,1
1,6** / 23,1
1,6 / 23,1
10
6
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
1,0 / 14,5
40
25
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
1,8 / 26,1
10
6
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
40
25
2,1 / 30,5
2,1 / 30,5
2,1 / 30,5
2,1 / 30,5
10
6
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
1,4 / 20,3
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
1,6 / 23,2
800/70 R 38 173B
900/60 R 32 176A8
2,0 / 29,0
1,4 / 20,3
900/60 R 38 175A8
540/65 R 30 168A8
600/70 R 28 157A8
600/70 R 28 157A8
(Trelleborg)
600/70 R 30 158 D
(Trelleborg)
710/55 R 30 153A8
710/55 - 34 155A8
710/60 R 30 165A8
27 006 781 2
Vorderachse
front axle
•
Denně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách, a
zda nejsou poškozené, protože životnost
pneumatiky závisí na tlaku vzduchu.
Řezy nebo trhliny v pneumatikách co nejrychleji
opravte nebo pneumatiky vyměňte.
Pneumatiky nevystavuje oleji, tukům, palivu,
chemikáliím, ani příliš dlouhému slunečnímu záření.
Jezděte opatrně; nepřejíždějte ostré kameny nebo
hrany.
Minimálně jednou týdně změřte tlak vzduchu v
pneumatikách přesným měřicím přístrojem.
2,4 / 34,8
2,4 / 34,8
2,8 / 40,1
2,4 / 34,8
Hinterachse
rear axle
•
1,6 / 23,1
1,8 / 26,1
2,4 / 34,8
* = Strassenfahrt ohne/Transport on road without EasyCollect 9000 / 1053
** = Vmax: 25km/h / 15mp / h
IX - 47
Údržba
9.11.2 Montáž pneumatik
Montáž pneumatik předpokládá dostatečné znalosti a předepsané montážní nářadí! Chybnou
montáží může pneumatika při nahuštění explozivně prasknout. Následkem mohou být závažná
poranění. Při nedostatku příslušných znalostí by proto měl montáž pneumatik provést prodejce
KRONE nebo kvalifikovaný pneuservis.
Při montáži pneumatik na ráfek se nikdy nesmí překročit maximální povolený tlak udaný
výrobcem, jinak může pneumatika nebo dokonce ráfek explozivně prasknout.
Nesedí-li pláště pneumatiky správně při dosažení maximálního povoleného tlaku, vypusťte
vzduch, seřiďte pneumatiky, namažte pláště pneumatiky a pneumatiky znovu nahustěte
vzduchem.
Podrobný informační materiál k montáži pneumatik u zemědělských vozidel je k dostání u
výrobců pneumatik.
Sklízecí řezačku nikdy nenasazujte do
provozu s pneumatikami nauštěnými
na tlak běžný při zasílání. Nechte na
ventilkách čepičky, aby se zabránilo
vniknutí nečistoty k ventilkům.
Častěji kontrolujte tlak pneumatik!
9.11.3 Připevnění kola
•
Po první provozní hodině a potom po 20 až 25
provozních hodinách dotáhněte šrouby připevňující
kola.
BX110001
Nm
Utahovací moment matic kol hnací náprava = 510 Nm
Utahovací moment matic kol řízená náprava = 270 Nm
9.11.4 Změna pneumatik
Pokud plánujete změnu velikosti
pneumatik, kontaktujte zákaznický
servis KRONE. V tom případěse musí
do řídicí jednotky pohonu pojezdu
nahrát nová sada parametrů.
IX - 48
BX202245
Údržba
9.12 Údržba - Elektrická soustava
VÝSTRAHA
Nebezpečí usmrcení při samovolném odjetí nezajištěného stroje, nepředvídatelném pohybu
zvedacího mechanizmu a rozběhu stroje!
• Opravy, údržbu a čistění, jakož i odstraňování funkčních poruch provádějte zásadně pouze
při vypnutém pohonu a vypnutém motoru.
• Zajistěte stroj proti neúmyslnému uvedení do provozu a proti samovolnému odjetí.
• Při opravách (svařování) přerušte hlavním vypínačem baterie proudový okruh a odpojte
konektor vodičového svazku motoru (1) z řídicí jednotky motoru (řídicí jednotka EDC)!
9.12.1 Hlavní vypínač baterie
•
•
Vypněte motor.
Pro přerušení proudového okruhu otočte hlavní
vypínač baterie (1) do polohy „0“.
1
BX851052
2
9.12.2 Baterie
Přihrádka na baterii se nachází na přední levé straně
stroje za krytem (1).
Otevření přihrádky na baterii
•
•
Otevřete zajišťovací mechanizmus (2).
Vyhákněte kryt (1) včetně krytu baterie (3) a
vyjměte je.
3
1
Čištění baterie
•
•
•
•
V případě potřeby baterii umyjte.
Případné oxidace na svorkách pólů odstraňte
kartáčem.
Póly baterie a svorky natřete tukem na póly.
Nechte otevřené větrací otvory a závěrné zátky.
BX500095_1
IX - 49
Údržba
Sklízecí řezačka je vybavená dvěma bateriemi (1) o
napětí vždy 12 V (135 Ah), které jsou v momentu
startování zapojené v řadě (24V).
Přepínání se provádí přepínacím relé (2).
Provozní napětí činí jen 12 volt!
Při přemostění dbejte na to, že:
smí být k jedné baterii připojeno vždy
jen napětí 12 V!
1
2
Před přezimováním sklízecí řezačky baterii nabijte a
každých 6 týdnů ji dobíjejte nebo ji předejte do péče
servisu pro baterie.
BX500086
Konektor vodičového svazku motoru (1) stáhněte z
pevné řídicí jednotky (řídicí jednotka EDC)
•
•
•
•
Vypněte motor.
Pro přerušení proudového okruhu otočte hlavní
vypínač baterie (1) do polohy „0“.
Konektor vodičového svazku motoru (1) na řídicí
jednotce EDC vychýlením odjistěte a odpojte.
Při montáži po nasazení konektoru (1) vychylte
pojistný třmen nahoru až zapadne.
U BiGX850 -1/1100 -1 jsou na řídicí
jednotce EDC ve vodičovém svazku
motoru (1) dvě konektorová připojení
(celkem 6 zástrček).
1
9.12.3 Světla
•
•
Zkontrolujte světla (potkávací světla, dálková
světla, směrová světla)
Zkontrolujte brzdová světla
Kontrolky
• Kontrolka poruchy motoru musí krátce po
nastartování motoru zhasnout• Kontrolka dobíjení
musí krátce po nastartování motoru zhasnout.
IX - 50
BX850971
Údržba
9.12.4 Řídicí jednotky a pojistky
Práce na elektronice nechte provádět
jen servisem nebo prodejcem KRONE!
Reléová deska v kabině
Označení pojistek, relé a diod LED kabiny se nachází
na reléové desce (2) za krytem (1) na střeše
kabiny.Osazení reléové desky (2) viz kapitola Údržba
„Reléová deska v kabině“.
1
2
BX500088_1
Reléová deska v konzole
Označení pojistek, relé a diod LED řízení motoru
EDC se nachází na reléové desce (4) v konzole v
kabině řidiče (3).Osazení reléové desky (4) viz
kapitola Údržba „Reléová deska v konzole“.
3
4
BX850944_2
IX - 51
Údržba
20 082 194 0
Reléová deska v kabině
F1
20A
F2
10A
F3
15A
F4
15A
F5
15A
F6
10A
F7
5A
F8
5A
F17
15A
F20
10A
F21
10A
LD20
F22
10A
F23
10A
4X30L-2
F9
LD38
30A
LD39
LD40
F10
LD24A
15A
F24
LD34
F11
5A
F12
5A
F13
5A
30A
LD24B
LD35
LD25A
F25
LD36
30A
LD25B
LD37
F14
15A
F15
7,5A
LD26A
F26
1
ON
1
ON
S3
1
ON
S4
1
ON
S1
S2
LD26B
LD27A
F27
F16
15A
S5
1
ON
S6
1
ON
30A
30A
LD27B
4X30L-1
LD28
F28
15A
F29
10A
F30
10A
F31
10A
F32
10A
F33
10A
F34
7,5A
LD29
4X30E
LD30
4X31E
LD31
SICHERUNG
TEST
4X31L
LD32
LD18
F19
5A
LD33
LD41
F35
LD42
IX - 52
S7
1
ON
S8
1
ON
LD43
Údržba
Pojistka
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
Hod-nota
20A
10A
15A
15A
15A
15A
5A
5A
30A
15A
5A
5A
5A
15A
7,5A
15A
15A
5A
10A
10A
10A
10A
30A
30A
30A
30A
15A
10A
10A
10A
10A
10A
7,5A
Název
majáčky
osvětlení řezacího bubnu
kompresor sedadla
stěrač postranních oken
přední stěrač, čerpadlo na vodu ostřikovače
ukazatel směru jízdy
houkačka, světelná houkačka
nastavení zrcátka
ventilátor PWM modulu
chladicí box
řídicí jednotka klimatroniky
GPS anténa, rezerva
kompresor klimatizace
rádio/CB/GPS/GSM stupeň zapalování 1
rádio/CB/GPS/GSM trvalé napětí
výstražná světla
komfortní sedadlo, rezerva
test všech tavných pojistek použitých na základní desce
vnitřní osvětlení, bodové světlo
potkávací světlo vpravo
potkávací světlo vlevo
dálkové světlo vlevo
dálkové světlo vpravo
pracovní světlomet střecha kabiny uprostřed
pracovní světlomet střecha kabiny vlevo/vpravo vnější
pracovní světlomet odhazovací koncovka, záď
pracovní světlomet plošina, osvětlení zadních kol
pracovní světlomet nosník lampy dole
houkačka, světlomet pro jízdu vzad
brzdové světlo
parkovací/obrysové světlo vlevo
parkovací/obrysové světlo vpravo
lokalizační osvětlení
ovládací napětí, dálkové světlo
IX - 53
20 082 194 0
Údržba
F1
20A
F2
10A
F3
15A
F4
15A
F5
15A
F6
10A
F7
5A
F8
5A
F17
15A
F20
10A
F21
10A
LD20
F22
10A
F23
10A
4X30L-2
F9
LD38
30A
LD39
LD40
F10
LD24A
15A
F24
LD34
F11
5A
F12
5A
F13
5A
30A
LD24B
LD35
LD25A
F25
LD36
30A
LD25B
LD37
F14
15A
F15
7,5A
LD26A
F26
1
ON
1
ON
S3
1
ON
S4
1
ON
S1
S2
LD26B
LD27A
F27
F16
15A
S5
1
ON
S6
1
ON
30A
30A
LD27B
4X30L-1
LD28
F28
15A
F29
10A
F30
10A
F31
10A
F32
10A
F33
10A
F34
7,5A
LD29
4X30E
LD30
4X31E
LD31
SICHERUNG
TEST
4X31L
LD32
LD18
F19
5A
LD33
LD41
F35
LD42
IX - 54
S7
1
ON
S8
1
ON
LD43
Údržba
LED
LD18
LD20
LD24A
LD24B
LD25A
LD25B
LD26A
LD26B
LD27A
LD27B
LD28
LD29
LD30
LD31
LD32
LD33
LD34
LD35
LD36
LD37
LD38
LD39
LD40
LD41
LD42
LD43
Název
test všech tavných pojistek použitých na základní desce
potkávací/dálkové světlo přepínání nahoře/dole
pracovní světlomet střecha kabiny uprostřed
pracovní světlomet střecha kabiny uprostřed
pracovní světlomet střecha kabiny vlevo
pracovní světlomet střecha kabiny vpravo
pracovní světlomet odhazovací koncovky
pracovní světlomet záď
pracovní světlomet plošina
osvětlení zadních kol
pracovní světlomet nosník lampy dole
houkačka, světlomet pro jízdu vzad
brzdové světlo
levé osvětlení
pravé osvětlení
lokalizační osvětlení
stupeň zapalování 2
rádio, klimatronika
stěrač, houkačka
osvětlení řezacího bubnu, stěrač postranních oken
světelná houkačka
dálková světla
potkávací světla
sedadlový spínač
dveřní spínač
dosvit řídicí signál
IX - 55
Údržba
Reléová deska v konzole
22X13
22S1
1
ON
+30L22
LD3
LD1
LD116
LD5
10A
20 083 389 0
F37
LD4
LD2
F41
LD6
15A
20A
LD22
LD18
F71
LD5.1
F40
LD8
F43
5A
F39
LD7
15A
F42
F38
LD23
20A
LD71
10A
LD24
15A
F72
10A
F72.1
5A
LD25
LD113
LD112
LD111
LD110
LD109
LD108
LD107
LD106
LD105
LD104
LD102
LD101
LD9
LD26
SICHERUNGS
TEST
LD27
LD20
LD-TEST
GAL
IC1
F73
15A
F74
15A
F75
15A
F76
15A
F77
15A
F78
15A
LD28
LD29
LD30
1
ON
TP2
F44
22S2.1
4 3 2 1
ON
22S2
5A
F49
3A
F50
LD44
F45
7,5A
LD31
LD32
LD50
F51
F60
10A
20A
LD45
F79
15A
F80
15A
F81
15A
LD60
LD33
F61
5A
F46
5A
F52
10A
F47
7,5A
F53
10A
F46.1
5A
F54
7,5A
F82
10A
F55
10A
F83
10A
F56
5A
F57
5A
F58
5A
LD61
LD52
TP1
LD10
LD34
LD35
LD0
F47.1 7,5A
LD11
LD36
LD21
F62
20A
F84
15A
F85
15A
F86
15A
F87
15A
LD37
LD38
LD62
F48.1 7,5A
F59
3A
F63
20A
LD59
F48
10A
LD63
LD39
F64
20A
F65
5A
F88
10A
F66
10A
F89
7,5A
F67
10A
F90
15A
F68
10A
F91
15A
F69
10A
F92
7,5A
F70
10A
F93
20A
LD64
LD40
LD41
LD42
LD15
LD16
LD17.1
LD17
LD43
LD93
22X9
-31E22
IX - 56
22X10
+30E22
22X11
22X12
+30L22
-31L22
Údržba
Pojistka
22F37
22F38
22F39
22F40
22F41
22F42
22F43
22F44
22F45
22F46
22F46.1
22F47
22F47.1
22F48
22F48.1
22F50
22F51
22F52
22F53
22F54
22F55
22F56
22F57
22F58
22F59
22F60
22F61
22F62
22F63
22F64
22F65
22F66
22F67
22F68
22F69
22F70
22F71
22F72
22F72.1
22F73
22F74
22F75
22F76
22F77
22F78
22F79
22F80
22F81
22F82
22F83
22F84
22F85
22F86
22F87
22F88
22F89
22F90
22F91
22F92
22F93
Hod-nota
10A
5A
20A
10A
15A
15A
15A
5A
7,5A
5A
5A
7,5A
7,5A
7,5A
10A
3A
10A
10A
10A
7,5A
10A
5A
5A
5A
3A
20A
5A
20A
20A
20A
5A
10A
10A
10A
10A
10A
20A
20A
5A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
15A
10A
10A
15A
15A
15A
15A
10A
7,5A
15A
15A
7,5A
20A
Název
zásuvka DIN/rezerva
pohon pojezdu
registrace výtěžku výkon
elektronika registrace výtěžku
stupeň zapalování 1 měření vlhkosti
stupeň zapalování 2 měření vlhkosti
měření vlhkosti
KMC 3 elektronika
stupeň zapalování 1 dálkový servis
terminál (se zpožděným odpadem)
terminál (se zpožděným odpadem 0...16h)
stupeň zapalování 1 BEK
trvalé napětí dálkový servis
stupeň zapalování 2 BEK
stupeň zapalování 2 diagnostická zásuvka
autopilot elektronika
tlak volant
EMR
diagnostická zásuvka CAN
videosystém
lokace kovu
ruční obsluha
pákový ovladač stupeň zapalování 1
stupeň zralosti (AutoScan)
elektronika DIOM
stupeň zapalování 1 elektronika (se zpožděným odpadem)
KMC 2 elektronika
stupeň zapalování 1 elektronika (se zpožděným odpadem)
stupeň zapalování 1 elektronika
stupeň zapalování 2 elektronika
trvalé napětí pákový ovladač
rezerva
trvalé napětí diagnostická zásuvka CAN
trvalé napětí MFR
senzory pohonu pojezdu
stupeň zapalování 2 MFR/EDC
stupeň zapalování 1 výkon
rezerva
rezerva
napětí DIOM
melasa
rezerva
napětí autopilota
rezerva
napětí V3 KMC 3
napětí V4 KMC 3
napětí V2 KMC 3
napětí V1 KMC 3
zapalovač cigaret 2
zapalovač cigaret 1
napětí V4 KMC 2
napětí V3 KMC 2
napětí V2 KMC 2
napětí V1 KMC 2
spuštění motoru
centrální mazání
pohon pojezdu
pohon pojezdu
trvalé napětí zámek zapalování
řídicí signál spuštění motoru
IX - 57
Údržba
22X13
22S1
1
ON
+30L22
LD3
20 083 389 0
LD1
LD4
LD2
F41
LD6
15A
10A
F38
5A
F39
20A
LD22
LD18
F71
LD5.1
F40
LD8
F43
F37
LD7
15A
F42
LD116
LD5
LD23
20A
LD71
10A
LD24
15A
F72
10A
F72.1
5A
LD25
LD113
LD112
LD111
LD110
LD109
LD108
LD107
LD106
LD105
LD104
LD102
LD101
LD9
LD26
SICHERUNGS
TEST
LD27
LD20
LD-TEST
GAL
IC1
F73
15A
F74
15A
F75
15A
F76
15A
F77
15A
F78
15A
LD28
LD29
LD30
1
ON
TP2
F44
22S2.1
4 3 2 1
ON
22S2
5A
F49
3A
F50
LD44
F45
7,5A
LD31
LD32
LD50
F51
F60
10A
20A
LD45
F79
15A
F80
15A
F81
15A
LD60
LD33
F61
5A
F46
5A
F52
10A
F47
7,5A
F53
10A
F46.1
5A
F54
7,5A
F82
10A
F55
10A
F83
10A
F56
5A
F57
5A
F58
5A
LD61
LD52
TP1
LD10
LD34
LD35
LD0
F47.1 7,5A
LD11
LD36
LD21
F62
20A
F84
15A
F85
15A
F86
15A
F87
15A
LD37
LD38
LD62
F48.1 7,5A
F59
3A
F63
20A
LD59
F48
LD63
F64
10A
LD39
20A
LD64
F65
5A
F88
10A
F66
10A
F89
7,5A
F67
10A
F90
15A
F68
10A
F91
15A
F69
10A
F92
7,5A
F70
10A
F93
20A
LD40
LD41
LD42
LD15
LD16
LD17.1
LD17
LD43
LD93
22X9
-31E22
IX - 58
22X10
+30E22
22X11
22X12
+30L22
-31L22
Údržba
LED
LD0
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD5.1
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10
LD11
LD15
LD16
LD17
LD17.1
LD18
LD20
LD21
LD22
LD23
LD24
LD25
LD26
LD27
LD28
LD29
LD30
LD31
LD32
LD33
LD34
LD35
LD36
LD37
LD38
LD39
LD40
LD41
LD42
Název
terminál (se zpožděným odpadem 0...16h)
rezerva
rezerva
stupeň zapalování 1
stupeň zapalování 1 elektronika registr.
výtěžku
stupeň zapalování 2 elektronika registr.
výtěžku
stupeň zapalování 2 registr. výtěžku
stupeň zapalování 1 registr. výtěžku
rezerva
rezerva
rezerva
výstup houkačky doběhová výstraha
stupeň zapalování 1 (se zpožděným
odpadem)
signál odpor CAN2 KMC2
senzory pohonu pojezdu
stupeň zapalování 2 MFR/EDC
brzdový signál
spínací signál houkačka lokace kovu
rezerva
zapalovač cigaret 1 + 2
rezerva
rezerva
rezerva
rezerva
rezerva
napětí DIOM
spínací signál silážní prostředek
rezerva
napětí autopilota
rezerva
napětí V3 KMC 3
napětí V4 KMC 3
napětí V2 KMC 3
napětí V1 KMC 3
napětí V4 KMC 2
napětí V3 KMC 2
napětí V2 KMC 2
signál relé volby startéru
napětí V1 KMC 2
spuštění motoru
centrální mazání
LED
LD43
LD44
LD45
LD50
LD52
LD59
LD60
LD61
LD62
LD63
LD64
LD71
LD93
LD101
LD102
LD104
LD105
LD106
LD107
LD108
LD109
LD110
LD111
LD112
LD113
LD116
Název
uvolnění pohonu pojezdu
KMC 3 elektronika
stupeň zapalování 1 dálkový servis
autopilot elektronika
tlak volant
elektronika DIOM
stupeň zapalování 1 elektronika (se
zpožděným odpadem)
KMC 2 elektronika
stupeň zapalování 1 elektronika (se
zpožděným odpadem)
stupeň zapalování 1 elektronika
stupeň zapalování 2 elektronika
stupeň zapalování 1 výkon
řídicí signál spuštění motoru
uvol. napětí návodu/adaptéru
rezerva
sedadlový spínač
dveřní spínač
rezerva
rychlé zastavení
rezerva
uvolnění údržby
uvolnění návodu/adaptéru
uvolnění pohonu pojezdu
uvolnění řídicí automatiky
uvolnění silničního/polního provozu
rezerva
IX - 59
Údržba
9.13 Údržba - Tlakovzdušné zařízení
BiG X 600/700 -1
9.13.1 Zásobník stlačeného vzduchu
V zásobníku stlačeného vzduchu (1) se usazuje
kondenzovaná voda. Kondenzovaná voda může
způsobit funkční poruchy.
Jednou týdně kondenzovanou vodu vypusťte.
•
1
2
Akumulovanou kondenzovanou vodu vypusťte ze
zásobníku stlačeného vzduchu (1) odvodňovacím
ventilem (2) a zachyťte ji do nádoby.
BX750001
BiG X 850 -1, BiG X 1100 -1
2
1
BX750010
9.14 Údržba - Klimatizace a topení
9.14.1 Speciální výstražná upozornění
Opravy, péči, údržbu a čištění
provádějte výhradně na zastaveném
stroji. Vypněte motor. Vytáhněte klíč
zapalování. Zajistěte stroj proti odjetí.
Opravy, péči, údržbu a čištění smí
provádět výlučně autorizovaní
odborníci.
Při opravách, péči, údržbě a čištění se
mohou v chladicím okruhu vyskytnout
emise chladicího prostředku, tyto
emise mohou být jak kapalné, tak i
plynné, a jsou pro člověka i životní
prostředí nebezpečné. Proveďte
vhodná ochranná opatření (noste
ochranné brýle a ochranné rukavice).
IX - 60
Při popálení chladicím prostředkem
bezpodmínečně vyhledejte lékaře a
předložte mu technické specifikace
výrobku (viz strana IX - 61.
Při práci na chladicím zařízení
zajistěte dostatečné větrání.
Při plnění nebo opravách nenechte
chladicí prostředek uniknout, ale
zlikvidujte ho v recyklační nádrži.
Použité náhradní díly musí odpovídat
technickým požadavkům výrobce
stroje. Z tohoto důvodu používejte jen
náhradní díly KRONE.
Údržba
9.14.2 Součásti klimatizačního zařízení
A Kompresor
u motoru, po směru jízdy vpravo, pohánění
klínovým řemenem
B Kondenzátor
za sítovým krytem chladiče v prostoru motoru
C Vysoušeč/jímač
za sítovým krytem chladiče v prostoru motoru,
dole vpravo
E Tlakový spínač
na vysoušeči
F Expanzní ventil
na vstupu výparníku
G Tlakový spínač řídicí jednotky klimatroniky
v kabině, střešní konzola
D Výparník
ve střeše kabiny
9.14.3 Technické specifikace chladicího
prostředku R 134a (výtah)
Chladicí prostředek R 134a:
Chemické označení:
Chemická značka:
Molekulová hmotnost
Bod varu (při 1,013 bar)
Bod tuhnutí
Kritická teplota
Kritický tlak
Hustota (kapalný při +25°C)
Zápalnost na vzduchu
1,1,1,2-tetrafluoretan
CH2F CF3
102,0 g/mol
-26,1°C
-101,0°C
-101,1°C
40,60 bar
1206 kg/m3
nehořlavý
Ekologické údaje
FKW 134a:
ODP - Potenciál ozónové degradace
CLP
- Potenciál znečištění chlórem
HGWP - Skleníkový efekt
PCR - Fotochemická reaktivita
ODP = 0
CLP = 0
HGWP = 0,26
PCR = 0,5
9.14.4 Technické údaje
Technické údaje
Součást
výparník
topný prvek
ventilátor
napětí
odběr proudu
chladicí prostředek
Výkonové parametry
chladicí výkon* 5 200 watt*
topný výkon 4 000 watt
1000 m3/h volný proud vzduchu
12 voltů
15 ampérů
R 134a (bez freonů)
*měřeno při okolní teplotě +30°C (údaje výrobce)
IX - 61
Údržba
9.14.5 Chladicí prostředek
Přesto však se chladicí prostředek
nesmí jednoduše vypouštět, ale musí
se zachytit pomocí recyklačního
zařízení. Proto nerozpojujte
připojovací vedení. Údržbu a opravy
klimatizace nechte provádět jen svým
prodejcem KRONE, který je provede
pomocí zařízení pro likvidaci a
recyklaci.
Klimatizační zařízení se provozuje s
1500 g chladicího prostředku R134a
(tetrafluoretan). Tato látka neobsahuje
žádné atomy chlóru, a není tedy
škodlivá pro atmosférický ozón.
9.14.6 Tlakový spínač
Při nejvyšší ještě příjemné rychlosti
ventilátoru nastavte chladicí výkon
klimatizace na prostřední hodnotu.
Nenechte běžet klimatizaci s nejnižším
rychlostí ventilátoru a nejvyšším
chladicím výkonem.
Klimatizační zařízení je vybaveno tlakovým
spínačem (2), který zařízení při přetlaku nebo podtlaku
vypne (na jímači/vysoušecím zařízení (1) za
kombinovaným chladičem, po směru jízdy vlevo).
1
2
Indikatorperle
im Schauglas
indicator pearl
in sight glass
blau = trocken
blue = dry
Rosa=feucht
Kundendienst
anrufen
pink=wet
call service
BX500080_1
9.14.7 Filtr čerstvého vzduchu a sítko
cirkulujícího vzduchu (kabina)
Filtr čerstvého vzduchu
2
1
V horní oblasti kabiny, po směru jízdy vlevo, za
žábrovou mřížkou (2) se nachází filtr čerstvého
vzduchu (3) ve formě klínové filtrační buňky. Tento
filtr (3) chrání řidiče v kabině před prachem resp.
poletujícími nečistotami, které se nachází vně kabiny.
Před každou jízdou filtr zkontrolujte, zda není
znečištěný.
Při nedostatečné údržbě filtru se může
filtr silně znečistit, a potom již nebude
zajištěný dostatečný přívod čerstvého
vzduchu do kabiny.
•
•
•
Uzavírací zařízení (1) otočte o 90° ve směru
hodinových ručiček.
Vytáhněte ven žábrovou mřížku (2), zkontrolujte
klínovou filtrační buňku (3), zda není znečištěná a
příp. ji vyčistěte.
Filtr (3) čistěte vyklepáním, nikdy ne stlačeným
vzduchem. Při silném znečištění se musí filtr (3)
vyměnit.
3
BX100560_1
IX - 62
Údržba
Sítko cirkulujícího vzduchu
Při silném znečištění sítka
cirkulujícího vzduchu (1) se sníží
výkon klimatizace a topení.
•
Pravidelně čistěte sítko cirkulujícího vzduchu (1).
1
BX200550_1
9.14.8 Kontrola stavu chladicího
prostředku a naplnění jímače/
vysoušeče
2
Kontrola množství chladicího prostředku
Ztráta chladicího prostředku hadicemi v
klimatizačním zařízení je nevyhnutelná. Stav
chladicího prostředku kontrolujte každých 100 hodin.
•
•
•
3
4
Při běžícím motoru a zapnuté klimatizaci
(na nejsilnější chlazení) kontrolujte průzorové
okénko (2) vysoušeče (1).
Pokud se bílá koule plováku (3) nachází nahoře, je
množství chladicího prostředku v pořádku.
Pokud se bílá koule plováku (3) nachází dole, musí
se chladicí prostředek doplnit (odborná dílna).
1
Kontrola vlhkosti vzduchu
2
Vlhkost se v okruhu chladicího prostředku sbírá ve
filtračním vysoušeči (1).
5
Dbejte pokynu na nálepce (5) na
vysoušeči (1).
Vysoušeč s nálepkou (6):
•
•
Je-li indikační perlička (3) modrá, je stupeň vlhkosti
v pořádku.
Je-li indikační perlička (3) růžová, musí se vyměnit
jednotka vysoušeče-jímače (odborná dílna)
Vysoušeč s nálepkou (7):
•
•
Je-li indikační perlička (3) oranžová, je stupeň
vlhkosti v pořádku.
Je-li indikační perlička (3) bezbarvá, musí se
vyměnit jednotka vysoušeče-jímače (odborná dílna)
Indikatorperle
im Schauglas
indicator pearl
in sight glass
Indikatorperle
im Schauglas
blau = trocken
blue = dry
orange=trocken orange = dry
Rosa=feucht
Kundendienst
anrufen
pink=wet
call service
farblos=feucht
Kundendienst
anrufen
6
7
indicator pearl
in sight glass
colourless=wet
call service
BX500082_2
IX - 63
Údržba
9.14.9 Kondenzátor
Kondenzátor se nachází v prostoru stroje, za sítovým
krytem chladiče (1).
Pravidelně kondenzátor kontrolujte, zda není
znečištěný. Podle stupně znečištění jej vyčistěte,
minimálně však jednou měsíčně.
2
Otevřete sítový kryt chladiče.
•
Otevřete zajištění (2), odsuňte sítový kryt chladiče (1).
1
BX101560_1
Vyčistěte kondenzátor.
•
Vyfoukejte kondenzátor (1) stlačeným vzduchem
zevnitř směrem ven. Nepoškoďte lamely.
1
BX500083
Čištění filtru výparníku
1
WHBBX00045
•
WHBBX00046
Vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem (1) a
sejměte servisní poklop.
2
WHBBX00056
1
3
4
WHBBX00056
•
•
Sejměte víko skříně (1).
Vyčistěte filtr (2) stlačeným vzduchem.
IX - 64
Údržba
9.15 Údržba centrálního mazacího
zařízení (BEKA-MAX)
USA
Naplnění mazivem
Kuželová maznice
1
Naplnění mazivem se provede běžným mazacím lisem
do kuželové maznice (1).
1 - kuželová maznice
2 - přídavné montážní připojení
2
BX500666
Plnicí spojka
• Odstraňte maznici (3) a nahraďte ji plnicím hrdlem
27 001 594 0 (4).
• Na plnicí čerpadlo (1) se namontuje spojovací
objímka 27 001 595 0 (2).
3
2
1
4
Plnicí válec (USA)
• Vyšroubujte šroubový uzávěr M20x1,5 (3) a
nahraďte jej plnicí přípojkou 940 392 0 (2).
• Pro plnění sejměte ochranné krytky z přípojky (2) a
z plnicího válce 940 393 0(1).
BX110008
M20x1,5
3
Doplňujte jen čisté mazivo vhodným
nástrojem!
Znečistěná maziva způsobí závažné
poruchy systému!
2
1
Průběh funkce
•
Zapněte zapalování.
Zelená (4) a červená (5) žárovka svítí po dobu cca
1,5 s (nezávisle na nastavením programu) a indikují
funkční připravenost řízení mazacího zařízení.
Vypne-li se během mazání nebo v
průběhu doby cyklu zapalování, zastaví
se čas a uloží se do datové paměti.
Po opětném zapnutí zapalování se
zbývající doba mazání nebo doba cyklu
přečtou z paměti a průběh funkce
pokračuje tam, kde byl přerušen.
BX110009
4
5
3
Porucha
•
Po stisknutí tlačítka (3) průběžného mazání spustí
čerpadlo znovu postup mazání.
BX500667
IX - 65
Údržba
Zobrazení signálu
Funkce čerpadla se zobrazují prostřednictvím dvou
kontrolek LED (zelená (4)/červená (5)) v hledítku (6) na
krytu motoru čerpadla.
6
Červená LED zobrazuje vždy poruchu
průběhu programu.
5
4
BX500649
Popis zobrazení signálu
LED
červená
Zobrazení signálu
Připraveno k funkci: 1,5 sec.
ON (ZAP.)
Zobrazení funkční
připravenosti
OFF (VYP)
zelená
Popis
ON (ZAP.)
OFF (VYP)
červená
ON (ZAP.)
zelená
ON (ZAP.)
OFF (VYP)
Během celého mazání
Průběh mazání
OFF (VYP)
ON (ZAP.)
červená
zelená
OFF (VYP)
1s
Chyba taktu na
progresivním rozdělovači
1s
ON (ZAP.)
OFF (VYP)
červená
zelená
ON (ZAP.)
OFF (VYP)
ON (ZAP.)
zelená
Chyba stavu tuku příliš
nízký stav tuku
OFF (VYP)
ON (ZAP.)
červená
Až je zásobník maziva naplněn
OFF (VYP)
1s
Chyba počtu otáček
na motoru čerpadla
1s
ON (ZAP.)
OFF (VYP)
ON (ZAP.)
červená
0,5 s
OFF (VYP)
0,5 s
zelená
ON (ZAP.)
OFF (VYP)
IX - 66
Chyba CPU/paměti
50 mazaných míst
Tlaková maznička
Levá kulisa
Labyrintové těsnění
Labyrintové těsnění
Labyrintové těsnění
Levá kulisa
Horní systém válců
Horní systém válců
Horní systém válců
Válec
Svislý čep
Svislý čep
Upínací čep
Podávací systém
4010.9801
105
105
105
45
45
45
45
25*
4010.A0553
Nastavení čerpadla
Doba cyklu: 8 min.
Takty: 34
Doba sledování: 3 min.
75
75
75
75*
25
25*
Řídicí náprava
Rozsah dodávky
2158.C8750.5
Krone-Nr. 27 006 800 0
Pravá kulisa
Ochrana proti namotání
Ochrana proti namotání
Ochrana proti namotání
Uskladnění
Uskladnění
Uskladnění
Rozsah dodávky
2158.C8750.2
Krone-Nr. 27 006 168 0
Svislý čep
Svislý čep
Upínací čep
Výkyvné ložisko
Válec
Sací ventilátor
105
105
25*
Rozsah dod ávky
2158.C8750.6
Krone-Nr. 27 005 801 0
Upínac. rameno hlavní řemenový pohon
Bubnové ložisko
Vratná kladka
Bubnové ložisko
Ložisko výhoz
Otočný věnec
105*
105*
25
25*
45
25
105
Přírubové ložisko
Upín. kladka hlavní
řemenový pohon
Otočný věnec
Ložisko výhoz
25
105*
105
105
105*
Bubnové ložisko
Bubnové ložisko
Rámové ložisko
Ložisko protiostří
Rozsah dodávky
2158.B8340.4
Krone-Nr. 27 000 146 0
Pravý řezací agregát
4010.6729
Ložisko protiostří
Bubnové ložisko
Rámové ložisko
Bubnové ložisko
Vyhazovací systém a pohon
4010.A0339
Rozsah dodávkya
2158.C8750.7
Krone-Nr. 27 005 697 0
Rameno upínací kladky
Přírubové ložisko
Řemen pohonu kondicionéru na kukuřici
Ventilátor vyhazovače
Hlavní rozdělovač
4010.A0436
45*
45
25
25*
105
Kondicionér na kukuřici
4010.A0337
Bubnové ložisko
Bubnové ložisko
Vysokotlaká
spojka
Ventilátor
vyhazovače
Rozsah dodávky
2158.C8750.1
Krone-Nr. 27 005 799 0
Elektrické čerpadlo EP-1
12V, 8kg, 2 x PE-170
s EP-tronic
Údržba
Přehled mazacího zařízení BEKA-MAX
IX - 67
Údržba
Zablokování v zařízení nebo v některém připojeném
mazaném místě
Hledání poruchy a její odstranění
-
-
Z hlavního rozdělovače povolujte po sobě výstupní
šroubení k podružnému rozváděči.
Pokud při povolení jednoho výstupního šroubení
náhle pod tlakem unikne mazivo, je zablokovaný
připojený podružný rozvaděč.
Pokud mazivo neunikne z žádného výstupního
šroubení, je ucpaný hlavní rozdělovač. Vyčistěte
resp. vyměňte hlavní rozdělovač.
Opět namontujte výstupní šroubení.
-
Povolte výstupní šroubení zablokovaného
podružného rozváděče.
Pokud při povolení jednoho výstupního šroubení
náhle pod tlakem unikne mazivo, je zablokované
připojené mazané místo.
Pokud mazivo neunikne z žádného výstupního
šroubení, je ucpaný podružný rozdělovač.
Vyčistěte resp. vyměňte podružný rozdělovač.
-
Odstraňte zablokování na mazaném místě.
IX - 68
Údržba
Hlavní rozdělovač (1)
1
BX200380_1
Podružný rozdělovač řízené nápravy (1)
1
BX500087_1
Podružný rozdělovač vyhazovacího systému a
pohonu (1)
1
BX200390_1
Podružný rozdělovač řezacího agregátu vpravo (1)
1
BX200410_2
IX - 69
Údržba
Podružný rozdělovač podávacího systému (1)
1
BX200400
Podružný rozdělovač kondicionéru na kukuřici (1)
1
BX200360
Nouzová mazaná místa při poruše centrálního
mazacího zařízení (1)
1
BX851087
IX - 70
Údržba
9.16 Maziva
U uvedených produktů lze bez újmy provést změnu
tuku z konvenčního na biologicky odbouratelný
(a naopak).
Pro zajištění bezvadného provozu centrálního
mazacího zařízení doporučujeme používat níže
uvedené tuky, které jsme vyzkoušeli. (Sodíkem
zmýdelněné tuky se z důvodů rozpustnosti ve vodě
nesmí používat ani při provozu na poli ani na silnici.)
Jako maziva se používají běžné tuky, doporučené
výrobci vozidel resp. tuků, které při teplotě –25 °C mají
ještě dostatečné sací a tokové chování (max.
vytlačování 700 mb).
Po zajištění funkce zařízení je při
doplňování maziva bezpodmínečně
nutné dbát na čistotu.
Nečistoty způsobí poruchy centrálního
mazacího systému a zničení
vystružených míst.
Nesmějí mít sklon k emulgaci, protože při delším
provozu by to mohlo způsobit ucpání.
Tuky MoS2 (do 5% molybdendisulfidu) lze čerpat
pomocí progresivních čerpadel a rozdělovačů.
Výstraha!
Použití chybného maziva
Důsledek: Poškození ložisek stroje
Používejte pouze zde uvedená maziva. V žádném případě nesmíte centrální mazání plnit
fluidním tukem.
Druhy tuků, třída NLGI 2
Výrobce
Typové označení
AGIP
ARAL
BECHEM
BP
Autol Top 2000
dlouhodobý tuk H
High–Lub L4742
Energrease LS EP 9346
Energrease LS EP2
CASTROL
Spheerol EP L2
ESSO
víceúčelový tuk Exxon
ELF
ELF Multi 2
FINA
víceúčelový tuk EP
FUCHS
LZR 2
KROON OIL
Lithep Grease
MOBIL
Mobilux EP 2
Mobilgrease
MB 2
MOGUL
LV 1 EP
ÖMV
ÖMV Signum M283
OPTIMOL
Olit EP 2
SHELL
Retinax EP L2
TEXACO
Multifak EP2
TOTAL
Multis EP2
Zeller &Gmelin Divinol víceúčelový tuk 2
Zmýdelnění Minimální teplota
čerpání [°C]
spec. Ca
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li
Li/Ca
Li
Li
Li
Li
Li
–10
–25
–20
–25
–20
–20
–20
–20
–20
–25
–10
–15
–20
–25
–25
–25
–20
–15
–20
–20
Biologicky rychle odbouratelné mazací tuky
ARAL
AVIA
BECHEM
DEA
FINA
FUCHS
LUBRITECH
ÖMV
TEXACO
Zeller &Gmelin
BAB EP 2
Syntogrease
UWS VE 42
Dolon E EP2
Biolical EP S2
Plantogel 0120S
Stabyl Eco EP2
ÖMV ecodur EP2
Starfak 2
Divinol E2
Li/Ca
Li
Li/Ca
Li/Ca
Li/Ca
Li
Li/Ca
Ca
Ca
Li
–20
–25
–25
–20
–25
–25
–20
–25
–20
–25
IX - 71
IX - 72
1 2
6
9
8
10
250 h
7
100 h
250 h
250 h
250 h
4
250 h
250
100 hh
11
250 h
5
12
250 h
5
3
250 h
13
BX850986_1
250 h
Údržba
9.17 Plán mazání
Údržba
Místa mazání
• Uvedená místa mazání mažte po uvedených
provozních hodinách.
Kloubové hřídele
• Všechny kloubové hřídele mažte po 250 provozních
hodinách, podle údajů v provozním návodu výrobce
kloubových hřídelů.
Konstrukční
skupina
Podskupina/část
Počet
mazaných míst
Interval mazání
provozní hodiny
hnací systém
1 kloubový hřídel W 2500 (VS)
2 kloubový hřídel W 2500 (ZW)
3
3
100
100
chladicí soustava
3 přírubové ložisko
1
250
podávací systém
4 kloubový hřídel
5 zdvihový válec
6 kyvný rám
7 tažné pružiny, dole vlevo
8 stahovák
9 kulisa
10 spojovací tyče
11 sáně
12 obtahovací brousek
13
4
4
1
2
2
2
4
2
1
1
100
250
250
250
250
250
250
250
250
250
nastavení
protiostří
brousicí zařízení
závěsné zařízení
pro přívěs
IX - 73
Údržba
9.18 Zařízení silážního prostředku
(doplňková výbava)
9.18.1 Speciální pokyny k použití
silážních prostředků
Zařízení silážního prostředku nelze
neomezeně použít pro všechny silážní
prostředky.
Podle použitého silážního prostředku je nutno
dodržovat následující pokyny.
Pokud se provede čištění podle
předpisů, lze v zařízení bez omezení
použít vodnaté roztoky silážních
prostředků s bakteriálními přísadami.
9.18.2 Čištění zařízení silážního
prostředku
Při každém čištění proplachujte zařízení silážního
prostředku tak dlouho pitnou vodou, až vychází
nezbarvená voda.Přes terminál nastavte zařízení pro
silážní prostředek na „Permanentní provoz“.
Aby se zabránilo poškození zařízení
silážního prostředku, je nutno přesně
dodržovat následující intervaly čištění.
Silážní prostředek
vodnatý roztok s
bakteriální přísadou
Interval čištění
jednou měsíčně
kyselý roztok
jednou týdně
roztok obsahující
suspendované částice
po každém použití
9.18.3 Dávkovací množství zařízení
silážního prostředku
Dávkovací množství zařízení pro silážní
prostředek bez senzoru průtoku
Dávkovací množství (l/min) se určuje velikostí
trysky.
ET.číslo
940 512 0
940 515 0
940 517 0
Barevné
Dávkovací množství
označení
při 1,8 bar
tryska oranžová
0,66 l/min
tryska červená
0,93 l/min
tryska modrá
1,88 l/min
Zařízení pro silážní prostředek se senzorem
průtoku
Při slabém průtokovém výkonu se musí vyčistit
filtrační vložka potrubního filtru a filtr trysky.
V žádném případě se senzor průtoku nesmí čistit
stlačeným vzduchem.
IX - 74
Pokud se provede čištění podle
předpisů, lze v zařízení použít kyselé
roztoky silážních prostředků s PH
hodnotou mezi 6-10.
Pokud se po každém použití provede
důkladné čištění podle předpisů, lze v
zařízení použít roztoky silážních
prostředků obsahující suspendované
částice.
Údržba
9.19 Lanový naviják
Nebezpečí poranění!
Nikdy nevstupujte pod zavěšená
břemena!
Před zahájením prací na lanovém
navijáku odpojte hlavním vypínačem
baterie přívod elektrického proudu.
Výměna navíjecího lana
Lano musíte namontovat tak, aby se
navíjelo a odvíjelo mezi cívkou a
základní deskou, v opačném případě
nebude kladka pracovat.
Nikdy nenavíjejte ani neodvíjejte
lano z horní strany cívky!
Při použití lana s nízkou nosností
hrozí nebezpečí poranění.
•
•
•
•
Staré lano odviňte z cívky až na cca dva poslední
náviny.
Povolte šroub s vnitřním šestihranem.
Staré lano (1) vytáhněte.
Zaveďte nové, kvalitativně rovnocenné lano a
zajistěte je šroubem s vnitřním šestihranem.
Doporučené lano:
• Průměr:
6 mm
• max. délka:
6m
Doporučená konstrukce lana:
• 16 x 9 FE, 1960 N/mm2
1
BX850801_1
Kontrola lana lanového navijáku
•
•
•
•
•
•
Lano nesmí být přelomené.
Lano musí být řádně navinuté (závity vedle sebe).
Nesmí být přetržené jednotlivé dráty.
Musí být v pořádku připevnění lana k háku
(svorka).
Musí být v pořádku hák (západka).
Připevňovací šrouby lanového navijáku musí být
pevně utažené.
IX - 75
Údržba
9.20 Závěsné zařízení
Smrt nebo závažná poranění!
• Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn
proti samovolnému odjetí.
2
•
Pravidelně kontrolujte tloušťku opotřebitelné
destičky (1). Jakmile je opotřebitelná destička (1)
tenčí než 6 mm, nechte ji v autorizované dílně
vyměnit.
• Pravidelně měřte průměr v nesilnějším místě
spojovacího čepu (2). Jakmile je průměr menší než
37 mm, nechte spojovací čep (2) v autorizované
dílně vyměnit.
• Pokud je spojovací třmen opotřebený o více než
1,5 mm nebo mezera (a) na libovolném místě mezi
závěsnou spojkou (3) a spojovacím nosníkem (4) je
větší než 3 mm, nechte závěsné zařízení vyměnit.
• Otáčivost závěsné spojky (3) kontrolujte 4 x ročně.
Pokud se závěsná spojka (3) otáčí těžko:
• Povolte šroub (5).
• Namažte maznici (6).
• Otočte závěsnou spojku (3) o jednu otáčku a
šroub (5) utáhněte utahovacím momentem 35-50
Nm.
1
BX851018
a
4
5
3
BX851024
6
BX851025
Závěsné zařízení pro Itálii
•
•
-
Zkontrolujte průměr spojovacího čepu 30 mm (1) v
nejtenčím místě.
Je-li průměr spojovacího čepu menší než 28 mm:
Vyměňte spojovací čep.
•
Zkontrolujte průměr uchycení čepu (2) v
závěsném zařízení.
Jsou-li otvory pro uchycení čepu (2) větší než 32
mm (oválné):
- Vyměňte závěsné zařízení.
1
2
BX851034_1
IX - 76
Údržba
9.21 Brzdy
Kontrola v rámci národních zákonných
předpisů
•
Podle národních zákonných předpisů pravidelně
kontrolujte funkci lamelové brzdy. Tato kontrola se
může provádět například v rámci kontrol vozidla v
STK. Přitom si nechte změřit zpoždění brzdy.
Výsledná hodnota musí odpovídat specifikaci
vozidla.
Po nouzovém brzdění
Po provedeném nouzovém brzdění, při výpadku
hydrostatických systémů se nezávisle na intervalech
údržby musí bezpodmínečně provést kompletní
inspekce brzdy.
• Provedete to tak, že na demontované lamelové
brzdě vizuálně zkontrolujete lamely, pružiny a
těsnicí prvky.
IX - 77
Údržba
9.22 Plán údržby
IX - 78
Před začátkem sezóny
Hydraulické zařízení
Kontrola hladiny oleje v hydraulické nádrži
Brzda
Kontrola funkce brzdy (Bosch)
Kontrola hladiny oleje převodovky
Výstupní převod motoru
Rozvodovka
Převod válců dole
Úhlová převodovka
Převod válců, nahoře vpravo
Šneková převodovka odhazovací koncovky
Převodovka v náboji kola vpředu/vzadu
Komponenty toku materiálu
Kontrola stěrače hladkého válce (opotřebení, nastavení odstupu)
Motor
Kontrola hladiny oleje v motoru
Kontrola motoru ohledně prosakování oleje
Chladicí systém
Kontrola hladiny chladicí kapaliny
Čistění vzduchového filtru
Všeobecné údržbářské práce
Kontrola lanového navijáku
Nechat zkontrolovat hasicí přístroj
Elektrický systém
Čištění baterie
Pneumatiky
Vizuální kontrola pneumatik ohledně zářezů nebo trhlin a kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tabulka 1
Jednorázově po 1 hodině
Pneumatiky
Dotažení matic kol předního/zadního kola
Tabulka 2
Jednorázově po 10 hodinách
Komponenty toku materiálu
Dotažení připevňovacích šroubů řezných nožů.
Dotažení připevňovacích šroubů vyhazovacích lopatek.
Motor
Kontrola motoru ohledně prosakování oleje
Centrální mazání
Kontrola pevného utažení vedení
Tabulka 3
6krát, vždy 10 hodinách
Pneumatiky
Dotažení matic kol předního/zadního kola (Bosch)
Tabulka 4
Jednorázově po 50 hodinách
Výměna převodového oleje
Převodovka v náboji kola vpředu/vzadu
Tabulka 5
Každých 10 hodin, minimálně jednou denně
Hydraulické zařízení
Kontrola hladiny oleje v hydraulické nádrži
Brzda
Kontrola funkce brzdy (Bosch)
Motor
Předepsané intervaly údržby motoru, viz "Návod k údržbě" od firmy MAN
Čištění motorového prostoru
Kontrola hladiny oleje v motoru
Palivová soustava
Vypuštění kondenzátu z palivového předfiltru s odlučovačem vody
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru (hlavního filtru)
viz návod k údržbě MAN
Chladicí systém
Kontrola hladiny chladicí kapaliny
Čistění vzduchového filtru
Čištění chladiče, chladicího prostoru a síta chladiče
Kabina
Vyčištění filtrů čerstvého vzduchu
Doplnění ostřikovačů oken
Provedení testu kontrolek
Provedení testu funkce světel
Klimatizace / topení
Vyčištění kondenzátoru
Centrální mazání
Kontrola hladiny zásobní nádrže
Všeobecné údržbářské práce
"Kompletní" vyčištění stroje
Provedení ručního mazání podle plánu mazání
Zařízení pro silážní prostředek
Čištění zařízení pro silážní prostředek
Pneumatiky
Vizuální kontrola pneumatik ohledně zářezů nebo trhlin a kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tabulka 6
Jednou týdně
Kontrola hladiny oleje převodovky
Převodovka v náboji kola vpředu/vzadu
Pneumatiky
Změření tlaku vzduchu v pneumatikách přístrojem
Vzduchový kompresor
Vypuštění kondenzátu ze zásobníku stlačeného vzduchu
Tabulka 7
Každých 50 hodin
Pneumatiky
Dotažení matic kol předního/zadního kola
Tabulka 8
Každých 100 hodin
Kontrola hladiny oleje převodovky
Výstupní převod motoru
Rozvodovka
Převod válců dole
Úhlová převodovka
Převod válců, nahoře vpravo
Šneková převodovka odhazovací koncovky
Komponenty toku materiálu
Kontrola stěrače hladkého válce (opotřebení, nastavení odstupu)
Kabina
Vyčištění sítka cirkulujícího vzduchu
Klimatizace / topení
Kontrola hladiny chladicího prostředku a plnicího množství (vysoušeč)
Tabulka 9
Každých 250 hodin
Hnací řemeny
Kontrola hlavního pohonu silového pásu
Kontrola klínového řemenu sítového bubnu
Kontrola všech řemenic ohledně poškození
Všeobecné údržbářské práce
Kontrola lanového navijáku
Kontrola opotřebitelné desky závěsného zařízení
Kontrola spojovacího čepu závěsného zařízení
Kontrola otáčivosti závěsné spojky
Závěsné zařízení Itálie (doplňkové vybavení)
Tabulka 10
Každých 500 hodin
Hydraulické zařízení
Výměna oleje v hydraulické nádrži
Výměna sacího filtru zpětného toku
Výměna filtru hydraulického oleje (vysokotlaký filtr) řízení
Výměna filtru hydraulického oleje (vysokotlaký filtr) pracovní hydrauliky
Výměna převodového oleje
Převodovka v náboji kola vpředu/vzadu
Motor
Předepsané intervaly údržby motoru, viz "Návod k údržbě" od firmy MAN
Kontrola motoru ohledně prosakování oleje
Palivová soustava
Výměna palivového předfiltru obou ručních čerpadel
Výměna palivového předfiltru s odlučovačem vody
Kabina
Výměna filtrů čerstvého vzduchu
Výměna sítka cirkulujícího vzduchu
Elektrický systém
Čištění baterie (kontakty, svorky)
Tabulka 11
Každých 1000 hodin, minimálně po sezóně
Hydraulické zařízení
Výměna olejového filtru chlazení převodového oleje
Výměna převodového oleje
Výstupní převod motoru
Rozvodovka
Převod válců dole
Úhlová převodovka
Převod válců, nahoře vpravo
Šneková převodovka odhazovací koncovky
Motor
Předepsané intervaly údržby motoru, viz "Návod k údržbě" od firmy MAN
Chladicí systém
Výměna vzduchového filtru
Tabulka 12
Každých 3000 hodin
Chladicí systém
Výměna vzduchového filtru bezpečnostní vložky
Tabulka 13
Každé 3 roky
Chladicí systém
Výměna chladicí kapaliny
Výměna všech hadiček chladicí kapaliny
Tabulka 14
Podle potřeby
Hydraulické zařízení
Výměna oleje v hydraulické nádrži
Výměna sacího filtru zpětného toku
Výměna filtru hydraulického oleje (vysokotlaký filtr) řízení
Výměna filtru hydraulického oleje (vysokotlaký filtr) pracovní hydrauliky
Brzda
Kontrola funkce brzdy
Motor
Kontrola motoru ohledně prosakování oleje
Čištění motorového prostoru
Palivová soustava
Odvzdušnění palivové soustavy
viz návod k údržbě MAN
Výměna palivového předfiltru obou ručních čerpadel
Výměna palivového předfiltru s odlučovačem vody
Výměna hlavního palivového filtru
viz návod k údržbě MAN
Chladicí systém
Čištění chladiče, chladicího prostoru a síta chladiče
Čistění vzduchového filtru
Výměna vzduchového filtru
Výměna vzduchového filtru bezpečnostní vložky
Hnací řemeny
Kontrola hlavního pohonu silového pásu
Kontrola klínového řemenu sítového bubnu
Kontrola všech řemenic ohledně poškození
Kabina
Doplnění ostřikovačů oken
Vyčištění filtrů čerstvého vzduchu
Vyčištění sítka cirkulujícího vzduchu
Klimatizace / topení
Vyčištění kondenzátoru
Kontrola hladiny chladicího prostředku a plnicího množství (vysoušeč)
Centrální mazání
Kontrola hladiny zásobní nádrže
Elektrický systém
Čištění baterie
Tabulka 15
Po sezóně
Chladicí systém
Kontrola koncentrace prostředku na ochranu proti zamrznutí a korozi (min. -20 °C)
Klimatizace / topení
Výměna jednotky vysoušeče-jímače
Čištění filtru výparníku
Tabulka 16
Seznam parametrů
10 Seznam parametrů
X-1
Compared with 150 200 104-31
Color red = modified
Color green = new
Color blue = deleted
Color black = not modified
rw = read/write
r = read only
Legend:
Software-Version: 150 200 104-32
DRIVER CS
Dated:Fr Jun 20 2014
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
33480 odhaz. konc. kontrola park.
driver polohy aktiv. 0=VYP,
1=silnièní provoz, 2=hlavní
spojka VYP,3=HS vyp a v>
0km/h
No.
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
Default Unit
Lowering
Raising
zlabovy oblouk
zlabovy oblouk
Kontrola, zda se při přepnutí na silniční provoz nachází
odhazovací koncovka v parkovací poloze.
0= bez kontroly
1=kontrola, jen v silničním provozu
2=kontrola, pokud se vypne hlavní spojka.
3= kontrola, pokud se vypne hlavní spojka a stroj jede
(nezávisle na uvolňovacím spínači pole a uvol. spínači
pohonu pojezdu)
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
25227 Joystick odh. konc. otoèit
driver 2.stupeò 0=joystick,
1=parametr 25215
No.
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
Default Unit
Lowering
Raising
pakovy ovladac
pakovy ovladac
Nastavení, jak má být ošetřeno nastavení druhého
stupně na joysticku pro otáčení odhazovací koncovky.
0 = Rychlost v obou stupních se zadává pákou na
joysticku. 1 = Rychlost pro druhý stupeň se zadává
pomocí parametru 25215.
Description
rw
25628 kukuøice hodn. omezení
driver otáèek návod vjezd/výjezd
Software-Version: 150 200 104-32
rw
25627 kukuøice omezení otáèek
driver návod doba výjezdu
50
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
25626 kukuøice omezení otáèek
driver návod vjezd na cestu
No.
100
60
100
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
100
3
0
%
s
m
Default Unit
Otáčky se méně
sníží.
Vzdálenost
snížených otáček se
sníží.
Doba snížených
otáček se sníží.
Lowering
podavani
Doba, po kterou mají být snížené otáčky návodu po
vyjetí z kukuřičného porostu.
Vzdálenost v kukuřičném porostu, na které mají být po
najetí do porostu snížené otáčky návodu.
Description
podavani
Otáčky se více sníží. Hodnota, o kterou se otáčky návodu při najeti/vyjetí
sníží.
Vzdálenost
snížených otáček se
zvýší.
Doba snížených
otáček se zvýší.
Raising
rw
rw
25478 adaptér dyn. otáèek aktiv.
driver 0=VYP, 1=kukuø., 2=tráva/
Xdisx, 3=vše
25634 adaptér jen vpøed XDisc
driver 1=adaptér reverzovat nelze
Software-Version: 150 200 104-32
rw
25477 adaptér dynamika otáèek
driver rozdíl otáèek na km/h
1
0
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
25476 min. otáèky dynamiky
driver adaptéru
No.
2
3
750
1000
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
2
0
30
200
ot./min
ot./min
Default Unit
Změna otáček na
km/h se sníží, pokud
otáčky > nastavené
otáčky na terminálu
Otáčky adaptéru se
sníží, pokud otáčky >
nastavené otáčky na
terminálu
Lowering
adapter
Změna otáček na
km/h se zvýší, pokud
otáčky > nastavené
otáčky na terminálu
Otáčky adaptéru se
zvýší, pokud otáčky >
nastavené otáčky na
terminálu
Raising
adapter
Neprovede se funkce "reverzovat adaptér", místo ní se
vyvolá "adaptér vpřed". (jen v režimu Xdisc)
1 = nelze "reverzovat adaptér" (vyvolá se "adaptér
vpřed".
2 = normální provoz, adaptér lze obvyklým způsobem
reverzovat).
Dynamickou aktivaci otáček adaptéru lze aktivovat/
deaktivovat. Deaktivované znamená, že se nastaví
otáčky nastavené na terminálu.
0 = dyn. otáčky adaptéru deaktivované
1 = dyn otáčky adaptéru aktivované jen pro kukuřici
2 = dyn. otáčky adaptéru aktivované jen pro trávu/
XDisc
3 = dyn. otáčky adaptéru aktivované pro trávu/XDisc a
pro kukuřici.
Otáčky adaptéru se zvýší o nastavenou hodnotu na
každý 1 km/h. Pokud jsou otáčky nastavené na
terminálu větší, tak se aktivují otáčky nastavené na
terminálu.
Otáčky adaptéru se přizpůsobí jízdní rychlosti. "Min.
Otáčky adaptéru dynamicky" jsou otáčky adaptéru při
rychlosti 0 km/h. Pokud jsou otáčky nastavené na
terminálu větší, tak se aktivují otáčky nastavené na
terminálu.
Description
Parameter name
rw
rw
rw
rw
rw
1
1
0
0
1
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34005 Info hlášení 1=vše ZAP, 2
driver = vše VYP, 3 = dùležité info
ZAP
driver
33766 Blow valve engine off time
driver
33765 Blow valve engine on time
driver
33652 d. sepnuti vyfuk. vent.
driver
33651 Blow valve intake off time
No.
3
3600
600
600
3600
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
30
3
3
30
s
s
s
s
Default Unit
Lowering
Raising
prace vseobecne
prace vseobecne
Nastavení, jaká všechna informační hlášení se mají
zobrazovat:
1=zobrazovat všechny informace (chybná obsluha,
upozornění, atd.)
2=nedůležité informace nezobrazovat
3=zobrazovat jen nejdůležitější informace (např.
informace o ukončených kalibracích).
Doba, jako dlouho má být vypnutý vyfukovací ventil
Y109 (čištění motorového prostoru stlačeným
vzduchem).
Doba, jako dlouho má být zapnutý vyfukovací ventil
Y109 (čištění motorového prostoru stlačeným
vzduchem).
Doba, jak dlouho má být vybuzen ventil Y73 (čištění
motorového prostoru / návodu stlačeným vzduchem).
Doba, v jakém intervalu má být buzen vyfukovací ventil
Y73 (čištění motorového prostoru / návodu stlačeným
vzduchem).
Description
rw
33657 obt. brousek adaptace
Software-Version: 150 200 104-32
34014 Seøízení brousku poèet
driver zubù
rw
r
33504 max. otáèky údržba 10-20
driver nožù
driver
r
33499 max. otáèky údržba 28
driver nožù
1
1
1100
1100
1100
Rights Min.
r
Parameter name
33495 max. otáèky údržba 40-36
driver nožù
No.
100
2
1700
1700
1700
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
32
1
1100
1100
1100
ot./min
ot./min
ot./min
Default Unit
Raising
Description
Počet zubů seřizovače brousku:
24 zubů ==> stroje do roku výroby 2007
36 zubů ==> stroje od roku výroby 2007
brousit
Počet, kolikrát má být brousek v jednom kompletním
ostřicím cyklu nastaven pomocí západek. Ostřicí
cyklus znamená pohyb brousku jednou doleva a
jednou doprava a zpět do původní polohy brousku.
Maximální otáčky se Maximální otáčky se Maximální otáčky dieselového motoru, které mohou být
sníží.
zvýší.
nastaveny při polním provozu a zapnutém údržbovém
spínači, s bubnem se 10-20 noži.
Maximální otáčky se Maximální otáčky se Maximální otáčky dieselového motoru, které mohou být
sníží.
zvýší.
nastaveny při polním provozu a zapnutém údržbovém
spínači, s bubnem se 28 noži.
Maximální otáčky se Maximální otáčky se Maximální otáčky dieselového motoru, které mohou být
sníží.
zvýší.
nastaveny při polním provozu a zapnutém údržbovém
spínači, s bubnem se 40-36 noži.
Lowering
brousit
0
0
0
0
0
rw
rw
rw
rw
20
0
0
rw
rw
Software-Version: 150 200 104-32
34065 ruèní rychlost 1
driver zved.ústrojí zvednout
1=pomalu, 20=rychle
34066 ruèní rychlost 2
driver zved.ústrojí zvednout
1=pomalu, 20=rychle
34067 ruèní rychlost 1
driver zved.ústrojí spustit
1=pomalu, 20=rychle
34068 ruèní rychlost 2
driver zved.ústrojí spustit
1=pomalu, 20=rychle
34075 zved. ústr. pøi reverzování
driver zvednout jízdní pohon
automatika 1=ZAP
driver
34051 pracovni poloha
driver
33501 doba snizeni pridrzovace
rw
rw
driver
33500 pridrzovac snizit prodleva
1
Rights Min.
rw
Parameter name
33482 pøidržovaè automatika
driver 1=ZAP, 2=VYP
No.
1
20
20
20
20
70
30
30
2
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
9
5
20
5
40
10
0
1
%
s
s
Default Unit
Doba do spuštění se
zvětší.
Doba spouštění se
zvětší.
Raising
Doba prodlevy, než se přidržovač automaticky spustí
dolů.
Doba lineárního snižování přidržovače při zapnuté
automatice. Nastavení 0 deaktivuje automatiku
Nastavení automatického zvedání přidržovače sběrače
při reverzování návodu a adaptéru:
1=automatika zapnutá
2=automatika vypnutá.
Description
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
sníží.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
sníží.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
sníží.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
sníží.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
zvýší.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
zvýší.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
zvýší.
Rychlost zvedacího
mechanizmu se
zvýší.
travni provoz / EasyFlow
Nastavení, zda se má zvedací mechanizmus při
reverzování pohonu pojezdu automaticky zvednout.
1 = zvedací mechanizmus se při reverzování
automaticky zvedne
2 = zvedací mechanizmus se automaticky nezvedne
Rychlost spouštění zvedacího mechanizmu 2. Stupeň
Rychlost spouštění zvedacího mechanizmu 1. Stupeň
Rychlost zvedání zvedacího mechanizmu 2. Stupeň
Rychlost zvedání zvedacího mechanizmu 1. Stupeň
Max. pracovní poloha Max. pracovní poloha Pokud se zvedací mechanizmus nachází pod touto
se sníží.
se zvýší.
polohou (v procentech), znamená to, že stroj řeže. Toto
se používá pro automatiku silážního prostředku.
Doba do spuštění se
zmenší.
Doba spouštění se
zmenší.
Lowering
travni provoz / EasyFlow
rw
rw
34078 adaptér sklopit automatika
driver 1=automatika, 0=ruènì
34079 aktiv. pøíèné kopírování
driver deaktiv. 1=deaktiv.,
2=aktiv. zemním èidlem
Software-Version: 150 200 104-32
rw
34077 kyvný rám vodorovnì
driver autom. pøi zved. mech. až
nahoru 1=automatika
1
0
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
34076 plovoucí pol. kyvného
driver rámu automatika pøi
kopírování terénu
1=automatika
No.
2
1
1
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
0
0
1
Default Unit
Lowering
Raising
travni provoz / EasyFlow
Nastavení, zda je při připojených dotykových třmenech
aktivované příčné kopírování.
1 = příčné kopírování je deaktivované (příčné
kopírování pasivní přes plovoucí polohu)
2 = příčné kopírování je aktivované (příčné kopírování
přes dotykové třmeny)
Nastavení, zda se má být možné adaptér automaticky
sklápět nebo ne.
1=automatika možná
0=automatika není možná
Nastavení, zda se má při aktivované funkci "zvedací
mechanizmus až nahoru" automaticky nastavit kyvný
rám na váhu.
Nastavení, zda se má při aktivované funkci "kopírování
terénu" automaticky uvolnit kyvný rám. (Zapíná a
vypíná se současným stisknutím tlačítek "příčné
kopírování vlevo" a "vpravo" nebo manuálním
přebuzením).
Description
Parameter name
rw
rw
rw
rw
34276 plovoucí pol. kyvného
driver rámu automatika pøi
kopírování terénu
1=automatika
34277 kyvný rám vodorovnì
driver autom. pøi zved. mech. až
nahoru 1=automatika
34278 adaptér sklopit automatika
driver 1=automatika, 0=ruènì
34279 aktiv. pøíèné kopírování
driver deaktiv. 1=deaktiv.,
2=aktiv. zemním èidlem
Software-Version: 150 200 104-32
rw
rw
1
0
0
0
0
20
Rights Min.
34275 zved. ústr. pøi reverzování
driver zvednout jízdní pohon
automatika 1=ZAP
driver
34251 pracovni poloha
No.
2
1
1
1
1
70
1
1
1
1
0
40
%
Default Unit
Raising
Description
kukuricny provoz / EasyFlow
Nastavení, zda je při připojených dotykových třmenech
aktivované příčné kopírování.
1 = příčné kopírování je deaktivované (příčné
kopírování pasivní přes plovoucí polohu)
2 = příčné kopírování je aktivované (příčné kopírování
přes dotykové třmeny)
Nastavení, zda se má být možné adaptér automaticky
sklápět nebo ne.
1=automatika možná
0=automatika není možná
Nastavení, zda se má při aktivované funkci "zvedací
mechanizmus až nahoru" automaticky nastavit kyvný
rám na váhu.
Nastavení, zda se má při aktivované funkci "kopírování
terénu" automaticky uvolnit kyvný rám. (Zapíná a
vypíná se současným stisknutím tlačítek "příčné
kopírování vlevo" a "vpravo" nebo manuálním
přebuzením).
Nastavení, zda se má zvedací mechanizmus při
reverzování pohonu pojezdu automaticky zvednout.
1 = zvedací mechanizmus se při reverzování
automaticky zvedne
0 = zvedací mechanizmus se automaticky nezvedne
Max. pracovní poloha Max. pracovní poloha Pokud se zvedací mechanizmus nachází pod touto
se sníží.
se zvýší.
polohou (v procentech), znamená to, že stroj řeže. Toto
se používá pro automatiku silážního prostředku.
Lowering
kukuricny provoz / EasyFlow
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
Parameter name
rw
rw
rw
rw
34476 plovoucí pol. kyvného
driver rámu automatika pøi
kopírování terénu
1=automatika
34477 kyvný rám vodorovnì
driver autom. pøi zved. mech. až
nahoru 1=automatika
34478 adaptér sklopit automatika
driver 1=automatika, 0=ruènì
34479 aktiv. pøíèné kopírování
driver deaktiv. 1=deaktiv.,
2=aktiv. zemním èidlem
Software-Version: 150 200 104-32
rw
rw
1
0
0
0
0
20
Rights Min.
34475 zved. ústr. pøi reverzování
driver zvednout jízdní pohon
automatika 1=ZAP
driver
34451 pracovni poloha
No.
2
1
1
1
1
70
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1
0
0
1
0
40
%
Default Unit
Raising
Description
XDisc provoz
Nastavení, zda je při připojených dotykových třmenech
aktivované příčné kopírování.
1 = příčné kopírování je deaktivované (příčné
kopírování pasivní přes plovoucí polohu)
2 = příčné kopírování je aktivované (příčné kopírování
přes dotykové třmeny)
Nastavení, zda se má být možné adaptér automaticky
sklápět nebo ne.
1=automatika možná
0=automatika není možná
Nastavení, zda se má při aktivované funkci "zvedací
mechanizmus až nahoru" automaticky nastavit kyvný
rám na váhu.
Nastavení, zda se má při aktivované funkci "kopírování
terénu" automaticky uvolnit kyvný rám. (Zapíná a
vypíná se současným stisknutím tlačítek "příčné
kopírování vlevo" a "vpravo" nebo manuálním
přebuzením).
Nastavení, zda se má zvedací mechanizmus při
reverzování pohonu pojezdu automaticky zvednout.
1 = zvedací mechanizmus se při reverzování
automaticky zvedne
0 = zvedací mechanizmus se automaticky nezvedne
Max. pracovní poloha Max. pracovní poloha Pokud se zvedací mechanizmus nachází pod touto
se sníží.
se zvýší.
polohou (v procentech), znamená to, že stroj řeže. Toto
se používá pro automatiku silážního prostředku.
Lowering
XDisc provoz
rw
33446 úprava posunu rychlosti
driver silnice
Software-Version: 150 200 104-32
rw
33443 úprava posunu rychlosti
driver 4kol.
0
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
33440 úprava posunu rychlosti
driver 2kol.
No.
20
20
20
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
1
4
Default Unit
Lowering
Raising
pohon pojezdu
pohon pojezdu
Korekce jízdní rychlosti. Uvedený posun se odečte od
vypočítané jízdní rychlosti (účinnost se vypočítá
zpětně) SmartDrive. Platí v silničním provozu.
Korekce jízdní rychlosti. Uvedený posun se odečte od
vypočítané jízdní rychlosti (účinnost se vypočítá
zpětně) SmartDrive. Platí v polním režimu s pohonem
na 4 kola.
Korekce jízdní rychlosti. Uvedený posun se odečte od
vypočítané jízdní rychlosti (účinnost se vypočítá
zpětně) SmartDrive. Platí v polním režimu s pohonem
na 2 kola.
Description
Software-Version: 150 200 104-32
rw
34016 autopilot radkove cidlo ve
driver str. spicce 1= str. spicka
(EasyCollect 2dilne)
0
0
Rights Min.
rw
Parameter name
26025 Flexible row sensor
driver zabudovany
No.
1
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
0
Default Unit
Lowering
autopilot
Raising
autopilot
Nastavení, zda jsou snímače řádků pro autopilota
vestavěny do středního hrotu nebo do vnějších hrotů.
Parametr slouží pouze pro zobrazení na terminálu a
není pro řízení autopilota relevantní.
0 = řádková čidla ve vnějších hrotech
1 = střední hrot
Od softwarové verze autopilota 150200029-07:
"Snímač TAC zabudovaný" ==>
Nastavení, zda je zabudovaný snímač TAC místo
normálního třmenového snímače.
0=normální třmenový snímač (implicitně)
1= snímač TAC
Do softwarové verze autopilota 150200029-06:
"podíl posunutí do středu k rejdu kol 2" ==> regulační
parametr autopilota (implicitně = 0)
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
27500 RockProtect citlivost
driver 0=necitlivý, 100%=velmi
citlivý
No.
100
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
50
%
Default Unit
Lowering
RckProtect
Raising
RckProtect
Nastavení, jak citlivě má reagovat detekce kamenů.
0% ==> bez detekce kamenů
100% ==> detekce kamenů velmi citlivá.
Description
Parameter name
rw
rw
0
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34019 Typ měření vlhkosti (0=
driver žádný senzor nebo
Harvest Tec, 2=NIR)
driver
30044 Crop type
No.
2
255
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
32
Default Unit
Lowering
Raising
Měření vlhkosti
Měření vlhkosti
Typ hardwaru systému měření vlhkosti. 0=Harvesttech,
2=NIR
Nastavení, který druh plodiny resp. sada parametrů se
má použít. 16 = kukuřice, 32 = tráva, 0 = uživatelem
definovaný sklizňový produkt
Description
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
34020 Nastavení AutoScan na
driver terminálu expertní režim
1=expert, 0=normální
zobrazení
No.
1
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
0
Default Unit
Lowering
Raising
stupen zralosti / AutoScan
stupen zralosti / AutoScan
Nastavení, zda mají být na obrazovce AutoScan k
dispozici rozšířená nastavení.
Description
rw
rw
33516 Auto PowerSplit (0 = vyp, 1
driver = zap)
33517 Režim výkonu dieselového
driver motoru kukuøice/X-Disc
(2=X-Power, 3=EcoPower)
Software-Version: 150 200 104-32
rw
2
rw
33515 Režim výkonu dieselového
driver motoru silnice (2=X-Power,
3=EcoPower)
33518 Režim výkonu dieselového
driver motoru tráva (2=X-Power,
3=EcoPower)
0
r
33504 max. otáèky údržba 10-20
driver nožù
2
2
1100
1100
r
33499 max. otáèky údržba 28
driver nožù
1100
Rights Min.
r
Parameter name
33495 max. otáèky údržba 40-36
driver nožù
No.
3
3
1
3
1700
1700
1700
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
3
2
0
3
1100
1100
1100
ot./min
ot./min
ot./min
Default Unit
Raising
Description
vznetovy motor
Nastavení, s jakou sadou parametrů má být
provozován regulátor meziotáček pro motor MAN. 2=XPower ==> plný výkon v silničním provozu.
3=EcoPower ==> snížený výkon
Automatické přizpůsobení dieselového motoru režimu
výkonu.
Nastavení, s jakou sadou parametrů má být
provozován regulátor meziotáček pro motor MAN. 2=XPower ==> plný výkon v provozu kukuřice/X-Disc.
3=EcoPower ==> snížený výkon
Nastavení, s jakou sadou parametrů má být
provozován regulátor meziotáček pro motor MAN. 2=XPower ==> plný výkon v silničním provozu.
3=EcoPower ==> snížený výkon
Maximální otáčky se Maximální otáčky se Maximální otáčky dieselového motoru, které mohou být
sníží.
zvýší.
nastaveny při polním provozu a zapnutém údržbovém
spínači, s bubnem se 10-20 noži.
Maximální otáčky se Maximální otáčky se Maximální otáčky dieselového motoru, které mohou být
sníží.
zvýší.
nastaveny při polním provozu a zapnutém údržbovém
spínači, s bubnem se 28 noži.
Maximální otáčky se Maximální otáčky se Maximální otáčky dieselového motoru, které mohou být
sníží.
zvýší.
nastaveny při polním provozu a zapnutém údržbovém
spínači, s bubnem se 40-36 noži.
Lowering
vznetovy motor
Parameter name
rw
rw
1
1
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
driver
33573 vel. prirustku pole kukurice
driver
33543 vel. prirustku pole trava
No.
200
200
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
50
50
ot./min
ot./min
Default Unit
Raising
Description
vznetovy motor
Velikost přírůstku se Velikost přírůstku se Změna ot./min dieselového motoru, která se provede
sníží.
zvýší.
při jednom stisknutí tlačítka ot./min- nebo ot./min+ v
polním provozu kukuřice.
Velikost přírůstku se Velikost přírůstku se Změna ot./min dieselového motoru, která se provede
sníží.
zvýší.
při stisknutí tlačítka ot./min- nebo ot./min+ v polním
provozu trávy.
Lowering
Parameter name
rw
0
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
33611 doba aktiv. houkaèky pøi
driver rozpozn. kovu/kamenu
No.
20
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
5
s
Default Unit
Aktivace houkačky
se při alarmu kovu
zkrátí.
Lowering
lokace kovu
Aktivace houkačky
se při alarmu kovu
prodlouží.
Raising
lokace kovu
Čas v sekundách, po který je aktivována houkačka,
pokud detekce kovů hlásí "kov v návodu".
Description
rw
rw
rw
33617 PWM motor protiostøí
driver vlevo pøipojit
33618 PWM motor protiostøí
driver vpravo odpojit
33619 PWM motor protiostøí
driver vpravo pøipojit
Software-Version: 150 200 104-32
rw
33616 PWM motor protiostøí
driver vlevo odpojit
200
200
200
200
0
Rights Min.
rw
Parameter name
33614 Motor protiostøí doba 2.
driver stupnì
No.
1000
1000
1000
1000
200
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
1000
1000
1000
1000
2
0,001
0,001
0,001
0,001
s
Default Unit
Rychlost protiostří v
1. se sníží.
Rychlost protiostří v
1. se sníží.
Rychlost protiostří v
1. se sníží.
Rychlost protiostří v
1. se sníží.
Čas, kdy protiostří
přejde do 2.
rychlostního stupně
se zkrátí.
Lowering
Rychlost protiostří v
1. stupni se zvětší
Rychlost protiostří v
1. stupni se zvětší
Rychlost protiostří v
1. stupni se zvětší
Rychlost protiostří v
1. stupni se zvětší
Čas, kdy protiostří
přejde do 2.
rychlostního stupně
se prodlouží.
Raising
protilehle ostri
protilehle ostri
Nastavení, s jakým napětím má být napájen motor
protiostří v 1. stupni.
0% ==> 0 voltů
100 % ==> 12-14 voltů (max. rychlost)
Nastavení, s jakým napětím má být napájen motor
protiostří v 1. stupni.
0% ==> 0 voltů
100 % ==> 12-14 voltů (max. rychlost)
Nastavení, s jakým napětím má být napájen motor
protiostří v 1. stupni.
0% ==> 0 voltů
100 % ==> 12-14 voltů (max. rychlost)
Nastavení, s jakým napětím má být napájen motor
protiostří v 1. stupni.
0% ==> 0 voltů
100 % ==> 12-14 voltů (max. rychlost)
Nastavení, po jaké době v sekundách přejde motor
protiostří z omezených otáček do 2. rychlostního
stupně ( 100% ). Rychlost 2. stupně momentálně nelze
nastavit. Rychlost 1. stupně se nastavuje pomocí
parametrů 7616 - 7619.
Description
Parameter name
Rights Min.
Software-Version: 150 200 104-32
No.
Max.
Parameter BiG X 600/I, 700/I, 750C, 850/I, 1100/I
Default Unit
Lowering
Deleted
Raising
Description
Deleted
Dodatek
A-1
Obsluha interního zařízení pro silážní prostředek
Upozornění
Před prvním použitím zařízení pro silážní prostředek si pros ím pozorně přečtěte tento návod a pro
jeho bezpečné používání dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
POZOR!
Při neodborném použití mohou chemikálie, které se používají v zaříz ení pro silážní prostředek,
způsobit zdravot ní obtíže.
1.1
•
Zařízení pro silážní prostředek smí obsluhovat jen osoby, které jsou obeznámené s tímto
návodem k obsluze a s bezpeč nostním listem výrobc e silážního prostředku. Musí přitom
dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce silážního prostředku.
•
Obsluhujíc í osoby mus í být poučeny o bezpeč ném zacházení s používanými chemikáliemi.
Technické údaje
Systém
Pohon:
elektrický, stejnosměrné napět í 12 V
Max. odběr proudu
8A
Materiál hlavy čerpadla vně
polypropylen (PP)
Materiál hlavy čerpadla uvnitř
Viton, Santoprene
Bypass tlaku chodu naprázdno
3,15 bar
Max. teplota kapaliny
77°C
Čerpané množst ví (bod
vstřik ování v odhaz. koncovce):
0,5 - 3,2 l/min
Max. sací výška:
3,1 m
Druh použití / doba
trvalý provoz
Max. teplota motoru
65°C
30 - 192 l/h
Senzor průtoku
Materiál
Ryton / PVDF
Teplotní rozsah
-10 °C až +100 °C
Rozsah měření
0,1235 l/min až 8,3893 l/min
Tryska
TK-SS 7,5
Výstupní ot vor
[mm]
2,3
Objemový proud [l/min]
0,2 bar
1 bar
1,5
3,4
4 bar
6,8
A-1
Dodatek
1.2
Obsluha interního zařízení pro silážní prostředek
Pro provoz zaříz ení pro silážní prostředek mus í být splněny následující podmínky:
•
Spínač rychlého zastavení konzola: VYP.
•
Spínač rychlého zastavení ruční obsluha: VYP.
•
Přepínač silnice/pole: ZAP.
Obr. 1
Při nastaveném zařízení pro silážní prostředek se v základním obraze zobraz í dalš í ukazatel (1), který
poskytuje informace o aktuálním průtoku silážního prostředk u v l/min.
Obr. 2
•
Stiskněte tlačítko terminálu
v základním obraze. Zobrazí se možnosti nastavení interního
zařízení pro silážní prostředek:
1
Tlačítko
: ukončit nastavení a vy volat základní obraz
2
Tlačítko
: provést kalibraci interního zařízení pro silážní prostředek
3
Tlačítko
: ukončit aktuálně prováděnou funkci zařízení pro silážní prostředek
4
Tlačítko
: pořídit křivk u zařízení pro silážní prostředek
5
Aktuální průtok silážního prostředku v l/min
6
Jednotka dávkování silážního prostředku
7
Dávk ování silážního prostředku
8
Nastavení stavu zařízení pro silážní prostředek
9
Nastavení stavu senzoru průtoku
10 Aktivovat / deaktivovat zobrazení stavu naplnění zaříz ení pro silážní prostředek (doplňková
vý bava)
A-2
Dodatek
1.3
Kalibrace interního zařízení pro silážní prostředek
Kalibrace zařízení pro silážní prostředek by se měla provést před každým použitím, aby se docílila
maximální přesnost.
POZOR!
Při neodborném použití mohou chemikálie, které se používají v zaříz ení pro silážní prostředek,
způsobit zdravot ní obtíže.
•
Musí přit om dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce silážního prostředk u.
Obr. 3
STOP
1. Stisknutím tlačítka
(
) vypněte zařízení pro silážní prostředek
.
2. Rozpojte rychlospojku na hadici zařízení pro silážní prostředek.
3. Zapněte permanentní provoz (viz kap. "Permanentní provoz"), a nechte jej tak dlouho zapnutý,
dokud z rychlospojky vytéká kapalina.
STOP
4. Stisknutím tlačítka
(
) vypněte zařízení pro silážní prostředek
.
5. Během kalibrace zachycujte kapalinu do odměrné nádoby (min. 2 litry).
6. Stisknutím tlačítka
(
) spusťte kalibraci. Kapalinu unikající z rychlospojky zachyťte do
odměrné nádoby.
Proces kalibrace se zastaví automaticky, jakmile indikátor průběhu (2) dosáhne 100%.
7. Do zobrazeného pole (1) zadejt e množst ví silážního prostředku zachyceného v odměrné nádobě
v mililitrech a stisknutím otočného potenciometru zadání pot vrďte. Kalibrace je nyní ukončena.
Upozornění
Stisknutím tlačítka
STOP
(
) lze kalibraci kdykoliv ukončit.
A-3
Dodatek
1.4
Záznam křivky
Záznam křivky lze provádět pouze pokud je k dispozici senzor průtoku.
Záznam křivky by se měl provést po každé změně provedené na zařízení pro silážní prostředek (např.
po změně bodu vstřikování nebo trysky).
Během záznamu křivky se nesmí otevřít rychlospojka.
POZOR!
Při neodborném použití mohou chemikálie, které se používají v zaříz ení pro silážní prostředek,
způsobit zdravot ní obtíže.
•
Musí přit om dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce silážního prostředk u.
Upozornění
Silážní prostředek, který by při záznamu křivky případně unikl, zachyťte a odborně zlikvidujte.
1. Zapněte permanentní provoz (viz kap. "Permanentní provoz"), až z trysky vytéká kapalina.
STOP
2. Stisknutím tlačítka
(
) vypněte zařízení pro silážní prostředek
.
3. Stisknutím tlačítka
(
) spusťte záznam křivky.
Záznam křivky se po cca 1-2 min. automaticky ukončí.
Upozornění
Stisknutím tlačítka
1.4.1
STOP
(
) lze záznam křivky kdykoliv ukončit.
Použití
Obr. 4
Prostřednict vím senzoru průtoku sleduje zařízení pro silážní prostředek průt ok silážního prostředku.
Pokud není senzor průtoku připraven k použití, musí se vy pnout v nastavení zařízení pro silážní
prostředek (vstupní pole 9).
A-4
Dodatek
Nastavení stavu senzoru průtoku:
Senzor průtoku je k dispozici
Senzor průtoku není k dispozici
Pokud se stav senzoru průtoku nastaví na "není k dispozici", použije se pro řízení čerpadla křivk a z
posledního záznamu křivky.
Upozornění
Pokud se stav senzoru průtoku nastaví na "není k dispozici", nemůže zařízení pro silážní prostředek
zjistit, zda se silážní prostředek skutečně čerpá. V tom případě je nutné zajistit, aby bylo k dispozici
dostatečné množst ví silážního prostředku a čerpadlo neběželo na sucho (mohlo by se poškodit).
Nastavení režimu doplňku siláže (vstupní pole 8):
Nastavit lze tyto stavy:
Doplněk siláže deaktivován
Doplněk siláže permanentně aktivován
Doplněk siláže automatický provoz
1.4.2
Permanentní provoz
Obr. 5
Při permanentním provozu se v zobraz eném vstupním poli (1) může přímo nastavit čerpací výko n
čerpadla silážního prostředku. Údaje k dávkování (vstupní pole 2 a 3) se při permanent ním provoz u
nezohledňují.
Prostřednict vím senzoru průtoku sleduje zařízení pro silážní prostředek průt ok silážního prostředku.
Pokud není senzor průtoku připraven k použití, musí se vy pnout v nastavení zařízení pro silážní
prostředek (vstupní pole 9).
A-5
Dodatek
1.4.3
Automatický provoz
Při automatickém provozu se silážní prostředek dávk uje v závislosti na čase nebo propustnosti
sklizňového produktu (jen v kombinaci s CropControl). Pokud stroj neřeže, čerpání silážního
prostředku se vypne.
Aktivované čerpání silážního prostředk u se signalizuje zeleným pozadím ukazatele stavu.
Automatický provoz aktivovaný. Čerpání silážního prostředku neaktivované.
Automatický provoz aktivovaný. Čerpání silážního prostředku aktivované.
Obr. 6
Při automatickém provozu se dávkování silážních prostředků může ovlivnit změnou ve vstupních
polích 6 a 7.
Ve vstupním poli 6 se nejprve nastaví jednotka, podle které se silážní prostředek má dávk ovat.
Jsou mož ná následující nastavení:
l/min
litry za minutu
l/t
litry na tunu sklizňového produktu (jen v kombinaci s CropControl)
l/m3
litry na kubický metr sklizňového produktu (jen v kombinaci s CropCont rol )
Hodnota ve vstupním poli 7 společně s jednotkou ve vstupním poli 6 udává požadované dávk ování
zařízení pro silážní prostředek.
Ve vstupním poli 7 se musí nastavit vlastní čerpané množství. Nastavení ve vst upním poli 7 lze měnit i
stisknutím tlačítek
a
.
Upozornění
Nesmí být překročeno max. čerpané množství zařízení pro silážní prostředek.
A-6
Dodatek
1.5
Chybová hlášení
Obr. 7
Chybové hlášení "8000 nádrž silážního prostředku prázdná" může být vy voláno následujícími
příčinami:
•
V nádrži již není žádný silážní prostředek
•
Senzor průtoku je mechanicky nebo elektricky poškozený
•
Elektrické připojení k senzoru průtoku je vadné
•
Čerpac í mechanizmus čerpadla silážního prostředku je vadný
•
Sací vedení nebo filtr čerpadla zařízení pro silážní prostředek je znečištěn
•
Tlakové vedení nebo jednotka trysky je znečištěna
Chybové hlášení "8001 chyba čerpadla silážního prostředku" může být vy voláno následujícími
příčinami:
•
Přerušení v elektrickém obvodu čerpadla
•
Kabelový s vazek k čerpadlu je poškozen
•
Výstupní výkon řídicího poč ítače je přet ížen a odpojen
•
Výpadek napájecího napět í (V2- KMC3)
A-7
Dodatek
1.6
Či štění a údržba
Nebezpečí! - Při opravárenských, údržbářských, či sticích pracích nebo technických
zásazích na stroji se mohou prvky pohonu uvé st do pohybu.
Působení: Nebezpeč í ohrožení života, poranění osob nebo škody na stroji.
•
Vypněte motor a vytáhněte klíč zapalování.
•
Zajistěte stroj proti neplánovanému uvedení do provoz u a proti odvalení.
•
Po odpojení pohonu mohou žací nože dobíhat. Přibližujte se ke stroji pouze tehdy, je-li
pracovní nářadí v úplném klidovém stavu!
•
Po ukončení péče a údržby namontujte opět řádně všechna ochranná zařízení.
•
Zabraňte kontaktu kůže s olejem a tukem.
•
V případě zranění unikajíc ím olejem vyhledejt e ihned lékaře.
Po každém použití se zaříz ení pro silážní prostředek mus í vyčistit:
1. Vyprázdněte nádrž na silážní prostředek a naplňte ji 10 litry čisté vody.
2. Potom nechte vodu vyčerpat zařízením pro silážní prostředek (viz kap. Permanentní provoz).
Upozornění
Zbytky silážního prostředku a promý vac í voda se mus í odborně zlik vidovat (viz pokyny vý robc e
silážního prostředku v s amostatném provozním návodu).
Při slabém průtokovém výk onu se mus í vyčistit filtrační vložka potrubního filtru a filtr trysky.
POZOR!
Poškození stroje.
•
V žádném případě se senzor průtoku nesmí čistit stlačeným vzduchem.
Upozornění
Zařízení pro silážní prostředek se mus í v zimě uskladnit v prostorách bez mrazu nebo se musí naplnit
mrazuvz dorným prostředkem.
A-8
Dodatek
A2 Hlášení chyb
A2 - 1
2 podpìtí - SmartDrive
2
Status: 20.01.2015
1 Pøepìtí - SmartDrive
Description
Chyba: Napájecí napětí
SmartDrive příliš nízké
Chyba: Napájecí napětí
SmartDrive příliš vysoké.
Meaning
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Viz náprava
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Interní chyba SmartDrive
Dynamo vadné
Překontrolujte elektrolyt v baterii
Změřte napětí baterie
Baterie vybitá
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Turn Page please!
Dobijte baterii, vyměňte baterii
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F60
LED +22-LD60 nesvítí
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F63
LED +22-LD63 nesvítí
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Kabeláž závadná
Překontrolujte pojistku +22-F77
Napájecí napětí SmartDrive příliš LED +22-LD31 nesvítí
nízké
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit přepínací relé baterií
Vyměnit dynamo
Přezkoušet dynamo
Dynamo defektní
Remedial measure
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Recommend Check
Regulátor dynama defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1
Error No.
Page No. 1/228
Description
Chyba: 12 V - napájecí napětí
senzorů příliš nízké
Meaning
Vyměňte dynamo
Remedial measure
Změřte napětí baterie
Baterie vybitá
Dobijte baterii
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte kabelové
propojení k 12V senzorům
Překontrolujte 12V senzory
Zkrat v kabelovém propojení k
12V senzoru
Zkrat na 12V senzoru
Turn Page please!
Vyměňte 12V senzor
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte elektrolyt v baterii Vyměňte baterii
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Kabeláž závadná
Překontrolujte pojistku +22-F63
LED +22-LD63 nesvítí
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Překontrolujte pojistku +22-F77
Vyměňte SmartDrive
Vyměňte kabeláž
LED +22-LD31 nesvítí
Viz náprava
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte kontrolku nabíjení Vyměňte kontrolku nabíjení
Překontrolujte budicí napětí,
překontrolujte kabeláž
Recommend Check
Napájecí napětí 12V senzorů
příliš nízké
Interní chyba SmartDrive
Kontrolka nabíjení vadná
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
3 porucha napìtí senzorù 12V SmartDrive
Status: 20.01.2015
3
Error No.
Page No. 2/228
Description
Chyba: 5 V - napájecí napětí
senzorů příliš nízké
Meaning
Změřte napětí baterie
Baterie vybitá
Dobijte baterii
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte kabelové
propojení k 5V senzorům
Překontrolujte 5V senzory
Viz náprava
Zkrat v kabelovém propojení k
5V senzoru
Zkrat na 5V senzoru
Interní chyba SmartDrive
Vyměňte SmartDrive
Vyměňte 5V senzory
Obnovte kabelové propojení k 5V
senzorům
Překontrolujte elektrolyt v baterii Vyměňte baterii
Přezkoušejte kabeláž
Zkontrolujte pojistku +22-F92 a
příp. ji vyměňte
LED +22-LD11 nesvítí
Kabeláž závadná
Překontrolujte pojistku +22-F63
a v případě potřeby ji vyměňte
LED +22-LD63 nesvítí
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Vyměňte SmartDrive
Remedial measure
Překontrolujte pojistku +22-F77
Viz náprava
Recommend Check
Napájecí napětí 5V senzorů příliš LED +22-LD31 nesvítí
nízké
Interní chyba SmartDrive
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
4 porucha napìtí senzorù 5V SmartDrive
Status: 20.01.2015
4
Error No.
Page No. 3/228
Description
Neidentifikovány žádné signály
ze snímače otáček v
hydraulickém motoru vzadu
vpravo
Meaning
Chybný zdroj napětí senzoru kola Změřte zdroj napětí senzoru
přímo na řídicí jednotce. Napětí
musí být větší než 11 voltů.
Turn Page please!
Zkontrolujte následující kroky,
pokud jsou v pořádku, vyměňte
řídicí jednotku SmartDrive
Zkontrolujte kabelové spojení
Odstraňte závadu v kabelovém
mezi senzorem a řídicí jednotkou spojení, resp. vyměňte kabelový
SmartDrive
svazek
Zkontrolujte zdroj napětí
Zkontrolujte následující kroky,
senzoru. Multimetrem změřte
pokud ani ty nejsou v pořádku,
napětí v konektoru XB90 senzoru vyměňte kabelový svazek
B90 otáček KOLA. Kontakt 1 = +
12 voltů, kontakt 3 = kostra.
Napětí musí být větší než 11
voltů.
Vadný kabelový svazek
Pokud není zabudovaný žádný
senzor, musí být v parametru
22049 zanesená hodnota 0.
Remedial measure
Zkontrolujte, zda je vzadu
vpravo na stroji zabudovaný
snímač kola.
Recommend Check
V hydraulickém motoru vzadu
vpravo není zabudovaný žádný
snímač otáček, avšak jako
parametr 22049 \\\"impulzů na
otočení kola vzadu\\\" je zadán
počet impulzů. Pokud se zadá 0
impulzů, znamená to, že není
zabudovaný žádný snímač kola.
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
8 porucha otáèek kola vzadu
vpravo - SmartDrive
Status: 20.01.2015
8
Error No.
Page No. 4/228
Status: 20.01.2015
Error No.
Page No. 5/228
Description
Meaning
Pokud nyní OK, vyměňte
příslušný senzor, který způsobuje
zkrat.
Odstraňte závadu v kabelovém
spojení, resp. vyměňte kabely
Odpojte všechny další senzory,
které jsou napájeny tímto
zdrojem napětí a přímo na řídicí
jednotce změřte napájecí napětí
senzorů.(odpojte konektor z
příslušného senzoru) .
Z tohoto zdroje napětí jsou
napájeny tyto senzory:
- tlak provozní brzdy (B16)
- vysoký tlak přední nápravy
(B13)
- spínač provozní brzdy (B40)
Zkontrolujte a změřte kabely
napájení senzorů z hlediska
přetržení kabelu / zkratu
Namontujte náhradní senzor
Namontujte náhradní jednotku
SmartDrive
Vadný vstup senzoru v jednotce
SmartDrive
Namontujte novou jednotku
SmartDrive
Namontujte nový senzor
Proměřte vedení signálu v
Odstraňte závadu v kabelovém
kabelovém svazku mezi řídicí
spojení resp. vyměňte kabelový
jednotkou a senzorem z hlediska svazek
přetržení kabelu / zkratu
Proměřte vedení signálu v
Odstraňte závadu v kabelovém
kabelovém svazku mezi řídicí
spojení resp. vyměňte kabelový
jednotkou a senzorem z hlediska svazek
přetržení kabelu / zkratu
Remedial measure
Recommend Check
Vadný senzor
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
17 hodn. param. nepøípustná SmartDrive
18 interní porucha - SmartDrive
17
18
Status: 20.01.2015
16 Sada param. neplatná SmartDrive
Description
Possible Reason
Chyba: EEPROM
Chyba: Parametry MIN/MAX
Viz náprava
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Paměť EEPROM defektní
Viz náprava
Paměť EEPROM defektní
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Nahrajte soubor parametrů do
SmartDrive
Překontrolovat parametry
Vyměnit SmartDrive
Nesprávné hodnoty v EEPROM
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Překontrolovat soubor parametrů Nahrajte soubor parametrů do
SmartDrive
Viz náprava
Paměť EEPROM defektní
Nahrajte do SmartDrive soubor
parametrů
Nahrajte do SmartDrive soubor
parametrů
Remedial measure
Stažení nesprávného souboru
parametrů
Překontrolovat parametry
Překontrolovat verzi softwaru
Recommend Check
Nesprávné hodnoty v EEPROM
Chyba: Kontrolní součet EEPROM Není provedena aktualizace
nových parametrů
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
16
Error No.
Page No. 6/228
19 interní porucha - SmartDrive
20 interní porucha - SmartDrive
21 interní porucha - SmartDrive
30 porucha regulace pøední
nápr. èerpadlo 1 - SmartDrive
19
20
21
30
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Regulační okruh
pojezdového čerpadla 1 přední
náprava - maximální rychlost
zbývajícího čerpadla možná
Chyba: Sběrnice I2C
Chyba: EV DAC
Chyba: Digitální potenciometr
Meaning
Překontrolovat kabelové
propojení k ventilům čerpadla
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Překontrolovat napájecí tlak
Vyzkoušet fungování čerpadla
pojezdu
Viz náprava
Překontrolovat konektor ventilu
Cívka magnetických ventilů
defektní
Nastavovací jednotka defektní
Napájecí tlak příliš nízký
Čerpadlo pojezdu 1 defektní
Interní chyba SmartDrive
Konektor ventilu defektní
Viz náprava
Viz náprava
Viz náprava
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení ventilů čerpadla
Interní chyba SmartDrive
Interní chyba SmartDrive
Interní chyba SmartDrive
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 7/228
Vyměnit konektor ventilu
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit čerpadlo pojezdu 1
Vyměnit ventil napájecího tlaku
(30 +/-3 bar)
Vyměnit nastavovací jednotku
Vyměnit magnetický ventil
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Remedial measure
31 porucha regulace zadní nápr.
èerpadlo 2 - SmartDrive
32 porucha senzoru úhlu
natoèení B38 èerpad. pøední
nápr. - SmartDrive
31
32
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Úhel otočení pojezdového
čerpadla 1 přední náprava signál mimo oblast - maximální
rychlost zbývajícího čerpadla
možná
Chyba: Regulační okruh
pojezdového čerpadla 2 zadní
náprava - maximální rychlost
zbývajícího čerpadla možná
Meaning
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Překontrolovat napájecí tlak
Viz náprava
Viz náprava
Cívka magnetických ventilů
defektní
Magnetický ventil defektní
Napájecí tlak příliš nízký
Čerpadlo pojezdu 2 defektní
Interní chyba SmartDrive
Překontrolovat kabelové
propojení k senzorům úhlu
natočení
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzorů úhlu natočení
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení k
senzorům úhlu natočení
Změřte napětí v neutrální poloze Nastavte senzor úhlu natočení; v
neutrální poloze musí být k
dispozici signál cca 2,5 V
Kalibrace senzoru úhlu otočení
není správná
Nastavte správně hodnoty napětí
Vykonat diagnózu pohonu
pojezdu
Hodnoty nejsou správně
nastavené
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit čerpadlo pojezdu 2
Vyměnit ventil napájecího tlaku
(30 +/-3 bar)
Vyměnit magnetický ventil
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
ventilům čerpadla
Remedial measure
Překontrolovat kabelové
propojení k ventilům čerpadla
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení ventilů čerpadla
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 8/228
Description
Meaning
34 senzor úhlu natoèení B38
èerpad. pøední nápr. zmìna
signálu nehodnovìrná SmartDrive
Chyba: Úhel otočení pojezdového
čerpadla 1 přední náprava - úhel
otočení se mění příliš rychle maximální rychlost zbývajícího
čerpadla možná
Překontrolovat znečištění
hydrauliky
Znečištění v hydraulice (např.
regulační ventily)
Změřte napětí na senzoru
Senzor úhlu otočení defektní
Vykonat diagnózu pohonu
pojezdu
Překontrolovat konektor senzoru
Konektor senzoru úhlu natočení
defektní
Hodnoty nejsou správně
nastavené
Překontrolovat kabelové
propojení k senzorům úhlu
natočení
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzorů úhlu natočení
Turn Page please!
Odstraňte znečištění
Nastavte správně hodnoty napětí
Vyměnit senzor úhlu natočení a
nastavte; v neutrální poloze musí
být k dispozici signál cca 2,5 V
Vyměnit konektor senzoru
Obnovit kabelové propojení k
senzorům úhlu natočení
Nastavte senzor úhlu natočení; v
neutrální poloze musí být k
dispozici signál cca 2,5 V
Vyměnit senzor úhlu natočení a
nastavte; v neutrální poloze musí
být k dispozici signál cca 2,5 V
Změřte napětí na senzoru
Vyzkoušet napětí na senzoru
Senzor úhlu otočení defektní
Vyměnit konektor senzoru
Nastavte správně hodnoty napětí
Překontrolovat konektor senzoru
Konektor senzoru úhlu natočení
defektní
Remedial measure
Vykonat diagnózu pohonu
pojezdu
Recommend Check
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
32 porucha senzoru úhlu
Chyba: Úhel otočení pojezdového Hodnoty nejsou správně
natoèení B39 èerpad. zadní nápr. čerpadla 2 zadní náprava - signál nastavené
- SmartDrive
mimo oblast - maximální rychlost
zbývajícího čerpadla možná
Kalibrace senzoru úhlu otočení
není správná
Status: 20.01.2015
34
33
Error No.
Page No. 9/228
Description
Chyba: Úhel otočení pojezdového
čerpadla 2 zadní náprava - úhel
otočení se mění příliš rychle maximální rychlost zbývajícího
čerpadla možná
Meaning
Překontrolovat konektor senzoru
Změřte napětí na senzoru
Konektor senzoru úhlu natočení
defektní
Senzor úhlu otočení defektní
Změřte napětí v neutrální poloze Nastavte senzor úhlu natočení; v
neutrální poloze musí být k
dispozici signál cca 2,5 V
Překontrolovat kabelové
propojení k senzorům úhlu
natočení
Kalibrace senzoru úhlu otočení
není správná
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzorů úhlu natočení
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení k
senzorům úhlu natočení
Odstraňte znečištění
Překontrolovat znečištění
hydrauliky (např. regulační
ventily)
Znečištění v hydraulice (např.
regulační ventily)
Nastavte správně hodnoty napětí
Vykonat diagnózu pohonu
pojezdu
Hodnoty nejsou správně
nastavené
Vyměnit senzor úhlu natočení a
nastavte; v neutrální poloze musí
být k dispozici signál cca 2,5 V
Vyměnit konektor senzoru
Obnovit kabelové propojení k
senzorům úhlu natočení
Překontrolovat kabelové
propojení k senzorům úhlu
natočení
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzorů úhlu natočení
Remedial measure
Změřte napětí v neutrální poloze Nastavte senzor úhlu natočení; v
neutrální poloze musí být k
dispozici signál cca 2,5 V
Recommend Check
Kalibrace senzoru úhlu otočení
není správná
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
35 senzor úhlu natoèení B39
èerpad. zadní nápr. zmìna
signálu nehodnovìrná SmartDrive
Status: 20.01.2015
35
Error No.
Page No. 10/228
36 senzor brzdného tlaku B16 a
spínaè brzd. pedálu B40 zmìna
signálu nehodnovìrná SmartDrive
36
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Senzor brzdového tlaku při jízdě po silnici: maximální
rychlost / 4
Meaning
Seřídit spínač brzdového pedálu
tak, aby se přepnutí spínače
brzdového pedálu nacházelo v
rozsahu brzdicího tlaku 70 - 90
bar; musí se dodržovat montážní
vzdálenost!
Nastavte správně hodnoty napětí
Vyměnit senzor úhlu natočení a
nastavte; v neutrální poloze musí
být k dispozici signál cca 2,5 V
Vyměnit konektor senzoru
Remedial measure
Turn Page please!
Vyměnit spínač brzdového
pedálu a seřiďte tak, aby se
přepnutí spínače brzdového
pedálu nacházelo v rozsahu
brzdicího tlaku 70 - 90 bar; musí
se dodržovat montážní
vzdálenost!
Spínač brzdového pedálu
defektní
Viz náprava
Vyměnit konektor senzoru
Konektor senzoru brzdného tlaku Překontrolovat konektor senzoru
/ spínače brzdového pedálu
defektní
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
Překontrolovat kabelové
Obnovit kabelové propojení k
propojení senzoru brzdného
propojení k senzoru brzdného
senzoru brzdného tlaku a spínači
tlaku / spínače brzdového pedálu tlaku a spínači brzdového pedálu brzdového pedálu
Viz náprava
Spínač brzdového pedálu není
seřízený
Změřte napětí na senzoru
Senzor úhlu otočení defektní
Vykonat diagnózu pohonu
pojezdu
Překontrolovat konektor senzoru
Konektor senzoru úhlu natočení
defektní
Hodnoty nejsou správně
nastavené
Recommend Check
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 11/228
38 tlak brzd.akumulátoru B18
nízký - SmartDrive
38
Status: 20.01.2015
37 otáèky èerpadla / otáèky
diesel. motoru nízké SmartDrive
Description
Překontrolovat brzdicí tlak
Viz náprava
Brzdicí tlak chybný
Interní chyba SmartDrive
Chyba: Brzdový tlak v zásobníku
pøíliš nízký - pøi jízdì po silnici:
maximale Geschwindigkeit / 4
Viz náprava
Vykonat diagnózu pohonu
pojezdu
Překontrolovat ventil
Viz náprava
Hodnoty nejsou správně
nastavené
Plnicí ventil vzduchojemu
defektní
Zásobník defektní
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Tlak v akumulátoru brzdy příliš
nízký
Viz náprava
Interní chyba KMC3
Překontrolovat počet otáček
motoru
Překontrolovat fungování
senzoru
Recommend Check
Senzor brzdného tlaku defektní
Possible Reason
Chyba:
Počet otáček čerpadla Počet otáček motoru příliš nízký
příliš nízký
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
37
Error No.
Page No. 12/228
Turn Page please!
Vyměnit zásobník
Vyměnit plnicí ventil
vzduchojemu
Nastavte správně hodnoty napětí
Nastartovat naftový motor, aby
se zásobník naplnil
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit KMC3
Nastavte počet otáček motoru
Vyměnit SmartDrive
Nastavte brzdicí tlak
Vyměnit senzor brzdného tlaku
Remedial measure
39 porucha komunikace CAN1 SmartDrive
39
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Komunikace sběrnice
CAN
Meaning
Interní chyba pákového ovladače Viz náprava
Turn Page please!
Vyměňte pákový ovladač
Vyměňte pojistku +22-F65
Napájecí napětí pákového
ovladače chybné
Překontrolujte pojistku +22-F65
Vyměňte zakončovací odpory
Obnovte kabelové propojení
Zakončovací odpory CAN1 vadné Překontrolujte kabelové
propojení a zakončovací odpory
Překontrolujte kabelové
propojení
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení sběrnice CAN1
Překontrolujte pojistku +22-F63
Překontrolujte pojistku +22-F77
Vyměnit SmartDrive
LED +22-LD63 nesvítí
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit senzor tlaku v
akumulátoru brzdy
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Viz náprava
Senzor tlaku v akumulátoru
brzdy defektní
Vyměnit konektor senzoru
LED +22-LD31 nesvítí
Překontrolovat konektor senzoru
Konektor senzoru tlaku v
akumulátoru brzdy defektní
Obnovit kabelové propojení k
senzoru tlaku v akumulátoru
brzdy
Remedial measure
Napájecí napětí SmartDrive
chybné
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru tlaku v
akumulátoru brzdy
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru tlaku v
akumulátoru brzdy
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 13/228
42 aktiv. park. brzda SmartDrive
42
Status: 20.01.2015
40 porucha vysokotl. senzoru
B13 - SmartDrive
Description
Chyba: Pokus pojíždět se
zataženou ruční brzdou
Chyba: Senzor vysokého tlaku signál mimo rozsah
Meaning
Překontrolovat, jestli je ruční
brzda aktivovaná
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Spínač ruční brzdy je aktivovaný
Překontrolovat vysoký tlak (420
bar)
Vysoký tlak chybný
Turn Page please!
Vypněte spínač ruční brzdy
Vyměnit SmartDrive
V případě potřeby vysoký tlak
znovu seřiďte
Vyměnit senzor vysokého tlaku
Změřte napětí na senzoru
Senzor vysokého tlaku defektní
Obnovit kabelové propojení k
senzoru vysokého tlaku
Vyměnit konektor senzoru
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru vysokého
tlaku
Vyměňte SmartDrive
Konektor senzoru vysokého tlaku Překontrolovat konektor senzoru
defektní
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru vysokého
tlaku
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Překontrolujte pojistku +22-F44
LED +22-LD44 nesvítí
Vyměňte KMC3
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Viz náprava
Překontrolujte pojistku +22-F62
Remedial measure
LED +22-LD62 nesvítí
Recommend Check
Interní chyba KMC3
Napájecí napětí KMC3 chybné
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
40
Error No.
Page No. 14/228
Description
Chyba: Napájecí tlak příliš nízký
Meaning
Překontrolovat hydrauliku s
ohledem na netěsnosti
Překontrolovat napájecí tlak
Překontrolovat fungování
napájecího tlakového ventilu
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru teploty
proplachovacího ventilu
Napájecí čerpadlo závadné
Napájecí tlakový ventil defektní
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru napájecího
tlaku
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Netěsnost v hydraulice
Překontrolovat propojovací
můstek ke vstupu tlaku ruční
brzdy
Lom kabelu v propojovacím
můstku vstupu tlaku ruční brzdy
na SmartDrive
Překontrolovat počet otáček
motoru
Proměřte, jestli spínač spíná
Spínač ruční brzdy defektní
Žádné nebo příliš nízké počty
otáček motoru
Překontrolovat kabelové
propojení ke spínači ruční brzdy
Překontrolovat pojistku
+22-F72,1
Recommend Check
Zkrat v kabelovém propojení
spínače
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
43 napájecí tlak pøíliš nízký SmartDrive
Status: 20.01.2015
43
Error No.
Page No. 15/228
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení k
senzoru teploty proplachovacího
ventilu
Vyměnit napájecí tlakový ventil
Vyměnit napájecí čerpadlo (30
+/-3 bar)
Odstraňte netěsnost
Nastartujte motor, resp. zvyšte
počet otáček
Vyměnit SmartDrive
Obnovit propojovací můstek ke
vstupu tlaku ruční brzdy
Vyměnit spínač ruční brzdy
Obnovit kabelové propojení ke
spínači ruční brzdy
Vyměnit pojistku +22-F72.1
Remedial measure
Status: 20.01.2015
45 chybí uvol. pohonu pojez. S3 - Chyba: Pokus o jízdu bez
SmartDrive
uvolnění pohonu pojezdu maximální rychlost možná
45
Chyba: Teplota oleje příliš
vysoká - při jízdě po silnici:
maximální rychlost / 1,5
Meaning
44 teplota oleje pøíliš vysoká
B14 - SmartDrive
Description
Překontrolovat LED +22-LD43 na Vyměnit spínač uvolnění pohonu
desce relé
pojezdu
Spínač uvolnění pohonu pojezdu
defektní
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení ke
spínači uvolnění pohonu pojezdu
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Zapněte spínač pohonu pojezdu
Vyměnit SmartDrive
Překontrolovat kabelové
propojení ke spínači uvolnění
pohonu pojezdu
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit senzor teploty
proplachovacího ventilu
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení spínače
Překontrolovat senzor teploty
proplachovacího ventilu
Senzor teploty proplachovacího
ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
senzoru teploty proplachovacího
ventilu
Překontrolovat spínač uvolnění
pohonu pojezdu
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru teploty
proplachovacího ventilu
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru teploty
proplachovacího ventilu
Vyčistěte chladič
Vyměnit SmartDrive
Remedial measure
Spínač uvolnění pohonu pojezdu
není aktivovaný
Překontrolovat čistotu chladiče
Viz náprava
Recommend Check
Hydraulický olej příliš horký
Interní chyba SmartDrive
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
44
Error No.
Page No. 16/228
47 cívka ventilu Y2 porucha
èerp. 1 pøední nápr. SmartDrive
48 cívka ventilu Y3 porucha
èerp. 2 zadní nápr. - SmartDrive
47
48
Status: 20.01.2015
46 cívka ventilu Y1 porucha
èerp. 1 pøední nápr. SmartDrive
Description
Chyba: Cívka 1 čerpadla 2
Chyba: Cívka 1 čerpadla 2
Chyba: Cívka 1 čerpadla 1
Meaning
Přezkoušet kabeláž
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka defektní
Interní chyba SmartDrive
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení cívky
Vyzkoušet cívku
Cívka defektní
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Překontrolovat cívku
Cívka defektní
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení cívky
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Viz náprava
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení cívky
Interní chyba SmartDrive
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
46
Error No.
Page No. 17/228
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Vyměnit SmartDrive
Remedial measure
60 cív. ventilu Y1 proud
Chyba: Řiditelný ventil 1
nehodnovìr. èerp. 1 pøední nápr. pojezdového čerpadla 1 - SmartDrive
maximální rychlost zbývajícího
čerpadla možná
60
Status: 20.01.2015
50 porucha joysticku SmartDrive
50
Chyba: Pákový ovladač špatný/chybný signál maximální rychlost / 4
Chyba: Cívka 2 čerpadla 2
49 cívka ventilu Y4 porucha
èerp. 2 zadní nápr. - SmartDrive
49
Meaning
Description
Turn Page please!
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
regulačnímu ventilu 1 čerpadla 1
Překontrolovat kabelové
propojení k regulačnímu ventilu
1 čerpadla 1
Vyměňte SmartDrive
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení regulačního ventilu 1
čerpadla 1
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměňte páku pojezdu
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Překontrolujte fungování páky
pojezdu
Překontrolujte pojistku +22-F63
LED +22-LD63 nesvítí
Páka pojezdu vadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Vyměňte pojistku +22-F65
Překontrolujte pojistku +22-F65
Vyměnit SmartDrive
Vyměňte pojistku +22-F57
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit cívku
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Remedial measure
Překontrolujte pojistku +22-F57
Vyzkoušet cívku
Cívka defektní
Napájecí napětí pákového
ovladače chybné
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení cívky
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 18/228
62 porucha cívky ventilu Y69
zast.ventil èerp. 1 pøední nápr. SmartDrive
62
Status: 20.01.2015
61 cív. ventilu Y2 nehodnovìr.
proud èerp. 1 pøední nápr. SmartDrive
Description
Chyba: Zastavovací ventil
pojezdového čerpadla 1 - přední
náprava - maximální rychlost
zbývajícího čerpadla možná
Chyba: Řiditelný ventil 2
pojezdového čerpadla 1 maximální rychlost zbývajícího
čerpadla možná
Meaning
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka magnetických ventilů
defektní
Interní chyba SmartDrive
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
zastavovacímu ventilu čerpadla
1
Překontrolovat kabelové
propojení k zastavovacímu
ventilu čerpadla 1
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení zastavovacího ventilu
čerpadla 1
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
regulačnímu ventilu 2 čerpadla 1
Vyměnit SmartDrive
Překontrolovat kabelové
propojení k regulačnímu ventilu
2 čerpadla 1
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit cívku
Remedial measure
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení regulačního ventilu 2
čerpadla 1
Vyzkoušet cívku
Recommend Check
Cívka magnetických ventilů
defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
61
Error No.
Page No. 19/228
64 cív. ventilu Y4 nehodnovìr.
proud èerp. 2 zadní nápr. SmartDrive
65 porucha cívky ventilu Y70
zast.ventil èerp. 2 zadní nápr. SmartDrive
64
65
Status: 20.01.2015
63 cív. ventilu Y3 nehodnovìr.
proud èerp. 2 zadní nápr. SmartDrive
Description
Chyba: Zastavovací ventil
pojezdového čerpadla 2 - zadní
náprava - maximální rychlost
zbývajícího čerpadla možná
Chyba: Řiditelný ventil 2
pojezdového čerpadla 2 maximální rychlost zbývajícího
čerpadla možná
Chyba: Řiditelný ventil 1
pojezdového čerpadla 2 maximální rychlost zbývajícího
čerpadla možná
Meaning
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka magnetických ventilů
defektní
Interní chyba SmartDrive
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka magnetických ventilů
defektní
Interní chyba SmartDrive
Turn Page please!
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
zastavovacímu ventilu čerpadla
2
Překontrolovat kabelové
propojení k zastavovacímu
ventilu čerpadla 2
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení zastavovacího ventilu
čerpadla 2
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
regulačnímu ventilu 2 čerpadla 2
Překontrolovat kabelové
propojení k regulačnímu ventilu
2 čerpadla 2
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení regulačního ventilu 2
čerpadla 2
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
regulačnímu ventilu 1 čerpadla 2
Remedial measure
Překontrolovat kabelové
propojení k regulačnímu ventilu
1 čerpadla 2
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení regulačního ventilu 1
čerpadla 2
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
63
Error No.
Page No. 20/228
Description
Řídicí jednotka pohonu pojezdu
(SmartDrive) rozpoznala
přetržený kabel nebo zkrat v
diagnostikovatelném
sedadlovém spínači. Přetržený
kabel je indikován v případě, že
je napětí sedadlového spínače v
rozmezí 0 - 1,2 voltů. Zkrat je
indikován v případě, že je napětí
sedadlového spínače v rozmezí
3,8 - 5 voltů. Chybové hlášení se
zobrazí až poté, co je chybné
napětí přítomno minimálně 0,5
sekundy.
Napětí v rozmezí 1,2 - 2,2 voltů
==> na sedadle řidič
napětí v rozmezí 2,8 - 3,8 voltů
==> na sedadle není řidič
napětí v rozmezí 2,2 - 2,8 voltů
==> nedefinované rozmezí
Pokud se vyskytne chyba, přejde
pohon pojezdu do režimu limp a
je možný jen omezený jízdní
provoz
Silniční provoz při max. rychlosti
25 km/h
Polní provoz max. 5 km/h.
Diagnostikovatelný sedadlový
spínač je zabudován v BiG X 700,
850 a 1100.
Meaning
Vyměňte kabely v sedadle
Vyměňte sedadlový spínač
a/nebo kabely v sedadle
Turn Page please!
Multimetrem změřte odpor
Vyměňte sedadlový spínač
sedadlového spínače na
konektoru sedadla mezi
kontaktem 21X1.12 (kostra) a
Vyměňte kabely
21X1.11 (+5 V).
Řidič na sedadle = sedadlový
spínač zavřený = 1,5 K ohm
na sedadle není řidič =
sedadlový spínač otevřený = 3 K
ohm
Multimetrem změřte odpor
sedadlového spínače
Zkontrolujte sedadlový spínač
Viz další kontrola
pomocí diagnostiky na terminálu
Vadný sedadlový spínač
Upozornění: U strojů s novou
kabinou je zabudovaný
diagnostikovatelný sedadlový
spínač.
Příslušně parametr upravte.
Vyměnit SmartDrive
Zkontrolujte parametr 33659
\"hardware sedadlového
spínače\" ve skupině parametrů
\"práce obecně.
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
Vyměnit cívku
Remedial measure
Nesprávně zadaný parametr pro
nastavení, který sedadlový
spínač je zabudovaný
Vyzkoušet cívku
Recommend Check
Cívka magnetického ventilu
defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
70 porucha sed.spínaè SmartDrive
Status: 20.01.2015
70
Error No.
Page No. 21/228
Status: 20.01.2015
Error No.
Page No. 22/228
Description
Meaning
Remedial measure
Namontujte náhradní jednotku
SmartDrive
Namontujte náhradní jednotku
KMC3
Vadná jednotka KMC3
Multimetrem změřte kabelové
spojení od sedadlového spínače
k řídicí jednotce pohonu pojezdu
a ke KMC3, zda nevykazuje
přetržený kabel nebo zkrat
Namontujte novou jednotku
KMC3
Vyměňte jednotku SmartDrive
Odstraňte závadu v kabelovém
spojení resp. vyměňte kabelový
svazek
Zkontrolujte sedadlový spínač
Viz další kontrola
pomocí diagnostiky na terminálu
Recommend Check
Vadná jednotka SmartDrive
Vadné kabely k sedadlovému
spínači
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Status: 20.01.2015
95 nožní brzda trvale sešlápnutá Chyba: Brzdový ventil
/ porucha senzoru brzd. tlaku
B16 - SmartDrive
95
Sedadlový spínač je paralelně
vyhodnocován řídicí jednotkou
pro pohon pojezdu (SmartDrive)
a řídicí jednotkou KMC3. Pohon
pojezdu porovnává tyto dva
stavy. Pokud není déle než 3
sekundy stejný stav, zobrazí se
tato chyba.
Pokud se vyskytne chyba, přejde
pohon pojezdu do režimu limp a
je možný jen omezený jízdní
provoz.
Silniční provoz max. 25 km/h
Polní provoz max. 5 km/h.
71 nehodnov.hodn. sed. spínaè
-SmartDrive
71
Meaning
Description
Namontujte náhradní jednotku
SmartDrive
Namontujte náhradní jednotku
KMC3
Vadná jednotka SmartDrive
Vadná jednotka KMC3
Turn Page please!
Namontujte novou jednotku
KMC3
Namontujte novou jednotku
SmartDrive
Multimetrem změřte kabelové
Odstraňte závadu v kabelovém
spojení od sedadlového spínače spojení resp. vyměňte kabelový
k řídicí jednotce SmartDrive a
svazek
KMC3, zda nevykazuje přetržený
kabel nebo zkrat
Vadná kabeláž
Remedial measure
Zkontrolujte parametr 33659
Příslušně parametr upravte.
\\\\\\\"hardware sedadlového
spínače\\\\\\\" ve skupině
parametrů \\\\\\\"práce obecně.
Upozornění: U strojů s novou
kabinou je zabudovaný
diagnostikovatelný sedadlový
spínač.
0 = pracovní kontakt
1 = diagnostikovatelných 5 volt
(nová kabina jízdního pohonu
Poclain)
2 = diagnostikovatelných 10 volt
(nová kabina jízdního pohonu
Bosch)
Recommend Check
Nesprávně zadaný parametr
33659 \\\\\\\"sedadlového
spínače\\\\\\\" pro nastavení,
který sedadlový spínač je
zabudovaný
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 23/228
96 porucha CAN1 mezi
terminálem a SmartDrive / DRC
96
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Komunikace sběrnice
CAN - SmartDrive k terminálu.
Meaning
Viz náprava
Interní chyba SmartDrive
LED +22-LD11 nesvítí
LED+22-LD102 nesvítí
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD63 nesvítí
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Bezpečnostní výstup pro pohon
pojezdu KMC3 vadný
Překontrolujte pojistku +22-F63
LED +22-LD31 nesvítí
Napájecí napětí SmartDrive
chybné
Turn Page please!
Překontrolujte bezpečnostní
výstup KMC3 (při vypnutém
motoru je výstup vždy aktivní);
překontrolujte kabelové
propojení
Překontrolujte pojistku +22-F77
V menu - Informace o verzích
softwaru - zkontrolujte
softwarové verze řídicích
jednotek
Řídicí jednotka není
naprogramovaná
Naprogramujte řídicí jednotku
Proveďte diagnostiku CAN.
Sdělení přes terminál
Vyměnit SmartDrive
Vyměnit brzdový ventil
Překontrolovat brzdový ventil
Brzdový ventil defektní, resp. se
zasekává
Remedial measure
Sundejte nohu z brzdy
Recommend Check
Brzda byla trvale stisknuta (např. Viz náprava
brzdový tlak vyšší než 10 bar a
déle než 3 min, od verze
terminálu 150200104-13:
brzdový tlak vyšší než 5 bar)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 24/228
98 neznámá chyba - SmartDrive
113 podpìtí 12V - joystick
98
113
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: 12 V - napájecí napětí
příliš nízké
Chyba: interní chyba ve
SmartDrive
Meaning
Obnovte kabelové propojení
Proveďte diagnostiku pákového
ovladače
Překontrolujte pojistku +22-F57
Napájecí napětí pákového
ovladače příliš nízké
Viz nápověda
Sdělení přes terminál
interní chyba ve SmartDrive
Na KMC3 stará verze softwaru.
Nechte si na terminálu zobrazit
Až do verze 150 200 103 - 08
verze softwaru a porovnejte je.
softwaru KMC3 může být chyba
96 způsobená chybou v softwaru
KMC3.
Turn Page please!
Vyměňte pojistku +22-F57
Vyměnit SmartDrive
Nahrajte aktuální verzi softwaru.
Vyměňte SmartDrive
Interní chyba SmartDrive
Viz náprava
V případě potřeby obnovte
kabelové propojení a
zakončovací odpory
Zakončovací odpory CAN1 vadné Překontrolujte kabelové
propojení a zakončovací odpory
Překontrolujte kabelové
propojení
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení sběrnice CAN1
Remedial measure
Překontrolujte napájecí napětí na
SmartDrive; překontrolujte
kabelové propojení
Recommend Check
Signál Life ze SmartDrive chybný LED +22-LD116 nebliká
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 25/228
Description
Chyba: 12 V napájecí napětí příliš vysoké
Meaning
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Regulátor dynama defektní
Turn Page please!
Vykonat diagnózu pákového
ovladače
Vyměňte pákový ovladač
Sdělení přes terminál
Interní chyba pákového ovladače Viz náprava
Vyzkoušejte dynamo
Dynamo vadné
Vyměňte dynamo
Překontrolujte kontrolku nabíjení Vyměňte kontrolku nabíjení,
obnovte kabeláž
Přezkoušejte kabeláž
Vyměňte baterii
Kontrolka nabíjení vadná
Překontrolujte napětí baterie
Překontrolujte elektrolyt v baterii Dobijte baterii
Baterie vybitá
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F63
Vyměňte pojistku +22-F65
Remedial measure
LED +22-LD63 nesvítí
Překontrolujte pojistku +22-F65
Recommend Check
Kabeláž závadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
114 pøepìtí 12V - joystick
Status: 20.01.2015
114
Error No.
Page No. 26/228
Description
Chyba: 8,5 V - napětí ovládací
páčky příliš nízké
Meaning
Turn Page please!
Vyměňte dynamo
Vyzkoušejte dynamo
Dynamo vadné
Vyměňte baterii
Překontrolujte kontrolku nabíjení V případě potřeby vyměňte
kontrolku nabíjení, resp. kabeláž
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte napětí baterie
Překontrolujte elektrolyt v baterii Dobijte baterii
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Kontrolka nabíjení vadná
Baterie vybitá
Překontrolujte pojistku +22-F63
LED +22-LD63 nesvítí
Vyměňte pojistku +22-F65
Překontrolujte pojistku +22-F65
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Vyměňte pojistku +22-F57
Překontrolujte pojistku +22-F57
Vyměnit pákový ovladač
Napájecí napětí pákového
ovladače příliš nízké
Viz náprava
Interní chyba pákový ovladač
Vyměnit přepínací relé baterií
Proveďte diagnostiku pákového
ovladače
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Vyměnit dynamo
Remedial measure
Sdělení přes terminál
Přezkoušet dynamo
Recommend Check
Dynamo defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
115 podpìtí 8V - joystick
Status: 20.01.2015
115
Error No.
Page No. 27/228
117 porucha napájení LED joystick
117
Status: 20.01.2015
116 porucha napìtí tlaè. 12V joystick
Description
Chyba: 12 V - LED elektrického
napájení - napětí mimo rozsah
Chyba: 12 V - napětí tlačítka napětí mimo rozsah
Meaning
Recommend Check
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Baterie vybitá
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit pákový ovladač
Turn Page please!
Překontrolovat kontrolku nabíjení V případě potřeby kontrolku
nabíjení vyměnit a/nebo
Přezkoušet kabeláž
Obnovit kabeláž
Překontrolovat napětí baterie
Vykonat diagnózu pákového
ovladače
Sdělení přes terminál
Viz náprava
Interní chyba pákový ovladač
Vyměnit dynamo
Vyzkoušet dynamo
Dynamo defektní
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Překontrolovat kontrolku nabíjení V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
Přezkoušet kabeláž
kabeláž
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Vyměňte pákový ovladač
Remedial measure
Kontrolka nabíjení defektní
Baterie vybitá
Interní chyba pákového ovladače Viz náprava
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
116
Error No.
Page No. 28/228
118 porucha napájení výstupù joystick
119 interní porucha - joystick
120 interní porucha - joystick
118
119
120
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Kontrolní součet paměti
FLASH
Chyba: Parametry Min/Max
Chyba: 12 V - výstupy
elektrického napájení - napětí
mimo rozsah
Meaning
Viz náprava
Interní chyba pákový ovladač
Viz náprava
Viz náprava
Paměť EEPROM defektní
Stahování bylo přerušeno
Viz náprava
Paměť EEPROM defektní
Nesprávné hodnoty v EEPROM
Vyzkoušet dynamo
Dynamo defektní
Turn Page please!
Opakujte stažení
Vyměnit pákový ovladač
Vyměnit pákový ovladač
Vyměnit pákový ovladač
Vyměnit dynamo
Překontrolovat kontrolku nabíjení V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
Přezkoušet kabeláž
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit pákový ovladač
Vyměnit dynamo
Remedial measure
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Viz náprava
Interní chyba pákový ovladač
Baterie vybitá
Vyzkoušet dynamo
Recommend Check
Dynamo defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 29/228
Description
Chyba: interní chyba v joysticku
Meaning
Fehlercode: 0000 0200: ==>
CAN BusOff
Fehlercode: 0000 0200: ==>
Uebertemperatur. Die interne
Temperatur im Joystick ist >
80°C
Joystick tauschen
Siehe Abhilfe
Turn Page please!
CAN-Verkabelung kontrollieren
Maschine neustarten
Es sind
Die Umgebungstemperatur ist
auch > 75° C ==> Kabine
abkuehlen lassen und Maschine
neu starten
Es wurde KEINE Taste vom
Fahrer betaetigt, die
Fehlermeldung erscheint jedoch
nach jedem Neustart der
Maschine ==> Fahrhebel
tauschen
Vyměnit joystick
Vyměnit pákový ovladač
Vyměnit pákový ovladač
Remedial measure
Viz nápověda
Viz náprava
Interní chyba pákový ovladač
interní chyba v joysticku
Viz náprava
Recommend Check
Paměť FLASH defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
121 interní porucha - joystick
Status: 20.01.2015
121
Error No.
Page No. 30/228
Description
Chyba: 12 V - napájecí napětí
příliš nízké
Meaning
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Fehlercode: 0000 2000: ==>
Restart durch Watchdog ==>
Joystick wurde nicht
ordnungsgemaess
ausgeschaltet. Z.B. bei
eingeschalteter Zuendung den
Batteriehauptschalter
ausgeschaltet.
Recommend Check
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Překontrolovat pojistku +22-F64
LED +22-LD64 nesvítí
Turn Page please!
Překontrolovat pojistku +22-F62
Vyměnit pojistku +22-F48,1
Vyměnit pojistku +22-F47
Interner Fehler im Joystick ==>
Joystick tauschen
Wackelkontakt in der
Spannungsversorgung vom
Joystick ==> Verkabelung und
Spannungsversorgung vom
Joystick kontrollieren
Bei eingeschalteter Zuendung
wurde der Batteriehauptschalter
ausgeschaltet ==> Neustart der
Maschine
Joystick tauschen
Remedial measure
LED +22-LD62 nesvítí
Překontrolovat pojistku
+22-F48,1
Napájecí napětí obslužné konzoly Překontrolovat pojistku +22-F47
příliš nízké
Sdělení přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
124 podpìtí 12V - OJK
Status: 20.01.2015
124
Error No.
Page No. 31/228
Description
Chyba: 12 V napájecí napětí příliš vysoké
Meaning
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Baterie vybitá
Přezkoušet dynamo
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Viz náprava
Dynamo defektní
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Interní chyba obslužné konzoly
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit přepínací relé baterií
Vyměnit dynamo
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Vyměnit obslužnú konzolu
Regulátor dynama defektní
Viz náprava
Interní chyba obslužné konzoly
Vyměnit dynamo
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Přezkoušet dynamo
Dynamo defektní
Obnovit kontrolku nabíjení, v
případě potřeby obnovit také
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Obnovit kabeláž
Remedial measure
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat nabití baterie
Přezkoušet kabeláž
Recommend Check
Kabeláž závadná
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
125 pøepìtí 12V - OJK
Status: 20.01.2015
125
Error No.
Page No. 32/228
126 podpìtí 5V elektroniky - OJK
127 pøepìtí 5V elektroniky - OJK
126
127
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: 5 V - napětí elektroniky
příliš vysoké
Chyba: 5 V - napětí elektroniky
příliš nízké
Meaning
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Baterie vybitá
Přezkoušet dynamo
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Viz náprava
Dynamo defektní
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Interní chyba obslužné konzoly
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit přepínací relé baterií
Vyměnit dynamo
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Vyměnit obslužnú konzolu
Regulátor dynama defektní
Viz náprava
Interní chyba obslužné konzoly
Vyměnit dynamo
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Přezkoušet dynamo
Dynamo defektní
Vyměnit kontrolku nabíjení
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Remedial measure
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat napětí baterie
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 33/228
129 napìtí 12V LED pøíliš vysoké
- OJK
130 hodn. param. nepøípustná OJK
131 interní porucha - OJK
129
130
131
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Kontrolní součet paměti
FLASH
Chyba: Parametry Min/Max
Chyba: 12 V - napájecí napětí
LED příliš vysoké
Meaning
Viz náprava
Viz náprava
Paměť FLASH defektní
Interní chyba obslužné konzoly
Viz náprava
Interní chyba obslužné konzoly
Překontrolovat, jestli je stažení
úplné
Viz náprava
Paměť EEPROM defektní
Stahování bylo přerušeno
Překontrolovat parametry
Viz náprava
Interní chyba obslužné konzoly
Nesprávné hodnoty v EEPROM
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit ovládací konzolu (BEK)
Opakujte stažení
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit ovládací konzolu (BEK)
Nastavte parametry
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit přepínací relé baterií
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Regulátor dynama defektní
Remedial measure
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 34/228
132 tlaèítko stisknuté / porucha
klávesnice konz.-OJK
135 podpìtí 12V - ruèní obsluha
132
135
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: 12 V - napájecí napětí
příliš nízké
Chyba: Klávesnice (min. jedne
tlačítko je trvale stisknuté)
Meaning
Vyzkoušejte dynamo
Viz náprava
Dynamo vadné
Interní chyba ruční obsluhy
Vyměňte ruční obsluhu
Vyměňte dynamo
Překontrolujte kontrolku nabíjení, V případě potřeby vyměňte
překontrolujte kabeláž
kontrolku nabíjení, resp. kabeláž
Vyměňte baterii
Kontrolka nabíjení vadná
Překontrolujte napětí baterie
Překontrolujte elektrolyt v baterii Dobijte baterii
Baterie vybitá
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F63
LED +22-LD63 nesvítí
Překontrolujte pojistku +4-F33
LED +4-LD33 nesvítí
Kabeláž závadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Vyměňte pojistku +22-F56
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit klávesnici
Remedial measure
Překontrolujte pojistku +22-F56
Viz náprava
Interní chyba obslužné konzoly
Napájecí napětí ruční obsluhy
příliš nízké
Min. jedne tlačítko je trvale
stisknuté
Recommend Check
Klávesnice defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 35/228
Status: 20.01.2015
137 interní napìtí 5V pøíliš nízké - Chyba: 5 V - napětí příliš nízké
ruèní obsluha
137
Chyba: 12 V napájecí napětí příliš vysoké
136 pøepìtí 12V - ruèní obsluha
136
Meaning
Description
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Baterie vybitá
Vyzkoušet dynamo
Viz náprava
Dynamo defektní
Interní chyba ruční obsluhy
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit dynamo
Překontrolovat kontrolku nabíjení V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
Přezkoušet kabeláž
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit přepínací relé baterií
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat napětí baterie
Vykonat diagnózu ruční obsluhy
Viz náprava
Interní chyba ruční obsluhy
Sdělení přes terminál
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Vyměnit dynamo
Vyzkoušet dynamo
Dynamo defektní
Remedial measure
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Recommend Check
Regulátor dynama defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 36/228
139 napájení LED pøíliš nízké ruèní obsluha
139
Status: 20.01.2015
138 interní napìtí 5V pøíliš
vysoké - ruèní obsluha
Description
Chyba: 12 V - napětí LED příliš
nízké
Chyba: 5 V - napětí příliš vysoké
Meaning
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Viz náprava
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Interní chyba ruční obsluhy
Překontrolujte napětí baterie
Turn Page please!
Vyměňte baterii
Překontrolujte elektrolyt v baterii Dobijte baterii
Baterie vybitá
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Přezkoušejte kabeláž
Překontrolujte pojistku +22-F63
Překontrolujte pojistku +4-F33
LED +4-LD33 nesvítí
LED +22-LD63 nesvítí
Vyměňte pojistku +22-F56
Překontrolujte pojistku +22-F56
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit přepínací relé baterií
Kabeláž závadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Napájecí napětí 12 V pro LED
příliš nízké
Vyzkoušet dynamo
Dynamo defektní
Vyměnit dynamo
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Regulátor dynama defektní
Remedial measure
Vykonat diagnózu ruční obsluhy
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
138
Error No.
Page No. 37/228
140 napájení LED pøíliš vysoké ruèní obsluha
141 hodn. param. nepøípustná ruèní obsluha
140
141
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Parametry Min/Max
Chyba: 12 V - napětí LED příliš
vysoké
Meaning
Viz náprava
Interní chyba ruční obsluhy
Viz náprava
Viz náprava
Paměť EEPROM defektní
Interní chyba ruční obsluhy
Viz náprava
Interní chyba ruční obsluhy
Překontrolovat parametry
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Nesprávné hodnoty v EEPROM
Vyzkoušet dynamo
Dynamo defektní
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit ruční obsluhu
Aktualizujte parametry
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit přepínací relé baterií
Vyměnit dynamo
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Regulátor dynama defektní
Vyměňte ruční obsluhu
Vyměňte dynamo
Vyzkoušejte dynamo
Dynamo vadné
Remedial measure
Překontrolujte kontrolku nabíjení, V případě potřeby vyměňte
překontrolujte kabeláž
kontrolku nabíjení, resp. kabeláž
Recommend Check
Kontrolka nabíjení vadná
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 38/228
Status: 20.01.2015
151 Nadměrná teplota - joystick Interní teplota joysticku byla po Přehřátí joysticku přímým
5 sekund vyšší než 80°C. Jakmile slunečním zářením.
teplota klesne pod 78 °C, chyba
se vynuluje.
Interní porucha joysticku
151
Při zapínání zapalování bylo
rozpoznáno stisknutí tlačítka na
joysticku.
Znovu nastartujte stroj, řidič při
tom nesmí aktivovat žádné
tlačítko.
Tlačítko je mechanicky vzpříčené V diagnostice joysticku na
nebo nastal interní zkrat tlačítka terminálu zkontrolujte všechna
tlačítka joysticku, zda se při
stisknutí tlačítka změní stav
ukazatele
Řidič omylem stiskl tlačítko na
joysticku.
Viz náprava
Interní chyba ruční obsluhy
150 Tlačítko stisknuté / porucha
klávesnice - joysticku
Překontrolovat klávesnici
Klávesnice defektní
Viz náprava
Interní chyba ruční obsluhy
150
Chyba: Klávesnice (min. jedne
tlačítko je trvale stisknuté)
Viz náprava
Paměť FLASH defektní
143 tlaèítko stisknuté / porucha
klávesnice nebo exter.tlaèítka ruè. obsluha
Viz náprava
Recommend Check
Stahování bylo přerušeno
Possible Reason
143
Chyba: Kontrolní součet paměti
FLASH
Meaning
142 interní porucha - ruèní
obsluha
Description
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
142
Error No.
Page No. 39/228
Vyměňte joystick
Zchlaďte joystick a stroj znovu
nastartujte.
Pokud je u některého tlačítka
stále stav ZAPNUTO a při
aktivaci tlačítka se nemění,
vyměňte joystick.
Znovu nastartujte stroj
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit ruční obsluhu
Vyměnit ruční obsluhu
Opakujte stažení
Remedial measure
153 Porucha sběrnice LIN joystick
154 Interní porucha - joystick
153
154
Status: 20.01.2015
152 Porucha sběrnice CAN joystick
Description
Der Joystick hat einen internen
Fehler im Joystick erkannt
Joystick rozpoznal chybu na
interní sběrnici LIN.
Joystick rozpoznal chybu na
sběrnici CAN.
Meaning
Zkontrolujte kabelové zapojení
Překontrolujte kabelové
propojení a koncové odpory
viz náprava
Zkrat/přetržení kabelu
v kabelovém propojení sběrnice
CAN1
Vadné koncové odpory CAN1
interní chyba joysticku
Interne Stoerung im Joystick
Interní komunikace LIN-BUS v
joysticku je chybná
Proveďte diagnostiku CAN a
joysticku
Recommend Check
Změření přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
152
Error No.
Page No. 40/228
Joystick tauschen
Joystick tauschen
Maschine neu starten
Vyměňte joystick
Vyměňte joystick
Vyměňte joystick
Příp. vyměňte kabelové
propojení a/nebo koncové odpory
Opravte kabelové zapojení
Remedial measure
FS stop konzola!
FS stop rucni ovladani!
502
505
Status: 20.01.2015
155 Nové spuštění joysticku
prostřednictvím aplikace
Watchdog
Description
Possible Reason
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Joystick byl neočekávaně vypnut, Stroj byl vypnut hlavním
např. z důvodu vypnutí stroje při vypínačem baterie zapnutým
zapnutém zapalování nebo
stupněm zapalování 1 nebo 2
interní chyby v joysticku
Interní porucha joysticku
Meaning
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
155
Error No.
Page No. 41/228
Vyměňte joystick
Znovu nahrajte software pro
joystick
Vypněte a znovu zapněte stroj
přes zámek zapalování
Remedial measure
FS silnice/pole!
Spínaè uvolnìní
návodu/adaptéru!
511
512
Status: 20.01.2015
FS udrzba
Description
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
508
Error No.
Page No. 42/228
Remedial measure
FS automaticke rizeni!
FS rozpojeni osy!
517
520
Status: 20.01.2015
FS pohon pojezdu!
Description
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
514
Error No.
Page No. 43/228
Remedial measure
Uvolòovací spín. 2 dies. motoru!
FS rucni brzda!
522
523
Status: 20.01.2015
Spínaè uvol. všech kol!
Description
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Příslušný spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován,
musí se pro spuštění funkce
deaktivovat. Je-li spínač
deaktivován, musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
521
Error No.
Page No. 44/228
Remedial measure
automobilova jizda aktivni!
zadny ridic!
Sešlápnìte brzdový pedál!
526
527
528
Status: 20.01.2015
vozidlo jede!
Description
Pro požadovanou funkci se musí
sešlápnout brzdový pedál!
Sedadlový spínač má chybnou
polohu pro spuštění požadované
funkce. Je-li spínač aktivován
(řidič na sedadle), musí se pro
spuštění funkce deaktivovat. Je-li
spínač deaktivován (žádný řidič
na sedadle), musí se příslušným
způsobem aktivovat.
Stroj jede nebo stojí. Pro
spuštění požadované funkce
však musí stroj stát, jestliže stále
jede, nebo jet, pokud ještě stojí.
Meaning
Viz nápověda
Recommend Check
Sešlápněte brzdový pedál
Remedial measure
Senzor provozní brzdy (B40)
vadný
Změřte napětí na senzoru (B40)
Vyměňte senzor provozní brzdy
(B40)
Senzor provozní brzdy (B40) není Překontrolujte nastavení senzoru Proveďte seřízení
seřízen
(B40)
Brzdový pedál není sešlápnutý
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
524
Error No.
Page No. 45/228
Otáčky motoru příliš nízké!
Naftovy motor nebezi!
530
531
Status: 20.01.2015
otevrene dvere!
Description
Possible Reason
Naftový motor se točí nebo
netočí. Pro spuštění požadované
funkce se nesmí naftový motor
točit popřípadě se musí točit.
Pokud se naftový motor točí,
nesmí se točit. Pokud se naftový
motor netočí, musí se točit.
Během řezacího provozu klesly
Motor je příliš silně zatížen
otáčky motoru pod 1200 ot./min.
Návod / adaptér se vypnou
Příslušný spínač (dveřní spínač)
má chybnou polohu pro spuštění
požadované funkce. Je-li spínač
aktivován (zavřené dveře), musí
se pro spuštění funkce
deaktivovat (otevřené dveře). Jeli spínač deaktivován (otevřené
dveře), musí se příslušným
způsobem aktivovat (zavřené
dveře).
Meaning
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
529
Error No.
Page No. 46/228
Snižte zatížení motoru
Remedial measure
motor BEZ volnobehu!
motor nemá jmenovité otáèky
Poloha mimo rozsah, nastavena
na minimální hodnotu!
533
534
535
Status: 20.01.2015
naftovy motor bezi!
Description
Změněný parametr nebo
nastavená hodnota byly
nastaveny pod minimální
hodnotu. Parametr nebo
nastavená hodnota proto byly
automaticky přizpůsobeny
minimální mezní hodnotě.
Ke spuštění požadované funkce
musí naftový motor běžet se
jmenovitými otáčkami
(standardně 2000 ot./min).
Ke spuštění požadované funkce
musí naftový motor běžet
s volnoběžnými otáčkami.
Naftový motor se točí nebo
netočí. Pro spuštění požadované
funkce se nesmí naftový motor
točit popřípadě se musí točit.
Pokud se naftový motor točí,
nesmí se točit. Pokud se naftový
motor netočí, musí se točit.
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
532
Error No.
Page No. 47/228
Remedial measure
Poloha mimo rozsah, nastavena
na maximální hodnotu!
prilis vysoke otacky motoru
poloha ulozena
aktivní chybu resetujte!
536
537
538
539
Status: 20.01.2015
Description
Byla provedena inicializace (pro
řidiče bezvýznamná)
Byla uložena požadovaná poloha
nebo hodnota (např. délka
řezanky #1 a #2 na malých
pákových ovladačích).
Pro spuštění požadované funkce
jsou otáčky motoru příliš vysoké
a proto nelze funkci spustit.
Změněný parametr nebo
nastavená hodnota byly
nastaveny pod minimální
hodnotu. Parametr nebo
nastavená hodnota proto byly
automaticky přizpůsobeny
minimální mezní hodnotě.
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 48/228
Remedial measure
EMR Seøízení 1 (poloha dole) OK
EMR Seøízení 2 (tlak zved.ústr.)
OK
EMR Seøízení 3 (poloha nahoøe)
OK
automatika zdvihaciho ustroji
aktivni
541
542
543
544
Status: 20.01.2015
zdvihaci ustroji neni aktivni
Description
do budoucna
Bylo úspěšně provedeno
seřízení/kalibrace 3 (poloha
nahoře) zvedacího mechanizmu.
Bylo úspěšně provedeno
seřízení/kalibrace 2 (tlak
zvedacího mechanizmu, pokud
zvedací mechanizmus volně visí)
zvedacího mechanizmu pro
zjištění hmotnosti zvedacího
mechanizmu.
Bylo úspěšně provedeno
seřízení/kalibrace 1 (poloha dole)
zvedacího mechanizmu.
Proběhl pokus přemístit
manuálně nebo automaticky
zvedací mechanizmus. Řízení
zvedacího mechanizmu (EMR)
však není aktivní, protože např.
neběží naftový motor.
Meaning
Hlášení chyb se zobrazuje,
ačkoliv naftový motor běží a
předtím byla provedena
aktualizace softwaru na stroji.
Possible Reason
viz nápověda
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
540
Error No.
Page No. 49/228
Manuálně nadzdvihnout zvedací
mechanizmus.
Znovu spustit stroj
Remedial measure
zdvihaci ustroji prilis vysoko
zdvihaci ustroji prilis nizko
deaktivovat vzdal. rezim
546
547
548
Status: 20.01.2015
automat. vzdál. EMR aktivní
Description
Byla rozpoznána chyba na
senzorech kopírování terénu
(B47 a/nebo B48) nebo byl
adaptér namontován bez
pozemních klečí. Funkci
„kopírování terénu“ zvedacího
mechanizmu proto nelze spustit.
Aby se chyba již nezobrazovala,
je nutno zvolit jinou regulační
funkci (regulaci tlaku nebo
regulaci polohy) zvedacího
mechanizmu.
Pro spuštění požadované funkce
je poloha zvedacího mechanizmu
příliš hluboko
Pro spuštění požadované funkce
je poloha zvedacího mechanizmu
příliš vysoko.
do budoucna
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
545
Error No.
Page No. 50/228
Remedial measure
prekontrolovat serizeni EMR!
552
Status: 20.01.2015
rezaci buben se otaci!
551
Jsou uloženy neplatné hodnoty
pro kalibraci nastaveného
adaptéru.
Pro spuštění požadované funkce
musí řezací buben stát, avšak
řezací buben stále běží.
Pro spuštění požadované funkce
musí běžet řezací buben, avšak
na řezacím bubnu nebyly
rozpoznány žádné otáčky.
rezaci buben stoji!
550
Meaning
poloha zdvihaciho ustroji ulozena Poloha zvedacího mechanizmu
(poloha nahoře, podpůrný tlak,
poloha dole při regulaci polohy
nebo kopírování terénu) byla
úspěšně uložena a lze ji poté
opět vyvolat.
Description
viz nápověda
viz nápověda
Adaptér je vyměněn a k novému
adaptéru dosud nebylo
provedeno seřízení
Recommend Check
Řízení EMR vyměněno
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
549
Error No.
Page No. 51/228
Provést seřízení 1 - 3 zvedacího
mechanizmu s novým
adaptérem
Znovu provést seřízení 1 - 3
zvedacího mechanizmu
Remedial measure
Poloha zved. ústrojí uložena,
nastavena na min. hodn,!
Poloha zved. ústrojí uložena,
nastavena na max. hodn,!
Dieselový motor aktivovaný
ochranný režim!
554
555
556
Status: 20.01.2015
nepovol. hodn.sensor/aktor
Description
Dieselový motor je v ochranném
režimu - otáčky jsou omezené
do budoucna
do budoucna
Hodnota senzoru nebo aktoru je
nepřípustná
Meaning
Proveďte diagnostiku motoru
Změření přes terminál
Turn Page please!
Konzultujte se servisem KRONE
Proveďte diagnostiku motoru
Příliš nízký tlak oleje
Vyměnit konektory na senzorech
Připojení senzorů řadových
tlačítek vlevo / vpravo ke
kabelovému svazku je
zaměněno.
Zkontrolujte hladinu motorového Doplňte motorový olej
oleje
Namontovat příslušný senzor
podle montážního předpisu a
provést jeho elektrické připojení
Remedial measure
V masce Kalibrace autopilota se
zobrazí příslušný senzor, jehož
hodnota je nepřípustná, protože
senzor byl např. mechanicky
chybně namontován.
Recommend Check
Příliš nízká hladina motorového
oleje
Při kalibraci řadových tlačítek
nebo řídicí nápravy se objevuje
toto upozornění
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
553
Error No.
Page No. 52/228
Begin reversing intake/header!
558
Status: 20.01.2015
Main clutch protection mode
active!
Description
Informace pro řidiče, že za
několik sekund začne
reverzování návodu a adaptéru,
protože předtím se ještě musí
uvolnit hlavní řemen a zapnout
hlavní spojka. Hlášení se zobrazí
jen tehdy, má-li se návod nebo
adaptér reverzovat bez
připojeného řezacího bubnu.
Reverzování bez připojeného
řezacího bubnu je možné u strojů
s jízdním pohonem Bosch od
roku výroby 2012.
Do budoucna
Meaning
Hodnoty motoru nejsou v
pořádku
Possible Reason
Proveďte diagnostiku přes
diagnostický přístroj motoru
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
557
Error No.
Page No. 53/228
Konzultujte se servisem KRONE
Remedial measure
adapter neni zaklopen
adapter neni vyklopen
560
561
Status: 20.01.2015
Overrun not yet complete!
Description
Pro spuštění požadované funkce
musí být adaptér vyklopený,
avšak je zaklopený
Pro spuštění požadované funkce
musí být adaptér zaklopený,
avšak je vyklopený
Po ukončení funkce \"reverzovat
návod / adaptér bez připojeného
řezacího bubnu\" se po dobu 7
sekund nemůže tato funkce
spustit znovu. Pokud se řidič
pokouší znovu spustit tuto
funkci, zobrazí se toto informační
hlášení. Vyčkejte čekací dobu 7
sekund a spusťte funkci znovu.
Meaning
Adaptér je zaklopený
Adaptér je vyklopený
Possible Reason
Vyklopit adaptér
Znovu nastavit odstup senzoru
popřípadě senzor vyměnit
Senzor B25 adaptéru vpravo a
B55 adaptéru vlevo je vadný
popř. není správně namontován,
takže nelze správně registrovat
polohu. Zkontrolovat stav
senzorů v diagnoze
Znovu nastavit odstup senzoru
popřípadě senzor vyměnit
Senzor B25 adaptéru vpravo a
B55 adaptéru vlevo je vadný
popř. není správně namontován,
takže nelze správně registrovat
polohu. Zkontrolovat stav
senzorů v diagnoze
Adaptér je zaklopený
Zaklopit adaptér
Remedial measure
viz nápověda
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
559
Error No.
Page No. 54/228
adapter dole!
adapter stoji!
563
564
Status: 20.01.2015
adapter nahore!
Description
Pro spuštění požadované funkce
musí adaptér běžet popř. stát.
Stojí-li adaptér, musí adaptér pro
spuštění funkce běžet. Běží-li
adaptér, musí adaptér pro
spuštění funkce stát.
Pro spuštění požadované funkce
musí být adaptér dole popřípadě
nahoře. Je-li adaptér dole, musí
se adaptér nacházet nahoře. Je-li
adaptér nahoře, musí se
nacházet dole.
Pro spuštění požadované funkce
musí být adaptér dole popřípadě
nahoře. Je-li adaptér dole, musí
se adaptér nacházet nahoře. Je-li
adaptér nahoře, musí se
nacházet dole.
Meaning
Possible Reason
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
562
Error No.
Page No. 55/228
Remedial measure
navod stoji!
navod se otaci!
kyvny ram neni vodorovny
566
567
568
Status: 20.01.2015
adapter se otaci!
Description
Pro spuštění požadované funkce
musí být kyvný rám vodorovný,
avšak kyvný rám stále není
vodorovný.
Pro spuštění požadované funkce
musí návod běžet popř. stát.
Stojí-li návod, musí návod pro
spuštění funkce běžet. Běží-li
návod, musí návod pro spuštění
funkce stát.
Pro spuštění požadované funkce
musí adaptér běžet popř. stát.
Stojí-li adaptér, musí adaptér pro
spuštění funkce běžet. Běží-li
adaptér, musí adaptér pro
spuštění funkce stát.
Pro spuštění požadované funkce
musí adaptér běžet popř. stát.
Stojí-li adaptér, musí adaptér pro
spuštění funkce běžet. Běží-li
adaptér, musí adaptér pro
spuštění funkce stát.
Meaning
Kyvný rám není vodorovný
Possible Reason
Nastavit kyvný rám vodorovně
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
565
Error No.
Page No. 56/228
Turn Page please!
Nastavit kyvný rám vodorovně
Remedial measure
otáèky dies. motorù
nesynchronní
570
Status: 20.01.2015
Kalibrujte návod/adaptér!
Description
Possible Reason
Při připojení 2. naftového motoru ADM motoru 1 nebo motoru 2 je
jsou otáčky motoru 1 a motoru 2 vadné
stejné, proto řízení také nemohlo
připojit spojku motoru.
Musí se provést kalibrace návodu Na adaptéru byly identifikovány
a adaptéru.
nadměrné otáčky, a proto se
musí znovu kalibrovat.
Meaning
Zkontrolovat, zda lze změnit
nastavení otáček motoru 1?
viz chyba 2408
Bylo vyměněno řízení KMC3 a
kyvný rám dosud nebyl
kalibrován
Správně nastavit senzory a
provést kalibraci
Zkontrolovat senzory
Turn Page please!
Zkontrolovat popř. znovu nahrát
parametry ADM. ADM motoru 1 a
ADM motoru 2 mají samostatné
parametry a nelze je vzájemně
zaměňovat.
Zkontrolovat připojení sběrnice
CAN z řízení KMC3 k ADM motoru
1.
Zkontrolovat pojistku napájecího
napětí ADM1 motoru 1.
Proveďte kalibraci pohonu
adaptéru
Správně nastavit senzory a
provést kalibraci
Vyměnit senzory
Provést kalibraci kyvného rámu
Remedial measure
Zkontrolovat kalibraci polohy
„Kyvný rám vodorovný“
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
569
Error No.
Page No. 57/228
Status: 20.01.2015
Error No.
Page No. 58/228
Description
Meaning
Possible Reason
Zkontrolovat, zda lze změnit
nastavení otáček motoru 2?
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Turn Page please!
Vyměnit PLD motoru 2.
Vyměnit ADM motoru 2.
Zkontrolovat popř. znovu nahrát
parametry ADM. ADM motoru 1 a
ADM motoru 2 mají samostatné
parametry a nelze je vzájemně
zaměňovat.
Zkontrolovat připojení sběrnice
CAN z ADM motoru 2 k PLD
motoru 2
Zkontrolovat připojení sběrnice
CAN z řízení KMC3 k ADM motoru
2.
Zkontrolovat pojistku napájecího
napětí ADM1 motoru 2
Zkontrolovat připojení sběrnice
CAN z ADM motoru 2 k PLD
motoru 2
Vyměnit PLD motoru 1.
Vyměnit ADM motoru 1.
Remedial measure
Pøezkoušejte kabelové zapojení
návodu! (zapnout- natáèet nižší
frekv., aktivovat nosník nožù)
spojka motoru 2
571
572
Status: 20.01.2015
Description
Possible Reason
Ke spuštění požadované funkce
musí být 2. naftový motor
zapojen popř. odpojen. Je-li 2.
naftový motor zapojen, musí se
pro spuštění funkce odpojit. Je-li
2. naftový motor odpojen, musí
se pro spuštění funkce zapojit.
viz chyba 2600 "CAN k KMC2
viz chyba 9924 "CAN k lokaci
kovu"
Viz nápověda
CAN připojení KMC3 ke KMC2
KMC3 nemá CAN připojení k
senzoru kovu
interní chyba KMC2/3
Vyměňte KMC2/3
Vyměňte kabely lokace kovu
Vyměňte zástrčku návodu
Zkontrolujte zástrčku návodu
Zkontrolujte kabely lokace kovu
Připojte kabely návodu
Remedial measure
Zkontrolujte kabely návodu
Zkontrolovat parametry pro
ovládání naftového motoru
Recommend Check
Kabely lokace kovu nejsou
připojené
Kabely návodu nejsou v pořádku. Kabely návodu nejsou
Potlačení zapnutí nožového
připojené/jsou připojené špatně
bubnu je aktivované!
Zástrčka návodu vadná
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 59/228
terminal software nekonzist.!!!
zlab. oblouk zaparkovan!
574
580
Status: 20.01.2015
stazeni na EMR!
Description
Pro spuštění požadované funkce
je aktuální poloha žlabového
oblouku chybná.
Softwarové verze jednotlivých
řídicích přístrojů na stroji se k
sobě nehodí. Nelze vyloučit
chybné funkce.
Řídicí přístroj pro regulaci
zvedacího mechanizmu EMR je
opatřen novou verzí softwaru.
Nyní probíhá stahování ´do EMR.
Meaning
Žlabový oblouk je zaparkován,
avšak nesmí být v parkovací
poloze
Verze softwaru řídicího přístroje
není aktuální. Příklad: V
terminálu je verze softwaru 150
200 104-12, v řízení KMC2 je
verze 150 200 102-10 a v řízení
KMC3 je verze. Terminál však
očekává ve verzi softwaru
terminálu 150 200 104-12 verzi
150 200 102-11 KMC2 popř. 150
200 103-11 KMC3
Possible Reason
Přemístit žlabový oblouk do
středové polohy a odložit jej
zcela dolů
V masce „Diagnoza žlabového
oblouku“ zkontrolovat senzor
B29
Zkontrolovat, zda se žlabový
oblouk nenachází v parkovací
poloze.
Zkontrolovat senzor B29
„Žlabový oblouk v poloze dole“
Turn Page please!
Žlabový oblouk zdvihnout zcela
nahoru, aby již nebyl v parkovací
poloze.
Chybná verze softwaru řídicího
přístroje je podsvícena červeně.
Toto řízení opatřit odpovídající
verzí softwaru.
Remedial measure
Zkontrolovat, zda se žlabový
oblouk nachází v parkovací
poloze.
V masce „Informace o verzích
softwaru“ zobrazit jednotlivé
verze softwaru řízení
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
573
Error No.
Page No. 60/228
Description
Pro spuštění požadované funkce
je aktuální poloha žlabového
oblouku chybná.
Meaning
Žlabový oblouk je zaparkován,
avšak nesmí být v parkovací
poloze
Possible Reason
Přemístit žlabový oblouk do
středové polohy a odložit jej
zcela dolů
V masce \\\\\\\\\\\\„Diagnoza
žlabového oblouku\\\\\\\\\\\\“
zkontrolovat senzor B29
Zkontrolovat, zda se žlabový
oblouk nenachází v parkovací
poloze.
Zkontrolovat senzor B29
\\\\„Žlabový oblouk v poloze
dole\\\\“
Turn Page please!
Zkontrolovat elektricky senzor
Správně mechanicky nastavit
senzor
Žlabový oblouk zdvihnout zcela
nahoru, aby již nebyl v parkovací
poloze.
Vyměnit řízení KMC2
Vyměnit senzory
Zkontrolovat elektricky senzor
Správně mechanicky nastavit
senzor
Remedial measure
Zkontrolovat, zda se žlabový
oblouk nachází v parkovací
poloze.
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Odhaz.konc. není zaparkov.!
Status: 20.01.2015
581
Error No.
Page No. 61/228
protiostri auto OK!
590
Status: 20.01.2015
Odh. konc. není nahoøe!
Description
Do budoucna
Pro spuštění požadované funkce
je aktuální poloha žlabového
oblouku chybná.
Meaning
Žlabový oblouk je zaparkován,
avšak nesmí být v parkovací
poloze
Possible Reason
Přemístit žlabový oblouk do
středové polohy a odložit jej
zcela dolů
V masce „Diagnoza žlabového
oblouku“ zkontrolovat senzor
B29
Zkontrolovat, zda se žlabový
oblouk nenachází v parkovací
poloze.
Zkontrolovat senzor B29
„Žlabový oblouk v poloze dole“
Vyměnit řízení KMC2
Vyměnit senzory
Zkontrolovat elektricky senzor
Žlabový oblouk zdvihnout zcela
nahoru, aby již nebyl v parkovací
poloze.
Vyměnit řízení KMC2
Vyměnit senzory
Remedial measure
Zkontrolovat, zda se žlabový
oblouk nachází v parkovací
poloze.
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
582
Error No.
Page No. 62/228
protiostri v provozu
motor krekeru v nulove poloze
brusna klapka zavrena
Otevøená ostøicí klapka nebo
údržbová klapka
obtahovaci brousek pracuje!
592
593
594
595
596
Status: 20.01.2015
protiostri OK
Description
Pro spuštění požadované funkce
nesmí být aktivní funkce
„Ostření“.
Pro spuštění požadované funkce
má ostřicí klapka chybnou
polohu.
Pro spuštění požadované funkce
má ostřicí klapka chybnou
polohu.
Do budoucna
Do budoucna
Do budoucna
Meaning
Funkce „Ostření“ je aktivní.
Ostřicí klapka je uzavřená nebo
otevřená. Pro spuštění
požadované funkce však musí
mít ostřicí klapka jinou polohu.
Ostřicí klapka je uzavřena, pro
spuštění funkce však musí být
otevřená.
Possible Reason
Aby mohla být spuštěna
požadovaná funkce, přerušit
popř. ukončit funkci „Ostření“.
Otevřít ostřicí klapku
Zkontrolovat, zda je ostřicí
klapka otevřená.
viz nápověda
Uzavřít ostřicí klapku
Otevřít ostřicí klapku
Zkontrolovat, zda je ostřicí
klapka otevřená.
Zkontrolovat, zda je ostřicí
klapka uzavřena.
Uzavřít ostřicí klapku
Remedial measure
Zkontrolovat, zda je ostřicí
klapka uzavřena.
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
591
Error No.
Page No. 63/228
601 porucha cív. ventilu Y101
èerpadlo vpøed - DRC
602 porucha ventilu Y102
èerpadlo vzad - DRC
601
602
Status: 20.01.2015
600 Interní chyba - DRC
600
Porucha ventilu Y102 čerpadlo
vzadDůsledek:- zkrat ventilu
Y102- přerušení - vadný magnet
Porucha ventilu Y101 čerpadlo
vpřed
Interní chyba v řídicí jednotce
(DRC)
Je dosažen maximální počet
celkových ostřicích cyklů.
Obtahovací brousek je nutno
seřídit a počitadlo ostřicích cyklů
na terminálu vynulovat
Pozor: seridit obt. brousek!
598
Meaning
obtahovaci brousek zaparkovan! Pro spuštění požadované funkce
musí být funkce „Ostření“ aktivní
Description
Recommend Check
- zkrat- přerušení - vadný
magnet
zkrat ventilu Y101
Řídicí jednotka (DRC) vadná
Vynulovat počet ostřicích cyklů
na terminálu.
Remedial measure
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte magnet
zkontrolujte kabelový
svazekzkontrolujte magnet
- vyměňte kabelový svazekvyměňte magnet
vyměňte kabelový
svazekvyměňte magnet
Důsledek:- zastavení vozidla přes - kontaktujte zákaznický servis
chybový režim #1- vyslání
Krone- vyměňte řídicí jednotku
chybového hlášení (zobrazení na
displeji)- režim nouzové jízdy #1
Vyměňte řídicí jednotku DRC
Je dosažen maximální počet
Seřídit obtahovací brousek a
celkových ostřicích cyklů.
zkontrolovat počet ostřicích
Obtahovací brousek je nutno
cyklů na terminálu
seřídit a počitadlo ostřicích cyklů
na terminálu vynulovat
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
597
Error No.
Page No. 64/228
Status: 20.01.2015
605 porucha cív.ventilu Y104 PN
vpravo-DRC
605
Porucha řídicí jednotky ventilu
- zkrat- přerušení - vadný
Y104 přední nápravy
magnet
vpravoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2bvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #2
Porucha řídicí jednotky ventilu
- zkrat- přerušení - vadný
Y105 zadní nápravy
magnet
vlevoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2bvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #2
604 porucha cív.ventilu Y105 ZN
vlevo -DRC
Possible Reason
604
Meaning
603 porucha cív. ventilu Y106 ZN Porucha řídicí jednotky ventilu
- zkrat ventilu Y106- přerušení vpravo-DRC
Y106 zadní nápravy
vadný magnet
vpravoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2bvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #2
Description
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte magnet
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte magnet
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte magnet
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
603
Error No.
Page No. 65/228
- vyměňte kabelový svazekvyměňte magnet
- vyměňte kabelový svazekvyměňte magnet
- vyměňte kabelový svazekvyměňte magnet
Remedial measure
Status: 20.01.2015
608 porucha joysticku -DRC
Porucha řídicí jednotky pákového
ovladače
Důsledky:
zastavení vozidla
prostřednictvím zastavovací
rampy
viz chybové hlášení 121
- zkontrolujte kabelový svazek
- zkontrolujte multifunkční páku
- přerušení sběrnice CAN
- vadná multifunkční
páka/pákový ovladač
- zkontrolujte kabelový svazek
- zkontrolujte magnet
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte magnet
Recommend Check
Porucha v multifunkčním čidle
pojezdu (joysticku). Paralelně se
zobrazí i chybové hlášení
zkrat ventilu Y18
přerušení
vadný magnet
608
Nesprávný proud k ventilu Y18
Důsledky: omezený provoz
(nouzový režim)
Deaktivovaná kontrola
hodnověrnosti spouštěcího
impulzu parkovací brzdy
607 porucha cív. ventilu Y18
park.brzda - DRC
Possible Reason
607
Meaning
606 porucha cív. ventilu Y103 PN Porucha řídicí jednotky ventilu
- zkrat- přerušení - vadný
vlevo-DRC
Y103 přední nápravy
magnet
vlevoDůsledek:- zastavení
vozidla přes chybový režim #2bvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #2
Description
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
606
Error No.
Page No. 66/228
- vyměňte kabelový svazek
- vyměňte magnet
- vyměňte kabelový svazekvyměňte magnet
Remedial measure
610 porucha senz. tlaku B102 DRC
611 podpìtí - DRC
612 pøepìtí - DRC
610
611
612
Status: 20.01.2015
609 porucha senz. tlaku B101 DRC
Description
Possible Reason
Přepětí řídicí jednotkyDůsledek:zastavení vozidla přes chybový
režim #2a- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)režim nouzové jízdy #1
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte napětí bateriezohledněte také fázi startování
dieselového motoru
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor B102
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor
Recommend Check
Příliš vysoké napětí baterie (vyšší - zkontrolujte kabelový svazeknež 17 V)
zkontrolujte napětí baterie
Nízké napětí řídicí
- Příliš nízké napětí baterie (nižší
jednotkyDůsledek:- zastavení
než 7 V). - Zohledněte také fázi
vozidla přes chybový režim #2a- startování dieselového motoru.
vyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #1
Porucha řídicí jednotky tlakového Napětí senzoru příliš vysoké
senzoru B102
nebo příliš nízké
Porucha řídicí jednotky tlakového Napětí senzoru příliš vysoké
senzoru B101Důsledek:nebo příliš nízké
zpomalení vozidla přes chybový
režim #2b- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)režim nouzové jízdy #2
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
609
Error No.
Page No. 67/228
Remedial measure
614 porucha sním. otáèek B106
zadní náprava vpravo -DRC
615 porucha sním. otáèek B105
zadní náprava vlevo - DRC
614
615
Status: 20.01.2015
613 uvol. spínaè kontr. poh.
pojezdu a rychlého zastavení DRC
Description
Chybí uvolnění jízdního pohonu
Possible Reason
Porucha řídicí jednotky senzoru
Otáčky 0, i když je splněna
otáček B105 zadní nápravy
podmínka jízdy
vlevoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2cvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #3-ASR
(protiprokluzová regulace)
deaktivována- ABS deaktivováno
Porucha řídicí jednotky senzoru
Otáčky 0, i když je splněna
otáček B106 zadní nápravy
podmínka jízdy
vpravoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2cvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #3-ASR
(protiprokluzová regulace)
deaktivována- ABS deaktivováno
Zkontrolujte řídicí jednotku FS
(uvolňovacího spínače) pohonu
pojezdu a rychlého
zastaveníDůsledek:- zastavení
vozidla přes chybový režim #1vyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #2
Meaning
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor B105
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor
- aktivujte uvolnění jízdního
pohonu- deaktivujte rychlé
zastavení na konzole
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
613
Error No.
Page No. 68/228
Remedial measure
616 porucha sním. otáèek B104
pøední náprava vpravo - DRC
617 porucha sním. otáèek B103
pøední náprava vlevo - DRC
618 CAN3 komunikace k dies.
motoru - DRC
616
617
618
Status: 20.01.2015
Description
Possible Reason
Porucha řídicí jednotkyDůsledek: - přerušení sběrnice CAN- vadná
dieselová řídicí jednotka
Porucha řídicí jednotky senzoru
Otáčky 0, i když je splněna
otáček B103 přední nápravy
podmínka jízdy
vlevoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2cvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #3-ASR
(protiprokluzová regulace)
deaktivována- ABS deaktivováno
Porucha řídicí jednotky senzoru
Otáčky 0, i když je splněna
otáček B104 přední nápravy
podmínka jízdy
vpravoDůsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2cvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #3-ASR
(protiprokluzová regulace)
deaktivována- ABS deaktivováno
Meaning
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte dieselovou řídicí
jednotku
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor B103
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor B104
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 69/228
Remedial measure
Status: 20.01.2015
621 CAN1 komunikace ke KMC3 - Porucha řídicí jednotky
- přerušení sběrnice CAN- vadný
DRC
komunikace ovladače stroje
ovladač stroje Krone
Krone, timeout CAN, důsledek:zastavení vozidla přes chybový
režim #2a- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na
displeji)Pokud chybí timeout KMC
a navíc chybí povel KSM (řízení
otáček motoru) má jízdní pohon
převzít řízení dieselového
motoru. Pouze režim nouzové
jízdy #2 s omezenou
charakteristikou motoru.
- přerušení sběrnice CAN- vadný
BEK
621
Porucha řídicí jednotky timeout
CAN spínače BEKDůsledek:zpomalení vozidla přes chybový
režim #2b- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)režim nouzové jízdy #2- jen
silniční provoz
620 CAN1 komunikace k OJK DRC
620
Possible Reason
Porucha řídicí jednotky timeout
- přerušení sběrnice CAN- vadný
CAN pákového
ovladač konzole Krone
ovladačeDůsledek:- zastavení
vozidla přes chybový režim #2avyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #1
Meaning
619 CAN1 komunikace k
joysticku - DRC
Description
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte ovladač stroje Krone
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte BEK
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte pákový ovladač
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
619
Error No.
Page No. 70/228
Remedial measure
625 sed. spínaè otevø. (øidiè
opustil sedadlo) - DRC
625
Status: 20.01.2015
624 porucha sed.spín. S69 - DRC Porucha řídicí jednotky senzoru
sedadlového spínačeDůsledek: zastavení vozidla přes chybový
režim #2b- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)režim nouzové jízdy #2
624
Porucha řídicí jednotky
sedadlový spínač otevřený
Porucha řídicí jednotky senzoru
úhlu řízení B107Důsledek:vyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- funkce
ASR (protiprokluzové regulace)
omezena- funkce ABS omezena
623 porucha senz. úhlu øízení
B107 - DRC
623
Porucha řídicí jednotky externě
napájených výstupůDůsledek:zastavení vozidla přes chybový
režim #1- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)režim nouzové jízdy #1
Meaning
622 porucha výstupù - DRC
Description
- zkrat na senzoru - přetržení
kabelu
Napětí senzoru příliš vysoké
nebo příliš nízké
jeden nebo více výstupů je
externě napájen (před zapnutím
centrálního vypínače je na
jednom z výstupů přítomno
napětí baterie)
Possible Reason
nelze provést test
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor
zkontrolujte kabelový svazek
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
622
Error No.
Page No. 71/228
Remedial measure
627 porucha senz. brzdného
tlaku B16 -DRC
628 porucha senz. brzd. pedálu
B109 - DRC
629 senzory brzd.pedálu
B16/B109 nehodnovìrné - DRC
627
628
629
Status: 20.01.2015
626 Interní chyba - DRC
Description
Porucha řídicí jednotky brzdový
pedál není
hodnověrnýDůsledek:- chybové
hlášení přes CAN
Porucha řídicí jednotky senzoru
pedálu nožní brzdy
B109Důsledek:- zpomalení
vozidla přes chybový režim #2bvyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- režim
nouzové jízdy #2
Porucha řídicí jednotky tlakového
senzoru brzd B16Důsledek:zpomalení vozidla v chybovém
režimu #2b- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)po potvrzení chyby režim
nouzové jízdy #2
Porucha řídicí jednotky hardwaru
monitoru nouzový
režimDůsledek:- zastavení
vozidla přes chybový režim #2vyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)- po
potvrzení chyby nouzový režim
#1
Meaning
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor B16
Recommend Check
Brzdový pedál není hodnověrný s nelze provést test
tlakem brzd
- napětí senzoru příliš vysoké
nebo příliš nízké- kontrola
hodnověrnosti pomocí senzoru
úhlu pedálu nožní brzdy, tlak je
přítomen, ale není indikován
úhel
- napětí senzoru příliš vysoké
nebo příliš nízké- kontrola
hodnověrnosti pomocí senzoru
úhlu pedálu nožní brzdy (úhel
indikován, ale není přítomen
tlak)
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
626
Error No.
Page No. 72/228
Remedial measure
631 porucha tlak brzd.akumul.
B18 - DRC
632 porucha výst. signálu jízdy
vzad K29 - DRC
633 porucha výst. signálu
brzd.svìtla K30 - DRC
631
632
633
Status: 20.01.2015
630 porucha senzoru úhlu
natoèení B108 - DRC
Description
Napětí senzoru příliš vysoké
nebo příliš nízké
Possible Reason
DRC Stoerung Ausgang
Bremslicht
Auswirkung:
Fehlermeldung senden (Anzeige
im Display)
Porucha řídicí jednotky (DRC)
světla jízdy vzad
Důsledek:
vyslání chybového hlášení
(zobrazení na displeji)
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor- zkontrolujte
tlakový akumulátor
- zkontrolujte kabelový svazekzkontrolujte senzor
Recommend Check
Kurzschluss, Unterbrechung
Ausgang Bremslicht
Kabelbaum, Bremslicht pruefen
zkrat, přerušení světla jízdy vzad zkontrolujte kabelový svazek
zkontrolujte světlo jízdy vzad
Porucha řídicí jednotky tlakového - tlakový spínač tlaku v
spínače tlaku v akumulátoru
akumulátoru brzdy vadný brzdyDůsledek:- vyslání
akumulátor brzdy vadný
chybového hlášení (zobrazení na
displeji)
Porucha řídicí jednotky senzoru
úhlu natočeníDůsledek:zastavení vozidla přes chybový
režim #2c- vyslání chybového
hlášení (zobrazení na displeji)režim nouzové jízdy #3
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
630
Error No.
Page No. 73/228
Kabelbaum, Bremslicht tauschen
Vyměňte kabelový svazek, světlo
jízdy vzad
Remedial measure
635 ovládání parkov. brzdy
nehodnovìr. - DRC
636 ovládání èerpadla
nehodnovìrné - porucha DRC
637 rezerva DRC porucha
638 rezerva DRC porucha
639 rezerva DRC porucha
635
636
637
638
639
Status: 20.01.2015
634 porucha senz. tlaku B110
parkov. bzrdy - DRC
Description
Possible Reason
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Nehodnověrný spouštěcí impulz
čerpadla
Důsledek:
zastavení vozidla (odpojení
výstupů)
Signál senzoru úhlu natočení
nekoresponduje s aktuálním
spouštěním čerpadla pomocí
magnetických ventilů.
Porucha řídicí jednotky (DRC),
Spouštěcí impulz parkovací
nehodnověrný spouštěcí impulz brzdy nehodnověrný
parkovací brzdy
Důsledek:
omezený provoz (nouzový režim)
Porucha řídicí jednotky (DRC)
Vadný tlakový spínač parkovací
tlakového spínače parkovací
brzdy
brzdy
Důsledek:
omezený provoz (nouzový režim)
Meaning
Zkontrolujte čerpadlo, senzor
úhlu natočení, kabelový svazek
Zkontrolujte parkovací brzdu,
tlakový spínač, kabelový svazek
Zkontrolujte parkovací brzdu,
tlakový spínač, kabelový svazek
Recommend Check
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
634
Error No.
Page No. 74/228
Vyměňte čerpadlo, senzor úhlu
natočení, kabelový svazek
Vyměňte parkovací brzdu,
tlakový spínač, kabelový svazek
Vyměňte parkovací brzdu,
tlakový spínač nebo kabelový
svazek
Remedial measure
640 Neoèekávaný pohyb stroje DRC
641 nechtìné uvolnìní parkovací
brzdy - DRC
642 rezerva DRC porucha
643 rezerva DRC porucha
644 rezerva DRC porucha
645 rezerva DRC porucha
640
641
642
643
644
645
Status: 20.01.2015
Description
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Rezerva
Tlakový spínač parkovací brzdy
hlásí tlak, i když ventil parkovací
brzdy není aktivován
Důsledky: Zastavení vozidla
(odpojení výstupů)
SR1 neočekávaný rozběh:
Pomocí senzoru úhlu natočení na
pojezdovém čerpadle bylo
indikováno, že čerpadlo není v
neutrální poloze. Důsledky:
Zastavení vozidla (odpojení
výstupů)
Meaning
Recommend Check
Remedial measure
Vadný tlakový spínač parkovací
brzdy, vadný ventil parkovací
brzdy, zkrat kabelového spojení
tlakového spínače
Zkontrolujte tlakový spínač
parkovací brzdy, ventil parkovací
brzdy, zkrat kabelového spojení
tlakového spínače
SR1 neočekávaný rozběh: Vadné Změřte vysoký tlak na výstupu A Kontaktujte zákaznický servis
hydraulické čerpadlo (vlastně
a B pojezdového čerpadla.
Krone
vybočuje ze směru jízdy),
čerpadlo je chybně spouštěno
(vybočuje ze směru jízdy)
Vadné kabelové spojení senzoru
úhlu natočení
Vadný senzor úhlu natočení
Vadný vstup řídicí jednotky DRC
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 75/228
649 interní porucha - DRC
650 porucha výst. èerpadlo
vpøed - DRC
651 porucha výst. èerpadlo vzad Reakce na jinou chybu
- DRC
(viz možné příčiny)
Důsledky: Klidový stav vozidla
652 interní porucha - DRC
653 interní porucha - DRC
649
650
651
652
653
Status: 20.01.2015
648 jízdní páka není v
neutr.poloze - DRC
648
Reakce na jinou chybu
(viz možné příčiny)
Důsledky: Klidový stav
vozidla/omezený provoz
Reakce na jinou chybu
(viz možné příčiny)
Důsledky: Klidový stav vozidla
Reakce na jinou chybu
(viz možné příčiny)
Důsledky: Klidový stav vozidla
Reakce na jinou chybu
(viz možné příčiny)
Důsledky: Klidový stav vozidla
Není splněna podmínka pro
startování
Důsledky: Klidový stav vozidla
Rezerva
647 rezerva DRC porucha
647
Rezerva
Meaning
646 rezerva DRC porucha
Description
Aktivní chyba 603 a/nebo další
chyby
Aktivní chyba 608 a/nebo další
chyby
aktivní chyba 602
aktivní chyba 601
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz náprava
interní chyba jízdní páky
Aktivní chyba 600 nebo 622
Zkontrolujte polohu jízdní páky
Recommend Check
Jízdní páka není v neutrální
poloze
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
646
Error No.
Page No. 76/228
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
viz příslušná chyba
Vyměňte jízdní páku
Uveďte páku do neutrální polohy.
Remedial measure
654 uvoln. pohonu pojezd - DRC
655 požadované otáèky pøíliš
vysoké - DRC
656 sedadlo bez øidièe - DRC
1300 por. cívky vent. Y32
zved.ústr. zvedat
654
655
656
1300
Status: 20.01.2015
Description
\"Zkontrolujte spínání spínače
pomocí změření průchodu
\"
\"Vadný spínač uvolnění pohonu
pojezdu\"
Spínač sedadla není aktivovaný
Turn Page please!
Vyměňte sedadlový spínač
Zkontrolujte sedadlový spínač
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Opravte kabelové zapojení
sedadlového spínače
Kontaktujte zákaznický servis
Krone
Přezkoušejte kabelové zapojení
sedadlového spínače
Otáčky dieselového motoru příliš viz náprava
vysoké
\"Zkontrolujte kabelové propojení Opravte kabelové propojení ke
ke spínači
spínači
uvolnění pohonu pojezdu\"
uvolnění pohonu pojezdu
Zkrat/přetržení kabelu v
kabelovém propojení spínače
\"Vyměňte spínač uvolnění
pohonu
pojezdu\"
Proveďte \"Diagnostiku obslužné
konzoly
\"
Změření přes terminál
Stiskněte spínač uvolnění
pohonu pojezdu
Remedial measure
Zkontrolujte spínač uvolnění
pohonu pojezdu
Recommend Check
Není splněno uvolnění pohonu
pojezdu
Possible Reason
Chyba: Ventil zvedání zdvihacího Sdělení přes terminál
mechanismu
Chyba: Při rozjíždění není na
sedadle řidič
Překročeny maximální otáčky
čerpadla
Není splněna podmínka pro
startování <br>Důsledky:
omezený provoz, aktivovaný
nouzový režim
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 77/228
Description
Chyba: Ventil spouštění
zdvihacího mechanismu
Meaning
Viz náprava
Viz náprava
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba EMR
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil zdvihacího
ruční obsluhy na hydraulickém
mechanismu
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk zdvihacího
mechanismu!
Překontrolovat pracovní tlak (0 200 bar)
Viz náprava
Viz náprava
Fungování ventilu spouštění
zdvihacího mechanismu chybné
Pracovní tlak chybný
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba EMR
Vyměnit EMR
Vyměnit EMR
Nastavte pracovní tlak
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Sdělení přes terminál
Vyměnit EMR
Vyměnit EMR
Nastavte pracovní tlak
Překontrolovat pracovní tlak (0 200 bar)
Pracovní tlak chybný
Remedial measure
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil zdvihacího
ruční obsluhy na hydraulickém
mechanismu
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk zdvihacího
mechanismu!
Recommend Check
Fungování ventilu zvedání
zdvihacího mechanismu chybné
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1301 por. cívky vent. Y33
zved.ústr. spouštìt
Status: 20.01.2015
1301
Error No.
Page No. 78/228
Status: 20.01.2015
Překontrolujte kabelové
propojení
Viz náprava
LED +22-LD63 nesvítí
LED +22-LD11 nesvítí
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru EMR
Interní chyba EMR
Napájecí napětí centrální
elektroniky chybné
Překontrolovat pevné usazení
zástrček
Překontrolujte pojistku +22-F92
Přezkoušejte dynamo
Dynamo vadné
1303 elektronika EMR neaktiv.!!! Chyba: EMR po dobu min. 1
KMC3 bylo ručně vypnuto (např.
minuty neobdrželo žádné zprávy vytažením zástrčky)
CAN nebo bylo deaktivováno
Překontrolujte pojistku +22-F63
Přezkoušejte kabeláž
Dynamo vadné
Turn Page please!
Zapojit zástrčku a vypnout a
znovu zapnout zapalování
Vyměňte EMR
Obnovte kabelové propojení
Vyměňte dynamo
Vyměňte kabeláž
Překontrolujte kontrolku nabíjení Vyměňte kontrolku nabíjení
Vyměňte baterii
Kontrolka nabíjení vadná
Překontrolujte napětí baterie
Překontrolujte elektrolyt v baterii Dobijte baterii
Baterie vybitá
Vyměňte kabeláž
Přezkoušejte kabeláž
Kabeláž závadná
Překontrolujte pojistku +22-F52
Remedial measure
LED +22-LD52 nesvítí
Recommend Check
Napájecí napětí EMR příliš nízké
Possible Reason
1303
Chyba: Napájecí napětí příliš
nízké (nižší než 10 V)
Meaning
1302 porucha napìtí - EMR
Description
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1302
Error No.
Page No. 79/228
Description
Překontrolovat kabelové
propojení
Překontrolovat kabelové
propojení a zakončovací odpory
Viz náprava
Viz náprava
Viz náprava
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení sběrnice CAN3
Zakončovací odpory CAN3
defektní
KMC3 bylo nově spuštěno a EMR
ne
Interní chyba KMC3
Interní chyba EMR
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru polohy
zdvihacího mechanismu
Konektor senzoru polohy
Překontrolovat konektor senzoru
zdvihacího mechanismu defektní
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru polohy
zdvihacího mechanismu
Určete polohu senzoru
Překontrolovat, jestli je spínač
zapnutý
Recommend Check
Údržbový spínač je zapnutý
Possible Reason
Chyba: Senzor polohy zdvihacího Senzor polohy zdvihacího
mechanismu - nesprávný signál mechanismu není seřízený
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1304 porucha pol. senzor B50
zved.ústr.
Status: 20.01.2015
1304
Error No.
Page No. 80/228
Turn Page please!
Vyměnit konektor senzoru
Obnovit kabelové propojení k
senzoru polohy zdvihacího
mechanismu
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Vykonat seřízení
Vyměnit EMR
Vyměnit KMC3
Vypnout a znovu zapnout
zapalování
V případě potřeby nově propojte
nebo vyměnit zakončovací
odpory
Obnovit kabelové propojení
Vypněte údržbový spínač
Remedial measure
Description
Chyba: Senzor tlaku zdvihacího
mechanismu - nesprávný signál
Meaning
Vyměnit senzor tlaku zdvihacího
mechanismu
Změřte napětí na senzoru
Překontrolovat kabelové
propojení
Viz náprava
Senzor tlaku zdvihacího
mechanismu defektní
Zkrat v kabelovém propojení k
jinému senzoru EMR
Interní chyba EMR
Vyměnit EMR
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit konektor senzoru
Obnovit kabelové propojení k
tlakovému senzoru zdvihacího
mechanismu
Vyměnit EMR
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit senzor polohy
zdvihacího mechanismu
Remedial measure
Konektor senzoru tlaku
Překontrolovat konektor senzoru
zdvihacího mechanismu defektní
Překontrolovat kabelové
propojení k tlakovému senzoru
zdvihacího mechanismu
Viz náprava
Interní chyba EMR
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení tlakového senzoru
zdvihacího mechanismu
Překontrolovat kabelové
propojení
Zkrat v kabelovém propojení k
jinému senzoru EMR
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Změřte napětí na senzoru
Senzor polohy zdvihacího
mechanismu defektní
Sdělení přes terminál
Recommend Check
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1305 porucha tlak. senzor B49
zved.ústr.
Status: 20.01.2015
1305
Error No.
Page No. 81/228
Description
Chyba: Senzor výšky zdvihacího
mechanismu vlevo - nesprávný
signál
Meaning
Viz náprava
Recommend Check
Pokud nejsou namontovány
sanice, deaktivujte regulaci
vzdálenosti, resp. přestavte stroj
na displeji na provozní režim
kukuřice, pokud sanice
namontovány jsou
Remedial measure
Obnovit kabelové propojení k
senzoru výšky zdvihacího
mechanismu vlevo
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru výšky
zdvihacího mechanismu vlevo
Překontrolovat konektor senzoru
Změřte napětí na senzoru
Překontrolovat kabelové
propojení
Viz náprava
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru výšky
zdvihacího mechanismu vlevo
Konektor senzoru výšky
zdvihacího mechanismu vlevo
defektní
Senzor výšky zdvihacího
mechanismu vlevo defektní
Zkrat v kabelovém propojení k
jinému senzoru EMR
Interní chyba EMR
Vyměnit EMR.
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit senzor výšky zdvihacího
mechanismu vlevo
Vyměnit konektor senzoru
Vykonat seřízení
Senzor výšky zdvihacího
Překontrolovat nastavení
mechanismu vlevo není seřízený senzoru
Zástrčka adaptéru není zapojený Překontrolovat zástrčku adaptéru Zapojte zástrčku adaptéru
Senzor výšky zdvihacího
mechanismu vlevo není
namontovaný, protože je
namontovaný sběrač trávy nebo
je nastavený provozní režim
kukuřice, ale nejsou k dispozici
sanice
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1306 porucha senzoru B47
kopírov. pùdy vlevo
Status: 20.01.2015
1306
Error No.
Page No. 82/228
Description
Possible Reason
Viz náprava
Recommend Check
Pokud nejsou namontovány
sanice, deaktivujte regulaci
vzdálenosti, resp. přestavte stroj
na displeji na provozní režim
kukuřice, pokud jsou sanice
namontovány.
Remedial measure
Překontrolovat polohu senzoru
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru výšky
zdvihacího mechanismu vpravo
Překontrolovat konektor senzoru
Změřte napětí na senzoru
Překontrolovat kabelové
propojení
Viz náprava
Senzor výšky zdvihacího
mechanismu vpravo není
seřízený
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení senzoru výšky
zdvihacího mechanismu vpravo
Konektor senzoru výšky
zdvihacího mechanismu vpravo
defektní
Senzor výšky zdvihacího
mechanismu vpravo defektní
Zkrat v kabelovém propojení k
jinému senzoru EMR
Interní chyba EMR
Vyměnit EMR
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit senzor výšky zdvihacího
mechanismu vpravo
Vyměnit konektor senzoru
Obnovit kabelové propojení k
senzoru výšky zdvihacího
mechanismu vpravo
Vykonat seřízení
Zástrčka adaptéru není zapojený Překontrolovat zástrčku adaptéru Zapojte zástrčku adaptéru
Chyba: Senzor výšky zdvihacího Senzor výšky zdvihacího
mechanismu vpravo - nesprávný mechanismu vpravo není
signál
namontovaný, protože je
namontovaný sběrač trávy nebo
je nastavený provozní režim
kukuřice, ale nejsou k dispozici
sanice
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1307 porucha senzoru B48
kopírov. pùdy vpravo
Status: 20.01.2015
1307
Error No.
Page No. 83/228
1309 Cívka ventilu Y38 kývání
vpravo, příliš nízký proud
1309
Status: 20.01.2015
1308 Cívka ventilu Y37 kývání
vlevo, příliš nízký proud
Description
Possible Reason
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Konektor ventilu defektní
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba EMR
Vyměnit EMR
Vyměnit cívku
Překontrolovat kabelové
propojení k ventilu
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Vyměnit EMR
Lom kabelu v kabelovém
propojení k ventilu
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Viz náprava
Interní chyba EMR
Chyba: Ventil otáčení výkyvného Sdělení přes terminál
rámu vpravo
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektory ventilů Vyměnit konektor ventilu
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Remedial measure
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Recommend Check
Lom kabelu v kabelovém
propojení k ventilu
Chyba: Ventil otáčení výkyvného Sdělení přes terminál
rámu vlevo
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
1308
Error No.
Page No. 84/228
1310 porucha cívky ventilu Y37
kýv. vlevo
1311 porucha cívky ventilu Y38
kýv. vpravo
1310
1311
Status: 20.01.2015
Description
Possible Reason
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Zkrat v kabelovém propojení k
ventilu
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil výkyvného rámu
ruční obsluhy na hydraulickém
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk výkyvného
rámu!
Vyměnit EMR
Vyměnit cívku
Fungování ventilu otáčení
výkyvného rámu vpravo chybné
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Viz náprava
Interní chyba EMR
Chyba: Ventil otáčení výkyvného Sdělení přes terminál
rámu vpravo - proud příliš
vysoký
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Zkrat v kabelovém propojení k
ventilu
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Remedial measure
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil výkyvného rámu
ruční obsluhy na hydraulickém
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk výkyvného
rámu!
Vykonat diagnózu zvedacího
mechanismu
Recommend Check
Fungování ventilu otáčení
výkyvného rámu vlevo chybné
Chyba: Ventil otáčení výkyvného Sdělení přes terminál
rámu vlevo - proud příliš vysoký
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 85/228
2101 podpìtí elektroniky - KMC2
2101
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Napětí elektroniky KMC2
příliš nízké
Meaning
Dynamo defektní
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Baterie vybitá
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat kabelové
propojení
Zkrat v kabelovém propojení k
12V senzoru
Turn Page please!
V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Obnovit kabelové propojení
Obnovit kabeláž
Překontrolovat pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Přezkoušet kabeláž
Překontrolovat pojistku 22-F60
LED +22-LD60 nesvítí
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Kabeláž závadná
Překontrolovat pojistku +22-F61
Vyměnit EMR
Vyměnit cívku
Remedial measure
Napájecí napětí KMC2 příliš nízké LED +22-LD61 nesvítí
Vykonat diagnózu elektroniky
Viz náprava
Interní chyba EMR
Sdělení přes terminál
Vyzkoušet cívku
Recommend Check
Cívka magnetického ventilu
defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 86/228
2102 pøepìtí elektroniky - KMC2
2103 porucha napìtí V1 - KMC2
2102
2103
Status: 20.01.2015
Description
napětí V1
Chyba: KMC2
Výstupní
Chyba: Napětí elektroniky KMC2
příliš vysoké
Meaning
Viz náprava
Interní chyba KMC2
LED +22-LD40 nesvítí
voltage V1 KMC2 optional
Check fuse -22F72
defective (with additional cutting
drum brake possible)
Výstupní napětí V1 chybné
Vykonat diagnózu elektroniky
Překontrolovat fungování relé
podle schématu zapojení
Přepínací relé baterií defektní
(500, 800 a 1000)
Sdělení přes terminál
Přezkoušet dynamo
Dynamo defektní
Turn Page please!
Replace fuse -22F72
Překontrolovat pojistku +22-F87
Vyměnit KMC2
Vyměnit přepínací relé baterií
Vyměnit dynamo
Při běžícím motoru změřte na
Vyměnit dynamo
bateriích. Napětí nesmí překročit
14,8 V
Regulátor dynama defektní
Vyměnit KMC2
Vyměnit dynamo
Remedial measure
Vykonat diagnózu elektroniky
Viz náprava
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Interní chyba KMC2
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 87/228
Status: 20.01.2015
Error No.
Page No. 88/228
Description
Meaning
Viz náprava
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Modul GAL defektní
Baterie vybitá
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat uvolňovací logiku Vyměnit modul GAL
Uvolňovací logika modulu GAL
nesprávná (nesprávný modul
GAL)
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Překontrolovat napětí baterie
Vyzkoušet fungování spínače
uvolnění
Spínač uvolnění defektní
Turn Page please!
V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit modul GAL
Vyměnit spínač uvolnění
Obnovit kabeláž
Překontrolovat kabeláž
Kabeláž spínače uvolnění
závadná
Překontrolovat pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Obnovit pojistku F13 v KMC2
Překontrolovat pojistku +22-F60
LED +22-LD60 nesvítí
Zkontrolovat pojistku F13 v
KMC2
Překontrolovat pojistku +22-F63
Remedial measure
LED +22-LD63 nesvítí
Recommend Check
Pojistka F13 v KMC2 závadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Description
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Překontrolujte spínač uvolnění
Překontrolujte uvolňovací logiku
Viz náprava
Spínač uvolnění vadný
Uvolňovací logika modulu GAL
nesprávná (nesprávný modul
GAL)
Modul GAL vadný
Baterie vybitá
Překontrolujte kabeláž
Kabeláž spínače uvolnění vadná
Překontrolujte pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Turn Page please!
Vyměňte modul GAL
V případě potřeby vyměňte
modul GAL
Vyměňte spínač uvolnění
Vyměňte kabeláž
Vyměňte pojistku F6 v KMC2
Překontrolujte pojistku +22-F60
LED +22-LD60 nesvítí
Zkontrolujte pojistku F6 v KMC2
Překontrolujte pojistku +22-F63
Vyměnit KMC2
Vyměnit dynamo
Remedial measure
LED +22-LD63 nesvítí
Pojistka F6 v KMC2 vadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Proveďte diagnostiku elektroniky
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Recommend Check
Dynamo defektní
Possible Reason
Chyba: KMC2 Výstupní napětí V2 Sdělení přes terminál
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2104 porucha napìtí V2- KMC2
Status: 20.01.2015
2104
Error No.
Page No. 89/228
Description
Remedial measure
LED +22-LD38 nesvítí
Výstupní napětí V2 chybné
LED +22-LD11 nesvítí
Turn Page please!
Vyměnit pojistku F12 v KMC2
Překontrolovat pojistku +22-F92
LED +22-LD60 nesvítí
Zkontrolovat pojistku F12 v
KMC2
Překontrolovat pojistku +22-F60
LED +22-LD63 nesvítí
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Pojistka F12 v KMC2 závadná
Překontrolovat pojistku +22 F63
LED +22-LD37 nesvítí
Překontrolovat pojistku +22-F85
Překontrolujte pojistku +22-F86
Vyměňte KMC2
Výstupní napětí V3 chybné.
Vykonat diagnózu elektroniky
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměňte dynamo
Překontrolujte budicí napětí,
překontrolujte kabeláž
Dynamo vadné
Vyměňte baterii
Překontrolujte kontrolku nabíjení, V případě potřeby vyměňte
překontrolujte kabeláž
kontrolku nabíjení, resp. kabeláž
Překontrolujte napětí baterie
Překontrolujte elektrolyt v baterii Dobijte baterii
Recommend Check
Kontrolka nabíjení vadná
Possible Reason
Chyba: KMC2 Výstupní napětí V3 Sdělení přes terminál
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2105 porucha napìtí V3 - KMC2
Status: 20.01.2015
2105
Error No.
Page No. 90/228
Description
Viz náprava
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Modul GAL defektní
Baterie vybitá
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Viz náprava
Dynamo defektní
Interní chyba KMC2
Výstupní napětí V4 chybné
LED +22-LD36 nesvítí
Vykonat diagnózu elektroniky
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat uvolňovací logiku V případě potřeby vyměnit
modul GAL
Uvolňovací logika modulu GAL
nesprávná (nesprávný modul
GAL)
Turn Page please!
Překontrolovat pojistku +22-F84
Vyměnit KMC2
Vyměnit dynamo
V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit modul GAL
Vyměnit spínač uvolnění
Překontrolovat fungování
spínače uvolnění
Spínač uvolnění defektní
Obnovit kabeláž
Remedial measure
Překontrolovat kabeláž
Recommend Check
Kabeláž spínače uvolnění
závadná
Possible Reason
Chyba: KMC2 Výstupní napětí V4 Sdělení přes terminál
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2106 porucha napìtí V4 - KMC2
Status: 20.01.2015
2106
Error No.
Page No. 91/228
Status: 20.01.2015
Error No.
Page No. 92/228
Description
Meaning
Viz náprava
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Modul GAL defektní
Baterie vybitá
Dynamo defektní
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat uvolňovací logiku V případě potřeby vyměnit
modul GAL
Uvolňovací logika modulu GAL
nesprávná (nesprávný modul
GAL)
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat fungování
spínače uvolnění
Spínač uvolnění defektní
Turn Page please!
V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit modul GAL
Vyměnit spínač uvolnění
Obnovit kabeláž
Překontrolovat kabeláž
Kabeláž spínače uvolnění
závadná
Překontrolovat pojistku +22-F92
LED +22-LD11 nesvítí
Vyměnit pojistku F2 v KMC2
Překontrolovat pojistku +22-F60
LED +22-LD60 nesvítí
Zkontrolovat pojistku F2 v KMC2
Překontrolovat pojistku +22-F63
Remedial measure
LED +22-LD63 nesvítí
Recommend Check
Pojistka F2 v KMC2 závadná
Napájecí napětí centrální
elektrické přípojky chybné
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Status: 20.01.2015
Chyba: 8V - napětí digitálních
senzorů
2108 porucha napìtí 8V digitální
senzory - KMC2
2108
Meaning
2107 porucha napìtí 12V digitální Chyba: 12 V - napětí digitálních
senzory - KMC2
senzorů
Description
Překontrolovat fungování
senzorů
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Digitální senzor defektní
Baterie vybitá
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Překontrolovat kabelové
propojení
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž, vyměnit
dynamo
Dynamo defektní
Zkrat v kabelovém propojení k
digitálnímu senzoru
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat kabelové
propojení
Viz náprava
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Recommend Check
Zkrat v kabelovém propojení k
digitálnímu senzoru
Interní chyba KMC2
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2107
Error No.
Page No. 93/228
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Vyměnit dynamo
V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit senzory
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Vyměnit dynamo
Remedial measure
Description
Chyba: 8 V - napětí analogových
senzorů
Meaning
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Baterie vybitá
Kontrolka nabíjení defektní
Překontrolovat fungování
senzoru
Analogový senzor defektní
Překontrolovat kontrolku
nabíjení, překontrolovat kabeláž.
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat kabelové
propojení
Zkrat v kabelovém propojení k
analogovému senzoru
Viz náprava
Interní chyba KMC2.
Turn Page please!
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2.
Vyměnit dynamo.
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Dynamo defektní.
Vyměnit baterii
Nabíjet baterii
Vyměnit senzor
Remedial measure
Překontrolovat kontrolku
V případě potřeby vyměnit
nabíjení, překontrolovat kabeláž. kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž.
Překontrolovat napětí baterie
Překontrolovat elektrolyt v
baterii
Překontrolovat fungování
senzoru
Digitální senzor defektní
Recommend Check
Kontrolka nabíjení defektní.
Baterie vybitá
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2109 porucha napìtí 8V
analogové senzory - KMC2
Status: 20.01.2015
2109
Error No.
Page No. 94/228
2110 napìtí baterie 3V pøíl.nízká
- KMC2
2112 RAM inicial.! (3V baterii
zkontrol.) - KMC2
2201 Cívka ventilu Y5 návod
vpřed příliš nízký proud
2110
2112
2201
Status: 20.01.2015
Description
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vykonat diagnózu návodu
Změřte napětí na baterii
Napětí baterie 3 V příliš nízké
Viz náprava
Interní chyba KMC2.
Žádné
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Dynamo defektní.
Počítač prací KMC2 byl vyměněn
Překontrolovat napětí baterie
Viz náprava
Interní chyba KMC2.
Baterie vybitá
Překontrolovat budicí napětí,
překontrolovat kabeláž
Recommend Check
Dynamo defektní.
Possible Reason
Chyba: Proud klesl pod minimální Sdělení přes terminál
hodnotu ventilu návodu vpřed
Chyba: Nová inicializace baterií
napájené paměti RAM v KMC2
Chyba: Napětí baterie 3 V příliš
nízké
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 95/228
Turn Page please!
Interní chyba KMC2
Vyměnit baterii v KMC2
Žádné
Vyměnit dynamo.
Vyměnit baterii v KMC2
Vyměnit KMC2
V případě potřeby vyměnit
kontrolku nabíjení, resp. obnovit
kabeláž.
Remedial measure
2203 Cívky ventilů Y5/Y6 návod
příliš vysoký proud
2203
Status: 20.01.2015
2202 Cívka ventilu Y6 návod
vzad příliš nízký proud
Description
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Překontrolovat kabelové
propojení
Vykonat diagnózu návodu
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Chyba: Byl překročen maximální Sdělení přes terminál
proud ventilů návodu vpřed nebo
návodu vzad
Zkrat v kabelovém propojení
ventilu návodu vpřed, resp.
návodu vzad
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat kabelové
propojení
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Lom kabelu v kabelovém
propojení ventilu návodu vzad
Vykonat diagnózu návodu
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabeláž
Remedial measure
Překontrolovat kabelové
propojení
Recommend Check
Lom kabelu v kabelovém
propojení ventilu návodu vpřed
Possible Reason
Chyba: Proud klesl pod minimální Sdělení přes terminál
hodnotu ventilu návodu vzad
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2202
Error No.
Page No. 96/228
2205 Cívka ventilu Y8 adaptér
vzad příliš nízký proud
2205
Status: 20.01.2015
2204 Cívka ventilu Y7 adaptér
vpřed příliš nízký proud
Description
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Turn Page please!
Překontrolovat kabelové
propojení
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Lom kabelu v kabelovém
propojení ventilu adaptéru vzad
Vykonat diagnózu adaptéru
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Chyba: Proud klesl pod minimální Sdělení přes terminál
hodnotu ventilu adaptéru vzad
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Konektor ventilu defektní
Lom kabelu v kabelovém
Překontrolovat kabelové
propojení ventilu adaptéru vpřed propojení
Vykonat diagnózu návodu
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit cívku
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Remedial measure
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Recommend Check
Konektor ventilu defektní
Possible Reason
Chyba: Proud klesl pod minimální Sdělení přes terminál
hodnotu ventilu adaptéru vpřed
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2204
Error No.
Page No. 97/228
2208 rezerva alarm - KMC2
2208
Status: 20.01.2015
2207 rezerva alarm - KMC2
2207
Meaning
2206 Cívky ventilů Y7/Y8 adaptér Chyba: Byl překročen maximální
příliš vysoký proud
proud ventilů adaptéru vpřed
nebo adaptéru vzad
Description
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení
Překontrolovat kabelové
propojení
Zkrat v kabelovém propojení
ventilu adaptéru vpřed, resp.
adaptéru vzad
Vyměnit KMC2
Vykonat diagnózu adaptéru
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit cívku
Remedial measure
Sdělení přes terminál
Vyzkoušet cívku
Recommend Check
Cívka magnetického ventilu
defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2206
Error No.
Page No. 98/228
2210 Cívka ventilu Y63
servořízení A příliš nízký proud
2210
Status: 20.01.2015
2209 Cívka ventilu Y21
odhazovací koncovka otáčení
vpravo, příliš nízký proud
Description
Possible Reason
Překontrolovat cívku
Viz nápověda
Cívka magnetického ventilu
defektní
interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Obnovit kabelové propojení
Vyměnit KMC2
Konektor ventilu defektní
Překontrolovat kabelové
propojení
Provést diagnózu odhazovací
koncovky
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Chyba: Minimální proud ventilu
Změření přes terminál
odhazovací koncovky řídicího
bloku doleva nebo zvednout
(Y63) nebyl dosažen (blok ventilu
Hydac)
Lom kabelu v kabelovém
propojeníVentil odhazovací
koncovky řídicího bloku doleva
nebo zvednout (Y63)
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení
Remedial measure
Překontrolovat kabelové
propojení
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Recommend Check
Lom kabelu v kabelovém
propojení ventilu pro otáčení
žlabového oblouku doprava
Chyba: Proud klesl pod minimální Sdělení přes terminál
hodnotu ventilu pro otáčení
žlabového oblouku doprava
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2209
Error No.
Page No. 99/228
2301 Cívka ventilu Y21
odhazovací koncovka otáčení
vpravo, příliš vysoký proud
2301
Status: 20.01.2015
2211 Cívka ventilu Y64
servořízení B příliš nízký proud
Description
poruchy: Byl překročen
maximální proud ventilu pro
otáčení žlabového oblouku
doprava
Změření přes terminál
Meaning
Překontrolovat cívku
Viz nápověda
Cívka magnetického ventilu
defektní
interní chyba KMC2
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Konektor ventilu defektní
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat kabelové
propojení
Zkrat v kabelovém propojení
ventilu pro otáčení žlabového
oblouku doprava
Obnovit kabelové propojení
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Sdělení přes terminál
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení
Překontrolovat kabelové
propojení
Lom kabelu v kabelovém
propojeníVentil odhazovací
koncovky řídicího bloku doprava
nebo snížit (Y64)
Remedial measure
Provést diagnózu odhazovací
koncovky
Recommend Check
Změření přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2211
Error No.
Page No. 100/228
2303 Cívka ventilu Y20
odhazovací koncovka otáčení
vlevo, příliš vysoký proud
2303
Status: 20.01.2015
2302 Cívka ventilu Y20
odhazovací koncovka otáčení
vlevo, příliš nízký proud
Description
Possible Reason
Chyba: Byl překročen maximální
proud ventilu pro otáčení
žlabového oblouku doleva
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba KMC2
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Vyzkoušet cívku
Viz náprava
Konektor ventilu defektní
Cívka magnetického ventilu
defektní
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat kabelové
propojení
Lom kabelu v kabelovém
propojení ventilu pro otáčení
žlabového oblouku doleva
Obnovit kabelové propojení
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Sdělení přes terminál
Vyměnit KMC2
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení
Remedial measure
Překontrolovat kabelové
propojení
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Recommend Check
Lom kabelu v kabelovém
propojení ventilu pro otáčení
žlabového oblouku doleva
Chyba: Proud klesl pod minimální Sdělení přes terminál
hodnotu ventilu pro otáčení
žlabového oblouku doleva
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2302
Error No.
Page No. 101/228
2305 porucha cívky vent. Y25
spoušt. odhaz. konc.
2305
Status: 20.01.2015
2304 porucha cívky vent. Y24
zvedání odhaz. konc.
Description
Chyba: Ventil spouštění
žlabového oblouku
Chyba: Ventil zvedání žlabového
oblouku
Meaning
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Vyzkoušet cívku
Vyzkoušet fungování
magnetického ventilu
Viz náprava
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení k ventilu
Konektor ventilu defektní
Cívka magnetického ventilu
defektní
Magnetický ventil defektní
Interní chyba KMC2
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil spouštění
ruční obsluhy na hydraulickém
žlabového oblouku
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk žlabového
oblouku!
Fungování ventilu spouštění
žlabového oblouku chybné
Turn Page please!
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Sdělení přes terminál
Vyměnit KMC2
Vyměnit magnetický ventil
Vyměnit cívku
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil zvedání
ruční obsluhy na hydraulickém
žlabového oblouku
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk žlabového
oblouku!
Fungování ventilu zvedání
žlabového oblouku chybné
Remedial measure
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2304
Error No.
Page No. 102/228
2306 por. cívky vent. Y22 zved.
uzáv. odhaz. konc.
2306
Status: 20.01.2015
Description
Chyba: Ventil zvedání klapky
žlabového oblouku
Meaning
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Vyměnit magnetický ventil
Turn Page please!
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení k ventilu
Fungování ventilu zvedání klapky Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil zvedání klapky
žlabového oblouku chybné
ruční obsluhy na hydraulickém
žlabového oblouku
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk klapky
žlabového oblouku!
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Vyzkoušet fungování
magnetického ventilu
Magnetický ventil defektní
Sdělení přes terminál
Vyzkoušet cívku
Cívka magnetického ventilu
defektní
Vyměnit cívku
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Konektor ventilu defektní
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Remedial measure
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení k ventilu
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 103/228
Description
Meaning
Zkontrolovat kabelové propojení
k ventilu
Překontrolovat konektor ventilu a Vyměnit konektor ventilu
kontakty
Překontrolovat cívku
Překontrolovat fungování
magnetického ventilu
Viz náprava
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení k ventilu
Konektor ventilu defektní
Cívka magnetického ventilu
defektní
Magnetický ventil defektní
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Vyměnit magnetický ventil
Vyměnit cívku
Obnovit kabelové propojení k
ventilu
Překontrolovat fungování pomocí Vyměnit ventil spouštění klapky
ruční obsluhy na hydraulickém
žlabového oblouku
bloku ventilů. Dávejte pozor na
lehký chod a hluk klapky
žlabového oblouku!
Vyměnit KMC2
Fungování ventilu spouštění
klapky žlabového oblouku
chybné
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit magnetický ventil
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Překontrolovat fungování
magnetického ventilu
Magnetický ventil defektní
Vyměnit cívku
Remedial measure
Sdělení přes terminál
Vyzkoušet cívku
Recommend Check
Cívka magnetického ventilu
defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2307 por. cívky vent. Y23 spoušt. Chyba: Ventil spouštění klapky
uzáv.odhaz. konc.
žlabového oblouku
Status: 20.01.2015
2307
Error No.
Page No. 104/228
2400 zl. oblouk neni v parkovaci
poloze
2400
Status: 20.01.2015
2308 Odh. konc. není nahoøe
Description
Chyba: Žlabový oblouk není v
parkovací poloze
Chyba: Žlabový oblouk není
nahoře
Meaning
Překontrolovat nastavení
senzorů
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed nebo polohy
žlabového oblouku dole není
správně nastavený
Změřte napětí na senzorech
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed nebo polohy
žlabového oblouku dole defektní
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Překontrolovat kabeláž a
zástrčky
Kabeláž k jednomu ze senzorů
polohy žlabového oblouku
uprostřed nebo žlabového
oblouku dole chybná
Sdělení přes terminál
Překontrolovat nastavení
senzorů
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed nebo polohy
žlabového oblouku dole není
správně nastavený
Turn Page please!
Opravit nastavení senzorů
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabeláž a zástrčky
Opravit nastavení senzorů
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Sdělení přes terminál
Remedial measure
Překontrolovat polohu žlabového Žlabový oblouk zvednout
oblouku
Recommend Check
Žlabový oblouk není nahoře
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2308
Error No.
Page No. 105/228
2402 senzor B28 odhaz.konc.
støed pøíliš vysoký signál
2402
Status: 20.01.2015
2401 senzor B28 odhaz.konc.
støed pøíliš nízký signál
Description
Chyba: Zkrat senzoru polohy
žlabového oblouku uprostřed
Chyba: Lom kabelu senzoru
polohy žlabového oblouku
uprostřed
Meaning
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Změřte napětí na senzoru
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed defektní
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Lom kabelu v kabelovém
propojení k senzoru polohy
žlabového oblouku uprostřed
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Změřte napětí na senzorech
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed nebo polohy
žlabového oblouku dole defektní
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kabeláž a
zástrčky
Recommend Check
Kabeláž k jednomu ze senzorů
polohy žlabového oblouku
uprostřed nebo žlabového
oblouku dole chybná
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2401
Error No.
Page No. 106/228
Turn Page please!
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabeláž a zástrčky
Remedial measure
2404 senzor B29 odhaz.konc.
nahoøe pøíliš vysoký signál
2404
Status: 20.01.2015
2403 senzor B29 odhaz.konc.
nahoøe pøíliš nízký signál
Description
Chyba: Zkrat senzoru polohy
žlabového oblouku nahoře
Chyba: Lom kabelu senzoru
polohy žlabového oblouku
nahoře
Meaning
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Změřte napětí na senzoru
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru polohy žlabového
oblouku nahoře
Senzor polohy žlabového
oblouku nahoře defektní
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Změřte napětí na senzoru
Senzor polohy žlabového
oblouku nahoře defektní
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Lom kabelu v kabelovém
propojení k senzoru polohy
žlabového oblouku nahoře
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Změřte napětí na senzoru
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed defektní
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Recommend Check
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru polohy žlabového
oblouku uprostřed
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2403
Error No.
Page No. 107/228
Turn Page please!
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Remedial measure
Status: 20.01.2015
2407 chyba poctu otacek navodu Chyba: počet otáček návod
2407
Chyba: Zkrat senzoru rotačních
impulsů žlabového oblouku
2406 senzor B30 odhaz.konc.
pøíliš vysoký signál impulzù
2406
Chyba: Lom kabelu senzoru
rotačních impulsů žlabového
oblouku
Meaning
2405 senzor B30 odhaz.konc.
pøíliš nízký signál impulzù
Description
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Změřte napětí na senzoru
Viz náprava
Senzor rotačních impulsů
žlabového oblouku defektní
Interní chyba KMC2
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru rotačních impulsů
žlabového oblouku
Změřte napětí na senzoru
Senzor rotačních impulsů
žlabového oblouku defektní
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Lom kabelu v kabelovém
propojení k senzoru rotačních
impulsů žlabového oblouku
Sdělení přes terminál
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Viz náprava
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Interní chyba KMC2
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2405
Error No.
Page No. 108/228
Turn Page please!
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Remedial measure
Status: 20.01.2015
Error No.
Page No. 109/228
Description
Meaning
Překontrolovat čerpadlo, motor a Při kontrole odstraňte zjištěné
ventily návodu a zastavovací
poruchy
ventil lokace kovu a dávejte
pozor na hluk!
Překontrolovat ventily návodu
vpřed a návodu vzad
Překontrolovat napájecí tlak pro
návod (30 +/-3 bar)
Překontrolovat vysoký tlak pro
návod (420 bar)
Viz náprava
Návod se neotáčí, ačkoli je
zapnutý a naftový motor běží
Ventily návodu vpřed a návodu
vzad závadné
Napájecí tlak pro návod chybný
Vysoký tlak pro návod chybný
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Nastavte vysoký tlak pro návod
Nastavte napájecí tlak pro návod
Vyčistěte nebo vyměnit ventily
návodu vpřed a návodu vzad
Vyměnit senzor
Změřte napětí na senzoru
Obnovit kabeláž a zástrčky
Senzor počtu otáček návodu
defektní
Překontrolovat kabeláž a
zástrčky
Kabeláž k senzoru počtu otáček
návodu chybná
Opravit parametry pro návod
Zašroubujte senzor nadoraz, pak
povolte o cca 1/2 otáčky a
zajistěte kontramaticí
Překontrolovat parametry pro
návod
Parametry pro návod chybné
Remedial measure
Senzor počtu otáček návodu není Překontrolovat nastavení
správně nastavený
senzoru a v případě potřeby
opravit
Vykonat diagnózu návodu
Recommend Check
Ventilem návodu vpřed prochází
proud a naftový motor se otáčí ale návod se neotáčí
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Description
Chyba: počet otáček adaptér
Meaning
Překontrolovat kabeláž a
zástrčky
Zkontrolujte parametr 25260 a
25270 pro otáčky volnoběhu
adaptéru
Vykonat diagnózu adaptéru
Překontrolovat nastavení
senzoru a v případě potřeby
opravit
Změřte napětí na senzoru
Kabeláž k senzoru počtu otáček
adaptéru chybná
Po provedení aktualizace
softwaru jsou chybné parametry
Ventilem adaptéru vpřed
prochází proud a naftový motor
se otáčí - ale adaptér se neotáčí
Senzor počtu otáček adaptéru
není správně nastavený
Senzor počtu otáček adaptéru
defektní
Vyměnit senzor
Zašroubujte senzor nadoraz, pak
povolte o cca 1/2 otáčky a
zajistěte kontramaticí
Nastavte parametr 25260 a
25270 pro otáčky volnoběhu
adaptéru na standardní hodnotu
80
Obnovit kabeláž a zástrčky
Nastavte parametry pro adaptér
Remedial measure
Ventily adaptéru vpřed a
adaptéru vzad závadné
Překontrolovat ventily adaptéru
vpřed a adaptéru vzad
Turn Page please!
Vyčistěte nebo vyměnit ventily
adaptéru vpřed a adaptéru vzad
Návod se neotáčí, ačkoli je
Překontrolovat čerpadlo, motor a Při kontrole odstraňte zjištěné
adaptér zapnutý a naftový motor ventily adaptéru a zastavovací
poruchy
běží
ventil lokace kovu a dávejte
pozor na hluk!
Překontrolovat parametry pro
adaptér
Recommend Check
Parametry pro adaptér chybné
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2408 chyba poctu otacek
adapteru
Status: 20.01.2015
2408
Error No.
Page No. 110/228
2410 senzor B58 øezací buben
pøíliš nízký signál
2410
Status: 20.01.2015
2409 chyba poctu otacek
rezaciho bubnu
Description
Chyba: Lom kabelu senzoru
počtu otáček řezacího bubnu
Chyba: počet otáček řezací
buben
Meaning
Zkontrolovat hlavní řemen
Zkontrolovat hlavní spojku
Viz náprava
Hlavní řemen řezacího bubnu
závadný
Hlavní spojka závadná
Interní chyba KMC2
Lom kabelu v kabelovém
Překontrolovat kabelové
propojení k senzoru počtu otáček propojení a zástrčky
řezacího bubnu
Vykonat diagnózu práce
Změřte napětí na senzoru
Senzor počtu otáček řezacího
bubnu defektní
Sdělení přes terminál
Překontrolovat nastavení
senzoru
Senzor počtu otáček řezacího
bubnu není správně nastavený
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vykonat diagnózu práce
Překontrolovat vysoký tlak pro
adaptér (420 bar)
Vysoký tlak pro adaptér chybný
Sdělení přes terminál
Překontrolovat napájecí tlak pro
adaptér (30 +/-3 bar)
Recommend Check
Napájecí tlak pro adaptér příliš
nízký
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2409
Error No.
Page No. 111/228
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Obnovit hlavní spojku
Vyměnit hlavní řemen
Vyměnit senzor
Opravit nastavení senzoru
Vyměnit KMC2
Nastavte vysoký tlak pro adaptér
Nastavte napájecí tlak pro
adaptér
Remedial measure
2412 porucha lokace kovu
2412
Status: 20.01.2015
2411 senzor B58 øezací buben
pøíliš vysoký signál
Description
Chyba: Lokace kovu defektní
Chyba: Zkrat senzoru počtu
otáček řezacího bubnu
Meaning
Překontrolovat kabelové
propojení mezi lokací kovu a
KMC2
Překontrolovat fungování lokace
kovu
Viz náprava
Výstup lokace kovu defektní
Vstup KMC2 defektní
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Stav výstupu lokace kovu a
vstupu KMC2 se vzájemně liší
Změřte napětí na senzoru
Senzor počtu otáček řezacího
bubnu defektní
Vykonat diagnózu lokace kovu
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru počtu otáček řezacího
bubnu
Nesprávné základní nastavení
Vykonat diagnózu práce.
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Sdělení přes terminál
Změřte napětí na senzoru
Recommend Check
Senzor počtu otáček řezacího
bubnu defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2411
Error No.
Page No. 112/228
Vyměnit KMC2
Vyměnit lokace kovu
Vykonat zkušební zastavení na
displeji v diagnostice lokace
kovu
Vyměnit KMC2.
Vyměnit senzor.
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Remedial measure
2414 porucha senzoru B29
odh.konc. nahoøe
2414
Status: 20.01.2015
2413 porucha senzoru B28
odh.konc. støed
Description
Chyba: Při zkoušce neparkujte
ani nezrcadlete žlabový oblouk
nahoře
Chyba: Překročení času při
parkování nebo zrcadlení
žlabového oblouku do tlumení
senzoru polohy žlabového
oblouku uprostřed
Meaning
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit KMC2
Opravit nastavení senzorů
Překontrolovat nastavení
senzorů
Vyměnit KMC2
Senzor polohy žlabového
oblouku nahoře není správně
nastavený
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Opravit parametry max. počtu
impulsů žlabového oblouku vlevo
a max. počtu impulsů žlabového
oblouku vpravo
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Překontrolovat parametry max.
počtu impulsů žlabového
oblouku vlevo a max. počtu
impulsů žlabového oblouku
vpravo
Na jedné straně bylo napočítáno
více impulsů, než je dovoleno
Vyměnit senzor
Sdělení přes terminál
Změřte napětí na senzoru
Senzor polohy žlabového
oblouku uprostřed defektní
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Překontrolovat polohu žlabového Žlabový oblouk zvednout
oblouku
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Kabelové propojení k senzoru
polohy žlabového oblouku
uprostřed závadné
Remedial measure
Žlabový oblouk není nahoře
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Recommend Check
Sdělení přes terminál
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2413
Error No.
Page No. 113/228
2500 senzor B55 adaptér vlevo
pøíliš nízký signál
2501 senzor B55 adaptér vlevo
pøíliš vysoký signál
2500
2501
Status: 20.01.2015
2415 porucha senzoru B30
odh.konc. impulzy
Description
Possible Reason
Chyba: Zkrat senzoru adaptéru
vlevo
Chyba: Lom kabelu senzoru
adaptéru vlevo
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru adaptéru vlevo
Změřte napětí na senzoru
Senzor adaptéru vlevo defektní
Turn Page please!
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Vyměnit senzor
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Vyměnit KMC2
Lom kabelu v kabelovém
propojení k senzoru adaptéru
vlevo
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit senzor
Opravit nastavení na displeji
Změřte napětí na senzoru
Senzor rotačních impulsů
žlabového oblouku defektní
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Remedial measure
Nastavení adaptérového zařízení Překontrolovat nastavení na
na displeji nesouhlasí se
displeji
skutečně namontovaným
adaptérovým zařízením
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Vykonat diagnózu žlabového
oblouku
Recommend Check
Zkrat/lom kabelu v kabelovém
propojení k senzoru rotačních
impulsů žlabového oblouku
Chyba: Senzor rotačních impulsů Sdělení přes terminál
žlabového oblouku
Meaning
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2415
Error No.
Page No. 114/228
Status: 20.01.2015
2503 senzor B25 adaptér vpravo Chyba: Zkrat senzoru adaptéru
pøíliš vysoký signál
vpravo
2503
Meaning
2502 senzor B25 adaptér vpravo Chyba: Lom kabelu senzoru
pøíliš nízký signál
adaptéru vpravo
Description
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit KMC2
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Obnovit kabelové propojení a
zástrčky
Vyměnit senzor
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Senzor adaptéru vpravo defektní Změřte napětí na senzoru
Zkrat v kabelovém propojení k
senzoru adaptéru vpravo
Vyměnit KMC2
Interní chyba KMC2
Viz náprava
Vyměnit senzor
Senzor adaptéru vpravo defektní Změřte napětí na senzoru
Překontrolovat kabelové
propojení a zástrčky
Lom kabelu v kabelovém
propojení k senzoru adaptéru
vpravo
Vyměnit KMC2
Opravit nastavení na displeji
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Vyměnit senzor
Remedial measure
Nastavení adaptérového zařízení Překontrolovat nastavení na
na displeji nesouhlasí se
displeji
skutečně namontovaným
adaptérovým zařízením
Změřte napětí na senzoru
Recommend Check
Senzor adaptéru vlevo defektní
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
2502
Error No.
Page No. 115/228
Status: 20.01.2015
2507 uvol. spínaè S5 údržba VYP Chyba: Operaci nelze provést
- KMC2
nebo byla ukončena, protože
spínač uvolnění údržby je nebo
byl zapnutý
2507
Chyba: Operaci nelze provést
nebo byla ukončena, protože
spínač uvolnění pole je nebo byl
vypnutý
2506 uvol. spínaè S1 pole VYP KMC2
2506
Meaning
Description
Překontrolovat kabelové
propojení
Překontrolovat fungování
spínače uvolnění
Viz náprava
Spínač uvolnění údržby defektní
Interní chyba obslužné konzoly
Viz náprava
Interní chyba KMC2
Kabelové propojení spínače
uvolnění údržby chybné
Viz náprava
Interní chyba obslužné konzoly
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Překontrolovat fungování
spínače uvolnění
Spínač uvolnění pole defektní
Sdělení přes terminál
Překontrolovat kabelové
propojení
Kabelové propojení spínače
uvolnění pole chybné
Překontrolovat spínací polohu
spínače uvolnění údržby
Vykonat diagnózu obslužné
konzoly
Sdělení přes terminál
Spínač uvolnění údržby je nebo
byl zapnutý
Překontrolovat spínací polohu
spínače uvolnění pole
Recommend Check
Spínač uvolnění pole je nebo byl
vypnutý
Possible Reason
Error descriptions BiG X 600-1100+750C
Error No.
Page No. 116/228
Turn Page please!
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit spínač uvolnění údržby
Obnovit kabelové propojení
Vypněte spínač uvolnění údržby
Vyměnit KMC2
Vyměnit obslužnú konzolu
Vyměnit spínač uvolnění pole
Obnovit kabelové propojení
Zapněte spínač uvolnění pole
Remedial measure
2508 rychlé zast. S90 nebo S91
ZAP - KMC2
2509 Cívka ventilu Y80 zvedání
přídavné nápravy příliš nízký
proud
2508
2509
Status