Krone BiG PACK 890 (XC), BiG PACK 890 (XC), BiG PACK 1290 (XC), BiG PACK 1290 (XC) Instrucțiuni de utilizare

Krone BiG PACK 890 (XC), BiG PACK 890 (XC), BiG PACK 1290 (XC), BiG PACK 1290 (XC) Instrucțiuni de utilizare | Manualzz
Instrucţiune de exploatare originală
Presã de baloþi paralelipipedici mari
BiG PACK 890
BiG PACK 890 XC
BiG PACK 1270
BiG PACK 1270 XC
BiG PACK 1290
BiG PACK 1290 XC
BiG PACK 1290 HDP
BiG PACK 1290 HDP XC
(Nr. comanda: 883 288)
începând cu nr. mașină: 150 000 137 03 ro
05.11.2013
Sumar
Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/Großpackenpressen/NEU ab 2010/Big Pack 890_1270_1290_HS Baureihe @ 92\mod_1326889553779_422850.docx @ 783186 @ @ 1
CV0
Declaraţie de conformitate CE
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone
GmbH
Noi,
Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle
declarăm prin prezenta, în calitate de producător al produsului precizat mai jos, în responsabilitate
exclusivă, că
maşina:
tipul / tipurile:
Presă de baloţi paralelipipedici mari Krone
Big Pack 890; Big Pack 1270; Big Pack 1290; Big Pack 1290 HDP
Big Pack 890 XC; Big Pack 1270 XC; Big Pack 1290 XC;
Big Pack 1290 HDP XC
la care se referă prezenta declaraţie, corespunde prevederilor de specialitate din
Directiva CE 2006/42/CE (Echipamente tehnice) şi din Directiva CE 2004/108/CE
(Compatibilitate electromagnetică)
.
Împuternicit pentru întocmirea documentaţiei tehnice este directorul subsemnat.
Spelle, 23.01.2012
dr. ing. Josef Horstmann
(director Proiectare - Dezvoltare)
Anul fabricaţiei:
Pos: 2 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
2
Nr. maşină:
Sumar
Pos: 3 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inhaltsverzeichnis @ 31\mod_1251969952727_422850.docx @ 428292 @ 1 @ 1
1
Sumar
Pos: 4 /BA/Inhaltsverzeichnis Sprachenneutral @ 10\mod_1221574899104_0.docx @ 429863 @ @ 1
1
Sumar ...................................................................................................................................................... 3
2
Prefaţă ................................................................................................................................................... 11
3
În acest document ................................................................................................................................ 13
3.1
Valabilitate ....................................................................................................................................... 13
3.1.1 Informaţii legate de direcţie.......................................................................................................... 13
3.2
Marcarea indicaţiilor în instrucţiunea de exploatare ........................................................................ 13
3.3
Marcarea indicaţiilor de pericole ...................................................................................................... 13
4
Siguranţă ............................................................................................................................................... 14
4.1
Scopul de utilizare ........................................................................................................................... 14
4.2
Utilizarea în conformitate cu destinaţia............................................................................................ 14
4.2.1 Calificarea şi instructajul personalului ......................................................................................... 15
4.2.2 Pericole în caz de nerespectare a indicaţiilor de siguranţă ......................................................... 15
4.2.3 Lucrul cu conştiinţa siguranţei ..................................................................................................... 15
4.3
Indicaţii de siguranţă şi de prevenire a accidentelor ....................................................................... 16
4.4
Aparate ataşate ............................................................................................................................... 17
4.5
Regimul cu arbore de priză de forţă ................................................................................................ 18
4.6
Instalaţia hidraulică .......................................................................................................................... 19
4.7
Cauciucuri ........................................................................................................................................ 19
4.8
Întreţinere ......................................................................................................................................... 20
4.9
Transformări arbitrare şi fabricarea de piese de schimb ................................................................. 20
4.10 Moduri de exploatare inadmisibile ................................................................................................... 20
4.11 Indicaţii de siguranţă la maşină ....................................................................................................... 20
4.12 Prezentare ....................................................................................................................................... 21
4.13 Poziţia etichetelor de siguranţă la maşină ....................................................................................... 22
4.14 Poziţiile la maşină a etichetelor generale de indicaţii ...................................................................... 26
4.14.1
Comenzi suplimentare de etichete de siguranţă şi de indicaţii................................................ 27
4.14.2
Aplicarea etichetelor de siguranţă şi de indicaţii...................................................................... 27
4.14.3
Interlocutor ............................................................................................................................... 27
4.15 Echipamente de securitate .............................................................................................................. 28
4.15.1
Scară de acces ........................................................................................................................ 28
4.15.2
Extinctorul ................................................................................................................................ 30
4.16 Cale de blocare ................................................................................................................................ 30
4.17 Frâna de parcare / frâna de fixare ................................................................................................... 31
4.18 Frâna volantului ............................................................................................................................... 32
4.19 Piciorul de sprijin .............................................................................................................................. 33
4.19.1
Picior de sprijin hidraulic (opţional) .......................................................................................... 34
4.20 Robinet de blocare pentru pickup .................................................................................................... 35
5
Descrierea maşinii ................................................................................................................................ 36
5.1
Schema maşinii ............................................................................................................................... 36
5.1.1 Partea stângă a presei de baloţi paralelipipedici mari Big Pack cu ax tandem ........................... 36
5.2
Marcare ............................................................................................................................................ 40
5.3
Date pentru solicitări de informaţii şi comenzi ................................................................................. 40
5.3.1 Interlocutor ................................................................................................................................... 40
5.4
Descrierea procesului de presare .................................................................................................... 41
5.5
Compactarea balotului mare integral ............................................................................................... 42
5.6
Versiunea MultiBale ......................................................................................................................... 43
3
Sumar
5.7
Acţionări ........................................................................................................................................... 45
5.7.1 Transmisia principală ................................................................................................................... 45
5.8
Protecţia la suprasarcină a maşinii .................................................................................................. 47
5.8.1 Transmisia principală ................................................................................................................... 47
5.8.2 Angrenajul dispozitivului de umplere ........................................................................................... 48
5.8.3 Antrenarea dispozitivului de tăiere la varianta cu dispozitiv de tăiere (XC) ................................ 49
5.8.4 Antrenarea pickupului .................................................................................................................. 49
5.8.5 Braţ oscilant pentru ace ............................................................................................................... 50
5.9
Pickup .............................................................................................................................................. 50
5.10 Dispozitivul de apăsare a rolelor ..................................................................................................... 51
5.11 Dispozitivul de tăiere........................................................................................................................ 52
5.11.1
Generalităţi............................................................................................................................... 52
5.11.2
Lungime de tăiere .................................................................................................................... 52
5.11.3
Lungime de tăiere .................................................................................................................... 53
5.12 Bloc de ventiluri de limitare a presiunii (sistem hidraulic de bord)................................................... 54
5.13 Firul de legare .................................................................................................................................. 55
5.13.1
Indicatorul electric al lipsei de fir inferior.................................................................................. 58
5.13.2
Indicatorul parcursului firului superior (înnodător dublu) ......................................................... 59
5.13.3
Controlul electric al înnodătorului ............................................................................................ 59
5.14 Angrenajul înnodătorului .................................................................................................................. 60
5.15 Dispozitiv de evacuare a baloţilor / jgheab de baloţi ....................................................................... 61
5.15.1
Versiunea sistem electronic varianta medie ............................................................................ 61
5.15.2
În versiunea sistem electronic de confort: ............................................................................... 62
5.16 Date tehnice ..................................................................................................................................... 63
5.17 Lubrifianţi ......................................................................................................................................... 83
5.17.1
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor pentru transmisii ......................................... 83
5.17.2
Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din sistemul hidraulic de bord ............................ 84
5.17.3
Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la compresor ................................................ 84
6
Întâia punere în funcţiune.................................................................................................................... 86
6.1
Ataşarea piciorului de sprijin hidraulic ............................................................................................. 87
6.2
Alimentare cu tensiune .................................................................................................................... 89
6.3
Adaptarea în înălţime a oiştei .......................................................................................................... 90
6.4
Reglarea în înălţime a lanţului de acţionare .................................................................................... 91
6.5
Arbore articulat ................................................................................................................................ 92
6.5.1 Adaptarea lungimii ....................................................................................................................... 92
6.6
Scurtarea arborelui articulat............................................................................................................. 92
6.7
Adaptarea sistemului hidraulic ......................................................................................................... 97
6.7.1 Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing") ....................................................................... 97
6.7.2 Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing") .......................................................................... 97
6.8
Reglarea jgheabului de baloţi .......................................................................................................... 98
7
Punerea în funcţiune ............................................................................................................................ 99
7.1
Ataşarea la tractor ......................................................................................................................... 100
7.1.1 Montarea arborelui articulat ....................................................................................................... 101
7.2
Sistemul hidraulic ........................................................................................................................... 103
7.2.1 Indicaţii speciale de siguranţă.................................................................................................... 103
7.2.2 Racordarea conductelor hidraulice ............................................................................................ 104
7.3
Frâna hidraulică (export)................................................................................................................ 106
7.4
Frână hidraulică (export Franţa) .................................................................................................... 107
7.5
Racordul hidraulic pentru blocarea axului de direcţie condus (dotare specială) ........................... 108
4
Sumar
7.6
Racordurile de aer comprimat pentru frâna cu aer comprimat ...................................................... 108
7.6.1 Prinderea furtunurilor de aer comprimat .................................................................................... 109
7.7
Racorduri electrice ......................................................................................................................... 110
7.7.1 Racordarea terminalului (la tractoare cu sistem ISOBUS integrat) ........................................... 110
7.7.2 Racordarea terminalului (la tractoare fără sistem ISOBUS integrat)......................................... 111
7.8
Iluminare ........................................................................................................................................ 112
7.9
Folosiţi lanţul de siguranţă ............................................................................................................. 112
8
Deplasare şi transport .......................................................................................................................114
8.1
Pregătiri pentru deplasarea pe drumuri publice............................................................................. 114
8.1.1 Jgheabul cu role acţionat hidraulic ............................................................................................ 115
8.1.2 Jgheabul de baloţi în poziţia de transport (opţional) .................................................................. 115
8.1.3 Verificarea instalaţiei de iluminare ............................................................................................. 116
8.1.4 Frâna de parcare / frâna de fixare ............................................................................................. 116
8.2
Lucrul cu axul de direcţie condus (dotare specială) ...................................................................... 117
8.2.1 Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing") ........................................................................ 119
8.2.2 Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing") ..................................................................... 119
8.2.3 Manevrarea maşinii fără racord la sistemul hidraulic ................................................................ 120
8.3
Manevrarea .................................................................................................................................... 121
8.4
Parcare .......................................................................................................................................... 122
8.4.1 Frâna de parcare / frâna de fixare ............................................................................................. 123
8.5
Cale de blocare .............................................................................................................................. 124
9
Terminal KRONE ISOBUS..................................................................................................................125
9.1
Instalarea terminalului în cabină .................................................................................................... 126
9.2
Butonul ISOBUS Short Cut ............................................................................................................ 127
9.2.1 Racordarea terminalului (la tractoare cu sistem ISOBUS integrat) ........................................... 129
9.2.2 Racordarea terminalului (la tractoare fără sistem ISOBUS integrat)......................................... 130
9.2.3 Racordarea manetei multifuncţionale la terminalul CCI (la tractoare fără sistem ISOBUS
integrat) .................................................................................................................................................. 131
9.2.4 Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este neataşată .................................... 132
9.2.5 Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este ataşată ........................................ 133
9.3
Butoanele de funcţii ....................................................................................................................... 134
9.4
Regim manual ................................................................................................................................ 140
9.4.1 Imagine de bază regim manual ................................................................................................. 140
9.4.2 Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare ................................................................... 143
9.4.3 Reglarea lungimii balotului......................................................................................................... 144
9.5
Regim automat .............................................................................................................................. 146
9.6
Butoane la maşină ......................................................................................................................... 148
9.7
Descrierea procesului de presare .................................................................................................. 149
9.8
Canal de presare gol ..................................................................................................................... 149
9.8.1 Canal de presare plin................................................................................................................. 149
9.9
Planul de meniuri ........................................................................................................................... 150
9.9.1 O privire de ansamblu................................................................................................................ 150
9.9.2 Apelarea planului de meniuri ..................................................................................................... 151
9.10 Meniul principal 1 "Reglaje" ........................................................................................................... 152
9.10.1
Meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare" .......................................................................................... 153
9.10.2
Meniul 1-1-1 „Valoare de corecţie lungime balot“ .................................................................. 154
9.10.3
Meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare" ....................................................................................... 155
9.10.4
Meniul 1-1-3 "Control înnodătoare" ....................................................................................... 156
9.10.4.1
Meniul 1-1-5 "Baloţi / suflare" ........................................................................................ 157
5
Sumar
9.10.4.2
Meniul 1-1-6 „Timp de suflare“....................................................................................... 158
9.10.5
Meniul 1-2 Mijloace de însilozare / opţional........................................................................... 159
9.10.6
Meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei" ...................................................................... 160
9.10.7
Meniul 1-4 „Ungere centrală“ ................................................................................................. 162
9.10.8
Meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii" .......................................................................................... 164
9.10.9
Meniul 1-6 "Cântar de baloţi" ................................................................................................. 166
9.10.9.1
Ajustarea cântarului de baloţi ........................................................................................ 167
9.10.9.2
Punerea la zero ............................................................................................................. 167
9.11 Meniul principal 2 "Contoare" ........................................................................................................ 169
9.11.1
Meniul 2-1 "Contor client" ...................................................................................................... 170
9.11.1.1
Meniul 2-1-1 ................................................................................................................... 172
9.11.2
Meniul 2-2 „Contor pentru totalul baloţilor“ ............................................................................ 174
9.12 Meniul principal 4 "Service" ........................................................................................................... 176
9.12.1
Meniul 4-2 "Test senzori manual" .......................................................................................... 177
9.12.2
Testul de actuatoare .............................................................................................................. 185
9.12.3
Meniul 4-4 "Test actuatoare manual" .................................................................................... 185
9.12.4
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers" .......................... 190
9.12.5
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)" .................................................................................. 191
9.13 Meniul principal 5 "Info" ................................................................................................................. 192
9.14 Meniul principal 6 "Montator" ......................................................................................................... 193
9.15 Meniul principal 9 "Virtual Terminal (VT)" ...................................................................................... 194
9.15.1
Meniul 9-2 "Comutare între terminale" .................................................................................. 195
9.15.2
Meniul 9-3 "Configuraţie fereastră principală" ....................................................................... 196
9.16 Mesaj de alarmă ............................................................................................................................ 198
9.16.1
Semnale de alarmă ................................................................................................................ 199
10
Comanda ISOBUS ..............................................................................................................................207
10.1 Instalarea terminalului ISOBUS ..................................................................................................... 208
10.1.1
Legătura dintre terminal şi tractor .......................................................................................... 208
10.1.2
Legătura dintre tractor şi maşină ........................................................................................... 208
10.2 Funcţii diferite ale terminalului KRONE ISOBUS CCI ................................................................... 209
10.2.1
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers" .......................... 210
10.2.2
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)" .................................................................................. 211
10.3 Meniul principal 9 "Info reglaje ISO" .............................................................................................. 212
10.3.1
Meniul 9-1 "Sofkey-uri terminal ISO" ..................................................................................... 213
10.3.2
Meniul 9-2 "Comutare între terminale" .................................................................................. 214
10.4 Funcţia ISOBUS "Auxiliary" (AUX) ................................................................................................ 215
10.4.1
Exemplu de alocare a unui joystick la Fendt (setare implicită).............................................. 216
10.4.2
Recomandare de alocare pentru maneta multifuncţională WTK ........................................... 217
11
Deservire .............................................................................................................................................219
11.1 Pregătirea pentru presare .............................................................................................................. 219
11.2 Dispozitivul de legare..................................................................................................................... 221
11.2.1
Introducerea firului de legat ................................................................................................... 221
11.2.2
Introducerea firului inferior ..................................................................................................... 224
11.2.3
Introducerea firului inferior ..................................................................................................... 227
11.2.4
Introducerea firului superior ................................................................................................... 228
11.2.5
Introducerea firului inferior ..................................................................................................... 234
11.2.6
Introducerea firului superior ................................................................................................... 235
11.3 Pick-up ........................................................................................................................................... 237
11.4 Ridicarea / coborârea jgheabului de baloţi .................................................................................... 238
6
Sumar
11.5 Operarea dispozitivului de evacuare a baloţilor............................................................................. 240
11.6 Piciorul de sprijin ............................................................................................................................ 242
11.7 Picior de sprijin hidraulic ................................................................................................................ 243
11.8 Frâna de balot ................................................................................................................................ 244
11.8.1
Farurile de lucru ..................................................................................................................... 245
11.9 Declanşarea manuală a procesului de legare ............................................................................... 246
11.10
Încheierea manuală a procesului de legare............................................................................... 246
11.11
Înlăturarea înfundărilor............................................................................................................... 247
12
Reglaje .................................................................................................................................................248
12.1 Pick-up ........................................................................................................................................... 249
12.2 Reglarea de bază (reglarea înălţimii de lucru)............................................................................... 249
12.2.1
Reglarea presiunii de apăsare a roţilor de palpare ............................................................... 250
12.2.2
Mersul cu pickup-ul fixat ........................................................................................................ 251
12.3 Dispozitivul de apăsare a rolelor ................................................................................................... 252
12.4 Reglarea acelor ............................................................................................................................. 253
12.4.1
Reglarea laterală a acelor...................................................................................................... 253
12.4.2
Reglarea înălţimii acelor la înnodător .................................................................................... 254
12.4.3
Punctul mort superior al acelor .............................................................................................. 255
12.5 Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace .................................................................................. 256
12.6 Verificarea / reglarea poziţiei ace - piston de presare ................................................................... 257
12.7 Reglarea acului superior ................................................................................................................ 258
12.7.1
Controlul reglării acului superior ............................................................................................ 258
12.8 Rigla firului ..................................................................................................................................... 259
12.8.1
Reglarea riglei firului (înnodător simplu) ................................................................................ 259
12.8.2
Reglarea riglei firului (înnodător dublu) ................................................................................. 260
12.8.2.1
Controlul riglei firului după deplasare ............................................................................ 261
12.8.3
Pretensionarea axului riglei firului .......................................................................................... 262
12.8.4
Reglarea frânei axului înnodător ........................................................................................... 262
12.9 Reglarea frânei de fir ..................................................................................................................... 263
12.9.1
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul superior de fire (înnodător dublu)................................. 264
12.9.2
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul inferior de fire (înnodător dublu)................................... 265
12.10
Înnăditoare ................................................................................................................................. 266
12.10.1 Blocarea procesului de legare ............................................................................................... 266
12.10.2 Punerea în funcţiune.............................................................................................................. 267
12.10.3 Înnodător simplu .................................................................................................................... 267
12.10.4 Cârlig de înnodare (înnodător simplu) ................................................................................... 267
12.10.5 Reglarea suportului de fir....................................................................................................... 268
12.10.5.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6) .......................................................... 269
12.10.6 Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător simplu)........................................................................ 270
12.10.7 Înnodător dublu ...................................................................................................................... 271
12.10.8 Cârlig de înnodare (înnodător dublu) ..................................................................................... 271
12.10.9 Reglarea suportului de fir....................................................................................................... 272
12.10.9.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6) .......................................................... 273
12.10.10
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător dublu) ..................................................................... 274
12.11
Reglarea pistonului de presare .................................................................................................. 275
12.11.1 Reglarea cuţitelor pistonului de presare ................................................................................ 275
12.11.2 Curăţarea şinelor de ghidare ................................................................................................. 276
12.11.3 Reglarea laterală a pistonului ................................................................................................ 276
12.12
Ajustarea dispozitivului de umplere până la pistonul de presare .............................................. 277
7
Sumar
12.12.1 Descrierea subansamblelor ................................................................................................... 277
12.12.2 Verificarea cuplajului dispozitivului de umplere ..................................................................... 279
12.12.3 Aducerea în poziţie a baghetei de umplere ........................................................................... 279
12.12.4 Pistonul de presare se aduce în poziţie................................................................................. 280
12.13
Sistemul variabil de umplere (VFS) ........................................................................................... 282
12.13.1 Montarea palpatorului oscilant ............................................................................................... 282
12.13.2 Reglarea sistemului variabil de umplere (VFS) ..................................................................... 283
12.13.2.1
Poziţia de zero ............................................................................................................... 283
12.13.3 Dispozitivul de amortizare...................................................................................................... 285
12.13.3.1
Verificarea reglajului ...................................................................................................... 286
12.13.4 Reglarea sensibilităţii la declanşare ...................................................................................... 287
12.13.5 Reglarea arcului de la ajustorul la zero ................................................................................. 288
12.14
Reglarea sistemului de curăţare a volantului (numai Big Pack 890) ......................................... 289
12.15
Reglarea de bază a frânei cu bandă (volant) ............................................................................ 289
12.15.1 Reglarea MultiBale ................................................................................................................ 290
12.15.2 Reglarea poziţiei celui de-al doilea braţ oscilant pentru ace ................................................. 290
12.15.3 Reglarea limitatorului ............................................................................................................. 290
12.15.4 Reglarea înălţimii frânei braţului oscilant pentru ace ............................................................. 290
12.15.5 Reglarea zăvorului (cadru) .................................................................................................... 291
12.15.6 Reglarea zăvoarelor braţelor oscilante pentru ace ................................................................ 291
12.15.7 Reglarea tamponului de cauciuc dintre braţele oscilante pentru ace .................................... 292
12.15.8 Posibile greşeli de reglare şi remedierea lor (MultiBale) ....................................................... 292
13
Întreţinere ............................................................................................................................................293
13.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 293
13.2 Piese de schimb ............................................................................................................................ 293
13.3 Tabelul de întreţinere ..................................................................................................................... 294
13.4 Cupluri de strângere ...................................................................................................................... 296
13.5 Cupluri de strângere (şuruburi cu cap înecat) ............................................................................... 297
13.6 Înlocuirea cuţitelor .......................................................................................................................... 298
13.6.1
Deszăvorârea arborelui cuţitelor ............................................................................................ 299
13.7 Ridicare .......................................................................................................................................... 300
13.7.1
Ochi de ridicare ...................................................................................................................... 300
13.7.2
Ridicare .................................................................................................................................. 300
13.8 Curăţare ......................................................................................................................................... 301
13.9 Lanţurile de antrenare.................................................................................................................... 302
13.9.1
Cilindru transportor ................................................................................................................ 302
13.9.2
Antrenare pickup (II) .............................................................................................................. 302
13.9.3
Antrenare pickup (III) ............................................................................................................. 303
13.10
Cauciucuri .................................................................................................................................. 304
13.10.1 Verificarea şi îngrijirea cauciucurilor ...................................................................................... 305
14
Întreţinerea sistemului hidraulic .......................................................................................................306
14.1.1
Sistemul hidraulic de bord ..................................................................................................... 307
14.2 Filtru de înaltă presiune ................................................................................................................. 308
14.3 Acţionarea manuală de urgenţă .................................................................................................... 309
14.4 Schema blocului hidraulic - confort ................................................................................................ 310
14.5 Exemple de acţionare manuală de urgenţă ................................................................................... 311
14.5.1
Ridicarea/coborârea jgheabului cu role ................................................................................. 311
14.6 Reglarea forţei de presare (la acţionarea manuală de urgenţă).................................................... 312
14.6.1
Reglarea presiunii de presare................................................................................................ 312
8
Sumar
14.6.2
Slăbirea canalului de presare (confort) .................................................................................. 312
15
Întreţinere - transmisie.......................................................................................................................313
15.1 Transmisia principală ..................................................................................................................... 313
15.2 Angrenajul dispozitivului de umplere ............................................................................................. 314
15.3 Angrenaj diferenţial ........................................................................................................................ 315
15.4 Angrenajul pickup-ului ................................................................................................................... 316
15.5 Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere ................................................................................. 317
16
Întreţinere - Instalaţia de frânare.......................................................................................................319
16.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 319
16.2 Rezervorul de aer comprimat ........................................................................................................ 320
16.2.1
Reglarea dispozitivului de transmitere................................................................................... 321
16.2.2
Cilindrii pneumatici de frână .................................................................................................. 322
16.3 Filtrul de aer pentru cilindrul pneumatic (numai MultiBale) ........................................................... 323
16.4 Înlocuirea rolelor de ghidare, respectiv de comandă ..................................................................... 323
17
Întreţinere compresor ........................................................................................................................324
17.1 Compresor ..................................................................................................................................... 324
18
Întreţinere - Ungere ............................................................................................................................326
18.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 326
18.2 Lubrifianţi ....................................................................................................................................... 327
18.3 Generalităţi..................................................................................................................................... 327
18.4 Ungerea arborelui articulat ............................................................................................................ 328
18.5 Ungerea rolelor de ghidare pentru pârghiile de cuţit ..................................................................... 329
18.6 Puncte de ungere .......................................................................................................................... 330
18.6.1
Punctele de ungere la Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) ........................................ 330
18.6.2
Punctele de ungere la Big Pack 1290 HDP (XC) .................................................................. 332
19
Întreţinere – Ungere centrală.............................................................................................................338
19.1.1
Ungerea centrală automată (opţional) ................................................................................... 338
20
Întreţinere – Sistemul electric ...........................................................................................................340
20.1 Poziţia senzorilor (partea dreaptă a maşinii) ................................................................................. 340
20.2 Poziţia senzorilor (partea stângă a maşinii)................................................................................... 342
20.2.1
Reglarea senzorilor ................................................................................................................ 344
20.2.1.1
Senzor NAMUR d = 8 mm ............................................................................................. 344
20.2.1.2
Senzor NAMUR d = 12 mm ........................................................................................... 344
20.2.1.3
Senzor NAMUR d = 30 mm ........................................................................................... 345
21
Depozitare ...........................................................................................................................................346
21.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 346
21.2 La sfârşitul sezonului de recoltare ................................................................................................. 347
21.3 Înainte de începerea noului sezon ................................................................................................. 348
21.3.1
Cuplajul de supraîncărcare de la volant ................................................................................ 349
22
Perturbaţii - cauze şi remediere ........................................................................................................350
22.1 Indicaţii speciale de siguranţă........................................................................................................ 350
22.2 Perturbaţii generale ....................................................................................................................... 351
22.3 Perturbaţii la înnodător .................................................................................................................. 354
22.3.1
Înnodător simplu .................................................................................................................... 354
22.3.2
Înnodător dublu ...................................................................................................................... 357
22.4 Căutarea erorilor la ungerea centrală ............................................................................................ 368
23
Anexă ...................................................................................................................................................370
9
Sumar
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
24
Schema hidraulică ......................................................................................................................... 370
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic varianta medie .......................................... 370
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic de confort .................................................. 371
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic varianta medie .......................................... 372
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic de confort.................................................. 373
Schema electrică ........................................................................................................................... 374
Index ....................................................................................................................................................375
Pos: 5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
10
Prefaţă
Pos: 6.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Vorwort @ 0\mod_1195627720123_422850.docx @ 422873 @ 1 @ 1
2
Prefaţă
Pos: 6.2 /BA/Vorwort/Großpackenpressen/Verehrter Kunde BiG Pack @ 17\mod_1236162357058_422850.docx @ 426395 @ @ 1
Stimate client!
Prin cumpărarea presei de baloţi paralelipipedici mari aţi dobândit un produs de calitate marca
KRONE.
Vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o prin achiziţionarea acestei maşini.
Pentru a putea utiliza în mod optim presa de baloţi paralelipipedici mari, vă rugăm să citiţi cu
atenţie această instrucţiune de exploatare înainte de a lua în folosinţă maşina.
Conţinutul este structurat în aşa fel, încât să fiţi informat detaliat în legătură cu succesiunea
tehnică a operaţiilor pentru fiecare activitate necesară. Ea conţine indicaţii şi informaţii
cuprinzătoare în legătură cu întreţinerea, cu utilizarea maşinii în condiţii de securitate, cu
metodele de lucru sigure, cu măsurile speciale de precauţie şi cu echipamentele suplimentare
disponibile. Respectarea acestor indicaţii şi informaţii este necesară, importantă şi utilă pentru
siguranţa în exploatare, fiabilitatea şi conservarea valorii presei de baloţi paralelipipedici mari.
Pos: 6.3 /BA/Vorwort/Großpackenpressen/Weiterer Verlauf BiG Pack @ 17\mod_1236162359418_422850.docx @ 426396 @ @ 1
Indicaţie
În cuprinsul acestei instrucţiuni de exploatare, pentru "presa de baloţi paralelipipedici mari "
este folosit şi termenul de "maşină".
Pos: 6.4 /BA/Vorwort/Beachten Sie für Maschine @ 0\mod_1195626904076_422850.docx @ 422871 @ 1 @ 1
Vă rugăm să aveţi în vedere:
Instrucţiunea de exploatare este parte integrantă a maşinii.
Nu lucraţi la maşină decât după un instructaj prealabil şi cu respectarea acestei instrucţiuni.
Respectaţi neapărat indicaţiile de siguranţă!
Respectaţi de asemenea prevederile specifice privind prevenirea accidentelor, precum şi
celelalte reguli de tehnică a securităţii, medicină a muncii şi legislaţie rutieră unanim
recunoscute.
Toate informaţiile, reprezentările şi datele tehnice cuprinse în prezenta instrucţiune de
exploatare corespund celui mai avansat stadiu existent la data publicării.
Ne rezervăm pentru orice moment şi fără prezentarea de motive dreptul efectuării de modificări
constructive. În cazul în care această instrucţiune de exploatare devine complet sau parţial
inutilizabilă, puteţi obţine pentru maşina dvs. un duplicat al instrucţiunii de exploatare, indicând
în acest scop numărul specificat pe verso.
Vă urăm mult succes cu maşina dvs. marca KRONE.
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone GmbH
Spelle
Pos: 7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
11
Prefaţă
Pos: 8 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
12
În acest document
Pos: 10 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Zu diesem Dokument @ 107\mod_1334231929021_422850.docx @ 965274 @ 1 @ 1
3
În acest document
Pos: 11 /BA/Einleitung/Gültigkeit/Grosspackenpresse/BiG Pack 890_1270_1290 High Speed @ 91\mod_1326696370112_422850.docx @ 780067 @ 2 @ 1
3.1
Valabilitate
Această instrucţiune de exploatare se referă la presele de baloţi paralelipipedici mari de tipurile:
BiG PACK 890
BiG PACK 890 XC
Pos: 12 /BA/Zu diesem Dokument/Richtungsangaben @ 110\mod_1336024650492_422850.docx @ 979291 @ 11 @ 1
3.1.1
BiG PACK 1270
BiG PACK 1270 XC
BiG PACK 1290
BiG PACK 1290 XC
BiG PACK 1290 HDP
BiG PACK 1290 HDP XC
în varianta HighSpeed.
Informaţii legate de direcţie
Informaţiile legate de direcţie din aceste instrucţiuni de operare, cum ar fi faţă, spate, dreapta şi
stânga, se aplică întotdeauna în sensul de deplasare.
Pos: 13 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung Einführungstext (2012-07-27 09:59:06) @ 0\mod_1195637804826_422850.docx @ 422879 @ 22 @ 1
3.2
Marcarea indicaţiilor în instrucţiunea de exploatare
Indicaţiile de siguranţă din prezenta instrucţiune de exploatare a căror nerespectare poate
genera pericole pentru persoane sunt marcate cu simboluri generale de pericol:
Pos: 14 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung der Gefahrenhinweise (2012-07-26 15:10:30) @ 28\mod_1250244370070_422850.docx @ 427779 @ 2 @ 1
3.3
Marcarea indicaţiilor de pericole
Pericol!
PERICOL! - Genul şi sursa pericolului!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Măsuri pentru preîntâmpinarea pericolelor
Avertizare
AVERTIZARE! - Genul şi sursa pericolului!
Consecinţe: Răniri, pagube materiale grave.
•
Măsuri pentru preîntâmpinarea pericolelor
Atenţie!
ATENŢIE! - Genul şi sursa pericolului!
Consecinţe: Pagube materiale
•
Măsuri pentru preîntâmpinarea pagubelor.
Pos: 15 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Allgemeine Funktionshinweise (2012-07-26 15:24:39) @ 0\mod_1196869714452_422850.docx @ 423198 @ @ 1
Indicaţiile generale de funcţionare sunt marcate după cum urmează:
Indicaţie!
Indicaţie - Genul şi sursa indicaţiei.
Consecinţe: Folosul economic al maşinii.
•
Măsuri de întreprins.
Indicaţiile aplicate direct pe maşină trebuie neapărat respectate şi menţinute în stare complet
lizibilă.
Pos: 16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
13
Siguranţă
Pos: 17 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Sicherheit @ 0\mod_1195566748646_422850.docx @ 422861 @ 33 @ 1
4
Siguranţă
Pos: 18 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Verwendungszweck @ 1\mod_1201707246738_422850.docx @ 423801 @ 2 @ 1
4.1
Scopul de utilizare
Pos: 19 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Verwendungszweck BiG Pack HS Baureihe @ 93\mod_1327323688288_422850.docx @ 786974 @ @ 1
Presele KRONE pentru baloţi paralelipipedici mari sunt maşini pentru strângerea şi presarea
materialului păios recoltat (iarbă, fân, leguminoase, paie) în întreprinderi agricole. Ele îşi
găsesc utilizare înapoia tractoarelor agricole cu putere suficientă, dotate cu interfeţe adecvate
pentru ataşarea şi exploatarea maşinii (vezi capitolul Introdicere "Date tehnice" / "Descriere
tehnică generală").
În vederea strângerii, materialul de recoltă trebuie să fie dispus pe câmp sub formă de brazdă,
iar strângerea ca atare se va realiza numai prin parcurgerea brazdei cu pickup-ul.
Pos: 20 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Aufnahme und Pressung nicht genannter Pressgüter @ 17\mod_1236170563105_422850.docx @ 426401 @ 2 @ 1
AVERTIZARE! – Preluarea şi presarea unor materiale de presare neprecizate aici !
Consecinţe: deteriorarea maşinii.
Colectarea şi presarea altor materiale decât cele precizate aici este permisă numai după
consultarea producătorului. Condiţia de bază este în orice situaţie depunerea materialului de
presare sub formă de brazde de păioase şi ridicarea autonomă a acestuia la parcurgere, prin
intermediul pickup-ului.
Pos: 21.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Bestimmungsgemäßer Gebrauch (alt) @ 0\mod_1196401545090_422850.docx @ 423032 @ 22 @ 1
4.2
Utilizarea în conformitate cu destinaţia
Pos: 21.2 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Grosspackenpresse/Bestimmungsgemäßer Gebrauch BiG Pack @ 93\mod_1327324692481_422850.docx @ 787060 @ @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari este destinată exclusiv utilizării obişnuite la lucrările
agricole (vezi Introducere "Scopul utilizării").
Utilizarea maşinii este permisă numai persoanelor care îndeplinesc cerinţele precizate în
capitolul Siguranţă "Calificarea personalului şi instructaj".
Această instrucţiune de exploatare constituie parte a maşinii. Maşina este destinată exclusiv
utilizării conform acestei instrucţiuni de exploatare.
Lucrări şi moduri de utilizare a maşinii care nu sunt descrise în această instrucţiune de
exploatare pot conduce la răniri grave sau chiar la decesul persoanelor, precum şi la
deteriorarea maşinii şi la pagube materiale, şi ca atare sunt interzise.
Pos: 21.3 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer GebrauchNicht bestimmungs gemäss (2012-03-19 16:41:15) @ 0\mod_1196401324340_422850.docx @ 423031 @ @ 1
Orice utilizare care depăşeşte acest cadru este considerată ca fiind neconformă cu destinaţia.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagube rezultând de aici; riscul în acest
sens îl poartă exclusiv utilizatorul.
Utilizarea în conformitate cu destinaţia include şi respectarea condiţiilor de exploatare,
întreţinere şi reparaţii prescrise de către producător.
Modificările efectuate în mod arbitrar la maşină pot influenţa în mod negativ proprietăţile
acesteia sau funcţionarea ei adecvată. De aceea, asemenea modificări arbitrare exonerează
producătorul de orice responsabilitate pentru pagube astfel generate.
Pos: 22 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
14
Siguranţă
Pos: 23.1 /BA/Sicherheit/Personalqualifikation und -schulung @ 0\mod_1195639383185_422850.docx @ 422880 @ 3 @ 1
4.2.1
Calificarea şi instructajul personalului
Utilizarea, întreţinerea şi repararea maşinii sunt permise numai persoanelor familiarizate cu
asemenea lucrări şi informate în legătură cu pericolele aferente. Utilizatorul trebuie să
reglementeze cu precizie domeniile de responsabilitate, competenţele şi supravegherea
personalului. În cazul în care personalul nu dispune de cunoştinţele necesare, el trebuie iniţiat şi
instruit în acest sens. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că personalul a înţeles
întocmai conţinutul instrucţiunii de exploatare.
Executarea lucrărilor de reparaţie care nu sunt descrise în prezenta instrucţiune de exploatare
este permisă numai atelierelor de specialitate autorizate.
Pos: 23.2 /BA/Sicherheit/Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise @ 0\mod_1195639434013_422850.docx @ 422881 @ 22 @ 1
4.2.2
Pericole în caz de nerespectare a indicaţiilor de siguranţă
Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate atrage după sine pericole atât la adresa
persoanelor, cât şi a mediului şi a maşinii. Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate
conduce la pierderea oricăror drepturi de despăgubire.
În particular, nerespectarea poate atrage după sine, de exemplu, următoarele expuneri la
pericole:
•
periclitarea persoanelor prin neasigurarea sectoarelor de lucru
•
căderea unor funcţii importante ale maşinii
•
ineficienţa unor procedee prescrise pentru întreţinere şi reparaţii
•
periclitarea persoanelor prin acţiuni mecanice şi chimice
•
periclitarea mediului înconjurător prin scurgeri de ulei hidraulic
Pos: 23.3 /BA/SicherheitSicherheitsbewußtes Arbeiten (2014-01-08 13:11:40) @ 0\mod_1195639792576_422850.docx @ 422882 @ 22 @ 1
4.2.3
Lucrul cu conştiinţa siguranţei
Sunt de respectat indicaţiile de siguranţă enunţate în această instrucţiune de exploatare,
prevederile de prevenire a accidentelor aflate în vigoare, precum şi eventualele prescripţii
interne de muncă, exploatare şi siguranţă ale utilizatorului.
Prevederile asociaţiilor profesionale de ramură privind protecţia muncii şi prevenirea
accidentelor au caracter obligatoriu.
Sunt de respectat de asemenea indicaţiile de siguranţă stabilite de către producătorul
vehiculului.
La circulaţia pe drumurile publice trebuie respectate prescripţiile legale respective, (în cazul
Republicii Federale Germania codurile StVZO (Regulamentul înscrierii în circulaţia publică) şi
StVO (Regulamentul circulaţiei rutiere)).
Fiţi pregătiţi pentru cazuri de urgenţă. În acest scop, ţineţi la îndemână extinctorul şi trusa de
prim-ajutor. Înscrieţi pe telefon numerele de urgenţă pentru medici şi pompieri.
Pos: 23.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
15
Siguranţă
Pos: 23.5 /BA/Sicherheit/Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften Swadro_Ladewagen_EasyCut @ 73\mod_1308298589597_422850.docx @ 655510 @ 2 @ 1
4.3
Indicaţii de siguranţă şi de prevenire a accidentelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
16
Pe lângă indicaţiile din prezenta instrucţiune de exploatare aveţi în vedere şi prevederile
general valabile de siguranţă şi de prevenire a accidentelor!
Plăcuţele de avertizare şi de indicare aplicate oferă indicaţii importante asupra unei
exploatări lipsite de pericole; respectarea lor este în interesul siguranţei dvs.!
La folosirea drumurilor publice de comunicaţie aveţi în vedere prevederile aferente!
Familiarizaţi-vă înainte de începerea lucrului cu toate dispozitivele şi elementele de
acţionare, precum şi cu funcţiile acestora. Odată început lucrul este prea târziu!
Îmbrăcămintea operatorului trebuie să şadă strânsă pe corp. Se va evita purtarea unei
îmbrăcăminţi largi.
Pentru evitarea pericolului de incendiu păstraţi maşina curată!
Înainte de pornire şi înainte de punerea în funcţiune controlaţi împrejurimea imediată!
(Copii!) Asiguraţi-vă o vizibilitate îndestulătoare!
Nu este permis transportul de persoane pe aparatul de lucru în timpul lucrului şi al
deplasării de transport.
Cuplaţi aparatele conform prescripţiilor şi nu le fixaţi şi nu le asiguraţi decât de
dispozitivele prestabilite!
La ataşare şi detaşare aduceţi dispozitivele de sprijin în poziţiile corespunzătoare!
La ataşarea şi detaşarea aparatelor la, respectiv de la tractor se impune o precauţie
deosebită!
Aplicaţi de fiecare dată greutăţile de balast conform prescripţiilor în punctele de fixare
prevăzute în acest scop!
Aveţi în vedere sarcinile admisibile pe osii, greutatea totală şi gabaritul de transport!
Verificaţi şi instalaţi dotările de transport - ca de ex. iluminarea, dispozitivele de avertizare
şi eventualele dispozitive de protecţie!
Elementele de acţionare (cabluri, lanţuri, sisteme de bare etc.) aferente dispozitivelor
acţionate de la distanţă trebuie instalate în aşa fel, încât să nu poată declanşa în nici o
poziţie de transport şi de lucru mişcări neintenţionate.
În vederea circulaţiei pe drumuri publice aduceţi aparatele în starea prevăzută şi blocaţile conform prescripţiilor producătorului!
În timpul deplasării nu părăsiţi niciodată cabina!
Viteza de deplasare trebuie adaptată întotdeauna condiţiilor de la faţa locului! La mersul
în pantă urcătoare sau coborâtoare şi la deplasări în curmeziş evitaţi efectuarea de curbe
bruşte!
Comportarea în deplasare şi capacitatea de manevră şi de frânare sunt influenţate de
aparatele şi greutăţile de balast ataşate, respectiv agăţate. Aveţi de aceea în vedere o
capacitate suficientă de virare şi de frânare!
La deplasarea în curbe ţineţi cont de raza laterală de acţiune şi/sau de greutatea inerţială
a aparatului!
Puneţi în funcţiune aparatele numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi
se găsesc în poziţie de protecţie!
Menţineţi dispozitivele de siguranţă în bună stare. Înlocuiţi piesele lipsă sau deteriorate.
Staţionarea în zona de lucru este interzisă!
Nu staţionaţi în raza de rotire şi de basculare a aparatului!
Acţionarea cadrelor pliante hidraulice este permisă numai atunci când în zona de
basculare nu se găsesc persoane!
Siguranţă
26
27
Pos: 23.6 /BA/Sicherheit/Angehängte Geräte/Geräte angehängt @ 0\mod_1199699679381_422850.docx @ 423494 @ 22 @ 1
4.4
Aparate ataşate
1
2
3
Pos: 23.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
Anumite componente acţionate extern (de ex. hidraulic) prezintă locuri de strivire şi de
forfecare!
Înainte de a părăsi tractorul depuneţi aparatul la sol, acţionaţi frâna de fixare, opriţi
motorul şi extrageţi cheia de contact!
Asiguraţi aparatele împotriva deplasării neintenţionate.
Aveţi în vedere sarcina de reazem maxim admisibilă la cuplajul de remorcare, la bara
oscilantă de tracţiune sau la sistemul de remorcare hitch!
În cazul remorcării la oişte trebuie avută în vedere o mobilitate suficientă în punctul de
remorcare!
17
Siguranţă
Pos: 23.8 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb Traktor @ 0\mod_1199699899350_422850.docx @ 423495 @ 2 @ 1
4.5
Regimul cu arbore de priză de forţă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pos: 23.9 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb Zusatz Schwungradbremse lösen @ 17\mod_1236238119019_422850.docx @ 426431 @ @ 1
Pos: 23.10 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb Zusatz @ 2\mod_1203524761314_422850.docx @ 424121 @ @ 1
Este permisă utilizarea numai a arborilor articulaţi prescrişi de către producător!
Ţeava de protecţie şi pâlnia de protecţie a arborelui articulat precum şi protecţia arborelui
de priză de forţă - inclusiv de partea aparatului - trebuie să fie aplicate şi să se afle în
stare regulamentară!
La arborii articulaţi trebuie avute în vedere acoperirile de ţeavă prescrise pentru poziţia
de transport şi pentru cea de lucru!
Montarea şi demontarea arborilor articulaţi sunt permise numai cu arborele de priză de
forţă decuplat, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă!
În cazul utilizării de arbori articulaţi cu cuplaj de suprasarcină sau de roată liberă, care nu
sunt acoperite cu dispozitivul de protecţie de la tractor, cuplajele de suprasarcină
respectiv de roată liberă trebuie instalate de partea aparatului!
Aveţi mereu în vedere montarea corectă şi asigurarea arborelui articulat!
Asiguraţi prin agăţarea lanţurilor apărătoarea arborelui articulat împotriva antrenării în
rotaţie!
Înainte de a cupla arborele de priză de forţă asiguraţi-vă că turaţia aleasă pentru arborele
de priză de forţă al tractorului coincide cu turaţia admisibilă a aparatului!
Înainte de a cupla arborele de priză de forţă asiguraţi-vă că nu se găseşte nimeni în zona
de pericol a aparatului!
Nu cuplaţi niciodată arborele de priză de forţă atunci când motorul este oprit!
La lucrul cu arborele de priză de forţă nu este permis nimănui să stea în zona arborelui
de priză de forţă sau a celui articulat, aflate în rotire.
Decuplaţi arborele de priză de forţă de fiecare dată când se produc abateri unghiulare
prea mari şi când nu este nevoie de el!
Atenţie! După decuplarea arborelui de priză de forţă există pericol datorită greutăţii
inerţiale aflate în mişcare de ieşire! Nu vă apropiaţi de aparat în acest interval de timp.
Lucrul la el este permis numai după ce maşina s-a oprit complet, iar greutatea inerţială a
fost asigurată prin intermediul frânei de fixare.
Curăţarea, ungerea şi reglarea aparatelor acţionate cu arbore de priză de forţă sau ale
arborelui articulat sunt permise numai cu arborele de priză de forţă decuplat, cu motorul
oprit şi cu cheia de contact extrasă! Trageţi frâna de fixare de la greutatea inerţială.
Arborele articulat scos din cuplaj trebuie depus în suportul prevăzut în acest scop!
După demontarea arborelui articulat aplicaţi învelişul de protecţie pe cepul arborelui de
priză de forţă!
În caz de deteriorări, remediaţi-le imediat înainte de a continua lucrul cu aparatul!
Înainte de conectarea arborelui de priză de forţă slăbiţi frâna volantului.
Indicaţie
În ceea ce priveşte arborele articulat sunt de respectat indicaţiile producătorului arborelui
articulat. (Instrucţiune de exploatare separată!)
Pos: 23.11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
18
Siguranţă
Pos: 23.12 /BA/Sicherheit/Hydraulikanlage @ 2\mod_1203503691986_422850.docx @ 424112 @ 2 @ 1
4.6
Instalaţia hidraulică
1
2
3
4
5
6
7
Pos: 23.13 /BA/Sicherheit/Hydraulikanlage Zusatz Alterung der Hydraulikschlauchleitungen @ 3\mod_1204552944856_422850.docx @ 424207 @ @ 1
8
Pos: 23.14 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Reifen @ 0\mod_1197357995667_422850.docx @ 423310 @ 2 @ 1
4.7
Instalaţia hidraulică se află sub presiune!
La conectarea de cilindri hidraulici şi motoare hidraulice trebuie respectată racordarea
prescrisă a furtunurilor hidraulice!
La racordarea furtunurilor hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului trebuie avut grijă ca
sistemele hidraulice de partea atât a tractorului, cât şi a aparatului, să fie depresurizate!
La interconectările hidraulice funcţionale între tractor şi maşină trebuie avută în vedere
marcarea mufelor şi ştecărelor de racordare, astfel încât să fie excluse deserviri eronate!
Prin schimbarea între ele a racordurilor se realizează inversarea funcţiilor (de ex.
ridicare/coborâre) - pericol de accidentare!
Din cauza pericolului de rănire, la căutarea locurilor de scurgere trebuie folosite mijloace
auxiliare adecvate!
Lichidele (uleiul hidraulic) ce se revarsă cu înaltă presiune pot penetra pielea, cauzând
răniri grave! În caz de rănire trebuie apelat imediat la un medic! Pericol de infectare!
Înaintea executării de lucrări la instalaţia hidraulică trebuie depresurizată instalaţia şi oprit
motorul!
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le! Noile conducte-furtun trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice din partea
producătorului aparatului!
Cauciucuri
Pos: 23.15 /BA/Sicherheit/Reifen @ 0\mod_1195646435716_422850.docx @ 422889 @ @ 1
1
2
3
4
5
Pos: 23.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
La lucrările executate la pneuri trebuie avut în vedere ca aparatul să fie depus în condiţii
de siguranţă şi să fie asigurat împotriva deplasării accidentale (pene de blocare).
Montarea roţilor şi a pneurilor presupune cunoştinţe aprofundate şi utilizarea uneltelor de
montare regulamentare!
Efectuarea lucrărilor de reparaţie la roţi şi pneuri este permisă numai lucrătorilor de
specialitate, fiind totodată obligatorie utilizarea uneltelor de montare adecvate scopului!
Controlaţi în mod regulat presiunea de aer! Aveţi în vedere presiunea de aer prescrisă!
Controlaţi în mod regulat piuliţele de la roţi! Neglijarea acestei obligaţii poate duce la
pierderea roţii şi în consecinţă la răsturnarea maşinii.
19
Siguranţă
Pos: 23.17 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Wartung @ 33\mod_1254222340957_422850.docx @ 428576 @ 33 @ 1
4.8
Întreţinere
Pos: 23.18 /BA/Sicherheit/Wartung/Wartung Pos.1 mit Schwungmass/Feststellbremse anziehen @ 17\mod_1236239859956_422850.docx @ 426434 @ @ 1
1
Pos: 23.19 /BA/Sicherheit/WartungWartung Pos.2 bis 8 mit Elektronik (2013-12-18 11:27:47) @ 17\mod_1236239099566_422850.docx @ 426432 @ @ 1
2
3
4
5
6
7
8
Pos: 23.20 /BA/Sicherheit/Wartung/Wartung Zusatz Bei Gasspeicherung/Schneidwekzeuge @ 2\mod_1203504102830_422850.docx @ 424114 @ @ 1
9
10
Pos: 23.21 /BA/Sicherheit/Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung @ 1\mod_1201937705539_422850.docx @ 423848 @ 2 @ 1
4.9
Efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere şi curăţare, precum şi înlăturarea
perturbaţiilor în funcţionare sunt permise din principiu numai cu acţionarea decuplată şi
cu motorul oprit! - Extrageţi cheia de contact! Trageţi frâna de fixare de la greutatea
inerţială.
Verificaţi periodic dacă piuliţele şi şuruburile sunt bine strânse, iar dacă este cazul
strângeţi-le!
În vederea lucrărilor de întreţinere executate la maşina ridicată realizaţi mereu mai întâi
asigurarea cu elemente de sprijin adecvate.
Dezafectaţi în mod adecvat uleiurile, unsorile şi filtrele!
Înaintea executării de lucrări la instalaţia electrică separaţi-o de fiecare dată de la
alimentarea cu curent!
Dacă dispozitivele de protecţie sunt supuse uzurii, ele trebuie controlate periodic şi
înlocuite la timpul potrivit!
La executarea de lucrări de sudură electrică la vehicul şi la aparatele ataşate trebuie
întreruptă alimentarea cu curent de la întrerupătorul principal al bateriei, respectiv
deconectate cablurile de la generator şi de la baterie!
Piesele de schimb trebuie să corespundă cel puţin cerinţelor tehnice stabilite de către
producătorul aparatului! Piesele de schimb originale KRONE îndeplinesc această
condiţie!
La stocarea de gaz nu folosiţi la umplere decât azot - pericol de explozie!
La înlocuirea sculelor de lucru dotate cu tăişuri folosiţi unelte adecvate şi mânuşi!
Transformări arbitrare şi fabricarea de piese de schimb
Transformarea sau efectuarea de modificări la maşină sunt admisibile numai după punere de
acord cu producătorul. Utilizarea de piese de schimb originale şi de accesorii autorizate de
către producător serveşte siguranţei în exploatare. Utilizarea unor alte piese poate conduce la
anularea garanţiei pentru urmările rezultate din aceasta.
Pos: 23.22 /BA/Sicherheit/Unzulässige Betriebsweisen @ 11\mod_1223357699923_422850.docx @ 425689 @ 2 @ 1
4.10
Moduri de exploatare inadmisibile
Siguranţa în exploatare a maşinii livrate este garantată numai în condiţiile utilizării ei în
conformitate cu destinaţia, corespunzător capitolului Introducere "Utilizarea în conformitate cu
destinaţia" al instrucţiunii de exploatare. Este cu desăvârşire interzisă depăşirea valorilor-limită
indicate în fişele de date.
Pos: 23.23 /BA/Sicherheit/Sicherheitshinweise an der Maschine @ 1\mod_1201937861961_422850.docx @ 423850 @ 33 @ 1
4.11
Indicaţii de siguranţă la maşină
Indicaţiile de siguranţă de la maşină previn asupra primejdiilor încă existente la maşină. Ele
constau din câte un semn grafic de avertizare şi un simbol de siguranţă a muncii. Trebuie
urmate toate indicaţiile de siguranţă. Menţineţi indicaţiile de siguranţă permanent curate şi în
stare uşor lizibilă! Indicaţiile de siguranţă deteriorate sau lipsă trebuie comandate la comerciant
şi aplicate apoi în locurile prevăzute în acest scop. Poziţiile şi semnificaţiile sunt descrise după
cum urmează.
Pos: 24 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
20
Siguranţă
Pos: 25 /BA/Sicherheit/Großpackenpressen/Sicherheit Einführung BiG Pack @ 17\mod_1236244047128_422850.docx @ 426435 @ 2 @ 1
4.12
Prezentare
Presa de baloţi paralelipipedici mari KRONE este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă
(dispozitive de protecţie). Din considerente de menţinere a funcţionalităţii maşinii nu este
posibilă înlăturarea tuturor punctelor de pericol legate de maşină. Găsiţi însă aplicate pe maşină
indicaţii corespunzătoare de pericole, care atrag atenţia asupra primejdiilor încă existente. Am
configurat indicaţiile de pericole sub formă de aşa-numite semne grafice de avertizare. În cele
ce urmează vă prezentăm indicaţii importante în legătură cu poziţia şi cu
semnificaţia/completarea acestor plăcuţe de avertizare!
Pos: 26 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Gefahr - Beschädigte oder unlesbare Aufkleber (2012-07-26 14:29:51) @ 0\mod_1195567214115_422850.docx @ 422863 @ @ 1
PERICOL! - Zonă de pericole a maşinii
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Înlocuiţi imediat etichetele deteriorate sau ilizibile.
•
După lucrările de reparaţii aplicaţi etichete de siguranţă corespunzătoare pe toate
componentele înlocuite, modificate sau reparate.
•
Nu curăţaţi niciodată cu aparate de curăţare cu înaltă presiune zonele prevăzute cu
etichete de siguranţă.
•
Familiarizaţi-vă cu semnificaţiile semnelor grafice de avertizare. Textul prezentat alături
şi locul ales pentru aplicarea pe maşină atrag atenţia asupra punctelor speciale de
pericole existente la maşină.
Pos: 27 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
21
Siguranţă
Pos: 28 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Lage der Sicherheitsaufkleber an der Maschine @ 0\mod_1195634967326_422850.docx @ 422875 @ 2 @ 1
4.13
Poziţia etichetelor de siguranţă la maşină
Pos: 29 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Sicherheitsaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 134\mod_1351145087023_422850.docx @ 1194772 @ @ 1
L
1
3
4
7
6
7*
6
6
6
6
9
5
9
9
8*
10*
2
BPHS0006_1
Fig. 1 Partea stângă a maşinii
22
Siguranţă
1)
Înaintea punerii în funcţiune citiţi
instrucţiunile de exploatare şi
indicaţiile de siguranţă şi
respectaţi-le.
2)
Turaţia la arborele de priză de forţă nu are voie
să depăşească 1000 rot./min! Presiunea de
lucru în instalaţia hidraulică nu are voie să
depăşească 200 bar / 2900 PSI!
939 101-4
1000/min
MAX. 200 bar
MAX.
Nr. comandă 939 471-1 (1x)
Nr. comandă 939 101-4 (1x)
3)
Pericol datorită melcului în
rotaţie.
4)
Nu introduceţi niciodată mâna în
sectorul de lucru al pickup-ului
în timpul funcţionării maşinii.
Nr. comandă 939 407-1 (1x)
Nr. comandă 939 520 1 (1x)
939 520-1
5)
Nu vă urcaţi pe maşină atâta timp
cât arborele de priză de forţă
este cuplat şi motorul merge.
6)
Înainte de punerea în funcţiune închideţi
dispozitivul de protecţie!
Nr. comandă 939 408-2 (1x)
Nr. comandă 942 002-4 (5x)
8*) opţional compresor
Păstraţi o distanţă suficientă faţă de suprafeţele
fierbinţi. (opţional)
7)
Nu introduceţi niciodată mâna în
zona cu pericol de strivire atâta
timp cât acolo se pot mişca
piese.
Nr. comandă 942 196 1 (1x)
7*) (la dispozitivul de tăiat XC
(1x))
942 196 -1
9)
Nu introduceţi niciodată mâna în zona cu pericol
de strivire atâta timp cât acolo se pot mişca
piese.!
Nr. comandă 942 210-0 (1x)
10*) opţional Franţa
Rezervorul de presiune se află sub presiune de
gaz şi de ulei. Nu executaţi demontarea şi
reparaţia decât conform indicaţiilor din cartea
tehnică.
942 459-0
Nr. comandă 942 459-0 (3x)
Nr. comandă 939 529 0 (1x)
23
Siguranţă
L
5
5
5
3
3
3*
4*
3
1
3
2
6
6
BPHS0115
Fig. 2 Partea dreaptă a maşinii
24
Siguranţă
1)
Pericol datorită melcului în
rotaţie.
2)
Nu introduceţi niciodată mâna în
sectorul de lucru al pickup-ului
în timpul funcţionării maşinii.
Nr. comandă 939 407-1 (1x)
Nr. comandă 939 520 1 (1x)
939 520-1
3)
Înainte de punerea în funcţiune închideţi
dispozitivul de protecţie!
Nr. comandă 942 002-4 (4x)
(3*) La opţiunea suflantă legător (1x)
5)
Nu introduceţi niciodată mâna în zona cu pericol
de strivire atâta timp cât acolo se pot mişca
piese.!
942 459-0
Nr. comandă 942 459-0 (3x)
4*)
Nu introduceţi niciodată mâna în
zona cu pericol de strivire atâta
timp cât acolo se pot mişca
piese.
Nr. comandă 942 196 1 (1x)
(la dispozitivul de tăiat XC)
942 196 -1
6)
Nu staţionaţi în raza de pivotare a jgheabului.
Păstraţi distanţa!
Nr. comandă 939 469 1
Pos: 32 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
25
Siguranţă
Pos: 45 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Lage der allgemeinen Hinweisaufkleber an der Maschine @ 0\mod_1195635067920_422850.docx @ 422876 @ 222 @ 1
4.14
Poziţiile la maşină a etichetelor generale de indicaţii
Pos: 46 /BA/Sicherheit/Aufkleber/Großpackenpresse/890 / 1270 / 1290 / 1290 HDP/Hinweisaufkleber BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 63\mod_1299667053910_422850.docx @ 574547 @ @ 1
GL
RH+LH
1
2
3
3
RH+LH
BPHS0023
Fig. 3
RH = partea dreaptă a maşinii
1)
LH = partea stângă a maşinii
1)
27 008 187 0
27 008 188 0
X
X
P
1
4
T
1
LS
3
2
4
la sistemul electronic - varianta
confort
27 008 188 0(1x)
2)
2
la sistemul electronic - varianta medie
27 008 187 0 (1x)
7
3)
27 003 829 0
X
P
8
T
8
Sistemul electronic - varianta
medie
27 003 829 0 (1x) la opţiunea ajutor de pornire
Pos: 47 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
26
942 012-1
Puncte de prindere
Nr. comandă 942 012 1 (4x)
Siguranţă
Pos: 48 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Nachbestellung/ Anbringung Aufkleber (2012-07-26 14:46:05) @ 0\mod_1195637337107_422850.docx @ 422878 @ 22223 @ 1
4.14.1
Comenzi suplimentare de etichete de siguranţă şi de indicaţii
Indicaţie
Fiecărei etichete de siguranţă şi de indicaţii îi este asociat un număr de comandă, pe baza
căruia poate fi comandată direct la producător, respectiv la comerciantul de specialitate
autorizat (vezi capitolul "Interlocutor").
4.14.2
Aplicarea etichetelor de siguranţă şi de indicaţii
Indicaţie - Aplicarea unei etichete
Consecinţe: Aderenţa etichetei.
•
Suprafaţa de aplicare trebuie să fie curată şi lipsită de murdărie, ulei şi unsoare.
Pos: 49 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_422850.docx @ 422866 @ 33 @ 1
4.14.3
Interlocutor
Pos: 50 /Adressen/Adresse Maschinenfabrik KRONE Spelle @ 0\mod_1195568531083_422850.docx @ 422865 @ @ 1
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Germania)
Telefon: + 49 (0) 59 77/935-0 (centrală)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-339 (centrală)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-239 (depozit piese de schimb _intern)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-359 (depozit piese de schimb _export)
E-mail: [email protected]
Pos: 53 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
27
Siguranţă
Pos: 54.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Sicherheitsausstattung @ 17\mod_1236613960651_422850.docx @ 426505 @ 333 @ 1
4.15
Echipamente de securitate
Pos: 54.2 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Aufstiegsleiter @ 17\mod_1236246728956_422850.docx @ 426439 @ 3 @ 1
4.15.1
Scară de acces
Pos: 54.3 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter Gefahr Zugang zur Maschine @ 17\mod_1236246891378_422850.docx @ 426440 @ 3 @ 1
PERICOL! – Acces la maşină !
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Nu vă urcaţi pe scara de acces decât cu arborele de priză de forţă decuplat, cu motorul
oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Nu urcaţi şi nu coborâţi pe scara de acces în timpul mersului.
•
Transportul de persoane pe trepte sau platforme nu este permis.
•
Păstraţi permanent curăţenia la scara de acces. Aveţi în vedere în special ca pe scara de
acces să nu existe depuneri de unsoare sau de alte mijloace alunecoase.
Pos: 54.4 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter BiG Pack Bild 890_1270_1290 HS Baureihe @ 62\mod_1299245584714_422850.docx @ 571377 @ 3 @ 1
1
BPHS0007
Fig. 4
Pos: 54.5 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter BiG Pack Text @ 17\mod_1236249494878_422850.docx @ 426444 @ @ 1
Pe partea stângă a maşinii, în spate, la canalul de presare, se găseşte o scară de acces (1), de
pe care se pot executa printre altele lucrări de întreţinere la mecanismul de înnodare.
Pos: 54.6 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Bei Ausführung einschiebbare Aufstiegsleiter @ 192\mod_1381987016868_422850.docx @ 1635332 @ @ 1
La varianta cu scară de acces retractabilă
Pos: 54.7 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter einschiebbar Bild BiG Pack 13 to. Achse @ 192\mod_1381987250766_422850.docx @ 1635361 @ 3 @ 1
1
1
2
BPHS0238
Fig. 5
a) = Poziţia de drum
Pos: 54.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
28
b) = Poziţia de urcare/coborâre
Siguranţă
Pos: 54.9 /BA/Sicherheit/AufstiegsleiterHinweis Verriegelung bei Straßen- / Aufstiegs und Abstiegsposition sichern (2013-12-18 14:59:46) @ 32\mod_1253610307024_422850.docx @ 428481 @ @ 1
Indicaţie
Aveţi în vedere ca închiderea scării de acces să fie blocată corect în orice poziţie (poziţia de
drum / de urcare / de coborâre).
Pos: 54.10 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstieg HS Baureihen einschiebbare Aufstiegleiter @ 192\mod_1381989250958_422850.docx @ 1635510 @ @ 1
Urcarea
Pentru urcare în partea de sus a maşinii, scara de acces (1) trebuie să fie trasă în jos.
•
Pentru a trage scara de acces în jos, scoateţi pârghia de zăvorâre (2), ţineţi de ea şi
trageţi scara de acces până la opritor.
Pos: 54.11 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Straßenfahrt / Feldarbeit @ 170\mod_1369977700972_422850.docx @ 1472732 @ 22 @ 1
Deplasarea pe stradă / munca pe câmp
Pos: 54.12 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Warnung Aufstiegesleiter Straßenfahrt / Feldarbeit nicht hochgeschoben @ 192\mod_1381994284365_422850.docx @ 1635579 @ 3 @ 1
AVERTIZARE!
Dacă scara de acces nu este împinsă, maşina depăşeşte gabaritul pe lăţime. Astfel, prin faptul
că scara de acces nu este împinsă, pot rezulta accidente în timpul deplasării pe stradă sau a
muncii pe câmp. Aceasta poate cauza rănirea gravă sau chiar moartea unor persoane.
•
La deplasarea pe stradă şi în timpul lucrului pe câmp fiţi întotdeauna atent ca scara de
acces să fie împinsă (a) şi să fie bine asigurată cu zăvorul (2)
Pos: 54.13 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegsleiter einschiebbar Bild BiG Pack 13 to. Achse @ 192\mod_1381987250766_422850.docx @ 1635361 @ @ 1
1
1
2
BPHS0238
Fig. 6
a) = Poziţia de drum
b) = Poziţia de urcare/coborâre
Pos: 54.14 /BA/Sicherheit/Aufstiegsleiter/Aufstiegesleiter herunterschieben Text Straßenfahrt / Feldarbeit @ 192\mod_1381995949757_422850.docx @ 1635608 @ @ 1
Pentru deplasarea pe stradă şi pentru munca pe câmp, scara de acces (1) trebuie să fie
împinsă în poziţia de drum (a) şi să fie bine fixată.
Împingerea scării de acces
•
Trageţi zăvorul (2).
•
Scara de acces se trage în sus (a) şi se fixează în poziţie, până la zăvor.
Pos: 54.15 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
29
Siguranţă
Pos: 54.16 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Feuerlöscher @ 17\mod_1236247698456_422850.docx @ 426441 @ 323 @ 1
4.15.2
Extinctorul
Pos: 54.17 /BA/Sicherheit/Feuerlöscher/Feuerlöscher Big Pack Bild HS Baureihe @ 62\mod_1299480241001_422850.docx @ 571606 @ @ 1
1
BPHS0008
Fig. 7
Pos: 54.18 /BA/Sicherheit/Feuerlöscher/Feuerlöscher Text BiG Pack @ 62\mod_1299479944306_422850.docx @ 571579 @ @ 1
Maşina se livrează din fabricaţie cu un extinctor (1).
Extinctorul (1) se găseşte în faţă stânga, în sensul de mers, la oişte.
Pos: 54.19 /BA/Sicherheit/Feuerlöscher/Feuerlöscher allgemeiner Text @ 17\mod_1236248193988_422850.docx @ 426442 @ 23 @ 1
•
Înainte de luarea în exploatare aplicaţi extinctorul (1) în locul prevăzut în acest scop la
maşină.
Efectuaţi înregistrarea extinctorului. Numai în acest fel este asigurată executarea
verificărilor periodice necesare (la fiecare doi ani).
În alte ţări, intervalele de verificare pot fi diferite. În acest caz, indicaţiile de pe extinctor au
valabilitatea din ţările respective.
•
Respectaţi prevederile valabile în ţările respective.
Pos: 54.20 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlegkeile @ 33\mod_1254202555660_422850.docx @ 428575 @ 33 @ 1
4.16
Cale de blocare
Pos: 54.21 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 63\mod_1299668510278_422850.docx @ 574602 @ @ 1
1
BPHS0024
Fig. 8
Pos: 54.22 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Text BP HS Baureihe @ 71\mod_1305799627493_422850.docx @ 640748 @ 2 @ 1
Calele de blocare (1) se găsesc în dreapta şi stânga spate, lângă canalul de presare.
•
Plasaţi calele de blocare (1) întotdeauna înaintea şi înapoia cauciucurilor, (astfel, maşina
este asigurată împotriva deplasării accidentale).
Indicaţie
În caz de ax tandem condus liber (opţional), asigurarea cu cale de blocare a maşinii împotriva
deplasării accidentale trebuie realizată la axul din faţă.
Pos: 54.23 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
30
Siguranţă
Pos: 54.24 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Standbremse / Feststellbremse @ 17\mod_1236322437416_422850.docx @ 426471 @ 22 @ 1
4.17
Frâna de parcare / frâna de fixare
Pos: 54.25 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Gefahr vor dem Abkuppeln Feststellbremse aktivieren @ 12\mod_1224070212321_422850.docx @ 425807 @ 2 @ 1
PERICOL! – Mişcare neaşteptată a maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de răniri grave sau de deteriorare a maşinii.
Activaţi întotdeauna frâna de fixare de îndată ce maşina este decuplată de la tractor.
Pos: 54.26 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 92\mod_1326881975736_422850.docx @ 783012 @ @ 1
1
BPHS0009_1
Fig. 9
Pos: 54.27 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Standbremse/Feststellbremse Anbringungsort BiG Pack @ 17\mod_1236321925979_422850.docx @ 426470 @ 13 @ 1
Manivela (1) a frânei de parcare se găseşte pe partea din spate stânga a presei de baloţi
paralelipipedici mari, sub canalul de presare.
Pos: 54.28 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse @ 6\mod_1214898707168_422850.docx @ 424714 @ @ 1
Frâna de parcare serveşte la asigurarea maşinii, în special a maşinii detaşate, împotriva
deplasării neintenţionate.
Tragerea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens orar până când rezistenţa creşte în mod sesizabil.
Slăbirea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens antiorar până când cablul de frână ajunge să atârne puţin.
Pos: 54.29 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Hinweis Feststellbremse/Unterlegkeile @ 6\mod_1214899429153_422850.docx @ 424716 @ 3 @ 1
Indicaţie
Pentru asigurarea maşinii împotriva deplasării neintenţionate, suplimentar faţă de frâna de
fixare trebuie folosite calele de blocare.
Pos: 54.30 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 313 @ 1
31
Siguranţă
Pos: 54.31.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schwungradbremse @ 71\mod_1305785577816_422850.docx @ 639955 @ 33 @ 1
4.18
Frâna volantului
Pos: 54.31.2 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Warnung Schwungradbremse @ 71\mod_1305786703933_422850.docx @ 639985 @ 2 @ 1
AVERTIZARE! – Mişcări neaşteptate ale unor componente ale presei!
Consecinţă: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Activaţi întotdeauna frâna volantului înainte de a cupla sau decupla arborele articulat.
•
Trageţi întotdeauna frâna volantului înainte de a executa lucrări de întreţinere sau de
revizie.
Pos: 54.31.3 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Achtung vor dem Einschalten immer Schwungradbremse lösen @ 71\mod_1305788398462_422850.docx @ 640013 @ 2 @ 1
ATENŢIE! - Frâna volantului nu este slăbită!
Consecinţă: deteriorarea maşinii.
Înainte de cuplarea arborelui de priză de forţă slăbiţi întotdeauna mai întâi frâna volantului.
Pos: 54.31.4 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Schwungradbremse Bild 890_1270_1290 Big Pack HS Baureihe @ 71\mod_1305794017406_422850.docx @ 640189 @ @ 1
1
BPHS0010
Fig. 10
Pos: 54.31.5 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Schwungradbremse/Schwungradbremse Text @ 71\mod_1305793488785_422850.docx @ 640131 @ 2 @ 1
poz. a = volant nefrânat
poz. b = volant frânat
Frâna volantului se găseşte pe partea stângă a maşinii, la oişte.
Frâna volantului (1) împiedică punerea neaşteptată în mişcare a componentelor mobile ale
presei în timpul lucrărilor de întreţinere sau de revizie. Volantul este imobilizat prin intermediul
unei benzi de frână.
•
Pentru activarea frânei volantului rotiţi pârghia de frânare (1) de la volant din
poziţia (a = nefrânată) în poziţia (b = frânată). Volantul este acum frânat.
Dacă sistemul electronic al maşinii este cuplat, se aude atunci un sunet de claxon.
Pos: 54.32 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
32
Siguranţă
Pos: 54.33 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Stützfuß @ 175\mod_1372676754261_422850.docx @ 1502346 @ 22 @ 1
4.19
Piciorul de sprijin
Pos: 54.34 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern @ 17\mod_1236319619729_422850.docx @ 426461 @ @ 1
Indicaţie
În caz de sol moale, măriţi suprafaţa de sprijin a piciorului de sprijin aşezând dedesubt o bucată
de scândură.
Pos: 54.35 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Bild BiG PAck @ 17\mod_1236319721776_422850.docx @ 426462 @ 2 @ 1
1
2
5
3
4
BPXC0109_1
Fig. 11
Pos: 54.36 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Auf Abstellstütze abgestellt @ 17\mod_1236318204666_422850.docx @ 426458 @ 2 @ 1
Pos: 54.37 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
Atâta timp cât maşina nu este remorcată la tractor, oiştea se reazămă pe sprijinul de parcare.
33
Siguranţă
Pos: 54.38 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hydraulischer Stützfuß (optional) @ 17\mod_1236320698604_422850.docx @ 426465 @ 1111 @ 1
4.19.1
Picior de sprijin hidraulic (opţional)
Pos: 54.39 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern @ 17\mod_1236319619729_422850.docx @ 426461 @ 2 @ 1
Indicaţie
În caz de sol moale, măriţi suprafaţa de sprijin a piciorului de sprijin aşezând dedesubt o bucată
de scândură.
Pos: 54.40 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Bild @ 17\mod_1236321039932_422850.docx @ 426469 @ 23 @ 1
Fig. 12
Pos: 54.41 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Auf Abstellstütze abgestellt @ 17\mod_1236318204666_422850.docx @ 426458 @ 1 @ 1
Atâta timp cât maşina nu este remorcată la tractor, oiştea se reazămă pe sprijinul de parcare.
Pos: 54.42 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium - Elektronik @ 61\mod_1299223169539_422850.docx @ 570988 @ 2 @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos: 54.43 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Medium Elektronik Bild HS Baureihe @ 92\mod_1326870734408_422850.docx @ 782810 @ 23 @ 1
2
BPHS0012
BPHS0014_1
Fig. 13
Pos: 54.44 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß bei Medium- elektronik allgemein 1290 HDP II Baureihe @ 150\mod_1362046460167_422850.docx @ 1343186 @ 2 @ 1
Pentru a se putea manevra piciorul de sprijin hidraulic trebuie mai întâi blocat robinetul de
blocare de pe partea din spate a maşinii.
Piciorul hidraulic de sprijin se introduce şi se scoate prin intermediul manetei (2).
Pos: 54.45 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß bei Medium- elektronik allgemein 1290 HDP II Baureihe T2 @ 171\mod_1370421411357_422850.docx @ 1477633 @ 2 @ 1
Pos: 54.46 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort - Elektronik @ 61\mod_1299223046976_422850.docx @ 570936 @ 2 @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos: 54.47 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß bei Komfor- elektronik allgemein 1290 HDP II Baureihe @ 150\mod_1362045695941_422850.docx @ 1343037 @ @ 1
Piciorul hidraulic de sprijin se introduce şi se scoate prin intermediul terminalului de deservire.
Pos: 54.48 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
34
Siguranţă
Pos: 54.49 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Absperrhahn Pick-up @ 155\mod_1363682265328_422850.docx @ 1373808 @ 2 @ 1
4.20
Robinet de blocare pentru pickup
Pos: 54.50 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Absperrhahn Pick-up Bild mit Legende @ 155\mod_1363682181297_422850.docx @ 1373749 @ 2 @ 1
Fig. 14
Poziţia (a) Pickup detaşat
Poziţia (b) Pickup blocat
Pos: 54.51 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Absperrhahn Pick-up sperren Text @ 152\mod_1362738275226_422850.docx @ 1357745 @ 223 @ 1
La transportul maşinii sau când se lucrează sub presă, pickupul trebuie să fie întotdeauna
blocat prin intermediul robinetului de blocare (1).
Robinetul de blocare să găseşte pe partea stângă din faţă a maşinii, la oişte.
Pos: 55 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
35
Descrierea maşinii
Pos: 56.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/Maschinenbeschreibung @ 107\mod_1334231806004_422850.docx @ 965218 @ 322 @ 1
5
Descrierea maşinii
Pos: 56.2 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Maschinenübersicht @ 0\mod_1195565731130_422850.docx @ 422857 @ 2 @ 1
5.1
Schema maşinii
Pos: 56.3 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht linke Seite mit Tandemachse Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 190\mod_1381732621836_422850.docx @ 1628885 @ 2233 @ 1
5.1.1
Partea stângă a presei de baloţi paralelipipedici mari Big Pack cu ax tandem
1
2
3 4 5
6
7
9 10 11
12 13 14
31 32 33
8
15
30
29
28
16
27 26 25
23
22
21
20 19 18 17
24
BPHS0002_2
Fig. 15
Pos: 56.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
36
Descrierea maşinii
Pos: 56.5 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht linke Seite mit Tandemachse BP 890_1270_1290 HS @ 191\mod_1381732849098_422850.docx @ 1628914 @ 2 @ 1
1
Arbore articulat pentru unghiuri mari
2
Rezervor de ulei hidraulic
3
Extinctorul
4
Rezervorul de aer comprimat la
varianta cu frână cu aer comprimat
5
Blocul supapelor de comandă (Sistem
hidraulic de lucru)
numai la varianta sistem electronic de
confort
6
Calculator de job
7
Cutia cu fire stânga
8
Frâna de fir
9
Indicatoarele parcursului firului (firul
superior)
10
Dispozitivul de legare (înnodător dublu)
11
Declanşare manuală a înnodătorului şi
Blocaj al axului înnodătorului
12
Cală de roată
13
Măsurare umiditate (opţional)
14
Jgheab de baloţi (opţional cu
cântar de baloţi)
15
Zăvor mecanic al
jgheabului cu role
16
Priză 12 Volţi
17
Manivelă pentru frâna de parcare
18
Deservire manuală:
Sistem electronic de confort:
Jgheab de baloţi şi dispozitiv de
evacuare a balotului
Sistemul electronic varianta medie
Jgheab de baloţi, dispozitiv de
evacuare a balotului şi
Picior de sprijin
19
Punte tandem ax de direcţie condus
20
Dispozitiv de control şi de întindere a
firului
(fir inferior)
21
Acţionarea tamburului dispozitivului de
umplere
22
Dispozitiv de tăiere (opţional)
23
Ventil de limitare a presiunii sistem
hidraulic de bord
24
Roată de palpare pickup
25
Frână de fixare "volant"
26
Valţ de alimentare
27
Dispozitiv de apăsare a rolelor
28
Picior de sprijin
29
Angrenaj conic cu ajutor de pornire
30
Ureche de tracţiune
31
Robinet de blocare pentru pickup
32
Suport pentru cuplaje rapide şi
ştecăr
33
Truse de scule
Pos: 56.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3223 @ 1
37
Descrierea maşinii
Pos: 56.7 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht rechte Seite mit Tandemachse Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 191\mod_1381736430462_422850.docx @ 1629066 @ @ 1
Partea dreaptă a maşinii
1
2
3
5
6
4
11
10
9
8
7
BPHS0003_2
Fig. 16
Pos: 56.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
38
Descrierea maşinii
Pos: 56.9 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Maschinenübersicht rechte Seite Nachlauf-Lenkachse Text BP 890_1270_1290 HS @ 191\mod_1381736499559_422850.docx @ 1629105 @ 22 @ 1
1)
Măsurare umiditate (opţional)
2)
Ungere centrală (unsoare)
3)
Frâna de fir
4)
Cutie cu fire dreapta
5)
Rezervor de aer comprimat (curăţarea
înnodătoarelor)
6)
Robinet de blocare ax condus
(opţional)
7)
Oiştea
8)
Antrenarea pickupului
9)
Unitate de tăiere
10)
Sistemul variabil de umplere (VFS)
11)
Cală de roată
Pos: 56.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
39
Descrierea maşinii
Pos: 56.11 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kennzeichnung @ 0\mod_1195564622099_422850.docx @ 422854 @ 2222 @ 1
5.2
Marcare
Pos: 56.12 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/BiG Pack/Kennzeichnung BiG PAck @ 17\mod_1236164057449_422850.docx @ 426398 @ 22 @ 1
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10 D-48480 Spelle
Made in
Germany
BPXC0100
Fig. 17
Datele maşinii se găsesc pe o plăcuţa de identificare (1). Aceasta este aplicată pe partea
dreaptă a maşinii.
Pos: 56.13 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/Angaben für Anfrage und Bestellungen_Fahrzeugident-Nr. @ 0\mod_1195565119708_422850.docx @ 422855 @ 22 @ 1
5.3
Date pentru solicitări de informaţii şi comenzi
Tip
Anul fabricaţiei
Numărul de identitate
al vehiculului
Indicaţie
Marcajul în ansamblul său are statut de document, nefiind permisă modificarea sau ştergerea
sa!
În caz de eventuale întrebări în legătură cu maşina şi de comenzi pentru piese de schimb
trebuie indicate denumirea tipului, numărul de identitate al vehiculului şi anul fabricaţiei maşinii
respective. Pentru a avea aceste date permanent la îndemână vă recomandăm să le treceţi în
câmpurile de mai sus.
Indicaţie
Utilizarea de piese de schimb originale KRONE şi de accesorii autorizate de către producător
serveşte siguranţei în exploatare. Utilizarea unor piese de schimb, accesorii sau aparate
suplimentare care nu au fost produse, verificate sau autorizate de către KRONE atrage după
sine anularea garanţiei pentru pagubele ce decurg din aceasta.
Pos: 56.14 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Ansprechpartner @ 0\mod_1195569394286_422850.docx @ 422866 @ 33 @ 1
5.3.1
Interlocutor
Pos: 56.15 /Adressen/Adresse Maschinenfabrik KRONE Spelle @ 0\mod_1195568531083_422850.docx @ 422865 @ 3 @ 1
Uzina constructoare de maşini Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Germania)
Telefon: + 49 (0) 59 77/935-0 (centrală)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-339 (centrală)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-239 (depozit piese de schimb _intern)
Telefax: + 49 (0) 59 77/935-359 (depozit piese de schimb _export)
E-mail: [email protected]
Pos: 56.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
40
Descrierea maşinii
Pos: 56.17 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Beschreibung Pressvorgang @ 153\mod_1363008350826_422850.docx @ 1359388 @ 2 @ 1
5.4
Descrierea procesului de presare
La pornirea terminalului, terminalul afişează în primul rând imaginea de bază, în regim manual.
Începeţi cu un canal de presare gol
În regimul manual, prereglaţi presiunea nominală a clapelor de presare la 50 de bari / 725 PSI
(pentru biomasa uscată, ca de exemplu paie) şi 25 de bari / 362 PSI (pentru nutreţ de
însilozare). Pentru a preîntâmpina lovirea unui balot complet şi îndoirea clapelor de presare cu
brazda, aşteptaţi până când în terminal se ajunge la presiunea nominală stabilită a clapelor de
presare.
Pentru a umple complet un canale de presare, apăsaţi doi baloţi în regim manual
Pentru a se obţine mereu aceeaşi consistenţă a baloţilor chiar în condiţiile unor proprietăţi
neuniforme ale materialului (de ex. umiditate diferită a materialului pe un câmp), se comută apoi
în regim automat.
În regim automat, presiunea nominală este atât de ridicată, încât balotul capătă consistenţa
dorită.
Forţa de apăsare a clapelor de presare în canalul de presare este reglată în regim automat de
către calculatorul de job, atingându-se astfel forţa de presare preselectată.
În cazul unui material mai umed, comprimarea baloţilor devine mai dificilă, astfel că presiunea
clapelor de presare trebuie diminuată întrucâtva. Când materialul devine mai uscat, presiunea
clapelor de presare se măreşte la loc. Din această cauză, indicaţia presiunii pe display poate
varia considerabil. Calitatea şi consistenţa baloţilor se menţin constante.
Începeţi cu un canal de presare plin
La comutarea în regim automat, aşteptaţi în regim manual creşterea presiunii nominale a
clapelor de presare.
La presare în regim manual cu brazda, aşteptaţi până când este atinsă presiunea nominală a
clapelor de presare.
Pos: 56.18 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
41
Descrierea maşinii
Pos: 56.19 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Verdichten des Großpackens BP 1290 HDP II @ 151\mod_1362137260923_422850.docx @ 1345242 @ 333 @ 1
5.5
Compactarea balotului mare integral
Maşina permite presarea fânului şi a paielor într-un balot mare, integral, cu densitate ridicată
(balot paralelipipedic).
Compactarea baloţilor paralelipipedici se realizează în opt paşi.
1.
Preluarea materialului de recoltat se face prin intermediul pickupului.
2.
Dispozitivul de apăsare a rolelor cu valţul de alimentare situat în spate asigură preluarea
fără probleme a materialului de recoltat.
La varianta fără dispozitiv de tăiere:
•
Valţul de alimentare integrat transportă materialul de recoltat la tamburul
dispozitivului de umplere.
La varianta cu dispozitiv de tăiere:
•
Valţul de alimentare integrat transportă materialul de recoltat la rotorul de tăiere şi,
mai departe, la tamburul dispozitivului de umplere.
3.
Tamburul dispozitivului de umplere umple canalul dispozitivului de umplere şi canalul de
avansare.
4.
Odată atins un anumit grad de umplere, palpatorul oscilant este retras prin rabatare, iar
canalul de presare este umplut, prin intermediul braţului de alimentare, cu materialul de
recoltat.
5.
Materialul de recoltat este compactat în canalul de presare, sub forma unui balot mare
integral cu densitate ridicată.
6.
După aceea, lungimea stabilită a balotului este atinsă, mecanismul de înnodare este
declanşat şi balotul mare integral este legat.
7.
Următorul balot mare împinge balotul anterior mai departe, pe jgheabul de baloţi. Din
jgheabul de baloţi, balotul mare integral este scos pe câmp.
8.
Ultimul balot mare este transportat prin dispozitivul de evacuare a balotului la jgheabul de
baloţi.
Pos: 56.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
42
Descrierea maşinii
Pos: 56.21 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Asführung MultiBale (optional) HS Baureihe @ 190\mod_1381392160650_422850.docx @ 1625460 @ 22 @ 1
5.6
Versiunea MultiBale
I
Fig. 18
La versiunea MultiBale, balotul mare integral este ţinut laolaltă cu 4 fire, iar baloţii mici cu câte 2
fire. Când funcţia MultiBale este deconectată, balotul mare integral standard este legat în
continuare cu 6 fire.
Atunci când este preselectată funcţia MultiBale, legarea baloţilor mici se realizează cu braţul
oscilant pentru ace (1) din faţă. Cu braţul oscilant pentru ace (2) cuplat în spate se leagă balotul
integral.
Cuplarea braţelor oscilante individuale pentru ace se efectuează prin intermediul unui cilindru
pneumatic (3), care acţionează clichetul de zăvorâre (5). Blocul de comandă al cilindrului
pneumatic (3) este accesat direct de la sistemul electronic de confort.
Din fabrică, la varianta MultiBale, numărul de baloţi mici este limitat la 6 bucăţi. Lungimea
minimă a unui balot mic este setată la 45 cm. În acest fel rezultă o lungime maximă
totală (270 cm) a baloţilor mari integrali şi o lungime variabilă a baloţilor mici, între 45 cm şi
135 cm. Numărul reglabil de baloţi mici depinde, astfel, de lungimea balotului şi de lungimea
minimă a balotului mic.
Dacă numărul de baloţi mici creşte până la maxim 9 bucăţi, vă rugăm să vă adresaţi
comerciantului dvs. Krone.
La 9 baloţi mici rezultă o lungime variabilă a baloţilor mici între 30 cm şi 135 cm.
La setarea unui număr mai mare de 6 baloţi mici, pot rezulta probleme la înnodător.
Lungimea baloţilor şi numărul de straturi este setat prin intermediul terminalului de pe tractor,
consultaţi capitolul "Stabilirea numărului la versiunea MultiBale".
Indicaţie
•
Pentru a reduce la minimum uzura diferitor componente, cele două braţe oscilante pentru
ace pot fi blocate cu ajutorul riglei perforate (4), când funcţia MultiBale nu este necesară
pentru o lungă perioadă de timp.
•
Atunci când funcţia MultiBale este apelată de la terminal, însă braţul oscilant pentru ace
este zăvorât, această funcţie nu este executată. Pe afişajul terminalului apare un mesaj
de eroare.
•
Deoarece baloţii integrali sunt ţinuţi laolaltă de 4 fire, la utilizarea maşinii cu MultiBale
trebuie avut în vedere să se folosească un fir de înaltă calitate (100-130 m/kg).
•
Pentru a se descompune balotul integral în baloţi mici trebuie desfăcute firele (a,c,d,f).
Pos: 56.22 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Schichtdicke ermitteln MultiBale @ 190\mod_1381329569792_422850.docx @ 1624919 @ 3 @ 1
43
Descrierea maşinii
Fig. 19
a) Baloţi mari / lungimea
balotului mare
b) Baloţi mici / lungimea
balotului mic
c) Grosimea stratului
balotului mic / numărul de
straturi.
Pentru a se obţine un balot mic optim, pot fi setate lungimea balotului şi numărul de baloţi mici
(de la 2 la 9), numai la începutul unui balot. Grosimea stratului baloţului mic trebuie să fie un
multiplu al lungimii balotului mic. Grosimea stratului poate fi citită pe afişaj, în timpul brazdei.
Grosimea stratului depinde de viteza de deplasare şi de uniformitatea brazdei. Cu cât conduceţi
mai repede, cu atât grosimea stratului este mai mare. La viteze mai mari de deplasare, este mai
greu să realizaţi baloţi optimi mici decât dacă viteza de deplasare ar fi mai mică. Nu puteţi alege
straturi mai groase de 17 cm / 6,6 inch.
Grosimea stabilită a stratului este menţinută în timpul presării.
Lungimea balotului mic rezultă din lungimea balotului mare (a) împărţită la numărul de baloţi
mici.
Exemplu:
Lungimea dorită a balotului este de 240 cm / 94 inch. Numărul dorit de baloţi mici este
de 5 bucăţi.
Rezultă lungimea balotului mic
b = a / 5 (a= 240 cm / 5 = 48 cm)
b = a / 6 (a= 94 inch / 6 = 19 inch)
Rezultă grosimea optimă a stratului
În acest exemplu s-a pornit de la o lungime a balotului mic de 48 cm / 19 inch. Se obţin, în
funcţie de numărul de straturi, următoarele grosimi de straturi.
Grosimea stratului se calculează prin împărţirea lungimii balotului mic la numărul (z) de straturi
dorite.
c=a/z
Pos: 56.23 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
44
Numărul (z) de straturi
Grosimea stratului (c) în
cm/inch
Evaluare
2
24 cm / 9 inch
-
3
16 cm / 6 inch
o
4
12 cm / 5 inch
++
5
10 cm / 4 inch
+
6
8 cm / 3 inch
++
7
7 cm / 2,7 inch
++
8
6 cm / 2,4 inch
++
9
5 cm / 2 inch
-
Descrierea maşinii
Pos: 56.24 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Antriebe @ 20\mod_1238751478183_422850.docx @ 426852 @ 2 @ 1
5.7
Acţionări
Pos: 56.25 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hauptantrieb @ 20\mod_1238751529465_422850.docx @ 426853 @ 2 @ 1
5.7.1
Transmisia principală
Pos: 56.26 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T1 @ 191\mod_1381825794687_422850.docx @ 1631310 @ @ 1
5
4
3
2
1
Fig. 20
Turaţia maximă de acţionare nu are voie să depăşească 1000 rot./min.
Arborele cardanic (1) transmite puterea de tracţiune a tractorului mai departe la rulmentul
intermediar (2).
Rulmentul intermediar transmite mai departe puterea la arborele articulat intermediar (3).
Arborele articulat intermediar acţionează volantul (4).
Volantul acţionează transmisia principală (5).
Transmisia principală
Transmisia principală distribuie mai departe puterea în dreapta şi în stânga şi acţionează
următoarele angrenaje:
Pos: 56.27 /Überschriften/linke Maschinenseite @ 60\mod_1297934981687_422850.docx @ 562732 @ @ 1
partea din stânga a mașinii
Pos: 56.28 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T2 @ 192\mod_1382020040164_422850.docx @ 1636712 @ 2 @ 1
Fig. 21
Transmisia principală acţionează angrenajul diferenţial (1).
Angrenajul diferenţial acţionează angrenajul dispozitivului de umplere (2) şi angrenajul
înnodător (3).
Pos: 56.29 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
45
Descrierea maşinii
Pos: 56.30 /Überschriften/rechte Maschinenseite @ 60\mod_1297935179130_422850.docx @ 562758 @ @ 1
partea dreaptă a mașinii
Pos: 56.31 /Abkürzungen /Bei Ausführung mit Schneidwerk @ 157\mod_1364379388830_422850.docx @ 1387670 @ @ 1
La varianta cu dispozitiv de tăiere
Pos: 56.32 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T3 @ 192\mod_1382020204775_422850.docx @ 1636741 @ 3 @ 1
Fig. 22
Transmisia principală acţionează angrenajul conic de sus (1). Angrenajul conic de sus
acţionează arborele intermediar (2). Arborele intermediar transmite cuplul motor prin intermediul
cuplajului de suprasarcină (3) pe angrenajul dispozitivului de tăiere (4). Angrenajul dispozitivului
de tăiere acţionează dispozitivul de tăiere.
Pos: 56.33 /Abkürzungen /Bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364379318831_422850.docx @ 1387612 @ @ 1
La varianta fără dispozitiv de tăiere
Pos: 56.34 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb allgemein 1000 U/min HS Typen T4 @ 192\mod_1382020424090_422850.docx @ 1636770 @ 2 @ 1
Fig. 23
Transmisia principală acţionează angrenajul conic de sus (1). Angrenajul conic de sus
acţionează arborele articulat (2). Arborele articulat transmite cuplul motor pe angrenajul
pickupului (3). Angrenajul pickupului acţionează pickupul.
Pos: 56.35 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
46
Descrierea maşinii
Pos: 56.36 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Überlastsicherung an der Maschine @ 155\mod_1363674757378_422850.docx @ 1373352 @ 22 @ 1
5.8
Protecţia la suprasarcină a maşinii
Pos: 56.37 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherungen an der Maschine: Nachfolgende Komponenten werden geschützt @ 155\mod_1363346950723_422850.docx @ 1371103 @ 3 @ 1
Următoarele componente sunt protejate împotriva defectelor cauzate de suprasarcină.
Pos: 56.38 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hauptantrieb @ 20\mod_1238751529465_422850.docx @ 426853 @ 3 @ 1
5.8.1
Transmisia principală
Pos: 56.39 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ 3 @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 56.40 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad Bild 890 HS Baureihe @ 191\mod_1381829965478_422850.docx @ 1631689 @ 3 @ 1
Fig. 24
Pos: 56.41 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad nur BiG PACK 890 @ 191\mod_1381836224357_422850.docx @ 1632049 @ 3 @ 1
Pe volant se află un cuplaj de fricţiune (1) şi un cuplaj cu camă (2).
Cuplajul de fricţiune se află pe partea frontală a volantului.
Cuplajul cu camă se află fricţiune se află pe partea posterioară a volantului.
Cuplajul de fricţiune (1) protejează tractorul, arborele cardanic şi arborele articulat împotriva
vârfurilor de sarcină.
Cuplajul cu camă (2) protejează maşina împotriva vârfurilor de sarcină.
Pos: 56.42 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb Nockenschaltkupplung Hinweis @ 20\mod_1238753739308_422850.docx @ 426856 @ 3 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul declanşează, opriţi tractorul, decuplaţi imediat arborele de priză de forţă
şi frânaţi volantul. După remedierea perturbaţiei, cuplajul cu camă se recuplează în mod
automat.
Pos: 56.43 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
47
Descrierea maşinii
Pos: 56.44 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS / 1270 XC HS /1290 HS / 1290 XC HS / 1290 HDP HS / 1290 HDP XC HS @ 191\mod_1381835593370_0.docx @ 1632020 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS (XC) / BiG PACK 1290 HS (XC) / BiG PACK 1290 HDP HS (XC)
Pos: 56.45 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad Bild 1270/1290/1290 HDP/4x4 HS Baureihe @ 191\mod_1381830017074_422850.docx @ 1631718 @ 3 @ 1
Fig. 25
Pos: 56.46 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Schwungrad @ 155\mod_1363675408463_422850.docx @ 1373555 @ @ 1
Pe volant se află un cuplaj de fricţiune (1) şi un cuplaj cu camă (2).
Cuplajul de fricţiune (1) protejează tractorul, arborele cardanic şi arborele articulat împotriva
vârfurilor de sarcină.
Cuplajul cu camă (2) protejează maşina împotriva vârfurilor de sarcină.
Pos: 56.47 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Antriebe/Hauptantrieb Nockenschaltkupplung Hinweis @ 20\mod_1238753739308_422850.docx @ 426856 @ @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul declanşează, opriţi tractorul, decuplaţi imediat arborele de priză de forţă
şi frânaţi volantul. După remedierea perturbaţiei, cuplajul cu camă se recuplează în mod
automat.
Pos: 56.48 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Rafferantrieb @ 155\mod_1363676783571_422850.docx @ 1373613 @ 233 @ 1
5.8.2
Angrenajul dispozitivului de umplere
Pos: 56.49 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Raffergetriebe Bild mit gelber Walterscheid Kupplung @ 191\mod_1381831362300_422850.docx @ 1631882 @ @ 1
Fig. 26
Pos: 56.50 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung am Raffergetriebe @ 155\mod_1363675259453_422850.docx @ 1373497 @ @ 1
Pe angrenajul dispozitivului de umplere se află un cuplaj cu camă.
Cuplajul cu camă protejează angrenajul dispozitivului de umplere împotriva vârfurilor de
sarcină.
Pos: 56.51 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Hinweis Überlastkupplung angesprochen @ 136\mod_1353062689925_422850.docx @ 1213850 @ 2 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul de suprasarcină răspunde, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. Cuplajul de suprasarcină îşi reia acum lucrul în mod
automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos: 56.52 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
48
Descrierea maşinii
Pos: 56.53 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Schneidwerkantrieb @ 192\mod_1382011621479_422850.docx @ 1636011 @ 22 @ 1
5.8.3
Antrenarea dispozitivului de tăiere la varianta cu dispozitiv de tăiere (XC)
Pos: 56.54 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung des Schneidwerks und der Pick-up, Ausführung HS mit Schneidwerk @ 136\mod_1353063267793_422850.docx @ 1213966 @ @ 1
Fig. 27
Deasupra angrenajul dispozitivului de umplere se află un cuplaj cu camă.
Cuplajul cu camă protejează dispozitivul de umplere şi transmisia prin lanţ a pickupului
împotriva vârfurilor de sarcină.
Pos: 56.55 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Pick-up Antrieb @ 155\mod_1363676829227_422850.docx @ 1373641 @ 3 @ 1
5.8.4
Antrenarea pickupului
Pos: 56.56 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Pick-up Bild mit Legende HS Maschinen @ 191\mod_1381831704061_422850.docx @ 1631911 @ 12 @ 1
1
1
Fig. 28
La varianta cu dispozitiv de tăiere
La varianta fără dispozitiv de tăiere
Pos: 56.57 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Pick-up, bei Ausführung mit Schneidwerk @ 155\mod_1363675037552_422850.docx @ 1373409 @ 2 @ 1
La varianta cu dispozitiv de tăiere:
În transmisia prin lanţ a pickupului se află un cuplaj cu camă, varianta clichet în stea (1).
Cuplajul cu camă protejează transmisia prin lanţ a pickupului împotriva vârfurilor de sarcină.
Pos: 56.58 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Pick-up, bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 155\mod_1363674948297_422850.docx @ 1373381 @ 3 @ 1
La varianta fără dispozitiv de tăiere
În transmisia inferioară a pickupului din capătul de jos al arborelui cardanic se află un cuplaj cu
camă, varianta clichet în stea (1).
Cuplajul cu camă protejează transmisia pickupului împotriva vârfurilor de sarcină.
Pos: 56.59 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Hinweis Überlastkupplung angesprochen @ 136\mod_1353062689925_422850.docx @ 1213850 @ 2 @ 1
Indicaţie
De îndată ce cuplajul de suprasarcină răspunde, opriţi tractorul şi reduceţi turaţia până când
maşina se despotmoleşte singură. Cuplajul de suprasarcină îşi reia acum lucrul în mod
automat.
Pe display-ul unităţii de deservire este afişat un mesaj de eroare.
Pos: 56.60 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
49
Descrierea maşinii
Pos: 56.61 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Nadelschwinge @ 158\mod_1365140055004_422850.docx @ 1405052 @ 333 @ 1
5.8.5
Braţ oscilant pentru ace
Pos: 56.62 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Nadelschwinge / Scherschraube Bild alle HS-Typen außer 1290 HDP II @ 192\mod_1382077992442_422850.docx @ 1637543 @ @ 1
Fig. 29
Pos: 56.63 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Überlastsicherungen / Kupplungen / Sternratsche / Scherschraube/Überlastsicherung der Nadelschwinge / Scherschraube alle HS-Typen außer 1290 HDP II @ 191\mod_1381737358783_422850.docx @ 1629234 @ 3 @ 1
Şurub de forfecare
Tija de tracţiune (1) a braţului oscilant pentru ace este asigurată printr-un şurub de forfecare din
partea stângă a maşinii.
Şurubul de forfecare protejează acele şi braţul oscilant pentru ace împotriva vârfurilor de
sarcină.
Pos: 56.64 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Pick-up @ 55\mod_1292568679348_422850.docx @ 521332 @ 22 @ 1
5.9
Pickup
Pos: 56.65 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Pick-up Funktionsbeschreibung Bild 1290 HDP II ohne XC @ 157\mod_1364315127180_422850.docx @ 1386014 @ 3 @ 1
Fig. 30
1)
Pickup
2)
Roată de palpare
3)
Arc
4)
Limitator de adâncime
Pos: 56.66 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Pick-up Funktionsbeschreibung T1 bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 168\mod_1367991064915_422850.docx @ 1452421 @ 2 @ 1
Pickupul serveşte la preluarea materialului de recoltat.
Pickupul este făcut să se rotească prin cuplarea arborelui de priză de forţă.
Pos: 56.67 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Pick-up Funktionsbeschreibung T2 @ 151\mod_1362580095635_422850.docx @ 1353800 @ @ 1
Ridicarea şi coborârea pickupului se realizează pe deasupra aparatului de comandă cu acţiune
simplă de pe tractor. Pickupul dispune de roţi de palpare. Prin intermediul roţilor de palpare se
setează înălţimea de lucru a pickupului.
Înălţimea de lucru a pickupului poate fi limitată în jos, prin intermediul limitatoarelor de
adâncime din ambele părţi ale maşinii. În acest fel devine posibil mersul maşinii fără roţi de
palpare, cu pickup-ul fixat.
Presiunea de apăsare a roţilor de palpare poate fi adaptată condiţiilor de sol, prin intermediul
arcului.
Pos: 56.68 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
50
Descrierea maşinii
Pos: 56.69 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Rollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_422850.docx @ 423731 @ 222 @ 1
5.10
Dispozitivul de apăsare a rolelor
Pos: 56.70 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Rollenniederhalter mit Einzugwalze Funktionsbeschreibung Bild HS Baureihe @ 208\mod_1386843347201_422850.docx @ 1718160 @ 2 @ 1
Fig. 31
1)
Valţ de alimentare
2)
Rola apăsată
3)
Dispozitiv de apăsare a rolelor
4)
Lanţ de prindere
5)
Arc
Pos: 56.71 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Rollenniederhalter mit Einzugwalze Funktionsbeschreibung @ 152\mod_1362637505506_422850.docx @ 1354032 @ 3 @ 1
Dispozitivul de apăsare a rolelor şi valţul de alimentare asigură regularizarea la transportul
materialului de recoltat. Acestea asigură preluarea regulată a materialului prin intermediul
pickupului. Înălţimea dispozitivului de apăsare a rolelor poate fi reglată prin intermediul lanţului
de prindere şi al înălţimii brazdei.
Mult material de recoltat: Dispozitivul de apăsare a rolelor se montează mai sus
Puţin material de recoltat:
Dispozitivul de apăsare a rolelor se montează mai adânc
Presiunea de apăsare a rolelor apăsate pe brazdă se reglează prin intermediul arcului.
Material de recoltat uscat:
Măriţi presiunea de apăsare
Material de recoltat umed:
Micşoraţi presiunea de apăsare
Pos: 56.72 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
51
Descrierea maşinii
Pos: 56.73 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schneidwerk @ 20\mod_1238593156760_422850.docx @ 426811 @ 33 @ 1
5.11
Dispozitivul de tăiere
Pos: 56.74 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Allgemeines Schneidwerk BigPack ohne Blindmesser @ 91\mod_1326705764014_422850.docx @ 780813 @ 3 @ 1
5.11.1
Generalităţi
Big Pack XC posedă un dispozitiv de tăiere cu valţ de tăiere şi cuţite fixe. Tăierea serveşte la o
mai bună prelucrare ulterioară a balotului paralelipipedic mare şi la creşterea densităţii de
presare. În caz de eventuală înfundare, cuţitele pot fi pivotate în afara canalului de avansare,
dinspre tractor, pe cale hidraulică. Fiecare cuţit este asigurat individual împotriva suprasarcinii.
Maşina poate fi utilizată şi fără cuţite. Funcţia de avansare a materialului de la pickup la canalul
de presare preliminară este preluată atunci de către valţul de tăiere.
Pos: 56.75 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ 2 @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 56.76 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge BigPack BiG PACK 890 HS mit 16 Messer @ 192\mod_1382080824345_422850.docx @ 1637780 @ 3 @ 1
5.11.2
Lungime de tăiere
Dispozitivul de tăiere poate fi dotat cu max. 16 cuţite.
Cuţitele sunt împărţite în două grupuri (comutarea superioară a cuţitelor şi comutarea inferioară
a cuţitelor).
Lungimea teoretică de tăiere în condiţii de dotare completă este de 44 mm. Lungimea de tăiere
este determinată prin numărul de cuţite folosite şi prin poziţia comutărilor cuţitelor.
În condiţii de dotare completă, prin intermediul comutării superioare şi a celei inferioare a
cuţitelor, se pot comuta la alegere 0, 8, 8 sau 16 cuţite.
Pos: 56.77 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge Tabelle durch Messerbestückung BigPack HS mit 16 Messer @ 192\mod_1382081539305_422850.docx @ 1637897 @ @ 1
Tabel cu lungimea de tăiere în funcţie de dotarea cu cuţite
Lungime de tăiere mm
Numărul de cuţite
44
88
176
0
16
8
4
Compartiment de cuţite
folosit
oarecare
oricare
din 2 în 2
din 3 în 3
Pos: 56.78 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge Tabelle Messerschaltung BigPack mit 16 Messer @ 192\mod_1382081311304_422850.docx @ 1637868 @ 1 @ 1
Tabel cu lungimea de tăiere în funcţie de comutarea cuţitelor (la dotare completă)
Lungime de tăiere
mm
88
88
44
Pos: 56.79 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
52
Numărul de
Cuţite
0
8
8
16
Comutarea superioară
a cuţitelor
Oprit
Pornit
Oprit
Pornit
Comutarea inferioară a
cuţitelor
Oprit
Oprit
Pornit
Pornit
Descrierea maşinii
Pos: 56.80 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 XC HS / 1290 XC HS / 1290 HDP XC HS @ 192\mod_1382081008983_0.docx @ 1637809 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS XC / BiG PACK 1290 HS XC / BiG PACK 1290 HDP HS XC
Pos: 56.81 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge BigPack mit 26 Messer @ 192\mod_1382079661221_422850.docx @ 1637751 @ 23 @ 1
5.11.3
Lungime de tăiere
Dispozitivul de tăiere poate fi dotat cu max. 26 cuţite.
Cuţitele sunt împărţite în două grupuri (comutarea superioară a cuţitelor şi comutarea inferioară
a cuţitelor).
Lungimea teoretică de tăiere în condiţii de dotare completă este de 44 mm. Lungimea de tăiere
este determinată prin numărul de cuţite folosite şi prin poziţia comutărilor cuţitelor.
În condiţii de dotare completă, prin intermediul comutării superioare şi a celei inferioare a
cuţitelor ,se pot comuta la alegere 0, 13, 13 sau 26 cuţite.
Pos: 56.82 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge Tabelle durch Messerbestückung 26 Messer @ 153\mod_1363012546370_422850.docx @ 1359654 @ @ 1
Tabel cu lungimea de tăiere în funcţie de dotarea cu cuţite
Lungime de tăiere mm
Numărul de cuţite
44
88
176
0
26
13
6
Compartiment de cuţite
folosit
oarecare
oricare
din 2 în 2
din 3 în 3
Pos: 56.83 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schnittlänge Tabelle Messerschaltung mit 26 Messer @ 153\mod_1363012889660_422850.docx @ 1359683 @ @ 1
Tabel cu lungimea de tăiere în funcţie de comutarea cuţitelor (la dotare completă)
Lungime de tăiere
mm
88
88
44
Numărul de
Cuţite
0
13
13
26
Comutarea superioară
a cuţitelor
Oprit
Pornit
Oprit
Pornit
Comutarea inferioară a
cuţitelor
Oprit
Oprit
Pornit
Pornit
Pos: 56.84 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
53
Descrierea maşinii
Pos: 56.85 /BA/Maschinenbeschreibung/BiG PAck/Preßkraftregulierung / Druckbegrenzungsventil-Block 890/1270/1290/1290 HDP (HS) @ 194\mod_1383579575073_422850.docx @ 1650703 @ 333 @ 1
5.12
Bloc de ventiluri de limitare a presiunii (sistem hidraulic de bord)
Fig. 32 Versiunea confort a sistemului hidraulic Versiunea medie a sistemului electronic
Pe blocul de ventiluri de limitare a presiunii se află, în funcţie de dotarea fiecărei maşini,
următoarele ventile:
1)
Manometru
2)
Ventil de limitare a presiunii pentru
reglarea presiunii aplicate.
3a)
Ventil pentru eliberarea clapelor de
presare
3b)
Robinet de blocare pentru eliberarea
clapelor de presare
Forţa de presare din canalul de presare este reglată prin intermediul unui sistem electronichidraulic. Reglarea forţei de presare se realizează direct cu terminalul de la tractor.
Presiunea poate fi citită direct pe afişajul terminalului.
Un manometru (1) suplimentar pentru citirea presiunii de presare se găseşte pe blocul de
ventile de limitare a presiunii.
Pos: 56.86 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Ausschalten des Terminal Um den Pressdruck aufrecht zu erhalten BiG Pack @ 152\mod_1362639559715_422850.docx @ 1354171 @ @ 1
Indicaţie
Pentru a se menţine presiunea de presare în canalul de presare atunci când maşina este în
poziţie verticală, mai întâi se opreşte terminalul, abia după ce maşina, respectiv volantul a
ajuns în stare de repaus.
Pos: 56.87 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
54
Descrierea maşinii
Pos: 56.88 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Bindegarn @ 20\mod_1238751359527_422850.docx @ 426851 @ 2 @ 1
5.13
Firul de legare
Pos: 56.89 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Alte Ausführungen/Enfachknoter @ 20\mod_1239009990035_422850.docx @ 426879 @ @ 1
Înnodător simplu
Pos: 56.90 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ 3 @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 56.91 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten 6 Einfachknoter Bild 16 Rollen 3 Unterfäden @ 208\mod_1386915701434_422850.docx @ 1719736 @ @ 1
3c
3a
2c
2a
1a
1c
3d
3b
2d
2b
1b
1d
Fig. 33
Pos: 56.92 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Bindeeinrichtung allgemein 6 Einfachknoter 16 Rollen @ 191\mod_1381918291783_422850.docx @ 1633426 @ 3 @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari este dotată pe ambele părţi ale maşinii cu cutii cu fire.
Cutiile cu fire pot conţine până la 16 role de fir de legat. Dintre acestea, rolele de fir marcate
cu (R) sunt role de rezervă.
Fiecare din cele şase înnodătoare este alimentat cu un fir inferior. De fiecare parte a fiecărui
înnodător sunt alimentate 3 fire inferioare.
Pentru a se garanta o siguranţă de legare îndestulătoare trebuie avut în vedere să nu se
folosească decât fire sintetice cu o lungime desfăşurată de 100-130 m/kg.
Pos: 56.93 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Verwenden Sie nur KRONE Original Bindegarn @ 32\mod_1253083955561_422850.docx @ 428398 @ 233 @ 1
Indicaţie
Utilizaţi numai fir de legat KRONE original.
Pos: 56.94 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
55
Descrierea maşinii
Pos: 56.95 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_422850.docx @ 426880 @ 3 @ 1
Înnodător dublu
Pos: 56.96 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ 3232 @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 56.97 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bidegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Ober-/Bidegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386918932285_422850.docx @ 1720030 @ @ 1
2a
1a
2c
2a
1a
1c
2b
1b
2d
2b
1b
1d
Fig. 34
1)
Role cu fir pentru firul superior
2)
Role cu fir pentru firul inferior
Pos: 56.98 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bindeeinrichtung allgemein 4 Doppelknoter 16 Rollen @ 191\mod_1381843730948_422850.docx @ 1632309 @ 2 @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari este dotată pe ambele părţi ale maşinii cu cutii cu fire.
Cutiile cu fire pot conţine până la 16 role de fir de legat. Dintre acestea, rolele de fir marcate
cu (R) sunt role de rezervă.
Fiecare din cele patru înnodătoare este alimentat cu un fir superior şi cu un fir inferior. De
fiecare parte a fiecărui înnodător sunt alimentate 2 fire superioare şi 2 fire inferioare.
Pentru firul inferior sunt puse la dispoziţie de două ori mai multe role de fir, deoarece totalul
aproape dublu al firelor este necesar pentru a cuprinde partea de jos şi ambele capete ale
balotului. Dar firul superior trebuie să cuprindă numai partea superioară a balotului.
Pentru a se garanta o siguranţă de legare îndestulătoare trebuie avut în vedere să nu se
folosească decât fire sintetice cu o lungime desfăşurată de 100-130 m/kg.
Pos: 56.99 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Verwenden Sie nur KRONE Original Bindegarn @ 32\mod_1253083955561_422850.docx @ 428398 @ 323 @ 1
Indicaţie
Utilizaţi numai fir de legat KRONE original.
Pos: 56.100 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
56
Descrierea maşinii
Pos: 56.101 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS / 1270 XC HS /1290 HS / 1290 XC HS / 1290 HDP HS / 1290 HDP XC HS @ 191\mod_1381835593370_0.docx @ 1632020 @ 32 @ 1
BiG PACK 1270 HS (XC) / BiG PACK 1290 HS (XC) / BiG PACK 1290 HDP HS (XC)
Pos: 56.102 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386927926341_422850.docx @ 1720319 @ 3 @ 1
3a
2a
1a
3a
2a
2b
3b
2b
1b
3b
3c
2c
1a
1b
1c
Fig. 35
1)
Role cu fir pentru firul superior
2)
Role cu fir pentru firul inferior
Pos: 56.103 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bindeeinrichtung allgemein 6 Doppelknoter 16 Rollen @ 173\mod_1371027284941_422850.docx @ 1484670 @ 2 @ 1
Presa de baloţi paralelipipedici mari este dotată pe ambele părţi ale maşinii cu cutii cu fire.
Cutiile cu fire pot conţine până la 16 role de fir de legat. Dintre acestea, rolele de fir marcate
cu (R) sunt role de rezervă.
Fiecare din cele şase înnodătoare este alimentat cu un fir superior şi cu un fir inferior. De
fiecare parte a fiecărui înnodător sunt alimentate 3 fire superioare şi 3 fire inferioare.
Pentru firul inferior sunt puse la dispoziţie de două ori mai multe role de fir, deoarece totalul
aproape dublu al firelor este necesar pentru a cuprinde partea de jos şi ambele capete ale
balotului. Dar firul superior trebuie să cuprindă numai partea superioară a balotului.
Pentru a se garanta o siguranţă de legare îndestulătoare trebuie avut în vedere să nu se
folosească decât fire sintetice cu o lungime desfăşurată de 100-130 m/kg.
Pos: 56.104 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Verwenden Sie nur KRONE Original Bindegarn @ 32\mod_1253083955561_422850.docx @ 428398 @ 3 @ 1
Indicaţie
Utilizaţi numai fir de legat KRONE original.
Pos: 56.105 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
57
Descrierea maşinii
Pos: 56.106 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Elektrische Garnfehlanzeige Unterfaden @ 168\mod_1367992353605_422850.docx @ 1452450 @ 2222 @ 1
5.13.1
Indicatorul electric al lipsei de fir inferior
Fig. 36
Când s-a atins capătul firului inferior sau când acesta se rupe, întinzătoarele de fir (1) se
aşează pe vinclul rotitor (2). În terminal se aude un semnal acustic de avertizare. Pe display
apare un mesaj de eroare.
Indicaţie
Pentru a opri semnalul acustic de avertizare pe durata introducerii firului în ac, consultaţi
capitolul Terminalul CCI 100 KRONE ISOBUS "Mesaj de alarmă".
Pos: 56.107 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
58
Descrierea maşinii
Pos: 56.108 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Garnlaufanzeige Oberfaden (Doppelknoter) @ 20\mod_1238741788902_422850.docx @ 426848 @ 3 @ 1
5.13.2
Indicatorul parcursului firului superior (înnodător dublu)
Fig. 37
Parcursul firului superior este supravegheat prin reflectoare (indicatoare ale parcursului firului),
aplicate deasupra maşinii. În cursul formării balotului, indicatoarele parcursului firului trebuie să
se deplaseze pulsatoriu încoace şi încolo. Toate indicatoarele se ridică şi coboară în general
simultan, cu excepţia cazului în care survine o perturbaţie. O asemenea perturbaţie se
manifestă prin aceea că indicatorul parcursului firului afectat de perturbaţie nu se mai găseşte
în aceeaşi poziţie cu celelalte indicatoare.
Pot fi semnalate următoarele perturbaţii:
Indicatoarele parcursului firului rămân sus:
•
Firul s-a înfăşurat în jurul cârligului înnodătorului.
•
Acul nu a prins fasciculul de fir superior, (firul nu este retezat).
•
Nodul a rămas agăţat de cârligul înnodătorului, (după încheierea legării, un indicator al
parcursului firului rămâne jos mai mult timp decât celelalte).
Indicatoarele parcursului firului rămân jos:
•
Tensiunea din fir este prea scăzută.
•
S-a rupt fasciculul de fir superior.
•
Cârligul înnodătorului nu a executat nod.
Pos: 56.109 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Elektrische Knoterkontrolle @ 168\mod_1367993462294_422850.docx @ 1452509 @ 23333 @ 1
5.13.3
Controlul electric al înnodătorului
Pos: 56.110 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Knoterkontrolle 1290 HDP II @ 168\mod_1367993641881_422850.docx @ 1452567 @ @ 1
BPHS0015
Pos: 56.111 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Fig. 38
Maşina este dotată cu control electric al înnodătorului. Astfel, fiecare înnodător în parte este
supravegheat prin intermediul unui senzor (1). Când apare o defecţiune la un înnodător, pe
display-ul terminalului de deservire este afişat un mesaj de eroare corespunzător.
Înnodătoarele sunt numerotate de la stânga la dreapta, privit în direcţia de mers, de la 1 până
la 8.
59
Descrierea maşinii
Pos: 56.112 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Knotergetriebe / Ruhestellung / Bindevorgang von Hand auslösen @ 168\mod_1367993844032_422850.docx @ 1452596 @ 333 @ 1
5.14
Angrenajul înnodătorului
3
a
Fig. 39
Angrenajul înnodătorului în poziţia de repaus
Angrenajul înnodătorului se găseşte în poziţia de repaus atunci când rola de declanşare (1) se
află în decupările discului cu camă (2) al angrenajului înnodătorului.
Procesul de legare
Un proces de legare constă înntr-o rotaţie a discului cu camă (2).
Mecanismul înnodătorului se declanşează automat la atingerea lungimii stabilite a balotului de
către sistem. Aici, discul cu camă se roteşte, apasă rola de declanşare în decupări şi se roteşte
în continuare până când rola de declanşare glisează din nou în decupare. În timpul unei rotaţii a
discului cu camă, în primul rând este legat primul nod (nod de închidere) şi imediat după este
legat şi al doilea nod (nod de pornire).
Primul nod = Nod de închidere, leagă balotul presat
Al doilea nod = Nod de pornire, leagă nodul de început pentru balotul următor
Declanşarea manuală a procesului de legare
În timpul lucrărilor de întreţinere, reglare şi reparaţie, procesul de legare poate fi declanşat
manual, atunci când tractorul nu este ataşat. Procesul de legare se realizează prin rotirea
volantului (3) manual, în direcţia de lucru (a), consultaţi capitolul referitor la operare
"Declanşarea manuală a procesului de legare"
Pos: 56.113 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
60
Descrierea maşinii
Pos: 56.114 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ballenausschieber / Rollenschurre betätigen Einführtext BP 890_1270_1290_1290 HDP_4x4 @ 173\mod_1371025842883_422850.docx @ 1484481 @ 33 @ 1
5.15
Dispozitiv de evacuare a baloţilor / jgheab de baloţi
1
BPHS0252
Fig. 40 Dispozitiv de evacuare a baloţilor (1)
Operarea dispozitivului de evacuare a baloţilor sau a jgheabului de baloţi depinde de versiunea
maşinii (sistem electronic varianta medie sau sistem electronic de confort), consultaţi capitolul
referitor la operare, "Operarea jgheabului de baloţi".
Pos: 56.115 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ballenausschieber / Rollenschurre betätigen bei Ausführung Medium-Elektronik @ 152\mod_1362724438588_422850.docx @ 1357170 @ 3 @ 1
5.15.1
Versiunea sistem electronic varianta medie
Fig. 41
Aparatul de comandă pentru deservire se află pe partea din spate stânga a maşinii, la jug.
Maneta de deservire (3,4) se activează sau se dezactivează prin intermediul robinetelor de
blocare (1,2).
Jgheabul de baloţi se ridică sau coboară prin intermediul manetei de deservire (3).
Dispozitivul de evacuare a baloţilor se mută în spate sau în faţă prin intermediul jgheabului de
baloţi (4).
Pos: 56.116 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
61
Descrierea maşinii
Pos: 56.117 /BA/Maschinenbeschreibung/Maschinenübersicht/Funktionsweise/Ballenausschieber / Rollenschurre betätigen bei Ausführung Komfort-Elektronik @ 157\mod_1364316843931_422850.docx @ 1386074 @ 3 @ 1
5.15.2
În versiunea sistem electronic de confort:
2
1
3
5
4
5
Fig. 42
La maşinile cu sistem electronic de confort sunt montate butoane externe (1, 2) în partea din
spate stânga a mașinii. Prin intermediul butoanelor (3,4), dispozitivul de evacuare a baloţilor
este acţionat manual. Prin intermediul butoanelor (5,6), jgheabul de baloţi este acţionat manual.
Acţionarea dispozitivului de evacuare a balotului
Dispozitivul de evacuare a baloţilor se mişcă în faţă prin intermediul butonului (3).
Butonul (4) are mai multe funcţii.
În cazul în care clapele de presare nu sunt detaşate, clapele de presare sunt eliberate prin
apăsarea butonului.
În cazul în care clapele de presare sunt eliberate, se execută 10 evacuări de baloţi prin
apăsarea butonului.
În cazul în care clapele de presare sunt eliberate şi butonul este apăsat şi menţinut apăsat,
dispozitivul de evacuare a baloţilor se deplasează în spate.
Funcţionarea jgheabului de baloţi
Jgheabul de baloţi este ridicat în poziţia de transport prin intermediul butonului (5).
Jgheabul de baloţi este ridicat în poziţia de lucru prin intermediul butonului (6).
Pos: 57 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
62
Descrierea maşinii
Pos: 58 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Technische Daten @ 7\mod_1216639197520_422850.docx @ 424897 @ 22 @ 1
5.16
Date tehnice
Pos: 59.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 59.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353058807299_422850.docx @ 1213645 @ 2 @ 1
Dimensiuni
Înălţime
3075 mm
Lungime în poziţia de transport
7930 mm
Lungime în poziţia de lucru
9180 mm
Lăţime cu cauciucuri 710/45-22,5 ax individual
2600 mm
Lăţime cu cauciucuri 500/50-17 ax tandem
2550 mm
Lăţime cu cauciucuri 550/45-22,5 ax tandem
2600 mm
Lăţime cu cauciucuri 620/40- R22,5 ax tandem
2670 mm
Pos: 59.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Gewicht BiG PACK 890 @ 136\mod_1353327038642_422850.docx @ 1215655 @ @ 1
Greutate*
Ax individual fără dispozitiv de tăiere
7470 kg
Ax individual cu dispozitiv de tăiere
8030 kg
Ax tandem fără dispozitiv de tăiere
8010 kg
Ax tandem cu dispozitiv de tăiere
8560 kg
*) în funcţie de dotarea maşinii
Pos: 59.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Spurbreite BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327129264_422850.docx @ 1215684 @ @ 1
Ecartamentul roţilor
Ax individual
1820 mm
Ax tandem
2040 mm
Pos: 59.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327194106_422850.docx @ 1215713 @ @ 1
Viteză maximă admisibilă *
Ax individual, frână cu aer comprimat
40 km/h
Ax tandem, frână cu aer comprimat
50 km/h / 60 km/h**
Ax individual, frână hidraulică
40 km/h
Ax tandem, frână hidraulică
50 km/h
*)
**)
Viteza maximă depinde de cerinţele legale din fiecare ţară.
În funcţie de cauciucuri
Pos: 59.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 890 @ 136\mod_1353327394196_422850.docx @ 1215771 @ 3 @ 1
Active pickup
Lăţime de preluare
1950 mm
Lăţime de preluare (lăţime pickup opţional)
2350 mm
Suporturi de dinţi
5 bucăţi
Număr de dinţi (dinţi dubli pe suporturi de dinţi)
16 bucăţi
Alimentare
Alimentare laterală (dreapta / stânga)
Dispozitivul de apăsare a
rolelor şi valţul de alimentare
Melc de conveiere
Reglare în înălţime prin intermediul riglei perforate de la roata
de sprijin
Pos: 59.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
63
Descrierea maşinii
Pos: 59.8 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 59.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) BiG PACK 890 @ 136\mod_1353327676778_422850.docx @ 1215859 @ 3 @ 1
Dispozitiv de tăiere (XC)
Numărul de cuţite
16
Selectarea grupurilor de cuţite
0, 8, 8, 16
Lungime minimă de tăiere
44 mm
Siguranţă cuţit individual
Serie
Montare prin intermediul jgheaburilor laterale extractabile de
tăiere
Serie
Pos: 59.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_422850.docx @ 1215800 @ @ 1
Alimentare cu material de presare / sistemul variabil de umplere (VFS)
Alimentare forţată
Cu tamburul dispozitivului de
umplere
4x lamele transportoare
Tamburul dispozitivului de umplere
1x baghetă de alimentare
comutabilă
Versiunea XC prezintă suplimentar un dispozitiv de tăiere ataşat înainte.
Pos: 59.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Preßkolben BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327847111_422850.docx @ 1215947 @ @ 1
Piston de presare
Lungimea cursei
750 mm
Bătăi de piston pe minut
49
Lăgăruire (role de ghidare)
Cuţite la piston
Reglarea densităţii de presare
4 bucăţi.
5 bucăţi.
Reglare electronic-hidraulică
a forţei (realizabilă de la
tractor).
Pos: 59.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Preßkanal BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327304941_422850.docx @ 1215742 @ @ 1
Canal de presare / cântar de baloţi
Înălţime
900 mm
Lăţime
800 mm
Lăţime balot (cu reglare variabilă)
între 1000 mm şi 2700 mm
Pos: 59.13 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 890 HS @ 136\mod_1353327994949_422850.docx @ 1215976 @ 2 @ 1
Dispozitivul de legare
Pos: 59.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
64
Cutie cu fire de ambele părţi
Pentru fiecare 16 role de fir
Fir de legat (fire sintetice)
100-130 m/kg
Controlul înnodătorului
Indicatorul lipsei de fir (fir inferior / fir superior)
Control electric cu semnal
acustic.
Indicatorul parcursului firului superior
Optic prin reflectoare
Începerea legării
Automată sau manuală
Numărul de dispozitive de înnodat
4
Curăţarea înnodătoarelor
Aer comprimat
Descrierea maşinii
Pos: 59.15 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 59.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327752664_422850.docx @ 1215918 @ @ 1
Siguranţa de supraîncărcare
Cuplaj de fricţiune acţionare
2400 Nm
Cuplaj de supraîncărcare volant
5000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup fără dispozitiv de tăiere
1000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup cu dispozitiv de tăiere
1200 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de tăiere
7000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de umplere
14500 Nm
Şurub de forfecare (şurub cu cap) pe bara de tragere a acelor
stânga
M10 x 70-12.9
DIN EN ISO 4762
Pos: 59.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_422850.docx @ 1639362 @ 3 @ 1
Arbore articulat
Unghi larg (montat pe partea tractorului) Seria
Unghi larg (montat pe partea tractorului) opţional
1 3/8“, Z=6
1 3/8“, Z=21
1 3/4“, Z=6
1 3/4“, Z=20
Pos: 59.18 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_422850.docx @ 1627265 @ @ 1
Remorcare
Sarcină de reazem
admisibilă
Urechi de tracţiune Ø 40 mm ISO 5692-2 / similar DIN 11026
2000 kg
Ataşare cu cap sferic (K80)
2500 kg
Urechi de tracţiune rotative Ø 76,2 mm CUNA F3 (numai pentru
export)
2000 kg
Ataşare Hitch Ø 50 mm
ISO 20019 / similar DIN 9678 (numai pentru export)
2000 kg
Balot Hitch (numai export)
2500 kg
Pos: 59.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_422850.docx @ 1216005 @ @ 1
Frâne
Frână hidraulică (în funcţie de ţară)
Este necesară conectarea
pentru sistemul hidraulic de
frânare (presiune maximă de
lucru 120 bari / 1740 PSI)
Frână cu aer comprimat
Instalaţie de frână cu
conductă dublă
Frâna de blocare
Acţionare prin troliu
Pos: 59.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
65
Descrierea maşinii
Pos: 59.21 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 59.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 890 HS @ 137\mod_1353328597458_422850.docx @ 1216092 @ @ 1
Cerinţe minime pentru tractor
Necesar de putere fără dispozitiv de tăiere
80 kW (109 CP)
Necesar de putere cu dispozitiv de tăiere
95 kW (129 CP)
Turaţia la arborele de priză de forţă
max. 1000 rot./min.
Presiune max. de lucru instalaţie hidraulică
200 bar
Pos: 59.23 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elektrische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_422850.docx @ 1216121 @ @ 1
Racorduri electrice
Iluminare
12 Volţi
Priză cu 7 poli
Alimentarea cu energie electrică a maşinii
12 Volţi
Priză cu 3 poli
Compatibil ISOBUS
da
Pos: 59.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Medium-Elektronik 890 HS/1270 HS/1290 HS @ 192\mod_1382342499575_422850.docx @ 1639630 @ @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic varianta medie
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
În versiunea punte portantă - ax de direcţie
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Pos: 59.25 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328724923_422850.docx @ 1216150 @ @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic de confort
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
alternativ
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
1x retur nepresurizat în
rezervor
Pos: 59.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
66
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Racord pentru detectarea încărcării, în partea maşinii
Serie
Descrierea maşinii
Pos: 59.27 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 59.28 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 890 HS/Technische Daten: Bereifung 890 HS @ 192\mod_1382336084813_422850.docx @ 1639184 @ @ 1
Denumirea cauciucului
Presiune minimă
[bar]
Vmax <= 10km/h
Roţi de palpare:
15x6.00 - 6 10 PR
Ax individual:
710/45-22,5 162 A8
Ax tandem:
500/50-17 149 A8
550/45-22,5 16 PR
620/40 R 22,5 148 D
Presiune maximă
[bar]
Presiune în pneuri
recomandată* (bar)
3,7
1,5
1,0
2,5
1,8
1,2
1,2
1,0
3,5
2,8
3,2
3,5
2,8
2,0
Pos: 59.29 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_422850.docx @ 427268 @ 2 @ 1
*)
Recomandarea este valabilă în special pentru utilizarea mixtă (câmp/stradă) la viteza
maxim admisibilă a maşinii.
Dacă este necesar, presiunea aerului în pneuri poate fi diminuată până la presiunea
minimă indicată a aerului. În acest caz trebuie însă avută în vedere viteza maxim
admisibilă aferentă situaţiei date.
Pos: 60 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 191\mod_1381738222577_422850.docx @ 1629503 @ @ 1
Dotările utilajului (opţional)
Lumini suplimentare de lucru
Măsurare umiditate
Marcare specială (Franţa)
Cablu ISOBUS
Sistem video
A doua cameră
Terminal CCI 100
Set special de cabluri pentru Terminalul CCI 100
Manetă multifuncţională ISOBUS AUX
Pos: 61 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_422850.docx @ 1174632 @ @ 1
Emisii de zgomot în aer
Nivel echivalent de presiune acustică continuă
sub 70 d B(A)
Pos: 62 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
67
Descrierea maşinii
Pos: 63.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ 3 @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 63.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HSTechnische Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK1270 HS @ 190\mod_1381409127594_422850.docx @ 1626508 @ 3 @ 1
Dimensiuni
Înălţime
2875 mm
Lungime în poziţia de transport
7930 mm
Lungime în poziţia de lucru
9180 mm
Lăţime
2995 mm
Pos: 63.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Technische Daten: Gewicht BiG PACK 1270 HS @ 190\mod_1381409245481_422850.docx @ 1626537 @ @ 1
Greutate*
Ax individual fără dispozitiv de tăiere
8440 kg
Ax individual cu dispozitiv de tăiere
9180 kg
Ax tandem fără dispozitiv de tăiere
9020 kg
Ax tandem cu dispozitiv de tăiere
9740 kg
Ax tandem (versiune grea) cu dispozitiv de tăiere
10140 kg
*) în funcţie de dotarea maşinii
Pos: 63.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Spurbreite BiG PACK 1270/1290 HS @ 190\mod_1381409343681_422850.docx @ 1626566 @ @ 1
Ecartamentul roţilor
Ax individual
2200 mm
Ax tandem, fix
2250 mm
Ax tandem, condus liber
2350 mm
Ax tandem (versiune grea), condus liber
2370 mm
Pos: 63.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327194106_422850.docx @ 1215713 @ 3 @ 1
Viteză maximă admisibilă *
Ax individual, frână cu aer comprimat
Ax tandem, frână cu aer comprimat
40 km/h
50 km/h / 60 km/h**
Ax individual, frână hidraulică
40 km/h
Ax tandem, frână hidraulică
50 km/h
*)
**)
Viteza maximă depinde de cerinţele legale din fiecare ţară.
În funcţie de cauciucuri
Pos: 63.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/1290 HDP II @ 192\mod_1382336866934_422850.docx @ 1639273 @ 3 @ 1
Active pickup
Lăţime de preluare
2350 mm
Suporturi de dinţi
5 bucăţi
Număr de dinţi (dinţi dubli pe suporturi de dinţi)
20 bucăţi
Alimentare
Dispozitivul de
apăsare a rolelor şi
valţul de alimentare
Alimentare laterală (dreapta / stânga)
Melc de conveiere
Reglare în înălţime prin intermediul riglei perforate de la roata de
sprijin
Pos: 63.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
68
Descrierea maşinii
Pos: 63.8 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 63.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) BiG PACK 1270/1290/1290 HDP HS @ 190\mod_1381411074266_422850.docx @ 1626654 @ @ 1
Dispozitiv de tăiere (XC)
Numărul de cuţite
26
Selectarea grupurilor de cuţite
0, 13, 13, 26
Lungime minimă de tăiere
44 mm
Siguranţă cuţit individual
Serie
Montare prin intermediul jgheaburilor laterale extractabile de
tăiere
Serie
Pos: 63.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_422850.docx @ 1215800 @ 3 @ 1
Alimentare cu material de presare / sistemul variabil de umplere (VFS)
Alimentare forţată
Cu tamburul dispozitivului de
umplere
4x lamele transportoare
Tamburul dispozitivului de umplere
1x baghetă de alimentare
comutabilă
Versiunea XC prezintă suplimentar un dispozitiv de tăiere ataşat înainte.
Pos: 63.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßkolben BiG PACK 1270/1290/1290HDP @ 190\mod_1381411266479_422850.docx @ 1626683 @ @ 1
Piston de presare
Lungimea cursei
750 mm
Bătăi de piston pe minut
45
Lăgăruire (role de ghidare)
Cuţite la piston
Reglarea densităţii de presare
4 bucăţi
7 bucăţi
Reglare electronic-hidraulică
a forţei (realizabilă de la
tractor).
Pos: 63.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HSTechnische Daten: Preßkanal BiG PACK 1270 @ 190\mod_1381411361335_422850.docx @ 1626712 @ 3 @ 1
Canal de presare / cântar de baloţi
Înălţime
700 mm
Lăţime
1200 mm
Lăţime balot (cu reglare variabilă)
între 1000 mm şi 2700 mm
Pos: 63.13 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 1270/1290/1290HDP HS @ 190\mod_1381411465379_422850.docx @ 1626741 @ @ 1
Dispozitivul de legare
Cutie cu fire de ambele părţi
Pentru fiecare 16 role de fir
Fir de legat (fire sintetice)
100-130 m/kg
Controlul înnodătorului
Indicatorul lipsei de fir (fir inferior / fir superior)
Control electric cu semnal
acustic.
Indicatorul parcursului firului superior
Optic prin reflectoare
Începerea legării
Automată sau manuală
Numărul de dispozitive de înnodat
6
Curăţarea înnodătoarelor
Aer comprimat
Pos: 63.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
69
Descrierea maşinii
Pos: 63.15 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ 2 @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 63.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327752664_422850.docx @ 1215918 @ @ 1
Siguranţa de supraîncărcare
Cuplaj de fricţiune acţionare
2400 Nm
Cuplaj de supraîncărcare volant
5000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup fără dispozitiv de tăiere
1000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup cu dispozitiv de tăiere
1200 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de tăiere
7000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de umplere
14500 Nm
Şurub de forfecare (şurub cu cap) pe bara de tragere a acelor
stânga
M10 x 70-12.9
DIN EN ISO 4762
Pos: 63.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_422850.docx @ 1639362 @ 3 @ 1
Arbore articulat
Unghi larg (montat pe partea tractorului) Seria
Unghi larg (montat pe partea tractorului) opţional
1 3/8“, Z=6
1 3/8“, Z=21
1 3/4“, Z=6
1 3/4“, Z=20
Pos: 63.18 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_422850.docx @ 1627265 @ @ 1
Remorcare
Sarcină de reazem
admisibilă
Urechi de tracţiune Ø 40 mm ISO 5692-2 / similar DIN 11026
2000 kg
Ataşare cu cap sferic (K80)
2500 kg
Urechi de tracţiune rotative Ø 76,2 mm CUNA F3 (numai pentru
export)
2000 kg
Ataşare Hitch Ø 50 mm
ISO 20019 / similar DIN 9678 (numai pentru export)
2000 kg
Balot Hitch (numai export)
2500 kg
Pos: 63.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_422850.docx @ 1216005 @ @ 1
Frâne
Pos: 63.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
70
Frână hidraulică (în funcţie de ţară)
Este necesară conectarea
pentru sistemul hidraulic de
frânare (presiune maximă de
lucru 120 bari / 1740 PSI)
Frână cu aer comprimat
Instalaţie de frână cu
conductă dublă
Frâna de blocare
Acţionare prin troliu
Descrierea maşinii
Pos: 63.21 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 63.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HSTechnische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 1270 HS @ 190\mod_1381411584312_422850.docx @ 1626770 @ @ 1
Cerinţe minime pentru tractor
Necesar de putere fără dispozitiv de tăiere
85 kW (116 CP)
Necesar de putere cu dispozitiv de tăiere
100 kW (136 CP)
Turaţia la arborele de priză de forţă
max. 1000 rot./min.
Presiune max. de lucru instalaţie hidraulică
200 bar
Pos: 63.23 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elektrische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_422850.docx @ 1216121 @ @ 1
Racorduri electrice
Iluminare
12 Volţi
Priză cu 7 poli
Alimentarea cu energie electrică a maşinii
12 Volţi
Priză cu 3 poli
Compatibil ISOBUS
da
Pos: 63.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Medium-Elektronik 890 HS/1270 HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Medium-Elektronik 890 HS/1270 HS/1290 HS @ 192\mod_1382342499575_422850.docx @ 1639630 @ @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic varianta medie
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
În versiunea punte portantă - ax de direcţie
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Pos: 63.25 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328724923_422850.docx @ 1216150 @ 2 @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic de confort
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
alternativ
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
1x retur nepresurizat în
rezervor
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Racord pentru detectarea încărcării, în partea maşinii
Serie
Pos: 63.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
71
Descrierea maşinii
Pos: 63.27 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 63.28 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Technische Daten: Bereifung 1270/1290 @ 192\mod_1382340182762_422850.docx @ 1639401 @ @ 1
Denumirea cauciucului
Presiune minimă
[bar]
Vmax <= 10km/h
Roţi de palpare:
15x6.00 - 6 10 PR
Ax individual:
710/45-22,5 162 A8
Ax tandem:
500/50-17 149 A8
550/45-22,5 16 PR
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 152 D
Presiune maximă
[bar]
Presiune în pneuri
recomandată* (bar)
3,7
1,5
1,0
2,5
1,8
1,2
1,2
1,0
1,2
3,5
2,8
3,2
3,2
3,5
2,8
3,0
3,0
Pos: 63.29 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_422850.docx @ 427268 @ @ 1
*)
Recomandarea este valabilă în special pentru utilizarea mixtă (câmp/stradă) la viteza
maxim admisibilă a maşinii.
Dacă este necesar, presiunea aerului în pneuri poate fi diminuată până la presiunea
minimă indicată a aerului. În acest caz trebuie însă avută în vedere viteza maxim
admisibilă aferentă situaţiei date.
Pos: 64 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 191\mod_1381738222577_422850.docx @ 1629503 @ @ 1
Dotările utilajului (opţional)
Lumini suplimentare de lucru
Măsurare umiditate
Marcare specială (Franţa)
Cablu ISOBUS
Sistem video
A doua cameră
Terminal CCI 100
Set special de cabluri pentru Terminalul CCI 100
Manetă multifuncţională ISOBUS AUX
Pos: 65 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_422850.docx @ 1174632 @ @ 1
Emisii de zgomot în aer
Nivel echivalent de presiune acustică continuă
Pos: 66 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
72
sub 70 d B(A)
Descrierea maşinii
Pos: 67.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HS BiG PACK 1290 XC HS @ 190\mod_1381479610042_0.docx @ 1628318 @ @ 1
BiG PACK 1290 HS / BiG PACK 1290 XC HS
Pos: 67.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HSTechnische Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK1290 HS @ 190\mod_1381411891693_422850.docx @ 1626828 @ @ 1
Dimensiuni
Înălţime
3075 mm
Lungime în poziţia de transport
7930 mm
Lungime în poziţia de lucru
9180 mm
Lăţime
2995 mm
Pos: 67.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HSTechnische Daten: Gewicht BiG PACK 1290 HS @ 190\mod_1381411967197_422850.docx @ 1626857 @ @ 1
Greutate*
Ax individual fără dispozitiv de tăiere
8580 kg
Ax individual cu dispozitiv de tăiere
9460 kg
Ax tandem fără dispozitiv de tăiere
9170 kg
Ax tandem cu dispozitiv de tăiere
10020 kg
Ax tandem (versiune grea) cu dispozitiv de tăiere
10420 kg
*) în funcţie de dotarea maşinii
Pos: 67.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Spurbreite BiG PACK 1270/1290 HS @ 190\mod_1381409343681_422850.docx @ 1626566 @ @ 1
Ecartamentul roţilor
Ax individual
2200 mm
Ax tandem, fix
2250 mm
Ax tandem, condus liber
2350 mm
Ax tandem (versiune grea), condus liber
2370 mm
Pos: 67.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327194106_422850.docx @ 1215713 @ @ 1
Viteză maximă admisibilă *
Ax individual, frână cu aer comprimat
Ax tandem, frână cu aer comprimat
40 km/h
50 km/h / 60 km/h**
Ax individual, frână hidraulică
40 km/h
Ax tandem, frână hidraulică
50 km/h
*)
**)
Viteza maximă depinde de cerinţele legale din fiecare ţară.
În funcţie de cauciucuri
Pos: 67.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/1290 HDP II @ 192\mod_1382336866934_422850.docx @ 1639273 @ @ 1
Active pickup
Lăţime de preluare
2350 mm
Suporturi de dinţi
5 bucăţi
Număr de dinţi (dinţi dubli pe suporturi de dinţi)
20 bucăţi
Alimentare
Dispozitivul de
apăsare a rolelor şi
valţul de alimentare
Alimentare laterală (dreapta / stânga)
Melc de conveiere
Reglare în înălţime prin intermediul riglei perforate de la roata de
sprijin
Pos: 67.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
73
Descrierea maşinii
Pos: 67.8 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HS BiG PACK 1290 XC HS @ 190\mod_1381479610042_0.docx @ 1628318 @ @ 1
BiG PACK 1290 HS / BiG PACK 1290 XC HS
Pos: 67.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) BiG PACK 1270/1290/1290 HDP HS @ 190\mod_1381411074266_422850.docx @ 1626654 @ @ 1
Dispozitiv de tăiere (XC)
Numărul de cuţite
26
Selectarea grupurilor de cuţite
0, 13, 13, 26
Lungime minimă de tăiere
44 mm
Siguranţă cuţit individual
Serie
Montare prin intermediul jgheaburilor laterale extractabile de
tăiere
Serie
Pos: 67.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_422850.docx @ 1215800 @ @ 1
Alimentare cu material de presare / sistemul variabil de umplere (VFS)
Alimentare forţată
Cu tamburul dispozitivului de
umplere
4x lamele transportoare
Tamburul dispozitivului de umplere
1x baghetă de alimentare
comutabilă
Versiunea XC prezintă suplimentar un dispozitiv de tăiere ataşat înainte.
Pos: 67.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßkolben BiG PACK 1270/1290/1290HDP @ 190\mod_1381411266479_422850.docx @ 1626683 @ @ 1
Piston de presare
Lungimea cursei
750 mm
Bătăi de piston pe minut
45
Lăgăruire (role de ghidare)
Cuţite la piston
Reglarea densităţii de presare
4 bucăţi
7 bucăţi
Reglare electronic-hidraulică
a forţei (realizabilă de la
tractor).
Pos: 67.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HSTechnische Daten: Preßkanal BiG PACK 1290 HS @ 190\mod_1381412260005_422850.docx @ 1626886 @ @ 1
Canal de presare / cântar de baloţi
Înălţime
900 mm
Lăţime
1200 mm
Lăţime balot (cu reglare variabilă)
între 1000 mm şi 2700 mm
Pos: 67.13 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 1270/1290/1290HDP HS @ 190\mod_1381411465379_422850.docx @ 1626741 @ @ 1
Dispozitivul de legare
Pos: 67.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
74
Cutie cu fire de ambele părţi
Pentru fiecare 16 role de fir
Fir de legat (fire sintetice)
100-130 m/kg
Controlul înnodătorului
Indicatorul lipsei de fir (fir inferior / fir superior)
Control electric cu semnal
acustic.
Indicatorul parcursului firului superior
Optic prin reflectoare
Începerea legării
Automată sau manuală
Numărul de dispozitive de înnodat
6
Curăţarea înnodătoarelor
Aer comprimat
Descrierea maşinii
Pos: 67.15 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HS BiG PACK 1290 XC HS @ 190\mod_1381479610042_0.docx @ 1628318 @ @ 1
BiG PACK 1290 HS / BiG PACK 1290 XC HS
Pos: 67.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 890/1270/1290 HS @ 136\mod_1353327752664_422850.docx @ 1215918 @ @ 1
Siguranţa de supraîncărcare
Cuplaj de fricţiune acţionare
2400 Nm
Cuplaj de supraîncărcare volant
5000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup fără dispozitiv de tăiere
1000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup cu dispozitiv de tăiere
1200 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de tăiere
7000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de umplere
14500 Nm
Şurub de forfecare (şurub cu cap) pe bara de tragere a acelor
stânga
M10 x 70-12.9
DIN EN ISO 4762
Pos: 67.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_422850.docx @ 1639362 @ @ 1
Arbore articulat
Unghi larg (montat pe partea tractorului) Seria
Unghi larg (montat pe partea tractorului) opţional
1 3/8“, Z=6
1 3/8“, Z=21
1 3/4“, Z=6
1 3/4“, Z=20
Pos: 67.18 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 1270/1290/1290 HDP/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_422850.docx @ 1627265 @ 2 @ 1
Remorcare
Sarcină de reazem
admisibilă
Urechi de tracţiune Ø 40 mm ISO 5692-2 / similar DIN 11026
2000 kg
Ataşare cu cap sferic (K80)
2500 kg
Urechi de tracţiune rotative Ø 76,2 mm CUNA F3 (numai pentru
export)
2000 kg
Ataşare Hitch Ø 50 mm
ISO 20019 / similar DIN 9678 (numai pentru export)
2000 kg
Balot Hitch (numai export)
2500 kg
Pos: 67.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_422850.docx @ 1216005 @ @ 1
Frâne
Frână hidraulică (în funcţie de ţară)
Este necesară conectarea
pentru sistemul hidraulic de
frânare (presiune maximă de
lucru 120 bari / 1740 PSI)
Frână cu aer comprimat
Instalaţie de frână cu
conductă dublă
Frâna de blocare
Acţionare prin troliu
Pos: 67.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
75
Descrierea maşinii
Pos: 67.21 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HS BiG PACK 1290 XC HS @ 190\mod_1381479610042_0.docx @ 1628318 @ @ 1
BiG PACK 1290 HS / BiG PACK 1290 XC HS
Pos: 67.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HSTechnische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 1290 HS @ 190\mod_1381412344708_422850.docx @ 1626915 @ @ 1
Cerinţe minime pentru tractor
Necesar de putere fără dispozitiv de tăiere
90 kW (122 CP)
Necesar de putere cu dispozitiv de tăiere
105 kW (143 CP)
Turaţia la arborele de priză de forţă
max. 1000 rot./min.
Presiune max. de lucru instalaţie hidraulică
200 bar
Pos: 67.23 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elektrische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_422850.docx @ 1216121 @ @ 1
Racorduri electrice
Iluminare
12 Volţi
Priză cu 7 poli
Alimentarea cu energie electrică a maşinii
12 Volţi
Priză cu 3 poli
Compatibil ISOBUS
da
Pos: 67.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Medium-Elektronik 890 HS/1270 HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Medium-Elektronik 890 HS/1270 HS/1290 HS @ 192\mod_1382342499575_422850.docx @ 1639630 @ @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic varianta medie
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
În versiunea punte portantă - ax de direcţie
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Pos: 67.25 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328724923_422850.docx @ 1216150 @ 3 @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic de confort
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
alternativ
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
1x retur nepresurizat în
rezervor
Pos: 67.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
76
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Racord pentru detectarea încărcării, în partea maşinii
Serie
Descrierea maşinii
Pos: 67.27 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HS BiG PACK 1290 XC HS @ 190\mod_1381479610042_0.docx @ 1628318 @ 3 @ 1
BiG PACK 1290 HS / BiG PACK 1290 XC HS
Pos: 67.28 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1270 HS/Technische Daten: Bereifung 1270/1290 @ 192\mod_1382340182762_422850.docx @ 1639401 @ @ 1
Denumirea cauciucului
Presiune minimă
[bar]
Vmax <= 10km/h
Roţi de palpare:
15x6.00 - 6 10 PR
Ax individual:
710/45-22,5 162 A8
Ax tandem:
500/50-17 149 A8
550/45-22,5 16 PR
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 152 D
Presiune maximă
[bar]
Presiune în pneuri
recomandată* (bar)
3,7
1,5
1,0
2,5
1,8
1,2
1,2
1,0
1,2
3,5
2,8
3,2
3,2
3,5
2,8
3,0
3,0
Pos: 67.29 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_422850.docx @ 427268 @ @ 1
*)
Recomandarea este valabilă în special pentru utilizarea mixtă (câmp/stradă) la viteza
maxim admisibilă a maşinii.
Dacă este necesar, presiunea aerului în pneuri poate fi diminuată până la presiunea
minimă indicată a aerului. În acest caz trebuie însă avută în vedere viteza maxim
admisibilă aferentă situaţiei date.
Pos: 68 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 191\mod_1381738222577_422850.docx @ 1629503 @ 3 @ 1
Dotările utilajului (opţional)
Lumini suplimentare de lucru
Măsurare umiditate
Marcare specială (Franţa)
Cablu ISOBUS
Sistem video
A doua cameră
Terminal CCI 100
Set special de cabluri pentru Terminalul CCI 100
Manetă multifuncţională ISOBUS AUX
Pos: 69 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_422850.docx @ 1174632 @ @ 1
Emisii de zgomot în aer
Nivel echivalent de presiune acustică continuă
sub 70 d B(A)
Pos: 70 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
77
Descrierea maşinii
Pos: 71.1 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HDP HS BiG PACK 1290 HDP XC HS @ 190\mod_1381479648371_0.docx @ 1628347 @ @ 1
BiG PACK 1290 HDP HS / BiG PACK 1290 HDP XC HS
Pos: 71.2 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HSTechnische Daten: Abmessungen in Transportstellung BiG PACK 1290 HDP HS @ 190\mod_1381412556174_422850.docx @ 1627033 @ @ 1
Dimensiuni
Înălţime
3110 mm
Lungime în poziţia de transport
8850 mm
Lungime în poziţia de lucru
9940 mm
Lăţime
2995 mm
Pos: 71.3 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HSTechnische Daten: Gewicht BiG PACK 1290 HDP @ 190\mod_1381412651453_422850.docx @ 1627062 @ 2 @ 1
Greutate*
Ax tandem fără dispozitiv de tăiere
11670 kg
Ax tandem cu dispozitiv de tăiere
12630 kg
*) în funcţie de dotarea maşinii
Pos: 71.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HSTechnische Daten: Spurbreite BiG PACK 1290 HDP HS @ 190\mod_1381412767857_422850.docx @ 1627091 @ @ 1
Ecartamentul roţilor
Ax tandem, fix
2250 mm
Ax tandem, condus liber fără dispozitiv de tăiere
2350 mm
Ax tandem, condus liber cu dispozitiv de tăiere
2370 mm
Pos: 71.5 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HSTechnische Daten: zulässige Höchstgeschwindigkeit 1290 HDP HS @ 190\mod_1381413526802_422850.docx @ 1627120 @ @ 1
Viteză maximă admisibilă *
Ax tandem, frână cu aer comprimat
Ax tandem, frână hidraulică
*)
**)
50 km/h / 60 km/h**
50 km/h
Viteza maximă depinde de cerinţele legale din fiecare ţară.
În funcţie de cauciucuri
Pos: 71.6 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/Technische Daten: Active Pick-up BiG PACK 1270 HS/1290 HS/129 0HDP HS/1290 HDP II @ 192\mod_1382336866934_422850.docx @ 1639273 @ @ 1
Active pickup
Lăţime de preluare
2350 mm
Suporturi de dinţi
5 bucăţi
Număr de dinţi (dinţi dubli pe suporturi de dinţi)
20 bucăţi
Alimentare
Dispozitivul de
apăsare a rolelor şi
valţul de alimentare
Alimentare laterală (dreapta / stânga)
Melc de conveiere
Reglare în înălţime prin intermediul riglei perforate de la roata de
sprijin
Pos: 71.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
78
Descrierea maşinii
Pos: 71.8 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HDP HS BiG PACK 1290 HDP XC HS @ 190\mod_1381479648371_0.docx @ 1628347 @ 2 @ 1
BiG PACK 1290 HDP HS / BiG PACK 1290 HDP XC HS
Pos: 71.9 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Schneidwerk (XC) 1270/1290/1290HDP/1290 HDP II @ 166\mod_1367237578206_422850.docx @ 1442396 @ @ 1
Dispozitiv de tăiere (XC)
Numărul de cuţite
26 bucăţi
Selectarea grupurilor de cuţite
0, 13, 13, 26 bucăţi
Lungime minimă de tăiere
44 mm
Siguranţă cuţit individual
Serie
Montare prin intermediul jgheaburilor laterale extractabile de tăiere
Serie
Pos: 71.10 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßgutzuführung alle HS Maschinen @ 136\mod_1353327509510_422850.docx @ 1215800 @ @ 1
Alimentare cu material de presare / sistemul variabil de umplere (VFS)
Alimentare forţată
Cu tamburul dispozitivului de
umplere
4x lamele transportoare
Tamburul dispozitivului de umplere
1x baghetă de alimentare
comutabilă
Versiunea XC prezintă suplimentar un dispozitiv de tăiere ataşat înainte.
Pos: 71.11 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Preßkolben BiG PACK 1270/1290/1290HDP @ 190\mod_1381411266479_422850.docx @ 1626683 @ @ 1
Piston de presare
Lungimea cursei
750 mm
Bătăi de piston pe minut
45
Lăgăruire (role de ghidare)
Cuţite la piston
Reglarea densităţii de presare
4 bucăţi
7 bucăţi
Reglare electronic-hidraulică
a forţei (realizabilă de la
tractor).
Pos: 71.12 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Preßkanal 1290 HDP / 1290 HDP II @ 166\mod_1367237939717_422850.docx @ 1442483 @ @ 1
Canal de presare / cântar de baloţi
Înălţime
900 mm
Lăţime
1200 mm
Lăţime balot (cu reglare variabilă)
între 1000 mm şi 3200
mm
Pos: 71.13 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bindeeinrichtung BiG PACK 1270/1290/1290HDP HS @ 190\mod_1381411465379_422850.docx @ 1626741 @ 3 @ 1
Dispozitivul de legare
Cutie cu fire de ambele părţi
Pentru fiecare 16 role de fir
Fir de legat (fire sintetice)
100-130 m/kg
Controlul înnodătorului
Indicatorul lipsei de fir (fir inferior / fir superior)
Control electric cu semnal
acustic.
Indicatorul parcursului firului superior
Optic prin reflectoare
Începerea legării
Automată sau manuală
Numărul de dispozitive de înnodat
6
Curăţarea înnodătoarelor
Aer comprimat
Pos: 71.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
79
Descrierea maşinii
Pos: 71.15 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HDP HS BiG PACK 1290 HDP XC HS @ 190\mod_1381479648371_0.docx @ 1628347 @ @ 1
BiG PACK 1290 HDP HS / BiG PACK 1290 HDP XC HS
Pos: 71.16 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HSTechnische Daten: Überlastsicherung / Scherschraube BiG PACK 1290 HDP HS @ 190\mod_1381417263184_422850.docx @ 1627178 @ @ 1
Siguranţa de supraîncărcare
Cuplaj de fricţiune acţionare
3000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare volant
9000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup fără dispozitiv de tăiere
1000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare pickup cu dispozitiv de tăiere
1200 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de tăiere
7000 Nm
Cuplaj de supraîncărcare dispozitiv de umplere
14500 Nm
Şurub de forfecare (şurub cu cap) pe bara de tragere a acelor
stânga
M10 x 70-12.9
DIN EN ISO 4762
Pos: 71.17 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/Technische Daten: Antriebsgelenkwelle Alle HS Typen und 1290 HDP II @ 192\mod_1382338388236_422850.docx @ 1639362 @ 3 @ 1
Arbore articulat
Unghi larg (montat pe partea tractorului) Seria
Unghi larg (montat pe partea tractorului) opţional
1 3/8“, Z=6
1 3/8“, Z=21
1 3/4“, Z=6
1 3/4“, Z=20
Pos: 71.18 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Anhängungen Stützlasten 890/1270/1290/1290 HDP/ 4x4 @ 190\mod_1381417622769_422850.docx @ 1627265 @ 2 @ 1
Remorcare
Sarcină de reazem
admisibilă
Urechi de tracţiune Ø 40 mm ISO 5692-2 / similar DIN 11026
2000 kg
Ataşare cu cap sferic (K80)
2500 kg
Urechi de tracţiune rotative Ø 76,2 mm CUNA F3 (numai pentru
export)
2000 kg
Ataşare Hitch Ø 50 mm
ISO 20019 / similar DIN 9678 (numai pentru export)
2000 kg
Balot Hitch (numai export)
2500 kg
Pos: 71.19 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Bremsen @ 136\mod_1353328126803_422850.docx @ 1216005 @ 3 @ 1
Frâne
Pos: 71.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
80
Frână hidraulică (în funcţie de ţară)
Este necesară conectarea
pentru sistemul hidraulic de
frânare (presiune maximă de
lucru 120 bari / 1740 PSI)
Frână cu aer comprimat
Instalaţie de frână cu
conductă dublă
Frâna de blocare
Acţionare prin troliu
Descrierea maşinii
Pos: 71.21 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HDP HS BiG PACK 1290 HDP XC HS @ 190\mod_1381479648371_0.docx @ 1628347 @ 2 @ 1
BiG PACK 1290 HDP HS / BiG PACK 1290 HDP XC HS
Pos: 71.22 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Mindestanforderung an den Traktor BiG PACK 1290 HDP HS @ 190\mod_1381417967120_422850.docx @ 1627294 @ 3 @ 1
Cerinţe minime pentru tractor
Necesar de putere fără dispozitiv de tăiere
130 kW (177 CP)
Necesar de putere cu dispozitiv de tăiere
145 kW (197 CP)
Turaţia la arborele de priză de forţă
max. 1000 rot./min.
Presiune max. de lucru instalaţie hidraulică
200 bar
Pos: 71.23 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Elektrische Anschlüsse Alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328670081_422850.docx @ 1216121 @ 33 @ 1
Racorduri electrice
Iluminare
12 Volţi
Priză cu 7 poli
Alimentarea cu energie electrică a maşinii
12 Volţi
Priză cu 3 poli
Compatibil ISOBUS
da
Pos: 71.24 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Medium-Elektronik 1290 HDP und 4x4 HS @ 192\mod_1382342547481_422850.docx @ 1639659 @ @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic varianta medie
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
La varianta cu ajutor de pornire (opţional)
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
sau
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
1x retur nepresurizat în
rezervor
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
În versiunea punte portantă - ax de direcţie
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Pos: 71.25 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Hydraulikanschlüsse Komfort-Elektronik alle HS Typen und HDP II @ 137\mod_1353328724923_422850.docx @ 1216150 @ 3 @ 1
Racorduri hidraulice la sistemul electronic de confort
Blocul supapelor de comandă
1x aparat de comandă cu
acţiune dublă
alternativ
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
1x retur nepresurizat în
rezervor
Înălţarea pickupului
1x aparat de comandă cu
acţiune simplă
Racord pentru detectarea încărcării, în partea maşinii
Serie
Pos: 71.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
81
Descrierea maşinii
Pos: 71.27 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1290 HDP HS BiG PACK 1290 HDP XC HS @ 190\mod_1381479648371_0.docx @ 1628347 @ 33 @ 1
BiG PACK 1290 HDP HS / BiG PACK 1290 HDP XC HS
Pos: 71.28 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/BiG PACK 1290 HDP HSTechnische Daten: Bereifung 1290 HDP @ 190\mod_1381414172547_422850.docx @ 1627149 @ @ 1
Denumirea cauciucului
Presiune minimă
[bar]
Vmax <= 10km/h
Roţi de palpare:
15x6.00 - 6 10 PR
Ax tandem:
550/45-22,5 20 PR
560/45 R22,5 146D
620/40 R 22,5 148 D
620/50 R 22,5 154 D
1,2
1,7
1,2
1,2
Presiune maximă
[bar]
Presiune în pneuri
recomandată* (bar)
3,7
1,5
4,0
3,2
3,2
3,2
3,5
3,2
3,0
3,0
Pos: 71.29 /BA/Wartung/Reifen/Reifen-Luftdruck Empfehlung Big Pack @ 24\mod_1241509590008_422850.docx @ 427268 @ @ 1
*)
Recomandarea este valabilă în special pentru utilizarea mixtă (câmp/stradă) la viteza
maxim admisibilă a maşinii.
Dacă este necesar, presiunea aerului în pneuri poate fi diminuată până la presiunea
minimă indicată a aerului. În acest caz trebuie însă avută în vedere viteza maxim
admisibilă aferentă situaţiei date.
Pos: 72 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 1290 HDP II/Technische Daten: Ausrüstung der Maschine (optional) Alle HS Typen außer BiG PACK 1290 HDP II @ 191\mod_1381738222577_422850.docx @ 1629503 @ 33 @ 1
Dotările utilajului (opţional)
Lumini suplimentare de lucru
Măsurare umiditate
Marcare specială (Franţa)
Cablu ISOBUS
Sistem video
A doua cameră
Terminal CCI 100
Set special de cabluri pentru Terminalul CCI 100
Manetă multifuncţională ISOBUS AUX
Pos: 73 /BA/Einleitung/Technische Daten/Technische Daten: Luftschallemission @ 132\mod_1349850785653_422850.docx @ 1174632 @ @ 1
Emisii de zgomot în aer
Nivel echivalent de presiune acustică continuă
Pos: 74 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
82
sub 70 d B(A)
Descrierea maşinii
Pos: 75.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schmierstoffe @ 17\mod_1236177314933_422850.docx @ 426410 @ 2 @ 1
5.17
Lubrifianţi
Pos: 75.2 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Füllmengen und Schmiermittelbezeichnungen der Getriebe @ 33\mod_1254230622207_422850.docx @ 428577 @ 3 @ 1
5.17.1
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor pentru transmisii
Pos: 75.3 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Schmierstoffen Umwelt @ 32\mod_1253100514124_422850.docx @ 428405 @ 1 @ 1
Mediu! - Dezafectarea şi depozitarea lubrifianţilor
Consecinţe: pagube produse mediului
•
Depozitaţi lubrifianţii conform prevederilor legale, în recipiente adecvate.
•
Dezafectaţi lubrifianţii uzaţi conform prevederilor legale.
Pos: 75.4 /BA/Einleitung/Technische Daten/Grosspackenpresse/BiG PACK 890_1270_1290 HS_1290 HDP HS/Technische Daten: Betriebsstoffe Getriebe BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 191\mod_1381739919969_422850.docx @ 1629711 @ 3 @ 1
Denumire
Cantitate de
umplere
[litri]
Transmisie principală PACK 890 HS
15,5 l
Transmisie principală PACK 1270
HS
16,7 l
Transmisie principală PACK 1290
HS
16,7 l
Transmisia principală
BiG PACK 1290 HDP HS
35 l
Angrenaj dispozitiv de umplere
4l
Angrenaj diferenţial
înnodător/dispozitiv de umplere
1l
Angrenaj pickup
sus
jos
Transmisia dispozitivului de tăiere
sus
jos
Lubrifianţi rafinaţi
Lubrifianţi
biologici
SAE 90 GL 4 sau
Esso-Spartan
EP 150
Ulei Shell Omala
150
Fuchs –
EP 85 W90
Castrol EPX 90
La cerere
0,5 l
2,8 l
2,7 ll
Pos: 75.5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
83
Descrierea maşinii
Pos: 75.6 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Füllmenge und Ölbezeichnung der Bordhydraulik @ 17\mod_1236177374918_422850.docx @ 426411 @ 33 @ 1
5.17.2
Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din sistemul hidraulic de bord
Pos: 75.7 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Öle und Ölfilter Umwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.docx @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos: 75.8 /BA/Wartung/Zeitintervalle bei Bioölen einhalten @ 10\mod_1222336982598_422850.docx @ 425600 @ 2 @ 1
Indicaţie - Respectaţi intervalele de schimbare.
Consecinţe: O durată de viaţă îndelungată a maşinii.
•
În cazul uleiurilor biologice trebuie respectate neapărat intervalele de schimbare datorită
îmbătrânirii uleiurilor.
Pos: 75.9 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Technische Daten: Füllmenge und Ölbezeichnung der Bordhydraulik @ 17\mod_1236178420965_422850.docx @ 426414 @ @ 1
Cantitate
litri
rezervor de ulei la presă
15
Denumire/marcă
Lubrifianţi
biologici
Fuchs Renolin MR 46
MC
BP Energol SHF 46
Shell Tellus 46
Esso Univis N 46
Aral Vitan VS 46
la cerere
Pos: 75.10 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Füllmenge und Ölbezeichnung des Kompressors @ 17\mod_1236177427355_422850.docx @ 426412 @ 33 @ 1
5.17.3
Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la compresor
Pos: 75.11 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Technische Daten: Füllmenge und Ölbezeichnung des Kompressors @ 17\mod_1236178607105_422850.docx @ 426415 @ @ 1
Cantitate litri
până la marcajul
superior de la
tija de nivel (0,2)
Pos: 76 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
84
Denumire/marcă
Lubrifianţi
biologici
ulei normal de motor
SAE 20 resp. 20 W 40
la cerere
Descrierea maşinii
Pos: 77 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 78 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
85
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Erstinbetriebnahme @ 0\mod_1196314201498_422850.docx @ 422972 @ 22 @ 1
6
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.2 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Inbetriebnahme/Gefahr - Unvorhergesehene Inbetriebnahme_3 BiG Pack @ 17\mod_1236250951722_422850.docx @ 426446 @ @ 1
PERICOL! – Punere neprevăzută în funcţiune, părţi ale maşinii aflate în mişcare şi/sau
mişcări neaşteptate ale maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
La ataşarea şi detaşarea maşinii la, respectiv de la tractor se impune o atenţie deosebită.
Nu este permisă staţionarea între tractor şi maşină. După realizarea ataşării opriţi
motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi frâna volantului.
•
Înainte de executarea lucrărilor de îngrijire, revizie, reglare şi întreţinere la maşină
decuplaţi întotdeauna arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de
contact.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc în poziţie de protecţie!
•
Funcţionarea maşinii este permisă cu o turaţie a arborelui de priză de forţă de maxim
1000 rot./min.
•
Este permisă numai utilizarea arborelui articulat prescris de către producător, cu cuplaj
de supraîncărcare şi mers liber.
•
Montarea şi demontarea arborelui articulat sunt permise numai cu arborele de priză de
forţă decuplat, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Dispuneţi furtunurile şi cablurile de legătură în aşa fel, încât la deplasările în curbă să nu
se tensioneze şi să nu intre în atingere cu roţile tractorului.
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le!
•
La racordarea şi detaşarea furtunurilor hidraulice la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului aveţi în vedere ca sistemul hidraulic de partea atât a tractorului, cât şi a
maşinii să fie depresurizat.
Pos: 79.3 /BA/Erstinbetriebnahme/Ladewagen/Warnung Erstinbetriebnahme AX / MX/ TX/ ZX @ 111\mod_1336724783740_422850.docx @ 987301 @ @ 1
AVERTIZARE!
La punerea în funcţiune incorectă, pericol de accident sau de deteriorarea maşinii!
Punerea în funcţiune va fi efectuată de către un specialist autorizat.
Pos: 79.4 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben BiG PACK 1290 HDP II @ 151\mod_1362394831309_422850.docx @ 1347841 @ 2 @ 1
Următoarele faze de lucru sunt descrise în acest capitol:
–
Ataşarea piciorului de sprijin hidraulic.
–
Montarea sursei de alimentare cu tensiune pe tractor.
–
Adaptarea la înălţime a oiştei.
–
Adaptarea la înălţime a lanţului de acţionare.
–
Adaptarea în lungime a arborelui articulat la tractor.
–
Adaptarea sistemului hidraulic.
–
Reglarea jgheabului de baloţi.
Pos: 79.5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
86
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.6 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulischen Stützfuß anbauen @ 193\mod_1383215414302_422850.docx @ 1646702 @ 2 @ 1
6.1
Ataşarea piciorului de sprijin hidraulic
Pos: 79.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Bei Ausführung hydraulischer Stützfuß @ 193\mod_1383214866332_422850.docx @ 1646619 @ 2 @ 1
La varianta cu picior de sprijin hidraulic.
Pos: 79.8 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Hydraulischen Stützfuß anbauen Bild @ 193\mod_1383214808495_422850.docx @ 1646590 @ 32 @ 1
Fig. 43
Pos: 79.9 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Hydraulischen Stützfuß anbauen Text T1 @ 193\mod_1383214768463_422850.docx @ 1646561 @ @ 1
•
•
Se opreşte macaraua în punctul de oprire (I) de pe oişte.
Pentru a ridica piciorul de sprijin (2), oiştea se ridică uşor, piciorul de sprijin se
deplasează complet în sus şi se prinde cu bolţurile de blocare (3).
•
Pentru a coborî oiştea pe sol, se aşează blocuri pătrate destul de mari sub bara oiştei (4)
şi oiştea se lasă în jos.
•
Furtunurile hidraulice (5) se scot în afară.
•
Pentru a extinde piciorul de sprijin, cele patru şuruburi (6) se desfac, piciorul de sprijin se
îndepărtează şi se pune deoparte.
•
Piciorul de sprijin hidraulic (7) se utilizează în aceeaşi poziţie.
•
Pentru a ridica piciorul de sprijin hidraulic, acesta se agaţă cu macaraua (II) şi se ridică.
•
Şuruburile (6) şi şaibele de blocare se ataşează şi se asigură cu şaibele de blocare şi cu
piuliţele.
Strângeți șuruburile la cuplul de strângere corespunzător.
Pos: 79.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
87
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.11 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Hydraulischen Stützfuß anbauen T2 @ 169\mod_1369381329007_422850.docx @ 1464060 @ 3 @ 1
Prinderea furtunurilor hidraulice.
a b
Fig. 44
a)
Racordul de introducere a piciorului de
sprijin
b)
Racordul de scoatere a piciorului de
sprijin
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient.
•
Mufele de racordare furnizate (8) se înşurubează în piciorul de sprijin.
•
Se deşurubează furtunurile hidraulice din niplul dublu (9).
Indicaţie
În versiunea sistem electronic de confort
Conductele superioare sunt înşurubate în racordul "a".
Conductele inferioare sunt înşurubate în racordul "b".
În versiunea sistem electronic varianta medie
Conducta hidraulică marcată pe blocul hidraulic cu S1 se înşurubează în racordul "a".
Conducta hidraulică marcată pe blocul hidraulic cu S2 se înşurubează în racordul "b".
•
Furtunurile hidraulice (5) se înşurubează în mufa de racord (8).
•
Furtunurile hidraulice se cuplează pe partea tractorului.
Verificarea funcţiei oişte în sus / în jos. Dacă funcţiile sus/jos sunt inversate, furtunurile
hidraulice (5) trebuie să fie inversate pe piciorul de sprijin.
• Se coboară maşina până când piciorul de sprijin stă pe orizontală.
Pos: 79.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
88
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.13 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spannungsversorgung @ 28\mod_1250578107003_422850.docx @ 427795 @ 222 @ 1
6.2
Alimentare cu tensiune
Pos: 79.14 /BA/Erstinbetriebnahme/Spannungsversorgung/Dauerstromsteckdose Bild @ 36\mod_1260454934575_422850.docx @ 428894 @ @ 1
1
2
3
SW2000058
Fig. 45
Pos: 79.15 /BA/Erstinbetriebnahme/Spannungsversorgung/Steckdose an die 12V Batterie des Schleppers anschließen @ 36\mod_1260450375075_422850.docx @ 428893 @ @ 1
Pos: 79.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Maşina necesită o sursă de tensiune pentru alimentarea cu curent a calculatorului de bord
(unitate de deservire). Volumul de livrare include o priză (12V DIN 9680) pentru montare la
tractor.
Priza trebuie să fie montată astfel încât maşina să fie alimentată cu puterea necesară pentru
punere în funcţiune.
Priza livrată (1) trebuie legată direct la bateria de 12 V a tractorului
•
Clema pentru terminalele (2) cablului roşu (+) se leagă direct la clema "+" a bateriei
tractorului.
•
Clema pentru terminalele (3) cablului negru (-) se leagă direct la clema "-" a bateriei
tractorului.
89
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.17 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Höhenanpassung der Deichsel @ 17\mod_1236255816988_422850.docx @ 426448 @ 2 @ 1
6.3
Adaptarea în înălţime a oiştei
Pos: 79.18 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Inbetriebnahme/Gefahr - Unvorhergesehene Inbetriebnahme_2 BiG Pack @ 17\mod_1236255571519_422850.docx @ 426447 @ @ 1
PERICOL! – Mişcare neprevăzută a maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Pentru rezemarea maşinii folosiţi capre de aşezare adecvate.
•
La coborârea prin rotire a sprijinului de parcare există pericol de strivire a picioarelor.
Pos: 79.19 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Einstellung der Anhängehöhe 4x4 @ 108\mod_1334732430989_422850.docx @ 970165 @ @ 1
Fig. 46
Dispozitivul de ataşare al maşinii se adaptează întotdeauna la tractorul utilizat. Maşina se
cuplează întotdeauna pe orizontală, astfel preluarea regulată a materialului de recoltat este
asigurată prin intermediul pickupului. Ca muchie de referinţă pentru alinierea maşinii serveşte
suportul de ax (6).
Înainte de începerea reglării:
•
Aşezaţi maşina pe sprijinul de parcare
•
Asiguraţi maşina împotriva deplasării accidentale
•
Decuplaţi maşina de la tractor
•
Aliniaţi orizontal maşina cu ajutorul unei nivele
Reglarea urechii de tracţiune:
•
Desfaceţi şuruburile (1)
•
Înălţimea urechii de tracţiune (2) trebuie adaptată la înălţimea cârligului de remorcare al
tractorului
•
Montaţi şi strângeţi şuruburile (1)
90
Întâia punere în funcţiune
În cazul în care deplasarea urechii de tracţiune nu este suficientă, se deplasează părţile
laterale (4).
În acest sens:
•
Desfaceţi şuruburile (3)
•
Înălţimea părţii frontale de remorcare (4) trebuie adaptată la înălţimea cârligului de
remorcare al tractorului
•
Montaţi şi strângeţi şuruburile (3)
Schimbarea osiei de remorcare
Osia este reglată în execuţie de serie pentru ataşare inferioară (a). Pentru reglarea în vederea
ataşării superioare (b) se realizează rotirea celor două părţi frontale de remorcare (4) la 180 de
grade.
În acest sens:
•
Desfaceţi şuruburile (3)
•
Scoateţi partea frontală de remorcare (4) şi rotiţi-o cu 180 de grade
•
Se montează partea frontală de remorcare între osii (5), cu şuruburile (3) şi se strâng
şuruburile
Pos: 79.20 /BA/Wartung/Hinweis Anzugsmomente beachten (siehe Kapitel Wartung „Drehmomente“). @ 26\mod_1245736259299_422850.docx @ 427594 @ 2 @ 1
Indicaţie
Respectaţi cuplurile de strângere (vezi capitolul Întreţinere "Cupluri de strângere").
Pos: 79.21 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Höhenanpassung des Antriebsstrangs @ 32\mod_1253688399975_422850.docx @ 428511 @ 33 @ 1
6.4
Pos: 79.22 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Reglarea în înălţime a lanţului de acţionare
Fig. 47
Arborele articulat de antrenare (1) dintre lagărul intermediar (2) şi tractor transmite forţa
tractorului la lagărul intermediar. Pentru a avea loc o transmitere optimă a forţei este necesar ca
unghiul de frângere al arborelui articulat de antrenare în zona lagărului intermediar să fie
menţinut cât mai mic posibil. După realizarea adaptării în înălţime a oiştei trebuie verificat şi,
dacă este cazul, adaptat unghiul de frângere al arborelui articulat de antrenare în zona lagărului
intermediar.
În acest sens:
•
Folosiţi mijloace auxiliare adecvate pentru sprijinirea lagărului intermediar pe toată durata
operaţiei de adaptare.
•
Demontaţi şuruburile (3) ale lagărului intermediar.
•
Deplasaţi lagărul intermediar (2) între găurile de montare.
•
Montaţi şi strângeţi şuruburile (3).
91
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.23 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Gelenkwelle @ 0\mod_1199781879794_422850.docx @ 423523 @ 222 @ 1
6.5
Arbore articulat
Pos: 79.24 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Längenanpassung @ 1\mod_1201687632810_422850.docx @ 423789 @ 3 @ 1
6.5.1
Adaptarea lungimii
Pos: 79.25 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Sich drehende Gelenkwelle_3 @ 17\mod_1236258086816_422850.docx @ 426453 @ @ 1
PERICOL! – Arbore articulat în mişcare de rotaţie!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Înainte de aplicarea arborelui articulat pe arborele de priză de forţă al tractorului
decuplaţi arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
•
La deplasările în curbă necesare pentru adaptarea lungimii arborelui articulat nu este
permisă intrarea între maşină şi tractor.
Pos: 79.26 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Gelenkwelle kürzen T1 @ 170\mod_1369729045894_422850.docx @ 1467980 @ 33 @ 1
6.6
Scurtarea arborelui articulat
Cei doi semiarbori articulaţi trebuie să fie alăturaţi în poziţia cea mai apropiată (deplasare în
curbă cu unghi maxim de viraj şi o deplasare concomitentă în sus sau în jos pe o pantă), fără ca
cele două ţevi profil să se atingă reciproc. În această poziţie, deplasarea (suprapunerea) atât la
mersul rectiliniu înainte, cât şi la deplasarea în curbă, trebuie să fie de cel puţin 220 mm.
Fig. 48 Semiarbore articulat interior
1)
3)
5)
7)
9)
Ţeavă profil interior
Şurub de fixare
Ţeavă de protecţie exterioară
Ţeavă profil exterior
Inel alunecător
Semiarbore articulat exterior
2)
4)
6)
8)
10)
Cale de rulare interioară
Ţeavă de protecţie interioară
Manşetă cu protecţie
Cale de rulare exterioară
Arc de fixare
•
Desfaceţi semiarborii articulaţi.
Semiarbore articulat interior
•
Desfaceţi şuruburile de fixare şi scoateţi ţeava de protecţie interioară.
•
Trageţi şi scoateţi calea de rulare interioară.
Semiarbore articulat exterior
•
Desfaceţi şuruburile manşetei de protecţie şi şuruburile ţevilor de protecţie exterioare.
•
Scoateţi ţeava de protecţie exterioră.
•
Scoateţi manşeta de protecţie.
•
Scoateţi arcul de fixare şi lăsaţi-l în una din cele două găuri ale inelului alunecător, pentru
ca arcul de fixare să nu se piardă.
•
Trageţi şi scoateţi calea de rulare exterioară şi inelul alunecător.
Pos: 79.27 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
92
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.28 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Gelenkwelle kürzen Teil 2 @ 170\mod_1369728951081_422850.docx @ 1467952 @ @ 1
X
X+2cm
Fig. 49
•
Cuplaţi maşina fără arbore articulat la tractor.
•
Aduceţi maşina în poziţia cea mai apropiată (deplasare în curbă).
•
Opriţi motorul tractorului, scoateţi cheia de contact şi asiguraţi tractorul şi maşina
împotriva deplasării accidentale.
•
Aşezaţi semiarborii articulaţi pe partea tractorului şi a maşinii.
Rezultă suprapunerea (X)
•
Rezultă cota "X".
•
Transpuneţi cota rezultată "X+2cm" pe ţeava de protecţie şi ţeava semiarborilor articulaţi.
ATENŢIE!
Transferul cotei X+2 cm pentru ţeava interioară nu poate trece prin găurile de scurgere
a grăsimii (a), deoarece atunci capătul sistemului de lubrifiere poate fi distrus la
scurtare.
În cazul în care cota X+2 cm trece prin găurile de scurgere a grăsimii, atunci cota x+2 cm
trebuie să fie mărită cu 2 cm.
•
•
Scurtaţi ţevile de protecţie şi ţevile profil, debavuraţi-le pe exterior şi pe interior şi scoateţi
şpanul.
Pentru a obţine o acoperire completă cu teflon, stratul de teflon de la capătul ţevii profil se
încălzeşte cu o brichetă.
Pos: 79.29 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
93
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.30 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Mit innerer Schmierleitung @ 170\mod_1369728863034_422850.docx @ 1467874 @ @ 1
Cu ţeavă interioară de lubrifiere
Prin scurtarea ţevilor profilate interioare, ţevile interioare de lubrifiere pot fi tăiate. În
acest caz, ţevile de lubrifiere trebuie să fie scoase, adaptate şi trebuie introduse într-un
nou orificiu de acces.
a)
b)
a
c)
d)
4mm
a
Fig. 50
1)
Ţeavă profil interior
2)
Niplu de ungere
3)
Ţeavă de lubrifiere (I)
4)
Ţeavă profil interior desfăcută
5)
Ştifturi de strângere
6)
Ţeavă de lubrifiere (II)
7)
Capăt
•
Scoateţi niplul de ungere şi îndepărtaţi ţeava de lubrifiere (I) din ţeava profilată.
•
Ţeava de lubrifiere (I) se scurtează cu a = 5 cm.
La ţeava profilată desfăcută
•
Ştifturile de strângere se deplasează spre interior.
•
Scoateţi ţeava de lubrifiere (II) din ţeava profilată şi capătul.
•
Aşezaţi capătul pe ţeava scurtată de lubrifiere (I).
•
Introduceţi alezajul Ø 4 mm la o distanţă a = 5 cm în ţeava profilată, în sus şi în jos.
Aveţi în vedere că alezajele de pe aceeaşi parte sunt la fel ca alezajul niplului de ungere
•
Introduceţi ţeava de lubrifiere, înşurubaţi niplul de ungere şi introduceţi ştifturile de
strângere.
Pos: 79.31 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
94
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.32 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Gelenkhälften montieren @ 170\mod_1369728798111_422850.docx @ 1467816 @ 333 @ 1
Montarea semiarborilor articulaţi
Fig. 51 Semiarbore articulat interior
Semiarbore articulat exterior
1)
Ţeavă profil interior
2)
Cale de rulare interioară
3)
Şurub de fixare
4)
Ţeavă de protecţie interioară
5)
Ţeavă de protecţie exterioară
6)
Manşetă cu protecţie
7)
Ţeavă profil exterior
8)
Cale de rulare exterioară
9)
Inel alunecător
10)
Arc de fixare
Semiarbore articulat interior
•
Ungeţi locaşul căii de rulare.
•
Introduceţi calea de rulare interioară în canelură.
•
Introduceţi ţeava de protecţie şi asiguraţi-o cu şuruburile de fixare.
Semiarbore articulat exterior
•
Ungeţi locaşul căii de rulare şi locaşul inelului alunecător.
•
Introduceţi calea de rulare exterioară în canelură
•
Poziţionaţi inelul alunecător şi agăţaţi arcul de prindere în cele două alezaje ale inelului
alunecător.
•
Scoateţi manşeta de protecţie şi asiguraţi-o cu şuruburile de fixare.
•
Scoateţi ţeava de protecţie exterioară şi asiguraţi-o cu şuruburile de fixare.
Pos: 79.33 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
95
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.34 /BA/Inbetriebnahme/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Großpackenpressen/Verschiebeweg (Überlappung) ermitteln @ 170\mod_1369728715377_422850.docx @ 1467788 @ @ 1
Rezultă deplasarea (suprapunerea)
X1
X2
Fig. 52
•
Cei doi semiarbori articulaţi se aşază unul în faţa celuilalt, tubul exterior se află în faţa
tubului interior.
•
Rezultă dimensiunea X1.
•
Semiarborii articulaţi se strâng telescopic şi se prind la capătul ţevii de protecţie, în afara
unui marcaj (2).
•
Arborele articulat se cuplează pe partea tractorului şi a maşinii, maşina este adusă în
poziţia cea mai îndepărtată (mers rectiliniu înainte).
•
Rezultă dimensiunea X2.
Se calculează deplasarea "V" (suprapunerea):
V = X1- X2
Deplasarea (suprapunerea) trebuie să măsoare cel puţin V ≥ 220 mm.
Verificaţi arborele articulat redus la deplasarea în curbă.
•
Conduceţi încet tractorul într-o curbă la dreapta sau la stânga. Astfel, nu scăpaţi din ochi
marcajul (2).
Ţeava de protecţie exterioară nu trebuie să atingă marcajul (2) în poziţia cea mai
apropiată (deplasare în curbă cu unghi maxim de viraj şi o deplasare concomitentă în sus
sau în jos pe o pantă). În cazul în care ţeava de protecţie exterioară atinge marcajul,
ambii semiarbori articulaţi sunt tăiaţi la aceeaşi lungime ca mai sus, până când ţeava de
rpotecţie exterioară nu mai atinge marcajul.
Pos: 79.35 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
96
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.36 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anpassen des Hydrauliksystems @ 1\mod_1201241743588_422850.docx @ 423759 @ 11 @ 1
6.7
Adaptarea sistemului hidraulic
Pos: 79.37 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Bild Load-Sensing Anschluss HS Baureihe @ 64\mod_1300278753983_422850.docx @ 582806 @ @ 1
Fig. 53
Pos: 79.38 /BA/Wartung/Load-Sensing/Das Hydrauliksystem der Maschine ist werksseitig auf Dauerumlauf @ 121\mod_1343828402858_422850.docx @ 1108866 @ @ 1
Sistemul hidraulic al maşinii este conceput din fabrică pentru recirculare (şurubul de sistem (1)
este deşurubat complet).
Pos: 79.39 /BA/Wartung/Load-Sensing/Maschine ist Load-Sensing fähig @ 121\mod_1343827288765_422850.docx @ 1108808 @ 1 @ 1
Sistemul hidraulic al maşinii este compatibil cu detectarea încărcării.
La utilizarea sistemului "load sensing", alimentarea cu ulei se realizează prin intermediul
sistemului "power beyond" de la sistemul hidraulic al tractorului, (informaţii detaliate în acest
sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului).
La operarea maşinii prin intermediul sistemului Load Sensing, se va conecta conducta de
semnalizare între racordul de semnalizare (LS) de la blocul supapelor de comandă al maşinii şi
racordul de semnalizare al tractorului. În plus, şurubul de sistem (1) se strânge până la limitator.
Pos: 79.40 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Anpassen des Hydrauliksystems an die Traktorhydraulik @ 151\mod_1362464892689_422850.docx @ 1348982 @ 2 @ 1
Adaptarea sistemului hidraulic la sistemul hidraulic al tractorului se realizează prin şurubul de
sistem (1) de pe blocul supapelor de comandă al maşinii. Blocul supapelor de comandă se
găseşte în faţă stânga sub capota laterală, lângă dulapul electronic.
Pos: 79.41 /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Nur im drucklosen Zustand der Maschine Systemschraube einstellen @ 121\mod_1343831248507_422850.docx @ 1108895 @ @ 1
Indicaţie
Şurubul de sistem (1) se reglează numai în starea depresurizată a maşinii şi cu motorul
tractorului oprit.
Pos: 79.42 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Betrieb der Maschine ohne LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699351886_422850.docx @ 780179 @ 33 @ 1
6.7.1
Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing")
Pos: 79.43 /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz herausdrehen @ 63\mod_1299739012796_422850.docx @ 575388 @ 2 @ 1
Deşurubaţi până la limitator şurubul de sistem (1) la:
•
tractoare cu sistem hidraulic deschis (cu flux constant), (informaţii detaliate în acest sens
găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea producătorului tractorului)
•
tractoare cu pompă LS şi sistem "load sensing" neactivat.
Pos: 79.44 /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Einstellung ist vom Werk aus gegeben @ 63\mod_1299738968068_422850.docx @ 575361 @ 3 @ 1
Indicaţie
Acest reglaj este realizat din fabricaţie.
Pos: 79.45 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Betrieb der Maschine über LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699464848_422850.docx @ 780207 @ 3333 @ 1
6.7.2
Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing")
Pos: 79.46 /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz hereindrehen @ 63\mod_1299738923981_422850.docx @ 575334 @ @ 1
Înşurubaţi până la limitator şurubul de sistem (1) la:
•
tractoare cu sistem hidraulic închis (cu presiune constantă, respectiv "load sensing"),
(informaţii detaliate în acest sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului tractorului)
•
tractoare cu pompă LS şi cu conductă de semnalizare racordată
Pos: 79.47 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
97
Întâia punere în funcţiune
Pos: 79.48 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Packenschurre einstellen @ 24\mod_1241442284883_422850.docx @ 427253 @ 333 @ 1
6.8
Reglarea jgheabului de baloţi
Fig. 54
În stare rabătută în afară, jgheabul de baloţi constituie o prelungire a canalului de presare.
Pentru ca baloţii paralelipipedici mari să fie depuşi la sol în condiţii regulamentare, este necesar
ca înălţimea faţă de sol a marginii din spate a jgheabului de baloţi să nu fie stabilită prea sus,
întrucât altfel baloţii s-ar putea deteriora la depunere.
•
Înclinaţia jgheabului de baloţi faţă de sol poate fi reglată prin intermediul lungimii lanţului
de prindere (2) al jgheabului de baloţi.
•
În acest scop deplasaţi piuliţa (1) de pe ambele părţi ale canalului de presare.
Pos: 79.49 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Hinweis Ballenwaage kalibrieren @ 92\mod_1326782125428_422850.docx @ 781806 @ @ 1
Indicaţie
Atunci când este modificată înclinaţia jgheabului de baloţi, la maşinile dotate cu cântar de baloţi
(opţional) acesta trebuie recalibrat (vezi capitolul Terminalul KRONE ISOBUS "Calibrarea
cântarului de baloţi").
Pos: 80 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
98
Punerea în funcţiune
Pos: 81.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Inbetriebnahme @ 0\mod_1196327075811_422850.docx @ 422989 @ 1 @ 1
7
Punerea în funcţiune
Pos: 81.2 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Inbetriebnahme/Gefahr - Unvorhergesehene Inbetriebnahme_3 BiG Pack @ 17\mod_1236250951722_422850.docx @ 426446 @ 2 @ 1
PERICOL! – Punere neprevăzută în funcţiune, părţi ale maşinii aflate în mişcare şi/sau
mişcări neaşteptate ale maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
La ataşarea şi detaşarea maşinii la, respectiv de la tractor se impune o atenţie deosebită.
Nu este permisă staţionarea între tractor şi maşină. După realizarea ataşării opriţi
motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi frâna volantului.
•
Înainte de executarea lucrărilor de îngrijire, revizie, reglare şi întreţinere la maşină
decuplaţi întotdeauna arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de
contact.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc în poziţie de protecţie!
•
Funcţionarea maşinii este permisă cu o turaţie a arborelui de priză de forţă de maxim
1000 rot./min.
•
Este permisă numai utilizarea arborelui articulat prescris de către producător, cu cuplaj
de supraîncărcare şi mers liber.
•
Montarea şi demontarea arborelui articulat sunt permise numai cu arborele de priză de
forţă decuplat, cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Dispuneţi furtunurile şi cablurile de legătură în aşa fel, încât la deplasările în curbă să nu
se tensioneze şi să nu intre în atingere cu roţile tractorului.
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le!
•
La racordarea şi detaşarea furtunurilor hidraulice la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului aveţi în vedere ca sistemul hidraulic de partea atât a tractorului, cât şi a
maşinii să fie depresurizat.
Pos: 81.3 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben BiG PACK 1290 HDP II @ 152\mod_1362992347688_422850.docx @ 1358431 @ 2 @ 1
Pos: 81.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
Următoarele faze de lucru sunt descrise în acest capitol:
–
Ataşarea pe tractor.
–
Montarea arborelui articulat.
–
Cuplarea conductelor hidraulice.
–
Cuplarea frânei hidraulice, export
–
Cuplarea frânei hidraulice, export Franţa
–
Cuplarea racordului hidraulic pentru blocarea axului de direcţie condus.
–
Cuplarea racordurilor de aer comprimat pentru frâna cu aer comprimat.
–
Se cuplează terminalul.
–
Se cuplează luminozitatea.
99
Punerea în funcţiune
Pos: 81.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anbau an den Traktor @ 0\mod_1199717845194_422850.docx @ 423508 @ 2 @ 1
7.1
Ataşarea la tractor
Pos: 81.6 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Gefahr - An-/ Abau der Maschine BiG Pack @ 17\mod_1236256986675_422850.docx @ 426450 @ 2 @ 1
Pericol! - Ataşarea / detaşarea maşinii
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Ataşarea maşinii este permisă numai la tractoare echipate cu dispozitivul de ataşare
potrivit.
•
La apropierea în marşarier a tractorului în faţa maşinii nu este permisă staţionarea între
tractor şi maşină.
•
Respectaţi sarcina maximă de sprijin şi de tracţiune a dispozitivului de ataşare de la
tractor.
Pos: 81.7 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Anhängen an den Traktor BiG PACK 1290 HDP II Bild @ 171\mod_1370238044667_422850.docx @ 1473622 @ 3 @ 1
BPHS0212
Fig. 55
Pos: 81.8 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Anhängen an den Traktor BiG PACK 1290 HDP II Text @ 151\mod_1362393041351_422850.docx @ 1347232 @ @ 1
Condiţie:
–
Dispozitivul de ataşare al maşinii este dispozitivul ajustat de ataşare al tractorului,
consultaţi capitolul referitor la punerea în funcţiune "Adaptarea la înălţime a oiştei".
–
Înălţimea lanţului de acţionare de la maşină la tractor este adaptată, consultaţi capitolul
referitor la punerea în funcţiune "Adaptarea la înălţime a oiştei".
–
Arborele articulat este adaptat la tractor, consultaţi capitolul referitor la punerea în
funcţiune "Arborele articulat".
–
Sistemul hidraulic este adaptat la tractor, consultaţi capitolul referitor la punerea în
funcţiune "Adaptarea sistemului hidraulic"
–
Maşina stă la orizontală.
•
Pos: 81.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
100
Montaţi şi fixaţi maşina în conformitate cu instrucţiunile de operare ale producătorului de
pe dispozitivul de ataşare al tractorului.
Punerea în funcţiune
Pos: 81.10 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gelenkwelle montieren @ 11\mod_1223358863095_422850.docx @ 425690 @ 33 @ 1
7.1.1
Montarea arborelui articulat
Pos: 81.11 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Sich drehende Gelenkwelle_4 @ 17\mod_1236258545347_422850.docx @ 426454 @ 2 @ 1
PERICOL! – Arbore articulat în mişcare de rotaţie!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Înainte de aplicarea arborelui articulat pe arborele de priză de forţă al tractorului
decuplaţi arborele de priză de forţă, opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
Pos: 81.12 /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Traktorwechsel Gelenkwellenlänge beachten @ 6\mod_1214996938591_422850.docx @ 424733 @ @ 1
ATENŢIE! - Schimbarea tractorului
Consecinţe: Deteriorări de material la maşină.
La prima utilizare a maşinii şi la fiecare schimbare de tractor verificaţi arborele articulat din
punct de vedere al lungimii corecte. În cazul în care arborele articulat nu se potriveşte la tractor
din cauza lungimii sale, aplicaţi neapărat capitolul "Adaptarea lungimii arborelui articulat".
Pos: 81.13 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/rAchtung - Gelenkwelle nicht richtig aufgesteckt @ 17\mod_1236260255331_422850.docx @ 426456 @ 3 @ 1
ATENŢIE! - Arborele articulat nu este aplicat corect.
Consecinţe: Pagube la arborele articulat, respectiv la maşină.
•
Convingeţi-vă că după montare siguranţa arborelui articulat a intrat în locaş.
•
Nu instalaţi decât arborele articulat livrat din fabricaţie.
•
Înainte de cuplarea arborelui de priză de forţă slăbiţi întotdeauna mai întâi frâna de fixare
a volantului.
Pos: 81.14 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Anbau Gelenkwelle BiG PACK 1290 HDP II @ 151\mod_1362407445063_422850.docx @ 1348487 @ @ 1
1
3
2
BPHS0218
Fig. 56
Angrenajul cu unghi larg este cuplat pe partea tractorului.
Pe partea maşinii
•
Montaţi arborele articulat (1) pe bolţul de antrenare al angrenajului conic.
•
Fixaţi lanţul de prindere (2) pe manşonul de protecţie.
Pe partea tractorului
•
Aplicaţi angrenajul cu unghi larg pe arborele de priză de forţă al tractorului şi asiguraţi-l.
•
Fixaţi bine lanţul de prindere (3) la tractor.
Pos: 81.15 /BA/Inbetriebnahme/Achtung Materialschäden an der Gelenkwelle durch Aufrollen der Haltekette @ 172\mod_1370444584247_422850.docx @ 1479137 @ @ 1
ATENŢIE!
Producere de pagube materiale prin înfăşurarea lanţului de prindere.
Fixaţi lanţul de prindere astfel încât să înconjuraţi priza de putere în toate poziţiile de lucru, la
maxim 90 de grade.
Pos: 81.16 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Anbau Gelenkwelle Auf ausreichend Freiraum im Schwenkbereich der Gelenkwelle achten. @ 172\mod_1370444743813_422850.docx @ 1479185 @ @ 1
101
Punerea în funcţiune
Fig. 57
•
Asiguraţi un spaţiu liber suficient în zona de rabatare a arborelui articulat pentru toate
stările de funcţionare. Contactul cu părţi componente ale tractorului sau ale aparatului pot
conduce la distrugere.
Pos: 81.17 /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Achtung - Schwenkbereich/Freiraum überprüfen @ 9\mod_1220536308930_422850.docx @ 425257 @ @ 1
ATENŢIE! - Zonă de rabatare a arborelui articulat.
Consecinţe: Deteriorări la tractor sau la maşină.
•
Verificaţi zona de rabatare şi marja de libertate a arborelui articulat!
Pos: 81.18 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
102
Punerea în funcţiune
Pos: 81.19 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulik @ 0\mod_1199776034950_422850.docx @ 423512 @ 2 @ 1
7.2
Sistemul hidraulic
Pos: 81.20 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Spezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1197301069931_422850.docx @ 423293 @ 22 @ 1
7.2.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos: 81.21 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Warnung - Anschluss der Hydraulikleitungen @ 0\mod_1199776548685_422850.docx @ 423513 @ @ 1
AVERTIZARE! - Racordarea conductei hidraulice.
Consecinţe: Răniri grave prin pătrunderea de ulei hidraulic sub piele.
•
La racordarea furtunurilor hidraulice la sistemul hidraulic al tractorului trebuie avut grijă
ca sistemul să fie depresurizat de ambele părţi!
•
Datorită pericolului de rănire, folosiţi la căutarea locurilor de scurgere mijloace auxiliare
adecvate şi purtaţi ochelari de protecţie.
•
În caz de rănire trebuie apelat imediat la un medic! Pericol de infectare.
•
Înainte de darea jos a furtunurilor şi de executarea de lucrări la instalaţia hidraulică
realizaţi depresurizarea!
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le! Noile conducte-furtun trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice din partea
producătorului aparatului.
Pos: 81.22 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Gefahr - Hydraulikschlauchleitungen unterliegen einer Alterung @ 2\mod_1202746238361_422850.docx @ 423980 @ 22 @ 1
PERICOL! – Conductele-furtun hidraulice sunt supuse îmbătrânirii
Consecinţe:
Proprietăţile conductelor se alterează pe baza presiunii, a solicitării termice şi a acţiunii radiaţiei
ultraviolete.
Pe furtunurile hidraulice este imprimată data de fabricaţie. În acest fel li se poate stabili vârsta
fără căutări îndelungi.
Este cerut prin lege ca aceste conducte hidraulice să fie înlocuite după o durată de viaţă de
şase ani.
La înlocuirea conductelor-furtun nu folosiţi decât piese de schimb originale!
Pos: 81.23 /BA/Sicherheit/Hydraulik/WARNUNG - Vertauschen der Hydraulikkleitungen, wenn DW @ 168\mod_1368508723414_422850.docx @ 1456742 @ 2 @ 1
AVERTIZARE! – Inversarea conductelor hidraulice la racordarea la sistemul hidraulic al
tractorului conduce la inversarea funcţiilor.
Consecinţe: Răniri ale persoanelor, deteriorări grave ale maşinii
•
Identificaţi racordurile hidraulice.
•
Verificaţi de fiecare dată racordul corect al legăturii dintre maşină şi tractor.
•
La racordarea şi detaşarea furtunurilor hidraulice la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului aveţi în vedere ca sistemul hidraulic de pe partea atât a tractorului, cât şi a
maşinii să fie depresurizat.
Pos: 81.24 /BA/Inbetriebnahme/Hinweis Hydraulikaufkleber beachten (2013-06-20 07:16:16) @ 9\mod_1219997531785_422850.docx @ 425220 @ 2 @ 1
Indicaţie
Racordaţi corect conductele hidraulice.
•
Furtunurile hidraulice sunt marcate cu coliere de furtun colorate.
•
La racordarea conductelor hidraulice aveţi în vedere eticheta pentru sistemul hidraulic al
tractorului (vezi capitolul "Siguranţă", "Poziţiile etichetelor generale de informare la
maşină").
Pos: 81.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
103
Punerea în funcţiune
Pos: 81.26 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Anschluss der Hydraulikleitungen @ 0\mod_1199777037794_422850.docx @ 423514 @ 33 @ 1
7.2.2
Racordarea conductelor hidraulice
Pos: 81.27 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss Bild BiG Pack @ 17\mod_1236332366948_422850.docx @ 426475 @ 2 @ 1
Fig. 58
Pos: 81.28 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss allgemein Big Pack HS Baureihe @ 62\mod_1299495881531_422850.docx @ 572232 @ 33 @ 1
Utilizarea maşinii impune ca la tractor să existe un număr variabil de aparate de comandă (în
funcţie de echipare).
Pos: 81.29 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort - Elektronik @ 61\mod_1299223046976_422850.docx @ 570936 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos: 81.30 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss Tabelle Komfort-Elektronik Big Pack HS Baureihe @ 62\mod_1299496317159_422850.docx @ 572259 @ @ 1
P
T
1
1
LS
3
2
Racord pentru blocul de comandă la varianta confort
•
conductă de presiune ((roşu 1) diametru nominal 15)
Racord pentru blocul de comandă la varianta confort
•
retur ((albastru 1) diametru nominal 18)
Racord pentru blocul de comandă la varianta confort
•
dacă este cazul, cuplaţi conducta "load sensing" - diametru nominal 12
- (roşu 3) la racordul LS al tractorului (opţional pentru varianta confort),
(informaţii detaliate în acest sens găsiţi în instrucţiunea de exploatare
din partea producătorului tractorului).
Aparat de comandă cu acţiune simplă (roşu 2):
înălţare pickup
Pos: 81.31 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschlüsse an den Traktor ankuppeln Möglichkeit 1 Big Pack 1290 HDP II @ 151\mod_1362473162191_422850.docx @ 1349379 @ 33 @ 1
Tractoare cu pompă Load-Sensing şi cu conductă de semnalizare racordată (LS):
•
Cuplaţi conducta de presiune (P/roşu1) la racordul Power-Beyond al tractorului.
•
Cuplaţi conducta de retur (T/albastru2) la returul depresurizat al tractorului.
.
Strângeţi complet şurubul de sistem pe blocul supapelor de comandă.
•
Cuplaţi conducta de semnalizare (LS/roşu3) la racordul Load-Sensing al tractorului.
Pos: 81.32 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschlüsse an den Traktor ankuppeln Möglichkeit 2 Big Pack 1290 HDP II @ 151\mod_1362473185378_422850.docx @ 1349408 @ @ 1
Tractor cu pompă de presiune constantă:
•
Cuplaţi conducta de presiune (P/roşu1) la un aparat de comandă cu acţiune simplă al
tractorului.
•
Cuplaţi conducta de retur (T/albastru2) la returul depresurizat al tractorului.
Alternativ, conducta de presiune şi conducta de retur pot fi conectate la un aparat de
comandă cu acţiune dublă.
•
Desfaceţi complet şurubul de sistem de pe blocul supapelor de comandă.
•
Scoateţi conducta de semnalizare (LS) din dispozitivul de prindere a aparatelor de pe
maşină.
Pos: 81.33 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
104
Punerea în funcţiune
Pos: 81.34 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschlüsse an den Traktor ankuppeln Möglichkeit 3 Big Pack 1290 HDP II @ 151\mod_1362473189144_422850.docx @ 1349437 @ 2 @ 1
Tractor cu pompă de curent constant sau sistem Load-Sensing, fără Power Beyond:
•
Cuplaţi conducta de presiune (P/roşu1) la un aparat de comandă cu acţiune simplă al
tractorului.
•
Cuplaţi conducta de retur (T/albastru2) la returul depresurizat al tractorului.
Alternativ, conducta de presiune şi conducta de retur pot fi conectate la un aparat de
comandă cu acţiune dublă.
•
Desfaceţi complet şurubul de sistem de pe blocul supapelor de comandă.
•
Scoateţi conducta de semnalizare (LS) din dispozitivul de prindere a aparatelor de pe
maşină.
Pos: 81.35 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschlüsse an den Traktor ankuppeln Pick-up Big Pack 1290 HDP II @ 151\mod_1362473235940_422850.docx @ 1349466 @ 44 @ 1
Pentru acţionarea pickupului:
•
Cuplaţi conducta hidraulică (roşu2) la un aparat de comandă cu acţiune simplă sau cu
acţiune dublă al tractorului.
Pos: 81.36 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium - Elektronik @ 61\mod_1299223169539_422850.docx @ 570988 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos: 81.37 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschluss Tabelle Medium-Elektronik Big Pack HS Baureihe @ 62\mod_1299499276293_422850.docx @ 572316 @ 23 @ 1
4
Racord pentru blocul de comandă la varianta medie
•
închiderea barei-cuţit, ridicarea / coborârea piciorului de sprijin,
deschiderea / închiderea jgheabului cu role, intrarea / ieşirea
dispozitivului de evacuare a balotului (roşu 4)
Racord pentru blocul de comandă la varianta medie
•
deschiderea barei-cuţit (albastru 4)
2
Aparat de comandă cu acţiune simplă (roşu 2):
•
înălţare pickup
7
Aparat de comandă cu acţiune simplă (roşu 7):
•
blocarea / deblocarea axului de direcţie
4
P
T
8
Racord pentru ajutor de pornire
•
conductă de presiune (roşu 8)
8
Racord pentru ajutor de pornire
•
retur (albastru 8)
Pos: 81.38 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulikanschlüsse an den Traktor ankuppeln Medium-Elektronik Big Pack 1290 HDP II @ 151\mod_1362473244002_422850.docx @ 1349495 @ 44 @ 1
Pentru acţionarea blocului supapelor de comandă:
•
Cuplaţi conductele hidraulice (roşu4/albastru4) la un aparat de comandă cu acţiune
simplă al tractorului.
Pentru acţionarea pickupului:
•
Cuplaţi conducta hidraulică (roşu2) la un aparat de comandă cu acţiune simplă sau cu
acţiune dublă al tractorului.
Pentru acţionarea axului de direcţie:
•
Cuplaţi conducta hidraulică (roşu7) la un aparat de comandă cu acţiune simplă sau cu
acţiune dublă al tractorului.
Pentru acţionarea ajutorului de pornire:
•
Cuplaţi conducta hidraulică (roşu8) la un aparat de comandă cu acţiune simplă al
tractorului.
•
Cuplaţi conducta hidraulică (albastru8) la returul depresurizat al tractorului.
Alternativ, conductele hidraulice (roşu8/albastru8) pot fi conectate la un aparat de
comandă cu acţiune dublă.
Pos: 81.39 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
105
Punerea în funcţiune
Pos: 81.40 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulische Bremse (Export) @ 17\mod_1236332990291_422850.docx @ 426477 @ 33 @ 1
7.3
Frâna hidraulică (export)
Pos: 81.41 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse Export Bild BiG Pack @ 17\mod_1236333975729_422850.docx @ 426479 @ 3 @ 1
Fig. 59
Pos: 81.42 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export) @ 17\mod_1236333662166_422850.docx @ 426478 @ 2 @ 1
Pentru anumite versiuni destinate exportului este prevăzută o frână hidraulică. La versiunea de
faţă este necesar un ventil de frânare la tractor. Furtunul hidraulic corespunzător se leagă la
ventilul de frânare de la tractor. Frâna se activează prin călcarea pedalei de frână.
Pos: 81.43 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
106
Punerea în funcţiune
Pos: 81.44 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) @ 129\mod_1346767988893_422850.docx @ 1155799 @ 33 @ 1
7.4
Frână hidraulică (export Franţa)
Pos: 81.45 /BA/Sicherheit/Bremsen/Warnung - hydraulische Bremse Frankreichausstattung Sicherheitskette zu kurz @ 129\mod_1346767273286_422850.docx @ 1155682 @ 234 @ 1
AVERTIZARE!
Pericol de rănire şi pagube materiale grave prin frânarea accidentală a maşinii.
Un lanţ de siguranţă prea scurt se poate rupe, ducând la o frânare de urgenţă.
•
Asiguraţi-vă că lungimea lanţului de siguranţă este adaptată tractorului.
•
Lungimea lanţului de siguranţă trebuie adaptată de către un atelier de specialitate
(personal de specialitate).
•
În caz de schimbare a tractorului asiguraţi-vă că lungimea lanţului de siguranţă este în
continuare adecvată.
Pos: 81.46 /BA/Sicherheit/Bremsen/Warnung - hydraulische Bremse Frankreichausstattung nicht funktionierendes Sicherheitsventil @ 129\mod_1346767725757_422850.docx @ 1155770 @ 33 @ 1
AVERTIZARE!
Pericol de rănire şi pagube materiale grave prin nefuncţionarea supapei de siguranţă a frânei
hidraulice.
Pentru a se garanta funcţionarea supapei de siguranţă pentru frâna hidraulică de urgenţă
•
este necesar ca lanţul de siguranţă să fie fixat la tractor în stare netensionată. Un lanţ
de siguranţă înfăşurat prea strâns în jurul furtunului hidraulic împiedică funcţionarea
supapei de siguranţă.
•
înainte de de începerea deplasării trebuie acţionată o dată complet pedala de frânare a
frânei de serviciu. Prin acţionarea frânei de serviciu se presurizează rezervorul de
presiune de la supapa de siguranţă.
Pos: 81.47 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) Bild BiG PACK @ 129\mod_1346768208301_422850.docx @ 1155858 @ 23 @ 1
4
2
3
2
BPHS0112
1
BPHS0113
Fig. 60
Pos: 81.48 /BA/Inbetriebnahme/Hydraulische Bremse/Hydraulische Bremse (Export Frankreich) Text @ 129\mod_1346768337674_422850.docx @ 1155917 @ 34 @ 1
•
•
Racordaţi furtunul hidraulic (1) al frânei hidraulice la racordul pentru frâna hidraulică de la
tractor.
Fixaţi bine lanţul de siguranţă (2) la tractor.
Lanţul de siguranţă este prevăzut cu o secţiune teoretică de rupere (verigă de lanţ mai slabă).
În caz de decuplare accidentală a maşinii, supapa de siguranţă declanşează frânarea de
urgenţă, iar lanţul de siguranţă se rupe la veriga de lanţ mai slabă. Cu acest prilej, respectiva
verigă de lanţ se distruge, trebuind înlocuită.
Deszăvorârea supapei de siguranţă:
•
Menţineţi lanţul de siguranţă (2) în stare tensionată, descărcaţi de sarcină supapa de
siguranţă trăgând bolţul de divizare (3) şi totodată aduceţi încet, prin forţa arcului, pârghia
de zăvorâre (4) în poziţia de pornire.
Pos: 81.49 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
107
Punerea în funcţiune
Pos: 81.50 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Hydraulik/Hydraulischer Anschluß zur Sperrung der Nachlauf-Lenkachse @ 17\mod_1236334343354_422850.docx @ 426480 @ 2333 @ 1
7.5
Racordul hidraulic pentru blocarea axului de direcţie condus (dotare specială)
Racordaţi furtunul hidraulic separat de la cilindrul de blocare al axului de direcţie (roşu 7) la un
aparat de comandă cu acţiune simplă de la tractor.
Indicaţie
Respectaţi indicaţiile de utilizare ale producătorului tractorului referitoare la operarea paralelă a
aparatelor de comandă de la tractor! Racordul cilindrului de blocare al axului de direcţie trebuie
alimentat cu prioritate superioară sau egală în raport cu restul alimentării hidraulice a maşinii!
Pos: 81.51 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Druckluftanschlüsse bei Druckluftbremse @ 0\mod_1201161304258_422850.docx @ 423730 @ 44 @ 1
7.6
Racordurile de aer comprimat pentru frâna cu aer comprimat
Pos: 81.52 /BA/Sicherheit/Bremsen/Gefahr - Versagen der Druckluftbremsanlage @ 5\mod_1213795576997_422850.docx @ 424540 @ 2 @ 1
PERICOL! – Căderea instalaţiei de frânare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Prin desprinderea unor conducte-furtun se produce căderea instalaţiei de frânare a maşinii.
După racordarea cuplajelor rapide, verificaţi-le pe acestea din punct de vedere al poziţiei
impecabile.
Verificaţi dispunerea furtunurilor, având grijă ca nicio conductă-furtun să nu frece sau să se
poată gripa.
Pos: 81.53 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Zweileitungssystem @ 5\mod_1213850550416_422850.docx @ 424542 @ 4 @ 1
Maşina este dotată cu o instalaţie de frânare cu aer comprimat cu conductă dublă.
•
Pos: 81.54 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Druckluftanschlüsse bei Druckluftbremse @ 0\mod_1199781319294_422850.docx @ 423520 @ @ 1
Capetele de racordare se cuplează pentru legarea conductei de alimentare (roşu) şi de
frânare (galben) de la tractor la maşină.
ZX400003
Fig. 61
Introduceţi capetele de racordare colorate ale furtunurilor de aer comprimat (1) în racordurile cu
culorile corespunzătoare de la tractor.
Indicaţie
Cuplaţi mai întâi capul de racordare galben, apoi pe cel roşu. Decuplarea se realizează în
ordine inversă.
Pos: 81.55 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
108
Punerea în funcţiune
Pos: 81.56 /BA/Inbetriebnahme/Druckluftbremse/Halterungen der Druckluftschläuche BiG Pack @ 17\mod_1236339327416_422850.docx @ 426484 @ 333 @ 1
7.6.1
Pos: 81.57 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
Prinderea furtunurilor de aer comprimat
Fig. 62
Prindeţi furtunurile de aer comprimat (1) în suporturile corespunzătoare (2) de pe partea
superioară a oiştei.
109
Punerea în funcţiune
Pos: 81.58 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Elektrische Anschlüsse @ 17\mod_1236579932558_422850.docx @ 426485 @ 444 @ 1
7.7
Racorduri electrice
Pos: 81.59 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (vorgerüsteteter ISO Schlepper) @ 172\mod_1370518477799_422850.docx @ 1480587 @ 33 @ 1
7.7.1
Racordarea terminalului (la tractoare cu sistem ISOBUS integrat)
6
7
1
4
7
3
6
9
9
5
8
1
3
2
4
14
10
12
11 13
5
CC00014
Fig. 63
Legătura dintre terminal şi tractor
Indicaţie
Legătura dintre terminal şi tractor se realizează prin intermediul setului special de cabluri (5),
care poate fi comandat prin indicarea numărului de articol Krone 20 081 223 0.
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (5) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi ştecărul (4) al setului de cabluri (5) la priza (3) (CAN1-out) a terminalului.
Conectaţi ştecărul ISO (6) (cu 9 poli) al setului de cabluri (5) la priza ISO (7) (cu 9 poli)
aflată în cabina tractorului.
Legătura dintre tractor şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul setului special de cabluri (14),
care poate fi comandat prin indicarea numărului de articol Krone 20 080 384 0.
•
•
•
Pos: 81.60 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
110
Conectaţi ştecărul ISO (9) (cu 9 poli) al setului de cabluri (14) la priza ISO exterioară (8)
(cu 9 poli) de pe partea tractorului.
Conectaţi ştecărul (10) (cu 7 poli) al setului de cabluri (14) la priza (11) (cu 7 poli) a
maşinii.
Conectaţi ştecărul (12) (cu 2 poli) al setului de cabluri (14) la priza (13) (cu 2 poli) a
maşinii.
Punerea în funcţiune
Pos: 81.61 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (ohne ISO Schlepper) @ 43\mod_1274882231640_422850.docx @ 429718 @ 333 @ 1
7.7.2
Racordarea terminalului (la tractoare fără sistem ISOBUS integrat)
Fig. 64
Legătura dintre terminal şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul setului de cabluri (5) livrat
alăturat, (nr. articol 20 081 224 0).
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (5) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 7 poli) al setului de cabluri (5) la priza (7) (cu 7 poli) a maşinii.
Conectaţi ştecărul de închidere (4) (nr. art. 00 302 300 0, inclus în volumul de livrare) la
priza (3) (CAN1-out) a terminalului.
Legătura dintre tractor şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul cablului de alimentare cu curent
(8) livrat alăturat, (nr. articol 20 080 601 0).
•
•
Pos: 81.62 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
Conectaţi ştecărul (9) al cablului de alimentare cu curent (8) la priza necomutabilă (10) a
tractorului.
Conectaţi ştecărul (11) (cu 2 poli) al cablului de alimentare cu curent (8) la priza (12) (cu
2 poli) a maşinii.
111
Punerea în funcţiune
Pos: 81.63 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Beleuchtung @ 0\mod_1195658399935_422850.docx @ 422912 @ 4444 @ 1
7.8
Iluminare
Pos: 81.64 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Beleuchtung/Beleuchtung anschließen Bild HDP II @ 171\mod_1370344610812_422850.docx @ 1476009 @ 4 @ 1
2
3
1
BPHS0216
Fig. 65
Pos: 81.65 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Anschluss Beleuchtung/Anschluss Beleuchtung Text SW 2000/ 700_800_900/ 807-1 bis 810-1, 850, 900# @ 36\mod_1260783798936_422850.docx @ 428896 @ 1 @ 1
Racordul instalaţiei de iluminare se realizează prin intermediul cablului de legătură (1) cu 7 poli,
alăturat.
În acest sens:
•
Introduceţi ştecărul cu 7 poli al cablului de legătură (1) în priza (2) prevăzută în acest
scop la tractor.
•
Introduceţi ştecărul cu 7 poli al cablului de legătură (1) în priza (3) prevăzută în acest
scop la maşină.
•
Dispuneţi cablul în aşa fel, încât acesta să nu atingă roţile.
Pos: 81.66 /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Hinweis Sauberkeit der Stecker und Steckdosen @ 2\mod_1202399563131_422850.docx @ 423935 @ 44 @ 1
Indicaţie
La introducerea ştecărelor aveţi în vedere ca ştecărele şi prizele să fie curate şi uscate.
Prezenţa murdăriei şi a umidităţii poate conduce la scurtcircuite!
Pos: 81.67.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Sicherheitskette verwenden @ 6\mod_1214542336632_422850.docx @ 424675 @ 44 @ 1
7.9
Folosiţi lanţul de siguranţă
Pos: 81.67.2 /BA/Inbetriebnahme/Sicherheitskette USA/WARNUNG - Falsch dimensionierte Sicherungskette verwendet mit Variante @ 180\mod_1376576652355_422850.docx @ 1547890 @ 3 @ 1
ATENȚIE!
Prin utilizarea unui lanț de siguranță de dimensiuni greșite, acesta se poate rupe la
desprinderea nedorită a utilajului. Astfel se poate ajunge la accidente grave.
•
Utilizați întotdeauna un lanț de siguranță cu rezistența minimă la întindere a lanțului de
siguranță 178 kN (40.000 lbf).
Pos: 81.67.3 /BA/Inbetriebnahme/Sicherheitskette USA/Hinweis Sicherheitskette Länderabhängig @ 6\mod_1214999654856_422850.docx @ 424739 @ 3 @ 1
Indicaţie
Folosiţi lanţul de siguranţă
Instalarea lanţului de siguranţă nu este obligatorie în toate ţările.
Pos: 81.67.4 /BA/Inbetriebnahme/Sicherheitskette USA/Sicherheitskette verwenden @ 207\mod_1386742973026_422850.docx @ 1714852 @ @ 1
Lanţul de siguranţă se foloseşte la fixarea suplimentară a utilajelor tractate, în cazul în care
acestea se desprind de sistemul de remorcare în timpul transportului. Lanțul de siguranță se
securizează cu elemente de fixare de dispozitivul de ataşare al tractorului sau de un alt punct
de articulație. Lanțul de siguranță trebuie să fie suficient de lung încât să permită virajul în
curbe.
Pos: 81.67.5 /Beipacks/Allgemein/Sicherheitskette 178 kN/Sicherungskette montieren BiG Pack Bild @ 147\mod_1361184126131_422850.docx @ 1320064 @ 33 @ 1
112
Punerea în funcţiune
2
1
Fig. 66
Pos: 81.67.6 /Beipacks/Allgemein/Sicherheitskette 178 kN/Sicherheitskette mit Schäkel an Großpackenpresse montieren Text @ 149\mod_1361521338690_422850.docx @ 1332650 @ @ 1
• Montaţi pe presa de baloţi paralelipipedici mari lanţul de siguranţă (1) cu cheia de tachelaj
(2).
Pos: 81.67.7 /Beipacks/Allgemein/Sicherheitskette 178 kN/Sicherungskette an den Traktor montieren Bild @ 147\mod_1361181563288_422850.docx @ 1319705 @ 3 @ 1
a
b
Fig. 67
Pos: 81.67.8 /Beipacks/Allgemein/Sicherheitskette 89kN/Sicherheitskette am Traktor montieren Text @ 150\mod_1362048347829_422850.docx @ 1343335 @ 3 @ 1
•
Lanţul de siguranţă (1) se montează în poziţia potrivită (de ex.: a sau b) pe tractor
Pos: 82 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
113
Deplasare şi transport
Pos: 83.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fahren und Transport @ 0\mod_1196330049217_422850.docx @ 422995 @ 44 @ 1
8
Deplasare şi transport
Pos: 83.2 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vorbereitungen zur Straßenfahrt @ 25\mod_1244092605963_422850.docx @ 427413 @ 44 @ 1
8.1
Pregătiri pentru deplasarea pe drumuri publice
Pos: 83.3 /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Warnung! Straßenfahrt,Mitfahren,Fahrverhalten BiG Pack @ 157\mod_1364375055813_422850.docx @ 1386963 @ 3 @ 1
Avertizare! – Deplasarea pe drumuri publice, transportul de persoane, conduita la
conducere!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
În vederea transportului maşinii asiguraţi-vă că
•
nu este depăşită viteza maxim admisibilă
•
pe maşină nu sunt transportate persoane.
•
este respectată sarcina maximă de sprijin şi de tracţiune a dispozitivului de ataşare de la
tractor.
•
iluminarea funcţionează impecabil.
•
sunt asigurate condiţii impecabile de vizibilitate la tractor şi în jurul acestuia, precum şi
spre maşină.
•
la maşinile cu permis de exploatare sunt respectate condiţiile prevăzute în acesta.
•
la mersul în linie dreaptă cu viteze mai mari de 30 km/h, axa de auto - direcţie este
blocată pentru a îmbunătăţi stabilitatea în timpul rulării.
Pos: 83.4 /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Gefahr Straßenfahrt Steuerventile in Neutralstellung @ 62\mod_1299574182715_422850.docx @ 572872 @ 2 @ 1
PERICOL! – Transport / deplasare pe drumuri publice
Consecinţă: Pericol de moarte, răniri grave ale persoanelor sau deteriorarea gravă a maşinii.
•
Pentru a se evita declanşarea involuntară a funcţiilor, în timpul deplasărilor de transport /
pe drumuri publice ventilele de comandă de la tractor trebuie să se afle în poziţia neutră.
Pos: 83.5 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Prüfen Sie vor der Straßenfahrt, dass BiG PACK 890_1270_1290_4x4 HS @ 191\mod_1381742405762_422850.docx @ 1629860 @ @ 1
Pentru deplasarea pe drumuri publice, verificaţi dacă
–
Arborele de priză de forţă este dezactivat.
–
Maşina este ataşată complet şi corect la tractor, consultaţi capitolul "Punerea în
funcţiune".
–
Toate protecţiile sunt închise şi zăvorâte.
–
Scara de acces retractabilă este pliată, consultaţi capitolul referitor la descrierea maşinii,
"Scara de acces", numai la versiunea cu osie de 13 tone.
–
Canalul de presare este gol.
–
Pickupul este înălţat şi asigurat prin intermediul robinetului de blocare, consultaţi capitolul
referitor la operare, "Pickupul".
–
Jgheabul de baloţi este ridicat şi asigurat în poziţia de transport, consultaţi capitolul
referitor la operare, "Ridicarea / coborârea jgheabului de baloţi".
–
Piciorul de sprijin este retras, consultaţi capitolul referitor la operare, "Piciorul de sprijin
hidraulic".
–
Frâna de fixare este deblocată, consultaţi capitolul referitor la deplasare şi transport,
"Frâna de parcare / frâna de fixare".
–
Ventilele de comandă de la tractor sunt în poziţia neutră şi zăvorâte.
–
Frâna funcţionează impecabil.
–
Iluminarea funcţionează impecabil, consultaţi capitolul referitor la deplasare şi transport,
"Verificarea instalaţiei de iluminare"
–
Cauciucurile nu au tăieturi şi nu sunt rupte.
–
Cauciucurile au presiunea aerului corectă.
Pos: 83.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
114
Deplasare şi transport
Pos: 83.7 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben Fahren und Transport @ 157\mod_1364375905147_422850.docx @ 1387052 @ 2 @ 1
Următoarele faze de lucru sunt descrise în acest capitol:
–
Verificaţi instalaţia de iluminare.
–
Deblocaţi frâna de parcare / frâna de fixare.
–
Lucrul cu axul de direcţie condus, sistem electronic varianta medie şi sistem electronic de
confort.
–
Manevrarea maşinii fără racord la sistemul hidraulic.
–
Manevrarea maşinii fără frână de aer comprimat racordată.
–
Aşezaţi maşina.
–
Trageţi frâna de parcare / frâna de fixare.
–
Ataşaţi calele de blocare.
Pos: 83.8 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hydraulisch betätigte Rollenschurre @ 25\mod_1244092719994_422850.docx @ 427414 @ 33 @ 1
8.1.1
Jgheabul cu role acţionat hidraulic
Pos: 83.9 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/HydraulischRollenschurre Bild 890_1270_1290 HS Baureihe @ 64\mod_1300279489493_422850.docx @ 582887 @ @ 1
1
2
BPHS0042
Fig. 68
Pos: 83.10 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Hydraulisch betätigte Rollenschurre Text @ 17\mod_1236588072917_422850.docx @ 426494 @ @ 1
•
Jgheabul cu role acţionat hidraulic (1) se rabate spre interior pe cale hidraulică.
Aveţi în vedere ca după rabaterea spre interior zăvorul mecanic (2) să intre în locaş.
Pos: 83.11 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Packenschurre in Transportstellung (optional) @ 17\mod_1236588178980_422850.docx @ 426495 @ 3 @ 1
8.1.2
Pos: 83.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
Jgheabul de baloţi în poziţia de transport (opţional)
Fig. 69
•
Pentru a se aduce gheabul de baloţi în poziţia de transport, jgheabul iniţial desfăcut
trebuie rabătut în sus şi asigurat cu lanţurile de prindere (4).
115
Deplasare şi transport
Pos: 83.13 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Beleuchtungsanlage prüfen @ 25\mod_1244090937463_422850.docx @ 427410 @ 33 @ 1
8.1.3
Verificarea instalaţiei de iluminare
Pos: 83.14 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Beleuchtungsanlage prüfen Bild BP 890_1270_1290 Hs Baureihe @ 62\mod_1299574637575_422850.docx @ 572926 @ @ 1
2
1
BPHS0011
Fig. 70
Pos: 83.15 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Beleuchtungsanlage prüfen Text @ 17\mod_1236588258401_422850.docx @ 426496 @ 3 @ 1
•
•
Pos: 83.16 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Standbremse / Feststellbremse @ 25\mod_1242719474426_422850.docx @ 427398 @ 3 @ 1
8.1.4
Controlaţi funcţionarea lămpilor din spate (2) şi a dispozitivelor reflectorizante (1) şi
curăţaţi-le.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru reflectoarele galbene aplicate pe laturile maşinii şi
pentru lămpile de limitare albe din faţă.
Frâna de parcare / frâna de fixare
Pos: 83.17 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 92\mod_1326881975736_422850.docx @ 783012 @ @ 1
1
BPHS0009_1
Fig. 71
Pos: 83.18 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Standbremse lösen @ 62\mod_1299576787373_422850.docx @ 572981 @ 3 @ 1
Slăbirea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens antiorar până când cablul de frână ajunge să atârne puţin.
Pos: 83.19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
116
Deplasare şi transport
Pos: 83.20 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Handhabung der Nachlauf-Lenkachse (Sonderausstattung) @ 0\mod_1201167915356_422850.docx @ 423736 @ 2 @ 1
8.2
Lucrul cu axul de direcţie condus (dotare specială)
Pos: 83.21 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Vor Rückwärtsfahrt Nachlauf-Lenkachse in Geradeausstellung bringen und verriegeln @ 60\mod_1297781900981_422850.docx @ 561040 @ 3 @ 1
Înaintea mersului înapoi aduceţi axul de direcţie condus în poziţia de drept înainte şi
blocaţi-l.
Pos: 83.22 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Hinweis Bei kritischen Fahrsituationen das einlenken der Räder unterbinden @ 60\mod_1297786543427_422850.docx @ 561390 @ 3 @ 1
Indicaţie
La mersul cu ax de direcţie condus, roţile din spate sunt deviate prin frecarea dintre roată şi sol.
În situaţii critice de deplasare (de ex. la trecerea peste un siloz circulant, la mersul înapoi sau la
deplasări în pantă), când nu poate fi menţinută direcţia, devierea roţilor trebuie împiedicată prin
blocarea cilindrului de blocare.
Pos: 83.23 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Kritische Fahrsituationen können sein BiG PAck @ 62\mod_1299579627648_422850.docx @ 573035 @ @ 1
Situaţii critice de deplasare pot fi:
•
deplasări în pantă
•
pe sol neconsolidat
•
deplasări drept înainte cu viteze de peste 30 km/h
Pos: 83.24 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Verriegeln der Nachlauf-Lenkachse @ 60\mod_1297786258507_422850.docx @ 561311 @ @ 1
Zăvorârea axului de direcţie condus
Pentru zăvorârea axului de direcţie condus trebuie procedat astfel:
Pos: 83.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
117
Deplasare şi transport
Pos: 83.26 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium - Elektronik @ 61\mod_1299223169539_422850.docx @ 570988 @ @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos: 83.27 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Verriegeln der Nachlauf-Lenkachse bei einfachwirkendem Hydraulik-Anschluss @ 60\mod_1297838187149_422850.docx @ 561449 @ @ 1
La racord hidraulic cu acţiune simplă
•
Presurizaţi aparatul de comandă cu acţiune simplă şi deplasaţi-vă cu tractorul drept
înainte pe o distanţă scurtă, până când roţile conduse se dispun în direcţia drept înainte.
•
Menţineţi presiunea pe aparatul de comandă cu acţiune simplă pentru axul de direcţie
condus (cilindrul de blocare blochează devierea roţilor).
Pos: 83.28 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_422850.docx @ 573171 @ @ 1
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
ax blocat
=
ax deblocat
Pos: 83.29 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauflenkachse AX und MX Ladewagen/Entriegeln der Nachlauf-Lenkachse bei einachwirkendem Hydraulik-Anschluss @ 60\mod_1297785948415_422850.docx @ 561259 @ 3 @ 1
Deszăvorârea axului de direcţie condus în caz de racord hidraulic cu acţiune simplă
La deplasarea înainte, cilindrul de blocare al axului de direcţie condus poate fi deblocat; pentru
aceasta:
•
Depresurizaţi aparatul de comandă cu acţiune simplă pentru axul de direcţie condus
(cilindrul de blocare) şi aduceţi maneta de comandă hidraulică în poziţia "Coborâre".
În acest fel se poate evita în mare parte trepidarea cauciucurilor la deplasarea în curbă.
Pos: 83.30 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Bild Nachlauf-Lenkachse Absperrhahn @ 64\mod_1300285158431_422850.docx @ 583000 @ @ 1
II
1
I
BPHS0043
Fig. 72
Pos: 83.31 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Hinweis Absperrhahn geöffnet @ 25\mod_1242741065410_422850.docx @ 427402 @ @ 1
Indicaţie
Aveţi în vedere ca în timpul lucrului cu maşina, robinetul de blocare (1) să se afle în poziţia (I)
(deschis).
Pos: 83.32 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
118
Deplasare şi transport
Pos: 83.33 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort - Elektronik @ 61\mod_1299223046976_422850.docx @ 570936 @ 2 @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos: 83.34 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Betrieb der Maschine über LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699464848_422850.docx @ 780207 @ 3 @ 1
8.2.1
Utilizarea maşinii cu LS (racord "load sensing")
Pos: 83.35 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Nachlauf-Lenkachse verriegeln Komfort Elektronik über Load Sensing @ 91\mod_1326702544634_422850.docx @ 780380 @ @ 1
•
Acţionaţi butonul de funcţie pentru
şi deplasaţi-vă cu tractorul drept înainte pe o
distanţă scurtă, până când roţile conduse se dispun în direcţia drept înainte. Pe display
apare simbolul
(axul de direcţie condus este blocat).
Pos: 83.36 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_422850.docx @ 573171 @ 2 @ 1
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
ax blocat
=
ax deblocat
Pos: 83.37 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Hinweis: Solange sich der Druck an den Arretierzylinder aufbaut blinkt das Softkey @ 62\mod_1299587033250_422850.docx @ 573198 @ @ 1
Indicaţie
Cât timp creşte presiunea la cilindrul de blocare, softkey-ul clipeşte. De îndată ce s-a acumulat
presiunea, softkey-ul
se opreşte, iar axul de direcţie condus este blocat.
Pos: 83.38 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Betrieb der Maschine ohne LS (Load-Sensing-Anschluss) @ 91\mod_1326699351886_422850.docx @ 780179 @ 3 @ 1
8.2.2
Utilizarea maşinii fără LS (racord "load sensing")
Pos: 83.39 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Nachlauf-Lenkachse verriegeln Komfort Elektronik ohne Load Sensing @ 91\mod_1326702885195_422850.docx @ 780468 @ @ 1
•
Presurizaţi conducta de presiune.
•
şi deplasaţi-vă cu tractorul drept înainte pe o
Acţionaţi butonul de funcţie pentru
distanţă scurtă, până când roţile conduse se dispun în direcţia drept înainte. Menţineţi
•
(axul de
presiunea în conducta de presiune până când pe display apare simbolul
direcţie condus este blocat).
Sistemul hidraulic (conducta de presiune) poate fi comutat acum pe depresurizare.
Pos: 83.40 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_422850.docx @ 573171 @ @ 1
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
ax blocat
=
ax deblocat
Pos: 83.41 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Hinweis: Solange sich der Druck an den Arretierzylinder aufbaut blinkt das Softkey @ 62\mod_1299587033250_422850.docx @ 573198 @ @ 1
Indicaţie
Cât timp creşte presiunea la cilindrul de blocare, softkey-ul clipeşte. De îndată ce s-a acumulat
presiunea, softkey-ul
se opreşte, iar axul de direcţie condus este blocat.
Pos: 83.42 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Nachlauf-Lenkachse entriegeln Komfort Elektronik @ 62\mod_1299581981710_422850.docx @ 573088 @ 2 @ 1
Deszăvorârea axului de direcţie condus în caz de sistem electronic varianta confort
•
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
Pe display apare simbolul
Pos: 83.43 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Hinweis: Der aktuelle Zustand wird in der Statuszeile (1) im Display angezeigt @ 62\mod_1299586402629_422850.docx @ 573171 @ @ 1
se deblochează axul de direcţie condus.
(axul de direcţie condus este deblocat).
Indicaţie
Starea curentă este indicată în linia de stare (I) de pe display:
=
ax blocat
=
ax deblocat
Pos: 83.44 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
119
Deplasare şi transport
Pos: 83.45 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Bei Option Nachlauf-Lenkachse rangieren HS Baureihe @ 62\mod_1299593571338_422850.docx @ 573318 @ 23 @ 1
8.2.3
Manevrarea maşinii fără racord la sistemul hidraulic
Pentru ca maşina să poată fi manevrată şi în lipsa unui racord la sistemul hidraulic este necesar
ca înainte de decuplare să fie presurizaţi cilindrii de blocare ai axului de direcţie condus, iar
roţile conduse să fie dispuse în direcţie drept înainte prin deplasare în această direcţie.
Pos: 83.46 /BA/Fahren und Transport/Nachlauf-Lenkachse/Nachlauf-Lenkachse Big Pack/Rangieren bei Medium Elektronik @ 64\mod_1300285419164_422850.docx @ 583026 @ 3 @ 1
II
1
I
BPHS0043
Fig. 73
În plus, la sistemul electronic - varianta medie, înainte de decuplare trebuie închis robinetul de
blocare (1) pentru axul de direcţie condus (poziţia II).
Pos: 83.47 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
120
Deplasare şi transport
Pos: 83.48.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Rangieren @ 13\mod_1225364693769_422850.docx @ 425945 @ 33 @ 1
8.3
Manevrarea
Pos: 83.48.2 /Abkürzungen /Bei Ausführung Druckluftbremse @ 168\mod_1368456181882_422850.docx @ 1456682 @ @ 1
În versiunea frână de aer comprimat
Pos: 83.48.3 /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Rangieren @ 13\mod_1225361578519_422850.docx @ 425939 @ @ 1
Pericol! - Transport / deplasare pe drumuri publice
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave ale persoanelor sau deteriorarea gravă a maşinii.
Este interzisă manevrarea în circulaţia stradală publică a maşinii fără frână cu aer comprimat
racordată.
Pos: 83.48.4 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Gefahr - Unvorhergesehene Inbetriebnahme (2012-08-13 11:36:55) @ 0\mod_1196317459889_422850.docx @ 422980 @ 3 @ 1
PERICOL! - Punere neprevăzută în funcţiune şi deplasare accidentală a maşinii.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact.
•
Asiguraţi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
Pos: 83.48.5 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Rangieren ohne angeschlossene Druckluftbremse @ 13\mod_1225362041347_422850.docx @ 425941 @ @ 1
La manevrarea fără frână cu aer comprimat racordată, maşina nu poate fi deplasată fără
dificultăţi.
Pos: 83.48.6 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Rangieren Bild BiG PAck @ 208\mod_1386934470292_422850.docx @ 1720793 @ @ 1
1
2
a
b
3
BPHS0265
Fig. 74
Pos: 83.48.7 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Löseventil befindet sich BiG Pack @ 17\mod_1236589219870_422850.docx @ 426499 @ 3 @ 1
Supapa de slăbire se află în faţă dreapta, sub capota laterală. Dacă în rezervorul (2) al
sistemului de frânare al maşinii există o presiune minimă de 4 bar (58 PSI), frâna poate fi
slăbită prin apăsarea butonului (1) de la supapa de slăbire în poziţia (a). De îndată ce furtunurile
sunt din nou racordate la un sistem de aer comprimat, butonul de apăsare revine în poziţia sa
iniţială (b).
Dacă presiunea aerului în rezervorul (2) a coborât sub 4 bar (58 PSI), presiunea reziduală încă
existentă trebuie evacuată şi ea prin supapa de evacuare a apei (3). Abia acum se poate
efectua deplasarea maşinii.
Pos: 83.48.8 /BA/Wartung/Bremsanlage/Rangieren/Luftdruck im Vorratsbehälter unter 4 bar gefallen @ 17\mod_1236589531089_422850.docx @ 426500 @ @ 1
Pos: 83.49 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
121
Deplasare şi transport
Pos: 83.50 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abstellen @ 0\mod_1199801980622_422850.docx @ 423553 @ 33 @ 1
8.4
Parcare
Pos: 83.51 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Warnug - Maschine abstellen BiG Pack @ 172\mod_1370424957819_422850.docx @ 1477902 @ @ 1
AVERTIZARE! – Mişcare neaşteptată a maşinii
Consecinţe: Pericol de moarte, rănire gravă
•
Este interzisă staţionarea persoanelor în zona de pericol.
•
Decuplarea se efectuează numai cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă.
•
Nu aşezaţi maşina decât pe un sol plan şi consolidat. La depunerea pe un sol
neconsolidat măriţi suprafaţa de reazem a sprijinului de parcare.
•
Asiguraţi maşina împotriva deplasării neintenţionate prin tragerea frânei de parcare şi cu
pene de blocare.
•
Atenţie la coborârea sprijinului de parcare. Pericol de strivire a picioarelor!
•
Nu îndepărtaţi arborele articulat decât cu arborele de priză de forţă decuplat, precum şi
cu motorul oprit şi cu cheia de contact extrasă. Trageţi frâna volantului.
•
La ataşarea şi detaşarea furtunului hidraulic la, respectiv de la sistemul hidraulic al
tractorului este nevoie ca sistemul de la tractor şi de la maşină să fie depresurizat!
Aduceţi ventilele de comandă corespunzătoare în poziţia de plutire
Pos: 83.52 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Abstellen der Maschine @ 169\mod_1368683547889_422850.docx @ 1460082 @ 13 @ 1
•
Opriţi motorul tractorului, scoateţi cheia de contact şi asiguraţi tractorul împotriva
deplasării accidentale.
•
Aşteptaţi până când se opresc toate componentele aflate în mişcare.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Trageţi frâna de fixare.
•
Ataşaţi calele de blocare.
•
Coborâţi piciorul de sprijin până când urechile de tracţiune ale sistemului de remorcare cu
bilă Ø80 nu se mai sprijină pe sistemul de remorcare al tractorului.
•
Slăbiţi lanţurile de siguranţă ale arborelui articulat de pe partea tractorului.
•
Decuplaţi arborele articulat de pe partea tractorului şi depuneţi-l pe suportul prevăzut în
acest scop.
•
Extrageţi cablul de iluminare.
•
Extrageţi cablul de alimentare cu curent pentru terminal.
•
Decuplaţi conducta hidraulică şi prindeţi-o de suportul maşinii.
În versiunea frână de aer comprimat:
•
Decuplaţi capul de racordare roşu şi prindeţi-l de suportul maşinii.
•
Decuplaţi capul de racordare galben şi prindeţi-l de suportul maşinii.
La varianta cu frână hidraulică (export):
•
Decuplaţi racordul pentru frâna hidraulică şi prindeţi-l de suportul maşinii.
La varianta cu frână hidraulică (export Franţa):
•
Desfaceţi lanţul de siguranţă de pe partea tractorului.
•
Decuplaţi racordul pentru frâna hidraulică şi prindeţi-l de suportul maşinii.
Pos: 83.53 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
122
Deplasare şi transport
Pos: 83.54 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Standbremse / Feststellbremse @ 25\mod_1242719474426_422850.docx @ 427398 @ 22 @ 1
8.4.1
Frâna de parcare / frâna de fixare
Pos: 83.55 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Gefahr vor dem Abkuppeln Feststellbremse aktivieren @ 12\mod_1224070212321_422850.docx @ 425807 @ @ 1
PERICOL! – Mişcare neaşteptată a maşinii!
Consecinţe: Pericol de moarte, de răniri grave sau de deteriorare a maşinii.
Activaţi întotdeauna frâna de fixare de îndată ce maşina este decuplată de la tractor.
Pos: 83.56 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Feststellbremse Bild BiG Pack 890_1270_1290 HS Baureihe @ 92\mod_1326881975736_422850.docx @ 783012 @ @ 1
1
BPHS0009_1
Fig. 75
Pos: 83.57 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Standbremse anziehen @ 62\mod_1299577105794_422850.docx @ 573008 @ 2 @ 1
Tragerea frânei de parcare:
•
Rotiţi manivela în sens orar până când rezistenţa creşte în mod sesizabil.
Pos: 83.58 /BA/Inbetriebnahme/Feststellbremse/Hinweis Feststellbremse/Unterlegkeile @ 6\mod_1214899429153_422850.docx @ 424716 @ 2 @ 1
Indicaţie
Pentru asigurarea maşinii împotriva deplasării neintenţionate, suplimentar faţă de frâna de
fixare trebuie folosite calele de blocare.
Pos: 83.59 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
123
Deplasare şi transport
Pos: 83.60 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterlegkeile @ 33\mod_1254202555660_422850.docx @ 428575 @ 3 @ 1
8.5
Cale de blocare
Pos: 83.61 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Bild BP 890_1270_1290 HS Baureihe @ 63\mod_1299668510278_422850.docx @ 574602 @ 2 @ 1
1
BPHS0024
Fig. 76
Pos: 83.62 /BA/Fahren und Transport/Großpackenpresse/Unterlegkeile Text BP HS Baureihe @ 71\mod_1305799627493_422850.docx @ 640748 @ @ 1
Calele de blocare (1) se găsesc în dreapta şi stânga spate, lângă canalul de presare.
•
Plasaţi calele de blocare (1) întotdeauna înaintea şi înapoia cauciucurilor, (astfel, maşina
este asigurată împotriva deplasării accidentale).
Indicaţie
În caz de ax tandem condus liber (opţional), asigurarea cu cale de blocare a maşinii împotriva
deplasării accidentale trebuie realizată la axul din faţă.
Pos: 84 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
124
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal CCI @ 185\mod_1379578612990_422850.docx @ 1598096 @ 3333 @ 1
9
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis Im weiteren Verlauf Terminal auch als Bedieneinheit bezeichnet @ 46\mod_1281680416671_422850.docx @ 445482 @ 3 @ 1
Indicaţie
În cuprinsul acestei instrucţiuni de exploatare, terminalul va fi denumit şi "unitate de deservire".
Pos: 85.3 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Achtung - Bedieneinheit schützen @ 0\mod_1200308247867_422850.docx @ 423644 @ 3 @ 1
ATENŢIE! - Protejaţi unitatea de deservire.
Consecinţe: Pagube la unitatea de deservire.
•
Unitatea de deservire trebuie protejată împotriva apei.
•
Atunci când maşina rămâne neutilizată un timp mai îndelungat (de ex. iarna), unitatea de
deservire trebuie depozitată într-o încăpere uscată.
•
La efectuarea lucrărilor de montare şi reparaţii la maşină, în special a lucrărilor de
sudură, întrerupeţi alimentarea cu tensiune a unităţii de deservire. Supratensiunea poate
produce deteriorări ale sistemului electronic al unităţii de deservire.
Pos: 85.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Allgemeine Beschreibung (Die elektronische Ausstattung der Maschine ........) Text/Bild @ 43\mod_1274868004640_422850.docx @ 429715 @ 3 @ 1
3
ESC
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000013
Fig. 77
Dotarea electronică a maşinii este compusă în principal din calculatorul de job (1), precum şi din
terminal (3) şi din elementele de comandă şi funcţionale.
Calculatorul de job (1) se află în partea din faţă stânga a maşinii, sub capota laterală.
Funcţiile sale sunt:
•
reglarea densităţii de presare
•
contor de baloţi
•
comanda tehnicii de actuatoare încorporate maşinii
•
transmiterea mesajelor de alarmă
•
diagnoza senzorilor/actuatoarelor
Prin intermediul unităţii de deservire (3) se comunică informaţii şoferului şi se efectuează
reglajele pentru funcţionarea maşinii, care apoi sunt preluate de către calculatorul de job şi
prelucrate în continuare.
Pos: 85.5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
125
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.6 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Terminal in Kabine einbauen @ 47\mod_1285163419265_422850.docx @ 455872 @ 2 @ 1
9.1
Instalarea terminalului în cabină
Pos: 85.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis für den Anbau des Terminals, in die Traktorkabine... @ 47\mod_1285163596984_422850.docx @ 455898 @ 3 @ 1
Indicaţie
Vă rugăm ca pentru instalarea terminalului în cabina tractorului să aveţi în vedere alăturata
instrucţiune de exploatare a terminalului.
Betriebsanleitung
Version: 1.0
CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200
Fig. 78
Pos: 85.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
126
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.9.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/ISOBUS Short Cut Button @ 47\mod_1285564773000_422850.docx @ 456427 @ 22 @ 1
9.2
Butonul ISOBUS Short Cut
Pos: 85.9.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut ButtonISOBUS Short Cut Button_2 Gefahr @ 46\mod_1282643782875_422850.docx @ 447393 @ @ 1
PERICOL! – Pericol de rănire datorită maşinii aflate în funcţiune!
Maşina dvs. este compatibilă cu butonul ISOBUS Short Cut.
•
Prin acţionarea butonului ISOBUS Short Cut (1) se deconectează anumite funcţii ale
maşinii, astfel încât în situaţii de pericol să se iniţieze o stare sigură a maşinii. Procesele
aferente prelucrării continuă să se deruleze până la capăt. În consecinţă, unele părţi
componente ale maşinii îşi pot continua mişcarea şi după acţionarea butonului ISOBUS
Short Cut. Aceasta poate conduce la răniri.
•
Butonul ISOBUS Short Cut nu intervine în nici un caz în funcţiile tractorului, adică nu este
afectată funcţionarea nici a arborelui articulat şi nici a sistemului hidraulic! În consecinţă,
maşina îşi pot continua mişcarea şi după acţionarea butonului ISOBUS Short Cut.
Aceasta poate conduce la răniri.
Pos: 85.9.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut ButtonISOBUS Short Cut Button_wird betätigt_BiG Pack HS Baureihe @ 63\mod_1299760195099_422850.docx @ 575797 @ 3 @ 1
La acţionarea butonului ISOBUS Short Cut (1) al terminalului, conceput sub formă de buton de
apăsare, pe ISOBUS este emisă o comandă de stop. Această comandă este analizată de către
aparatul dvs. ISOBUS ataşat, în scopul de a iniţia apoi, în eventualitatea apariţiei unei situaţii de
pericol, măsurile automate de rigoare.
Atunci când se acţionează butonul ISOBUS Short Cut, pe display este afişată o mască de
alarmă corespunzătoare:
ESC
F7
F8
1
F1
ISB
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000070
Fig. 79
Calculatorul de job blochează pe partea maşinii funcţiile enumerate mai jos.
•
ridicarea / coborârea barei-cuţit (în funcţie de dotarea maşinii)
•
sistemul automat de intrare / ieşire a dispozitivului de evacuare a balotului (în funcţie de
dotarea maşinii)
•
ridicarea / coborârea jgheabului de baloţi (în funcţie de dotarea maşinii)
•
declanşarea motorului înnodătoarelor
•
comutarea pe multibaloţi (la MultiBale)
•
curăţarea înnodătoarelor
ATENŢIE!
Procesele aferente prelucrării (de ex. procesul de legare) continuă să se deruleze până la
capăt, chiar şi după acţionarea butonului ISOBUS Short Cut. Aceasta poate conduce la răniri.
Pos: 85.9.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
127
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.9.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut ButtonISOBUS Short Cut Button_wird gelöst @ 120\mod_1342516466580_422850.docx @ 1088241 @ 3 @ 1
După eliberarea butonului ISOBUS Short Cut, pe display-ul terminalului apare următorul mesaj:
ESC
F7
F8
1
ISB
F1
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F12
OK
2
F5
F6
CC000071
Fig. 80
se părăseşte masca de alarmă. Abia de-acum stau
Prin apăsarea butonului de funcţie
din nou la dispoziţie toate funcţiile maşinii.A
Pos: 85.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
128
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (vorgerüsteteter ISO Schlepper) @ 172\mod_1370518477799_422850.docx @ 1480587 @ 23 @ 1
9.2.1
Racordarea terminalului (la tractoare cu sistem ISOBUS integrat)
6
7
1
4
7
3
6
9
9
5
8
1
3
2
4
14
10
12
11 13
5
CC00014
Fig. 81
Legătura dintre terminal şi tractor
Indicaţie
Legătura dintre terminal şi tractor se realizează prin intermediul setului special de cabluri (5),
care poate fi comandat prin indicarea numărului de articol Krone 20 081 223 0.
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (5) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi ştecărul (4) al setului de cabluri (5) la priza (3) (CAN1-out) a terminalului.
Conectaţi ştecărul ISO (6) (cu 9 poli) al setului de cabluri (5) la priza ISO (7) (cu 9 poli)
aflată în cabina tractorului.
Legătura dintre tractor şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul setului special de cabluri (14),
care poate fi comandat prin indicarea numărului de articol Krone 20 080 384 0.
•
•
•
Conectaţi ştecărul ISO (9) (cu 9 poli) al setului de cabluri (14) la priza ISO exterioară (8)
(cu 9 poli) de pe partea tractorului.
Conectaţi ştecărul (10) (cu 7 poli) al setului de cabluri (14) la priza (11) (cu 7 poli) a
maşinii.
Conectaţi ştecărul (12) (cu 2 poli) al setului de cabluri (14) la priza (13) (cu 2 poli) a
maşinii.
Pos: 85.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
129
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (ohne ISO Schlepper) @ 43\mod_1274882231640_422850.docx @ 429718 @ 3 @ 1
9.2.2
Racordarea terminalului (la tractoare fără sistem ISOBUS integrat)
Fig. 82
Legătura dintre terminal şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul setului de cabluri (5) livrat
alăturat, (nr. articol 20 081 224 0).
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (5) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 7 poli) al setului de cabluri (5) la priza (7) (cu 7 poli) a maşinii.
Conectaţi ştecărul de închidere (4) (nr. art. 00 302 300 0, inclus în volumul de livrare) la
priza (3) (CAN1-out) a terminalului.
Legătura dintre tractor şi maşină
Indicaţie
Legătura dintre tractor şi maşină se realizează prin intermediul cablului de alimentare cu curent
(8) livrat alăturat, (nr. articol 20 080 601 0).
•
•
Pos: 85.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
130
Conectaţi ştecărul (9) al cablului de alimentare cu curent (8) la priza necomutabilă (10) a
tractorului.
Conectaţi ştecărul (11) (cu 2 poli) al cablului de alimentare cu curent (8) la priza (12) (cu
2 poli) a maşinii.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.15 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) @ 150\mod_1361884898237_422850.docx @ 1341112 @ 3 @ 1
9.2.3
Racordarea manetei multifuncţionale la terminalul CCI (la tractoare fără sistem ISOBUS
integrat)
Pos: 85.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Bild @ 150\mod_1361884200857_422850.docx @ 1341019 @ 2 @ 1
7
1
2
6
8
3
4
5
9
CC000546
Fig.83
Pos: 85.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Hinweis @ 150\mod_1361884381393_422850.docx @ 1341048 @ @ 1
Indicaţie
Legătura dintre terminal şi maneta multifuncţională se realizează prin intermediul setului special
de cabluri (9), care poate fi comandat indicându-se numărul de articol Krone- 20 081 676 0.
Pos: 85.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) Text @ 150\mod_1361884014200_422850.docx @ 1340990 @ 2 @ 1
•
•
•
•
Conectaţi ştecărul (2) al setului de cabluri (9) la priza (1) (CAN1-IN) a terminalului.
Conectaţi priza (3) a setului de cabluri (9) la ştecărul (4) al setului de cabluri (5).
Conectaţi ştecărul ISO (8) (cu 9 poli) al setului de cabluri (9) la priza ISO (7) (cu 9 poli) a
manetei multifuncţionale.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 7 poli) al setului de cabluri (5) la priza (7) (cu 7 poli) a maşinii.
Pos: 85.19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
131
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.20 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Ein- Ausschalten des Terminals bei nicht angeschlossener Maschine @ 43\mod_1275290766562_422850.docx @ 429737 @ 3 @ 1
9.2.4
Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este neataşată
Pos: 85.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Ein- Ausschalten Bild mit nicht angeschlossener Maschine @ 43\mod_1275291241781_422850.docx @ 429738 @ 2 @ 1
Fig. 84
Pos: 85.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Bevor Sie das Terminal zum ersten Mal... @ 43\mod_1273657536203_422850.docx @ 429601 @ 3 @ 1
Indicaţie
Înainte de a conecta terminalul pentru prima dată, verificaţi dacă racordările la aparat sunt
corect aplicate şi bine strânse.
Conectarea, respectiv deconectarea terminalului se realizează prin apăsarea şi menţinerea
apăsată (circa 2 secunde) a butonului (1)
(PORNIRE/OPRIRE).
Pos: 85.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Für weitere Angaben zur Funktionsweise Handbuch beachten @ 47\mod_1285155240781_422850.docx @ 455836 @ @ 1
Indicaţie
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu modul de funcţionare a terminalului ISOBUS CCI
consultaţi instrucţiunea de exploatare a terminalului, livrată alăturat.
Betriebsanleitung
Version: 1.0
CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200
Fig. 85
Pos: 85.24 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
132
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.25 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Ein- Ausschalten des Terminals bei angeschlossener Maschine @ 43\mod_1274866210140_422850.docx @ 429713 @ 3 @ 1
9.2.5
Conectarea şi deconectarea terminalului când maşină este ataşată
Pos: 85.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Ein- Ausschalten Bild mit angeschlossener Maschine BiG Pack @ 43\mod_1274866563531_422850.docx @ 429714 @ @ 1
ESC
F7
F1
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
1
F12
F6
CC000011
Fig. 86
Pos: 85.27 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Bevor Sie das Terminal zum ersten Mal... @ 43\mod_1273657536203_422850.docx @ 429601 @ @ 1
Indicaţie
Înainte de a conecta terminalul pentru prima dată, verificaţi dacă racordările la aparat sunt
corect aplicate şi bine strânse.
Conectarea, respectiv deconectarea terminalului se realizează prin apăsarea şi menţinerea
apăsată (circa 2 secunde) a butonului (1)
(PORNIRE/OPRIRE).
Pos: 85.28 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Vor der Erstbenutzung @ 43\mod_1274852823031_422850.docx @ 429710 @ @ 1
Indicaţie – înainte de prima utilizare
La prima conectare, în terminal este încărcată configuraţia meniurilor specifice ale maşinii.
Procesul de încărcare poate dura câteva minute. Configuraţia este stocată în memoria
terminalului.
Pos: 85.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Hinweis Für weitere Angaben zur Funktionsweise Handbuch beachten @ 47\mod_1285155240781_422850.docx @ 455836 @ @ 1
Indicaţie
Pentru informaţii suplimentare în legătură cu modul de funcţionare a terminalului ISOBUS CCI
consultaţi instrucţiunea de exploatare a terminalului, livrată alăturat.
Betriebsanleitung
Version: 1.0
CC-ISOBUS
ISOBUS-Terminal CCI 100/200
Fig. 87
Pos: 85.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Ein- Ausschalten nach dem Ladevorgang wird im Display das „Straßenbild“ angezeigt. @ 43\mod_1274853526062_422850.docx @ 429711 @ 2 @ 1
•
După încheierea procesului de încărcare, pe display se afişează "imaginea de start".
Terminalul este acum gata de funcţionare.
Pos: 85.31 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal´s/Umschalten Straßenbild auf Grundbild Handbetrieb Big Pack @ 43\mod_1274969183406_422850.docx @ 429723 @ @ 1
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
manual.
se ajunge în imaginea de bază pentru regim
Pos: 85.32 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
133
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.33.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Funktionstasten @ 63\mod_1299828646311_422850.docx @ 576526 @ 2 @ 1
9.3
Butoanele de funcţii
Pos: 85.33.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Funktionstasten allgemein @ 63\mod_1299761216053_422850.docx @ 576193 @ @ 1
Prin intermediul butoanelor de funcţii (F1 până la F12) pot fi executate diverse funcţii la maşină.
Fiecare funcţie este reprezentată printr-un simbol.
Prin acţionarea butoanelor de funcţii (F1 până la F12) se poate activa sau dezactiva pe display
funcţia prezentată în reprezentarea alăturată.
Indicaţie
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru 1/2 este apelată o a doua pagină, pe care stau la
dispoziţie funcţii (reprezentări) suplimentare.
În timpul funcţionării arborelui de priză de forţă, display-ul comută de la sine pe pagina a doua
( 2/2 ), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru lucru.
Când maşina este oprită (arborele de priză de forţă decuplat), display-ul comută de la sine pe
prima pagină (
1/2
), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru întreţinere.
Pos: 85.33.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Grundbild für die Funktionstasten Seite 1/2 @ 99\mod_1329890979022_422850.docx @ 883628 @ @ 1
Fig. 88
Pos: 85.33.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Beschreibung der Grafiken (II) für die erste Seite der Funktionstasten (F1 bis F6) @ 63\mod_1299854471813_422850.docx @ 577354 @ @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru prima pagină
la F6)
1/2
cu butoane de funcţii (F1 până
Pos: 85.33.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F1 Rundumleuchte ein / aus @ 63\mod_1299854980989_422850.docx @ 577489 @ @ 1
Pornire / oprire girofar. Este indicată starea activă.
Pornire girofar
Oprire girofar
Pos: 85.33.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F2 Seite 1/2 für die Funktionstasten @ 63\mod_1299854793559_422850.docx @ 577462 @ @ 1
1/2
1/2
Pos: 85.33.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
134
Pagina 1/2 pentru butoanele de funcţii
1/2
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
este apelată o a doua pagină,
pe care stau la dispoziţie funcţii (reprezentări) suplimentare.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.33.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Softkey Arbeitsscheinwerfer ein/aus @ 63\mod_1299854724342_422850.docx @ 577435 @ @ 1
Pornire / oprire faruri de lucru. Este indicată starea activă.
Pornire faruri de lucru
Oprire faruri de lucru
Pos: 85.33.9 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F5 Anlaufhilfe aktiviert/deaktiviert @ 63\mod_1299854598970_422850.docx @ 577408 @ @ 1
Activare / dezactivare ajutor de pornire. Este indicată starea activă.
Activare ajutor de pornire
Dezactivare ajutor de pornire
Pos: 85.33.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F6 Menüebene der Maschine aufrufen @ 63\mod_1299854538394_422850.docx @ 577381 @ @ 1
Apelarea planului de meniuri al maşinii
Prin apăsarea butonului de funcţie
este apelat planul de meniuri al maşinii.
Pos: 85.33.11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
135
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.33.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Grundbild für die Funktionstasten Seite 1/2 @ 99\mod_1329890979022_422850.docx @ 883628 @ @ 1
Fig. 89
Pos: 85.33.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Beschreibung der Grafiken (II) für die erste Seite der Funktionstasten (F7 bis F12) @ 63\mod_1299770154674_422850.docx @ 576219 @ @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru prima pagină
la F12)
1/2
cu butoane de funcţii (F7 până
Pos: 85.33.14 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F8 Stützfuß freischalten @ 151\mod_1362060332141_422850.docx @ 1344032 @ @ 1
Deblocarea piciorului de sprijin hidraulic. (Pe display sunt activate funcţiile
(reprezentările) pentru piciorul de sprijin hidraulic)
Scoaterea în afară a piciorului de sprijin
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Introducerea piciorului de sprijin
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos: 85.33.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F9 Ballenschurre senken @ 63\mod_1299854208425_422850.docx @ 577300 @ 3 @ 1
Coborâre jgheab de baloţi
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos: 85.33.16 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F10 Pressklappen lösen / schließen @ 63\mod_1299853975571_422850.docx @ 577273 @ 2 @ 1
/
Pos: 85.33.17 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
136
Deschidere / închidere clape de presare. Este indicată starea curentă.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.33.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F11 Ballenausschieberautomatik @ 63\mod_1299853874571_422850.docx @ 577246 @ @ 1
Sistem automat de evacuare a balotului
, (se slăbesc clapele de presare).
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
Apăsaţi din nou butonul de funcţie
execută 10 evacuări de baloţi.
(pictograma apare în gri, inactivă.). Se
Pos: 85.33.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 1/2 F12 Kundenzähler einstellen @ 63\mod_1299853807061_422850.docx @ 577219 @ 2233 @ 1
Reglarea contorului client
Apăsaţi butonul de funcţie
„Contor client“).
. Este afişat meniul 2-1 „Contor client“, (reglaje vezi meniu 2-1
Pos: 85.33.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
137
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.33.21 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Grundbild für die Funktionstasten Seite 2/2 @ 99\mod_1329891781016_422850.docx @ 883656 @ 3 @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000073_1
Fig. 90
Pos: 85.33.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Beschreibung der Grafiken (II) für die zweite Seite der Funktionstasten (F1 bis F6) @ 63\mod_1299853742960_422850.docx @ 577193 @ @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru a doua pagină
la F6)
2/2
cu butoane de funcţii (F1 până
Indicaţie
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
1/2
este apelată pagina a doua pentru a se
2/2
activa funcţiile (reprezentările) suplimentare pentru pagina
.
În timpul funcţionării arborelui de priză de forţă, display-ul comută de la sine pe pagina a doua
2/2
(
), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru lucru.
Când maşina este oprită (arborele de priză de forţă decuplat), display-ul comută de la sine pe
prima pagină (
1/2
), astfel încât să poată fi folosite butoanele de funcţii pentru întreţinere.
Pos: 85.33.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F1 Wechseln zwischen Hand- Automatikbetrieb @ 63\mod_1299853664474_422850.docx @ 577166 @ @ 1
/
Regim manual / regim automat
Comutare regim manual / regim automat (este indicat regimul activat
/
).
Comutarea în regim automat:
Apăsaţi butonul de funcţie
. (Pe display apare simbolul
(regim automat)).
Pos: 85.33.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F2 Seite 2/2 für die Funktionstasten @ 63\mod_1299853588495_422850.docx @ 577139 @ @ 1
2/2
•
Pos: 85.33.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
138
Pagina 2/2 pentru butoanele de funcţii
Prin acţionarea butonului de funcţie pentru
butoanelor de funcţie F1 până la F12.
2/2
este activată prima pagină
1/2
a
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.33.26 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F5 aktuelle Ballenlänge auf Null zurücksetzen @ 63\mod_1299853399571_422850.docx @ 577086 @ @ 1
resetare la zero a lungimii curente a balotului
•
Menţineţi apăsat butonul de funcţie
circa 2 secunde.
Pos: 85.33.27 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Beschreibung der Grafiken (II) für die zweite Seite der Funktionstasten (F7 bis F12) @ 63\mod_1299853288798_422850.docx @ 577060 @ 3 @ 1
Descrierea reprezentărilor (II) pentru a doua pagină
la F12)
2/2
cu butoane de funcţii (F7 până
Pos: 85.33.28 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F8 Knoter auslösen @ 63\mod_1299853227849_422850.docx @ 577033 @ @ 1
Declanşare înnodătoare
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos: 85.33.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F9 Messerbalken freischalten @ 63\mod_1299853124716_422850.docx @ 577007 @ 32 @ 1
Deblocarea barei-cuţit. (Pe display sunt activate funcţiile (reprezentările) pentru
bara-cuţit.)
•
Ridicare bară-cuţit
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Coborâre bară-cuţit
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos: 85.34 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
139
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.35.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Handbetrieb @ 43\mod_1275029013625_422850.docx @ 429724 @ 2322 @ 1
9.4
Regim manual
Pos: 85.35.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Grundbild Handbetrieb HS Baureihe @ 99\mod_1329892134758_422850.docx @ 883684 @ 3 @ 1
9.4.1
Imagine de bază regim manual
F7
F8
F1
1/2
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000073_1
Fig. 91
Pos: 85.35.3 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Statuszeile (I) oberste Zeile HS Baureihe @ 63\mod_1299760703576_422850.docx @ 575888 @ 3 @ 1
Linia de stare (I)
În rândul cel mai de sus al display-ului sunt redate stări curente ale maşinii (în funcţie de
dotare):
Există un mesaj de alarmă
Împingătorul de baloţi ieşit
Deschidere clape de presare
(simbolul clipeşte)
Intrare împingător de baloţi
Închidere clape de presare
Jgheabul de baloţi sus
Jgheabul de baloţi jos
Bara-cuţit este sus şi cuţitele sunt
active: se taie
Bara-cuţit este jos sau cuţitele sunt
pasive: nu se taie
Ax blocat
Ax deblocat
Pos: 85.35.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
140
Încărcarea maşinii, încărcare maximă,
la inversare continuă. La încărcare
mai redusă, clipire în cazul
neinversării la presare => verificaţi
senzorul de la alimentarea
dispozitivului de umplere.
Are loc depunerea balotului
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.35.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster (III) (Je nach Ausstattung der Maschine) @ 146\mod_1360144455754_422850.docx @ 1307792 @ 3 @ 1
Afişaje în fereastra principală (III) (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.35.6 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster (III) linke Spalte HS Baureihe @ 146\mod_1360061307841_422850.docx @ 1306596 @ @ 1
Coloana din stânga (A):
Forţa de presare curentă în % (100% = max.)
2
Număr total de baloţi la contorul client curent
Turaţia curentă a arborelui de priză de forţă (min-1)
Grosimea curentă de strat în cm sau ţoli (inch) (numai la reglarea electr. a
lungimii baloţilor)
Număr de straturi per balot
Greutatea balotului (a ultimului balot cântărit)
Gradul de umezeală a materialului de recoltă
Ø
Greutatea medie a baloţilor cântăriţi
Greutatea totală a tuturor baloţilor
Contor pentru lungimea baloţilor (metric, în metri)
Contor pentru lungimea baloţilor (unitate de măsură US, în picioare/feet)
Număr de baloţi netăiaţi
Număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
Apare pentru scurt timp la executarea înnodării, în caz de activare (vezi
capitolul Meniu 1-2 "Semnal înnodătoare") se aude un semnal acustic (sunet
de claxon cca. 1 sec.).
Contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de
forţă este în mişcare)
Pos: 85.35.7 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster (III) rechte Spalte HS Baureihe @ 146\mod_1360061291202_422850.docx @ 1306567 @ 3 @ 1
Coloana din dreapta:
Indicarea direcţiei de mers
Săgeţi (1) stânga/dreapta faţă de afişaj. Săgeţile (1) prezintă trei mărimi diferite,
numerotate de la 1 la 3.
Ele arată şoferului către ce parte şi cât de mult trebuie să-şi corecteze direcţia de
mers la parcurgerea brazdei pentru a realiza o umplere uniformă a camerei de
presare.
Indicaţie
Dacă indicaţiile de conducere sunt prea pronunţate sau prea slabe, ele pot fi ajustate
suplimentar (vezi capitolul Meniu 1-3 „Sensibilitate la indicarea direcţiei“).
Pos: 85.35.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster individuell einrichten @ 99\mod_1329898963530_422850.docx @ 884276 @ @ 1
Pos: 85.35.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Afişajele din fereastra principală (coloana din stânga (A)) pot fi dispuse în mod individual.
Procedura de urmat este descrisă în capitolul Meniu 9-3 „Configuraţie fereastră principală".
141
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.35.10 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Handbetrieb Pressklappendruck/Multibale Bild @ 43\mod_1275040657421_422850.docx @ 429732 @ 3 @ 1
Fig. 92
Pos: 85.35.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Handbetrieb Pressklappendruck (in bar) @ 43\mod_1275040654296_422850.docx @ 429731 @ 2 @ 1
Presiunea clapelor de presare (în bar sau PSI, în funcţie de tipul unităţii, metric sau US)
Presiunea efectivă curentă a clapelor de presare este indicată prin valoarea de sub afişajul-bară
şi prin înălţimea barei (1). Presiunea nominală reglată a clapelor de presare este indicată prin
valoarea de deasupra afişajului-bară şi prin marcajele din afişajul-bară (2), în bar sau în PSI.
Pos: 85.35.12 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Handbetrieb Multibale (optional) HS Baureihe @ 63\mod_1299852795848_422850.docx @ 576952 @ @ 1
Multibaloţi (opţional)
Prima valoare (3) indică multibaloţii presaţi actualmente. A doua valoare şi marcajul (4) redau
numărul nominal de multibaloţi într-un balot integral. După fiecare multibalot se aude un claxon
scurt, iar când este terminat balotul integral răsună un claxon mai îndelung şi puternic.
Indicarea lungimii baloţilor
Prima valoare de sub afişajul-bară şi lungimea barei (5) indică starea efectivă a lungimii
balotului. A doua valoare şi marcajul (6) redau lungimea nominală reglată a balotului.
Pos: 85.35.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
142
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.35.14 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Handbetrieb/Einstellen des Soll-Pressklappendrucks @ 18\mod_1237390053275_422850.docx @ 426557 @ 33 @ 1
9.4.2
Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare
Pos: 85.35.15 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Handbetrieb/Warnung zu hoher Druck @ 18\mod_1237389601150_422850.docx @ 426556 @ 2 @ 1
AVERTIZARE! – Presiune prea mare!
Consecinţe: deteriorarea maşinii.
•
Atunci când presiunea stabilită este prea mare, maşina ar putea fi suprasolicitată
mecanic în cursul procesului de presare, ceea ce poate conduce la distrugerea sa.
Pentru a se evita acest lucru, cu puţin înainte de a atinge suprasolicitarea, presiunea
clapelor de presare este diminuată până la o valoare necritică. După câteva secunde se
reinstaurează presiunea reglată de către utilizator.
•
La apariţia unei suprasarcini trebuie procedat la diminuarea presiunii nominale a clapelor
de presare.
Pos: 85.35.16 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Handbetrieb/Einstellen des Soll-Pressklappendrucks Einführung @ 18\mod_1237390125510_422850.docx @ 426558 @ 2 @ 1
În regim manual, presiunea este prestabilită de către utilizator. Cu arborele de priză de forţă în
mişcare şi cu maşina în repaus, presiunea este instaurată imediat, iar indicaţia presiunii pe
display nu oscilează aproape deloc.
Pos: 85.35.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Soll-Pressklappendruck einstellen @ 43\mod_1275042144156_422850.docx @ 429734 @ @ 1
Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare
Pos: 85.35.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen des Soll-Pressklappendrucks Bild HS Baureihe @ 99\mod_1329893724573_422850.docx @ 883938 @ @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Fig. 93
Pos: 85.35.19 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Scroll-Rad anwählen,springen,erhöhen bzw. verringern,speichern @ 43\mod_1275295180531_422850.docx @ 429742 @ 2 @ 1
•
•
•
•
Selectaţi cu rotiţa de scrol numărul dorit (A), (câmpul de selecţie este scos în evidenţă
colorat).
Apăsaţi rotiţa de scrol pentru a sări în câmpul de selecţie, (câmpul de selecţie este scos
în evidenţă colorat).
Măriţi, respectiv diminuaţi valoarea prin rotirea rotiţei de scrol.
Prin apăsarea rotiţei de scrol se preia reglajul şi se părăseşte câmpul de selecţie.
Pos: 85.35.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Rundballenpressen/Grundbild/Hinweis Einstellung über Touchscreen @ 79\mod_1315290154790_422850.docx @ 701930 @ 3 @ 1
Indicaţie
Stabilirea valorilor se poate realiza şi prin intermediul touchscreen-ului.
Pos: 85.35.21 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
143
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.35.22 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen der Ballenlänge Handbetrieb Bild HS Baureihe @ 99\mod_1329894194876_422850.docx @ 883976 @ 2 @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Fig. 94
Pos: 85.35.23 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen der Ballenlänge Handbetrieb HS Baureihe @ 63\mod_1299852886404_422850.docx @ 576979 @ 3 @ 1
9.4.3
Reglarea lungimii balotului
Indicaţie
(BP 890;1270;1290)
Lungimea baloţilor poate fi stabilită în intervalul 100 - 270 cm (39 - 106 ţoli/inch).
(BP 1290 HDP; BP 4x4)
Lungimea baloţilor poate fi stabilită în intervalul 100 - 320 cm (39 - 126 ţoli/inch).
Indicaţie
Nu stabiliţi lungimea de balot decât la începutul unui balot, întrucât în caz contrar ar putea
rezulta o lungime intermediară.
Pos: 85.35.24 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Scroll-Rad anwählen,springen,erhöhen bzw. verringern,speichern @ 43\mod_1275295180531_422850.docx @ 429742 @ @ 1
•
•
•
•
Selectaţi cu rotiţa de scrol numărul dorit (A), (câmpul de selecţie este scos în evidenţă
colorat).
Apăsaţi rotiţa de scrol pentru a sări în câmpul de selecţie, (câmpul de selecţie este scos
în evidenţă colorat).
Măriţi, respectiv diminuaţi valoarea prin rotirea rotiţei de scrol.
Prin apăsarea rotiţei de scrol se preia reglajul şi se părăseşte câmpul de selecţie.
Pos: 85.35.25 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Rundballenpressen/Grundbild/Hinweis Einstellung über Touchscreen @ 79\mod_1315290154790_422850.docx @ 701930 @ 2 @ 1
Indicaţie
Stabilirea valorilor se poate realiza şi prin intermediul touchscreen-ului.
Pos: 85.35.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
144
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.35.27 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen der Multibaleanzahl Handbetrieb Bild HS Baureihe @ 99\mod_1329897393476_422850.docx @ 884214 @ 22 @ 1
F7
F1
1/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
Fig. 95
Pos: 85.35.28 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Einstellen der Multibaleanzahl Handbetrieb @ 43\mod_1275295579953_422850.docx @ 429743 @ 332 @ 1
Reglarea numărului de multibaloţi (numai MultiBale)
ATENŢIE! - Amestec de baloţi integrali şi multibaloţi
Nu modificaţi numărul de multibaloţi decât la începutul unui balot, întrucât în caz contrar rezultă
un amestec de baloţi integrali şi multibaloţi.
Indicaţie
Stabiliţi mai întâi lungimea balotului. Lungimea minimă a multibalotului: 45 cm (17,7 ţoli/inch).
Pos: 85.35.29 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Scroll-Rad anwählen,springen,erhöhen bzw. verringern,speichern @ 43\mod_1275295180531_422850.docx @ 429742 @ @ 1
•
•
•
•
Selectaţi cu rotiţa de scrol numărul dorit (A), (câmpul de selecţie este scos în evidenţă
colorat).
Apăsaţi rotiţa de scrol pentru a sări în câmpul de selecţie, (câmpul de selecţie este scos
în evidenţă colorat).
Măriţi, respectiv diminuaţi valoarea prin rotirea rotiţei de scrol.
Prin apăsarea rotiţei de scrol se preia reglajul şi se părăseşte câmpul de selecţie.
Pos: 85.35.30 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Rundballenpressen/Grundbild/Hinweis Einstellung über Touchscreen @ 79\mod_1315290154790_422850.docx @ 701930 @ 2332 @ 1
Indicaţie
Stabilirea valorilor se poate realiza şi prin intermediul touchscreen-ului.
Pos: 85.36 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
145
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.37 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Grundbild Automatikbetrieb Bild HS Baureihe @ 99\mod_1329898695425_422850.docx @ 884248 @ 2 @ 1
9.5
Regim automat
Fig. 96
Pos: 85.38 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Automatikbetrieb/Hinweis Unterschiede zum Handbetrieb @ 18\mod_1237464371115_422850.docx @ 426570 @ 333 @ 1
Indicaţie
Pentru descrierea generală vezi capitolul „Regim manual“.
Deosebirile faţă de regimul manual
Pos: 85.39 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Beschreibung der Grafiken (II) Automatikbetrieb @ 43\mod_1275297957031_422850.docx @ 429754 @ 33 @ 1
Descrierea reprezentărilor (II)
/
Regim manual / regim automat
Comutare regim manual / regim automat (este indicat regimul activat
/
).
Comutarea în regim manual:
Apăsaţi butonul de funcţie
. (Pe display apare simbolul
(regim manual)).
Pos: 85.40 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster Automatikbetrieb (III) @ 43\mod_1275297933875_422850.docx @ 429747 @ 2 @ 1
Afişaje în fereastra principală (III)
Presiunea curentă a clapelor de presare în bar sau PSI (în funcţie de unitatea de
măsură, metric / US)
Pos: 85.41 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
146
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.42 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Automatikbetrieb/Einstellen des Soll-Presskraft Bild @ 43\mod_1275297944000_422850.docx @ 429752 @ @ 1
Fig. 97
Pos: 85.43 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Automatikbetrieb/Automatikbetrieb Presskraft (in %) @ 18\mod_1237464672365_422850.docx @ 426572 @ 2 @ 1
Forţa de presare (în %)
Valoarea de sub afişajul-bară şi înălţimea barei (1) indică forţa de presare efectivă curentă în %.
Valoarea de deasupra afişajul-bară şi săgeţile din afişajul-bară (2) indică forţa de presare
nominală reglată în %.
Pos: 85.44 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Grundbild Automatikbetrieb/Einstellen der Soll-Presskraft @ 18\mod_1237464881708_422850.docx @ 426573 @ @ 1
Reglarea forţei de presare nominale
În regimul automat, presiunea se reglează în mod automat, pe baza forţei măsurate a
pistonului.
Indicaţie
Indicaţia presiunii pe display poate varia considerabil. Reglarea operează numai cât timp
dispozitivul de umplere alimentează pistonul cu furaj.
Pos: 85.45 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
147
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.46 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Taster an der Maschine/Taster an der Maschine HS @ 112\mod_1337598399218_422850.docx @ 994246 @ 2222 @ 1
9.6
Butoane la maşină
AVERTIZARE! – Acţiuni neprevăzute la maşină!
Consecinţe: Răniri ale persoanelor sau pagube la maşină.
•
La acţionarea butoanelor de ridicare/coborâre a barei-cuţit aveţi în vedere să nu se afle
nimeni în raza de rabatare a barei-cuţit.
•
La acţionarea butoanelor de ridicare/coborâre a jgheabului de baloţi aveţi în vedere să
nu se afle nimeni în raza de rabatare a jgheabului de baloţi.
•
Efectuarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, revizie şi curăţare este permisă exclusiv cu
maşina în stare de repaus.
•
Opriţi motorul, extrageţi cheia de contact şi deconectaţi sistemul electric la dulapul de
comandă.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
1.
2.
1
2
3
5
4
6
BPHS0110
Fig. 98
Maşina prezintă câteva butoane aplicate extern pe ea, cu ajutorul cărora pot fi executate
anumite funcţii la maşină.
1.
În partea din faţă stânga a maşinii, pe partea anterioară a cutiei cu fire, se găsesc două
butoane cu următoarele funcţii:
(1) ridicarea barei-cuţit
(2) coborârea barei-cuţit
2.
În partea din spate stânga a maşinii se găsesc patru butoane cu următoarele funcţii:
(3) deplasarea spre înainte a dispozitivului de evacuare a balotului
(4) deplasarea spre înapoi a dispozitivului de evacuare a balotului
, se slăbesc clapele de presare.
•
Apăsaţi butonul
•
Apăsaţi scurt butonul
•
sau apăsaţi îndelung butonul
deplasează spre înapoi.
, se execută 10 evacuări de baloţi,
, drept care dispozitivul de evacuare a balotului se
(5) ridicarea jgheabului de baloţi
Pos: 85.47 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
148
(6) coborârea jgheabului de baloţi
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.48 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Beschreibung Pressvorgang/Presskanal leer @ 18\mod_1237458084755_422850.docx @ 426566 @ 33332 @ 1
9.7
Descrierea procesului de presare
9.8
Canal de presare gol
La conectarea unităţii de deservire, afişajul este stabilit întotdeauna pe regim manual.
Indicaţie
La acest reglaj trebuie realizată mai întâi umplerea canalului de presare cu o presiune de cca.
50 bar / 725 PSI (pentru paie) şi 25 bar / 362 PSI (pentru nutreţ de însilozare), pentru a
preîntâmpina îndoirea clapelor de presare. Odată canalul de presare umplut, presiunea se
reglează la valoarea necesară pentru ca balotul să capete consistenţa dorită.
Pentru a se obţine mereu aceeaşi consistenţă a baloţilor chiar în condiţiile unor proprietăţi
neuniforme ale materialului (de ex. umiditate diferită a materialului pe un câmp), trebuie apoi
comutat în regim automat.
La această trecere se preia forţa de presare atinsă anterior în regimul manual. Forţa de apăsare
a clapelor de presare în canalul de presare este reglată în mod autonom de către calculatorul
de job, atingându-se astfel forţa de presare preselectată.
În cazul unui material mai umed, comprimarea baloţilor devine mai dificilă, astfel că presiunea
clapelor de presare trebuie diminuată întrucâtva. Când materialul devine mai uscat, presiunea
clapelor de presare se măreşte la loc. Din această cauză, indicaţia presiunii pe display poate
varia considerabil. Calitatea şi consistenţa baloţilor se menţin constante.
Spre informare:
Forţa de presare este înregistrată, amplificată şi transmisă la calculatorul de job prin intermediul
a doi senzori de pe suprafaţa interioară a părţii din faţă a cadrului.
Calculatorul de job valorifică semnalele şi reglează apoi presiunea cilindrilor hidraulici ai
clapelor de presare. Semnalele sunt utilizate totodată la unitatea de deservire pentru indicarea
direcţiei de mers. Cu cât diferenţa dintre forţele măsurate de senzorul din stânga, respectiv din
dreapta este mai mare, cu atât mai pronunţate sunt indicaţiile referitoare la direcţia de mers.
Dacă indicaţiile de conducere sunt prea pronunţate sau prea slabe, ele pot fi ajustate
suplimentar (vezi Meniul 1-3 „Sensibilitate la indicarea direcţiei“).
Pos: 85.49 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Beschreibung Pressvorgang/Presskanal voll @ 18\mod_1237458574396_422850.docx @ 426567 @ 33333 @ 1
9.8.1
Canal de presare plin
Ca la capitolul "Canal de presare gol", cu următoarea deosebire:
1.
Atunci când urmează a se presa în regim automat, comutarea în regim automat poate fi
efectuată imediat după pornirea maşinii. După comutare se lucrează cu forţa nominală
utilizată ultima dată, ceea ce înseamnă că după deconectarea şi reconectarea maşinii se
poate continua presarea cu aceleaşi reglaje.
Indicaţie
Nu este permis ca după conectarea comenzii în regim manual să se modifice presiunea de
presare prestabilită, întrucât în acest caz comanda "uită" ultimele reglaje.
2.
Pos: 85.50 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
Atunci când urmează a se presa în regim manual, reglarea presiunii de presare la
valoarea dorită poate fi efectuată imediat după pornirea comenzii.
149
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.51 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menüebene @ 80\mod_1315900872940_422850.docx @ 708334 @ 22222 @ 1
9.9
Planul de meniuri
Pos: 85.52 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene Kurzüberblick Maschine HS Baureihe @ 134\mod_1351065965711_422850.docx @ 1193726 @ 3333 @ 1
9.9.1
O privire de ansamblu
1
1-1
1-1-1
1-2
1-1-2
1-3
1-1-3
2-1
2
2-2
4
CHECK
4-2
1-4
5
1..n
4-4
1-5
6
6-1
9
9-1
4-6
1-6
4-7
9-2
9-3
A
B
C
CC000074_2
Fig. 99
Pos: 85.53 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
150
1
Reglaje
2-2
Contor totalizator
1-1
Reglări pentru legător
4
Service
1-1-1
Valoare de corecţie lungime baloţi
4-2
Test senzor manual
1-1-2
Semnal legător
4-4
Test actor manual
1-1-3
Controlul înnodătorului
4-6
Diagnosticare afişare viteză de
deplasare/direcţie de deplasare
1-1-5
Baloţi / Suflare
4-7
Diagnose Auxiliary (AUX)
1-1-6
Timp de suflare
5
Info
1-2
Mijloace de însilozare
6
Montator
1-3
Sensibilitate afişaj direcţie
6-1
Reglaje
1-4
Ungere centrală
9
Virtual Terminal (VT)
1-5
Măsurare umezeală
9-1
Sofkeys ISO-Terminal
1-6
Cântar de baloţi
9-2
Comutare între terminale
2
Contor
9-3
Configuraţie fereastră principală
2-1
Contor clienţi
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.54 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menüebene aufrufen @ 44\mod_1275977054046_422850.docx @ 429801 @ 222 @ 1
9.9.2
Apelarea planului de meniuri
Pos: 85.55 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene aufrufen Bild HS Baureihe @ 99\mod_1329901887761_422850.docx @ 884519 @ 33 @ 1
1
F7
F1
2/2
F8
F2
F9
F3
F10
F4
F11
F5
F12
F6
CC000086_1
CC000028
Fig. 100
Pos: 85.56 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene aufrufen CCI @ 43\mod_1275299708140_422850.docx @ 429755 @ 4 @ 1
Prin apăsarea butonului de funcţie
se ajunge din imaginea de bază în planul de meniuri al
maşinii.
Pe display se indică planul de meniuri.
Pos: 85.57 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene Überblick Hauptmenüs (6) @ 168\mod_1368451627137_422850.docx @ 1456413 @ 23344 @ 1
Planul de meniuri este subîmpărţit în şase meniuri principale:
= Meniul principal 1 "Reglaje"
= Meniul principal 2 "Contoare"
= Meniul principal 4 "Service"
= Meniul principal 5 "Info"
= Meniul principal 6 "Montator"
= Meniul principal 9 ""Virtual Terminal (VT)"
Selectaţi prin apăsarea butonului de funcţie , respectiv , meniul principal dorit. Simbolul
apare scris în culoarea gri.
se apelează planul de meniuri al meniului principal
• Prin apăsarea tastei funcţionale
selectat
• Prin apăsarea tastei funcţionale
se închide meniul apelat
Pos: 85.58 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
•
Prin apăsarea mai prelungă a tastei funcţionale
se apelează imaginea de bază
151
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.59 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Hauptmenü „Einstellungen“ HS Baureihe @ 146\mod_1360046180125_422850.docx @ 1305611 @ 32 @ 1
9.10
Meniul principal 1 "Reglaje"
1
1-1
CC000054_1
CC000028
Fig. 101
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri
, pornind din imaginea de bază, planul de
selectaţi meniul principal 1 (
),
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 1 "Reglaje". Planul de meniuri 1 "Reglaje" este subîmpărţit în
funcţie de dotarea maşinii în 6 meniuri:
= Meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare"
= Meniul 1-2 "Mijloace de însilozare"
= Meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei"
= Meniul 1-4 "Ungere centrală"
= Meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii"
= Meniul 1-6 "Cântar de baloţi"
Pos: 85.60 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23233 @ 1
152
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.61 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1 „Knotereinstellungen“ HS Baureihe @ 99\mod_1329907098199_422850.docx @ 884834 @ 3 @ 1
9.10.1
Meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare"
1-1
CC000054_1
Fig. 102
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-1
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1 "Reglaje înnodătoare".
Planul de meniuri 1-1 "Reglaje înnodătoare" este subîmpărţit în funcţie de dotarea maşinii în 5
meniuri:
Meniul 1-1-1 „Valoare de corecţie lungime balot“
Meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare"
Meniul 1-1-3 "Control înnodătoare"
Meniul 1-1-5 „Baloţi / suflare“ (cu declanşare electronică a înnodătoarelor)
Meniul 1-1-6 „Timp de suflare“
Pos: 85.62 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
153
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.63 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1-1 „Korrekturwert Ballenlänge“ HS Baureihe @ 99\mod_1329994073656_422850.docx @ 886999 @ 333 @ 1
9.10.2
Meniul 1-1-1 „Valoare de corecţie lungime balot“
CC0000100
Fig. 103
Datorită proprietăţilor diferite ale materialului (de ex. paie, nutreţ de însilozare), lungimea
efectivă a baloţilor se poate abate de la valoarea nominală prestabilită. Abaterea poate fi
corectată prin intermediul valorii de corecţie.
Reglare din fabricaţie: 100%
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaj înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-1-1
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-1 "Valoare de corecţie lungime balot".
Afişajul-bară şi valoarea procentuală indică valoarea de corecţie reglată. Simbolul
rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
din
Reglarea şi stocarea valorii de corecţie
Dacă balotul este prea lung, reduceţi valoarea de corecţie, iar dacă este prea scurt, măriţi
valoarea de corecţie.
•
din rândul de sus se stinge.
valoarea de corecţie, simbolul
Apăsaţi butonul de funcţie
; valoarea de corecţie reglată este stocată, iar în rândul
de sus apare simbolul
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în
rândul de sus apare simbolul
154
în mod corespunzător
Reglaţi prin intermediul butonului de funcţie
•
Pos: 85.64 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
respectiv
•
).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.65 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1-2 Knotersignal @ 99\mod_1330000507245_422850.docx @ 887533 @ 33 @ 1
9.10.3
Meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare"
Fig. 104
Activarea/dezactivarea semnalului acustic la realizarea nodului.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-2
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-2 "Semnal înnodătoare".
Starea curentă este indicată ca simbol:
= semnalul pentru înnodătoare activat
= semnalul pentru înnodătoare dezactivat
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului de funcţie
, simbolul
•
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.66 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
155
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.67 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1-3 „Knoterkontrolle“ @ 99\mod_1330001612225_422850.docx @ 887670 @ 333 @ 1
9.10.4
Meniul 1-1-3 "Control înnodătoare"
În cazul variantei confort a sistemului electronic, maşina este dotată în execuţie de serie cu
control electric al înnodătoarelor. Astfel, fiecare înnodător în parte este supravegheat prin
intermediul unui senzor. Când apare o defecţiune la un înnodător, pe display-ul terminalului de
deservire este afişat un mesaj de eroare corespunzător. Înnodătoarele sunt numerotate de la
stânga la dreapta, privit în direcţia de mers, de la 1 până la 4 (BP 890), respectiv de la 1 până la
6 (BP 1270/1290/4x4).
1-1-3
1/2
CC000078_1
Fig. 105
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-1-3
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-3 "Control înnodătoare".
Starea curentă este indicată ca simbol:
= controlul înnodătoarelor activat
= controlul înnodătoarelor dezactivat
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului de funcţie
, simbolul
•
Pos: 85.68 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
156
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.69 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1-5 „Ballen / Blasen“ @ 99\mod_1330002387961_422850.docx @ 887728 @ 33 @ 1
9.10.4.1
Meniul 1-1-5 "Baloţi / suflare"
1-1-5
CC0000103
Fig. 106
(la maşini cu declanşare electronică a înnodătoarelor)
La intervale regulate (în funcţie de numărul baloţilor realizaţi), înnodătoarele sunt eliberate de
praf şi de acumulări de material de recoltă, folosindu-se aer comprimat. Se pot regla între 0,5 şi
3 baloţi. Când se alege reglarea la 0,5, suflarea se execută la jumătatea balotului şi la capătul
balotului.
Reglarea numărului de baloţi
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
1..n
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-5
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-5 "Baloţi / suflare".
Afişajul-bară şi valoarea (A) indică numărul prestabilit de baloţi.
Simbolul
•
din rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
Reglaţi numărul dorit de baloţi prin intermediul butonului de funcţie
simbolul
respectiv
,
din rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
.
simbolul
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în rândul
de sus apare simbolul
; valoarea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.70 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 233 @ 1
157
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.71 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1-6 „Blaszeit“ @ 99\mod_1330004064344_422850.docx @ 887815 @ 333 @ 1
9.10.4.2
Meniul 1-1-6 „Timp de suflare“
Fig. 107
În acest meniu se reglează durata suflării la înnodătoare.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1-1 "Reglaje înnodătoare".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-1-6
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-1-6 "Timp de suflare".
Afişajul-bară şi valoarea (A) indică timpul prestabilit de curăţare (timp de suflare) în secunde.
Simbolul
•
din rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
Reglaţi timpul dorit de suflare prin intermediul butonului de funcţie
simbolul
de sus apare simbolul
158
; valoarea de corecţie reglată este stocată, iar în rândul
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
(apăsaţi butonul de funcţie
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în rândul
de sus apare simbolul
Pos: 85.72 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
,
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul de funcţie
•
respectiv
).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.73 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-2 Silagemittel @ 50\mod_1287564144906_422850.docx @ 473280 @ 34444 @ 1
9.10.5
Meniul 1-2 Mijloace de însilozare / opţional
1-2
1-2
3/3
CC000423_1
CC000424
Fig. 108
Indicaţie
Racordul (max. 2 amperi) pentru aparatul pentru mijloace de însilozare se găseşte în
apropierea calculatorului de job (cca. 0,5 m în cablaj 1X1).
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
espectiv.
selectaţi meniul 1-2
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul afişează meniul 1- 2 "Mijloace de însilozare".
Starea curentă este indicată ca simbol:
Mijloace de însilozare oprit
Mijloace de însilozare pornit (funcţionare continuă)
Mijloace de însilozare automat (mijloace de însilozare pornit, când pickup-ul se
găseşte în poziţia de plutire)
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului de funcţie
•
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
simbolul
respectiv.
din rândul de sus se stinge.
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
se închide meniul apelat.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.74 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 34 @ 1
159
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.75 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 „Empfindlichkeit-Richtungsanzeige“ @ 99\mod_1330004944548_422850.docx @ 887940 @ 33 @ 1
9.10.6
Meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei"
1-3
CC000107
Fig. 109
Reglarea sensibilităţii la indicarea direcţiei.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul 1-3
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-3 "Sensibilitate la indicarea direcţiei".
Afişajul-bară indică valoarea reglată a sensibilităţii. Cu cât este mai înaltă bara, cu atât mai
din rândul de sus indică faptul că valoarea
sensibilită este indicarea direcţiei. Simbolul
afişată este stocată.
Reglarea şi stocarea sensibilităţii la indicarea direcţiei.
Cu cât sensibilitatea la indicarea direcţiei este reglată mai ridicat, cu atât mai pronunţate sunt
indicaţiile de conducere sub forma săgeţilor (1) (
).
•
Reglaţi sensibilitatea prin intermediul butonului de funcţie
din rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
apare simbolul
Pos: 85.76 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 34 @ 1
160
respectiv
, simbolul
; sensibilitatea reglată este stocată, iar în rândul de sus
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.77 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ 4 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 85.78 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
161
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.79 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-4 „Zentralschmierung“ T1/2 HS Baureihe @ 99\mod_1330005723595_422850.docx @ 888129 @ 333 @ 1
9.10.7
Meniul 1-4 „Ungere centrală“
Fig. 110
(la maşini cu ungere centrală)
Reglarea intervalelor de ungere şi a duratei de ungere.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-4
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-4 "Ungere centrală".
Starea curentă este indicată ca simbol:
Display-ul indică meniul 1-4 "Ungere centrală".
Valoarea superioară (A) redă durata de ungere, iar valoarea inferioară (B) timpul pentru pauza
de ungere.
Pos: 85.80 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
162
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că valoarea afişată este stocată.
Durata de ungere poate fi prelungită cu câteva minute. Ungerea centrală este reglată
optim din fabricaţie.
Reglarea din fabricaţie:
Durată de ungere: 20 min (A)
Pauză de ungere: 5 min (B)
Capacitatea rezervorului 4,5 kg
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.81 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü „Zentralschmierung“ T2/2 @ 44\mod_1275371639750_422850.docx @ 429762 @ 23 @ 1
•
Reglaţi în mod corespunzător durata de ungere prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
, simbolul
din rândul de sus se stinge.
; durata reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
•
Apăsaţi butonul de funcţie
•
.
simbolul
Prin apăsarea butonului de funcţie
se afişează valoarea stabilită din fabricaţie,
, valoarea stabilită din fabricaţie este stocată, iar în
(apăsaţi butonul de funcţie
rândul de sus apare simbolul
).
Declanşarea manuală a procesului de ungere
este iniţiat procesul de ungere pentru durata de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
ungere reglată.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.82 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
163
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.83 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-5 „Feuchtigkeitsmessung“ @ 120\mod_1342617756034_422850.docx @ 1092822 @ 2333 @ 1
9.10.8
Meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii"
1-5
CC000556
Fig. 111
În meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii" se stabileşte valoarea începând de la care pe display să
apară mesajul "136 Material de recoltă prea umed". De asemenea, în acest meniu poate fi
dezactivat, respectiv activat mesajul pentru display.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-5
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-5 "Măsurarea umidităţii".
Afişajul-bară şi valoarea procentuală indică valoarea reglată. Simbolul
indică faptul că valoarea afişată este stocată.
din rândul de sus
Modificarea şi stocarea valorii
•
Reglaţi valoarea prin intermediul butonului de funcţie
rândul de sus se stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
respectiv
, simbolul
din
; valoarea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Dezactivarea / activarea mesajului "136 Material de recoltă prea umed"
OFF / ON = Dezactivarea / activarea mesajului
•
Pentru a dezactiva mesajul apăsaţi butonul de funcţie ON (pe display apare simbolul
OFF).
•
Pentru a activa mesajul apăsaţi butonul de funcţie OFF (pe display apare simbolul ON).
Pos: 85.84 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
164
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.85 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 85.86 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
165
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.87 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-6 „Ballenwaage“ T1 @ 109\mod_1335347896210_422850.docx @ 976138 @ 44 @ 1
9.10.9
Meniul 1-6 "Cântar de baloţi"
1-6
CC000558
Fig. 112
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 1 "Reglaje".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 1-6
, simbolul este
•
Apăsaţi butonul de funcţie
.
Display-ul indică meniul 1-6 "Cântar de baloţi".
Valoarea procentuală (1) indică domeniul-limită reglat. Simbolul
faptul că valoarea afişată este stocată.
Pos: 85.88 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
166
din rândul de sus indică
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.89 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-6 „Ballenwaage“ T2 justieren @ 109\mod_1335353555144_422850.docx @ 976357 @ 44 @ 1
9.10.9.1
Ajustarea cântarului de baloţi
Cântarul de baloţi poate fi ajustat într-un domeniu-limită între 95 % şi 105 %.
În acest sens:
•
Opriţi maşina.
•
Aşezaţi pe cântarul de baloţi gol o greutate de probă etalonată (între 250 şi 300 kg).
Dacă valoarea (2) indicată pe display se abate de la greutatea de probă, ajustaţi cântarul
de baloţi.
În acest sens:
•
Modificaţi prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
valoarea (2) corespunde greutăţii de probă (simbolul
valoarea (1) până când
din rândul de sus se stinge.)
Indicaţie
Dacă domeniul-limită nu este suficient pentru ajustarea cântarului de baloţi, adresaţi-vă
departamentului dvs. de service.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
simbolul
.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
Pos: 85.90 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-6 „Ballenwaage“ T3 Nullen @ 111\mod_1337006033753_422850.docx @ 989779 @ 22 @ 1
9.10.9.2
; valoarea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Punerea la zero
Dacă în lipsa unui balot (a unei greutăţi) pe cântarul de baloţi în rândul (2) apare totuşi o
valoare, "aduceţi la zero" senzorul de forţă.
Indicaţie
Resetarea (aducerea la zero) este permisă numai cu cântarul de baloţi neîncărcat.
•
Senzorul de forţă se aduce la zero prin apăsarea butonului de funcţie
.
Pos: 85.91 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
167
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.92 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ 2 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 85.93 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
168
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.94 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Hauptmenü 2 Zähler @ 44\mod_1275385420046_422850.docx @ 429768 @ 33 @ 1
9.11
Meniul principal 2 "Contoare"
2
CC000036
Fig. 113
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
, pornind din imaginea de bază, planul de
respectiv
selectaţi meniul principal 2 (
),
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 2 "Contoare".
Planul de meniuri 2 "Contoare" este subîmpărţit în două meniuri:
= meniul 2-1 "Contor client"
= meniul 2-2 "Contor general"
Pos: 85.95 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
169
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.96 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-1 Kundenzähler HS Baureihe @ 109\mod_1335422368783_422850.docx @ 976732 @ 2222 @ 1
9.11.1
Meniul 2-1 "Contor client"
2-1
CC000062
Fig. 114
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 2 "Contoare"
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 2-1 "Contor client".
Pos: 85.97 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
170
respectiv
selectaţi meniul 2-1
, simbolul
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.98 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler aktivieren Seite 1 T1 HS Baureihe @ 109\mod_1335422968371_422850.docx @ 976801 @ @ 1
Contorul client activat (aici contorul client 2) este reprezentat pe fond de culoare, iar între cele
două bare transversale apare contorul client selectat (aici contorul client 3).
Indicaţie
Activarea unui contor client se efectuează în meniul 2-1-1. Meniul 2-1-1 cuprinde şi alte
seturi de date pentru contorul client.
Semnificaţia simbolurilor:
= numărul total de baloţi
= greutatea totală a tuturor baloţilor
Pos: 85.99 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler (einzeln) löschen @ 109\mod_1335937748931_422850.docx @ 978236 @ 2 @ 1
Ştergerea contorului client
Contorul client care urmează a fi şters nu trebuie să fie chiar contorul client activat.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
plasaţi contorul client care urmează a
fi şters între cele două bare transversale (aici contorul client 3).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
contorului client selectat.
se aduc la zero toate seturile de date ale
Pos: 85.100 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler (alle) löschen @ 109\mod_1335937567086_422850.docx @ 978208 @ 1 @ 1
Ştergerea tuturor contoarelor client
•
Prin apăsarea butonului de funcţie (cca. 2 sec.) pentru
de date ale tuturor contoarelor client.
se aduc la zero toate seturile
Pos: 85.101 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-1-1 Detailzähler aufrufen @ 188\mod_1380182983203_422850.docx @ 1611571 @ @ 1
Apelarea contorului detaliat
•
Prin apăsarea tastei funcţionale pentru softkey-ul
dorit între barele transversale.
•
Apăsaţi tasta funcţională pentru softkey-ul
Se afişează meniul 2-1-1 "Contor detaliat".
respectiv
plasaţi contorul client
.
Pos: 85.102 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Menü verlassen (ESC) @ 109\mod_1335937458938_422850.docx @ 978152 @ 23 @ 1
Părăsirea meniului
•
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsarea butonului de funcţie
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.103 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
171
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.104 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Symbolbedeutung Seite 2 mit Ballenwaage Kundenzähler @ 109\mod_1335427139817_422850.docx @ 976840 @ 4 @ 1
9.11.1.1
Meniul 2-1-1
2-1-1
CC000037_1
Fig. 115
Semnificaţia simbolurilor pagina 1:
= numărul total de baloţi
= număr de baloţi netăiaţi
= număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
= contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de
forţă este în mişcare)
2
= contor client (1 - 20 confort)
= contor pentru lungimea baloţilor (metric, în metri)
= contor pentru lungimea baloţilor (unitate de măsură US, în picioare/feet)
= contor pentru noduri (incl. noduri multibaloţi)
= greutatea totală a tuturor baloţilor (la varianta cu cântar de baloţi)
Ø
= greutatea medie a baloţilor cântăriţi (la varianta cu cântar de baloţi)
Activarea contorului client
•
•
Pos: 85.105 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
172
Prin apăsarea butonului de funcţie
Prin apăsarea butonului de funcţie
Contorul client dorit (aici contorul client 2) (
respectiv
selectaţi contorul client (A) dorit.
activaţi contorul client.
2)
este reprezentat pe fond de culoare.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.106 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Ballenanzahl verändern @ 111\mod_1337006487911_422850.docx @ 989807 @ @ 1
Modificarea numărului de baloţi
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
(contorul client nu trebuie să fie activat).
selectaţi contorul client dorit (A)
•
Selectaţi prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
contorul (baloţi tăiaţi, baloţi
netăiaţi) care urmează a fi modificat.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
se măreşte numărul de baloţi.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
se micşorează numărul de baloţi.
Totodată se modifică şi contorul de sezon şi de zi din meniul 2-2 "Contor pentru totalul baloţilor",
precum şi contorul de lungimi, contorul de noduri şi greutatea baloţilor (la varianta cu cântar de
baloţi).
Pos: 85.107 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler löschen aus Menü 2-1-1 heraus @ 44\mod_1275465544203_422850.docx @ 429772 @ 2 @ 1
Ştergerea contorului client
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
(contorul client nu trebuie să fie activat).
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
selectaţi contorul client dorit (A),
se aduce la zero contorul client selectat.
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.108 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
173
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.109 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-2 „Gesamtballenzähler“ @ 109\mod_1335431017537_422850.docx @ 977133 @ 22 @ 1
9.11.2
Meniul 2-2 „Contor pentru totalul baloţilor“
2-2
CC000063
Fig. 116
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 2 "Contoare"
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 2-2
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 2-2 "Contor pentru totalul baloţilor". Numărul total de baloţi reprezintă
suma tuturor baloţilor presaţi. El nu este asociat vreunui cont client.
Semnificaţia simbolurilor:
= numărul total de baloţi
= număr de baloţi netăiaţi
= număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
= contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de forţă
este în mişcare)
= contor de baloţi (nu poate fi şters)
Pos: 85.110 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
174
1
= contor de sezon 1 (poate fi şters)
2
= contor de zi 2 (poate fi şters)
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.111 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Gesamtballenzähler bei Ausführung Ballenwaage @ 109\mod_1335431929332_422850.docx @ 977192 @ @ 1
Contorul pentru totalul baloţilor la varianta cu cântar de baloţi
Fig. 117
La varianta cu cântar de baloţi, contorul pentru totalul baloţilor este împărţit pe 2 pagini. Prin
apăsarea butonului de funcţie pentru
se afişează pagina a doua a contorului pentru totalul
baloţilor. Prin acţionarea butonului de funcţie
se ajunge la pagina anterioară.
Pos: 85.112 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Symbolbedeutung Seite 2 bei Ausführung Ballenwaage Gesamtballenzähler @ 109\mod_1335432760751_422850.docx @ 977221 @ @ 1
Semnificaţia simbolurilor pagina 2 (opţional):
= contor general (greutatea totală a tuturor baloţilor presaţi, fără posibilitate de
ştergere)
= contor de sezon 1 (poate fi şters)
1
= contor de zi 2 (poate fi şters)
2
Pos: 85.113 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Saisonzähler 1, bzw. Tageszähler 2 löschen @ 44\mod_1275471364593_422850.docx @ 429774 @ 2 @ 1
Ştergerea contorului de sezon 1, respectiv a contorului de zi 2
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
1 se aduce la zero contorul de sezon 1.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
2 se aduce la zero contorul de zi 2.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.114 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
175
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.115 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hauptmenü 4 Service @ 34\mod_1255339497523_422850.docx @ 428658 @ 33 @ 1
9.12
Meniul principal 4 "Service"
Pos: 85.116 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Hauptmenü 4 Service 4 Untermenüs @ 109\mod_1335271291270_422850.docx @ 974966 @ 3 @ 1
4
4-2
CC000553
CC000039
Fig. 118
Apelarea meniului principal
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
simbolul este reprezentat pe fond gri.
selectaţi meniul principal 4 (
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Planul de meniuri 4 "Service" este subîmpărţit în patru meniuri:
= meniul 4-2 "Test senzori manual"
= meniul 4-4 "Test actuatoare manual"
= meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers"
= meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)"
Pos: 85.117 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
176
),
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.118 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-2 Sensortest Hand @ 44\mod_1275483833375_422850.docx @ 429776 @ 33 @ 1
9.12.1
Meniul 4-2 "Test senzori manual"
4-2
4-2
1
B1
B2
BPK40190_1
CC000040
Fig. 119
În cadrul testului manual al senzorilor se verifică senzorii instalaţi la maşină din punct de vedere
al defectelor; de asemenea, în cadrul testului manual al senzorilor se poate realiza reglarea
corectă a senzorilor. Abia după reglarea senzorilor există siguranţa că maşina va lucra corect.
Atenţie!
În timpul testului senzorilor, arborele de priză de forţă nu are voie să se rotească.
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
Apăsaţi potenţiometrul rotativ.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Selectarea senzorului
respectiv
selectaţi meniul 4-2
,
.
respectiv
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Senzorul selectat este reprezentat invers şi testat.
selectaţi senzorul.
Pos: 85.119 /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Komfort/Swadro 1400/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Einstellwerte Sensor allgemeiner Text @ 6\mod_1215416779856_422850.docx @ 424804 @ @ 1
Pos: 85.120 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Valori de reglare:
În partea superioară a afişajului-bară sunt indicate valoarea de reglare minimă şi cea maximă
pentru senzorul amortizat (metal în faţa senzorului). Valoarea curentă de reglare (valoarea
efectivă) este indicată sub afişajul-bară.
Distanţa senzorului faţă de metal trebuie astfel stabilită, încât în stare amortizată bara să se
menţină în marcajul superior. Controlaţi apoi dacă în stare neamortizată bara se găseşte în
zona marcată inferioară.
177
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.121 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Namursensoren @ 19\mod_1238072125300_422850.docx @ 426614 @ 3 @ 1
Diagnoză senzori NAMUR
Pos: 85.122 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238071336628_422850.docx @ 426610 @ @ 1
Senzori posibili (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.123 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Sensoren @ 44\mod_1276089748125_422850.docx @ 429804 @ @ 1
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Nr.
B1
B1
Frâna volantului
B8
B2
Bara-cuţit sus
B9
Ungere centrală
B10
Măsurare
B11
Etalonare
B12
Controlul dispozitivului
de umplere
B14
Alimentarea
dispozitivului de
umplere
B20
Simbolul
senzorului
B8
Descriere
Controlul firului
B9
B3
B10
B3
Controlul înnodătorului
B11
B4
B4
Jgheab de baloţi
B12
B5
B5
B6
B6
Bară de tragere a acelor
?
B7
B7
Depunere baloţi
B14
Dispozitivul de evacuare
a baloţilor
B20
Pickup
Pos: 85.124 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Sensoren zusäzlich bei HS Baureihe @ 64\mod_1300097312003_422850.docx @ 578356 @ @ 1
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Nr.
B22
balot pe jgheab
B43
cuţit activ
B44
1
înnodător 1
B45
2
înnodător 2
B46
B22
B32
B41
B42
B32
B41
B42
Simbolul
senzorului
B43
Descriere
3
înnodător 3
4
înnodător 4
5
înnodător 5
B44
B45
B46
6
înnodător 6
Pos: 85.125 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen Sensor (1,2,3,4) @ 189\mod_1380721227163_422850.docx @ 1618883 @ @ 1
Stare (state)
Denumire
amortizat (fier)
neamortizat (fără fier)
rupere de cablu
scurtcircuit
Pos: 85.126 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
Pos: 85.127 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
178
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.128 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Taster @ 19\mod_1238078012972_422850.docx @ 426620 @ @ 1
Diagnoză buton
Pos: 85.129 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Taster Bild @ 44\mod_1275563738453_422850.docx @ 429780 @ @ 1
4-2
S5
5
S6
S3
CC000042
Fig. 120
Pos: 85.130 /BA/Info-Center/Sensoren/Einstellwerte Tastertest Hand @ 19\mod_1238078727722_422850.docx @ 426622 @ @ 1
Valori de reglare:
Când butonul este apăsat, bara trebuie să se găsească în zona marcată a afişajului-bară, iar
atunci când este lăsat liber, în zona superioară.
Pos: 85.131 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Taster (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238078872222_422850.docx @ 426623 @ @ 1
Butoane posibile (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.132 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Taster @ 44\mod_1276146538671_422850.docx @ 429805 @ @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
Nr.
S1
S1
Buton bară-cuţit în sus
S4
Buton bară-cuţit în jos
S5
Buton intrare dispozitiv
de evacuare balot
S6
S2
S2
S3
S3
Simbol
Descriere
S4
Buton ieşire dispozitiv
de evacuare balot
S5
Buton jgheab de baloţi
în sus
S6
Buton jgheab de baloţi
în jos
Pos: 85.133 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen Taster (3,4,5,6) @ 19\mod_1238078089253_422850.docx @ 426621 @ @ 1
Stare (state):
rupere de cablu
5
apăsat
scurtcircuit
6
neapăsat
Pos: 85.134 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.135 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
179
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.136 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose analoge Sensoren @ 19\mod_1238132263369_422850.docx @ 426627 @ @ 1
Diagnoză senzori analogici
Pos: 85.137 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose analoge Sensoren Bild HS Baureihe @ 64\mod_1300107364514_422850.docx @ 579610 @ @ 1
4-2
4-2
S2
B22
1
2
OK
B38
B17
a
B56
B15
3
CH1
CC000079
Fig. 121
Pos: 85.138 /BA/Info-Center/Sensoren/Einstellwerte analoge Sensoren Hand @ 19\mod_1238132357119_422850.docx @ 426628 @ @ 1
Valori de reglare:
Bara trebuie să se afle în domeniul marcat al indicaţiei barei.
Pos: 85.139 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche analoge Sensoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238132689353_422850.docx @ 426630 @ @ 1
Senzori analogici posibili (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.140 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen analogen Sensoren @ 44\mod_1276158149921_422850.docx @ 429808 @ @ 1
Nr.
B15
Simbol
B15
B17
B17
B21
B21
Descriere
Roată stelată (rotiţi roata stelată: la o rotaţie completă, bara trebuie să se
găsească întotdeauna în zona marcată)
Presiunea clapelor de presare (la 0 bar, bara trebuie să se găsească în
zona inferioară marcată)
MultiBale (multibaloţi; se testează dacă senzorul este defect; reglarea
trebuie executată în poziţia montatorului)
Pos: 85.141 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen analogen Sensoren zusätzlich B 38 bei HS Baureihe @ 64\mod_1300108751234_422850.docx @ 579721 @ @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B38
B38
Pos: 85.142 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
180
a
senzor de acceleraţie (pentru compensarea trepidaţiilor)
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.143 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Einstellwert Sensor B 38 (Beschleunigungssensor) für HS BAureihe @ 64\mod_1300101141100_422850.docx @ 579344 @ @ 1
Senzorul B 38 (senzor de acceleraţie)
Senzorul B 38, destinat înregistrării acceleraţiei, este prereglat din fabricaţie. Cele două bare (1,
2) trebuie să se găsească în domeniul marcat (3) al afişajului-bară. Din cauza solicitării
puternice şi a aşezării componentelor poate deveni necesară o recalibrare, anume atunci când,
jgheabul fiind coborât, bara (2) din interiorul domeniului marcat (3) este mai mare, respectiv mai
mică decât bara (1).
În acest sens:
•
Coborâţi jgheabul de baloţi.
•
Menţineţi apăsat butonul de funcţie
circa 2 secunde.
Bara din stânga (1) preia valoarea barei din dreapta (2). Simbolul
a fost stocată.
indică faptul că valoarea
Pos: 85.144 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeige analoge Sensoren (7,8) @ 19\mod_1238133054056_422850.docx @ 426632 @ @ 1
Stare:
rupere de cablu sau scurtcircuit
defect la senzor sau la calculatorul de job
Pos: 85.145 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ 3 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.146 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
181
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.147 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Kraftsensoren @ 19\mod_1238136713228_422850.docx @ 426633 @ 3 @ 1
Diagnoză senzori de forţă
Pos: 85.148 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Kraftsensoren Bild HS Baureihe @ 64\mod_1300109741270_422850.docx @ 579803 @ 3 @ 1
4-2
4-2
B21
B38
1
a
B18
2
OK
B56
L
CH1
B19
R
B55
3
CH2
Fig. 122
Pos: 85.149 /BA/Info-Center/Sensoren/Einstellwerte Kraftsensoren Hand HS Baureihe @ 64\mod_1300108375627_422850.docx @ 579667 @ @ 1
Valori de reglare:
Bara trebuie să se afle în domeniul marcat al indicaţiei barei.
Pos: 85.150 /BA/Info-Center/Sensoren/Krafsensoren je nach Ausstattung der Maschine @ 64\mod_1300108606325_422850.docx @ 579694 @ 3 @ 1
Senzorii de forţă (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.151 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Kraftsensoren @ 44\mod_1276150363812_422850.docx @ 429806 @ @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B18 L
B18
Forţa pistonului stânga
B19
B19
R
Forţa pistonului dreapta
Pos: 85.152 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen Kraftsensoren zusätzlich bei HS Baureihe @ 64\mod_1300108988572_422850.docx @ 579748 @ 2 @ 1
Nr.
Simbol
Descriere
B55
B55
CH2
jgheabul de baloţi spate
B56
B56
Pos: 85.153 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
182
CH1
jgheabul de baloţi faţă
CC000080
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.154 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Einstellwert Sensor B 55/56 (Kraftsensor) für HS BAureihe @ 64\mod_1300109830543_422850.docx @ 579830 @ @ 1
Senzorii B55 / B56
Senzorii B55 / B56 pentru înregistrarea greutăţii balotului pe jgheab sunt prereglaţi din
fabricaţie. Cele două bare (1, 2) trebuie să se găsească în domeniul marcat (3) al afişajuluibară. Din cauza solicitării puternice şi a aşezării componentelor poate deveni necesară o
recalibrare, anume atunci când bara (2) din interiorul domeniului marcat (3) este mai mare,
respectiv mai mică decât bara (1).
În acest sens:
•
Menţineţi apăsat butonul de funcţie
circa 2 secunde.
Bara din stânga (1) preia valoarea barei din dreapta (2). Simbolul
a fost stocată.
indică faptul că valoarea
Pos: 85.155 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen Kraftsensor @ 19\mod_1238137064775_422850.docx @ 426636 @ 4 @ 1
Stare:
rupere de cablu sau scurtcircuit
defect la senzor / amplificator de măsurare a puterii sau la calculatorul de job
Pos: 85.156 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.157 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
183
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.158 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose Versorgungsspannungen @ 44\mod_1275633269890_422850.docx @ 429783 @ @ 1
Diagnoză tensiuni de alimentare
4-2
U1
CC000045
Fig. 123
Nr.
Simbolul
senzorului
U1
U1
Descriere
Tensiune de alimentare
Tensiuni nominale:
•
12V tot.: 12 - 14,5 V
•
12V term.: 12 - 14,5 V
•
12V si.:
12 – 14,5 V
•
12V ana.: 12 – 14,5 V
•
8V dig.:
8,5 - 9,1 V
•
12V Pow2: 12 - 14,5 V
•
12V Pow3: 12 - 14,5 V
Pos: 85.159 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
Pos: 85.160 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
184
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.161 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Aktortest @ 0\mod_1200916990791_422850.docx @ 423694 @ 33 @ 1
9.12.2
Testul de actuatoare
Pos: 85.162 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Gefahr - Aktortest @ 47\mod_1285134152781_422850.docx @ 455746 @ @ 1
Pericol! - Acţiuni neprevăzute la maşină.
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Executarea testului de actuatoare este permisă numai persoanelor familiarizate cu
maşina.
•
Persoana executantă trebuie să cunoască în special care anume părţi ale maşinii sunt
acţionate prin accesarea actuatoarelor. Acolo unde este cazul, componentele maşinii
care sunt accesate trebuie asigurate împotriva coborârii neintenţionate.
•
Testul de actuatoare trebuie executat numai dintr-o poziţie sigură din afara razei de
acţiune a acelor componente ale maşinii care sunt antrenate prin intermediul
actuatoarelor.
•
Aveţi în vedere ca în zona de pericol să nu se afle persoane, animale sau obiecte.
Pos: 85.163 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Menü 4-4 Aktortest Hand @ 44\mod_1275637010843_422850.docx @ 429784 @ 23 @ 1
9.12.3
Meniul 4-4 "Test actuatoare manual"
Pos: 85.164 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Einführungstext @ 44\mod_1275637366437_422850.docx @ 429785 @ 2 @ 1
Testul de actuatoare serveşte la încercarea actuatoarelor instalate la maşină. Un actuator poate
fi testat numai atunci când este alimentat cu curent. De aceea, în cadrul testului manual de
actuatoare, acestea trebuie accesate scurt de mână, pentru a se putea astfel constata
eventualele erori în sistemul de actuatoare.
Pos: 85.165 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Achtung @ 44\mod_1275637929203_422850.docx @ 429786 @ @ 1
ATENŢIE! - Acţiuni neprevăzute la maşină.
În timpul testului de actuatoare, arborele de priză de forţă nu are voie să se rotească. Sistemul
hidraulic al tractorului trebuie să fie dezactivat.
Pos: 85.166 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Bild @ 44\mod_1275642425859_422850.docx @ 429789 @ @ 1
4-4
4-4
BPK40230_1
CC000046
Fig. 124
Pos: 85.167 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Menü aufrufen / Aktor wählen @ 44\mod_1275888726125_422850.docx @ 429790 @ @ 1
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
respectiv
selectaţi meniul 4-4
,
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 4-4 "Test actuatoare manual".
Alegerea actuatorului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
respectiv
selectaţi actuatorul.
Pos: 85.168 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
185
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.169 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose digitale Aktoren @ 44\mod_1275889088109_422850.docx @ 429791 @ 3 @ 1
Diagnoză actuatoare digitale
Erorile sunt indicate numai atunci când actuatorul este conectat şi când este posibilă testarea
sa (vezi tabelul "Actuatoare digitale posibile"). În anumite cazuri se poate controla LED-ul şi
direct la actuator, la ştecăr.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Pos: 85.170 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche digitale Aktoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238420935128_422850.docx @ 426694 @ @ 1
Actuatoare digitale posibile (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.171 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen digitalen Aktoren @ 44\mod_1276156405140_422850.docx @ 429807 @ @ 1
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Y01
Ventil principal
Y02
Ventil principal
Y03
Jgheab de baloţi
Y04
Jgheab de baloţi
Y05
dispozitivul de
evacuare a baloţilor
Y06
Dispozitivul de
evacuare a baloţilor
Y07
Bară-cuţit
Y08
Bară-cuţit
Nr.
Simbolul
senzorului
Descriere
Y09
Ventil de slăbit clape
de presare
Y14
BigBale (identificarea
de erori nu este
posibilă)
MultiBale (identificarea
de erori nu este
posibilă)
Curăţare înnodătoare
(identificarea de erori
nu este posibilă)
Ungere centrală
Y15
Y30
Y31
Declanşare
înnodătoare
(identificarea de erori
nu este posibilă)
M1
Pos: 85.172 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Auflistung der möglichen digitalen Aktoren zusätzlich für HS BAureihe @ 64\mod_1300110213243_422850.docx @ 579857 @ 333 @ 1
Nr.
Pos: 85.173 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
186
Simbol
actuator
Descriere
Y18
picior de sprijin
Y19
picior de sprijin
Y20
blocare ax
Nr.
Simbol
actuator
Descriere
H1
far de lucru (zona
pickup-ului)
H2
far de lucru (zona
înnodătoarelor)
K100
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.174 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeige digitaler Aktoren (1,2,3,4) @ 19\mod_1238477852587_422850.docx @ 426704 @ @ 1
Stare:
actuator conectat
actuator deconectat
eroare generală de actuator
lipsă tensiune de alimentare, probabil defect la siguranţă
Pos: 85.175 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ 3233 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Pos: 85.176 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
187
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.177 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose analoge Aktoren HS Baureihe @ 64\mod_1300169028051_422850.docx @ 580272 @ 3 @ 1
Diagnoză actuatoare analogice
4-4
PWM:
I=
300
0mA
CC000047
Fig. 125
Cu valoarea PWM (in unităţi la mie) poate fi reglat un anumit curent (în mA).
La valoarea PWM = 500, curentul trebuie să se înscrie între 500 mA şi 3000 mA (în funcţie de
ventilul folosit şi de temperatura de lucru).
•
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Apăsaţi butonul de funcţie
, PWM se măreşte
, PWM se micşorează
Posibile actuatoare analogice
Nr.
Simbol
Descriere
Y11
ventil de limitare a presiunii
Y17
ajutor de pornire
Stare:
actuator conectat
actuator deconectat
lipsă tensiune de alimentare, probabil defect la siguranţă
Pos: 85.178 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275893530687_422850.docx @ 429793 @ 232 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 4 "Service".
•
Pos: 85.179 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
188
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.180 /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Drucksensor @ 115\mod_1339653067227_422850.docx @ 1011921 @ 2 @ 1
Diagnoză senzori de presiune
Pos: 85.181 /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der Maschine) @ 19\mod_1238071336628_422850.docx @ 426610 @ 2 @ 1
Senzori posibili (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.182 /BA/Info-Center/Sensoren/Drucksensor Achse gesperrt B36 @ 120\mod_1342685713553_422850.docx @ 1093172 @ 3 @ 1
Nr.
B36
Simbolul
senzorului
B36
Descriere
ax blocat
Pos: 85.183 /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeige Drucksensor Achse @ 120\mod_1342618393636_422850.docx @ 1092851 @ 2 @ 1
Stare:
1
2
ax blocat
p>100bar
ax liber
p<100bar
Pos: 85.184 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
189
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.185 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschw/Fahrtrichung/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschwindigkeits- /Fahrtrichtungsanzeige T1 @ 109\mod_1335273978199_422850.docx @ 975086 @ 2333 @ 1
9.12.4
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers"
Tractorul trebuie să transpună viteza de deplasare şi direcţia de mers pe busul ISO.
4-6
4-6
4
1
2
CC000554
3
ZX400057_1
Fig. 126
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 4-6
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers".
Pos: 85.186 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschw/Fahrtrichung/Menü 4-6 Symbolerklärungen BiG PACK T2 540 UPM @ 109\mod_1335433351661_422850.docx @ 977280 @ 3 @ 1
Explicarea simbolului:
1)
<--- 0 = deplasare înainte
0 ---> = deplasare înapoi
2)
25,5 km/h = viteza la deplasarea înainte
-25,5 km/h = viteza la deplasarea înapoi
3)
540 rot./min = turaţia arborelui de priză de forţă
4)
parametru (evaluare bus ISO) selectat
parametru (evaluare bus ISO) neselectat
ESC
se închide meniul apelat.
•
Cu butonul
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos: 85.187 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
190
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.188 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX)/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX) T1 @ 109\mod_1335433715718_422850.docx @ 977309 @ 33333 @ 1
9.12.5
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)"
4-7
4-7
CC000555
ZX400058
Fig. 127
Apelarea meniului
Este apelat meniul principal 4 "Service".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
este reprezentat pe fond gri.
respectiv
selectaţi meniul 4-7
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)".
Pos: 85.189 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX)/Menü 4-7 Diagnose Auxillary Belegung am Multifunktionshebel T2 @ 109\mod_1335435155329_422850.docx @ 977417 @ 43 @ 1
Pe display apare o reprezentare a manetei multifuncţionale. Atunci când se acţionează o funcţie
la maneta multifuncţională, pe display apare doar simbolul aferent. Funcţia în sine nu se
execută.
ESC
se închide meniul apelat.
•
Cu butonul
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos: 85.190 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
191
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.191 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 5 Info/Hauptmenü 5 Info HS Baureihe @ 64\mod_1300112474713_422850.docx @ 580108 @ 3333 @ 1
9.13
Meniul principal 5 "Info"
5-1
5
1290 HS
SW:
200812870
ISO
1:150200445_0
2:150200446_00
CC000050
CC000081
Fig. 128
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
, pornind din imaginea de bază, planul de
respectiv
selectaţi meniul principal 5 (
),
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 5 "Info".
Pagina 5-1:
Versiunea integrală de software a maşinii
•
1290 HS = tipul maşinii
•
SW = versiunea integrală de software a maşinii
•
•
= versiunea calculatorului de job
ISO= versiunea de software ISO
Pos: 85.192 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Info 5 zu schließen bzw. zum Grundbild zugelangen @ 44\mod_1275908986375_422850.docx @ 429797 @ 3 @ 1
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Display-ul indică planul de meniuri 5 "Info".
•
Pos: 85.193 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
192
se închide meniul apelat.
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.194 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 6 Monteur/Hauptmenü 6 Monteur @ 135\mod_1351678746690_422850.docx @ 1203336 @ 22 @ 1
9.14
Meniul principal 6 "Montator"
Apelarea meniului principal
6
6
0000
054536
CC000051_1
CC000052
Fig. 129
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
principal 6 (
, pornind din imaginea de bază, planul de
respectiv
selectaţi meniul
), simbolul apare în gri.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Meniul principal 6 „Montator“ este protejat prin parolă.
Display-ul afişează solicitarea parolei.
Pos: 85.195 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
193
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.196 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Hauptmenü 9 Virtual Terminal/Hauptmenü 9 VT @ 80\mod_1315399643122_422850.docx @ 704298 @ 33 @ 1
9.15
Meniul principal 9 "Virtual Terminal (VT)"
CC000474
Fig. 130
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
simbolul este reprezentat pe fond de culoare.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 9 "Virtual Terminal (VT)".
),
Pos: 85.197 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Hauptmenü 9 Virtual Terminal/Das Hauptmenü 9 zeigt je nach Ausstattung der Maschine folgende Menüs an @ 109\mod_1335506092707_422850.docx @ 977890 @ 2 @ 1
Planul de meniuri 9 "Virtual Terminal (VT)" indică în funcţie de dotarea maşinii următoarele
meniuri:
Pos: 85.198 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Optionale Anzeige Menü 9-1 / 10 Tasten auf 5 Tasten @ 109\mod_1335505873339_422850.docx @ 977861 @ @ 1
= meniul 9-1
„Softkey-uri terminal ISO“ (apare numai la terminale cu mai puţin
de 10 butoane)
= meniul 9-2
"Comutare între terminale" (apare numai atunci când sunt
conectate mai multe terminale ISO)
= meniul 9-3
Configuraţie imagine de bază
Pos: 85.199 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Optionale Anzeige Menü 9-2 Umschalten zwischen Terminals @ 109\mod_1335509462126_422850.docx @ 977918 @ 3 @ 1
Pos: 85.200 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Optionale Anzeige Menü 9-3 Konfiguration Hauptfenster @ 109\mod_1335448707203_422850.docx @ 977773 @ @ 1
A
B
C
Pos: 85.201 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
194
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.202 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-2 Terminalwechsel @ 119\mod_1342087866195_422850.docx @ 1070165 @ 344 @ 1
9.15.1
Meniul 9-2 "Comutare între terminale"
Indicaţie
•
Meniul 9-2 apare numai atunci când sunt conectate mai multe terminale ISO.
•
Prin intermediul meniului 9-2 se poate trece la următorul terminal conectat (în funcţie de
câte terminale sunt conectate).
•
La prima comutare, configuraţia maşinii este încărcată pe următorul terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute. Configuraţia este stocată în memoria următorului
terminal.
Indicaţie
Până la următoarea apelare, maşina nu mai stă la dispoziţie în terminalul anterior.
Indicaţie
La repornire, sistemul încearcă mai întâi să pornească terminalul utilizat ultima dată.
Dacă terminalul utilizat ultima dată nu mai este disponibil, repornirea trenează, întrucât
sistemul caută un nou terminal şi încarcă meniurile specifice în acest terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute.
9
CC000484
Fig. 131
Pos: 85.203 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
•
Printr-o nouă apăsare a butonului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
este indicat planul de meniuri 9-2 (
),
).
se trece la următorul terminal conectat.
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
195
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.204 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-3 Konfiguration Hauptfenster aufrufen @ 146\mod_1360049968330_422850.docx @ 1306028 @ 33 @ 1
9.15.2
Meniul 9-3 "Configuraţie fereastră principală"
În meniul 9-3 stabiliţi care anume reprezentări să fie afişate în fereastra principală (coloana din
stânga). În fereastra principală pot fi reprezentate simultan până la 7 elemente de afişare. În
funcţie de dotarea maşinii aveţi la dispoziţie până la 13 elemente de afişare dintre care să
alegeţi cele 7 elemente de afişare din fereastra principală.
Puteţi de asemenea configura fereastra principală pe 2 pagini, în mod individual (de ex. pentru
2 şoferi).
Fig. 132
Este apelat meniul principal 9 "Virtual Terminal (VT)".
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
este reprezentat pe fond de culoare.
selectaţi meniul 9-3
A
B
C
, simbolul
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul indică meniul 9-3 "Configuraţie fereastră principală".
Pos: 85.205 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-3 Hauptfenster konfigurieren: Vorgehensweise @ 144\mod_1359472370928_422850.docx @ 1294605 @ @ 1
Configurarea ferestrei principale:
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
configurată.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
(1 până la 7).
•
Prin intermediul butonului de funcţie
respectiv
respectiv
respectiv
apelaţi pagina care urmează a fi
aduceţi dreptunghiul (1) în rândul dorit
selectaţi elementul de selecţie
dorit; noul element de selecţie apare pe display, iar simbolul
stinge.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
apare simbolul
•
; simbolul pentru afişare este stocat, iar în rândul de sus
.
Prin apăsarea butonului de funcţie
se închide meniul apelat.
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
Apelarea reglării din fabricaţie:
•
Pos: 85.206 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
196
din rândul de sus se
se apelează imaginea de bază.
Prin apăsarea şi menţinerea apăsată (cca. 2 secunde) a butonului de funcţie
apelată şi stocată reglarea din fabricaţie.
este
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.207 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-3 Mögliche Auswahlelemente für das Hauptfenster (je nach Ausstattung der Maschine) @ 146\mod_1360146285555_422850.docx @ 1308021 @ @ 1
Posibile elemente de selecţie pentru fereastra principală (în funcţie de dotarea maşinii)
Pos: 85.208 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Grundbild Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster (III) linke Spalte HS Baureihe @ 146\mod_1360061307841_422850.docx @ 1306596 @ 3 @ 1
Coloana din stânga (A):
Forţa de presare curentă în % (100% = max.)
2
Număr total de baloţi la contorul client curent
Turaţia curentă a arborelui de priză de forţă (min-1)
Grosimea curentă de strat în cm sau ţoli (inch) (numai la reglarea electr. a
lungimii baloţilor)
Număr de straturi per balot
Greutatea balotului (a ultimului balot cântărit)
Gradul de umezeală a materialului de recoltă
Ø
Greutatea medie a baloţilor cântăriţi
Greutatea totală a tuturor baloţilor
Contor pentru lungimea baloţilor (metric, în metri)
Contor pentru lungimea baloţilor (unitate de măsură US, în picioare/feet)
Număr de baloţi netăiaţi
Număr de baloţi tăiaţi (numai la maşini cu X-Cut)
Apare pentru scurt timp la executarea înnodării, în caz de activare (vezi
capitolul Meniu 1-2 "Semnal înnodătoare") se aude un semnal acustic (sunet
de claxon cca. 1 sec.).
Contor pentru orele de funcţionare (numără numai când arborele de priză de
forţă este în mişcare)
Pos: 85.209 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
197
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.210 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/Alarmeldung allgemein @ 189\mod_1381224126492_422850.docx @ 1622634 @ 2 @ 1
9.16
Mesaj de alarmă
F7
F8
F9
F1
A03
F10
F11
F2
F3
F4
KBT
F12
F5
F6
CC000053_1
Fig. 133
Mesaj de alarmă
Dacă la maşină apare o perturbaţie, pe display apare un mesaj de alarmă şi în acelaşi timp se
aude un semnal sonor (sunet continuu de claxon). Descrierea, cauza posibilă şi modalitatea de
remediere sunt enunţate la capitolul "Mesaje de alarmă".
Indicaţie
Toate funcţiile meniului acoperit sunt în continuare active. Softkey-urile acoperite de către
mesajul de alarmă sunt dezactivate.
Confirmarea alarmei:
•
Pentru a confirma alarma, apăsaţi tasta funcţională pentru softkey-ul
acustic se va opri.
Dacă perturbaţia se manifestă din nou, mesajul de alarmă reapare.
Pos: 85.211 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
198
, semnalul
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.212 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Alarmmeldungen @ 34\mod_1255441373066_422850.docx @ 428695 @ 11 @ 1
9.16.1
Semnale de alarmă
Pos: 85.213 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/1) Alarmmeldungen Tabelle allgemein A01 - A17 HS Baureihe @ 64\mod_1300112639026_422850.docx @ 580135 @ 3 @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
Înlocuiţi siguranţa, apoi testaţi
toate actuatoarele în testul de
Scurtcircuit la ieşiri.
actuatoare, verificând dacă vreun
actuator prezintă un scurtcircuit.
Verificaţi cablajul la potenţiometrul
Scurtcircuit în
MultiBale, roata stelată, senzorul
alimentarea cu tensiune
de presiune şi amplificatorul de
a senzorilor.
măsurare a puterii.
A01
Siguranţa 2 defectă
A02
Siguranţa 3 defectă
(autoregenerabilă)
A03
Legătura CAN
întreruptă între
terminal şi calculatorul
de job.
Cablajul CAN defect
Verificaţi cablajul CAN.
A04
Eroare EEPROM
Calculatorul de job
defect
Înlocuiţi calculatorul de job
Cablajul CAN defect
Calculatorul I/O Krone
inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul I/O Krone.
Cablajul CAN defect
Calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV1)
inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul Krone pentru
forţa de măsurare (KMV1)
Cablajul CAN defect
Calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV2)
inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul Krone pentru
forţa de măsurare (KMV2)
Legaţi cablul de conectare KRONE
direct la bateria tractorului.
A05
A11
A12
KMV1
KMV2
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul I/O Krone.
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV1).
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul Krone
pentru forţa de
măsurare (KMV2).
A14
Subtensiune
- bateria tractorului
defectă
- alternatorul tractorului
prea slab
- alimentarea de 12V
prea subţire de partea
tractorului sau incorect
conectată la baterie
A15
Supratensiune
Alternatorul tractorului
defect
Verificaţi alternatorul.
A17
Legătura CAN
întreruptă între
calculatorul de job şi
calculatorul Krone
pentru măsurarea
umezelii (RMC).
Cablajul CAN defect
Calculatorul Krone
pentru măsurarea
umezelii (RMC) inactiv
Verificaţi cablajul CAN.
Verificaţi cablajul
Înlocuiţi calculatorul Krone pentru
măsurarea umezelii (RMC)
RMC
Pos: 85.214 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
199
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.215 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/2) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 0 - 9 @ 19\mod_1238504387040_422850.docx @ 426737 @ 1 @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
0
Controlul firului
- fir rupt
- capătul firului
Controlaţi firul şi întinzătorul de fir.
1
Controlul
dispozitivului de
umplere
Înfundare în zona de introducere
a dispozitivului de umplere
2
Depăşirea forţei
de presare la
senzorul din
stânga
Opriţi imediat acţionarea deplasării
şi reduceţi turaţia la arborele de
priză de forţă până la înlăturarea
înfundării.
Trebuie luate următoarele măsuri:
1. În regim manual:
- reduceţi presiunea
Forţa de presare depăşită
Atunci când maşina ar putea fi
suprasolicitată mecanic pe baza
unei presiuni prea mari, cu puţin
înainte de a se atinge
suprasolicitarea presiunea
clapelor de presare este
diminuată până la o valoare
necritică. Amploarea acestei
diminuări este în funcţie de
materialul presat. La paie,
diminuarea este mai redusă decât
la nutreţul de însilozare.
2. În regim automat:
dacă apare în mod repetat alarmă,
reduceţi puţin forţa de predare
prestabilită
4
Controlul
înnodătorului
- înnodătorul nu funcţionează
impecabil
- senzorul este greşit reglat
- verificaţi înnodătorul şi
declanşarea înnodătorului
- reglaţi corect senzorul pentru
control înnodătorului
5
Controlul
măsurării
Senzorul pentru măsurare este
defect sau reglat greşit
Reglaţi corect senzorul.
6
Controlul
etalonării
Senzorul pentru etalonare este
defect sau reglat greşit
Reglaţi corect senzorul.
7
Frâna volantului
Frâna volantului este trasă
Slăbiţi frâna volantului.
3
Depăşirea forţei
de presare la
senzorul din
dreapta
8
Bară de tragere a
acelor
Şurub de forfecare rupt
- înlocuiţi şurubul de forfecare
- verificaţi acele
- verificaţi raza de rabatare a
acelor
- verificaţi ghidarea firului
9
Jgheab de baloţi
Jgheabul de baloţi este sus, iar
arborele de priză de forţă se
roteşte
- coborâţi jgheabul de baloţi
Pos: 85.216 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 233 @ 1
200
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.217 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/3) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 10-37 HS Baureihe @ 192\mod_1382344116641_422850.docx @ 1639688 @ 3 @ 1
Nr. Imagine
10
Cauză posibilă
Remediere
–
Un defect la ventilul de limitare
a presiunii.
Senzorul de presiune este
defect.
–
Arborele de priză de forţă se
roteşte la intrarea într-o
diagnoză de senzor sau de
actuator sau în timpul
diagnozei.
–
–
–
11
12
16
–
–
–
În timpul presării, bara-cuţit este –
jos.
–
Pickupul sau dispozitivul de
tăiere nu se roteşte.
Înfundare în zona pickupului
sau a dispozitivului de tăiere
Motorul înnodătoarelor nu a
declanşat un nod sau senzorul
înnodătoarelor nu este reglat
corect.
–
–
17
–
–
Verificaţi sistemul mecanic
Înlăturaţi înfundarea.
–
Verificaţi sistemul electric al
motorului înnodătoarelor.
Verificaţi sistemul mecanic în
zona declanşării înnodătoarelor.
Reglaţi corect senzorul
înnodătoarelor.
lipsă de aer comprimat.
Reglaţi corect senzorul
Multibalot.
Verificaţi sistemul mecanic în
zona declanşării înnodătoarelor.
Defect la ventilul pentru
multibaloţi (ventil înţepenit,
bobină defectă).
Verificaţi sistemul electronic în
zona zăvorârii pentru
multibaloţi.
Reglaţi corect senzorul.
–
–
–
Cele 2 poziţii Multibalot sau
Balot integral nu pot fi reglate.
–
–
–
18
–
–
19
20
21
–
–
–
Decuplaţi arborele de priză de
forţă.
Verificaţi dacă ventilul de
limitare a presiunii este
înfundat.
Decuplaţi imediat arborele de
priză de forţă.
Efectuaţi o diagnoză cu
arborele de priză de forţă în
repaus.
Ridicaţi bara-cuţit-
Senzorul pentru alimentarea
–
dispozitivului de umplere este
greşit reglat.
A fost acţionat dispozitivul de
–
evacuare a balotului, deşi
jgheabul de baloţi este încă sus
Senzorii pentru măsurare şi
–
etalonare sunt probabil
schimbaţi între ei.
Coborâţi jgheabul de baloţi şi
acţionaţi apoi dispozitivul de
evacuare a balotului.
Schimbaţi între ele ştecărele de
la senzorii pentru măsurare şi
etalonare.
201
Terminal KRONE ISOBUS
Nr. Imagine
1
22
Cauză posibilă
Remediere
–
–
–
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
37
37
Pos: 85.218 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
202
MAX
Înnodătorul nu funcţionează
impecabil.
Senzorul este greşit reglat.
Ungerea centrală.
–
nu are unsoare
–
este blocată.
–
Pompa nu funcţionează
–
Turaţia arborelui de priză de forţă
este prea mare.
–
Verificaţi înnodătorul şi
declanşarea înnodătorului.
Reglaţi corect senzorul de
control al înnodătorului.
–
–
–
Completaţi cu unsoare.
Curăţaţi ungerea centrală.
Verificaţi sistemul electric şi
pompa.
–
Decuplaţi arborele de priză
de forţă.
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.219 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/4) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 101-113 @ 19\mod_1238506114415_422850.docx @ 426738 @ 233 @ 1
Nr.
Imagine
101
102
103
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
Senzor controlul
firului
Senzor controlul
dispozitivului de
umplere
Senzor
alimentarea
dispozitivului de
umplere
104
Senzor bară-cuţit
sus
105
Senzor cuţit activ
106
Senzor controlul
înnodătoarelor
107
Senzor
măsurarea forţei
108
Senzor
etalonarea forţei
109
Senzor frâna
volantului
110
Senzor bara de
tragere a acelor
111
Senzor jgheabul
de baloţi
112
Senzor putere
dreapta
Senzorul, amplificatorul de
măsurare sau cablajul defect
113
Senzor forţă
stânga
Senzorul, amplificatorul de
măsurare sau cablajul defect
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-- verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
-- verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
-- verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
Pos: 85.220 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
203
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.221 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/5) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 114-125 HS Baureihe @ 64\mod_1300117151504_422850.docx @ 580189 @ 32 @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
114
Senzor presiune
hidraulică
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
115
Senzor depunere
balot
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
116
Senzor dispozitiv
de evacuare a
baloţilor
117
Senzor roată stelată
Senzorul (potenţiometrul
rotativ) sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
118
Senzor pickup
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
119
Buton jgheab de
baloţi în sus
Butonul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
120
buton jgheab de
baloţi în jos
Butonul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
121
Buton ieşire
dispozitiv de
evacuare balot
Butonul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
122
Buton intrare
dispozitiv de
evacuare balot
Butonul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
123
buton bară-cuţit în
sus
Butonul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
124
buton bară-cuţit în
jos
Butonul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi butonul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
125
Senzor MultiBale
Senzorul (potenţiometrul
rotativ) sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
Pos: 85.222 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
204
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 85.223 /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/6) Alarmmeldungen Tabelle allgemein 126-149 HS Baureihe @ 64\mod_1300117366608_422850.docx @ 580216 @ 3 @ 1
Nr.
Imagine
Descriere
Cauză posibilă
Remediere
Senzorul sau cablajul defect
-efectuaţi testul de senzor
-verificaţi senzorul şi cablajul din
punct de vedere al deteriorărilor.
B41
1
126
B42
2
127
B43
3
128
B44
4
129
B45
5
130
B46
6
131
Senzor înnodător 1
Senzor înnodător 2
Senzor înnodător 3
Senzor înnodător 4
Senzor înnodător 5
Senzor înnodător 6
Senzor ungere
centrală
132
B22
Senzor balot pe
jgheab
146
B38
147
a
B56
148
CH1
B55
149
CH2
Senzor acceleraţie
Senzor de forţă
jgheab de baloţi faţă
Senzor de forţă
jgheab de baloţi
spate
Pos: 86 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
205
Terminal KRONE ISOBUS
Pos: 87 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ 3 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 88 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
206
Comanda ISOBUS
Pos: 89.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/ISOBUS-Bedienung @ 33\mod_1254285737011_422850.docx @ 428578 @ 333 @ 1
10
Comanda ISOBUS
Pos: 89.2 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS Systemen @ 48\mod_1286197286984_422850.docx @ 459758 @ 32 @ 1
Generalităţi
Sistemul ISOBUS este un sistem internaţional standardizat de comunicaţie pentru maşini şi
sisteme agricole. Denumirea seriei de standarde aferente este următoarea: ISO 11783.
Sistemul agricol ISOBUS mijloceşte schimbul de informaţii şi de date între tractor şi maşină în
condiţii de producători diferiţi. În acest scop, atât conectările prin fişă necesare, cât şi
semnalele aferente comunicaţiei şi transmiterii de comenzi sunt standardizate. De asemenea,
sistemul oferă posibilitatea deservirii maşinii prin intermediul unităţilor de deservire (al
terminalelor) care sunt deja existente la tractor sau care de ex. au fost instalate în cabina
tractorului. Indicaţiile corespunzătoare le găsiţi în documentaţia tehnică a comenzii, respectiv pe
aparatele însele.
Maşinile KRONE care dispun de echipament ISOBUS sunt aliniate la acest sistem.
Indicaţie
Sistemele KRONE - ISOBUS sunt supuse periodic TESTULUI DE COMPATIBILITATE
ISOBUS (test DLG/VDMA, = Societatea Germană pentru Agricultură / Uniunea Producătorilor
Germani de Maşini şi Instalaţii). Deservirea maşinii de faţă necesită cel puţin nivelul 3 de
aplicare (Implementation Level) din cadrul sistemului ISOBUS.
Pos: 89.3 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Gefahr durch nicht von KRONE gelieferte Terminals / Bedieneinheiten @ 48\mod_1286197403750_422850.docx @ 459783 @ @ 1
PERICOL!
În caz de utilizare a unor terminale şi a altor unităţi de deservire care nu au fost livrate de către
KRONE, aveţi în vedere că utilizatorul:
•
trebuie să îşi asume răspunderea pentru exploatarea maşinilor KRONE în condiţiile
utilizării acestora cu unităţi de deservire (terminale / alte elemente de deservire) nelivrate
de către KRONE,
•
trebuie să verifice înainte de utilizarea maşinii dacă toate funcţiile acesteia sunt
executate întocmai conform descrierii din instrucţiunea de exploatare ataşată,
•
trebuie să cupleze între ele, pe cât posibil, numai sisteme care anterior au fost supuse
unui test DLG / VDMA (aşa-numitului TEST DE COMPATIBILITATE ISOBUS),
•
trebuie să respecte indicaţiile de deservire şi de siguranţă ale furnizorului unităţii de
deservire ISOBUS respective (de ex. al terminalului),
•
trebuie să asigure compatibilitatea reciprocă a elementelor de deservire şi a comenzilor
de maşină utilizate în ceea ce priveşte IL-ul (IL = Implementation Level; descrie nivelurile
de compatibilitate a diferitelor versiuni de software), (condiţie: IL egal sau superior).
Pos: 89.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
207
Comanda ISOBUS
Pos: 89.5 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/ISO-Bedienung_Anbau @ 48\mod_1286438957000_422850.docx @ 461370 @ 2233 @ 1
10.1
Instalarea terminalului ISOBUS
1
6
3
4
2
5
7
Fig. 134
ATENŢIE!
Defectarea unităţii de deservire.
La montare aveţi în vedere ca niciun cablu de legătură să nu se tensioneze şi să nu intre în
atingere cu roţile tractorului.
10.1.1
Legătura dintre terminal şi tractor
Indicaţie
Vă rugăm ca pentru informaţii suplimentare în legătură cu instalarea să consultaţi instrucţiunea
de exploatare din partea producătorului terminalului ISOBUS.
10.1.2
Legătura dintre tractor şi maşină
•
•
•
Pos: 89.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
208
Conectaţi ştecărul ISO (3) (cu 9 poli) al setului de cabluri (1) la priza ISO exterioară (2)
(cu 9 poli) de pe partea tractorului.
Conectaţi ştecărul (4) (cu 7 poli) al setului de cabluri (1) la priza (5) (cu 7 poli) a maşinii.
Conectaţi ştecărul (6) (cu 2 poli) al setului de cabluri (1) la priza (7) (cu 2 poli) a maşinii.
Comanda ISOBUS
Pos: 89.7 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Abweichende Funktionen zum KRONE ISOBUS-Termina CCI @ 47\mod_1285223499328_422850.docx @ 456010 @ 333 @ 1
10.2
Funcţii diferite ale terminalului KRONE ISOBUS CCI
Prin intermediul unităţii de deservire ISO, pe display-ul terminalului ISO sunt puse la dispoziţie
informaţii şi funcţii de comandă în legătură cu aparatul ataşat. Deservirea prin intermediul unui
terminal ISO este analogă celei aferente terminalului KRONE ISOBUS CCI. Înaintea punerii în
funcţiune trebuie luat la cunoştinţă din instrucţiunea de exploatare modul de funcţionare al
terminalului KRONE ISOBUS CCI.
O diferenţă esenţială faţă de terminalul KRONE ISOBUS CCI consă în dispunerea softkey-urilor
determinate prin intermediul terminalului ISO ales.
În cele ce urmează sunt prezentate numai funcţiile care diferă faţă de terminalul KRONE
ISOBUS.
Pos: 89.8 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Abweichende Funktionen CCI_Terminal Pressklappen @ 47\mod_1285233314609_422850.docx @ 456063 @ @ 1
Indicaţie
Valorile pentru "Presiunea / forţa clapelor de presare", "Lungimea balotului" şi "Numărul de
multibaloţi", care la terminalul KRONE ISOBUS CCI se reglează prin intermediul rotiţei de scrol,
se stabilesc la terminalul ISO prin intermediul butonului de selecţie propriu terminalului ISO
(vezi instrucţiunea de exploatare din partea producătorului terminalului ISO).
Pos: 89.9 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Abweichende Funktionen CCI_Term Menüpunkt 1-4 „Kontrast“ @ 48\mod_1286276672656_422850.docx @ 460475 @ 32 @ 1
Indicaţie
La terminalul ISO nu se apelează punctul de meniu 1-4 "Contrast" al comenzii KRONE.
Reglarea se realizează direct prin intermediul terminalului ISO (dacă există) (vezi instrucţiunea
de exploatare din partea producătorului terminalului ISO).
Unde este cazul, semnalele acustice trebuie activate de la terminal, (vezi instrucţiunea de
exploatare din partea producătorului terminalului ISO).
Pos: 89.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
209
Comanda ISOBUS
Pos: 89.11 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschw/Fahrtrichung/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschwindigkeits- /Fahrtrichtungsanzeige Ladewagen @ 49\mod_1286952423531_422850.docx @ 463818 @ 33 @ 1
10.2.1
Meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers"
Tractorul trebuie să transpună viteza de deplasare şi direcţia de mers pe busul ISO.
4-6
4
1
2
3
ZX400056_1
ZX400057_1
Fig. 135
Apelaţi meniul principal "Întreţinere" cu butonul
•
Selectaţi cu butoanele
•
Apelaţi meniul cu butonul OK.
.
meniul 4-6, pictograma apare în gri, inactivă.
Display-ul indică meniul 4-6 "Diagnoză indicarea vitezei de deplasare / a direcţiei de mers".
Explicarea simbolului:
1)
<--- 0 = deplasare înainte
0 ---> = deplasare înapoi
2)
25,5 km/h = viteza la deplasarea înainte
-25,5 km/h = viteza la deplasarea înapoi
3)
540 rot./min = turaţia arborelui de priză de forţă
4)
parametru (evaluare bus ISO) selectat
parametru (evaluare bus ISO) neselectat
ESC
se închide meniul apelat.
•
Cu butonul
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos: 89.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
210
Comanda ISOBUS
Pos: 89.13 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX)Menü 4-7 Diagnose Auxillary Belegung am Multifunktionshebel_Lad @ 48\mod_1286350819750_422850.docx @ 461270 @ 3 @ 1
10.2.2
Meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)"
4-7
ZX400058
Fig. 136
Apelaţi meniul principal "Întreţinere" cu butonul
•
Selectaţi cu butoanele
•
Apelaţi meniul cu butonul OK.
.
meniul 4-, pictograma apare în gri, inactivă.
Display-ul indică meniul 4-7 "Diagnoză Auxiliary (AUX)".
Pe display apare o reprezentare a manetei multifuncţionale. Atunci când se acţionează o funcţie
la maneta multifuncţională, pe display apare doar simbolul aferent. Funcţia în sine nu se
execută.
ESC
se închide meniul apelat.
•
Cu butonul
Display-ul redă planul de meniuri 4 "Service".
Pos: 89.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
211
Comanda ISOBUS
Pos: 89.15 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Hauptmenü 9 ISO-Einstellungen @ 83\mod_1317125969482_422850.docx @ 727372 @ 333 @ 1
10.3
Meniul principal 9 "Info reglaje ISO"
9
CC000484
Fig. 137
Apelarea meniului principal
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
),
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Apăsaţi butonul de funcţie
Display-ul redă planul de meniuri 9 "Reglaje ISO". Planul de meniuri 9 "Reglaje ISO" redă în
mod opţional următoarele meniuri:
= meniul 9-1
„Softkey-uri terminal ISO“ (apare numai la terminale cu mai puţin
de 10 butoane)
= meniul 9-2
"Comutare între terminale" (apare numai atunci când sunt
conectate mai multe terminale ISO)
sau
Pos: 89.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
212
Comanda ISOBUS
Pos: 89.17 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-1 Softkeys ISO-Terminal weniger 10 Tasten @ 83\mod_1317116511667_422850.docx @ 727025 @ 333 @ 1
10.3.1
Meniul 9-1 "Sofkey-uri terminal ISO"
Indicaţie
Meniul 9-1 apare numai la terminalele ISO cu mai puţin de 10 butoane.
În meniul 9-1 se stabileşte imaginea de bază (pentru terminalele ISO cu mai puţin de 10
butoane) pe 5 butoane softkey, respectiv pe 10 butoane softkey. La trecerea pe 10 butoane
softkey se alocă în mod virtual softkey-uri suplimentare, putând fi accesate prin răsfoire.
Indicaţie
În scopul deservirii confortabile a maşinii ataşate, pentru terminalele ISO cu mai puţin de 10
butoane se recomandă un joystick ISO suplimentar. Vă rugăm să consultaţi alocarea joystickului în capitolul "Exemplu de alocare a unui joystick".
Pos: 89.18 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-1 im ISO-Terminal aufrufen 10Tasten @ 83\mod_1317116618767_422850.docx @ 727053 @ @ 1
ZX400107
Fig. 138
Este apelat meniul principal 9 "Reglaje ISO".
).
se apelează meniul 9-1 (
•
Prin apăsarea butonului
Display-ul indică meniul 9-1 "Sofkey-uri terminal ISO".
Starea curentă este indicată ca simbol:
Trecerea imaginii de bază pe 5 butoane softkey
Trecerea imaginii de bază pe 10 butoane softkey
Simbolul
din rândul de sus indică faptul că starea afişată este stocată.
Modificarea şi stocarea stării
•
Reglaţi în mod corespunzător starea prin intermediul butonului
respectiv
, simbolul
•
din rândul de sus se stinge.
Apăsaţi butonul
; starea reglată este stocată, iar în rândul de sus apare simbolul
.
Pos: 89.19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
se închide meniul apelat.
•
Cu butonul
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
se apelează imaginea de bază.
213
Comanda ISOBUS
Pos: 89.20 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-2 Terminalwechsel @ 119\mod_1342087866195_422850.docx @ 1070165 @ 33 @ 1
10.3.2
Meniul 9-2 "Comutare între terminale"
Indicaţie
•
Meniul 9-2 apare numai atunci când sunt conectate mai multe terminale ISO.
•
Prin intermediul meniului 9-2 se poate trece la următorul terminal conectat (în funcţie de
câte terminale sunt conectate).
•
La prima comutare, configuraţia maşinii este încărcată pe următorul terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute. Configuraţia este stocată în memoria următorului
terminal.
Indicaţie
Până la următoarea apelare, maşina nu mai stă la dispoziţie în terminalul anterior.
Indicaţie
La repornire, sistemul încearcă mai întâi să pornească terminalul utilizat ultima dată.
Dacă terminalul utilizat ultima dată nu mai este disponibil, repornirea trenează, întrucât
sistemul caută un nou terminal şi încarcă meniurile specifice în acest terminal. Procesul
de încărcare poate dura câteva minute.
9
CC000484
Fig. 139
Pos: 89.21 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
214
•
Apelaţi prin apăsarea butonului de funcţie
meniuri.
, pornind din imaginea de bază, planul de
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
pictograma apare în gri, inactivă.
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
Pictograma apare în gri, inactivă.
•
Printr-o nouă apăsare a butonului
•
Prin apăsarea butonului de funcţie
•
Prin apăsare mai prelungă a butonului de funcţie
respectiv
selectaţi meniul principal 9 (
este indicat planul de meniuri 9-2 (
),
).
se trece la următorul terminal conectat.
se închide meniul apelat.
se apelează imaginea de bază.
Comanda ISOBUS
Pos: 89.22 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/ISOBUS „Auxiliary“-Funktion (AUX) @ 48\mod_1286278825265_422850.docx @ 460525 @ 33 @ 1
10.4
Funcţia ISOBUS "Auxiliary" (AUX)
Pos: 89.23 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Hinweis Terminal die Auxilliary unterstützen @ 48\mod_1286278420671_422850.docx @ 460500 @ 12 @ 1
Indicaţie
Există terminale compatibile cu funcţia suplimentară "Auxiliary" (AUX). Cu ajutorul acestei
funcţii, butoane programabile ale aparatelor periferice (de exemplu: maneta multifuncţională ...)
pot fi alocate funcţiilor calculatoarelor de job conectate. Unul şi acelaşi buton programabil poate
fi alocat şi mai multor funcţii diferite. Odată stocate alocările butoanelor, la conectarea
terminalului sunt afişate pe ecran meniurile corespunzătoare.
Pos: 89.24 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Je nach Ausstattung folgende Auxiliary zur Verfügung @ 117\mod_1341220429561_422850.docx @ 1021481 @ @ 1
În funcţie de dotarea maşinii, în meniul Auxiliary (AUX) stau la dispoziţie următoarele
funcţii:
Pos: 89.25 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxiliary (AUX) zur Verfügung Tabelle @ 116\mod_1340960807451_422850.docx @ 1020531 @ 32 @ 1
Funcţii Auxiliary
(reprezentare grafică):
Funcţie:
Ridicare bară-cuţit
Coborâre bară-cuţit
Mărire presiune de presare / forţă de presare
Reducere presiune de presare / forţă de presare
Comutare regim manual / regim automat
Ajutor de pornire start / stop
Blocarea / deblocarea axului de direcţie
Pos: 89.26 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Hinweis Für weitere Vorgaben bitte die Betriebsanleitung des verwendeten Terminals beachten @ 87\mod_1321000865882_422850.docx @ 750019 @ 123 @ 1
Indicaţie
Vă rugăm ca pentru alte indicaţii să consultaţi instrucţiunea de exploatare a terminalului utilizat.
Pos: 89.27 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
215
Comanda ISOBUS
Pos: 89.28 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Beispiel einer Joystick-Belegung bei Fendt (Default-Einstellung) @ 117\mod_1341214720469_422850.docx @ 1021123 @ 32323 @ 1
10.4.1
Exemplu de alocare a unui joystick la Fendt (setare implicită)
Pos: 89.29 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Achtung - weiter Vorgehensweise Betriebsanleitung @ 117\mod_1341215429970_422850.docx @ 1021152 @ 2 @ 1
ATENŢIE!
Vă rugăm ca pentru restul procedurilor să consultaţi instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului terminalului de deservire.
Pos: 89.30 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Joystick-Belegung bei Fendt (Default-Einstellung) Bild BiG PACK @ 117\mod_1341216452057_422850.docx @ 1021211 @ 23 @ 1
BPK41019_1
Fig. 140
Pos: 89.31 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
216
Comanda ISOBUS
Pos: 89.32 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Empfohlene Belegung eines WTK- Multifunktionshebel @ 117\mod_1341221253128_422850.docx @ 1021509 @ 233 @ 1
10.4.2
Recomandare de alocare pentru maneta multifuncţională WTK
Pos: 89.33 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Achtung - weiter Vorgehensweise Betriebsanleitung @ 117\mod_1341215429970_422850.docx @ 1021152 @ 23 @ 1
ATENŢIE!
Vă rugăm ca pentru restul procedurilor să consultaţi instrucţiunea de exploatare din partea
producătorului terminalului de deservire.
Pos: 89.34 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Joystick-Belegung WTK Bild BiG PACK @ 117\mod_1341221992568_422850.docx @ 1021628 @ @ 1
1
2
BPK41020
Fig. 141
Pos: 90 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
217
Comanda ISOBUS
Pos: 91 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 92 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
218
Deservire
Pos: 93.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Bedienung @ 0\mod_1199789505403_422850.docx @ 423530 @ 333 @ 1
11
Deservire
Pos: 93.2 /BA/Sicherheit/Großpackenpressen/Gefahr - Wartungs-, Montage-, Reparatur- und Einstellarbeiten @ 19\mod_1238574929963_422850.docx @ 426756 @ @ 1
PERICOL! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Pe durata utilizării păstraţi o distanţă de siguranţă suficientă faţă de toate componentele
mobile ale maşinii. Observaţia este valabilă în special pentru dispozitivele de introducere
a materialului de presare.
•
Nu înlăturaţi înfundările decât cu maşina în stare de repaus. Opriţi motorul şi extrageţi
cheia de contact. Trageţi frâna volantului.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc într-o stare regulamentară.
•
În caz de apariţie a unor situaţii de pericole decuplaţi imediat arborele de priză de forţă şi
aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Nu lăsaţi niciodată maşina să lucreze la tractor în absenţa personalului de deservire.
Pos: 93.3 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Pressen vorbereiten @ 169\mod_1368617367071_422850.docx @ 1459431 @ 3333 @ 1
11.1
Pregătirea pentru presare
Înainte de presare, verificaţi ca
–
Dispozitivul de împingere a baloţilor se află în poziţia din faţă.
–
Frâna de balot este blocată.
–
Conducta de alimentare a firului de legat se ridică.
–
Lungimea de tăiere corectă este ajustat, la versiunea dispozitiv de tăiere.
–
Înălţimea de lucru a pickupului este ajustată.
–
Este ajustată lungimea corectă a balotului prin intermediul terminalului.
–
Axul înnodător se deblochează, în caz contrar se ajunge la presarea unui balot fără
sfârşit.
•
•
•
Coborâţi jgheabul de baloţi în poziţia de lucru.
Coborâţi pickupul în poziţia de lucru.
Ajustaţi lungimea balotului şi presiunea de presare, prin intermediul terminalului.
Pos: 93.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
219
Deservire
Pos: 93.5 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Mit dem Pressen beginnen / nach dem Pressen @ 166\mod_1367223499536_422850.docx @ 1441250 @ @ 1
Începeţi cu presarea
Condiţie:
–
Condiţiile din "Pregătirea pentru presare" şi "Verificaţi înainte de presare" sunt îndeplinite.
Presarea
•
Comutaţi arborele de priză de forţă la viteză minimă.
•
Măriţi încet turaţia arborelui de priză de forţă până la 1000 rot./min.
•
Înainte de prima sa introducere în brazdă, aşteptaţi până la atingerea presiunii
preselectate a clapelor de presare în terminal.
Pentru presarea în regim automat, canalul de presare trebuie să fie umplut complet. Acest lucru
se realizează cel mai bine dacă primii 2 baloţi sunt presaţi în regim manual.
•
După al doilea balot, comutaţi pe regimul automat din terminal.
•
Reglaţi forţa de presare în regim automat.
Pos: 93.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
220
După presare
•
Pentru ultimii baloţi legaţi, deblocaţi frâna de balot de pe jgheabul de baloţi, opţional.
•
Depuneţi ultimii baloţi legaţi pe câmp.
•
Curăţaţi maşina.
•
Pregătiţi maşina pentru deplasarea pe stradă.
Deservire
Pos: 93.7 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Bindeeinrichtung @ 20\mod_1239003005331_422850.docx @ 426866 @ 2 @ 1
11.2
Dispozitivul de legare
Pos: 93.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindegarn einlegen @ 20\mod_1239009720863_422850.docx @ 426877 @ 3333 @ 1
11.2.1
Introducerea firului de legat
Introducerea firului se realizează identic pe partea stângă şi pe cea dreaptă a presei.
Procedura de introducere a firelor descrisă în cele ce urmează se referă deci la ambele părţi ale
maşinii.
Pregătirea şi introducerea firului de legat trebuie realizate cu maşina oprită:
•
decuplaţi arborele de priză de forţă al tractorului
•
opriţi motorul tractorului
•
fixaţi mecanic volantul
•
asiguraţi axul înnodător prin rotirea pârghiei de siguranţă (1)
Pos: 93.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Knoterwelle sichern HS Baureihe @ 71\mod_1305873545803_422850.docx @ 641662 @ @ 1
Asigurarea axului înnodător
b
a
1
b
2
2
a
1
BPHS0059
Fig. 142
Înaintea fiecărei noi introduceri de fir de legat trebuie asigurat axul înnodător, astfel încât braţul
oscilant pentru ace să nu se poată pune în mişcare.
În acest sens:
•
Rotiţi pârghia de siguranţă (1) din poziţia (a) în poziţia (b) şi depuneţi-o pe cepul (2).
Pos: 93.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Abstellen des Bindegarns in die Garnkästen @ 20\mod_1239008751331_422850.docx @ 426874 @ @ 1
Indicaţie
La depunerea firului de legat în cutiile cu fire aveţi în vedere să poată fi citită inscripţionarea
rolelor. Respectaţi marcajul "Sus" al feţei superioare.
Pos: 93.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Endlosballen gepresst @ 92\mod_1326728080272_422850.docx @ 781577 @ 433 @ 1
Indicaţie
Pentru procesul de presare, pârghia de siguranţă (2) trebuie să se afle în poziţia (a)! În caz
contrar, când axul înnodător este asigurat, se ajunge la presarea unui balot fără sfârşit.
Pos: 93.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
221
Deservire
Pos: 93.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Alte Ausführungen/Enfachknoter @ 20\mod_1239009990035_422850.docx @ 426879 @ @ 1
Înnodător simplu
Pos: 93.14 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS BiG PACK 1270 XC HS @ 190\mod_1381479540345_0.docx @ 1628289 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS / BiG PACK 1270 XC HS
Pos: 93.15.1 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden verbinden (2) @ 154\mod_1363266953393_422850.docx @ 1367568 @ @ 1
Conectarea firului inferior (2)
Pos: 93.15.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten 6 Einfachknoter Bild 16 Rollen 3 Unterfäden @ 208\mod_1386915701434_422850.docx @ 1719736 @ @ 1
3c
3a
2c
2a
1a
1c
3d
3b
2d
2b
1b
1d
Fig. 143
Pos: 93.15.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 1a ,1b, 1c und 1d Einfachknoter @ 208\mod_1386917092338_422850.docx @ 1719886 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 1a cu rolele de fir 1b, 1c şi 1d
1
2
3
4
5
Treceţi începutul firului de la rola de fir (1a) prin ochiul albastru de deasupra şi prin frâna
de fir din cutia cu fire.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1b) cu capătul firului de la rola de fir (1a),
executând un nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1c), prin ochiul albastru de deasupra şi cu
capătul firului de la rola de fir (1b), prin realizarea unui nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1d) cu capătul firului de la rola de fir (1c),
executând un nod lat.
Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.15.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 EinfachknoterGarnrollen Unterfaden verbinden 2a, 2b, 2c und 2d Einfachknoter @ 191\mod_1381845617922_422850.docx @ 1632474 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 2a cu rolele de fir 2b, 2c şi 2d
1
2
3
4
5
Pos: 93.15.5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
222
Treceţi începutul firului de la rola de fir (2a) prin ochiul verde de deasupra şi prin frâna de
fir din cutia cu fire.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2b) cu capătul firului de la rola de fir (2a),
executând un nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2c), prin ochiul verde de deasupra, apoi în faţă
la următorul ochi roşu şi cu capătul firului de la rola de fir (2b), prin realizarea unui nod
lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2d) cu capătul firului de la rola de fir (2c),
executând un nod lat.
Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Deservire
Pos: 93.15.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 3a, 3b, 3c und 3d (Einfachknoter) @ 208\mod_1386919788389_422850.docx @ 1720146 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 3a cu rolele de fir 3b, 3c şi 3d
1
2
3
4
5
Treceţi începutul firului de la rola de fir (3a) prin ochiul roşu de deasupra şi prin frâna de
fir din cutia cu fire.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (3b) cu capătul firului de la rola de fir (3a),
executând un nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (3c), prin ochiul roşu de deasupra şi cu capătul
firului de la rola de fir (3b), prin realizarea unui nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (3d) cu capătul firului de la rola de fir (3c), prin
realizarea unui nod lat.
Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 35 - 20 mm.
Pos: 93.15.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Reverserollen (R) @ 20\mod_1239010206160_422850.docx @ 426882 @ @ 1
Indicaţie
Rolele de fir (R) sunt role de rezervă. Ele nu au voie să fie legate cu celelalte role.
Pos: 93.15.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
223
Deservire
Pos: 93.15.9 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterfaden einfädeln @ 154\mod_1363274391674_422850.docx @ 1369111 @ 3333 @ 1
11.2.2
Introducerea firului inferior
Pos: 93.15.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden vom Garkasten zur unteren Garnführung weiterführen. @ 154\mod_1363274502562_422850.docx @ 1369139 @ @ 1
Treceţi în continuare firul inferior de la cutia cu fire la ghidajul firului de dedesubt.
Pos: 93.15.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln Bild 1 BiG PACK 1270 HS/1290 HS/ 1290 HDP HS @ 176\mod_1372839792475_422850.docx @ 1505544 @ 2 @ 1
7
8
1
2
3
3 2
1
6
8
3
2
1
BPHS0251
Fig. 144
Pos: 93.15.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T1 3 Unterfäden @ 176\mod_1372839947094_422850.docx @ 1505573 @ @ 1
Aveţi în vedere ca firele inferioare să nu se intersecteze.
•
Treceţi în continuare cele trei fire inferioare (1,2,3) care vin de la cutia cu fire (6) la
ghidajul firului de sus (7).
•
Treceţi cele trei fire inferioare prin ochiul ghidajului firului de deasupra şi continuaţi până
la cadrul ghidajului firului (8).
•
Treceţi cele trei fire inferioare prin ochiul cadrului ghidajului firului de deasupra şi
continuaţi până la frâna de fir de jos.
Pos: 93.15.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden von der unteren Garnführung zu den Nadeln weiterführen @ 154\mod_1363274809338_422850.docx @ 1369273 @ @ 1
Treceţi în continuare firele inferioare de la ghidajul firului de jos până la ace.
Pos: 93.15.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Unterfaden einfädeln Bild 2 Einfachknoter @ 208\mod_1386859471795_422850.docx @ 1719467 @ 3 @ 1
11
12
3 2 1
10
13
BPHS0263
Fig. 145
Pos: 93.15.15 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Einfachknoter/Unterfaden einfädeln T2 Einfachknoter @ 208\mod_1386859404107_422850.docx @ 1719438 @ @ 1
•
•
•
•
Pos: 93.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
224
Treceţi firele inferioare, care vin de la cadrul de ghidaj al firului, prin ochiul (7) ghidajului
firului (9).
Treceţi firele inferioare în continuare prin ochiul arcurilor de întindere a firului (10).
Trageţi firele inferioare în sus şi treceţi-le peste rola (11) acului (12).
Trageţi firele inferioare în jos, spre cadru (13) şi înnodaţi-le pe cadru.
Deservire
Pos: 93.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_422850.docx @ 426880 @ @ 1
Înnodător dublu
Pos: 93.18 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 890 HS BiG PACK 890 XC HS @ 190\mod_1381478581743_0.docx @ 1628260 @ @ 1
BiG PACK 890 HS / BiG PACK 890 XC HS
Pos: 93.19.1 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bindegarn verbinden allgemeine Beschreibung 4 Doppelknoter @ 191\mod_1381844742544_422850.docx @ 1632387 @ @ 1
Conectarea firului de legat
Pe cele patru role de fir anterioare (1) se aşază fiecare din cele două fire superioare.
Pe cele opt role de fir posterioare (2) se aşază fiecare din cele două fire inferioare.
În timpul procesului de presare, fiecare înnodător este alimentat cu câte un fir superior şi cu
câte un fir inferior.
Pos: 93.19.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bidegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386918932285_422850.docx @ 1720030 @ @ 1
2a
1a
2c
2a
1a
1c
2b
1b
2d
2b
1b
1d
Fig. 146
1)
Role cu fir pentru firul superior
2)
Role cu fir pentru firul inferior
Pos: 93.19.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden verbinden (2 Oberfäden) @ 191\mod_1381844889417_422850.docx @ 1632416 @ 3 @ 1
Conectarea firului superior (1)
Aveţi în vedere ca cele două fire superioare să nu se intersecteze.
Pos: 93.19.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 1a mit 1b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837795593_422850.docx @ 1504960 @ 3 @ 1
Conectarea rolei de fir 1a cu rola de fir 1b
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (1a) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir din cutia
cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1b) cu capătul firului de la rola de fir (1a),
executând un nod lat.
3
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.19.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 2a mit 2b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837797032_422850.docx @ 1504989 @ 33 @ 1
Conectarea rolei de fir 2a cu rola de fir 2b
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (2a) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir din cutia
cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2b) cu capătul firului de la rola de fir (2a),
executând un nod lat.
3
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.19.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
225
Deservire
Pos: 93.19.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden verbinden (2) @ 154\mod_1363266953393_422850.docx @ 1367568 @ 3 @ 1
Conectarea firului inferior (2)
Pos: 93.19.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Bidegarn verbinden im Garnkasten 4 Doppelknoter Bild 16 Rollen 2 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386918932285_422850.docx @ 1720030 @ 33 @ 1
2a
1a
2c
2a
1a
1c
2b
1b
2d
2b
1b
1d
Fig. 147
1)
Role cu fir pentru firul superior
2)
Role cu fir pentru firul inferior
Pos: 93.19.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Garnrollen Unterfaden verbinden 1a, 1b, 1c und 1d (2Unterfäden) @ 208\mod_1386919438155_422850.docx @ 1720059 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 1a cu rolele de fir 1b, 1c şi 1d
1
2
3
4
5
Treceţi începutul firului de la rola de fir (1a) prin ochiul verde de deasupra şi prin frâna de
fir din cutia cu fire.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1b) cu capătul firului de la rola de fir (1a),
executând un nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1c), prin ochiul verde de deasupra, apoi în faţă
la următorul ochi roşu şi cu capătul firului de la rola de fir (1b), prin realizarea unui nod
lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1d) cu capătul firului de la rola de fir (1c),
executând un nod lat.
Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.19.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Garnrollen Unterfaden verbinden 2a, 2b, 2c und 2d (2Unterfäden) @ 208\mod_1386919555192_422850.docx @ 1720117 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 2a cu rolele de fir 2b, 2c şi 2d
1
2
3
4
5
Treceţi începutul firului de la rola de fir (2a) prin ochiul roşu de deasupra şi prin frâna de
fir din cutia cu fire.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2b) cu capătul firului de la rola de fir (2a),
executând un nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2c), prin ochiul roşu de deasupra şi cu capătul
firului de la rola de fir (2b), prin realizarea unui nod lat.
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2d) cu capătul firului de la rola de fir (2c), prin
realizarea unui nod lat.
Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.19.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Reverserollen (R) @ 20\mod_1239010206160_422850.docx @ 426882 @ 3 @ 1
Indicaţie
Rolele de fir (R) sunt role de rezervă. Ele nu au voie să fie legate cu celelalte role.
Pos: 93.19.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
226
Deservire
Pos: 93.19.13 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterfaden einfädeln @ 154\mod_1363274391674_422850.docx @ 1369111 @ 233 @ 1
11.2.3
Introducerea firului inferior
Pos: 93.19.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden vom Garkasten zur unteren Garnführung weiterführen. @ 154\mod_1363274502562_422850.docx @ 1369139 @ 3 @ 1
Treceţi în continuare firul inferior de la cutia cu fire la ghidajul firului de dedesubt.
Pos: 93.19.15 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Unterfaden einfädeln Bild 1 890 HS @ 191\mod_1381901560187_422850.docx @ 1632733 @ 3 @ 1
7
8
1
8
2
2
1
2
1
6
8
BPHS0233
Fig. 148
Pos: 93.19.16 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Unterfaden einfädeln T1 2 Unterfäden @ 191\mod_1381846595287_422850.docx @ 1632583 @ @ 1
Aveţi în vedere ca firele inferioare să nu se intersecteze.
•
Treceţi în continuare cele două fire inferioare (1,2) care vin de la cutia cu fire (6) la
ghidajul firului de sus (7).
•
Treceţi cele două fire inferioare prin ochiul ghidajului firului de deasupra şi continuaţi
până la cadrul ghidajului firului (8).
•
Treceţi cele două fire inferioare din exterior prin ochiul cadrului ghidajului firului de
deasupra şi continuaţi până la frâna de fir de jos.
Pos: 93.19.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden von der unteren Garnführung zu den Nadeln weiterführen @ 154\mod_1363274809338_422850.docx @ 1369273 @ 3 @ 1
Treceţi în continuare firele inferioare de la ghidajul firului de jos până la ace.
Pos: 93.19.18 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Unterfaden einfädeln Bild 2 890 Hs @ 191\mod_1381901898793_422850.docx @ 1632792 @ 3 @ 1
8
9
12
1
3 11
2
7
10
13
BPHS0225
Fig. 149
Pos: 93.19.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T2 4x4 @ 176\mod_1372840132369_422850.docx @ 1505631 @ @ 1
•
•
•
•
Treceţi firele inferioare care vin de la cadrul ghidajul firului prin ochiul de jos (7) al frânei
de fir (8) şi mai departe prin frâna de fir până la ochiul de sus (9) al frânei de fir.
Treceţi firele inferioare în continuare prin ochiul arcurilor de întindere a firului (10).
Trageţi firele inferioare în sus şi treceţi-le printre rolele (11) acelor (12).
Trageţi firele inferioare în jos, spre cadru (13) şi înnodaţi-le pe cadru.
Pos: 93.19.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
227
Deservire
Pos: 93.19.21 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Oberfaden einfädeln @ 154\mod_1363276173731_422850.docx @ 1369418 @ 333 @ 1
11.2.4
Introducerea firului superior
Pos: 93.19.22 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden vom Garkasten zur oberen Garnführung weiterführen @ 154\mod_1363276378790_422850.docx @ 1369534 @ @ 1
Treceţi în continuare firul superior de la cutia cu fire la ghidajul firului de deasupra.
Pos: 93.19.23 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln Bild 1 (2Oberfäden) @ 191\mod_1381902155004_422850.docx @ 1632851 @ 2 @ 1
5
7
1
2
2
1
BPHS0235
Fig. 150
Pos: 93.19.24 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln T1 (2Oberfäden) @ 191\mod_1381847727275_422850.docx @ 1632612 @ @ 1
Aveţi în vedere ca firele superioare să nu se intersecteze.
•
Treceţi în continuare cele două fire superioare (1,2) care vin de la cutia cu fire (5) la
ghidajul firului (7) de deasupra.
•
Treceţi cele două fire superioare prin ochiul ghidajului firului de deasupra şi continuaţi
până la frâna de fir de pe înnodător.
Pos: 93.19.25 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden von der oberen Garnführung zu den Obernadeln weiterführen @ 155\mod_1363328978763_422850.docx @ 1369822 @ @ 1
Treceţi în continuare firele superioare de la ghidajul firului de deasupra până la acul
superior
Pos: 93.19.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln Bild 2 (2 Oberfäden) @ 191\mod_1381902370922_422850.docx @ 1632920 @ 2 @ 1
7
9
2
8
1
2
1
1
2
BPHS0236
Fig. 151
Pos: 93.19.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 4 Doppelknoter 890 HS/Oberfaden einfädeln T2 (2Oberfäden) @ 191\mod_1381848276432_422850.docx @ 1632641 @ @ 1
•
Pos: 93.19.28 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
228
Treceţi cele două fire superioare care vin de la ghidajul firului de deasupra (7) prin ochiul
de jos (8) şi mai departe prin frâna de fir (9).
Deservire
Pos: 93.19.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln Bild 3 @ 155\mod_1363329246968_422850.docx @ 1369907 @ @ 1
13
10
11
12
9
BPHS0127
Fig. 152
Pos: 93.19.30 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 @ 155\mod_1363329332881_422850.docx @ 1369936 @ 2 @ 1
•
•
Treceţi firele inferioare de la frâna de fir (9) prin ochiul (10) braţului de întindere (11).
Trageţi firele inferioare în jos şi treceţi-le printre rolele (12) acelor superioare (13).
Pos: 93.19.31 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal leer @ 164\mod_1366274056012_422850.docx @ 1429160 @ @ 1
În cazul în care canalul de presare este gol
•
Firele superioare se înnoadă cu firele inferioare în centrul camerei de balot.
Sau
•
Firele superioare trec liber pe sub elementul transversal al mesei înnodătoarelor şi se
înnoadă de elementul transversal al clapei de presare de sus.
•
Pentru a întinde braţul de întindere (11), firul superior se trage înapoi, în faţa ochiului de
fir (8).
Pos: 93.19.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal gefüllt @ 164\mod_1366273990684_422850.docx @ 1429131 @ @ 1
În cazul în care canalul de presare este umplut
•
Citiţi Lungimea propriu-zisă a balotului pe terminal.
Diferenţa dintre lungimea propriu-zisă a balotului şi lungimea nominală a balotului este
mai mare de 50 cm
•
Se poate lăsa capătul liber al firului superior să atârne circa 50 cm în canalul de presare.
Braţul de întindere (11) este întins, în timp ce firul se leagă în materialul de recoltat de la alte
prese.
Diferenţa dintre lungimea propriu-zisă a balotului şi lungimea nominală a balotului este
mai mică de 50 cm
•
Firele superioare trec liber pe sub elementul transversal al mesei înnodătoarelor şi se
înnoadă de elementul transversal al clapei de presare de sus.
•
Pentru a întinde braţul de întindere (11), firul superior se trage înapoi, în faţa ochiului de
fir (8).
Pos: 93.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
229
Deservire
Pos: 93.21 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 93.22 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
230
Deservire
Pos: 93.23 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/BiG PACK 1270 HS / 1270 XC HS /1290 HS / 1290 XC HS / 1290 HDP HS / 1290 HDP XC HS @ 191\mod_1381835593370_0.docx @ 1632020 @ @ 1
BiG PACK 1270 HS (XC) / BiG PACK 1290 HS (XC) / BiG PACK 1290 HDP HS (XC)
Pos: 93.24.1 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bindegarn verbinden allgemeine Beschreibung 6 Doppelknoter @ 175\mod_1372829465941_422850.docx @ 1504572 @ @ 1
Conectarea firului de legat
Pe cele şase role de fir anterioare (1) se aşază fiecare din cele trei fire superioare.
Pe cele şase role de fir posterioare (2) se aşază fiecare din cele trei fire inferioare.
În timpul procesului de presare, fiecare înnodător este alimentat cu câte un fir superior şi cu
câte un fir inferior.
Pos: 93.24.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386927926341_422850.docx @ 1720319 @ @ 1
3a
2a
1a
3a
2a
2b
3b
2b
1b
3b
3c
2c
1a
1b
1c
Fig. 153
1)
Role cu fir pentru firul superior
2)
Role cu fir pentru firul inferior
Pos: 93.24.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden verbinden (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837354779_422850.docx @ 1504931 @ 2333 @ 1
Conectarea firului superior (1)
Aveţi în vedere ca cele trei fire superioare să nu se intersecteze.
Pos: 93.24.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 1a mit 1b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837795593_422850.docx @ 1504960 @ @ 1
Conectarea rolei de fir 1a cu rola de fir 1b
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (1a) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir din cutia
cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1b) cu capătul firului de la rola de fir (1a),
executând un nod lat.
3
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.24.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Garnrollen Oberfaden verbinden 2a mit 2b (2 Oberfäden) und (3 Oberfäden) @ 175\mod_1372837797032_422850.docx @ 1504989 @ 2 @ 1
Conectarea rolei de fir 2a cu rola de fir 2b
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (2a) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir din cutia
cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2b) cu capătul firului de la rola de fir (2a),
executând un nod lat.
3
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.24.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Oberfaden verbinden 3a mit 3b (3Oberfäden) @ 176\mod_1372837798440_422850.docx @ 1505018 @ 3 @ 1
Conectarea rolei de fir 3a cu rola de fir 3b
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (3a) prin ochiul de sus şi prin frâna de fir din cutia
cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (3b) cu capătul firului de la rola de fir (3a),
executând un nod lat.
3
Scurtaţi capătul nodului lat la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.24.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
231
Deservire
Pos: 93.24.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden verbinden (2) @ 154\mod_1363266953393_422850.docx @ 1367568 @ 3 @ 1
Conectarea firului inferior (2)
Pos: 93.24.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Bidegarn verbinden im Garnkasten6 Doppelknoter Bild 16 Rollen 3 Ober-/ Unterfäden @ 208\mod_1386927926341_422850.docx @ 1720319 @ 3 @ 1
3a
2a
1a
3a
2a
2b
3b
2b
1b
3b
3c
2c
1a
1b
1c
Fig. 154
1)
Role cu fir pentru firul superior
2)
Role cu fir pentru firul inferior
Pos: 93.24.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 1a, 1b und 1c (3 Unterfäden) @ 208\mod_1386930452886_422850.docx @ 1720467 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 1a cu rolele de fir 1b şi 1c
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (1a) prin ochiul albastru de deasupra şi apoi
înaintaţi până la următorul ochi albastru. De la ochiul albastru, treceţi în continuare firul
prin frâna de fir din cutia cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1b), prin ochiul albastru de deasupra şi cu
capătul firului de la rola de fir (1a), prin realizarea unui nod lat.
3
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (1c) cu capătul firului de la rola de fir (1b), prin
realizarea unui nod lat.
4 Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.24.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 2a, 2b und 2c (3 Unterfäden) @ 176\mod_1372838380071_422850.docx @ 1505306 @ 23 @ 1
Înnodarea rolei de fir 2a cu rolele de fir 2b şi 2c
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (2a) prin ochiul verde de deasupra şi prin frâna de
fir din cutia cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2b), prin ochiul verde de deasupra, apoi în faţă
la următorul ochi roşu şi cu capătul firului de la rola de fir (2a), prin realizarea unui nod
lat.
3
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (2c) cu capătul firului de la rola de fir (2b), prin
realizarea unui nod lat.
4 Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.24.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
232
Deservire
Pos: 93.24.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Garnrollen Unterfaden verbinden 3a, 3b und 3c (3 Unterfäden) @ 208\mod_1386931126571_422850.docx @ 1720496 @ @ 1
Înnodarea rolei de fir 3a cu rolele de fir 3b şi 3c
1
Treceţi începutul firului de la rola de fir (3a) prin ochiul roşu de deasupra şi prin frâna de
fir din cutia cu fire.
2
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (3b) cu capătul firului de la rola de fir (3a),
executând un nod lat.
3
Înnodaţi începutul firului de la rola de fir (3c), prin ochiul roşu de deasupra, apoi în faţă la
următorul ochi roşu şi cu capătul firului de la rola de fir (3b), prin realizarea unui nod lat.
4 Scurtaţi capetele tuturor nodurilor late la x = 15 - 20 mm.
Pos: 93.24.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Reverserollen (R) @ 20\mod_1239010206160_422850.docx @ 426882 @ @ 1
Indicaţie
Rolele de fir (R) sunt role de rezervă. Ele nu au voie să fie legate cu celelalte role.
Pos: 93.24.15 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
233
Deservire
Pos: 93.24.16 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Unterfaden einfädeln @ 154\mod_1363274391674_422850.docx @ 1369111 @ 2222 @ 1
11.2.5
Introducerea firului inferior
Pos: 93.24.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden vom Garkasten zur unteren Garnführung weiterführen. @ 154\mod_1363274502562_422850.docx @ 1369139 @ @ 1
Treceţi în continuare firul inferior de la cutia cu fire la ghidajul firului de dedesubt.
Pos: 93.24.18 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln Bild 1 BiG PACK 1270 HS/1290 HS/ 1290 HDP HS @ 176\mod_1372839792475_422850.docx @ 1505544 @ @ 1
7
8
1
2
3
3 2
1
6
8
3
2
1
BPHS0251
Fig. 155
Pos: 93.24.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T1 3 Unterfäden @ 176\mod_1372839947094_422850.docx @ 1505573 @ 2 @ 1
Aveţi în vedere ca firele inferioare să nu se intersecteze.
•
Treceţi în continuare cele trei fire inferioare (1,2,3) care vin de la cutia cu fire (6) la
ghidajul firului de sus (7).
•
Treceţi cele trei fire inferioare prin ochiul ghidajului firului de deasupra şi continuaţi până
la cadrul ghidajului firului (8).
•
Treceţi cele trei fire inferioare prin ochiul cadrului ghidajului firului de deasupra şi
continuaţi până la frâna de fir de jos.
Pos: 93.24.20 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Unterfaden von der unteren Garnführung zu den Nadeln weiterführen @ 154\mod_1363274809338_422850.docx @ 1369273 @ @ 1
Treceţi în continuare firele inferioare de la ghidajul firului de jos până la ace.
Pos: 93.24.21 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln Bild 2 4x4 @ 176\mod_1372840040249_422850.docx @ 1505602 @ 2 @ 1
8
9
12
1
3 11
2
7
10
13
BPHS0225
Fig. 156
Pos: 93.24.22 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Unterfaden einfädeln T2 4x4 @ 176\mod_1372840132369_422850.docx @ 1505631 @ @ 1
•
•
•
•
Pos: 93.24.23 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
234
Treceţi firele inferioare care vin de la cadrul ghidajul firului prin ochiul de jos (7) al frânei
de fir (8) şi mai departe prin frâna de fir până la ochiul de sus (9) al frânei de fir.
Treceţi firele inferioare în continuare prin ochiul arcurilor de întindere a firului (10).
Trageţi firele inferioare în sus şi treceţi-le printre rolele (11) acelor (12).
Trageţi firele inferioare în jos, spre cadru (13) şi înnodaţi-le pe cadru.
Deservire
Pos: 93.24.24 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Oberfaden einfädeln @ 154\mod_1363276173731_422850.docx @ 1369418 @ 2233 @ 1
11.2.6
Introducerea firului superior
Pos: 93.24.25 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden vom Garkasten zur oberen Garnführung weiterführen @ 154\mod_1363276378790_422850.docx @ 1369534 @ 2 @ 1
Treceţi în continuare firul superior de la cutia cu fire la ghidajul firului de deasupra.
Pos: 93.24.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln Bild 1 (3Oberfäden) @ 176\mod_1372849007329_422850.docx @ 1506280 @ 2 @ 1
7
3
7
5
3
1
2
3
2
2
1
1
BPHS0226
Fig. 157
Pos: 93.24.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln T1 (3Oberfäden) @ 176\mod_1372849283300_422850.docx @ 1506338 @ 2 @ 1
Aveţi în vedere ca firele superioare să nu se intersecteze.
•
Treceţi în continuare cele trei fire superioare (1,2,3) care vin de la cutia cu fire (5) la
ghidajul firului (7).
•
Treceţi îcele trei fire superioare prin ochiul ghidajului firului de deasupra şi continuaţi
până la frâna de fir de pe înnodător.
Pos: 93.24.28 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden von der oberen Garnführung zu den Obernadeln weiterführen @ 155\mod_1363328978763_422850.docx @ 1369822 @ @ 1
Treceţi în continuare firele superioare de la ghidajul firului de deasupra până la acul
superior
Pos: 93.24.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln Bild 2 (3 Oberfäden) @ 176\mod_1372849111790_422850.docx @ 1506309 @ @ 1
3
2
1
8
1
2
3
7
9
8
BPHS0227
Fig. 158
Pos: 93.24.30 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Bindeeinrichtung 6 Doppelknoter/Oberfaden einfädeln T2 (3 Oberfäden) @ 176\mod_1372849526153_422850.docx @ 1506367 @ 22 @ 1
•
Treceţi cele patru fire superioare care vin de la ghidajul firului de deasupra (7) prin ochiul
de jos (8) şi mai departe prin frâna de fir (9).
Pos: 93.24.31 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
235
Deservire
Pos: 93.24.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln Bild 3 @ 155\mod_1363329246968_422850.docx @ 1369907 @ 22 @ 1
13
10
11
12
9
BPHS0127
Fig. 159
Pos: 93.24.33 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 @ 155\mod_1363329332881_422850.docx @ 1369936 @ 33 @ 1
•
•
Treceţi firele inferioare de la frâna de fir (9) prin ochiul (10) braţului de întindere (11).
Trageţi firele inferioare în jos şi treceţi-le printre rolele (12) acelor superioare (13).
Pos: 93.24.34 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal leer @ 164\mod_1366274056012_422850.docx @ 1429160 @ @ 1
În cazul în care canalul de presare este gol
•
Firele superioare se înnoadă cu firele inferioare în centrul camerei de balot.
Sau
•
Firele superioare trec liber pe sub elementul transversal al mesei înnodătoarelor şi se
înnoadă de elementul transversal al clapei de presare de sus.
•
Pentru a întinde braţul de întindere (11), firul superior se trage înapoi, în faţa ochiului de
fir (8).
Pos: 93.24.35 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Oberfaden einfädeln T3 Ist der Presskanal gefüllt @ 164\mod_1366273990684_422850.docx @ 1429131 @ 222 @ 1
În cazul în care canalul de presare este umplut
•
Citiţi Lungimea propriu-zisă a balotului pe terminal.
Diferenţa dintre lungimea propriu-zisă a balotului şi lungimea nominală a balotului este
mai mare de 50 cm
•
Se poate lăsa capătul liber al firului superior să atârne circa 50 cm în canalul de presare.
Braţul de întindere (11) este întins, în timp ce firul se leagă în materialul de recoltat de la alte
prese.
Diferenţa dintre lungimea propriu-zisă a balotului şi lungimea nominală a balotului este
mai mică de 50 cm
•
Firele superioare trec liber pe sub elementul transversal al mesei înnodătoarelor şi se
înnoadă de elementul transversal al clapei de presare de sus.
•
Pentru a întinde braţul de întindere (11), firul superior se trage înapoi, în faţa ochiului de
fir (8).
Pos: 93.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
236
Deservire
Pos: 93.26 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Pick up @ 1\mod_1201791975201_0.docx @ 429853 @ 222 @ 1
11.3
Pick-up
Pos: 93.27 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Absperrhahn Pick-up Bild mit Legende @ 155\mod_1363682181297_422850.docx @ 1373749 @ @ 1
Fig. 160
Poziţia (a) Pickup detaşat
Poziţia (b) Pickup blocat
Pos: 93.28 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Pick-up/Bedienung Pick-up heben / senken @ 152\mod_1362669449546_422850.docx @ 1356771 @ 22 @ 1
•
Pentru a elibera pickupul, rotiţi robinetul de blocare (1) din poziţia "b" în poziţia "a".
•
Pentru a bloca pickupul, rotiţi robinetul de blocare (1) din poziţia "a" în poziţia "b".
Coborârea pickupului
•
Pentru a aduce pickupul în poziţia de lucru, aduceţi aparatul de comandă cu acţiune
simplă (roşu2) în poziţia de plutire.
Ridicarea pickupului
•
Pentru a aduce pickupul în poziţia de transport, operaţi aparatul de comandă cu acţiune
simplă (roşu2).
Pos: 93.29 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Hinweis Fahren im Vorgewende @ 20\mod_1238578490213_422850.docx @ 426776 @ @ 1
Indicaţie
La deplasarea pentru întoarcerea de la capătul câmpului şi la mersul înapoi ridicaţi pickup-ul!
Pos: 93.30 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
237
Deservire
Pos: 93.31.1 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Hydraulisch klappbare Rollenschurre/Bedienung Rollenschurre heben / senken Einführtext @ 157\mod_1364366813421_422850.docx @ 1386222 @ 2222 @ 1
11.4
Ridicarea / coborârea jgheabului de baloţi
Deservirea jgheabului de baloţi (1) depinde de variantă (sistem electronic varianta medie sau
sistem electronic de confort).
Pos: 93.31.2 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Hydraulisch klappbare Rollenschurre/Bedienung Rollenschurre heben / senken Medium-Elektronik @ 152\mod_1362730919078_422850.docx @ 1357318 @ @ 1
Versiunea medie
Fig. 161
Poziţia a = Rabatere în sus a jgheabului de baloţi
Poziţia b = Rabatere în jos a jgheabului de baloţi
Robinetul de blocare (3) trebuie să fie închis.
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 4).
•
Desfaceţi zăvorul mecanic (1) al jgheabului de baloţi.
•
Deschideţi robinetul de blocare (2).
Coborârea în poziţia de lucru
•
Trageţi manşonul de siguranţă (4) şi aduceţi maneta de deservire (5) în jos, în poziţia (b).
Ridicarea în poziţia de transport
•
Închideţi până la zăvor, trageţi manşonul de siguranţă (4) şi aduceţi maneta de deservire
(5) în sus, în poziţia (a).
Pos: 93.31.3 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
238
Deservire
Pos: 93.31.4 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Hydraulisch klappbare Rollenschurre/Bedienung Rollenschurre heben/senken (bei Ausführung Komfort) Text @ 152\mod_1362670859498_422850.docx @ 1356919 @ 2 @ 1
Versiunea confort
Prin terminal
BPHS0138
Fig. 162
Prin intermediul terminalului, jgheabul de baloţi poate fi coborât numai în poziţia de lucru.
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 1).
•
Desfaceţi zăvorul mecanic (1) al jgheabului de baloţi.
•
Pentru a coborî jgheabul de baloţi în poziţia de lucru, apăsaţi tasta funcţională "
Ridicarea în poziţia de transport se realizează prin intermediul unui buton extern.
".
Prin intermediul butonului extern
3
2
Fig. 163
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 1).
•
Desfaceţi zăvorul mecanic (1) al jgheabului de baloţi.
Coborârea în poziţia de lucru.
•
Pentru a coborî jgheabul de baloţi în poziţia de lucru, apăsaţi butonul (2).
Ridicarea în poziţia de transport.
•
Până la închiderea zăvorului, apăsaţi butonul (3).
Pos: 93.32 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
239
Deservire
Pos: 93.33 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Ballenausschieber bedienen @ 168\mod_1368535471051_422850.docx @ 1458218 @ 22222 @ 1
11.5
Operarea dispozitivului de evacuare a baloţilor
Pos: 93.34 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenausschieber/Ballenausschieber bedienen Medium-Elektronik @ 152\mod_1362731209452_422850.docx @ 1357377 @ 3 @ 1
Operarea dispozitivului de evacuare a baloţilor, la versiunea sistem electronic varianta
medie
Fig. 164
Poziţia a = Deplasarea spre înainte a dispozitivului de evacuare a baloţilor
Poziţia b = Deplasarea spre înapoi a dispozitivului de evacuare a baloţilor
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 4).
•
Deschideţi robinetele de blocare (2) şi (3).
Deplasarea spre înainte a dispozitivului de evacuare a baloţilor
•
Trageţi manşonul de siguranţă (4) şi aduceţi maneta de deservire (5) în sus, în poziţia
(a).
Deplasarea spre înapoi a dispozitivului de evacuare a baloţilor
•
Trageţi manşonul de siguranţă (4) şi aduceţi maneta de deservire (5) în jos, în poziţia (b).
Pos: 93.35 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenausschieber/Hinweis: Ballenausschieber nach vorne verfahren @ 157\mod_1364368277097_422850.docx @ 1386401 @ @ 1
Indicaţie
După împingerea în afară a balotului readuceţi neapărat dispozitivul de evacuare a balotului în
poziţia din faţă şi închideţi manetele de deservire (2 şi 3).
Pos: 93.36 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
240
Deservire
Pos: 93.37 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenausschieber/Ballenausschieber bedienen, bei Ausführung Komfort Text @ 152\mod_1362731210093_422850.docx @ 1357406 @ 3 @ 1
Operaţi dispozitivul de evacuare a baloţilor prin intermediul terminalului de comandă, la
versiunea sistem electronic de confort
BPHS0138
Prin intermediul terminalului, la acţionarea dispozitivului de evacuare a baloţilor sunt efectuate
întotdeauna 10 evacuări de baloţi.
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 1).
În cazul în care clapele de presare nu sunt eliberate
AUTO
•
Pentru a elibera clapele de presare, apăsaţi tasta funcţională
În cazul în care clapele de presare sunt eliberate
.
AUTO
.
•
Pentru a efectua 10 evacuări de baloţi, apăsaţi tasta funcţională
Repetaţi procedura, până când toţi baloţii legaţi ies din canalul de presare.
Ultimul balot se împinge manual prin jgheabul de baloţi.
Pos: 93.38 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenausschieber/Ballenausschieber bedienen, bei Ausführung Komfort-Elektronik über Taster @ 168\mod_1368535081932_422850.docx @ 1458079 @ 2 @ 1
Operaţi dispozitivul de evacuare a baloţilor prin intermediul butonului extern.
2
1
Fig. 165
•
Acţionaţi aparatul de comandă (roşu 1).
Butonul (1) are mai multe funcţii.
În cazul în care clapele de presare nu sunt eliberate
•
Pentru a elibera clapele de presare, apăsaţi o dată butonul (1).
În cazul în care clapele de presare sunt eliberate
•
Pentru a efectua 10 evacuări de baloţi, apăsaţi butonul (1).
Deplasarea spre înapoi a dispozitivului de evacuare a baloţilor
•
Pentru ca dispozitivul de evacuare a baloţilor să se deplaseze spre înapoi, ţineţi apăsat
butonul (1).
Deplasarea spre înainte a dispozitivului de evacuare a baloţilor
• Pentru ca dispozitivul de evacuare a baloţilor să se deplaseze spre înainte, ţineţi apăsat
butonul (2).
Pos: 93.39 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
241
Deservire
Pos: 93.40 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Stützfuß @ 175\mod_1372676754261_422850.docx @ 1502346 @ 22322 @ 1
11.6
Piciorul de sprijin
Pos: 93.41 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern @ 17\mod_1236319619729_422850.docx @ 426461 @ @ 1
Indicaţie
În caz de sol moale, măriţi suprafaţa de sprijin a piciorului de sprijin aşezând dedesubt o bucată
de scândură.
Pos: 93.42 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Bild BiG PAck @ 17\mod_1236319721776_422850.docx @ 426462 @ 23 @ 1
1
2
5
3
4
BPXC0109_1
Fig. 166
Pos: 93.43 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze hochdrehen: @ 17\mod_1236318602807_422850.docx @ 426459 @ 32232 @ 1
Ridicarea prin rotire a sprijinului de parcare:
•
De îndată ce maşina este ataşată la tractor, rotiţi manivela (1) de mai multe ori în sens
orar, până când piciorul de sprijin (3) este descărcat de sarcină.
•
Extrageţi bolţul de siguranţă (5) din partea inferioară a sprijinului de parcare (2), împingeţi
înăuntru sprijinul de parcare şi asiguraţi-l cu bolţul în poziţia (4).
•
După aceea ridicaţi prin rotire sprijinul de parcare până la refuz.
Pos: 93.44 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze runter drehen @ 17\mod_1236319486963_422850.docx @ 426460 @ 2 @ 1
Pos: 93.45 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2323 @ 1
242
Coborârea prin rotire a sprijinului de parcare (rezemarea oiştei):
•
Pentru a detaşa maşina de la tractor, coborâţi mai întâi sprijinul de parcare (2) înălţat
rotind de câteva ori manivela (1) în sensul corespunzător.
•
Extrageţi bolţul (5) şi lăsaţi la sol partea inferioară a sprijinului de parcare. Asiguraţi-o
apoi cu bolţul (5).
Deservire
Pos: 93.46 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulischer Stützfuß @ 108\mod_1335163952883_422850.docx @ 973012 @ 2222 @ 1
11.7
Picior de sprijin hidraulic
Pos: 93.47 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Abstellstütze Standfläche vergrößern @ 17\mod_1236319619729_422850.docx @ 426461 @ @ 1
Indicaţie
În caz de sol moale, măriţi suprafaţa de sprijin a piciorului de sprijin aşezând dedesubt o bucată
de scândură.
Pos: 93.48 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Komfort - Elektronik @ 61\mod_1299223046976_422850.docx @ 570936 @ 3223 @ 1
Sistemul electronic - varianta confort
Pos: 93.49 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Bild @ 17\mod_1236321039932_422850.docx @ 426469 @ 22 @ 1
Fig. 167
Pos: 93.50 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß bei Komfor- elektronik allgemein 1290 HDP II Baureihe @ 150\mod_1362045695941_422850.docx @ 1343037 @ @ 1
Piciorul hidraulic de sprijin se introduce şi se scoate prin intermediul terminalului de deservire.
Pos: 93.51 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß aus- einfahren HS Baureihe Komfort-Elektronik @ 62\mod_1299482188285_422850.docx @ 571741 @ 123 @ 1
Scoaterea şi introducerea piciorului de sprijin:
se deblochează piciorul de sprijin.
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
propteşte ferm pe sol.
, piciorul de sprijin iese în afară, până când se
•
Prin acţionarea butonului de funcţie
, piciorul de sprijin se retrage în interior.
Pos: 93.52 /BA/Einleitung/Maschinenübersicht/Großpackenpressen/Medium - Elektronik @ 61\mod_1299223169539_422850.docx @ 570988 @ 2 @ 1
Sistemul electronic - varianta medie
Pos: 93.53 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß Medium Elektronik Bild HS Baureihe @ 92\mod_1326870734408_422850.docx @ 782810 @ 1 @ 1
2
BPHS0012
BPHS0014_1
Fig. 168
Pos: 93.54 /BA/Erstinbetriebnahme/Großpackenpressen/Abstellstütze/Hydraulischer Stützfuß ein- ausfahren HS Baureihe Medium-Elektronik @ 62\mod_1299483213440_422850.docx @ 571795 @ @ 1
Scoaterea şi introducerea piciorului de sprijin:
•
Robinetul de blocare (1) trebuie să fie închis.
•
Presurizaţi blocul hidraulic (furtunul hidraulic (roşu 4)).
•
Comandaţi cu maneta (2) ieşirea în afară a piciorului de sprijin, până când acesta se
propteşte ferm pe sol.
•
Retragerea în interior a piciorului de sprijin se realizează cu maneta (2).
Pos: 93.55 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
243
Deservire
Pos: 93.56 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Ballenbremse/Ballenbremse @ 90\mod_1323357448359_422850.docx @ 770840 @ 1333333 @ 1
11.8
Frâna de balot
Numai în legătură cu cântarul de baloţi
1
a
b
BPHS0068
Fig. 169
Prin intermediul frânei de balot (1) se blochează primele două role ale jgheabului cu role.
Aceasta se impune pentru realizarea unei înregistrări exacte a greutăţii baloţilor.
Maneta în poziţia a = rolele sunt blocate
Maneta în poziţia b = rolele se pot roti liber
Indicaţie
Pentru ca ultimul balot să poată fi depus în mod impecabil, frâna trebuie să fie decuplată pentru
acest ultim balot.
Pos: 93.57 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
244
Deservire
Pos: 93.58 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/Arbeitsscheinwerfer HS Baureihe @ 168\mod_1368521414653_422850.docx @ 1457171 @ 3333 @ 1
11.8.1
Farurile de lucru
Farurile de lucru se aprind şi se sting de la terminalul de deservire. Starea activată este indicată
pe display.
Aprinderea farurilor de lucru
Apăsaţi butonul de funcţie pentru
Stingerea farurilor de lucru
.
Apăsaţi butonul de funcţie pentru
.
Pos: 93.59 /BA/Inbetriebnahme/Großpackenpresse/LED-Leisten ein-/ ausschalten @ 192\mod_1382000672852_422850.docx @ 1635732 @ 2 @ 1
Benzi de LED-uri
Benzile de LED-uri se aprind, respectiv se sting, cu ajutorul terminalului de comandă.
Aprinderea benzilor de LED-uri
•
Pentru a aprinde benzile de LED-uri, apăsaţi tasta funcţională pentru softkey-ul
În afişaj, softkey-ul se modifică din
în
.
.
Stingerea benzilor de LED-uri
Pentru a stinge benzile de LED-uri, apăsaţi tasta funcţională pentru softkey-ul
În afişaj, softkey-ul se modifică din
în
.
.
Pos: 93.60 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
245
Deservire
Pos: 93.61 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Bindevorgang von Hand auslösen @ 170\mod_1369744285660_422850.docx @ 1468898 @ 33333 @ 1
11.9
Declanşarea manuală a procesului de legare
Fig. 170
Declanşarea manuală a procesului de legare este necesară numai pentru lucrări de întreţinere,
reglare şi reparaţie.
Condiţie:
–
Tractorul este decuplat.
Declanşarea procesului de legare:
•
Rotiţi în jos pârghia de siguranţă (1).
•
Pentru ca procesul de legare să se declanşeze, împingeţi maneta (2) în spate.
Pos: 93.62 /BA/Bedienung /Großpackenpresse/Bindevorgang von Hand beenden @ 170\mod_1369831994895_422850.docx @ 1471181 @ 2222 @ 1
11.10
Încheierea manuală a procesului de legare
3
a
Fig. 171
Condiţie:
–
Tractorul este decuplat.
–
Procesul de legare este declanşat, consultaţi capitolul referitor la operare, "Declanşarea
manuală a procesului de legare".
Un proces de legare constă într-o rotaţie a camei.
•
Când rola de declanşare (1) glisează în decupările discului cu camă (2), rotiţi volantul (3)
manual în direcţia de lucru (a).
Angrenajul înnodătorului în poziţia de repaus
Angrenajul înnodătorului se găseşte în poziţia de repaus atunci când rola de declanşare (1) se
află în decupările camei (2) angrenajului înnodătorului.
Pos: 93.63 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
246
Deservire
Pos: 93.64 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Verstopfungen entfernen Big Pack @ 20\mod_1238654439288_422850.docx @ 426825 @ 333 @ 1
11.11
Înlăturarea înfundărilor
•
•
•
Aşteptaţi până când se opresc toate componentele aflate în mişcare.
Trageţi frâna volantului.
Coborâţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la
sistemul electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Coborârea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet coborât).
ATENŢIE! - Componente ascuţite
Consecinţe: pericol de rănire gravă
La înlăturarea înfundărilor purtaţi întotdeauna mânuşi de siguranţă.
Indicaţie
Datorită înălţimii prea reduse faţă de sol, după înlăturarea înfundărilor trebuie efectuată imediat
ridicarea la loc a dispozitivului de tăiere, întrucât în caz contrar s-ar deteriora jgheabul
dispozitivului de tăiere. În caz de murdărire accentuată a jgheabului dispozitivului de tăiere,
curăţaţi-l înainte de ridicare.
•
•
Pos: 93.65 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Bei Ausführung Medium – Elektronik muss der Absperrhahn (1) geschlossen sein Bild @ 92\mod_1326880442080_422850.docx @ 782984 @ @ 1
Înlăturaţi înfundarea.
Ridicaţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la sistemul
electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Ridicarea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet ridicat).
BPHS0014_1
Fig. 172
Pos: 93.66 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Bei Ausführung Medium – Elektronik muss der Absperrhahn (1) geschlossen sein @ 62\mod_1299599111686_422850.docx @ 573507 @ 3 @ 1
Indicaţie
În cazul variantei medii de sistem electronic se impune ca robinetul de blocare (1) să fie închis,
astfel încât dispozitivul de tăiere să poată fi coborât, respectiv ridicat prin intermediul sistemului
hidraulic al tractorului.
Robinetul de blocare se află în partea din spate stânga a maşinii, în apropierea frânei de
parcare.
Pos: 94 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
247
Reglaje
Pos: 95.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einstellungen @ 0\mod_1199868783862_422850.docx @ 423558 @ 33 @ 1
12
Reglaje
Pos: 95.2 /BA/Sicherheit/Großpackenpressen/Gefahr - Wartungs-, Montage-, Reparatur- und Einstellarbeiten an der Bindung @ 20\mod_1239002475628_422850.docx @ 426865 @ @ 1
Pericol! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc într-o stare regulamentară.
•
În caz de apariţie a unor situaţii de pericole decuplaţi imediat arborele de priză de forţă şi
aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Nu lăsaţi niciodată maşina să lucreze la tractor în absenţa personalului de deservire.
•
La lucrări executate sub maşină în timp ce în canalul de presare se găsesc ace, asiguraţi
neapărat suportul de ace împotriva căderii.
Pos: 95.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Folgende Arbeitsschritte werden in diesem Kapitel beschrieben BiG PACK 1290 HDP II @ 152\mod_1362992718964_422850.docx @ 1358490 @ 3 @ 1
Pos: 95.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
248
Următoarele faze de lucru sunt descrise în acest capitol:
–
Ajustaţi înălţimea de lucru a pickupului.
–
Ajustaţi presiunea de apăsare a roţilor de palpare.
–
Mersul cu pickupul fixat.
–
Reglaţi dispozitivul de apăsare a rolelor.
–
Reglaţi acele laterale.
–
Verificaţi / reglaţi frâna braţului oscilant pentru ace.
–
Verificaţi / reglaţi poziţia acelor - pistonului de presare.
–
Verificaţi / reglaţi acele superioare.
–
Verificaţi / reglaţi rigla firului.
–
Verificaţi / reglaţi rigla firului până la şliţul canal.
–
Verificaţi depăşirea riglei firului la al doilea nod.
–
Întindeţi / destindeţi axul riglei firului.
–
Reglaţi axul înnodător.
–
Reglaţi frâna de fir.
–
Reglaţi înnodătorul.
–
Reglarea pistonului de presare.
–
Ajustaţi dispozitivul de umplere până la pistonul de presare.
–
Verificaţi cuplajul dispozitivului de umplere.
–
Reglaţi sistemul variabil de umplere (VFS).
–
Reglajul de bază al frânei cu bandă.
Reglaje
Pos: 95.5 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Pick up @ 1\mod_1201791975201_0.docx @ 429853 @ 2333 @ 1
12.1
Pick-up
Pos: 95.6 /BA/Sicherheit/Pick-up / Rollenniederhalter/Gefahr - Arbeiten an bzw. unter der Pick-up @ 19\mod_1238575749713_422850.docx @ 426761 @ @ 1
PERICOL! – La lucrările executate la sau sub pickup!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
La lucrările la sau sub pickup asiguraţi întotdeauna pickup-ul împotriva coborârii neintenţionate
acţionând robinetul de blocare de pe partea stângă a maşinii.
Pos: 95.7 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundeinstellung (einstellen der Arbeitshöhe) @ 19\mod_1238576636385_422850.docx @ 426766 @ 222 @ 1
12.2
Reglarea de bază (reglarea înălţimii de lucru)
Pos: 95.8 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Pick-up Grundeinstellung Bild Big Pack 1290 HDP II mit Legende @ 157\mod_1364382697898_422850.docx @ 1387966 @ 23 @ 1
Fig. 173 Versiune fără dispozitiv de tăiere
Versiune cu dispozitiv de tăiere
Pos: 95.9 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Pick-up Grundeinstellung @ 20\mod_1238577186541_422850.docx @ 426767 @ 2 @ 1
Reglarea înălţimii de lucru se realizează la roţile de palpare (3) de pe cele două părţi ale pickupului. În vederea reglării scoateţi şi coborâţi pickup-ul. Extrageţi şplinturile-arc (2) şi aduceţi roţile
de palpare în şina perforată (1) în poziţia dorită. Asiguraţi la loc roţile de palpare cu şplinturilearc.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca roţile de palpare să se găsească pe ambele părţi ale pickup-ului în aceeaşi
poziţie pe şina perforată.
Pos: 95.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
249
Reglaje
Pos: 95.11 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Auflagedruck der Tasträder einstellen @ 157\mod_1364377544872_422850.docx @ 1387289 @ 3 @ 1
12.2.1
Reglarea presiunii de apăsare a roţilor de palpare
a
Pos: 95.12 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Tasträder 1290 HDP II Bild Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364377057422_422850.docx @ 1387170 @ 2 @ 1
Fig. 174
Pos: 95.13 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Tasträder Hinweis Feder gleich einstellen @ 157\mod_1364378097424_422850.docx @ 1387491 @ 2 @ 1
Indicaţie
Mărire dimensiune a => Presiunea de apăsare a roţilor de palpare mai mică
Micşorare dimensiune a => Presiunea de apăsare a roţilor de palpare mai mare
Reglarea egală a dimensiunii a pentru ambele arcuri (partea dreaptă şi stângă a maşinii).
Pos: 95.14 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Tasträder Text Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364378157935_422850.docx @ 1387520 @ 3 @ 1
•
•
•
Pos: 95.15 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
250
Deschideţi acoperirea de protecţie.
Măriţi, respectiv micşoraţi dimensiunea a cu ajutorul piuliţei (2).
Închideţi acoperirea de protecţie.
Reglaje
Pos: 95.16 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Fahren mit feststehender Pick-up @ 71\mod_1305804535480_422850.docx @ 640917 @ 3223 @ 1
12.2.2
Mersul cu pickup-ul fixat
Pos: 95.17 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Fahren mit feststehender Pick-up Bild 4x4 @ 71\mod_1305805323853_422850.docx @ 641003 @ @ 1
Fig. 175
Pos: 95.18 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Fahren mit feststehender Pick-up Text BP 4x4 @ 107\mod_1334556393201_422850.docx @ 966245 @ 232 @ 1
Înălţimea de lucru a pickup-ului poate fi limitată în jos, manual, prin deplasarea limitatoarelor de
adâncime (1) pe ambele părţi ale maşinii. În acest fel devine posibil mersul maşinii fără roţi de
palpare, cu pickup-ul fixat.
Pentru reglare:
•
deschideţi cutia cu fire (numai modelul BiG PACK 4x4)
•
deschideţi protecţia pickup (3)
•
îndepărtaţi şplintul pliant 2 cu şaibă
•
reglaţi poziţia dorită prin deplasarea limitatorului de adâncime (1)
•
asiguraţi limitatorul de adâncime cu şaibă şi şplintul pliant
Indicaţie
Aveţi în vedere ca limitatorul de adâncime să se găsească în aceeaşi poziţie pe ambele părţi
ale pickup-ului.
Pos: 95.19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 223 @ 1
251
Reglaje
Pos: 95.20 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Rollenniederhalter @ 0\mod_1201163046930_422850.docx @ 423731 @ 2323 @ 1
12.3
Dispozitivul de apăsare a rolelor
Pos: 95.21 /BA/Sicherheit/Pick-up / Rollenniederhalter/Gefahr - Abbau des Rollenniederhalters @ 20\mod_1238580223182_422850.docx @ 426782 @ 333 @ 1
PERICOL! – Utilizarea maşinii fără dispozitiv de apăsare a rolelor!
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
Dispozitivul de apăsare a rolelor serveşte la protecţia împotriva accidentelor, nefiind permisă
îndepărtarea sa pe durata utilizării.
Pos: 95.22 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Rollenniederhalter Bild BiG Pack 4x4 HS @ 71\mod_1305807701420_422850.docx @ 641177 @ 3 @ 1
Fig. 176
Pos: 95.23 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Rollenniederhalter Höheneinstellung @ 20\mod_1238588056307_422850.docx @ 426797 @ 23 @ 1
Dispozitivul de apăsare a rolelor (1) asigură regularizarea la transportul materialului de recoltat.
El asigură preluarea regulată a materialului prin intermediul pickup-ului.
Reglaţi înălţimea dispozitivelor de apăsare a rolelor (1) în aşa fel, încât rola apăsată (2) să aibă
contact permanent cu brazda.
Reglarea în înălţime a dispozitivului de apăsare a rolelor (1) se realizează prin intermediul
lanţurilor de ţinere (3), care sunt agăţate în suporturile (4) de pe ambele părţi ale maşinii.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca lanţurile să prezinte aceeaşi lungime în aceste suporturi.
Pos: 95.24 /BA/Einstellungen/Pick-up / Rollenniederhalter/Auflagedruck der Niederhalterolle BP 12130 HS @ 71\mod_1305807916536_422850.docx @ 641205 @ 32 @ 1
Presiunea de apăsare a rolei apăsate (2) asupra brazdei se reglează prin intermediul
arcului (5).
•
Reglaţi presiunea de apăsare dorită strângând, respectiv slăbind piuliţa (6) de la şurubul
cu ochi (7)
Nutreţ uscat: Măriţi presiunea de apăsare
Nutreţ umed: Micşoraţi presiunea de apăsare
Pos: 95.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
252
Reglaje
Pos: 95.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Nadeleinstellung ÜS @ 21\mod_1239103867040_422850.docx @ 426926 @ 22 @ 1
12.4
Reglarea acelor
Pos: 95.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Seitliche Einstellung der Nadeln ÜS @ 25\mod_1242369497056_422850.docx @ 427394 @ 2323 @ 1
12.4.1
Reglarea laterală a acelor
Pos: 95.28 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Achtung Einstellungen der Nadel / Nadelschwinge nicht überprüft @ 21\mod_1239103937727_422850.docx @ 426947 @ 232 @ 1
ATENŢIE! – Neverificarea reglajului acelor / al braţului oscilant pentru ace
Consecinţe: Pagube considerabile la maşină
După reglarea acelor parcurgeţi o dată de mână procesul de legare. În cursul operaţiei, în
timpul deplasării în sus şi în jos, acele şi braţul oscilant pentru ace nu au voie să intre în
atingere cu cadrul, pistonul de presare sau alte componente.
Pos: 95.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Seitliche Einstellung der Nadeln @ 21\mod_1239091172524_422850.docx @ 426922 @ 3 @ 1
Fig. 177
Introduceţi central acele (1) în canalele longitudinale ale braţului oscilant pentru ace, orientaţi-le
faţă de şliţurile de ace din fundul pistonului de presare şi fixaţi-le cu şuruburile (2).
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual în sus braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, până
când acele intră în şliţurile de ace ale pistonului de presare.
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
•
În această poziţie deplasaţi în lateral pistonul de presare, pentru control, cu ajutorul unei
pârghii de montare, pentru a constata dacă eventual are loc o atingere laterală a şliţurilor
de ace ale pistonului de presare cu acele.
•
Dacă este cazul, slăbiţi şuruburile (2).
•
Orientaţi acele faţă de şliţurile de ace ale pistonului de presare şi strângeţi
şuruburile (2).
•
Slăbiţi masa inerţială şi rotiţi mai departe, manual, braţul oscilant pentru ace la masa
inerţială în direcţia de lucru, în sus, (la deplasarea în sus, acele trebuie să intre central în
şliţurile-canal şi să se aplice în direcţia de mers, uşor, lateral dreapta, la capra
înnodătorului).
Dacă nu se întâmplă astfel:
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
•
Desfaceţi şuruburile (2).
•
Orientaţi acele faţă de şliţurile-canal şi strângeţi şuruburile (2).
Pos: 95.30 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 232 @ 1
253
Reglaje
Pos: 95.31 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Höhe der Nadeln am Knoter einstellen @ 26\mod_1245326395230_422850.docx @ 427550 @ 333223223333 @ 1
12.4.2
Reglarea înălţimii acelor la înnodător
Pos: 95.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Höhe der Nadeln am Knoter Bild Einfachknoter und Doppelknoter @ 26\mod_1245326467168_422850.docx @ 427551 @ 222222 @ 1
b
6
b
a
6
a
1
1
2
2
3
3
4
5
4
5
7
2
7
BPXC0154
Fig. 178
Înnodător standard
Înnodător dublu
Pos: 95.33 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Höhe der Nadeln am Knoter einstellen Text @ 21\mod_1239091936086_422850.docx @ 426923 @ 2233 @ 1
Indicaţie
Nu realizaţi reglajele decât cu firul introdus în ac!
•
•
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, în sus, până
când rola inferioară din vârful acului ajunge deasupra curăţătoarelor (6) ale antrenorului
(2) (I).
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele (4) în această poziţie.
Indicaţie
Distanţa "a" de la muchia inferioară a rolei acului până la muchia superioară a discului
curăţător, cu fir, trebuie să fie de a = 1 până la 3 mm.
Pos: 95.34 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 322 @ 1
254
Dacă nu se atinge această cotă "a", reglajul poate fi corectat prin deplasarea şuruburilor (7). La
intrarea acului în înnodător, acele trebuie să atingă uşor înnodătorul în dreapta, în direcţia de
mers.
Reglaje
Pos: 95.35 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Oberer Totpunkt der Nadeln @ 21\mod_1239093619118_422850.docx @ 426924 @ 2222322232 @ 1
12.4.3
Punctul mort superior al acelor
Pentru a putea controla punctul mort superior al acelor, ridicaţi prin rotire braţul oscilant pentru
ace până în poziţia sa cea mai înaltă (punct mort) (II). Acele (4) ies puţin deasupra
înnodătorului. Distanţa "b" de la muchia superioară a discului antrenorului (2) până la centrul
rolei inferioare din vârful acului, cu fir, trebuie să fie de b = x mm. Dacă reglajul nu este corect,
corectaţi-l prin scurtarea sau lungirea barei de tragere a acelor (3). Acele nu au voie ca în
poziţia lor cea mai înaltă să atingă curăţătoarele (6) ale antrenorului (2).
Pos: 95.36 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Oberer Totpunkt Mass b Einachknoter und Doppelknoter @ 21\mod_1239093730930_422850.docx @ 426925 @ 333 @ 1
Înnodător simplu: b = 120 - 130 mm
Înnodător dublu: b = 105 - 115 mm
Pos: 95.37 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2223 @ 1
255
Reglaje
Pos: 95.38 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Einstellung der Nadelschwingenbremse 890_1270_1290 @ 21\mod_1239104796102_422850.docx @ 426949 @ 323323 @ 1
12.5
Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace
1
4
7
8
c
2
4
3
Fig. 179
Indicaţie
•
Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace este permisă abia după ce mai întâi s-au
controlat, iar la nevoie s-au reglat înălţimea acului la înnodător şi punctul mort superior al
acelor!
•
Înainte de a se executa reglajele la frâna braţului oscilant pentru ace este nevoie ca
braţul oscilant pentru ace să se găsească în poziţia de repaus (adică braţul manivelei (1)
şi bara de tragere a acelor (2) să se afle în poziţie întinsă), ceea ce se constată prin
aceea că rola de declanşare (8) se află în decuparea angrenajului înnodător.
•
În poziţia de repaus (cu braţul manivelei şi bara de tragere a acelor în poziţie întinsă),
distanţa dintre ţeava transversală a braţului oscilant pentru ace (4) şi limitatorul (7) al
frânei (3) să fie de "c" = 20….40 mm.
Dacă nu se atinge această valoare a cotei "c", cota "c" trebuie corectată prin deplasarea frânei
(3) în găurile de montare (A).
Dacă această cotă "c" nu se atinge nici prin deplasarea frânei, devine necesară verificarea
reglării acelor faţă de înnodător.
Pos: 95.39 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
256
Nu executaţi reglarea lungimii arcului X decât în poziţia de repaus (poziţie întinsă).
•
Pretensionaţi arcul (5) prin strângerea piuliţei (6) într-atât, încât lungimea arcului X să
atingă la:
înnodător dublu X = 110 mm
înnodător simplu X = 120 mm.
Reglaje
Pos: 95.40 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Position Nadeln – Preßkolben prüfen @ 150\mod_1362057381079_422850.docx @ 1343794 @ 33323332 @ 1
12.6
Verificarea / reglarea poziţiei ace - piston de presare
a
b
a
Fig. 180
Verificare:
•
Detensionaţi complet arcul de la frâna braţului oscilant pentru ace.
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual masa inerţială până când vârfurile acelor (1) ajung la înălţimea muchiei
superioare (b) a reţinătoarelor fixe (3) din fundul canalului de presare.
•
Blocaţi acele în această poziţie, trăgând în acest scop frâna volantului.
•
Cota "a" (de la muchia anterioară a pistonului de presare până la vârful acului) trebuie să
fie de 60 - 90 mm.
Dacă nu se întâmplă astfel:
Indicaţie
Reglaţi cota a numai în direcţia de presare a pistonului de presare (2) (vezi săgeata din figură).
•
•
Pos: 95.41 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
•
•
•
•
Demontaţi arborele articulat al antrenării angrenajului înnodător.
Rotiţi manual masa inerţială (pistonul de presare se mişcă în direcţia de presare), până
când se atinge cota a = 60 – 90 mm.
Montaţi şi asiguraţi arborele articulat al antrenării axului înnodător.
Declanşaţi din nou, manual, procesul de legare cu maşina oprită.
Verificaţi din nou poziţia ace - piston de presare.
Reglaţi tensiunea arcului la frâna braţului oscilant pentru ace.
257
Reglaje
Pos: 95.42 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Einstellung der Obernadel Überschrift @ 21\mod_1239169795346_422850.docx @ 426965 @ 222332 @ 1
12.7
Reglarea acului superior
Pos: 95.43 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Einstellung/Einstellung/Kontolle Obernadel Bild @ 21\mod_1239169831721_422850.docx @ 426966 @ @ 1
Fig. 181
Pos: 95.44 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Einstellung der Obernadel @ 21\mod_1239169307049_422850.docx @ 426964 @ 222222 @ 1
Acul superior trebuie reglat în aşa fel, încât acele superioare (1) să fie dispuse central în
şliţurile-canal (2). Aceasta se poate realiza prin compensare cu şaibe de păsuire la capetele
arborelui acelor superioare.
Pos: 95.45 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Nadeleinstellungen/Kontrolle der Einstellung Obernadel @ 21\mod_1239167533580_422850.docx @ 426963 @ 223223 @ 1
12.7.1
Controlul reglării acului superior
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
Indicaţie
La declanşarea manuală a procesului de legare aveţi în vedere ca braţul de întindere (6) să fie
tensionat.
•
Rotiţi manual masa inerţială până când se ridică acul superior (1).
•
Cu puţin înainte ca acul (4) să prindă firul superior (3), trageţi frâna volantului.
În acest moment, firul superior trebuie să fie dispus central în faţa acului (4). Dacă nu se
întâmplă astfel, este necesară ajustarea braţului individual al acului superior (1).
Pos: 95.46 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3333 @ 1
258
Reglaje
Pos: 95.47 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Garnriegel allgemein Einfachknoter/Garnriegel allgemein Einfachknoter/Doppelknoter @ 21\mod_1239172193690_422850.docx @ 426969 @ 2222 @ 1
12.8
Rigla firului
Rigla firului (1) îndepărtează firul de legat de la ac şi îl apasă asupra cârligului de înnodare.
Atunci când firul de legat nu este prins de rigla firului, el nu poate fi preluat nici de cârligul de
înnodare.
Pos: 95.48 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Einstellung des Garnriegels (Einfachknoter) @ 21\mod_1239172734002_422850.docx @ 426972 @ 3333333333 @ 1
12.8.1
Reglarea riglei firului (înnodător simplu)
Fig. 182
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru în sus.
Continuaţi până când riglele firelor (1) sunt dispuse central deasupra şliţurilor-canal.
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
În această poziţie, distanţa "b" dintre vârful riglei firului şi faţa interioară a acului (2) trebuie să
fie de "b" = 2 - 5 mm. Reglarea se execută prin slăbirea şuruburilor (3) şi (4) ale riglei firului (1).
Verificarea / reglarea cotei "a"
•
Slăbiţi frâna volantului şi rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în
direcţia de lucru, în sus, până când braţul oscilant pentru ace ajunge în poziţia de repaus
(adică braţul manivelei (1) şi bara de tragere a acelor (2) se află în poziţie întinsă), vezi
capitolul "Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace".
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca legarea în această poziţie.
•
Apăsaţi manual de vârf rigla firului (1) spre şliţul-canal.
În această poziţie, distanţa laterală "a" dintre vârful riglei firului şi şliţul-canal trebuie să fie de
"a" = 0 - 5 mm.
Reglarea distanţei laterale "a" se realizează la barele de comandă (5) ale riglei firului (1). În
vederea reglării slăbiţi contrapiuliţele (6) şi piuliţa (8) ale capului sferic. Rotiţi barele de comandă
până când obţineţi cota "a" = 0 - 5 mm. Strângeţi apoi la loc contrapiuliţele şi piuliţa (8).
Indicaţie
La montare aveţi în vedere ca îndoirea (5) de la barele de comandă să arate înspre stânga sus.
Pos: 95.49 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
259
Reglaje
Pos: 95.50 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Einstellung des Garnriegels Maß b (Doppelknoter) @ 21\mod_1239175253752_422850.docx @ 426973 @ 2222222222 @ 1
12.8.2
Reglarea riglei firului (înnodător dublu)
Fig. 183
Reglarea riglei firului la înnodătorul dublu se execută la cel de-al doilea nod.
În acest sens:
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, în sus, şi
încheiaţi primul nod (nod de încheiere).
•
Continuaţi să mişcaţi manual masa inerţială până când riglele firelor pivotează a doua
oară deasupra şliţurilor-canal.
•
De îndată ce rigla firului prinde acum firul, trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în
această poziţie.
În această poziţie, depăşirea "b" (distanţa vârfului riglei firului faţă de fir) trebuie să măsoare
5 – 10 mm. Reglarea se execută prin slăbirea şuruburilor (3) şi (4) ale riglei firului (1).
Pos: 95.51 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
260
Reglaje
Pos: 95.52 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Kontrolle des Garnriegels nach dem Verstellen @ 24\mod_1240985856993_422850.docx @ 427183 @ 33 @ 1
12.8.2.1
Controlul riglei firului după deplasare
8
11
12
10
9
Fig. 184
În acest sens:
•
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
•
Rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, în sus, până
când acul superior (8) se ridică puţin.
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
•
Slăbiţi şurubul (9) la înnodător şi pivotaţi înnodătorul în sus.
•
Desfaceţi complet piuliţa (10), astfel încât arcul (11) să fie detensionat.
•
Pivotaţi manual rigla firului (12) încoace şi încolo.
Indicaţie
Vârful riglei firului (12) nu are voie să colideze cu acul superior (8). Dacă este cazul, slăbiţi
şuruburile (3) şi (4) şi retrageţi rigla firului (12) în aşa fel, încât rigla firului (12) să nu colideze cu
acul superior (8).
Pos: 95.53 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Einstellung des Garnriegels Maß a 7 - 12 mm (Doppelknoter) @ 92\mod_1326797939839_422850.docx @ 782289 @ 33 @ 1
Pos: 95.54 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
Verificarea / reglarea cotei "a"
•
Slăbiţi frâna volantului şi rotiţi manual braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în
direcţia de lucru, în sus, până când braţul oscilant pentru ace ajunge în poziţia de repaus
(adică braţul manivelei (1) şi bara de tragere a acelor (2) se află în poziţie întinsă), vezi
capitolul "Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace".
•
Trageţi frâna volantului pentru a bloca legarea în această poziţie.
•
Apăsaţi manual de vârf rigla firului (1) spre şliţul-canal.
În această poziţie, distanţa laterală "a" dintre vârful riglei firului şi şliţul-canal trebuie să fie de
„a“ = 7 - 12 mm.
Reglarea distanţei laterale "a" se realizează la barele de comandă (5) ale riglei firului (1). În
vederea reglării slăbiţi contrapiuliţele (6) şi şurubul (7) ale articulaţiei cu nucă. Rotiţi barele de
comandă până când obţineţi cota „a“ = 7 – 12 mm. Strângeţi apoi la loc contrapiuliţele. Riglele
firelor trebuie să se poată mişca liber în această poziţie.
261
Reglaje
Pos: 95.55 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Vorspannung der Garnriegelwelle @ 24\mod_1240987356165_422850.docx @ 427184 @ @ 1
12.8.3
Pretensionarea axului riglei firului
Fig. 185
Indicaţie
Reglarea pentru pretensionarea axului riglei firului trebuie realizată în poziţia de zero a legării.
Pretensionaţi arcul (1) al axului riglei firului într-atât, încât cota dintre ochii arcului (1) să fie de
a = 220 mm.
Pos: 95.56 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnriegel/Einstellung der Knoterwellenbremse 19 mm @ 92\mod_1326801503633_422850.docx @ 782347 @ 3223 @ 1
12.8.4
Pos: 95.57 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33222 @ 1
262
Reglarea frânei axului înnodător
Fig. 186
Pretensionaţi arcul (1) al axului înnodător într-atât, încât cota a să fie de circa 19 mm.
Reglaje
Pos: 95.58 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Garnbremse einstellen @ 127\mod_1346138729566_422850.docx @ 1147181 @ 2222322223 @ 1
12.9
Reglarea frânei de fir
Pos: 95.59 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse Bild alle HS-Typen außer HDP II @ 192\mod_1382085040686_422850.docx @ 1638127 @ 223 @ 1
Fig. 187
Pos: 95.60 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Alte Ausführungen/Enfachknoter @ 20\mod_1239009990035_422850.docx @ 426879 @ 322 @ 1
Înnodător simplu
Pos: 95.61 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse Einführtext Einfachknoter HS Baureihe @ 192\mod_1382085308600_422850.docx @ 1638236 @ 233 @ 1
Frânele de fir (2) sunt dispuse în cutiile cu fire. Frânele de fir ţin strâns firele inferioare de la
cutia cu fire până la frânele de fir inferioare. Reglaţi întotdeauna frâna de fir la o tensiune care
să ţină întinse firele inferioare, astfel încât acestea să fie uşor de tras. Tipuri diferite de fir de
legat pot prezenta proprietăţi de frecare diferite. De aceea, la schimbarea tipului de fir de legat,
verificaţi tensiunea de întindere a fasciculului de fire de legat.
Pos: 95.62 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Voreinstellung X = 30 – 35 mm @ 24\mod_1240994506555_422850.docx @ 427187 @ @ 1
Prereglare X = 30 – 35 mm
Pos: 95.63 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Doppelknoter @ 20\mod_1239010038066_422850.docx @ 426880 @ 333 @ 1
Înnodător dublu
Pos: 95.64 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse Einführtext Doppelknoter HS Baureihe @ 192\mod_1382085182284_422850.docx @ 1638177 @ 3 @ 1
Frânele de fir (2) sunt dispuse în cutiile cu fire. Frânele de fir ţin strâns firele superioare de la
cutia cu fire până la frânele de fir superioare, respectiv firele inferioare de la cutia cu fire până la
frânele de fir inferioare. Reglaţi întotdeauna frâna de fir la o tensiune care să ţină întinse firele
superioare, respectiv firele inferioare, astfel încât acestea să fie uşor de tras. Tipuri diferite de fir
de legat pot prezenta proprietăţi de frecare diferite. De aceea, la schimbarea tipului de fir de
legat, verificaţi tensiunea de întindere a fasciculului de fire de legat.
Pos: 95.65 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Voreinstellung X = 30 – 35 mm @ 24\mod_1240994506555_422850.docx @ 427187 @ 3 @ 1
Prereglare X = 30 – 35 mm
Pos: 95.66 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnbremse im Garnkasten Zugspannung erhöhen / verringern @ 157\mod_1364399783445_422850.docx @ 1389093 @ 333 @ 1
•
Pentru a mări, respectiv micşora tensiunea, măriţi sau micşoraţi cota "X".
Pos: 95.67 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
263
Reglaje
Pos: 95.68 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnspannung am oberen Garnstrang (Doppelknoter) @ 24\mod_1240995388836_422850.docx @ 427190 @ 2332 @ 1
12.9.1
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul superior de fire (înnodător dublu)
Fig. 188
Fasciculele superioare de fire (1) trebuie reţinute prin acţiunea frânelor (2) până la o forţă de
tragere de 100 - 120 N.
Înainte ca frânele de fir să permită alunecarea firului este nevoie ca braţul de întindere a firului
(3) să se deplaseze în jos, contra forţei arcului, până când firul (1) este trecut aproape fără
schimbare a direcţiei prin ochiul braţului de întindere (4).
Verificarea tensiunii în fir:
•
Legaţi firul (1) la un dinamometru. Cu puţin înainte de alunecarea firului, dinamometrul
trebuie să indice 100 - 120 N.
Forţa de întindere poate fi mărită prin strângerea piuliţei-fluture (5). Pentru micşorarea tensiunii
slăbiţi piuliţa-fluture.
Cota "X" este în funcţie de tipul de fir de legat ales şi trebuie determinată în mod individual, prin
verificare în fasciculul de fire. O pretensionare prea ridicată a fasciculului de fire poate cauza
erori la înnodător şi suprasolicită excesiv de puternic piesele afectate.
Prereglare X = 65 mm
Pos: 95.69 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
264
Reglaje
Pos: 95.70 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Garnbremse/Garnspannung am unteren Garnstrang Doppelknoter @ 24\mod_1240996666196_422850.docx @ 427191 @ 3333 @ 1
12.9.2
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul inferior de fire (înnodător dublu)
Fig. 189
Frânele de fir (1) pentru fasciculul inferior de fire se găsesc în spatele dispozitivului de umplere,
sub canalul de presare.
Forţa de întindere poate fi mărită prin strângerea piuliţei-fluture (2). Pentru micşorarea tensiunii
slăbiţi piuliţa-fluture.
Prereglare X = 70 mm
Verificarea tensiunii de întindere:
1.
Introduceţi firul în ac conform instrucţiunilor.
2.
Declanşaţi manual procesul de legare cu maşina oprită.
3.
Rotiţi manual în sus braţul oscilant pentru ace la masa inerţială în direcţia de lucru, până
când acele îşi ating punctul mort superior, (vezi capitolul "Punctul mort superior al
acelor").
4.
Trageţi frâna volantului pentru a bloca acele în această poziţie.
5.
Trageţi în afară firul de legat din ac circa 200 mm şi retezaţi-l.
6.
Trageţi fasciculul de fire în mod lent şi uniform, până când arcurile de întindere a firului de
sub canal se aşează în poziţia lor cea mai înaltă.
7.
La ţinerea firului, arcurile de întindere a firului trebuie să rămână în această poziţie, fără
ca prin frână să mai poată fi tras în continuare fir.
8.
Prin uşoară mărire a forţei de tragere, frâna trebuie să permită trecerea firului.
Pos: 95.71 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
265
Reglaje
Pos: 95.72 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Knoter @ 24\mod_1241083059412_422850.docx @ 427199 @ 33333333 @ 1
12.10
Înnăditoare
Pos: 95.73 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Gefahr - Reparatur_Wartungs_Einstellarbeiten am Knoter @ 24\mod_1241081243490_422850.docx @ 427195 @ 43 @ 1
PERICOL! – Lucrări de întreţinere, reglare şi reparaţii la înnăditor
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave.
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă.
•
Opriţi motorul tractorului şi extrageţi cheia de contact.
•
Aşteptaţi până când se opresc toate componentele aflate în mişcare.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Acţionaţi frâna de fixare.
•
Aşezaţi pene de blocare sub roţi pentru a bloca roţile maşinii.
•
Asiguraţi cu pârghia de siguranţă axul înnodător împotriva declanşării neintenţionate a
legării.
Pos: 95.74 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Bindevorgang sperren HS @ 71\mod_1305874619804_422850.docx @ 641690 @ 333333 @ 1
12.10.1
Blocarea procesului de legare
b
a
1
b
2
2
a
1
BPHS0059
Fig. 190
La executarea lucrărilor de întreţinere, reglare şi reparaţii la înnăditoare trebuie realizată
asigurarea axului înnodătoarelor, astfel încât să nu poată fi declanşat involuntar procesul de
legare.
În acest sens:
•
Rotiţi pârghia de siguranţă (1) din poziţia (a) în poziţia (b) şi depuneţi-o pe cepul (2).
Pos: 95.75 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Bindegarn einfädeln/Hinweis Endlosballen gepresst @ 92\mod_1326728080272_422850.docx @ 781577 @ 3 @ 1
Indicaţie
Pentru procesul de presare, pârghia de siguranţă (2) trebuie să se afle în poziţia (a)! În caz
contrar, când axul înnodător este asigurat, se ajunge la presarea unui balot fără sfârşit.
Pos: 95.76 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 34333 @ 1
266
Reglaje
Pos: 95.77 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Inbetriebnahme Knoter @ 24\mod_1241083585365_422850.docx @ 427201 @ 22 @ 1
12.10.2
Punerea în funcţiune
Înnăditorul a fost reglat şi verificat de către producător. În principiu, el va funcţiona corect fără a
fi necesare alte reglaje. În cazul în care la prima punere în funcţiune apar probleme în legătură
cu legarea, nu vă grăbiţi să dereglaţi dispozitivul, întrucât de regulă este vorba de erori generate
de vopsea, rugină şi suprafeţe rugoase. Se recomandă ca înaintea primei puneri în funcţiune să
se îndepărteze unsoarea de protecţie antirugină de pe suportul de fir şi de pe înnodător.
Pos: 95.78.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einfachknoter @ 24\mod_1241083809568_422850.docx @ 427202 @ 33333333 @ 1
12.10.3
Înnodător simplu
Pos: 95.78.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Knüpferhaken Einfachknoter Raspe Bild @ 47\mod_1285048585953_422850.docx @ 455482 @ 33 @ 1
12.10.4
Cârlig de înnodare (înnodător simplu)
Fig. 191
Pos: 95.78.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Knüpferhaken Text Doppelknoter / Einfachknoter Raspe @ 47\mod_1285046930718_422850.docx @ 455429 @ 333 @ 1
Prin intermediul arcului din foi (3) de la închizătorul (1) se armează limba de înnodare (5) a
cârligului de înnodare (2).
•
Dacă efectul de strângere la limba de înnodare (5) este prea mare, nodul va rămâne
agăţat de limba de înnodare. Fasciculul de fire se rupe.
•
Dacă efectul de strângere este prea redus, fie că nu se formează nod, fie că se
formează doar un nod lax. Aceste neajunsuri pot fi evitate prin efectuarea unei
corecţii a tensiunii de arc la arcul din foi (3).
În acest sens:
•
Slăbiţi, respectiv strângeţi cu circa 60° piuliţa (4) de la arcul din foi (3).
Indicaţie
Limba de înnodare (5) necesită o anumită tensiune minimă, deci nu o slăbiţi niciodată complet.
Pos: 95.78.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
267
Reglaje
Pos: 95.78.5 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellung Garnhalter @ 47\mod_1285054111875_422850.docx @ 455560 @ 33 @ 1
12.10.5
Reglarea suportului de fir
Pos: 95.78.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Garnhalter Einachknoter Raspe Bild @ 47\mod_1285055172921_422850.docx @ 455586 @ 33 @ 1
Fig. 192
Pos: 95.78.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Garnhalter Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285053711171_422850.docx @ 455534 @ 3 @ 1
Reglarea antrenorului firului
Funcţionarea antrenorului firului (5) depinde de poziţia crestăturii sale în raport cu curăţătorul
discului de fir (7). Antrenorul firului (5) este prereglat din fabricaţie la o cotă a = 0 - 2 mm.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în faţă (în sens
orar), firul adus de ac nu poate fi prins de către antrenorului firului.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în spate (în
sens antiorar), se poate întâmpla ca fasciculul firului să se încurce în cârligul de
înnodare sau să nu poată fi prins de către limba de înnodare.
Reglarea antrenorului firului (5)
În acest scop, crestătura antrenorului firului (5) trebuie să se găsească în poziţia indicată.
Apoi:
•
Slăbiţi piuliţa (4) într-atât, încât piuliţa (4) să se alinieze la nivelul capătului de filet al
melcului.
•
Slăbiţi melcul printr-o uşoară lovitură asupra piuliţei (4).
•
Ajustaţi cota a = 0 - 2 mm prin rotirea melcului.
•
Strângeţi piuliţa (4).
Indicaţie
Pentru controlul poziţiei corecte a crestăturii trebuie executate cel puţin două operaţii de legare.
Pos: 95.78.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
268
Reglaje
Pos: 95.78.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Einstellung der Haltekraft des Garnhalters Doppelknoter @ 47\mod_1285056343218_422850.docx @ 455612 @ 33 @ 1
12.10.5.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6)
Fig. 193
Forţa de ţinere este prereglată din fabricaţie.
Indicaţie
Natura materialului de presare şi conţinutul de umiditate al acestuia, valoarea presiunii de
presare şi tipul firului de legare determină reglaje diferite între ele, care la nevoie trebuie
adaptate şi condiţiilor de lucru.
În acest sens:
•
Accentuaţi, respectiv slăbiţi (cu circa o jumătate de rotaţie) prereglarea arcurilor de la
antrenorul firului (2) prin intermediul piuliţei (3).
Indicaţie
Antrenorul firului nu trebuie să strângă firul decât într-atât, încât acesta să nu fie smuls din
suportul firului în timpul procesului de legare. O strângere prea puternică ar destrăma fibrele
firului. Forţa de strângere trebuie reglată proporţional cu creşterea densităţii balotului. Natura
materialului de presare şi conţinutul de umiditate al acestuia, precum şi tipul firului de legare
determină reglaje diferite între ele, care la nevoie trebuie testate în condiţii de lucru.
Arcul (2) nu are niciodată voie să fie pretensionat la lungimea de bloc.
Pos: 95.78.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 43 @ 1
269
Reglaje
Pos: 95.78.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Einfachknoter Raspe/Messerhebel Einfachknoter Raspe Bild @ 47\mod_1285059753453_422850.docx @ 455664 @ 4444 @ 1
12.10.6
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător simplu)
Fig. 194
Pos: 95.78.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Messerhebel Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285058951359_422850.docx @ 455638 @ 3 @ 1
Pârghia de cuţit (1) trebuie astfel poziţionată, încât cârligul înnodătorului (2) să se poată roti
liber fără a atinge vreun punct al pârghiei de cuţit.
Pieptenele de ştergere (3) al pârghiei de cuţit trebuie să atingă uşor, însă uniform, spatele
cârligului înnodătorului (2). În poziţia de punct mort, distanţa dintre pieptenele de ştergere al
pârghiei de cuţit şi vârful cârligului înnodătorului trebuie să măsoare între a = 15 şi 18 mm.
Pârghia de cuţit îşi atinge poziţia de punct mort atunci când rola pârghiei de cuţit se află în
punctul cel mai înalt al camei (4) de pe discul înnodătorului (5).
În scopul evitării ruperii firului, porţiunile pârghiei de cuţit care conduc fascicule de fire (zona
marcată (I)) trebuie netezite şi rotunjite. Pârghia de cuţit trebuie înlocuită de îndată ce în zona
marcată apar semne de uzură (formare de şanţuri).
Pos: 95.78.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Garnmesser nachschleifen @ 24\mod_1241419081711_422850.docx @ 427216 @ 13411 @ 1
BP 380-7-097
Pos: 95.79 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
270
Fig. 195
Trebuie neapărat avută în vedere reascuţirea tăişului cuţitului pentru fir de îndată ce capetele
firului sunt tăiate la lungimi diferite sau prezintă franjuri. În caz de rupere sau uzură prea
avansată a cuţitului, acesta trebuie înlocuit.
Reglaje
Pos: 95.80.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Doppelknoter @ 24\mod_1241099544678_422850.docx @ 427210 @ @ 1
12.10.7
Înnodător dublu
Pos: 95.80.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Knüpferhaken Doppelknoter Bild @ 24\mod_1241099865006_422850.docx @ 427211 @ 2222 @ 1
12.10.8
Cârlig de înnodare (înnodător dublu)
Fig. 196
Pos: 95.80.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Knüpferhaken Text Doppelknoter / Einfachknoter Raspe @ 47\mod_1285046930718_422850.docx @ 455429 @ 3 @ 1
Prin intermediul arcului din foi (3) de la închizătorul (1) se armează limba de înnodare (5) a
cârligului de înnodare (2).
•
Dacă efectul de strângere la limba de înnodare (5) este prea mare, nodul va rămâne
agăţat de limba de înnodare. Fasciculul de fire se rupe.
•
Dacă efectul de strângere este prea redus, fie că nu se formează nod, fie că se
formează doar un nod lax. Aceste neajunsuri pot fi evitate prin efectuarea unei
corecţii a tensiunii de arc la arcul din foi (3).
În acest sens:
•
Slăbiţi, respectiv strângeţi cu circa 60° piuliţa (4) de la arcul din foi (3).
Indicaţie
Limba de înnodare (5) necesită o anumită tensiune minimă, deci nu o slăbiţi niciodată complet.
Pos: 95.80.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
271
Reglaje
Pos: 95.80.5 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellung Garnhalter @ 47\mod_1285054111875_422850.docx @ 455560 @ 2222 @ 1
12.10.9
Reglarea suportului de fir
Pos: 95.80.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Garnhalter Doppelknoter Bild @ 24\mod_1241416073040_422850.docx @ 427213 @ 3 @ 1
Fig. 197
Pos: 95.80.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Garnhalter Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285053711171_422850.docx @ 455534 @ 3 @ 1
Reglarea antrenorului firului
Funcţionarea antrenorului firului (5) depinde de poziţia crestăturii sale în raport cu curăţătorul
discului de fir (7). Antrenorul firului (5) este prereglat din fabricaţie la o cotă a = 0 - 2 mm.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în faţă (în sens
orar), firul adus de ac nu poate fi prins de către antrenorului firului.
•
Atunci când crestătura antrenorului firului (5) este poziţionată prea în spate (în
sens antiorar), se poate întâmpla ca fasciculul firului să se încurce în cârligul de
înnodare sau să nu poată fi prins de către limba de înnodare.
Reglarea antrenorului firului (5)
În acest scop, crestătura antrenorului firului (5) trebuie să se găsească în poziţia indicată.
Apoi:
•
Slăbiţi piuliţa (4) într-atât, încât piuliţa (4) să se alinieze la nivelul capătului de filet al
melcului.
•
Slăbiţi melcul printr-o uşoară lovitură asupra piuliţei (4).
•
Ajustaţi cota a = 0 - 2 mm prin rotirea melcului.
•
Strângeţi piuliţa (4).
Indicaţie
Pentru controlul poziţiei corecte a crestăturii trebuie executate cel puţin două operaţii de legare.
Pos: 95.80.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
272
Reglaje
Pos: 95.80.9 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Einstellung der Haltekraft des Garnhalters Doppelknoter @ 24\mod_1241416439493_422850.docx @ 427214 @ 3333 @ 1
12.10.9.1
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului (6)
Fig. 198
Forţa de ţinere este prereglată din fabricaţie.
Indicaţie
Natura materialului de presare şi conţinutul de umiditate al acestuia, valoarea presiunii de
presare şi tipul firului de legare determină reglaje diferite între ele, care la nevoie trebuie
adaptate şi condiţiilor de lucru.
În acest sens:
•
Slăbiţi contrapiuliţa (3).
•
Accentuaţi, respectiv slăbiţi (cu circa o jumătate de rotaţie) prereglarea arcurilor de la
antrenorul firului (2) prin intermediul şurubului (1).
•
Strângeţi contrapiuliţa (3).
Indicaţie
Antrenorul firului nu trebuie să strângă firul decât într-atât, încât acesta să nu fie smuls din
suportul firului în timpul procesului de legare. O strângere prea puternică ar destrăma fibrele
firului.
Pos: 95.80.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
273
Reglaje
Pos: 95.80.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Messerhebel (Doppelknoter) Bild @ 24\mod_1241416794165_422850.docx @ 427215 @ 44434443 @ 1
12.10.10
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător dublu)
Fig. 199
Pos: 95.80.12 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Messerhebel Text Einfachknoter / Doppelknoter Raspe @ 47\mod_1285058951359_422850.docx @ 455638 @ 332 @ 1
Pârghia de cuţit (1) trebuie astfel poziţionată, încât cârligul înnodătorului (2) să se poată roti
liber fără a atinge vreun punct al pârghiei de cuţit.
Pieptenele de ştergere (3) al pârghiei de cuţit trebuie să atingă uşor, însă uniform, spatele
cârligului înnodătorului (2). În poziţia de punct mort, distanţa dintre pieptenele de ştergere al
pârghiei de cuţit şi vârful cârligului înnodătorului trebuie să măsoare între a = 15 şi 18 mm.
Pârghia de cuţit îşi atinge poziţia de punct mort atunci când rola pârghiei de cuţit se află în
punctul cel mai înalt al camei (4) de pe discul înnodătorului (5).
În scopul evitării ruperii firului, porţiunile pârghiei de cuţit care conduc fascicule de fire (zona
marcată (I)) trebuie netezite şi rotunjite. Pârghia de cuţit trebuie înlocuită de îndată ce în zona
marcată apar semne de uzură (formare de şanţuri).
Pos: 95.80.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Knoter/Doppelknoter/Garnmesser nachschleifen @ 24\mod_1241419081711_422850.docx @ 427216 @ 333 @ 1
BP 380-7-097
Pos: 95.81 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 323 @ 1
274
Fig. 200
Trebuie neapărat avută în vedere reascuţirea tăişului cuţitului pentru fir de îndată ce capetele
firului sunt tăiate la lungimi diferite sau prezintă franjuri. În caz de rupere sau uzură prea
avansată a cuţitului, acesta trebuie înlocuit.
Reglaje
Pos: 95.82.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Preßkolbeneinstellung @ 24\mod_1241419994977_422850.docx @ 427217 @ @ 1
12.11
Reglarea pistonului de presare
Pos: 95.82.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Hinweis Preßkolbeneinstellung @ 24\mod_1241421462290_422850.docx @ 427219 @ 223 @ 1
Indicaţie
•
Rolele de ghidare ale pistonului de presare trebuie să fie încărcate uniform.
•
Şpaltul dintre cuţitele pistonului de presare şi cuţitele din canalul de presare trebuie să fie
egal pe întreaga lăţime a pistonului.
Pos: 95.82.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Preßkolbeneinstellung Bild @ 24\mod_1241420071196_422850.docx @ 427218 @ 2233 @ 1
Fig. 201
Pos: 95.82.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Anzahl der Gegenschneide BP 4x4 @ 92\mod_1326729260850_422850.docx @ 781604 @ 3 @ 1
Canalul de presare este echipat cu două contratăişuri (6).
•
Pistonul de presare (3) de la Big Pack 1270 / 1290 / 4x4 este echipat cu şapte cuţite (5).
•
Datorită lăţimii reduse a canalului de presare, pistonul de presare (3) de la Big Pack 890
este echipat cu doar cinci cuţite (5).
Pos: 95.82.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Einstellung der Preßkolbenmesser ÜS mit Einführtext @ 172\mod_1370430153723_422850.docx @ 1478111 @ 2323 @ 1
12.11.1
Reglarea cuţitelor pistonului de presare
Pentru ca faţa inferioară a balotului paralelipipedic mare să capete o suprafaţă netedă este
necesară reglarea precisă a cuţitelor pistonului de presare.
Pos: 95.82.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Einstellung der Preßkolbenmesser BP 890 / BP 1270 / BP 1290 @ 172\mod_1370430636701_422850.docx @ 1478140 @ 32 @ 1
BP 890 / BP 1270 / BP 1290
Pentru reglarea distanţei "a" în intervalul dintre 2 şi 4 mm, pistonul de presare poate fi deplasat
în înălţime cu ajutorul rolelor de ghidare excentice (2).
După slăbirea fixărilor (1) rotiţi rolele de ghidare excentice pentru coborârea şi ridicarea
pistonului de presare.
După realizarea reglării, fixarea trebuie strânsă la loc. Aveţi în vedere ca şinele de ghidare (4) şi
rolele de ghidare să nu se murdărească. Aceasta ar putea conduce la o uzură sporită şi la
imprecizie în reglarea pe înălţime a pistonului de presare.
Pos: 95.82.7 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/Großpackenpresse/Big Pack 1290 HDP @ 32\mod_1253089501874_0.docx @ 429896 @ 33 @ 1
Big Pack 1290 HDP
Pos: 95.82.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Einstellung der Preßkolbenmesser BP 1290 HDP / 4x4 @ 92\mod_1326780821491_422850.docx @ 781722 @ 233 @ 1
Pos: 95.82.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 123 @ 1
Pentru reglarea distanţei "a" în intervalul dintre 2 şi 4 mm se pot aplica şaibe distanţiere sub
cuţitele (5).
275
Reglaje
Pos: 95.82.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Laufschienenreinigung @ 24\mod_1241423347774_422850.docx @ 427222 @ 2233 @ 1
12.11.2
Curăţarea şinelor de ghidare
Fig. 202
Celor patru role (3) ale pistonului de presare le sunt aplicate şine de curăţare (2), care
eliberează de depuneri şinele de ghidare ale pistonului de presare. În vederea reglării slăbiţi
şuruburile (1) şi reglaţi şinele de curăţare la cota a = 1 - 2 mm. Strângeţi la loc şuruburile.
Indicaţie
Şinele de curăţare (2) trebuie să se poată rabate uşor în jurul axei rolei respective!
Pos: 95.82.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Seitliche Einstellung des Kolbens @ 24\mod_1241423485915_422850.docx @ 427223 @ @ 1
12.11.3
Reglarea laterală a pistonului
Fig. 203
Pistonul de presare trebuie orientat centrat în canalul de presare.
Trebuie avut în vedere ca pistonul să se deplaseze liber, fără a se freca de racloarele fixe de pe
fundul canalului şi dedesubtul mesei înnodătoarelor.
În vederea alinierii sale laterale, pistonul (2) trebuie adus prin rotirea volantului în poziţia cea
mai din faţă.
Alinierea laterală a pistonului (2) se realizează cu tablele de compensare (1) (283-676-0),
montate între pistonul (2) şi şaibele glisante (3). Este necesar ca în secţiunea cea mai îngustă a
canalului de presare, pistonul să prezinte o cotă de şpalt de a = 1 - 2 mm.
Pos: 95.82.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
276
Reglaje
Pos: 95.82.13 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Raffer zum Presskolben einstellen @ 107\mod_1334638713108_422850.docx @ 968052 @ 33332223333323 @ 1
12.12
Ajustarea dispozitivului de umplere până la pistonul de presare
Pos: 95.82.14 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Baugruppenbeschreibung @ 107\mod_1334639066023_422850.docx @ 968140 @ 22 @ 1
12.12.1
Descrierea subansamblelor
Pos: 95.82.15 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Raffer zum Presskolben alle HS TYpen außer 1290 HDP II Bild mit Legende @ 192\mod_1382087044802_422850.docx @ 1638495 @ 232333 @ 1
9
8
10
7
X
Fig. 204
1) Dispozitiv de umplere
2) Piston de presare
3) Tija pistonului
4) Baghetă de umplere
5) Baghetă de alimentare
6) Fereastră de control
7) Cuplajul dispozitivului de
umplere
8) Angrenajul dispozitivului
de umplere
9) Cuplaj cu lanţ
10) Angrenaj diferenţial
11) Transmisie principală
12) Volant
13) Braţul manivelei
a) Poziţie întinsă (punct mort inferior)
Pos: 95.82.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
277
Reglaje
Pos: 95.82.17 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Raffer zum Preßkolben Vorgehensweise alle HS TYpen außer 1290 HDP @ 192\mod_1382092377530_422850.docx @ 1638902 @ 23 @ 1
O reglare a dispozitivului de umplere până la pistonul de presare devine necesară numai
dacă următoarele componente au fost demontate:
–
Cuplajul dispozitivului de umplere (7), cuplajul dispozitivului de umplere (8), cuplajul cu
lanţ (9),
–
Angrenajul diferenţial (10) (respectiv dezasamblarea lanţului de acţionare de la
angrenajul diferenţial la transmisia principală (11))
–
Braţul manivelei (13) din transmisia principală
Dispozitivul de umplere (1) este reglat corect până la pistonul de presare (2) atunci când tija
pistonului (3) se află în poziţie întinsă (a) şi rola mare de ghidare a baghetei de umplere (4),
care evoluează înaintea baghetei de alimentare (5), se află la X=6 cm sub fereastra de
control (6).
Pos: 95.82.18 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 223 @ 1
278
Condiţii:
–
Cuplajul dispozitivului de umplere este angajat, consultaţi capitolul referitor la reglaje,
"Verificarea cuplajului dispozitivului de umplere".
–
Sistemul VFS se află în poziţia zero, consultaţi capitolul referitor la operare "Poziţia zero".
–
Bagheta de umplere (4) se aduce în poziţie, consultaţi capitolul referitor la reglaje
"Aducerea baghetei de umplere în poziţie".
–
Pistonul de presare se aduce în poziţie, consultaţi capitolul referitor la reglaje "Aducerea
pistonului de presare în poziţie".
Reglaje
Pos: 95.82.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Rafferkupplung überprüfen Einrastung der BP 4x4 Baureihe @ 74\mod_1308666241589_422850.docx @ 657158 @ @ 1
12.12.2
Verificarea cuplajului dispozitivului de umplere
Fig. 205
Indicaţie
Cuplajul dispozitivului de umplere este bine intrat în locaş atunci când marcajele
exterioare (1) de pe acesta coincide cu marcajul (2) de pe inelul interior al cuplajului
dispozitivului de umplere.
Pos: 95.82.20 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Rafferleiste in Position bringen @ 171\mod_1369995210446_422850.docx @ 1473384 @ 233233 @ 1
12.12.3
Aducerea în poziţie a baghetei de umplere
Pos: 95.82.21 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Rafferleiste in Position bringen alle HS Typen außer 1290 HDP II Bild @ 193\mod_1382601591739_422850.docx @ 1641412 @ 4333 @ 1
X
Fig. 206
Pos: 95.82.22 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Rafferleiste in Position bringen alle HS TYpen außer 1290 HDP Text T1 @ 192\mod_1382092229393_422850.docx @ 1638873 @ 23222 @ 1
•
•
•
Rotiţi manual dispozitivul de umplere în direcţia de lucru prin rotirea volantului, până când
rola mare de ghidare a baghetei de umplere (4), care evoluează înaintea baghetei de
alimentare (5), se află la X= 6 cm sub fereastra de control (6).
Asiguraţi dispozitivul de umplere în această poziţie cu un levier de montaj.
Trageţi frâna volantului
Pos: 95.82.23 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4 @ 1
279
Reglaje
Pos: 95.82.24 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Presskolbeneinstellung/Presskolben in Position bringen alle HS TYpen außer 1290 HDP T2 @ 192\mod_1382092469255_422850.docx @ 1638931 @ @ 1
12.12.4
Pistonul de presare se aduce în poziţie
3
12
5
13
6
X
4
14
Fig. 207
Condiţie:
–
Bagheta de umplere se află în poziţie, consultaţi capitolul referitor la reglaje "Aducerea
baghetei de umplere în poziţie"
Procedura de urmat
•
Demontaţi protecţia (13) cuplajelor cu lanţ.
•
Scoateţi lanţul cu role (14) din cuplajele cu lanţ.
•
Eliberaţi frâna volantului.
•
Prin rotirea volantului (12) în direcţia de lucru, aduceţi tija pistonului (3) în poziţie întinsă
(a) (punctul mort inferior).
•
Trageţi frâna volantului.
•
Aplicaţi lanţul cu role (14) al cuplajelor cu lanţ şi asiguraţi-l.
•
Montaţi protecţia (13) cuplajelor cu lanţ.
•
Scoateţi maneta de montare.
Verificarea reglării:
•
Slăbiţi frâna volantului
•
Învârtiţi manual maşina printr-o rotaţie completă a volantului în direcţia de lucru, până
când tijele pistoanelor (3) se află în poziţie întinsă (a) (punct mort inferior)
Dispozitivul de umplere (1) este reglat corect până la pistonul de presare (2) atunci când tija
pistonului (3) se află în poziţie întinsă (a) şi rola mare de ghidare a baghetei de umplere (4),
care evoluează înaintea baghetei de alimentare (5), se află la X=6 cm sub fereastra de
control (6). Dacă nu se întâmplă astfel, luaţi setările de la început (consultaţi capitolul referitor la
reglaje, "Ajustarea dispozitivului de umplere până la pistonul de presare").
Pos: 95.83 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
280
Reglaje
Pos: 95.84 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ 4333 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 95.85 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
281
Reglaje
Pos: 95.86.1 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Variables Füllsystem (VFS) @ 24\mod_1241431500540_422850.docx @ 427233 @ 33 @ 1
12.13
Sistemul variabil de umplere (VFS)
Pos: 95.86.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellen des VFS-Systems HS Baureihe T1 @ 63\mod_1299772271423_422850.docx @ 576246 @ 2 @ 1
În caz de modificări la sistemul VFS, în special privind:
•
deplasarea palpatorului oscilant (1)
•
reglarea barei filetate (2)
•
sau reglarea nicovalei (4),
este necesară o nouă reglare a sistemului VFS, pentru a se evita deteriorarea maşinii.
Pos: 95.86.3 /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Montage der Tastschwinge @ 24\mod_1241431579633_422850.docx @ 427234 @ 3333333333 @ 1
12.13.1
Montarea palpatorului oscilant
Pos: 95.86.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Tastschwinge versetzen Bild T1 HS Baureihe @ 63\mod_1299737140482_422850.docx @ 575199 @ @ 1
Fig. 208
Pos: 95.86.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Montage Tastschwinge allgemein @ 24\mod_1241431701743_422850.docx @ 427235 @ 4444 @ 1
Palpatorul oscilant (1) şi bara filetată (2) se montează în poziţii diferite (prereglare), în funcţie de
tipul maşinii.
Pos: 95.86.6 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Tabelle Position Tastschwinge / Gewindestange @ 24\mod_1241431830524_422850.docx @ 427236 @ 33 @ 1
Pos: 95.86.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 343 @ 1
282
Poziţia palpatorului oscilant
Poziţia barei filetate
BP 1270
D
X
BP 890 / 1290
C
X
Reglaje
Pos: 95.86.8 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellen des Variablen Füllsystems (VFS) @ 63\mod_1299824731811_422850.docx @ 576282 @ @ 1
12.13.2
Reglarea sistemului variabil de umplere (VFS)
Pos: 95.86.9 /Überschriften/Überschriften 4/K-O/Nullstellung @ 63\mod_1299835268928_422850.docx @ 576660 @ 3333 @ 1
12.13.2.1
Poziţia de zero
Pos: 95.86.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellen des VFS-Systems Bild T1 HS Baureihe @ 63\mod_1299825528742_422850.docx @ 576336 @ 33433 @ 1
Fig. 209
Pos: 95.86.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Nullstellung @ 63\mod_1299834497383_422850.docx @ 576634 @ 4 @ 1
Rotiţi manual, prin rotirea volantului, dispozitivul de umplere în direcţia de lucru, până când rola
(8) intră în locaş în ajustorul la zero (9), (sistemul VFS se găseşte acum în poziţia de zero).
Apoi:
•
Rotiţi în aşa fel şurubul de reglare (3), încât atunci când nicovala (4) este adiacentă,
centrul rolei (5) să se sprijine cu B = 5 - 8 mm pe clichetul de declanşare (6).
•
În această poziţie a nicovalei (4) reglaţi bara filetată (2) în aşa fel, încât palpatorul
oscilant (1) să păstreze o distanţă de C = 5 - 10 mm faţă de marginea vanei dispozitivului
de umplere.
Pos: 95.86.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
283
Reglaje
Pos: 95.86.13 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellen des VFS-Systems Bild T2 HS Baureihe @ 63\mod_1299826567593_422850.docx @ 576391 @ @ 1
Fig. 210
Pos: 95.86.14 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellen des VFS-Systems HS Baureihe T2 @ 63\mod_1299826648478_422850.docx @ 576418 @ @ 1
•
•
Trageţi palpatorul oscilant (1) înspre înapoi pentru a declanşa sistemul VFS.
Rotiţi volantul până când lagărul (5) al nicovalei (4) ajunge în punctul cel mai înalt al
discului cu camă (7), (lagărul trebuie să se afle în domeniul "C" al discului cu camă).
Palpatorul oscilant (1) se găseşte acum în poziţia sa cea mai din spate.
•
În această poziţie, palpatorul oscilant trebuie să mai poată fi tras manual înspre înapoi cu
cca. 2 mm. Verificaţi acest lucru acum.
Indicaţie
În cazul în care palpatorul oscilant nu poate fi tras înspre înapoi,
•
este posibil ca limitatorul (10) să blocheze raza de oscilare a palpatorului oscilant. În
acest caz se impune ajustarea reglajului limitatorului (10) (vezi capitolul Verificarea
limitatorului).
•
este posibil ca raza de oscilare a palpatorului oscilant să fie afectată de către dispozitivul
de amortizare. În acest caz se impune ajustarea reglajului furcii de frână a dispozitivului
de amortizare, (vezi capitolul Reglaje "Dispozitivul de amortizare").
Pos: 95.86.15 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
284
Reglaje
Pos: 95.86.16 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Anschlag der Tastschwinge prüfen HS Baureihe @ 63\mod_1299826779699_422850.docx @ 576445 @ @ 1
Fig. 211
Verificarea limitatorului (10)
După declanşarea sistemului VFS trebuie efectuată verificarea cotei "E" dintre limitatorul (10)
(partea stângă a maşinii) şi palpatorul oscilant (1) ieşit în afară.
Atunci când palpatorul oscilant (1) este ieşit în afară, cota "E" trebuie să măsoare 3 – 8 mm.
Dacă această cotă nu este realizată, se impune reglarea suplimentară a limitatorului (10), cu
palpatorul oscilant ieşit în afară.
În acest sens:
•
Desfaceţi şuruburile (11).
•
Deplasaţi limitatorul (10) până când cota "E" atinge 3 – 8 mm.
•
Strângeţi şuruburile (11).
Pos: 95.86.17 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Dämpungseinrichtung @ 73\mod_1308655794889_422850.docx @ 656618 @ 33 @ 1
12.13.3
Dispozitivul de amortizare
Pos: 95.86.18 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Dämpungseinrichtung Bild HS Baureihe @ 63\mod_1299737271967_422850.docx @ 575253 @ @ 1
Fig. 212
Pos: 95.86.19 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Dämpungseinrichtung Text HS Baureihe @ 73\mod_1308656251737_422850.docx @ 656646 @ 2223 @ 1
Dispozitivul de amortizare este conceput să împiedice ca palpatorul oscilant să declanşeze în
mod nedorit cuplajul VFS în urma unui recul.
Prin intermediul furcii de frână (2) se poate regla lungimea distanţei de frânare în ambele poziţii
finale. Furca de frână (2) trebuie astfel reglată, încât distanţele dintre placa de frână (3) în
fiecare dintre poziţiile finale ale palpatorului oscilant şi cele două muchii exterioare ale nicovalei
(4) să fie egale. În caz contrar se poate întâmpla ca furca de frână (2) să restrângă raza de
oscilare a palpatorului oscilant.
Arcul (1) al frânei trebuie pretensionat la o cotă de B = 50 mm (lungime exclusiv a
arcului).
Pos: 95.86.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
285
Reglaje
Pos: 95.86.21 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Dämpungseinrichtung prüfen der Einstellung @ 24\mod_1241438940993_422850.docx @ 427249 @ 2323 @ 1
12.13.3.1
Verificarea reglajului
Trageţi nicovala (4) prin intermediul palpatorului oscilant în poziţia din spate. Măsuraţi cota A
dintre muchia nicovalei şi placa de frână (3). Trageţi acum nicovala (4) prin intermediul
palpatorului oscilant în poziţia cea mai din faţă. Cota A de pe cealaltă parte a nicovalei trebuie
să fie exact la fel de mare. Altminteri, reglarea poate fi efectuată prin deplasarea furcii de frână
(2).
Pos: 95.86.22 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
286
Reglaje
Pos: 95.86.23 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit @ 24\mod_1241436809555_422850.docx @ 427241 @ 33333333 @ 1
12.13.4
Reglarea sensibilităţii la declanşare
Pos: 95.86.24 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit Bild HS Baureihe @ 63\mod_1299737209712_422850.docx @ 575226 @ 23 @ 1
Fig. 213
Pos: 95.86.25 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit Allgemein HS Baureihe @ 63\mod_1299827375507_422850.docx @ 576499 @ 33233 @ 1
Arcul (8) serveşte la pretensionarea palpatorului oscilant prin intermediul nicovalei (4) şi a barei
filetate (2), precum şi la readucerea ei în poziţia rabătută spre interior după realizarea
introducerii de nutreţ. Cu acest prilej, nicovala (4) trebuie să ajungă în poziţie adiacentă la
şurubul de reglare (3).
Pos: 95.86.26 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit Richtmaß @ 24\mod_1241437759477_422850.docx @ 427244 @ 3 @ 1
Pretensionaţi arcul la o lungime de referinţă C = 205 - 210 mm.
În acest scop:
•
Slăbiţi asamblarea înşurubată (9), iar după reglarea la cotă strângeţi-o la loc.
Atunci când umplerea pe înălţime a canalului de presare nu este suficientă, tensiunea arcului
trebuie majorată.
Colţurile de balot prost umplute sunt cel mai adesea consecinţa formei defavorabile a brazdei,
respectiv a unei maniere de mers unilaterale.
Pos: 95.86.27 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit Federspannung erhöhen @ 24\mod_1241437762696_422850.docx @ 427245 @ 332 @ 1
Pos: 95.86.28 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit Federspannung verringern @ 24\mod_1241437767165_422850.docx @ 427246 @ 3332 @ 1
Atunci când cuplajul de supraîncărcare a dispozitivului de umplere declanşează prea des,
tensiunea arcului trebuie redusă.
O tensiune prea ridicată a arcului poate conduce la blocarea dispozitivului de umplere şi în
consecinţă la reducerea debitului.
Pos: 95.86.29 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Auslöseempfindlichkeit Tastschwinge versetzen @ 24\mod_1241438176446_422850.docx @ 427247 @ 233 @ 1
Indicaţie
Dacă după întinderea arcului forma balotului continuă să fie nesatisfăcătoare, se recomandă
montarea palpatorului oscilant (1) într-un alezaj superior.
Un palpator oscilant reglat prea sus poate conduce la blocarea dispozitivului de umplere şi în
consecinţă la reducerea debitului.
•
•
•
Pos: 95.86.30 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 32333 @ 1
Slăbiţi şurubul cu cap hexagonal (3) de la palpatorul oscilant (1).
Rotiţi palpatorul oscilant (1) în poziţia dorită (A, B sau C) şi fixaţi-l cu şurubul cu cap
hexagonal (3).
Adaptaţi reglajele sistemului variabil de umplere (VFS) la palpatorul oscilant (vezi
capitolul Reglaje. Sistemul variabil de umplere VFS "Montarea palpatorului oscilant").
287
Reglaje
Pos: 95.86.31 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellung der Feder des Nullstellers @ 74\mod_1308658231304_422850.docx @ 656877 @ 23342334 @ 1
12.13.5
Reglarea arcului de la ajustorul la zero
Pos: 95.86.32 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Feder des Nullstellers Bild BP 12130 HS Baureihe @ 74\mod_1308661296567_422850.docx @ 656925 @ 4233333 @ 1
Fig. 214
Pos: 95.86.33 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Variables Füllsystem VFS/Einstellung der Feder des Nullstellers Text HS Baureihe @ 74\mod_1308658179603_422850.docx @ 656849 @ 4333 @ 1
Pos: 95.87 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3434 @ 1
288
Reglarea arcului (1) se realizează în poziţia de zero, (vezi capitolul Reglarea sistemului variabil
de umplere (VFS) "Poziţia de zero").
•
Arcul (1) trebuie pretensionat la o cotă de "A" = 185 mm, cu ajustorul la zero în stare
încastrată.
Dacă este cazul, rotiţi manual, prin rotirea volantului, dispozitivul de umplere în direcţia de lucru,
până când rola (8) intră în locaş în ajustorul la zero (9).
Reglaje
Pos: 95.88 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Einstellung der Schwungradreinigung (nur bei Big Pack 890) @ 24\mod_1241439733852_422850.docx @ 427251 @ 11333344333434 @ 1
12.14
Reglarea sistemului de curăţare a volantului (numai Big Pack 890)
Fig. 215
Chiar şi depuneri mărunte în interiorul volantului (1) pot genera dezechilibre. Din acest motiv,
verificaţi periodic reglajul şinei de material plastic (2). Atunci când şpaltul dintre volant şi şina de
material plastic este prea mare, slăbiţi piuliţele (5) de la suportul (4) şi deplasaţi şina de material
plastic în canalele longitudinale (1) până la greutatea inerţială. Strângeţi la loc piuliţele.
Pos: 95.89 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/Grundeinstellung der Bandbremse (Schwungrad) @ 24\mod_1241440070086_422850.docx @ 427252 @ 11 @ 1
12.15
Reglarea de bază a frânei cu bandă (volant)
a
1
BPXC0168
Fig. 216
Frâna cu bandă este dispusă pe partea stângă a volantului. Dacă efectul de frânare produs la
acţionarea frânei cu bandă nu mai este suficient, el poate fi ajustat prin prelungirea fusului (1).
Reglajul de bază: cota a = 182 mm
Pos: 95.90 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 213334 @ 1
289
Reglaje
Pos: 95.91.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellung Multi-Bale @ 24\mod_1241443710211_422850.docx @ 427254 @ 1212 @ 1
12.15.1
Reglarea MultiBale
Pos: 95.91.2 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Position zweite Nadelschwinge / Anschlag Bild @ 24\mod_1241443960165_422850.docx @ 427255 @ 22212 @ 1
Fig. 217
Pos: 95.91.3 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Position zweite Nadelschwinge @ 24\mod_1241444369290_422850.docx @ 427256 @ 33333333 @ 1
12.15.2
Reglarea poziţiei celui de-al doilea braţ oscilant pentru ace
Ţeava (2) a braţulului oscilant pentru ace (3) trebuie să se afle în jgheabul (4). Dacă nu se
întâmplă astfel, atunci:
•
Verificaţi reglajul acului înnodător faţă de înnodător, iar la nevoie ajustaţi-l, (vezi capitolul
Reglare "Reglajul acului").
•
Deplasaţi frâna braţului oscilant pentru ace (1) în direcţie longitudinală în găurile de
montare (15), până când ţeava (2) a braţulului oscilant pentru ace (3) ajunge în poziţia
finală a legării, direct în jgheabul (4) al frânei braţului oscilant pentru ace (1).
Pos: 95.91.4 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Anschlag @ 24\mod_1241445271930_422850.docx @ 427257 @ 22121222 @ 1
12.15.3
Reglarea limitatorului
•
Pos: 95.91.5 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Höhe der Nadelschwingenbremse @ 24\mod_1241498230617_422850.docx @ 427258 @ 2223333322233333 @ 1
12.15.4
În această poziţie, distanţa dintre ţeava (2) a braţului oscilant pentru ace (3) şi limitatorul
(5) trebuie să măsoare x = 8 - 15 mm. Dacă este cazul, compensaţi limitatorul (5) cu
şaibele (6).
Reglarea înălţimii frânei braţului oscilant pentru ace
Fig. 218
•
La venirea braţului oscilant pentru ace (3), rola (7) a frânei braţului oscilant pentru ace (1)
trebuie să nimerească treimea inferioară a ţevii (2). Înălţimea frânei braţului oscilant
pentru ace (1) poate fi variată prin aplicarea de şaibe sub limitatorul şurubului de
strângere (8).
•
Pretensionaţi arcul (9) al frânei braţului oscilant pentru ace (1) la o cotă de y = 115 - 120
mm.
Pos: 95.91.6 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 11111 @ 1
290
Reglaje
Pos: 95.91.7 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Verriegelung (Rahmen) @ 24\mod_1241498609820_422850.docx @ 427259 @ 224444444224444444 @ 1
12.15.5
Reglarea zăvorului (cadru)
Fig. 219
•
Ţeava-suport (10) trebuie astfel reglată, încât distanţa intre zăvorul (11) şi ţeava-suport
(10) să măsoare Z = 15 - 35 mm.
Pos: 95.91.8 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Verriegelungen der Nadelschwingen @ 24\mod_1241501736055_422850.docx @ 427260 @ 22 @ 1
12.15.6
Reglarea zăvoarelor braţelor oscilante pentru ace
Fig. 220
Pentru a se realiza o zăvorâre sigură a celui de-al doilea braţ oscilant pentru ace (13), zăvorul
(11) (după cum este reprezentat în figura de mai sus) trebuie să prezinte o cotă a distanţei de
U = 3 - 7 mm faţă de cepul (12) al braţului oscilant pentru ace (14).
Pos: 95.91.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4444 @ 1
291
Reglaje
Pos: 95.91.10 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Einstellung Gummipuffer zwischen den Nadelschwingen @ 24\mod_1241501934539_422850.docx @ 427261 @ 222222222222222222 @ 1
12.15.7
Reglarea tamponului de cauciuc dintre braţele oscilante pentru ace
Fig. 221
Reglarea cotei distanţei U
Cota distanţei "U" se măreşte, respectiv se micşorează prin adăugarea, respectiv îndepărtarea
de şaibe de compensare (16) între, respectiv dintre tamponul de cauciuc (17) şi braţul oscilant
pentru ace (18).
Indicaţie
După reglarea tamponului de cauciuc trebuie verificată reglarea limitatorului, vezi capitolul
"Reglarea limitatorului".
Pos: 95.91.11 /BA/Einstellungen/Großpackenpresse/MutiBale/Mögliche Einstellfehler und deren Behebung (Multi-Bale) @ 24\mod_1241502437023_422850.docx @ 427262 @ @ 1
12.15.8
Posibile greşeli de reglare şi remedierea lor (MultiBale)
Perturbaţie
Cauză posibilă
Remediere
Braţul oscilant pentru ace (2)
ricoşează din frâna braţului
oscilant pentru ace (1) înspre
înainte.
Arcul (9) al frânei braţului
oscilant pentru ace (1) este
strâns prea slab.
Strângeţi arcul mai puternic.
Frâna braţului oscilant pentru
ace (1) este montată prea în
faţă, în sensul mersului.
Montaţi frâna braţului oscilant
pentru ace mai în spate.
Limitatorul (5) al frânei braţului
oscilant pentru ace (1) este
montat prea în faţă.
Montaţi limitatorul (5) mai în
spate.
Arcul (9) al frânei braţului
oscilant pentru ace (1) este
strâns prea puternic.
Strângeţi arcul mai slab.
Frâna braţului oscilant pentru
ace (1) este montată prea în
spate, în sensul mersului.
Montaţi frâna braţului oscilant
pentru ace mai în faţă.
Frâna braţului oscilant pentru
ace (1) sau limitatorul (5) sunt
montate prea în spate, în sensul
mersului.
Montaţi frâna braţului oscilant
pentru ace (1), respectiv
limitatorul (5) mai în faţă.
Reglarea barei de tragere a
acelor nu este corectă.
Corectaţi reglarea barei de
tragere a acelor.
Ţeava (2) a braţului oscilant
pentru ace (3) nu intră în frâna
braţului oscilant pentru ace (1)
pe suprafaţa de intrare (7).
Cepul (12) al braţului oscilant
pentru ace (14) nu este cuprins
bine de zăvorul (11).
Pos: 96 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4444 @ 1
292
Întreţinere
Pos: 97 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_422850.docx @ 423573 @ 22222222222222 @ 1
Pos: 98.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung @ 0\mod_1199883581050_422850.docx @ 423573 @ 222222 @ 1
13
Întreţinere
Pos: 98.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_422850.docx @ 423073 @ 2222 @ 1
13.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos: 98.3 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Gefahr - Wartung allgemein @ 17\mod_1236580940714_422850.docx @ 426488 @ 33333 @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos: 98.4 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Ersatzteile @ 0\mod_1196782991234_422850.docx @ 423192 @ 222222222222 @ 1
13.2
Piese de schimb
Pos: 98.5 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Mähwerke/Gefahr - Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen @ 0\mod_1196783037140_422850.docx @ 423193 @ 2 @ 1
PERICOL! - Utilizarea de piese de schimb neadmise.
Consecinţe: Pericol de moarte, răniri grave şi anularea garanţiei, precum şi neasumarea
responsabilităţii.
•
Nu folosiţi decât piese de schimb originale marca KRONE şi accesorii autorizate de către
producător. Folosirea de piese de schimb, accesorii şi aparate suplimentare care nu sunt
produse, verificate sau admise de către KRONE atrage după sine neasumarea
responsabilităţii pentru daunele generate prin aceasta.
Pos: 98.6 /BA/Wartung/Hinweis Verschleiß verringern @ 0\mod_1199953505303_422850.docx @ 423588 @ 222 @ 1
Indicaţie
Pentru a se asigura funcţionarea impecabilă a maşinii şi pentru a se reduce uzura trebuie
respectate anumite intervale de revizie şi de întreţinere. Acestea se referă printre altele la
curăţarea, ungerea cu unsoare, lubrifierea şi uleierea subansamblurilor şi componentelor.
Pos: 98.7 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Öle und Ölfilter Umwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.docx @ 428406 @ 222 @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos: 98.8 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Schmierstoffen Umwelt @ 32\mod_1253100514124_422850.docx @ 428405 @ @ 1
Mediu! - Dezafectarea şi depozitarea lubrifianţilor
Consecinţe: pagube produse mediului
•
Depozitaţi lubrifianţii conform prevederilor legale, în recipiente adecvate.
•
Dezafectaţi lubrifianţii uzaţi conform prevederilor legale.
Pos: 98.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
293
Întreţinere
Pos: 98.10 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Wartungstabelle @ 65\mod_1300369413064_422850.docx @ 583983 @ 22 @ 1
13.3
Tabelul de întreţinere
Pos: 98.11 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Wartungstabelle 1290 HDP II T1 @ 158\mod_1364472985841_422850.docx @ 1390741 @ @ 1
După fiecare sezon
La fiecare 500 ore
La fiecare 200 ore
La fiecare 50 ore
O dată după 50 ore
Înainte de începutul
sezonului
La fiecare 10 ore, dar cel
puţin o dată pe zi
Interval de întreţinere
O dată după 10 ore
Lucrări de întreţinere
Strângerea şuruburilor / piuliţelor
Toate şuruburile
X
X
Transmisia principală
Controlul nivelului de ulei
X
X
Schimbarea uleiului
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Angrenaj dispozitiv de umplere
Controlul nivelului de ulei
X
X
Schimbarea uleiului
Angrenaj diferenţial
Controlul nivelului de ulei
X
X
Schimbarea uleiului
Angrenaj pickup sus / jos
(varianta fără dispozitiv de tăiere)
Controlul nivelului de ulei
X
X
Schimbarea uleiului
Transmisia dispozitivului de tăiere sus / jos
(varianta cu dispozitiv de tăiere)
Controlul nivelului de ulei
X
X
Schimbarea uleiului
Angrenajul conic de la oişte faţă/spate
Controlul nivelului de ulei
Schimbarea uleiului
X
X
Sistemul hidraulic de bord
Pos: 98.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 222 @ 1
294
Schimbarea uleiului hidraulic
X
Înlocuirea elementului de filtrare al filtrului de
presiune înaltă
X
Întreţinere
Pos: 98.13 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Wartungstabelle 1290 HDP II T2 @ 171\mod_1370243929901_422850.docx @ 1473830 @ 23 @ 1
Verificaţi presiunea din pneuri
X
X
X
După fiecare sezon
X
La fiecare 500 ore
X
La fiecare 200 ore
X
La fiecare 50 ore
Strângeţi piuliţele de roată
O dată după 50 ore
Înainte de începutul
sezonului
La fiecare 10 ore, dar cel
puţin o dată pe zi
Interval de întreţinere
O dată după 10 ore
Lucrări de întreţinere
Cauciucuri
X
Verificaţi vizual cauciucurile pentru tăieturi şi rupturi
Compresor
Curăţarea filtrului de admisie aer
X
Controlul uleiului
X
X
Schimbarea uleiului
X
Frâna
X
Verificaţi funcţionarea sistemului hidraulic de frânare
X
Evacuarea apei din rezervorul de aer comprimat
Verificaţi discul de eliminare a jocului
X
X
X
La fiecare 2 ani
Cilindrii pneumatici de frână
Garniturile de frână pot fi verificate de un atelier de
specialitate
X
Verificaţi filtrul de aer pentru conductele de ţeavă
X
Sistemul hidraulic
Verificaţi furtunurile hidraulice
X
Comutaţi elementul de filtrare al filtrului de presiune
înaltă
X
Verificarea / strângerea lanţurilor de antrenare
Cilindru transportor
X
Antrenarea pickupului
X
Verificarea / înlocuirea cuţitelor
X
X
Verificaţi componentele
Verificarea degajării rolelor de ghidare/de comandă
X
X
Verificaţi funcţionarea sistemului de ungere centrală
X
X
Curăţaţi maşina
X
Înnodător, control dispozitiv umplere, volant
Transmisii cu curele
Verificaţi vizual cureaua pentru a nu avea fisuri
X
Pos: 98.14 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
295
Întreţinere
Pos: 98.15 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anzugsdrehmomente @ 45\mod_1277103093968_422850.docx @ 429829 @ 222323 @ 1
13.4
Cupluri de strângere
Pos: 98.16 /BA/Wartung/Drehmomente / Anzugsmomente/Drehmomente @ 45\mod_1277102920578_422850.docx @ 429828 @ 33 @ 1
Cuplu de strângere MA în Nm (dacă nu se
indică în mod diferit).
A
Ø
5.6 6.8
8.8
10.9 12.9
MA (Nm)
M4
2,2
3
4,4
5,1
M5
4,5
5,9
8,7
10
M6
7,6
10
15
18
M8
18
25
36
43
M 10
29
37
49
72
84
M12
42
64
85
125
145
100 135
200
235
145
215
255
160 210
310
365
M16x1,5
225
330
390
M 20
425
610
710
M 24
730 1050 1220
M14
M14x1,5
M 16
M 24x1,5
A = mărimea filetului
(clasa de rezistenţă este marcată pe capul
şurubului)
350
M 24x2
800 1150 1350
M 27
1100 1550 1800
M 27x2
1150 1650 1950
M30
1450 2100 2450
INDICAŢIE
Tabelul de mai sus nu se aplică şuruburilor cu cap înecat cu locaş hexagonal, atunci când
şurubul cu cap înecat se strânge de la locaşul hexagonal.
Pos: 98.17 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2222 @ 1
296
Întreţinere
Pos: 98.18 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anzugsdrehmomente über Innensechskant @ 45\mod_1277106415765_422850.docx @ 429833 @ 22223332233 @ 1
13.5
Cupluri de strângere (şuruburi cu cap înecat)
Pos: 98.19 /BA/Wartung/Drehmomente / Anzugsmomente/Drehmomente über Innensechskant @ 45\mod_1277106232328_422850.docx @ 429832 @ @ 1
Cuplu de strângere MA în Nm (dacă nu
se indică în mod diferit).
A
Ø
5.6
8.8
A = mărimea filetului
(clasa de rezistenţă este marcată pe capul
şurubului)
10.9 12.9
MA (Nm)
M4
2,5
3,5
4,1
M5
4,7
7
8
M6
8
12
15
M8
20
29
35
M 10
23
39
58
67
M 12
34
68
100
116
M 14
108
160
188
M 16
168
248
292
M 20
340
488
568
A
BM 400 0234
INDICAŢIE
Tabelul de mai sus se aplică numai şuruburilor cu cap înecat cu locaş hexagonal şi filet metric
care se strâng de la locaşul hexagonal.
Pos: 98.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22222 @ 1
297
Întreţinere
Pos: 98.21 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Messerwechsel @ 8\mod_1219657285958_422850.docx @ 425098 @ 23233 @ 1
13.6
Înlocuirea cuţitelor
Pos: 98.22 /BA/Sicherheit/Schneidwerk/Warnung - Messerwechsel Handschuhe tragen @ 20\mod_1238595345166_422850.docx @ 426821 @ 32 @ 1
AVERTIZARE! – Înlocuirea cuţitelor
Consecinţe: Răniri grave la degete şi mâini.
•
La scoaterea / introducerea cuţitelor purtaţi mânuşi de protecţie!
Pos: 98.23 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Messerwechsel allgemein Big Pack @ 20\mod_1238595529135_422850.docx @ 426822 @ 22 @ 1
Înlocuirea cuţitelor se efectuează pe partea dreaptă şi pe cea stângă a maşinii. În cele ce
urmează sunt descrise operaţiile de efectuat pe partea dreaptă a maşinii. În mod analog se
procedează pe partea stângă a maşinii.
Pos: 98.24 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Warnung Schneidwerk hochfahren @ 20\mod_1238595825370_422850.docx @ 426823 @ 23 @ 1
AVERTIZARE! – Ridicarea dispozitivului de tăiere fără a se fi rabătut spre interior şi
zăvorât semidispozitivele de tăiere.
Consecinţe: Pagube la dispozitivul de tăiere.
•
Înainte de ridicarea dispozitivului de tăiere, asiguraţi-vă că ambele semidispozitive de
tăiere au fost corect rabătute spre interior şi zăvorâte.
Pos: 98.25 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schneidwerk absenken T1 HS Baureihe @ 91\mod_1326709581123_422850.docx @ 781039 @ 3 @ 1
Coborârea dispozitivului de tăiere:
4
BPHS0013
Fig. 222
•
Coborâţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la
sistemul electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Coborârea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet coborât).
•
Extrageţi cheia de contact şi deconectaţi sistemul electric al unităţii de deservire.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării.
ATENŢIE! - Asupra cheii acţionează presiune de arc.
Consecinţă: Pericol de rănire
La trecere comutării cuţitelor din poziţia (II) în poziţia (I) trebuie avut în vedere că asupra sculei
auxiliare (4) acţionează presiunea de arc a cuţitelor, (pericol de rănire!).
Pos: 98.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
298
Întreţinere
Pos: 98.27 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Schneidwerk absenken T2 @ 62\mod_1299595998856_422850.docx @ 573453 @ 2333 @ 1
Descărcarea siguranţei cuţitelor individuale
•
Rotiţi cu ajutorul sculei auxiliare (4) comutarea superioară (1) şi cea inferioară (2) a
cuţitelor până când camele comutărilor cuţitelor din poziţia (I) ajung în poziţia (II).
Indicaţie
Scula auxiliară se găseşte pe partea stângă a maşinii, în apropierea dispozitivului de tăiere.
După utilizare prindeţi din nou scula auxiliară în mod corespunzător în suport.
•
Deszăvorâţi jgheabul dispozitivului de tăiere prin acţionarea pârghiei de zăvorâre (3) şi
extrageţi-l în lateral până la limitator.
Pos: 98.28 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Warnung Schneidwerk hochfahren @ 20\mod_1238595825370_422850.docx @ 426823 @ 3 @ 1
AVERTIZARE! – Ridicarea dispozitivului de tăiere fără a se fi rabătut spre interior şi
zăvorât semidispozitivele de tăiere.
Consecinţe: Pagube la dispozitivul de tăiere.
•
Înainte de ridicarea dispozitivului de tăiere, asiguraţi-vă că ambele semidispozitive de
tăiere au fost corect rabătute spre interior şi zăvorâte.
Pos: 98.29 /BA/Einstellungen/Schneidwerk/Messerwelle entriegeln Big Pack HS Baureihe @ 91\mod_1326707611619_422850.docx @ 780921 @ 33 @ 1
13.6.1
Deszăvorârea arborelui cuţitelor
Fig. 223
•
Deszăvorâţi pârghia de zăvorâre (5) (poz. II).
•
Cuţitele (6) pot fi scoase acum vertical în sus, (purtaţi mânuşi de siguranţă).
•
Instalaţi noile cuţite.
•
Asiguraţi arborele cuţitelor cu pârghia de zăvorâre (5) (poz. I).
Poziţia I = arborele cuţitelor zăvorât
Poziţia II = arborele cuţitelor deszăvorât
•
Introduceţi semidispozitivul de tăiere (4) din lateral (partea dreaptă şi stângă a maşinii),
până când pârghia de zăvorâre (3) intră de la sine în locaş.
Pos: 98.30 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 333 @ 1
Activarea siguranţei cuţitelor individuale
•
Rotiţi cu ajutorul sculei auxiliare (7) comutarea superioară (1) şi cea inferioară (2) a
cuţitelor până când camele comutărilor cuţitelor din poziţia (II) ajung în poziţia (I).
•
Ridicaţi dispozitivul de tăiere pe cale hidraulică.
299
Întreţinere
Pos: 98.31 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anheben @ 33\mod_1254380091415_422850.docx @ 428581 @ 33333333333333 @ 1
13.7
Ridicare
Pos: 98.32 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Anheben der Maschine BigPack @ 64\mod_1300169259139_422850.docx @ 580299 @ 333333 @ 1
13.7.1
Ochi de ridicare
Presa este prevăzută cu patru puncte de prindere.
•
Două puncte de prindere se găsesc în zona din faţă a oiştei (1) (partea dreaptă şi cea
stângă a maşinii).
•
Două puncte de prindere se găsesc în spate, la jug (2), (partea dreaptă şi cea stângă a
maşinii).
13.7.2
Ridicare
•
Pos: 98.33 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 223 @ 1
300
•
•
•
•
•
•
•
•
Folosiţi o traversă de ridicare cu o anumită forţă portantă minimă, în funcţie de greutatea
totală admisibilă a maşinii, (vezi capitolul Introducere "Marcare").
Trageţi frâna volantului.
Rabateţi sprijinului de parcare (piciorul de sprijin) în poziţia de transport.
Rabateţi spre interior jgheabul cu role (jgheab de baloţi).
Ridicaţi pickup-ului în afară.
Blocaţi axul de direcţie condus (opţional).
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie sunt zăvorâte.
Prindeţi lanţurile traversei de ridicare în cele patru puncte de prindere ale presei:
Asiguraţi-vă că toate cârligele lanţurilor sunt prinse corect în punctele de prindere.
Întreţinere
Pos: 98.34 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Reinigung @ 24\mod_1241504803133_422850.docx @ 427264 @ 223333333 @ 1
13.8
Curăţare
Pos: 98.35 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Warnung - Reinigung mit Druckluft (2012-08-10 09:00:02) @ 0\mod_1196770018125_422850.docx @ 423174 @ 33 @ 1
AVERTIZARE! – Curăţare cu aer comprimat!
Consecinţe: pierderea vederii!
•
Îndepărtaţi persoanele din zona de lucru.
•
La executarea lucrărilor de curăţare cu aer comprimat purtaţi echipament de lucru
corespunzător (de ex. protecţie oculară).
Pos: 98.36 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Reinigung @ 24\mod_1241505488117_422850.docx @ 427265 @ 223 @ 1
După fiecare utilizare trebuie executată curăţarea presei de baloţi paralelipipedici mari, în
special a înnodătoarele, de pleavă şi de praf. În condiţii de lucru foarte uscate, curăţarea
trebuie repetată de mai multe ori pe zi. Curăţaţi de asemenea zilnic comanda dispozitivului de
umplere şi volantul de pleavă şi de praf.
Pos: 98.37 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
301
Întreţinere
Pos: 98.38 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Antriebsketten @ 27\mod_1246355234599_422850.docx @ 427680 @ 33 @ 1
13.9
Lanţurile de antrenare
Pos: 98.39 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Antriebsketten allgemein @ 107\mod_1334563877892_422850.docx @ 966544 @ 2 @ 1
•
•
Pos: 98.40 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Förderwalze (I) bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 107\mod_1334579131627_422850.docx @ 967472 @ 3333333333 @ 1
13.9.1
Controlaţi periodic pretensionarea lanţurilor de acţionare (mai ales la lanţurile noi de
transmisie)
Scurtaţi lanţurile devenite prea lungi, prin scoaterea unui element de lanţ
Cilindru transportor
I
a
Fig. 224
Partea dreaptă a maşinii
Arcul (1) este prereglat din fabrică pe 100 mm.
•
deschideţi acoperirea de protecţie din partea dreaptă a maşinii
•
Creşteţi tensiunea arcului (1) prin strângerea piuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
Pos: 98.41 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Pick-up Antrieb (II) bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 107\mod_1334579399032_422850.docx @ 967500 @ @ 1
13.9.2
Antrenare pickup (II)
II
a
Fig. 225
Partea dreaptă a maşinii
Arcul (1) este prereglat din fabrică pe 60 mm.
•
deschideţi acoperirea de protecţie din partea dreaptă a maşinii
•
Slăbiţi contrapiuliţa (2).
•
Creşteţi tensiunea arcului (1) prin strângerea piuliţei (3)
•
Asiguraţi piuliţa (3) prin intermediul contrapiuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
Pos: 98.42 /BA/Wartung/Antriebsketten (Ketten)/Pick-up Antrieb (III) bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 107\mod_1334579563077_422850.docx @ 967528 @ 11 @ 1
302
Întreţinere
13.9.3
Antrenare pickup (III)
III
a
III
Fig. 226
Partea dreaptă şi stângă a maşinii
Arcul (1) este prereglat din fabrică pe 60 mm.
•
deschideţi acoperirea de protecţie din partea dreaptă resp. stângă a maşinii
•
Slăbiţi contrapiuliţa (2).
•
Creşteţi tensiunea arcului (1) prin înşurubarea piuliţei (3)
•
Asiguraţi şurubul (3) prin intermediul contrapiuliţei (2)
•
închideţi acoperirea de protecţie
Pos: 98.43 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3333 @ 1
303
Întreţinere
Pos: 98.44 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Reifen @ 0\mod_1197357995667_422850.docx @ 423310 @ 111111 @ 1
13.10
Cauciucuri
Pos: 98.45 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Warnung - Falsche Reifenmontage @ 0\mod_1197358162433_422850.docx @ 423313 @ 2333 @ 1
Avertizare! - Montare greşită a cauciucurilor
Consecinţe: Rănirea persoanelor sau pagube la maşină.
•
Montarea cauciucurilor presupune cunoştinţe aprofundate şi utilizarea uneltelor de
montare regulamentare.
•
Din cauza unei montări greşite, cauciucul poate plesni la umflare sub formă de explozie.
Consecinţa poate consta în răniri grave. De aceea, în absenţa cunoştinţelor necesare,
montarea cauciucurilor trebuie executată de comerciantul KRONE sau de un atelier de
cauciucuri calificat.
•
La montarea cauciucurilor pe jante nu este permisă în nici un caz depăşirea presiunii
maxim admisibile indicate de către producătorul cauciucurilor, în caz contrar existând
pericolul plesnirii cauciucului sau chiar a jantei sub formă de explozie.
•
Dacă la atingerea presiunii maxim admisibile bordurile cauciucurilor nu sunt dispuse
corect, evacuaţi aerul, îndreptaţi cauciucul, gresaţi bordurile cauciucului şi umflaţi din nou
cauciucul.
•
Material informativ detaliat în legătură cu montarea cauciucurilor la vehiculele agricole
este disponibil la producătorii de cauciucuri.
Pos: 98.46 /BA/Wartung/Reifen/Anziehdrehmoment @ 0\mod_1199955905460_422850.docx @ 423591 @ 3 @ 1
Cuplul de strângere
Filet
Pos: 98.47 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
304
Deschiderea cheii
mm
Număr de bolţuri
per butuc bucaţi
Cuplu max. de strângere
negru
zincat
M12 x 1,5
19
4/5
95 Nm
95 Nm
M14 x 1,5
22
5
125 Nm
125 Nm
M18 x 1,5
24
6
290 Nm
320 Nm
M20 x 1,5
27
8
380 Nm
420 Nm
M20 x 1,5
30
8
380 Nm
420 Nm
M22 x 1,5
32
8/10
510 Nm
560 Nm
M22 x 2
32
10
460 Nm
505 Nm
Întreţinere
Pos: 98.48 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Reifen prüfen und pflegen @ 0\mod_1197358037214_422850.docx @ 423311 @ 333333 @ 1
13.10.1
Verificarea şi îngrijirea cauciucurilor
Pos: 98.49 /BA/Wartung/Reifen/Reihenfolge Bild 6-Loch @ 4\mod_1213086131413_422850.docx @ 424469 @ 33 @ 1
1
6
3
4
5
2
KS-0-034
Fig.227:
Pos: 98.50 /BA/Wartung/Reifen/Reifen prüfen und pflegen nach Wartungstabelle @ 134\mod_1350480797454_422850.docx @ 1187921 @ 111 @ 1
La slăbirea şi strângerea piuliţelor de roată urmaţi succesiunea indicată în figură.
Verificarea piuliţelor de roată: După tabelul de întreţinere
Verificarea presiunii aerului din cauciucuri: După tabelul de întreţinere
Pos: 99 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
305
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 100 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Hydraulik @ 2\mod_1203057943713_422850.docx @ 424069 @ 2222 @ 1
14
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 101 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Gefahr - Arbeiten an der Hydraulikanlage @ 0\mod_1197279394885_422850.docx @ 423269 @ @ 1
PERICOL! - Atenţie la scurgerile din conducte
Consecinţe: Pericol de moarte, rănirea persoanelor sau pagube la maşină.
•
Întrucât există pericol de rănire, la căutarea locurilor de scurgere trebuie folosite mijloace
ajutătoare adecvate şi purtaţi ochelari de protecţie.
•
Lichidele hidraulice ce se revarsă cu înaltă presiune pot penetra pielea, cauzând răniri
grave. De aceea, înainte de a detaşa conductele depresurizaţi instalaţia.
•
Uleiul hidraulic care se scurge dintr-un orificiu mic este greu de sesizat, astfel că la
căutarea locurilor de scurgere trebuie folosită o bucată de carton sau altceva similar.
Feriţi-vă mâinile şi corpul.
•
Dacă un lichid oarecare a pătruns în piele, el trebuie îndepărtată imediat de către un
medic familiarizat cu rănirile de acest gen; în caz contrar se pot produce infecţii grave.
Medici nefamiliarizaţi cu asemenea cazuri trebuie să-şi procure informaţiile de rigoare
dintr-o sursă medicală competentă.
•
Controlaţi periodic conductele-furtun hidraulice, iar în caz de deteriorare şi îmbătrânire
înlocuiţi-le! Noile conducte-furtun trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice din partea
producătorului aparatului.
•
Înainte de a realiza din nou presiunea în instalaţie asiguraţi-vă că toate racordurile
conductelor sunt etanşe.
•
Executarea lucrărilor de reparaţii la sistemul hidraulic este permisă numai atelierelor de
specialitate KRONE autorizate.
Pos: 102 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Hinweis zu Hydraulikarbeiten @ 24\mod_1241518053726_422850.docx @ 427272 @ 22 @ 1
Indicaţie
•
La executarea de lucrări la sistemul hidraulic păstraţi o curăţenie absolută.
•
Înainte de fiecare punere în funcţiune verificaţi nivelul uleiului hidraulic.
•
Aveţi în vedere intervalele de schimbare a uleiului hidraulic şi a filtrului de ulei hidraulic.
•
Dezafectaţi în mod regulamentar uleiul uzat.
Pos: 103 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
306
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 104 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Bordhydraulik @ 24\mod_1241518305195_422850.docx @ 427273 @ 22222222 @ 1
14.1.1
Sistemul hidraulic de bord
Pos: 105 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Öle und Ölfilter Umwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.docx @ 428406 @ @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos: 106 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Bordhydraulik Öl wechseln Bild 890_1270_1290 @ 193\mod_1382619807192_422850.docx @ 1642143 @ 2 @ 1
Fig. 228
1)
Tijă de nivel / orificiu de umplere cu ulei
3)
Orificiu de scurgere
2)
Rezervorul hidraulic
Pos: 107 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Bordhydraulik Öl wechseln @ 191\mod_1381903768902_422850.docx @ 1633049 @ 222 @ 1
În acest sens:
•
Opriţi maşina.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Eliberaţi clapele de presare.
Cilindrul hidraulic al clapelor canalului de presare laterale trebuie să fie complet
retractat.
•
În vederea schimbării uleiului pregătiţi un recipient adecvat.
•
Desfaceţi orificiul de scurgere.
•
Colectaţi uleiul într-un recipient adecvat.
•
Strângeţi orificiul de scurgere.
•
Deşurubaţi tija de nivel şi umpleţi cu ulei hidraulic.
•
Controlaţi nivelul uleiului cu tija de nivel.
Pos: 108 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ 22 @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 109 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_422850.docx @ 1244599 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Nivelul uleiului până la alezajul de control.
Dacă uleiul ajunge până la alezajul de control:
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Dacă uleiul nu ajunge până la alezajul de control:
•
Desfaceţi şurubul de umplere.
•
Umpleţi cu ulei până la alezajul de control, prin orificiul de umplere cu ulei.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 110 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
307
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 111.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hochdruckfilter @ 26\mod_1245836423991_422850.docx @ 427607 @ 222222 @ 1
14.2
Filtru de înaltă presiune
Pos: 111.2 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Mitteldruckfilter optische Verschmutzungsanzeige @ 32\mod_1253092558858_422850.docx @ 428402 @ @ 1
Filtrul reţine precipitări de particule solide din sistemul hidraulic. Filtrarea circuitului hidraulic
serveşte la preîntâmpinarea producerii de deteriorări la componentele circuitului. Filtrul este
dotat cu un indicator optic al murdăririi (7). Indicatorul murdăririi (7) informează pe cale optică
asupra gradului de murdărire a filtrului.
Pos: 111.3 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hinweis Verschmutzungsanzeige vor jedem Arbeitseinsatz kontrollieren @ 32\mod_1253093743968_422850.docx @ 428403 @ 22 @ 1
Indicaţie
Controlaţi indicatorul murdăririi înaintea fiecărei exploatări, iar dacă este cazul înlocuiţi
elementul de filtrare murdărit.
Pos: 111.4 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Wann muss er Filter gewechselt werden @ 33\mod_1254315575151_422850.docx @ 428579 @ @ 1
Este posibil ca la pornirea în stare rece butonul indicatorului murdăririi (7) să sară în afară.
Apăsaţi butonul la loc abia după atingerea temperaturii de lucru. Dacă sare imediat din nou în
afară, trebuie înlocuit elementul de filtrare.
Pos: 111.5 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hochdruckfilter bei Komfort_Hydraulik Bild_BiG Pack HS @ 92\mod_1326884096807_422850.docx @ 783128 @ 22 @ 1
1
AUS
EIN
2
5
3
4
Fig. 229
Pos: 111.6 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Filterelement wechseln @ 26\mod_1245841608710_422850.docx @ 427610 @ 22 @ 1
Înlocuirea elementului de filtrare
Pos: 111.7 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Ort Hochdruckfilter Bordhydraulik/ Arbeitshydraulik BiGPack @ 27\mod_1245907775757_422850.docx @ 427614 @ 23 @ 1
Filtrul (6) al sistemului hidraulic de bord se găseşte pe partea stângă a maşinii, înaintea cutiei
cu fire.
Filtrul (6.1) al sistemului hidraulic de lucru se găseşte în partea din faţă a oiştei.
Pos: 111.8 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Öle und Ölfilter Umwelt @ 32\mod_1253101375171_422850.docx @ 428406 @ 22 @ 1
Mediu! – Dezafectarea şi depozitarea uleiurilor uzate şi a filtrelor de ulei folosite
Consecinţe: pagube produse mediului
Depozitaţi, respectiv dezafectaţi uleiurile uzate şi filtrele de ulei folosite conform prevederilor
legale.
Pos: 111.9 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Mitteldruckfilterelement wechseln(mit Verschmutzungsanzeige) Text @ 175\mod_1372656347161_422850.docx @ 1501462 @ 2223 @ 1
Colectaţi orice scurgere de ulei într-un recipient adecvat.
•
Depresurizaţi sistemul hidraulic.
•
Deşurubaţi colectorul filtrului (4) din capul filtrului (1), curăţaţi-l şi verificaţi să nu fie
deteriorat.
•
Scoateţi elementul de filtrare (3) şi înlocuiţi-l cu un element de filtrare nou, cu
caracteristici identice.
•
Introduceţi noul element de filtrare (3) în bucşa de supapă (5).
•
Verificaţi inelul de etanşare (2) şi, eventual, înlocuiţi-l cu un inel de etanşare nou, cu
caracteristici identice.
•
Înşurubaţi colectorul filtrului (4) în capul filtrului, până la limitator şi rotiţi-l înapoi un sfert
de tură.
•
Verificaţi sub presiune instalaţia hidraulică şi efectuaţi testul de etanşeitate.
Pos: 112 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 232 @ 1
308
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 113 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Not-Handbetätigung HS Baureihe @ 63\mod_1299838530165_422850.docx @ 576717 @ @ 1
14.3
Pos: 114 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 23 @ 1
Acţionarea manuală de urgenţă
Blocul ventilelor electromagnetice al comenzii de confort se găseşte în faţă stânga sub capota
laterală, lângă dulapul electronic.
Pentru cazul în care sistemul electric s-ar prăbuşi vreodată complet, ventilele sunt dotate cu o
<<acţionare manuală de urgenţă>>.
Sistemul electronic de confort:
•
Ventilele (Y3 până la Y8, Y18,Y19 şi Y20) se acţionează prin înşurubarea şurubului cu
cap striat.
•
Ventilele (Y1,Y2 şi Y17) se acţionează prin intermediul unui obiect ascuţit, prin apăsare în
ventil.
309
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 115 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Schaubild Hydraulikblock-Komfort 890_1270_1290 HS Baureihe @ 63\mod_1299743229919_422850.docx @ 575469 @ @ 1
14.4
Schema blocului hidraulic - confort
Funktionsschaubild
Magnetventile
Funktionen
Fkt.1Fkt.2
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y17 Y18 Y19 Y20
ON
OFF
Not-Handbetätigung
1.)
Y17
Y1
2.)
3.)
Y2
Y19
Y18
n.b
Y20
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
27 008 228 0
Fig. 230
Pos: 116 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
310
Y1
ridicare / coborâre
Y7,Y8
dispozitiv de tăiere
Y2
ridicare / coborâre
Y17
ajutor de pornire
Y3/Y4
jgheab cu role
Y18,Y19
picior de sprijin
Y5/Y6
dispozitiv de evacuare a baloţilor
Y20
ax de direcţie blocat
n.b.
nealocat
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 117 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Beispiele zur Not-Hand-Betätigung @ 0\mod_1199946148163_422850.docx @ 423582 @ 2323 @ 1
14.5
Exemple de acţionare manuală de urgenţă
Pos: 118 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Ladewagen/Gefahr Not-Hand-Betätigung @ 0\mod_1199945455397_422850.docx @ 423581 @ 3 @ 1
PERICOL! – Acţiuni neprevăzute la maşină.
Consecinţe: Pericol de moarte sau răniri grave.
•
Executarea acţionării manuale de urgenţă este permisă numai persoanelor familiarizate
cu maşina.
•
Persoana executantă trebuie să ştie care anume componente ale maşinii sunt manevrate
prin accesarea ventilelor.
•
Accesarea ventilelor trebuie executată numai dintr-o poziţie sigură din afara razei de
acţiune a acelor componente ale maşinii care sunt antrenate prin intermediul
actuatoarelor.
•
Aveţi în vedere ca în zona de pericol să nu se afle persoane, animale sau obiecte.
Pos: 119 /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Not-Hand-Betätigung Beispiele HS Baureihe @ 63\mod_1299751430828_422850.docx @ 575524 @ 33 @ 1
Pentru a se executa o anumită funcţie (de ex. ridicarea/coborârea jgheabului cu role)
trebuie acţionate ventilele corespunzătoare. Ventilele care trebuie acţionate sunt indicate
în schemă (bloc hidraulic de confort). În cele ce urmează se oferă un exemplu referitor la
varianta confort.
14.5.1
Ridicarea/coborârea jgheabului cu role
•
Înşurubaţi şurubul cu roată stelată la ventilul (Y03,Y04) "jgheab cu role".
ridicare:
•
Apăsaţi cu un obiect ascuţit plungerul magnetic al ventilului (Y1) "ventil de reglare" şi
menţineţi-l apăsat.
coborâre:
•
Apăsaţi cu un obiect ascuţit plungerul magnetic al ventilului (Y2) "ventil de reglare" şi
menţineţi-l apăsat.
Indicaţie
După executarea acţionării manuale de urgenţă, şuruburile cu cap striat pentru acţionarea
manuală de urgenţă trebuie scoase din nou complet!
Indicaţie
La efectuarea ridicării (dispozitiv de tăiere / picior de sprijin / jgheab cu role), ventilul de reglare
trebuie menţinut apăsat după executarea funcţiei până când şuruburile cu cap striat pentru
deblocarea ventilelor sunt din nou deşurubate complet.
Pos: 120 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
311
Întreţinerea sistemului hidraulic
Pos: 121.1 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Presskraftregelung (bei Not-Hand-Betätigung) @ 24\mod_1241612862815_422850.docx @ 427296 @ 211233 @ 1
14.6
Reglarea forţei de presare (la acţionarea manuală de urgenţă)
Pos: 121.2 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Gefahr - Presskraftregelung im Notbetrieb @ 24\mod_1241608452018_422850.docx @ 427294 @ 22 @ 1
PERICOL! – Reglarea forţei de presare în regim de urgenţă!
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
În caz de prăbuşire a sistemului electronic se poate continua pentru scurt timp lucrul cu
presa de baloţi paralelipipedici mari în regim de urgenţă.
•
În regim de urgenţă, reglarea presiunii la clapele canalului de presare se realizează cu
maşina în funcţionare. La reglare se impune o atenţie deosebită. Există pericol ridicat de
rănire!
•
Asiguraţi-vă că maşina poate fi deconectată imediat în caz de pericol.
•
În lipsa comenzii electronice este posibil ca forţa maximă de presare să fie depăşită.
Acest fapt poate conduce la pagube considerabile. Nu lucraţi niciodată un timp mai
îndelungat fără comandă electronică.
Pos: 121.3 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Einstellen Pressdruck / Presskanal lösen Bild @ 24\mod_1241612327331_422850.docx @ 427295 @ 2 @ 1
Fig. 231
Reglarea presiunii de presare
Slăbirea canalului de presare
Pos: 121.4 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Hinweis Rändelschraube ganz herausdrehen @ 24\mod_1241613166065_422850.docx @ 427298 @ 22212 @ 1
Indicaţie
După executarea acţionării manuale de urgenţă, şurubul cu cap striat (2) trebuie scos din nou
complet.
Pos: 121.5 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Einstellen des Pressdruckes @ 24\mod_1241612910315_422850.docx @ 427297 @ @ 1
14.6.1
Reglarea presiunii de presare
Reglarea presiunii de presare la clapele canalului de presare se realizează la blocul hidraulic de
comandă (1) dispus pe partea stângă a maşinii, sub capota laterală.
Pentru reglare:
•
Stabiliţi presiunea dorită înşurubând încet şurubul cu cap striat (2), (presiunea maximă
este limitată la circa 100 bar / 1450 PSI).
•
Citiţi presiunea la manometrul (4).
Pos: 121.6 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Hydraulikanlage / Bordhydraulik/Presskanal lösen (Komfort) @ 24\mod_1241613287237_422850.docx @ 427299 @ 223333 @ 1
14.6.2
Pos: 122 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
312
Slăbirea canalului de presare (confort)
Ventilul cu scaun "Slăbire clape de presare" este plasat în dreapta blocului hidraulic de ventile
(1) pentru reglarea forţei de presiune, pe partea stângă a maşinii, sub capota laterală.
Pentru reglare:
•
prin înşurubare înceată a şurubului cu cap striat (2) până la limitator se obţine slăbirea
clapelor de presare.
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Getriebe @ 2\mod_1203058202823_422850.docx @ 424070 @ 3333 @ 1
15
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/waagerechte Stellung @ 172\mod_1370436011231_422850.docx @ 1478718 @ 2 @ 1
Indicaţie
La controalele nivelului de ulei la transmisii trebuie avut în vedere ca presa pentru baloţi
paralelipipedici mari să se găsească în poziţie orizontală. Ca muchie de referinţă folosiţi
muchiile inferioare ale suportului de ax.
Pos: 123.3 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hauptgetriebe @ 0\mod_1197005740033_422850.docx @ 423209 @ @ 1
15.1
Transmisia principală
Pos: 123.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Hauptgetriebe_Bild mit Legende HS-Baugruppe @ 193\mod_1382615999973_422850.docx @ 1641904 @ @ 1
Fig. 232
1)
Vizor
2)
3)
Şurub de umplere / orificiu de umplere cu ulei
Orificiu de scurgere
Pos: 123.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ 23 @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 123.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ 333 @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 123.7 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Schauglas @ 140\mod_1355143186009_422850.docx @ 1244772 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Nivelul uleiului până la vizorul central.
Dacă uleiul nu ajunge până la vizorul central:
•
Desfaceţi şurubul de umplere.
•
Turnaţi ulei prin orificiul de umplere cu ulei, până la vizorul central.
•
Strângeţi şurubul de umplere şi strângeţi-l până la etanşare.
Pos: 123.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU wenn Schauglas @ 140\mod_1355143515970_422850.docx @ 1244832 @ 2 @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Desfaceţi şurubul de umplere.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Turnaţi ulei proaspăt prin orificiul de umplere cu ulei, până la vizorul central.
•
Strângeţi şurubul de umplere şi strângeţi-l până la etanşare.
Pos: 123.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
313
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.10 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Raffergetriebe @ 24\mod_1241584428737_422850.docx @ 427276 @ 22 @ 1
15.2
Angrenajul dispozitivului de umplere
Pos: 123.11 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Raffergetriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241585198221_422850.docx @ 427280 @ 2 @ 1
Angrenajul dispozitivului de umplere (3) se găseşte pe partea stângă a maşinii.
Pos: 123.12 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Raffergetriebe Bild mit Legende 1290 HDP II @ 158\mod_1364484537954_422850.docx @ 1391846 @ @ 1
Fig. 233
1)
Şurubul de control / alezajul de control
2)
Orificiu de scurgere
Pos: 123.13 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ 2 @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 123.14 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 123.15 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483633589_422850.docx @ 1391758 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Nivelul uleiului până la alezajul de control.
Dacă uleiul ajunge până la alezajul de control:
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Dacă uleiul nu ajunge până la alezajul de control:
•
Umpleţi cu ulei până la alezajul de control, prin alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Pos: 123.16 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483760090_422850.docx @ 1391787 @ 2 @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Introduceţi ulei proaspăt până la alezajul de control, prin alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Pos: 123.17 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
314
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.18 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Verteilergetriebe @ 2\mod_1202991526780_422850.docx @ 424060 @ 2222 @ 1
15.3
Angrenaj diferenţial
Pos: 123.19 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Verteilergetriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241586943378_422850.docx @ 427281 @ @ 1
Angrenajul diferenţial (3) se găseşte pe partea stângă a maşinii.
Pos: 123.20 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Verteilergetriebe Bild mit Legende 1290 HDP II @ 158\mod_1364967330135_422850.docx @ 1394812 @ @ 1
Fig. 234
1)
Şurubul de control / alezajul de control
3)
Orificiu de scurgere
2)
Şurub de umplere / orificiu de umplere
Pos: 123.21 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ 2 @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 123.22 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 123.23 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_422850.docx @ 1244599 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Nivelul uleiului până la alezajul de control.
Dacă uleiul ajunge până la alezajul de control:
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Dacă uleiul nu ajunge până la alezajul de control:
•
Desfaceţi şurubul de umplere.
•
Umpleţi cu ulei până la alezajul de control, prin orificiul de umplere cu ulei.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 123.24 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU @ 140\mod_1355142057277_422850.docx @ 1244627 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Desfaceţi şurubul de control şi şurubul de umplere.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Turnaţi ulei proaspăt prin orificiul de umplere cu ulei, până la alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 123.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
315
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.26 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Pick-up Getriebe @ 24\mod_1241589499831_422850.docx @ 427283 @ 22 @ 1
15.4
Angrenajul pickup-ului
Pos: 123.27 /Abkürzungen /Bei Ausführung ohne Schneidwerk @ 157\mod_1364379318831_422850.docx @ 1387612 @ 2 @ 1
La varianta fără dispozitiv de tăiere
Pos: 123.28 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Getriebe Anbringungsort @ 24\mod_1241589606081_422850.docx @ 427284 @ @ 1
Pe partea dreaptă a maşinii se găsesc angrenajul superior (4a) şi cel inferior (4b) al pickup-ului.
Pos: 123.29 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Getriebe oben/unten Bild mitLegende 4x4 / 1290 HDPII @ 158\mod_1364993139471_422850.docx @ 1395921 @ @ 1
3
1
2
Fig. 235
1)
Şurubul de control / alezajul de control
2)
Orificiu de scurgere
3)
Şurub de umplere / orificiu de umplere
4a)
Angrenaj pickup sus
4b)
Angrenaj pickup jos
Pos: 123.30 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ 2 @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 123.31 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 123.32 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_422850.docx @ 1244599 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Nivelul uleiului până la alezajul de control.
Dacă uleiul ajunge până la alezajul de control:
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Dacă uleiul nu ajunge până la alezajul de control:
•
Desfaceţi şurubul de umplere.
•
Umpleţi cu ulei până la alezajul de control, prin orificiul de umplere cu ulei.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 123.33 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU @ 140\mod_1355142057277_422850.docx @ 1244627 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Desfaceţi şurubul de control şi şurubul de umplere.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Turnaţi ulei proaspăt prin orificiul de umplere cu ulei, până la alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 123.34 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
316
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.35 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schneidwerksantriebsgetriebe @ 24\mod_1241595072471_422850.docx @ 427286 @ @ 1
15.5
Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere
Pos: 123.36 /Abkürzungen /Bei Ausführung mit Schneidwerk @ 157\mod_1364379388830_422850.docx @ 1387670 @ @ 1
La varianta cu dispozitiv de tăiere
Pos: 123.37 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Schneidwerkgetriebe Anbringungsort @ 193\mod_1383224898575_422850.docx @ 1646792 @ @ 1
Angrenajul dispozitivului de tăiere se găseşte pe partea dreaptă a maşinii. Este compus din
angrenajul conic superior (4a) şi din angrenajul inferior al dispozitivului de tăiere (4b).
Pos: 123.38 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Schneidwerksantriebsgetriebe 4x4 Bild @ 175\mod_1372685595789_422850.docx @ 1503020 @ @ 1
Fig. 236
1)
Şurubul de control / alezajul de control
2)
Orificiu de scurgere
3)
Şurub de umplere / orificiu de umplere
cu ulei
4a)
Angrenajul conic
4b)
Angrenajul dispozitivului de tăiere
Pos: 123.39 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 123.40 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 123.41 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Winkelgetriebe Zwischenüberschrift @ 24\mod_1241596135128_422850.docx @ 427289 @ @ 1
Angrenajul conic
Pos: 123.42 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483633589_422850.docx @ 1391758 @ @ 1
Controlul uleiului:
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Nivelul uleiului până la alezajul de control.
Dacă uleiul ajunge până la alezajul de control:
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Dacă uleiul nu ajunge până la alezajul de control:
•
Umpleţi cu ulei până la alezajul de control, prin alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Pos: 123.43 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU ohne Einfüllschraube @ 158\mod_1364483760090_422850.docx @ 1391787 @ 11 @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Introduceţi ulei proaspăt până la alezajul de control, prin alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Pos: 123.44 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
317
Întreţinere - transmisie
Pos: 123.45 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Schneidwerkgetriebe Zwischenüberschrift @ 193\mod_1383225102226_422850.docx @ 1646831 @ 1 @ 1
Angrenajul dispozitivului de tăiere
Pos: 123.46 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Großpackenpresse/Pick-up Schneidwerksantriebsgetriebe 4x4 Bild @ 175\mod_1372685595789_422850.docx @ 1503020 @ 2 @ 1
Fig. 237
1)
Şurubul de control / alezajul de control
2)
Orificiu de scurgere
3)
Şurub de umplere / orificiu de umplere
cu ulei
4a)
Angrenajul conic
4b)
Angrenajul dispozitivului de tăiere
Pos: 123.47 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ 2 @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 123.48 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ 1 @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 123.49 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube @ 140\mod_1355141753680_422850.docx @ 1244599 @ 22 @ 1
Controlul uleiului:
•
Desfaceţi şurubul de control.
•
Nivelul uleiului până la alezajul de control.
Dacă uleiul ajunge până la alezajul de control:
•
Strângeţi şurubul de control şi strângeţi-l până la etanşare.
Dacă uleiul nu ajunge până la alezajul de control:
•
Desfaceţi şurubul de umplere.
•
Umpleţi cu ulei până la alezajul de control, prin orificiul de umplere cu ulei.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 123.50 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU @ 140\mod_1355142057277_422850.docx @ 1244627 @ @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Desfaceţi şurubul de control şi şurubul de umplere.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Turnaţi ulei proaspăt prin orificiul de umplere cu ulei, până la alezajul de control.
•
Strângeţi şurubul de control şi orificiul de umplere şi strângeţi-le până la etanşare.
Pos: 124 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
318
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos: 125.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung-Bremsanlage @ 0\mod_1200990675284_422850.docx @ 423711 @ 33 @ 1
16
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos: 125.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_422850.docx @ 423073 @ @ 1
16.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos: 125.3 /BA/Sicherheit/Bremsen/Gefahr - Bremse unregelmäßige gewartet Ladewagen @ 0\mod_1200052526888_422850.docx @ 423629 @ 3 @ 1
Pericol! - Întreţinere neregulată a frânei
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Lucrările de reglare şi de reparaţii la instalaţia de frânare nu au voie să fie executate
decât de ateliere de specialitate autorizate sau de către servicii specializate în frâne.
•
Pentru lucrul la câmp şi pentru deplasarea pe drumuri publice se vor folosi numai maşini
cu instalaţii de frânare intacte.
•
Iregularităţi sau perturbaţii în funcţionare apărute la instalaţia de frânare trebuie înlăturate
neîntârziat.
•
Nu este permisă executarea de modificări la instalaţia de frânare fără acordul firmei
KRONE.
•
Solicitaţi verificarea periodică a frânelor de către un atelier de specialitate.
•
Furtunurile de frână uzate sau deteriorate trebuie imediat înlocuite.
•
Firma KRONE nu acordă garanţie pentru uzură naturală, deficienţe cauzate de
suprasolicitare sau modificări executate la instalaţia de frânare.
Pos: 125.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
319
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos: 125.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Druckluftbehälter @ 12\mod_1224144256075_422850.docx @ 425833 @ 33 @ 1
16.2
Rezervorul de aer comprimat
Pos: 125.6 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter Bild BP 890/1270/1290 HS Baureihe @ 62\mod_1299662280569_422850.docx @ 574115 @ 3 @ 1
4
2
3
1
BPHS0018
Fig. 238
Pos: 125.7 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter Text Zusatz Big Pack HS Baureihe @ 62\mod_1299662408501_422850.docx @ 574142 @ 3 @ 1
•
Presele de baloţi paralelipipedici mari echipate cu frâne cu aer comprimat prezintă două
rezervoare de aer comprimat (un rezervor de aer comprimat (2) pentru frâna cu aer
comprimat / un rezervor de aer comprimat (4) pentru curăţarea înnodătoarelor).
•
Presele de baloţi paralelipipedici mari echipate cu frâne hidraulice prezintă un rezervor de
aer comprimat (4) (1x pentru curăţarea înnodătoarelor).
La presele de baloţi paralelipipedici mari frânate cu aer comprimat, rezervorul de aer comprimat
(2) al instalaţiei de frânare se găseşte pe partea dreaptă a maşinii. El este legat la rezervorul de
aer comprimat (4) pentru curăţarea înnodătoarelor printr-o conductă de presiune (1).
Rezervorul de aer comprimat (4) pentru curăţarea înnodătoarelor (frână cu aer comprimat /
frână hidraulică) se găseşte pe partea dreaptă, deasupra cutiei de fire, pe cadru.
Pos: 125.8 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Druckluftbehälter_Text 20 Betriebsstunden @ 0\mod_1200293406164_422850.docx @ 423635 @ @ 1
Rezervorul de aer comprimat înmagazinează aerul comprimat furnizat de compresor. De aceea,
în timpul funcţionării, în rezervorul de aer comprimat se poate acumula condens. Rezervorul de
aer comprimat trebuie golit în mod periodic, anume:
•
pe timp de iarnă zilnic (în caz de utilizare),
•
în rest săptămânal,
•
însă cel târziu după 20 de ore de funcţionare.
Evacuarea apei se realizează cu ajutorul ventilului de evacuare a apei dispus la partea
inferioară a rezervorului de aer comprimat.
•
Depuneţi maşina şi asiguraţi-o.
•
Deschideţi ventilul de evacuare a apei şi lăsaţi să se scurgă condensul.
•
Verificaţi ventilul de evacuare a apei, curăţaţi-l şi înşurubaţi-l la loc.
Indicaţie
Când ventilul de evacuare a apei este foarte murdar sau neetanş, el trebuie înlocuit cu altul
nou.
Pos: 125.9 /BA/Wartung/Druckluftbehälter/Beschädigte Druckluftbehälter austauschen @ 12\mod_1224145015309_422850.docx @ 425837 @ 1 @ 1
Indicaţie
Rezervoarele de aer comprimat deteriorate trebuie înlocuite de către un atelier de specialitate.
Pos: 125.10 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2232 @ 1
320
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos: 125.11 /BA/Wartung/Bremsanlage/Einstellen der Übertragungseinrichtung @ 0\mod_1200291286726_422850.docx @ 423632 @ 22 @ 1
16.2.1
Reglarea dispozitivului de transmitere
Datorită funcţiei lor, uzura şi funcţionarea frânelor trebuie verificate periodic, iar dacă este cazul
trebuie ajustat reglajul lor.
Pe parcursul primilor kilometri de mers are loc o adaptare a dispozitivelor de transmitere şi a
garniturilor de frână la tamburul frânei. Jocul astfel generat trebuie compensat.
Pos: 125.12 /BA/Wartung/Bremsanlage/Einstellung am Gestängesteller_BigPack @ 24\mod_1241614590081_422850.docx @ 427300 @ 2 @ 1
Verificarea reglării la discul de eliminare a jocului
Fig. 239
•
la fiecare 200 ore de funcţionare
Acţionaţi manual discul de eliminare a jocului în direcţia presiunii. În cazul unei curse în gol (a)
de max. 35 mm trebuie modificat reglajul discului de eliminare a jocului.
Reglarea se realizează la şurubul de reglare (b) al discului de eliminare a jocului.
Reglaţi cursa în gol "a" la 10 - 12 % din lungimea pârghiei de frânare ataşate "B", de ex.
lungimea pârghiei B = 125 mm, deci cursa în gol 12 - 15 mm.
Pos: 125.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 121 @ 1
321
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos: 125.14.1 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Pneumatische Bremszylinder @ 24\mod_1241618324893_422850.docx @ 427301 @ 1221 @ 1
16.2.2
Cilindrii pneumatici de frână
Pos: 125.14.2 /BA/Wartung/Bremsanlage/Pneumatische Bremszylinder/WARNUNG! – Unter Druck stehendes Pneumatiksystem! @ 24\mod_1241618383315_422850.docx @ 427302 @ 212 @ 1
AVERTIZARE! – Sistem pneumatic aflat sub presiune!
Consecinţe: răniri, pagube materiale grave.
•
Înainte de începerea lucrului evacuaţi întotdeauna suprapresiunea din sistemul
pneumatic.
Pos: 125.14.3 /BA/Wartung/Bremsanlage/Pneumatische Bremszylinder/Pneumatische Bremszylinder Bild @ 24\mod_1241617359784_422850.docx @ 427304 @ @ 1
Fig. 240
Pos: 125.14.4 /BA/Wartung/Bremsanlage/Pneumatische Bremszylinder/Wartung der pneumatischen Bremszylinder ist nicht notwendig @ 24\mod_1241618432721_422850.docx @ 427303 @ 1 @ 1
Nu este necesară o întreţinere aparte a cilindrilor de frână (1). Cel târziu o dată la doi ani,
cilindrii de frână cu membrană trebuie scoşi, demontaţi, curăţaţi şi montaţi la loc după ce li s-au
înlocuit piesele de uzură.
Pos: 126 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 32 @ 1
322
Întreţinere - Instalaţia de frânare
Pos: 127 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Luftfilter für Pneumatikzylinder @ 24\mod_1241674208133_422850.docx @ 427307 @ @ 1
16.3
Filtrul de aer pentru cilindrul pneumatic (numai MultiBale)
Fig. 241
Filtrul de aer (1) pentru cilindrul pneumatic se găseşte în partea stângă a cutiei cu fire, în
direcţia de mers.
Indicaţie
Curăţaţi filtrul de aer (1) o dată pe an.
Pos: 128 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Austausch der Lauf- /bzw. Steuerrollen HS Baureihe @ 184\mod_1378876426525_422850.docx @ 1581642 @ @ 1
16.4
Înlocuirea rolelor de ghidare, respectiv de comandă
3
4
BPHS0036
Pos: 129 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Fig. 242
Rolele de ghidare, respectiv de comandă sunt supuse unor solicitări deosebite în tamburul
dispozitivului de umplere, astfel că odată atinsă o uzură ridicată (joc în lagăr) devine necesară
înlocuirea lor.
În acest sens:
•
Rotiţi manual dispozitivul de umplere până când rola de ghidare, respectiv de comandă
care urmează a fi înlocuită poate fi slăbită cu o cheie inbus prin orificiul (3).
•
Slăbiţi rola de ghidare, respectiv de comandă.
•
Continuaţi să rotiţi dispozitivul de umplere până când rola de ghidare, respectiv de
comandă astfel desfăcută poate fi scoasă prin orificiul (4).
•
Scoateţi rola de ghidare, respectiv de comandă prin orificiul (4) şi montaţi noua rolă de
ghidare, respectiv de comandă în ordinea inversă a operaţiilor.
Cupluri de strângere:
Rola conducătoare mare: Ø 72 (M24 x 1,5) = 220 Nm
Rola conducătoare mică: Ø 47 (M 20 x 1,5) = 120 Nm
323
Întreţinere compresor
Pos: 130 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung-Kompressor @ 193\mod_1382686806036_422850.docx @ 1642742 @ 3333 @ 1
17
Întreţinere compresor
Pos: 131 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kompressor @ 24\mod_1241673489914_422850.docx @ 427306 @ 11 @ 1
17.1
Compresor
Pos: 132 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor BiG PACK @ 24\mod_1241619350753_422850.docx @ 427305 @ 2 @ 1
Fig. 243
Alimentarea cu aer comprimat a curăţării înnodătoarelor are loc prin intermediul unui compresor
(1) montat între braţele oiştei (cu excepţia preselor pentru baloţi paralelipipedici mari echipate
cu frâne pneumatice).
Indicaţie
La presele dotate cu frână pneumatică, umplerea rezervorului de aer comprimat pentru
curăţarea înnodătoarelor este preluată de racordarea pneumatică la tractor.
Compresorul este antrenat prin intermediul unui disc de curea trapezoidală (3) montat la volant,
precum şi al curelei trapezoidale (2) aferente. Tensiunea în cureaua trapezoidală poate fi
variată prin deplasarea compresorului în canalele longitudinale (5).
Nivelul uleiului în compresor trebuie controlat zilnic, înainte de utilizare, cu ajutorul tijei de nivel
(4). Dacă este cazul, completaţi cu ulei (ulei de motor SAE 20). Specificaţia uleiului necesar
este precizată la "Datele tehnice".
Indicaţie
Filtrul pentru aerul de admisie (6) trebuie curăţat cel puţin o dată pe zi, iar în caz de expunere
intensă la praf, chiar de mai multe ori pe zi. În caz de acumulare puternică de murdărie în filtru
se poate proceda la instalarea pe acoperişul cabinei tractorului a ştuţului de admisie (7) prin
intermediul unui set adaptor (nr. comandă 287 363).
Curăţarea filtrului
•
Rabateţi în sus/jos brida de fixare (8) de la filtrul de aer (6).
•
Daţi jos capacul (10).
•
Demontaţi cartuşul filtrant (9), goliţi-l prin batere şi suflaţi-l din interior spre exterior cu jet
de aer.
•
Descompuneţi în continuare capacul (10) şi curăţaţi-l prin batere.
•
Montaţi cartuşul filtrant.
•
Aşezaţi capacul pe filtru şi asiguraţi-l cu brida de fixare.
Indicaţie
Aveţi în vedere ca vasul filtrului şi filtrul de aer să se închidă etanş.
Pos: 133 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
324
Întreţinere compresor
Pos: 134 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor-Ölstand Bild @ 193\mod_1382683006840_422850.docx @ 1642421 @ 2 @ 1
1
Y
X
1
2
Fig. 244
1) Jojă de ulei / orificiu de umplere cu ulei
2) Orificiu de scurgere
Pos: 135 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung „Wartungstabelle“ @ 134\mod_1350483605921_422850.docx @ 1188131 @ 22 @ 1
Interval pentru controlul uleiului şi schimbul de ulei: consultaţi capitolul referitor la întreţinere,
"Tabel de întreţinere"
Pos: 136 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische Daten @ 134\mod_1350483480921_422850.docx @ 1188102 @ 12222 @ 1
Calitatea uleiului/Cantitatea de ulei: consultaţi capitolul referitor la date tehnice "Lubrifianţi"
Pos: 137 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor-Ölstand prüfen / nachfüllen Text @ 193\mod_1382682923612_422850.docx @ 1642392 @ 22 @ 1
Pentru a curăța joja de ulei, folosiți o cârpă fără scame.
Controlul uleiului:
•
Curăţaţi bine joja de ulei.
•
Scoateţi joja de ulei, ştergeţi-o şi introduceţi-o complet.
•
Scoateţi joja de ulei, şi verificaţi nivelul uleiului.
Dacă nivelul de ulei se află între marcajele "(Y)" şi "(X)", nivelul de ulei este în ordine.
• Introduceţi joja de ulei.
Dacă nivelul de ulei se află sub marcajul "(Y)", completaţi cu ulei.
În acest sens:
•
Turnaţi ulei prin orificiul de umplere cu ulei, până la marcajul "(X)".
•
Introduceţi joja de ulei.
Pos: 138 /BA/Wartung/Kompressor/Kompressor- Ölwechsel Text @ 193\mod_1382683113127_422850.docx @ 1642480 @ 21 @ 1
Schimbarea uleiului:
Colectaţi uleiul scurs într-un recipient adecvat.
•
Scoateţi joja de ulei şi curăţaţi-o.
•
Desfaceţi şurubul de evacuare a uleiului şi evacuaţi uleiul.
•
Strângeţi şurubul de evacuare a uleiului şi strângeţi-l până la etanşare.
•
Turnaţi ulei proaspăt prin orificiul de umplere cu ulei, până la marcajul "(X)".
•
Introduceţi joja de ulei.
Pos: 139 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
325
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.1 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Schmierung @ 24\mod_1241675457008_422850.docx @ 427309 @ 22 @ 1
18
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_422850.docx @ 423073 @ 22 @ 1
18.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos: 140.3 /BA/Sicherheit/Großpackenpressen/Gefahr - Wartungs-, Montage-, Reparatur- und Einstellarbeiten an der Bindung @ 20\mod_1239002475628_422850.docx @ 426865 @ @ 1
Pericol! – Lucrări de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
Pentru toate lucrările de întreţinere, montare, reparaţii şi reglare se impune întotdeauna:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă. Opriţi motorul şi extrageţi cheia de contact. Trageţi
frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina cu pene de blocare şi prin tragerea frânei de parcare împotriva
deplasării neintenţionate.
•
Puneţi în funcţiune maşina numai dacă toate dispozitivele de protecţie sunt aplicate şi se
găsesc într-o stare regulamentară.
•
În caz de apariţie a unor situaţii de pericole decuplaţi imediat arborele de priză de forţă şi
aduceţi maşina în stare de repaus.
•
Nu lăsaţi niciodată maşina să lucreze la tractor în absenţa personalului de deservire.
•
La lucrări executate sub maşină în timp ce în canalul de presare se găsesc ace, asiguraţi
neapărat suportul de ace împotriva căderii.
Pos: 140.4 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Schmierstoffen Umwelt @ 32\mod_1253100514124_422850.docx @ 428405 @ 2 @ 1
Mediu! - Dezafectarea şi depozitarea lubrifianţilor
Consecinţe: pagube produse mediului
•
Depozitaţi lubrifianţii conform prevederilor legale, în recipiente adecvate.
•
Dezafectaţi lubrifianţii uzaţi conform prevederilor legale.
Pos: 140.5 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
326
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.6 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schmierfette / Schmieröle @ 24\mod_1241676102945_422850.docx @ 427310 @ 22 @ 1
18.2
Lubrifianţi
Pos: 140.7 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Allgemeines wenn nur automatische Zentralschmierung vorhanden @ 92\mod_1326782898523_422850.docx @ 781833 @ @ 1
18.3
Generalităţi
Toate maşinile sunt dotate cu un sistem automat de ungere centrală.
Drept unsori de ungere se vor folosi unsori pe bază de săpun de litiu, moi şi maleabile,
aparţinând clasei NLGI 2, cu aditivi EP ("extrem pressure") conform DIN 51825. Vă
recomandăm să nu folosiţi unsori de ungere pe altă bază chimică.
Pos: 140.8 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Hinweis Keine Verwendung von graphithaltigen Fetten / nicht unterschiedliche Fette verwenden @ 92\mod_1326783047534_422850.docx @ 781861 @ @ 1
Indicaţie
Nu folosiţi unsori grafitate! Amestecarea unor unsori diferite între ele poate genera probleme!
Pos: 140.9 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Tabelle Schmierstoffe @ 24\mod_1241681229992_422850.docx @ 427312 @ 222 @ 1
Producător
ARAL
BP
DEA
FINA
Shell
ESSO
Pe bază de ulei mineral
unsoare de lungă durată H
Energrease LS-EP2
Glissando EP2
Marson EPL 2A
Alvania Ep2
EGL 3144
Lubrifianţi biologici
la cerere
Pos: 140.10 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Abschmieren Text allgemein die nicht von der Zentralschmierung versorgt werden @ 92\mod_1326783702604_422850.docx @ 781917 @ 222 @ 1
Punctele de ungere de la maşină care nu sunt alimentate de la ungerea centrală trebuie unse în
mod regulat. Dispunerea punctelor de ungere şi intervalele de ungere pot fi consultate în
planurile de ungere din instrucţiunea de exploatare. Îndepărtaţi unsoarea care se scurge din
zonele lagărelor după ungere.
Pos: 140.11 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierintervalle Bild @ 24\mod_1241683935492_422850.docx @ 427316 @ @ 1
50
10
939 212-1
939 450-1
BP 380-7-088
Fig. 245
Pos: 140.12 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierintervalle Bedeutung 10h,50h,200h @ 24\mod_1241683871742_422850.docx @ 427315 @ 22 @ 1
Intervale de ungere:
10 h - respectiv circa o dată pe zi
50 h - respectiv circa o dată pe săptămână
200 h - respectiv circa o dată pe an
Pos: 140.13 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
327
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.14 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abschmieren der Gelenkwelle @ 0\mod_1197359496183_422850.docx @ 423317 @ 2222 @ 1
18.4
Ungerea arborelui articulat
Pos: 140.15 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmierenAbschmieren Gelenkwelle in Gramm Bild HS Baureihe @ 92\mod_1326795458997_422850.docx @ 782205 @ 2232 @ 1
Fig. 246
Pos: 140.16 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Bezeichnung der Gelenkwelle Hauptantrieb / Gelenkwelle Schwungrad @ 24\mod_1241688166695_422850.docx @ 427319 @ @ 1
Arbore articulat transmisie
principală
Arbore articulat volant
Pos: 140.17 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmierenAbschmieren Gelenkwelle in Gramm @ 92\mod_1326795585781_422850.docx @ 782233 @ 23 @ 1
Ungeţi arborii articulaţi la fiecare 50 de ore în punctele de ungere marcate, folosind o unsoare
multifuncţională. Tabelul de mai jos informează asupra gramajului pentru fiecare loc de ungere;
aveţi în vedere instrucţiunea de exploatare din partea producătorului arborelui articulat.
Pos: 140.18 /BA/Wartung/Gelenkwelle schmierenAbschmieren Gelenkwelle in Gramm Tabelle HS Baureihe @ 92\mod_1326795863687_422850.docx @ 782261 @ 3 @ 1
C
S
T
80°
Pos: 140.19 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
328
BiG Pack 890/1270/1290
22 g
6g
32 g
80 g
BiG Pack 1290 HDP/4x4
26 g
6g
32 g
100 g
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.20 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Laufrollen der Messerhebel abschmieren @ 24\mod_1241695903648_422850.docx @ 427322 @ @ 1
18.5
Pos: 140.21 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
Ungerea rolelor de ghidare pentru pârghiile de cuţit
Fig. 247
•
Coborâţi dispozitivul de tăiere prin intermediul sistemului hidraulic al tractorului (la
sistemul electronic de confort: activaţi sistemul hidraulic al tractorului şi menţineţi apăsată
"Coborârea barei-cuţit" pe display-ul unităţii de deservire, respectiv la butoanele maşinii,
până când dispozitivul de tăiere este complet coborât).
•
Extrageţi cheia de contact şi deconectaţi sistemul electric al unităţii de deservire.
•
Trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi tractorul şi maşina împotriva deplasării neintenţionate.
•
Deszăvorâţi semidispozitivul de tăiere şi extrageţi-l în lateral până la limitator (partea
dreaptă şi cea stângă a maşinii).
•
Ungeţi toate niplurile de ungere pentru rolele de ghidare ale pârghiilor de cuţit.
•
Introduceţi semidispozitivul de tăiere din lateral (partea dreaptă şi stângă a maşinii), până
când pârghia de zăvorâre (3) intră de la sine în locaş.
•
Ridicaţi dispozitivul de tăiere pe cale hidraulică.
329
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.22 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen @ 24\mod_1241705838930_422850.docx @ 427325 @ 2233 @ 1
18.6
Puncte de ungere
În tabelele de mai jos sunt indicate punctele de ungere la maşină, precum şi numărul niplurilor
de ungere.
Pos: 140.23 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) @ 24\mod_1241705921680_422850.docx @ 427326 @ @ 1
18.6.1
Punctele de ungere la Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC)
Cep manivelă antrenarea pistonului de presare
Bolţ piston antrenarea pistonului de presare
Role lagăr la piston
Dispozitiv de umplere:
Curbă rabatabilă de alimentare
Pârghia dispozitivului de umplere
Axul dispozitivului de umplere
Pârghia de alimentare
Ansamblul antrenării transmisie principală /
distribuitor
Ansamblul antrenării angrenaj diferenţial /
dispozitiv de umplere
Ansamblul antrenării transmisie principală /
angrenaj pickup superior sau angrenaj dispozitiv
de tăiere
Dispozitiv de tăiere XC (opţional):
Arbore de antrenare orizontal
Arbore de antrenare vertical
Cuplaj cu pană
Siguranţă cuţit individual
Pickup:
Ungere lanţ dreapta şi stânga
Ungere lanţ de antrenare
Roată liberă
Roţi de palpare în pendulare
Sprijin de parcare
Frâna de parcare
330
ungere
centrală
automată
interval (h)
stânga
Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) puncte de ungere (ungere centrală automată)
dreapta
Pos: 140.24 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Big Pack 890,1270,1290 (XC) Schmierstellen (automatische Zentralschmierung) T1 HS Baureihe @ 62\mod_1299662604933_422850.docx @ 574196 @ @ 1
da
da
da
1
1
200
1
200
2
200
200
200
nu
da
nu
da
nu
nu
nu
2
1
5
13
50
50
50
200
nu
nu
nu
nu
uleiere
uleiere
1
10
10
50
da
da
nu
50
200
da
nu
nu
2
2
13
uleiere
2
1
Ax individual (opţional):
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare*
1
1
50
nu
Ax tandem fix (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire arborii frânei*
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare*
4
2
4
2
50
50
da
nu
nu
Ax tandem condus liber (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire articulaţie condusă liber
Lăgăruire arborii frânei
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare
2
4
2
2
4
2
50
50
50
da
nu
nu
nu
Arbore articulat:
Arbore articulat transmisie principală
Arbore articulat volant
Antrenare pickup (opţional)
Antrenare înnodător
7
4
3
3
ungere
centrală
automată
Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) puncte de ungere (ungere centrală automată)
interval (h)
stânga
dreapta
Întreţinere - Ungere
50
200
200
200
nu
nu
nu
nu
* numai cu ax frânat
interval
dreapta
Big Pack 890 (XC), 1270 (XC), 1290 (XC) puncte de ungere (ungere centrală
automată)
stânga
Pos: 140.25 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Big Pack 890,1270,1290 (XC) Schmierstellen (automatische Zentralschmierung) T2 HS Baureihe @ 62\mod_1299662824312_422850.docx @ 574223 @ @ 1
ungere
centrală
autom.
Înnodător dublu (opţional):
Braţ oscilant pentru ace
Lăgăruire înnodător pe butuc (opţional)
Lăgăruire
pârghie cuţit
Lăgăruire cioc înnodător
da
Lăgăruire suport fir
Lăgăruire arbore de antrenare suport fir
Lăgăruire centrală ax înnodător
Înnodător simplu (opţional)**:
Braţ oscilant pentru ace
Lăgăruire înnodător pe butuc (opţional)
Lăgăruire
pârghie cuţit
da
Lăgăruire cioc înnodător
Lăgăruire suport fir
Lăgăruire arbore de antrenare suport fir
MultiBale, cuplarea braţelor oscilante pentru
ace**: (opţional)
Pos: 140.26 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
da
** opţional, posibil numai la 1270
331
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.27 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen Big Pack 1290 HDP (XC) @ 24\mod_1241705981070_422850.docx @ 427327 @ @ 1
18.6.2
Punctele de ungere la Big Pack 1290 HDP (XC)
Dispozitiv de tăiere XC (opţional):
Arbore de antrenare orizontal
Arbore de antrenare vertical
Cuplaj cu pană
Siguranţă cuţit individual
Pickup:
Ungere lanţ dreapta şi stânga
Ungere lanţ de antrenare
Roată liberă
Roţi de palpare în pendulare
Sprijin de parcare
Frâna de parcare
332
ungere
centrală
automată
dreapta
Cep manivelă antrenarea pistonului de
presare
Bolţ piston antrenarea pistonului de presare
Role lagăr la piston
Dispozitiv de umplere:
Curbă rabatabilă de alimentare
Pârghia dispozitivului de umplere
Axul dispozitivului de umplere
Pârghia de alimentare
Ansamblul antrenării transmisie principală /
distribuitor
Ansamblul antrenării angrenaj diferenţial /
dispozitiv de umplere
Ansamblul antrenării transmisie principală /
angrenaj pickup superior sau angrenaj
dispozitiv de tăiere
stânga
Big Pack 1290 HDP (XC) - puncte de
ungere (ungere centrală automată)
interval (h)
Pos: 140.28 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Big Pack 1290 HDP (XC) Schmierstellen (automatische Zentralschmierung) HS Baureihe @ 62\mod_1299662932343_422850.docx @ 574250 @ 1333 @ 1
1
1
da
1
2
1
2
da
da
1
1
200
1
200
2
200
200
200
nu
da
nu
da
nu
nu
nu
2
1
5
13
50
50
50
200
nu
nu
nu
nu
uleiere
uleiere
1
10
10
50
da
da
nu
50
200
da
nu
nu
2
2
13
uleiere
2
1
Ax tandem fix (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire arborii frânei*
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare*
4
2
4
2
50
50
da
nu
nu
Ax tandem condus liber (opţional):
Lăgăruire ax oscilant
Lăgăruire articulaţie condusă liber
Lăgăruire arborii frânei
Lăgăruire deplasare pârghie de frânare
2
4
2
2
4
2
50
50
50
da
nu
nu
nu
Arbore articulat:
Arbore articulat transmisie principală
Arbore articulat volant
Antrenare pickup (opţional)
Antrenare înnodător
7
4
2
3
50
50
200
200
nu
nu
nu
nu
Înnodător dublu:
Braţ oscilant pentru ace
Lăgăruire înnodător pe butuc
Lăgăruire
pârghie cuţit
Lăgăruire cioc înnodător
Lăgăruire suport fir
Lăgăruire arbore de antrenare suport fir
Lăgăruire centrală ax înnodător
Pos: 140.29 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
ungere
centrală
automată
interval (h)
dreapta
Big Pack 1290 HDP (XC) - puncte de
ungere (ungere centrală automată)
stânga
Întreţinere - Ungere
da
da
da
da
da
da
da
* numai cu ax frânat
333
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.30 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen links Ausführung mit Schneidwerk XC mit Tandemachse Bild HS Baureihe @ 62\mod_1299663649307_422850.docx @ 574277 @ 1113 @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea stângă a maşinii)
Versiunea cu dispozitiv de tăiere XC cu ax tandem
14
3
13
12
6
11
10
9
a)
8
18 16
7
b)
BPHS0019
Fig. 248
a)
pentru ax tandem
b)
pentru ax tandem condus liber
50h
200h
50h
200h
006
003
007
008
8/13 x
10h
250h
40h
10h
200h
50h
013
Pos: 140.31 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
334
010
009
200h
011
012
200h
014
016
200h
018
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.32 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen rechts Ausführung mit Schneidwerk XC mit Tandemachse Bild HS Baureihe @ 62\mod_1299664531271_422850.docx @ 574410 @ 3 @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea dreaptă a maşinii)
Versiunea cu dispozitiv de tăiere XC cu ax tandem
15
19
7
b)
8a)
a)
8
17
9
10 20
BPHS0021
Fig. 249
a)
pentru ax tandem
b)
pentru ax tandem condus liber
50h
50h
007
008
009
200h
200h
015
50h
017
019
10h
020
Pos: 140.33 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 13 @ 1
335
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.34 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen links Ausführung ohne Schneidwerk mit Einfachachse Bild HS Baureihe @ 63\mod_1299665838177_422850.docx @ 574465 @ @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea stângă a maşinii)
Versiunea fără dispozitiv de tăiere XC cu ax individual
14
3
13
6
24
18 16
12
10
BPHS0020
Fig. 250
10h
250h
200h
200h
006
003
50h
013
024
Pos: 140.35 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 33 @ 1
336
200h
010
40h
012
200h
014
016
200h
018
Întreţinere - Ungere
Pos: 140.36 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Schmierung / Schmierplan/Schmierstellen rechte Ausführung ohne Schneidwerk mit Einfachachse Bild HS Baureihe @ 63\mod_1299666194672_422850.docx @ 574520 @ @ 1
Puncte de ungere la presa pentru baloţi paralelipipedici mari (partea dreaptă a maşinii)
Versiunea fără dispozitiv de tăiere XC cu ax individual
1
15
25
20
17
24
10
BPHS0022
Fig. 251
200h
200h
015
017
024
200h
025
Pos: 141 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
337
Întreţinere – Ungere centrală
Pos: 142 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Zentralschmierung @ 0\mod_1197378235308_422850.docx @ 423350 @ 11 @ 1
19
Întreţinere – Ungere centrală
Pos: 143.1 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Automatische Zentralschmierung (optional) @ 24\mod_1241763215353_422850.docx @ 427333 @ 1122 @ 1
19.1.1
Ungerea centrală automată (opţional)
Pos: 143.2 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Funktionsbeschreibung der BEKA-MAX-Fett-Zentralschmieranlage @ 24\mod_1241765421322_422850.docx @ 427337 @ 2 @ 1
Descrierea funcţionării instalaţiei de ungere centrală cu unsoare BEKA-MAX
Instalaţia de ungere centrală cu unsoare BEKA-MAX este o instalaţie progresivă. Progresiv ("cu
înaintare continuă") semnifică aici că toate punctele de ungere integrate în instalaţia de ungere
centrală sunt unse succesiv. Datorită acestui mod succesiv de ungere a punctelor de ungere,
instalaţia de ungere centrală progresivă poate fi supravegheată foarte uşor prin intermediul unui
ventil de suprapresiune. Atunci când un punct de ungere nu absoarbe unsoare de la distribuitor,
distribuitorul progresiv se blochează, iar în sistemul de ungere centrală se generează o
presiune de 280 bar / 4060 PSI. Producerea blocării se constată prin unsoarea care începe să
se scurgă la ventilul de suprapresiune al elementului de pompă.
Pos: 143.3 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Hinweis Im Display der erscheint eine Fehlermeldung @ 24\mod_1241765352135_422850.docx @ 427336 @ 32 @ 1
Indicaţie
Pe display apare un mesaj de eroare.
Pos: 143.4 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Aufbau der BEKA-MAX-Fett-Zentralschmieranlage @ 24\mod_1241765294885_422850.docx @ 427335 @ 124 @ 1
Structura instalaţiei de ungere centrală cu unsoare BEKA-MAX
Lubrifiantul este transportat la distribuitorul progresiv principal prin intermediul unei pompe cu
piston EP-1 cu acţionare electrică. Distribuitorul are rolul de a împărţi unsoarea în proporţiile
corecte între subdistribuitoarele progresive. Subdistribuitoarele progresive transportă apoi
unsoarea la punctele de ungere individuale.
Fig. 252
2) Rezervor transparent
3) Niplu de umplere
4) Ventil de suprapresiune
5) Distribuitor progresiv principal
6) Distribuitor progresiv secundar
7) Conductă principală
8) Conducte de lubrifiant
9) Puncte de ungere
Pos: 143.5 /BA/Wartung/Zentralschmieranlage/BEKA-MAX/Beschreibung der Steuerung @ 24\mod_1241765198103_422850.docx @ 427334 @ 342 @ 1
Decrierea comenzii
Timpii de ungere şi de pauză se reglează prin intermediul unităţii de deservire, (vezi capitolul
Info-centru "Meniul 1-5 Ungere centrală").
Pos: 144 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 4234 @ 1
338
Întreţinere – Ungere centrală
Pos: 145 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ 334 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 146 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 344 @ 1
339
Întreţinere – Sistemul electric
Pos: 147 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung - Elektrik @ 0\mod_1197362427261_422850.docx @ 423323 @ 13441344 @ 1
20
Întreţinere – Sistemul electric
Pos: 148 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Sensoren/Lage der Sensoren rechte Maschinenseite @ 24\mod_1241767026463_422850.docx @ 427338 @ 2424 @ 1
20.1
Poziţia senzorilor (partea dreaptă a maşinii)
Fig. 253
340
Întreţinere – Sistemul electric
1 Controlul înnodătoarelor
7 Dispozitivul de evacuare a balotului
2 Senzor de forţă dreapta
8 Alimentarea dispozitivului de umplere
3 Senzor de forţă stânga
9 Controlul dispozitivului de umplere
4 Etalonare
10 Controlul nodurilor
5 Măsurare
11 Ungere centrală
6 Roată stelată
Pos: 149 /BA/Wartung/Großpackenpressen/Sensoren/Lage der Sensoren linke Maschinenseite @ 24\mod_1241769047228_422850.docx @ 427339 @ 1414 @ 1
341
Întreţinere – Sistemul electric
20.2
Poziţia senzorilor (partea stângă a maşinii)
Fig. 254
342
Întreţinere – Sistemul electric
2 Bara-cuţit sus
9 Butoane
3 Presiunea clapelor de presare
Bară-cuţit în sus
Bară-cuţit în jos
4 Controlul firului
10 MultiBale
5 Bara de tragere a acelor
11 Butoane Dispozitivul de evacuare a
balotului intrat
6 Depunere balot
Dispozitivul de evacuare a
balotului ieşit
7 Frâna volantului
Jgheabul de baloţi în sus
8 Pickup
Jgheabul de baloţi în jos
12 Jgheabul de baloţi
Pos: 150 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
343
Întreţinere – Sistemul electric
Pos: 151 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einstellung der Sensoren @ 0\mod_1199962173428_422850.docx @ 423597 @ 22 @ 1
20.2.1
Reglarea senzorilor
Pos: 152 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 08 mm @ 24\mod_1241770312369_422850.docx @ 427340 @ 11 @ 1
20.2.1.1
Senzor NAMUR d = 8 mm
3
1
a
2
Pos: 153 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 12 mm @ 0\mod_1199962247038_422850.docx @ 423598 @ 2222 @ 1
BP-VFS-088-1
Fig. 255
Cota dintre captorul (2) şi senzorul (1) trebuie să fie de "a" = 0,5 mm.
Reglare
•
Slăbiţi piuliţele pe ambele părţi ale senzorului.
•
Rotiţi piuliţele până când se atinge cota "a" = 0,5 mm.
•
Strângeţi la loc piuliţele.
20.2.1.2
Senzor NAMUR d = 12 mm
3
1
2
a
BP-VFS-088-1
Fig. 256
Cota dintre captorul (2) şi senzorul (1) trebuie să fie de "a" = 2 mm .
Reglare
•
Slăbiţi piuliţele pe ambele părţi ale senzorului.
•
Rotiţi piuliţele până când se atinge cota "a" = 2 mm .
•
Strângeţi la loc piuliţele.
Pos: 154 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 30 mm a= 5mm @ 0\mod_1199962520100_422850.docx @ 423599 @ @ 1
344
Întreţinere – Sistemul electric
20.2.1.3
Senzor NAMUR d = 30 mm
3
1
a
2
BPXC0172
Pos: 155 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2222 @ 1
Fig. 257
Cota dintre captorul (2) şi senzorul (1) trebuie să fie de "a" = 5 mm .
Reglare
•
Slăbiţi piuliţele pe ambele părţi ale senzorului.
•
Rotiţi piuliţele până când se atinge cota "a" = 5 mm .
•
Strângeţi la loc piuliţele.
345
Depozitare
Pos: 156.1 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Einlagerung @ 0\mod_1197385459120_422850.docx @ 423358 @ 2222222222 @ 1
21
Depozitare
Pos: 156.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_422850.docx @ 423073 @ @ 1
21.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos: 156.3 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Gefahr - Wartung allgemein @ 17\mod_1236580940714_422850.docx @ 426488 @ 3333 @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos: 156.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2222 @ 1
346
Depozitare
Pos: 156.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Am Ende der Erntesaison @ 0\mod_1197385501276_422850.docx @ 423359 @ 333333 @ 1
21.2
La sfârşitul sezonului de recoltare
Pos: 156.6 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Stand- und Schwungradbremse lösen. Kondenswasser aus den Druckluftbehältern ablassen. @ 25\mod_1242723794676_422850.docx @ 427401 @ 44 @ 1
Slăbiţi frâna de parcare şi frâna volantului. Evacuaţi apa de condens din rezervoarele de
aer comprimat.
Pos: 156.7 /BA/Einlagerung/Ladewagen/Einlagerung allgemein @ 0\mod_1200295665820_422850.docx @ 423638 @ @ 1
Înainte de conservarea pentru iarnă curăţaţi bine maşina la interior şi la exterior. Dacă folosiţi în
acest scop un aparat de curăţare cu înaltă presiune, nu aţintiţi jetul de apă direct asupra zonei
lagărelor. După curăţare ungeţi toate niplurile de ungere. Nu ştergeţi unsoarea care se scurge
din zona lagărelor. Coroana de unsoare astfel formată oferă o protecţie suplimentară împotriva
umidităţii.
Demontaţi lanţurile de antrenare şi spălaţi-le în petrol (nu folosiţi alt solvent). Controlaţi totodată
uzura lanţurilor şi a roţilor de lanţ. Ungeţi cu ulei lanţurile spălate, apoi montaţi-le la loc şi
tensionaţi-le.
Verificaţi toate componentele mobile precum rolele de dirijare, articulaţiile, rolele de întindere
etc. din punct de vedere al funcţionării uşoare. Dacă este cazul, demontaţi-le, curăţaţi-le, ungeţile şi montaţi-le apoi la loc. Dacă este cazul, înlocuiţi-le cu piese noi.
Utilizaţi numai piese de schimb KRONE originale.
Desfaceţi arborele articulat. Ungeţi cu unsoare ţevile interioare şi ţevile de protecţie. Gresaţi
niplurile de ungere de la cuplajul cardanic, precum şi cele ale inelelor lagărelor de la ţevile de
protecţie.
Depuneţi maşina într-un loc uscat, însă nu în apropierea îngrăşămintelor chimice sau a
grajdurilor. Remediaţi zonele vopsite deteriorate şi conservaţi bine porţiunile nevopsite cu
mijloace de protecţie împotriva ruginii.
Atenţie!
Realizaţi aşezarea pe capră a maşinii numai cu cricuri adecvate. Aveţi în vedere ca maşina
aşezată pe capră să aibe o poziţie stabilă.
În vederea degrevării cauciucurilor aşezaţi maşina pe capră. Protejaţi cauciucurile împotriva
acţiunilor exterioare precum ulei, unsoare, radiaţie solară etc.
Dispuneţi executarea reparaţiilor necesare în perioada imediat următoare încheierii sezonului
de recoltat. Întocmiţi un centralizator al tuturor pieselor de schimb necesare. În acest fel uşuraţi
comerciantului dvs. KRONE prelucrarea comenzilor dvs. şi aveţi certitudinea că maşina dvs. vă
va sta la dispoziţie la începutul noului sezon în bună stare de funcţionare.
Pos: 156.8 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
347
Depozitare
Pos: 156.9 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vor Beginn der neuen Saison @ 0\mod_1197386024448_422850.docx @ 423363 @ 1111 @ 1
21.3
Înainte de începerea noului sezon
Pos: 156.10 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Gefahr - Wartung allgemein @ 17\mod_1236580940714_422850.docx @ 426488 @ 2 @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos: 156.11 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Vor der Saisaon @ 17\mod_1236582596980_422850.docx @ 426489 @ 1 @ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pos: 156.12 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
348
•
•
•
•
Înainte de repunerea în funcţiune declanşaţi manual procesul de înnodare şi rotiţi manual
presa pentru baloţi paralelipipedici mari. Verificaţi cu acest prilej funcţionarea
înnodătorului şi a acelor.
Curăţaţi înnodătorul de substanţele de conservare (uleiuri pe bază vegetală).
Degresaţi şi curăţaţi discul antrenorului suportului de fir.
Gresaţi toate locurile de ungere şi ungeţi lanţurile cu ulei. Ştergeţi unsoarea care se
scurge din locurile de ungere.
Schimbaţi cantităţile de ulei din toate angrenajele.
Verificaţi furtunurile şi conductele hidraulice din punct de vedere al etanşeităţii, iar dacă
este cazul înlocuiţi-le.
Verificaţi presiunea aerului în cauciucuri, iar la nevoie corectaţi-o.
Verificaţi dacă toate şuruburile sunt bine strânse, iar la nevoie strângeţi-le suplimentar.
Verificaţi toate cablurile electrice de legătură precum şi iluminarea, iar la nevoie reparaţile sau înlocuiţi-le.
Verificaţi toate reglajele maşinii, iar dacă este cazul corectaţi-le.
Verificaţi funcţiile deservirii.
Verificaţi funcţionarea frânei axului înnodător (în dreapta axului înnodător).
Citiţi încă o dată cu atenţie instrucţiunea de exploatare.
Depozitare
Pos: 156.13 /Überschriften/Überschriften 3/U-Z/Überlastkupplung am Schwungrad @ 46\mod_1282047883734_422850.docx @ 445935 @ 2222 @ 1
21.3.1
Cuplajul de supraîncărcare de la volant
Pos: 156.14 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Überlastkupplung am Schwungrad Hinweis @ 46\mod_1282048018156_422850.docx @ 445961 @ 1 @ 1
Indicaţie
După perioade mai îndelungi de staţionare, garniturile cuplajului de supraîncărcare (1) se pot
lipi de suprafeţele de fricţiune. Înainte de utilizare aerisiţi cuplajul de supraîncărcare.
Pos: 156.15 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Überlastkupplung am Schwungrad BYPY 890/1270/890 (XC) 16,6 mm @ 92\mod_1326899205089_422850.docx @ 783271 @ 22 @ 1
Procedura pentru tipurile Big Pack 890 (XC) Big Pack 1270 (XC) şi Big Pack 1290 (XC)
Fig. 258
•
Cuplajul de supraîncărcare se află la volant (3).
•
În vederea aerisirii slăbiţi piuliţele (2) de la cuplajul de supraîncărcare (1), până când
arcul-disc (4) este detensionat.
•
Rotiţi de mână arborele articulat.
•
Apoi strângeţi piuliţele la loc, în cruce, până când realizaţi cota de reglare X = 16,6 mm.
Pos: 156.16 /BA/Einlagerung/Großpackenpresse/Überlastkupplung am Schwungrad BYPY 1290 HDP(XC) BP 12130 / 4x4 @ 46\mod_1282044788109_422850.docx @ 445882 @ @ 1
Procedura pentru tipurile Big Pack 1290 HDP/XC / Big Pack 4x4 şi Big Pack 12130
Fig. 259
•
Cuplajul de supraîncărcare se află la volant (3).
•
•
•
Pos: 157 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
În vederea aerisirii slăbiţi piuliţele (2) de la cuplajul de supraîncărcare (1), p��nă când
arcurile de presiune sunt detensionate.
Rotiţi de mână arborele articulat.
Apoi strângeţi piuliţele la loc, în cruce, până când realizaţi cota de reglare X = 75,8 mm
(măsurată de la muchia exterioară a discului (4)).
349
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.1 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Störungen - Ursachen und Behebung @ 0\mod_1200296925180_422850.docx @ 423640 @ @ 1
22
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.2 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle Sicherheitshinweise @ 0\mod_1196660495760_422850.docx @ 423073 @ 22 @ 1
22.1
Indicaţii speciale de siguranţă
Pos: 158.3 /BA/Sicherheit/Gefahrenhinweise/Großpackenpresse/Gefahr - Störung Ursache Behebung @ 25\mod_1242721693832_422850.docx @ 427400 @ 33 @ 1
PERICOL! – În timpul lucrărilor de reparaţie, întreţinere sau curăţare sau al intervenţiilor
tehnice la maşină se pot pune în mişcare elemente de antrenare.
Consecinţe: Pericol de moarte, de rănire a persoanelor sau de deteriorare a maşinii.
•
Opriţi motorul tractorului, extrageţi cheia de contact şi trageţi frâna volantului.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării neintenţionate.
•
Decuplaţi şi detaşaţi arborele de priză de forţă.
•
Asiguraţi cu pârghia de siguranţă axul înnodător împotriva declanşării neintenţionate a
legării.
•
Acţionaţi frâna volantului şi fixaţi volantul.
•
După încheierea lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţare sau a intervenţiilor tehnice
montaţi la loc în mod corespunzător toate acoperirile şi dispozitivele de protecţie.
•
Evitaţi contactul pe piele cu uleiuri, unsori, detergenţi şi solvenţi.
•
Lichidele hidraulice care ţâşnesc cu înaltă presiune pot cauza răniri grave. În caz de
răniri sau de vătămări cu uleiuri, unsori, detergenţi ori solvenţi apelaţi imediat la un
medic.
•
Sunt de urmat de asemenea toate celelalte indicaţii de securitate destinate evitării
rănirilor şi accidentelor.
Pos: 158.4 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
350
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.5 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Allgemeine Störungen @ 24\mod_1241775122213_422850.docx @ 427344 @ 33 @ 1
22.2
Perturbaţii generale
Pos: 158.6 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Allgemein @ 24\mod_1241771540713_422850.docx @ 427341 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
1.
Opriţi imediat tractorul.
2.
Pistonul de presare / dispozitivul de legare se
opreşte.
3.
4.
5.
Acele înnodătorului cad înapoi.
1.
La turaţie redusă, cuplajul cu camă din volant intră din
nou în locaş.
Micşoraţi forţa de presare.
Verificaţi turaţia arborelui articulat al tractorului.
Scoateţi acele înnodătorului din canalul de presare,
eventual înlocuiţi şurubul de forfecare din antrenarea
înnodătorului şi a acelor.
Strângeţi mai puternic frâna axului înnodător.
Baloţii paralelipipedici sunt prea puţin compacţi.
1.
Măriţi forţa de presare.
Baloţii paralelipipedici sunt prea compacţi.
1.
Micşoraţi forţa de presare.
1.
Cuplajul de supraîncărcare transmite - micşoraţi turaţia
motorului.
Opriţi tractorul şi maşina şi înlăturaţi înfundarea.
Reduceţi viteza de deplasare.
Cuplajul de supraîncărcare transmite - decuplaţi
antrenarea arborelui de priză de forţă şi înlăturaţi
înfundarea.
Reduceţi viteza de deplasare.
Treceţi centrat pe deasupra brazdei.
Înfundare în zona rotorului, cuplajul cu camă din
ansamblul antrenării rotorului transmite.
Micşoraţi turaţia motorului. La turaţie redusă, cuplajul
intră din nou în locaş.
Pivotare în afară a cuţitelor.
Dacă rotorul nu se opreşte de la sine, opriţi tractorul şi
maşina şi înlăturaţi înfundarea.
Reduceţi viteza de deplasare.
Tija de tracţiune (1) a braţului oscilant pentru ace este
asigurată printr-un şurub de forfecare (2).
Controlaţi dacă şurubul de forfecare este rupt.
Dacă este cazul, înlocuiţi-l cu un şurub M10 x 55,
DIN931-10.9.
Dispozitivul de umplere se opreşte.
2.
3.
1.
Pickup-ul se opreşte.
2.
3.
1.
2.
Rotorul de tăiere şi pickup-ul se opresc.
Braţul oscilant pentru ace se opreşte.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Pos: 158.7 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
351
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.8 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Hydraulikblock entlüften T1 @ 116\mod_1340791155161_422850.docx @ 1019498 @ 3 @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Cu conducta "load sensing" racordată,
motorul tractorulului porneşte greu sau
nu porneşte deloc.
Cauză:
Aer în sistemul hidraulic al maşinii.
Remediu:
Dezaerarea blocului hidraulic - confort.
Y17
1
BPHS0111
Condiţie:
•
Decuplaţi arborele de priză de forţă.
•
Asiguraţi maşina şi tractorul împotriva deplasării.
•
Trageţi frâna volantului.
Dacă tractorul porneşte greu
În acest sens:
•
Îndepărtaţi capacul din material plastic (1) de la ventilul (Y17).
•
Slăbiţi ştiftul filetat M4 aflat în interior cu două rotaţii.
•
Colectaţi într-un vas adecvat uleiul hidraulic care se scurge şi dezafectaţi-l în mod
corespunzător.
•
Porniţi motorul tractorului şi presurizaţi instalaţia hidraulică.
•
Cuplaţi terminalul şi executaţi prin intermediul acestuia funcţia de ejectare de baloţi
reziduali de atâtea ori, până când apare ulei hidraulic fără bule de aer.
•
Când apare ulei hidraulic fără bule de aer, strângeţi la loc ştiftul filetat M4.
•
Aplicaţi capacul din material plastic pe ventilul (Y17).
Dacă tractorul nu porneşte deloc
În acest sens:
•
Conectaţi terminalul.
•
Pentru a detensiona sistemul hidraulic executaţi succesiv mai multe funcţii (de
ex. ejector de baloţi reziduali, jgheab).
•
Porniţi motorul tractorului.
•
Dacă motorul tractorului tot nu porneşte, luaţi legătura cu dealerul dvs. KRONE,
respectiv cu departamentul de service KRONE.
•
Dacă motorul tractorului porneşte, presurizaţi instalaţia hidraulică.
•
Îndepărtaţi capacul din material plastic (1) de la ventilul (Y17).
•
Slăbiţi ştiftul filetat M4 aflat în interior cu două rotaţii.
•
Colectaţi într-un vas adecvat uleiul hidraulic care se scurge şi dezafectaţi-l în mod
corespunzător.
•
Executaţi prin intermediul terminalului funcţia de ejectare de baloţi reziduali de atâtea
ori, până când apare ulei hidraulic fără bule de aer.
•
Când apare ulei hidraulic fără bule de aer, strângeţi la loc ştiftul filetat M4.
•
Aplicaţi capacul din material plastic pe ventilul (Y17).
Pos: 158.9 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 1 @ 1
352
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.10 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Hydraulikblock T2 @ 117\mod_1341229890870_422850.docx @ 1021737 @ 22 @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Funcţiile hidraulice nu-şi ating poziţiile
de capăt (de ex. piciorul hidraulic de
sprijin, ejectorul de balot etc.).
Cauză:
Unele tractoare au pe partea tractorului un
alezaj de descărcare pentru funcţia "load
sensing". În combinaţie cu blocul hidraulic de
confort, tractorul nu mai poate acumula
presiunea hidraulică necesară.
Remediu:
Dispuneţi obturarea alezajului de descărcare pe
partea tractorului de către un specialist
autorizat.
Pos: 158.11 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
353
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.12 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Störungen am Knoter @ 24\mod_1241775183869_422850.docx @ 427345 @ @ 1
22.3
Perturbaţii la înnodător
Pos: 158.13 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Einfachknoter @ 24\mod_1241083809568_422850.docx @ 427202 @ 2332 @ 1
22.3.1
Înnodător simplu
Pos: 158.14 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Hinweis Knoterstörungen Einfachknoter @ 24\mod_1241774955431_422850.docx @ 427343 @ @ 1
Indicaţie
Cele mai frecvente perturbaţii la înnodător au cauze minore, putând fi adesea remediate pe
cont propriu. Greşelile îşi au de multe ori originea în calitatea firului, ghidarea firului, tensiunea
firului, poziţia acelor înnodătorului sau a riglei firului. Configuraţiile de perturbaţii de mai jos se
doresc a ajuta la identificarea cauzelor perturbaţiilor.
Pos: 158.15 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Einfachknoter T1 @ 24\mod_1241773704306_422850.docx @ 427342 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
1.
Reglaţi frâna de fir, eventual curăţaţi-o sau înlocuiţi-o.
2.
Reglaţi frâna axului înnodător.
3.
Îndepărtaţi firul încâlcit.
4.
Controlaţi rigla firului - reglaţi-o.
1.
Ascuţiţi sau înlocuiţi cuţitul de fir tocit sau crestat.
2.
Tensiune prea redusă pe închizător - încordaţi arcul
prin intermediul şurubului cu cap hexagonal (nu
strângeţi pe bloc).
3.
Tensiune prea redusă pe suportul de fir - încordaţi
arcul cu şurubul cu cap hexagonal (nu strângeţi pe
bloc).
4.
Antrenorul firului sau suportul de fir sunt uzate înlocuiţi piesele.
5.
La densitate prea ridicată a balotului - micşoraţi
presiunea de presare.
6.
La tensiune prea ridicată a firului - slăbiţi frâna de fir la
cutia cu fire.
1.
Încordaţi mai puternic sau înlocuiţi arcul cârligului de
înnodare.
1.
Cuţit de fir tocit - ascuţiţi muchia tăietoare a cuţitului de
fir sau înlocuiţi cuţitul.
2.
Tensiune prea redusă pe suportul de fir - încordaţi
arcurile prin strângerea şurubului cu cap hexagonal
(nu strângeţi pe bloc).
3.
La densitate prea ridicată a balotului - micşoraţi
presiunea de presare.
4.
Antrenorul firului sau suportul de fir sunt uzate înlocuiţi piesele.
Înfăşurare la înnodător:
(Firul s-a înfăşurat în jurul cârligului de înnodare
şi s-a rupt.)
BP 380-7-138
Nod legat:
Unul dintre capetele nodului este mai lung decât
celălalt sau capătul mai lung este legat în nod.
Nod prea lax cu două capete retezate corect.
Capetele nodului prezintă franjuri.
Nu executaţi noduri decât în fasciculul de fir
condus de acul înnodător în sus.
Pos: 158.16 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
354
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.17 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Einfachknoter T2 @ 24\mod_1241775278072_422850.docx @ 427346 @ @ 1
Perturbaţie
Nu executaţi noduri decât în fasciculul de fir care
parcurge partea superioară a balotului
paralelipipedic.
Cauză, respectiv remediere
1.
Poziţie greşită a acului înnodător - modificaţi poziţia
acului înnodător pe braţul oscilant.
2.
Poziţie greşită a riglei firului - reglaţi poziţia riglei firului
pe masa înnodătoarelor.
3.
Rază greşită de pivotare a riglei firului - deplasaţi
barele faţă de rigla firului.
4.
Arcuri de reţinere rupte sau deformate în masa
înnodătoarelor - înlocuiţi arcurile.
5.
Tensiune prea redusă în fir - încordaţi arcurile frânei de
fir.
1.
Tensiune prea redusă la închizătorul cârligului de
înnodare - încordaţi închizătorul pentru cârligul de
înnodare.
2.
Cârlig de înnodare uzat - înlocuiţi cârligul de înnodare.
3.
Tensiune prea ridicată pe suportul de fir - destindeţi
arcurile prin slăbirea şuruburilor cu cap hexagonal.
1.
Tensiune prea ridicată pe închizătorul cârligului de
înnodare - destindeţi închizătorul pentru cârligul de
înnodare.
2.
Distanţă prea mare între pieptenele de raclare de la
pârghia de cuţit şi spatele cârligului de înnodare apropiaţi pârghia de cuţit prin lovituri uşoare de ciocan.
3.
Suprafaţă aspră a cârligului de înnodare - înlocuiţi
cârligul de înnodare.
4.
Reglajul riglei firului nu este în ordine - corectaţi-l.
5.
Segment de raclare prea scurt al pârghiei de cuţit
(pârghia de cuţit se poate deforma din cauza unui cuţit
de fir tocit) - demontaţi şi redresaţi pârghia de cuţit, iar
dacă este cazul înlocuiţi-o; verificaţi cama de pe discul
înnodătorului din punct de vedere al uzurii, dacă este
cazul înlocuiţi discul.
6.
Tensiunea în fir este prea redusă — măriţi densitatea
balotului. Trageţi frânele de fir la cutia cu fire (1 - 2
rotaţii), măriţi lungimea balotului.
Nod lipsă sau nod cu capete foarte scurte, care
cel mai adesea scapă prin buclele nodului.
Nodurile atârnă de cârligul de înnodare.
Pos: 158.18 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
355
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.19 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Tabellarische Auflistung Einfachknoter T3 @ 24\mod_1241777135041_422850.docx @ 427347 @ @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Firul se rupe sau prezintă rosături:
1.
în nemijlocita vecinătate a nodului.
1.
2.
3.
la o distanţă de 40-50 mm de nod.
la o distanţă de 60-80 mm de nod.
2.
3.
4.
la o distanţă de 800 - 1000 mm de nod.
4.
1.
Firul din jurul unui balot legat greşit s-a înnodat la
fasciculul de fir al balotului precedent.
356
Asperităţi la muchiile de ghidare a firului.
Rola acului înnodător prezintă asperităţi sau uzură
- neteziţi muchiile.
Neteziţi asperităţile de pe partea din spate a riglei
firului.
Asperităţi la muchiile de ghidare a firului în zona
inferioară a acului înnodător - neteziţi muchiile.
Firul nu a fost introdus în suportul de fir, întrucât
distanţa dintre ac şi antrenorul firului este prea mare
- corectaţi poziţia acului înnodător.
2.
Antrenorul firului şi suportul de fir nu formează o
deschidere pentru intrarea firului - corectaţi poziţia
antrenorului firului, înlocuiţi piesa de antrenare
uzată.
1.
Şpalt prea mare între pieptenele raclorului de la
pârghia de cuţit şi spatele cârligului de înnodare apropiaţi pârghia de cuţit prin lovituri uşoare de
ciocan.
2.
Tensiune prea ridicată pe suportul de fir - destindeţi
arcurile prin slăbirea şurubului cu cap hexagonal.
3.
Forţă de presare prea mare.
Firul se rupe în interiorul nodului.
Pos: 158.20 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
Asperităţi la muchiile de ghidare a firului de la
pârghia de cuţit - neteziţi muchiile.
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.21 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/Doppelknoter @ 24\mod_1241099544678_422850.docx @ 427210 @ 33 @ 1
22.3.2
Înnodător dublu
Pos: 158.22 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Fehlerursache Knoterstörungen Doppelknoter allgemeiner Text @ 24\mod_1241779382291_422850.docx @ 427348 @ @ 1
Experienţa a arătat că majoritatea problemelor la legare îşi au cauza în tensiunea insuficientă în
fir. Înainte de începerea lucrului verificaţi parcursul firului şi tensiunea în fir.
În cele ce urmează sunt prezentate cele mai frecvente cazuri de perturbaţii împreună cu
cauzele lor, indicându-se şi modalitatea de remediere a acestora. Se face totodată trimitere la
capitolul în care este tratată mai îndeaproape tema respectivă.
Pos: 158.23 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
357
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.24 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T1 @ 24\mod_1242027120229_422850.docx @ 427349 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
1
1.1
Limba de înnodare se îndoaie sau se
produc frecvent ruperi ale limbii de
înnodare.
Cauză:
Al doilea nod rămâne agăţat la limba de înnodare.
Remediu:
vezi nr. 2
2
Nodul rămâne agăţat de cârligul de
înnodare.
2.1
Cauză:
Porţiuni uzate sau aspre la cârligul de înnodare,
respectiv îndoituri la cârligul de înnodare sau la
limba de înnodare.
Remediu:
Verificaţi parcursul inferior al firului, iar dacă este cazul
corectaţi-l.
2.2
Cauză:
Tensiune prea redusă în fir la fasciculul inferior de
fir.
Remediu:
Trageţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Încordaţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3).
•
Îndepărtaţi acumulările de murdărie din toţi ochii
de fir (4), din frâna de fir (1) şi de la vinclul
pendular (7).
•
Înlocuiţi arcurile rupte (2), arcurile de întindere a
firului (5) şi ochii de fir uzaţi (4).
•
Înlocuiţi roţile de frână (6) rupte sau uzate.
2.3 Cauză:
forţă de ţinere prea slabă a suportului de fir.
Remediu:
1
Reglaţi suportul de fir procedând astfel:
•
Slăbiţi contrapiuliţa (2).
•
Accentuaţi (cu circa o jumătate de rotaţie)
pretensionarea arcurilor de la suportul de fir (3)
prin intermediul şurubului (1).
•
Strângeţi contrapiuliţa (2).
Degresaţi suportul de fir.
2
3
BPXC0255
Pos: 158.25 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
358
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.26 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T2 @ 24\mod_1242029551448_422850.docx @ 427350 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
2
Nodul rămâne agăţat de cârligul de
înnodare.
2.4
2
3
Cauză:
Tensiune excesivă la limba de înnodare.
Remediu:
4
1
BPXC0259
Slăbiţi limba de înnodare (3) procedând astfel:
•
Mai întâi orientaţi-vă cu ajutorul unei şurubelniţe
asupra forţei de pretensionare existente. (Aşezaţi
şurubelniţa (4) sub limba de înnodare (3) şi
determinaţi tensiunea existentă rotind şurubelniţa).
•
Slăbiţi cu circa 60° piuliţa (2) de la arcul din foi (1).
•
Aşezaţi şurubelniţa (4) sub limba de înnodare (3)
şi verificaţi tensiunea proaspăt reglată rotind
şurubelniţa.
Limba de înnodare (3) necesită o anumită
tensiune minimă, deci nu o slăbiţi
niciodată complet.
2.5
4
Cauză:
Tensiune prea redusă în fir la fasciculul superior
de fir.
Remediu:
6
1
2
3
BPXC0256
Trageţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Încordaţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3).
•
Îndepărtaţi acumulările de murdărie din toţi ochii
de fir (4) şi din frâna de fir (1).
•
Înlocuiţi arcurile rupte (2) şi ochii de fir uzaţi (4).
•
Înlocuiţi roţile de frână (6) rupte sau uzate.
•
Verificaţi libera mişcare a braţului de întindere (5)
(vezi cazul de perturbaţie nr. 6.3, imaginea
BPXC0263).
Pos: 158.27 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
359
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.28 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T3 @ 24\mod_1242030761307_422850.docx @ 427351 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
2
Nodul rămâne agăţat de cârligul de
înnodare.
2.6
Cauză:
Pârghia de cuţit este prea depărtată de cârligul de
înnodare.
Remediu:
Reglaţi pârghia de cuţit:
•
Rabateţi în sus capra înnodătorului, până când
pârghia de cuţit (1) este rabătută mai presus de
cârligul de înnodare (2).
•
Deplasaţi cu grijă pârghia de cuţit (1) prin lovituri
de ciocan, până când pieptenele raclorului (3) de
la pârghia de cuţit atinge în mod uniform şi uşor
spatele cârligului de înnodare (2).
La rabatarea în sus a înnodătorului trebuie să simţiţi
o uşoară rezistenţă atunci când pârghia de cuţit
trece peste ciocul înnodătorului.
2.7
Cauză:
Pârghia de cuţit prezintă joc axial.
Remediu:
Strângeţi piuliţa (1) a bolţului pârghiei de cuţit (2),
altminteri înlocuiţi pârghia de cuţit (3), respectiv înlocuiţi
bucşa de lagăr a bolţului pârghiei de cuţit.
2.8
3
2
1
4
Cauză:
Pieptenele raclorului de la pârghia de cuţit nu
trece central peste cioc înnodătorului.
Remediu:
Reglaţi pârghia de cuţit: (vezi cazul de perturbaţie nr.
2.5, imaginea BPXC0260)
•
Înlocuiţi pârghia de cuţit.
2.9 Cauză:
Cuţitul raclorului de la pârghia de cuţit este tocit.
Remediu:
Reglaţi sau ascuţiţi cuţitul de tăiere (4), iar dacă este
cazul înlocuiţi cuţitul.
BPXC0257
2.10
Cauză:
Discul antrenorului firului este dispus prea în faţă.
Verificaţi reglajul, iar dacă este necesar ajustaţi-l, (vezi
capitolul Reglaje înnodător dublu "Suport de fir").
Pos: 158.29 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 3 @ 1
360
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.30 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T4 @ 25\mod_1242033232885_422850.docx @ 427352 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
3
Primul nod: (nod de încheiere) existent
exclusiv la fasciculul de fir superior.
3.1
Cauză:
Rigla firului nu a prins fasciculul de fir inferior.
Remediu:
Ajustaţi reglajul riglei firului, (vezi capitolul Reglaje
"Reglarea riglei firului (înnodător dublu)"). Verificaţi
reglarea acelor, (vezi capitolul Reglaje „Reglarea
acelor“).
4
Primul nod: (nod de încheiere) firul se
înfăşoară în jurul cârligului de înnodare.
4.1
Cauză:
Acul inferior nu nimereşte firul superior, trecând
prin stânga acestuia.
Remediu:
Deplasaţi uşor acul superior spre stânga, procedând
astfel:
•
Declanşaţi înnodătorul şi rotiţi volantul până când
acul superior se ridică puţin.
•
Deplasaţi acul superior (1) cu o manetă de
montare (2) cu circa 1-2 mm spre stânga.
4.2 Cauză:
Discul antrenorului firului se pune în mişcare prea
târziu.
Remediu:
Potriviţi discul antrenorului firului prin rotire în sens orar,
(vezi capitolul Reglaje înnodător dublu "Suport de fir").
Aveţi în vedere ca acul înnodător să se aplice în
poziţia cea mai înaltă la înnodător. (vezi capitolul
Reglaje "Punctul mort superior al acelor" (înnodător
dublu)).
5
Primul nod: (nod de încheiere) firul superior
trece de la un balot la următorul. Nod în
fasciculul inferior de fir.
5.1
Cauză:
Acul inferior nu nimereşte firul superior, trecând
prin dreapta acestuia.
Remediu:
Deplasaţi uşor acul superior spre dreapta, procedând
astfel:
•
Declanşaţi înnodătorul şi rotiţi volantul până când
acul superior se ridică puţin.
•
Deplasaţi acul superior (1) cu o manetă de
montare (2) cu circa 1-2 mm spre dreapta.
Pos: 158.31 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
361
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.32 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T5 @ 25\mod_1242035576557_422850.docx @ 427353 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
6
Al doilea nod: (nod de start) nod existent
exclusiv la fasciculul de fir inferior (fără nod
în fasciculul de fir superior).
6.1
Cauză:
Rigla firului este reglată prea departe de acul
superior şi nu a putut prinde fasciculul de fir
superior.
Remediu:
Reglaţi rigla firului în direcţia acului superior.
ATENŢIE: La reglarea riglei firului aveţi în vedere
pericolul coliziunii cu acul superior şi cu acul
înnodător (vezi capitolul Reglaje "Reglarea riglei
firului (înnodător dublu)").
6.2
Cauză:
Arcul braţului de întindere superior este rupt sau
desprins.
Remediu:
Înlocuiţi arcul (1) sau fixaţi-l la loc.
6.3 Cauză:
Braţul de întindere nu lucrează impecabil.
Remediu:
Verificaţi dacă braţul de întindere (2) are spaţiu liber de
sus în jos, iar dacă este cazul orientaţi-l, respectiv
dispuneţi în mod diferit conducta de ungere centrală (3).
6.4 Cauză:
Ghidarea acului superior este defectă. Rola de
ghidare nu evoluează conform discului cu camă.
Acul superior nu coboară suficient de adânc.
Remediu:
Înlocuiţi rola de ghidare (1), respectiv asiguraţi mersul
uşor al acului superior. Verificaţi arcul (2).
6.5
Cauză:
Blocare a parcursului firului superior.
Remediu:
Verificaţi parcursul firului superior de la înnodător până
inclusiv la rola de fir din cutia cu fire.
6.6
Cauză:
Tensiune prea ridicată în fir la fasciculul superior
de fir.
Remediu:
Slăbiţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Slăbiţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3), (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.2).
6.7 Cauză:
forţă de ţinere prea slabă a suportului de fir.
Remediu:
Reglaţi suportul de fir, (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.2).
Pos: 158.33 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
362
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.34 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T6 @ 25\mod_1242036861416_422850.docx @ 427354 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
7
Al doilea nod: (nod de start) nod existent
exclusiv la fasciculul de fir superior (fără
nod în fasciculul de fir
inferior).
7.1
Cauză:
Arcurile inferioare de întindere a firului nu lucrează
corect.
Remediu:
Aveţi în vedere ca arcurile de întindere a firului (5) să
aibă spaţiu liber. Trageţi frâna de fir (1) procedând astfel:
•
Încordaţi arcul (2) prin circa 1-2 rotaţii ale piuliţeifluture (3).
7.2 Cauză:
Depăşirea acului în punctul mort superior nu este
suficient de mare.
Remediu:
Verificaţi reglarea acelor, (vezi capitolul Reglaje
"Reglarea acelor").
7.3
Cauză:
Rigla firului nu lucrează cu precizia necesară sau
este greşit reglată.
Remediu:
Verificaţi reglajul faţă de rigla firului, (vezi capitolul
Reglaje "Suport de fir înnodător dublu").
Pos: 158.35 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
363
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.36 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T7 @ 25\mod_1242040506416_422850.docx @ 427355 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
8
Al doilea nod: (nod de start) firul se
înfăşoară în jurul cârligului de înnodare.
8.1
Cauză:
Braţele superioare de întindere nu funcţionează
impecabil.
•
•
Traiectoria de întindere este blocată.
Întinderea nu este suficientă.
Remediu:
Verificaţi mişcarea uşoară a braţelor superioare de
întindere.
•
Eliberaţi traiectoria de întindere, (vezi cazul de
perturbaţie nr. 6, imaginea BPXC0263).
•
Măriţi tensiunea, (vezi cazul de perturbaţie nr. 2,
imaginea BPXC0256).
8.2 Cauză:
Arcul inferior de întindere a firului este rupt sau
slăbit.
Remediu:
Înlocuiţi arcul sau montaţi-l din nou strâns, (vezi cazul de
perturbaţie nr. 2.1, imaginea BPXC0254).
8.3
Cauză:
Tensiune insuficientă în fir la fasciculul inferior de
fir.
Remediu:
Măriţi tensiunea, (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.1,
imaginea BPXC0254).
8.4
Cauză:
Discul antrenorului firului se pune în mişcare prea
târziu.
Remediu:
Potriviţi discul antrenorului firului prin rotire în sens orar,
(vezi capitolul Reglaje înnodător dublu "Suport de fir").
8.5
Cauză:
Depăşirea acelor în punctul mort superior este
prea mare.
Remediu:
Verificaţi reglarea acelor, (vezi capitolul Reglaje "Punctul
mort superior al acelor" (înnodător dublu)).
Pos: 158.37 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
364
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.38 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T8 @ 25\mod_1242041192745_422850.docx @ 427356 @ @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
9
Nu exită noduri nici în fasciculul superior de
fir, nici în cel inferior.
9.1
Cauză:
Rigla firului nu este acţionată.
Remediu:
Controlaţi mecanismul riglei firului şi reglarea acesteia,
(vezi capitolul Reglaje "Reglarea riglei firului (înnodător
dublu)").
9.2
Cauză:
Deteriorare a limbii de înnodare.
Remediu:
Înlocuiţi limba de înnodare (1).
9.3
Cauză:
Tensiune insuficientă la limba de înnodare.
Remediu:
7
6
BPXC0270
Măriţi tensiunea la limba de înnodare (1).
În acest sens:
•
Strângeţi cu circa 60° piuliţa (2) de la arcul din foi
(3), (vezi cazul de perturbaţie nr. 2.3).
9.4 Cauză:
Arcurile de la suportul de fir sunt prea încordate
sau
fascicule de fir sunt tăiate în suportul de fir.
Remediu:
Slăbiţi reglarea arcurilor de la suportul de fir. În acest
sens:
•
Slăbiţi contrapiuliţa (4).
•
Slăbiţi (cu circa o jumătate de rotaţie)
pretensionarea arcurilor de la suportul de fir (5)
prin intermediul şurubului (6).
Îndepărtaţi acumulările de murdărie şi de pleavă
dedesubtul arcurilor de la suportul de fir (5).
9.5
Cauză:
Cârligul de înnodare nu se roteşte.
Remediu:
Înlocuiţi ştiftul (6) de la roata de antrenare a cârligului de
înnodare (7).
Pos: 158.39 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 12 @ 1
365
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.40 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T9 @ 25\mod_1242042248604_422850.docx @ 427357 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
10
Capetele nodului sunt prea scurte. Nodul se
desface câteodată (în general cel de-al
doilea nod).
10.1
Cauză:
Tensiune insuficientă la limba de înnodare.
Remediu:
Măriţi tensiunea la limba de înnodare (1), (vezi cazul de
perturbaţie nr. 9, imaginea BPXC0267).
10.2
Cauză:
Tensionare incorectă a firului.
Remediu:
•
•
11
Firul nu mai este trecut prin acul înnodător,
dar este legat la ultimul balot.
11.1
Verificaţi parcursul firului. În general, pentru a se
obţine capete de noduri mai lungi, trebuie mărită
tensiunea în fir în partea inferioară, (vezi cazul de
perturbaţie nr. 2, imaginea BPXC0254).
Dacă măsura nu este suficientă, trebuie mărită
tensiunea în fir în partea superioară.
Cauză:
S-a îndoit arcul de întindere a firului.
Remediu:
Orientaţi arcul firului (1) centrat faţă de frâna de fir (2) şi
faţă de acul înnodător (3).
Pos: 158.41 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 12 @ 1
366
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.42 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Doppelknoter T10 @ 25\mod_1242042811416_422850.docx @ 427358 @ 2 @ 1
Nr.
Perturbaţie
12
Rupere frecventă a şurubului de forfecare
la bara de tragere a acelor. Drept urmare
se opreşte braţul oscilant pentru ace.
13
Presa de baloţi paralelipipedici mari nu mai
poate fi deservită prin intermediul
terminalului.
Cauză, respectiv remediere
Cauză:
Uzură accentuată a ochilor de ghidare a firului.
Remediu:
Înlocuiţi ochii de ghidare a firului (1) şi schimbaţi şurubul
de forfecare (2) de la bara de tragere a acelor.
Cauză:
Comanda sau racordul la unitatea de deservire
sunt defecte.
Remediu:
Deşurubaţi cablul terminalului de la fişa (1), aflată în
partea stângă, în sensul de mers, la învelişul de tablă, în
apropierea volantului.
Racordaţi la fişa (1) ştecărul pentru regim de urgenţă (2).
După 10 secunde se produce activarea regimului de
urgenţă cu următoarele reglaje:
•
vecea lungime nominală,
•
regim automat,
•
forţa nominală reglată ultima oară.
Pos: 158.43 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
367
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 158.44 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Fehlersuche in der Zentralschmierung @ 25\mod_1242052030604_422850.docx @ 427362 @ 1212 @ 1
22.4
Căutarea erorilor la ungerea centrală
Pos: 158.45 /BA/Störungen - Ursachen und Behebung/Großpackenpressen/Störungen-Ursachen-Behebung Zentralschmierung T1 @ 25\mod_1242051129385_422850.docx @ 427359 @ 222 @ 1
Perturbaţie
Cauză, respectiv remediere
Blocaj în instalaţie sau întrunul din lagărele ataşate.
Instalaţii acţionate manual.
Maneta nu se lasă mişcată
decât greu sau deloc.
Determinaţi cauza blocajului şi înlăturaţi-o.
PROCEDURA
Mai întâi verificaţi dacă pompa de alimentare lucrează şi dacă alimentează cu
lubrifiant distribuitorul principal. În acest scop desfaceţi ieşirea pompei şi
acţionaţi pompa. Dacă pompa lucrează regulamentar, racordaţi la loc ieşirea
pompei. (Concluzia: Pompa este impecabilă).
Lăsaţi pompa să lucreze până la următoarea blocare, respectiv până la
următoarea creştere inadmisibilă a presiunii. Menţineţi presiunea.
Slăbiţi succesiv înşurubările de intrare de la subdistribuitoare şi de la
distribuitorul principal, respectiv înşurubările de intrare la instalaţiile cu o
singură treaptă. Sursa perturbaţiei o constituie distribuitorul la ale cărui
înşurubări de intrare, acum slăbite, începe deodată să se scurgă lubrifiant
aflat sub presiune.
Strângeţi la loc înşurubările de intrare. Slăbiţi succesiv înşurubările de intrare
ale lagărelor aparţinătoare. Lagărul blocat este acela la ale cărui înşurubări
de intrare, acum slăbite, începe deodată să se scurgă lubrifiant aflat sub
presiune. Înlăturaţi blocajul la lagărul respectiv.
Blocaj în distribuitor
După ce au fost slăbite toate
ieşirile distribuitorului
principal şi/sau ale
subdistribuitoarelor, la ieşiri
nu se scurge lubrifiant;
distribuitorul este blocat.
Înlocuiţi distribuitorul blocat.
La nevoie, în următoarele condiţii se poate executa şi o curăţire a
distribuitorului.
Trebuie avut la dispoziţie un loc de muncă curat. Îndepărtaţi toate
înşurubările de racordare prin ţevi. Îndepărtaţi cu o şurubelniţă puternică
şuruburile de închidere a pistoanelor, la nevoie slăbind şuruburile prin lovituri
de ciocan. Pistoanele trebuie împinse în afară folosindu-se un dorn moale
(cu mai puţin de 6 mm Ø, pe cât posibil din material plastic).
Foarte important:
Trebuie notat care anume piston aparţine cărei găuri, nefiind permisă
schimbarea între ele a pistoanelor. Clătiţi de mai multe ori temeinic corpul
distribuitorului cu un detergent care dizolvă unsoarea şi purjaţi-l apoi cu aer
comprimat. La capetele filetului de la alezajele de închidere a pistoanelor
există canale oblice cu un diametru de 1,5 mm, care trebuie străpunse cu o
sârmă sau cu un cui. Clătiţi şi purjaţi încă o dată distribuitorul. În şuruburile de
închidere a pistoanelor s-ar putea afla unsoare întărită, care trebuie şi ea
îndepărtată. Asamblaţi distribuitorul, înlocuind toate şaibele de cupru.
Înainte de a se înşuruba şuruburile de la racordarea ţevilor, distribuitorul
trebuie parcurs de mai multe ori prin pompare, pe cât posibil cu ulei,
folosindu-se o pompă manuală sau ceva similar. Cu acest prilej,
contrapresiunea din distribuitor nu are voie să depăşească 25 bar; o
contrapresiune mai mare înseamnă că distribuitorul nu este bine curăţat sau
că alezajul pistonului este deteriorat. Dacă în ciuda eforturilor nu se
realizează scăderea sub 25 bar / 362,5 PSI a presiunii de lucru a
distribuitorului, distribuitorul trebuie înlocuit.
Pos: 159 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
368
Perturbaţii - cauze şi remediere
Pos: 160 /BA/Diese Seite ist bewusst freigelassen worden. @ 1\mod_1201783680373_422850.docx @ 423813 @ 22 @ 1
Această pagină a fost lăsată intenţionat goală.
Pos: 161 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 22 @ 1
369
Anexă
Pos: 162 /Überschriften/Überschriften 1/A-E/Anhang @ 1\mod_1202278612285_422850.docx @ 423907 @ 2222 @ 1
23
Anexă
Pos: 163 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hydraulikschaltplan @ 11\mod_1223527787398_422850.docx @ 425753 @ 2222 @ 1
23.1
Schema hidraulică
Pos: 164 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Bordhydraulik für Medium-Elektronik HS Baureihe @ 194\mod_1383644199349_422850.docx @ 1651734 @ 22 @ 1
23.2
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic varianta medie
3)
1)
2)
Fig. 260
1.
3.
Pos: 165 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2222 @ 1
370
Transmisia principală
DBV (Ventil de limitare a presiunii)
2.
Canal de presare
Anexă
Pos: 166 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Bordhydraulik für Komfort-Elektronik HS Baureihe @ 195\mod_1383644714292_422850.docx @ 1651845 @ @ 1
23.3
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul electronic de confort
4)
3)
1)
2)
Fig. 261
1.
3.
Transmisia principală
DBV (Ventil de limitare a presiunii)
2.
4.
Canal de presare
Supapa de slăbire a frânei
Pos: 167 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 2 @ 1
371
Anexă
Pos: 168 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Arbeitshydraulik für Medium-Elektronik HS Baureihe @ 195\mod_1383645406272_422850.docx @ 1652038 @ @ 1
1) Anlaufhilfe
2) Hauptgetriebe
Schwungrad
11) Kugelhahn nur für Gebrauch
des Ballenausschiebers und
der Rollenschurre öffen!
Während des Pressvorganges schließen
5)
Lenkachse
sperren
Rollenschurre
auf / zu
8)
7)
Ballenausschieber
ein- / ausfahren
4)
Stützfuss
auf / ab
6)
10)
Standard
Traktorhydraulik
3) Eingangsblock
Messerbalken
auf / zu
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic varianta medie
9)
Pick-up
runter / rauf
23.4
Fig. 262
1.
3.
5.
7.
9.
11.
Pos: 169 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ @ 1
372
Ajutor de pornire
2.
Angrenaj principal volant
Bloc de intrare
4.
Picior de sprijin sus / jos
Blocare ax de direcţie
6.
Bară-cuţit deschidere / închidere
Dispozitiv de evacuare a balotului
8.
Jgheab cu role deschidere / închidere
intrare/ieşire
Pickup jos / sus
10. Sistem hidraulic tractor, standard
Nu deschideţi robinetul cu bilă decât pentru utilizarea dispozitivului de evacuare a
balotului şi a jgheabului cu role! În timpul procesului de presare închideţi-l
Anexă
Pos: 170 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Arbeitshydraulik für Komfort-Elektronik HS Baureihe @ 195\mod_1383645852374_422850.docx @ 1652067 @ 2222 @ 1
9)
Pick-up
auf / ab
10)
Systemschraube für
Konstanstrom ganz herausdrehen
Power Beyond und (LS) ganz
hereindrehen
11)
2) Hauptgetriebe
Schwungrad
1) Anlaufhilfe
3) Komfortventilblock
6)
5)
Lenkachse Messerlade
sperren
auf / zu
4)
Stützfuss
auf / ab
7)
Ballenausschieber
ein- / ausfahren
8)
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul electronic de confort
Rollenschurre
auf / zu
23.5
Fig. 263
1.
3.
5.
7.
9.
11.
Ajutor de pornire
2.
Angrenaj principal volant
Bloc confort
4.
Picior de sprijin sus / jos
Blocare ax de direcţie
6.
Bară-cuţit deschidere / închidere
Dispozitiv de evacuare a balotului
8.
Jgheab cu role deschidere / închidere
intrare/ieşire
Pickup jos / sus
10. Sistem hidraulic tractor, standard
Deşurubaţi complet şurubul de sistem pentru curent constant. Înşurubaţi complet Power
Beyond şi (LS)
Pos: 171 /BA/---------------Seitenumbruch---------------- @ 0\mod_1196175311226_0.docx @ 429845 @ 222 @ 1
373
Pos: 172 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Elektroschaltplan @ 11\mod_1223544391539_422850.docx @ 425761 @ 2222 @ 1
23.6
Schema electrică
Pos: 173 /BA/Anhang/Großpackenpresse/Schaltpläne Im Anhang finden Sie den die Schaltpläne zur Maschine @ 65\mod_1300357621479_422850.docx @ 583758 @ @ 1
Schema electrică a maşinii o găsiţi în anexă.
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt ===
374
?
>
=
<
;
9
NfYe
0
.
XUgY
2
1
.
W\Ub[Y
/
/
XUgY
(
'
"
)
&
%
#
$
bUaY
*Q2+.;V
IeciYX
*/
gYea]bU` <<B/-5)1 # M?M
31- k 15-%O@9&
0
2
YaYe[YbWl fgcd*O YaYe[YbWl fgcd*fhdd`l
1
He][]b
3
<9G.*E
<9G-E
(Ncb
0
U`VYef
4
[echbX
@G=
YaYe[YbWl fgcd*; YaYe[YbWl fgcd*]bdhg
/
<eYUgYX
5
<9G.*A
<9G-A
(NV
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y
><N ce YkgYeb fj]gW\*cb , fj]gW\*cZZ f][bU`
/
.
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y
0
><N ce YkgYeb fj]gW\*cb , fj]gW\*cZZ f][bU`
2
KYd`+ Z+
1
3
1
4
5
<9G.*A
<9G-A
[echbX
@G=
<9G.*E
<9G-E
<9G*.
HNM
YaYe[YbWl fgcd*O YaYe[YbWl fgcd*fhdd`l
f\]Y`X X]fWcbbYWgYX gc YUeg\
f\]Y`X
1
& ' ( ) * + , -
(NV
<9G*.
BG
& ' ( ) * + , -
f\]Y`X X]fWcbbYWgYX gc YUeg\
f\]Y`X
YaYe[YbWl fgcd*; YaYe[YbWl fgcd*chgdhg
(Ncb
0
/
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
KYd`+ Vl
2
3
4
5
X]eYWg]cb cZ geUiY`
LF?JTBG 1
BLH..453 sP\YY` fdYYXt
LF?JTBG 0
BLH..453 sE]Zg]b[ [YUe dcf]g]cbt
L9GTBG-
2
/
0
1
MYea]bU` <<B /--
.
>B9 KL*152 ;
KL152T;
i]XYc f][bU`
O]XYcTBG
3
2
3
4
LLT2O
./O?NT.Q.,.1
@G=TMYeaT.Q.T.2 , PL
MYea]TLLT.Q.T6 , @>
MYea]T.Q.T.1 , KM
<9GTAT.Q.T2 , ;E
.
/
0
<9GTET.Q.T3 , @G
<9G . A
@G= .Q.,.2
<9G . E
5
1
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
f\]Y`X X]fWcbbYWgYX gc YUeg\
f\]Y`X
EBG
bcg Uff][bYX
G+<+
O]XYc
>B9 KL*152 9
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
>B9 KL*152 9
KL152T9
[echbX
@G=
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
" %+
6 .- .. ./
][b]g]cb f][bU` , gYea]bU` .2
B@G
2
=F<KD>EJ"EF#/
1
BLH..453 sLdYYX f`]d ZeYYt
LF?JTBG .
KL/0/,L][bU`
&*%&%%)+%
0
[echbX
@G=
.
' *Q2+.U
+ ( * ) & ,
.
PL
;K
@G
@>
@K
KL
;E
KM
' *Q2+.V
+ ( * ) & ,
BLH..4536 sIMH f\UZg fdYYXt
LF?JTBG /
KL/0/ . Kk= %]bdhg&
<HF-TKk=TBG
<HF-TMk=THNM KL/0/ . Mk= %chgdhg&
KL/0/ / Kk=
<HF.TKk=TBG
<HF.TMk=THNM KL/0/ / Mk=
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
KL152T9
i]XYc [echbX
O@G=
(NV fj
EBG*Vhf
EBG
%;`hYgccg\&
4
4
%>g\YebYg&
%PE9G&
%NL;&
5
5
f\YYg
Zeca
d`Ubg
`cWUg]cb
,1+9.
,1+9.
,1+90
,1+9.
,1+90
.
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
NfYe
0
.
XUgY
2
1
.
W\Ub[Y
(
/
'
"
%
#
XUgY
)
&
*4
gYea]bU` =Y`gU
2)3 # M?M
31- k 15-%O@9&
$
bUaY
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y
U`VYef
2
0
<eYUgYX
1
/
5 0
<9G*.
BG
.
3
4
He][]b
5
&
.
<9G.*E
<9G-E
1
[echbX
@G=
2
<9G.*A
<9G-A
3
f\]Y`X X]fWcbbYWgYX gc YUeg\
f\]Y`X
4
0
><N ce YkgYeb fj]gW\*cb , fj]gW\*cZZ f][bU`
YaYe[YbWl fgcd*O YaYe[YbWl fgcd*fhdd`l
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y
(NV
0
' ( ) * + , -
/
&
(NV
.
IeciYX
*Q2+.;V
YaYe[YbWl fgcd*; YaYe[YbWl fgcd*]bdhg
(Ncb
/
/
1
2
<9G*.
HNM
4
KYd`+ Z+
3
5
1
<9G.*E
<9G-E
4
[echbX
@G=
.
<9G.*A
<9G-A
5
f\]Y`X X]fWcbbYWgYX gc YUeg\
f\]Y`X
/
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
3
[echbX
@G=
2
BLH..4536 sIMH f\UZg fdYYXt
LF?JTBG /
0
0
><N ce YkgYeb fj]gW\*cb , fj]gW\*cZZ f][bU`
BLH..453 sE]Zg]b[ [YUe dcf]g]cbt
L9GTBG-
1
' ( ) * + , -
YaYe[YbWl fgcd*; YaYe[YbWl fgcd*chgdhg
(Ncb
YaYe[YbWl fgcd*O YaYe[YbWl fgcd*fhdd`l
BLH..453 sP\YY` fdYYXt
LF?JTBG 0
1
.
/
0
1
KYd`+ Vl
][b]g]cb f][bU` , gYea]bU` .2
B@G
2
2
=F<KD>EJ"EF#/
6 .- .. ./
&*%&%%)+%
5
2
4
3
3
4
./
2
5
.1
KL/0/,L][bU`
6
0
+ ( * ) & ,
..
X]eYWg]cb cZ geUiY`
LF?JTBG 1
/
BLH..453 sLdYYX f`]d ZeYYt
LF?JTBG .
.
' *Q2+.U
KL/0/ . Kk= %]bdhg&
<HF-TKk=TBG
+ ( * ) & , ' *Q2+.V/
<HF-TMk=THNM KL/0/ . Mk= %chgdhg&
KL/0/ / Kk=
<HF.TKk=TBG
<HF.TMk=THNM KL/0/ / Mk=
0
1
gYea]bU` =Y`gU
/
4
2
.
3
3
3
4
3
5
.
/
.
1
f\]Y`X X]fWcbbYWgYX gc YUeg\
f\]Y`X
/
0
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
EBG
bcg Uff][bYX
G+<+
0
[echbX
@G=
1
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
" %+
.
O]XYc
2
5
i]XYc f][bU`
O]XYcTBG
/
>B9 KL*152 ;
KL152T;
>B9 KL*152 9
KL152T9
0
>B9 KL*152 9
KL152T9
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
1
dcjYe fhdd`l ic`gU[Y ]bgYeWcbbYWgYX
(NV fj
i]XYc [echbX
O@G=
EBG*Vhf
EBG
%NL;&
4
4
%>g\YebYg&
5
./O?NT.Q.,.1
LLT2O
<9G . A
@G= .Q.,.2
<9G . E
5
,1+9.
,1+9.
,1+90
,1+9.
,1+90
f\YYg
Zeca
d`Ubg
`cWUg]cb
/
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
.
/
XUgY
bUaY
IeciYX
NfYe
W\Ub[Y
(./O/ , KM
0
(./O. , KM
@G= , LP
XUgY
2
(./O
fcW_Yg Ug g\Y geUWgce
1
WcbbYWg]cb
geUWgce
VUggYel
FUffY
& ' ( ) * + , - .
*Q56
<
UXUdgYe WUV`Y Zce BLH
*?.
ZhfY
/29
;
*Q?.+.
&
*Q?.+/
&
/
0
0
<eYUgYX
He][]b
BLHT(./O , KM
(&
9
.
(./O0 , KM
@G= , LP
1
KYd`+ Z+
1
1
*Q-3V
*Q3;V
(& *Q-3;U
&*$(% *Q-3;U
&*$(%
*Q3;V
*Q-3V
1 *Q-3U
0 *Q-3U
0
BLHT<9GTE , @G
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
(./O , KM
@G= , LP
BLHTFUffY , PL
BLHT(./O , KM
BLHT(./O , KM
BLHT@G=T>`Y_+ , PL
BLHT<9GTA , ;E
2
" %+
3
gYea]bU` , dcjYe fhdd`l
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
3
4
*Q0.3
*Q0.4
4
, ' & + ) ( *Q-2U
.Q.T/6 , LP
.Q.T/5 , KM
*
1 0
*Q--3V
(./OT>]b
@G=
5
,1+9.
,1+9.
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
0
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
XUgY
NfYe
0
2
.
*9.
^cV WcadhgYe
IKGGCL
0-9
?3
W\Ub[Y
/6
.2
0-
/
[echbX ./O fhdd`l
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
(./O fhdd`l M>KFB
(./O?NTM>KFB
[echbX ./O fhdd`l
@G=
fhdd`l
(./OT>]b
fj]gW\]b[ ic`gU[Y ]bdhg
LLT2O
Q.T6
Q.T/5
Q.T/6
Q.T.1
Q.T.2
.3
1
2
X][]gU` fYbfce .
3
/
4
XUgY
Q.
5
X][]gU` fYbfce /
=B@T@G=T/
.-
bUaY
X][]gU` fYbfce 0
=B@T@G=T0
Q.T..
Q.T/0
Q.T/2
Q.T.0
Q.T/.
6
X][]gU` fYbfce 3
=B@T@G=T3
.Q.T/5 ,KM
@G=
.Q.T/6 ,LP
./O?NT.Q.,.1
MYea]T.Q.T.1 ,KM
@G= .Q.,.2
@G=TMYeaT.Q.T.2 , PL
Q.T5
Q.T/3
Q.T/4
Q.T04
IKGGCL =A?AJ;C I>EIFHI
=B@T@G=T.
X][]gU` fYbfce 4
=B@T@G=T4
./
IeciYX
..
.0
fUZYgl ic`gU[Y
(./OTETL]
Q.T0.
Q.T01
R0.T.Q.T/3 , PL
R/-T.Q/T/4 , PL
R0.T.Q.T/3
R/-T.Q.T/4
D.--T.Q.T04
D.--T53T.Q.T04 , PL
;1T.Q.T.. , PL
;.-T.Q.T/0 , PL
;.T.Q.T/2 , PL
;2T.Q.T.0 , PL
;3T.Q.T/. , PL
;//T.Q.T.4 , PL
;1T.Q.T..
;.-T.Q.T/0
;.T.Q.T/2
;2T.Q.T.0
;3T.Q.T/.
;//T.Q.T.4
;4T.Q.T.6
;4T.Q.T.6 , PL
;05T.Q.T01
;05T.Q.T02
U`VYef
0
<eYUgYX
.1
;05T.Q.T02 , PL
<9G . A
* +
<9GTAT.Q.T2 ,;E
<9G . E
<9GTET.Q.T3 ,@G
Q.T/
Q.T05
92T<9GTAT.Q/T05
(-
<9GT/*A
<9GT/*E
*.Q.
He][]b
207 '
,6+90
,/-+9/
92T<9GTAT.Q/T05 ,;E
Q.T0
92T<9GTET.Q/T06
(.
Q.T06
92T<9GTET.Q/T06 ,@G
,.+?5
,/+?5
,0+>5
,0+>5
,.+?5
,/+?5
,.+>5
,/+>5
,.1+>2
,.1+>/
,/-+?/
,3+9.
,4+9/
,3+92
,3+9/
,3+91
,/.+90
,3+90
,/.+9.
,/.+9/
,.+>5
,/+>5
0
Q.T2
<9GT.*A
*.Q.
.4 .5 .6 /- /. // /0 /1 /2 /3 /4 /5
0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06 1- 1. 1/
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
0
,3+?.
@G=TE
.
;1 aYUfheY
,3+?/
,3+?2
Q.T.4
Q.T.6
UbU`c[ ic`gU[Y .9
(./OT9G9
;05T.Q.T01 ,KM
Q.T0/
Q.T02
Q.T3
<9GT.*E
(*
=B@A?KJT.
Q.T.-
;2 WU`]VeUgY
;3 dUW_Ye acb]gce]b[
X][]gU` fYbfce .-
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9
()
=B@A?KJT3
Q.T./
,/.+?0
X][]gU` fYbfce ..
=B@T@G=T.-
IKGGCL ;E;CF? I>EIFHI
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9
207 &
,.1+92
,.1+90
*.Q.
=B@?KJT4
Q.T/-
;// VU`Y cb gUV`Y
,3+?0
=B@T@G=T..
&& '( '* &( '& &, &.
=B@?KJT.-
Q.T.3
;4 dUW_Ye ZYYX
,4+?/
,3+?3
,/.+?/
,6+?0
*.Q.
=B@?KJT..
Q.T.5
;.- _bcggYe acb]gce]b[
;. Z`lj\YY` VeU_Y
;05 ;YfW\`Yhb][hb[f[YVYe
R.. deYffheY `]a]gUg]cb iU`iY
R0. WYbgeU` `hVe]WUg]cb
R/- fgYYe]b[ Uk`Y
'+ ', (,
=B@T/
Q.T//
A;IPFLMKT.
Q.T.
. '- '. &) &*
=B@T0
Q.T/1
A;IPFLMKT/
Q.T1/
<9GT/*A
R.. deYffheY `]a]gUg]cb iU`iY
*.Q.
9G9A?KJT.
Q.T0-
IPFE9T.
Q.T1-
/
9G9A?KJT/
Q.T00
IPFE9T5
Q.T4
D.-- jUeb]b[ VYUWcbf
.
1
LLT2O
MYea]TLLT.Q.T6 ,@>
(./OT>]b
]bdhgf
@TLMKHFT.
Q.T1.
chgdhgf
E9T.
Q.T03
Q.T1
M>KFBT/
<9GT/*E
,.+>5
,/+>5
,6+?3
,6+?3
KYd`+ Z+
1
1
*Q0..
D.--T.Q/T/5
F.T.Q/T/5
D.--T0-T.Q/T/5 ,@>
.Q/T/5 ,KM
F.T.Q/T/5 ,KM
KYd`+ Vl
*9.
2
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=
[echbX ./O fhdd`l
@G=
fhdd`l 09 %Ic`l&
(./O0?NTE
./O fj]gW\YX
(./OETLP
0.3
=B@T@G=T1
3
=B@?KJT6
Q/T/
=B@?KJT5
Q/T00
=B@A?KJT2
Q/T04
=B@A?KJT1
Q/T02
;.. VU`Y W\hgY
,4+?0
;6 bYYX`Y WcbbYWg]b[ ecX
,3+?4
;/ V`UXY VUe Ug g\Y gcd
,.0+?1
;./ fYgg]b[ Xcjb VU`Yf
,4+?2
;/- d]W_*hd
,.0+?.
;5 gj]bY acb]gce]b[
,4+?.
;03 fgYYe]b[ Uk`Y
,.1+?/
Q/
=B@?KJT./
Q/T.6
Q/T/5
Q/T/2
Q/T.1
Q/T.2
Q/T/.
Q/T/6
Q/T0/
Q/T.4
IKGGCL =A?AJ;C I>EIFHI
2
3
4
5
6
.- .. ./ .0 .1
.4 .5 .6 /- /. // /0 /1 /2 /3 /4 /5
0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06 1- 1. 1/
1
^cV WcadhgYe Q. , Q/
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
0
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
.2
/
" %+
/6
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
.
=B@?KJT.1
Q/T/3
,.0+?0
,.1+?1
X][]gU` fYbfce 1
X][]gU` fYbfce /.
=B@T@G=T/.
X][]gU` fYbfce .6
=B@T@G=T.6
X][]gU` fYbfce .5
=B@T@G=T.5
X][]gU` fYbfce .4
=B@T@G=T.4
X][]gU` fYbfce .3
=B@T@G=T.3
X][]gU` fYbfce .1
=B@T@G=T.1
X][]gU` fYbfce ./
=B@T@G=T./
X][]gU` fYbfce 6
=B@T@G=T6
X][]gU` fYbfce 5
=B@T@G=T5
X][]gU` fYbfce 2
=B@T@G=T2
Q/T03
Q/T05
Q/T01
Q/T0
Q/T/Q/T/4
Q/T4
Q/T6
Q/T..
Q/T.0
R0-T.Q/T/.
R0-T.Q/T/. , PL A.-1T.Q/T/6
A.-1T.Q/T/6 , PL A.-T.Q/T/6
A.-0T.Q/T/6
F.T.Q/T/6
*Q0./
A..*A.1T.Q/T/6 , PL
A.-0T.Q/T/6 , PL
F.T.Q/T/6 , PL
.Q/T/6 ,PL
92T.Q/T0/ , PL
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9
UbU`c[ ic`gU[Y .9
(./OT9G9
UbU`c[ ic`gU[Y .9
(./OT9G9
Q/T/0
Q/T1Q/T/1
Q/T1.
92T.Q/T0/
DF4T.Q/T.4
DF4T.Q/T.4 , PL
;..T.Q/T03 , PL
;6T.Q/T05 , PL
;/T.Q/T01 , PL
;./T.Q/T0 , PL
;/-T.Q/T/- , PL
;5T.Q/T/4 , PL
;03T.Q/T4 , PL
;0/T.Q/T6 , PL
;0T.Q/T.. , PL
;..T.Q/+02
;6T.Q/T05
;/T.Q/T01
;./T.Q/T0
;/-T.Q/T/;5T.Q/T/4
;03T.Q/T4
;0/T.Q/T6
;0T.Q/T..
;.1T.Q/T.0
;.1T.Q/T.0 , PL
Q/T0.
IKGGCL ;E;CF? I>EIFHI
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9
,.4+92
'( )% ') )&
[email protected]
Q/T1
;0/ V`UXY VUe UWg]iY
;0 WYbgeU` `hVe]WUg]cb
,4+?3
,6+?.
,./+?2
*.Q/
[email protected]
Q/T5
;.1 VU`Y Y^YWgce
;.4 VU`Y W\UbbY` Z`Ud deYffheY
;.2 fgUe j\YY`
`][\g]b[ A.. * A.1
(+ (- () ( '% ', , . && &(
[email protected]
Q/T.-
*.Q/
[email protected]
Q/T./
;.2T.Q/T/0 ,KM
VeUhb ,;K
;.2T.Q/T/1 , PL
;.2T.Q/T/0
;.4T.Q/T1;.2T.Q/T/1
;.4T.Q/T1.
jY]q , PL
,/-+?/
,./+93
,6+?3
,.4+?/
,..+>/
,/-+91
,.4+?1
,/-+90
,./+92
,6+?3
,./+?4
,4+90
,3+93
,.0+90
,4+91
,.0+9.
,4+9.
,.1+9.
,.0+9/
,.1+91
,4+92
,./+91
,6+9.
,./+91
,6+9.
4
207 &
,.4+9/
4
A;IPFLMKT0
Q/T1/
\YUX`][\g A. * A0
,./+94
R0- DbcggYe W`YUb]b[
'- '* &) &* '& '. (' &,
=B@T/.
Q/T0-
A;IPFLMKT1
Q/T.
D4 _bcggYe ge][[Ye]b[
<9GT.*A
,..+90
3
FNEMBT.
Q/T06
IPFE9T1
Q/T.5
2
=F<KD>EJ"EF#/
*.Q/
&*%&%%)+%
92T.Q/T/2
A.T.Q/T.1
92T.Q/T/2 ,KM
IKGGCL
]bdhgf
9G9A?KJT0
Q/T//
chgdhgf
IPFE9T.-
Q/T.3
Q/T2
<9GT.*E
Q/T3
5
5
f\YYg
Zeca
d`Ubg
`cWUg]cb
1
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
NfYe
0
.
XUgY
2
1
.
*L4
W\Ub[Y
/
XUgY
*9.
^cV WcadhgYe
IKGGCL
bUaY
?.
/29
/6
.2
.3
IeciYX
/
0-
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=
[echbX ./O fhdd`l
@G=
[echbX ./O fhdd`l
@G=
fhdd`l
(./O.?NTE
fhdd`l
(./O.?NTE
fhdd`l
(./O.?NTE
Q0T.1
Q0T1/
Q0T/5
Q0T.
Q0T.2
Q0T/6
Q0T6
0
1
U`VYef
0
<eYUgYX
3
4
Q0
5
He][]b
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
Q0T..
Q0T.0
Q0T2
2
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
Q0T.5
Q0T//
Q0T4
Q0T02
Q0T04
R0/TQ0T/6 , PL
6
IKGGCL =A?AJ;C I>EIFHI
R-.T.Q0T6 ,PL
R-/T.Q0T.. ,PL
R-6T.Q0T.0 ,PL
R-5T.Q0T2 ,PL
R-0T.Q0T.5 ,PL
R-1T.Q0T// ,PL
...
)& '%
Q0T1.
Q0T/-
L.T.Q0T1.
L/T.Q0T/-
Q135T.T.Q0T1. ,PL
Q135T0T.Q0T/- ,PL
./
;/.T.Q0T/1
.0
')
KYd`+ Z+
*.Q0
Q0T/1
L4TR0/ ,@>
R-.T.Q0T6
R-/T.Q0T..
R-6T.Q0T.0
R-5T.Q0T2
R-0T.Q0T.5
R-1T.Q0T//
R-4T.Q0T4
R-2T.Q0T02
R-3T.Q0T04
R-4T.Q0T4 ,PL
R-2T.Q0T02 ,PL
R-3T.Q0T04 ,PL
*.Q0
,.-+?.
,.-+?/
,6+?0
,.-+>5
,.-+?0
,.-+?1
,.-+?4
,.-+?2
,.-+?3
,5+92
,5+93
,./+9.
Q0T/4
1
.1
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G= UbU`c[ fYbfcef
Q0T.3
Q0T/2
;/.T.Q0T/2
'*
.4 .5 .6 /- /. // /0 /1 /2 /3 /4 /5
0. 0/ 00 01 02 03 04 05 06 1- 1. 1/
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
.
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
'. . && &( * &- '' , (* (,
,5+?3
,5+?4
,./+?.
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
X][]gU` fYbfce .0
=B@T@G=T.0
IKGGCL ;E;CF? I>EIFHI
UbU`c[ ic`gU[Y .9
UbU`c[ ic`gU[Y .9
*.Q0
L. V`UXY VUe hd lY``cj
L/ V`UXY VUe Xcjb lY``cj
;/. $Fh`g]VU`Y8
R.1 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg
,./+?/ge][[Ye]b[ .
R.2 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg
,./+?1ge][[Ye]b[ /
X][]gU` fYbfce /-
=B@T@G=T/-
R.1 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg
,./+9/
ge][[Ye]b[ .
,.-+95
(./OT9G9
(./OT9G9
'-
;/.T.Q0T/2 ,PL
,./+9.
207 '
,.-+91
,.-+94
<9GT/*A
,.-+92
Q0T05
<9GT/*E
KYd`+ Vl
,.-+93
Q0T06
M>KFBT/
Q0T.4
2
2
=F<KD>EJ"EF#/
&*%&%%)+%
IPFE9T/
Q0T/
R-5 V`UXY VUe .
,.-+9.
,.-+9/
*.Q0
IPFE9T0
Q0T1
R-. aU]b iU`iY %YkgYbX&
R-/ aU]b iU`iY %eYgeUWg&
@G=T9G9
@G=T9G9
FYffYe`UXY Y]bfW\U`gYb /
IPFE9T2
Q0T5
,6+91
/
IPFE9T3
Q0T.-
R.2 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg
,./+91
ge][[Ye]b[ /
,.-+90
.
IPFE9T4
Q0T/.
R6 VU`Y W\UbbY` Z`Udf eY`YUfY
R-0 VU`Y W\hgY .
*R0/
IPFE9T6
Q0T./
1
IPFE9T..
Q0T0-
R-1 VU`Y W\hgY /
mh MYfgmjYW_Yb
FNEMBT0
Q0T/3
IPFE9T./
Q0T0/
R-4 V`UXY VUe /
0
=B@?KJT.0
Q0T1-
LMKHFT/
Q0T0
E9T/
Q0T3
R-2 VU`Y Y^YWgce .
R-3 VU`Y Y^YWgce /
/
=B@T/-
Q0T.6
LMKHFT0
Q0T0.
E9T0
Q0T01
.
L4TQ0T/5 ,@>
]bdhgf
FNEMBT/
Q0T/0
LMKHFT1
Q0T00
chgdhgf
E9T1
Q0T03
Q1T.0
(./O fhdd`l
fgUV]`]fYX .9
(./OT9G9
Q1T./
(./O fhdd`l
fgUV]`]fYX .9
(./OT9G9
Q1T0
(./O fhdd`l
fgUV]`]fYX .9
(./OT9G9
( ./O fUZYgl
(./OTLB
[echbX fhdd`l
@G=TE
(./O fhdd`l
(./OETLP
0.3
0.
.4
0/
00
;1. $HVYeZUXYb8 .
,.5+?/
,.5+?0
4
5
6
.- .. ./ .0 .1
/. // /0 /1 /2 /3 /4 /5
02 03 04 05 06 1- 1. 1/
4
,.5+?1
,.5+?2
01
;1/ $HVYeZUXYb8 /
;10 $HVYeZUXYb8 0
,.5+?2
/-
=B@T.
Q1T1.
.6
=B@T/
Q1T1-
.5
=B@T0
Q1T06
;11 $HVYeZUXYb8 1
;12 $HVYeZUXYb8 2
@G=TE
Q1
=B@T1
Q1T05
,.5+?3
,5+?1
3
=B@T2
Q1T04
;13 $HVYeZUXYb8 3
,4+?4
L2 VU`Y W\hgY hd lY``cj
Q1T/5
Q1T/6
2
=B@T3
Q1T03
1
=B@T4
Q1T0/
;/0 d]W_*hd dcf]g]cb
Q1T.
0
3
Q1T1
[echbX ./O UbU`c[
@G=TE
.2
/
^cV WcadhgYe Q0 , Q1
/6
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
.
=B@T5
Q1T0.
,5+?2
Q1T3
[echbX ./O fhdd`l
@G=TE
Q1T5
[echbX ./O fhdd`l
X][]gU` fYbfce .
Q1T/4
X][]gU` fYbfce /
Q1T/3
X][]gU` fYbfce 0
Q1T/2
X][]gU` fYbfce 1
X][]gU` fYbfce 6
=B@T@G=T6
X][]gU` fYbfce 5
=B@T@G=T5
X][]gU` fYbfce 4
=B@T@G=T4
X][]gU` fYbfce 3
=B@T@G=T3
X][]gU` fYbfce 2
=B@T@G=T2
Q1T/1
Q1T/0
Q1T//
R.5T.Q1T3
R.6T.Q1T5
R.5T.Q1T3 ,PL
,..+>1
,..+>2
;1.T.Q1T/4
;1/T.Q1T/3
;10T.Q1T/2
;11T.Q1T/1
;12T.Q1T/0
;13T.Q1T//
;1.T.Q1T/4 ,PL
;1/T.Q1T/3 ,PL
;10T.Q1T/2 ,PL
;11T.Q1T/1 ,PL
;12T.Q1T/0 ,PL
,.5+9.
,.5+9/
,.5+90
,.5+91
,.5+92
,.5+93
;13T.Q1T// ,PL
Q1T.5
Q1T.4
Q1T.3
Q1T..
Q1T.6
;/0T.Q1T.4
L2T.Q1T.3
L3T.Q1T..
;/0T.Q1T.4 ,PL
L2T.Q1T.3 ,PL
,4+93
,5+90
,5+91
L3T.Q1T.. ,PL
'% '&
Q1T/Q1T/.
*.Q1
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9T0
R.6T.Q1T5 ,PL
Q1T.-
IKGGCL =A?AJ;C I>EIFHI
=B@T@G=T.
=B@T@G=T/
=B@T@G=T0
=B@T@G=T1
X][]gU` fYbfce .-
=B@T@G=T.-
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9T/
,..+92
&, &+ &&
=B@T6
Q1T0-
L3 VU`Y W\hgY Xcjb lY``cj
,5+?/
,..+9.
@G= UbU`c[ fYbfcef
@G=T9G9T.
', '+ '* ') '( ''
[email protected]
Q1T/
L0 VU`Y Y^YWgce ]bgc [eYYb
,5+?0
,..+?.
*.Q1
FNEMBT.
Q1T02
L1 VU`Y Y^YWgce chg [eYYb
R.4 $9b`UhZ\]`ZY8
f]`U[Y U[Ybg
IKGGCL ;E;CF? I>EIFHI
R.4 $9b`UhZ\]`ZY8
,.1+94
+ -
FNEMBT/
Q1T01
L0T.Q1T/L1T.Q1T/.
L0T.Q1T/- ,PL
,5+9.
,5+9/
L1T.Q1T/. ,PL
5
,..+91
5
IPFE9T.
Q1T.2
f]`U[Y U[Ybg
*.Q1
FNEMBT0
Q1T00
IPFE9T/
Q1T6
R.6 dUe_]b[ fhddceg /
R.5 dUe_]b[ fhddceg .
4
@TLMKHFT.
Q1T.1
IPFE9T0
Q1T4
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
" %+
,..+9.
*9.
^cV WcadhgYe
IKGGCL
]bdhgf
@TLMKHFT/
Q1T1/
chgdhgf
IPFE9T1
Q1T2
f\YYg
Zeca
d`Ubg
`cWUg]cb
2
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
.
/
XUgY
bUaY
IeciYX
NfYe
W\Ub[Y
;2 WU`]VeUgY
,1+=/
0
acXh`Y
=B@A?KJT3
Q.T./
&'
Q.T.5
&-
9`VYef
0
He][]b
;4 dUW_Ye ZYYX
=B@?KJT..
<eYUgYX
acXh`Y
B,H
/
.
*Q;4U '
WcbbYWg]cb
*9.
0
*Q;4U &
*;4
;4 dUW_Ye ZYYX
XUgY
2
;1 aYUfheY
,1+=/
B,H
WcbbYWg]cb
*Q;2U '
/
.
*Q;2U &
*;2
;2 WU`]VeUgY
*9.
/
1
acXh`Y
Q.T.-
=B@A?KJT.
B,H
&%
WcbbYWg]cb
*9.
/
*Q;1U '
*;1
;1 aYUfheY
.
*Q;1U &
.
;1T.Q.T..
,1+9/
;1T.Q.T.. , PL
;1T.Q.T.- ,@>
;2T.Q.T.0
,1+9/
;2T.Q.T.0 , PL
;2T.Q.T./ ,@>
;4T.Q.T.6
,1+9/
;4T.Q.T.6 , PL
;4T.Q.T.5 ,@>
,1+=/
KYd`+ Z+
=B@?KJT4
Q.T/-
'%
1
;3 dUW_Ye acb]gce]b[
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*9.
/
*Q;3U '
*;3
;3 dUW_Ye acb]gce]b[
.
*Q;3U &
1
;3T.Q.T/.
,1+9/
;3T.Q.T/., PL
;3T.Q.T/- ,@>
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
=B@T0
Q.T/1
')
2
,1+=/
=B@A?KJT2
" %+
,1+=3
;6 bYYX`Y WcbbYWg]b[ ecX
acXh`Y
B,H
(,
Q/T04
*.Q/
WcbbYWg]cb
*9.
/
.
*Q;6U '
*;6
;6 bYYX`Y WcbbYWg]b[ ecX
*Q;6U &
3
3
LYbfceYb U``[YaY]b .
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
;. Z`lj\YY` VeU_Y
acXh`Y
=F<KD>EJ"EF#/
,1+=/
B,H
WcbbYWg]cb
*9.
/
*Q;.U '
*;.
;. Z`lj\YY` VeU_Y
.
*Q;.U &
2
;.T.Q.T/2
,1+9/
;.T.Q.T/2 , PL
;.T.Q.T/1 ,@>
;6T.Q/T05
,1+93
;6T.Q/T05, PL
;6T.Q/T04 ,@>
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
3
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
.
/
bUaY
,1+=/
IeciYX
NfYe
XUgY
;.- _bcggYe acb]gce]b[
acXh`Y
=B@T/
Q.T//
''
0
,1+=3
B,H
WcbbYWg]cb
*9.
/
*Q;.-U '
*;._bcggYe acb]gce]b[
.
*Q;.-U&
XUgY
W\Ub[Y
;5 gj]bY acb]gce]b[
acXh`Y
Q/T/3
=B@?KJT.1
'+
/
;.-T.Q.T/0
1
2
'
/
.
&
B,H
*.Q/
;5T.Q/T/4
WcbbYWg]cb
*9.
*Q;5U
*;5
gj]bY acb]gce]b[
*Q;5U
.
,1+93
;5T.Q/T/4, PL
;5T.Q/T/3 ,@>
,1+9/
;.-T.Q.T/0 ,PL
;.-T.Q.T// ,@>
/
.
Q/T02
(*
9`VYef
0
He][]b
;.. VU`Y W\hgY
=B@A?KJT1
<eYUgYX
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*.Q/
*Q;..U '
*;..
VU`Y W\hgY
*9.
;..T.Q/+02
*Q;..U &
0
,1+93
;..T.Q/T03, PL
;..T.Q/T02 ,@>
,1+=3
/
.
=B@?KJT6
Q/T/
'
KYd`+ Z+
1
acXh`Y
B,H
KYd`+ Vl
&'
2
,1+=3
=B@T5
;/0 d]W_*hd dcf]g]cb
acXh`Y
B,H
(&
Q1T0.
*.Q1
WcbbYWg]cb
*9.
/
.
*Q;/0U '
*;/0
d]W_*hd dcf]g]cb
*Q;/0U &
3
;/0T.Q1T.4
" %+
3
LYbfceYb U``[YaY]b /
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
;.1 VU`Y Y^YWgce
[email protected]
Q/T./
*.Q/
WcbbYWg]cb
&*%&%%)+%
/
.
*Q;.1U '
*;.1
VU`Y Y^YWgce
*9.
;.1T.Q/T.0
*Q;.1U &
2
=F<KD>EJ"EF#/
,1+=3
;./ fYgg]b[ Xcjb VU`Yf
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*.Q/
*Q;./U '
*;./
fYgg]b[ Xcjb VU`Yf
*9.
;./T.Q/T0
*Q;./U &
1
,1+93
;./T.Q/T0, PL
;./T.Q/T/ ,@>
,1+93
;.1T.Q/T.0, PL
;.1T.Q/T./ ,@>
,2+94
;/0T.Q1T.4 , PL
;/0T.Q1T0. ,@>
,2+=4
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
4
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
,2+=4
FNEMBT/
,2+=4
.
/
XUgY
bUaY
IeciYX
NfYe
./+-6+/-.0 K+ EoW_Yb
0
W\Ub[Y
()
XUgY
D; Vhggcb V`UXY VUe UXXYX
'
/
0
L1 VU`Y Y^YWgce chg [eYYb
acXh`Y
B,H
.
&
Q1T01
*.Q1
WcbbYWg]cb
*9.
*QL1V
*L1
VU`Y Y^YWgce chg
[eYYb
*QL1V
0
<eYUgYX
9`VYef
(%
=B@T6
0
,2+=4
He][]b
L2 VU`Y W\hgY hd lY``cj
acXh`Y
B,H
'
/
Q1T0-
*.Q1
WcbbYWg]cb
*9.
*QL2V
*L2
VU`Y W\hgY hd
lY``cj
.
&
KYd`+ Z+
'
[email protected]
0
,2+=4
1
&*%&%%)+%
KYd`+ Vl
*QL.V
2
'
)%
=B@?KJT.0
0
*QL/V
*Q134+/ (
*Q134+. (
" %+
Vhggcb cb`l Zce WcaZceg
3
)
&.
=B@T/,2+=0
9
0
9
L/ V`UXY VUe Xcjb lY``cj
acXh`Y
B,H
/
'
Q0T.6
*.Q0
WcbbYWg]cb
*9.
.
&
*Q134+. )
*Q134+/
*QL/V
*L/
V`UXY VUe Xcjb
lY``cj
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
,2+=0
9
9
L. V`UXY VUe hd lY``cj
acXh`Y
B,H
'
/
Q0T1-
*.Q0
WcbbYWg]cb
*9.
.
&
*Q134+. '
*Q134+/
*QL.V
*L.
V`UXY VUe hd
lY``cj
=F<KD>EJ"EF#/
L3 VU`Y W\hgY Xcjb lY``cj
acXh`Y
B,H
'
/
Q1T/
*.Q1
WcbbYWg]cb
*9.
*QL3V
*L3
VU`Y W\hgY Xcjb
lY``cj
.
&
*Q134+/ &
*Q134+. &
L.T.Q0T1.
,2+94
L3T.Q1T..
*QL3V
,2+90
Q135T.T.Q0T1. , PL
,2+94
L2T.Q1T.3
*QL2V
2
L/T.Q0T/-
,2+95
L1T.Q1T/.
1
2
0
L0 VU`Y Y^YWgce ]bgc [eYYb
acXh`Y
Q1T02
FNEMBT.
(*
B,H
*.Q1
'
/
WcbbYWg]cb
*9.
*QL0V
*L0
VU`Y Y^YWgce ]bgc
[eYYb
.
&
1
,2+91
Q135T0T.Q0T/- , PL
,2+95
L0T.Q1T/-
*QL0V
K2.-
L0T.Q1T/- ,PL
K.3-
L0T.Q1T02 ,@>
;
K2.-
L1T.Q1T/. ,PL
K.3-
L1T.Q1T01 ,@>
9
K2.-
L2T.Q1T.3 ,PL
K.3-
L2T.Q1T0- ,@>
0
K2.-
L3T.Q1T.., PL
K.3-
L3T.Q1T/ ,@>
/
K2.-
QL.VT.TQ135T. ,PL
K.3-
QL.VT/TQ134T/ ,@>
L.T.Q0T1- ,@>
.
K2.-
QL/VT.TQ135T0 ,@>
K.3-
QL/VT/TQ134T1 ,@>
L/T.Q0T.6 ,@>
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
5
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
,1+=4
@TLMKHFT.
Q.T1.
)&
,1+=0
/
bUaY
IeciYX
NfYe
XUgY
0
.
'
*QR-6V
*.Q0
9`VYef
0
<eYUgYX
*QR-6V
&'
Q0T./
WcbbYWg]cb
*9.
IPFE9T6
B,H
acXh`Y
'
/
.
&
He][]b
Ghe VY] DcaZceg
,2+=1
R6 VU`Y W\UbbY` Z`Udf eY`YUfY
*R-6
VU`Y W\UbbY` Z`Udf eY`YUfY
R.. deYffheY `]a]gUg]cb iU`iY
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*9.
*QR..V
/
.
&
,1+=0
XUgY
W\Ub[Y
*QR..V
*R..
deYffheY `]a]gUg]cb iU`iY
;.4 VU`Y W\UbbY` Z`Ud deYffheY
acXh`Y
Q/T06
FNEMBT.
(.
B,H
*.Q/
(
0
WcbbYWg]cb
*9.
/
"
*Q;.4V
"
.
& '
,
Q.T4
WcbbYWg]cb
*9.
IPFE9T5
B,H
acXh`Y
R.. deYffheY `]a]gUg]cb iU`iY
1
2
VeUhb
*Q;.4V
*;.4
`Y W\UbbY` Z`Ud deYffheY
-+++2-- VUe
.+++2 O
<
;
,1+94
,1+94
;.4T.Q/T1;.4T.Q/T1.
jY]q
V`Uh
R..T.Q.T4 ,@>
R..T.Q.T1. ,PL
R-6T.Q0T./, @>
R-6T.Q0T.0, PL
9
KYd`+ Z+
1
1
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
2
K
1
0
/
.
*Q.TQ/V
*Q.TQ/U
*Q92V
& ' ( )
*Q9/U & ' ( )
*;.6
4
& '
& '
92T.Q/T0/ ,PL
fW\jUem
V`Uh
jY]ff
VeUhb
*Q;.6U &
*9/
" %+
3
4
*Q9/+.V
*Q9/V
' ( )
& ' ( )
&
' ( )
4
' ( )
&
& ' ( )
.
/
0
1
.
/
0
1
ZceWY aYUfheYaYbg Uad`]Z]Ye =FL,<9G
' ( ) *Q9/+/V &
ZceWY aYUfheYaYbg UbX eY[h`Ug]cb
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
3
Q.T2 N=L.
0
92T.Q/T/2 ,KM
Q.T0 *N=.
V`Uh
& ' ( )
Q/T/ (NL.
/
92T<9GTET.Q/T06 ,@G
.
R-6T.Q0T.0
,2+90
92T<9GTAT.Q/T05 ,;E
92T.Q/T0/
92T.Q/T0/ , PL
92T.Q/T/2
92T<9GTAT.Q/T05 92T.Q/T/2 ,KM
92T<9GTET.Q/T06
,1+92
,1+92
,1+90
,1+91
Q.T1 (N=.
fW\jUem
Q.T. @G=
VeUhb
Q.T/ (NL.
jY]q
Q0T. @G=
.
.
*M/
*M.
Q0T/ (N;
/
/
VeUhb
VeUhb
jY]ff
.
.
jY]ff
1
1
Q/T0 *N=.
,.6+>1
,.6+>1
,.6+>1
,.6+>1
*Q;.5U
Q/T2 N=L.
,/.+<1
,/.+<1
,/.+<1
,/.+<1
Hdg]cb
;U``YbjUU[Y
90T<9GTE
90T<9GTA
90T(N;
90T@G=
Hdg]cb
?YhW\gYaYffhb[
91T<9GTE
91T<9GTA
91T(N;
91T@G=
V`Uh
Q0T0 <9GTA
V`Uh
/
/
V`Uh
0
Q/T1 (N=.
fW\jUem
Q0T1 <9GTE
fW\jUem
0
0
fW\jUem
1
1
0
Q/T. @G=
VeUhb
& ' ( )
' ( )
5
5
0
/
.
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
d`Ubg
*;.5
4
jY]ff
*Q91U
&
1
6
K
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
-
'
/
.
&
&%
'
/
.
&
XUgY
bUaY
IeciYX
NfYe
/
*QR-0V
*.Q0
*QR-0V
(%
'
/
.
&
9`VYef
0
<eYUgYX
He][]b
*QR-1V
*.Q0
*QR-1V
('
'
/
.
&
KYd`+ Z+
1
*QR-2V
*.Q0
'
/
.
&
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
Zce WcaZceg
*QR-2V
()
Q0T01
E9T0
*R-2
VU`Y Y^YWgce .
*9.
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
Q0T0/
,2+=1
2
R-2 VU`Y Y^YWgce .
IPFE9T./
*R-1
VU`Y W\hgY /
*9.
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
Q0T0-
,2+=1
1
R-1 VU`Y W\hgY /
IPFE9T..
*R-0
VU`Y W\hgY .
0
.
*QR-/V
*R-/
aU]b iU`iY
%eYgeUWg&
*QR-/V
*.Q0
*9.
Q0T.-
*9.
B,H
WcbbYWg]cb
IPFE9T3
acXh`Y
B,H
,2+=1
0
R-0 VU`Y W\hgY .
WcbbYWg]cb
acXh`Y
XUgY
W\Ub[Y
,2+=1
R-/ aU]b iU`iY %eYgeUWg&
/
1
2
*QR-.V
*R-.
aU]b iU`iY
%YkgYbX&
*QR-.V
*.Q0
Q0T5
*9.
IPFE9T2
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
R-. aU]b iU`iY %YkgYbX&
R-.T.Q0T5 ,@>
R-.T.Q0T6 , PL
R-/T.Q0T.-, @>
R-/T.Q0T.., PL
R-0T.Q0T0-, @>
R-0T.Q0T.5, PL
R-1T.Q0T0/ ,@>
R-1T.Q0T// ,PL
R-2T.Q0T01 ,@>
R-2T.Q0T02 , PL
*QR-3V
*.Q0
*QR-3V
(+
Q0T03
E9T1
*R-3
VU`Y Y^YWgce /
*9.
WcbbYWg]cb
B,H
acXh`Y
'
/
.
&
,2+=1
3
" %+
3
iU`iY . %VY] DcaZceg&
*QR-4V
*.Q0
*QR-4V
*R-4
V`UXY VUe /
*9.
+
Q0T3
E9T/
R-4 V`UXY VUe /
WcbbYWg]cb
B,H
acXh`Y
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
,2+=1
R-3 VU`Y Y^YWgce /
R-3T.Q0T03 ,@>
R-3T.Q0T04 , PL
'
/
.
&
R-4T.Q0T3 ,@>
R-4T.Q0T4 ,PL
4
,2+=1
4
*QR-5V
*R-5
V`UXY VUe .
*QR-5V
*.Q0
)
Q0T1
*9.
IPFE9T0
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
R-5 V`UXY VUe .
'
/
.
&
R-5T.Q0T1 ,@>
R-5T.Q0T2 , PL
.
R-.T.Q0T6
,2+90
R-/T.Q0T..
,2+90
R-0T.Q0T.5
,2+90
R-1T.Q0T//
,2+90
R-2T.Q0T02
,2+90
R-3T.Q0T04
,2+90
R-4T.Q0T4
,2+90
R-5T.Q0T2
,2+90
5
,2+=1
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
.L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
&)
.
/
XUgY
,1+=4
bUaY
IeciYX
'
/
.
&
0
9`VYef
0
<eYUgYX
*QR0-+/V
*R0-+/
DbcggYe W`YUb]b[ /
*QR0-+/V
NfYe
,2+=4
'
/
.
&
&+
0
W\Ub[Y
Zce WcaZceg
R.4 $9b`UhZ\]`ZY8
@TLMKHFT.
*QR0-+.V
*R0-+.
DbcggYe W`YUb]b[ .
*QR0-+.V
*.Q/
Q/T.3
*9.
IPFE9T.-
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
XUgY
2
'
/
.
&
,2+=5
R0- DbcggYe W`YUb]b[
1
acXh`Y
B,H
&*
Q1T.1
*.Q1
WcbbYWg]cb
*9.
*QR.4V
*R.4
$9b`UhZ\]`ZY8
*QR.4V
*.Q1
Q1T.2
*9.
IPFE9T.
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
R.4 $9b`UhZ\]`ZY8
R.4T.Q1T.2, @>
R.4T.Q1T.1,PL
R0-T.Q/T.3 ,@>
R0-T.Q/T/. ,PL
R0-+.T.Q/T.3 ,@>
R0-+.T.Q/T/. , PL
*Q41+.
*Q41+/
R0-T.Q/T/.
,1+92
R0-+/T.Q/T.3 ,@>
R0-+/T.Q/T/. , PL
He][]b
KYd`+ Z+
*QR.5V
*R.5
dUe_]b[ fhddceg .
*QR.5V
*.Q1
*
Q1T2
*9.
IPFE9T1
B,H
WcbbYWg]cb
'
/
.
&
1
Zce WcaZceg
,2+=5
*QR.6V
*R.6
dUe_]b[ fhddceg /
*QR.6V
*.Q1
KYd`+ Vl
'
/
.
&
2
,2+=5
3
" %+
iU`iY /
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
Zce WcaZceg
=F<KD>EJ"EF#/
&*%&%%)+%
,
Q1T4
*9.
IPFE9T0
B,H
WcbbYWg]cb
acXh`Y
R.6 dUe_]b[ fhddceg /
R.5 dUe_]b[ fhddceg .
acXh`Y
2
1
R.5T.Q1T2 ,@>
R.5T.Q1T3 , PL
/
R.5T.Q1T3
,2+93
R.6T.Q1T4 ,@>
R.6T.Q1T5 , PL
.
R.6T.Q1T5
,2+93
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
..
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
(
0
,
Zce WcaZceg
;/. $Fh`g]VU`Y8
(
LMKHFT/
,2+=0
/
./+-6+/-.0 K+ EoW_Yb
Zce WcaZceg
XUgY
bUaY
IeciYX
NfYe
.
acXh`Y
B,H
(
'
/
.
&
)
)
(&
LMKHFT0
Q0T0.
*.Q0
*Q0V
*Q0U
*QR.2V
*R.2
*QR.2V
WcbbYWg]cb
*9.
'&
*Q0U (
*Q0V
*.Q0
Q0T/.
WcbbYWg]cb
*9.
IPFE9T4
B,H
acXh`Y
,2+=0
,2+=1
9`VYef
0
<eYUgYX
He][]b
Zce WcaZceg
KYd`+ Z+
R.1 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg ge][[Ye]b[ . R.2 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg ge][[Ye]b[ /
acXh`Y
'
'
0
W\Ub[Y
,2+=0
B,H
'
/
.
&
Q0T0
*.Q0
*Q0V
*Q0U
*QR.1V
*R.1
*QR.1V
WcbbYWg]cb
*9.
&
,2+=1
XUgY
>bX`U[YbgUfgYe a]g LgYW_Ye [YnbXYeg
acXh`Y
Q0T/0
FNEMBT/
B,H
'(
WcbbYWg]cb
*.Q0
*Q0V
*Q0U ,
'
*Q0U &
*Q0V
*.Q0
Q0T/
WcbbYWg]cb
*9.
IPFE9T/
B,H
acXh`Y
1
acXh`Y
B,H
'
/
.
& (
9G9A?KJT0
Q/T//
''
& (
,1+=4
&*%&%%)+%
KYd`+ Vl
'
/
F
.
&
'
2
QF.+. , @>
QF.T/ , @>
*QF.V
&
&
*QDF4V
QF.T. , KM
0- , KM
-*
53
-+
*QF.V
(
*Q11/
*QL-. *Q11/
*QL-. *Q11/
L-.+/ , ;E
52
*QF.U (
(%
0-
54U 54
-,; -,
)
)
&-
Q/T.5
WcbbYWg]cb
*.Q/
IPFE9T1
B,H
*9.
4
D4 _bcggYe ge][[Ye]b[
acXh`Y
*QF.V
*QF.U
*DF4
KY`U]f DbcgYeUhf`ofhb[
PYW\f`Ye*KY`U]f
./O,0-9
*QF.U
3
Mld7
*Q11/
*L-.
eg ,
jf ,
9
fj ,
[Y ,
,1+=4
3
4
9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg , _bcggYe ge][[Ye]b[
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
" %+
*QF.+/ &
*F.
*QF.+.
*QF.U
*QF.V
F.T.Q/T/6
=F<KD>EJ"EF#/
;.2 fgUe j\YY`
WcbbYWg]cb
*.Q/
*Q;.2V
*9.
'
0
*Q;.2U '
*Q1/
*;.2
*Q1/
*Q;.2U
*Q;.2V & (
2
,1+92
F.T.Q/T/6 ,PL
R.1 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg ge][[Ye]b[ . R.2 9XYe UhZ LW\`]YqYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg ge][[Ye]b[ /
1
F.T.Q/T/5
0
,1+91
F.T.Q/T/5 ,KM
/
1
2
/
.
"
'
&
*Q;/.V
>EH;9N .*2O
*;/.
*Q;/.V
*9.
* +
*Q0U * +
*Q0V
;/.T.Q0T/2
;/.T.Q0T/1
;/.T.Q0T/2 , PL
;/.T.Q0T/2 , PL
9
,2+91
,2+91
;/.T.Q0T/1 ,KM
;/.T.Q0T/1 ,KM
;/.T.Q0T/0 ,@>
;/.T.Q0T/0 ,@>
;.2T.Q/T/1 , PL
3 ,@>
R.2T.Q0T/. ,@>
,1+94
,1+94
;.2T.Q/T/0 ,KM
2 ,@>
R.1T.Q0T/ ,@>
R.1T.Q0T/ , @>
R.1T.Q0T0 , PL
R.1T.Q0T0 ,PL
*Q13-
R.2T.Q0T/. ,@>
R.2T.Q0T0. , PL
R.2T.Q0T0. ,PL
54U ,KM
;.2T.Q/T/0
;.2T.Q/T/1
4 ,@>
;.2T.Q/T// ,@>
54 ,KM
*Q13.
.
DF4T.Q/T.4 ,PL
(
'
QF.T1 ,;E
*Q13/
52 ,;E
53 ,LP
L-.+. ,KM
DF4T.Q/T.4
,1+92
F.T.Q/T.5 ,@>
)
(
'
&
/0
B55*N.S 9A
./
..
/1
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
./
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
.
/
bUaY
,1+=3
IeciYX
NfYe
XUgY
;0/ V`UXY VUe UWg]iY
acXh`Y
[email protected]
0
W\Ub[Y
;/- d]W_*hd
,1+=3
B,H
-
Q/T5
*.Q/
WcbbYWg]cb
*9.
*Q;/U
0
'
/
.
&
=B@?KJT5
Q/T00
((
U`VYef
0
<eYUgYX
He][]b
;/ V`UXY VUe Ug g\Y gcd
acXh`Y
B,H
;/T.Q/T01
*.Q/
WcbbYWg]cb
*9.
*Q;/U
*;/
V`UXY VUe Ug g\Y gcd
XUgY
acXh`Y
Q/T.6
=B@?KJT./
B,H
&.
/
*Q;0/U '
*;0/
V`UXY VUe UWg]iY
.
*Q;0/U &
/
;0/T.Q/T6
1
2
'
/
.
&
WcbbYWg]cb
*.Q/
*Q;/-U
*;/d]W_*hd
*9.
;/-T.Q/T/-
*Q;/-U
.
,1+93
;/-T.Q/T/- , PL
;/-T.Q/T.6 ,@>
,1+93
;0/T.Q/T6 , PL
;0/T.Q/T5 ,@>
,1+93
;/T.Q/T01 , PL
;/T.Q/T00 ,@>
,1+=3
KYd`+ Z+
1
1
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
2
" %+
Whgg]b[ flfgYa
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
3
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
.0
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
.
*Q;4V .
/
XUgY
'
/
.
&
bUaY
IeciYX
NfYe
W\Ub[Y
*QR/-V
)'
,1+=0
0
,1+=3
*QR/-V
*.Q.
Q.T1/
A;IPFLMKT/
*R/fgYYe]b[ Uk`Y
*9.
WcbbYWg]cb
B,H
acXh`Y
XUgY
.
acXh`Y
[email protected]
Q/T1
)
;03 fgYYe]b[ Uk`Y
WcbbYWg]cb
*.Q/
*Q;03U &
1
0-0 4-1 '
9XUdgYe 9W\fY [YfdYeeg
1
2
/
*Q;-4V .
B,H
'
*Q;-4V 1
*Q;4V
*Q;03U '
*;03 I
*9.
,1+93
;03T.Q/T4 , PL
9
R/-T.Q.T1/ ,@>
R/-T.Q/T/4 ,PL
/ , PL
R/- fgYYe]b[ Uk`Y
U`VYef
0
<eYUgYX
0
He][]b
0
&
&
1
[email protected]
Q/T.-
&%
;0T.Q/T..
KYd`+ Z+
,1+=3
)
' ( )
*Q;0V
;0 WYbgeU` `hVe]WUg]cb
acXh`Y
B,H
;K
*.Q/
WcbbYWg]cb
*9.
0-0 //4 ' 9=9IM>KD9;>E
;BG=>K*LNI>KL>9E 1*IHEB@
*Q;0V
/
& ' ( )
.
;E
;03T.Q/T4
. ,@>
;03T.Q/T1 ,@>
PL
;0T.Q/T.- ,@>
1
,1+93
1
;0T.Q/T.., PL
/
R/-T.Q.T/4
,1+9.
*;0
WYbgeU` `hVe]WUg]cb
LP
*.Q.
&
Q.T.
A;IPFLMKT.
,1+=0
2
*QR0.+.U '
KYd`+ Vl
2
=F<KD>EJ"EF#/
&*%&%%)+%
acXh`Y
B,H
/
)'
f]`U[Y U[Ybg
@TLMKHFT/
fgYYe]b[ Uk`Y , WYbgeU` `hVe]WUg]cb
3
,2+=5
,2+;2
f]`U[Y U[Ybg
Q1T1/
*.Q1
*Q9.-U
WcbbYWg]cb
*9.
.
*Q9.-U .
*.Q1
Q1T6
WcbbYWg]cb
*9.
IPFE9T/
f]`U[Y U[Ybg
B,H
acXh`Y
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
" %+
R0.
WYbgeU` `hVe]WUg]cb
cdg]cbU`
*QR0.+.U &
*9.
WcbbYWg]cb
B,H
acXh`Y
R0. WYbgeU` `hVe]WUg]cb
R0.T.Q.T. ,@>
R0.T.Q.T/3 ,PL
.
R0.T.Q.T/3
,1+9.
9.-T.Q1T6 ,@>
9.-T.Q1T1/,PL
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
.1
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
/
/6+-1+/-.0 K+ EoW_Yb
.
XUgY
bUaY
IeciYX
NfYe
W\Ub[Y
;K ,;K
0
8
8
+.8
+.8
+*
+*
+*
6
6
+.6
+.6
+*C
+*C
)'
)'
;K ,;K
XUgY
LgYW_Ye Zpe Icf]g]cbf`YhW\gYb Y]b[YZp[g
+*C
)'
*Q131
1
2
8
+.8
<
)'
#='+)
5LJIA 39#7L$0 /(*+'-&
6
;
+*
+.6
.& E7 Z`Uf\Ye `YZg
/& 21[7 GYVY`fW\`hff`YhW\gY8
0 & 0.7 [echbX
1& K7 Z`Uf\Ye e][\g
2& 25K7 gU]` `][\g e][\g
3& 217 VeU_Y `][\g `YZg ( e][\g
4& 25E7 $LW\`hff`YhW\gY `YZg
d`h[ UeeUb[YaYbg fcW_Yg 4dc`Y
PL ,PL
PL ,PL
9
9
& *Q133
0
9`VYef
0
<eYUgYX
'
9
*Q132
' &
/
' &
& *Q130
'
He][]b
;K , ;K
PL , PL
;K , ;K
PL , PL
KYd`+ Z+
1
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
25E , @>
21 , @>
" %+
`][\g]b[
3
' (
8
8
+.8
+.8
+*
+*
+*
6
6
+.6
+.6
+*C
+*C
)'
)'
)'
*QA..-+/V
#4''N>EG#%?L>FA GECDN
GABN
*Q1-5
E , @>
0. , PL
0. , PL
0. , PL
25E , @>
*Q1-4
K , @>
K , @>
25K , @>
25K , @>
21 , @>
21 , @>
21 , @>
E , @>
E , @>
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
25E , @>
0. , PL
*QA..-U & ' ( )
=F<KD>EJ"EF#/
#4''/
632#KJMENEJI G>HK
GABN
K , @>
25K , @>
21 , @>
E , @>
25E , @>
25E , @>
0. , PL
0. , PL
0. , PL
K , @>
0. , PL
25K , @>
0. , PL
21 , @>
#4''+
N>EG#%?L>FA GECDN
LECDN
3
25E , @>
' ( )
' ( )
*QA.--V &
&
' ( )
*QA.--U &
*Q/1-
21[ , @>
*QA..-V
2
0. , PL
21[ , @>
#4'(&
632#KJMENEJI G>HK
LECDN
1
+.6
+*
4
4
N>EG GECDN
?L>FA GECDN
'
&
.
& ' (
( ' &
8
fcW_Yg
4dc`Y
?L>FA GECDN
N>EG GECDN
BG>MDAL
5
#
"
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
d`Ubg
#4'',
BG>MDAL
'(;%('<
'(;%('<
BG>MDAL
#
"
#4''*
BG>MDAL
'(;%('<
'(;%('<
5
#4'')
IOH?AL KG>NA G>HK
'(;%'<
5LJIA 39#7L$0 /(*+'-&
#='+*
*QA..-+.V
+.8
&
&
( '
+*C
*QA..0+/V
& &
)'
& '
*QA.--+.V
&
'
6
.2
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
&
&
'
'
'
/
.
&
/
bUaY
&
'
'
'
/
.
&
&
IeciYX
NfYe
XUgY
*QA0V
*QA0U
*QA0
*A0
*QA0
*QA0U
*QA0V
0
.
*QA/V
*QA/U
*QA/
*A/
*QA/
&
XUgY
W\Ub[Y
'
/
.
&
*QA/U
*QA/V
*.Q/
Q/T.
,1+=4
1
2
*QA.V
*A.
*QA.V
*9.
A.*A0T.Q/T. ,@>
A/T.Q/T. ,@>
WcbbYWg]cb
*Q/51
*Q/50
;
A.T.Q/T. ,@>
A.T.Q/T.1 ,PL
PL
LP
A;IPFLMKT1
9`VYef
0
<eYUgYX
He][]b
A..
gj]bY Vck *
`][\g]b[ `YZg
/- -5. /11'
'
KYd`+ Z+
1
'
*QA..V
&
;K
=MF-1*/L
*QA..U &
*Q0.0
;E
)'
A./
gj]bY Vck *
`][\g]b[ e][\g
/- -5. /11'
*Q/66
*.Q/
Q/T1/
A;IPFLMKT0
'
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
A.1T.Q/T/6 , PL
A.0T.Q/T/6 , PL
A./T.Q/T/6 , PL
A.0T.Q/T1/ ,@>
*QA.0V
&
=MF-1*/L
*QA.0U &
'
'
A.0
`][\g]b[
gj]bY gYbf]cbYe
/- -5. /5.'
3
" %+
A.1T.Q/T1/ ,@>
3
4
*QA.1V
&
=MF-1*/L
*QA.1U &
4
A.1
`][\g]b[
_bcggYe .
/- -5. /5.'
jce_]b[ Z`ccX`][\gf gj]bY Vck , gj]bY gYbf]cbYe
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
'
*QA./V
&
,1+=4
=MF-1*/L
*QA./U &
*9.
WcbbYWg]cb
B,H
acXh`Y
`][\g]b[ A.. * A.1
A..T*TA.1T.Q/T1/ ,@>
B,H
LP
A.T.Q/T.1
;K
acXh`Y
A./T.Q/T1/ ,@>
2
;E
A0T.Q/T. ,@>
A0T.Q/T.1 ,PL
;K
1
;E
\YUX`][\g A. * A0
0
A..T.Q/T/6 , PL
PL
A/T.Q/T.1 ,PL
A.TA/TA0T.Q/T.1 ,PL
,1+92
A..*A.1T.Q/T/6 , PL
A.-T.Q/T/6
,1+92
;K
/
;E
9
.
'
'
A.1T.Q/T/6 , PL
A..TT.Q/T1/ ,@>
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
.4
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
9
/
XUgY
bUaY
,2+=3
IeciYX
NfYe
W\Ub[Y
;1/ $HVYeZUXYb8 /
acXh`Y
=B@T/
0
,2+=3
B,H
)%
Q1T1-
*.Q1
)
*Q2-U )
*Q2-V
WcbbYWg]cb
*9.
/
*Q;1/U '
*;1/
.
XUgY
.
=B@T.
;1. $HVYeZUXYb8 .
acXh`Y
)&
Q1T1.
*.Q1
'
*Q2-U '
*Q2-V
(
*Q2-U (
*Q2-V
*Q;1/U &
/
1
2
*Q;1.U '
/
.
*Q;1.U &
WcbbYWg]cb
B,H
&
*Q2-U &
*Q2-V
*;1.
*9.
.
;1.T.Q1T/4
,2+94
;1.TQ2-UT. ,PL
;1.T.Q1T1. ,@>
;1.T.Q1T1. ,@>
;1/T.Q1T/3
,2+94
;1/T.Q1T/3 ,PL
;1/T.Q1T/3 ,PL
;1/T.Q1T1- ,@>
;1/T.Q1T1- ,@>
*Q;10U '
=B@T0
9`VYef
0
<eYUgYX
He][]b
;10 $HVYeZUXYb8 0
acXh`Y
(.
Q1T06
*.Q1
+
*Q2-U +
*Q2-V
WcbbYWg]cb
B,H
/
.
*Q;10U &
*;10
*9.
*
*Q2-U *
*Q2-V
0
;10T.Q1T/2
,2+94
;10T.Q1T/2 ,PL
;10T.Q1T/2 ,PL
;10T.Q1T06 ,@>
;10T.Q1T06 ,@>
,2+=3
*Q;11U '
KYd`+ Z+
=B@T1
1
;11 $HVYeZUXYb8 1
acXh`Y
(Q1T05
*.Q1
-
*Q2-U *Q2-V
WcbbYWg]cb
B,H
/
.
*Q;11U &
*;11
*9.
,
*Q2-U ,
*Q2-V
1
;11T.Q1T/1
,2+94
;11T.Q1T/1 ,PL
;11T.Q1T/1 ,PL
;11T.Q1T05 ,@>
;11T.Q1T05 ,@>
=B@T2
&*%&%%)+%
KYd`+ Vl
Q1T04
(,
2
,2+=4
*Q;13U '
/
.
*Q;13U &
=B@T3
;13 $HVYeZUXYb8 3
acXh`Y
(+
Q1T03
*.Q1
&'
*Q2-U &'
*Q2-V
WcbbYWg]cb
B,H
&&
*Q2-U &&
*Q2-V
*;13
*9.
3
,2+=4
" %+
3
_bcggYe acb]gce]b[ %VY] DcaZceg&
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
;12 $HVYeZUXYb8 2
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*.Q1
&%
*Q2-U &%
*Q2-V
=F<KD>EJ"EF#/
,2+=3
*Q;12U '
/
.
*Q;12U &
*;12
*9.
.
*Q2-U .
*Q2-V
2
;12T.Q1T/0
,2+94
;12T.Q1T/0 ,PL
;12T.Q1T/0 ,PL
;12T.Q1T04 ,@>
;12T.Q1T04 ,@>
;13T.Q1T//
,2+94
;13T.Q1T// , PL
;13T.Q1T//, PL
;13T.Q1T03 ,@>
;13T.Q1T03 ,@>
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
.5
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
KM , Q.*/,..
*Q;/2V
& *Q;/3U
XUgY
bUaY
\ha]X]gl aYUfheYaYbg
e][\g
) ( '
IeciYX
NfYe
PL , Q.*/,3
0
/
Q.*/,6 ,KM
) ( ' & *Q;/3V
Q.*/,5 ,LP
XUgY
.
\ha]X]gl aYUfheYaYbg
`YZg
W\Ub[Y
&
@> , Q.*/,4
) ( ' & *Q;/2U
Q.*/,2 ,@>
1
2
PL , Q.*/,.-
) ( '
*Q91+/V
=MF-3*./L9
ML/*@G=
ML/*LB@
ML.*@G=
ML.*LB@
?L/*@G=
?L/*OL
?L.*@G=
?L.*OL
>ebgY*?
2O*>
@G=*>
&' && &% . - , + * ) ( ' &
9`VYef
0
<eYUgYX
1
He][]b
&' && &% . - , + * ) ( ' &
LP ,LP
91
?YhW\gYaYffhb[
0
LP ,LP
V`Uh
/
KYd`+ Z+
jY]ff
9
.
VeUhb
91T@G=
*Q123
fW\jUem
91T<9GTE
,6+<5
91T<9GTA
,6+<5
Q.*/,1 ,PL
D9I*L>G
@G=*>
2O*>
<9G*E
<9G*A
MYea]
<9G*E
<9G*A
@G=*>
@G=*>
(./O>
(./O>
,6+<5
1
91T(N;
2
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
*Q91+.V
=MF-3*./L;
,6+<5
" %+
3
cdg]cb \ha]X]gl aYUfheYaYbg
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
3
4
4
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
.6
L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
-+
-*
'
'
0- , KM
(%
*QD.--+/V
.6+ Ch`]
.
XUgY
K+ EoW_Yb
bUaY
IeciYX
NfYe
W\Ub[Y
0
/
0
*QD.--U 0
0-
54 54U
-, -,;
54U , KM
9
XUgY
9XYe UhZ LW\`]YffYe_cbgU_g haiYeXeU\gYg
*QD.--+.V
*QD.--+.U
*+QD.--
53
52
*+QD.--
54 , KM
&
9`VYef
0
<eYUgYX
He][]b
KYd`+ Z+
1
'
*QA.-1V
*QA.-1U '
'
*QA.-0V
*QA.-0U '
A.-1T54U , @>
jUeb]b[ VYUWcb
*A.-1 F
*QA.-1V
*A.-0 F
A.-0T54U , @>
*Q002
1
*QA.-1U &
&
A.-0T.Q/T/6 , PL
*QA.-0U &
*QA.-0V
jUeb]b[ VYUWcb
D.--T54U , @>
*QD.--U 1 2
*QD.--+/V 1
,1+=1
1
2
&
*QD.--+.U &
PYW\f`Ye*KY`U]f
./O,0-9
*D.--
(+
Q.T03
E9T.
*QD.--+.V
*9.
WcbbYWg]cb
B,H
,1+92
A.-0T.Q/T/6
PL
LP
acXh`Y
0
A.-1T.Q/T/6
D.-- jUeb]b[ VYUWcbf
D.--T52T.Q.T03, @>
52 ,;E
53 ,LP
D.--T53T.Q.T04,PL
,1+92
A.-1T.Q/T/6 , PL
/
D.--T0-T.Q/T/5 ,@>
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
=F<KD>EJ"EF#/
2
( '
( '
( '
&
&
&
*QA.--+0U
*QA..-+0U
*QA.--+1V
& *QA..-+1V
3
;K
PL
;K)34
PL)35
" %+
21#@JIIA@NJL
#=*''
cdg]cb
dcf]g]cb `Uad
Ug g\Y VUW_ cb g\Y e][\g
4
cdg]cb
dcf]g]cb `Uad
Ug g\Y VUW_ cb g\Y `YZg
#4''(
632#@GA>L>I@A G>HK GABN
cdg]cb jUeb]b[ VYUWcbf , `][\g]b[
3
#=*'(
4
#4'&(
632#@GA>L>I@A G>HK LECDN
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
( '
21 , KM
PL
LP
KM , 21
0. , PL
PL , 0.
0. ,PL
0. ,PL
9
.
D.--T.Q.T04
,1+9/
D.--T.Q/T/5
,1+91
25E,K , @>
25K,E ,@>
25E,K ,@>
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
/L\+
?
>
=
<
;
9
?
>
=
<
;
,1+=0
/
bUaY
IeciYX
NfYe
XUgY
0
W\Ub[Y
=B@?KJT.-
Q.T.3
&+
9`VYef
0
<eYUgYX
;// VU`Y cb gUV`Y
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*9.
XUgY
.
9G9A?KJT/
Q.T00
((
/
.
*Q;//U '
*;//
VU`Y cb gUV`Y
0
,1+=/
He][]b
*Q;23U
*90
1
KYd`+ Z+
& ' ( )
*Q90V
ZceWY aYUfheYaYbg Uad`]Z]Ye =FL,<9G
Q.T2 N=L.
,1+9/
;//T.Q.T.4
*Q;//U &
1
2
/
"
0
& '
.
U
1
) (
;05 ;YfW\`Yhb][hb[f[YVYe
acXh`Y
B,H
WcbbYWg]cb
*9.
*;05
F(L F]_ecgYW\b]_
;YfW\`Yhb][hb[f[YVYe /[
*Q;05V
/
& ' ( )
1
&
Q/T2 N=L.
KYd`+ Vl
&*%&%%)+%
2
VeUhb
&
' ( )
' ( )
*920
/
.
/
.
3
cdg]cbf ;U``YbjUU[Y
4
VeUhb
VeUhb
jY]q
V`Uh
fW\jUem
fW\jUem
V`Uh
jY]q
VeUhb
jY]q
V`Uh
fW\jUem
fW\jUem
V`Uh
jY]q
VeUhb
>kgYbf]cb WUV`Y
]f cdg]cbU`" Zce $;U``YbjUU[Y8
1
0
.
/
1
*92.
1
0
0
*Q;2.U
.
/
0
&
3
3') 1A5 8;<B 6A?@ 9G>>=
jY]q
V`Uh
1
*Q;20U
fW\jUem
" %+
*Q;22U
2
=F<KD>EJ"EF#/
' ( )
Q/T/ (NL.
9
.
Q/T0 *N=.
;05T.Q.T01
;05T.Q.T02
;05T.Q.T01 ,KM
Q/T1 (N=.
,1+90
,1+90
;05T.Q.T02 ,PL
;05T.Q.T00 ,@>
Q.T/ (NL.
jY]q
;//T.Q.T.4, PL
;//T.Q.T.3 ,@>
Q.T. @G=
VeUhb
Q.T0 *N=.
V`Uh
Q0T/ (N;
jY]ff
Q.T1 (N=.
fW\jUem
Q0T. @G=
VeUhb
Q0T0 <9GTA
V`Uh
' ( )
&
Q0T1 <9GTE
fW\jUem
90T@G=
90T(N;
90T<9GTA
90T<9GTE
,6+>5
,6+>5
,6+>5
,6+=5
/
/
*Q;22V
& ' ( )
*Q;23V
0
0
.
.
1
1
& ' ( )
*Q;21U
' ( )
&
*Q;2/U
&
) ( '
*Q;20V
' ( )
&
*Q;21V
*Q;2.V ) ( ' &
& ' ( )
4
*Q;2/V
Q/T. @G=
*Q06.
&
*Q06/
&
.
.
/
0
1
1
0
/
.
.
/
0
1
1
0
/
K
K
K
K
4
4
4
4
*;2/
*;2.
*;21
*;20
*Q060
&
*Q061
&
5
5
d`Ubg
Zeca
f\YYg
`cWUg]cb
/.
L\+
?
>
=
<
;
9
Index
24
Index
A
Acţionarea manuală de urgenţă .......................309
Acţionări ..............................................................45
Activarea contorului client .................................172
Active pickup.................................... 63, 68, 73, 78
Adaptare sistem hidraulic ...................................97
Adaptarea în înălţime a oiştei .............................90
Aducerea în poziţie a baghetei de umplere ......279
Ajustarea cântarului de baloţi ...........................167
Ajustarea dispozitivului de umplere până la
pistonul de presare ...........................................277
Alimentare cu material de presare... 64, 69, 74, 79
Anexă ................................................................370
Angrenaj diferenţial ...........................................315
Angrenajul antrenării dispozitivului de tăiere ....317
Angrenajul dispozitivului de umplere ..........48, 314
Angrenajul înnodătorului .....................................60
Angrenajul pickup-ului ......................................316
Antrenarea dispozitivului de tăiere .....................49
Antrenarea pickupului .........................................49
Aparate ataşate ..................................................17
Apelarea planului de meniuri ............................151
Aplicarea etichetelor de siguranţă şi de indicaţii 27
Arbore articulat .......................... 65, 70, 75, 80, 92
Asigurarea axului înnodător ..............................221
Ataşarea la tractor ............................................100
Ataşarea piciorului de sprijin hidraulic ................87
B
Benzi de LED-uri...............................................245
Blocarea procesului de legare ..........................266
Braţ oscilant pentru ace ......................................50
Butoane la maşină ............................................148
Butoanele de funcţii ..........................................134
Butonul ISOBUS Short Cut ...............................127
C
Cale de blocare...........................................30, 124
Calificarea şi instructajul personalului ................15
Canal de presare ............................. 64, 69, 74, 79
Cântar de baloţi ................................................166
Cantitatea de umplere şi denumirea uleiului de la
compresor ...........................................................84
Cantitatea de umplere şi denumirile uleiului din
sistemul hidraulic de bord ...................................84
Cantităţile de umplere şi denumirile lubrifianţilor
pentru transmisii .................................................83
Cârlig de înnodare (înnodător dublu)................271
Cârlig de înnodare (înnodător simplu) ............. 267
Cauciucuri .................................................. 19, 304
Căutarea erorilor la ungerea centrală .............. 368
Cerinţe minime pentru tractor .......... 66, 71, 76, 81
Cilindrii pneumatici de frână ............................ 322
Cilindru transportor) ......................................... 302
Coborârea dispozitivului de tăiere ................... 298
Coborârea jgheabului de baloţi ........................ 238
Comanda ISOBUS ........................................... 207
Comenzi suplimentare de etichete de siguranţă şi
de indicaţii .......................................................... 27
Compresor ....................................................... 324
Conectarea firului de legat ....................... 225, 231
Conectarea firului inferior ................. 222, 226, 232
Conectarea firului superior ....................... 225, 231
Conectarea şi deconectarea terminalului când
maşină este ataşată ......................................... 133
Conectarea şi deconectarea terminalului când
maşină este neataşată ..................................... 132
configuraţie fereastră principală....................... 196
Contor client ..................................................... 170
Controlul electric al înnodătorului ...................... 59
Controlul înnodătorului ....................................... 59
Controlul reglării acului superior ...................... 258
Controlul riglei firului după deplasare .............. 261
Controlul uleiului la compresor ........................ 325
Cuplajul de supraîncărcare de la volant .......... 349
Cupluri de strângere ........................................ 296
Cupluri de strângere (şuruburi cu cap înecat) . 297
Curăţare ........................................................... 301
Curăţarea şinelor de ghidare ........................... 276
D
Date pentru solicitări de informaţii şi comenzi ... 40
Date tehnice ....................................................... 63
Date tehnice Active pickup .............. 63, 68, 73, 78
Date tehnice Alimentare cu material de presare64,
69, 74, 79
Date tehnice Arbore articulat ........... 65, 70, 75, 80
Date tehnice Canal de presare ........ 64, 69, 74, 79
Date tehnice Cerinţe minime pentru tractor 66, 71,
76, 81
Date tehnice Dimensiuni .................. 63, 68, 73, 78
Date tehnice Dispozitiv de legare .... 64, 69, 74, 79
Date tehnice Dispozitiv de tăiere ....................... 79
Date tehnice Ecartamentul roţilor .... 63, 68, 73, 78
Date tehnice Frâne .......................... 65, 70, 75, 80
Date tehnice Greutate ...................... 63, 68, 73, 78
375
Date tehnice Piston de presare ....... 64, 69, 74, 79
Date tehnice Racorduri electrice ..... 66, 71, 76, 81
Date tehnice Racorduri hidraulice ... 66, 71, 76, 81
Date tehnice Siguranţa de supraîncărcare ..65, 70,
75, 80
Date tehnice Sistem variabil de umplere .....64, 69,
74, 79
Date tehnice Viteză maximă admisibilă .63, 68, 73,
78
Declanşarea manuală a procesului de legare .. 246
Deplasare şi transport.......................................114
Deplasarea pe stradă / munca pe câmp.............29
Depozitare ........................................................346
Descrierea procesului de presare.....................149
Descrierea subansamblelor ..............................277
Deservire ..........................................................219
Deszăvorârea arborelui cuţitelor.......................299
Diagnoză actuatoare analogice ........................188
Diagnoză actuatoare digitale ............................186
Diagnoză Auxiliary (AUX) .................................191
Diagnoză buton.................................................179
Diagnoză senzori analogici ...............................180
Diagnoză senzori de forţă .................................182
Diagnoză senzori NAMUR ................................178
Diagnoză tensiuni de alimentare ......................184
Dimensiuni ....................................... 63, 68, 73, 78
Dispozitiv de evacuare a baloţilor .......................61
Dispozitiv de tăiere .............................................79
Dispozitivul de amortizare ................................285
Dispozitivul de apăsare a rolelor ................51, 252
Dispozitivul de legare............... 64, 69, 74, 79, 221
Dispozitivul de tăiere...........................................52
E
Ecartamentul roţilor.......................... 63, 68, 73, 78
Exemple de acţionare manuală de urgenţă ......311
Exemplu de alocare a unui joystick la Fendt
(setare implicită) ...............................................216
Extinctorul ...........................................................30
F
Farurile de lucru ................................................245
Filtru de înaltă presiune ....................................308
Filtrul de aer pentru cilindrul pneumatic (numai
MultiBale) ..........................................................323
Firul de legare .....................................................55
Folosiţi lanţul de siguranţă ................................112
Frâna de balot...................................................244
Frâna de parcare / frâna de fixare ..... 31, 116, 123
Frâna hidraulică (export) ..................................106
Frână hidraulică (Franţa) ..................................107
Frâna volantului ................................................. 32
Frâne ................................................ 65, 70, 75, 80
Funcţia ............................................................. 215
Funcţii diferite ale terminalului KRONE ISOBUS
CCI ................................................................... 209
G
Greutate ........................................... 63, 68, 73, 78
I
Iluminare .......................................................... 112
Imagine de bază regim manual ....................... 140
Înainte de începerea noului sezon ................... 348
Încheierea manuală a procesului de legare ..... 246
Indicaţii de siguranţă la maşină ......................... 20
Indicaţii de siguranţă şi de prevenire a
accidentelor........................................................ 16
Indicatorul electric al lipsei de fir inferior ............ 58
Indicatorul parcursului firului superior (înnodător
dublu) ................................................................. 59
Informaţii legate de direcţie ................................ 13
Înlăturarea înfundărilor ..................................... 247
Înlocuirea cuţitelor ............................................ 298
Înlocuirea rolelor de ghidare, respectiv de
comandă .......................................................... 323
Înnăditoare ....................................................... 266
Înnodător dublu .................. 56, 225, 263, 271, 357
Înnodător simplu ................ 55, 222, 263, 267, 354
Instalarea terminalului în cabină ...................... 126
Instalarea terminalului ISOBUS ....................... 208
Instalaţia hidraulică ............................................ 19
Întâia punere în funcţiune .................................. 86
Interlocutor ................................................... 27, 40
Întreţinere ................................................... 20, 293
Întreţinere - Instalaţia de frânare...................... 319
Întreţinere - sistemul electric ............................ 340
Întreţinere - transmisie ..................................... 313
Întreţinere - Ungere .......................................... 326
Întreţinere - Ungere centrală ............................ 338
Întreţinere compresor ....................................... 324
Întreţinerea sistemului hidraulic ....................... 306
Introducerea firului de legat ............................. 221
Introducerea firului inferior ............... 224, 227, 234
Introducerea firului superior ..................... 228, 235
J
Jgheab de baloţi................................................. 61
Jgheabul cu role acţionat hidraulic .................. 115
Jgheabul de baloţi în poziţia de transport
(opţional) .......................................................... 115
L
La sfârşitul sezonului de recoltare ................... 347
376
Lubrifianţi ....................................................83, 327
Lucrul cu axul de direcţie condus .....................117
Lucrul cu conştiinţa siguranţei ............................15
Lungime de tăiere .........................................52, 53
M
Maneta multifuncţională WTK ...........................217
Manevrarea .......................................................121
Manevrarea maşinii fără racord la sistemul
hidraulic ............................................................120
Marcare ...............................................................40
Marcarea indicaţiilor în instrucţiunea de
exploatare ...........................................................13
Măsurarea umidităţii .........................................164
Meniul 1-1 Reglaje înnodătoare .......................153
Meniul 1-1-1 Valoare de corecţie lungime balot
..........................................................................154
Meniul 1-1-2 Semnal înnodătoare ....................155
Meniul 1-1-3 Control înnodătoare .....................156
Meniul 1-1-5 Baloţi / suflare ..............................157
Meniul 1-1-6 Timp de suflare ............................158
Meniul 1-2 Mijloace de însilozare / opţional .....159
Meniul 1-3 Sensibilitate la indicarea direcţiei ...160
Meniul 1-4 Ungere centrală ..............................162
Meniul 1-5 Măsurarea umidităţii .......................164
Meniul 1-6 Cântardebaloţi ................................166
Meniul 2-1 Contor client ....................................170
Meniul 2-1-1 ......................................................172
Meniul 2-2 Contor pentru totalul baloţilor..........174
Meniul 4-2 Test senzori manual .......................177
Meniul 4-4 Test actuatoare manual ..................185
Meniul 4-6 Diagnoză Auxiliary (AUX) ...............211
Meniul 4-6
DiagnozăIndicareavitezeidedeplasare/adirecţieide
mers ..................................................................210
Meniul principal 1 Reglaje ................................152
Meniul principal 2 Contoare ..............................169
Meniul principal 4 Service .................................176
Meniul principal 5 Info .......................................192
Meniul principal 9 Reglaje ISO .........................212
Meniul principal 9 Virtual Terminal (VT) ...........194
Mersul cu pickup-ul fixat ...................................251
Mesaj de alarmă ...............................................198
Modificarea numărului de baloţi........................173
Moduri de exploatare inadmisibile ......................20
Montarea arborelui articulat ..............................101
Montarea palpatorului oscilant..........................282
Montator ............................................................193
MultiBale .............................................................43
O
Operarea dispozitivului de evacuare a baloţilor240
P
Parcare ............................................................ 122
Pericole în caz de nerespectare a indicaţiilor de
siguranţă ............................................................ 15
Perturbaţii - cauze şi remediere ....................... 350
Perturbaţii generale.......................................... 351
Perturbaţii la înnodător .................................... 354
Picior de sprijin........................................... 33, 242
Picior de sprijin hidraulic .................................. 243
Picior de sprijin hidraulic (opţional) .................... 34
Pick-up ..................................................... 237, 249
Piese de schimb............................................... 293
Piston de presare ............................. 64, 69, 74, 79
Pistonul de presare se aduce în poziţie ........... 280
Planul de meniuri ............................................. 150
Posibile greşeli de reglare şi remedierea lor
(MultiBale) ........................................................ 292
Poziţia de zero (sistemul_VFS) ....................... 283
Poziţia etichetelor de siguranţă la maşină ......... 22
Poziţia senzorilor (partea dreaptă a maşinii) ... 340
Poziţia senzorilor (partea stângă a maşinii) ..... 342
Poziţie de repaus ....................................... 60, 246
Poziţiile la maşină a etichetelor generale de
indicaţii ............................................................... 26
Prefaţă ............................................................... 11
Pregătiri pentru deplasarea pe drumuri publice114
Pretensionarea axului riglei firului .................... 262
Prinderea furtunurilor de aer comprimat .......... 109
Procesul de presare ........................................... 41
Protecţia la suprasarcină ................................... 47
Puncte de ungere............................................. 330
Punctul mort superior al acelor ........................ 255
Punerea în funcţiune .......................................... 99
Punerea la zero................................................ 167
R
Racordarea conductelor hidraulice .................. 104
Racordarea manetei multifuncţionale .............. 131
Racordarea terminalului cu ISOBUS ....... 110, 129
Racordarea terminalului fără ISOBUS ..... 111, 130
Racorduri electrice ................... 66, 71, 76, 81, 110
Racorduri hidraulice ......................... 66, 71, 76, 81
Racordurile de aer comprimat pentru frâna cu aer
comprimat ........................................................ 108
Regim automat................................................. 146
Regim manual .................................................. 140
Regimul cu arbore de priză de forţă .................. 18
Reglaje ............................................................. 248
377
Reglarea acelor ................................................253
Reglarea acului superior ...................................258
Reglarea arcului de la ajustorul la zero ............288
Reglarea cuţitelor pistonului de presare ........... 275
Reglarea de bază a frânei cu bandă (volant) ...289
Reglarea dispozitivului de transmitere..............321
Reglarea forţei de presare (la acţionarea manuală
de urgenţă) .......................................................312
Reglarea forţei de ţinere a antrenorului firului .269,
273
Reglarea frânei axului înnodător ......................262
Reglarea frânei braţului oscilant pentru ace .....256
Reglarea frânei de fir ........................................263
Reglarea în înălţime a lanţului de acţionare .......91
Reglarea înălţimii acelor la înnodător ...............254
Reglarea jgheabului de baloţi .............................98
Reglarea laterală a pistonului ...........................276
Reglarea lungimii balotului ...............................144
Reglarea MultiBale ...........................................290
Reglarea numărului de multibaloţi (numai
MultiBale) ..........................................................145
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător dublu) ....274
Reglarea pârghiei de cuţit (înnodător simplu) ..270
Reglarea pistonului de presare.........................275
Reglarea presiunii de apăsare a roţilor de palpare
..........................................................................250
Reglarea presiunii nominale a clapelor de presare
..........................................................................143
Reglarea riglei firului (înnodător dublu) ............260
Reglarea riglei firului (înnodător simplu) ...........259
Reglarea sensibilităţii la declanşare .................287
Reglarea senzorilor...........................................344
Reglarea sistemului de curăţare a volantului
(numai Big Pack 890) .......................................289
Reglarea sistemului variabil de umplere (VFS) 283
Reglarea suportului de fir .........................268, 272
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul inferior de fire
(înnodător dublu) ..............................................265
Reglarea tensiunii în fir la fasciculul superior de
fire (înnodător dublu) ........................................264
Rezervorul de aer comprimat ...........................320
Ridicare .............................................................300
Ridicarea jgheabului de baloţi ..........................238
Rigla firului ........................................................259
Robinet de blocare pentru pickup .......................35
S
Scară de acces ...................................................28
Schema blocului hidraulic - confort...................310
Schema electrică ..............................................374
378
Schema hidraulică ........................................... 370
Schema maşinii.................................................. 36
Schimbul uleiului la compresor ........................ 325
Scopul de utilizare.............................................. 14
Scurtarea arborelui articulat ............................... 92
Semnale de alarmă .......................................... 199
Senzori de presiune ......................................... 189
Siguranţă ............................................................ 14
Siguranţa de supraîncărcare ........... 65, 70, 75, 80
Sistem variabil de umplere .............. 64, 69, 74, 79
Sistemul hidraulic ............................................. 103
Sistemul hidraulic de bord ............................... 307
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul
electronic de confort......................................... 371
Sistemul hidraulic de bord pentru sistemul
electronic varianta medie ................................. 370
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul
electronic de confort......................................... 373
Sistemul hidraulic de lucru pentru sistemul
electronic varianta medie ................................. 372
Sistemul variabil de umplere (VFS) ................. 282
Şurub de forfecare ............................................. 50
T
Tabelul de întreţinere ....................................... 294
Terminal ISOBUS ............................................ 125
Testul de actuatoare ........................................ 185
Transformări arbitrare şi fabricarea de piese de
schimb ................................................................ 20
Transmisia principală ....................................... 313
Transmisia principală ................................... 45, 47
U
Ungerea arborelui articulat .............................. 328
Ungerea centrală automată (opţional) ............. 338
Ungerea rolelor de ghidare pentru pârghiile de
cuţit .................................................................. 329
Utilizarea în conformitate cu destinaţia .............. 14
Utilizarea maşinii cu LS (racord loadsensing) .. 97,
119
Utilizarea maşinii fără LS (racord loadsensing) 97,
119
V
Verificarea / reglarea poziţiei ace - piston de
presare ............................................................. 257
Verificarea cuplajului dispozitivului de umplere 279
Verificarea instalaţiei de iluminare ................... 116
Verificarea şi îngrijirea cauciucurilor ................ 305
Versiunea MultiBale ........................................... 43
Viteză maximă admisibilă ................ 63, 68, 73, 78
. . . konsequent, kompetent
Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle
Phone +49 (0) 59 77/935-0
Fax
+49 (0) 59 77/935-339
Internet: http://www.krone.de
eMail: [email protected]
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement