Acer P186H Monitor Uputstvo za upotrebu | Manualzz
SADRŽAJ
Posebne napomene o LCD monitorima ...................................... 1
Podaci za vašu sigurnosti i udobnost ........................................ 2
Raspakiranje ............................................................................... 5
Spajanje/uklanjanje postolja ...................................................... 6
Ugaðanje položaja ..................................................................... 6
Prikljuèivanje kabela za napajanje ............................................ 7
Sigurnosne mjere opreza ........................................................... 7
Èišæenje monitora ..................................................................... 7
Ušteda energije .......................................................................... 8
DDC ............................................................................................. 8
RASPORED KONTAKATA NA KONEKTORU ............................. 9
Tablica standardnih vremenskih postavki .............................. 11
Postavljanje .............................................................................. 12
Korisnièke kontrole ................................................................. 13
Otklanjanje poteškoæa ........................................................... 19
POSEBNE NAPOMENE O LCD MONITORIMA
Sljedeći simptomi uobičajeni su za LCD monitore i ne označavaju problem.
NAPOMENE
• Zaslon može titrati tijekom prvog korištenja zbog prirode fluorescentnog
svjetla. Titranje će nestati ako isključite i ponovno uključite monitor
• Ovisno o korištenoj radnoj površini, svjetlina zaslona može biti blago
nejednolika.
• Korisna razluèivost LCD zaslona iznosi 99,99% i više te može sadržavati
nedostatke od 0,01% ili manje kao što je miješanje piksela ili trajno
ukljuèeni piksel).
• Zbog prirode LCD zaslona, naknadna slika prethodnog zaslona može ostati
nakon pomaka na drugu sliku ako je ista slika prikazana satima. Zaslon će
se u tom slučaju polagano oporavljati mijenjanjem slike ili isključivanjem
glavne sklopke na nekoliko sati.
HR-1
Podaci za vašu sigurnosti i udobnost
Sigurnosne informacije
Pažljivo pročitajte ove upute. Spremite ovaj dokument zbog budu ćih potreba. Slijedite sva
upozorenja i upute označene na proizvodu.
MJERE OPREZA za pristupačnost
Pripazite da utičnica u koju priključujete kabel bude pristupačna i smještena što je bliže
moguće korisniku uređaja. Kad je potrebno odvojiti napajanje s uređaja izvucite kabel iz
električne utičnice.
Upozorenja
•
•
•
•
•
•
Nemojte ovaj proizvod upotrebljavati blizu vode.
Nemojte postavljati proizvod na nestabilna kolica, stalak ili stol. Ako proizvod
padne, može se ozbiljno oštetiti.
Utori i otvori su predviđeni za ventilaciju koja omogućava pouzdan rad uređaja i zaštitu
od pregrijavanja. Ove otvore ne smijete zaklanjati ili prekrivati. Otvore nikad ne smijete
zakloniti tako da uređaj postavite na krevet, sofu, deku ili sličnu površinu. Ovaj uređaj
nikad ne smijete postaviti blizu ili iznad radijatora, grijalice ili u ugrađene instalacije
osim ako nije omogućena odgovarajuća ventilacija.
Nikad nemojte u proizvod gurati bilo kakve vrste predmeta kroz otvore na kućištu jer oni
mogu dodirnuti mjesta s opasnim naponom ili izazvati kratke spojeve koji mogu dovesti
do požara ili električnog udara. Nikad nemojte izlijevati tekućinu bilo koje vrste u uređaj ili
na njega.
Kako biste izbjegli oštećenje unutarnjih dijelova i spriječili curenje baterije, proizvod
nemojte postaviti na vibrirajuću podlogu.
Nikad nemojte uređaj koristiti za vrijeme vježbanja ili sportskih aktivnosti ili u bilo
kojoj vibrirajućoj okolini jer to može izazvati kratki spoj ili oštećenje rotirajućih
dijelova, tvrdog diska, optičkog pogona pa čak i vas izložiti opasnosti od modula
litijske baterije.
Sigurnosni savjeti pri slušanju
Slijedite
•
•
•
•
•
ove upute, koje su preporučili stručnjaci kako bi sačuvali vaš sluh.
Postupno povećavajte glasnoću sve dok zvuk ne bude jasan i ugodan i bez izobličenja.
Kad podesite glasnoću, nemojte je povećavati nakon što se vaše uši prilagode.
Ograničite vrijeme slušanja glazbe na velikoj glasno ći.
Nemojte povećavati glasnoću kako bi nadglasali bučnu okolinu.
Smanjite glasnoću ako ne možete čuti govor ljudi u vašoj blizini.
HR-2
Servis proizvoda
Nemojte sami pokušati popravljati proizvod jer otvaranjem ili skidanjem poklopaca
možete se izložiti djelovanju opasnog napona i ostalim opasnostima. Sve servisne
popravke povjerite kvalificiranom osoblju servisa.
Odvojite uređaj od zidne utičnice i obratite se ovlaštenom serviseru kad:
•
je kabel za napajanje ili utikač oštećen, prerezan ili istrošen
•
je u uređaj izlivena tekućina
•
je uređaj bio izložen kiši ili vodi
•
je uređaj pao na pod ili ako je oštećeno kućište
•
proizvod radi lošije nego bi trebao, što znači da je potreban servis
•
uređaj ne radi normalno unatoč postupanju u skladu s uputama za upotrebu
----------------------------------------------------------------------------------------------------Napomena: Podešavajte samo one regulatore koji su obuhvaćeni uputama za
rukovanje jer nepravilno podešavanje ostalih regulatora može dovesti do ošte ćenja
i obično je nakon toga potreban opsežan rad kvalificiranog tehni čara kako bi
uređaj vratio u normalno stanje.
Izjava o LCD pikselima
LCD jedinica izrađena je pomoću proizvodnih tehnika visoke točnosti. Ipak neki pikseli
ponekad mogu ne svijetliti, odnosno mogu se pojaviti kao crne ili crvene to čke. Ovo nema
utjecaja na snimljene slike pa se ni ne smatra kvarom.
Savjeti i podaci za ugodno rukovanje
Korisnici računala mogu se žaliti na napetost u očima ili glavobolje nakon dužeg korištenja.
Korisnici se također izlažu i opasnosti od tjelesnih ozljeda nakon dugotrajnog rada pred
računalom. Duga razdoblja rada, loše držanje tijela, loše radne navike, stres, neprikladni
radni uvjeti, osobno zdravlje i ostali čimbenici uvelike povećavaju rizik od tjelesnih ozljeda.
Nepravilno rukovanje računalom može izazvati sindrom karpalnih kanala u zglobu, upalu
tetive, tenosinovitis ili druge mišićno-koštane poremećaje. Ovi simptomi se mogu pojaviti
u šakama, zglobovima, rukama, ramenima, vratu ili le đima:
•
omamljenost ili osjećaj žarenja i štipanja
•
bolovi, pretjerana osjetljivost i blagost
•
bol, otekline ili probadanje
•
ukočenost ili napetost
•
osjećaj hladnoće ili slabosti
Ako imate ove simptome ili bilo koji drugi trajni osje ćaj nelagode koji se ponavlja i/ili bol
zbog korištenja računala, odmah se posavjetujte s liječnikom te o tome obavijestite odjel za
zdravlje i sigurnost u vašoj tvrtci.
Sljedeći odjeljak sadrži savjete za ugodnije korištenje ra čunala.
Pronalazak zone udobnosti
Pronađite zonu udobnosti podešavanjem kuta gledanja monitora, korištenjem oslonca za
stopalo ili povisivanjem visine sjedenja zbog postizanja maksimalne udobnosti. Obratite
pozornost na ove savjete:
•
nemojte predugo biti u istom položaju
•
izbjegavajte klizanje prema naprijed i/ili naginjanje unazad
•
redovito ustanite i prošećite kako bi uklonili napetost u nožnim mišićima
HR-3
•
•
•
•
uzimajte kratke odmore kako bi opustili vrat i ramena
izbjegavajte napinjanje miši ća ili slijeganje ramenima
vanjski monitor, tipkovnicu i miša postavite na odgovaraju ći način kako bi bili u
komfornom dohvatu
ako monitor vidite više od dokumenata na njemu, postavite ga na sredinu stola
kako bi smanjili napetost u vratu
Cuvajte svoj vid
Dugotrajno gledanje, nošenje neodgovarajućih naočala ili kontaktnih leća, blještanje,
prejaka rasvjeta u sobi, slabo fokusirani ekrani, vrlo mali fontovi slova i prikaz s preslabim
kontrastom, mogu napregnuti vaše oči. Sljedeći odjeljci daju savjete za smanjenje
naprezanja očiju.
Oči
•
Učestalo odmarajte oči.
•
Odmarajte oči u redovitim intervalima tako da skrenete pogled s monitora i
fokusirate ga
na udaljenu točku.
•
Učestalo trepćite kako bi spriječili sušenje očiju.
Zaslon
•
Zaslon treba biti čist.
•
Držite glavu na višoj razini od gornjeg ruba zaslona tako da oči budu usmjerene
prema dolje kad gledate u središte zaslona.
•
Podesite osvijetljenost i/ili kontrast na ugodnu razinu kako bi pove ćali čitljivost
teksta i jasnoću slika.
•
Uklonite blještanje ili odraze tako da:
•
postavite zaslon tako da njegova bočna strana bude okrenuta prema
prozoru ili bilo kojem drugom izvoru svjetla
•
smanjite svjetlo u sobi pomoću zastora, sjenila ili zaklona
•
koristite stolnu svjetiljku
•
promijenite kut gledanja na zaslon
•
koristite filter za smanjivanje blještanja
•
koristite vizir zaslona, kao što je komad kartona produljen s gornjeg
prednjeg ruba zaslona
•
Nemojte zaslon postavljati tako da kut gledanja u nj bude neudoban.
•
Nemojte dulje vrijeme gledati prema blještavim izvorima svjetla, kao što su
otvoreni prozori.
Razvijanje dobrih radnih navika
Razvijte ove radne navike kako biste korištenje računalom učinili više opuštajućim i
produktivnijim:
•
Često i u pravilnim razmacima uzimajte kratke stanke.
•
Izvodite neke od vježbi istezanja.
•
Udišite svježi zrak što češće možete.
•
Redovite vježbajte i održavajte zdravo tijelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Upozorenje! Ne preporučujemo korištenje uređaja na krevetu ili ležaju. Ako je
to ipak neizbježno, radite u kratkim razdobljima, redovito uzimajte stanke i
izvodite neke od vježbi istezanja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Za više podataka i pomoć pri recikliranju, posjetite ove web stranice:
Širom svijeta:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm
HR-4
RASPAKIRANJE
Nakon otvaranja, provjerite nalaze li se u kutiji sljedeći predmeti i sačuvajte
ambalažu za potrebe budućeg prijenosa ili prijevoza monitora.
•
•
Izmjenični kabel
za napajanje
•
Audiokabel
(Opcija)
•
•
LCD Monitor
D-SUB kabel
(Opcija)
Korisnički priručnik
HR-5
•
DVI kabel
(Opcija)
•
Brzi vodič
Spajanje/uklanjanje postolja
-------------------------------------------------------------------Napomena: Uklonite monitor i postolje monitora iz ambalaže.
Pažljivo postavite monitor nalièjem na stabilnu površinu – za
podlogu koristite meku tkaninu kako se ekran ne bi oštetio.
Spajanje postolja: Namjestite
podnožje točno iznad postolja i
zatim ga gurnite prema vrhu
monitora
Skidanje: Prvo otpusite gumb za
oslobađanje kao što je označeno
prije skidanja baze i slijedite smjer
strelice kako bi je skinuli
UGA Đ ANJE POLOŽAJA
Za postizanje optimalnog kuta gledanja možete prilagoditi nagib monitora
držeći monitor pomoću obje ruke na način prikazan na slici dolje.
Monitor možete nagnuti do 15 stupnjeva prema gore i 5 stupnjeva prema
dolje, kao što je prikazano strelicom dolje.
HR-6
PRIKLJU Č IVANJE KABELA ZA NAPAJANJE
•
•
•
•
•
Provjerite odgovara li kabel za napajanje koji koristite lokalnoj električnoj
mreži.
Ovaj monitor ima univerzalno napajanje koje omogućuje rad na naponima
100/120 V AC ili 220/240 V AC. Nema potrebe za korisničkim prilagođavanjem.
Jedan kraj kabela za napajanje priključite u izmjenični ulaz, a drugi kraj
priključite u pripadajuću izmjeničnu utičnicu.
Za uređaje koji rade na naponu 120 V AC:
Koristite UL komplet kabela, SVT vodove i utikač od 10 A/125 V.
Za uređaje koji rade na naponu 220/240 V AC (izvan SAD-a):
Koristite komplet kabela koji uključuje H05VV-F kabel i utikač od 10 A,
250 V. Komplet kabela mora imati odgovarajuća sigurnosna odobrenja
za zemlju u kojoj se oprema koristi.
SIGURNOSNE MJERE OPREZA
•
•
•
•
•
•
Da biste izbjegli oštećenje kabela za napajanje, ne postavljajte monitor
ili neki drugi predmet na kabel.
Ne izlažite monitor padalinama, prevelikoj vlazi i prašini.
Ne prekrivajte ventilacijske otvore monitora . Monitor uvijek smjestite na
mjesto s dobrom ventilacijom.
Ne postavljajte monitor nasuprot svijetle pozadine, sunčeve svjetlosti ili
drugih izvora svjetlosti koji se mogu reflektirati na njegovoj površini.
Monitor postavite malo ispod razine pogleda.
Postupajte oprezno prilikom premještanja monitora.
Pripazite da ne udarite i ne izgrebete osjetljivi zaslon.
Č IŠ Ć ENJE MONITORA
Prilikom čišćenja monitora pridržavajte se sljedećih smjernica.
• Uvijek isključite monitor iz napajanja prije čišćenja.
• Zaslon, prednju i bočne stranice kućišta prebrišite mekanom krpom.
HR-7
UŠTEDA ENERGIJE
Putem kontrolnog signala iz kontrolera prikaza monitor ulazi u način “uštede
energije”, koji je označen žutom kontrolnom lampicom.
Stanje
K o n trolna
lampica
UKLJ.
Plava
Ušteda energije
Žuta
Stanje uštede energije uključeno je do otkrivanja kontrolnog signala, odnosno
do aktiviranja tipkovnice ili miša. Vrijeme vraćanja iz aktivnog stanja
isključenosti u stanje uključenosti iznosi oko 5 sekundi.
DDC
Radi lakše instalacije, monitor podržava Plug and Play mogućnost s vašim
sustavom, ako i vaš sustav podržava DDC protokol. DDC (Display Data Channel) je komunikacijski protokol putem kojeg monitor automatski obavještava
glavno računalo o svojim mogu ćnostima, primjerice, podržanim
razlučivostima i pripadajućim vremenima odziva. Monitor podržava DDC2B
standard.
HR-8
RASPORED KONTAKATA NA KONEKTORU
15 - polni signalni kabel za prikaz u boji
KONTA KT BR.
OPIS
KON TA KT BR.
OPIS
1.
Crvena
9.
+5V
2.
Zelena
10.
Logi ka masa
3.
Plava
11.
DDC-serijski
prijenos
4.
Masa monitora
12.
DDC-Serial Data
5.
DDC-povrat
13.
H-sinkronizacija
6.
R-masa
14.
V-sinkronizacija
7.
G-masa
15.
DDC-serijski takt
8.
B-masa
HR-9
24-polni signalni kabel za prikaz u boji*
Kontakt
Znaèenje
Kontakt
Znaèenje
1.
TMDS podaci 2-
13.
NC
2.
TMDS podaci 2+
14.
+5V Napajanje
3.
TMDS podaci 2/4 oklop
15.
GND (povrat za +5V hsinkro.vsinkro)
4.
NC
16.
Detekcija vru eg utika a
5.
NC
17.
TMDS podaci 0-
6.
DDC takt
18.
TMDS podaci 0+
7.
DDC podaci
19.
TMDS podaci 0/5 oklop
8.
NC
20.
NC
9.
TMDS podaci 1-
21.
NC
10.
TMDS podaci 1+
22.
TMDS oklop takta
11.
TMDS podaci 1/3 oklop
23.
TMDS takt +
12.
NC
24.
DDC TMDS takt-
HR-10
Tablica standardnih vremenskih postavki
Naèin
Razluèivost
1
640x480
60
Hz
2
640x480
72
Hz
3
640x480
75
Hz
640x480
66.66
Hz
4
MAC
5
VESA
720x400
70
Hz
6
SVGA
800x600
56
Hz
7
SVGA
800x600
60
Hz
8
SVGA
800x600
72
Hz
9
SVGA
800x600
75
Hz
10
MAC
832x624
74.55
Hz
11
XGA
1024x768
60
Hz
12
XGA
1024x768
70
Hz
13
XGA
1024x768
75
Hz
14
VESA
1280x720
60
Hz
15
WXGA
1280x800
60
Hz
16
WXGA
1366x768
60
Hz
HR-11
POSTAVLJANJE
Za povezivanje monitora na glavno računalo postupite na sljedeći način:
Postupci
1. 1-1 Povezivanje videokabela
a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
b. Priključite VGA videokabel na računalo.
1-2 Digitalni kabel (samo za modele s dvostrukim ulazom)
a. Monitor i računalo moraju biti isključeni iz napajanja (OFF).
b. Jedan kraj 24-pinskog DVI kabela priključite sa stražnje strane
monitora, a drugi kraj priključite na priključnicu računala.
2. Priključite audiokabel(samo za modele s audio ulazom)(Opcija).
3. Priključivanje kabela za napajanje
Priključite kabel za napajanje na monitor i na pravilno uzemljenu
izmjeničnu utičnicu.
4. Uključivanje monitora i računala
Prvo uključite monitor, a potom i računalo.
Taj raspored je veoma važan.
5. Ako monitor i dalje ne radi pravilno, pokušajte dijagnosticirati problem
prema uputama iz odjeljka “Otklanjanje poteškoća”.
HR-12
KORISNIÈKE KONTROLE
Glavni prekidaè / Kontrolna lampica napajanja:
Ukljuèivanje i iskljuèivanje monitora.
Svijetli kada je napajanje ukljuèeno.
Uporaba izbornika prečaca
Pritisnite funkcijski gumb da biste otvorili izbornik prečaca. U izborniku
prečaca možete brzo odabrati većinu uobičajenih postavki.
Tipka za napajanje:
Kada je OSD izbornik iskljuèen, pritisnite ovu tipku za pristup željenom
izborniku.
AUTO Tipka za autom:
Pritisnite ovaj gumb da biste aktivirali značajku automatske prilagodbe.
Značajka automatske prilagodbe služi za postavljanje vodoravnog i okomitog
položaja, takta i fokusa.
MENU Funkcije izbornika na zaslonu (OSD):
Pritisnite ovaj gumb da biste aktivirali OSD izbornik.
Povećavanje / stišavanje glasnoće:
Pritisnite za ugađanje glasnoće. (Samo za modele s audio ulazom) (Opcija)
INPUT Tipka Input:
Tipkom “Input” (Ulaz) izaberite jedan od tri razli ita video izvora, koji se
mogu priklju iti na vaš monitor.
(a) VGA ulaz
(b) DVI-D ulaz
Dok se budete kretali ciklički kroz ulaze, vidjet ćete sljedeće poruke na
desnoj strani ekrana kojima se prikazuje treutno izabrani ulazni izvor.
Prikaz slike će se pojaviti nakon 1 ili 2 sekunde.
VGA
ili DVI-D
Ako se izabere VGA ili DVI-D ulaz i ako se priključe oba video kabela, VGA
i DVI-D, pojavit će se plutajući dijaloški okvir prema donjem prikazu:
“No Cable Connect” (Nije prikljuèen kabel)
ili “No Signal” (Nema signala)
HR-13
Acer eColor upravljanje OSD
Upute za rad
Acer eColor upravljanje
Korak 1: Pritisnite “ tipku” za pokretanje Acer eColor upravljanja OSD i
pristup raznim načinima
Korak 2: Pritisnite “ “ ili “ ” za odabir načina
Korak 3: Pritisnite “ Auto tipku” za potvrdu načina rada i pokretanje
automatskog podešavanja
Obilježja i prednosti
Ikona
glavnog
izbornika
Ikona
podizbornika
Stavka
podizbornika
Opis
Nije
dostupno
Korisni
Korisnički definirano. Moguće je fino
podešavanje kojim se prilagođava svakoj
situaciji
Nije
dostupno
Tekst
Optimalna ravnoteža svjetlosti i kontrasta
sprječava naprezanje očiju. Najugodniji
način čitanja teksta na zaslonu
Nije
dostupno
Standard
Tvorničke postavke. Odražava prirodne
mogućnosti prikaza
Nije
dostupno
Grafika
Poboljšava boje i naglašava sitne
pojedinosti. Slike i fotografije u živim
bojama s oštrim pojedinostima
Nije
dostupno
Film
Prikaz scena na najčišći način. Vrlo životno
predočava vizualne scene, čak i u
neprikladno osvijetljenoj okolini
HR-14
Ugađanje postavki izbornika na zaslonu (OSD)
--------------------------------------------------------------------
Napomena: Slijede samo opće upute i pretpostavke. Stvarne
specifikacije proizvoda mogu se razlikovati.
Izbornik na zaslonu (OSD) može se koristiti za ugađanje postavki vašeg
LCD monitora.
Pritisnite tipku MENU za otvaranje izbornika na zaslonu (OSD).
Izbornik na zaslonu (OSD) možete koristiti za ugađanje kvalitete slike,
položaja i općih postavki. Za napradne postavke, pogledajte stranicu:
Ugađanje kvalitete slike
1 Pritisnite tipku MENU (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na
zaslonu (OSD).
2 Uporabom tipki
/
, odaberite
Picture (slika) na prikazu
izbornika na zaslonu (OSD). Zatim se pomaknite na element slike koji
želite ugoditi.
3 Koristite tipke
/ za ugađanje klizačima.
4 4Izbornik Picture (slika) može se koristiti za ugađanje svjetline (Bright
ness), kontrasta (Contrast), topline boje (Colour Temp), automatsku
konfiguraciju (Auto Config) i druge stavke vezane za kvalitetu slike.
HR-15
Određivanje položaja izbornika na zaslonu
1 Pritisnite tipku MENU (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na
zaslonu (OSD).
2 Uporabom tipki za smjer, odaberite
OSD iz prikaza na zaslonu.
Zatim se pomaknite na obilježje koje želite ugoditi.
HR-16
Ugađanje postavke
1 Pritisnite tipku MENU (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na
zaslonu (OSD).
2 Uporabom tipki
/
, odaberite
Setting (postavka) na prikazu
izbornika na zaslonu (OSD). Zatim se pomaknite na obilježje koje želite
ugoditi.
3 Izbornik Setting (postavka) može se koristiti za odabir jezika izbornika i
drugih važnih postavki.
HR-17
Informacije o proizvodu
1 Pritisnite tipku MENU (izbornik) za pozivanje prikaza izbornika na
zaslonu (OSD).
2 Uporabom tipki
/
odaberite
Information (informacije) na
prikazu izbornika na zaslonu (OSD). Prikazat ce se osnovne informacije o
LCD monitoru za trenutni ulaz.
HR-18
OTKLANJANJE POTEŠKO Ć A
Prije odnošenja LCD monitora u servis, pokušajte sami dijagnosticirati
problem pomoću sljedećeg popisa za otklanjanje poteškoća.
(VGA način rada)
Problemi
Nemaslike
Neuobièa
jenaslika
Neuobičajen
zvuk (Samo
za modele s
audioulazom)
(Opcija)
Trenutni
status
Rješenje
Kontrolna
lampica uklju
ena
·
Pomou OSD-a namjestite postavke svjetline i
kontrasta namaksimum ili ih resetirajte na tvorni ke
postavke.
Kontrolna
lampica isklju ena
·
Provjerite glavni prekida
·
Provjerite je li kabel za izmjeni no napajanje pravilno
priklju en na monitor.
Svijetli žuta
kontrolna
lampica
·
Provjerite je li kabel za prijenos videosignala pravilno
prikljuèen sa stražnje strane monitora
·
Provjerite je li ukljuèeno napajanje raèunala.
Nestabilna slika
·
Provjerite podudaraju li se specifikacije grafièkog
adaptora i monitora, kako biste sprijeèili postojanje
nesukladnih frekvencija ulaznog signala
Nema slike,
slika nije
prikazana po
sredini zaslona,
premala ili
prevelika slika
·
Pomoæu OSD-a ugodite RAZLUÈIVOST, TAKT,
TAKT-FAZU, HORIZONTALNI I VERTIKALNI
POLOŽAJza nestandardne signale.
·
Ako slika nije prikazana na cijelom zaslonu, u OSD
izborniku odaberite drugu razluèivost ili drugo vrijeme
vertikalnog osvježavanja.
·
Prièekajte nekoliko sekundi, ako nakon ugaðanja veli
èine slike želite zamijeniti ili iskljuèiti signalni kabel ili
iskljuèiti monitor.
·
Provjerite je li audiokabel priključen na računalo
·
Provjerite je li glasnoća na računalu postavljena
na najnižu razinu i povećajte razinu glasnoće
Nema zvuka
ili je razina
glasnoće
preniska
HR-19
(DVI način rada)
Problemi
Nemaslike
Trenutni
status
Kontrolna lampica
uklju ena
•
Pomoæu OSD-a namjestite postavke svjetline i
kontrasta na maksimum ili ih resetirajte na tvorni
èke postavke.
Kontrolna lampica
isklju ena
•
Provjerite glavni prekidaè.
•
Provjerite je li kabel za izmjenièno napajanje
pravilno prikljuèen na monitor
•
Provjerite je li kabel za prijenos videosignala
pravilno prikljuèensa stražnje strane monitora.
•
Provjerite je li ukljuèeno napajanje raèunala.
Svijetli žuta
kontrolna lampica
Neuobičajen
zvuk (Samo
za modele s
audioulazom)
(Opcija)
Rješenje
Nema zvuka
ili je razina
glasnoće
preniska
•
Provjerite je li audiokabel priključen na računalo
•
Provjerite je li glasnoća na računalu postavljena
na najnižu razinu i povećajte razinu glasnoće
HR-20
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: [email protected]
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
P186Hxxxxxx;P196HQxxxxxx(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
P186Hxxxxxx;P196HQxxxxxx(“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives,
and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the
same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:
Lead
0.1% Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1% Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s) 0.1%
Hexavalent Chromium 0.1% Cadmium
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of
ecodesign requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2010.
_______________________________
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Mar. 4, 2010
Date
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
P186Hxxxxxx;P196HQxxxxxx(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
P186Hxxxxxx;P196HQxxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z or Blank)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement