Acer H6510BD Plus Projector Navodila za uporabo

Acer H6510BD Plus Projector Navodila za uporabo | Manualzz
Acer kivetítő
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331
H5382BD/E232/HE-722
A1500/B150/CE-810/H6511BD
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 05/2016
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelmeztetés! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
funkciót a képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
Ne nézzen a fénysugárba! RG2
"Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC
62471-5:2015"
RG2
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
•
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
•
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
•
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” funkciót a
képernyőmenü „Kezelés” eleme segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
6
A távvezérlő elrendezése
7
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
9
Első lépések
11
A kivetítő csatlakoztatása
11
A kivetítő be- és kikapcsolása
13
A kivetítő bekapcsolása
13
A kivetítő kikapcsolása
14
A kivetített kép beállítása
15
A kivetített kép magasságának beállítása
15
Az optimális képméret és -távolság
16
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
20
Felhasználói kezelőszervek
24
Telepítő menü
24
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
25
Szín
26
Kép
29
Beállítás
31
Kezelés
34
Audió
34
3D
35
Nyelv
35
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Függelékek
36
Hibakeresés
36
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
40
A belső kulcs telepítése
41
A porszűrők tisztítása és cseréje (opcionális)
42
Lámpacsere
43
Mennyezetre szerelés
44
Műszaki adatok
47
Kompatibilis üzemmódok
50
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
55
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331 sorozat: 1024x768 XGA felbontás
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331 sorozat: 1280x800 WXGA felbontás
H5382BD/E232/HE-722 sorozat: 1280x720 720p felbontás
A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 sorozat: 1920 x 1080 1080p felbontás
Teljes/4:3/16:9/16:10/L.Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatás és nVidia 3DTV Play Ready
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Az Acer LumiSense+ technológia képes intelligens módon optimalizálni a
vetített kép fényerejét és színtelítettségét a környezet megvilágításának
megfelelően.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Bemutató, Szabvány, sRGB,
Felvétel 709, Mozgókép, Sötét mozi, Játék, Sport, ISF éjszaka, ISF nappal,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
NTSC/PAL/SECAM kompatibilitás és HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
HDMI CEC funkció támogatása
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1 X-es vagy 1,3 X-os nagyítást eredményez
•
2x digitális zoom
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10, Macintosh® operációs rendszerekkel
•
MHL V2.1 jelmegjelenítés támogatása
•
LumiSense+ támogatása
•
Egy darab beépített 3 wattoss vagy 10 wattos hangszóró
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Biztonsági kártya
(opcionális)
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
Porszűrők
(opcionális)
Távvezérlő
MH
L
HD
MI
DC
5V
IN
2 db elem
(opcionális)
WirelessCAST
(opcionális)
Micro USB (dugó) – Micro
USB (hüvely) 50 mm-es kábel
(opcionális)
WirelessHD-Kit
(opcionális)
Micro USB – Mini USB
80 mm-es kábel (opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1
2
3
4
5
6
7
11
8
12
10
9
#
1
Leírás
Légkifúvó nyílás
#
7
Leírás
Vezérlőpanel
2
Környezetifény-érzékelő
8
Lámparekesz fedele
3
Élességállító gyűrű
9
Objektívsapka
4
Zoom gyűrű
10 Vetítőlencse
5
Távvezérlő vevőegység
11
6
Bekapcsoló gomb
12 Dőlésszög-beállító kerekek
Beszívó nyílás
Magyar
4
Jobb oldali / Hátulnézet
1-es típus
13
14
2
/
M
al
rn
te
In
H
L
5V
1
#
2 3 4
5
6 5
3 4
5
6
7 8 9 10 11 12
9 15 12
Leírás
#
Leírás
1
Tápegység-csatlakozóaljzat
9
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
2
Kensington™ zár portja
10
Audió bemenet 2 csatlakozó
(S-Video, Kompozit)
3
HDMI 1 csatlakozó
11
Audió bemenet 1 csatlakozó
(VGA IN 1, VGA IN 2)
4
5V DC kimeneti csatlakozó (eszköz
feltöltéséhez és egér lapozás fel/le
funkcióhoz)
12
Audió kimeneti csatlakozó
5
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
13
bemeneti csatlakozó (VGA IN 1, VGA IN 2)
Belső 5V-os csatlakozó
6
RS232 csatlakozó
14
HDMI 2/MHL csatlakozó
7
Monitorhurok kimeneti csatlakozó (csak
VGA IN 1 esetében)
15
Hangbemeneti csatlakozó
8
S-Video bemeneti csatlakozó
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
5
1 2
#
1
2
3
4
5
3 4
5
6 7 89
Leírás
Tápegység-csatlakozóaljzat
HDMI 1 csatlakozó
HDMI 2/MHL csatlakozó
5V DC kimeneti csatlakozó (eszköz
feltöltéséhez és egér lapozás fel/le
funkcióhoz)
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
#
6
7
8
9
Magyar
2-es típus
10
Leírás
RS232 csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
Hangbemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
10
Kensington™ zár portja
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
6
Vezérlőpult
1
2
3
4
7
8
5
9
6
10
#
1
Ikon
POWER
Funkció
Leírás
BEKAPCSOLÓ
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Lámpajelző LED
2
LAMP
LAMP
3
TEMP
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
4
BEKAPCSOLÓ
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
5
Négyirányú
billentyűk
A
segítségével választhat az
elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
6
BACK
7
SOURCE
8
ENTER
9
10
MENU
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
ENTER
A kiválasztás megerősítéséhez.
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által
okozott torzítás kioltása érdekében javítja.
MENÜ
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző OSD
menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
7
1
26
7
2
3
4
5
8
9
27
10
6
Model No:J-25041
11
19
12
13
20
21
14
15
22
23
16
24
17
18
25
Model No:J-25030
MC.JMV11.008
#
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
NÉMÍTÁS
A hang be-/kikapcsolásához.
4
RATIO
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képarányt.
Kiválasztás/Enter
A kiválasztás megerősítéséhez.
Nyomja meg a lejátszás indításához/
szüneteltetéséhez.
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
5
Ikon
MC.JMV11.007
Lejátszás/Szünet
6
Négyirányú billentyűk
7
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok
kiválasztásához.
8
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
9
MÓD
Nyomja meg a „MÓD” gombot a kívánt megjelenítési
mód kiválasztásához a Fényes, Bemutató, Szabvány,
Videó és Felhasználói lehetőségek közül.
10
TRAPÉZKORREKCIÓ
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás
kioltása érdekében javítja.
11
VISSZA
LEÁLLÍTÁS
12
VGA
Visszatér az előző műveletre.
Nyomja meg a lejátszás megállításához.
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/
1080i), YCbCr (480i/576i) és RGBsync.
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
8
#
13
Ikon
Funkció
Leírás
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
14
PgUp
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Ezt a gombot
az előző oldal kiválasztására lehet használni. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó
(mini B típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB
kábelen keresztül.
15
COMPONENT
Nincs funkció.
16
PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Ezt a gombot
a következő oldal kiválasztására lehet használni. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó
(mini B típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB
kábelen keresztül.
17
MÉDIA
Nincs funkció.
18
Számbillentyűzet 0~9
Nyomja meg a „0~9” számgombokat jelszó
megadásához a „Biztonság” menüben.
•
19
MENÜ
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő (OSD)
menüt, lépjen vissza az előző OSD menüre vagy
rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
20
HDMI™/MHL
A jelforrás HDMI/MHL-re váltásához.
21
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
„HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg
újra a kép megjelenítéséhez.
22
ZOOM IN
A kép nagyításához való.
23
VIDEÓ
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
24
ZOOM OUT
A kép kicsinyítéséhez való.
25
LAN/Wi-Fi
26
Lézermutató
27
Lézergomb
Nyomja meg a „LAN/WiFi” gombot a „WiFi” jelforrás
választásához. Csak, ha az Acer WirelessCAST
(MWA3) a kivetítőhöz van csatlakoztatva, és lásd a
„WiFi” elemet a forráslistában.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra.
Irányítsa a távvezérlőt a vetítővászonra, nyomja meg
és tartsa lenyomva a gombot a lézermutató
bekapcsolásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
9
1
MHL vezérlő mód
Navigáció
Köv. mód
2
3
MHL vezérlő mód
Számjegy
Köv. mód
5
4
8
6
7
9
Kilép az MHL-ből
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
Multimédia
Köv. mód
Kilép az MHL-ből
10
11
#
Ikon
Funkció
1
FORRÁS
2
MÓD
Leírás
Nyomja meg a „FORRÁS” gombot a navigáció, a számjegy
és multimédia mód közötti váltáshoz.
•
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MÓD” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MÓD” gombot.
NÉMÍTÁS
A hang be-/kikapcsolásához. (csak Navigáció vagy
Multimédia mód esetében)

Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)

Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
Kiválasztás/
Enter
Nyomja meg a fájl kiválasztásához/belépéshez.
(csak Navigáció mód esetében)
Lejátszás/
Szünet
Lejátszás és szünet között vált.
(csak Multimédia mód esetében)
7
MENÜ
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
8
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
3
4
5
6
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
Magyar
10
#
Ikon
Funkció
Leírás
•
Vissza/Kilépés
Nyomja meg a „VISSZA” gombot, hogy visszalépjen
az előző menübe.
•
A fájl bezárásához.
(csak Navigáció mód esetében)
Leállítás
Folytatja a lejátszást. (csak Multimédia mód esetében)
10
PgUp/PgDn
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
11
Számbillentyűz
Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
et 0~9
9
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
11
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
1-es típus
DVD-lejátszó, Set-top Box,
HDTV vevőkészülék
DVD-lejátszó
R B G
5
D-Sub
Audió kimenet
Okostelefon
6
HDMI
5
Hordozható
akkumulátor
8
9
R B G
4
W R
3
7
HDTV adapter
10
D-Sub
HDMI
2
2
/
HL
M
l 5V
rna
te
In
Chromecast
Acer Dongle
RS232
Y
D-Sub
10
1
RS232
8
RS232
12
Y
11
13
Videó kimenet
D-Sub
W R
S-Video kimenet
#
1
2
3
4
5
6
7
Leírás
Hálózati tápkábel
Micro USB (dugó) – Micro USB (hüvely)
50 mm-es kábel
Micro USB – Mini USB 80 mm-es kábel
HDMI-kábel
USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
3 RCA komponens kábel
VGA-komponens/HDTV adapter
#
Leírás
8
9
VGA-kábel
Hangkábel Jack/Jack
10
11
12
13
Audió kábel Jack/RCA
Kompozit videokábel
S-Video kábel
RS232 kábel
Megjegyzés 1: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 3: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés 4: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Megjegyzés 5: Az USB DC 5 V kimeneti csatlakozó 5 V/2,0A
tápfeszültség kimenetet támogat hordozható akkumulátor töltéséhez
kizárólag akkor, ha MHL forrás nem érzékelhető.
Megjegyzés 6: A VAG OUT monitorhurok csak a VGA IN 1 bemenet
esetén támogatott.
2-es típus
DVD-lejátszó
HDMI
Magyar
12
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
2
HDMI
R B G
W R
D-Sub
USB
MHL
3
Audió kimenet
6
4
2
R B G
5
HDMI
HDMI
D-Sub
W R
HDTV adapter
7
8
7
HDMI
1
RS232
Y
Okostelefon
9
Videó kimenet
10
RS232
11
Hordozható akkumulátor
#
1
2
3
4
5
6
Leírás
Hálózati tápkábel
HDMI-kábel
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
VGA-kábel
VGA-komponens/HDTV adapter
3 RCA komponens kábel
Y
11
RS232
#
7
8
9
10
11
Leírás
Audió kábel Jack/RCA
Hangkábel Jack/Jack
Kompozit videokábel
RS232 kábel
USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
Megjegyzés 1: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 3: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés 4: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Megjegyzés 5: Az USB DC 5 V kimeneti csatlakozó 5 V/1,0A
tápfeszültség kimenetet támogat hordozható akkumulátor töltéséhez
kizárólag akkor, ha MHL forrás nem érzékelhető.
13
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával vagy távvezérlőn, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék
színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak, vagy nyomja meg a közvetlen forrás
gombot.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
14
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (csak „Azonnali folytatás”
módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (csak „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés 1: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Figyelem! A kivetítő kétperces hűtési üzemmódba lép, hogy
biztosítsa a lámpa hosszantartó, optimális használatát.
15
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
16
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
XGA sorozat
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 51 és 66
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 116 cm vetítési magasság szükséges.
M ax
. ké
pm é
Min
.k
r et
épm
é
66"
ret
51"
Magasság:
116 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
Magasság:
89 cm
C
B
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
30,58
62 x 47
54
40
81 x 61
70
1,5
38
78 x 58
67
50
101 x 76
87
2,0
51
104 x 78
89
66
134 x 101
116
3,0
76
155 x 117
134
99
202 x 151
174
4,0
102
207 x 155
179
132
269 x 202
232
5,0
127
259 x 194
223
165
336 x 252
290
6,0
153
311 x 233
268
199
403 x 303
348
7,0
178
363 x 272
313
232
471 x 353
406
8,0
204
414 x 311
357
265
538 x 403
464
9,1
232
471 x 353
406
301,17
612 x 459
528
Nagyítás mértéke: 1,30x
17
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 118 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
.k
épm
éret
B
60 "
78"
Magasság:
118 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
Magasság:
91 cm
C
A
2m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,08
78 x 49
55
47
101 x 63
71
1,5
45
97 x 61
68
59
126 x 79
89
2,0
60
130 x 81
91
78
168 x 105
118
3,0
90
194 x 121
136
117
253 x 158
178
4,0
120
259 x 162
182
156
337 x 211
237
5,0
150
324 x 202
227
196
421 x 263
296
6,0
180
389 x 243
273
235
505 x 316
355
7,0
210
453 x 283
318
274
590 x 369
414
7,7
232
499 x 312
350
301,17
649 x 405
456
Nagyítás mértéke: 1,30x
Magyar
•
WXGA sorozat
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 60 és 78
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Magyar
18
•
720p sorozat
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 53 és 59
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 87 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
. ké
pm
ér
B
et
78"
60 "
Magasság: 87 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
78 cm
C
A
2m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Sz (cm) × Ma
(cm)
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó
Átló
és felső széle
közötti
(hüvelyk)
távolság (cm)
<B>
<C>
39
29
Sz (cm) × Ma
(cm)
65 x 36
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság (cm)
<C>
43
1
26,26
58 x 33
1,5
39
87 x 49
59
44
97 x 55
65
2,0
53
116 x 65
78
59
130 x 73
87
3,0
79
174 x 98
117
88
194 x 109
130
4,0
105
233 x 131
156
117
259 x 146
174
5,0
131
291 x 164
195
146
324 x 182
217
6,0
158
349 x 196
234
176
389 x 219
261
7,0
184
407 x 229
273
205
453 x 255
304
8,0
210
465 x 262
312
234
518 x 291
348
9,0
236
523 x 294
351
263
583 x 328
391
10,3
271
599 x 337
402
301,34
667 x 375
448
Nagyítás mértéke: 1,11 x
19
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 115 cm vetítési magasság szükséges.
Max
.
kép
mér
et
Min
. ké
pm
ér
B
et
61"
80"
Magasság:
115 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
Magasság:
89 cm
C
A
2m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
Teteje
Kívánt
(Min. zoom)
(Max. zoom)
Távolság
A kép alsó és
A kép alsó és
Átló
Átló
(m)
Sz (cm) × felső széle közötti
Sz (cm) × felső széle közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
<A>
Ma (cm)
távolság (cm)
Ma (cm)
távolság (cm)
<B>
<B>
<C>
<C>
1,2
36,85
82 x 46
53
48
106 x 60
69
1,5
46
102 x 57
67
60
133 x 75
87
2,0
61
136 x 76
89
80
177 x 100
115
2,5
77
170 x 96
111
100
221 x 124
144
3,0
92
204 x 115
133
120
265 x 149
173
3,5
107
238 x 134
155
140
310 x 174
202
4,0
123
272 x 153
177
160
354 x 199
231
5,0
154
340 x 191
222
200
422 x 249
289
6,0
184
408 x 229
266
240
531 x 299
346
7,0
215
476 x 268
311
280
619 x 348
404
7,5
230
510 x 287
333
299,81
664 x 373
433
Nagyítás mértéke: 1,30x
Magyar
•
1080p sorozat
Ha a kivetítő 2 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 61 és 80
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Magyar
20
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
XGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8 és 2,4 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
105 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
1,8 m
2,4 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
50
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
53
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
81 x 61
1,2
1,6
70
102 x 76
1,5
2,0
88
60
122 x 91
1,8
2,4
105
70
142 x 107
2,1
2,7
123
80
163 x 122
2,4
3,1
140
90
183 x 137
2,7
3,5
158
100
203 x 152
3,0
3,9
175
150
305 x 229
4,5
5,9
263
180
366 x 274
5,4
7,1
315
200
406 x 305
6,0
7,8
351
250
508 x 381
7,6
9,8
438
300
610 x 457
9,1
Nagyítás mértéke: 1,30x
1,2
526
21
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
91 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
1,5 m
2,0 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
50
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
45
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
86 x 54
1,0
1,3
61
108 x 67
1,3
1,7
76
1,0
60
129 x 81
1,5
2,0
91
70
151 x 94
1,8
2,3
106
80
172 x 108
2,0
2,7
121
90
194 x 121
2,3
3,0
136
100
215 x 135
2,6
3,3
151
150
323 x 202
3,8
5,0
227
180
388 x 242
4,6
6,0
272
200
431 x 269
5,1
6,7
303
250
538 x 337
6,4
8,3
378
300
646 x 404
7,7
Nagyítás mértéke: 1,30x
454
Magyar
•
WXGA sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,5 és 2,0 méter
távolságra a vászontól.
Magyar
22
•
720p sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,1–2,3 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság: 89 cm
A kép alsó és
felső széle közötti
távolság
2,1 m
2,3 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
29
64 x 36
40
89 x 50
50
111 x 62
60
133 x 75
70
155 x 87
80
177 x 100
90
199 x 112
100
221 x 125
150
332 x 187
180
398 x 224
200
443 x 249
250
553 x 311
300
664 x 374
Nagyítás mértéke: 1,11 x
B
Kívánt Távolság
távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
1,0
1,4
1,7
2,1
2,4
2,7
3,1
3,4
5,1
6,2
6,8
8,5
10,3
1,1
1,5
1,9
2,3
2,7
3,0
3,4
3,8
5,7
6,9
7,6
9,5
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
43
59
74
89
104
119
134
149
223
267
297
371
446
23
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
87 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti
távolság
1,5 m
2,0 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
66 x 37
40
50
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
43
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
89 x 50
1,0
1,3
58
111 x 62
1,3
1,6
72
60
133 x 75
1,5
2,0
87
70
155 x 87
1,8
2,3
101
80
177 x 100
2,0
2,6
116
90
199 x 112
2,3
2,9
130
100
221 x 125
2,5
3,3
144
150
332 x 187
3,8
4,9
217
180
398 x 224
4,5
5,9
260
200
443 x 249
5,0
6,5
289
250
553 x 311
6,3
8,1
361
300
664 x 374
7,5
Nagyítás mértéke: 1,30x
1,0
433
Magyar
•
1080p sorozat
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,5 és 2,0 méter
távolságra a vászontól.
Magyar
24
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Ki
Manuális Keystone
Nyelv
Magyar
WirelessHD dongle pár.
Visszaállítás
Kilépés
Kijelölés
Beállítás
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• WirelessHD dongle pár
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és az „ENTER” gombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENÜ” vagy „Vissza” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg az „ENTER” gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol
funkciókat állíthat be.
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
gombokkal
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „Vissza” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg a „Vissza” gombot a távvezérlőn
vagy a vezérlőpulton. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
Szín
Főmenü
LumiSense+
Ki
Megjelenítési mód
Bemutató
Fal Színe
Fényerő
Beállítás
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Gamma
Speciális
Kilépés
Kijelölés
Enter
Almenü
Megjegyzés 1: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
26
Szín
LumiSense+
A LumiSense+ technológia fényérzékelője képes intelligens módon
optimalizálni a vetített kép fényerejét és színtelítettségét a környezet
megvilágításának megfelelően. A funkció nagymértékben megnöveli a
sötét részletek láthatóságát és színtelítettségét.
•
Ki: Normál módhoz használható. (a környezetifény-érzékelő ki
van kapcsolva)
•
Automatikus fényerő: A fényérzékelő be van kapcsolva, és
automatikusan érzékeli a környezeti fényt, illetve optimalizálja a
kivetített kép fényerejét és színtelítettségét.
•
Dinamikus fekete: Automatikusan optimalizálja a sötét
filmjelenetek megjelenítését, így azok hihetetlen
részletgazdagságban láthatók.
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz.
•
Szabvány: Általános környezethez.
•
sRGB: Szabványos RGB színtér.
•
Játék: Játékokhoz.
•
Mozgókép: Világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
Sötét mozi: Sötét mozgókép-tartalomhoz.
•
Sport: Sport megjelenítéséhez.
•
Felvétel 709: normál Felvétel 709 színtér.
•
ISF nappal: a vetített kép kalibrálása és optimalizálása
ISF-hitelesítésű technikus által, fényes környezethez.
•
ISF éjszaka: a vetített kép kalibrálása és optimalizálása
ISF-hitelesítésű technikus által, sötét környezethez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra
vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
27
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Színhőmérséklet
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Mód
Ezt a funkciót a CT1, CT2 (Natív), CT3 és Felhasználói mód
választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Magyar
Színezet
Magyar
28
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a „>0”
a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
ISF
1. Az ISF-hitelesítésű technikus kalibrálja és optimalizálja a vetített
képet a tényleges környezetnek megfelelően. Az ISF beviteli jelszót
csak a technikus őrzi meg.
2. A “ISF nappal” és “ISF éjszaka” nem látható, ha az ISF-funkcióval
felszerelt kivetítőt nem ISF-hitelesítésű technikus kalibrálta. Bővebb
információért lépjen az ISF hivatalos webhelyére: https://
www.imagingscience.com, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
kereskedővel.
3. Az ISF kalibráció díját az ISF-hitelesítésű technikus számlázza ki és
vállal rá garanciát, ezért az Acer nem vállal felelősséget a
kalibrálásért.
Megjegyzés 1: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
29
Magyar
Kép
Kivetítés mód
•
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud
vetíteni, hátulról.
Kivetítés helye
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: A képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: A képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: Megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való.
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen aszámítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
Magyar
30
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
•
Telj. tartom.: A bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési
info.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés 1: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció
nem támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés 2: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés 3: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
31
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett az
OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre állította.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő személyre
szabásához.
•
A felugró üzenet felhívja a felhasználó figyelmét a natív felbontású
forrás választásához. A szövegbel látható „felbontás” natív
időzítésre alapul. Nyomja meg a „Kezdés” gombot, hogy a
következő felületre léphessen; nyomja meg a „Vissza” gombot,
hogy visszalépjen az előző felületre.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Üzenet: Állítsa
be a kép méretét, hogy a vörös keretbe férjen, majd a rendszer az
„Enter” gomb megnyomása után rögzíti azt. Válassza az „ENTER”
elemet az aktuális kép személyre szabott induló képernyőként
történő felhasználásához. Válassza a „Vissza” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
A személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe, amikor új
bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
Forrás zár
Amikor a Forrás zár ki van kapcsolva „Ki”, a kivetítő más jeleket fog
keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett. Amikor a Forrás zár be van
kapcsolva „Be”, akkor „zárolja” az aktuális forráscsatornát, mielőtt
megnyomná a távirányító vagy a kezelőpanel „Forrás” gombját.
Feliratozás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
5 V-os egyenáramú
kimenet
(1-es típuú sorozat)
Az alapértelmezett beállítás: „Be”. Válassza az „Ki” elemet a 5 V-os
egyenáramú csatlakozó letiltásához.
<Megjegyzés>
1. A DC 5 V kimenet nem támogatott készenléti módban.
2. Az MHL, a Belső 5V és a DC 5V kimenet tápellátása közül kettő nem
támogatott. Ezenkívül az MHL az elsődleges prioritású, ha három
közülük foglalt, és a DC 5V kimenet (OSD) és Belső 5V (OSD) szürkén
jelenik meg, ha az MHL engedélyezett.
3. A DC 5V kimenet (OSD) automatikusan kikapcsolódik, ha a Belső 5V
(OSD) bekapcsolt állapotra vált, és fordítva.
Magyar
Beállítás
Magyar
32
5 V-os egyenáramú
kimenet
(2-es típuú sorozat)
Az alapértelmezett beállítás: „Be”. Válassza az „Ki” elemet a 5 V-os
egyenáramú csatlakozó letiltásához.
<Megjegyzés>
1. Ha a "PgUp" vagy "PgDn" gombokat szeretné használni, váltsa a "5
V-os egyenáramú kimenet" lehetőséget "Be" (Be) beállításról "Ki" (Ki)
beállításra.
2. 5V/1A tápfeszültség kimenet, ha MHL forrás nem észlelhető.
Figyelmeztetés! A DC 5V-os kimeneti aljzaton tápellátási ütközés lehet,
ha PC-hez csatlakoztatják, és áramütést és/vagy sérülést okozhat.
3. A DC 5 V kimenet nem támogatott készenléti módban.
Belső 5V
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Állítsa a Be elemet 5 V-os
tápfeszültség biztosítására bekapcsolt állapot és készenléti mód mellett
egyaránt.
<Megjegyzés>
1. Az OSD alaphelyzetbe állítása előtt: a kivetítő észleli és megjeleníti,
hogy a belső HDMI 2/MHL porthoz nem MHL-kompatibilis kulcsot
csatlakoztatnak (pl.: Chromecast).
2. Az OSD alaphelyzetbe állítása után: Ha a belső HDMI kulcs jelen van
és a Belső 5 V (OSD) is bekapcsolt állapotban van, a Belső 5V (OSD)
Bekapcsolt állapotba kerül és a DC 5V kimenet (OSD) automatikusan
kikapcsolódik az OSD alaphelyzetbe állítása után. (Mivel a belső HDMI
kulcsot a kiovetítő nem látja el tápfeszültséggel, a belső kulcs jele
elvész és a kivetítő nem tudja észlelni)
VGA OUT
(Készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez.
HDMI CEC
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Jelölje ki a „Be” elemet a HDMI CEC
funkció engedélyezéséhez.
Visszaállítás
Nyomja meg az „ENTER” gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Biztonság
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg az „ENTER” gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be
kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások
módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó”
című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja meg
jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
33
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő tápkábelének
csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
•
•
•
gombot a karakterek törléséhez.
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
•
Nyomja meg az „ENTER” gombot a „Rendszergazda jelszó”
beállítás módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „Ki”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „Be” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „Ki” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
Megjegyzés 1: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 2: A belső 5V nem érvémnyes a 2-es típusú sorozat esetén.
Magyar
Felhasználói Jelszó
•
Nyomja meg az „ENTER” gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg az „ENTER” gombot a
megerősítéshez.
Magyar
34
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa élettartamát
és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód bekapcsolásához.
A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy magasságban
használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot 2
percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 15 perc.)
Menü idő (mp.)
Válassza ki az OSD menü megjelenítésének idejét. (Az alapértelmezett
érték 15 másodperc). Válassza a „Kézikönyv” elemet a főmenü/egy
közvetlen gombos menü kézi kikapcsolásához.
AC bekapcsolása
Válassza a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC
tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg az „ENTER” gombot, és válasssza a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Audió
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
35
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem látható megfelelően, a lehető legjobb
eredmény érdekében kiválaszthatja az éppen megtekintett 3D
tartalomnak megfelelő 3D formátumot.
24P 3D
A 3D szemüveg kompatibilitásának megfelelően válassza a „96 Hz”
vagy „144 Hz” lehetőséget.
3D B/J megfordítás
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés 1: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés 2: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés 3: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés 4: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Megjegyzés 5: A WUXGA típus 24P 3D funkciója nem méretezhető át a TI ASIC
puffermemória korlátai miatt, és amint 24P 3D (96 Hz vagy 144 Hz) bemenet
érzékelhető, a Képarány / HDMI keresési infó. szürkén jelenik meg, illetve a
ELREJTÉS sem támogatott.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
gombot a menü kívánt nyelvének
kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az „ENTER”
gombot.
Magyar
3D
Magyar
36
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Megoldás
•
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/
Windows 7/
Windows 8))
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB
(1920 x 1200) értéket.
37
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más
módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket,
a kivetítőt is beleértve.
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt, 1,0 és 9,1 méter (XGA sorozat) / 1,0
és 7,7 méter (WXGA sorozat) / 1,0 és 10,3 méter (720p
sorozat) / 1,0 és 7,5 méter) (1080p sorozat) közötti
távolságon belül van. További információkért forduljon a
„A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával” című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
Magyar
3
Magyar
38
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai
ferdék
•
•
11
A kép fordított
•
Állítson a kivetítő lencséjének zoom-gyűrűjén.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn. Lépjen az
„Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO” gombot a
távvezérlőn a beállítások közvetlen elvégzéséhez.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
39
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlhevült, ezért hamarosan kikapcsolódik. Tegye a következőt:.
1. Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást.
3. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás.
4. Ellenőrizze, beáll.-e a nagy mag. módot, amikor nagy magasságban működik.
Ellenőrizze a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő
poros, tisztítsa meg. Lásd: „A porszűrők tisztítása és cseréje
(opcionális)” további információkért.
• Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
40
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Lámpa újra
--
--
--
Gyors villogás
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége, Készenléti
mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés
miatti meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors villogás
--
BE
Hiba (lámpa elromlott)
BE
--
--
BE
Gyors villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
41
Magyar
A belső kulcs telepítése
Acer MHL Dongle
2/MHL
e
Note: For WirelessCast, Please switch to MHL
at the side of dongle.
3
1
a
2
Chromecast
2/MHL
e
c
2/
Internal 5V
d
L
MH
nal
Inter
5V
2
/
L
H
M
Inte
rnal
5V
b
Acer MHL Dongle (WirelessCAST/WirelessHD készlet) vagy Chromecast
telepítésekor kövesse az alábbi lépéseket:
A
B
C
D
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (a. ábra)
Tolja fel a fedelet. (b. ábra)
Távolítsa el a fedelet. (c. ábra)
Csatlakoztassa a kábeleket. (d. ábra) <Csak Chromecast>
(1)
Csatlakoztassa a Micro USB (dugó) – Micro USB (hüvely) 50 mm-es
kábelt a Micro USB – Mini USB 80 mm-es kábelhez (1. ábra);
(2)
Csatlakoztassa a Micro USB (dugó) – Micro USB (hüvely) 50 mm-es
kábelt vagy a Micro USB – Mini USB 80 mm-es kábelt a Kulcshoz (2.
ábra);
(3)
E
Csatlakoztassa a Micro USB – Mini USB 80 mm-es kábelt a kivetítő belső
5 V-os aljzatához (3. ábra);
Csatlakoztassa a Kulcsot a kivetítőn lévő HDMI 2/MHL-aljzathoz. (e. ábra)
Megjegyzés: A Chromecast csak beépített 5 V-tal rendelkező típuson
érhető el.
Magyar
42
A porszűrők tisztítása és cseréje (opcionális)
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
2
1
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a levegőszűrőt. (1. ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót. (2. ábra)
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
43
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje
ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
1
3
2
4
5
6
7
Lámpacsere
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
Csúsztassa el a nyíllal jelzett irányba. (2. ábra)
Tolja fel a fedelet. (3. ábra)
2
Távolítsa el a lámpamodult rögzítő csavart. (4. ábra)
Húzza ki a lámpa dugóját. (5. ábra)
Felemelve állítsa fel a kart. (6. ábra)
3
Felemelve állítsa fel a kart. A lámpamodult erővel kell kihúzni. (7. ábra)
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és a fenti lépéseket végezze
el fordított sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el
a lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó
összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha elejtik.
Magyar
Lámpacsere
Magyar
44
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse
hozzá a mennyezeti konzolt.
2
A hosszúság-kombinációt a tényleges telepítési helynek megfelelően válassza
ki. (A CM-01S nem tartalmaz 2. és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
45
1. típus:
Szabványos mérethez három konzolcsavart használjon a kivetítőnek a
mennyezeti konzolhoz történő rögzítéséhez.
2. és 3. típus:
Más megoldásként a nagyobb mérethez használja a csúszó bővítést további
alátámasztás érdekében.
1. típus:
2. típus:
3. típus:
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
4
Csatlakoztassa a főegység-csatlakozót a kivetítő konzoljához (1. ábra), majd
rögzítsen négy csavart (2. ábra).
1. ábra
2. ábra
Magyar
3
Magyar
46
5
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
360°
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82,30 mm
83,84 mm
55,00 mm
55,00 mm
47
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331 sorozat:
1024x768 XGA felbontás
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331 sorozat:
1280x800 WXGA felbontás
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat:
1280x720 720p felbontás
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 sorozat:
1920x1080 1080p felbontás
• Maximális: UXGA (1600x1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB
(1920x1200)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képarány
Auto, Full, 4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Optikai zoom-arány
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 sorozat: 1,3X
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat: 1,1X
Vetítővászon-távolság
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331 sorozat:
1,49 ~ 1,93 (66"@2m)
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331 sorozat:
1,19 ~ 1,54 (78"@2m)
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat:
1,54 ~ 1,72 (100"@3,4m)
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 sorozat:
1,13 ~ 1,47 (100"@2,5m)
Vetítőlencse
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502 sorozat:
F = 2,50~2,78,
f = 16,91 mm ~ 21,60 mm,
Kézi zoom és fókusz
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat:
F = 2,41 ~ 2,53,
f = 21,85mm ~ 24,00mm,
Kézi zoom és fókusz
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
48
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331 sorozat:
25" ~ 300" (65 cm ~762 cm)
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331 sorozat:
30" ~ 300" (76cm ~762 cm)
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat:
26" ~ 300" (66cm ~762 cm)
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 sorozat:
31" ~ 300" (78cm ~762 cm)
Vetítési távolság
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331 sorozat:
1,0 m ~ 9,1 m (3,3' ~ 29,7')
• A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331 sorozat:
1,0 m ~ 7,7m (3,3' ~ 25,2')
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat:
1,0 m ~ 10,3 m (3,3" ~ 33,8')
• A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502 sorozat:
1,0 m ~ 7,5m (3,3' ~ 24,6')
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Lámpa típusa
195 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
±40 fok
Audió
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD sorozat: Beépített hangszóró 10 x 1 W
kimeneti teljesítménnyel
• H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/HE-805J/
L552/V62/H6510BD+/P1502 sorozat: Beépített
hangszóró 3 x 1 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
• A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/
CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/
H6511BD sorozat: 2,7 kg (5,9 lbs)
• H5382BD/E232/HE-722 sorozat: 2,4 kg (5,3 lbs)
• H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/
P1502 sorozat: 2,65 kg (5,8 lbs)
Méretek (széles x mély x magas)
315 mm X 214 mm X 97,6 mm (12,4" X 8,4" X 3,8")
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
Normál mód: 235 W ±10% 110 V AC mellett
ÖKO mód: 195 W ±10% 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x1 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1 (opcionális)
Porszűrő x 1 (opcionális)
Hordtáska x 1 (opcionális)
49
A1200/B110/CE-X10/
C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/
A1500/B150/CE-810/
H6511BD
H5382BD/E232/
HE-722
H6512BD/E146D/
HE-805J/
L552/V62/
H6510BD+/P1502
V
V
V
VGA IN
X
V
V
VGA IN 1
V
X
X
VGA IN 2
V
X
X
VGA kimenet
V
X
X
Kompozit videó
V
V
V
HDMI
V
V
V
HDMI /MHL
X
V
X
RS232
V
V
V
3,5 mm-es audió bemeneti
jack aljzat
X
V
V
3,5 mm-es audió bemeneti
jack aljzat 1
V
X
X
3,5 mm-es audió bemeneti
jack aljzat 2
V
X
X
3,5 mm-es audió kimeneti
jack-aljzat
V
V
V
5V DC kimenet
V
V
V
HDMI /MHL
V
X
V
Belső 5 V x1
V
X
X
Tápegységcsatlakozóaljzat
Belső I/O csatlakozók
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
Magyar
I/O csatlakozók
Magyar
50
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
51
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
WUXGA
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
60
60
60
59,94
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
74
59,9
65,3
67,5
47,7
74,04
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
50 (25)
59,94
50
60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
60
50
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
120
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
61,9
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
Magyar
2
52
Magyar
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
77,4
48,4
56,5
60,0
68,7
99,0
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800-RB
1440x900
1920x1200
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
120
60
119,909
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
92,9
49,6
101,6
59,9
74
53
WUXGA
3
60
60
60
59,94
65,3
67,5
47,7
74,04
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
576i
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
4
1680x1050
1920x1080 (1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
720x480 (1440x480)
59,94 (29,97)
720x576 (1440x576)
50 (25)
720x480
59,94
720x576
50
1280x720
60
1280x720
50
1920x1080
60 (30)
1920x1080
50 (25)
1920x1080
23,97/24
1920x1080
60
1920x1080
50
1920x1200-RB
59,94
V. frekvencia [KHz]
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
74,04
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
Üzemmódok
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti félkép)
1080i (Egymás melletti félkép)
1080i (Egymás melletti félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
Felbontás F. frekvencia [Hz] V. frekvencia [KHz]
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
24
27,0
1280x720
50
37,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
24
27,0
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
1280x720
60
45,0
1920x1080
50 (25)
28,1
1920x1080
60 (30)
33,8
1920x1080
50
56,3
1920x1080
60
67,5
Magyar
WSXGA+
Magyar
54
A monitor megjelenítési
tartománya grafikai forrás
esetében
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges pásztázási
sebesség:
Max. pixel-órajel:
15k-100 kHz
24-120 Hz
Analóg: 165 MHz
C. MHL digitális
Üzemmódok
Felbontás
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
640x480
720x480 (1440x480)
720x576 (1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési sebesség:
tartománya grafikai forrás Függőleges
pásztázási sebesség:
esetében
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50 (25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60 (30)
50 (25)
23,97/24
25
29,97/30
V. frekvencia
[KHz]
31,5
15,7
15,6
31,5
31,5
31,3
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
28,1
33,8
15k-50 kHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
55
Magyar
56
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
001
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Acer Incorporated
Declaration of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Viale De Gasperi 88/A, 20017 Mazzo di Rho (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331
H5382BD/E232/HE-722
A1500/B150/CE-810/H6511BD
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011, Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jun. 8, 2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
Machine Type:
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502
Acer America Corporation
Name of Responsible Party:
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement