Acer KA250HQ Monitor Instrukcja obsługi


Add to my manuals
27 Pages

advertisement

Acer KA250HQ Monitor Instrukcja obsługi | Manualzz
2
INPUT Przycisk Input:
U yj przycisku “Input” (Wejście) do wyboru pomiędzy trzema różnymi źródłami które
mogą być podłączone do monitora.
(a) Wejście VGA
(b) Wejście DVI-D (c) Wejście HDMI
Po przełączeniu wejść w górnym, prawym rogu ekranu pojawią się następujące
komunikaty wskazując aktualnie wybrane źródło wejścia. Wyświetlenie komunikatu
może potrwać 1 do 2 sekund.
VGA lub DVI-D lub HDMI
Po wybraniu wejścia VGA lub DVI-D lub HDMI i gdy nie są podłączone kable VGA i
DVI-D i HDMI, pojawi się pływające okno dialogowe, jak poniżej:
“No Cable Connect” (Niepodłączony kabel) lub “No Signal” (Brak sygna u)
5 Blue Light (Niebieskie Şwiatło): Filtrowanie niebieskiego Şwiatła w celu
ochrony oczu poprzez regulacjĜ pokazywania niebieskiego Şwiatła -80%, 70%, 60% lub 50%.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement