Whirlpool W6 D84WB EE Dryer Používateľská príručka

Add to My manuals
4 Pages

advertisement

Whirlpool W6 D84WB EE Dryer Používateľská príručka | Manualzz

Stručný návod k obsluze

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY

WHIRLPOOL.

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register

CS

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

OVLÁDACÍ PANEL

1

2

3

Programátor

Tlačítko Zapnuto/Vypnuto

Tlačítko Start/Pauza

6

7

4

5

Tlačítka Možností

FreshCare+

Signál konce

Rychlé

Možnosti Cyklu (při dlouhém stisku

Nastavení)

Úroveň Vysušení

Časované Sušení

8

9

10 Odložený Start

Navigační tlačítka a Zámek tlačítek

11

12

13

1

NAHORU

DOLŮ

POTVRDIT (při dlouhém stisku Zámek Tlačítek)

5

6

7

8

SYNTHETICS

-:--

9

-:--

1:35

10

11

12

13

UKAZATELE

Fáze Cyklu: Sušení - Chlazení - Konec Cyklu

Vyprázdněte nádobu na vodu - Vyčistit sekundární filtr - Zanesené filtry - Samočištění - Ecomonitor

Viz oddíl Problémy a jejich řešení: Závada zavolat servis - DEMO Demo režim

2

4

3

PRVNÍ POUŽITÍ

Při prvním zapnutí spotřebiče se na ovládacím panelu automaticky zobrazí menu pro volbu jazyka. Pomocí tlačítek

NAHORU a DOLŮ je možné zobrazit jazyky, které má zařízení k dispozici. Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Zařízení nelze používat bez zvolení jazyka.

Zkontrolujte, zda je nádrž na vodu správně zasunuta.

Sušičku je třeba instalovat do místnosti s teplotou v rozsahu 5 až

35 °C, aby byl zajištěn její řádný provoz.

Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že stála ve svislé poloze nejméně 6 hodin.

Ecomonitor

Tento ukazatel zobrazuje spotřebu energie podle programu a nastavených možností. Spotřeba je úměrná počtu čárek na displeji, vedle ikony Eco Monitor.

OTEVŘENÍ DVEŘÍ BĚHEM PRACOVNÍHO CYKLU

Prádlo lze v průběhu cyklu kontrolovat a suché kusy vyjmout, zatímco se zbytek dál suší. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko

„Zapnout/Vypnout“ a spotřebič bude pokračovat.

Pro potřeby šetření energií i časem nechte dvířka zavřená až do konce cyklu.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Budete-li se řídit těmito pokyny, docílíte MAXIMÁLNÍCH výsledků:

- nezapomeňte po každém cyklu sušení vyprázdnit zásobník vody.

- nezapomeňte po každém cyklu sušení vyčistit filtry.

Viz část Údržba a čištění.

1. Zapojte sušičku do zásuvky.

2. Otevřete dvířka a vložte prádlo; Vždy se řiďte pokyny na cedulkách oděvů a pokyny ohledně maximální kapacity daného programu.

Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že se vám prádlo nezaseklo mezi dvířky a/nebo ve filtru dvířek. Nevkládejte věci, ze kterých odkapává voda. V sušičce nesušte velké, nadrozměrné předměty.

3. Zavřete dvířka.

4. Stiskněte tlačítko "Zapnout/Vypnout".

5. Zvolte nejvhodnější program pro druh látky, ze které je dané oblečení.

6. V případě potřeby si vyberte z možností.

7. Sušení spusťte tlačítkem "Start/Pauza".

8. Po skončení sušicího cyklu zapípá zvukové znamení. Indikátor na ovládacím panelu značí konec cyklu. Prádlo ihned vyjměte, aby se nepomačkalo.

Stroj vypněte stisknutím tlačítka "Zapnout/Vypnout", otevřete dvířka a vyndejte oblečení. Pokud spotřebič nevypnete ručně, zhruba čtvrt hodiny po konci cyklu se kvůli šetření energie vypne automaticky.

Některé programy/možnosti jsou v souladu se systémem "Proti pomačkání". Znamená to, že po několik hodin po skončení sušicího cyklu se buben v pravidelných intervalech otáčí, aby se zabránilo pomačkání.

V případě výpadku proudu je nutné stisknout tlačítko "Zapnout/

Vypnout" a cyklus tak restartovat.

NAVIGACE

Nabízená menu je možné projít pomocí tlačítek " NAHORU " a

" DOLŮ ".

• Stiskněte tlačítko pro potvrzení volby.

• Stiskněte tlačítko možnosti vedle symbolu , je-li zobrazen na displeji, pro návrat na předchozí obrazovku.

Pokud se žádná volba nepotvrdí do cca 2 minut, na displeji se znovu zobrazí hlavní obrazovka.

Pro otevření menu nastavení držte stisknuto příslušné tlačítko po dobu několika sekund.

• Volba jazyku

• Zvuky například signál nefunkčnosti, zůstanou nicméně spuštěné).

• Jas

NASTAVENÍ

umožňuje změnit jas displeje.

• Reset zobrazí na displeji všechny dostupné jazyky.

umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zvuky (některé zvuky, umožňuje obnovit tovární nastavení. Po zvolení nastavení držte tlačítko stisknuto po několik sekund.

*MAX. NÁPLŇ 8 Kg

VISAČKY NA PRÁDLE

(Dosušení prádla)

Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější symboly:

(telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování

Může se sušit v sušičce.

Nesušit v sušičce.

Sušit při vysoké teplotě.

Sušit při nízké teplotě.

PROGRAMY

Doba trvání těchto programů závisí na množství náplně, na typu textilu, rychlosti odstředivky, která byla použita při praní a od dalších zvolených možností. U modelů s displejem se čas trvání cyklů zobrazuje na ovládacím panelu.

Čas zbývající do konce se během cyklu sušení nepřetržitě monitoruje a aktualizuje, aby se zobrazoval co nejpřesnější odhad.

Možnost použití – Pokud u automatických cyklů bývá všechno vaše prádlo sušší nebo vlhčí, než požadujete, pomocí speciální funkce můžete stupeň vysušení zvýšit nebo snížit.

Eco Bavlna Kg Max*

Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.

POZNÁMKA : optimální energetické účinnosti docílíte, pokud v rámci voleb stupně vysušení vyberete možnost "Sušení k uložení".

Pro zvýšení úrovně vysušení zvolte možnost "Extra sušení".

Mix Kg 4

Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně, se stupněm sušení usnadňujícím žehlení.

Syntetika Kg 4

Pro sušení syntetických tkanin.

Vlna Kg 1

Pro sušení vlněných textilií. Doporučuje se textil před sušením obrátit naruby. Nejhrubší okraje, které zůstanou vlhké, nechte dosušit přirozeně na vzduchu.

Jemné Kg 2

Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují šetrné zacházení.

Barevné Kg 3

Program šetrného sušení barevných textilií.

Ložní Prádlo Kg Max*

Sušení bavlněného ložního povlečení.

Přikrývky

Pro sušení objemných kusů jako například peřina.

Snadné Žehlení

Tento cyklus uvolňuje vlákna a usnadňuje tak žehlení a skládání. Vhodné pro menší objemy mokrého i suchého bavlněného prádla či látek s příměsí bavlny. Nepoužívejte na stále mokré oblečení.

Více Cyklů

• Mikrovlákno Kg 2

Jemné sušení mikrovlákenných výrobků.

• Ručník Kg Max*

Pro sušení robustního prádla vyrobeného z bavlny, jako např. froté ručníků.

• Pracovní Oblečení Kg 4

Pro sušení syntetických nebo bavlněných tzv. technických oděvů.

• Péřové Bundy

(2 bundy najednou).

Kg 2

Sušení péřových bund, jimž vrací jejich přirozenou měkkost

• Koberce Kg 3

Sušení malých koupelnových nebo kuchyňských koberečků a rohožek.

Nesmí se sušit koberečky s plastovými částmi, protože tyto části by mohlypři sušení začít hořet.

• Spodní Prádlo Kg 2

Sušení velmi jemného spodního prádla. Před spuštěním sušení zavřete všechny háčky a sponky.

• Plyšáci

Tento program šetrně suší plyšáky, aby si uchovaly svůj původní vzhled a zářivost. Před spuštěním sušení odstraňte veškeré ozdoby a doplňky. Jednotlivé kusy nesmí být těžší než 600 g.

Sport Kg 4

Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.

Jeans Kg 3

Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z odolných materiálů typu denim, jako jsou kalhoty či bundy.

Košile Kg 3

Tento program je určen pro košile z bavlny nebo směsí bavlny se syntetickými vlákny.

Rychlé 30' Kg 0.5

K sušení bavlněných textilií po odstředění v pračce na vysokých otáčkách.

Osvěžení

Krátký program určený k regeneraci vláken a textilií studeným vzduchem. Nepoužívejte na ještě vlhké textilie.

Může se používat s libovolným objemem náplně, ale nejúčinnější je s malými náplněmi. Cyklus trvá cca 20 minut.

MOŽNOSTI

Těmito tlačítky si můžete přizpůsobit zvolený program na míru podle svých osobních potřeb.

Ne všechny možnosti jsou k dispozici pro všechny programy.

Některé možnosti nemusí být kompatibilní s těmi, které jste si zvolili dříve; V takovém případě vás na to upozorní zvukový signál a/nebo blikající indikátory. Pokud je možnost k dispozici, zůstane její indikátor rozsvícený. Program může mít zapamatované některé možnosti zvolené v předchozích cyklech.

Úroveň Vysušení

Úroveň vysušení prádla zvolíte opakovaným stisknutím příslušného tlačítka, dokud se nenavolí požadovaná úroveň.

Ukazatel signalizuje úroveň, která se volí. Po několika sekundách nečinnosti se displej vrátí k zobrazení hlavního menu.

Sušení k Žehlení: velmi jemné sušení. Prádlo se bude snadněji žehlit ihned po ukončení cyklu.

Na Ramínko míra vysušení určena pro velmi jemné textilie, které se hned vyvěsí.

extra

Sušení k Uložení: prádlo bude připraveno k poskládání a uložení do skříně.

Extra Sušení: používá se pro oděvy, které se budou oblékat ihned po skončení cyklu.

Časované Sušení

Tato možnost nabízí volbu času trvání sušení. Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný čas trvání sušení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený.

Odložený Start h Tato možnost nabízí odklad oproti začátku cyklu.

Opakovaně tiskněte příslušné tlačítko, dokud se nenavolí požadovaný časový odklad. Po dosažení nejvyššího přípustného času další stisknutí tlačítka vede ke zrušení nastavení. Ukazatel na ovládacím panelu ukazuje čas, který je právě navolený. Po stisknutí tlačítka start/pauza: stroj signalizuje čas zbývající do spuštění cyklu. V případě otevření dvířek musíte po jejich zavření zase stisknout tlačítko Start/Pauza.

FreshCare+

V prádle ponechaném uvnitř bubnu po skončení cyklu se mohou začít šířit bakterie. Tato možnost tomu předchází tím, že hlídá teplotu a jemně otáčí bubnem. Tento režim potrvá přibližně 6 hodin po skončení cyklu. Toto nastavení zůstane mezi uchovanými informacemi o posledním cyklu. Pokud toto použijete společně s odloženým startem, proběhne v této fázi prevence zmačkání formou pravidelného otáčení bubnu.

Rychlé

Umožňuje rychlejší sušení.

Zámek Tlačítek

Tato možnost nabízí zablokování všech ovladačů na zařízení s výjimkou tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

Zapnutý stroj:

• Pro aktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o aktivaci možnosti.

• Pro deaktivaci této možnosti podržte stisknuto tlačítko, dokud stroj nevyšle signál o její deaktivaci.

Jestliže byla tato možnost navolena v předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

Stručný návod k obsluze CS

Signál konce

Tato možnost slouží k aktivaci dlouhé zvukové signalizace na konci cyklu. Aktivujte ji, pokud si nejste jisti, že uslyšíte běžný deaktivovat pomocí tlačítek " NAHORU" a " DOLŮ".

předchozím sušení, zůstane nastavená v paměti.

Stiskněte tlačítko pro potvrzení. Jestliže byla tato možnost navolena v

Samočištění

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

signál indikující konec cyklu.

Po stisknutí tlačítka možnosti je možné tuto funkci aktivovat nebo potřebu. V tomto případě stroj pokračuje v práci i po skončení cyklu sušení. Ukazatel na ovládacím panelu signalizuje údržbu. této fázi stroj nevypínejte.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

V

Možnosti Cyklu

Tímto tlačítkem se dostanete k nabídce možností níže.

Možnosti si prohlédněte pomocí tlačítek "NAHORU" a  "DOLŮ" a volbu potvrďte stisknutím tlačítka . .

Sušičku nikdy nezdvihejte za vrchní část.

1. Odpojte sušičku od sítě.

2. Odstraňte veškerou vodu ze zásobníku.

• Jemné

Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

3. Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.

• Anti Tangle

Tato možnost zvolí speciální pohyb bubnu, díky kterému dochází k menšímu zašmodrchávání a zauzlování oblečení.

Nejlépe funguje pro menší objemy prádla.

Čištění sušičky

• Vnější kovové, plastové i gumové části lze čistit mokrým hadříkem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ: Při čisticích a údržbářských procedurách sušičku vypojte ze zásuvky.

Vyprázdnění sběrné nádržna vodu po každém sušení (viz obrázek A).

• Přední mřížku pro nasávání vzduchu čistěte pravidelně

(každých 6 měsíců) vysavačem, abyste z ní odstranili veškeré žmolky, chomáčky nebo zbytky prachu. Občas také odstraňte vysavačem zbytky žmolků z oblasti filtrů.

• Nepoužívejte rozpouštědla ani abraziva.

Příkon

Vyberte nádobku ze sušičky a vyprázdněte ji do umyvadla nebo do jiného vhodného odtoku, následně je vraťte na místo. Sušičku nikdy nepoužívejte bez sběrné nádobky.

Čištění primárního dveřního filtru po každém cyklu (viz obrázky B).

Ve vypnutém stavu (Po) - Watt

V pohotovostním stavu (Pl) - Watt

Programy Kg

0.33

2.00

kWh Minuty

Vytáhněte primární filtr dvířek a vyčistěte jej odstraněním žmolků z povrchu filtru pod tekoucí vodou nebo pomocí vysavače.

Čištění sekundárního dveřního filtru po rozsvícení příslušného ukazatele (viz obrázky C).

Vyjměte sekundární dveřní filtr a vyčistěte všechny jeho části pod tekoucí vodu nebo vyčistíte vysavačem.

Zanesené filtry – vyčistěte oba dveřní filtry (viz obr. B, obr. C).

Pro dosažení optimálního výkonu všechny filtry předtím, než je vložíte zpět na místo, vysušte.

Sušičku nikdy nepoužívejte, pokud nejsou správně nainstalované všechny filtry.

Filtry mají pro sušení zásadní význam. Jejich úlohou je zachytit usazeniny, které se vytvářejí během sušení. Pokud by se filtry ucpaly, proudění vzduchu sušičkou by bylo značně problematické: prodloužily by se tím čas trvání sušení, vzrostla by spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození sušičky. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, nebude možné sušičku uvést do chodu.

Eco Bavlna*

Eco Bavlna

Syntetika

8

4

4

1.49

0.78

0.50

190

115

78

* Referenční program pro energetický štítek, tento program je vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční standardní nastavení).

Instalace s tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo používá skleníkové plyny, které se nacházejí v

hermeticky zaplombované jednotce. V této zaplombované jednotce se nachází 0.43 kg plynu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).

POPIS PRODUKTU

1.

2.

3.

Nádrž na vodu (A)

Otvory pro nasávání vzduchu

Dveřní filtr: primární (B),sekundární (C) Step 1 Step 2 Step 3

A

1

Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

• naší webové stránky

• naskenování QR kódu

Případně docs.indesit.eu

B

B

Step 1

C

Step 2

B

2

3

C

C

C

B

Step 3

C

Stručný návod k obsluze CS

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

V případě poruchy si ještě předtím, než zavoláte centrum zákaznické podpory, prostudujte následující tabulku. Shledané anomálie jsou často málo závažné a lze je vyřešit během několika minut.

Chyba Možná příčina

Zástrčka není správně zapojena do elektrické zásuvky.

Postup

Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

Sušička se nechce zapnout.

Elektrická zásuvka je vadná.

Pokuste se do stejné zásuvky připojit jiný elektrický spotřebič.

Nepoužívejte k připojení do elektrické sítě zařízení jako jsou adaptéry nebo prodlužovačky.

Nejsou řádně zavřená dvířka.

Byl navolen odložený start cyklu.

Zavřete dvířka.

Pro stroje s touto funkcí: počkejte, až uplyne nastavený čas odkladu startu nebo vypněte stroj, aby se nastavení vynulovalo. Přečtěte si oddíl Možnosti.

Sušička se nechce uvést do činnosti.

Prádlo je po dokončení cyklu mokré.

Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza pro spuštění programu.

Na strojích s funkcí zámku tlačítek: byla zvolena tato možnost.

Malá náplň.

Velké dávky nebo těžší tkaniny.

Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Viz Výběr možností. Pokud byl zvolený Zámek tlačítek, vypněte jej.

Vypnutí stroje neznemožní použití této možnosti.

Automatický program nedetekoval požadovanou konečnou vlhkost a sušička program dokončí a zastaví se. Pokud k tomu dojde, jednoduše vyberte další krátkou dobu sušení, popřípadě vyberte možnost „extra suché“, pokud je tato možnost k dispozici.

Stupně vysušení lze měnit podle požadované míry usušení.

Možnost „Extra sušení“ se doporučuje pro oblečení, které lze hned oblékat.

Příliš dlouhé časy sušení.

Program nebyl dokončen.

Nebyla provedena potřebná údržba.

Navolený program, čas a/nebo úroveň sušení nejsou vhodné pro daný typ nebo objem náplně v sušičce.

Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ a proveďte požadované operace.

Přečtěte si oddíl Programy a možnosti, kde si můžete vybrat nejvhodnější program a možnosti pro dané textilie.

Textilie jsou příliš mokré.

Příčinou může být přetížení sušičky.

Pokojová teplota.

Mohlo dojít k přerušení dodávky elektrického proudu.

Světelné ukazatele

Proveďte prací cyklus s odstředěním ve vysokých otáčkách, aby se vyždímalo co nejvíc vody.

Přečtěte si oddíl Programy, kde zjistíte maximální příslušnou hmotnost náplně pro každý program.

Doba schnutí může trvat déle, pokud je pokojová teplota v rozsahu

14–30 °C.

V případě přerušení dodávky elektrického proudu musíte stisknout tlačítko Start/Pauza, aby se cyklus zrestartoval.

Nádrž na vodu Sběrná nádrž na vodu je plná.

Vyprázdněte nádržku na vodu. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Dveřní fi ltr

Spodní fi ltr*

DEMO

Cyklus trvá několik minut.

Symbol anglického klíče označuje poruchu.

Porucha proudění vzduchu nezbytného pro práci stroje.

Spodní fi ltr se musí vyčistit.

Sušička je v režimu DEMO. Svítí ukazatel DEMO.

Snímače stroje zaznamenaly poruchu.

Vyčistěte dveřní fi ltr a zkontrolujte, zda je otvory pro nasávání vzduchu volný. Jestliže se tyto operace nebudou provádět správným způsobem, může se sušička poškodit. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A

ČIŠTĚNÍ.

Vyčistěte spodní fi ltr. Přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Vypněte režim DemO. Následující operace musí být provedeny po sobě, bez prodlev. Zapněte a následně vypněte stroj. Stiskněte tlačítko Start/Pauza, dokud neuslyšíte zvukové znamení.

Opět zapněte stroj. Zařízení signalizuje, že byla funkce deaktivována.

Vypněte sušičku a odpojte ji od elektrického napájení. Ihned otevřete dvířka a vyložte prádlo, aby se rozptýlilo teplo. Počkejte přibližně 15 minut. Připojte sušičku opět k elektrické síti, naložte prádlo a znovu spusťte cyklus sušení.

Jestliže problém přetrvává, kontaktujte centrum zákaznické podpory, kde oznámíte abecedně-číselné kódy, které blikají na displeji.

Například F3 a E2.

*Poznámka: některé modely jsou samočistící; nejsou vybaveny spodním fi ltrem - přečtěte si oddíl ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

• naší webové stránky docs.whirlpool.eu

• naskenování QR kódu

• Případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifi kačním štítku produktu.

advertisement

Key Features

  • Freestanding Front-load 8 kg 120 L White
  • Heat pump
  • LCD Built-in display
  • Anti-Crease function Delayed start timer Remaining time indication
  • Energy efficiency class: A+++
  • 700 W 176 kWh 62 dB

Related manuals

Download PDF

advertisement