Philips CP0866/01 Nožová jednotka Údaje o produkte

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Philips CP0866/01 Nožová jednotka Údaje o produkte | Manualzz

Nožová jednotka

CP0866

Krájení surovin s přístrojem pro přípravu základní dětské stravy

V sekci specifikace naleznete související výrobky

Tato nožová jednotka je součástí přístroje pro přípravu základní dětské stravy Philips Avent. Krájí ingredience do dětské stravy na malé kousky.

Nožová jednotka

Specifikace

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy výrobku:: SCF862

CP0866/01

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

Datum vydání

2022 ‑ 01 ‑ 08

Verze: 2.2.2

www.philips.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement