Avent CRP406/01 Avent ISIS Corp pentru pompă de sân Fisa de date a produsului

Avent CRP406/01 Avent ISIS Corp pentru pompă de sân Fisa de date a produsului | Manualzz
Philips Avent ISIS
Corp pentru pompă de sân
CRP406
Piesa centrală a pompei de sân
Găseşte produse care corespund pe pagina cu specificaţii
Pompele noastre de sân au fost concepute pentru a-ţi maximiza confortul. Acest corp
este potrivit pentru toate biberoanele Philips Avent
Ușurinţa utilizării pieselor de schimb Philips
• Reînnoiește-ţi cu ușurinţă produsul cu piese originale Philips
CRP406/01
Corp pentru pompă de sân
Specificaţii
Repere
Piesă înlocuibilă
• Se potrivește tipurilor de produs:: SCF290/98,
SCF290/99, SCF292/15, SCF300/12, SCF302/13,
SCF300/20, SCF300/13, SCF312/60, SCF300/60,
SCF294/00, SCF290/20, SCF312/13, SCF310/13,
SCF290/16, SCF294/02, SCF290/28, SCF290/15,
SCF310/12, SCF302/01, SCF290/13, SCF290/11,
SCF314/02, SCF312/01, SCF302/60, SCF300/15,
SCF294/21, SCF290/60, SCF290/12, SCF310/60,
SCF304/60, SCF304/02, SCF292/31, SCF292/13,
SCF300/08, SCF292/01, SCF310/20
•
Data apariţiei 2021-03-09
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Versiune: 5.0.1
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
EAN: 08 71010 35702 19
www.philips.com
Reînnoire ușoară componentelor
produsului
Din când în când, produsul tău are nevoie de o
actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată
mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb
Philips concepute pentru a fi înlocuite de
consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips
garantată.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement