Avent CRP587/01 Avent Vas Fisa de date a produsului | Manualzz
Philips Avent
Vas
Transparent
Plastic
CRP587
Parte din aparatul de gătit cu aburi combinat cu blender
Verifică datele privind compatibilitatea
Acest vas transparent constituie partea superioară a aparatului de gătit cu aburi combinat
cu blender Avent. Mulţumită materialului transparent al vasului, poţi vedea starea exactă
a ingredientelor în timpul procesării.
Ușurinţa utilizării pieselor de schimb Philips
• Reînnoiește-ţi cu ușurinţă produsul cu piese originale Philips
CRP587/01
Vas
Transparent Plastic
Specificaţii
Repere
Piesă înlocuibilă
Reînnoire ușoară componentelor
produsului
• Se potrivește tipurilor de produs:: SCF870/20
Din când în când, produsul tău are nevoie de o
actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată
mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb
Philips concepute pentru a fi înlocuite de
consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips
garantată.
•
Data apariţiei 2021-03-09
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.
Versiune: 3.0.1
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.
EAN: 08 71010 35736 23
www.philips.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement