Avent CRP406/01 Avent ISIS Bröstpumpenhet Produktdatablad

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Avent CRP406/01 Avent ISIS Bröstpumpenhet Produktdatablad | Manualzz

Bröstpumpenhet

ISIS

CRP406

Bröstpumpens huvuddel

På specifikationsfliken hittar du liknande produkter

Våra bröstpumpar har konstruerats för maximal bekvämlighet. Det här höljet passar alla Philips Avent-flaskor

Lätt att använda Philips reservdelar

Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Bröstpumpenhet

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philipskvalitet.

CRP406/01

Specifikationer

Utbytbar del

Fits product types :: SCF290/98,

SCF290/99, SCF292/15, SCF300/12,

SCF302/13, SCF300/20, SCF300/13,

SCF312/60,

SCF300/60, SCF294/00, SCF290/20,

SCF312/13, SCF310/13, SCF290/16,

SCF294/02, SCF290/28, SCF290/15,

SCF310/12, SCF302/01, SCF290/13,

SCF290/11, SCF314/02, SCF312/01,

SCF302/60, SCF300/15, SCF294/21,

SCF290/60, SCF290/12, SCF310/60,

SCF304/60, SCF304/02, SCF292/31,

SCF292/13, SCF300/08, SCF292/01,

SCF310/20

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Publiceringsdatum

2021 ‑ 05 ‑ 21

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 35708 44 Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement