Topmark T7035 - 3968510 Owner Manual

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Topmark T7035 - 3968510 Owner Manual | Manualzz

0-48

15 kg

3968510

T7035

Gebruiksaanwijzing

Instruction for use

Gebrauchsanleitung

NL

EN

DE

NL

BELANGRIJK: BEWAAR VOOR

LATERE RAADPLEGING.

Voor gebruik instructies zorgvuldig doorlezen en goed bewaren.

 Gebruik bij vervanging van onderdelen of reparatie alleen onderdelen die

 geleverd worden door importeur.

Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de

 garantie.

Bekleding kan verkleuren door zonlicht.

 Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buiten gewoon veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen kromtrekken.

WAARSCHUWING

Laat uw kind nooit zonder toezicht.

Het logeerbed alleen door een volwassene laten in– en uitklappen.

Dit logeerbed is ontworpen voor een kind met een maximaal gewicht

 van 15 kg.

Om letsel te voorkomen mag het logeerbed niet worden gebruikt voor

 kinderen die uit het bed kunnen klimmen.

Het logeerbed is pas klaar voor gebruik als alle vergrendelingmechanismen

 vergrendeld zijn. Controleer dit voor u het logeerbed gaat gebruiken.

Het logeerbed, inclusief de zijdes en bodem moeten volledig zijn uitgeklapt voordat het bedje in gebruik wordt genomen.

- De bovenzijdes moet veilig worden uitgeklapt en vergrendeld.

- Het middenpunt aan de onderzijde van het bedje moet worden

vergrendeld.

 Zorg ervoor dat uw kind buiten bereik van het logeerbed is als u deze in– of uitklapt.

Klap het bedje niet in als het kindje erin zit.

Laat uw kind niet met dit product spelen.

Houd het artikel buiten bereik van kinderen wanneer het niet gebruikt wordt.

2

Leg niet meer dan 1 kind in het logeerbed.

Verplaats het logeerbed niet met het kind erin.

Plaats het logeerbed met het kindje erin alleen op een stevige, horizontale

 ondergrond.

Zet het logeerbed niet in de buurt van trappen of afstapjes.

Zorg ervoor dat er geen kinderen, dieren en objecten onder of in de buurt van het logeerbed zijn als er een kind in ligt.

 Zet het logeerbed niet dicht bij een open vuur, barbecue, kachel of andere

 warmtebron.

Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitssnoeren en andere

 mogelijke gevaren binnen het bereik van een kind kunnen komen.

Leg geen kussens of andere objecten in het logeerbed die ervoor kunnen

 zorgen dat uw kind uit het logeerbed kan klimmen.

Bevestig nooit objecten met een koord om de nek van het kind (het koord-

 je van een fopspeen of de touwtjes van een capuchon enz.).

Laat niets achter in het bedje of plaats het bedje niet in de buurt van een ander product dat een mogelijk gevaar zoals verstikking of verwurging kan

 veroorzaken zoals koordjes van speelgoed of gordijn/jaloezie koordjes etc.

Het logeerbed mag niet gebruikt worden zonder het basis matras.

Gebruik niet meer dan één extra matras in het campingbed.

Wanneer een matras in het logeerbed is geplaatst dan moet de afstand tussen de bovenkant van het matras en de bovenste rand van bed frame tenminste 500 mm zijn.

 De markering op de korte kant van het logeerbed geeft de maximale

 matrasdikte aan die is toegestaan in het logeerbed.

Wat betreft de lengte en breedte van het matras: de ruimte tussen de

 omtrek van het matras en het logeerbed mag nooit groter zijn dan 30 mm.

Eventuele extra matrassen moeten tenminste 119 cm lang en 60 cm breed

 zijn en niet langer dan 122 cm of breder dan 63 cm.

Om verstikking te voorkomen, gebruik GEEN extra opvulling zoals een

 water matras, matras, of kussen in het logeerbed.

Controleer regelmatig en voor ieder gebruik of alle bevestigingsmiddelen

 nog goed vast zitten en draai deze eventueel opnieuw aan.

Gebruik het logeerbed niet als er onderdelen defect zijn of als de bekleding beschadigd of gescheurd is en gebruik alleen onderdelen welke zijn goedgekeurd door de fabrikant.

 Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.

NL

3

NL

MONTEREN/IN GEBRUIK NEMEN

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:

Opbergtas

Logeerbed

Basis matras

De patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van het product in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het product dat u heeft gekocht.

Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens het product in gebruik te nemen.

WAARSCHUWING

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby’s en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

———————————————————————————————

UITKLAPPEN

1. Open de rits en verwijder de opbergtas. Zet het logeerbed met de poten op de grond. Maak het klittenband los waarmee de basis matras rondom het frame is bevestigd en haal het basis matras eraf.

2. Zet het logeerbed rechtop en spreid de hoeken.

1

Traceer de kliksystemen in de bovenste rails. Til de kliksystemen tot 180 graden omhoog totdat de bovenranden volledig vergrendeld zijn. Herhaal dit voor alle vierde rails.

Let op! Kliksystemen zitten onder de bekleding.

Houd de bodem met het riempje tot halverwege de hoogte van het bedje, totdat alle zijden omhoog staan en vergrendeld zijn.

3. Druk stevig in het midden van de bodem totdat de bodem plat is en het bedje strak staat.

4. Leg het basis matras op de bodem van

het logeerbed. Haal het klittenband door

de gaten op de bodem en bevestig het

klittenband.

3

2

4 4

4

IN GEBRUIK NEMEN

INKLAPPEN

1. Haal het basis matras uit het logeerbed. Buig voorover in het logeerbed en trek het riempje in het midden van de bodem omhoog tot halverwege de hoogte van het bed.

2. Om het kliksysteem in de bovenste rails te ontgrendelen: knijp het kliksysteem

(onder de stof) in en til deze gelijktijdig iets op en duw 2 dan de rail in een vloeiende beweging naar beneden. Doe dit voor alle zijdes en vouw het bed in.

3. Trek de bodem aan het riempje omhoog en zet het bed rechtop.

3

4. Wikkel het basis matras om het logeerbed heen en maak deze vast met klittenband.

4 4

5. Berg het logeerbed op in de opbergtas.

4 5

5

1 NL

NL

VERZORING EN ONDERHOUD

Voor een optimale levensduur van het product dient u dit schoon te houden en niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.

Gebruik geen schuurmiddelen. Dompel het product niet onder in water.

Reinig het frame met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.

Laat het product daarna volledig drogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.

Bewaar het product altijd op een droge plek.

Laat het product niet achter in de bagageruimte van uw auto.

Dit product is niet geschikt om op het strand te gebruiken, zand veroorzaakt slijtage en zeewater leidt namelijk tot roestvorming.

Niet stomen, niet bleken.

Stop de afwasbare onderdelen niet in een wasmachine, centrifuge of droogtrommel.

De bekleding en het frame kunnen worden gereinigd met een vochtige spons met zeep of een zacht schoonmaakmiddel. Het basis matras mag met de hand gewassen worden (zie waslabel). Laat het product vervolgens geheel drogen voordat u het opvouwt en opbergt.

In sommige klimaten kunnen de onderdelen worden aangetast door schimmel. Om dit te voorkomen, dient u het product niet op te vouwen of op te bergen als het vochtig of nat is. Bewaar het product altijd in een goed geventileerde ruimte.

Controleer de onderdelen regelmatig op loszittende schroeven, bouten, moeren en ander bevestigingsmateriaal. Draai loszittende schroeven, bouten en moeren indien nodig vast, zodat de veiligheid van het product is gewaarborgd.

Zorg dat verbogen, gescheurde, versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd.

Gebruik uitsluitend de onderdelen en accessoires die door de leverancier zijn goedgekeurd.

6

GARANTIE

Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het product.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.

Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar het product aangekocht is.

De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

NL

Vervaardigd voor Prénatal Moeder en Kind B.V.

Top Mark BV

Postbus 308

8200 AH Lelystad

NETHERLANDS www.topmark.nl

7

EN 716-1/2

EN

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE

REFERENCE - READ CAREFULLY

Read this instructions carefully before use and keep for future reference.

Use only spare parts delivered by importer for replacing parts or

reparation.

 Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.

 Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour of materi-

 als and fabrics.

Do not expose this product to extreme temperatures. Extreme

sunshine or temperatures may cause colour changes or bent parts.

WARNING

 Never leave your child unattended.

 Adult assembly, folding and unfolding required.

 The use of this travel cot is for children with maximum weight up to 15 kg.

 To prevent injury from falls the travel cot shall no longer be used when the

 child is able to climb out of the travel cot.

This travel cot is ready for use, only when the locking mechanisms are engaged and check that they are fully engaged before using the travel cot.

 Your travel cot, including side railings and bottom must be fully erected prior to use.

- top rails must be securely latched.

- base hub must be locked down.

 To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

Do not fold the travel cot with child in it.

Do not let your child play with this product.

Keep this product away from children when not in use.

The use of this travel cot is recommended for 1 child only.

WARNING

8

Never move travel cot while child is in it.

Only use travel cot on a firm and horizontal level.

Never put travel cot near steps or stairs.

Do not allow any children, animals or other objects to be placed under or near the travel cot while child is in the travel cot.

 Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as

 electric bar fires, gas fires etc. in the near vicinity of the cot.

Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers may come within range of a child.

 Do not add padding or other object inside your travel cot which will permit a child to climb out of the travel cot.

 Do not place items with a string around child’s neck (pacifier cords, hood

 strings etc.).

Do not leave anything in the travel cot or place the travel cot close to another product which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.

The travel cot shall not be used without the mattress base.

Do not use more than one extra mattress in the travel cot.

The thickness of the mattress shall be such that the internal height (surface

 of the mattress to the upper edge of the travel cot frame) is at least 500 mm.

The mark on the small side of the travel cot indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the travel cot .

 When mattress is used with the travel cot the length and width of mattress shall be such that the gap between the mattress and the sides and ends does not exceed 30 mm.

 For correct and safe fitting, additional mattresses should be not less than

119 cm in length and 60 cm in width nor more than 122 cm in length or more

 than 63 cm in width.

To avoid suffocation, do not use extra padding such as a water mattress, mattress, or pillow inside the travel cot.

 All assembly fittings should always be tightened properly and fittings should be checked regularly and retightened as necessary.

 Do not continue using travel cot if parts are broken or if fabric is ripped or

 torn. Only use replacement parts approved by manufacturer.

Replace any damaged parts immediately.

EN

9

EN

ASSEMBLING/USING

Check if following spare parts are in the box:

Carry bag

Travel cot

Mattress base

Note that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on this product in this instruction manual may vary from that of the product that you have purchased.

If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, please contact the store where you bought the product, before using.

WARNING

Please keep all packaging material away from babies and children, to prevent suffocation.

———————————————————————————————

TO OPEN

1. Unzip and remove carry bag play from travel cot , release

Velcro button away and take mattress base.

2. Stand travel cot up, spreading corners.

1

Locate top rail locks. Lift locks to 180 ° until top rails are fully locked. Repeat for all four sides.

(Note: locks are inside fabric covering).

Keep bottom pad strap above half height of travel cot until all top rails are fully spread and secured.

3. Push firmly on centre of bottom pad strap until bottom is flat and travel cot is rigid.

3

4. Spread mattress base onto bottom pad.

Put Velcro through the bottom holes and attach Velcro.

2

4 4

10

USING

TO FOLD

1. Take out mattress base. Reach into travel cot and pull strap above half height of travel cot .

2. To unlock the top rails you have to lift up and push the button (under the fabric near the arrow) at once and then you have to bring

2 down the top rail correctly in one movement. Repeat for all rails and fold.

3. Pull fully bottom strap and gather four stands to centre.

4. Wrap travel cot with mattress base.

Fasten Velcro button.

5. Put travel cot into carry bag.

3

4 4

4 5

11

1

EN

EN

CARE AND MAINTENANCE

To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.

Do not use abrasive cleaners. Do not soak in water.

Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from direct sunlight.

Always store your product in a clean dry place.

Do not leave in the boot of car.

Do not allow this product to come in contact with sand or salt water, sand causes corrosion and salt water the formation of rust.

Do not dry clean or use bleach.

Do not machine wash, tumble or spin dry. Fabric and frame may be cleaned using a damp sponge with soap or mild detergent. The mattress can be washed by hand (see washing label). Allow it to dry completely before folding or storing it away.

In some climates the parts may be affected by mould and mildew. To help prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet. Always store the product in a well ventilated area.

Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners, tighten if required. To maintain the safety of your nursery product, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts.

Use only parts and accessories approved by the supplier.

12

GUARANTEE

We grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase.

Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete product.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the product.

Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.

To obtain service within the guarantee period, hand in the complete product with your sales receipt to the store where the product has been bought.

The warranty applies only to the first owner and is not transferable.

EN

Produced for Prénatal Moeder en Kind B.V.

Top Mark BV

Postbus 308

8200 AH Lelystad

NETHERLANDS www.topmark.nl

13

EN 716-1/2

DE

WICHTIG: HEBEN SIE DIE

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERE

VERWENDUNG AUF.

Vor der Benutzung lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und heben sie die Gebrauchsanleitung für spätere Verwendung auf.

 Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteile

 verwenden, die von Importeur geliefert werden.

Bei Beschädigung durch Überbelastung oder falsches zusammenklappen

 erlischt die Garantie.

Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbänderungen der Materialien und

Geweben führen.

Das Produkt keinen extremen Temperaturen aussetzen. Bei extremen Sonnenschein oder Temperaturen können Farbänderungen entstehen oder Teile verbiegen.

ACHTUNG

 Lassen Sie ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.

Aufstellen und einklappen des Reisebett erforderlich durch Erwachsene.

Dieses Reisebett ist nur für Kinder bis zu einem Gewicht von 15 kg geeignet.

Um Verletzungen durch Fallen zu verhindern, das Reisebett nicht mehr

 verwenden, wenn das Kind hinausklettern kann.

Das Reisebett ist gebrauchsfertig, wenn die Schließmechanismen eingerastet sind. Vor Gebrauch des ausklappbaren Betts sorgfältig prüfen, ob sie vollständig eingerastet sind.

 Vor der Benutzung muss Ihr Reisebett einschließlich der Seitenschienen und des

Bodens vollständig aufgestellt sein.

- Die oberen Schienen müssen sicher eingeklinkt sein.

- Die Bodenmitte muss eingerastet sein.

 Um Verletzungen zu vermeiden, Ihr Kind fernhalten wenn Sie das Reisebett

aufstellen und einklappen.

Das Reisebett nicht einklappen wenn Ihr Kind drin ist.

ACHTUNG

14

Das Kind nicht mit diesem Produkt spielen lassen.

Wenn das Produkt nicht benützt wird halten Sie es stets von Kindern fern.

Das Reisebett darf grundsätzlich nur mit einem Kind besetzt werden.

Das Reisebett nicht verlegen wenn Ihr Kind darin ist.

Stellen Sie das Reisebett stets auf einen ebenen, stabilen und festen

Untergrund.

Dieses Reisebett nicht in die Nähe von Treppen oder Stufen stellen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder, Tiere, oder Objekte unter oder in der

Nähe des Bettes befinden, wenn ein Kind im Reisebett liegt.

Offenes Feuer oder andere starke Hitzequellen wie elektrische Heizstrahler oder gasbeheizte Ofen usw. in der unmittelbaren Umgebung des Reisebett sind eine Gefahr.

 Es ist zu vermeiden, dass heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und andere mögliche

Gefahren in Reichweite eines Kindes kommen können.

Bringen Sie keine Polsterung oder andere Gegenstände in dem Reisebett an,

 durch die das Kind heraus klettern könnte.

Dem Kind keine Dinge um den Hals hängen (Schnuller schnüre, Kapuzen-

 bänder etc.).

Lassen Sie keine Gegenstände im Bettchen oder in die Nahe vom Bettchen und

 fügen Sie kleine Polsterungen am Innern des Reisebettes hinzu, die eine

Erstickungs– und/oder Erdrosselungsgefahr für das Kind darstellen könnten.

Das Reisebett sollte nicht ohne das Untermatratze verwendet werden.

Im Reisebett nie mehr als eine Matratze verwenden.

Die Matratze sollte so dick sein, dass die interne Höhe (Oberfläche der

Matratze bis zur oberen Ecke des Reisebetts) mindestens 500 mm ist.

 Die Markierung an der Querseite des Bettes gibt die maximale Dicker der

Matratze an, die in diesem Kinderbett benutzt werden darf.

Mindestgröße der Matratze, die in diesem Bett benutzt werden darf: Länge und Breite der Matratze müssen so beschaffen sein, dass der Spalt zwischen der Matratze und den Seiten und Enden nicht mehr als 30 mm beträgt.

 Eventuelle zusätzliche Matratzen müssen Abmessungen von mindestens

119 cm Länge und 60 cm Breite und höchstens 122 cm Lange und 63 cm Breite haben.

 Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, verwenden Sie in dem Reisebett

KEINE zusätzliche Polsterung wie Wassermatratzen, Matratzen oder Kissen.

 Alle Montagebeschläge sollten immer gut angezogen, regelmäßig und für

 jedem gebrauch überprüft und, wenn nötig , erneut angezogen werden.

Das Reisebett nicht verwenden, wenn irgendein Teil kaputt, gerissen oder verschwunden ist. Nu Ersatzteile verwenden, wenn sie vom Fabrikanten genehmigt sind.

 Alle beschädigten Teile sofort austauschen.

DE

15

DE

MONTIEREN/GEBRAUCH

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der Packung enthalten sind:

Tragetasche

Reisebett

Untermatratze

Beachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehörteile dieses Produkt, die in

Dieser Gebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abwichen können, dass

Sie gekauft haben.

Sollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, können

Sie sich, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, an das Geschäft, in dem Sie den

Artikel gekauft haben, wenden.

ACHTUNG

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

———————————————————————————————

ÖFFNEN

b

1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Tragetasche und nehmen

Sie das Reisebett heraus, lösen Sie den Klettverschluss und entnehmen Sie die Matratze.

2. Stellen Sie das Reisebett auf, drücken Sie die Ecken heraus. Rasten Sie die oberen Schienenverschlüsse ein. Drehen Sie die Verschlüsse um 180°, bis die

1

Schienen vollständig einrasten.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle vier Seiten.

(Anmerkung: Die Verschlüsse befinden sich unten

Stoffbezug).

Halten Sie den Posterriemen über halber Höhe des

Reisebettes, bis alle oberen Schienen vollständig auseinandergezogen sind.

3. Drücken Sie fest in die Mitte des unteren Posterriemens, bis der

Boden eben ist und das Reisebett stabil steht.

4. Legen Sie die Untermatratze auf dem Boden des Reisebettes. Die beiden Klettverschlüsse befestigen am Boden.

2

3

4 4

16

GEBRAUCH

ZUSAMMENKLAPPEN

1. Nehmen Sie die Matratze heraus. Greifen Sie in das Reisebett und ziehen Sie den Riemen über die halbe Höhe des Reisebettes.

2. Um oberen Schienenverschlüsse zu Lösen drücken Sie die Taste

(unter dem Stoff in der Nähe der

Pfeil) auf, gleichzeitig heben Sie

2

Schiene leicht an und bringen Sie in einer Bewegung die Schiene zu unten. Wiederholen Sie das für alle Schienen und klappen Sie das Reisebett zusammen.

3. Ziehen Sie vollständig am Bodenriemen und stellen Sie die vier Füße zum Zentrieren zusammen.

3

4. Wickeln Sie die Untermatratze um das Reisebett. Schließen Sie den Klettverschluss.

4 4

5. Legen Sie das Reisebett in die Tragetasche ab.

4 5

17

1

DE

DE

PFLEGE

Um eine möglichst lange Lebensdauer dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, halten Sie das Produkt stets sauber und achten Sie darauf, dass es nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Nicht im Wasser eintauschen. Rahmen mit einem feuchten Tuch und einer milden Lösung reinigen. Abnehmbare Stoffverkleidungen und Verzierungen dürfen mit warmen Wasser und Haushaltsseife oder mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach sollten Sie diese Teile vollständig trocknen lassen und dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Produkt immer an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren.

Produkt nicht im Kofferraum eines Fahrzeugs aufbewahren.

Produkt nicht mit Sand oder Salzwasser in Berührung bringen, da Sand zur Verschleiß und Salzwasser zur Rostbildung führen kann.

Vermeiden Sie chemische Reinigung oder Bleichmittel

Das Produkt darf nicht in der Waschmaschine, im elektrischen Wäschetrockner oder in der Wäscheschleuder gereinigt bzw. getrocknet werden. Das Bezug und Verzierungen dürfen mit einem feuchten Schwamm mit Seife oder mit einem milden Lösungsmittel gereinigt werden. Die Matratze darf von Hand in Wasser gewaschen werden

(siehe Waschanleitung). Lassen Sie diese Teile anschließe vollständig trocknen, bevor

Sie das Produkt zusammenklappen oder lagern.

Unter bestimmten klimatischen Bedingungen können die Verkleidungen und Verzierungen Schimmel ansetzen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht zusammenklappen oder lagern, wenn es nass oder feucht ist. Lagern Sie das Produkt immer in einer gut gelüfteten Umgebung.

Prüfen Sie regelmäßig, ob keine Schrauben, Muttern und andere Befestigungsmittel locker sitzen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls fest an. Um die Sicherheit dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass alle verbogenen, Zerrissenen, verschlissenen oder defekten Teile sofort repariert werden. Verwenden sie ausschließlich vom Lieferanten anerkannte Ersatz- und Zubehörteile .

18

GARANTIE

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät - nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistung Ansprüchen gegen den Verkäufer - eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an das Geschäft, wo Sie das

Gerät gekauft haben.

Die Garantie gilt nur für den ersten Eigentümer und ist nicht übertragbar.

DE

Hergestellt für Prénatal Moeder en Kind B.V.

Top Mark BV

Postbus 308

8200 AH Lelystad

NIEDERLANDE www.topmark.nl

19

EN 716-1/2

Copyright© Top Mark B.V. 2015

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement