Samsung ED40C Public Display User Manual

Add to My manuals
148 Pages

advertisement

Samsung ED40C Public Display User Manual | Manualzz

LFD ZASLON

Upute za korištenje

ED32C ED40C ED46C ED55C

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

Sadržaj

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava 5

Sigurnosne mjere opreza 6

Simboli 6

Čišćenje 6

Skladištenje 7

Električna energija i sigurnost 7

Instaliranje 8

Rukovanje 10

Pripremne radnje

Provjera sadržaja 13

Uklanjanje pakiranja (samo za modele ED32C,

ED40C i ED46C) 13

Uklanjanje pakiranja (samo za modele ED55C) 14

Provjera komponenti 15

Dijelovi 16

Stražnja strana 16

Zaključavanje za zaštitu od krađe

Daljinski upravljač

17

18

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju) 21

Ventilacija 21

Dimenzije 22

Montaža zidnog stalka

Montaža kompleta za postavljanje na zid

23

23

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

(VESA) 24

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

25

25

Povezivanje 27

Kontrolne šifre 28

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja 37

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke 37

Povezivanje s računalom 38

Povezivanje pomoću D-SUB kabela

(analogna vrsta)

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Promjena rezolucije

Promjena rezolucije u sustavu Windows XP

38

39

39

40

40

Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista 40

Promjena rezolucije u sustavu Windows 7

Promjena rezolucije u sustavu Windows 8

41

41

Povezivanje s videouređajem

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje sa zvučnim sustavom 44

Promjena izvora ulaznog signala 45

Source 45

42

42

43

Korištenje aplikacije MDC

Konfiguriranje postavki za Multi Control 46

Konfiguriranje postavki za Multi Control 46

Instalacija/deinstalacija programa MDC 47

Instaliranje 47

Deinstaliranje 47

Što je MDC?

Povezivanje s MDC-om

48

48

Upravljanje povezivanjem 49

User Login 50

Auto Set ID 51

Kloniranje 52

Ponovno izvršavanje naredbe 53

Početak rada s MDC-om

Raspored glavnog zaslona

54

55

Izbornici 55

Prilagodba zaslona 57

Napredne značajke

Prilagodba zvuka

60

62

Postavljanje sustava

Postavke alata

Druge funkcije

Upravljanje grupom

Upravljanje rasporedom

Vodič za rješavanje problema

62

71

74

75

77

79

2

Sadržaj

Prilagodba zaslona

Picture Mode 81

Ako je izvor ulaznog signala PC, HDMI(PC) 81

Ako je izvor ulaznog signala HDMI(AV) 81

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Color / Tint (G/R) 82

Picture Size 83

Picture Size 83

Position 84

Resolution Select 84

Auto Adjustment 85

PC Screen Adjustment 85

PIP 86

Advanced Settings 87

Dynamic Contrast 87

Black Tone 87

Flesh Tone 87

RGB Only Mode 87

Color Space 87

White Balance 88

Gamma 88

Motion Lighting 88

Color Tone 90

Color Temp. 90

Digital Clean View 90

MPEG Noise Filter 90

HDMI Black Level 91

Film Mode 91

Dynamic Backlight 91

Picture Off 92

Reset Picture 92

Prilagodba zvuka

Sound Mode 93

Sound Effect 94

Speaker Settings 95

Reset Sound 95

Applications

Source List 96

Refresh 96

Edit Name 96

Information 96

System

Menu Language 97

Multi Control 98

Konfiguriranje postavki za Multi Control 98

Time 99

Clock Set 99

Sleep Timer 99

On Timer 100

Off Timer 101

Holiday Management 101

Eco Solution 102

Energy Saving 102

Eco Sensor 102

Auto Power Off 102

Screen Burn Protection 103

Pixel Shift 103

Timer 104

Immediate Display 105

Side Gray 105

Ticker 106

Video Wall 107

Video Wall 107

Format 107

Horizontal 107

Vertical 108

Screen Position 108

Source AutoSwitch Settings 109

Source AutoSwitch 109

Primary Source Recovery 109

Primary Source 109

Secondary Source 109

General 110

Max. Power Saving 110

Game Mode 110

Auto Power 110

3

Sadržaj

Safety Lock 110

Button Lock 111

Standby Control 111

Lamp Schedule 111

OSD Display 112

Power On Adjustment 112

Temperature Control 112

Change PIN 113

Anynet+ (HDMI-CEC) 114

Anynet+ (HDMI-CEC) 114

Auto Turn Off 115

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+ 116

Magic Clone 118

Reset System 118

Reset All 119

Support

Software Update 120

By USB 120

Contact Samsung 121

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima 122

Testiranje proizvoda

Provjera rezolucije i frekvencije

Provjerite sljedeće.

Pitanja i odgovori

Specifikacije

Općenito 128

Ušteda električne energije 130

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena 131

122

122

123

126

Dodatak

Obratite se tvrtki SAMSUNG U

CIJELOM SVIJETU

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Ostali slučajevi

Pravilno odlaganje 143

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) 143

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 143

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika 144

Optimalna kvaliteta slike 144

133

142

142

142

142

Sprečavanje zaostalih slika 145

Licenca 147

Terminologija 148

4

Poglavlje 01

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

5

Sigurnosne mjere opreza

Oprez

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE

Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI

STRAŽNJI DIO)

UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.

SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.

Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.

Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli

Upozorenje

Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.

Oprez

Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.

Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Čišćenje

― Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.

― Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Isključite proizvod i računalo.

2

Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.

― Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

3 Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.

!

• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

4

Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove proizvoda.

5

Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.

6

Uključite proizvod i računalo.

6

Skladištenje

Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač zraka.

― Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će naplaćena naknada).

Električna energija i sigurnost

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Upozorenje

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.

!

!

Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.

!

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.

• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

• Moglo bi doći do požara.

7

!

!

Oprez

!

Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

• Električni udar može oštetiti proizvod.

Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke

Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za napajanje.

• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

Instaliranje

Upozorenje

!

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

• Moglo bi doći do požara.

Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.

• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

• Koristite samo odgovarajuće regale.

Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

• Djeca bi se mogla ugušiti.

!

8

!

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi

(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Oprez

!

Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.

Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

!

!

Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

• Zaslon bi se mogao oštetiti.

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Lagano položite proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

SAMSUNG

Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.

• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

9

Rukovanje

Upozorenje

!

!

Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.

Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.

!

!

!

Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca

(igračke, slatkiše itd.).

• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

GAS

Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

10

!

100

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Oprez

Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

!

U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

!

!

-_-

!

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj napona.

Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

• Vid vam se može pogoršati.

Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.

U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

11

!

!

!

Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

• Smanjit ćete umor očiju.

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

!

!

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

12

Poglavlje 02

Pripremne radnje

Provjera sadržaja

2

Uklonite stiropor s uređaja.

Uklanjanje pakiranja (samo za modele ED32C, ED40C i

ED46C)

― Ova slika služi samo kao referenca.

1 Otvorite kutiju u koju je uređaj zapakiran. Pripazite da ne oštetite uređaj prilikom otvaranja pakiranja oštrim predmetom.

3

Pregledajte proizvod te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.

4

Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u budućnosti.

13

Uklanjanje pakiranja (samo za modele ED55C)

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Skinite crni uređaj za zaključavanje koji se nalazi na dnu kutije.

3

Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.

― Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

1 2 3

4 Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u budućnosti.

2

Koristeći utore na kutiji, podignite i skinite gornji dio kutije.

14

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Uz proizvod se ne isporučuje postolje.

Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.

Provjera komponenti

Komponente

― Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Vodič za brzo postavljanje Kartica Jamstvo

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Daljinski upravljač (

str.18

)

(AA59-00714A)

-

+

+

Baterije (

str.19

)

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Predmeti koji se prodaju zasebno

D-SUB kabel (

str.38

)

Kabel za napajanje

KOMPLET za postavljanje na zid HDMI kabel (

str.39

)

HDMI-DVI kabel (

str.39

)

15

Dijelovi

Stražnja strana

Senzor daljinskog upravljača

POWER

Priključak

HDMI IN

SERVICE (5V 0.5A)

RGB IN

AUDIO OUT

RGB / HDMI AUDIO IN

RS232C IN

RS232C OUT

Senzor daljinskog upravljača

Opis

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Taj se priključak koristi za nadogradnju softvera.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.

Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

Povezuje se s MDC-om pomoću stereoprilagodnika RS232C.

Da biste koristili daljinski upravljač ispred proizvoda, spustite senzor daljinskog upravljača u smjeru strelice.

16

Zaključavanje za zaštitu od krađe

― Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

― Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

― Postolje: prodaje se zasebno

1

Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.

2

Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.

3

Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.

4

Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

17

Daljinski upravljač

― Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Uključivanje proizvoda.

Podešavanje jačine zvuka.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

CONTENT

(HOME)

SOURCE

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

MUTE

CH

MagicInfo

Lite

MENU

BLANK

Isključivanje proizvoda.

Unesite lozinku u OSD izbornik.

isključite zvuk.

Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite

MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka

(+ VOL -).

Odaberite priključeni uređaj.

Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

18

TOOLS INFO

Brz odabir korištenih funkcija.

Povratak na prethodni izbornik.

RETURN EXIT

PC

A

MAGICINFO

DVI

B

3D

HDMI

C

LOCK

DP

D

Prikaz informacija na zaslonu.

Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje vrijednosti opcija.

Potvrđivanje odabira na izborniku.

Izlazak iz trenutnog izbornika.

Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:

PC , HDMI .

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

19

Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača

Gumbi Opis

1

Otvara zaslonski (OSD) izbornik.

2 Odaberite između Picture , Sound , Applications ,

System ili Support na prikazanom zaslonu OSD izbornika.

3 Promjena postavki prema potrebi.

Domet prijema daljinskog upravljača

30˚

30˚

4

Dovršenje postavljanja.

Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i zdesna.

― Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.

― Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.

― Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.

5

Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.

20

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)

15 ˚

Kut nagiba i zakretanje

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.

• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.

A

B

Slika 1,1 Prikaz s bočne strane

Ventilacija

Instalacija na okomit zid

A minimalno 40 mm

B Temperatura okoline: Ispod 35 C

• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoliša A ispod 35 C.

21

B

A

E

C

Slika 1,2 Prikaz s bočne strane

Dimenzije

2

1

Slika 1,3 Prikaz s bočne strane

D D

3

4

Instalacija na izbočen zid

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Prikaz s gornje strane

A minimalno 40 mm

B minimalno 70 mm

C minimalno 50 mm

D minimalno 50 mm

E Temperatura okoliša: Ispod 35 C

― Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.

5

Jedinica: mm

Naziv modela

ED32C

1 1 2 2 3 3 4 4 5

ED40C

ED46C

736.0

925.4

1057.7

703.4

890.6

1023.0

397.8

503.2

577.6

434.5

541.0

615.8

93.7

93.6

94.8

ED55C 1247.7

1213.6

684.4

722.9

94.8

― Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.

22

Montaža zidnog stalka

1

Montaža kompleta za postavljanje na zid

Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

23

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)

― Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.

Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.

• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.

• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.

• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

Jedinica: mm

Naziv modela Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima

Standardni vijak Količina

ED32C 200 x 200 M6, L29 4EA

ED40C

ED46C 400 x 400 M8, L32

ED55C

― Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog

šoka.

24

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

RS232C kabel

Sučelje

Pin

Brzina prijenosa podataka

Bitovi podataka

Paritet

Bitovi za prekid

Kontrola protoka

Maksimalna duljina

RS232C (9-pinski)

T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)

9600 b/s

8 bitova

Nema

1 bitova

Nema

15 m (samo vrsta s oklopom)

• Dodjela pinova

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Pin

1

2

6 7 8 9

Signal

Prepoznavanje nosača podataka

Primljeni podaci

Preneseni podaci

Priprema podatkovnog terminala

Uzemljenje signala

Priprema paketa podataka

Slanje zahtjeva

Slobodan za slanje

Indikator sa zvonom

25

• RS232C kabel

Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Ženski Rx

Tx

Uzemlj.

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Uzemlj.

-P2-

STEREO

PLUG

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

26

Povezivanje

• Veza 1

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

27

Kontrolne šifre

Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA Vrsta naredbe 0

4

5

6

1

2

3

Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA Vrsta naredbe 1 Vrijednost

Naredba

Br.

Vrsta naredbe Naredba

7

8

Upravljanje napajanjem

Upravljanje jačinom zvuka

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Upravljanje načinom rada zaslona

Upravljanje veličinom zaslona

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

Komanda za uključivanje/ isključivanje slike u slici

Kontrola automatskog podešavanja

(samo za računalo i BNC)

0x3C

0x3D

Komanda za način rada s videozidom 0x5C

0

0~1

Kontrolni zbroj

Raspon vrijednosti

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

Br.

9

10

11

Vrsta naredbe

Sigurnosno zaključavanje

Uključivanje videozida

Korisnička kontrola videozida

Naredba

0x5D

0x84

0x89

Raspon vrijednosti

-

0~1

0~1

• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod

(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.

Npr. Uključeno & ID=0

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

" Power "

Kontrolni zbroj

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

1

12

• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće reagirati.

28

Upravljanje napajanjem

• Funkcija

Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.

• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 0

• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 1 " Power "

" Power ": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

1: Napajanje UKLJUČENO

0: Napajanje ISKLJUČENO

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x11

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

" Power "

" Power ": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'N' r-CMD

0x11

Vrijednost 1

" ERR "

Kontrolni zbroj

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Upravljanje jačinom zvuka

• Funkcija

Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.

• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x12 0

• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x12 1

Podaci

" Volume "

Kontrolni zbroj

" Volume ": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

• Potvrda

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x12

Vrijednost

1

" Volume "

Kontrolni zbroj

" Volume ": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12 " ERR "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

29

Upravljanje izvorom ulaznog signala

• Funkcija

Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.

• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x14 0

• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA 0x14 1 " Input Source "

" Input Source ": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Izvor ulaznog signala

Komponenta

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrolni zbroj

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe

"Dohvati".

― Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.

― Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo .

― Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14 " ERR "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

30

Upravljanje načinom rada zaslona

• Funkcija

Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.

Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall .

― Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.

• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x18 0

• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x18 1

Podaci

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": šifra koja postavlja status proizvoda

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zumiranje

Zumiranje - široko

4 : 3

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x18

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": šifra koja postavlja status proizvoda

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Upravljanje veličinom zaslona

• Funkcija

Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.

• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x19 0

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID r-CMD

" ERR "

Vrijednost 1

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x18

Poz./neg. potvrda

'A' 0x19

Vrijednost 1

" Screen

Size "

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

" Screen Size ": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Vrijednost 1

" ERR "

Kontrolni zbroj

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

31

Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

• Funkcija

Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.

― Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.

― Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On .

― Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo .

• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 0

• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 1 " PIP "

" PIP ": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

1: Slika u slici uključena

0: Slika u slici isključena

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C " PIP "

Kontrolni zbroj

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C " PIP "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)

• Funkcija

Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.

• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)

Nema

• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

" Auto Adjustment " : 0 x 00 (uvijek)

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0xFF 3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

" Auto

Adjustment "

Kontrolni zbroj

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

3 0xAA 0xFF

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

" ERR "

Kontrolni zbroj

32

Kontrola načina rada videozida

• Funkcija

Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.

Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall .

• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x5C 0

• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x5C 1

Kontrolni zbroj

" Video Wall Mode ": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

1: Full

0: Natural

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C " Video Wall

Mode "

" Video Wall Mode ": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Podaci

" Video Wall Mode "

Sigurnosno zaključavanje

• Funkcija

Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.

Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.

• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 0

• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 1 " Safety Lock "

" Safety Lock ": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

1: Uključeno

0: Isključeno

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D " Safety Lock "

Kontrolni zbroj

" Safety Lock ": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D " ERR "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

33

Uključivanje videozida

• Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.

• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x84 0

• Uključivanje/isključivanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x84 1

Podaci

V.Wall_On

• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu

1: Videozid je UKLJUČEN

0: Videozid je ISKLJUČEN

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

V.Wall_On : Kao i gore

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

V.Wall_On

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x84

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Korisnička kontrola videozida

• Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.

• Dohvaćanje statusa videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x89 0

Vrijednost 1

ERR

• Postavljanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

2

Vrijednost 1

0xAA 0x89 Wall_Div

Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu

Vrijednost2

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

34

Model videozida 10 x 10

Isključeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

35

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu

Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Šifra proizvoda Podaci

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

4 0xAA 0xFF

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x89

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x89

Vrijednost 1 Vrijednost2

Wall_Div

Vrijednost 1

ERR

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

36

Poglavlje 03

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja

Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće. Uređaji koji se mogu povezivati s ovim proizvodom su računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji i DVD/Blu-ray Disc uređaji.

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

― Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.

Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

― Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.

Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

― Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

37

Povezivanje s računalom

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje pomoću D-SUB kabela

(analogna vrsta)

RGB IN

RGB / HDMI AUDIO IN

38

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name postavite na DVI PC da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.

HDMI IN

RGB / HDMI AUDIO IN

Povezivanje pomoću HDMI kabela

HDMI IN

39

Promjena rezolucije

― Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.

― Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.

Promjena rezolucije u sustavu Windows XP

Idite na rubriku Upravljačka ploča Zaslon Postavke i promijenite razlučivost.

Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista

Idite na rubriku Upravljačka ploča Osobne postavke Postavke zaslona i promijenite razlučivost.

40

Promjena rezolucije u sustavu Windows 7

Idite na rubriku Upravljačka ploča Zaslon Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.

Promjena rezolucije u sustavu Windows 8

Idite na odjeljak Postavke Upravljačka ploča Zaslon Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.

41

Povezivanje s videouređajem

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

― Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju. Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite Edit Name na DVI Devices da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.

― Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

HDMI IN

42

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, upotrijebite HDMI-DVI i audiokabele.

• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.

• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.

Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.

HDMI IN

43

Povezivanje sa zvučnim sustavom

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

RGB / HDMI AUDIO IN

44

Promjena izvora ulaznog signala

Source

HDMI

PC

PC

----

Source

MENU m : T Source List ENTER

Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.

Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.

― Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.

― Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

45

Poglavlje 04

Korištenje aplikacije MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućava jednostavno i istovremeno upravljanje većim brojem zaslona pomoću računala.

Konfiguriranje postavki za Multi Control

MENU m : T Multi Control ENTER

Dodijelite zasebni ID proizvodu.

Konfiguriranje postavki za Multi Control

• ID Setup

Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)

Pritisnite da biste odabrali broj, a zatim pritisnite .

• ID Input

Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.

Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

46

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.

Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže prozor za instalaciju softvera, instalaciju pokrenite pomoću izvršne datoteke MDC

Unified u mapi MDC na CD-u.

Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.

Odaberite" Launch MDC Unified " i kliknite " Finish " da biste odmah pokrenuli program MDC.

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili specifikacijama proizvoda.

Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.

Instaliranje

1

Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.

2

Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified .

3

Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite " OK ".

4

Kada se pojavi zaslon " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ", kliknite " Next ".

5

U prikazanom prozoru " License Agreement " odaberite " I accept the terms in the license agreement " i kliknite " Next ".

6

U prikazanom prozoru " Customer Information " popunite sva polja za informacije i kliknite " Next ".

7

U prikazanom prozoru " Destination Folder " odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite " Next ".

8

U prikazanom prozoru " Ready to Install the Program " provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite " Install ".

9

Prikazat će se napredak instalacije.

10

Kliknite " Finish " u prikazanom prozoru " InstallShield Wizard Complete ".

11

Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified .

Deinstaliranje

1

Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program .

2

Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni .

47

Što je MDC?

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)

Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.

RS232C IN

RS232C OUT

Monitor 1

RS232C IN / OUT

RS232C IN Monitor 2

RS232C OUT

Computer

48

Upravljanje povezivanjem

Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza .

Popis veza – na popisu veza prikazuju se pojedinosti o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No, MAC i vrsta veze), status veze, Set ID Range ) i otkriveni uređaji.

Svaka veza može sadržavati maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu uređaja, na kojem korisnik može stvoriti grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.

Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju Add , Edit , Delete i Refresh .

49

User Login

Pokretanjem programa prikazuje se prozor za prijavu korisnika.

Početni ID za prijavu ( Username : admin ) i lozinka ( password : admin ) postavljeni su na admin .

― Nakon prve prijave svakako promijenite lozinku da biste zajamčili sigurnost.

― Da biste promijenili lozinku, idite na Home > User Settings .

Nakon prijave [ User Login : admin ] se pojavljuje u donjem desnom dijelu programa.

Da biste se automatski prijavili kada se program ponovno pokrene, potvrdite okvir Auto Login u prozoru User Login .

50

Auto Set ID

Značajka Auto Set ID dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.

U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova.

Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1 do 99, a potom se konačno postavlja na 0.

― ID za zadnji 100. LFD postavljen je na 0.

51

Kloniranje

Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFD-ova.

Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene kategorije kartica ili sve kategorije kartica.

― Da biste izbrisali konfigurirane postavke, kliknite gumb Paste Settings .

52

Ponovno izvršavanje naredbe

Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a neispravan.

Vrijednost broja ponovnih pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a.

Ta vrijednost mora biti između 1 i 10. Zadana je vrijednost 1.

53

Početak rada s MDC-om

1

1

Da biste pokrenuli program, kliknite Start Programi Samsung MDC Unified .

Nakon pokretanja programa MDC prikazuje se prozor za prijavu.

Unesite korisnički ID i lozinku.

• Zadani korisnički ID i lozinka glase admin .

• Nakon prve prijave obavezno promijenite lozinku.

2

2

Kliknite Add da biste dodali uređaj za prikaz.

SET ID Range : odaberite raspon jedinstvenih ID-jeva dodijeljenih monitoru.

Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na Serial i navedite COM Port .

Ako je veza uspostavljena putem protokola Ethernet , upišite IP unesen za uređaj za prikaz.

54

Raspored glavnog zaslona

Izbornici

Home

2

3

4

1

1 6

5

1 Traka izbornika

2 Kategorija uređaja

3 Kategorija rasporeda

4 Popis uređaja

5 Izmjena popisa uređaja

6 Teme pomoći

Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.

Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.

Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.

Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.

Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.

Prikažite teme pomoći za program.

Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Home .

Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.

Napajanje

• On : uključite odabrani zaslon.

• Off : isključite odabrani zaslon.

Input

2 3

• Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.

Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.

Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.

• Channel : promijenite kanal.

Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.

Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala TV .

Moguće je odabrati samo registrirane kanale.

Primjenjivo samo na modele koji podržavaju TV.

55

1

1

Volume

2

2

Upozorenje

3

3

― Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.

Volume

• Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.

• Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.

Mute

• Omogućite ili onemogućite mogućnost Mute za odabrani zaslon.

Mogućnost Mute automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku Volume dok je mogućnost Mute uključena.

Fault Device

• Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora, pogreška temperature, pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.

• S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb Repair .

• Klikom na gumb Refresh osvježite status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz nestat će s izbornika

Fault Device List .

Fault Device Alert

• U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.

• Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi Test i OK .

Svakako ispunite polje Sender te navedite barem jedan unos u polju Recipient .

56

User Login

Prilagodba zaslona

Prilagođeno

User Settings

• Dodajte, izbrišite ili uredite podatke za prijavu.

Logout

• Odjavite se iz trenutnog korisničkog računa kako slijedi.

• Kliknite Logout . Prikazat će se poruka " Do you want to log admin out?

"

• Kliknite Yes . Pojavljuje se prozor za prijavu korisnika.

• Ako se ne želite prijaviti, kliknite Close . Program se zatvara.

― Ako zatvorite program pomoću mogućnosti Logout , pojavit će se prozor za prijavu u kojem će se od vas tražiti da unesete korisničke podatke čak i ako je potvrdni okvir Auto Login odabran.

Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Picture .

Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.

Picture Mode

• Prilagodite način slike za odabrani uređaj za prikaz.

Contrast

• Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.

Brightness

• Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.

57

Boja

Color i Tint (G/R) nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala PC .

Color , Tint (G/R) , Color Tone i Color Temp.

nisu dostupni ako su odabrane mogućnosti PC

Source i Video Source .

Color

• Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.

Tint (G/R)

• Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.

Color Tone

• Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.

Color Temp.

• Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.

― Ta je mogućnost omogućena ako je postavka Color Tone postavljena na Off .

HDMI Black Level

• Prilagodite HDMI Black Level za odabrani uređaj za prikaz.

Opcije

Auto Motion Plus

Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.

• Off : onemogućite funkciju Auto Motion Plus .

• Clear : postavite razinu postavke Auto Motion Plus na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz živopisnih slika.

• Standard : postavite razinu postavke Auto Motion Plus na standardnu.

• Smooth : postavite razinu postavke Auto Motion Plus na glatku. Taj je način rada prikladan za prikaz glatkih slika.

• Custom : prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.

• Demo : ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke Auto Motion Plus . Rezultat s promijenjenim načinom rada moguće je pretpregledati na lijevoj strani prozora.

― Značajka Auto Motion Plus možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.

• Detail : Pogledajte detaljne informacije o odabranom uređaju za prikaz.

Brightness Sensor

• Omogućite ili onemogućite Brightness Sensor za odabrani uređaj za prikaz.

• Mogućnost Brightness Sensor otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu zaslona.

― Značajka Brightness Sensor možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.

58

Veličina

MPEG Noise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

• Off / Low / Medium / High / Auto

Smart LED

Upravlja LED pozadinskim osvjetljenjem radi postizanja maksimalne jasnoće slike.

Cinema Black

U načinu rada Film ta značajka zatamnjuje gornji i donji dio videoslike te tako pruža uvjerljiviji doživljaj.

• Off : isključuje značajku Cinema Black .

• On : prilagođava zatamnjenje gornjeg i donjeg dijela zaslona u skladu s videozapisom.

Picture Size

• Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.

• Stavka Detail bit će onemogućena ako je postavka Picture Size postavljena na način koji ne podržava detaljnu konfiguraciju.

• Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke Zoom .

• Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.

Detail

• Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.

PC Screen Adjustment

• Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima Coarse ili Fine .

• Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti Position .

• Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite Auto Adjustment .

59

Napredne značajke

3D Control

3D Mode

Odaberite format 3D ulaznog signala.

3D L/R Change

Zamjenjuje lijevu i desnu sliku.

3D 2D

Prikazuje sliku samo za lijevo oko.

3D Auto View

Ako 3D Auto View postavite na Message Notice , pojavljuje se skočni prozor s porukom kada proizvod primi 3D signal.

3D Optimization

Općenita prilagodba 3D efekta.

3D Expert Pattern

Prikaz 3D uzorka.

3D Effect

Prilagodite 3D efekte kao što je perspektiva i dubina prema svojim preferencama za doživljaj 3D prikaza.

• Auto : Automatski prilagodite postavke perspektive i dubine u skladu s izvorom 3D ulaznog signala.

• Manual : Ručno prilagodite postavke perspektive i dubine.

60

Advanced Settings Dynamic Contrast

Prilagodite kontrast zaslona.

Gamma Control

Prilagodite intenzitet primarne boje.

RGB Only Mode

Prikazuje boje Red , Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

Flesh Tone

Naglašava ružičastu "boju mesa."

Motion Lighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

LED Motion Plus

Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.

Color Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

• Auto / Native / Custom

Da biste prilagodili Color , Red , Green , Blue i Reset , postavite Color Space na Custom .

White Balance

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset

Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain

Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

• Reset

Ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.

61

Prilagodba zvuka

Stavka Bass ili Treble bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.

Postavljanje sustava

Video Wall

Možete promijeniti postavke zvuka.

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Sound .

Bass

• Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.

Treble

• Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.

Balance(L/R)

• Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.

SRS TS XT

• Omogućite ili onemogućite efekt SRS TS XT za odabrani uređaj za prikaz.

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu System .

Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više povezanih uređaja za prikaz.

― Funkcija Video Wall omogućena je samo kada su uređaji grupirani.

Video Wall

• Omogućite ili onemogućite funkciju Video Wall .

62

Format

• Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.

Full Natural

H

• Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.

V

• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.

― V je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno H .

• Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.

• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.

― H je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno V .

Screen Position

• Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored prema potrebi.

• Screen Position i Preview omogućeni su kada je funkcija Video Wall postavljena na Uključeno.

• Upamtite da je Preview omogućeno, ako je odabrano više skupova, samo ako postavke za H i V odgovaraju izgledu odabranih skupova.

• Da biste promijenili Position , odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.

― Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.

PIP

Osnovne informacije potrebne za prilagodbu PIP-a pojavit će se na zaslonu izbornika.

PIP će se onemogućiti kada je Video Wall On .

Imjate na umu da je Picture Size onemogućeno kada je PIP On .

PIP Size

• Pogledajte PIP Size trenutnog zaslona.

PIP Source

• Odaberite PIP izvor ulaza.

Sound Select

• Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.

Channel

• Ako je PIP Source TV , moguće je promijeniti kanal.

63

Općenito

Ventilator i temperatura

User Auto Color

• Automatski prilagodite boje zaslona.

― Dostupno samo u načinu rada PC .

Auto Power

• Postavite proizvod tako da se automatski uključi.

Standby Control

• Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.

Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite proizvoda.

Fan Control

• Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.

Fan Speed Setting

• Konfigurirajte brzinu ventilatora.

Temperature

• Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.

64

Sigurnost

Zaslonski prikaz

Safety Lock

• Zaključajte zaslonske izbornike.

― Da biste otključali izbornike, postavite Safety Lock na Off .

Button Lock

• Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.

― Da biste otključali gumbe, postavite Button Lock na Off .

Source OSD

• Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke Source .

Not Optimum Mode OSD

• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.

No Signal OSD

• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.

MDC OSD

• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.

65

Vrijeme

Timer

Clock Set

Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na računalu.

Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.

On Timer

• Repeat : navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer .

Once , EveryDay , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun , Manual

• Holiday Apply : postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer .

• On Time : postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.

• Volume : navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija On Time .

• Source : navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija On Time .

Off Timer

• Repeat : navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer .

Once , EveryDay , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun , Manual

• Holiday Apply : postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer .

• Off Time : postavite vrijeme za isključivanje odabranog uređaja za prikaz.

― Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti Repeat omogućeni su samo ako je odabrana postavka

Manual .

66

Holiday Management

Zaštita od urezivanja zaslona

Postavka Holiday Management omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće Timer uključe određenog datuma.

― Funkciju Holiday Management moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama funkcije Timer .

• Add : možete navesti praznike.

Kliknite gumb Add u prozoru Holiday Management .

• Delete : izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.

• Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.

Pixel Shift

Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.

67

Screen Saver

― Period (Hour) i Time (Sec) je moguće konfigurirati kada je odabrano

Repeat .

Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje vrijeme.

Timer : Možete postaviti mjerač vremena za Screen Saver .

• Off

• Repeat : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima ( Period ).

• Interval : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima (od Start Time do End Time ).

• Mode : odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

• Period (Hour) : odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Saver .

― Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer .

• Time (Sec) : navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Saver .

― Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer .

• Start Time : Postavite vrijeme početka prikazivanja čuvara zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

• End Time : Postavite vrijeme završetka prikazivanja čuvara zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

― Start Time i End Time je moguće konfigurirati kada je odabrano Interval .

68

Safety Screen

Lamp Control

Funkciju Safety Screen moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu uređaja za prikaz dulje vrijeme prikazuje statična slika.

Značajka Lamp Control koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije.

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.

Ako prilagodite Manual Lamp Control , Auto Lamp Control automatski će se prebaciti na Off .

Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.

Ako prilagodite Auto Lamp Control , Manual Lamp Control automatski će se prebaciti na Off .

• Ambient Light : značajka Ambient Light otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski prilagođava svjetlinu zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.

69

Ticker

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

Ticker

Omogućite ili onemogućite funkciju Ticker .

• Off / On

Message

Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

Timer

Postavite Start Time i End Time da biste prikazali poruku ( Message ).

Position

Odaberite orijentaciju za prikaz poruke ( Message ) iz Horizontal i Vertical .

Motion

Navedite Direction i Speed da biste prikazali poruku ( Message ).

Font Options

Navedite Size , Foreground Color , Foreground Opacity , Background Color i Background Opacity za poruku.

70

Postavke alata

Sigurnost

• Panel Control : uključite i isključite zaslon uređaja za prikaz.

• Remote Control : omogućite i onemogućite daljinski upravljač.

Ponovno postavljanje

• Reset Picture : ponovno postavite postavke zaslona.

• Reset Sound : ponovno postavite postavke zvuka.

• Reset System : ponovno postavite postavke sustava.

• Reset All : istovremeno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.

71

Uređivanje stupca

Options

Edit Column

Konfigurirajte postavke stavki koje će se prikazati na popisu zaslona.

• Language : odaberite jezik za korištenje u programu MDC. Kada odaberete jezik, ponovno pokrenite program MDC da biste koristili odabrani jezik.

• Command Retry Count : navedite broj ponovnih pokušaja kada naredba ne uspije.

• Error Status Interval : navedite vremenski interval za slanje upita uređaju za prikaz radi provjere je li došlo do stanja

" Fault Device ".

• Mail Alert Interval : navedite vremenski interval za obavijesti e-pošte u slučaju da se pojavi stanje " Fault Device ".

Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.

72

Monitor Window

Information

Pojavljuje se prozor s prikazom detalja prijenosa podataka između računala i uređaja za prikaz.

• Filter

Pogledajte informacije o programu.

73

Druge funkcije

Promjena veličine prozora

Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica.

Pomaknite strelicu da biste prilagodili veličinu prozora programa.

74

Upravljanje grupom

Stvaranje grupa

Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.

― Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.

1

Kliknite desnom tipkom miša i u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na lijevoj strani prozora programa odaberite Group

Edit .

Gumb Add on the same level omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.

2

U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Add on the same level ili Add on the sub level .

• Add on the same level : stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.

75

Brisanje grupa

• Add on the sub level : stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.

3

Upišite naziv grupe.

1

Odaberite naziv grupe i kliknite Edit .

2

U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Delete .

3

Kliknite Yes . Grupa će biti izbrisana.

76

Preimenovanje grupa

Rename

Upravljanje rasporedom

1

Odaberite naziv grupe i kliknite Edit .

2

U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Rename .

3

Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.

Stvaranje rasporeda

Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.

1 Kliknite All Schedule List u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete omogućiti gumb Add u sredini.

77

2

Kliknite gumb Add . Pojavit će se prozor Add Schedule .

3

Kliknite Add ispod stavke Device Group i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.

4

Odaberite Date&Time / Action i kliknite OK . Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja pojavit će se popis rasporeda.

Device Group : odaberite grupu.

Date&Time

Instant Execution : odmah pokrenite raspored.

Timer : Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.

Action : odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.

Izmjena rasporeda

Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite Edit .

Brisanje rasporeda

Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite Delete .

78

Vodič za rješavanje problema

Ponekad se mogu pojavljivati smetnje u radu ovog programa zbog komunikacijskog problema između računala i zaslona ili elektromagnetskih valova koji se emitiraju iz obližnjih elektroničkih uređaja.

Problem

Zaslon kojim želite upravljati ne prikazuje se u tablici s informacijama o sustavu.

Rješenje

1 Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u odgovarajući serijski priključak).

2 Provjerite je li povezan drugi zaslon s udvostručenom ID oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID oznakom može uzrokovati neprikazivanje zaslona zbog kolizije podataka.

Zaslon kojim želite upravljati ne prikazuje se na drugim rešetkama s informacijama o upravljanju.

Sljedeća poruka pojavljuje se više puta.

3 Provjerite je li ID zaslona unutar raspona od 0 do 99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)

― Na zaslonu koji podržava ID u rasponu od 0 do 99 ID oznaka trebala bi biti postavljena između 0 i 99.

Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u tablici s informacijama o sustavu.)

Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon povezan.

Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.

Zasloni se uključuju i isključuju u različito vrijeme iako je postavljena mogućnost On Time ili Off Time .

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme među povezanim zaslonima.

Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS-232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je funkcija Remote Control postavljena na Disable . Da biste riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite

Remote Control na Enable .

79

Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona

1

Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.

2

Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.

3

Kada su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije postavki za ID oznaku 3.

4

Ako je potvrđen okvir All + Select , a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.

80

Poglavlje 05

Prilagodba zaslona

Konfigurirajte postavke za Picture ( Backlight , Color Tone , itd.).

Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.

Picture Mode

MENU m : T Picture Mode ENTER

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Color

· Tint (G/R)

Information

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

Prikazuju se različite mogućnosti za Picture Mode ovisno o trenutnom izvoru ulaza.

Ako je izvor ulaznog signala PC, HDMI(PC)

• Information : taj način rada smanjuje umor očiju te je prikladan za prikaz informacija javnosti.

• Advertisement : taj je način rada prikladan za prikaz videosadržaja i oglasa na otvorenom ili u zatvorenom prozoru.

Ako je izvor ulaznog signala HDMI(AV)

• Dynamic : Ovaj način rada prikladan je za situacije kada je okolina jako osvijetljena.

• Standard : Ovaj način rada uglavnom je prikladan za svaku okolinu.

• Natural : prikladno za smanjenje umora očiju.

• Movie : Ovaj način rada smanjuje zamor očiju.

81

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

MENU m : T ENTER

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Color

· Tint (G/R)

Information

Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.

Izvor ulaznog signala

PC , HDMI (kada je osobno računalo povezano)

Picture Mode

Information

Advertisement

Prilagodljive mogućnosti

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness

HDMI (720p, 1080i, 1080p) Dynamic , Standard , Natural , Movie Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Color / Tint (G/R)

― Kada izmijenite Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Color ili Tint (G/R) , OSD će se prilagoditi u skladu s tim.

― možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.

― Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

82

Picture Size

MENU m : T Picture Size ENTER

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

16:9

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Size

ako imate kabelski ili satelitski prijamnik, on također može imati vlastiti skup veličina zaslona. No toplo vam preporučujemo da većinu vremena koristite način rada 16:9.

• 16:9 : postavlja sliku u način rada širine 16:9 .

• Zoom1 : koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.

• Zoom2 : koristite za veće povećanje.

• Smart View 1 : smanjuje sliku 16:9 za 50%.

― Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI .

• Smart View 2 : smanjuje sliku 16:9 za 25%.

― Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI .

• Wide Fit : povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.

• 4:3 : postavlja sliku u osnovni način ( 4:3 ).

― Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.

Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno jamstvom.

• Screen Fit : prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p).

• Custom : mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

• Original Ratio : ako je izvor ulaznog signala PC , HDMI (povezano računalo), videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.

― Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.

― možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.

Veličine slike dostupne prema izvoru ulaznog signala.

Izvor ulaznog signala

HDMI (720p, 1080i, 1080p)

PC , HDMI (kada je osobno računalo povezano)

Picture Size

16:9 , 4:3 , Smart View 1 , Smart View 2 , Custom , Wide Fit ,

Screen Fit

16:9 , 4:3 , Original Ratio

83

Position

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Resolution Select

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution Select

16:9

Off

Dostupno samo u načinu rada PC .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

16:9

Off

Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit .

― Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit ili Original Ratio , slijedite ove korake.

1 Pritisnite gumb da biste odabrali Position . Pritisnite gumb .

2

Pritisnite gumb ili da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.

3 Pritisnite gumb .

Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.

Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

84

Auto Adjustment

MENU m : T Auto Adjustment ENTER

Picture

Auto Adjustment

Dostupno samo u načinu rada PC .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

PC Screen Adjustment

PC Screen Adjustment

Coarse

Fine

Position

Image Reset

50

0

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.

• Coarse / Fine uklanja ili smanjuje šum na slici.

Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće ( Coarse ) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.

• Position prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.

Pritisnite gumb ili da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ili da biste prilagodili vodoravni položaj.

• Image Reset ponovno postavlja zadane postavke slike.

85

PIP

MENU m : T PIP ENTER

Picture

PIP

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select .

Ako isključite proizvod tijekom gledanja u načinu rada PIP , funkcija PIP ponovno se postavlja kao isključena. Kada uključite proizvod, morate ponovno uključiti značajku PIP da biste gledali monitor u načinu rada PIP .

Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog zaslona gledate igru ili karaoke.

Postavke za PIP

Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.

Glavna slika

PC

Podslika

HDMI

HDMI PC

• PIP ( Off / On ): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.

• Source : možete odabrati izvor podslike.

• Size ( , , , , , ): odaberite veličinu za podsliku.

• Position ( , , , ): odaberite položaj za podsliku.

― U načinu rada ( , , ) ne možete odabrati Position .

• Sound Select ( Main / Sub ): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub .

86

Advanced Settings

MENU m : T Advanced Settings ENTER

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Color Space

Medium

Off

0

Off

Native

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Izvor ulaznog signala Picture Mode

PC , HDMI (kada je osobno računalo povezano)

Information

Advertisement

Advanced Settings

White Balance / Gamma

White Balance / Gamma

Dynamic Contrast

Prilagodite kontrast zaslona.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Naglasi ružičasti Flesh Tone .

RGB Only Mode

Prikazuje boje Red , Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

• Off / Red / Green / Blue

Color Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

• Auto / Native / Custom

― Da biste prilagodili Color , Red , Green , Blue i Reset , postavite Color Space na Custom .

87

Advanced Settings

White Balance

Gamma

Motion Lighting

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

0

Off

White Balance

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

• Reset : ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.

Gamma

Prilagodite intenzitet primarne boje.

Motion Lighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

• Off / On

88

Picture Options

MENU m : T Picture Options ENTER

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Standard

10.000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite mogućnost pomoću tipki sa strelicama i i pritisnite .

Pomoću tipki sa strelicama promijenite postavku, a potom pritisnite ..

Izvor ulaznog signala Picture Mode Picture Options

PC , HDMI (kada je osobno računalo povezano)

Information Color Tone / Color Temp.

/ Dynamic Backlight

Advertisement Color Tone / Color Temp.

/ Dynamic Backlight

89

Picture Options

Color Tone

Color Temp.

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Standard

10.000K

Off

Off

Normal

Off

Off

Color Tone

Ako je izvor ulaza PC , HDMI (povezano računalo).

• Off / Cool / Standard / Warm

Ako je izvor ulaza HDMI .

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm12

― Warm1 ili Warm2 će se deaktivirati kada je Picture Mode Dynamic .

― Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.

Color Temp.

Prilagodite temperaturu boje ( Red / Green / Blue ). (Raspon: 3000K–15000K)

― Ta je mogućnost dostupna kada je Color Tone postavljeno na Off .

Digital Clean View

Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Clean View da biste smanjili statiku i nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.

MPEG Noise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

• Off / Low / Medium / High / Auto

90

Picture Options

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Normal

Off

Off

HDMI Black Level

Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.

• Normal / Low

― Dostupno samo u načinima rada HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.

Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja optimalne kvalitete.

• Off / Auto1 / Auto2

― Dostupno u načinima rada HDMI (1080i).

Dynamic Backlight

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.

• Off / On

― Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC dok je Video Wall On .

91

Picture Off

Picture

Picture Off

Reset Picture

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Picture

Picture

Picture Off

Reset Picture

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.

92

Poglavlje 06

Prilagodba zvuka

Konfigurirajte postavke zvuka ( Sound ) za proizvod.

Sound Mode

MENU m : T Sound Mode ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete odabrati način rada zvuka prema osobnim preferencama.

• Standard : odabire normalni zvuk.

• Music : više naglašava glazbu nego glasove.

• Movie : najbolji zvuk za filmove.

• Clear Voice : više naglašava glasove od drugih zvukova.

• Amplify : povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.

― Ako je Speaker Select postavljeno na External , Sound Mode je onemogućeno.

93

Sound Effect

MENU m : T Sound Effect ENTER

Sound

Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Standard

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.

― Ako je Speaker Select postavljeno na External , Sound Effect je onemogućeno.

― Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard .

• DTS TruSurround ( Off / On )

Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer

Function).

• DTS TruDialog ( Off / On )

Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije čuli dijalog.

• Equalizer

Koristite Equalizer za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.

Balance(L/R) : prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija propusnosti veze.

Reset : vraća ekvilizator na zadane postavke.

94

Speaker Settings

MENU m : T Speaker Settings ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Sound

MENU m : T Reset Sound ENTER

Sound

Standard Sound Mode

Sound Effect

Speaker Settings

Reset Sound

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

• Speaker Select ( External / Internal / Receiver )

Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi, postavite proizvod na External .

― Kada Speaker Select postavite na External , zvučnici proizvoda su isključeni.

Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Speaker Select postavljeno na Internal , i zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.

― Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.

Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.

95

Poglavlje 07

Applications

Source List

Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.

Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom.

Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.

― Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.

― Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.

MENU m : T Source List ENTER

Applications

Source List

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Refresh

MENU m : T Source List TOOLS Refresh ENTER

Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.

Edit Name

MENU m : T Source List TOOLS Edit Name ENTER

Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u mogućnosti Edit Name .

Preporučujemo i da promijenite naziv uređaja koji je izvor signala pomoću mogućnosti Edit Name da biste postigli optimalnu kvalitetu slike.

― Popis može obuhvaćati sljedeće uređaje izvore signala. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV /

IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

― Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name .

• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada PC .

• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI PC .

• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI Devices .

Information

MENU m : T Source List TOOLS Information ENTER

Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.

96

Poglavlje 08

System

Menu Language

MENU m : T Menu Language ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Postavite jezik izbornika.

― Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

97

Multi Control

MENU m : T Multi Control ENTER

System

Menu Language

Multi Control

Time

Eco Solution

Screen Burn Protection

Ticker

English

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfiguriranje postavki za Multi Control

• ID Setup

Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)

Pritisnite or da biste odabrali broj, a zatim pritisnite .

• ID Input

Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.

Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

98

Time

MENU m : T Time ENTER

Time

Clock Set

Sleep Timer Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer . Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije Timer .

Clock Set

Postavite sat tako da koristi različite značajke mjerača vremena proizvoda.

• Clock Set

Postavite Date i Time .

Odaberite Clock Set . Odaberite Date ili Time , a zatim pritisnite .

Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite .

― Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

Sleep Timer

Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.

( Off / 30 min.

/ 60 min.

/ 90 min.

/ 120 min.

/ 150 min.

/ 180 min.

)

― Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite . Da biste otkazali

Sleep Timer , odaberite Off .

99

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

On Timer

Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

On Timer : postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite trenutno vrijeme.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

― Prije korištenja značajke On Timer , morate postaviti sat.

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual . Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.

― Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Volume : postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Source : odaberite željeni izvor ulaznog signala.

100

Time

On Timer

Off Timer

Holiday Management

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off Timer

Postavite mjerač vremena za isključivanje ( Off Timer ) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. ( Off Timer 1 ~ Off

Timer 7 )

― Prije korištenja značajke Off Timer , morate postaviti sat.

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual . Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.

― Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Holiday Management

Timer će se onemogućiti tijekom razdoblja praznika.

• Add : odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.

Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba / , a zatim kliknite gumb Save .

Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.

Start : odredite datum početka praznika.

End : odredite datum završetka praznika.

Delete : izbrišite sve stavke s popisa neradnih dana.

Odaberite Delete . Prikazat će se poruka " Delete all holidays?

".

Odaberite Yes . Izbrisat će se svi neradni dani.

• Apply : postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.

Pritisnite da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.

Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.

101

Eco Solution

MENU m : T Eco Solution ENTER

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Auto Power Off

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Energy Saving

Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.

• Off / On

― Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off .

• Min. Backlight : Kada je Eco Sensor On , možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona.

― Ako je postavka Eco Sensor On , svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog osvjetljenja. Pomoću funkcije Min. Backlight možete upravljati minimalnom svjetlinom zaslona.

Auto Power Off

Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom 4 sata.

• Off / On

102

Screen Burn Protection

MENU m : T Screen Burn Protection ENTER

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Pixel Shift .

Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu.

Postavka Pixel Shift Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.

Pixel Shift

Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.

• Horizontal : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

• Vertical : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

• Time : odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.

Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.

Dostupne postavke Optimalne postavke

Horizontal (pikseli) 0 ~ 4 4

Vertical (pikseli) 0 ~ 4 4

Time (minuta) 1 min.

~ 4 min.

4 min.

― Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.

― Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak proizvoda.

― Ta funkcija nije dostupna u načinu rada Screen Fit .

103

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Off

Off

Timer

Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection .

Značajka Pixel Shift automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.

• Off

• Repeat : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima ( Period ).

― Period i Time je moguće konfigurirati kada je odabrano Repeat .

• Interval : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima (od Start Time do End Time ).

― Ta je mogućnost omogućena samo kada je značajka Clock Set konfigurirana.

• Mode : odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

Pixel : pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.

Rolling Bar : okomita pruga pomiče se s lijeva na desno.

Fading Screen : čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.

― Uzorci Rolling Bar i Fading Screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme ponavljanja.

• Period : odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection .

1 Hour ~ 10 Hour

― Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer .

• Time : navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection .

10 sec ~ 50 sec

― Mogućnost je omogućena kada je Pixel odabrano za Mode .

• Start Time : postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

• End Time : postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

104

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate Display

Side Gray

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Off

Off

Immediate Display

Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.

• Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen

Side Gray

Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3 , prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.

• Off / Light / Dark

105

Ticker

MENU m : T Ticker ENTER

System

Screen Burn Protection

Ticker

Video Wall

Source AutoSwitch Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

• Off / On

― Message , Time , Position , Motion , i Font Options omogućeni su samo kada je Ticker postavljeno na On .

• Message : unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

• Time : postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message .

• Position : odaberite orijentaciju za prikaz poruke Message iz odjeljka Horizontal i Vertical .

Horizontal ( Left / Center / Right )

Vertical ( Up / Middle / Down )

• Motion : navedite Direction i Speed za prikaz Message .

Motion ( Off / On )

Direction ( Left / Right / Up / Down )

Speed ( Slow / Normal / Fast )

― Direction i Speed omogućeni su samo kada je Motion postavljeno na On .

• Font Style : navedite poruke Size i Font Color .

106

Video Wall

MENU m : T Video Wall ENTER

Video Wall

Video Wall

· Format

· Horizontal

· Vertical

· Screen Position

On

Full

1

1

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Video Wall je omogućeno ako je PIP postavljeno na Off .

Ako su više od četiri zaslona povezana vodoravno i okomito, preporučuje se korištenje ulazne razlučivosti razine XGA (1024 x 768) ili više radi sprječavanja pojave tamne slike zbog smanjenja kontrasta ili intenziteta boje.

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Video Wall

Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall .

Da biste organizirali videozid odaberite On .

Format

Odaberite format u kojem će se prikazivati slike na više zaslona.

• Full : prikažite slike preko cijelog zaslona.

• Natural : prikažite slike u izvornoj razlučivosti bez povećavanja ili smanjivanja.

― Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Horizontal

Ova funkcija automatski dijeli zaslon u skladu s navedenim brojem vodoravnih prikaza.

Unesite broj vodoravnih prikaza.

Vodoravno prikazani zaslon automatski će se podijeliti u skladu s unesenim brojem.

Vodoravnom rasporedu prikaza može se dodijeliti najviše 15 prikaza.

― Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.

― Horizontal je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

107

Video Wall

Video Wall

· Format

· Horizontal

· Vertical

· Screen Position

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

Full

1

1

Vertical

Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju okomitih zaslona.

Unesite broj okomito poredanih zaslona.

Okomiti prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju.

U okomitom rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.

― Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.

― Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Screen Position

Raspored podijeljenih zaslona možete prilagoditi pomicanjem zaslona označenih brojem pomoću funkcije Screen Position .

Odaberite Screen Position da biste prikazali raspored zaslona (određenih brojem) naveden pomoću postavki Horizontal ili

Vertical . Da biste prilagodili raspored, pomaknite broj (zaslon) pomoću gumbi za smjer na daljinskom upravljaču i pritisnite

.

― U Screen Position je moguće rasporediti najviše 100 zaslona.

― Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

― Prozor Screen Position prikazan je samo kada su Horizontal i Vertical konfigurirani.

108

Source AutoSwitch Settings

MENU m : T Source AutoSwitch Settings ENTER

Source AutoSwitch Settings

Source AutoSwitch

· Primary Source Recovery

· Primary Source

· Secondary Source

On

Off

All

PC

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ako se zaslon uključi kada je značajka Source AutoSwitch On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.

Source AutoSwitch

Kada je funkcija Source AutoSwitch On , izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog videozapisa.

Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.

Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.

Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.

Ako je odabir Primary Source postavljen na All , zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.

Primary Source Recovery

Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.

― Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All .

Primary Source

Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.

Secondary Source

Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.

109

General

MENU m : T General ENTER

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

On

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Max. Power Saving

Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.

• Off / On

― Dostupno samo u načinu rada PC , HDMI .

Game Mode

Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete način rada za igranje.

• Off / On

― Mjere opreza i ograničenja za Game Mode

Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, postavite Game Mode na Off na izborniku za postavljanje.

― Game Mode nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC .

― Ako je Game Mode On . Picture Mode je postavljeno na Standard , a Sound Mode je postavljeno na Movie .

Auto Power

Omogućavanjem ove opcije proizvod će se automatski uključiti ako je priključen kabel napajanja.

• Off / On

Safety Lock

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

• Off / On

Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK .

Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK , a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).

110

General

Max. Power Saving

Game Mode

Auto Power

Safety Lock

Button Lock

Standby Control

Lamp Schedule

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Off

Off

On

Off

Off

Button Lock

Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.

Ako je mogućnost Button Lock (Zaključavanje gumba) postavljena na On (Uključeno), proizvodom je moguće upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.

• Off / On

Standby Control

Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.

• Auto

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala povezan sa zaslonom.

Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.

• On

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

• Off

Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.

― Standby Control je omogućeno ako je Source List postavljeno na PC , HDMI .

― Ako se prikazuje poruka No Signal , a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.

Lamp Schedule

Omogućuje prilagodbu vrijednosti Lamp (Žarulja) na vrijednosti koju korisnik definira u određeno vrijeme u MDC načinu rada.

• Off / On

111

General

OSD Display

Power On Adjustment

Temperature Control

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

0 sec

77

OSD Display

Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.

― Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD

Power On Adjustment

Možete podesiti vrijeme zagrijavanja za uključivanje zaslona nakon pritiska na gumb napajanja. (Raspon: 0 – 50 sekunda)

― Prekratko vrijeme zagrijavanja može oštetiti proizvod zbog prevelikog napona.

Temperature Control

Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.

Zadana je temperatura 77 C.

Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).

― Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.

112

Change PIN

MENU m : T Change PIN ENTER

System

Change PIN

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pojavit će se zaslon Change PIN .

Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN . Ponovno upišite iste četiri znamenke u odjeljak Confirm New PIN .

Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close . Proizvod je upamtio vaš novi PIN.

113

Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU m : T Anynet+ (HDMI-CEC) ENTER

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

On

Yes

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) nije moguće koristiti s drugim proizvodima ovog proizvođača.

Upute za povezivanje vanjskih uređaja Anynet+ potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.

― Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.

― Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj

Anynet+ .

― Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.

― Kada ste u načinu rada PIP , Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.

― Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.

Izbornik Anynet+

Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.

Izbornik Anynet+

View PC

Device List

Opis

Mijenja način rada Anynet+ u PC .

Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.

(naziv_uređaja) MENU

(naziv_uređaja) Tools

Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.

Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

(naziv_uređaja) Title Menu Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

114

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

Yes

Auto Turn Off

Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi ( Off ) kada se proizvod isključi.

• No / Yes

― Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes , pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.

― O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.

Prebacivanje između uređaja Anynet+

1 Pritisnite gumb TOOLS , pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC) , a zatim pritisnite .

2 Odaberite Device List , a zatim pritisnite gumb .

Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.

3

Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb . Možete se prebaciti na odabrani uređaj.

― Izbornik Device List pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System .

― Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.

― Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti funkciju Anynet+.

― Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Device List .

115

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+

Problem

Anynet+ ne funkcionira.

Moguće rješenje

• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.

• Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).

• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.

• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku za postavljanje Anynet+.

• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.

• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)

• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.

• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.

Želim pokrenuti Anynet+.

Želim izaći iz sustava Anynet+.

Poruka Connecting to Anynet+ device ...

pojavljuje se na zaslonu.

• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku Anynet+ System .

• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ , pa odaberite željeni izbornik.

• Odaberite View PC na izborniku Anynet+ .

• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.

• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.

• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.

Uređaj Anynet+ se ne reproducira.

• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.

116

Problem

Povezani se uređaj ne prikazuje.

Zvuk proizvoda ne čuje se kroz prijamnik.

Moguće rješenje

• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.

• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku Anynet+ System .

• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.

• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.

• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.

• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.

• Optičkim kabelom povežite proizvod s prijamnikom.

117

Magic Clone

MENU m : T Magic Clone ENTER

Magic Clone

Clone to USB

Clone From USB

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset System

MENU m : T Reset System ENTER

System

Reset System

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete nekoliko proizvoda.

• Clone to USB : kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.

• Clone From USB : proizvodu dodijelite postavke spremljena na USB uređaju.

po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.

― Ta mogućnost možda neće ispravno funkcionirati ako USB uređaj sadrži drugu datoteku osim datoteke postavki.

― Potvrdite ispravno funkcioniranje USB uređaja prije pokretanja mogućnosti.

― Ta je mogućnost dostupna za proizvode koji imaju isti Model Code i Software Version .

Idite na Support Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version .

Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.

118

Reset All

MENU m : T Reset All ENTER

System

Reset All

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.

119

Poglavlje 09

Support

Current Version : to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.

Nemojte uklanjati USB pogon do završetka nadogradnje.

Software Update

MENU m : T Software Update ENTER

Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

― Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.

― Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.

By USB

1

Posjetite http://www.samsunglfd.com

2

Preuzmite najnoviju .exe arhivu nadogradnje softvera putem USB-a na svoje računalo.

3

Izdvaja .exe arhivu na vaše računalo. Trebali biste imati jednu mapu čiji je naziv jednak nazivu exe datoteke.

4

Kopirajte mapu na USB izbrisivi memorijski pogon.

5

Uključite proizvod, a potom umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u USB priključak proizvoda.

6

Na izborniku proizvoda idite na Support Software Update .

120

Contact Samsung

MENU m : T Contact Samsung ENTER

Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.

Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.

― Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version .

121

Poglavlje 10

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke

Samsung za korisničku podršku.

Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

Testiranje proizvoda

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.

1

Isključite računalo i proizvod.

2

Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.

3

Uključivanje proizvoda.

4

Ako se prikazuje poruka No Signal , proizvod radi normalno.

Provjera rezolucije i frekvencije

Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost

(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).

122

Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.

Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.

Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.

Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.

Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.

(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)

Problem sa zaslonom

LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.

No Signal se prikazuje na zaslonu (pogledajte "Povezivanje s računalom").

Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.

Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela

Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i frekvencije za proizvod.

U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Provjerite kabelsku vezu s proizvodom

123

Problem sa zaslonom

Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.

Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.

Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.

Prilagodite Coarse i Fine .

Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.

Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.

Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.

Prilagodite Brightness i Contrast .

Boje na zaslonu nisu ujednačene.

Idite na Picture i prilagodite postavke za Color Space .

Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.

Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do

1 sekunde.

Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance

Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.

.

Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Problem sa zvukom

Nema zvuka.

Jačina zvuka je premala.

Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.

Provjerite jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka.

Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

124

Problem s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).

Provjerite nisu li se baterije ispraznile.

Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.

Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

125

Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

Odgovor

Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča Izgled i teme Prikaz Postavke Napredno

Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča Prikaz Postavke Napredno

Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Personalizacija

Postavke prikaza Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz Prilagodi razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz

Prilagodi razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča Izgled i teme Zaslon Postavke i podesite rezoluciju.

• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča Zaslon Postavke i podesite rezoluciju.

• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prilagodi

Postavke prikaza i podesite rezoluciju.

• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.

• Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz

Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.

126

Pitanje

Kako postaviti način rada za uštedu energije?

Odgovor

• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i teme Zaslon

Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Zaslon Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija

Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija

Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija Personaliziraj Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS

SETUP na računalu.

127

Poglavlje 11

Specifikacije

1 Veličina

2 Područje prikaza

V

O

3 Dimenzije (Š x V x D)

D

Š

V

Općenito

Naziv modela

Zaslon

Dimenzije (Š x V x D)

Veličina

Područje prikaza

Masa (bez postolja)

VESA

Boja zaslona

Sinkronizacija

Rezolucija

Vodoravna frekvencija

Okomita frekvencija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

Maksimalna frekvencija vremenskog razdjelnika piksela

ED32C

32 (31,5" / 80 cm)

ED40C

40 (40" / 101cm)

ED46C

46 (45,9" / 116 cm)

ED55C

55 (54,6" / 138 cm)

697,6845 mm (V) x

392,256 mm (O)

736,0 x 434,5 x 93,7 mm

885,6 mm (V) x 498,15 mm (O)

925,4 x 541,0 x 93,6 mm

1018,08 mm (V) x

572,67 mm (O)

1057,7 x 615,8 x 94,8 mm

1209,6 mm (V) x 680,4 mm (O)

1247,7 x 722,9 x 94,8 mm

6,0 kg 9,3 kg 11,9 kg 18,3 kg

200 x 200 mm 400 x 400 mm

8-bitna , 16,7 milijuna (ED32C) 10-bitna(treperenje), 1,07 milijardi(ED40C, ED46C, ED55C)

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz, 1366 x 768 @ 60 Hz (samo za modele ED32C)

1920 x 1080 @ 60 Hz

148,5 MHz (analogni, digitalni)

128

Naziv modela

Napajanje

ED32C ED40C ED46C ED55C

Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.

Priključci signala

Atmosferski uvjeti

Ulaz

Izlaz

Rad

PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB (samo za servisiranje)

Audio Out, RS232C Out

Temperatura : 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)

Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Skladištenje Temperatura : -20 C ~ 45 C (- 4 F ~ 113 F)

Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

― Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.

Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.

― Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

― Ovo je digitalni uređaj klase A.

129

Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije

Uobičajeni način rada

Nazivna snaga uobičajeno Maks.

Način rada za uštedu energije

(SOG signal: ne podržava način rada

DPM)

Napajanje je isključeno

Napajanje je isključeno

(Gumb za uključivanje/ isključivanje u isključenom položaju)

Indikator napajanja Uključeno Treptanje Uključeno Uključeno

Potrošnja energije ED32C 70 W 47 W 77 W 0,5 W 0,5 W 0 W

ED40C

ED46C

100 W

110 W

76 W

88 W

110 W

121 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0 W

0 W

ED55C 150 W 120 W 165 W 0,5 W 0,5 W 0 W

― Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.

― Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.

― Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).

130

Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Okomita frekvencija

Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

― Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.

Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.

Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija

IBM, 720 x 400

Vodoravna frekvencija

(kHz)

31,469

Okomita frekvencija

(Hz)

70,087

Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela

(MHz)

28,322

Polaritet

(V/O)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

131

Rezolucija

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela

(MHz)

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Polaritet

(V/O)

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

132

Poglavlje 12

Dodatak

Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU

― Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.

NORTH AMERICA

U.S.A

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com

CANADA 1-800-SAMSUNG(726-7864)

MEXICO 01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French) http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

0800-333-3733

800-10-7260

0800-124-421

4004-0000

800 - SAMSUNG (726- 7864)

From mobile 02-24 82 82 00 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/cl

133

LATIN AMERICA

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

PERU

01-8000112112

Bogotá: 6001272

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

00-1800-5077267

800-7267

98005420001

0-800-777-08 (Only from landline)

336-8686 (From HHP & landline) http://www.samsung.com/co http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

134

LATIN AMERICA

PUERTO RICO

TRINIDAD & TOBAGO

URUGUAY

VENEZUELA

EUROPE

AUSTRIA

BELGIUM

BOSNIA

BULGARIA

CROATIA

CYPRUS

CZECH

DENMARK

EIRE

ESTONIA

1-800-682-3180

1-800-SAMSUNG(726-7864)

40543733

0-800-100-5303 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)

02-201-24-18

051 133 1999

07001 33 11 , normal tariff

062 SAMSUNG (062 726 786)

8009 4000 only from landline

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

800 - SAMSUNG (800-726786)

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská

394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung

Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

70 70 19 70

0818 717100

800-7267 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ee

135

EUROPE

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

ITALIA

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBURG

MONTENEGRO

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

030-6227 515

01 48 63 00 00

0180 5 SAMSUNG bzw.

0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and land line

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800 - SAMSUNG (726- 7864)

8000-7267

8-800-77777

261 03 710

020 405 888

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

815 56480

0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **

* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)

** (koszt połączenia według taryfy operatora)

808 20-SAMSUNG(808 20 7267) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.com/lt http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com

136

EUROPE

ROMANIA

SERBIA

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

CIS

ARMENIA

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

MOLDOVA

MONGOLIA

08008 SAMSUNG (08008 726 7864)

TOLL FREE No.

+381 11 321 6899

(old number still active 0700 7267864)

0800 - SAMSUNG(0800-726 786)

902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)

0771 726 7864 (SAMSUNG)

0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

0330 SAMSUNG (7267864)

0-800-05-555

088-55-55-555

810-800-500-55-500

0-800-555-555

8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)

00-800-500-55-500

0-800-614-40

+7-800-555-55-55 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French) www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

137

CIS

RUSSIA

TADJIKISTAN

UKRAINE

UZBEKISTAN

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

8-800-555-55-55

8-10-800-500-55-500

0-800-502-000

8-10-800-500-55-500

1300 362 603

400-810-5858

(852) 3698 4698

1800 3000 8282

1800 266 8282

0800-112-8888

021-5699-7777

0120-327-527

1800-88-9999

0800 SAMSUNG (0800 726 786) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English) http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com

138

ASIA PACIFIC

PHILIPPINES

EGYPT

IRAN

JORDAN

KUWAIT

MOROCCO

SINGAPORE

TAIWAN

THAILAND

VIETNAM

MENA

BAHRAIN

1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT

1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel

1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe

02-5805777

1800 - SAMSUNG (726- 7864)

0800-329-999

0266-026-066

1800-29-3232

02-689-3232

1 800 588 889

8000-4726

08000-726786

021-8255

800-22273

065777444

183-2255 (183-CALL)

080 100 2255 http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com

139

MENA

OMAN

QATAR

SAUDI ARABIA

SYRIA

TURKEY

U.A.E

AFRICA

ANGOLA

BOTSWANA

CAMEROON

COTE D’ IVOIRE

GHANA

KENYA

NAMIBIA

NIGERIA

SENEGAL

800 - SAMSUNG (726- 7864)

800-2255 (800-CALL)

9200-21230

18252273

444 77 11

800 - SAMSUNG (726- 7864)

91-726-7864

0800-726-000

7095- 0077

8000 0077

0800-10077

0302-200077

0800 545 545

8197267864

0800-726-7864

800-00-0077 http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) http://www.samsung.com/sa (Arabic) http://www.samsung.com/Levant (English) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

140

AFRICA

SOUTH AFRICA

TANZANIA

UGANDA

ZAMBIA

0860-SAMSUNG (726-7864 )

0685 88 99 00

0800 300 300

211350370 http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

141

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

― Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja

• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

• vanjski utjecaj ili pad uređaja

• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung

Electronics Co., Ltd.

• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)

• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)

― Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

142

Pravilno odlaganje

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili

Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Korisnik ne može zamijeniti bateriju koja je ugrađena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga. Nemojte pokušavati vaditi bateriju ili je bacati u vatru. Nemojte rastavljati, gnječiti niti bušiti bateriju. Namjeravate li baciti proizvod, služba za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere s ciljem recikliranja i obrade proizvoda, uključujući i njegovu bateriju.

143

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

• Kako biste mogli uživati u optimalnoj kvaliteti slike, na svojem računalu otvorite Upravljačku ploču te podesite rezoluciju i učestalost osvježavanja u skladu s podacima u nastavku. Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.

Rezolucija: 32": HD (1366x768), 40" ~ 75": FHD (1920x1080)

Okomita frekvencija (učestalost osvježavanja): 46 ~ 75 Hz

• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6,220,800

• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine .

• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.

• Za razliku od CDT, TFT-LCD monitori (zbog prirode svojeg zaslona) mogu se postaviti samo na jednu rezoluciju radi postizanja optimalne kvalitete slike. Iz tog razloga postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje se odabir navedene optimalne rezolucije za monitor.

144

Sprečavanje zaostalih slika

Matrica crne boje

Zajedni č ka elektroda (ITO)

Izvor Odvod

Ulaz

TFT

Vod podatkovne sabirnice

Filtar boja

Što su zaostale slike?

Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.

Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.

Elektroda piksela (ITO)

Kondenzator (Cs)

― Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.

• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije

Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja.

Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.

Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.

Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.

Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.

• Redovita promjena boja

Korištenje 2 boje

Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

Type 1

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

145

• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.

― Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.

― Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

• Redovita promjena boje teksta

Koristite jarke boje podjednake svjetline.

Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta

TIME

20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.

Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 3 ]

146

Licenca

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby

Laboratories.

®

Premium Sound 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX

Certified Ⓡ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI

Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the

United States and other countries.

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora

U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.

147

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i

(isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.

- Skeniranje

Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku.

Veći broj piksela znači jasniju sliku življih boja.

- Progresivno

U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno) na zaslonu.

- Isprepleteno

U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).

Neisprepleteni i isprepleteni način rada ____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.

Razmak između točaka ____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje. Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.

Okomita frekvencija ____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.

Vodoravna frekvencija ____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Izvor ulaznog ____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video odnosno

DVD reproduktora.

Plug & Play ____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije

Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Razlučivost ____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon.

Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.

Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih piksela

(okomita rezolucija).

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).

148

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 165.1 cm (65") 1920 x 1080 pixels LED 320 cd/m²
  • 6.5 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement