ATV EXS-5 Getting Started

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

ATV EXS-5 Getting Started | Manualzz

aDrums EXS-5

Quick Start Guide

EN

JA

Velkommen .

Indhold

Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Samlevejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Toppanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bagpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1 Klargøring

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Tilslutning af lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tilslutning af pads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Zoner understøttet af xD3's trigger-indgange4

Tænd / sluk42 Spille

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Start-skærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Spille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Korresponderende spillestile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ændre trommesæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vælg et trommesæt fra listen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Detaljeret information

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Information om funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Understøttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4

Vigtig information

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Vigtig sikkerhedsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Vigtig information om brugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Før du bruger aDrums EXS-5 skal dulæse ‘4 Vigtig information’ p .20 .

2

Opstilling

Pakkens indhold

Dette produkt omfatter følgende ting .

14” 16”

13”

Kick Pad Støtter til kick pad x2 Crash bækken pads x2

10”

Ride bækken pad

Snare og Tom pads Tom pads x2 xD3 tromme modul

Trommestativ

Vekselstrømsadapter

Hi-hat pad Vekselstrømsadapter til hi-hat pad

Hurtig startvejledning (dette hæfte)

Trigger kabel

SD hukommelseskort kabelstrips

Trommenøgle

Multi-trigger kabel

Rør D x2

Rør a x2 Rør B x2 Rør E

Rør C Bækken-arme x3

3

Tromme-arme x4

Samlevejledning

Monter rørene a til E som illustrationen til højre viser.

* Et korresponderende mærke (A til E) er fæstet på hvert rør .

B

D

C

A

1

Før rør a ind i klemmen på rør C

D

A

Opstilling

B

E

Rør C

Rør A

A

*Spænd klemmeboltene forsvarligt

2

Før rør a og rør B ind i klemmerne på enderne af rør D

Rør D

D

Stander L

B

Rør B

Rør A

*Spænd klemmeboltene forsvarligt

4

Opstilling

3

Før rør a og rør B ind i klemmerne på enderne af rør E

E

Rør E

Rør A

A

B

Rør B

4

Fastgør klemmerne på rør D på standerne L og R

D

Rør D

Stander L

Stander R

70mm

*Spænd klemmeboltene forsvarligt

Stander R

5

5

Fastgøt tromme-armene

6

Fastgør bækken-armene

*Spænd alle bolte forsvarligt

Opstilling

*Spænd alle bolte forsvarligt

6

7

Fastgør snare og gulv tom-pads

13”

*Spænd alle bolte forsvarligt

8

Fastgør tom pads

10”

*Juster spændingen på pad-hovederne med den vedlagte stemmenøgle .

*Spænd alle bolte forsvarligt

7

Opstilling

9

Fastgør bækken pads

1

2

14” crash bækken

Opstilling

16” ride bækken

14” crash bækken

2

10

Fastgør hi-hat bækken

1

Hi-hat stander

3

2--3cm

4

*En hi-hat stander er ikke inkluderet

8

Vekselstrømsadapter til hi-hat bækken

*Denne vekselstrømsadapter kan bruges i hele verden. Tilslut venligst adapteren på et stik (flere typer er vedlagt), der er passer til kontakterne i det land, du befinder dig i.

5

6

11

Fastgør støtterne på kick pad

1

2

*Spænd knapperne

*En kick pedal er ikke inkluderet .

*Spidsen af støtten kan justeres, så den stikker frem fra gummiproppen .

*Bemærk at piggene kan beskadige gulvene .

*Bemærk at piggene kan skade kroppen .

12

Monter xD3 tromme modulet

Støtter

3

Opstilling

*Når alt er samlet, skal du kontrollere at alle bolte er spændt forsvarligt .

9

CLICK

CLICK

HOME

HOME

HOME

CLICK

HOME

HOME

CLICK

TRACK

HOME

CLICK

CLICK

HOME

HOME

HOME

CLICK

HOME

HOME

CLICK

TRACK

HOME

Opstilling

xD3 Toppanel

Kun de knapper, der bruges, lyser .

Strøm-knap

Et langvarigt tryk på denne knap tænder og slukker strømmen .

SANG [ ](SPIL/STOP)-knap

Anvendes til at starte og stoppe sangen .

Et SD-hukommelseskort er nødvendigt til sang-playback .

Metronom[ ]-knap

Anvendes til at tænde / slukke den

MENU

VOLUMEN [+][–]-knapper

Anvendes til at justere volumen i hovedtelefoner og højtalere .

MENU

1 2 3 4 5

LIST

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

SONG

CLICK

CLICK

HOME

HOME

HOME

CLICK

HOME

HOME

1

HOVEDTELEFONER

Audio-stik til hovedtelefoner .

2 3 4 registrerede trommesæt .

]

Tryk på knappen [1] for at gå tilbage til start-skærmen .

5

[LISTE]-knap

SONG VOLUME over de trommesæt, du

VARIATION kan vælge .

MENU

ENTER

[

Indstillingsknap

Anvend denne knap til at ændre og vælge forskellige indstillinger og menu-elementer .

[ENTER/MENU]-knap

Anvendes til at indstille / vælge parametre og værdier .

On the home screen, “Menu” is displayed . SONG VOLUME

1 3 4 5

LIST

CLICK knapperne [2] [3] [4] [5], som anvendes til at vælge de viste menu-funktioner .

For eksempel som vist på skærmen

(højre):

TRACK

[2] Knap = DELETE

[4] Knap = HELP

[5] Knap = LOAD

HOME

VARIATION

SONG

1

10

HOME

改定履歴 日付 担当 承認

2

4

3

2

6

6

5

3 5

MENU

3

2

ENTER

承認:

ATV 株式会社

Knapper, der ikke har korresponderende Mori

2017.3.27

公差: ±0.3

設計: Mori

2017.3.27

担当

SONG

承認

発行: ATV 株式会社 公差: ±0.3

ENTER

MENU

Gray (C0M0Y0K50)

図面番号:

名称:

HR08-****

葉数: 1 / 1

図面番号: HR08-****

葉数: 1 / 1

1 2 3 4 5

MENU

ENTER

生産図

生産図

1 HOME 2 3 4 5

VARIATION

HOME

Opstilling

xD3 Bagpanel

SD-kort

Indsæt de vedlagte SD-kort, som indeholder sang-data . Flere sange kan også lagres og indlæses . SD-kortet kan også anvendes til backup og import af xD3 lyd-data . Til xD3 kan der kun anvendes SD /SDHC-kort fra 2

GB op til 32 GB .

USB xD3 kan sluttes til

Mac og Windows PC’er, hvilket gør det muligt at sende og modtage MIDI-meddelelser . Brug et

USB 2 .0 kabel .

MIDI UD

Tilslut MIDI-enheder og send MIDI-signaler .

UDGANG

Disse jack-stik er til audio-udgangssignaler .

Slut dem til på en ekstern højtaler, mikserpult eller andre audio-enheder .

AUDIO IND

Tilslut en musikafspiller her, så du kan spille sammen med lyden fra den . AUDIO IND signalet ledes til UDGANGEN og

HOVEDTELEFONER .

CRASH 2

Tilslut en ekstra bækken-pad for at udvide trommesættet .

MULTI TRIGGER IND

Tilslut det medfølgende multitrigger kabel her, for at få triggersignalerne fra pads .

Jævnstrøm IND

Tilslut den vedlagte vekselstrømsadapter her .

Om vekselstrømsadapteren

Vekselstrømsadapteren kan bruges over hele verden .

Brug det medfølgende stik, der passer til stikkontakt-typen i dit land.

*Du må kun bruge den medfølgende vekselstrømsadapter og stik .

11

6

5

4

3

2

1

承認:

発行: ATV 株式会社

改定履歴 日付

設計:

公差: ±0.3

Mori

2017.3.27

担当 承認 色調: Gray (C0M0Y0K50)

名称: eD3 BOTTOM CASE

図面番号:

HR08-****

生産図

葉数: 1 / 1

1 Klargøring

Tilslutning af lydudstyr

For at kunne høre lydene fra xD3, er en af de følgende ting .

• Hovedtelefoner, eksterne højtalere osv .

Du kan spille sammen med dine egne sange ved at tilslutte en musikafspillers stereo-udgang til xD3’s AUDIO IND-stik .

USB ATV LINK

SD CARD

R OUTPUT L AUDIO IN

TRIGGER INPUT

MULTI TRIGGER DC IN 2 AUX 1

Stereo 1/4” stik til hovedtelefoner

Stereo 3 .5mm mini stik

Mono 1/4” stik udgange

L R

12

Tilslutning af pads

Tilslut først multi-trigger-kablet på xD3’s bagpanel og derefter på hver pad . Bemærk forbindelsesdestinationen mærket på hvert stik, og tilslut dem som vist på illustrationen .

Når alt er forbundet, skal kablerne fæstes på stativet med de vedlagte kabelstrips .

1 Klargøring

CTL

HH

CR

SN

T1 T2

T3

K

CUP

(KLOKKE)

RD

*Brug det ekstra trigger-kabel, som er vedlagt i pakken, til at forbinde xD3 til

CRASH 2 .

CRASH 2

13

1 Klargøring

Zoner understøttet af xD3’s trigger-indgange

xD3 triggerindgang

KICK

Understøttet zone

Hoved

Spærrefilter

Ikke til stede

Information

Indgangshardware er kun single-trigger kompatibelt .

SNARE

TOM 1

Hoved kant

Hoved

Ikke til stede

Ikke til stede

Side stick lyden kan aktiveres, se brugsanvisningen .

(Kun til rådighed på SNARE indgangen .)

Indgangshardware er kun single-trigger kompatibelt .

Indgangshardware er kun single-trigger kompatibelt .

Indgangshardware er kun single-trigger kompatibelt .

TOM 2

TOM 3

HI-HAT

CRASH

RIDE

CRASH 2

Hoved

Hoved

Flade, kant

Flade, kant

Flade, kant, klokke JA

Flade, kant JA

Ikke til stede

Ikke til stede

JA

JA

Tre-zone indgang kræver to pad-kabler .

Tænd / sluk

Tænde

1

Sænk volumen på de tilsluttede forstærkere eller højtalere.

2

Tænd for strømmen til hi-hat.

Indikatoren under hi-hat tændes .

3

Tryk længe på kontakten på xD3.

Strømmen tændes .

Slukke

Kontakt på hi-hat

Tænd< >Sluk

1

Sænk volumen på de tilsluttede forstærkere eller højtalere.

2

Tryk længe på kontakten på xD3.

Strømmen slukkes .

Alle indstillinger er gemt .

*At koble vekselstrømsadapteren fra uden at slukke strømmen kan medføre fejlfunktion . Sluk altid ved at trykke på strøm-knappen .

3

Sluk på hi-hat kontakten.

Sluk for strømmen automatisk (auto-sluk)

Hvis der ikke er spillet eller arbejdet på xD3 i 30 minutter slukkes strømmen automatisk for at spare på elektriciteten . Denne funktion kan deaktiveres .

Se flere informationer i  brugsanvisningen .

*Strømmen til hi-hat slukker ikke automatisk.

14

1 Klargøring

Trigger-indstillinger

Disse indstillinger bruges til at optimere ydeevnen af xD3 ved at kalibrere enhedens trigger-følsomhed som svar på signalerne fra pad sensorerne .

Indstilling af trigger-følsomheden er vigtig, når du bruger udstyret for første gang, eller når du

ændrer pad-type .

Fokuseret pad display

System fane

Trigger fane

Hjælp skærm display

Utility fane

1

Tryk på [3] (TRIGGER)-knappen og vælg trigger-fanen.

2

Brug indstillingsknappen til at vælge en enhed og tryk på [ENTER]-knappen.

*Disse generelle indstillinger gælder alle trommesæt .

Total pad-respons

Pad type

Sensitivitet

Hoved-kant justering

Pedal HH sens

HH lukket justering

Cross-Talk guide

Forøgelse af følsomheden af alle pads giver en kraftig lyd, selv når du spiller med bløde slag . Dette kan være egnet til mindre børn eller musikere, der har en blødere spillestil . Sensitiviteten øges, når du øger plus [+]-værdien .

Anvendes til at indstille pad-typen, der er forbundet til hver trigger-indgang .

*Brug venligst standardindstillingen .

Anvendes til at justere sensitiviteten for hver pad . Sensitiviteten øges, når du

øger værdien .

Anvendes til at justere balancen-sensitiviteten mellem tromme-lyden og rimshot lyden på snare-pad .

Hvis rim-shot lyden er den samme, når du slår på snare-pad, prøv at justere skyderen længere i retning af ‘H’ for at finde balancen.

Hvis du synes det er vanskeligt at spille rim-shot, prøv at justere skyderen længere i retning af ‘R’.

Anvendes til at justere volumen af fod-lukket og fod-splash hi-hat lyde .

Anvendes til at justere hi-hats lukket position . Hvis hi-hat ikke lyder tilstrækkelig

‘lukket’ når der trykkes på pedalen med normalt tryk, juster indstillingen til plus

[+]-siden . Hvis hi-hat ikke lyder tilstrækkeligt ‘åben’ når pedalen er sluppet, juster indstillingen til minus [-]-siden .

Anvendes til at fjerne “cross-talk”, som er en uønsket signal-transmission mellem pads .

Du skal blot slå på hver pad, efter cross-talk guidens anvisning, og de relevante indstillinger foretages automatisk .

Se mere detaljerede instruktioner i afsnittet om anvendelsen af "Cross-talk guiden" (s .16) .

*Brug denne guide når trommesættet sættes op første gang .

*Cross-talk kan forekomme igen, når du skifter en pad eller ændrer monteringe af pads .

*Brug guiden igen i de tilfælde.

3

Brug indstillingsknappen til at ændre enheden og bekræft ved at trykke på

[ENTER]-knappen.

15

1 Klargøring

Cross-talk guide

1

Tryk på [5] (NEXT)-knappen.

Fjern ved at trykke på [2] (CANCEL)-knappen .

2

Følg instruktionerne på skærmen, og slå på den angivne pad 3 gange med kraftige slag.

Angivet Pad

OK-displayet

*Hvis du trykker på [RETRY], slettes de slag du har slået indtil da, og du kan starte på ny .

3 Når "OK" vises, tryk på [5] (NEXT)-knappen for at gå videre til næste trin.

4

Gentag trin 1 og 2 på samme måde.

xD3 måler cross-talk forholdene på alle de tilsluttede pads .

KICK > SNARE > TOM 1 > TOM 2 > TOM 3 > HI-HAT > CRASH 1 > RIDE > CRASH 2

*Tryk på [SKIP], hvis den angivne pad ikke er tilsluttet .

5

Spil på trommesættet, når den nedenstående skærm vises, og tjek om der stadig er crosstalk-problemer, tryk derefter på [5] (OK)-knappen.

*Hvis du stadig har et cross-talk-problem, tryk på [2] (RETRY)-knappen og gå igennem guiden igen .

*Cross-talk-problem kan ikke undgås fuldstændig i alle situationer.

16

SONG VOLUME

2 Spille

CLICK

Start-skærm

Start-skærmen vises, når der er tændt for strømmen .

Tryk på [1] (HOME)-knappen i alle andre skærme for at gå tilbage til start-skærmen.

Start-skærmen vises når der spilles på trommerne .

TRACK

Sang playback ikon

Sang nummer

Sang navn

HOME

Metronom tempo

Trommesæt nummer

Trommesæt navn

1 2 3 4 5

LIST

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

Visualisering:

Visualiserer dynamikken og timingen af slagene

(se brugsanvisningen) xD3 modulet tildeler lyd til hver pad, det kaldes et "trommesæt" . Når trommesættet ændres til

1 2

Spille

HOME HOME

1 CLICK

Når du slår på pad’en giver det en lyd.

2

Lyden ændres naturlig, afhængigt af hvor hårdt du slår .

CLICK HOME

Brug VOLUMEN [+][–] til at justere volumen.

*Juster volumen til det passende niveau for naturligt spil .

Hvis udgangsvolumen er for lav, kan det få dig til at bruge unødigt stor kraft, når du spiller, hvilket kan blive smertefuldt og muligvis skade hænder og arme . Undgå dog også at sætte udgangsvolumen for højt, da det kan skade din hørelse og hørelsen på andre, som er i nærheden, specielt små børn.

Det er muligt at indstille en maksimumsgrænse for volumen på xD3 (se brugsanvisningen) .

3 4 5

VARIATION

SONG

HOME

ENTER

MENU

MENU

ENTER

Korresponderende spillestile

Snare tromme

Hi-hat

Crash bækken

Ride bækken trommeslag, kant-slag, side stick flade, kant, åben-lukket, fod lukket, fod splash flade, kant flade, kant, klokke

MENU

17

CLICK

CLICK

HOME

HOME

HOME

CLICK

HOME

HOME

CLICK

TRACK

HOME

SONG VOLUME

Ændre trommesæt

1

Tryk på en af trommesæt-knapperne [1]—[5].

1 2 3 4 5

LIST

–––––––––––––––––––––––––– DRUM KIT ––––––––––––––––––––––––––

Hermed indlæses det trommesæt der er lagret på den aktuelle knap .

*Det tager flere sekunder at indlæse trommesættet.

2

Når navnet på trommesættet vises, kan du begynde at spille.

SONG

ENTER

MENU

Vælg et trommesæt fra listen

1

Tryk på [LIST]-knappen.

Nu vises listen over trommesæt .

VARIATION

2

Vælg trommesæt med indstillingsknappen.

3

Tryk på [ENTER]-knappen.

Det valgte trommesæt indlæses .

ENTER

HOME

2 Spille

MENU

18

3 Detaljeret information

Information om funktionerne

xD3 har mange andre funktioner .

Detaljeret information og detaljeret forklaring af funktionerne finder du i brugsanvisningen, som du kan downloade fra følgende URL: http://www .atvcorporation .com/en/products/drums/exs-5_3/support .html

Specifikationer

Elektronisk tromme-modul

Model: xD3

Element

Terminaler og stik

Strømforsyning

Specifikation

AUDIO UDGANG: V/H, mono ¼ tomme (6.35 mm) jack x2

HOVEDTELEFONER: stereo ¼ tomme hovedtelefon-type

AUDIO INDGANG: stereo, 3.5 mm TRS jack

MULTI-TRIGGER INDGANG: dedikeret multi-stik, 25 PIN D-sub til individuelle ¼ tommer TRS stik

CRASH 2 TRIGGER INDGANG: ¼ tomme TRS jack

USB: 2 .0 Type B, til MIDI ind/ud via USB

MIDI UD: 5-pin DIN

SD-kort: SD/SDHC-kort (kun 2-32GB)

Jævnstrøm IND: Kun med den medfølgende vekselstrømsadapter

12 V jævnstrøm

Strømforbrug 600 mA

*Specifikationer og udseende af dette produkt kan ændres uden varsel på grund af forbedring.

Understøttelse

Se følgende URL for ofte stillede spørgsmål, firmwareopdateringer og andre oplysninger: http://www.atvcorporation.com/en/products/drums/exs-5_3/support.html

19

4 Vigtig information

Vigtig sikkerhedsinformation

Følg altid de grundlæggende forholdsregler, der er anført nedenfor, for at undgå alvorlig skade på grund af brand, elektrisk stød eller andre farer og alvorlige skader på EXS-5, instrument eller andre ting og værdisager . Før du bruger aDrums EXS-5, skal du sørge for at læse al sikkerhedsinformationen herunder .

Om advarsel og forsigtig Om symbolerne

"Forsigtig": Henleder din opmærksomhed på noget du skal være forsigtig med

"Du må ikke . . .": Angiver en forbudt handling

"Du skal . . .": Angiver en krævet handling

ADVARSEL

Du må ikke skille ad eller ændre

Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det .

Du må ikke bruge det eller opbevare det på følgende steder

• Steder med høj temperatur (i direkte sollys, i nærheden af varmeapparater)

• Våde og fugtige steder (i nærheden af badeværelse eller bruser eller på et vådt gulv)

• Steder udsat for saltskader

• Steder udsat for vand eller regn

• Ekstremt støvede steder

Du må ikke beskadige strømledningen

Du må ikke bøje ledningen skarpt eller beskadige den .

Du må ikke sætte tunge ting ovenpå strømledningen .

Dette kan være skadeligt for strømledningen og forårsage brand og elektrisk stød .

Brug den medfølgende vekselstrømsadapter

Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter . Brug adapteren med den spænding, den angiver .

Sluk for strømmen, hvis der opstår en unormal tilstand eller et uheld

I de følgende situationer skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen, frakoble adapteren fra stikkontakten og kontakte din forhandler eller ATV angående service .

• Hvis adapteren, strømledningen eller stikket er beskadiget

• Hvis der opstår røg eller der opdages en unormal lugt

• Hvis væske eller et fremmedlegeme kommer ind i enheden

• Hvis der opstår uregelmæssigheder eller fejl i enheden

Lad ikke enheden falde, og udsæt den ikke for kraftigt stød

Lad ikke dette produkt falde, og udsæt det ikke for kraftigt stød .

Sæt ikke adapteren i, og tag den ikke ud med våde hænder

Du risikerer elektrisk stød på denne måde .

Angiver en fare, der kan resultere i død eller alvorlig skade

ADVARSEL

FORSIGTIG

Angiver en fare, der kan medføre personskade eller skade på genstande

FORSIGTIG

Tag fat i stikket, når du sætter det i og tager det ud

Når du tilslutter eller afbryder vekselstrømsadapteren fra enheden, skal du tage fat i stikket i stedet for at trække i ledningen.

Brug ikke fordelerstik

Dette vil medføre, at strømudtaget bliver varmt og forårsager brandfare .

Hvis stikket er støvet, skal det tørres af

Støv på stikket kan forårsage elektrisk stød eller kortslutninger .

Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger enheden i længere tid, eller hvis der forventes lynnedslag

Gør du ikke det, kan det forårsage elektrisk stød, brand eller funktionsfejl .

Træk alle ledninger ud af kontakterne før enheden flyttes

Hvis du ikke gør det, kan det medføre beskadigelse af ledningen eller kablerne, eller det kan medføre, at folk falder over kablerne .

Sæt ikke enheden på et ustabilt sted

Det kan medføre, at enheden vælter og forårsager personskade .

Undlad at sidde eller stå på enheden eller lægge tunge genstande på den

Det kan beskadige enheden .

Du bør også undgå at anvende overdreven kraft på knapperne, kontakterne og indgangs- / udgangsstik .

Dette vil medføre funktionsfejl .

Brug ikke apparatet ved høj lydstyrke i længere tid

Hvis du bruger højttalere eller hovedtelefoner med høj lydstyrke i længere tid, skader det din hørelse.

Håndter enheden med omhu

Pas på, at dine hænder eller fingre ikke bliver skadet af hjørner eller åbninger i enheden.

Placer små dele udenfor børns rækkevidde

Sæt små dele udenfor rækkevidde af børn, der ved et uheld kan sluge dem .

20

4 Vigtig information

Vigtig information om brugen

Placering

• Brug ikke instrumentet i nærheden af et tv, radio, stereoanlæg, mobiltelefon eller andre elektriske apparater . For da kan instrumentet, tv'et eller radioen generere støj .

• Apparatet må ikke udsættes for meget støv eller vibrationer eller ekstrem kulde eller varme (f .eks . direkte sollys, i nærheden af et varmelegeme eller i en bil om dagen) for at forhindre muligheden for at panelet deformeres afbildning, beskadigelse af de interne komponenter eller ustabil funktion .

• Når sensoren på hi-hat er udsat for ekstremt stærkt lys, kan det forårsage fejl .

Strømforsyning

• Selv når strømmen er slukket, er der stadig strøm på produktet på et minimumsniveau. Når du ikke bruger produktet i lang tid, skal du sørge for at tage stikket ud af stikkontakten .

Rengøring

• Ved rengøring af apparatet skal du sørge for at bruge en ren, tør klud . Rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler, tyndere, rengøringsmidler og kemisk behandlede renseklude kan forårsage misfarvning og / eller forvridning og bør ikke anvendes .

• Sørg for ikke at tilsmudse reflektionspladen på hi-hat. Ellers kan instrumentets respons blive forringet . Når det bliver beskidt, skal instrumentet rengøres med en fugtig klud .

Data

• Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt brug eller modifikationer af instrumentet eller data, der går tabt eller bliver ødelagt .

• Det lagrede indhold kan gå tabt på grund af fejl i udstyret eller forkert brug . Vær venlig at sikkerhedskopiere vigtige data .

Om ophavsret

• Dette produkt indeholder lyd / lyddata indhold, hvor ATV og tredjeparter har ophavsretten . Brug og kopiering af disse materialer uden tilladelse (bortset fra personlige og andre anvendelser tilladt efter loven om ophavsret) er forbudt .

• ATV har ophavsret til indholdet, det som er indlejret i og knyttet til dette produkt . Disse ophavsretligt beskyttede materialer omfatter, uden begrænsning, al computersoftware, lyd / lydfiler, stil / billeddatafiler osv. Uautoriseret brug af sådanne programmer og indhold udenom personlig brug er ikke tilladt i henhold til gældende love.

• Du må ikke lave, videresælge, omfordele eller offentliggøre ovennævnte indhold, der er vedlagt eller tilknyttet produktet .

Om denne vejledning

• Illustrationerne vist i denne vejledning er kun vejledende, og kan forekomme noget anderledes end dem, der findes på dit instrument .

• Firmanavnene og produktnavne i denne manual er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer.

21

4 Vigtig information

For EU-lande

EN This symbol on the product means that used electrical and electronic equipment should not be mixed with general household waste . The correct disposal will help prevent potential negative effects on human health and the environment. For proper treatment, recovery and recycling, please contact your city office, waste disposal servicer or the shop which you purchased the product .

DE Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollten . Durch die korrekte Entsorgung werden Umwelt und

Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt . Bitte wenden Sie sich bezüglich ordnungsgemäßer

Behandlung, Rückgewinnung und Recycling an ihre zuständige Behörde, Ihren Wertstoffhof oder an das

Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben .

FR Ce symbole sur le produit signifie que les équipements électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. L’élimination appropriée aidera à prévenir les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l’environnement. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez contacter votre mairie, le service d’élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Questo simbolo sul prodotto indica che l’apparecchio elettrico ed elettronico usato non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Un corretto smaltimento del prodotto contribuisce a prevenire possibili effetti nocivi sulla salute umana e ambientale. Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriati, contattare l’ufficio competente locale, il fornitore del servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ES Este símbolo en el producto indica que los equipos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica. Su correcta eliminación ayudará a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde adquirió el producto.

PT Este símbolo no produto significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser misturado com os resíduos domésticos normais. a eliminação correta ajudará a prevenir possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente. Contacte as entidades responsáveis locais, o centro de tratamento de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto para saber como tratar, recuperar e reciclar resíduos.

NL Dit pictogram betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met huishoudelijk afval kan worden afgevoerd . Deze juiste wijze van afvalverwijdering draagt bij aan de preventie van mogelijke negatieve invloeden op de gezondheid van de mens en het milieu . Neem contact op met uw gemeente of afvalverzamelpunt of de winkel waar u het product hebt gekocht, voor de juiste behandeling, behoud en recycling.

DA Dette symbol på produktet betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald . Den korrekte bortskaffelse vil hjælpe med at forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet . For korrekt behandling, indsamling og genbrug skal du kontakte dit lokale kommunekontor, affaldsstation eller butikken, hvor du købte produktet .

ATV EUROPE LDA.

Rua 28 de Janeiro, nr. 350 – Fração CC-11, Centro Empresarial Candal Park

Santa Marinha, 4400-335 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL

ATV Corporation

888-340 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, JAPAN

22

23

www.atvcorporation.com

© 2019 ATV Corporation All rights reserved.

2019 Rev.01

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement