MSI MS-3CA8 Optix MAG274QRX Ръководство за работа

Add to my manuals
29 Pages

advertisement

MSI MS-3CA8 Optix MAG274QRX Ръководство за работа | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix MAG274QRX (3CA8)

Ръководство на потребителя

Съдържание

Начало

..........................................................................................................................3

Съдържание на пакета .......................................................................................... 3

Инсталиране на стойката на монитора ............................................................... 4

Настройка на монитора ......................................................................................... 5

Общ преглед на монитора .................................................................................... 6

Свързване на монитора към компютър ............................................................... 8

Настройка на екранното меню

..................................................................................9

Navi Key (Клавиш Navi) .......................................................................................... 9

Бърз клавиш .......................................................................................................... 9

Екранното Меню

........................................................................................................10

Gaming (Игри) ...................................................................................................... 10

Professional (Професионален режим) ............................................................... 13

Image (Образ) ....................................................................................................... 14

Input Source (Източник на входен сигнал) ........................................................ 15

PIP/PBP ................................................................................................................ 16

Navi Key (Клавиш Navi) ........................................................................................ 17

Setting (Настройка) .............................................................................................. 18

Технически характеристики

....................................................................................20

Готови режими на дисплея

.....................................................................................22

Отстраняване на неизправности

............................................................................23

Инструкции за безопасност

.....................................................................................24

Сертифициране TÜV Rheinland

...............................................................................26

Регулаторни съобщения

..........................................................................................27

Редакция

В. 1.0, 2021/11

2

Съдържание

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера.

Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите. Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.

Съдържание на пакета

Монитор

Документация

Аксесоари

Optix MAG274QRX

Ръководство за бърз старт

Регистрационна карта стойка с болт(ове)

Основа на стойка с болт(ове)

Токов адаптер и захранващ кабел

HDMI кабел (като опция)

DisplayPort кабел (като опция) кабеля

USB Upstream кабел (за USB Type-B Upstream порт) (като опция)

Важно

∙ Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват.

∙ Съдържанието на пакета може да варира според държавата.

∙ Включеният захранващ кабел е предназначен изключително за този монитор и не трябва да се използва с други продукти.

Начало

3

Инсталиране на стойката на монитора

1. Оставете монитора в неговата защитна опаковка от пяна. Подравнете скобата на стойката в жлеба на монитора.

2. Затегнете скобата на стойката с болтовете.

3. Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата.

4. Уверете се, че модулът на стойката е монтиран правилно преди да поставите монитора в изправено положение.

Важно

∙ Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея.

∙ Не използвайте остри предмети върху панела.

∙ Жлебът за монтаж на скобата на стойката може да се използва също за стенен монтаж. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.

2

1

3

4

Начало

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка.

Важно

Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.

-5° 20°

130mm

90°

90°

45° 45°

Начало

5

Общ преглед на монитора

4

1

4

2

5 6 7 8 9 9 10

1

2

3

6

Начало

1 Power Button (Бутон за захранване)

2 Navi Key (Клавиш Navi)

3 Kensington заключване

4 HDMI порт

5 DisplayPort

6

Порт USB Type-C

Този порт поддържа режим DisplayPort Alternate (DP Alt) и захранване с до 5V/3A.

8

7 Вход за слушалки

Порт USB 3.2 Type-B Upstream (USB 2.0 сигнал)

За USB Upstream кабел.

Важно

Проверете пакета на USB Upstream кабела и го свържете към компютъра и монитора. Когато този кабел е свързан, портовете USB Type-A Downstream на монитора ще са готови за употреба.

Към монитор

Към компютър

9 Порт USB 2.0 Type-A

10 Жак за захранване

Начало

7

Свързване на монитора към компютър

1. Изключете компютъра си.

2. Свържете видео кабела от монитора към компютъра.

3. Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)

4. Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)

5. Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)

6. Включете монитора. (Фигура D)

7. Включете компютъра и мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.

B

C

А

D

8

Начало

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.

Важно

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

Navi Key (Клавиш Navi)

Мониторът е снабден с Navi Key (Клавиш Navi), многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню.

Up (Нагоре)/ Down (Надолу)/ Left (Наляво)/ Right (Надясно):

∙ Избор на функционални менюта и елементи.

∙ Регулиране на стойностите на функцията

∙ Влизане в/излизане от менютата на функцията

Средно:

∙ Стартиране на екранното меню

∙ За влизане в подменюта

∙ Потвърждение на избор или настройка

Бърз клавиш

∙ Потребителите могат да влязат в менюта с предварително зададени функции, като преместите Navi Key (Клавиш Navi) Up (Нагоре), Down (Надолу), Left (Наляво) или Right (Надясно), когато екранното меню е неактивно.

∙ Потребителите може да персонализират своите бързи клавиши, за да влязат в различни менюта на функциите.

Настройка на екранното меню

9

Екранното Меню

Важно

При получаване на HDR сигнал, Night Vision (Нощно виждане), MPRT Sync, Low

Blue Light (Ниска синя светлина), HDCR, Brightness (Яркост), Contrast (Контраст)

Color Temperature (Цветова температура), Optix Scope и PIP/PBP ще бъдат сиви.

Gaming (Игри)

Меню от първо ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Меню от второ/трето ниво

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

RPG

Night Vision

(Нощен режим)

OFF (ИЗКЛ.)

Normal (Нормално)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A.I. (Изкуствен интелект)

Описание

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри.

10

Екранното Меню

Меню от първо ниво

Response Time

(Време за реакция)

MPRT Sync

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Меню от второ/трето ниво

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Location

(Място)

Left Top (Ляво горе)

Right Top

(Дясно горе)

Left Bottom

(Ляво долу)

Right Bottom

(Дясно долу)

Customize

(Персонализ.)

Описание

∙ Потребителите може да настройват Време за реакция във всеки режим.

∙ Време за реакция ще бъде в сиво, докато е разрешена опцията MPRT Sync.

∙ Когато е разрешена функцията

MPRT Sync, функцията Яркост не може да се разреши и ще е сива.

∙ HDCR и MPRT Sync не може да са разрешени едновременно.

∙ Време за реакция ще бъде в сиво, докато е разрешена опцията MPRT Sync.

∙ Функцията MPRT Sync е налична, когато скоростта на опресняване е над 85Hz.

∙ Мястото може да се регулира в екранното меню. Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето Място на скорост на опресняване.

∙ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система.

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Екранното Меню

11

Меню от първо ниво

Alarm Clock

(Будилник)

Меню от второ/трето ниво

Location

(Място)

Left Top (Ляво горе)

Right Top

(Дясно горе)

Left Bottom

(Ляво долу)

Right Bottom

(Дясно долу)

Customize

(Персонализ.)

OFF (ИЗКЛ.)

15:00 00:01 ~ 99:59

30:00

45:00

KVM

60:00

Auto (Авт.)

Upstream

Type-C

Smart Crosshair

(Смарт прицел)

Icon (Икона) None (Няма)

Описание

∙ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера.

∙ Потребителите трябва ръчно да възстановят своя предварително настроен

Будилник след прекъсване на захранването с променлив ток и повторното му свързване.

∙ Авт. позволява на монитора автоматично да превключва между източници на входен

USB сигнал, като клавиатури, мишки и други USB устройства.

∙ Потребителите може също да посочат Upstream порт или

USB Type-C като единствен източник на USB сигнал.

∙ Посредством алгоритъм на

AI, тази функция подобрява видимостта на прицела в игри.

∙ Потребителите може да изберат цвета и позицията на прицела.

Color (Цвят) White (Бяло)

Red (Червено)

Auto (Авт.)

Position (Позиция)

Reset (Нулиране)

12

Екранното Меню

Меню от първо ниво

Optix Scope

(Диапазон на

Optix)

Меню от второ/трето ниво

Scope Size

(Размер на диапазона)

Scope Ratio

(Коефициент на диапазона) x1,5 x2 x4

OFF (ИЗКЛ.)

Small (Малък)

Medium

(Средно)

Large (Голям)

ON (ВКЛ.)

Adaptive-Sync

(Адаптивно синхр.е)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Централната точка ще се увеличи, когато се разреши

Optix Scope (Диапазон на

Optix). Потребителят може да регулира детайлите чрез настройките Scope Size

(Размер на диапазона) и

Scope Ratio (Коефициент на диапазона).

∙ Смарт прицел и Диапазон на

Optix може да са разрешени едновременно.

∙ PIP/PBP, Adaptive Sync и MPRT

Sync трябва да бъде ИЗКЛ. докато функцията Диапазон на

Optix е разрешена.

∙ Размер на екрана 1:1 трябва да бъде Авт., докато е разрешена функцията

Диапазон на Optix.

∙ Адаптивно синхр.е предотвратява разкъсване на екрана.

Professional (Професионален режим)

Меню от първо ниво

Pro Mode

(Професионален режим)

Меню от второ ниво

Описание

User (Потребител) ∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за

Anti-Blue (Анти синя светлина) да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

Movie (Филм)

Office (Офис)

∙ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

sRGB

Adobe RGB

Display P3

Eco

Екранното Меню

13

Меню от първо ниво

Low Blue Light

(Ниска синя светлина)

HDCR

MPRT Sync

Image

Enhancement

(Подобрение на изображението)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest (Найсилно)

Описание

∙ Ниска синя светлина защитава очите Ви от синята светлина. Когато е разрешена, функцията Ниска синя светлина регулира температурата на екрана до по-жълт цвят.

∙ Когато Професионален режим е Анти синя светлина, задължително се разрешава Ниска синя светлина.

∙ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията.

∙ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е сива.

∙ HDCR и MPRT Sync не може да са разрешени едновременно.

∙ Когато е разрешена функцията MPRT

Sync, функцията Яркост не може да се разреши и ще е сива.

∙ HDCR и MPRT Sync не може да са разрешени едновременно.

∙ Време за реакция ще бъде в сиво, докато е разрешена опцията MPRT Sync.

∙ Функцията MPRT Sync е налична, когато скоростта на опресняване е над 85Hz.

∙ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата.

Image (Образ)

Меню от първо ниво

Brightness

(Яркост)

Меню от второ/трето ниво

0-100

Описание

∙ Регулирайте праивлно Яркост според околната светлина.

∙ Функцията Яркост е сива, когато е разрешена функцията

MPRT Sync или HDCR.

14

Екранното Меню

Меню от първо ниво

Contrast

(Контраст)

Sharpness

(Рязкост)

Color

Temperature

(Цветова температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

Меню от второ/трето ниво

0-100

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

Customization

(Персонализ.)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт.)

4:3

16:9

1:1

Описание

∙ Настройте правилно Контраст, за д а са добри оценките ѝ.

∙ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията.

∙ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

∙ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

∙ Потребителите може да регулират Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване.

Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от първо ниво

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Auto Scan

(Автоматично сканиране)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Потребителите може да настройват

Източник на входен сигнал във всеки режим.

∙ Потребителите може да използват клавиша Navi за избор на Източник на входен сигнал при състоянието по-долу:

• Когато “Автоматично сканиране” е

“ИЗКЛ.” с монитор в икономичен режим;

• Когато полето със съобщение “No Signal

(Няма сигнал)” е показано на монитора.

Екранното Меню

15

PIP/PBP

Меню от първо ниво

OFF (ИЗКЛ.)

PIP

PBP

Меню от второ/трето ниво Описание

Source

(Източник)

PIP Size

(PIP размер)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Small (Малък)

Medium (Средно)

Location

(Място)

Large (Голям)

Left Top (Ляво горе)

Right Top (Дясно горе)

Left Bottom (Ляво долу)

Right Bottom

(Дясно долу)

Customize

(Персонализ.)

Display Switch (Превключване на дисплея)

Audio Switch (Превключване на звука)

Mode 1 (Режим 1)

Mode 2 (Режим 2)

Source 1

(Източник

1)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Source 2

(Източник

2)

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Display Switch (Превключване на дисплея)

Audio Switch (Превключване на звука)

∙ PIP (Картина в картината) позволява на потребителите едновременно да показват множество източници на видео на един екран. Една програма се показва на цял екран, а друга или няколко други програми се показват на вътрешния прозорец.

∙ PBP (Картина до картината) прилича на функцията, която показва два източника на входен сигнал на екрана един до друг.

∙ Превключване на дисплеи позволява на потребителите да превключват между основни и вторични източници на входен сигнал.

∙ Ако има само един източник на входен сигнал, Превключване на дисплея и Превключване на звук ще са сиви.

∙ Потребителите могат да регулират съотношението на разделянето на прозореца чрез превключване на режим

1/2.

16

Екранното Меню

Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от първо ниво

Up (Нагоре)

Down (Надолу)

Left (Наляво)

Right (Надясно)

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

Brightness

(Яркост)

Game Mode

(Режим за игри)

Smart Crosshair

(Смарт прицел)

Alarm Clock

(Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

PIP/PBP Mode

(Режим PIP/PBP)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Info. On Screen

(Информация на екрана)

Night Vision

(Нощен режим)

Optix Scope

(Диапазон на

Optix)

KVM

Описание

∙ Всички елементи на клавиша Navi може да се регулират чрез екранното меню.

Екранното Меню

17

Setting (Настройка)

Меню от първо ниво

Language

(Език)

Меню от второ ниво

繁體中文

Английски

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

Bahasa Indonesia

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

RGB LED

5~30s

Power Button

(Бутон за захранване)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

OFF (ИЗКЛ.)

Standby (В готовност)

Info. On Screen

(Информация на екрана)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Описание

∙ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език.

∙ Език е независима настройка.

Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране. Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени.

∙ Потребителите може да настройват

Прозрачност във всеки режим.

∙ Потребителите може да настройват

Таймаут на екранното меню във всеки режим.

∙ Потребителите може да регулират RGB

LED на ВКЛ. или ИЗКЛ.

∙ Когато е зададено ИЗКЛ., потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да изключат монитора.

∙ Когато е зададен режим В готовност, потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да изключат панела и подсветката.

∙ Информацията за състоянието на монитора ще бъде показана отдясно на екрана.

18

Екранното Меню

Меню от първо ниво

HDMI CEC

Меню от второ ниво

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Reset

(Нулиране)

YES (ДА)

NO (НЕ)

Описание

∙ HDMI CEC (Consumer Electronics Control) поддържа конзоли Sony PlayStation®,

Nintendo® Switch™, Xbox серия X|S и различни аудиовизуални устройства, поддържащи CEC.

∙ Ако HDMI CEC е ВКЛ.:

• Мониторът ще се включи автоматично при включване на CEC устройство.

• CEC устройството ще влезе в икономичен режим, когато мониторът е изключен.

• Когато е свързана конзола Son y

PlayStation®, Nintendo® Switch™ или Xbox Series X|S , Игра и

Професионален режим автоматично ще бъдат Потребителски режим (по подразбиране) и могат да се регулират според предпочитаните режими на потребителите по-късно.

∙ Потребителите може да нулират и възстановят настройките на оригиналната Настройка по на екранното меню във всеки режим.

Екранното Меню

19

Технически характеристики

Монитор

Размер

Извивка

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

Optix MAG274QRX

27 инча

Плосък

Rapid IPS

2560 x 1440 при 240Hz

16:9

Яркост (нитове) 350

Контрастно съотношение 1000:1

Refresh Rate (Скорост на опресняване)

Response Time (Време за реакция)

I/O

240Hz

1 ms (GTG)

Ъгли на гледане

∙ DisplayPort x 1

∙ HDMI порт x 2

∙ USB Type-C (режим DP Alt) x 1

∙ Порт USB 3.2 Type-B Upstream (сигнал USB 2.0) x 1

∙ USB 2.0 Type-A порт x 2

∙ Жак за слушалки x 1

178°(х.) , 178°(в.)

DCI-P3*/ sRGB 92%/126%

Повърхностна обработка Против отблясъци

1,07B (8 бита +FRC) Цветове на екрана

Опции На Захранването

На Монитора

Технически характеристики на захранващ адаптер

19V 4,74A

Модел: DA-90J19

Вход за захранването

Изход за захранване

100~240V, 50~60Hz, 1,5A

19V 4,74A

20

Технически характеристики

Монитор

Регулиране (наклон)

Регулиране (Височина)

Регулиране (въртене)

Optix MAG274QRX

-5° ~ 20°

0 ~ 130mm

-45° ~ 45°

Регулиране (ос) -90° ~ 90°

Kensington заключване Да

VESA монтаж

Размери (Ш x В x Д)

Тегло

∙ Тип платка: 100 x 100 mm

∙ Тип болт: M4 x 10 mm

• Диаметър на резбата: 4 mm

• Стъпка на резбата: 0,7 mm

• Дължина на стъпката: 10 mm

614,9 x 544 x 233,68 mm

Среда Работна

Памет

6,43 kg (нето)

9,09 kg (бруто)

∙ Температура: 0℃ ~ 40℃

∙ Влажност: 20% ~ 90%, без кондензация

∙ Надморска височина: 0 ~ 5000m

∙ Температура: -20℃ ~ 60℃

∙ Влажност: 10%~ 90%, без кондензация

* Въз основа на тестови стандарти CIE1976.

Технически характеристики

21

Готови режими на дисплея

Стандарт

VGA

Dos режим

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

QHD

Разделителна способност на видеотайминг

Разделителна способност

640x480 при 60Hz при 67Hz при 72Hz при 75Hz

720x480

720x576

800x600 при 60Hz при 60Hz при 60Hz при 72Hz при 75Hz

1024x768 при 60Hz при 70Hz при 75Hz

1280x1024 при 60Hz при 75Hz

1440x900 при 60Hz

1680x1050 при 60Hz

1920x1080 при 60Hz при 85Hz при 120Hz при 144Hz при 165Hz

2560x1440 при 60Hz при 120Hz при 144Hz при 165Hz при 180Hz при 240Hz

480P

576P

720P

1080P при 60Hz

1080P при 120Hz

2160P при 60Hz

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

X

X

V

V

X

V

V

V

V

V

V

DP / Type-C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

22

Готови режими на дисплея

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен.

• Натиснете бутона на захранването на монитора отново.

• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

Няма картина.

• Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.

• Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора.

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано.

• Вижте Готови режими на дисплея за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора.

Няма Plug & Play.

• Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug & Play.

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете.

• Избягвайте използване на удължително кабели за видео.

• Настройте яркостта и контрастта.

• Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.

• Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

• Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.

Мониторът започва да мига и се виждат черти.

• Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на

Вашия монитор.

• Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.

• Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI).

Отстраняване на неизправности

23

Инструкции за безопасност

∙ Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.

∙ Всички предупреждения на устройството или в Ръководството на потребителя трябва да се спазват.

∙ Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.

Захранване

∙ Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт.

∙ Ако захранващият кабел е снабден с 3-щифтов щепсел, не деактивирайте защитния заземителен щифт на щепсела. Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.

∙ Потвърдете, че системата за разпределение на енергията на мястото за инсталация има превключвател с номинални показатели 120/240V, 20A (макс.).

∙ Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия.

∙ Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен. Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.

∙ Ако това устройство се предлага с адаптер, да се използва само адаптера за променлив ток на MSI, който е одобрен за употреба с това устройство.

Батерия

Вземете специални предпазни мерки, ако това устройство се предлага с включена батерия.

∙ Съществува опасност от избухване, ако батерията бъде поставена неправилно. Заменяйте само с еднакъв или еквивалентен тип, препоръчани от производителя.

∙ Да се избягва изхвърлянето на батерията в огън или в гореща фурна, или механичното смачкване или рязане на батерията, което може да доведе до експлозия.

∙ Батерията да не се оставя в среда с изключително висока температура или изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

∙ Батерията да не се поглъща. Ако се погълне плоска батерия, това може да причини тежки вътрешни изгаряния и може да доведе до смърт. Новите и използваните батерии да се държат далеч от деца.

Европейски съюз:

Батерии, батерийни модули и акумулатори не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Използвайте съответните пунктове за връщане, рециклиране или обработка според местните разпоредби.

24

Инструкции за безопасност

Тайван:

廢電池請回收

За по-добро опазване на околната среда, непотребните батерии трябва да се предават за рециклиране или да се изхвърлят отделно.

Калифорния, САЩ:

Плоската клетъчна батерия може да съдържа перхлорати и изисква специално третиране при рециклиране или изхвърляне в Калифорния.

За повече информация, моля, посетете: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/

Среда

∙ За намаляване на вероятността за наранявания, свързани с топлина, или прегряване на устройството, не поставяйте устройството върху мека, неравна повърхност и не блокирайте вентилационните му отвори.

∙ Това устройство да се използва само върху твърда, равна и стабилна повърхност.

∙ За предотвратяване на преобръщане на устройството, закрепете устройството към бюро, стена или неподвижен предмет с помощта на заключване против преобръщане, което спомага за правилно поддържане на устройството и го държи безопасно на мястото му.

∙ За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура.

∙ Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60℃ или под -20℃, което може да повреди устройството.

∙ Максималната работна температура е около 40℃.

∙ При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.

∙ Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.

∙ В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

• Захранващият кабел или щепселът е повреден.

• Течност е проникнала вътре в устройството.

• Устройството е било изложено на влага.

• Устройството не работи добре и не можете да го накарате да работи съгласно

Ръководството на потребителя.

• Устройството е било изпуснато и повредено.

• Има очевидни признаци, че устройството е счупено.

Инструкции за безопасност

25

Сертифициране TÜV Rheinland

Сертифициране за Low Blue Light (Слаба синя светлина) TÜV Rheinland

Доказано е, че синята светлина причинява умора и дискомфорт в очите. MSI вече предлага монитори със сертификат за слаба синя светлина

TÜV Rheinland, за да гарантира комфорта и доброто състояние на потребителите. Следвайте инструкциите по-долу, за да намалите симптомите от продължително излагане на екрана и на синя светлина.

∙ Поставете екрана на разстояние 50 – 70 cm (20 – 28 in) от очите си, малко под нивото на очите.

∙ Съзнателно мигане от време на време ще помогне за намаляване на напрежението в очите след продължително време пред екрана.

∙ Правете 20-минутни почивки на всеки 2 часа.

∙ Гледайте встрани от екрана и се взирайте в отдалечен обект в продължение на най-малко 20 секунди по време на почивките.

∙ Правете упражнения за разтягане за облекчаване на умората или болката в тялото по време на почивките.

∙ Използвайте режима Reader (Четене)/Anti-Blue (Неутурализиране на синята светлина) или включете допълнителната функция Low Blue Light (Слаба синя светлина).

Сертифициране за екран Flicker Free (Без трептене)

TÜV Rheinland

∙ TÜV Rheinland тества този продукт, за да установи дали дисплеят произвежда видимо и невидимо за човешкото око трептене и следователно натоварва очите на потребителите.

∙ TÜV Rheinland има каталог с изпитвания, който определят минималните стандарти в различни честотни диапазони. Каталогът с изпитванията се основава на международно приложими стандарти или стандарти, общи за отрасъла, и надхвърля тези изисквания.

∙ Продуктът е тестван в лаборатория съгласно тези критерии.

∙ Ключовата фраза “без трептене” потвърждава, че устройството няма видимо и невидимо трептене, както е определено в този стандарт, в диапазона от 0 до

3000 Hz при различни настройки на яркостта.

∙ Дисплеят няма да поддържа функцията Flicker Free (Без трептене), когато е активиран режим Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT.

(Наличието на Anti Motion Blur (Против размазване от движение)/MPRT варира в зависимост от продуктите.)

26

Сертифициране TÜV Rheinland

Регулаторни съобщения

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийно-свързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества

(2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС.

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство “Class B”, съгласно част 15 от правилника на ФКК.

Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

∙ Да преориентира или премести антената на приемника.

∙ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

∙ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.

∙ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия:

1. Устройството да не причинява вредна интерференция.

2. Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Регулаторни съобщения

27

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на

Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, продукти на “електрическо и електронно оборудване” вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им.

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента

EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета),

MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://csr.msi.com/global/index

Характеристики на екологичен продукт

∙ Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.

∙ Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.

∙ Лесно демонтиране и може да се рециклира.

∙ Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.

∙ Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.

∙ Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане.

Политика за опазване на околната среда

∙ Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта.

∙ Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти.

∙ Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането.

∙ Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл [email protected], когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.

28

Регулаторни съобщения

Предупреждение!

Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.

Препоръки:

1. Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.

2. Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани. Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден.

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие.

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.

Регулаторни съобщения

29

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals