Graco 3A3375F, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers Ръководство за работа

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Graco 3A3375F, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers Ръководство за работа | Manualzz

3A3375F.fm Page 1 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Работа, Части

Електрическа пръскачка без

3A3375F

BG

За използване само от професионалисти. Не е одобрено за употреба на рискови места или места с взривоопасна атмосфера. За преносимо оборудване за пръскане без въздух на архитектурни бои и покрития.

Модели: GX

Максимално работно налягане 3000 psi (207 бара, 20,7 MPa)

Вижте стр. 4 за допълнителна информация за модела.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство, в съответните ръководства и по агрегата, включително за захранващия кабел. Запознайте се с органите за управление и правилната употреба на оборудването. Запазете тези инструкции.

Допълнителни ръководства

Пистолет – 311861 (FTX) 312830 (SG3) Помпа – 3A3172 ti27285a graco.com/GX21op

Използвайте само оригинални резервни части Graco.

Използването на резервни части, които не са с произход от Graco може да анулира

3A3375F.fm Page 2 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

2

Съдържание

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Опознайте вашата пръскачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Стоящи модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

DI Стоящи модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Модели с бункер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Настройване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Пускане в действие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Процедура за освобождаване на налягането. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Съхраняване на промивна течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Пълнене на помпата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Пълнене на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Как да се пръска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Монтаж на накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Настройване на управлението на налягането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Избиране на накрайник и налягане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Методи за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Задействане на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Насочване на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Качество на следата от пръскането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Почистване на задръствания в накрайника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Почистване от контейнера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Принудително промиване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Промиване на бункера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Почистване на InstaClean

™ филтъра за флуид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Почистване на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Съхранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Справка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Избиране на накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Съвместимост на флуида за почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Инструкции за статично заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Бърза справка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Техническо обслужване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Маркучи без въздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Накрайници за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Ремонт на помпата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Откриване и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Стоящи пръскачки 17H211, 17H214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Списък на частите за стоящи пръскачки 17H211, 17H214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

3A3375F

3A3375F.fm Page 3 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Съдържание

DI Стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Списък на частите за DI стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221 43

Пръскачки с бункер 17F924, 17G184, 17H222, 17H223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Списък с части на пръскачки с бункер 17F924, 17G184, 17H222, 17H223 . . . . . . . . . . . . . 45

Помпен агрегат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Списък на части за помпата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Схеми на кабелите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

110/120V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

230V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Технически спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Информация на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Благодарим за Вашата покупка!

Преди да използвате вашата пръскачка, прочетете ръководството за експлоатация за подробни инструкции относно правилната употреба и предупрежденията за безопасност.

Поздравления! Вие закупихте висококачествена пръскачка за боя, произведена от Graco Inc.

Това устройство е предназначено за осигуряване на висококачествено боядисване чрез пръскане с архитектурни бои и покрития.

Моля, прочетете информацията върху етикета на контейнера с оборудването, за да определите дали то може да се използва с вашата пръскачка. Поискайте Паспорта за безопасност (SDS) от вашия доставчик. Етикетът на контейнера и в Паспортът за безопасност обясняват съдържанието на оборудването и специфичните предпазни мерки, свързани с него.

3A3375F 3

4

3A3375F.fm Page 4 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Модели

Модели

VAC

(променлив ток)

Модел

GX 19

FinishPro

GX 19

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

17H211

17F924

110474

Сертифицирано според

CAN/CSA C22.2

№. 68

Съответства на

UL 1450

120

USA

Южна Африка и Бразилия

230

Schuko

®

GX 21

GX 21

CA & Бразилия

& Mekcnko

110

230 Европа - с многожилен кабел

230 Шуко

GX 21

GX FF

GX 21

GX FF

230 Шуко Азия/

Австралия и Нова

Зеландия

GX 21

GX 19

GX 19

17H214

17H221

24Y680

17H218

17G183

17H219

17H222

17G184

17H223

3A3375F

3A3375F.fm Page 5 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за монтажа, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в текста на настоящото ръководство или върху етикетите с предупреждения, направете повторна справка с тези

Предупреждения. Символите и предупрежденията за опасност, специфични за даден продукт, които не са разгледани в този раздел, могат да се появят в това ръководство, където е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Това устройство трябва да бъде заземено. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар, като предоставя изходен проводник за електрическия ток. Това устройство е оборудвано със заземяващ проводник с подходящ за заземяване щепсел. Щепселът трябва да бъде поставен в контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с местните правилници и наредби.

• Неправилен монтаж на заземяващия щепсел може да доведе до опасност за поражение от електрически ток.

• Когато се налага ремонт или смяна на кабел или щепсел, не свързвайте заземяващия проводник към който и да е от плоските щифтове.

• Проводникът със зелена изолационна повърхност, със или без жълти ленти, е заземяващият проводник.

• Когато не разбирате напълно инструкциите за заземяване или се съмнявате дали устройството е правилно заземено, консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен работник.

• Не променяйте доставения щепсел; ако той не пасва в контакта, сменете контакта с подходящ такъв, монтиран от квалифициран електротехник.

• Този продукт е за употреба при мрежа с номинално напрежение 120V или 230V и има заземяващ щепсел, подобен на тези, показани по-долу.

120V САЩ 230V 230V Австралия и

Нова Зеландия

3A3375F ti24583b

• Включвайте изделието само към контакт със същата конфигурация като щепсела му.

• Не използвайте адаптер с това устройство.

Удължителни кабели:

• Използвайте единствено 3-жилен удължителен кабел, който има заземяващ щифт и контакт, приемащ щепсела на изделието.

• Уверете се, че удължителният кабел не е повреден. Ако е необходим удължителен кабел за захранване, използвайте 12 AWG , минимум (2,5 мм 2 ).

• Кабел с недостатъчно сечение може да доведе до пад на напрежението в захранващата линия, до загуба на енергия и прегряване.

Размер на проводника Дължина

Тип AWG (American Wire Gauge) Метричен Максимално

16

1,5 mm

2 8 m (25 ft.)

12

2,5 mm 2 15 m (50 ft.)

5

6

3A3375F.fm Page 6 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Леснозапалими изпарения, като изпарения от разтворители и бои, могат да се възпламенят или избухнат на работната площадка. За да предотвратите пожар и експлозия:

• Не пръскайте със запалими материали в близост до открит пламък или източници на запалване като цигари, работещи двигатели или електрически съоръжения.

• Протичане на боя или разтворител през оборудването може да причини статично електричество. Статичното електричество създава опасност от пожар или експлозия при наличие на пари от бои или разтворители. Всички части на системата за пръскане, включително помпата, маркучът, пистолетът за пръскане и устройства във или в близост до участъка на пръскане, трябва да са правилно заземени за защита от искри и разреждане на статично електричество. Използвайте проводящи или заземени маркучи за пръскане на боя под високо налягане без въздух на Graco.

• Проверете дали всички контейнери и колекторни системи са заземени, за да предотвратите разряд на статично електричество. Не използвайте правоъгълни ведра, освен ако са антистатични и проводящи.

• Направете свързване към заземен контакт и използвайте заземени удължителни кабели.

Не използвайте адаптер 3-към-2 щифта.

• Не използвайте боя или разтворител, съдържащи халогенирани въглеводороди.

• Да не се пръска с възпламеними течности в затворено помещение.

• Дръжте помещението, в което се пръска, добре проветрено. Да се поддържа добро подаване на пресен въздух в помещението.

• Устройството за пръскане изпуска искри. Разположете помпения агрегат в помещение с добро проветряване, най-малко на 6,1 m (20 фута) от площадката за пръскане, когато пръскате, промивате, почиствате или го обслужвате. Не пръскайте върху помпения агрегат.

• Не пушете в помещението, в което се пръска и не пръскайте при наличие на искри или открит пламък.

• В помещението, в което се пръска, не включвайте ключовете за осветление, двигатели или подобни устройства, които могат да възпроизведат искри.

• Пазете помещението чисто и без наличие на контейнери за бои и разтворители, парцали или други запалими материали.

• Запознайте се със съдържанието на боите и разтворителите, с които пръскате. Прочетете всички паспорти за безопасност (MSDS) и етикетите на контейнерите, съпътстващи боите и разтворителите. Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя за бои и разтворители.

• Пожарогасителят трябва да бъде налице и да бъде в изправност.

3A3375F

3A3375F.fm Page 7 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Предупреждения

3A3375F

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. В случай на впръскване, трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

• Не насочвайте пистолета и не пръскайте към човек или животно.

• Пазете ръцете и другите части на тялото далеч от изпускателния отвор. Например не се опитвайте да спирате течове с никаква част от тялото си.

• Винаги използвайте предпазното устройство на накрайника на дюзата. Не пръскайте, без предпазното устройство на накрайника на дюзата да е на мястото си.

• Използвайте дюзи за пръскане Graco.

• Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайници на дюзи. В случай на задръстване на дюзата в процеса на пръскане следвайте процедурата за освобождаване на налягането , за да изключите устройството и да освободите налягането, преди да свалите накрайника на дюзата, за да го почистите.

• Оборудването поддържа налягане, след като захранването е изключено. Не оставяйте оборудването с включено захранване или под налягане, когато е без наблюдение. Следвайте

Процедурата за освобождаване на налягане ,когато оборудването е без наблюдение или не се използва, както и преди обслужване, почистване или демонтиране на части.

• Проверявайте маркучите и частите за признаци на повреди. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

• Системата може да произведе 3000 psi. Използвайте части за замяна или аксесоари от Graco, които са изчислени за минимум 3000 psi.

• Винаги дръжте спусъка заключен, когато не пръскате. Уверете се, че заключването на спусъка работи правилно.

• Проверете дали всички съединения са добре закрепени, преди да работите с устройството.

• Научете се как бързо да спирате устройството и да освобождавате налягането.

Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

• Винаги, когато боядисвате, носете подходящи ръкавици, предпазни очила и респиратор или маска.

• Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата далеч от оборудването.

• Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и баланс.

• Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

• Не работете с оборудването, когато сте изморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

• Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

• Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от тези определени от Graco.

• Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

• Да не се пръска с маркуч по-къс от 25 фута.

• Не преправяйте и не променяйте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението на съответната агенция и да създадат рискове за безопасността.

• Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Това оборудване трябва да бъде заземено .

Неправилното заземяване, настройване или използване на системата може да причини токов удар.

• Изключете и откачете захранващия кабел, преди да предприемете сервизни работи по оборудването.

• Използвайте само заземени електрически контакти.

• Използвайте само 3-жилни удължителни кабели.

• Уверете се, че заземителните вилки са поставени правилно върху пръскачката и удължителните кабели.

• Не излагайте оборудването на дъжд. Съхранявайте в закрито пространство.

7

8

3A3375F.fm Page 8 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Използването на течности, които са несъвместими с алуминий в оборудване под налягане, може да предизвика сериозна химическа реакция и пробиви в оборудването. Ако не спазвате това предупреждение, може да причините смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.

• Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.

• Не използвайте белина.

• Много други течности могат да съдържат химикали, които реагират с алуминия.

Свържете се с вашия доставчик на материали за информация относно съвместимостта.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Движещи се части могат да притиснат, порежат или отрежат пръсти или други части от тялото.

• Стойте на разстояние от движещите се части.

• Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

• Оборудване под налягане може да се включи без предупреждение. Преди да проверите, преместите или извършите сервизно обслужване на оборудването, извършете процедурата за освобождаване на налягането и прекъснете всички източници на електрозахранване.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧЕН ФЛУИД ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Токсичните флуиди или изпарения могат да доведат до сериозно нараняване или смърт, ако попаднат в очите или върху кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

• Прочетете листовете с данни за безопасност на материалите, за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с използваните от вас флуиди.

• Съхранявайте опасния флуид в одобрени контейнери и го изхвърляйте съгласно приложимите разпоредби.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Когато се намирате на работната площадка, носете подходящо предпазно облекло, за да предотвратите сериозна увреда, включително нараняване на очите, загуба на слух, вдишване на токсични изпарения и изгаряния. Тази защитна екипировка включва, но не се ограничава до:

• Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

• Респиратори, предпазно облекло и ръкавици съгласно препоръките на производителя на флуида и разтворителя.

Продукт CALIFORNIA PROPOSITION 65

Този продукт съдържа химикал, за който в щата Калифорния се знае, че причинява рак, увреждания при раждане или други увреди на плода. След боравене с него измийте ръцете си.

3A3375F

3A3375F.fm Page 9 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Опознайте вашата пръскачка

Опознайте вашата пръскачка

Стоящи модели

E

D

F

U

W

C

V

X/Z

P

R

B

N ti27260a

A Кран за заливане/пръскане

B Бутон PushPrime™

С Копче за управление на налягането

D Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.)

E Смукателна тръба

F Изпразнителна тръба (с дифузор)

G Пистолет за пръскане без въздух

H Реверсивен накрайник за пръскане

J Предпазител на накрайника

K Ключ за блокиране на спусъка

L Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

M Филтър за флуид към пистолета

(вътрешна ръкохватка)

N Помпа ProXChange™

(зад вратичката за лесен достъп)

A

3A3375F

T

J

H G

Q

K

M

L

P Фитинг към изходящия отвор за флуид на помпата (съединение на безкомпресорния маркуч)

Q Безкомпресорен маркуч

R Филтър за флуид InstaClean™

(вътрешен изходен отвор за флуида)

T Филтър на входния отвор

U Захранващ кабел

V Вратичка за лесен достъп

W Засмукване / Чашка на изпразнителната тръба

X/Z Помпа и инструмент за демонтаж на входния кран

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

Вижте

Бърза справка , стр. 32 за повече

информация.

9

3A3375F.fm Page 10 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Опознайте вашата пръскачка

DI Стоящи модели

V

X

A

N

F

B

E

T

U

D

Z

R

C

P

W

Q

J

H G

K

M

L

10

A Кран за заливане/пръскане

B Бутон PushPrime

С Копче за управление на налягането

D Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.)

E Смукателна тръба

F Изпразнителна тръба (с дифузор)

G Пистолет за пръскане без въздух

H Реверсивен накрайник за пръскане

J Предпазител на накрайника

K Ключ за блокиране на спусъка

L Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

M Филтър за флуид към пистолета

(вътрешна ръкохватка)

N Помпа ProXChange™

(зад вратичката за лесен достъп)

P Фитинг към изходящия отвор за флуид на помпата (съединение на безкомпресорния маркуч)

Q Безкомпресорен маркуч

R Филтър за флуид InstaClean™

(вътрешен изходен отвор за флуида)

T Филтър на входния отвор

U Захранващ кабел

V Вратичка за лесен достъп с капак

W Засмукване / Чашка на изпразнителната тръба

X Инструмент за демонтаж на помпата

Z Инструмент за демонтаж на входния кран

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

Вижте Бърза справка , стр. 32 за повече

информация.

3A3375F

3A3375F.fm Page 11 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Опознайте вашата пръскачка

Модели с бункер

X

Z

D

P

R

E

C

N

B

F

A

V

J

H

G

K

M ti27262a L

A Кран за заливане/пръскане

B Бутон PushPrime

С Копче за управление на налягането

D Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.)

E Фуниеобразен бункер

F Изпразнителна тръба (с дифузор)

G Пистолет FTX за пръскане без въздух

H Реверсивен накрайник за пръскане, окончателно фино пръскане

J Предпазител на накрайника

K Ключ за блокиране на спусъка

L Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

M Филтър за флуид към пистолета

(вътрешна ръкохватка)

N Помпа ProXChange™

(зад вратичката за лесен достъп)

3A3375F

U

Q

P Фитинг към изходящия отвор за флуид на помпата (съединение на безкомпресорния маркуч)

Q Безкомпресорен маркуч

R Филтър за флуид InstaClean™

(вътрешен изходен отвор за флуида)

T Филтър на входния отвор, отвътре на бункера, не е показан

U Захранващ кабел

V Вратичка за лесен достъп

X Инструмент за демонтаж на помпата

Z Инструмент за демонтаж на входния кран

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

Вижте

Бърза справка , стр. 32 за повече

информация.

11

3A3375F.fm Page 12 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Настройване

Настройване

При първоначално разопаковане на пръскачката или след дълготрайно съхранение извършете процедура за настройване.

1.

Присъединете безкомпресорния маркуч

Graco към изходния отвор за флуида.

Използвайте гаечен ключ, за да затегнете надеждно.

5.

Свалете предпазителя на накрайника.

Не разхлабвайте уплътнителя.

ti27122a

2.

Присъединете другия край на маркуча към пистолета.

ti25197a

6.

Завъртете копчето за управление на налягането докрай наляво (срещу часовниковата стрелка) за минимално налягане.

ti25199a

3.

Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно. Ако маркучът е вече присъединен, уверете се, че съединенията са стегнати.

4.

Блокирайте спусъка.

ti27123a

7.

При първоначално разопаковане на пръскачката отстранете опаковъчните материали от входния филтър. След дълготрайно съхраняване проверете входния филтър за задръствания и отломки.

Прецедете боята

Първоначално отворената боя може да съдържа засъхнали частици боя или други отломки.

За да избегнете проблеми в захранването с боя и задръствания в накрайника за пръскане, препоръчваме прецеждане на боята преди употребата й. Цедки за боя се продават, където се продава боята. Обтегнете цедката за боя върху чист съд и излейте боята през цедката, за да уловите засъхналите частици боя и отломките преди пръскане.

ti24931a

12 ti26894a

3A3375F

3A3375F.fm Page 13 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Пускане в действие

Пускане в действие

Процедура за освобождаване на налягането.

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

ti24931a

3.

Завъртете управлението на налягането на най-ниската настройка.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да помогнете за предотвратяване на сериозно нараняване от флуид под налягане, например инжектиране в кожата или разплискване на флуид, следвайте процедурата за освобождаване на налягането , щом пръскачката бъде спряна и преди почистването или проверката й или преди обслужване на оборудването.

1.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция OFF . ti27493a

4.

Поставете изпразнителната тръба в един съд и разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME (изпразване), за да освободите налягането.

5.

Задръжте пистолета стабилно към съда и го насочете в него. Освободете блокировката на спусъка и го натиснете, за да освободите налягането.

2.

Поставете отново блокировката на спусъка.

Винаги задействайте блокировката на спусъка, когато пръскачката е спряна, за да предотвратите случайно натискане на спусъка.

3A3375F ti25497b

6.

Поставете отново блокировката на спусъка.

7.

Ако подозирате, че накрайникът на пръскачката е задръстен, или че налягането не е напълно освободено: a.

МНОГО ВНИМАТЕЛНО разхлабете задържащата гайка на предпазителя на накрайника за пръскане или края на съединението на маркуча, за да освободите налягането постепенно.

13

3A3375F.fm Page 14 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Пускане в действие b.

Разхлабете напълно гайката или съединението.

c.

Почистете маркуча или накрайника за пръскане от запушването.

Кран за заливане/пръскане

Има два вида кранове за заливане/пръскане, използвани при тази група пръскачки Graco.

Първият вид кран за заливане/пръскане използва копче, което може да бъде завъртано между позициите PRIME и SPRAY.

ЗАЛИВАНЕ GX 19

ПРЪСКАНЕ FinishPro GX 19, GX 21 ti27120a

ПРЪСКАНЕ GX 19 ti27264a

Съхраняване на промивна течност

Това устройство за пръскане е доставено от завода с малко количество материал за тестване в системата. Важно е да промиете този материал от пръскачката, преди да я използвате за пръв път:

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 30 и

Инструкции за статично заземяване , стр. 31 за допълнителна информация.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Уверете се, че ключът ON/OFF (Вкл./Изкл.) е на позиция OFF .

ti27121a

Другият вид кран за заливане/пръскане използва лост, който може да бъде превключван между позициите PRIME и SPRAY.

ЗАЛИВАНЕ FinishPro GX 19, GX 21

Стоящи модели a.

Разделете изпразнителната тръба

(по-малка) от смукателната тръба

(по-голяма).

ti27263a ti27266a

14 3A3375F

3A3375F.fm Page 15 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM b.

Разположете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

Пускане в действие c.

Потопете смукателната тръба в съд, частично запълнен с вода или промивна течност.

ti27268a c.

Налейте приблизително две кварти

(два литра) вода или промивна течност в бункера.

3.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

Модели с бункер

a.

Повдигнете изпразнителната тръба със задържащия елемент извън бункера.

b.

Докато придържате задържащия елемент на изпразнителната тръба и изпразнителната тръба успоредно на горния ръб на съда за отпадъчна боя, завъртете задържащия елемент около устната на съда. Изпразнителната тръба не трябва да бъде вътре в съда за отпадъчна боя.

ti27232a

4.

Поставете захранващия кабел в правилно заземен електрически контакт.

3A3375F 15

3A3375F.fm Page 16 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Пускане в действие

5.

Натиснете два пъти бутона PushPrime, за да разхлабите входната съчма.

ti27136a

6.

Центрирайте индикатора за настройка с маркирането Prime/Clean на копчето за управление на налягането.

Prime/Slow ti31710a

7.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. Не спирайте течове с ръката си или с парцал.

10. Проверете за течове. Ако се получат течове,

извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13, после затегнете всички фитинги и повторете Пускане в действие . Ако вече няма течове,

продължете със следващия етап.

Пълнене на помпата

1.

Преместете смукателната тръба в съда за боя и я потопете в боята. При моделите с бункер добавете и боя в бункера.

2.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

3.

Изчакайте да видите боята да излиза през изпразнителната тръба.

4.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои флуиди може да се покачват по-бързо, ако ключът ON/OFF за кратко е изключен, така че помпата да се забави и спре. Завъртете ключа ON/OFF няколко пъти на двете позиции, ако е необходимо.

Пълнене на пистолета

1.

Задръжте пистолета срещу съда за отпадъчна боя. Насочете пистолета в съда за отпадъчна боя.

a.

Разблокирайте спусъка. b.

Дръпнете и задръжте спусъка.

c.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

d.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

A B C

8.

Щом пръскачката започне да изпомпва, промивният разтворител и въздушните мехурчета ще бъдат изтласкани от системата. Оставете течността да изтича от изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя зе 30 до 60 секунди.

При моделите с бункер оставете течността да изтича от изпразнителната тръба, докато бункерът е почти изпразнен.

9.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

16

D ti27867a

2.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато започне да излиза само боя.

3A3375F

3A3375F.fm Page 17 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

3.

Освободете спусъка. Блокирайте спусъка.

4.

Преместете изпразнителната тръба в съда за боя и я прикрепете към смукателната тръба.

При моделите с бункер прикрепете изпразнителната тръба към бункера.

Пускане в действие ti27139a

ЗАБЕЛЕЖКА: Щом двигателят спре, пръскачката е готова за боядисване. Ако двигателят продължава да работи, пръскачката не е правилно залята,

повторете Пълнене на помпата и Пълнене на пистолета

.

3A3375F 17

3A3375F.fm Page 18 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Как да се пръска

Как да се пръска

c.

Завъртете напред ръкохватката във форма на стрела върху накрайника за пръскане към позиция за пръскане.

4.

Завинтете комплекта на накрайника за пръскане на пистолета и го затегнете.

Монтаж на накрайника за пръскане

За да предотвратите течове от накрайника на пръскачката, уверете се, че накрайника и предпазителя му са правилно монтирани.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Блокирайте спусъка.

3.

Проверете дали накрайника за пръскане и частите на предпазителя му са правилно сглобени в указания ред.

SPRAY

TIP

ПРЕДПА-

TIP

GUARD

КАУЧУКОВА

RUBBER

GASKET/

METAL SEAL

ti27480a

Пръскане

Когато се използва реверсивен накрайник за пръскане RAC X™ FF LP Fine Finish Low Pressure, налягането на пръскане може да се понижи.

Пръскането с по-ниско налягане води до намаляване на прекомерното пръскане и износването на накрайника на пръскачката.

Регулирайте налягането на пръскачката, за да намалите прекомерното пръскане.

RETAINING

NUT

ti27140a a.

Използвайте накрайника за пръскане, за да центрирате гарнитурата и уплътнителя на предпазителя на накрайника.

18 ti27143a b.

Накрайникът за пръскане трябва да бъде изтласкан докрай в предпазителя му. Завъртете накрайника, за да го избутате надолу.

ti31709a

Атомизиран, равномерно разпределен ветрилообразен модел

Опашки ti27145a 3A3375F

3A3375F.fm Page 19 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Как да се пръска

Настройване на управлението на налягането

Копчето за настройване на налягането позволява неограничено регулиране на налягането. За да намалите прекомерно пръскане, винаги започвайте при най-ниската настройка на налягане и повишавайте налягането до минималната стойност, която води до приемлива следа от пръскането.

HI

Пръскане Prime / Clean Плавно

3000 psi

(207 бара, 20,7 MPa)

1500 psi

(103 бара, 10,3 MPa)

500 psi

(34,5 бара, 3,5 MPa) ti5597b

За да изберете функцията, центрирайте символа върху копчето за управление на налягането спрямо индикатора за настройката на пръскачката.

Избиране на накрайник и налягане

Вижте таблицата за препоръчваното налягане на пръскане за вашия материал.

Направете справка за боята (материала) в препоръките на производителя.

Максимални размери на отворите за пръскане, поддържани от пръскачката:

– GXFF, GX19, FinishPro GX19: 0,019 in. (0,48 mm)

– GX21: 0,53 mm (0,021 in.)

Байцове Емайл лакове

Пръскане с ниско налягане

Пръскане с ниско налягане

Покрития

Видове грунд

Пръскане с ниско налягане

Бои за вътрешно боядисване

Пръскане с ниско налягане

Настройване на управлението на налягането

Размер на отвора на накрайника

0,28 mm (0,011 in.)

0,33 mm (0,013 in.)

0,38 mm (0,015 in.)

0,43 mm (0,017 in.)

0,48 mm (0,019 in.)

0,53 mm (0,021 in.)

 

Бои за фасадно боядисване

Пръскане с ниско налягане

Накрайници за окончателно пръскане

Накрайниците за окончателно пръскане имат допълнителен отвор, който осигурява по-фино пулверизиране на материала.

Размер

Настройване на управлението на налягането

0,20 mm (0,008 in.)

0,25 mm (0,010 in.)

0,31 mm (0,012 in.)

0,36 mm (0,014 in.)

0,41 mm (0,016 in.)

Полиуретан

Пръскане с ниско налягане

Лак

Пръскане с ниско налягане

Покрития

Шлайф-грунд Емайл лакове

Пръскане с ниско налягане

Пръскане с ниско налягане

Латекс

Пръскане с ниско налягане

3A3375F 19

3A3375F.fm Page 20 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Как да се пръска

Методи за пръскане

Използвайте парче ненужен картон, за да практикувате тези основни методи на пръскане, преди да започнете да пръскате повърхността.

• Дръжте пистолета на 25 cm (12 инча) от повърхността и го насочете направо към повърхността. Накланянето на пистолета спрямо ъгъла на пръскане ще причини неравномерно покритие.

30 cm

(12 in.)

РАВНО-

МЕРНО

ПОКРИТИЕ

ДЕБЕЛО ПОКРИТИЕ

НЕРАВНОМЕР

НО ПОКРИТИЕ

ТЪНКО

ПОКРИТИЕ

• Извийте китката, за да поддържате пистолета насочен направо.

Ветрилообразно движение с устройството за пръскане към директно пръскане под ъгъл причинява неравномерно покритие.

РАВНОМЕРНО

EVEN FINISH

Насочване на пистолета

Целете се в центъра на пръскане от пистолета в долния ръб на предишната следа, като припокривате всяка следа наполовина.

ti2038a

Качество на следата от пръскането

Една добра следа от пръскане е равномерно положена, щом удари повърхността.

• Пръсканият материал трябва да бъде пулверизиран (равномерно полаган, без луфтове и ръбове).

ti2036a

Задействане на пистолета

Дръпнете спусъка след като започнете да браздите. Отпуснете спусъка преди да свършите да браздите. Пистолетът трябва да се движи, когато спусъкът се дърпа и отпуска.

опашки- at edges pressure too low good spray pattern ti5592a

TIA

Ако опашките продължават да присъстват при най-високо налягане на пръскане:

• Накрайникът за пръскане може да е износен.

Вижте Избиране на накрайника за пръскане , стр. 30.

• По-малък накрайник за пръскане може да е необходим.

• Материалът може да се нуждае от разреждане. Ако материалът се нуждае от разреждане, следвайте препоръките на производителя.

20 3A3375F

3A3375F.fm Page 21 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Почистване на задръствания в накрайника

В случай че частици или отломки задръстват накрайника за пръскане, тази пръскачка е проектирана за реверсивен накрайник, който бързо и лесно почиства частиците без разглобяване на пръскачката.

Вижте

Прецедете боята , стр. 12 за допълнителна

информация.

1.

Освободете спусъка. Блокирайте спусъка.

Завъртете накрайника на позиция без задръстване. Разблокирайте спусъка.

Пръскайте с пистолета в съда за отпадъчна боя, за да почистите задръстването.

Отстраняване на задръстване

Как да се пръска

2.

Блокирайте спусъка. Завъртете накрайника обратно на позиция за пръскане.

Освободете предпазителя на спусъка и продължете пръскането.

Пръскане ti24676a ti24674a

3A3375F 21

3A3375F.fm Page 22 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Почистване

Почистване

Почистване на пръскачката след всяка употреба води до затруднено първоначално пускане при следващия път на употребата й.

4.

Разделете изпразнителната тръба (по-малка) от смукателната тръба (по-голяма).

Почистване от контейнера

( Само при стоящи модели)

Почистване от контейнера работи само с моделите, които имат смукателна тръба.

• За дълготрайно съхранение направете справка в

Съхранение , стр. 29.

Вижте Съвместимост на флуида за почистване , стр. 30 и

Инструкции за статично заземяване , стр. 31.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане. ti27405a

5.

Разположете празен съд за отпадъчна боя и съд за промивен флуид един до друг.

6.

Разположете смукателната тръба в съда за промивен флуид. Използвайте вода за боя на водна основа и уайтспирт или съвместим с него промивен разтворител на маслена основа за боя на маслена основа.

Разположете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

ti25197a

3.

Демонтирайте смукателна тръба и изпразнителната тръба от съда с боята, избършете излишната боя отвън. ti27495a

22 3A3375F

3A3375F.fm Page 23 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

7.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean

(Заливане/Почистване).

Почистване

Prime/Slow

13. Както държите спусъка на пистолета, бързо го пренасочете в съда за отпадъчна боя. Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

ti27264a f.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция

ON .

g.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

ti31710a

8.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

9.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

10. Промивайте докато 1/3 приблизително от промивния флуид бъде изпразнена от съда.

11. Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етап 12 е за връщане на боята

от маркуча в съда за боята. 50 фута (15 m) маркуч съдържа приблизително 1 кварта (1 литър) боя.

12. За да възстановите боята в маркуча: a.

Задръжте пистолета стабилно към съда за боя.

b.

Насочете пистолета в съда за боя.

c.

Разблокирайте спусъка. d.

Дръпнете и задръжте спусъка.

e.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

ti27151a

14. Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Поставете отново блокировката на спусъка.

ti27121a

3A3375F ti24931a

23

3A3375F.fm Page 24 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Почистване

15. Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

3.

Разположете празен съд за отпадъчна боя и съд за боя един до друг.

ti27153a

4.

Повдигнете смукателната тръба и изпразнителната тръба от съда с боята.

Оставете боята да се изпразни в съда за боя.

5.

Разположете смукателната и изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

6.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean.

ti27232a

16. Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

17. Почистете филтъра. Вижте

Почистване на

InstaClean

филтъра за флуид , стр. 28.

18. Напълнете агрегата с Pump Armor ™

Вижте Съхранение , стр. 29.

флуид.

Принудително промиване

(GX 21, само за материали на водна основа)

Принудителното промиване е по-бърз метод за промиване. Може да се използва само след пръскане с покрития на водна основа.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Демонтирайте накрайника за пръскане и комплекта на предпазителя му и ги поставете в съда за отпадъчна боя.

Prime/Slow ti31710a

7.

Завинтете съединението на крана за принудително промиване към градински маркуч. Затворете крана.

24 3A3375F

3A3375F.fm Page 25 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

8.

Пуснете водата. Отворете крана.

Изплакнете боята от смукателната тръба, изпразнителната тръба и филтъра на входния отвор, после затворете крана.

ti27156a

9.

Развинтете филтъра на входния отвор от смукателната тръба. Поставете филтъра за входния отвор де се изплакне в съда за отпадъчна боя.

Почистване

14. Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етап 15 е за връщане на боята от

маркуча към съда за боята. 50 фута (15 m) маркуч съдържа приблизително 1 кварта (1 литър) боя.

15. За да възстановите боята в маркуча: a.

Задръжте пистолета стабилно към съда за боя.

b.

Насочете пистолета в съда за боя.

c.

Разблокирайте спусъка. d.

Дръпнете и задръжте спусъка.

e.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

ti27121a ti27158a

10. Съединете градински маркуч към смукателната тръба със съединението на крана за принудително промиване. Оставете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

11. Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

12. Отворете съединението на крана за принудително промиване.

ti27160a

13. Пропуснете вода през пръскачката в съда за отпадъчна боя за около 20 секунди.

3A3375F ti27264a f.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

g.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

16. Както държите спусъка на пистолета, бързо го пренасочете в съда за отпадъчна боя.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

17. Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean.

25

3A3375F.fm Page 26 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Почистване

18. Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Поставете отново блокировката на спусъка.

3.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане. За допълнителна

информация вижте Почистване на пистолета , стр. 28.

ti24931a

19. Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

ti25197a

4.

Демонтирайте изпразнителната тръба от бункера с боята, избършете излишната боя отвън.

5.

Разположете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

ti27232a

20. Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

Промиване на бункера

( Само за стоящи модели)

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 30.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Излейте всичкия оставащ материал от бункера.

26 ti27268a

6.

Налейте промивния флуид в бункера.

Използвайте вода за боя на водна основа и минерални разтворители (уайтспирит) за боя на маслена основа.

3A3375F

3A3375F.fm Page 27 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

7.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировка Prime/Clean.

Почистване f.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

12. Както държите спусъка на пистолета, бързо го пренасочете в съда за отпадъчна боя.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

Prime/Slow ti31710a

8.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

9.

Промивайте докато приблизително 1/3 от промивния флуид бъде изпразнена от бункера.

10. Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Етап 11 е за връщане на боята от

маркуча към съда за боята. 15 m (50 фута) маркуч съдържа приблизително 1 кварта (1 литър) боя.

11. За да възстановите боята в маркуча: a.

Насочете пистолета в съда за боя.

b.

Разблокирайте спусъка. c.

Дръпнете и задръжте спусъка.

d.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция SPRAY.

ti27151a

13. Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Поставете отново блокировката на спусъка.

ti24931a

14. Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

ti27264a e.

Завъртете ключа ON/OFF на позиция ON .

ti27263a

15. Завъртете ключа ON/OFF на позиция OFF .

16. На пръскачки с филтър вижте Почистване на InstaClean ™ филтъра за флуид , стр. 28.

17. Напълнете агрегата с Pump Armor ™

флуид. Вижте Съхранение , стр. 29.

складиран

3A3375F 27

3A3375F.fm Page 28 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Почистване

Почистване на InstaClean ™ филтъра за флуид

(По опция)

Филтърът за флуид InstaClean предотвратява навлизането на частици в маркуча за боя. След всяка употреба го демонтирайте и почистете, за да осигурите максимални параметри.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

Разединете маркуча за пръскане без въздух

(A) от пръскачката

3.

Развинтете изходния фитинг (B).

4.

Демонтирайте филтъра за флуид InstaClean

(C).

Почистване на пистолета

1.

Почистете филтъра за флуида за пистолета с вода или промивен флуид и четка всеки път, когато промивате системата. Сменете филтъра на пистолета, ако е повреден.

ti27494a

2.

Демонтирайте накрайника за пръскане и комплекта на предпазителя му и ги почистете с вода или промивен флуид и четка.

C

B

A tti27179a

5.

Проверете филтъра за флуид InstaClean (C) за отломки. Ако е необходимо почистете филтъра с вода или промивен разтворител и мека четка.

a.

Монтирайте затворения (квадратния) край на филтъра за флуид InstaClean (C) в пръскачката.

b.

Завинтете изходния фитинг (B) в пръскачката.

6.

Затегнете изходния фитинг и свържете отново маркуча (A) към пръскачката.

Използвайте гаечен ключ, за да затегнете надеждно.

ti27152a

3.

Избършете боята от външната страна на пистолета като използвате мек парцал, навлажнен с вода или промиващ флуид.

28 ti27122a

3A3375F

3A3375F.fm Page 29 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Съхранение

Съхранение

С правилно съхранение пръскачката ще бъде готова за употреба следващия път, когато е необходима.

4.

Разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME.

Винаги прекарвайте флуид за съхранение Pump

Armor през системата след почистване. Водата, оставаща в пръскачката, ще доведе до корозия и

ще повреди помпата. Следвайте Почистване , стр.

22 или

Принудително промиване , стр. 24

• Преди складиране на пръскачката се уверете, че всичката вода е източена извън нея и маркучите.

• Не допускайте вода да замръзне в пръскачката или маркуча.

• Не складирайте пръскачката под налягане.

• Съхранявайте пръскачката вътре.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13.

2.

При стоящите модели поставете смукателна тръба в бутилката с флуид Pump Armor, а изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

ti27232a

5.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция ON .

6.

Завъртете копчето за управление на налягането по часовниковата стрелка, докато помпата работи.

ti27187a

3.

При моделите с бункер налейте Pump Armor в бункера е поставете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

3A3375F ti27188a

7.

Когато флуида за съхранение протече от изпразнителната тръба (5-10 секунди) завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция OFF .

8.

Поставете крана Prime/Spray

(Заливане/Пръскане) на позиция SPRAY, за да запазите флуида за съхранение в пръскачката по време на съхранението й.

9.

Закрепете пластмасова торба около смукателната и изпразнителната тръба, за да улавяте всички кондензати.

29

3A3375F.fm Page 30 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Справка

Справка

Избиране на накрайника за пръскане

Избиране на размер на накрайника

Накрайниците за пръскане биват с различни размери на отворите за пръскане за пръскане на набор от флуиди. Вашата пръскачка включва накрайник за употреба при повечето приложения за полагане на боя. Иизползвайте таблиците за

покритията на стр. 19, за да определите диапазона

на препоръчваните размери на отвори в накрайника за всеки вид флуид.

Указания:

• Когато пръскате накрайника се износва и разширява. Започвайки с размер на отвора на накрайника, по-малък от максималния, вие ще си разрешите да пръскате в рамките на номиналния капацитет на потока на пръскачката.

• Употребявайте по-големи размери на отворите на накрайника за по-плътни покрития и по-малки размери на отворите на накрайника за по-тънкослойни покрития.

• Накрайниците се износват от употребата и се нуждаят от периодична смяна.

• Размерът на отвора на накрайника управлява дебита на потока - количеството боя, което излиза от пистолета.

Ширина на вентилатора

Широчината на конуса е размера на следата на пръскане, която определя площта, покривана при всеки ход.

Указания:

• Изберете най-добрата широчина на конуса, подходяща за повърхността за пръскане.

• По-широки конуси позволяват да се осигури по-добро покритие на широки, отворени повърхности.

• По-тесни конуси осигуряват по-добро управление при малки, затворени повърхности.

Разбиране на номера на накрайника

Последните три цифри в номера на накрайника

(т.е.: 221413) съдържа информация относно размера на отвора и широчината на конуса върху повърхността, когато пистолетът е държан на 30,5 cm (12 инча) от пръсканата повърхност.

First digit when doubled

= approximate fan width.

413 tip has

8-10 in. (20-25 cm) fan width.

413 накрайник

413 tip has a 0.013 in.

hole size

Съвместимост на флуида за почистване

Материали на маслена или водна основа

• Когато пръскате материали на водна основа , промийте системата грижливо с вода.

• Когато пръскате материали на маслена основа , промийте системата грижливо с минерални разтворители (уайтспирит) или съвместим промивен флуид на маслена основа.

• За да пръскате материали на водна основа след пръскане на материали на маслена основа , първо промийте системата грижливо с вода. Водата, изтичаща от изпразнителната тръба трябва да бъде чиста и без разтворител преди да започнете пръскане с материали на водна основа.

30 3A3375F

3A3375F.fm Page 31 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

• За да пръскате материали на маслена основаслед пръскане с материали на водна основа , първо промийте системата грижливо с минерални разтворители

(уайтспирит) или съвместим промивен флуид на маслена основа. Разтворителят, излизащ през изпразнителната тръба, не трябва да съдържа никаква вода. При промиване с разтворители, съвместими с промивни флуиди на маслена основа, винаги следвайте

Инструкции за статично заземяване , стр. 31.

• За да избегнете обратно разплискване по кожата или в очите ви, винаги насочвайте пистолета към вътрешната стена на съда.

Инструкции за статично заземяване

Справка

Не поставяйте съд върху изолираща повърхност като хартия или картон, които прекъсват заземяването.

Винаги заземявайте един метален съд: свързвайте заземяващ проводник към съда.

Защипете единия му край към съда, а другия към истинска земя, например водопроводна тръба.

Оборудването трябва да бъде заземено за намаляване на риска от статични искри и токов удар. Електрическа или статична искра може да предизвика възпламеняване или експлозия на парите. Неправилно заземяване може да причини поражение от електрически ток.

Добрата земя осигурява отвеждащ проводник за електрическия ток.

Винаги използвайте метален съд за материалите на маслена основа, изискващи промиване със съвместими промивни флуиди на маслена основа, когато пръскачката се промива или се освобождава налягането.

Следвайте местните разпоредби. Използвайте само проводящи метални контейнери, поставени незаземена повърхност, като напр. бетон.

ti24584a

За да поддържате непрекъснато заземяване, когато пръскачката се промива или налягането е освободено задържайте метална част от пистолета за пръскане плътно до стената на заземения метален съд, а после натиснете спусъка.

3A3375F ti25497a

31

3A3375F.fm Page 32 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Справка

Бърза справка

S

T

U

V

Страница 9

Наименование

A Кран за стартиране/пръскане

D

E

F

B

С

Описание

• На позиция PRIME флуидът се насочва към изпразнителната тръба.

• На позиция SPRAY флуидът под налягане се насочва към маркуча за боядисване.

• Автоматично освобождава налягането в системата при положения с прекомерно налягане.

Избутва входната съчма, когато е натиснат, за да я разхлаби.

Бутон PushPrime

Копче за контролиране на налягането

Повишава (по часовниковата стрелка) и снижава (срещу часовниковата стрелка) налягането на флуида в помпата, маркуча и пистолета за пръскане. За да изберете функцията, центрирайте символа върху копчето за управление на

налягането спрямо индикатора, стр. 13.

Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.) Превключва пръскачката ON (Вкл.) и OFF (Изкл.)

J

G

H

Смукателна тръба/Бункер Изтегля флуид от съда за боя в помпата.

Тръба за изпразване Изпразва флуида в системата по време на заливане и освобождаване на налягането.

Пистолет за пръскане без въздух

Изразходва флуид.

Реверсивен накрайник за пръскане

• Пулверизира флуида за полагане, образува следа и управлява потока на флуида в зависимост от размера на отвора.

• Объща обратно позицията, отпушва запушени накрайници без разглобяване.

Предпазител на накрайника

Намалява опасността от нараняване чрез впръскване на флуид.

K

L

M

N

P

Q

R

Блокировка на спусъка на

пистолета (стр. 12)

Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

Филтър за флуид към пистолета

Предотвратява случайно дърпане на спусъка на пистолета.

Винтово съединение за маркуч без въздух.

филтрира влизащия флуид в пистолета за пръскане, за да намали задръстването на накрайника.

Помпа ProXChange Изпомпва и поставя под налягане флуида, като го подава към маркуча за боядисване.

Фитинг към изходния отвор за флуид на помпата Винтово съединение за маркуч без въздух.

Безкомпресорен маркуч Провежда флуид под високо налягане от помпата към пистолета за пръскане.

Филтър за флуид

InstaClean ™

• Филтрира постъпващия флуид от помпата, за да намали запушванията на накрайника и да подобри окончателното пръскане.

• Самопочиства се само по време на освобождаване на налягането.

Халка за окачване на съда За транспортиране на съда чрез неговата ръкохватка.

W

X

Z

Филтър на входния отвор Предотвратява отломки да навлизат в помпата.

Захранващ кабел Включва се в източник на захранване.

Вратичка за лесен достъп Вратичката за лесен достъп позволява бърз достъп до помпата. Отворете вратичката на помпата чрез изтегляне навън на зъбчетата, докато плъзгате вратичката встрани от входа на помпата.

Засмукване/Чашка на изпразнителната тръба

Задържа смукателния и изпразнителния маркучи.

Инструмент за демонтаж на помпата

Инструмент за демонтаж на входния кран

Свързване за принудително промиване

Използвайте прореза в структурата, за да демонтирате/монтирате салниковата набивка.

Прорез в структурата осигурява инструментите бързо да демонтират/монтират входния кран без допълнителни инструменти.

Съединява градински маркуч към смукателната тръба за флуидите на водна основа за принудително промиване.

32 3A3375F

3A3375F.fm Page 33 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Техническо обслужване

Техническо обслужване

Рутинното техническо поддържане е важно, за да осигури правилната работа на вашата пръскачка.

Дейности

Проверете/почистете филтъра InstaClean, входния филтър за флуида и филтъра на пистолета.

Проверете отворите на кожуха на двигателя за блокиране.

Интервал

Ежедневно или всеки път при пръскане

Ежедневно или всеки път при пръскане

УВЕДОМЛЕНИЕ

Пазете вътрешните задвижващи части на тази пръскачка от вода. Отвори в капака ще позволят охлаждане на механичните части и електрониката вътре. Ако попадне вода в тези отвори, пръскачката може да заработи неправилно или да се повреди за постоянно.

Демонтаж на помпата

На пръскачките FinishPro с бункер, той трябва да бъде демонтиран преди помпата да може да се демонтира.

Винаги извършвайте Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13 преди

започване на някакви ремонти по помпата.

1.

Изтеглете страничните зъбчета на вратичката за лесен достъп до помпата към вас при избутване на цялата вратичка далеч от входния край на помпата.

2.

Сега повдигнете вратичката, така че да се извърти извън хода й.

Маркучи без въздух

Проверявайте маркуча за повреда всеки път при пръскане. Не правете опити да ремонтирате маркуч, ако оплетката или фитингите му са повредени. Не използвайте маркучи, по-къси от

7,6 m (25 фута). Да се затяга с гаечни ключове, използвайки два гаечни ключа.

Накрайници за пръскане

• След пръскане винаги почиствайте накрайниците със съвместим почистващ флуид и четка.

• Накрайниците може да налагат смяна след

57 литра (15 галона) или могат да продължат работа до 227 литра (60 галона) в зависимост от абразивните качества на боята.

Ремонт на помпата

Когато набивките на помпата се износят, боята започва да изтича извън помпата.

• Закупете ремонтен комплект за помпата и го монтирайте според инструкциите, дадени с него, преди следващата работна задача.

• Вижте

Помпен агрегат , стр. 46 или се

консултирайте с Graco/M AGNUM оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизин център.

1

2

3 ti27463a

3A3375F 33

3A3375F.fm Page 34 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Техническо обслужване

3.

Плъзнете помпения агрегат извън монтажните щифтове.

Демонтаж на входния кран

Комплексен инструмент е включен към структурата, за да демонтирате комплекта на входния кран от помпата. Ако подозирате, че входният кран е задръстен или е залепнал, демонтирайте го, почистете го или го сменете.

1.

Демонтирайте смукателната тръба или бункера от пръскачката.

2.

Въведете помпения входен отвор в конструкцията и разхлабете входния кран.

Демонтирайте входния кран.

ti26930a

Инструмент за демонтаж ProXChange

Комплексен инструмент е включен към структурата, за да демонтирате уплътняващия комплект. Вижте ръководството за ремонт на помпата за подробни ремонтни инструкции.

ti27479a

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не разхлабвайте съчмата и пружината вътре във входния кран. Тя може да изпадне навън, когато входният кран е демонтиран. Помпата няма да подкачва без съчмата и пружината.

34 ti26931a ti27498a

3.

Почистете всички отломки, подсушете боята в кухината и сменете съчмата и пружината.

Затегнете входния кран към помпата като ползвате комплексния инструмент върху конструкцията.

3A3375F

3A3375F.fm Page 35 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Монтаж на помпата

1.

Плъзнете помпения агрегат върху монтажните щифтове.

Техническо обслужване

3.

Завъртете вратичката за лесен достъп до помпата до затваряне при избутване на цялата вратичка към входния край на помпата.

1

2

3 ti27036a

2.

Придвижете биелата на помпата нагоре или надолу, докато калпачето се изравни с отвора във вилката.

ti27478a

ЗАБЕЛЕЖКА: Вратичката трябва да бъде напълно затворена и заключена преди да се работи с пръскачката.

ti27037a

3A3375F 35

3A3375F.fm Page 36 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

1.

Следвайте Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13, преди да

проверявате или ремонтирате.

2.

Решенията при появата на всеки изброен проблем са много обикновени. Започнете в началото и продължавайте надолу по списъка, за да намерите решението.

3.

Проверете всичко в тази Таблица за отстраняване на неизправности, преди да занесете устройството за пръскане в оторизиран сервизен център.

Проблем Причина Решение

Двигателят не работи: (да се провери дали пръскачката е включена в захранването и дали ключът е включен)

Вратичката за лесен достъп не е напълно затворена.

Копчето за настройване на налягането е регулирано на нулево налягане.

Електрическият контакт не подава ток.

Удължителният кабел е повреден.

Захранващият кабел на пръскачката е повреден.

Помпата е заклинила (Боя се е втвърдила в помпата иливода е замръзнала в помпата.)

Двигателят или управлението са повредени.

Да се провери дали вратичката за лесен достъп е затворена и

застопорена. Вижте стр. 35.

Завъртете копчето за управление на налягането по часовниковата стрелка, за да повишите стойността на налягането.

Проверете контакта с познато работно устройство.

Превключете разединителя за мрежата или сменете предпазителя.

Намерете работещ контакт.

Превключете разединителя за мрежата за сградата или сменете предпазителя.

Сменете удължителния кабел.

Вижте стр. 5.

Проверете за нарушена изолация или скъсани проводници. Сменете електрическия кабел, ако е повреден.

Изключете ключа ON/OFF и изключете щепсела от контакта.

Ако е замръзнала НЕ опитвайте да пуснете пръскачката, докато не се е напълно размръзнала или това може да повреди двигателя, контролното табло и/или задвижването.

Поставете пръскачката в затоплено помещение за няколко часа.

Проверете за свободно движеща се помпа чрез демонтиране на кожуха и завъртане на вентилатора.

Ако не е замръзнала, проверете за втвърдена боя в помпата. Ако боята се

е втвърдила в помпата. Вижте стр. 33.

Ако двигателят не работи при демонтирана помпа, консултирайте се с Graco/ Magnum оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център.

Вижте или се консултирайте с

Graco/Magnum оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център.

36 3A3375F

3A3375F.fm Page 37 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Двигателят работи, но помпата не подкачва или губи дебит докато работи.

(Помпата работи циклично, но не изпомпва боя или не създава налягане)

Причина Решение

Съчмата във входния кран е залепнала.

Кранът Prime/Spray

(заливане/пръскане) е на позиция

SPRAY.

Помпата не е била залята с промивен флуид.

(Плътни флуиди може да не я залеят, ако първоначално не е била залята с промивен флуид.)

Отломки в боята.

Плътна или "залепваща" боя.

Входният филтър е задръстен или смукателната тръба не е потопена в боята.

Контролната съчма или леглото йса зацапани.

Натиснете бутона PushPrime, за да освободите съчмата, позволявайки на помпата да работи правилно, ИЛИ промийте принудително

пръскачката, вижте стр. 24.

Завъртете крана Prime/Spray

(заливане/пръскане) надолу до позиция PRIME, докато излезе боя от изпразнителната тръба. Сега помпата е залята.

Демонтирайте смукателната тръба от съда с боята. Залейте помпата с промивен флуид на маслена или

водна основа. Вижте стр. 14.

Прецедете боята. Вижте стр. 12.

Някои флуиди може да се покачват по-бързо, ако ключът ON/OFF

(Вкл./Изкл.) за кратко е изключен, така че помпата да се забави и спре.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) няколко пъти на двете позиции, ако е необходимо.

Почистете отломките във входния филтър и се уверете, че смукателната тръба е потопена в боята.

Смукателната тръба има теч.

Контролната съчма в изходния кран е залепнала.

Кранът Prime/Spray

(заливане/пръскане) е износен или запушен с отломки.

Демонтирайте фитинга към входния отвор. Почистете или сменете

съчмата или леглото й. Вижте стр. 34.

Проверете свързването на смукателната тръба за пукнатини или пропуски във вакуума.

Развинтете изходния кран, демонтирайте и почистете възела.

Занесете пръскачката на

Graco/MAGNUM оторизиран сервизен център.

3A3375F 37

3A3375F.fm Page 38 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Помпата е залята, но не постига добра следа на пръскане.

Причина Решение

Накрайникът за пръскане може да е частично задръстен.

Реверсивният накрайник е на позиция UNCLOG (Отпушване).

Отломки в боята.

Налягането е настроено твърде ниско.

Филтърът за флуид InstaClean е задръстен.

Филтърът за флуид в пистолета е задръстен.

Избраният накрайник за пръскане е твърде голям за възможностите на пръскачката.

Накрайникът за пръскане е износен отвъд възможностите на пръскачката.

Гарнитурата и уплътнителя на предпазителя на накрайника са износени или липсват.

Входният филтър е задръстен или смукателната тръба не е потопена в боята.

Удължителният кабел е твърде дълъг или с недостатъчно голямо сечение.

Входният кран на помпата или изходният кран на помпата е износен или задръстен с отломки.

Материалът е твърде плътен.

Маркучът без въздух е твърде дълъг (ако е била добавена допълнителна секция).

Почистете задръстването в

накрайника за пръскане. Вижте стр. 21.

Завъртете ръкохватка във форма на стрела върху накрайника за пръскане, така че да сочи напред

към позиция SPRAY. Вижте стр. 21.

Прецедете боята. Вижте стр. 12.

Центрирайте индикатора за настройка на копчето за управление на налягането на желаната настройка

за пръскане. Вижте стр. 19.

Почистете или сменете филтъра за

флуид InstaClean. Вижте стр. 28.

Почистете или сменете филтъра за

флуид в пистолета. Вижте стр. 28.

Сменете накрайника. Вижте стр. 19.

Сменете накрайника. Вижте стр. 19.

Сменете гарнитурата и уплътнителя.

Вижте стр. 18.

Почистете отломките във входния филтър и се уверете, че смукателната тръба е потопена в боята.

Сменете удължителния кабел. Вижте

стр. 5.

Да се провери за износен или замърсен входен кран или изходен кран.

- Да се залее пръскачката с боя

- Да се задейства спусъка на пистолета за момент

- Щом спусъкът е освободен, помпата трябва моментно да извърши цикъл и да спре

- Ако помпата продължава да извършва цикъл, помпените кранове може да са износени или замърсени с отломки.

- Почистете или сменете крановете с

подходящи комплекти. Вижте стр. 46.

Разредете материала.

Следвайте препоръките на производителите.

Демонтирайте секцията от маркуча без въздух.

38 3A3375F

3A3375F.fm Page 39 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Причина Решение

Пистолетът за пръскане спира да пръска, когато спусъкът е натиснат.

Когато боята се полага, тя потича надолу по стената или се свлича.

Накрайникът за пръскане е задръстен.

Пръскачката губи заливане.

Материалът се наслагва твърде дебело.

Почистете задръстването в накрайника за пръскане. Вижте стр.

21.

Вижте раздела за откриване и отстраняване на повреди

"Пръскачката работи, но не се залива или губи заливане, докато се ползва"

на стр. 37.

Движете пистолета по-бързо.

Изберете накрайник с по-малък размер на отвора.

Изберете накрайник с по-широк конус.

Уверете се, че пистолетът е достатъчно отдалечен от повърхността.

Когато боята се полага, покритието е неадекватно.

Следата от конуса варира драматично при пръскане.

Не може да се притегля спусъка на пистолета за пръскане.

Боя излиза през копчето за управление на налягането.

Боята изтича през изпразнителната тръба.

Боя протича надолу извън помпата.

Двигателят е горещ и работи с прекъсване. Двигателят се изключва автоматично поради прегряване.

Може да настъпи повреда, ако причината не бъде отстранена.

Материалът се наслагва твърде тънко.

Регулаторът на налягането е износен и води до прекомерно изменение на налягането.

Блокировката на спусъка на пистолета е включена.

Копчето за управление на налягането е износено.

Пръскачката е под прекомерно налягане.

Уплътненията по помпата са износени.

Вентилационните отвори в кожуха са запушени или пръскачката е покрита.

Удължителният кабел е твърде дълъг или с недостатъчен размер сечение.

Използваният нерегулиран електрически генератор има повишено напрежение.

Двигателят трябва да бъде сменен.

Движете пистолета по-бавно.

Изберете накрайник с по-голям размер на отвора.

Изберете накрайник с по-тесен конус.

Уверете се, че пистолетът е достатъчно близо до повърхността.

Занесете пръскачката на

Graco/M AGNUM оторизиран сервизен център.

Завъртете блокировката на спусъка,

за да я освободите. Вижте стр. 12.

Занесете пръскачката на

Graco/M AGNUM оторизиран сервизен център.

Занесете пръскачката на

Graco/M AGNUM оторизиран сервизен център.

Сменете салниковите набивки с нов

модул ProXChange. Вижте стр. 33.

Пазете вентилационните отвори чисти от запушвания или напръскване и дръжте пръскачката на открито.

Сменете удължителния кабел. Вижте

стр. 5.

Използвайте електрически генератор с точен регулатор на напрежение.

Занесете пръскачката на

Graco/Magnum оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център.

3A3375F 39

3A3375F.fm Page 40 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Стоящи пръскачки 17H211, 17H214

Стоящи пръскачки 17H211, 17H214

Реф.

1

2

3

Затягане

140-160 инчпаунда (16 - 18 N•m)

30-35 инчпаунда (3,5 - 4,0 N•m)

110-120 инчпаунда (12 - 14 N•m)

40

56

9

2

8

72

17

13

43

2

45

3

1a

31

3

69

23

30

1

20

25

24

68 67

28

18

2

2

16

48

47

3

22

19

1

6

5

15

2

15a

Вижте стр. 46.

10c

9

2

10b 10 27 3

12

7

10a

26

49

50 44

46 ti27270a

3A3375F

3A3375F.fm Page 41 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Стоящи пръскачки 17H211, 17H214

Списък на частите за стоящи пръскачки 17H211, 17H214

Реф. Част

1*

1a

2

3

7

8

5

6

9

10

12

13

15

16

17

18

17F756

17F758

287770

16X980

17J863

17J173

17L301

17J864

117493

17J875

17J865

118444

17J866

10a 17F233

10b 17F262

10c 128551

115478

15X737

17J867

17J885

15a 119276

129882

117501

118899

115498

Описание

КОМПЛЕКТ, двигател включва 1a, 22

120V, Модел 17H211

230V, Модел 17H214

КОМПЛЕКТ, вентилатор

120V, Модел 17H211

230V, Модел 17H214

КОМПЛЕКТ, предавка и вилка включва 5

КАБЕЛ, силов

120V, Модел 17H211

230V, Модел 17H214

КОМПЛЕКТ, вилка

ВИНТ, маш., с шестоъгълна глава и шайба

ПОМПА, раб. обем

КОЖУХ, двигател включва

9, 56

ВИНТ, маш. с шестоъгълна глава и шайба 10-24 x 0,5"

КОМПЛЕКТ, капак, преден включва 9, 10a, 10b, 10c,12

КАПАК, помпа, заключване

КАПАК, кабел

КАБЕЛ, персонален компютър, преходно у-во

ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо, цил. глава

КЛЮЧ (превключвател), скоба

КОМПЛЕКТ, управление включва 15a,

16

120V, Модел 17H211

230V, Модел 17H214

ПРЕДПАЗИТЕЛ, 12,5A с постепенно действие,

110V/120V

ПРЕДПАЗИТЕЛ, 6,3A с постепенно действие,

230V

ВИНТ, PlastiteTM

КЛЮЧ (превключвател), люлеещ

ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо в главата

Кол.

3

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Реф. Част

19 17G329

20

22

23

24

25

26

27

30

31

43

44

45

46

47

48

49

50

56 

57 

67

68

69

72

15E823

260212

15G857

276864

116139

17J883

17J025

240794

247340

288430

17J910

122667

17J884

15G838

244035

276897

404989

115099

117559

17J027

17K017

222385

17A134

242001

195551

242005

17J026

Описание

ПЛАНКА, двигател, държател

РАМА, стоящ монтаж

ВИНТ, шестоъгълна глава,

КАЛПАК, опора

РЪКОХВАТКА, пръскачка

ЗАХВАТ, ръкохватка

ТРЪБА, смукателна, възел включва 44, 46, 47, 48, 49,

50

ЕТИКЕТ, преден

МАРКУЧ, свързан, 1/4" x

50 фута

Модел 17H211

Модел 17H214

ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ, SG3

Модел 17H211

Модел 17H214

ВИНТ, самопробивен, с шестоъгълна глава

ТРЪБА, изпразнителна включва 46, 48

ЧАШКА, засмукване/изпразване

ДЕФЛЕКТОР, с накрайник

ФИЛТЪР, 7/8-14

РЕМЪК, връзка

ШАЙБА, маркуч

О-пръстен

ЕТИКЕТ, предупреждение

Модел 17H211

Модел 17H214

КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

EN, ES, FR

EN, ZH, KO

КАБЕЛЕН НАБОР, EU Модел

17H214

СТОПОРНА ШАЙБА, щепсел

Модел 17H214

КАБЕЛЕН НАБОР, AU Модел

17H214

ЕТИКЕТ, страничен, GX 19

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

4

1

1

* За комплект четки за двигател, поръчайте

17U193.

 Етикетите, табелите и картите за обозначаване на опасност или предупреждение се предлагат безплатно при смяна.

3A3375F 41

3A3375F.fm Page 42 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

DI Стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221

DI Стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218,

17H219, 17H221

Реф.

2

3

Затягане

3,5 - 4,0 N•m (30-35 инчпаунда)

12 - 14 N•m (110-120 инчпаунда)

56

17

13

2

9

25

8

31 27

10

2 9

30

2

49

26

18

14

10a

10b

12

3

3

48

2

19

1

1a

5

10c

15

42

71

2

16

7

58

66

22

3

3

21

24a

24c

24d

46

34

2

68

45

24

24e

47

70

67

69

Вижте стр. 46.

24b

20 ti27281a

42 3A3375F

3A3375F.fm Page 43 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

DI Стоящи пръскачки 24Y680, 17G183, 17H218, 17H219, 17H221

Списък на частите за DI стоящи пръскачки 24Y680, 17G183,

17H218, 17H219, 17H221

Реф. Част Описание Кол.

Реф. Част Описание Кол.

5

7

8

1*

17K684 120V, Модел 24Y680 (Серия А)

17F757

17L083

КОМПЛЕКТ, двигател включва

1a, 22

120V, Модел 24Y680 (Серия B)

230V, Модели 17G183, 17H218,

17H219, 17H221 (Серия А)

230V, Модели 17G183, 17H218, 17F758

17H219, 17H221 (Серия B)

1a 16X980 КОМПЛЕКТ, вентилатор

2 17J869

3

КОМПЛЕКТ, предавка и вилка включва 5

КАБЕЛ, силов

120V, Модел 24Y680 17J173

17J175

17J405

17L301

17J864

17J908

17J865

17L101

230V, Модел 17G183

230V, Модел 17H219, 17H221

230V, Модел 17H218

КОМПЛЕКТ, вилка

ПОМПА, раб. обем

КОЖУХ, двигател включва 9, 56

17K688 Модели 24Y680, 17H219,

17H221 (Серия А)

Модели 24Y680, 17H219,

17H221 (Серия B)

Модели 17G183, 17H218

(Серия А)

9

17J887

118444 ВИНТ, маш. с шестоъгълна глава и шайба 10-24 x 0,5"

10 17J866

Модели 17G183, 17H218

(Серия B)

10a 17F233

10b 17F262

КОМПЛЕКТ, капак, преден включва 9, 10a, 10b, 10c, 12

КАПАК, помпа, заключване

КАПАК, кабел

10c 128551 КАБЕЛ, персонален компютър, преходно у-во

12 115478 ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо, цил. глава

13 15X737 КЛЮЧ (превключвател), скоба

14 17J618

15

КОЖУХ, боядисан

КОМПЛЕКТ, управление включва 15a, 16

120V, Модел 24Y680 17J867

17J885 230V, Модели 17G183, 17H218,

17H219, 17H221

15a 119276 ПРЕДПАЗИТЕЛ, 12,5A с постепенно действие,

110V/120V

129882 ПРЕДПАЗИТЕЛ, 6,3A с постепенно действие, 230V

16 117501 ВИНТ, PlastiteTM

17 118899 КЛЮЧ (превключвател), люлеещ

18 115498 ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо в главата

19 17F940 РАМА, пряко потапяне

20 15G857 КАЛПАК, опора

21 15G838 ЧАШКА, засмукване/изпразване

22 128795 ВИНТ, шестоъгълна глава,

1

1

1

1

1

3

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

41

42

45

46

47

48

26

27

30

24 17D161 ТРЪБА, смукателна, възел включва 24a-24e, 46, 47

24a 195108 ТРЪБА, изпразнителна

24b 116295 СКОБА, тръба

24c 195400 КЛИПС, тръба

24d 115489 СКОБА, тръба за изпразване

24e 115099 ШАЙБА, маркуч

25

31

17J029

17J030

ЕТИКЕТ, десен

ЕТИКЕТ, ляв

17J028 ЕТИКЕТ, преден

247340 МАРКУЧ, свързан, 1/4" x 50

17J910 фута

ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ

Модели 24Y680, 17G183,

17H218, 17H221

34

49

56

57

58

67

68

69

70

71

16X214 Модел 17H219

122667 ВИНТ, самопробивен, с

17J444

17J277 шестоъгълна глава

СКРАП, пренасяне

ВАНИЧКА, капкоуловител

245856 КОМПЛЕКТ, манометър, налягане Модели 17G183,

17H218

244035 ДЕФЛЕКТОР, с накрайник

288716 ФИЛТЪР

120736 ВИНТ, с шестоъгълна глава, с опорен праг

102040 ГАЙКА, заключване,

ЕТИКЕТ, предупреждение

17K018 Модели 24Y680, 17H221

16G596 Модели 17G183, 17H218

17K016 Модел 17H219

КАРТА, медицинска тревога

(не е показана)

222385 EN, ES, FR

17A134 EN, ZH, KO

ЕТИКЕТ, предупреждение за кабел

17K020 Модели 24Y680, 17H221

15H087 Модел 17H219

242001 КАБЕЛЕН НАБОР, EU Модел

17H218, 17H221, 17H219

195551 СТОПОРНА ШАЙБА, щепсел

Модел 17H218, 17H221,

17H219

287121 КАБЕЛЕН НАБОР,

Италия/Дания/Швеция Модел

17H218

КАБЕЛЕН НАБОР, UK Модел 17J242

17H218

242005 КАБЕЛЕН НАБОР, AU Модел

17H221, 17H219

* За комплект четки за двигател, поръчайте

17U193.

 Етикетите, табелите и картите за обозначаване на опасност или предупреждение се предлагат безплатно при смяна.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A3375F 43

3A3375F.fm Page 44 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Пръскачки с бункер 17F924, 17G184, 17H222, 17H223

Пръскачки с бункер 17F924, 17G184, 17H222,

17H223

Реф.

1

2

3

Затягане

1,5 - 2 N•m (15-20 инчпаунда)

3,5 - 4,0 N•m (30-35 инчпаунда)

12 - 14 N•m (110-120 инчпаунда)

44

2

16

18

1

27

1a

2

9

24

56

15

2

2

9

10b

10

3

12

10a

20

57

5

58 3

72

10c

Вижте стр. 46.

7

8

26a

22

3

25

9

1 ti27282a

23

66

17

13

71

35

36

26

37

38

39

3

68

70

67

69

31

30

3A3375F

3A3375F.fm Page 45 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Пръскачки с бункер 17F924, 17G184, 17H222, 17H223

Списък с части на пръскачки с бункер 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

Реф. Част Описание

1

1a

2

3

5

7

8

9

10

10a

10c

12

13

15

15a

17F757

17F758

16X980

17J863

17J173

17J175

17L301

17J864

17J909

17J887

118444

17J866

17F233

10b 17F262

128551

115478

15X737

17J867

17J885

119276

129882

КОМПЛЕКТ, двигател включва 1a, 22

120V, Модел 17F924

230V, Модели 17G184,

17H222, 17H223

КОМПЛЕКТ, вентилатор

КОМПЛЕКТ, предавка и вилка включва 5

КАБЕЛ, силов

Модел 17F924

Модели 17G184

Модел 17H222, 17H223

КОМПЛЕКТ, вилка

ПОМПА, раб. обем

КОЖУХ, двигател включва

9, 56

ВИНТ, маш. с шестоъгълна глава и шайба 10-24 x 0,5"

КОМПЛЕКТ, капак, преден включва 9, 10a, 10b, 10c, 12

КАПАК, помпа, заключване

КАПАК, кабел

КАБЕЛ, персонален компютър, преходно у-во

ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо, цил. глава

КЛЮЧ (превключвател), скоба

КОМПЛЕКТ, управление включва 15a,

16

120V, Модел 17F924

230V, Модели 17G184,

17H222, 17H223

ПРЕДПАЗИТЕЛ, 12,5A с постепенно действие,

110V/120V

ПРЕДПАЗИТЕЛ, 6,3A с постепенно действие, 230V

16

17

117501

118899

18 115498

20 17H426 РАМА, бункер

22 128795

23 120151

ВИНТ, PlastiteTM

КЛЮЧ (превключвател), люлеещ

ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо в главата

ВИНТ, шестоъгълна глава,

СТОПОРНА ШАЙБА, оребрено капаче

24 17H593 КАПАК, кожух

25 17K640 ДЕМПФЕР, опорна повърхност

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

4

Реф. Част Описание

26

26a

27

30

31

35

36

37

38

39

56

57

58

66

67

68

69

70

71

72

17J244

115099

17J819

214698

17J261

КОМПЛЕКТ, бункер включва 26a, 35

ШАЙБА, маркуч

ТАПА

МАРКУЧ, свързан, 3/16" x

25 фута

ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ,

FTX

17H417 КАПАК, бункер

112133 ЕКРАН, бункер

17H419 КЛИПС, тръба за

244035

17K336 изпразване

ДЕФЛЕКТОР, с накрайник

ТРЪБА, изпразнителна включва 37, 38

17J912

16G596 Модели 17G184, 17H222

17K016

ЕТИКЕТ, предупреждение

Модел 17F924

Модел 17H223

КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

EN, ES, FR 222385

17A134 EN, ZH, KO

ЕТИКЕТ, предупреждение, кабел

15H085 Модел 17F924

15H087 Модел 17H223

242005

242001

195551

287121

17J242

17F947

17J041

17F946

17J039

КАБЕЛЕН НАБОР, AU Модел

17H223

КАБЕЛЕН НАБОР, EU Модел

17H222, 17H223

СТОПОРНА ШАЙБА, щепсел, Модел 17H222,

17H223

КАБЕЛЕН НАБОР,

Италия/Дания/Швеция

Модел 17H218

КАБЕЛЕН НАБОР, UK Модел

17H222

ЕТИКЕТ, лява страна

Модели 17F924, 17H223

Модели 17G184, 17H222

ЕТИКЕТ, дясна страна

Модели 17F924, 17H223

Модели 17G184, 17H222

Кол.

1

1

* За комплект четки за двигател, поръчайте

17U193.

 Етикетите, табелите и картите за обозначаване на опасност или предупреждение се предлагат безплатно при смяна.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A3375F 45

3A3375F.fm Page 46 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Помпен агрегат

Помпен агрегат

Реф.

1

Затягане

16 - 18 N•m (140-160 инчпаунда)

2

3

30 - 37 N•m (270-330 инчпаунда)

40 - 48 N•m (30-35 инчпаунда)

Реф.

4

5

Затягане

25 - 28 N•m (220-250 инчпаунда)

36 - 43 N•m (320-380 инчпаунда)

46

3

25

16

21

28

30

1

28a 28b

28c

2

3

4

6a

29

5

2

4

8

9

11

10

1

43

5

15

42

12

6

4

13

5

14

7a

4

7

7b

44 ti27488a

3A3375F

3A3375F.fm Page 47 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Помпен агрегат

Списък на части за помпата

i

Реф.

1

4

5

2

3

6

8

9

Част Описание

17G447 КАРТЕР, помпа

17H605 Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

17D364 ВОДАЧ, съчма

128336 ПРУЖИНА, натиск

105445 СЪЧМА, 0,5"

117501 ВИНТ, маш., с вътр. шестоъгълно гнездо в главата

КОМПЛЕКТ, входен отвор в картера включва 2, 3, 4, 6a

17J876 Модели 24Y680, 17G183,

17H218, 17H219, 17H221

17J877 Модели 17H211, 17H214

17J924 Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

6a 124582 НАБИВКА, О-пръстен

7 17J878 КОМПЛЕКТ, PushPrime включва 7a, 7b

7a 16P303 НАБИВКА, О-пръстен

7b 17K420 ЕТИКЕТ, PushPrime

КОМПЛЕКТ, кран, изпразнителен, включва 9, 10, 11

235014 Модели 17H211, 17H214

17J925 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223

10

ЦОКЪЛ, кран

224807 Модели 17H211, 17H214

РЪКОХВАТКА, кран, изпразване

187625 Модели 17H211, 17H214

15Y185 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223 включва 11

11 111600 ЩИФТ, с жлеб, Модели

17H211, 17H214

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Реф.

Част Описание

12 288747 КОМПЛЕКТ, филтър

(Не се монтира на всички модели)

13 120776 НАБИВКА, О-пръстен

14 24Y327 КОМПЛЕКТ, ремонт на контакт

15 17J880 включва 12, 13 изходен кран включва

42

16 128323 ПРУЖИНА, кран

21 16D531 НАБИВКА, О-пръстен

25 24Y472 КОМПЛЕКТ, ремонт, бутало на помпа,

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

28 КОМПЛЕКТ, управление на налягането включва

5, 28a, 28b, 28c, 29, 30

17J881 Модели 17H211, 17H214

17J927 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223

28a 15A464 ЕТИКЕТ, управление

28b 17P739 ЕТИКЕТ, управление

28c 106555 О-пръстен

29 17F227 СКОБА, електрически

30 конектор

КОМПЛЕКТ,екран, проводник

17F229 Модели 17H211, 17H214 1

1

1

1

17J882 Модели 24Y680, 17F924,

17G183, 17G184,

17H218, 17H219,

17H221, 17H222, 17H223

42 122486 НАБИВКА, О-пръстен

43 16X147 МАНОМЕТЪР, налягане

Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

44 155541 ФИТИНГ, шарнир

Модели 17F924, 17G184,

17H222, 17H223

1

1

1

1

1

1

1

3A3375F 47

48 ti27233a

3A3375F.fm Page 48 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Схеми на кабелите

Схеми на кабелите

110/120V

M

3A3375F

3A3375F.fm Page 49 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

230V

Схеми на кабелите

M ti27485a

3A3375F 49

3A3375F.fm Page 50 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Технически спецификации

Технически спецификации

GX 19, GX 21, FinishPro GX 19

GX 19, GX 21, FinishPro GX 19

САЩ

Пръскачка

Максимално работно налягане на флуида

Максимална производителност

GX 19/FinishPro GX 19

GX 21

Максимален размер на накрайника

GX 19/FinishPro GX 19

GX 21

Изход на флуида с резба npsm (ам. резба)

Минимум за генератора

Изисквания за захранването

GX 19

GX 21

Размери

Височина

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Дължина

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Широчина

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Тегло

В работно състояние

DI стоящи

Фуниеобразен бункер

Диапазон на температура на съхранение 

Диапазон на работната температура 

3000 psi

0,38 gpm (галона/мин.)

0,47 gpm (галона/мин.)

0,019 инча

0,021 инча

0,6 cm (1/4 инча)

3500 W

Метричен

207 бара, 20,7 MPa

1,4 lpm (литра/мин.)

1,8 lpm (литра/мин.)

0,48 mm

0,53 mm

0,6 cm (1/4 инча)

110–120V, 8A / 220–240V, 5A / 1Ø

110–120V, 12 A / 220–240V, 10 A / 1Ø

18,4 инча

22 инча

19,6 инча

16,7 инча

18,4 инча

20,2 инча

13,5 инча

12 инча

13,5 инча

25 паунда

29 паунда

28 паунда

–30° до 160°F

40° до 115°F

467 mm

559 mm

49,8 cm

475 mm

467 mm

51,3 cm

34,3 cm

305 mm

34,3 cm

11,3 kg

13,2 kg

12,1 kg

-35° до 71°C

4° до 46°C

50 3A3375F

3A3375F.fm Page 51 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Технически спецификации

GX 19, GX 21, FinishPro GX 19

САЩ Метричен

Шум**

Звуково налягане

Звукова мощност

83 dBa*

93 dBa*

Конструктивни материали

Мокрещи се материали по всички модели неръждаема стомана, месинг, кожа, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), карбид, найлон, алуминий,

PVC, полипропилен, флуореластомер

Забележки

* Пусковите налягания и работният обем за цикъл може да се променят на основата на условията на засмукване, хидравличното налягане, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването. Звукова мощност, измерена съгласно ISO-9614.

 Когато помпата е складирана с незамръзващ флуид. Ще настъпи повреда на помпата, ако вода или латексова боя замръзне в нея.

 Пластмасовите части ще се повредят при удар в условия на ниска температура.

Изменения във вискозитета на боята при много ниски или много високи температури могат да повлияят на работата на устройството за пръскане.

3A3375F 51

3A3375F.fm Page 52 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Технически спецификации

GX FF

GX FF

САЩ Метричен

Пръскачка

Максимално работно налягане на флуида

Максимална производителност

Максимален размер на накрайника

Изход на флуида с резба npsm (ам. резба)

Минимум за генератора

Изисквания за захранването

Размери

Височина

Дължина

Широчина

Тегло

Диапазон на температура на съхранение 

Диапазон на работната температура 

3000 psi

0,38 gpm (галона/мин.)

0,019 инча

0,6 cm (1/4 инча)

13,5 инча

14,1 kg (31 lb)

–30° до 160°F

1500 W

207 бара, 20,7 MPa

1,4 lpm (литра/мин.)

0,48 mm

0,6 cm (1/4 инча)

110–120V, 8A / 220–240V, 5A, 1Ø

19,6 инча

20,2 инча

40° до 115°F

49,8 cm

51,3 cm

34,3 cm

14,1 kg

-35° до 71°C

4° до 46°C

Шум**

Звуково налягане

Звукова мощност

Конструктивни материали

83 dBa*

93 dBa*

Мокрещи се материали по всички модели неръждаема стомана, месинг, кожа, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), карбид, найлон, алуминий,

PVC, полипропилен, флуореластомер

Забележки

* Пусковите налягания и работният обем за цикъл може да се променят на основата на условията на засмукване, хидравличното налягане, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването. Звукова мощност, измерена съгласно ISO-9614.

 Когато помпата е складирана с незамръзващ флуид. Ще настъпи повреда на помпата, ако вода или латексова боя замръзне в нея.

 Пластмасовите части ще се повредят при удар в условия на ниска температура.

Изменения във вискозитета на боята при много ниски или много високи температури могат да повлияят на работата на устройството за пръскане.

52 3A3375F

3A3375F.fm Page 53 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първия купувач за съответната употреба. С изключение на каквато и да било специална, удължена или ограничена гаранция, издадена от Graco, Graco в рамките на дванадесет месеца от датата на продажба ще поправи или смени всяка част на оборудването, определена от Graco за дефектна. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Грако.

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, недоглеждане, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco няма да носи отговорност и за неправилно функциониране, повреда или износване, причинени от несъответствие на оборудването на Graco с конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, експлоатация или поддръжка на конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция съдържа условие за предварително платено връщане на оборудването, което се счита за дефектно, на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортът е предварително платен. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е СПЕЦИАЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ

ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ .

Единственото задължение на Грако и единственият ремонт от купувача за всяко нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друго средство за правна защита (включително, но без ограничения до, случайни или последващи повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лице или имущество, или всякакви други случайни или последващи загуби). Всяко действие за нарушаване на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, И НЕ ПРИЗНАВА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ПРЕПРОДАВАНИЯ ИЛИ

ПОДОБРЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ, ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ

ЧАСТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ GRACO . Тези части, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например, електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури на купувача необходимата помощ при каквато и да било рекламация за нарушаване на тези гаранции от негова страна.

При никакви обстоятелства Graco няма да носи отговорност за косвени, случайни, специални или последващи повреди, произтичащи от доставка на оборудване от Graco, както е описано тук, или за доставката, работата или използването на който и да било продукт или други стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, недоглеждане на Graco или друго.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en

Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

3A3375F 53

3A3375F.fm Page 54 Wednesday, January 16, 2019 8:58 AM

Информация на Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете

www.graco.com.

За патентна информация вижте

www.graco.com/patents

.

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, се свържете с вашия дистрибутор на Graco или се обадете на тел.

1-800-690-2894, за да направите запитване за най-близкия дистрибутор.

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на публикуването.

Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.

Превод на оригиналните инструкции.

This manual contains Bulgarian. MM 3A3212

Централен офис на Graco: Минеаполис

Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

От 2015 г. авторското право е на Graco Inc. Всички производствени площадки на Graco са регистрирани по ISO 9001.

www.graco.com

Редакция F, януари 2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents