Graco 3A8431A, Електрически безвъздушни пръскачки GX21 Ръководство за работа

Add to my manuals
48 Pages

advertisement

Graco 3A8431A, Електрически безвъздушни пръскачки GX21 Ръководство за работа | Manualzz

Експлоатация, части

GX21 Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел

3A8431A

BG

За преносимо оборудване за пръскане без въздух на архитектурни бои и покрития. Не са одобрени за употреба във взривоопасна атмосфера или в помещения, класифицирани като опасни. Само за професионална употреба.

Модели GX21 без въздух: 25T973, 25T967

Максимално работно налягане 207 бара, 20,7 MPa (3000 psi)

Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство и свързаните ръководства. Запознайте се с органите за управление и правилното използване на оборудването. Запазете тези инструкции.

Допълнителни ръководства

Пистолет – 312830 (SG3) Помпа – 3A3172

??

??

www.graco.com/techsupport

Използвайте само оригинални резервни части Graco.

Използването на резервни части, които не са произведени от Graco може да анулира гаранцията

.

2

Съдържание

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Важна информация за заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Опознайте вашата пръскачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Инструкции за заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Контейнери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Процедура за освобождаване на налягането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Промиване на съхраняваната течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Пълнене на помпата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Напълване на пистолета и маркуча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Как да се пръска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Монтиране на накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Настройване на управлението на налягането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Избиране на дюза и налягане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Методи за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Задействане на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Насочване на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Качество на следата от пръскането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Почистване на запушванe в накрайника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Промиване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Принудително промиване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Почистващ InstaClean

филтър за течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Почистване на пистолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Съхранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Справка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Избиране на дюзата за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Съвместимост на флуида за почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Бърза справка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Безвъздушни маркучи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Дюзи за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Ремонт на помпата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Откриване и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Части за GX21 Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел . . . . . . . . . . . .40

Помпен агрегат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Кабелна схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Технически спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Становище 65 на щата Калифорния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Информация за Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

3A8431A

Модели

Модели

Напрежение на акумулаторната батерия VDC

Напрежение на зарядното устройство

VAC Модел

GX21 без кабел

GX21 без кабел

Регион

Обединено кралство

EMEA

(Европа,

Близкия

Изток и

Африка)

Stand

25T973

25T967

54 230

Пръскачката GX21 без кабел е съвместима със следните акумулаторни батерии на DEWALT -

FLEXVOLT 54V и 60V:

DCB606 - 60V/2 а.ч. (20V/6 а.ч.)

DCB546 - 54V/2 а.ч. (18V/6 а.ч.)

DCB609 - 60V/3 а.ч. (20V/9 а.ч.)

DCB547 - 54V/3 а.ч. (18V/9 а.ч.)

DCB548 - 54V/4 а.ч. (18V/12 а.ч.)

DCB612 - 60V/4 а.ч. (20V/12 а.ч.)

Допълнителни ръководства на DEWALT

Ръководство Описание

N463510

N463511

Ръководство за бързозарядно устройство

DEWALT DCB118-QW (част 1 и 2)

Регион

Обединено кралство/Европа,

Близкия Изток и

Африка

3A8431A 3

4

Важна информация за заземяване

Важна информация за заземяване

Преди да използвате вашата пръскачка, прочетете настоящото ръководство с подробни инструкции за правилна употреба и предупреждения за безопасност.

Следващата информация е предназначена да ви помогне да разберете кога да използвате заземяващия проводник и скоба, предоставени с пръскачката.

Моля, прочетете информацията от етикета върху контейнера с материал, за да установите дали е на маслена основа или е запалим. Поискайте информационния лист за безопасност (SDS) от вашия доставчик.

Върху етикета на контейнера и в информационния лист за безопасност е описано съдържанието на материала и конкретните предпазни мерки, свързани с него.

Боите, покритията и материалите за почистване обикновено попадат в един от следните 3 основни вида:

Изискват ли се заземяващ проводник и скоба?

Не

Да

Да

Вид на материала

НА ВОДНА ОСНОВА:

На етикета на контейнера трябва да е посочено, че материалът може да се почиства със сапун и вода.

НА МАСЛЕНА ОСНОВА:

На етикета на контейнера трябва да е посочено, че материалът е ЗАПАЛИМ и може да се почиства с минерален спирт или незапалим разредител за боя. Използвайте материалите на маслена основа на открито или в добре проветрявано помещение с приток на чист въздух. Вижте предупрежденията за безопасност в това

ръководство. Следвайте Инструкции за заземяване , стр. 9,

когато използвате този вид материал.

ЗАПАЛИМИ:

Този вид материал съдържа запалими разтворители като ксилен, толуен, нафта, метилетилкетон, разредител за лакове, ацетон, денатуриран спирт и терпентин. На етикета на контейнера трябва да е посочено, че този материал е ЗАПАЛИМ. Използвайте възпламенимите материали на открито или в добре вентилирано помещение с приток на чист въздух. Следвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9,

когато използвате този вид материал.

3A8431A

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за настройката, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в това ръководство, вижте отново тези Предупреждения. Ако е приложимо, в настоящото ръководство могат да се срещнат специфични за даден продукт символи и предупреждения за опасност, които не са разгледани в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ (ЗАЗЕМЯВАНЕ)

Възпламеними материали и такива на маслена основа генерират статично електричество, когато се пръска с тях. Статичното електричество създава опасност от пожар или експлозия при наличие на пари от бои или разтворители. За да помогнете за предотвратяване на пожар и експлозия, когато използвате материали на маслена основа или запалими такива:

Свържете заземяващия проводник и скобата към истинска земя .

Ако има статично искрене или почувствате удар, спрете работа незабавно. Не използвайте пръскачката, докато не откриете и отстраните проблема.

Всички части на системата за пръскане, включително помпата, маркучът, пистолетът за пръскане и устройства във или в близост до участъка на пръскане, трябва да са правилно заземени за защита от искри и разреждане на статично електричество. Използвайте проводящи или заземени маркучи за пръскане на боя под високо налягане без въздух на Graco. Следвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

Проверете дали всички контейнери и колекторни установки са заземени, за да предотвратите разряд на статично електричество. Не използвайте правоъгълни контейнери, освен ако са антистатични и проводящи.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Леснозапалими изпарения, като изпарения от разтворители и бои, на работната площадка могат да се възпламенят или да избухнат. За да предотвратите пожар и експлозия:

Не пръскайте възпламеними или запалими материали в близост до открит пламък или

• източници на запалване като цигари, двигатели или електрически съоръжения.

Не използвайте боя или разтворител, съдържащи халогенирани въглеводороди.

Не пръскайте запалими или горливи

Поддържайте участъка на пръскане добре проветрен. Поддържайте достатъчно подаване на чист въздух през участъка.

Дръжте помпата на добре проветриво място на поне 6,1 m (20 фута) от зоната на пръскане

, когато пръскате, промивате, почиствате или извършвате обслужване. Не пръскайте

• върху помпения агрегат.

Не пушете в зоната на пръскане и не пръскайте на места, където има искри или пламък.

В зоната, в която се пръска, не включвайте ключове за осветление, двигатели или подобни предмети, които могат да произведат искри.

Поддържайте помещението чисто и без контейнери за боя и разтворители, парцали или

• други запалими материали.

Запознайте се със съдържанието на боите и разтворителите, с които пръскате. Прочетете всички информационни листове за безопасност (SDS) и етикети на контейнерите, съпътстващи боите и разтворителите. Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на боите и разтворителите.

Дръжте на разположение работещ пожарогасител на работната площадка.

3A8431A 5

6

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно нараняване, което може да доведе до ампутация. В случай на впръскване трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

Не насочвайте пистолета и не пръскайте срещу хора или животни.

Пазете ръцете и тялото си далеч от изпускателния отвор. Не се опитвайте например да спирате течове с която и да е част от тялото си.

Винаги използвайте предпазителя на дюзата за пръскане. Не пръскайте, без предпазителя на накрайника за пръскане да е на мястото си.

Използвайте само накрайници за пръскане Graco.

Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайниците за пръскане. В случай че накрайникът за пръскане се запуши по време на пръскане, следвайте Процедурата за освобождаване на налягането , за да изключите инструмента и освободите налягането преди да демонтирате накрайника за пръскане за почистване.

Оборудването поддържа налягането след изключване на захранването. Не оставяйте оборудването включено или под налягане, когато е без наблюдение. Спазвайте

Процедурата за освобождаване на налягането когато оборудването е без наблюдение или не се използва, както и преди обслужване, почистване или демонтиране на части.

Проверете частите за признаци на повреда. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

Системата е в състояние да създава налягане 207 бара, 20,7 MPa (3000 psi). Използвайте части за замяна или аксесоари на Graco с номинални показатели за минимум 207 бара, 20,7 MPa

(3000 psi).

Винаги активирайте блокировката на спусъка, когато не пръскате. Проверете дали блокировката на спусъка е в изправност.

Проверете дали всички съединения са обезопасени, преди да работите с устройството.

Научете как да спирате бързо устройството и да освобождавате налягането. Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

Винаги носете подходящи ръкавици, предпазни очила и респиратор или маска, когато пръскате.

Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата на разстояние от оборудването.

Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и равновесие.

Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

Не работете с устройството, когато сте уморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от определените от Graco.

Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

Да не се пръска с маркуч по-къс от 25 фута.

Незабавно заменяйте напукани, счупени или липсващи части с оригинални резервни части

Graco. Вижте

Части за GX21 Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел , стр. 40.

Не променяйте и не видоизменяйте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението от съответните агенции и да създадат рискове за безопасността.

Използвайте само на сухи места. Не излагайте на въздействието на вода или дъжд.

Използвайте добре осветени помещения.

Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

Не работете или не почиствайте пръскачката с отворен кожух на акумулаторната батерия.

3A8431A

3A8431A

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Използването в оборудване под налягане на течности, несъвместими с алуминий, може да предизвика сериозна химическа реакция и разкъсване на оборудването. Неспазването на това предупреждение може да доведе до смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.

Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.

Не използвайте белина.

Много други течности могат да съдържат химикали, които могат да реагират с алуминия.

Свържете се със своя доставчик на материали за информация относно съвместимостта.

ОПАСНОСТ ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ И

ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

Използвайте само батерии и зарядни устройства марка DEWALT за максимум 54V или 60V с този инструмент.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, предоставени с този инструмент относно безопасността и употребата на акумулаторни батерии и зарядни устройства DEWALT.

Не мийте или не пръскайте акумулаторната батерия.

Не почиствайте акумулаторната батерия с нищо друго, освен с кърпа, навлажнена с вода.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Движещите се части могат да притиснат, порежат или отрежат пръсти или други части от тялото.

Стойте на разстояние от движещите се части.

Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

Оборудването може да се включи без предупреждение. Преди да проверите, преместите или извършите техническо обслужване на оборудването, извършете процедурата за освобождаване на налягането и прекъснете всички източници на електрозахранване.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Отровните течности или изпарения могат да доведат до сериозно увреждане или смърт, ако попаднат в очите или по кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

Прочетете информационните листове за безопасност на материалите (SDS), за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с течностите, които използвате.

Съхранявайте опасната течност в одобрени контейнери и s изхвърляйте съгласно приложимите разпоредби.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

На работната площадка носете подходящи предпазни средства, за да предотвратите сериозно нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и изгаряния. Предпазните средства включват, но не само:

Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

Респиратори, защитно облекло и ръкавици, както е препоръчано от производителя на течността и разтворителя.

7

Опознайте вашата пръскачка

Опознайте вашата пръскачка

Идентификация на компонентите

8

G

H

E

F

A

B

C

D

Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

Копче за контрол на налягането

Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

Вентил за заливане

Бутон за заливане

Предпазител на накрайника

Реверсивна дюза за пръскане

Пистолет за пръскане без въздух

N

P

J

K

Маркуч за пръскане без въздух

Акумулаторна батерия

L Блокировка на спусъка на пистолета

M Изпразнителна тръба (с дифузор)

Тръба за засмукване на флуид (смукателна)

ProXChange ™ помпа (зад вратичката за лесен достъп)

Q

R

Филтър за флуид към пистолета (вътрешна ръкохватка)

Изпускателен фитинг за флуида (съединение на безвъздушния маркуч)

U

V

S

T

Заземяващ проводник със скоба

Инструмент за демонтаж на входния вентил

Щепсел за заземяване

Вратичка за лесен достъп с капак

W Засмукване/Чашка на изпразнителната тръба

X InstaClean ™ филтър за флуида (вътрешен изходен отвор за флуида)

Y

Z

Филтър на входния отвор

Инструмент за демонтаж на помпата

Етикет с модел/сериен номер (Не е показан, разположен е отдолу на устройството.)

Вижте Бърза справка , стр. 31 за повече информация.

3A8431A

Инструкции за заземяване

Инструкции за заземяване

(Материали на маслена основа и запалими такива)

Оборудването трябва да бъде заземено, за да се намали рискът от статични искри. Искра от статично електричество може да причини възпламеняване или експлозия на изпаренията. Добро заземяване осигурява отвеждащ проводник за електрическия ток.

Поставете щепсела за заземяване в заземената щепселна кутия. Свържете заземяващия проводник и скобата към металния щифт в адаптера. Ако заземяващият проводник не е достатъчно дълъг, за да достигне до заземена щепселна кутия, можете да използвате 3-жилен заземяващ удължителен кабел между щепсела и заземената щепселна кутия.

Пръскачката е оборудвана със заземяващ проводник и скоба. Скобата трябва да бъде свързана към истинска земя, когато се пръска или промива с материали на маслена основа или запалими такива.

Водопроводна тръба може да се използва като истинска земя. Свържете заземяващия проводник и скобата към метална водопроводна тръба.

Правилно електрическа щепселна кутия със заземяване също може да се използва като истинска земя. Използвайте предоставения адаптер за щепселната кутия.

Маркучи за течности: Използвайте само електропроводими маркучи с максимална дължина 91 m (300 фута), за да се гарантира непрекъснатост на заземяването.

Пистолет за пръскане: Заземен през съединението към подходящо заземен маркуч за течност и помпа.

3A8431A 9

Инструкции за заземяване

Контейнери

Разтворители и флуиди на маслена основа: спазвайте местните правилници и разпоредби.

Използвайте само проводящи метални контейнери, поставени на заземена повърхност, като напр. бетон.

За да поддържате непрекъснато заземяване, когато пръскачката се промива или налягането е освободено задържайте метална част от пистолета за пръскане плътно до стената на заземения метален контейнер, а после натиснете спусъка.

Не поставяйте контейнера върху непроводима повърхност като хартия или картон, които прекъсват заземяването.

Винаги заземявайте един метален контейнер: свързвайте заземяващ проводник към контейнера. Защипете единия му край към контейнера, а другия към истинска земя, например водопроводна тръба.

ti24584a

10 3A8431A

Настройка

При първоначално разопаковане на пръскачката или след дълготрайно съхранение извършете процедура за настройване.

1.

Присъединете маркуча за безвъздушно пръскане Graco към изходния отвор за флуида. Използвайте гаечен ключ, за да затегнете надеждно.

Настройка

5.

Свалете предпазителя на накрайника.

Не разхлабвайте уплътнителя.

ti25197a

6.

Завъртете копчето за управление на налягането докрай наляво

(срещу часовниковата стрелка) за минимално налягане.

2.

Свържете другия край на маркуча към пистолета.

3.

Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно. Ако маркучът е вече присъединен, уверете се, че съединенията са стегнати.

4.

Включете блокировката на спусъка.

ti25199a

7.

Когато разопаковате пръскачката за първи път, премахнете опаковъчните материали от входния филтър.

След дълготрайно съхраняване проверете входния филтър за задръствания и отломки.

Прецедете боята

Първоначално отворената боя може да съдържа засъхнали частици боя или други отломки.

За да избегнете проблеми в захранването с боя и задръствания в накрайника за пръскане, препоръчваме прецеждане на боята преди употребата й. Цедки за боя се продават, където се продава боята. Обтегнете цедката за боя върху чист съд и излейте боята през цедката, за да уловите засъхналите частици боя и отломките преди пръскане.

3A8431A ti26894a

11

Настройка

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия

Винаги стартирайте с напълно заредена акумулаторна батерия. Не плискайте или не потапяйте акумулаторната батерия или зарядното устройство във вода. Вижте информацията за акумулаторната батерия и зарядното устройство, предоставени с пръскачката.

2.

Монтирайте акумулаторната батерия като центрирате блока по релсите вътре в пръскачката и го плъзнете, докато блока на батерията е стабилно положен. Уверете се, че няма да се освободи.

Извършвайте смяна и зареждане на батерията само на добре проветрено място и на разстояние от лесно запалими или възпламеними материали, в това число бои и разтворители.

Демонтирайте и монтирайте батерията в пръскачката, както следва:

1.

Демонтирайте използваната батерия, ако е на мястото ?

12 3A8431A

Процедура за освобождаване на налягането

Процедура за освобождаване на налягането

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

3.

Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно.

За предотвратяване на сериозно нараняване от флуид под налягане, например инжектиране в кожата или разплискване на флуид, следвайте процедурата за освобождаване на налягането , щом пръскачката бъде спряна и преди почистването или проверката й или преди обслужване на оборудването.

1.

Включете блокировката на спусъка.

Винаги задействайте блокировката на спусъка, когато пръскачката е спряна, за да предотвратите случайно натискане на спусъка.

4.

Задръжте пистолета стабилно към съда и го насочете в него. Освободете блокировката на спусъка и го натиснете, за да освободите налягането.

2.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция OFF (Изкл.). Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.).

3A8431A

5.

Включете блокировката на спусъка.

6.

Поставете изпразнителната тръба в един съд и разположете крана за заливане/пръскане на позиция PRIME

(изпразване), за да освободите налягането.

7.

Ако подозирате, че накрайникът за пръскане или маркучът е запушен или че налягането не е напълно освободено: a.

МНОГО ВНИМАТЕЛНО разхлабете задържащата гайка на предпазителя на накрайника за пръскане или края на съединението на маркуча, за да освободите налягането постепенно.

b.

Разхлабете напълно гайката или съединението.

c.

Почистете маркуча или накрайника за пръскане от запушването.

13

Експлоатация

Експлоатация

Вентил за превключване между заливане/пръскане

Другият вид вентил за заливане/пръскане използва лост, който може да бъде превключван между позициите PRIME

(заливане) и SPRAY (пръскане).

Позиция SPRAY (пръскане)

Промиване на съхраняваната течност

Това устройство за пръскане се доставя от завода с малко количество материал за тестване в системата. Важно е да промиете този материал от пръскачката, преди да я използвате за пръв път.

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 30 и

Бърза справка , стр. 31 за допълнителна информация.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13.

2.

Уверете се, че превключвателят ON/OFF

(Вкл./Изкл.) е на позиция OFF (Изкл.) .

Бутонът за захранване не свети, когато е на OFF (Изкл.).

a.

Разделете изпразнителната тръба

(по-малка) от смукателната тръба

(по-голяма).

Позиция PRIME (заливане)

b.

Поставете източващата тръба в заземен контейнер за отпадъчен материал.

14 3A8431A

c.

Потопете смукателната тръба в заземен съд, частично запълнен с вода или промивна течност.

Когато пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

Експлоатация

6.

Центрирайте индикатора за настройка на ниска маркировка на копчето за управление на налягането.

3.

Разположете вентила за заливане/ пръскане на позиция PRIME (заливане).

7.

Завъртете превключвателя за включване/ изключване ON/OFF (Вкл./Изкл.) на

ON (Вкл.) позиция. Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.).

4.

Поставете акумулаторна батерия.

Вижте

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 12.

5.

Натиснете два пъти бутона PushPrime, за да разхлабите входната съчма.

8.

Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Оставете боята или другия материал да циркулира през пръскачката, докато потече през източващата тръба.

3A8431A

9.

Щом пръскачката започне да изпомпва, флуидът за промиване и въздушните мехурчета ще бъдат изтласкани от системата. Оставете течността да изтича от изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя 30 до 60 секунди.

15

Експлоатация

10. Завъртете превключвателя ON (Вкл.)/

OFF (Изкл.) на позиция OFF (Изкл.).

Бутонът за захранване не свети, когато е на OFF (Изкл.).

2.

Натиснете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.). Бутонът светва, когато захранването е на ON (Вкл.).

3.

Изчакайте да видите боята да излиза през изпразнителната тръба.

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. Не спирайте течове с ръка или парцал.

11.

Проверете за течове. Ако настъпи теч, извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13,

после затегнете всички фитинги. Ако няма течове, продължете със следващата стъпка.

Пълнене на помпата

1.

Преместете смукателната тръба в съда за боя и я потопете в боята. Когато пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

4.

Натиснете превключвателя ON (Вкл.)/

OFF (Изкл.) на позиция OFF (Изкл.).

Бутонът не свети, когато е на OFF (Изкл.).

БЕЛЕЖКА: Някои флуиди може да се покачват по-бързо, ако превключвателят

ON/OFF (Вкл./Изкл.) за кратко е изключен, така че помпата да се забави и спре.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) няколко пъти на двете позиции, ако е необходимо.

16 3A8431A

Напълване на пистолета и маркуча

1.

Дръжте пистолета срещу съда за отпадъчни материали. Насочете пистолета в съда за отпадъчна боя.

a.

Изключете блокировката на спусъка. b.

Дръпнете и задръжте спусъка.

c.

Разположете крана за заливане/ пръскане на позиция SPRAY.

d.

Натиснете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.).

Бутонът светва, когато захранването е на ON (Вкл.).

Експлоатация

4.

Преместете изпразнителната тръба в съда за боя и я прикрепете към смукателната тръба.

ti27139a

БЕЛЕЖКА: Щом двигателят спре, пръскачката е готова за боядисване. Ако двигателят продължава да работи, а пръскачката не е правилно напълнена, повторете

Пълнене на помпата

и

Напълване на пистолета и маркуча

.

2.

Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато започне да излиза само боя.

3.

Освободете спусъка. Включете блокировката на спусъка.

3A8431A 17

Как да се пръска

Как да се пръска

Монтиране на накрайника за пръскане

a.

Използвайте накрайника за пръскане, за да центрирате гарнитурата и да уплътните предпазителя на накрайника.

За да се избегне сериозно нараняване от инжектиране в кожата, не поставяйте ръката си пред дюзата за пръскане, когато поставяте или демонтирате дюзата за пръскане или предпазителя на дюзата.

За да предотвратите течове от накрайника на пръскачката, уверете се, че накрайникът и неговия предпазител са правилно монтирани.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13.

2.

Включете блокировката на спусъка.

3.

Проверете дали накрайника за пръскане и частите на предпазителя му са правилно сглобени в указания ред.

b.

Накрайникът за пръскане трябва да бъде изтласкан докрай в предпазителя му. Завъртете накрайника, за да го натиснете навътре.

Накрайник с дюза за пръскане

Каучуковометален уплътнител

(семеринг)

Контрагайка c.

Завъртете напред ръкохватката във форма на стрела върху накрайника за пръскане към позиция за пръскане.

4.

Завинтете комплекта на накрайника за пръскане на пистолета и го затегнете.

Предпазител на дюзата за пръскане ti27480a

18 3A8431A

Пръскане

Когато се използва реверсивен накрайник за пръскане RAC X™ FF LP (фино окончателно пръскане при ниско налягане), налягането на пръскане може да се понижи. Пръскането с по-ниско налягане води до намаляване на прекомерното пръскане и износването на накрайника на пръскачката. Регулирайте налягането на пръскачката, за да намалите прекомерното пръскане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

Как да се пръска

ОПАШКИ - Празнини покрай ръбовете

Много ниско налягане

Износване на накрайник (дюза)

Добра следа от пръскане

Пулверизирана, равномерно положена, следа от конуса на боята

3A8431A

Опашки

19

Как да се пръска

Настройване на управлението на налягането

Копчето за настройка на налягането позволява неограничено регулиране на налягането. За да намалите прекомерно пръскане, винаги започвайте при най-ниската настройка на налягане и повишавайте налягането до минималната стойност, която води до приемлива следа от пръскането.

207 bar

20,7 Mpa

(3000 psi)

Пръскане с високо налягане

103 bar

10,3 Mpa

(1500 psi)

Пръскане с ниско налягане

34,5 bar

3,5 Mpa

(500 psi)

Заливане/Почистване/Нанасяне

За да изберете налягане, центрирайте символа върху копчето за управление на налягането спрямо индикатора на пръскачката .

Избиране на дюза и налягане

Вижте таблицата за препоръчваното налягане на пръскане за вашия материал. Направете справка за боята

(материала) в препоръките на производителя.

Максимални размери на отворите за пръскане, поддържани от пръскачката:

– GX21: 0,53 mm (0,021")

Настройка на управлението на налягането

Размер на отвора на накрайника

0,28 mm (0,011")

0,33 mm (0,013")

0,38 mm (0,015")

0,43 mm (0,017")

0,48 mm (0,019")

0,53 mm (0,021")

Байцове

Пръскане с ниско налягане

Емайл лакове Видове грунд

Пръскане с ниско налягане

Покрития

Пръскане с високо налягане

Бои за вътрешно боядисване

Пръскане с високо налягане

 

Бои за фасадно боядисване

Пръскане с високо налягане

Дюзи за окончателно пръскане

Дюзите за окончателно пръскане имат допълнителен отвор, който осигурява по-фино пулверизиране на материала.

Размер

Настройка на управлението на налягането

0,20 mm (0,008")

0,25 mm (0,010")

0,31 mm (0,012")

0,36 mm (0,014")

0,41 mm (0,016")

Полиуретан

Пръскане с ниско налягане

Лак

Пръскане с ниско налягане

Покрития

Шлайф-грунд

Пръскане с ниско налягане

Емайл лакове

Пръскане с високо налягане

Латекс

Пръскане с високо налягане

20 3A8431A

Методи за пръскане

Използвайте парче ненужен картон, за да практикувате тези основни техники на пръскане, преди да започнете да пръскате повърхността.

Дръжте пистолета на 30 cm (12") от повърхността и го насочете направо към повърхността. Накланянето на пистолета спрямо ъгъла на пръскане ще причини неравномерно покритие.

30 cm

(12") равномерно окончателно покритие

Как да се пръска

Извийте китката, за да поддържате пистолета насочен направо.

Ветрилообразно движение с устройството за пръскане към директно пръскане под ъгъл причинява неравномерно покритие.

равномерно окончателно покритие тънко дебело неравномерно окончателно покритие тънко дебело неравномерно окончателно покритие тънко

Задействане на пистолета

Дръпнете спусъка след като започнете хода.

Отпуснете спусъка преди да довършите хода за пръскане. Пистолетът трябва да се движи, когато спусъкът се дърпа и отпуска.

ЗАПОЧНЕТЕ

ХОДА

НАТИСНЕТЕ

СПУСЪКА НА

ПИСТОЛЕТА

ПРОДЪЛЖЕТЕ

ХОДА

ОСВОБОДЕТЕ

СПУСЪКА

ДОВЪРШЕТЕ

ХОДА

3A8431A 21

Как да се пръска

Насочване на пистолета

Целете се в центъра на пръскане от пистолета в долния ръб на предишната следа, като припокривате всяка следа наполовина.

Насочете пистолета, за да препокриете хода с 50%

Отпуснете спусъка преди края на хода за пръскане.

Дръпнете спусъка след началото на хода за пръскане.

Качество на следата от пръскането

Една добра следа от пръскане е равномерно положена, щом удари повърхността.

Пръсканият материал трябва да бъде пулверизиран (равномерно полаган, без луфтове по ръбовете).

Добра следа от пръскане

30 cm (12 инча) от повърхността

Материалът може да се нуждае от разреждане. Ако материалът се нуждае от разреждане, следвайте препоръките на производителя.

Почистване на запушванe в накрайника

В случай че частици или отломки задръстват дюзата за пръскане, тази пръскачка е проектирана с дюза за реверсионно почистване, която бързо и лесно се почиства от частиците без разглобяване на пръскачката.

Вижте

Прецедете боята , стр. 11 за

допълнителна информация.

1.

Освободете спусъка. Включете блокировката на спусъка. Завъртете дюзата на позиция за отпушване.

Изключете блокировката на спусъка.

Пръскайте с пистолета в съда за отпадъчна боя, за да почистите задръстването.

Отстраняване на задръстване ti24674a

Опашки - Празнини покрай ръбовете

Много ниско налягане

Износване на накрайник

(дюза)

2.

Включете блокировката на спусъка.

Завъртете накрайника обратно на позиция за пръскане. Изключете блокировката на спусъка и продължете да пръскате.

Пръскане

Ако опашките продължават да присъстват при най-високо налягане на пръскане:

Дюзата за пръскане може да е износена.

Вижте Избиране на дюзата за пръскане , стр. 29.

По-малка дюза за пръскане може да е необходима.

22 ti24676a

3A8431A

Промиване

Промиване

Почистване на пръскачката след всяка употреба води до затруднено първоначално пускане при следващия път на употребата й.

За дългосрочно съхранение направете

справка Съхранение , стр. 28.

Вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 30 и

Бърза справка , стр. 31.

4.

Демонтирайте смукателна тръба и изпразнителната тръба от съда с боята, избършете излишната боя отвън.

5.

Разделете изпразнителната тръба

(по-малка) от смукателната тръба

(по-голяма).

ti27495a

За да избегнете сериозно нараняване от пожар и експлозия, когато използвате материали на маслена основа или запалими такива:

Не пръскайте с разтворители през накрайника за пръскане. Винаги отстранявайте предпазителя на накрайника преди промиване.

Почистете предпазителя на накрайника в кофа с подходящ разтворител.

Почиствайте в добре проветрено място.

Поддържайте достатъчно подаване на чист въздух през участъка.

Когато промивате с разтворители, винаги заземявайте устройството за пръскане и контейнера за отпадъци.

1.

Когато пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

2.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13.

3.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане.

6.

Разположете празен съд за отпадъчна боя и съд за промивен флуид един до друг.

7.

Разположете смукателната тръба в съда за промивен флуид. Вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 30,

за подходяща промивна течност за ползване. Поставете тръбата за източване в контейнера за отпадъчна боя. ti25197a

3A8431A 23

Промиване

8.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировката заливане/почистване (най-ниската маркировка, при която помпата работи). с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

9.

Разположете вентила за заливане/ пръскане на позиция PRIME (заливане).

10. Завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.) . Бутонът светва, когато е на ON (Вкл.).

11. Промивайте докато приблизително 1/3 от промивния флуид бъде изпразнена от съда.

12. Поставете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция OFF (Изкл.) .

Бутонът не свети, когато е на OFF (Изкл.).

БЕЛЕЖКА: Етап

13

е за връщане на боята от

маркуча в съда за боята. 15 m (50 фута) маркуч съдържа приблизително 1 литър (1 кварта) боя.

13. За да възстановите боята в маркуча: a.

Дръжте здраво пистолета b.

Насочете пистолета в съда за боя.

c.

Изключете блокировката на спусъка. d.

Дръпнете и задръжте спусъка.

e.

Разположете крана за заливане/ пръскане на позиция SPRAY.

15. Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Включете блокировката на спусъка.

16. Разположете вентила за заливане/ пръскане на позиция PRIME (заливане).

f.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.) .

Бутонът светва, когато е на ON (Вкл.).

g.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

14. Докато държите спусъка на пистолета, пренасочете го бързо в съда за отпадъчна боя. Натискайте спусъка и пръскайте

24

17. Поставете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция OFF (Изкл.) .

Бутонът не свети, когато е на OFF (Изкл.).

18.

Почистете филтъра. Вижте

Почистващ

InstaClean

филтър за течност , стр. 27.

19.

Напълнете агрегата с Pump Armor

флуид. Вижте Съхранение , стр. 28.

20. Демонтирайте акумулаторната батерия.

3A8431A

Принудително промиване

(Само за материали на водна основа)

Принудителното промиване е по-бърз метод за промиване. То може да се използва само след пръскане с материали на водна основа.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13.

2.

Демонтирайте накрайника за пръскане и комплекта на предпазителя му и ги поставете в съда за отпадъчна боя.

3.

Разположете празен съд за отпадъчна боя и съд за боя един до друг.

Промиване

8.

Пуснете водата. Отворете крана.

Изплакнете боята от смукателната тръба, изпразнителната тръба и филтъра на входния отвор, после затворете крана.

ti27156a

9.

Развинтете филтъра на входния отвор от смукателната тръба. Поставете филтъра за входния отвор де се изплакне в съда за отпадъчна боя.

4.

Повдигнете смукателната тръба и изпразнителната тръба от съда с боята.

Оставете боята да се изпразни в съда за боя.

5.

Разположете смукателната и изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

6.

Завъртете копчето за управление на налягането на маркировката заливане/почистване (най-ниска маркировка, при която помпата работи).

ti27158a

10. Съединете градински маркуч към смукателната тръба със съединението на крана за принудително промиване.

Оставете изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

7.

Завинтете съединението на крана за принудително промиване към градински маркуч. Затворете крана.

11. Завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.) .

Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.).

3A8431A 25

Промиване

12. Отворете вентила за принудително промиване.

ti27160a

13. Пропуснете вода през пръскачката в съда за отпадъчна боя за около 20 секунди.

14. Поставете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция OFF (Изкл.) .

Бутонът за захранване не свети, когато е на OFF (Изкл.).

БЕЛЕЖКА:

Етап

15

е за връщане на боята от

маркуча към съда за боята. 15 m (50 фута) маркуч съдържа приблизително 1 литър

(1 кварта) боя.

15. За да възстановите боята в маркуча: a.

Дръжте здраво пистолета.

b.

Насочете пистолета в съда за боя.

c.

Изключете блокировката на спусъка. d.

Дръпнете и задръжте спусъка.

e.

Разположете крана за заливане/ пръскане на позиция SPRAY.

17. Завъртете копчето за управление на налягането на маркировката Prime/Clean

(Заливане/Почистване).

18. Спрете да натискате спусъка на пистолета.

Включете блокировката на спусъка.

19. Разположете вентила за заливане/ пръскане на позиция PRIME (заливане).

f.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.) .

Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.).

g.

Продължавайте да държите спусъка, докато видите, че боя, разтворена с промивен флуид, започне за излиза от пистолета.

16. Докато държите спусъка на пистолета, пренасочете го бързо в съда за отпадъчна боя. Натискайте спусъка и пръскайте с пистолета в съда с отпадъчна боя, докато от пистолета започне да излиза относително чист промивен флуид.

20. Поставете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция OFF (Изкл.) .

Бутонът не свети, когато е на OFF (Изкл.).

21.

На пръскачки с филтър, вижте Почистващ

InstaClean

филтър за течност , стр. 27.

22.

Напълнете агрегата с Pump Armor

™ за съхранение. Вижте

Съхранение ,

флуид

стр. 28.

23. Демонтирайте акумулаторната батерия.

26 3A8431A

Почистващ InstaClean

™ филтър за течност

(По опция)

Филтърът за флуид InstaClean предотвратява навлизането на частици в маркуча за боя.

След всяка употреба го демонтирайте и почистете, за да осигурите максимални параметри.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13 и

демонтирайте акумулаторната батерия,

вижте Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 12.

2.

Разединете маркуча за пръскане без въздух (A) от пръскачката

3.

Развинтете изходния фитинг (B).

4.

Демонтирайте филтъра за флуид

InstaClean (C).

Промиване

Почистване на пистолета

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13

и демонтирайте акумулаторната батерия, вижте

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 12 .

2.

Почистете филтъра за флуида за пистолета с вода или промивен флуид и четка всеки път, когато промивате системата. Сменете филтъра на пистолета, ако е повреден.

C

B

A tti27179a

5.

Проверете филтъра за флуид InstaClean (C) за отломки. Ако е необходимо почистете филтъра с вода или промивен разтворител и мека четка.

a.

Монтирайте затворения (квадратния) край на филтъра за флуид InstaClean

(C) в пръскачката.

b.

Завинтете изходния фитинг (B) в пръскачката.

6.

Затегнете изходния фитинг и свържете отново маркуча (A) към пръскачката.

Използвайте гаечен ключ, за да затегнете надеждно.

3.

Демонтирайте накрайника за пръскане и комплекта на предпазителя му и ги почистете с вода или промивен флуид и четка.

4.

Избършете боята от външната страна на пистолета като използвате мек парцал, навлажнен с вода или промиващ флуид.

3A8431A 27

Съхранение

Съхранение

С правилно съхранение пръскачката ще бъде готова за употреба следващия път, когато е необходима.

3.

Разположете вентила за заливане/ пръскане на позиция PRIME (заливане).

Винаги прекарвайте флуид за съхранение

Pump Armor през системата след почистване.

Водата, оставаща в пръскачката, ще доведе до корозия и ще повреди помпата.

Вижте

Промиване , стр. 23, или

Принудително промиване , стр. 25.

Преди складиране на пръскачката се уверете, че всичката вода е източена извън нея и маркучите.

Не допускайте вода да замръзне в пръскачката или маркуча.

Не складирайте пръскачката под налягане.

Съхранявайте пръскачката вътре.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13.

2.

Поставете смукателна тръба в бутилката с флуид Pump Armor, а изпразнителната тръба в съда за отпадъчна боя.

4.

Натиснете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.) .

Бутонът светва, когато е на ON (Вкл.).

5.

Завъртете копчето за управление на налягането по часовниковата стрелка, докато помпата работи.

6.

Когато флуида за съхранение протече от изпразнителната тръба (5-10 секунди) завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на OFF (Изкл.) позиция.

7.

Поставете крана Prime/Spray

(Заливане/Пръскане) на позиция SPRAY, за да запазите флуида за съхранение в пръскачката по време на съхранението й.

8.

Закрепете пластмасова торба около смукателната и изпразнителната тръба, за да улавяте всички кондензати.

9.

Демонтирайте акумулаторната батерия.

28 3A8431A

Справка

Справка

Избиране на дюзата за пръскане

Избиране на размер на дюзата

Накрайниците за пръскане биват с различни размери на отворите за пръскане за пръскане на набор от флуиди. Вашата пръскачка включва накрайник за употреба при повечето приложения за полагане на боя. Използвайте

таблиците за покрития на стр. 20 за да

определите диапазона на препоръчваните размери на отвори в дюзата за всеки вид флуид.

Указания:

Когато пръскате накрайника се износва и разширява. Започвайки с размер на отвора на накрайника, по-малък от максималния, вие ще си разрешите да пръскате в рамките на номиналния капацитет на потока на пръскачката.

Употребявайте по-големи размери на отворите на накрайника за по-плътни покрития и по-малки размери на отворите на накрайника за по-тънкослойни покрития.

Накрайниците се износват от употребата и се нуждаят от периодична смяна.

Размерът на отвора на накрайника управлява дебита на потока - количеството боя, което излиза от пистолета.

Широчина на конуса на пръскане

Широчината на конуса е размера на следата на пръскане, която определя площта, покривана при всеки ход.

Указания:

Изберете най-добрата широчина на конуса, подходяща за повърхността за пръскане.

По-широки конуси позволяват да се осигури по-добро покритие на широки, отворени повърхности.

По-тесни конуси осигуряват по-добро управление при малки, затворени повърхности.

3A8431A

Разбиране на номера на дюзата

Последните три цифри в каталожния номер на дюзата (т. е.: 221413) съдържа информация относно размера на отвора и широчината на конуса върху повърхността, когато пистолетът е държан на 30,5 cm (12") от повърхността за пръскане.

Първата цифра, когато е удвоена

= приблизително на широчината на конуса.

Дюза 413 има

20-25 cm (8-10") широчина на конуса.

Дюза 413 има диаметър на отвора 0,013".

29

Справка

Съвместимост на флуида за почистване

Когато пръскате материали на водна основа, промийте системата грижливо с вода.

Когато пръскате материали на маслена основа или запалими такива, промийте системата грижливо с минерални разтворители (уайтспирит) или съвместим промивен флуид. Когато промивате с разтворители, винаги спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

За да пръскате, имащи водна основа материали след пръскане на материали на маслена основа или запалими такива, първо промийте системата грижливо с вода. Водата, изтичаща от тръбата за източване трябва да бъде чиста и без разтворител преди да започнете пръскане с материали на водна основа.

За да пръскате, имащи маслена основа или запалими материали, след пръскане на имащи водна основа материали, първо промийте грижливо системата с минерални разтворители (уайтспирит) или съвместим промивен разтворител.

Разтворителят, излизащ през изпразнителната тръба, не трябва да съдържа никаква вода. Когато промивате с разтворители, винаги спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 9.

За да избегнете обратно разплискване по кожата или в очите ви, винаги насочвайте пистолета към вътрешната стена на съда.

30 3A8431A

Справка

Бърза справка

Y

Z

R

S

H

J

E

F

G

A

B

Стр. 8

Наименование

Ключ ON/OFF (Вкл./Изкл.)

C

D

Описание

Превключва пръскачката ON (Вкл.) и OFF (Изкл.)

Копче за контролиране на налягането Повишава (по часовниковата стрелка) и снижава (срещу часовниковата стрелка) налягането на флуида в помпата, маркуча и пистолета за пръскане. За да изберете функцията, центрирайте символа върху копчето за управление на налягането спрямо индикатора, стр.

13

.

Фитинг към входния отвор за флуид на пистолета

Винтово съединение за маркуч без въздух.

Вентил за заливане

На позиция PRIME флуидът се насочва към изпразнителната тръба.

На позиция SPRAY флуидът под налягане се насочва към маркуча за боядисване.

Автоматично освобождава налягането в системата при положения с прекомерно налягане.

Бутон PushPrime Избутва входната съчма, когато е натиснат, за да я разхлаби.

Предпазител на дюзата

Реверсивна дюза за пръскане

Намалява опасността от нараняване чрез впръскване на флуид.

Пулверизира флуида за полагане, образува следа и управлява

• потока на флуида в зависимост от размера на отвора.

Обръща обратно позицията, отпушва запушени дюзи без разглобяване.

Безвъздушно пръскане

Безвъздушен маркуч

Дозира флуид.

K Акумулаторна батерия

Провежда флуид под високо налягане от помпата към пистолета за пръскане.

Предоставя захранване на пръскачката (вижте стр. 3 за съвместимост на акумулаторните батерии).

L

M

Блокировка на спусъка на пистолета

(стр. 9)

Тръба за изпразване

Предотвратява случайно дърпане на спусъка на пистолета.

Изпразва флуида в системата по време на заливане и освобождаване на налягането.

N

P

Тръба за засмукване на флуид

(смукателна)

Помпа ™ ProXChange

Изтегля флуид от съда за боя в помпата.

Q Филтър за флуид към пистолета

Изходен фитинг за флуида

Изпомпва и поставя под налягане флуида, като го подава към маркуча за боядисване. филтрира влизащия флуид в пистолета за пръскане, за да намали задръстването на накрайника.

Винтово съединение за маркуч без въздух.

Заземяващ проводник със скоба

T

U

V

Инструмент за демонтаж на входния вентил

Щепсел за заземяване

Вратичка за лесен достъп

Предоставя средства за поддържане на непрекъснатост на заземяването.

Прорез в рамката осигурява инструментите бързо да демонтират/монтират входния вентил без допълнителни инструменти.

Предоставя средство за свързване на заземяващата скоба към заземената щепселна кутия.

Вратичката за лесен достъп позволява бърз достъп до помпата.

Отворете вратичката на помпата чрез изтегляне навън на зъбчетата, докато плъзгате вратичката встрани от входа на помпата.

W

X

Засмукване/Чашка на изпразнителната тръба

InstaClean ™ филтър за флуид

Задържа смукателния и изпразнителния маркучи.

Филтрира постъпващия флуид от помпата, за да намали запушванията на дюзата и да подобри окончателното

• пръскане.

Самопочиства се само по време на освобождаване на налягането.

Филтър на входния отвор Предотвратява отломки да навлизат в помпата.

Инструмент за демонтаж на помпата Използвайте прореза в рамката, за да демонтирате/монтирате уплътнение на помпата.

3A8431A 31

Поддръжка

Поддръжка

Рутинната техническа поддръжка е важна, за да осигури правилната работа на вашата пръскачка.

Дейности

Проверете/почистете филтъра InstaClean, входния филтър за флуида и филтъра на пистолета.

Проверете отворите на кожуха на двигателя за блокиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

Пазете вътрешните задвижващи части на тази пръскачка от вода.

Отвори в кожуха позволяват охлаждане на механичните части и електрониката вътре. Ако попадне вода в тези отвори, пръскачката може да заработи неправилно или да се повреди за постоянно.

Безвъздушни маркучи

Проверявайте маркуча за повреда всеки път при пръскане. Не правете опити да ремонтирате маркуч, ако оплетката или фитингите му са повредени. Не използвайте маркучи, по-къси от

7,6 m (25 фута). Да се затяга с гаечни ключове, използвайки два гаечни ключа.

Дюзи за пръскане

След пръскане винаги почиствайте накрайниците със съвместим почистващ флуид и четка.

Накрайниците може да налагат смяна след 57 литра (15 галона) или могат да продължат работа до 227 литра

(60 галона) в зависимост от абразивните качества на боята.

Ремонт на помпата

Когато набивките на помпата се износят, боята започва да изтича извън помпата.

Закупете ремонтен комплект за помпата и го монтирайте според инструкциите, дадени с него, преди следващата работна задача.

Вижте Помпен агрегат , стр. 42 или се

консултирайте с оторизиран продавач на дребно на Graco, дистрибутор, или сервизен център.

32

1

2

3 ti27463a

Интервали

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

Демонтаж на помпата

Винаги извършвайте

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13

и демонтирайте акумулаторната батерия, вижте

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 12, преди

започване на всякакви ремонти на помпата.

1.

Изтеглете страничните зъбчета на вратичката за лесен достъп до помпата към вас при избутване на цялата вратичка далеч от входния край на помпата.

2.

Сега повдигнете вратичката, така че да се извърти извън хода й.

3A8431A

3.

Плъзнете помпения възел извън монтажните щифтове.

Поддръжка

Демонтаж на входния вентил

Комплексен инструмент е включен към рамката, за да демонтирате възела на входния вентил от помпата. Ако подозирате, че входният кран е задръстен или е залепнал, демонтирайте го, почистете го или го сменете.

1.

Демонтирайте смукателната тръба или бункера от пръскачката.

2.

Въведете входния фитинг за помпата в рамката и разхлабете входния вентил.

Демонтирайте входния вентил.

Инструмент за демонтаж ProXChange

Комплексен инструмент е включен към структурата, за да демонтирате уплътняващия комплект. Вижте ръководството за ремонт на помпата за подробни ремонтни инструкции.

?????????

Не разхлабвайте съчмата и пружината вътре във възела на входния вентил. Тя може да изпадне навън, когато входният вентил е демонтиран. Помпата няма да подкачва без съчмата и пружината.

3A8431A ti27498a

33

Поддръжка

3.

Почистете всички отломки, подсушете боята в кухината и сменете съчмата и пружината. Затегнете входния вентил към помпата като ползвате комплексния инструмент върху рамката.

Монтаж на помпата

1.

Плъзнете помпения възел върху монтажните щифтове.

3.

Завъртете вратичката за лесен достъп до помпата до затваряне при избутване на цялата вратичка към входния край на помпата.

1

2

3

2.

Придвижете биелата на помпата нагоре или надолу, докато калпачето се изравни с отвора във вилката.

ti27478a

БЕЛЕЖКА: Вратичката трябва да бъде напълно затворена и заключена преди да се работи с пръскачката.

ti27037a

34 3A8431A

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 13,

преди проверка или ремонт.

2.

Решения, изброени в началото на всеки проблем, са най-обикновените. Започнете от началото и продължавайте по списъка, докато намерите решение.

3.

Проверете всичко в тази таблица за отстраняване на неизправности, преди да занесете пръскачката в оторизиран сервизен център.

Проблем Причина

Двигателят не работи:

(проверете дали акумулаторната батерия е правилно монтирана и заредена и превключвателят на захранването е включен)

Вратичката за лесен достъп не е напълно затворена.

Копчето за настройване на налягането е регулирано на нулево налягане.

Помпата е заклинила (Боя се втвърдила в помпата или Вода е замръзнала в помпата.)

Двигателят или управлението са повредени.

Акумулаторната батерия е недостатъчно заредена.

Акумулаторната батерия е повредена.

Решение

Да се провери дали вратичката за лесен достъп е затворена

и застопорена. Вижте стр. 34.

Завъртете копчето за управление на налягането по часовниковата стрелка, за да повишите стойността на налягането.

Изключете превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) и демонтирайте акумулаторната батерия.

Ако е замръзнала НЕ опитвайте да пуснете пръскачката, докато не се е размръзнала напълно или това може да повреди двигателя, контролното табло и/или задвижването.

Поставете пръскачката в затоплено помещение за няколко часа.

Ако не е замръзнала, проверете за втвърдена боя в помпата.

Ако боя се е втвърдила в

помпата. Вижте Демонтаж на помпата , стр. 32.

Ако двигателят не работи при поправена помпа, консултирайте се с оторизиран продавач на дребно Graco, дистрибутор или сервизен център.

Вижте или се консултирайте с оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център на Graco.

Заредете акумулаторната батерия.

Сменете акумулаторната батерия.

3A8431A 35

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Двигателят работи, но помпата не подкачва или губи дебит докато работи.

(Помпата работи циклично, но не изпомпва боя или не създава налягане)

Причина

Съчмата във входния вентил е залепнала.

Вентилът Prime/Spray

(заливане/пръскане) е на позиция SPRAY (пръскане).

Помпата не е била залята с промивен флуид.

(Плътни флуиди може да не я залеят, ако първоначално не е била залята с промивен флуид.)

Отломки в боята.

Плътна или „залепваща“ боя.

Входният филтър е задръстен или смукателната тръба не е потопена в боята.

Съчмата на възвратния вентил или леглото й са замърсени.

Смукателната тръба има теч.

Съчмата на възвратния вентил на изхода е залепнала.

Вентилът Prime/Spray

(заливане/пръскане) е износен или запушен с отпадъчни частици.

Решение

Натиснете бутона PushPrime, за да освободите съчмата, позволявайки на помпата да работи правилно, ИЛИ промийте принудително пръскачката,

вижте стр. 25.

Завъртете крана Prime/Spray

(заливане/пръскане) надолу до позиция PRIME, докато излезе боя от изпразнителната тръба.

Сега помпата е залята.

Демонтирайте смукателната тръба от съда с боята. Залейте помпата с промивен флуид на маслена или водна основа.

Вижте стр. 14.

Прецедете боята. Вижте стр. 11.

Някои флуиди може да се покачват по-бързо, ако ключът

ON/OFF (Вкл./Изкл.) за кратко е изключен, така че помпата да се забави и спре. Завъртете ключа

ON/OFF (Вкл./Изкл.) няколко пъти на двете позиции, ако е необходимо.

Почистете отломките във входния филтър и се уверете, че смукателната тръба е потопена в боята.

Демонтирайте фитинга към входния отвор. Почистете или сменете съчмата или леглото й.

Вижте стр. 33.

Проверете свързването на смукателната тръба за пукнатини или пропуски във вакуума.

Развинтете изпускателния клапан, демонтирайте и почистете възела.

Занесете пръскачката в оторизиран сервизен център на Graco.

36 3A8431A

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Причина Решение

Помпата е залята, но не постига добра следа на пръскане.

Пистолетът за пръскане спира да пръска, когато спусъкът е натиснат.

Когато боята се полага, тя потича надолу по стената или се свлича.

Накрайникът за пръскане може да е частично задръстен.

Реверсивният накрайник е на позиция

UNCLOG (Отпушване).

Отломки в боята.

Налягането е настроено твърде ниско.

Почистете задръстването в накрайника за пръскане. Вижте

Почистване на запушванe в накрайника , стр. 22.

Завъртете ръкохватка във форма на стрела върху накрайника за пръскане, така че да сочи напред към позиция

SPRAY. Вижте стр. 22.

Прецедете боята. Вижте стр. 11.

Центрирайте индикатора за настройка на копчето за управление на налягането на желаната настройка за пръскане.

Вижте стр. 20.

Почистете или сменете филтъра за

флуид InstaClean. Вижте стр. 27.

Филтърът за флуид InstaClean е задръстен.

Филтърът за флуид в пистолета е задръстен.

Избраният накрайник за пръскане е твърде голям за възможностите на пръскачката.

Накрайникът за пръскане е износен отвъд възможностите на пръскачката.

Почистете или сменете филтъра за

флуид в пистолета. Вижте стр. 27.

Сменете накрайника. Вижте стр.

Монтиране на накрайника за пръскане , стр. 18.

Сменете накрайника. Вижте

Монтиране на накрайника за пръскане , стр. 18.

Сменете гарнитурата и уплътнителя.

Вижте стр. 18.

Гарнитурата и уплътнителя на предпазителя на накрайника са износени или липсват.

Входният филтър е задръстен или смукателната тръба не е потопена в боята.

Акумулаторната батерия е недостатъчно заредена за поддръжка на дюзата.

Входният вентила на помпата или изходният вентил на помпата е износен или е задръстен с отломки.

Почистете отломките във входния филтър и се уверете, че смукателната тръба е потопена в боята.

Заредете акумулаторната батерия или намалете размера на дюзата.

Материалът е твърде плътен.

Да се провери за износен или замърсен входен или изходен вентил.

- Да се залее пръскачката с боя

- Да се задейства спусъка на пистолета за момент

- Щом спусъкът е освободен, помпата трябва моментно да извърши цикъл и да спре

- Ако помпата продължава да извършва цикъл, помпените кранове може да са износени или замърсени с отломки.

- Почистете или сменете крановете с подходящи комплекти. Вижте стр.

40 .

Разредете материала. Спазвайте препоръките на производителите.

Демонтирайте секцията от маркуча без въздух.

Маркучът без въздух е твърде дълъг

(ако е била добавена допълнителна секция).

Дюзата за пръскане е задръстена.

Пръскачката губи заливане.

Почистете задръстването в накрайника за пръскане. Вижте

Почистване на запушванe в накрайника , стр. 22.

Вижте в раздела за откриване и отстраняване на повреди

„Пръскачката работи, но помпата не се залива или губи заливане, докато се

ползва“. на стр. 36.

Материалът се наслагва твърде дебело.

Движете пистолета по-бързо.

Изберете накрайник с по-малък размер на отвора.

Изберете накрайник с по-широк конус.

Уверете се, че пистолетът е достатъчно отдалечен от повърхността.

3A8431A 37

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Причина Решение

Когато боята се полага, покритието е неадекватно.

Материалът се наслагва твърде тънко.

Движете пистолета по-бавно.

Изберете накрайник с по-голям размер на отвора.

Изберете накрайник с по-тесен конус.

Уверете се, че пистолетът е достатъчно близо до повърхността.

Занесете пръскачката в оторизиран сервизен център на Graco.

Следата от конуса варира драматично при пръскане.

Не може да се притегля спусъка на пистолета за пръскане.

Боя излиза през копчето за управление на налягането.

Пръскачката не издава шум, когато управлението на налягането е на ON

(Вкл.), а превключвателят ON/OFF

(Вкл./Изкл.) е ON (светещ).

Регулаторът на налягането е износен и води до прекомерно изменение на налягането.

Блокировката на спусъка на пистолета е включена.

Копчето за управление на налягането е износено.

Завъртете блокировката на спусъка,

за да я освободите. Вижте стр. 9.

Занесете пръскачката в оторизиран сервизен център на Graco.

Боята изтича през изпразнителната тръба.

Пръскачката е под прекомерно налягане.

Занесете пръскачката в оторизиран сервизен център на Graco.

Боя протича надолу извън помпата.

Салниците по помпата са износени.

Сменете салниковите набивки с нов

модул ProXChange. Вижте стр. 32.

Двигателят е горещ и работи с прекъсвания. Двигателят се изключва автоматично поради прегряване. Може да настъпи повреда, ако причината не бъде отстранена.

Вентилационните отвори в кожуха са запушени или пръскачката е покрита.

Акумулаторната батерия е недостатъчно заредена.

Двигателят трябва да бъде сменен.

Занесете пръскачката на оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център

Graco.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига два пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Показва неправилно напрежение.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига три пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Показва много висока или много ниска температура на акумулаторната батерия.

Пазете вентилационните отвори чисти от запушвания или напръскване и дръжте пръскачката на открито.

Заредете акумулаторната батерия.

Сменете акумулаторната батерия със заредена акумулаторна батерия.

Батерията е достигнала максималния си срок на експлоатация. Сменете акумулаторната батерия.

Двигателят е повреден, сменете двигателния възел.

Оставете батерията да се охлади или затопли до стайна температура.

Превключвателят ON/OFF

(Вкл./Изкл.) не светва, когато е натиснат.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига четири пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Посочва състояние на блокиран ротор.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига пет пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Показва много висока температура на двигателя.

Сменете комплекта помпа и/или двигател.

Оставете двигателя да се охлади до стайна температура.

Показва, че акумулаторната батерия не е монтирана, не е достатъчно заредена или е повредена.

Монтирайте правилно акумулаторната батерия, уверете се, че е напълно заредена, или я сменете.

Таблото за управление е повредено.

Сменете таблото за управление.

38 3A8431A

Забележки

Забележки

3A8431A 39

Части за GX21 Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел

Части за GX21 Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел

Кат. №

1

Сила на затягане

12-14 N • m (110-120 инчфунта)

2

3,5-4,0 N • m (30-35 инчфунта)

3

0,9 - 1,2 N • m (8-10 инчфунта)

Кат. №

4

Сила на затягане

4,0-5,0 N • m (35-45 инчфунта)

5

6

2,6-3,0 N • m (23-27 инчфунта)

9,0-10,2 N • m (80-90 инчфунта)

Кат. №

7

Сила на затягане

20,3-24,9 N • m (180-220 инчпаунда)

40

Вижте стр. 42

3A8431A

Части за GX21 Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел

Списък с части

Кат. № Част Описание

1* 20A066 КОМПЛЕКТ, двигател, включва 34

2

3

17J869 КОМПЛЕКТ, предавка и мотовилка включва 5

17D161 ТРЪБА, смукателна, възел включва 3a-3f, 46

3a 195108 ТРЪБА, изпразнителна

3b 116295 СКОБА, тръба

3c 195400 КЛИПС, тръба

3d 115489 СКОБА, тръба за изпразване

3e 115099 ШАЙБА, маркуч

3f

5

288716

17J864

ФИЛТЪР

КОМПЛЕКТ, мотовилка

7

8

9

17J908 ПОМПА, нагнетателна

20A566 КОМПЛЕКТ, кожух, двигател, включва 9, 28, 48, 70, 71, 93

118444 ВИНТ, маш. с шестоъгълна глава и шайба 10-24 x 0,5"

10 17J866 КОМПЛЕКТ, капак, преден включва 9, 10a, 10b, 10c, 12

10a 17F233 КАПАК, помпа, заключване

10b 17F262 КАПАК, кабел

10c 128551 КАБЕЛ, персонален компютър, преходно у-во

11 20A336 ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, ON

(Вкл.)/OFF (Изкл.)

11a

11b

О-ПРЪСТЕН, захранващ превключвател

ГАЙКА, захранващ превключвател

12 115478 ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо, цил. глава

15 20A542 КОМПЛЕКТ, управление, включва 52

16 117501 ВИНТ, самопробивен, с шестоъгълна глава

18 115498 ВИНТ, маш. с вътр. шестоъгълно гнездо в главата

20 25U282 РАМА, пряко потапяне

23 15G857 КАЛПАК, опора

25 15G838 РЕЗЕРВОАР, засмукване/ източваща тръба

27 112798 ВИНТ, с резба

28 16D576 ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

30 247340 МАРКУЧ, съед., 1/4 in. x 50 ft

31 17J910 ПИСТОЛЕТ, за пръскане

34 128795 ВИНТ, шестоъгълна глава,

Колич.

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4

1

1

1

4

Кат. № Част Описание

Колич.

41 17J444 РЕМЪК, носещ (не е показан) 1

42 17J277 ВАНИЧКА, капкоуловител 1

44 17J618 КОЖУХ, боядисан

45 245856 КОМПЛЕКТ, манометър, налягане

1

1

1

1

46 244035 ДЕФЛЕКТОР, назъбен

47 237686 ПРОВОДНИК, заземяващ, възел

48 115477 ВИНТ, машинен, с полукръгла глава и гнездо звезда (Torx®)

49 20A387 КОЖУХ, акумулаторна батерия

52 119236 ВИНТ, машинен

53 20A052 ПРУЖИНА, щифт, възел

8

1

55

56

57

ЕТИКЕТ, идентификация

20A480 ЕТИКЕТ, предупреждение

КАРТА, медицинска тревога

(не е показана)

1

1

5

1

1

1

1

222385 АН., ИСП., ФР.

58 20A163 АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ,

DEWALT, 54V, Обединено кралство/Европа, Близкия

Изток и Африка, (не е показана)

59 20A166 ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, бързодействащо, DEWALT,

54V, Обединено кралство/

Европа, Близкия Изток и

Африка (не е показано)

69 20A529 ЕТИКЕТ, преден

70 20A530 ЕТИКЕТ, ляв

71 20A531 ЕТИКЕТ, десен

75 115648 ВЕНТИЛ, спирателен, принудително промиване

(не е показан)

76 246187 ФИТИНГ, градински маркуч,

Европа (не е показан)

93 17P925 ЕТИКЕТ, A+

100 25U295 АДАПТЕР, заземяване, щепселна кутия

101 16H592 АДАПТЕР, щепсел, заземяващ, ЕИО/7

110 16H593 ADAPTER, щепсел, заземяващ, Обединено кралство, модел 25T973 (не е показан)

111 124507 АДАПТЕР, Обединено кралство, силов, модел

25T973 (не е показан)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

3A8431A 41

Помпен агрегат

Помпен агрегат

Кат. №

1

Сила на затягане

16-18 N • m (140-160 инчфунта)

2

30-37 N

• m (270-330 инчфунта)

3

40-48 N

• m (30-35 футфунта)

Кат. №

4

Сила на затягане

25-28 N • m (220-250 инчфунта)

5

6

36-43 N

• m (320-380 инчфунта)

20-25 N

• m (180-220 инчфунта)

42 3A8431A

Списък на части за помпения агрегат

Кат.

№ Част

3

4

1

2

5

17G447

17D364

128336

105445

117501

6 17J876

6a 124582

7 17J878

7a 16P303

7b 17K420

8 17J925

10 15Y185

11 111600

12 288747

13 120776

Описание

КАРТЕР, помпа

ВОДАЧ, съчма

ПРУЖИНА, притискаща

СЪЧМА, 0,5"

ВИНТ, маш., с вътр. шестоъгълно гнездо в главата

КОМПЛЕКТ, входящ корпус включва 2, 3, 4, 6a

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

КОМПЛЕКТ, PushPrime включва 7a, 7b

НАБИВКА, О-пръстен

ЕТИКЕТ, PushPrime

КОМПЛЕКТ, кран, изпразнителен, включва 9,

10, 11

РЪКОХВАТКА, вентил, изпразване

ЩИФТ, с жлеб, Модели

17H211, 17H214

КОМПЛЕКТ, филтър (Не се монтира на всички модели)

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

Колич.

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кат.

№ Част

14 24Y327

15 17J880

16 128323

21 16D531

25 24Y472

28 20A567

28a 20A474

28b 20A475

28c 106555

29 17F227

30 17J882

42 122486

43 17K219

Помпен агрегат

Описание

КОМПЛЕКТ, ремонтен клапан (включва 12, 13)

КОМПЛЕКТ, изходен ремонтен клапан

(включва 42)

ПРУЖИНА, кран

НАБИВКА, О-пръстен

КОМПЛЕКТ, ремонт, бутало на помпа, включва 16, 21

КОМПЛЕКТ, управление на налягането, включва 5, 28a,

28b, 28c, 29, 30

ЕТИКЕТ, управление

ЕТИКЕТ, управление

О-пръстен

СКОБА, електрически конектор

КОМПЛЕКТ,екран, проводник

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

МОДУЛ, възел, манометър

Колич.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A8431A 43

Кабелна схема

Кабелна схема

11 КАТ. №

ЗАЗЕМЯВАЩ ПРОВОДНИК

10-ЩИФТОВ

КОНЕКТОР,

МЪЖКИ

ВИОЛЕТОВ ЧЕРЕН

8-ЩИФТОВ

КОНЕКТОР,

МЪЖКИ

СИН

ЖЕНСКИ

КОНТРОЛ НА

НАЛЯГАНЕТО

8-ЩИФТОВ

КОНЕКТОР,

ЖЕНСКИ

МЪЖКИ

СИН

10-ЩИФТОВ КОНЕКТОР,

ЖЕНСКИ

ЧЕРЕН

ЖЕНСКИ

МЪЖКИ

СИН ЖЪЛТ ЧЕРВЕН

ЧЕРЕН

44 3A8431A

Технически спецификации

Технически спецификации

GX 21, Пръскачка без кабел

Метрична система САЩ

Устройство за пръскане

Максимално работно налягане на течността

Максимална производителност

Максимален размер накрайник

Щуцер за течност с npsm (резба по амер. стандарт)

207 бара, 20,7 MPa

1,8 lpm

0,053 mm

1/4"

3 000 psi

0,47 gpm

0,021"

1/4"

Изисквания за захранването

Размери

Височина

Дължина

Ширина

Тегло (с акумулаторна батерия)

Температурен обхват за съхранение



Работен температурен обхват 

Вижте Модели , стр. 3, потребности за захранването.

55,9 cm

46,7 cm

30,5 cm

12,9 kg (14,1 kg)

–35

°

до 71

°

C

22"

18,4"

12"

28,5 фунта (31 фунта)

–30

°

до 160

°

F

4 ° до 46 ° C

40

°

до 115

°

F

Шум**

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

83 dBa*

93 dBa*

Конструктивни материали

Мокрещи се материали по всички модели неръждаема стомана, месинг, кожа, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), карбид, найлон, алуминий,

PVC, полипропилен, флуореластомер

Забележки

* Пусковите налягания и дебита за цикъл може да варират в зависимост от състоянието на всмукване, нагнетателната глава, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването Звукова мощност, измерена съгласно ISO-9614.

 Когато помпата е складирана с незамръзващ флуид. Ще настъпи повреда на помпата, ако вода или латекс замръзне в нея.

 Пластмасовите части може да се повредят при удар в условия на ниска температура.

 Изменения във вискозитета на боята при много ниски или много високи температури могат да повлияят на работата на пръскачката.

3A8431A 45

Становище 65 на щата Калифорния

Становище 65 на щата Калифорния

ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и увреда на способността за репродуктивност – www.P65warnings.ca.gov.

46 3A8431A

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първоначалния купувач. С изключение на всякаква специална, удължена или ограничена гаранция, която е издадена от

Graco, за период от дванадесет месеца от датата на продажба Graco ще поправя или сменя всяка част на оборудването, което Graco установи за дефектно. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Graco .

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco не носи отговорност за неправилно функциониране, повреда или износване, причинено от несъответствие с оборудването на Graco със структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, работа или поддържане на структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция има за условие предварително платеното връщане на оборудването, което се счита за дефектно, върнато на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортирането ще бъде предварително платено. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА

ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друга компенсация

(включително, но без ограничение до инцидентни или закономерни повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лица или имущество, както и всякакви други инцидентни или закономерни загуби). Всяко действие за нарушение на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРИЗНАВА НИКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА

ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ,

ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ

ОТ GRACO . Тези компоненти, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури за купувача необходимата помощ, когато той прави каквато и да е рекламация за нарушаване на тези гаранции.

В никакъв случай Graco не носи отговорност за косвени, инцидентни, специфични или закономерни повреди, които произтичат от доставянето на оборудване от Graco при описаните в настоящия документ условия или от използването на продукти или стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, небрежност на Graco или друго.

3A8431A 47

Информация за Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете

www.graco.com.

За патентна информация вижте

www.graco.com/patents

.

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, свържете се с дистрибутор на Graco за вашата страна или се обадете на тел. 1-800-690-2894, за да откриете най-близкия дистрибутор.

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на публикуването.

Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.

Превод на оригиналните инструкции.

This manual contains Bulgarian. MM 3A8429

Централен офис на Graco

: Minneapolis

Международни офиси :

Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Запазено авторско право от 2021 г., Graco Inc. Всички производствени терени на Graco са регистрирани по ISO 9001.

www.graco.com

Редакция A, май 2021

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents