Graco 3A6170E, LazerVac i Cyclone Korisnički priručnik

Graco 3A6170E, LazerVac i Cyclone Korisnički priručnik | Manualzz
Rad, dijelovi
LazerVac™ i Cyclone
3A6170E
HR
Usisivač za skupljanje suhog betona i asfaltne prašine. Samo za profesionalnu uporabu.
Usisivači
25M858
Opis
LazerVac 230 (120V)
25E237
LazerVac 330 (230V)
Razdjelnici
25M861
25M862
25R090
Cyclone 20 (20 galona)
Cyclone 32 (32 galona)
Cyclone LP
Odobrenja
Važne sigurnosne upute
Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku prije
korištenja opremom. Upoznajte se s regulatorima uređaja
i naučite pravilno upotrebljavati opremu. Ove upute spremite.
LazerVac
Cyclone 20 i 32
??
??
www.graco.com/techsupport
Cyclone LP
Sadržaj
Sadržaj
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prepoznavanje dijelova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LazerVac 230 i 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pražnjenje spremnika za prikupljanje i vreća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Isključivanje i skladištenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Isključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skladištenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Recikliranje i zbrinjavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kraj radnog vijeka proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dijelovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Glavni nacrt za montažu (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Glavni dijelovi za montažu (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nacrt za montažu kućišta motora (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Popis dijelova za montažu kućišta motora (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nacrt za montažu kućišta motora (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Popis dijelova za montažu kućišta motora (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sklop automatskog čistača filtra (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pribor i montaža za Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Popis dijelova za pribor i montažu za Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pribor i montaža za Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Popis dijelova za pribor i montažu za Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pribor i montaža za Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Popis dijelova za pribor i montažu za Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kalifornijski propis 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Standardno jamstvo za proizvode marke Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
3A6170E
Upozorenja
Upozorenja
Ova upozorenja namijenjena su za podešavanje, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ovog uređaja. Simbol
uskličnika upućuje vas na opće upozorenje, a simbol opasnosti na rizike povezane s postupkom. Kada se ovi
simboli pojave u glavnom dijelu priručnika ili na naljepnicama s upozorenjima, pogledajte ponovno ovaj odjeljak
s upozorenjima. Simboli opasnosti specifični za proizvod i upozorenja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom mogu
se javljati kroz cijeli priručnik gdje je to primjenjivo.
UPOZORENJE
OPASNOST OD PRAŠINE
Brušenjem betona i drugih površina može nastati prašina koja sadrži opasne tvari.
Kako biste smanjili rizik od ozbiljne ozljede:
• Kontrolirajte prašinu kako biste zadovoljili sve primjenjive propise za radno mjesto.
• Nosite odgovarajući respirator testiran i odobren za uvjete rada u prašini prilikom pražnjenja
sabirnog spremnika ili održavanja.
• Nemojte upotrebljavati bez vreće za prašinu i filtara.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Ova oprema mora biti uzemljena. Nepropisno uzemljenje, postavljanje ili uporaba sustava može
uzrokovati električni udar.
• Prije servisiranja opreme isključite uređaj i odspojite vod električnog napajanja.
• Priključujte samo u uzemljene električne utičnice.
• Koristite samo trožilne produžne kabele.
• Pazite da kontakti za uzemljenje na strujnim i produžnim kabelima nisu oštećeni.
• Ne izlažite kiši. Pohranite u zatvorenom prostoru.
• S priključnim kabelom postupajte pažljivo. Kabel ne koristite za nošenje, povlačenje ili iskopčavanje
uređaja iz električne mreže. Kabel držite dalje od izvora topline, oštrih rubova ili pokretnih dijelova.
• Ne koristite na mokrim površinama.
OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU
Prilikom rukovanja, servisiranja ili dok se nalazite u radnom okružju uređaja nosite sredstva za
osobnu zaštitu koja pomažu u zaštiti od ozbiljnih ozljeda, udisanja prašine ili kemikalija i gubitka
sluha. Ova oprema uključuje, ali nije ograničena na:
• Zaštitne naočale.
• Štitnike ušiju.
• Odgovarajući respirator testiran i odobren za uvjete rada u prašini.
3A6170E
3
Upozorenja
UPOZORENJE
UZEMLJENJE
Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje opasnost od električnog
udara jer postoji kabel za odvod struje. Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji ima vodič za uzemljenje
s odgovarajućim utikačem za uzemljenje. Utikač treba utaknuti u utičnicu koja je ispravno ugrađena
i uzemljena u skladu s lokalnim pravilima i propisima.
•
•
•
•
•
•
Neispravna ugradnja utikača za uzemljenje može dovesti do opasnosti od strujnog udara.
Ako je potrebno popraviti ili zamijeniti kabel ili priključak, žicu za uzemljenje nemojte povezivati
ni s jednim priključkom s ravnim kontaktima.
Vodič za uzemljenje je vodič s izolacijom čija je vanjska površina zelene boje sa žutim crtama
ili bez njih.
Ako ne razumijete u potpunosti upute za uzemljenje ili ako niste sigurni je li proizvod propisno
uzemljen, savjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom.
Isporučeni priključak nemojte mijenjati; ako ne odgovara utičnici, neka kvalificirani električar
ugradi odgovarajuću utičnicu.
Ovaj proizvod namijenjen je korištenju u strujnom krugu od 120 ili 230 V nominalne snage,
a ima priključak za uzemljenje sličan priključku na slici u nastavku.
120 V SAD
230 V
• Proizvod priključujte samo na utičnicu čija konfiguracija odgovara priključku.
• Uz ovaj proizvod nemojte koristiti adapter.
Produžni kabeli:
• Koristite samo onaj trožilni produžni kabel koji ima utikač i utičnicu s kontaktom za uzemljenje
u koju se može utaknuti utikač proizvoda.
• Produžni kabel ne smije biti oštećen. Ako je potrebno koristiti produžni kabel, koristite kabel
od najmanje 12 AWG (2,5 mm2) koji podržava struju kakva je potrebna za rad uređaja.
• Kabel čija je veličina manja od potrebne može dovesti do pada napona te gubitka snage
i pregrijavanja.
4
3A6170E
Upozorenja
UPOZORENJE
OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE OPREME
Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
• Ne koristite se uređajem kad ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola.
• Ne napuštajte radno područje dok je uređaj uključen. Isključite svu opremu kada se ne koristi.
• Svakodnevno provjeravajte opremu. Istrošene ili uništene dijelove odmah popravite ili zamijenite
samo originalnim zamjenskim dijelovima proizvođača.
• Opremu nemojte mijenjati ili modificirati.
• Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Za dodatne informacije obratite se svom
distributeru.
• Djecu i životinje držite dalje od radnog prostora.
• Poštujte sve primjenjive sigurnosne propise.
• Držite siguran razmak od drugih ljudi u radnom području.
OPASNOST OD ZAPETLJAVANJA
Rotirajući dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Držite se podalje od dijelova u pokretu.
• Ne koristite se uređajem ako su s njega uklonjeni štitnici ili zaštitni poklopci.
• Prilikom rada s opremom nemojte nositi odjeću koja ne prianja uz tijelo, nakit ili raspuštenu kosu.
OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE
Zapaljive pare u području rada mogu se zapaliti ili eksplodirati. Sprječavanje izbijanja požara
i eksplozije:
• Nemojte usisavati zapaljive ili eksplozivne tekućine kao što je benzin ni upotrebljavati uređaj
na mjestima gdje se takve tekućine mogu nalaziti.
3A6170E
5
Prepoznavanje dijelova
Prepoznavanje dijelova
LazerVac 230 i 330
Cyclone 20 Cyclone 32
Dio
Dio
6
A
Sklopka napajanja automatskog čistača filtra
B
Sklopka motora usisivača
C
Sklopka motora usisivača
D
Sklopka motora usisivača
(samo LazerVac 330)
E
Cyclone LP
P
Kratko crijevo
(za spajanje LazerVac na Cyclone)
Q
Vreća usisivača za prikupljanje prašine
R
Velcro® traka
(za pričvršćenje vreće usisivača za prikupljanje
prašine)
Sklop kućišta motora
S
Zasun bubnja
F
Poluga za aktiviranje
T
Kuka za GrindLazer
G
Kućište filtra i karoserija
U
Adapter za vreću
H
Spremnik za prikupljanje prašine
X
Separator srednjeg dijela kućišta
J
Kuka usisivača
Y
Separator donjeg dijela kućišta
K
Ulaz usisivača
Z
Kotač od 10 inča
L
Izlaz usisivača
AA
Kotač od 4 inča
N
Poklopac separatora
BB
Kutija s alatom
O
Dugačko crijevo
(za spajanje LazerVac ili Cyclone na GrindLazer)
CC Vreća s alatom
3A6170E
Postavljanje
Postavljanje
1. Umetnite vreću za prikupljanje prašine u sabirne
spremnike za prašinu.
a. Uklonite sabirni spremnik za prašinu tako
da povučete polugu za aktiviranje prema
gore i uložite vreću za prikupljanje prašine
u spremnik. Omotajte vreću oko ruba
spremnika i umetnite držač vreće za prašinu
na vrh vreće. Ponovno umetnite spremnik
u donji dio LazerVaca. Fiksirajte spremnik
tako da pritisnete polugu za aktiviranje.
2. Spojite crijeva.
Ako koristite separator Cyclone:
• Jedan kraj kratkog crijeva usisivača spojite na
ulaz LazerVaca. Drugi kratkog crijeva spojite
na izlaz separatora Cyclone.
•
Jedan kraj dugog crijeva usisivača spojite na
ulaz separatora Cyclone. Drugi kraj dugog crijeva
spojite na priključak usisivača na GrindLazeru.
Ako ne koristite separator Cyclone:
• Jedan kraj dugog crijeva usisivača spojite na
ulaz LazerVaca. Drugi kraj dugog crijeva spojite
na priključak usisivača na GrindLazeru.
b. Ako koristite separator Cyclone, uklonite
poklopac separatora i uložite vreću za
prašinu u spremnik. Umetnite držač vreće
za prašinu na vrh vreće. Omotajte vreću
oko ruba spremnika i ponovno ugradite
poklopac separatora na spremnik.
NAPOMENA: Ako želite, s pomoću Y-razdjelnika
(samo LazerVac 330) spojite 2 crijeva na usisivač
ili separator.
3A6170E
7
Rukovanje
Rukovanje
1. Pazite da sve sklopke LazerVac motora budu
okrenute u položaj ”OFF”. Ukopčajte usisivač
u uzemljeni izvor električnog napajanja.
Pražnjenje spremnika
za prikupljanje i vreća
OPASNOST OD PRAŠINE
Brušenjem betona i drugih površina može nastati
prašina koja sadrži opasne tvari. Kako biste smanjili
rizik od ozbiljne ozljede:
• Za vrijeme čišćenja spremnika za prikupljanje
prašine ili vreća mora se nositi respirator.
• Za odlaganje poštujte lokalne propise i pravila.
2. Uključite sklopku napajanja automatskog čistača
filtra. Uvjerite se da se čuje zvuk dodira šipke za
čišćenje filtra unutar filtra. Ako se zvuk ne čuje,
zamijenite plastične umetke na šipki za čišćenje.
Pogledajte stranicu 18.
LazerVac i Cyclone 20 i 32
1. Kada sabirni spremnici za prašinu budu puni,
isključite sve motore usisivača i ostavite sklopku
automatskog čistača filtra u položaju „ON”. Nakon
dvije minute čišćenje filtara usisivača, isključite
sklopku za čišćenje i iskopčajte usisivač iz izvora
električnog napajanja.
2. Stavite respirator.
3. Ako je LazerVac pun, uklonite sabirni spremnik
za prašinu tako da polugu za aktiviranje povučete
prema gore.
4. Ako je separator Cyclone pun, uklonite poklopac
separatora.
5. Uklonite držač vreće za prašinu sa spremnika.
3. Nakon 10 sekundi uključite sklopku motora
usisivača. Uključite dodatne motore usisivača
ako je potrebna veća snaga usisivača.
6. Prikupite i pričvrstite gornji dio vreće za prikupljanje.
Podignite i uklonite vreću za prikupljanje, zavežite
ju i zatim odložite u otpad. Za odlaganje poštujte
lokalne propise i pravila.
4. LazerVac će sada biti spreman za skupljanje
prašine iz GrindLazera ili druge opreme za
uklanjanje prašine.
5. Upotrijebite dodatnu opremu usisivača koja
je prikazana u odjeljku pod naslovom Glavni
nacrt za montažu (LazerVac), stranica 12
za skupljanje prašine na tlu između dva prolaza
brušenja.
8
3A6170E
Rukovanje
7. Stavite nove vreće u sabirne spremnike i umetnite
držač vreće za prašinu na vrh vreće. Zatim
vratite spremnike u separator Cyclone i u donji dio
LazerVaca. Pazite da sabirni spremnik za prašinu
bude čvrsto pričvršćen na kućište usisivača i zatim
polugu za aktiviranje pritisnite prema dolje.
Cyclone LP
1. Kada se u vreći usisivača za prikupljanje nakupi
približno 20 kg (45 lbs), vreću treba zamijeniti.
2. Povucite prema dolje kontinuiranu vreću da
se može vidjeti nova, neupotrijebljena vreća
od 6 - 12” (15 - 30 cm).
4. Stavite respirator. Odrežite vreću između dvije
kabelske vezice.
5. Vreću s prašinom odložite. Za odlaganje poštujte
lokalne propise i pravila.
6. Vucite prema dolje novu vreću pričvršćenu na
usisivaču s ve dok se njezin donji dio ne nasloni
na donji dio kolica usisivača. Pazite da donji dio
vreće bude čvrsto zavezan kabelskom vezicom.
3. Kabelskom vezicom zavežite gornji dio vreće.
Pričvrstite drugu kabelsku vezicu od 2” (5 cm)
iznad prve kabelske vezice.
3A6170E
9
Isključivanje i skladištenje
Isključivanje i skladištenje
Isključivanje
Skladištenje
1. Isključite sve motore usisivača i ostavite sklopku
napajanja automatskog čistača filtra u položaju
„ON”.
Odvojite kabel za napajanje prije skladištenja.
Pohranite u zatvorenom prostoru.
OBAVIJEST
Nemojte skladištiti na mjestu s viskom
temperaturom ili prekomjernom vlagom kako
ne bi došlo do oštećenja dijelova LazerVaca.
2. Pustite automatski čistač filtra da radi dvije minute
i zatim ga isključite.
3. Iskopčajte LazerVac iz izvora električnog
napajanja i uklonite crijeva s usisivača.
10
3A6170E
Održavanje
Održavanje
Tjedno
•
OPASNOST OD PRAŠINE I UDARA
Kako biste smanjili rizik od ozbiljne ozljede:
• Respirator se mora nositi za vrijeme održavanja.
• Za odlaganje prašine poštujte lokalne propise
i pravila.
• Iskopčajte usisivač iz izvora električnog napajanja
prije njegova održavanja.
Pregledajte da na brtvenom O-prstenu nema
oštećenja. Ako je oštećena, zamijenite brtvu.
Provjerite da su brtve propisno ugrađene
i dobro zabrtvljene.
Sljedeće korake potrebno je izvršiti kako bi se održala
odgovarajuća razina rada i životni vijek LazerVaca.
Dnevno
•
•
Prije uporabe pregledajte da na cijevima nema
rupa. Popravite ili zamijenite oštećena crijeva.
Da biste zadržali radne karakteristike i regulaciju
prašine, zamijenite filtre u sljedećim slučajevima:
- Na filtrima usisivača ima poderotina ili su
začepljeni.
- Prašina iz zraka vidljiva je kada se koristi
LazerVac.
Poklopac
motora
Prstenaste
brtve filtra
Filtar
Nosač filtra
Kućište filtra
•
Pregledajte da na plastičnim umetcima čistača
filtra nema istrošenosti ili oštećenja. Mijenjajte
umetke redovito kako biste olakšali održavanje
i regulaciju prašine.
Recikliranje i zbrinjavanje
Kraj radnog vijeka proizvoda
Na kraju životnog vijeka, proizvod rastavite i reciklirajte
na odgovoran način.
3A6170E
11
Dijelovi
Dijelovi
Glavni nacrt za montažu (LazerVac)
12
3A6170E
Dijelovi
Glavni dijelovi za montažu (LazerVac)
Ref.
Broj dijela
Opis
Kol.
1
Pogledajte
stranicu 14-16
Sklop kućišta motora
1
2
Pogledajte
stranicu 18
Sklop automatskog čistača filtra
1
3
17X185
Filtar (sadrži stavku 4)
1
4
17X197
Brtveni prsten filtra
2
5
17X187
Glavni okvir
1
6
17X188
Spremnik za prikupljanje prašine
1
9*
17X156
Dugo crijevo usisivača, standard, 2” (sadrži stavku 19)
1
10
17X158
Produžetak usisivača (komplet od 2)
1
11
17X162
Velika četka usisivača
1
12
17X161
Mala četka usisivača
1
13
17X160
Podna mlaznica usisivača
1
14
17X159
Kutni element usisivača
1
17X522
Natpis upozorenja (engleski, francuski, španjolski)
1
17X523
Natpis upozorenja (engleski, kineski, korejski)
1
17X524
Natpis upozorenja (ikone)
1
16
17X696
Držač vrećice za prašinu
1
17
17X695
Vreća za prašinu (komplet od 20)
1
18
17X163
Y-priključak (samo LazerVac 330)
1
19
17X164
Priključak za crijevo 2 inča
2
15
(nije
prikazano)
 Zamjenske naljepnice, oznake i kartice o upozorenjima i sigurnosti dostupne su besplatno.
* Dostupno je crijevo za visoke temperature od 2” za teške uvjete rada: P/N 17X704
3A6170E
13
Dijelovi
Nacrt za montažu kućišta motora (LazerVac 230)
14
3A6170E
Dijelovi
Popis dijelova za montažu kućišta motora (LazerVac 230)
Broj dijela
Opis
Kol.
1
17X168
Slijepa matica
6
2
17X382
Poklopac kućišta motora (uključujući kabel za napajanje)
1
3
17X170
Šesterokutni odstojnik, dugi (nije prikazan, nalazi se unutar stavke 2)
6
4
17W092
Komplet gumenih prstena motora i plastična mreže
2
6
17X381
Motor, 120 V
2
7
17X174
Šesterokutni odstojnik, kratki
6
10
17W102
Stol motora
1
11
17X178
Ravna podloška
6
12
17X179
Slijepa matica sa šesterokutnom glavom
6
3A6170E
15
Dijelovi
Nacrt za montažu kućišta motora (LazerVac 330)
16
3A6170E
Dijelovi
Popis dijelova za montažu kućišta motora (LazerVac 330)
Broj dijela
Opis
Kol.
1
17X168
Slijepa matica
6
2
17X169
Poklopac kućišta motora (uključujući IEC kabel za napajanje)
1
3
17X170
Šesterokutni odstojnik, dugi (nije prikazan, nalazi se unutar stavke 2)
6
4
17W092
Komplet gumenih prstena motora i plastična mreže
3
6
17X173
Motor, 230V
3
7
17X174
Šesterokutni odstojnik, kratki
6
10
17X177
Stol motora
1
11
17X178
Ravna podloška
6
12
17X179
Šeširasti vijak sa šesterokutnom glavom
6
20
17Y218
Kabel za napajanje
1
21†
17Y089
Adapter kabela, SAD, NEMA
1
22†
17A242
Adapter kabela, Australija
1
23†
15G961
Adapter kabela, Švicarska
1
24†
15G960
Adapter kabela, Danska
1
25†
15G959
Adapter kabela, Italija
1
26†
15G958
Adapter kabela, Europa, Schuko
1
27 (nije
prikazano)
121249
Držač kabela za kabelske adaptere
1
† Kabelski adapteri prodaju se zasebno od LazerVac 330 (25E237)
3A6170E
17
Dijelovi
Sklop automatskog čistača filtra (LazerVac)
‡
Broj dijela
Opis
Kol.
17X182
Stalak motora sklopa automatskog čistača filtra
1
17X383
Motora sklopa čistača filtra 120 V
1
17X181
Motora sklopa čistača filtra 230V
1
3*
17X180
Šipka čistača filtra, nosač (komplet od 2)
1
4†
17X183
Plastični umetak čistača filtra
1
1
2
* LazerVac 230 i 330 dolazi s jednim rezervnim kompletom za stavku 3
† LazerVac 230 i 330 otprema se s jednim rezervnim kompletom za stavku 4
18
3A6170E
Dijelovi
Napomene
3A6170E
19
Dijelovi
Pribor i montaža za Cyclone 20
20
3A6170E
Dijelovi
Popis dijelova za pribor i montažu za Cyclone 20
Broj dijela
Opis
Kol.
11*
17X693
Kratko crijevo usisivača, standardno, 2” (za spajanje na LazerVac)
1
12
17X694
Spremnik za otpad
1
13
17X695
Vreća za prašinu (komplet od 20)
1
14
17X696
Držač vrećice za prašinu
1
15
17X197
Brtva Cyclone, gumena
1
16
17X196
Prsten Cyclone, metalni
1
17
17X206
Glava Cyclone
1
18
17X209
Baza poklopca
1
* Dostupno je crijevo za visoke temperature od 2” za teške uvjete rada: P/N 17W154
3A6170E
21
Dijelovi
Pribor i montaža za Cyclone 32
22
3A6170E
Dijelovi
Popis dijelova za pribor i montažu za Cyclone 32
Broj dijela
Opis
Kol.
1
17X206
Lijevak poklopca
1
4
17X209
Baza poklopca
1
8
17X196
Prsten Cyclone, metalni
1
9
17X197
Brtva Cyclone, gumena
1
10
17X215
Držač vrećice za prašinu
1
11
17X216
Vreća s filtrom (35” x 47”) (komplet od 20)
1
12
17X217
Stražnji okvir separatora
1
24*
17X693
Kratko crijevo usisivača, standardno, 2” (za spajanje na LazerVac)
1
* Dostupno je crijevo za visoke temperature od 2” za teške uvjete rada: P/N 17W154
3A6170E
23
Dijelovi
Pribor i montaža za Cyclone LP
24
3A6170E
Dijelovi
Popis dijelova za pribor i montažu za Cyclone LP
Broj dijela
Opis
Kol.
3
19B348
Kutija s alatom
1
4
19B345
Kotač od 10 inča
2
6
19B344
Separator donjeg dijela kućišta
1
7
17X930
Adapter za vreću
1
8
19B350
Poklopac klapne za prašinu
1
9
19B346
Kotač od 4 inča
2
10
17X154
Remen (za pričvršćenje vreće usisivača za prikupljanje prašine)
1
12
17W295
Plastična vreća
1
13
17X196
Metalni prsten (brtva glavnog kućišta)
1
14
17X197
Gumena brtva (glavno kućište)
2
15
19B343
Separator srednjeg dijela kućišta
1
16
17X235
Lijevak filtra na postolju
1
17
19B342
Poklopac
1
18
19B341
Ulaz za crijevo
1
19*
17X693
Vakuumsko crijevo, kratko
1
20
19B779
Vreća s alatom
1
21
17X205
Zasun bubnja
6
* Dostupno je crijevo za visoke temperature od 2” za teške uvjete rada: P/N 17W154
3A6170E
25
Tehnički podaci
Tehnički podaci
LazerVac 230 (25M858)
Potrebno električno napajanje - 120 Vac, 60 Hz, 20 A, 1Ø
Protok zraka (bez crijeva) - 1 motor usisivača: 135 cfm, 2 motora usisivača: 262 cfm
Protok zraka (s crijevom 2”x30’) - 1 motor usisivača: 93 cfm, 2 motora usisivača: 178 cfm
Filtriranje - 99,3% pri veličini čestica od 0,3 μm
Dimenzije/težina (bez ambalaže)
SAD
Metričke
Visina
43 in.
109 cm
Duljina
27 in.
69 cm
Širina
27 in.
69 cm
Težina
175 lb
79 kg
LazerVac 330 (25E237)
Potrebno električno napajanje - 230 Vac, 50/60 Hz, 16 A, 1Ø
Protok zraka (bez crijeva) - 1 motor usisivača: 139 cfm, 2 motora usisivača: 263 cfm,
3 motora usisivača: 386 cfm
Protok zraka (s crijevom 2”x30’) - 1 motor usisivača: 77 cfm, 2 motora usisivača: 147 cfm,
3 motora usisivača: 202 cfm
Filtriranje - 99,3% pri veličini čestica od 0,3 μm
Razina buke (dBa)
Zvučna snaga
Tlak zvuka
100 dBa, prema ISO 3744
Dimenzije/težina (bez ambalaže)
Visina
Duljina
Širina
Težina
83 dBa, izmjereno na 3,1 stope (1 m)
SAD
Metričke
43 in.
109 cm
27 in.
69 cm
27 in.
69 cm
180 lb
81 kg
Cyclone 20 (25M861)
Dimenzije/težina (bez ambalaže)
Visina
Duljina
Širina
Težina
SAD
44 in.
23 in.
23 in.
50 lb
Metričke
112 cm
58 cm
58 cm
23 kg
Cyclone 32 (25M862)
Dimenzije/težina (bez ambalaže)
Visina
Duljina
Širina
Težina
SAD
58 in.
26 in.
26 in.
90 lb
Metričke
147 cm
66 cm
66 cm
41 kg
Cyclone LP(25R090)
Dimenzije/težina (bez ambalaže)
SAD
Metričke
Visina
62 in.
157 cm
Duljina
28 in.
71 cm
Širina
32 in.
81 cm
Težina
125 lb
57 kg
Svi ovdje spomenuti trgovački znakovi ili registrirani trgovački znakovi imovina su njihovih odgovarajućih vlasnika.
26
3A6170E
Kalifornijski propis 65
Kalifornijski propis 65
DRŽAVLJANI KALIFORNIJE
UPOZORENJE: Rak i oštećenja na reproduktivnim organima –
www.P65warnings.ca.gov.
3A6170E
27
Standardno jamstvo za proizvode marke Graco
Tvrtka Graco jamči da sva oprema navedena u ovom dokumentu, koju proizvodi tvrtka Graco i koja nosi njezino ime, ispravna obzirom na materijal
i izradu na datum prodaje prvom kupcu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje tvrtka Graco, tvrtka Graco
će u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamijeniti bilo koji dio opreme za koji ocijeni da je neispravan. Ovo jamstvo
primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama tvrtke Graco.
Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenitu istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale uslijed
pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nemara, nezgode, neovlaštenog
rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrtka Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog
nekompatibilnosti opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg
dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.
Ovo jamstvo uvjetovano je prethodno plaćenim povratom opreme koja se smatra neispravnom ovlaštenom distributeru tvrtke Graco u svrhu
potvrde neispravnosti. Ako se potvrdi neispravnost opreme, tvrtka Graco besplatno će popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Oprema
će se vratiti izvornom kupcu uz prethodno plaćeni prijevoz. Ako se pregledom opreme ne otkrije neispravnost materijala ili neispravnost vezana
uz izradu, popravci će se izvršiti za razumnu naknadu, koja može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.
OVO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE
OGRANIČENO NA JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.
Isključiva obaveza tvrtke Graco i isključivi pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva odredit će se u skladu s prethodno navedenim.
Kupac je suglasan da neće biti dostupan nijedan drugi pravni lijek (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične naknade štete
za izgubljenu dobit, gubitak prodaje, ozljede osoba ili imovinske štete te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakav postupak zbog
kršenja jamstva mora se pokrenuti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.
TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE TVRTKA GRACO
PRODAJE ALI NE PROIZVODI. Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači, cijevi i sl.) podložni su jamstvu
svojih proizvođača, ako ono postoji. Tvrtka Graco pružit će kupcu razumnu pomoć u bilo kakvom postupku zbog kršenja ovakvih jamstava.
Ni u kom slučaju tvrtka Graco neće biti odgovorna za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju isporuči
tvrtka Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja jamstva,
nemara tvrtke Graco ili iz drugih razloga.
Obavijesti tvrtke Graco
Za najnovije informacije o Gracovim proizvodima posjetite www.graco.com.
Podatke o patentnima potražite na www.graco.com/patents.
ZA NARUČIVANJE obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam
je najbliži distributer.
Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju zadnje podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.
Graco zadržava pravo izmjene bez prethodne najave.
Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A5576
Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis
Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Autorska prava 2018, proizvodne lokacije tvrtke Graco Inc. registrirane su u skladu s ISO 9001.
www.graco.com
Revizija E, Studenog 2020
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement