Graco 3A4658E, Bezračni strojevi za iscrtavanje linija LineLazer V 3900, 5900 iz standardne serije i visokoproduktivne (HP) automatske serije, rad Korisnički priručnik

Graco 3A4658E, Bezračni strojevi za iscrtavanje linija LineLazer V 3900, 5900 iz standardne serije i visokoproduktivne (HP) automatske serije, rad Korisnički priručnik | Manualzz
Rukovanje
Bezračni strojevi za iscrtavanje linija LineLazer™
V 3900, 5900
Standardne serije i visokoproduktivne (HP) automatske serije
Za nanošenje materijala prikladnih za cestovne oznake.
Samo za profesionalnu upotrebu.
Samo za vanjsku upotrebu.
Nije prikladno za uporabu u eksplozivnom okruženju ili opasnim lokacijama.
Maksimalni radni tlak: 22,8 MPa, 228 bara (3300 psi)
Važne sigurnosne upute
Pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku te povezanim
priručnicima. Upoznajte se s regulatorima uređaja i naučite pravilno
upotrebljavati opremu. Spremite ove upute.
Povezani priručnici:
3A3389
Dijelovi
311254
Pištolj
309277
Crpka
3A3428
Metode i primjene za automatsko
iscrtavanje
ti27920a
Koristite se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima tvrtke Graco.
Upotrebom zamjenskih dijelova koje ne proizvodi Graco mogli biste ostati bez jamstva.
3A4658E
HR
Sadržaj
Modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Izbor mlaznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Identifikacijska oznaka komponente
(LLV 3900/5900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Postupak uzemljivanja
(Samo za zapaljive tekućine za ispiranje) . . . . . . . .10
Postupak otpuštanja tlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Priprema/pokretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sastavljanje sklopa mlaznice s osiguračem
SwitchTip i štitnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Položaj pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ugradnja pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Namjestite pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odaberite pištolje (standardna serija) . . . . . . . . . . . . . . 14
Odabir automatskih pištolja
(HP automatska serija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tablica položaja pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nosači krakova pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Promjena položaja pištolja
(Sprijeda i straga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Promjena položaja pištolja
(Lijevo i desno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje senzora otponca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prilagodba užeta pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Prilagodba ravne crte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prilagodba upravljačke ručice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Točkasti laser (ako se koristi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Serija Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
LineLazer V LiveLook zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Serija Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Početno podešavanje (serija standard) . . . . . . . . . . . . . 25
Način rada za iscrtavanje linija (serija Standard) . . . . 27
Način rada za mjerenje (serija standard) . . . . . . . . . . . . 28
Priprema/informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
HP automatska serija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
LineLazer V LiveLook zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
HP automatska serija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Početno podešavanje (HP automatska serija) . . . . . . .34
Način rada za iscrtavanje linija
(HP automatska serija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Način rada za mjerenje (HP automatska serija) . . . . . .37
Način rada za iscrtavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Kalkulator parkirnog mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Kalkulator kuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Priprema/informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Prikupljanje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
LineLazer V 3900, 5900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vodeći kotač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Recikliranje i odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odlaganje punjive baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Kraj radnog vijeka proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Crpka za tekućinu radi konstantno . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Sklop pogonskog zupčanika/Armatura
kvačila/Obujmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Skidanje sklopa pogonskog zupčanika/Armature
kvačila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Uklanjanje obujmice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Ugradnja obujmice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Shema ožičenja (serija Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Shema ožičenja (HP automatska serija) . . . . . . . . . . . . . 58
Opisi simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tehničke pojedinosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
KALIFORNIJSKI PROPIS 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Standardno jamstvo tvrtke Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3A4658E Rukovanje
Modeli
Modeli
LineLazer V 3900
Model:
Serija:
Standard
1 ručni pištolj
Standard
HP automatski HP automatski HP automatski
2 ručna pištolja 1 automatski 1 automatski 2 automatska
pištolj
pištolj
pištolja
1 ručni pištolj
17H449
B
✔
17H450
B
17K577
B
✔
17H451
B
✔
s laserom
17K638
B
✔
17H452
B
✔
s laserom
17K579
B
✔
17H453
B
✔
s laserom
Model:
Serija:
Standard
1 ručni pištolj
17H454
B
✔
17H455
B
17K580
B
✔
17H456
B
✔
s laserom
17K636
B
17H457
B
✔
LineLazer V 5900
Standard
HP automatski HP automatski HP automatski
2 ručna pištolja 1 automatski 1 automatski 2 automatska
pištolj
pištolj
pištolja
1 ručni pištolj
✔
✔
✔
s laserom
17K581
B
✔
17H458
B
✔
s laserom
* Svi automatski pištolji mogu se pokrenuti ručno.
3A4658E Rukovanje
3
Upozorenja
Upozorenja
Ova upozorenja namijenjena su za podešavanje, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ovog uređaja.
Simbol uskličnika upućuje vas na opće upozorenje, a simbol opasnosti na rizike povezane s postupkom. Kada se ovi
simboli pojave u glavnom dijelu priručnika ili na naljepnicama s upozorenjima, pogledajte ponovno ovaj odjeljak
s upozorenjima. Simboli opasnosti specifični za proizvod i upozorenja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom mogu
se javljati kroz cijeli priručnik gdje je to primjenjivo.
UPOZORENJE
OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE
Zapaljive pare poput para od razrjeđivača i boja u području rada mogu se zapaliti ili eksplodirati. Boja ili
otapalo pri prolasku kroz opremu mogu uzrokovati iskrenje statičkog elektriciteta. Za sprječavanje izbijanja
vatre i eksplozije:
• Opremu koristite samo u dobro zračenim prostorima.
• Nemojte puniti spremnik dok motor radi ili dok je vruć; isključite motor i ostavite ga da se ohladi.
Gorivo je zapaljivo i može se zapaliti ili eksplodirati ako se prolije na vruću površinu.
• Uklonite sve izvore zapaljenja; primjerice plinski žižak, cigarete, prijenosne električne svjetiljke i odjeću
od plastičnih tkanina (mogući statički elektricitet).
• Uzemljite svu opremu u radnom okružju. Pogledajte Upute za uzemljavanje.
• Ne raspršujte i ne ispirite otapalom pod visokim tlakom.
• Radno okružje treba čistiti od krhotina, uključujući razrjeđivač, krpe i benzin.
• Kad u prostoru postoje zapaljive pare, nemojte uključivati u utičnicu ili isključivati iz utičnice žice za
električnu struju ni uključivati ili isključivati sklopke za svjetlo.
• Koristite samo uzemljene cijevi.
• Pištolj čvrsto držite uza stranu uzemljene posude prilikom aktiviranja u posudu. Nemojte koristiti zaštitne
podloge za vjedra osim ako su antistatičke ili vodljive.
• Odmah prekinite s radom ukoliko se pojavi iskrenje uslijed statičkog elektriciteta ili ako osjetite
udarac. Nemojte upotrebljavati opremu dok ne utvrdite i otklonite problem.
• U radnom području držite ispravan uređaj za gašenje požara.
OPASNOST OD UBRIZGAVANJA POD KOŽU
Raspršivač pod visokim tlakom može ubrizgati toksine u tijelo te prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.
U slučaju da dođe do ubrizgavanja, odmah potražite hitnu pomoć kirurga.
• Pištolj za raspršivanje nemojte usmjeravati prema osobama ili životinjama niti ih prskati.
• Ruke i ostale dijelove tijela držite podalje od izlivenog materijala. Primjerice, ne pokušavajte zaustaviti
curenje dijelom tijela.
• Uvijek koristite štitnik mlaznice. Ne raspršujte bez postavljenog štitnika mlaznice.
• Koristite vrhove mlaznica marke Graco.
• Budite oprezni tijekom čišćenja i promjena vrha mlaznice. Ako se vrh mlaznice začepi tijekom prskanja,
izvedite postupak za otpuštanje tlaka kako biste isključili uređaj i otpustili tlak prije odvajanja vrha
mlaznice koju ćete čistiti.
• Oprema ostaje pod tlakom i nakon isključivanja napajanja. Ne ostavljajte opremu pod naponom ili pod
tlakom bez nadzora. Kada oprema nije pod nadzorom ili se ne koristi, ali i prije servisiranja, čišćenja ili
uklanjanja dijelova, slijedite postupak ispuštanja tlaka.
• Provjerite da na crijevima i dijelovima uređaja nema znakova oštećenja. Zamijenite sva oštećena crijeva ili
dijelove.
• Sustav može proizvesti pritisak jačine 3300 psi. Koristite zamjenske dijelove ili dodatnu opremu tvrtke
Graco koja ima najmanje 3300 psi.
• Ako ne raspršujete, uvijek aktivirajte blokadu otponca. Provjerite funkcionira li blokada okidača ispravno.
• Prije korištenja uređaja provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.
• Upoznajte se s postupcima brzog zaustavljanja uređaja i ispuštanja tlaka. U potpunosti se upoznajte
s kontrolama uređaja.
4
3A4658E Rukovanje
Upozorenja
UPOZORENJE
OPASNOST OD UGLJIČNOG MONOKSIDA
Ispušni plinovi sadrže otrovni ugljični monoksid koji je bez boje i mirisa. Udisanje ugljičnog monoksida može
prouzročiti smrt.
• Nemojte raditi u zatvorenom prostoru.
OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE OPREME
Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
• Ne koristite se uređajem kad ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola.
• Nemojte prijeći vrijednost maksimalnog radnog tlaka ili dopuštene vrijednosti temperature onog dijela
koji ima najnižu temperaturnu vrijednost. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci u svim priručnicima
uređaja.
• Koristite tekućine i otapala koji su kompatibilni s dijelovima uređaja koje se može močiti. Pogledajte
odjeljak Tehnički podaci u svim priručnicima uređaja. Pročitajte upozorenja proizvođača tekućine
i razrjeđivača. Za potpune obavijesti o materijalu zatražite sigurnosno-tehnički list (MSDS) od distributera
ili prodavača.
• Ne napuštajte radno područje dok je oprema pod naponom ili pod tlakom.
• Isključite svu opremu i slijedite Postupak za otpuštanje tlaka kada se oprema ne koristi.
• Svakodnevno provjeravajte uređaj. Istrošene ili uništene dijelove odmah popravite ili zamijenite samo
originalnim zamjenskim dijelovima proizvođača.
• Opremu nemojte mijenjati ili modificirati. Izmjene ili modifikacije mogu poništiti odobrenja agencije
i stvoriti sigurnosnu opasnost.
• Provjerite je li sva oprema deklarirana i odobrena za rad u okruženju u kojem se njome koristite.
• Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Za dodatne obavijesti obratite se svom distributeru.
• Cijevi i kabele provedite dalje od prometnih površina, oštrih rubova, pomičnih dijelova i vrućih površina.
• Cijevi nemojte plesti ili savijati niti ih koristiti za povlačenje uređaja.
• Djecu i životinje držite dalje od radnog prostora.
• Poštujte sve primjenjive sigurnosne propise.
OPASNOST OD ALUMINIJSKIH DIJELOVA POD TLAKOM
Uporaba tekućina koje su nekompatibilne s aluminijem u opremi pod tlakom može uzrokovati ozbiljne
kemijske reakcije i lom opreme. Nepoštivanje ovog upozorenja može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama
ili oštećenjem imovine.
• Ne upotrebljavajte 1,1,1-trikloroetan, metilen klorid, druga halogenirana ugljikovodična otapala ili
tekućine koje sadrže takva otapala.
• Nemojte se koristiti izbjeljivačima na bazi klora.
• Mnoge druge tekućine mogu sadržavati kemikalije koje mogu reagirati s aluminijem. Kompatibilnost
provjerite sa svojim dobavljačem materijala.
OPASNOST OD DIJELOVA U POKRETU
Pokretni dijelovi mogu prikliještiti, porezati ili otkinuti prste i druge dijelove tijela.
• Držite se podalje od dijelova u pokretu.
• Ne koristite se uređajem ako su s njega uklonjeni štitnici ili zaštitni poklopci.
• Uređaj pod tlakom može se pokrenuti bez upozorenja. Prije provjere, pomicanja ili servisiranja uređaja
slijedite postupak otpuštanja tlaka i isključite sve izvore napajanja.
OPASNOST OD OTROVNIH TEKUĆINA ILI PARA
Otrovne tekućine ili pare mogu prouzročiti opasne ozljede ili smrt ako zapljusnu oči ili kožu, ako ih se
udahne ili proguta.
• Pročitajte sigurnosno-tehnički list (MSDS) da biste saznali koje su posebne opasnosti tekućina koje
koristite.
• Opasne tekućine skladištite u posudama odobrenima za tu namjenu i odlažite ih u skladu s važećim
uputama.
3A4658E Rukovanje
5
Upozorenja
UPOZORENJE
OPASNOST OD OPEKOTINA
Površine uređaja i tekućina koju se zagrijava mogu tijekom rada postati vrlo vrući. Kako bi se izbjegle ozbiljne
opekline:
• ne dirajte vruću tekućinu ili opremu.
OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU
Obucite prikladnu zaštitnu opremu kad se nalazite u radnom području kako biste spriječili ozbiljne ozljede
uključujući ozljede oka, gubitak sluha, udisanje otrovnih para i opekline. Ova zaštitna oprema uključuje,
ali nije ograničena na:
• Zaštitne naočale i zaštitu za uši.
• respiratore, zaštitnu odjeću i rukavice koje preporučuje proizvođač tekućine i otapala.
OPASNOSTI VEZANE UZ AKUMULATOR
Baterija može procuriti, eksplodirati, prouzročiti opekline ili uzrokovati eksploziju ako se njome nepravilno
rukuje. Sadržaj otvorene baterije može uzrokovati ozbiljnu iritaciju i/ili kemijske opekline. Ako se prolije po
koži, isperite vodom i sapunom. Ako dođe u kontakt s očima, ispirite vodom barem 15 minuta te odmah
potražite medicinsku pomoć.
• Koristite samo onu vrstu baterije koja je propisana za uporabu s tim uređajem. Pogledajte
Tehnički podaci.
• Zamjenu baterije vršite samo u dobro prozračenim prostorima, dalje od zapaljivih materijala, uključujući
boje i otapala.
• Ne odlažite bateriju u vatru ili na mjestima s temperaturom iznad 50 °C (122 °F). Baterija bi mogla
eksplodirati.
• Ne bacajte bateriju u vatru.
• Ne izlažite bateriju vodi ili kiši.
• Ne rastavljajte, drobite ili bušite bateriju.
• Ne koristite i ne punite bateriju koja je razbijena ili oštećena.
• Za odlaganje baterija poštujte lokalne propise i/ili pravila.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Opasan napon prisutan je u upravljačkoj kutiji dok je motor u radu.
• Ugasite motor prije servisiranja opreme.
6
3A4658E Rukovanje
Upozorenja
Važne informacije o laseru za uređaje s laserskom opcijom
UPOZORENJE
OPASNOST OD SVJETLOSTI LASERA: IZBJEGAVAJTE IZRAVAN KONTAKT S OČIMA
Izloženost očiju laserskoj svjetlosti klase IIIa/3R razine može predstavljati opasnost od ozljede oka (šarenice),
uključujući točkasto sljepilo ili druge ozljede šarenice. Izbjegavajte izravan kontakt s očima:
• Nikada ne gledajte u lasersku zraku i ne usmjeravajte zraku u oči drugih ljudi, čak i na velikim
udaljenostima.
• Nikada ne obasjavajte laserom površine poput zrcala koje mogu izazvati refleksije zrake.
• Laser postavite na visinu i pod kutom koji će sprječavati da laserska zraka svijetli izravno u oči.
• Odmah prekinite emitiranje laserske svjetlosti ako se zraci približi osoblje, životinje ili reflektivni
predmeti.
• Isključite laser kada nije pod nadzorom.
• Ne skidajte natpise upozorenja s lasera.
• Ovaj proizvod smiju koristiti samo propisno obučeni rukovatelji za laser.
• Ne dozvolite da se laser usmjerava prema prometu, vozilima ili teškoj opremi. Čak i ako ne nanese ozljede
na velikoj udaljenosti, jak sjaj lasera može skrenuti pozor ili omesti rad vozila.
• Ne usmjeravajte laser prema letjelicama ili policijskim službenicima. To se na mnogim mjestima smatra
kaznenim djelom koje se može kazniti zatvorom, visokim novčanim kaznama ili oboje.
• Nemojte rastavljati laserski proizvod. Sve servisne postupke obavite u tvornici.
• Laser se mora ISKLJUČITI kada se čiste leće kako ne bi došlo do neželjenog loma svjetlosti iz lasera.
OPASNOST ZRAČENJA LASERA
Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje propisani mogu
dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
• Ne otvarajte i ne rastavljajte kućište lasera ni pod kojim okolnostima. To može dovesti do izvrgavanja
potencijalno opasnim razinama laserskog zračenja.
• U unutrašnjosti nema dijelova koji se mogu servisirati. Uređaj je tvornički zapečaćen.
OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE
Izravno povezivanje na izvor s generatorom može pod određenim uvjetima izazvati kratki spoj ili iskrenje.
• Priključite GL1700 samo na namjenski 12 voltni istosmjerni akumulatorski izvor.
3A4658E Rukovanje
7
Izbor mlaznice
ti27605a
ti27510a
ti27509a
ti27508a
ti27606a
ti27505a
ti27506a
ti27507a
Izbor mlaznice
cm
(in.)
LL5213*
5 (2)
LL5215*
5 (2)
cm
(in.)
cm
(in.)
cm
(in.)
✔
✔
LL5217
10 (4)
LL5219
10 (4)
✔
✔
LL5315
10 (4)
✔
LL5317
10 (4)
✔
LL5319
10 (4)
✔
LL5321
10 (4)
✔
LL5323
10 (4)
✔
LL5325
10 (4)
✔
LL5327
10 (4)
✔
LL5329
10 (4)
✔
LL5331
10 (4)
✔
LL5333
10 (4)
✔
LL5335
10 (4)
✔
LL5355
10 (4)
✔
LL5417
15 (6)
✔
LL5419
15 (6)
✔
LL5421
15 (6)
✔
LL5423
15 (6)
✔
LL5425
15 (6)
✔
LL5427
15 (6)
✔
LL5429
15 (6)
✔
LL5431
15 (6)
✔
LL5435
15 (6)
✔
LL5621
30 (12)
✔
LL5623
30 (12)
✔
LL5625
30 (12)
✔
LL5627
30 (12)
✔
LL5629
30 (12)
✔
LL5631
30 (12)
✔
LL5635
30 (12)
✔
LL5639
30 (12)
✔
* Koristite mrežasti filtar 100 da smanjite začepljenja mlaznice.
8
3A4658E Rukovanje
Identifikacijska oznaka komponente (LLV 3900/5900)
Identifikacijska oznaka komponente (LLV 3900/5900)
1
4
2
3
6
5
11
10
9
14
8
15
12
13
7
ti27502a
4
10
1
2
6
5
11
7
14
Zaslon
Sklopka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i sklopka
za zaustavljanje rada motora
3 Regulacija tlaka
4 Otponac pištolja za ručno raspršivanje
5 Ventil za punjenje/otpuštanje tlaka
6 Filtar
7 Sigurnosna blokada otponca
8 Sklopka za uključenje/isključenje motora (ON/OFF)
9 Sifonske cijevi i cijevi za ispuštanje
*10 Akumulator od 12 volta
3A4658E Rukovanje
8
12
9
13
11
*12
*13
*14
Kontrola skretanja
Aktivatori pištolja
Laser za iscrtavanje
Upravljački gumb pištolja za automatsko
raspršivanje
15 Identifikacijska naljepnica
* Samo HP automatska serija.
9
Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive tekućine za ispiranje)
Postupak uzemljivanja
1.
Provedite Postupak za uzemljenje ako koristite
zapaljive materijale.
(Samo za zapaljive tekućine
za ispiranje)
2.
Postavite sklopku crpke na OFF (Isključeno).
Isključite motor OFF (Isključeno).
Ova oprema mora se uzemljiti kako bi se smanjio rizik od
statičnog iskrenja. Električno ili statičko iskrenje može
uzrokovati zapaljenje ili eksploziju isparina. Uzemljenje
čini vodič za odvod električne struje.
ti27504a
1.
Stroj za iscrtavanje postavite tako da gume nisu
na pločniku.
2.
Stroj za iscrtavanje isporučuje se sa stezaljkom za
uzemljenje. Stezaljka za uzemljenje mora se pričvrstiti
na uzemljeni predmet (npr. metalni stup znaka).
3.
Sklopku za regulaciju tlaka okrenite na najnižu
postavku. Aktivirajte sve pištolje kako biste
smanjili tlak.
ti27607a
4.
Aktivirajte blokade otponca svih pištolja.
Okrenite glavni ventil prema dolje.
v
ti27615a
Odspojite obujmicu uzemljenja nakon završenog
ispiranja.
Postupak otpuštanja tlaka
Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne
otpusti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine
pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu, od prskanja
tekućine i pokretnih dijelova, slijedite postupak
otpuštanja tlaka kada prestanete prskati i prije čišćenja,
provjere ili servisiranja opreme.
10
ti27608a
3.
5.
Ako sumnjate da su mlaznica raspršivača ili crijevo
začepljeni ili da se tlak nije u potpunosti ispustio:
a.
LAGANO otpustite maticu koja pridržava čep ili
poprskajte vodom krajnju spojnicu kako biste
postepeno ispustili tlak.
b.
U potpunosti otpustite maticu ili spojnicu.
c.
Odstranite sve smetnje iz crijeva ili mlaznice.
3A4658E Rukovanje
Priprema/pokretanje
Priprema/pokretanje
6.
Postavite sklopku crpke na OFF (Isključeno).
Isključite motor.
Slika 001
(isto kao str. 10)
Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne
otpusti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine
pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu, od prskanja
tekućine i pokretnih dijelova, slijedite postupak
otpuštanja tlaka kada prestanete prskati i prije čišćenja,
provjere ili servisiranja opreme.
1.
Provedite Postupak otpuštanja tlaka, stranica 10.
2.
Provedite Postupak uzemljivanja (Samo za
zapaljive tekućine za ispiranje), stranica 10,
ako koristite zapaljive materijale.
3.
Podmažite brtvenu maticu grla Gracovim sredstvom
za brtvljenje (TSL) radi smanjenja habanja brtve.
ti27504a
7.
Postavite sito ako je bilo skinuto.
ti27612a
8.
Okrenite glavni ventil prema dolje. Regulator tlaka
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
i postavite na najniži tlak.
ti3307a
ti27614a
4
4.
Provjerite razinu ulja u motoru. Dodajte SAE 10W-30
(ljeti) ili 5W-30 (zimi). Pogledajte priručnik za motor.
NAPOMENA: Minimalna veličina crijeva koja je
dozvoljena za ispravni rad raspršivača je 3/8 in. x 50 ft za
LL3900/5900.
9.
ti27610a
5.
Napunite spremnik za gorivo.
Sifonsku cijev umetnite u uzemljenu metalnu posudu
djelomično napunjenu tekućinom za ispiranje.
Spojite žicu za uzemljenje na dobro uzemljenje.
Za ispiranje boja na bazi vode koristite vodu, a za
ispiranje boje na bazi ulja i ulja za konzerviranje
koristite mineralni alkohol.
ti27611a
ti27613a
3A4658E Rukovanje
11
Priprema/pokretanje
11. Kad se motor pokrene, postavite prigušnicu
u otvoreni položaj.
10. Pokrenite motor:
a.
Postavite ventil dovoda goriva u otvoreni
položaj.
ti27766a
ti27616a
b.
12. Postavite gas u željeni položaj.
Postavite prigušnicu u zatvoreni položaj.
ti27618a
ti27767a
ti27617a
13. Digitalni zaslon će biti aktivan kad se motor pokrene.
c.
Gas postavite na brzo.
ti27618a
ti27618a
d.
Postavite sklopku motora u položaj uključeno
(ON).
ti27833a
ti27619a
e.
Povucite uže pokretača.
ti27620a
12
3A4658E Rukovanje
Priprema/pokretanje
14. Postavite sklopku crpke na ON (crpka će tada biti
aktivna).
18. Provjerite ima li kakvog curenja na spojnicama.
U slučaju curenja istog trena isključite raspršivač
(OFF). Provedite Postupak otpuštanja tlaka.
Pritegnite spojnice na kojima postoji curenje.
Ponovite Priprema/pokretanje, koraci 1 – 17. Ako
nema curenja, nastavite s aktiviranjem pištolja dok se
sustav temeljito ne ispere. Prijeđite na korak 18.
19. Stavite sifonsku cijev u posudu s bojom.
ti27769a
15. Povećajte regulator tlaka toliko da pokrenete crpku.
Ostavite tekućinu da 15 sekundi cirkulira.
ti27613a
15s
ti27770a
16. Smanjite tlak, glavni ventil postavite u vodoravni
položaj. Isključite sigurnosnu blokadu okidača
pištolja.
20. Ponovno aktivirajte sve pištolje u posudu
s tekućinom za ispiranje sve dok se ne pojavi boja.
Sastavite mlaznice i štitnike.
ti27774a
ti27771a
17. Držite sve pištolje prema uzemljenoj metalnoj posudi
za ispiranje. Aktivirajte pištolj i polako povećavajte
tlak dok crpka ne počne mirno raditi.
Sastavljanje sklopa mlaznice
s osiguračem SwitchTip i štitnika
1.
Aktivirajte blokadu otponca. Pomoću završetka
osigurača mlaznice utisnite brtvu OneSeal u štitnik
mlaznice tako da zakrivljenje naliježe uz otvor mlaznice.
ti27772a
ti27775a
2.
Umetnite Mlaznicu u otvor mlaznice i čvrstu zavrnite
sklop na pištolj.
Raspršivač pod visokim tlakom može ubrizgati toksine
u tijelo te prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.
Curenje nemojte zaustavljati rukom ili krpom.
ti27776a
3A4658E Rukovanje
13
Položaj pištolja
Položaj pištolja
Ugradnja pištolja
1.
Stavite pištolje u držač pištolja. Pritegnite držače.
Druga mogućnost je zaokretanje pištolja prema van pod
određenim kutom i okretanje štitnika mlaznice. Time će
se postići bolja vidljivost za korisnika.
ti27777a
Namjestite pištolj
2.
Namjestite pištolj: gore/dolje, naprijed/natrag,
lijevo/desno. Pogledajte Tablica položaja pištolja,
stranica 16 radi primjera.
ti28130a
Odaberite pištolje
(standardna serija)
3.
Priključite kabele pištolja na lijevu ili desnu pločicu
za izbor pištolja.
1
2
ti27780a
a.
Jedan pištolj: Odvojite pločicu za izbor pištolja
od otponca.
ti27778a
NAPOMENA: Kada iscrtavate preko rubnjaka, obujmica za
ugradnju može se zaokrenuti radi razmaka.
ti27781a
b.
Oba pištolja odjednom: Podesite obje pločice za
izbor pištolja u jednak položaj.
ti27782a
c.
ti28129a
Puna crta i isprekidana crta: Postavite pištolj za
punu crtu u položaj 1 i pištolj za isprekidanu crtu
u položaj 2.
ti27782a
14
3A4658E Rukovanje
Položaj pištolja
Odabir automatskih pištolja
(HP automatska serija)
1.
Uz pomoć gumba za odabir pištolja utvrdite koji
pištolji su aktivni. Svaki izbornik pištolja ima
3 postavke: puna crta, ISKLJUČENO i programirani
izgled crte.
2.
Automatske pištolje aktivirajte regulatorom otponca
pištolja.
1s
ti27784a
ti27881a
4 primjera:
Pištolj
1
Pištolj
2
Pištolj
1
Pištolj
2
Pištolj
1
Pištolj
2
Pištolj
1
Pištolj
2
ti2778
3A4658E Rukovanje
15
Položaj pištolja
Tablica položaja pištolja
1
4
2
5
3
6
ti27786a
7
1
2
3
4
5
6
7
16
Jedna crta
Jedna crta do 61cm (24 in.) širine
Dvije crte
Jedna ili dvije crte za prskanje oko prepreka
Rubnjak s jednim pištoljem
Rubnjak s dva pištolja
Dvije crte ili jedna crta do 61cm (24 in.) širine
3A4658E Rukovanje
Položaj pištolja
Nosači krakova pištolja
4.
Stegnite gumb kraka pištolja u željeni utor za krak
pištolja.
Ovaj uređaj opremljen je s prednjim i stražnjim nosačima
krakova pištolja.
ti27798a
OBAVIJEST
Pazite da sva crijeva, kabeli i vodiči budu propisno
postavljeni kroz nosače i da NE stružu po gumi.
Dodir s gumom dovest će do oštećenja crijeva,
kabela i vodiča.
Promjena položaja pištolja
(Lijevo i desno)
ti27794a
Uklanjanje
Promjena položaja pištolja
(Sprijeda i straga)
1.
1.
Otpustite gumb vertikalnog kraka pištolja na nosaču
za ugradnju pištolja i uklonite ga.
Otpustite gumb kraka pištolja i uklonite gas kroz utor
za ugradnju kraka pištolja.
ti27799a
ti27796a
2.
Izvucite van sklop kraka pištolja (zajedno s pištoljem
i crijevima) kroz utor za krak pištolja.
ti27919a
2.
Produžite traku za ugradnju na suprotnu stranu stroja.
ti27795a
3.
Uvucite sklop kraka pištolja u željeni utor za krak
pištolja.
ti27800a
ti27797a
3A4658E Rukovanje
17
Položaj pištolja
Ugradnja
Nema tekućine za prskanje
2.
1.
Ugradite vertikalni nosač za ugradnju pištolja na
traku za pištolj.
Okrenite vijak u ručki u smjeru kazaljke na satu ako se
ikona prskanja pojavi prije nego započne prskanje
tekućinom.
ti27801a
NAPOMENA: Pazite da sva crijeva, kabeli i vodiči
budu propisno postavljeni kroz nosače.
Podešavanje senzora otponca
ti27802a
Nema ikone za prskanje
3.
1.
Pokrenite motor crtača. Aktivirajte otponac. Ikona
prskanja mora se pojaviti istodobno s početkom
prskanja tekućine.
Okrenite vijak u ručki u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu ako prskanje tekućinom započne
prije nego se pojavi ikona prskanja.
Serija Standard
ti27803a
4.
Nastavite s podešavanjem vijka u ručki sve dok se
trenutak pojavljivanja iskone prskanja i prskanje
tekućinom ne sinkroniziraju. Možda će biti potrebna
prilagodba užeta pištolja.
HP automatska serija
ti27883a
18
3A4658E Rukovanje
Položaj pištolja
Prilagodba užeta pištolja
3.
Uložite plastični držač užeta u rupu za uže na nosaču.
Prilagodbom užeta pištolja povećat će se ili smanjiti
razmak između ploče otponca i otponca pištolja.
Razmak otponca prilagodite prema postupku u nastavku.
Serija Standard
ti27806a
4.
Ugradite završetak užeta na zatik ploče otponca
u ugradite obujmicu.
ti27884a
HP automatska
serija
ti27807a
ti27885a
1.
5.
Postavite uže oko uređaja i gore kroz rupe za uže iza
nosača užeta.
Ključem otpustite sigurnosnu maticu na podešivaču
užeta.
ti27808a
ti27804a
2.
Otpuštajte ili stežite podešivač sve dok ne postignete
željeni rezultat. NAPOMENA: Više izloženog navoja
znači da je razmak između otponca pištolja i ploče
otponca manji.
3.
Ključem stegnite sigurnosnu maticu na podešivaču
užeta.
6.
Provucite omču na završetku užeta kroz pravokutnu
rupu na nosaču i utaknite držač užeta u nosač
pokretača. Ugradite završetak užeta na šipku
pokretača i ugradite zatik.
Dodavanje užeta pištolja
(HP automatska serija)
HP automatska serija može biti opremljena s dva pokretača
pištolja. Svaki pokretač pištolja može pokretati jedno uže.
1.
Odaberite kraj užeta s podešivačem.
2.
Ugradite izloženi dio užeta kroz utor za na nosaču
užeta.
ti27809a
ti27805a
3A4658E Rukovanje
19
Položaj pištolja
Prilagodba ravne crte
4.
Prednji kotač postavljen je u sredinu uređaja i omogućuje
oblikovanje ravnih crta. S vremenom se kotač može
razdesiti i bit će potrebna ponovna prilagodba. Ponovno
centriranje obavite u skladu sa sljedećim postupkom:
1.
Gurnite stroj za iscrtavanje. Ponavljajte korake 2 i 3
dok stroj ne bude vozio ravno. Stegnite vijak na ploči
za centriranje kotača kako biste fiksirali novi položaj
kotača.
Otpustite vijak na nosaču prednjeg kotača.
ti27813a
Prilagodba upravljačke ručice
ti27810a
2.
Ako stroj za iscrtavanje linija zakreće udesno,
otpuštajte lijevi vijak za fiksiranje i stežite desni vijak
za fiksiranje za precizno podešavanje.
ti27811a
3.
Ako stroj za iscrtavanje linija zakreće ulijevo,
otpuštajte desni vijak za fiksiranje i stežite lijevi vijak
za fiksiranje.
ti27814a
ti27812a
20
3A4658E Rukovanje
Položaj pištolja
Točkasti laser (ako se koristi)
4.
Položite vodiče od sklopke do baterije i spojite ih na
priključke (+) i (-).
OPASNOST OD SVJETLOSTI LASERA Izbjegavajte izravan
kontakt s očima.
1.
Uklonite poklopac baterije.
ti27818a
5.
Spojite vodiče sklopke na kabelski svežanj.
ti27887a
6.
Vratite poklopac baterije.
ti27886a
2.
Pričvrstite sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
na željenom mjestu na rukohvatu.
ti27815a
ti27888a
3.
Pričvrstite laser na željenom mjestu na kraku pištolja.
7.
Uključite laser i pozicionirajte točku ispod glave
pištolja.
ti27816a
ti27817a
3A4658E Rukovanje
21
Čišćenje
Čišćenje
4.
Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne
otpusti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine
pod tlakom kao što je ubrizgavanje u kožu, od prskanja
tekućine i pokretnih dijelova, slijedite postupak
otpuštanja tlaka kada prestanete prskati i prije čišćenja,
provjere ili servisiranja opreme.
1.
Provedite Postupak otpuštanja tlaka, stranica 10.
2.
Uklonite štitnik i SwitchTip sa svih pištolja.
Očistite filtar, štitnik mlaznice i SwitchTip u tekućini
za ispiranje.
TI3375A
ISPERITE
5.
Sifonsku cijev umetnite u uzemljenu metalnu posudu
djelomično napunjenu tekućinom za ispiranje.
Spojite žicu za uzemljenje na dobro uzemljenje.
Provedite postupak za pokretanje 10 – 17 (pogledajte
stranicu 12) kako biste isprali boju u raspršivaču.
Koristite vodu za ispiranje boje na bazi vode
i mineralne alkohole (poznati i pod nazivom bijeli
alkoholi) za ispiranje boje na bazi ulja.
6.
Držite pištolj u kanti za boju i povucite otponac dok
se ne pojavi voda ili otapalo.
TI3371A
3.
Odvijte čep i uklonite filtar. Sastavite posudu
bez filtra.
ti3322b
7.
Premjestite pištolj u kantu s otapalom ili vodom.
Držite pištolj u kanti i povucite otponac dok se dobro
ne ispere.
8.
Napunite crpku tekućinom Pump Armor i vratite
filtar, štitnik i SwitchTip.
9.
Uvijek kad spremate uređaj nakon prskanja, napunite
brtvenu maticu otvora s TSL kako biste umanjili
trošenje brtve.
ti6269a
22
3A4658E Rukovanje
Serija Standard
Serija Standard
ti27920a
3A4658E Rukovanje
23
LineLazer V LiveLook zaslon
LineLazer V LiveLook zaslon
Serija Standard
GUMBI ZA ODABIR
RESET… Udaljenost, galoni, Job Mil
PRIJAVLJIVANJE
NA POSAO
Aktivno samo uz HP automatsku seriju. Nadogradite HP automobilskim
kompletom. Pogledajte stranicu99.
KRUŽNO KRETANJE KROZ
ZASLONE IZBORNIKA
STRELICE ZA
PRILAGOĐAVANJE
AUTOMATSKI UPRAVLJAČKI GUMBI PIŠTOLJA
Aktivno samo uz HP automatsku seriju. Nadogradite HP automobilskim
kompletom. Pogledajte stranicu 9.
ZASLON ZA CRTE
1950 psi
746 ¹
0 mph
46 gal
14
mil
6É
• Prikazi:
• Udaljenost raspršene linije
• Ispumpana količina
• Job Mil i Live Mil
• Brzina
• Tlak
• Širina ulazne linije
NAČIN RADA ZA MJERENJE
MEASURE MODE
0.00¹
0.00¹
0.00¹
0.00¹
0.00¹
0.00¹
I /0 a
• Izvođenje do 6 mjerenja
a za
pritiskom na gumb A
pokretanje mjerenja i ponovnim
pritiskom za završetak mjerenja.
9
PODEŠAVANJE/INFORMACIJE
a
CALIBRATION
B
SETTINGS
C
INFORMATION
D
ENG SPA
FRE GLOBAL
• Postavkama i informacijama može
se pristupiti s ovog zaslona.
• Za točno izračunavanje udaljenosti,
stroj se mora kalibrirati.
Pritisnite Aa za kalibraciju stroja.
Koristite udaljenost od
7,6 m (25 stopa) ili više.
ti27820a
24
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Početno podešavanje
(serija standard)
SAD jedinice
Tlak = psi
Volumen = galoni
Udaljenost = stope
Debljina crte = mil
Početno podešavanje služi za pripremu stroja za
iscrtavanje na temelju brojnih parametara koje unosi
korisnik. Odabir jezika i mjernih jedinica može se podesiti
prije početka rada ili se mogu promijeniti kasnije.
SI jedinice
Tlak = bara (dostupni MPa)
Volumen = litre
Udaljenost = metri
Debljina crte = mikroni (dostupna jedinica g/m2)
Jezik
U odjeljku Postavljanje/Informacije odaberite
odgovarajući jezik pritiskom na
Specifična težina boje = strelicama GORE i DOLJE
podesite specifičnu težinu. Potrebno za određivanje
debljine boje.
sve dok se ne
pojavi jezik.
NAPOMENA: Sve jedinice se u bilo kojem trenutku
mogu pojedinačno mijenjati.
Kalibracija
1.
Provjerite tlak u gumama 379 ± 34 kPa (55 ± 5 psi)
i po potrebi ih dopunite.
2.
Razvucite čelični metar na udaljenost veću od 8 m
(26 stopa).
ti27827a
ENG = Engleski
SPA = španjolski
FRE = Francuski
DEU = Njemački
RUS = Ruski
SVIJET = Simboli, pogledajte Opisi simbola,
stranica 59.
NAPOMENA: Jezik se kasnije može promijeniti.
Uređaji
Pritisnite
za unos postavki i zatim opet
za unos
jedinica. Odaberite odgovarajuće mjerne jedinice.
8m
26 stopa
ti27829a
ti27828a
3A4658E Rukovanje
25
LineLazer V LiveLook zaslon
3.
Pritisnite
za odabir Podešavanje/Informacije.
6.
Pritisnite
za početak kalibracije.
ti27826a
7.
Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed.
Zadržite uređaj poravnat s čeličnim metrom.
8.
Zaustavite se kada se odabrani dio uređaja poravna
s 8 m (26 stopa) ili unesenom udaljenošću
(udaljenost od 7,6 m/25 stopa).
ti27827a
4.
Pritisnite
radi kalibracije. Podesite TRAVEL DIST
(udaljenost za vožnju) na 7,6 m (25 stopa) ili više.
Veće udaljenosti će osigurati bolju točnost,
ovisno o uvjetima.
\
25 FT
26 FT
27 FT
28 FT
29 FT
30 FT
31 F
ti27832a
9.
Pritisnite
za završetak kalibracije.
ti27830a
5.
Poravnajte dio jedinice s 30,5 cm (1 stopom) na
čeličnom metru.
ti27941a
•
Kalibracija nije dovršena kada se prikazuje simbol
uskličnika
•
Kalibracija je završena kada se prikazuje simbol
kvačice
1 FT
2 FT
3 FT
4 FT
5 FT
6F
.
.
10. Kalibracija je sada dovršena.
ti27831a
Idite na Način rada za mjerenje (serija standard),
stranica 28 i potvrdite točnost metrom.
26
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje linija (serija Standard)
1
9
2
3
8
7
6
4
MIL
5
Ref. Dijela
1
Resetiranje udaljenosti, galona, mila
*2 Prijavljivanje na posao
3
Listajte među zaslonima izbornika
4
Gumbi za prilagodbu širine crte
ti27889a
Rad u načinu rada za iscrtavanje
1.
Pazite da je motor u radu.
2.
Postavite sklopku crpke na ON (Uključeno).
*5 Gumbi automatskog pištolja
6
Debljina u MIL-ima. Za vrijeme raspršivanja
prikazuje se “Instant MIL avg”. Kada se zaustavite,
prikazuje se “Job MIL avg”.
7
Ukupna raspršena količina u galonima
8
Ukupna duljina iscrtane crte.
9
Tlak
ti27769a
3.
Povucite otponac za raspršivanje.
* Nije aktivno u seriji standard. Nadogradite na HP
automatsku seriju s B/P 17V683.
ti27890a
3A4658E Rukovanje
27
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za mjerenje
(serija standard)
2.
Način rada za mjerenje zamjenjuje metar za mjerenje
udaljenosti pri određivanju područja koje će se iscrtavati.
1.
Uz pomoć
Pritisnite i otpustite
. Pomaknite stroj za
iscrtavanje prema naprijed ili prema natrag.
(Pomicanje prema natrag predstavlja negativnu
udaljenost.)
odaberite Measure Mode
(Način rada za mjerenje).
1
2
ti27902a
3.
4
3
Pritisnite i otpustite
da završite mjerenje dužine.
Može prikazati najviše šest duljina.
ti27834a
ti27911a
Ref. Dijela
1 Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak
mjerenja
2 Držite za vraćanje vrijednosti na nulu
3 Listajte među zaslonima glavnog izbornika
4 Zadnje obavljeno mjerenje
28
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Priprema/informacije
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije).
Pritisnite
za odabir jezika.
Pogledajte Jezik, stranica 25.
Pogledajte Kalibracija, stranica 25.
Pogledajte Postavke, stranica 30.
Pogledajte Informacije, stranica 31.
ti27835a
3A4658E Rukovanje
29
LineLazer V LiveLook zaslon
Postavke
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
izbornika Settings (Postavke).
za otvaranje
Vrši se odabir vrste stroja. To je potrebno za precizno
praćenje utroška u galonima.
Upotrijebite
za postavljanje vremena i datuma.
Upotreba
Podesite jedinice s
Uz pomoć
prilagodite kontrast zaslona na željenu
vrijednost.
ti27839a
30
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Informacije
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
za otvaranje
izbornika Information (Informacije).
Prikazuju se i prikupljaju podaci o radnom vijeku i stroju
za iscrtavanje.
Prikaz i provjera rada komponenti.
Stroke Counter
Touch Pad Buttons
Pressure Transducer
Engine Voltage
Distance Sensor
Battery Voltage
Prikupljanje zadnja četiri prikazana koda greške.
Opis koda
02 = previsok tlak
03 = nije otkriven mjerni pretvarač
Resetiranje kodova greške
ti27836a
3A4658E Rukovanje
31
HP automatska serija
HP automatska serija
ti27942a
32
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
LineLazer V LiveLook zaslon
HP automatska serija
PREBACIVANJE IZMEĐU PRESKAKANJA KRUGA
I PRIKAZA ŠIRINE CRTE NA ZASLONU
POSTAVKE ISPREKIDANE CRTE I GUMB ZA ODABIR
• Kako biste spremili omiljene postavke, unesite željene
duljine crte i razmaka pomoću strelica za prilagođavanje.
Zatim pritisnite i zadržite A, B ili C za unos te vrijednosti u
omiljenu vrijednost.
To se radi kao s omiljenim stanicama na automobilskom
radiju.
ODABIR IZMEĐU TOGA KAKO CRVENI GUMB AKTIVIRA
PIŠTOLJ
M = Držite gumb za raspršivanje, otpustite za zaustavljanje
(ručno).
S = Pritisnite za jednokratno doziranje kada ste u načinu
rada za preskakanje.
A = Pritisnite gumb za raspršivanje, pritisnite opet za
zaustavljanje (automatski).
RESET - udaljenost puta,
brisanje poslova
PRIJAVLJIVANJE
NA POSAO
KRUŽNO KRETANJE
KROZ ZASLONE
IZBORNIKA
STRELICE ZA
PRILAGOĐAVANJE
ti27845a
ti27880a
UPRAVLJAČKI GUMBI AUTOMATSKOG PIŠTOLJA.
• Pritisnite za odabir pune crte. Pritisnite za isključivanje. Držite 1 sekundu za odabir preskakanja crte.
ZASLON ZA CRTE
10-40
5-20
1950 psi
746¹
46 GAL
14
MIL
NAČIN RADA ZA MJERENJE
15-30
MEASURE MODE
0.00¹
0.00¹
0.00¹
0.00¹
0.00¹
0.00¹
mph
10.0¹
30.0¹
• Glavni zaslon za iscrtavanje. Mora biti
u ovom načinu rada za elektroničko
pokretanje pištolja.
• Automatsko preskakanje ciklusa može
se postaviti na ovom zaslonu. Odaberite
preskakanje crte na željenom pištolju za
aktiviranje. Unesite željene udaljenosti
za Boju i Razmak i započnite
s raspršivanjem.
• Pritisnite gumb E za odabir načina na
koji crveni gumb aktivira pištolje.
M = Držite za raspršivanje, otpustite
za zaustavljanje
S = Pritisnite za jednokratno doziranje
kada ste u načinu rada za
preskakanje
A = Pritisnite za pokretanje, pritisnite
za zaustavljanje
NAČIN RADA ZA ISCRTAVANJE PODEŠAVANJE/INFORMACIJE
9.00
10.00
11.00
I /0
• Način rada za mjerenje. Sposobnost
izvođenja do 6 mjerenja pritiskom na
crveni gumb za pokretanje mjerenja
i ponovnim pritiskom za završetak
mjerenja.
• Ako se odabere automatski pištolj
(pogledajte u nastavku) i ako je
pritisnuti crveni gumb, točka će se
spuštati svakih 12“ sve dok se ne
otpusti crveni gumb.
• Način rada za iscrtavanje. Spustite
točku na odabranoj udaljenosti za
crtanje rasporeda na parkiralištu.
• Unesite veličinu parkirnog mjesta,
aktivirajte automatski pištolj, pritisnite
crveni gumb i pokrenite stroj. Ako želite
zaustaviti crtanje točaka, ponovno
pritisnite crveni gumb. Favorite možete
spremiti baš kao i na glavnom zaslonu.
• Postavkama i informacijama može se
pristupiti s ovog zaslona.
• Za točno izračunavanje udaljenosti,
stroj se mora kalibrirati. Pritisnite A za
kalibraciju stroja. Koristite udaljenost
od najmanje 7,6 m (25 stopa) ili više.
pogledajte stranica 39
38
pogledajte stranica 40
39
ti27879a
3A4658E Rukovanje
33
LineLazer V LiveLook zaslon
Početno podešavanje
(HP automatska serija)
SAD jedinice
Tlak = psi
Volumen = galoni
Udaljenost = stope
Debljina crte = mil
Početno podešavanje služi za pripremu stroja za
iscrtavanje na temelju brojnih parametara koje unosi
korisnik. Odabir jezika i mjernih jedinica može se podesiti
prije početka rada ili se mogu promijeniti kasnije.
SI jedinice
Tlak = bara (dostupni MPa)
Volumen = litre
Udaljenost = metri
Debljina crte = mikroni (dostupna jedinica g/m2)
Jezik
U Podešavanje/Informacije odaberite odgovarajući jezik
pritiskom na
Specifična težina boje = strelicama GORE i DOLJE
podesite specifičnu težinu. Potrebno za određivanje
debljine boje.
sve dok se ne pojavi jezik.
NAPOMENA: Sve jedinice se u bilo kojem trenutku
mogu pojedinačno mijenjati.
Kalibracija
1.
Provjerite tlak u gumama 379 ± 34 kPa (55 ± 5 psi)
i po potrebi ih dopunite.
2.
Razvucite čelični metar na udaljenost veću od 8 m
(26 stopa).
ti27827a
ENG = Engleski
SPA = španjolski
FRE = Francuski
DEU = Njemački
RUS = Ruski
SVIJET = Simboli, pogledajte Opisi simbola,
stranica 59.
NAPOMENA: Jezik se kasnije može promijeniti.
Uređaji
Pritisnite
za unos postavki i zatim opet
za unos
jedinica. Odaberite odgovarajuće mjerne jedinice.
8m
26 stopa
ti27829a
ti27828a
34
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
3.
Pritisnite za odabir Podešavanje/Informacije.
6.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak kalibracije.
ti27912a
7.
Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed.
Zadržite točku lasera na čeličnom metru.
8.
Zaustavite se kada se laser poravna s 8 m (26 stopa)
ili unesenom udaljenošću (udaljenost od
7,6 m/25 stopa).
ti27827a
4.
Pritisnite
radi kalibracije. Podesite TRAVEL DIST
(udaljenost za vožnju) na 7,6 m (25 stopa) ili više.
Veće udaljenosti će osigurati bolju točnost,
ovisno o uvjetima.
ti27843a
9.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
dovršetak kalibracije.
ti27830a
5.
Uključite i poravnajte točku lasera s 30,5 cm
(1 stopom) na čeličnom metru.
ti27912a
•
Kalibracija nije dovršena kada se prikazuje simbol
uskličnika
•
.
Kalibracija je završena kada se prikazuje simbol
kvačice
.
10. Kalibracija je sada dovršena.
ti27841a
3A4658E Rukovanje
35
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje linija (HP automatska serija)
1
12
4 5
6
1450 psi
11
10
2 3
30.8 ¹
0.0 gal
9
9
7
MIL
8
Ref. Dijela
1
2
Odaberite “Favorit”, pritisnite kraće od jedne sekunde.
Spremite “Favorit”, pritisnite duže od tri sekunde.
ti27844a
Rad u načinu rada za iscrtavanje
Stroj za iscrtavanje mora biti u pogonu prije aktiviranja
regulatora otponca pištolja.
Ciklički prikaz širine crte ili vrijednosti boje i razmaka
1.
Pazite da je motor u radu.
Cikličko kretanje između ručnog načina rada,
poluatomatskog načina rada, automatskog načina rada.
2.
Gumbima za aktiviranje pištolja odaberite pištolje
i vrstu crte.
Ručni način rada
: Pritisnite i držite regulator
otponca pištolja za iscrtavanje.
3
Poluautomatski način rada
: Pritisnite i otpustite
regulator otponca pištolja za iscrtavanje programirane
duljine kada se nalazite u načinu rada za preskakanje.
Automatski način rada
: Pritisnite i otpustite
regulator otponca pištolja za početak iscrtavanja.
Opet pritisnite i otpustite gumb za zaustavljanje.
4
Ponovno postavljanje udaljenosti.
5
Uređaj za prikupljanje podataka o poslu, stranica 46.
6
Listanje među zaslonima izbornika.
7
Gumbi za prilagodbu duljine crte i razmaka ILI širine crte.
8
Upravljački gumbi za aktiviranje automatskih pištolja.
9
Debljina u MIL-ima. Za vrijeme raspršivanja prikazuje
se “Instant MIL avg”. Kada se zaustavite, prikazuje se
“Job MIL avg”.
ti27913a
3.
Pritisnite regulator otponca pištolja za početak
raspršivanja.
10 Ukupna raspršena količina u galonima (litrama).
11 Ukupna duljina iscrtane crte.
ti27881a
12 Tlak
U automatskom načinu rada ili u poluautomatskom
načinu rada
ili
će treptati kada je regulator
otponca pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način
rada aktivan.
36
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za mjerenje
(HP automatska serija)
2.
Način rada za mjerenje zamjenjuje metar za mjerenje
udaljenosti pri određivanju područja koje će se iscrtavati.
1.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja.
Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed ili
prema natrag. (Pomicanje prema natrag predstavlja
negativnu udaljenost.)
Uz pomoć
odaberite Measure Mode
(Način rada za mjerenje).
1
ti27842a
3.
2
Najnovije mjerenje duljine također se sprema kao
izmjerena udaljenost na zaslonu kalkulatora parkirnog
mjesta. Pogledajte Kalkulator parkirnog mjesta,
stranica 39.
3
4
5
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
završetak izmjerene duljine. Može prikazati najviše
šest duljina.
Ako se aktivira automatski pištolj, u bilo kojem trenutku
pritisnite i držite regulator otponca pištolja za nanošenje
točke. Ako se okidač drži pritisnutim za vrijeme pomicanja
stroja za iscrtavanje, točka će se označiti na svakih 30,5 cm
(12 inča).
v
ti27914a
Ref. Dijela
1
Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak
mjerenja.
2
Držite za vraćanje vrijednosti na nulu.
3
Uređaj za prikupljanje podataka o poslu, stranica 46.
4
Listajte među zaslonima glavnog izbornika
5
Zadnje obavljeno mjerenje
ti27842a
ti27915a
3A4658E Rukovanje
37
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje
2.
Gumbima za aktiviranje pištolja odaberite pištolje.
Način rada za iscrtavanje koristi se za izračunavanje
i označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu.
1.
Uz pomoć
odaberite Layout Mode
(Način rada za iscrtavanje).
1 2
3
ti27918a
3.
4
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
pomicanje stroja za iscrtavanje naprijed.
5
6
9
7
ti27912a
8
Po zadanim postavkama stroj za iscrtavanje postavlja
točku na svakih 2,7 m (9,0 stopa) kako bi označio
veličinu parkirnog mjesta. Veličina parkirnog mjesta
može se podešavati.
5.
Točke se postavljaju sve dok se regulator otponca
pištolja ponovno ne pritisne i otpusti.
ti27916a
Ref. Dijela
1
4.
Otvorit će se izbornik Stall Calculator (Kalkulator
parkirnog mjesta).
Pogledajte Kalkulator parkirnog mjesta,
stranica 39.
2
Otvorit će se izbornik Angle Calculator
(Kalkulator kuta).
Pogledajte Kalkulator kuta, stranica 40.
3
Odaberite “Favorit”, pritisnite kraće od jedne
sekunde.
Indikator na zaslonu naizmjence trepće kada je regulator
otponca pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način
rada aktivan.
Spremite “Favorit”, pritisnite duže od tri sekunde.
4
Prikupljanje podataka o poslu, stranica 46.
5
Listajte među zaslonima izbornika.
6
Prilagodite veličinu parkirnog mjesta/razmak među
točkama.
7
Prilagodite veličinu točke.
8
Upravljački gumbi za aktiviranje automatskog
pištolja.
9
Tlak.
ti27849a
38
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Kalkulator parkirnog mjesta
Kalkulator parkirnog mjesta koristi se za određivanje
veličine parkirnog mjesta. Stroj za iscrtavanje će podijeliti
izmjerenu duljinu s veličinom parkirnog mjesta kako bi
odredio broj parkirnih mjesta koja se mogu smjestiti u
izmjerenoj duljini. Korisnik može prilagoditi broj parkirnih
mjesta kako bi zaokružio broj i zatim će se izračunati širina
parkirnog mjesta.
1.
Uz pomoć
2.
Najnovija izmjerena duljina u načinu rada za mjerenje
automatski se prikazuje. Pritisnite regulator otponca
pištolja za početak novog mjerenja.
Pritisnite ponovno za zaustavljanje mjerenja.
Veličina parkirnog mjesta i izračunati broj parkirnih
mjesta mogu se prilagođavati.
3.
Pritisnite
za povratak u način rada za iscrtavanje.
Veličina parkirnog mjesta se sprema i prikazuje na
zaslonu u načinu rada za iscrtavanje.
odaberite Layout Mode (Način rada
za iscrtavanje). Pritisnite
za otvaranje izbornika
Stall Calculator (Kalkulator parkirnog mjesta).
1
2
3
4
5
7
6
8
ti27848a
ti27917a
Ref. Dijela
1
Otvorit će se izbornik Angle Calculator
(Kalkulator kuta).
Pogledajte Kalkulator kuta, stranica 40.
2
Izlaz i povratak veličine parkirnog mjesta u Layout
Mode (Način rada za iscrtavanje).
3
Izmjerena udaljenost.
4
Izračunati broj parkirnih mjesta. Promjenom broja
parkirnih mjesta promijenit će se veličina parkirnog
mjesta.
5
Prilagodba broja parkirnih mjesta.
6
Veličina parkirnog mjesta. Promjenom veličine
parkirnog mjesta mijenja se izračunati broj
parkirnih mjesta.
7
Prilagodba veličine parkirnog mjesta.
8
Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak
mjerenja.
3A4658E Rukovanje
4.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak označavanja točaka. Opet pritisnite i
otpustite regulator otponca pištolja za zaustavljanje.
39
LineLazer V LiveLook zaslon
Kalkulator kuta
2.
Kalkulator kuta koristi se za određivanje vrijednosti
pomaka i razmak među točkama za iscrtavanje.
1.
Uz pomoć
Kut parkirnog mjesta
Dubina parkirnog mjesta
Veličina parkirnog mjesta (širina)
Duljina crte
odaberite Layout Mode
(Način rada za iscrtavanje). Pritisnite
Razmak među točkama (B) i pomak (C) izračunavaju
se na temelju unesenih parametara:
za otvaranje
KUT
izbornika Angle Calculator (Kalkulator kuta).
1
2
3
4
DULJINA
CRTE
DUBINA
PARKIRNOG
MJESTA
VELIČINA
PARKIRNOG
MJESTA
B
RAZMAK MEĐU TOČKAMA
C
POMAK
ti27857a
5
7
3.
6
8
Pritisnite
radi prijenosa izračunate udaljenosti
pomaka u način rada za iscrtavanje. Ako želite,
vrijednost spremite u favorite.
ti27850a
Ref. Dijela
1 Prenosi se izračunati razmak među točkama, B,
u Layout Mode (Način rada za iscrtavanje).
2 Prenosi se izračunati pomak, C, u Layout Mode
(Način rada za iscrtavanje).
3 Izlaz i povratak u Layout Mode (Način rada za
iscrtavanje) bez prenošenja bilo koje vrijednosti.
4 Prikupljanje podataka.
5 Odabir ulaznih varijabli.
6 Prilagodba odabrane varijable.
7 Izračunati razmak među točkama, B.
8 Izračunati pomak, C.
A
B
OFF
SET
ti28024a
40
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
4.
Pritisnite
radi prijenosa izračunate udaljenosti
razmaka točaka u način rada za iscrtavanje.
Ako želite, vrijednost spremite u favorite.
5.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak označavanja točaka za veličinu parkirnog
mjesta. Pritisnite i otpustite regulator otponca
pištolja za prestanak označavanja.
ti27842a
A
B
ti27856a
3A4658E Rukovanje
41
LineLazer V LiveLook zaslon
Priprema/informacije
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije).
Pritisnite
za odabir jezika.
Pogledajte Jezik, stranica 34.
Pogledajte Kalibracija, stranica 34.
Pogledajte Postavke, stranica 43.
Pogledajte Informacije, stranica 44.
Pogledajte Način rada za iscrtavanje markera, stranica 45.
ti27858a
42
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Postavke
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
izbornika Settings (Postavke).
za otvaranje
Vrši se odabir vrste stroja. To je potrebno za precizno praćenje
utroška u galonima.
Upotrijebite
za postavljanje vremena i datuma. Potrebno je za
točno prikupljanje podataka.
Podesite jedinice s
Uz pomoć
prilagodite kontrast zaslona na željenu vrijednost.
radi odabira:
ti28158a
Za programirano preskakanje crta pritisnite
Prvo boja
ili
Prvo razmak
U automatskom načinu rada pištolji neće prskati ili će se isključiti ako je
brzina niža od zadane vrijednosti.
Omogućivanje i onemogućivanje isključivanje pri niskoj brzini
Prilagodba postavke niske brzine.
ti27859a
3A4658E Rukovanje
43
LineLazer V LiveLook zaslon
Informacije
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
za otvaranje
izbornika Information (Informacije).
Prikazuju se i prikupljaju podaci o radnom vijeku i stroju
za iscrtavanje.
Prikaz i provjera rada komponente.
Stroke Counter
Touch Pad Buttons
Pressure Transducer
Engine Voltage
Distance Sensor
Battery Voltage
Kvačilo
Elektromagnetski ventil 1
Elektromagnetski ventil 2
Stanje punjača baterije
Prikupljanje zadnja četiri prikazana koda greške.
Opis koda
02 = previsok tlak
03 = nije otkriven mjerni pretvarač
Resetiranje kodova greške
ti27836a
44
3A4658E Rukovanje
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje markera
4.
Postavite sklopku pištolja na isprekidanu crtu ili
na punu crtu.
U načinu rada za iscrtavanje markera iscrtavaju se točke ili
niz točaka za obilježavanje nekog područja.
1.
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
načina rada za iscrtavanje markera.
1
1
za otvaranje
ti27918a
5.
2
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak označavanja točaka. Opet pritisnite
i otpustite regulator otponca pištolja za zaustavljanje.
3
4
ti27912a
Indikator prije i nakon načina rada za postavljanje oznaka
na zaslonu naizmjence trepće kada je regulator otponca
pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način rada aktivan.
ti27860a
Ref. Dijela
1
Odaberite “Favorit”, pritisnite kraće od jedne sekunde.
Spremite “Favorit”, pritisnite duže od tri sekunde.
2
Izlaz i povratak na izbornik Information (Informacije).
3
Odaberite vrijednost za promjenu.
4
Podešavanje vrijednosti razmaka.
2.
Tipkama sa strelicama odredite model označavanja.
3.
Raspored oznaka prikazuje tipični način iscrtavanja
crte za refleksivne markere. Odredite veličine
razmaka u najviše osam uzastopnih mjerenja.
Ako za bilo koji razmak ostavite nultu vrijednost,
načina rada za iscrtavanje markera preskočit će na
sljedeće mjerenje u kontinuiranoj petlji.
Neke druge upotrebe načina rada za iscrtavanje
markera su:
• Iscrtavanje parkirnog mjesta za invalide s više
razmaka
• Parkirna mjesta s dvije crte
[1] 8.00´
[2] 4.00´
[3] 4.00´
[4] 16.00´
[5] 4.00´
[6] 4.00´
[7] 8.00´
[8] 0.00´
ti27862a
14,6 m (48,00 stopa)
4,9 m
(16,00 stopa)
2,4 m
(8,00 stopa)
1,2 m
1,2 m
(4,00 stopa) (4,00 stopa)
3A4658E Rukovanje
2,4 m
(8,00 stopa)
1,2 m
1,2 m
(4,00 stopa) (4,00 stopa)
ti23812a
45
LineLazer V LiveLook zaslon
Prikupljanje podataka
LLV upravljač opremljen je opcijom zapisivanja podatka
koja pruža korisniku mogućnost pozivanja podatak
određenog posla i izvoz podataka sa stroja na USB
pogonsku jedinicu.
1.
Pritisnite za otvaranje skočnog izbornika Data
Logging (Prikupljanje podataka).
2.
Odaberite za pokretanje snimanja novog posla ili
pregled prethodno završenog posla.
Početak snimanja novog posla.
START RECORDING NEW JOB
A VIEW JOBS
E EXIT
Brisanje svih podataka
Izvoz svih poslova na USB
Brisanje poslova
Izvoz posla na USB
ti28063a
Podaci posla sastavljaju se tijekom prskanja.
Sažetak obujma prskanja, duljine prskanja i prosječne
debljine sloja prikazuje se za svaki posao. Posao je
prikazan po bojama, širini crte i obujmu prskanja matrice.
46
3A4658E Rukovanje
Održavanje
Održavanje
LineLazer V 3900, 5900
Periodično održavanje
SVAKODNEVNO: Pregledajte razinu ulja u motoru
i dopunite prema potrebi.
SVAKODNEVNO: Provjerite je li crijevo pohabano ili
oštećeno.
SVAKODNEVNO: Provjerite radi li ispravno sigurnosni
dijelovi pištolja.
SVAKODNEVNO: Provjerite radi li ispravno ispusni ventil
pritiska.
SVAKODNEVNO: Provjerite i napunite spremnik goriva.
TJEDNO: Provjerite TSL u brtvenoj matici stapne crpke.
Ako je potrebno napunite maticu. Neka u matici bude TSL
kako bi spriječio nakupljanje tekućine na motki klipa
i preuranjeno trošenje brtvi.
NAKON SVAKIH 100 SATI RADA: Zamijenite ulje
u motoru. Ispravan viskozitet ulja potražite u korisničkom
priručniku Hondinih motora.
SVJEĆICA: Koristite isključivo svjećice BPR6ES (NGK) ili
W20EPR-U (NIPPONDENSO). Zazor na svjećici namjestite
na 0,028 do 0,031 in.( 0,7 do 0,8 mm). Prilikom ugradnje ili
skidanja svjećice, koristite ključ za svjećice.
Vodeći kotač
1.
Jednom godišnje pritegnite maticu ispod štitnika za
prašinu sve dok se elastična podloška ne zatvori
i onda maticu vratite za 1/2 do 3/4 okreta.
2.
Jednom mjesečno podmažite ležaj kotača.
3.
Provjerite istrošenost zatika. Ako je zatik istrošen,
u vodećem će se kotaču pojaviti slobodni hod.
Prema potrebi okrenite ili zamijenite zatik.
4.
Provjerite centriranost vodećeg kotača prema
potrebi. Centriranje; stranica 20.
SVAKODNEVNO: Verifikacija kalibracije.
NAKON PRVIH 20 SATI RADA: Ispustite ulje iz motora
i natočite čisto ulje. Ispravan viskozitet ulja potražite
u korisničkom priručniku Hondinih motora.
TJEDNO: Skinite poklopac zračnog filtra i očistite
element. Ako je potrebno zamijenite element. Ako radite
u neobično prašnjavoj okolini: Provjeravajte filtar svaki
dan i po potrebi ga zamijenite.
Zamjenske dijelove možete kupiti kod svoga lokalnog
zastupnika HONDE.
3A4658E Rukovanje
47
Recikliranje i odlaganje
Recikliranje i odlaganje
Odlaganje punjive baterije
Kraj radnog vijeka proizvoda
Ne bacajte baterije u smeće. Akumulator reciklirajte
u skladu s lokalnim propisima. U SAD-u i Kanadi zovite
1-800-822-8837 da pronađete mjesto za recikliranje ili
posjetite www.call2recycle.org.
Na kraju životnog vijeka proizvod rastavite i reciklirajte na
odgovoran način.
•
Izvedite postupak za otpuštanje tlaka.
•
Tekućine ispustite i odložite u skladu s primjenjivim
propisima. Upute potražite u sigurnosno-tehničkom
listu proizvođača materijala.
•
Uklonite motore, akumulatore, tiskane pločice,
LCD-ove (zaslone s tekućim kristalima) i druge
elektroničke komponente. Reciklirajte u skladu
s primjenjivim propisima.
•
Elektroničke komponente nemojte bacati zajedno
s kućnim ili komercijalnim otpadom.
•
48
Ostale proizvode isporučite u pogon za recikliranje.
3A4658E Rukovanje
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Problem
Motor se neće pokrenuti
Motor radi, ali ne radi
potisna pumpa.
Uzrok
Rješenje
Sklopka motora je u položaju OFF (isključeno).
Postavite sklopku motora u položaj ON
(uključeno).
U motoru nema goriva.
Napunite spremnik benzinom. Korisnički
priručnik za Hondine motore.
Razina ulja je niska
Pokušajte pokrenuti motor. Ako je potrebno
dolijte ulja. Korisnički priručnik za Hondin motor.
Kabel svjećice je odvojen ili oštećen.
Priključite ili zamijenite kabel svjećice.
Hladan motor.
Koristite čok.
Ručica za dovod goriva je isključena (OFF).
Pomaknite ručicu o položaj ON.
Ulje curi u komoru za izgaranje.
Uklonite svjećicu. Povucite pokretač 3 do 4 puta.
Očistite ili zamijenite svjećicu. Pokrenite motor.
Raspršivač držite u uspravnom položaju kako
biste izbjegli curenje ulja.
Prikazan je kod greške?
Referentni kodovi greške. Stranica 31.
Sklopka pumpe je u položaju OFF.
Postavite sklopku crpke u položaj ON.
Tlak je prenisko podešen.
Okrenite gumb za podešavanje tlaka udesno da
povećate tlak.
Filtar tekućine je prljav.
Očistite filtar. Stranica 22.
Začepljen je vrh ili filtar vrha.
Očistite mlaznicu ili filtar mlaznice. Pogledajte
priručnik pištolja za raspršivanje.
Motka klipa potisne pumpe se zaglavila zbog
osušene boje.
Popravak crpke. Pogledajte korisnički priručnik
crpke.
Klipnjača je istrošena ili oštećena.
Zamijenite klipnjaču.
Kućište pogona je istrošenu ili oštećeno.
Vratite kućište pogona.
Električno napajanje ne magnetizira polje
kvačila.
Provjerite spojeve ožičenja. Stranica 58.
Pogledajte shemu ožičenja. Stranica 58.
Dok je prekidač pumpe uključen (ON) i tlak je na
postavljen na MAXIMUM, ispitnom svjetiljkom
provjerite prisutnost napajanja između ispitnih
točaka kvačila na upravljačkoj ploči.
Odvojite vodiče kvačila od upravljačke ploče
i izmjerite otpor namota kvačila. Pri 70° F, otpor
mora biti između 1,2 +0,2 ohma (LineLazer V
3900); 1,7 +0,2 ohma (LineLazer V 5900); a ako
nije zamijenite kućište pogonskog zupčanika.
Neka ovlašteni predstavnik Graco provjeri
ispravnost regulatora tlaka.
3A4658E Rukovanje
Kvačilo je istrošeno, oštećeno ili nepravilno
postavljeno.
Zamijenite kvačilo. Stranica 55.
Kućište pogonskog zupčanika je istrošeno ili
oštećeno.
Popravite ili zamijenite sklop pogonskog
zupčanika.
49
Rješavanje problema
Problem
Izlaz pumpe je nizak.
Preveliko curenje boje u
maticu brtve otvora.
Tekućina štrca iz pištolja.
50
Uzrok
Rješenje
Sito je začepljeno.
Očistite sito.
Protupovratna kuglica klipa ne sjedi pravilno.
Servisirajte kuglicu klipa. Pogledajte korisnički
priručnik crpke.
Brtve klipa su istrošene ili oštećene.
Zamijenite brtve. Pogledajte korisnički priručnik
crpke.
O-prsten u crpki je pohaban ili oštećen.
Zamijenite o-prsten. Pogledajte korisnički
priručnik crpke.
Protupovratna kuglica usisnog ventila ne sjedi
pravilno.
Očistite usisni ventil. Pogledajte korisnički
priručnik crpke.
Postoji talog na ležaju usisnog ventila.
Očistite usisni ventil. Pogledajte korisnički
priručnik crpke.
Brzina vrtnje motora je preniska.
Povećajte podešenost gasa. Pogledajte korisnički
priručnik.
Kvačilo je istrošeno ili oštećeno.
Zamijenite kvačilo. Stranica 55.
Tlak je prenisko podešen.
Povećajte tlak. Pogledajte korisnički priručnik.
Filtar za tekućinu (11), filtar mlaznice ili
mlaznica su začepljeni ili nečisti.
Očistite filtar. Pogledajte priručnik za rad pištolja
za prskanje.
Veliki pad pritiska u cijevi s teškim sredstvima.
Upotrijebite crijevo većeg promjera i/ili smanjite
ukupnu duljinu crijeva. Upotreba crijeva
promjera 1/4 inča koje je dulje od 100 stopa
značajno će smanjiti radna svojstva raspršivača.
Upotrebljavajte crijevo promjera 3/8 inča za
optimalan rad (najmanje 50 stopa).
Matica brtve otvora je prelabava.
Uklonite podložnu pločicu matice brtve otvora.
Stegnite maticu brtve otvora dovoljno da
zaustavite curenje.
Brtve otvora su pohabane ili oštećene.
Zamijenite brtve. Pogledajte korisnički priručnik
crpke.
Potisna šipka je pohabana ili oštećena.
Zamijenite šipku. Pogledajte korisnički priručnik
crpke.
Zrak u crpki ili u cijevi.
Provjerite i zategnite sve spojeve za tekućinu.
Iznova napunite pumpu. Pogledajte korisnički
priručnik.
Mlaznica je djelomično začepljena.
Očistite mlaznicu. Pogledajte priručnik pištolja
za raspršivanje.
Dovod tekućine je slab ili ga nema.
Napunite dovod tekućine. Napunite crpku.
Pogledajte korisnički priručnik. Provjeravajte
dovod tekućine često kako pumpa ne bi radila
na suho.
3A4658E Rukovanje
Rješavanje problema
Problem
Pumpa se teško puni.
Uzrok
Zrak u crpki ili u cijevi.
Rješenje
Provjerite i zategnite sve spojeve za tekućinu.
Smanjite brzinu vrtnje motora i neka se crpka
tijekom punjenja okreće što je moguće sporije.
Usisni ventil curi.
Očistite usisni ventil. Provjerite da kuglasti dosjed
nije zarezan ili istrošen te da kugla dobro prisjeda.
Ponovno sastavite ventil.
Brtve pumpe su istrošene.
Zamijenite brtve pumpe. Pogledajte korisnički
priručnik crpke.
Boja je pregusta.
Razrijedite boju prema preporukama
proizvođača.
Brzina vrtnje motora je previsoka.
Smanjite podešenost gasa prije punjenja pumpe.
Pogledajte korisnički priručnik.
Kvačilo cvili svaki put pri
zahvaćanju.
Površine kvačila nisu prilagođene jedna drugoj
kod novog kvačila i to može izazivati buku.
Površine kvačila se moraju trošenjem međusobno
prilagoditi. Cviljenje će prestati nakon jednog
radnog dana.
Visoka brzina vrtnje motora
bez opterećenja.
Pogrešno podešena postavka gasa.
Vratite gas na brzinu vrtnje motora od
3600 o/min bez opterećenja.
Istrošen je regulator motora.
Popravite ili servisirajte regulator motora.
Brojilo galona (litara) ne
Tlak tekućine nije dovoljno visok.
povećava volumen tekućine.
Mora biti veći od 800 psi (55 bara) da bi brojilo
povećavalo količinu.
Vodič brojila je u prekidu ili se odvojio,
na obje crpke
Provjerite vodiče i priključke. Zamijenite sve
prekinute vodiče
Magnet nedostaje ili je oštećen.
Premjestite ili zamijenite magnet na crpki, lokaciju
magneta potražite u priručniku s dijelovima
(dijelovi za crpku)
Loš senzor, obje crpke
Zamijenite senzor.
Raspršivač radi, ali zaslon
ne radi.
Loši spojevi između upravljačke ploče i zaslona. Skinite zaslon i opet ga spojite.
Oštećen je zaslon.
Zamijenite zaslon.
Udaljenost se ne povećava
kako treba (način rada za
mjerenje bit će netočan i
brzina će biti pogrešna).
Stroj nije kalibriran.
Obavite postupak kalibracije. Pogledajte korisnički
priručnik.
Tlak u stražnjoj gumi je prenizak ili previsok.
Prilagodite tlak i stražnjoj gumi na 380 +/- 34kPa
(55 +/- 5 psi).
Na zupčaniku nedostaju zupci ili su oštećeni
(desna strana kada stojite na platformi).
Zamijenite kotač za udaljenost/glavinu kotača.
Mili se ne izračunavaju ili se
pogrešno izračunavaju.
Prskanje tekućinom počinje
nakon prikazivanja ikone
prskanja na zaslonu.
3A4658E Rukovanje
Senzor udaljenosti je olabavljen ili u prekidu.
Ponovno spojite ili zamijenite senzor.
Senzor razmaka.
Pogledajte "Mjerač udaljenosti ne radi kako treba".
Mjerač količine goriva.
Pogledajte "Brojilo galona (litara) ne povećava
volumen tekućine."
Širina crte nije unesena.
Odredite širinu crte na glavnom zaslonu za
iscrtavanje.
Loša ili oštećena upravljačka ploča.
Zamijenite upravljačku ploču.
Prekidnik.
Okrećite vijak ulijevo sve dok se ikona raspršivanja
ne sinkronizira s raspršivanjem tekućine,
stranica 18.
51
Rješavanje problema
Problem
Uzrok
Ikona prskanja se ne
Olabavljeni priključak.
prikazuje za vrijeme prskanja Prekidnik je nepravilno postavljen.
tekućinom.
Rješenje
Provjerite priključak i opet ga spojite.
Okrećite vijak ulijevo sve dok se ikona raspršivanja
ne sinkronizira s raspršivanjem tekućine,
stranica 18.
Sklop magnetske sklopke je oštećen.
Zamijenite sklop magnetske sklopke.
U sklopu nema magneta.
Zamijenite sklop magnetske sklopke.
Prekinut ili odrezan vodič.
Zamijenite ožičenje senzora razmaka.
Upravljačka ploča je oštećena.
Zamijenite upravljačku ploču.
Zaslon je oštećen.
Zamijenite zaslon.
Ikona prskanja se neprekidno Prekidnik je nepravilno postavljen.
prikazuje na zaslonu.
Sklop magnetske sklopke je oštećen.
Okrećite vijak udesno sve dok se ikona
raspršivanja ne sinkronizira s prskanjem,
stranica 18.
Zamijenite sklop magnetske sklopke.
NAČIN RADA S AUTOMATSKIM PIŠTOLJEM
Automatski se pištolj ne
pokreće kada se pritisne
crveni gumb.
Pištolj nije aktiviran.
Pritisnite gumb 1 ili 2 na upravljanju za aktiviranje
pištolja.
Uže nije propisno podešeno.
Prilagodite uže kako biste mogli propisno aktivirati
otponac pištolja, stranica 19.
Nije na glavnom zaslonu za iscrtavanje.
Idite na glavni zaslon za iscrtavanje na upravljanju
za aktiviranje automatskih pištolja.
Isključivanje pri niskoj brzini je omogućeno.
Onemogućite isključivanje pri niskoj brzini,
pogledajte stranicu 43.
Napon akumulatora je prenizak.
Provjerite napon akumulatora na zaslonu za
dijagnostiku, stranica 31 ili ga izmjerite
voltmetrom. Ako je ispod 11,5 V, napunite ili
zamijenite akumulator.
Uže nije propisno podešeno.
Prilagodite uže kako biste mogli propisno aktivirati
otponac pištolja, stranica 19.
Crveni gumb je neispravan.
Provjerite ispravnost rada gumba na zaslonu za
dijagnostiku. stranica 31, zamijenite ga ako je
neispravan.
Uže automatskog pištolja je u prekidu ili je jako
prelomljeno što dovodi do jakog zapinjanja.
Zamijenite uže automatskog pištolja.
Vodič elektromagneta je odvojen ili je u prekidu. Provjerite shemu ožičenja, stranica 5858,
popravite ili po potrebi zamijenite vodiče.
Razmak među crtama
nije točan
52
Osigurač za akumulator je uklonjen ili je
pregorio.
Provjerite i zamijenite osigurač.
Elektromagnetski ventil se zaglavio.
Poprskajte klip elektromagneta sredstvom za
podmazivanje.
Elektromagnetski ventil je zatajio.
Provjerite električni otpor na vodičima
elektromagnetskog ventila. Otpor mora biti
između 0,2 i 0,26 ohma. Ako nije, zamijenite
elektromagnetski ventil.
Upravljačka ploča je u kvaru.
Zamijenite upravljačku ploču.
Učitan je pogrešan model crta.
Ponovno učitajte ispravan model.
Stroj nije kalibriran.
Kalibrirajte stroj, stranica 34.
3A4658E Rukovanje
Rješavanje problema
Problem
Akumulator ne zadržava
napunjenost.
Automatski se pištolj ne
isključuje.
Uzrok
Rješenje
Pomoćni uređaji su ostali uključeni i prazne
akumulator kada uređaj nije u radu.
Isključite svu opremu kada se stroj ne koristi.
Gas nije podešen dovoljno visoko.
Ispravno električno napajanje postiže se kada stroj
radi iznad 3300 o/min BEZ OPTEREĆENJA.
Potrošnje energije opreme viša je od snage
motora.
Smanjite količinu opreme ili napunite akumulator
kada je to potrebno.
Ožičenje je u prekidu ili je odvojeno.
Provjerite shemu ožičenja, stranica 58, popravite ili
po potrebi zamijenite vodiče.
Punjač ne radi.
Provjerite stanje punjenja u dijagnostici, stranica
31, kako biste provjerili ispravnost rada punjača.
Zamijenite pločicu.
Uže je prelomljeno.
Popravite ili zamijenite uže.
Elektromagnetski ventil se zaglavio.
Podmažite klip elektromagneta, provjerite da nije
oštećen
Igla u pištolju je začepljena.
Očistite pištolj.
NAČIN RADA ZA ISCRTAVANJE
Nema točaka ili su točke loše
kvalitete u načinu rada za
iscrtavanje ili označivanje.
3A4658E Rukovanje
Podešena je premala točka.
Povećajte veličinu točka, stranica 38.
Pištolj nije aktiviran.
Pritisnite gumb 1 ili 2 na upravljanju za aktiviranje
pištolja.
Uže nije propisno podešeno.
Prilagodite uže kako biste mogli propisno aktivirati
otponac pištolja, stranica 19.
Začepljenje mlaznice.
Očistite ili zamijenite mlaznicu.
Napon akumulatora je prenizak.
Napunite ili zamijenite akumulator.
Crpka nije uključena ili tlak nije podešen.
Uključite crpku i povisite tlak na najmanje 200 psi.
53
Rješavanje problema
Crpka za tekućinu radi konstantno
1.
Provedite Postupak otpuštanja tlaka, stranica 10,
okrenite ventil za punjenje naprijed u položaj SPRAY
i okrenite sklopku za napajanje u položaj OFF.
2.
Uklonite poklopac upravljačke kutije.
Postupak rješavanja problema:
Pokrenite motor s mjeračem tlaka priključenim na
crijevo za boju. Postavite sklopku crpke u položaj
ON. Prelazi li raspršivač maksimalni tlak?
NE
Problem s crpkom ili ventilom za otpuštanje
tlaka. Za daljnje postupke rješavanja
problema pogledajte odgovarajući priručnik
crpke za tekućinu.
DA
Odvojite vodiče kvačila od upravljačke ploče
(pogledajte shemu, stranica 58). Je li crpka prestala
s radom?
NE
Mehanički problem u sklopu pogonskog
zupčanika kvačila (kvačilo je možda preblizu
rotora).
DA
Pazite da su vodiči kvačila ukopčani (pogledajte
shemu, stranica 58). Je li napon na ispitnim
točkama kvačila 10-18 V DC?
NE
Provjerite da dva vodiča za kvačilo nisu u
kratkom spoju s okvirom. Ako su u kratkom
spoju, popravite ili zamijenite neispravan vodič.
NE
Zamijenite upravljačku ploču.
DA
Iskopčajte mjerni pretvornik iz upravljačke ploče.
Je li crpka prestala s radom?
DA
Loš pretvornik.
Zamijenite ga i ispitajte novim.
54
3A4658E Rukovanje
Sklop pogonskog zupčanika/Armatura kvačila/Obujmica
Sklop pogonskog zupčanika/Armatura
kvačila/Obujmica
Skidanje sklopa pogonskog
zupčanika/Armature kvačila
6.
Uklonite prstenasti osigurač (29b).
7.
Preokrenite sklop pogonskog zupčanika i izbijte
pogonsko vratilo (29a) plastičnim čekićem.
Sklop pogonskog zupčanika
27
Ako sklop pogonskog zupčanika (29) nije skinut s kućišta
kvačila (19), prođite korake 1 do 3. U protivnom počnite
s 4.
1. Uklonite kućište pogona.
2.
29b
29a
Odvojite priključke kabela kvačila s unutarnje strane
regulatora tlaka.
a.
Uklonite dva vijka (71) i zaokrenite pokrov prema
dolje (130a).
b.
Odvojite sve vodiče motora od ploče motora.
c.
Uklonite mjesta za rasterećenje 130r i 123.
29d
ti5482a
3.
Uklonite četiri vijka (36) i upravljačku ploču (29).
36
Armatura kvačila
37
19
8.
Koristite pneumatski ključ ili uklinite nešto između
armature kvačila (25) i kućišta kvačila čime ćete
pridržavati vratilo motora za vrijeme skidanja.
9.
Uklonite četiri vijka (23) i sigurnosne podloške (24).
29
10. Uklonite armaturu.
36
37
ti5480a
4.
Postavite sklop pogonskog zupčanika (29) na stol
s rotorskom stranom okrenutom gore.
5.
Uklonite četiri vijka (28) i sigurnosne podloške (24).
Postavite dva vijka u rupe s navojem (E) u rotoru.
Naizmjence pritežite vijke sve dok se rotor ne skine.
28
24
TIA
29
E
E
ti5481a
ti5987b
3A4658E Rukovanje
55
Sklop pogonskog zupčanika/Armatura kvačila/Obujmica
Ugradnja
4.
Otpustite dva vijka (24) na obujmici (22),
5.
Gurnite izvijač u utor na obujmici (22) i skinite
obujmicu.
Armatura kvačila
1.
Položite dva oslonca s po dvije kovanice na ravnu
površinu stola.
2.
Položite armaturu (25) na dva oslonaca s po dvije
kovanice.
3.
Pritisnite sredinu glavine (26) na površinu stola.
25
26
3,0 + 0,25 mm (0,12 + 01 inča)
ti6321a
kovanice
4.
Postavite armaturu (25) pogonsko vratilo motora.
5.
Pritegnite četiri vijka (23) i sigurnosne podloške (24)
momentom 125 in-lb.
Sklop pogonskog zupčanika
1.
Provjerite o-prsten (29d) i zamijenite ga ako je
oštećen ili ga nema.
2.
Plastičnim čekićem ukucajte vratilo pogonskog
zupčanika (29a).
3.
Postavite prstenasti osigurač (29b) sa skošenjem
okrenutim prema gore.
4.
Postavite sklop pogonskog zupčanika na stol s
rotorskom stranom okrenutom gore.
5.
Nanesite sredstvo za fiksiranje navoja na vijke.
Ugradite četiri vijka (28) i sigurnosne podloške (24).
Naizmjence zatežite vijke do momenta 125 in-lb sve
dok rotor ne bude pričvršćen. Rotor pridržavajte
u pomoć rupa s matičnim navojem.
6.
Ugradite sklop pogonskog zupčanika (29) s četiri
vijka (36) i podložnim pločicama (37).
7.
Spojite priključke užeta kvačila na unutarnju stranu
regulatora tlaka.
ti6199a
Ugradnja obujmice
1.
Postavite klin vratila motora (18).
2.
Čekićem natisnite obujmicu (22) na vratilo motora
(A). Održavajte mjeru prikazanu u napomeni 2.
Skošenje mora biti okrenuto prema motoru.
3. Provjerite mjeru: Postavite krutu, ravnu čeličnu šipku
(B) preko prednje strane kućišta kvačila (19).
Preciznim mjernim alatom izmjerite razmak između
šipke i prednje strane obujmice. Podesite obujmicu
prema potrebi. Pritegnite dva vijka (24) na
14 ±1,1 N•m (125 ±10 in-lb).
1 Prednja strana kućišta kvačila
2
39,37 ± 0,25 mm (1,550 ± 0,010 inča) – LLV 3900
66,34 ± 0,25 mm (2,612 ± 0,010 inča) – LLV 5900
3 Pritegnite na 14 ±1,1 N•m (125 ±.10 in-lb)
4 Skosite ovu stranu
19
"
Uklanjanje obujmice
TIA
!
1.
Uklonite motor.
2.
U skladu s Hondinim priručnikom, ispustite benzin iz
spremnika.
3.
Nagnite motor na stranu kako bi spremnik s benzinom
bio okrenut dolje, a zračni filtar prema gore.
56
3A4658E Rukovanje
3A4658E Rukovanje
141
58
POTENTIOMETER
392 REF
RED
BLACK
PROGRAMMING PORT
CONTROL BOARD
148
Shema ožičenja (serija Standard)
BLACK
WHITE
23
169
196
GREY
46
45
RED
YELLOW
CLUTCH/ENGINE
STOP SWITCH
(128783)
WHITE/RED
YELLOW
WHITE/YELLOW
44
96
ti28147a
CLUTCH COIL
Shema ožičenja (serija Standard)
57
58
58
-
214
141
205
POTENTIOMETER
392 REF
+
GUN 1
GUN 2
RED
BLACK
BLACK
CHARGER BOARD
RED
PROGRAMMING PORT
CONTROL BOARD
148
23
196
GREY
46
45
RED
YELLOW
CLUTCH/ENGINE
STOP SWITCH
(128783)
FUSE HOLDER
RED
169
30A AUTOMOTIVE FUSE
REGULAR ATO
BLACK
BLACK
WHITE
Shema ožičenja (HP automatska serija)
WHITE/RED
YELLOW
WHITE/YELLOW
44
96
ti28062a
CLUTCH COIL
Shema ožičenja (HP automatska serija)
3A4658E Rukovanje
3A4658E Rukovanje
S
%$7(5,-$6(381,
6/$%$%$7(5,-$
&59(1$
=(/(1$
3/$9$
&51$
%,-(/$
ä87$
,=/$=
â,5,1$&57(
'8/-,1$5$=0$.$
'8/-,1$%2-(
'(%/-,1$&57(
*$/21,/,75(
7/$.
58ý1,
32/8$8720$76.,
LOL$8720$76.,
1$ý,15$'$
1$ý,15$'$=$
,=5$'8&57$
I/O
1
....
....
2
3
5
6
7
8
9
10
'5ä,7(=$356.$1-(
72ý.(
35,7,61,7(=$
32.5(7$1-(
=$867$9/-$1-(
4
ș
+x÷
+x÷
,=%251,.9(/,ý,1(
72ý.(
â,5,1$3$5.,512*
0-(67$
.$/.8/$725.87$
.$/.8/$725
3$5.,512*0-(67$
1$ý,15$'$=$,6&57$9$1-(
ZASLONI IZBORNIKA
A
™
™
X'
X'
,6./-8ý,9$1-(35,
1,6.2-%5=,1,
95,-(0(,'$780
',-$*1267,.$
.2175$67
.2'29,32*5(â$.$
62)7:$5(5(9
8.8312*$/21$
8.831$8'$/-(1267
6$7,5$'$02725$
63(&,),ý1$7(ä,1$
1$ý,15$'$=$
,6&57$9$1-(0$5.(5$
3267$9.(3,â72/-$
,1)250$&,-(,
32'$&,25$'120
9,-(.8
-(',1,&(
3267$9.(
.$/,%5,5$-
3267$9.(32'$&,
TIPKA ZA LLV GLOBALNI SIMBOL
1$ý,15$'$=$0-(5(1-(
Opisi simbola
™
X
8.8312
*$/21$/,7$5$
ti28025a
95,-(0(,'$780
8752â(1$%2-$
=$â$%/2188
*$/21,0$
8752â(1$%2-$=$
&5788*$/21,0$
2%2-(1$
8'$/-(1267
,=%5,â,
/,67$-
95(0(16.$
2=1$.$
326/29,
32ý(7$.61,0$1-$
1292*326/$
35,.83/-$1-(32'$7$.$
Opisi simbola
59
Tehničke pojedinosti
Tehničke pojedinosti
LineLazer V 3900 standardna serija (modeli 17H449, 17H450)
Dimenzije
Visina
Širina
Dužina
Težina (suho – bez boje)
Metričke
Američke
Raspakirano – 113,03 cm
Zapakirano – 133,35 cm
Raspakirano – 86,99 cm
Zapakirano – 93,98 cm
Raspakirano – 174,63 cm
Zapakirano – 186,69 cm
Raspakirano – 104 kg
Zapakirano – 135 kg
Raspakirano – 44,5 in.
Zapakirano – 52,5 in.
Raspakirano – 34,25 in.
Zapakirano – 37,0 in.
Raspakirano – 68,75 in.
Zapakirano – 73,5 in.
Raspakirano – 230 lbs
Zapakirano – 297 lbs
Buka (dBa)
Razina zvuka prema ISO 9614:
Tlak zvuka prema ISO 9614:
95,6
85,5
Vibracije (m/s2) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)
Ruka i šaka (prema ISO 5349)
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)
Nazivna snaga (u konjskim snagama)
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema
SAE J1349
Maksimalna dobava
Maksimalna veličina mlaznice
1 pištolj
2 pištolj
Ulazno sito za boju
Izlazno sito za boju
Veličina ulaza u pumpu
Veličina izlaza iz crpke
Maksimalni radni tlak
Električna snaga
Akumulator (opcija)
Lijeva šaka 3,73
Desna šaka 2,06
0,4
2,9 kW pri 3600 o/min
4,0 KS pri 3600 o/min
4,7 l/m
1,25 g/m
.036
.025
1190 mikrona
297 mikrona
16 mreža
50 mesha
1 in. NSPM (m)
3/8 npt (f )
228 bar, 22,8 MPa
3300 psi
50 W pri 3600 o/min
12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus
Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW
polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid,
nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik,
keramika
60
3A4658E Rukovanje
Tehničke pojedinosti
LineLazer V 5900 standardna serija (modeli 17H454, 17H455)
Dimenzije
Visina (rukohvatna šipka spuštena)
Širina
Duljina (sa spuštenom platformom)
Težina (suho – bez boje)
Metričke
Američke
Raspakirano – 113,03 cm
Zapakirano – 133,35 cm
Raspakirano – 86,99 cm
Zapakirano – 93,98 cm
Raspakirano – 174,63 cm
Zapakirano – 186,69 cm
Raspakirano – 113 kg
Zapakirano – 144 kg
Raspakirano – 44,5 in.
Zapakirano – 52,5 in.
Raspakirano – 34,25 in.
Zapakirano – 37,0 in.
Raspakirano – 68,75 in.
Zapakirano – 73,50 in.
Raspakirano – 250 lbs
Zapakirano – 317 lbs
Buka (dBa)
Razina zvuka prema ISO 9614:
Tlak zvuka prema ISO 9614:
97,6
87,1
Vibracije (m/s2) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)
Ruka i šaka (prema ISO 5349)
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)
Nazivna snaga (u konjskim snagama)
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema
SAE J1349
Maksimalna dobava
Maksimalna veličina mlaznice
1 pištolj
2 pištolj
Ulazno sito za boju
Izlazno sito za boju
Veličina ulaza u pumpu
Veličina izlaza iz crpke
Maksimalni radni tlak
Električna snaga
Baterija
Lijeva šaka 3,65
Desna šaka 3,72
0,4
4,1 kW pri 3600 o/min
5,5 KS pri 3600 o/min
6,0 l/m
1,6 gpm
.043
.029
1190 mikrona
297 mikrona
16 mreža
50 mesha
1 in. NSPM (m)
3/8 npt (f )
228 bar, 22,8 MPa
3300 psi
84 W pri 3600 o/min
12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus
Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW
polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid,
nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik,
keramika
3A4658E Rukovanje
61
Tehničke pojedinosti
LineLazer V 3900 HP automatska serija (modeli 17K577, 17H451, 17K638, 17H452, 17K579, 17H453)
Dimenzije
Visina (rukohvatna šipka spuštena)
Širina
Duljina (sa spuštenom platformom)
Težina (suho – bez boje)
Metričke
Američke
Raspakirano – 113,03 cm
Zapakirano – 133,35 cm
Raspakirano – 86,99 cm
Zapakirano – 93,98 cm
Raspakirano – 174,63 cm
Zapakirano – 186,69 cm
Raspakirano – 109 kg
Zapakirano – 139 kg
Raspakirano – 44,5 in.
Zapakirano – 52,5 in.
Raspakirano – 34,25 in.
Zapakirano – 37,0 in.
Raspakirano – 68,75 in.
Zapakirano – 73,50 in.
Raspakirano – 240 lbs
Zapakirano – 307 lbs
Buka (dBa)
Razina zvuka prema ISO 9614:
Tlak zvuka prema ISO 9614:
95,6
85,5
Vibracije (m/s2) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)
Ruka i šaka (prema ISO 5349)
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)
Nazivna snaga (u konjskim snagama)
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema
SAE J1349
Maksimalna dobava
Maksimalna veličina mlaznice
1 pištolj
2 pištolj
Ulazno sito za boju
Izlazno sito za boju
Veličina ulaza u pumpu
Veličina izlaza iz crpke
Maksimalni radni tlak
Električna snaga
Akumulator za pokretanje
Lijeva šaka 3,73
Desna šaka 2,06
0,4
2,9 kW pri 3600 o/min
4,0 KS pri 3600 o/min
4,7 l/m
1,25 g/m
.036
.025
1190 mikrona
297 mikrona
16 mreža
50 mesha
1 in. NSPM (m)
3/8 npt (f )
228 bar, 22,8 MPa
3300 psi
50 W pri 3600 o/min
12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus
Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW
polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid,
nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik,
keramika
62
3A4658E Rukovanje
Tehničke pojedinosti
LineLazer V 5900 HP automatska serija (modeli 17K580, 17H456, 17K636, 17H457, 17K581, 17H458)
Dimenzije
Visina (rukohvatna šipka spuštena)
Širina
Duljina (sa spuštenom platformom)
Težina (suho – bez boje)
Metričke
Američke
Raspakirano – 113,03 cm
Zapakirano – 133,35 cm
Raspakirano – 86,99 cm
Zapakirano – 93,98 cm
Raspakirano – 174,63 cm
Zapakirano – 186,69 cm
Raspakirano – 121 kg
Zapakirano – 151 kg
Raspakirano – 44,5 in.
Zapakirano – 52,5 in.
Raspakirano – 34,25 in.
Zapakirano – 37,0 in.
Raspakirano – 68,75 in.
Zapakirano – 73,50 in.
Raspakirano – 266 lbs
Zapakirano – 333 lbs
Buka (dBa)
Razina zvuka prema ISO 9614:
Tlak zvuka prema ISO 9614:
97,6
87,1
Vibracije (m/s2) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)
Ruka i šaka (prema ISO 5349)
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)
Nazivna snaga (u konjskim snagama)
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema
SAE J1349
Maksimalna dobava
Maksimalna veličina mlaznice
1 pištolj
2 pištolj
Ulazno sito za boju
Izlazno sito za boju
Veličina ulaza u pumpu
Veličina izlaza iz crpke
Maksimalni radni tlak
Električna snaga
Akumulator za pokretanje
Lijeva šaka 3,65
Desna šaka 3,72
0,4
4,1 kW pri 3600 o/min
5,5 KS pri 3600 o/min
6,0 l/m
1,6 gpm
.043
.029
1190 mikrona
297 mikrona
16 mreža
50 mesha
1 in. NSPM (m)
3/8 npt (f )
228 bar, 22,8 MPa
3300 psi
84 W pri 3600 o/min
12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus
Mokri dijelovi: PTFE, najlon, poliuretan, V-Max UHMW
polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid,
nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik,
keramika
KALIFORNIJSKI PROPIS 65
UPOZORENJE: Ovaj proizvod može vas izvrgnuti djelovanju kemijskih tvari za koje je u saveznoj državi
Kaliforniji utvrđeno da uzrokuju rak, bolesti novorođenčadi ili druga reproduktivna oštećenja. Više informacija
potražite na www.P65Warnings.ca.gov.
3A4658E Rukovanje
63
Standardno jamstvo tvrtke Graco
Tvrtka Graco jamči da sva oprema navedena u ovom dokumentu, koju proizvodi tvrtka Graco i koja nosi njezino ime, ispravna obzirom na
materijal i izradu na datum prodaje prvom kupcu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje tvrtka
Graco, tvrtka Graco će u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamijeniti bilo koji dio opreme za koji ocijeni da je
neispravan. Ovo jamstvo primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama
tvrtke Graco.
Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenitu istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale
uslijed pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nemara, nezgode,
neovlaštenog rukovanja ili zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrtka Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili
istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom, opremom ili materijalom koji ne
isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje, postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora,
opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.
Ovo jamstvo uvjetovano je prethodno plaćenim povratom opreme koja se smatra neispravnom ovlaštenom distributeru tvrtke Graco
u svrhu potvrde neispravnosti. Ako se potvrdi neispravnost opreme, tvrtka Graco besplatno će popraviti ili zamijeniti sve neispravne
dijelove. Oprema će se vratiti izvornom kupcu uz prethodno plaćeni prijevoz. Ako se pregledom opreme ne otkrije neispravnost materijala
ili neispravnost vezana uz izradu, popravci će se izvršiti za razumnu naknadu, koja može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.
OVO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE
OGRANIČENO NA JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.
Isključiva obaveza tvrtke Graco i isključivi pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva odredit će se u skladu s prethodno navedenim.
Kupac je suglasan da neće biti dostupan nijedan drugi pravni lijek (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajne ili posljedične naknade
štete za izgubljenu dobit, gubitak prodaje, ozljede osoba ili imovinske štete te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakav
postupak zbog kršenja jamstva mora se pokrenuti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.
TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I
PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE
TVRTKA GRACO PRODAJE ALI NE PROIZVODI. Ovi dijelovi koje Graco prodaje, ali ne proizvodi (primjerice elektromotori, prekidači,
cijevi i sl.) podložni su jamstvu svojih proizvođača, ako ono postoji. Tvrtka Graco pružit će kupcu razumnu pomoć u bilo kakvom postupku
zbog kršenja ovakvih jamstava.
Ni u kom slučaju tvrtka Graco neće biti odgovorna za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju
isporuči tvrtka Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja
ugovora, kršenja jamstva, nemara tvrtke Graco ili iz drugih razloga.
Obavijesti tvrtke Graco
Najnovije informacije o proizvodima Graco potražite na www.graco.com.
Podatke o patentnima potražite na www.graco.com/patents.
ZA NARUČIVANJE obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam je
najbliži distributer.
Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju najnovije podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.
Graco zadržava pravo izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.
Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A3388
Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis
Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • SAD
Autorska prava 2016, proizvodne lokacije tvrtke Graco Inc. registrirane su u skladu s ISO 9001
www.graco.com
Izmjena E, siječanj 2020
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement