Graco 3A6477A, Bezračni strojevi za iscrtavanje linija LineLazer V 200MMA 1:1, Rad, popravak, dijelovi Korisnički priručnik | Manualzz
Rad, popravak, dijelovi
Bezračni strojevi za iscrtavanje linija
LineLazer™ V 200MMA 1:1
3A6477A
HR
Za nanošenje dvokomponentnih materijala za iscrtavanje linija.
Samo za profesionalnu upotrebu.
Samo za vanjsku upotrebu.
Nije prikladno za uporabu u eksplozivnom okruženju ili opasnim lokacijama.
Maksimalni radni tlak: 3300 psi (22,8 MPa, 228 bara)
Važne sigurnosne upute
Prije upotrebe opreme, pročitajte sva upozorenja i upute u ovom priručniku i u povezanim priručnicima.
Upoznajte se s upravljačkim elementima i naučite pravilno upotrebljavati opremu.
Spremite ove upute.
Važni medicinski podaci
Pročitajte karticu s medicinskim upozorenjem koju ste dobili uz pištolj. Ona sadrži informacije za liječnika
o liječenju ozljede od ubrizgavanja. Nek bude uz vas dok radite s opremom.
Povezani priručnici:
309277
Crpka
3A3428
Metode i primjene za automatsko
iscrtavanje
332230
Sustav stlačenog granulata
Model:
17Y234
17Y271
HP reflektivni
1 automatski
pištolj
1 PBS spremnik
4
HP reflektivni
2 automatska
pištolja
1 PBS spremnik
4
s laserom
17Y513
4
17Y512
4
s laserom
Svi automatski pištolji mogu se pokrenuti ručno.
Koristite se isključivo originalnim zamjenskim dijelovima tvrtke Graco.
Upotrebom zamjenskih dijelova koje ne proizvodi Graco mogli biste ostati
bez jamstva.
Sadržaj
Sadržaj
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Važne informacije o laseru za uređaje s laserskom opcijom . . . . 6
Odlaganje akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Izbor mlaznice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Identifikacijska oznaka komponente – LLV 200MMA . . . . . . . . . . 8
Prepoznavanje komponenata – pištolj za taljenje . . . . . . . . . . . . . 9
Sigurnosna blokada klipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Gubitak tlaka zraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Teorija o radu pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Postupak uzemljivanja
(Samo za zapaljive tekućine za ispiranje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Postupak za oslobađanje tlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Priprema/pokretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Održavajte komponente A i B odvojenima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Promjena materijala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Položaj pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ugradnja pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Namjestite pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odabir ručnih pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Odabir automatskih pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tablica položaja pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nosači krakova pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Promjena položaja pištolja
(Sprijeda i straga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Promjena položaja pištolja
(Lijevo i desno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje senzora otponca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prilagodba užeta pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prilagodba ravne crte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prilagodba upravljačke ručice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Točkasti laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Čišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
U slučaju isključivanja preko noći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
LineLazer V LiveLook zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
HP automatska serija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Početno podešavanje (HP automatska serija) . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Način rada za iscrtavanje linija (HP automatska serija) . . . . . . . 32
Način rada za mjerenje (HP automatska serija) . . . . . . . . . . . . . . . 33
Način rada za iscrtavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kalkulator parkirnog mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kalkulator kuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Priprema/informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Prikupljanje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Pištolj za taljenje MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ispiranje pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Čišćenje vanjskog dijela pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Adapter nastavka za raspršivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Čišćenje prigušivača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Čišćenje razdjelnika tekućine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Čišćenje mlaznice komore za miješanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Čišćenje prolaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Uklonite adapter nastavka za raspršivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Očistite priključke za protustrujno ubrizgavanje . . . . . . . . . . . . . 46
Podmazivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rastavljanje prednjeg kraja pištolja za taljenje . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ponovno sastavite prednji kraj pištolja za taljenje . . . . . . . . . . . . 47
Uklanjanje komore za miješanje i uložaka s bočnim
brtvama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2
Ponovno sastavljanje komore za miješanje i uložaka s bočnim
brtvama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Rastavljanje nepovratnih ventila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ponovno sastavljanje nepovratnih ventila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Klip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sigurnosna blokada klipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zračni ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
LineLazer V 200MMA 1:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Izmjena hidrauličnog ulja/filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uklanjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ugradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rješavanje problema s pištoljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kompleti za popravak pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kompleti filtarskih sita za nepovratni ventil . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kompleti svrdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Komplet svrdla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Komplet za bušenje žlijeba ručke za pročišćavanje zrakom . . 63
Napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
LineLazer V 200MMA 1:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Crtež dijelova – sklop okvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Popis dijelova – sklop okvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Crtež dijelova – krak i otponac pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Popis dijelova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Držač i krak pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Otponac pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Prikaz presjeka – pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Crtež dijelova – pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Popis dijelova – pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Detaljni prikazi – pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Crtež dijelova – ručka/upravljački elementi . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Popis dijelova – ručka/upravljački elementi . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Crtež dijelova – filtri A i B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Popis dijelova – filtri A i B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Crtež dijelova – crpke za tekućinu A i B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Popis dijelova – crpke za tekućinu A i B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Nacrt dijelova – motor i kompresor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Popis dijelova – motor i kompresor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Crtež dijelova – zakretni kotač EZ Align . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Popis dijelova – zakretni kotač EZ Align . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Crtež dijelova – tlačni spremnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Popis dijelova – tlačni spremnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dodatna oprema – pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kompleti bočnih brtvi od nehrđajućeg čelika . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kompleti bočnih brtvi od polikarbonatne legure . . . . . . . . . . . . 86
Pokrov pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Mazivo za obnovu pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Uložak s mazivom za mehanizam isključivanja pištolja . . . . . . 87
Razdjelnik za ispiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Komplet spremnika za ispiranje otapalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Komplet kanti za ispiranje otapalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Komplet za čišćenje pištolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Dijagram ožičenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Opisi simbola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tehničke pojedinosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
KALIFORNIJSKI PROPIS 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tehničke pojedinosti – pištolj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Kraj radnog vijeka proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Standardno jamstvo za proizvode marke Graco . . . . . . . . . . . . . 92
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Upozorenja
Upozorenja
Ova upozorenja namijenjena su za podešavanje, uporabu, uzemljenje, održavanje i popravak ovog uređaja. U tekstu ovog
priručnika uskličnik vas upućuje na upozorenje, a znak opasnosti upućuje na rizik koji je povezan s postupkom. Kada se ti znakovi
pojave u glavnom dijelu ovog priručnika ili na naljepnicama s upozorenjima, pogledajte ponovno odjeljak s upozorenjima.
Simboli opasnosti specifični za proizvod i upozorenja koja nisu obuhvaćena ovim odjeljkom mogu se javljati kroz cijeli priručnik
gdje je to primjenjivo.
UPOZORENJE
OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE
Zapaljive pare poput para od razrjeđivača i boja u području rada mogu se zapaliti ili eksplodirati. Boja ili otapalo pri
prolasku kroz opremu mogu uzrokovati iskrenje statičkog elektriciteta. Za sprječavanje izbijanja vatre i eksplozije:
•
Opremu koristite samo u dobro zračenim prostorima.
•
Nemojte puniti spremnik dok motor radi ili dok je vruć; isključite motor i ostavite ga da se ohladi. Gorivo je
zapaljivo i može se zapaliti ili eksplodirati ako se prolije na vruću površinu.
•
Uklonite sve izvore zapaljenja; primjerice plinski žižak, cigarete, prijenosne električne svjetiljke i odjeću od
plastičnih tkanina (mogući statički elektricitet).
•
Uzemljite svu opremu u radnom okružju. Pogledajte upute za Uzemljavanje.
•
Ne raspršujte i ne ispirite otapalom pod visokim tlakom.
•
Radno okružje treba čistiti od krhotina, uključujući razrjeđivač, krpe i benzin.
•
Kad u prostoru postoje zapaljive pare, nemojte uključivati u utičnicu ili isključivati iz utičnice žice za električnu
struju ni uključivati ili isključivati sklopke za svjetlo.
•
Koristite samo uzemljene cijevi.
•
Pištolj čvrsto držite uza stranu uzemljene posude prilikom aktiviranja u posudu. Nemojte koristiti zaštitne
podloge za vjedra osim ako su antistatičke ili vodljive.
•
Odmah prekinite s radom ukoliko se pojavi iskrenje uslijed statičkog elektriciteta ili ako osjetite udarac. Nemojte
upotrebljavati opremu dok ne utvrdite i otklonite problem.
•
U radnom području držite ispravan uređaj za gašenje požara.
OPASNOST OD UBRIZGAVANJA U KOŽU
Raspršivač pod visokim tlakom može ubrizgati toksine u tijelo te prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede. Ako dođe do
ubrizgavanja, odmah potražite pomoć kirurga.
•
Pištolj za raspršivanje nemojte usmjeravati prema osobama ili životinjama niti ih prskati.
•
Ruke i ostale dijelove tijela držite podalje od izlivenog materijala. Primjerice, ne pokušavajte zaustaviti curenje
dijelom tijela.
•
Uvijek koristite štitnik vrha raspršivača. Ne raspršujte bez štitnika vrha raspršivača.
•
Koristite mlaznice marke Graco.
•
S oprezom čistite i mijenjajte vrh raspršivača. U slučaju da se mlaznica začepi tijekom prskanja, slijedite postupak
za otpuštanje tlaka kako biste isključili uređaj i otpustili tlak prije odvajanja mlaznice koju ćete čistiti.
•
Oprema ostaje pod tlakom i nakon isključivanja napajanja. Ne ostavljajte opremu pod naponom ili pod tlakom
bez nadzora. Izvršite postupak za otpuštanje tlaka kada oprema nije pod nadzorom ili se ne upotrebljava te
prije servisiranja, čišćenja ili uklanjanja dijelova..
•
Provjerite da na crijevima i dijelovima uređaja nema znakova oštećenja. Zamijenite sva oštećena crijeva ili
dijelove.
•
Sustav može proizvesti pritisak jačine 3300 psi. Koristite zamjenske dijelove ili dodatnu opremu tvrtke Graco koja
ima najmanje 3300 psi.
•
Uvijek aktivirajte sigurnosnu blokadu klipa kada ne vršite raspršivanje. Provjerite funkcionira li sigurnosna blokada
klipa ispravno.
•
Prije korištenja uređaja provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.
•
Upoznajte se s postupcima brzog zaustavljanja uređaja i ispuštanja tlaka. U potpunosti se upoznajte s kontrolama
uređaja.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
3
Upozorenja
UPOZORENJE
OPASNOST OD UGLJIČNOG MONOKSIDA
Ispušni plinovi sadrže otrovni ugljični monoksid koji je bez boje i mirisa. Udisanje ugljičnog monoksida može
prouzročiti smrt.
•
Nemojte raditi u zatvorenom prostoru.
OPASNOST OD POGREŠNE UPORABE OPREME
Pogrešna uporaba može uzrokovati smrt ili ozbiljne povrede.
•
Ne koristite se uređajem kad ste umorni ili pod utjecajem droga ili alkohola.
•
Nemojte prijeći vrijednost maksimalnog radnog tlaka ili dopuštene vrijednosti temperature onog dijela koji ima
najnižu temperaturnu vrijednost. Pogledajte odjeljak Tehnički podaci u svim priručnicima uređaja.
•
Koristite tekućine i otapala koji su kompatibilni s dijelovima uređaja koje se može močiti. Pogledajte odjeljak
Tehnički podaci u svim priručnicima uređaja. Pročitajte upozorenja proizvođača tekućine i razrjeđivača. Za
potpune obavijesti o materijalu zatražite sigurnosno-tehnički list (MSDS) od distributera ili prodavača.
•
Ne napuštajte radno područje dok je oprema pod naponom ili pod tlakom.
•
Isključite svu opremu i slijedite Postupak za otpuštanje tlaka kada se oprema ne koristi.
•
Svakodnevno provjeravajte uređaj. Istrošene ili uništene dijelove odmah popravite ili zamijenite samo originalnim
zamjenskim dijelovima proizvođača.
•
Opremu nemojte mijenjati ili modificirati. Izmjene ili modifikacije mogu poništiti odobrenja agencije i stvoriti
sigurnosnu opasnost.
•
Provjerite je li sva oprema deklarirana i odobrena za rad u okruženju u kojem se njome koristite.
•
Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Za dodatne obavijesti obratite se svom distributeru.
•
Cijevi i kabele provedite dalje od prometnih površina, oštrih rubova, pomičnih dijelova i vrućih površina.
•
Cijevi nemojte plesti ili savijati niti ih koristiti za povlačenje uređaja.
•
Djecu i životinje držite dalje od radnog prostora.
•
Poštujte sve primjenjive sigurnosne propise.
OPASNOST OD ALUMINIJSKIH DIJELOVA POD TLAKOM
Uporaba tekućina koje su nekompatibilne s aluminijem u opremi pod tlakom može uzrokovati ozbiljne kemijske
reakcije i lom opreme. Nepoštivanje ovog upozorenja može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili oštećenjem
imovine.
•
Ne upotrebljavajte 1,1,1-trikloroetan, metilen klorid, druga halogenirana ugljikovodična otapala ili tekućine koje
sadrže takva otapala.
•
Nemojte se koristiti izbjeljivačima na bazi klora.
•
Mnoge druge tekućine mogu sadržavati kemikalije koje mogu reagirati s aluminijem. Kompatibilnost provjerite
sa svojim dobavljačem materijala.
OPASNOST OD DIJELOVA U POKRETU
Pokretni dijelovi mogu prikliještiti, porezati ili otkinuti prste i druge dijelove tijela.
•
Držite se podalje od dijelova u pokretu.
•
Ne koristite se uređajem ako su s njega uklonjeni štitnici ili zaštitni poklopci.
•
Oprema može započeti s radom bez upozorenja. Prije provjere, pomicanja ili servisiranja uređaja izvedite
postupak za otpuštanje tlaka i isključite sve izvore napajanja.
OPASNOST OD ZAPETLJAVANJA
Rotirajući dijelovi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede
•
Držite se podalje od dijelova u pokretu.
•
Ne koristite se uređajem ako su s njega uklonjeni štitnici ili zaštitni poklopci.
•
Prilikom rada s opremom nemojte nositi odjeću koja ne prianja uz tijelo, nakit ili raspuštenu kosu.
•
Oprema može započeti s radom bez upozorenja. Prije provjere, pomicanja ili servisiranja uređaja izvedite
postupak za otpuštanje tlaka i isključite sve izvore napajanja.
4
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Upozorenja
UPOZORENJE
OPASNOST OD OTROVNIH TEKUĆINA ILI PARA
Otrovne tekućine ili pare mogu prouzročiti opasne ozljede ili smrt ako zapljusnu oči ili kožu, ako ih se udahne ili
proguta.
•
Pročitajte sigurnosno-tehnički list (STL) kako biste saznali koje su posebne opasnosti tekućina koje koristite.
•
Opasne tekućine skladištite u posudama odobrenima za tu namjenu i odlažite ih u skladu s važećim uputama.
OPASNOST OD OPEKOTINA
Površine uređaja i tekućina koju se zagrijava mogu tijekom rada postati vrlo vrući. Kako bi se izbjegle ozbiljne
opekline:
•
Ne dirajte vruću tekućinu ili opremu.
OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU
Obucite prikladnu zaštitnu opremu kad se nalazite u radnom području kako biste spriječili ozbiljne ozljede
uključujući ozljede oka, gubitak sluha, udisanje otrovnih para i opekline. Ova zaštitna oprema uključuje, ali nije
ograničena na:
•
Zaštitne naočale i zaštitu za uši.
•
Respiratore, zaštitnu odjeću i rukavice koje preporučuje proizvođač tekućine i otapala.
OPASNOSTI VEZANE UZ AKUMULATOR
Baterija može procuriti, eksplodirati, prouzročiti opekline ili uzrokovati eksploziju ako se njome nepravilno rukuje.
Sadržaj otvorene baterije može uzrokovati ozbiljnu iritaciju i/ili kemijske opekline. Ako se prolije po koži, isperite
vodom i sapunom. Ako dođe u kontakt s očima, ispirite vodom barem 15 minuta te odmah potražite medicinsku
pomoć.
•
Koristite samo onu vrstu baterije koja je propisana za uporabu s tim uređajem. Pogledajte Tehnički podaci.
•
Zamjenu baterije vršite samo u dobro prozračenim prostorima, dalje od zapaljivih materijala, uključujući boje
i otapala.
•
Ne odlažite bateriju u vatru ili na mjestima s temperaturom iznad 50 °C (122 °F). Baterija bi mogla eksplodirati.
•
Ne bacajte bateriju u vatru.
•
Ne izlažite bateriju vodi ili kiši.
•
Ne rastavljajte, drobite ili bušite bateriju.
•
Ne koristite i ne punite bateriju koja je razbijena ili oštećena.
•
Za odlaganje baterija poštujte lokalne propise i/ili pravila.
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
Opasan napon prisutan je u upravljačkoj kutiji dok je motor u radu.
•
Ugasite motor prije servisiranja opreme.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
5
Upozorenja
Važne informacije o laseru za uređaje s laserskom opcijom
UPOZORENJE
OPASNOST OD SVJETLOSTI LASERA: IZBJEGAVAJTE IZRAVAN KONTAKT S OČIMA
Izloženost očiju laserskoj svjetlosti klase IIIa3/3R razine može predstavljati opasnost od ozljede oka (šarenice),
uključujući točkasto sljepilo ili druge ozljede šarenice. Izbjegavajte izravan kontakt s očima:
•
Nikada ne gledajte u lasersku zraku i ne usmjeravajte zraku u oči drugih ljudi, čak i na velikim udaljenostima.
•
Nikada ne obasjavajte laserom površine poput zrcala koje mogu izazvati refleksije zrake.
•
Laser postavite na visinu i pod kutom koji će sprječavati da laserska zraka svijetli izravno u oči.
•
Odmah prekinite emitiranje laserske svjetlosti ako se zraci približi osoblje, životinje ili reflektivni predmeti.
•
Isključite laser kada nije pod nadzorom.
•
Ne skidajte natpise upozorenja s lasera.
•
Ovaj proizvod smiju koristiti samo propisno obučeni rukovatelji za laser.
•
Ne dozvolite da se laser usmjerava prema prometu, vozilima ili teškoj opremi. Čak i ako ne nanese ozljede na
velikoj udaljenosti, jak sjaj lasera može skrenuti pozor ili omesti rad vozila.
•
Ne usmjeravajte laser prema letjelicama ili policijskim službenicima. To se na mnogim mjestima smatra kaznenim
djelom koje se može kazniti zatvorom, visokim novčanim kaznama ili oboje.
•
Nemojte rastavljati laserski proizvod. Sve servisne postupke obavite u tvornici.
•
Laser se mora ISKLJUČITI kada se čiste leće kako ne bi došlo do neželjenog loma svjetlosti iz lasera.
OPASNOST ZRAČENJA LASERA
Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje propisani mogu dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
•
Ne otvarajte i ne rastavljajte kućište lasera ni pod kojim okolnostima. To može dovesti do izvrgavanja potencijalno
opasnim razinama laserskog zračenja.
•
U unutrašnjosti nema dijelova koji se mogu servisirati. Uređaj je tvornički zapečaćen.
OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE
Izravno povezivanje na izvor s generatorom može pod određenim uvjetima izazvati kratki spoj ili iskrenje.
•
Priključite GL1700 samo na namjenski 12 voltni istosmjerni baterijski izvor.
Odlaganje akumulatora
Baterije ne bacajte u smeće. Baterije reciklirajte u skladu s lokalnim propisima. Da biste pronašli lokaciju za recikliranje u SAD-u
i Kanadi, nazovite 1-800-822-8837 ili posjetite www.call2recyle.org.
6
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Izbor mlaznice
ti27605a
ti27510a
ti27509a
ti27508a
ti27507a
ti27506a
ti27606a
ti27606a
ti27505a
Izbor mlaznice
in.
(cm)
in.
(cm)
in.
(cm)
in.
(cm)
4
286321
3 – 4 (7 – 10)
286323
3 – 4 (7 – 10)
4
286325
3 – 4 (7 – 10)
4
286327
3 – 4 (7 – 10)
4
286331
3 – 4 (7 – 10)
4
286423
4 – 5 (10 – 13)
4
286425
4 – 5 (10 – 13)
4
286427
4 – 5 (10 – 13)
4
286429
4 – 5 (10 – 13)
4
286433
4 – 5 (10 – 13)
286525
5 – 6 (13 – 15)
4
286527
5 – 6 (13 – 15)
4
286529
5 – 6 (13 – 15)
4
286531
5 – 6 (13 – 15)
4
286533
5 – 6 (13 – 15)
286535
5 – 6 (13 – 15)
4
4
4
286627
6 – 8 (15 – 20)
4
286629
6 – 8 (15 – 20)
4
286631
6 – 8 (15 – 20)
4
286633
6 – 8 (15 – 20)
4
286635
6 – 8 (15 – 20)
4
4
286729
8 – 10 (20 – 25)
286735
8 – 10 (20 – 25)
286831
8 – 12 (20 – 30)
286833
8 – 12 (20 – 30)
286835
8 – 12 (20 – 30)
4
286935
9 – 12 (23 – 30)
4
4
4
4
Nastavci manji od otvora veličine 0,021 mogu dovesti do slabog miješanja materijala, a moguće je i njihovo često
začepljivanje.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
7
Identifikacijska oznaka komponente – LLV 200MMA
Identifikacijska oznaka komponente – LLV 200MMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
Zaslon
Regulator pištolja za raspršivanje
Glavni ventil/ventil raspršivača
Razdjelnik filtra
Sigurnosna blokada klipa
Regulatori motora
Cijevi za pražnjenje i odvodne cijevi
Ventil za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE crpke
Regulacija tlaka
Regulator skretanja
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ZAUSTAVLJANJE motora
Akumulator od 12 volta
Pokretač pištolja
Laser za označavanje
Sklopka za gašenje motora
Identifikacijska oznaka
Crpka za tekućinu na strani A
Crpka za tekućinu na strani B
Zračni ventil za pročišćavanje
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Prepoznavanje komponenata – pištolj za taljenje
Prepoznavanje komponenata – pištolj za taljenje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ventil za tekućinu na strani A
Ventil za tekućinu na strani B
Adapter nastavka za raspršivanje
Zračni priključak od 1/4” na principu pritiska za
spajanje, namijenjen za pokretanje
Prigušivač
Kućište tekućine
Priključak za podmazivanje (ispod poklopca)
Ručka
Opcijski ulaz zraka
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Sigurnosna blokada klipa
Razdjelnik tekućine pištolja
Mlaznica komore za miješanje
Ulazi za tekućinu (po izboru) (prikazana je strana A)
Prsten za zaključavanje
Ulaz za tekućinu (prikazana je strana A)
Okidač
Prednji sigurnosni prsten
Zračni priključak od 1/4” na principu pritiska za
spajanje, namijenjen za pročišćavanje
9
Sigurnosna blokada klipa
Sigurnosna blokada klipa
Gubitak tlaka zraka
Aktivirajte sigurnosnu blokadu klipa svaki put kada rukujete
pištoljem izvan držača i kada je pištolj pod tlakom, kako
biste izbjegli slučajno okidanje.
U slučaju gubitka tlaka zraka, pištolj će nastaviti
s raspršivanjem. Da biste isključili pištolj, učinite nešto od
sljedećeg:
•
Gurnite Sigurnosna blokada klipa, str. 10,
•
Zatvoriti ventile za tekućinu A i B.
RIZIK OD UBRIZGAVANJA
Kako biste spriječili ozbiljne ozljede od tekućine pod
tlakom, kao što su ubrizgavanje u kožu, ozljede od
mlazova tekućine i pomičnih dijelova, aktivirajte
sigurnosnu blokadu klipa kad rukujete pištoljem izvan
držača.
Za aktiviranje sigurnosne blokade klipa: Pritisnite gumb
i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu. Ako je blokada
aktivirana, pištolj se neće pokrenuti.
Aktivirano
TI2409A
Za deaktivaciju sigurnosne blokade klipa: Pritisnite
gumb i okrećite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
dok ne iskoči. Gumb i tijelo pištolja bit će međusobno
udaljeni.
Deaktivirano
TI2410A
10
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Teorija o radu pištolja
Teorija o radu pištolja
Aktivirani pištolj (raspršivanje tekućine)
Deaktivirani pištolj (pročišćavanje zrakom)
Komora za miješanje (19) vraća se natrag i prekida protok
zraka za pročišćavanje. Priključci za protustrujno
ubrizgavanje (IP) poravnavaju se s otvorima za tekućinu
bočnih brtvi (18c), što omogućava protok tekućine kroz
mlaznicu komore za miješanje (N).
Komora za miješanje (19) pomiče se prema naprijed
i prekida protok tekućine. Priključci za protustrujno
ubrizgavanje (IP) otvaraju se prema komori zraka (AC)
omogućujući zraku za pročišćavanje da protječe kroz
mlaznicu komore za miješanje (N).
NAPOMENA: Putanje protoka nisu prikazane u mjerilu
u svrhu jasnoće. Pogledajte popis dijelova, stranice 70-72,
za kataloške brojeve i referentne lokacije.
Pogledajte stranicu 28 za upotrebu priključka za
podmazivanje.
DEAKTIVIRANO JE
352þ,ãü$9$1-(
ZRAKOM NA
3,ã72/-8
18c
19
AC
=5$.=$352þ,ãü$9$1-(
AC
=5$.=$352þ,ãü$9$1-(
N
IP
AKTIVIRANO JE
5$635ã,9$1-(
7(.8ü,1(1$
3,ã72/-8
18c
19
N
IP
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
11
Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive tekućine za ispiranje)
Postupak uzemljivanja
(Samo za zapaljive tekućine za
ispiranje)
1.
Izvedite Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive
tekućine za ispiranje), str. 12.
2.
Postavite oba ventila za UKLJUČIVNJE/ISKLJUČIVANE
crpke na OFF (ISKLJUČENO).
3.
Sklopku za regulaciju tlaka okrenite na najnižu
postavku. Okinite iz svih pištolja u kantu za otpad kako
biste rasteretili tlak.
Ova oprema mora se uzemljiti kako bi se smanjio rizik od
statičnog iskrenja. Električno ili statičko iskrenje može
uzrokovati zapaljenje ili eksploziju isparina. Uzemljenje
čini vodič za odvod električne struje.
1.
Stroj za iscrtavanje postavite tako da gume nisu na
pločniku.
2.
Stroj za iscrtavanje isporučuje se sa stezaljkom za
uzemljenje. Stezaljka za uzemljenje mora se pričvrstiti
na uzemljeni predmet (npr. metalni stup znaka).
ti28013a
3.
4.
Uključite sve sigurnosne blokade klipa pištolja.
Okrenite ventile za punjenje u položaje za punjenje.
5.
Ako sumnjate da su mlaznica raspršivača ili crijevo
začepljeni ili da se tlak nije u potpunosti ispustio:
Odspojite obujmicu uzemljenja nakon završenog
ispiranja.
Postupak za oslobađanje
tlaka
a.
Skinite adapter nastavka za raspršivanje (3) i VRLO
POLAKO uklonite prednji sigurnosni prsten (17).
b.
U potpunosti otpustite maticu ili spojnicu.
c.
Odstranite sve smetnje iz crijeva ili mlaznice.
Ova oprema ostaje pod tlakom dok se tlak ručno ne
rastereti. Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede od tekućine
pod tlakom, kao što su ubrizgavanje u kožu, ozljede od
mlazova tekućine i pokretnih dijelova, izvršite postupak
oslobađanja tlaka nakon doziranja i prije čišćenja,
provjere i servisiranja opreme.
12
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Priprema/pokretanje
Priprema/pokretanje
5.
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Provedite Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive
tekućine za ispiranje), str. 12, ako koristite zapaljive
materijale.
3.
Napunite spremnik za gorivo.
ti27611a
6.
Postavite ventile za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
crpke na A i B strani na OFF (ISKLJUČENO). Postavite
ventil za proporcioniranje na „nesrazmjer“.
7.
Ako su uklonjeni, ugradite oba sita na usisne cijevi A i B.
Podmažite brtvenu maticu grla Gracovim sredstvom za
brtvljenje (TSL) radi smanjenja habanja brtve.
ti28014a
4.
Provjerite razinu ulja u motoru. Dodajte SAE 10W-30
(ljeti) ili 5W-30 (zimi). Pogledajte priručnik za motor.
ti27612a
ti27610a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
13
Priprema/pokretanje
8.
Okrenite oba ventila za punjenje u položaj za punjenje.
Regulator tlaka okrenite u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i postavite na najniži tlak.
d.
Postavite sklopku motora u položaj uključeno (ON).
ti27619a
ti28015a
e.
Povucite uže pokretača.
NAPOMENA: Minimalna veličina crijeva dopuštena
za pravilan rad raspršivača iznosi 3/8 inča x 11 stopa
i 1/4 inča x 7 stopa za LLV 200MMA.
9.
Pokrenite motor:
a.
Postavite ventil dovoda goriva u otvoreni položaj.
ti27620a
10. Kad se motor pokrene, postavite prigušnicu u otvoreni
položaj.
ti27616a
b.
Postavite prigušnicu u zatvoreni položaj.
ti27766a
11. Postavite gas u željeni položaj.
ti27617a
ti27618a
c.
Gas postavite na brzo.
ti28152a
ti27618a
ti28151a
14
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Priprema/pokretanje
12. Digitalni zaslon će biti aktivan kad se motor pokrene.
17. Smanjite tlak, okrenite ventil za punjenje u svrhu
raspršivanja.
18. Vratite vod za pražnjenje u kantu komponente B.
19. Aktivirajte sigurnosnu blokadu klipa.
13. Pomiješajte BPO katalizator s komponentom B po
preporuci proizvođača.
14. Postavite odvodnu cijev u kantu komponente B i cijev
za pražnjenje u odvojenu kantu za otpad.
15. Postavite ventil za UKLJUČIVANE/ISKLJUČIVANE crpke
na strani B na ON (UKLJUČENO). Crpka je sada aktivna.
20. Otvorite ventil za tekućinu na strani B (oko tri puna
okreta).
ti28017a
16. Povećajte regulator tlaka toliko da pokrenete crpku.
Crpka je napunjena kada tekućina teče iz cijevi za
pražnjenje.
15s
21. Deaktivirajte sigurnosnu blokadu klipa.
TI2410A
ti28016a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
15
Priprema/pokretanje
22. Držite pištolj prema uzemljenoj metalnoj kanti za
ispiranje. Aktivirajte pištolj i polako povećavajte tlak
dok pumpa ne počne glatko raditi.
27. Umetnite Mlaznicu u otvor mlaznice i čvrstu zavrnite
sklop na pištolj.
28. Izvršite probno raspršivanje na karton. Podesite tlak
kako biste postigli željene rezultate.
Raspršivač pod visokim tlakom može ubrizgati toksine
u tijelo te prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede. Curenje
nemojte zaustavljati rukom ili krpom.
23. Provjerite ima li kakvog curenja na spojnicama. U slučaju
curenja istog trena isključite raspršivač (OFF). Izvedite
Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12. Pritegnite
spojnice na kojima postoji curenje. Ponovite korake 1 –
22 u odjeljku Pokretanje. Ako nema curenja, nastavite
s aktiviranjem pištolja dok se sustav temeljito ne napuni.
Prijeđite na korak 24.
24. Zatvorite ventil za tekućinu na strani B putem pištolja
i ponovite korake 14 – 23 za crpku „A“ s materijalom
komponente A.
25. Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
26. Aktivirajte sigurnosnu blokadu klipa. Pomoću završetka
osigurača mlaznice utisnite brtvu OneSeal u štitnik
mlaznice tako da zakrivljenje naliježe uz otvor mlaznice.
29. Usmjerite pištolj u kantu za otpad i otvorite ventil zraka
za pročišćavanje kako biste očistili miješani materijal
s nastavka i adaptera nastavka za raspršivanje.
=5$.=$352þ,ãü$9$1-( 1$320(1$
Da biste izbjegli ozbiljnu ozljedu od ubrizgavanja pod
kožu, nemojte stavljati ruku ispred nastavka za
raspršivanje pri ugradnji ili uklanjanju nastavka i štitnika.
,6./-8þ(12 8./-8þ(12
Ventil mora biti otvoren za
þLãüHQMH PDWHULMDOD L] SLãWROMD
0DWHULMDO ]D SURþLãüDYDQMH
RGUåDYDIXQNFLRQDOQRVWSLãWROMD
L VSUMHþDYD RWYUGQMDYDQMH
PDWHULMDOD X NRPSRQHQWDPD
SLãWROMD
OBAVIJEST
Ventil zraka za pročišćavanje mora biti otvoren da bi se
materijal očistio iz pištolja. Materijal za pročišćavanje
održava funkcionalnost pištolja i sprječava otvrdnjavanje
materijala u komponentama pištolja.
16
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Priprema/pokretanje
Održavajte komponente A i B
odvojenima
Promjena materijala
OBAVIJEST
Promjena vrste materijala koja se koristi u vašoj opremi
zahtijeva posebnu pažnju kako bi se izbjegla oštećenja
opreme i zastoji.
Unakrsna kontaminacija može rezultirati otvrdnutim
materijalom u vodovima tekućine što može uzrokovati
ozbiljne ozljede ili oštetiti opremu. Da bi se spriječila
unakrsna kontaminacija:
•
•
Nikada nemojte mijenjati navlažene komponente A
s navlaženim komponentama B i obrnuto.
Nikada nemojte koristiti otapala na jednoj strani ako
su onečišćena upotrebom na drugoj strani.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
•
Kada mijenjate materijale, isperite opremu više puta
kako biste bili sigurni da je temeljito očišćena.
•
Uvijek očistite sita za ulaz tekućine na usisnim cijevima
nakon ispiranja.
•
Provjerite kemijsku kompatibilnost s proizvođačem
materijala.
17
Položaj pištolja
Položaj pištolja
Ugradnja pištolja
1.
Ako je pod tlakom, izvedite Postupak za oslobađanje
tlaka, str. 12.
2.
Stavite pištolje u držač pištolja. Pritegnite držače.
NAPOMENA: Kada iscrtavate preko rubnjaka, obujmica za
ugradnju može se zaokrenuti radi razmaka.
ti28129a
Odabir ručnih pištolja
4.
Priključite kabele pištolja na lijevu ili desnu pločicu za
izbor pištolja.
Namjestite pištolj
3.
Namjestite pištolj: gore/dolje, naprijed/natrag,
lijevo/desno. Pogledajte Tablica položaja pištolja,
str. 20 za primjere.
1
2
ti27780a
a.
Jedan pištolj: Odvojite pločicu za izbor pištolja od
otponca.
ti27781a
b.
Oba pištolja odjednom: Podesite obje pločice za
izbor pištolja u jednak položaj.
ti27782a
18
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Položaj pištolja
Odabir automatskih pištolja
1.
Uz pomoć gumba za odabir pištolja utvrdite koji pištolji
su aktivni. Svaka naprava za odabir pištolja ima
3 postavke: puna crta, OFF (ISKLJUČENO) i programirani
uzorak crte.
2.
Pištolje aktivirajte regulatorom otponca pištolja.
ti27881a
1s
ti27784a
4 primjera:
Gun
1
Gun
2
Gun
1
Gun
2
Gun
1
Gun
2
Gun
1
Gun
2
ti27785a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
19
Položaj pištolja
Tablica položaja pištolja
1
2
3
4
5
6
7
20
Jedna crta
Jedna crta do 24 in. (61 cm) širine
Dvije crte
Jedna ili dvije crte za prskanje oko prepreka
Rubnjak s jednim pištoljem
Rubnjak s dva pištolja
Dvije crte ili jedna crta do 24 inča (61 cm) širine
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Položaj pištolja
Nosači krakova pištolja
4.
Stegnite gumb kraka pištolja u željeni utor za krak
pištolja.
Ova jedinica opremljena je prednjim i stražnjim nosačima
pištolja kako bi rukovatelj mogao postaviti pištolje na
optimalno mjesto.
ti27798a
OBAVIJEST
Pazite da sva crijeva, kabeli i vodiči budu propisno
postavljeni kroz nosače i da NE stružu po gumi.
Dodir s gumom dovest će do oštećenja crijeva, kabela
i vodiča.
Promjena položaja pištolja
(Lijevo i desno)
Uklanjanje
Promjena položaja pištolja
(Sprijeda i straga)
1.
1.
Otpustite gumb vertikalnog kraka pištolja na nosaču za
ugradnju pištolja i uklonite ga.
Otpustite gumb kraka pištolja i uklonite gas kroz utor
za ugradnju kraka pištolja.
ti27799a
ti27796a
2.
Izvucite van sklop kraka pištolja (zajedno s pištoljem
i crijevima) kroz utor za krak pištolja.
2.
3.
Produžite traku za ugradnju na suprotnu stranu stroja.
Uvucite sklop kraka pištolja u željeni utor za krak
pištolja.
ti27800a
ti27797a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
21
Položaj pištolja
Ugradnja
Nema tekućine za prskanje
2.
1.
Ugradite vertikalni nosač za ugradnju pištolja na traku
za pištolj.
Okrenite vijak u ručki u smjeru kazaljke na satu ako se
ikona prskanja pojavi prije nego započne prskanje
tekućinom.
ti27802a
NAPOMENA: Pazite da sva crijeva, kabeli i vodiči budu
propisno postavljeni kroz nosače.
Nema ikone za prskanje
3.
Podešavanje senzora otponca
1.
Okrenite vijak u ručki u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu ako prskanje tekućinom započne prije nego se
pojavi ikona prskanja.
Pokrenite motor crtača. Ručno povucite otponac. Ikona
prskanja mora se pojaviti istodobno s početkom
prskanja tekućine.
HP automatska serija
ti27803a
4.
22
Nastavite s podešavanjem vijka u ručki sve dok se
trenutak pojavljivanja iskone prskanja i prskanje
tekućinom ne sinkroniziraju.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Položaj pištolja
Prilagodba užeta pištolja
3.
Uložite plastični držač užeta u rupu za uže na nosaču.
Prilagodbom užeta pištolja povećat će se ili smanjiti razmak
između ploče otponca i otponca pištolja. Razmak otponca
prilagodite prema postupku u nastavku.
Ručni pištolji
ti27806a
4.
Ugradite završetak užeta na zatik ploče otponca
u ugradite obujmicu.
Automatski
pištolji
(2 lokacije)
ti27807a
ti27885a
1.
Ključem otpustite sigurnosnu maticu na podešivaču
užeta.
5.
Postavite uže oko uređaja i gore kroz rupe za uže iza
nosača užeta.
ti27804a
2.
3.
Otpuštajte ili stežite podešivač sve dok ne postignete
željeni rezultat. NAPOMENA: Više izloženog navoja
znači da je razmak između otponca pištolja i ploče
otponca manji.
Ključem stegnite sigurnosnu maticu na podešivaču
užeta.
ti27808a
6.
Provucite omču na završetku užeta kroz pravokutnu
rupu na nosaču i utaknite držač užeta u nosač
pokretača. Ugradite završetak užeta na šipku pokretača
i ugradite zatik.
Dodavanje kabela pištolja (automatskog
pištolja)
HP automatska serija može biti opremljena s dva pokretača
pištolja. Svaki pokretač pištolja može pokretati jedno uže.
1.
Odaberite kraj užeta s podešivačem.
2.
Ugradite izloženi dio užeta kroz utor za na nosaču užeta.
ti27809a
ti27805a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
23
Položaj pištolja
Prilagodba ravne crte
4.
Prednji kotač postavljen je na sredinu jedinice i omogućava
rukovatelju oblikovanje ravnih crta. S vremenom se kotač
može razdesiti i bit će potrebna ponovna prilagodba.
Ponovno centriranje obavite u skladu sa sljedećim
postupkom:
1.
Gurnite stroj za iscrtavanje. Ponavljajte korake 2 i 3 dok
stroj ne bude vozio ravno. Stegnite vijak na ploči za
centriranje kotača kako biste fiksirali novi položaj
kotača.
Otpustite vijak na nosaču prednjeg kotača.
ti27813a
Prilagodba upravljačke ručice
ti27810a
2.
Ako stroj za iscrtavanje linija zakreće udesno, otpuštajte
lijevi vijak za fiksiranje i stežite desni vijak za fiksiranje
za precizno podešavanje.
ti27811a
3.
Ako stroj za iscrtavanje linija zakreće ulijevo, otpuštajte
desni vijak za fiksiranje i stežite lijevi vijak za fiksiranje.
ti27812a
24
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Položaj pištolja
Točkasti laser
4.
Položite vodiče od sklopke do baterije i spojite ih na
priključke (+) i (-).
OPASNOST OD SVJETLOSTI LASERA. Izbjegavajte izravan
kontakt s očima.
1.
Uklonite poklopac baterije.
ti27818a
5.
Spojite vodiče sklopke na kabelski svežanj.
6.
Vratite poklopac baterije.
ti27886a
2.
Pričvrstite sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na
željenom mjestu na rukohvatu.
ti27815a
3.
ti27888a
Pričvrstite laser na željenom mjestu na kraku pištolja.
7.
Uključite laser i pozicionirajte točku ispod glave
pištolja.
ti27816a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
25
Čišćenje
Čišćenje
5.
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Skinite štitnik i nastavak sa svih pištolja i stavite
u aceton.
Postavite ventil crpke na strani B u položaj ON
(UKLJUČENO). Crpka je sada aktivna.
ti28017a
6.
3.
Povećajte regulator tlaka toliko da pokrenete crpku.
Crpka je napunjena kada otapalo teče iz cijevi za
pražnjenje.
Odvrnite poklopac obaju razdjelnika filtra, uklonite
filtar i sastavite ih bez filtra.
15s
ti28016a
4.
26
7.
Smanjite tlak, okrenite ventil za punjenje u svrhu
raspršivanja.
8.
Vratite vod za pražnjenje u kantu komponente B.
9.
Aktivirajte sigurnosnu blokadu klipa.
Postavite stranu B kompleta odvodne cijevi
u uzemljenu metalnu kantu djelomično napunjenu
acetonom. Spojite žicu za uzemljenje na dobro
uzemljenje.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Čišćenje
10. Otvorite ventil za tekućinu B (oko tri puna okreta).
14. Očistite komoru za miješanje, nastavak i štitnik
nastavka acetonom.
TI3375A
ISPIRANJE
15. Napunite crpku tekućinom Pump Armor i ponovno
montirajte filtar, štitnik i nastavak.
11. Deaktivirajte sigurnosnu blokadu klipa.
16. Rastavljanje prednjeg kraja pištolja za taljenje,
str. 47.
17. Uklanjanje komore za miješanje i uložaka s bočnim
brtvama, str. 48, koraci 7-8, stavite u aceton.
TI2410A
12. Držite pištolj prema uzemljenoj metalnoj kanti za
ispiranje. Aktivirajte pištolj i polako povećavajte tlak
tekućine dok crpka ne počne neometano raditi.
18. Podmažite O-prstene, pogledajte Podmazivanje,
str. 46.
19. Rastavljanje nepovratnih ventila, str. 50, korak 5,
stavite u aceton s nastavcima i zračnim poklopcem.
20. Podmažite O-prstene, pogledajte Podmazivanje,
str. 46.
21. Ponovno sastavite prednji kraj pištolja za taljenje,
str. 47.
22. Ponovno sastavljanje komore za miješanje i uložaka
s bočnim brtvama, str. 49.
23. Ponovno sastavljanje nepovratnih ventila, str. 50.
13. Zatvorite ventil za tekućinu B, postavite ventil crpke B
na OFF (ISKLJUČENO). Ponovite korake 4 – 12 za crpku
na strani A i pištolj.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
24. Uvijek kad spremate uređaj nakon prskanja, napunite
brtvenu maticu otvora s TSL kako biste umanjili
trošenje brtve.
27
Čišćenje
U slučaju isključivanja preko noći
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Ostavite ventil za pročišćavanje zrakom uključen,
a pištolj deaktiviran dok stroj još radi.
NAPOMENA: Podmazujte pištolj svakodnevno kako biste
spriječili dvokomponentno stvrdnjavanje i održavali prolaz
tekućine čistim. Zrak za pročišćavanje prenosi maglicu
maziva kroz zračnu komoru (AC), priključke za protustrujno
ubrizgavanje (IP) i mlaznicu komore za miješanje (N) pri
čemu prekriva sve površine. Koristite mazivo 117773 tvrtke
Graco, pogledajte stranicu 87.
NAPOMENA: Putanje protoka nisu prikazane u mjerilu
u svrhu jasnoće. Pogledajte popis dijelova, stranice 70-72,
za kataloške brojeve i referentne lokacije.
DEAKTIVIRANO JE
352þ,ãü$9$1-(
ZRAKOM NA
3,ã72/-8
18c
19
AC
=5$.=$352þ,ãü$9$1-(
N
IP
3.
Skinite poklopac priključka za podmazivanje (37).
Pomoću pištolja za mazivo, ulijevajte mazivo u priključak
(25) sve dok se maglica maziva ne počne raspršivati iz
komore za miješanje (N). Nemojte pretjerano podmazati;
aktivirajte pištolj najviše 2 puta. Nemojte raspršivati
maglicu maziva na raspršeni materijal.
4.
Zamijenite poklopac za podmazivanje (37).
28
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
LineLazer V LiveLook zaslon
HP automatska serija
35(%$&,9$1-(,=0(ĉ835,.$=$35(6.2þ(12*
&,./86$,ã,5,1(/,1,-(=$=$6/218
=$'$1(3267$9.(=$35(6.$.$1-(/,1,-(
,*80%=$2'$%,5
'D ELVWH VSUHPLOL RPLOMHQH ]DGDQH SRVWDYNH XQHVLWH åHOMHQH
GXåLQHERMHLUD]PDNDVWUHOLFDPD]DSRGHãDYDQMH=DWLPSULWLVQLWH
LGUåLWH$%LOL&GDELVWHXQLMHOLYULMHGQRVWXRPLOMHQHSRVWDYNH
2YHSRVWDYNHIXQNFLRQLUDMXMHGQDNRNDR)DYRULWLQDUDGLRXUHÿDMX
DXWRPRELOD
2'$%(5,7(1$þ,11$.2-,&59(1,*80%
32.5(ü(3,ã72/M= 'UåLWHJXPE]DUDSUãLYDQMHSXVWLWHJD]D
]DXVWDYOMDQMH UXþQR 6 3ULWLVQLWH]DMHGQRNUDWQRLVSDOMLYDQMHXQDþLQXSUHVNDNDQMD
A= 3ULWLVQLWHJXPE]DUDVSUãLYDQMHSULWLVQLWHSRQRYQR]D
]DXVWDYOMDQMH DXWRPDWVNL 8GDOMHQRVWYRåQMH
3212912
3267$9/-$1-(² brisanje poslova
=$3,6,9$1-(
326/$
35(*/('
=$6/21$6
,=%251,.20
675(/,&(=$
32'(ã$9$1-(
*80%,=$835$9/-$1-($8720$76.,03,ã72/-(0
3ULWLVQLWH ]D RGDELU SXQH FUWH 3ULWLVQLWH ]D LVNOMXþLYDQMH =DGUåLWH VHNXQGX GD ELVWH
RGDEUDOL3UHVNDNDQMHOLQLMH
ZASLON ISCRTAVANJA
Glavni zaslon iscrtavanja. Mora biti
XRYRPQDþLQXUDGDNDNRELVH
HOHNWURQLþNLDNWLYLUDOLSLãWROM
1DRYRP]DVORQXPRåHWHSRVWDYLWL
FLNOXVHDXWRPDWVNRJSUHVNDNDQMD
2GDEHULWHSUHVNDNDQMHOLQLMHQD
RGDEUDQRPSLãWROMX]DLVSDOMLYDQMH
8QHVLWHåHOMHQXXGDOMHQRVWERMHL
UD]PDNDWH]DSRþQLWHVUDVSUãLYDQMHP
3ULWLVQLWHJXPE(NDNRELVWH
RGDEUDOLQDþLQDNWLYDFLMHSLãWROMD
SXWHPFUYHQRJJXPED
0 'UåLWH]DUDVSUãLYDQMHSXVWLWH
6
$
]D]DXVWDYOMDQMH
3ULWLVQLWH]DMHGQRNUDWQR
LVSDOMLYDQMHXQDþLQXSUHVNDNDQMD
3ULWLVQLWH]DSRþHWDN
SULWLVQLWH]D]DXVWDYOMDQMH
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
1$þ,15$'$=$0-(5(1-(
1DÿLQUDGD]DPMHUHQMH0RåHWH
L]YUãLWLGRPMHUHQMDWDNRGDSULWLVQHWH
FUYHQLJXPE]DSRþHWDNPMHUHQMDLGD
JDSRQRYQRSULWLVQHWH]D]DYUãHWDN
PMHUHQMD
$NRMHRGDEUDQDXWRPDWVNLSLãWROM YLGL
GROMH LSULWLVQXWMHFUYHQLJXPEWRþND
üHVHSRVWDYOMDWLVYDNLK´GRNVHQH
RWSXVWLFUYHQLJXPE
1$þ,15$'$=$2=1$þ$9$1-(
1DÿLQUDGD]DR]QDÿDYDQMH3RVWDYLWH
WRþNXQDRGDEUDQRMXGDOMHQRVWLGDELVWH
R]QDþLOLSDUNLUDOLãWH
8QHVLWHYHOLþLQXSDUNLUDOLãWDDNWLYLUDMWH
DXWRPDWVNLSLãWROMSULWLVQLWHFUYHQLJXPE
LSRNUHüLWHVWURM=D]DXVWDYOMDQMH
WRþNDQMDSRQRYQRSULWLVQLWHFUYHQLJXPE
)DYRULWHPRåHWHVSUHPLWLNDRLQD
JODYQRP]DVORQX
3267$9/-$1-(,1)250$&,-(
3RVWDYNDPDLLQIRUPDFLMDPDPRåHWH
SULVWXSLWLVRYRJ]DVORQD
=DSUHFL]QHL]UDþXQHXGDOMHQRVWL
VWURMPRUDELWLNDOLEULUDQ3ULWLVQLWH$
]DNDOLEULUDQMHVWURMD3ULPLMHQLWH
XGDOMHQRVWRGQDMPDQMH LOLYLãH
KALKULATOR PARKIRNOG
0-(67$
YLGLVWUDQLFX 35
KALKULATOR KUTA
YLGLVWUDQLFX 36
29
LineLazer V LiveLook zaslon
Početno podešavanje
(HPautomatska serija)
SAD jedinice
Tlak = psi
Volumen = galoni
Udaljenost = stope
Debljina crte = mil
Početno podešavanje služi za pripremu stroja za iscrtavanje
na temelju brojnih parametara koje unosi korisnik. Odabir
jezika i mjernih jedinica može se podesiti prije početka rada
ili se mogu promijeniti kasnije.
SI jedinice
Tlak = bara (dostupni MPa)
Volumen = litre
Udaljenost = metri
Debljina crte = mikroni (dostupna jedinica g/m2)
Jezik
Specifična težina boje = strelicama GORE i DOLJE
podesite specifičnu težinu. Potrebno za određivanje
debljine boje.
U odjeljku Postavljanje/Informacije odaberite odgovarajući
jezik pritiskom na
sve dok se ne pojavi jezik.
NAPOMENA: Sve jedinice se u bilo kojem trenutku
mogu pojedinačno mijenjati.
Kalibracija
A
CALIBRATION
B
SETTINGS
C
INFORMATION
D
ENG SPA FRE DEU RUS
E
LAYOUT MODE
WORLD
1.
Provjerite tlak u gumama 55 ± 5 psi (379 ± 34 kPa) i po
potrebi ih dopunite.
2.
Razvucite čelični metar na udaljenost veću od 26 stopa
(8 m).
ti35233a
ENG = Engleski
SPA = španjolski
FRE = Francuski
DEU = Njemački
RUS = Ruski
SVIJET = Simboli, pogledajte. Opisi simbola, str. 89
NAPOMENA: Jezik se kasnije može promijeniti.
Uređaji
Pritisnite
za unos postavki i zatim opet
za unos
jedinica. Odaberite odgovarajuće mjerne jedinice.
26 Ft.
8M
ti27829a
ti27828a
30
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
3.
Pritisnite
za odabir Podešavanje/Informacije.
A
CALIBRATION
B
SETTINGS
C
INFORMATION
D
ENG SPA FRE DEU RUS
E
LAYOUT MODE
6.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak kalibracije.
ti27912a
WORLD
7.
Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed. Zadržite
točku lasera na čeličnom metru.
8.
Zaustavite se kada se laser poravna s 26 ft (8 m)
ili udaljenošću na čeličnom metru (udaljenost
od 25 ft/7,6 m).
9.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
dovršetak kalibracije.
ti35233a
4.
5.
Pritisnite
radi kalibracije. Podesite TRAVEL DIST
(udaljenost za vožnju) na 25 ft (7,6 m) ili više. Veće
udaljenosti će osigurati bolju točnost, ovisno
o uvjetima.
Uključite i poravnajte točku lasera s 1 stopom (30,5 cm)
na čeličnom metru.
ti27912a
•
Kalibracija nije dovršena kada se prikazuje simbol
uskličnika
•
.
Kalibracija je završena kada se prikazuje simbol
kvačice
.
10. Kalibracija je sada dovršena.
Idite na Način rada za mjerenje (HP automatska serija),
str. 33 i potvrdite točnost metrom.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
31
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje linija (HP automatska serija)
Ref. dijela
1
2
Odaberite “Favorit”, pritisnite kraće od jedne sekunde.
Rad u načinu rada za iscrtavanje
Spremite “Favorit”, pritisnite duže od tri sekunde.
Stroj za iscrtavanje mora biti u pogonu prije aktiviranja
regulatora otponca pištolja.
Ciklički prikaz širine crte ili vrijednosti boje i razmaka
1.
Pazite da je motor u radu.
Cikličko kretanje između ručnog načina rada,
poluatomatskog načina rada, automatskog načina
rada.
2.
Gumbima za aktiviranje pištolja odaberite pištolje
i vrstu crte.
Ručni način rada
: Pritisnite i držite regulator
otponca pištolja za iscrtavanje.
3
Poluautomatski način rada
: Pritisnite
i otpustite regulator otponca pištolja za iscrtavanje
programirane duljine kada se nalazite u načinu rada
za preskakanje.
Automatski način rada
: Pritisnite i otpustite
regulator otponca pištolja za početak iscrtavanja.
Opet pritisnite i otpustite gumb za zaustavljanje.
4
Ponovno postavljanje udaljenosti.
5
Uređaj za prikupljanje podataka o poslu, stranica 42.
6
Listanje među zaslonima izbornika.
7
Gumbi za prilagodbu duljine crte i razmaka ILI širine
crte.
8
Upravljački gumbi za aktiviranje automatskih pištolja.
9
Debljina u MIL-ima. Za vrijeme raspršivanja prikazuje
se “Instant MIL avg”. Kada se zaustavite, prikazuje se
“Job MIL avg”.
10 Ukupna količina raspršene boje u galonima (litrama),
crpke A i B
ti27893a
3.
Pritisnite regulator otponca pištolja za početak
raspršivanja.
ti27881a
U automatskom načinu rada ili u poluautomatskom načinu
rada
ili
će treptati kada je regulator otponca
pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način rada aktivan.
11 Ukupna duljina iscrtane crte.
12 Tlak, crpke A i B
32
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za mjerenje (HP
automatska serija)
2.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja.
Pomaknite stroj za iscrtavanje prema naprijed ili prema
natrag. (Pomicanje prema natrag predstavlja negativnu
udaljenost.)
Način rada za mjerenje zamjenjuje metar za mjerenje
udaljenosti pri određivanju područja koje će se iscrtavati.
1.
Uz pomoć
odaberite Measure Mode (Način
rada za mjerenje).
ti27842a
3.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
završetak izmjerene duljine. Može prikazati najviše šest
duljina.
Najnovije mjerenje duljine također se sprema kao izmjerena
udaljenost na zaslonu kalkulatora parkirnog mjesta.
Pogledajte Kalkulator parkirnog mjesta, str. 35.
Ako se aktivira automatski pištolj, u bilo kojem trenutku
pritisnite i držite regulator otponca pištolja za nanošenje
točke. Ako se okidač drži pritisnutim za vrijeme pomicanja
stroja za iscrtavanje, točka će se označiti na svakih 12 inča
(30,5 cm).
Ref. dijela
1
Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak
mjerenja.
2
Držite za vraćanje vrijednosti na nulu.
3
Uređaj za prikupljanje podataka o poslu, stranica 42.
4
Listajte među zaslonima glavnog izbornika
5
Zadnje obavljeno mjerenje
6
Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak
mjerenja
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
33
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje
2.
Gumbima za aktiviranje pištolja odaberite pištolje.
Način rada za iscrtavanje koristi se za izračunavanje
i označavanje parkirnih mjesta na parkiralištu.
1.
Uz pomoć
odaberite Layout Mode (Način rada
ti27918a
za iscrtavanje).
3.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
pomicanje stroja za iscrtavanje naprijed.
ti27912a
Ref. dijela
1
Otvorit će se izbornik Stall Calculator (Kalkulator
parkirnog mjesta).
Pogledajte Kalkulator parkirnog mjesta, str. 35.
2
Otvorit će se izbornik Angle Calculator (Kalkulator
kuta).
Pogledajte Kalkulator kuta, str. 36.
3
Odaberite “Favorit”, pritisnite kraće od jedne
sekunde.
4.
Po zadanim postavkama stroj za iscrtavanje postavlja
točku na svakih 9,0 ft (2,7 m) kako bi označio veličinu
parkirnog mjesta. Veličina parkirnog mjesta može se
podešavati.
5.
Točke se postavljaju sve dok se regulator otponca
pištolja ponovno ne pritisne i otpusti.
Indikator na zaslonu naizmjence trepće kada je regulator
otponca pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način
rada aktivan.
Spremite “Favorit”, pritisnite duže od tri sekunde.
4
Prikupljanje podataka o poslu, stranica 42.
5
Listajte među zaslonima izbornika.
6
Prilagodite veličinu parkirnog mjesta/razmak među
točkama.
7
Prilagodite veličinu točke.
8
Upravljački gumbi za aktiviranje automatskog
pištolja.
9
Tlak, crpke A i B
10 Ukupna količina raspršene boje u galonima (litrama),
crpke A i B
34
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
Kalkulator parkirnog mjesta
2.
Kalkulator parkirnog mjesta koristi se za određivanje veličine
parkirnog mjesta. Stroj za iscrtavanje će podijeliti izmjerenu
duljinu s veličinom parkirnog mjesta kako bi odredio broj
parkirnih mjesta koja se mogu smjestiti u izmjerenoj duljini.
Korisnik može prilagoditi broj parkirnih mjesta kako bi
zaokružio broj i zatim će se izračunati širina parkirnog mjesta.
1.
Uz pomoć
Kad mjerite između ivičnjaka, udaljenost od stražnje
gume/ivičnjaka do pištolja/laserske točke može se
izračunati postavom vrijednosti za pomak (x).
a.
Vratite stroj za iscrtavanje do ivičnjaka, te pomoću
trake za mjerenje izmjerite od mjesta na kojem guma
dodiruje ivičnjak do laserske točke na tlu.
b.
Upotrijebite
c.
Ova se vrijednost može pohraniti tako da držite
2 sekunde.
d.
Vrijednost pohranjena pod
se može dodati
izmjerenoj udaljenosti prije ili nakon mjerenja
udaljenosti između ivičnjaka.
e.
Vrijednost pomaka (x) se može prilagoditi prije ili
odaberite Layout Mode (Način rada
za iscrtavanje). Pritisnite
za otvaranje izbornika
Stall Calculator (Kalkulator parkirnog mjesta).
Najnovija izmjerena duljina u načinu rada za mjerenje
automatski se prikazuje. Pritisnite regulator otponca
pištolja za početak novog mjerenja. Pritisnite opet za
zaustavljanje mjerenja.
za unos vrijednosti pomaka (x).
nakon mjerenja pomoću
.
Veličina parkirnog mjesta i izračunati broj parkirnih
mjesta mogu se prilagođavati.
3.
Pritisnite
za povratak u način rada za iscrtavanje.
Veličina parkirnog mjesta se sprema i prikazuje na
zaslonu u načinu rada za iscrtavanje.
Ref. dijela
1
Otvorit će se izbornik Angle Calculator (Kalkulator
kuta).
Pogledajte Kalkulator kuta, str. 36.
2 Izlaz i povratak veličine parkirnog mjesta u Layout
Mode (Način rada za iscrtavanje).
3 Izmjerena udaljenost.
4 Izračunati broj parkirnih mjesta. Promjenom broja
parkirnih mjesta promijenit će se veličina parkirnog
mjesta.
5 Prilagodba broja parkirnih mjesta.
6 Veličina parkirnog mjesta. Promjenom veličine
parkirnog mjesta mijenja se izračunati broj parkirnih
mjesta.
7 Prilagodba veličine parkirnog mjesta.
8 Pritisnite za početak mjerenja, pritisnite za završetak
mjerenja.
9 Prilagodite pomak (x)
10 Sprema pomak (x). Držite 2 sekunde kako biste
spremili vrijednost.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
4.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak označavanja točaka. Opet pritisnite i otpustite
regulator otponca pištolja za zaustavljanje.
35
LineLazer V LiveLook zaslon
Kalkulator kuta
2.
Kalkulator kuta koristi se za određivanje vrijednosti pomaka
i razmak među točkama za iscrtavanje.
1.
Uz pomoć
Kut parkirnog mjesta
Dubina parkirnog mjesta
Veličina parkirnog mjesta (širina)
Duljina crte
odaberite Layout Mode (Način
rada za iscrtavanje). Pritisnite
Razmak među točkama (B) i pomak (C) izračunavaju se
na temelju unesenih parametara:
za otvaranje
KUT
izbornika Angle Calculator (Kalkulator kuta).
1
2
3
DULJINA
CRTE
4
DUBINA
PARKIRNOG
MJESTA
VELIČINA
PARKIRNOG
MJESTA
RAZMAK IZMEĐU
TOČAKA
B
C
POMAK
ti27857a
5
7
6
8
3.
Pritisnite
za prijenos izračunate udaljenosti
pomaka u način rada za označavanje. Ako želite,
vrijednost spremite u favorite.
ti27850a
Ref. dijela
1 Prenosi se izračunati razmak među točkama, B,
u Layout Mode (Način rada za iscrtavanje).
2 Prenosi se izračunati pomak, C, u način rada za
označavanje.
3 Izlaz i povratak u Layout Mode (Način rada za
iscrtavanje) bez prenošenja bilo koje vrijednosti.
4 Prikupljanje podataka.
5 Odabir ulaznih varijabli.
6 Prilagodba odabrane varijable.
7 Izračunati razmak među točkama, B.
8 Izračunati pomak, C.
36
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
4.
Pritisnite
radi prijenosa izračunate udaljenosti
razmaka točaka u način rada za iscrtavanje. Ako želite,
vrijednost spremite u favorite.
5.
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak označavanja točaka za veličinu parkirnog
mjesta. Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja
za prestanak označavanja.
ti27842a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
37
LineLazer V LiveLook zaslon
Priprema/informacije
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije).
Pritisnite
za odabir jezika.
Pogledajte Jezik, str. 30.
Pogledajte Kalibracija, str. 30.
Pogledajte Postavke, str. 39.
Pogledajte Informacije, str. 40.
Pogledajte Način rada za iscrtavanje markera, str. 41.
38
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
Postavke
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
Settings (Postavke).
za otvaranje izbornika
Vrši se odabir vrste stroja. To je potrebno za precizno praćenje
utroška u galonima.
Upotrijebite
za postavljanje vremena i datuma. Potrebno je za
točno prikupljanje podataka.
Podesite jedinice s
Uz pomoć
prilagodite kontrast zaslona na željenu vrijednost.
Za programirano preskakanje crta pritisnite
ili
Prvo razmak
ti28158a
Prvo boja
radi odabira:
U automatskom načinu rada pištolji neće prskati ili će se isključiti ako je
brzina niža od zadane vrijednosti.
Omogućivanje i onemogućivanje isključivanje pri niskoj brzini
Prilagodba postavke niske brzine.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
39
LineLazer V LiveLook zaslon
Informacije
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
Information (Informacije).
za otvaranje izbornika
Prikazuju se i zapisuju podaci o radnom vijeku i stroju za
iscrtavanje.
Prikaz i provjera rada komponente.
Bojilo prolaza
Gumbi dodirne
plohe
Pretvarač pritiska
Napon motora
Senzor razmaka
Napon akumulatora
Kvačilo
Elektromagnetski ventil 1
Elektromagnetski ventil 2
Stanje napunjenosti akumulatora
Prikupljanje zadnja četiri prikazana koda greške.
Opis koda
02 = previsok tlak
03 = nije otkriven mjerni pretvarač
Resetiranje kodova greške
40
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V LiveLook zaslon
Način rada za iscrtavanje markera
4.
Postavite sklopku pištolja na isprekidanu crtu ili na
punu crtu.
U načinu rada za iscrtavanje markera iscrtavaju se točke ili
niz točaka za obilježavanje nekog područja.
1.
Uz pomoć
odaberite Setup/Information
(Priprema/Informacije). Pritisnite
načina rada za iscrtavanje markera.
1
1
za otvaranje
ti27918a
5.
2
Pritisnite i otpustite regulator otponca pištolja za
početak označavanja točaka. Opet pritisnite i otpustite
regulator otponca pištolja za zaustavljanje.
3
4
ti27912a
Indikator prije i nakon načina rada za postavljanje oznaka
na zaslonu naizmjence trepće kada je regulator otponca
pištolja pritisnut kako bi označio da je taj način rada aktivan.
ti27860a
Ref. dijela
1
Odaberite “Favorit”, pritisnite kraće od jedne sekunde.
Spremite “Favorit”, pritisnite duže od tri sekunde.
2
Izlaz i povratak na izbornik Information (Informacije).
3
Odaberite vrijednost za promjenu.
4
Podešavanje vrijednosti razmaka.
2.
Tipkama sa strelicama odredite model označavanja.
3.
Raspored oznaka prikazuje tipični način iscrtavanja crte
za refleksivne markere. Odredite veličine razmaka
u najviše osam uzastopnih mjerenja. Ako za bilo koji
razmak ostavite nultu vrijednost, načina rada za
iscrtavanje markera preskočit će na sljedeće mjerenje
u kontinuiranoj petlji.
Neke druge upotrebe načina rada za iscrtavanje
markera su:
•
Iscrtavanje parkirnog mjesta za invalide s više
razmaka
•
Parkirna mjesta s dvije crte
[1] 8.00´
[2] 4.00´
[3] 4.00´
[4] 16.00´
[5] 4.00´
[6] 4.00´
[7] 8.00´
[8] 0.00´
ti27862a
48,00 ft.
16,00 ft.
8,00 ft.
8,00 ft.
4,00 ft.
4,00 ft.
4,00 ft.
4,00 ft.
ti23812a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
41
LineLazer V LiveLook zaslon
Prikupljanje podataka
LLV upravljač opremljen je opcijom zapisivanja podatka
koja pruža korisniku mogućnost pozivanja podatak
određenog posla i izvoz podataka sa stroja na USB
pogonsku jedinicu.
1.
Pritisnite
za otvaranje skočnog izbornika Data
Logging (Prikupljanje podataka).
2.
Odaberite za pokretanje snimanja novog posla ili
pregled prethodno završenog posla.
Početak snimanja novog posla.
START RECORDING NEW JOB
A VIEW JOBS
E EXIT
Brisanje svih podataka
Izvoz svih poslova na USB
Brisanje poslova
Izvoz posla na USB
ti28063a
Podaci posla sastavljaju se tijekom prskanja. Sažetak
obujma prskanja, duljine prskanja i prosječne debljine
sloja prikazuje se za svaki posao. Posao je prikazan po
bojama, širini crte i obujmu prskanja matrice.
42
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Održavanje
Održavanje
Pištolj za taljenje MMA
Po potrebi
Isporučeni komplet alata
1.
Čišćenje vanjskog dijela pištolja, str. 44.
2.
Čišćenje mlaznice komore za miješanje, str. 45,
najmanje jednom dnevno.
3.
Adapter nastavka za raspršivanje, str. 44.
•
Šesterokutni utični ključ; 5/16
•
Odvijač; 1/8 oštrica
•
Svrdlo mlaznice; Vidi Tablica 1, stranica 45,
4.
Čišćenje prigušivača, str. 44.
•
Svrdlo za priključke za protustrujno ubrizgavanje;
različite veličine ovisno o veličini priključka.
Vidi Tablica 3, str. 45
5.
Čišćenje razdjelnika tekućine, str. 44.
6.
Čišćenje prolaza, str. 45.
Škripac s iglom 117661; dvostruke reverzibilne stezne
glave
7.
Očistite priključke za protustrujno ubrizgavanje,
str. 46.
•
S mogućnošću okretanja
Dnevno
Pratite Čišćenje, str. 26.
S mogućnošću okretanja
•
TI3864a
Pištolj za mazivo 551189; s 3 oz maziva
Održavajte pištolj čistim
Održavajte pištolj čistim pomoću dodatnog pokrova za
pištolj, stranica 87.
Tjedno do mjesečno
1.
Očistite spremnike komore i uloške s bočnim brtvama,
stranica 49. Provjerite O-prstenove.
2.
Očistite/Rastavljanje nepovratnih ventila, str. 50.
Provjerite O-prstenove i filtre.
Nanošenje laganog sloja maziva olakšat će čišćenje.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
43
Održavanje
Ispiranje pištolja
Čišćenje prigušivača
Ako je potrebno ispirati pištolj, primijenite sljedeći
postupak.
Uklonite i očistite prigušivač acetonom.
Čišćenje razdjelnika tekućine
Očistite brtvene površine razdjelnika tekućine s acetonom
i četkom kad god ih skinete s pištolja. Obavezno očistite dva
ulaza za tekućinu (X) na gornjoj suprotnoj površini. Nemojte
oštetiti ravne brtvene površine. Ako su izložene, premažite
ih mazivom kako biste uklonili vlagu.
1.
Pratite Postupak uzemljivanja (Samo za zapaljive
tekućine za ispiranje), str. 12.
2.
Isperite acetonom u uzemljenu metalnu posudu, čvrsto
držeći metalni dio razdjelnika tekućine uz posudu.
Prilikom ispiranja koristite najmanji mogući tlak
tekućine.
3.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
Čišćenje vanjskog dijela
pištolja
Obrišite vanjski dio pištolja acetonom.
Adapter nastavka za
raspršivanje
Uronite adapter nastavka za raspršivanje u aceton.
Po potrebi očistite rupe svrdlom od 3/32 ”.
44
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Održavanje
Čišćenje mlaznice komore za
miješanje
1.
Aktivirajte sigurnosnu blokadu klipa, stranica 10.
Čišćenje prolaza
Ako je potrebno, očistite prolaze u kućištu tekućine i ručki
sa svrdlima. Pogledajte Tablica 2: Promjeri prolaza
i Prikaz presjeka – pištolj, str. 70 za promjer i mjesta
prolaza. Sve su svrdla dostupna u kompletu pribora.
Naručite komplet 248969 za Komplet za bušenje žlijeba
ručke za pročišćavanje zrakom, str. 63.
Tablica 2: Promjeri prolaza
Opis prolaza
Opcijski ulaz zraka
Zrak za pročišćavanje
Zrak klipa
Ispuh zraka
2.
Pogledajte Tablica 1: Veličine svrdla
mlaznice,Također pogledajte grafikon identifikacije
ispod Kompleti svrdla, str. 63,Pomoću svrdla
odgovarajuće veličine očistite mlaznicu komore za
miješanje (N). Ako je potrebno, pažljivo očistite adapter
nastavka za raspršivanje (C) krutom četkom. Ako je
potrebno, izvadite adapter i očistite komoru za
miješanje pomoću svrdla
Otvor za zračni ventil
Zrak za čišćenje
Ref. Slovo
(stranica 70)
Promjer,
inča (mm)
C
7/16, 1/8
(11,0, 3,1)
Nije prikazano
1/8 (3,1)
E, F
1/8 (3,1)
G
11/32, 1/8
(8,7, 3,1)
H
9/32 (7,1)
Nije prikazano
3/32 (2,35)
Otvori nepovratnog ventila
Nije prikazano
3/32 (2,35)
Mast
Nije prikazano
3/32 (2,35)
Uklonite adapter nastavka za
raspršivanje
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Zatvorite ventile za tekućinu A i B prije okretanja
adaptera (C).
Tablica 1: Veličine svrdla mlaznice
Ravno raspršivanje
Komora za miješanje
Broj dijela
AF2020
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Veličina bušilice u mm (mm)
3/32, 0,094
(2,35)
45
Održavanje
Očistite priključke za protustrujno
ubrizgavanje
1.
Pratite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Odvojite oba zračna voda i uklonite razdjelnik
tekućine (M).
Komora za
miješanje
AF2020
Tablica 3: Veličine svrdla za priključke za
protustrujno ubrizgavanje
3.
Ispiranje pištolja, str. 44. Ako se pištolj ne ispire,
pogledajte stranicu 48.
4.
Rastavljanje prednjeg kraja pištolja za taljenje,
str. 47.
5.
Pritišćite komoru za miješanje prema naprijed dok ne
uočite priključke za protustrujno ubrizgavanje (IP).
Pogledajte Tablica 3: Veličine svrdla za priključke za
protustrujno ubrizgavanje za odgovarajuću veličinu
svrdla za čišćenje priključaka. Također pogledajte
grafikon identifikacije ispod Kompleti svrdla,
str. 63,Neke komore za miješanje imaju upustivi dio (CB)
i zahtijevaju dvije veličine svrdla za potpuno čišćenje
priključaka za protustrujno ubrizgavanje.
46
Komora za mije- Veličina svrdla za priključke za protustrujno
šanje
ubrizgavanje (IP)
Broj dijela
inča (mm)
AF2020
# 76, 0,020 (0,50)
Upustivi dio (CB)
Veličina svrdla
inča (mm)
# 53, 0,060 (1,50)
6.
Gurnite komoru za miješanje natrag u položaj.
7.
Ponovno sastavite prednji kraj pištolja za taljenje,
str. 47.
8.
Pričvrstite razdjelnik tekućine. Spojite zrak. Pištolj je
spreman za uporabu.
Podmazivanje
Slobodno podmažite sve O-prstenove, brtve i navoje.
Podmažite navoje i unutar sigurnosnog prstena (9).
Pogledajte stranicu 87 za naručivanje maziva.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Održavanje
Rastavljanje prednjeg kraja
pištolja za taljenje
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Ispiranje pištolja, str. 44.
2.
Provedite adapter nastavka za raspršivanje (10)
u komoru za miješanje i pritišćite ga u sklop dok se ne
postavi na sigurnosni prsten (9). Time se jamči da se
komora za miješanje nalazi skroz straga.
3.
Provjerite je li O-prsten (21) u položaju. Slobodno
podmažite O-prsten, navoje prstena za zaključavanje
(R), ručku (H) i vanjsku stranu prstena za zaključavanje.
Orijentirajte prednji kraj (F) prema potrebi za montažu
željenog razdjelnika tekućine (prikazana je donja
montaža). Umetnite zaključani kraj (W) komore za
miješanje u utičnicu (X). Ručno zavrnite prsten za
zaključavanje na ručku što je više moguće.
4.
Okrenite kućište tekućine za 1/8 okretaja u smjeru
kazaljke na satu kako biste zahvatili proreze (Y) i jezičke
(Z). Gurnite prednji kraj kako biste bili sigurni da je
pravilno postavljen. Nastavite sigurno zavrtati prsten za
zaključavanje (R) na ručku (H). Kada je ispravno
sastavljen, prsten za zaključavanje dobro prianja uz
ručku.
OBAVIJEST
Ako je prsten za zaključavanje (R) zaglavljen zbog
nakupljanja materijala, nemojte silom okretati cijeli njegov
prednji kraj. Jezičci za lociranje (Z) mogu se odlomiti.
Uronite prednji dio pištolja u otapalo kako biste omekšali
očvrsnuli materijal i oslobodili prsten za zaključavanje.
3.
Odvrćite prsten za zaključavanje (R) dok se ne olabavi
prednji kraj pištolja. Okrenite kućište tekućine (F) za
1/8 kruga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Potpuno odvijte prsten za zaključavanje i uklonite
prednji kraj pištolja.
Ponovno sastavite prednji kraj
pištolja za taljenje
1.
Aktivirajte Sigurnosna blokada klipa, str. 10.
Aktivirano
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
47
Održavanje
Uklanjanje komore za miješanje
i uložaka s bočnim brtvama
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Uklonite razdjelnik tekućine (M). Ostavite zrak spojen.
6.
Izvadite adapter vrha za raspršivanje (10) i sigurnosni
prsten (9). Pregledajte O-prsten (3) unutar sigurnosnog
prstena.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili unakrsnu kontaminaciju uložaka
s bočnim brtvama, nemojte međusobno mijenjati
komponente A i B. Spremnik komponenata A označen je
slovom A.
3.
Isperite pištolj da biste uklonili preostale komponente
A i B. Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
4.
Isključite dovod zraka.
7.
Izvucite uloške s bočnim brtvama (18).
8.
Izvucite komoru za miješanje (19) sa stražnje strane
kućišta tekućine. Pregledajte ima li oštećenja i očistite
priključke, stranica 46. Pregledajte O-prsten (23) ispred
kućišta tekućine.
OBAVIJEST
Kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija vlažnih
dijelova pištolja, komora za miješanje označena je slovom
A i urezom (N) na stražnjem rubu. Budite sigurni da se
strana A komore za miješanje nalazi na strani A pištolja.
5.
48
Rastavljanje prednjeg kraja pištolja za taljenje,
str. 47.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Održavanje
Ponovno sastavljanje komore za
miješanje i uložaka s bočnim
brtvama
1.
3.
Slobodno podmažite i ponovno postavite uloške
s bočnim brtvama (18).
4.
Podmažite sve navoje i ponovno ugradite sigurnosni
prsten (9). Ugradite adapter nastavka za raspršivanje
(10).
5.
Ponovno sastavite prednji kraj pištolja za taljenje,
str. 47.
6.
Spojite dovod zraka i nekoliko puta aktivirajte pištolj
kako biste provjerili ima li curenja. Ako bilo koji od
nepovratnih ventila iskoči iz svog dosjeda, to upućuje
na slabo svojstvo nepropuštanja tekućine na toj strani
komore za miješanje ili bočnoj brtvi/ulošku . Ispravite
problem prije spajanja razdjelnika tekućine.
7.
Pričvrstite razdjelnik tekućine. Spojite zrak. Dopremite
pištolj na servis.
Nanesite tanki sloj maziva na komoru za miješanje (19).
Instalirajte komoru za miješanje. Ugravirano slovo A
i urez (N) moraju biti na istoj strani kao slovo A na
kućištu tekućine. Komora za miješanje pričvršćena je
tako da stane u kućište tekućine.
B
A
19
TI2428A
N
OBAVIJEST
Kako biste spriječili unakrsnu kontaminaciju uložaka
s bočnim brtvama, nemojte međusobno mijenjati
komponente A i B. Spremnik komponenata A označen je
slovom A.
2.
Pažljivo pregledajte O-prstene i površine uložaka
s bočnim brtvama. Zamijenite sve istrošene ili oštećene
dijelove. Slobodno podmažite O-prstenove (18d, 18e)
i ponovno ih sastavite. Pritisnite bočnu brtvu (18c) kako
biste provjerili pravilan rad opruge (18b).
18e
TI2427A
18c
18b
18d
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
49
Održavanje
Rastavljanje nepovratnih ventila
OBAVIJEST
Da biste spriječili unakrsnu kontaminaciju nepovratnih
ventila, nemojte međusobno mijenjati komponente A i B.
Nepovratni ventil komponente A označen je slovom A.
5.
Izvadite nepovratne ventile (26) putem ureza.
OBAVIJEST
NAPOMENA: Prije rastavljanja, pritisnite kuglicu (26c) kako
biste provjerili nepovratni ventil s obzirom na pravilno
kretanje i djelovanje opruge.
Oštećeni O-prstenovi (26f, 26g) nepovratnog ventila mogu
uzrokovati vanjsko propuštanje. Ako se vide oštećenja,
zamijenite O-prstenove.
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
6.
2.
Uklonite razdjelnik tekućine (M). Ostavite zrak spojen.
Čišćenje razdjelnika tekućine, str. 44.
3.
Isperite pištolj da biste uklonili preostale komponente A i B,
stranica 44. Pratite Postupak za oslobađanje tlaka,
str. 12.
4.
Isključite dovod zraka.
Skinite filtar (26d). Očistite i pregledajte dijelove.
Temeljito pregledajte O-prstenove (26f, 26g). Ako je
potrebno, uklonite vijak (26b) i rastavite cijeli
nepovratni ventil.
Ponovno sastavljanje nepovratnih
ventila
50
1.
Ponovno sastavite povratne ventile. Vijak (26b) treba
biti u ravnini (unutar 1/16 in. Ili 1,5 mm) površine
kućišta (26a). Slobodno podmažite O-prstenove (26f,
26g) i pažljivo ih ponovno ugradite u kućište tekućine.
2.
Pričvrstite razdjelnik tekućine. Spojite zrak. Dopremite
pištolj na servis.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Održavanje
Klip
5.
Pritisnite vratilo klipa da biste uklonili klip (15).
Pregledajte O-prsten klipa (16) i O-prsten vratila (17).
15
16
17
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Odvojite dovod zrak (D) i uklonite razdjelnik
tekućine (M).
TI2431A
6.
Slobodno podmažite O-prstenove klipa. Ponovno
postavite klip. Vratilo je pričvršćeno za pravilnu
montažu. Čvrsto gurnite u svrhu nalijeganja klipa.
TI2432A
7.
Ugradite poklopac cilindra (5).
5
3.
Rastavljanje prednjeg kraja pištolja za taljenje,
str. 47.
4.
Odvijte poklopac cilindra (5) i provjerite O-prsten (14).
5
TI2430A
8.
Ponovno sastavite prednji kraj pištolja za taljenje,
str. 47.
9.
Pričvrstite razdjelnik tekućine. Spojite zrak. Dopremite
pištolj na servis.
14
TI2430A
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
51
Održavanje
Sigurnosna blokada klipa
Zračni ventil
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Odvojite dovod zrak (D) i uklonite razdjelnik
tekućine (M).
2.
Odvojite dovod zrak (D) i uklonite razdjelnik
tekućine (M).
3.
Odvrnite poklopac cilindra (5). Zaustavite klip (28)
s ključem i odvrnite sigurnosni osigurač (4). Pregledajte
oprugu (30) i O-prstenove (14, 24).
3.
Odvijte poklopac zračnog ventila (2) i uklonite oprugu
(31). Pomoću alata malog promjera, izvadite zavojnicu
(32) s prednje strane. Pregledajte O-prstenove (24).
4.
Slobodno podmažite O-prstenove i ponovno ih
sastavite. Zategnite čep (2) na 125-135 in-lb
(14 –15 N•m).
24
30
4
5
28
14
TI2433A
4.
Slobodno podmažite O-prstenove i ponovno ih
sastavite. Očistite navoje otapalom ili alkoholom.
Nanesite brtvilo srednje čvrstoće na navoje na
graničniku (28) i sastavite.
5.
Pričvrstite razdjelnik tekućine. Spojite zrak. Dopremite
pištolj na servis.
52
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Održavanje
Održavanje
LineLazer V 200MMA 1:1
Periodično održavanje
SVAKODNEVNO: Nakon svake uporabe temeljito očistite
pištolj i komponente acetonom.
SVAKODNEVNO: Provjerite zračne vodove kako biste
utvrdili jesu li putovi prolaza čisti. Pobrinite se da se boja ne
povlači u crijevo/priključke za zrak.
SVAKODNEVNO: Pregledajte razinu ulja u motoru
i dopunite prema potrebi.
SVAKODNEVNO: Provjerite razinu hidrauličnog ulja
i dopunite prema potrebi.
SVAKODNEVNO: Provjerite je li crijevo pohabano ili
oštećeno.
SVAKODNEVNO: Provjerite radi li ispravno sigurnosni
dijelovi pištolja.
SVAKODNEVNO: Provjerite radi li glavni / ispusni ventil za
raspršivanje.
SVAKODNEVNO: Provjerite i napunite spremnik goriva
SVAKODNEVNO: Provjerite je li stapna crpka čvrsto
spojena.
SVAKODNEVNO: Dopunite razinu TSL u brtvenoj matici
potisne pumpe kako biste pomogli sprječavanju
nakupljanja materijala na klipnjači pumpe i preuranjeno
trošenje brtvi.
NAKON PRVIH 20 SATI RADA: Ispustite ulje iz motora
i natočite čisto ulje. Ispravan viskozitet ulja potražite
u korisničkom priručniku Hondinih motora.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
TJEDNO: Skinite poklopac zračnog filtra motora i očistite
element. Prema potrebi zamijenite. Ako radite u neobično
prašnjavoj okolini: Provjeravajte filtar svaki dan.
TJEDNO/SVAKODNEVNO: Očistite otpad s hidrauličnog
cilindra.
NAKON SVAKIH 100 SATI RADA: Zamijenite ulje u motoru.
Ispravan viskozitet ulja potražite u korisničkom priručniku
Hondinih motora.
DVAPUT GODIŠNJE: Provjerite je li remen istrošen i prema
potrebi ga zamijenite.
JEDNOM GODIŠNJE ILI NAKON 2000 SATI RADA:
Zamijenite remen.
NAKON SVAKIH 500 SATI ILI 3 MJESECA RADA:
Zamijenite hidraulično ulje i filtar. Upotrijebite hidraulično
ulje Graco 169236 (5 galona/20 litara) ili 207428 (1 galon/
3,8 L) i filtar 246173. Interval promjene ulja ovisan je
o uvjetima okoliša.
SVJEĆICA: Koristite isključivo svjećice BPR6ES (NGK) ili
W20EPR--U (NIPPONDENSO). Zazor na svjećici namjestite na
0,028 do 0,031 in (0,7 do 0,8 mm). Prilikom ugradnje ili
skidanja svjećice, koristite ključ za svjećice.
Vodeći kotač
1.
Jednom godišnje pritegnite maticu ispod štitnika za
prašinu sve dok se elastična podloška ne zatvori i onda
maticu vratite za 1/2 do 3/4 okreta.
2.
Jednom mjesečno podmažite ležaj kotača.
3.
Provjerite istrošenost zatika. Ako je zatik istrošen,
u vodećem će se kotaču pojaviti slobodni hod. Prema
potrebi okrenite ili zamijenite zatik.
4.
Provjerite centriranost vodećeg kotača prema potrebi.
Centriranje; pogledajte stranicu 24.
53
Izmjena hidrauličnog ulja/filtra
Izmjena hidrauličnog ulja/filtra
Uklanjanje
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Ispod raspršivača podmetnite krpe ili posudu za
skupljanje ulja koje procuri.
3.
Uklonite čep za ispuštanje. Pustite da iscuri
hidrauliko ulje.
4.
Ugradnja
1.
Nanesite tanki sloj ulja na brtvu filtra za ulje. Montirajte
čep otvora za ispuštanje i filtar za ulje. Pritegnite uljni
filtar 3/4 okreta nakon što brtva filtra dotakne bazu.
2.
Napunite spremnik sintetičkim hidrauličnim uljem
tvrtke Graco, ISO 46.
3.
Provjerite razinu ulja.
199
Polagano odvrćite filtar – ulje teče u žlijeb i na stražnjoj
strani istječe van.
ti2271a
54
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Problem
Uzrok
Rješenje
Benzinski motor teško se vrti
(neće se pokrenuti).
Hidraulički pritisak je previsok.
Okrenite dugme za hidraulični pritisak u smjeru
suprotnom od smjera kazaljke na satu na najnižu
vrijednost.
Motor se neće pokrenuti.
Sklopka motora je u položaju OFF (isključeno).
Postavite sklopku motora u položaj ON (uključeno).
U motoru nema goriva.
Napunite spremnik benzinom. Pogledajte
korisnički priručnik za motore Honda.
Razina ulja je niska.
Pokušajte pokrenuti motor. Ako je potrebno
dolijte ulja. Pogledajte korisnički priručnik za
motor Honda.
Kabel svjećice je odvojen ili oštećen.
Priključite ili zamijenite kabel svjećice.
Hladan motor.
Koristite čok.
Ručica za dovod goriva je isključena (OFF).
Pomaknite ručicu o položaj ON.
Ulje curi u komoru za izgaranje.
Uklonite svjećicu. Povucite pokretač 3 do 4 puta.
Očistite ili zamijenite svjećicu. Pokrenite motor.
Raspršivač držite u uspravnom položaju kako biste
izbjegli curenje ulja.
Ventil pumpe je isključen (OFF).
Otvorite ventil pumpe (ON).
Tlak je prenisko podešen.
Okrenite gumb za podešavanje tlaka udesno da
povećate tlak.
Filtar tekućine je prljav.
Očistite filtar.
Začepljen je vrh ili filtar vrha.
Očistite mlaznicu ili filtar mlaznice. Pogledajte
priručnik pištolja za raspršivanje.
Motka klipa potisne pumpe se zaglavila zbog
osušene boje.
Popravak crpke. Pogledajte korisnički priručnik
crpke.
Remen je istrošen, puknuo ili je spao s remenice.
Zamijenite.
Razina hidrauličke tekućine je preniska.
Isključite raspršivač. Dodajte hidraulične tekućine.
Hidraulički motor se ne kreće.
Isključite ventil pumpe (OFF). Smanjite tlak.
Isključite motor (OFF). Vucite i gurajte šipku prema
gore ili dolje dok se hidraulični motor ne
pomakne.
Protupovratna kuglica klipa ne sjedi pravilno.
Servisirajte kuglicu klipa. Pogledajte
priručnik 309277.
Brtve klipa su istrošene ili oštećene.
Zamijenite brtve. Pogledajte priručnik 309277.
Motor radi, ali ne radi potisna
pumpa.
Potisna pumpa radi, ali je izlaz
tekućine slab u taktu prema
gore.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
55
Rješavanje problema
Problem
Potisna pumpa radi, ali je izlaz
tekućine slab u taktu prema
dolje i/ili u oba takta.
Uzrok
Rješenje
Sito je začepljeno.
Očistite sito.
O-prsten u crpki je pohaban ili oštećen.
Zamijenite o-prsten. Pogledajte priručnik za
pumpu 309277.
Kuglica usisnog ventila je zaprljana materijalom ili Očistite usisni ventil. Pogledajte priručnik za
ne naliježe kako treba.
pumpu 309277.
Crpka se teško puni.
Brzina vrtnje motora je preniska.
Povećajte podešenost gasa.
Curenje na usisnoj cijevi zraka.
Pritegnite usisnu cijev.
Tlak je prenisko podešen.
Povećajte tlak.
Filtar za tekućinu, filtar mlaznice ili mlaznica
začepljeni su ili prljavi.
Očistite filtar.
Veliki pad pritiska u cijevi s teškim sredstvima.
Upotrijebite crijevo većeg promjera i/ili smanjite
ukupnu duljinu crijeva. Upotreba crijeva promjera
1/4 inča koje je dulje od 100 stopa značajno će
smanjiti radna svojstva raspršivača.
Upotrebljavajte crijevo promjera 3/8 in. za
optimalan rad (najmanje 22 ft).
Zrak u crpki ili u cijevi.
Provjerite i zategnite sve spojeve za tekućinu.
Smanjite brzinu vrtnje motora i neka se pumpa
tijekom punjenja okreće što je moguće sporije.
Usisni ventil curi.
Očistite usisni ventil. Provjerite da kuglasti dosjed
nije zarezan ili istrošen te da kugla dobro prisjeda.
Ponovno sastavite ventil.
Brtve pumpe su istrošene.
Zamijenite brtve pumpe. Pogledajte korisnički
priručnik crpke.
Boja je pregusta.
Razrijedite boju prema preporukama proizvođača.
Brzina vrtnje motora je previsoka.
Smanjite podešenost gasa prije punjenja crpke.
Visoka brzina vrtnje motora bez Pogrešno podešena postavka gasa.
opterećenja.
Na zaslonu se prikazuje donji
tlak blokade ili radni tlak.
Preveliko curenje boje u maticu
brtve otvora.
Tekućina štrca iz pištolja.
Pretjerano curenje oko brisača
klipnjače hidrauličkog motora.
56
Vratite gas na brzinu vrtnje motora od
3700–3800 o/min bez opterećenja.
Istrošen je regulator motora.
Popravite ili servisirajte regulator motora.
Nova pumpa ili nove brtve.
Za period uhodavanja pumpe potrebno je do
100 galona materijala.
Neispravni pretvarač.
Zamijenite pretvarač.
Matica brtve otvora je prelabava.
Uklonite podložnu pločicu matice brtve otvora.
Stegnite maticu brtve otvora dovoljno da
zaustavite curenje.
Brtve otvora su pohabane ili oštećene.
Zamijenite brtve. Pogledajte priručnik za
pumpu 309277.
Potisna šipka je pohabana ili oštećena.
Zamijenite šipku. Pogledajte priručnik za
pumpu 309277.
Zrak u crpki ili u cijevi.
Provjerite i zategnite sve spojeve za tekućinu.
Iznova napunite crpku.
Mlaznica je djelomično začepljena.
Očistite mlaznicu.
Dovod tekućine je slab ili ga nema.
Dopunite dovod tekućine. Napunite crpku.
Provjeravajte dovod tekućine često kako crpka ne
bi radila na suho.
Nedovoljan tlak zraka
Povećajte broj okretaja motora, provjerite zračne
poklopce, provjerite priključke zraka.
Brtva klipnjače istrošena je ili oštećena.
Zamijenite ove dijelove.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Rješavanje problema
Problem
Dovod tekućine je slab.
Uzrok
Pritisak je prenisko podešen.
Rješenje
Povećajte tlak.
Filtar potisne pumpe (ako ga se koristi) je prljav ili Očistite filtar.
začepljen.
Raspršivač se pregrijava.
Ulaz na pumpu nije čvrsto spojen.
Pritegnite.
Hidraulički motor je istrošen ili oštećen.
Raspršivač odnesite Gracovom distributeru na
popravak.
Veliki pad pritiska u cijevi za tekućinu.
Koristite kraće crijevo ili crijevo šireg promjera.
Nakupine boje na hidrauličkim dijelovima.
Očistite.
Razina ulja je niska.
Nadopunite ulje.
Prejaki zvuk hidrauličke pumpe. Niska razina hidrauličke tekućine.
Isključite raspršivač. Dodajte tekućinu.
Brojilo galona (litara) ne
povećava volumen tekućine.
Tlak tekućine nije dovoljno visok.
Mora biti veći od 800 psi (55 bara) da bi brojilo
povećavalo količinu.
Vodič brojila je u prekidu ili se odvojio, na obje
crpke
Provjerite vodiče i priključke. Zamijenite sve
prekinute vodiče
Magnet nedostaje ili je oštećen.
Premjestite ili zamijenite magnet na crpki, lokaciju
magneta potražite u priručniku s dijelovima
(dijelovi za crpku)
Loš senzor, obje crpke
Zamijenite senzor.
Loši spojevi između upravljačke ploče i zaslona.
Skinite zaslon i opet ga spojite.
Oštećen je zaslon.
Zamijenite zaslon.
Raspršivač radi, ali zaslon ne
radi.
Udaljenost se ne povećava kako Stroj nije kalibriran.
treba (način rada za mjerenje bit
Tlak u stražnjoj gumi je prenizak ili previsok.
će netočan i brzina će biti
pogrešna).
Na zupčaniku nedostaju zupci ili su oštećeni
(desna strana kada stojite na platformi).
Mili se ne izračunavaju ili se
pogrešno izračunavaju.
Obavite postupak kalibracije.
Prilagodite tlak i stražnjoj gumi na 55 +/- 5 psi
(380 +/- 34kPa).
Zamijenite kotač za udaljenost/glavinu kotača.
Senzor udaljenosti je olabavljen ili u prekidu.
Ponovno spojite ili zamijenite senzor.
Senzor razmaka.
Pogledajte "Mjerač udaljenosti ne radi kako treba".
Mjerač količine goriva.
Pogledajte "Brojilo galona (litara) ne povećava
volumen tekućine. "
Širina crte nije unesena.
Odredite širinu crte na glavnom zaslonu za
iscrtavanje.
Loša ili oštećena upravljačka ploča.
Zamijenite upravljačku ploču.
Prskanje tekućinom počinje
nakon prikazivanja ikone
prskanja na zaslonu.
Prekidnik.
Okrećite vijak ulijevo sve dok se ikona raspršivanja
ne sinkronizira s raspršivanjem tekućine, stranica
22.
Ikona prskanja se ne prikazuje
za vrijeme prskanja tekućinom.
Olabavljeni priključak.
Provjerite da li su 5-polni konektor i magnetski
kontakt pravilno spojeni.
Prekidnik (164) je nepravilno postavljen.
Okrećite vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu sve dok se ikona rasprskivanja ne sinkronizira
s raspršivanjem tekućine.
Prekidnik je nepravilno postavljen.
Okrećite vijak udesno sve dok se ikona
raspršivanja ne sinkronizira s prskanjem,
stranica 22.
Sklop magnetske sklopke je oštećen.
Zamijenite sklop magnetske sklopke.
Filtar tekućine je prljav.
Očistite filtar.
Začepljen je nastavak, filtar ili razdjelnik.
Očistite dijelove, izbušite prolaze.
Potisna je crpka zaglavljena.
Popravite crpku, proučite priručnik crpke.
Začepljeni su priključci za protustrujno
ubrizgavanje.
Očistite, pogledajte stranicu 46.
Ikona prskanja se neprekidno
prikazuje na zaslonu.
Crpke rade na vrlo različitim
brzinama
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
57
Rješavanje problema
Problem
Uzrok
Rješenje
NAČIN RADA S AUTOMATSKIM PIŠTOLJEM
Automatski se pištolj ne
pokreće kada se pritisne crveni
gumb.
Pištolj nije aktiviran.
Pritisnite gumb 1 ili 2 na upravljanju za aktiviranje
pištolja.
Uže nije propisno podešeno.
Prilagodite uže kako biste mogli propisno
aktivirati otponac pištolja, stranica 23.
Nije na glavnom zaslonu za iscrtavanje.
Idite na glavni zaslon za iscrtavanje na upravljanju
za aktiviranje automatskih pištolja.
Isključivanje pri niskoj brzini je omogućeno.
Onemogućite isključivanje pri niskoj brzini,
stranica 39.
Napon akumulatora je prenizak.
Provjerite napon akumulatora na zaslonu za
dijagnostiku, stranica 13 ili ga izmjerite
voltmetrom. Ako je ispod 11,5 V, napunite ili
zamijenite akumulator.
Uže nije propisno podešeno.
Prilagodite uže kako biste mogli propisno
aktivirati otponac pištolja, stranica 23.
Crveni gumb je neispravan.
Ispitajte funkcionalnost gumba na dijagnostičkom
zaslonu, stranica 13,Zamijenite gumb ako je
slomljen.
Uže automatskog pištolja je u prekidu ili je jako
prelomljeno što dovodi do jakog zapinjanja.
Zamijenite uže automatskog pištolja.
Žica elektromagnetskog ventila je odvojena ili
slomljena.
Provjerite shemu ožičenja, stranica 88, popravite ili
po potrebi zamijenite vodiče.
Osigurač za akumulator je uklonjen ili je pregorio. Provjerite i zamijenite osigurač.
Elektromagnetski ventil se zaglavio.
Poprskajte klip elektromagneta sredstvom za
podmazivanje.
Elektromagnetski ventil je zatajio.
Provjerite električni otpor na vodičima
elektromagnetskog ventila. Otpor mora biti
između 0,2 i 0,26 ohma. Ako nije, zamijenite
elektromagnetski ventil.
Upravljačka ploča je u kvaru.
Zamijenite upravljačku ploču.
Pištolj ne prima zrak.
Provjerite tlak zraka. Otvorite zračni ventil na
pištolju.
Tlak zraka je prenizak.
Povećajte brzinu motora, provjerite priključke
zraka i zračni poklopac.
Razmak među crtama nije točan Učitan je pogrešan model crta.
Akumulator ne zadržava
napunjenost.
Automatski se pištolj ne
isključuje.
58
Ponovno učitajte ispravan model.
Stroj nije kalibriran.
Kalibrirajte stroj, stranica 13.
Pomoćni uređaji su ostali uključeni i prazne
akumulator kada uređaj nije u radu.
Isključite svu opremu kada se stroj ne koristi.
Gas nije podešen dovoljno visoko.
Za pravilno napajanje, pobrinite se da motor radi
uz broj okretaja veći od 3300 o/min i BEZ
OPTEREĆENJA.
Potrošnje energije opreme viša je od snage
motora.
Smanjite količinu opreme ili napunite akumulator
kada je to potrebno.
Ožičenje je u prekidu ili je odvojeno.
Provjerite shemu ožičenja, stranica 88, popravite ili
po potrebi zamijenite vodiče.
Punjač ne radi.
Provjerite stanje punjenja u dijagnostici, stranica
35, kako biste provjerili ispravnost rada punjača.
Zamijenite pločicu.
Uže je prelomljeno.
Popravite ili zamijenite uže.
Elektromagnetski ventil se zaglavio.
Podmažite klip elektromagneta, provjerite da nije
oštećen
Niski tlak zraka.
Povećajte brzinu motora, provjerite priključke zraka.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Rješavanje problema
Problem
Uzrok
Rješenje
NAČIN RADA ZA ISCRTAVANJE
Nema točaka ili su točke loše
kvalitete u načinu rada za
iscrtavanje ili označivanje.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Podešena je premala točka.
Povećajte veličinu točka, stranica 35.
Pištolj nije aktiviran.
Pritisnite gumb 1 ili 2 na upravljanju za aktiviranje
pištolja.
Uže nije propisno podešeno.
Prilagodite uže kako biste mogli propisno
aktivirati otponac pištolja, stranica 23.
Začepljenje mlaznice.
Očistite ili zamijenite mlaznicu.
Napon akumulatora je prenizak.
Napunite ili zamijenite akumulator.
59
Rješavanje problema s pištoljem
Rješavanje problema s pištoljem
1.
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12.
2.
Provjerite sve moguće probleme i uzroke prije
rastavljanja pištolja.
Problem
Pištolj se ne pokreće
u potpunosti kad se aktivira.
Tekućina se ne raspršuje kad je
pištolj u potpunosti aktiviran.
Pištolj se polako aktivira.
Pištolj se pokreće uz kašnjenje,
a zatim se naglo aktivira.
Gubitak ravnog uzorka.
Propuštanje između ravnog
nastavka i komore za miješanje.
Neravnoteža tlaka.
60
OBAVIJEST
Da biste spriječili unakrsnu kontaminaciju vlažnih dijelova
pištolja, nemojte mijenjati komponente A
s komponentama B i obrnuto.
Uzrok
Rješenje
Uključena je sigurnosna blokada.
Isključite sigurnosnu blokadu, stranica 10.
Priključen je prigušivač (22).
Izvršite čišćenje, stranica 44.
Oštećeni su O-prstenovi zračnog ventila (24).
Zamjena, stranica 52.
Niski tlak zraka.
Provjerite priključke zraka, povećajte gas.
Zatvoreni su ventili za tekućinu (12b).
Otvorite.
Priključeni su priključci za protustrujno
ubrizgavanje.
Izvršite čišćenje, stranica 46.
Priključeni su nepovratni ventili (26).
Izvršite čišćenje, stranica 50.
Priključen je prigušivač (22).
Izvršite čišćenje, stranica 44.
Oštećeni O-prstenovi klipa (16, 17).
Zamjena, stranica 51.
Prljav je zračni ventil ili su oštećeni
O-prstenovi (24).
Očistite zračni ventil ili zamijenite O-prstenove,
stranica 52.
Niski tlak zraka.
Provjerite priključke zraka, povećajte gas.
Očvrsnuli materijal oko bočnih brtvi (18).
Pregledajte bočne brtve (18c) i komoru za
miješanje (19) s obzirom na ogrebotine. Zamjena,
stranica 48.
Sigurnosni prsten (9) nije postigao dno.
Pritežite sigurnosni prsten dok ne postigne dno.
Priključen je nastavak za raspršivanje.
Očistite nekompatibilno otapalo, stranica 48.
Istrošen nastavak.
Zamjena, stranica 48.
Prljava je mlaznica komore za miješanje.
Izvršite čišćenje, stranica 48.
Nastavak ne naliježe pravilno.
Montirajte ga ponovno, stranica 48.
O-prsten je oštećen / nedostaje (40).
Zamjena, stranica 48.
Priključeni su priključci za protustrujno
ubrizgavanje.
Izvršite čišćenje, stranica 46.
Priključeni su nepovratni ventili (26).
Izvršite čišćenje, stranica 50.
Viskoznosti nisu jednake.
Podesite temperaturu u svrhu kompenzacije.
Crijeva su priključena.
Isperite sustav acetonom, zamijenite crijeva.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Rješavanje problema s pištoljem
Problem
Tekućina A i/ili B u odjeljku
pištolja za zrak.
Maglica tekućine iz komore za
miješanje ili adaptera nastavka
za raspršivanje.
Uzrok
Rješenje
Oštećene bočne brtve (18c).
Zamjena, stranica 48.
Oštećena komora za miješanje (19).
Zamjena, stranica 48.
Oštećeni su O-prstenovi bočnih brtvi (18d, 18e).
Zamjena, stranica 48.
Pritegnut je adapter nastavka za raspršivanje
s otvorenim ventilima za tekućinu (12b).
Prvo zatvorite ventile.
Oštećene bočne brtve (18c).
Zamjena, stranica 48.
Oštećeni su O-prstenovi bočnih brtvi (18d, 18e).
Zamjena, stranica 48.
Oštećena komora za miješanje (19).
Zamjena, stranica 48.
Prekomjerni zrak za čišćenje kad O-prsten kućišta za tekućinu je oštećen ili
su zatvoreni ventili za tekućinu nedostaje (23).
i kad je aktiviran pištolj.
Zamjena, stranica 48.
Dovod tekućine se ne prekida
kada su ventili za tekućinu
zatvoreni.
Oštećeni ventili za tekućinu (12b).
Zamijenite.
Nalet zraka iz prigušivača pri
aktivaciji pištolja.
Normalno.
Nije potrebna nikakva radnja.
Stalno istjecanje zraka iz
prigušivača.
Oštećeni su O-prstenovi zračnog ventila (24).
Zamjena, stranica 52.
Oštećeni O-prstenovi klipa (16, 17).
Zamjena, stranica 51.
Propuštanje zraka iz prednjeg
zračnog ventila.
Oštećeni su O-prstenovi zračnog ventila (24).
Zamjena, stranica 52.
Propuštanje zraka oko prstena
za zaključavanje.
Oštećen je O-prsten (21).
Zamjena, stranica 48.
Nije moguće zategnuti
sigurnosni prsten (9) dok ne
dotakne dno.
Adapter nastavka za raspršivanje (10) montiran je Najprije ugradite sigurnosni prsten (9), a zatim
prije postavljanja sigurnosnog prstena (9).
adapter nastavka za raspršivanje (10), stranica 49.
Prugasti tragovi u uzorku
raspršivanja.
Premali otvor za raspršivanje.
Povećajte veličinu nastavka.
Prenizak tlak.
Povećajte tlak raspršivanja.
Suviše hladno zbog materijala.
Provjerite preporučenu temperaturu raspršivanja.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
61
Kompleti za popravak pištolja
Kompleti za popravak pištolja
Pročitajte tablicu slijeva nadesno i od vrha do dna kako biste pronašli količinu svakog dijela u kompletu.
246347
Komplet
O-prstenova
za bočne
brtve uloška
246348
Komplet
bočnih brtvi
246351
Komplet
O-prstenova
za nepovratni
ventil
246355
Cjelokupni
komplet
O-prstenova
Ref.
Br.
Skupni
kompleti
O-prstenova,
(kol.)
3
248137 (6)
1
14
248136 (6)
1
16
248135 (6)
1
17
248134 (6)
1
18c
2
18d
248130 (6)
4
4
18e
248128 (6)
2
21
248132 (6)
1
23
248131 (6)
1
24
246354 (6)
5
26f
248133 (6)
2
2
26g
248129 (6)
2
2
40
246360 (3)
2
2
Kompleti filtarskih sita za nepovratni ventil
Kompleti uključuju 10 filtarskih sita.
246357 40 otvora (0,015 in., 375 mikrona)
Filtarsko sito s 40 otvora standardno je priloženo uz pištolj.
246358 60 otvora (0,010 in., 238 mikrona)
246359 80 otvora (0,007 in., 175 mikrona)
62
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Kompleti svrdla
Kompleti svrdla
Za čišćenje ulaza i otvora pištolja. Ilustracije služe za
usporedbu promjera. Stvarna duljina može varirati.
1 in.
(25,4 mm)
NAPOMENA: Nisu sve veličine prikladne za upotrebu
s vašim pištoljem.
Kataloški broj Količina
kompleta
u kompletu
1 in.
(25,4 mm)
Veličina svrdla
nazivni
in.
mm
246624
3
3/32
0,094
2,39
246627
6
# 53
0,060
1,52
246631
6
# 76
0,20
0,51
Komplet svrdla
119386
Komplet sadrži 20 svrdla za čišćenje u rasponu veličina
od # 61 do # 80.
Ilustracija
Komplet za bušenje žlijeba
ručke za pročišćavanje zrakom
248969
Komplet sadrži 5 iznimno dugih svrdla koja su potrebna za
čišćenje prolaza za zrak u ručki pištolja za pročišćavanje
zrakom i kućištu za tekućinu. Pogledajte Čišćenje prolaza,
stranica 45,
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
63
Napomene
Napomene
64
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
LineLazer V 200MMA 1:1
LineLazer V 200MMA 1:1
STRANICE 80 i 84
STRANICE 68 i 74
STRANICE 76 i 78
STRANICA 66
STRANICA 68
STRANICA 82
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
65
Crtež dijelova – sklop okvira
Crtež dijelova – sklop okvira
1
2
2
4
2
2
2
5
2
2
3
4
1 Stegnite momentom od 45 - 55 ft-lbs
(61,0 - 74,5 Nm)
2 Stegnite momentom od 17-23 ft-lbs
2
(23,0-31,1 Nm)
3 Talk za stražnje gume 58-62 psi
(3,9-4,2 bara)
4 Stegnite momentom od 190-210
in-lbs (21,4-23,7 Nm)
5 Zategnite momentom od
130 –150 in-lbs
(14,6 –16,9 Nm)
66
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – sklop okvira
Popis dijelova – sklop okvira
Ref
1
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dio
dijela
287623
101566
193405
198891
198930
198931
114808
195134
113961
112960
111040
OKVIR, stroj za iscrtavanje, obojeni
1
MATICA, sigurnosna
12
OSOVINA
1
NOSAČ
1
ŠIPKA, kočiona (uključuje 12)
1
LEŽAJ
1
POKLOPAC, vinilni
1
DRŽAČ RAZMAKA
1
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
1
VIJAK, šeširasti, šesterokutni
5
MATICA, sigurnosna, umetak,
8
plastična, 5/16
KOTAČ, pneumatski bez prstena senzora
1
KOTAČ, pneumatski s prstenom senzora
1
MATICA, sigurnosna
2
PODLOŠKA
4
POKLOPAC, za prašinu
2
OKLOP, senzor razmaka
1
ODSTOJNIK, okrugli
1
SENZOR, za udaljenost
1
OBUJMICA, žična
2
VIJAK, šesterokutna glava podloška,
2
s navojem
ZUPČANIK, signalni
1
PRSTEN, zupčanik senzora
1
NOSAČ, kotačić, prednji
1
VIJAK, kapica, s prirubnom glavom
6
KOTAČ, pneumatski
1
NOSAČ, krak pištolja
1
OKVIR, drška uspravna, obojen
1
DRŽAČ, desni, obojen
1
DRŽAČ, lijevi, obojen
1
VIJAK, kapica, cilindrična glava
6
NOSAČ, klizni
2
ŠIPKA, ručka
1
VIJAK, šesterokutni, glava s prirubnicom
8
ADAPTER, cijevni spoj
2
DRŽAČ, za ručku
2
ŽICA, za uzemljenje
1
VIJAK, samourezni, šesterostrana glava
1
POLUGA
1
PLOČA, poklopac
1
VIJAK, glavati, šesterokutni
2
KRAK, produžni, šipka, zavarivanje
1
CRIJEVO, sa spojnicom, 3/8” x 11’10”
2
CRIJEVO, sa spojnicom, 1/4“ x 7’
2
CRIJEVO, usisno / za pražnjenje
2
(uključuje 125a –125i)
CRIJEVO, usisno
2
CRIJEVO, za tekućinu
2
PRIKLJUČAK, kutni, rebrasti
2
OBUJMICA, crijevo
2
CIJEV, odvod
2
BRTVA, vjedro
2
CRIJEVO, sa spojnicom, 1/4“ x 44“
2
ČAHURA
2
KUTIJA
1
PRAZNO, naljepnica, komplet
2
ČEP, za cijevi
2
TRAGA, sigurnosna
2
GUMB, ozubljen
1
18
19
20
21
22
23
24
25
111020
255162
112405
112825
114648
15J088
15K452
15K357
108868
260212
26
27
29
31
34
39
40
41
42
43
48
49
50
102
105
106
107
108
109
112
115
123
124
125
15J578
15K700
240991
114982
114549
17H528
24Y665
17Y059
17Y058
128977
17J125
24Y641
17J136
196176
114659
237686
107257
194310
17J123
110982
17J407
191239
245227
24V064
125a
125b
125c
125d
125f
125g
125h
125i
127
129
146
157
158
15F149
194306
198119
101818
16X071
278722
248008
196180
15F369
189919
120151
114271
108471
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Kol.
Ref
Dio
159
111145
160
404989
161s 17K394
162
163
165
201
217
247
252
258
267
115077
24U241
17J408
107257
110755
100023
100527
17y409
17Y047
274
276
277
297
308s
310
17J549
15F441
119696
17K377
17K392
17K397
321
322
324
16T580
16T763
16T762
325
326
327
328
329
330
331
372
399
400
402
403
404
407
408
409
16T579
16T629
111193
115087
121488
16T593
120757
125626
16A719
197449
114653
17Y328
17Y329
17Y054
17P800
17Y350
410
411
412
415
416
417
428
429
432
434
435
436
437
439
440
441
100133
100575
17Y055
100731
17C466
17C465
120140
110982
125112
25N603
17N536
867517
125205
15R409
131818
17Y487
dijela
Kol.
GUMB, ozubljen
2
REMEN, omotni
6
OZNAKA, gmax upozorenje za požar
1
i kožu
KANTICA, plastična
2
KOMPLET, kanta, pokrov
2
KRAK, produžetak, za treći pištolj
1
VIJAK, samourezni
11
PODLOŠKA, obična
4
PODLOŠKA, ravna
7
PODLOŠKA, obična
6
NOSAČ, montažni, za crpku, hidraulični
1
NOSAČ, montažni, za crpku, hidraulični,
1
desni
NOSAČ, rezervoar
1
NOSAČ, okvir
1
OPRUGA, produžetak
1
POKROV, baterija, obojen
1
NALJEPNICA, sigurnost, upozorenje
1
OZNAKA, obavijest, korištenje
1
električne energije
POJAS, za stezanje, spremnik kuglica
1
OKVIR, spremnik, LL200, obojen, lijevi
1
OKVIR, spremnik kuglica, LL200, obojen,
1
desni
NOSAČ, kompresor, LL200
1
SPREMNIK, za zrna
1
VIJAK, glavati, s prirubnom glavom
6
ČEP, za cijevi
2
VIJAK, šesterokutna glava, prirubljen
6
NOSAČ, spremnik kuglica, LL200, obojen
1
VIJAK, prijenosni
4
VIJAK, šesterokutna glava, prirubljen
4
PODLOŠKA, ravna
1
DRŽAČ RAZMAKA
1
VIJAK, kapica, s prirubnom glavom
1
NALJEPNICA, identifikacijska, slovo „A“
4
NALJEPNICA, identifikacijska, slovo „B“
4
PLOČA, držač vjedra
1
ODBOJNIK, (. 88 širina x . 17 debljine)
4
NOSAČ, rezervoar, potporni, stražnji,
1
MMA
PODLOŠKA, sigurnosna 3/8
2
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
2
PODUPIRAČ, rezervoar prednji
1
PODLOŠKA
1
CIJEV, poli, termoskupljajuća, zelena
2
CIJEV, poli, termoskupljajuća, plava
2
VENTIL, kuglasti, sklop
1
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
2
VIJAK, s kapicom, lećasti, 5/16 x 1
4
KOMPLET, nosač, 5 galona, u dvije boje
1
DRŽAČ, vjedro
4
VIJAK, široka glava, 3/8-16 x 3,5”
8
MATICA, sigurnosna, najlon 3/8-16
8
PODLOGA,protuklizna, za kočnicu
4
RAZDJELNIK, za protok, hidraulički
1
NALJEPNICA, upute, ventil
1
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
67
Crtež dijelova – krak i otponac pištolja
Crtež dijelova – krak i otponac pištolja
1 Zategnite momentom od 18 – 22 in-lbs
(2,0 – 2,4 Nm)
130
120
126
136
134
133
131
130e
142
130a
140
133
134
1
138
139
135
137
132
144
68
ti28049a
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova
Popis dijelova
Držač i krak pištolja
Otponac pištolja
Ref.
6
31
Dio
101566
114982
39
115
116
116a
116b
116c
118
17H528
17J407
17J424
17J139
113428
17J153
24Y645
119
119a
119b*
119c
119d*
119e
119f
119g
119h
119i
119j
119k
119l
119m*
119n
120
121
122
124
128s
151
158
159
165
25A529
24Y919
17Y418
17J575
119664
17J576
119647
17H673
15F214
17H674
102040
15F209
17J145
15F750
131827
25A488
188135
25E471
245227
16P136
126111
108471
111145
17J408
Ref.
120
126
130
130a
130e
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Dio
25A488
15F624
25A636
276907
17J237
198896
245676
198895
111017
116941
116969
112381
117268
117269
128803
142
144
117317
17K587
211
25A487
225
294
347
348
353
354
355
356
357
359
361
362
364
365
17C043
17C046
115483
100020
116876
16T646
16T804
16T771
16R963
16U274
16T816
104387
16V046
16V047
116610
375
190010
dijela
Kol.
MATICA, za blokadu (nije prikazana)
2
VIJAK, poklopac, glava s prirubnicom
2
(nije prikazano)
NOSAČ, krak pištolja (nije prikazano)
1
KRAK, produžetak, šipka (nije prikazano)
1
ŠIPKA, podešavanje visine, sklop
1
ŠIPKA, pištolj, visina, podešavanje
1
VIJAK, strojni, šesterokutna glava, hd
3
NOSAČ, držač pištolja
1
KOMPLET, obujmica, dvostrana krilna
1
matica
KRAK, držač pištolja, linelazer (sadrži 151) 1
NOSAČ, za uže
1
DRŽAČ, pištolj
1
STEZAČ, posebni
1
LEŽAJ, čahura
1
ODSTOJNIK, posebni
1
VIJAK, s kapicom, imbus glava
2
SVORNJAK, uže, pištolj
1
POLUGA, pokretač
1
ADAPTER, uže, pištolj
1
MATICA, sigurnosna, šesterobridna
2
SVORNJAK, povlačenje, otponac
1
KRAK, držač, pištolj
1
GUMB, držač, pištolj
1
NOSAČ, pištolj, podupirač
1
UŽE, pištolj, ručni (sadrži 126, 151)
1
VODILICA, za uže
1
PIŠTOLJ, pročišćavanje zrakom, MMA
1
CRIJEVO, sa spojnicom, 1/4" x 7'
2
OZNAKA, sigurnosna, upozorenje, iso
1
OSIGURAČ, prstenasti, vanjski, 8 mm
2
GUMB, ozubljen
1
GUMB, ozubljen (nije prikazano)
2
KRAK, produžetak, treći pištolj (nije
1
prikazano)
UŽE, pištolj, automatski (sadrži 151,
1
212, 213)
OZNAKA, broj 1
1
OZNAKA, broj 2
1
MATICA, sigurnosna
2
PODLOŠKA, sigurnosna
2
PODLOŠKA, ravna
2
SKLOPKA, za zrak
1
NOSAČ, sklopka, zrak
1
PRIKLJUČNA KAPICA, gumb, na pritisak
1
KOMPLET, pištolj, kuglica, podsklop
1
CRIJEVO, pneumatsko
1
NOSAČ, sklopka, zrak
1
VIJAK, mach, pnh
2
OGRANIČIVAČ, protok zraka, podesiv
2
CRIJEVO, pneumatsko
2
VIJAK, strojni, Phillips utor, ravna
2
glava, br. 10
CRIJEVO
2
dijela
UŽE, pištolj, ručni (sadrži 126, 151)
MATICA, uže, pištolj (narovašena)
NOSAČ, otponac sa sklopkom
NOSAČ, za magnet
SKLOPKA, magnetska
BLOKADA, za montažu
RUČKA
PLOČA, poluga, okretna
LEŽAJ, prirubnica
VIJAK, izbočeni, šesterobridna glava
MATICA, sigurnosna
VIJAK, stroj, ravna glava
NOSAČ, za prekidnik
OPRUGA
VIJAK, samourezni, šesterostran,
podloška
VIJAK, Plastite, ravna glava
OZNAKA, obavijest, podešavanje
Kol.
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
* uključeno u komplet za popravak držača pištolja 17Y878
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
69
Prikaz presjeka – pištolj
Prikaz presjeka – pištolj
F
E
H
C
G
NAPOMENA: Kataloške brojeve i opise možete pronaći na stranici 72.
70
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Crtež dijelova – pištolj
Crtež dijelova – pištolj
4
1
1
2
2
4
1
4
4
3
3
1
Zategnite momentom od 125 – 135 in-lb (14 – 15 N•m)
2
Zategnite momentom od 20 – 30 in-lb (2,3 – 3,4 N•m).
3
Zategnite momentom od 235 – 245 in-lb (26,6 – 27,7 N•m).
4
Zategnite momentom od 35 – 45 in-lb (4 – 5 N•m).
5
Zategnite momentom od 32 – 40 ft-lb (43 – 54 N•m).
5
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
71
Popis dijelova – pištolj
Popis dijelova – pištolj
Ref.
1
2
3
4H
Broj
dijela
17Y546
15B208
248137
15B206
5H
6
7
8d
9
10
11
12
15B204
192272
15B215
15B223
15B211
17Y509
246491
17Y678
12a†
12b
12c
12d
12e
12g
13
14 *H
246356
100139
15B221
151519
15B993
15B209
248136
15
16*
17*
15B203
248135
248134
18
246349
246350
18a†
18b
117491
18c *†
18d * 248130
18e * 248128
19
20
21*
22
23*
24 *H
25
26
AF2020
15C480
248132
119626
248131
246354
100846
17Y963
17Y964
26a†
26b†
72
15B214
dijela
RUČKA
ČEP, zračni ventil
O-PRSTEN; PTFE; paket od 6 kom
ELEMENT ZA ZAKLJUČAVANJE,
sigurnost
POKLOPAC, cilindar
ZATIK
PRSTEN, za zaključavanje
VENTIL, zrak za čišćenje
PRSTEN, zaštitni
ADAPTER, štitnik nastavka
KUĆIŠTE, tekućina
RAZDJELNIK, tekućina, dvostruko
crijevo; uključuje 12a –12g
. KOLEKTOR
. VENTIL, tekućina
. ČEP, cijev; 1/8-27 npt
. VIJAK; 5/16-24
. SPOJNICA, nazuvak, redukcija
. OPRUGA, prsten, za zaključavanje
OTPONAC
O-PRSTEN, poklopac cilindra;
paket od 6 komada
KLIP
O-PRSTEN, klip; paket od 6 kom
O-PRSTEN, vratilo klipa;
paket od 6 komada
ULOŽAK, brtva, strana A, SST;
uključuje 18a – 18e
ULOŽAK, brtva, strana B, SST;
uključuje 18a – 18e
. TIJELO ULOŠKA
. OPRUGA
. KOMPLET ZA BRTVLJENJE;
pogledajte stranica 86
. O-PRSTEN, tijelo uloška;
paket od 6 komada
. O-PRSTEN, bočna brtva;
paket od 6 komada
KOMORA, za miješanje okrugla
PODLOŠKA, valovita
O-PRSTEN; paket od 6 kom
PRIGUŠIVAČ
O-PRSTEN; paket od 6 kom
O-PRSTEN; paket od 6 kom
PRIKLJUČAK, mazivo
VENTIL, nepovratni, strana A;
uključuje 26a – 26g
VENTIL, nepovratni, strana B;
uključuje 26a – 26g
. KUĆIŠTE
. VIJAK; 5/16-18 x 1/2 in. (13 mm)
Kol.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Ref.
26c
Broj
dijela
257420
26d
26e
26f *
117490
248133
26g*
248129
27
28H
29
30H
31
32
33
116550
15B205
203953
114070
117485
15B202
100721
35
117509
36s
222385
37
39
15B689
248018
40*
246360
43
117661
46
117792
50
112307
58
118486
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
dijela
Kol.
. KUGLICA; od karbida; paket od
1
10 kom
. ZASLON; pogledajte stranicu 62.
1
. OPRUGA
1
. O-PRSTEN, lice nepovratnog ventila; 1
paket od 6 komada
. O-RING, kućište nepovratnog
1
ventila; paket od 6 komada
PRSTEN, zaštitni
1
GRANIČNIK, klip
1
VIJAK; 10-24 x 3/8 in. (10 mm)
1
OPRUGA
1
OPRUGA
1
ZAVOJNICA, ventil
1
ČEP, cijev; 1/4-18 npt;
1
samo pištolji s okruglim i ravnim
uzrokom
ELEMENT ZA BRZO ISKLJUČIVANJE, 1
muški, za zrak; 1/4 npt (m); samo
pištolji s okruglim i ravnim uzrokom
KARTICA, liječničko upozorenje; nije 1
prikazano
POKROV, priključak za podmazivanje 1
NASTAVAK, ravni, produžetak, brtva; 1
paket od 5
O-PRSTEN; PTFE; samo modeli
1
s ravnim nastavkom; paket od 3 kom
ŠKRIPAC; igla; dvostruke reverzibilne 1
stezne glave; pogledajte Isporučeni
alati, stranica 73,
PIŠTOLJ ZA PODMAZIVANJE nije
1
prikazano
KOLJENO, s muškim i ženskim
2
priključkom; 1/8 npt (m x f ); samo
pištolji s okruglim i ravnim uzorkom
PRIKLJUČAK, kutni, na principu
1
pritiska za spajanje.
Pogledajte Detaljni prikazi – pištolj, str. 73za dodatne
dijelove.
* Ovi dijelovi dostupni su samo u kompletima za popravak. Za
odabir kompleta, pogledajte stranicu 62.
† Ovi dijelovi nisu dostupni pojedinačno.
H Uključeno je u sklop sigurnosnog zaustavljanja 248064
(uključuje 1. od stavke pod brojem 24).
d Zapečaćeno, nepodesivo
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Detaljni prikazi – pištolj
Detaljni prikazi – pištolj
Pojedinosti
33 (Ref )
1
52
35 (Ref )
1
Isporučeni alati
53
12d (Ref )
TI2647A
43
54
TI3870A
1
Ref.
52
Zategnite momentom od 125 – 135 in-lb (14
– 15 N•m)
Broj
dijela
15B817
53
117642
54
118575
55s 172479
57
Komora za miješanje
117773
dijela
Kol.
RAZDJELNIK, za ispiranje pištolja;
1
samo pištolji s okruglim i ravnim
uzorkom
UTIČNI KLJUČ, šesterokutni; 5/16
1
ODVIJAČ; 1/8 oštrica
1
NALJEPNICA, upozorenje; nije
1
prikazano
ULOŽAK MAZIVA; 3 oz; nije prikazano; 1
MSDS listovi dostupni su na
www.graco.com
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
73
Crtež dijelova – ručka/upravljački elementi
Crtež dijelova – ručka/upravljački elementi
NAPOMENA
Ne dopustite da se žice
elektromagnetskog ventila oštro
savijaju kao što je prikazano. To
može dovesti do loma žica. Postavite
polumjer savijanja od približno
0,75" za žice koje izlaze iz
elektromagnetskog ventila.
0,75"
6
1 Zategnite momentom od 35 – 45 ft-lbs
(47,4 – 61,0 Nm)
2 Stegnite momentom od 190-210 in-lbs
(21,4-23,7 Nm)
3 Zategnite momentom od 365 – 385 in-lbs
(41,2 – 43,4 Nm)
4 Zategnite momentom od 25 – 30 in-lbs
(2,8 – 3,3 Nm)
6 Zategnite momentom od 18 – 22 in-lbs
(2. 0-2. 4 N·m)
7 Zategnite momentom 45 – 55 ft-lb.
(61. 0-74. 5 N·m)
8 Zategnite momentom od 130 –150 in-lbs
(14,6 –16,9 Nm)
9 Zategnite momentom od 65 – 75 in-lbs
(7,3 – 8,4 Nm)
74
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – ručka/upravljački elementi
Popis dijelova – ručka/upravljački elementi
Ref
40
48
50
104
105
106
107
109
112
113
114
Dio
24Y665
17J125
17J136
17J120
114659
237686
107257
17J123
102040
17V517
128978
129
146
147
148
149
149
166
169
201
205
189919
120151
17J134
25N791
17H701
16W408
17V520
17J617
107257
24X370
206
207
208
17H644
126949
17H650
209
210
211
25A486
24Y777
24A487
212
213
217
218
219
233
128711
15R598
110755
121114
128712
101962
dijela
Kol.
OKVIR, drška uspravna, obojen
1
NOSAČ, klizni
2
VIJAK, šesterokutni, glava s prirubnicom
8
PLOČA, upravljačka
1
DRŽAČ, za ručku
2
ŽICA, uzemljenje, sklop
1
VIJAK, samourezni
1
PLOČA, poklopac
1
MATICA, sigurnosna, šesterobridna
4
POKLOPAC, upravljanje, usb, obojen
1
VIJAK, mach, prorez, šesterokutna
12
prirubna glava
KOMPLET, prazan, naljepnica
1
ČEP, za cijevi
2
REGULATOR, gas
1
KUTIJA, upravljački sklop (uključuje 149)
1
UVODNICA, ovalna
1
GUMB, t-drška, 1/4-20 navoj, svornjak
2
NALJEPNICA, usb
1
KABELSKO ožičenje
1
VIJAK, samourezni
10
BATERIJA, 22 Ah, hermetička,
1
(sadrži 373, 374)
POLICA, za akumulator
1
REMEN, za akumulator
1
POKROV, elektromagnetski ventil,
1
automatski
ELEKTROMAGNETKSI VENTIL, modul
1
NOSAČ, elektromagnetski ventil
1
KABEL, pištolj, elektromagnetski ventil,
1
automatski (sadrži 151, 212, 213)
SPOJNA karika, 5/16
1
STEZALJKA, klin, ukosnica
1
PODLOŠKA, obična
2
MATICA, šesterokutna, samoblokirajuća
2
POKLOPAC, pokrov za zaštitu od prašine
2
VIJAK, komplet, sch
2
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Ref
Dio
234
25A255
263s 15H108
268
269
270
272
273
290
291
294
295
17H698
119775
115999
16Y408
15A464
128856
114687
115483
17K378
296
297
298s
310
17K379
17K377
16W503
17K397
311s
373
374
380s
392
393
394
403
404
405
407
17K396
128131
111307
189930
172084
17V519
131718
128855
17J126
17J128
120593
410
412
434
435
109466
17J456
15K162
17J236
dijela
Kol.
VRATILO, fleksibilno
1
NALJEPNICA, sigurnost, upozorenje,
1
opasnost od priklještenja
ČAHURA, za regulator tlaka, montažna
1
MATICA, ploča
1
PRSTEN, zaštitni
1
GUMB, regulator tlaka
1
NALJEPNICA, upravljanje
1
STEZAČ
2
KOPČA, za osiguranje
2
MATICA, sigurnosna
2
NALJEPNICA, marka, LLV, poklopac
1
akumulatora
NALJEPNICA, marka, konzola, kućište
1
POKROV, baterija, obojen
1
NALJEPNICA, sigurnost, uzemljenje
1
OZNAKA, obavijest, korištenje električne
1
energije
NALJEPNICA, sigurnost
1
VIJAK, kapica, šesterostrana glava
2
PODLOŠKA, sigurnosna, vanjska
2
OZNAKA, pozornost
1
PLOČA, sklop (uključuje 166, 393, 394)
1
VIJAK, pan hd
2
POKROV, za zaštitu od prašine usb
2
SKLOPKA, preklopna
1
NOSAČ; pokrov
1
NOSAČ, preklopnik
1
VIJAK, ključevi mach, torx, pan
4
i šesterokutni ključevi
MATICA, sigurnosna, šesterobridna
2
NALJEPNICA, upravljanje
1
BLOK
1
PREKIDAČ, pritisni
1
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
75
Crtež dijelova – filtri A i B
Crtež dijelova – filtri A i B
1 Zategnite momentom od 130 –150 in-lbs
(14,6 –16,9 N·m)
2 Zategnite momentom od 150 ft-lb
(203,3 N·m)
3 Zategnite momentom od 40 ft-lb
(54,2 N·m)
4 Zategnite momentom od 25 ft-lb
(33,8 N·m)
STRANA B
76
STRANA A
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – filtri A i B
Popis dijelova – filtri A i B
Ref.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Dio
17K166
196179
15C765
16C766
24V455
117285
111801
248024
111457
15G331
287879
dijela
RAZVODNA CIJEV, filtar
PRIKLJUČAK, kutni, u nizu
KAPICA, filtar
CIJEV, širenje
FILTAR, za tekućinu
BRTVENI SKLOP, o-prsten
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
PRETVARAČ, regulacija tlaka
BRTVENI SKLOP, o-prsten
ČEP, za cijev
VENTIL, za ispuštanje, sklop
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Kol.
2
1
2
2
2
2
4
2
2
4
2
Ref.
62
63
64
65
66
67
68
123
125
153
413
Dio
196178
114708
196181
15G563
116424
193709
193710
191239
24V064
245226
17Y104
dijela
ADAPTER, cijevni spoj
OPRUGA, tlačna
PRIKLJUČAK, nazuvak
DRŠKA, ventil
MATICA, čep
DOSJED, ventil
BRTVA, dosjed, ventil
CRIJEVO, sa spojnicom, 3/8” x 11’10”
CRIJEVO, usis/odvod
CRIJEVO, sa spojnicom 3/8 x 3’
NOSAČ, kolektor
Kol.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
77
Crtež dijelova – crpke za tekućinu A i B
Crtež dijelova – crpke za tekućinu A i B
1 Zategnite momentom od 130 –150 in-lbs
(14,6 –16,9 N·m)
2 Zategnite momentom od 150 ft-lb
(203,3 N·m)
3 Zategnite momentom od 40 ft-lb
(54,2 N·m)
STRANA B
STRANA A
4 Zategnite momentom od 25 ft-lb
(33,8 N·m)
78
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – crpke za tekućinu A i B
Popis dijelova – crpke za tekućinu A i B
Ref.
Dio
288754
25
196179
52
196178
62
246176
69
197443
93
95
116551
119720
96
114528
97
100
277068
101
193394
112
102040
138*
106276
149
119841
159*
155685
153
245226
173
100139
179 *‡ 108014
183
15A726
186 * 112342
187‡ 112561
213 *‡ 117283
217
117607
220 *‡ 117739
222
287186
230
15A728
243*
178179
239
287176
244*‡ 178207
245*‡ 178226
dijela
Kol.
KOMPLET, za popravak, klipnjača/klip
1
PRIKLJUČAK, kutni, u nizu
2
ADAPTER, cijevni spoj
2
KOMPLET, za popravak, čahura, cilindar 1
ZATIK, crpka
1
PRSTEN, osigurač
1
SKLOPKA, magnetska s konektorom
1
VIJAK, strojni, križna glava, pnhd
2
PUMPA, potisna
1
MATICA, osigurač
1
MATICA, sigurnosna, šesterobridna
2
VIJAK, kapica, šesterostrana glava
1
PRIKLJUČAK, T, ogranak, std navoj
1
BRTVENI SKLOP, o-prsten
1
CRIJEVO, sa spojnicom 3/8 x 3’
1
ČEP, za cijev
1
BRTVENI SKLOP, o-prsten
1
MATICA, zastoj
1
LEŽAJ, šipka
2
BRTVA, blok
1
BRTVENI SKLOP, o-prsten
2
PRIKLJUČAK, kutni, standardni navoj
2
BRISAČ, šipka
1
KOMPLET, za popravak, magnet
1
RAZVODNA CIJEV, adapter
1
PODLOŠKA, brtvena
1
KOMPLET, popravak, crijevo
2
LEŽAJ, klip
1
BRTVA, klip
1
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Ref.
258
259
260
261
263*s
Dio
17Y049
117328
117441
107210
15H108
265s
15B063
266
267
403
404
410
411
412
414
425
430
442
501
502
503
504
24X474
17Y047
17Y328
17Y329
100133
100575
15F519
131774
131817
17Y306
15G784
131814
115829
113584
131815
dijela
NOSAČ, montažni, za crpku lijevo
PRIKLJUČAK, nazuvica, obična
VENTIL, kuglični
VIJAK
NALJEPNICA, upozorenje, mjesto
priklještenja
NALJEPNICA, sigurnost, upozorenje,
vruća površina
POKROV, sklop, šipka crpke
NOSAČ, montažni, za crpku desno
NALJEPNICA, „A“
NALJEPNICA, „B“
PODLOŠKA, sigurnosna 3/8
VIJAK, glavati, šesterokutni
CIJEV, hidraulična, dovod
SKLOPKA, magnetska
PRIKLJUČAK, T-oblik
CRIJEVO, hidraulično, dovod
CRIJEVO, sa spojkom
AKUMULATOR, za dijafragmu
ADAPTER, okretni, 90 °
T-spoj, ogranak
ADAPTER, ravni
Kol.
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
* Nalazi se u kompletu za popravak klipnjače/klipa/poklopca
288754
‡ Nalazi se u kompletu za popravak hidraulične brtve 246174
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
79
Nacrt dijelova – motor i kompresor
Nacrt dijelova – motor i kompresor
1 Zategnite momentom od 115 – 135 in-lbs
(12,9 – 15,2 N·m)
2 Stegnite momentom od 190-210 in-lbs
(21,4-23,7 Nm)
3 Zategnite momentom od 58 – 62 in-lbs
(6,5 – 7,0 N·m)
80
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – motor i kompresor
Popis dijelova – motor i kompresor
Ref.
2
4
5
8
16
Dio
15E888
108851
113664
111194
111040
25
260212
44
47
71
74
112
117s
136
196
231
232
233
234
116080
110838
108842
117632
102040
194126
116969
114956
16U205
119433
120087
25A255
235
236
237
239
240
243
244
245
246
247
248
249
112303
15C958
112166
15C364
15K440
15B314
15E758
112717
100002
100023
288261
288734
250
251
252
253
254
255
119434
802277
100527
15D862
117284
115477
256s 16M768
257
17H689
275
120981
315
320
156971
187357
323
126789
dijela
Kol.
AMORTIZER, nosač motora
4
PODLOŠKA, obična
8
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
4
VIJAK, glavati, s prirubnom glavom
2
MATICA, sigurnosna, umetak, plastična,
2
5/16
VIJAK, šesterokutni, glava s podloškom,
2
samourezni
MOTOR
1
MATICA, sigurnosna
4
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
1
KLJUČ, kvadratni, 3/16 x 1,25
1
MATICA, sigurnosna, šesterobridna
1
NALJEPNICA, upozorenje
1
MATICA, sigurnosna
2
TERMINAL, ureznica žice, izoliran
1
REMENICA, ventilator
1
REMEN
1
VIJAK, komplet, 1/4 x 1/2
2
VRATILO, fleksibilno, hidraulično
1
upravljanje
VIJAK, komplet, s utorom i umetkom
3
ŠTITNIK, regulator tlaka
1
VIJAK, kapica, šesterobridna
7
CRIJEVO, hidraulično, povrat
2
NALJEPNICA, marka, hlađenje GH EH
1
ČAHURA, vratilo motora
1
REMENICA, 5,50 inča
1
PODLOŠKA
1
VIJAK, komplet, sch
1
PODLOŠKA, ravna
4
VODILICA, štitnik remena, sklop
1
ŠTITNIK, remen (sadrži 136, 250,
1
254, 255)
VIJAK, izbočeni, šesterobridna glava
1
VIJAK, stroj
2
PODLOŠKA, obična
2
MATICA, ručna
2
REŠETKA, ventilator, štitnik
1
VIJAK, ključevi mach, torx, pan
4
i šesterokutni ključevi
NALJEPNICA, upozorenje, iso, opasnost
2
od priklještenja
NALJEPNICA, marka, LLV 200HS,
1
kućište
VIJAK, mreža, šesterokutna prirubna
2
glava
PRIKLJUČAK, nazuvica, kratki
1
KOLJENO, s muškim i ženskim
1
priključkom
KOMPRESOR, zrak klipa 1,7 KS (6 cfm)
1
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Ref.
331
332
333
336
337
Dio
120757
16T939
126833
16U273
112958
339
340
341
342
343
344
120376
120087
16X197
16X252
867489
16C394
345
347
348
357
369
371
375
445
413
17Y644
100020
116876
16U274
115287
17C065
190010
16F366
119426
414
415
107188
287179
416
417
418
419
420
421
422
423
424
246167
110792
246173
156401
116829
100084
116967
240997
120726
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
445
198841
15M057
15E587
15E476
117471
116919
120604
15J513
101754
126061
16F366
dijela
Kol.
VIJAK, prijenosni
4
CRIJEVO, sa spojkom
1
VIJAK, ramenski, upuštena glava
2
CRIJEVO, pneumatsko
3
MATICA, šesterokutna, s prirubnicom,
2
3/8-16
KLJUČ, kvadratni . 188
1
VIJAK, komplet, 1/4 x 1/2
4
ŠTITNIK, pneumatska crpka
1
SPOJNICA, valjkasti lanac
1
VIJAK, široka glava, križni
3
NALJEPNICA, sigurnost, upozorenje,
1
zapetljanje
SPREMNIK, tlak, MMA
1
PODLOŠKA, sigurnosna
5
PODLOŠKA, ravna
5
CRIJEVO, pneumatsko
1
PRIKLJUČAK, Y cijev
1
CIJEV, za zrak, 1/4 OD
3
CRIJEVO
2
PRIKLJUČAK, 1/4 ptc do 1/4 ptc, fda
2
VIJAK, mreža, šesterokutna prirubna
8
glava
BRTVENI SKLOP, o-prsten
4
KOMPLET, za popravak, crpka
1
(uključuje 235, 414, 419, 429, 480)
KOMPLET, za popravak, odvod kućišta
1
PRIKLJUČAK, kutni, muški, 90°
1
KOMPLET, za popravak, filtar za ulje
1
BRTVENI SKLOP, o-prsten
1
PRIKLJUČAK, kutni, hidraulični
1
KUGLA, metalna
1
OPRUGA, tlačna
1
VODIČ, uzemljenje
1
POKLOPAC, odušak, nastavak za
1
punjenje
OSIGURAČ, kugla, zaobilazak tlaka
1
POKROV, rezervoar, 200HS
1
CRIJEVO, usisno
1
NOSAČ, osigurač, motor
1
VIJAK, stroj, šesterobridna glava, ravna
4
FILTAR, sito, usis
1
BRTVA, rezervoar
1
SPREMNIK, rezervoar
1
ČEP, cijev, 3/8 nptf
1
PRIKLJUČAK, t-spoj #8 JIC, na okretanje
1
PRIKLJUČAK, 1/4 ptc do 1/4 ptc
2
s Zamjenske naljepnice za sigurnost, privjesci i kartice mogu se
nabaviti besplatno.
81
Crtež dijelova – zakretni kotač EZ Align
Crtež dijelova – zakretni kotač EZ Align
1 Stegnite momentom od 17-23 ft-lbs
(23,0-31,1 Nm)
2
2 Zategnite momentom od 190 – 210 in-lbs
(21. 4-23. 7 N·m)
3 Zategnite momentom od 23 – 27 ft-lbs
(31. 1-36. 6 N·m)
2
4 Zategnite momentom od 60 – 80 in-lbs
(6,7 – 9,0 N·m)
5 Zategnite momentom 17 – 23 ft-lb.
(23. 0-31. 1 N·m)
1
4
5
3
82
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – zakretni kotač EZ Align
Popis dijelova – zakretni kotač EZ Align
Ref
6
15
16
Dio
101566
112960
111040
18*‡
19*‡
20*‡
24
28‡
29
31
33*‡
34*
35*
36‡
38‡
292*‡
483*‡
484*‡
112405
112825
114648
108868
15F910
240991
114982
193658
114549
113471
241445
114802
17H489
114548
110754
dijela
MATICA, sigurnosna
VIJAK, kapica, s prirubnom glavom
MATICA, sigurnosna, umetak,
plastična, 5/16
MATICA, sigurnosna
PODLOŠKA
POKLOPAC, za prašinu
OBUJMICA, žična
NOSAČ, za uže
NOSAČ, kotačić, prednji
VIJAK, kapica, s prirubnom glavom
ODSTOJNIK, brtva
KOTAČ, pneumatski
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
KABEL
GRANIČNIK, žični
OZNAKA, podešavanje diska
LEŽAJ, bronca
VIJAK, kapica, šesterobridna
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Kol.
2
3
3
2
4
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
Ref
485*‡
487*‡
488*‡
489*‡
490*‡
491*‡
492*
493*‡
494*‡
495*‡
496*‡
497*‡
498*‡
499*‡
500*‡
Dio
193662
15J603
120476
17H486
17G762
113962
114681
17H485
113484
113485
112776
181818
193661
15G952
108483
dijela
GRANIČNIK, klin
ODSTOJNIK, okrugli
VIJAK, s izbočenjem
DISK, prilagodnik, sklop
VIJAK, prilagodnik diska
PODLOŠKA
VIJAK, glavati, šesterokutna glava
VILICA
BRTVA, mast
LEŽAJ, čašica/konus
PODLOŠKA, obična
GUMB, ozubljen
ČELJUST
KOTAČIĆ
VIJAK, s izbočenjem
Kol.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
* Nalazi se u kompletu za popravke zakretnog kotača, 240719
‡ Nalazi se u kompletu za popravke zakretnog kotača, 241105
83
Crtež dijelova – tlačni spremnik
Crtež dijelova – tlačni spremnik
84
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Popis dijelova – tlačni spremnik
Popis dijelova – tlačni spremnik
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dio
156971
187357
dijela
PRIKLJUČAK, nazuvica, kratki
KOLJENO, s muškim i ženskim
priključkom
16W088 MJERAČ, tlaka
194666 NALJEPNICA, LineLazer, sustav
kuglica EZ
17C463 FITING, t-spoj, ulični
16U375 REGULATOR
126804 REGULATOR, istovarivač
162453 PRIKLJUČAK,1/4 npsm x 1/4 npt
16U174 SPREMNIK, tlačni
101971 ČEP, za cijev
118486 PRIKLJUČAK, kutni, potiskivanje
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Kol.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ref
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Dio
113321
116720
104655
15B565
070408
156823
116504
110249
122946
101566
128637
17Y520
dijela
PRIKLJUČAK, kutni, cijev
SPOJNICA, brzo isključivanje
MJERAČ, za komprimirani zrak
VENTIL, kuglični
BRTVILO, za cijev, sst
FITING, spojka, okretna
PRIKLJUČAK, t-spoj, za pokretanje
ADAPTER, muški, kutni, 90 °
VENTIL, zaporni
MATICA, za blokadu (nije prikazana)
PRIKLJUČAK, ptc, ravni, 1/4
NALJEPNICA, upute, položaj ventila
Kol.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
85
Dodatna oprema – pištolj
Dodatna oprema – pištolj
Kompleti bočnih brtvi od nehrđajućeg čelika
Kompleti uključuju brtveni O-prsten za svaku brtvu od nehrđajućeg čelika.
Kataloški broj kompleta
dijela
Broj brtvi po kompletu
246348
KOMPLET BRTVI, SST
2
277299
KOMPLET BRTVI, SST
50
Kompleti bočnih brtvi od
polikarbonatne legure
Kompleti uključuju brtveni O-prsten za svaku brtvu od polikarbonatne legure. Dodatne potrošne, nemetalne brtve od
polikarbonatne legure mogu se koristiti za zamjenske tekućine.
Kataloški broj kompleta
dijela
Broj brtvi po kompletu
249990
KOMPLET BRTVI, od
polikarbonatne legure
2
277298
KOMPLET BRTVI, od
polikarbonatne legure
50
86
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Dodatna oprema – pištolj
Pokrov pištolja
Pokrovi 244914
Održavajte pištolj čistim tijekom raspršivanja. Paket od 10
komada.
Mazivo za obnovu pištolja
Komplet spremnika za ispiranje
otapalom
Čašica za otapalo 248139, 1 qt (0,95 litara)
Upotrijebite s razdjelnikom za ispiranje 15B817 u svrhu
ispiranja pištolja otapalom. Prijenosan u svrhu ispiranja na
daljinu. Pogledajte priručnik 309963.
248279, 4 oz (113 grama) [10]
Mazivo na bazi litija sa svojstvima visokog prianjanja
i vodootpornosti. STL list dostupan je na www. graco. com.
Uložak s mazivom za mehanizam
isključivanja pištolja
Uložak 248280, 3 oz [10]
Posebno formulirano mazivo niske viskoznosti lako teče
kroz prolaze pištolja kako bi se spriječilo stvrdnjavanje
dvokomponentnog sredstva i kako bi se prolazi za tekućinu
održali čistima. Pogledajte stranicu 28.
Razdjelnik za ispiranje
TI4165a
Komplet kanti za ispiranje
otapalom
Kanta 248229 od 5,0 gal. (19 litara)
Uključuje razdjelnik za ispiranje s pojedinačnim A i B
zapornim ventilima i regulator zraka. Pogledajte
priručnik 309963.
Blok razdjelnika 15B817
Pogledajte ref. br. 52, stranica 73,
TI4211b
Komplet za čišćenje pištolja
15D546
Komplet sadrži 11 alata i četki za čišćenje pištolja.
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
87
88
-
58
130e
414
435
205
+
PUMP A
PUMP B
HAND LEVER
PUMP B
392
GUN 2
GUN 1
209
148
BLACK
408 CHARGER
BOARD
RED
PROGRAMMING PORT
RED
WHITE/RED
409 CONTROL
BOARD
RED
PUMP A
23
196
30A AUTOMOTIVE FUSE
REGULAR ATO
GREY
YELLOW
169
YELLOW
BLACK
96
FUSE HOLDER
WHITE/YELLOW
46
403 ENGINE
STOP SWITCH
RED
WHITE/RED
WHITE/YELLOW
YELLOW
44
ti35361a
Dijagram ožičenja
Dijagram ožičenja
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
S
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
5
6
7
8
9
10
=$'5ä,7(=$
72ý.$672
5$635â,9$1-(
35,7,61,7(=$
32.5(7$1-(=$86
7$9/-$1-(
4
ș
+x÷
+x÷
$/$7=$%,5$1-(
9(/,ý,1(72ý.(
â,5,1$3$5.,512*
0-(67$
.$/.8/$725.87$
.$/.8/$725
3$5.,512*
0-(67$
Ȉ
Ȉ
A
X'
X'
.2'29,*5(â$.$
9(5=,-$62)79(5$
8.8312*$/21$
8.831$8'$/-(1267
6$7,5$'$02725$
63(&,),ý1$7(ä,1$
,1)250$&,-(,32'$&,
2ä,9271209,-(.8
1$ý,15$'$=$
,6&57$9$1-(2=1$.$
3267$9.(3,â72/-$
-(',1,&(
3267$9.(
.$/,%5,5$-
3267$9.(32'$&,
381-(1-(%$7(5,-(
%$7(5,-$35$=1$
&59(1$
*$â(1-(.2'1,6.(
%5=,1(
95,-(0(,'$780
',-$*1267,.$
3
=(/(1$
....
....
2
1$ý,15$'$=$
2=1$ý$9$1-(
.2175$67
U/I
1
1$ý,15$'$=$
0-(5(1-(
3/$9$
&512
%,-(/$
ä87$
,=/$=
â,5,1$&57(
'8/-,1$5$=0$.$
'8/-,1$%2-(
'(%/-,1$&57(
*$/21,/,7(
7/$.
58ý1,
32/8$8720$76.,LOL
$8720$76.,1$ý,1
1$ý,15$'$=$
,6&57$9$1-(
=$6/21,6,=%251,.20
./-8ý*/2%$/12*6,0%2/$//9
Ȉ
X
8.8312
*$/21$/,7$5$
ti28025a
95,-(0(,'$780
*$/21,8752â(1,
=$2%2-(1(
â$%/21(
*$/21,8752â(1,
=$2%2-(1(&57(
8'$/-(1267
35(.5,9(1$%2-20
,=%5,â,
./,=$ý
95(0(16.$
2=1$.$
326/29,
32ý(7$.
(9,'(17,5$1-$
1292*326/$
=$3,6,9$1-(32'$7$.$
Opisi simbola
Opisi simbola
89
Tehničke pojedinosti
Tehničke pojedinosti
LineLazer V 200 MMA (modeli 17Y234, 17Y513, 17Y233, 17Y514)
Dimenzije
Visina (rukohvatna šipka spuštena)
Širina
Dužina
Težina (suho - bez boje)
Američke
Metričke
Raspakirano – 44,5 in.
Zapakirano – 52,5 in.
Raspakirano – 34,25 in.
Zapakirano – 37,0 in.
Raspakirano - 175 cm (68,75 inča)
Zapakirano – 73,5 in.
Raspakirano - 554 lbs
Zapakirano - 621 lbs
Raspakirano – 113,03 cm
Zapakirano – 133,35 cm
Raspakirano – 87,0 cm
Zapakirano – 93,98 cm
Raspakirano – 174,63 cm
Zapakirano – 186,69 cm
Raspakirano - 251 kg
Zapakirano - 282 kg
Buka (dBa)
Razina zvuka prema ISO 9614
Tlak zvuka prema ISO 9614:
99,0
85,5
Vibracije (m/s2) (svakodnevna izloženost u trajanju od 8 sati)
Ruka i šaka (prema ISO 5349)
Cijelo tijelo (prema ISO 2631)
Nazivna snaga (u konjskim snagama)
Nazivna snaga (u konjskim snagama) prema
SAE J1349
Maksimalna dobava
Maksimalna veličina mlaznice
1 pištolj
2 pištolj
Ulazno sito za boju
Izlazno sito za boju
Veličina ulaza u pumpu
Veličina izlaza iz crpke
Maksimalni radni tlak
Najviši radni tlak tekućine
Maksimalni izlazni slobodni protok
Ciklusa po galonu/litri
Volumen hidrauličnog spremnika
Hidraulički tlak
Električna snaga
Baterija
Lijeva šaka 1,71
Desna šaka 2,23
0,4
6,5 KS pri 3600 o/min
4,84 kW pri 3600 o/min
2,15 g/m
8,14 l/m
0,047
0,035
16 mesha
40 mesha
1190 mikrona
297 mikrona
1 in. NSPM (m)
3/8 npt (f )
3300 psi
3300 psi
2,15 g/m
62 c/gal.
1,25 galona
1825 psi
228 bar, 22,8 MPa
228 bar, 22, 8 MPa
8,14 l/m
16,4 c/l
4,73 litara
124 bara
84 W pri 3600 o/min
12 V, 22 Ah, hermetički olovni, duboki ciklus
Mokri dijelovi: PTFE, Najlon, poliuretan, V-Max UHMW
polietilen, fluoroelastomer, acetal, koža, volframov karbid,
nehrđajući čelik, kromiranje, niklani ugljični čelik, keramika
KALIFORNIJSKI PROPIS 65
UPOZORENJE: Ovaj proizvod može vas izvrgnuti djelovanju kemijskih tvari za koje je
u saveznoj državi Kaliforniji utvrđeno da uzrokuju rak, bolesti novorođenčadi ili druga
reproduktivna oštećenja. Više informacija potražite na www.P65Warnings.ca.gov.
90
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Tehničke pojedinosti – pištolj
Tehničke pojedinosti – pištolj
Kategorija
Maksimalni radni tlak tekućine
Minimalni ulazni tlak zraka
Maksimalni ulazni tlak zraka
Maksimalna temperatura tekućine
Veličina dovoda zraka
Veličina ulaza komponente A
Veličina ulaza komponente B
Pritisak zvuka
Snaga zvuka mjerena prema standardu ISO 9416-2
Dimenzije
Težina
Mokri dijelovi
Podaci
3500 psi (24,5 MPa, 245 bara)
80 psi (0,56 MPa, 5,6 bara)
130 psi (0. 9 MPa, 9 bara)
200 °F (94 °C)
1/4, pritisak za spajanje
1/4 NPT
1/4 NPT
81,1 dB (A), koristeći AR5252 pri 100 psi (0,7 MPa, 7 bara)
91,0 dB (A), koristeći AR5252 pri 100 psi (0,7 MPa, 7 bara)
7,1 x 8,1 x 3,3 in. (191 x 206 x 84 mm)
2,5 lb (1,1 kg)
Aluminij, nehrđajući čelik, ugljični čelik, karbid,
kemijski otporni O-prstenovi
Svi drugi trgovački nazivi ili marke služe u svrhu prepoznavanja i robni su žigovi pripadajućih vlasnika.
Kraj radnog vijeka proizvoda
Na kraju životnog vijeka proizvod rastavite i reciklirajte na
odgovoran način.
•
Izvedite Postupak za oslobađanje tlaka, str. 12,
•
Tekućine ispustite i odložite u skladu s primjenjivim
propisima. Upute potražite u sigurnosno-tehničkom
listu proizvođača materijala.
•
Uklonite motore, akumulatore, tiskane pločice, LCD-ove
(zaslone s tekućim kristalima) i druge elektroničke
komponente. Reciklirajte u skladu s primjenjivim
propisima.
•
Ne bacajte akumulatore ili elektroničke komponente
s kućnim ili komercijalnim otpadom.
•
3A6477A Rad, popravak, dijelovi
Ostale proizvode isporučite u pogon za recikliranje.
91
Standardno jamstvo za proizvode marke Graco
Tvrtka Graco jamči da je sva oprema navedena u ovom dokumentu, a koju proizvodi tvrtka Graco i koja nosi njezino ime, bez oštećenja u materijalu i izradi
na dan prodaje prvom kupcu za upotrebu. Uz iznimku bilo kakvog posebnog, proširenog ili ograničenog jamstva koje izdaje tvrtka Graco, tvrtka Graco će
u razdoblju od dvanaest mjeseci od dana prodaje popraviti ili zamijeniti bilo koji dio opreme za koji tvrtka Graco ocijeni da je oštećen. Ovo jamstvo
primjenjuje se jedino ako je oprema postavljena, korištena i održavana sukladno pismenim preporukama tvrtke Graco.
Ovo jamstvo ne obuhvaća, i tvrtka Graco nije odgovorna za općenitu istrošenost uređaja ili bilo kakav kvar, oštećenje ili istrošenost nastale uslijed
pogrešnog postavljanja, pogrešne primjene, abrazije, korozije, neodgovarajućeg ili neispravnog održavanja, nepažnje, nezgode, neovlaštenog rukovanja ili
zamjene s neoriginalnim dijelovima drugih proizvođača. Tvrtka Graco nije odgovorna ni za kvar, oštećenje ili istrošenost nastalu zbog nekompatibilnosti
opreme Graco sa strukturama, dodatnim priborom opremom ili materijalom koji ne isporučuje tvrtka Graco ili zbog neodgovarajućeg dizajna, proizvodnje,
postavljanja, rada ili održavanja struktura, dodatnog pribora, opreme ili materijala koje ne isporučuje tvrtka Graco.
Oprema se unutar jamstvenog roka predaje kao pokvarena ovlaštenom distributeru tvrtke Graco koji mora potvrditi navedeni kvar. Ako se kvar potvrdi,
tvrtka Graco besplatno će popraviti ili zamijeniti sve pokvarene dijelove. Oprema će se vratiti izvornom kupcu s plaćenom dostavom. Ako se pregledom
opreme ne otkrije kvar u materijalu ili izradi, popravak će se izvršiti prema odgovarajućem cjeniku, što može uključivati troškove dijelova, rada i prijevoza.
OVO JE EKSKLUZIVNO JAMSTVO I ZAMJENJUJE SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA
JAMSTVO O MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI JAMSTVO O PRIMJERENOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMJENU.
Gracova jedina obaveza i jedini pravni lijek kupca za bilo kakvo kršenje jamstva bit će u skladu s prethodno navedenim. Kupac je suglasan da neće biti
dostupan nikakav drugi pravni lijek (uključujući, ali bez ograničenja slučajnu ili posljedičnu štetu zbog gubitka profita, prodaje, ozljede osoba ili vlasništva
te bilo kakav drugi slučajni ili posljedični gubitak). Bilo kakva reakcija zbog kršenja jamstva mora se poduzeti unutar dvije (2) godine od datuma prodaje.
TVRTKA GRACO NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO I ODBACUJE SVA IMPLICIRANA JAMSTVA DOPUSTIVOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU, U VEZI S DODATNIM PRIBOROM, OPREMOM, MATERIJALOM ILI KOMPONENTAMA KOJE TVRTKA GRACO PRODAJE ALI NE
PROIZVODI.
Ni u kom slučaju tvrtka Graco neće biti odgovorna za neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu prouzročenu ovom opremom koju isporuči tvrtka
Graco, ili opremanjem, radom, ili uporabom bilo kakvih proizvoda ili drugih dobara prije prodanih, bilo zbog kršenja ugovora, kršenja jamstva, nemara
tvrtke Graco ili iz drugih razloga.
Obavijesti tvrtke Graco
Najnovije informacije o Gracovim proizvodima potražite na www.graco.com.
Podatke o patentnima potražite na www.graco.com/patents.
ZA NARUČIVANJE obratite se svom distributeru Graco ili nazovite 1-800-690-2894 kako biste doznali koji vam je najbliži
distributer.
Svi pisani i vizualni podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju najnovije podatke o proizvodu dostupne u trenutku objave.
Graco zadržava pravo izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.
Prijevod izvornih uputa. This manual contains Croatian. MM 3A6466
Sjedište tvrtke Graco: Minneapolis
Međunarodne podružnice: Belgija, Kina, Japan, Koreja
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • SAD
Autorsko pravo 2018., Graco Inc. Sve proizvodne lokacije tvrtke Graco registrirane su u skladu sa standardom ISO 9001.
www.graco.com
Izmjena A, travanj 2019
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement